Sunteți pe pagina 1din 218

MOSSAD

de GORDON THOMAS
PREFA A
Motto
Ar trebui s nceteze fabricarea de legende n jurul Mossad-ului. Noi
doar am muncit mai mult ;i am strns mai multe informa ii dect al ii.
Nici o alt ar din lume nu a avut o att de presant nevoie de un
serviciu secret eficient. Pentru noi este o problem de supravie uire.
ISSER HAREL
MOSSAD-ul este unul dintre cele mai Iaimoase servicii secrete (de Informa sau spona|)
dn ume. Exege consder ca pe un nou vent n spionajul modern n care, rapid, a
urcat n erarha cat pn a nveu de vrI, reprezentat de serviciile american (CIA),
sovietic (KGB), Irancez (SDECE) brtanc (MI5), acoo unde n-a ma a|uns dect
,Servcu Secret Chnez" (,Drec a pentru probeme socae" pus ,Drec a de
nforma mtare", s cunoscute n boc sub denumrea occdenta de cod -
Fenxu Rou). Evreor e pace s consdere c orgne MOSSAD-uu se af n
tmpu exoduu or dn Egpt, acum 3.300 de an. Mose, spune Tora, a aes cte un
tn r dn c ele 12 trbur -a trms n ara F g dun e (Canaan - Paestna - Israe)
s afe ce bog sunt acoo, ce for e de ap rare au fsten, cum s-ar putea
p trunde n oraee fortfcate. Prntre str mo bbc a agen or MOSSAD se
afa Irumoasa |udth care a p truns n tab ra cortu generalului asirian HoloIern,
c rua -a t at capu cu propra- sabe (poate prn an 350 .e.n.).
Dncoo de mtooge, a orgnea MOSSAD-uu se af ,Sherut Yedot" - Servcu
de nforma a Agen e evreet dn Paestna (1929-1940), transformat n
1940 n Sherut ha Yedot ha-Artzt - Servcu na ona de nforma , pe scurt
SHAI, ns rcnat cu nterogarea evreor care, dn toat a lumea veneau n Paestna.
SHAI a ob nut succese nsemnate nftrn d oameni n servce Admnstra e
brtance a Paestne, vrfu s u de actvtate fnd consderat depstarea n 1948 a
une mar tranzac de arme ntre Cehosovaca si Siria si, mai ales, capturarea vasului care
transporta acele arme, ceea ce a dubat for a de foc a evreor n prmu or r zbo cu
arab.
Dup naterea statuu Israe, n an 1949-1952, prmu mnstru Davd Ben Gurion a
creat sistemul actual al serviciilor secrete israeliene, pornind de a prncpe suprave ur statuu
evreu ntr-un mediu arab ostil, combaterii une ntense actvt nterne de destabzare,
antstatae s antsocae, desf urat de paestnen pe tertore controate de Israe,
urm rr s pedep sr crmnaor nazt vnova de hoocaust s terortor arab,
orunde s-ar f afat e pe gob, ob ner unor nate tehnoog mtare puse sub
embargo pentru statu evreu, cunoater opnor guvernamentae s pubce fa de
cauza poporuu evreu att n re dumane ct n cee aate, m ai ales n S.U.A.,
spr|nr comunt or evreet dn Daspora. Aa s-au n scut SHABACK -
,Servcu de securtate ntern ", AMAN - ,Servcu de nfor ma mtare",
,Departamentu de cercetare documentare" a Mnsteruu de Externe,
,Departamentu de Investga " a Po e sraeene , ma aes, ,Insttutu pentru
opera specae s cuegere de nforma " (Ha-Mossad e Modnyn, unee Tafkdm
Meuhadm), pe scurt MOSSAD.
In ordnea de z care anun a crearea no agen guvernamentae scria, ntre atee:
,Pentru statu nostru, care de a nfn are a fost ncon|urat de duman, servce
secrete repreznt prma ne de ap rare. Deoarece suntem stua n nma Orentuu
Apropat, unde schmb re voente nstabtatea sunt specfce, trebue s nv m
foarte bne cum afam ce se ntmp n jurul nostru".
Pn a a deven, poate ce ma bun servcu secret dn ume, MOSSAD-u a parcurs un
drum dfc pe care |aoanee s-au numt: preg tre, studu, anaz reanazare, dn
nou preg tre n fne verfcare nante de executarea orc re opera .Dntre toate
servce secrete dn ume, MOSSAD-u este snguru care se consder se
autodefnete ca ,Insttut", adc un centru academc de spona| care sub devza
,ctg r zbou prn cunoatere ste me!" ofer specator s cea ma aspr
dar s cea ma performant scoa de preg tre.
Candda a statutu de of er MOSSAD sunt recruta ntotdeauna dntre cei care, n
serviciul militar regulat au avut rezultate Ioarte bune. Apoi ei sunt supu a repetate teste
medcae, fzce pshce, ncusv a nterogatoru cu detectoru de mncun. In faza
urm toare sunt pu s competeze chesto nare extrem de compexe s dau examene
de mb str ne, pe care trebue s e vorbeasc perfect. Dac pc a un sngur test dn
toate acestea sunt emna automat, n clipa admiterii n ,Academie" primesc un nume
conspirativ si o nou denttate, pe care sunt obga s s-o nsueasc s s-o utzeze
curent. La MIDRASHA (Academa MOSSAD-uu) cursan ocuesc ca ntr-o sta une
s sunt trata ca nte turt care stau a hote.Academa nu foosete Drofesor c
specat ce ma bun a MOSSAD-uu. La fecare tre un studen sunt testa i
cu detectorul de minciuni reIuzul de a se supune la un (test d conduc toruu de curs dreptu
(teoretc) de a- mpuca pe rebe.
Dntre matere teoretce care se studaz a MOSSAD, cea ma mportant , dar s
cea ma dfc este NAKA- sstemu descrerea rapoarteo r n MOSSAD, In care
pentru fecare subect nu se admte dect o sngur propoz e, mesa|u cu mai multe
teme urmnd a Ii divizat n mai multe mesaje standard purtnd numere de cod diIerite. NAKA este
extrem de important deoarece principala actvtate msune a MOSSAD-uu const n
cuegerea de date, n transmterea, interpretarea si valoriIicarea acestora.
Preg trea mtar a agen or ncude cunoaterea tuturor tpuror de arme t
armate, a structuror mtare ae ror vecne Israeuu, a p oliticii, religiei p a
organz r or socae, n afar de NAKA s preg trea mtar , cade MOSSAD-
uu ma studaz contranforma e s acoperrea. La ec e practce e nva cum
s se comporte n socetate, a mas , ntr-un saon ofca sau n ce ma seect
restaurant de pe gob, s recunoasc vnure bune etc.
Dn a doua un petrecut n Academe, cade prmesc arme. Of er dn MOSSAD
au n dotare pstoae Beretta, arma dea prn dmensun catate. Antrenamentele
de trageri se efectueaz ntr-o sa de tir amena|at ca s cum ar f un cordor de hote
unde ue se pot deschde orcnd pentru a sa s apar profu unu posb
duman care trebue anhat.
La cap tu unu an s |um tate ce care absov aceste cursur devn u n Iel de
ucenc s nu agen pn (katsa). E ma au de parcurs un nou ccu de studii
practice la Cartierul General al MOSSAD-ului, trecnd pe rnd prin fecare departament s
nv nd s opereze pe computer n bazee de date ae serviciilor secrete. Dup nc
sase un, tner agen sunt repartza n sec e MOSSAD-uu, ncepnd munca
propru-zs .
Cartea pe care o nf m az cttoruu romn este cea ma compet actua
radooge a MOSSAD-uu , dac ea are vreo hb , aceasta const n faptu c
autoru a renun at a aspectee ,nespectacuoase" - store, orga nzare,
termnooge, etc. pentru a prezenta persona|e ac un ntr-o maner atr g toare
s totu mpecab dn punct de vedere tn fc, n ceea ce ne prvete am
c utat s compet m con nutu prn date sntetce cuprnse par a n anexe,
par a n note , n cea ma mc m sur , s n acest ,cuvnt nante", nttuat
poate prea preten os ,prefa ". nante de a da cuvntu ,sponor u Gdeon"
ma evden em faptu c MOSSAD-u nu racoeaz , ca ate servc secrete,
aventurer sau vountar care vor s devn ero, c, cum spunea unu dntre
p rn agen e, Isser Hare, oamen, ,cnst , fde, oa, s patro ", gata ,s
se consacre unor misiuni periculoase". O at partcuartate const n faptu c
MOSSAD-u g sete oamen n rndure tneretuu evreu dn ntreaga ume. n
acest ca: exempu ce ma bun, pentru c este ce ma cunoscut, este evreo-
canadanu Vctor Ostrovsk, care a p r st MOSS AD-ul si a scris despre el n termeni mai
pu n bnevotor, att c r documentare ct s romane. E nu este dect un
exempu dntr-o mu me de evre cu cet ene nesrae lan care opteaz s
lucreze n MOSSAD dintr-un sentiment de solidaritate al evreilor de pretutindeni cu statul Israel.
Fondatorul acestuia, Ben Gurion spunea despre evre c ,To trebue s a|ute Israeu, char
dac ara or adoptv este sau nu de acord" ar un der a comunt evreor-
amercan era de p rere c : ,Nu are nici o mportan dac v-a hot rt sau nu s
emgra n Israe. Datora voastr este s su| nteresee poporuu evreu
dncoo de gran ee Israelului". Aa se face c agen MOSSAD-uu au contrbut a
ctgarea r zboaeor Israeuu cu re arabe nvecnate, au provocat c derea
unor demntar s char a unor ntreg guverne str ne, au ,semnat" unee dntre
cee ma numeroase s mai spectaculoase pagini ale spionajului tehnologic si economic mondial,
au generat o bogat teratur s au n scut o egend : LEGENDA MOSSAD. Ncodat
n Israe MOSSAD-u nu a fost prvt cu suspcune s nm nu nu -a fost rune s
ucreze n sau s coaboreze cu MOSSAD-u. Ct m dntr-o mut ma bogat st
de nume pe Ham Herzog, a|uns apo preedntee r, Ytz hak Rabin, Ytzhak Shamir si
Ehud Barak, Iiecare ajungnd prim-ministru s mnstru a ap r r Davd Kmche,
vcemnstru de externe. In ume, MOSSAD-u s-a f cut remarcat prn ac un
unce s nu de pu ne ori inovatoare n tacticile si tehnicile lupte antterorste. Cne nu
te az c MOSSAD-ul a Iurat, n beneIiciul Israelului si Statelor Unite, un avion MIC 21 dn
Sra. MOSSAD-u a cump rat o rachet francez Exocet dn Che s a pus mna,
dn Fran a, pe panure avonuu Mrage. Acea ,nst tut" a procurat clandestin
combustibil nuclear pentru reactorul israelian de la Dimona a preg tt opera unea cu
nume de cod ,Babon" prvnd bombardarea reactoruu nucear rakan. Cne nu
a admrat ,Opera unea Mose" de savare a Ialashilor etiopien, capturarea n
Argentna a crmnauu de r zbo nazst AdolI Eichmann sau anihilarea comandoului
terorist care reaproviziona un avion plin cu ostatici pe aeroportul ugandez Entebbe. Cteva dintre
aceste epsoade e ve reg s cu deta surprnz toare n aceast ,Istore secret a
MOSSAD-uu", a c re autor, , a avut contacte drecte cu persona|e precum Isser
Hare, fost ef a MOSSAD-uu dar a ,Servcuu de Securtate Intern " - SHIN
BETH, Rafae Etan, fost ef a LAKAM, Mer Amit care a Iost, prin cumul, director si la
MOSSAD si la AMAN, sau William Casey, Iost director la CIA. Pe parcursu ceor 17 captoe
ae aceste c r ve g s o cazustc bogat , de a moartea prn ese Dana s
sponarea actvt or nterne ae preednteu Clnton a Casa Ab , pn a
ucderea u Abu Nda, atotputerncu der terorst paestnan. Ve putea
,vedea" dedesubture compcateor rea ae triunghiului Israel-OEP-Vatican sau ale
modului n care MOSSAD-ul a concurat ,Serviciul Secret Chinez" n Afrca, pentru ca apo s
coaboreze cu acesta a neutrazarea actvt or afrcane ae KGB-uu s a
emnarea de pe pe ee locale a CIA n fne, ve afa cum pot coabora servce
secrete ae unor r arabe cu MOSSAD-ul si cum acesta le Iace servc unor der arab
de prm m rme.
In ncheere nu pot dect s v recomand o ectur foarte atent s o prvre prntre
rndur a aceste remarcabe c r potce care vne s se a ture n coec a
,LUMEA N CARE TR IM" ceor despre ,CIA", , MaIia", ,Legiunea Str n ", ,FBI",
,R zbou Sfnt", ,Caros acau" sau ,Vatcan" s s precead multe altele dintre care
nu voi cita dect ,Sabia lui Allah" - despre siitism, ,Tradee" -despre mafe chnezet
dn ntreaga ume, ,Bserca Gaben " - despre amasmu hmaaan, ,Tsaha" -
despre armata sraean , de a m e popuare pn a arma atomc , ,Ibn a
Saud" - despre formarea s devenirea Arabiei Saudite, ,Puterea si banii" - despre dimensiunile
reale ale inIluentului Wall Street Journa, toate n preg tre a Edtura ALLFA dn grupu
edtora ALL, tot n aceast coec e.
,LUMEA N CARE TR IM" este g loba , dnamc , surprnz toare, pn de percoe
s de sfd r, unc , prom toare, stresant , bun s rea deopotrv . Ea este lumea pe
care o mert m, una ve, coorat , dvers s paptant , n care ne reg sm
permanent. Ea este a noastr . Este pur s smpu ,LUMEA N CARE TR IM".
VICTOR IONESCU

CAPITOLUL l
n spatele oglinzii
Cnd umna roe a teefonuu ncepu s cpeasc , un dispozitiv sofstcat de
nregstrare se actva n apartamentu parzan de ng Centru Pompdou,n
agomeratu arondsment4. Lumna fusese nstaat de un tehncan de
comunca sraean, care zburase de a Te Aviv pentru a instala aparatul de nregstrat,
ment s nteasc orce b nua pe care vecn ar f avut-o auznd teefonu
sunnd a ore nepotrivite. Tehnicianul era un yahalomin, membru a une echpe Mossad,
care avea n gr| comunca e sgure dn ascunz tore serviciului secret israelian.
Cea dn Pars era ca toate ceeate. Avea ua dn fa rezstent a
bombardament s geamur care, asemenea ferestreor de a Casa Ab , puteau reIracta
scannerele. Existau zeci de astIel de apartamente n toate mare orae ae um, fe cumprate,
Iie nchiriate pe termen lung. Mute erau neocute vreme ndeungat , fnd gata pentru
urm toarea opera une.
O astfe de opera une a fost ntreprns n apartamentu dn Pars nc dn une
1997, o dat cu sosrea domnuu Maurce. Acesta vorbea o francez fuent , cu un
uor accent centra-european. De-a ungu anor, vecn se ma ntnser cu
a ca e: b rba sau, uneor, feme care soseau pe neateptate, petreceau
s pt mn sau un prntre e, pentru ca apo, ntr-o bun z, s dspar f r urm . Ca
ce dnantea sa, dl. Maurice a descurajat politicos orice interes privind persoana sau munca sa.
Maurice era un katsa, un agent de teren al Mossad-ului.
Dn punct de vedere fzc era greu de descrs; se spunea c pe o strad pus tie
ar Ii trecut aproape neobservat. Fusese recrutat atunci cnd Mossad-u nu era dect un
proect. S-a f cut remarcat n tmpu efectu r staguu mtar n Israe, cnd,
dup tab ra de nstruc e, a fost cooptat de servcu aeran de nforma .
Apttudinea sa pentru mbe str ne (vorbea franceza, engeza s germana) a fost
ad ugat ator cat : era bun n rezovarea probemeor egate de studu de caz
s n a extrage dovez dn specua , n pus, ta cum s se poarte cu oamen; ta
s convng , s m gueasc , dac toate ceeate metode ar f euat, s
amenn e.
Dup absovrea co Mossad n 1982, a actvat n Europa, Afrca de Sud n
Orent. Se prezenta ca om de afacer, scrtor sau comerciant. Folosise o serie de nume si
de biograf extrase dn bboteca de persona|e a Mossad-uu. De data aceasta era
Maurce, nc o dat , om de afacer.
De-a ungu repartz ror sae a auzt c n ,Insttut", (nume dat Mossad-uu de
anga|a s ) crcuau zvonur r ut coase despre cariere runoase dstruse,
despre schmb r a nveu conducer, despre fecare nou drector prort e
sae. Despre corup e. Nc unu dntre e nu a reut ns s eradcheze corup a
ct tmp a fost a putere.
Aceast stare de ucrur s-a accentuat o dat cu numrea u Benyamn
Netanyahu ca ce ma tn r prm mnstru a Israeuu, om cu o dovedt
experen n domenu servcuu secret, nc de a bun nceput, Netanyahu -a
ntrgat pe of er expermenta n detae opera onae.
La nceput s-a dat vna pe entuzasmu nut a unu nou vent care vroa s fac
ordne, gata s nspecteze tot ce era de nspectat pentru a f sgur c nu- scap nc
un secret. Dar ucrure au devent aarmante cnd nu numa prmu mnstru, dar s
so a u, Sara, au vrut s vad ce se ascunde n spatele oglinzii, n lumea serviciului secret
israelian. Aceasta -a nvtat pe ce ma na of er a Mossad-uu s - fac o vzt
s - r spund a ntreb r, sus nnd c urmeaz exempu u Hillary Clinton care
era nteresat de CIA.
Cordoaree seduu Mossad dn Te Avv au r sunat de oaptee scandazate
despre Sara Netanyahu, care a cerut s acceseze profee pshoogce ae efor de
stat pe care ea so u s u urmau s - g zdu asc sau s - viziteze. A cerut n mod special
detalii despre activitatea sexua a preednteu B Cnton. De asemenea a cerut s se
ute peste dosaree ambasadoror sraeen care aveau s - g zduasc n tmpu
vzteor externe, nteresndu-se de cur ena dn buc t re acestora de
frecven a cu care erau schmbate aternuture dn aparta mentee pentru oaspe .
Um de cerere sae, of er Mossad -au expcat so e prmuu mnstru c
astfe de nforma nu se dscut a ntnre servcuu secret. un dntre veteran
au fost sco dn opera une curente ae serv cuu, dndu--se responsabtatea
unor opera un mnore care nu necesitau dect ntocmirea unor dosare pe care nu le citea
nimeni. Dndu- seama c se pafonau, aceta -au dat demsa s-au mpr tat pe
tot tertoru Israeuu, nemaf cnd nmc atceva dect s cteas c , n speca
store, ncercnd s se mpace cu gndu c e sunt de domeniul trecutului.
Toate astea I-au f cut pe Maurce s se bucure c nu se aIla n Tel Avv, c e dn
nou pe teren.
Opera unea care- adusese a Pars d dea nc o ans de a doved c este un
agent metcuos s precaut, unu n stare s ndepneasc tot ce se cerea. De
data aceasta, msunea era reatv uoar : nu era vorba de nici un pericol Iizic, ci numai
de riscul de a Ii pus ntr-o stua e |enant n cazu n care autort e franceze ar f
descopert ceea ce face -ar f deportat n secret. Ambasadoru sraean ta c
Maurce era n Pars, dar nu ta de ce. Aceasta era procedura standard: dac panu nu
mergea, dpomatu putea pretnde c nu fusese pus a curent.
Sarcina lui Maurice era de a recruta un inIormator. Aceasta era cunoscut n mba|u
ezoterc a Mossad-uu drept un ,contact", o corupere a unu cet ean str n. Dup
dou un de munc r bd toare, Maurce credea c e gata s reueasc .
nta sa era Henr Pau, ns rcnat ad|unct cu securtatea Hoteuu Rtz', care
f cea s pe oferu n cazu oaspe or ceebr.
Unu dntre aceta a fost Jonathan Aitken, ministru britanic n perioada n care Partidul
Conservator era la putere. Aitken a Iost responsabil cu coordonarea de vnz r de arme
pentru stabrea de contacte cu trafcan de arme n Orentu M|ocu. Toate
acestea au dus a Worla in Action, un show TV care se ocupa cu anchete, si la publicarea de
c tre zaru Guaraian a unei serii de rapoarte incriminatorii despre eg ture u Atken cu
persoane care n mod norma nu se afau n antura|ee guvernan or. Atken -a
dat n |udecat pentru caomne. Cazu a pvotat n |uru ntreb r egate de
persoana care -a p tt u Atken ederea a Rtz, cnd acesta s-a ntnt cu
arab. La trbuna, Atken a |urat c so a sa p tse factura.
Prn ntermedu une ter e surse, Mossad-u -a mtut pe avoca ap r r s
sus n c d. Atken nu fusese a Pars n acea peroad . Cazul a Iost nchis. Mossad-ul,
care considerase mult timp activitatea u Atken drept o amenn are pentru Israe, practc
la distrus. Hotelul a r mas ns ocu de ntnre a trafcan or de arme dn Orentu
M|ocu a contacteor or europene.
Mossad-u a hot rt s ab un nformator a Rtz care s - raporteze despre
actvt e de acoo. S-a propus ma nt s ob n sta cu anga|a hoteuu ;
aceasta s-a rezolvat prin accesarea sistemului computerzat. Nmen dn conducerea
superoar a hoteuu nu era potrvt; cea nu aveau acces a to oaspe ,
ucru determnant de atfe, ns cum Henr Pau se ocupa cu securtatea, aceasta
nsemna c e avea acces peste tot a Rtz. Chea sa putea descua sefu orc ru
oaspete. Nu s-ar f pus nc un fe de ntreb r dac ar f vrut s fac o cope
dup nota de pat a unu cent s n-ar f rdcat nmen dn sprncean dac s-
ar f cerut sta apeuror teefonce f cute de deaer pentru a ua eg tura cu
persoanee de contact. Putea afa cu ce feme avuseser de-a face deaer. Ca
ofer a VIP-uror, Pau ar f fost n m sur s trag cu urechea a convorbre
ceor pe care- transporta, s e studeze comportamentu, s vad unde se duc s cu
cine se ntlnesc.
Urm toru pas era ntocmrea unu prof pshoogc a u Pau. Tmp de cteva
s pt mn, unu dntre rezden katsa dn Pars a adunat nforma despre
trecutu u. Foosindu-se de mai multe acoperr, prntre care cea de anga|at a une
compan de asgur r s cea de comercant de teefoane, agentu katsa a afat c
Pau era burac, n-avea o rea e stab , ocua ntr-un apartament cu chre
mc , conducea o Mini neagr , dar p ceau mane rapde s motoccetee de
concurs. Char cump rase o motoccet mpreun cu nc cneva. Anga|a
hoteuu au spus c p cea s bea uneor. Se p rea char ca din cnd n cnd, mai
apela la serviciile unei prostituate de lux care servea s pe cen hoteuu.
Informa e au fost anazate de un pshoog a Mossad-uu. Acesta a conchs c
Henr Pau avea o fre vunerab . Pshoogu a decs c cea ma bun metod de
a- recruta ar f prn presun crescnde, nso te de promsun egate de
substan ae sume b net care urmau s fnan eze va a soca a u Pau. Aceast
opera une putea f una destu de ung putea necesta deosebt r bdare s
taent. In oc s se fooseasc n contnuare de rezdentu katsa, a Pars avea s fe
trimis Maurice.
Ca n cazu ator opera un asem n toare, Maurce a urmat nte crter
standard. Ma nt s-a famarzat cu Hoteu Rtz mpre|urimile acestuia. L-a
recunoscut repede pe Henri Paul, un tip atletic cu mers arogant, care d dea de n ees c nu
ne cont de nmen.
Maurce a observat cudata eg tur pe care Pau o avea cu fotograf de scanda
care mpnzeau ntrarea u Rtz, gata a orce or s - foto grafeze pe ce boga
famo. Dn cnd n cnd, Pau e cerea s se retrag , ar aceta f ceau ntocma,
ncon|urnd c drea pe motoc cete nante s se ntoarc , n tmpu acestor mc
pmb r, Pau eea pe ua de servcu ncepea s - tachneze amca.
Noaptea, Maurce -a v zut pe Pau bnd cu dver paparazz prn barure dn
aproperea hoteuu, pe care e frecventau, dup termnarea programuu, e a
anga|a .
n rapoartee trmse a Te Avv, Maurce men ona faptu c Pau putea s bea
cantt consderabe de acoo r mnnd totu treaz. Tot acesta a ma confrmat
faptu c Pau ar f perfect pentru rou de nformator.
La un moment dat, n timpul supravegherii sale discrete, Maurice a descopert c Pau tr da
ncrederea ce- fusese acordat . Prmea ban de la paparazzi pentru a le vinde ponturi
despre locurile unde vor merge oaspe , favorzndu-e astfe fotograferea
ceebrt or. Schmbu nforma or contra cost avea oc fe n unu dn barur, fe
n ngusta strad Cambon, acoo unde se afa ntrarea anga|a or.
Pe la |um tatea un august, ace schmb s-a axat pe sosrea a Rtz a Dane,
Prn esa de Waes, a nouu s u ubt, Dod AI-Fayed,
2
Iiul patronuu hoteuu.
Urmau s stea n fabuosu apartament rega ntreg personalul de la Rit: fusese amenn at
cu concederea medat n cazu n care ar f dezv ut am nunte prvnd sosrea
secret a Dane. n cuda acestu am nunt, Pau -a rscat su|ba nformndu- pe
papa-razz asupra acestu subect. Fecare dntre e -au r sp tt fnancar.
Maurice a remarcat c Pau ncepuse s bea ma mut s a auzt c personau de a
Rtz se pngea c ns rcnatu ad|unct cu securtatea hoteuu devense ma dur
ca de obce: o concedase pe o camerst care furase o bucat de s pun dntr-una
dn camere.
Ma mu anga|a au decarat c Pau ua s paste, s se ntrebau dac acestea
nu erau cumva mente s - cameze st re nervoase. To erau de acord c Pau
devense mprevzb - acum era bne dspus, n momentu urm tor se nfura
necontroat pentru vreun feac. Maurce decse c era tmpu s fac mcarea.
Prmu contact a avut oc n baru u Harry dn Rue Daunou. Cnd Pau -a f cut
apar a, Maurce sorbea un cockta. Agentu katsa a Mossad-uu a ntrat n
dscu e cu e, ar Pau a acceptat s bea s e ceva, dup ce Maurce -a spus c
preten de-a u st tuser cndva a Rtz. Maurce a ma spus c aceta fuseser
surprn de num ru mare de arab boga care tr geau a hote.
Pau nssta asupra faptuu c ma|ortatea arabor erau necop arogan s
c se ateptau s e sar n a|utor a cea ma mc mcare. Ce ma r erau saud .
Maurce spuse c auzse despre cen evre acea ucru. Pau nu era de
aceea p rere. Decar c evre erau nte cen exceen . n aceast atmosfer
prom toare, seara se sfr cu stabrea une noi ntlniri, peste cteva zile, pentru a lua
cina la un restaurant din aproperea Rtz-uu. n tmpu cne Pau a confrmat, ca
r spuns a ntreb re cacuate ae u Maurce, mute dn nforma e pe care
acesta de|a e cunotea. Pau a vorbt despre pasunea u pentru man rapde s
despre p cerea de a pota avoane mc. Dar era greu s - satsfac aceste p cer
dntr-un saaru.
Acesta trebue s f fost momentu n care Maurce a nceput s fac presun.
S g set ban pentru astfe de hobby-ur era o probem , aar nu una f r rezovare,
n mod cert, aceast afrma e strnse interesul lui Paul.
Lucrurile si-au urmat apoi cursul Iiresc: Maurice oIeri, iar Paul primi cu p cere. O dat nada
aruncat , Maurce trebue s -s f pus n practc toate taentee dobndte a coe
Mossad-uu.
La un moment dat, Maurce a ansat deea c ar putea da o mn ee a|utor,
men onnd c ucra pentru o compane dspus orcnd s -s mbun t easc
baza de date, n schmbu unor sume frumuee de ban. Asta era mutarea favort
a agen or Mossad cnd se afau ntr-o opera une de contact. De ac s pn a a-
spune u Pau c mu dntre cen Rtz-uu aveau nforma ce ar f nt eresat
compania, nu mai era dect un mic pas.
Paul, poate stn|ent de modu n care decurgea dscu a, s-a mpo trvt. Maurce a
mers apo ma departe, spunnd c , de n eegea rezervee u Pau, acestea
surprndeau. Toat umea ta c Pau ua mt de a paparazz. Aa c , de ce ar f
dat cu pcoru une adev rate anse de ctg?
Taentu u Maurce de a-s prezenta propunere, nforma e prvtoare a
trecutu u Pau, capactatea de convngere, dar ma aes presunea a care
supunea nterlocutorul si-au spus cuvntul. Toate au avut eIect asupra lui Paul.
Char dac n-a pus ntreb r, s-a dat medat seama c omu dn fa a u era un
agent secret sau cneva care recruta pentru servcu secret.
Poate c asta -a nfuen at r spunsu. Dup spusee unu agent sraean
famarzat cu stua a, ,Henr Pau a vorbt nc de a nceput f r rezerve: i se
cerea s sponeze? Dac da, ce trebua s fac ? Pur smpu. F r paravane
ocour nute. Doar ce trebua s fac s pentru cine ar f urmat s ucreze. Acesta era
momentul n care Maurice trebua s decd , -o f spus u Pau c va ucra pentru
Mossad? Nu exstau procedur standard pentru astfe de ucrur. Fecare nt e
dfert , ns Henr Pau ngh se momeaa."
Aa stnd lucrurile, Maurice i-a spus l ui Pau ce se atepta de a e: s ob n nforma
despre oaspe , poate char s e bage tehnca n camere, s a seama cu cne se
dstrau. Poate c au dscutat ceva s despre ban, se poate s se f adus vorba s
de o ofert de cont n Eve a; puteau eventua s - p teasc s n ban gheat .
