Sunteți pe pagina 1din 228

Gordon Thomas

Mossad

PREFA A Motto Ar trebui s nceteze fabricarea de legende n jurul Mossad-ului. Noi doar am muncit mai mult i am strns mai multe informa ii dect al ii. Nici o alt ardin lume nu a avut o att de presantnevoie de un serviciu secret eficient. Pentru noi este o problemde supravie uire. ISSER HAREL MOSSAD-ul este unul dintre cele mai faimoase servicii secrete (de Informa ii sau spionaj) din lume. Exege ii l considerca pe un nou venit n spionajul modern n care, rapid, a urcat n ierarhia calit ii pn la nivelul de vrf, reprezentat de serviciile american (CIA), sovietic (KGB), francez (SDECE) i britanic (MI5), acolo unde n-a mai ajuns dect Serviciul Secret Chinez" (Direc ia pentru probleme sociale" plus Direc ia de informa ii militare", i cunoscute n bloc sub denumirea occidentalde cod Fenixul Ro u). Evreilor le place sconsidere coriginile MOSSAD-ului se afln timpul exodului lor din Egipt, acum 3.300 de ani. Moise, spune Tora, a ales cte un tn r din cele 12 triburi i i-a trimis n ara F g duin ei (Canaan Palestina Israel) safle ce bog ii sunt acolo, ce for e de ap rare au filistenii, cum s-ar putea p trunde n ora ele fortificate. Printre str mo ii biblici ai agen ilor MOSSAD se afla i frumoasa Judith care a p truns n tab ra i cortul generalului asirian Holofern, c ruia i-a t iat capul cu propria-i sabie (poate prin anii 350 .e.n.). Dincolo de mitologie, la originea MOSSAD-ului se aflSherut Yediot" Serviciul de informa ii al Agen iei evreie ti din Palestina (1929-1940), transformat n 1940 n Sherut ha Yediot ha-Artzit Serviciul na ional de informa ii, pe scurt SHAI, ns rcinat cu interogarea evreilor care, din toat m lumea, veneau n Palestina. SHAI a ob inut succese nsemnate infiltrnd oameni n serviciile Administra iei britanice a Palestinei, vrful s u de activitate fiind considerat depistarea n 1948 a unei mari tranzac ii de arme ntre Cehoslovacia i Siria i, mai ales, capturarea vasului care transporta acele arme, ceea ce a dublat for a de foc a evreilor n primul lor r zboi cu arabii. Dup na terea statului Israel, n anii 1949-1952, primul ministru David Ben Gurion a creat sistemul actual al serviciilor secrete israeliene, pornind de la principiile supravie uirii statului evreu ntr-un mediu arab ostil, combaterii unei intense activit i interne de destabilizare, antistatale i antisociale, desf uratde palestinieni pe teritoriile controlate de Israel, urm ririi i pedepsirii criminalilor nazi ti vinova i de holocaust i terori tilor arabi, oriunde s-ar fi aflat ei pe glob, ob inerii unor nalte tehnologii militare puse sub embargo pentru statul evreu, cunoa terii opiniilor guvernamentale i publice fa de cauza poporului evreu att n rile du mane ct i n cele aliate, mai ales n S.U.A., i sprijinirii comunit ilor evreie ti din Diaspora. A a s-au n scut SHABACK Serviciul de securitate intern ", AMAN Serviciul de informa ii militare", Departamentul de cercetare i documentare" al Ministerului de Externe, Departamentul de Investiga ii" al Poli iei israeliene i, mai ales, Institutul

pentru opera ii speciale i culegere de informa ii" (Ha-Mossad le Modinyn, unele Tafkidim Meiuhadim), pe scurt MOSSAD. n ordinea de zi care anun a crearea noii agen ii guvernamentale scria, ntre altele: Pentru statul nostru, care de la nfiin are a fost nconjurat de du mani, serviciile secrete reprezint prima linie de ap rare. Deoarece suntem situa i n inima Orientului Apropiat, unde schimb rile violente i instabilitatea sunt specifice, trebuie s nv m foarte bine cum afl m ce se ntmpln jurul nostru". Pn la a deveni, poate cel mai bun serviciu secret din lume, MOSSAD-ul a parcurs un drum dificil pe care jaloanele s-au numit: preg tire, studiu, analiz i reanalizare, din nou preg tire i n fine verificare nainte de executarea oric rei opera ii. Dintre toate serviciile secrete din lume, MOSSAD-ul este singurul care se consider i se autodefine te ca Institut", adicun centru academic de spionaj care sub deviza c tig r zboiul prin cunoa tere i iste ime!" oferspeciali tilor s i cea mai asprdar i cea mai performant coal de preg tire. Candida ii la statutul de ofi er MOSSAD sunt recruta i ntotdeauna dintre cei care, n serviciul militar regulat au avut rezultate foarte bune. Apoi ei sunt supu i la repetate teste medicale, fizice i psihice, inclusiv la interogatoriul cu detectorul de minciuni, n faza urm toare sunt pu i s completeze chestionare extrem de complexe i dau examene de limbi str ine, pe care trebuie sle vorbeasc perfect. Dacpicla un singur test din toate acestea sunt elimina i automat, n clipa admiterii n Academie" primesc un nume conspirativ i o nouidentitate, pe care sunt obliga i s i-o nsu easc i s-o utilizeze curent. La MIDRASHA (Academia MOSSAD-ului) cursan ii locuiesc ca ntr-o sta-I iune i sunt trata i ca ni te turi ti care stau la hotel. Academia nu folose te Iprofesori ci speciali tii cei mai buni ai MOSSAD-ului. La fiecare trei luni [studen ii sunt testa i cu detectorul de minciuni. Refuzul de a se supune la un jtest i d conduc torului de curs dreptul (teoretic) de a-l mpu ca pe rebel. Dintre materiile teoretice care se studiaz la MOSSAD, cea mai important , dar i cea mai dificil este NAKA-sistemul descrierea rapoartelor n MOSSAD, n care pentru fiecare subiect nu se admite dect o singur propozi ie, mesajul cu mai multe teme urmnd a fi divizat n mai multe mesaje standard purtnd numere de cod diferite. NAKA este extrem de important deoarece principala, activitate i misiune a MOSSAD-ului constn culegerea de date, n transmiterea, interpretarea i valorificarea acestora. Preg tirea militar a agen ilor include cunoa terea tuturor tipuri lor de arme i armate, a structurilor militare ale rilor vecine Israelului, a politicii, religiei i a organiz rii lor sociale, n afar de NAKA i preg tirea militar , cade ii MOSSAD-ului mai studiaz contrainformatiile i acoperirea. La lec ii le practice ei nva cum sse comporte n societate, la mas , ntr-un salon oficial sau n jcel mai select restaurant de pe glob, s recunoascvinurile bune etc. Din a doua lunpetrecutn Academie, cade ii primesc arme. Ofi erii din MOSSAD au n dotare pistoale Beretta, arma idealprin dimensiuni i calitate. Antrenamentele de trageri se efectueaz ntr-o sal de tir amenajat ca i cum ar fi un coridor de hotel unde u ile se pot deschide oricnd pentru a l sa sapar profilul unui posibil du man care trebuie anihilat. La cap tul unui an i jum tate cei care absolvaceste cursuri devin un fel de ucenici i nu agen i plini (katsa). Ei mai au de parcurs un nou ciclu de studii practice la Cartierul General al MOSSAD-ului, trecnd pe rnd prin fiecare departament i nv nd s opereze pe computer n

bazele de date ale serviciilor secrete. Dup nc ase luni, tinerii agen i sunt repartiza i n sec iile MOSSAD-ului, ncepnd munca propriu-zis . Cartea pe care o nf i m azi cititorului romn este cea mai complet i actual radiologie a MOSSAD-ului i, dac ea are vreo hib , aceasta const n faptul c autorul a renun at la aspectele nespectaculoase" istorie, organizare, terminologie, etc, pentru a prezenta personaje i ac iuni ntr-o manier atr g toare i totu i impecabil din punct de vedere tiin ific, n ceea ce ne prive te am c utat s complet m con inutul prin date sintetice cuprinse par ial n anexe, par ial n note i, n cea mai mic m sur , i n acest cuvnt nainte", intitulat poate prea preten ios prefa ". n serviciile Administra iei britanice a Palestinei, vrful s u de activitate fiind considerat depistarea n 1948 a unei mari tranzac ii de arme ntre Cehoslovacia i Siria i, mai ales, capturarea vasului care transporta acele arme, ceea ce a dublat for a de foc a evreilor n primul lor r zboi cu arabii. Dup na terea statului Israel, n anii 1949-1952, primul ministru David Ben Gurion a creat sistemul actual al serviciilor secrete israeliene, pornind de la principiile supravie uirii statului evreu ntr-un mediu arab ostil, combaterii unei intense activit i interne de destabilizare, antistatale i antisociale, desf uratde palestinieni pe teritoriile controlate de Israel, urm ririi i pedepsirii criminalilor nazi ti vinova i de holocaust i terori tilor arabi, oriunde s-ar fi aflat ei pe glob, ob inerii unor nalte tehnologii militare puse sub embargo pentru statul evreu, cunoa terii opiniilor guvernamentale i publice fa de cauza poporului evreu att n rile du mane ct i n cele aliate, mai ales n S.U.A., i sprijinirii comunit ilor evreie ti din Diaspora. A a s-au n scut SHABACK Serviciul de securitate intern ", AMAN Serviciul de infor-i ma ii militare", Departamentul de cercetare i documentare" al Ministerului de Externe, Departamentul de Investiga ii" al Poli iei israeliene i, mai ales, Institutul pentru opera ii speciale i culegere de informa ii" (Ha-Mossad le Modinyn, unele Tafkidim Meiuhadim), pe scurt MOSSAD. n ordinea de zi care anun a crearea noii agen ii guvernamentale scria, ntre altele: Pentru statul nostru, care de la nfiin are a fost nconjurat de du mani, serviciile secrete reprezint prima linie de ap rare. Deoarece suntem situa i n inima Orientului Apropiat, unde schimb rile violente i instabilitatea sunt specifice, trebuie s nv m foarte bine cum aflam ce se ntmpln jurul nostru". Pn la a deveni, poate cel mai bun serviciu secret din lume, MOSSAD-ul a parcurs un drum dificil pe care jaloanele s-au numit: preg tire, studiu, analiz i reanalizare, din nou preg tire i n fine verificare nainte de executarea oric rei opera ii. Dintre toate serviciile secrete din lume, MOSSAD-ul este singurul care se consider i se autodefine te ca Institut", adicun centru academic de spionaj care sub deviza c tig r zboiul prin cunoa tere i iste ime!" oferspeciali tilor s i cea mai asprdar i cea mai performantscoalde preg tire. Candida ii la statutul de ofi er MOSSAD sunt recruta i ntotdeauna dintre cei care, n serviciul militar regulat au avut rezultate foarte bune. Apoi ei sunt supu i la repetate teste medicale, fizice i psihice, inclusiv la interogatoriul cu detectorul de minciuni. n faza urm toare sunt pu i s completeze chestionare extrem de complexe i dau examene de limbi str ine, pe care trebuie sle vorbeasc perfect. Dacpicla un singur test din toate acestea sunt elimina i automat, n clipa admiterii n Academie" primesc un nume conspirativ i o nouidentitate, pe care sunt obliga i s i-o nsu easc i s-o utilizeze curent. La MIDRASHA (Academia

MOSSAD-ului) cursan ii locuiesc ca ntr-o sta iune i sunt trata i ca ni te turi ti care stau la hotel. Academia nu folose te Drofesori ci speciali tii cei mai buni ai MOSSAD-ului. La fiecare trei luni studen ii sunt testa i cu detectorul de minciuni. Refuzul de a se supune la un test i d conduc torului de curs dreptul (teoretic) de a-l mpu ca pe rebel. Dintre materiile teoretice care se studiaz la MOSSAD, cea mai important , dar i cea mai dificil este NAKA- sistemul descrierea rapoartelor n MOSSAD, n care pentru fiecare subiect nu se admite dect o singurpropozi ie, mesajul cu mai multe teme urmnd a fi divizat n mai multe mesaje standard purtnd numere de cod diferite. NAKA este extrem de important deoarece principala activitate i misiune a MOSSAD-ului const n culegerea de date, n transmiterea, interpretarea i valorificarea acestora. Preg tirea militara agen ilor include cunoa terea tuturor tipurilor de arme ti armate, a structurilor militare ale rilor vecine Israelului, a politicii, religiei pi a organiz rii lor sociale, n afarde NAKA i preg tirea militar , cade ii MOSSAD-ului mai studiaz contrainforma iile i acoperirea. La lec iile practice bi nva cum sse comporte n societate, la mas , ntr-un salon oficial sau n cel mai select restaurant de pe glob, s recunoascvinurile bune etc. Din a doua lunpetrecutn Academie, cade ii primesc arme. Ofi erii din MOSSAD au n dotare pistoale Beretta, arma idealprin dimensiuni i calitate. Antrenamentele de trageri se efectueaz ntr-o sal de tir amenajat ca i cum ar fi un coridor de hotel unde u ile se pot deschide oricnd pentru a l sa sapar profilul unui posibil du man care trebuie anihilat. La cap tul unui an i jum tate cei care absolvaceste cursuri devin un fel de ucenici i nu agen i plini (katsa). Ei mai au de parcurs un nou ciclu de studii practice la Cartierul General al MOSSAD-ului, trecnd pe rnd prin fiecare departament i nv nd s opereze pe computer n bazele de date ale serviciilor secrete. Dup nc sase luni, tinerii agen i sunt repartiza i n sec iile MOSSAD-ului, ncepnd munca propriu-zis . Cartea pe care o nf i m azi cititorului romn este cea mai complet i actual radiologie a MOSSAD-ului i, dac ea are vreo hib , aceasta const n faptul c autorul a renun at la aspectele nespectaculoase" istorie, organizare, terminologie, etc, pentru a prezenta personaje i ac iuni ntr-o manier atr g toare i totu i impecabil din punct de vedere tiin ific, n ceea ce ne prive te am c utat s complet m con inutul prin date sintetice cuprinse par ial n anexe, par ial n note i, n cea mai mic m sur , i n acest cuvnt nainte", intitulat poate prea preten ios prefa ". nainte de a da cuvntul spionilor lui Gideon" mai eviden iem faptul c MOSSAD-ul nu racoleaz , ca alte servicii secrete, aventurieri sau voluntari care vor s devin eroi, ci, cum spunea unul dintre p rin ii agen iei, Isser Harel, oameni, cinsti i, fideli, loiali, i patrio i", gata s se consacre unor misiuni periculoase". O altparticularitate constn faptul c MOSSAD-ul i g se te oamenii n rndurile tineretului evreu din ntreaga lume. n acest caz exemplul cel mai bun, pentru ceste cel mai cunoscut, este evreo-canadianul Victor Ostrovski, care a p r sit MOSSAD-ul i a scris despre el n termeni mai pu in binevoitori, att c r i documentare ct i romane. El nu este dect un exemplu dintr-o mul ime de evrei cu cet enie neisraeiian care opteaz s lucreze n MOSSAD dintr-un sentiment de solidaritate al evreilor de pretutindeni cu statul Israel. Fondatorul acestuia, Ben Gurion spunea despre evrei c To i trebuie sajute Israelul, chiar dac ara lor adoptiveste sau nu de acord"

iar un lider al comunit ii evreilor-americani era de p rere c : Nu are nici o importan dac v-a i hot rt sau nu s emigra i n Israel. Datoria voastr este s sluji i interesele poporului evreu i dincolo de grani ele Israelului". A a se face c agen ii MOSSAD-ului au contribuit la c tigarea r zboaielor Israelului cu rile arabe nvecinate, au provocat c derea unor demnitari i chiar a unor ntregi guverne str ine, au semnat" unele dintre cele mai numeroase i mai spectaculoase pagini ale spionajului tehnologic i economic mondial, au generat o bogat literatur i au n scut o legend : LEGENDA MOSSAD. Niciodat n Israel MOSSAD-ul nu a fost privit cu suspiciune i nim nui nu i-a fost ru ine slucreze n sau scolaboreze cu MOSSAD-ul. Cit m dintr-o mult mai bogatlistde nume pe Haim Herzog, ajuns apoi pre edintele rii, Ytzhak Rabin, Ytzhak Shamir i Ehud Barak, fiecare ajungnd prim-ministru i ministru al ap r rii i David Kimche, viceministru de externe. n lume, MOSSAD-ul s-a f cut remarcat prin ac iuni unice i nu de pu ine ori novatoare n tacticile i tehnicile luptei antiteroriste. Cine nu tie azi c MOSSAD-ul a furat, n beneficiul Israelului i Statelor Unite, un avion MIC 21 din Siria. MOSSAD-ul a cump rat o rachetfrancezExocet din Chile i a pus mna, din Fran a, pe planurile avionului Mirage. Acela i institut" a procurat clandestin combustibil nuclear pentru reactorul israelian de la Dimona i a preg tit opera iunea cu nume de cod Babilon" privind bombardarea reactorului nuclear irakian. Cine nu a admirat Opera iunea Moise" de salvare a falashilor etiopieni, capturarea n Argentina a criminalului de r zboi nazist Adolf Eichmann sau anihilarea comandoului terorist care reaproviziona un avion plin cu ostatici pe aeroportul ugandez Entebbe. Cteva dintre aceste episoade le ve i reg si cu detalii surprinz toare n aceast Istorie secret a MOSSAD-ului", al c rei autor, Cordon Thomas, a avut contacte directe cu personaje precum Isser Harel, fost ef al MOSSAD-ului dar i al Serviciului de Securitate Intern " SHIN BETH, Rafael Eitan, fost ef al LAKAM, Meir Amit care a fost, prin cumul, director i la MOSSAD i la AMAN, sau William Casey, fost director la CIA. Pe parcursul celor 17 capitole ale acestei c r i ve i g si o cazuistic bogat , de la moartea prin esei Diana i spionarea activit ilor interne ale pre edintelui Clinton la Casa Alb , pn la uciderea lui Abu Nidal, atotputernicul lider terorist palestinian. Ve i putea vedea" dedesubturile complicatelor rela ii ale triunghiului Israel-OEP-Vatican sau ale modului n care MOSSAD-ul a concurat Serviciul Secret Chinez" n Africa, pentru ca apoi s colaboreze cu acesta la neutralizarea activit ilor africane ale KGB-ului i la eliminarea de pe pie ele locale a CIA. n fine, ve i afla cum pot colabora serviciile secrete ale unor ri arabe cu MOSSAD-ul i cum acesta le face servicii unor lideri arabi de prim m rime. n ncheiere nu pot dect svrecomand o lecturfoarte atent i o privire printre rnduri a acestei remarcabile c r i politice care vine sse al ture n colec ia LUMEA N CARE TR IM" celor despre CIA", Mafia", Legiunea Str in ", FBI", R zboiul Sfnt", Carlos acalul" sau Vatican" i s preceadmulte altele dintre care nu voi cita dect Sabia lui Allah" despre siitism, Triadele" despre mafiile chineze ti din ntreaga lume, Biserica Galben " despre lamaismul himalaian, Tsahal" despre armata israelian , de la mili iile populare pn la arma atomic , Ibn al Saud" despre formarea i devenirea Arabiei Saudite, Puterea i banii" despre dimensiunile reale ale influentului Wall Street Journal, toate n preg tire la Editura ALLFA din grupul editorial ALL, tot n aceastcolec ie.

LUMEA N CARE TR IM" este giobal , dinamic , surprinz toare, plin de pericole i de sfid ri, unic , promi toare, stresant , bun i rea deopotriv . Ea este lumea pe care o merit m, una vie, colorat , divers i palpitant , n care ne reg sim permanent. Ea este a noastr . Este pur i simplu LUMEA N CARE TR IM". VICTOR IONESCU

CAPITOLUL l n spatele oglinzii Cnd lumina ro ie a telefonului ncepu s clipeasc , un dispozitiv sofisticat de nregistrare se activa n apartamentul parizian de lng Centrul Pompidou, n aglomeratul arondisment 4. Lumina fusese instalat de un tehnician de comunica ii israelian, care zburase de la Tel Aviv pentru a instala aparatul de nregistrat, menit slini teascorice b nuial pe care vecinii ar fi avut-o auzind telefonul sunnd la ore nepotrivite. Tehnicianul era un yahalomin, membru al unei echipe Mossad, care avea n grijcomunica iile sigure din ascunz torile serviciului secret israelian. Cea din Paris era ca toate celelalte. Avea u a din fa rezistent la bombardament i geamuri care, asemenea ferestrelor de la Casa Alb , puteau refracta scannerele. Existau zeci de astfel de apartamente n toate marile ora e ale lumii, fie cump rate, fie nchiriate pe termen lung. Multe erau nelocuite vreme ndelungat , fiind gata pentru urm toarea opera iune. O astfel de opera iune a fost ntreprins n apartamentul din Paris ncdin iunie 1997, o datcu sosirea domnului Maurice. Acesta vorbea o francezfluent , cu un u or accent central-european. De-a lungul anilor, vecinii se mai ntlniser i cu al ii ca el: b rba i sau, uneori, femei care soseau pe nea teptate, petreceau s pt mni sau luni printre ei, pentru ca apoi, ntr-o bun zi, s dispar f r urm . Ca i cei dinaintea sa, dl. Maurice a descurajat politicos orice interes privind persoana sau munca sa. Maurice era un katsa, un agent de teren al Mossad-ului. Din punct de vedere fizic era greu de descris; se spunea c i pe o strad pustie ar fi trecut aproape neobservat. Fusese recrutat atunci cnd Mossad-ul nu era dect un proiect. S-a f cut remarcat n timpul efectu rii stagiului militar n Israel, cnd, duptab ra de instruc ie, a fost cooptat de serviciul aerian de informa ii. Aptitudinea sa pentru limbile str ine (vorbea franceza, engleza i germana) a fost ad ugataltor calit i: era bun n rezolvarea problemelor legate de studiul de caz i n a extrage dovezi din specula ii, n plus, tia cum sse poarte cu oamenii; tia s conving , s m guleasc i, dactoate celelalte metode ar fi e uat, s amenin e. Dup absolvirea colii Mossad n 1982, a activat n Europa, Africa de Sud i n Orient. Se prezenta ca om de afaceri, scriitor sau comerciant. Folosise o serie de nume i de biografii extrase din biblioteca de personaje a Mossad-ului. De data aceasta era Maurice, nco dat , om de afaceri. De-a lungul repartiz rilor sale a auzit c n Institut", (nume dat Mossad-ului de angaja ii s i) circulau zvonuri r ut cioase despre cariere ru inoase i distruse, despre schimb ri la nivelul conducerii, despre fiecare nou director i priorit ile sale. Despre corup ie. Nici unul dintre ei nu a reu it nss eradicheze corup ia ct timp a fost la putere.

Aceast stare de lucruri s-a accentuat o dat cu numirea lui Benyamin Netanyahu ca cel mai tn r prim ministru al Israelului, om cu o doveditexperien n domeniul serviciului secret, ncde la bun nceput, Netanyahu i-a intrigat pe ofi eri i experimenta i n detaliile opera ionale. La nceput s-a dat vina pe entuziasmul inutil al unui nou venit care vroia sfacordine, gata sinspecteze tot ce era de inspectat pentru a fi sigur cnu-i scapnici un secret. Dar lucrurile au devenit alarmante cnd nu numai primul ministru, dar i so ia lui, Sara, au vrut s vad ce se ascunde n spatele oglinzii, n lumea serviciului secret israelian. Aceasta i-a invitat pe cei mai nal i ofi eri ai Mossad-ului s -i faco vizit i s -i r spund la ntreb ri, sus innd curmeazexemplul lui Hillary Clinton care era interesat de CIA. Coridoarele sediului Mossad din Tel Aviv au r sunat de oaptele scandalizate despre Sara Netanyahu, care a cerut s acceseze profilele psihologice ale efilor de stat pe care ea i so ul s u urmau s -i g zduiasc sau s -i viziteze. A cerut n mod special detalii despre activitatea sexuala pre edintelui Bill Clinton. De asemenea a cerut sse uite peste dosarele ambasadorilor israelieni care aveau s -i g zduiasc n timpul vizitelor externe, interesndu-se de cur enia din buc t riile acestora i de frecven a cu care erau schimbate a ternuturile din apartamentele pentru oaspe i. Uimi i de cererile sale, ofi erii Mossad i-au explicat so iei primului ministru c astfel de informa ii nu se discut la ntlnirile serviciului secret. Unii dintre veterani au fost sco i din opera iunile curente ale serviciului, dndu-li-se responsabilitatea unor opera iuni minore care nu necesitau dect ntocmirea unor dosare pe care nu le citea nimeni. Dndu- i seama c se plafonau, ace tia i-au dat demisia i s-au mpr tiat pe tot teritoriul Israelului, nemaif cnd nimic altceva dect s citeasc , n special istorie, ncercnd sse mpace cu gndul c i ei sunt de domeniul trecutului. Toate astea I-au f cut pe Maurice s se bucure c nu se afla n Tel Aviv, i ce din nou pe teren. Opera iunea care-l adusese la Paris i d dea nco ansde a dovedi ceste un agent meticulos i precaut, unul n stare sndeplineasctot ce i se cerea. De data aceasta, misiunea era relativ u oar : nu era vorba de nici un pericol fizic, ci numai de riscul de a fi pus ntr-o situa ie jenantn cazul n care autorit ile franceze ar fi descoperit ceea ce face i l-ar fi deportat n secret. Ambasadorul israelian tia cMaurice era n Paris, dar nu tia i de ce. Aceasta era procedura standard: dacplanul nu mergea, diplomatul putea pretinde cnu fusese pus la curent. Sarcina lui Maurice era de a recruta un informator. Aceasta era cunoscut n limbajul ezoteric al Mossad-ului drept un contact", o corupere a unui cet ean str in. Dup dou luni de munc r bd toare, Maurice credea ce gata sreu easc . inta sa era Henri Paul, ns rcinat adjunct cu securitatea Hotelului Ritz, care f cea i pe oferul n cazul oaspe ilor celebri. Unul dintre ace tia a fost Jonathan Aitken, ministru britanic n perioada n care Partidul Conservator era la putere. Aitken a fost responsabil cu coordonarea de vnz ri de arme i pentru stabilirea de contacte cu trafican i de arme n Orientul Mijlociu. Toate acestea au dus la World in Action, un show TV care se ocupa cu anchete, i la publicarea de c tre ziarul Guardian a unei serii de rapoarte incriminatorii despre leg turile lui Aitken cu persoane care n mod normal nu se aflau n anturajele guvernan ilor. Aitken i-a dat n judecatpentru calomnie. Cazul

a pivotat n jurul ntreb rii legate de persoana care i-a pl tit lui Aitken ederea la Ritz, cnd acesta s-a ntlnit cu arabii. La tribunal, Aitken a jurat c so ia sa pl tise factura. Prin intermediul unei ter e surse, Mossad-ul i-a mituit pe avoca ii ap r rii ssus incdl. Aitken nu fusese la Paris n acea perioad . Cazul a fost nchis. Mossad-ul, care considerase mult timp activitatea lui Aitken drept o amenin are pentru Israel, practic I-a distrus. Hotelul a r mas ns locul de ntlnire al trafican ilor de arme din Orientul Mijlociu i al contactelor lor europene. Mossad-ul a hot rt saibun informator la Ritz care s -i raporteze despre activit ile de acolo. i-a propus mai nti s ob in lista cu angaja ii hotelului; aceasta s-a rezolvat prin accesarea sistemului computerizat. Nimeni din conducerea superioara hotelului nu era potrivit ceilal i nu aveau acces la to i oaspe ii, lucru determinant de altfel, ns cum Henri Paul se ocupa cu securitatea, aceasta nsemna cel avea acces peste tot la Ritz. Cheia sa putea descuia seiful oric rui oaspete. Nu i s-ar fi pus nici un fel de ntreb ri dacar fi vrut s fac o copie dupnota de plat a unui client i n-ar fi ridicat nimeni din sprncean dac i s-ar fi cerut lista apelurilor telefonice f cute de dealeri pentru a lua leg tura cu persoanele de contact. Putea afla cu ce femei avuseserde-a face dealerii. Ca ofer al VIP-urilor, Paul ar fi fost n m sur s trag cu urechea la convorbirile celor pe care-i transporta, sle studieze comportamentul, s vad unde se duc i cu cine se ntlnesc. Urm torul pas era ntocmirea unui profil psihologic al lui Paul. Timp de cteva s pt mni, unul dintre reziden ii katsa din Paris a adunat informa ii despre trecutul lui. Folosindu-se de mai multe acoperiri, printre care cea de angajat al unei companii de asigur ri i cea de comerciant de telefoane, agentul katsa a aflat cPaul era burlac, n-avea o rela ie stabil , locuia ntr-un apartament cu chirie mic , conducea o Mini neagr , dar i pl ceau ma inile rapide i motocicletele de concurs. Chiar cump rase o motociclet mpreun cu nc cineva. Angaja ii hotelului au spus c i pl cea s bea uneori. Se p rea chiar c^r din cnd n cnd, mai apela la serviciile unei prostituate de lux care i servea i pe clien ii hotelului. Informa iile au fost analizate de un psiholog al Mossad-ului. Acesta a conchis cHenri Paul avea o fire vulnerabil . Psihologul a decis ccea mai bun metod de a-l recruta ar fi prin presiuni crescnde, nso ite de promisiuni legate de substan iale sume b ne ti care urmau s finan eze via a social a lui Paul. Aceastopera iune putea fi una destul de lung i putea necesita deosebit r bdare i talent. n loc s se foloseasc n continuare de rezidentul katsa, la Paris avea s fie trimis Maurice. Ca i n cazul altor opera iuni asem n toare, Maurice a urmat ni te criterii standard. Mai nti s-a familiarizat cu Hotelul Ritz i mprejurimile acestuia. L-a recunoscut repede pe Henri Paul, un tip atletic cu mers arogant, care d dea de n eles cnu ine cont de nimeni. Maurice a observat ciudata leg turpe care Paul o avea cu fotografii de scandal care mpnzeau intrarea lui Ritz, gata la orice or s -i fotografieze pe cei boga i i faimo i. Din cnd n cnd, Paul le cerea sse retrag , iar ace tia f ceau ntocmai, nconjurnd cl direa pe motociclete nainte s se ntoarc , n timpul acestor mici plimb ri, Paul ie ea pe u a de serviciu i ncepea s -i tachineze amical. Noaptea, Maurice l-a v zut pe Paul bnd cu diver i paparazzi prin barurile din apropierea hotelului, pe care le frecventau, dup terminarea programului, el i al i angaja i. n rapoartele trimise la Tel Aviv, Maurice men iona faptul c Paul putea s bea cantit i considerabile de alcool r mnnd totu i treaz. Tot

acesta a mai confirmat faptul c Paul ar fi perfect pentru rolul de informator. La un moment dat, n timpul supravegherii sale discrete, Maurice a descoperit c Paul tr da ncrederea ce-i fusese acordat . Primea bani de la paparazzi pentru a le vinde ponturi despre locurile unde vor merge oaspe ii, favorizndu-le astfel fotografierea celebrit ilor. Schimbul informa iilor contra cost avea loc fie n unul din baruri, fie n ngusta strad Cambon, acolo unde se afla intrarea angaja ilor. Pe la jum tatea lunii august, acel schimb s-a axat pe sosirea la Ritz a Dianei, Prin esa de Wales, i a noului s u iubit, Dodi AI-Fayed, fiul patronului hotelului. Urmau s stea n fabulosul apartament regal. ntreg personalul de la Ritz fusese amenin at cu concedierea imediat n cazul n care ar fi dezv luit am nunte privind sosirea secreta Dianei. n ciuda acestui am nunt, Paul i-a riscat slujba informndu-i pe papa-razzi asupra acestui subiect. Fiecare dintre ei l-au r spl tit financiar. Maurice a remarcat c Paul ncepuse s bea mai mult i a auzit c personalul de la Ritz se plngea c ns rcinatul adjunct cu securitatea hotelului devenise mai dur ca de obicei: o concediase pe o cameristcare furase o bucat de s pun dintr-una din camere. Mai mul i angaja i au declarat c Paul lua i pastile, i se ntrebau dac acestea nu erau cumva menite s -i calmeze st rile nervoase. To i erau de acord c Paul devenise imprevizibil acum era bine dispus, n momentul urm tor se nfuria necontrolat pentru vreun fleac. Maurice decise cera timpul sfacmi carea. Primul contact a avut loc n barul lui Harry din Rue Daunou. Cnd Paul i-a f cut apari ia, Maurice sorbea un cocktail. Agentul katsa al Mossad-ului a intrat n discu ie cu el, iar Paul a acceptat s bea i el ceva, dup ce Maurice i-a spus c prieteni de-ai lui st tuser cndva la Ritz. Maurice a mai spus c ace tia fuseser surprin i de num rul mare de arabi boga i care tr geau la hotel. Paul insista asupra faptului c majoritatea arabilor erau neciopli i i arogan i i c se a teptau sle sari n ajutor la cea mai micmi care. Cei mai r i erau saudi ii. Maurice spuse c auzise i despre clien ii evrei acela i lucru. Paul nu era de aceea i p rere. Declar cevreii erau ni te clien i excelen i. n aceast atmosfer promi toare, seara se sfr i cu stabilirea unei noi ntlniri, peste cteva zile, pentru a lua cina la un restaurant din apropierea Ritz-ului. n timpul cinei Paul a confirmat, ca r spuns la ntreb rile calculate ale lui Maurice, multe din informa iile pe care acesta deja le cuno tea. Paul a vorbit despre pasiunea lui pentru ma ini rapide i despre pl cerea de a pilota avioane mici. Dar era greu s - i satisfaci aceste pl ceri dintr-un salariu. Acesta trebuie s fi fost momentul n care Maurice a nceput s fac presiuni. Sg se ti bani pentru astfel de hobby-uri era o problem , dar nu una f r rezolvare. n mod cert, aceastafirma ie i strnise interesul lui Paul. Lucrurile i-au urmat apoi cursul firesc: Maurice oferi, iar Paul primi cu pl cere. O dat nada aruncat , Maurice trebuie s - i fi pus n practic toate talentele dobndite la colile Mossad-ului. La un moment dat, Maurice a lansat ideea c ar putea da o mn ele ajutor, men ionnd c lucra pentru o companie dispus oricnd s - i mbun t eascbaza de date, n schimbul unor sume frumu ele de bani. Asta era mutarea favorit a agen ilor Mossad cnd se aflau ntr-o opera iune de contact. De aici i pnla a-i spune lui Paul cmul i dintre

clien ii Ritz-ului aveau informa ii ce ar fi interesat compania, nu mai era dect un mic pas. Paul, poate stnjenit de modul n care decurgea discu ia, s-a mpotrivit. Maurice a mers apoi mai departe, spunnd c , de i n elegea rezervele lui Paul, acestea l surprindeau. Toat lumea tia c Paul lua mit de la paparazzi. A a c , de ce ar fi dat cu piciorul unei adev rate anse de c tig? Talentul lui Maurice de a- i prezenta propunerile, informa iile privitoare la trecutul lui Paul, capacitatea de convingere, dar mai ales presiunea la care i supunea interlocutorul i-au spus cuvntul. Toate au avut efect asupra lui Paul. Chiar dacn-a pus ntreb ri, i-a dat imediat seama comul din fa a lui era un agent secret sau cineva care recruta pentru serviciul secret. Poate c i asta i-a influen at r spunsul. Dup spusele unui agent israelian familiarizat cu situa ia, Henri Paul a vorbit nc de la nceput f r rezerve: i se cerea s spioneze? Dac da, ce trebuia s fac ? Pur i simplu. F r paravane i ocoli uri inutile. Doar ce trebuia s fac i pentru cine ar fi urmat s lucreze. Acesta era momentul n care Maurice trebuia s decid , l-o fi spus lui Paul c va lucra pentru Mossad? Nu existau proceduri standard pentru astfel de lucruri. Fiecare inte diferit , nsHenri Paul nghi ise momeala." A a stnd lucrurile, Maurice i-a spus lui Paul ce se a tepta de la el: s ob ininforma ii despre oaspe i, poate chiar s le bage tehnica n camere, i sia seama cu cine se distrau. Poate c au discutat ceva i despre bani, se poate s se fi adus vorba i de o ofert de cont n Elve ia; puteau eventual s -l pl teasc i n bani gheat . Maurice a l sat sse n eleag de la sine castfel de chestiuni nu erau dect ni te detalii minore. De-acum se putea chiar s -i fi spus curma s lucreze pentru Mossad. Toate astea ar fi etapele standard ale unui contact reu it. E foarte posibil ca Paul sse fi speriat de ceea ce i se cerea sfac . Nu era vorba de loialitatea fa de cei de la Ritz; ca pe mul i al ii, | atr seser acolo salariile destul de mari i bac i urile. Era lesne de n eles c i era fricsnu l dep eascsitua ia i sri te sajungla nchisoare dacar fi fost prins spionnd oaspe ii hotelului. i dac s-ar fi dus la poli ie, ce putea rezolva? Poate c tiau deja ce urma si se propun . Dar dac i-ar fi refuzat? Atunci ce s-ar fi ntmplat? Dac conducerea hotelului ar fi aflat c el tr dase deja cel mai pre ios atribut oferit de Ritz confiden ialitatea informndu-i pe paparazzi, ar fi putut fi concediat, ba chiar dat n judecat . n acele zile ale lui august 1997, Henri Paul p rea c nu mai are sc pare. Continua sbea, sia pastile, s doarm prost i s - i bat joc de cei din subordinea sa. Era un om gata s cad n pr pastie. Maurice men inea presiunea, l ntlneai de multe ori n acela i bar n care Paul bea dupserviciu. Numai simpla lui prezen era suficients -i reaminteasc ceea ce era constrns sfac . Maurice se ducea de multe ori pe la Ritz unde savura cte un aperitiv la bar, mergea la restaurant sau i lua cafeaua de dupamiazn holul hotelului. Lui Henri Paul i se p rea c Maurice devenise umbra lui. i toate astea nu f ceau dect s -i sporeasc tensiunea i s -i aduc aminte francezului c nu avea sc pare. i apropiata vizit a Dianei i a lui Dodi Al-Fayed l nelini tea. Paul fusese ns rcinat cu protec ia lor pe timpul ederii, dar mai ales avertizat s -i in departe de paparazzi. n acela i timp, fotografii l tot sunau pe mobil cernd informa ii despre vizit i se ofereau sume mari de bani pentru cele mai mici detalii. Tenta ia era un alt factor de presiune. Iar presiunea p rea c l nconjoardin toate p r ile.

De i reu ea s disimuleze, Paul era totalmente cople it. Lua antide-presive, somnifere i energizante ca spoatlucra pe timpul zilei. Combina ia asta de medicamente nu putea dect s -l afecteze profund. Lumina intermitent un telefon care l-a trezit pe Maurice, a fost nregistrat duminic 31 august, la ora 1:58 noaptea. Cel care f cuse apelul lucra la departamentul de accidente rutiere al jandarmeriei pariziene i fusese recrutat de Mossad cu c iva ani n urm . Era un rriahuab, deci un informator neisraelian. n ierarhia contactelor pariziene ale lui Maurice, acesta se afla undeva la coad . Cu toate acestea, vestea accidentului rutier avea s -l uimeasc pe Maurice. Cu mai pu in de o or n urm , un Mercedes Sedan se izbise ntr-unul din stlpii de beton ai pasajului de vest de sub Place de l'Alma; un loc n care se petreceau des accidente. Victimele erau Diana, Prin esa de Wales, mama viitorului rege al Angliei; Dodi AI-Fayed, fiul lui Mahommed, patronul de origine egiptean al lan ului de magazine Harrods din Knightsbridge i Henri Paul. Bodyguard-ul cuplului fusese grav r nit. La cteva ore dup accident, Maurice s-a ntors la Tel Aviv, l snd n urmntreb ri la care nu s-a putut r spunde nici pnn ziua de azi. Ce rol a jucat n accident presiunea exercitat de el? S fi pierdut Henri Paul controlul ma inii, f cnd-o sse izbeascde stlpul pasajului de la Alma, pentru c nu vedea nici o cale de sc pare din ghearele Mossad-ului? Sfi avut presiunea vreo leg tur cu concentra ia mare de medicamente g sitn snge? Oare cnd a plecat de la Ritz cu pasagerii, se mai gndea nc la o porti de sc pare? Era Paul, pe lng victima unui nefericit accident de circula ie, i victima unui nendur tor serviciu secret? ntreb rile continuau s nu-i dea pace lui Mahommed Al-Fayed". n februarie 1998, a declarat public: N-a fost vorba de nici un accident. Sunt extrem de convins de asta. Adev rul nu poate fi ascuns la nesfr it." Cinci luni mai trziu, canalul britanic de televiziune ITV a difuzat un documentar care sus inea c Henri Paul ar fi avut leg turi cu serviciul secret francez. Nu era adev rat. Materialul a mai insinuat cun serviciu secret, al c rui nume nu se cuno tea, ar fi fost responsabil pentru mor ile tragice au mai fost f cute i supozi ii conform c rora serviciul respectiv s-arfi implicat pentru c britanicii se temeau ca dragostea Dianei pentru Dodi, care era egiptean, snu aibcumva repercusiuni politice". Pn n ziua de ast zi, leg tura dintre Henri Paul i Mossad a r mas un secret bine p zit exact a a cum se i dorea. Mossad-ul nu ac iona la porunca nim nui din afara Israelului, ntr-adev r, pu ini din afara serviciului tiu de implicarea serviciului n moartea celei mai media-tizate femei din lume. Inspirat de campania de discreditare a mass media englez , Mohammed Al-Fayed a continuat ssus incanumite servicii secrete, al c ror nume nu se tia, s-au unit mpotriva fiului s u i a prin esei Diana. n iulie 1998, doi jurnali ti de la ziarul Times au publicat o carte n care sugerau cHenri Paul a avut leg turi cu serviciul secret francez, nsnici Al-Fayed, nici jurnali tii nu au venit cu dovezi concludente care s le sus in afirma iile nici unul dintre ei nu a b nuit leg tura dintre Mossad i Paul. n iulie 1998, Mahommed Al-Fayed a adresat membrilor Parlamentului britanic o scrisoare, con innd o serie de ntreb ri; cerea ca acestea s fie discutate n Camera Comunelor. Al-Fayed sus inea c : exist o for care vrea s mu amalizeze r spunsurile pe care le cer". Gestul a fost interpretat ca fiind cel al unui tatndoliat i ndurerat care

face acuza ii n dreapta i n stnga, ntreb rile meritsfie repetate, nu numai pentru c astfel este n l atu rat orice b nuial asupra rolului jucat de Mossad n ultimele s pt mni de via ale lui Henri Paul, dar i pentru cdemonstreazcum o tragedie poate c p ta dimensiuni pe care numai adev rul le mai poate readuce la normal. Al-Fayed a scris despre un plan" de eliminare al Dianei i al fiului s u, ncercnd slege de ntreb rile lui tot felul de evenimente disparate: De ce a durat o or i 40 de minute pentru ca Diana s ajung la spital? De ce nici un fotograf nu a ar tat pozele f cute? De ce tocmai n acea noapte a fost spart locuin a londoneza unui fotograf care de inea fotografii f cute de paparazzi? De ce nici o camerde luat vederi cu circuit nchis din acea parte a Parisului nu a filmat nimic? De ce dispozitivele de urm rire nu mai aveau film iar camerele de luat vederi {din trafic) erau nchise? De ce la locul accidentului s-a redeschis traficul n numai cteva ore? Cine era persoana cu echipament fotografic din grupul de presde la intrarea de la Ritz? Cine erau cei doi b rba i neidentifica i de la barul hotelului? Vorbeau n englez , privind i ascultnd n jurul lor." Mossad-ul nu era deloc interesat de rela ia lui Dodi cu Diana. Singurul lor scop era recrutarea lui Henri Paul ca informator. n leg tur cu misteriosul fotograf: n trecut agen i ai Mossad-ului au mai pozat ca jurnali ti. Putea foarte bine s fi fostMaurice, veghind n fa a hotelului. S-ar putea ca cei doi b rba i neidentifica i de la barul hotelului sfi avut vreo leg turcu Mossad-ul. Dacar fi adev rat, acest lucru l-ar lini ti f r ndoialpe Mohammed AI-Fayed. Unii dintre colegii lui Maurice au fost de p rere c dorin a de a-l prinde n curspe Henri Paul nu era dect o dovad n plus a faptului c Mossad-ul a exagerat i c ntreprindea opera iuni interna ionale imprudente; i asta f r s in seama de urm rile pe care, pe termen lung, acestea le-ar putea avea pentru serviciul secret, pentru Israel, pentru pacea n Orientul Mijlociu i n cele din urmpentru leg tura cu cel mai vechi i mai loial aliat, S.U.A. Mai mul i ofi eri sus ineau chiar, c , de cnd cu venirea la putere n 1996 a lui Benyamin Netanyahu ca prim ministru, treburile se nr ut iser . Un veteran al serviciului secret israelian a afirmat: Oamenii v d c cei care lucreaz pentru Mossad sunt de cele mai multe ori criminali deghiza i n patrio i. Lucrul acesta ne face r u nou i moralit ii noastre, iar pn la urmva avea un efect negativ asupra rela iilor Mossad-ului cu alte servicii secrete." Un alt ofi er important a fost la fel de direct: Netanyahu se comport ca i cum Mossad ar face parte din propria-i versiune a cur ii regelui Arthur; face ceva nou n fiecare zi pentru a nu se plictisi cavalerii. Asta-i motivul pentru care lucrurile au mers a a de prost n ultimul timp n cadrul serviciului. S tragem un semnal de alarm nainte s fie prea trziu." Prima lec ie pe care am nv at-o ntr-un sfert de secol de cnd scriu despre serviciile secrete este c decep ia i dezinformarea sunt uneltele de baz ale acestora, la fel ca i r zbunarea, corup ia, antajul i, uneori, asasinatul. Agen ii sunt nv a i smint , s se foloseasc i s abuzeze de prietenii; sunt opusul dictonului care afirmcun gentleman nu cite te niciodatscrisorile altuia. Le-am observat comportamentul n timpul investiga iilor pe care le-am f cut n leg tur cu numeroasele scandaluri legate de spionii R zboiului Rece: tr darea secretelor privitoare la bomba atomic american de c tre Klaus Fuchs i compromiterea MI5 i MI6 britanice de c tre Guy Burgess, Donald Maclean i Kim Philby. Cu to ii i aleseser

drept motto cuvintele tr dare i duplicitate. Tot eu am fost unul dintre primii scriitori care a aflat despre obsesia pe care CIA o avea fa de controlul min ii, preocupare pe care Serviciul a fost constrns s-o recunoasc la zece ani de la publicarea c r ii mele pe aceea i tem , Journey into Madness. Negarea este arta neagr a serviciilor secrete, art de mult perfec ionat . Totu i, n aflarea adev rului am fost foarte mult ajutat de doi ofi eri profesioni ti ai serviciului secret: Joachim Kraner, defunctul meu socru, care dupal doilea r zboi mondial a condus o re ea MI6 n Dresda, i Bill Buckley, fost ef CIA n Beirut. Fizic se asem nau foarte mult; amndoi erau nal i, slabi, ngriji i i foarte siguri pe ei. n ochi nu le puteai citi prea multe doar dac le erai simpatic sau nu. nzestra i cu o inteligen sclipitoare, criticau ustur tor din cnd n cnd Serviciile pe care le slujiser . Ambii mi aminteau n permanen ct de multe se pot nv a din ceea ce Bill numea oaptele din umbr ": o ambuscadmortaldintr-o alee f r nume o nouopera iune care putea sanuleze ani de v dite rela ii amicale politice o micinforma ie, aparent nensemnat , care putea completa un puzzle important. Joachim avea o vorb : uneori, ni te cuvinte aruncate n vnt i pot schimba punctul de vedere". Mndri s practice ceea ce ei numeau a doua meserie ca vechime n lume", cei doi nu numai cmi erau prieteni, dar m-au convins cserviciile secrete sunt cheia n elegerii totale a rela iilor interna ionale, politicii globale i diploma iei i, binen eles, a terorismului. Datoritlor am avut contacte cu un num r de servicii i agen ii secrete: BND (Germania) DGSE (Fran a) CIA serviciile secrete canadiene i britanice. Joachim a murit dup ce a ie it la pensie; Bill a fost ucis de funda-mentali tii islamici care l sechestraser n Beirut i care au declan at criza ostaticilor vestici n ora . Tot prin ei am cunoscut membri ai serviciului secret israelian care la nceput mi-au dat informa ii despre trecutul lui Mehmet Ali Agea, fanaticul turc ce ncercase s -l asasineze pe Papa Ioan Paul n pia a Sf. petru din Roma, n mai 1981. Contactele au fost stabilite de Simon Wiesenthal, renumitul vn tor" de nazi ti, i pre ioassurspentru Mossad timp de peste 40 de ani. Datoritrenumelui i reputa iei sale, Wiesenthal ncmai are u i deschise peste tot, mai ales la Washington. n acela i ora , n martie 1986, am aflat ceva n plus despre nclcitele rela ii dintre serviciile secrete americane i cele israeliene. Maflam acolo pentru a-l intervieva pe William Casey, pe atunci directorul CIA, pentru cartea mea, Journey into Madness , care trateaz i subiectul mor ii lui Bill Buckley. n ciuda costumului lui de comand , Casey era o figurpatetic . Ct timp am stat de vorbntr-un club din Washington, i-am observat figura palid , cu maxilare proeminente, i ochii ro ii ar ta de parccei cinci ani de conducere a CIA l vl guiserde tot. La un pahar de ap mineral mi-a confirmat condi iile ntlnirii noastre. F rnoti e, f rnregistr ri; tot ce urma nu erau dect informa ii de baz . A scos apoi o foaie de hrtie pe care erau tip rite datele sale biografice. Se n scuse la New York la data de 13 martie1913 i absolvise dreptul n 1937, la Universitatea St. John. Dupce n 1943 fusese recrutat de Marina Statelor Unite, la cteva luni a fost transferat la Oficiul Serviciilor Strategice, predecesorul CIA. n 1944 devenea eful serviciului secret OSS n Europa. Este numit apoi eful Comisiei de Schimburi i Paz (1971-1973) apoi a urmat o ascensiune rapid , fiind numit secretar adjunct de stat al afacerilor economice (1973-1974); pre edinte al B ncii

de Export-lmport a Statelor Unite (1974-1976); i membru al Comisiei Consultative cu privire la Serviciile Secrete Interna ionale ale pre edintelui (1976-1977). n 1980 este numit conduc torul reu itei campanii pentru pre edin ie a lui Ronald Reagan. Un an mai trziu, la 28 ianuarie 1981, Reagan l nume te n func ia de DCI, ajungnd astfel cel de-al 13-lea om care a de inut cea mai importantfunc ie n cadrul servicii lor secrete ale Statelor Unite ale Americii. Dup ce i-am spus cfusese omul potrivit la locul potrivit, Casey a mai luat o gur de ap i a morm it c nu dorea s intr m n detalii personale". i-a b gat foaia napoi n buzunar i a a teptat apoi atent prima mea ntrebare: ce-mi putea spune despre Bill Buckley, care, n urm cu aproape doi ani, pe data de 16 martie 1984 fusese sechestrat la Beirut, iar acum era mort. Vroiam s tiu ce f cuse CIA-ul ca s -l salveze. St tusem ceva timp n Orientul Mijlociu, inclusiv n israel, ncercnd s pun lucrurile cap la cap. Ai vorbit cu Admoni sau cu vreunul din oamenii lui?" m ntrerupse Casey. n 1982, Nahum Admoni devenise eful Mossad-ului. Printre cunoscu ii ambasadei era tiut ca un om rece i f r scrupule. Casey l-a caracterizat ca pe un evreu care i-ar dori s c tige un concurs de urinat ntr-o noapte ploioas la Gdansk". Mai exact, Admoni se n scuse la Ierusalim n 1929 din p rin i polonezi emigran i. Scolit la Rehavia Gymnasium, i-a dezvoltat aptitudini lingvistice care l-au ajutat s mbrace uniforma de locotenent al serviciului secret n R zboiul de Independen din 1948. Admoni poate spriceapvreo sase limbi str ine", a opinat Casey. Mai trziu, Admoni a studiat rela iile interna ionale la Berkeley i apoi le-a predat la scoalMossad de la marginea Tel Aviv-ului. Mai lucrase i sub acoperire n Etiopia, Paris i Washington, unde stabilise leg turi trainice cu predecesorii lui Casey: Richard Helms i William Colby. Aceste promov ri l-au ajutat pe Admoni sdevinun birocrat al serviciului secret care tia sse foloseasc de cuvinte i care, dup cum a spus Casey, o datce a ajuns eful Mossad-ului, a tiut s in bine crma. Cum era un om sociabil, se pricepea la femei, la fel de bine cum tia ce era mai bine pentru Israel." Portretul f cut de Casey era cel al unui agent care, dupcuvintele lui, a ajuns n frunte pentru cs-a priceput snu- i calce efii pe b t turi." Ceea ce mi-a spus n continuare a fost pe acela i ton bomb nit. Nimeni nu te poate surprinde, ca cineva pe care l-ai considerat prieten. Pnsne d m seama cAdmoni nu avea de gnd s mi te nici un deget, Bill Buckley era deja mort. Mai ii minte cum era pe atunci? Masacraser aproape o mie de palestinieni n cele doutabere de refugia i de la Beirut. For ele Cre tine Libaneze i-au omort; evreii sim eau c se ntorsese roata din Biblie. Ce-i drept e c Admoni era mnn mn cu criminalul, cu Gemayel." Gashir Gemayel a fost conduc torul grup rii Falangiste, iar mai trziu a devenit pre edintele Libanului. i Gemayel era al nostru, dar n-am avut niciodat ncredere n nenorocitul la. Iar Admoni fusese permanent mn n mn cu el, ct timp Buckley era torturat. N-avem nici cea mai micidee unde anume n Beirut puteau s -l inostatec. L-am rugat pe Admoni safle. A zis cse rezolv . i am tot a teptat. Ne-am trimis cei mai buni oameni la Tel-Aviv s coopereze cu Mossad-ul. Nu era o problem de bani. Iar Admoni ne tot promitea cse rezolv ."

Casey a mai sorbit pu in ap , p rnd c retr ie te acele momente. Ce a spus n continuare a sunat ca verdictul unui proces. Urm toarea mutare a lui Admoni a fost sne spuncOEP pusese la cale r pirea. Noi tiam c israelienii erau gata oricnd s dea vina pe Yasser Arafat pentru cel mai nensemnat incident, a a cnu l-am crezut la nceput, ns Admoni era foarte conving tor. Ne-a dat multe motive s -l credem. Pnsne d m seama cnu era mna lui Arafat, era mult prea trziu ca s -l mai salv m pe Buckley. Ceea ce nu tiam era c de fapt Mossad-ul nu juca cinstit d dea arme Hezbollah-ului ca s -i omoare pe evrei, iar pe de alt parte, le d dea evreilor arme, ca s -i omoare pe palestinieni." P rerea mai mult dect sigura lui Casey, cu privire la ceea ce credea CIA c se ntmplase cu Bill Buckley era c Mossad-ul nu f cuse nimic s -l salveze, spernd, astfel, s dea vina pe OEP, spulbernd, astfel, planurile lui Arafat de a intra n gra iile Washingtonului punea astfel ntr-o cu totul altluminrela iile de presupusprietenie a douservicii secrete. n felul acesta Casey a dovedit cntre Statele Unite i Israel mai erau i alte leg turi n afara operelor de caritate i a altor manifest ri ale solidarit ii americano-israeliene, lucru care a transformat Israelul ntr-o regiune extrem de puternicdin cauza fricii arabilor. nainte s ne desp r im, Casey mi-a mai spus un ultim lucru: O na iune i nfiin eaz serviciul secret de care are nevoie. America pune accentul pe expertize tehnice pentru c urm rim mai degrab s descoperim, dect s domin m n secret. Israelienii lucreaz altfel. Mossad-ul, n mod deosebit, i asociazac iunile cu cele de supravie uire a rii." Aceast atitudine a f cut ca mult timp Mossad-ul sr mnimun la alegeri. Dar, n timpul a doi ani de cercet ri pentru cartea de fa , o serie de gre eli uneori scandaluri au f cut ca serviciul s intre n con tiin a public . Au fost puse ntreb ri i, cum r spunsurile ntrziau mai mereu, au nceput s aparg uri n armura pe care o purta Mossad-ul pentru a se proteja de lumea nconjur toare. Am vorbit cu mai bine de o sut de persoane care aveau de-a face direct sau indirect cu serviciul secret israelian sau cu alte agen ii. Mul i m-au sf tuit s m leg de evenimente mai recente i mi-au spus c trecutul ar trebui invocat numai dac vroiam s ilustrez evenimente relevante pentru rolul Mossad-ului. Multe dintre interviuri le-am avut cu persoane care nu mai fuseser intervievate; de cele mai multe ori, nici o dovad nu putea produce nici cea mai simpl explica ie pentru comportamentul lor sau al altora. Mul i dintre ei au fost surprinz tor de sinceri, de i nu to i au vrut s - i dezv luie identitatea, n ceea ce-i prive te pe cei din serviciul Mossad, legea israelian le interzice s - i dezv luie numele sau s -l dea publicit ii. Unele dintre sursele non-israeliene au cerut i au primit garan ia anonimatului. De i ziarele ncearc s publice tabele cu numele agen ilor, acest lucru e aproape imposibil. Anonimatul este p strat cu sfin enie, iar unii doresc sfie aminti i n astfel de pagini doar printr-un pseudonim sau prin prenumele adev rat: i, totu i, asta nu le face m rturia cu nimic mai pu in plauzibil . Motivele personale pentru ruperea t cerii ar putea fi multe: nevoia de a deveni cunoscu i mai trziu; dorin a de a- i justifica ac iunile; memoriile unui om n vrstsau poate chiar nevoia de a- i isp i p catele. Acela i lucru este valabil i pentru cei care au acceptat s - i dea numele. Dar, poate ccel mai bun motiv care i-a mpins srupt cerea era o teamrealla gndul c organiza ia pe care au slujit-o cu mndrie e din ce n ce mai amenin atdin interior i csingura solu ie de a o salva ar fi

fost sdezv luie ceea ce f cuse n trecut i ceea ce face n prezent. Ins , pentru o n elegere total , trebuie tiut de ce i cum a fost creat serviciul secret. CAPITOLUL 2 nainte de nceput nc de la r s ritul soarelui, credincio ii veniserla cel mai sfnt zid din lume, ultima r m i a celui de-al doilea Templu din Ierusalim1 al lui Irod cel Mare2, Zidul Plngerii3. Func ionari publici mergeau al turi de p stori din dealurile din apropierea Ierusalimului tineri care tocmai primiser comuniunea de bar mitzvah4 i nso eau cu mndrie pe b rba ii n vrst . Profesori de la sinagogi mergeau um r la um r cu vnz tori care veniser tocmai de la Haifa, Tel-Aviv, sau satele de la Marea Galilee. To i erau mbr ca i n negru, aveau cte o carte de rug ciuni, i st teau n fa a zidului nalt recitnd frnturi din Scriptur . Asta f cuser evreii de-a lungul secolelor, ns Sabatul5 din acea vineri de septembrie 1929 era diferit. Rabinii le ceruser oamenilor s participe n num r ct mai mare la rug ciunea public i s - i arate hot rrea i dorin a de a face acest lucru. Aceasta se vroia nu numai o expresie a credin ei lor, dar i un simbol vizibil al sionismului6 i o aluzie c popula ia arab care devenise cu mult mai numeroas nu-i va putea intimida. De luni de zile umblau zvonuri potrivit c rora popula ia musulman era din nou foarte deranjatde ceea ce ei considerau expansiune sionist . Aceste temeri ncepuserncdin 1917, o datcu Declara ia Balfour7 i angajamentul ce fusese luat atunci, cu privire la fostul p mnt evreiesc din Palestina. Pentru arabii care locuiau acolo i care- i puteau frasa arborele genealogic pnn vremea Profetului, aceasta era o mare ofens . P mntul pe care l munciser timp de secole era amenin at, i exista chiar riscul lu rii acestuia de c tre sionisti i de c tre protectorii lor britanici, care veniser la sfr itul celui de-al doilea r zboi mondial i puseserPalestina sub mandat. Britanicii guvernaserla fel cum f cuser i n alte p r i ale imperiului, ncercnd smpace ambele tabere. Numai c tactica respectiv n-a fost dect un drum sigur c tre dezastru. Tensiunea dintre evrei i arabi a crescut. Au avut loc conflicte i v rs ri de snge, de obicei acolo unde evreii vroiau s - i construiasc sinagogi i temple, ns evreii ineau mor i s - i exercite dreptul la rug ciune" la Zidul Plngerii din Ierusalim. Pentru ei aceasta constituia esen a credin ei lor. Pe la ora prnzului, ora rug ciunii shema", se adunasercam o mie de oameni care citeau cu voce tare din vechea Scripturnaintea zidului de gresie galben . Linia melodic a vocilor lor i avea propria caden lini titoare. Apoi, cu o iu ealuimitoare, proiectile- pietre, sticle sparte i cutii de metal umplute cu pietriau nceput s fie aruncate peste ei. Asaltul era lansat de arabi ascun i strategic n jurul Zidului. Primul foc de arm a r sunat din muscheta unui tr g tor musulman de elit . Evreii au c zut la p mnt i au fost tr i de acolo de ceilal i care ncercau sse salveze. Ca prin minune, nu au fost semnalate victime, de i r ni i fusesercu zecile. n acea noapte, liderii Yishuv8, comunitatea evreiasc din Palestina, s-au ntrunit. i-au dat repede seama c de i pl nuiser cu grij

demonstra ia, nu avuseser n vizor un lucru esen ial: un posibil atac arab. Unul dintre cei prezen i la adunare a vorbit n numele tuturor: Trebuie sne amintim ce scrie n Scriptur . De la Regeie David ncoace, poporul nostru s-a bazat pe informa ii sigure." La o cafea turceasc i o pl cint , s-au pus bazele a ceea ce urma s devin ulterior cel mai grozav serviciu secret din lumea modern : Mossad-ul. nspn la nfiin area lui trebuia s mai treac un sfert de secol. Tot ce au putut sugera liderii Yishuv n acea cald noapte de septembrie ca prim pas a fost: sstrngct mai mul i bani cu putin i s - i sf tuiasc vecinii s fac la fel. Banii urmau s fie folosi i pentru mituirea acelor arabi nc toleran i cu evreii, care i puteau preveni n leg turcu eventualele atacuri. ntre timp, evreii aveau s - i exercite n continuare dreptul de a se ruga la Zidul Plngerii. Nu aveau s se mai bizuie pe englezi pentru protec ie ci pe Haganah9, nou formata mili ie evreiasc . n lunile urm toare, avertismentele i prezen a mili iei au intimidat atacurile arabe. Calmul relativ dintre arabi i evrei a fost restabilit n urm torii cinci ani. n acea perioad , evreii au continuat s - i extindpe ascuns re eaua de informa ii secrete. Aceasta nu avea nc un nume sau o conducere oficial . Arabii erau recruta i pe criterii ad-hoc: negustori ambulan i clin partea arab a Ierusalimului i lustragii care cur au cizmele ofi erilor mandata i erau pl ti i laolaltcu studen i de la prestigiosul Colegiu Arab Rouda, cu profesori i oameni de afaceri. Orice evreu putea recruta un spion arab singura condi ie era s nu existe mai multe variante pentru aceea i informa ie, ncet dar sigur, Yishuv a ob inut informa ii importante nu numai despre inten iile arabilor, dar i despre cele ale englezilor. Venirea lui Hitler la putere n 1933 a marcat nceputul exodului evreilor nem i c tre Palestina. n 1936 peste 300 000 str b tuser deja Europa; mul i r m sesers raci lipi i pnsajungpe P mntul Sfnt. Totu i, ntr-un fel sau altul, Yishuv le-a f cut tuturor rost de hran i locuin e, n 3 luni, evreii dep iserdeja o treime din popula ia rii. Arabii au reac ionat ca i n alte da i: din minaretele a o sutde moschei, preo ii musulmani le-au cerut ntr-un singur glas sionistilor s se ntoarc de unde au plecat. n fiecare mafafeth ar besc, locul de ntlnire al consilierilor arabi, s-au ridicat acelea i voci protestatare: Trebuie s -i mpiedic m pe evrei s ne ia p mntul; trebuie s -i mpiedic m pe englezi s le mai dea arme i s -i antreneze. De cealalt parte, evreii sus ineau exact contrariul, c englezii i ncurajau pe arabi s fure p mntul care le revenea pe cale legal . Englezii au ncercat n continuare s mpace ambele tabere dar au e uat, n 1936, lupte izolate s-au transformat n adev rate revolte arabe mpotriva evreilor i englezilor. Cei din urmle-au suprimat f r mil . ns evreii i-au dat seama cera numai o chestiune de timp pncnd arabii aveau s loveascdin nou, cu for e noi. Pe tot teritoriul rii, tinerii evrei se gr beau s se al ture Haga-nah-ului. Treptat aceste mili ii populare au devenit esen a unei formidabile armate secrete: membrii lor erau extrem de rezisten i din punct de vedere fizic; tr g tori de elit , ei erau la fel de ire i ca vulpi|e din desertul Negev. Re eaua informatorilor arabi era extins . S-a nfiin at un departament politic al Haganah-ului n scopul r spndirii revoltelor prin dezinformare. Cei care mai trziu aveau s devin legende ale comunit ii secrete israeliene au fost scoli i n perioada de formare dinaintea celui de-al doilea

r zboi mondial. Haganah cuvntul nseamnap rare" n ebraica devenit cel mai bine informat dintre toate serviciile P mntului Sfnt. Cel de-al doilea r zboi mondial a adus cu el o nou pace tulbure n Palestina. i evreii i arabii realizau ce i-ar fi putut a tepta n cazul n care nazi tii ar fi c tigat. Primele detalii despre ce se petrecea n lag rele de concentrare din Europa ajunseserla urechile celor din Yishuv. David Ben-Gurion10 i Yitzhak Rabin11 au fost printre cei care au participat la o ntrunire la Haifa n 1942. S-a convenit n unanimitate ca supravie uitorii Holocaustului sfie adu i n patria spiritual , Eretz Israel (marele Israel). Nimeni nu putea estima num rul lor, dar toat lumea a fost de acord csosirea refugia ilor avea s renvie confrunt rile cu arabii iar de data aceasta englezii aveau s fie de partea acestora din urm . Anglia a sus inut mereu c nu-i va primi pe supravie uitori n Palestina dupnfrngerea lui Hitler, pe motiv cs-ar crea astfel un dezechilibru al popula iei. ndemnul lui Ben-Curion de a mbun t i capacitatea serviciului secret a fost acceptat de to i cei prezen i. Urmau sfie recruta i mai mul i informatori. De asemenea, un serviciu de contra-spionaj trebuia s descopere evreii care colaborau cu englezii i s -i g seascpe comuni tii evrei i pe diziden ii care se ascund printre noi." Noua unitate era cunoscutsub numele de Rigul Hegdi i era comandatde un fost legionar francez care lucra acum sub acoperire, ca i comis voiajor. n curnd, acesta avea s miluiasc femei c s torite cu ofi eri britanici, comercian i care f ceau afaceri cu englezii; patroni de cafenele care i aveau drept clien i. Dis-de-diminea , criminalii erau adu i n fa a cur ii mar iale de campanie a Haganah-ului cei vinova i erau fie b tu i crunt fie executa i pe dealurile Iudaice cu un glonte n ceaf . Aceast tactice precursoarea durit ii pe care avea so aplice Mossad-ul. Pn n 1 945, Haganah-ul ad ugase o unitate ns rcinat cu procurarea de arme. Curnd, armele din depozitele secrete ale italienilor i nem ilor, capturate n Africa de Nord dup nfrngerea lui Rommel, erau transportate ilegal din De ertul Sinai, din Egipt n Palestina, de c tre solda ii evrei care luptau al turi de alia i. Armele au fost transportate cu camioane vechi i cu caravane de c mile, i au fost depozitate n pustiu, n pe teri, acolo unde diavolul a ncercat s -l ademeneasc pe lisus. O ascunz toare era aproape de locul unde manuscrisele eseniene de la Marea Moarta teptau sfie descoperite12. Dup ce s-a terminat r zboiul, cu nfrngerea Japoniei n august 1945, evreii care serviser n unit ile alian elor militare de spionaj au venit s - i pun cuno tin ele n slujba Haganah-ului. Toate piesele erau a ezate la locul lor pentru a face fa la ceea ce prev zuse Ben-Gurion r zboiul pentru independen a noastr ." tia c inta avea s fie bricha, denumirea ebraic pentru prima opera ie de aducere din Europa a supravie uitorilor Holocaustului. La nceput au venit cu sutele, apoi cu miile, i la urm cu zecile de mii. Mul i nc mai purtau uniformele din lag rele de concentrare, fiecare avea un tatuaj cu un num r de identificare dat de nazi ti. Trecuser Balcanii cu ma ina sau cu trenul i apoi str b tuser Mediterana pn n Israel. Toate vasele disponibile fuseser cump rate sau nchiriate de agen iile umanitare evreie ti din Statele Unite, de multe ori la pre uri excesive: nave de voiaj cu aburi, nave de coast , platforme pentru debarcare pe plajele din Normandia, vase fluviale orice putea pluti era bun. Nu se mai auzise de o asemenea evacuare de la Dunkerque13, din 1940. n a teptarea supravie uitorilor, pe plajele dintre Haifa i Tel-Aviv se aflau chiar unii dintre ofi erii britanici care fuseser transporta i cu

feribotul n Anglia de la Dunkerque. Erau acolo pentru a duce la ndeplinire ordinul guvernului lor de a-i ine la distan pe supravie uitorii Holocaustului. Au fost i conflicte urte, dar i situa ii n care solda ii, probabil aducndu- i aminte de propria salvare, au trecut cu vederea cte o barc plin cu refugia i care se chinuiau sajungla mal. Ben-Gurion a decis castfel de acte de compasiune nu erau de ajuns. Venise timpul ca Mandatul s se ncheie. Lucru posibil doar prin for , n 1946, acesta unise deja mi c rile secrete evreie ti disparate. Izvort din neobositul spirit al celor care ajunseserprimii pe acel p mnt, ordinul de a se lansa o gherilde r zboi mpotriva engle. zilor i a arabilor a fost dat. Orice comandant evreu tia c aveau de a face cu o ac iune foarte periculoas : luptnd pe ambele fronturi riscau s - i epuizeze aproape toate resursele. Consecin ele unei eventuale nfrngeri ar fi fost extrem de grave. Ben-Curion a ordonat folosirea oric ror mijloace. Au fost semnalate atrocit i n ambele tabere. Evreii suspecta i de colaborare cu Haganah-ul erau executa i. Solda ii englezi erau mpu ca i iar bar cile lor, bombardate. Sate ar be ti erau incendiate. Totul era f cut cu o cruzime care amintea de vremurile medievale. Pentru Haganah, serviciul de spionaj era vital, m car ca s dezinformeze pentru a da impresia englezilor i arabilor c evreii aveau mult mai mul i oameni dect puteau aduna. Englezii s-au trezit implica i ntr-o vn toare de vr jitoare, n rndul for elor mandatate, moralul ncepea sscad . Statele Unite au ncercat sncheie o n elegere n prim vara Iui 1949, ndemnnd Marea Britanie s accepte n Palestina 100 000 de supravie uitori ai Holocaustului. Cererea a fost respins i astfel luptele crncene au continuat, n sfr it, n februarie 1947, Marea Britanie a c zut de acord s p r seasc Palestina pnla nceputul lui mai 1948, Din acel moment, Na iunile Unite aveau s se confrunte cu problemele legate de ceea ce urma sdevinstatul Israel. Realiznd cmai era nevoie de un ultim conflict cu arabii pentru a se asigura c nou formata na iune nu avea s fie distrus nainte de nfiin are, Ben-Gurion i comandan ii s i tiau ctrebuiau sdepindn continuare de un serviciu secret superior. Au fost ob inute informa ii vitale despre moralul arabilor i for a lor militar . Spionii evrei plasa i n Cairo i Amman au furat planurile de atac ale armatelor egiptene i iordaniene. Cnd a nceput ceea ce s-a numit R zboiul de Independen , israelienii au dobndit victorii militare spectaculoase, ns Ben-Gurion i-a mai dat seama c , att timp ct aveau s dureze luptele, eventualele victorii trebuiau clasificate clar n militare i politice. Cnd n cele din urm victoria a avut loc n 1949, aceastdiviziune nu fusese ncbine stabilit ceea ce a dus la certuri n cadrul serviciului israelian de informa ii asupra responsabilit ilor pe timp de pace. n loc strateze situa ia cu precizia sa caracteristic , Ben-Curion, n calitate de prim ministru al Israelului, a alc tuit cinci servicii secrete care aveau s opereze n ar i n str in tate. Cele de peste ocean au luat modelul serviciilor britanice i fran uze ti. Acestea douse nvoiser deja scolaboreze cu Israelul. S-a stabilit de asemenea un contact i cu Oficiul Serviciilor Strategice ale Statelor Unite (OSS) din Washington prin intermediul efului de contraspionaj din Italia, James Jesus Angleton. Leg tura sa cu tinerii spioni israelieni avea s joace un rol decisiv n eventualele rela ii care se puteau realiza ntre cele douservicii secrete. Totu i, n ciuda nceputului promi tor pe care l-a avut, visul lui Ben-Curion de a alc tui o organiza ie secretintegrat care slucreze n armonie s-a spulberat o dat cu ncerc rile na iunii care se lupta i ea,

pentru identitate, n timp ce mini trii i oficialii luptau pentru putere i ranguri nalte, aspectele de baz i cele mai importante erau l sate de-o parte. La fiecare nivel erau nen elegeri. Cine trebuia s coordoneze strategia general a serviciului? Cine trebuia s evalueze informa iile neprelucrate? Cine va recruta spioni? Cine le va vedea mai nti rapoartele? Cine va interpreta informa iile respective pentru liderii politici ai rii? Nic ieri glumele nu erau la fel de acide ca ntre Ministerul Afacerilor Externe i cel al Ap r rii, amndou disputndu- i dreptul de a opera n str in tate. Isser Harel, pe atunci un tn r agent, spunea despre colegii s i c ace tia vedeau munca serviciului secret ntr-o luminromantic i plin de aventuri. Se credeau exper i n toate i c utau s se comporte precum spionii interna ionali din filme, care se bucurau de faimn timp ce tr iau n umbra unei linii bine trasate ntre lege i corup ie." ntre timp oamenii continuau s moar , uci i de bombele i capcanele terori tilor arabi. Armatele Siriei, Egiptului, Iordaniei i Libanului nc mai amenin au. La rndul lor, arabii erau gata s lanseze jihad-ul, r zboiul sfnt. Nici o alt na iune nu mai v zuse lumina zilei ntr-un mediu mai ostil ca cea a Israelului. Pentru Ben-Gurion, felul n care era privit de popor ca un protector, a a cum fusesermereu considera i marii lideri israelieni, era aproape un sentiment mesianic. Dar tia cnu era profet ci numai un lupt tor ndrjit care c tigase R zboiul de Independen mpotriva arabilor, i aceasta cu for e combinate care le dep eau de 20 de ori pe cele de care dispunea. Nu se mai nf ptuise un triumf asem n tor de cnd David i nfrnsese pe Coliat i pe Filisteni. Cu toate acestea, inamicul nu d duse bir cu fugi ii. Devenise mai inteligent i cu mult mai nemilos. Lovea asemenea unui ho , pe timp de noapte, ucignd f rmustr ri de con tiin , nainte s disparf rurm . Timp de 4 ani lungi, rivalitatea, scandalurile i vorbele t ioase au fost ceva obi nuit la ntlnirile prezidate de Ben-Curion, la care acesta ncerca s rezolve problemele din cadrul serviciului secret. Un promi tor plan lansat de Ministerul Afacerilor Externe, acela de a folosi un diplomat francez ca spion n Cairo, a fost respins de Ministerul Ap r rii. Vroia s - i foloseascproprii oameni. Ofi erul tn r trimis n Egipt, f rexperien n domeniul muncii de spionaj, a fost prins n cteva s pt mni de agen ii serviciului egiptean de securitate. S-a aflat c agen ii israelieni din Europa lucrau pe pia a neagr pentru a- i finan a munca din cauza bugetului oficial insuficient alocat pentru activit ile de spionaj, ncerc rile de recrutare a for elor druze din Liban s-au ncheiat atunci cnd agen iile secrete israeliene rivale n-au c zut de acord asupra modului n care ace tia aveau sfie folosi i. De obicei, planurile grandioase erau distruse de suspiciuni mutuale. Peste tot era numai ambi ie oarb . Oamenii momentului ministrul israelian de externe, eful de stat major, ambasadorii se luptau pentru impunerea suprema iei serviciului lor favorit. Unul vroia ca inta s fie acumularea de informa ii politice i economice. Un altul era de p rere c spionajul trebuia sse ocupe strict de puterea militar a inamicului. Ambasadorul din Fran a a insistat ca serviciul secret s opereze a a cum f cuse Rezisten a francezn cel de-al doilea r zboi mondial, cu mobilizarea fiec rui evreu din ar . Ambasadorul de la Washington vroia s - i protejeze spionii cu o acoperire diplomatic i s -i integreze n munca de rutina ambasadei, pentru a-i sc pa astfel de orice suspiciune." Ambasadorul de la Bucure ti vroia ca spionii lui s ia modelul KGB-ului i fie la fel de duri. Ambasadorul de la Buenos Aires a cerut ca agen ii se concentreze pe rolul Bisericii catolice n a-i ajuta pe

nazi ti s se tabileasc n Argentina. Ben-Gurion a ascultat r bd tor fiecare propunere n parte. Intr-un trziu, la 2 martie 1951, i-a chemat pe efii celor 5 agen ii de spionaj la el n birou. Le-a comunicat cinten iona s includactivit ile serviciilor secrete israeliene din str in tate ntr-o nouagen ie numitHa Mossad le Teum, Institutul pentru Coordonare." Acesta urma s aibun buget ini ial de 20 000 de lire israeliene, din care 5 000 urmau s fie folosite pentru misiuni speciale, dar numai cu acordul meu." Noul serviciu i va selecta personalul dintre angaja ii agen iilor secrete deja existente, n activit ile de zi cu zi, noua agen ie se va numi exclusiv Mossad. Pentru toate scopurile administrative i politice," Mossad-ul se va afla sub jurisdic ia Ministerului de Externe. Cu toate acestea, din echipa sa vor face parte ofi eri de la conducerea superioar a celorlalte organiza ii din cadrul serviciului secret israelian: Shin Bet, securitate intern Aman, spionaj militar, spionaj aerian i spionaj naval. Func ia ofi erilor va fi de a ine Mossad-ul informat n leg turcu cerin ele exacte ale clien ilor." n cazul nen elegerilor legate de misiuni, problemele vor fi dezb tute n biroul primului ministru. Ben-Gurion a explicat totul n stilul s u direct caracteristic. Ve i da Mossad-ului lista voastr de cump r turi. Mossad-ul va procura apoi bunurile cerute. Nu e treaba voastr s ti i de unde le-au procurat sau ct s-a pl tit pentru ele." Ben-Gurion avea s se comporte ca un comitet de supraveghere al noului serviciu, ntr-o not adresat primului director general al serviciului, Reuven Shiloah, primul ministru a ordonat ca Mossad-ul s lucreze sub supravegherea mea, sac ioneze conform instruc iunilor mele i sm in n permanen la curent cu tot ceea ce se ntmpl ." Regulile de baz fuseser stabilite. La dou zeci de ani dupce acei evrei se adunaserla Ierusalim ntr-o noapte de septembrie din 1929 sdiscute despre importan a vital a unui serviciu secret care s previn viitoarele atacuri arabe, urma ii lorntemeiaserun serviciu care avea sdevincel mai temut din lume. Na terea Mossad-ului, ca i cea a statului Israel de altfel, a fost oricum, numai u oarnu. Serviciul a pus mna pe un sindicat secret din Irak, care activa de c iva ani sub controlul Departamentului Poli. tic al For elor de Ap rare din Israel. inta principal a sindicatului era de a penetra e alonul superior al armatei irakiene i s conduc o re ea clandestinde emigrare pentru a-i scoate din ar pe evreii irakieni i de a-i aduce n Israel. n mai 1951, la exact 9 s pt mni dup ce Ben-Curion a semnat ordinul de creare al Mossad-ului, spionii irakieni au atacat brusc sindicatul. Doi agen i israelieni au fost aresta i, mpreuncu zeci de arabi i de evrei irakieni mitui i sconducre eaua de emigrare care se ntindea de-a lungul Orientului Mijlociu. Dou zeci i opt de persoane au fost acuzate de spionaj. Ambii agen i au fost condamna i la moarte, 17 au primit sentin e pe via , iar restul au fot elibera i ca exemplu al onestit ii justi iei irakiene." Cei doi agen i Mossad au fost ulterior elibera i dintr-o nchisoare irakian unde fuseser crunt tortura i, n schimbul unei sume substan iale depuse ntr-o banc elve ian pe numele ministrului irakian de interne. Un alt ghinion a urmat la scurt timp. Spionul Departamentului Politic din Roma, Theodore Gross, lucra acum pentru Mossad. n ianuarie 1952, Isser Harel, pe atunci eful Shin Bet, serviciul intern de securitate al

Israel-ului, a primit dovezi incontestabile cGross era agent dublu, pl tit de serviciul secret egiptean. Harel s-a hot rt smeargla Roma, unde l-a convins pe Gross s -l nso eascnapoi la Tel-Aviv, spunndu-i curma s fie promovat n Shin Bet. Gross a fost judecat n secret, g sit vinovat i condamnat la 15 ani. Moare n nchisoare. Nefericit, Reuven Shiloah i d demisia ca un om care e uase. Este nlocuit de Harel, care r mne conduc torul Mossad-ului timp de 11 ani, conducere ncneegalat . Membrii conducerii care l-au primit la sediul Mossad-ului n acea diminea de septembrie, n 1952, nu au fost prea impresiona i de apari ia fizic a lui Harel. Abia dac m sura 1,50 m, avea urechi cl -p uge i vorbea cu un puternic accent european; familia lui emigrase din Lituania n 1930. Hainele i erau mototolite, de parcar fi dormit mbr cat. Primele cuvinte adresate angaja ilor au fost: Trecutul a fost. Nu se mai face gre eli. Vom merge mai departe mpreun . Nu vorbim dect cu ai no tri." Harel a nceput s fie iubit de c tre angaja ii s i demoraliza i. A c l torit n secret n ri arabe ostile pentru a organiza personal re elele Mossad-ului. A intervievat pe to i cei care vroiau sse al ture serviciului, i c uta pe cei care, la fel ca i el, aveau un trecut kibbutz. Oamenii de genul sta ne cunosc du manul" i-a spus unui ndrum tor care i-a pus tactica sub semnul ntreb rii. Ei tr iesc aproape de arabi. Au nv at nu numai sgndeasc precum ei ba chiar so fac mai repede." R bdarea dar i accesele de mnie ale lui Harel erau bine cunoscute; loialitatea fa de cei din subordinea sa a devenit la fel de renumit . To i cei din afara cercului s u nchis erau privi i cu suspiciunea de a fi oportuni ti lipsi i de scrupule." Nu avea nimic de-a face cu persoane pe care le considera bigo i care pozau drept na ionali ti, mai ales din punct de vedere religios." i ar ta din ce n ce mai mult aversiunea fa de evreii ortodoc i. Erau c iva din ace tia i n guvernul lui Ben-Gurion care au ajuns s nu-i plac deloc pe Isser Harel, c utnd apoi o cale s -l nl ture, ns iretul ef Mossad a f cut tot ce a putut s se in aproape de un alt kibbutznik, primul ministru. A ajutat faptul c acum ac iunile Mossad vorbeau de la sine. Agen ii lui Harel contribuiser la succesul conflictelor din Sinai mpotriva egiptenilor. Avea spioni plasa i n fiecare capitalarab , care asigurau un flux continuu de informa ii nepre uite. O alt lovitur a venit cnd a c l torit la Washington n 1945 pentru a-l ntlni pe Allen Dulles, care tocmai preluase conducerea CIA. Harel i-a d ruit vechiului spion un pumnal pe care erau gravate cuvintele lui David: Gardianul Israelului nu se odihne te i nu doarme niciodat ." Dulles a replicat: Pute i conta pe mine." Aceste cuvinte au creat un parteneriat ntre Mossad i CIA. Dulles a aranjat ca Mossad-ul s aib echipament de ultim or : dispozitive de ascultat i de reperat, camera cu telecomand i o serie de accesorii despre care Harel a recunoscut cnu mai auzise niciodat . Cei doi au mai format de asemenea primul canal de SOS" care f cea leg tura ntre cele dou servicii, i prin care acestea puteau comunica prin telefon pe cale sigurn cazul vreunei urgen e. Prin acest canal se evitau efectiv leg turile diplomatice normale, spre p rerea de r u a Departamentului de Stat i al Ministerului de Externe israelian. n 1961, Harel a pus la cale opera iunea de a aduce n ar mii de evrei marocani. Un an mai trziu, neobositul ef Mossad se afla n sudul

Sudanului unde-i ajuta pe rebelii pro-israelieni mpotriva regimului, n acela i an l-a ajutat pe Regele Haile Selassie al Etiopiei s n bu e un puci. Monarhul fusese mult timp un aliat al Israelului. ns acas , evreii ortodoc i din cabinet deveneau din ce n ce mai g l gio i, plngndu-se c Isser Harel devenea sup r tor de autoritar i din ce n ce mai indiferent fa de sensibilit ile lor religioase, cera un om care nu asculta de nimeni i care aspira probabil chiar la cea mai nalt func ie de stat. Cum Ben-Gurion avea urechi n toate p r ile, rela iile dintre el i Harel s-au mai r cit. De unde la nceput i d duse lui Harel mn liber , acum i cerea rapoarte despre cele mai mici detalii ale opera iunilor. Lui Harel nu-i pl cea ssimtla ul strngndu-se, nsnu a spus nimic. Campania mpotriva sa ncepuse sse intensifice. n februarie 1962, insinu rile s-au unit asupra sor ii unui b ie el de opt ani, Joselle Schumacher. n urmcu doi ani, copilul fusese r pit de o sectultra-ortodox . Bunicul din partea matern a b iatului, Nahman Shtarkes, era membru al sectei Neturei Karta, Gardienii Zidurilor Ierusalimului." Era suspectat de complicitate la r pire. De i poli ia c utase peste tot, nu se tia nimic despre locul unde putea fi copilul. Nahman a fost nchis pentru pu in timp cnd a refuzat s coopereze cu investigatorii. Evreii ortodoc i l-au transformat pe b trn ntr-un martir; mii de oameni au demonstrat cu pancarde, spunnd cBen-Gurion nu se deosebea cu nimic de nazi ti dac b gase la nchisoare un b trn. Nahman a fost eliberat pe caz de boal ". Protestele au continuat. Sf tuitorii politici ai lui Ben-Gurion l-au avertizat cdin cauza celor ntmplate risc spiardurm toarele alegeri. Ba chiar mai mult, n cazul unui eventual r zboi cu arabii, unele dintre grupurile ortodoxe i puteau sus ine pe ace tia. Motivat, primul ministru l-a chemat pe i a ordonat Mossad-ului s -l g seasc pe b iat. Harel s-a opus ustinnd cserviciul nu se ocupa cu a a ceva. Cum avea sdeclare ulterior: "Atmosfera se r cise complet. Mi-a repetat cmi d dea un ordin, l am r spuns c trebuia s citesc m car dosarul poli iei. Primul ministru mi-a spus caveam o orla dispozi ie." Dosarul era mare, ns n timp ce-l citea, lui Harel i-a venit o idee dreptul ca p rin ii s - i poat cre te copiii f r s fie constrn i de vreo credin religioasextrem . Joselle se n scuse n martie 1953 ca fiu al lui Arthur i al Idei Schumacher. Din cauza problemelor financiare, b iatul a fost trimis s locuiascmpreuncu bunicul la Ierusalim. Copilul s-a trezit acolo ntr-o enclavreligioas , izolat spiritual de restul ora ului. Treptat, Nahman i-a f cut cunoscute nepotului legile sectei. Cnd p rin ii b iatului au venit n vizit , Nahman i-a criticat aspru pentru atitudinea lor religioaslibertin . B trnul f cea parte dintr-o genera ie pe care credin a o ajutase s supravie uiasc Holocaustului. Fiica i ginerele lui Nahman sim eau nevoia sse integreze n tn ra genera ie. Astfel, destul de des, rug ciunile ajungeau pe locul doi pe lista lor de priorit i. Plictisi i de criticile permanente ale lui Nahman, p rin ii lui Joselle i-au cerut b iatul napoi. Bunicul s-a mpotrivit, spunnd cmutarea lui ar nsemna ntreruperea vie ii de rug ciune care i-ar servi b iatului mai trziu. Se certaserdestul de r u. Apoi, la urm toarea vizitn Ierusalim, Joselle disp ruse. Vechii evrei i cei ortodoc i s-au legat de incident pentru a scoate n eviden problema care continua s mpart na iunea, i care era exemplificat de Partidul Muncitoresc al lui Ben-Gurion, n stare s supravie uiasc la putere numai prin unirea mai multor grupuri

parlamentare religioase, n schimb, aceste grupuri au ob inut mai multe concesii de la strictele legi ortodoxe, ns voiau n permanen mai mult. Evreii liberali cereau ca Joselle sfie redat familiei. Dup ce a citit dosarul, Isser Harel i-a spus lui Ben-Gurion c va mobiliza resursele Mossad-ului. A alc tuit o echip format din 40 de agen i ca s -l g seasc pe b iat. Mul i dintre ei s-au opus opera iunii, gndind castfel le era irosit talentul. El i-a f cut stacnumai prin cteva cuvinte: De i ac iunea nu se ridic la nivelul nostru, aceasta r mne totu i foarte important . i e important din punct de vedere social i religios. Este important pentru c e n joc prestigiul i autoritatea guvernului. Este importantpentru cauzele umane pe care le include." n primele s pt mni de investiga ii, echipa descoperea ct de inci-tantavea s fie opera iunea. Un viitor cap Shin Bet, pe atunci agent Mossad,, i-a l sat perciunii s creascprecum ultra-ortodoc ii i a ncercat s li se al ture. Nu a reu it. Unui alt agent i s-a cerut s supravegheze o scoal evreiasc . A fost descoperit dup cteva zile. Un al treilea agent a ncercat s se al ture unui grup de jelitori hasidici ce c l toreau la Ierusalim s - i ngroape o rud . A fost repede demascat cnd n-a fost n stare s recite corect rug ciunile. Aceste e ecuri l-au nt rtat i mai mult pe Harel. A spus echipei c era sigur de faptul cb iatul nu mai era n Israel ci undeva n Europa sau chiar mai departe. Harel a mutat sediul opera iunii ntr-o ascunz toare din Paris. De acolo i-a trimis oameni n fiecare comunitate ortodoxdin Italia, Austria, Fran a i Marea Britanie. Cnd nici a a nu a aflat nimic, i-a trimis agen ii n America de Sud i Statele Unite. Investiga iile au continuat s fie animate de ni te episoade ciudate. Zece agen i Mossad au nceput s mearg la slujbele de diminea dintr-o sinagog din suburbia londonezHendon. Congrega ia furioas a chemat poli ia s -i aresteze pe impostorii religio i" dupce, n timpul unor b t i, li se dezlipiser b rbile. Agen ii au fost apoi elibera i n secret, la interven ia ambasadorului Israelului. Un respectat rabin ortodox a fost invitat la Paris sub pretextul c o familie bogat l vroia pe acesta s oficieze o circumcizie. A fost a teptat la aeroport de doi b rba i mbr ca i n haine i p l rii negre, sobre, de evrei ortodoc i. Erau agen i Mossad. Raportul lor a avut o tentde umor negru. A fost dus la un bordel din Place Pigalle, iar el habar n-avea unde intrase. Dou prostituate, pe care ie pl tisem n prealabil, au ap rut imediat i s-au aruncat n bra ele lui. l-am fotografiat cu un Polaroid i apoi i-am ar tat pozele, amenin ndu-l c le vom ar ta congrega iei dac nu ne spune unde era b iatul. Pnla urmne-a convins cnu avea nici cea mai micidee, a a cam distrus pozele n fa a lui." Un alt rabin, Shai Freyer, a intrat n vizorul lui Isser Harel care continua s scormoneasc n lumea evreilor ortodoc i. Rabinul a fost identificat de agen ii Mossad n timp ce c l torea ntre Paris i Geneva. Dup ce s-au convins, dupinterogatorii riguroase, c i de data asta urm riser o pist fals , Harel a ordonat ca Freyer s fie re inut n ascunz toarea Mossad din Elve ia pnla terminarea c ut rilor. Harel se temea crabinul ar fi alertat comunitatea ortodox . A ap rut apoi o alt pist promi toare. Se numea Madeleine Frei, fiica unei familii aristocratice franceze i eroin a Rezisten ei franceze n cel de-al doilea r zboi mondial. Madeleine salvase un mare num r de copii evrei de la deportarea n lag rele de concentrare. Dupr zboi se convertise la iudaism.

Verific rile au dovedit cvenea periodic n Israel, petrecndu- i timpul cu membrii sectei Neturei Karta, i cl ntlnise pe bunicul lui Joselle de mai multe ori. Ultima sa vizit avusese loc cam n acela i timp cu r pirea b iatului. De atunci Madeleine nu se mai ntorsese n Israel. n august 1962, agen ii Mossad au reperat-o la ie irea din Paris. Cnd s-au prezentat, aceasta i-a atacat fizic. Unul dintre agen i l-a chemat pe Isser Harel. Acesta i-a explicat lui Madeleine marea nedreptate" care fusese f cut p rin ilor lui Joselle. Aveau dreptul moral de a- i cre te fiul a a cum vroiau. Nici un p rinte nu ar trebui s fie privat de acest drept. Ins fran uzoaica sus inea n continuare cnu tia nimic despre Joselle. Harel a v zut c oamenii s i o credeau. I-a cerut pa aportul. Sub fotografia sa era cea a fiicei sale. A cerut unui agent s -i aduc o poz cu Joselle. Tr s turile fizice ale celor doi copii erau aproape identice. Harel a sunat la Tel-Aviv. Aveam tot ce-mi trebuia, de la am nunte despre via a amoroas din facultate i pn la decizia de a se al tura mi c rii ortodoxe dup ce a renun at la religia catolic . M-am ntors la Madeleine i i-am spus, de parcas fi tiut totul, c -l vopsise blond pe b iat ca s -l deghizeze, i c -l r pise din Israel. A negat ns totul. I-am spus c trebuie s n eleag faptul c viitorul rii pe care o iubea era ntr-un mare pericol, c pe str zile Ierusalimului oamenii pe care ea-i iubea aruncau cu pietre unii n al ii. Cu toate acestea, a refuzat s recunoascceva. l-am spus cb iatul avea o mamcare-l iubea la fel de mult curn ea i iubise pe to i acei copii pe care-i ajutase n al doilea r zboi mondial." Treaba cu aducerea aminte a func ionat. Dintr-o dat , Madeleine a nceput sexplice cum a ajuns la Haifa cu vaporul, ca turistce venea s viziteze Israelul. Pe vas s-a mprietenit cu o familie de emigran i care avea un copil de vrsta lui Joselle. Cnd au ajuns la Haifa, Madeleine a trecut pe lng ofi erul de imigr ri cu copilul de mn , iar acesta l-a trecut n registru ca fiind al ei. O s pt mn mai trziu, exact sub nasul poli iei israeliene, fran uzoaica s-a mbarcat ntr-un avion pentru Zurich mpreun cu fiica sa." Madeleine l convinsese chiar pe Joselle s se mbrace n haine de feti i sse vopseascblond. Pentru un timp, b iatul a frecventat un internat ortodox din Elve ia unde preda rabinul Shai Freyer. Apoi Madeleine a zburat cu b iatul la New York, unde l-a plasat pe acesta la o familie ai c rei membri f ceau parte din secta Neturei Karta. Harel nu mai avea dect o singurntrebare: Vrei s -mi dai numele i adresa familiei?" A urmat un moment de lini te nainte ca Madeleine s spun calm: Locuie te la num rul 126 pe strada Penn, n Brooklyn, New York. E cunoscut sub numele de Yankale Gertner." Pentru prima dat de cnd se cunoscuser , Harel a zmbit. Mul umesc Madeleine. As vrea s te felicit oferindu- i o slujb n cadrul Mossad-ului. Talentul t u ar fi de ajutor Israelului." Madeleine a refuzat. Agen ii Mossad au zburat la New York. Acolo i a tepta o echipFBI, autorizat de Robert Kennedy, ministrul Justi iei Statelor Unite, s coopereze. Acesta fusese rugat personal de Ben-Gurion s -i ajute. Agen ii s-au dus direct la adresa dat . Le-a deschis doamna Gertner. Agen ii au dat buzna n cas . n untru, so ul ei se ruga. Lngel era un b ietei palid, cu yarmulke pe cap i cu dou uvi e crlion ate, nchise la culoare, care i ncadrau fa a. BunJoselle. Am venit ste ducem acas ," i-a spus ncet unul dintre agen ii Mossad.

Trecuser8 luni de cnd Mossad-ul ncepuse c ut rile. Se cheltuise aproape un milion de dolari americani pentru opera iune. ntoarcerea acas a lui Joselle n-a schimbat cu nimic diviziunea religioas din ar . Guvernele urm toare aveau s se clatine i s se pr buseasc dup dorin a micilor grup ri ultra-ortodoxe alese de Knesset. De i a avut succes n g sirea b iatului, Isser Harel s-a ntors n Israel pentru a da piept cu un nou critic dur, generalul Meir Amit, noul ef al serviciului militar secret al Aman-ului. Cnd tocmai ncepuse s se n eleag cu predecesorul lui, se afla acum pe punctul de a primi critici aspre de la Amit cu privire la opera iunea de salvare a lui Joselle. Amit, un foarte bun comandant, se mprietenise cu Ben-Gurion n peisajul politic schimb tor al Israelului, l-a spus primului ministru c Harel irosise resursele", i c ntreaga opera iune nu a ar tat dect c eful serviciului secret era cam de mult n func ie. Uitnd c el l ns rcinase cu opera iunea, Ben-Gurion a fost de acord. La 25 martie 1963, obosit de prea multe s pt mni de critici i certuri, Isser Harel i-a dat demisia la vrsta de 50 de ani. Oameni n toat firea erau impresiona i pnla lacrimi n timp ce-i strngeau mna i-l conduceau afar din sediul Mossad. Cu to ii tiau c o perioad importanta luat sfr it. La cteva ore, un b rbat nalt i suplu, cu alurde actor, intra repede i sigur n cl dire: Meir Amit preluase conducerea. Cu to ii tiau ce schimb ri radicale aveau sse produc . La numai 15 minute dup ce s-a instalat n noul birou, liderul Mossad a chemat efii departamentelor, n timp ce i examina ace tia st teau n fa a lui n picioare, n grup. Apoi vorbi cu acea voce t ioas care a lansat nenum rate atacuri terestre. Nu aveau s mai aib loc opera iuni de salvare a copiilor pierdu i. Gata cu amestecurile politice nejustificate, i va ap ra pe fiecare de critica celor din exterior, ns nimic nu le putea salva slujbele dac nu se dovedeau demni de el. Se va zbate pentru ca bugetul ap r rii sle aloce mai mul i bani pentru echipament de ultimor . Dar asta nu nsemna c avea s uite de cel mai de prelucru pe care-l punea "^ereu pe primul plan: humint, arta adun rii de informa ii secrete. Vroia ca Mossad-ul s exceleze n domeniu. Angaja ii au descoperit c lucrau pentru un om pentru care munca de zi cu zi reprezenta fundamentul anilor ce aveau s vin . Achizi ja de tehnologie militarse ncadra n aceastcategorie. La pu in timp dupce Meir Amit a preluat conducerea, un b rbat care s-a prezentat drept Salman" a intrat n ambasada israelian de la Paris cu o propunere uimitoare. Pentru un milion de dolari, acesta garanta cpoate face rost de ceea ce era pe atunci cel mai secret aparat de zbor din lume, MIC-ul 21 al ru ilor. Salman i-a ncheiat uimitoarea ofert f cut unui diplomat israelian, cu o cerere ciudat . Trimite i pe cineva la Bagdad, suna i la num rul acesta, i cere i cu Joseph. i s ave i preg ti i un milion de dolari." Diplomatul a trimis raportul rezidentului katsa din ambasad . Era unul dintre aceia care i p straser postul n ciuda schimb rilor care avuseser loc dup venirea lui Meir Amit. Katsa a trimis raportul la Tel-Aviv, mpreuncu num rul de telefon dat de Salman. Timp de mai multe zile Meir Amit a cnt rit cu grij informa iile. Salman putea fi un escroc sau un nebun, sau putea chiar sfac parte dintr-un plan irakian de a ntinde o curs unui agent Mossad. Era un pericol real ca al i katsa care lucrau sub acoperire n Irak s fie compromi i, nsgndul de a pune mna pe un MIC 21 era irezistibil.

Capacitatea rezervoarelor de combustibil, altitudinea pn la care se ridica, viteza pe care o atingea, armamentele din dotare i manevrabilitatea l f cuser cea mai bun arm aerian din lumea arab . C peteniile avia iei militare israeliene ar fi dat bucuro i milioane numai sarunce o privire pe schi a unui MIC, ca s nu mai vorbim de unul adev rat. Meir Amit a adormit cu gndul la el. M-am trezit cu gndul la el. M gndeam la el sub dus i n timp ce-mi luam cina. M gndeam la el de cte ori aveam un moment liber. S ii pasul cu sistemul de armament avansat al inamicului este o prioritate a oric rui serviciu secret. Iar spui mna pe a a ceva nu se ntmplaproape niciodat ." Primul pas a fost trimiterea unui agent la Bagdad. Acesta urma sse dea drept englez i s aibun nume autentic George Bacon: Nimeni n-ar crede cun evreu ar putea saibun astfel de nume." Bacon trebuia s c l toreasc dndu-se drept director de vnz ri al unei companii londoneze care vindea echipamente radiologice medicale. A ajuns la Bagdad cu o curs a Liniilor Aeriene Irakiene, aducnd cu el mai multe cutii cu mostre de echipament i demonstrnd c mai t iase de bagaj vnznd cteva aparate pe la spitale. La nceputul celei de-a doua s pt mni de la sosirea sa, Bacon a sunat la num rul e care-l d duse Salman. Rapoartele c tre Mossad con ineau descrieri ct se poate de reale. Am sunat de fiecare dat de la un telefon public din holul hotelului. Erau astfel mai pu ine anse ca telefonul s fie ascultat dect dacas fi sunat din camer . Mi s-a r spuns imediat la telefon. O voce m-a ntrebat n limba farsi cine era la telefon. Am r spuns n englez , cerndu-mi scuze pentru gre eal . Apoi vocea a ntrebat tot n englezcine era la telefon. Am spus ceram un prieten de-a lui Joseph. Era cineva acolo cu un astfel de nume? Mi s-a r spuns sa tept. Am crezut cpoate puneau telefonul sub urm rire i c pn la urm era o curs . Apoi am auzit o voce de intelectual care mi-a spus c se numea Joseph i c -i p rea bine c d dusem telefon. Apoi m-a ntrebat dac eram familiarizat cu Parisul. M-am gndit: Contact!" Bacon a fost de acord s se ntlneasc ntr-o cafenea a doua zi la prnz. La ora stabil i , un b rbat s-a prezentat, zmbind, ca fiind Joseph. Fa a i era foarte ridat , iar p rul alb. Raportul de mai trziu al agentului a reflectat nco dat atmosfera ciudatdin acel moment: Joseph mi-a spus ct de ncntat era s m vad , de parcafi fost nu tiu ce rud ndep rtat pe care a tepta de mult s o vad . Apoi a nceput svorbeasc despre vreme i despre ct de mult sc zuse calitatea oferitde astfel de cafenele. Nu-mi ziceam n sinea mea dect cm aflam ntr-o ar ostil , al c rei serviciu secret m-ar omor cu siguran dacar avea ocazia, iar eu l ascultam pe un mocum delireaz . M-am asigurat c , oricare ar fi fost leg tura lui cu Salman din Paris, Joseph nu era sigur un spion irakian. Asta m-a calmat, l-am spus cprietenii mei erau foarte interesa i de marfa de care prietenul lui vorbise. Mi-a r spuns: Salman e nepotul meu care locuie te la Paris. E chelner mtr-o cafenea. To i chelnerii buni au plecat din ara asta." Apoi Joseph s-a aplecat peste mas i mi-a spus: Ai venit pentru MIG? Pot saranjez eu afacerea. Dar te va costa un milion de dolari!" Pur i simplu. Bacon i-a dat seama c poate pn la urm , Joseph era mai mult dect p rea. Avea ceva care inspira ncredere. Dar cnd a nceput s -i pun ntreb ri, b trnul a dat din cap. Nu aici. Cineva ar putea asculta." Au stabilit s se ntlneasca doua zi pe o banc dintr-un parc din apropierea c ruia trecea fluviul Eufrat care str b tea ora ul, n noaptea aceea, Bacon a dormit foarte pu in, gndindu-se dac , pn la urmnu

era ademenit ntr-o curs , dac nu ntins de serviciul secret irakian atunci de ni te escroci vicleni care-l foloseau pe Joseph ca paravan. ntlnirea de a doua zi a revelat ceva mai mult despre trecutul lui Joseph i motivele sale. Provenea dintr-o familie s rac de evrei irakieni. De copil fusese angajat ca servitor n casa unor cre tini maroni i din Bagdad. Apoi, dup 30 de ani de serviciu loial, a fost dintr-o dat dat afar i acuzat pe nedrept cfurase mncare. A a c , tocmai cnd mplinea 50 de ani, s-a trezit aruncat pe str zi. Prea b trn ca s se angajeze din nou, a tr it dintr-o pensie modest . A mai ncercat de asemenea s - i g seascrudele evreie ti. A vorbit despre aceasta cu sora lui, v duv , Mnu, al c rei fiu pe nume Munir era pilot n avia ia irakian . Mnu a recunoscut c i ea i dorea foarte mult s mearg n Israel. Dar cum ar fi putut s o fac ? Numai dac suflau o vorb riscau sintre n nchisoare. Iar slase rude n ar , asta ar fi nsemnat ca autorit ile sle fi pedepsit sever, poate chiar sle ucid . i de unde ar fi f cut rost de bani? Mnu a oftat i a spus c nu era dect un vis imposibil. ns n mintea lui Joseph, ideea ncepea sprindr d cini. La cin , Munir povestea deseori cum comandantul s u se l uda cIsraelul ar pl ti o avere pentru un MIC ca cel pe care-l pilota el, poate chiar i un milion de dolari americani, unchiule Joseph." Suma ncepuse s -l fascineze pe Joseph. Cu ace ti bani ar fi putut s mituiasc autorit ile, sorganizeze un plan de sc pare. Cu at ia bani ar fi putut s - i scoattoatfamilia din Irak. Cu ct se gndea mai mult la plan, cu att i se p rea mai posibil. Munir i iubea mama; ar fi f cut orice pentru ea chiar i s fure avionul pentru un milion de dolari. i astfel Joseph n-ar mai trebui sorganizeze fuga familiei, l-ar l sa pe israelieni s se ocupe de ea. Toat lumea tia cerau pricepu i la treburi din astea. Din cauza asta l trimisese pe Salman la ambasad . Iar acum te afli aici, prietene!" i zmbi Joseph lui Bacon. i Munir? tie ceva din toate astea?" "Ah, da. E de acord s fure MIC-ul. Dar vrea jum tate din bani pe el, iar restul chiar nainte s -l fure." Bacon era uimit. Tot ce auzise p rea i ingenios i posibil. Dar mai nti trebuia s -i raporteze lui Meir Amit. n Tel-Aviv, eful Mossad-ului a ascultat o dup -amiaz ntreag detaliile raportate de Bacon. "Unde vrea joseph s -i transfer m banii?" a ntrebat Meir Amit n cele din urm . "ntr-o banc elve ian . Joseph are un v r care necesit urgent un tratament medical care nu e disponibil n Bagdad. Autorit ile irakiene i vor da voie s mearg n Elve ia. Cnd ajunge, se a teapt ca noi s fi depus deja banii." Un om inventiv, Joseph sta al t u," coment Meir Amit f cnd o grimas . O datbanii depu i n cont nu-i mai putem recupera." I-a mai pus lui Bacon o ultim ntrebare: De ce ai ncredere n Joseph?" Bacon a r spuns: Am ncredere n el pentru ce singura solu ie." Meir Amit a ordonat ca 500 000 de dolari americani s fie transfera i ntr-o filial principal a Credit Suisse din Geneva. Punea n joc mai mult dect bani. tia c nu avea cum s - i p streze postul dac Joseph se dovedea a fi un escroc genial, a a cum nc mai credeau unii ofi eri Mossad. Venise timpul inform rii primului ministru Ben-Curion i a efului s u de stat major, Yitzhak Rabin. Ambii au aprobat opera iunea14. Meir

Amit nu le-a spus c mai f cuse un pas ceruse retragerea ntregii re ele Mossad din Irak. Dac misiunea e ua, vroiam sfiu numai eu tras la r spundere. Am alc tuit 5 echipe. Prima inea leg tura ntre mine i Bagdad. Aceasta urma s transmitprin radio numai n cazul unei urgen e. Altfel nu vroiam s aud de ei. Cea de-a doua echip trebuia s se afle la Bagdad far ca nimeni s tie de ea. Nici Bacon, nici prima echip , nimeni. Erau acolo ca s -! scoat pe Bacon din ar , i dac se putea, i pe Joseph. Cea de-a treia echiptrebuia surm reascfamilia. A patra trebuia sstabileasc leg tura cu kurzii, care aveau s ajute n faza finala scoaterii familiei din ar . Israelul le f cea rost de arme. A cincea trebuia s ia leg tura cu Washington-ul i cu Turcia. Pentru ca MIG-ul s fie scos din Irak, trebuia straverseze spa iul aerian turcesr pentru a ajunge la noi. Washington-ul, care avea baze n nordul Turciei trebuia s -i convingpe turci sspunc MIG-ul avea sajungStatele Unite. tiam acum cirakienii se temeau ca pilo ii s nu fug n vest, a a c le alimentau rezervoarele doar pe jum tate. Era o situa ie n care nu puteam face nimic." Mai erau ns i alte probleme. Joseph a hot rt cnu numai rudele apropiate ci i cele mai ndep rtate trebuiau s aib oportunitatea de a sc pa de durul regim irakian. n total, vroia ca 43 de persoane s fie eliberate". Meir Amit s-a nvoit. Din Bagdad, Bacon i-a trimis un mesaj codificat care l-a pus pe gnduri. eful Mossad i-a dat seama ce se ntmpl . Munir, scria el, este mai nti de toate irakian. Irakul s-a purtat bine cu el. N-ar fi dat bine s - i tr deze ara pentru Israel. Noi eram inamicii. Toat via a numai asta a fost nv at. Am hot rt csingura cale era s -l conving c MIG-ul avea s zboare direct spre America. A a c m-am dus la Washington, la Richard Helms,15 pe atunci DCI. M-a ascultat i a spus c nu era nici o problem . Fusese mereu foarte cooperant. A aranjat ca ata atul militar al S.U.A. la Bagdad s -l ntlneasc pe Munir. Acesta a confirmat c avionul urma s fie predat n State, l-a mpuiat capul lui Munir cu povesti despre americanii care vroiau s in pasul cu ru ii. Irakianul a nghi it momeala i a fost de acord smearg mai departe." Acum opera iunea se desf ura de la sine. Rudei lui Joseph i s-a permis s mearg la Geneva. De acolo a trimis o vedere: Dot rile spitalului sunt excelente. Mvoi face cu siguran bine." Mesajul nsemna c i cealalt jum tate de milion fusese depus . ncurajat, Joseph i-a spus lui Bacon cfamilia era gata de plecare n noaptea dinaintea zborului lui Munir, Joseph i-a dus pe to i n nord n mun i, la r coare, cu un convoi de ma ini. Cei de la vamnu i-au deranjat reziden ii fugeau n fiecare var de c ldura sufocant din Bagdad. La poalele mun ilor, kurzii a teptau venirea echipei israeliene de leg tur . Au condus familia n creierii mun ilor unde i a teptau elicopterele avia iei militare turce ti. Zburnd pe sub radar, au trecut n Turcia. Un agent israelian l-a sunat pe Munir s -i spun c sora lui tocmai n scuse o feti s n toas . Un alt mesaj codat fusese transmis n siguran . A doua zi de diminea , la 15 august 1966, Munir a decolat pentru un exerci iu. Solicitnd la maxim motoarele el a p r sit zona militar i a trecut grani a cu Turcia nainte ca ceilal i pilo i irakieni s primeasc ordin s -l doboare. Escortat de un aparat tip Phantom al avia iei militare ale S.U.A., Munir a aterizat la o bazturceasc , a f cut plinul i a decolat din nou. n c ti a auzit un mesaj, de data aceasta necodat. ntreaga familie e n siguran i gata ste ntlneasc ."

