Sunteți pe pagina 1din 15

1 CINE NU ESTE S|RAC?

Un num\r impresionant de oameni pe care i cunoa[te]i, printre care [i voi n[iv\, probabil, sus]in c\ trebuie s\ fac\ economii la snge. Sunt ferm convin[i de asta, ca [i de faptul c\ trebuie s\ fac\ mai multe economii dect alte persoane. Aceast\ concep]ie nu se datoreaz\ veniturilor lor mai mari sau mai mici, ci este consecin]a faptului c\ nu au at]ia bani c]i [i doresc lucru adev\rat, indiferent de c[tiguri. Viseaz\ un anumit stil de via]\, dar nu reu[esc niciodat\ s\-[i mplineasc\ visul. Corabia n\zuin]elor lor r\mne ntotdeauna ancorat\ la orizont, f\r\ s\ se apropie vreodat\ de ]\rm. Mai mult dect att, indiferent ct de trist vi s-ar p\rea, aceasta este o stare de fapt permanent\,
La shopping [i nu regret

care nu are nici o leg\tur\ cu situa]ia social\, cu guvernul (chiar dac\ l iubi]i sau l ur]i), cu pre]ul aurului sau cu rata infla]iei. Este un adev\r general valabil, care exist\ indiferent de vremurile bune sau rele pe care le tr\im. Chiar dac\ trecem printr-o criz\ sau un avnt economic, dac\ avem [ase servitoare [i un majordom sau nu avem nici o servitoare, practic avem mai pu]ini bani dect alt\dat\ sau am dobndit gusturi mult mai costisitoare. Indiferent de situa]ie, ne sim]im complet debusola]i. De fapt, majoritatea oamenilor care se consider\ s\raci au dreptate s\ gndeasc\ a[a. C\ci s\r\cia nu este o no]iune corelat\ cu suma de bani, mai mare sau mai mic\, de care dispune]i, ci cu ideea c\ a]i r\mas n urm\ cu plata facturilor la sfr[itul lunii sau c\ nu v\ pute]i lua din salariu lucrurile pe care vi le dori]i. Este o concep]ie pe care o mp\rt\[im cu to]ii, cu excep]ia domnului Ford, a domnului Mellon [i a altor ctorva nababi, pentru care banii nu sunt o problem\. Vorbim ns\ doar despre o mn\ de oameni care se ncadreaz\ n aceast\ categorie [i chiar [i ei trebuie s\ fie pruden]i. (Dac\ a existat vreodat\ no]iunea de siguran]\ financiar\ lucru de care ne ndoim, r\sfoind filele istoriei acum
M ARJ O RIE H IL LIS

ea a devenit doar o amintire.) Noi ns\ trebuie sau ar trebui s\ ne reducem cheltuielile, tr\ind cu to]ii acela[i sentiment, indiferent dac\ renun]\m la o ma[in\ sau la untul pe care l mnc\m de diminea]\. (n acest caz, nseamn\ c\ am ajuns ntr-o s\r\cie lucie, lucru care nu constituie subiectul c\r]ii noastre, dar ne rezerv\m dreptul de a aduce uneori n discu]ie asemenea situa]ii.) S\ ne gndim, a[adar, la cteva lucruri pe care le-am putea considera inutile pentru c\ nu avem bani s\ le lu\m sau la cteva lucruri pentru care oamenii se dau peste cap s\ le ob]in\. Ave]i bani pentru ele? Iat\ despre ce ar fi vorba: o cas\ precum cea a familiei Smith, o croazier\ pe Mediterana sau o ]inut\ de sear\. {i nou\ ne-ar pl\cea aceste lucruri, dar ele nu sunt neap\rat necesare: nu ne-am sim]i mai bine ntr-o cas\ mai mare; croaziera ne-ar face s\ ne dorim o c\l\torie n China; haina din blan\ de hermin\ nu ne va aduce succesul scontat, dac\ nu ne lupt\m pentru el. Dar oamenii nu realizeaz\ c\ dac\ [i pun imagina]ia la contribu]ie [i [i fac planuri de via]\ s-ar putea s\ ob]in\ ce-[i doresc. Nu le place s\ fac\ planuri (nu trebuie s\ confund\m sistematizarea posibilit\]ilor cu n\zuin]ele la lucruri imposibile), nu analizeaz\ problemele cu
La shopping [i nu regret