Maurce a sat s se n eeag de a sne c astfe de chestun nu erau dect nte
deta mnore. De-acum se putea char s - f spus c urma s lucreze pentru Mossad.
Toate astea ar f etapee standard ae unu contact reut.
E foarte posb ca Pau s se f sperat de ceea ce se cerea s fac . Nu era vorba
de oatatea fa de ce de a Rtz; ca pe mu a , l atr seser acoo saare destu
de mar s bacure. Era lesne de n ees c era frc s nu dep easc stua a s s
rte s a|ung a nchsoare dac ar f fost prns sponnd oaspe hoteuu.
S dac s-ar f dus a po e, ce putea rezova? Poate c tau de|a ce urma s se
propun . Dar dac -ar f refuzat? Atunc ce s-ar f ntmpat? Dac conducerea
hoteuu ar f afat c e tr dase de|a ce ma pre os atrbut ofert de Rtz -
confden atatea - nformndu- pe paparazz, ar f putut f concedat, ba char dat n
|udecat n acele zile ae u august 1997, Henr Pau p rea c nu ma are sc pare.
Contnua s bea, s a paste, s doarm prost s s - bat |oc de ce dn
subordnea sa. Era un om gata s cad n pr paste.
Maurce men nea presunea, ntnea de mute or n acea bar n care Pau bea
dup servcu. Numa smpa u prezen era sufcent s - reamnteasc ceea ce era
constrns s fac . Maurce se ducea de mute or pe a Rtz unde savura cte un aperitiv
la bar, mergea la restaurant sau ua cafeaua de dup amaz n hou hoteuu. Lu
Henr Pau se p rea c Maurce devense umbra u. S toate astea nu f ceau dect
s - sporeasc tensunea s s - aduc amnte francezuu c nu avea sc pare.
S apropata vzt a Dane a u Dod A-Fayed nent ea. Paul fusese ns rcnat cu
protec a or pe tmpu eder, dar ma aes avertzat s - n departe de paparazz. n
acea tmp, fotograf tot sunau pe mob cernd nforma despre vzt ; se
ofereau sume mar de ban pentru cee ma mc deta. Tenta a era un at factor de
presune. Iar presunea p rea c ncon|oar dn toate p r e.
De reuea s dsmueze, Pau era totamente copet. Lua antde- presive,
somnfere s energzante ca s poat ucra pe tmpu ze. Combna a asta de
medcamente nu putea dect s - afecteze proIund. Lumna ntermtent - un
teefon - care -a trezt pe Maurce, a fost nregstrat dumnc 31 august, a ora
1:58 noaptea. Ce care f cuse apelul lucra la departamentul de accidente rutiere al
jandarmeriei parzene fusese recrutat de Mossad cu c va an n urm . Era un
rriahuab, deci un inIormator neisraelian. n ierarhia contactelor parzene ae u Maurce,
acesta se afa undeva a coad .
Cu toate acestea, vestea accdentuu ruter avea s - umeasc pe Maurce. Cu
ma pu n de o or n urm , un Mercedes Sedan se zbse ntr-unul din stlpii de beton ai
pasajului de vest de sub Place de l'Alma; un loc n care se petreceau des accidente.
Vctmee erau Dana, Prn esa de Waes, mama vtoruu rege al Angliei; Dodi AI-
Fayed, Iiul lui Mahommed, patronul de origine egptean a an uu de magazne
Harrods
3
din Knightsbridge si Henri Pau. Bodyguard-u cupuu fusese grav r nt.
La cteva ore dup accdent, Maurce s-a ntors a Te Avv, snd n urm
ntreb r a care nu s-a putut r spunde nc pn n zua de azi.
Ce ro a |ucat n accdent presunea exerctat de e? S f perdut Henr Pau
controu man, f cnd-o s se zbeasc de stpu pasa |uu de a Ama, pentru c
nu vedea nc o cae de sc pare dn ghearee Mossad-uu? S f avut presunea vreo
eg tur cu concentra a mare de medcamente g st n snge? Oare cnd a
pecat de a Rtz cu pasager, se ma gndea nc a o port de sc pare? Era Pau,
pe ng vctma unu neferct accdent de crcua e, s vctma unu nen dur tor
servcu secret? ntreb re contnuau s nu- dea pace u Mahommed A-Fayed".
In februare 1998, a decarat pubc: ,N-a fost vorba de nc un accdent. Sunt
extrem de convns de asta. Adev ru nu po ate Ii ascuns la nesfrt."
Cinci luni mai trziu, canalul britanic de televiziune ITV a diIuzat un documentar care
sus nea c Henr Pau ar f avut eg tur cu servcu secret francez. Nu era adev rat.
Materau a ma nsnuat c un servcu secret, a c ru nume nu se cunotea, ar f fost
responsab pentru mor e tragce; au ma fost f cute s supoz conform c rora
servcu respectv s-ar f mpcat pentru c brtanc se temeau ca dragostea Dane
pentru Dod, care era egptean, s nu ab cu mva ,repercusiuni politice".
Pn n zua de ast z, eg tura dntre Henr Pau s Mossad a r mas un secret bne
p zt - exact aa cum se s dorea. Mossad-u nu ac ona a porunca nm nu dn afara
Israeuu, ntr-adev r, pu n dn afara servcuu tu de implicarea serviciului n moartea celei
mai media-tizate Iemei din lume.
Insprat de campana de dscredtare a mass meda engez , Mo- hammed A-
Fayed a contnuat s sus n c anumte servc secrete, al c ror nume nu se ta, s-
au unt mpotrva fuu s u s a prn ese Dana. n ue 1998, do |urnat de a
zaru Times au publicat o carte n care sugerau c Henr Pau a avut eg tur cu servcu
secret francez, ns nc A-Fayed, nc |urnat nu au venit cu dovezi concludente care s e
sus n afrma e - nc unu dntre e nu a b nut eg tura dntre Mossad Pau. In
iulie 1998, Mahommed Al-Fayed a adresat membrilor Parlamentuu brtanc o scrsoare,
con nnd o sere de ntreb r; ce rea ca acestea s fe dscutate n Camera
Comuneor. A-Fayed sus nea c : ,exst o for care vrea s muamazeze
r spunsure pe care e cer". Gestu a fost nterpretat ca fnd ce a unu tat
ndoat s ndurerat care face acuza n dreapta s n stnga, ntreb re mert s
fe repetate, nu numa pentru c astfe este naturat orce b nua asupra rouu
|ucat de Mossad n utmee s pt mn de va ae u Henr Pau, dar s pentru c
demonstreaz cum o tragede poate c p ta dmensun pe care numa adev ru e
ma poate readuce a normal.
A-Fayed a scrs despre un ,pan" de emnare a Dane a fuu s u, ncercnd s
ege de ntreb re u tot feu de evenmente dspa rate:
,De ce a durat o or 40 de mnute pentru ca Dana s a|ung a spital? De ce nici un
IotograI nu a ar tat pozee f cute? De ce tocma n acea noapte a fost spart ocun a
ondonez a unu fotograf care de nea fotograf f cute de paparazz? De ce nc o
camer de uat veder cu crcut nchs dn acea parte a Parsuu nu a fmat nmc?
De ce dspoztvee de urm rre nu ma aveau Ii l m iar camerele de luat vederi din traIic) erau
nchise? De ce la locul accidentului s-a redeschis traIicul n numai cteva ore? Cine era persoana cu echipa-
ment IotograIic dn grupu de pres de a ntrarea de a Rtz? Cine erau ce do b rba
nedentfca de a baru hoteuu? Vorbeau n engez , privind si ascultnd n jurul lor."
Mossad-u nu era deoc nteresat de rea a u Dod cu Dana. Snguru or scop
era recrutarea u Henr Pau ca nformator. In eg tur cu msterosu fotograf: n
trecut agen a Mossad-uu au ma pozat ca |urnat. Putea foarte bne s f fost
Maurce, veghnd n fa a hoteuu. S-ar putea ca ce do b rba nedentfca de a
baru hoteuu s f avut vreo eg tur cu Mossad-u. Dac ar f adev rat, acest
ucru -ar nt f r ndoa pe Mohammed AI-Fayed.
Un dntre coeg u Maurce au fost de p rere c dorn a de a- prnde n curs
pe Henr Pau nu era dect o dovad n pus a faptuu c Mossad-u a exagerat s
c ntreprndea opera un nterna onae mprudente; s asta f r s n seama
de urm re pe care, pe termen ung, acestea e-ar putea avea pentru servcu
secret, pentru Israe, pentru pacea n Orentu M|ocu s n cee dn urm pentru
eg tura cu cel ma vech s ma oa aat, S.U.A. Ma mu of er sus neau char,
c , de cnd cu venirea la putere n 1996 a lui Benyamin Netanyahu ca prm mnstru,
trebure se nr ut ser .
Un veteran a servcuu secret sraean a afrmat: ,Oamen v d c ce care
ucreaz pentru Mossad sunt de cee ma mute or crmna deghza n patro .
Lucru acesta ne face r u nou s morat noastre, ar pn a urm va avea un
efect negatv asupra rea or Mossad-uu cu alte servicii secrete."
Un at of er mportant a fost a fe de drect: ,Netanyahu se comport ca cum
Mossad ar face parte dn propra- versune a cur regeu Arthur; Iace ceva nou n Iiecare
zi pentru a nu se plictisi cavalerii. Asta-i motvu pentru care ucrure au mers aa de prost n
ultimul timp n cadrul servcuu. S tragem un semna de aarm nante s f e prea trziu."
Prma ec e pe care am nv at-o ntr-un sfert de seco de cnd scru despre
servce secrete este c decep a s deznformarea sunt unetee de baz ae
acestora, a fe ca s r zbunarea, corup a, anta|u , uneor, asasnatu. Agen
sunt nv a s mnt , s se fooseasc s s abuzeze de preten; sunt opusu
dctonuu care afrm c un gen teman nu ctete ncodat scrsore atua.
Le-am observat comportamentu n tmpu nvestga or pe care e-am f cut n
eg tur cu numeroasee scandaur egate de spon R zbouu Rece: tr darea
secreteor prvtoare a bomba atomc amer can de c tre Kaus Fuchs
compromterea MI5 s MI6 brtance de c tre Guy Burgess, Donad Macean s Km
Phby. Cu to aeseser drept motto cuvntee tr dare s dupctate. Tot eu am
fost unu dntre prm scrtor care a afat despre obsesa pe care CIA o avea fa
de controu mn , preocupare pe care Servcu a fost constrns s-o recu noasc a
zece an de a pubcarea c r mee pe aceea tem , Jour-ney into Maaness. Negarea
este arta neagr a servcor secrete, art de mut perfec onat .
Totu, n afarea adev ruu am fost foarte mut a|utat de do of er profesont
a servcuu secret: |oachm Kraner, defunctu meu socru, care dup a doea
r zbo monda a condus o re ea MI6 n Dresda, s B Buckey, fost ef CIA n
Berut. Fzc se asem nau foarte mut; amndo erau na , sab, ngr| foarte
sgur pe e. n och nu e putea ct prea mute - doar dac e era smpatc sau nu.
nzestra cu o ntegen scptoare, crtcau ustur tor dn cnd n cnd Servce
pe care e su|ser .
Amb m amnteau n permanen ct de mute se pot nv a dn ceea ce B
numea ,oaptee dn umbr ": o ambuscad morta dntr-o aee f r nume; o nou
opera une care putea s anueze an de v dte rea amcae potce; o mc
nforma e, aparent nensemnat , care putea completa un puzze mportant. |oachm
avea o vorb : ,uneor, nte cuvnte aruncate n vnt pot schmba punctu de
vedere".
Mndr s practce ceea ce e numeau ,a doua mesere ca vechme n ume", ce
do nu numa c m erau preten, dar m-au convns c servce secrete sunt chea
n eeger totae a rea or nterna onae, potc gobae dpoma e - ,
bnen ees, a terorsmuu. Datort or am avut contacte cu un num r de servc s
agen secrete: BND (Germana) DGSE (Fran a) ; CIA; servce secrete canadene
brtance.
|oachm a murt dup ce a et a pense; B a fost ucs de funda- mentat
samc care sechestraser n Berut care au decanat crza ostatcor vestc
n ora.
Tot prin ei am cunoscut membri ai serviciului secret israelian care a nceput m-au dat
nforma despre trecutu u Mehmet A Agca, fanatcu turc ce ncercase s -
asasneze pe Papa oan Pau n pa a Sf. petru din Roma, n mai 1981. Contactele au Iost
stabilite de Simon VViesenthal, renumtu ,vn tor" de nazt, s pre oas surs pentru
Mossad tmp de peste 40 de an. Datort renumeu s reputa e sae,
Wesentha nc ma are u deschse peste tot, ma aes a Washington.
n acea ora, n marte 1986, am afat ceva n pus despre nclctee rea
dntre servce secrete amercane s cee sraeene. M aIlam acolo pentru a-l intervieva
pe William Casey, pe atunci directorul CIA, pentru cartea mea, Journey into Maaness, care trateaz
subectu mor u B Buckey.
n cuda costumuu u de comand , Casey era o fgur patetc . Ct tmp am
stat de vorb ntr-un cub dn Washngton, -am observat fgura pad , cu maxare
proemnente, och ro; ar ta de parc ce cnc an de conducere a CIA
v guser de tot .
La un pahar de ap mnera m-a confrmat cond e ntnr noastre. F r
not e, f r nregstr r; tot ce urma nu erau dect nforma de baz . A scos apo o
foae de hrte pe care erau tp rte datee sae bografce. Se n scuse a New York
a data de 13 martie1913 si absovse dreptu n 1937, a Unverstatea St. |ohn. Dup ce
n 1943 Iusese recrutat de Marina Statelor Unite, la cteva luni a Iost transIerat la OIiciul Serviciilor
Strategice, predecesorul CIA. n 1944 devenea efu servcuu secret OSS n Europa. Este
numt apo efu Comse de Schmbur s Paz (1971 -1973); apo a urmat o
ascensune rapd , fnd numt secretar ad|unct de stat a afaceror economce
(1973-1974); preednte a B nc de Export-mport a Stateor Unte (197 4-1976); si
membru al Comisiei Consultative cu privire la Serviciile Secrete Interna onae ae
preednteu (1976-1977). n 1980 este numt conduc toru reute campan
pentru preedn e a u Ronad Reagan. Un an mai trziu, la 28 ianuarie 1981, Reagan
numete n func a de DCI, a|ungnd astfe ce de-a 13-ea om care a de nut cea
ma mportant func e n cadru servc or secrete ae Stateor Unte ae Amerc.
Dup ce -am spus c fusese omu potrvt a ocu potrvt, Casey a mai luat o gur
de ap s a morm t c nu dorea s ,ntr m n deta personale".
S-a b gat foaa napo n buzunar s a ateptat apo atent prma mea ntrebare:
ce-m putea spune despre B Buckey, care, n urm cu aproape doi ani, pe data de 16
martie 1984 - Iusese sechestrat la Berut, ar acum era mort. Vroam s tu ce f cuse CIA-
u ca s - sa veze. St tusem ceva tmp n Orentu M|ocu, ncusv n srae, ncer -
cnd s pun ucrure cap a cap.
,A vorbt cu Admon sau cu vreunu dn oamen u?" m n trerupse Casey.
In 1982, Nahum Admon devense efu Mossad-uu. Prntre cunoscu ambasade
era tut ca un om rece f r scrupue. Casey -a caracterzat ca pe ,un evreu
care s-ar dor s ctge un concurs de urnat ntr-o noapte pooas a Gdansk".
Ma exact, Admon se n scuse a Ierusam n 1929 dn p rn poonez emgran .
Scot a Rehava Gymnasum, s-a dezvotat apttudn ngvstce care -au a|utat
s mbrace unforma de ocotenent a servcuu secret n R zbou de
Independen d n 1948.
,Admon poate s prceap vreo sase mb str ne", a opnat Casey.
Ma trzu, Admon a studat rea e nterna onae a Berkeey apo e-a
predat a scoa Mossad de a margnea Te Avv-uu. Ma lucrase si sub acoperire n
Etiopia, Paris si Washington, unde stabilise eg tur trance cu predecesor u Casey:
Rchard Hems s Wam Coby. Aceste promov r -au a|utat pe Admon s
devn un brocrat a servcuu secret care ta s se fooseasc de cuvnte care,
dup cum a spus Casey, o dat ce a a|uns efu Mossad-uu, ,a tut s n bne
crma. Cum era un om socab, se prcepea a feme, a fe de bne cum ta ce
era ma bne pentru Israe."
Portretu f cut de Casey era ce a unu agent care, dup cuvntee lui, ,a ajuns n
frunte pentru c s-a prceput s nu-s cace ef pe b t tur."
Ceea ce m-a spus n contnuare a fost pe acea ton bomb nt.
,Nimeni nu te poate surprinde, ca cineva pe care l-ai considerat preten. Pn s ne d m
seama c Admon nu avea de gnd s mte nc un deget, B Buckey era de|a
mort. Ma mnte cum era pe atunc? Masacraser aproape o me de paestnen
n cee dou tabere de refuga de a Berut. For ee Cretne Lbaneze -au omort;
evre sm eau c se ntorsese roata dn Bbe. Ce- drept e c Admon era mn n
mn cu crmnau, cu Gemaye." gashr Gemaye a fost conduc toru grup r
Faangste, ar ma trzu a devent preedntee Lbanuu.
S Cemaye era a nostru, da' n-am avut ncodat ncredere n nenoroctu a.
Iar Admon fusese permanent mn n mn cu e, ct tmp Buckey era torturat.
N-avem nc cea ma mc dee unde anume n Berut puteau s - n ostatec. L-
am rugat pe Admon s afe. A zs c se rezov . am tot ateptat. Ne-am trms
ce ma bun oamen a Te-Avv s coopereze cu Mossad-u. Nu era o probem de
ban. Iar Admon ne tot promtea c se rezov ."
Casey a ma sorbt pu n ap , p rnd c retr ete acee momente. Ce a spus n
continuare a sunat ca verdictul unui proces.
,Urm toarea mutare a u Admon a fost s ne spun c OEP pusese a cae
r prea. No tam c sraeen erau gata orcnd s dea vna pe Yasser Arafat
pentru ce ma nensemnat ncdent, aa c nu -am crezut a nceput, ns Admon
era foarte convng tor. Ne-a dat mute motve s - credem. Pn s ne d m seama
c nu era mna u Arafat, era mut prea trzu ca s - ma sav m pe Buckey. Ceea
ce nu tam era c de fapt Mossad-u nu |uca cnstt - d dea arme Hezboah-uu
ca s - omoare pe evre, ar pe de at parte, e d dea evreor arme, ca s - omoare
pe paestnen."
P rerea ma mut dect sgur a u Casey, cu prvre a ceea ce credea CIA c se
ntmpase cu B Buckey era c Mossad-u nu f cuse nmc s - saveze, spernd,
astfe, s dea vna pe OEP, spubernd , astfe, panure u Arafat de a ntra n
gra e Washngtonuu - punea astfe ntr-o cu totu at umn rea e de
presupus pretene a dou servc secrete.
In feu acesta Casey a dovedt c ntre Statee Unte s Israe ma erau s ate
eg tur n afara opereor de cartate s a ator manfest r ae sodart
amercano-sraeene, ucru care a transformat Israeu ntr-o regune extrem de
puternc dn cauza frc arabor.
nante s ne desp r m, Casey m-a ma spus un utm ucru: ,O na une
nfn eaz servcu secret de care are nevoe. Amerca pune accentu pe
expertze tehnce pentru c urm rm ma degrab s descoperm, dect s
domn m n secret. Israeen ucreaz atfe. Mossad-u, n mod deosebt,
asocaz ac un le cu cele de suprave ure a r." Aceast attudne a f cut ca mut
tmp Mossad-u s r mn mun a aeger. Dar, n tmpu a do an de cercet r pentru
cartea de fa , o sere de gree - uneor scandaur - au f cut ca servcu s ntre n
contn a pubc . Au fost puse ntreb r s, cum r spunsure ntrzau ma mereu, au
nceput s apar g ur n armura pe care o purta Mossad-u pentru a se prote|a de
umea ncon|ur toare.
Am vorbit cu mai bine de o sut de persoane care aveau de-a face direct sau ndrect cu
servcu secret sraean sau cu ate agen . Mu m-au sf tut s m eg de
evenmente ma recente s m-au spus c trecutu ar trebu nvocat numa dac
vroam s ilustrez evenimente relevante pentru rolul Mossad-ului. Multe dintre interviuri le-am avut cu
persoane care nu ma fuseser ntervevate; de cee ma mute or, nc o dovad nu
putea produce nc cea ma smp expca e pentru comportamentul lor sau al atora.
Mu dntre e au fost surprnz tor de sncer, de nu to au vrut s -s dezv ue
denttatea, n ceea ce- prvete pe ce dn servcu Mossad, egea sraean e
nterzce s -s dezv ue numee sau s - dea pubct . Unee dntre sursee non-
sraeene au cerut s au prmt garan a anonmatuu.
De zaree ncearc s pubce tabee cu numee agen or, acest ucru e aproape
mposb. Anonmatu este p strat cu sfn ene, ar un doresc s fe amnt n astfe
de pagn doar prntr-un pseudonim sau prn prenumee adev rat: , totu, asta nu e
face m rtura cu nmc ma pu n pauzb . Motvee personae pentru ruperea
t cer ar putea f mute: nevoa de a deven cunoscu ma trzu; dorn a de a-s
|ustfca ac une; memore unu om n vrst sau poate char nevoa de a-s sp
p catee. Acea ucru este vaab s pentru ce care au acceptat s -s dea numee.
Dar, poate c ce ma bun motv care -a mpns s rup t cerea era o team rea
a gndu c organza a pe care au slujit-o cu mndrie e dn ce n ce ma amenn at dn
nteror - s c sngura sou e de a o sava ar f fost s dezv ue ceea ce f cuse n
trecut s ceea ce face n prezent. Ins , pentru o n eegere tota , trebue tut de ce
cum a Iost creat serviciul secret.
CAPITOLUL 2
nainte de nceput
nc de a r s rtu soareu, crednco venser a ce ma sfnt zd dn ume,
utma r m a ceu de-a doea Tempu dn Ierusam
1
al lui Irod cel Mare
2
, Zidul
Plngerii
3
.
Func onar pubc mergeau a tur de p stor dn deaure dn apropierea
Ierusalimulu; tner care tocma prmser comununea de bar mit:vah
4
nso eau cu
mndre pe b rba n vrst . Profesor de a snagog mergeau um r a um r cu
vnz tor care venser tocma de la HaiIa, Tel-Aviv, sau satele de la Marea Calilee.
To erau mbr ca n negru, aveau cte o carte de rug cun, s st teau n fa a
zduu nat rectnd frntur dn Scrptur .
Asta f cuser evre de-a ungu secoeor, ns Sabatu
5
dn acea vner de
septembre 1929 era dfert. Rabn e ceruser oamenor s partcpe n num r ct
ma mare a rug cunea pubc s s -s arate hot rrea s dorn a de a face acest
ucru. Aceasta se vroa nu numa o exprese a credn e or, dar s un smbo vzb
a sonsmuu
6
- si o auze c popua a arab care devense cu mut ma
numeroas nu- va putea ntmda.
De un de ze umbau zvonur potrvt c rora popua a musuman era dn nou
foarte deran|at de ceea ce e consderau expansune sonst . Aceste temer
ncepuser nc dn 1917, o dat cu Decara a BalIour
7
anga|amentu ce fusese uat
atunc, cu prvre a fostu p mnt evreiesc din Palestina. Pentru arabii care locuiau acolo si care-si
puteau frasa arboree geneaogc pn n vremea Profetuu, aceasta era o mare
ofens . P mntu pe care muncser tmp d e secole era amenn at, exsta char
rscu u r acestua de c tre sonst s de c tre protector or brtanc, care
venser a sfrtu ceu de-a doea r zbo monda s puseser Paestna sub
mandat. Brtanc guvernaser a fe cum f cuser s n ate p r ae mperuu,
ncercnd s mpace ambee tabere. Numa c tactca respectv n-a fost dect
un drum sgur c tre dezastru. Tensunea dntre evre s arab a crescut. Au avut oc
confcte s v rs r de snge, de obce acoo unde evre vroiau s -s construasc
snagog s tempe, ns evre neau mor s -s exercite ,dreptu a rug cune" a
Zdu Pnger dn Ierusam. Pentru e aceasta consttua esen a credn e or.
Pe a ora prnzuu, ora rug cun ,shema", se adunaser ca m o me de oamen
care cteau cu voce tare dn vechea Scrptur nantea zduu de grese gaben .
Lna meodc a vocor or avea propra caden nttoare.
Apo, cu o u ea umtoare, proecte- petre, stce sparte s cut de metal umplute
cu petr - au nceput s fe aruncate peste e. Asatu era lansat de arab ascun
strategc n |uru Zduu. Prmu foc de arm a r sunat dn muscheta unu tr g tor
musuman de et . Evre au c zut a p mnt s au fost tr de acoo de cea
care ncercau s se saveze. Ca prn mnune, nu au fost semnaate vctme, de
r n fuseser cu zece.
In acea noapte, liderii Yishuv
8
, comuntatea evreasc dn Paestna, s-au ntrunt. S-au
dat repede seama c de p nuser cu gr| demon stra a, nu avuseser n vzor
un ucru esen a: un posb atac arab.
Unu dntre ce prezen a adunare a vorbt n numee tuturor: ,Trebue s ne
amntm ce scre n Scrptur . De a Regee Davd ncoa ce, poporu nostru s-a bazat
pe nforma sgure."
La o cafea turceasc s o p cnt , s-au pus bazee a ceea ce urma s devn
uteror ce ma grozav servcu secret dn umea modern : Mossad-u. ns pn a
nfn area u trebua s ma treac un sfert de secol. Tot ce au putut sugera liderii Yishuv
n acea cad noapte de septembre ca prm pas a fost: s strng ct ma mu
ban cu putn s - sf tuasc vecn s fac a fe. Ban urmau s fe foos
pentru mturea aceor arab nc toeran cu evre, care puteau preven n
eg tur cu eventualele atacuri. ntre tmp, evre aveau s -s exercte n continuare
dreptul de a se ruga a Zdu Pnger. Nu aveau s se ma bzue pe engez
pentru protec e c pe Haganah
9
, nou formata m e evreasc . In une
urm toare, avertsmentee prezen a m e au ntmdat ata curile arabe. Calmul
relativ dintre arabi si evrei a Iost restabilit n urm tor cnc an. n acea peroad , evre au
contnuat s - extnd pe ascuns re eaua de nforma secrete. Aceasta nu avea
nc un nume sau o conducere ofca . Arab erau recruta pe crter ad-hoc:
negustor ambuan cn partea arab a Ierusamuu s ustrag care cur au
czmee of eror mandata erau p t aoat cu studen de a prestgosu Colegiu
Arab Rouda, cu proIesori si oameni de aIaceri. Orice evreu putea recruta un spon arab;
sngura cond e era s nu exste ma mute varante pentru aceea nforma e,
ncet dar sgur, Yshuv a ob nut nforma mportante nu numa despre nten e
arabor, dar despre cele ale englezilor.
Venirea lui Hitler la putere n 1933 a marcat nceputul exodului evreor nem c tre
Paestna. In 1936 peste 300 000 str b tuser de|a Europa; mu r m seser s rac
p pn s a|ung pe P mntu Sfnt. Totu, ntr-un fe sau atu, Yshuv e-a f cut
tuturor rost de hran ocun e, n 3 un, evre dep ser de|a o treme dn
popua a r. Arab au reac onat ca n ate da : dn mnaretee a o sut de
mosche, preo musuman e-au cerut ntr-un sngur gas sonstor s se ntoarc de
unde au plecat.
In Iiecare mafafeth ar besc, ocu de ntnre a conseror arab, s-au rdcat
aceea voc protestatare: Trebue s - mpedc m pe evre s ne a p mntu;
trebue s - mpedc m pe engez s e ma dea arme s s-i antreneze.
De ceaat parte, evre sus neau exact contraru, c engez ncura|au pe
arab s fure p mntu care e revenea pe cae ega .
Engez au ncercat n contnuare s mpace ambee tabere - dar au euat, n
1936, upte zoate s-au transformat n adev rate revote arabe mpotrva evreor
s engezor. Ce dn urm e-au suprmat f r m . ns evre s-au dat seama c
era numa o chestune de tmp pn cnd arab aveau s oveasc dn nou, cu
for e no.
Pe tot tertoru r, tner evre se gr beau s se a ture Haga- nah-uu.
Treptat aceste m popuare au devent esen a une formdabe armate
secrete: membr or erau extrem de rezsten dn punct de vedere fzc; tr g tor
de et , e erau a fe de re ca vup ile

din desertul Negev.
Re eaua nformatoror arab era extns . S-a nfn at un departament potc a
Haganah-uu n scopu r spndr revoteor prn deznfor mare. Ce care ma
trzu aveau s devn egende ae comunt secrete israeliene au Iost sco n
peroada de formare dnantea ceu de-a doea r zbo monda. Haganah -
cuvntu nseamn ,ap rare" n ebrac - a devent ce ma bne nformat dntre
toate servce P mntuu Sfnt.
Ce de-a doea r zbo monda a adus cu e o nou pace tulbure n Paestna. S
evre s arab reazau ce -ar f putut atepta n cazu n care nazt ar f ctgat.
Prmee deta despre ce se petrecea n ag ree de concentrare dn Europa
a|unseser a ureche ceor dn Yishuv.
David Ben-Gurion
10
Ytzhak Rabn
11
au Iost printre cei care au participat la o ntrunire la HaiIa
n 1942. S-a convenit n unanimitate ca suprave utor Hoocaustuu s fe adu n patra
sprtua , Eretz Israe (maree Israe). Nmen nu putea estma num ru or, dar
toat umea a fost de acord c sosrea refuga or avea s renve confrunt re cu
arab - ar de data aceasta engez aveau s fe de partea acestora dn urm .