O or mai trziu, MIG-ul a aterizat la o baz militar din nordul Israelului. Mossad a devenit astfel un personaj important pe scena lumii, n cadrul serviciului secret israelian, toate ac iunile urm toare aveau s fie cunoscute sub numele de IA" nainte de Amit sau DM" dupMeir. CAPITOLUL 3 nsemn rile de la Gilot Ie ind de pe autostrada din nordul Tel-Avivului, Meir Amit mergea n continuare cu aceea i vitez care dep ea pu in limita legal , nc lcarea discret a legii continua ncsfie o coordonata vie ii lui, ncde acum 40 de ani, cnd condusese opera iunea de furt a unui avion irakian. A refuzat dintotdeauna s se supun regulilor, punnd aceast atitudine pe seama r d cinilor sale galileene. Mi-ar pl cea s spun : Suntem o na ie nc p nat ." Se n scuse n ora ul preferat al regelui Irod, Tiberias, pe malurile M rii Galilee, petrecndu- i cea mai mare parte a copil riei la ar . Cu mult timp n urm , toate urmele credin ei religioase i fuseser terse de mama sa, profesoarde retoric . Tot ea a fost cea care i-a insuflat sim ul independen ei, intoleran a i dispre ul fa de or eni, i mai ales i-a ncurajat talentul analitic i gndirea independent . n timpul carierei i-a folosit aceste calit i pentru a intui inten iile du manului. Uneori, cei din interior i criticau ie irile pline de imagina ie. Pentru ace tia nu avea dect un singur r spuns: Citi i dosarul despre MIG-ul furat. n aceast diminea de martie, n 1997, n timp ce p r sea Tel-Avivul, Meir Amit era n mod oficial pensionar, ns nimeni din interiorul serviciului secret israelian nu era convins c lucrurile st teau ntocmai; cuno tin ele sale vaste erau mult prea valoroase ca sfie puse la p strare. Cu o zi nainte, Meir Amit se ntorsese de la Ho Chi Minh2, unde i f cuse o vizit fostului ofi er al serviciului secret Vitecong. Meir vizita i alte locuri unde manevrele sale secrete provocaser rl zastre: Amman, Cairo, Moscova. Nimeni n-a ndr znit s ntrebe care era scopul acestor vizite. ntre 1963-1968 ct a fost director general Mossad, a transformat hurnintntr-o adev ratformde art . Nici un alt serviciu secret n-a fost n stare s -i egaleze pe agen ii s i pe teren, n ob inerea de informa ii. A fost primul care a plasat spioni n num r foarte mare n fiecare ararab , n Europa, Africa de Sud, Africa i S.U.A. Agen ii s i katsa s-au infiltrat n Mukabarat-ul iordanian, cel mai bun serviciu secret arab i n cel mai dur serviciu militar, cel sirian. Erau oameni cu un curaj extraordinar i nervi de o el greu de imaginat chiar i pentru cei mai fantezist! scriitori. La pu in timp dupce a devenit director general, Meir Amit a f cut s circule n cadrul serviciului un memo furat din biroul lui Yasser Arafat de c tre un agent: Mossad-ul are dosare despre fiecare dintre noi. Ne tiu numele i adresele. tim c la fiecare dosar au ata at cte dou fotografii de-ale noastre. Una cu i una f r kaffiyeh. A a c nu le-ar fi deloc greu sne g seasc , cu capul acoperit sau nu." Pentru a le alimenta i mai mult teama, Meir Amit a recrutat un num r mai mare ca niciodat de informatori arabi. Se baza pe faptul c , de regul , se g sesc c iva din ace tia care sfie folositori. Arabii mitui i i-au tr dat pe tr g torii OEP, dndu-le n vileag depozitele de arme, ascunz tori

le i aranjamentele de drum. Pentru fiecare terorist omort de Mossad, Meir Amit i d dea informatorului un bonus de un dolar american. naintea R zboiului de Sase Zile3 din 1967, n fiecare baz aerian egiptean i sediu militar exista fie un katsa, fie un informator al Mossad-ului. n sediul de nalt Control din Cairo erau nu mai pu in de 3 ofi eri spioni care fuseserconvin i de Meir Amit. nscum a reu it toate acestea, a r mas cel mai mare secret al s u: E mai bine ca unele lucruri snu se tie." D duse acelea i instruc iuni tuturor agen ilor i informatorilor plasa i: pe lng imaginea de ansamblu," vroia i cele mai mici detalii. Ct timp f cea un pilot de la baracpn la popot ? Ct timp r mnea blocat un agent n renumitele blocaje de circula ie din Cairo? Programatorul avea o amant ?" Numai el putea n elege cum ni te detalii care nu aveau nici o leg turaparent unul cu cel lalt urmau s fie folosite. Un katsa a reu it s se angajeze ca osp tar ntr-o popota ofi erilor din linia ntia, n fiecare s pt mn trimitea informa ii despre starea aeronavelor i stilul deviat al pilo ilor i mecanicilor. Detalii le despre obiceiurile legate de b utura i preferin ele sexuale f ceau parte din informa iile transmise n secret prin radio la Tel-Aviv. Nou formatul departament Mossad pentru R zboi Psihologic, Loh Amma Psichologit (LAP), lucra non-stop la ntocmirea de dosare despre aparatele de zbor egiptene, echipajul de la sol i ofi erii din echip : ct de preg ti i erau pilo ii, dac i c tigau postul prin merite sau rela ii, dac ace tia i ceilal i colegi frecventau bordeluri, dacerau homosexuali. Noaptea, Meir Amit examina cu aten ie dosarele, c utnd sl biciunile oamenilor pe care i putea apoi antaja ca slucreze pentru el. Nu era o treab prea pl cut , ns spionajul este de cele mai multe ori o munc murdar ." Familiile militarilor egipteni au nceput sprimeascscrisori anonime trimise din Cairo, cu detalii exacte despre ceea ce f ceau cei dragi. Informatorii au raportat la Tel-Aviv detalii despre certuri familiale care au dus la retragerea pe caz de boal a echipajelor de zbor, Ofi erii primeau telefoane anonime care i informau despre via a privat a unora dintre colegi. O profesoar a primit un telefon de la o doamn binevoitoare" pentru a fi pus la curent cu faptul c una dintre elevele sale nu avea rezultate prea bune pentru c tat l ei, un ofi er superior, avea un amant; telefonul a dus la sinuciderea ofi erului n cauz . Aceast companie nemiloas a provocat nenum rate dispute n cadrul armatei egiptene, fapt care i-a produs o mare satisfac ie lui Meir Amit. nc de la nceputul lui 1967, se vedea din ce n ce mai clar din dovezile strnse de re eaua din Egipt cliderul rii, Gamal Abdel Nasser, preg tea un r zboi mpotriva Israelului. Au fost recruta i i mai mul i informatori, care sajute Mossad-ul safle tot att ct tiau i autorit ile de la Cairo despre for ele aeriene i militare egiptene. La nceputul lui mai 1967, Meir Amit le-a putut spune comandan ilor fortelor aeriene israeliene ora exact la care trebuiau slanseze bombardamentul asupra bazelor aeriene egiptene. Anali tii Mossad realilizasero schi remarcabila vie ii din cadrul tuturor bazelor egiptene. ntre 7:30 A.M. i 7:45 A.M. radarele aeriene erau mai vulnerabile ca oricnd, n acele 15 minute, cei din lunga turde noapte erau obosi i, n timp ce militarii din schimbul urm tor nu erau ncprea treji, ntrziind chiar din cauza serviciului lent de la popote. Pilo ii i luau micul dejun ntre 7:15 i 7:45. Apoi mergeau, de regul , napoi la bar ci s - i ia echipamentul de zbor. Drumul acesta dura n medie 10 minute. Cei mai mul i dintre pilo i mai pierdeau cteva minute la toalet , nainte sajung

pe pist . Ajungeau acolo pe la 8:00 A.M., ora oficialla care ncepea ziua de lucru. Cam tot atunci erau scoase i avioanele din hangare, fiind alimentate cu combustibil i dotate cu muni ie. Pentru urm toarele 15 minute, pistele de zbor erau aglomerate de camioane pline cu combustibil i muni ie. Un program la fel de detaliat a fost ntocmit i n ceea ce-i privea pe ofi erii sediului de nalt Control din Cairo. Qe obicei, unui ofi er i trebuiau cam 30 de minute ca s ajungcu ma ina de acasla serviciu. Cei care ntocmeau planurile strategice nu ajungeau la serviciu mai devreme de 8:15 A.M. Mai pierdeau n jur de 10 minute pn cnd se apucau de treab , timp n care i sorbeau cafeaua i mai brfeau pu in cu colegii, n medie, ofi erii nu ncepeau propriu-zis sstudieze semnalele de trafic din noaptea precedentdect pe la 8:30 A.M. Meir Amit l-a n tiin at pe comandantul for elor aeriene israeliene c ora la care trebuiau satace era ntre 8:000 A.M. i 8:30 A.M. n aceste 30 de minute ar putea face praf tab ra du man , tiind c sediul de nalt Control din Cairo nu ar putea apela la personalul cheie care s conduc opera iunea de ripost . La 5 iunie 1967, for ele aeriene israeliene au atacat cu efect mortal la exact 8:01 A.M., bombardnd i mpu cnd deasupra Sinai-ului n voie. n numai cteva secunde cerul a devenit negru-ro iatic din cauza fl c rilor camioanelor cu combustibil, a muni iei care exploda i a Cavelor de zbor. Din biroul s u de la Tel-Aviv, Meir Amit se uita nspre sud, tiind c anali tii serviciului secret opriser urm rile unui posibil r zboi. A fost unul dintre exemplele extraordinarului s u talent cu att mai remar. cabil, cu ct, trebuie luat n considerare num rul mic al celor care f ceau parte din Mossad. De cnd fusese numit n func ie, Meir Amit rezistase ncerc rilor de transformare a Mossad-ului ntr-o versiune a CIA sau KGB. Aceste servicii angajau mii de anali ti, oameni de tiin i planificatori carej ajutau pe agen ii de teren. Irakienii i iranienii aveau cam 10000 de agen i de teren chiar i DGI-ul cubanez de inea aproape 1 000 de spioni de teren. ns Meir Amit a insistat ca num rul permanent al personalului Mossad s nu treac cu mult de 1200 de angaja i. Fiecare dintre ace tia trebuia ales cu grijdintre cei nzestra i cu nenum rate talente: un om de tiin trebuie s fie n stare slucreze pe teren dac e cazul; un katsa trebuie s - i poatfolosi talentul de specialist pentru a-i instrui pe al ii. Pentru to i ace tia, Meir Amit avea sfie un memune, denumire care s-ar traduce mot--motdin ebraic , primul printre egali". Acestui apelativ i se adaug accesul liber la primul ministru i ritualul anual al prezent rii bugetului spre aprobare. Cu mult naintea R zboiului de Sase Zile, Meir Amit a pus la punct abilitatea Mossad-ului de a insufla frica de moarte n rndul du manilor Israelului, infiltrndu-se n rndurile lor, furndu-le secretele, i uci-gndu-i cu o eficien care i nghe a sngele n vine. Datorit lui, Mossad-ul a c p tat curnd dimensiuni mitice. Multe dintre succesele ob inute se datorau regulilor pe care Amit le-a impus n selectarea agen ilor katsa i a agen ilor de teren care erau de fapt responsabili pentru succesul Mossad-ului. n elegea pe deplin motivele complexe i bine ntemeiate care le ng duiau, prin selec ie, s -i strng mna, gest care dovedea ci se supuneau ntru totul. De i multe se schimbaser n cadrul Mossad-ului, Meir Amit tia n acea diminea de martie 1997 c recrut rile nc se mai f ceau dup criteriile impuse de el:

Nici un katsa nu este acceptat de Mossad dac o face pentru bani. Nici sioni tii prea plini de zel nu au ce c uta aici. l-ar mpiedica s n eleag ce reprezintde fapt slujba lor. Este o slujbcare cere o gndire calm , clar , prev z toare i o bun privire de ansamblu. Oamenii vor s se al ture Mossad-ului din tot felul de motive. E vorba de prestigiu. Unora le place ideea de aventur . Unii cred c n felul sta vor urca pe scara social ; tia sunt oamenii nesemnificativi care vor s ajung importan i. C iva vor s de in acea putere pe care cred c Mossad-ul le-ar putea-o conferi. Nici unul dintre motivele de mai sus nu sunt acceptate ca motiva ii la nscriere. i n permanen , trebuie ste asiguri c omul de pe teren tie cl sust'ii n totalitate. C te vei ocupa de familia lui, c te vei ngriji ca cei mici s fie ferici i, n acela i timp trebuie s -l protejezi. Dac nevasta lui ncepe sse ntrebe dac nu cumva are o amant , trebuie so convingi c nu e adev rat. Dac totu i este, nu-i spune nimic. Dac ncepe s o ia razna, calmeaz-o. Nu-i spune so ului. Doar nu vrei s -l distrag nimic. Treaba unui bun director de serviciu secret e s se poarte cu angaja ii ca i cum ace tia ar face parte din familie. S -i ncredin eze c le st mereu al turi, zi i noapte, la orice or . A a se c tig loialitatea, i a a i determini pe agen ii katsa sfacceea ce vrei. C ci pn la urm , ceea ce vrei tu e important. Fiecare katsa trebuie sfac3 ani de antrenamente intensive, ceea ce presupune i supunerea la violen e fizice severe n timpul interogatoriilor. El sau ea devenea as n mnuirea armei preferate n Mossad Beretta cu calibrul 22. Primii katsa trimi i sactiveze n afara grani elor arabe au fost trimi i n S.U.A., Marea Britanie, Fran a i Germania, n S.U.A. agen i katsa erau n permanen la New York i Washington. Cel din New York avea ca misiune special infiltrarea n toate misiunile diplomatice de pe lngONU i n multele grupuri etnice din ora . Cel din Washington trebuia s fac aproape acela i lucru, ns avea n plus misiunea supravegherii" Casei Albe. Al i agen i katsa operau n zonele cu conflicte, ntorcndu-se acas dupterminarea misiunilor. Meir Amit m rise destul de mult organiza ia, astfel nct aceasta s includ un fel de arhiv , responsabil cu adunarea de informa ii n str in tate, i Departamentul pentru Ac iuni i Leg turi Politice, care lucra cu a a-zisele servicii secrete prietene din str in tate, n special cu CIA i MI6-le britanic. Departamentul de Cercetare de inea 15 sec ii sau secretariate" avnd drept int monitorizarea statelor arabe. S.U.A, Canada, America Latin , Marea Britanie, Europa i Uniunea Sovietic i aveau fiecare secretariatele lor. Infrastructura avea s se extind de-a lungul anilor i s includ i China, Africa de Sud i Vaticanul Ins la baz , Mossad-ul avea sr mn aceea i mic organiza ie. Agen ii katsa ai Mossad-ului erau extrem de eficien i i de ire i, tiau s creeze dezordine cu scopul de a face statele arabe s nu mai aib ncredere unele n altele organizau contra-propaganda i recrutau informatori, punnd n aplicare filosofia lui Meir Amit: nvr jbindu-i i nvingem", n tot ceea ce f ceau, oamenii lui stabileau noi standarde pentru profesionalismul n care nu aveau ce c uta sentimentele, i ac ionau ca ho ii pe timp de noapte, l snd n urma lor numai moarte i ruine. Nimeni nu se putea ascunde de ei. O dat ce i ncheiau misiunea, ace tia veneau pentru a fi interoga i n biroul de pe col al lui Meir Amit. Din birou, acesta supraveghea personal doi spioni al c ror curaj avea sr mn de neegalat n analele

Mossad-ului. Amintindu- i de serviciile lor, vocea a nceput s -i tremure n timp ce ncepea sn ire detalii biografice. Eli Cohen se n scuse n Alexandria, Egipt la 16 decembrie 1924. Ca i p rin ii s i, era un evreu ortodox convins, n decembrie 1956 s-a num rat printre evreii expulza i din Egipt dup criza Suezului. A ajuns la Haifa i s-a sim it st pn pe acest p mnt nou. n 1957 a fost recrutat de serviciul de contra-spionaj israelian, nsmunca de analist l plictisea. A nceput s se intereseze cum ar fi putut sse al ture Mossad-ului, dar a fost refuzat. Meir Amit i amintea: Am aflat crefuzul nostru l-a jignit profund pe Eli Cohen. Acesta a trecut n rezerv i s-a nsurat cu o irakian pe nume Nadia." Timp de doi ani Cohen a dus o via lipsit de ac iune, lucrnd ca func ionar ntr-un birou de asigur ri din Tel-Aviv. F r s tie, acesta a fost remarcat n timp ce Mossad-ul a revizuit dosarele respinse de Meir Amit, care c uta un anume tip de agent pentru o misiune foarte special ." Neg sind n dosarele active" pe nimeni care s ntruneasc toate condi iile, acesta s-a uitat i peste cele respinse. Cohen p rea singura posibilitate. A fost pus sub supraveghere. Rapoartele s pt mnale trimise de biroul de recrutare descriau obiceiurile deranjante, devotamentul pentru so ia i copiii s i. Era muncitor, pricepea repede, era f rprobleme sub presiune ntr-un final i s-a spus c Mossad-ul a hot rt c era potrivit" pn la urm . El a nceput un curs intensiv de 6 luni de preg tire la coala Mossad. Exper i n sabotaj l-au nv at cum s fabrice substan e explozibile i bombe cu ceas din cele mai banale ingrediente. A nv at s se bat f r arme i a devenit un tr g tor de elit i un hodes vr it. A descoperit misterele codific rii i decodific rii, cum s foloseasc emi toare, cerneluri invizibile, i cum s ascundmesaje. i-a uimit n permanen instructorii cu talentele sale. Memoria sa fenomenalse datora nv rii pe dinafara unor fragmente din Torah n tinere e. Raportul s u de absolvent dovedea cavea toate calit ile sdevin katsa. Totu i, Meir Amit ezita. M-am ntrebat de sute de ori: oare este Eli n stare s fac ceea ce vreau eu? Binen eles ci-am ar tat mereu c aveam ncredere n el. N-am vrut niciodat s cread c va fi n permanen la un pas de moarte. Totu i, unii dintre cei mai buni instructori Mossad l-au nv at tot ce tiau, n cele din urmm-am hot rt s -l folosesc." Meir Amit a lucrat s pt mni ntregi inventnd o poveste de acoperire pentru protejatul s u. Au stat amndoi i au studiat h r i i poze din Buenos Aires, pentru ca ora ul i noul nume, Kamil Amin Taabes, s -i fie foarte cunoscute. Directorul Mossad a v zut ct de repede Eli a nv at limbajul unui importator-exportator c tre Siria. A nv at pe dinafar diferen a dintre listele de colete i certificate de transport, contracte i garan ii, tot ceea ce trebuia s tie. Era ca un cameleon, absorbind totul, n fa a mea, Eli Cohen a disp rut, iar n locul lui a ap rut Taabes, sirianul care nu renun ase niciodat la gndul de a se ntoarce acasn Damasc. Pe zi ce trecea, Eli devenea din ce n ce mai ncrez tor i gata s dovedeasc faptul cputea s - i joace rolul pnla cap t. Era asemenea unui campion mondial de maraton; ns putea salerge n cursa aceasta timp de ani de zile. F cuser m tot Posibilul s -i ar t m cum s - i nceap noua via , s i-o tr iasc . Restul depindea numai de el." n capitala sirian , Cohen s-a integrat repede printre oamenii de faceri, f cndu- i un cerc de prieteni sus-pu i. Printre ace tia se num ra i Maazi Zahreddin, nepotul pre edintelui sirian. Acesta era un om l ud ros, dornic s arate ct de invincibil era Siria. Cohen i-a f cut jocul, ntr-un timp foarte scurt, Zahreddin i.a f cut

turul fortifica iilor n l imilor Colan. A v zut bunc rele solide de beton care ad posteau artileria cu raz mare de ac iune trimisde Rusia, s-a ng duit chiar s i facpoze. Pe la ora dou , cnd ni te tancuri ruse ti T54 intrau n Siria, Cohen anun ase deja Tel-Avivul. A ob inut chiar i schi a completa strategiei pe care Siria vroia so aplice pentru a ataca nordul Israelului. Informa ia era extrem de pre ioas . n timp ce Cohen continua s confirme convingerea lui Meir Arnit conform c reia un agent de teren e mai valoros dect o divizie de solda i, acesta a nceput s devin imprudent. Cohen fusese din totdeauna un iubitor de fotbal. La o zi dup ce o echipn deplasare a b tut-o pe cea israelian la ea acas , acesta a nc lcat riguroasa regul Exclusiv serviciu" n ceea ce prive te transmisiile radio. A transmis operatorului: Ar cam fi timpul snv m s nvingem pe terenul de fotbal." Alte mesaje neautorizate au fost traduse: Te rog, trimite-i so iei mele o felicitare," sau, La mul i ani fiicei mele." Meir Amit era extrem de furios, nsn elegea pe deplin tensiunea sub care lucra un agent ca s spere c purtarea lui Cohen nu era dect o deviere temporarcu care se confruntau de obicei cei mai buni agen i. Am ncercat s -mi imaginez ce era n capul lui. Era oare disperat, i sfi fost sta modul lui de a o ar ta, coborndu- i garda? Am ncercat sgndesc la fel ca el, din moment ce eu i rescrisesem via a. Trebuia s ncerc s cnt resc o sutde chestiuni, nsn final, singura care mfr mnta era urm toarea: oare mai era Eli n stare sducmisiunea pnla cap t? Meir Amit a decis c da. ntr-o noapte de decembrie n 1965, Eli Cohen era n dormitorul s u din Damasc, gata s transmit . Tocmai cnd d dea drumul la aparat, ofi erii serviciului secret sirian au dat buzna n apartament. Cohen fusese prins cu unul dintre cele mai avansate dispozitive de detectare furnizate de ru i. n timpul interogatoriului, acesta a fost obligat strimitMossad-ului un mesaj. Sirienii nu au observat mica schimbare de vitez i ritm a emisiei radio. La Tel-Aviv, Meir Amit a primit vestea captur rii lui douzile mai trziu, Siria a confirmat-o. "M sim eam ca atunci cnd i moare cineva din familie, i pui aceleasi ntreb ri ca atunci cnd pierzi un agent: Am fi putut oare s -l salv m? Cum a fost tr dat? Sfie din cauza neaten iei lui? Sau din cauza cuiva din anturajul lui? Sfi fost epuizat iar noi snu ne fi dat seama? Oare a vrut sse sinucid ? Se mai ntmplau i chestii din astea. Sau sfi fost ghinion? Te tot ntrebi nencetat. Nu prime ti niciodat adev ratul r spuns, ns ntreb rile te pot ajuta ssupor i mai bine situa ia." Sirienii nu au reu it sscoatnici un cuvnt de la Eli Cohen n ciuda torturilor la care a fost supus nainte s fie condamnat la moarte. Meir Amit i-a dedicat aproape tot timpul salv rii lui Eli Cohen. n timp ce Nadia Cohen a lansat o campanie interna ional de salvare a so ului s u a f cut demersuri c tre papa, regina Angliei, prim-mini tri i pre edin i. Amit ac iona n cel mai mare secret. El a plecat n Europa pentru a se ntlni cu directorii serviciilor secrete franceze i germane. Ace tia nu au putut face nimic. A ncercat s se apropie de Uniunea Sovietic . S-a zb tut pn cnd, la 18 mai 1 965, pu in dup ora 2:00 A.M., un convoi a ie it pe poarta nchisorii siriene El Mazadin Damasc, ntr-unul dintre camioane se afla Eli Cohen. mpreun cu el era i rabinul Siriei, Nissim Andabo, n vrstde 80 de ani. Cople it de ceea ce avea sse ntmple, rabinul a nceput splng . Eli Cohen l-a calmat pe b trn. Convoiul a ajuns n Pia a El Marga din

centrul Damascului. Acolo, Eli a spus Vidui, rug ciunea rostit de evrei nainte smoar : Doamne Dumnezeule iart -mi p catele i gre elile." La ora 3:35, sub lumina reflectoarelor i privit de mii de sirieni, Eli era spnzurat. n Tel-Aviv, Nadia Cohen i-a v zut la televizor b rbatul murind i a ncercat sse sinucid . A fost dusla spital i salvat . A doua zi, n cadrul unei mici ceremonii private n biroul s u, Meir Amit l-a omagiat pe Eli Cohen. Apoi s-a ntors la lucru, dndu-i ordine celui de-al doilea agent ca importan . Wolfgang Lotz, un evreu german, ajunsese n Palestina la pu in dup venirea lui Hitler la putere, n 1963 Meir Amit l-a ales dintr-o listmic de agen i pentru o misiune de spionaj n Egipt. n timp ce Lotz a trecut prin aceea i preg tire riguroas ca i Cohen nc o dat , Meir Amit s-a gndit bine la acoperirea agentului s u Amit a decis s -i dea demnitatea unui instructor de echita ie, Uri refugiat din Germania de Est, care luptase n Afrika Korps n cel de. al doilea r zboi mondial i se ntorsese n Egipt s - i deschid o academie de echita ie. Slujba i garanta de la bun nceput integrarea n elita societ ii, creatn jurul cluburilor de echita ie. n curnd, Lotz i-a f cut un cerc de clien i printre care se num rau eful serviciului militar secret egiptean i eful securit ii zonei Canalului de Suez. ntocmai ca i Cohen, Lotz i-a convins pe noii s i prieteni s -i arate formidabilele mijloace de ap rare ale Egiptului: arunc toarele de rachete din Sinai i de la grani a cu Negev: Lotz a mai ob inut i o list complet a tuturor oamenilor de tiin nazi ti din Cairo care lucrau la programe de armamente i muni ii. Ace tia au fost executa i pe rnd de agen ii Mossad. Dup doi ani de munc sub acoperire, Lotz a fost n cele din urm arestat i condamnat. Egiptenii, dndu- i seama c era prea de pre pentru a-l omor, l-au inut n via spernd s -l poat da n schimbul unor solda i egipteni captura i ntr-un viitor r zboi cu Israelul, nc o dat , Meir Amit era extrem de ngrijorat de capturarea lui Lotz. Meir Amit a scris pre edintelui egiptean de atunci, Gamal Abdel Nasser, rugndu-l s -l dea pe Lotz i pe so ia sa n schimbul unor egipteni captura i de Israel. Nasser a refuzat. Amit a aplicat tactica presiunii psihologice. Le-am spus prizonierilor egipteni c i re ineam pentru c Nasser refuzase s ne dea doi israelieni n schimbul lor. Le-am dat voie s scrie acas . Iar n scrisori i-au exprimat foarte bine sentimentele." Meir Amit i-a scris din nou lui Nasser spunnd cIsraelul i va acorda public tot creditul pentru recuperarea solda ilor i nu va sufla nici un cuvnt despre revenirea n ara lui Lotz i a so iei lui. Nassei tot n-a fost de acord. A a c Amit s-a plns comandantului Na iunile Unite responsabil cu men inerea p cii n Sinai. Ofi erul a zburat pnla Cairo i a ob inut asigurarea c Lotz i so ia acestuia vor fi elibera i la o dat ulterioar ". Amit a n eles limbajul codificat. O lun mai trziu, Lotz i lui au p r sit n secret Cairo ndreptndu-se spre Geneva, "rteva ore mai trziu erau din nou n biroul meu." Meir Amir i-a dat seama cagen ii katsa vor avea nevoie de ajutor pe teren. A creat sayanim-ul, grupare a voluntarilor evrei. Fiecare sayan era un exemplu al strnselor leg turi dintre evreii din ntreaga lume. Indiferent de loialitatea pentru comunitatea sa, pnla urmun sayan i va dovedi adev ratul devotament: misticul devotament fa de Israel i nevoia de a-l proteja de du mani.

Sayan-ul ndeplinea mai multe sarcini. Un sayan care conducea un centru de nchiriat ma ini i-a dat unui katsa o ma in , f r s mai ntocmeascactele de rigoare. O agen ie imobiliarsayan oferea cazare. Un sayan agent bancar putea selibereze numerar n afara orelor de lucru. Un medic sayan d dea ngrijiri medicale tratnd o ran de glon de exemplu f r s informeze autorit ile. Sayanim-ul primea numai bani pentru serviciile prestate. ntre ei adunau date tehnice i tot felul de informa ii publice: o brf la un dineu, o tire la radio, un paragraf dintr-un ziar, o poveste spus numai pe jum tate la o petrecere. Ace tia vindeau ponturi agen ilor katsa. F rsayanim, Mossad-ul n-ar putea opera. Din nou, mo tenirea lui Meir Amit prospera, n 1998 erau peste 4000 de sayanimi n Marea Britanie, i aproape de patru ori mai mul i n Statele Unite, n timp ce Meir Amit f cuse economii, acum Mossad-ul, pentru a- i sus ine opera iunile interna ionale, cheltuia lunar cteva sute de milioane de dolari ntre inndu- i comorile", pl tind pentru cheltuielile sayanim, pentru ascunz tori, pentru logistica i cheltuielile opera iunilor. Le mai l sase ncceva care s le aminteascde vremea cnd le era ef: un limbaj aparte. Sistemul de scriere a rapoartelor era cunoscut sub numele de naka; lumina zilei" reprezenta alerta de cel mai nalt grad; un kidon" era membru Mossad care f cea parte din operativul specializat n asasinate un neviot" era un specialist n supravegheri yahalomin era unitatea special de comunicare cu agen ii katsa; safanim era o unitate de depistare a OEP, un balder era un mesager un slick era ascunzipentru documente, erau documente false. n acea diminea de martie din 1997, n timp ce conducea gndindu-se la trecut, Meir Amit tia c Mossad-ul se schimbase. Presat de cereri politice, n special de cele ale primului ministru Benyarni Netanyahu, Mossad-ul devenise periculos de izolat de serviciile str ine secrete fa de care Meir Amit se purtase att de bine. Una era s a, drept motto, Israelul nti de toate i ntotdeauna." i era cu totul alta dup cum spunea el, s fii prins cu mna n buzunarul prietenilor. Cuvntul cheie era prins", ad uga cu un zmbet ntunecat. Un exemplu l-a constituit penetrarea n S.U.A. pe calea spionajului economic, tiin ific i tehnologic. O unitate special , cu nume de cod Al, n ebraicdeasupra", a scotocit n Silicon Valley din Caii. fornia i Ruta 128 din Boston, dup secrete high-tech. ntr-un raport c tre Consiliul Comitetului de Spionaj, CIA a al turat Israelul altor 5 ri care depuneau un efort secret, direc ional de guvern i pus s punct de acesta pentru a pune mna pe secretele economice ale Statelor Unite." Pre edintele organiza iei secrete interne nem e ti, Bundesamt Fur Verfassungschatz, i-a avertizat de curnd pe efii de departament ca Mossad-ul r mnea cea mai mare amenin are la adresa celor mai noi secrete informatice ale republicii. Un avertisment asem n tor a fost lansat de c tre Direc ia General a Securit ii din Fran a, dup ce un agent Mossad a fost reperat n apropierea Centrului de Interpretarea Imaginilor prin Satelit din Creil. Israelul ncerca de mult s - i egaleze capacitatea spa ial cu cea terestr . Serviciul de contraspionaj britanic MI5, a inclus n raportul c tre noul prim ministru, Tony Blair, detalii despre eforturile Mossad-ului de a ob ine informa ii tiin ifice i de ap rare secrete din Marea Britanie. Meir Amit nu a obiectat, ca atare, la astfel de ntmpl ri, numai ci de cele mai multe ori acestea p reau ndeplinite f ra se lua n consi derare consecin ele pe termen lung.

Acela i lucru putea fi spus i despre felul n care psihologii LAP conduceau campaniile. Pe vremea lui, departamentul pusese la punct o re ea interna ional de rela ii cu presa pe care le folosise cu mult profesionalism. Un incident terorist din Europa ducea la un telefon c tre o organiza ie de pres care de inea informa ii ce prezentau tiri de suficient interes pentru a fi folosite n poveste, dndu-i astfel ntors tura pe care o vroia LAP. Unitatea se mai ocupa de asemenea de crearea de jnforma ii pe care ata a ii de pres de la ambasadele israeliene le transmiteau mai departe unui jurnalist la un pahar sau la cin , cnd acel "secret" putea fi mp rt it n lini te iar o reputa ie putea fi discret poleit . n timp ce esen a contra-propagandei era aceea i, exista totu i o diferen : alegerea intei sau a victimei. Lui Meir Amit i se p rea c deciziile erau mult prea des f cute n func ie de cerin ele politice: nevoia de a distrage aten ia de la vreo manevrdiplomaticde ntrajutorare pe care Israelul pl nuia s o ntreprind n Estul Mijlociu, sau 55 i redobndeascpopularitatea, mai ales n Statele Unite. Cnd zborul 800 al liniilor aeriene Trans World s-a pr bu it pe coasta estica Long Island la 17 iulie 1996 f cnd 230 de victime, LAP a nceput o companie prin care sugera c tragedia a fost pus la cale de Iran sau Irak, ambele du mane ale Israelului. Curnd mii de tiri au pus paie pe foc. Un an mai trziu, dup ce FBI-ul a investit 500 000 de dolari i 10 000 de ore de munc , eful anchetelor, James K. Kallstrom, a exclus posibilitatea vreunei bombe teroriste sau a oric rei implic ri criminale, n particular le-a spus colegilor s i c , Dac ar fi vreo cale spun mna pe nenoroci ii ia din Tel Aviv, mi-ar face mare pl cere. A trebuit sverific m fiecare detaliu pe care l-au strecurat n media." LAP a ac ionat din nou dup bombardarea Jocurilor Olimpice de la Atlanta. tirile false care s-au r spndit spuneau c bomba sem na perfect" cu cele fabricate de cineva care nv ase meserie de la fabrican ii de bombe din Valea Beka din Liban. Povestea s-a r spndit LAP a b gat spaima terorismului n americani. Singurul suspect a fost un paznic ghinionist de la Jocuri un om care nu avea cum s aib leg turi cu terorismul interna ional iar cnd acesta a fost g sit curat", toat treaba a picat. nc o dat , Meir Amit a n eles ce important era s i se aminteasc omenirii despre existen a terorismului. Declara ia a fost urmat de o ridicare din umeri, de parc un foc l untric i-ar fi produs o stare de nervozitate. Cu mult timp n urm nv ase s - i ascundsentimentele ? s fie vag atunci cnd era vorba de detalii ani de-a rndul adev rata sa putere a fost ascuns . Dup p rerea sa, declinul Mossad-ului ncepuse o datQ asasinarea primului ministru Yitzhak Rabin la un mar al p cii la ei Aviv n noiembrie 1995. Cu pu in timp nainte ca Rabin s fie mpusca, de un evreu extremist ncun semn al crescndei indispozi ii societ ii israeliene pe care l-a observat Meir Amit Shabtai Shavij pe atunci directorul general al Mossad-ului, i avertizase pe oamenii lui Rabin de un posibil atentat. Conform unuia dintre ace tia, posj. bilitatea a fost ignorat , fiind prea vag pentru a constitui o adev ratamenin are." n timpul lui Meir Amit, Mossad-ul tot nu avea dreptul sopereze n interiorul Israelului, a a cum nici CIA nu putea opera n S.U.A, Totu i, n ciuda repro urilor, lui Meir Amit i pl cea s spun cMossad-ul a avut aceea i soartcu cea a Israelului. Sub conducerea sa, ceea ce Mossad-ul a ntreprins a avut de multe ori ecouri n str in tate. Pe multe dintre acestea le datora loialit ii, calitate care n momentul de fa nu mai era la mod . Cu toate acestea oamenii nc i mai f ceau treaba la fel de periculoas i

de murdar ca ntotdeauna ns se ntrebau dac urmau s fie tra i la r spundere numai de c tre un superior sau i de vreo figur politic n planul doi. De-a lungul autostr zii care leag sta iunea Herzliyya de Tel Aviv exista un grup de cl diri nconjurat cu srm ghimpat . Aceasta este Academia Mossad. Unul dintre primele lucruri pe care le nv a un nou ofi er politic, un spion, ntr-o ambasad str in din Tel Aviv este locul unde se afla cl direa maronie. Totu i, daco publica ie israe-liani d dea n vileag existen a, aceasta risca sfie datn judecatn 1996 au avut loc aprige discu ii n interiorul serviciului secret n leg turcu un ziar din Tel Aviv care publicase numele celui care fusese atunci numit director general al Mossad-ului, rigurosul Dannv Yatom. S-a pus problema arest rii reporterului ofensator i a editorului acestuia. Pn la urm nu s-a mai ntmplat nimic atunci cnd Mossad-ul a realizat c numele lui Yatom ap ruse n publica ii din ntreaga lume. Meir Amit era complet mpotriva demasc rilor de acest fel: S nume ti un director activ e lucru serios. Spionajul e o treabsecret 1 deloc pl cut . Indiferent de ce a f cut unul sau altul, trebuie s - i ape'1 oamenii de cei din exterior. n interiorul organiza iei i po i trata cum crezi de cuviin , ns n ochii lumii ace tia trebuie sr mnde CU tins i, chiar mai mult, sfie necunoscu i i nv lui i de mistere. Ct timp a ocupat postul de director general, numele s u de cod fost Ram. Cuvntul era n spiritul Vechiului Testament, ntr-un mod atisf c tor pentru un b iat crescut n spiritul primilor pionieri, ntr-un timp n care ntreaga Palestina arab era n revolt mpotriva britanicilor mandata i dar i a evreilor. S-a antrenat fizic nc de mic. De i avea o construc ie firav , Meir Amit a devenit puternic i n form , lucru sus inut de credin a c acesta era p mntul lui. Eretz Israel, p mntul Israelului. Nu conta dacrestul lumii a continuat s -i spunPalestina pnn 1947, cnd Na iunile Unite au propus separarea sa. Na terea unei na iuni, a Israelului, a fost urmat la scurt timp de anihilarea ei de c tre armatele arabe care ncercau s - i ia napoi teritoriile. Sase mii de evrei au murit; nimeni nu va ti vreodatnum rul exact al arabilor care i-au pierdut via a atunci. Vederea attor cadavre nu a f cut dect s gr beasc maturizarea lui Meir Amit. Cel mai mult a contat sosirea supravie uitorilor lag relor de concentrare naziste, fiecare avnd tatuat pe piele cte un oribil num r albastru. Priveli tea te f cea s te gnde ti la gradul de josnicie la care a ajuns lumea." Spuse de altcineva, cuvintele ar fi sunat nepotrivit de banale; Meir Amit le-a dat demnitate. Cariera sa militar a fost aceea a unui soldat destinat sajung ct mai sus: a fost comandantul unei companii n R zboiul de Independen din 1948 doi ani mai trziu a comandat o brigadsub supravegherea lui Moshe Dayan apoi, dup5 ani, a fost conduc tor de opera iuni militare, al doilea ofi er ca rang din For ele de Ap rare a Israelului. Un accident para uta nu i s-a deschis dect pe jum tatea pus cap t carierei sale militare. Guvernul israelian i-a pl tit studiile la Columbia University, unde i-a luat ma terul n administrarea afacerilor. S-a ntors n Israel f r slujb . Moshe Dayan a propus ca Meir Amit s devin eful spionajului militar. n ciuda opozi iei ini iale, mai ales din cauzcnu avea nici un fel de experien n domeniu, a fost acceptat: Singurul avantaj pe care l aveam era c fusesem conduc tor pe cmpul de lupt i c tiam ct de importante erau informa iile pentru solda ii de pe front" La 25 martie 1963 a preluat conducerea Mossad-ului de la Isser A nf ptuit multe lucruri extrem de importante: a venit cu asasin rii inamicilor; a pus la punct o

leg tur secret de lucru cu KGB-ul atunci cnd milioane de evrei erau persecuta i, a reevaluat rolul femeilor i folosirea capcanelor sexuale n cadrul serviciului se. cre ; a fost de acord cu p trunderea n palatul regelui Hussein cu pu in nainte ca liderul hasemit sdevin spion CIA n lumea arab . Tehnicile pe care le-a folosit pentru ob inerea acestor lucruri ncmai sunt folosite, nsnimeni din exterior nu va afla vreodatcum de a ajuns sfie primul care sle pun n practic . Strngnd din maxilare, ar spune numai c : Sunt secrete i sunt secretele mele." Cnd a sim it cMossad-ul ar fi avantajat de conducerea altcuiva, s-a retras f rzgomot i-a adunat pe cei din subordinea sa i le-a reamintit c atunci cnd vor sim i cmunca pentru Mossad creeaz o problemntre etica personal i cererile statului, ar trebui s i dea pe loc demisia. Apoi, dupce i-au strns minile, a plecat. ns nu a fost vreun director Mossad pe care s nu-l cheme la o cafea n biroul s u din strada Jabotinsky din ncnt toarea suburbie a Tel Aviv-ului, Ramat Can. n timpul unor astfel de ntlniri, u a biroului r mnea permanent nchis iar telefonul era scos din priz . Mama spunea mereu c dac ai pierdut ncrederea cuiva nseamn c ai pierdut un prieten," a explicat acesta n englez , avnd pe buze un zmbet viclean de om n vrst . n afara rudelor celor mai apropiate c iva copii mici, nepo i, veri i prieteni de o via -pu ini l cunosc cu adev rat pe Meir Amit. lard nici nu ar vrea ca lucrurile sstea altfel. n acea diminea de martie din 1997, Meir Amit p rea surprinz tor de tn r la volan, ar tnd mai degrabde 60 de ani dect de 75, c i avea de fapt. Figura atletic de alt dat se cam nmuiase; pe sub sacoul albastru bine croit se putea observa un nceput de burt . Cu toatt acestea, ochii i erau ncdestul de agili i indescifrabili n timp ce se ndrepta spre bulevardul unde cre teau eucalip i. Nici el nu mai inea minte de cte ori f cuse drumul acesta, ns fiecare vizit aici i aducea aminte de un vechi proverb: ca s supra' vie uie ti ca evreu nseamnslup i pnla moarte." Tot acela i lucru se citea i pe fe ele solda ilor care a teptau raiduri la umbra copacilor de la ie irea din tab ra de instruc ie pentru recru i de la Gilot, la nord de Tel Aviv. Aveau un aer n care citeai chiar o oarecare insolen ; i f ceau stagiul militar n cadrul For elor de Ap rarare Israeliene, fiind ferm convin i cserveau cea mai grozav armatdin lume. Pu ini l-au recunoscut pe Meir Amit. Pentru ei era ncun b trn rare venise la monumentul comemorativ n apropierea c ruia a teptau ei Israelul este ara unor astfel de momente n total peste 1 500ridicate n amintirea para utistilor, pilo ilor, celor care conduc tancuri i a infanteriei. Monumentele comemoreaz victimele a 5 r zboaie n toat regula i aproape 50 de ani de incursiuni peste grani e i opera iuni de gheril . Totu i, ntr-o arcare i venereazeroii a a cum n-a mai f cut-o nimeni din vremea romanilor care ocupaseraceste p mnturi, n tot Israelul, ba chiar nic ieri n lume, nu exista un monument ca cel la ridicarea c ruia a ajutat Meir Amit. Acesta e situat n interiorul perimetrului taberei de instruc ie pentru recru i i e format din mai multe cl diri din beton i gresie, asamblate sub forma unui creier uman. Meir Amit a ales forma respectiv pentru c spionajul are de-a face n primul rnd cu intelectul i nu cu agentul secret bronzat care face pe eroul." Monumentul comemoreaz 557 b rba i i femei care au lucrat n serviciile secrete israeliene, dintre care 71 au lucrat n slujba Mossad-ului.

Ace tia au murit peste tot n lume: n deserturile Irakului, n mun ii Iranului, n junglele din America de Sud i Central , n tufi urile din Africa, pe str zile Europei. Meir Amit i-a cunoscut personal pe mul i dintre ace tia; pe c iva i-a trimis la moarte sigur n misiuni despre care spunea cerau extrem de periculoase, nsacesta este regretabilul inevitabil al acestui tip de munc . Cei care i pierd via a o fac pentru na iune, ntotdeauna a fost a a." Pere ii netezi de gresie sunt nsemna i doar cu numele i data decesului. Nu se spune nimic despre cum a murit fiecare: spnzurat n Pia a public , soarta tuturor evreilor condamna i n rile arabe; njunghiat pe o str du f r nume; n urma a luni de tortur n nchisoare. Nimeni nu va ti niciodat . Chiar i Meir Amit nu putea dect sB nuiasccteodat , iar atunci i inea gndurile negre pentru el. Monumentul nu este dect o parte dintr-un ntreg complex corne, morativ. n interiorul cl dirilor se aflCamera Dosarelor unde sunt inute biografiile tuturor agen ilor mor i. Informa iile privind via a dinaintea i din timpul serviciului militar sunt strnse cu grij ns nu i cele despre ultima misiune secret . Fiecare agent i are ziua memorial , comemorat ntr-o micsinagog . n astfel de sinagogi exist un amfiteatru unde de ziua serviciului secret, familiile se adunpentru a- i aminti de cei mor i. CteodatMeir Amit li se adreseaz . Apoi viziteaz muzeul memorialului, plin de obiecte vechi: un transmi tor montat ntr-un fier de c lcat; un microfon cafetier cerneal simpatic ntr-o sticl de parfum; reportofonul cu care a fost nregistratn secret discu ia decisivdintre Regele Hussein al Iordaniei i pre edintele Nasser al Egiptului, premerg toare R zboiului de Sase Zile. Meir Amit a transformat povestirile despre b rba ii care au folosit echipamentele n adev rate mituri ale eroismului. El subliniazde fiecare datdeghizarea pe care a folosit-o Yaka Boqati ct timp a intrat i a ie it din Iordan pn cnd a fost capturat i executat n Amman n 1949, i radioul de cristal pe care l-au folosit Max Binnet i Moshe Marzuk pentru a conduce cea mai de succes re ea din Egipt pnau murit n chinurile cele mai grele, dorindu- i moartea ntr-o nchisoare din Cairo. Pentru Meir Amit ace tia erau cu to ii Ghedeonii mei". Ghedeon este eroul din Vechiul Testament care a salvat Israelul din mna unor du mani foarte numero i datorit informa iilor pe care le-a de inut. La urm , trebuia s intre n labirint, nso it de custodele muzeului, S-au oprit n fa a fiec rui nume gravat, nclinndu- i pu in capetele, iar apoi au mers mai departe. Tot ceremonialul s-a terminat brusc. Nu mai erau mor i pe care s -i pomene ti cu pio enie numai spa ii goale pe gresia pietrei de mormnt unde urmau sfie ad ugate nume. Pentru un moment, Meir Amit a nceput din nou s viseze, ntr-o ebraic optit , fostul ef Mossad i-a spus custodelui: Orice s-ar ntmpla, trebuie s ne asigur m c acest loc va d inui." F rnici o leg turcu ce se spusese nainte, Meir Amit a ad uga! c n biroul din Damasc al pre edintelui Hafiz al-Assad al Siriei se afla o singurimagine, o fotografie a locului unde n 1187 Saladin i-a nfrnt pe crucia i, ceea ce a dus la recucerirea Ierusalimului. Pentru Meir Amit, mndria pe care o nutre te Assad pentru acea fotografie are o conota ie pentru Israel. Ne vede a a cum a f cut-o i Saladin ca pe un popor pe care urmeazs -l cucereascn cele din urm . Sunt mul i care gndesc n felul acesta. Unii chiar sus in c ne sunt prieteni. Trebuie sfim extrem de precau i n ceea ce-i prive te. S-a oprit, i-a luat la revedere de la custode i s-a ndreptat spre ma in , ca i cum spusese deja prea multe ca i cum ceea ce a spus ar fi

nte it i mai mult zvonurile care ncepuser s circule n interiorul serviciului secret israelian. nco crizn rela ia dintre Mossad i serviciul secret american avea s izbucneasc cu posibile urm ri devastatoare pentru Israel. Deja implicat n scandalul care fierbea era unul dintre cei mai vioi i mai duri agen i care fuseser n subordinea lui Meir Amit, un om care c tigase deja un loc n cartea de istorie drept cel care l-a capturat pe Adolf Eichmann, i c ruia nci mai pl cea sse joace cu focul. CAPITOLUL 4 Spionul cu masca de fier Locuitorii boga i din elegantul cartier Afeka n nordul Tel-Aviv-ului se obi nuiser s -l vadpe Rafael Rafi" Eitan, un b rbat n vrst , scund, gras, miop i care abia dac mai auzea cu urechea dreapt de cnd luptase n R zboiul de Independen al Israelului, ntorcndu-se acascu evi vechi, lan uri uzate de biciclete i alte tipuri de vechituri de metal. Purtnd o c ma i o pereche de pantaloni ieftini cump ra i de la supermarket, cu fa a acoperit de o masc de sudor, acesta transforma deseurile n sculpturi suprarealiste cu ajutorul unui aparat de sudur . Unii vecini se ntrebau dac ce f cea nu era o formde evadare. tiau comorse pentru ar , nu pe cmpul de luptci n misiuni secrete care f ceau parte din nencetatul r zboi sub acoperire pe care Israelul l purta mpotriva du manilor statului. Nici un vecin nu tia c i oameni omorse Rafi Eitan, cteodat chiar cu propriile mini puternice i butuc noase. Tot ce le spunea era c : De fiecare datcnd omoram trebuia s le v d ochii, albul ochilor. Atunci eram foarte calm, foarte concentrat, i cu gndul numai la ce trebuia s fac. Atunci o f ceam. Asta era tot." i nso ea spusele de zmbetul binevoitor pe care l folosesc cei puternici atunci cnd caut aprobarea celor slabi. Rafi Eitan fusese pentru aproape un sfert de veac director adjunct de opera iuni al Mossad-ului. Nu era de el munca de birou, unde trebuia s citeasc rapoarte i s -i trimit pe al ii s -i ndeplineasc ordinele. De fiecare dat cnd avea ocazia, mergea pe teren avnd o inut demn , mnat de o ntreag filozofie pe care o redusese la o propozi ie scurt i cuprinz toare: Dac nu faci parte din r spuns, atunci faci parte din problem ." Nu mai fusese nimeni altul care s -l ntreac n duritate i snge rece, iretenie, n abilitatea de a improviza cu o vitezuimitoare; avea un talent nn scut de a demasca chiar i cel mai bine pus la punct plan i o neobosit for de a urm ri i prinde o victim . S-a folosit de toate aceste calit i ntr-o singur misiune care i-a adus faima, r pirea lui Adolf Eichmann, birocratul nazist care a transpus n practic oribila Solu ie Finala lui Hitler. Pentru vecinii s i de pe strada Shay, Rafi Eitan era o figur respectabil , omul care le r zbunase rudele moarte, care a reamintit lumii cto i nazi tii sunt periculo i. Nu se plictiseau niciodats -l asculte la el acas povestind despre o opera iune nc neegalat de alta mai ndr znea , nconjurat de obiecte de art , Rafi Eitan i ncruci a bra ele musculoase, i nclina capul p tr os, i pentru un moment nu mai spunea nimic, l sndu- i ascult torii s - i aduc aminte de vremurile cnd, n ciuda tuturor greut ilor, Israelul luase fiin . Apoi, cu o voce puternic , a nceput s le spunprietenilor s i de ncredere cum a nceput

capturarea lui Adolf Eichmann. n primul rnd a pus la cale planul celei mai senza ionale r piri din toate timpurile. Dup cel de-al doilea r zboi mondial, depistarea criminalilor nazi ti de r zboi era ini ial f cutde c tre supravie uitorii holocaustului, i spuneau Nokmin, R zbun torii." Nu se mai ncurcau cu procesele legale. Pur i simplu executau orice nazist le ie ea n cale. Rafi Eitan nu auzise de nici un caz n care ace tia s fi omort pe cine nu trebuia. Oficial, Israelul acorda pu inimportan prinderii criminalilor de r zboi. Era o chestiune de prioritate. Ca na iune, Israelul abia dacmai rezista, nc nconjurat de statei e arabe ostile. Toate trebuiau f cute la timpul lor. ara aproape c r m sese f r nici un ban. Nu- i puteau permite srezolve nedrept ile trecutului. n 1957, Mossad-ul a primit senza ionala tire cum c Eichmann fusese v zut n Argentina. Rafi Eitan, deja o stea n cadrul Mossad-ului n urma incursiunilor iscusite mpotriva arabilor, a fost ales desemnat s -l captureze pe Eichmann i s -l aduc n Israel pentru a fi judecat. l s-a spus crezultatul va fi extrem de benefic. Ar fi un act de justi ie divinpentru poporul s u. Ar aminti lumii de lag rele de concentrare i de nevoia de a se asigura ca a ceva nu se va mai repeta niciodat . Ar plasa Mossad-ul n fruntea serviciilor secrete din lumea ntreag . Nici un alt serviciu nu mai ndr znise sncerce o astfel de opera iune. Riscurile erau ns pe m sur . Urma s lucreze la mii de mile dep rtare de cas , c l torind cu documente false, bazndu-se exclusiv pe for ele proprii i activnd ntr-un mediu ostil. Argentina era raiul nazi tilor. Acolo echipa Mossad putea sfr i n nchisoare sau putea chiar sfie ucis . Timp de doi ani lungi, Rafi Eitan a a teptat r bd tor n timp ce prima tentativ de supraveghere a fost confirmat b rbatul care locuia n cartierul clasei mijlocii din Buenos Aires sub numele de Ricardo Klement era Adolf Eichmann. Cnd a primit ordinul de ncepere a ac iunii, Rafi Eitan a devenit rece ca ghea a." Se gndise deja la tot ce putea merge prost. Urm rile politice, diplomatice i, pentru el, cele profesionale, aveau s fie enorme. De asemenea se ntrebase ce urma sse ntmple cnd, dupcapturarea lui Eichman, poli ia argentinianavea sintervin . M-am hot rt s -l strng de gt pe Eichmann cu propriile mele mini. Dac m-ar fi prins as fi avut argument la tribunal cac ionasem n virtutea biblicei zicale, ochi pentru ochi." Liniile aeriene na ionale, El Al, cump raser special din banii economisi i un avion Britannia pentru drumul lung pnn Argentina. Rafi Eitan a spus: Am trimis pe cineva n Anglia s cumpere unul. A dat banii i a luat avionul. Oficial, zborul c tre Argentina trebuia s transporte o delega ie israeliancare sparticipe la s rb torirea a 50 de ani de independen a rii. Nici unul din delega i nu a tiut de ce i-am nso it sau cn cap tul avionului preg tisem o mic celulpentru Eichmann." Rafi Eitan i echipa sa au ajuns la Buenos Aires n mai 1960. S-au stabilit n una din cele 7 ascunz tori pe care le nchiriase dinainte un agent Mossad. Uneia i s-a dat numele de cod ebraic Maoz, sau Fort rea a". Apartamentul avea s fie pe post de baz pentru opera iune. O alt ascunz toare a fost numitTira, sau Palat", loc unde avea s fie inut Eichmann dupcapturare. Celelalte ascunz tori erau necesare n caz cEichmann trebuia mutat din cauza unui raid poli ienesc. De asemenea, o duzin de ma ini a fost nchiriat pentru opera iune. Cnd totul a fost pus la punct, Rafi Eitan a devenit calm i hot rt. Orice ndoieli cu privire la un eventual e ec au disp rut; perspectiva

ac iunii nlocuise tensiunea a tept rii. Timp de 3 zile, el i echipa sa l-au urm rit pe Adolf Eichmann, care odinioar nu se deplasa nic ieri f r oferul i limuzina sa Mercedes, cum c l torea cu autobuzul i cobora la col ul str zii Caribaldi dintr-o suburbie de la marginea ora ului, la fel de punctual ca atunci cnd a semnat ordinele de trimitere n lag rele de concentrare. n noaptea de 10 mai 1960, Rafi Eitan a ales pentru r pire un ofer j pe al i doi care s -l n face pe Eichmann o datce acesta urca n ma in . Unul dintre oameni fusese antrenat s captureze o persoan n plin strad . Rafi Eitan avea sstea lng ofer, gata sajut cum puteam." Opera iunea a fost stabilit pentru seara urm toare. Pe data de 11mai, la ora 8:00 P.M., ma ina echipei a intrat pe strada Garibaldi. Nu era nici urm de tensiune. Trecusercu to ii de mult de faza asta. Nu era nimic de spus. Rafi Eitan s-a uitat la ceas: 8:03. Au condus n susul i-n josul str zii. 8:04. Mai multe autobuze au oprit i au plecat. La 8:05 a mai venit un autobuz. L-au v zut pe Eichmann cobornd. Pentru Rafi Eitan, ar ta pu in cam obosit, probabil la fel cum ar ta i dup o zi n care i trimitea pe oamenii mei n lag rele de concentrare. Strada era nc pustie, n spatele meu l-am auzit pe specialistul n r piri deschiznd u a. Am condus pn am ajuns chiar n spatele lui Eichfriann. Mergea destul de repede, ca i cum ar fi vroit sajung acas pentru cin . l auzeam pe specialist respirnd constant, a a cum nv ase la antrenament. Redusese timpul r pirii la 12 secunde." Ma ina a ajunsn dreptul lui Eichmann. Acesta s-a ntors pe jum tate i s-a uitat mirat la specialistul care se d dea jos din ma in , n acela i moment, omul s-a mpiedicat din cauza unui iret desf cut, gata scad . Pentru un moment, Rafi Eitan a fost prea uimit ca s se poat mi ca. Traversase jum tate din glob pentru a-l prinde pe omul care trimisese 6 milioane de evrei la moarte, i erau ct pe ce s -l rateze din cauza unui iret legat prost. Eichmann ncepea s se ndep rteze repede. Rafi Eitan a s rit din ma in . L-am apucat de gt cu a a o for nct am v zut cum i ies ochii din orbite. Mai aveam pu in i-l strangulam. Specialistul era n picioare i inea u a deschis . L-am azvrlit pe Eichmann pe bancheta din spate. Specialistul s-a aruncat n untru, stnd pe jum tate pe Eichmann. Toat treaba nu a durat mai mult de 5 secunde." De pe locul din fa , Rafi Eitan putea sim i respira ia acr a lui Eichmann care se chinuia s respire. Specialistul i-a mi cat maxilarul n sus i n jos. Eichmann s-a calmat. A reu it chiar sntrebe ce nseamn aceastofens . Nimeni nu vorbea cu el. n t cere au ajuns la ascunz toare, la 5 km mai departe. Rafi Eitan i-a cerut lui Eichmann s se dezbrace n pielea goal . I-a comparat apoi m surile cu cele din dosarul SS pe care l ob inuse. N-a fost mirat svadcEichmann reu ise s - i scoat tatuajul SS. nstoate celelalte m sur tori se potriveau cu cele din dosar m rimea capului, distan a de la cot la ncheietur , de la genunchi la glezn . L-a legat pe Eichmann de pat. Timp de 10 ore l-au l sat ntr-o lini te deplin . Rafi Eitan vroia s -i producun sentiment de descurajare. Chiar nainte de r s rit, Eichmann ajunsese ntr-o stare de maxim vulnerabilitate psihic . L-am ntrebat cum l cheam . Mi-a dat un nume spaniol. Am spus, nu, nu, nu, numele nem esc. i-a spus pseudonimul nem esc acela pe care I-a folosit cnd a fugit din Germania. Am spus din nou, nu, nu, nu, numele t u adev rat, numele SS. S-a ntins pe pat ca i cum vroia s aibtoataten ia noastr i a spus tare i clar, Adolf Eichmann. Nu l-am mai ntrebat nimic altceva. Nu mai aveam de ce."

n urm toarele 7 zile, Eichmann i cei care l-au capturat au stat nchi i n cas . n acest timp, nimeni nu vorbea cu el. Mnca, se sp la i se ducea la toaletntr-o lini te deplin . Pentru Rafi Eitan: Lini tea era mai mult dect o regul a opera iunii. Nu vroiam s -i ar t m lui Eichmann ct de nervo i eram. Asta i-ar fi dat speran . Iar speran a transformo persoandisperatn una periculoas . Trebuia s se simtla fel de disperat ca i oamenii mei n timp ce erau transporta i n trenuri spre lag rele de concentrare." Decizia ducerii acestuia din ascunz toare pn la avionul El Al care a tepta s transporte acas delega ia i-a avut propria tent de umor negru, n primul rnd Eichmann a fost mbr cat n uniforma liniei aeriene pe care Rafi Eitan o adusese din Israel. L-au f cut s bea o sticl de whisky, mb tndu-l de-a binelea. Eitan i echipa s-au mbr cat i ei n uniformele de zbor i s-au stropit inten ionat cu whisky, ndesnd un chipiu pe capul lui Eichman i nghesuindu-l pe bancheta din spate a ma inii, Rafi Eitan a condus pn la baza militarunde avionul a tepta cu motoarele pornite. La poarta bazei, solda ii argentinieni au f cut semn ma inii s se opreasc , n spate, Eichmann sfor ia. Rafi Eitan i aduce aminte: n ma inputea ca ntr-o distilerie. Acela a fost momentul n care am c tigat cu to ii premiile Oscar Mossad! Am f cut pe evreii be i care nu rezistla b uturile argentiniene tari. G rzile au fost amuzate i |-au l sat n pace pe Eichmann". Pe 21 mai 1960, la cinci minute dup miezul nop ii, Britannia a decolat avndu-l la bord pe Eichmann care nc sfor ia n celula din cap tul avionului. Dup un lung proces, Eichmann a fost g sit vinovat de crime mpotriva umanit ii, n ziua execu iei, la 31 mai 1962, Rafi Eitan se afla n camera de execu ie la nchisoarea Ramla: Eichmann s-a uitat la mine i a spus: O s - i vin i ie vremea s m urmezi, evreule!, iar eu i-am r spuns: ns nu azi, Adolf, nu azi. n momentul urm tor s-a deschis o trap . Eichmann a scos un sunet de om care se sufoca. Apoi au nceput s -i miroas ma ele care i se ntorceau pe dos, apoi s-a auzit numai zgomotul sforii care opunea rezisten . Un sunet foarte satisf c tor." Un cuptor special fusese construit pentru a-i incinera trupul, n cteva ore, cenu a i-a fost mpr tiat n mare, pe o suprafa destul de extins . Ben-Curion a ordonat s nu mai r mnnici o urm , pentru a nu ncuraja simpatizan ii s -l transforme pe Eichmann ntr-o figurnazistde cult. Israelul l vroia ras de pe fa a p mntului. Apoi cuptorul a fost dezasamblat i niciodatfolosit din nou. n acea sear , Rafi Eitan st tea pe malul m rii privind n larg i sim indu-se mp cat, tiind c mi-am ndeplinit misiunea. Asta i dmereu un sentiment pl cut." Ca ef adjunct al opera iunilor Mossad, meseria lui Rafi Eitan a continuat s -l poarte prin ntreaga Europ s g seasc i s omoare terori ti arabi. Pentru aceasta folosea bombe ac ionate de telecomenzi, arma aleas de Mossad, Beretta, iar cnd lini tea era esen ial , propriile mini, fie pentru a strangula o victimcu un fir de o el, fie administrnd o loviturmortalde pumn la ceaf . Omora ntotdeauna f rremusc ri. Cnd se ntorcea acas , petrecea ore n ir n fa a cuptorului din curte, nconjurat de scntei, absorbit totalmente de metalul pe care l modela dup plac. Apoi pleca din nou, n c l torii n care trebuia s schimbe avionul de mai multe ori pentru a ajunge la destina ie. Pentru fiecare c l torie i alegea o na ionalitate i o identitate diferit , construit n jurul numeroaselor pa apoarte furate sau falsificate perfect pe care Mossad-ul le adunase cu r bdare.

Cnd nu omora, se ocupa cu recrutarea de sayanimi, alt lucru la care se pricepea. Avea o tacticpe care o aplica, f cnd astfel apel la dragostea evreilor pentru ara lor. Le spuneam c timp de 2000 de ani poporul nostru a visat. Ctimp de 2000 de ani noi, evreii, ne-am rugat pentru mntuire, n cntece, n proz , n inimi, cu to ii am p strat viu visul iar visul ne-a inut n via pe noi. Acum s-a mplinit. i apoi ad ugam: ca s fim siguri c visul continu , avem nevoie de oameni ca tine." n cafenele, de-a lungul bulevardelor pariziene, n restaurante, pe malul Rinului, la Madrid, Bruxelles i Londra repeta cuvintele emo ionante. Foarte des, viziunea sa despre ce nseamn s fii evreu n zilele noastre mai coopta cte un fn. Pentru cei care ezitau, mbina cu pricepere motivele personale cu cele politice, repovestind ntmpl ri de cnd era n cadrul Haganah-ului i despre Ben-Curion i al i lideri. Ultima urmde mpotrivire disp rea pe loc. n curnd avea peste 100 de b rba i i femei n toatEuropa care s -i ndeplineasc ordinele: avoca i, denti ti, profesori, doctori, croitori, comercian i, femei casnice, secretare. Dintre to i ace tia, ndr gea un grup anume: evreii germani care se ntorsesern ara holocaustului; Rafi Eitan i numea spionii supravie uitori." Trudind n subteranul activit ilor Mossad, Rafi Eitan a avut grijs nu fac politic , ndep rtndu-se astfel de ceea ce nvr jbea serviciul secret israelian. tia ce se ntmpla, i anume manevrele celor de la Aman, serviciul secret militar, n frunte cu Shin Bet, care vroiau s reduc autoritatea suprema Mossad-ului. Auzise de intrigile politice care formau i reformau, de rapoartele numai ochi" pe care ace tia le trimiteau primului ministru, ns n timpul lui Meir Amit, Mossad-ul a r mas de neclintit, nl turnd orice ncerc ri prin care se dorea s se revin asupra pozi iei ini iale. Apoi, ntr-o bun zi, Meir Amit n-a mai fost la conducere n-a mai fost v zut mergnd vioi pe coridoare i nici privind p trunz tor sau zmbind cu acel zmbet care p rea cnu i atingea niciodatbuzele, n urma plec rii lui, colegii l-au ndemnat pe Rafi Eitan s -i lase s -l voteze drept nlocuitorul lui Amit, subliniind c avea toate calit ile necesare i c inspira loialitate i popularitate n Mossad. ns pn s se decid Rafi Eitan, postul a revenit unui desemnat al Partidului Muncii, palidul i pedantul Zvi Zamir. Rafi Eitan i-a dat demisia. Nu s-a certat cu noul ef Mossad pur i simplu a sim it cMossad-ul nu mai avea cum sfie un loc unde s se simtconfortabil." n timpul lui Meir Amit, misiunile sale au fost efectiv libere; a sim it cZamir avea snu se abatde la reguli. Asta nu era pentru mine." Rafi Eitan s-a apucat s fac consultan , punndu-se n slujba firmelor care vroiau s - i mbun t easc securitatea sau a persoanelor fizice bogate care vroiau s - i antreneze personalul pentru a-l putea ap ra de un eventual atac terorist. Dar nu pentru mult timp. Dup un an, Rafi Eitan a l sat sse afle c era gata s reintre n vltoarea serviciului de spionaj. Cnd Yitzhak Rabin a devenit prim ministru n 1974, acesta l-a desemnat pe agresivul i ntreprinz torul Yitzhak Hofi, la conducerea Mossad-ului i l-a subordonat rapacelui Ariei Sharon, consilierul lui Rabin pe probleme de securitate, n foarte scurt timp, Sharon l-a f cut pe Rafi Eitan asistentul s u personal. Hofi s-a trezit astfel lucrnd cu un om care avea aceea i atitudine durfa de opera iunile serviciului secret. Trei ani mai trziu, ntr-o alt remaniere a guvernului, un nou prim ministru, Menachem Begin, l-a numit pe Rafi Eitan consilier personal n

probleme de terorism. Prima mi care a lui Eitan a fost organizarea asasin rii palestinianului responsabil cu pl nuirea masacrului de la Jocurile Olimpice de la Munchen din 1972, cnd 11 atle i israelieni au fost masacra i.1 Cei care i omorserfuseserdeja executa i de Mossad. Primul care a murit st tea n holul blocului s u din Roma cnd a fost mpu cat de aproape, de 11 ori cte un glonpentru fiecare atlet omort. Cnd cel de-al doilea terorist a r spuns la telefon n apartamentul s u din Paris, o bomb , montat n receptor i ac ionat prin telecomand , a explodat, zburndu-i capul de pe umeri. Un alt terorist dormea n camera sa de hotel din Nicosia cnd a fost omort de o bomb asem n toare. Pentru a crea panicn rndul membrilor grup rii Septembrie Negru care omorse atle ii i care mai erau nc n via , Mossad-ul a aranjat ca anun urile mortuare ale acestora s apar n ziarele locale ar be ti. Familiile acestora au primit flori i scrisori de condolean e cu pu in timp nainte ca fiecare dintre ace tia sfie ucis. Rafi Eitan a pornit n c utarea liderului acestora, Aii Hassan Salameh, cunoscut n lumea arab sub numele de Prin ul Ro u." De la incidentul din Munchen, acesta se mutase dintr-o capital arabn alta, dnd lec ii de strategie grupurilor teroriste. De fiecare datcnd Rafi Eitan era gata sac ioneze, Prin ul Ro u i schimba din nou cartierul general. Inspn la urm s-a stabilit printre artizanii de bombe din Beirut. Rafi Eitan cuno tea bine ora ul. Chiar i a a, a hot rt s - i mprosp teze memoria. Dndu-se drept om de afaceri grec, acesta a plecat la Beirut, n numai cteva zile a aflat unde locuia Salameh i care era programul acestuia. Rafi Eitan s-a ntors la Tel-Aviv i i-a f cut planurile. Trei agen i Mossad care puteau fi lua i drept arabi au trecut grani a n Liban i au mers n ora . Unul a nchiriat o ma in . Cel de-al doilea i-a montat o serie de bombe n caroserie, capot i u i. Al treilea a parcat-o pe ruta pe care mergea Prin ul Ro u n fiecare diminea . Folosind cu exactitate timpii indica i de Rafi Eitan, ma ina a fost programat s sar n aer cnd Salameh era n dreptul ei. A a s-a i ntmplat, mpr stiindu-i m runtaiele n toate p r ile. Rafi Eitan a dovedit nc o dat c era un executant n cadrul serviciului secret israelian. nsprimul ministru Menachem Begin a decis c Rafi era prea pre ios s mai ri te cu astfel de misiuni periculoase. I-a spus consilierul s u cde acum nainte trebuia s r mnla birou i s fie discret. De curnd, John le Carre lI-a folosit pe Eitan ca model pentru personajul principal care depista terori ti n thriller-ul s u The Little Drummer. ns credibilitatea pe care i-a acordat-o imagina iei unui romancier nu I-a lini tit cu nimic pe Rafi Eitan. Vroia s se afle n miezul ac iunii, nu la birou sau la nesfr itele edin e de conducere. A nceput s -l bat la cap pe primul ministru Begin s -i dea altceva de f cut. Dup ce a ezitat ceva timp c ci Rafi Eitan era consilier excelent pe probleme de contraspionaj Begin l-a pus ntr-unul dintre cele mai sensibile posturi din cadrul serviciului secret, post care avea s -l solicite intelectual i s -i satisfac dorin a de munc de teren. A fost numit directorul Biroului Coordon rilor tiin ifice, cunoscut n ebraic sub acronimul LAKAM. nfiin at n 1960, operase pe post de unitate de spionaj a Ministerului Ap r rii, trebuind s adune informa ii cu orice pre ." n general, aceasta nseamn s fure sau s miluiasc oamenii s vorbeasc , nc de la nceput, LAKAM a fost deranjat de ostilitatea Mossad-ului care vedea unitatea ca pe proverbialul nou venit." Isser Harel i Meir Amit au ncercat amndoi fie s opreasc activitatea LAKAM, fie s -l absoarb n

Mossad. ns Shimon Peres, ministrul adjunct al Ap r rii a sus inut insistent c ministerul s u avea nevoie de propria agen ie care s adune informa ii, ncet dar sigur, LAKAM i-a continuat treaba, instalndu- i birouri n New York, Washington, Boston i Los Angeles, toate centre cheie ale tiin ei pe muchie de cu it, n fiecare s pt mn , personalul LAKAM i f cea datoria de a trimite n Israel pachete cu jurnale tehnice, tiind c FBI-ul era cu ochii pe ei. Aceste supravegheri s-au intensificat dup1968, cnd s-a descoperit cunul dintre inginerii care lucrau la construirea navei aeriene de r zboi Mirage IIIC furase peste 200 000 de schi e. Acesta a primit o pedeapsde 4 ani i jum tate pentru c d duse LAKAM-ului informa ii despre cum s - i construiasc propriile copii dupMirage. De atunci LAKAM s-a mai bucurat i de alte mici succese. Pentru Rafi Eitan, reu ita cu Mirage a fost factorul decisiv. Ce reu iser odat puteau reu i din nou. Avea de gnd s transforme muribundul" LAKAM ntr-o for pe care s nu o poatignora nimeni. Mutndu-se din birourile nenc p toare din Tel-Aviv, le-a spus noilor s i subalterni, impresiona i c acum erau condu i de a a o figur legendar , c dac ar fi s - i puntoate cuno tin ele sale despre tiin ntr-o eprubet , tot ar mai r mne destul loc liber, ns , a ad ugat, era un om care nv a repede. A intrat n lumea tiin ei c utnd poten iale inte pe care s le cunoasc . Pleca de acasnainte de r s rit i de multe ori se ntorcea pe la miezul nop ii cu suluri tehnice pe care le citea pnn zori; nu prea mai avea timp s se relaxeze sculptnd fierul vechi, n timp ce absorbea imensele cantit i de informa ii, a reluat leg tura cu vechiul s u serviciu. Mossad-ul avea acum un nou director: Nahum Admoni. Ca i Rafj Eitan, Admoni suspecta inten iile americanilor n Orientul Mijlociu. n aparen , Washington-ul continua s - i arate angajamentul fa de Israel, iar CIA inea deschis canalul de contact pe care l deschiseserIsser Harel i Allen Dulles. nsAdmoni se plngea cinforma iile nu prezentau mare interes. eful Mossad era de asemenea ngrijorat de raporturile primite de la agen ii katsa i sayanimii bine plasa i la Washington. Ace tia aflaser de ntlniri secrete ntre nal ii oficiali ai departamentului de stat i lideri arabi din anturajul lui Yasser Arafat, care discutaser despre metodele de a obliga Israelul sfie mai n eleg tor cu privire la cererile palestinienilor. Admoni i-a spus lui Rafi Eitan c acum sim ea c nu mai putea numi Statele Unite manta de vreme rea". Atitudinea avea s fie nt rit de un incident care va oca credin a american n inviolabilitatea sa, lucru care nu se mai ntmplase de la r zboiul din Vietnam. n august 1983, agen ii Mossad au aflat c se preg tea un atac mpotriva for elor Statelor Unite care se aflau n Beirut pe post de men in tori ONU ai p cii. Agen ii au identificat un camion care avea s con in o jum tate de ton de explozibili. Mossad-ul ar fi trebuit s transmit informa ia CIA. ns la o ntrunire la sediul Mossad-ului din bulevardul Regele Saul, personal a fost informat coamenii no tri trebuie sfie cu ochii pe camion. Iar n ce-i prive te pe yankei, noi nu suntem aici ca s -i ap r m. Pot s - i poarte i singuri de grij . Dacncepem sfacem prea multe pentru yankei ne aprindem singuri paie n cap". La 23 octombrie 1983, supravegheat ndeaproape de agen ii Mossad, camionul a intrat cu vitez maxim n baza Batalionului 8 al marinei americane din apropierea aeroportului Beirutului; 241 solda i din infanteria marinau murit.

Reac ia n rndul e aloanelor Mossad, dup spusele unui fost ofi er, Victor Ostrovsky, a fost c , dac vor s - i bage nasul n afacerile Libanului, las -i spl teasc pre ul." Rafi Eitan a nceput s se gndeasc serios la monitorizarea S.U.A. Comunitatea tiin ific de aici era cea mai avansat din lume, iar tehnologia militar era de neegalat. LAKAM ar fi dat lovitura dac putea pune mna numai pe cteva astfel de informa ii. Primul obstacol pe care trebuiau s -l dep easc era i cel mai greu: g sirea unui informator destul de bine plasat care sle poatfurniza materialul. Folosindu-se de lista sayanimi-lor americani la a c rei ntocmire a ajutat ct timp a lucrat pentru Mossad, Rafi a dat de veste cera interesat s g seascpe cineva din Statele Unite care lucra n domeniul tiin ei i despre care se tia c era pro-lsrael. Luni de zile nu a primit nici un r spuns. Apoi, n aprilie 1984, Aviem Sella, colonel n avia ia israelian care studia informatica n fiecare smb t la Universitatea din New York, a mers la o petrecere dat de un ginecolog evreu bogat n estul Manhattan-ului. Sella, o mic celebritate n cadrul comunit ii evreie ti din ora , era cunoscut drept pilotul ce condusese cu 3 ani n urmun atac aerian care a distrus un reactor nuclear irakian. La petrecere se mai afla i un tn r sfios care zmbea ru inos i care nu p rea sse simt n largul lui printre grupurile de doctori, avoca i i bancheri, l-a spus lui Sella cse numea Jonathan Pollard, i csingurul motiv pentru care venise la petrecere era ca s -l cunoasc pe el. Ru inat de a a o v dit admira ie, Sella a schimbat cteva vorbe din polite e, i era gata s plece cnd Pollard a recunoscut c nu era numai un sionist convins, dar c lucra pentru serviciul secret naval american, n foarte scurt timp, vicleanul Sella a aflat c Pollard lucra n Centrul de alert anti-terorist, ntr-una din cele mai secrete institu ii, n Suitland, Maryland. Printre ndatoririle lui Pollard se num ra i monitorizarea ntregului material secret despre activit ile teroriste din lume. Postul s u era extrem de important n cadrul serviciului secret al S.U.A. Sella nu i-a putut crede urechilor, mai ales cnd Pollard a nceput s dea detalii exacte despre incidente petrecute cnd serviciul secret al S.U.A. nu a cooperat cu partea israelian . Sella a nceput s se ntrebe dac Pollard nu f cea parte dintr-o opera iune condus de FBI prin care se ncerca recrutarea unui israelian. Totu i era ceva n leg tur cu Pollard care p rea veridic, n aceea i noapte, Sella a telefonat la Tel-Aviv i a vorbit cu comandantul s u. Ofi erul a dat leg tura efului de stat major al avia iei israeliene. Sella a primit ordin s dezvolte contactul cu Pollard. Au nceput s se ntlneasc : la patinoarul din Rockefeller Piaza; ntr-o cafenea din strada 48 n Central Park. De fiecare dat Pollard i nmna documente secrete pentru a- i confirma spusele, Sella trimitea apoi materialele la Tel-Aviv, bucurndu-se de sentimentul pe care i-| d dea implicarea ntr-o opera iune secret important . A fost deci uimit, pe bun dreptate, la aflarea ve tii c Mossad-ul tia totul despre Pollard, care se mai oferise cu doi ani n urm s spioneze pentru ei, ns a fost refuzat, fiind catalogat nesigur". Un agent katsa care lucra pentru Mossad l-a descris pe Pollard ca singuratic i cu o imagine nerealist asupra Israelului." Nefiind dispus s - i piard rolul pe care l avea ntr-o opera iune evident mult mai interesantdect statul n fa a calculatorului ntr-o sal de curs, Sella a nceput scaute o cale de a r mne n mijlocul problemei, n timpul ederii sale la New York l-a cunoscut pe ata atul pe probleme

tiin ifice al consulatului israelian din ora . Numele s u era Yosef Yagur. Fusese numit de Eitan n fruntea tuturor opera iunilor LAKAM din S.U.A. Sella l-a invitat pe Yagur s ia cina cu el i cu Pollard. n timpul mesei, Pollard a repetat cIsraelului nu i se d deau informa ii despre cum sse apere mpotriva atacurilor teroriste arabe pentru cStatele Unite nu vroiau sstrice rela iile cu produc torii arabi de petrol. n acea noapte, folosind o linie de telefon securizat , de la consulat, Yagur l-a sunat pe Rafi Eitan. Era nc foarte devreme n Tel-Aviv, ns acesta era nc la birou. Era aproape de r s ritul soarelui cnd a pus receptorul n furc . Era extenuat: i g sise informatorul. n urm toarele 3 luni, Yagur i Sella l-au cultivat intens pe Pollard i pe viitoarea lui so ie, Anne Henderson. l-au dus la restaurante scumpe, la spectacole pe Broadway, la premiere cinematografice. Pollard continus le dea documente importante. Rafi Eitan nu putea dect sse minuneze de ct de bune erau materialele. A hot rt c era timpul s - i cunoasc sursa. n noiembrie 1984, Sella i Yagur i-au invitat pe Pollard i pe Henderson s -i nso easc ntr-o c l torie pl titde ei la Paris. Yagur i-a spus lui Pollard c vacan a era o mic recompens pentru tot ce faci pentru Israel." Au zburat cu to ii la clasa l i au fost a tepta i de un ofer care i-a dus la Hotelul Bristol. Acolo i a tepta Rafi Eitan. Pn a doua zi diminea a, Rafi Eitan f cuse toate aranjamentele pentru ca Pollard s - i continue treaba pentru ei. Ins lucrurile nu mai aveau scontinue la fel de simplu i de frumos ca la nceput. Sella avea s dispardin peisaj, acum c i ndeplinise misiunea. Yagur avea s devin misionarul oficial al lui Pollard. A fost pus la punct un ntreg sistem oficial de transmitere a documentelor. Pollard trebuia s le aduc la apartamentului lui Irit Erb, o secretar grizonat de la ambasada din Washington, n buc t rie i se instalase un xerox cu mare putere de copiere pentru documentele pe care trebuiau s le multiplice. Vizitele lui Pollard aveau s aibloc n timp ce el i avea ma ina la sp lat, n timp ce i se cur a ma ina avea timp s -i nmneze documentele lui Yagur, a c rui ma inprimea acela i tratament. Ascuns n cutia de detergent se afla un copiator cu baterii. i apartamentul lui Erb i sp l toria auto erau n apropierea Aeroportului Na ional din Washington, lucru care nlesnea plec rile lui Yagur la New York. De la consulat trimitea materialul printr-un fax sigur la Tel-Aviv. Rafi Eitan s-a ntors la Tel-Aviv s a tepte rezultatele. Acestea i-au ntrecut toate a tept rile: detalii despre transporturi de arme ruse ti pentru Siria i alte state arabe, dar i pozi ia exacta rachetelor SS-21 i SA-5 h r i i fotografii prin satelit ale arsenalelor irakiene i siriene, dar i a uzinelor unde se fabricau produse chimice i biologice. Rafi Eitan a n eles rapid metodele prin care S.U.A. aduna informa ii secrete, nu numai din Orientul Mijlociu dar i din Africa de Sud. Pollard i d duse rapoarte de la agen ii CIA care i procuraser o schi a ntregii re ele a serviciului secret din ar . Unul dintre documente con inea date despre felul n care Africa de Sud a reu it s detoneze un dispozitiv nuclear la 14 septembrie 1979 n partea de est a Oceanului Indian. Guvernul de la Pretoria negase n permanen c a devenit o putere nuclear . Rafi Eitan a aranjat ca Mossad-ul s trimit copii dup toate documentele legate de Africa de Sud i Pretoria, distrugnd astfel re eaua CIA. 12 agen i au fost nevoi i sp r seasc ara n cel mai scurt timp. n urm toarele 11 luni, Jonathan Pollard a continuat s fure informa ii de la serviciul secret american. Peste 1000 de documente extrem de importante, 108 m3 de hrtie, au fost trimise n Israel, nainte de a le

trimite mai departe Mossad-ului, Rafi Eitan le citea pe ner suflate. Informa iile i-au permis lui Nahum Admoni s fac o scurt expunere guvernului de coali ie al lui Shimon Peres despre cum sr spund politicii aplicate de Washington n Orientul Mijlociu, ntr-o manier pe care la nceput ar fi considerat-o imposibil . Unul dintre cei care au luat noti e la ntlnirile din cabinetul din Ierusalim unde se in ntlnirile de duminic ,a afirmat c dac l ascul i pe Admoni vorbind, te sim i aproape la fel de bine ca atunci cnd te afli n Biroul Oval. Nu numai c tiam cum tratau cei de la Washington problemele care ne m cinau, dar aveam suficient timp slu m m suri nainte de a lua decizii." Pollard devenise un factor crucial n politica israelian . Rafi Eitan a cerut s i se dea lui Pollard un pa aport evreiesc pe numele de Danny Cohen, precum i o leaflunargeneroas , n schimb i cerea lui Pollard detalii despre activit ile de supraveghere electronicale NASA n Israel i metodele de ascultare folosite mpotriva ambasadei israeliene din Washington i n alte obiective diplomatice din Statele Unite. nainte ca Pollard sfurnizeze informa iile, acesta a fost arestat, la 21 noiembrie 1985, n fa a ambasadei israeliene din Washington. Cteva ore mai trziu, Yagur, Sella i secretara ambasadei din Washington se mbarcau ntr-o cursEl Al de la New York la Tel-Aviv, nainte ca agen ii FBI s -i poat opri. O dat ajun i n Israel, au disp rut n bra ele protectoare ale recunosc torului serviciu secret. Pollard a fost nchis pe via , iar so ia sa pentru 5 ani. ntre timp, Rafi Eitan se bucura de succesul unei noi opera iuni pe care o condusese mpotriva Statelor Unite i care f cuse din Israel prima putere nucleardin Orientul Mijlociu. CAPITOLUL 5 Sabia nuclear a lui Ghedeon n 1945, la un cinema din Tel-Aviv, Rafi Eitan urm rea imaginile filmate n timpul bombard rii Hiroshimei. n timp ce to i tinerii solda i din jurul s u fluierau i scoteau strig te de uimire privind pelicula care prezenta devastatul orajaponez, el se gndea numai la doulucruri. Va poseda vreodatIsraelul asemenea arm ? Dar oare ce s-ar ntmpla dac vecinii arabi ar fi primii care saibuna? De-a lungul anilor anumite ntreb ri i mai veneau din cnd n cnd n minte. DacEgiptul arfi avuto bombnuclear ar fi c tigat R zboiul Suez i n-ar mai fi avut loc nici un R zboi de Sase Zile sau R zboiul Yom Kippur.2 Israelul ar fi fost un desert nuclear. Dac ar poseda o arm nuclear , Israelul arfi invincibil. Pe atunci, pentru un agent a c rui treab era n primul rnd s omoare terori ti, asemenea ntreb ri strategice reprezentau numai un interes academic iar g sirea unui r spuns era treaba altora. Totu i, cnd a preluat conducerea LAKAM, a nceput s se gndeasc serios la aceast problem . Acum nu mai avea dect o singur ntrebare: Putea s ajute Israelul sob inun scut nuclear? Citind pn noaptea trziu, mbuibat cu cele 40 de capsule cu vitamine pe care le lua zilnic, a aflat cum politicienii Israelului i oamenii de tiin nu au fost de la nceput de acord unii cu al ii n privin a nucleariz rii. n dosare erau men ionate certuri la ntlnirile de cabinet, monologurile dure ale oamenilor de tiin , i vocea puternica primului ministru David Ben-Gurion care ntrerupea ntotdeauna protestele chinuite i argumentele lungi i plicticoase.

Toate necazurile au nceput n 1956 cnd Fran a a trimis un reactor de 24 megawa i n Israel. Ben-Gurion a anun at c acesta urma s alimenteze o sta ie de pompare" cu ajutorul c reia desertul se va transforma ntr-un paradis agricol prin des rarea a 4 miliarde de metri cubi de apde mare anual". Declara ia a dus la demisia imediat a 6 din cei 7 membri ai Comisiei Israeliene a Energiei Atomice, care protestau c de fapt, reactorul urma sfie folosit ca precursor al aventurismului politic ce va face ca ntreaga lume s se alieze mpotriva noastr ." Strategii militari erau i ei de aceea i p rere. Yigal Allon, erou al R zboiului de Independen , a condamnat aspru op iunea nuclear "; nici Yitzhak Rabin, care avea s devin n scurt timp eful IDF, nu a fost de o alt p rere. Chiar i Ariei Sharon, nc de pe atunci r zboinicul conduc tor al Israelului, s-a opus vehement arsenalului nuclear. Avem cele mai bune for e conven ionale din regiune." Ignorndu-i pe to i, Ben-Gurion a dat ordin ca reactorul s fie amplasat n Desertul Negev, n apropierea micului ora Dimona, a ezare cenu ie i m turat de furtuni de nisip. Cndva punct de r scruce pe drumul str b tut cu c mile de la Cairo la Ierusalim, Dimona devenise de mult un ora uitat de vreme. Doar pe cteva h r i mai figura n desertul de la sud de Tel Aviv. Ins , de acum ncolo, nici un cartograf nu mai avea voie s indice locul unde Israelul ncepuse s fac primii pa i spre era nuclear . Cupola argintie a Dimonei sub care se afla reactorul se n l a deasupra desertului. Kirya le Mehekar Gariny, numele ebraic al Dimonei, a angajat peste 2.500 de oameni de tiin i tehnicieni. Ace tia lucrau n cea mai fortificat central din lume. Nisipul din jurul gardurilor era n permanen verificat, snu prezinte urme ale vreunor intru i. Pilo ii aveau ordin sdoboare orice avion care ar fi survolat o arie nconjur toare de 5 mile. Din ordinul inginerilor s-a s pat la 2.438 m n p mnt o camer care s ad posteascreactorul, parte integranta unui complex subteran cunoscut sub numele de Machon Doi. n centrul acestuia se afla mecanismul de separare/reprelucrare, numit utilaj textil" la expedierea maritim din Fran a. De unul singur, reactorul nu avea cum sproduc Israelului o bomb nuclear . Fabricarea acesteia necesita substan e fisionabile, uraniu sau plutoniu. Puterile nucleare ale lumii c zuserde acord s nu dea niciodat mai mult de 1 g din ambele substan e celor ce nu f ceau parte din clubul" lor exclusiv. Impun torul reactor de la Dimona nu era dect un simplu exponat pnla primirea de substan e fisionabile. La trei luni de la instalarea reactorului, o mic uzin de prelucrat materiale nucleare s-a deschis ntr-o fostfabricde o el din timpul celui de-al doilea r zboi mondial, n ora ul Apollo, Pennsylvania. Firma se numea Societatea de Echipamente i Materiale Nucleare, Numec. Director executiv era Dr. Salman Shapiro. n baza de date a LAKAM unde erau lista i evreii americani mai importan i din domeniul tiin ific, Shapiro era trecut i ca important strng tor de fonduri pentru Israel. Rafi Eitan tia cd duse de o posibil solu ie pentru alimentarea cu substan e fisionabile a reactorului din Dimona. A ordonat o anchetam nun itn ceea ce-l privea pe Shapiro i pe to i angaja ii fabricii. De investiga ie s-a ocupat un katsa din Washington. O dat pornit ancheta, Rafi Eitan a nceput s se afunde ntr-o chestiune care avea sporneascdin c ldura desertului din Dimona i s ajungpe coridoarele r coroase ale Casei Albe.

Printre actele pe care katsa din Washington le-a trimis se afla i o copie a unui raport scris la 20 februarie 1962 de c tre Comisia Energiei Atomice S.U.A. i adresat lui Shapiro, prin care acesta era aspru amenin at c nerespectarea regulilor de securitate pot atrage dup sine pedepse conform legii, inclusiv cele prev zute de Legea Energiei Atomice din 1954 i legile spionajului." Amenin area l-a ncurajat i mai mult pe Rafi Eitan s cread c aflase o cale de acces spre industria nuclear a Statelor Unite. Numec p rea s fie o companie care l sa mult de dorit nu numai n domeniul securit ii, dar i al contabilit ii pe care o neglija, avnd i un management care l sa mult de dorit din punct de vedere al protec iei paznicului nuclear a Americii. nsexact aceste nereguli f ceau din fabric o intatt de atr g toare. Fiul unui rabin ortodox, Salman Shapiro a ajuns departe datorit genialit ii sale. La vrsta de 28 de ani i lua doctoratul n chimie la Universitatea Johns Hopkins. Fiind extrem de muncitor a ajuns membru important al unui proiect de cercet ri nucleare i al unui laborator de dezvoltare la Westinghouse; corpora ia a fost contractat de Marina Statelor Unite sdezvolte reactoare submarine. Investiga iile asupra vie ii personale a lui Shapiro au ar tat cunele din rudele sale s-au num rat printre victimele Holocaustului, iar Shapiro, n felul s u discret", a furnizat cteva milioane de dolari Institutului Technion din Haifa, care oferea cursuri de tiin i inginerie. n 1957 Shapiro a plecat de la Westinghouse i a pus pe picioare Numec. Compania avea 25 de ac ionari, cu to ii simpatizan i f i i ai Israelului. Shapiro s-a trezit astfel n fruntea unei mici companii ntr-o industrie agresiv i periculoas . Cu toate acestea, Numec a c tigat o serie de contracte de recuperare a uraniului mbog it, proces care de cele mai multe ori ducea la pierderea unei cantit i de uraniu n timpul opera iunii de salvare. Nu se putea ti cnd a avut loc pierderea i nici ct de mare era aceasta. Acest lucru l-a f cut pe Rafi Eitan s - i nghit vitaminele cu i mai mare satisfac ie. A continuat s citeasc despre cum rela iile, i a a ncordate, dintre Israel i Statele Unite cu privire la dorin a evreilor de a deveni o putere nuclear , s-au tensionat i mai mult o dat cu vizita lui Ben-Gurion la Washington n 1960. n cadrul unor noi ntlniri cu oficialii Departamentului de Stat, acestuia i s-a spus f r ocoli uri cdacIsraelul ar poseda arme nucleare, atunci balan a puterii n Orientul Mijlociu ar fi afectat , n februarie 1961, pre edintele John F. Kennedy i-a scris lui Ben-Gurion sugerndu-i ca Dimona sfie inspectat periodic de Agen ia Interna ionala Energiei Atomice. Alarmat, Ben-Gurion a zburat la New-York s -l ntlneasc pe Kennedy la Hotelul Waldorf-Astoria. Liderul israelian era foarte ngrijorat" de ceea ce el numea necontenitele presiuni americane", nsKennedy era de neclintit: inspec ia trebuia s aib loc. Ben-Gurion a cedat cu toat amabilitatea de care a fost n stare. S-a ntors acas convins cprezen a unui catolic la Casa Albnu poate nsemna dect necazuri pentru Israel." Primul ministru a apelat la singurul om de ncredere din Washington, Abraham Feinberg, un sionist care ncuraja aspira iile nucleare ale Israelului. Pe de-o parte, new-yorkezul era cel mai important evreu care f cea rost de fonduri pentru Partidul Democratic. Feinberg nu ascundea motivul pentru care strnsese multe milioane: banii erau folosi i pentru ca partidul ssus in Israelul n Congres. De asemenea, f cuse rost n secret de alte milioane de dolari pentru crearea Dimonei. Banii soseau sub form de

cecuri la Banca Israelului din Tel-Aviv, evitndu-se n felul acesta controalele valutare israeliene. Ben-Gurion i-a spus lui Feinberg: Zbrleste-te ni el Ia el. F -l pe b ie aspriceaprealitatea vie ii." Metoda lui Feinberg era presiunea politic direct -aceea i metodcare l scosese din fire pe Kennedy cnd candidase la pre edin ie. Atunci, Feinberg i spusese direct:Suntem dispu i s vpl tim facturile dacne l sa i s ne ocup m de politica dvs. n Orientul Mijlociu." Kennedy a promis atunci slase Israelul n pace". Feinberg a fost de acord s fac rost de o prim contribu ie de 500 000 de dolari pentru campanie dup care aveau smai vin i al ii." i de aceast data folosit aceea i tactic direct : dacpre edintele Kennedy mai insista cu inspec ia de la Dimona, atunci s nu se mai bazeze pe un nou ajutor financiar la urm toarele alegeri din partea evreilor." Un foarte mare ajutor a venit de la o surs nea teptat . Secretarul de stat al lui Kennedy, Robert S. McNamara, i-a spus lui Kennedy cn elege de ce Israelul vrea o bombnuclear ." Cu toate acestea, Kennedy a fost de neclintit, iar Israelul obligat s accepte inspec ia. Pre edintele le-a acordat n ultima clipdou concesii, n schimbul accesului n Dimona, Statele Unite aveau svndIsraelului rachete sol-aer, pe atunci cele mai avansate arme de ap rare din lume. Iar inspec ia nu va fi f cutde Agen ia Interna ionala Energiei Atomice, ci de o echipexclusiv american care i va anun a vizita cu cteva s pt mni nainte. Rafi Eitan a savurat din plin povestirea despre cum israelienii i-au p c lit pe inspectorii americani. Un centru de control fals a fost construit peste cel adev rat de la Dimona, cu panouri de control i aparate de m sur computerizate care p reau c m soarntr-adev r capacitatea reactorului implicat n planul de irigare care avea stransforme desertul Negevntr-o p une luxuriant . Zona con innd apa grea" adusprin contrabanddin Fran a i Norvegia era plasatdeparte de ochii inspectorilor din motive de securitate. Simpla prezen a apei grele ar fi fost dovada creactorul era preg tit pentru cu totul alte scopuri. Cnd au sosit americanii, israelienilor li s-a luat o piatr de pe inim descoperind c nici unul dintre ace tia nu vorbea ebraica; lucru care a limitat i mai mult ansele ca pe viitor inspectorii s - i dea seama de adev ratele inten ii ale celor de la Dimona. Scena fusese preg titpentru Rafi Eitan. Ob inerea accesului la centrala Numec a fost un lucru relativ u or. Ambasada Israelului la Washington a cerut permisiunea Comisiei Energiei Atomice ca o echip de oameni de tiin de-ai no tri s viziteze locul pentru a n elege bine temerile exprimate de inspectorii vo tri cu privire la prelucrarea de eurilor nucleare." Cererea a fost aprobat , de i FBI-ul conducea o ac iune de supraveghere pentru a descoperi dacShapiro nu fusese cumva recrutat ca spion israelian. Nu fusese i nici nu avea sfie vreodat . Rafi Eitan era mul umit c Shapiro era un patriot convins, un sionist care credea n dreptul Israelului de a se ap ra. Shapiro nu era bogat numai datorit averii familiei i a investi iilor bursiere iscusite, dar i-a m rit i mai mult averea personalo dat cu profiturile enorme pe care Numec le f cuse deja. De asemenea, spre deosebire de Jonathan Pollard, Shapiro nu era un tr d tor; patriotismul s u era evident. Rafi Eitan tia c orice ncercare de a-l recruta ar fi n zadar. Shapiro trebuia deci sr mnn afara opera iunii care ncepea sprindcontur n mintea lui Eitan.

Cu toate acestea, anumite riscuri erau inevitabile. Pentru a afla mai multe despre Numec, Rafi Eitan a trimis doi agen i la Apollo. Ace tia erau Avraham Hermoni, a c rui acoperire la ambasada Israelului n Washington era de consilier tiin ific", i Jeryham Kafkafi, un katsa care opera n S.U.A. pe post de scriitor colaborator extern. Ambii au nconjurat uzina f rsli edea voie ns s o fotografieze. Shapiro le-a explicat c ar fi nsemnat s ncalce una dintre regulile Comisiei Energiei Atomice. Shapiro li s-a p rut primitor ns , dupp rerea lui Hermoni, un om cople it de munc ". Rafi Eitan a decis csosise momentul smeargel nsu i la Apollo. A alc tuit un grup de inspectori". Printre ace tia se num rau i doi oameni de tiin de la Dimona, specializa i n reprelucrarea de eurilor nucleare. Un alt membru avea s treac drept conduc torul Departamentului de Electronicde la Universitatea din Tel-Aviv, Israel." Nu exista un asemenea post la Universitate; b rbatul era un ofi er LAKAM ns rcinat cu securitatea, care trebuia s ncerce s g seasc o cale de fura de eurile fisionabile de la central . i Hermoni f cea parte din grup: treaba lui era s eviden ieze zonele cu securitate slab descoperite pe parcursul vizitei sale anterioare. Rafi Eitan c l torea cu numele adev rat, drept consilier tiin ific pe lngprimul ministru al Israelului." Delega ii au fost accepta i de c tre ambasada S.U.A. din Tel-Aviv, i au primit vizele. Rafi Eitan i-a prevenit echipa c ar putea fi urm ri i (de FBI din momentul n care ajung la New York. ns , spre surprinderea sa, nu a v zut nimic suspect. Sosirea israelienilor la Apollo a coincis cu ntoarcerea lui Shapiro dintr-un alt tur de for al campusurilor universitare americane, unde acesta solicita ajutor oamenilor de tiin care simpatizau Israelul i care ar fi de acord s mearg acolo i s -i rezolve problemele tehnice i tiin ifice." Acesta urma mai apoi sle acopere cheltuielile i banii pe care Universitatea li i-ar putea opri din salariu. ederea lui Rafi Eitan i a echipei sale la Apollo a fost discret . Au stat la un motel i i-au petrecut aproape tot timpul la centrala Numec, nv nd cum sob inuraniu mbog it din hexafluorid gazos de uraniu. Shapiro le-a explicat c , potrivit regulilor Comisiei Energiei Atomice, Numec trebuia s pl teasc penaliz ri pentru orice substan mbog it nejustificat , de la 10 g la 2.000 kg. Rafi Eitan i spionii s i au plecat din Apollo la fel de neobserva i pe ct au venit. Ce a urmat nu poate fi dedus dect din rapoartele FBI, nschiar i acestea l sau ntreb ri frustrante despre ce anume a suspectat Salman Shapiro c se ascunde n spatele vizitei lui Rafi Eitan. Un raport al FBI-ului men iona c la o lun dup ce israelienii s-au ntors acas , Numec a devenit partenerul guvernului israelian ntr-o afacere care a fost descrisca pasteurizarea mnc rii i sterilizarea mostrelor medicale prin iradiere." Un alt raport semnat FBI ar ta: c un avertisment lipit pe fiecare container ce ar con ine materiale radioactive ar face ca nimeni snu vrea s le deschid sau s le examineze i nimeni snu ne lase pe noi s o facem." Motivul refuzului era faptul c ambasada Israelului la Washington explicase clar Departamentului de Stat c dac se ncearc inspectarea containerelor, acestea vor fi puse sub imunitate diplomatic . Dep rtamentul de Stat a sunat la Departamentul Justi iei i a avertizat n leg tur cu serioasele consecin e diplomatice care ar urma o dat cu nc lcarea acelei imunit i. Tot ce puteau face nfrn ii agen i FBI era sse

uite cum containerele erau mbarcate n avioanele de transport El Al pe aeroportul Idleward. n ciuda celor mai mari eforturi ale sale, eful biroului CIA la Tel-Aviv, John Hadden, a spus c i-a fost imposibil s dovedeasc faptul c acele containere aveau ca destina ie Dimona. FBI-ul a reperat 9 transporturi maritime la 6 luni dup vizita lui Rafi Eitan. Au ad ugat c acele containere ajungeau seara i plecau a doua zi nainte s se lumineze: toate erau nvelite n plumb, folosit la transportarea uraniului mbog it, i pe fiecare era stampilat n ebraic o adres din Haifa. De mai multe ori, agen ii au v zut hornuri de sob " containere de depozitare a uraniului mbog it fiind b gate n containere de o el din docul de desc rcare de la Numec. Fiecare horn" avea un num r care ar ta cvenea din pivni ele de mare securitate ale centralei, ns FBI-ul nu putea face nimic, ntr-un raport al FBI-ului se vorbea despre presiuni f cute de Departamentul de Stat pentru a nu se crea incidente diplomatice." Dup zece luni, transporturile au ncetat brusc. FBI-ul nu putea dect s presupun c la Dimona ajunsese deja o cantitate suficient de substan e fisionabile. La interviurile f cute mai trziu, Shapiro a negat c ar fi alimentat Israelul cu materiale folosite la fabricarea bombelor. FBI-ul a r spuns c rapoartele centralei dovedeau discrepan a dintre acte i cantit ile de material reprelucrat. Shapiro a insistat c cea mai logic explica ie" pentru vreo cantitate de uraniu care s-ar fi pierdut" ar fi ca fost absorbit n p mnt sau c s-a evaporat. Singura concluzie era c materialul care disp ruse cnt rea 45 kg. Shapiro nu a fost acuzat de nimic ilegal. n anii ce au urmat, lui Rafi Eitan i s-a iertat convingerea c , dup c derea Uniunii Sovietice, furtul de substan e fisionabile devenise extrem de simplu. Un incident petrecut la 10 august 1994 pe aeroportul Seremetievo din Moscova a dovedit exact spusele sale. n acea zi, la ora 12:45, Justiano Torres, mbr cat elegant ntr-un costum gri, cump rat pentru acest unic voiaj, a ntrziat pu in din cauza valizei foarte grele din piele neagr , marca Delsey. Torres i-a cump rat nrimul s u bilet la clasa l i a zmbit persoanei de la tejghea. Zmbetul fost nregistrat de o camer de luat vederi montat n spatele mesei i menit s -i surprindfiecare mi care. Alte camere l filmaser n secret n ultimele cteva luni. Au fost filmate ntlnirile sale cu un cercet tor nuclear rus nemul umit, Igor ashanka: ntlnirile lor pe dealurile Stalin; plimb rile pe rul moscovit cu un vapora de croazier ; cinele n restaurantele de inute de mafia ruseasc ; i, n sfr it, ntlnirea la care ashanka i-a dat o geant diplomat n schimbul c reia acesta a primit un plic cu 5.000 de dolari, n orice caz, Torres putea s cread c f cuse o afacere. Geanta diplomat con inea substan e fisionabile. Justiano Torres era omul de leg tur al unui cartel columbian de droguri care i extinsese afacerile i acum se ocupa cu traficul unei substan e mult mai periculoase. Valiza con inea, n dispozitive sigilate, 200 g de plutoniu 239 pe care i le vnduse ashanka. Valoarea la negru era de 50 de milioane de dolari. Plutoniul era extrem de nociv; contactul cu o pic tur microscopic putea fi fatal. Con inutul valizei era suficient pentru fabricarea unui mic dispozitiv nuclear. Serviciul secret israelian tia de mult c terori tii puteau fabrica o bornbnuclear artizanal . Un tn r american care absolvise n anii 70 facultatea de fizic , o f cuse chiar, i descrisese toate etapele necesare. Publicarea acestora a provocat groazn cadrul Mossad-ului.