care se confrunt\ [i nu-[i bat capul s\ g\seasc\ o rezolvare. Vor s\ ia totul de-a gata, f\r\ s\ fac\ nici cel mai mic efort. Nu este o mentalitate prea inteligent\, pentru c\ to]i oamenii cu spirit ntreprinz\tor [tiu cum s\-[i netezeasc\ drumul n via]\, avnd parte [i de distrac]ie pe parcurs. Cu to]ii ne dorim distrac]ie [i un drum neted n via]\, pres\rat cu petale de trandafiri, motiv pentru care v\ propunem s\ analiz\m acest subiect ct mai simplu cu putin]\. Am vrea s\ ncepem prin a protesta mpotriva ideii afirmate de foarte mul]i oameni, potrivit c\reia au ob]inut totul n via]\. S\ ai totul n via]\ nu nseamn\ neap\rat s\ ai o cas\ care s\ se nvrt\ dup\ soare. Tr\im ntr-o lume n care dac\ [tii cum s\-]i croie[ti drum po]i s\-]i mpline[ti visurile [i s\ p\[e[ti pe o cale pres\rat\ cu petale de trandafiri. Iar condi]iile sociale n-au fost nicicnd mai favorabile celor care nu sunt milionari, dar [i doresc un drum plin de petale de trandafiri (sau vor s\ se distreze ori s\-[i cumpere apartamente frumoase). Un lucru important n acest sens este c\ nu mai trebuie s\ p\[im n via]\ bazndu-ne pe sprijinul unei familii cu dare de mn\. Nu cu mult timp n urm\, porneai la drum cu un avantaj clar,
M ARJ O RIE H IL LIS

dac\ f\ceai parte dintr-o familie ai c\rei membri au jucat genera]ii de-a rndul rolul de stlpi ai societ\]ii, aveau conturi bancare impresionante [i se bucurau de toate privilegiile statutului lor favorizat. Dar, din p\cate, trebuia s\ repe]i nf\ptuirile str\mo[ilor t\i. Aceast\ concep]ie [i-a mai pierdut ast\zi din valabilitate. Majoritatea oamenilor care ndr\znesc s\ ia taurul de coarne pornesc de la zero, f\r\ s\ aib\ un trecut impresionant. Reu[esc s\-[i pl\teasc\ la timp facturile, de[i asta presupune un efort considerabil. Dar ceea ce conteaz\ cu adev\rat nu este nici averea [i nici istoria familiei lor, ci inteligen]a [i elegan]a cu care p\[esc n via]\, n ciuda trecutului lor obscur. Exist\ foarte multe feluri n care putem analiza astfel de chestiuni n func]ie de fiecare situa]ie n parte. Dar din acest punct de vedere, oamenii pot fi ncadra]i n dou\ categorii. Dintr-una fac parte cei care prefer\ s\ ignore greut\]ile cu care se confrunt\, iar cealalt\ e alc\tuit\ din indivizii care au curajul [i energia de a trece la ac]iune. Peste tot exist\ adep]i ai ideii de a da bir cu fugi]ii, fire[te, care ncearc\ s\ fug\ cu orice pre] de obstacolele ce li se ivesc n cale, cu att mai
La shopping [i nu regret