Anga a sus nut mereu c nu- va prm pe suprave utor n Paestna dup
nfrngerea u Hter, pe motv c s-ar crea astfe un dezechbru a popua e.
ndemnu u Ben-Curon de a mbun t capactatea servcuu secret a fost
acceptat de to ce prezen . Urmau s fe recruta ma mu nformator. De
asemenea, un servcu de contra-spionaj trebuia s descopere evre care coaborau cu
engez s - g seasc pe ,comunt evre pe dzden care se ascund
prntre no." Noua untate era cunoscut sub numee de Rgu Hegd s era comandat
de un Iost legionar Irancez care ucra acum sub acoperre, ca coms voa|or.
n curnd, acesta avea s muasc feme c s torte cu of er brta nc,
comercan care f ceau afacer cu engez; patron de cafenee care aveau
drept cen . Ds-de-dmnea , crmna erau adu n fa a cur mar ae de
campane a Haganah-uu; ce vnova erau fe b tu crunt fe executa pe
deaure Iudace cu un gonte n ceaf . Aceast tactc e precursoarea durt pe
care avea s o apce Mossad-u. pn n 1945, Haganah-u ad ugase o untate
ns rcnat cu procu- area de arme. Curnd, armee dn depoztee secrete ae
taenor nem or, capturate n Afrca de Nord dup nfrngerea u Romme,
erau transportate ega dn Deertu Sna, dn Egpt n Paestna, de c tre soda
evre care uptau a tur de aa . Armee au fost transpor tate cu camoane vech s
cu caravane de c me, s au fost depoztate n pustu, n peter, acoo unde
davou a ncercat s - ademeneasc pe sus. O ascunz toare era aproape de
ocu unde manuscrisele esenene de a Marea Moart ateptau s fe descoperte
12
.
Dup ce s-a termnat r zbou, cu nfrngerea |apone n august 1945, evre
care servser n unt e aan eor mtare de spona| au vent s - pun
cunotn ee n su|ba Haganah-uu. Toate pesee erau aezate a ocu or pentru
a face fa a ceea ce prev zuse Ben-Guron - ,r zbou pentru ndependen a
noastr ."
ta c nta avea s fe bricha, denumrea ebrac pentru prma opera e de
aducere dn Europa a suprave ut orilor Holocaustului. La nceput au vent cu sutee,
apo cu me, s a urm cu zece de m. Mu nc ma purtau unformee dn
ag ree de concentrare, fecare avea un tatua| cu un num r de dentfcare dat de
nazt. Trecuser Bacan cu mana sau cu trenu apo str b tuser Medterana
pn n Israe. Toate vasee dsponbe fuseser cump rate sau nchrate de
agen e umantare evreet dn Statee Unte, - de mute or a pre ur excesve:
nave de voa| cu abur, nave de coast , patform e pentru debarcare pe plajele din
Normandia, vase Iluviale; orice putea pluti era bun. Nu se mai auzise de o asemenea evacuare de la
Dunkerque
13
, din 1940.
n ateptarea suprave utoror, pe pa|ee dntre Hafa Te-Avv se aIlau chiar unii
dintre oIi er brtanc care fuseser transporta cu Ieribotul n Anglia de la Dunkerque.
Erau acolo pentru a duce la ndepnre ordnu guvernuu or de a- ne a
dstan pe suprave utor Hoocaustuu. Au fost confcte urte, dar s stua
n care soda , probab aducndu- amnte de propra savare, au trecut cu
vederea cte o barc pn cu refuga care se chnuau s a|ung a ma.
Ben-Guron a decs c astfe de acte de compasune nu erau de a|uns. Vense tmpu
ca Mandatu s se nchee. Lucru posibil doar prn for , n 1946, acesta unse de|a
mc re secrete evreet dspa rate. Izvort dn neobostu sprt a ceor care
a|unseser prm p
e
acel p mnt, ordnu de a se ansa o gher de r zbo mpotrva
enge. zor a arabor a Iost dat.
Orce comandant evreu ta c aveau de a face cu o ac une foarte percuoas :
uptnd pe ambee frontur rscau s - epuzeze aproape toate resursele. Consecn ee
une eventuae nfrnger ar f fost extrem de grave. Ben-Curion a ordonat Iolosrea orc ror
m|oace. Au fost semnaate atroct n ambee tabere. Evre suspecta de
coaborare cu Haganah-u erau executa . Soda engez erau mpuca ar bar ce
or, bombardate. Sate ar bet erau ncendate. Totu era f cut cu o cruzime care amintea
de vremurile medievale.
Pentru Haganah, servcu de spona| era vta, m car ca s deznfor meze pentru a da
mpresa engezor arabor c evre aveau mut ma mu oamen dect puteau
aduna. Engez s-au trezt mpca ntr-o vn toare de vr |toare, n rndu for eor
mandatate, morau ncepea s scad .
Statee Unte au ncercat s nchee o n eegere n prm vara Iu 1949, ndemnnd
Marea Brtane s accepte n Paestna 100 000 de suprave utor a Hoocaustuu.
Cererea a fost respns s astfe uptee crncene au contnuat, n sfrt, n februare
1947, Marea Brtane a c zut de acord s p r seasc Paestna pn a nceputu lui
mai 1948, Dn ace moment, Na une Unte aveau s se confrunte cu probemee legate de
ceea ce urma s devn statu Israe.
Reaznd c ma era nevoe de un utm confct cu arab pentru a se asgura c
nou formata na une nu avea s fe dstrus nainte de nfn are, Ben-Guron s
comandan s tau c trebuau s depnd n continuare de un servcu secret superor.
Au fost ob nute nforma vtae despre morau arabor s for a or mtar . Spon
evre pasa n Caro Amman au fu rat planurile de atac ale armatelor egiptene si ordanene.
Cnd a nceput ceea ce s-a numt R zbo iul de Independen , sraeen au dobndt
vctor mtare spectacuoase, ns Ben-Guron -a ma dat seama c , att tmp ct
aveau s dureze uptee, eventualele victorii trebuiau clasiIicate clar n militare si politice. Cnd in cee
dn urm vctora a avut oc n 1949, aceast dvzune nu fusese nc bne
stabt - ceea ce a dus a certur n cadrul serviciului sraean de nforma asupra
responsabt or pe tmp de pace.
n oc s trateze stua a cu precza sa caracterstc , Ben-Curo n, n catate de
prm mnstru a Israeuu, a ac tut cnc servc se crete care aveau s opereze
n ar s n str n tate. Cee de peste ocean au uat modeu servcor brtance
s fran uzet. Acestea dou
se
nvoser de|a s coaboreze cu Isr aelul. S-a stabilit de
asemenea un contact cu Ofcu Servcor Strategce ae Stateor Unte (OSS) dn
Washngton prn ntermedu efuu de contraspona| dn Itaa, |ames |esus
Angeton. Leg tura sa cu tner spon sraeen avea s joace un ro decsv n
eventuaee rea care se puteau reaza ntre cee dou servc secrete.
Totu, n cuda nceputuu prom tor pe care -a avut, vsu u Ben-Curon de a
ac tu o organza e secret ntegrat care s ucreze n armone s-a spuberat o
dat cu ncerc re na un care se upta s ea, pentru denttate, n tmp ce mntr
s ofcalii luptau pentru putere rangur nate, aspectee de baz s cee ma
mportante erau sate de-o parte. La fecare nve erau nen eeger. Cne trebua
s coordo neze stratega genera a servcuu? Cne trebua s evaueze nforma -
e neprelucrate? Cine va recruta spioni? Cine le va vedea mai nti rapoartee? Cne va
nterpreta nforma e respectve pentru der po tc a r?
Nc er g umele nu erau la Iel de acide ca ntre Ministerul AIacerilor Externe ce a Ap r r,
amndou dsputndu- dreptu de a opera n str n tate. Isser Hare, pe atunc
un tn r agent, spunea despre coeg s c aceta ,vedeau munca servcuu
secret ntr-o umn romantc pn de aventur. Se credeau exper n toate...
c utau s se comporte precum spon nterna ona dn fme, care se bucurau de
fam n tmp ce tr au n umbra une l i ni i bne trasate ntre ege corup e."
ntre timp oamen contnuau s moar , uc de bombee s capca nee terortor
arab. Armatee Sre, Egptuu, Iordane s Lbanuu nc ma amenn au. La rndu
or, arab erau gata s anseze fihaa-ul, r zbou sfnt. Nc o at na une nu ma
v zuse um na zilei ntr-un mediu mai ostil ca cea a Israelului.
Pentru Ben-Gurion, Ielul n care era privit de popor ca un protector, aa cum fuseser
mereu consdera mar der sraeen, era aproape un sentment mesanc. Dar
ta c nu era profet c numa u n upt tor ndr|t care ctgase R zbou de
Independen mpotrva arabor, s aceasta cu for e combnate care e dep eau
de 20 de or pe cee de care dspunea. Nu se ma nf ptuse un trumf asem n tor
de cnd Davd nfrnsese pe Coat pe Fsteni.
Cu toate acestea, namcu nu d duse br cu fug . Devense ma ntegent s cu
mut ma nemos. Lovea asemenea unu ho , pe tmp de noapte, ucgnd f r
mustr r de contn , nante s dspar f r urm .
Timp de 4 ani lungi, rivalitatea, scandaure s vorbee t oase au fost ceva obnut a
ntnre prezdate de Ben-Curon, a care acesta ncerca s rezove probemee
dn cadru servcuu secret. Un prom tor pan ansat de Mnsteru Afaceror
Externe, acea de a foos un diplomat francez ca spon n Caro, a fost respns de
Mnsteru Ap r r. Vroa s - fooseasc propr oamen. Of eru tn r trms n
Egpt, f r experen n domenu munc de spona|, a fost prns n cteva
s pt mn de agen servcuu egptean de securtate. S-a afat c agen
sraeen dn Europa ucrau pe pa a neagr pentru a- fnan a munca dn cauza
bugetuu ofca nsufcent aocat pentru actvt e de spona|, ncerc re de
recrutare a for eor druze dn Lban s-au ncheat atunc cnd agen e secrete
sraeene rvae n-au c zut de acord asupra moduu n care aceta aveau s fe
foos . De obce, planurile grandioase erau distruse de suspiciuni mutuale. Peste tot era numa
amb e oarb .
Oamenii momentului - ministrul israelian de externe, efu de stat ma|or, ambasador -
se uptau pentru mpunerea suprema e serv cuu or favort. Unu vroa ca nta
s fe acumuarea de nforma potce s economce. Un atu era de p rere c
spona|u trebua s se ocupe strict de puterea mtar a namcuu. Ambasadoru dn
Fran a a nsstat ca servcu secret s opereze aa cum f cuse Rezsten a francez
n ce de-a doea r zbo monda, cu mobzarea fec ru evreu dn ar .
Ambasadoru de a Washngton vroa s - prote|eze spon cu o acoperre
dpomatc ,s - ntegreze n munca de rutn a ambasade, pentru a- sc pa
astfe de orce suspcune." Ambasadoru de a Bucuret vroa ca spon u s a
modeu KGB-uu Iie la Iel de duri. Ambasadorul de la Buenos Aires a cerut ca agen "
se concentreze pe rou Bserc catoce n a- a|uta pe nazt s se stabeasc n
Argentna. Ben-Guron a ascutat r bd tor fecare propu nere n parte.
Intr-un trzu, a 2 marte 1951, -a chemat pe ef ceor 5 agen de spona| a
e n brou. Le-a comuncat c nten ona s ncud actv t e servcor secrete
sraeene dn str n tate ntr-o nou agen e numt Ha Mossad e Teum,
,Insttutu pentru Coordonare." Acesta urma s ab un buget n a de 20 000 de
re israeliene, din care 5 000 urmau s fe fooste pentru ,msun specae, dar numa
cu acordu meu." Nou servcu va seecta personau dntre anga|a agen or
secrete de|a exstente, n actvt e de z cu z, noua agen e se va numi exclusiv
Mossad.
,Pentru toate scopurile administrative si politice," Mossad-ul se va afa sub |ursdc a
Mnsteruu de Externe. Cu toate acestea, dn echpa sa vor face parte of er de a
conducerea superoar a ceorate organ za dn cadru servcuu secret sraean:
Shn Bet, securtate ntern ; Aman, spona| mtar, spona| aeran s spona| nava.
Func a of eror va f de a ne Mossad-u nformat n eg tur cu cern ee exacte
ae ,cen or." n cazu nen eegeror egate de msun, pro blemele vor f
dezb tute n brou prmuu mnstru.
Ben-Guron a expcat totu n stu s u drect caracterstc. ,Ve da Mossad-
uu sta voastr de cump r tur. Mossad-u va procura apo bunure cerute. Nu e
treaba voastr s t de unde e-au p rocurat sau ct s-a p tt pentru ee."
Ben-Guron avea s se comporte ca un comtet de supraveghere a nouu
servcu, ntr-o not adresat prmuu drector genera a serv cuu, Reuven
Shoah, prmu mnstru a ordonat ca ,Mossad-u s lucreze sub supravegherea mea,
s ac oneze conform nstruc unor mee s s m n n permanen a curent cu
tot ceea ce se ntmp ."
Regue de baz fuseser stabte.
La dou zec de an dup ce ace evre se adunaser a Ierusam ntr-o noapte de
septembrie dn 1929 s dscute despre mportan a vta a unu servcu secret care s
prevn vtoaree atacur arabe, urma orntemeaser un servcu care avea s
devn ce ma temut dn ume.
Naterea Mossad-uu, ca cea a statuu Israe de atfe, a fost orcum, numa
uoar nu. Servcu a pus mna pe un snd cat secret dn Irak, care actva de c va
an sub controu Departamentuu Po. tc a For eor de Ap rare dn Israe. nta
prncpa a sndcatuu era de a penetra eaonu superor a armate rakene s
s conduc o re ea candestn de emgrare pentru a- scoate dn ar pe evre
raken si de a-i aduce n Israel.
n ma 1951, a exact 9 s pt mn dup ce Ben-Curon a semnat ordinul de creare al
Mossad-ului, spionii irakieni au atacat brusc sindicatu. Do agen sraeen au fost aresta ,
mpreun cu zec de arab de evre raken mtu s conduc re eaua de
emgrare care se ntndea de-a ungu Orentuu M|ocu. Dou zec s opt de
persoane au Iost acuzate de spionaj. Ambii agen au fost condamna a moarte, 17 au
prmt sentn e pe va , ar restu au fot ebera ,ca exempu a onestt |ust e
rakene."
Ce do agen Mossad au fost uteror ebera dntr-o nchsoare rakan unde
fuseser crunt tortura , n schmbu une sume substan ae depuse ntr-o banc
eve an pe numee mnstruu rakan de nterne.
Un alt ghinion a urmat la scurt timp. Spionul Departamentului Politic din Roma, Theodore Gross,
lucra acum pentru Mossad. n ianuarie 1952, Isser Harel, pe atunc efu Shn Bet, servcu
ntern de securtate a Israe-uu, a prmt ,dovez ncontestabe c Gross era agent
dubu, p tt de servcu secret egptean. Hare s-a hot rt s mearg a Roma,
unde -a convns pe Gross s - nso easc napo a Tel-Aviv, spu-nndu- c urma s
fe promovat n Shn Bet. Gross a Iost judecat n secret, g st vnovat s condamnat a
15 an. Moare n nchsoare.
Neferct, Reuven Shoah d demsa ca un om care euase. Este nocut de
Hare, care r mne conduc toru Mossad-uu tmp de 11 an, conducere nc
neegaat .
Membrii conducerii care l-au primit la sediul Mossad-ului n acea dmnea de septembre,
n 1952, nu au fost prea mpresona de apar a fzc a u Hare. Aba dac
m sura 1,50 m, avea urech c -p uge s vorbea cu un puternc accent european;
fama u emgrase dn Ltuana n 1930. Hanee erau mototote, de parc ar f
dormt mbr cat.
Prmee cuvnte adresate anga|a or au fost: ,Trecutu a fost. Nu se ma face
gree. Vom merge ma departe mpreun . Nu vorbm dect cu a notr."
Hare a nceput s fe ubt de c tre anga|a s demoraza . A c tort n
secret n r arabe oste pentru a organza persona re eee Mossad-uu. A
ntervevat pe to ce care vroau s se a ture serv cuu, c uta pe ce care, a
fe ca s e, aveau un trecut kbbutz.
,Oamen de genu sta ne cunosc dumanu" -a spus unu ndru m tor care -a
pus tactca sub semnu ntreb r. ,E tr esc aproape de arab. Au nv at nu numa
s gndeasc precum e ba char s o fac ma repede."
R bdarea dar s accesee de mne ae u Hare erau bne cunoscute; oatatea
fa de ce dn subordnea sa a devent a fe de renumt . To ce dn afara
cercuu s u nchs erau prv cu suspcunea de a f ,oportunt ps de
scrupue." Nu avea nmc de-a face cu persoane pe care e consdera ,bgo care
pozau drept na onat, ma aes dn punct de vedere regos." ar ta dn ce n
ce ma mut aversunea fa de evre ortodoc.
Erau c va dn aceta n guvernu u Ben-Guron care au a|uns s nu- pac
deoc pe Isser Hare, c utnd apo o cae s - n ture, ns retu ef Mossad a
f cut tot ce a putut s se n aproape de un alt kibbutznik, primul ministru.
A a|utat faptu c acum ac une Mossad vorbeau de a sne. Agen u Hare
contrbuser a succesu confcteor dn Sna mpotrva egptenor. Avea spon
pasa n fecare capta arab , care asgurau un fux contnuu de nforma
nepre ute. O at ovtur a ven it cnd a c tort a Washngton n 1945 pentru a-
ntn pe Aen Dues, care tocma preuase conducerea CIA. Hare -a d rut
vechuu spon un pumnal pe care erau gravate cuvintele lui David: ,Gardianul Israeuu nu
se odhnete nu doarme ncodat ."
Dues a repcat: ,Pute conta pe mne."
Aceste cuvnte au creat un partenerat ntre Mossad s CIA. Dues a aran|at ca
Mossad-u s ab echpament de utm or : dspoztve de ascutat s de reperat,
camera cu teecomand o sere de accesor ii despre care Hare a recunoscut c nu
ma auzse ncodat . Ce do au ma format de asemenea prmu ,cana de SOS"
care f cea eg tura ntre cee dou servc, prn care acestea puteau comunca
prn teefon pe cae sgur n cazu vreune urgen e. Prin acest canal s
e
evtau efectv
eg ture dpomatce normae, spre p rerea de r u a Departamentuu de Stat
a Mnsteruu de Externe sraean.
n 1961, Hare a pus a cae opera unea de a aduce n ar m de evrei marocani.
Un an mai trziu, neobostu ef Mossad se afa n sudu Sudanuu unde- a|uta pe
rebe pro-sraeen mpotrva regmuu, n acea an -a a|utat pe Regee Hae
Seasse a Etope s n bue un puc. Monarhu fusese mut tmp un aat a
Israeuu.
ns acas , evre ortodoc dn cabnet deveneau dn ce n ce ma g go,
pngndu-se c Isser Hare devenea sup r tor de autortar dn ce n ce ma
ndferent fa de sensbt e or regoase, c era un om care nu ascuta de
nmen care aspra probab chiar la cea mai nat func e de stat. Cum Ben-Guron
avea urech n toate p r e, rea e dntre e s Hare s-au ma r ct. De unde a
nceput d duse u Hare mn ber , acum cerea rapoarte despre cee ma
mc deta ae opera unor. Lu Hare nu- p cea s smt a u strngndu-se,
ns nu a spus nmc. Campana mpotrva sa ncepuse s se ntensfce.
n februare 1962, nsnu re s-au unt asupra sor unu b e e de opt an,
|osee Schumacher. n urm cu do an, copu fusese r pt de o sect utra-
ortodox .
Buncu dn partea matern a b atuu, Nahman Shtarkes, era membru al sectei
Neturei Karta, ,Gardienii Zidurilor Ierusalimului." Era suspectat de compctate a r pre.
De po a c utase peste tot, nu se ta nmc despre locul unde putea Ii copilul. Nahman
a Iost nchs pentru pu n tmp cnd a refuzat s coopereze cu nvestgator. Evre
ortodoc -au transformat pe b trn ntr-un martr; m de oamen au demonstrat cu
pancarde, spunnd c Ben-Guron nu se deosebe a cu nmc de nazt dac b gase
a nchsoare un b trn. Nahman a fost eberat pe ,caz de boa ". Protestee au
contnuat.
Sf tutor potc a u Ben-Guron -au avertzat c dn cauza ceor ntmpate
rsc s pard urm toaree aeger. Ba char mai mult, n cazu unu eventua r zbo
cu arab, unee dntre grupure ortodoxe puteau sus ne pe aceta. Motvat,
prmu mnstru -a chemat a ordonat Mossad-uu s - g seasc pe b at. Hare
s-a opus
us
tnnd c servcu nu se ocupa cu aa ceva. Cum avea s decare ulterior:
Atmosfera se r cse compet. M-a repetat c m d dea un ordn, l
a
m r spuns
c trebua s ctesc m car dosaru po e. Prmu mnstru mi-a sp
us
c aveam o or a
dspoz e."
Dosaru era mare, ns n tmp ce- ctea, lui Harel i-a venit o idee -dreptu ca p rn s -
poat crete cop f r s fe constrn de vreo credn regoas extrem .
|osee se n scuse n marte 1953 ca fu a u Arthur s a Ide Schumacher. Dn
cauza probemeor fnancare, b atu a Iost trimis s ocuasc mpreun cu buncu
a Ierusam. Copu s-a trezt acoo ntr-o encav regoas , zoat sprtua de
restu orauu. Treptat, Nahman -a f cut cunoscute nepotuu ege secte. Cnd
p rn b atuu au vent n vzt , Nahman -a crtcat aspru pentru attudnea or
regoas bertn .
B trnu f cea parte dntr-o genera e pe care credn a o a|utase s
suprave uasc Hoocaustuu. Fca s gneree l ui Nahman sm eau nevoa s se
ntegreze n tn ra genera e. Astfe, destu de des, rug ciunile ajungeau pe ocu do
pe sta or de prort .
Pcts de crtce permanente ae u Nahman, p rn u |osee -au cerut
b atu napo. Buncu s-a mpotrvt, spunnd c mutarea u ar nsemna
ntreruperea ve de rug cune care -ar serv b atuu ma trzu. Se certaser
destu de r u. Apo, a urm toarea vzt n Ierusam, |osee dsp ruse.
Vech evre s ce ortodoc s-au egat de ncdent pentru a scoate n evden
probema care contnua s mpart na unea, s care era exempfcat de Partdu
Munctoresc a u Ben-Guron, n stare s suprave uasc a putere numa prn
unrea ma mutor grupur paramentare regoase, n schmb, aceste grupur au
ob nut ma mute concesii de la strictele legi ortodoxe, ns voau n permanen mai
mut. Evre bera cereau ca |osee s fe redat fame.
Dup ce a ctt dosaru, Isser Hare -a spus u Ben-Guron c va mobza
resursee Mossad-uu. A ac tut o echp format dn 40 de
a
gen ca s - g seasc
pe b at. Mu dntre e s-au opus opera un, gndnd c astfe e era rost
taentu.
E -a f cut s tac numa prn cteva cuvnte:
,De ac unea nu se rdc a nveu nostru, aceasta r mne totu i foarte
mportant . S e mportant dn pun ct de vedere social si religios. Este mportant pentru
c e n |oc prestgu s autortatea guvernuu. Este mportant pentru cauzee
umane pe care e ncude." n prmee s pt mn de nvestga , echpa des coperea
ct de inci-tant avea s fe opera iunea.
Un vtor cap Shn Bet, pe atunc agent Mossad,, s-a sat percun s creasc
precum utra-ortodoc s a ncercat s se a ture. Nu a reut. Unu at agent s-
a cerut s supravegheze o scoa evreasc . A fost descopert dup cteva ze. Un
a treea agent a ncercat s se a ture unu grup de |etor hasdc ce c toreau
a Ierusam s - ngroape o rud . A fost repede demascat cnd n-a fost n stare s
recte corect rug cune.
Aceste eecur -au nt rtat ma mut pe Hare. A spus echpe c era sgur de
faptu c b atu nu ma era n Israe c undeva n Europa sau char ma departe.
Hare a mutat sedu opera un ntr-o ascunz toare din Paris. De acolo si-a trimis oameni
n Iiecare comunitate ortodox dn Itaa, Austra, Fran a Marea Brtane. Cnd nc
aa nu a afat nmc, s-a trms agen n Amerca de Sud s Statee Unte.
Investga e au contnuat s fe anmate de nte epsoade cudate. Zece agen
Mossad au nceput s mearg a su|bee de dmnea dintr-o snagog dn
suburba ondonez Hendon. Congrega a furoas a chemat po a s - aresteze pe
,mpostor rego" dup ce, n tmpu unor b t , se dezpser b rbe. Agen
au fost apo ebera n secret, a nterven a ambasadoruu Israeu ui. Un respectat
rabin ortodox a fost nvtat a Pars sub pretextu c o fame bogat vroa pe acesta
s ofceze o crcumcze. A fost ateptat a aeroport de do b rba mbr ca n
hane p r negre, sobre, de evre ortodoc. Erau agen Mossad. Raportu or
a avut o tent de umor negru.
,A Iost dus la un bordel din Place Pigalle, iar el habar n-avea unde ntrase. Dou prosttuate,
pe care e p tsem n preaab, au ap rut imediat si s-au aruncat n bra ee lui. l-am
IotograIiat cu un Polaroid si apo -am ar tat pozee, amenn ndu- c e vom ar ta
congrega e dac nu ne spune unde era b atu. Pn a urm ne-a convns c nu
avea nc cea ma mc dee, aa c am dstrus pozee n fa a lui." alt rabin, Shai
Freyer, a intrat n vizorul lui Isser Harel care contnua s scormoneasc n umea evreor
ortodoc. Rabnu a fost idenfcat de agen Mossad n tmp ce c torea ntre
Pars s Geneva. dup ce s-au convns, dup nterogator rguroase, c s de data
asta urm rser o pst fas , Hare a ordonat ca Freyer s fe re nut n
ascunz toarea Mossad dn Eve a pn a termnarea c ut ror. Hare se temea c
rabnu ar f aertat comuntatea ortodox . A ap rut apo o at pst prom toare.
Se numea Madeene Fre, fca une fam arstocratce franceze s eron a
Rezsten e franceze n ce de-a doea r zbo monda. Madeene savase un mare
num r de copii evrei de la deportarea n ag ree de concentrare. Dup r zbo se convertise
la iudaism.
Verfc re au dovedt c venea periodic n Israel, petrecndu-si tmpu cu membr
secte Neture Karta, s c ntnse pe buncu u |osee de ma mute or. Utma
sa vzt avusese oc cam n acea tmp cu r prea b atuu. De atunc Madeene
nu se ma ntorsese n Israel.
In august 1962, agen Mossad au reperat-o a erea dn Pars. Cnd s-au
prezentat, aceasta -a atacat fzc. Unu dntre agen -a chemat pe Isser Harel.
Acesta i-a explicat lui Madeleine ,marea nedreptate" care Iusese f cut p rn or u |osee.
Aveau dreptu mora de a- crete fu aa cum vroau. Nc un p rnte nu ar trebu
s fe prvat de acest drept. Ins fran uzoaca sus nea n contnuare c nu ta
nmc despre |osee. Hare a v zut c oamen s o credeau.
-a cerut paaportu. Sub fotograIia sa era cea a Iiicei sale. A cerut unu agent s - aduc
o poz cu |osee. Tr s ture fzce ae ceor do copii erau aproape identice. Harel a sunat
la Tel-Aviv.
,Aveam tot ce-m trebua, de a am nunte despre va a amoroas dn facutate
pn a decza de a se a tura mc r ortodoxe dup ce a renun at a rega
catoc . M-am ntors a Madeene - am spus, de parc as f tut totu, c -
vopsse bond pe b at ca s - deghzeze, c - r pse dn Israe. A negat ns
totu. I-am spus c trebue s n eeag faptu c vtoru r pe care o ubea era
ntr-un Tare perco, c pe str ze Ierusam ului oamenii pe care ea-i iubea aruncau cu
petre un n a . Cu toate acestea, a refuzat s recunoasc ceva. -am spus c
b atu avea o mam care- ubea a fe de mut curn ea ubse pe to ace cop
pe care- a|utase n a doea r zbo monda."
Treaba cu aducerea amnte a func onat. Dntr-o dat , Madeene a nceput s
expce cum a a|uns a Hafa cu vaporu, ca turst ce ve nea s vzteze Israeu. Pe
vas s-a mpretent cu o fame de emgran care avea un cop de vrsta u
|osee. Cnd au a|uns a Hafa, Madeene a trecut pe ng of eru de mgr r cu
copu de mn , iar acesta l-a trecut n registru ca Iiind al e. O s pt mn ma trzu,
exact sub nasu po e sraeene, fran uzoaca s-a mbarcat ntr-un avon pentru
Zurch mpreun cu ,fca sa." Madeene convnsese char pe |osee s se
mbrace n hane de fet s s se vopseasc blond.
Pentru un timp, b atu a frecventat un nternat ortodox dn Eve a unde preda
rabnu Sha Freyer. Apo Madeene a zburat cu b atu a New York, unde -a pasat
pe acesta a o fame a c re membr f ceau parte din secta Neturei Karta. Harel nu mai avea
dect o sngur ntre bare: ,Vre s -m da numee s adresa fam liei?"
A urmat un moment de nte nante ca Madeene s spun cam: ,Locuete a
num ru 1 26 pe strada Penn, n Brookyn, New York. E cunoscut sub numele de Yankale
Gertner."
Pentru prma dat de cnd se cunoscuser , Hare a zmbt. ,Mu umesc
Madeene. As vrea s te fect oferndu- o su|b n cadru Mossad-uu. Taentu
t u ar f de a|utor Israeuu."