O bombputea ajunge dezmembrat la bordul unei nave, sau putea fi trecutprintr-o grani terestr i asamblatn Israel. Iar arma ar putea fi activat cu o telecomand . i-ar p stra oare guvernul pozi ia ferm ? Anali tii Mossad au decis c nu se vor preda. Aceast presupunere era bazatpe o n elegere deplina gndirii teroriste la vremea respectiv : n anii '70, chiar i grupurile extremiste ar fi ezitat s detoneze o bomb nucleardin cauza consecin elor politice pe care le-ar fi avut de suportat. Ar fi fost renega i chiar i de acele na iuni care i-ar fi sus inut n secret pnla momentul respectiv. Pr bu irea comunismului sovietic rennoise temerile Mossad-ului. Se crease o zon de noi incertitudini; nimeni nu putea spune cu siguran n ce direc ie avea s se ndrepte Rusia. Mossad-ul descoperise c rachete Scud ruse ti fuseser deja exportate pe valut forte mai multor ri din Orientul Mijlociu. Tehnicienii ru i ajutaserAlgeria s - i construiascun reactor nuclear. Rusia avea o mul ime de arme biologice, inclusiv un virus extrem de nociv care putea ucide milioane de oameni. Dac numai o cantitate micar c dea n mna terori tilor? Un borcane! umplut cu acel virus putea decima Tei-Aviv-ul. ns mai presus de toate era teama c Rusia i-ar putea vinde arsenalul nuclear ~ aceasta era cea mai mare problem . Pentru Uri Saguy aceasta era o amenin are pe care nimeni nu o putea ignora." Exper ii Mossad au alc tuit profilele psihologice ale oamenilor de tiin ru i care ar putea furniza materiale, precum i motivele lor: existau cei care ar face-o doar pentru bani, i cei care ar face-o din nenum rate motive ideologice. Lista centralelor ruse ti din care ar putea fi furate substan ele erau descurajator de lung . Directorul general Mossad, Shabtai Shavit, a trimis la Moscova doi agen i katsa ce aveau ca ordin special infiltrarea n comunitatea tiin ific . Unul dintre ace tia era Lila. N scut la Beirut din p rin i evrei, absolvise fizica la Universitatea Ebraic din Ierusalim iar acum lucra n departamentul de spionaj tiin ific al Mossad-ului. Asistase la ntlnirile de probale lui Torres cu Tashanka i la tratative. Lila i colegul s u lucraser ndeaproape cu agen i Mossad n Germania i n alte ri. Cercet rile au f cut-o sajungpnn Columbia i apoi napoi n Orientul Mijlociu. Al i agen i Mossad au supravegheat ntlniri la Cairo, Damasc i Bagdad. Noi piste se profilau la orizont: Bosnia p rea s fie o rut posibilpentru contrabanda cu plutoniu 239 care urma de acolo sajungla destina ia finalIrak. nsnu era pentru prima datcnd complicitatea regimului lui Saddam era greu de dovedit. Acesta era motivul pentru care lui Torres i se permisese stransporte materialul letal zburnd cu o companie comercialcare nu b nuia nimic. Decizia a fost cnt rit cu grij de c tre directorii serviciilor secrete germane i ruse ti. Ace tia au conchis criscul explod rii plutoniului era infinitezimal." Permisiunea a fost datde ambele guverne pentru a vedea dac Torres i va aduce pn la destinatar. Oficial, opera iunea era numai una germano-rus . Din pozi ia avantajoasde a supraveghea por ile de mbarcare n acea diminea de august, Lila tia crolul s u n opera iune se ncheiase. Un agent Mossad cu nume de cod Adler era deja pe pozi ie n holul Hotelului Excelsior din centrul Munchenului, unde Torres avea s predea marfa. Un alt agent mort se afla la aeroport a teptnd sosirea zborului 3369. Un al treilea agent Ib era a ezat la douscaune n spatele lui Torres, pe durata c l toriei de 3 ore spre vest. Vis-a-vis de Torres st tea Viktor Sidorenko, ministrul adjunct al Energiei Atomice. Printre responsabilit ile

sale se num ra i protejarea arsenalului nuclear al rii. Rusia avea la acea dat n jur de 130 t de plutoniu radioactiv, adic suficient pentru fabricarea a 16.000 de bombe atomice, fiecare de douori mai mare dect cea care a distrus Hiroshima. Sidorenko primise un num r de rapoarte ngrijor toare care puneau accentul pe controalele slabe i moralul sc zut al angaja ilor a sute de institute ruse ti i centre de cercetare cu acces la substan e radioactive. Cu cteva luni n urm , un muncitor de la o centralnucleardin mun ii Urali fusese arestat, fiindc avea ntr-o pung de plastic bile de uraniu. Alte 5 kg de uraniu au fost furate de muncitorii de la o altcentral de lngMinsk i ascunse la ei acas . Furturi le au fost depistate numai cnd 1 kg a fost vndut pe 20 de sticle de vodc . Sidorenko mergea n Germania ca sasigure guvernul cancelarului Helmut Kohl castfel de cazuri nu se vor mai repeta niciodat ; nem ii amenin au cu sanc iuni. La 5:45 P.M., exact la timp, zborul 3369 a aterizat pe aeroportul Franz Josef Strauss i a fost ndrumat spre terminalul C. Ministrul Sidorenko a cobort cel dinti. S-a urcat imediat ntr-o ma incare l a tepta i a fost dus ntr-o zon de mare securitate. Acolo i s-a spus cTashanka tocmai fusese arestat la Moscova. Torres a intrat n sala de a teptare. Prezen a poli i tilor germani narma i pnn din i nu l-a surprins. Dup masacrul atle ilor israelieni de la Jocurile Olimpice, Munchen-ul ncepuse s cam exagereze cu securitatea. Torres a sunat la hotelul Excelsior i a cerut camera 23. Telefonul era a teptat de un spaniol, Javier Arratibel, al c rui pa aport l descria drept fabricant." Era de fapt intermediarul pentru plutoniu. Acesta i-a telefonat unui b rbat pe care l cuno tea numai sub numele de JuIio-O." Apelurile au fost ascultate de ofi eri ai serviciului secret german, n timp ce Torres se ndrepta spre banda de bagaje ca s - i ia valiza, era urm rit de eful poli iei din Munchen, Wolfgang Stoephasios i de ofi erul superior al serviciului secret. Torres i-a ridicat valiza i s-a ndreptat spre ie irea cu semnul nimic de declarat." Ib i Mort l-au urmat. Mai mult nu puteau face. Nu aveau cum s -l aresteze acolo. Stoephasios a ie it din birou. Era semnalul cse putea ac iona. n cteva momente, Torres a fost nconjurat i mpins napoi. Valiza i-a fost dus ntr-o nc pere. Acolo a tepta un om mbr cat n halat alb i cu un contor Geiger. Cu el mai erau i exper i n depozitarea bombelor. Ace tia au folosit un dispozitiv portabil cu raze X pentru a vedea dac valiza nu era conectat la vreo bomb . Nu era. La fel, nici dispozitivul Geiger nu a semnalat vreo scurgere de substan e fisionabile. Valiza a fost deschis , n untru, nf urate cu grij n plastic erau containerele cu plutoniu 239. Au fost scoase i mutate n ni te cutii rezistente la explozii i duse la un camion blindat care a tepta afar . De acolo au fost transportate la complexul german al energiei atomice. La Hotelul Excelsior, Arratibel era arestat, ns cealalt persoan , JuIio, trecuse deja grani a n Ungaria. Poli ia local a spus cl va c uta, nsnimeni din Munchen nu i mai f cea speran e. Se tia cUngaria era unul dintre punctele de acces c tre vest ale contrabandi tilor ru i. Agen ii Mossad au informat Tel-Aviv-ul de cele ntmplate. La Tel-Aviv, directorul general al Mossad-ului, Shabtai Shavit, a v zut rezultatul ca o alt mic victorie n permanentul r zboi mpotriva terorismului nuclear, nsnu a fost singurul care s se ntrebe cte alte valize sc paserneverificate i ct timp va trece pnla producerea unei explozii nucleare dacnu reu eau s satisfacni te cerin e imposibile.

La cteva mile dep rtare de locul unde Shavit reflecta asupra acestor lucruri, Rafi Eitan (omul care fusese n spatele a ceea ce FBI-ul i CIA nc mai credeau c a fost furtul materialelor nucleare de la centrala Numec) continua s - i petreac timpul liber fabricnd alte sculpturi din resturi metalice. P rea sfie mp cat cu lumea. Opera iunile Pol-lard i Apollo i se terseser din memorie; cnd era ntrebat, spunea c nu- i mai aminte te nici prenumele lui Pollard i nici pe cel al lui Shapiro. LAKAM fusese oficial nchis. Rafi Eitan sus inea c acum fnunca pe care o f cea era foarte diferit de cea de dinainte: era directorul unei mici companii navale din Havana unde avea ac iuni la o fabricproduc toare de pesticide agricole. Mai pretindea care o rela ie strnscu Fidel Castro, lucru care probabil nu-i ncnta pe americani." Nu mai fusese n S.U.A. de cnd cu vizita la Apollo. A spus cnici nu inten iona so facdeoarece presim ea ci s-ar pune nc mu I e ntreb ri" despre Jonathan Pol lard i ce anume s-a ntmplat dupvizita sa la Appolo. Apoi, n aprilie 1997, numele lui Rafi Eitan a nceput s se fac auzit n leg tur cu un spion Mossad la Washington pe care l identificase FBI-ul, dndu- i numele de cod Mega." Omul s u de ncredere din Mossad i-a spus lui Rafi Eitan cFBI-ul ncepuse s investigheze rolul pe care Mega l-arfi putut juca n afacerea Pollard. A fost oare Mega sursa unor documente ultrasecrete pe care Pollard le-a transmis mai departe? De curnd FBI-ul l interogase pe Pollard n nchisoare, iar acesta recunoscuse c , n ciuda accesului s u nelimitat, tot nu putea ob ine anumite documente pe care cel care i d dea instruc iuni, lugubru! Yagur, i le ceruse. FBI-ul tia c astfel de documente aveau un cod special cu care trebuiau accesate i care se schimba foarte des, de multe ori chiar zilnic. Totu i Yagur p rea c poate afla codul n cteva ore pentru a i-l da lui Pollard. Era Mega cel care i-l d dea? Era Mega al doilea spion din Washington pe care FBI-ul l b nuise atta timp? Ct de apropiat era el de Rafi Eitan? Acestea erau ntreb rile periculoase care se puneau la Washington i care puteau sstrice rela iile dintre Washington i Tel-Aviv. Dup ce FBI-ul I-a identificat ca fiind cel din spatele lui Pollard, Rafi Eitan a hot rt s nu mai lucreze pentru serviciul secret israelian. i-a dorit ca la sfr itul fiec rei zile snu ntmpine dect riscul de a se prli cu aparatul de sudurpe care l mnuia n timp ce sculpta. Instinctul i spunea c evenimentele de la Washington erau periculoase nu numai pentru el o echipde r pitori CIA putea ncerca s -l prindcnd c l torea spre sau dinspre Cuba i s -l aduc la Washington pentru interogatoriu, n felul acesta nemaifiind sigur de urm ri; ns descoperirea existen ei lui Mega ar nsemna spunla contribu ie min ile efilor spionajului israelian a serviciului secret israelian (V Rashei Hesheryti Comitetul efilor de servicii) a c ror treab este s coordoneze toate activit ile de spionaj i de securitate de acas i din str in tate. ns nici chiar ei nu tiau cine era Mega. Tot ce li se spusese era c acesta era sus-pus n guvernul Clinton. Dac pre edintele l mo tenise sau nu de la guvernul lui Bush era nc un secret bine p strat. Numai directorul Mossad-ului tia de ct timp era Mega pe pozi ie. Comitetul membrilor tia totu i c sectorul de contraspionaj al FBI-ului credea pn la urmc lipsa de ac iune mpotriva Mossad-ului era datorat n primul rnd puterii lobby-lui evreiesc de la Washington. Acel lobby putea s lini teasc spiritele n interiorul institu iei, de la descoperirea lui Mega de c tre FBI. La 16 februarie 1997, Agen ia Na ional de Securitate (NSA) a furnizat FBI-ului nregistrarea unui apel telefonic trziu dat de la ambasada Israelului, de c tre un ofi er de

securitate Mossad identificat numai ca Dov, i superiorul s u din Tel-Aviv, al c rui nume nu a fost dezv luit n timpul scurtei conversa ii. Dov ceruse instruc iuni" dac smearg sau nu la Mega" pentru o copie a scrisorii lui Warren Christopher, pe atunci secretar de stat, c tre conduc torul OEP, Yasser Arafat. Scrisoarea con inea o serie de asigur ri pe care Christopher i le f cea lui Arafat la 16 ianuarie n leg tur cu retragerea trupelor israeliene de pe malul de vest al Hebronului. Vocea de la Tel-Aviv i-a ordonat lui Dov: Uit de scrisoare. Nu pentru asta l-am trimis pe Mega acolo." Scurta conversa ie a fost prima dovadpe care a avut-o FBI-ul despre importan a lui Mega. Numele de cod nu mai fusese niciodat auzit n timpul supravegherii permanente a ambasadei i a diploma ilor acesteia. Folosind computere de ultimor , FBI-ul a limitat urgenta c utare pentru aflarea identit ii lui Mega la cineva care fie lucra acolo, fie avea acces la un angajat superior, sus-pus, al Consiliului Securit ii Na ionale acesta este organismul care sf tuie te pre edintele n probleme de spionaj i de ap rare. Are sediul la Casa Alb , iar printre membrii s i se num r vice-pre edintele i secretarii de stat i ai ap r rii. Directorul Serviciului Secret Central i eful Statului Major au un rol consultativ. Staff-ul permanent este condus de consilierul pre edintelui oe probleme de securitate na ional . Cum a aflat ambasada Israelului c linia sigur de comunicare cu el-Aviv-ul fusese violat r mne ncun secret la fel de bine p zit ca i identitatea lui Mega. Ca n orice alt misiune israelian , ambasada din Washington era n permanen modernizat cu sisteme sofisticate pentru codarea i interceptarea transmisiilor: o bun parte din aceste echipamente erau f cute dupschi e furate de la americani. La 27 februarie 1997, o diminea frumoas la Tel-Aviv, membrii Comitetului directoral plecau de la birourile din strada Rehov Shaul Hamaleku pentru a intra pe poarta p zit a unui zid simplu i nalt, terminat cu srm ghimpat . Tot ce se vedea n spatele acestuia erau acoperi urile cl dirilor. Deasupra lor era un turn masiv de beton, vizibil din orice colal Tel-Aviv-ului. La diferite n l imi erau m nunchiuri de antene nepl cute la vedere. Turnul era cartierul general al For elor de Ap rare israeliene. Complexul este cunoscut sub numele de Kirya, care nseamnpur i simplu loc." Cu pu in nainte de ora 11.00 A.M., ofi erii serviciului secret i-au folosit crdurile de acces pentru a intra ntr-una dintre cl dirile de lng turn. La fel ca majoritatea birourilor guvernamentale israeliene, sala de conferin e n care au intrat era s r c cioas . edin a a fost prezidatde Danny Yatom, de curnd nvestit director Mossad de c tre primul ministru Benyamin Netanyahu. Yatom avea reputa ia unui dur, mai ales n rela iile sale cu Netanyahu. La Tel-Aviv circula zvonul c noul director Mossad l d d cise pe nervosul prim ministru atunci cnd colorata sa via personali amenin ase cariera, n jurul mesei de cedru, b rba ii ascultau cu aten ie cum Yatom rezuma strategia pe care o vor adopta n caz c situa ia" cu Mega ar deveni o criz de mari propor ii. Faptul c statutul diplomatic al ambasadei de la Washington a fost violat prin ascultarea convorbirilor constituia o mi care care ar fi jenat f r ndoial guvernul lui Clinton. Apoi, sayanim-ii care aveau leg tur cu mass media americanurmau sprimeascinstruc iuni i sn scoceasc pove ti cum c Mega era proasta decodare a cuvntului argotic Elga, cuvnt prin care Mossad-ul se referea la CIA. Mai departe, cuvntul Mega era foarte cunoscut serviciului secret american. Megawatt era numele de

cod folosit pn nu demult pentru a desemna, mpreun cu Mossad-ul informa iile sau agen ii comuni. ns , pentru moment nu vom face nimic, a conchis Yatom. n martie 1997, primind informa ii de la agentul katsa din Washington, Yatom a ac ionat. A trimis o echipde exper i yahalomin la Washington sverifice raportul agentului katsa cu privire la convorbirile erotice pe care pre edintele Clinton le avea cu o fost func ionar de la Casa Alb , Monica Lewinsky. D dea telefoanele din Biroul Oval la apartamentul ei din complexul Watergate. tiind c la Casa Alb fuseser luate m suri de protec ie electronic , echipa de exper i yahalomin s-a axat pe apartamentul lui Lewinsky. Au nceput sintercepteze apeluri telefonice clare ntre pre edinte i Lewinsky. nregistr rile au fost trimise la Tel-Aviv prin curier diplomatic. Pe 27 martie, Clinton a mai chemat-o nc o dat pe Lewinsky n Biroul Oval exprimndu- i convingerea co ambasadstr in le nregistra convorbiri le. Alte am nunte nu i-adat. La scurt timp dup aceasta, aventura lor s-a ncheiat. La Tel-Aviv, strategii Mossad se gndeau cum s foloseasc nregistr rile deosebit de stnjenitoare; erau materiale bune pentru antaj de i nimeni nu sugerase vreo ncercare de a-l antaja pe pre edintele Statelor Unite. Totu i, c iva au v zut n nregistr ri o puternicarm ce putea fi folosit n cazul n care ar fi ajuns s fie ncol i i n Orientul Mijlociu neputnd sconteze pe ajutorul lui Clinton. Cu to ii au c zut de acord c i FBI-ul trebuie s fi tiut de convorbirile lui Clinton cu Lewinsky. Unii strategi l-au ndemnat pe Yatom sa foloseasc firul scurt cu Washington-ul i s n tiin eze FBI-ul c Mossad-ul era la curent cu apelurile telefonice ale pre edintelui: era o cale nu foarte subtilde a sugera serviciului s-o lase mai moale n nencetata lor c utare a lui Mega. Al i anali ti au sugerat sse a tepte, sus innd c informa ia va produce oricnd un mare oc. Zis i f cut. n septembrie 1998 era publicat raportul Starr iar Yatom ie ea la pensie. Raportul con inea o scurtreferin la avertismentul pe care i l-a f cut Clinton lui Lewinsky n martie 1997 cum co ambasad str in le nregistra convorbirile. Starr nu intentase ncac iune cnd Lewinsky i-a depus m rturia n fa a marelui juriu n leg tur cu aventura sa cu pre edintele, n orice caz, FBI-ul trebuie sfi v zut aceste Dezv luiri ca pe o dovada faptului cnu puteau s -l dema te pe Mega. Potrivit cel pu in unei bine informate surse, Rafi Eitan a primit un telefon de la Yatom care sublinia faptul c acesta trebuia s se in departe de Statele Unite n viitorul apropiat. Lui Rafi Eitan nu era nevoie si se spunct de penibil ar fi scad victim exact prin tehnica ce l f cuse celebru r pirea lui Adolf Eichmann. Ar fi fost chiar i mai r u s fie ucis n secret printr-una din metodele care i-au sporit reputa ia printre oamenii ce considerau asasinatul ca parte din munca lor. CAPITOLUL 6 R zbun torii ntr-o pl cutdup -amiazde octombrie a anului 1995, un specialist al departamentului securit ii interne al Mossad-ului, Autahat Paylut Medienit (APM), s-a folosit de un scanner portabil pentru a verifica dac apartamentul din strada Pinsker, din centrul Tel-Aviv-ului nu era ascultat. Apartamentul era una dintre ascunz torile pe care Mossad-ul le avea n

ora . Verificarea era importantpentru ntlnirea ce avea s aibloc acolo peste pu in timp. ncntat capartamentul era curat", specialistul plec . Mobila apartamentului p rea cump rat dintr-un trg de vechituri; nimic nu se asorta. Cteva tablouri ieftine atrnau pe pere i: imagini turistice din Israel. Fiecare camer avea propria linie telefonicsecret . n buc t rie, n locul aparaturii electrocasnice, erau un computer, un modem, un aparat de distrus documente, un fax i n locul aragazului, un seif. n mod normal, ascunz torile, situate n afara ora ului, erau c mine pentru cursan ii scolii de spioni a Mossad-ului, pe perioada n care ace tia nv au secretele opera iunilor de strad : cum s urm reasc pe cineva/sau cum s scape de urm ritori; cum s pun la punct o cutie po tal , sau s fac schimb cu informa ii inserate n ziare. Zi i noapte, str zile Tel-Aviv-ului constituiau terenul lor de antrenament sub privirile atente ale instructorilor. O dat ntor i n ascunz tori, antrenamentele continuau: cum sndrumi un katsa care merge ntr-o ar int ; cum s scrie scrisori cu un anumit tip de cerneal sau cum s foloseasc i s creeze informa ii pe computer pe care s le transmit fulger pe frecven e prestabilite. O mare parte din orele interminabile de cursuri" era destinat familiariz rii cu oameni inocen i i care s nu b nuiasc nimic. Yaakov Cohen, care lucra de 25 de ani sub acoperire ca agent katsa n ntreaga lume, credea c lec iile nv ate l-au ajutat foarte mult: Oricine i orice deveneau un instrument, i puteam min i pentru c adev rul nu f cea parte din rela ia stabilit . Conta numai s -i manipulez n folosul Israelului, nc de la nceput am nv at un motto: F ce este bine pentru Mossad i pentru Israel." Cei care nu puteau s tr iasc dup aceast regul s-au trezit elimina i din oficiu. David Kimche, considerat unul dintre cei mai buni agen i Mossad, spunea: E vechea poveste mul i se cred n stare, pu ini sunt ale i. Din punctul sta de vedere ne asem n m pu in cu Biserica Catolic . Cei care i r mn fideli ajung s - i facrela ii care s -i ajute s r zbatn via . Ne ghid m dup regula 'Ajut -m ste ajut'. A a nve i sbagi mna n foc pentru al ii." Cnd b rba ii i femeile care aveau acces la ascunz tori avansau ntr-o grup superioar , motto-ul le era deja ntip rit n minte. Acum erau agen i katsa care fie plecau ntr-o misiune, fie raportau la ntoarcerea din misiune. Cunoscu i ca jumpers" s ritori" pentru cactivau peste ocean pe termen scurt, i denumiser ascunz torile jump sites." Superiorii nu prea nghi eau relat rile fanteziste. Ascunz torile mai erau folosite ca locuri de ntlnire pentru informa ii, sau pentru interogarea unui suspect care ar fi putut fi bun pe post de crti ." Singura indica ie privind num rul acestora a venit din partea unui subofi er Mossad, Victor Ostrovsky1. Acesta sus inea c n 1 991 erau n jur de 35.000 n lume; 20.000 dintre ace tia erau activi iar 15.000 nu. Agen ii 'negri' erau arabi, n timp ce agen ii 'albi' nu erau arabi. Agen ii de avertizare sunt agen i strategici folosi i pentru a semnala eventuale preg tiri de r zboi: un doctor ntr-un spital sirian care supraveghea livrarea unui transport de medicamente; un angajat din port care observa o activitate mai intens a navelor de r zboi." Unii dintre ace ti agen i i ncepuserantrenamentul n ascunz tori de tipul celei care fusese controlat cu aten ie de microfoane n acea dup -amiazde octombrie. Tot n acea zi, ceva mai trziu, c iva membri superiori ai serviciului secret israelian aveau s se ntlneascla masa din

sufrageria apartamentului i sautorizeze un asasinat care era aprobat de primul ministru Yitzhak Rabin. n cei trei ani ct timp a fost n func ie, Rabin a asistat la un num r tot mai mare de nmormnt ri ale victimelor atacurilor teroriste, mergnd de fiecare dat n spatele celor care duceau sicriul i privind b rba i n toat firea plngnd n timpul slujbei. Fiecare moarte avea ecou n sufletul lui." De fiecare dat citea cuvintele profetului Ezechiel: i du manul va ti cEu sunt Domnul cnd mvoi r zbuna." Nu era prima dat cnd se resim ea r zbunarea lui Rabin; mai participase, i nu o dat , la acte de r zbunare. Cea mai importanta fost asasinarea adjunctului lui Yasser Arafat, Khalil Al-Wazir, cunoscut n lumea arab i nregistrat n cea mai pre ioasbazde date a Mossad-ului ca Abu Jihad, vocea r zboiului sfnt, i care locuia n Tunisia, n 1988, Rabin era ministrul ap r rii cnd decizia cAbu Jihad trebuia smoara fost luata n acela i apartament din strada Pinsker. Timp de dou luni, agen ii Mossad au ntreprins o minu ioas supraveghere a vilei lui Abu Jihad din sta iunea Sidi Bou Said, din Tunisia. C ile de acces, punctele de intrare, n l imea gardurilor i tipul acestora, ferestrele, u ile, ncuietorile, alarmele i toate mi c rile g rzilor de corp ale lui Abu Jihad: totul a fost monitorizat, verificat, i din nou verificat. Au urm rit-o peso iejucndu-secu copiii; au trecut pe lngaceasta cnd era la cump r turi sau se ducea la coafor. Au ascultat telefoanele pe care le primea de la so ul s u, le-au pus microfoane n dormitor, i-au ascultat n timp ce f ceau dragoste. Au calculat distan ele de la o camer la alta, au aflat cu ce se ocupau vecinii, cnd erau acas , au nregistrat toate tipuri le, culorile i numerele de nmatriculare al tuturor ma inilor care veneau i plecau de la vil . Modelul pe care l folosise Meir Amit cu ani n urmpentru preg tirea asasinatului le era permanent n minte: Gnde te ca inta i opreste-te numai n spatele ei cnd ape i pe tr gaci. Mul umit , echipa s-a ntors la Tel-Aviv. Timp de o lun s-au antrenat pentru misiunea criminaln afar i n untrul unei ascunz tori din Haifa care sem na cu vila vizat . Din momentul n care avea sintre n casa lui Abu Jihad, echipei i-ar lua numai 22 de secunde s -l asasineze. La 1 6 aprilie 1988 a fost dat ordinul pentru nceperea opera iunii. n acea noapte, mai multe Boeing-uri 707 ale avia iei militare israeliene au decolat dintr-o baz din sudul Tel-Aviv-ului. Unul l transporta pe Yitzhak Rabin i pe al i ofi eri israelieni de rang nalt. Aeronava inea n permanen leg tura protejat prin radio cu echipa de execu ie deja pe pozi ie, condus de un agent cu nume de cod Sword" (Sabie). Cel lalt avion era plin de dispozitive de bruiaj i de supraveghere, nc dou aeronave 707 erau pe post de cisterne. Deasupra zbura o ntreag flot aerian care urm rea fiecare mi care de la sol printr-o frecven radio sigur . Pe 17 aprilie, pu in dup miezul nop ii, ofi erii de avia ie din aer au fost n tiin a i c Abu Jihad s-a ntors acas n Mercedes-ul pe care Yasser Arafat i-l f cuse cadou la nunt . Cu ceva timp nainte, echipa de soc instalase microfoane pentru a auzi tot ce se ntmpla n vil . Din pozi ia avantajoasde lngvil , Sword a anun at prin casccl putea auzi pe Abu Jihad urcnd sc rile, intrnd n dormitor, soptindu-i ceva so iei sale, mergnd pe vrfuri pnn camera al turat s - i s rute fiul adormit, nainte de a merge n biroul de la parter. Informa iile au fost nregistrate de avionul spion versiunea israeliana AWAC-ului american i

transmise aeronavei lui Rabin care asigura comanda opera iunii. La 12:17 A.M. acesta a ordonat: Porni i!" Afar , oferul lui Abu Jihad dormea n Mercedes. Unul dintre oamenii lui Sword a naintat rapid, a lipit o Beretta cu amortizor de urechea acestuia i a ap sat pe tr gaci. oferul a c zut mort pe scaunul din fa . Apoi Sword i un alt membru al echipei au montat un dispozitiv explozibil n partea de jos a u ii grele de fier de la intrare. Un exploziv din plastic cu amortizor de ultim or , care nu f cea prea mult zgomot cnd scotea u a din ni. De partea cealalt , dou dintre g rzile de corp ale lui Abu Jihad erau mult prea uimite de explozie ca smai facvreo mi care. i ace tia au fost mpu ca i cu arme cu amortizor. Intrnd n birou, Sword l-a surprins pe Abu Jihad uitndu-se la o nregistrare despre OEP. Cnd se ridic n picioare, Sword i trase dou gloan e n piept. Abu Jihad c zu greu pe podea. Sword a naintat repede i i-a mai tras dougloan e n frunte. n timp ce ie ea din camer s-a ntlnit cu so ia lui Abu Jihad. Aceasta i inea fiul n bra e. Duce i-v napoi n camer ," i-a ordonat Sword n arab . Apoi, a disp rut n noapte. Totul a durat numai 13 secunde cu 9 secunde pre ioase mai pu in dect s-ar fi a teptat. Pentru prima dat , un asasinat condus de israelieni se lovea de opinia public . Ezer Weizman, membru al guvernului, a avertizat: Daclichid m oameni nu ajut m cu nimic procesul de pace." Cu toate acestea, asasinatele au continuat. Dou luni mai trziu, poli ia din Africa de Sud a fost obligat sfac public un secret pe care Israelul o determinase s -l p streze: Mossad-ul executase un om de afaceri din Johannesburg, Alan Kidger, care furnizase Iran-ului i Irak-ului echipamente high-tech ce puteau fi folosite la fabricarea armelor biochimice. Kidger fusese g sit cu minile i picioarele amputate. eful poli iei din Johannesburg, colonelul Charles Landman, a declarat c asasinatul a fost un mesaj clar din partea Israelului prin Mossad." Cu 6 s pt mni nainte de execu ia lui Abu Jihad, Mossad-ul mai jucase un rol important ntr-o alt asasinare controversat aceea a trei membri IRA nenarma i, mpu ca i ntr-o duminic dup -amiaz n Cibraltar, de c tre o echip de tr g tori de elit ai Serviciului Special Aerian Britanic (SAS). Cu c iva ani nainte, colegii acestora din cadrul serviciului secret britanic fuseseradu i n secret la Tel Aviv de c tre Rafi Eitan; urmau s asiste la executarea pe str zile l turalnice din Beirut i Valea Beka din Liban a terori tilor arabi de c tre Mossad. Cu patru luni naintea crimei din Gibraltar, agen ii Mossad au nceput s -i urm reasc pe Mairead Farrell, Sean Savage i Daniel McCann, convin i ccei trei aveau de gnd scumpere arme ar be ti pentru IRA." Mossad-ul era interesat de activit ile IRA nc de cnd Rafi Eitan fusese chemat la Belfast, n cel mai mare secret, de c tre guvernul Thatcher; aici avea s informeze for ele de securitate despre leg turile Hezbollah cu grup rile teroriste irlandeze. Am ajuns ntr-o zi ploioas . Ct am stat n Ulster a plouat n fiecare zi. Le-am spus englezilor tot ce tiam. Apoi am f cut turul regiunii, pnla grani a cu Republica Irlanda. Am fost atent snu trec de partea cealalt . Imagineaz - i ce ar fi spus guvernul irlandez dacm-ar fi prins, nainte de plecare am aranjat ca SAS s vin n Israel ca s vad cam cum ne ocup m noi de terori ti."

De atunci, ntre SAS i Mossad s-a dezvoltat o rela ie strnsde lucru. Ofi erii superiori ai Mossad-ului mergeau periodic la Hereford pentru a informa for ele speciale n leg tur cu opera iunile din Orientul Mijlociu. Cel pu in o dat , o echip Mossad-SAS a urm rit mai mul i ofi eri superiori IRA de la Belfast la Beirut fotografiindu-i n timpul ntlnirilor cu lideri Hezbollah. n octombrie 1987, agen ii Mossad au reperat vaporul de transport Eksundm timp ce str b tea Mediterana cu 1 20 t de arme, printre care rachete sol-aer, lansatoare de grenade cu reac ie, mitraliere, explozibili i detonatori. Toate fusesercump rate din Beirut prin oamenii de contact ai IRA. Eksund a fost interceptat de autorit ile franceze. Cum nu au putut s ajung la nici un rezultat cu autorit ile irlandeze cel pu in un ofi er Mossad mai credea cacest lucru era pricinuit de puternica opozi ie a Israelului cu privire la rolul Irlandei n men inerea p cii n Liban Mossad-ul a anun at prin SAS autorit ile de la Dublin n leg turcu alte transporturi de arme care se ndreptau spre Irlanda. Agen ii Mossad care urm reau comando-ul IRA din Spania i-au dat repede seama c irlandezii nu se aflau acolo nici pentru a se ntlni cu furnizorii arabi de arme, nici pentru a stabili contacte cu ETA, grupul terorist basc. Totu i, echipa Mossad-ului a continuat sstudieze ac iunile Grup rii Interna ionale a Terorismului, care luaser de asemenea urma trio-ului irlandez. La nceput spaniolii au avut o atitudine ostil . Aceasta era opera iunea lor pentru prima dat colaborau serios cu MI5 i SAS n privin a IRA. Evident, spaniolii vroiau sfie siguri cvictoria", dacavea sse nf ptuiasc , va fi a lor. Mossad-ul le-a explicat c vor numai sdea o mnde ajutor. U ura i, spaniolii aveau s lucreze n curnd mpreun cu serviciul secret israelian. Cnd spaniolii i-au pierdut urma iui Mairead Farrell, aceasta a fost reperatde un katsa. Agentul a aflat c Farrell nchiriase o alt ma in , un Fiesta alb pe care, nc rcat cu 64 kg de Semtex i 36 kg de srapnel, l-a l sat ntr-o parcare subteran din Marbella. Eleganta sta iune nu este numai un loc preferat de refugiu din calea soarelui puternic al desertului unde arabii boga i viseaz de diminea pnseara la ziua n care Israelul urt de ei va fi invadat; Marbella e foarte aproape de extravagantul port de ambarca iuni Puerto Banus, unde i in yahturile luxoase mul i milionari arabi ai petrolului. Mossad-ul se temea demult cambarca iunile traversau Mediterana pentru a transporta ilegal arme n teritoriile arabe. Se b nuia c ma ina lui Farrell era parcat cu acela i scop, de a se mbarca pe un vas pentru o croazierpn n ara Sfnt . Echipa Mossad a nceput s supravegheze ma ina. Agen ii au v zut-o pe Farrell la volanul unei alte Fiesta, aceea i cu care i transportaserpe McCann i Savage prin Spania n ultimele s pt mni. Doi agen i au urm rit unitatea IRA nspre sud, spre Puerto Banus. La zece minute dup ce a ie it din Marbella, Farrell a trecut pe lng intrarea n port i a continuat scoboare coasta. Folosind sta ia radio de aceea i frecven cu cea a poli iei, katsa a anun at autorit ile spaniole c trio-ul IRA se ndrepta spre Gibraltar. Spaniolii i-au alertat pe britanici. Cteva ore mai trziu, Farrell, McCann i Savage erau mpu ca i. Nu fuseser avertiza i i nici nu li s-a dat vreo anssse predea. Au fost executa i. La o s pt mn dup cele ntmplate, ofi erul MI5 Stephen Lander, c ruia i s-a acordat tot creditul conducerii opera iunii i care mai trziu a

devenit director general al MI5 l-a sunat pe Admoni ca s mul umeasc Mossad-ului pentru ajutorul dat. n acea sear de octombrie 1995, n ascunz toarea din strada Pinsker, totul era aranjat pentru ntlnirea la care urma s se stabileasc urm torul asasinat. Noua int aleas era liderul religios al Jihad-ului islamic, Fathi Shkaki. Mossad-ul tia cgruparea acestuia era responsabilde moartea a mai bine de 20 de israelieni; evreii care c l toreau cu un autocar fuseseruci i cu un an nainte de doi kamikaze, la ie irea din or elul Beit Lid. Incidentul a ridicat num rul atacurilor teroriste din ultimul sfert de veac la mai bine de 10 000. n aceastperioad , peste 400 de israelieni au fost uci i, iar 1 000 r ni i. Responsabilii pentru crime sau mutil ri au fost la rndul lor vna i i omor i n locurile pe care katsa Yaakov Cohen, cares-a r zbunat din plin la rndul s u, le numea: toate aceste str du e nfundate care nu au nume; acolo unde un cu it se dovede te uneori mai eficient dect un pistol; acolo unde ori ucizi, ori e ti ucis." n aceast lume nemiloas , Shkaki a fost mult timp venerat de oamenii s i. El a fost cel care i-a absolvit pe uciga ii de la Beit Ud de p catul islamic suprem al actului sinuciga . Pentru aceasta el a interpretat Coranul n sensul extrapol rii gestului filosofic al asum rii, i anume n ideea c asuprirea l face pe cel asuprit sdescopere noi puteri; n preg tirea atentatorilor sinuciga i, Shkaki a profitat de punctele slabe ale tinerilor dezechilibra i psihic care, asemenea adolescen ilor japonezi kamikaze din cel de-al doilea r zboi mondial, i-au curmat singuri via a n acea zi de ianuarie ntr-un acces de patim religioas . Dup cele ntmplate, Shkaki a pl tit pentru anun urile mortuare n ziarul Jihadului i, la rug ciunile de vineri, le-a l udat sacrificiul i i-a asigurat pe p rin i cfiii lor au ajuns n Rai. Pe str zile unde activa i unde domnea o atmosfer de tensiune, a- i da fiul pentru a fi sacrificat de Shkaki devenise deja o chestiune de onoare. Cei care muriser erau pomeni i n fiecare zi dupce muezinul i chema pe credincio i la rug ciune cu tnguielile lui preluate de difuzoarele de proast calitate, n umbra r coroas a moscheilor din sudul Libanului, amintirea lor era p strat vie. Dup alegerea recru ilor ia intei, Shkaki i ncredin a pe tineri celor care fabricau bombe. Precum vechii alchimi ti, ace tia se ghidau dup experien i instinct, iar vocabularul le era plin de termeni referitori la substan e care aduc moartea: oxidant", desensibilizator", plastilin " i depresant la punct de nghe ." Ace tia erau oamenii lui Shkaki. mprumutnd o expresie cndva folosit de un lider al du manilor s i, Israel, liderul le spunea tuturor: Lupt m, deci exist m." n acea sear de octombrie cnd i se punea la cale soarta n ascunz toarea din Tel Aviv, Shkaki era acas n Damasc, mpreun cu so ia sa, Fathia. Apartamentul era exact opusul taberelor s r c cioase de refugia i unde era venerat. Covoarele scumpe i tablourile erau cadouri de la ayatoiahii Iranului. O poz cu Shkaki i Gadhafi, nr mat cu aur fusese primit de la liderul libian. Un serviciu de cafea din argint fusese primit de la pre edintele Siriei. Hainele lui Shkaki nu sem nau absolut deloc cu vesmintele simple purtate n campaniile din sudul Libanului printre oamenii s raci. Acas mbr ca halate croite din cele mai alese materiale care se g seau n Savile Row din Londra, iar picioarele i erau nc l ate n papuci f cu i la comand la Roma, nu n sandalele cump rate de la tarab , cu care se afi a n public.

n timp ce- i savura mncarea preferat , kus-kus, Shkaki i-a lini tit nc o dat so ia c va fi n siguran n urm toarea c l torie n Libia, unde avea scaute alte fonduri pentru Gadhafi; spera sse ntoarcacas cu un milion de dolari, ntreaga sumpe care o ceruse ntr-un fax trimis sediului revolu ionarilor libanezi din Tripoli. Ca de obicei, banii urmau s fie sp la i cu ajutorul unei b nci libiene din La Valletta, Malta. Shkaki pl nuia snu stea mai mult de o zi pe insulnainte de a zbura acas . Vestea opririi n Malta i-a f cut pe cei doi fii ai lui de vrsta adolescen ei s -i dea lista lor de cump r turi: cte 5 tricouri de c ciul , dintr-un magazin maltez de unde Shkaki mai cump rase i alt dat . Fathia Shkaki i amintea: So ul meu era convins cdacisraelienii l-ar fi avut n vizor, ar fi ac ionat demult. Evreii r spund rapid la orice incident, nsn ceea ce-l privea, so ul meu era sigur c ace tia nu vor face nimic de teamsnu se punr u cu sirienii." Cu trei luni nainte, Shkaki ar fi interpretat corect starea de spirit de la Tel Aviv. La nceputul verii 1995, Rabin a respins planul Mossad-ului de a bombarda apartamentul lui Shkaki din periferia vestic a Damascului. Uri Saguy, pe atunci eful serviciului militar de spionaj i deci mai marele" serviciului secret israelian, care avea autoritate i asupra Mossad-ului, i-a spus lui Rabin c sim ise o schimbare de orientare la Damasc, n aparen , Assad continusfie du manul nostru. Nu-l putem nvinge dect lundu-l prin surprindere. i asta nseamn s renun m lan l imile Golan, s renun m la ele definitiv. Spune tuturor oamenilor no tri s se retrag . Este un pre enorm, nseste singura cale spre o pace durabil ." Rabin a ascultat. tia ct de mult l costaserpe Uri Saguy locurile acelea. Toat cariera militar i-o petrecuse ap rnd n l imile, loc unde fusese r nit de mai multe ori. Cu toate acestea era gata s uite de tot pentru ca Israelul sse bucure de pace. Primul ministru a amnat planurile Mossad de a-l elimina pe Shkaki, ct timp Saguy continua sevalueze ct de reale erau speran ele lui. Speran ele i s-au topit n c ldura verii, iar Rabin, care era acum c tig tor al premiului Nobel pentru Pace, a ordonat execu ia lui Shkaki. Shabtai Shavit, care conducea ultima sa mare opera iune n calitate de director Mossad, a ordonat unui agent negru" s renceap supravegherea apartamentului lui Shkaki. Echipamentul american al agentului era suficient de sofisticat pentru a nu fi detectat de sistemul de ap rare din sistemul de comunica ii construit de ru i al lui Shkaki. Detalii despre urm toarea vizita lui Shkaki n Libia i Malta au fost trimise la Tel Aviv. n acea sear de octombrie 1995, liderii celor mai importante trei servicii secrete din Israel naintau prin mul imea care se plimba pe strada Pinsker. Cu to ii erau de acord cu condi iile lichid rii du manilor autoproclama i ai Israelului, condi ii pe care Meir Amit (e definise ct se putea de clar n timpul conducerii sale: Nu vom ucide lideri politici. De ace tia ne ocup m pe cale diplomatic . Nu vom ucide familiile terori tilor. Dacmembrii acestora ne stau n cale, nu e problema noastr . Fiecare execu ie n parte trebuie autorizat de primul ministru. i totul trebuie f cut ca la carte. Fiecare decizie trebuie nregistrat . Totul s fie sistematic i ordonat. Ac iunile noastre nu trebuie s fie v zute drept crime sponsorizate de stat ci ca suprem sanc iune juridicadusde stat. Vom face exact ce face un c l u sau oricare alt gde care ac ioneazconform legii." De la urm rirea i uciderea celor 9 terori ti responsabili pentru moartea atle ilor israelieni la Jocurile Olimpice din 1972, toate asasinatele

ulterioare au respectat n mare aceste condi ii. La aproape 23 de ani de cnd Meir Amit a formulat regulile crimelor sponsorizate de stat, succesorii acestuia se ndreptau spre ascunz tori. Primul venit era Shabtai Shavit. Colegii r ut cio i spuneau c se comport ca un recep ioner de hotel mic din Tel Aviv: acelea i haine apretate, aceea i strngere scurtde mn . Era n post de trei ani i p rea cnu tie ct va mai r mne acolo. Apoi a sosit generalul de brigad Doran Tamir, ofi er superior al serviciului secret israelian pentru For ele de Ap rare. Activ i n floarea vrstei, totul la el sugera autoritatea, faptul c provenea din anii cnd fusese comandant. n cele din urm , a ajuns i Uri Saguy, care intra agale n ascunz toare cu un zeu r zboinic pe drumul spre glorie, mai str lucitor dect func ia lui de ef al serviciului de contrainforma ii de la Aman. Cu voce sc zut continua s strneasc controverse n rndul colegilor, sus innd cdincolo de amenin rile pe care le rennoia, Siria era gata s poarte convorbiri de pace. Shavit numea rela ia dintre cei trei ca fiind una de o cordialitate prudent ." Uri Saguy spunea: Nu ne putem compara unul cu cel lalt. Ca lider al Amanului, le-am dat de lucru celorlal i doi. A fost vorba i de competi ie ntre noi dar, de vreme ce acum urm rim acela i scop, problema se pune altfel acum." Timp de douore au stat n jurul mesei din living examinnd planul uciderii lui Fathi Shkaki. Execu ia acestuia urma s fie un act de pur r zbunare, biblicul principiu ochi pentru ochi" prin care israelienilor le pl cea s creadcpot justifica asemenea crime, ns , uneori, Mossad-ul omora i persoanele nc p nate care refuzau s - i pun priceperea n slujba aspira iilor Israelului. Atunci, dect sri te ca talentul" scadn minile du manilor, i acestea erau exterminate f rmil . Dr. Gerald Bull, un om de tiin canadian, era cel mai mare expert n dispozitive balistice. Israelul ncercase s -l atrag de partea sa. De fiecare dat , Bull i-a f cut cunoscut dezgustul pentru statul israelian. n schimb i-a oferit serviciile lui Saddam Hussein pentru a-l ajuta s construiasc un tun super-performant care s lanseze proiectile cu nc rc turnuclear , chimicsau biologic , din Irak direct n Israel. eava tunului avea 15 m i era f cutdin 32 de tone de o el furnizat Irakului de firme britanice. La sfr itul anului 1989 un prototip a fost testat ntr-un poligon din Mo ul, n nordul Irakului. Saddam Hussein a dat ordin sse construiasc3 arme care au costat n total 20 de milioane de dolari. Bull a fost angajat pe post de consultant n schimbul a 1 milion de dolari. Proiectul a primit numele de cod Babylon". Compania sa, Space Research Corporation (SRC), era nregistrat|a Bruxelles drept companie de proiectare de armament. De acolo a trimis o cerere de ofertdetaliat c tre furnizorii europeni, dintre care 20 britanici, ca s -i alimenteze cu componente de nalttehnologie. La 17 februarie 1990, un katsa din Bruxelles a pus mna pe copii a|e unor documente care ar tau scopurile tehnice ale proiectului Babylon: tunul avea s fie o rachet balistic cu raza medie de ac iune. Avea s lanseze proiectile Scud grupate cte 8 pentru a da nc rc turii explozibile o b taie de 1.500 mile (2.800 km). Aceasta ar plasa nu numai Israelul ci i multe ora e europene n b taia tunului. Bull credea c e posibil fabricarea unui tun capabil sloveascLondra tocmai de la Bagdad. Directorul general al Mossad-ului, Nahum Admoni, a convocat o edin de urgen cu primul ministru Yitzhak Shamir. Fost lider de

gheril urban , care a luptat cu nver unare mpotriva britanicilor n ultimile s pt mni ale Mandatului, Shamir era genul de lider politic care pl cea Mossad-ului, care sus inea ideea distrugerii du manilor Israelului n momentele critice cnd nu mai e nimic de f cut, n anii 60, cnd oamenii de tiin nazi ti care lucrau n slujba Egiptului la fabricarea de arme cu raz lungde ac iune ce puteau bombarda Israelul de dincolo de Desertul Sinai, Shamir a fost cooptat de Mossad pentru a- i pune la dispozi ie experien a n planificarea asasinatelor. Specialitatea lui n timpul mandatului era sg seascmodalit i prin care selimine solda i britanici. Shamir a trimis fo ti membri ai for elor sale secrete somoare oameni de tiin germani. C iva dintre ace ti asasini au ajuns mai trziu membri fondatori ai unit ii kidon a Mossad-ului. Shamir s-a uitat doar pu in peste dosarul lui Bull ntocmit de Mossad. Serviciul i ndeplinise obi nuita sarcin de a reface cu minu iozitate traseul carierei lui Bull din momentul n care, la vrsta de 22 de ani, i-a luat doctoratul n fizic i a nceput slucreze pentru Institutul Canadian pentru Cercetare i Dezvoltare n Domeniul Armamentului, reu ind performan a" de a intra n conflict cu oficiali de rang nalt. Pornise pe post de consilier particular-mercenar" men iona dosarul. i-a c tigat reputa ia de inventator de armament n 1976 cnd a proiectat un obuzier cu calibrul 45 care bombarda inta de la 46 m distan ; la acea vreme, singura arm asem n toare din dotarea NATO avea o b taie maxim de numai 31 m. Dar nc o dat Bull a c zut n dizgra ia guvernului. Membrii NATO n-au putut cump ra noua arm deoarece principalii produc tori europeni n domeniu erau sprijini i de lobby-uri puternice. n cele din urm Bull a vndut obuzierul Africii de Sud. A plecat apoi n China, unde a ajutat Armata Popular de Eliberare s - i dezvolte dotarea n materie de rachete. Bull a mbun t it rachetele Silkworm existente, m rindu-le b taia i nc rc tura explozibil . Loturi de rachete au fost mai apoi vndute lui Saddam Hussein de c tre China. La nceput, Irakul le-a desf urat n lungul r zboi contra vecinilor iranieni, ns o mare cantitate de astfel de rachete a r mas n bazele irakiene pentru ca Mossad-ul s cread c urmeaz s fie folosite mpotriva Israelului. ntre timp, proiectul Babylon lua amploare. Un prototip mai performant fusese testat. Opozan ii regimului lui Saddam i pe care Mossad-ul i-a recrutat ca informatori n Irak au raportat crachetele erau purt toare de arme chimice i biologice. n dup -amiaza zilei de 20 martie 1990, n biroul primului ministru, Yitzhak Shamir a c zut de acord cu Nahum Admoni c Gerald Bull trebuia sfie eliminat. Dou zile mai trziu, doi agen i ai echipei kidon ajungeau la Bruxelles. Echipa a fost a teptat de un katsa care urm rise ndeaproape activitatea lui Bull. Pe 22 martie 1990, seara, cei trei b rba i au mers cu o ma in nchiriat pn la blocul unde locuia Bull. Fiecare kidon avea un pistol sub hain . Dou zeci de minute mai trziu, Bull, n vrst de 61 de ani, auzind soneria, a deschis u a luxosului s u apartament. Kidon-ii l-au mpu cat pe rnd de 5 ori, n cap i n gt cu pistoalele de calibru 7,65 mm, l sndu-l mort la u . Mai trziu, fiul lui Bull, Michael, avea ssus in c Mossad-ul i-a amenin at tat l cu moartea. Nu a putut nsspune cine a f cut amenin area sau de ce Bull a ignorat-o.

O dat echipa kidon ntoarscu bine acas , Departamentul de r zboi psihologic al Mossad-ului a nceput s alimenteze presa cu informa ii ce sugerau cGerald Bull murise pentru c pl nuia slase baltafacerea cu Saddam Hussein. Acum, dup cinci ani, acelea i metode folosite la asasinarea lui Bull, un om de tiin considerat de Israel la fel de terorist ca i Fathi Shkaki, aveau s fie nc o dat puse n practic la ordinul direct al altui prim ministru, Yitzhak Rabin. La 24 octombrie 1995, doi b rba i spre 30 de ani cu nume de cod Cil i Ran au p r sit Tel Avivul cu zboruri diferite; Ran a plecat |a Atena iar Cil la Roma. Pe fiecare aeroport primeau pa apoarte britanice de la cte un sayan local. Au ajuns trziu n Malta cu un zbor de sear i s-au cazat la Hotelul Diplomat cu vederea spre portul din La Valletta. n acea sear , lui Ran i-a fost adus o motociclet . A spus personalului castfel va vizita insula. Nimeni dintre angaja ii hotelului nu- i amintea ca cei doi s fi avut vreun contact cu cineva, i petrecuser cea mai mare parte a timpului n camere. Cnd unul dintre hamali a observat c geamantanul Samsonite al lui Cil era greu, Cil i-a f cut cu ochiul spunndu-i ce plin cu lingouri de aur. n aceea i sear , un armator care pornise cu o zi n urmdin portul Haifa, i care trebuia sajungn Italia, a n tiin at prin radio autorit ile malteze cdin cauza unui motor care trebuie reparat, va acosta pe insul . La bordul navei erau Shabtai Shavit i o micechip de tehnicieni Mossad n comunica ii. Au stabilit leg tura radio cu Cil, a c rui geant de voiaj con inea un radio mic dar performant. ncuietorile geamantanului trebuiau deschise n sensul invers direc iei acelor de ceas, pentru a dezactiva siguran ele celor dou nc rc turi montate n capac. Acestea erau programate sexplodeze n fa a oricui ar fi deschis valiza invers. Antena rombica radioului era o jum tate de km de cablu din fibre optice, strns rulat pentru a forma un disc cu diametrul de 15 cm. Capetele firului erau conectate la 4 dipoli suda i n col ul interior al Samsonite-ului. n timpul nop ii Gill a primit cteva mesaje radio de pe vas. Fathi Shkaki ajunsese naintea lor n aceea i zi cu feribotul Tripoli-Valletta, mpreuncu g rzi libiene care au r mas la bord, i care i terminaser treaba cnd Shkaki a cobort singur pe rm. nainte de aceasta i-a ras barba. S-a prezentat n fa a autorit ilor malteze ca Ibrahim Dawish, ar tndu-le pa aportul libanez. Dup ce s-a cazat la Hotelul Diplomat, i-a petrecut urm toarele cteva ore prin cafenelele de pe malul m rii, bnd nenum rate ce ti de cafea i ron ind pr jituri ar be ti. A dat mai multe telefoane. A doua zi, Shkaki tocmai cump rase tricourile pentru b ie ii s i i se plimba pe falez , cnd, lngel s-au ivit doi b rba i pe o motociclet . Unul dintre ei l-a mpu cat pe liderul Jihad de aproape, de 6 ori n cap. Shkaki a murit pe loc. Motocicli tii au disp rut. Nici unul nu a fost prins, ns ,o or mai trziu, un vas de pescuit a plecat din portul La Valletta i a cobort ancora n dreptul cargoului. Pu in timp mai trziu, c pitanul a informat autorit ile portuare c reparaser provizoriu defec iunea motorului, dar c vasul se ntoarce la Haifa pentru noi repara ii. n Iran, ara spirituala lui Shkaki, preo ii musulmani au declarat zi de doliu na ional. La Tel Aviv, rugat scomenteze cele ntmplate, primul ministru Yitzhak Rabin a spus: Cu siguran pot s spun c nu sunt trist." Cteva zile mai trziu, la 4 noiembrie 1995, Rabin a fost asasinat la un miting pentru pace la Tel Aviv, n apropierea ascunz torii unde se

d duse ordinul execut rii lui Shkaki. Rabin a fost omort de un evreu fanatic, Yigal Amir, care avea multe tr s turi comune cu cei din Mossad. Yitzhak Rabin, oimul devenit porumbi , puternicul lider politic care i d duse seama csingura cale spre pace n Orientul Mijlociu este, a a cum gre it citise din cartea sa preferat , Biblia, sne transform m s biile n pluguri i s ar m p mntul mpreun cu vecinii no tri arabi," a fost omort de unul dintre ai s i pentru cnu a ajuns sn eleagc du manii s i evrei vor fi tot a a de necru tori ca i vechii du mani arabi i unii i al ii hot r i s -i distrugviziunea asupra viitorului. n 1998 echipa kidon avea 48 de membri, dintre care 6 erau femei. To i n jur de 20 de ani i ntr-o formexcelent . Locuiau i lucrau n afara sediului Mossad din Tel Aviv, grupa i ntr-o zon interzis dintr-o baz militardin de ertul Negev. Locul putea fi amenajat ssemene cu o strad sau o cl dire unde trebuia saibloc un asasinat. Erau ma ini la poart i un traseu cu obstacole de dep it. Pe post de instructori erau i fo ti membri activi ai echipei care supravegheau antrenamentele cu nenum rate arme, i i nv au cum s ascundbombe, s administreze injec ii letale n public, i s faco crim sparaccident. Agen ii kidon analizau film ri cu asasin ri leu ite cea a pre edintelui John F. Kennedy, de exemplu i studiau fizionomia i obiceiurile a zeci de posibile victime nregistrate n propria bazsecretde date computerizat i memorizau planurile mereu n schimbare ale str zilor din ora ele importante, precum i amplasamentele aeriene i maritime. Unitatea lucra cu echipe de cte 4 membri care de obicei mergeau n c l torii de recunoa tere la Londra, Paris, Frankfurt, i alte ora e europene. Ocazional mai mergeau i la New York, Los Angeies i Toronto. Pe durata acestor ie iri, o echipera permanent nso itde instructori care i evaluau capacitatea de a pune la punct o opera iune f r a atrage aten ia. intele erau alese din rndul voluntarilor sayanimi locali c rora nu li se spunea dect c aveau s participe la un exerci iu de ap rare a unei institu ii israeliene o sinagog sau o bancerau de obicei invocate. Voluntarii erau lua i de pe o strad lini tit i nghesui i ntr-o ma in , sau se trezeau n toiul nop ii ccineva le-a intrat n cas i-i amenin a cu o arm . Kidonii luau aceste antrenamente foarte n serios, pentru c fiecare echip era la curent cu E ecul de la Lillehammer." n iulie 1973, n toiul vn torii uciga ilor atle ilor israelieni de la Jocurilor Olimpice din Miinchen, Mossad-ul a primit o informa ie conform c reia Prin ul Ro u" Aii Hassan Salameh, care pusese la cale opera iunea, ar lucra ca osp tar n or elul Lillehammer din Norvegia. Director al opera iunilor Mossad la acea vreme, Michael Harari, alc tuise o echip din care nu f cea parte nici un kidon; membrii erau r spndi i n toat lumea c utndu-i pe uciga ii de la Munchen nc r ma i n via . Echipa lui Harari nu avea experien pe teren, nsacesta era convins c propria experien de katsa care activa n Europa era suficient . Printre agen i se num rau dou femei, Sylvia Rafael i Marianne Cladnikoff, i un algerian, Kemal Bename, care fusese curier al grup rii Septembrie Negru nainte de a fi for at de Harari sdevinagent dublu. Opera iunea a fost un dezastru ncde la nceput. Sosirea unui grup de str ini n Lillehammer, unde de 40 de ani nu mai avusese loc o crim ,a trezit suspiciuni. Poli ia local a nceput s fie cu ochii pe ei. Autorit ile erau n apropiere cnd Harari i echipa sa au mpu cat mortal un chelner marocan pe nume Ahmed Bouchiki, care nu avea nici o leg tur cu

terori tii i care nici nu sem na cu Salameh. Harari i c iva dintre ai s i au reu it s scape, ns 6 agen i Mossad au fost captura i, inclusiv cele doufemei. Cei prin i au m rturisit totul, dezv luind, pentru prima dat , metodele de asasinare ale Mossad-ului i alte detalii la fel de stnjenitoare despre activit ile secrete ale serviciului. Cu to ii au fost acuza i de crim de gradul 2 i condamna i la 5 ani de nchisoare. La ntoarcerea n Israel, Harari a fost destituit, iar ntreaga re ea secretMossad din Europa alc tuitinclusiv din ascunz tori, cutii po tale clandestine i numere de telefon secrete, a fost abandonat . Urmau s treacabia 6 ani pncnd Aii Hassan Salameh avea sfie n cele din urmomort ntr-o opera iune pus la cale de Rafi Eitan, care a spus c , Lillehammer a fost exemplul persoanelor nepotrivite, alese pentru o treabnepotrivit . N-ar fi trebuit sse ntmple i nu mai trebuie sse repete." i totu i, s-a repetat. La 31 iulie 1997, a doua zi dup ce kamikaze, membri ai grup rii Hamas, au f cut 15 victime i 1 57 de r ni i ntr-o pia din Ierusalim, directorul Mossad-ului Danny Yatom a participat la o edin prezidatde primul ministru Benyamin Netanyahu. Acesta din urm tocmai se ntorsese de la o emo ionantconferin de pres unde promisese snu aiblini te pn cnd cei care pl nuiser atentatul nu vor mai constitui un pericol. n public, Netanyahu a ap rut calm i hot rt, r spunznd la ntreb ri, chibzuit i autoritar; Hamas nu va sc pa nepedepsit, ns cum se va ntmpla nu se putea spune. Acesta era Bibi" din relat rile CNN din timpul R zboiului din Golf, cnd se bucurase, n nenum rate rnduri, de laud pentru evalu rile autoritare ale replicilor lui Saddam Hussein i pentru felul n care acestea au fost v zute n Israel. n sala de conferin e, ntrerupea frecvent ziari tii pentru a striga: Am spun mna pe nenoroci ii ia de la Hamas chiar i dace ultimul lucru pe care-l fac." Ar fi ad ugat, conform spuselor unuia dintre cei prezen i: Sunte i aici ca s n elege i acest lucru. i nu vreau scitesc prin ziare nimic despre r zbunarea lui Bibi. Aici e vorba de dreptate dupfapt i r splat ." Agenda fusese stabilit . Yatom, obi nuit cu ie irile primului ministru, st tea lini tit de partea cealalta mesei n timp ce Netanyahu aflat acum ntr-un birou nconjurat de ofi eri superiori ai serviciului secret i de consilieri politici continua s zbiere. Le vreau capetele. Vreau s -i v d mor i. i nu mintereseazcum proceda i. Vreau doar s-o face i. i vreau s-o face i ct mai devreme." Tensiunea a crescut i mai mult cnd Netanyahu i-a cerut lui Yatom s -i dea o list cu to i liderii Hamas i adresele lor. Nici un alt prim ministru nu mai ceruse detalii att de delicate la nceputul unei opera iuni. Mai mul i dintre cei de fa au crezut cBibi d dea semnalul cavea s se ocupe personal de asta." Nelini tea a crescut n rndul ofi erilor Mossad n momentul n care serviciul a fost for at s se apropie prea mult de Netanyahu. Prev znd probabil ce avea sse ntmple, Yatom i-a spus primului ministru ci va da lista mai trziu, n schimb, eful Mossad i-a sugerat cera timpul s priveascpartea practica lucrurilor." Slocalizezi liderii Hamas ar fi ca i cum ai c uta un anumit obolan ntr-un canal din Beirut." nc o dat , Netanyahu a izbucnit. Nu vroia scuze; vroia fapte. i vroia ca totul snceapaici i acum."

Dup terminarea edin ei, mai mul i ofi eri ai serviciului erau de p rere c Bibi Netanyahu trecuse dincolo de linia abia perceptibilunde se termina eficacitatea politic i ncepeau cerin ele opera ionale. Nu era nimeni din nc pere care s nu- i fi dat seama c Natanyahu avea neap ratnevoie de un serviciu de rela ii publice care sconvingpublicul cpolitica fermde luptmpotriva terorismului, care l adusese n fruntea guvernului, nu reprezenta doar vorbe goale. Fusese implicat n scandal dupscandal, de fiecare datevitnd r spunsurile i l sndu-i pe al ii s cad vinova i. Popularitatea lui nu mai fusese niciodat att de sc zut . Via a lui personal era subiect de pres . Trebuia neap rat s arate c inea totul sub control. Iar uciderea unui lider Hamas era o cale sigurde sc pare. Un ofi er superior al serviciului secret israelian a vorbit cu siguran n numele multora cnd a spus: n timp ce eram cu to ii de acord c r ul trebuie t iat din r d cin , adev rata noastr problem era timpul. Toat chestia cu ac iunea imediat a lui Bibi era tmpenie curat . Orice opera iune, de orice fel, necesita planificarea atent . Bibi vroia rezultate de parcar fi fost vorba de vreun joc pe calculator, sau unul dintre filmele alea vechi cu super eroi la care-i pl cea s se uite. Numai cn realitate lucrurile nu stau chiar a a." Yatom a ordonat o cercetare am nun it a fiec rei ri arabe i a trimis agen i katsa n Gaza i Cisiordania s afle pe unde se aflau personalit ile misterioase care controlau gruparea Hamas. n decursul lunii august 1997, a fost chemat de mai multe ori n biroul primului ministru pentru a raporta cursul opera iunii. Nu se nregistrase nici un progres, n cadrul serviciului secret se vorbea numai de felul n care premierul i ceruse lui Yatom strimitmai mul i oameni pe teren i de modul n care ncepuse s -i sugereze acestuia c dac nu vede ct mai curnd rezultate, va trebui s ia alte m suri." Dac Netanyahu a inten ionat o amenin are stngace la adresa efului Mossad, nu prea i-a reu it. Yatom a spus doar c va face tot posibilul." Consecin a nerostit era c , dacprimul ministru vroia s -l concedieze, putea so fac ; nsla conferin a de pres care inevitabil ar urma acestei decizii, s-ar pune ntreb ri despre rolul lui Netanyahu n aceast afacere. Primul ministru nscontinua scearcapul unui lider Hamas i l vroia ct mai devreme. Pn n septembrie 1997, Netanyahu ajunsese s -l sune pe Yatom la orice or ca s -l ntrebe despre mersul opera iunii. eful Mossad-ului a trecut la presiuni. A chemat agen i katsa din alte posturi. Pe de o parte, Yatom ref cea harta ca o slugla cererile lui Bibi. Yatom e un tip dur. Dar cnd venea greul, nu se putea compara cu Bibi care ncepuse svorbeasc despre ct de repede fusese ajutat de fratele lui s punla punct raidul de la Entebbe. Compara ia nu avea nici un rost. nsa a e Bibi se folose te de orice ca sconving ." Pe 9 septembrie, la Tel Aviv s-a aflat cHamas a lovit din nou, de ast dat r nind grav dou g rzi de corp ale ata atului cultural al nou deschisei ambasade israeliene din Amman, capitala Iordaniei. Trei zile mai trziu, cu pu in nainte de nceperea sabatului, Metanyahu l-a invitat pe Yatom s ia cu el prnzul n casa sa din Ierusalim. Cei doi b rba i au mncat sup , salat , peste i au b ut bere i ap mineral . Primul ministru a adus imediat vorba de atacul de la Amman. Cum reu ise teroristul s se apropie att de mult? De ce nu au fost avertiza i? Cum reac iona unitatea din Amman la toate acestea? Yatom l-a ntrerupt pe Natanyahu n toiul ntreb rilor. Exist n Amman un lider hamas pe nume Khalid Meshal care conducea biroul politic al organiza iei din ora . Timp de cteva s pt mni, Meshal a

c l torit prin diferite ri arabe, ns sec iunea Mossad din Amman a raportat cera din nou n ora . Netanyahu s-a nviorat brusc. Atunci du-te i omoar -l! i-a spus peste mas . Asta trebuie sfaci. Omoar -l! Trimite- i oamenii la Amman s -l lichideze." Dup aproape 6 s pt mni de presiuni constante venite din partea unui prim ministru care se dovedea din ce n ce mai nepriceput ntr-ale fine urilor politice i ale opera iunilor de spionaj, directorul Mossad i-a dat o lec ie. Cu ochii sclipind n spatele ochelarilor, l-a prevenit c un atac n Amman ar strica rela iile pe care predecesorul lui Netanyahu, Yitzhak Rabin, le stabilise cu Iordania. Dac l-ar omor pe Meshal pe p mnt iordanian ar pune n pericol opera iunile Mossad ntr-o ar care a opus permanent rezisten extremi tilor sirieni, irakieni i palestinieni. Yatom a sugerat c ar fi mai bine sac ioneze cnd Meshal va pleca din nou din ar . Scuze! Asta e tot ce g se ti s -mi spui! Scuze!" Se spune c Netanyahu ar fi ipat la el. Vreau fapte. i le vreau acum. Oamenii vor fapte. Se apropie Rosh Hashanah!" ad ug , referindu-se la noul an evreiesc. Asta va fi cadoul meu pentru ei!" Din acel moment, fiecare mi care f cutde Yatom avea sfie personal aprobat de Netanyahu. Pnla el nici un alt prim ministru israelian nu se implicase personal ntr-o crimsponsorizatde stat. Khalid Meshal era un b rbat de 41 de ani, bine f cut, care purta barb . Locuia n apropierea palatului regelui Hussein i era un sobun i tat a sase copii. Cultivat i cu darul vorbirii, r m sese o figur pu in cunoscuta mi c rii fundamental iste islamice, nsinforma iile adunate de unitatea Mossad din Amman dovedea c Meshal era n spatele atentatelor sinuciga e cu bombmpotriva civililor israelieni. S-au furnizat detalii despre deplas rile lui Meshal mpreuncu o poz a acestuia pe care eful sec iunii Mossad o f cuse pe ascuns. Anexat raportului, era o rug minte ca Yatom sncerce din nou s -l convingpe Netanyahu snu continue cu planurile de asasinat la Amman. O astfel de ac iune imprudentar periclita doi ani de muncde contraspionaj pe care Mossad-ul o ntreprinsese cu ajutorul Iordaniei. Netanyahu a respins cererea, considernd-o de r u augur, ceva ce el nu putea tolera. ntre timp fusese preg tit o echip kidon cu 8 membri: doi agen i urmau s -l lichideze pe arab n plin zi; ceilal i s -i acopere asigurnd inclusiv transportul. Echipa trebuia apoi s se ntoarc n Israel trecnd grani a la Podul Allenby n apropiere de Ierusalim. De aceast dat , Mossad-ul nu avea sfoloseascpistolul ci o arm neobi nuit , un gaz paralizant. Era pentru prima datcnd o echipkidon de interven ie folosea aceast metod , demult pusla punct de KGB i alte servicii secrete din blocul sovietic. Oamenii de tiin ru i care emigraser n Israel fuseser recruta i de Mossad pentru a crea o gam de toxine mortale, printre care i butan, sarin i soman, gaze toxice paralizante, declarate ilegale de tratatele interna ionale. Acestea provoac o moarte rapidsau lent ; n toate cazurile, organele interne nu mai func ioneaz , iar victima sufer dureri groaznice, moartea venind apoi ca o alinare. O astfel de metoda fost consideratpotrivitpentru Meshal. La 24 septembrie 1997, unitatea kidon a zburat la Amman din Atena, Roma i Paris, unde fuseserpozi iona i timp de cteva zile. Unii membri c l toreau cu acte franceze sau italiene. Celor din echipa de oc li se d duser pa apoarte canadiene n care erau trecu i ca Barry Beads i Sean Kendall. Cnd s-au cazat la Hotelul Intercontinental au spus la

recep ie c sunt turi ti. Ceilal i agen i katsa au stat la ambasada Israelului, aproape de hotel. Beads i Kendall au mers i ei a doua zi la ambasad . Cei doi au mai inspectat o dataerosolul. Nimeni nu tia ce fel de gaz con inea. Agen ii b nuiau cpoate produce de la halucina ii la infarct. Au fost informa i despre ultimele plec ri ale lui Meshal de c tre eful sec iunii Mossad. Acesta fusese la Londra n septembrie 1978 cnd un refugiat bulgar, Ceorgi Markov, a fost omort cu o substan paralizant . Un trec tor l n epase n coaps cu vrful umbrelei. Markov a murit n ni te chinuri cumplite, provocate de o otrav mortal extras din semin ele de ricin. Trec torul era un agent KGB care nu a fost niciodatprins. Beads i Kendall s-au ntors optimi ti la hotel pu in dup miezul nop ii. Fiecare a comandat un mic dejun alc tuit din cafea, suc de portocale i pr jituri daneze. A doua zi, la 9:00 A.M., Beads a cobort n hol s semneze pentru prima ma in nchiriat , o Toyota albastr . Cea de-a doua, un Hyundai verde, a fost luat de Kendall. Acesta a spus recep ionerei cel i prietenul s u" mergeau sviziteze sudul rii. La 10:000 A.M., Meshal era dus la serviciu de c tre oferul personal; lngel, n spate, erau trei dintre cei mai mici copii ai s i, un b iat i dou fete. Beads i urm rea la o distan rezonabiln ma ina nchiriat . Al i membri ai echipei erau pe osea, n alte ma ini. Cnd au intrat n cartierul Garden, oferul l-a anun at pe Meshal c erau urm ri i. Acesta a folosit telefonul de ma in i a sunat la poli ie pentru a le da num rul ma inii lui Beads. n timp ce Toyota nchiriat i dep ea, copiii i-au f cut cu mna lui Beads, a a cum f cusercu alte ma ini de pe autostrad . Agentul Mossad nu i-a b gat n seam . Apoi, ma ina verde a lui Kendall a trecut n fa , iar cele dou ma ini s-au pierdut n trafic. Cteva clipe mai trziu, un ofi er al poli iei din Amman l-a sunat pe Meshal s -i spun cma ina era nchiriatunui turist canadian. Meshal s-a lini tit i i-a privit copiii care, cu fe ele lipite de geam, f ceau din nou cu mna ma inilor care treceau, n fiecare diminea f ceau cu rndul i nainte ca oferul s -i ducla scoal , i conduceau tat l la serviciu. Pu in nainte de 10:30 A.M., oferul a intrat pe strada Wasfi AI-Tal, unde o mul ime de oameni se adunasern fa a birourilor Hamas; Kendall i Beads erau i ei acolo. Prezen a lor nu ngrijora pe nimeni; turi ti curio i vin deseori la birou safle mai multe despre ce- i mai propunea Hamas s fac . Meshal i-a pupat repede copiii nainte s iasdin ma in . Beads a naintat ca i cum ar fi vrut s -i strng mna. Kendall era n spatele arabului, scotocind nendemnatic ntr-o pung de plastic. Domnul Meshal?" ntrebBeads amabil. Meshal l privi nedumerit i n acela i moment, Kendall scoase aerosolul i ncerc s pulverizeze con inutul n urechea stng a lui Meshal. Liderul Hamas se d du napoi, speriat, tergndu- i lobul urechii. Kendal ncerc din nou s pulverizeze substan a n urechea lui Meshal. ns n jurul s u mul imea ncepuse s - i revin din uimire, oamenii ntinzndu- i minile s -i prindpe cei doi agen i. Fugi!" spuse Beads n ebraic . Urmat de Kendall, Beads alerg spre ma in , parcat n apropiere. oferul lui Meshal v zuse cele ntmplate i ncepu s dea napoi, ncercnd sintre n Toyota.

Meshal se cl tin , gemnd. Oamenii ncercau s -l sprijine snu cad . Al ii strigau dup ambulan . Beads, mpreun cu Kendall care nc mai strngea n mnaerosolul folosit pe jum tate, reu i s evite ma ina iar acum gonea n vitez pe strad . Erau urm ri i. Unul dintre cei de la volan sunde pe mobil i ceru s se blocheze toate str zile din zon . oferul d du telefon la poli ie. n acela i timp sosirajutoarele echipei kidon. Unul dintre agen i se opri i-i f cu semn lui Beads sintre la el n ma in , n momentul n care cei doi membri Mossad ie ir din Toyota, o alt ma in le bloca drumul. Din ea ie irmai mul i b rba i narma i, i obligarpe Beads i Kendall s se culce la p mnt. Cteva clipe mai trziu sosi i poli ia. Dndu- i seama cnu mai puteau face nimic, restul echipei a plecat cu ma inile, trecnd apoi grani a n Israel. Beads i Kendall au fost du i la cartierul general al poli iei din Amman unde i scoaser pa apoartele canadiene i sus inur c erau victimele unei nscen ri ngrozitoare." Sosirea lui Samih Batihi, temutul director al serviciului de contraspionaj al Iordaniei, puse cap t farsei. Le spuse c tia cine erau, tocmai vorbise la telefon cu eful sec iunii Mossad. Ceva mai trziu, dupspusele lui Batihi, eful spionilor m rturjsea: Mi-a spus c erau oamenii lui i cIsraelul va trata problema jjrect cu regele." Batihi a ordonat ca cei doi agen i Mossad s fie nchi i n celule diferite i nimeni snu se atingde ei. ntre timp, Meshal a fost dus la cel mai important spital din Am-rnan, la sec ia de terapie intensiv . Acuza un zgomot" continuu n urechea stng , o senza ie de frison prin tot corpul," i o greutate din ce n ce mai mare de a respira. Doctorii l-au conectat la aparatele de reanimare. Vestea nereu itei opera iunii a ajuns la urechile lui Yatom printr-o convorbire telefonicsigurcu eful unit ii din ambasada israelian din Amman. Se spune cambii erau extrem de mnio i" din cauza e ecului. Pn sajungYatom n biroul primului ministru, acesta primise deja un telefon de la regele Hussein, pe firul scurt instalat ntre cei doi pentru momentele de criz . Impresia f cutn urma convorbirii a fost mai trziu explicatde un ofi er al serviciului secret israelian: Hussein a avut dountreb ri pentru Bibi. Cu ce dracu a crezut c se joac ? Avea vreun antidot pentru gazul toxic?" Regele a spus c se simte ca i cnd cel mai bun prieten i-ar fi violat fiica i, c , dac Netanyahu se gnde te s nege totul, ar fi mai bine s priceapccei doi agen i m rturisisertotul pe o casetvideo, care n acel moment era n drum spre Washington, trimis lui Madeleine Albright, secretarul de stat al S.U.A. Netanyahu st tea aplecat peste telefon, la fel de palid ca cineva prins asupra faptului." Netanyahu s-a oferit s plece imediat cu avionul la Amman s -i explice regelui cum st teau lucrurile." Agentul Mossad i aduce aminte: Auzeai cum cr pa firul telefonului de r ceala venitdin Iordania. Bibi nici m car n-a protestat cnd Hussein i-a spus cacum se a teapts -i dea drumul eicului Ahmed Yassin (liderul Hamas pe care israelienii l ineau n nchisoare de ceva timp), ct i altor de inu i palestinieni. Convorbirea nu a durat dect cteva minute. Trebuie s fi fost cel mai groaznic moment din cariera politic a lui Bibi." Lucrurile decurgeau acum de la sine. ntr-o or , antidotul a ajuns la Amman cu un avion militar israelian i a fost administrat lui Meshal. Acesta a nceput s - i revin i, n cteva zile se sim ea destul de bine ca s convoace o conferin de presla care a f cut Mossad-ul de rs eful

unit ii din Amman i Samih Batihi au avut o scurtntlnire n timpul c reia au vorbit cu Yatom la telefon. Directorul general a promis st ruitor c Mossad-ul nu va mai ncerca niciodat un alt asasinat pe teritoriul iordanian. A doua zi, Madeleine Albrighti d du lui Netanyahu dou telefoane scurte i-a spus ce credea despre cele ntmplate, ntr-un limbaj uneori la fel de t ios ca i cel al regelui Hussein. Cnd Canada a aflat n ce fel i fuseser compromise pa apoartele, i-a retras ambasadorul din Israel o mi care care a fost foarte aproape de ruperea rela iilor diplomatice. Cnd detaliile au nceput s fie cunoscute, Netanyahu a fost aspru criticat n presa israelian i cea interna ional , lucru care l-arfi determinat pe altul s - i dea demisia. O s pt mn mai trziu, seicul Yassin era eliberat i se ntorcea n Caza unde avea sfie ntmpinat ca un erou. ntre timp, Kendall i Beads se ntorseser i ei n Israel ns f r pa apoartele canadiene. Acestea fuseserncredin ate ambasadei canadiene din Amman pentru p strare." Cei doi agen i katsa nu au revenit n echipa kidon; li s-au dat ns rcin ri nespecifice la sediul Mossad. A a cum spunea un ofi er al serviciului: Asta putea s nsemne c fuseser ns rcina i cu paza toaletelor din cl dire." ns Yatom a devenit un ef incapabil. Cei din subordinea lui erau de p rere c nu reu ise s -l nfrunte pe Netanyahu. Moralul n rndurile Mossad-ului a sc zut considerabil. Cabinetul primului ministru l sa sse n eleag c era numai o chestiune de timp pncnd Yatom va zbura." Yatom a ncercat s opreascceea ce un ofi er superior din Mossad compara cu un val uriade dejec ii n care ne nec m." Yatom a adoptat ceea ce el numea postura sa prusac ." A ncercat s - i in din scurt personalul. Au avut loc confrunt ri i amenin ri cu demisia. n februarie 1998, nsu i Yatom a demisionat. Primul ministru nu i-a trimis fostului s u director al serviciului secret obi nuita scrisoare de mul umire pentru serviciile prestate. CAPITOLUL 7 Spionul gentleman ntr-o diminea umed de prim var , n 1997, David Kimche d dea indica ii gr dinarilor arabi cum s -i reamenajeze gr dina dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului. Era calm i avea o voce melodioas , mai potrivitpentru a vorbi unor studen i dect unor muncitori, ceea ce sugera c David provenea dintr-o familie de func ionari care cndva n l aser drapelul Marii Britanii deasupra teritoriilor ndep rtate. Fiu al unor evrei englezi de clasmijlocie, Kimche se putea mndri cu maniere care ntregeau i mai mult imaginea englezului autentic; hainele scumpe f cute la comand scoteau n eviden un trup men inut tn r prin antrenamente regulate i o dietriguroas . De i avea aproape 60 de ani, Kimche ar ta cu 20 de ani mai tn r. Fiecare gest pe care-l f cea n timp ce d dea ndrum ri gr dinarilor felul n care i trecea mna prin p r, pauzele lungi de vorbire, privirea serioastoate sugerau via a austerdin timpul colegiului. n realitate, David Kimche a fost ceea ce Meir Amit numea unul dintre creierele" din spatele multor opera iuni Mossad. Datorit firii echilibrate dublate de un snge rece extraordinar, reu ea spun mna chiar i pe cei mai precau i dintre cei viza i, i asta prin mi c ri nea teptate care i-au c tigat rapid respectul chiar i n rndul celor mai cinici colegi, nsintelectualismul s u i f cea de cele mai multe ori s nu

se apropie de el; era prea izolat i inaccesibil pentru frivolitatea lor. Unii erau de aceea i p rere cu Rafi Eitan c , daci spuneai 'bundiminea a' lui David, acesta se gndea imediat ct de bun " era, i ct mai r m sese din ea." n interiorul Mossad-ului Kimche era considerat ntruchiparea spionului gentleman nzestrat cu viclenia pisicii maidaneze. Intrarea n serviciul secret s-a petrecut dupce n 1968 i-a luat diploma n tiin e Sociale la Universitatea Oxford. La cteva luni mai trziu a fost recrutat de Mossad, la acea dat recent trecut sub conducerea lui Meir Amit, care vroia s introduc n rndurile serviciului c iva absolven i universitari care s ntregeasc brutalitatea oamenilor ca Rafi Eitan, ce nv aser totul din mers. Cum, cnd i de c tre cine a fost recrutat Kimche, era un am nunt pe care acesta avea s -l in secret. Zvonacii din interiorul serviciului de spionaj ofereau mai multe variante: fie cacceptase totul la o cincu un editor londonez, un evreu care fusese mult timp sayan; cpropunerea i se f cuse n biroul unui rabin ntr-o sinagog din Golders Creen; sau c o rudndep rtat f cuse primul pas. Singurul lucru cert este c n 1969, Kimche a intrat n sediul Mossad de la Tel Aviv ca cel mai nou membru al Departamentului Strategie i Planificare. Pe o latura holului se afla o filiala B ncii Israelului, cteva birouri comerciale i o cafenea. Nestiind ce sfac sau unde s mearg , Kimche a tepta n holul cavernos. Ce diferen fa de intrarea impun toare a CIA despre care citise. La Langley, agen ia i proclama orgolios existen a prin cele 16 stele ascu ite vegheate de un vultur cu profil ndr zne , ncrustate n podeaua de marmur ; dedesubt erau gravate cuvintele Agen ia Central a Serviciilor Secrete ale Statelor Unite ale Americii." Pe un perete erau nscrise cuvintele apostolului Ioan despre oamenii care devin liberi prin puterea cuvntului. Pu in mai departe se aflau grupuri de lifturi p zite de g rzi narmate. ns aici, n holul s r c cios al cl dirii din bulevardul Regele Saul, nu g seai dect casieri de bancla ghi ee i oameni care st teau pe scaunele de plastic ale cafenelei. Nici unul dintre ace tia nu ar ta ca un angajat Mossad. La cap tul ndep rtat al culoarului, o u pe care nu scria nimic se deschise, i de acolo ie i un func ionar al Consulatului Israelului din Londra, cel care i d duse lui Kimche documentele de c l torie. Conducndu-l pe acesta napoi n nc perea din care ie ise, l l muri c statutul s u diplomatic era de fapt o acoperire pentru munca de katsa pe care o f cea n Marea Britanie. n dreptul u ii i d du lui Kimche dou chei, spunndu-i cdin acel moment va p trunde n sediul Mossad numai astfel. Prima cheie era de la intrare, iar a doua de la lifturile care urcau pnla etajul 8 al edificiului. Sediul era o cl dire n interiorul altei cl diri" ce i avea propriile servicii publice curent, ap , instala ii sanitare separate de restul incintei. Edificiul devenise sediul Mossad la pu in timp dupR zboiul Suezului din 1 956. n acela i an, n octombrie, for ele britanice, franceze i israeliene au ini iat o invazie comun n Egipt pentru a recupera Canalul de Suez, pe care pre edintele egiptean Carnal Nasser l na ionalizase. Invazia st tea sub semnul diploma iei for ei" care dominase mult timp regiunea. Statele Unite nu au fost puse la curent cu aceastac iune, ac iune ce s-a dovedit a fi ultima amprenta domina iei britanice i franceze n Orientul Mijlociu. Washington-ul a exercitat o masiv presiune diplomatic pentru a opri luptele, temndu-se c acestea vor atrage Uniunea Sovietic de partea Egiptului, ceea ce ar fi dus la o confruntare ntre marile puteri ale lumii.

Cnd luptele de pe malurile Canalului de Suez au luat sfr it, Marea Britanie i Fran a i-au dat seama cfuseser nlocuite de Statele Unite, care devenise acum for a dominant n Orientul Mijlociu, ns Israelul a insistat s - i p streze teritoriul pe care l capturase n Desertul Sinai. Richard Helms, care era numai de cteva luni n postul de director CIA, a zburat la Tel Aviv unde a fost primit de personalul superior la sediul Mossad. Ace tia au t b rt pe Helms, ntrecndu-se unii pe al ii n amabilit i. n lift, ghidul lui Kimche i-a explicat acestuia c la primul etaj era centrul de ascultare i comunicare; deasupra i aveau birourile subofi erii. Etajele superioare erau rezervate anali tilor, proiectan ilor i personalului opera ional. Departamentul de Cercetare i Dezvoltare se ntindea pe un ntreg etaj. La ultimul etaj erau birourile directorului general i cele ale adjunc ilor s i. Kimche a fost instalat la un loc cu organizatorii i strategii. Biroul s u era dotat ca i toate celelalte: un birou ieftin de lemn, un seif de o el cu o singurcheie, un telefon negru i o carte de telefon a anta-ja ilor, pe care scria A nu se lua." O f ie de covor completa dot rile interioare. Camera era vopsit ntr-un verde-oliv i avea o vedere panoramic a ora ului. Dup 13 ani de cnd fusese dat n folosin , sediul trebuia renovat; vopseaua cr pase ici-colo, iar mobilierul trebuia i el schimbat. ns , n ciuda acestor neajunsuri, David Kimche sim ea c sosise ntr-o perioadagitat . Meir Amit era pe punctul de a pleca, urmat la scurt timp de Rafi Eitan i de al i ofi eri superiori Mossad. Kimche a ajuns n scurt timp s - i dea seama de ticurile colegilor: analistul care i ncepea fiecare apreciere prin cuvintele: este o manevr european , la fel de cunoscut ca i Clausewitz nsu i"; eful departamentului care semnala o ac iune ndesndu- i tutun n pip ; cnd fumul alb ncepea s ias , decizia era deja luat ; strategul care i ncheia de fiecare datexpunerea spunnd c spionajul este o form de educare continu a sl biciunilor umane. To i ace tia erau oameni care i c tigaser numele pe drept cuvnt i care ntmpinau cu bucurie entuziasmul lui Kimche i capacitatea acestuia de a ntoarce o idee pe toate p r ile. De asemenea i-au dat seama cacesta n elegea pe deplin c demascarea inten iilor du manilor e tot att de important ca perpetuarea celor ale Mossad-ului. O parte din treaba sa era supravegherea evenimentelor din Maroc; acolo nc mai era un num r important de evrei care tr iau sub regimul aspru al Regelui Hassan1. ntr-o ncercare de a le face via a mai u oar , Meir Amit a pus la punct o rela ie de lucru" cu temutul serviciu secret al monarhului, g sind o cauzcomunn ncercarea nl tur rii de la putere a pre edintelui egiptean Nasser, a c rui urpentru Israel era egalatdoar de aceea fa de rege. Nasser vedea n monarh opreli tea n calea mplinirii visului s u de a stabili o coali ie arabputernic , de la Canalul de Suez i pn pe coasta atlantica Marocului. Amenin area unei astfel de coali ii l-a ndemnat pe Meir Amit s -i antreneze pe oamenii regelui n tehnici de contraspionaj i interogare, metode ce se apropiau foarte mult de tortura sofisticat . n Maroc supravie uia o opozi ie pe ct de mic pe att de nendur toare, condus de Mehdi Ben-Barka. Kimche a cercetat trecutul lui Ben-Barka: ndrum torul loial al regelui; cndva pre edintele adun rii consultative a Marocului, un parlament f rnici o putere legislativ , care aproba tacit ac iunile din ce n ce mai asupritoare ale lui Hassan mpotriva popula iei, n cele din urm , Ben-Barka a devenit singura voce a opozi iei mpotriva lui Hassan. De nenum rate ori Ben-Barka a reu it s scape i s

nu fie capturat de oamenii regelui, ns tiind c era numai o chestiune de timp pn s fie prins, carismaticul fost profesor de scoal a fugit n Europa. De acolo a continuat spun la cale r sturnarea lui Hassan. De douori, rezistenta micdar eficienta lui Ben-Barka n Maroc a fost pe punctul de a reu i prin atentate cu bombmpotriva monarhului, nfuriat, Hassan a ordonat ca Ben-Barka sfie judecat n contumacie i s fie condamnat la moarte, iar Ben-Barka a r spuns prin noi atacuri mpotriva regelui. n mai 1965, Hassan a cerut ajutor Mossad-ului. Sarcina de a evalua aceast cercetare i-a revenit lui David Kimche. n aceea i lun , acesta a mers la Londra cu pa aportul s u britanic, n aparen , era n concediu, n realitate i ducea la ndeplinire planurile. Dotat cu un al doilea pa aport britanic perfect falsificat, furnizat de c tre un sayan, i cu o viz pentru Maroc, Kimche a zburat la Roma; acolo a petrecut o zi vizitnd ora ul mi care f cutpentru a vedea dac este urm rit i de acolo a plecat n Maroc. Pe aeroportul din Rabat a fost ntmpinat de c tre Muhammed Oufkir, temutul ministru de interne, n acea noapte, n timpul unei cine nsufle ite de prezen a celor mai bune dansatoare din buric din ar , Oufkir a spus ce vroia regele: capul lui Ben-Barka. F cnd dovadde umor i de apreciere fa de istoria evreilor, Oufkir a ad ugat: La urma urmei, evreica voastr Salomeea i-a cerut Regelui Irod capul unui intrigant." Kimche a spus cde i acest lucru era ntr-adev r corect, chestiunea nu depindea de el. Oufkir trebuia s -l nso eascn Israel. A doua zi, cei doi au zburat la Roma, de unde au luat o curspn la Tel Aviv. Meir Amit i-a ntlnit ntr-o ascunz toare. A fost politicos dar precaut. I-a spus lui Kimche cnu era prea ncntat" de ideea de a face treaba murdara lui Oufkir, i a insistat ca implicarea sfie doar n faza preg titoare." F r tirea lui Meir Amit, Oufkir stabilise deja cu o parte din cadrul serviciului secret francez, SDECE, s -l ucidpe Ben-Barka n cazul n care acesta ar fi putut fi ademenit afar din fort rea a" n care locuia la Geneva, i chiar peste grani a cu Elve ia, n Fran a, nc ov itor, Meir Amit a insistat ca primul ministru Levi Eshkol s autorizeze implicarea Mossad-ului. Primul ministru a fost de acord. Mossad-ul s-a apucat de treab . Un katsa n scut n Maroc a plecat la Geneva i s-a infiltrat n cercurile lui Ben-Barka. Dup cteva luni, agentul a lansat cu grij ideea car avea ca prieten un milionar france^ de treab , care ar vrea s -l vad pe Regele Hassan nl turat, pentru ca Marocul s devin un stat cu adev rat democratic. Kimche venise cu ideea. Pe 26 octombrie 1 965, acesta a aflat c Ben-Barka, parc presim ind ceva, era pe punctul de a pleca la Paris. Centrul Mossad de comunica ii i-a trimis lui Oufkir la Maroun un mesaj codificat. A doua zi, ministrul i o mic echip de ofi eri de securitate au zburat la Paris. n aceea i noapte, ministrul a primit vesti de la partea francez implicat . Preocupat c fusese exclus de la edin , agentul Mossad care l nso ise pe Ben-Barka la Paris I-a sunat pe Kimche de la un telefon sigur pentru a-i cere instruc iuni. Kimche s-a sf tuit cu Meir Amit. n cuvintele de mai trziu ale acestuia din urm , ambii au fost de acord cceva nasol se pune la cale, i e mai bine sst m de o parte." n seara urm toare, cnd Ben-Barka ajunse la restaurantul din cartierul St. Germaine pentru cin , o camionet de supraveghere SDECE era deja parcat n fa a localului. Acesta credea c se va ntlni cu milionarul. Dup ce a a teptat o or degeaba, Ben-Barka a plecat, n momentul n care a p it pe trotuar, doi agen i SDECE l-au nghesuit n

camionet . De aici au pornit spre cartierul Fontenay-le-Vicomte, unde SDECE obi nuia s - i interogheze din cnd n cnd suspec ii. Pe tot parcursul nop ii, Oufkir a supravegheat interogatoriul i torturarea lui Ben-Barka, pn n zori cnd acesta, epuizat, a fost executat. Oufkir a fotografiat victima nainte de a fi ngropat n gr dina vilei. Ministrul a zburat apoi acascu filmul pentru a i-l nmna regelui. Cnd cadavrul a fost descoperit, revolta francezilor a ajuns pn la urechile pre edintelui. Charles de Gaulle a cerut o investiga ie f r precedent care a dus la demiteri masive n rndul SDECE. Directorul serviciului, dornic s men in colegialitatea ntre servicii, s-a str duit s innumele Mossad-ului n afara scandalului, nsde Gaulle, care nu era un prieten al Israelului, era convins c evreii erau implica i. Le-a spus asisten ilor s i c opera iunea purta amprenta Tel Aviv-ului." Numai israelienii, izbucni acesta, pot da dovadde atta lips de respect fa de legile interna ionale, n acest fel s-a pus cap t unei rela ii cndva apropiate ntre Fran a i Israel, stabilite n 1956 n timpul R zboiului Suez-ului. De Gaulle a ordonat imediat oprirea transporturilor de arme c tre Israel i a ncet rii cooper rii de orice fel ntre servicii. Meir Amit avea sresimtmult timp consecin ele. Pentru Kimche, Era ceva eroic n felul n care Meir Amit a f cut fat situa iei. Ar fi putut da vina pe mine sau pe al ii implica i n opera iune, n schimb, a insistat sia totul asupra sa. Era un adev rat lider." Guvernul primului ministru Eshkol, criticat de Paris, s-a distan at fatde directorul Mossad. Alte critici au venit de la cineva la care nimeni nu se a teptase. Cu ct Meir Amit sus inea c rolul Mossad-ului a fost marginal", c nu a f cut dect s furnizeze cteva pa apoarte i s nchirieze ni te ma ini," cu att predecesorul s u, Isser Harel, sus inea c pe vremea lui, afacerea Ben-Barka nu s-ar fi petrecut. Meir Amit l-a avertizat pe primul ministru c dac lucrurile continuau n felul acesta, amndoi vor avea de suferit. Eshkol a r spuns alc tuind o comisie de cercetare, condus de Golda Meir, pe atunci ministru de externe. Comisia a conchis c Meir Amit trebuie s - i dea demisa, ns acesta a refuzat, insistnd ca i Eshkol s fac la fel. A urmat impasul. Abia un an mai trziu Meir Amit i-a dat seama c nu va mai avea probleme din cauza mor ii lui Ben-Barka. nsi-a fost aproape fatal . La acea dat , pe Kimche l preocupa deja o altproblem . Palestinienii antrenaser n secret o unitate comando n scopul de a ataca un punct slab al securit ii, lucru pe care nici Mossad-ul nu-l anticipase: deturnarea de avioane de capacitate mic . O datce un avion f cea escal , avea sfie dus ntr-o ar arab neutr . Acolo pasagerii urmau s fie inu i pentru r scump rare fie pentru sume mari de bani, fie pentru a fi schimba i pe prizonieri arabi inu i n Israel. Un bonus l constituia publicitatea ce urma sfie f cutn ntreaga lume cauzei OEP. n iulie 1968, o curs El Al a fost deturnat de c tre algerieni. Mossad-ul a fost uimit de ndr zneala opera iunii. O echipkatsa a zburat n Algeria n timp ce Kimche i al i exper i lucrau aproape non-stop pentru a pune la punct o strategie prin care s -i elibereze pe pasagerii ngrozi i, ns orice ncercare de a ataca avionul era mpiedicat de prezen a echipelor interna ionale de reporteri venite la fa a locului. Kimche a sugerat s se trag de timp n speran a c povestea i va pierde din actualitate i c astfel agen ii katsa vor putea n sfr it, ac iona, ns terori tii anticipaser aceast mi care i ncepuser s fac amenin ri ngrozitoare n cazul n care nu le erau ndeplinite cerin ele: eliberarea de inu ilor palestinieni din nchisorile israeliene. Guvernul algerian i sus inea pe terori ti. Kimche i-a dat seama: Eram prin i ntre ciocan i

nicoval ." A fost unul dintre cei care au propus cu jum tate de gur ca de inu ii s fie da i n locul pasagerilor, tiind foarte bine ce urm ri va avea o astfel de ac iune, n felul acesta erau ncurajate noi deturn ri. De asemenea, cauza OEP avea sfie intens mediatizat . Israelul ncepuse s stea n defensiv . La fel f cuser i guvernele din vest care nu aveau nici un r spuns la astfel de ac iuni teroriste. i totu i, ce puteam s facem n afarde a sta ca pe ghimpi n a teptarea urm toarei deturn ri?" i iat c au mai urmat, fiecare fiind mai bine gndit dect cea dinainte, n scurt timp nc6 avioane au fost deturnate de terori ti care nu erau numai exper i n a ascunde arme i explozibil la bordul navei, dar care tiau i smanevreze astfel de avioane, n de ertul libian exersaser schimbul de focuri n cabina avionului, tiind c El Al angajase g rzi narmate pe rutele sale una din primele mi c ri pe care Kimche le-a propus. Tot el prev zuse c terori tii vor cunoa te legile diverselor ri n sau din care vor zbura, a a cdac ar fi s fie captura i, alia ii lor sle poatfolosi pentru a-i elibera prin negocieri sau amenin ri. Kimche tia cMossad-ul avea neap ratnevoie de un incident prin care serviciul s -i nving pe terori ti. Kimche i dorea o opera iune al c rei rezultat segaleze laudele c p tate de Israel n urma r pirii lui Adolf Eichmann. Incidentul de care avea nevoie trebuia s fie extrem de dramatic, de periculos i aproape imposibil de realizat. La 26 iunie 1976, un avion al Air France de pe ruta Paris Tel Aviv, plin de pasageri evrei, a fost deturnat dup o escal pe Aeroportul Atena, cunoscut pentru slaba securitate. Terori tii erau membri ai grup rii extremiste Wadi Haddad i cereau dou lucruri: eliberarea a 40 de palestinieni din nchisorile israeiiene i a nc 12 compatrio i nchi i n Europa; i eliberarea a doi terori ti germani aresta i n Kenya, unde ncercaser s doboare un avion El Al cu o rachet Sam-7, n timp ce acesta decola de pe Aeroportul Nairobi. Dup o oprire la Casablanca, i f r permisiunea de a ateriza la Kartoum, avionul a zburat la Entebbe, n Uganda. De acolo terori tii au anun at cnava urma s fie aruncat n aer, cu pasageri cu tot, dacnu le vor fi ndeplinite condi iile. Data limitera 30 iunie. La Tel Aviv, n edin e de cabinet cu u ile nchise, mult l udata imagine publica neced rii n fa a terorismului se diminua. Mini trii erau pentru eliberarea de inu ilor OEP. Primul ministru Rabin a ntocmit un raport Shin Bet pentru a ar ta c eliberarea de criminali condamna i nu era f r precedent. eful statului major, Mordechai Cur, a anun at cnu putea recomanda o ac iune militar din cauza insuficien ei cadrelor din Entebbe. n timp ce dezbaterile tensionate continuau, s-a aflat cevreii din avion fuseser separa i de ceilal i pasageri ace tia din urm fuseser elibera i iar acum se ndreptau spre Paris. Asta era exact ce a tepta Mossad-ul. Yitzhak Hofi, directorul serviciului, n momentul s u de glorie, a pledat sus i tare pentru nceperea unei ac iuni de salvare. A scos din arhiv planul pe care Rafi Eitan l urmase pentru capturarea lui Eichmann. Existau similitudini ntre cele douac iuni: Rafi Eitan i echipa ac ionaserdeparte de cas , ntr-un mediu ostil. Au mizat pe cacialma i pe improviza ii faimosul tupeu evreiesc. Acest lucru se mai putea repeta. Asudat, r gu it de attea pledoarii i alterca ii, Hofi str b tu cabinetul cu o privire absent . Dac ne l s m oamenii smoar , nseamn csuntem pierdu i. Nici un evreu nu va mai fi n siguran nic ieri n lume. Iar Hitler s-ar bucura pe lumea cealalt . Foarte bine", spuse n cele din urmRabin. Sncerc m."

Ca i Kimche, fiecare strateg i organizator din Mossad a fost mobilizat. Primul pas era deschiderea unei leg turi telefonice directe secrete ntre Tel Aviv i Nairobi; Hofi puse n practic leg tura secret dintre Mossad i omologii kenieni, ac iune ini iatde Meir Amit. Aceasta a nceput imediat sse dovedeasc folositoare. Sase agen i katsa au plecat la Nairobi unde au fost ad posti i ntr-o ascunz toare a serviciului secret kenian. Ace tia aveau sfie capul de pod al atacului principal. O mare problem o constituia ajungerea la Entebbe. OEP f cuse din aeroport propriul punct de acces n Uganda, de unde Organiza ia i conducea opera iunile mpotriva regimului de suprema ie al albilor pro-israelieni din Africa de Sud. Dup ruperea rela iilor diplomatice cu Ierusalimul n 1972, Idi Amin, dictatorul despotic al Ugandei, d duse OEP-ului re edin a ambasadorului israelian drept sediu. Kimche trebuia s tie dacOEP mai era n ar . Gherilele antrenate de palestinieni erau o for extrem de puternicpe care ar fi trebuit so nving n scurtul r stimp acordat misiunii de salvare: for ele israeliene nu- i permiteau sfie la sol dect timp de cteva minute, altfel riscnd un puternic contraatac. Kimche trimise cu barca de la Nairobi doi agen i katsa pe Lacul Victoria. Au acostat n apropiere de Entebbe i au g sit sediul OEP p r sit, palestinienii tocmai plecasern Angola. Apoi, printr-un noroc nea teptat, de care orice opera iune are nevoie, unul dintre ofi erii de securitate kenian care i nso ise pe agen ii katsa afl c unul dintre cei care i p zea pe ostatici era chiar rud cu nevast -sa. Kenianul a fost ajutat sintre pe aeroport unde v zu cto i pasagerii erau n via , ns cei 15 terori ti care-i p zeau, p reau foarte agita i. Informa ia a fost transmisprin radio la Tel Aviv. n acest timp, al i doi katsa, ambii pilo i profesioni ti, au nchiriat un Cessna i au zburat de la Nairobi, aparent pentru a fotografia Lacul Victoria pentru o bro urde vacan . Avionul a trecut exact pe deasupra Aeroportului Entebbe, putnd astfel s fotografieze pista i cl dirile nvecinate. Filmul a fost trimis la Tel Aviv. Acolo, Kimche a propus nco strategie pentru a-i induce pe terori ti n eroare. Dup cteva telefoane date la re edin a lui Amin, negociatorii israelieni din Tel Aviv au dat de n eles c guvernul era gata s accepte condi iile terori tilor. Un diplomat al unui consulat european din Uganda a fost folosit pentru a da credibilitate acestei capitul ri aparente; n prealabil fusese verificat n secret dacputea negocia n termeni acceptabili pentru terori ti. Kimche i-a spus mesagerului: Nu trebuie s fie ceva nici prea njositor pentru Israel dar nici imposibil de acceptat de c tre terori ti." Diplomatul se ndrepta n grabspre aeroport, preg tindu- i cuvintele, n acest timp, opera iunea se apropia de sfr it. Un Boeing 707 israelian neinscrip ionat, care avea s fie folosit pe post de spital, ateriza pe Aeroportul Nairobi, condus de pilo i IDF. ntre timp, 6 agen i katsa ncercuiser aeroportul; fiecare era echipat cu un radio de naltfrecven i un dispozitiv electronic de bruiere a radarului din turnul de control. Era pentru prima dat cnd acesta din urm era folosit n astfel de condi ii. Cincizeci de para uti ti israeiieni, profitnd de ntuneric, ie ir din avionul spital i se ndreptar n vitez spre Lacul Victoria. Umflndu- i hrcile de cauciuc, traversarapa, i r masern a teptare n apropierea rmului ugandez, gata n orice moment satace Aeroportul Entebbe. La Tel Aviv, echipa de salvare fusese antrenat la perfec ie; la momentul potrivit, un grup de transportoare C-130 Hercules a traversat Marea Ro ie, spre sud; dupce i-a f cut plinul la Nairobi, au zburat exact pe deasupra copacilor, ateriznd apoi pe Aeroportul Entebbe.