mult cu ct problemele lor sunt de ordin financiar. Metoda cea mai cunoscut\ este s\-[i ia lumea n cap [i s\ se refugieze pe o insul\ n m\rile sudice sau ntr-o caban\ din p\dure. Este o solu]ie salutar\, dac\ nu ave]i r\spunderi acas\ [i v\ place s\ v\ hr\ni]i cu banane sau carne de urs. Dar mul]i dintre noi nu putem pleca prea departe, c\ci nu suntem preg\ti]i pentru via]a n s\lb\ticie. Indivizii nzestra]i cu imagina]ie [i curaj aleg variante mai pu]in dramatice, prefernd s\ ac]ioneze cu pruden]\ [i inteligen]\. Cei care consider\ c\ lipsa averii este ceva stnjenitor au idei extrem de nvechite. Oamenii din nalta societate locuiesc acum n garaje ref\cute sau n duplexuri construite din mansarde. Pute]i ajunge, a[adar, la bun\stare [i elegan]\ la fel de u[or cum sus]in spoturile publicitare. Singurul lucru de care trebuie s\ v\ sim]i]i stnjeni]i este s\ face]i economii f\r\ discern\mnt. Ast\zi nim\nui nu-i pas\ nici ct negru sub unghie de venitul pe care l ave]i, dar pe oameni i intereseaz\ stilul vostru de via]\. Cifrele nu sunt importante, dar consecin]ele sunt. Nimic nu este mai plictisitor dect s\-i vezi pe oameni num\rndu-[i banii cu fe]e triste, dezv\luindu-[i dorin]a permanent\ de a face calcule peste calcule,
M ARJ O RIE H IL LIS

10

[i nimic nu este mai atr\g\tor dect s\ vezi oameni care tr\iesc elegant, f\r\ s\ cheltuiasc\ exagerat. Femeile care vorbesc despre s\r\cie, plngndu-se tot timpul c\ nu-[i pot mplini dorin]ele, te aduc n pragul disper\rii, iar cele care [tiu s\ se bucure de via]\, indiferent de situa]ia financiar\, te atrag ca un magnet. Chiar [i indivizii plictisitori pot s\ tr\iasc\ n mod cump\tat, dac\ au mul]i bani, dar banii i fac adesea [i mai plictisitori. Necazurile financiare ne ascut inteligen]a, dar nu trebuie s\ ne ascut\ [i proasta dispozi]ie. ns\ numai o persoan\ interesant\ [i inteligent\ poate s\-[i c\l\uzeasc\ familia cu farmec [i elegan]\ n vremuri de restri[te. Iar cheia const\ n atitudinea corespunz\toare, a[a cum se ntmpl\ n cele mai multe cazuri n via]\. Dac\ trebuie s\ face]i economii, ncerca]i s\ le face]i cu farmec [i elegan]\! }innd seama de amploarea [i gravitatea problemei, constat\m cu stupoare c\ prea pu]in oameni dau dovad\ de a[a ceva. Foarte mul]i economisesc f\r\ discern\mnt, pr\bu[indu-se istovi]i, n loc s\ se bucure de reducerea cheltuielilor. Dar nu a[a stau lucrurile n cazul indivizilor inteligen]i. Ei pornesc de la premisa c\ orice problem\
La shopping [i nu regret

11

stringent\ trebuie rezolvat\ [i trec la ac]iune cu mult\ energie. Nu ncerc\m s\ sus]inem teoria promovat\ de celebrul personaj Pollyanna1, potrivit c\reia te po]i bucura de via]\ f\r\ s\ ai prea mul]i bani, pentru c\ po]i face asta [i dac\ ai foarte mul]i bani de[i cunoa[tem cu to]ii oameni s\raci care sunt mai ferici]i dect cei boga]i. Sus]inem doar c\ v\ pute]i bucura de via]\ adoptnd o atitudine pozitiv\, optimist\ [i fireasc\, ce v\ va ajuta s\ trece]i mai u[or peste greut\]i. {i mai sus]inem c\, dac\ nu face]i altceva dect s\ v\ plnge]i de mil\ pentru c\ nu v\ pute]i permite s\ mnca]i caviar sau carne de nurc\ [i nici m\car carne de pui sau de linx, atunci putem spune c\ orizontul vostru este extrem de ngust. Afirm\m, de asemenea, cu riscul de a p\rea nfumura]i, c\ ne putem face to]i o existen]\ frumoas\, f\r\ s\ dispunem de prea mul]i bani. Mai mult, ne place s\ ne organiz\m via]a de-a fir a p\r. Nu este o perspectiv\ att de trist\ pe ct vi se pare [i, n plus, foarte mul]i dintre noi trebuie s\ nve]e s\ se bucure de via]\ cu ct mai pu]ini
1

Pollyanna este un roman pentru copii, scris n 1913 de

Eleanor H. Porter (n. tr.).