Madeleine a reIuzat.
Agen Mossad au zburat a New York. Acoo atepta o echp FBI, autorzat
de Robert Kennedy, mnstru |ust e Stateor Unte, s coopereze. Acesta fusese
rugat persona de Ben-Guron s - a|ute. Agen s-au dus drect a adresa dat . Le-
a deschs doamna Gertner. Agen au dat buzna n cas . n untru, so u e se
ruga. Lng e era un b ete pad, cu yarmulke pe cap s cu dou uv e
cron ate, nchse a cuoare, care ncadrau fa a.
,Bun |osee. Am vent s te ducem acas ," -a spus ncet unu dntre agen
Mossad. Trecuser 8 un de cnd Mossad-u ncepuse c ut re. Se chetuse aproape
un mon de doar amercan pentru opera une. ntoarcerea acas a u |osee n-
a schmbat cu nmc dvzunea regioas dn ar . Guvernee urm toare aveau s
se catne s s se pr buseasc dup dorn a mcor grup r utra-ortodoxe aese de
Knesset.
De a avut succes n g srea b atuu, Isser Hare s-a ntors n Israe pentru a
da pept cu un nou crtc dur, generau Mer Amt, nou ef a servcuu mtar
secret a Aman-uu. Cnd tocma ncepuse s se n eeag cu predecesoru u, se
afa acum pe punctu de a prm crtc aspre de a Amt cu prvre a opera unea de
savare a u |osee.
Amt, un foarte bun comandant, se mpretense cu Ben-Guron n pesa|u potc
schmb tor a Israeuu, -a spus prmuu mnstru c Hare ,rosse resursee", s
c ntreaga opera une nu a ar tat dect c efu servcuu secret era cam de mut
n func e. Utnd c e ns r cnase cu opera unea, Ben-Guron a fost de acord.
La 25 martie 1963, obosit de prea mute s pt mn de crtc s certuri, Isser Harel si-a dat
demisia la vrsta de 50 de ani. Oameni n toat frea erau mpresona pn a acrm n
tmp ce- strngeau mna s- conduceau afar dn sedu Mossad. Cu to tau c o
peroad mportant a uat sfrt.
La cteva ore, un b rbat nat s supu, cu aur de actor, ntra repede s sgur n
c dre: Mer Amt preuase conducerea. Cu to tau ce schmb r radcae aveau
s se produc .
La numa 15 mnute dup ce s-a nstaat n nou brou , liderul Mossad a chemat ef
departamenteor, n tmp ce examna aceta st teau n fa a u n pcoare, n
grup. Apo vorb cu acea voce t oas care a ansat nenum rate atacur terestre.
Nu aveau s ma ab oc opera un de savare a copor perdu . Gata cu
amestecure potce ne|ustfcate, va ap ra pe fecare de crtca ceor dn
exteror, ns nmc nu e putea sava su|bee dac nu se dovedeau demn de e. Se
va zbate pentru ca bugetu ap r r s e aoce ma mu ban pentru echpament
de utm or . Dar asta nu nsemna c avea s ute de ce ma de pre ucru pe
care- punea "mereu pe primul plan: humint, arta adun r de nforma secrete. Vroa ca
Mossad-u s exceeze n domenu.
Anga|a au descopert c ucrau pentru un om pentru care munca de z cu z
reprezenta fundamentu anor ce aveau s vn . Achz |
a
de tehnooge mtar se
ncadra n aceast categore.
La pu n tmp dup ce Mer Amt a preuat conducerea, un b rbat care s-a prezentat
drept ,Salman" a intrat n ambasada sraean de |
a
Pars cu o propunere umtoare.
Pentru un mon de doar, acesta garanta c poate face rost de ceea ce era pe
atunc ce ma secret aparat de zbor dn ume, MIC-u 21 a ruor. Saman s-a
ncheat umtoarea ofert f cut unu dpomat sraean, cu o cerere cudat .
,Trmte pe cneva a Bagdad, suna a num ru acesta, s cere cu |oseph. S s
ave preg t un mon de doar."
Dpomatu a trms raportu rezdentuu katsa dn ambasad . Era unu dntre
acea care p straser postu n cuda schmb ror care avuseser oc dup
venrea u Mer Amt. Katsa a trms raportu a Te-Avv, mpreun cu num ru de
teefon dat de Saman.
Tmp de ma mute ze Mer Amt a cnt rt cu gr| nforma e. Salman putea Ii
un escroc sau un nebun, sau putea char s fac parte dntr-un pan rakan de a
ntnde o curs unu agent Mossad. Era un perco rea ca a katsa care ucrau sub
acoperre n Irak s fe compro m, ns gndu de a pune mna pe un MIC 21 era
rezstbl.
Capactatea rezervoareor de combustb, attudnea pn a care se ridica, viteza
pe care o atingea, armamentele din dotare si manevrabtatea f cuser cea ma bun
arm aeran dn umea arab . C petene ava e mtare sraeene ar f dat
bucuro moane numa s arunce o prvre pe sch a unu MIC, ca s nu ma
vorbm de unu adev rat. Mer Amt a adormt cu gndu a e. ,M-am trezt cu
gndu a e. M gndeam a e sub dus s n tmp ce-m uam cna. M gndeam
a e de cte or aveam un moment ber. S pasu cu sstemu de armament
avansat a namcuu este o prortate a orc ru servcu secret. Iar s pu mna
pe aa ceva nu se ntmp aproape ncodat ."
Prmu pas a fost trmterea unu agent a Bagdad. Acesta urma s se dea drept
engez s s ab un nume autentc - George Bacon: ,Nmen n-ar crede c un
evreu ar putea s ab un astfe de nume." Bacon trebua s c toreasc dndu-se
drept drector de vnz r a une companii londoneze care vindea echipamente radiologice
medicale. A a|uns a Bagdad cu o curs a Liniilor Aeriene Irakiene, aducnd cu el ma mute
cut cu mostre de echpament s demonstrnd c ma oase de baga| vnznd
cteva aparate pe a sptae. La nceputu cee de-a doua s pt mn de a sosrea
sa, Bacon a sunat a num ru e care- d duse Saman. Rapoartee c tre Mossad
con neau descrer ct se poate de reale.
Am sunat de fecare dat de a un teefon pubc dn hou hoteuu. Erau astfe
ma pu ne anse ca teefonu s fe ascutat dect dac as Ii sunat dn camer . M s-
a r spuns medat a teefon. O voce m-a ntrebat n mba fars cne era a teefon.
Am r spuns n engez , cerndu-m scuze pentru greea . Apo vocea a ntrebat
tot n engez cne e ra la teefon. Am spus c eram un preten d e-a lui Joseph. Era cineva
acolo cu un astfe de nume? M s-a r spuns s atept. Am crezut c poate puneau
teefonu sub urm rre c pn a urm era o curs . Apo am auzit o voce de intelectual
care mi-a spus c se numea |oseph c - p rea bne c d dusem teefon. Apo m-a
ntrebat dac eram famarzat cu Parisul. M-am gndit: Contact!"
Bacon a fost de acord s se ntneasc ntr-o cafenea a doua z a prnz. La ora
stab , un b rbat s-a prezentat, zm bind, ca Iiind Joseph. Fa a era foarte rdat , ar
p ru ab. Raportu de ma trzu a agentuu a refectat nc o dat atmosfera
cudat dn ace moment:
,|oseph m-a spus ct de ncntat era s m vad , de parc a f fost nu tu ce
rud ndep rtat pe care atepta de mut s o vad . Apo a nceput s vorbeasc
despre vreme despre ct de mut sc zuse cata tea ofert de astfe de cafenee.
Nu-m zceam n snea mea dect c m afam ntr-o ar ost , a c re servcu
secret m-ar omor cu sguran dac ar avea ocaza, ar eu ascutam pe un mo
cum dereaz . M-am asgurat c , orcare ar f fost eg tura u cu Saman dn Pars,
|oseph nu era sgur un spon rakan. Asta m-a camat, -am spus c preten me
erau foarte nteresa de marf a de care prietenul lui vorbise. M-a r spuns: ,Saman e
nepotu meu care ocuete a Pars. E chener mtr-o cafenea. To chener bun au
pecat dn ara asta." Apo |oseph
s
-a apecat peste mas m-a spus: ,A vent pentru
MIG? Pot s aran|ez
e
u aIacerea. Dar te va costa un milion de dolari!" Pur smpu.
Bacon -a dat seama c poate pn a urm , |oseph era ma mut dect p rea.
Avea ceva care nspra ncredere. Dar cnd a nceput s - pun ntreb r,
b trnu a dat dn cap. ,Nu ac. Cneva ar putea ascuta."
Au stabt s se ntneasc a doua z pe o banc dntr-un parc fy aproperea
c rua trecea fuvu Eufrat care str b tea orau, n noapte
a
aceea, Bacon a dormt
foarte pu n, gndndu-se dac , pn a urm nu era adement ntr-o curs , dac
nu ntns de servcu secret rakan atunc de nte escroc vcen care- fooseau
pe |oseph ca paravan.
ntlnirea de a doua zi a revelat ceva mai mult despre trecutul ,
U
j Joseph si motivele sale.
Provenea dntr-o fame s rac de evre raken. De cop fusese anga|at ca
servtor n casa unor cretn maron dn Bagdad. Apo, dup 30 de an de servcu
oa, a fost dntr-o dat dat afar s acuzat pe nedrept c furase mncare. Aa c ,
tocma cnd mpnea 50 de an, s-a trezt aruncat pe str z. Prea b trn ca s se
anga|eze dn nou, a tr t dntr-o pense modest . A ma ncercat de asemenea s -
g seas c rudee evreet. A vorbt despre aceasta cu sora u, v duv , Mnu, a
c re fu pe nume Munr era pot n ava a rakan . Mnu a recu noscut c ea
dorea foarte mut s mearg n Israe. Dar cum ar f putut s o fac ? Numa dac
sufau o vorb rscau s ntre n nchsoare. Iar s ase rude n ar , asta ar f
nsemnat ca autort e s e f pedepst sever, poate char s e ucd . S de unde ar
f f cut rost de ban? M nu a oftat a spus c nu era dect un vs mposb.
ns n mntea u |oseph, deea ncepea s prnd r d cn. La cn , Munir povestea
deseor cum comandantu s u se uda c Israeu ar p t o avere pentru un MIC
ca ce pe care- pota e, ,poate chiar si un milion de dolari americani, unchiule Joseph."
Suma ncepuse s - fascneze pe |oseph. Cu acet ban ar f putut s mtuasc
autort e, s organzeze un pan de sc pare. Cu at a ban ar f putut s - scoat
toat fama dn Irak. Cu ct se gndea ma mut a pan, cu att se p rea ma
posb. Munr ubea mama; ar f f cut orce pentru ea - char s fure avonu
pentru un milion de doar. S astfe |oseph n-ar ma trebu s organzeze fuga fame, -
ar sa pe sraeen s se ocupe de ea. Toat umea ta c erau prcepu a trebur
dn astea. Dn cauza asta trmsese pe Saman a ambasad '
,Iar acum te aIli aici, prietene!" i zmbi Joseph lui Bacon.
, Munr? te ceva dn toate astea?"
Ah, da. E de acord s fure MIC-u. Dar vrea |um tate dn ban pe ,
c
"|ar restu
char nante s - fure."
Bacon era umt. Tot ce auzse p rea s ngenos posb. Dar ma "nt trebua
s - raporteze u Mer Amt.
In Te-Avv, efu Mossad-uu a ascutat o dup -amaz ntreag detaliile raportate de
Bacon.
Unde vrea |oseph s - transfer m ban?" a ntre bat Meir Amit n cee dn urm .
|ntr-o banc eve an . |oseph are un v r care necest urgent un tratament
medca care nu e dsponb n Bagdad. Autort e rakene vor da voe s
mearg n Eve a. Cnd a|unge, se ateapt ca no s Ii depus deja banii."
,Un om nventv, |oseph sta a t u," coment Mer Amt f cnd o grmas . ,O
dat ban depu n cont nu- ma putem recupera."
-a ma pus u Bacon o utm ntrebare: ,De ce ai ncredere n Joseph?"
Bacon a r spuns: ,Am ncredere n e pentru c e sngura sou e."
Mer Amt a ordonat ca 500 000 de doar amercan s fe transfera ntr-o fa
prncpa a Credt Susse dn Geneva. Punea n |oc ma mut dect ban. ta c nu
avea cum s -s p streze postu dac |oseph se dovedea a f un escroc gena, aa
cum nc ma credeau un of er Mossad.
Vense tmpu nform r prmuu mnstru Ben-Curon s a efuu s u de stat
ma|or, Ytzhak Rabn. Amb au aprobat opera unea
14
. Meir Amt nu e-a spus c ma
f cuse un pas - cerus e retragerea ntregii re ee Mossad dn Irak. ,Dac msunea
eua, vroam s fu numa eu tras a r spundere. Am ac tut 5 echpe. Prma nea
eg tura ntre mne s Bagdad. Aceasta urma s transmt prn rado numa n cazu
une urgen e. Atfe nu vroam s aud de e. Cea de-a doua echp trebua s se
afe a Bagdad 'ar ca nmen s te de ea. Nc Bacon, nc prma echp , nmen.
Erau acoo ca s -! scoat pe Bacon dn ar , s dac se putea, pe |oseph. Cea
de-a trea echp trebua s urm reasc fama. A patra trebua s stabeasc
eg tura cu kurz, care aveau s a|ute n faza fna a scoater fame dn ar .
Israeu e f cea rost de arme. A cncea trebua s a eg tura cu Washngton-u
cu Turca. Pentru c| MIG-u s fe scos dn Irak, trebua s traverseze spa u aeran
turcesr pentru a ajunge la noi. Washington-ul, care avea baze n nordul Turciei trebua s -
convng pe turc s spun c MIG-u avea s a|ung | Statele Unte. tam acum
c raken se temeau ca po s nu fug n vest, aa c e amentau rezervoaree
doar pe |um tate. Era o stua e n care nu puteam Iace nimic." Ma erau ns s ate
probeme. |oseph a hot rt c nu numa rudee apropate c cee ma ndep rtate
trebuau s ab oportuntatea de a sc pa de duru regm rakan. In tota, vroa ca
43 de persoane s fe ,eliberate".
Meir Amit s-a nvoit. Din Bagdad, Bacon i-a trimis un mesaj codfcat care -a pus pe
gndur. efu Mossad -a dat seama ce se ntmp . ,Munr, scra e, este ma nt
de toate rakan. Iraku s-a purtat bne cu e. N-ar f dat bne s - tr deze ara
pentru Israe. No eram namc. Toat va a numa asta a fost nv at. Am hot rt
c sngura cae era s - convng c MIG-u avea s zboare drect spre Amerca. Aa
c m-am dus a Washngton, a Rchard Hems,
15
pe atunc DCI. M-a ascutat a
spus c nu era nc o probem . Fusese mereu foarte cooperant. A aran|at ca
ataatu mtar a S.U.A. a Bagdad s - ntneasc pe Munr. Acesta a confrmat c
avonu urma s fe predat n State, -a mpuat capu u Munr cu povest despre
amercan care vroau s n pasu cu ru. Irakanu a ngh t momeaa s a
fost de acord s mearg ma departe."
Acum opera unea se desf ura de a sne. Rude u |oseph s-a perms s
mearg a Geneva. De acoo a trms o vedere: ,Dot re sptauu sunt exceente.
M vo face cu sguran bne." Mesa|u nsem na c ceaat |um tate de mon
fusese depus .
ncurajat, Joseph i-a spus u Bacon c fama era gata de pecare n noaptea
dnantea zboruu u Munr, |oseph -a dus pe to n nord n mun , a r coare, cu
un convo de man. Ce de a vam nu -au deran|at; rezden fugeau n fecare
var de c dura sufocant d n Bagdad. La poaee mun or, kurz ateptau venrea
echpe sraeertf de eg tur . Au condus fama n creer mun or unde
atepta elicopteree ava e mtare turcet. Zburnd pe sub radar, au trecut n
Turcia.
Un agent israelian l-a sunat pe Munr s - spun c sora u tocma scuse o fet
s n toas . Un at mesa| codat fusese transms n sguran . A doua z de dmnea ,
a 15 august 1966, Munr a decoat pentru un exerc u. Soctnd a maxm
motoaree e a p r st zona mtar l
a
trecut gran a cu Turca nante ca cea
po raken s prmeasc ordn s - doboare. Escortat de un aparat tp Phantom a
ava e mtare ae S.U.A., Munr a aterzat a o baz turceasc , a f cut pnu s
a decoat dn nou. n c t a auzt un m esaj, de data aceasta necodat. ntreaga fame e
n sguran s gata s te ntneasc ."
O or ma trzu, MIG-u a aterzat a o baz mtar dn nordu Israelului.
Mossad a devenit astIel un personaj important pe scena lumii, n cadrul serviciului secret
sraean, toate ac une urm toare aveau s fe cunoscute sub numee de ,IA"
nante de Amt sau ,DM" - dup Meir.
CAPITOLUL 3
nsemn re de a Got
Iend de pe autostrada dn nordu Te-Avvuu, Mer Amt mergea n contnuare
cu aceea vtez care dep ea pu n mta ega , nc carea dscret a eg
contnua nc s fe o coordonat a ve u, nc de acum 40 de an, cnd
condusese opera unea de furt a unu avon rakan.
A refuzat dntotdeauna s se supun reguor, punnd aceast at tudne pe seama
r d cnor sae gaeene.M p cea s spun : ,Suntem o na e nc p nat ." Se
n scuse n orau preferat a regeu Irod, Tberas, pe maure M r Gaee,
petrecndu- cea ma mare parte a cop re a ar . Cu mut tmp n urm ,
toate urmee credn e regoase fuseser terse de mama sa, profesoar de
retorc . Tot ea a fost cea care -a nsufat sm u ndependen e, ntoeran a s
dspre u fa de or en, s ma aes -a ncura|at taentu anatc s gndrea
independent .
n tmpu carere -a foost aceste cat pentru a ntu nten e dumanuu.
Uneor, ce dn nteror crtcau ere pne de magna e. Pentru aceta nu
avea dect un sngur r spuns: Ct dosaru despre MIG-ul Iurat.
n aceast dmnea de marte, n 1997, n tmp ce p r sea Te-Avvu, Mer Amt
era n mod ofca pensonar, ns nmen dn nteroru servcuu secret sraean
nu era convns c ucrure st teau ntoc ma; cunotn ee sae vaste erau mut prea
vaoroase ca s f ie puse la p strare.
Cu o zi nainte, Meir Amit se ntorsese de la Ho Chi Minh
2
, unde i f cuse o vzt fostuu
of er a servcuu secret Vtecong. Mer
vizita
56
ate ocur unde manevree sae secrete provocaser rl zastre: Amman,
Cairo, Moscova. Nmen n-a ndr znt s ntrebe care era scopul acestor vizite.
ntre 1963-1968 ct a Iost director general Mossad, a transIormat hurnintntr-o adev rat form
de art . Nc un at servcu secret n-a fost n stare s - egaeze pe agen s pe
teren, n ob nerea de 'nforma . A fost prmu care a pasat spon n num r foarte
mare n fecare ar arab , n Europa, Afrca de Sud, Afrca s S.U.A. Agen s katsa
s-au inIiltrat n Mukabarat-u iordanian, cel mai bun serviciu secret arab si n cel mai dur serviciu
militar, cel sirian. Erau oameni cu un cura| extraordnar s nerv de o e greu de magnat
char s pentru cei mai Iantezist! scriitori.
La pu n tmp dup ce a devent drector genera, Mer Amt a f cut s crcue n
cadru servcuu un memo Iurat din biroul lui Yasser Arafat de c tre un agent:
,Mossad-u are dosare despre fecare dntre no. Ne tu numee s adresee. tm
c a fecare dosar au ataat cte dou fotograf de-ae noastre. Una cu una f r
kaffyeh. Aa c nu e-ar f deoc greu s ne g seasc , cu capu acopert sau nu."
Pentru a e amenta ma mut teama, Mer Amt a recrutat un num r ma
mare ca ncodat de nformator arab. Se baza pe faptu c , de regu , se g sesc
c va dn aceta care s fe foostor. Ara bii mtu -au tr dat pe tr g tor OEP,
dndu-e n veag depoztee de arme, ascunz tor e s aran|amentee de drum.
Pentru fecare terorst omort de Mossad, Mer Amt d dea nformatoruu un
bonus de un doar amercan.
nantea R zbouu de Sas e Zile
3
dn 1967, n fecare baz aeran egptean
sedu mtar exsta fe un katsa, fe un nformator a Mossad-uu. In sedu de nat
Contro dn Caro erau nu ma pu n de 3 of er spon care fuseser convn de
Mer Amt. ns cum a reut toate acestea, a r mas ce ma mare secret a s u: ,E
ma bne ca unee ucrur s nu se te."
D duse aceea nstruc un tuturor agen or nformatoror pa sa : pe ng
,magnea de ansambu," vroa ,cee ma mc deta. Ct tmp f cea un pot de
a barac pn a popot ? Ct tmp r mnea bocat un agent n renumtee
boca|e de crcua e dn Caro? Programatoru avea o amant ?" Numa e
putea n eege pe cum nte deta care nu aveau nc o eg tur aparent unu cu
ce at urmau s fe Iolosite.
Un katsa a reut s se anga|eze ca osp tar ntr-o popot a of er|
0r
dn na nta,
n fecare s pt mn trmtea nforma despre starea aeronaveor stu devat
a po or mecancor. Deta e despre obceure egate de b utura
prefern ee sexuae f ceau parte dn nforma e transmse n secret prn rado a
Te-Avv.
Nou formatu departament Mossad pentru R zbo Pshoogc, Loh Amma Psichologit
(LAP), lucra non-stop la ntocmirea de dosare despre aparatele de zbor egiptene, echpa|u de a
so of er dn echp : ct de preg t erau po , dac ctgau postu prn
merte sau rea , dac aceta cea coeg frecventau bordeur, dac erau
homosexuali.
Noaptea, Mer Amt examna cu aten e dosaree, c utnd s b cune
oamenor pe care putea apo anta|a ca s ucreze pentru e. ,Nu era o treab
prea p cut , ns spona|u este de cee ma mute or o munc murdar ."
Fame mtaror egpten au nceput s prmeasc scrsor ano nime trimse dn
Caro, cu deta exacte despre ceea ce f ceau ce drag. Informator au raportat
a Te-Avv deta despre certur famae care au dus a retragerea pe caz de
boa a echpa|eor de zbor, Of er prmeau teefoane anonme care nformau
despre va a prvat a unora dntre coeg. O profesoar a prmt un teefon de a
o doamn ,bnevotoare" pentru a f pus a curent cu faptu c una dntre eevee
sae nu avea rezutate prea bune pentru c tat e, un of er superor, avea un
amant; teefonu a dus a snucderea of eruu n cauz . Aceast compane
nemoas a provocat nenum rate dspu te n cadru armate egptene, fapt care -a
produs o mare satsfac e lui Meir Amit.
nc de a nceputu u 1967, se vedea dn ce n ce ma car dn doveze
strnse de re eaua dn Egpt c deru r, Gama Abde Nasser, preg tea un
r zbo mpotrva Israeuu. Au fost recruta ma mu nformator, care s
a|ute Mossad-u s afe tot att ct tau autort e de a Caro despre for ee
aerene mtare egiptene. a nceputu u ma 1967, Mer Amt e-a putut spune
comandan or ; rteor aerene sraeene ora exact a care trebuau s anseze
bombardamentu asupra bazeor aerene egptene. Anat Mossad reazaser o
sch remarcab a ve dn cadru tuturor bazeor egptene.
ntre 7:30 A.M. si 7:45 A.M. radarele aeriene erau mai vulnerabile ca orcnd, n acee 15
mnute, ce dn unga tur de noapte erau obos , n tmp ce mtar dn
schmbu urm tor nu erau nc prea treji, ntrznd char dn cauza servcuu ent
de a popote. Po uau mcu de|un ntre 7:15 7:45. Apo mergeau, de
regu , napo a bar c s -s a echpamentu de zbor. Drumu acesta dura n
mede 10 mnute. Ce ma mu dntre po ma p ierdeau cteva minute la toaet ,
nante s a|ung pe pst . A|ungeau acoo pe a 8:00 A.M., ora ofca a care
ncepea zua de ucru. Cam tot atunc erau scoase si avioanele din hangare, Iiind
alimentate cu combustibil si dotate cu mun e. Pentru urm toarele 15 minute, pistele de zbor erau
aglomerate de camoane pne cu combustb s mun e.
Un program la Iel de detaliat a Iost ntocmit si n ceea ce-i privea pe of er seduu de nat
Contro dn Caro. Oe obce, unu of er trebuiau cam 30 de mnute ca s a|ung cu
mana de acas a servcu. Ce care ntocmeau panure strategce nu a|ungeau a
servcu ma devreme de 8:15 A.M. Ma perdeau n |ur de 10 mnute pn cnd se
apucau de treab , tmp n care sorbeau cafeaua s ma brfeau pu n cu coeg,
n mede, of er nu ncepeau propru-zs s studeze semna ee de trafc dn
noaptea precedent dect pe a 8:30 A.M.
Mer Amt -a ntn at pe comandantu for eor aerene sraeene c ora a care
trebuau s atace era ntre 8:000 A.M. 8:30 A.M. n aceste 30 de mnute ar putea
face praf tab ra duman , tnd c sedu de nat Contro dn Caro nu ar putea
apea a personau chee care s conduc opera unea de rpost .
La 5 une 1967, for ee aerene sraeene au atacat cu efect morta a exact
8:01 A.M., bombardnd mpucnd deasupra Sna-uu n voe. In numa cteva
secunde ceru a devent negru-roatc dn cauza f c ror camoaneor cu
combustb, a mun e care expoda s a Cavelor de zbor.
Dn brou s u de a Te-Avv, Mer Amt se uta nspre sud, tnd
c
anat
servcuu secret oprser urm re unu posb r zbo. A fost unu dntre exempee
extraordnaruu s u taent cu att ma remar. cab, cu ct, trebue uat n
consderare num ru mc a ceo r care f ceau parte dn Mossad.
De cnd fusese numt n func e, Mer Amt rezstase ncerc ror de transIormare a
Mossad-ului ntr-o versiune a CIA sau KGB. Aceste servc anga|au m de anat, oamen
de tn panfcator care| ajutau pe agen de teren. Iraken ranen aveau
cam 10 000 de agen de teren; char s DGI-u cubanez de nea aproape 1 000 de
spon de teren.
ns Mer Amt a nsstat ca num ru permanent a personauu Mossad s nu
treac cu mut de 1200 de anga|a . Fecare dntre aceta trebua aes cu gr|
dntre ce nzestra cu nenum rate taente: un om de tn trebue s fe n stare
s ucreze pe teren dac e cazu; un katsa trebue s -s poat foos taentu de
specast pentru a- nstru pe a .
Pentru to aceta, Mer Amt avea s fe un memune, denumire care s-ar traduce
mot--motdn ebrac , ,prmu prntre ega". Acestu apeatv se adaug accesu
ber a prmu mnstru rtuau anua a prezent r bugetuu spre aprobare.
Cu mult naintea R zbouu de Sase Ze, Mer Amt a pus a punct abtatea
Mossad-uu de a nsufa frca de moarte n rndu dumanor Israelului, inIiltrndu-se n
rndurile lor, Iurndu-le secretele, si uci-gndu- cu o efcen care nghe a sngee n
vne. Datort u, Mossad-u a c p tat curnd dmensun mtce.
Mute dntre succesee ob nute se datorau reguor pe care Amt e-a mpus n
seectarea agen or katsa s a agen or de teren care erau de fapt responsab
pentru succesu Mossad-uu. n eegea pe depn motvee compexe bne
ntemeate care e ng duau, prn seec e, s - strng mna, gest care dovedea c
se supuneau ntru totu.
De mute se schmbaser n cadru Mossad-uu, Mer Amt ta n acea
dmnea de marte 1997 c recrut re nc se ma f ceau dup criteriile impuse de
el:
Nc un katsa nu este acceptat de Mossad dac o face pentru ban. Nc sont
prea pn de ze nu au ce c uta ac. -ar mpedca s n eeag ce repreznt de
fapt su|ba or. Este o su|b car e cere o gndre cam , car , prev z toare s o
bun prvre de ansambu. Oamen vor s se a ture Mossad-uu dn tot feu de
motve. E vorba de prestgu. Unora e pace deea de aventur . Un cred c n feu
acesta vor urca pe scara soca ; tia sunt oamenii nesemniIicativi care vor s a|ung
mportan . C va vor s de n acea putere pe care cred c Mossad-u e-ar putea-o
confer. Nc unu dntre motvee de ma sus nu sunt acceptate ca motva a
nscrere.
S n permanen , trebue s te asgur c omu de pe teren te c
sus
t' n
totatate. C te ve ocupa de fama u, c te ve ngr| ca ce mc s fe ferc , n
acea tmp trebue s - prote|ez. Dac nevasta u ncepe s se ntrebe dac nu
cumva are o amant , trebue s o convng c nu e adev rat. Dac totu este, nu-
spune nmc. Dac ncepe s o a razna, cameaz-o. Nu- spune so uu. Doar nu vre
s - dstrag nmc. Treaba unu bun drector de servcu secret e s se poarte cu
anga|a ca s cum aceta ar face parte dn fame. S - ncredn eze c e st
mereu a tur, z s noapte, a orce or . Aa se ctg oatatea, aa
determn pe agen katsa s fac ceea ce vre. C c pn a urm , ceea ce vre tu
e mportant.
Fecare katsa trebue s fac 3 ani de antrenamente intensive, ceea ce presupune
supunerea a voen e fzce severe n tmpu nteroga toriilor. El sau ea devenea as n
mnuirea armei preIerate n Mossad -Beretta cu calibrul 22.