Aparatele de bruiaj au func ionat impecabil. Autorit ile aeroportului nc mai ncercau s afle ce se ntmplase cnd cele 3 transportoare Hercules i avionul-spital au aterizat. Cteva comandouri au dat buzna n cl dirile unde erau inu i ostaticii. La acea dat nu mai r m seserdect evrei. Celelalte na ionalit i fusesereliberate de Amin care i d dea aere de actor principal pe scena lumii. Para uti tii care a teptau s intervin nu au mai fost chema i. Au traversat napoi lacul i s-au ntors la Nairobi. De acolo au fost lua i de un alt transport israelian i du i acas . n 5 minute cu 2 minute mai repede dect timpul prev zut ostaticii au fost elibera i i to i terori tii omor i, mpreuncu 16 solda i ugandezi care i p zeau pe prizonieri. Echipa de interven ie a pierdut un singur om, locotenentul colonel Yonatan Netanyahu, fratele mai mare al viitorului prim ministru, Benyamin Netanyahu. Acesta urma sspuncatitudinea sa intolerantfa de terori ti era legatde moartea lui Yonatan. Au mai murit i 3 ostatici. Dorin a lui Kimche de a avea presa de partea sa n urma ripostei date terori tilor a fost mai mult dect ndeplinit . Eliberarea de la Entebbe a constituit un episod care, chiar mai mult dect capturarea lui Adolf Eichmann, a nceput sfie v zut ca o carte de vizita Mossad-ului. Cu timpul, Kimche s-a implicat din ce n ce mai mult n ac iunile Mossad-ului contra OEP. Aceast lupt pe via i pe moarte avea loc dincolo de grani ele Israelului, pe str zile ora elor europene. Kimche era unul dintre strategii ce preg teau terenul pentru asasinii antrena i de Mossad kidonii. Ace tia ac ionau la Paris, Munchen, Cipru i Atena. Pe Kimche crimele nu-l impresionau ctu i de pu in; era ca pilotul unui bombardier care nu vede unde cad bombele. Moartea contribuia la men inerea unui sentiment de invincibilitate n interiorul Mossad-ului: informa iile deosebite pe care le primeau de la strategi f ceau ca agen ii kidon sfie mereu cu un pas naintea inamicului. ntr-o diminea , Kimche sosi la serviciu i i g si colegii ntr-o stare de soc. Unul dintre cei mai buni katsa fusese asasinat la Madrid de un pu ca OEP. Uciga ul era contactul prin care israelianul sperase s p trund n grupul de terori ti. ns acum nu era timp de doliu. Fiecare agent disponibil trebuia s r spund cu aceea i moned . Pentru Kimche, acestea erau momente n care nu se mai putea vorbi de mildin partea nim nui." Tensiunea permanent contribuia la g sirea de noi c i de infiltrare n OEP i la descoperirea de detalii care sfacposibilasasinarea liderilor. Dup p rerea lui Kimche, dac tai capul, atunci nici coada nu mai mi c ." Primul cap de pe lista kidonilor era Yasser Arafat. Prin 1973, o alt amenin are mult mai serioas , ncepuse s -l preocupe pe Kimche: posibilitatea unui al doilea r zboi de propor ii cu arabii, dus de Egipt mpotriva Israelului, nsMossad-ul nu era dect un glas izolat n corul serviciilor secrete israeliene. Temerile lui Kimche, sus inute i de superiorii s i, au fost respinse categoric de Aman, serviciul de contrainforma ii. Strategii au subliniat cEgiptul tocmai expulzase cei 20.000 de consilieri militari ru i, ceea ce trebuia interpretat ca un semn clar c pre edintele Egiptului, Anwar Sadat, c uta o solu ie politic n Orientul Mijlociu. Kimche tot nu era convins. Cu toate informa iile care i treceau prin mn , acesta devenea din ce n ce mai sigur c Sadat avea s -i ia prin surprindere i asta pur i simplu pentru ccererile arabilor ar fi imposibil de acceptat de c tre israelieni: Egiptul vroia napoi teritoriile ocupate i crearea unui stat palestinian n Israel. Chiar dacaceste condi ii ar fi fost

ndeplinite, Kimche era de p rere cOEP i-ar continua totu i campania sngeroasde ngenunchere a Israelului. Nelini tea lui Kimche crescu i mai mult cnd afl c Sadat i-a nlocuit ministrul de r zboi cu un personaj mult mai agresiv, a c rui prim mi care a fost s nt reascap rarea Egiptului n zona Canalului Ae Suez. Comandan ii egipteni mergeau regulat n alte capitale arabe Dentru a- i asigura sprijinul. Sadat semn apoi cu Moscova un nou contract de achizi ionare de armament. Pentru Kimche, semnele erau mai mult dect amenin toare: Problema nu se mai punea dac , ci n ce zi va ncepe r zboiul." ns efii serviciilor de spionaj de la Aman continuau s ignore avertismentele Mossad-ului. Ace tia le-au spus comandan ilor IDF c , de i r zboiul p rea s nceap , vor avea m car un avertisment cu 5 zile nainte," mai mult dect suficient pentru ca avia ia militar israelians repete victoria R zboiului de Sase Zile. Kimche a replicat c n mod sigur arabii au nv at ceva din gre eli. S-a trezit catalogat drept membru al unui Mossad obsedat de r zboi," acuza ie care nu se potrivea deloc unui om care- i cnt rea fiecare cuvnt. Nu putea face dect s urm reascpreg tirile egiptenilor i sncerce s deduc data atacului. C ldura sufocant din august 1973, la Tel Aviv, f cu loc unui septembrie r coros. Ultimele rapoarte ale agen ilor katsa referitoare la Canalul de Suez ar tau c preg tirile egiptenilor erau pe terminate. Geni tii f ceau ultimele modific ri ale pontoanelor pentru ca trupele i blindatele s poattrece apa. Cnd Mossad-ul l-a convins pe ministrul de externe al Israelului s ridice problema acestor preg tiri ngrijor toare la ONU, reprezentantul egiptean a r spuns lini titor c aceste activit i fac parte din rutin ." Pentru Kimche, cuvintele aveau aceea i credibilitate" ca i cele rostite de ambasadorul Japoniei la Washington n ajunul atacului asupra Pearl Harbour-ului. i totu i, explica ia egipteanului a fost acceptat de Aman. Spre mirarea crescnd a lui Kimche, pn n octombrie, oriunde i arunca privirile iscoditoare, vedea din ce n ce mai multe semne de pericol; Libia tocmai na ionalizase companiile occidentale de petrol; n statele din Golf produc toare de petrol se vorbea despre ntreruperea livr rilor spre vest. Cu toate acestea, strategii de la Aman continuau s interpreteze lamentabil mi c rile arabilor. Cnd nave ale avia iei militare israeliene au fost atacate de MIG-uri deasupra Siriei incident rezultat cu victoria IDF datorat cuno tin elor dobndite de pilo i n urma furtului MIC-ului din Irak doborrea celor 12 aparate de zbor siriene a fost v zut de Aman ca o dovadn plus c , dacarabii pornesc vreodatr zboiul, vor fi nvin i la fel de u or ca i de data aceasta. n noaptea de 5 spre 6 octombrie, Mossad-ul primi cea mai izbitoare dovad de pn atunci c ostilit ile erau iminente, i c totul putea ncepe n numai cteva ore. Agen ii katsa i informatorii din Egipt raportaserc naltul Comandament Militar al Egiptului trecuse la alert de gradul 0. Dovezile nu mai puteau fi ignorate. La ora 6:00 A.M., directorul Mossad, Zvi Zamir, s-a reunit cu efii serviciilor secrete n Ministerul Ap r rii. Cl direa era aproape pustie: era Yom Kippur, cea mai mare s rb toare evreiasc , zi n care toatlumea se odihne te, cnd toate serviciile publice, inclusiv postul de radio na ional, nu lucreaz . Radioul fusese ntotdeauna mijlocul de mobilizare a rezervi tilor n cazul unei urgen e na ionale. n cele din urm , guvernul, mpins la ac iune de dovezile incontestabile prezentate de Mossad, ac iona alarmele pe tot teritoriul

Israelului anun nd c un atac dublu din partea Siriei n nord i a Egiptului n sud avea s anihileze Israelul. R zboiul a nceput la ora 1:55 P.M. ora local , n timp ce Cabinetul israelian era ncn edin a de urgen asigurat de strategii de la Aman c ostilit ile nu vor ncepe nainte de 6:00 P.M. Ora s-a dovedit a fi o simpl presupunere. Dup ncetarea r zboiului, nc o dat clar c tigat de Israel, n e aloanele superioare de la Aman au avut loc schimb ri masive. Mossad-ul se dovedise din nou superior tuturor celorlalte servicii secrete israeliene, cu toate c i aici avuseserloc modific ri: Zamir fu nl turat din func ia de director general pe motiv c nu a fost suficient de insistent fa de omologii de la Aman. Locul s u a fost luat de Yitzhak Hofi. Kimche primi aceast numire cu sentimente contradictorii, n anumite privin e, Hofi era f cut din acela i aluat cu Meir Amit: aceea i inut semea , aceea i experien de front, acela i caracter sarcastic i aceea i imposibilitate de a-i suporta pe pro ti, nsHofi spunea lucrurile att de direct nct devenea grosolan, iar tensiunile dintre el i Kimche ncepuser ncde pe vremea cnd ace tia se ocupau i de antrenamentul recru ilor, la centrul de antrenament al Mossad-ului. Cu mentalitatea sa de kibbutz", nu ar ta nici un fel de r bdare fat de gndirea intelectualnceat a lui Kimche i fa de accentul britanic rafinat cu care acesta se adresa cadrelor, ns acum Kimche nu mai era doar un agent experimentat ci i adjunctul lui Hofi. Fusese promovat n func ia de adjunct al directorului general cu pu in timp nainte de plecarea lui Zamir. Att Hofi ct i Kimche au fost de acord c trebuie s pun deoparte nen elegerile personale i saibgrijca Mossad-ul sac ioneze n continuare cu eficien maxim . Kimche primise una dintre cele mai grele sarcini din Mossad: i s-a ncredin at conducerea sectorului libanez". R zboiul civil ncepuse n aceast ar la doi ani dupR zboiul de Yom Kippur, iar la data la care Kimche prelua conducerea sectorului," libanezii cre tini se luptau pentru o cauz pierdut . La fel cum, cu ani n urm , Salman se dusese la ambasada israelian din Paris pentru a ncepe opera iunea de furt a MIG-ului, la fel n septembrie 1975, un emisar al cre tinilor ceruse Israelului s le livreze arme pentru a se ap ra. Cererea a ajuns pe biroul lui Kimche care a v zut n asta un prilej pentru ca Mossad-ul s p trund n re eaua libanez . I-a spus lui Hofi c din punct de vedere politic, logic ar fi s -i sus in ntr-o oarecare m sur pe cre tini mpotriva musulmanilor care juraser sdistrugIsraelul, nco dat propunerea era acceptat . Evreii urmau s le dea cre tinilor suficiente arme ca s se apere de musulmani, ns nu suficiente pentru a constitui un pericol pentru Israel. Mossad-ul a nceput slivreze arme din Israel n Liban. Apoi Kimche a plasat ofi eri Mossad n interiorul conducerii cre tine. Ace tia ajutau n aparen la instruire militar , n realitate, ofi erii i transmiteau n permanen lui Kimche informa ii cu ajutorul c rora acesta era mereu la curent cu desf urarea r zboiului civil. Informa i i le au ajutat Mossad-ul s lanseze o serie de atacuri reu ite asupra fort retelor OEP din sudul Libanului. ns rela iile serviciului cu cre tinii s-au r cit n ianuarie 1976, cnd liderii acestora au solicitat ajutorul armatei siriene mpotriva Hezbollah-ului pro-iranian. Aceastgrupare era v zut n Damasc drept o amenin are. n cteva zile, mii de trupe siriene experimentate erau n Liban, ndreptndu-se spre grani a cu Israelul. Mult prea trziu ns , cre tinii i-au dat seama c , dupspusele lui Kimche au f cut ntocmai ca Scufi a Ro ie care l-a crezut pe lup."

nc o dat cre tinii libanezi au cerut ajutorul Mossad-ului. ns Kimche i-a dat seama cre eaua construitde el pentru alimentarea cu arme nu era suficient . Era nevoie de o opera iune israelian de logistic n toatregula. Zeci de tancuri IDF, rachete anti-tanc i alte arme au fost trimise cre tinilor, n Liban, r zboiul civil ncepuse s scape de sub control. Profitnd de ocazie, Kimche i-a nceput propria lupt mpotriva du manului num rul unu al Israelului, OEP. n curnd aceasta s-a extins i asupra shiitilor libanezi. Libanul devenise terenul de antrenament unde Mossad-ul i perfec iona tacticile, nu numai pentru asasinate, dar i pentru r zboiul psihologic. Erau zile fericite pentru agen ii care ac ionau n afara cl dirii mohorte de pe bulevardul King Saul. n interiorul cl dirii, rela iile dintre Kimche i Hofi se stricau pe zi ce trece. Se zvonea c ncepuser s aib nen elegeri violente cu privire la detalii opera ionale; c Hofi se temea c adjunctul vroia s -i ia locul c Kimche credea cnu era destul de apreciat pentru contribu ia enormpe care o aducea. Nici pn n ziua de azi Kimche nu vrea sdiscute astfel de aspecte, fiind de p rere c atunci cnd comentezi un zvon i dai credibilitate." n 1980, ntr-o diminea de prim var , David Kimche i-a folosit crdul de acces nelimitat, care nlocuise cele douchei, pentru a intra n cl dire. Ajungnd n birou, a aflat c Hofi vroia s -l vad numaidect. Kimche se ndrept spre biroul directorului general, cioc ni i intr , nchiznd u a n urma sa. Ce a urmat a intrat n legenda Mossad-ului un episod cu voci din ce n ce mai ridicate, cu acuza ii i contra-acuza ii. Cearta a durat 20 de minute tensionate. Cnd spiritele s-au lini tit, Kimche a ie it din birou t cut. Cariera sa n cadrul Mossad-ului luase sfr it, ns activitatea sa de spionaj pentru Israel avea scontinue pe o zoncunoscutStatele Unite. De data aceasta nu mai avea sfie vorba de furt de materiale nucleare, ci de un scandal care mai trziu a fost cunoscut sub numele de Irangate. Dup ce o vreme s-a gndit ce putea face mai departe, David Kimche a acceptat o func ie de director n Ministerul de Externe al Israelului. Postul se potrivea perfect cu capacitatea sa de a se implica i de a ie i cu brio din anumite situa ii, l se oferea astfel ocazia s ias n eviden pe arena interna ional , dep ind cu aceastocazie grani ele Libanului. n Statele Unite, saga pre edintelui Nixon i afacerea Watergate ajunseser ntr-un punct f r ntoarcere, l snd CIA acoperit de suspiciuni, a a cum nu mai fusese de la moartea pre edintelui Kennedy, c ci din ce n ce mai multe dovezi ie eau la ivealcu privire la activit ile Agen iei din timpul administra iei Nixon. Kimche a studiat fiecare aspect al dramei, nv nd lec iile ce trebuiau re inute n urma unei c deri care n-ar fi trebuit s aib loc niciodat . Adev rul era cNixon nu a f cut bine sp streze acele casete. Dacnu le-ar fi avut probabil c i acum ar fi fost pre edinte." Ceea ce se ntmpla n Iran aspect ce interesa n permanen Israelul l preocupa i pe el. Cu Khomeini i ayatolahii s i fermi pe pozi ie, Kimche a fost de-a dreptul ocat de modul lamentabil n care CIA i Departamentul de Stat interpretasersitua ia. ns la Casa Alb era un nou pre edinte, Ronald Reagan, care promisese un nou nceput pentru CIA. Agen ia, aflase Kimche din surse personale din Washington, avea s devin atuul secret" al lui Reagan n politica extern . La conducerea CIA era William Casey. Instinctiv, Kimche i-a dat seama cacesta nu era de partea Israelului ci era o persoan care la nevoie putea fi manipulat .

Timp de doi ani, Kimche a urm rit ndeaproape opera iunile CIA din Afganistan i America Central . Multe dintre acestea l-au uimit prin amatorism, stilul de modveche i prin cele cteva crime de o deosebit duritate." Apoi nc o dat , Kimche i-a ndreptat aten ia spre Iran i spre ce se ntmplase n Beirut. La cteva luni dup ce Kimche i-a nceput munca n Ministerul de Externe, Israelul a nceput s livreze arme Iranului, cu acordul tacit al Statelor Unite. Evreii le ntinsesero mncu scopul de a sl bi regimul de la Bagdad manevra care f cea parte din tactica demult adoptat i numit de Kimche jocul la ambele capete." Trei ani mai trziu, dou evenimente le-au schimbat planurile. E vorba de masacrul provocat de o masin -bomb n Beirut, cnd 241 de solda i americani au murit. S-a b nuit c serviciul secret iranian era i el implicat. Israelul a fost obligat s opreasc transportul de arme c tre Teheran. Toate acestea au culminat cu r pirea, torturarea $i moartea lui William Buckley, eful sec iunii din Beirut. Imediat dup aceea, al i 7 americani au fost lua i ostatici de c tre grup ri sus inute de Iran. Pentru dura administra ie Reagan, care venise la putere promi nd s desfiin eze terorismul, situa ia cet enilor americani care putrezeau n Beirut, cerea ac iune. De represalii nici nu putea fi vorb ; ideea bombard rii Teheranului, cum propusese Regan, a fost respins chiar i de consilierii cei mai nver una i. O misiune de salvare putea e ua de asemenea, erau de p rere ofi erii Delta Force. Apoi avu loc discu ia dintre pre edinte i Robert McFarlane, un tip foarte zelos, fost soldat n infanteria marin , la acea dat consilier pe probleme de securitate na ional . Kimche i amintea c McFarlane i-a spus cdiscu ia se desf surase n felul urm tor: De ce au nevoie iranienii, domnule pre edinte? Tu s -mi spui mie, Bob. De arme, ca s se batcu irakienii. Atunci sle d m ce vor. Iar n schimb ne lu m napoi oamenii." Reagan i McFarlane n ciuda sfatului lui Casey i al altor directori de servicii secrete americane sus ineau ideea simplist c dndu-le arme iranienilor, aceasta nu ar duce numai la presiuni din partea mula-hilor asupra grup rii din Beirut pentru a elibera ostatici i, dar ar mbun t i i rela iile administra iei cu Teheranul. Dac aveau noroc, pozi ia Moscovei n Iran putea fi i ea sl bit . Totul era preg tit pentru ceea ce urma s fie cunoscut mai trziu sub numele de Irangate. Colonelul de marin Oliver North a fost ns rcinat cu livrarea armelor. North i McFarlane au convenit s exclud CIA din planurile lor. Ambii erau oameni de ac iune. Mentalitatea lor de care pe care" le fusese de folos n Vietnam, iar din cele auzite, i evreii gndeau la fel. Deci, dup cum spunea North, era timpul s aducem Israelul de partea noastr ." Sigur, mai era i dorin a personal de a vizita Tara Sfnt cre tin practicant fiind, lui North i surdea ideea de a c lca pe urmele lui lisus. Noul prim ministru al Israelului, Yitzhak Shamir2, a hot rt c o singurpersoanputea negocia cererea de ajutor a celor de la Washington i n acela i timp sse asigure c interesele Israelului erau protejate. Pe 3 iulie 1983, David Kimche pleca s se ntlneasc la Casa Alb cu McFarlane. Kimche era de p rere cideea de a schimba prizonierii pe arme putea func iona. Acesta ntreb dacCIA participactiv" la opera iune, l s-a spus cAgen ia nu era implicat . La rndul s u, McFarlane l-a ntrebat pe Kimche ct de mult era dispus Mossad-ul s se implice i ad ug : n definitiv, ei sunt cei care v

rezolvtoate problemele" Kimche i-a r spuns cYitzhak Rabin, pe atunci ministrul ap r rii, i Shamir hot rsers exclud Mossad-ul i s lase totul n seama lui. McFarlane fu de acord. Kimche i-a spus cdirectorul Mossad-ului care la acea datera Nahum Admoni, se temea, ca i Casey, cschimbul de arme pentru ostatici era destul de periculos. McFarlane se duse la Spitalul Naval Bethesda pentru a-i prezenta lui Reagan, care tocmai se operase de colon, p rerea lui Kimche. Pre edintele avea o singurntrebare: Putea Kimche s le garanteze cIsraelul avea s in secret toat opera iunea? O singur vorb sc pat putea pune n pericol rela iile pe care Statele Unite le aveau cu alte state arabe pa nice care se temeau deja de radicalismul n cre tere de la Teheran. Kimche sus ine i acum c McFarlane l-a asigurat pe Reagan c Israelul i va men ine pozi ia. Au b tut palma. Kimche s-a ntors n Israel. Dou s pt mni mai trziu era din nou la Washington, n timpul cinei i-a dezv luit lui McFarlane planul s u. Kimche avea s - i aminteasc mai trziu cum s-a desf urat conversa ia: S v dau mai nti vestea bun sau pe cea proast ?" ntreb Kimche pe McFarlane. Pe cea bun . O slivr m noi armele n locul vostru, folosind acelea i c i, ca i alt dat . McFarlane a fost de acord. Datorit metodei lui Kimche, Statele Unite nu aveau nici un contact direct cu Iranul, iar n felul acesta, atitudinea agresiv a administra iei care promisese s in piept terorismului nu avea cum sfie compromis : embargoul impus de Statele Unite Iranului r mnea intact iar ostaticii nu aveau s fie schimba i direct pe arme. i vestea proast ? l iscodi McFarlane. Kimche i spuse c din sursele sale din Iran nu se putea ti sigur dac mulahii puteau saranjeze eliberarea ostaticilor de la Beirut. Radicalii de acolo au sc pat de sub controlul Teheranului," i-a spus acesta gazdei sale. DacMcFarlane a fost dezam git, pe fa nu i s-a citit nimic. A doua zi Secretarul de Stat Ceorge Shultz i-a spus lui Reagan, care revenise la Casa Alb , criscurile erau prea mari. Daciranienii luau armele i apoi d deau totul n vileag pentru a face de rs pe Marele Satana," denumirea pe care mulahii o d duser Statelor Unite? Asta n-ar mpinge Irak-ul i mai mult nspre Uniunea Sovietic ? Dar ostaticii? Li s-ar fi nr ut it i mai mult soarta. Exemplele au continuat toat diminea a. Pe la prnz, Reagan era vizibil obosit. Decizia, o dat luat , a i fost aplicat . Pre edintele a fost de acord cu ideea ca Statele Unite slivreze Israelului alte arme n locul celor pe care Israelul urma sle vndIranului, nco dat , Kimche se ntorcea acas avnd mn liber . Totu i, Shamir a insistat ca fiecare pas, pe ct posibil, sfie f cut n a a fel nct, n cazul vreunei probleme sse poatnega orice implicare." Pentru a garanta acest lucru, Kimche a adunat pentru ini ierea opera iunii o echip de personaje foarte diferite. Printre ei se num ra Adnan Khashoggi, miliardarul saudit al petrolului, care obi nuia s m nnce caviar n piscin i siascu top modele; Manacher Thorbanifer, fost agent n SAVAK faimosul serviciu secret al ahului i care nc se mai comporta ca un spion, convocnd ntlniri la miezul nop ii. Mai era vorba i de misteriosul Yakov Nimrodi, care antrenase agen i pentru Aman i care fusese cndva ata atul militar al Israelului n Iran n timpul domniei ahului. Tot printre ei se mai num ra i Al Schwimmer, t cutul fondator al Israel Aircraft Industries.

Khashoggi a ncheiat un acord care avea s dea tonul la ceea ce urma s se ntmple. Sauditul urma sconduc un consor iu care ar fi pus la ad post Statele Unite n cazul n care Iranul nu- i ndeplinea obliga iile, i n mod asem n tor ap ra Iranul dac armele nu erau conforme cu cerin ele. Pentru aceste garan ii, consor iul urma s primeasc 10% din costul armelor livrate de americani, n schimb, avea sac ioneze i ca un tampon pentru a asigura credibilitatea neimplic rii ambelor guverne n cazul n care lucrurile n-ar fi decurs conform planului. Cu to ii au n eles cacest consor iu nu va accepta sfie controlat de vreo for politic i c va viza mai nti de toate profitul material. La sfr itul lui august 1985, primul transport aerian cu arme pleca de la Tel Aviv i ateriza la Teheran. La 14 septembrie, unul dintre ostaticii americani, reverendul Benjamin Weir, era eliberat la Beirut. pe m surce lucr rile luau amploare, al i juc tori duri" s-au al turat consor iului, printre ace tia num rndu-se i Miles Copeland, fost ofi er CIA care, n ajunul detron rii ahului de la conducerea rii ce urma sa se numeasc mai trziu Republica Islamica Iranului, a trimis agen i CIA n pie ele din Teheran care mp r eau bancnote de 100 de dolari celor care ndr zneau sstrige Tr iasc ahul!" S-au mai implicat i alte figuri misterioase, cum ar fi un fost ofi er al Serviciilor Speciale Aeriene care conducea la Londra o companie ce f cuse cndva Mossad-ului anumite servicii, ntre timp, oficialii din Israel i Washington se f ceau cnu v d nimic. Important era c opera iunea ncepuse sub ochii tuturor i nimeni nu b nuia nimic cel pu in deocamdat . n total, Iranul urma scapete 128 de tancuri americane 200.000 de rachete Katyusha capturate n sudul Libanului 3.000 de rachete aer-aer 4.000 de pu ti i aproape 50 de milioane de cartu e. Din aeroportul Force Base din Arizona, peste 4.000 de rachete TOW au fost transportate c tre Guatemala de unde urmau sporneasc spre Tel Aviv. Din Polonia i Bulgaria au fost trimise 8.000 rachete sol-aer Sam-7, i 100.000 de arme AK-47. China a contribuit cu sute de torpile Silkworm, ma ini blindate i transportoare blindate amfibii. Suedia a donat" obuze de artilerie de 105 mm, iar Belgia rachete aer-aer. Armele au fost expediate cu un certificat care dovedea c Israelul era ara de destina ie. Din bazele militare IDF din De ertul Negev, consor iul a hot rt ca nc rc tura s fie transportat n Iran cu nave de transport charter. Consor iul a primit taxa de nmnare" pentru fiecare lot, Iran-ul pl tind banii n conturi din b nci elve iene. Suma se ridica n final la 7 milioane de dolari. Israelul nu a primit nici o r splat material numai satisfac ia de a vedea acum Iranul i spore te puterea de a ucide mai mul i irakieni n ndelungatul r zboi dintre cele dou ri. Pentru David Kimche acesta era nc un exemplu al motto-ului divide et impera" pe care l sus inea cu t rie. Totu i, instinctele care nu l n elaser niciodati spuneau acum c ceea ce ncepuse ca o opera iune pl cut " era pe cale s scape de sub control. Dup p rerea sa: n acel moment, puterea n consor iu era de inut de cine nu trebuia." Prin aceastopera iune a demonstrat nc o datadev rata politica Israelului: Israelul fusese gata s ajute Statele Unite pentru c fapt recunoscut nu putea supravie ui f r sprijinul Washington-ului n alte zone. Era i un mod de a demonstra c Israelul putea s aib for a de decizie pe scena lumii i s in totul n secret. ns Kimche era de p rere cpe m surce opera iunea de schimbare a ostaticilor pe arme continua, riscurile de aflare a adev rului cre teau tot mai mult. n decembrie 1985 a spus consor iului c nu mai putea s

r mnimplicat n activit ile acestuia invocnd vechiul pretext c cei de la Ministerul Afacerilor Externe i ocupau tot timpul. Consor iul i-a mul umit pentru contribu ia sa, dnd n cinstea lui o mas ntr-un hotel din Tel Aviv, comunicndu-i c noul om de leg tur israelian urma sfie Amiram Nir, activul consilier pe probleme de terorism al lui Peres. Kimche avea s recunoasc mai trziu c n acel moment opera iunea se ndrepta cu pa i repezi spre autodistrugere. Dac exista cineva care putea duce totul de rp , atunci Nir era acela. Fost ziarist, Nir d duse deja dovad c n mod ngrijor tor, confunda spionajul real cu filmele cu James Bond pe care le urm rea. Avea aceea i sl biciune ca i al ii din Mossad, care erau convin i cziari tii le pot fi foarte de folos. CAPITOLUL 8 ORA i monstrul Sinistrul hol al hotelului Palestine-Meridian din Bagdad era ca de obicei n esat de lume n" acea ultim zi de vineri a lunii aprilie 1988, i atmosfera era jovial . Irakul tocmai c tigase o b t lie decisiv mpotriva Iranului n Golful Basra i n elegerea era ca acest r zboi care durase apte ani nsngera i, sajungla final. Unul din motivele pentru care victoria Iranului devenise iminent , putea fi atribuit str inilor care st teau acum n hol, cu sacourile lor bine croite i pantalonii c lca i la dung , cu eternele lor zmbete de comis voiajori de succes. Erau trafican i de arme, veni i s - i vnd ultimele nout i n materie de armament. Ace ti trafican i reprezentau industriile de armament ale Europei, Uniunii Sovietice, Statelor Unite i Chinei. Limba comuna comer ului lor era engleza, pe care o vorbeau ntr-o larg varietate de dialecte. Gazdele lor irakiene nu aveau nevoie de traducere: li se oferea o gam de bombe, torpile, mine i alte dispozitive de distrugere. Bro urile care circulau din mnn mnnf i au elicoptere cu nume desprinse parc din desenele animate: Cavalerul M rii", Vnt cald", Arm sarul M rii". Unul dintre elicoptere Mama mare" avea un mic podule , altul Incredibila ma in " putea ridica n aer un ntreg pluton de solda i. Bro urile prezentau arme care puteau trage pn la 2000 de focuri pe minut, sau puteau lovi o intmi c toare n cea mai neagrbezn , cu ajutorul unui cip computerizat. Orice tip de armera de vnzare. Gazdele vorbeau ntr-un jargon ezoteric, pe care trafican ii l n elegeau: dou zeci pe zi" treizeci la jum tate i minus unu" ceea ce nsemna: dou zeci de milioane de dolari pe zi la livrare, sau treizeci de milioane de dolari pentru un contract, pl tibili jum tate cu banii jos, i restul la data trimiterii armamentului. Toate pl ile se f ceau n dolari americani, valutncfavoritn aceastlume nchistat . Tot acest melanj de dealeri i clien i de vorb la un ceai de ment era supravegheat de ofi eri ai Dalrat AI-Mukhabarat Al-Amah, principalul serviciu irakian de spionaj, controlat de Sabba'a, nsp imnt torul frate vitreg al lui Saddam Hussein. Unii dintre trafican ii de arme se mai aflasern holul hotelului i cu apte ani n urm ntr-o zi complet diferitde cea de azi, cnd gazdele lor, uluite, le-au spus c Israelul, un du man mai periculos dect Iranul, d duse o puternicloviturma inii militare irakiene. De la formarea statului evreu, ntre Israel i Irak existase permanent o stare formal de r zboi. Israelul avea ncredere c for ele sale armate puteau s c tige un r zboi conven ional. Dar n 1977, Mossad-ul

descoperise cguvernul francez care alimenta Israelul cu arme nucleare, i furnizase i Irakului un reactor i asistent tehnic ". Loca ia era AI-Tuweitha, la nord de Bagdad. For ele aeriene israeliene ncepur s pl nuiasc modul de bombardare al zonei, nainte ca reactorul s se umple cu uraniu. Distrugerea sa atunci, ar fi cauzat uciderea n mas i poluare pe scar larg , i ar fi transformat Bagdadul i o nsemnat por iune din Irak ntr-un de ert radioactiv asta ar fi adus condamnarea interna ional a Israelului. Din aceste motive, Yitzhak Hofi, eful Mossad-ului la vremea aceea, s-a opus raidului argumentnd cun atac aerian s-ar fi soldat oricum cu mor i i n rndul tehnicienilor francezi i ar fi dus la izolarea de statele europene pe care Israelul ncerca sle convingde inten iile sale pa nice. Bombardarea reactorului ar fi pus cap t efectiv i manevrelor delicate de convingere a Egiptului n semnarea tratatului de pace. Hofi se trezi dominnd peste un imperiu divizat. Mul i dintre efii lui de departament se certau cnu existaltalternativdect neutralizarea reactorului. Saddam era un du man lipsit de scrupule; o dat ce avea arma nuclear , nu ar fi ezitat s o foloseasc mpotriva Israelului. i n fond, de cnd i f cea griji Israelul pentru nving torii s i prieteni europeni? Doar America era cea care conta, i se zvonea de la Washington cdistrugerea reactorului nu ar fi dat Israelului dect o micpalmpeste mndin partea administra iei americane. Hofi ncerc altceva. Le suger Statelor Unite s foloseasc presiuni diplomatice pentru a convinge Fran a s opreasc exportul reactorului. Washington-ul primi un refuz politicos din partea Fran ei. Atunci, Israelul alesese o cale mai direct . Hofi trimise o echip katsa ntr-un raid deasupra uzinei franceze de la Seine-sur-Mer de lng Toulon, unde se construia miezul reactorului irakian. Acesta fu distrus de o organiza ie de care nimeni nu mai auzise pnatunci Crupul Ecologic Francez", nsu i Hofi alesese numele. n vreme ce francezii se apucaser s construiasc un nou miez, irakienii l-au trimis pe Yahya AI-Meshad, un membru al Comisiei de Energie Atomic , la Paris, saranjeze transportul combustibilului nuclear la Bagdad. Hofi trimise o echips -l asasineze. O parte a echipei patrula pe str zile vecine, iar doi membri ai acesteia au folosit o parolpentru a p trunde n dormitorul lui Al-Meshad. L-au t iat beregata i l-au njunghiat n inim . Camera fu r v it , ca sparcavusese loc un jaf. O prostituat din camera vecinspuse poli i tilor cl servise" pe omul de tiin cu cteva ore nainte de crim . Mai trziu, pe cnd distra un alt client, fata auzise mi c ri suspecte" n camera lui Al-Meshad. Cteva ore mai trziu dupdeclara ia la poli ie, prostituata muri ntr-un accident de ma in . oferul fugi imediat iar ma ina n-a fost g sitniciodat . Echipa kidon se urcntr-un avion al companiei El Al i zburnapoi n Tel Aviv. n ciuda acestei noi lovituri, Irakul, sus inut de Fran a, nu a renun at la eforturile sale de a ajunge o putere nuclear . n Tel Aviv, for ele israeliene i continuau preg tirile proprii n vreme ce capii spionajului se luptau mpotriva permanentelor obiec iuni ale lui Hofi. eful Mossad primi atunci o provocare dintr-o zon nea teptat . Adjunctul s u, Nahum Admoni, veni cu ideea cdistrugerea reactorului nu era necesar , dar c le-ar fi dat celorlal i arabi o lec ie". n octombrie 1980, aceast dezbatere a avut loc n toate ntlnirile cabinetului condus de Menachem Begin. Argumentele cunoscute erau trecute din nou n revist . Treptat, vocea lui Hofi r mnea din ce n ce mai singur . Cu toate acestea el continua s lupte, scriind memorandumuri

dupmemorandumuri, con tient fiind c - i scrie de fapt propriul necrolog profesional. Deja, Admoni nu mai ascundea dispre ul pe care l purta fa de pozi ia lui Hofi. Cei doi, care fuseser prieteni apropia i, devenir simpli colegi distan i. Cu toate acestea, mai trecur ns sase luni de conflict amar ntre cei doi efi Mossad, pncnd cartierul general aprobatacul din 15 martie 1981. Atacul fu o oper de art a tehnicii militare. 8 bombardiere F-16 escortate de 6 interceptoare de zbor F-15 au zburat la nivelul solului peste Iordania, nainte sse ndrepte c tre Irak. Au ajuns la int n momentul stabilit 5.34 P.M. ora local la cteva minute dup ce echipa de constructori francezi p r sise zona. Bilan ul a fost de 9 mor i. Uzina nuclearfu transformatn ruine. Aparatul israelian de zbor se ntoarse la bazf r probleme. Cariera lui Hofi n Mossad se sfr ise. Admoni i lu locul. Acum, n aceast diminea de aprilie a anului 1988, trafican ii de arme din holul hotelului care cu apte ani n urm comp timiser mpreuncu gazdele lor n stare de oc din cauza atacului israelian nainte svnd Irakului sisteme de radar cu eficien sporitar fi fost uimi i s afle cn holul hotelului se afl i un agent Mossad care i nota numele fiec ruia i ce aveau de vnzare. Cu pu in timp n urm , n acea zi, afacerile din hol fuseserntrerupte de sosirea lui Sabba'a Al-Tikriti, eful Poli iei Secrete irakiene, nso it de g rzile lui de corp. Fratele vitreg al lui Saddam Hussein urcn lift i se ndrept spre apartamentul situat la ultimul etaj. Acolo l a tepta o prostituat nalt , durdulie, adus special de la Paris ca s -l satisfac . Fata fusese bine pl tit , pentru un job att de riscant. Unele fete venite aici nainte, pur i simplu disp ruserdupce Sabba'a terminase cu ele. eful securit ii plecpe la mijlocul dup -amiezii. La scurt timp, din apartamentul vecin cu al prostituatei ie i un tn r nalt, mbr cat cu o hainalbastrde bumbac i pantaloni de sifon. Ar ta bine, u or efeminat, i avea ticul nervos de a- i mngia musta a, sau a- i freca fa a ceea ce-i sporea oarecum vulnerabilitatea. Se numea Farzad Bazoft. n datele nregistrate la sosirea sa n hotel din care o copie fusese trimisca de obicei la biroul lui Sabba'a reie ea c este corespondentul ef al ziarului The Observer ziarul londonez de duminic . Descrierea era inexact : numai reporterii ziaru-|uj trimi i n str in tate se puteau numi coresponden i str ini". Bazoft era un ziarist free-iancer, care, n ultimul an, transmisese ziarului The Observer cteva articole pe tema Orientului Mijlociu. Bazoft le spusese celorlal i ziari ti care se aflau la Bagdad cobi nuia s se dea drept eful coresponden ilor str ini cnd venea n acest ora , pentru c asta i asigura cea mai bun camerde hotel. Aceastminciuninofensivtrecu drept o noudovada spiritului s u ndr zne . Necunoscut colegilor s i de la ziar era o parte ntunecat a personalit ii lui Bazoft, una care i-ar fi putut pune n pericol pe to i, dac motivul ederii lui Bazoft n Bagdad arfi fost vreodat descoperit. Bazoft era spion Mossad. Fusese recrutat dupce, cu trei ani n urmsosise la Londra venind de la Teheran, unde expunerea opiniilor sale asupra regimului Khomeini i pusese via a n pericol. Ca mul i al ii naintea lui, Bazoft g si c Londra este stranie, iar poporul englez cam rezervat, ncerc s - i g seascloc n comunitatea iranian n exil, i pentru o vreme, bogatele sale cuno tin e n domeniul actualei structuri politice din Teheran l f cur bine primit la

mesele acesteia. Dar imaginea acelora i fe e familiare i pierdu savoarea pentru tn rul ambi ios i nelini tit. Bazoft ncepu scaute ceva mai interesant de f cut dect sanalizeze pe toate p r ile tirile sosite din Teheran, ncepu prin a stabili contacte cu du manul Iranului, Irakul. La mijlocul anilor '80 erau mul i irakieni la Londra, care erau bine v zu i deoarece Londra considera Irakul nu numai un importator de baz al produselor sale, dar i o na iune care, sub Saddam Hussein, avea s tempereze amenin toarele accese de fundamentalism islamic ale regimului Khomeini. Bazoft se trezi pion principal" la petrecerile irakiene. Noii lui amfitrioni erau mai relaxa i dect iranienii. Erau de asemenea captiva i de manierele lui elegante i de nesfr itele sale vorbe de duh despre ayatollahii din Teheran. La una din aceste petreceri se afla i un om de afaceri irakian, Abu AI-Hibid. El l asculta pe Bazoft care era u or ame it spre sfr itul serii clamndu- i necontenit ve nica sa ambi ie de a deveni reporter, precum eroii s i Bob Woodward i Cari Bernstein, care l detronaser pe Ayatolahul Khomeini. Deja Bazoft trimitea articole c tre ziarele de mic circula ie ale exila ilor din Marea Britanie. Abu AI-Hibid era un katsa n scut n Irak. n viitorul s u raport c tre Tel Aviv avea sincludo notdespre Bazoft, despre actuala sa ocupa ie i aspira iile sale. Nu era nimic neobi nuit n asta; sute de nume erau trimise la Tel Aviv s pt mnal i toate ajungeau n baza de date a Mossad-ului. Dar Nahum Admoni era acum ef al Mossad-ului i era dornic s dezvolte noi contacte n Irak. Katsa-ul londonez fu instruit s -l cultive pe Bazoft. La mesele lor, Bazoft se plnse lui AI-Hibid c redactorul s u nu-l folosea la ntreaga capacitate. AI-Hibid i sugersncerce sp trundn mass-media britanicde prim mn . AI-Hibid sugerc BBC-ul ar putea fi un punct de plecare. n interiorul acestui concern mediatic se aflau numero i sayanimi, a c ror sarcin consta n monitorizarea programelor imediate privind Israelul i supravegherea persoanelor care lucrau la programele de limb arabale BBC. Nu se va ti niciodat dac vreun sayan a avut un rol direct n angajarea lui Bazoft, dar curnd dupce l-a cunoscut pe AI-Hibid, el a fost angajat de BBC ca sfacmunc de cercetare. S-a descurcat onorabil. Au urmat i alte angajamente. Editorii ajunser la concluzia c se puteau ncrede n Bazoft sle descurce intrigile politice din Teheran. n Tel Aviv, Admoni decise cera vremea sfacurm toarea mi care, n timp ce revela iile privind Irangate c tigau teren n Statele Unite, eful Mossad se hot r sdezv luie care fusese n acest scandal rolul lui Yakov Nimrodi, un fost agent operativ din Aman. Acesta fusese membru al consor iului creat de David Kimche i se folosise de propriile sale cuno tin e n domeniul spionajului pentru a preveni implicarea Mossad-ului n aceste evenimente. Personaj viclean, bun de gur , Nimrodi a reu it, n momentul nceperii schimbului arme-ostatici, s -l determine pe Secretarul de Stat american George Schultz s declare c agenda Israelului nu coincide cu a noastr i nu ne-am putea bizui cu adev rat pe o leg turntre serviciile de spionaj ale rilor noastre n privin a Iranului". Cnd Kimche s-a retras din consor iu, Nimrodi a mai r mas pu in. Dar, cum ecourile despre Washington se accentuau i deveneau din ce n ce mai jenante pentru Israel, fostul agent operativ Aman disp ru n cea . Admoni, criticnd felul n care Nimrodi se purtase cu Mossad-ul, avea alte planuri: urma s -l stnjeneascn public pe Admoni i n acela i timp s -l

propulseze pe Bazoft, astfel nct acesta s poat deservi Mossad-ul ntr-un mod operativ. Al-Hibid i servi lui Bazoft suficiente am nunte astfel nct acesta s n eleag casta ar putea fi ansa lui. Duse povestea la The Ob-server. Fu publicat un articol cu referire la un israelian misterios, Nimrodi, implicat n Irangate". Curnd, Bazoft deveni corespondent permanent la The Observer. n cele din urm i se d du un birou numai lui un premiu de invidiat pentru cineva care nu f cea parte din echipa redac ional . Asta nsemna c nu mai trebuia s - i suporte singur cheltuielile telefonice cnd urm rea firul unei povesti de la el de acas , i, totodat , c avea dreptul la deconturi. Dar avea sfie pl tit n continuare pentru fiecare articol. Pentru el era o ncurajare scaute mai multe subiecte i sfactot posibilul s ob indeplas rile n Orientul Mijlociu, n astfel de ocazii, avea totul pl tit, i, ca to i reporterii de altfel, reu ea si manipuleze pe cei de la ziar s -i dea bani n plus peste ceea ce cheltuise de fapt, i putea justifica. Lipsa banilor fusese ntotdeauna problema lui Bazoft, dar el ascundea cu grij asta colegilor s i de la The Observer. n mod cert, nimeni din cei care l ascultau vorbind ore n ir la telefon n dialect farsi, n-ar fi b nuit care de a face cu un infractor cu cazier. Bazoft i petrecuse optsprezece luni n nchisoare pentru jaf asupra unei societ i de construc ii. Dup pronun area sentin ei, judec torul hot rse ca Bazoft s fie deportat la sfr itul perioadei de deten ie. Bazoft f cu apel pe motiv c avea s fie executat dac l trimiteau napoi n Iran. De i apelul a fost respins, i se permisese n mod excep ional sr mnn Marea Britanie pe o perioad nedefinit . Cauzele care au determinat luarea acestei decizii au r mas nchise ntr-un birou al Ministerului de Interne Britanic. Dac Mossad-ul, sesiznd poten ialul lui Bazoft, intervenise la Prim rie prin vreun sayanim bine plasat, ca si u ureze situa ia, nu se va ti niciodat . Dar este o posibilitate care nu poate fi ignorat . Dup eliberarea din nchisoare, Bazoft ncepu saibst ri depresive, pe care le trata homeopatic. Acest aspect fu scos la iveal de un agent katsa al Mossad-ului. Mai trziu, scriitorul englez Rupert Alison, membru conservator al Parlamentului i expert n modalit ile de recrutare al agen ilor de spionaj, avea sdeclare co personalitate ca cea a lui Bazoft era o intminunat pentru Mossad. La un an de la prima lor ntlnire AI-Hibid l recruta pe Bazoft. Cum i unde s-a ntmplat asta, nu tim. Banii n plus trebuie s fi fost un stimulent puternic pentru Bazoft, care nc ducea lips de a a ceva. i pentru cineva care deseori vedea via a n mod dramatic, posibilitatea de a- i mplini un vis acela de a fi spion, ca alt corespondent celebru, Philby, spion sovietic fost angajat al The Observer trebuie s fi contat n egal m sur . Concret, Bazoft ncepu s - i construiasco reputa ie; ceea ce i lipsea condeiului s u, ncerca s suplineasc prin documentare. Toate informa iile pe care le ob inea despre Iran ajungeau la un katsa londonez. Pe lngarticolele pentru The Observer, Bazoft mai primi angajamente i de la Independent Television News i Mirror Group Newspapers. La vremea aceea, editorul de tiri externe al lui Daily Mirror era Nicholas Davies. mbr cat n costumul s u stil safari, Davies p rea desprins din paginile romanului Scoop de Evelyn Waugh. Ca orice reporter avea nclina ie spre brf , rezista bine la b utur i era gata oricnd sfac cinste. Nu numai c nu sc pase de accentul s u din nordul Angliei: colegii vorbeau c i petrecea ore n ir perfec ionndu- i tonul suav pe care l folosea acum. Femeile erau impresionate de manierele sale i de fermitatea cu care comanda cina sau o sticl bun de vin. Adorau mentalitatea aceea de

atotcunosc tor, felul cum vorbea despre t rmuri ndep rtate ca i cum f ceau parte din realitatea lui imediat . Noaptea trziu, la un pahar n plus, povestea despre aventuri ntr-un stil roman ios". Nici o secund , nimeni colegii s i de la Mirror, largul s u cerc de prieteni din afara ziarului sau chiar so ia sa, o actri australian care jucase n serialul BBC de succes Dr. Who nu a tiut cNahum Admoni autorizase recrutarea lui Davies. Davies sus inuse mereu c , i dac ar fi fost abordat, n-ar fi devenit agent Mossad, i cprezen a sa n holul hotelului n acea dup -amiaza de vineri a lui aprilie, se datora pur i simplu calit ii sale de jurnalist, care i privea pe trafican ii de arme la lucru. Nu- i putu aminti mai trziu ce vorbise cu Bazoft n hol, dar declar : Cred c se referea la ceea ce se petrecea acolo". Refuzsdea am nunte i i men inu aceastpozi ie. Cei doi au c l torit spre Irak mpreun cu un mic grup de al i jurnali ti (printre ei i autorul c r ii de fa , din partea Asocia iei de pres , 5erviciul na ional britanic de cablu), n timpul zborului dinspre Londra, Davies a regalat asisten a cu povesti de s n tate despre Robert Maxwell, care cump rase n cele din urm Mirror Newspapers. l numi: Monstrul sexual cu un apetit vorace pentru seducerea secretarelor sale". Davies demonstra totu i c era un apropiat al lui Maxwell: E un iad s fiu n preajma C pitanului Bob; tie c tiu o gr madde lucruri despre el i nu m poate concedia". Preten ia lui Davies, cum cera la ad post datorit cuno tin elor sale despre activit ile magnatului, fu catalogat de ascult torii s i o exagerare. n timpul zborului, Farzad Bazoft r m sese t cut, converspu in cu ceilal i, rezumndu-se la a discuta n farsi cu stewardesele, n Aeroportul din Bagdad, talentele sale lingvistice l ajutarsatenueze dificult ile de traducere cu irakienii. Cu o minteatral , Davies spuse cace tia erau cu adev ra i agen i de securitate. Pedera tii tia adormi i n-ar fi n stare s recunoasc un spion nici dac l-ar avea n fa a ochilor", enun Davies profetic. La Palestine-Meridian, omul de la The Mirror l informpe tovar ii s i de drum c el personal se aflacolo doar pentru cera teribil de plictisit de Londra". Dar l sa clar s se n eleag c nu avea nici o inten ie de a se conforma itinerarului oficial, care includea o vizitpe cmpul de luptdin Basra, unde armata irakian era mndr s arate ravagiile r zboiului dup victoria sa asupra for elor iraniene. Bazoft spuse c nu credea c excursia n sudul Golfului avea sfie de interes pentru ziar. n acea vineri de aprilie a lui 1988, dup ce petrecuse ore ntregi n Holul hotelului privind acel du-te-vino al trafican ilor de arme, i dup cteva ncerc ri de conversa ie cu Davies, Farzad Bazoft mnca acum singur n braseria hotelului. Refuzase o invita ie a unor reporteri londonezi, motivnd c i urma propriul program", n timpul mesei fu chemat n hol, la telefon. Se ntoarse cteva minute mai trziu, cu un aer gnditor. De i comandase desertul, p r si brusc masa, ignornd glumele triviale ale ctorva dintre reporteri legate de faptul c ar fi avut vreo fat ascunspe undeva. Nu se mai ntoarse pn a doua zi. Acum p rea tensionat, spu-nndu-i printre altele lui Kim Fletcher un jurnalist independent trimis de Daily Mail- c voi n-ave i nici o problem , sunte i britanici trup i suflet. Eu sunt iranian. A a c m deosebesc de voi". Fletcher nu fu singura persoan din grupul de jurnali ti care s se ntrebe dac nu cumva Bazoft ncepuse iar so ia razna neputnd s -sj asume trecutul". Bazoft petrecu majoritatea zilei m surnd holul hotelului, sau stnd la el n apartament. P r si hotelul n dournduri, pentru scurte perioade

de timp. n hol, avu cteva discu ii cu Nicholas Davies. n ceea ce-l privea, editorul de tiri externe de la The Mirror n-avea s scrie nimic, pentru c nu era nimic aici care s -1 intereseze pe c pitanul Bob". Trziu n acea dup -amiaz , Bazoft mai plec o dat din hotel. Ca de obicei, era urm rit de un supraveghetor irakian. Dar cnd Bazoft reap ru, era singur. Reporterii l auzirpe Bazoft spunndu-i lui Davies, cn-avea sse lase urm rit peste tot ca o c ea n c lduri". Cu toate acestea, rsul lui Davies reu i n mic m sur s mbun t eascstarea de spirit a lui Bazoft. nco dat acesta urcla el n apartament. Cnd reap ru n hol le spuse mai multor reporteri cnu avea sse ntoarc la Londra cu ei. A intervenit ceva", spuse el cu acea voce misterioaspe care o folosea uneori. Ar trebui s fie o poveste al naibii de interesantca smdetermine pe mine s r mn aici" spuse Fletcher. Cteva ore mai trziu Bazoft p r si hotelul. Companionii s i l v zur atunci pentru ultima dat , pn cnd ap ru pe o caset video distribuit n toatlumea de irakieni, la apte s pt mni duparestarea sa, i n care recuno tea cera spion Mossad. n timpul acela, Bazoft era ntr-o misiune Mossad care ar fi pus la grea ncercare pn i abilit ile unui katsa bine antrenat, li se ordonase s descopere ct de avansate erau planurile lui Gerald Bull de a furniza Irakului osuper-min . Faptul cjurnalistului nostru i se d duse o astfel de sarcin era o indica ie clar a m surii n care efii s i inten ionau s -1 exploateze. Mossad-ul avusese grijsse asigure c , n cazul unei posibile arest ri a lui Bazoft, aparen ele s indice cel lucra pentru o companie cu sediul la Londra Defence Systems Limited (DSL). Cnd Bazoft fu arestat n apropierea uneia din zonele de testare a armamentului superior, agen ii irakienii descoperir c acesta era n posesia unui num r de documente care indicau angajarea sa de c tre QSL. De la hotel, Bazoft d duse cteva telefoane c tre birourile DSL. Compania nega cl-ar fi cunoscut pe Bazoft, precum i car fi avut vreo leg turcu Mossad-ul. Pe caseta video, ochii lui Bazoft priveau n gol, apoi clipeau iute i se uitau roat prin nc pere, din care se vedea doar o draperie cu motive florale. Ar ta ca unul care nu credea care cum s i mpiedice propria anihilare. Psihologii Mossad din Tel Aviv au studiat caseta cadru cu cadru. Pentru ei etapele anihil rii lui Bazoft au urmat acela i scenariu pe care anchetatorii israelieni l-au remarcat cnd l-au interogat pe un terorist c zut prizonier, ntr-o prim faz , Bazoft s-a confruntat cu nencrederea, cu o negare instinctivc ceea ce se ntmpl , i se ntmplcu adev rat lui. Apoi, l cople i con tientizarea brusc i zguduitoare cceea ce tr ia, chiar i se ntmpla cu adev rat, n aceast faz , neajutoratul reporter e posibil s mai fi experimentat alte dou senza ii: frica paralizant i impulsul de a vorbi. Probabil c acesta a fost momentul n care a m rturisit pe casetceste agent Mossad. Tonul s u monoton sugera faptul c , n captivitate suferise un soi de depresie, rezultatul smulgerii sale din mediul familial i a schimb rii totale a modului sau de via . Probabil c se sim ea obosit n permanen , iar somnul la care avea dreptul nu-l odihnea suficient. i toate astea, ntr-un moment n care se acuza pe sine, i n care senza ia c era f r nici o speran , era acutizat la maximum. Probabil c acuzarea de sine l-a descurajat. Ca i prizonierul din Procesului Kafka, probabil csim ise c s-a purtat stupid, riscnd i via a celorlal i.

Pe caseta video, ochii lui Bazoft tr dau faptul c acesta se afla sub efectul drogurilor. Farmacologilor Mossad le-a fost imposibil s - i dea seama despre ce droguri era vorba. Nahum Admoni tia c o confesiune att de abjectcum era cea de pe caset nu era dect preludiul execu iei lui Bazoft. eful Mossad ordon speciali tilor s i n arme psihologice s lanseze o companie prin care s neutralizeze ntreb rile jenante privind leg tura dintre Bazoft i Mossad. Dup pu in timp, membri ai Parlamentului britanic au criticat public ziarul The Observer pentru trimiterea lui Bazoftn Irak. n acela i timp, reporterilor de ncredere li se serveau povesti conform c rora Saddam Hussein urm rea pe casete video toate etapele interogatoriului la care era supus Bazoft. E posibil ca acest lucru s fi fost adev rat. Dar, mai degrab , asta nu era dect o scuzpentru a reaminti lumii c tortura i crima erau metodele politicii de stat n Irak. Bazoft fu spnzurat la Bagdad, n martie 1990. Ultimele sale cuvinte mediatizate au fost: Nu sunt spion israelian". La Londra, Nicholas Davies a citit raportul execu iei ntr-o tire Reuters sosit la redac ia de tiri externe a lui Daily Mirror. Dup cum proceda cu toate tirile din Orientul Mijlociu pe care le considera de interes, Davies duse i acest raport n biroul lui Robert Maxwell. Din 1974 ncoace, Maxwell era cel mai puternic sayan din Marea Britanie. Davies avea s i aminteasc : Bob citi raportul f r s comenteze", dar nu- i putu aminti, cu toat sinceritatea", ce sim ise acesta referitor la moartea lui Bazoft. La Tel Aviv, dintre cei care citiser despre execu ie, se afla i unul dintre cele mai pitore ti personaje care au servit vreodat spionajul israelian, Ari Ben-Menashe. Pn atunci, acesta nu tiuse de existen a lui Bazoft. Dar, n mod tipic, acest fapt nu l-a mpiedicat pe vioiul Ben-Menashe ssimtun fior de triste e, la gndul c un alt b iat bun s-a aflat ntr-un loc nepotrivit cnd nu era cazul sse afle acolo". Astfel de gnduri emo ionale l transformaser pe frumosul, brunetul i iste ul Ben-Menashe ntr-un candidat att de nepotrivit pentru un post cheie n comunitatea spionajului israelian. Totu i, vreme de zece ani, ntre 1977 i 1978, de inuse un post important la Departamentul de Rela ii Externe (ERD) al For elor de Ap rare ale Israelului, una dintre cele mai puternice i ascunse organiza ii de spionaj. ERD a fost creat n 1974 de primul ministru de atunci, Yitzhak Rabin. Lovit de felul n care Israelul fusese complet luat prin surprindere de masacrul siriano-egiptean din timpul R zboiului de Yom-KippuO acesta decisese csingurul mod de a mpiedica ca astfel de lipsuri ale spionajului s mai apar , era s aib un cine de paz " care s stea cu ochii pe serviciile secrete, i, n acela i timp, s i conduc propriu' serviciu de spionaj. Sub umbrela ERD au fost ncorporate patru departamente. Cel mai important era SIM acesta furniza asisten a social " pentru num rul crescnd de mi c ri de eliberare" din Iran, Irak, i, ntr-o mai mic m sur , din Siria i Arabia Saudit . Al doilea departament, RESH, se ocupa de rela iile cu re elele de spionaj prietene, n fruntea acestora se afla Biroul Securit ii Statului Sud African. Mossad-ul avea i el o unitate similar , numit TEVEL. Rela ia dintre RESH i TEVEL era deseori tensionat , pentru c cele douintrau deseori, n mod inevitabil, una pe teritoriul celeilalte. Un al treilea departament ERD, Leg turi Externe, se ocupa de ata a ii militari israelieni i al i membri ai personalului IDF din exterior. Departamentul mai monitoriza i activit ile ata a ilor militari str ini de pe

teritoriul Israelului. Acest fapt duse la un alt conflict, de data aceasta cu Shin Bet, care pn atunci se ocupase singur de astfel de cazuri. Cea de-a patra component ERD se numea Spionaj 12. nfiin at pentru a coopera cu Mossad-ul, acest departament n spri treptat rela iile cu cei care lucrau la etajul superior al cl dirii lor de pe bulevardul King Saul. Ace tia sim eau cERD le tirbe te din influen e. Ben-Menashe a fost ata at la RESH, cu responsabilitatea strictde a se ocupa de problema iranian . Sosise ntr-un moment n care Israelul era pe punctul de a- i pierde cel mai puternic aliat din zon . Pentru mai bine de un sfert de secol, ahul Iranului ac ionase cu diploma ie n spatele scenei, pentru a-i convinge pe vecinii arabi ai Israelului s pun cap t ostilit ilor fa de statul evreu. Tocmai f cea oarece progrese, ndeosebi cu Regele Hussein al Iordaniei, cnd n februarie 1979, revolu ia fundamental ist islamic a Ayatollahului Komeini l d du jos de pe tron. n mod prompt, Khomeini d du cl direa Ambasadei Israelului la Teheran pe mna Organiza iei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), n replic , Israelul s ri n ajutorul gherilei kurde, n r zboiul mpotriva noului regim, n acela i timp, Israelul continua s furnizeze arme Teheranului, pentru ca ace tia s le foloseascmpotriva Irakului. Politica aceasta de ucidere a ambelor p r i" pe care o promovau David Kimche i al ii din Mossad, era la putere. Ben-Menashe se trezi curnd implicat n grandiosul proiect pe care Kimche l avea cu Iranul, de schimb al prizonierilor pe arme. Cei doi c l toreau mpreun la Washington, unde Ben-Menashe pretindea c se vntura cum dore te pe culoarele Casei Albe, cse vedea cu pre edintele Reagan, i se tutuia cu consilierii acestuia. Charismatic i non alant, Ben-Menashe era o figur popular la adun rile comunit ii spionajului israelian, unde politicienii mai n vrst schimbau impresii cu agen ii secre i, spre beneficiul reciproc al ambelor p r i. Pu ini tiau sistoriseascmai bine ca Ben-Menashe. Cnd Kimche ncepu s negocieze schimburile prizonieri-arme, Ben-Menashe fu numit consultant personal al primului ministru Yitzhak Shamir pe probleme de spionaj, dup ce i spuse acestuia c tie toate dedesubturile" acestui domeniu de activitate. Kimche decise c era cea mai bun alegere ca Ben-Menashe s lucreze n tandem cu un ofi er de spionaj pe care l admira mai presus de orice, Rafi Eitan. Avnd deplina aprobare a primului ministru, Ben-Menashe fu exonerat de orice alte obliga ii, pentru a se dedica lucrului n echipcu Eitan. Cei doi se mutar la New York n martie 1981. Scopul lor era bine definit, dup cum avea s - i reaminteasc Ben-Menashe: Prietenii no tri din Teheran erau dispera i s facrost de echipamente electronice sofisticate pentru for ele lor aeriene i de ap rare aerian i terestr . Israelul, desigur, vroia s i ajute pe ct posibil n r zboiului mpotriva Irakului". C l torind cu pa apoarte britanice, n stilul favorit al Mossad-ului, ei nfiin aro companie n zona financiara New York-ului. Recrutarrapid o echipde cincizeci de brokeri care r scoleau pia a americande produse electronice n c utare de echipamente potrivite. Toate vnz rile erau nso ite de certificate care atestau c echipamentul avea s fie folosit exclusiv n Israel. Ben-Menashe avea s - i aminteasc : Aveam pachete ntregi cu certificate pe care le completam i le trimiteam n Israel, n caz ccineva i-ar fi b tut capul sverifice". Echipamentele erau trimise la Tel Aviv pe calea aerului. Acolo, f r a mai trece prin vam , erau transferate pe charter nchiriat de la Guinness Peat (Irlanda) i trimise la Teheran. Era limpede de ce fusese aleas Guinness Peat, o companie de charter foarte respectabil . Ideea de a folosi pilo i irlandezi fusese tot a lui Eitan. El p strase, ceea ce numea rela iile

sale irlandeze". Cnd e vorba despre o afacere, irlandezii n eleg regulile" spunea el. Pe ei nu-i intereseaz dect s -i pl te ti la timp". Cnd volumul opera iunilor desf urate la New York era n cre tere, se impunea existen a unei companii centrale care s prelucreze miliardele de dolari implicate n cump rarea i vnzarea armelor. Numele ales pentru aceastcompanie fu ORA, care n ebraicnsemna lumin ". n martie 1983, Rafi Eitan i spuse lui Ben-Menashe s -l recruteze pe Nicholas Davies n ORA. Era limpede c auzise despre Davies prin intermediul Mossad-ului, Mossad-ul la rndul s u, trebuie s fi aflat despre Davies de la Bazoft, care lucrase ca jurnalist independent pentru editorul de tiri externe de la The Mirror. Mai trziu n aceea i lun , Ben-Menashe i Davies s-au ntlnit la Londra n holul hotelului Churchill. Cnd s-au desp r it, Ben-Menashe tia c Davies era omul nostru". n ziua urm toare luarprnzul acasla Davies. Era acolo i Janet, so ia lui Davies. Ben-Menashe fu imediat de p rere c sofisticatul i blndul Nicholas se temea c ar putea s - i piard so ia. Asta era bine, l f cea vulnerabil", spuse el. Rolul lui Davies n calitate de consilier ORA fu definit n timpul unei ntlniri care avu loc la hotelul Dan Acadia, n nordul Tel Aviv-ului. Ben-Menashe i aminte te: Am c zut de acord c avea s fie pionul nostru londonez, omul nostru de contact pentru afacerile noastre cu Iranul sau alte ri. Adresa sa de acas avea s fie trecut pe produsele de reclam ale ORA, iar n timpul zilei contactele iraniene vor folosi num rul lui direct de la birou: 8223530". n schimb, Davies avea sfie remunerat pe m sura noului s u rol de om de bazn opera iunea Arme pentru Iran". Cu totul, primi un milion i jum tate de dolari, depu i n b nci din Grand Cayman, Belgia i Luxemburg. O parte din bani i-a mp r it la divor . Janet primi 50.000 de dolari. Davies i pl ti toate datoriile la b nci i i cump r o cas cu patru etaje. Aceasta deveni cartierul general european al ORA, iar num rul de telefon 2310015, un nou contact pentru trafican ii de arme care acum deveniser parte integrant din via a ziaristului. Datorit pozi iei sale de editor de tiri externe, Davies ncepu sviziteze S.U.A., Europa, Iran-ul i Irak-ul. Ben-Menashe observ aprobator c , n timpul c l toriilor sale se prezenta ca reprezentant al grupului ORA. Aranja o ntlnire, de obicei pentru weekend, apoi zbura n centru, preocupat s aranjeze cantitatea de arme care trebuia furnizat , precum i modul n care se efectua plata". n 1987, Ayatollahul iranian Ali Akbar Hashemi Rafsanjani primi o telegram din partea ORA, privind vnzarea c tre Iran a patru mii de proiectile TOW, la pre ul de 13.800 de dolari bucata. Telegrama se ncheia cu confirmarea faptului cNicholas Davieseste reprezentantul ORA, fiind autorizat s semneze contracte". Era un moment important pentru Ari Ben-Menashe, Nicholas Davies i puternica figur care se prefigura pe fundalul evenimentelor nc nedesf surate, Robert Maxwell. Dar nimeni nu b nuia nici pentru o secundcruntul adev r ascuns n replica hollywoodianpe care Davies o spunea mereu: Nimic nu se comparcu o maspe gratis". CAPITOLUL 9 Bani murdari, sex i minciuni Lucrurile p reau diferite n diminea a aceea de la sfr itul lui martie 1985, cnd Ari Ben-Menashe prinse prima cursBritish Airways de la Tel

Aviv la Londra. n vreme ce- i savura micul dejun kusher servit n avion, se gndea cvia a nu fusese niciodatmai frumoas . Nu numai cf cea bani adev ra i", dar nv ase foarte multe de cnd lucra cot la cot cu David Kimche i cutreierau amndoi lumea bizantina vnz rilor de arme c tre Iran. De-a lungul vremii, educa ia sa fusese marcatde contactele cu politicienii evrei i capii spionajului. Pentru Ben-Menashe, prin compara ie cu fo tii mei colegi, traficantul obi nuit de arme, era mic copil". Identificase problema: efectele pe care aventura libanezle avusese asupra Israelului din care acesta se retr sese n cele din urm , nfrnt i demoralizat. Ner bd tori s - i rec tige prestigiul, politicienii le d dur celor din spionaj o mn i mai liber n r zboiul f r mil mpotriva OEP, pe care ace ti a o considerau cauza tuturor problemelor israeliene. Rezultatul a fost o succesiune de scandaluri, n care prezumtivii terori ti i familiile acestora fuseser brutaliza i i uci i cu snge rece. Yitzhak Hofi, fostul ef al Mossad-ului, nfiin a, la presiunea publicului, o comisie guvernamental , care s investigheze brutalit ile comise. Concluzia acesteia a fost c agen ii de spionaj min eau constant n fa a judec torilor referitor la modul n care ob ineau m rturii: de cele mai multe ori mijloacele erau brutale. Comisia ceru sfie luate m surile care se impuneau". Dar Ben-Menashe tia ctortura continua: Era bine s fii la distan de astfel de lucruri". Considera cceea ce f cea el, era diferit" sfurnizeze arme iranienilor pentru a ucide nenum ra i irakieni. Nici m car prizonierii din Beirut, adev ratul motiv al traficului s u, nu-l interesau prea tare. Esen iali erau banii pe care i f cea. Chiar i dup plecarea lui Kimche, Ben-Menashe continua screadcacest carusel n care se nvrtea, avea s se opreasc atunci cnd va vrea el i c se va da jos din el multimilionar. Dup socoteala sa, afacerea ORA valora acum sute de milioane" i majoritatea afacerilor se derulau prin casa din suburbia londonez de unde Nicholas Davies conducea opera iunile interna ionale ale ORA. Ben-Menashe tia c Davies continuase s - i sporeasc propria avere, care dep ea cu mult salariul anual de 65.000 de lire sterline pe care i-l pl tea Daily Mirror pentru func ia de editor de tiri externe; comisionul pe care i-l d dea ORA era cam tot att, ns lunar. Lui Ben-Menashe nu-i p sa c jurnalistul i mai lua cte o felie de tort n plus, dac mai l sa destul i la al ii. Era ns momentul ss rb toreasc ". Robert Maxwell i f cea socotelile privind de la geamul biroului s u. Cnd British Airways ateriza, fu ntmpinat de o limuzincu ofer, trimis de Robert Maxwell, un nou semn, dupcum i se p ru lui Ben-Menashe, al importan ei pe care i-o acorda acum magnatul, n aceea i ma in cu el avea sse afle Nahum Admoni, directorul general al Mossad-ului care se afla la bordul unei curse El Al ce decolase cu o or dup cursa British Airways. Ben-Menashe pl nui ca, n a teptarea lui Admoni, s - i petreac timpul revizuind toate argumentele pe care le adunase pentru a demonstra cum un puternic baron al presei devenise cel mai important sayan pe care Mossad-ul l recrutase vreodat . Maxwell i oferise voluntar serviciile la sfr itul unei ntlniri pe care o avusese cu Shimon Peres la Ierusalim, la scurt timp dup ce Peres formase coali ia guvernamentaldin 1984. Unul dintre consilierii lui Peres avea s - i aminteasc de aceast ntlnire ca de ntlnirea ego-ului cu megalomanul. Peres era trufa i autocrat. Dar Maxwell ap ru acolo, spunnd lucruri de genul: o s aduc milioane de dolari n Israel; voi revitaliza economia. Se comporta ca un candidat la pre edin ie. Era

bombastic, sacadat, f cea aluzii i spunea glume de ucheate. Peres l privea cu zmbetul s u de eschimos". Recunoscnd c de-a lungul anilor Maxwell stabilise contacte puternice cu Europa de Est, Peres fixo ntlnire ntre Maxwell i Admoni. ntlnirea avu loc n apartamentul preziden ial al hotelului King David din Ierusalim, unde locuia Maxwell. Acesta din urm i Admoni i g sirsubiecte comune de discu ie n trecutul lor est-european. jvtaxwell se n scuse n Cehoslovacia (fapt care l f cu pe Peres smurmure una din glumele sale celebre: E singurul ceh cu bani pe care l cunosc"). Amndoi mp rt eau acela i devotament arz tor pentru sionism, i credin a faptului cIsrael avea un drept de supravie uire dat de Dumnezeu, i mai unea i pasiunea pentru mncarea i vinurile bune. Admoni era interesat de opinia lui Maxwell conform c reia S.U.A. i Uniunea Sovietic aveau o dorin comunde a deveni puterea mondial num rul 1, dar fiecare prin modalit ile proprii. Rusia includea n strategia sa anarhia interna ional , n vreme ce Washingtonul mp r ea lumea n prieteni" i du mani", i nu n na iuni cu conflicte ideologice. Maxwell oferise alte perspective: contactul secret al CIA cu omologii chinezi era motiv de tulburare ia Departamentul de Stat, care era de p rere cacest fapt putea afecta negativ viitoarele ac iuni i politici diplomatice. Magnatul zugr vise portretele a doi oameni care prezentau un interes mai aparte pentru Admoni. Maxwell spusese cdupntlnirea cu Ronald Reagan, avusese sentimentul cpre edintele era un etern optimist, care i folosea talentul de actor pentru a poza ntr-un politician dur. Cea mai mare gre eal a lui era faptul c era simplist i nimic mai mult n problema Orientului Mijlociu, i nu gndea mai departe de impulsul de a trage cu pistolul direct din toc. Maxwell se mai ntlnise i cu William Casey i l considera pe directorul CIA drept un om cu vederi nguste, i un ne-prieten al Israelului. Casey conducea o agen ie atotputernic ", cu idei dep ite privind rolul spionajului n arenele politicii moderne. Acest fapt nu era nic ieri mai evident era de p rere Maxwell dect n felul n care Casey interpretase gre it inten iile arabilor n Orientul Mijlociu. Aceste p reri erau de asemenea mp rt ite de Nahum Admoni. Dup ntlnire, ace tia au plecat cu ma ina nenmatriculata lui Admoni c tre sediul Mossad. Un an mai trziu, pe 15 martie 1985, aveau s se ntlneascdin nou. Ca un magician care scoate un iepure din joben, Maxwell l prezent pe Viktor Chebrikov, vicepre edintele KGB, unul dintre cei mai puternici agen i de spionaj din lume. Cu subn eles, Ben-Menashe avea sdeclare ulterior c pentru un lider KGB, prezen a n birourile unui ziar britanic trebuie s fi fost de domeniul fantasticului. Dar la vremea aceea, pre edintele Gorbacioveran rela ii bune cu premierul Margaret Thatcher, a a cera n regul caGorbaciovs seaflen Marea Britanie". Ar fi fost interesant de tiut ce ar fi zis fondatoarea thatcherismului i adepta ideilor sale de liber schimb, dac ar fi aflat ce se afl pe agenda acestei ntlniri. R sturna i n fotoliile cu cotiere de piele ale lui Maxwell, Admoni i Ben-Menashe conduceau discu ia. Vroiau s tie dac , n cazul transferului unor sume foarte substan iale" de valut n conturi din Uniunea Sovietic , Chebrikov ar fi putut prezenta siguran a acestor depuneri. Banii proveneau din profiturile ob inute de ORA de pe urma vnz rii de arme americane c tre Iran. Chebrikov ntreb despre ce sumera vorba. Ben-Menashe replic : 450 de milioane de dolari americani. i mai urmeazsume similare. Un miliard, poate mai mult".

Chebrikov se u i la Maxwell, parc pentru a se asigura c aude corect. Maxwell d du din cap cu entuziasm. Asta este perestroika!", explodel. Pentru Ben-Menashe, simplitatea str lucitoare a afacerii era o atrac ie n plus. Nu aveau s existe intermediari cu care s - i mpart comisioanele. Nu aveau s fie dect Maxwell cu leg turile sale, i Chebrikov, datorit influen ei pe care o avea. Implicarea sa era o garan ie a faptului csovieticii nu aveau s pun mna pe bani. Se c zu de acord ca suma ini ialde 450 de milioane de dolari s fie transferatde la Credit Suisse c tre Banca Budapesta din Ungaria. Aceastbanc avea smpart banii la b nci din blocul sovietic". O tax de 8 milioane de dolari avea s intre n buzunarul lui Robert Maxwell, pentru intermedierea afacerii, n elegerea fu pecetluit cu strngeri de mini. Maxwell propuse un toast cu ampanie pentru viitorul capitalismului n Rusia. Dupaceea, invita ii furcondu i cu elicopterul magnatului c tre Aeroportul Heathrow pentru a prinde avioanele care aveau s -i duc acas . n afara lui Nicholas Davies, nici un jurnalist de la Daily Mirrornu realiza ce tire senza ional tocmai trecuse pe lng ei. n curnd, alta tire avea s le scape n momentul n care Maxwell i tr da talentele jurnalistice pentru a ncerca sprotejeze Israelul. La nceputul rela iei sale cu Mossad-ul, fusese stabilit cMaxwell este prea valoros pentru a fi implicat n activit i de rutin . Conform unui membru activ al comunit ii israelite de spionaj: Maxwell era Domnul tie Tot al Mossad-ului, la nivel nalt. Deschidea u ile celor mai importante birouri. Prin puterea pe care o aveau ziarele sale, prim-mini trii i pre edin ii erau oricnd gata s -l primeasc . Pentru cera cine era, ace tia i vorbeau de parc ar fi fost un politician de facto f rsrealizeze de fapt, unde ajungeau informa iile pe care i le furnizau. Multe din lucrurile pe care le afla, erau f r ndoial brfe, dar printre acestea se strecurau i urme de adev r. Maxwell tia spun ntreb ri. Nu fusese instruit de noi, dar din cnd n cnd mai primea i indica ii". Pe 14 septembrie 1986, Robert Maxwell l sunpe Nahum Admoni pe firul scurt, aducndu-i ve ti devastatoare. Un jurnalist independent de origine columbian , Oscar Guerrero se dusese la unul din ziarele de duminicpatronate de Maxwell, Sunday Mirror, cu o poveste senza ional una care ar fi fost n stare ssf ie valul menit s disimuleze adev ratul scop al Dimonei. Guerrero pretindea c ac ioneaz n numele unui specialist, fost angajat al unei uzine nucleare, n acea perioad , persoana respectiv adunase n secret probe fotografice i de alt fel, pentru a demonstra cIsraelul era acum o putere nuclearmajor , care de inea nu mai pu in de o sut de dispozitive nucleare cu capacit i de distrugere diferite. Ca toate convorbiri le telefonice primite i date de eful Mossad-ului, i aceasta fu automat nregistrat . Agentul secret pretinse mai trziu cpe casetexista urm torul dialog: Admoni: Care este numele acestui specialist? Maxwell: Vanunu. Mordechai Vanunu. Admoni: i unde se aflacum? Maxwell: Sydney, Australia, cred. Admoni: Te sun din nou. Primul telefon pe care l d du apoi Admoni, fu c tre primul ministru Shimon Peres, care ordonsfie luate toate m suri le, pentru stabilizarea situa iei. Rostind aceste cuvinte, Peres autoriz o opera ie care avea s demonstreze nc o dat , eficien a nemiloasa Mossad-ului.

Personalul lui Admoni a venit repede cu confirmarea faptului c Vanunu lucrase la Dimona din februarie 1977 pnn noiembrie 1986. Fusese repartizat la Machon-Doi, una dintre cele mai secrete unit i de produc ie din cele zece pe care le avea fabrica. Cl direa lipsit de ferestre sem na pe afar cu un depozit. Dar zidurile sale erau suficient de groase ca s mpiedice accesul celor mai puternice camere de luat vederi prin satelit, n interiorul structurii ca de bunc r, un sistem de pere i fal i ducea c tre lifturi care coborau sase nivele sub p mnt, pn la locul unde erau fabricate armele nucleare. Permisul de liber trecere al lui Vanunu era suficient pentru a-i asigura accesul n orice col i or al departamentului Machon-Doi. Permisul s u special de trecere-cu num rul 520 mpreun cu semn tura sa pe unul din documentele secrete oficiale israeliene, erau suficiente pentru ca nimeni snu-l deranjeze n ndeplinirea sarcinii sale de menahil, controlor n schimbul de noapte. Admoni afl cu uimire c , n mod cert, vreme de cteva luni Vanunu a continuat sfacfotografii n interiorul Machon-Doi: fotografiase panourile de control, fisetele i ma in ria nuclear de construit bombe. Dovezile ar tau c i p strase filmele la el n vestiar, pentru ca apoi sreu easc sle scoatn afara locului despre care se credea c este cel mai sigur din Israel. Admoni ceru s afle cum reu ise Vanunu s fac a a ceva i poate chiar mai mult. Dac reu ise s arate dovezile CIA-ului? Sau poate ru ilor? Britanicilor sau chiar chinezilor? Pagubele ar fi fost inestimabile. Israelul ar fi trecut drept mincinos n fa a lumii un mincinos capabil s odistrug . Cine era Vanunu? Pentru cine ar fi putut slucreze? R spunsurile aveau s vin n curnd. Vanunu era un evreu marocan, n scut pe 13 octombrie 1954 la Marakesh, unde p rin ii s i aveau un mic magazin. n 1963, cnd anti-semitismul, existent deja n Maroc, se transform iar n manifest ri violente, familia emigra n Israel, stabi-lindu-se n ora ul Beersheba din de ertul Negev. Mordechai a avut o adolescen lini tit . Ca la orice alt tn r, veni vremea sfie ncorporat n armata israelian . Deja ncepuse scheleasc i p rea mai matur dect cei 19 ani pe care i avea. A fost ridicat la gradul de prim sergent ntr-o unitate de geni ti de pe n l imile Golan. Dup ncheierea stagiului militar, intrla Universitatea Ramat Aviv din Tel Aviv. Pentru cla sfr itul primului an de studiu pica douexamene la fizic , abandonfacultatea. n vara lui 1976 r spunse unui anun prin care se c utau tehnicieni care s lucreze la Dimona. Dupun interviu lung cu ofi erul de securitate al uzinei fu acceptat pentru instruire, i trimis sfacun curs intensiv de fizic , chimie, matematic i englez . Se descurcsuficient je bine nct s fie acceptat n cele din urm ca specialist la Dimona n februarie 1977. Vanunu fu disponibilizatn noiembrie 1986. n dosarul s u de securitate de la Dimona scria c avea afinit i pro-arabe i de stnga. Vanunu plecn Australia i sosi la Sydney n luna mai a anului urm tor. Undeva pe parcursul c l toriei sale, Vanunu renun la cndva puternica sa credin evreiasc , pentru a se converti la cre tinism. Toate informa iile care soseau c tre Admoni creau imaginea unui tn r neatr g tor, care avea toate atributele unui singuratic: nu avea prieteni la Dimona, nu avea nici o iubit , i petrecea timpul liber acascitind c r i despre filozofie i politic . Psihologii Mossad-ului i spuseserlui Admoni c un astfel de om putea fi amator de pericole i deseori ajungea s fie deziluzionat. O asemenea personalitate putea fi imprevizibil n sensul periculos ai cuvntului.

n Australia, n timp ce picta o biseric , Vanunu l-a ntlnit pe Oscar Guerrero, un ziarist columbian care lucra la Sydney. Curnd, vorb re ul ziarist pl nui o istorie bizar , cu care s -i regaleze pe prietenii s i din cartierul King's Cross din Sydney. El pretinse cl ajutase pe un specialist israelian n inginerie nuclear s strice planurile evreilor de a-i iradia pe vecinii lor arabi, n vreme ce Guerrero punea la cale publicarea tirii bomba secolului". Pe Vanunu l enervau astfel de preten ii lipsite de sens. Transformat n pacifist convins, ar fi vrut ca povestea sa s apar ntr-o publica ie serioas , care salerteze lumea cu privire la amenin area pe care Israelul, acum o putere nuclear , o reprezenta. Cu toate acestea, Guerrero contactase deja redac ia madrilen a Sunday Times, iar ziarul londonez recunoscut drept temerar trimise un reporter la Sydney, ca s -l interogheze pe Vanunu. n timpul interogatoriului fanteziile lui Guerrero ie ir u or la iveal . Columbianul sim i ce pe cale s - i piard controlul fa de povestea lui Vanunu. Temerile sale sporirn momentul n care reporterul lui Sunday Times spuse c l va lua pe Vanunu la Londra, unde povestea sa putea fi investigatmai n am nunt. Ziarul pl nuia ca Vanunu s fie interogat de unul din cei mai de seamexper i nucleari britanici. Guerrero i privi pe Vanunu i pe companionul s u mbarcndu-se spre Londra, iar temerile sale se adnceau cu fiecare clip . Avea nevoie de sfaturi cu privire la aceast situa ie. Singura persoan la care se putea gndi era un fost membru al Serviciului de Securitate i Spionaj Australian (ASIS). Guerrero i spuse c fusese n elat cu privire la o istorie cutremur toare, i i descrise exact dovezile lui Vanunu despre Dimona aizeci de fotografii f cute n interiorul reactorului lui Machon-2, mpreun cu h r ile i desenele aferente. Acestea dezv luiau f r nici o ndoial faptul c Israelul era cea de-a asea putere nuclearn lume. Din nou, ghinionul lui Guerrero ie i la iveal . Nu i g sise omul potrivit. Fostul agent ASIS sun la vechiul s u loc de munc i repet vorbele lui Guerrero. Intre Mossad i ASIS rela iile erau foarte strnse. ASIS informa Mossad-ul cu privire la mi c rile teroriste ale celor din Orientul Mijlociu i Pacific. ASIS l inform pe un katsa de la Ambasada Israelului de la Canberra, cu privire la telefonul primit de la fostul lor angajat. Informa ia fu imediat trimis prin fax lui Admoni. Pn s-o primeasc ns , primi alte vesti, mai ngrijor toare, n drumul s u spre Australia, Vanunu se oprise la Nepal i vizitase ambasada sovietic din Katmandu. Mersese acolo, ca sarate Moscovei dovezile sale? Dur trei zile pn cnd un sayan al Mossad-ului din suita regelui Nepalului s afle c singurul motiv pentru care Vanunu se dusese la ambasadera ca safle ce documente i trebuiau pentru a vizita Uniunea Sovietic , la un moment dat. Plecase de acolo cu un munte de bro uri. n orele care trecuserde la mbarcarea lui Vanunu n avionul ce avea s -l ducla Londra, Guerrero ncercase smpu te doi iepuri dintr-un foc oferi copii ale documenta iei lui Vanunu c tre dou ziare australiene. Ace tia le refuzar , lundu-le drept falsuri. n disperare de cauz , Guerrero porni spre Londra, pe urmele lui Vanunu. Cum nu reu i s -l g seasc , Guerrero duse documenta ia la Sunday Mirror. Printre acte se afla i o fotografie a lui Vanunu, f cutn Australia. n cteva ore, Nicholas Davies afl despre prezen a lor. l informcu promptitudine pe Maxwell. Acesta l sun pe Admoni. Cteva ore mai trziu, cnd eful Mossad-ului l sundin nou pe Maxwell, Admoni mai primi o lovitur . Sunday Times lu povestea lui Vanunu n serios. Astfel c era imperios necesar s afle ce anume fotografii f cuse

specialistul. Se spera c astfel sreu eascscroiasc o replicce ar mai fi limitat propor iile dezastrului. Rapoartele din Canberra sugerau c pe Guerrero l interesau banii ntr-o mare m sur . Dac se dovedea c i Vanunu avea astfel de aspira ii, atunci ar fi fost posibil s monteze o campanie de dezinformare, care sarate cSunday Times fusese n elat de doi escroci. nc o datneobositul Ari Ben-Menashe a fost pus la treab . Admoni i ordon s plece la Londra pentru a ob ine copiile pe care Guerrero le ar tase la Sunday Minor. Ben-Menashe avea s i povesteasc ulterior veteranului jurnalist american de anchete Seymour Hersh: Nicholas Davies aranjase ca Guerrero s l ntlneasc pe acest nemaipomenit" jurnalist american, adicpe mine. La ntlnire, Guerrero, ner bd tor s faco nouafacere, le prezentcteva din fotografiile color f cute de Vanunu. N-aveam nici cea mai vagidee dac erau semnificative sau nu. Era nevoie s le vad ni te exper i din Israel, l-am spus lui Guerrero cam nevoie de ni te copii. Nu a fost de acord, l-am spus, dac vroia bani pe ele, trebuia s v d dac sunt reale, i c Nick va garanta pentru mine". Guerrero i d du lui Ben-Menashe cteva fotografii. Acestea au fost expediate n Israel. Sosirea lor, a creat i mai mult consternare. Oficialii de la Dimona i-au dat seama din fotografii cera vorba de Machon-Doi. Una dintre ele ar ta zona unde minele nucleare de teren erau fabricate nainte de a fi plasate pe n l imile Golan la grani a cu Siria. Nici nu se mai punea problema distrugerii credibilit ii lui Vanunu. Orice fizician nuclear ar fi recunoscut la ce servea echipamentul. Primul ministru Peres nfiin a o celul de criz pentru monitorizarea situa iei. C iva efi de departament ai Mossad-ului cerur ca o echip kidon sfie trimisia Londra pentru a-l g si i ucide pe Vanunu. Admoni respinse ideea. Sunday Times n-ar fi avut spa iu suficient s publice n ziar toat povestea lui Vanunu era nevoie de o carte ntreag pentru a con ine toate informa iile la care specialistul se pare c avusese acces Ins o dat ce ziarul ar fi terminat cu Vanunu, era foarte posibii ca acesta s fie interogat de MI6 i de CIA, iar Israelul sntmpine s; mai multe probleme. Mult mai important era s se afle cum i desf surse Vanunu ac iunile de spionaj la Dimona, i dac lucrase singu sau nu i dac nu, pentru cine lucrau ace tia. Singurul mod de a afla adev rul era de a-l aduce pe Vanunu napoi n Israel pentru interogatoriu. Admoni trebuia sg seasco cale s -l scoatpe specialist de unde l ascunsesercei de la Sunday Times. Era mai u or sse ocupe de Vanunu n cmp deschis, i pn la urm , n-ar fi prima dat cnd Mossad-ul omora pe cineva pe str zile londoneze, n timpul c ut rii uciga ilor care i omorser pe atle ii israelieni la Olimpiada de la Munchen, Mossad-ul asasinase pe unul din membrii grup rii Septembrie Negruntr-un accident de ma innscenat, n timp ce acesta se ntorcea la hotelul Bloomsbury, unde era cazat. La Londra, b nuind c Israelul ar face tot posibilul pentru a-l discredita pe Vanunu, Sunday Times a aranjat ca acesta sfie interogat de Dr. Frank Barnaby, un specialist n fizic nuclear extrem de apreciat, care lucrase la baza militar de arme nucleare a Marii Britanii din Aldermaston. Acesta a conchis cpozele i documentele erau autentice i cspecialistul i aducea foarte bine aminte de tot. Sunday Times a f cut n continuare un pas gre it. Reprezentantul desemnat de acesta a prezentat ambasadei israeliene din Londra un rezumat a ceea ce le dezv luise Vanunu, copii duppa aportul acestuia,

poze, precum i evaluarea f cut de Barnaby. Se vroia prin asta o m rturisire din partea guvernului israelian. n schimb, ambasada a respins materialul ca nefiind adev rat". La Tel Aviv, fotocopiile aduse la ambasad au provocat i mai mult uimire. Ben-Menashe m rturisea: Se sp rsese buboiul. Eram ncla Londra cnd Davies mi-a spus c Maxwell vroia s m vad . Am mers n acela i birou n care c zusem de acord s -i dau un comision de opt milioane de dolari ca sne ascund banii n spatele Cortinei de Fier. Maxwell a spus c tia ce trebuia f cut referitor la afacerea Vanunu. A spus ctocmai vorbise cu eful meu la Tel Aviv". Ca urmare a telefonului, Admoni g sise deja o cale de a-l scoate pe Vanunu la iveal . n urm torul num r al ziarului Sunday Times ap rea o poz mare cu Mordechai Vanunu i un articol care-l ridiculiza pe specialist i pe Oscar Guerrero, demascndu-l pe columbian ca mincinos i tri or, iar ideea capacit ii nucleare a Israelului era prezentat drept o glum proast . Articolul fusese comandat de Maxwell care mai ceruse i pozi ionarea centrala pozei lui Vanunu. Era f cut astfel primul pas al unei importante campanii de dezinformare condusde departamentul de r zboi psihologic al Mossad-ului. Dup ce-l citi, Vanunu a devenit ntr-att de agitat nct le-a spus supraveghetorilor s i de la Sunday Times reporterii care vegheaser asupra sa de la aducerea lui la Londra cvroia sdispar . Nu vreau s tie nimeni unde sunt". Specialistul cuprins de fric st tea la ultimul hotel ales de supraveghetorii s i, Mountbatten, n apropierea bulevardului Shaftesbury, n centrul Londrei. Dup apari ia articolului n Sunday Minor, sayanimi din Londra au fost mobiliza i s -l g seasc . Zeci de voluntari evrei au primit liste cu hoteluri i pensiuni care trebuiau verificate. Ace tia telefonau la recep ie i, descriindu-l pe Vanunu a a cum ap ruse n poza publicat , se d deau drept rude care vroiau s tie dacacesta se cazase. Pe data de 25 septembrie, joi, Admoni a primit ve ti de la Londra c Vanunu fusese localizat. Era timpul pentru partea a doua a planului s u. Leg tura dintre munca serviciilor secrete i capcanele sexuale e la fel de veche ca i spionajul nsu i, n cartea a patra a lui Moise, Rahab, o prostituat , salveaz via a a doi dintre spionii lui Joshua din minile spionilor regelui Jericho-prima ntlnire men ionat a celor mai vechi meserii din lume. Una dintre cele care a continuat tradi ia lui Rahab n afacerea de dragoste i spionaj a fost Mata Hari, o seduc toare olandez care lucra pentru nem i n al doilea r zboi mondial i care a fost executat de francezi, nc de la nceput, Mossad-ul a recunoscut valoarea capcanelor sexuale. Pentru Meir Amit, Era nc o arm . O femeie are talente pe care un b rbat pur i simplu nu le are. tie s asculte. Conversa ia de a ternut nu e o problempentru ea. Istoria e plin de femei care i-au folosit talentele sexuale pentru binele rii. Iar s afirmi c Israelul nu a f cut la fel ar fi o prostie, nsfemeile noastre sunt voluntari, persoane inteligente care cunosc riscurile implicate. Asta necesit o anumit dozde curaj. Nu trebuie doar s te culci cu cineva. Trebuie s faci un b rbat s cread c o vei face n schimbul a ceea ce vrei s - i spun . Dar asta nu explic nici pe departe talentul de care ai nevoie pentru a ob ine a a ceva."

Nahum Admoni a ales personal un agent care avea toate calit ile necesare pentru a-l trimite pe Mordechai Vanunu direct n ghearele Mossad-ului. Cheryl Ben-Tov era un bat leveyha, un grad imediat inferior unui katsa. N scutntr-o familie de evrei boga i din Orlando, Florida, aceasta a v zut cum mariajul p rin ilor s i s-a terminat cu un divorurt. A g sit alinare n studii religioase n urma c rora i-a petrecut 3 luni ntr-un kibbutz n Israel. Acolo a devenit fascinat de istoria rii i de limba ebraic . A hot rt s r mn n Israel. La 18 ani s-a ndr gostit de un Sabra, un evreu n scut n Israel, pe nume Ofer Ben-Tov. Acesta lucra pentru Aman ca analist. La o lun dup ce s-au cunoscut, cei doi s-au c s torit. Printre invita ii la nunt se num rau i c iva membri sus-pusi ai serviciilor de spionaj israelian, inclusiv unul de la Meluckha, departamentul de recrutare al Mossad-ului. n timpul petrecerii, acesta a ntrebat-o pe Cheryl lucruri la care orice mireas s-ar fi a teptat. Urma s mai munceasc ? Vroia imediat copii? Prinsn vltoarea petrecerii, Cheryl a spus csingurul s u plan era sg seasco cale de a face ceva pentru ara sa, care i d duse attea, numind Israelul, familie". La o lundupce s-a ntors din luna de miere, tn ra so ie a primit un telefon de la nunta : acesta i-a spus c s-a gndit la ce discutaser i c ar fi ceva prin care ar putea fi de folos. Au stabilit s se ntlneasc ntr-o cafenea n centrul Tel Aviv-ului. B rbatul a uimit-o prin exactitatea cu care i n ira notele pe care le avusese n coal , povestea familiei ei, cum i cunoscuse so ul. Probabil sim indu-se furioaspentru c i se nc lcase intimitatea, aceasta i-a spus ctoate informa iile se g seau n dosarul de la Aman al so ului s u. Recrutorul tia cuneori rela ia dintre el i poten ialul recrut putea fi problematicaceastmunc fusese comparatcu aceea a unui vraci care ini ia un novice ntr-o sect secret care- i avea semnele, incanta iile i ritualurile specifice. Dup ce i povesti lui Cheryl pentru cine iucra, b rbatul i-a spus c Mossad-ul caut n permanen oameni care vroiau s - i serveasc ara. La nunt comparase Israelul cu o familie. Ei bine, exact a a era Mossad-ul. O datce erai acceptat, deveneai parte integrant a familiei i erai protejat i iubit, n schimb, trebuia sserve ti familia a a cum i se cerea. Era interesat ? Cheryl era interesat , li s-a spus c trebuie s treac ni te teste preliminarii, n urm toarele trei luni a dat mai multe probe scrise i orale n diferite ascunz tori din Tel Aviv. naltul s u IQ de fiecare datacumula cte 140 de puncte trecutul s u american, cultura general i sociabilitatea au f cut din ea un recrut peste medie. I s-a spus cera gata pentru instruire. ns nainte de a ncepe mai avu o discu ie cu recrutorul s u. I s-a spus cera pe cale s intre ntr-o lume ale c rei experien e nu le putea mp r i cu nimeni, nici m car cu so ul s u. ntr-un asemenea mediu va fi tentatsse ncread n oameni, nsnu va trebui sse ncreaddect n colegii s i. Va fi nv atsn ele, sfoloseascmetode care ncalc nsu i sim ul decen ei i al onoarei; va trebui s accepte noi modalit i de abordare a problemelor. Unele ac iuni pe care va trebui s le fac i se vor p rea nepl cute, va trebui sle considere n permanen ca f cnd parte din misiunea cu care era ns rcinat . Recrutorul se aplecpeste masa n camera unde avea loc interviul i i spuse c nc mai avea timp s se r zgndeasc . Nu aveau s existe nvinuiri; nu avea ssimtgustul e ecului. Cheryl spuse ce de acord.

n urm torii doi ani a p truns din ce n ce mai mult ntr-o lume care pn atunci f cuse parte din modul ei preferat de a petrece timpul, i anume mersul la film. nv cum s scoat un pistol n timp ce st tea pe scaun, cum s memoreze ct mai multe nume care se succed cu repeziciune pe un ecran, nv s - i ascund Beretta n pantaloni, la bru, i cum sfaco gaurabia observabiln fustsau rochie pentru a ajunge mai u or la pistol. Din cnd n cnd, unii recru i p r seau centrul de antrenament; astfel de plec ri nu erau niciodat comentate. Cheryl a fost trimisn misiune de preg tire s intre ntr-o camer de hotel deja ocupat , s fure documente dintr-un birou. Metodele pe care le folosea erau analizate ore ntregi de instructorii s i. Era trezitn zori i trimis la alt exerci iu: s agate un turist ntr-un club, iar o datajun i n fa a hotelului sg seasc o scuz i s -l lase balt . Fiecare mi care i era observat de instructori. l s-au pus ntreb ri exacte despre experien ele sale sexuale. C i parteneri avusese nainte de so ul s u? S-ar culca cu un str in dac misiunea i-ar cere-o? Cheryl a r spuns sincer: so ul s u fusese primul b rbat din via a sa; s-ar culca cu un b rbat dac ar fi absolut sigurc succesul misiunii ar depinde de asta. Ar fi vorba numai de sex, nu de dragoste, nv ase cum s se foloseasc de sex pentru a for a, seduce i domina. Deveni deosebit de priceputla asta. A nv at cum sucid desc rcndu- i ntreg nc rc torul ntr-o int . A nv at despre sectele islamice i cum spun la punct un mishlashim, o cutie po tal clandestin . i-a petrecut o zi ntreag lucrnd la un plutitor o bucatde microfilm lipitn interiorul unui plic. ntr-o altzi nv cum sse deghizeze b gndu- i vatn obraji pentru a- i schimba nf i area i a p rea mai gras . A nv at cum s fure ma ini, s se prefacbeat , i cum sflirteze cu b rba ii. ntr-o zi a fost chemat n biroul directorului centrului de antrenament. Acesta a privit-o de jos n sus, de parc ar fi examinat-o, verificnd fiecare detaliu dintr-o list pe care o avea n minte, n cele din urmi spuse ca trecut proba. Lui Cheryl Ben-Tov i s-a dat titlul de bat leveyha, i lucra acum n departamentul Kaisrut al Mossad-ului, departament care asigura leg tura cu ambasadele israeliene. Rolul s u era de a face pe prietena sau chiar so ia" agen ilor katsa activi. A lucrat n mai multe ora e europene, dndu-se drept cet ean american. Nu s-a culcat cu nici unul dintre iubi ii" sau so ii" ei. Admoni a anun at-o personal despre importan a ultimei misiuni: acum c Vanunu fusese localizat, era de datoria ei s - i foloseasc farmecele i s -l ademeneascpe Vanunu afardin Marea Britanie. De data aceasta avea s se dea drept o turist american care c l torea prin Europa n urma unui divordureros. Ca sdea mai mult credibilitate povestii, avea s foloseasc detalii din separarea propriilor p rin i, povestea se ncheia cu o sor " care locuia la Roma. Acolo trebuia s -l ducpe Vanunu. Mar i, 23 septembrie 1986, Cheryl Ben-Tov s-a al turat unei echipe de nou agen i katsa afla i deja la Londra. Ace tia erau comanda i de directorul de opera iuni al Mossad-ului, Beni Zeevi, un b rbat sever cu din ii p ta i, de fum tor nr it. Agen ii katsa st teau la hoteluri aflate ntre Oxford Street i trand. Doi dintre ei erau caza i la Regent Palace. Cheryl Ben-Tov era nregistrat sub numele de Cindy Johnson, la trand Palace, camera 320. Zeevi i luase o camer la Mountbatten, lng cea ocupat de Vanunu, 105.

Acesta a fost probabil printre primii care i-au dat seama de schimb rile comportamentale ale specialistului. Vanunu d dea din ce n ce mai multe semne de anxietate. Londra era un mediu ostil pentru cineva crescut ntr-un or el ca Beersheba. i, n ciuda eforturilor depuse de companionii s i, era singur i doritor de o companie feminin , de o femeie cu care s se culce. Psihologii Mossad-ului prev zuser aceast posibilitate. Miercuri, 24 septembrie, Vanunu a insistat s ias la plimbare nenso it de supraveghetorii s i de la Sunday Times. Totu i, un reporter l-a urm rit de la distan pn n Leicester Square. Acolo l-a v zut pe Vanunu legnd o conversa ie cu o femeie. Ziarul urma so descrie ca pe o femeie la vreo 20 de ani, n jur de 1,65, gr su , vopsitblond, cu buze groase, care purta o p l rie maro, un costum de tweed cu pantalon de aceea i culoare, care avea tocuri i era probabil evreic ". Dup o vreme s-au desp r it, ntors la hotel, Vanunu i-a confirmat supraveghetorului c ntlnise o americanc pe nume Cindy". Spuse c inten iona s-o revad . Reporterii erau ngrijora i. Unul dintre ei spuse c apari ia lui Cindy n Leicester Square putea fi mai mult dect o simpl coinciden . Vanunu le respinse temerile. Ce-i spuse Cindy p rea sfi fost de ajuns pentru ca b rbatul svrea s petreacmai mult timp cu ea i nu la Londra, ci n apartamentul sorei" sale de la Roma. Beni Zeevi i al i patru agen i katsa erau printre pasagerii zborului cu care Cheryl i Vanunu au plecat spre Roma. Cei doi au luat un taxi care i-a dus la un apartament dintr-un vechi cartier al ora ului. n untru a teptau trei agen i katsa. Ace ti au s rit pe Vanunu i i-au injectat o substan paralizant . Trziu n acea noapte, sosi o ambulan , iar Vanunu fu scos din cl dire pe o targa. Aparent ngrijora i, agen ii katsa spuser vecinilor co rud se mboln vise. Cheryl se urc n ambulan a care plecimediat. Ambulan a ie i din Roma i se ndrept spre coast . Intr-un punct prestabilit a tepta o barccu motor n care I-au transferat pe Vanunu. n larg, ambarca iunea se opri n dreptul unui vas ancorat. Vanunu fu urcat la bord. Beni Zeevi i Cheryl au c l torit cu el. Trei zile mai trziu, la miezul nop ii, vaporul ajunse n portul Haifa. Mordechai avea s dea curnd ochii cu interogatorii pricepu i ai lui Nahum Admoni. Era preludiul unui proces rapid i al unei sentin e pe via , la izolare. Cheryl Ben-Tov disp ru n lumea ei secret . Timp de 11 ani, Mordechai Vanunu fu inut la izolare ntr-o celuln care Israelul inten iona s -l p streze pe veci. Condi iile erau jalnice: mncare proast i o orde exerci ii pe zi, iar restul timpului i-l petrecea n rug ciune sau citind. Cednd n cele din urm presiunilor interna ionale, guvernul israelian fu de acord n martie 1998, ca Vanunu s poat beneficia de condi ii mai pu in stricte. Totu i, acesta a r mas un de inut care strnea interesul celor de la Amnesty International, iar Sunday Times reaminte te cititorilor s i de cazul s u. Vanunu nu a primit nici un ban pentru tirea de senza ie furnizat ziarului, n 1998 acesta fu n sfr it scos de la izolare ns , n ciuda numeroaselor apeluri din partea avoca ilor s i, nu prea sunt anse de a fi eliberat. Zece ani mai trziu, acum i mai gr su , cu p rul nearanjat care i zbura n briza din Florida, Cheryl era din nou n Orlando, aparent n vacan la Walt Disney World, cu cele doufiice ale sale. ntrebat n aprilie 1997 de c tre Sunday Times, aceasta nu a negat rolul pe care !-a avut n r pire. Singura temere era cpublicitatea ar putea d una pozi iei" sale n Statele Unite.