12

M ARJ O RIE H IL LIS

bani. Banii apar [i dispar la fel de repede ca o minge de tenis n minile unui iluzionist. Dac\ analiza]i de la A la Z numele cuno[tin]elor din agenda telefonic\, ve]i fi surprin[i s\ descoperi]i c]i oameni [i-au schimbat stilul de via]\ n ultimii ani unii au progresat, dar cei mai mul]i au regresat. {i, dac\ traiul dumneavoastr\ a r\mas la fel, s-ar putea ca anul viitor s\ nu mai r\mn\. Dar, dac\ a[a stau lucrurile, nu trebuie s\ fie neap\rat o schimbare n r\u, ci doar o schimbare. Cu to]ii avem nevoie de a[a ceva uneori. Primul lucru pe care nu trebuie s\-l face]i este s\ v\ plnge]i nencetat pentru c\ nu pute]i avea totul n via]\. Oamenii g\sesc mereu motive s\ se vaite [i dac\ le da]i prilejul le dezbat cu mult\ art\. Un exemplu n acest sens sunt femeile nc\ tinere, ai c\ror copii fiind mari, nu le mai solicit\ tot timpul [i ai c\ror so]i nu au venituri impresionante ca acelea ale vecinului din vila de peste drum. Ele fac tot timpul pe victimele obligate s\-[i duc\ crucea pn\ la cap\t [i-au sacrificat geniul [i talentul pe altarul familiei, considerndu-se acum ni[te biete prizoniere, care [i frng n zadar aripile, ncercnd s\ scape din colivia lor. Nu se gndesc c\ au o slujb\ care
La shopping [i nu regret

13

le-ar putea ocupa tot timpul, dac\ s-ar str\dui suficient de mult, c\ atitudinea lor le-ar aduce numai necazuri [i c\ ar putea fi u[or concediate ([i pe bun\ dreptate), dac\ ar lucra n alt\ parte. l nlocuiesc pe suficient cu superlativul absolut [i g\sesc nenum\rate pretexte pentru pu]inele lor realiz\ri. S-ar sup\ra dac\ le-a]i spune c\ e vina lor c\ activitatea n care sunt implicate pare monoton\. ntr-o alt\ categorie se ncadreaz\ femeile-martir, care [i-au dedicat ntreaga via]\ carierei, convinse fiind c\ rolul de so]ii [i mame iubitoare nu li se potrive[te. Poate c\ da, poate c\ nu. Dac\ te consideri martir, atunci vei duce via]a unui martir. Istoria e plin\ de teorii despre incapacitatea de adaptare la un anumit mediu, dar nu trebuie s\ fii geniu ca s\ faci mici schimb\ri, dac\ e absolut\ nevoie. Indiferent de situa]ia financiar\, aceasta reprezint\ doar o provocare prin intermediul c\reia v\ pute]i evalua resursele, un set de instrumente cu care pute]i porni la drum. Poate c\ a]i prefera s\ juca]i polo n loc de ping-pong, dar, dac\ ave]i un set vechi de tenis de mas\ [i nu dispune]i de ponei pentru polo, atunci v\ ve]i distra mult mai bine devenind campioni de ping-pong
M ARJ O RIE H IL LIS

14

dect jucnd polo, unde nu ve]i reu[i s\ marca]i nici un gol.