Prm katsa trm s actveze n afara gran eor arabe au fost trm n S.U.A.,
Marea Brtane, Fran a s Germana, n S.U.A. agen katsa erau n permanen a
New York Washngton. Ce dn New York avea ca msune speca nftrarea n
toate msune dpomatce de pe ng ONU s n mutee grupur etnce dn ora.
Ce dn Washngton trebua s fac aproape acea ucru, ns avea n pus msunea
,supravegherii" Casei Albe.
A agen katsa operau n zonee cu confcte, ntorcndu-se acas dup
termnarea msunor.
Mer Amt m rse destu de mut organza a, astfe nct aceasta s
lr)
cud un fe
de arhv , responsab cu adunarea de nforma n str n tate, Departamentu
pentru Ac un s Leg tur Potce, care '
u
cra cu aa-zsee servc secrete pretene
dn str n t ate, n special cu CIA MI6-e brtanc. Departamentu de Cercetare de nea
1 5 sec sau ,secretarate" avnd drept nt montorzarea stateor arabe. S.U.A,
Canada, Amerca Latn , Marea Brtane, Europa s Ununea Sovetc aveau
fecare secretaratee or. Infrastructura avea s se extnd de-a ungu anor s s
ncud s Chna, Afrca de Sud Vatcanu Ins a baz , Mossad-u avea s
r mn aceea mc organza e.
Agen katsa a Mossad-uu erau extrem de efcen s de re , tau s creeze
dezordne cu scopu de a face statee arabe s nu ma ab ncredere unee n atee;
organzau contra-propaganda recrutau nformator, punnd n apcare fosofa
u Mer Amt: ,nvr |bndu- nvngem", n tot ceea ce f ceau, oamen u
stabeau noi standarde pentru profesonasmu n care nu aveau ce c uta
sentmentee, s ac onau ca ho pe tmp de noapte, snd n urma or numa
moarte rune. Nmen nu se putea ascunde de e.
O dat ce ncheau msunea, aceta veneau pentru a f nteroga n brou de
pe co a u Mer Amt. Dn brou, acesta supraveghea persona do spon a c ror
cura| avea s r mn de neegaat n anaee Mossad-uu. Amntndu-s de servce
or, vocea a nceput s - tre mure n tmp ce ncepea s nre d etalii biograIice.
E Cohen se n scuse n Aexandra, Egpt a 16 decembre 1924. Ca p rn
s , era un evreu ortodox convns, n decembre 1956 s-a num rat prntre evre
expuza dn Egpt dup crza Suezuu. A a|uns a Hafa s s-a sm t st pn pe acest
p mnt nou. n 1957 a fost recrutat de servcu de contra-spona| sraean, ns
munca de anast pctsea. A nceput s se ntereseze cum ar f putut s se a ture
Mossad-uu, dar a fost refuzat. Mer Amt amntea: ,Am afat c refuzu nostru -
a |gnt profund pe E Cohen. Acesta a trecut n rezerv s-a nsurat cu o rakan
pe nume Nada."
Tmp de do an Cohen a dus o va pst de ac une, ucrnd ca func onar
ntr-un brou de asgur r dn Te-Avv. F r s te, acesta a Iost remarcat n timp ce
Mossad-ul a revizuit dosarele respinse de Meir Amt, care c uta ,un anume tp de agent
pentru o msune foarte speca ." Neg snd n dosaree ,actve" pe nmen care s
ntruneasc toate cond e, acesta s-a utat s peste cee respnse. Cohen p rea
sngura posbtate. A fost pus sub supraveghere. Rapoartee s pta minale trimise de
biroul de recrutare descriau obiceiurile deranjante devotamentu pentru so a s cop s .
Era munctor, prcepea repede, \ i
ra
f r probeme sub presune, ntr-un fna s-a
spus c Mossad-ul a hot rt c era ,potrvt" pn a urm .
p-| a nceput un curs ntensv de 6 un de preg tre a coaa Mossad. Fxper n
sabota| -au nv at cum s fabrce substan e expozbe bombe cu ceas din cee ma
banae ngredente. A nv at s se bat f r arme a devent un tr g tor de et
un ho des vrt. A desco pert msteree codfc r decodfc r, cum s
fooseasc em toare, cerneur nvzbe, cum s ascund mesa|e. S-a umt n
permanen nstructor cu taentee sae. Memora sa fenomena se datora nv r
pe dnafar a unor fragmente dn Torah n tnere e. Raportu s u de absovent
dovedea c avea toate cat e s devn katsa. Totu, Mer Amit ezita.
,M-am ntrebat de sute de ori: oare este Eli n stare s fac ceea ce vreau eu? Bnen ees
c -am ar tat mereu c aveam ncredere n e. N-am vrut ncodat s cread c
va f n permanen a un pas de moarte. Totu, un dntre ce ma bun nstructor
Mossad -au nv at tot ce tau, n cee dn urm m-am hot rt s - foosesc."
Mer Amt a ucrat s pt mn ntreg nventnd o poveste de aco perre pentru
prote|atu s u. Au stat amndo au studat h r poze dn Buenos Ares, pentru
ca orau nou nume, Kamil Amin Taabes, s - fe foarte cunoscute. Drectoru Mossad
a v zut ct de repede ,E a nv at mba|u unu mportator-exportator c tre Sra.
A nv at pe dnafar dferen a dntre stee de coete certfcate de transport,
contracte garan , tot ceea ce trebua s te. E ra ca un cameleon, absorbnd totu,
n fa a mea, E Cohen a dsp rut, ar n ocu u a ap rut Taabes, sranu care nu
renun ase ncodat a gndu de a se ntoarce acas n Damasc. Pe z ce trecea,
E devenea dn ce n ce ma ncrez tor s gata s dovedeasc faptu c putea s -
|oace rou pn a cap t. Era asemenea unu campon monda de maraton; ns
putea s aerge n cursa aceasta tmp de an de ze. F cuser m tot Posbu s -
ar t m cum s - nceap noua va , s -o tr asc . Restul depindea numai de el."
In captaa sran , Cohen s-a ntegrat repede prntre oamen de facer, f cndu-
un cerc de preten sus-pu. Prntre aceta se numra Maaz Zahreddn,
nepotu preednteu sran.
Acesta era un om ud ros, dornc s arate ct de nvncb era Sra. Cohen -a
f cut |ocu, ntr-un tmp foarte scurt, Zahreddn .
a
f cut turu fortfca or
n mor Coan. A v zut bunc ree sodp de beton care ad posteau artera cu
raz mare de ac une trimis` de Rusa, s-a ng dut char s s fac poze. Pe a ora
dou , cnd nte tancur ruset T-54 ntrau n Sra, Cohen anun ase de|a Te-Avvu| A
ob nut char s sch a compet a stratege pe care Sra vroa s o aplice pentru a
ataca nordu Israeuu. Informa a era extrem de pre |. oas .
In tmp ce Cohen contnua s confrme convngerea u Mer Arnt conform
c rea un agent de teren e ma vaoros dect o dvze de soda , acesta a nceput
s devn mprudent. Cohen fusese dn totdea una un ubtor de fotba. La o z dup
ce o echp n depasare a b tut-o pe cea sraean a ea acas , acesta a nc cat
rguroasa regu ,Excusv servcu" n ceea ce prvete transmse rado. A
transms operatoruu: ,Ar cam f tmpu s nv m s nvingem pe terenul de Iotbal."
Ate mesa|e neautorzate au fost traduse: ,Te rog, trmte- so e mee o
fectare," sau, ,La mu an fce mee."
Mer Amt era extrem de furos, ns n eegea pe depn tensunea sub care
ucra un agent ca s spere c purtarea u Cohen ,nu era dect o devere
temporar cu care se confruntau de obce ce ma bun agen . Am ncercat s -m
magnez ce era n capu u. Era oare dsperat, s s f fost sta modu u de a o
ar ta, coborndu- garda? Am ncercat s gndesc a fe ca e, dn moment ce eu
rescrsesem va a. Trebua s ncerc s cnt resc o sut de chestun, ns n fna,
sngura care m fr mnta era urm toarea: oare ma era E n stare s duc
msunea pn a cap t?
Mer Amt a decs c da.
ntr-o noapte de decembrie n 1965, Eli Cohen era n dormitorul s u dn Damasc, gata s
transmt . Tocma cnd d dea drumu a apa rat, of er servcuu secret sran au
dat buzna n apartament. Cohen Iusese prins cu unul dintre cele mai avansate dispozitive de
detectare -furnzate de ru.
n tmpu nterogatoruu, acesta a fost obgat s trmt Mossad-uu un mesa|.
Sren nu au observat mca schmbare de vtez s rtm a emisie rado. La Te-
Avv, Mer Amt a prmt vestea captur r u
tr
.
a
p
ou
z ile mai trziu, Siria a conIirmat-o.
M sm eam ca atunc cnd moare cneva dn fame, pu e'eas ntreb r
ca atunc cnd perz un agent: Am f putut oare s - Iv m'? Cum a fost tr dat? S
fe dn cauza neaten e u? Sau dn auza cuiva din antura|u u? S f fost epuzat ar
no s nu ne f dat eama? Oare a vrut s se snucd ? Se ma ntmpau s chest
dn astea. Sau s f fost ghnon? Te tot ntreb nencetat. Nu prmet ncodat
adev ratu r spuns, ns ntreb re te pot a|uta s supor ma bne stua a."
Sren nu au reut s scoat nc un cuvnt de a E Cohen - n cuda torturor
a care a fost supus nante s fe condamnat a moarte.
Mer Amt -a dedcat aproape tot tmpu sav r u E Cohen. n timp ce Nadia
Cohen a ansat o campane nterna ona de savare a so uu s u -a f cut
demersur c tre papa, regna Ange, prm-mntr preedn -Amt ac ona n ce
ma mare secret. E a pecat n Europa pentru a se ntlni cu directorii serviciilor secrete
Iranceze germane. Aceta nu au putut face nmc. A ncercat s se aprope de
Ununea Sovetc . S-a zb tut pn cnd, a 1 8 ma 1 965, pu n dup ora 2:00
A.M., un convo a et pe poarta nchsor srene E Mazadn Damasc, ntr-unul dintre
camioane se aIla Eli Cohen.
mpreun cu e era s rabnu Sre, Nssm Andabo, n vrst de 80 de an.
Copet de ceea ce avea s se ntmpe, rabnu a nceput s png . E Cohen -a
camat pe b trn. Convou a a|uns n Pa a E Marga din centrul Damascului. Acolo, Eli a
spus Jiaui, rug cunea rostt de evre nante s moar : ,Doamne Dumnezeue
art -m p catee greee."
La ora 3:35, sub umna refectoareor prvt de m de sren, E era spnzurat.
In Te-Avv, Nada Cohen -a v zut a teevzor b rbatu murnd a ncercat s
se snucd . A fost dus a spta savat .
A doua z, n cadru une mc ceremon prvate n brou s u, Meir Amit l-a
omagiat pe Eli Cohen. Apoi s-a ntors la lucru, dndu-i ordine celui de-al doilea agent ca
importan . Wofgang Lotz, un evreu german, a|unsese n Paestna a pu n dup
venrea u Hter a putere, n 1963 Mer Amt -a aes dntr-o st mc de
agen pentru o msune de spona| n Egpt. L tmp ce Lotz a trecut prn aceea
preg tre rguroas ca Cohen nc o dat , Mer Amt s-a gndt bne a
acoperrea agentuu s u Amt a decs s - dea demntatea unu nstructor de
echta e,
Uri
refugat dn Germana de Est, care uptase n Afrka Korps n ce de. a
doea r zbo monda s se ntorsese n Egpt s -s deschd
0
academe de
echta e. Su|ba garanta de a bun nceput ntegrarea n eta socet , creat
n |uru cuburor de echta e.
n curnd, Lotz -a f cut un cerc de cen prntre care se num rau efu
servcuu mtar secret egptean s efu securt zone Canauu de Suez. ntocma
ca s Cohen, Lotz -a convns pe no s preten s - arate formdabee m|oace de
ap rare ae Egptuu: arunc toaree de rachete dn Sna de a gran a cu Negev:
Lotz a ma ob nut s o st compet a tuturor oamenor de tn nazt dn
Caro care ucrau a programe de armamente mun . Aceta au fost executa
pe rnd de agen Mossad.
Dup do an de munc sub acoperre, Lotz a fost n cee dn urm arestat si
condamnat. Egpten, dndu- seama c era prea de pre pentru a- omor, -au
nut n va spernd s - poat da n schmbu unor soda egpten captura ntr-
un vtor r zbo cu Israeu, nc o dat , Mer Amt era extrem de ngr|orat de
capturarea lui Lotz.
Mer Amt a scrs preednteu egptean de atunc, Gama Abde Nasser,
rugndu- s - dea pe Lotz pe so a sa n schmbu unor egpten captura de
Israe. Nasser a refuzat. Amt a apcat tactca presiunii psihologice.
,Le-am spus prizonieror egpten c re neam pentru c Nasser refuzase s ne
dea do sraeen n schmbu or. Le-am dat voe s scre acas . Iar n scrsor -au
exprmat foarte bne sentmentee."
Mer Amt -a scrs dn nou u Nasser spunnd c Israeu va acorda pubc tot
credtu pentru recuperarea soda or s nu va sufa nc un cuvnt despre
revenrea n ar a u Lotz s a so e u. Nasse tot n-a fost de acord. Aa c Amt
s-a pns comandantuu Na une' Unte responsab cu men nerea p c n Sna.
Of eru a zburat pn a Caro a ob nut asgurarea c Lotz s so a acestua vor f
ebera ,a o dat uteroar ".
Amt a n ees mba|u codfcat. O un ma trzu, Lotz u au p r st n
secret Caro ndreptndu-se spre Geneva, "rteva ore mai trziu erau din nou n biroul
meu." Mer Amr -a dat seama c agen katsa vor avea nevoe de a|utor teren. A creat
sayanim-ul, grupare a voluntarilor evrei. Fiecare sayan era un exempu a strnseor eg tur
dntre evre dn ntreaga ume. Indferent de oatatea pentru comuntatea sa,
pn a urm un sayan va doved adev ratu devotament: mstcu
devotament fa de Israe nevoa de a- prote|a de duman.
Sayan-ul ndeplinea mai multe sarcini. Un sayan care conducea un centru de nchrat man -a
dat unu katsa o man , f r s ma ntocmeasc actee de rgoare. O agen e
mobar sayan oferea ca:are. Un sayan agent bancar putea s ebereze numerar
n afara oreor de ucru. Un medc sayan d dea ngr|r medcae - tratnd o ran
de gon de exempu - f r s nformeze autort e. Sayanim-ul primea numai bani pentru
serviciile prestate.
ntre e adunau date tehnce tot feu de nforma pubce: o brf a un
dneu, o tre a rado, un paragraf dntr-un zar, o poveste spus numa pe
|um tate a o petrecere. Aceta vndeau pontur agen or katsa. F r sayanim,
Mossad-ul n-ar putea opera.
Dn nou, motenrea u Mer Amt prospera, n 1998 erau peste 4000 de sayanm
n Marea Brtane, aproape de patru or ma mu n Statee Unte, n tmp ce
Mer Amt f cuse econom, acum Mossad-u, pentru a- sus ne opera une
nterna onae, chetua u nar cteva sute de moane de doar ntre nndu-
,comore", p tnd pentru chetuee sayanm, pentru ascunz tor, pentru
ogstca chetuee opera unor. Le ma sase nc ceva care s e amn teasc
de vremea cnd e era ef: un mba| aparte. Sstemu de screre
a
rapoartelor era
cunoscut sub numele de naka, ,lumina zilei" reprezenta alerta de cel mai nalt grad; un ,kiaon" era
membru Mossad care f cea parte dn operatvu specazat n asasnate; un
,neviot" era un specialist n supravegheri; yahalomin era untatea speca de comuncare cu
agen katsa; safanim era o unitate de depistare a OEP,
Ur
~ balaer era un mesager; un slick era
ascunz pentru documente, erau documente Ialse.
n acea dmnea de marte dn 1 997, n tmp ce conducea g* dndu-se a
trecut, Mer Amt ta c Mossad-u se schmbase. Pres
at
de cereri politice, n special de
cele ale primului ministru Benyarni,, Netanyahu, Mossad-u devense percuos de zoat de
servce str n secrete fa de care Mer Amt se purtase att de bne. Una era s
a, drept motto, ,Israeu nt de toate s ntotdeauna." era cu totu ata dup cum
spunea e, s f ,prns cu mna n buzunaru pretenor Cuvntu chee era
,prns", ad uga cu un zmbet ntunecat.
Un exemplu l-a constituit penetrarea n S.U.A. pe calea spionajului economc, tn fc s
tehnoogc. O untate speca , cu nume de cod A, n ebrac ,deasupra", a
scotoct n Scon Vaey dn Ca. forna Ruta 128 dn Boston, dup secrete hgh-
tech. ntr-un raport c tre Consu Comtetuu de Spona|, CIA a a turat Israeu
ator 5 r care depuneau un ,efort secret, drec ona de guvern pus s punct
de acesta pentru a pune mna pe secretee economce ae Statelor Unite."
Preedntee organza e secrete nterne nem et, Bundesamt Fur
Verfassungschatz, -a avertzat de curnd pe ef de departament ca Mossad-u
r mnea cea ma mare amenn are a adresa ceor ma no secrete nformatce ae
repubc. Un avertsment asem n tor a fost ansat de c tre Drec a Genera a
Securt dn Fran a, dup ce un agent Mossad a Iost reperat n apropierea Centrului de
Interpretarea Imagnor prn Satet dn Cre. Israeu ncerca de mut s -s egaeze
capactatea spa a cu cea terestr . Servcu de contraspona| brtanc MI5, a ncus
n raportu c tre nou prm mnstru, Tony Bar, deta despre eforture Mossad-
uu de a ob ne nforma tn fce s de ap rare secrete dn Marea Brtane.
Mer Amt nu a obectat, ca atare, a astfe de ntmp r, numa c de cee ma
mute or acestea p reau ndepnte f r a se ua n cons derare consecn ee pe
termen ung.
Acea ucru putea f spus despre feu n care pshoog LAP conduceau
campane. Pe vremea u, departamentu pusese a pune o re ea nterna ona de
rea cu presa pe care e foosse cu mu' profesonasm. Un ncdent terorst dn
Europa ducea a un teleIo
I
c tre o organza e de pres care de nea nforma ce
prezentau ut cent nteres pentru a f fooste n poveste, dndu- astfe
ntors tur are o vroia LAP. Unitatea se mai ocupa de asemenea de crearea de inIorma pe
care ataa de pres de la ambasadele israeliene le transmteau ma departe unu
|urnast a un pahar sau a cn , cnd secret" putea f mp rt t n nte ar o
reputa e putea f dscret poet . n tmp ce esen a contra-propagande era
aceea, exsta totu o
dferen : aegerea nte sau a vctme. Lu Mer Amt se p rea c Decze erau
mut prea des f cute n func e de cern ee potce: nevoa de a dstrage aten a
de a vreo manevr dpomatc de ntra|u torare pe care Israeu p nua s o
ntreprnd n Estul Mijlociu, sau
5
5-si redobndeasc popuartatea, ma aes n Statee
Unte.
Cnd zborul 800 al liniilor aeriene Trans Worla s-a pr but pe coasta estc a Long
Isand a 17 i ul i e 1996 f cnd 230 de vctme, LAP a nceput o companie prin care sugera
c trageda a fost pus a cae de Iran sau Irak, ambee dumane ae Israeuu.
Curnd m de tr au pus pae pe foc. Un an ma trzu, dup ce FBI-u a nvestt
500 000 de doar 10 000 de ore de munc , efu ancheteor, |ames K. Kallstrom, a
exclus posibilitatea vreunei bombe teroriste sau a orc re mpc r crmnae, n partcuar
e-a spus coegor s c , ,Dac ar f vreo cae s pun mna pe nenoroc a dn Te
Avv, m-ar face mare p cere. A trebut s verfc m fecare detau pe care l-au
strecurat n media."
LAP a ac onat dn nou dup bombardarea |ocuror Ompce de a Atanta.
tre fase care s-au r spndt spuneau c bomba ,sem na perfect" cu cee
fabrcate de cneva care nv ase mesere de a fabr can de bombe dn Vaea
Beka dn Lban. Povestea s-a r spndt - LAP a b gat spama terorsmuu n
amercan. Snguru suspect a fost un paznc ghnonst de a |ocur - un om care nu
avea cum s ab eg tur cu terorsmu nterna ona - ar cnd acesta a fost g st
,curat", toat treaba a pcat.
nc o dat , Mer Amt a n ees ce mportant era s se amnteasc omenr
despre exsten a terorsmuu. Decara a a fost urmat de o rdcare dn umer, de
parc un foc untrc -ar f produs o stare de nervozitate. Cu mult timp n urm nv ase
s - ascund sentmentee ?'
s
fe vag atunc cnd era vorba de deta; an de-a
rndu adev rata
Sa
putere a fost ascuns .
64

Dup p rerea sa, decnu Mossad-uu ncepuse o dat Q asasinarea primului ministru
Yitzhak Rabin la un mar a p c a
e
i Avv n noembre 1995. Cu pu n tmp nante ca
Rabn s fe mpus
ca
, de un evreu extremst - nc un semn a crescnde ndspoz
socetii israeliene pe care l-a observat Meir Amit - Shabtai Shavij pe atunci directorul general al
Mossad-ului, i avertizase pe oamenii u Rabn de un posb atentat. Conform unua dntre
aceta, pos|. btatea a fost gnorat , fnd prea vag ,pentru a consttu o adev rat
amenn are."
n tmpu u Mer Amt, Mossad-u tot nu avea dreptu s opereze n nteroru
Israeuu, aa cum nc CIA nu putea opera n S.U.A, Totu, n cuda reprouror, u
Mer Amt p cea s spun c Mossad-ul a avut aceea soart cu cea a Israeuu. Sub
conducerea sa, ceea ce Mossad-ul a ntreprins a avut de multe ori ecouri n str n tate. Pe mute
dntre acestea e datora oat , catate care n momentu de fa nu ma era a
mod . Cu toate acestea oamen nc ma f ceau treaba - a fe de percuoas s de
murdar ca ntotdeauna - ns se ntrebau dac urmau s fe tra a r spundere
numa de c tre un superor sau s de vreo fgur potc n panu do.
De-a ungu autostr z care eag sta iunea Herzliyya de Tel Aviv exsta un grup de
c dr ncon|urat cu srm ghmpat . Aceasta este Academia Mossad. Unu dntre
prmee ucrur pe care e nv a un nou of er potc, un spon, ntr-o ambasad
str n dn Te Avv este locul unde se aIla cl drea marone. Totu, dac o pubca e
srae-an d dea n veag exsten a, aceasta rsca s fe dat n |udecat n 1996
au avut oc aprge dscu n nteroru servcuu secret n eg tur cu un zar dn Te
Avv care pubcase numee ceu care Iusese atunci numit director general al Mossad-ului,
rigurosul Dannv Yatom. S-a pus probema arest r reporteruu ofensator a edtoruu
acestua. Pn a urm nu s-a ma ntmpat nmc atunc cnd Mossad-u a reazat
c numee u Yatom ap ruse n pubca d" ntreaga lume.
Mer Amt era compet mpotrva demasc ror de acest fe: ,$ numet un drector
actv e ucru seros. Spona|u e o treab secret
1
deoc p cut . Indferent de ce a
f cut unu sau atu, trebue s - ape'
1
oameni de ce dn exteror. In nteroru
organza e po trata cum crez de cuvn , ns n och um aceta trebue s
r mn de
CU
tns s, char ma mut, s fe necunoscu s nv u de mstere.
Ct tmp a ocupat postu de drector genera, numee s u de cod fost Ram.
Cuvntu era n sprtu Vechuu Testament, ntr-un mod atsf c tor pentru un
b at crescut n spiritul primilor pionieri, ntr-un tmp n care ntreaga Paestna arab era
n revot mpotrva brta ncor mandata dar s a evreor. S-a antrenat fzc
nc de mc. De avea o construc e frav , Mer Amt a devent puternc n
Iorm , ucru sus nut de credn a c acesta era p mntu lui. Eretz Israe, p mntu
Israeuu. Nu conta dac restu um a contnuat s - spun Paestna pn n
1947, cnd Na une Unte au propus separarea sa.
Naterea une na un, a Israeuu, a fost urmat a scurt tmp de anharea e de
c tre armatee arabe care ncercau s - a napo terto re. Sase m de evre au
murt; nmen nu va t vreodat num ru exact a arabor care s-au perdut va a
atunc. Vederea attor cadavre nu a f cut dect s gr beasc maturzarea u Mer
Amt. Ce ma mut a contat sosrea suprave utoror ag reor de concentrare
nazste, fecare avnd tatuat pe pee cte un orb num r abastru. ,Prvetea te
f cea s te gndet a gradu de |osnce a care a ajuns lumea." Spuse de altcineva,
cuvintele ar Ii sunat nepotrivit de banale; Meir Amit le-a dat demnitate.
Carera sa mtar a fost aceea a unu sodat destnat s a|ung ct ma sus: a
fost comandantu une compan n R zbou de Indepen den dn 948; do an ma
trzu a comandat o brgad sub suprave gherea u Moshe Dayan; apo, dup 5
an, a fost conduc tor de opera un mtare, a doea of er ca rang dn For ee de
Ap rare a Israeuu. Un accdent - parauta nu s-a deschs dect pe |um tate - a
pus cap t carere sae mtare. Guvernu sraean -a p tt stude '
a
Coumba
Unversty, unde -a uat materu n admnstrarea afaceror. S-a ntors n Israe
f r su|b .
Moshe Dayan a propus ca Mer Amt s devn efu spona|uu mtar. In cuda
opoz e n ae, ma aes dn cauz c nu avea nc un fe de experen n
domenu, a fost acceptat: ,Snguru avanta| pe
c
are aveam era c fusesem
conduc tor pe cmpu de upt c tam ct de mportante erau nforma e
pentru soda de pe front" La 25 martie 1963 a preluat conducerea Mossad-ului de la Isser A
nf ptut mute ucrur extrem de mportante: a vent cu asasn r namcor; a
pus a punct o eg tur secret de ucru KGB-ul atunci cnd milioane de evrei erau
persecuta , a reevauat rolul Iemeilor si Iolosirea capcanelor sexuale n cadrul serviciului se.
cre ; a fost de acord cu p trunderea n paatu regeu Hussen cu pu n nante ca
deru hasemt s devn spon CIA n umea arab .
Tehnicile pe care le-a foost pentru ob nerea acestor ucrur nc ma sunt fooste,
ns nmen dn exteror nu va afa vreodat cum de a a|uns s fe prmu care s e
pun n practc . Strngnd dn maxare, ar spune numa c : ,Sunt secrete sunt
secretee mee."
Cnd a sm t c Mossad-u ar f avanta|at de conducerea atcuva, s-a retras f r
zgomot; -a adunat pe ce dn subordnea sa s e-a reamntt c atunc cnd vor
sm c munca pentru Mossad creeaz o probem ntre etca persona s cerere
statuu, ar trebu s dea pe oc demsa. Apo, dup ce s-au strns mne, a
pecat.
ns nu a fost vreun drector Mossad pe care s nu- cheme a o cafea n brou
s u dn strada |abotnsky dn ncnt toarea suburbe a Tel Aviv-ului, Ramat Can. n
timpul unor astfe de ntnr, ua brouu r mnea permanent nchs ar teefonu
era scos dn prz . ,Mama spunea mereu c dac a perdut ncrederea cuva
nseamn c a perdut un preten," a expcat acesta n engez , avnd pe buze un
zmbet viclean de om n vrst .
n afara rudeor ceor ma apropate - c va cop mc, nepo , ver preten de
o va -pu n cunosc cu adev rat pe Mer Amt. dar nc nu ar vrea ca ucrure
s stea atfe.
n acea dmnea de marte dn 1997, Mer Amt p rea surprnz to r de tn r a
voan, ar tnd ma degrab de 60 de an dect de 75, c avea de fapt. Fgura
atetc de at dat se cam nmuase; pe sub sacou abastru bne crot se putea
observa un nceput de burt . Cu toatt acestea, och erau nc destu de ag
ndescfrab n tmp ce se ndrepta spre buevardu unde creteau eucap .
Nc e nu ma nea mnte de cte or f cuse drumu acesta, ns fecare vzt
ac aducea amnte de un vech proverb: ,ca s supra' ve uet ca evreu
nseamn s up pn a moarte." Tot acea ucru se ctea pe fe ee soda or
care ateptau radur umbra copacor de a erea dn tab ra de nstruc e pentru
recru A- Gilot, la nord de Tel Aviv. Aveau un aer n care citeai chiar o oarecare nsoen ;
f ceau stagu mtar n cadru For eor de Ap ra- Israeene, fnd ferm convn
c serveau cea ma grozav armat din lume.
Pu n -au recunoscut pe Mer Amt. Pentru e era nc un b trn rare vense a
monumentu comemoratv n aproperea c rua ate ptau
e
Israeu este ara unor
astfe de momente - n tota peste 1 500 -rdcate n amntrea parautstor,
po or, ceor care conduc tancur s a nfantere. Monumentee comemoreaz
vctmee a 5 r zboae n toat regua aproape 50 de an de ncursun peste gran e
opera un de gher . Totu, ntr-o ar care venereaz ero aa cum n-a ma
f cut-o nmen dn vremea romanor care ocupaser aceste p mntur, n tot
Israeu, ba char nc er n ume, nu exsta un monument ca ce la rdcarea c rua
a a|utat Mer Amt.
Acesta e stuat n nteroru permetruu tabere de nstruc e pentru recru e
format dn ma mute c dr dn beton grese, asambate sub forma unu creer
uman. Mer Amt a aes forma respectv pentru c ,spona|u are de-a face n
prmu rnd cu nteectu nu cu agentu secret bronzat care Iace pe eroul."
Monumentu comemoreaz 557 b rba feme care au ucrat n serviciile secrete
israeliene, dintre care 71 au lucrat n slujba Mossad-ului.