Ari Ben-Menashe sfr i mai pu in bine. A v zut mul i oameni buni venind i plecnd, victime ale manipul rilor constante din interiorul serviciilor secrete israeliene. ns n-a crezut niciodat ci va veni i lui rndul. n 1989 fu arestat la New York i acuzat de conspira ie n tentativa Je a vinde avioane C-130 Iranului. n timpul primei nf i ri, guvernul isrelian declar cnu auzise" de Ben-Menashe. Acesta aduse un dosar cu referin e de la superiorii s i din serviciile secrete israeliene. Guvernul israelian declar c ace tia erau str ini. Ben-Menashe dovedi c nu erau. Guvernul israelian spuse apoi c Ben-Menashe era un translator de mna a doua" angajat al serviciilor secrete. Ben-Menashe spuse c vnzarea aeronavei fusese autorizat de guvernul S.U.A. i cel al Israelului. A vorbit despre valoarea de sute de milioane de dolari a autoriz rii afacerilor cu arme c tre Iran". Cei de la Tel Aviv au fost uimi i nc o dat . Rafi Eitan i David Kimche au fost interoga i pentru a se afla ct de multe informa ii de inea Menashe i ct de importante erau acestea. R spunsurile nu au fost deloc lini titoare. Rafi Eitan spuse cBen-Menashe era n m sursarunce n aer re eaua S.U.A./Israel de trafic a armelor pentru Iran, a c rei tentacule se ntinseser peste tot: pnn America Central i de Sud, n Londra, Australia, Africa i n inima Europei. n a teptarea procesului, Ben-Menashe a fost vizitat la Centrul de Corec ie din New York de avoca ii guvernului israelian. Ace tia i-au propus un trg: s pledeze vinovat n schimbul unei sume substan iale de bani care avea s -i asigure o via ndestulat o datce ie ea din nchisoare. Ben-Menashe s-a hot rt s spun adev rul. i ncepu s povesteasc totul pncnd brusc, n noiembrie 1990, un juriu federal l-a achitat de toate acuza iile. C iva dintre fo tii s i colegi din cadrul serviciilor secrete erau de p rere c Ben-Menashe a avut noroc sscape; spuneau cn ncerc rile sale de a- i c p ta libertatea atacase pe oricine i-o punea n pericol. Kimche vorbi n numele multora cnd a spus mai trziu ctot ce vroiam era s dispardin fa a noastr . Era pornit s ne distrug , s - i distrug ara i propria siguran . Omul era, i ncmai este, un pericol". ns Israelul nu pusese la socoteal r zbunarea lui Ben-Menashe. Acesta a scris o carte, Foloasele R zboiului, care spera saibacela i efect pe care l-a avut Woodward i Bernstein asupra afacerii Watergate care a dus la demisia pre edintelui Nixon. Inten ia lui Ben-Menashe era clar : S ndrept gre elile anilor '80 i s ajut la ndep rtarea de la putere a celor vinova i". La Tel Aviv au avut loc edin e urgente. S-a vorbit despre cump rarea manuscrisului i distrugerea acestuia. S-a amintit c Ben-Menashe refuzase deja o sum importantde bani care se p rea cajungea la un milion de dolari pentru a-i nchide gura; era pu in probabil s - i fi schimbat p rerea. Decizia a fost ca fiecare sayan implicat n New York n vreo editur , sfactot posibilul s mpiedice publicarea c r ii. Succesul pe care l-a avut e discutabil; manuscrisul a fost trimis mai multor edituri de primmnnainte de a fi publicat de Sheridan Square Press, o editur micdin New York. Ben-Menashe avea s - i descrie cartea drept: Povestea unui guvern v zut de un intrigant, n care o mn de oameni ai ctorva servicii secrete au hot rt politica guvernelor lor, au ntreprins nenum rate opera iuni f r tirea publicului, au abuzat de ncrederea politic i public , au min it, au manipulat media i au dezam git publicul. Nu n cele din urm , se vrea a fi o poveste de r zboi

un r zboi condus nu de generali, ci de oameni a eza i confortabil n birourile dotate cu aer condi ionat, persoane indiferente la suferin a uman . Mul i au v zut cartea ca pe un act revolt tor de compensa ie al autorului; al ii au v zut-o ca pe o variant exagerat a ceea ce se ntmplase, avndu-l pe Ari Ben-Menashe n centru. La Londra, a a cum mai f cuse i n alte rnduri, Robert Maxwell se ascundea n spatele legii, amenin nd cu judecata pe cine ar fi ndr znit s reia informa i i le f cute de Ben-Menashe la adresa lui. Nici un editor englez nu era gata s -l nfrunte pe magnat, nici un ziar nu era gata s - i foloseasc ta lentul de investigator i s dovedeasc afirma iile lui Ben-Menashe. Ca i Ben-Menashe, Robert Maxwell crezuse cndva i era nc convins c este invincibil, dintr-un singur motiv. Devenise ho pentru Mossad. Cu ct fura mai mult cu att credea c este indispensabil pentru serviciu. Lui Maxwell i pl cea s spunde fiecare dat cnd venea n Israel, a a cum o f cuse i Ben-Menashe, c i el tie unde sunt ngropate cadavrele. Era o afirma ie care nu avea streacneremarcatde Mossad. CAPITOLUL 10 O leg turpericuloas Robert Maxwell care concediase cndva un reporter pentru furt, atenta pe ascuns la fondurile de pensii ale angaja ilor s i pentru a sponsoriza Mossad-ul. Sumele mari sustrase dovedeau ns i cruzimea i dorin a crescnda Mossad-ului de a risca. Maxwell retr sese personal banii printr-o serie de manevre financiare care, ani mai trziu aveau s -i uimeascpe agen ii fiscali prin duplicitatea de care d duse dovad . Maxwell d duse escrocheriei o noudimensiune, transfernd cteva sute de mii de dolari o dat , ntr-un cont special de inut de Mossad la banca Israelului din Tel Aviv. Uneori fondurile erau sp late printr-un cont pe care ambasada Israelului la Londra l avea la banca Barclays. Printre b ncile pe care Maxwell le folosea f rca acestea s b nuiasc ceva se num ra i Credit Suisse din Geneva, banc unde Ben-Menashe a transferat 450 de milioane de dolari din profitul ORA, cu ajutorul lui Maxwell. Uneori, fondurile de pensii furate f ceau nconjurul lumii, ajungnd la Chemical Bank din New York, First National Bank din Australia, i b nci din Hong Kong i Tokyo. Numai Robert Maxwell tia n orice moment exact unde se aflau banii, i c ace tia erau fura i. Ce a nr ut it situa ia a fost cacesta cerea destul de des ziarelor sale s atace cazurile de delapidare. Victor Ostrovsky, un evreu de origine canadian care fusese agent Mossad ntre 1984 i 1986, a fost primul care a descoperit ce se ntmpl : Mossad-ul i finan a multe opera iuni din Europa cu banii fura i din fondul de pensii al ziarelor lui Maxwell. Israelienii au pus mna pe bani aproape imediat ce Maxwell cump r Mirror Newspaper Group cu bani mprumuta i de la Mossad i sf tuit de exper i n domeniu. Sinistru era c oricine lucra n organiza ia sa de tiri i c l torea n Orientul Mijlociu, era automat suspectat clucreazpentru Israel ceea ce-l putea costa via a"1. n vizitele sale n Israel, Maxwell era tratat ca un ef de stat; era invitat de onoare nelipsit de la seratele guvernamentale i era de fiecare dat cazat la cele mai bune hoteluri, ns Mossad-ul avusese grij i- i luase m suri n caz csponsorul" ar fi devenit zgrcit. Aflnd cMaxwell

avea un apetit sexual considerabil i c din cauza m rimii, era adeptul sexului oral, Mossad-ul aranja ca n timpul vizitelor magnatului n Israel, acesta s fie servit de unul dintre bordelurile pe care serviciul le p stra pentru cazurile de antaj. Curnd, Mossad-ul aduno gr madde casete video care l surprindeau pe Maxwell n situa ii compromi toare. Apartamentul n care locuise fusese dotat cu o camervideo ascuns . Afirma iile lui Ostrovsky ie ir la iveal n dou c r i care nc mai iritau ntreaga comunitate a serviciilor secrete israeliene. Prin minciun i Reversul f rniciei au dezv luit secretele perioadei n care acesta a fost n rndurile Mossad-ului. n ele a descris metodele opera ionale, a numit numero i ofi eri activi i poate i-a compromis pe unii dintre ace tia ntr-o expunere clasicsemnatde un denigrator care credea cfusese concediat pe nedrept din Mossad. n mod ironic, guvernul israelian a ignorat sfatul lui Maxwell de a nu spune nimic despre afirma iile lui Ostrovsky. n timpul unei ntlniri la Tel Aviv cu primul ministru Yitzhak Shamir, magnatul aminti ce s-a ntmplat cnd guvernul Thatcher a ncercat smpiedice publicarea c r ii unui fost ofi er MI5, Peter Wright. Spycatcher con inea detalii stnjenitoare despre serviciul secret britanic. Persistnd n ncercarea de a opri publicarea c r ii, guvernul britanic a fost n cele din urm dat n judecat n Australia, loc de ba tin al editorului lui Wright. Spycatcher a devenit best-seller iar Marea Britanie s-a f cut de rs. De aceea i soart avu parte i guvernul israelian. mpins de vechii i actualii membri Mossad Meir Amit i Isser Harel au fost cei mai nver una i n ncercarea lor de a face ceva mpotriva lui Ostrovsky Shamir ordon procurorului general s ac ioneze pe calea justi iei i s mpiedice debutul scriitoricesc al fostului agent katsa. De asemenea, cazul alimenta anti-americanismu! virulent al lui Shamir care i se tr gea din ferma convingere c Statele Unite i aveau partea de vin pentru Holocaust. Se zvonea c acesta era de p rere c pre edintele Roosevelt ar fi trebuit s fac o n elegere" unul dintre cuvintele preferate ale lui Shamir cu Hitler pentru nlocuirea Marii Britanii, pe atunci for a dominantn Orientul Mijlociu, cu cel de al lll-lea Reich. La rndul s u Hitler i-ar fi l sat pe evrei smeargn Palestina, iar Holocaustul nu s-ar fi produs niciodat . Orict de f r de noimp rea ideea, aceasta aproape c a transformat sentimentele lui Shamir fa de Statele Unite n ur . El autorizase personal, ca semn de bun -voin " (o alt expresie preferat de-a lui Shamir), trimiterea la ru i a celor cinci sute de pagini de documente furate de Jonathan Pollard. Shamir credea c astfel rela iile Israelului cu Moscova se vor mbun t i. Documentele cuprindeau informa ii recente de inute de americani despre ap rarea aerian a ru ilor, precum i raportul anual al CIA despre ntreaga capacitate a ru ilor de a porni r zboi, ntr-un dosar se g seau fotografii f cute prin satelit, stenograme ale convorbirilor interceptate, informa ii ob inute prin radar i rapoarte ale agen ilor CIA n Uniunea Sovietic . Cnd Nahum Admoni i spuse lui Shamir c informa iile vor nlesni cu siguran serviciile de spionaj ruse ti sdescopere cine i spioneaz , se pare cacesta ar fi ridicat din umeri. Cnd s-au ntlnit s vad ce era de f cut cu Ostrovsky, Shamir i spuse lui Robert Maxwell ce le spuse i altora: ar face orice s reduc influen a americanilor n lume, i era convins c cei de la Washington l ncurajaser pe Ostrovsky s - i publice cartea, n semn de r zbunare. Shamir i ceru lui Maxwell s - i mobilizeze puternicele sale resurse din media pentru a distruge credibilitatea lui Ostrovsky. Maxwell a

subliniat c nainte s -l angajeze, Mossad-ul i-a verificat cu siguran trecutul. Cu toate acestea, Ostrovsky deveni obiectul unei campanii def im toare n presa scris a lui Maxwell, inclusiv n ziarul de scandal Maarivde la Tel Aviv, care fusese de asemenea cump rat de Maxwell. A fost catalogat drept fantezist, mincinos i, spre deosebire de Maxwell, du man al Israelului. Dup ce citir cu aten ie c r ile lui Ostrovsky, membrii cu func ii importante n serviciile secrete israeliene tiau care dintre informa ii erau adev rate. Tribunalul de la Tel Aviv a refuzat s accepte motivul invocat de guvernul israelian, cum csecuritatea na ional a Israelului era pus n pericol de afirma iile lui Ostrovsky. Cartea a devenit un best-seller. De i a fost primul care a dezv luit public leg tura lui Robert Maxwell cu Mossad-ul, Ostrovsky nu relatase nici pe departe toat povestea. Ca multe altele, aceasta i avea r d cinile n activit ile vechiului i apreciatului prieten al lui Shamir, Rafi Eitan. Cei doi se tiau de prin 1950, cnd ambii activau n Mossad, i erau anima i de aceea i dorin de lupt pentru a ob ine Israelului un loc n lume. Treizeci de ani mai trziu, n 1986, Shamir fu acela care I-a sus inut pe Rafi Eitan cnd acesta nfrunta criticile dure adresate la finalul afacerii Pollard, cnd fu catalogat drept lider al unui grup de ofi eri de securitate tr d tori, care ac ionau f r autoriza ie". Minciuna era o ncercare disperat a guvernului israelian de a se distan a de un episod de pe urma c ruia propriile servicii secrete, precum i cele ale Uniunii Sovietice i Africii de Sud beneficiaserenorm. Datorit evreilor, ambele ri primiser informa ii pre ioase despre activit ile de spionaj ale Statelor Unite. Totu i, o dat cu aflarea rolului s u n scandalul Arme-pentru-lran, activitatea profesional a lui Rafi Eitan a fost grav afectat . De i r nit i furios cproprii colegi l transformaser n ap isp itor, vechiul spion nu dezv lui nimic public; ct despre prietenii s i de ncredere care st tuser cndva la el n sufragerie i l ascultaserpovestind despre capturarea lui Adolf Eichmann, avea pentru ace tia o nou poveste: despre faptul c Israelul era acum pe cont propriu. Din ce n ce mai pu inlume suna la u a lui Rafi Eitan de pe Strada Shay sau venea s -i admire ultimele crea ii f cute din de euri metalice. Petrecea ore n ir singur n fa a cuptorului, mnuind aparatul de sudur , nemaigndindu-se la cum fusese tratat, ci f cndu- i planuri cum s reintre n joc", dar i cum sc tige ceva bani adev ra i". Decizia de a- i servi n continuare ara n ciuda dezonoarei care se ab tuse asupra lui, con inea o doz de simplitate: Patriotismul nu mai este un cuvnt la mod . Eu sunt un patriot. Cred n ara mea. Indiferent dac -i bine sau nu, am snfrunt pe oricine o amenin pe ea sau pe cet enii s i". Astfel lu fiin un plan pe care ncepuse s -l conceapncde cnd era implicat n afacerea Irangate. Ca multe alte planuri ale lui Rafi Eitan acesta i solicita deosebitul talent de a exploata ideea original a altcuiva. Urma s fie un plan datorit c ruia avea s fie recunoscut nu numai pentru capturarea lui Adolf Eichmann, dar i ca asociatul apropiat al lui Robert Maxwell. n 1967, expertul n comunica ii, William Hamilton, se ntorcea n Statele Unite din Vietnam, unde pusese la punct o re ea de posturi electronice de ascultare pentru a monitoriza Vietcongul, n timp ce armata sa nainta n jungl . Lui Hamilton i se oferi un post la Agen ia Na ionalde

Securitate (NSA). Prima sarcinfu crearea unui dic ionar vietnamez-englez computerizat, care se dovedi a fi o unealt extrem de folositoare pentru traducerea mesajelor vietcong i interogarea prizonierilor. Era o vreme n care revolu ia comunica iilor electronice tehnologia prin satelit i microcircuitele schimba modul n care erau adunate informa iile: codarea i redarea vizualmai rapide i mai de calitate erau transmise din ce n ce mai rapid prin Internet. Computerele au devenit mai mici i mai performante; senzorii din ce n ce mai sofistica i puteau distinge sute de conversa ii; analiza spectrului fotografic alegea din milioane de puncte numai pe cele care prezentau interes; microcip-urile au f cut posibilascultarea unei oapte de la sute de metri distan ; datorit lentilelor cu infrarosu puteai vedea noaptea. Resursele acestei noi societ i au contribuit la cre terea operativit ii spionajului, adunarea i corelarea informa iilor la o scar care dep ea imagina ia oferea o unealt puternic n c utarea unui tipar i al unui modus operandi n ac iunile teroriste. S-a nceput lucrul la un sistem pe calculator. Sistem de Eliminare prin Compararea Analizelor Faciale (FACES) care avea s revolu ioneze sistemul de identificare a unei persoane din poze. Bazat pe 49 de caracteristici, fiecare clasificat pe o scarde la 1 la 4, FACES putea r spunde la 15 milioane de ntreb ri cu da sau nu, ntr-o secund . Computere legate n re ea efectuau c ut ri simultane care duceau la un num r impresionant de decizii: 40 de milioane de decizii binare pe secund . Computerele ncepur s devin mai mici dar saibo memorie care echivala cu o carte de 500 de pagini. Hamilton care nc mai lucra la NSA mizpe aceastpia permanent nfloritoare; avea sinventeze un soft care sinterfereze cu bazele de date ale altor computere. Aplicarea acestuia n lumea spionajului nsemna c proprietarul programului putea spun restric ii asupra majorit ii altor sisteme f r ca utilizatorul s - i dea seama. Patriot fiind, Hamilton se gndi c primul client al sistemului s u trebuie sfie S.U.A. A a cum NASA a dat na iunii un avans incontestabil n tehnologia spa ial , la fel i William Hamilton era convins c va face acela i lucru pentru serviciile secrete ale Statelor Unite. Inventatorul lucra 16 ore pe zi, apte zile din apte. Ciudat i retras, era cercet torul ideal; NSA era plin de asemenea oameni. Trei ani mai trziu, Hamilton era pe cale s creeze supremul aparat de supraveghere un program capabil s nregistreze mi c rile unui num r nelimitat de persoane din orice colal lumi. Amenin area adresat de Reagan terori tilor, Po i sfugi dar nu ste ascunzi", era pe cale de a se materializa. Hamilton demisiona de la NSA i i cump r mica companie cu numele de Inslaw. Scopul declarat al companiei era acela de a supra-verifica ac iunile judec tore ti i sdescopere dacexistau leg turi ntre p r i, martori i familiile acestora, chiar i avoca i oricine era implicat sau avea s fie implicat n proces. Hamilton numi programul Promis. Pn n 1981, l dezvolt n a a m sur nct putu ob ine copyright-ul pentru soft i transform astfel Inslaw ntr-o companie mic i profitabil . Viitorul promitea. NSA l-a acuzat cfolosise dot rile de cercetare ale agen iei pentru a- i crea programul. Hamilton a negat vehement afirma ia, dar s-a angajat s mprumute programul Promis Departamentului de justi ie cu o singur condi ie: de fiecare dat cnd era folosit, Inslaw trebuia s primeasc o anumit sum de bani. Propunerea era ct se poate de cinstit ; Justi ia, ca orice alt departament guvernamental, avea sute de colaboratori care i

aduceau servicii. F r tirea lui Hamilton, Departamentul de Justi ie a trimis o copie a programului la NSA pentru evaluare". Motivul exact pentru care ac iona astfel nu s-a aflat. Hamilton dovedise deja departamentului ce putea face programul s u: s supravegheze electronic via a oamenilor, a a cum nu se mai f cuse pn atunci. Pentru Departamentul Justi iei i mna sa dreapt , FBI-ul, Promis era o unealt puternicn lupta mpotriva sp l rilor de bani mafiote i a altor activit i criminale. De asemenea, tot peste noapte, putea revolu iona lupta DEA mpotriva trafican ilor de droguri columbieni. Pentru CIA, Promis putea deveni o arm la fel de eficient ca un satelit spion. Posibilit ile p reau infinite. ntre timp, unul dintre personajele obi nuite ale lumii afacerilor necinstite auzise de Promis. Earl Brian fusese secretar de stat pentru s n tate n California pe vremea cnd Reagan era guvernator, n special pentru c Brian tia farsi, Reagan l ncurajase s ntocmeasc un plan Medicare pentru guvernul iranian. Era una din acele idei nerealizabile care i pl ceau att de mult pre edintelui american: o versiunea a planului Medicare ar fi ar tat Iranului partea pozitiv a Americii i n acela i timp ar fi mbun t it imaginea Statelor Unite n zon . ntr-o propozi ie memorabil , guvernatorul i spuse lui Brian: Dac Medicare merge n California, atunci poate func iona oriunde". n timpul vizitelor sale n Teheran, Brian intrn vizorul lui Rafi Eitan care era unul dintre cei care mnuiau schimbul de arme-pentru-prizonieri. Acesta l invitpe Brian n Israel. Cei doi s-au mprietenit imediat. Brian era captivat de povestirile gazdei despre r pirea lui Adolf Eichmann; Rafi Eitan era la fel de fascinat de stilul de via californian. Rafi Eitan i d du n curnd seama c nu avea cum s - i l rgeasc sfera de influen n Iran i era de p rere c ideea lui Reagan cu aplicarea programului Medicare n Iran era cea mai tr snit chestie pe care o auzisem n ultima vreme" . De-a lungul anilor, cei doi au p strat leg tura; Rafi Eitan i-a trimis lui Brian chiar i o vedere din Apollo, Pennsylvania, unde verifica uzina Numec. Mesajul suna astfel: E bine sfii aici". Brian l inu la curent cu programul promis. n 1990, Brian sosi la Tel Aviv. Era extenuat de atta drum; paloarea din obraji i se tr gea de la nervii pe care i-i f cuse cnd afl c Departamentul de Justi ie folosea o versiune a programului Promis ca s depisteze sp l rile de bani i alte activit i criminale. Instinctele lui Rafi Eitan i spuneau c vechiul s u prieten nici c putea sosi ntr-un moment mai bun. Un nou conflict izbucnise ntre Mossad i al i membri ai serviciilor secrete israeliene. Motivul era o nou revolt ar beasc , Intifada. Promis se putea dovedi o arm eficace n contabilizarea ac iunilor sale. Revolu ia se ntinse cu o repeziciune uluitoare, uimind pe evrei i f cndu-i s fiarbpe palestinienii de pe malul vestic i pe cei din F ia Caza. Cu ct armata israelian aresta, mpu ca, b tea i alunga oamenii din casele lor, cu att Intifada se r spndea mai mult. Nim nui nu-i venea s cread cnd un tn r arab trecu cu un planor pe deasupra grani ei extrem de bine p zite a Israelului cu Libanul, ateriznd n tufi urile din apropierea or elului Kiryat Shmona. n cteva minute, tn rul omor ase solda i israelieni narma i pnn din i i r ni ncal i apte, pnsfie la rndul s u mpu cat. Incidentul fu considerat de palestinieni ca o izbnd ; n cadrul serviciilor secrete israeliene, acesta era un motiv n plus ca s - i scoat ochii unii altora. Shin Bet d dea vina pe Aman; ambii nvinuiau Mossad-ul pentru c nu avertizase Libanul, ns lucrurile nu s-au oprit aici. Sase

terori ti periculo i evadar dintr-o nchisoare de maxim securitate din Gaza. Mossad-ul d du vina pe Shin Bet. Agen ia spuse c planul de evadare fusese pus la punct n afara grani ei ceea ce f cea ca Mossad-ul scad vinovat. Aproape n fiecare zi, solda i i civili evrei erau mpu ca i pe str zile din Ierusalim, Tel Aviv i Haifa. Disperat s - i redobndeascautoritatea, ministrul ap r rii, Yitzhak Rabin, anun implementarea unei politici de for , vigoare i violen ", nsaceasta nu avu cine tie ce efect. ngrijorat de conflictul din ce n ce mai nver unat dintre servicii, comunitatea spionajului israelian c zu de acord asupra unui consens politic pentru a face fa masivei rezisten e arabe, de o anvergur nemaiv zut de la R zboiul de Independen . Pic tura care umplu paharul au fost criticele americanilor cu privire la metodele brutale adoptate de solda ii israelieni. Pentru prima dat , posturile de televiziune americane, de obicei de partea Israelului, ncepur sdifuzeze imagini care, clin cauza violen ei sem nau cu ce se ntmplase n Pia a Tiananmen clin Beijing. Doi solda i israelieni fur surprin i zdrobind f r mil bra ul unui tn r palestinian cu o piatr ; o patrul IDF era filmat n timp ce b tea o palestinianc ns rcinat ; la Hebron copiii erau b tu i, pentru c aruncasercu pietre, cu paturile pu tilor. n cele din urm Intifada form Conducerea Na ional Unit a Revolu ionarilor. Fiecare comunitate arab primi instruc iuni despre cum snsceneze greve, s nchidmagazinele, sboicoteze marfa evreiasc i snu recunoascadministra ia civil . Era o reminiscen a rezisten ei din ultimele zile de ocupa ie german n Fran a celui de-al doilea r zboi mondial. Vrnd cu orice chip s readucMossad-ul n fruntea serviciilor secrete israeliene, Nahum Admoni trecu la ac iune. Pe 14 februarie 1988, o echip kidon a fost trimis n portul Limassol din Cipru. Acolo amplasar o bombputernicsub un Volkswagen Golf. Ma ina apar inea unuia dintre liderii Intifada, Muhammad Tamimi. mpreuncu acesta erau i doi ofi eri OEP. Se ntlnisercu oficiali libanezi care le d duserun milion de dolari ca s continue sponsorizarea organiza iei Intifada. To i cei trei b rba i muriserntr-o explozie de propor ii care zgudui ntregul port. A doua zi, Mossad-ul lovi din nou plasnd o bombn calea vasului Soi Phayne, o nav de c l tori pe care OEP tocmai o achizi ionase pentru un exerci iu de rela ii publice. Cu ziari ti din ntreaga lume la bord, nava ar fi mers la Haifa ca o amintire dureroasa dreptului de a se ntoarce" al palestinienilor n ara lor de ba tin i a unei amintiri i mai dureroase a b rcilor evreie ti, descrise n Exod, care, cu 40 de ani mai devreme, nfruntaser marina britanic pentru a-i aduce pe supravie uitorii Holocaustului n Israel, i ei avnd dreptul de a se ntoarce". Soi Phayne fu distrus . Opera iunile nu au redus cu nimic nc p narea arabilor, n orice clip , gherilele se dovedeau capabile s -i p c leasc pe israelieni, care nu r spundeau dect cu din ce n ce mai multviolen , ntreaga lume v zu cum Israelul nu numai c reu i sopreascIntifada, dar pierdu i r zboiul de propagand . Comentatorii politici spuser c asistau la conflictul n variant modern dintre David i Coliat, cu IDF-ul n rolul uria ului filistin. Yasser Arafat se folosi de Intifad pentru a relua controlul asupra poporului s u vitregit. Peste tot n lume, ap rea furios la televizor sau la radio, i sus inea c ceea ce se ntmpla era rezultatul planului evreilor de a fura p mntul ar besc. Arafat plec n Kuweit unde ceru ajutorul Hamas-ului, grupare teroristsus inutde Iran. A doua zi era n Liban, la

o ntlnire cu liderii Jihad-ului islamic. Arafat nf ptuia ceea ce cu pu in timp n urm ar fi p rut imposibil unirea arabilor indiferent de na ionalitate, pentru o cauz comun . To i ace tia l numeau Domnul Palestina" sau Pre edintele". Mossad-ul era n continuare uimit de strategiile aplicate de Arafat n drumurile sale de la o capitalarabla alta. Serviciul tia foarte pu in sau chiar nimic despre unde avea sse ducsau pe cine urma s atrag de partea sa. Rafi Eitan i povesti acestea i multe altele gazdei sale, Earl Brian. n schimb, Brian i descrise cum func ioneaz Promis. Dup p rerea sa, mai era de lucru pentru a face programul s lucreze la capacitate maxim . Rafi Eitan realiz cPromis ar fi putut astfel s aibimpact asupra Intifadei. Pentru nceput, sistemul putea p trunde n computerele celor 17 ofi eri OEP r spndi i n lume, aflnd astfel unde se duce Arafat i ce pune la cale. Rafi Eitan amn astfel adunarea de resturi metalice pentru sculpturile sale i se concentra asupra a ceea ce Promis putea oferi. De exemplu, nu ar fi fost nevoie s contezi numai pe capacitatea uman pentru a n elege cum func ioneaz mintea unui terorist. Cu Promis se putea ti exact unde i cnd avea s loveasc . Promis putea nregistra fiecare mi care a teroristului. Dac ar fi pus mna pe un asemenea dispozitiv, ar fi devenit cu siguran una din figurile de referin ale serviciilor secrete israeliene. ns r nile provocate de colegi nu se vindecaser nc . l d duser afar , iar acum nu-i pl teau dect o pensie am rt , nainta n vrst ; obliga ia sa majorera fam i l ia pe care o neglijase mult timp din cauza serviciului. Cu Promis ar fi putut s repare totul; folosit cum trebuie, programul l-ar fi f cut bogat. Totu i, orict de inteligent era, Rafi Eitan nu era un geniu al informaticii; ajunsese doar la performan a de a da drumul la modem, ns datoritanilor petrecu i la LAKAM, avea acum acces la to i exper ii de care avea nevoie. Cnd Earl Brian se ntoarse n Statele Unite, Rafi Eitan alc tui o mic echip de fo ti programatori LAKAM. Ace tia desf cur discul promis iar apoi i reasamblar componentele, ad ugnd cteva elemente n plus. n felul acesta nimeni nu mai putea pretinde posesia asupra produsului finit. Rafi Eitan se hot r sp streze originalul pentru c fusese o bunidee de marketing pentru a explica ce reprezintprodusul". Agen i care nu trebuiau s tie dect s apese pe butoane, puteau avea acces la informa ii i concluzii mult mai de n eles dect ar fi putut ei s in minte. Programul putea intra n memoria unui laptop i putea alege dintr-o infinitate de alternative pe cea mai potrivit . Aceasta ar fi eliminat necesitatea gndirii deductive, pentru c existau prea multe materii corecte dar irelevante de luat n considerare, iar judecata uman nu mai ajungea. Promis putea fi programat selimine etapele de prisos ale anchetei i sstocheze i coreleze informa ii ntr-un num r i cu o vitez mult superioaromului. ns nainte de a-l putea vinde, dupcum spunea Ben-Menashe, Rafi Eitan trebuia s -i adauge un element. Ben-Menashe sus inea ca jucat un rol important n introducerea unei chei e", un cip ncorporat, de care cump r torul s nu tie nimic, i care-i permitea lui Rafi Eitan s tie ce informa ii erau c utate. Ben-Menashe tia pe cineva care era n stare screeze o chei care s nu poatfi detectatde cele mai performante scannere. B rbatul n cauz avea o companie mic de cercetare i dezvoltare n California de Nord. El i Ben-Menashe fusesercolegi de scoal i, pentru 5.000 de dolari, c zu de

acord screeze mini-cip-ul. Era, dupcum recunoscuse Ben-Menashe, un pre destul de mic. Urm torul pas era testarea sistemului. Iordania fu aleas ca int , nu numai pentru c se nvecina cu Israelul, dar i pentru c devenise un paradis pentru liderii organiza iei Intifada. Din desert ace tia comandau mafia ar beascde pe Malul Vestic i Gaza s lanseze alte atacuri n Israel. Dup cte o atrocitate, terori tii OEP treceau grani a n Iordania, de multe ori cu acordul tacit al armatei iordaniene. Astfel, cu mult timp nainte de Intifad , Iordania devenise un teren de ncercare unde Mossad-ul i dezvolta dispozitivele electronice Prin 1970, speciali tii Mossad intrar n computerul pe care IBM | vnduse serviciului militar de spionaj al rii. Informa ia ob inut a venit n completarea celor furnizate de un agent katsa sub acoperire pe care Rafi Eitan l plasase n palatul Regelui Hussein. Promis putea face mult mai multe. S -l vnddirect Iordaniei era imposibil pentru cleg turile fire ti de afaceri dintre cele dou ri nu aveau s se stabileasc dect dupc iva ani mai trziu, n schimb, compania lui Earl Brian f cu trgul. Cnd exper ii companiei instalarprogramul n cartierul general al armatei din Amman ace tia descoperirc iordanienii aveau un sistem fran uzesc de depistare a liderilor OEP. F r ca nimeni s b nuiasc ceva, Promis fu conectat la sistem. La Tel Aviv, Rafi Eitan ob inu n curnd rezultate, cnd c/ie/fai ar tpe care dintre liderii OEP i urm rea Iordania. Urm torul pas era s preg teasc pia a de desfacere pentru Promis. Yasser Arafat fu ales ca exemplu ideal. Pre edintele OEP era renumit prin preocuparea pentru securitate; acesta i schimba n permanen planurile, nu dormea dounop i la rnd n acela i pat, schimba meniul n ultimul moment. De fiecare dat cnd Arafat c l torea, detaliile deplas rii erau nregistrate ntr-un computer special OEP. InsPromis putea intra n baza lui de date i s afle ce nume fals sau ce pa aport folosea. Promis putea ob ine facturile telefonice i numerele formate. Apoi le compara pe acestea cu celelalte apeluri f cute de la aceste numere, n felul acesta puteai afla cu cine vorbea Arafat la telefon. n timpul c l toriilor, pre edintele informa autorit ile locale de prezen a sa, iar m surile de securitate necesare erau luate. Promis putea afla detaliile intrnd n computerele poli iei. Oriunde ar fi mers, Arafat nu se putea ascunde de Promis. Rafi Eitan i d du seama c nici Earl Brian i nici compania sa nu aveau resursele necesare ca s lanseze Promis pe pia a interna ional . Pentru asta era nevoie de cineva cu contacte interna ionale grozave, energie debordant i talent de negustor. Rafi Eitan cuno tea o singur persoancare ntrunea toate calit ile necesare: Robert Maxwell. Maxwell nu se l s mult rugat i, n felul s u entuziast cnd era vorba de o afacere de pe urma c reia putea c tiga ceva, spuse c avea o companie prin care putea vinde programul. Degem Compu-ters Limited i avea sediul la Tel Aviv i mai ajutase Mossad-ul i n alte da i. Maxwell le permise agen ilor Mossad care se d deau drept angaja i Degem, s foloseasc sediul companiei din America de Sud. Acum Maxwell v zu o ansnu numai de a c tiga o sumfrumu icdin vnzarea programului, dar i o ocazie de a se impune n cadrul Mossad-ului i n cele din urm , n Israel. n timpul vizitelor sale n Israel, Maxwell ncepu s se comporte ngrijor tor. Acesta i spuse lui Admoni c ar trebui s angajeze telepa i care s citeasc gndurile du manilor Mossad-ului. ncepu s sugereze

inte care trebuiau eliminate. Vroia s ntlneasc agen i kidoni i s le inspecteze terenurile de antrenament. Toate aceste propuneri au fost refuzate categoric ns politicos de directorul Mossad-ului. ns n interiorul serviciului, angaja ii ncepuserdeja s - i pun ntreb ri despre Maxwell. Oare purtarea lui era doar cea a unui megaloman care se d dea important? Sau avea surmeze ceva mai grav? Putea svinziua cnd, n ciuda a tot ce f cuse pentru Israel, Robert Maxwell s - i piardmin ile de tot, i sfacprobleme? Un lucru era cert: Maxwell era un excelent vnz tor pentru Promis sau, n ce privea Mossad-ul, pentru eficien a sistemului. Serviciul a fost primul care a ob inut programul, iar acesta se dovedi a fi o unealt pre ioas n campania mpotriva Intifadei. Mul i dintre liderii grup rii p r siserIordania pentru a se ascunde n Europa, dupce c iva dintre ace tia furasasina i n Iordania de agen i kidon. Un succes remarcabil s-a nregistrat cnd un comandant Intifada, care se mutase la Roma, sunn Beirut la un num r care figura deja n baza de date Mossad ca cel al unui cunoscut genist. Cel care sunase vroia s -l ntlneascpe genist la Atena. Mossad-ul se folosi de Promis pentru a verifica toate agen iile de voiaj din Roma i Beirut pentru a afla ce aranjamente f cuser cei doi. La Beirut se afl n plus c genistul anun ase firmele locale de servicii s nu-i mai livreze la domiciliu. O alt investiga ie cu ajutorul programului n computerele OEP locale demonstra cgenistul i schimbase cursa n ultimul moment. Dar tot nu a sc pat. A fost ucis de explozia unui automobil capcan n drum spre Aeroportul Beirut. Ceva mai trziu la Roma, comandantul Intifada era c lcat de ma in . ntre timp Mossad-ul aflcu ajutorul lui Promis informa iile clasificate ale unor servicii secrete, n Guatemala a descoperit leg turi strnse dintre for ele locale de securitate i trafican ii de droguri, precum i pie ele de desfacere ale acestora n Statele Unite. Mossad-ul transmise informa iile la-DEA i FBI. n Africa de Sud, un agent katsa al ambasadei israeliene depista cu ajutorul lui Promis organiza ia revolu ionar a rii i leg turile acesteia cu grupuri din Orientul Mijlociu. La Washington, speciali tii Mossad din cadrul ambasadei israeliene ascultar cu ajutorul lui Promis convorbirile guvernului american cu alte misiuni diplomatice. La fel se ntmpla la Londra i n alte capitale europene. Sistemul continu s furnizeze informa ii pre ioase pentru Mossad. Pn n 1989, se ncasarpeste 500 de milioane de dolari din vnzarea programului Promis n Marea Britanie, Coreea de Sud i Canada. Cifra ar fi fost chiar i mai mare dacCIA nu i-ar fi vndut serviciilor secrete versiunea proprie, n Anglia, Promis a fost folosit de MI5, n Irlanda de Nord pentru prinderea terori tilor i monitorizarea mi c rilor liderilor politici precum Cerry Adams. Maxwell reu i s vndsistemul i serviciului secret polonez, UB. n schimb, dup cum spunea Ben-Menashe, polonezii au dat voie Mossad-ului s fure un MIC-29 rusesc. Opera iunea le-a amintit tuturor de furtul MIG-ului din Irak. Un general polonez care conducea sediul UB din Gdansk, n schimbul a un milion de dolari pl ti i ntr-un cont Citybank la New York, a aranjat ca aeronava s fie nregistrat ca nefunc ional , dar avionul fusese recent primit de la fabrica ruseasc . Aparatul de zbor a fost dezmembrat, iar p r ile componente-ambalate n containere pe care era scris Utilaje agricole" au fost expediate ia Tel Aviv. Aici avionul a fost reasamblat i testat de avia ia israelian , permi ndu-le pilo ilor s i sfoloseascMIG-29 mpreuncu Siria.

Moscova nu descoperi furtul dect cteva s pt mni mai trziu, cu ocazia unui inventar al navelor de zbor furnizate rilor semnatare ale Pactului de la Var ovia. Rusii protestarvehement mpotriva Israelului amenin nd chiar s opreasc exodul evreilor din Uniunea Sovietic . Pentru cntre timp avia ia descoperise toate secretele MIG-ului, guvernul israelian i ceru scuze pentru excesul de zel interpretat gre it al ofi erilor care nu lucrau oficial", i napoie urgent avionul. La acea dat , generalul UB fugise deja n America unde i primi banii. Cei de la Washington fur de acord s -i dea o nouidentitate iar n schimb, USAF putea inspecta n voie MIG-ul. La pu in timp dupaceasta, Maxwell plecla Moscova. Oficial se afla acolo pentru un interviu cu Mihail Gorbaciov. n realitate venise pentru a vinde KGB-ului programul Promis. Cu ajutorul cheitei, Israelul puse rnna pe secretele militare ale Rusiei, Mossad-ul devenind astfel unul dintre cele mai bine informate servicii secrete cu privire la inten iile ru ilor. De la Moscova, Maxwell plac la Tel Aviv. Aici fu primit ca de obicei, ca un conduc tor scutit de toate formalit ile aeroportului, i ntmpinat de un trimis al Ministerului Afacerilor Externe. Maxwell se purta cu acesta a a cum f cea cu to i angaja ii s i, insistnd s -i care bagajele i s stea lng ofer. Cnd ntreb unde-i escorta de motociclisti i i se r spunse c aceasta nu era disponibil , Maxwell i amenin nso itorul c -l sun pe primul ministru ca s -l concedieze. La fiecare stop, Maxwell se r stea la neputinciosul oficial, i continua cu criticile i nemul umirile pnajunse n apartamentul de la hotel. Acolo l a tepta prostituata sa preferat . A trimis-o de acolo n fug ; erau chestiuni mai importante de rezolvat i nu avea timp s - i satisfac nevoile sexuale. La Londra, imperiul mediatic al lui Maxwell se confrunta cu mari probleme financiare. Dacnu primeau urgent fonduri substan iale, risca s nceteze activitatea, ns , dac la Londra g sise pn n momentul respectiv mereu capital, acum lucrurile st teau cu totul altfel. Finan- i tii arogan i care l cunoscuserpe Maxwell, i d deau seama c n spatele siguran ei de sine i a agresivit ii afi ate se ascundea un b rbat care i pierdea flerul pentru afaceri care l salvaseralt dat . Pe atunci se enerva i amenin a la cea mai mic schimbare. Bancherii i st pneau mnia i cedau n fa a lui. nsnu mai aveau sfacla fel. La Bank of England i alte institu ii financiare din ora , se zvonea c Maxwell nu mai era o investi ie sigur . Informa iile se bazau n mare parte pe rapoartele din Israel conform c rora Maxwell era pistonat de primii s i investitori evrei s le napoieze banii cu care achizi ionase Mirror Group. Termenul limit al datoriilor trecuse de mult, iar cererile israelienilor deveniser din ce n ce mai insistente, ncercnd sle nchid gura, Maxwell le promise dobnzi mai mari dacmai a teptau. Evreii nu erau mul umi i: i vroiau banii imediat. Acesta era motivul pentru care Maxwell venise la Tel Aviv: spera s -i conving s -i mai acorde o amnare. Semnele nu erau ncurajatoare n timpul zborului primise mai multe telefoane de la investitorii nervo i care amenin au saducproblema n discu ie n fa a oficialilor din Londra. Maxwell mai avea un motiv de ngrijorare. Furase ni te sume foarte mari de la ORA pe care trebuia sle ascundn b nci din Blocul Sovietic. Folosise banii pentru a revitaliza Mirror Group. Maxwell furase deja ce putuse din fondul de pensii al propriilor angaja i, iar banii de la ORA nu aveau cum s -i ajung mult timp. i, o datfurtul descoperit n Israel, trebuia snfrunte ni te oameni total opu i investitorilor, printre ace tia num rndu-se i Rafi Eitan.

Maxwell tia destul despre fostul agent Mossad, ca s - i dea seama cnu avea cum sfie o experien prea pl cut . n apartamentul de la hotel, Maxwell ncepu s - i facplanuri. Partea sa din vnzarea programului Promis nu-i ajungea pentru a pune cap t crizei. Nici c tigurile de la Maariv, ziarul de scandal israelian f cut dup modelul ziarului de succes, Daily Mirror, nu-i folosea la nimic. Avea totu i o singur posibilitate, ntreprinderea Cytex Corporation din Tel Aviv, produc toare de echipamente de imprimare de nalt fidelitate, care i apar inea. Dacvindea repede Cytex, cu banii ob inu i ar fi rezolvat ct de ct situa ia. Maxwell l chem de urgen pe directorul executiv al Cytex, fiul primului ministru Yitzhak Shamir. Directorul avea vesti proaste: nici nu se putea pune problema unei vnz ri rapide. Cytex se confrunta cu o concuren din ce n ce mai mare. Nu era momentul potrivit pentru o scoatere pe pia . Pe deasupra, vnzarea ar fi atras dup sine disponibilizarea unor speciali ti, ntr-un moment n care Israelul avea mari probleme cu omajul. R spunsul i provoc lui Maxwell o ie ire nervoas , c ci i v zuse planul de sc pare nerealizabil. Din punct de vedere tactic, f cuse o gre ealatacndu-l pe fiul primului ministru, care i spuse tat lui s u c Maxwell avea grave probleme financiare. Primul ministru, la curent cu leg turile magnatului cu Mossad-ul, l informpe Nahum Admoni. Acesta convoc o edin a efilor de departamente, pentru a trata ceea ce devenise o problem . n cele din urm au fost propuse mai multe variante. Mossad-ul l putea ruga pe primul ministru s se foloseasc de influen a pe care o avea asupra investitorilor israelieni i s -i fac pe ace tia, nu numai s mai a tepte pu in banii, dar i s - i mobilizeze resursele i s -l salveze pe Maxwell. Ideea fu respins deoarece Maxwell reu ise sa-l supere pe Shamir cu atitudinea sa egoist . Cu to i tiau c Shamir avea un puternic instinct de conservare i cacum vroia s nu mai aibde-a face cu Maxwell. O alt variant era ca Mossad-ul s contacteze sayanim-ii sus-pusi din Londra i s -i preseze s ajute Mossad-ul. n acela i timp, ziari tii britanici de partea serviciului secret, puteau fi ncuraja i s scrie articole favorabile la adresa magnatului aflat la ananghie. Din nou sugestiile au fost respinse. Conform rapoartelor pe care Admoni le primise de la Londra, mul i sayanimi a teptau cu ner bdare sfr itul lui Maxwell, iar pu inii ziari ti din afara Mirror Group i doreau s scrie articole favorabile despre un magnat care ani de zile amenin ase media. Op iunea finalera ca Mossad-ul s rupleg tura cu Maxwell. Era i aici un risc: imprevizibil cum era, Maxwell i putea folosi ziarele ca s atace Mossad-ul. Iar din cauza liberului acces pe care l avusese, urm rile puteau fi grave. Pe aceast nottrist , s-a ajuns la concluzia cAdmoni trebuia s -l vad pe Maxwell i s -i reaminteascdatoria pe care o avea fa de Mossad i Israel, n acea sear , doi b rba i luarcina n apartamentul lui Maxwell. Ce s-a ntmplat acolo avea s r mn secret, nscteva ore mai trziu Maxwell p r si Tel Aviv-ul la bordul avionului s u particular. Avea sfie pentru ultima datcnd era v zut viu n Israel. ntors la Londra, Maxwell p rea c reu ise s - i p streze grupul de ziare, n ciuda a tot ce se ntmplase. Era comparat cu un diavol tasma-nian care mergea din edin n edin s cear suport financiar. Din cnd n cnd, d dea telefoane la sediul Mossad i cerea cu Admoni, de

fiecare datanun nd-o pe secretara directorului general cla telefon era micul ceh". Primise porecla cnd fusese recrutat. Ce vorbeau cei doi avea sr mn secret. ns un indiciu avea s vin din partea fostului agent katsa, Victor Ostrovsky. Acesta credea cMaxwell vroia sse r zbune; cimensa sum de bani pe care o furase din fondul de pensii de la Minor trebuia s -i fie napoiat , n acela i timp, Maxwell vroia ca Mossad-ul sfac lobby pentru ca Mordechai Vanunu sfie eliberat i dat pe mna sa. Maxwell vroia s plece mpreun cu specialistul la Londra, unde urma s -l intervieveze personal pentru Daily Minor. Articolul avea sfie actul de isp ire a vinei" a lui Vanunu, scris n a a fel nct s arate compasiunea Israelului. Cu tupeul s u caracteristic, Maxwell a ad ugat c asta ar spori vinderea ziarului Mirror i c astfel multe u i care i erau inaccesibile, i s-ar deschide n Londra. Ostrovsky nu era singurul care credea c planul nerealizabil avea s conving n sfr it Mossad-ul c Robert Maxwell devenise un nebun imprevizibil. Pe 30 septembrie 1991, o alt dovad a comportamentului ciudat al lui Maxwell ie i la iveal cnd acesta i telefona lui Admoni. De data aceasta amenin area din vocea lui Maxwell era clar . Afacerile iar i nu-i mai mergeau, i, pe deasupra, dac alt dat era ap rat de avoca i bine pl ti i i de cita iile cu care amenin a pe toatlumea, acum era investigat n Parlament i n media britanic . Maxwell spuse apoi c dac Mossad-ul nu-i napoiaz ct de curnd banii fura i din fondul de pensii, nu mai putea fi sigur cera n stare s in secretul despre ntlnirea lui Admoni cu Vladimir Kryuchkov, fostul director KGB. Kryuchkov era n momentul de fa ntr-o nchisoare din Moscova n a teptarea procesului, implicat fiind ntr-o lovitur de stat prin care se ncercase nl turarea lui Mihail Corbaciov. Un element cheie al loviturii era ntlnirea dintre Kryuchkov i Maxwell pe iahtul acestuia din urm , n Marea Adriatic , la pu in timp nainte ca lovitura sfie dat . Mossad-ul promisese cIsraelul i va folosi influen a asupra Statelor Unite i a altor ri europene importante pentru a reorganiza diplomatic noul regim de la Moscova, n schimb, Kryuchkov avea s aib grij ca evreii ru i sfie trimi i n Israel. Discu ia nu a dus la nici un rezultat, ns dac s-ar fi auzit c avusese loc, Israelul risca s - i piardcredibilitatea fa de actualul regim sovietic i fa de S.U.A. Acesta a fost momentul avea sscrie Victor Ostrovsky mai trziu cnd c iva militan i de dreapta aveau shot rascla sediul Mossad c era timpul stermine cu Maxwell". Dac Ostrovsky a spus adev rul afirma ie pe care Israelul nu a negat-o niciodat oficial atunci era de neconceput ca un grup s ac ioneze f racord nalt sau chiar cu acordul tacit al primului ministru al Israelului, Yitzhak Shamir, omul care i avusese i el cndva rolul n asasinarea du manilor Mossad-ului. Problema Mossad-ului deveni i mai urgent o dat cu publicarea c r ii unui fost reporter de investiga ii american Seymour M. Hersh, The Samson Option: Israel, America and the Bomb, care trata problema Israelului ca putere nuclear . tirea public rii c r ii lu Mossad-ul prin surprindere, i mai multe exemplare au fost de urgen trimise la Tel Aviv. Cum era o lucrare bine documentat , cel mai bine era snu fie atacatn nici un fel; i nv aser lec ia cnd l confruntaser pe editorul lui Ostrovsky (cel care o editase i pe aceasta), nsmai era o problem : Hersh aflase de rela iile lui Maxwell cu Mossad-ul. Aceste leg turi implicau n majoritate abordarea pove tii lui Vanunu de c tre Mirror Group i leg tura

dintre Nick Davies, ORA, i Ari Ben-Menashe. A a cum era i u or de intuit, Maxwell se ascundea acum n spatele unei armate de avoca i, atacndu-i pe Hersh i pe editorii s i londonezi, ns , pentru prima dat , i g sise na ul. Hersh, c tig tor al premiului Pulitzer, refuza s se dea b tut, n Parlament se puneau ntreb ri din ce n ce mai directe despre leg turile lui Maxwell cu Mossad-ul. B nuieli mai vechi ie irdin nou la suprafa . Membrii parlamentului vroiau s tie despre opera iunile Mossad n Marea Britanie. A a cum spunea Victor Ostrovsky, lui Maxwell ncepuse si se cam nfunde. Ostrovsky avea s afirme c planul, preg tit cu grijde Mossad, de a-l ucide pe Maxwell, putea avea sor i de izbnddac reu eau s -l conving s vin ntr-un loc unde Mossad-ul putea lovi. Planul sem na extrem de mult cu intriga care-i adusese moartea lui Mehdi Ben-Barka la Paris. La 29 octombrie 1991, Maxwell primi un telefon de la un agent katsa din ambasada Israelului la Madrid. Maxwell era rugat svina doua zi n Spania i, dup spusele lui Ostrovsky, cel care i telefona l asigura c totul se va aranja a a cnu avea de ce sintre n panic ". Maxwell trebuia sajungn Gibraltar i surce la bordul iahtului s u, Lady Ghislaine, i scomande echipajului s porneascspre Insulele Canare unde avea s a tepte instruc iunile". Robert Maxwell fu de acord s facntocmai. La 30 octombrie, patru israelieni ajungeau n portul marocan Rabat. Spuseserc erau turi ti care veniserspescuiascn larg, i nchinar un iaht cu motor. Plecarspre Insulele Canare. Pe 31 octombrie, dup ce Maxwell ajunse n portul Santa Cruz din Tenerife, cinsingur la Hotelul Mency. Dupaceea, un b rbat se a ezla el la mas . Cine au fost i ce au vorbit cei doi avea s r mno parte din misterul ultimelor zile ale lui Robert Maxwell. La pu in timp dup aceea, Maxwell se ntoarse pe iaht i ceru sfie scos n larg. n urm toarele 36 de ore, Lady Ghislaine naviga f r oprire printre insule, mergnd cu diferite viteze. Maxwell i spuse c pitanului c nu se poate hot r unde s acosteze. Echipajul nu- i amintea ca Maxwell s fi fost vreodat mai nehot rt. n articolul declarat drept exclusivitate mondial i intitulat Cum i de ce a fost asasinat Robert Maxwell", revista britanic Business Age a afirmat c o echip de oc format din doi b rba i trecur noaptea dintr-un iaht cu motor ntr-o barc , oprindu-se apoi n dreptul lui Lady Ghislaine. Urcnd la bord, ace tia l g sir pe Maxwell pe dunet . B rba ii l imobilizar nainte ca acesta s strige dup ajutor. Apoi, unul dintre asasini i injecta n gt prin vena jugular o bul de aer. n cteva momente Maxwell muri". Revista tr gea concluzia ctrupul a fost aruncat apoi peste bord i c asasinii s-au ntors n iahtul lor. Maxwell nu a fost g sit dect 16 ore mai trziu destul timp pentru ca o gaur de ac s devin invizibil de la atta stat n ap , mai ales dupce pielea fusese mu catde pe ti. Mai exact, n noaptea dinspre 4 spre 5 noiembrie, problemele Mossad-ului cu Maxwell au fost l sate s se odihneascn apele reci ale Atlanticului. Investiga iile ulterioare ale poli iei i autopsia f cut de spanioli au dus la ntreb ri f r r spuns. De ce numai doi din cei 11 membri ai echipajului erau treji? De obicei cinci f ceau de paznoaptea. Cui trimisese Maxwell fax-uri n acea noapte? Unde au disp rut copiile? De ce i-a trebuit echipajului att timp s - i dea seama cMaxwell nu mai era la bord? De ce au sunat alarma abia dup70 de minute? Nici pnn ziua de azi nu s-au g sit r spunsuri conving toare.

Autopsia a fost f cut de trei anatomopatologi spanioli. Ace tia au vrut ca organele vitale i esuturile s fie trimise la Madrid pentru teste ulterioare, nainte s poat face asta, interveni familia lui Maxwell, care ceru mb ls marea corpului i trimiterea acestuia de ndat n Israel pentru nmormntare, n mod neobi nuit, autorit ile spaniole nu s-au opus. Ce sau cine a convins familia s ac ioneze a a? La 10 noiembrie 1991, Maxwell a fost nmormntat n Ierusalim pe Muntele M slinilor, locul de veci al celor mai importan i eroi ai na iunii. Ceremonia avea toate ingredientele uneia oficiale, la ea lund parte membri ai guvernului i liderii opozi iei. Nu mai pu in de ase fo ti efi activi ai serviciilor secrete israeliene erau de fa cnd primul ministru Shamir spuse: A f cut mai multe pentru Israel dect se poate spune ast zi". Printre cei care asistau la ceremonie era i un b rbat mbr cat n egru i cu guler romano-catolic la gt, n scut ntr-o familie libanezcre tin ; ar ta ca o stafie abia dacavea 1,50 m i pu in peste 50 de kg. ns p rintele Ibrahim nu era un preot oarecare. Lucra pentru Secretariatul de Stat al Vaticanului. Prezen a sa discret la nmormntare nu se datora att trecerii pe lumea cealalt a lui Robert Maxwell, ci pentru a dovedi leg turile nc secrete dintre Sfntul Scaun i Israel. Era exemplul perfect al expresiei lui Meir Amit: cooperarea n spionaj nu are limite.

CAPITOLUL 11 Alian e p gne nc de la nceputuri, to i prim-mini trii israelieni fuseser fascina i de conceptul de pap ca lider absolut ales pe via , un lider nesupus controalelor judiciare i legislative de orice fel. Folosindu-se de o structur monarhicpiramidal , suveranul pontif exercita o influen extraordinar n modelarea aspectelor economice, politice i ideologice nu numai ale lumii catolice, ci chiar ale lumii ntregi. David Ben-Gurion bodog nea cndva: Nu e important de cte blindate dispune Papa dar uita i-v numai, c i oameni i sar n ajutor la nevoie". Pentru Mossad era captivant delicatul" mister cu care opera Vaticanul. Era vorba de un mecanism bine definit, aplicat cu stricte e, i care acoperea toate activit ile Sfntului Scaun. Deseori treceau luni ntregi pnla aflarea implic rii papale n diverse ini iative diplomatice; iar ntreaga poveste era rareori dezv luitntru totul. To i efii Mossad i-au pus problema spenetreze acestzid al t cerii. Dar toate ncerc ri le f cute att de guvernul israelian ct i de Mossad, de a stabili rela ii de colaborare cu Vaticanul, au fost refuzate politicos dar ferm. Realitatea era c n interiorul Secretariatului de Stat al Sfntului Scaun-echivalentul ve nicului Minister de Externe-exista o puternic fac iune anti-israelian . Ace ti monseniori n sutane vorbeau n mod invariabil despre Zona de Vest i F ia Caza ca despre teritoriile ocupate", iar despre n l imile Colan, cum car fi fost anexate" de la Siria. Serile, clericii plecau din micu ul lor stat-ora c tre apartamentele arabilor boga i, situate n Roma, pe Via Condotti, sau mergeau la cock-tail-uri n Pia a Navona i ascultau f rinteres povesti despre tergerea Israelului de pe fa a p mntului.

Informa iile despre Israel ajunse la Pap , continuau sfie influen ate de contactele dintre preo ii s i diploma i i arabi. Escapadele lor la Roma erau urmate de rentoarcerea monseniorilor la etajul al treilea al Palatului Apostolic, sediul supraaglomerat, luminat artificial i prost aerisit al serviciului diplomatic papal. Cunoscut sub denumirea de Sec iunea Afacerilor Extraordinare, acest departament era responsabil de implementarea politicii externe practicate de Sfntul Scaun. Cele dou zeci de birouri" se confruntau cu tot atta hr og raie ca i orice alt Minister de Externe, ca o dovad a faptului cinteresele diplomatice ale Israelului erau ve nic n cre tere. Biroul afectat Orientului Mijlociu era g zduit n od i ele care d deau n Curtea Sn Damaso, o pia etmagnificdin inima marelui palat. Unul dintre primele documente de pe birou prezentate noului pontif polonez descriau controversatul caz n care Ierusalimul ar fi avut statut interna ional, ar fi fost patrulat de for ele armate ale Na iunilor Unite, iar r spunderea pentru cre tinii ora ului ar fi revenit Vaticanului. Vestea acestei propuneri a sosit la Vatican la nceputul anului 1979, prin intermediul unei fotocopii a unui document nmnat de unul dintre monseniori unui cre tin libanez cu re edin a la Roma. Unul dintre membrii personalului acestuia era un sayan Mossad. Perspectiva interna ionaliz rii Ierusalimului l-a nfuriat pe prim-ministrul Menachem Begin, care i-a ordonat efului Mossad, Yitzhak Hofi, s - i dubleze eforturile de stabilire a unei rela ii cu Vaticanul. Amndoi tiau ce se ntmplase ultima datcnd Vaticanul ncercase acest lucru, sub pretextul unei vizite de stat f cute de predecesorul lui Begin, redutabila Colda Meir. La sfr itul anului 1972, Golda Meir primise n cele din urm un r spuns din partea Papei Paul al Vl-lea, prin care acesta anun a c era dispus s o primeasc ntr-o scurt audien privat , n decembrie al aceluia i an, la o edin de guvern, ea le spuse membrilor cabinetului care se ndoiau de eficacitatea unei astfel de ntrevederi, cera fascinat de structuralismul marxist al papalit ii, n primul rnd, dispune de o putere financiar nemaintlnit . Apoi, func ioneaz f r partide politice sau uniuni de schimb, ntregul aparat este organizat pentru control. Curia romani controleaz pe episcop!, episcopii i controleazpe clerici, clericii i controleaz pe laici. Cu multitudinea sa de secretariate, comisii i structuri, acesta este un sistem c ruia spionajul i informa iile i se potrivesc m nu !". Data audien ei papale fu fixatpentru diminea a de 15 ianuarie 1973; Golda Meir fu informat c pontiful i acordfix 35 de minute. Nu fusese stabilit o agend pentru ntlnire, dar Golda Meir spera s -l poat convinge pe Paps viziteze Israelul. Pretextul oficial ar fi fost celebrarea Messei pentru cei circa o sutde mii de arabi cre tini din ar . Dar ea mai tia i cprezen a Suveranului Pontif ar da Ierusalimului un avnt uria pe scena interna ional . Din motive de securitate, ntlnirea nu a fost f cut public. La finalul particip rii sale la o conferin a interna ionalilor sociali ti de la Paris, Golda Meir avea s zboare la Roma, n cursa ei charter de la El Al. Jurnali tii care o acompaniau aveau s afle abia la bordul navei, c ea merge la Vatican. Zvi Zamir, eful Mossad, zbura la Roma pentru a se lua toate m surile de securitate ce se impuneau. Acest ora era un loc prielnic pentru fac iuni teroriste att din Orientul Mijlociu ct i din Europa. Roma devenise i un important post de ascultare pentru cea mai recent

preocupare a Mossad-ului, aceea de a-i localiza i ucide pe autorii masacrului petrecut la Jocurile Olimpice de la Munchen. Zamir l instalase la Roma pe Mark Hessner, unul dintre cei mai capabili katsa pe care i avea, pentru a testa numeroasa comunitate arab din ora . n Milano, alt centru al activit ii teroriste, eful Mossad l plasase pe Shai Kauly, alt katsa experimentat. Dupce Zamir i informpe scurt pe amndoi cu privire la vizita ce avea s urmeze, ace tia l nso ir la Vatican. Pe data de l O ianuarie 1973, n vreme ce cei trei b rba i erau condu i cu ma ina dinspre Roma spre Vatican, tiau deja mai multe despre lunga rela ie a Sfntului Scaun cu serviciile secrete dect i-ar fi putut imagina gazdele lor. n 1945, Biroul pentru Servicii Strategice (OSS) pe timp de r zboi predecesorul CIA fusese ntmpinat la Vatican, dup cum spunea James Jesus Angleton, eful filialei romane a OSS, cu bra ele deschise". Papa Pius al Xll-lea i Curia sa l-au rugat pe Angleton s ajute cruciada anti-comunist dus de biseric , instalnd la putere Partidul Italian Cre tin Democrat. Angleton, catolic practicant, se folosi de toate resursele sale importante pentru a mitui, antaja i amenin a pe votan i s -i sus in . Primi acces nelimitat la serviciul paralel de strngere de informa ii exercitat de Vatican n Italia; fiecare diacon i fiecare preot raportau toate activit ile comuni tilor italieni care aveau loc n parohiile lor. Cnd Vaticanul avu toate aceste informa ii, le nmna lui Angleton, care le trimise la Washington. Aici, informa iile fur folosite pentru a hr ni de-acuma bine mp mntenit team a Departamentului de Stat, c Uniunea Sovietic reprezenta o amenin are real i de lungdurat la adresa Occidentului. Lui Angleton i se spuse s fac tot ce-i st tea n putere pentru a-i mpiedica pe comuni tii italieni care n vremea r zboiului f cuser parte din Rezisten , s preia puterea. Ca i Papa, Angleton era bntuit de spectrul unei amenin ri comuniste mondiale, care avea sdividlumea n dousisteme capitalist i socialist ce nu aveau niciodatscoexiste pa nic. Stal in nsu i era de aceea i p rere. Papa era convins c italienii comuni ti duceau o companie de distrugere a bisericii prin orice mijloace, ntlnirile regulate pe care Papa Pius le avea cu piosul Angleton, devenir sesiuni unde fantoma Comunismului lua propor ii din ce n ce mai mari. Papa l conjur pe Angleton stransmitStatelor Unite ctrebuie sia toate m surile pentru a distruge aceast amenin are. Pontiful, care era ntruchiparea p cii pe p mnt, deveni sun sus in tor entuziast al politicii externe nord-americane care duse n cele din urmla r zboiul rece. Pn n 1952, filiala de la Roma a precursoare! CIA era condusde alt catolic fervent, William Colby care avea s conducactivit ile CIA n Vietnam. Colby nfiin ase o re ea puternic de informatori ntre Secretariatul de Stat i fiecare congrega ie i tribunal al Vaticanului. El i folosi pentru a ajuta CIA slupte mpotriva spionajului i subver-sismului sovietic la scar mondial . Preo ii f ceau rapoarte regulate c tre Vatican asupra a ceea ce se petrecea, n ri ca Filipine, unde comuni tii ncercau s i croiascdrum prin ceea ce mult vreme fusese o na iune catolic devotat , CIA era capabilslanseze contraatacuri eficiente. Papa era de p rere c violen a era necesar i credea c , dacStatele Unite nu prestau ceea ce el numea cndva ac iuni triste dar necesare", lumea avea s ndure decade ntregi de suferin e. n 1960, CIA mai avu o realizare epocal , cnd cardinalul milanez Montini ce avea sdevintrei ani mai trziu Papa Paul al Vl-lea d du

CIA numele preo ilor nord-americani despre care Vaticanul considera c au simpatii comuniste. R zboiul rece era la apogeu; paranoia umbla liber pe str zile Washington-ului. FBI-ul i vna pe preo i j mul i p r sir ara, ndreptndu-se spre America Central i de Sud. CIA beneficia de un fond substan ial, numit bani de proiect", de care se folosea pentru a face cadouri substan iale institu iilor catolice de caritate, colilor i orfelinatelor, i pentru a pl ti restaurarea cl dirilor biserice ti ale Vaticanului. Vacan e pl tite integral erau oferite preo ilor i c lug ri elor cunoscu i drept pro-americani. Cardinalii italieni i episcopii primeau l zi cu ampanie i delicatese, ntr-o ar care nc nu- i revenise de pe urma foametei prin care trecuse n timpul celui de-al doilea r zboi mondial. efii filialelor CIA erau privi i de Vatican ca fiind mai importan i dect ambasadorii S.U.A. n Italia. Cnd Ioan al XXIII-lea fu ales suveran pontif n 1958, reu i s uluiasc curia (serviciul civil al Vaticanului), declarnd c Cruciada mpotriva comunismului fusese un mare e ec. El le ordon episcopilor italieni s devinneutri din punct de vedere politic". CIA nnebunise cnd Papa Ioan ordon ca accesul agen ilor CIA n Vatican s fie ngr dit. Panica Agen iei spori cnd CIA aflcPapa s di s mn a unui Ostpolitik, i ncepu un dialog precaut cu Nikita Hru ciov, lider sovietic. Dup p rerea efului filialei CIA la Roma, Vaticanul nu mai era n totalitate devotat sistemului american. Sfntul Scaun ne este ostil, iar de acum nainte, activit ile sale trebuie privite n aceastlumin ". Anali tii CIA la Washington preg tir declara ii exhaustive cu titluri grandioase ca Leg turile dintre Vatican i comunism". La sfr itul prim verii lui 1963, biroul CIA de la Roma raportc Sfntul Scaun urma sstabileascrela ii diplomatice complete cu Rusia. Directorul CIA, John McCone zbur la Roma i stabili aproape cu for a o ntrevedere cu Papa Ioan, spunnd c venise n Italia la insisten ele primului pre edinte american de religie catolic , John F. Kennedy. McCone i spuse pontifului c Biserica trebuia s opreascaceast alunecare spre comunism. Este periculos i inacceptabil s ne tocmim cu Kremlinul. Comunismul este Calul Troian, dupcum indic i alegerile na ionale italiene. Comuni tii au reu it sdemoleze multe dintre teoriile politice pe care partidele catolice le sus ineau". Vreme de zece minute pline, McCone vorbi n stilul s u direct, f r ntrerupere, n cele din urm , n camera de audien a Palatului Apostolic se a ternu t cerea. Pentru un minut, b trnul Papl studie pe tn rul i asceticul s u vizitator. Apoi, vorbind lini tit, Papa i expliclui McCone c Biserica pe care el o conducea avea o datorie urgent : s pun cap t cruntei s r cii i neg rii dreptului omului, s termine cu locuin ele s r c cioase i cu mahalalele, s pun cap t rasismului i opresiunii politice. i c avea s discute cu oricine avea s -l ajute s fac asta, inclusiv cu sovieticii. Unica modalitate de a te opune provoc rii comunismului era si te opui cu un argument documentat". McCone, nemaiputndu- i st pni furia r bufni: N-am venit aici s facem dezbateri. Spuse apoi c CIA avea dovezi multiple c , n vreme ce Papa continu deschiderea fa de Moscova, comunismul i persecut pe preo ii din Blocul Sovietic, Asia i America de Sud: Papa Ioan realiz c acesta era un motiv n plus pentru a ncerca saibo rela ie mai buncu sovieticii, nfrnt, McCone se rentoarse la Washington convins c Papa Ioan era mai aplecat c tre comunism dect oricare dintre predecesorii s i". Moartea deloc surprinz tore a Papei suferise de un cancer galopant fu ntmpinat cu u urare de c tre McCone i pre edintele Kennedy.

Cnd Montini de la Milano deveni Paul al Vl-lea la finalul anului 1963, Washington-ul se relaxa. Dou zile dup ungerea sa, Papa l primi pe Kennedy n audien privat . Afar , McCone se plimba prin gr dinile Vaticanului ca un proprietar revenit acasdupo absen ndelungat . Lungul pontificat al lui Paul fu umbrit pe plan profesional de declinul s n t ii sale i pe plan interna ional, de R zboiul din Vietnam. Ajunse la concluzia c hot rrea luat de pre edintele Lyndon n 1966 era gre it din punct de vedere moral i cSfntul Scaun ar fi trebuit s primeasc rolul de pacificator. La trei luni dup ce Richard Nixon se instala n Biroul Oval, f cu un drum la Roma pentru a-l ntlni pe Pap . Pre edintele i spuse acestuia c propusese sporirea implic rii americane n Vietnam, nco dat , CIA ie i din gra iile Vaticanului. Toate astea Zvi Zamir le aflase de la katsa-ul s u din Washington. Acum, n aceast diminea str lucitoare i nsoritde 10 ianuarie 1973, n vreme ce el mpreun cu doi colegi erau condu i cu ma ina c tre Vatican pentru a face verific rile aranjamentelor de securitate n vederea vizitei lui Golda Meir, Zamir spera cMossad-ul va nlocui CIA n flirtul de lungduratdintre Vatican i lumea spionajului. n exteriorul Palatului Apostolic i a tepta eful securit ii de la Vatican, un b rbat nalt, cu fa a ciupit de v rsat, mbr cat ntr-un costum bleumarin, uniforma Vigili-lor-serviciul de securitate al Vaticanului, n cteva ore i duse ntr-un tur al micului ora -stat, verificnd posibile ascunz tori pentru poten iali terori ti arabi narma i, dornici s-o asasineze pe Golda Meir. F rca eful securit ii de la Vatican s tie, i Zvi Zamir c uta locuri unde Mossad-ul ar fi putut s - i plaseze tehnica de ascultare o dat ce ar fi stabilit o rela ie de colaborare cu Sfntul Scaun. Zamir zbur napoi la Tel Aviv satisf cut de felul n care ora ul-stat se prezenta din punct de vedere al securit ii. Mai mult chiar, el credea cse produsese o schimbare n bine a atitudinii Sfntului Scaun fa de Israel. nc dinainte ca Zamir s aterizeze n Israel, Septembrie Negru pusese mna pe detalii despre vizita Goldei Meir, mai mult ca sigur cu concursul vreunui preot pro-arab din Secretariatul de Stat. Pentru liderul grup rii, Aii Hassan Salameh, de i c utat de Mossad pentru punerea la cale a atrocit ilor de la Munchen, vizita Goldei Meir era o ocazie pe care nu o putea ignora, ncepu s pl nuiascun atac cu rachete asupra avionului acesteia, n momentul ateriz rii pe aeroportul Leonardo da Vinci din Roma. Spera c nu o va ucide numai pe ea, dar i pe mini trii cheie din guvern care o vor nso i i pe veteranii Mossad ce aveau de asemenea sse afle la bord. La vremea cnd Israelul i va fi revenit n urma acestor lovituri, spera Salameh, el i oamenii lui vor fi la ad post n ascunz toarea pentru care duceau tratative cu rusii. Din 1968, cnd genera ia n scutdupcel de-al doilea r zboi mondial i ncepu propriul s u r zboi cu societatea, Brig zile Ro ii ale Italiei, Fac iunea Armata Ro ie a Germaniei, Armata de Eliberare popular a Turciei, ETA basc i Organiza ia pentru Eliberarea Palestinei Kremlinul le recunoscuse acestora importan a avut n procesul de distrugere a imperialismului i a Israelului. Terori tii arabi atinsesercoarda sensibila KGB-ului: erau mult mai ndr zne i i mai plini de succes dect majoritatea celorlalte grup ri. i se confruntau cu un du man mult mai puternic, Mossad, un serviciu pe KCB-ul l detesta i l admira n acela i timp pentru lipsa sa de scrupule. KGB-ul aranja ca anumi i activi ti arabi s beneficieze de preg tire la Universitatea Patrice Lumumba, din Moscova. Ace tia nu au fost numai ndoctrina i politic, dar au fost instrui i i asupra ultimelor tehnici de

asasinare i de selectare terorist a intelor, ale KGB-ului. La Patrice Lumumba, Salameh puse cap la cap ultimele retu uri ale masacrului de la Munchen. Dup atacul criminal, membrii supravie uitorii ai grup rii cerurRusiei g zduire. Dar sovieticii avurre ineri: valul de furie pe care atacul de la Munchen l generase era a a de puternic nct nici m car Kremlinului nu i-ar fi convenit sse afle c i ad poste te pe criminali, li spuser lui Salameh c cererea de azil pentru el i oamenii s i era ncn dezbatere. Cu toate acestea, ru ii nu au f cut nimic pentru a ajuta la prinderea grup rii Septembrie Negru i n mod cert nu d durla ivealfaptul c gruparea avea un arsenal de dispozitive ruse ti ascunse n Iugoslavia. Cu aceste dispozitive urma sfie dobort avionul Goldei Meir. Planul, ca toate cele create de Salameh, era ndr zne i simplu. Proiectilele aveau s fie nc rcate pe un vas la Dubrovnik i duse peste Marea Adriatic la Bari, pe coasta de Est a Italiei. De acolo, aveau s fie transportate cu ma ina la Roma, cu pu in timp nainte de sosirea avionului Goldei Meir. Salameh nu uitase lec iile pe care i le predase instructorul s u KGB-ist de la Patrice Lumumba. Una dintre ele era: Distrage-i aten ia du manului t u. Salameh avea nevoie s deturneze aten ia Mossad-ului n afara Romei, n perioada premerg toare atacului. Pe 28 decembrie 1972, o unitate a organiza iei Septembrie Negru a atacat ambasada israel ian de la Bangkok. Drapelul OEP a fost arborat deasupra cl dirii i sase israelieni au fost lua i ostatici. Curnd, cinci sute de membri ai poli iei i armatei thailandeze au nconjurat cl direa. Terori tii prelinserca Israelul s elibereze treizeci i ase de de inu i OEP, altfel ostaticii aveau s fie uci i. n Tel Aviv, un scenariu familiar era n curs de desf urare. Cabinetul se ntlnea ntr-o edin de urgen . Aveau loc obi nuitele discu ii despre rezisten a sau cedarea n fata acestei cereri. Se f cu apel la amintirea lui Entebbe. Puteau relua acest gen de opera iune? R mase la latitudinea lui Zvi Zamir sspunc nu. Drumul pn la Bangkok ar fi necesitat suport logistic pe care un astfel de traseu ostil nu-l punea la dispozi ie. i, spre deosebire de Aeroportul Entebbe, o int izolat i solitar , ambasada Israelului se afla n centrul unui Bangkok supraaglomerat. Guvernul thailandez excludea posibilitatea schimbului de focuri. Apoi, dup scurte negocieri, terori tii acceptar n mod nea teptat oferta thailandez prin care li se permitea s p r seasc ara nestingheri i, n schimbul eliber rii ostaticilor. Cteva ore mai trziu, unitatea Septembrie Negru se afla la bordul unui avion care i duse la Cairo, unde se f curnev zu i. La Tel Aviv, u urarea pe care o sim ise Zamir la gndul c nici un evreu nu fusese ucis se transform n suspiciune. Cei din unitatea Septembrie Negru erau foarte bine antrena i i motiva i financiar i demonstraser abilit i n domeniul strategiei militare. Cuno teau metodele prin care puteau sngenuncheze orice guvern. Ambasada de la Bangkok era o int perfect care le-ar fi oferit mult publicitate i posibilitatea de a- i c tiga al i adep i, n mod sigur aceast int nu fusese aleas la ntmplare. Toate ac iunile grupului f ceau parte din atacul lor sus inut la adresa democra iei, n interiorul ambasadei, terori tii urmaser sfaturile guru-lui lor Che Guevara, prin care ura trebuie men inut vie. Ostaticii neajutora i supu i unor tirade antisemite dar oare nu era aceasta o simpl tactic diversionist ? Se pl nuia cumva altundeva n lume o nou opera iune mpotriva Israelului? Unde i cnd? Zamir nc i mai punea aceste ntreb ri n timp ce zbura cu Golda Meir c tre conferin a de la Paris. Acolo continu s i caute r spunsuri la ntreb rile care l m cinau.

La primele ore ale lui 14 ianuarie 1973, se sparse buba. Un sayan care lucra la o central telefonic din Roma intercepta dou convorbiri dintr-un apartament de bloc unde mai locuiau din cnd n cnd terori ti OEP. Prima a fost c tre Bari, a doua c tre Ostia, portul de lng Roma. Convorbirile fuseser f cute n arab , o limb pe care sayanul o vorbea. Cel care sunase spunea c era vremea ca lumn rile pentru petrecere sfie livrate". Aceste cuvinte l convinser pe Zamir c era vorba despre un ordin codificat legat de un viitor atac terorist. Lumn rile pentru petrecere" se puteau referi la arme; cele care ar fi fost mai apropiate de ideea de lumnare erau bombele. Iar o bomb era modul perfect de a distruge avionul Goldei Meir. S-o avertizeze ar fi fost inutil. Era o femeie lipsitde team . Dacar fi alertat Vaticanul, ar fi ob inut anularea vizitei: ultimul lucru pe care |-arfi dorit Sfntul Scaun ar fi fost sfie implicat ntr-un incident terorist, mai ales unul care ar fi dus la condamnarea prietenilor arabi. Zamir i sun pe Hessner i Kauly, cei doi katsa care l nso iser ini ial la Vatican, i l mut pe Kauly de la Milano la Roma. Apoi, Zamir, nso it de mica echip Mossad care c l torea cu Golda Meir, lu primul avion c tre Roma. Starea lor de spirit era reflectatde umorul negru al lui Zamir, care spuse cRoma putea deveni cetatea etern " i pentru Golda Meir. La Roma, Zamir i expuse temerile n fa a efului DIGOS, echipa italian anti-tero. Ofi erii acesteia f cuser o incursiune n apartamentul de bloc unde fuseser f cute convorbirile c tre Bari i Ostia, ntr-una din incursiunile n aceste apartamente a fost g sit un manual de lansare a proiectilelor n limba rus . Pe tot parcursul nop ii, echipele DIGOS, nso ite de cte un katsa al Mossad-ului f curo serie de raiduri n alte apartamente cunoscute ca apar innd OEP. Dar nu a mai fost g sit nimic care ar fi putut confirma temerile lui Zamir. Cnd se ivirzorile iar avionul Goldei Meir trebuia s soseasc , el s-a decis sse concentreze pe interiorul i mprejur rile aeroportului. Curnd dup r s ritul soarelui, Hessner descoperi o camionet Fiat parcat ntr-o zon aproape de pista de aterizare. Katsa ordon oferului s ias afar din ma in , n replic , u a din spate a vehiculului se deschise cu o rafalde mitralier . Hessner nu p i nimic dar doi terori ti afla i n ma in furgrav r ni i dupce se trase asupra lor. Hessner o lu la fugdup ofer i l prinse n timp ce acesta ncerca s pun mna pe o ma in condus de Kauly. Cei doi katsa ai Mossad-ului l capturar pe nefericitul terorist i l duserrapid cu ma ina la camionul unde Zamir i instalase postul mobil de comand . eful Mossad primise deja un mesaj radio care l n tiin a c Fiatul con inea sase bombe. Dar mai trebuia safle dacmai erau i alte bombe altundeva. oferul fu b tut cu s lb ticie pnse decise s povesteasc i despre al doilea set de bombe. Zamir l suspecta cera unul dintre cei care oferise sprijin pentru masacrul de la Munchen. Conducnd camionul cu vitez maxim , Zamir, Hessner i Kauly, al turi de acum inofensivul terorist, se ndreptarc tre nord. G siracolo o camionet parcatpe o parte a drumului. Prin capot ie eau trei vrfuri greu de confundat, de proiectile, n zare, cobornd din ce n ce mai iute, se profila n soare, umbra inconfundabila Boeing-ului 747 care o transporta pe Golda Meir. F r s ncetineasc , Zamir folosi camionul s u pe post de berbece i lovi camioneta pe o parte, reu ind s o r stoarne. Cei doi terori ti din interior fur aproape zdrobi i iar proiectilele c zurpeste ei.

Oprindu-se numai pentru a-l muta pe oferul le inat lng camionet pe osea, Zamir conduse mai departe i alert echipele DIGOS cavusese loc un accident interesant la care ar fi trebuit sarunce o ochire". Zamir se gndise o frac iune de secund s -i ucidpe terori ti dar sim i cmor ile lor ar fi putut fi un ghimpe n coasta Goldei Meir, la audien a sa la Pap . Meir avu senza ia ctoatgreutatea lumii atrna pe umerii ngu ti ai Papei, amenin nd szdrobeascm runta sa statur . La finalul audien ei, ca replic la ntrebarea ei, Papa promisese s viziteze P mntul Sfnt i vorbi despre pontificatul s u ca despre un pelerinaj. Cnd ea l ntreb care erau ansele ca Israelul s stabileasc leg turi formale cu Sfntul Scaun, el oft , i spuse cdeocamdatnu era nc timpul". Golda Meir i d rui o carte despre ara Sfnt , legat n piele; el i d rui o copie a Humanae Vitae cu dedica ie cartea n care Papa vorbea despre pontificatul s u. La plecarea din Vatican, Golda Meir i spuse lui Zamir c Sfntul Scaun pare sse ghideze dupreguli diferite de tot restul lumii. Terori tii organiza iei Septembrie Negru care luaser parte i la masacrarea atle ilor evrei de la Munchen au fost du i la spital i, dup ce i revenir , li se permise szboare n Libia. Dar n cteva luni aveau s fie cu to ii mor i uci i de kidon-ul Mossad. R splata biblic "ochi pentru ochi" autorizat de Golda Meir fu ntmpinat de Papa Paul cu dezgust, pontificatul s u avndu- i r d cinile n puterea iert rii. De asemenea, nt ri i leg turile Vaticanului cu OEP, leg turi pe care le continu i Papa Ioan Paul al II-lea, dup alegerea sa n 1978. De atunci, Papa i primi n audien e prelungite pe Yasser Arafat i pe primii s i colaboratori, n timpul acestor audien e Papa Ioan Paul reitera angajamentul s u de c utare activa unei patrii pentru palestinieni. OEP, acum cu sediul n Tunisia, avu un ofi er permanent de leg tur la Secretariatul de Stat, iar Sfntul Scaun avu propriul s u trimis special pe lngorganiza ie, pe P rintele Idi Ayad. Cu ve mntul trit prin praful de ertului, cu p l ria monahal umbrindu-i fa a ciupit de v rsat, Ayad i servea cu egal devotament pe pontif i pe OEP, mergnd pn la a- i lipi pe pere ii dormitorului s i fotografii cu dedica ie cu Papa i cu Arafat. Ayad l ajutase pe Arafat s ntocmeasc n 1980 o scrisoare c tre Pap , care l ncntase: "V rog permite i-mi s visez. Vntrev d n drum spre Ierusalim, nconjurat de refugia i palestinieni care poartcrengu e de m slin pe care vi le aruncn cale." Ayad sugerase c Arafat i Suveranul Pontif ar fi trebuit s fac schimb de amabilit i n zilele lor sfinte: Arafat s -i trimit Papei o felicitare de Cr ciun, iar Papa s -i trimit lui Arafat toate cele bune de ziua na terii profetului Mohamed. Neobositul preot puse la cale i ntrevederea dintre ministrul Afacerilor Externe al OEP i Cardinalul Cassaroli, Secretarul de Stat al Sfntului Scaun. Dup aceasta, biroul afectat Orientului Mijlociu a fost l rgit, iar nun ii papali-ambasadorii Sfntului Scaun au fost instrui i s conving guvernele pe lng care erau acredita i s sus in aspira iile patriotice ale OEP. Toate aceste mi c ri ngrijorau Israelul. Contactele sale oficiale erau nclimitate la vizite rare ale oficialilor guvernamentali c rora nu li se ofereau dect cteva momente n prezen a Papei. Aceast rela ie glacial i avea originea ntr-un incident bizar petrecut curnd dupcrearea Statului Israel n 1948. Secretarul de Stat de atunci trimisese un emisar la procurorul general al Israelului, Haim Cohn, cerndu-i Israelului s revin asupra judec ii lui Cristos, i, desigur, s

modifice verdictul original. O dat acest lucru nf ptuit, Vaticanul avea s recunoasc formal statul Israel. Cohn nu pierdu din vedere importan a implica iilor diplomatice ale unui astfel de act. Dar ndeplinirea acestuia la modul cerut, i se p ru "capricios dincolo de nchipuire. Un asemenea proces ar fi lipsit de sens, i oricum, avem alte treburi mai importante de rezolvat cum ar fi s supravie uim atacurilor criminale ale vecinilor no tri arabi. S dezgrop m trecutul lui Cristos ar fi fost una dintre ultimele puncte pe lista mea de priorit i". Dup ce monseniorul fu brusc condus spre ie ire de c tre Cohn, Vaticanul numai cnu ntoarse spatele Israelului. De atunci, o singur lic rire de speran se ntrev zuse, cnd predecesorul imediat al lui Ioan Paul, fragilul Albino Luciano, f cu o aluzie n timpul pontificatului s u care a durat treizeci i trei de zile, car lua n considerare reluarea leg turilor diplomatice cu Israelul. Moartea sa n urma unui atac de inim , pus pe seama naltelor sale responsabilit i, duse la alegerea lui Karol Wojtyla. Sub pontificatul s u, u a de bronz a Palatului Apostolic r mase nchisIsraelului, pe m surce papalitatea se implica tot mai mult n politica interna ional , ncurajatfiind n aceast ac iune de c tre CIA. n anul 1981, director al CIA era William Casey, un catolic devotat. El se num rprintre primii oameni pe care Papa i primi n audien privat dupnumirea sa n func ie. Casey ngenunche n fa a carismaticului Pap polonez, i s rut inelul Papal. Prin fiecare cuvnt i gest reie ea c directorul CIA era un credincios umil, spre deosebire de predecesorii s i duri i bombastici. Dar Casey le mp rt ea lor i Papei, adnca team i nencredere n comunism. Mai bine de o or , cei doi discutar probleme pl cute lor. ncotro se ndrepta Ostpolitika? Cum avea regimul polonez, parte component a Blocului Sovietic, s r spund schimb rilor n direc ia pe care biserica trebuia s o ia acum? Casey plec din sala de audien convins de un lucru: Ioan Paul nu era omul care sse mul umeasccu vorbe. Asta l i f cea sfie att de carismatic. Crezurile sale limpezi precum cristalul erau cel mai bun r spuns la vechea ntrebare, pe care trebuie s i-o fi pus Stalin cu privire la num rul de diviziuni pe care le avea un Pap . Ioan Paul, credea Casey, era un pontif care avea sdemonstreze de unul singur ccredin a putea fi mai eficient dect orice for . Casey se ntoarse la Washington s -l informeze pe pre edintele Reagan, care i spuse s se ntoarc la Roma i s -i spun Papei ntr-o ntrevedere secret aprobatde pre edinte, c , de-acum ncolo, avea s fie perfect informat cu privire la toate aspectele politicii S.U.A. militare, politice i economice. n fiecare vineri sear , eful sta iei CIA de la Roma colporta la Palatul Apostolic ultimele secrete ob inute prin satelit i ascultare electronic de agen ii CIA din teren. Nici un alt lider str in nu avea acces la materialele de spionaj pe care le primea Papa. Acestea i permiteau celui mai politic dintre to i suveranii pontifi moderni s i impun stilul s u distinctiv i autoritatea att asupra Bisericii ct i asupra lumii. Diploma ia papal , ns i inima nalt-centralizatei birocra ii a Vaticanului devenise mai mult ca oricnd n cei 500 de ani de istorie activ , implicat n evenimentele interna ionale. Ca lider mondial, aceast implicare l cost pe Pap aproape ns i via a, n atentatul din Pia a Sn Pietro, de la 13 mai 1981. Doi ani mai trziu, pe 15 noiembrie 1983, ntr-o sear geroas de iarn la Roma, Ioan Paul avea s afle r spunsul la ntrebarea care l fr mnta: Cine ordonase asasinarea sa? Fiecare moment al acelei

ntmpl ri fusese bine p strat n memoria sa, i r mase tot att de viu ca cicatricile pe care i le f cusergloan ele. Erau aproape o sut de mii de oameni aduna i n Pia a Sn Pietro n dup amiaza aceea de 13 mai 1981. Erau aduna i ntr-un semicerc n jurul coloanelor Bernini 284 de coloane i 88 de stlpi, sus innd 162 de statui de sfin i. Un traseu mprejmuit indica drumul pe care papamobilul avea s -l parcurgpn la platforma de unde Ioan Paul avea s - i fac adresarea sa s pt mnal c tre credincio i. Atmosfera era festiv i unii spectatori discutau despre ce ar fi putut face Papa n apartamentele sale papale, n vreme ce ei a teptau. Ce trecea ns prin mintea unui negricios tn r turc, Mehmet Aii Agca, nu va ti nimeni niciodat . Sosise n pia pe la mijlocul dup -amiezii, i i croise drum c tre aleea pe care avea s treac papamobilul. Agca fusese mebru al unei grup ri teroriste cu baza n Turcia i care se intitulase Lupii Cenu ii. Dar i p r sise pentru a trece ulterior prin bazele de antrenament din Orientul Mijlociu a altor grup ri fundamentaliste islamice mult mai extremiste dect aceasta. Acum se afla la sfr itul c l toriei sale. Agca se afla n Pia a Sn Pietro nu ca s se roage, ci ca s -l ucidpe Pap . La patru dup -amiaza, Ioan Paul se schimb cu o rob proasp t c lcat , cu guler de m tase alb . La sugestia CIA, haina fusese cu m iestrie modificat astfel nct s permitpurtarea unei veste antiglon pe dedesubt, n ultima sa vizitla Palatul Apostolic, Casey l avertizase pe Ioan Paul c : "n aceste vremuri tulburi, nici m car Papa nu era n siguran , l-am spus cnu aveam dovezi clare cum car fi fost n pericol. Dar Ioan Paul era o figurfoarte controversat , iar un fanatic ar fi putut ncerca s -l ucid ." Ioan Paul refuzspoarte vesta, ns i ideea, i spuse el secretarului s u de limba englez , Monseniorul John Magee, se opunea la tot ceea ce reprezenta papalitatea. Ioan Paul cobor n curtea Sn Damaso din interiorul palatului la ora 16.50. eful Securit ii de la Vatican, Camillo Cibin not ora coborrii papei pe orarul s u minu ios pe care se baza ziua de lucru a suveranului pontif, n haina costumului gri petrol purtat de Cibin se afla un telefon mobil mic dar performant, n leg turdirect cu sediul Poli iei din Roma. Dar protec ia imediata pontifului se afla n minile Vigililor mbr ca i n albastru. For ele de securitate mici dar bine antrenate ale Vaticanului erau privirea agildin dosul g rzilor pozi ionate n Pia a Sn Pietro. n curte era parcat papamobilul, sau campagnola, cu scaunul s u tapi at n piele alb , i mnerul de care Papa se inea n timpul c l toriei sale prin pia , n jurul vehiculului erau aduna i membri de vaz ai staff-ului s u. Magee avea s - i aminteasc"forma de zile mari" n care se afla Papa. La ora cinci fix, papamobilul ie i din curte. Dinspre Sn Pietro se auzir uralele. Cum campagnola se apropia, Vigililor li se al turar poli i tii romani, care mergeau n fa a i spatele vehiculului. Cnd papamobilul p trunse n pia , sunetul mul umii se transform n vuiet. Ioan Paul zmbea i f cea cu mna; faptul c n tinere e fusese actor i conferea o deosebitprezen scenic . La viteza de dou mile pe or , cu Papa ntorcndu-se dintr-o parte n alta, vehicolul nainta c tre obeliscul egiptean din centrul pie ei. Exact la ora 1 7.15, campagnola i ncepu al doilea tur al pie ei sub privirea atent a lui Cibin; eful pazei mergea cu pa i m run i n urma papamobilului. Uralele mul umii cre teau n intensitate. Impetuos, Papa f cu un gest care l ngrijora de fiecare datpe Cibin. Se ntinse c tre mul ime i lu n bra e un copil. O mbr i a i o s rutpe feti , apoi o napoie mamei sale care

era n extaz. Acesta era unul din obiceiurile Papei. Teama lui Cibin era ca nu cumva copilul s scape din mbr i area papei i s cad , provocnd vreun incident nepl cut. Dar Ioan Paul nu lua n seam astfel de griji. La 17.17, se mai ntinse odat n mul ime smngie pe cre tet alt feti , mbr cat n costumul alb pentru comuniune. Apoi se ndrept de ale i se uitn jur, ntrebndu-se parcpe cine ar mai trebui ssalute. Acesta era modul s u de a personaliza papalitatea chiar i n mijlocul celor mai numeroase mul imi. n astfel de momente nici prin cap nu-i treceau pericolele pe care le avusese de nfruntat n mijlocul altor mul imi. Cu numai trei luni n urm pe 16 februarie 1983, n Pakistan o bomba explodat pe stadionul municipal din Karachi, cu pu in timp nainte ca Papa s - i nceap plimbarea printre credincio i, n ianuarie 1980, serviciul secret francez i avertizase n leg turcu un complot comunist pus la cale pentru a-l ucide. Acestea erau numai cteva dintre amenin rile primite la Vatican cu privire la via a Papei. Toate fuseserinvestigate la maximum. Magee avea sdeclare ulterior:" n realitate, noi nu puteam face altceva dect s st m i sa tept m, n afar de mbr carea P rintelui Sfnt cu o vestantiglon la fiecare apari ie n public, ceea ce el nu ar fi acceptat niciodat , nu aveam mare lucru de f cut". La ora 17.18 r sunprima mpu c turn Pia a Sn Pietro. Ioan Paul r mase drept, cu minile ncstrnse pe balustrad . Apoi ncepu s se clatine. Primul glontras de Mehmet Ali Agea i p trunsese n stomac, provocnd multiple r ni n intenstinul sub ire, partea inferioara colonului, intestinul gros, i n mezenteriu, esutul care leagintestinul de peretele abdominal. Instinctiv, Ioan Paul duse mna la ran , pentru a mpiedica sngele smai curg . Fa a lui se umplu treptat de durere i ncepu ncet s se pr bu easc . Nu trecuser dect cteva momente de cnd fusese mpu cat. Cel de-al doilea glon al lui Agca l nimeri pe suveranul pontif n bra ul drept, care c zu inert pe lng trup. Sngele ro u aprins ni prin sutana sa alb . Un al treilea glon cu calibrul de 9 mm l nimeri pe Ioan Paul mai sus n bra ul drept. oferul campagnolei se r suci n scaun, cu gura c scat , prea uluit ca s mai vorbeasc . Cibin urla la el s se mi te. Unul dintre ajutoarele papale f cu un scut n jurul papei cu trupul s u. Vehicolul ncepu s nainteze. Mul imea ns i ncepu sse clatine, ca lovitparcde un vnt uria . O propozi ie ocant ncepu sse aud peste tot. Pe diferite limbi, erau rostite incredibilele cuvinte:"Papa a fost mpu cat". Cibin i oamenii s i de la paza Vaticanului, precum i poli i tii ora ului Roma i fluturau pistoalele, dnd ordine i contraordine, c utndu-l din ochi pe tr g tor. Agca nise prin mul ime, alergnd foarte rapid, cu pistolul n mna dreapt . Deodat , arunc pistolul. n acela i moment i se t iar picioarele. Un ofi er de poli ie l arestase, ntr-o secund , ambii b rba i erau ngropa i sub un mald r de al i poli i ti, n ceva ce ar ta a gr mad de rugby. C iva poli i ti ! lovir pe Agca cu pumnii i cu picioarele nainte s -l trie c tre o dub a poli iei. Papamobilul continusnainteze cu o vitezagonizant de micspre cea mai apropiatambulan sta ionatlngU a de Bronz a Vaticanului. Dar ambulan a nu era echipat cu instala ie de oxigen, a a c Papa fu mutat la o a doua ambulan al turat . Momente vitale erau astfel pierdute. Cu luminile str lucind i cu sirenele urlnd, ambulan a goni c tre spitalul Cernelii din Roma, cel mai apropiat de Vatican, efectund c l toria n timpul record de opt minute. Pe tot parcursul drumului, Papa nu a scos

nici un sunet de disperare sau de regret, numai cuvinte de profund rug ciune:"Marie, Maica mea! M rie, Maica mea!" La spital, a fost dus rapid c tre blocul operator de la etajul nou , care cuprindea o salde tratamente, o salde opera ii i o zon de recuperare. Aici, n centrul crizei, nu exista panic , nu se irosea nici o mi care i nici un cuvnt. Totul era numai urgen i disciplin , perfect inute sub control. Aici o fi ntrez rit pontiful r nit, primele raze de speran . Sutana sa p tatde snge, vesta i lenjeria intimau fost t iate cu dexteritate, iar crucea p tatde snge fu scoasde pe masivul s u lan de aur. Goliciunea i fu acoperitcu prosoape chirurgicale. Mini nm nusate se ntindeau, apucau i transportau primele instrumente medicale necesare ntr-o lupt cu care echipa de chirurgi era att de obi nuit . Cnd i reveni dupo opera ie de aproape ase ore, Ioan Paul crezu c fusese salvat de interven ia miraculoas a uneia dintre cele mai venerate apari ii din lumea catolic , Fecioara Patima, a c rei zi de s rb toare coincidea cu ziua atentatului. Pe parcursul lungilor luni de convalescen , Ioan Paul deveni din ce n ce mai preocupat de persoana care ar fi putut ordona asasinarea sa. ncerc sciteascorice urmde probpe care o primea de la poli ie i de la diversele agen ii de spionaj precum CIA, BND-ul vest german, dar i de la serviciile de securitate turce i austriece. Era imposibil s le cite ti pe toate: cuprindeau milioane de cuvinte n rapoarte, declara ii i afirma ii. Nici unul dintre aceste documente nu r spundea concret la ntrebarea pe care i-o punea Ioan Paul: Cine a vrut s -l ucid ? Nu deveni mai informat nici cnd ncepu procesul lui Agca, la Tribunalul din Roma, n ultima s pt mna lui iulie 1981. Audierile care au durat trei zile nu au aruncat nici o lumin asupra motivelor pe care le avu-sesese tr g torul. Agca fu condamnat la nchisoare pe via : cu o comportare corespunz toare, ar putea fi eliberat pentru bunpurtare n 2009. La doi ani de la condamnarea lui Agca, lui Ioan Paul i fu n fine promis r spunsul la ntrebarea care nci bntuia mintea. Acesta avea s vinde la un preot pe care l considera cel mai demn de ncredere dintre to i. Se intitula Nun iu apostolic cu ns rcin ri speciale. Aceste cuvinte nu dezv luiau ntru totul faptul cArhiepiscopul Luigi Poggi era mo tenitorul firesc al tuturor secretelor politicii papale, avnd responsabilitatea special de a aduna informa ii secrete din lumea Europei comuniste. Cei de la Vatican l numeau simplu "spionul Papei". Vreme de mai multe luni, Poggi avusese contacte foarte secrete cu Mossad. Numai de curnd, cnd aceste contacte erau deja suficient de avansate, l inform el pe Pap ce f cea, Ioan Paul i spuse scontinue. Din acel moment avu ntlniri cu un ofi er Mossad la Viena, Paris, Var ovia i Sofia. Att preotul ct i katsa vroiau s se l mureasc exact care era oferta i ce se a tepta. Dupfiecare contact amndoi se retr geau s - i calculeze urm toarea mi care. Cu cteva zile nainte, avusese loc o alt ntlnire, din nou la Viena un ora pe care att Poggi ct i ofi erul l preferau pentru contactele lor clandestine. De la acea ntlnire Poggi se ntoarse la Vatican n acea noapte geroas de noiembrie a lui 1983. Aducea cu el r spunsul la ntrebarea Papei: cine i ordonase lui Agca s ncerce s -l ucid ? CAPITOLUL 12 Binecuvnta i fie spionii

Una dintre masivele por i ale Arch ofthe Bells era deja nchis preludiul ritualului nocturn al nchiderii por ilor Vaticanului la miezul nop ii cnd limuzina Fiat albastru nchis trecu peste dalele de piatr , luminnd cu farurile cele dou g rzi nfofolite pentru a se feri de frig. n spatele lor se afla unul dintre Vigili. Una dintre g rzi f cu un pas nainte, cu bra ul ridicat pe jum tate pentru a ordona oprirea autovehiculului. Ma ina era a teptat , iar figura de la volan era cea familiara unui ofer de la Vatican. Dar dupatentatul la via a Papei, nimeni nu mai risca. oferul a teptase o or la aeroportul din Roma, pentru zborul de la Viena care avusese o or ntrziere din cauza condi iilor meteo nefavorabile. Garda se trase un pas napoi dup ce salut pe pasagerul aflat pe bancheta din spate a ma inii. Nu i se r spunse la salut. Ma ina trecu pe lngBiserica Sn Pietro, i rulpeste piatra cubic din Curtea Sn Damaso pentru a se opri la intrarea principala Palatului Apostolic. oferul s ri din ma in pentru a-i deschide u a pasagerului s u. Arhiepiscopul Luigi Poggi cobor, mbr cattotn negru, cu o e arf acoperindu-i gulerul alb. Din punct de vedere fizic, sem na cu Rafi Eitan: aceia i umeri i bicep i puternici, acela i mers leg nat, i ochi care puteau fi reci ca noaptea. Ca de obicei, Poggi c l torea cu un mic geamantan de piele pentru lucrurile personale, i o serviet cu cifru. Deseori glumea pe seama faptului c i petrecea mai mult timp mo ind prin fotoliile avioanelor dect dormind n patul din spa iosul apartament pe care l ocupa la Palatul Apostolic. Cteva c l torii recente confirmaser importan a lucrurilor pe care le aflase Poggi la ntlnirea pe care o avusese la Viena, n vechiul Cartier evreiesc. Acolo, ntr-o cl dire ngustcu acoperi abrupt, situat la cteva case de birourile vn torului de nazi ti Simon Wiesenthal, arhiepiscopul sorbea cuvintele unui personaj pe care convenisers -l numeasc simplu Eli. Poggi deja era obi nuit cu astfel de precau ii n afacerile sale cu Mossad-ul. Nimeni nu- i lua m suri de precau ie mai stricte dect agen ii acestuia. Singurul am nunt personal pe care l cuno tea despre Eli era c acesta vorbea mai multe limbi str ine, i c r spunsese n final la ntrebarea despre persoana care orchestrase atentatul la via a lui Ioan Paul. n ceea ce-l privea, propria munc a lui Luigi Poggi era att de secretizat , nct Annuario Pontificio, registrul de la Vatican care con inea numele i fi ele de post ale tuturor angaja ilor, nu con inea nici un indiciu c vreme de peste dou zeci de ani, arhiepiscopul i dezvoltase propriile sale contacte secrete bine testate i verificate, prin intermediul c rora avea acces la Kremlin, Washington precum i n coridoarele puterii din Europa. El avea s fie primul care afla c liderul sovietic Yuri Andropov era pe moarte din pricina unei hepatite cronice, o boala rinichilor. Poggi era cel care, n misiunea ruseascde la Geneva, o cl dire mp r teasc de secol XIX, bea cea mai fin vodka i mnca att de apreciatul caviar, n timp ce afla printre primii c Moscova era preg tits - i retrag armele nucleare care inteau Europa, dac Washington-ul nceta jocul de-a oarecele i pisica n discu iile despre dezarmare. Nout ile au fost aduse la cuno tin a efului unit ii CIA la urm toarea sa ntlnire s pt mnal de vineri cu Papa. Vreme de mai bine de dou decenii, Poggi adusese la cuno tin a suveranilor pontifi informa ii care le permiseseracestora saprecieze mai bine tirile provenite din alte surse. Arhiepiscopul avea aceastcapacitate, rar printre diploma i, de a furniza o prezentare echilibrata informa iilor

provenite dintr-o duzin de surse, n aproape tot attea limbi str ine pe care le i vorbea fluent. La urm toarea ntlnire cu Eli, Poggi vorbi pe tonul blnd care deja l caracteriza, privind atent, strngndu- i buzele nainte de a pune o nou ntrebare, neschimbndu- i deloc atitudinea calm . Dar n acea noapte rece, n care era f rndoialobosit de c l toriile sale, i permise scalce gre it. Intrnd n Palatul Apostolic, pe lngVigili i g rzile de serviciu, Poggi lu liftul care l ducea la apartamentele Papale. Valetul Papei l conduse pe Poggi n biroul lui Ioan Paul. Rafturile bibliotecii din camer ofereau o idee asupra intereselor largi ale Papei. Al turi de edi ii clasice n limba polonlegate n piele, i al turi de opere ale teologilor i filozofilor, se aflau copii ale Revistei Interna ionale de Ap rare i c r i cu titluri incintante, cum ar fi Problema preg tirii militare, i Balan a militar i atacul surpriz . Acestea reflectau convingerea neclintit a suveranului pontif cum c principalul du man cu care era confruntatlumea anului 1983 era comunismul sovietic. Ioan Paul nu pierdea nici o ocazie de a spune personalului s u c nainte de sosirea noului mileniu, ceva "decisiv" avea szguduie lumea. La ntreb rile lor referitoare la aceste eveniment, acesta refuza s intre n am nunte, scuturnd din cap i insistnd c trebuiau sse roage cu to ii ca Biserica s nu piard i mai mult teren n fa a comunismului sau a scepticismului religios care c tiga tot mai mul i adep i n S.U.A., Germania sau Olanda. El declara c via a i fusese cru at n Pia a Sn Pietro, pentru a putea lupta n continuare. Poggi tia caceast grij , mai presus de oricare alta, l afecta pe Ioan Paul att mental ct i fizic. Dupprimele contacte, Poggi nu putu snu remarce c , dincolo de ochii publicului, Ioan Paul devenise mult mai retras. Cloan ele lui Agca nu-i zdruncinaser numai trupul, dar f cuser cicatrici emo ionale care l l saserpe Papintrospectiv i uneori solitar. Stnd cu ambele palme pe genunchi, o pozi ie pe care Poggi o adopta ntotdeauna cnd avea de comunicat vesti grave, arhiepiscopul ncepu s depene o poveste care i avea nceputurile n primele s pt mni care urmaser atacului lui Agca asupra lui Ioan Paul. Cnd vestea ntmpl rilor din Pia a Sn Pietro, din dupamiaza zilei de 13 mai 1981 ajunse la Tel Aviv, reac ia imediata directorului general al Mossad, Yitzhak Hofi a fost aceea c atentatul era opera unui nebun. De i ocant, incidentul de la Roma nu avea implica ii directe n grijile curente ale Mossad. Arabii israelieni erau din ce n ce mai radicali, n vreme ce, n acela i timp, extremi tii evrei-condu i de membri ai partidului Kahane Kach deveneau din ce n ce mai violen i. Fusese descoperit un complot exact la timp pentru a opri aruncarea n aer a celui mai sfnt templu musulman din Ierusalim, Moscheea lui Oman. Consecin ele unui astfel de eveniment erau mult prea cumplite pentru a fi chiar imaginate. R zboiul din Liban continua, n ciuda nesfr itelor contacte diplomatice mediate de S.U.A. ntre Damasc, Beirut i Ierusalim. n interiorul cabinetului, primul ministru Begin conducea o fac iune dornic s lichideze odat pentru totdeauna afacerea OEP. Uciderea lui Yasser Arafat era nc unul din ordinele de baz de pe lista Mossad; chiar n luna n care avusese loc atacul la via a Papei, avuseser loc douncerc ri nereu ite de asasinare a efului OEP. Deoarece toate serviciile secrete occidentale investigau atentatul la via a Papei influen decizia lui Hofi de a nu implica Mossad-ul n aceast chestiune, n orice caz, se a tepta ca n cele din urm , safle de la unul dintre acestea, care fuseserpremisele atentatului.

nc mai a tepta acest r spuns cnd fu nlocuit de Nahum Admoni n septembrie 1982. Cu trecutul s u polonez p rin ii lui erau emigran ii de clasmedie de lngCdansk Admoni era mai mult dect u or curios cu privire la Biserica Catolic , n timpul petrecut n S.U.A. i Fran a ca agent sub acoperire, v zuse i el ct de puternic putea fi influen a bisericii. Roma pusese um rul la alegerea lui John F. Kennedy un catolic la Casa Alb , iar n Fran a, Biserica avea n continuare un rol important n politic . O dat instalat n biroul s u, Admoni ceru dosarul Mossad cu privire la atentatul la via a Papei. Con inea mai degrab tiri scurte i un raport de la un katsa sta ionat la Roma, care nu ducea prea departe, n mod neobi nuit, cele ase servicii de securitate care i conduseser propriile anchete inclusiv intervievndu-l pe Agca n celula sa de maxim securitate de la nchisoarea roman Rebibbia nu re isers lucreze de comun acord. Admoni decise s - i nceappropria anchet . William Casey, pe atunci director al CIA, avea s declare mai trziu c cel mai probabil, motivul acestei decizii era cMossad "mirosise castfel ar fi putut s - i croiascdrum c tre Vatican. Admoni trebuie cse gndea sproducel vreo informa ie care s -i permitun trg cu Sfntul Scaun." n urma ncerc rii nereu ite a Coldei Meir de stabilire a unor rela ii diplomatice cu Vaticanul, Zvi Zamirsi stabilise o prezen permanent Mossad la Roma, care ncerca s penetreze la Vatican. Lucrnd ntr-o cl dire din apropierea Ambasadei Israelului, agentul katsa ncercase i nu reu ise s recruteze nici un preot informator. Tot ce putu afla erau brfe auzite prin barurile i restaurantele frecventate de personal de la Vatican. Nu reu i dect surm reascinvidios vizitele de vineri seara pe care eful CIA le f cea Papei; acestea fuseserreluate ndatce Ioan Paul i revenise n urma opera iei. n timpul acestei convalescen e, Agostino Casaroli, cardinal secretar de stat condusese Vaticanul. Agentul katsa auzise c acest Casaroli i f cuse publice oarece sentimente sincere fa de atentat: CIA ar fi trebuit s tie despre Agca i despre complot. InformTel Aviv-ul cu privire la p rerile secretarului de stat. n interiorul lumii spionajului american se contura ideea c Agca fusese coada de topor a unui complot inspirat de KGB pentru uciderea suveranului pontif, ntr-un act cu stampila "strict secret", i intitulat "ncercarea lui Agca de a-l ucide pe Pap : Implicarea sovietic ", se f cu uz de argumentul conform c ruia Moscova ncepuse sse teamde modul n care suveranul pontif ar fi putut aprinde flac ra na ionalismului polonez. Deja n 1981, Solidaritatea, mi carea muncitoreasc polonez condusde Lech Walesa i ncorda "mu chii industriali", iar autorit ile erau din ce n ce mai presate de Moscova s pun cap t activit ilor Uniunii. Papa l constrnsese pe Walesa snu facnimic care ar fi putut duce la o interven ie militarizat din partea Moscovei, Ioan Paul i ceruse cardinalului polonez pe moarte, tefan Wyszinski, s i asigure pe liderii comuni ti polonezi csuveranul pontif nu avea spermitSolidarit ii s sar calul. Cnd Uniunea program o grev general , Cardinalul Wyszinski se prostern n fa a lui Walesa la el n birou, l apuc de pantalon pe muncitorul uluit i i spuse c avea de gnd s moar a a ag at. Walesa anulgreva. La Tel Aviv, anali tii Mossad concluzionar c suveranul pontif n elegea perfect ct de important era ca Sovietele s fie mul umite de Polonia, f rca Solidaritatea spiarddin considerabilul teren pe care l c tigase. P rea din ce n ce mai neverosimil ca Moscova s -l fj vrut pe

Pap mort. Mai exista nc i posibilitatea ca Moscova s fi contractat asasinatul cu unul dintre ajutoarele sale. n trecut, serviciul secret bulgar dusese la ndeplinire misiuni similare pentru KGB, atunci cnd implicarea acestuia din urmtrebuia sr mnsecret . Dar anali tii decisercde aceastdat , era pu in probabil ca KGB sdelege pe altcineva sducla cap t o misiune att de important . Bulgarii n-ar fi condus niciodat asasinatul din propria lor voin . Nahum Admoni ncepu s cerceteze implicarea prezent a CIA n rela ia cu papalitatea, ntre dou vizite ale lui Casey la Pap , un rol important n rela ia dintre Vatican i CIA l avea cardinalul John Krol din Philadelphia, care pendula ntre Casa Alb i Palatul Apostolic. Pentru Monseniorul John Magee, secretarul de limb englez al Papei, Krol era "prietenul super-special al P rintelui Sfnt. Ambii aveau trecuturi similare, cuno teau acelea i cntece i povesti poloneze, i puteau glumi la masa Papei n dialect local polonez. Noi, ceilal i, st team acolo i zmbeam, f r sn elegem o iot ." Krol a fost cel care l-a nso it pe Casey la prima sa audien cu Papa, dupncheierea perioadei de convalescen . Ulterior, cardinalul fu cel care l prezentpe adjunctul lui Casey, Vernon Walters, suveranului pontif. De atunci, lista subiectelor de conversa ie dintre ofi erul CIA i Pap varia ntre terorismul n Orientul Mijlociu, politica interna bisericii i starea de s n tate a liderilor de la Kremlin. Pentru Richard Allen, un catolic, care era primul consilier na ional de securitate al pre edintelui Reagan, "Rela ia dintre CIA i Pap a fost una dintre cele mai mari alian e din toate timpurile. Reagan avea convingerea sa profundcPapa avea s -l ajute s schimbe lumea". Mai mult dect att, au fost stabilite eluri comune. Pre edintele i suveranul i proclamaseropozi ia comunfa de avorturi. Statele Unite blocaser ajutoare de milioane de dolari pentru state care sus ineau m suri de programare familial . Printr-o "t cere premeditat ", papa sus inea politica militar a S.U.A., inclusiv dotarea NATO cu o nou genera ie de rachete de croazier . CIA asculta cu regularitate telefoanele episcop!lor i preo ilor din America Latin care pledau pentru liberalizarea teologiei i se opuneau for elor sus inute de S.U.A. n Nicaragua i Salvador; transcrierile notelor telefonice f ceau parte din informarea s pt mnalpe care eful unit ii CIA de la Roma o f cea Papei. Reagan l autorizase personal pe colonelul Oliver North, care atunci lucra cu Consiliul Na ional de Securitate, s fac pl i regulate i substan iale preo ilor din America Central i de Sud, Africa i Asia pe care Vaticanul i considera "loiali". Banii erau folosi i pentru a ntre ine stilul lor de via deseori opulent, i pentru a promova opozi ia Sfntului Scaun fa de contracep ie i divor . Una dintre ndatoririle secretarului personal al papei, Monseniorul Emery Kabongo, era s p streze o list la zi cu preo ii agrea i. O alt sarcin era aceea de a ndosaria documentele provenite de la CIA i de a lua noti e la ntlnirile clandestine pe care ace tia le aveau cu Papa. Kabongo i ntlnise pentru prima datpe spionii de la Washington pe 30 noiembrie 1981, la scurt vreme dup ce Ioan Paul se rentorsese la lucru n urma atentatului. Dupce Kabongo l nso ise pe Papla prima rug ciune din zi ceasul de pe coridorul din afara capelei situate n Apartamentul Papal ar ta ora 5.15 A.M. cei doi se duseser n birou pentru a-l primi pe directorul adjunct al CIA, Vernon Walters. Kabongo i reaminte te: "Mi-am ocupat locul obi nuit ntr-un colal camerei, cu caietul de noti e pe genunchi. Nu era de fa nici un traduc tor. Generalul Walters

ntrebce limbtrebuia s foloseasc . Sfin ia Sa spuse ci-ar conveni mai mult limba italian . Walters ncepu prin a spune cadusese ur ri de bine din partea pre edintelui Reagan. Papa i ntoarse ur rile. Apoi trecur direct la afaceri. Walters aduse fotografii prin satelit, iar Sfin ia Sa fu fascinat s vad ct de clare erau. Walters vorbi vreme de peste o or despre punctul de vedere al CIA fa de ultimele inten ii sovietice. Sfin ia Sa i mul umi. La finalul ntrevederii, Walters scoase o gr madde rozarii i l rug pe Papsi le binecuvnteze, explicnd c erau ale unor rude i prieteni, iar Sfin ia Sa le binecuvnta." Intrigat de abilitatea Papei de a trece brusc de la probleme temporale la probleme spirituale, Admoni se folosi de prietenia sa personal cu Secretarul de Stat Alexander Haig se ntlniserpe cnd Admoni lucra la ambasada Israelului la Washington pentru a ob ine o copie a profilului psihologic f cut de CIA lui Ioan Paul. Era portretul unui om a c rui fervoare religioas era att de intens nct putea plnge n timpul unei rug ciuni, i deseori era g sit pe podeaua de marmura capelei sale private, cu fa a n jos, bra ele ntinse n cruce, nemi cat ca un mort. Putea petrece ore n ir n aceast pozi ie. Cu toate acestea, furia sa putea fi devastatoare i de temut; n astfel de situa ii tuna i fulgera. Cuno tin ele sale geopolitice erau formidabile, i putea fi tot att de impasibil ca orice dictator. Lui Ioan Paul nu i era team s nfrunte Curia, serviciul civil al Vaticanului, sau pe longevivul s u secretar de stat, Agostino Casaroli. Profilul concluziona c Ioan Paul era "puternic politizat ca urmare a experien elor sale poloneze i c i convenea statutul de juc tor pe scena lumii." Pentru Nahum Admoni un lucru era clar: leg turile strnse i reciproc profitabile dintre CIA i Papau jucat un rol crucial n faptul ca Ioan Paul a ajuns saccepte ideea americanilor conform c reia atentatul la via a sa fusese organizat de Kremlin. i totu i, dacacest punct de vedere ar fi putut fi demontat? Cum ar fi reac ionat Papa? Oare acest lucru i-ar fi zdruncinat ncrederea n CIA? L-ar fi f cut mai reticent fa de toate serviciile secrete? Oare i-ar fi permis Mossad-ului dacacesta ar fi putut demonstra cmna criminalera alta streacn sfr it dincolo de U a de Bronz a Vaticanului i, dac nu ar fi reu it sfie acceptat ca sf tuitor secret al papalit ii, cel pu in si se acorde o audien pentru aceast informa ie, iar n schimb, s fie revizuit atitudinea Sfntului Scaun fa de Israel? Sase luni mai trziu, r spunsul la prima ntrebare a lui Admoni dac pusese altcineva la cale ncercarea de asasinat fu clarificat, spre satisfac ia acestuia. Complotul fusese preg tit la Teheran, cu aprobarea deplin a Ayatollahului Ruholla Khomeini. Uciderea Papei trebuia sdeschidcalea Jihadului r zboiul sfnt, mpotriva Vestului i a ceea ce Khomeini considera csunt valorile sale decadente sus inute de cea mai numeroas BisericCre tin . Un raport preg tit pentru Admoni spunea: "Khomeini r mne un exemplu clasic de fanatism religios. i-a arogat rolul de Dumnezeu-c l uz a poporului s u. Pentru a hr ni acest mit, va trebui s - i sporeasc ac iunile periculoase fa de Israel, Occident i ntreaga lume." Anticipnd un eventual e ec al lui Agca, supraveghetorii s i iranieni se asiguraser cAgca ar fi putut trece drept un fanatic solitar, l snd s r sufle am nunte privind trecutul s u. Mehmet Aii Agca se n scuse n Yesiltepe, un sat izolat din estul Turciei, i fusese crescut ntr-un leag n al fundamentalismului islamic. La vrsta de nou sprezece ani se al turase Lupilor Cenu ii, un grup terorist pro-iranian responsabil pentru multe

acte de violen ntr-o Turcie care aspira la democra ie, n februarie 1979, Agca l ucisese pe redactorul unui ziar din Istanbul, renumit pentru vederile sale pro-occidentale. Arestat, Agca evada din nchisoare cu ajutorul Lupilor Cenu ii, n ziua urm toare ziarul primi o scrisoare nsp imnt toare privind vizita Papei n Turcia, i trei zile mai trziu: "Imperiali tii occidentali, speria i cTurcia i na iunile Islamice surori ar putea deveni ni te puteri politice, militare i economice n Orientul Mijlociu, trimit n Turcia n acest moment delicat pe Conduc torul Cruciadelor, Ioan Paul, travestit n lider religios. Dacaceastvizitnu va fi anulat , l voi ucide n mod inten ionat pe Papa Conduc tor." Admoni se convinse cscrisoarea fusese compus la Teheran: stilul i con inutul erau mult peste nivelul talentelor scriitorice ti ale semianalfabetului Agca. C utarea discursurilor lui Khomeini pe calculatoarele Mossadului scoase la iveal faptul cacesta se mai referise la Ioan Paul cu expresiile " Conduc tor al Cruciadelor" i "Papa Conduc tor". Pn la urm , vizita suveranului pontif trecu f r nici un incident. Numele i poza lui Agca ajunser n computerele multor servicii secrete, de i nu i pe cel al Mossad-ului. Otto Kormek, ofi erul serviciului secret austriac ns rcinat cu cercet rile privind atentatul la via a Papei fu de p rere c "nu era nevoie s fie informat i Mossad-ul. Israelul ar fi fost ultimul loc unde s-ar fi dus Agca." Investiga iile Mossad au scos la iveal c , dup evadarea sa din nchisoare, Agca fu trimis n Iran, unde petrecu cteva luni n diferite lag re de antrenament, pentru ndoctrinare. Din sursele pe care le avea n aceste lag re, Mossad puse cap la cap cteva aspecte ale vie ii lui Agca n acel moment. Se trezea nainte de r s ritul soarelui, cu ochii ro ii nfunda i n orbitele fe ei sale prelungi, atent la ceilal i recru i. Primele raze de lumin l sau s se vad afi ele ag ate pe pere ii colibei lor: fotografii cu Ayatollahul Khomeini i slogane revolu ionare, menite s le aprind imagina ia. Cntecele ce se auzeau n difuzoarele colibei nu f ceau dect snt reascaceastimagine. mbr cat n vest i pantaloni scur i, Agca era un personaj neatr g tor; palmele i picioarele sale mari erau nepropor ionale fat de trupul cu pieptul scobit, umeri ososi i membre sl b noage. Primul lucru pe care l f cea n fiecare diminea , ca i ceilal i recru i, era s - i ntind covora ul pentru rug ciune, i sse prosterneze de trei ori, de fiecare dat atingnd cu fruntea de p mnt, murmurnd numele lui Allah, St pn al Lumii, AtoateSemnificativul i Milostivul, Suveranul Suprem al Judec ii de Apoi. Dupaceasta ncepea s - i recite lunga sa listde animozit i, pe care instructorul l ncurajase so scrie. Lista se lungise i i includea pe imperiali ti, NATO i acele ri Arabe care refuzasersntrerup comer ul de petrol cu Occidentul. Se ruga n mod deosebit lui Allah s distrug Statele Unite, cea mai puternicna iune de pe glob, i pe oamenii acesteia, rugndu-se sfie priva i de modul lor de via , valorile i obiceiurile lor, i ns i esen a existen ei lor. n cele din urm r mneau numai urile religioase. Ele erau cele mai virulente, l consumau ca un cancer, i rodeau creierul. Era convins c orice alte crezuri l-ar fi putut minimaliza pe cel c ruia i se dedicase. Instructorii s i l nv asersreducaceast urla o imagine anume: un b rbat, mbr cat n alb, care locuia ntr-un palat imens, dincolo de mun i. De acolo, mp r ea ca un calif, emi nd decrete i ordine c rora multe milioane de oameni li se supuneau. Acest b rbat i r spndea detestatul s u mesaj n modul n care predecesorii s i o f cuser n ultimele

nou sprezece secole. Cu pomp i fast, bucurndu-se de chiar mai multe titulaturi dect Allah, b rbatul era cunoscut sub numele de Slujitor al lui Dumnezeu, Patriarh al Occidentului, Vicar al lui Cristos pe P mnt, Episcop al Romei, Suveran al Statului Vatican, Suveran Pontif, Sfin ia Sa Papa Ioan Paul al ll-lea. Lui Mehmet Aii Agca i se promise c , la momentul potrivit, i se va oferi ansa de a-l ucide pe Pap . Instructorii s i i inoculau ideea cnu era o coinciden c Papa fusese ales exact n momentul n care iubitul lor Khomeini eliberase Iranul de sub regimul ahului. "Infidelul Romei," dup cum fusese Agca nv at s -l numeasc , venise s distrug revolu ia pe care Ayatollahul o proclamase n numele Coranului Sfnt. Era un smbure de adev r n aceast acuza ie, Ioan Paul vorbea din ce n ce mai dur despre Islam i pericolele pe care credea el c le con ine forma sa fundamental ist . Aflat n vizit la fabrica Olivetti de la Ivrea, n Italia, Ioan Paul i ului pe muncitori introducnd n discursul s u un pasaj improvizat: "Ceea ce i nva Coranul pe oameni este agresivitatea; noi i nv m pacea. Desigur, natura umandistorsioneazntotdeauna mesajul religios. Dar de i oamenii pot fi ab tu i de la calea cea bun de vicii i obiceiuri proaste, Cre tin tatea aspirla pace i dragoste. Islamul este o religie care atac . Dac te apuci s pledezi pentru agresivitate n fa a ntregii comunit i, sfr e ti prin a ncuraja p r ile negative ale oamenilor. Iar asta ti i la ce duce: astfel de oameni ne vor ataca." n ianuarie 1981, Agca zburn Libia. Ini ial, Mossad fu surprins de acest aspect al c l toriei sale, pn cnd un informator din Tripoli descoperi cun fost ofi er renegat al CIA, Frank Terpil se afla i el acolo n acel moment. Terpil fu acuzat de o instan din Washington ca furnizat arme Libiei, c a conspirat pentru uciderea unuia dintre oponen ii lui Chaddafi la Cairo, c recrutase fo ti pilo i militari americani pentru a pilota avioane libiene i a-i instrui pe membrii Beretelor Verzi pentru a conduce lag rele de antrenament pentru terori ti ale lui Ghaddafi. n Libia, instruia terori tii cum s se sustrag detect rii de c tre agen iile de securitate occidentale. Terpil se mutase la Beirut de unde disp ruse. Mossad-ul crezuse c , o dat devenit inutil, fusese ucis. Mossad tia c ntlnirea dintre Agca i Terpil fusese aranjat de supraveghetorii lui Agca din Teheran i l satstranspire c tre KGB dup atentatul la via a lui Ioan Paul, permi ndu-le ru ilor spretind catacul fusese orchestrat de CIA. Ca i Mossadul, KGB-ul avea un departament de arme psihologice foarte eficient. Pove tile despre CIA umpleau mii de rnduri i reprezentau multe ore de transmisie. Pentru a tulbura apele i mai tare, mulahii din Teheran aranjaser ca, dup plecarea din Libia n februarie 1981, Agca splece la Sofia, n Bulgaria, pentru a se ntlni cu persoane care i spuser c erau membri ai serviciului secret na ional: nu a existat ns niciodat nici o prob care s ateste c erau ntr-adev r. Furios din cauza ncerc rilor KGB-ului de a discredita Agen ia, CIA plusa pretinznd cbulgarii l manevraser pe Agca n numele Kremlinului. Pentru Mossad, situa ia era perfectpentru a ilustra sloganul: "Divide et impera !". Nu numai c Mossadul reu ea s discrediteze CIA n fa a Vaticanului, dar n final, promovnd ideea c versiunea lor asupra complotului era cea corect , Mossad g sise o cale de a ajunge la urechea Papei. De aici, avea s decurg restul: ofi erii s i puteau avea acces la formidabila re ea de colectare a informa iilor pe care o avea Secretarul de Stat; agentul katsa ar fi putut lucra cu, i dupcaz, exploata, c lug ri ele i preo ii; i, dac s-ar fi ivit ocazia, "gndacii electronici" ar fi putut fi

implanta i n toate acele unghere sfinte ale Vaticanului pe care le indicase Zvi Zamir. Cnd Mossad puse cap la cap n Tel Aviv ntreaga odisee a lui Mehmet Aii Agca, Nahum Admoni se apucsdea r spunsul la unica ntrebare de la care pornise totul. Din nou, r spunsul l d du calculatorul. Unul dintre "spionii supravie uitori" ai lui Rafi Eitan, un catolic cu domiciliul la Munchen, descrisese rolul extraordinar pe care Luigi Poggi l jucase n existen a papalit ii. Nahum Admoni trimise dup Eli, i i spuse s -l contacteze pe Poggi. Acum, ntr-o noapte trzie, la doi ani dup ce Agca l mpu case pe Pap , arhiepiscopul i explica pe larg lui Ioan Paul ceea ce i spusese Eli. O lun mai trziu, pe 23 decembrie 1983 la ora 4:30 A.M., cu aproape trei ore nainte ca luminile din pomul de Cr ciun din Pia a Sn Pietro s fie aprinse, Papa fu trezit de valetul s u. Dormitorul era surprinz tor de mic, cu pere ii ncacoperi i de tapetul pastel pe care fostul locatar l alesese. Podeaua de lemn lustruit oglind era par ial acoperit cu un covora cusut de c lug ri ele poloneze. Pe peretele de deasupra patului, care le servise drept pat de moarte la patru dintre predecesorii lui Ioan Paul, se afla un crucifix. Pe alt perete se afla o frumoas pictur a Maicii Preciste. Ambele erau cadouri din Polonia, n afarde valetul personal, cei care l vedeau la aceastor de obicei unul dintre preo ii s i administrativi, care avea tiri urgente furu ura i s constate c Ioan Paul i rec p tase ceva din vechea vigoare i vitalitate. Ca de obicei, Papa i ncepu ziua prin a ngenunchea pentru rug ciunea personal . Dupaceea se b rbieri i f cu dus, i se mbr cn hainele pe care i le preg tise valetul: o sutangreoaie de lnalbdrapat n jurul umerilor, c ma albbisericeasc , osete albe pnla genunchi, pantofi maron i bonet alb . Era preg tit s mearg la nchisoarea Rebibbia din Roma pentru a se ntlni cu Agca. ntlnirea fusese aranjat la cererea Papei, ca un "act de iertare", n realitate, Ioan Paul vroia s verifice dac ceea ce spusese Mossad-ul era adev rat. A fost condus la nchisoare de acela i ofer care se aflase la volanul papamobilului n Pia a Sn Pietro cnd l mpu case Agca. nso it de o escort a poli iei din Roma, limuzina goni c tre nordul ora ului spre nchisoare, ntr-o ma in , n spate, se afla un mic grup de jurnali ti (inclusiv autorul c r ii de fat ). Fuseser invita i s asiste la momentul istoric n care Papa i asasinul s u aveau s se afle fa n fa . Dou ore mai trziu, Ioan Paul fu primit n aripa de maximsecuritate a nchisorii Rebibbia. Merse singur pe coridor pn la u a deschis a celulei T4, unde l a tepta Agca. Reporterii a teptarmai departe pe hol. Al turi de ei se aflau g rzile nchisorii, gata sse repeadc tre celula lui Agca, n cazul n care acesta ar fi f cut vreo mi care amenin toare c tre vizitatorul s u. Cnd Papa ntinse mna, Agca inten iona sdea noroc, apoi, ezitnd, se aplec i s rutinelul papal. Apoi, lumna Papei i i-o atinse scurt de frunte. "Lei e Mehmet Aii Agca?" Papa rosti ntrebarea ncet, l se spusese c Agca nv ase italiana n nchisoare. "Si." Un mic zmbet nso i acest cuvnt, de parcAgca se jena s i recunoascidentitatea. "Ah, lei abita qui?" Ioan Paul arunc o privire mprejur, cu adev rat interesat de locul n care prezumtivul s u asasin avea s - i petreac tot restul vie ii. "Si."

