Sunteți pe pagina 1din 168
Elena Anghel PSIHOLOGIA EDUCATIEL PE TOT PARCURSUL VIETIL Renaissance Bucuresti 2010 Telionalactar & oper Moni Balaban Gi: Ande Dio Pina Renaissance 2010 wu edturarensiance (Gaitrt reuse CNESLS) Ealtor Sorin Aexsndew SONTEA “elton 031 8089197 Tote dep supra cet ii supe zest oi ISBN: 978.973. 8922.99.) Descriera CIP a Bibliteci Nojonale a Romnich ANGHEL, ELENA Paihologia duce pe vor patcusel vei Angel "ena, Bucur Eira Renasrane, 3010 isoge ISBN'78.973.4922.99.0, o1ssnors9) “Ta: ABSTRACT MEDIA SRL Tel/fans 0318089197 Maori ft ew premio mi mt ds a a att jem crf sti Mn dei nd ed por ne er Ika Mf 9 profi nit. Nise Mion deat lg ile, on nd aii il ra find drs aio, reanaiie di Nak i al mee drt a ch dept pint ait 0 ot tip ee mail et ct ark a fo aaa, ita rn we a Ah! ‘CUPRINS nitasi conceptual venue : TExplorareadomeniubi pailogil eda. 1 12. Coleg Peon din Romania Comat tie piheloge educa, conser olay socatonals ec 1. Dezvoltaea umn pe tt parcursl ve} 1, Perspective yLife Span Development 2 Teo ale dezvolie umane aplcai le cern pig eee TI2s Pepsin mp ps dele mae 3. "Teme comemporane de studi in plbologia ‘tncaiel din prspetva cercetii dezvotie peor = ML. Actosi principal in psiologia educa. n AV. Cercetatea in psoogia educa 16 TVA: Importania cereti as 102. Tipe de cerctte 7 IVS. Cerctreyiics vera corctave empitica 79 LV. Prihologia educate imputs 8 ‘WleDeciia dea eves psinteyseamarea rola de pine vercnnene YI Api swine

S-ar putea să vă placă și