Aceta au murt peste tot n ume: n deserture Irakuu, n mun Iranuu, n
|ungee dn Amerca de Sud Centra , n tufure dn Afrca, pe str ze Europe.
Mer Amt -a cunoscut persona pe mu dntre aceta; pe c va -a trms a
moarte sgur n msun despre care spunea c erau ,extrem de percuoase, ns
acesta este regretabu nevtab a acestu tp de munc . Ce care perd va a o fac
pentru na une, ntotdeauna a fost aa."
Pere netez de grese sunt nsemna doar cu numee i data decesului. Nu se spune
nimic despre cum a murit Iiecare: spnzurat n Pa a pubc , soarta tuturor evreor
condamna n re arabe; n|un ghat pe o str du f r nume; n urma a un de
tortur n nchsoare. Nmen nu va t ncodat . Char Mer Amt nu putea
dect s B nuasc cteodat , ar atunc nea gndure negre pentru e.
Monumentu nu este dect o parte dntr-un ntreg compex comemoratv. In
nteroru c dror se af Camera Dosareor unde sunt nute bografe tuturor
agen or mor . Informa e prvnd va a dnantea dn tmpu servcuu mtar
sunt strnse cu gr| ; ns nu s cee despre utma msune secret . Fecare agent
are zua sa memora , comemorat ntr-o mc snagog .
n astIel de sinagogi exst un amfteatru unde d e ziua serviciului secret, fame se adun
pentru a-s amnt de ce mor . Cteodat Mer Amt se adreseaz . Apo vzteaz
muzeu memorauu, pli n de obecte vech: un transm tor montat ntr-un fer de
c cat; un mc rofon cafeter ; cernea smpatc ntr-o stc de parfum; reportofonu
cu care a fost nregstrat n secret dscu a decsv dntre Regee Hussen a
Iordane s preedntee Nasser a Egptuu, premerg toare R zbouu de Sase Ze.
Meir Amit a transIormat povestirile despre b rba care au foost echpamentee n
adev rate mtur ae erosmuu. E subnaz de fecare dat deghzarea pe care a
foost-o Ya'a Boqa' ct tmp a ntrat s a et dn Iordan pn cnd a fost capturat
executat n Amman n 1949, radou de crsta pe care -au foost Max Bnnet
MosheMarzuk pentru a conduce cea ma de succes re ea dn Egpt pn au murt n
chnure cee ma gree, dorndu- moartea ntr-o nchsoare dn Caro.
Pentru Mer Amt aceta erau cu to ,Ghedeon ii mei". Ghedeon este eroul din Vechiul
Testament care a salvat Israelul din mna unor duman foarte numero datort nforma or
pe care e-a de nut.
La urm , trebua s ntre n abrnt, nso t de custodee muzeuu. S-au oprit n fa a
fec ru nume gravat, ncnndu- pu n capetee, ar apo au mers ma departe. Tot
ceremonau s-a termnat brusc. Nu ma erau mor pe care s - pomenet cu
poene - numa spa goae pe gresa petre de mormnt unde urmau s fe
ad ugate nume.
Pentru un moment, Mer Amt a nceput dn nou s vseze, ntr-o ebrac optt ,
fostu ef Mossad -a spus custodeu: ,Orce s-ar ntmpa, trebue s ne asgur m
c acest oc va d nu."
F r nc o eg tur cu ce se spusese nante, Mer Amt a ad ugat c n brou dn
Damasc a preednteu Hafz a-Assad a Sre se afa o sngur magne, o fotografe
a ocuu unde n 1187 Saadn -a nfrnt pe cruca ,
4
ceea ce a dus la recucerirea
Ierusalimului.
pentru Mer Amt, mndra pe care o nutrete Assad pentru acea IotograI'
6
,are o
conota e pentru Israe. Ne vede aa cum a f cut-o s Saadn - ca pe un popor pe
care urmeaz s - cucereasc n cee dn urm . Sunt mu care gndesc n feu
acesta. Un char sus n c ne sunt prieteni. Trebuie s fm extrem de precau n
ceeace- prvete..."
5-a oprit, si-a luat la revedere de la custode si s-a ndreptat spre man , ca s cum spusese
de|a prea mute; ca s cum ceea ce a spus ar f nte t s ma mut zvonure care
ncepuser s crcue n n teriorul servcuu secret sraean. nc o crz n rea a
dntre Mossad s servcu secret amercan avea s zbucneasc - cu posbe
urm r devastatoare pentru Israel.
Deja implicat n scandalul care Iierbea era unul dintre cei mai vioi si mai duri agen care
fuseser n subordnea u Mer Amt, un om care ctgase de|a un oc n cartea de
store drept ce care -a capturat pe Adof Echmann, s c rua nc ma p cea s
se |oace cu Iocul.
CAPITOLUL 4
Spionul cu masca de Iier
Locuitorii bogai din elegantul cartier AIeka n nordul Tel-Aviv-ului se obinuiser s-l vad pe
RaIael ,RaIi" Eitan, un brbat n vrst, scund, gras, miop i care abia dac mai auzea cu urechea
dreapt de cnd luptase n Rzboiul de Independen al Israelului, ntorcndu-se acas cu evi vechi,
lanuri uzate de biciclete si alte tipuri de vechituri de metal. Purtnd o cma si o pereche de
pantaloni ieItini cumprai de la supermarket, cu Iaa acoperit de o masc de sudor, acesta transIorma
deseurile n sculpturi suprarealiste cu ajutorul unui aparat de sudur.
Unii vecini se ntrebau dac ce Icea nu era o Iorm de evadare. tiau c omorse pentru ar, nu
pe cmpul de lupt ci n misiuni secrete care Iceau parte din nencetatul rzboi sub acoperire pe care
Israelul l purta mpotriva dumanilor statului. Nici un vecin nu tia ci oameni omorse RaIi
Eitan, cteodat chiar cu propriile mini puternice i butucnoase. Tot ce le spunea era c: ,De
Iiecare dat cnd omoram trebuia s le vd ochii, albul ochilor. Atunci eram Ioarte calm, Ioarte
concentrat, i cu gndul numai la ce trebuia s Iac. Atunci o Iceam. Asta era tot." i nsoea spusele
de zmbetul binevoitor pe care l Iolosesc cei puternici atunci cnd caut aprobarea celor slabi.
RaIi Eitan Iusese pentru aproape un sIert de veac director adjunct de operaiuni al Mossad-ului. Nu
era de el munca de birou, unde trebuia s citeasc rapoarte si s-i trimit pe alii s-i ndeplineasc
ordinele. De Iiecare dat cnd avea ocazia, mergea pe teren avnd o inut demn, mnat de o ntreag
IilozoIie pe care o redusese la o propoziie scurt i cuprinztoare: ,Dac nu Iaci parte din rspuns,
atunci Iaci parte din problem."
71
Nu mai Iusese nimeni altul care s-l ntreac n duritate si snge rece, iretenie, n abilitatea de a
improviza cu o vitez uimitoare; avea un talent nnscut de a demasca chiar si cel mai bine pus la
punct plan i o neobosit Ior de a urmri si prinde o victim. S-a Iolosit de toate aceste caliti ntr-
o singur misiune care i-a adus Iaima- rpirea lui AdolI Eichmann, birocratul nazist care a transpus n
practic oribila Soluie Final a lui Hitler.
Pentru vecinii si de pe strada Shay, RaIi Eitan era o Iigur respectabil, omul care le rzbunase
rudele moarte, care a reamintit lumii c toi nazitii sunt periculoi. Nu se plictiseau niciodat s-l
asculte la el acas povestind despre o operaiune nc neegalat de alta mai ndrznea, nconjurat de
obiecte de art, RaIi Eitan i ncrucia braele musculoase, i nclina capul ptros, si pentru un
moment nu mai spunea nimic, lsndu-i asculttorii s-i aduc aminte de vremurile cnd, n ciuda
tuturor greutilor, Israelul luase Iiin. Apoi, cu o voce puternic, a nceput s le spun prietenilor
si de ncredere cum a nceput capturarea lui AdolI Eichmann. n primul rnd a pus la cale planul
celei mai senzaionale rpiri din toate timpurile.
Dup cel de-al doilea rzboi mondial, depistarea criminalilor naziti de rzboi era iniial Icut de
ctre supravieuitorii holocaustului, i spuneau Nokmin, ,Rzbuntorii." Nu se mai ncurcau cu
procesele legale. Pur si simplu executau orice nazist le ieea n cale. RaIi Eitan nu auzise ae nici un caz
n care acetia s Ii omort pe cine nu trebuia. OIicial, Israelul acorda puin importan prinderii
criminalilor de rzboi. Era o chestiune de prioritate. Ca naiune, Israelul abia dac mai rezista, nc
nconjurat de statei e arabe ostile. Toate trebuiau Icute la timpul lor. ara aproape c rmsese Ir nici
un ban. Nu-i puteau permite s rezolve nedreptile trecutului.
n 1957, Mossad-ul a primit senzaionala tire cum c Eichmann Iusese vzut n Argentina. RaIi
Eitan, deja o stea n cadrul Mossad-ului n urma incursiunilor iscusite mpotriva arabilor, a Iost ales
desemnat s-l captureze pe Eichmann si s-l aduc n Israel pentru a Ii judecat.
l s-a spus c rezultatul va Ii extrem de beneIic. Ar Ii un act de justiie divin pentru poporul su.
Ar aminti lumii de lagrele de concentrare i de nevoia de a se asigura c aa ceva nu se va mai repeat
niciodat. Ar plasa Mossad-ul n Iruntea serviciilor secrete din lumea ntreag. Nici un alt serviciu nu
mai ndrznise s ncerce o astIel de operaiune. Riscurile erau ns pe msur. Urma s lucreze la
mii de mile deprtare de cas, cltorind cu documente Ialse, bazndu-se exclusiv pe Iorele proprii
i activnd ntr-un mediu ostil. Argentina era raiul nazitilor. Acolo echipa Mossad putea sIri n
nchisoare sau putea chiar s Iie ucis.
Tirnp de doi ani lungi, RaIi Eitan a ateptat rbdtor n timp ce prima tentativ de supraveghere a
Iost conIirmat - brbatul care locuia n cartierul clasei mijlocii din Buenos Aires sub numele de
Ricardo Klement era AdolI Eichmann.
Cnd a primit ordinul de ncepere a aciunii, RaIi Eitan a devenit ,rece ca gheaa." Se gndise deja
la tot ce putea merge prost. Urmrile politice, diplomatice i, pentru el, cele proIesionale, aveau s Iie
enorme. De asemenea se ntrebase ce urma s se ntmple cnd, dup capturarea lui Eichman, poliia
argentinian avea s intervin. ,M-am hotrt s-l strng de gt pe Eichmann cu propriile mele mini.
Dac m-ar Ii prins as Ii avut argument la tribunal c acionasem n virtutea biblicei zicale, ,ochi
pentru ochi."
Liniile aeriene naionale, El Al, cumpraser special din banii economisii un avion Britannia
pentru drumul lung pn n Argentina.
RaIi Eitan a spus:
,Am trimis pe cineva n Anglia s cumpere unul. A dat banii si a luat avionul. OIicial, zborul
ctre Argentina trebuia s transporte o delegaie israelian care s participe la srbtorirea a 50 de
ani de independen a rii. Nici unul din delegai nu a tiut de ce i-am nsoit sau c n captul
avionului pregtisem o mic celul pentru Eichmann."
RaIi Eitan i echipa sa au ajuns la Buenos Aires n mai 1960. S-au stabilit n una din cele 7
ascunztori pe care le nchiriase dinainte un agent Mossad. Uneia i s-a dat numele de cod ebraic Mao:,
sau ,Fortreaa". Apartamentul avea s Iie pe post de baz pentru operaiune. O alt ascunztoare a
Iost numit Tira, sau ,Palat", loc unde avea s Iie inut Eichmann dup capturare. Celelalte
ascunztori erau necesare n caz c Eichmann trebuia mutat din cauza unui raid poliienesc. De
asemenea, o duzin de maini a Iost nchiriat pentru operaiune.
Cnd totul a Iost pus la punct, RaIi Eitan a devent cam hot rt. Orce ndoe cu prvre a
un eventua eec au dsprut; perspectiva ac un nocuse tensunea atept r. Tmp
de 3 ze, e echpa sa |-au urm rt pe Adof Echmann, care odnoar nu se depasa
nc er f r oferu muzna sa Mercedes, cum c torea cu autobuzu cobora a
co u str z Car ibaldi dintr-o suburbie de la marginea orauu, a fe de punctua ca atunc
cnd a semnat ordnee de trmtere n ag ree de concentrare.
n noaptea de 10 mai 1960, RaIi Eitan a aes pentru r pre un ofer | pe a do care s -
nface pe Echmann o dat ce acesta urca n man . Unu dntre oamen fusese
antrenat s captureze o persoan n pn strad . Raf Etan avea s stea ng ofer,
,gata s a|ut cum puteam."
Opera unea a fost stabt pentru seara urm toare. Pe data de 11ma, a ora
8:00 P.M., mana echpe a ntrat pe strada Garbad.
Nu era nc urm de tensune. Trecuser cu to de mut de faza asta. Nu era nimic de
spus. RaIi Eitan s-a uitat la ceas: 8:03. Au condus n susu -n |osu str z. 8:04. Ma mute
autobuze au oprt au pecat. La 8:05 a ma vent un autobuz. L-au v zut pe
Echmann cobornd. Pentru Raf Etan, ,ar ta pu n cam obost, probab a fe cum
ar ta dup o z n care trmtea pe oamen me n ag ree de concentrare.
,Strada era nc pustie, n spatele meu l-am auzit pe specialistul n r pr deschznd ua. Am
condus pn am a|uns char n spatee u Echfrann. Mergea destu de repede, ca
cum ar f vrot s a|ung acas pentru cn . auzeam pe specast resprnd constant,
aa cum nv ase a antrenament. Redusese tmpu r pr a 12 secunde."
Mana a a|unsn dreptu u Echmann. Acesta s-a ntors pe |um tate s-a utat mrat
a specastu care se d dea |os dn man , n acea moment, omul s-a mpiedicat din cauza
unu ret desf cut, gata s cad . Pentru un moment, Raf Etan a fost prea umt ca
s se poat mca. Traversase |um tate dn gob pentru a- prnde pe omu care
trimisese 6 milioane de evrei la moarte, s erau ct pe ce s - rateze dn cauza unu ret
egat prost. Echmann ncepea s se ndep rteze repede. Raf Etan a s rt dn
man .
,L-am apucat de gt cu aa o for nct am v zut cum es och dn orbte. Ma
aveam pu n - stranguam . Specialistul era n picioare si inea ua deschis. L-am azvrlit pe
Eichmann pe bancheta din spate. Specialistul s-a aruncat nuntru, stnd pe jumtate pe Eichmann. Toat
treaba nu a durat mai mult de 5 secunde."
De pe locul din Ia, RaIi Eitan putea simi respiraia acr a lui Eichmann care se chinuia s
respire. Specialistul i-a micat maxilarul n sus si n jos. Eichmann s-a calmat. A reuit chiar s ntrebe ce
nseamn aceast oIens.
Nimeni nu vorbea cu el. n tcere au ajuns la ascunztoare, la 5 km mai departe. RaIi Eitan i-a cerut
lui Eichmann s se dezbrace n pielea goal. I-a comparat apoi msurile cu cele din dosarul SS pe care
l obinuse. N-a Iost mirat s vad c Eichmann reuise s-i scoat tatuajul SS. ns toate celelalte
msurtori se potriveau cu cele din dosar -mrimea capului, distana de la cot la ncheietur, de la
genunchi la glezn. L-a legat pe Eichmann de pat. Timp de 10 ore l-au lsat ntr-o linite deplin. RaIi
Eitan vroia s-i produc ,un sentiment de descurajare. Chiar nainte de rsrit, Eichmann ajunsese ntr-
o stare de maxim vulnerabilitate psihic. L-am ntrebat cum l cheam. Mi-a dat un nume spaniol.
Am spus, nu, nu, nu, numele nemesc. Si-a spus pseudonimul nemesc - acela pe care I-a Iolosit cnd a
Iugit din Germania. Am spus din nou, nu, nu, nu, numele tu adevrat, numele SS. S-a ntins pe pat ca si
cum vroia s aib toat atenia noastr si a spus tare si clar, 'AdolI Eichmann.' Nu l-am mai ntrebat nimic
altceva. Nu mai aveam de ce."
n urmtoarele 7 zile, Eichmann i cei care l-au capturat au stat nchii n cas. n acest timp,
nimeni nu vorbea cu el. Mnca, se spla i se ducea la toalet ntr-o linite deplin. Pentru RaIi Eitan:
,Linitea era mai mult dect o regul a operaiunii. Nu vroiam s-i artm lui Eichmann ct de
nervoi eram. Asta i-ar Ii dat speran. Iar sperana transIorm o persoan disperat n una
periculoas. Trebuia s se simt la Iel de disperat ca i oamenii mei n timp ce erau transportai n
trenuri spre lagrele de concentrare."
Decizia ducerii acestuia din ascunztoare pn la avionul El Al care atepta s transporte acas
delegaia i-a avut propria tent de umor negru, n primul rnd Eichmann a Iost mbrcat n uniIorma
liniei aeriene pe care RaIi Eitan o adusese din Israel. L-au Icut s bea o sticl de whisky, mbtndu-
l de-a binelea.
Eitan si echipa s-au mbrcat si ei n uniIormele de zbor si s-au stropit intenionat cu whisky,
ndesnd un chipiu pe capul lui Eichman si nghesuindu-l pe bancheta din spate a mainii, RaIi Eitan a
condus pn la baza militar unde avionul atepta cu motoarele pornite.
La poarta bazei, soldaii argentinieni au Icut semn mainii s se opreasc, n spate, Eichmann
sIoria. RaIi Eitan i aduce aminte: ,n main putea ca ntr-o distilerie. Acela a Iost momentul n
care am ctigat cu toii premiile Oscar Mossad! Am Icut pe evreii bei care nu rezist la buturile
argentiniene tari. Grzile au Iost amuzate i ,-au lsat n pace pe Eichmann".
Pe 21 mai 1960, la cinci minute dup miezul nopii, Britannia a decolat avndu-l la bord pe
Eichmann care nc sIoria n celula din captul avionului.
Dup un lung proces, Eichmann a Iost gsit vinovat de crime mpotriva umanitii, n ziua
execuiei, la 31 mai 1962, RaIi Eitan se aIla n camera de execuie la nchisoarea Ramla: ,Eichmann s-a
uitat la mine i a spus: 'O s-i vin si ie vremea s m urmezi, evreule/, iar eu i-am rspuns: 'ns nu
azi, AdolI, nu azi.' n momentul urmtor s-a deschis o trap. Eichmann a scos un sunet de om care se
suIoca. Apoi au nceput s-i miroas maele care i se ntorceau pe dos, apoi s-a auzit numai zgomotul
sIorii care opunea rezisten. Un sunet Ioarte satisIctor."
Un cuptor special Iusese construit pentru a-i incinera trupul, n cteva ore, cenua i-a Iost
mpr tiat n mare, pe o supraIa destul de extins. Ben-Curion a ordonat s nu mai rmn nici o
urm, pentru a nu ncuraja simpatizanii s-l transIorme pe Eichmann ntr-o Iigur nazist de cult.
Israelul l vroia ras de pe Iaa pmntului. Apoi cuptorul a Iost dezasamblat si niciodat Iolosit din
nou. n acea sear, RaIi Eitan sttea pe malul mrii privind n larg si simindu-se mpcat, ,tiind c
mi-am ndeplinit misiunea. Asta i d mereu un sentiment plcut."
Ca eI adjunct al operaiunilor Mossad, meseria lui RaIi Eitan a continuat s-l poarte prin ntreaga
Europ s gseasc i s omoare teroriti arabi. Pentru aceasta Iolosea bombe acionate de telecomenzi,
arma aleas de Mossad, Beretta, iar cnd linitea era esenial, propriile mini, Iie pentru a strangula o
victim cu un Iir de oel, Iie administrnd o lovitur mortal de pumn la ceaI. Omora ntotdeauna Ir
remuscri.
Cnd se ntorcea acas , petrecea ore n r n fa a cuptoruu dn curte,
ncon|urat de scnte, absorbt totamente de metalul pe care l modea dup pac.
Apo peca dn nou, n c tor n care trebua s schmbe avonu de ma mute or
pentru a a|unge a destna e. Pentru fecare c tore aegea o na onatate o
denttate dfert , constru t n |uru numeroaseor pa apoarte Iurate sau IalsiIicate perIect
pe care Mossad-u e adunase cu r bdare.
Cnd nu omora, se ocupa cu recrutarea de sayanimi, alt lucru la care se prcepea. Avea o
tactc pe care o apca, f cnd astfe ape a dragostea evreior pentru ara or.
,Le spuneam c tmp de 2000 de an poporu nostru a vsat. C timp de 2000 de
ani noi, evreii, ne-am rugat pentru mntuire, n cntece, n proz , n nm, cu to am
p strat vu vsu - ar vsu ne-a nut n va pe no. Acum s-a mpnt. apo
ad ugam: ca s fm sgur c vsu contnu , avem nevoe de oamen ca tne."
n caIenele, de-a lungul bulevardelor pariziene, n restaurante, pe mau Rnuu, a Madrd,
Bruxees s Londra repeta cuvntee emo o nante. Foarte des, viziunea sa despre ce nseamn
s f evreu n zee noastre mai coopta cte un In. Pentru cei care ezitau, mbina cu prcepere
motvee personae cu cee potce, repovestnd ntmp r de cnd era n cadru
Haganah-uu despre Ben-Curon a der . Utma urm de mpotrvre
dsp rea pe oc.
n curnd avea peste 100 de b rba s feme n toat Europa care s -
ndepneasc ordnee: avoca , dentt, profesor, doctor, crotor, comercan ,
feme casnce, secretare. Dntre to aceta, ndr g ea un grup anume: evreii german
care se ntorseser n ara hoocaustuu; Raf Etan numea ,spon
suprave utor."
Trudnd n subteranu actvt or Mossad, Raf Etan a avut gr| s nu fac
potc , ndep rtndu-se astfe de ceea ce nvr |bea servcu secret sraean. ta
ce se ntmpa, anume manevree ceor de a Aman, servcu secret mtar, n
frunte cu Shn Bet, care vroau s reduc autortatea suprem a Mossad-uu.
Auzse de ntrge potce care formau reformau, de rapoartee ,numa och" pe
care aceta e trmteau prmuu mnstru, ns n tmpu u Mer Amt, Mossad-u a
r mas de necntt, n turnd orce ncerc r prn care se dorea s se revn
asupra poz e n ae.
Apoi, ntr-o bun zi, Meir Amit n-a mai Iost la conducere; n-a mai Iost vzut mergnd vioi pe
coridoare si nici privind ptrunztor sau zmbind cu acel zmbet care prea c nu i atingea niciodat
buzele, n urma plecrii lui, colegii l-au ndemnat pe RaIi Eitan s-i lase s-l voteze drept nlocuitorul
lui Amit, subliniind c avea toate calitile necesare i c inspira loialitate si popularitate n Mossad.
ns pn s se decid RaIi Eitan, postul a revenit unui desemnat al Partidului Muncii, palidul si pedantul
Zvi Zamir. RaIi Eitan i-a dat demisia. Nu s-a certat cu noul eI Mossad; pur i simplu a simit c
Mossad-ul nu mai avea cum s Iie un loc unde s se simt ,conIortabil." n timpul lui Meir Amit,
misiunile sale au Iost eIectiv libere; a simit c Zamir avea s ,nu se abat de la reguli. Asta nu era
pentru mine."
RaIi Eitan s-a apucat s Iac consultan, punndu-se n slujba Iirmelor care vroiau s-i
mbunteasc securitatea sau a persoanelor Iizice bogate care vroiau s-i antreneze personalul pentru
a-l putea apra de un eventual atac terorist. Dar nu pentru mult timp. Dup un an, RaIi Eitan a lsat
s se aIle c era gata s reintre n vltoarea serviciului de spionaj.
Cnd Yitzhak Rabin a devenit prim ministru n 1974, acesta l-a desemnat pe agresivul si
ntreprinztorul Yitzhak HoIi, la conducerea Mossad-ului i l-a subordonat rapacelui Ariei Sharon,
consilierul lui Rabin pe probleme de securitate, n Ioarte scurt timp, Sharon l-a Icut pe RaIi Eitan
asistentul su personal. HoIi s-a trezit astIel lucrnd cu un om care avea aceeai atitudine dur Ia de
operaiunile serviciului secret.
Trei ani mai trziu, ntr-o alt remaniere a guvernului, un nou prim ministru, Menachem Begin,
l-a numit pe RaIi Eitan consilier personal n probleme de terorism. Prima micare a lui Eitan a Iost
organizarea asasinrii palestinianului responsabil cu plnuirea masacrului de la Jocurile Olimpice de
la Munchen din 1972, cnd 11 atlei israelieni au Iost masacrai.
1
Cei care i omorser Iuseser deja
executai de Mossad.
Primul care a murit sttea n holul blocului su din Roma cnd a Iost mpucat de aproape, de 11
ori - cte un glon pentru Iiecare atlet omort. Cnd cel de-al doilea terorist a rspuns la teleIon n
aparta-mentu s u dn Pars, o bomb , montat n receptor s ac onat prn
teecomand , a expodat, zbur ndu-i capul de pe umeri. Un alt terorist dormea n camera sa de
hotel din Nicosia cnd a Iost omort de o bomb asem n toare. Pentru a crea panc n
rndu membror grup r Septembrie Negru care omorse ate s care ma erau nc
n va , Mossad-u a aran|at ca anun ure mortuare ae acestora s apar n
zaree ocae ar bet. Fame acestora au prmt for s scrsor de condoean e
cu pu n tmp inainte ca fecare dntre aceta s fe ucis.
Raf Etan a pornt n c utarea deruu acestor a, Aii Hassan Salameh, cunoscut n umea
arab sub numee de ,Prn u Rou." De a ncdentu dn Munchen, acesta se
mutase dntr-o capta arab n ata, dnd ec de stratege grupuror terorste.
De fecare dat cnd Raf Etan era gata s ac oneze, Prn u Rou schmba dn
nou carteru genera. Ins pn a urm s-a stabt prntre artzan de bombe dn
Berut. Raf Etan cunotea bne orau. Char s aa, a hot rt s - mprosp teze
memoria. Dndu-se drept om de aIaceri grec, acesta a plecat la Beirut, n numai cteva zile a aIlat unde
locuia Salameh si care era programul acestuia.
Raf Etan s-a ntors a Te-Avv s-a f cut panure. Tre agen Mossad care
puteau f ua drept arab au trecut gran a n Lban s au mers n ora. Unu a
nchrat o man . Ce de-a doea -a montat o sere de bombe n carosere,
capot u. A treea a parcat-o pe ruta pe care mergea Prn u Rou n fecare
dmnea . Foosnd cu exacttate tmp ndca de Raf Etan, mana a fost
programat s sar n aer cnd Saameh era n dreptu e. Aa s-a ntmpat,
mpr stndu- m runtaee n toate p r e.
Raf Etan a dovedt nc o dat c era un executant n cadru serv cuu secret
sraean. ns prmu mnstru Menachem Begn a decis c Raf era prea pre os s
ma rte cu astfe de msun percuoase. I-a spus conseru s u c de acum
nante trebua s r mn a brou s s fe dscret. De curnd, |ohn e Carre I-a
foost pe Etan ca mode pentru persona|u prncpa care depsta terort n
threr-u s u The Little Drummer C/r/. ns credbtatea pe care -a acordat-o
magna e unu romancer nu I-a ntt cu nmc pe Raf Etan. Vroa s se afe n
mezu ac un,
n
u la birou sau la nesIritele edine de conducere. A nceput s-l bat la cap pe
primul ministru Begin s-i dea altceva de Icut.
Dup ce a ezitat ceva timp - cci RaIi Eitan era consilier excelent pe probleme de contraspionaj -
Begin l-a pus ntr-unul dintre cele mai sensibile posturi din cadrul serviciului secret, post care avea s-l
solicite intelectual si s-i satisIac dorina de munc de teren. A Iost numit directorul Biroului
Coordonrilor tiiniIice, cunoscut n ebraic sub acronimul LAKAM.
nIiinat n 1960, operase pe post de unitate de spionaj a Ministerului Aprrii, trebuind s adune
inIormaii ,cu orice pre." n general, aceasta nseamn s Iure sau s miluiasc oamenii s vorbeasc,
nc de la nceput, LAKAM a Iost deranjat de ostilitatea Mossad-ului care vedea unitatea ca pe
proverbialul ,nou venit." Isser Harel i Meir Amit au ncercat amndoi Iie s opreasc activitatea
LAKAM, Iie s-l absoarb n Mossad. ns Shimon Peres, ministrul adjunct al Aprrii a susinut
insistent c ministerul su avea nevoie de propria agenie care s adune inIormaii, ncet dar sigur,
LAKAM si-a continuat treaba, instalndu-si birouri n New York, Washington, Boston si Los Angeles,
toate centre cheie ale tiinei pe muchie de cuit, n Iiecare sptmn, personalul LAKAM i Icea
datoria de a trimite n Israel pachete cu jurnale tehnice, tiind c FBI-ul era cu ochii pe ei.
Aceste supravegheri s-au intensiIicat dup 1968, cnd s-a descoperit c unul dintre inginerii care
lucrau la construirea navei aeriene de rzboi Mirage IIIC Iurase peste 200 000 de schie. Acesta a
primit o pedeaps de 4 ani si jumtate - pentru c dduse LAKAM-ului inIormaii despre cum s-si
construiasc propriile copii dup Mirage. De atunci LAKAM s-a mai bucurat i de alte mici succese.
Pentru RaIi Eitan, reuita cu Mirage a Iost Iactorul decisiv. Ce reuiser odat puteau reui din nou.
Avea de gnd s transIorme ,muribundul" LAKAM ntr-o Ior pe care s nu o poat ignora nimeni.