Ioan Paul se a ezpe un scaun pozi ionat chiar n cadrul u ii. Agca se a ezpe pat, mpreunndu- i i desf cndu- i palmele. "Come si sente?" Felul n care Papa l ntreb pe Agca cum se simte era aproape patern, "Bene, bene" Deodat Agca ncepu s vorbeasc precipitat, volubil, uvoiul de cuvinte curgea pe un ton att de sc zut nct numai Papa l putea auzi. Fa a sa era aproape de cea a lui Agca, ascunzndu-l par ial pe acesta vederii ziari tilor i g rzilor. Agca optea n urechea stng a Papei. Papa d du din cap aproape imperceptibil. Agca se opri, nesiguran a citindu-i-se pe fa . Ioan Paul f cu semn, printr-o scurtmi care a minii drepte, ca Agca scontinue. Cei doi st teau att de aproape nct p reau s - i atingcapetele. Buzele lui Agca se mi cau cu greu. Pe figura lui Ioan Paul se citea o expresie de durere, i nchise ochii, de parcasta l-ar fi ajutat sse concentreze mai bine. Deodat , Agca se opri la mijlocul propozi iei, Ioan Paul nu i deschise ochii. Doar buzele i se mi cau; numai Agca putea si aud cuvintele. nc o dat , Agca ncepu svorbeasc . Dupcteva minute, Papa mai f cu o mi care scurtcu mna. Agca se opri din vorbit, Ioan Paul i puse mna stngpe frunte, de parcar fi vrut s - i ascund privirea de Agca. Apoi, Ioan Paul l strnse pe tn r de bra ul drept, de parcar fi vrut s -i mul umeasc pentru ceea ce-i spusese. Discu ia dur dou zeci i unu de minute, dup care Papa se ridic ncet n picioare, ntinse mna, ncurajndu-l pe Agca s facla fel. Cei doi se privirn ochi. Papa puse cap t acestui moment aproape perfect teatral, b gmna n buzunarul de la sutan i scoase o cutiu cu nsemnele papale, l-o d du lui Agca. Uimit, Agca ntoarse cutia pe toate p r ile. Papa a tept , cu cel mai blnd zmbet pe buze. Agca deschise cutia, n untru se afla un rozariu lucrat n argint cu perle. "Ti ringrazio" i mul umi Agca. "Ti ringrazio". "Niente. Niente", i r spunse Papa. Apoi se aplec nainte i vorbi iar i numai pentru urechile lui Agca. F rsmai scoat o vorb , pontiful ie i din celul . Mai trziu, un purt tor de cuvnt al Vaticanului declar , "Ali Agca are informa ii pnla un anumit nivel. La nivel mai nalt, nu tie nimic. Daca fost o conspira ie, a fost f cutde profesioni ti, iar profesioni tii nu lasurme. Nimeni nu va afla niciodatnimic." Nu era pentru prima dat cnd Vaticanul f cea economie de adev r. Agca confirmase ceea ce Mossad-ul i spusese lui Luigi Poggi. Complotul pentru asasinarea Papei nflorise la Teheran. Aceast informa ie avea s modifice atitudinea lui Ioan Paul att fa de Islam ct i fa de Israel. Treptat, el le spuse colaboratorilor s i c adev ratul conflict mondial nu avea s aib loc ntre Est i Vest, ntre Statele Unite i Rusia, ci ntre fundamentalismul islamic i Cre tin tate, n public, avu grij s fac distinc ia ntre Islam, credin i fundamentalismul islamic. n Israel, anali tii Mossad vedeau noua atitudine a suveranului pontif ca pe un prim semn c dovezile prezentate lui Poggi fuseser acceptate. Dar deoarece nu fu f cut nici o mi care imediat pentru a invita Mossad-ul s contribuie la n elegerea papal asupra lumii, Papa se convinse de valoarea dialogului pe care Poggi l avusese cu Eli. La Tel Aviv, Admoni i spuse lui Eii sp streze contactul cu Poggi. Ace tia continuar sse ntlneascn diferite ora e europene, uneori la ambasada Israelului, alteori la cte o nun iatur papal . Discu iile lor vizau teme largi, dar aproape mereu concentrate pe dou aspecte: situa ia din Orientul Mijlociu i vizita Papei n ara Sfnt . Legate de acestea era efortul continuu al lui Ioan Paul de a g si o cas pentru OEP.

Poggi l sclar sse n eleag ca Papa avea o simpatie i o fascina ie fa de Yasser Arafat. Ioan Paul nu mp rt ea ideile unora ca Rafi Eitan, David Kimche sau Uri Saguy, conform c rora liderul OEP era, dup cum spunea Eitan "un criminal nemilos, i un m celar al femeilor i copiilor no tri pe care l-as ucide cu minile mele." Pentru suveranul pontif, crescut n mijlocul eroicei rezisten e poloneze fa de nazi ti, Arafat era un oprimat atr g tor, o figur carismatic n permanen capabil s scape din variatele atentate puse la cale de Mossad pentru a-l ucide. Poggi i repovesti lui Eli c Arafat i povesti se odatlui Ioan Paul cum i dobndise el un al aselea sim " i ntr-o anumit m sur , un al aptelea" pe cnd se afla n pericol. "Un astfel de om meritstr iasc ", i spuse Poggi lui Eli. Prin astfel de crmpeie, Eli reu i sob in o imagine clara gndirii Papei. Dar Ioan Paul punea mai mult prepe adev rul istoric conform c ruia r d cinile evreie ti ale Cre tin t ii nu trebuiau nicicnd uitate, iar anti-semitismul, att de acut n iubita sa Polonie, trebuia eradicat. n mai 1984, Poggi l invit pe Eli la Vatican. Cei doi discutar ore ntregi n biroul arhiepiscopului din Palatul Apostolic. Nici pn n ziua de azi nu se tie ce au vorbit. n Israel, era din nou scandal n comunitatea de spionaj. Cu o lun n urm , pe 12 aprilie, patru terori ti OEP r piser un autobuz cu 35 de pasageri care se ndrepta n sud, c tre ora ul Ashqelon. Versiunea oficial a incidentului a fost cagen ii Shin Beth luasercu asalt autobuzul i, n schimbul de focuri care a urmat, doi terori ti fuseseruci i iar cei doi care fuseserr ni i muriser n drum spre spital. Articolele din ziare povesteau c ace tia au fost lua i de lng autobuz, vizibil foarte pu in r ni i. Ie i la iveal c fuseser att de r u b tu i n ambulan de c tre ofi eri ai Shin Beth nct murir amndoi. Mossad-ul, de i nu fusese implicat direct, primi condamnarea interna ionalpentru acest incident. Din cauza acestei ntmpl ri, Poggi i expliclui Eli c Papa nu putea stabili leg turi diplomatice cu Israelul. Pncnd o va face, sublinie Eli, nu se putea pune problema unei vizite a Papei n ara Sfnt . Totu i, ca un pas pe drumul pe care se angajaser , cei doi c zurde acord cdiscu ia nu era ncheiat . Pe 13 aprilie 1986, Ioan Paul f cu ceva ce nici un suveran pontif nu mai f cuse. Intrn Sinagoga din Roma de pe Lungotevere dei Cenci, unde l mbr i a pe rabinul ef al ora ului. Ambii mbr ca i n haine de gal , au mers n lini te c tre teva, platforma de unde se cite te Tora. Undeva n fundul templului st tea Eli, care jucase i el rolul s u n ndeplinirea acestui moment istoric. Cu toate acestea, nu fusese ob inut ceea ce dorise Israelul recunoa terea diplomaticpapal . Aceasta avea s vin abia n decembrie 1993, cnd, n ciuda obiec iilor continue ale consevatorilor din secretariatul de stat, leg turile diplomatice furstabilite. La vremea aceea, Nahum Admoni nu mai era director Mossad. Succesorul s u, Shabtai Shavit, continu procesul delicat de apropiere aMossad-ului de Vatican. Parte din aceast ncercare era f cutpentru a-i ar ta papei c att Israelul ct i OEP aveau n sfr it un interes real n a ajunge la o n elegere, i admiteau cfundamentalismul islamic reprezenta o amenin are. Papa Ioan Paul r mase cu cicatricile fizice ale acestui adev r. n acest timp, Mossad-ul se ocupa de un continent n al c rui viitor Vaticanul i punea mari speran e Africa. De acolo a tepta Sfntul Scaun svadr s rind ntr-o zi primul Pap de culoare al bisericii. Dar

tot aici, Mossad-ul se dovedise deja a fi expert n arta ascuns a a rii unui serviciu secret mpotriva altuia, n scopul de a- i asigura propria sa pozi ie. CAPITOLUL 13 Leg turi africane Situat la cteva str zi dep rtare de vechiul hotel Norfolk din Nairobi, Clubul Oasis devenise de mult locul preferatul oamenilor de afaceri din Kenya. Aici puteai bea toatnoaptea n ntuneric i apoi merge n camerele din spate nso it de una dintre fete, dupce-i vedeai carnetul de s n tate pentru a te asigura cnu are vreo boalveneric . Din 1964, clubul avusese i altfel de clien i, chinezi n inut safari, ru i cu fa a aspr , i b rba i care puteau proveni din orice ar a bazinului mediteranean. Ace tia nu veneau la club pentru berea rece sau, dupcum suna reclama localului, pentru cele mai fierbin i fete din Africa". B rba ii lucrau pentru serviciile secrete care se luptau sc tige teren n centrul Africii, unde cndva numai MI6-ul britanic ac ionase n secret. Erau reprezentan ii Serviciului Secret Chinez (CSIS), KGB-ului sovietic i ai Mossad-ului. Se zvonea c n jur de zece agen i katsa erau r spndi i de-a lungul ecuatorului, activnd pentru Dares Salaam, din Oceanul Indian pn la Freetown i Atlantic. De innd un num r impresionant de pa apoarte false, ace ti agen i tineri i extrem de bine preg ti i, n afara cuno tin elor pe care le aveau, nv aserno iuni de bazdin medicin i chirurgie, ceea ce le permitea s supravie uiasc n jungl , t rmul leilor i triburilor ostile. Aventura african a Mossad-ului a nceput la pu in timp dup ce Castro a venit la putere n Cuba n 1959 i a nceput s - i exporte revolu ia. Avu primul succes cnd loc iitorul s u, John Okello, un autodidact, dup ce fu g sit n jungl de un recrutor al lui Castro urmun scurt curs despre luptele de gherilla Havana, i trimis apoi scucereasc insula Zanzibar de pe coasta Africii de Est. Dimensiunile sale avea 136 kg i speriar pnla ngenunchere pe membrii cei m run i ai poli iei. Armata jerpelit a lui Okello i impuse autoritatea brutal asupra unei popula ii ale c rei singure arme erau uneltele primitive cu care recoltau mirodeniile care f cuser Zanzibar-ul cunoscut n toat lumea. Insula deveni baza de unde Castro p trundea n inima Africii, n portul Dar es Salaam tr ia i popula ie de etnie chinez care anun guvernul de la Beijing ce se ntmpla. Dndu- i seama crevolu ia care se pune la cale putea oferi Chinei o mai mare influen asupra continentului, CSIS hot r sse infiltreze n zon i s -i ajute ct mai mult pe revolu ionari. ntre timp, Castro puse la cale o opera iune de propor ii pentru a cubaniza mi carea de eliberare a negrilor care avea s izbucneasc . inta era portul Casablanca de pe coasta vestic a Africii. Aici ajungeau nave cubaneze cu arme care, pe ruta de ntoarcere la Havana erau nc rcate cu lupt tori de gherilstrn i din toatAfrica central , n curnd CSIS ajut la selectarea lor. Gndul c mii de revolu ionari preg ti i i bine narma i se aflau la numai cteva ore de Israel, i alarma pe politicienii i serviciile secrete israeliene. nsa provoca aceast armat de gheril care nu-i amenin ase n nici un fel, ar fi dus la confrunt ri pe care Israelul nu le dorea. Deja implica i n lupta mpotriva terori tilor arabi, o confruntare direct cu

revolu ionarii negri era de evitat. Meir Amit le d du ordin agen ilor katsa din Africa sstea cu ochii pe ei, f rsse implice activ. Intrarea KGB-ului n scenschimbnstoate acestea. Ru ii veniser cu o ofert pe care viitorii revolu ionari nu o puteau refuza: ocazia de a fi antrena i la Universitatea Patrice Lumumba din Moscova. Acolo aveau s nve e, direct de la cei mai buni instructori KGB, tactici de gheril dar i cum s le foloseasc sub pretextul ntrajutor rii celor s r ci i, slabi i nensemna i din statele democratice. Pentru a- i vinde mai bine ideea, KGB-ul aduse c iva dintre cei mai de succes absolven i de la Patrice Lumumba: terori ti arabi. Meir Amit le trimise agen ilor katsa, ca nt riri, agen i kidon. Prin noile sale ordine cerea acestora smpiedice cu orice chip leg turile dintre ru i i africani, precum i dintre KGB i CSIS; somoare activi ti arabi de cte ori aveau ocazia; i s stabileasc leg turi cu revolu ionari africani negri, promi ndu-le cIsraelul le va urm ri pa ii c tre progres dincolo de tacticele de gheril , ajutndu-le organiza iile s ob in recunoa tere politic . Israelul nu cerea n schimb dect garan ia cnu va fi afectat de aceste mi c ri. Clubul Oasis ncepuse sparticipe la lupta pentru inimile i gndurile revolu ionarilor arabi. Noaptea aveau loc aici discu ii interminabile despre cum, f r publicitate, terorismul era o arm cu gloan e oarbe, i despre nevoia de a nu pierde niciodat din ochi scopul suprem: libertate i independen , n atmosfera nc rcata clubului se puneau la cale planuri, se ncheiau afaceri, erau identificate inte pentru execu ie sau distrugere. Unele victime urmau s fie prinse n ambuscade pe vreun drum l turalnic, altele ucise n somn. Ast zi avea s fie un agent KGB, mine un spion CSIS. Fiecare parte d dea vina pe cealalt pentru ceva ce f cuse de fapt Mossad-ul. n Oasis, nop ile urmau s se desf oare n continuare la fel, cu noi planuri puse la punct n jurul meselor de bambus, n timp ce ploaia se rostogolea pe dealuri i b tea acoperi ul de tinichea. Meir Amit i informagen ii despre tot ce aflase n leg turcu CSIS. Serviciul avea o tradi ie n spionaj veche de mai bine de 2.500 de ani. Timp de secole, acesta l ajutase pe mp rat s - i spioneze supu ii, ns , o dat cu venirea la putere a lui Mao i mai apoi a lui Den Xiaoping, strngerea de informa ii, precum i multe probleme de ordin na ional, c p tar o noudirec ie. CSIS ncepu s se extindn Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu i n cele din urm i n Africa. Aceste re ele nu erau folosite doar pentru a spiona: reprezentau rute importante n traficul cu droguri i sp larea de bani. Cu aproape jum tate din produc ia de opium cultivat la por ile Republicii Populare, n Triunghiul de aur Thailanda, Laos i Myanmar CSIS lucra mn n mn cu grup ri ale Triadei1, pentru a introduce ilegal droguri n vest. Deoarece Hong Kong-ul era recunoscut drept unul dintre cele mai mari centre de sp lare a banilor, CSIS avea acoperirea perfect pentru ascunderea profiturilor Chinei de pe urma traficului cu droguri. Astfel fuseser finan ate opera iunile din Africa. Ace ti bani fuseser din 1964 exclusiv sub controlul directorului general al CSIS, Qiao Shi. Un tip nalt, c ruia i pl cea coniacul fran uzesc i trabucurile cubaneze, avea n subordinea sa sute de spioni i un buget pentru mit i antaj care nu se putea compara dect cu cel al KCB-ului. Lag rele de munc din centrul Chinei erau pline de cei care ndr znisers -l nfrunte pe Qiao. Profilul psihologic alc tuit de Mossad descria un om a c rui ntreagcarier fusese construitpe mi c ri ingenioase secrete.

Activit ile CSIS n Africa erau sub comanda locala colonelului Kao Ling2, figura legendara serviciului, care i c tigase reputa ia n Nepal i India prin tacticile sale subversive. Avndu- i cartierul general n Zanzibar, Kao Ling ducea o via mbel ugat i avea o mul ime de femei nubile ca amante. Se deplasa prin Africa central ca un animal de prad i disp rea din cnd n cnd cu s pt mnile. De fiecare datcnd venea la Nairobi, n Oasis aveau loc adev rate orgii. Fumul dulce al be i oarelor parfumate se sim ea peste tot n club. Se serveau delicatese aduse direct din China. Prostituatele africane erau mbr cate n cheongsams; artificiile de interior i servantele erau aduse din Hong Kong. Lupt torii de gherilcare se ntorceau din Cuba erau s rb tori i aici nainte s disparn jungla african pentru a relua lupta. Unul dintre ei obi nuia snvioreze petrecerile bnd un pahar cu snge omenesc pe care l storcea din corpurile inamicilor pe care i executa. ntre timp, Kao Ling i extindea opera iunile nu numai de-a lungul Africii, dar i spre nord, n Etiopia, Yemenul de Sud i Egipt. Le d dea terori tilor sume substan iale de bani pentru a lansa atacuri asupra Israelului. Pentru CSIS, Israelul era un pion n minile Washingtonului i o int fireasc pentru ceea ce Kao Ling numea lupt torii mei pentru libertate". Meir Amit hot r c Mossad-ul trebuia s nfrunte direct CSIS-ul. Pentru nceput stric planurile chinezilor de a nl tura regimul pro-vest Hastings Banda din Malawi. Apoi inform autorit ile keniene despre amploarea re elei chineze de pe teritoriu l rii. Mai trziu, guvernul de la Nairobi i ar t mul umirea dnd drept de survol for elor aeriene israeliene pentru a- i putea duce la ndeplinire misiunea din Entebbe. Clubul Oasis fu nchis, iar patronii chinezi trimi i acas , de i sus ineau sus i tare c nu erau dect oameni de afaceri. Avuseser noroc, c iva membri CSIS aveau s r mn pentru totdeauna n Africa, omor i de agen i katsa i l sa i n savane drept hranpentru lei i leoparzi. Cu ct chinezii ncercau s - i ia revan a n alte ri africane, cu att Mossad-ul devenea mai nemilos. Agen ii kidon i urm reau i i omorau pe agen ii CSIS oriunde ace tia i ncepeau o afacere. n Ghana, un agent CSIS a fost mpu cat cnd ie ea cu prietena de la discotec . Un altul muri n Mali ntr-o ma in capcan ; n Zanzibar, ncperla coroanei CSIS, un apartament n care locuiau angaja i CSIS a fost ars din temelii, n timpul unei vizite n teren, Kao Ling abia sc p cu via cnd, instinctiv, i schimb ma ina n Brazzaville, Congo. Cel lalt vehicul explod cteva minute mai trziu. n Zambia, un agent CSIS a fost legat de un copac i l sat pradleilor. Cnd Kwame Nkrumah, conduc torul pro-chinez din Ghana f cu o vizit oficial la Beijing, Mossad-ul puse la cale revolta care duse la nl turarea de la putere a lui Nkrumah, precum i distrugerea infrastructurii CSIS existente n ar . Timp de trei ani, Mossad-ul purt un r zboi criminal de uzur mpotriva CSIS, pe ntreg teritoriul Africii. i unii i ceilal i erau nemilo i. Cnd un agent katsa fu prins de o echip de soc CSIS, ace tia l aruncar la crocodili, l filmar n ultimele momente de via n ap i trimiser caseta efului unit ii Mossad locale. Acesta se va r zbuna trimi nd personal o rachet direct n cl direa de unde ac iona CSIS. Trei chinezi furuci i. n cele din urm , printr-un intermediar pre edintele Mobutu al Zairului CSIS anun Mossad-ul c nu mai vroia s continue; mai degrab aveau un interes comun n eradicarea influen ei ruse ti pe continent. Propunerea se potrivea de minune cu politica Mossad-ului fa

de marile puteri, cuprins n expresia lui Meir Amit: Dezbinndu-i vom ajuta Israelul s supravie uiasc ". n timp ce CSIS i Mossad-ul se aflau n conflict, KGB-ul f cuse progrese n preluarea planurilor lui Castro de a cubaniza Africa. Directorii KGB i biroul politic se ntlniser la Kremlin i c zuser de acord ca Rusia s sus in ntreaga economie cubanez . Condi iile erau destul de atr g toare pentru a asigura o na iune de 7 milioane de oameni sintre n mneca Uniunii Sovietice, n schimb, Castro acceptcomunismul rusesc n detrimentul celui chinezesc, ca fiind cel mai potrivit pentru Africa. De asemenea, se nvoi s primeasc 5.000 de consilieri care aveau s antreneze serviciul cubanez de securitate, DCI, cum s opereze corect" n Africa. Cubanezii ncepur deci scoopereze cu KGB-ul pe tot teritoriul Africii negre, n ase luni, fiecare act terorist din Africa era controlat de ru i. Din bazele din Orientul Mijlociu pe care le nfiin ase pentru preg tirea terori tilor, KGB-ul i ducea pe cei mai buni n Africa, pentru a lupta mpotriva regimului de apartheid din Africa de Sud. n curnd, terori tii din Europa, America Latin i Asia i aduceau i ei contribu ia n Angola, Mozambic i alte ri vecine cu Africa de Sud. Dup cum spunea Meir Amit, Atmosfera ncepea s se ncingde-a binelea la sud de ecuator", i d du seama c era o chestiune de timp pn cnd ace ti mercenari c li i n lupt aveau s - i ndrepte privirile spre Israel. Oferta primit de la CSIS de a lupta mpreun mpotriva unui inamic comun KGB-ul i terori tii s i a fost primit cu bucurie de directorul Mossad. Chinezii ncepursle dea informa ii despre mi c rile arabilor n interiorul i exteriorul Africii. C iva dintre ace tia fur uci i prin metodele obi nuite ale Mossad-ului, cu ma ini capcansau explozibil amplasat n camere de hotel, ntr-una din da i, Mossad-ul puse o bombn scaunul de toalet al unui mercenar cazat la un hotel din Khartoum i care era deranjat la stomac. Partea inferioar a corpului i explod n buc i cnd trase apa. Mossad-ul i inu partea de nvoial , anun nd CSIS c Moscova pl nuia s ofere un ajutor financiar substan ial uneia dintre cele mai s race ri din lume, Somalia. Beijing-ul dubl numaidect oferta. Apoi, Mossad-ul d du o mnde ajutor Chinei n Sudan, unde Moscova f cuse o porti prin guvernul militar al pre edintelui Nimeri, nscnd directorul refuzsdevincomplet dependent de ru i, KGB-ul planifico lovitur de stat. Mossad-ul anun CSIS-ul care l informpe Nimeri. Acesta i expulza pe to i diploma ii ru i i suspendproiectele sovietice de ajutorare. Dup ce nvr jbi cele douputeri comuniste, timp n care, dupcum avea s spunMeir Amit mai trziu, ne-am infiltrat n structura african ", Mossad-ul i ndreptaten ia asupra singurului serviciu secret african pe care ncepuse s -l considere prieten: Biroul Securit ii de Stat, BOSS, cel mai temut bra al aparatului de securitate al Africii de Sud. BOSS se asem na cu Mossad-ul prin tehnicile de antaj, r pire, falsificare, interogare a prizonierilor, psihologia r zboiului i asasinat. La fel ca Mossad-ul, BOSS avea mnlibern tratativele cu oponen ii. Cele dou servicii devenir n scurt timp partenere. De cele mai multe ori n tandem, acestea ac ionau n Africa, animate de o n elegere" secret ntre primul ministru al Israelului, Golda Meir i regimul de la Pretoria. Primul rezultat a fost transportul de uraniu mineral c tre Dimona. Transporturile erau f cute prin curse comerciale El Al, de la Johannes-burg la Tel Aviv, fiind trecute n nscrisurile oficiale ca utilaje agricole. Oamenii de tiin sud-africani au vizitat Dimona, fiind singurii str ini care cuno teau adev rata destina ie a cl dirii. Cnd africanii

testar un prototip de arm nuclear pe o insul pustie din Oceanul Indian, speciali tii israelieni au fost prezen i pentru a observa explozia. n 1972, Ezer Weizman, pe atunci nalt oficial n Ministerul Ap r rii israeliene, se ntlni cu primul ministru P. W. Botha la Pretoria, pentru a se pune de acord asupra unei noi n elegeri". Dac una dintre ri era atacat i necesita asisten militar , cealalt trebuia s -i vinn ajutor. Israelul furniza armatei sud-africane cantit i substan iale de arme fabricate de americani, primind n schimb permisiunea de a- i testa primele arme nucleare produse la Dimona n insula din Oceanul Indian. Pn la acea dat , Mossad-ul strnsese leg turile i cu BOSS. Cum nu reu iserdeloc sschimbe metodele brutale de interogare ale agen ilor serviciului african, instructorii Mossad le mp rt ir acestora cteva metode care func ionau n Liban i nu numai: privarea de somn; soblige un suspect s stea lipit de un perete pentru lungi perioade de timp; strngerea testiculelor; cteva tipuri de tortur mental care varia de la amenin ri pnla execu ii false. Agen ii katsa activaral turi de unit i BOSS n opera iuni de sabotaj n rile africane nvecinate. Kidonii le ar tar sud-africanilor cum s ucid f r a l sa urme. Cnd Mossad-ul se oferi s -i localizeze pe liderii Congresului Na ional African (CNA)-care tr iau n exil n Marea Britanie i Europa pentru ca BOSS s -i omoare, serviciul acceptimediat oferta, n cele din urm , guvernul de la Pretoria respinse propunerea, de teams nu piard sus inerea pe care o avea printre politicienii conservatori duri din Londra. Ambele servicii secrete Mossad i BOSS aveau aceea i idee obsesivcAfrica se ndrepta nspre stnga, spre o revolu ie care avea n cele din urm snghit ambele ri. Pentru a preveni acest lucru, orice metod era permis . Alimentndu- i reciproc temerile, nici unul dintre servicii nu era ndur tor, ambele mp rt ind un concept care se autoalimenta, conform c ruia numai ei tiau cum s -i vin de hac inamicului, mpreun , BOSS i Mossad devenisercele mai temute servicii secrete str ine din Africa3. Aceast alian nu era bine v zut la Washington. CIA se temea ci va afecta propriile eforturi de a ine n fru continentul negru. La nceputurile anilor '60, o datcu colonizarea Africii, Agen ia deveni brusc interesat de continent o cre tere f r precedent a activit ilor clandestine. Se formun departament african, i pnn 1963, unit i CIA fuseseramplasate n fiecare ar african . Unul dintre primii care au activat n Africa a fost Bill Buckley, r pit mai trziu i ucis de terori ti Hezbollah la Beirut. Buckley avea s - i aminteasc , cu pu in timp nainte de capturarea sa, c Erau vremuri agitate n Africa, atunci cnd toat lumea se lupta pentru ciolan. Noi sosisem cam trziu la petrecere, iar Mossad-ul ne privea ca i cum eram pica i din cer". La Washington, Departamentul de Stat f cu eforturi discrete dar hot rte pentru a reduce influen a israelian n Africa. L s s se afle detalii despre cum cteva sute de evrei din Africa de Sud se duseser n nord pentru a ajuta Israelul n R zboiul Suezului. Dou zeci de ri africane ncetar rela iile diplomatice cu Ierusalimul. Printre acestea se num ra i Nigeria. Ruptura ar fi putut da o loviturputernic Israelului: Nigeria furniza peste 60% din rezervele de petrol ale rii, primind n schimb armele pe care S.U.A. le furnizase cndva Israelului, n ciuda embargoului diplomatic, primul ministru Yitzhak Shamir fu de acord s furnizeze n continuare arme Nigeriei, n schimbul petrolului. Pentru Buckley era un prim exemplu al acestei politici realiste. Un altul a fost

felul n care Mossad-ul hot r s l sus inpe vechiul s u partener, BOSS. n 1982, n timpul invaziei israeliene n Liban, Mossad-ul g si o mul ime de documente care dezv luiau leg turi strnse ntre OEP i CNA, inamicul num rul unu al BOSS. Materialele incriminatorii fur nmnate serviciului n cauz , care putu astfel saresteze i stortureze sute de membri CNA. Anii '80 nsemnaser numai reu ite pentru Mossad n aventura sa african . Pe lngnvr jbirea chinezilor i a ru ilor, pusese be e n roate CIA, MI6 i altor servicii secrete care ac ionau pe continent. Dac unul dintre acestea i amenin a pozi ia, Mossad-ul i f cea publice ac iunile. n Kenya un agent MI6 muri ntr-o explozie, n Zair, o re ea francez a fost distrus . n Tanzania, o opera iune secret nem easc a fost abandonat dupce a fost descoperitde un ziarist local pl tit de Mossad. Cnd liderul terorist Abu Nidal care pusese la cale asasinarea ambasadorului Israelului n Marea Britanie, Shlomo Argov, pe 3 iunie 1982, n fa a hotelului londonez Dorchester-ncerca s - i piard urma n Sudan, Mossad-ul promise autorit ilor cIsraelul le va da un milion de dolari pentru capturarea sa, viu sau mort. n cele din urm Nidal fugi la Bagdad. n aproximativ zece ri, Mossad-ul exploata na ionalismul african. Printre agen ii care au activat n mai multe astfel de ri, se num r i Yaakov Cohen, care avea s - i aminteasc : Le-am furnizat informa ii pentru a r mne n fruntea opozi iei, n ri ca Nigeria, rivalitatea dintre triburi a dus la r zboi civil. Politica noastrera slucr m cu oricine vroia slucreze cu noi. Asta ne-a ajutat s tim tot ce mi ca n ara respectiv . Cea mai micschimbare de atitudine care putea afecta Israelul era imediat raportat ". nainte s mearg n Africa, Cohen se remarcase n misiuni sub acoperire n Egipt i alte ri. Ca element ale deghiz rii sale, Mossad-ul aranja ca nf i area lui Cohen sfie schimbatde un chirurg plastician, care i modifictr s tura proprie na iei nasul. Cnd se ntoarse de la spital, nici chiar propria nevast nu-l recunoscu pe Cohen cu nasul cel nou. Pe 31 decembrie 1984, raportul zilnic pe care l primea Nahum Admoni con inea informa ii despre o loviturde stat n Nigeria. O grupare militar condus de General Maior Muhammad Buhari preluase conducerea. Primul lucru pe care a vrut s -l tie primul ministru Shamir era modul n care aveau s fie afectate rezervele de petro! ale Israelului. Nimeni nu putea spune exact. De-a lungul zilei ncercar n zadar s ia leg tura cu noul regim. A doua zi cnd veni la putere, Buhari ntocmi o list cu fo ti membri ai guvernului acuza i de anumite crime. Primul era Umaru Dikko, fostul ministru al turismului acuzat c ar fi furat cteva milioane de dolari provenite din afaceri cu petrol, i care se aflau n trezoreria statului. Dikko fugise din ar i disp ruse, n ciuda eforturilor disperate care se f cur pentru a-l g si. Admoni v zu n asta o ans . C l torind cu un pa aport canadian un alt document preferat de Mossad n misiunile sale sub acoperire acesta zburn capitala nigeriana, Lagos. Buhari l primi noaptea trziu. Generalul asculta n timp ce Admoni i f cea o propunere aprobat de Rabin. n schimbul unei asigur ri calimentarea cu petrol nu avea sfie ntrerupt , Mossad-ul se oferea s -l g seasc pe Dikko i s -l aduc n Nigeria. Buhari avu o ntrebare: putea Mossad-ul s localizeze i banii fura i de Dikko? Admoni spuse cbanii erau mai mult ca sigur n conturi elve iene pe care era imposibil s le g seasc f r ajutorul lui Dikko. Buhari zmbi pentru prima oar . O dat ce Dikko era adus napoi n

Nigeria, nu era o problems -l fac svorbeasc . Buhari mai avu o ultim ntrebare: Ar fi acceptat Mossad-ul scoopereze cu serviciul de securitate nigerian i, o datce Dikko era capturat, snu- i asume izbnda? Admoni c zu de acord. Mossad-ul nu avea nimic de c tigat de pe urma unei opera iuni ce p rea destul de simpl . Rafi Eitan i mobiliza spionii n ntreaga Europ . Agen ii katsa fur trimi i n Spania i Suedia. Sayanim-ii din dou sprezece ri au fost alerta i: doctorii au fost anun a i sfie aten i n cazul n care Dikko solicit asisten medical sau consult vreun chirurg plastician pentru a- i schimba nf i area; portarii hotelurilor din St. Moritz i Monte Carlo, unde obi nuia s stea Dikko, trebuiau s fie cu ochii n patru. Angaja ii agen iilor de nchiriat ma ini, de la Madrid i pn la Munchen, au fost instrui i sraporteze dacacesta nchiria vreo ma in ; agen ii de zbor au fost ruga i sdea telefon n caz car fi cump rat vreun bilet. Sayanim-ii angaja i ai companiilor de credit bancar fur ruga i s fie aten i dac i folosea crdurile. Chelnerii memorar descrierea lui Dikko, croitorii i re inurdimensiunile, iar fabrican ii de c m i i luar m sura gulerului. Pantofarii de la Roma i pnla Paris primirinforma ii despre faptul c Dikko purta num rul 45 la pantofii f cu i pe comand . La Londra, Robert Maxwell fu rugat s - i ntrebe cuno tin ele sus-puse printre diploma ii africani din Londra dac tiau ceva de Dikko. Ca to i ceilal i, nu reu i s ajungla nici un rezultat. Totu i, Admoni intui c Dikko se ascundea n Londra-ora ul devenise locul ideal pentru oponen ii noului regim a a c i trimise cei mai buni oameni aici. Cu ei sosir i agen i ai securit ii nigeriene, condu i de Maiorul Muhammad Yusufu. Ace tia nchinar un apartament pe Strada Cromwell. Agen ii katsa aleser hoteluri care ad posteau turi ti africani. Lucrnd separat, cele dou grup ri se infiltrau n numeroasa comunitate nigeriana din Londra. Oamenii lui Yusufu pretindeau c sunt refugia i diziden i ai noului regim, iar agen ii kasta treceau drept simpatizan i ai africanilor negri care vroiau snl ture regimul din Africa de Sud. Treptat, reduserc utarea din partea vestic a Londrei la zona din jurul Hyde Park-ului, unde tr iau n exil mul i nigerieni boga i, ncepur s verifice registrele electorale puse la dispozi ia oricui n prim riile din zon . Orict ar fi ncercat nu ajungeau la nici un rezultat. Apoi, la apte luni dupce fugise din Lagos, Dikko ap ru. La 30 iunie 1984, un katsa care mergea cu ma ina pe Queensway, o arteraglomerat care d dea din strada Bayswater, v zu un om care sem na cu Umaru Dikko. Era mai b trn i mai slab, ns fa a lat i ochii negri, care nu privir prea mult ma ina agentului, erau inconfundabili. G sind un loc de parcare, israelianul l urm ri pe jos pe Dikko, pn la o casdin apropierea Dorchester Terrace. Admoni fu imediat informat. Ordon ca deocamdat s fie supravegheatnon-stop casa. Timp de trei zile, doi agen i l supraveghearncontinuu pe Dikko. ntre timp, nigerienii i folosiser ambasada pe post de baz unde preg teau o r pire dup modelul celui al lui Adolf Eichmann. n mod obi nuit, un rol cheie fu atribuit unui outsider, un apreciat doctor, Levi-AireShapiro, anestezist-consultant i director al unei unit i de terapie intensivla Spitalul Hasharon din Tel Aviv. Fusese recrutat de Alexander Barak, un katsa care f cuse apel la patriotismul doctorului. Acesta accept s mearg la Londra i s cheltuiascmia de dolari pe care i-o d duse Barak pe echipament medical care includea anestezice i o sond endotraheal . La Londra avea s primeascmai multe instruc iuni. Shapiro refuzo recompensmaterial pentru serviciile sale, spunnd cera mndru sserveascIsraelul. Un alt

katsa, Felix Abithol, ajunse la Londra pe 2 iulie, cu o curs de la Amsterdam. Se cazla hotelul Russell Square. Prima indica ie pe care i-o d du efului echipei nigeriene a fost s nchirieze o dub . Oamenii lui Yusufu aleser o ma in de un galben ip tor. Acesta fu probabil momentul cnd planul ncepu sse destrame. n noaptea de 3 iulie, un avion 707 al Nigerian Airways ateriza pe aeroportul Stanstead, la 50 km dep rtare de Londra. Venise gol de la Lagos. Pilotul inform autorit ile aeroportului c veniser s transporte ni te colete diplomatice de la ambasada londonez . Al turi de echipaj mai c l toriser i c iva membri ai securit ii nigeriene care s-au identificat ca atare, spunnd c ei trebuiau sridice coletele. Prezen a lor fu raportat Departamentului special al Scotland Yard-ului. Se zvonise c regimul militar din Lagos amenin a exila ii din Londra. Celor de la securitate li s-a spus cnu aveau voie sp r seascaeroportul. A doua zi pe la prnz, duba galben ie i dintr-un garaj pe care un nigerian l nchinase n Notting Hill Gate. La volan era Yusufu. n spate, dr. Shapiro st tea ghemuit lng o cutie. Lng el erau nghesui i Barak i Abithol. Pe la prnz, c pitanul navei 707 anun la Stanstead c aveau s decoleze n acea dup -amiaz la ora trei. S-a precizat c nc rc tura era compus din dou l zi cu documente" pentru Ministerul Afacerilor Externe din Lagos. Actele ntocmite cereau imunitate diplomatic pentru ambele containere. Pu in nainte de amiaz , duba parc n fa a casei din Dorchester Terrace. La pu in timp, Umaru Dikko ie i s ia masa cu un prieten ntr-un restaurant din apropiere. Secretara sa, Elizabeth Hayes tocmai se uita pe geam. Cnd femeia privi n altparte, u a din spate a dubei se deschise brusc i doi b rba i cu pielea nchisla culoare l n f carpe dl. Dikko, b gndu-l cu for a n ma in . Apucnumai s ipe nainte ca b rba ii s sar n untru iar duba sdemareze n vitez ". Revenindu- i din soc, secretara sun la 999. Dup cteva minute, poli ia era la locul faptei, mpreuncu comandantul William Hucklesby de la Echipa Anti-Tero a Scotland Yard-ului. Acesta b nuia ce se ntmplase. Fiecare port i aeroport a fost alertat. Pentru Hucklesby, situa ia i avea dificult ile sale. DacDikko fusese r pit de regimul nigerian, asta avea s ridice ntreb ri politice delicate. Ministerul Britanic de Externe i Downing Street au fost alertate, Hucklesby primi ordine sac ioneze cum credea de cuviin . Cu pu in nainte de ora trei, duba ajunse la terminalul Stanstead. Yusufu flutur un pa aport diplomatic nigerian n fa a ofi erilor de la vam . Ace tia privir cum cele dou l zi erau nc rcate la bordul aeronavei. Unul dintre ofi eri, Charles Morrow, i aducea aminte: Era ceva ciudat cu unul dintre containere. Apoi am auzit ni te sunete ie ind dintr-unul. Mi-am spus, ce dracu'. Imunitate diplomaticsau nu, trebuia sv d ce era n untru". L zile fur desc rcate i duse ntr-un hangar, n ciuda protestelor furioase ale lui Yusufu care sus inea c erau protejate de imunitate diplomatic . n primul container fi descoperit Umaru Dikko, legat i incon tient din cauza anestezicelor. Lngel era dr. Shapiro cu o sering n mn , gata s -i m reascdoza de drog. n gura lui Dikko era b gato sond ca s nu se nece cu propria vom . n cel lalt container st teau nghesui i Barak i Abithol. La proces ambii agen i au sus inut cu ndrjire c erau mercenari care ac ionau n numele unui grup de oameni de afaceri nigerieni care vroiau s -l judece pe Dikko acas . Unul dintre cei mai buni i mai scumpi avoca i din Marea Britanie, George Carmen de la Queen's Council, fusese angajat

s -i apere, n pledoaria final spuse cur ii: Poate c cea mai plauzibil explica ie este c serviciul secret israelian nu fusese niciodat pe deplin ndep rtat de aceastopera ie". Acuzarea nu prezent nici o dovad care s incrimineze Mossad-ul. Aceasta i-ar fi revenit judec torului. Acesta spuse juriului c Toate dovezile duc indiscutabil c tre Mossad". Barak fu condamnat la 14 ani de nchisoare, iar dr. Shapiro i Abithol la cte 10 ani fiecare. Yusufu primi 12 ani. To i fur elibera i pentru bun purtare i deporta i n lini te c tre Israel. A a cum se ntmplase i cu al ii naintea lor care serviser bine Mossad-ul, serviciul f cu tot posibilul ca ace tia s stea la ad post i s nu trebuiasc s r spund la ntreb ri incomode, cum ar fi dac dr. Shapiro, care nc lcase att de flagrant jur mntul lui Hippocrate, ncmai practica medicina i pentru cine. MI5 i spuse lui Nahum Admoni cdacmai calcstrmb, Mossad-ul avea s fie tratat ca un serviciu neprieten, ns la acea dat , directorul Mossad-ului pl nuia nco opera iune menits arate Marii Britanii cine i erau adev ra ii du mani i n acela i timp pentru a c tiga simpatie pentru Israel. CAPITOLUL 14 Bomba cameristei n 1986, ntr-o diminea senin de februarie, dou avioane de vn toare ale avia iei israeliene coborr deasupra unei nave libiene Learjet care zbura de la Tripoli la Damasc. Avionul civil se afla n spa iul aerian interna ional, la 9.000 deasupra Mediteranei, gata s coboare n spa iul sirian. La bord erau delega i ai grup rilor palestiniene radicale i nu numai, care se ntorceau de la o conferin la care Mu'ammar Gadhafi i reunise pentru a discuta noi strategii n realizarea dorin ei obsesive a liderului libian de a vedea Israelul alungat de pe fa a p mntului. La vederea avioanelor care se pozi ionau de o parte i de alta a avionului Learjet, cei 14 pasageri avurde ce s intre n panic . Patru luni mai devreme, n ziua de mar i 1 octombrie 1985, aeronavele de luptF-15 israeliene bombardaser sediul Organiza iei pentru Eliberarea Palestinei din sudul Tunisiei, zburnd n cerc pe distan de 9.000 m, ceea ce a presupus alimentarea din zbor cu combustibil. Raidul era un r spuns direct la uciderea, cu cteva zile mai devreme de c tre un tr g tor OEP, a trei turi ti israelieni de vrstmijlocie, n timp ce ace tia se bronzau pe iahtul propriu n portul cipriot Larnaca. Fuseser omor i de Yom Kippur i multor israelieni m celul le aminti de r zboiul de Ziua Iert rii, cnd ntreaga ar fusese luat prin surprindere de atacurile teroriste. De i nduraser aproape patru decenii de terorism, crimele i nsp imntar pur i simplu pe israelieni: turi tii fuseser inu i c iva timp ostatici la bord i l sa i s - i scrie ultimele gnduri nainte de a fi uci i: prima a fost femeia, mpu catmortal n stomac. Ceilal i doi b rba i fur obliga i s o arunce peste bord. Apoi, unul dup altul, ace tia fur mpu ca i de aproape, n ceaf . n r zboiul de propagand care fusese mult timp o parte a r zboiului dintre OEP i Israel, gruparea afirmase c cele trei victime erau agen i Mossad n misiune. Ace tia f curatt de plauzibilpovestea, nct ziarele europene o identificar pe femeie ca fiind unul dintre agen ii implica i n afacerea Lillehammer din 1973. Acea femeie era nc n via i nu mai lucra de mult pentru Mossad.

De atunci, presa arab ncepu s se umple de avertismente teribile, conform c rora Israelul urma sse r zbune. Multe dintre n scociri erau. opera departamentului de r zboi psihologic al Mossad, pentru a l sa milioanele de arabi s mai fiarbpu in n suc propriu. Pasagerii aeronavei Learjet, care cu numai cteva ore nainte au pledat pentru distrugerea Israelului la conferin a libiana, v zur cum fe ele necru toare ale du manilor i iscodeau. Unul dintre pilo ii de vn toare mi c aripile avionului, semnalul universal pentru urmeaz -m ", recunoscut de orice pilot. Pentru a nt ri mesajul, israelianul ar t cu mna nainte i apoi n jos, spre Galileea. Femeile de la bord ncepurs se tnguie; unui b rba i ncepurs se roage. Al ii priveau fatalist nainte. Cu to ii tiuser c a a ceva se putea ntmpla oricnd; blestema ii de necredincio i erau la o arunc turde b de ei i i puteau nha din zbor. Una din aeronavele israeliene trase un foc de avertizare, ame-nin ndu-l pe c pitanul avionului Learjet s nu se gndeasc s cear ajutor avia iei siriene care le putea veni n ajutor n cteva minute. Frica pasagerilor crescu i mai mult. Aveau oare ei ssfr easc la fel ca eroii lumii arabe? Cu o lun naintea raidului din Tunisia, o ambarca iune de patrul avnd doi agen i Mossad la bord opri un mic vas numit Opportunity, care- i f cea ruta obi nuitntre Beirut i Larnaca. Din cala ambarca iunii a fost scos Faisal Abu Sharah, un terorist c utat pentru crim . Acesta a fost luat la bordul navei de patrul i apoi dus n Israel, unde a fost supus unui interogatoriu brutal, repede judecat i b gat la pu c rie. Viteza i ndr zneala unor astfel de opera iuni amplifica i mai mult fa a invincibil pe care Israelul o ar ta lumii arabe. Astfel de incidente nu erau singulare. Lucrnd cot la cot cu marina pu in numeroas ns bine antrenat a Israelului, Mossad-ul mai intercept de atunci cteva ambarca iuni i aresta pasageri suspec i de terorism. Insnu numai coasta mediteraneana Israelului trebuia p zit ; Marea Ro ie era de asemenea un punct vulnerabil. Un agent Mossad din Yemen a condus opera iunea prin care fu mpiedicat un plan OEP pentru ca o navde pescuit, dup ce ar fi traversat Marea Ro ie pn la sta iunea israelian Elat, s - i detoneze nc rc tura de explozibil n apropierea rmului plin cu hoteluri. O canonier israelian intercepta vasul de pescuit i-i opri pe cei doi terori ti sinuciga i nainte ca ace tia sarunce n aer nc rc tura. n timp ce nava Learjet cobora spre nordul Israelului, pasagerii se temeau cacestea puteau fi i consecin ele ncunui atac, cel f cut de un alt erou de-al lor, Abu AI-Abbas; cu cteva luni nainte, pe 2 octombrie 1985, teroristul deturnase nava de croazieritalianAchille Lauro, ac iune ce avea s devin cea mai spectaculoas piraterie maritim din lume. AI-Abbas l omor pe unul dintre pasageri, Leon Klinghoffer, un evreu american paralizat, aruncndu-l n ap . Crima se transform ntr-un incident diplomatic, care implica i scandaliza Israelul, Statele Unite, Egiptul, Italia, Siria, Cipru, Tunisia i OEP cea f r de ar ; timp de cteva zile, criza d du ocol Mediteranei, f cnd publicitate hijacker-i!or i sco nd la ivealinteresul de sine care, n Orientul Mijlociu era atitudinea de baz fa de terorism. Deturnarea vasului de croazier care aducea turi tii i valuta forte att de necesar Israelului, urmatde moartea unui pasager, ridicun val de nesiguran . Crima se produse practic pe p mnt italian, la bordul navei genoveze Achille Lauro. InsItalia era foarte vulnerabil cnd era vorba de terorism i dorea ca incidentul sse sfr eascf rvlv . Statele Unite vroiau s - i r zbune cet eanul ucis. Pe teritoriul rii ap rurab ibilduri pe care scria

Dect svnfuria i, mai bine v r zbuna i", n cele din urmdupce au f cut subiectul primei pagini a ziarelor, terori tii se predar autorit ilor egiptene care i l sarsa iasdin ar spre furia Israelului. C iva dintre pasagerii aeronavei Learjet se ntrebau dacaveau sfie inu i n semn de r zbunare n vreo nchisoare israelian . Cu avioanele de vn toare care nc mai zburau aproape arip n arip , aeronava de pasageri ateriza la o baz aviatic din nordul Galileei. Acolo i a tepta o echip de interogatori de la Aman, c rora Mossad-ul le spusese cla bord se afldoi dintre cei mai c uta i terori ti din lume, renumitul Abu Nidal i nu mai pu in periculosul Ahmed Jibril. n locul acestora, interogatorii se trezirpunnd ntreb ri unor arabi care se speriaserzdrav n i ale c ror nume nici m car nu figurau n baza computerizat a Israelului. Aeronavei Learjet i se permise deci s decoleze cu to i pasagerii la bord. Israelul avea s sus inc planul prinderii terori tilor fusese singurul motiv pentru care obligase aeronava s aterizeze, ns n interiorul Mossad-ului persista convingerea c nici o ocazie de a-i nsp imnta pe arabi nu trebuia ratat . Interogatorii de la Aman erau mul umi i la gndul c pasagerii aveau s transmit mai departe imaginea unui Israel atotputernic. Directorul de la Aman, Ehud Barak, era de p rere c opera iunea nu fusese dect un alt exemplu al modului n care Mossad-ul lovea sub centur i nu i ascunse lui Nahum Admoni p rerea sa. Cum nu fusese niciodat tolerant fa de gre eli i condamn ri, directorul Mossad ncepu spunla cale un plan care, nu numai cavea spun cap t batjocurii f cute la adresa Mossad-ului la posturile de radio ar be ti care l acuzau ca for at un avion civil nenarmat s aterizeze, dar avea s opreasc i atacurile din interiorul comunit ii serviciilor secrete israeliene care spuneau cserviciul pe care l comandau trebuia s se gndeasc de douori nainte s -i fac pe to i de rs. Astfel ncepu o opera iune care, printre altele, avea sdistrugvia a unei cameriste irlandeze ns rcinate, i s -l trimit pe iubitul arab al acesteia sisp eascn nchisoare cea mai lungsentin datvreodat de un tribunal britanic; o opera iune care avea sle provoace cancelarului german Helmut Kohl i primului ministru Jacques Chirac o imensru ine; avea s -l mai arate nc o dat pe Robert Maxwell n toat splendoarea geniului" s u manipulativ; s duc la excluderea Siriei de la masa negocierilor diplomatice i s oblige toate acele posturi de radio ar be ti care i b tuser joc de Mossad, s - i schimbe frecven a. Ca toate opera iunile, i aceasta a avut parte de momente de mare tensiune i a teptare lini tit . A fost vorba de disperare, furie i tr dare, ns pentru oameni ca Nahum Admoni, asemenea intrigi erau ns i esen a vie ii, ncepuse s - i pun ncontinuu aceea i ntrebare: Poate avea sor i de izbnd ? O s cread lumea c a fost ntr-adev r a a? i, binen eles, adev rul avea s r mnve nic necunoscut? Mai exact, Mossad-ul mobiliza doi oameni foarte diferi i pentru aceast opera iune. Unul dintre ei era un katsa care activase n Marea Britanie sub numele de Tov Levy. Cel lalt era un informator palestinian cu numele de cod Abu. Palestinianul fusese prins de Mossad cfura dintr-un fond OEP pe care l administra ntr-un ora de la grani a Israelului cu Iordania. Miznd pe teama acestuia c infrac iunea putea ajunge la urechile efului printr-un telefon anonim care ar fi dus la moartea sa, Mossad-ul l oblig pe Abu splece la Londra, i f curdocumente false conform c rora era un om de afaceri i i d dur bani ct s -i ajung pentru statutul" s u de cheltuitor. Tov Levy fusese desemnat pentru a-l controla.

Abu ilustr ntru totul defini ia clasic a agentului dat de Uzi Mahnaimi, un fost membru al comunit ii servicii lor secrete israeliene: i petreci ore, chiar i zile ntregi cu el; l nve i tot ce trebuie s tie, l nso e ti la cursuri, l aju i, te mprietene ti cu el, te ui i la fotografiile lui de familie, tii ce vrstau copiii s i. nsagentul nu este o fiin uman ; nu trebuie niciodat s -l consideri astfel. Agentul este numai o arm , o coadde topor, ca un Kalashnikov asta-i tot. Dac trebuie s -l trimi i la spnzur toare, nu trebuie sai remusc ri. Agentul va fi mereu un num r de cod, niciodat o persoan ". Abu i juca de minune rolul i deveni o figurobi nuitla mesele de joc din Mayfair. Datorit succesului, apetitul sexual i be iile i erau tolerate. Pentru c frecventa acelea i locuri ca i trafican ii de arme i sus in torii boga i ai OEP, Abu afl informa ii datorit c rora Mossad-ul putu s - i loveasc adversarii, n numai cteva s pt mni, 15 agen i OEP fur uci i de serviciul secret israelian ca urmare a informa iilor furnizate de Abu. Unele dintre ntlnirile cu Tov Levy avuseser loc n barurile i restaurantele Hotelului Hilton din Park Lane. Acolo lucra o irlandezdin Dublin, Anne-Marie Murphy. Ca mul i al ii, aceasta fusese ispitit s traverseze Marea Irlandei, pentru a c tiga bani buni la Londra. Singura slujbpe care o putu c p ta a fost aceea de camerist . Orele de lucru erau lungi, iar salariul mic. Pu inul timp liber i-l petrecea prin barurile din Shepherds Bush, locul unde se adunau expatria ii irlandezi. Cnta i ea cntecele rebelilor i bea un pahar de bere Guinness. Apoi se ntorcea la ea n camer , gata pentru nc o zi lung de schimbat a ternuturi, sp lat closete, f cnd fiecare camersstr luceascde cur enie, n buna tradi ie de la Hilton. Nu avea nici un viitor. Cu pu in naintea Cr ciunului din 1985, gata sizbucneascn plns la gndul curma s - i petreacs rb torile singurntr-un oraatt de diferit de locul s u de ba tincel lipsit de griji, Anne-Marie ntlni un arab oache pe care l pl cu. P rea bogat n costumul s u de m tase. Cnd acesta i zmbi, Anne-Marie i r spunse i ea cu un zmbet, l chema Nezar Hindawi, un v r ndep rtat al lui Abu. De i avea 35 de ani, Hindawi i spuse c avea cu trei ani mai pu in, pentru a p rea c are aceea i vrst cu ea, adic 32 de ani. Continu astfel smint o femeie ncrez toare i naiv . Se cunoscuser ntr-un bar de lng BBC Theatre din Shepherds Bush Creen. Anne-Marie nu mai fusese niciodat n acest pub i a fost surprins s -l g seasc pe Hindawi printre lucr torii din construc ii, cu pistrui i accent irlandez, ns Hindawi p rea s -i cunoasc pe majoritatea, se distra cu ei i mai pl tea i el cte un rnd. Timp de cteva s pt mni, Hindawi venise n bar n speran a c va intra n contact cu IRA. Abu l rugase so fac , de i nu i explicase i de ce. Cele cteva ncerc ri ale lui Hindawi de a vorbi despre situa ia politic din Irlanda fur refuzate de b rba i mult mai interesa i sdea pe gt halbe cu bere. Planul lui Abu avea s -i r mnnecunoscut lui Hindawi. Apari ia lui Anne-Marie l f cu s se mai gndeasc i la altele. Fermecat de bunele maniere i de armul acestuia, Anne-Marie ncepu n curnd s rd la povestirile lui Hindawi despre via a sa din Orientul Mijlociu. Pentru o femeie care nu c l torise niciodatmai departe de Londra, pove tile sale p reau desprinse din 1001 de nop i. Hindawi a condus-o acas n acea sear , a pupat-o pe amndoi obrajii i apoi a plecat. Anne-Marie se ntreba dacsenza ia de ame ealpe care o sim ea nu era cumva un semn c se ndr goste te. A doua zi o duse la un

restaurant sirian i o introduse n lumea delicioas a bucat riei arabe. Ame it de vinul libanez, nu opuse rezisten cnd acesta o duse la el n apartament. n acea dup -amiaz f cur dragoste. Pn atunci Anne-Marie fusese virgin . Crescut n puternica tradi ie catolicirlandez care se opunea contracep iei, tn ra nu i luase m suri de precau ie. n februarie 1986 aflcera ns rcinat , i spuse lui Hindawi. Acesta zmbi ncurajator; avea saibgrijde tot. Alarmat , Anne-Marie i spuse cnu va fi niciodatde acord s avorteze. Acesta i spuse ca a ceva nici nu-i trecuse prin cap. Adev rul era cfusese cuprins de panic la gndul ctrebuia sse nsoare cu o femeie pe care o considera inferioarlui. De asemenea, se temea ca tn ra s nu se plng autorit ilor. tiind prea pu ine despre modul indiferent n care birocra ii trateaz astfel de probleme, el i imaginc permisiunea de edere n Marea Britanic avea s -i fie anulat i cva fi deportat ca indezirabil. Hindawi apella singura persoancare-l putea ajuta, v rul Abu. Abu avea i el problemele lui, mai ales cpierduse o gr madde bani la jocurile de noroc. V rul i spuse direct lui Hindawi c nu i putea mprumuta banii pe care acesta i vroia si ofere lui Anne-Marie ca sse ntoarc la Dublin pentru a na te i apoi s dea copilul spre adop ie. Tn ra i spusese ca a se proceda n Irlanda. A doua zi, Abu se ntlni cu Tov Levy. La cin , agentul katsa i spuse lui Abu c trebuia s fac ceva care s determine guvernul britanic s nchid ambasada Siriei de la Londra i s retrimit acas personalul diplomatic, de mult suspectat c ar fi implicat n activit i teroriste. Levy spuse c avea nevoie de o momeal " ca s reu easc . Putea Abu s -i indice ceva sau pe cineva care i-ar fi de folos? Abu men iona c avea la Londra un v r cu o prietenirlandezns rcinat . Planul ncepu s fie urzit n momentul n care lumea spionajului israelian era zguduit de efectele rupturii de Washington, cauzate de afacerea arme-pentru-ostatici ncheiatcu Iranul. Atitudinea durafi at de Israel fa de terorism fu desfiin at , n interiorul Mossad-ului, toat lumea era sup rat c administra ia Reagan permise ca lucrurile s evolueze att de r u nct rolul Israelului n afacerea Irangate s ias la iveal . Dezv luirile ngreunarpn i men inerea sus inerii precaute pe care statele vecine, ca Egiptul i Iordania, le-o ofereau, ntr-o vreme n care chiar i ele se saturaserde OEP i de teatrul jucat de Yasser Arafat. Din ce n ce mai mult, liderul OEP devenise un captiv politic al propriilor extremi ti. De i nu era marxist, se trezi obligat s ia pozi ie cernd lichidarea entit ii politice, culturale i militare sioniste". Admonest rile nu i mbun t ir cu nimic pozi ia printre fac iunile dizidente ale OEP. Pentru aceasta, Arafat era omul care fusese obligat s se retrag ntr-un mod umilitor din Beirut, protejat fiind de c tre Na iunile Unite fa de ochiul vigilent al israelienilor. n jur de 15.000 de lupt tori palestinieni se mbarcaserpe nave care plecau n Tunisia. Al ii l l sar balt pe Arafat pentru cprimisersus inerea din partea Siriei i devenir chiar i mai nver una i mpotriva sa i a Israelului, din noile lor baze din afara Damascului. Totu i, pentru Mossad, Arafat r mnea obstacolul cheie n calea p cii. Uciderea lui era nc o prioritate; n poligonul de tragere al serviciului israelian, toate intele l reprezentau pe Arafat. Pn la moartea sa, acesta avea s fie nvinuit pentru toate atrocit ile comise de grup rile palestiniene disparate din Siria.

n cele din urm avur loc dou incidente care, m car temporar, l scoaserpe Arafat din centrul aten iei i, n cele din urm esurintriga n care Abu era personajul cheie. O problemdin ce n mai mare cu care se confrunta Siria din cauza fac iunilor OEP de sub aripa sa, era nevoia de a le satisface dorin a permanent de ac iune. Ca unul dintre cele mai bune exemple ale terorismului sponsorizat de stat, Siria era mai mult dect preg tit s finan eze orice opera iune care nu prejudicia n plus propria imagine deja stricat . Multe dintre planurile propuse de fac iunile OEP serviciilor secrete siriene erau prea riscante pentru a fi aprobate. Una dintre ele era s otr veasc sursa de ap a israelienilor. O alta era trimiterea unui sinuciga cu bomb , care s se dea drept evreu ortodox, i care s provoace explozia la Zidul Plngerii din Ierusalim. Fiecare dintre ele avea sducla represalii cumplite din partea Israelului. Apoi fu propus un plan ndr zne despre care serviciile siriene recunoscur nu numai c avea s func ioneze, dar c avea s dea o lovitur extrem de puternicsuprema iei militare israeliene. Dupcteva luni de c ut ri prin porturile mediteraneene, un vas de comer din Panama, Atavarius, fu cump rat i adus n portul Alger. O s pt mn mai trziu, un deta ament de trupe speciale palestiniene sosi aici de la Damasc la bordul unui avion militar de transport. Aduseser cu ei un mic arsenal: mitraliere, arme anti-tanc i cutii cu pu ti Kalashnikov, preferatele terori ti lor. n acea noapte, profitnd de ntuneric, solda ii i armele au fost aduse la bordul navei Atavarius. n zori, ambarca iunea p r si portul dup ce c pitanul inform autorit ile portuare c trebuiau splece n Grecia pentru revizie la motor. Solda ii erau n cal . ns venirea lor nu trecuse neobservat . Un informator Mossad angajat n biroul comandantului portului deveni suficient de suspicios nct sinformeze un katsa amplasat n ora . Acesta trimise un mesaj la Tel Aviv. Informa ia declan a codul galben" care fu transmis ntregii re ele Mossad r spndit n jurul Mediteranei. Cu to ii i aduceau nc bine aminte de ncercarea nereu it de a arunca n aer faleza ora ului Elat, i credeau c urmau saibde-a face cu un atac asem n tor, numai cde data aceasta la Haifa. Aglomeratul port de la Marea Mediteranera o int excelent . Dou canoniere sta ionau n larg, gata s in piept oric rei ncerc ri a navei Atavarius de a intra n portul care era principala leg tur maritim a Israelului cu lumea. Destina ia lui Atavarius erau ns plajele din nordul Tel Aviv-ului. Conform planului care p rea scos dintr-un film de la Hollywood, avea s -i coboare pe solda i n b rci de cauciuc, ca apoi ace tia svsleascspre mal. De acolo trebuiau s ajung la inta din Tel Aviv, Kirya, sediul militarizat al For elor Ap r rii Israeliene, al c rui turn domina orizontul, i pe care trupele speciale inten ionau s -l foloseasc pentru a transmite semnale luminoase. Planul miza pe surpriza total i curajul nemilos, care deveniser datoritisraelienilor arhicunoscute. Atacul fusese stabilit pentru ziua Independen ei Israelului cnd n aer avea s pluteasc o atmosfer de s rb toare, iar Kirya, potrivit informa iilor furnizate de sirieni, urma s fie p zitde mai pu ini oameni dect de obicei. Solda ii nu sperau sscape cu via , c ci fuseser ale i pentru misiune deoarece gndeau cu to ii la fel ca sinuciga ii cu bomb din Beirut. ns pnatunci puteau s se relaxeze i ssavureze scurta croazier din Tunisia i pn n Sicilia. Probabil cnici unul dintre cei de la bord

n-a dat aten ie vasului de pescuit leg nat de valurile f cute de acesta. Ambarca iunea con inea echipament electronic sofisticat capabil s intercepteze convorbirile radio de la bordul vasului comercial. O transmisie scurt n arab anun c vasul nu avea ntrziere. Unul dintre cei doi b rba i afla i la bordul navei de pescuit, ambii sayanimi Mossad, transmise prin radio informa ia la Tel Aviv. Pentru urm toarele 24 de ore, Atavarius fu flancat de alte nave coordonate de Mossad, n drumul s u pe lngCreta i Cipru. Un yaht cu motor i t ie calea. i acesta era echipat cu aparaturde detectare, printre care se num ra i un performant aparat de fotografiat ascuns n timonerie. Pe punte erau doutinere care st teau la soare. Erau verisoarele unui sayan cipriot, posesorul yahtului, folosite ca momeal pentru a strni interesul celor de la bordul navei Atavarius. Cum yahtul plutea n apropiere, c iva dintre solda i ie ir pe punte i ncepur s strige i s le zmbeasc femeilor, n timonerie, sayan-ul porni aparatul pentru a fotografia b rba ii care gesticulau. Cnd i termintreaba, porni cu toatviteza napoi n Cipru. Develop filmul la el acas i trimise pozele la Tel Aviv. Computerele Mossad-ului identificar trei dintre b rba i ca fiind terori ti arabi binecunoscu i. Codul galben se schimbn ro u. Primul ministru Shimon Peres ordon atacarea navei Atavarius. Planul de a o bombarda fu luat n calcul i apoi respins. Un atac aerian putea fi interpretat de Egipt ca parte a unui atac voit; de i rela iile diplomatice dintre Israel i tara vecinsupravie uiser ctorva incidente, la Cairo era destultensiune i suspiciune n ceea ce privea activit ile Tel Aviv-ului. Peres fu de acord ca atacul sfie dus pe mare. Sase canoniere ale marinei israeliene au fost alimentate i narmate cu rachete. La bord se aflau unit i ale For elor Speciale IDF i agen i Mossad care urmau s -i interogheze pe arabii lua i prizonieri. Navele plecar n zori din Haifa, lund-o spre vest spre Marea Mediteran . Gonir n ir indian, pentru a reduce astfel posibilitatea de a fi detecta i de radarul de la bordul lui Atavarius. Israelienii pl nuiau s lanseze atacul o dat cu r s ritul soarelui. Pu in dup ora 6:30, Atavarius fu z rit. Cu o manevr f cut ca la carte, canonierele se desp r ir i ncepurs atace vasul de comerdin ambele p r i, lansnd rachete spre punte i coc . De pe punte arabii ripostau, ns artileria grea era nc ambalat n cal , iar pu tile lor automate nu se puteau m sura cu puterea de foc superioar a israeli-enilor. n cteva minute nava Atavarius fu cuprins de fl c ri iar echipajul i solda ii ncepur s o abandoneze. C iva dintre ei au fost mpu ca i n timp ce s reau n mare. n total, 20 de terori ti i de membri ai echipajului au fost uci i. Toate cadavrele au fost scoase la suprafa . Opt supravie uitori au fost lua i prizonieri, nainte s se ntoarc n mare vitez n Israel, canonierele scufundarAtavarius cu rachete ale c ror vrfuri conice erau umplute cu explozibili extrem de puternici. Trupurile nensufle ite au fost nmormntate f r nici un fel de ceremonie n De ertul Negev. Prizonierii au fost judeca i n secret i condamna i la ncarcerare pe termen lung. n timpul interogatoriilor ace tia spuser c Siria fusese n spatele incidentului. Ins , n loc s lanseze un atac asupra vecinilor s i, guvernul israelian, sf tuit de Mossad, nu spuse nimic despre incident. Psihologii Mossad-ului au prezis c dispari ia vasului, precum i a pasagerilor i a echipajului, avea sducla specula ii intense i din ce n ce mai numeroase n rndul grup rii OEP din Siria. Mossad-ul l preveni totodatpe primul ministru Peres cputea

fi sigur c terori tii, tiindu- i opera iunea e uat , urmau s devin dornici de a relua rela iile cu binef c torii lor sirieni. ntre timp palestinienii continuau stune i sfulgere mpotriva lui Arafat i saplaude r zboiul sngeros dus mpotriva acestuia de asociatul s u de odinioar , Abu Nidal. Recunoscut de mult ca marele maestru al neprev zutului", Nidal se certase cu Arafat din cauza tacticilor adoptate. Arafat devenea din ce n ce mai convins c o ac iune care nu se baza dect pe terorism nu avea sor i prea mari de izbnd ; era nevoie de un program politic i talent diplomatic, ncerc so demonstreze n ultimele sale declara ii, c tignd astfel ncuraj ri din partea Washington-ului de a continua pe acest nou drum. n Israel, vorbele lui Arafat erau v zute ca minciuni. Pentru Abu Nidal nu era altceva dect o tr dare a crezului s u terorism pur i nentinat. Timp de cteva luni, Nidal trase de timp. Cnd aflde e ecul misiunii Atavarius i modul n care nava disp ruse de pe fa a p mntului, hot r c era timpul s aminteasc Israelului c mai era i el prin preajm . Cu acordul tacit al protectorilor s i din cadrul serviciilor secrete siriene, Abu Nidal lovi cu s lb ticie, n decembrie 1985, de Cr ciun, terori tii s i deschiser focul n aeroporturile din Roma i Viena, asupra pasagerilor neajutora i, n cteva secunde, 19 c l tori, printre care i 5 americani, au fost m cel ri i la poarta de mbarcare pentru un zbor El Al. Cum reu iser acei terori ti sse mi te nestingheri i pe lng poli i tii italieni, pentru a ajunge la intele lor? Unde erau agen ii de securitate angaja i ai El Al? n timp ce ncercau s dea un r spuns acestor ntreb ri, strategii Mossad c utau i n alte p r i. De i Marea Britanie condamnase atacurile, ara nc mai men inea leg turile diplomatice cu Siria cu toate c Mossad-ul furnizase MI5 ample dovezi despre rolul Damascului n terorismul sponsorizat. Nu era de ajuns ca primul ministru, Margaret Thatcher, slanseze atacuri dure n parlament la adresa terorismului. Era nevoie de o ac iune direct . Cu toate acestea, MI5 reamintise Mossad-ului c Israelul mai d duse din cnd n cnd dovad de interes personal i acceptase negocieri cu du mani declara i. Existase decizia de a elibera peste o mie de de inu i palestinieni mul i fiind terori ti condamna i cu numai cteva luni naintea atacurilor din aeroporturile din Roma i Viena, n schimbul a trei solda i israelieni prizonieri n Liban. ns acum Mossad-ul era hot rt sdea o loviturputernic , pentru a obliga Marea Britanie s pun cap t tuturor leg turilor diplomatice cu Damascul, prin nchiderea ambasadei din Londra recunoscut de mult vreme de Mossad ca una dintre misiunile europene care complota mpotriva Israelului. Pionul principal avea s fie Abu, v rul lui Nezar Hindawi. Dup cina cu Tov Levy, Abu l c ut pe Hindawi i i ceru scuze pentru indiferen a de care d duse dovad cnd acesta i vorbise despre Anne-Marie. Binen eles curma s -i ajute, nsmai nti avea nevoie de ni te r spunsuri. Tn ra avea de gnd s p streze copilul? Mai insista ncsse c s toreasccu ea? Nezar chiar o iubea? Ambii proveneau din culturi diferite, iar mariajele mixte nu func ioneazntotdeauna. Hindawi r spunse cdaco iubise vreodat pe Anne-Marie, acum nu mai sim ea nimic pentru ea. Devenise r ut cioas i smiorc it , i-l ntreba mereu ce o s se ntmple. Nu vroia cu nici un pre s ia de nevasto camerist . Abu i d du lui Hindawi 10.000 de dolari suficient s scape de Anne-Marie i s - i ducvia a de celibatar la Londra. Banii fuseserda i de Mossad. n schimb, Hindawi trebuia s facceva pentru cauza n care credeau amndoi: nfrngerea Israelului.

n seara de 12 aprilie 1986, Hindawi i f cu o vizitlui Anne-Marie la pensiunea din Kilburn unde st tea aceasta. Aduse flori i o sticl de ampanie, cump rate din banii de la Abu. i spuse lui Anne-Marie c o iube te i c vrea s p streze copilul. La auzirea ve tii, ochii fetei se umplurde lacrimi. Dintr-o dati se p ru c tr ie te ntr-o lume mult mai bun . Hindawi spuse cera o singurproblem . Pentru a se putea c s tori, Anne-Marie trebuia s aib binecuvntarea p rin ilor lui. Era un obicei ar besc pe care orice fiu respectuos trebuia s -l urmeze. Tn ra trebuia s mearg n satul ar besc din Israel unde locuia familia sa. i povesti c stilul lor de via nu se deosebea cu mult de cel din vremea lui Isus. Pentru o fat educat de maici i pentru care liturghia ocupa o parte importanta vie ii sale, imaginea pe care i-o descrisese era confirmarea c f cea bine sse c s toreasccu iubitul ei. Chiar dacel i familia lui nu erau cre tini, asta nu conta; veneau din ara Domnului ei. n ochii fetei asta i f cea oameni cu frica lui Dumnezeu. Totu i, Anne-Marie ezita. Nu putea s - i lase balt slujba. i apoi, de unde ar fi avut bani de avion? i pentru o astfel de ntlnire important i trebuiau haine noi. Hindawi o lini ti sco nd din buzunar un teanc de bani. li spuse c era mai mult dect i trebuia ca s - i cumpere o garderobnou . i ca s-o dea gata, mai scoase i un bilet El Al pentru data de 17 aprilie, adic5 zile mai trziu, l cump rase n acea dup -amiaz . Anne-Marie rse. Erai sigur c o smerg?" La fel de sigur ca dragostea pe care i-o port", i r spunse Hindawi. El i promise cde ndatce se va ntoarce la Londra se vor c s tori. Urm toarele zile trecurval-vrtej pentru camerista ns rcinat , i p r si slujba i se duse la ambasada Irlandei din Londra s - i facpa aport nou. i cump rhaine de gravid , n fiecare sear f cu dragoste cu Hindawi. n fiecare diminea la micul dejun, i f cea planuri pentru viitorul lor. Urmau slocuiascn Irlanda, ntr-o c su pe malul m rii. Copilul urma sfie botezat Sean dacera b iat. Sinead dacera fat . n ziua plec rii lui Anne-Marie, Hindawi i spuse c aranjase cu un prieten" care lucra la aeroport s -i dea un cadou" pentru p rin ii lui. Ari Ben-Menashe, care ulterior a recunoscut c tia toate detaliile planului, afirmc deoarece Hindawi nu vroia sri te ca fata sfie oprit la vam pentru c avea prea multe bagaje de mn , tn rul aranjase ca prietenul s -i duc geanta pn intr pe poarta de mbarcare pentru El Al". Credulitatea de care d du dovad cnd nu puse nici o ntrebare despre cadou" era reac ia unei femei ndr gostite pn peste cap i care avea o ncredere oarbn iubitul sau. Era victima perfect pentru planul care ncepea sia amploare. n taxiul care i ducea la aeroport, Hindawi juca de minune rolul tat lui grijuliu. Sigur nu va uita s - i fac exerci iile de respira ie n timpul zborului? Trebuia sbea multap i sstea pe locul de pe margine ca s n-o apuce contrac iile de care se plnsese n ultima vreme. Anne-Marie l ntrerupse rznd: Sfinte Doamne, vorbe ti de parc as zbura n lun !" Tn ra mai r mase pu in n u a de a teptare, nedorind sse despart de el, i spuse c -l va suna de la Tel Aviv i c -i va iubi p rin ii la fel de mult ca i pe ai ei. O s rutpentru ultima dat i apoi o mpinse u or spre rndul care nainta c tre punctul de mbarcare. Dup ce o privi pn cnd o pierdu din ochi, Hindawi urm n continuare instruc iunile date de Abu i se urcntr-un autobuz al Liniilor Arabe Siriene pentru a se ntoarce la Londra, n acest timp, naiva Anne-Marie trecuse cu bine de controlul pa apoartelor i al bagajelor. Apoi

se ndrept spre zona de securitate rezervatzborului El Al. Agen ii Shin Bet i pusercteva ntreb ri i i inspectar bagajul de mn . i indicar locul i o ndrumarspre ultima salde a teptare unde avea s se al ture celorlal i 355 de pasageri. Dup spusele lui Ben-Menashe, fetei i fusese nmnat cadoul" pentru p rin ii lui Hindawi de c tre un b rbat mbr cat n uniform albastr de lucr tor la aeroport. Omul disp ru la fel de misterios cum ap ruse. Ben-Menashe avea s relateze ulterior: n cteva secunde Anne-Marie a fost rugat s se supun unei perchezi ii. Agen ii de securitate El Al g sirn fundul fals al gen ii explozibili de plastic". Substan a explozibil era alc tuit din peste l kg de Semtex. Anne-Marie istorisi For elor Speciale i ofi erilor MI5 totul printre suspine. Era povestea unei femei nenorocoase care nu numai c fusese ghinionist n dragoste, dar i tras pe sfoar de propriul iubit. Dup ce i d dur seama cAnne-Marie nu era dect o victimnaiv , ofi erii se concentrar asupra stabilirii rela iilor lui Hindawi cu Siria. n timp ce autobuzul liniilor aeriene intrn Londra, Hindawi ordon oferului smeargla ambasada sirian . Cnd acesta protest , Hindawi i spuse c avea autoritatea" s i-o cear . O dat ajuns, ceru ofi erilor consulari s -i dea azil politic. Le spuse c se temea c poli ia britanic vroia s -l aresteze pentru c ncercase s arunce n aer un avion El Al pentru cauz ". Uimi i, oficialii l d durpe mna securit ii ambasadei. Dup ce l interogar , ace tia i cerurs r mn ntr-una din camerele din ambasad . E posibil s se fi temut s nu fie vreo curs care s d uneze Siriei. Dac a a a fost, atunci temerile au crescut i mai mult cnd Hindawi p r si camera la ceva timp dup aceea. Hindawi plec n c utarea lui Abu. Pentru cnu reu i s -l g seasc , se caz la London Visitor's Hotel din Notting Hill, unde fu arestat pu in timp mai trziu. tirile BBC anun ar cum poli ia reu ise s dejoace planul. Detaliile erau neobi nuit de precise: Semtex-ul fabricat n Cehia fusese ascuns n fundul fals al gen ii lui Anne-Marie i urma sexplodeze la 11.000 m. Pentru Ben-Menashe, opera iunea se ndreptase treptat spre o concluzie satisf c toare. Margaret Thatcher ceru nchiderea ambasadei Siriei. Hindawi fu condamnat la 45 de ani de nchisoare. Anne-Marie plec acas n Irlanda unde n scu o feti ". Acum c i jucase rolul, Abu se ntoarse n Israel. Dup procesul lui Hindawi, Robert Maxwell d du fru liber lui Daily Mirror. Nenorocitul a primit exact ce merita", url un editorial. Un alt ziar public un titlu extrem de dur n ziua expulz rii ambasadorului Siriei la Tribunalul St. James's. Pleac , Porcule de Sirian Ce E ti!". Ari Ben-Menashe avea s fie primul care s afirme c Mossad-ul reu ise o loviturde maestru care aruncase Siria n s lb ticia politicului". ns n spatele certitudinilor se ascundeau ntreb ri chinuitoare. Chiar i d duse lui Anne-Marie o bomb activat , sau totul f cea parte clintr-un plan mai elaborat? Era omul n salopeta albastr presupusul prieten" al lui Hindawi un ofi er de securitate? Ct de mult tiuse dinainte MI5-ul despre plan? i nu ar fi fost de neconceput pentru Mossad i serviciile de securitate britanice s permit ca bomba s fie luat la bordul unui avion cnd exista cea mai mic ans ca aceasta s fie detonatde la sol? O astfel de explozie ar fi devastat cu siguran o mare parte a celui mai aglomerat aeroport al lumii, la o or la care mii de oameni erau n zon . Oare adev rata m iestrie a loviturii consta n faptul cMossad reu ise decapitarea diplomatic a Siriei f rspericliteze El Al i aeroportul Heathrow, folosind o substan inofensiv asem n toare

Semtex-ului? La toate aceste ntreb ri, primul ministru Shimon Peres avea numai s replice: Ce s-a ntmplat e tiut de cei care trebuiau s tie, iar cei care nu tiu ar trebui s r mnne tiutori". La nchisoarea de maxim securitate din Whitmoor, Hindawi continu s sus in c a fost victima unei clasice opera iuni n lana Mossad-ului. Cu p rul alb i ceva mai gras, acesta e convins c va muri la pu c rie. Cnd vorbe te despre Anne-Marie o nume te acea femeie", n 1998, ea locuia nc la Dublin unde i cre tea fata care, spre fericirea ei, nu sem na cu iubitul ei. Nu vorbe te niciodatde Hindawi. Exist un singur semn de ntrebare n toat povestea. La dou s pt mni dup ce Hindawi a fost condamnat s isp easc o sentin care avea s -l inla pu c rie pnn secolul 21, Arnaud de Borchgrave, apreciatul editor al Washington Times, i pune reportofonul pe biroul primului ministru francez, Jacques Chirac, la Paris. De Borchgrave se afla n Europa pentru a participa la ntlnirea din Londra a Comunit ii mini trilor europeni de externe, iar din interviul cu Chirac vroia sob in o declara ie despre pozi ia francezilor. Interviul urm o traiectorie previzibil n care Chirac explic n ce fel Fran a i Germania fuseser obligate sfie loiale fa de guvernul britanic, care se dovedea a fi din ce n ce mai intransigent fa de politica Pie ei Comune. De Borchgrave vru s tie n ce stadiu se aflau negocierile lui Chirac cu Siria pentru a pune cap t valului de atentate cu bombdin Paris i eforturilor Fran ei de a-i elibera pe cei opt ostatici re inu i de Hezbollah n Liban. Primul ministru se opri i se uit peste mas , la reportofon. Apoi spuse c Helmut Kohl, cancelarul german, i ministrul de externe, Hans-Dietrich Genscher, i spuser c guvernul sirian nu era implicat n planul lui Hindawi de a arunca n aer avionul El Al; c planul fusese pus la cale de Mossad, serviciul secret israelian". Scandalul diplomatic ce a urmat aproape c a distrus cariera lui Chirac. Acesta s-a trezit atacat dintr-o parte de pre edintele Francois Mitterand, i din alta, de Helmut Kohl care, furios, i tot d dea telefoane spunndu-i s - i retragdeclara ia. Chirac f cu atunci ceea ce fac destul de des politicienii. Spuse cfusese interpretat gre it. La Londra, Scot-land Yard-ul declar c problema fusese tratat pe de-a ntregul de c tre tribunale i c alte comentarii erau de prisos. La Paris, cancelaria lui Jacques Chirac pre edinte al Fran ei n 1997 spuse c acesta nu- i mai amintea de interviul acordat publica iei Washington Times. n curnd un alt eveniment avea s lase o nou pat pe reputa ia Mossad-ului. CAPITOLUL 15 Caricaturistul dispensabil C derea lui Nahum Admoni din func ia de director general al Mossad-ului a nceput ntr-o dup -amiaz de iulie n 1986, dup un incident petrecut pe una din acele str zi ale Bonn-ului ap rute n perioada de efervescen a construc iilor, de dupal doilea r zboi mondial. Dup 40 de ani, strada devenise un adev rat bulevard, cu gr dini e mici dar bine ntre inute n fa a caselor i cu spa ii verzi rezervate servitorilor, n spatele acestora. Sistemele de securitate erau ascunse discret n spatele por ilor de fier forjat, iar ferestrele aveau ochiuri n partea de jos, dovad cerau f cute din sticlobi nuit . Nimeni nu a v zut persoana care a l sat o saco de plastic n cabina telefonic din cap tul str zii. O patrul de poli ie a reperat-o i s-a oprit

s-o inspecteze. Saco a con inea opt pa apoarte britanice noi necompletate, care mai miroseau nca cernealtipografic . Reac ia imediata biroului local al Bundeskriminal Amt (BKA), serviciul echivalent al FBI-ului, a fost aceea c pa apoartele fuseser l sate acolo pentru una din grup rile teroriste care aduseser terorismul pe str zile Europei printr-o serie de bombardamente i r piri brutale. Militnd pentru cauze i minorit i din toate col urile lumii, aceste grup ri erau hot rte s - i croiascdrumul pnla a ajunge sjoace un rol n stabilirea agendei, a priorit ilor politicii interna ionale. Acestea au g sit un sprijin prompt n politica studen ilor radicali care a bntuit att Marea Britanie ct i continentul. Din 1968, cnd Leila Khaled, o tn r revolu ionar palestinian , a deturnat un avion la Londra fiind apoi eliberat din cauza temerii guvernului britanic n fa a a noi atentate, studen ii englezi au nceput s scandeze sloganuri comuniste ale OEP. Acei radicali apar innd clasei mijlocii aveau ns o imagine romantic a OEP, ca organiza ie care lupta pentru libertate, care n loc s ia droguri, lua vie ile burghezilor i care, n loc s organizeze ac iuni pa nice de protest, organizau r piri. BKA a presupus c pa apoartele fuseser l sate n cabina telefonic de c tre un student care ar fi ac ionat n calitate de curier al unei grup ri teroriste. Lista grup rilor teroriste era descurajant de lung , mergnd de la IRA sau Fac iunea Armatei Ro ii din Germania, la grup rile str ine, ca Frontul Na ional Islamic din Sudan INFS; Armata de Eliberare Na ional a Columbiei ELN; Mi carea de Eliberare a Angolei MDRA; sau Tigrii Tamili- LTTE. Acestea i multe altele aveau celule sau cadre n ntreaga Republic Federal Germania. Oricare dintre ele putea pune la cale utilizarea pa apoartelor pentru a ataca una din bazele militare britanice din Germania sau pentru a c l tori n Anglia i a pune la cale o ac iune ofensatoare la adresa acestei ri. n pofida faptului cfusese cea mai mare putere imperial din Europa Occidental , ini ial Marea Britanie s-a ntlnit cu terorismul continuu numai n cazul Armatei Republicane Irlandeze IRA. Dar serviciile ei de informa ii avertizaser c p trunderea i nceperea activit ii altor grup ri str ine care spoatac iona mpotriva propriilor ri de la Londra, aveau sfie numai o chestiune de timp, Marea Britanie urmnd sfie atrasn ma inatiunile acestora. O anticipare a ceea ce avea sse ntmple a fost ocuparea ambasadei iraniene n 1980 de c tre o grupare opusregimului de la Teheran. Atunci cnd negocierile au e uat, guvernul Thatcher a trimis oamenii SAS, care i-au ucis pe terori ti. Ac iunea bine mediatizat duse la un declin drastic al comploturilor puse la cale la Londra de actori" din Orientul Mijlociu, n schimb, Parisul a devenit cmpul de lupt pentru sngeroasele conflicte interne dintre diferitele grup ri str ine, ntre care, cele mai importante au fost cele dintre OEP-ul lui Yasser Arafat i pistolarii lui Abu Nidal. Dar Mossad-ul a luat i el multe din vie ile inamicilor arabi pe str zile capitalei franceze. BKA credea c pa apoartele g site n cabina telefonicdin Frankfurt erau semnalul unor noi m celuri. Agen ia apel la BundesNachrichten Dienst BND echivalentul german al CIA, care-l informpe ofi erul de leg tur la sediul BND din Pullach sudul Germaniei al MI6. La Londra, MI6 stabili c pa apoartele erau ni te falsuri foarte bune. Acest lucru excludea din cercul suspec ilor IRA i multe alte grup ri teroriste. Acestea nu aveau capacitatea de a produce documente de o calitate att de bun . B nuiala trecu asupra KGB-ului; exper ii lor n falsuri erau printre cei mai buni n bran . Dar rusii erau cunoscu i ca avnd adev rate depozite de pa apoarte i cu siguran , nu era stilul lor s foloseasc o

cabintelefonicdrept punct de preluare a acestora. Fu scos din discu ie i serviciul sud-african de securitate BOSS. Acesta ncetase practic s mai ac ioneze n Europa, iar sofisticatele pa apoarte britanice nu erau necesare n rile africane unde BOSS i concentra acum ac iunile. M16 se orienta atunci c tre singurul serviciu de informa ii care putea s utilizeze optim aceste pa apoarte: Mossad-ul. Arie Regev, un ata at militar la ambasada din Londra a Israelului, care era spion rezident, fu invitat s se ntlneasc cu un ofi er al MI6 pentru a discuta acest subiect. Regev spuse c nu tia nimic despre pa apoarte, dar fu de acord sdiscute chestiunea cu oficialit ile de la Tel Aviv. R spunsul lui Nahum Admoni nu a ntrziat: pa apoartele nu aveau nimic de-a face cu Mossad-ul. El suger c acestea ar putut fi opera est-germanilor; Mossad-ul descoperise de curnd c Stasi, serviciile de securitate est-germane, nu erau str ine de vnzarea de pa apoarte false, contra valut forte, pentru evreii dispera i s c l toreasc n Israel. Admoni tia c pa apoartele fuseser f cute de exper ii Mossad i fuseser f cute pentru a fi folosite de evrei care lucrau sub acoperire n Europa, pentru a le nlesni acestora intrarea i ie irea din Marea Britanic. n pofida unei n elegeri" cu MI5, la realizarea c reia a contribuit ini ial Rafi Eitan i n baza c reia Mossad-ul era de acord sinformeze MI5 cu privire la toate opera iunile de pe teritoriul Marii Britanii, agen ia i-a implantat n secret un agent n Anglia n speran a cacest lucru va aduce dou victorii Mossad-ului: uciderea comandantului unit ii de elit a For elor speciale ale OEP For a17 i sfr itul succesului crescnd al lui Yasser Arafat n rela ia cu guvernul Thatcher. La Londra numele lui Arafat nu mai era sinonim cu terorismul. Doamna Thatcher ajunsese treptat s fie convinscel era cel care putea aduce o pace just i durabil n Orientul Mijlociu, care s recunoasc drepturile legitime ale poporului palestinian dar s asigure i securitatea Israelului. Liderii israelieni erau nsmai sceptici. Ei sus ineau cnumai terorismul adusese OEP la statutul la care se afla la cea vreme i c organiza ia avea s continue s foloseasc amenin area cu noi ac iuni teroriste dacnu-i erau ndeplinite toate solicit rile. Nu era pentru prima datcnd Londra r mnea neclintitn fa a protestelor autorit ilor de la Tel Aviv. Mossad-u( continua s priveascMarea Britanie ca pe o arcare n pofida deznod mntului asediului ambasadei iraniene devenea mult prea dispus s sprijine cauza palestinian . Exista deja n rndurile Mossad-ului ngrijorarea legat de felul n care OEP reu ise s intre n gra iile CIA. Contactele dintre Statele Unite i OEP aveau sfie ulterior datate cu precizie de c tre fostul secretar de stat american, Henry Kissinger. Acesta avea sdezv luie n memoriile sale, Years ofUpheaval (Ani de fr mnt ri) c la sase s pt mni dup ce ambasadorul Statelor Unite n Sudan fu mpu cat mortal la Khartoum de pu ca ii grup rii Septembrie Negru, la 3 noiembrie 1973 avu loc o ntlnire secretntre directorul adjunct al CIA, Vernon Walters i Yasser Arafat. Rezultatul acesteia a fost un pact de neagresiune" ntre Statele Unite i OEP. Kissinger scria ulterior: Atacurile la adresa americanilor, cel pu in din partea fac iunii lui Arafat din OEP, au ncetat". Cnd afl despre pact, Yitzhak Hofi intr ntr-o adev rat criz de ne'rvi, afirmnd cn istoria ndelungata tratativelor de acest gen nu se mai ntlnise un exemplu mai r u. Folosind canalele de leg tur cu CIA, Hofi ncerc s -l determine pe Walters s anuleze aceast n elegere. Adjunctul directorului CIA spuse cacest lucru era imposibil i-l aten iona pe Hofi co ncercare de a face public acordul ar fi privitde Washington

drept un act neprietenesc". Era avertismentul ca Mossad-ul s nu dea fru liber oamenilor din Departamentul de R zboi psihologic s intre n leg turcu ziari tii din cercurile prietene. Mania lui Hofi deveni apocaliptic n momentul n care descoperi pe cine desemnase Arafat s administreze pactul de partea palestinian : pe Aii Hassan Salameh, Prin ul Ro u, liderul grup rii Septembrie Negru, care pusese la cale masacrul atle ilor israelieni de la Jocurile Olimpice de la Munchen i asasinarea ambasadorului Statelor Unite la Khartoum: omul a c rui via s-a ncheiat a a cum fusese tr it , ntr-o puternic explozie, ticluitde Rafi Eitan. Dar, pn la moartea lui aveau smai treacni te ani. n 1973 Salameh era o figurrespectatn OEP, iar Arafat nu a ezitat s -l numeascomul s u de leg turcu CIA. Ceea ce a ocat ns sincer Mossad-ul a fost cCIA l-a acceptat pe Prin ul Ro u la mai pu in de un de la masacrul de la Miinchen i de la asasinatul trimisului american la Khartoum. Foarte curnd Salameh deveni un oaspete obi nuit la sediul CIA din Langley. nso it de obicei de Vernon Walters, Prin ul Ro u p ea pe pardoseala din marmura Agen iei, dincolo de g rzi i urca liftul la etajul al aptelea, unde se afla biroul spa ios al lui Walters. ntlnirile lor erau ntrerupte pentru a se al tura ofi erilor superiori CIA n sala special n care ace tia luau masa. Walters obi nuia s pl teasc de fiecare dat consuma ia Prin ului Ro u; la Langley nimeni nu mnca pe gratis. Ce s-a petrecut ntre Salameh i CIA a r mas secret. Bill Buckley, care avea smoar mai trziu n minile terori tilor de la Beirut cnd era eful biroului CIA din regiune, sus inea cSalameh a jucat un rol important n cucerirea inimilor i a min ilor americanilor de partea OEP. El avea charism , era conving tor i tia cnd sse certe i cnd sasculte. Iar n termenii folosi i de serviciile secrete, era un superin-formator". Unul dintre primele exemple fu acela cnd Salameh avertiz CIA n leg tur cu un plan sponsorizat de Iran de doborre a avionului lui Kissinger la apropierea lui de Beirut, n timpul unei misiuni diplomatice consacrate p cii n regiune. Apoi, Salameh sponsoriza un acord prin care OEP s-a angajat s asigure escorta a 263 de occidentali n vestul Beirutului, n perioada de vrf a r zboiului civil din Liban. La pu in timp dup aceea, Prin ul Ro u avertiz CIA n leg tur cu o ncercare de asasinat a ambasadorului american n Liban. Apoi, ntr-o altntlnire cu reprezentan ii CIA, Prin ul Ro u a scris i a semnat o garan ie de ne-asasinare" pentru to i diploma ii americani n Liban. La Beirut gluma cea mai evocat era: Merit s tr ie ti n aceea i cl dire cu diploma ii americani pentru c securitatea lor este bine asiguratde OEP". Yitzhak Hofi, pe atunci directorMossad, ceruse CIA-ului sntrerup toate contactele cu Prin ul Ro u. Cererea a fost ignorat . La sediul CIA din Langley, Salameh era din ce n ce mai cunoscut ca tipul r u care n timp a devenit bun pentru noi". Acesta continua s furnizeze informa ii care inur CIA la curent cu evolu iile Orientului Mijlociu i deveni cea mai important achizi ie n regiune. Uciderea sa a afectat CIA iar rela iile cu Mossad-ul s-au r cit o perioad considerabil . Unul din ambasadorii Statelor Unite n Liban, Hermann Elits, spunea dupasasinarea lui Salameh: tiu cde multe ori, neoficial i n secret, a fost extraordinar de util, ajutnd la asigurarea securit ii cet enilor i a oficialit ilor americane. Asasinarea lui este o pierdere". Sase ani mai trziu, OEP ncerca din nou s distrag aten ia guvernului lui Margaret Thatcher n timp ce For a 17, aflat sub o nou conducere, continua s ucid israelieni. Nahum Admoni hot r s reu easc el acolo unde predecesorii lui d duser gre . Acesta avea s

rup rela ia OEP cu Marea Britanie i, n acela i timp, s -l ucid pe comandantul For ei 17. Succesul opera iunii avea sdepindde un tn r arab care n copil rie se ruga n moscheea din satul natal ca Allah s -i dea puterea somoare ct mai mul i evrei cu putin . Poten ialul lui Ismail Sowan fusese depistat cu l O ani nainte, cnd Sowan era ncadolescent i locuia ntr-un sat din Cisiordania un ofi er de informa ii din armata israelianl-a audiat n cadrul reactualiz rii unei inform ri de rutinlegate de profilul regiunii. Familia Sowan se stabilise acolo n anii '30, ntr-un moment n care revolta mpotriva mandatului britanic i a evrei lor ncinsese sngele tuturor arabilor. Peste tot se semnala violen ; v rs rile de snge n teau noi v rs ri de snge. Tat l lui Ismail intrase n Partidul Arabilor din Palestina i organiza proteste aprinznd sentimentul na ionalist n rndurile comunit ii sale. La nceput furia lui se manifest mpotriva englezilor. Dar cnd ace tia s-au retras din Palestina n 1948, noul stat evreu deveni inta sa predilect . Primele cuvinte pe care i le amintea Ismail erau cele care prosl veau ura mpotriva evreilor. Cuvntul pe care l-a auzit cel mai des n copil ria lui a fost nedreptate", l-a fost predat cu for a la scoal ; a f cut obiectul conversa iilor de sear din jurul mesei, la cin : groaznica nedreptate f cutpoporului lui, familiei lui i chiar lui nsu i. Apoi, la pu in timp dup ce a mplinit 15 ani, a asistat la un atac brutal asupra unui autobuz plin cu pelerini evrei afla i n drum spre Ierusalim. Femei i copii fur m cel ri i de arabi, n noaptea aceea Ismail i-a pus o ntrebare care avea s -i schimbe pentru totdeauna gndirea: i dac evreii au dreptul sapere ceea ce au? Toate celelalte au decurs din ea: nstr inarea lui constant de violen , credin a c evreii i arabii pot tr i mpreun . i cu asta veni i convingerea c dac va putea s fac orict de pu in pentru realizarea acestui lucru, nu se va da napoi. Doi ani mai trziu, cnd abia mplinise 17 ani, Ismail i spuse ofi erului de informa ii de la IDF ceea ce sim ea. Ofi erul l ascult la nceput cu aten ie i apoi l chestiona n am nun ime. Cum se putea ca el s fi ntors spatele tuturor convingerilor poporului s u care erau ca o sonerie ce suna pe aceea i not : arabii sunt cei fa de care s-a gre it, iar ei trebuie s lupte pn la moarte pentru ceea ce cred c este drept, ntreb rile ofi erului fusesermulte iar r spunsurile lui Ismail lungi. Ofi erul observc , spre deosebire de al i tineri arabi care tr iau sub ocupa ia israelian , Sowan avea pu ine obiec ii legate de m surile dure de securitate impuse de armat . Pl cut surprinz tor era c tn rul n devenire, cu un zmbet fermec tor, p rea s n eleag de ce trebuiau israelienii s fac toate astea. Singurul lucru care l ngrijora era c nchiderea teritoriilor nsemna cnu se putea duce la scoaln Ierusalimul de est pentru a- i ncepe studiile n domeniul s u preferat, tiin a. Dosarul lui Sowan i croi drumul prin comunitatea serviciului de informa ii IDF cu men iunea specialdemn de noi investiga ii", ajungnd n final pe biroul unui ofi er Mossad. Acesta l predmai departe sec iei de recrut ri. Ismail Sowan fu invitat s mearg la Tel Aviv sub pretextul de a discuta despre educa ia lui viitoare; acesta solicitase cu pu in timp n urm dreptul de a merge la Ierusalim la studii. Ismail fu interogat o dup -amiaz ntreag . La nceput i-au fost testate cuno tin ele n domeniul tiin ei, iar interlocutorul lui fu mul umit de r spunsuri. Apoi a fost verificatntreaga istorie a familiei Sowan, iar r spunsurile lui Ismail au fost puse fa n fa cu cele pe care el le d duse ofi erului de informa ii IDF. n final lui Ismail i s-a spus care era oferta. Mossad-ul pl tea pentru

educarea lui dac el era de acord streacprin coala oferitde aceast agen ie. Trebuia totodat s n eleag c dac dezv luia ceva din cele petrecute, via a i-ar fi pusn pericol. Era avertismentul standard pe care l primeau to i arabi recruta i, nspentru idealistul Ismail Sowan, aceasta era ansa pe care o a teptase: s -i aducla un loc pe evrei i pe arabi. Sowan trecu prin ntreg procesul de interviuri n ascunz tori, nainte de a fi trimis la coala de instruire de la marginea Tel Aviv-ului. Excela la un num r de materii, dovedind aptitudini naturale la calculatoare i la cele legate de modul n care reu ea sscape de urm ritori. Deloc surprinz tor, acesta ob inu rezultate bune la materiile legate de Islam, iar lucrarea sa pe tema rolului OEP n conflictul din Orientul Mijlociu fu suficient de interesant pentru a fi ar tat efului de atunci al Mossad-ului, Yitzhak Hofi. La ncheierea preg tirii, Sowan deveni bodel, un curier ntre sediul central i ambasadele israeliene unde evreii operau sub acoperire diplomatic , ncepu s facnaveta" n jurul Mediteranei, vizitnd regulat Atena, Madridul i Roma, transportnd documentele n plicuri diplomatice. Ocazional c l torea i la Bonn, Paris i Londra. ansa de a vedea lumea i de a fi pl tit pentru asta primea cinci sute de dolari pe lun era un sentiment foarte pl cut pentru o persoan abia trecut de vrsta adolescen ei. Ceea ce Sowan nu realiza era c documentele pe care le transporta nu erau importante. F ceau parte dintr-un alt test la care era supus, pentru a se vedea dacface vreo ncercare de a le ar ta unei eventuale persoane de contact arabe n oricare din ora ele vizitate, n fiecare excursie Sowan era supravegheat de un ofi er evreu din cadrul Mossad-ului, care era i el n perioada de experimentare a aptitudinilor de supraveghere. Persoana c reia Ismail i nmna documentele la ntlniri aranjate dinainte din cafenele sau holuri de hoteluri nu era a a cum i imagina el, un diplomat israelian, ci un ofi er Mossad. Dup s pt mni n care i petrecu timpul n str in tate, plim-bndu-se n jurul Pantheonului din Roma, vizitnd Capela Sixtin sau explornd Oxford Street din Londra, i se ceru smeargla Beirut, s intre n OEP. nrolarea se f cea u or. Intra pur i simplu ntr-un birou de recrutare din Beirutul de vest. Agentul de recrutare era inteligent i extrem de bine informat n privin a chestiunilor politice, i petrecu o vreme cercetnd atitudinea lui Ismail fa de nevoia de violen i pentru a afla dacSowan era gata srenun e la vechile afilieri familie, prieteni pentru a deveni dependent de OEP din punctul de vedere al sprijinului moral, l se spuse c dac e acceptat, acest lucru urma snsemne o mare schimbare n via a sa: organiza ia avea sfie unica sa protec ie n fa a lumii ostile, n schimb OEP urma sa tepte de la el loialitate constant . Supraveghetorul s u Mossad l nv ase pe Sowan sdea r spunsurile corecte, iar acesta fu trimis la o tab r de preg tire n Liban. Acolo ndoctrinarea continu , l se spuse n zeci de feluri cIsraelul s-a constituit pentru a distruge OEP, a a cprimul lucru este ca el, statul evreu, sfie distrus. Instructorul s u propov duia o ostilitate acut fa de orice i oricine din afara OEP. Lec ii le nv ate la coala de antrenament a Mossad-ului referitoare la interpretarea rolurilor i folosir nu le uitase; Sowan petrecuse multe ore nv nd de la instructorii Mossad dinamica grupurilor teroriste, comportamentul i tacticile lor previzibile, n Libia i s-a predicat c o crim nu este altceva dect un mijloc de a dobndi eliberarea; o ma in capcanreprezinto alt cale spre libertate; o r pire

era un mod de a face dreptate. Ismail continua s - i etaleze cuno tin ele dobndite prin intermediul Mossad-ului. Accept instruirea OEP dar niciodat nu l sa ca aceasta s -i afecteze credin a din str fundul sufletului. D du dovad de suficient consecven i imagina ie dar i rezisten fizicpentru a fi considerat mai mult dect un infanterist. Cnd p r si tab ra de instruire, i fu g sit un loc n e aloanele opera ionale ale OEP. Treptat urcn ierarhia de comanda organiza iei. Se ntlni cu liderii organiza iei, inclusiv cu Yasser Arafat; vizit taberele de instruire ale OEP din ntreg Orientul Mijlociu. Rentors la Beirut, nv s tr iasc sub raidurile avia iei israeliene, evitnd s se ascundn ad posturi din cauza riscului ca imobilele sse pr bu easc peste el n urma bombardamentelor. Darntr-un fel sau altul, reu i snu rateze nici o ntlnire cu supraveghetorul s u din Mossad care se strecura cu regularitate n Liban pentru a aduna ultimele ve ti de la Sowan. i p stra ntotdeauna acoperirea. Cnd Aii Hassan Salameh fu ucis, Ismail Sowan a condus mul imea care scanda mpotriva huli ilor israelieni. De fiecare dat cnd un tr g tor de elit al OEP omora vreun soldat al serviciului IDF israelian, el se afla printre cei care conduceau ceremonialul de bucurie care nso ea evenimentul, n tot ce spunea i f cea p rea sfie un militant deosebit de angajat i devotat. n 1984 o dat cu alungarea lui Arafat din Liban i regruparea n Tunisia, OEP l trimise pe Sowan la Paris s nve e limba francez . Nahum Admoni, care l nlocuia la acea vreme pe Hofi, v zu n transferul lui Sowan ocazia de aur pentru a infiltra un agent n activit ile nfloritoare pe care OEP le desf ura n Europa. Ghetto-urile arabe din arondismentele XVIII i XX deveniser un rai pentru terori ti; pe str zile nguste unde oamenii tr iau n limita legalit ii, exista mereu ad post pentru pistolari i fabrican i de bombe. De acolo au fost lansate atacurile asupra sinagogilor, restaurantelor i magazinelor evreie ti. La Paris fusese semnat primul comunicat comun prin care organiza iile teroriste se angajau s sprijine atacurile mpotriva intelor israeliene din Europa. Mossad-ul a r spuns, ca de obicei f r mil . Kidonii au intrat n enclavele arabe i i-au ucis n propriile paturi pe cei suspec i a fi terori ti. Unul din ei avea t iatberegata de la o ureche la cealalt , altul gtu! sucit ca la pui. ns acestea erau victorii m runte. Mossad-ul tia c terori tii erau n avantaj, n special pentru c erau att de bine condu i de OEP. Perspectiva de a avea propriul om n sediul opera ional al organiza iei era una deosebit de atr g toare pentru Admoni. La cteva zile dup sosirea n capitala Fran ei, Sowan i contact ofi erul de leg tur , care lucra n afara ambasadei Israelului pe Rue Rabelais nr.3. Nu avea s -l cunoascdect sub numele de Adam. Stabilir puncte i date regulate de ntlnire n cafenele i la metrou. De obicei Sowan avea cu el un ziar din ziua respectiv , n care inserase informa ia cu pricina. Adam avea i el un ziar n care inea ascunse instruc iunile pentru Sowan i salariul lunar al acestuia, care crescuse acum la o mie de dolari. Printr-o tehnic pe care amndoi o perfec ionaser la coala de preg tire Mossad, unul d dea peste cel lalt ca din ntmplare i se scuza, iar apoi, cei doi plecau n direc ii diferite, dupce schimbau n prealabil ziarele ntre ei. Prin aceste mijloace simple, Mossad-ul ncerca s dobndeasc suprema ia ntr-un oracare se bucura de multvreme de reputa ia de a oferi un adev rat sanctuar extremi tilor politici cu condi ia de a p r si Fran a singuri. Numai Mossad-ul alesese sncalce aceast n elegere prin lansarea unei opera iuni care d du o loviturputernicorgoliului Fran ei,

loviturpe care nici azi, dupaproape dou zeci de ani, aceast arnu o poate nici ierta, nici uita. Episodul a nceput la o distan de trei sute de mile, la gura mediteranean a Canalului de Suez, proiectat de vizionarul francez, Ferdinand de Lesseps. n cteva minute, n dup -amiaza zilei de 21 octombrie 1967, Israelul i descoperise vulnerabilitatea n fa a r zboiului modern. Unul din vasele lui de r zboi, un vechi distrug tor britanic din al doilea r zboi mondial, rebotezat Eilat, aflat n misiune de patrulare n largul coastelor egiptene a fost lovit de trei rachete ruse ti Styx lansate de la Port Said. 47 de marinari israelieni i-au pierdut via a iar al i 41, dintr-un echipaj de 197 ofi eri i civili au fost grav r ni i. Vasul Eilat s-a scufundat. Nu era cel mai mare dezastru maritim suferit de Israel, dar era pentru prima dat n istoria ndelungata r zboiului maritim cnd o navera distrusntr-un atac cu racheta cu razlungde ac iune. Dup evaluarea imediat a propor iei calamit ii, guvernul lui Levi Eshkol ceru un program special prin care flota sa sfie dotatcu un nou vas care s -l nlocuiasc pe nvechitul Eilat. n cteva s pt mni, proiectan ii venir cu un model de vas de r zboi, de mare vitez , u or manevrabil i dotat cu sisteme electronice de r spuns pentru a oferi acele secunde pre ioase necesare evit rii atacurilor cu rachete. O comand pentru construirea a apte astfel de nave a fost prezentat antierelor de construc ii mecanice din Normandia, CCM i docurilor din Cherbourg, Fran a. n timp ce navele erau construite, oamenii de tiin de la Dimona fabricau rachetele pe care aveau sle transporte navele i echipamentele sofisticate cu care acestea urmau sfie dotate la sosirea n Israel. Lucrurile au progresat semnificativ la Cherbourg pn cnd pre edintele de Gaulle a introdus un embargo total asupra armelor dup ce comandouri israeliene au atacat aeroportul din Beirut la 26 decembrie 1968 i au distrus 13 avioane libaneze aflate la sol o m sur de represalii la atacul palestinian lansat cu numai douzile nainte la Atena asupra Boeingului 707, apar innd liniilor El Al. Instituirea embargoului nsemna cIsraelului nu avea si se preda navele comandate n Fran a. R spunsul francezilor a pus cap t unui deceniu de alian cu Israelul. Aceast alian fusese realizat n timpul revolu iei algeriene, care a condus n final la independenta coloniei fa de Fran a n 1962 i i-a avut practic r d cinile n ostilitatea comun fa de Egiptul lui Carnal Abdel Nasser. La vremea aceea Mossad-ul furnizase informa ii despre organiza ia anti-francez FLN, iar Fran a vnduse Israelului armele i avioanele de luptMirage. O dat cu pierderea Algeriei, de Caulle a restabilit imediat leg turile tradi ionale ale Fran ei cu rile arabe, iar OEP-ului i s-a permis s deschid un birou la Paris. Raidul asupra aeroportului din Beirut a fost privit de Gaulle ca o nesocotire publica solicit rii lui ca Israelul snu facceea ce pre edintele numise atunci atacuri de r zbunare" mpotriva vecinilor arabi. Embargoul asupra armelor impus de Fran a nsemna practic c Israelul nu avea suficiente avioane Mirage de rezerv pentru a domina spa iul aerian al Orientului Mijlociu sau pentru a se putea ap ra eficient n fa a atacurilor aeriene. Ca o ironie, embargoul venea ntr-un moment n care Israelul trebuia sfacfa i costurilor uluitoarei victorii din timpul R zboiului de ase Zile. n acele cteva zile din 1967 reu iser s ia controlul asupra Cisiordaniei, Ierusalimului de est i F iei Gaza. O dat cu p mntul venir ns i aproape un milion de arabi, n marea lor majoritate plini de ur fa de cuceritorii lor.

