Sunteți pe pagina 1din 16
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 4 – EFECTELE MODIFICĂRILOR RATEI DE SCHIMB VALUTAR

AUTORI: Claudia Bajan

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

7

 

Nu au fost utilizate metode calitative de cercetare, prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

7

 

Rezultatele nu sunt destul de concludente. Nu exista concluzii.

PUNCTAJ FINAL

8

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 16 INVESTITII IMOBILIARE

 

AUTORI: SICA DELIA MIHAELA

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

7

 

Nu au fost utilizate metode calitative de cercetare, prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Există comparaţii

Nu există concluzii.

9

concludente.

PUNCTAJ FINAL

9

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 25 VS. IAS 19

 

AUTORI: COTIRLAN EMILIA-LACRAMIOARA

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

 

Au fost utilizate metode calitative de cercetare,

 

10

prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Studiul de caz este explicat bine și conduce la rezultate

 

10

concludente.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU:

IPSAS 9 – VENITURI DIN ACTIVITĂŢI CURENTE

AUTORI:

Pervulovici (Baloșin) Loredana

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

7

 

Nu au fost utilizate metode calitative de cercetare, prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Există comparaţii

Nu există concluzii.

9

concludente.

PUNCTAJ FINAL

9

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 5 – COSTURILE ÎNDATORĂRII

 

AUTORI: MĂNESCU RALUCA ELENA

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

 

Au fost utilizate metode calitative de cercetare,

 

10

prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Studiul de caz este explicat bine și conduce la rezultate

 

10

concludente.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: REEVALUAREA ACTIVELOR FIXE

 

AUTORI: Buliga Oana-Manuela

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

 

Au fost utilizate metode calitative de cercetare,

 

10

prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Studiul de caz este explicat bine și conduce la rezultate

 

10

concludente.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IAS 29 vs IPSAS 10 RAPORTAREA FINANCIARĂ ÎN ECONOMIILE HIPERINFLAŢIONISTE

AUTORI: FENYVEȘI (ALBU) MARIA

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

 

Au fost utilizate metode calitative de cercetare,

 

10

prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Studiul de caz este explicat bine și conduce la rezultate

 

10

concludente.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 2 SITUAŢIA FLUXULUI DE NUMERAR

 

AUTORI: Dumitru (Pandurescu) Elena

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

10

Au fost utilizate metode cantitative de cercetare.

 

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Rezultatele sunt

 

10

concludente.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 8 - RAPORTAREA FINANCIARĂ A INTERESELOR ÎN ASOCIERILE ÎN PARTICIPAŢIE

AUTORI: PUȘCAȘ COSMINA FLORINA

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

10

Au fost utilizate metode cantitative de cercetare.

 

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Rezultatele sunt

 

8

concludente.

Putea fi abordat si un studiu de caz.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 11 “Contractele de construcţ ii”

 

AUTORI: Mleziva Kristina

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

10

Au fost utilizate metode cantitative de cercetare.

 

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Rezultatele sunt

 

8

concludente.

Putea fi abordat si un studiu de caz.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 14 EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI DE RAPORTARE

AUTORI: Igna Sabina Carolina

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

10

Au fost utilizate metode cantitative de cercetare.

 

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Rezultatele sunt

 

8

concludente.

Putea fi abordat si un studiu de caz.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 17 – IMOBILIZĂRILE CORPORALE

AUTORI: Chiorean Vasile Aurel, Pârvuţ Rafaela

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

10

Sursele sunt relevante și bine selecţionate.

 

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

10

Au fost utilizate metode cantitative de cercetare.

 

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

 

Rezultatele sunt

 

8

concludente.

Putea fi abordat si un studiu de caz.

PUNCTAJ FINAL

10

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: Principalele diferenţe între IPSAS 15 și IAS ….?

 

AUTORI: Romanita Lavinia

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

7

 

Nu au fost utilizate metode calitative de cercetare, prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

7

 

Rezultatele nu sunt destul de concludente. Nu exista concluzii.

PUNCTAJ FINAL

8

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 1>>>>>>>

AUTORI: Anca PETROȘANU

 

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

7

 

Nu au fost utilizate metode calitative de cercetare, prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

7

 

Rezultatele nu sunt destul de concludente. Nu exista concluzii.

PUNCTAJ FINAL

8

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 13 Leasing

AUTORI: Josan Anca

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

 

Au fost utilizate metode calitative de cercetare,

 

10

prin elaborarea unui studiu de caz concludent.

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

7

 

Rezultatele nu sunt destul de concludente. Nu exista concluzii.

PUNCTAJ FINAL

9

   
STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009 Evaluare proiecte Lect. dr. Rodica Blidișel

STANDARDE DE CONTABILITATE APLICABILE SECTORULUI PUBLIC - CAIP 2009

Evaluare proiecte

Lect. dr. Rodica Blidișel

TITLU: IPSAS 3 – PROFITUL NET SAU PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI, ERORI FUNDAMENTALE ȘI MODIFICĂRI ALE POLITICILOR CONTABILE

AUTORI: …… ?

CRITERII DE EVALUARE

PUNCTAJ

COMENTARII

PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Interesul proiectului și semnificaţia Proiectul se adresează tematicii alese? Există neconcordanţă între titlu și conţinut?

 

Proiectul se adresează tematicii alese. Nu

 

10

există neconcordanţă între titlu și conţinut.

Studierea materialelor existente Proiectul demonstrează o cunoaștere bună a literaturii existente? Sunt utilizate surse relevante?

8

 

Nu exista repere bibliografice.

Metoda de cercetare și datele obţinute A fost explicata metodologia și modul în care au fost obţinute datele?

4

   

Coerenţa și claritatea prezentării Proiectul este bine organizat? Include argumente coerente?

 

Organizarea proiectului

 

10

este corect elaborată.

Calitatea rezultatelor și contribuţii proprii Rezultatele proiectului (studiul de caz) sunt concludente? Concluziile subliniază contribuţiile și rezultatul obţinut, respectiv limitele cercetării?

5

 

Rezultatele nu sunt concludente. Nu exista concluzii.

PUNCTAJ FINAL

7