Mutndu-se din birourile nencptoare din Tel-Aviv, le-a spus noilor si subalterni, impresionai
c acum erau condui de aa o Iigur legendar, c dac ar Ii s-i pun toate cunotinele sale despre
tiin ntr-o eprubet, tot ar mai rmne destul loc liber, ns, a adugat, era un om care nva
repede.
A intrat n lumea tiinei cutnd poteniale inte pe care s le cunoasc. Pleca de acas nainte de
rsrit si de multe ori se ntorcea pe la miezul nopii cu suluri tehnice pe care le citea pn n zori; nu
prea mai avea timp s se relaxeze sculptnd Iierul vechi, n timp ce absorbea imensele cantiti de
inIormaii, a reluat legtura cu vechiul su serviciu. Mossad-ul avea acum un nou director: Nahum
Admoni. Ca si RaIj Eitan, Admoni suspecta inteniile americanilor n Orientul Mijlociu. In aparen,
Washington-ul continua s-i arate angajamentul Ia de Israel, iar CIA inea deschis canalul de
contact pe care l deschiseser Isser Harel i Allen Dulles. ns Admoni se plngea c inIormaiile nu
prezentau mare interes.
eIul Mossad era de asemenea ngrijorat de raporturile primite de la agenii katsai sayanimii bine
plasai la Washington. Acetia aIlaser de ntlniri secrete ntre nalii oIiciali ai departamentului de
stat si lideri arabi din anturajul lui Yasser AraIat, care discutaser despre metodele de a obliga Israelul s
Iie mai nelegtor cu privire la cererile palestinienilor. Admoni i-a spus lui RaIi Eitan c acum simea
c nu mai putea numi Statele Unite ,manta de vreme rea".
Atitudinea avea s Iie ntrit de un incident care va oca credina american n inviolabilitatea sa,
lucru care nu se mai ntmplase de la rzboiul din Vietnam. n august 1983, agenii Mossad au aIlat c
se pregtea un atac mpotriva Iorelor Statelor Unite care se aIlau n Beirut pe post de menintori
ONU ai pcii. Agenii au identiIicat un camion care avea s conin o jumtate de ton de
explozibili. Mossad-ul ar Ii trebuit s transmit inIormaia CIA. ns la o ntrunire la sediul Mossad-
ului din bulevardul Regele Saul, personal a Iost inIormat c ,oamenii notri trebuie s Iie cu ochii pe
camion. Iar n ce-i privete pe yankei, noi nu suntem aici ca s-i aprm. Pot s-i poarte i singuri
de grij. Dac ncepem s Iacem prea multe pentru yankei ne aprindem singuri paie n cap".
La 23 octombrie 1983, supravegheat ndeaproape de agenii Mossad, camionul a intrat cu vitez
maxim n baza Batalionului 8 al marinei americane din apropierea aeroportului Beirutului; 241
soldai din inIanteria marin au murit.
Reacia n rndul ealoanelor Mossad, dup spusele unui Iost oIier, Victor Ostrovsky, a Iost c,
,dac vor s-si bage nasul n aIacerile Libanului, las-i s plteasc preul."
RaIi Eitan a nceput s se gndeasc serios la monitorizarea S.U.A. Comunitatea tiiniIic de aici era
cea mai avansat din lume, iar tehnologia militar era de neegalat. LAKAM ar Ii dat lovitura dac
putea pune mna numai pe cteva astIel de inIormaii. Primul obstacol pe care trebuiau s-l dep easc
era si cel mai greu: gsirea unui inIormator destul de bine plasat care s le poat Iurniza materialul.
Folosindu-se de lista sayanim-ilor americani la a crei ntocmire a ajutat ct timp a lucrat pentru
Mossad, RaIi a dat de veste c era interesat s gseasc pe cineva din Statele Unite care lucra n domeniul
tiinei si despre care se tia c era pro-lsrael. Luni de zile nu a primit nici un rspuns.
Apoi, n aprilie 1984, Aviem Sella, colonel n aviaia israelian care studia inIormatica n Iiecare
smbt la Universitatea din New York, a mers la o petrecere dat de un ginecolog evreu bogat n
estul Manhattan-ului. Sella, o mic celebritate n cadrul comunitii evreieti din ora, era cunoscut
drept pilotul ce condusese cu 3 ani n urm un atac aerian care a distrus un reactor nuclear irakian.
La petrecere se mai aIla i un tnr sIios care zmbea ruinos si care nu prea s se simt n
largul lui printre grupurile de doctori, avocai si bancheri, l-a spus lui Sella c se numea Jonathan
Pollard, i c singurul motiv pentru care venise la petrecere era ca s-l cunoasc pe el. Ruinat de
aa o vdit admiraie, Sella a schimbat cteva vorbe din politee, i era gata s plece cnd
Pollard a recunoscut c nu era numai un sionist convins, dar c lucra pentru serviciul secret naval
american, n Ioarte scurt timp, vicleanul Sella a aIlat c Pollard lucra n Centrul de alert anti-
terorist, ntr-una din cele mai secrete instituii, n Suitland, Maryland. Printre ndatoririle lui Pollard
se numra i monitorizarea ntregului material secret despre activitile teroriste din lume. Postul su
era extrem de important n cadrul serviciului secret al S.U.A.
Sella nu i-a putut crede urechilor, mai ales cnd Pollard a nceput s dea detalii exacte despre
incidente petrecute cnd serviciul secret al S.U.A. nu a cooperat cu partea israelian. Sella a nceput s
se ntrebe dac Pollard nu Icea parte dintr-o operaiune condus de FBI prin care se ncerca recrutarea
unui israelian.
Totui era ceva n legtur cu Pollard care prea veridic, n aceeai noapte, Sella a teleIonat la Tel-
Aviv i a vorbit cu comandantul su. OIierul a dat legtura eIului de stat major al aviaiei
israeliene. Sella a primit ordin s dezvolte contactul cu Pollard. Au nceput s se ntlneasc: la
patinoarul din RockeIeller Piaza; ntr-o caIenea din strada 48; n Central Park. De Iiecare dat Pollard i
nmna documente secrete pentru a-i conIirma spusele, Sella trimitea apoi materialele la Tel-Aviv,
bucurndu-se de sentimentul pe care i-, ddea implicarea ntr-o operaiune secret important. A Iost
deci uimit, pe bun dreptate, la aIlarea vetii c Mossad-ul tia totul despre Pollard, care se mai oIerise
cu doi ani n urm s spioneze pentru ei, ns a Iost reIuzat, Iiind catalogat ,nesigur". Un agent katsa
care lucra pentru Mossad l-a descris pe Pollard ca ,singuratic i cu o imagine nerealist asupra
Israelului."
NeIiind dispus s-si piard rolul pe care l avea ntr-o operaiune evident mult mai interesant
dect statul n Iaa calculatorului ntr-o sal de curs, Sella a nceput s caute o cale de a rmne n
mijlocul problemei, n timpul ederii sale la New York l-a cunoscut pe ataatul pe probleme tiiniIice
al consulatului israelian din ora. Numele su era YoseI Yagur. Fusese numit de Eitan n Iruntea
tuturor operaiunilor LAKAM din S.U.A.
Sella l-a invitat pe Yagur s ia cina cu el i cu Pollard. n timpul mesei, Pollard a repetat c
Israelului nu i se ddeau inIormaii despre cum s se apere mpotriva atacurilor teroriste arabe pentru
c Statele Unite nu vroiau s strice relaiile cu productorii arabi de petrol. n acea noapte, Iolosind o
linie de teleIon securizat, de la consulat, Yagur l-a sunat pe RaIi Eitan. Era nc Ioarte devreme n Tel-
Aviv, ns acesta era nc la birou. Era aproape de rsritul soarelui cnd a pus receptorul n Iurc.
Era extenuat: i gsise inIormatorul. n urmtoarele 3 luni, Yagur i Sella l-au cultivat intens pe
Pollard i pe viitoarea lui soie, Anne Henderson. l-au dus la restaurante scumpe, la spectacole pe
Broadway, la premiere cinematograIice. Pollard continu s le dea documente importante. RaIi Eitan
nu putea dect s se minuneze de ct de bune erau materialele. A hotrt c era timpul s-i
cunoasc sursa. n noiembrie 1984, Sella si Yagur i-au invitat pe Pollard i pe Henderson s-i
nsoeasc ntr-o cltorie pltit de ei la Paris. Yagur i-a spus lui Pollard c vacana era ,o mic
recompens pentru tot ce Iaci pentru Israel." Au zburat cu toii la clasa l si au Iost ateptai de un
oIer care i-a dus la Hotelul Bristol. Acolo i atepta RaIi Eitan.
pn a doua zi dimineaa, RaIi Eitan Icuse toate aranjamentele pentru ca Pollard s-i continue
treaba pentru ei. Ins lucrurile nu mai aveau s continue la Iel de simplu i de Irumos ca la nceput.
Sella avea s dispar din peisaj, acum c i ndeplinise misiunea. Yagur avea s devin misionarul
oIicial al lui Pollard. A Iost pus la punct un ntreg sistem oIicial de transmitere a documentelor. Pollard
trebuia s ,e aduc la apartamentului lui Irit Erb, o secretar grizonat de la ambasada din Washington,
n buctrie i se instalase un xerox cu mare putere de copiere pentru documentele pe care trebuiau s le
multiplice. Vizitele lui Pollard aveau s aib loc n timp ce el i avea maina la splat, n timp ce i se
cura maina avea timp s-i nmneze documentele lui Yagur, a crui main primea acelai
tratament. Ascuns n cutia de detergent se aIla un copiator cu baterii. Si apartamentul lui Erb si
spltoria auto erau n apropierea Aeroportului Naional din Washington, lucru care nlesnea
plecrile lui Yagur la New York. De la consulat trimitea materialul printr-un Iax sigur la Tel-Aviv.
RaIi Eitan s-a ntors la Tel-Aviv s atepte rezultatele. Acestea i-au ntrecut toate ateptrile: detalii
despre transporturi de arme ruseti pentru Siria si alte state arabe, dar i poziia exact a rachetelor SS-
21 si SA-5; hri i IotograIii prin satelit ale arsenalelor irakiene i siriene, dar i a uzinelor unde se
Iabricau produse chimice si biologice.
RaIi Eitan a neles rapid metodele prin care S.U.A. aduna inIormaii secrete, nu numai din Orientul
Mijlociu dar si din AIrica de Sud. Pollard i dduse rapoarte de la agenii CIA care i procuraser o
schi a ntregii reele a serviciului secret din ar. Unul dintre documente coninea date despre Ielul n
care AIrica de Sud a reuit s detoneze un dispozitiv nuclear la 14 septembrie 1979 n partea de est a
Oceanului Indian. Guvernul de la Pretoria negase n permanen c a devenit o putere nuclear. RaIi
Eitan a aranjat ca Mossad-ul s trimit copii dup toate documentele legate de AIrica de Sud i Pretoria,
distrugnd astIel reeaua CIA. 12 ageni au Iost nevoii s prseasc ara n cel mai scurt timp.
n urmtoarele 11 luni, Jonathan Pollard a continuat s Iure inIormaii de la serviciul secret
american. Peste 1000 de documente extrem de importante, 108 m
3
de hrtie, au Iost trimise n Israel,
nainte de a le trimite mai departe Mossad-ului, RaIi Eitan le citea pe nersuIlate. InIormaiile i-au
permis lui Nahum Admoni s Iac o scurt expunere guvernului de coaliie al lui Shimon Peres
despre cum s rspund politicii aplicate de Washington n Orientul Mijlociu, ntr-o manier pe
care la nceput ar Ii considerat-o imposibil. Unul dintre cei care au luat notie la ntlnirile din
cabinetul din Ierusalim unde se in ntlnirile de duminic, a aIirmat c ,dac l asculi pe Admoni
vorbind, te simi aproape la Iel de bine ca atunci cnd te aIli n Biroul Oval. Nu numai c tiam cum
tratau cei de la Washington problemele care ne mcinau, dar aveam suIicient timp s lum msuri nainte
de a lua decizii."
Pollard devenise un Iactor crucial n politica israelian. RaIi Eitan a cerut s i se dea lui Pollard un
paaport evreiesc pe numele de Danny Cohen, precum si o leaI lunar generoas, n schimb i cerea
lui Pollard detalii despre activitile de supraveghere electronic ale NASA n Israel i metodele de
ascultare Iolosite mpotriva ambasadei israeliene din Washington si n alte obiective diplomatice din
Statele Unite.
nainte ca Pollard s Iurnizeze inIormaiile, acesta a Iost arestat, la 21 noiembrie 1985, n Iaa
ambasadei israeliene din Washington. Cteva ore mai trziu, Yagur, Sella si secretara ambasadei din
Washington se mbarcau ntr-o curs El Al de la New York la Tel-Aviv, nainte ca agenii FBI s-i
poat opri. O dat ajuni n Israel, au disprut n braele protectoare ale recunosctorului serviciu
secret. Pollard a Iost nchis pe via, iar soia sa pentru 5 ani. ntre timp, RaIi Eitan se bucura de
succesul unei noi operaiuni pe care o condusese mpotriva Statelor Unite i care Icuse din Israel
prima putere nuclear din Orientul Mijlociu.
CAPITOLUL 5
Sabia nuclear a lui Ghedeon
n 1945, la un cinema din Tel-Aviv, RaIi Eitan urmrea imaginile Iilmate n timpul bombardrii
Hiroshimei. n timp ce toi tinerii soldai din jurul su Iluierau si scoteau strigte de uimire privind
pelicula care prezenta devastatul ora japonez, el se gndea numai la dou lucruri. Va poseda vreodat
Israelul asemenea arm? Dar oare ce s-ar ntmpla dac vecinii arabi ar Ii primii care s aib una?
De-a lungul anilor anumite ntrebri i mai veneau din cnd n cnd n minte. Dac Egiptul arIi avuto
bomb nuclear ar Ii ctigat Rzboiul Suez
1
si n-ar mai Ii avut loc nici un Rzboi de Sase Zile sau
Rzboiul Yom Kippur.
2
Israelul ar Ii Iost un desert nuclear. Dac ar poseda o arm nuclear, Israelul
ar Ii invincibil.
Pe atunci, pentru un agent a crui treab era n primul rnd s omoare teroriti, asemenea ntrebri
strategice reprezentau numai un interes academic iar gsirea unui rspuns era treaba altora. Totui,
cnd a preluat conducerea LAKAM, a nceput s se gndeasc serios la aceast problem. Acum nu
mai avea dect o singur ntrebare: Putea s ajute Israelul s obin un scut nuclear?
Citind pn noaptea trziu, mbuibat cu cele 40 de capsule cu vitamine pe care le lua zilnic, a aIlat
cum politicienii Israelului si oamenii de tiin nu au Iost de la nceput de acord unii cu alii n
privina nuclearizrii. n dosare erau menionate certuri la ntlnirile de cabinet, monologurile dure
ale oamenilor de tiin, si vocea puternic a primului ministru David Ben-Gurion care ntrerupea
ntotdeauna protestele chinuite si argumentele lungi i plicticoase.
Toate necazurile au nceput n 1956 cnd Frana a trimis un reactor de 24 megawai n Israel. Ben-
Curion a anunat c acesta urma s alimenteze o ,staie de pompare" cu ajutorul creia desertul se va
transIorma ntr-un ,paradis agricol prin desrarea a 4 miliarde de metri cubi de ap de mare anual".
Declaraia a dus la demisia imediat a 6 din cei 7 membri ai Comisiei Israeliene a Energiei Atomice, care
protestau c de Iapt, reactorul urma s Iie Iolosit ca precursor al aventurismului politic ce va Iace ca
ntreaga lume s se alieze mpotriva noastr." Strategii militari erau i ei de aceeai prere. Yigal
Allon, erou al Rzboiului de Independen, a condamnat aspru ,opiunea nuclear"; nici Yitzhak
Rabin, care avea s devin n scurt timp eIul IDF, nu a Iost de o alt prere. Chiar si Ariei Sharon,
nc de pe atunci rzboinicul conductor al Israelului, s-a opus vehement arsenalului nuclear. ,Avem cele
mai bune Iore convenionale din regiune."
Ignorndu-i pe toi, Ben-Gurion a dat ordin ca reactorul s Iie amplasat n Desertul Negev, n
apropierea micului ora Dimona, aezare cenuie si mturat de Iurtuni de nisip. Cndva punct de
rscruce pe drumul strbtut cu cmile de la Cairo la Ierusalim, Dimona devenise de mult un ora
uitat de vreme. Doar pe cteva hri mai Iigura n desertul de la sud de Tel Aviv. Ins, de acum
ncolo, nici un cartograI nu mai avea voie s indice locul unde Israelul ncepuse s Iac primii pai
spre era nuclear.
Cupola argintie a Dimonei - sub care se aIla reactorul - se nla deasupra desertului. Kirya le
Mehekar Gariny, numele ebraic al Dimonei, a angajat peste 2.500 de oameni de tiin si
tehnicieni. Acetia lucrau n cea mai IortiIicat central din lume. Nisipul din jurul gardurilor era
n permanen veriIicat, s nu prezinte urme ale vreunor intrui. Piloii aveau ordin s doboare orice
avion care ar Ii survolat o arie nconjurtoare de 5 mile. Din ordinul inginerilor s-a spat la 2.438 m
n pmnt o ,camer care s adposteasc reactorul, parte integrant a unui complex subteran
cunoscut sub numele de Machon Doi. n centrul acestuia se aIla mecanismul de separare/ repre-lucrare,
numit ,utilaj textil" la expedierea maritim din Frana.
De unul singur, reactorul nu avea cum s produc Israelului o bomb nuclear. Fabricarea
acesteia necesita substane Iisionabile, uraniu sau plutoniu. Puterile nucleare ale lumii czuser de
acord s nu dea niciodat mai mult de 1 g din ambele substane celor ce nu Iceau parte din
,clubul" lor exclusiv. Impuntorul reactor de la Dimona nu era dect un simplu exponat pn la
primirea de substane Iisionabile.
La trei luni de la instalarea reactorului, o mic uzin de prelucrat materiale nucleare s-a deschis
ntr-o Iost Iabric de oel din timpul celui de-al doilea rzboi mondial, n oraul Apollo, Pennsylvania.
Firma
s
e numea Societatea de Echipamente i Materiale Nucleare, Numec. Director executiv era Dr.
Salman Shapiro.
In baza de date a LAKAM unde erau listai evreii americani mai importani din domeniul
tiiniIic, Shapiro era trecut si ca important strngtor de Ionduri pentru Israel. RaIi Eitan tia c dduse
de o posibil soluie pentru alimentarea cu substane Iisionabile a reactorului din Dimona. A ordonat o
anchet amnunit n ceea ce-l privea pe Shapiro si pe toi angajaii Iabricii. De investigaie s-a
ocupat un katsa din Washington.
O dat pornit ancheta, RaIi Eitan a nceput s se aIunde ntr-o chestiune care avea s porneasc
din cldura desertului din Dimona i s ajung pe coridoarele rcoroase ale Casei Albe.
Printre actele pe care katsa din Washington le-a trimis se aIla si o copie a unui raport scris la 20
Iebruarie 1962 de ctre Comisia Energiei Atomice S.U.A. i adresat lui Shapiro, prin care acesta era aspru
ameninat c ,nerespectarea regulilor de securitate pot atrage dup sine pedepse conIorm legii,
inclusiv cele prevzute de Legea Energiei Atomice din 1954 si legile spionajului."
Ameninarea l-a ncurajat i mai mult pe RaIi Eitan s cread c aIlase o cale de acces spre
industria nuclear a Statelor Unite. Numec prea s Iie o companie care lsa mult de dorit nu numai n
domeniul securitii, dar i al contabilitii pe care o neglija, avnd si un management care lsa mult
de dorit din punct de vedere al proteciei paznicului nuclear a Americii. ns exact aceste nereguli
Iceau din Iabric o int att de atrgtoare.
Fiul unui rabin ortodox, Salman Shapiro a ajuns departe datorit genialitii sale. La vrsta de 28
de ani i lua doctoratul n chimie la Universitatea Johns Hopkins. Fiind extrem de muncitor a ajuns
membru important al unui proiect de cercetri nucleare i al unui laborator de dezvoltare la
Westinghouse; corporaia a Iost contractat de Marina Statelor Unite s dezvolte reactoare submarine.
Investigaiile asupra vieii personale a lui Shapiro au artat c unele din rudele sale s-au numrat
printre victimele Holocaustului, iar Shapiro, ,n Ielul su discret", a Iurnizat cteva milioane de
dolari Institutului Technion din HaiIa, care oIerea cursuri de tiin si inginerie.
n 1957 Shapiro a plecat de la Westinghouse si a pus pe picioare Numec. Compania avea 25 de
acionari, cu toii simpatizani Iii ai Israelului. Shapiro s-a trezit astIel n Iruntea unei mici
companii ntr-o industrie agresiv si periculoas. Cu toate acestea, Numec a ctigat o serie de contracte
de recuperare a uraniului mbogit, proces care de cele mai multe ori ducea la pierderea unei cantiti
de uraniu n timpul operaiunii de salvare. Nu se putea ti cnd a avut loc pierderea si nici ct de mare
era aceasta. Acest lucru l-a Icut pe RaIi Eitan s-si nghit vitaminele cu si mai mare satisIacie.
A continuat s citeasc despre cum relaiile, si aa ncordate, dintre Israel i Statele Unite cu privire
la dorina evreilor de a deveni o putere nuclear, s-au tensionat si mai mult o dat cu vizita lui Ben-
Gurion la Washington n 1960. n cadrul unor noi ntlniri cu oIicialii Departamentului de Stat,
acestuia i s-a spus Ir ocoliuri c dac Israelul ar poseda arme nucleare, atunci balana puterii n
Orientul Mijlociu ar Ii aIectat, n Iebruarie 1961, preedintele John F. Kennedy i-a scris lui Ben-
Gurion sugerndu-i ca Dimona s Iie inspectat periodic de Agenia Internaional a Energiei
Atomice.
Alarmat, Ben-Gurion a zburat la New-York s-l ntlneasc pe Kennedy la Hotelul WaldorI-
Astoria. Liderul israelian era ,Ioarte ngrijorat" de ceea ce el numea ,necontenitele presiuni
americane", ns Kennedy era de neclintit: inspecia trebuia s aib loc. Ben-Gurion a cedat cu toat
amabilitatea de care a Iost n stare. S-a ntors acas convins c ,prezena unui catolic la Casa Alb nu
poate nsemna dect necazuri pentru Israel." Primul ministru a apelat la singurul om de ncredere din
Washington, Abraham Feinberg, un sionist care ncuraja aspiraiile nucleare ale Israelului.
Pe de-o parte, new-yorkezul era cel mai important evreu care Icea rost de Ionduri pentru Partidul
Democratic. Feinberg nu ascundea motivul pentru care strnsese multe milioane: banii erau Iolosii
pentru ca partidul s susin Israelul n Congres. De asemenea, Icuse rost n secret de alte milioane de
dolari pentru crearea Dimonei. Banii soseau sub Iorm de cecuri la Banca Israelului din Tel-Aviv,
evitndu-se n Ielul acesta controalele valutare israeliene. Ben-Gurion i-a spus lui Feinberg: Zbrleste-te niel
Ia el. F-l pe biea s priceap realitatea vieii."
Metoda lui Feinberg era presiunea politic direct-aceeai metod
ca
re l scosese din Iire pe
Kennedy cnd candidase la preedinie. Atunci, Feinberg i spusese direct:,Suntem dispui s v pltim
Iacturile dac ne lsai s ne ocupm de politica dvs. n Orientul Mijlociu." Kennedy a promis atunci
,s lase Israelul n pace". Feinberg a Iost de acord s Iac rost de o prim contribuie de 500 000 de
dolari pentru campanie - dup care aveau s mai vin i alii."
Si de aceast dat a Iolosit aceeai tactic direct: dac preedintele Kennedy mai insista cu
inspecia de la Dimona, atunci ,s nu se mai bazeze pe un nou ajutor Iinanciar la urmtoarele alegeri
din partea evreilor." Un Ioarte mare ajutor a venit de la o surs neateptat. Secretarul de stat al lui
Kennedy, Robert S. McNamara, i-a spus lui Kennedy c ,nelege de ce Israelul vrea o bomb
nuclear."
Cu toate acestea, Kennedy a Iost de neclintit, iar Israelul obligat s accepte inspecia. Preedintele
le-a acordat n ultima clip dou concesii, n schimbul accesului n Dimona, Statele Unite aveau s
vnd Israelului rachete sol-aer, pe atunci cele mai avansate arme de aprare din lume. Iar inspecia nu
va Ii Icut de Agenia Internaional a Energiei Atomice, ci de o echip exclusiv american - care
i va anuna vizita cu cteva sptmni nainte.
RaIi Eitan a savurat din plin povestirea despre cum israelienii i-au pclit pe inspectorii americani.
Un centru de control Ials a Iost construit peste cel adevrat de la Dimona, cu panouri de control i
aparate de msur computerizate care preau c msoar ntr-adevr capacitatea reactorului
implicat n planul de irigare care avea s transIorme desertul Negevntr-o p une luxuriant. Zona
coninnd ,apa grea" adus prin contraband din Frana i Norvegia era plasat departe de ochii
inspectorilor din motive de securitate. Simpla prezen a apei grele ar Ii Iost dovada c reactorul era
pregtit pentru cu totul alte scopuri.
Cnd au sosit americanii, israelienilor li s-a luat o piatr de pe inim descoperind c nici unul dintre
acetia nu vorbea ebraica; lucru care a limitat si mai mult ansele ca pe viitor inspectorii s-si dea
seama de adevratele intenii ale celor de la Dimona. Scena Iusese pregtit pentru RaIi Eitan.
Obinerea accesului la centrala Numec a Iost un lucru relativ uor. Ambasada Israelului la
Washington a cerut permisiunea Comisiei Energiei Atomice ,ca o echip de oameni de tiin de-ai
notri s viziteze locul pentru a nelege bine temerile exprimate de inspectorii votri cu privire la
prelucrarea deeurilor nucleare." Cererea a Iost aprobat, dei FBI-ul conducea o aciune de
supraveghere pentru a descoperi dac Shapiro nu Iusese cumva recrutat ca spion israelian.
Nu Iusese - i nici nu avea s Iie vreodat. RaIi Eitan era mulumit c Shapiro era un patriot
convins, un sionist care credea n dreptul Israelului de a se apra. Shapiro nu era bogat numai datorit
averii Iamiliei i a investiiilor bursiere iscusite, dar i-a mrit i mai mult averea personal o dat cu
proIiturile enorme pe care Numec le Icuse deja. De asemenea, spre deosebire de Jonathan Pollard,
Shapiro nu era un trdtor; patriotismul su era evident. RaIi Eitan tia c orice ncercare de a-l
recruta ar Ii n :aaar. Shapiro trebuia deci s rmn n aIara operaiunii care ncepea s prind
contur n mintea lui Eitan.
Cu toate acestea, anumite riscuri erau inevitabile. Pentru a aIla mai multe despre Numec, RaIi Eitan
a trimis doi ageni la Apollo. Acetia erau Avraham Hermoni, a crui acoperire la ambasada Israelului
n Washington era de ,consilier tiiniIic", i Jeryham KaIkaIi, un katsa care opera n S.U.A. pe post
de scriitor colaborator extern.
Ambii au nconjurat uzina Ir s li edea voie ns s o IotograIieze. Shapiro le-a explicat c ar Ii
nsemnat s ncalce una dintre regulile Comisiei Energiei Atomice. Shapiro li s-a prut primitor ns,
dup prerea lui Hermoni, ,un om copleit de munc".
RaIi Eitan a decis c sosise momentul s mearg el nsui la Apollo. A alctuit un grup de
,inspectori". Printre acetia se numrau i doi oameni de tiin de la Dimona, specializai n
reprelucrarea deeurilor nucleare. Un alt membru avea s treac drept conductorul Departamentului
de Electronic de la Universitatea din Tel-Aviv, Israel." Nu exista un asemenea post la Universitate;
brbatul era un oIier LAKAM nsrcinat cu securitatea, care trebuia s ncerce s gseasc o cale de
Iura deseurile Iisionabile de la central. Si Hermoni Icea parte din trupa treaba lui era s evidenieze
zonele cu securitate slab descoperite pe parcursul vizitei sale anterioare. RaIi Eitan cltorea cu
numele adevrat, drept ,consilier tiiniIic pe lng primul ministru al Israelului."
Delegaii au Iost acceptai de ctre ambasada S.U.A. din Tel-Aviv, i au primit vizele. RaIi Eitan i-
a prevenit echipa c ar putea Ii urmrii (je FBI din momentul n care ajung la New York. ns, spre
surprinderea sa, nu a vzut nimic suspect.
Sosirea israelienilor la Apollo a coincis cu ntoarcerea lui Shapiro dintr-un alt tur de Ior al
campusurilor universitare americane, unde acesta solicita ajutor oamenilor de tiin care simpatizau
Israelul si care ar Ii de acord s mearg acolo si s-i ,rezolve problemele tehnice si tiiniIice." Acesta
urma mai apoi s le acopere cheltuielile i banii pe care Universitatea li i-ar putea opri din salariu.
ederea lui RaIi Eitan si a echipei sale la Apollo a Iost discret. Au stat la un motel si si-au petrecut
aproape tot timpul la centrala Numec, nv nd cum s obin uraniu mbogit din hexaIluorid
gazos de uraniu. Shapiro le-a explicat c, potrivit regulilor Comisiei Energiei Atomice, Numec trebuia
s plteasc penalizri pentru orice substan mbogit nejustiIicat, de la 10 g la 2.000 kg.
RaIi Eitan i spionii si au plecat din Apollo la Iel de neobservai pe ct au venit.