Pentru Meir Arnit, problema cu care se confrunta Israelul nu putea fi supraapreciat . n interiorul grani elor erau sute de mehabelimi termenul ebraic pentru terori ti care beneficiau de sprijinul popula iei arabe care le-ar fi dat ajutor i le-ar fi oferit un ad post deasupra capului, cel pu in: prima mea sarcin era s cresc gradul de penetrare al Mossad-ului i aten ia acestei agen ii n cazul tuturor organiza iilor palestiniene". Colda Meir, primul ministru al Israelului i spuse lui Meir Amit s pun la punct un plan de a scoate din Fran a navele care erau gata. Acesta avea s - i aminteasc : Prima sugestie a fost s mergem la Cherbourg cu suficient de mul i marinari narma i i s plec m pur i simplu cu navele napoi spre Israel. Moshe Dayan, ministrul ap r rii s-a gndit mult la asta. El a atras ns corect aten ia creac ia interna ional ar conduce la uria e repercusiuni i ar pune Israelul n postura ho ului patentat. Orice aveam s facem trebuia sfie legal. Trebuia svenim cu aprobarea de a intra n apele teritoriale ale Fran ei. O datajun i acolo, lucrurile se schimbau". Legalitatea celor ce aveau sse ntmple era nssubiectiv , n pofida insisten elor lui Dayan de fi respectat litera legii, ceea ce avea s se ntmple era pur i simplu o n el torie. n noiembrie 1969, Meir Amit punea deja n aplicare prima etap a Opera iunii Arca lui Noe. O firmde avocaturcu sediul la Londra fusese informatde cea mai mare firmisraelian de transport maritim, Maritime Fruit-care transporta produse n jurul lumii snregistreze o noufirm cu denumirea Starboat, dupSteaua lui David. Principalul ei ac ionar era Mila Brenner, un director de la Maritime Fruit. Ceilal i ac ionari erau apropia i ai lui Meir Amit. i a doua etapa opera iunii se desf ur tot f r probleme. De luni de zile, amiralul Mordechai Limon, ofi erul de leg tur al flotei israeliene la Cherbourg pentru proiectul cu navele de r zboi, discuta despre compensa ii cu antierul naval pentru nerespectarea contractului; de fiecare datcnd francezii erau aproape de a c dea la nvoial , Limon g sea cte un nou motiv de discu ie. La 10 noiembrie el inform antierul naval cIsraelul era din nou gata sdiscute problema desp gubirilor. La Tel Aviv, Mila Brenner l contactase pe unul dintre cei ce mai respecta i magna i ai transporturilor maritime din lume, pe Ole Martin Siem, care locuia la Oslo. Acesta fu de acord s intre n conducerea Starboat n scopul special al achizi ion rii navelor de r zboi. Cu o dexteritate demn de cea a unui juc tor de c r i, Limon f cuse mi carea urm toare. La 11 noiembrie se ntlni cu oficialit ile antierului naval. Le ascult oferta mbun t itde desp gubiri i spuse cncnu era satisf cut de ea. Francezii r maserului i pentru coferta lor era una generoas . Acolo l a tepta Ole Siem. Dup ce se ntlnir , Limon le telefona oficialilor antierului pentru a le spune c urma s -i contacteze n cteva zile", n decursul acelei ore, Siem se afla n biroul generalului Louis Bonte, care se ocupa, n guvernul francez, de vnz rile de arme. Siem i spuse c auzise cerau de vnzare ni te canoniere care puteau fi transformate n platforme petroliere". Limon l sunn acel moment pe Bonte s -i spuncse aflla Paris i cera gata saccepte o ultim ofertde desp gubiri. Cifra propusde el era cea pe care o oferiser cei de la antierul naval de la Cherbourg. Bonte i r spunde lui Limon c negociaz " i ci va da un r spuns prin telefon. Generalul se ntoarse apoi spre Siem i-i prezent oferta pe care Limon o acceptase, dar despre care spusese c era prea mare pentru ca guvernul sfie de acord so pl teasc . Atunci, pe loc, Siem m ri oferta lui

Limon cu 5%. Bonte l sun pe Limon i-i spuse c oferta lui este ct se poate de convenabil . Bonte credea c f cuse o afacere bun sc pnd Fran a de o problem spinoas . Israelul i ludesp gubirea, iar Fran a ob inea 5% profit. Avea doar dou ntreb ri pentru Ole Siem. Navele aveau s meargn Norvegia? Putea Siem sgaranteze c navele nu aveau sfie reexportate dup utilizarea lor la forajul marin? Siem d du garan ii f r echivoc n ambele cazuri. Bonte accept pentru a evita ntreb rile presei legate de amplasamentul zonei de foraj petrolier- o chestiune comercial sensibil pentru o industrie renumitpentru secretele ei ca scoaterea navelor de pe antierul din Cherbourg sse facdiscret. Data plec rii lor fu stabilit pentru ajunul Cr ciunului 1969, cnd la Cherbourg se s rb torea nceputul s rb torilor de iarn . Mai era o lun i Meir Amit era ct se poate de con tient cera destul timp pentru ca lucrurile sia o ntors turproast . Era nevoie de 120 de marinari israelieni care s alc tuiasc echipajele acestor nave pentru voiajul de trei mii de mile de la Cherbourg la Haifa. Trimiterea attor oameni n acela i timp ar fi alertat cu siguran serviciile de securitate franceze. Din nou inventivul Meir Amit a fost cel care a g sit i solu ia. Acesta hot r ca marinarii s c l toreasc doi cte doi, prin ora ele Europei nainte de a merge la Cherbourg. Marinarii erau instrui i s nu stea n hotelurile porturilor mai mult de o noapte. C l toreau to i cu pa apoarte israeliene astfel nct, n cazul n care ar fi fost prin i, snu poatfi nvinui i de de inere de acte false de c l torie. Cu toate acestea, Meir Amit tia criscurile erau nc mari. N-ar fi trebuit dect un poli ist mai suspicios sse ntrebe de ce merg a a de mul i marinari israelieni la Cherbourg i ntreaga opera iune ar fi e uat". Pe 23 decembrie marinarii erau cu to ii la Cherbourg. mpr tia i n tot ora ul, ace tia ascultau colindele care p reau c nu se mai termin niciodat ; unii dintre ei, care erau n scu i i crescu i la Ierusalim cntar i ei al turi de localnici. Meir Amit, acum lini tit, se ocupa de alte probleme curente la Tel Aviv. Problema aprovizion rii pentru cele opt zile pe mare fusese rezolvat la magazinele din Cherbourg de c tre ofi erul desemnat pentru acest lucru n cadru l opera iunii. Dar ori de cte ori vnz torii l mbiau cu jambon pentru Cr ciun el refuza politicos. Sfertul de milion de litri de combustibil fusese adus prin contraband la bordul navelor i ascuns prin diverse unghere ale calelor. Una dintre marile necunoscute era vremea. Navele trebuiau s traverseze Golful Biscaya n condi ii de iarn i se puteau scufunda. Meir Amit avea s - i aminteasc despre toate acestea la Tel Aviv: Ne rugam sfie vremea ca la Dunkerque. Trimiser m un meteorolog la Cherbourg, iar el monitorizase toate previziunile pentru Marea Britanie, Fran a la Cherbourg i Spania". Orele treceau ncet, ns n curnd veni i Ajunul de Cr ciun. Prognoza meteo spunea c n Cherbourg urma s plou toren ial n sud-est. Totu i, plecarea fu stabilitpentru acea searla ora 8:30. La 7:30 tot echipajul era la bord. ns vremea se nr ut i. Plecarea fu amnat pentru 10:30 P.M. nsnu plecarnici atunci din cauza condi iilor meteo. Din Tel Aviv sosir mesaje codate urgente: Ridica i ancora indiferent de vreme". La Cherbourg ofi erul de marin israelian nu inea cont de presiuni; pentru el vie ile oamenilor erau mai importante n acel moment. St tea t cut n nava comandant i l urm rea pe meteorolog cum studia febril h r ile sinoptice. La miezul nop ii meteorologul anun : Vnturile vor

sc dea i se vor ndrepta spre nord n urm toarele dou ore. Nu vor fi foarte puternice i vor r mne n spatele nostru. Putem pleca". Exact la ora 2:30 A.M. n ziua de Cr ciun, motoarele navelor pornir i acestea ncepurs se ndrepte ncet c tre mare. apte zile mai trziu, de Revelion, intrau n portul Haifa. Printre cei care le a teptau pe cheiuri era i Meir Amit. Pentru el Anul Nou nici nu ar fi putut ncepe mai bine. Dar mai tia i c pre edintele de Caulle nu avea s ierte niciodatIsraelul pentru cele ntmplate. A a se i ntmpl . Cnd Mossad-ul ncepu s -i vneze la Paris i n celelalte ora e ale Fran ei pe terori tii din Orientul Mijlociu, spionii agen iei furla fel de aten i urm ri i ca orice al i terori ti de c tre serviciile de securitate franceze. Mai r u, ofi erii pro-arabi din SDECE informau adesea OEP cnd Mossad-ul se preg tea slanseze un contraatac. De cele mai multe ori n astfel de situa ii mai sc pa cte un terorist. Cel mai cunoscut dintre ace ti a fost Ilich Ramirez Sanchez, care prin ac iunile sale i c tigase porecla Carlos acalul". La Paris, se tia c el era pistolarul aflat n solda unora din grup rile separatiste ale OEP care i aveau sediul n Siria. Prin ac iunile sale deveni o figuradmiratde presa subteranmarxistcare nflorea n Europa. Femeile g seau cobiceiurile lui de playboy erau incitante cu att mai mult cnd reu ea s dispar i sscape din cursele pe care Mossad-ul i ie ntindea pentru a-l lichida. Azi era n Riviera la plajcu o fat , mine era reperat la Londra, al turi de un grup de terori ti din Orientul Mijlociu, pe care-i ajuta s - i punla punct planurile mpotriva altor grup ri arabe i desigur mpotriva Israelului, mpreuncu ei, Carlos opera f r a fi stnjenit de poli ia britanic i de serviciile de informa ii, plecnd de la n elegerea c nu aveau sfacnici un r u cet enilor britanici. Cnd Mossad-ul era gata s -l omoare, acesta era din nou pe continent sau plecase deja la Damasc, la Bagdad sau n vreo alt ararab , pentru a alimenta noi conflicte. Urm rirea lui Carlos pe o perioad suficient de lung pentru ca Mossad-ul s -l poat asasina, fu o alt sarcin ncredin at lui Ismail Sowan pe durata ederii lui la Paris. Per total, contribu ia lui la r zboiul dus de Mossad n Fran a a fost considerabil i permise oamenilor agen iei s repurteze succese spectaculoase: o fabric de documente false ale OEP fu aruncat n aer; ascunz tori de arme fur distruse; au fost intercepta i i lichida i curieri; explozibili transporta i ilegal din Europa de est au fost detona i; n zeci de cazuri, Mossad-ul pl ti cu aceea i moned du manilor, datorit informa iilor furnizate de Sowan. n ianuarie 1984, Adam supraveghetorul lui Sowan din Mossad, i spuse acestuia c urma s fie trimis n Anglia, unde trebuia s treac drept un student n ultimul an care studiaz pentru masterat n tiin . Noua lui sarcinera sp trundn re eaua OEP din Londra i s afle tot ce se putea despre unitate ei activ , For a 17. Aceasta era condusacum de Abdul-Rahid Mustapha care folosea ca baz Marea Britanic. Mustapha era pe lista celor pe care Mossad-ul i propunea s -i lichideze. Ismail Sowan i spuse directorului biroului din Paris al OEP c i ncheiase studiile n Fran a un sayan francez i furnizase o diplom fals care s -i confere spusele n cazul n care cineva i-ar fi cerut o dovad , nsnimeni nu i-o ceru i cdorea smearg n Anglia s - i continue studiile n tiin i tehnologie. Reu i chiar s strecoare i sugestia c viitoarea calificare avea s -l fac i mai util n privin a fabric rii bombelor artizanale".

Perspectiva achizi ion rii unui nou fabricant de bombe pentru echipa OEP era ntotdeauna binevenit i cu att mai mult n 1984. Conducerea OEP avea nevoie sarate palestinienilor din Cisiordania i F ia Gaza c nu fuseseruita i. Zeci de mii dintre ei sufereau tot mai mult din cauza ocupa iei israeliene; nu puteau n elege de ce Yasser Arafat nu f cea mai mult pentru a-i ajuta ntr-o manier mai practic : vorbele erau una, iar faptele altele. Mossad-ul tia cArafat era supus unei presiuni crescnde pentru a sprijini ini iativele de pace ale pre edintelui Egiptului, Hosni Mubarak, care ncepuse s arate deschidere spre Israel. Regimul imprevizibil din Siria hot rse s mai r ceascrela iile cu diferite fac iuni palestiniene i chiar b gase la nchisoare cteva sute dintre lupt torii acestora. Pre edintele Assad dorea s arate americanilor c nu era el capul r ut ilor, a a cum credea lumea. Toate acestea au f cut ca printre reprezenta ii OEP din tabere s se nasc sentimentul caveau s fie arunca i de colo-colo de lumea araba, l sa i la o parte, s - i poarte singuri de grij . Se vorbea chiar c ei ar fi fost n ela i de propria conducere. Israelienii continuar s exploateze acest sentiment, anun nd prin mijloace de informare n mas c OEP avea propriet i i investi ii de 5 miliarde de dolari n ntreaga lume. Arafat deveni i el victima unei campanii murdare separate, puse la cale de exper ii Mossad n r zboiul psihologic: potrivit acesteia, el cheltuia parte din bani pentru a- i satisface apetitul pentru b ie ii frumo i. Zvonul a fost r spndit prin taberele de refugia i, i de i nu a prins foarte tare, avu totu i un oarecare efect. Printr-o mi care viclean , Arafat d du atunci ordin celor 17 birouri ale OEP s lanseze informa ia potrivit c reia el ar fi fost un mare amator de femei ceea ce era adev rat. Pentru directorul biroului din Paris al OEP, ideea c Sowan urma s - i puncuno tin ele n slujba viitoarei lui cariere de fabricant de bombe artizanale era ntr-adev r binevenit i i d dea suficiente motive pentru a-i pl ti drumul pnn Anglia i suficien i de mul i bani ca s -i ajungo s pt mn . Sowan primi 500 de lire i de la Adam care i spuse cpentru evitarea oric ror suspiciuni, trebuia s - i g seasc o slujb n Anglia pentru a- i pl ti studiile. Ismail sosi la Londra ntr-o zi friguroas de februarie, n 1984, cu un pa aport iordanian ce-i fusese pus la dispozi ie de c tre Mossad. Mai avea i un al doilea pa aport canadian ascuns n fundul dublu al servietei, l se spusese s -l foloseascnumai dactrebuia s p r seascMarea Britanie n grab . Ascuns n acela i loc cu pa aportul, se afla informarea Mossad-ului despre Abdul-Rahid Mustapha i despre For a 17 pe care acesta o comanda. Unitatea fusese creat ini ial de for a personal a lui Yasser Arafat. Numele i se tr gea de la num rul extensiei telefonice din biroul lui Arafat din sediul central al OEP din Beirut, ntr-o vreme, n Liban, For a 17 se dezvoltase ca o armatobi nuitformat din peste o mie de lupt tori; una din unit ile ei fusese cunoscuta grupare Septembrie Negru, care era autoarea masacrului atle ilor israelieni la Jocurile Olimpice de la Munchen. Cu pu in timp nainte ca OEP s fie obligat s p r seasc Libanul i s - i restabileascsediul la Tunis, primul comandant al For ei 17, Aii Hassan Salameh, fu omort ntr-un atac cu ma in capcanpus la cale de Rafi Eitan. Arafat se confruntla Tunis cu realit i dure. Nu numai cera vnat de Mossad, dar era din ce n ce mai amenin at de extremi tii arabi. Abu Nidal, care pretindea ceste vocea autentic a luptei armate, spunea cnu va putea sexiste o victorie a palestinienilor pnce Arafat nu va fi eliminat. R spunsul lui Arafat a fost restructurarea For ei 17

ntr-o unitate cu o alc tuire foarte strns i cu dubl unitate: aceea de a-l proteja pe el i de a lansa atacuri bine preg tite mpotriva du manilor, ncepnd cu Israelul. Mustapha primi comanda For ei 1 7. La Tunis oamenii lui erau antrena i att de for ele speciale de r zboi chineze ct i de cele ruse ti. n 1983, Mustapha ncepu s c l toreasc n Marea Britanie pentru a recruta mercenari. Londra era plinpn la satura ie de fo ti agen i SAS i de veteranii de armatcare i f cuserserviciul n Irlanda de Nord i care c utau noi oportunit i de a- i pune n valoare talentul de a ucide. Salariul ca instructor OEP era bun i mul i dintre mercenari aveau o atitudine puternic anti-semit . Parte dintre ei s-au angajat i au plecat n Tunisia pentru a lucra n taberele de antrenament ale OEP. Al i instructori erau recruta i din rndurile fo tilor membri ai Legiunii str ine franceze i, ntr-o perioad , printre ei s-a aflat i un fost ofi er CIA, Frank Terpil, care avea s fie implicat mai trziu mpreun cu Mehmet Aii Agca, n tentativa de asasinat la adresa Papei Ioan Paul al ll-lea. Timp de un an ntreg Mustapha a reu it sintre i s iasdin Marea Britanie f r ca MI5 sau echipa lui special s - i dea seama cine este. Cnd Mossad-ul i-a informat n aceastprivin , singura m surluat a fost aceea c un ofi er MI5 a amintit biroului OEP din Londra caceast institu ie avea s fie nchis , iar personalul ei expulzat la cel mai mic indiciu legat de implicarea lor n ac iuni teroriste mpotriva Marii Britanii. Dar, la adresa Israelului au continuat saibreac ii dure. O ciudat informa ie colateralr zboiului de propagand a ap rut n momentul n care Bassam Abu-Sharif, pe atunci purt torul de cuvnt al lui Arafat n rela ia cu presa, fu invitat sse ntlneasc cu romancierul Jeffrey Archer. Reprezentantul OEP avea s - i aducaminte c Archer i explicase atunci cum trebuia s ne punem la punct i controla rela ia noastrcu presa, cum sorganiz m activitatea politic , cum s stabilim contactele cu politicienii englezi i mobilizarea opiniei publice. Sunt extrem de impresionat". Aceast ntlnire a constituit asigurarea c numele lui Archer fusese nregistrat n baza de date Mossad. Pentru israelienii plini de furie p rea c Mustapha era sub protec ia autorit ilor engleze i corice ncercare de a lua leg tura cu el ar fi avut repercusiuni asupra Mossad-uiui. Sarcina lui Ismail Sowan era aceea de a ncerca s -l atrag pe Mustapha ntr-o curs n afara rii, preferabil n Orientul Mijlociu, unde oamenii Mossad-ului a teptau s -l omoare. Adam i spusese lui Sowan la Paris c trebuiau s ac ioneze sub ndrumarea supraveghetorilor Mossad care i aveau baza la ambasada Israelului din Londra. Primul era Arie Regev. Cel lalt era Jacob Barad, care se ocupa de interesele comerciale ale Israelului. Un al treilea katsa care activa la Londra i care nu lucra sub acoperire diplomatic , era Bashar Samara care avea s fie principalul contact al lui Sowan. Samara ceruse unui sayan angajat de o agen ie imobiliar din Londra s -i nchirieze un apartament lui Sowan n cartierul Maida Vale din ora . La cteva zile dup sosirea sa la Londra, Sowan stabili primul contact cu Samara. Cei doi se ntlnirsub statuia lui Eros din Piccadilly Circus. Fiecare avea la el un num r din Daily Mirror, ziar recent achizi ionat de Robert Maxwell. Folosind tehnica schimbului de ziare, care func ionase la Paris, Sowan i ob inu salariul de sute de lire pentru prima lun i instruc iunile necesare pentru a g si de lucru la biroul OEP din Londra. Mul i dintre cei care lucrau acolo doreau sfie n miezul lucrurilor: s ducmesaje spre diversele celule ale OEP din Europa, sau sse deplaseze

la sediul central din Tunis al Organiza iei, cu informa ii deosebit de importante i sa tepte, ore ntregi dupun r spuns, pentru a avea ansa de a-l z ri m car o clip pe Arafat. Ace ti tineri revolu ionari att de angaja i n cauza palestiniannu aveau nici un interes pentru munca de rutin din birouri, pentru arhivarea documentelor, pentru citirea ziarelor sau pentru a r spunde la telefoane. Cnd Sowan s-a oferit s facaceast munc a fost imediat acceptat slucreze la biroul din Londra. n cteva zile l ntlni pe Mustapha. Se mprieteniser dup cteva cescu e de ceai dulce de ment . Amndoi aveau un trecut comun: tr iser bombardamentele israeliene de la Beirut. Amndoi trecuser cu aceea i repeziciune i pe acelea i str zi unde cl dirile erau att de ciuruite de bombardamente nct nu li se mai vedeau dect structurile. Amndoi domniser n cte un alt pat n fiecare noapte i a teptar zorii, cnd muezin-ul i chema la rug ciune. Ambii trecuserde la punctul de primire al OEP din Beirut, l snd s treac ambulan ele, daroprindu-i pe to i ceilal i i ad postindu-se numai la auzul avioanelor de luptisraeliene. Au rs amintindu- i de vechea zical a celor din Beirut: Dac auzi c explodeaz o bomb , nseamn c mai tr ie ti". Attea amintiri: ipetele muribunzilor, bocetul femeilor, privirile lor pline de ur , ridicate spre cer. Sowan i Mustapha petrecuro zi ntreagdep nndu- i trecutul, n final, Mustapha l ntreb pe Sowan ce f cea la Londra. Venise s - i perfec ioneze educa ia pentru a servi mai bine OEP, r spunse Sowan. l ntreb i el la rndul s u pe Mustapha ce cautla Londra. ntrebarea provoc o serie de dezv luiri. Mustapha descrise realiz rile For ei 17: cum comando-urile ei fuseser gata s deturneze un avion israelian plin cu turi ti germani cnd Arafat anulmisiunea de teama de a nu ridica opinia public german mpotriva OEP. ns Mustapha dusese r zboiul mpotriva Israelului n Cipru i Spania. Ismail tia ctoate faptele cu care se lauda interlocutorul lui nu avea dect s conving i mai mult Mossad-ul s -l omoare. C zur de acord sse ntlneasc peste cteva zile n zona Speaker's Corner din Hyde Park, locul n care, prin tradi ie, sunt exprimate liber tot felul de puncte de vedere. Ismail Sowan sun la num rul special care i se d duse pentru eventualitatea n care avea de transmis informa ii urgente, i r spunse Bashar Samara. Stabilirs se ntlneascpe Regent Street. Plimbndu-se printre salaria ii ie i i de la birouri pentru a lua prnzul, Sowan i relatce-i povestise Mustapha. Samara i spuse cva veni i el la Speaker's Corner din Hyde Park pentru a-l fotografia pe Mustapha i pentru a putea s -l punpe viitor sub urm rire permanent . Mustapha nu veni la ntlnire. Trecur s pt mni pn cnd Sowan l rev zu. ismail fusese deja acceptat ca student la un colegiu din Bath, o sta iune balneo-climateric . De douori pe s pt mn c l torea la Londra pentru a trece pe la biroul OEP i s - i facmunca de birou, ntr-una din aceste da i, Mustapha era acolo. nc o datcei doi au stat de vorbbnd nenum rate ce ti de ceai de ment . Mustapha scoase din geant o carte cu ilustra ii despre istoria For ei 17. Se l uda cu cele peste o sutde mii de exemplare care fuseser distribuite palestinienilor. Frunz rind-o, Ismail v zu n ea o fotografie a lui Mustapha f cut n Liban. Mustapha i d du lui Ismail o copie a c r ii purtnd semn tura lui cu multe nflorituri. Hot rr sse rentlneasc , dar Mustapha nu veni nici de aceastdatla ntlnire. ntre timp, Sowan i d du cartea lui Samara ntr-un loc ce deveni punctul lor de ntlnire, gara din Bath. Agentul katsa venea la Bath cu un tren i se ntorcea la Londra cu urm torul, lund cu el tot ce afla Sowan de

la Biroul OEP i oferindu-i acestuia n schimb cele sase sute de lire pentru munca de informator. Timp de aproape un an rela ia lor decurse la fel. La acea vreme Sowan ntlnise o englezoaicpe care o chema Crmei Creensmith. Aceasta fu de acord s se c s toreasc cu el. Dar n ajunul ceremoniei Sowan nu se hot rse cine s -i fie cavalerul de onoare. F cnd un nou drum la biroul OEP, l ntlni din nou pe Mustapha, care, ca de obicei, nu-i explica unde disp ruse. Mustapha avea cu el un morman de t ieturi din ziarul arab publicat la Londra, Al-Qabas. Fiecare pagin con inea cte o caricatur sarcastic la adresa lui Yasser Arafat. Ziarul era subven ionat de familia aflat la conducerea Kuweit-ului care era de mult vreme un du man al OEP. Caricaturile erau opera celui mai pre uit artist al genului din lumea arab , Naji Al-Ali. Stabilit la Londra, acesta ducea singur un r zboi mpotriva lui Arafat, reprezentndu-l pe liderul OEP ca pe un om venal, egocentrist i f rvaloare din punct de vedere politic. Caricaturile f cuser din ziarul Al-Qabas vocea opozi iei fa de Arafat. Mustapha arunct ieturile de ziar pe mas i spuse cAl-Ali merit smoar i ccei care l pl teau meritau sprimeasco lec ie. Sowan zmbi nehot rt. Mossad-ul salut orice demers care ar fi subminat pozi ia lui Arafat. Aduse n discu ie i o chestiune de interes mai personal, aceea de a- i g si cavalerul de onoare. Mustapha se oferi imediat sjoace acest rol. Atunci se mbr i arn stil specific arabilor. Acesta era un moment n care Ismail Sowan i-ar fi dorit s -l scoat din strnsoarea Mossad-ului. La Tel Aviv, Nahum Admoni ncepuse s se ntrebe ct mai dura pn ce MI5 avea sdescopere adev rul n leg turcu cele opt pa apoarte false p r site ntr-o cabin telefonic din Germania, n iulie 1986. Shimon Peres, care nu era un admirator al Mossad-ului, aflat la sfr itul unei coali ii de guvernare, punea ntreb ri dificile. Primul ministru spunea c e ecul ar distruge rela iile Israelului cu guvernul Thatcher; cera mai bine ca aceast chestiune sfie tratat frontal, potrivit binecunoscutei atitudini mbr i ate de Peres, Cu ct se aflmai repede cu att se poate corecta mai u or". Admoni se opunea acestei idei. Ea putea conduce MI5 i For a lui specialsinvestigheze i celelalte activit i Mossad n Marea Britanie. Iar asta putea nsemna expulzarea lui Ismail Sowan, care se dovedise a fi o sursinepuizabilde informa ii utile. Mai mult, a admite adev rul despre pa apoarte ar fi nsemnat sdea n vileag faptul c n acest caz Mossad-ul d duse dovadde incompeten . Pa apoartele fuseser f cute pentru ambasada Israelului la Roma. Sarcina de asigura transportul lor de la Tel Aviv fusese ncredin at unui bodel nou n meserie i care nu mai fusese niciodatla Bonn. Acesta se plimbo vreme cu ma ina prin ora , nevrnd scearinforma ii de team de a nu atrage aten ia asupra lui. n final folosi un telefon public pentru a suna la ambasad . Un oficial l certpentru ntrziere. Fie din panic , fie din purneglijen , uitpunga cu pa apoarte n cabina telefonic . Sosind la ambasad , i d du seama de gre eala f cut , dar i mai panicat, nu- i putu aminti exact unde era strada de unde d duse telefon, nso it de eful securit ii ambasadei care era enervat la culme, g si n final cabina telefonic , ns punga disp ruse. Bodel-ul fu trimis la Negev, regiune semi-deserticdin sudul Israelului, aflatntre Beersheba i golful Aqaba. ns problema pa apoartelor continua s -l nelini teasc pe Admoni. Ministerul Afacerilor Externe, prin ambasadorul Marii Britanii la Tel Aviv, ridicproblema lor n fa a guvernului israelian.

Unul dintre pa apoarte fusese f cut pentru ca Sowan spoatc l tori mai u or ntre Londra i Tel Aviv; un pa aport britanic nsemna cel ar fi fost supus unui num r mai.mic de verific ri de c tre serviciul de imigra ie din aeroportul Heathrow dect dacar fi folosit pa aportul canadian. n perioada n care se aflase la Londra, Sowan f cuse i cteva vizite n Israel pentru a- i revedea familia; ele f ceau parte din activitatea sa sub acoperire. Pentru cei din familie b iatul era ncun activist al OEP. juca rolul att de conving tor nct fratele lui mai mare, Ibrahim, i atrase n final aten ia cisraelienii l vor aresta, n glum , acesta i sugerlui Ismail s prentmpine o astfel de situa ie oferindu-se s lucreze pentru Organiza ie. Ismail se pref cu ngrozit de idee i se ntoarse la Londra s - i continue activitatea. Curnd ns , lucrurile luar o ntors tur nea teptat . Proasp ta so ie i ceru lui Sowan s accepte un post de cercet tor la Humberside College din Huli. Pentru ea acest lucru nsemna mul i bani, ad uga i la cei pe care i primea pentru activitatea de la biroul OEP. Tn ra nu tia nimic despre rela ia so ului ei cu Mossad-ul sau de cele sase sute de lire pe care agen ia i le pl tea lunar. Pentru Ismail mutarea la Huli putea fi o ocazie de a sc pa de cerin ele din ce n ce mai mari ale supraveghetorului s u din Mossad. Ca mul i dintre informatorii care primiserbani de la Mossad, Ismail Sowan se sperie foarte tare de riscurile cu care era confruntat. Dupce- i ndeplinise atribu iile de cavaler de onoare, Mustapha deveni i mai apropiat. Trecea adesea s -i vadpe Ismail i pe so ia lui, adu-cndu-le cadouri din Orientul Mijlociu. La mas , Mustapha le relata despre modul n care reu ea sse descotoroseascde cei mai noi du mani ai OEP. De-a lungul lunilor ce au urmat, acesta se l udase c ucisese mai mul i tr d tori ai cauzei palestiniene. Sowan asculta uluit, spernd s nu se aud cum i bate de tare inima". Se sperie i mai r u dup ntlnirile cu Samara; spionul i cerea accesul la computerul biroului OEP i fotocopii ale documentelor secrete; tot el trebuia s ncerce splece n vacan cu Mustapha n Cipru, unde avea s -i a tepte o echip kidon. Pnn acel moment Sowan reu ise s g seasc scuze; nu era niciodat singur n camera computerului sau presiunea studiilor l mpiedica sia n calcul i o vacan dar sim ea c n spatele cererilor lui Samara plutea o amenin are crescnd . Spera ca la Huli s fie mai pu in n contact cu Mustapha i cu Samara i cva fi l sat s - i desf oare via a academic f rpresiuni suplimentare. Mossad-ul avea ns alte planuri pentru el. n ziua de vineri 13 martie 1987, sediul Mossad de pe Bulevardul Regele Saul vuia de zvonul potrivit c ruia Admoni a tepta un vizitator important. Cu pu in timp nainte de prnz, ofi erul de leg turde la MI6 fu nso it pnn biroul de la etajul nou al directorului general, ntlnirea celor doi fu scurt . Lui Admoni i-a spus c MI6 era mul umit c pa apoartele false g site n Germania fuseser opera Mossad-ului. Un ofi er din Unitatea specialcare fusese implicat n opera iune i amintea n iunie 1997 c tipul de la MI6 intrn birou, spuse Bun diminea a", refuz cea ca de ceai ce-i fusese oferit i spuse ce avea de spus. Salut apoi din cap i plecdin camer . Probabil c -i trebuise mai pu in de un minut pentru a transmite mesajul". La Londra, Ministerul de Externe l chempe ambasadorul israelian i-i prezentun protest energic nso it de solicitarea ca astfel de situa ii s nu se mai repete. Singura consolare pentru Admoni a fost faptul cnimeni nu folosise numele lui Ismail Sowan. n seara zilei de 22 iulie 1987, n apartamentul s u din Huli, Ismail Sowan asculta tirile BBC. Nu mai auzise de Mossad din luna aprilie, cnd

Bashar Samara trecuse prin Huli pentru a se ntlni cu el n garca s -i transmit s nu ias n fa cu nimic pn la noi ordine asta dac Mustapha nu lua din nou leg tura cu el. Acum, figura omului despre care Mustapha spusese c merit s moar , umplea ecranul televizorului; Naji Al- Aii, caricaturistul, fusese mpu cat n timp ce pleca de la sediul ziarului AI-Qabas din Londra. Pistolarul tr sese un glon i disp ruse. Glon ul i intrase victimei n obraz i i se oprise n creier. Prima impresie a lui Sowan a fost catacatorul nu apar inea nici Mossad-ului i nici For ei 1 7. Ambele organiza ii foloseau acelea i metode profesioniste de a ucide: mai multe gloan e n cap i n partea superioara corpului. Acesta p rea atacul unui amator. Reportajul TV spunea c poli ia declan ase o masivopera iune de c utare i cto i colegii caricaturistului l sau sse n eleagcatacul ar fi fost lansat de du manii puternici", pe care nu-i numir i pe care i-i f cuse Naji. Sowan i aminti de ultima lui discu ie cu Mustapha. ncepea din ce n ce mai mult scread cYasser Arafat ordonase acest atentat. Brusc i pusese ntrebarea dac era singura persoan c reia Mustapha i ncredin ase taine legate de necesitatea ca Naji sfie lichidat. Sowan hot r ccel mai bine era ca el i so ia sa splece la Tel Aviv. Dar chiar cnd i f ceau bagajele, cineva a b tut la u a din fa . Sowan avea s - i aminteasc : Omul avea dou gen i. Spuse cMustapha avea nevoie urgentsle ascund . Cnd i-am spus cvreau s tiu ce con in, acesta mi-a zmbit i mi-a spus cnu trebuie s -mi fac griji. Celui care nu pune ntreb ri nu i se spun niciodatminciuni" a fost tot ce a vrut s -i r spund . Dupce a plecat m-am uitat n gen i. Erau pline de arme i explozibili: suficient Semtex ca s arunce n aer Turnul Londrei; cteva AK-47, pistoale, detonatoare, o ntreagfabricde explozibil". Ismail sun la num rul special la care putea lua contact cu Mossad-ul la Londra. Telefonul fusese deconectat. Sun la ambasada Israelului, l se spuse c Arie Regev i Jacob Barad nu erau disponibili. Ceru s vorbeasc cu Bashar Samara. Vocea de la cel lalt cap t al firului i spuse s a tepte. Altcineva veni la telefon. Cnd se prezent , vocea i r spunse: E o vreme potrivit pentru o vacan cu mult soare". Era semnalul ca Sowan splece la Tel Aviv. Acolo, la Hotelul Sheraton, se ntlni cu Jacob Barad i cu Bashar Samara. Le explicce f cuse dupce descoperise ce con ineau gentile, i spuser s a tepte pn ce ei vor raporta superiorilor. Mai trziu, n aceea i noapte, Samara se ntoarse i-i spuse lui Sowan splece la Londra cu avionul urm tor. La sosire avea sg seasctotul rezolvat. Neb nuind ce l a teapt , Sowan plec spre Londra la 4 august 1987. Fu arestat de ofi erii Brig zii Speciale pe aeroportul Heathrow i nvinuit de asasinarea lui Naji Al-Ali. Cnd protestspunnd ceste agent Mossad, ofi erii ncepursrd . Sowan devenise omul de care Mossad-ul se putea descotorosi, ca l caricaturistul, care murise dou s pt mni mai trziu, ntr-un spital, luptndu-se din r sputeri s tr iasc . Sowan avea s fie sacrificat ntr-o ncercare de recstigare a favorurilor guvernului Thatcher. Prezen a unei ascunz tori de arme n apartamentul lui Sowan avea s z d rniceasc orice efort al acestuia de a demonstra c este omul Mossad-ului. Armele fuseseraduse la el acas de un sayan Mossad. La Londra, Arie Regev preda serviciului MI5 care le-a transmis mai departe Scotland Yard-ului toate dovezile" pe care Mossad-ul le acumulase" n leg tur cu implicarea" lui Sowan n ac iuni teroriste. Dosarul con ine cele mai mici am nunte despre modul n care Mossad-ul l urm rise pe Sowan prin Orientul Mijlociu, Europa i Marea Britanie, pn

n acel moment nereu ind s adune suficiente dovezi, n momentul descoperirii ascunz torii de arme, Mossad-ul decise n numele securit ii comune" s -l predea pe Sowan. Hot rrea de a face acest lucru amintea de legea nescris a expedientelor, care f cuse istorie n Mossad, organiza ie n interiorul c reia avantajele practice aveau prioritate n fa a celor morale. Mult timp i mul i bani fuseserinvesti i de acest serviciu pentru instruirea i sprijinirea lui Sowan n teren. Dar cnd sosi momentul, toate acestea nu mai nsemnar nimic cnd erau puse n balan cu marea nevoie a Mossad-ului de a- i acoperi propriile urme n Marea Britanie. Sowan era victima ce trebuia sacrificat i servitbritanicilor ca exemplu de activitate terorist , despre a c rei existen Mossad-ul atr sese aten ia. Sigur c Mossad-ul era confruntat cu o pierdere: Sowan f cuse foarte mult chiar dacnu tot ce i se ceruse. Dar ascunz toarea de arme fusese o ocazie mult prea bun pentru a fi ratat . Ea avea sstrice rela iile OEP cu guvernul Thatcher i s permit Israelului s -l prezinte pe Yasser Arafat, a a cum l vedea Mossad-ul ca pe omul care lucra la doucapete. i, la urma urmei avea s g seasc ntotdeauna un alt Ismail Sowan gata s se lase sedus de oamenii din Israel care tr iau satisfac ia de a nu- i ine promisiunile. O s pt mnntreagoamenii Mossad-ului s-au relaxat, convin i c orice ar fi declarat Sowan interogatorilor britanici ar fi putut fi u or de negat. Dar Admoni nu inu cont de eforturile disperate ale lui Sowan de a nu r mne n nchisoare. El oferi descrieri detaliate ale supraveghetorilor s i i spuse totul despre ceea ce l nv ase Mossad-ul. Poli ia i d du treptat seama c Ismail putea spune adev rul. Ofi erul de leg tural MI6 din Tel Aviv fu chemat la Londra, l interog i el pe Sowan. Tot ceea ce acesta spusese despre sediul central al Mossad-ului i despre metodele folosite de acesta se potriveau cu ceea ce tia i el. Adev rata amploare a rolului Mossad-ului ncepea sse deslu easc . Regev, Barad i Samara furexpulza i din Marea Britanie. Ambasada Israelului la Londra a emis o declara ie provocatoare: Regret m foarte mult c guvernul Majest ii sale a considerat oportun s ia m suri de genul celor adoptate. Israelul nu ac ioneazmpotriva intereselor britanice iar lupta mpotriva terorismului a fost unicul s u el". Adev rul nu l-a salvat pe Ismail Sowan. n iunie 1988 acesta primi o pedeapsde 11 ani nchisoare pentru de inere de arme de foc n numele unei organiza ii teroriste. La cinci ani dupexpulzarea celor trei spioni, care a ncheiat practic activitatea celulei Mossad n Marea Britanie, serviciul s-a ntors n aceast ar . n 1998 cinci spioni lucrau n afara ambasadei Israelului din Kensington, asigurnd leg tura cu MI5 i cu Brigada Special n depistarea fac iunilor iraniene de pe teritoriul Marii Britanii. Cu trei ani nainte, n decembrie 1994, Ismail Sowan fusese eliberat din nchisoarea Full Sutton, i se restituise pa aportul iordanian i fusese deportat la bordul unui avion n Iordania. Ultima dat cnd cineva i aminte te s -l fi v zut a fost atunci cnd ie ea din aeroport avnd cu el geanta pe care Mossad-ul i-o d duse cu ani n urm , cnd plecase la Londra, nsgeanta nu mai avea fundul fals. n regatul de ertului, avea un loc privilegiat pentru a urm ri cum se adun furtuna deasupra Golfului Persic, precedat de o schimbare a comandantului Mossad-ului. Prezen a timp de opt ani a lui Nahum Admoni n fruntea ierarhiei s-a ncheiat n ajunul Anului Nou evreiesc, Rosh Hashanah. n locul lui a venit Shabtai Shavit, care a mo tenit o serie de e ecuri: afacerea Pollard, Irangate i, desigur, acele pa apoarte

britanice false necompletate, g site n cabina telefonic din Frankfurt, care au prevestit c derea lui Admoni din func ie. Dar pentru succesorul lui, dincolo de Iordan, se aratceva mult mai mult dect o furtunde nisip. Saddam Hussein hot rse n sfr it cvenise vremea s se confrunte cu lumea. CAPITOLUL 16 Spioni n nisip Pe data de 2 decembrie 1990, la sud de Bagdad, o siluet , mbr cat n haine murdare de beduin, st tea nemi cat la marginea unei oaze. Tocmai r s rea soarele, iar nisipul era rece ca ghea a; n timpul nop ii temperatura sc zuse mult sub zero grade. Omul avea pe cap o hupta din ln de oaie, c ciulspecificb rba ilor din tribul Sarami, cea mai veche sect islamic Sufi, care tr iau n ntinsul de ert irakian i al c ror fanatism era pe m sura unui cod de onoare neegalat de alte triburi. Dar loialitatea b rbatului i avea originea undeva la vreo mie de kilometri spre vest, n Israel; era agent katsa. Hainele le avea dintr-o magazie a Mossad-ului unde se ineau vesminte din toatlumea, aduse la zi periodic. Majoritatea erau ob inute de sayanimi i date ambasadelor israeliene locale, de unde erau mai apoi trimise la Tel Aviv n pachete diplomatice. Altele erau scoase din rile arabe ostile, de c tre turi ti. Numai cteva erau f cute de cea care avea n grij depozitul. De-a lungul anilor, ea i mica sa echip de croitorese deveniser renumite pentru sim ul detaliului i al preciziei lucr turii. Numele de cod al agentului katsa Shalom provenea dintr-o list de nume false p strat ntr-un dosar la Divizia Opera iunii; Rafi Eitan venise cu ideea ntocmirii unei astfel de liste dup opera iunea Eichmann. Shalom Weiss fusese cel mai bun falsificator Mossad ncdinainte de a se al tura echipei care-l capturase pe Adolf Eichmann. Shalom Weiss a murit de cancer n 1963, ns numele s u a supravie uit i a fost folosit de cteva ori de agen ii katsa. Numai c iva ofi eri superiori IDF, Shabtai Shavit i eful departamentului lui Shalom tiau ce c uta acesta n desert. n august 1990, Saddam Hussein invada Kuweitul, ac iune care precedR zboiul din Golf. Hot rrea Irakului de a ataca Kuweitul a fost un e ec spectaculos pentru toate serviciile vestice; nimeni nu anticipase ce urma s se ntmple. Mossad-ul ncerca s verifice informa iile conform c rora Saddam Hussein depozitase arme chimice n loca ii secrete din sudul Bagdadului, ceea ce f cea ca armele s fie destul de aproape de Kuweit City precum i de ora e din Israel. n interiorul Mossad-ului nu se tia sigur dac Irak-ul avea proiectile folosite pentru lansarea nc rc turii explozibile. Gerald Bull nu mai juca acum nici un rol, i potrivit sateli ilor S.U.A., duptestarea ini ial , tunul s u super-puternic era n momentul de fa dezmembrat. Anali tii lui Shavit sugerarc , de i Saddam posedfocoase, nu aveau nici o garan ie c acestea erau umplute cu substan e chimice; mai f cuse el teatru din asta. La fel de precaut ca orice nou angajat, Shabtai Shavit spuse c o alarm nu ar face dect s creeze panicinutil . Shalom trebuia s afle adev rul. Mai activase de cteva ori n Irak, o dat la Bagdad, unde trecuse drept un om de afaceri iordanian. La Bagdad erau saya-nimi care-l puteau ajuta, ns aici, n pustietatea de ertului, trebuia s se descurce singur i s - i foloseascaptitudinile pe care instructorii i le testaser de attea ori.

Shalom urmase un antrenament de supravie uire n De ertul Negev, unde f cuse antrenamentul memoriei" cum s recunoasco intchiar i n timpul unei furtuni de nisip; i protec ia propriei imagini", adics tie sse camufleze. St tea o zi ntreagn poligon, unde d dea dovad de capacitate de a trage cu arma din instinct i n vitez , i de a lupta corp la corp. O or i-o petrecea cu un farmacist care l nv a cnd s - i ia pastilele de urgen ; una dintre dimine i i-o petrecu nv nd pe dinafar h r ile care aveau s -l ajute sse descurce prin de ert. Pentru to i instructorii s i, nu era dect un num r de cod; ace tia nici nu-l l udau dar nici nu-l descurajau. Nu-i spuneau niciodatiui Shalom cum se descurc ; erau ca ni te robo i, n fiecare zi i testau rezisten a fizic , obligndu-l smearg dup -amiaza pe c ldur , cu un rucsac plin cu pietre. Era n permanen cronometrat, nsnimeni nu-i spunea dac se ncadra n timp. Un alt test cerea sfie oprit dintr-un exerci iu, pentru a vedea cum r spunde la ntreb ri ca: Te vede un copil beduin: l omori ca s nu- i periclitezi misiunea? Urmeaz s fii capturat. Te predai sau te sinucizi?" Te ntlne ti cu un soldat isra-elian r nit n timpul unei alte misiuni: te opre ti sau l la i acolo tiind c oricum va muri?" R spunsurile lui Shalom nu trebuiau sfie categorice: ntreb rile i testau capacitatea de decizie sub tensiune. Ct i lua sr spund ? Era tulburat sau sigur pe sine cnd r spundea? Mnca numai ce avea sconsume i n desert: concentrate pe care le amesteca cu aps lcie pe care se a tepta s-o g seascn ochiurile de ap din nisip. Un psihiatru Mossad l nv ase cum s se lupte cu stresul i cum s se relaxeze. Doctorul mai vroia s se asigure cShalom era nc s n tos mintal, ca s poat folosi cantitatea necesar de inventivitate i duritate pentru situa iile neprev zute pe care avea s le ntlneasc pe teren. Testele de aptitudini i determinau gradul de stabilitate emo ional i de ncredere n sine. Fu testat pentru a se afla dac d dea semne c urma s devin un singuratic, tr s tura ngrijor toare care pusese cap t unor cariere promi toare pentru unii agen i katsa. Un profesor de dialecte l asculta ore n ir cum pronun a dialectul tribului Sufis. Cum vorbea deja fluent farsi i araba, Shalom prinse repede limba, n fiecare noapte era dus s doarm n alt parte a De ertului Negev. Aici scormonea p mntul i a ipea numai ct sse odihneasciar apoi pleca n alt parte, pentru a nu se ntlni cu instructorii care erau mereu pe urmele lui. Dacl g seau, misiunea trebuia sfie amnat , fie atribuitunui alt katsa. ns Shalom n-a fost detectat, n seara zilei de 25 octombrie 1990, agentul se urca la bordul unui elicopter Sikorsky CH-536 al Centrului Regional de Comand al For elor Israeliene de Ap rare. Echipajul fusese de asemenea antrenat pentru misiune, ntr-o alt regiune a bazei din Negev, ace tia nv asers se strecoare noaptea ntr-o cursaeriancu obstacole. Pentru a fi preg ti i szboare prin curen ii de aer din de ertul irakian, elicopterul a trebuit snfrunte nisipul mpr tiat de cteva turbine la antrenamente. Pilotul s-a men inut ct mai aproape de sol, f r s se pr bu easc , n alt exerci iu, instructorii st teau pe trenul de aterizare i tr geau cu arma n intele din poligon, n timp ce pilotul se str duia s men in aparatul de zbor ct mai stabil. Cnd nu exersa, echipajul studia traseul pe care-l avea de parcurs. Numai ofi erul care-i comanda, general maior Danny Yatom, tia traseul pn la grani a cu Irakul. Yatom fusese membru al unit ii comando de elit Sayeret Matkal, Beretele Verzi ale Israelului care n 1972 atacaser un avion belgian deturnat pe aeroportul din Tel Aviv, Printre ceilal i solda i care participaser la ac iune se num ra i Benyamin

Netanyahu. Prietenia cu cel care avea s ajungmai trziu prim ministru, l-a ajutat pe Yatom s devin director Mossad, pozi ie care urma spun cap t acestei prietenii, ns acestea nu aveau s se ntmple dect mult mai trziu. n aceea diminea de decembrie, n timp ce continua scerceteze cu privirea dincolo de oaz , Shalom nici nu b nuia c lunga i periculoasa c l torie care l adusese n mijlocul teritoriului ostil fusese decis ntr-o camerde conferin e din Kirya, sediul For elor Ap r rii israeliene din Tel Aviv. Pe lng Yatom, la ntlnire participaserAmnon Shahak, directorul serviciului de informa ii al armatei de la Aman i Shabtai Shavit. Ace tia se reuniser pentru a discuta ultimele informa ii furnizate de un infor mator infiltrat n re eaua terorist iranian din Europa. Personal, numai Shavit tia dacinformatorul era b rbat sau femeie (era numitl"). Tot ce Shahak i Yatom trebuie s fi dedus, era c informatorul avea probabil acces la complexul fortificat de la etajul trei al ambasadei iraniene din Bonn, Germania. Complexul era alc tuit din ase birouri i o camer de transmisii, ntregul etaj fusese consolidat pentru a rezista unui atac cu bomb , fiind n permanen p zit de 20 de G rzi Revolu ionare, a c ror misiune era s coordoneze activit ile teroriste iraniene din Europa de vest. De curnd ncercaser s livreze o ton de Semtex i detonatori electronici din Liban n Spania. Transportul era menit s nlocuiasc explozibilul pentru un num r de grup ri pro-iraniene din rile europene. Datoritunui pont vndut de Mossad, vame ii spanioli au urcat la bordul ei i au v muit-o n larg. ns pn n vara anului 1990, Iranul furniza, prin intermediul ambasadei din Bonn, imense sume de bani pentru a sprijini funda-mentalismul islamic i terorismul n Europa. Sumele erau cu att mai surprinz toare cu ct Iranul fusese distrus din punct de vedere economic de r zboiul de opt ani cu Irakul, r zboi care se ncheie n 1988 printr-un acord comun de ncetare a focului. ns n acea zi de noiembrie, n sala de conferin e p zitde la Kirya, se aflcagentul dublu nu sesizase o amenin are din partea Iranului. Ci una din partea Irakului, l" ob inuse copia unui plan irakian detaliat de lupt /furat de serviciul secret iranian din cartierul general militar din Bagdad, care dovedea c se vor folosi rachete Scud pentru lansarea de arme chimice i biologice mpotriva Iranului, Kuweitului i Israelului. Fiecare dintre cei prezen i la conferin nu aveau dect o singur ntrebare n minte: Era de ncredere informatorul? Toate informa iile furnizate anterior de l" se dovediseradev rate, ns , orict de importante fuseser informa iile de pnatunci, nici una nu se compara cu aceasta din urm . Oare planul de lupt nu f cea cumva parte dintr-un complot al serviciului iranian de a determina Israelul s lanseze un atac asupra Irakului? S fi fost oare l" descoperit iar acum slucreze pentru Iran? Era riscant chiar s ncerce s r spund la aceast ntrebare. Era nevoie de timp ca strimitun katsa care sintre n contact cu l". Putea s dureze chiar i cteva s pt mni; scoaterea unui informator de sub acoperire era un proces ncet i delicat. Iar dacl" r m sese totu i loial, siguran a sa tot era pus n pericol. Totu i, dac ar fi luat de bune documentele furnizate de Irak, consecin ele puteau fi dezastruoase pentru Israel. Un atac preventiv ar fi dus cu siguran la represalii din partea Irakului i ar fi putut distruge coali ia atent esutla Washington pentru alungarea lui Saddam din Kuweit. Mul i dintre membrii arabi s-ar fi aliat cu Irakul mpotriva Israelului.

Singura cale de a afla adev rul despre planul de lupt furat, fusese trimiterea lui Shalom n Irak. Zburnd deasupra de ertului, elicopterul n care se afla trecu pe timpul nop ii peste o por iune din Iordania. Acoperit cu vopsea invizibil , cu motor silen ios, elicopterul Sikorsky era aproape imposibil de detectat chiar i de c tre cele mai sofisticate radare iordaniene. Programat s zboare silen ios astfel nct elicele motorului s nu fac aproape deloc zgomot, elicopterul ajunse la grani a cu Irakul i catapult . Shalom disp ru n noapte, n ciuda tuturor antrenamentelor, aproape nimic nu-l preg tise pentru acest moment: era pe cont propriu; pentru a supravie ui trebuia s respecte mediul nconjur tor. La capitolul surprize, de ertul nu se compara cu nici un alt loc de pe p mnt. O furtunde nisip se putea isca n orice moment, schimbnd peisajul i ngropndu-l de viu. Trebuia s - i facsingur previziunile meteorologice; va trebui sfactotul singur i s - i nve e urechile s se obi nuiasc cu lini tea, s - i aduc aminte clini tea de ertului este unic . i mai trebuia snu uite cprima gre eali putea fi ultima. n acea diminea rece de decembrie, la trei zile dupce coborse din elicopter, Shalom st tea ntins ntr-o oaz irakian . Sub hupta avea ochelari de protec ie; lentilele atribuiau decorului ntunecat o aur crepuscular . Singura armpe care o avea era una pe care s ram//s-ar fi a teptat so g seasc asupra sa: un cu it de vn toare. Fusese nv at s ucid cu el n multe feluri. Nu tia dac avea s -l foloseasc mpotriva vreunui adversar sau dacva fi nevoit s -l foloseasc pentru a- i lua via a. Sau dac urma sse sinucidnghi ind o pastilletal pe care o avea cu el. De cnd Eli Cohen fusese torturat i omort, un katsa care ac iona n Iran, Irak, Yemen sau Siria avea voie s se sinucid ca s nu cad pe mna interogatorilor s lbatici, ntre timp, Shalom continua spriveasc i sa tepte. Cam la 500 m departe de oaz , n taberele lor, nomazii ncepuser s - i spunrug ciunile de diminea . Cinii ncepuserdeja slatre, ns animale nu ie eau din tab r pnla ziu : semnele comportamentale fur primele lec ii pe care Shalom la nv despre supravie uirea n de ert. Potrivit informa iilor pe care le primise, convoiul trebuia s - i fac apari ia ntre a ez rile nomade i dunele de nisip din stnga sa. Pentru un ochi neinstruit, urma l satar fi fost invizibil . Pentru Shalom era la fel de vizibil ca un drum semnalat de indicatoare: micile gr m joare de nisip erau f cute de crti e de de ert care scormoneau ntre urmele l sate de vehicul. Soarele era pe cer cnd convoiul ap ru la orizont: un lansator de rachete Scud i ma ina care i transporta. Erau nc la vreo 500 m dep rtare cnd se opri. Shalom ncepu s fotografieze i scronometreze ceea ce vedea. Dur1 5 secunde pncnd irakienii lansarracheta Scud. Aceasta se n l cu bolt i disp ru n zare. Cteva minute mai trziu, convoiul se ndrepta n vitez spre dealuri. Dac nu ar fi fost vorba despre un antrenament, racheta ar fi putu lovi Tel Aviv-ul sau orice alt oraisra-elian n numai cteva minute. Shalom i ncepu apoi lungul drum napoi spre Tel Aviv. Sase s pt mni mai trziu, la 1 2 ianuarie 1991, Shalom era mpreuncu o echipMossad i una de ofi eri Aman n jurul unei mese de conferin e la sediul Comandamentului Reunit al S.U.A. pentru Opera iuni Speciale, JSOC (angaja ii l numeau jaysock"), la Baza Pope Air Force, Ceorgia. JSOC-ul comanda Beretele Verzi i SEAL i men inuse o strns rela ie de lucru cu Mossad-ul.

La ntoarcerea lui Shalom din Irak, Shavitl inform pe comandantul opera iunilor JSOC, generalul Earl Stiner, c Saddam f cea mai mult dect s joace teatru. Durul general avea un stil mai prietenesc i un vocabular mai piperat care le era pe plac israelienilor. ns ntr-o camer de r zboi, accentul deTennesseef cu loc deciziilor viclene, n calitatea sa de cel mai bun soldat al na iunii din trupele speciale, tia ct valorau informa iile precise, iar propria experien n Orientul Mijlociu l convinsese cMossad-ul d dea tot ce avea mai bun. De la incursiunea lui Saddam asupra Kuweitului, Stiner inu leg tura cu oamenii s i de contact israelieni. Pe unii dintre ace tia i tia ncdin 1983 cnd, tocmai ridicat la rangul de brigadier general, fu trimis n secret de Pentagon la Beirut pentru a le raporta direct efilor Reuni i ai Statului Major ct de mult trebuia sse implice S.U.A. n r zboiul din Liban. Mai trziu, acesta lucra mpreun cu Mossad-ul cnd fu deturnat nava Achille Lauro, para utndu- i comando-urile Delta Force la o baz aerian din Sicilia, unde se opriser terori tii n drumul lor spre Egipt, c tre liberate. Trupele italiene l mpiedicar pe Stiner s captureze terori tii, i aproape c ie iser scntei. Recalcitrant, Stiner se arunc ntr-o urm rire nebuneasc a aparatului de zbor, folosindu-se de propriul s u mijloc de transport militar, ns abandon urm rirea cnd ambele avioane intrar n spa iul aerian al Romei iar controlorii de trafic amenin arsdoboare nava Delta Force pentru air piracy". n 1989, Stiner a fost comandantul la sol al invaziei din Panama i, totodat , cel care-l capturpe Manuel Noriega. Numai generalul Colin Powell i generalul Norman Schwarzkopf, afla i la conducerea for elor de coali ie, tiau de leg tura lui Stiner cu Mossad-ul.n timp ce Schwarzkopf se lupta s creeze o linie de ap rare de-a lungul grani ei saudite, pentru a reu i respingerea din Kuweit a armatei irakiene, ofi erii lui Stiner lucrau cot la cot cu agen ii Mossad la formarea unor mi c ri de rezisten n Irak, pentru a-l r sturna pe Saddam. La ora cnd generalul maior Wayne Downing, comandantul JSOC, convoca edin a din sala de conferin e, cu to ii tiau c , n timp ce se apropia termenul limitde ncheiere a r zboiului stabilit de Na iunile Unite pentru mar i, 15 ianuarie 1991, lumea ncerca s poarte un dialog cu surdul" din Bagdad. Saddam continua saprobe ceea ce se preconiza c va fi mama tuturor r zboaielor". Downing ncepu prin a reaminti celor prezen i cWashington-ul nc mai cerea Israelului s nu se implice n r zboi. Dac se ineau departe, aveau s se bucure de beneficii politice i economice pe termen lung. Prima mi care a Israelului a fost sm reascpozele pe care le f cuse Shalom lansatorului de rachete Scud. Apoi urmar ntreb rile. Dac Saddam punea focoase nucleare pe rachetele Scud; dacIrakul avea deja posibilitatea s produc materia prim . Dac avea posibilitatea s instaleze focoase chimice sau biologice pe rachete Scud; era Israelul dispus s a tepte cu minile n sn? cum pl nuiau for ele de coali ie s rezolve problema rachetelor Scud nainte ca acestea s fie lansate? tiau m car americanii ct de multe rachete Scud de ine Saddam? Unul din ofi erii lui Downing spuse cacestea ar fi fost n jur de 50. Noi credem c Saddam are de cinci ori mai multe, poate chiar saib 500 n total", aprecie Shabtai Shavit. Lini tea care se l sbrusc n nc pere fu ntrerupt de ntrebarea lui Downing. Le putea localiza? Shavit nu putea fi mai exact cnd spuse c rachetele Scud se g seau n partea vestica de ertului irakian i n estul

rii. Americanii furde acord cu Downing c aveau unde sle ascund n desert". Atunci, cu ct ncepem mai curnd, cu att mai bine", spuse Shavit f rs - i ascund frustrarea. Downing promise cva rezolva problema numaidect, iar ntlnirea se ncheie repetndu-se faptul c Israelul trebuia s nu se implice n conflictul care avea s izbucneasc , dar cinforma iile pe care Mossad i Aman le puteau culege aveau sfie binevenite, ntre timp, puteau s fie lini ti i c Statele Unite i partenerii lor aveau s se ocupe de rachete. Delega ia israelianplec acassim ind cpierduse n aceastafacere. n diminea a zilei de 17 ianuarie 1991, pu in dup ora 3:00 A.M. la cteva ore dup nceperea conflictului Furtun n Desert, apte rachete Scud lovirTel Aviv-ul i Haifa, distrugnd 1.587 de cl diri i r nind 47 de civili. Ceva mai trziu, primul ministru Yitzhak Shamir lu leg tura cu Washington-ul i l ntreb glacial pe pre edintele Bush c i israelieni mai trebuiau s moar pn cnd acesta se hot ra sac ioneze, n ncheierea scurtei convorbiri, Bush i ceru lui Shamir smai aibr bdare, iar Shamir amenin c Israelul nu avea de gnd smai stea mult timp cu minile ncruci ate. Shamir ordonase deja avioanelor israeliene s patruleze n partea nordica spa iului aerian irakian. Bush le promisese c dac i chemau navele la baz , avea s trimit n timp foarte scurt dou baterii Patriot anti-rachete ca svap ra i ora ele", iar for ele coali iei vor distruge n numai cteva zile restul de rachete Scud". ns Israelul continua sfie bombardat cu proiectile. Pe 22 ianuarie, una dintre rachete lovi suburbia Ramat Can din Tel Aviv. Se nregistrar 90 de r ni i; trei civili f curatac de cord. Sunetul exploziei se auzi pn la sediul Mossad. De la Kirya, Amnon Shahak sunla Centrul Militar de ComandNa ionalde la al doilea etaj al Pentagonului. Telefonul pe care l d du fu i mai scurt dect cel al lui Shamir; ideea era: Face i ceva, sau va face Israelul. Cteva ore mai trziu Downing i echipa lui erau n drum spre Arabia Saudit . n micul sat Ar Ar de la grani a cu Irakul l a tepta Shalom. Era mbr cat n uniform militar britanic . Nimeni nu l-a ntrebat i nici el nu a spus nim nui de unde f cuse rost de ea. Ve tile pe care le avea erau senza ionale. Putea confirma c patru lansatoare Scud se aflau la mai pu in de 30 de minute de zbor de acel loc. Smergem!" spuse Downing. Hai s -i ardem!" Chinooks transport echipa cu elicopterul n desertul irakian, mpreun cu Land Roverul lor special adaptat pentru a face fa unui peisaj aproape selenar, ntr-o or , localizar lansatoarele Scud. Comandantul echipei de oc chem prin radio genistii americani narma i cu muni ie i 5 t de bombe. Un elicopter Black Hawk filma totul din aer. Cteva ore dup aceea, Shamir viziona nregistrarea n biroul s u din Tel Aviv. ntr-un alt telefon primit de la Bush, primul ministru spuse cv zuse destule ca s nu implice Israelul n r zboi. Nici unul dintre cei doi nu men iona rolul jucat de Mossad. n ultimele zile ale R zboiului din Golf, rachetele Scud au omort sau r nit aproape 500 de oameni din care 128 de americani au fost uci i sau r ni i de un proiectil care a lovit Arabia Saudit ; peste 4.000 de israelieni au r mas f r case. Dup ncheierea R zboiului din Golf, Mossad i Aman au fost aspru criticate n timpul unor edin e secrete ale Subcomitetului de Ap rare i

Afaceri Externe ale Knesset-ului. Ambele servicii furcondamnate pe rnd pentru c nu prev zuser atacarea Kuweitului sau pentru c nu-i avertizaser ndeajuns" despre amenin area Irakului. C iva dintre cei prezen i n camer i dojenir pe Amnon Shahak, directorul Aman, i Shabtai Shavit, i pe membrii comitetului. Dup o astfel de divergen , directorul Mossad aproape cvru s - i dea demisia. Dar pentru Shavit nu era chiar totul pierdut. Departamentul pentru R zboi Psihologic al Mossad-ului, care de obicei dezinforma i mpro ca cu noroi pe du manii Israelului n fa a presei str ine, i concentra acum aten ia asupra mass-media locale. Reporterii favoriza i erau suna i i informa i c nu era vorba de spionaj ineficient ci de faptul c publicul israelian era obi nuit s primeasc am nunte prea multe din acea zon . Adev ruri tiute de toatlumea au fost aruncate n fa de LAP: nici o alt aravnd aproximativ m rimea i num rul de locuitori ai Israelului nu analiza sau folosea la fel de multe informa ii; nici un serviciu nu se putea compara cu Mossad-ul n ceea ce prive te n elegerea felului de a gndi i inten iile du manilor rii sau s -i egaleze recordul n z d rnicirea planurilor celor care de aproape 50 de ani nu mai d deau pace Israelului. Erau lucruri incitante care i g sir imediat locul ntr-o presextrem de recunosc toare sprimeascinforma ii din interior". n ziare ncepur s apar o groaz de articole care aminteau cititorilor c , n ciuda m surilor de ap rare introduse cu pu in nainte de nceperea R zboiului din Golf, Mossad-ul continuase cu nc p nare lupta n Liban, Iordania, Siria i Irak. Oamenii au putut citi printre rnduri: Mossad-ul era restric ionat acum pentru c ntrebuin ase gre it bugetul de ap rare. Era o mi care cunoscut , care prindea de fiecare dat . Pentru o popula ie nc nsp imntat de atacurile cu rachete, afirma ia potrivit c reia din cauza lipsei de fonduri p iser ce au p it ndrepta atacurile Mossad-ului din nou, spre politicieni. i iatcum i banii ie ir imediat la iveal . Israelul, care fusese mult timp dependent de informa iile prin satelit primite de la americani, i puse la punct propriul program de spionare prin satelit. Cea dinti prioritate era lansarea unui satelit militar care s supravegheze Irakul. apte baterii Patriot au fost comandate n Statele Unite. Comisia pentru spionaj nu mai avu ce s zic n fa a valului de publicitate pro-Mossad. Shavit ie i triumf tor i ncepu sreafirme pozi ia Mossad-ului. Agen ilor katsa adnc infiltra i n Irak li se cerursafle ct din arsenalul de arme chimice i biologice ale lui Saddam supravie uise bombardamentului alia ilor. Ace tia descoperircIrakul ncposeda cantit i de antrax, variol , virus Ebola i gaze chimice care nu numai c erau ndeajuns pentru a omor to i b rba ii, femeile i copiii din Israel, dar i o parte considerabil din popula ia globului. ntrebarea cu care se confrunta acum Shabtai, ceilal i directori ai comunit ilor serviciilor secrete israeliene i politicienii locali, era dacs facpublicinforma ia sau nu. Dacar fi f cut-o, tirea ar fi provocat cu siguran team i panicn Israel i ar fi condus probabil i la alte efecte negative. Turismul fusese practic distrus de R zboiul din Golf; economia Israelului era aproape de faliment iar investitorii str ini nu se prea gr beau svin . tirea ctara se g sea ncn raza armelor mortale nu ar mai fi atras nici turi ti, nici bani. Mai mult, desp r irea de coali ia R zboiul din Golf, ai c rei membri arabi nu fuseser niciodat prea dornici sporneasc r zboiul mpotriva fra ilor lor, f cu screasc i mai mult simpatia pentru angajamentul de

nezdruncinat al irakienilor. Dovezile distrugerii n mas cauzat de bombardamentele coali iei i suferin a provocat oamenilor nevinova i alimentau sentimentele puternice i n alte p r i ale Orientului Mijlociu, i f ceau srenascura arabilor fa de Israel. Pe deasupra, dacTel Aviv-ul ar fi dezv luit cIrakul nc mai de inea arme chimice i biologice, acest lucru ar fi fost v zut de rile vestice pro-arabe ca o ncercare a Israelului de a convinge S.LJ.A. i Marea Britanie s porneasc un nou atac mpotriva Irakului. Problema public rii datelor legate de arsenalul lui Saddam a fost de asemenea influen at de discu iile secrete grijuliu orchestrate pentru a pune cap t ostilit ilor dintre OEP i Israel, n 1992, aceste ntlniri ncepurs aibloc n Norvegia i totul decurgea foarte bine, de i avea s mai treacun an pn cnd sse ajung la o n elegere adoptatpublic n octombrie 1993, cnd Yasser Arafat d du mna cu Yitzhak Rabin pe peluza din fa a Casei Albe, sub privirea binevoitoare a pre edintelui Clinton. Fiecare dintre b rba i nregistra astfel un triumf diplomatic. Totu i, nu to i membrii Mossad erau de p rere c formula p mnt pentru pace" avea sfunc ioneze. Fundamentalismul islamic progresa, iar vecinii Israelului, Iordania, Egiptul i Siria, aveau de suferit din cauza for elor extremiste din Iran. Pentru mulahii din Teheran, Israelul r mnea n continuare un paria. Pentru Mossad i pentru mul i israelieni, ideea unei p ci de durat cu OEP era un vis nerealist. Israelul sionist nu vroia sse mpace cu arabii: ntreaga religie i culturera v zutca inferioar propriilor credin e i istoriei; nu puteau accepta ideea c acordul de la Oslo garanta viitorul p mntului lor promis i c ambele rase aveau s tr iascmpreun , dacnu ve nic n pace, m car respectndu-se una pe alta. Toate acestea au fost atent cnt rite de Shabtai Shavitn timp ce se gndea dac sfacsau nu public arsenalul de inut de Irak. Pnla urm hot r s in secret informa ia, pentru a nu tulbura valul de optimism provocat n afara Israelului de acordul de la Washington, n schimb, dac s-ar fi sim it ceva, informa ia despre depozitul de materiale otr vitoare ale Irakului putnd fi oricnd dat publicit ii. Imaginea unui Saddam nendur tor care pl nuia s - i trimit un agent splaseze un container cu antrax n metroul newyorkez, sau un terorist care s mpr tie virusul Ebola n sistemul de aer condi ionat al unui Boeing 747, astfel nct fiecare pasager sdevin o bomb biologiccu ceas care putea infecta o mie de oameni pn cnd era descoperit adev rul, erau scenarii perfecte pe care exper ii Mossad n r zboi psihologic le puteau exploata atunci cnd opinia public trebuia montat mpotriva Irakului. Alte douincidente, ale c ror detalii au fost ascunse de Mossad, ar fi putut de asemenea d una imaginii Statelor Unite. ntr-o searde decembrie 1988, avionul 103 al Pan American Airways de la Londra la New York explodn aer deasupra ora ului Lockerbie din Sco ia, n cteva ore, personalul LAP d deau telefoane oamenilor de leg tur din media, ndemnndu-i s anun e c existau dovezi incontestabile" c Libia, prin serviciul s u secret, era responsabil . (Autorul acestei c r i a primit i el un astfel de telefon din partea unei surse LAP, la cteva ore dup dezastru). Numaidect, Vestul impuse sanc iuni regimului Gadhafi. Statele Unite i Marea Britanie emi-ser acuza ii la adresa a doi libieni, acuzndu-i de distrugerea avionului Pan American. Gadhafi se opuse pred rii celor doi b rba i pentru judecat . LAP acuz apoi Siria i Iranul de complicitate la dezastrul din Lockerbie. Cazul instrumentat mpotriva regimului de la Damasc s-a dovedit a nu fi mai mult dect sprijinul s u binecunoscut pentru

terorismul de stat. n ceea ce prive te Iranul, acuzarea a fost mai exact : distrugerea Pan Am 103 a fost un act de r zbunare pentru doborrea de c tre USS Vincennes\a3 iulie 1988 a avionului iranian de pasageri n Golful Persic, soldat cu 290 de mor i. Fusese o eroare tragic pentru care S.U.A. i ceruse scuze. LAP acuz mai apoi Frontul Popular al Palestinei de a fi conspirat la distrugerea aeronavei. Nici unul dintre ziari tii care au publicat astfel de articole nu s-a ntrebat de ce Libia, acuzat ca fiind autorul moral, ar fi avut nevoie de ajutor din partea Siriei sau Iranului, ca snu mai vorbim de o grupare palestinian . Potrivit unei surse din interiorul serviciului secret britanic, Lockerbie era ocazia perfect pentru a aminti lumii c existo re ea terorist , pe care LAP dorea ntotdeauna s o sublinieze. Cazul Lockerbie nu avea nevoie de a a ceva. De fapt, nu se ajungea nic ieri dac prea multe nume erau b gate n aceea i oal . Noi tiam c numai libienii erau vinova i". Totu i, existau unele am nunte care nu f ceau din cazul Pan Am unul u or de rezolvat. Pierderea avionului se produse la vremea la care George Bush tocmai fusese ales pre edinte iar echipa sa provizorie de la Washington se punea la punct cu situa ia din Orientul Mijlociu, pentru ca Bush s treac imediat la treabcnd avea sintre n Biroul Oval. Bush fusese director CIA ntre 1976-1977, perioadn care ministrul de externe Henry Kissinger dicta n mare parte politica Washing-ton-ului fa de Israel, n timp ce Bush men inea atitudinea binevoitoare a lui Reagan fa de Israel, anii petrecu i la conducerea CIA l-au convins c Reagan fusese prea sentimental cu Israelul." nainte s - i ocupe func ia de pre edinte, Bush nu avea nevoie de nimeni care s -i aducaminte cn 1986, Statele Unite au fost obligate sanuleze o afacere de 1,9 miliarde de dolari cu Iordania la interven ia lobby-ului evreiesc din Congres. Bush i n tiin ase echipa provizorie c n calitate de pre edinte nu va tolera amestecul n dreptul americanilor cu frica de Dumnezeu de a face afaceri cu cine i unde vroiau". Aceast atitudine avea s - i aib i ea rolul n distrugerea navei Pan Am 103. La bordul avionului care pleca n aceea noapte de decembrie 1988 din Londra, se aflau i opt membri ai comunit ii serviciilor secrete americane, care se ntorceau din misiune din Orientul Mijlociu. Patru dintre ace tia erau ofi eri activi CIA, condu i de Matthew Cannon. La bord mai era i maiorul armatei S.U.A., Charles McKee i mica sa echip de exper i n salvarea ostaticilor. Fuseser n Orientul Mijlociu pentru a analiza posibilit ile eliber rii ostaticilor americani nc inu i la Beirut. De i investiga ia dezastrului din Lockerbie era sub jurisdic ia unei echipe sco iene, agen i CIA erau de fa cnd a fost g sit valiza nchis i, ca prin minune, intact , a lui McKee. Aceasta fu luatpentru pu in timp de la locul accidentului de un presupus ofi er CIA, care nu a fost niciodat identificat. Valiza avea s fie napoiat mai trziu echipei sco iene de investiga ii, care o nregistra ca goal ". Nimeni nu se ntreba ce se ntmplase cu lucrurile lui McKee, ca s nu mai vorbim de ce omul ar fi c l torit cu o valiz goal , ns la acea dat , nimeni nu b nui c ofi erul CIA ar fi putut sustrage din valiz informa ii care explicau de ce explodase Pan Am 103. Nu s-a justificat niciodatce fusese n bagajul lui Cannon datfiind teama de a nu isca suspiciuni c bomba fusese n geamantanul s u. Nici o explica ie satisf c toare nu ar putea vreodatsindice cum sau de ce un ofi er CIA ar umbla cu o bombn valiz .

Programul PBS de anchete TV Frontline afirma mai trziu c a aflat cauza dezastrului. Pan Am i-a nceput c l toria la Frankfurt, unde pasagerii care veneau din Orientul Mijlociu i aveau S.U.A. ca destina ie, s-au transferat pentru cursa 103. Printre ace tia se num ra Gannon mpreuncu echipa sa CIA, care c l torisernainte cu Air Malta. Bagajele lor nu erau cu nimic diferite de cele cteva mii care treceau n fiecare zi prin minile angaja ilor de la bagaje de pe aeroportul din Frankfurt. Unul dintre ace tia lucra pentru terori ti. Undeva n depozitul de bagaje al aeroportului, angajatul ascunsese o valiz care con inea deja bomba. Treaba lui era sg seasco valiz asem n toare venind de pe o cursde leg tur , so nlocuiasc , i apoi s o lase s intre n cala avionului Pan Am 103. Era o teorie plauzibil , ns una din multele propuse pentru explicarea atentatului. Mna i de o disperare u or de n eles, de altfel, sarate cdistrugerea navei Pan Am 103 fusese urmarea unui act terorist pentru care nu puteau fi nvinui i, agen ii de asigur ri ai companiei apelarla o firmde detectivi particulari din New York, Interfor. Compania fusese fondatn 1979 de un israelian, Yuval Aviv, care emigrase n State cu un an nainte. Aviv sus inuse clucrase n cadrul Mossad-ului ca simplu func ionar la ghi eu afirma ie pe care serviciul avea s o nege. Cu toate acestea, Aviv i convinse pe asigur tori cavea rela ii necesare pentru a afla adev rul. Cnd primir raportul ace tia au fost ct se poate de uimi i. Aviv trase concluzia catacul fusese pus la cale i executat de un grup de escroci din CIA", localizat n Germania, care proteja o re ea de droguri care transporta narcotice din Orientul Mijlociu n S.U.A. via Frankfurt. CIA nu a f cut nimic spuncap t opera iunii, pentru ctrafican ii i ajutau s trimitarme n Iran, ca parte a negocierilor arme-pentru-ostatici. Metoda contrabandei era destul de simpl . Cineva nregistra un geamantan pentru zbor, iar un complice angajat la bagaje urma s -l nlocuiasc cu unul identic, n care erau drogurile, n noaptea nefast , un terorist sirian, care tia cum func iona opera iunea, schimbo valiz cu una care con inea o bomb , n felul acesta vru s omoare agen ii americani care, a a cum aflase Siria, urmau s se mbarce". n raportul s u, Aviv afirma c McKee aflase de grupul de escroci din CIA" care activau sub numele de cod COREA i ai c rei membri aveau de asemenea leg turi strnse cu unul dintre acele personaje misterioase care i g sise locul n periferia spionajului. Monzer Al-Kassar i construise reputa ia de traficant de arme n Europa, furni-zndu-i printre al ii, i colonelului Oliver North arme pe care s le predea for elor Contras din Nicaragua n 1985-1986. Al-Kassar mai avea leg turi i cu organiza ia lui Abu Nidal, iar cei din familia lui erau la fel de dubio i. Aii Issa Duba, directorul serviciului secret sirian i era cumnat, iar nevasta sa era rudcu pre edintele Siriei. Raportul mai sus ine cAl-Kassar g sise n COREA un partener ideal pentru opera iunile de trafic de droguri. Leg tura aceasta dura deja de cteva luni cnd avu loc distrugerea navei Pan Am 103. Raportul afirma de asemenea cMcKee descoperise frauda gra ie propriilor surse din lumea interlop a Orientului Mijlociu ncercnd s g seasc o cale s -i elibereze pe ostaticii din Beirut. Aviv afirm c McKee avea de gnd s aducn State dovezi ale leg turii echipei de escroci din CIA cu Al-Kassar". n 1994, Joel Bainerman, autorul unui raport al spionajului israelian i ale c rui cercet ri au fost publicate n Wall Street Journal, Christian Science Monitor i n edi ia britanica Financial Times, scria: Cu 24 de ore nainte de decolarea avionului, Mossad-ul anun BKA-ul german c s-ar putea produce un atentat cu bomb asupra cursei 103. BKA inform

la rndul s u echipa CIA-COREA care activa la Frankfurt i care spuse c se va ocupa de tot". Avocatul Pan Am, Gregory Buhler, a citat n instan FBI, CIA, FAA, DEA, NSC i NSA pentru a declara ce tiau, nsNSA afirmcguvernul a anulat cita iile pe probleme de securitate na ional ". Nici produc torii emisiunii Frontline, nici Yuval Aviv sau Joel Bainerman nu au putut da r spunsuri la ntreb rile alarmante. Dac activit ile COREA erau acoperite, sau ct de sus mergeau ele n interiorul CIA? Cine le autorizase? Oare acea persoan sau persoane ordonaser nl turarea dovezilor stnjenitoare din valiza lui McKee? De ce agen ia germande poli ie BKA a informat unitatea COREA? Sau fusese numai o simpl coinciden ? Sau fusese justificat de o decizie potrivit c reia activit ile COREA deveniser inacceptabil de periculoase pentru alte persoane din CIA? i pn la urm , care erau ra iunile de securitate na ional " care au f cut ca avocatul de la Pan Am sprimeascun refuz categoric din partea celor cita i? De-a lungul anilor, aceste ntreb ri au mai fost puse n cercul nchis al diferitelor agen ii de spionaj, nsr spunsurile au fost p zite cu grij ca de altfel i adev rul despre ntregul mister. De ce a trimis Mossad-ul un katsa cu sediul la Londra n nord la Lockerbie la numai cteva ore dup explozia avionului Pan Am 103? Pn n momentul de fa , serviciul a i n ut secrete toate informa iile cu privire la distrugerea aeronavei. Exist surse care nu vor s fie numite deoarece se tem pentru vie ile lor, care afirm c Mossad-ul p streaz informa iile ca pe un as n mnec , n cazul n care Washington-ul ar fi nceput s fac presiuni asupra serviciului s - i nceteze activit ile de spionaj n Statele Unite. Mai mult, s-a mai petrecut un incident care putea sse dovedeascla fel de stnjenitor pentru comunitatea serviciilor secrete americane. E vorba despre moartea lui Amiram Nir, b rbatul c ruia i pl ceau filme din seria James Bond i care l nlocui pe David Kimche ca omul de recunoa tere al Israelului n Irangate. Amiram Nir era perfect pentru postul de consilier pe teme de terorism al primului ministru Shimon Peres. Profitor, iscoditor, lacom, manipulator i dur, Nir avea un farmec de n at", o lipsde st pnire, capacitatea de a ridiculiza, de a face salturi de imagina ie, de a nc lca regulile pentru a ac iona undeva la limita dintre faptele reale i fic iune. Fusese ziarist. Cuno tin ele sale n domeniul spionajului izvorau din munca de reporter la televiziunea israelian i mai apoi din activitatea pe care o prestase pentru cel mai important cotidian din ar , Yediot Aharonot; acesta era proprietatea dinastiei Moses, n care intr i el (prin c s torie). Imperiul editorial era tot ceea ce Robert Maxwell nu reu ise sfacdin al s u: ntruchiparea respectabilit ii i a securit ii financiare; angaja ii erau trata i conform zicalei bani albi pentru zile negre. Prin c s torie, Nir n-a devenit numai so ul uneia dintre cele mai bogate femei din Israel, dar a i beneficiat de acces rapid la e aloanele nalte ale ierarhiei politice. Totu i, toat lumea se mircnd, n 1984, acesta deveni unul dintre cei mai importan i membri ai comunit ii serviciilor secrete israeliene, fiind numit de Peres n func ia delicat de consilier pentru combaterea terorismului. Nir avea 34 de ani i tot ce tia despre munca de spionaj nv ase dintr-un scurt curs IDF. Directorul Mossad, Nahum Admoni, fu primul care reac iona la numirea lui Nir: schimb structura Comitetului efilor de Servicii, astfel nct s -l excludpe Nir de la dezbateri. Netulburat, Nir i petrecu prima

s pt mn de lucru f cnd lectura rapida tot ceea ce-i c dea n mn . Deveni n curnd interesat de opera iunea arme-pentru-lran care nc se mai desf ura. Sim ind c putea astfel ar ta ce poate, Nir l convinse pe Peres ctrebuia spreia rolul la care David Kimche renun ase. Avndu-l ca mentor pe neobositul Ari Ben-Menashe, Nir ajunse slucreze cu Oliver North. n curnd cei doi devenir prieteni i ncepur s fac afaceri, nu ntotdeauna cinstite, n ntreaga lume. Ajunserspun la punct un plan prin care s pun cap t, ntr-un mod str lucitor, n elegerii arme-pentru-ostatici. Urmau s zboare la Teheran i s -i ntlneasc pe liderii iranieni pentru a negocia eliberarea ostaticilor. La bordul avionului israelian erau 97 de rachete TOW i o gr madde piese de schimb pentru rachetele Hawk. Nir c l torea cu un pa aport american fals. North i-l furnizase. North, ntotdeauna dornic s -i converteascpe ceilal i la cre tinism, l convinsese ntr-un fel sau altul pe pre edintele Reagan s scrie cteva cuvinte pe o biblie pe care urma si-o dea cadou ayatollahului Rafsanjani, un musulman convins. Mai adusese cu sine pentru gazde i o pr jiturcu ciocolat i seturi de pistoale Colt. Totul amintea de vremurile n care comercian ii se trguiau cu indienii pentru p mntul din zona Manhattan. Mossad-ul afl de misiune abia cnd avionul intrase deja n spa iul aerian iranian. Reac ia lui Nahum Admoni fu descris ca furie incandescent ". Din fericire, iranienii nu le-au ng duit vizitatorilor s aterizeze i folosir misiunea pentru a nregistra o uria lovitur propagandistic mpotriva Satelor Unite. Reagan era furios. La Tel Aviv, Admoni l njura pe Nir spunndu-i cowboy". Cu toate acestea, Nir reu i sr mnn slujba guvernului nc 10 luni, pncnd ncepu sfie atacat din toate p r ile de membrii serviciilor secrete israeliene care cereau nl turarea sa din func ie, n acele luni, cazurile lui Hindawi, Vanunu i Sowan se aflaserpe biroul lui, nsorice propunere pentru rezolvarea lor era respinscategoric de Mossad. Cum nu mai era binevenit la Washington iar la Tel Aviv era izolat, Amiram Nir i d du demisia n martie 1987 din func ia de consilier al primului ministru. La acea datc s toria i era amenin at , iar cercul s u de prieteni se mic orase considerabil. Singurul care mai inea leg tura cu Nir era Ben-Menashe. La nceputul lui 1988, Nir plec din Israel i se stabili la Londra. Aici se mut cu o canadianc de 25 de ani, brunet , dr gu , care sus inea c este o secretardin Toronto pe care Nir o ntlnise n timpul c l toriilor sale. C iva dintre ofi erii Mossad erau de p rere c tn ra avea leg turi cu CIA, fiind una dintre acele femei folosite n opera iunile capcan . La Londra, Nir ac iona drept reprezentantul european al unei companii mexicane cu sediul n Uruapan, care vindea avocado. Compania de inea o treime din pia a de export de avocado a t rii. ns nu pentru fructe veni Ari Ben-Menashe ntr-o searploioas de noiembrie n 1988 la u a lui Nir. Vroia s tie exact ce avea de gnd s spunn calitate de martor cheie n procesul lui Oliver North, despre rolul s u n scandalul Iran-Contras. Nir i d du de n eles c m rturia sa avea sfie extrem de stnjenitoare nu numai pentru administra ia Reagan dar i pentru Israel. Inten iona s arate ct de u or i fusese s evite toate verific rile de rutindar i restul i sntreprindopera iuni ilegale care implicaser cteva ri, printre care Africa de Sud i Chile. Mai spuse c avea de gnd sscrie o carte care urma s -l fac cel mai mare turn tor din

istoria statului Israel. Ari Ben-Menashe aranja s -l ntlneasc pe Nir dupvizita acestuia la Nucal, n Mexic. Pe 27 noiembrie 1988, Nir i Stanton, folosind nume false, plecar mpreun la Madrid. Nir i spuse Patrick Weber", identitate pe care o folosise i cu ocazia c l toriei e uate n Teheran. Stanton fu trecut pe lista pasagerilor ca Esther Arriya". Motivul pentru care aleseser nume false, din moment ce ambii c l toreau cu propriile pa apoarte israelian i canadian nu s-a aflat niciodat . Ciudat a fost i c au zburat mai nti la Madrid, de i erau destule curse directe pnla Mexico City. ncerca oare Nir s - i impresioneze iubita dovedindu-i ct de u or este sp c le ti mai pe toat lumea aproape tot timpul? Sau devenise speriat dupvizita lui Ari Ben-Menashe? Ca multe alte ntreb ri care aveau s urmeze, i acestea r maserf rr spuns. Ajunser n Mexico City pe 28 noiembrie. La aeroport i a tepta un b rbat care n-a fost niciodat identificat. To i trei plecar spre Uruapan. Acolo Nirnchirieun Cessna T 210 de la micu a firmcharter Aerotaxi din Uruapan. nc o dat Nir se comporta ciudat, nchirie avionul cu numele de Patrick Weber", pl tind cu o carte de credit pe acela i nume, i aranja cu pilotul s -i ducla uzina de prelucr ri din Nucal n dou zile. La hotelul unde se cazarNir se nregistra cu propriul nume. B rbatul care i nso ise din Mexic disp ru la fel de misterios cum ap ruse. La 30 noiembrie Nir i Stanton i f curapari ia pe micul aeroport din Uruapan, dar acum mpreun cu un alt b rbat. Pe lista pasagerilor acesta se nregistra cu numele de Pedro Espinoza Huntado. Nu se tie pentru cine lucra. Nu se aflnici de ce Nir i Stanton i d durde aceast datla mbarcare numele adev rate. Dacpilotul a observat vreo diferen ntre numele pe care Nir l d duse la nchirierea avionului Cessna, totul a trecut f rsfie comentat. Avionul decola f r probleme. La bord se aflau pilotul, copilotul i cei trei pasageri. Dup 200 km, unul dintre motoare se defect i cteva momente mai trziu aeronava se pr bu i iar Nir i pilotul murir . Stanton fu grav r nit iar Huntado pu in mai u or. Pn cnd a sosit la locul accidentului primul salvator, Pedro Cruchet, Huntado disp ruse-un alt personaj pe care nimeni nu avea s -l mai vad . Cum de ajunse Cruchet s fie primul la fa a locului, iat un alt mister. Acesta spuse clucra pentru Nucal nsuzina companiei era la mare dep rtare de acolo. Nu putu s explice de ce fusese att de aproape de locul accidentului. Rugat de politie s prezinte actele, acesta r spunse c - i pierduse buletinul la o corid . Pnla urm s-a dovedit cera de fapt un argentinian care locuia ilegal n Mexic, ns pn s se afle adev rul i acesta disp ru. La locul accidentului, Cruchet i reveni i identifictrupul nensufle it al lui Nir i o nso i pe Stanton la spital. Era cu ea cnd un reporter local sunsafle mai multe detalii. Joel Bainerman, editorul publica iei serviciilor de informa ii israe-liene avea safirme: O tn rspuse cCruchet era i el de fa . Cnd se duse s -1 caute, o alt femeie ap ru la u i-i repeta mereu c prezen a lui Stanton la bordul Cessna nu era dect o coinciden i cea nu avea nici o leg turcu israelianul". Nu spuse despre sine dect cvenise n Mexic din Argentina ca turist". Stanton spori i ea misterul. Aceasta, dupcum avea sscrie ziaristul israelian Ran Edelist n 1997, declara celor care investigau accidentul: n timp ce era r nit i ocat , l v zu la c iva metri pe Amiram Nir care i f cu cu mna i o lini ti cu o voce calm : Totul o s fie bine. Ajutoarele

trebuie s soseasc !" n zilele care urmar , femeia primi de dou ori asigurarea cNir tr ia". Trupul lui Nir fu transportat n Israel pentru nmormntare. Peste o mie de persoane asistar la ceremonie i, n memoria sa, ministrut de externe Yitzhak Rabin vorbi despre misiunea secret a lui Nir c tre destina iile ncnecunoscute pe care el le inuse ascunse n sufletul lui". Fusese oare Amiram Nir omort pentru a nu dezv lui niciodatacele secrete? Oare era chiar trupul lui Nir n co ciug? sau fusese ucis nainte de accident? i dac da, atunci de cine? Cei din Tel Aviv i Washington refuzau n continuare sr spund la astfei de ntreb ri. La dou zile dup incident, Ari Ben-Menashe ie ea dintr-un oficiu postai din centrul ora ului Santiago, Chile. Era nso it de dou dintre g rzile de corp de care sim ea care nevoie s -l protejeze. Dintr-o dat : Fereastra pe lng care treceam se sparse. Apoi ceva s-a izbit de aliajul de metal din care fusese f cut pe comand valiza pe care o duceam. Dndu-ne seama cse trage asupra noastr , cei doi bodyguarzi i cu mine ne-am aruncat la p mnt". Stanton fu urm toarea care sim i c via a i era n pericol. Dup spusele lui Edelist, sursele sale din serviciul de informa ii i declaraserc tn ra devenise o singuratic i i f cuse opera ii estetice pentru a- i schimba nf i area". Mossad-ul b nuia tot mai mult c Nir fusese omort de CIA. Potrivit lui Ari Ben-Menashe, serviciul secret israelian a fost mereu de p rere c totul fusese o opera iune CIA bine executat . Moartea lui Nir i asigura c la procesul lui Oliver North, imaginea lui Bush i a lui Reagan nu avea s fie p tat ". Aceast teorie fu alimentat i de afirma iile unui comandant al Marinei S.U.A. care l nso ise pe Nir la Teheran cu ocazia misiunii vnz torului de fructe de a elibera ostaticii din Beirut. Acesta sus inea c pe 29 iulie 1986, Nir se ntlnise cu George Bush, la acea dat vicepre edinte, la hotelul King David din Ierusalim, pentru a-l informa cu privire la desf urarea vnz rii armelor americane din Israel c tre Iran. Dup cum spunea scriitorul Joel Bainerman, F rca cineva s tie, Nir nregistra ntreaga convorbire, lat dovada care l implica pe Bush n afacerea arme-pentru-ostatici. La ntlnire participaser i McKee i Cannon, care aveau s moar n avionul Pan Am deasupra ora ului Lockerbie". Bainerman avea s descrie o vizit pe care comandantul o f cu la sediul CIA din Langley, unde l ntlni pe Oliver North cu cteva luni nainte de procesul acestuia. Potrivit scriitorului, comandantul ! ntreb pe North ce s-a ntmplat cu Nir. North i spuse c Nir a fost omort pentru c amenin ase s fac public nregistrarea ntlnirii din Ierusalim". Ziari tii care au ncercat s -i punntreb ri lui North pe aceasttem au fost respin i. i consilierii lui Bush au avut de-a lungul anilor o atitudine asem n toare: tot ceea ce fostul pre edinte al Statelor Unite avea de spus cu privire la Irangate fusese deja spus. La sfr itul lui iulie 1991, casa v duvei lui Nir, Judy, fu jefuit . nregistr rile i documentele lui au fost singurele lucruri care disp ruser . Poli ia declarcspargerea a fost f cutde profesioni ti". Judy Nir spuse c era sigur c materialele furate con ineau informa ii care atacau anumite persoane". Refuzsspunmai multe. Nu s-a aflat niciodatcine d duse spargerea. n urm torii patru ani, Shabtai Shavit continu s conducMossad-ul i s factot ce-i st tea n putere snu aparpe prima pagina ziarelor

sau n vizorul f c torilor de mituri, continund n acela i timp s adune informa ii. Departe de ochii publicului, vechea lupt pentru putere n cadrul comunit ii serviciilor secrete israeliene nu- i pierduse deloc avntul. Oamenii politici care nc mai f ceau parte din subcomitetul de supraveghere al informa iilor i aminteau cum Shavit se dovedise mai bun ca ei dup R zboiul din Golf. n Israel oamenii nu uitau prea u or, iar campania mpotriva lui Shavit continua: orizontul lui era prea ngust; linia direct cu CIA era rareori folosit ; mputernicea pe cine nu trebuia; era prea distant i fa de ofi erii activi i fa de cei care lucrau la arhive, n rndul c rora moralul era n sc dere. Shabtai Shavit ignora semnele ngrijor toare. Brusc, ntr-o pl cut diminea de prim var n 1996, fu chemat n biroul primului ministru Benyamin Netanyahu, care l anun cl va nlocui. Shavit nu protest ; l cuno tea destul de bine pe Netanyahu ca s tie c ar fi fost n zadar, ntrebnumai un singur lucru: Cine avea s -i succead ? Netanyahu r spunse: Danny Yatom. Pentru Mossad venise ora prusac ". CAPITOLUL 17 Bunglegate n diminea a zilei de 16 ianuarie, o ma inguvernamentalplec din fa a unei case albe dintr-un cartier reziden ial, aproape de gardul electrificat care separa Israelul de Iordania. Ca una dintre ironiile istoriei frecvente n Israel, casa era construit pe locul unde spionii lui Ghedeon, marele r zboinic israelian, i preg teau misiunile de spionaj pentru a face posibil nfrngerea for elor superioare care erau n num r covr itor. Danny Yatom plec pentru a finaliza opera iunea care-i putea salva cariera. ncepnd cu e ecul din iulie 1997 de la Amman, cnd o echip kidon nu a reu it s -l asasineze pe liderul Hamas Khalid Meshal, cele apte luni care urmarau fost, dupcum Yatom le spuse prietenilor s i, ca ultimele clipe n a teptarea ghilotinei". C l ul care a tepta s -l execute era chiar primul ministru Benyamin Netanyahu. Prietenia cndva strnsdintre cei doi se stricntr-att nct nici o zi nu trecea f rca directorul Mossad snu audn biroul primului ministru acela i zvon: era numai o chestiune de timp pn cnd s fie concediat. Al ii n locul lui i-ar fi dat demisia. Dar nu i Yatom. Mndru i autoritar era gata s - i apere drepturile. Condusese attea opera iuni de succes de care nimeni din exterior nu auzise. Numai cnd ai parte de o nereu itse aude de tine", le spuse pe un ton amar prietenilor s i. Ace tia, mpreuncu familia sa, sesizasertensiunea care l macin : nop ile nedormite; atacurile bru te i nea teptate de furie care treceau la fel de repede, ritmul agitat de lucru: pauzele lungi de vorbire; toate semnele exterioare ale unui om care era extrem de stresat. De doi ani de cnd se afla n func ie, nc se confrunta cu presiuni pe care nici un alt director Mossad nu le avusese de nfruntat. Ca urmare, propriii subalterni erau din ce n ce mai demoraliza i, iar el nu mai putea conta pe loialitatea acestora. Ziari tii i d deau trcoale, sim ind c era nfrnt, ns se ineau departe, a teptnd momentul n care singurul om n care Yatom avusese ncredere, dar nu mai avea, va pune mna pe bard . Pn n momentul de fa Benyamin Netanyahu p strase o distan glacial .

ns n aceastdiminea rece de februarie, Yatom tia cnu mai are timp. lat de ce avea nevoie s -i reu easc opera iunea pe care timp de cteva s pt mni o tot pusese la punct. Avea s -i dovedeasc primului ministru c spionul expert nu- i pierduse ndemnarea, ns nimic din toate acestea nu se citea pe fa a lui Yatom; n ciuda tuturor celor ntmplate, nu i exterioriza sentimentele. A ezat pe bancheta din spate a unui Peugeot, Yatom ar ta de-a dreptul intimidantn geaca neagrde piele, c ma a deschis la gt i pantalonii gri. A a se mbr ca de obicei la serviciu; nu-l pasionase niciodat moda. nceputul de chelie, ochelarii cu rame metalice i buzele sub iri se potriveau de minune cu porecla sa Prusacul. Era con tient cncmai inspira team . Lng el, pe banchet erau ziarele de diminea : pentru prima datnu era nici un articol care sfacspecula ii pe tema viitorului s u. Peugeot-ul se ndrepta spre dealurile din apropierea Tel Avivului, cu soarele reflectndu-se n caroseria lucioas ; diminea a i seara, oferul lustruia ma ina oglind . Vehicolul avea geamuri anti-glon , banchete blindate i podeaua anti-min . Numai ma ina oficial a primului ministru mai avea astfel de dot ri. Benyamin Netanyahu l puse pe Yatom n func ia de director Mossad la numai cteva minute dup demiterea lui Shabtai Shavit. n primele s pt mni de la numirea sa, Yatom i petrecea cel pu in o sear pe s pt mn n compania primului ministru. St teau la o bere i mncau alune n timp ce puneau lumea la cale i- i aduceau aminte de vremea cnd Yatom l comandase pe Bibi" ntr-o unitate comando IDF. Dup aceea Netanyahu ajunsese ambasadorul Israelului la Na iunile Unite, iar mai apoi, n timpul R zboiului din Golf, un expert cu stil aparte n probleme de terorism interna ional, care chiar relata de la fa a locului cu o mascde gaze pe fa , n caz co rachetScud ar fi c zut prin apropiere, n ce-l prive te pe Yatom, acesta spuse ct de mult aprecia rolul de intrus c ruia i se ncredin ase cel mai important post din comunitatea serviciilor secrete israeliene: soldat de carierpnn m duva oaselor, el servise ca ata at militar al primului ministru Yitzhak Rabin. Yatom i Netanyahu p reau de nedesp r it pn cnd s-au produs dou incidente jenante care au deschis ntre ei o pr pastie de netrecut. Una dintre ele a fost ac iunea e uat de la Amman. Opera iunea fusese ordonat de Netanyahu. Cnd atacul a dat gre , iar Mossad-ul intr n colimatorul presei interna ionale, primul ministru l nvinui pe Yatom de dezastru. Acesta i asum criticile f ra se eschiva. La foarte scurt dup aceea, avu loc un incident i mai jenant, n octombrie 1997, se descoperi c un ofi er superior Mossad, Yehuda Cil, inventase n ultimii 20 de ani rapoarte secrete a!e unui agent" inexistent din Damasc. Cil scosese sume substan iale de bani din fondul de economii al Mossad-ului pentru a-l pl ti pe individ, ns b g banii direct n buzunar. Escrocheria ie i la iveal abia cnd un analist Mossad care studia cele mai recente rapoarte ale agentului" conform c rora Siria avea de gnd s atace Israelul, deveni suspicios. Cil fu adus n fa a lui Yatom, unde m rturisi totul. Netanyahu s ri imediat, ntr-o scurt ntrevedere cu primul ministru n biroul acestuia, Yatom fu chestionat ntr-un mod brutal asupra fel u l u i n care conducea Mossad-ul. Netanyahu ocoli am nuntul spunnd c frauda lui Cil fusese comis sub privirile a patru directori. Yatom ar fi trebuit s tie, ipase Netanyahu. Era o alt gaf . Personalul din biroul primului ministru mai asistase la o astfel de ceart . Am nuntele picante

au fost aflate de ziari ti, lucru care-l f cu pe Yatom s se simt i mai prost. Ct de diferit fusese totul n ziua n care fusese numit n func ie i numele s u ap ruse n toate ziarele lumii. Reporterii l numiser om de ncredere i se speculase chiar car putea deveni un spion de talia celor de alt dat Amit, Hofi i Admoni i sreaprindastfel focul pe care Shabtai Shavitl stinsese inten ionat. Dovada nu avea s ntrzie, n ciuda acordului de la Oslo prin care OEP trebuia s primeasco patrie F ia Gaza i Cisiordania Yatom m ri num rul agen ilor arabi care-l spionau pe Yasser Arafat. Ordon programatorilor Mossad spunla punct o nou tehnicprin care sintre n computerele OEP, i screeze microbi" electronici, care la nevoie, sle distrugsistemul de comunica ie. Ceru oamenilor de ' tiin din domeniile cercet rii i dezvolt rii s se concentreze pe arme 'electronice care ar fi putut transmite informa ii false n sistemele de Comunicare ale du manului. Vroia ca Mossad-ul sfacparte din icurajoasa lume noun care armele viitorului erau tastaturile calcula-jtoarelor, prin care du manul era mpiedicat s - i mobilizeze for ele :armate. Yatom se ntoarse n locul de mult preferat de Mossad, Africa: n mai 1997, serviciul furnizase informa ii importante care ajutaserfor ele rebele s -l nl ture de la putere pe pre edintele Mobotu al Zairului, care st pnise atta vreme centrul Africii. Mossad-ul strnse de asemenea leg turile cu serviciul secret al lui Nelson Mandela, ajutndu-l slocalizeze anumi i extremi ti albi, cu care israelienii lucraser cndva. Yatom suplimenta de asemenea bugetul i puterea, capacit ile unit ii speciale Mossad, Al, care furaserultimele cercet ri tiin ifice ale americanilor. La 51 de ani Danny Yatom era de neoprit; neobosit i nendur tor, avea ceva din avntul unui b t u de strad . Aceste tr s turi s-au reg sit n activitatea pe care a avut-o la descoperirea n ianuarie 1997 de c tre CIA a lui Mega agentul Mossad de nivel nalt din cadrul administra iei Clinton. Yatom spuse Comitetului efilor de Servicii care trebuiau s preg teasc un r spuns oficial n cazul n care opera iunea e ua, cnu trebuie dect sse asigure cputernicul lobby evreiesc din Statele Unite stopa cereri le organiza i i lor arabe ca FBI-ul s -l trateze pe Mega la fel de dur ca pe oricare alt spion str in. Nici unui din invita ii evrei care luar cina la Casa Alb staruri de la Hollywood, avoca i, redactori de ziare nu pierdu vreo ocazie s -l avertizeze pe pre edinte de urm rile negative ale unei vn tori de capete prost concepute mai ales dac un om din subordinea sa ar fi fost arestat, ntr-un mandat deja mnjit de un scandal, aceasta l-ar fi distrus definitiv pe Clinton. Sase luni mai trziu, pe 4 iulie 1997, de ziua Independen ei Statelor Unite, Yatom afl c FBI-ul renun ase s -l mai caute pe Mega. Apoi, dou luni mai trziu avu loc e ecul de pe str zile Amman-ului, urmat imediat de scandalul agentului-care-n-a-fost-niciodat . Danny Yatom ncepuse spunla punct o opera iune care avea s -i restabileasc autoritatea. Acum, n acea diminea de ianuarie 1998, plec s mai arunce o ultimprivire pe am nun ite. Planificarea opera iunii ncepuse cu o lun mai devreme, cnd un informator arab din sudul Libanului se ntlni cu supraveghetorul s u i-i spuse c Abdullah Zein se duce la Beirut ca s -i ntlneasc pe liderii Hezbollah din ora . Zein plec apoi spre sud ca s - i viziteze p rin ii n or elul Rumn. Ocazia fusese motiv de s rb toare: Zein nu- i mai v zuse p rin ii de un an de zile. Le ar t rudelor poze cu tn ra sa so ie italianc i cu apartamentul lor din Europa.