CAZURI Cazul I: Doamna A. Doamna A. este o femeie frumoas\ cu un farmec aparte [i de o mndrie ie[it\ din comun. Pn\ de curnd, a avut un so] extraordinar, nzestrat cu spirit ntreprinz\tor, care a fost cnd bogat, cnd falit. Doamna A. [i f\cea apari]ia doar n perioadele de bun\stare. Atunci, so]ii A. tr\iau n opulen]\ n Park Avenue, iar doamna purta numai haine de la renumite case de mod\ precum Bendel [i se bucura de un stil de via]\ luxos. Ct despre ce se ntmpla ntre astfel de perioade, lucrurile au disp\rut n negura uit\rii. Numai c]iva prieteni puteau s\ le dea de urm\ n vremuri de restri[te, dar observau c\ nu sunt bine primi]i n locuin]a s\r\c\cioas\ a familiei A., dintr-un cartier m\rgina[. Gazda lor nu mai era femeia frumoas\ pe care o [tiau cndva; era o persoan\ neglijent\, c\reia nu-i mai p\sa de cum ar\t\. Era mereu mbufnat\. l ura pe so]ul ei pentru situa]ia n care se aflau, i ura pe oaspe]i pentru
La shopping [i nu regret

15

c\ i-au descoperit ascunz\toarea [i ura via]a ns\[i pentru soarta crud\ la care o osndise. Musafirii lor, care o admiraser\ pe doamna A. pentru spiritualitatea ei [i pentru jocurile distractive de bridge pe care le organiza, fiind acum dispu[i s\ le reia, f\r\ s\ ]in\ seama de problemele financiare ale gazdei, s-au retras debusola]i, con[tien]i fiind c\ nu aveau cum s-o ajute. Cnd so]ii A. [i-au f\cut apari]ia n lume din nou, situa]ia s-a repetat pn\ cnd a intervenit o schimbare. Recent, domnul A. a cunoscut o perioad\ mai lung\ de prosperitate, dar doamna A. nu a mai beneficiat de ea, deoarece so]ul ei [i-a d\ruit inima [i numele unei tinere care lucra ntr-un magazin [i care reu[ea ntotdeauna s\ fie elegant\ [i vesel\, n ciuda salariului mic. Noi nu l consider\m pe domnul A. un ratat, dar, din p\cate, fosta doamn\ A. (care s-a pierdut acum pentru totdeauna n negura uit\rii) nu ne mp\rt\[e[te p\rerea. Cazul II: Doamna L. Doamna L. este c\s\torit\ cu un artist talentat, cu o fire fermec\toare, dar care nu-[i poate ntre]ine familia. Doamna L. este o femeie inteligent\, care n]elege foarte
M ARJ O RIE H IL LIS

16

bine c\ nu-l poate schimba pe domnul L., motiv pentru care dr\muie[te ct mai bine cu putin]\ venitul, crend n acela[i timp o atmosfer\ vesel\ acas\. A mobilat cu gust apartamentul lor cu dou\ camere [i o buc\t\rioar\, f\r\ s\ cumpere piese de mobilier luxoase, bazndu-se pe faptul c\ prietenii nu vor face diferen]a ntre economie [i art\. C\l\uzindu-se dup\ acela[i principiu, [i-a adus propria contribu]ie la amenajarea locuin]ei, iar rezultatul a fost uluitor. Se ocup\ de toate treburile casnice, sp\lnd de mn\ chiar [i hainele familiei, dar se uit\ adesea n oglinda din buc\t\rie ca s\-[i studieze trupul zvelt, face exerci]ii ca s\-[i p\streze silueta de invidiat [i ]ine ntotdeauna la ndemn\ o rochie ce-i confer\ nf\]i[area unei prin]ese. Cnd nu poate s\-[i cumpere o ]inut\ modern\, modific\ una veche, pe care o poart\ apoi cu dezinvoltur\, strnind adesea invidia prietenelor. n plus, frecventeaz\ toate expozi]iile gratuite, cunoa[te lucruri fascinante legate de muzeele din ora[, petrece ore n [ir la biblioteca public\ din apropiere [i cite[te toate articolele din ziare pe teme literare, nct ai putea crede c\ nu i-a sc\pat nici o pies\ de teatru pus\ n scen\.
La shopping [i nu regret

17

Dac v-a plcut acest fragment de carte, mai multe detalii despre modalitile de livrare i plat putei gsi n paginile Nemira.ro.