Supraveghetorul a avut grijs nu-l g seascpe informator; obiceiul arab e sfurnizezi informa iile cu lux de am nunte: cum Zein pleca doua zi de acas nc rcat cu delicatese ar be ti i daruri pentru so ie, cum membrii Hezbollah l nso ir pn la aeroportul Beirut de unde zbur napoi n Elve ia. Asta era destina ia final a lui Zein? ntreb n cele din urm supraveghetorul. Da, Berna, n Elve ia. i aici locuia Zein? Informatorul a a credea, ns nu putu fi sigur. Totu i, era o veste despre Zein de cnd acesta p r sise Libanul ca s organizeze activit i de strngeri de fonduri pentru Hezbollah printre musulmanii ii i din Europa. Banii acestora i ei proveni i din Iran, intermedia i de ambasada din Bonn, finan au r zboiul Hezbollah contra Israelului. Cu un an n urm , primiserinforma ii cum cZein ar fi operat la Paris, Madrid i Berlin, ns de fiecare dat cnd Yatom trimitea pe cineva sverifice, nu g sir nici o urma b rbatului de 30 de ani, slab, c ruia i pl ceau costumele italiene ti elegante i pantofii de comand . Yatom transferla Berna un katsa de la Bruxelles unde Mossad-ul i transferase de curnd de la Paris centrul de comandpentru agen ii care activau n Europa. Katsa i petrecu douzile la Berna c utndu-l pe Zein. Hot r deci s - i extind c ut rile. Merse n sud spre Liebefeld, un frumos orade naveti ti. Ultima datcnd agentul trecuse pe aici fusese n urm cu 5 ani, la plecarea din Elve ia, dupce f cuse parte dintr-o echipcare distrusese ni te recipiente de metal la o companie de bioinginerie de lng Ziirich; recipientele, comandate de Iran, erau destinate producerii de bacterii. Echipa distrusese recipientele cu ajutorul unor explozibili. Firma anul toate contractele cu Iranul. La Liebefeld, katsa dovedi c pentru a aduna informa ii trebuie s umbli mult pe drumuri. Agentul se plimba pe str zi, uitndu-se dup oricine ar fi putut fi din Orientul Mijlociu. C utn cartea de telefon dup numele de Zein. Sunla agen iile imobiliare safle dacarabul nchinase sau vnduse vreo proprietate. D du telefon la spitalele i clinicile din zon s vad dac aveau vreun pacient cu acest nume. De fiecare dat se d duse drept rud . Cum nctot nu descoperise nimic, agentul se hot r smai parcurg o dat ora ul, de aceastdatcu ma ina. Conducea de ceva timp pe str zi cnd z ri un b rbat cu piele m slinie, nfofolit snu-l p trundfrigul nop ii, care conducea un Volvo n direc ie opus . De i l v zu numai o clip , katsa era convins c oferul era Zein. Pn cnd g si o intersec ie ca s ntoarc ma ina, Volvo-ul disp ruse. Seara urm toare, agentul era n acela i loc, ns de data aceasta pus pe urm riri. Nu trecu mult i ma ina ap ru. Israelianul ncepu s -l urm reasc . Dup2 km, Volvo-ul parcn fa a unui bloc de apartamente iar oferul se d du jos i intr n cl dire, la num rul 27 Wabersackerstrasse. Agentul era sigur cb rbatul era Abdullah Zein. Israelianul intr n bloc dup Zein. n spatele u ii de sticl turnat era un mic hol cu cutii de scrisori. Una dintre acestea l identific pe proprietarul unui apartament de la etajul 3 ca Zein". n hol se g sea o u care d dea la subsol. Agentul o deschise i cobor. Pe perete era o cutie de racord pentru toate telefoanele din cl dire. Cteva momente mai trziu se ntoarse la ma ina sa nchiriat . A doua zi nchirie o ascunz toare la 1 km de Wabersackerstrasse. Spusese agen iei ca tepta ni te prieteni s vinn vacan la schi. Danny Yatom f cea n continuare planuri. Trimise la Liebefeld un specialist n comunica ii care sexamineze cutia de racord. Specialistul se ntoarse la Tel Aviv cu un set de fotografii ale interiorului cutiei. Pozele au fost analizate la departamentul de cercetare i dezvoltare, unde se f cur

i unele modific ri la dispozitivele deja preg tite. Unul dintre ele era un gndac" capabil smonitorizeze toate telefoanele date i primite de Zein. Gndacul" avea s fie conectat la un robot care putea s nregistreze cteva ore de convorbiri telefonice. Banda acestuia putea fi tears electronic, printr-un semnal dinainte stabilit, transmis din ascunz toare. Aici nregistr rile urmau sfie transcrise i trimise prin fax la Tel Aviv. Pn n prima s pt mna lui februarie 1998, toate aspectele tehnice ale planului erau puse la punct. Yatom trecu la cea mai importantparte a opera iunii: alegerea echipei care avea s ac ioneze. Opera iunea avea dou p r i, n prima trebuiau s adune suficiente dovezi care sarate c Zein continua s fie un personaj cheie al activit ilor Hezbollah. n cea de-a doua trebuia s -l omoare. Pn la mijlocul lui februarie 1998, totul era gata. n acea zi de luni, 16 februarie, pu in dup6:30 A.M., Peugeot-ul lui Yatom intr n parcarea subteran a sediului Mossad din Tel Aviv, iar acesta luliftul pnla etajul 4 unde intrntr-o salde conferin e. Acolo l a teptau doi b rba i i dou femei. Ace tia erau a eza i la mas pe perechi, n Elve ia urmnd streacdrept cupluri. Aveau n jur de 30 de ani, erau bronza i i ar tau nemaipomenit. Ultimele douzile le petrecur n mun ii din nordul Israelului unde i exersasertalentele de schiori. Cu o sear nainte, ace tia aflar detaliile misiunii i i aleser identit i false. B rba ii aveau streacdrept agen i la burscare veniser n vacan cu prietenele i care nu puteau totu i s se in departe de munc : asta avea s explice de ce unul dintre ei venise cu laptop-ul. Computerul trebuia sfacleg tura ntre robotul care urma sfie instalat la subsolul blocului i ascunz toare. O pereche avea s supravegheze non-stop robotul o dat ce acesta era pornit. Ceilal i doi erau membri ai unit ii kidon. Treaba lor era s g seasc cel mai eficient mod de a-l lichida pe Zein. Aveau sintre nenarma i n ar ; armele urmau sle fie furnizate ulterior de la sediul din Bruxelles. Pe masa de conferin e erau dispozitivul de ascultare i robotul. Yatom le examina i spusese cerau pe departe cele mai sofisticate instrumente pe care le v zuse vreodat . Expunerea fu scurt . Apoi i ntrebpe fiecare ce nume i aleseser din lista dat . B rba ii optaser pentru Solly Goldberg" i Matti Finklestein"; femeile erau Leah Cohen" i Rachel Jacobson". Pentru cplecau direct din Tel Aviv cu o curs El Al, aveau s foloseascpa apoarte israeliene. Aveau s - i asume numele false abia n Elve ia unde urmau sle fie furnizate pa apoartele false. A a cum avea s spun mai trziu o surs din cadrul serviciului secret israelian, cei patru i meritau rangul, ns adev rul era c dup e ecul din Iordania, numai c iva agen i erau disponibili pentru asemenea misiuni. Echipa de la Amman era tot ceea ce Mossad-ul putuse selecta mai bun, iar membrii s i reu iser s treac drept canadieni; to i aveau experien la nivel interna ional. Cei patru ale i pentru misiunea elve ian mai activasernumai la Cairo acum o intMossad relativ sigur i nici unul nu avea de unde s tie cum era s lucrezi sub acoperire n Elve ia. Probabil din aceast cauz , potrivit Sunday Times din Londra, Yatom i ncheie expunerea reamintindu-le c elve ienii care locuiau n partea [germana cantoanelor, unde era situat Liebefeld, obi nuiau ssune 'la poli ie dacvedeau ceva dubios". : A a cum se obi nuie te cnd o echippleac n misiune, Yatom le strnse minile i le ur noroc. Grupul i ridic biletele de avion i i petrecu urm toarele 24 de ore ntr-o ascunz toare Mossad din ora .

Mar ea urm toare, pe 20 februarie, ace tia se mbarcar pentru zborul El Al 347, ajungnd cumin i pe aeroportul Ben-Gurion, dupcum ceruse compania aerian , cu dou ore nainte de decolare. Se al turar celorlal i pasageri, majoritatea elve ieni sau israelieni, care treceau prin controalele de securitate. La ora 9:00 A.M., cele doucupluri st teau pe scaunele de la clasa l, bnd ampanie i f cndu- i planuri de vacan . Schiurile le aveau n cala avionului. Pe aeroportul Kloten din Zurich i a tepta un katsa de la sec iunea din Bruxelles, cu un microbuz. Acesta i asumase rolul de ghid i adoptase numele de Ephrahim Rubenstein". Pn dup -amiaz erau instala i n ascunz toarea din Liebefeld. Cele doufemei preg tircina i apoi se a ezar cu to ii la televizor. Seara, doi sayanimi le aduser dou ma ini nchiriate din Zurich. Ace tia plecar napoi cu microbuzul o datce- i terminar treaba. Duminic 20 februarie, pe la ora 1:00 A.M., echipa p r si ascunz toarea, fiecare pereche n cte o ma in . Rubenstein era n prima ma in , conducnd spre Wabersackerstrasse. O dat ajun i, parcar ma inile n fa a imobilului. Solly Goldberg, Rachel jacobson i Ephrahim Rubenstein merserrepede spre u a de sticla cl dirii. Rubenstein ducea un sul de plastic, Goldberg, laptop-ul, iar jacobson o saco cu dispozitivele de ascultat, ntre timp, Leah Cohen i Matti Finklestein i intraserplin de entuziasm n rolul de agen i de filaj, giugiulindu-se. Vis--vis, o b trncare suferea de insomnie poli ia elve ianavea so numeascmai trziu Doamna X" nu avea nici de data asta somn. ncepu deci sse uite pe geam. Un b rbat Rubenstein 1 lipea o folie de plastic pe u a de sticl pentru ca nimeni s nu vad ce se ntmpl n untru. Dincolo de folie, putea totu i sdistingalte dousiluete. Afar , ntr-o ma in sta ionat era alt cuplu din umbr . A a cum i avertizase Danny Yatom, ceea ce v zuse ea, i se p ru n neregul . Femeia sun la poli ie. Pu in dup ora 20:00 A.M., un echipaj cu un BMW ajunse la fa a locului, unde-i g si pe Cohen i pe Finklestein mbr isndu-se. Li se ceru s r mnn ma in , ntre timp sosir i nt ririle poli iei iar trio-ul din scara blocului fu rugat s explice ce caut acolo. Goldberg i jacobson spuser cse duceau n vizit la ni te prieteni i c ncurcasercl dirile iar Rubenstein sus inea cd dea jos plasticul, nicidecum c -l punea. n momentul acela totul deveni caraghios. Goldberg i Jacobson cerurvoie smearg la ma insverifice adresa prietenilor. Nu-i nso i nici un poli ist, n acela i moment Rubenstein c zu la p mnt, pref cndu-se care un atac de cord. To i poli i ti se adunars -l ajute i chemaro ambulan . Nimeni nu mpiedic cele douma ini care plecar n vitezdin Wabersackerstrasse pierzndu-se n frigul nop ii. Pu in timp mai trziu se oprir i una dintre perechi trecu n cealaltma in . Dis de diminea , cei patru treceau grani a cu Fran a. ntre timp Rubenstein fu dus la spital. Doctorii spuser cnu suferise nici un atac de cord. Fu re inut de poli ie. La 4:00 A.M., ora Tel Aviv-ului, Yatom fu trezit acas de ofi erul de noapte de la sediul Mossad care-i spuse ce se ntmplase. F r s - i mai cheme oferul, Yatom conduse ma ina pn la birou. Dup fiasco-ul de la Amman, fusese ntocmit un plan pentru astfel de nereu ite. Mai nti Yatom trebuia s -l sune pe ofi erul de serviciu de la Ministerul de Externe. Ofi erul i d du telefon directorului de cabinet al primului ministru, care l inform pe Benyamin Netanyahu. Acesta lu leg tura cu ambasadorul Israelului la comunitatea european din Bruxelles, Efraim Halevy. Diplomatul de origine britanic fusese timp de

30 de ani ofi erul superior al Mossad-ului, ns rcinat cu men inerea rela iilor cu serviciile secrete ale ri lor care aveau leg turi diplomatice cu Israelul. Mai jucase de asemenea un rol important n reluarea rela iilor cu Iordania dupopera iunea e uatde la Amman. Repar chestia asta i-o s fii prietenul meu pe via ", i-ar fi spus Netanyahu lui Halevy. nainte s dea vreun telefon cuiva, ambasadorul consult agenda pe care o avea la el n permanen : Jacob Kellerberger, un ofi er superior din cadrul Ministerului Elve ian de Externe. Halevy se ntrecu pe sine: avusese loc un incident regretabil" n care era implicat Mossad-ul. Ct de regretabil"? l ntreb Kellerberger. Extrem de regretabil", r spunse Halevy. Tonul s u fusese hot rt; p rea de la sine n eles c cei doi c zuserde acord. Sau cel pu in a a crezu Halevy pncnd Kellerberger i d du telefon procurorului federal al Elve iei, Caria del Ponte'. Cu buza de jos pu in ie itn afar i ochelarii cu rame de metal care sem nau cu cei purta i de Danny Yatom, del Ponte era n sistemul juridic al Elve iei un personaj la fel de temut cum fusese cndva Yatom pentru comunitatea serviciilor secrete din Israel, nc de la prima ntrebare, pozi ia ei fu clar : De ce poli ia din Liebefeld nu-i arestase pe to i agen ii Mossad?" Kellerberger nu tia. Urm toarea ntrebare a lui del Ponte deschise un subiect cu care acesta era foarte familiarizat: Era posibil ca agen ii Mossad s fi avut o leg tur cu Teheranul?" De la R zboiul din Golf, Israelul afirmase n repetate rnduri cmai multe companii elve iene furnizau Iranului tehnologie pentru fabricarea de rachete. Putea fi opera iunea legat n vreun fel de cealalt preocupare a Israelului care devenise cunoscut ca Scandalul aurului evreiesc"? B ncile elve iene b gaser n buzunar sume importante de bani, depozitate n propriile conturi nainte de al doilea r zboi mondial de evreii nem i care devenir mai trziu victimele nazi tilor. n weekend-ul din 21-22 februarie, aceasta continucu ntreb rile, n timp ce Halevy f cea tot ce-i st tea n putin s nu se afle de cele ntmplate. Nu luase n considerare atacuri le strnite n Israel la adresa lui Danny Yatom. Pe m sur ce detalii ale incidentului ie eau la iveal n cadrul Mossad-ului, moralul sc dea i mai mult. De data aceasta Yatom nu-l mai putea nvinui pe Netanyahu pentru cele ntmplate la Liebefeld. Acesta nu tiuse nimic despre opera iune. Din cabinetul primului ministru ncepu sr sufle n presa israeliancYatom nu mai avea nici o sc pare. Timp de nc trei zile, Efraim Halevy continu s se trguiasc cu Kellerberger pentru a ine afacerea sub t cere, nsCaria del Ponte nici nu vroia s aud . Pe data de 25 februarie, aceasta convoc o conferin de presn care acuza Mossad-ul: Ceea ce s-a ntmplat este inacceptabil i jenant pentru rile prietene". n cteva ore Danny Yatom i d du demisia. Cariera sa lua sfr it iar reputa ia Mossad-ului era i mai zdren uit , n ultimele sale momente n calitate de director, i surprinse subalternii aduna i la bufetul Mossad. Imaginea rece, prusac , f cea acum loc unui ton emo ionant: i p rea r u ci p r se te n astfel de momente, dar ncercase sle fie un conduc tor ct mai bun posibil. Nu trebuiau s uite niciodat c nimeni nu e mai presus de Mossad. ncheie urndu-i persoanei care avea s -i ia locul mult noroc; avea s aib nevoie. Era singura datcnd Yatom avea s spun aproximativ ceea ce gndea despre un prim ministru care era de p rere c Mossad-ul poate fi controlat de la nivelul biroului s u. Yatom ie i din sala de mese. Numai cnd ie i pe coridor se auzirni te aplauze, care ncetar la fel de brusc cum ncepur .

O s pt mnmai trziu, Efraim Halevy accept spreia conducerea serviciului dup ce Benyamin Netanyahu recunoscu public a a cum nu o mai f cuse nici un premier israelian pn la el cnu pot nega faptul cimaginea Mossad-ului a fost afectatde anumite misiuni e uate". Ca orice om politic des vr it, Netanyahu nu spuse nimic despre rolul pe care-l jucase. Efraim Halevy deveni al noulea director al Mossad-ului, n ziua de mar i, 5 martie 1998. ncalc tradi ia i nu convoc ofi erii superiori pentru a le mp rt i ideile sale despre cum credea c trebuie condus serviciul n urm torii ani. Cnd l numi pe Halevy, Netanyahu mai anun i cpe 3 martie 2000, noul director adjunct al serviciului, Amiram Levine, avea spreia conducerea. Vestea uimi pe mai toat lumea. Nici unui alt di rector general nu i se mai d duse pn atunci o dat limit ; nici un alt adjunct nu mai fusese asigurat c va ajunge n vrf. Ca i Meir Amit, Levine nu avea experien anterioar n domeniu, ns comandase cu demnitate armata israeiian n nordul rii i sudul Libanului. Primul lucru pe care Halevy l avea de f cut era s reduc enorm tensiunea i resentimentele din interiorul Mossad-ului care d unaseratt de mult imaginii serviciului att n Israel ct i peste hotare. Cu ocazia telefoanelor de felicitare primite de la CIA i MI6, noului director i se spuse caceste servicii ar prefera sa tepte i svadcum se ocup de criza din rndurile Mossad-ului nainte de a- i implica pe deplin propriile servicii n rela ii de colaborare lipsite de orice secrete. Un argument l constituia modalitatea n care Halevy trata cu durii din guvernul israelian, mai ales cu primul ministru. Va putea politicosul Halevy, care nu mai avea dect un an pn la ie irea la pensie, i care era cel mai n vrst director, s -l in pe Netanyahu la distan ? i n ciuda incontestabilei sale calit i diplomatice jucase un rol important n negocierile care au dus la tratatul de pace semnat n 1994 cu Iordania st tuse la o parte de prima linie a spionajului vreme de mul i ani. De cnd lucra cu Mossad-ul, serviciul d duse din ce n ce mai multe semne car sc pa de sub control deoarece ofi erii superiori ncercaser s promoveze de capul lor. Majoritatea b rba ilor de vrstmijlocie i p straserposturile. Va fi Halevy n stare s le in piept? Va reu i noul director s se impun astfel nct s le ridice moralul? Participarea la cocktail-urile din Bruxelles nu asigurau nici pe departe preg tirea necesar pentru a-i mpiedica pe agen i srenun e la slujbele lor. Din p cate, Halevy nu avea experien opera ional . Ct timp fusese n slujba Mossad-ului f cuse numai munc de birou. i ct ar fi putut nv a n doi ani? Ori se afla acolo s aprobe ordinele lui Netanyahu, ori, mai degrab , pe cele ale so iei acestuia, Sara. n interiorul comunit ii serviciilor secrete israeliene ncse mai vorbea de rolul pe care aceasta se pare cl-ar fi avut n nl turarea lui Yatom, pe care nu-l avusese niciodat la inim . n ncercarea sa de a nf ptui tot i-a propus, Halevy i va testa propria rezisten fizic i psihicn intrigile comunit ii serviciilor secrete israeliene. Aman i Shin Bet profitaserde tensiunile din Mossad pentru a- i consolida propriile pozi ii la vrf. Cu toate acestea, nimeni n-a sugerat cMossad-ul n-ar trebui s - i continue rolul de ochi secret al Israelului n lume. F r ajutorul acestuia, Israelul ar fi nfrnt un du man pn n secolul urm tor. Iranul, Irakul i Siria aveau to i tehnologii n dezvoltare care trebuiau supravegheate ndeaproape. La nceput, politica Mossad-ului era sfacce trebuia s fac , nsn secret, ntr-una din ntlnirile private cu un colaborator, Halevy i spuse

acestuia ca teaptdin nou vremea n care comunitatea serviciilor secrete israeliene s fie o familie unit , n care Mossad-ul sfie unchiul despre care nimeni nu vorbe te niciodat ". DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE Am avut acces la un nivel suficient de nalt n interiorul comunit ii spionajului israelian pentru a realiza aceastlucrare autorizat . Ca i n cazul celorlaltor c r i ale mele, am ajuns la subiectul Mossad f r un anumit bagaj de informa ii. M-am folosite de informa iile furnizate de membrii s i la fel ca orice alt scriitor atunci cnd este vorba de un serviciu secret: am verificat, am verificat, am verificat. Am nregistrat cam 80 de ore de interviuri, inclusiv interviuri repetate, cu oamenii care aveau leg turi directe sau indirecte cu Mossad-ul. Altele au fost cu persoane pe care Mossad-ul ncercase s le lichideze. Printre ace tia s-au num rat Leila Khaled, cea care a ajuns s fie cunoscut cu ocazia nenum ratelor deturn ri de avioane de c tre OEP n anii '70, i Muhammad Abass, cel care a pus la cale deturnarea navei Achille Lauro, cnd un pasager evreu american paralizat a fost aruncat peste bord. l-am ntlnit n mai 1996 n Gaza City, unde li se permisese sviziteze Israelul n cadrul demersului de apropiere de OEP. Am vorbit i cu Yasser Arafat, i el vizat cndva. Prima dat cnd am scris despre spionaj a fost n 1960, cnd am lucrat cu Chapman Pincher, la acea orcel mai important scriitor britanic n domeniu. Amndoi am fost angaja i de Daily Express la Londra. Unele dintre articolele noastre-n special cele legate de scandalul Burgess-Macleandin serviciile de spionaj britanice-au contribuit la schimbarea percep iei despre cum trebuie abordate astfel de subiecte. Am ncercat s -mi men in aceea i pozi ie cu volume cum au fost Journey to Madness, Pontiff i Chaos under Heaven. Am scris despre r zboaiele de spionaj dintre Iran, Irak, Siria i Afganistan, domenii n care Mossad-ul s-a implicat direct. Am mai scris, de asemenea, pe larg i despre leg turile Mossad-ului cu Vaticanul. Oamenii mei de leg turcu Sfntul Scaun s-au dovedit a fi utili i n alte interviuri de documentare pe care le-am f cut apoi pentru aceast carte. n 1989 am fost n China n timpul revolu iei studen e ti. Acolo am fost nc o dat martorul intrigilor serviciilor secrete i am sesizat amestecul Mossad-ului i ngrijorarea acestuia c exportul de arme din China c tre Iran i Irak putea avea consecin e serioase pentru Israel. Am scris i despre rolul Mossad-ului n R zboiul din Golf. n august 1994 am primit un telefon de la Zvi Spielmann. Spielmann e o figurlegendarn Israel: s-a eviden iat n r zboiul de independen ia nfiin at United Film Studios din Israel. A produs o mul ime de filme, multe dintre ele coproduc ii holly-woodiene. Spielmann vroia s tie dac aveam de gnd s scriu un documentar actual despre Mossad. M-a asigurat cvoi avea mnliber i c singura restric ie o s se aplice la ntreb rile pe care le puneam pentru a ob ine informa ii; cu ct ntrebam mai mult, cu att aflam mai mult. Am aflat c , n afara c r ilor lui Victor Ostrovsky i a publica iilor lui Ari Ben-Menashe, se scrisese prea pu in despre Mossad. i asta spre deosebire de CIA, despre a c rei activitate s-au scris vreo 20 de c r i. Serviciul Secret de Informa ii Britanic avea aproape 50 i cam tot attea atestau i activitatea KGB i a serviciilor germane sau franceze, ns o

verificare a con inutului acestor c r i ar ta c existau nc multe lucruri r mase nescrise despre aceste r zboaie de spionaj pe care serviciile le sponsorizaser . n timpul c l toriilor n Israel, unele n numele Canalului 4 britanic, interviurile au decurs ca oricare altele. Cadrul temporal al relat rilor interlocutorilor mei trebuia s cuprind o perioad ciudat , plasat undeva ntre trecutul apropiat i amintiri aproape uitate. Treptat ns , pe m sur ce ncepeam s ne cunoa tem mai bine, iar relat rile lor se apropiau tot mai mult de prezent, ncepur s fie mai exac i, s - i aminteascmai u or detalii cine, ce, cnd i unde a spus. A devenit clar c i cei care ajutaserla fondarea Mossad-ului aveau amintiri vii legate de o perioadcare a reprezentat istoria tr itde ei i c aceasta nu mai fusese repovestit din perspectiva lor. ns cel mai important a fost cau putut raporta trecutul la prezent. De exemplu, cnd au identificat rolul pe care l-a avut Mossad-ul n ultimele zile ale domniei ahului n Iran, ei l-au explicat ca fiind nceputul prezentului flagel al fundamentalismului islamic. Cnd au dezv luit implicarea Mossad-ului n Africa de Sud, au reu it s o compare cu situa ia actual a rii. Au demonstrat de nenum rate ori c trecutul face parte din prezentul Israelului. Au ar tat c legendele despre Mossad p lesc n fa a faptelor adev rate. Mi-l amintesc pe Rafael Eitan spunnd c : Aproape tot ce-a fost publicat despre capturarea lui Eichmann sunt numai scorneli. tiu asta pentru ceu sunt cel care l-a capturat". n multe privin e, Eitan i colegii s i au transformat miturile ntr-o realitate captivant . i mi-au cerut i mie sfac la fel. Ascultndu-l pe Eitan aveam impresia c reu itele lui erau la fel de inepuizabile ca i energia sa. Luptase ntr-un mare r zboi al informa iilor. Un om de o perspicacitate f r limite; tot ce- i dorea era str iascatt ct sapuce ziua n care n Israel va fi ntr-adev r pace. Am n eles repede c interlocutorii mei se mp r eau n dou tabere. Erau cei care ineau cu Isser Harel i cei care ineau cu Meir Amit, iar dispre ul pe care-l nutreau unii fa de ceilal i r m sese neschimbat de-a lungul anilor. Mi-am dat seama cnici una din cele doup r i nu va ceda niciodat . Asta a dus la o problem n plus: scnt resc ce accent s pun pe informa ia ob inutde la ei. Cei pe care-i intervievam erau totodatntr-o curscontra-cronometru. Oamenii ca Meir Amit se aflacum n amurgul vie ii. Spre lauda lui, a fost dispus ssuporte interviuri lungi i ntreb ri care se repetau. Pe ultimul l d duse la pu in timp dupntoarcerea sa din Vietnam, unde fusese safle n primul rnd n ce fel Vietcongul ntrecuse de multe ori n r zboiul din Vietnam, serviciile secrete americane. Unul dintre cele mai fascinante interviuri a fost cel cu Uri Saguy. St tea n biroul lui Zvi Spielmann i vorbea deschis despre unele probleme legate de implicarea Mossad-ului atunci cnd fusese conduc torul suprem al tuturor serviciilor secrete. Lui David Kimche nu-i pl cea s fie luat prin surprindere, a a c cerea svaddinainte toate ntreb rile. Cu toate acestea a dezv luit detalii importante despre viziunea sa asupra oamenilor i a evenimentelor. Cel mai bine mi-l aduc aminte cnd i hr nea cinele, timp n care distrugea n mod elegant credibilitatea celor care nu se ridicau la standardele sale. Yaakov Cohen i-a deschis casa, sufletul i mintea pentru mine. Ne-am petrecut multe ore la kibbutz-ul unde locuie te acum, n timp ce i amintea ce spusese i ce sim ise atunci. De exemplu, numai el i poate

aminti remu c rile i frica prin care trecuse dup ce omorse pentru prima datun om. Reac ia sa fusese total diferit de cea a lui Rafi Eitan. Yoel Ben Porat avea mentalitatea unui avocat al avocatului, tratnd numai faptele i mai pu in conjunctura lor. A reu it de multe ori sumple golurile l sate de istorie. Reuven Merhav mi-a dat o serie de informa ii importante despre rolul Mossad-ului n politica israelian . Trebuie smen ionez n mod deosebit pe doi dintre ziari tii israelieni cu care am avut ocazia s vorbesc. Alex Doron a vorbit sincer despre serviciile secrete israeliene. Ajutorul lui a fost de mare pre . Pe de alt parte, Ran Edelist, care lucrase ca cercet tor pentru Canalul 4 la filmul de televiziune pe care urma s -l realizeze despre Mossad, se plimba adesea de colo pn colo printr-unul din birourile din complexul studiourilor lui Zvi Spielmann, insistnd c nu ar fi corect" sdea detalii complete n multe dintre cazuri. Cteodat p rea mai preocupat de ce nu trebuia s fie n program dect de ceea ce trebuia. La cteva dintre interviurile la care a participat, i-a ntrerupt pe cei intervieva i pentru a-i preveni sfie aten i". Din fericire, foarte pu ini i-au urmat sfatul. Independent de Ran Edelist, m-am ntlnit cu al i spioni activi care au n eles c nu vor fi cita i ca atare. M-au invitat la ei acas ; le-am cunoscut familiile i am ajuns s tiu cte ceva despre via a lor particular ; asta dovedea cspionii nu tr iesc ntr-o alt lume. mi amintesc de un interviu cu un katsa care relata despre cum ucisese. Dintr-o dat i roti privirea prin livingul confortabil care d dea spre o zon cu un peisaj biblic, suspin adnc i spuse, Lumea asta nu e cea adev rat ". Nu am uitat acele cuvinte. Cred c ce a vrut s spun este c , n compara ie cu ce f cea nainte, undeva printre ritmurile obi nuite i aparen ele vie ii, o anume ntunecime i amenin are nu-l p r siser niciodat . Am reg sit acela i sentiment la mul i dintre interlocutorii mei. Era o amintire ca o trezire la realitate, aceea c lumea spionajului este, a a cum ntrez rise Sfntul Petru, Raiul, de cele mai multe ori v zut printr-o sticl , nchisla culoare".

INTERLOCUTORI SPECIALI Meir Amit Haim Cohen Nadia Cohen Yaakov Cohen William Casey William Colby Rafael Eitan Zvi Friedman Isser Harel Emery Kabongo Edward Kimbel David Kimche Otto Kormak Henry McConnachie Ariei Merari Reuven Merhav Danny Nagier Yoel Ben Porat Uri Saguy Simon Wiesenthal ZIARE l GAZETE Daily Express, Londra Daily Mail, Londra Daily Telegraph, Londra New York Times Los Angeles Times Jerusalem Post Sunday Times, Londra

INSTITU II Palmach Archive, Israel The Press Association Library, Londra

Public Record Office, Londra National Archive, Washington State The New York Public Library

The Library, Trinity College, Dublin The Secret Archives, Vatican City The Archive, Gilot, Israel

ANEXE Motto n spionaj, la fel ca fn r zboi, legenda succesului este ea ns i un factor de succes. Menahem Begin Con ine: DIRECTORII GENERALI Al MOSSAD-ULUI STRUCTURA MOSSAD-ULUI RAPORTURILE DINTRE SERVICIILE SECRETE ISRAELIENE DIC IONAR DE TERMENI l INSTITU II GLOSAR DE SIGLE

DIRECTORII GENERALI Al MOSSAD-ULUI 1951-1952 REUVEN SHILOAH 1952-1963 ISSERHAREL 1963-1968 MEIRAMIT 1968-1974 ZVIZAMIR 1974-1982 YITZHAKHOFl 1982-1990 NAHUMADMONI 1990-1996 SHABTA! SHAVIT 1996-1998 DANNYYATOM 1 998-2002 EFRAIMHALEVY STRUCTURA MOSSAD-ULUI Directorul General al MOSSAD-ului se nume te oficial ns rcinat al serviciilor securit ii de stat" (Menume al Sheruth Habitachon). El este ajutat de un coordonator" care conduce direct echipele mor ii" (kidon). Urmeaz n ierarhie doi efi de servicii: unul pentru serviciile tehnico-administrative, cel lalt pentru opera iuni. Serviciile tehnico-administrative sunt: cercetarea, documentele (folosite pentru a da agen ilor identit i noi sau de acoperire), tehnologia (arme i instrumente sofisticate necesare n ac iunile de spionaj, n misiuni speciale sau n execu ii), administra ia i arhivele (istoria MOSSAD-ului). eful opera iunilor conduce direct Academia MOSSAD-ului, opera iile de securitate, pe cele de supraveghere (neviot), comunica iile (yahalomin) i spionajul propriu-zis (Meluckha = mp r ia, fost Tsomet), acesta din urm organizat ca un serviciu extrem de complex, cu birouri i reziden e n Europa i Orientul Mijlociu, dar i cu un departament pentru Israel". efului opera iunilor i se mai subordoneazKaisaraut (fost Tevel), serviciul care administreaz informa iile culese de ofi erii de informa ii afla i la misiunile diplomatice ale Israelului i LAP=Departamentul de lupt

psihologic . Ultima, dar nu cea mai pu in important , sarcina direct a efului opera iunilor este de a p stra permanent leg tura cu SHABACK = Securitatea intern israelian , un fel de FBI, cu TSAHAL = Armata israelian , cu poli ia i cu alte servicii speciale. Dou departamente din serviciile secrete, amndoucu nume poetice, sunt foarte speciale"; primul, numit Pe tele de Aur" (Saifanim) se ocupa doar de OEP iar al doilea = Briza dimine ii" (Tsafirim) se ocupa de comunit ile evreie ti din afara Israelului. Cea mai important misiune a MOSSAD-ului n rela ia cu diferitele comunit i evreie ti din alte ri, const n asistarea acestora la organizarea unor structuri de autoap rare numite Misgerot (gardul). Isser Harel, fostul ef legendar al MOSSAD-ului, a spus ntr-un interviu pentru publica ia Tribune Juife" (26 ianuarie 1993) cum a organizat grupurile de autoap rare evreie ti n toat Europa Am hot rt din capul locului s venim n ajutorul comunit ilor evreie ti din rile n care guvernul nu vroia sau nu putea sfrneze acest val de violen (antisemit n.n.) Am hot rt s reac ion m ferm crend organiza ii evreie ti de autoap rare sau, mai bine zis, de legitim ap rare, iar acest lucru s-a f cut n coordonare cu autorit ile locale. Am luat unilateral aceastini iativ . Am creat la fa a locului infrastructura necesar . Cnd conduc torii comunit ii ezitau, tineretul evreu lua problema n mn crend cluburi sportive sau mi c ri de tineret, n anii '70 nu mai eram la conducerea MOSSAD-ului ci deputat n Knesset. Serge i Beate Klarsfeld m-au invitat la Paris pentru a lua cuvntul cu ocazia unei mari demonstra ii de solidaritate cu Israelul. M-am ntrebat imediat dacm surile de securitate aveau sfie suficiente. Pot sv asigur cn mprejurimi nu exista nici un singur poli ist francez, dar tinerii din comunitatea evreiasc erau omniprezen i i exercitau serviciul de ordine. Nu i-am ntrebat cine i formase, dar tiam c ac ionau n siajul organiza iilor de ap rare pe care le pusesem la punct cu c iva ani nainte". n organigrama MOSSAD-ului remarc m de asemenea o serie de servicii specializate pe ri i regiuni ale lumii prezentnd mare interes pentru Israel: Cartierul General European AL = Serviciul pentru S.U.A., format din cei mai experimenta i ofi eri de informa ii, lucrnd sub cele mai solide acoperiri; este o unitate strict secret . DARDASIM = Departament care se ocup de China, Africa i Orientul ndep rtat. MALAT = Biroul leg turilor cu America de Sud. Un capitol deosebit al activit ii MOSSAD-ului era desf urarea unor opera iuni ilegale pe teritoriul unui stat str in. O asemenea misiune necesitun comando format din cel pu in 15 oameni foarte bine preg ti i. Ac iunea lor are 5 momente diferite, denumite codificat cu litere ale alfabetului neoebraic. Alef" este un grup de 2 uciga i versa i. Grupul beth" are doi paznici" care asigur spatele alefului" i le preg te te retragerea; ei sunt tr g tori de elit i conduc tori auto de marc . n situa ii neprev zute membrii acestor dou grupuri se pot ajuta unii pe al ii. A treia echip , het", se ocup de logistic : cazare, bani, locuin e conspirative, etc; se prezint sub forma unor cupluri conjugale. Echipa aijin" are 6 agen i care-l urm resc pe du man, furnizeaz informa ii detaliate despre programul zilnica! acestuia, identificlocul cel mai potrivit pentru execu ie" i asigur retragerea celorlal i. Al i doi agen i, de leg tur , plasa i sub codul J literei gof", deservesc emi torul disimulat

ntr-o locuin conspirativ ',? transmi nd Statului Major al MOSSAD-ului informa ii i prelund de la acesta noile dispozi ii.

RAPORTURILE DINTRE SERVICIILE SECRETE ISRAELIENE n Israel func ioneazurm toarele servicii i departamente cu misiuni de servicii secrete. AMAN (AGOF MODYIN) = Serviciul de Informa ii al Armatei; este cel mai bun organism de investiga ii din Orientul Mijlociu, cu excelen i profesioni ti ai ob inerii de date. APAM = Serviciul de Informa ii de Securitate; Departamentul de cercetare i documentare, apar innd de Ministerul de Externe i avnd activitatea orientat mai ales spre rile arabe; Departamentul de investiga ii" al Poli iei israeliene, ns rcinat cu aspectele poli iene ti ale afacerilor de contraspionaj; KAISARAUT (fost TEVEL) = Serviciul care administreazinforma iile ob inute de ofi erii de informa ii ai ambasadelor israeliene n str in tate; LAKAM = Biroul de leg turi pentru probleme tiin ifice ale Ministerului Ap r rii; MOSSAD = Institutul pentru opera iuni speciale i culegere de informa ii; SHABACK (fost SHIN BETH) = Serviciul de securitate intern , un FBI israelian; UNIT 504 = Unitate militar ce asigur culegerea de informa ii privind trecerea grani elor; UNIT 8200 = Unitate militar care asigur intercept rile de comunic ri; UNIT 8513 = Serviciul de fotografiere al AMAN. Organiza iile de spionaj civile i militare din Israel au s pt mnal instruiri operative i o reuniune anual numit TSORECH YEDIOT HASUVAT", pe scurt TSIACH, la care se elaboreazobiectivele activit ii de informa ii pentru anul urm tor, stabilite n ordinea importan ei. Documentul final al acestei reuniuni, numit tot TSIACH, devine calendar de activitate pentru fiecare serviciu secret. Comunitatea serviciilor de informa ii este condus de eful MOSSAD-ului a c rui denumire oficial este MENUME al SHERUTH HABITACHON = ns rcinat de stat cu serviciile secrete, care administreaz direct informa iile culese de MOSSAD, SHABACK i LAKAM. El comunic direct cu primul ministru. Informa iile culese de AMAN i de departamentul de cercetare i documentare al Ministerului de Externe sunt administrate prin mini tri de resort, de guvern, care le comunic primului ministru. Cum ns ntre AMAN i MOSSAD exist o leg tur permanent , practic, eful MOSSAD-ului are la dispozi ie toate informa iile culese de cele mai importante agen ii israeliene de spionaj MOSSAD, AMAN i SHABACK.

DIC IONAR DE TERMENI l INSTITU II

ACADEMIA = coala de cadre a MOSSAD-ului. n limba ivrit, MIDRASHA. Al N EFES = n romn nseamn f r gre ". Este caracteristica cerut celor mai importante ac iuni n teren ale MOSSAD-ului. AL = serviciul MOSSAD pentru S.U.A. Este format din cei mai competen i ofi eri de informa ii care lucreazsub cele mai solide acoperiri. Este o unitate secret . AMAN Prescurtarea denumirii Agaf Modyin" care nseamn Serviciul de informa ii al armatei". Este cel mai bun organism de investiga ie din ntregul Orient Mijlociu, cu foarte buni profesioni ti n ob inerea de date, mai pu in n interpretarea acestora. AP AM = Serviciul de informa ii de securitate. ASPIRATOR = Agent care afl toate datele unei inte. A TRIMITE N VACAN = A r ni un du man. BAT LEVENYHA = Agent de sex feminin, imediat inferior unui katsa. BIOLEVERAGE = Folosirea unor informa ii ntinse pentru a constrnge ( antaja) pe cineva. BLIND DATING = Loc sigur ales de un agent pentru ntlnirea cu superiorul s u. BODEL = Curier, om de leg tur . BORCAN CU MIERE = Capcana sexualpreg titde serviciile secrete. BURN = Agent sacrificat deliberat, cu scopul de a-l proteja pe altul mai valoros. CARE DETH = Opera iune care e ueazf r motiv. CONTACT = ncercare de recrutare a unui cet ean str in. CUR ARE CHIMIC= Evitarea supravegherii. CUTIE MUZICAL= Radioemi tor. DARDASIM = Departament al KAISARAUT pentru China, Africa i Orientul ndep rtat. ELINT = Spionajul tehnic, realizat prin mijloace radio, foto, sateli i. EXFILTRARE = Transferare a unui agent dintr-o arostil . FALASH = Agent care activeazn Liban. FALSE FLAGGING = A recruta o persoan care crede c va lucra pentru o alt ar . GNDAC = Dispozitiv electric de ascultare i nregistrare. HUMANT = Strngerea de informa ii prin intermediul agen ilor. INSTITUTUL PENTRU INFORMA II l OPERA IUNI SPECIALE = Denumirea oficial a MOSSAD-ului; n ebraic MOSSAD nseamn institut. KAISARAUT = Fost TEVEL. Este serviciul care administreaz informa ii culese de ofi erii de informa ii ai ambasadelor israeliene de pretutindeni. KATZA = Agent rezident. Elita oamenilor MOSSAD-ului, antrena i timp de 3 ani i supu i unor interogatorii simulate care reproduc toate posibilele violen e la care ar urma s reziste dac ar fi prin i. Sunt recruta i din rndul unor oameni cu deosebite calit i i largi cuno tin e de limbi str ine. Un katza creeazre ele de informatori n ara de reziden i colaboreaz cu echipele speciale ale MOSSAD-ului, care efectueaz opera iuni n ara respectiv , asigurndu-le logistica informa ional i material . KIDON (BAIONETA) = Subsec ia de uciga i" a MOSSAD-ului. Face parte din sec ia KOMEMIUTE. Cuprinde cte 3 echipe a cte 12 oameni, dintre care 2 se antreneazn Israel, n timp ce a 3-a executmisiuni n str in tate. Eufemistic, acestui grup de asasini de profesie li se spune bra ul cel lung al justi iei israeliene". Ei nu tiu nimic despre ceilal i

ofi eri ai MOSSAD-ului i nu- i cunosc nici ntre ei identitatea real . Este o unitate ultrasecret . KOMEMIUTE (fost METSADA) = Departament strict secret. Un mini-MOSSAD deoarece i coordoneaz pe katza i pe ofi erii activi care organizeaz i executopera iuni cu mna armat . LAKAM = Prescurtare de la denumirea Lashkat le-Kishrei Madao", adic Biroul de leg turi pentru probleme tiin ifice" al Ministerului Ap r rii. LAP = Prescurtare de la Lohamah Psichologit" care este departamentul de luptpsihological MOSSAD-ului. LEGENDA = Biografia fictiva unui KATZA. LUMINA ZILEI = Alerta maxim . MABUACH = Informator care nu este evreu. MAHAKET GAMIHKAR = Institutul executiv i de informa ii" al Ministerului de Interne. Coordoneaz activitatea de spionaj economic i diplomatic. MALAT = Biroul MOSSAD-ului pentru America de Sud. MARATS = Ascult tor. Agent specializat n interceptarea i descifrarea conversa iilor nregistrate de SHICKLUT. MELUCKHA (fostTSOMET) = Departamentul de recrutare al MOSSAD-ului. Datorit atotputerniciei sale a c p tat acest nume, Meluckha nsemnnd mp r ia". MENUME = Prescurtare a func iei de Menume al Sheruth Habitachon" care nseamn ns rcinat cu serviciile securit ii de stat". Este vorba de directorul general al MOSSAD-ului, care este i liderul comunit ii serviciilor secrete israeliene. El este numit de primul ministru pentru o perioadteoreticde 5 ani. METSADA = Vezi KOMEMIUTE. MIDRASHA = Vezi ACADEMIA. MISGAROTH n romn gardul". Structuri de autoap rare ale comunit ilor evreie ti din Diaspora. MISGEROT = Fo ti lucr tori ai MOSSAD-ului trimi i n str in tate pentru a ajuta comunit ile evreie ti. MISHLASHIM = Cutie po talsecreta unui agent. MOSSAD = Cel mai important serviciu secret israelian, avnd atribu iile CIA completate cu multe altele; vezi INSTITUTUL. NAKA = Sistemul uniformizat de scriere a rapoartelor de c tre agen ii MOSSAD. NATIV = Agent care activeaz n spa iul post-sovietic. NEVIOT = Serviciul de supraveghere al MOSSAD-ului. LUME MAI BUN = Uciderea unui agent du man. PAHA = Departamentul pentru activit i antiteroriste; denumire completPaylut Hablanit Oyeret". PALAVRAGIU = Aparat de bruiere a undelor radio. PHOTINF = Fotografii n scop de spionaj. POLIZOR = nc pere folositla interogatoriul suspec ilor. Loc unde se fac edin e secrete de analiz . RECUL = Informa ii false servite" n mass media str in = intoxicare. REG-SIG = Semnal pentru KATZA pentru a se ntlni cu agentul s u ntr-un loc public. RESET = Centrala de informa ii i securitate". Se ocup de culegerea i expertizarea informa iilor politice i economice. Are n subordine servicii de diversiune care ac ioneazn ri arabe. SAYARET MATKAL = For ele speciale israeliene. Unitate strict secret (orice referire n pres este interzis de cenzura militar ), organizat pe

structura militarcare este nsn afara controlului armatei. Ea ine direct de eful MOSSAD-ului. La originile ei se afl UNITATEA 101 nfiin at n 1953 de maiorul de atunci, premierul de azi, Ariei Sharon. Acesta recrutase 40 de speciali ti n lupta de gheril , transformndu-i ntr-o armat secret care atac bazele palestiniene din zona de frontier . SAYARET-ul a nceput cu 200 de oameni c rora li se puteau ad uga i al ii speciali ti din serviciile secrete, din armat i din rndul rezervi tilor , prin mobilizare. Programul de antrenament al acestei unit i este foarte dur, incluznd etape de preg tire i antrenament n teritorii ostile, tehnica para ut rii sau a notului subacvatic. Accentul se pune pe ini iativ i rezisten , cuvintele de ordine fiind secret i rapiditate". Dintre cele mai cunoscute misiuni amintim: 1)1968: raid adnc n teritoriul egiptean, heliopurtat, soldat cu aruncarea n aer a ctorva poduri i a unei centrale electrice, toate de pe Nil. 2) 1968: raid de represalii asupra aeroportului din Beirut soldat cu distrugerea a 9 avioane ale companiei libaneze MEA. 3) 1976: cea mai spectaculoasac iune, n urma c reia for ele speciale din lume au ntrecut n apreciere multe unit i similare str ine, egalnd SAS-ul britanic, eliberarea ostaticilor de pe aeroportul ugandez Entebbe. 4) 1988: raid dinspre mare asupra Cartierului General al OEP din Tunis, n cursul c ruia a fost ucis, n vila sa, sub o ploaie de gloan e, faimosul lider palestinian Khalil al Wazir, fostul comandant al armatei OEP i liderul Intifadei. Excep ional organizator, el purta numele de r zboi Abu Jihad", adic tat l r zboiului sfnt", avnd sub comand toate opera iunile de gheril din Palestina ocupat ". SAIFANIM = n romn Pe tele de aur"; este departamentul pentru OEP al MOSSAD-ului. SANFEREN = Tehnica deschiderii i nchiderii scrisorilor sigilate. SAYANIM = Voluntar evreu care se pune n slujba unui KATZA. El prime te bani numai pentru serviciile prestate. n 1998 erau n num r de 8.000 n S.U.A., 4.000 n Marea Britanie, etc. SHABACK = Fostul SHIN BETH, Serviciul securit ii interne" al statului Israel, un fel de FBI. SHAI = Prescurtarea denumirii Sherut ha-Yediot ha-Artzit" Serviciul Na ional de Informa ii", nfiin at n 1940 avea ca principal misiune integrarea evreilor care imigrau n Palestina. SHICKLUT = Departamentul de ascult ri al MOSSAD-ului. SHIN BETH = Prescurtarea denumirii Seruth Bitadon", vezi SHABACK. SIGNT = Culegerea de informa ii din mass-media. SLICK = Ascunz toare pentru documente i mesaje. SPLARE = Reciclarea unui pa aport valabil, ob inut prin furt sau cump rat. TEUD = Documente false pentru intoxicarea adversarului. TEVEL = Vezi KAISARAUT. TSAFIRIM = n romn Briza dimine ii", denumire poetic pentru prozaicul departament al MOSSAD-ului pentru comunit ile din Diaspora. TSAHAL = Armata israelian . TSIACH = Prescurtarea denumirii Tsorech Yediot Hasuvat" care are dou n elesuri. Este, mai nti, reuniunea anual a organiza iilor de spionaj, civile i militare, ale Israelului. Al doilea sens, pentru care se folose te numai forma abreviat , este cel de calendar de activit i anuale" pentru fiecare dintre serviciile secrete israeiiene, n primul rnd pentru MOSSAD.

TSOMET = Vezi MELUCKHA. UNITATEA 101 = Vezi SAYARET MATKAL. UNIT 504 = Unitate militar care asigur culegerea de informa ii privind trecerea grani elor. UNIT 8200 = Unitate militar care asigur interceptarea comunica iilor. UNIT 8513 = Serviciul de fotografii al AMAN. YAHALOMIN = n traducere, diamantul; unitate n MOSSAD care asigurcomunicarea cu agen ii n misiune n str in tate. YARID = Serviciu compus din trei echipe a cte 7-9 oameni fiecare, dintre care dousunt destinate ac iunii n str in tate i una n interiorul Israelului.

GLOSAR DE SIGLE ANO Organiza ia Abu Nidal AFR Recunoa tere imediata amprentelor Al Inteligen artificial AL Unitate specialcare ac ioneazsub acoperire n S.U.A. ASU Unitate terorist activ AWACS Sistem de supraveghere persoan i avertizare coordonare a for elor proprii sau ale alia ilor. BND Bundes Nachrichtendienst (Serviciul Secret German) care acoperatt sfera informa iilor na ionale ct i a celor externe BW Arme biologice CAN Congresul Na ional African (RSA) CAT Tomografie computerizat CIA Agen ia Centralde Informa ii a S.U.A. CIO Oficiul Central de Imagini CNA Congresul Na ional African CSI Comunitatea Statelor Independente (foste sovietice) CSIS Serviciul Secret Chinez CW Arme chimice DEA Serviciul pentru sanc iuni mpotriva drogurilor DCI Directorul Agen iei Secrete Centrale Dl Conducerea Serviciului Secret de Informa ii DIA Agen ia Secretde Ap rare DO Directorul Opera iunilor EDP Procesarea electronica datelor ERD Departamentul de Informa ii Externe al Armatei IDA Baza de date a informa iilor secrete IED Bomba artizanal IFF Identificarea prietenului sau du manului II Identificarea imaginii IR Infraro u ISA Activitate de sus inere a spionajului JIL Centrul Comun de Informa ii Secrete NIC Centrul Na ional de Informa ii Secrete NSA Agen ia pentru Securitate Na ionala SUA NSTL Lista celor care amenin securitatea na ional OEP Organiza ia pentru Eliberarea Palestinei OUA Organiza ia Unit ii Africane FLP Frontul de Eliberare al Palestinei

FPLP Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei PROD Tehnica de ob inere a fotografiilor de pe discurile optice RAF Fac iunea Armata Ro ie (Germania)

NOTE CAPITOLUL 1. N SPATELE OGLINZII 1. Hotelul Ritz din Paris a fost construit n 1898 pe un teren care d dea n Place Vendome. Este o operarhitectural majestuoas , cu 142 de camere, al c rei nume este sinonim cu luxul", n 1979 miliardarul anglo-egiptean Mahommed AI-Fayed a cump rat hotelul de la fiica ntemeietorului s u. Cl direa era atunci n stare proast , cu dot ri tehnice (instala ie electric , central telefonic , buc t rie) de dinainte de r zboi. Pentru a-l moderniza i a-i reda m re ia trecut , AI-Fayed a investit 150 de milioane USD, de 5 ori pre ul de cump rare. A des vr i o lucrare de asemenea importan nu este o chestiune de capitalism. A i f cut-o pentru prestigiu i fiindcv-a i ndr gostit de acest Hotel" a spus n 1985 Jacques Chirac, atunci primarul Parisului, acordndu-i lui AI-Fayed valoroasa Medalie Sm l uit " a capitalei franceze. Pre edintele Fr. Mitterand l-a distins pe miliardar cu Legiunea de Onoare n rang de cavaler n 1986 i de ofi er n 1993. n 1991 Mahommed AI-Fayed a publicat o istorie a hotelului, intitulat Le Ritz de Paris", scriind pe exemplarul d ruit primarului care ntre timp l onorase i cu Placheta Parisul bimilenar" (1989): Domnului Jacques Chirac, primar al Parisului, f rncuraj rile i sfatul c ruia mi-ar fi fost imposibil sresuscitez gloria hotelului Ritz". n 1995 egipteanul a contribuit cu o dona ie substan ial la finan area campaniei preziden iale victorioase a lui Chirac. ntre timp Jacques Chirac a c tigat un al doilea mandat; din p cate nu tim dac miliardarul anglo-egiptean a mai contribuit sau nu la finan area campaniei sale, mai cu seam c fiul s u Dodi a murit al turi de prin esa Diana n tragicul accident rutier din tunelul parizian d'Alma, la 30 august 1997. 2. Dodi Fayed (1956-1997), fiul miliardarului anglo-egiptean Mahommed Al-Fayed i nepot al miliardarului saudit Adnan Kashoggi (fratele mamei sale, Samira), la un moment dat cel mai bogat om din lume a c rui avere s-a rotunjit prin comer ul de arme. S-a n scut la Alexandria (Egipt) unde tat l s u tocmai trecea din categoria micilor negustori n aceea a micilor investitori. Numele s u real este Esmad El n ceea ce nseamnStlpul Credin ei" dar, cum de mic se recomanda Dodi", a a i-a r mas i numele. De remarcat c niciodat Dodi nu a vrut s poarte i desinen a nobil iarAl" pe care tat l s u i-o arogase cu de la sine putere, mai trziu cnd devenise multimilionar. Dodi Fayed a dus o via de fecior de bani gata", tat l s u nerefuzndu-i nimic, de la ma ini de lux, la iahturi de vitez . Trimis n 1969 la Institutul Le Rosey (o coal elve ian pentru boga ii lumii), el a abandonat coala dup un an. Tat l s u I-a trimis un an n serviciul militar al Emiratelor Arabe Unite (EAU, unde era baza bog iei sale) de unde, aidoma fiilor de emiri a fost trimis la coala militar britanic de la Sandhurst. n 1974, dup absolvire a preferat un post de ata at militar al EAU la Londra, post care binen eles nu i-a fost refuzat. In1979 la mplinirea a 23 de ani, tat l s u i-a f urit o companie de produc ie cinematografic . De primul film, de succes, s-a ocupat chiar AI-Fayed senior. Apoi Dodi cel (pn atunci) Norocos, a luat Oscarul anului 1982 pentru cel mai bun film la care el nsu i era produc tor executiv, n 1988 tat l I-a f cut pe Dodi director la Harrods i n 1992 la

nc dou firme din grupul s u. n 1991 Dodi a produs filmul Hook", regizat de Steven Spielberg. Pe prin esa Diana a cunoscut-o n 1996 iar idila lor s-a nfiripat n 1997, ntr-o vacan la vila din Saint Tropez a Fayezilor. n scurt timp au devenit un subiect fierbinte" pentru paparazzi, a c ror h r uial a dus i la groaznicul accident de la 30 august 1997 n care att Diana ct i Dodi i-au g sit moartea. 3. Harrods din cartierul londonez Knightsbridge este cel mai celebru magazin din lume. Este ad postit de un palat n stil neorenascentist i cuprinde 150 de galerii ultraelegante. Are 5000 de furnizori de m rfuri, r spndi i pe mai multe continente. Expune zilnic produse n valoare de 100 de milioane de lire sterline, de la haine haut couture" la inute sport, i de la coliere de rubine veritabile la produse alimentare. Fondat n 1848, Harrods era n 1909 cel mai mare magazin european. Proprietarii s i, din familia Burbridge, au dezvoltat n urm torii 50 de ani un ntreg lande magazine britanice, n 1959 n urma unei tipice confrunt ri de capital, Harrods a fost nghi it" de re eaua de magazine a sco ianului Hugh Frazer. Din 1970 conglomeratul agro-minierLonhro", creat n Africa de Sud, poseda o bun parte a ac iunilor companiei House of Frazer". n 1981 Lonhro a f cut o prim ofert pentru a achizi iona re eaua Frazer, dar aceasta a fost blocatde Comisia pentru monopoluri i fuziuni" care a considerat cofertantul nu are experien n vnzarea en detail". Lonhro a repetat oferta n 1984 dar, pentru a avea mai multe anse a vndut cele 29,9% din ac iunile Frazer, pe care le de inea, unui ter , spernd s le r scumpere ulterior. Cump r torul, Mahommed Al-Fayed, a achizi ionat ntregul lan Frazer, 4 luni mai trziu, pl tind cash, ntr-o zi, suma de 615 milioane de lire sterline, n 1994 el a vndut toate activele companiei Frazer (56 de magazine) pentru 410 milioane de lire sterline, p strnd doar Harrods. De remarcat c acest magazin, prin calitatea produselor i a clientelei f cea singur o re etegalcu a celor 56 de Frazer vndute, luate la un loc. Pe de altparte se pare c egipteanul Al-Fayed conduce n mod str lucit att de britanicul Harrods. n 1997, revista economicVerdict" plasa Harrods-ul n fruntea magazinelor engleze ti din ntreaga lume i l eviden ia pentru definirea normelor britanice n materie de m rfuri i tehnici de comercializare". F cnd o analiz de substan , revista economicbritanic conchidea: Publicitatea negativprelungitcare i s-a f cut lui Al-Fayed (este vorba de o campanie lansat i finan atdin gros de R.W. Roland, proprietarul grupului Lonhro care ncercase s nghit re eaua de magazine Frazer n.n.) nu a afectat practic rezultatele magazinului Harrods. Nimeni dintre cei care ar face ast zi un tur al magazinului nu ar putea pretinde cschimbarea proprietarului a d unat intereselor ntreprinderii. Harrods este nfloritor". n ncheiere iat un argument n favoarea exclusivismului tipic englezesc" n care se nscrie Harrods: proprietarul magazinului patroneaz , prin tradi ie, concursul hipic anual care are loc la castelul Windsor i, n virtutea aceleia i tradi ii ia loc n loja regal , al turi de suveranul Marii Britanii. 4. Mahommed AI-Fayed se trage dintr-o familie s racdin Alexandria. S-a n scut n 1929 i a nceput prin a face un mic comer n ora ul natal, n anii '50 a cunoscut o tn rsauditde la coala englezeascde fete" din Alexandria; o chema Samira i era fiica doctorului Mohammed Kashoggi, doctorul lui Abdul Aziz ibn Seud, fondatorul Regatului saudit. Cei doi s-au c s torit n 1955 iar n 1956 s-a n scut fiul lorDodi". Fayed a intrat n afaceri cu cumnatul s u Adnan Kashoggi, viitorul (ca i el) miliardar, care l-a angajat pentru a coordona livr ri de m rfuri c tre Arabia Saudit cu un salariu mic dar cu 10% din beneficiu, n 1956

AI-Fayed a ntemeiat firma Middle East Navigation Co.", pe baza unei companii de naviga ie cump ratfoarte ieftin de la un evreu. Era perioada n care avea snceapr zboiul Suezului. Apoi el a mai achizi ionat 25% din ac iunile unei companii de naviga ie din Genova (Italia). Cnd Nasser a f cut unele na ionaliz ri care au atins i propriet ile lui, Mahommed AI-Fayed a p r sit Egiptul jurnd snu se mai ntoarc . El i-a str mutat toate afacerile n emiratele Golfului, pe atunci ncsub mandat britanic. A jucat un rol esen ial n crearea centrului comercial i aeroportului din Dubai, c tignd 85 milioane lire sterline. Apoi s-a stabilit la Londra n 1965, avnd n derulare contracte de construc ii i intermediere cu firme britanice i din Emiratele Arabe Unite. n 1979 a cump rat hotelul Ritz din Paris (vezi nota 1, pag. 13), n 1985 magazinul Harrods din Londra (vezi nota anterioar ) cu 615 milioane lire sterline cash. Propriet ile sale mai includ castelul sco ian de secol XVI de la Balnagown (fosta re edin a clanului Ross), fabrica de c m i Turnbull i Asser" din Marea Britanic, furnizoare a Casei regale, o proprietate n Rockefeller Piaza din New York, o vil de vacan la Saint Trapez etc. n 1987 a nchiriat pe 25 de ani de la prim ria Parisului, vila Windsor, numita a pentru cdup abdicare aici au locuit, din 1936, ex regele englez Eduard VIII (sub numele de duce de Windsor) cu so ia sa americana Wallis Simpson. Eduard a murit n 1972 iar ducesa n 1986. Al-Fayed a investit 100 de milioane de franci francezi pentru a restaura aceastvil construitn 1900 i a r scump rat cele 40.000 de obiecte din interior de la Institutul Pasteur, c ruia i fuseserl sate prin testament. Imperiul de afaceri al lui Mahommed AI-Fayed mai cuprinde Metro Bussiness Aviation", cea mai mare companie european de avioane supersonice pentru oamenii de afaceri, o companie de elicoptere, fabricile de pantofi Kurt Geiger" i Caravella", postul Radio Liberty", s pt mnalul satiric Punch" care apare de 150 de ani i clubul de fotbal Fulham. 5. DGSE este prescurtarea denumirii Direc ia Generala Securit ii Externe", un CIA francez. Decretul de nfiin are a DGSE dateaz din 2 aprilie 1982, pn atunci serviciul numindu-se SDECE. Misiunea sa n actul de ntemeiere era aceea de a c uta i a exploata informa iile avantajoase pentru securitatea Fran ei precum i de a detecta i anihila, pe ntreg teritoriul na ional, activit ile de spionaj ndreptate mpotriva intereselor franceze, pentru a prentmpina consecin ele". Motivul transform rii SDECE n DGSE ine tocmai de atribuirea unor misiuni i pe teritoriul na ional. SDECE, care ap rea n 1945 era menit s caute n afara frontierelor na ionale toate informa iile i toate documentele" utile siguran ei rii dar nu putea avea nici un fel de puteri pe teritoriul francez, opernd doar n ri str ine." CAPITOLUL 2. NAINTE DE NCEPUT 1. Templul din Ierusalim a fost construit n 960 .e.n. de regele Solomon i distrus de mp ratul babilonian Nabucodonosorn 586 .e.n. Al doilea templu a fost cl dit n 515 .e.n. i distrus de cuceritorii romani n anul 70. 2. Irod cel Mare (73-4 .e.n.) a ajuns rege cu sprijinul Imperiului Roman (37-4 .e.n.). n interior a men inut echilibrul ntre saduccei, a c ror putere a limitat-o, farisei i esenieni. Este faimos i prin construc ii le sale. A nt rit sau creat fort re ele Massada, Herodion, Hyrcania i a dezvoltat ora ele Samaria i Cezareea. Irod a ridicat cele patru mari ziduri de sus inere a Muntelui Templului, l rgind practic incinta sacr prin

construirea unei platforme i umplerea cu bol i a golurilor dintre ziduri i suprafa a plan . 3. Zidul Plngerii era cel mai lung dintre cele patru ziduri ale Muntelui Templului edificate de Irod cel Mare. Situat pe latura vestic el avea o lungime de 485 de metri; Zidul Plngerii de azi este doar o bucatde 60 m din acel zid. Este format din pietre enorme, majoritatea de 2-8 tone dar sunt i unele de 40-50 sau chiar 100 de tone. Zidul Plngerii a nceput s fie pomenit ca loc sacru abia dup cucerirea otoman a Ierusalimului (1517). Spre sfr itul secolului XIX a devenit un simbol na ional evreiesc. Rug ciunile rostite n fa a Zidului Plngerii sunt considerate ca deosebit de eficiente deoarece, dup rabinul Jacal Ettlinger (sec. XIX) Por ile cerului sunt aproape de zidul apusean." Un obicei r spndit i practicat azi i de turi tii str ini este de a scrie rug ciuni pe buc ele de hrtie care sunt apoi introduse ntre pietrele zidului, n fa a Zidului Plngerii mul i tineri evrei i celebreaz majoratul. Tot aici se desf oar unele ceremonii na ionale iar solda ii israelieni depun jur mntul militar. 4. Bar Mitzvah este ceremonia religioas prin care b ie ii evrei n vrst de 13 ani cap t statutul de adult responsabil. Aceasta nseamn cei sunt datori s respecte porunci le (mitzvatn ebraic ) i pot participa la slujba de dup -amiaz ", principala rug ciune a comunit ii la care to i participan ii (exclusiv b rba ii) citesc din Tora (Vechiul Testament) sub conducerea rabinului sau a celui mai vrstnic participant. Ceremoniile de Bar Mitzvah nu sunt consemnate nainte de 1400. n contemporaneitate ele au c p tat o importan sporit fiind considerate momentul de afirmare a identit ii evreie ti a tinerilor. Pe de altparte au devenit i prilejul unui fastuos banchet, la care oaspe ii aduc daruri pentru tn rul maturizat, n Israel mul i tineri s rb toresc majoratul la ruinele fort re e! Massada simbolul rezisten ei na ionale sau la Zidul Plngerii. 5. Sabatul este duminica, ziua odihnei, bucuriei i a reculegerii. Sabatul ncepe vinerea la apusul soarelui cnd la sinagogse ineo slujb care difer de slujbele de sear din restul s pt mnii prin aceea c , la sfr itul ei se adaugprimele patru versete din Geneza, cap. 2, se roste te binecuvntarea i apoi credincio ii cntpsalmul Scutul p rin ilor". 6. Sionism este un termen modern desemnnd dorin a evreilor de a se ntoarce pe p mntul lui Israel (Shivat Zion ntoarcerea la Sion). Sion este sinonim cu Ierusalim, care la rndul lui simbolizeazntregul Israel, n secolul XIX conceptul religios al rentoarcerii a devenit unul politic: acela al cre rii c minului na ional evreiesc n Palestina. Sionismul politic care a dus la crearea statului Israel a fost ( i mai este) comb tut de iudaismul ultraortodox. 7. Declara ia Balfour" este documentul emis la 2 noiembrie 1917 de guvernul britanic, care preluase Palestina sub administrare i care poart numele titularului de atunci a! portofoliului Forreign Office-ului. Cel mai important paragraf al acestui document afirma c Guvernul Majest ii Sale prive te cu aprobare ntemeierea Palestinei ca stat na ional evreu i va face uz de toatinfluen a sa pentru a facilita realizarea acestui obiectiv, fiind de la sine n eles cnu se va ntreprinde nimic de natura prejudicia drepturile civile i religioase ale comunit ilor neevreie ti existente n Palestina". La data emiterii acestui act care, specific Imperiului Britanic este plin de ambiguit i, tr iau n Palestina 100.000 de evrei i 500.000 de arabi. Declara ia Balfour a permis valurile de emigrare evreiasc spre Palestina, organizarea acestora n teritoriu i apoi i proclamarea statului Israel.

8. Yishuv este termenul literar care n romn nseamn popula ie, n istoria recoloniz rii Palestinei i form rii statului modern Israel exist dou yishuv: a) cel vechi, compus ndeosebi din evrei religio i, veni i n Palestina ncepnd cu anul 1880 i fiind n majoritate de provenien est-european ; n 1882 erau 24.000 de oameni, b) cel nou care s-a format o dat cu al doilea mare val de imigrare evreiasc n Palestina (1914); majoritatea o formau tot evrei est-europeni; noul yishuv num ra 40.000 de oameni i, cum majoritatea erau anima i de idei socialiste, ei au fost creatorii kibbutzurilor i moshavurilor, comunit i de baz aie popula iei evreie ti pndupconsolidarea statului Israel. Yishuv-ul a crescut cu valurile imigra iei evreie ti: al treilea n 1919-1924, al patrulea n 1924-1928, al cincilea n 1929-1939 (250.000 de evrei germani), n 1945 yishuv-ul avea 550.000 de oameni. 9. Haganah erau mili iile populare ale evreilor din Palestina; ele au ap rut n 1920. Textual haganah" nseamn ap rarea". Ea a fost precedat n 1907 de Bar Giora" la Yafa din care s-a dezvoltat n 1909 Hashomer"- organiza ia de ap rare n fa a beduinilor arabi, n 1947 Haganah avea 40.000 de oameni mp r i i n 5 unit i: poli ia supranumerar " de sub autoritatea britanic , brig zile de tineri, corpul de paz , nf i area i Palmach" (for a de elit ). 10. David Ben-Gurion (1886-1973) era evreu polonez, din partea ocupat pn la 1918 de Rusia. El s-a stabilit n Palestina n 1906 cu primul val de colonizare sionist , mpreuncu Ben Zvi a fondat mi carea sionist socialist . A tr it ntr-un kibbutz, apoi a studiat dreptul la Universitatea din Constantinopol, Palestina fiind atunci provincie turc . Expulzat n 1915 de autorit ile otomane, Ben-Gurion a plecat n S.U.A. unde a f cut propagand sionist . A revenit n Palestina n 191 7, dup instaurarea mandatului britanic, reu ind s adune la un loc toate curentele socialiste, nti pe plan sindical (Hisdratauth, 1921) i apoi politic, devenind primul secretar-general al partidului MAPAI. n perioada mandatului britanic Ben-Gurion a favorizat imigrarea clandestin evreiasc n Palestina, iar dup 1945 a jucat un rol conduc tor n Haganah. El a fost ace l a care n mai 1948 a proclamat statul Israel, al c rui prim premier a fost pnn 1953. Dupdoi ani de ntrerupere a redevenit premier, post pe care l-a de inut pn n 1963 cnd, nlocuit de Levi Eshkol, a p r sit MAPAI pentru a- i constitui propriul s u partid RAFI. 11. Yitzhak Rabin (1922-1995) era un sabre", adicun evreu n scut n Israel, n 1942 a intrat n armata secret evreiasc (Palmach), f cnd apoi cariern armata statului Israel, n 1956, n R zboiul Suezului, era comandant de brigad ; n 1964-1967 ca ef al Statului Major a fost artizanul victoriei israeliene din R zboiul de Sase Zile din 1967. Trecnd n politic i-a succedat Goldei Meir ca prim-ministru ntre 1974 i 1977. A de inut portofoliul ap r rii ntre 1984 i 1992. Din 1992 devine lider al Partidului Muncitoresc i premier. La 4 noiembrie 1995 a fost asasinat de un fanatic, n timpul unui miting de pace pe care l organizase n fa a prim riei Tel Aviv-ului. n 1994 a primit, o datcu Yasser Arafat, premiul Nobel pentru pace ca urmare a acordului de la 13 septembrie 1993 (Washington) care cuprindea Declara ia de principii privind Autonomia Palestinian . 12. Sub denumirea manuscriselor de la Marea Moart " sunt cuprinse o mul ime de texte descoperite ncepnd cu 1947 n mai multe locuri la vest de Marea Moart . Referirea din textul c r ii noastre este la descoperirea ntr-o grot din desertul Iudeii, n 1947, a 7 manuscrise nf urate n pnz de in. Descoperitorul, un beduin analfabet, le-a

vndut. Dupprimele cercet ri arheologii israelieni au organizat mai multe campanii de s p turi, descoperind multe alte asemenea documente la Qumran, Massada, Kharibot, Mubharat, etc. Pe baza lor a fost identificat secta esenienilor, o grupare cu ideologie precre tin , care a activat la Qumran de la jum tatea sec. II .e.n. pnn preajma cuceririi romane din anul 70. Principalele scrieri eseniene sunt regulamentele comunit ii i congrega iei, o Genezapocrif , Cartea R zboiului care descrie lupta dintre fiii luminii i ai ntunericului, Cartea Templului care cuprinde Legea i descrierea celui de-al doilea templu, Cartea de Aram , descriind o comoar ascuns , precepte legale i morale i imnuri de mul umire c tre Dumnezeu. 13. n timpul campaniei germane contra Fran ei din anul 1940, la Dunkerque, oras-port la Marea Mnecii atestat documentar ncdin sec. X, n pofida bombardamentelor germane, 350.000 de militari alia i (244.000 de englezi i 111.000 de francezi) au fost evacua i de flota francez a amiralului Abrial. Opera iunea a durat o s pt mn , ntre 27 mai i 4 iunie, sfr ind n momentul ocup rii ora ului de c tre trupele germane, cnd trupele aliate ncercuite erau deja pe sol britanic. 14. n cazul unor ac iuni care erau de natursangajeze statul Israel, s lanseze interesele unei alte ri sau s perturbe rela iile diplomatice, decizia finalera luatde o troicformatdin primul ministru, ministrul direct interesat i directorul MOSSAD-ului. Uneori dar nu totdeauna, este informat i ministrul ap r rii, n cazul prezentat, Meir Amit a luat aprobare i de la eful Marelui Stat-Major, Yitzhak Rabin, deoarece chestiunea MIC 21 viza direct interesele supreme de ap rare a rii. Aceast situa ie ilustreaz perfect diferen a dintre diferitele servicii secrete israeliene. Numai MOSSAD-ul se subordona direct primului ministru. Celelalte AMAN al Armatei, SHIN BETH (al Ministerului de Interne) i Serviciul Poli iei era subordonate ministerelor pentru care lucrau. Din 1952 func ioneaz i un Comitet unificat al serviciilor secrete, al c rui pre edinte este eful MOSSAD-ului. 15. Richard Helms, a fost al treilea director al CIA. Din aprilie 1965 pnn iunie 1966 a ocupat postul interimar, depunnd apoi jur mntul. A fost, dup Allan Dulles, fondatorul CIA, primul membru al familiei" care ajungea la conducere. Era un om al cercet rii, att prin forma ie ct i ca urmare a e ecului debarc rii americane n Cuba, la Playa Giron (1961) pe care o pusese la punct ca director-adjunct. n timpul conducerii sale, la CIA s-a pus accentul pe nevoia de profesionalizare a opera iilor de spionaj i contraspionaj, i pe nt rirea disciplinei n domeniul opera iilor clandestine. Adus la efia CIA de pre edintele democrat Lyndon B. Johnson, Richard Helms a fost men inut n func ie i de republicanul Nixon, de i nu era agreat n mod deosebit de acesta. Cnd s-a produs Afacerea Watergate, Helms a ordonat o strategie de distan are a Agen iei fa de Casa Alb , att de eficient nct Washington Post a scris ntr-un editorial c CIA a fost singurul organism care a spus NU Casei Albe. Evident c Helms a pl tit gestul s u. Chemat la Cmp David, a avut de f cut fa unei crize de autoritate din partea lui Nixon. De aceea scrie William Colby, i el fost director al Agen iei, Nixon l-a expediat pe Helms la ambasada din Teheran i l-a numit n locul lui pe James Schelssinger". Chemarea lui Helms la Cmp David a avut loc la 20 noiembrie 1972, la pu in timp dup ce Nixon c tigase alegerile pentru un al doilea mandat. Schlessinger a fost numit director interimar i a r mas n acea func ie pn n prim vara lui 1973 cnd a fost trecut la Ap rare, director al CIA fiind denumit Colby.

CAPITOLUL 3. NSEMN RILE DE LA GILOT 1. Israelul este format din patru mari regiuni istorice, de la nord la sud, Galileea, Samaria, ludeea i Negev. 2. Numele pe care l poart ncepnd cu 1976 ora ul Saigon, fosta capital a Republicii Vietnamului de Sud ntre 1954 i 1976 cnd Vietnamul a fost mp r it n doustate. 3. R zboiul de ase Zile (1967) reprezint cel mai mare succes al Israelului n confruntarea sa cu vecinii arabi, n prim vara lui 1967 pre edintele Egiptului, Nasser, a reocupat Gaza i Sharm-el Sheik (pn atunci sub control ONU), s-a mp cat cu regele Hussein al Iordaniei i a ob inut plasarea armatei iordaniene sub comanda egiptean , n aceste condi ii Israelul a declan at un r zboi preventiv care a durat de la 5 la 10 iunie 1967. Purtat simultan pe trei fronturi, cu Egiptul la sud, cu Iordania la est i cu Siria la nord (din fericire pentru Israel, la vest are ca vecin doar Marea Mediteran ), acest r zboi a adus o victorie complet . Armatele israeliene au ocupat de la egipteni Peninsula Sinai pn la Canalul de Suez i f ia Gaza, de la iordanieni Ierusalimul de est i Cisiordania iar de la sirieni n l imile Golan, n urma acestui r zboi un milion de arabi au fost inclu i n teritoriile israeliene. Consiliul de Securitate a votat n unanimitate, la 22 noiembrie 1967, faimoasa rezolu ie 242 care cere retragerea Israelului din toate teritoriile ocupate, ceea ce nu s-a realizat n cei 35 de ani trecu i aducnd periodic violente r bufniri de violen n teritorii i instabilitate n tot Orientul Mijlociu, ultima situa ie de acest gen nregistrndu-se la sfr itul anului 2001 i escaladnd pn n acest moment, 15 aprilie 2002. 4. Saladin sau Salah ed'Din Yusuf ibn'Ayyub (1137-1193) era sultanul mameluc al Egiptului i Siriei. El i-a propus s -i arunce n mare pe cre tinii care, la sfr itul secolului XI cuceriser o parte a rii Sfinte, ntemeind cteva state de cruciad " cum le spunea Nicolae lorga. La 4 iulie 1187, la Hatin, liga Tiberiad , el le-a administrat o nfrngere groazniccrucia ilor, lundu-l ca prizonier pe nsu i eful lor suprem, Guy de Lusignan, rege al Ierusalimului. Apoi, n numai cteva s pt mni, Saladin a readus sub st pnirea semilunii, Acera, Sidon, Ascalon i Nazareth, intrnd triumfal n Ierusalim la 2 octombrie 1187. Cre tinii mai p strau n Orient doar zonele de litoral de lng ora ele Tyr, Tripoli i Antiohia. Considerat ca un imens dezastru pentru cre tinism, r zboiul victorios al lui Saladin a determinat pornirea Cruciadei a lll-a, cea mai ambi ioas prin participare. Au pornit cu str lucite coloane n armuri mp ratul Frederic II Barbarossa (care, necndu-se la trecerea unui ru nu a mai ajuns s lupte cu p gnii i s - i c tige un loc n rai a a c , probabil, a trecut n purgatoriu deoarece avusese diferende cu papa), regele Angliei Richard Inimde Leu care a fost ales i c petenie suprem , regele francez Filip II August care nu a f cut prea mul i purici n ara Sfnt i s-a rentors n Parisul s u de unde te ea intrigi la nivel european i ducele Leopold al Austriei, o putere n afirmare cu un suveran ranchiunos care-l va captura pe regele englez la ntoarcere pentru a ncasa o uria desp gubire. Dupcteva b t lii, Saladin i Richard Inimde Leu au semnat un armisti iu petrei ani prin care, enigma istoriei, Saladin le restituia cre tinilor coasta mediteranean i le d dea acces liber pentru pelerinaj la Sfntul Mormnt. Cre tinii nu c tigaser nici o luptdecisiv , dar nici islamicii. Se pare c termenii p cii au rezultat ca urmare a raporturilor de respect reciproc i curtenie cavalereascdintre liderii celor doutabere. Acele rela ii interumane stabilite ntre doi du mani de moarte i ntr-una dintre cele mai crude perioade istorice au fost att de izbitoare

pentru contemporani i urma i nct, i de o parte i de alta, cei doi eroi, Sultanul Saladin i regele Richard au intrat nu doar n istorie ci i n con tiin a oamenilor medievali, trecnd prin povestiri i legende, direct n nemurire, o stare la care au ajuns n primul rnd prin acte i gesturi de curtenie cavalereasccare au prevalat n fa a faptelor de arme. CAPITOLUL 4. SPIONUL CU MASCA DE FIER 1. La 5 septembrie 1972, ora 5 diminea a, aproape de data ncheierii Jocurilor Olimpice de la Munchen, un comando palestinian a p truns n satul olimpic i, dupce a ucis cu focuri de automat un antrenor i un halterofil israelieni, a luat ostateci al i 9 olimpici evrei. Dup spusele lor, terori tii apar ineau grup rii Septembrie Negru", dar MOSSAD-ul a considerat c n spatele lor se afla organiza ia palestinianAl Fatah a lui Abu Jihad i cacesta din urm ar fi fost creierul ac iunii. Terori tii s-au baricadat i i-au nchis pe ostatici ntr-o camer . La ora 7 diminea a, 500 de poli i ti vest-germani au nconjurat cl direa. Terori tii le-au spus condi iile lor: eliberarea a 200 de de inu i din nchisorile israeliene care s fie transfera i ntr-un stat arab, i trei avioane pentru comando i ostatici pe care sle pun la dispozi ie guvernul de la Bonn. ncepnd cu ora 7:45, ntreaga afacere era condusde cancelarul federal Willy Brandt. Ministrul de interne, Hans Dietrich-Censcher s-a deplasat la Munchen, lundu-l cu el i pe ambasadorul israelian. Paralel, la Tel Aviv, convocat de urgen , guvernul Goldei Meir stabilea c afacerea trebuie l sat pe seama Bonnului. De notat c ministrul ap r rii Moshe Dayan propusese la edin ca un comando israelian selibereze ostaticii, dar n-a fost sus inut de nici un alt ministru. Guvernul vest-german f cea ntre timp o contraofert : o mare sum de bani i garan ia c membrii comandoului pot pleca n siguran . La ora 16:50, n condi iile lipsei unui r spuns clar, comandantul terori tilor Mahomed Massalad a cerut autorit ilor germane s le dea un avion pentru ca att terori tii ct i ostaticii s plece la Cairo, negocierile urmnd s continue. Egiptul a refuzat s preia mingea iar germanii au ncercat s profite de oferta terori tilor pentru a-i neutraliza. Ei au preg tit o ambuscad la aeroport. Transferul a fost f cut cu elicoptere dar, pe aeroport, la ora 22:41, lunetistii germani au tras n eful comandoului care mergea spre avion, f rs -l nimereasc . Riposta terori tilor a anihilat sta ia radio a turnului de control i sistemul de iluminare al aeroportului. Ostatecii au fost mpu ca i iar terori tii s-au ap rat pn spre zori, c znd cu armele n mini. A doua zi, 6 septembrie 1972, ntreaga lume afla despre tragedia de la Munchen. Organizator pentru a doua oar a J.O. (prima n 1936 n prezen a lui Hitler), ora ul bavarez se dovedea a fi cu ghinion, n ceea ce i privea, palestinienii reu iser s reaminteasc ntregii lumi, desigur ntr-o inacceptabil manier brutal , c exista o problem palestinian ". De atunci au trecut 30 de ani. Crimele de la Miinchen, oribile n ochii oamenilor de atunci, s-au nsutit i nmiit. Violen a a fost tot mai des folosit de ambele p r i, i de evrei i de palestinieni. Problema palestiniana r mas nesolu ionatpn azi. CAPITOLUL 5. SABIA NUCLEAR A LUI GHEDEON 1. R zboiul Suezului, cu nume de cod Kadesh", a fost declan at de Israel ca urmare a na ionaliz rii de c tre pre edintele egiptean Carnal Abdel Nasser a Companiei Canalului de Suez (26 iulie 1956). Ei a fost preg tit prin contacte secrete ntre premierul israelian Ben-Gurion i guvernele din Paris i Londra. R zboiul a nceput la 29 octombrie 1956

cnd toataten ia opiniei publice europene era concentratasupra revoltei antisovietice de la Budapesta. Dou coloane israeliene de blindate au invadat centrul Peninsulei Sinai, lundu-i prin surprindere pe egipteni, care s-au retras precipitat. La 31 octombrie israelienii ajunseser la numai 30 de km de Canalul de Suez. Atunci s-au nregistrat douevenimente noi: 1) primul contraatac egiptean i 2) ultimatumul franco-britanic care, adresat (sic!) ambilor beligeran i, se referea la ncetarea imediat a ostilit ilor i cerea punerea Ismailiei, Port Saidului i Suezului sub protec ie militar franco-britanic . Ultimatumul fiind respins de Cairo, avia ia franco-britanic a nceput chiar n aceea i zi s bombardeze Egiptul. La 5 noiembrie un desant de parasutisti lansat la Port Said a ocupat rapid ora ul i o zon a Canalului de Suez. Intre timp armata israelianocupa Gaza. Actele de r zboi au ncetat la 6 noiembrie ca urmare a interven iei ONU, U.R.S.S. i S.U.A. La 21 noiembrie o for a ONU a fost interpus ntre beligeran i. For ele franco-britanice au p r sit Egiptul n decembrie 1946 iar cele israeliene n martie 1957. A fost, dupr zboiul generat de proclamarea Statului Israel (1948-1949), al doilea r zboi arabo-israelian. Al treilea a fost r zboiul de Sase Zile (1967) iar al patrulea cel de Yom Kippur (1973). 2. R zboiul de Yom Kippur (6-26 octombrie 1973) a fost singurul dintre cele 4 r zboaie arabo-israeliene n care ini iativa a fost de partea arab i rezultatele au avantajat aceea i tab r . Dupcucerirea n 1967 a teritoriilor palestiniene, Egiptul i Siria au preg tit intens revan a. Declan at la 6 octombrie 1973, r zboiul i-a surprins total pe israelieni care erau n marea lor s rb toare religioas de Yom Kippur, care a dat i numele acestui r zboi. Egiptenii au trecut Suezul pe trei capete de pod, au str puns pozi ia de ap rare fortificat Bar Lev, dar i-au autolimitat ofensiva la 15 km adncime n Sinai. Paralel, pe frontul sirian evreii au c tigat o mare lupt de tancuri i au anihilat avia ia sirian , ini iind o ofensivspre Damasc. Apoi for ele israeliene au fost concentrate pe frontul egiptean. La 20 octombrie ele au realizat o dublstr pungere de front, pe direc iile Cairo i Suez. La 25 octombrie cnd s-a realizat ncetarea focului, israelienii nu erau n dezavantaj, dar lumea remarcase c armata egiptean d duse bune dovezi de combativitate i cexisto solidaritate arabcare, pe parcursul r zboiului de Yom Kippur, a aplicat un embargo petrolier pentru Europa Occidental . CAPITOLUL 6. R ZBUN TORII 1. Victor Ostrovsky a nceput prin a pune la dispozi ia ziaristului canadian Claire Hoy notele sale despre MOSSAD, unde ntre 1984 i 1986 a urmat Academia MOSSAD, ajungnd ntr-unul dintre serviciile din Central . Cartea semnatde cei doi a ap rut n 1990 la ST. Martin Press din New York. Ostrovsky acuza faptul cMOSSAD-ul ar f i fost deturnat de la adev ratele sale eluri i idealuri, dovedind pragmatism egoist" i total lipsde respect fa de via a omului". Ulterior sub semn tura lui Victor Ostrovsky au ap rut i alte relat ri despre MOSSAD, precum i o serie de romane inspirate din cazuri reale ale Agen iei. CAPITOLUL 7. SPIONUL GENTLEMAN 1. Hassan II, regele Marocului (1961-1999) avea puterea executivn baza Constitu iei din 1962. Din 1963 a intrat n conflict cu partidele. Liderul opozi iei era Mehdi Ben-Barka care, n octombrie 1965, a disp rut n condi ii obscure, la Paris. Apoi regele a suspendat parlamentul i i-a

impus guvernarea personal , n 1970, prin referendum, el a f cut s fie aprobat o nou constitu ie care-i l rgea puterile. Partidele au continuat si se opun , n 1971 i 1972 au fost nregistrate douatentate la via a suveranului, n 1975 Hassan II a ocupat pa nic Sahara Occidental , fosta Sahara spaniol , unde Frontul Polisario duce o luptde rezisten armat . La nceputul anilor'90 regele Hassan II a ini iate u oar liberalizare a regimului sau iar n 1997 a restabilit parlamentul bicameral. Adev rata liberalizare se face abia acum, sub guvernarea fiului lui Hassan, regele Mahomed VI, care a preluat tronul la 23 iulie 1999, dupmoartea tat lui s u. 2. Yitzhak Shamir a lucrat n serviciile secrete ntre 1955 i 1965. l-a succedat lui Menachem Begin n func ia de premier n 1983-1984 i a exercitat un al doilea mandat n 1986-1992. CAPITOLUL 13. LEG TURI AFRICANE 1. Triadele din gangurile chineze ti ale crimei organizate. Se crede c ele au ap rut acum 2000 de ani, dar n versiunea modern triadele dateaz din secolul XVII, cnd au ap rut ca structuri ale rezisten ei chinezilor fa de dinastia manciurian Qing. Triadele au supravie uit revolu iei republicane chineze din 1911, controlnd din ce n ce mai mult serviciile civile na ionale. Pentru c l-au sprijinit pe mare alul Chiang Kai-Shek, triadele au fost vnate de regimul maoist instaurat n 1949. Multe triade au fost aruncate peste hotare n timpul revolu iei culturale, n 1967 1968. n China popular au supravie uit doar 4 triade, cea mai puternic fiind Marele Cerc". n lume, peste tot unde sunt comunit i sau interese chineze ti mai importante, exist i ganguri de triade. Cte unul singur func ioneaz n Vietnam, Arabia Saudit , Paraguay, Republica Dominican i Marea Britanie. Cte 2 triade au Macao, Japonia i Olanda. Thailanda are trei triade, ca i Taiwanul n care cea mai puternic grupare se nume te Uniunea Bambusului" i are 20.000 de membri. Filipinele i Australia au cte 4 triade, iar Canada 6. Recordul l de in, la egalitate, Hong Kong i S.U.A. cu cte 7 ganguri chineze ti, dintre acestea remarcndu-se i cele mai puternice din lume. Ele sunt toate bazate n Hong Kong, de i administra ia britanic a scos triadele n afara legii nc din 1845. Ce! mai mare i mai ierarhizat grup criminal chinezesc este Triada Sun Yee On" care are 40.000 de membri. Acestuia i urmeaz Echipa Wo" cu 20.000 de membri i 10 subgrupe de triade, iar locul trei revine triadei 14 K" (20.000 de membri i 45 subgrupe). Dupcum se vede, ntr-o lume a globaliz rii, triadele reprezint deja un sistem global iar gradul de func ionalitate le-a adus faima" de cea mai mare i mai puternicmafie a lumii, n curnd vom publica n aceast colec ie singura carte despre triade scris pn acum, secretul acestei organiza ii fiind greu de penetrat datorit structurii sale triunghiulare n care nimeni nu cunoa te mai mult de dou persoane. 2. Kao Ling (n transcrierea oficial chinez Gao Liang) era din 1961 corespondentul de pres al Agen iei Xinhua (China nou ) la Dar Es Salaam n Tanganika, ulterior (prin fuziunea cu ins. Zanzibar) Tanzania. Datoritmodului s u de via pe picior mare, nespecific chinezilor, a fost repede reperat de CIA i KGB. 3. O analiz a CIA privind spionajul israelian n Africa subliniaz : Leg turile Israelului n Africa au variat considerabil de la ar la ar , depinznd de imperativele situa iei. Activit ile de spionaj ale Israelului n Africa au fost, de obicei, purtate sub acoperirea de antrenament poli ienesc, de vnz ri de arme c tre for ele militare na ionale i de

programe de ajutor pentru dezvoltare. Na iunile arabe, n colaborare cu S.U.A., au exercitat o mare presiune asupra majorit ii na iunilor africane cu scopul ntreruperii tuturor leg turilor formale cu Israelul, n pofida ruperii rela iilor diplomatice dintre Israel i multe ri africane, acesta men ine nc bune leg turi informative cu serviciul kenyan. n Africa Central israelienii sunt nc activi n Zair. n Africa de Vest ei antreneaz serviciile secrete poli iene ti ale Liberiei. Ei ajut totodat la nfiin area serviciului secret al armatei din Ghana. n sudul Africii israelienii au rela ii cu serviciul secret din Africa de Sud". CAPITOLUL 17. BUNGLEGATE 1. Carla del Ponte, care la data faptului relatat n carte era procuror federal al Elve iei, a devenit procurorul Tribunalului Penal Interna ional pentru fosta Iugoslavie (TPI) i acuzator principal al ex-pre-sedintelui iugoslav Slobodan Milosevici al c rui proces a nceput la Haga n ianuarie 2002. Dna Del Ponte a abordat activit ile sale juridice dintr-un punct de vedere politic i din aceast cauz i-a permis lui Milosevici s sfideze tribunalul i s releve compozi ia de vai er cu multe goluri a actului de acuzare preg tit de Caria del Ponte. Invocarea de c tre procurorul federal elve ian a unor diferende de alt naturdintre Elve ia i Comunitatea MondialEvreiasc demonstreazc modul de ac iune al Cariei Del Ponte nu s-a schimbat, ea formndu- i mai nti o opinie i apoi c utnd argumentele de sus inere, n loc s fac dosarul, a a cum cer normele unei justi ii impar iale i echitabile, adunnd nti probele i abia apoi, pe baza lor, s - i formeze opinia i s propuntribunalului o solu ie. MUL UMIRI ISRAEL Meir Amit, Yaakov Cohen, Alex Doron, Ran Edelist, Rafae! Eitan, Isser Harel, David Kimche, Ariei Merari, Reuven Merhav, Danny Nagier, Yoel Ben Porat, Uri Saguy, Zvi Spielmann i tuturor celor care m-au ajutat, dar pe care nu-i pot numi. ALTE RI Sean Carberry, Sebastian Cody, Carolyn Dempsey, Dieter Pommerering, Heather Florence, Per-Eric Hawthorne, Diana Johnson, Emery Karongo, Otto Kormek, Martin Lettmayer, Barry Lyons, John Magee, Madeleine Morel, Michael Tauck, Declan White, Stuart Winter; fiecare i-a dus contribu ia n felul lui. l, N SFR IT, William Buckley, William Casey, joachim Kraner (ei mi-au dat ideea), Edith, binen eles, i Tom Burke. Fiecare autor are nevoie de un editor calm, prev z tor, r bd tor i vizionar i care s iubeasc la nebunie cartea. Tom a avut toate aceste calit i. Nici n-afi putut cere mai mult i nici n-am primit mai pu in, i sunt extrem de ndatorat. AUTORUL

BIBLIOGRAFIE Agee, Philip. Inside the Company: CIA Diary. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1975. Allon, Yigal. Shield of David. London: Weidenfeld & Nicolson, 1970.

Bainerman, joel. Inside the Covert Operations of the CIA and Israel's Mossad. New York: SPI Books, 1991. Bamford, James. The Puzzle Pa/ace: A Report on America's Most Secret Agency. Boston: Houghton Mifflin, 1982. Bar-Zohar, Michel. Ben-Gurion, A Biography. London: Weidenfeld & Nicolson, 1977. Bar-Zohar, Michel. Spies in the Promised Land. London: Davis-Poynter, 1972. Ben-Porat, Yeshayahu, et al. Entebbe Rescue. New York: Delacorte Press, 1977, Ben-Shaul, Moshe, ed. Generals of Israel. Tel Aviv: Hadar, 1968. Black, lan and Benny Morris. Israel's Secret Wars. London. Hamish Hamilton, 1991. Blumenthal, Sid, and Harvey Yazijian, eds. Govemment by Gunplay: Assassination Conspiracy Theories from Dallas to Today. New York: Sig-net, 1976. Brzezinski, Zbigniew. Power and Principie: Memoirs of the National Security Adviser, 7977-7957. New York: Farrar, Straus & Ciroux, 1983. The CIA's Nicaragua Manual: Psychological Operations in Guerilla War-fare. New York: Vintage Books, 1985. Cline, Ray S. The CIA under Reagan, Bush and Casey. Washington, D.C.: Acropolis Books, 1981. Cline, Ray S. Secrets, Spies andScholars: Blueprintofthe Essential CIA. Washington, D.C.: Acropolis Books, 1976. Cline, Ray S., and Yonah Alexander. Terrorism: The Soviet Connection. New York: Crane Russak, 1984. Constantinides, George C. Intelligence and Espionage: An Analytical Bibliography. Boulder, Colo.: Westview Press, 1983. Copeland, Miles. The Game ofNations. New York: Simon & Schuster, 1969. Copeland, Miles. The Real Spy World. London: Sphere Books, 1978. Deacon Richard. C" A Biography of ir Maurice Oldfield. London: Macdonald, 1985. Dekel, Efraim. Shai: The Exploits of Hagana Intelligence. Tel Aviv: Yoseleff, 1959. Dekel, Efraim. A History of British Secret Service. London: Granada, 1980. De Silva, Peer. Sub Ro a: The CIA and the Uses of Intelligence. New York: Times Books, 1978. Dobson, Christopher, and Ronald Payne. The Dictionary of Espionage. London: Harrap, 1984. Dulles, Allan. The Craft of Intelligence. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1977. Eisenberg, Dennis, Uri Dan, and Eli Landau. Meyer Lansky: Mogul of the Mob. London: Corgi Books, 1980. Eisenberg, Dennis, Uri Dan, and Eli Landau. TheMossad; Israel's Secret Intelligence Service Inside Stories. New York: Signet, 1979. Elon, Amos. The Israelis: Founders and Sons. London: Weidenfeld & Nicolson, 1971. Farago, Ladislas. Bum after Reading. New York: Macfadden, 1963. Gilbert, Martin. The Arab-lsraeli Conflict. London: Weidenfeld & Nicolson, 1974. Golan, Aviezer, and Danny Pinkas. Shula, Code Name the Pearl. New York: Delacorte Press, 1980.

Groussard, Serge. The Blood of Israel. New York: William Morrow, 1973. Gulley, Bill, with Mary Ellen Reese. Breaking Cover. New York: Warner Books, 1981. Haig, Alexander M. Jr. Caveat: Realism, Reagan, and Foreign Policy. London: Weidenfeld & Nicolson, 1984. Harel, Isser. The House on Garibaldi Street. London: Andre Deutsch, 1975. Harris, Robert, and Jeremy Paxman. A Higher Form of Killing. London: Triad/Granada, 1983. Haswell, Jock. Spies and Spymasters: A Concise History of Intelligence. London: Thames & Hudson, 1977. Henze, Paul B. The Plotto Kill the Pope. London: Croom Helm, 1984. Laqueur, Walter, ed. The Israel-Arab Reader. New York: Bantam, 1969. Laqueur, Walter, ed. The Struggle for the Middle fast: The Soviet Union & the Middle East 1948-1968. London: Routledge & Kegan Paul, 1969. Lotz, Wolfgang. The Champagne Spy. London: Vallentine Mitchell 1972. McGehee, Ralph W. Deadly Deceits: My 25 Years in the CIA. New York: Sheridan Square Publication, 1983. McGehee, George. Envoy to the Middle World: Adventures in Diplo-macy. New York: Harper & Row, 1983. Meir, Golda. My Life. London: Weidenfeld & Nicolson, 1975. Moses, Hans. The Clandestine Service ofthe Central Intelligence Agency. Mclean, Va.: Association of Former Intelligence Officers, 1983. Neff, Donald. Warriors at Suez: Eisenhower Takes America into the Middle East. New York: Linden Press, 1981. Offer, Yehuda. Operation Thunder: The Entebbe Raid, the Israeli's Own Story. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1976. Ostrovsky, Victor. By Way ofDeception. New York: St. Martin's Press, 1990. Ostrovsky, Victor. The Other Side of Deception. New York: HarperCollins, 1994. Powers, Thomas. The Mn Who Kept the Secrets: Richard Helms and the CIA. New York: Knopf, 1979. Rabin, Yitzhak. The Rabin Memoirs. London: Weidenfeld & Nicolson, 1979. Richelson, Jeffrey T. The U.S. Intelligence Community. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1985. Seth, Ronald. The Executioners: The Story of Smersh. New York: Tempo Books, 1970. Smith, Colin. Portrait of a Terrorist. New York: Hoit, Rinehart and Winston, 1976. Sterling, Claire. The Terror Network: The Secret War of International Terrorism. London: Weidenfeld & Nicolson, 1981. Stevens, Stewart. The Spymasters of Israel. London: Hodder & Stoughton, 1981. Stevenson, William. 90 Minutes at Entebbe. London: Bantam Books, 1976. Stockwel, John. n Search of Enemies: A CIA Story. New York: W. W. Norton, 1978. Tinnin, David B. The Hit Team. Boston: Litle, Brown and Company, 1976.

Tully, Andrew. CIA: The Inside Story. New York: William Morrow, 1961. Tully, Andrew. The Super Spies: More Secrets, More Powerful than the CIA. New York: William Morrow, 1969. West, Nigel. A Matter of Trust: MI5 1945-72. London: Weidenfeld & Nicolson, 1982. West, Nigel. Ml 5: British Security Operations 1909-45. London: Triad/ Granada, 1983. West, Nigel. MI6: British Secret Intelligence Service Operations 1909-1945. London: Weidenfeld & Nicolson, 1983. Wiesenthal, Simon. The Murderers among Us. London: William Heinemann, 1967.

S-ar putea să vă placă și