Ce a urmat nu poate Ii dedus dect din rapoartele FBI, ns chiar si acestea lsau ntrebri Irustrante
despre ce anume a suspectat Salman Shapiro c se ascunde n spatele vizitei lui RaIi Eitan. Un raport al FBI-
ului meniona c la o lun dup ce israelienii s-au ntors acas, Numec a devenit partenerul guvernului
israelian ntr-o aIacere care a Iost descris ca ,pasteurizarea mncrii si sterilizarea mostrelor medicale prin
iradiere."
Un alt raport semnat FBI arta: ,c un avertisment lipit pe Iiecare container ce ar conine materiale
radioactive ar Iace ca nimeni s nu vrea s le deschid sau s le examineze - i nimeni s nu ne lase pe
noi s o Iacem."
Motivul reIuzului era Iaptul c ambasada Israelului la Washington explicase clar Departamentului de
Stat c dac se ncearc inspectarea containerelor, acestea vor Ii puse sub imunitate diplomatic.
Deprta-mentul de Stat a sunat a Departamentu |ust e s a avertzat n eg tur cu
seroasee consecn e dpomatce care ar urma o dat cu nc carea acee munt .
Tot ce puteau face nfrn agen FBI era s se ute cum containerele erau mbarcate n
avioanele de transport El Al p
e
aeroportul Idleward.
n cuda ceor ma mar efortur ae sae, efu brouu CIA a Te-Avv, |ohn
Hadden, a spus c -a fost mposb s dovedeasc faptu c acee contanere aveau
ca destna e Dmona. FBI-u a reperat 9 transportur martme a 6 un dup vzta u
Raf Etan. Au ad ugat c acee contanere a|ungeau seara s pecau a doua z
nante s se lumineze: toate erau nvelite n plumb, Iolosit la transportarea uraniului mbog t, s pe
fecare era stampat n ebrac o adres dn Hafa. De ma mute or, agen au
v zut ,hornur de sob " - contanere de depozitare a uranuu mbog t - fnd b gate
n contanere de o e dn docu de desc rcare de a Numec. Fecare ,horn" avea un
num r care ar ta c venea dn pvn ee de mare securtate ae centrae, ns FBI-u
nu putea face nmc, ntr-un raport a FBI-uu se vorbea despre ,presun f cute de
Departamentul de Stat pentru a nu se crea incidente diplomatice."
Dup zece un, transporture au ncetat brusc. FBI-u nu putea dect s
presupun c a Dmona a|unsese de|a o canttate sufcent de substan e
fsonabe. La ntervure f cute ma trz u, Shapiro a negat c ar f amentat Israeu cu
materae fooste a fabrcarea bombeor. FBI-u a r spuns c rapoartee centrae
dovedeau dscrepan a dntre acte s cantt e de matera repreucrat. Shapro a
nsstat c ,cea ma ogc expca ie" pentru vreo cantitate de uraniu care s-ar Ii ,perdut" ar f
c a fost absorbt n p mnt sau c s-a evaporat. Sngura concuze era c materau
care dsp ruse cnt rea 45 kg. Shapro nu a Iost acuzat de nimic ilegal. n anii ce au urmat, lui
RaIi Eitan s-a ertat convngerea c , dup c derea Unun Sovetce, furtu de
substan e fsonabe devense extrem de simplu. Un incident petrecut la 10 august 1994 pe
aeroportul Seremetievo din Moscova a dovedit exact spusele sale. n acea zi, la ora 12:45, |ustano
Torres, mbr cat eegant ntr-un costum gr, cump rat pentru acest unc voa|, a
ntrzat pu n dn cau:a valizei Ioarte gree dn pee neagr , marca Desey. Torres s-a
cump rat nrimul su bilet la clasa l si a zmbit persoanei de la tejghea. Zmbetul Iost nregistrat de o
camer de luat vederi montat n spatele mesei si menit s-i surprind Iiecare micare.
Alte camere l Iilmaser n secret n ultimele cteva luni. Au Iost Iilmate ntlnirile sale cu un
cercettor nuclear rus nemulumit, Igor ashanka: ntlnirile lor pe dealurile Stalin; plimbrile pe rul
moscovit
c
u un vapora de croa:ier, cinele n restaurantele deinute de maIia ruseasc; i, n sIrit,
ntlnirea la care ashanka i-a dat o geant diplomat n schimbul creia acesta a primit un plic cu 5.000
de dolari, n orice caz, Torres putea s cread c Icuse o aIacere. Geanta diplomat coninea substane
Iisionabile.
Justiano Torres era omul de legtur al unui cartel columbian de droguri care i extinsese aIacerile
i acum se ocupa cu traIicul unei substane mult mai periculoase. Valiza coninea, n dispozitive
sigilate, 200 g de plutoniu 239 pe care i le vnduse ashanka. Valoarea la negru era de 50 de milioane
de dolari. Plutoniul era extrem de nociv; contactul cu o pictur microscopic putea Ii Iatal.
Coninutul valizei era suIicient pentru Iabricarea unui mic dispozitiv nuclear.
Serviciul secret israelian tia de mult c teroritii puteau Iabrica o bornb nuclear artizanal. Un
tnr american care absolvise n anii 70 Iacultatea de Iizic, o Icuse chiar, si descrisese toate etapele
necesare. Publicarea acestora a provocat groaz n cadrul Mossad-ului.
O bomb putea ajunge dezmembrat la bordul unei nave, sau putea Ii trecut printr-o grani terestr
i asamblat n Israel. Iar arma ar putea Ii activat cu o telecomand. i-ar pstra oare guvernul
poziia Ierm? Analitii Mossad au decis c nu se vor preda. Aceast presupunere era bazat pe o
nelegere deplin a gndirii teroriste la vremea respectiv: n anii '70, chiar si grupurile extremiste ar
Ii ezitat s detoneze o bomb nuclear din cauza consecinelor politice pe care le-ar Ii avut de
suportat. Ar Ii Iost renegai chiar i de acele naiuni care i-ar Ii susinut n secret pn la momentul
respectiv.
Prbuirea comunismului sovietic rennoise temerile Mossad-ului. Se crease o zon de noi
incertitudini; nimeni nu putea spune cu siguran n ce direcie avea s se ndrepte Rusia. Mossad-ul
descoperise c rachete Scud ruseti Iuseser deja exportate pe valut Iorte mai multor ri din Orientul
Mijlociu. Tehnicienii rui ajutaser Algeria s-i construiasc un reactor nuclear. Rusia avea o
mulime de arme biologice, inclusiv un virus extrem de nociv care putea ucide milioane de oameni.
Dac numai o cantitate mic ar cdea n mna teroritilor? Un borcane! umplut cu acel virus putea
decima Tei-Aviv-ul. ns mai presus de toate era teama c Rusia i-ar putea vinde arsenalul nuclear ~
aceasta era cea mai mare problem. Pentru Uri Saguy aceasta era ,o ameninare pe care nimeni nu o
putea ignora."
Experii Mossad au alctuit proIilele psihologice ale oamenilor de tiin rui care ar putea
Iurniza materiale, precum si motivele lor: existau cei care ar Iace-o doar pentru bani, i cei care ar
Iace-o din nenumrate motive ideologice. Lista centralelor ruseti din care ar putea Ii Iurate substanele
erau descurajator de lung. Directorul general Mossad, Shabtai Shavit, a trimis la Moscova doi ageni
katsa ce aveau ca ordin special inIiltrarea n comunitatea tiiniIic.
Unul dintre acetia era Lila. Nscut la Beirut din prini evrei, absolvise Iizica la Universitatea
Ebraic din Ierusalim iar acum lucra n departamentul de spionaj tiiniIic al Mossad-ului. Asistase la
ntlnirile de prob ale lui Torres cu Tashanka i la tratative.
Lila i colegul su lucraser ndeaproape cu ageni Mossad n Germania i n alte ri. Cercetrile
au Icut-o s ajung pn n Columbia i apoi napoi n Orientul Mijlociu. Ali ageni Mossad au
supravegheat ntlniri la Cairo, Damasc si Bagdad. Noi piste se proIilau la orizont: Bosnia prea s Iie
o rut posibil pentru contrabanda cu plutoniu 239 care urma de acolo s ajung la destinaia Iinal -
Irak. ns nu era pentru prima dat cnd complicitatea regimului lui Saddam era greu de dovedit.
Acesta era motivul pentru care lui Torres i se permisese s transporte materialul letal zburnd cu o
companie comercial care nu bnuia nimic. Decizia a Iost cntrit cu grij de ctre directorii
serviciilor secrete germane si ruseti. Acetia au conchis c riscul explodrii plutoniului era
,inIinitezimal." Permisiunea a Iost dat de ambele guverne pentru a vedea dac Torres i va aduce pn
la destinatar. OIicial, operaiunea era numai una germano-rus. Din poziia avantajoas de a
supraveghea porile de mbarcare n acea diminea de august, Lila tia c rolul su n operaiune se
nchejase. Un agent Mossad - cu nume de cod Adler - era deja pe poziie n holul Hotelului Excelsior
din centrul Munchenului, unde Torres avea
s
predea marIa. Un alt agent - Mort - se aIla la aeroport
ateptnd sosirea zborului 3369.
Un al treilea agent - Ib - era aezat la dou scaune n spatele lui Torres, pe durata cltoriei de 3 ore
spre vest. Vis--vis de Torres sttea Viktor Sidorenko, ministrul adjunct al Energiei Atomice. Printre
responsabilitile sale se numra i protejarea arsenalului nuclear al rii. Rusia avea la acea dat n
jur de 130 t de plutoniu radioactiv, adic suIicient pentru Iabricarea a 16.000 de bombe atomice,
Iiecare de dou ori mai mare dect cea care a distrus Hiroshima.
Sidorenko primise un numr de rapoarte ngrijortoare care puneau accentul pe controalele slabe i
moralul sczut al angajailor a sute de institute ruseti si centre de cercetare cu acces la substane
radioactive. Cu cteva luni n urm, un muncitor de la o central nuclear din munii Urali Iusese
arestat, Iiindc avea ntr-o pung de plastic bile de uraniu. Alte 5 kg de uraniu au Iost Iurate de
muncitorii de la o alt central de lng Minsk i ascunse la ei acas. Furturi le au Iost depistate numai
cnd 1 kg a Iost vndut pe 20 de sticle de vodc. Sidorenko mergea n Germania ca s asigure
guvernul cancelarului Helmut Kohl c astIel de cazuri nu se vor mai repeta niciodat; nemii
ameninau cu sanciuni.
La 5:45 P.M., exact la timp, zborul 3369 a aterizat pe aeroportul Franz JoseI Strauss i a Iost
ndrumat spre terminalul C. Ministrul Sidorenko a cobort cel dinti. S-a urcat imediat ntr-o main
care l atepta i a Iost dus ntr-o zon de mare securitate. Acolo i s-a spus c Tashanka tocmai Iusese
arestat la Moscova.
Torres a intrat n sala de ateptare. Prezena poliitilor germani narmai pn n dini nu l-a
surprins. Dup masacrul atleilor israelieni de la Jocurile Olimpice, Munchen-ul ncepuse s cam
exagereze cu securitatea. Torres a sunat la hotelul Excelsior i a cerut camera 23. TeleIonul era ateptat
de un spaniol, Javier Arratibel, al crui paaport l descria drept ,Iabricant." Era de Iapt intermediarul
pentru plutoniu. Acesta i-a teleIonat unui brbat pe care l cunotea numai sub numele de JuIio-O."
Apelurile au Iost ascultate de oIieri ai serviciului secret german, n timp ce Torres se ndrepta spre
banda de bagaje ca s-i ia valiza, era urmrit de eIul poliiei din Miinchen, WolIgang Stoephasios
si de oIierul superior al serviciului secret. Torres si-a ridicat valiza si s-a ndreptat spre ieirea cu
semnul ,nimic de declarat." Ib i Mort l-au urmat. Mai mult nu puteau Iace. Nu aveau cum s-l
aresteze acolo. Stoephasios a ieit din birou. Era semnalul c se putea aciona.
n cteva momente, Torres a Iost nconjurat i mpins napoi. Valiza i-a Iost dus ntr-o ncpere.
Acolo atepta un om mbrcat n halat alb i cu un contor Geiger. Cu el mai erau si experi n
depozitarea bombelor. Acetia au Iolosit un dispozitiv portabil cu raze X pentru a vedea dac valiza
nu era conectat la vreo bomb. Nu era. La Iel, nici dispozitivul Geiger nu a semnalat vreo scurgere
de substane Iisionabile. Valiza a Iost deschis, nuntru, nI urate cu grij n plastic erau
containerele cu plutoniu 239. Au Iost scoase i mutate n nite cutii rezistente la explozii i duse la
un camion blindat care atepta aIar. De acolo au Iost transportate la complexul german al energiei
atomice.
La Hotelul Excelsior, Arratibel era arestat, ns cealalt persoan, JuIio-O, trecuse deja grania n
Ungaria. Poliia local a spus c l va cuta, ns nimeni din Munchen nu i mai Icea sperane. Se
tia c Ungaria era unul dintre punctele de acces ctre vest ale contrabanditilor rui.
Agenii Mossad au inIormat Tel-Aviv-ul de cele ntmplate.
La Tel-Aviv, directorul general al Mossad-ului, Shabtai Shavit, a vzut rezultatul ca o alt mic
victorie n permanentul rzboi mpotriva terorismului nuclear, ns nu a Iost singurul care s se
ntrebe cte alte valize scpaser neveriIicate i ct timp va trece pn la producerea unei explozii
nucleare dac nu reueau s satisIac nite cerine imposibile.
La cteva mile deprtare de locul unde Shavit reIlecta asupra acestor lucruri, RaIi Eitan (omul care
Iusese n spatele a ceea ce FBI-ul i CIA nc mai credeau c a Iost Iurtul materialelor nucleare de la
centrala Numec) continua s-i petreac timpul liber Iabricnd alte sculpturi din resturi metalice.
Prea s Iie mpcat cu lumea. Operaiunile Pol-lard i Apollo i se terseser din memorie; cnd era
ntrebat, spunea c
nu
- ma amntete nc prenumee u Poard s nc pe cel al lui
Shapro. LAKAM fusese ofca nchs. Raf Etan sus nea c acum fnunca pe care o
f cea era foarte dfert de cea de d inainte: era drectoru une mc compan navae
dn Havana unde avea ac un a o fabrc produc toare de pestcde agrcoe. Ma
pretndea c are o rea e strns cu Fde Castro, ,ucru care probab nu- ncnta
pe americani." Nu mai Iusese n S.U.A. de cnd cu vizita la Apollo. A spus c nc nu
nten ona s o fac deoarece presm ea c s-ar pune nc ,mu I e ntreb r" despre
Jonathan Pol lard si ce anume s-a ntmplat dup vzta sa a Appoo.
Apoi, n aprilie 1997, numele lui RaIi Eitan a nceput s se fac auzt n eg tur cu un
spon Mossad a Washngton pe care dentIicase FBI-ul, dndu-si numele de cod ,Mega."
Omu s u de ncredere dn Mossad -a spus u Raf Etan c FBI-u ncepuse s
nvestgheze rou pe care Mega -arf putut |uca n aIacerea Pollard. A Iost oare Mega sursa
unor documente ultrasecrete pe care Pollard le-a transmis mai departe? De curnd FBI-ul l interogase
pe Poard n nchsoare, ar acesta recunoscuse c , n cuda accesuu s u
nemtat, tot nu putea obine anumite documente pe care cel care d dea nstruc un,
ugubru! Yagur, e ceruse. FBI-u ta c astfe de documente aveau un cod speca cu
care trebuau accesate care se schmba foarte des, de mute or char znc.
Totu Yagur p rea c poate aIla codul n cteva ore pentru a i-l da lui Pollard. Era Mega cel care
- d dea? Era Mega a doea spon dn Washngton pe car e FBI-ul b nuse atta
tmp? Ct de apropat era e de Raf Etan?
Acestea erau ntreb re percuoase care se puneau a Washngton care
puteau s strce rea e dntre Washngton s Te-Avv.
Dup ce FBI-u I-a dentfcat ca fnd ce dn spate e lui Pollard, Raf Etan a hot rt
s nu ma ucreze pentru servcu secret sraean. -a dort ca a sfrtu fec re
ze s nu ntmpne dect rscu de a se pr cu aparatu de sudur pe care
mnua n tmp ce scupta.
Instnctu spunea c evenimentele de la Washington erau pericuoase nu numa pentru
e - o echp de r ptor CIA putea ncerca s - prnd cnd c torea spre sau
dnspre Cuba s - aduc a Washng ton pentru nterogatoru, n feu acesta
nemafnd sgur de urm r; ns descoperrea exsten e u Mega ar nsemna s pun
a contrbu e mn e efor spona|uu sraean - a servcuu secret sraean
(Va'adat Rashe Hesheryt n-Comtetu efor de servc) a c ror treab este s
coordoneze toate actvt e de spona| s de securtate de acas s dn str n t ate.
ns nc char e nu tau cne era Mega. Tot ce se spusese era c acesta era sus-
pus n guvernu Cnton. Dac preedntee motense sau nu de a guvernu u Bush
era nc un secret bne p stra t. Numai drectoru Mossad-uu ta de ct tmp era Mega
pe poz e.
Comtetu membror ta totu c sectoru de contraspona| a FBI-uu credea
pn a urm c psa de ac une mpotrva Mossad-uu era datorat n prmu rnd
puter obby-u evreesc de la Washington. Ace obby putea s nteasc sprtee n
nteroru nsttu e, de a descoperrea u Mega de c tre FBI. La 16 februare
1997, Agen a Na ona de Securtate (NSA) a furnzat FBI-uu nregstrarea unui apel
teleIonic trziu dat de a ambasada Israeuu, de c tre un of er de securtate Mossad
dentfcat numa ca Dov, superoru s u dn Te-Avv, a c ru nume nu a fost
dezv ut n tmpu scurte conversa .
Dov ceruse ,nstruc un" dac ,s mearg sau nu a Mega" pentr u o copie a scrisorii lui
Warren Christopher, pe atunci secretar de stat, c tre conduc toru OEP, Yasser Arafat.
Scrsoarea con nea o sere de asgur r pe care Chrstopher e f cea u Arafat a 16
anuare n eg tur cu retragerea trupeor sraeene de pe malul de vest al Hebronului.
Vocea de la Te-Avv -a ordonat u Dov: ,Ut de scr soare. Nu pentru asta l-am trimis pe Mega
acolo."
Scurta conversa e a fost prma dovad pe care a avut-o FBI-u despre mportan a u
Mega. Numee de cod nu ma fusese ncodat auzt n tmpu supravegher
permanente a ambasade a dpoma or aces tea. Foosnd computere de utm
or , FBI-u a mtat urgenta c utare pentru afarea dentt u Mega a cneva care
fe ucra acoo, fe avea acces la un angajat superior, sus-pus, a Consuu Securt
Na onae; acesta este organsmu care sf tuete preedntee n probe me de spona|
de ap rare. Are sedu a Casa Ab , ar prntre membr s se num r vce-
preedntee s secretar de stat s a ap r r. Directorul Servcuu Secret Centra s
efu Statuu Ma|or au un ro consultativ. StaII-ul permanent este condus de consilierul
preedintelui
oe
probleme de securitate naional.
Cum a aIlat ambasada Israelului c linia sigur de comunicare cu el-Aviv-ul Iusese
violat rmne nc un secret la Iel de bine pzit ca
s
i identitatea lui Mega. Ca n orice alt
misiune israelian, ambasada din Washington era n permanen modernizat cu sisteme
soIisticate pentru codarea i interceptarea transmisiilor: o bun parte din aceste echipamente
erau Icute dup schie Iurate de la americani.
La 27 Iebruarie 1997, o diminea Irumoas la Tel-Aviv, membrii Comitetului directoral
plecau de la birourile din strada Rehov Shaul Hamaleku pentru a intra pe poarta pzit a
unui zid simplu i nalt, terminat cu srm ghimpat. Tot ce se vedea n spatele acestuia erau
acoperiurile cldirilor. Deasupra lor era un turn masiv de beton, vizibil din orice col al Tel-
Aviv-ului. La diIerite nlimi erau mnunchiuri de antene neplcute la vedere. Turnul era
cartierul general al Forelor de Aprare israeliene. Complexul este cunoscut sub numele de
Kirya, care nseamn pur i simplu ,loc."
Cu puin nainte de ora 11.00 A.M., oIierii serviciului secret si-au Iolosit crdurile de
acces pentru a intra ntr-una dintre cldirile de lng turn. La Iel ca majoritatea birourilor
guvernamentale israeliene, sala de conIerine n care au intrat era srccioas.
edina a Iost prezidat de Danny Yatom, de curnd nvestit director Mossad de ctre
primul ministru Benyamin Netanyahu. Yatom avea reputaia unui dur, mai ales n relaiile sale
cu Netanyahu. La Tel-Aviv circula zvonul c noul director Mossad l ddcise pe nervosul
prim ministru atunci cnd colorata sa via personal i ameninase cariera, n jurul mesei de
cedru, brbaii ascultau cu atenie cum Yatom rezuma strategia pe care o vor adopta n caz c
,situaia" cu Mega ar deveni o criz de mari proporii.
Faptul c statutul diplomatic al ambasadei de la Washington a Iost violat prin ascultarea
convorbirilor constituia o micare care ar Ii jenat Ir ndoial guvernul lui Clinton. Apoi,
sayanim-ii care aveau legtur cu mass media american urmau s primeasc instruciuni i
s nscoceasc poveti cum c Mega era proasta decodare a cuvntului argotic Elga, cuvnt
prin care Mossad-ul se reIerea la CIA. Mai departe, cuvntul Mega era Ioarte cunoscut
serviciului secret american. Megawatt era numele de cod Iolosit pn nu demult pentru a
desemna, mpreun cu Mossad-ul inIormaiile sau agenii comuni. ns, pentru moment nu
vom Iace nimic, a conchis Yatom.
n martie 1997, primind inIormaii de la agentul katsa din Washington, Yatom a acionat. A trimis o
echip de experi yahalomin la Washington s veriIice raportul agentului katsa cu privire la
convorbirile erotice pe care preedintele Clinton le avea cu o Iost Iuncionar de la Casa Alb,
Monica Lewinsky. Ddea teleIoanele din Biroul Oval la apartamentul ei din complexul
Watergate. tiind c la Casa Alb Iuseser luate msuri de protecie electronic, echipa de experi
yahalomin s-a axat pe apartamentul lui Lewinsky. Au nceput s intercepteze apeluri teleIonice clare
ntre preedinte si Lewinsky. nregistrrile au Iost trimise la Tel-Aviv prin curier diplomatic.
Pe 27 martie, Clinton a mai chemat-o nc o dat pe Lewinsky n Biroul Oval exprimndu-i
convingerea c o ambasad strin le nregistra convorbiri le. Alte amnunte nu i-adat. La scurt timp
dup aceasta, aventura lor s-a ncheiat.
La Tel-Aviv, strategii Mossad se gndeau cum s Ioloseasc nregistrrile deosebit de stnjenitoare;
erau materiale bune pentru antaj -dei nimeni nu sugerase vreo ncercare de a-l antaja pe preedintele
Statelor Unite. Totui, civa au vzut n nregistrri o puternic arm ce putea Ii Iolosit n cazul n
care ar Ii ajuns s Iie ncolii n Orientul Mijlociu neputnd s conteze pe ajutorul lui Clinton.
Cu toii au czut de acord c si FBI-ul trebuie s Ii tiut de convorbirile lui Clinton cu Lewinsky.
Unii strategi l-au ndemnat pe Yatom sa Ioloseasc Iirul scurt cu Washington-ul si s ntiineze FBI-
ul c Mossad-ul era la curent cu apelurile teleIonice ale preedintelui: era o cale nu Ioarte subtil de a
sugera serviciului s-o lase mai moale n nencetata lor cutare a lui Mega. Ali analiti au sugerat s se
atepte, susinnd c inIormaia va produce oricnd un mare oc. Zis i Icut.
n septembrie 1998 era publicat raportul Starr iar Yatom ieea la pensie. Raportul coninea o scurt
reIerin la avertismentul pe care i l-a Icut Clinton lui Lewinsky n martie 1997 cum c o ambasad
strin le nregistra convorbirile. Starr nu intentase nc aciune cnd Lewinsky i-a depus mrturia n
Iaa marelui juriu n legtur cu aven- tura sa cu preedintele, n orice caz, FBI-ul trebuie s Ii vzut
aceste Dezvluiri ca pe o dovad a Iaptului c nu puteau s-l demate pe Mega.
Potrivit cel puin unei bine inIormate surse, RaIi Eitan a primit un teleIon de la Yatom care
sublinia Iaptul c acesta trebuia s se in departe de Statele Unite n viitorul apropiat.
Lui RaIi Eitan nu era nevoie s i se spun ct de penibil ar Ii s cad victim exact prin
tehnica ce l Icuse celebru - rpirea lui AdolI Eichmann. Ar Ii Iost chiar si mai ru s Iie
ucis n secret printr-una din metodele care i-au sporit reputaia printre oamenii ce considerau
asasinatul ca parte din munca lor.
CAPITOLUL 6
Rzbuntorii
ntr-o plcut dup-amiaz de octombrie a anului 1995, un specialist al departamentului
securitii interne al Mossad-ului, Autahat Paylut Medienit (APM), s-a Iolosit de un scanner portabil
pentru a veriIica dac apartamentul din strada Pinsker, din centrul Tel-Aviv-ului nu era ascultat.
Apartamentul era una dintre ascunztorile pe care Mossad-ul le avea n ora. VeriIicarea era
important pentru ntlnirea ce avea s aib loc acolo peste puin timp. ncntat c apartamentul era
,curat", specialistul plec.
Mobila apartamentului prea cumprat dintr-un trg de vechituri; nimic nu se asorta. Cteva
tablouri ieItine atrnau pe perei: imagini turistice din Israel. Fiecare camer avea propria linie
teleIonic secret. n buctrie, n locul aparaturii electrocasnice, erau un computer, un modem, un
aparat de distrus documente, un Iax i n locul aragazului, un seiI.
n mod normal, ascunztorile, situate n aIara oraului, erau cmine pentru cursanii scolii de spioni
a Mossad-ului, pe perioada n care acetia nvau secretele operaiunilor de strad: cum s
urmreasc pe cineva/sau cum s scape de urmritori; cum s pun la punct o cutie potal, sau s
Iac schimb cu inIormaii inserate n ziare. Zi i noapte, strzile Tel-Aviv-ului constituiau terenul lor
de antrenament sub privirile atente ale instructorilor. O dat ntori n ascunztori, antrenamentele
continuau: cum s ndrumi un katsa care merge ntr-o ar int; cum s scrie scrisori cu un anumit tip
de cerneal sau cum s Ioloseasc si s creeze inIormaii pe computer pe care s le transmit Iulger pe
Irecvene prestabilite.
O mare parte dn oree ntermnabe de ,cursur" era destnat
famarz r cu oamen nocen s care s nu b nuasc nmc. Yaakov Cohen,
care lucra de 25 de ani sub acoperire ca agent katsa n ntreaga ume, credea c ec e
nv ate -au a|utat foarte mut:
,Orcne s orce deveneau un nstrument, puteam mn pentru c
adev ru nu f cea parte dn rea a stabt . Conta numa s - manpuez
n foosu Israeuu, nc de a nceput am nv at un motto: F ce este bne
pentru Mossad s pentru Israe."
Ce care nu puteau s tr asc dup aceast regu s-au trezt em nai
din oIiciu. David Kimche, considerat unul dintre cei mai buni agen Mossad, spunea:
,E vechea poveste - mu se cred n stare, pu n sunt ae. Dn punctu
sta de vedere ne asem n m pu n cu Bserca Catoc . Ce care r mn
fde a|ung s -s fac rea care s - a|ute s r zbat n va . Ne ghd m
dup regua 'A|ut -m s te a|ut'. Aa nve s bag mna n Ioc pentru a ."
Cnd b rba femee care aveau acces a ascunz tor avansau ntr-o
grup superoar , motto-u e era de|a ntp rit n minte. Acum erau agen
katsa care fe pecau ntr-o msune, fe raportau a ntoarcerea dn msune.
Cunoscu ca ,|umpers" - ,s rtor" pentru c actvau peste ocean pe termen
scurt, denumser ascunz tore ,|ump stes." Superiorii nu prea ngh eau
reat re fantezste.
Ascunz tore ma erau fooste ca ocur de ntnre pentru nforma ,
sau pentru nterogarea unu suspect care ar f putut f bun pe post de
,crt ." Sngura ndca e prvnd num ru acestora a vent din partea unui
subof er Mossad, Vctor Ostrovsky
1
. Acesta sus nea c n 1 991 erau ,n
|ur de 35.000 n ume; 20.000 dntre aceta erau actv ar 15.000 nu.
Agen 'negr' erau arab, n tmp ce agen 'ab' nu erau arab. ,Agen de
avertzare sunt agen strategc foos pentru a semnaa eventuae
preg tr de r zbo: un doctor ntr-un spta sran care supraveghea livrarea unui
transport de medicamente; un angajat dn port care observa o actvtate ma
ntens a naveor de r zbo."
Un dntre acet agen ncepuser antrenamentu n ascunz tor de
tpu cee care fusese controat cu aten e de mcrofoane n acea dup -
amaz de octombre. Tot n acea z, ceva ma trzu, c va membr
superor a servcuu secret sraean aveau s se ntneasc la masa din
suIrageria apartamentului si s autorizeze un asasinat care era aprobat de primul ministru
Yitzhak Rabin.
n cei trei ani ct timp a Iost n Iuncie, Rabin a asistat la un numr tot mai mare de nmormntri
ale victimelor atacurilor teroriste, mergnd de Iiecare dat n spatele celor care duceau sicriul si
privind brbai n toat Iirea plngnd n timpul slujbei. Fiecare moarte avea ,ecou n suIletul lui." De
Iiecare dat citea cuvintele proIetului Ezechiel: ,Si dumanul va ti c Eu sunt Domnul cnd m voi
rzbuna."
Nu era prima dat cnd se resimea rzbunarea lui Rabin; mai participase, si nu o dat, la acte de
rzbunare. Cea mai important a Iost asasinarea adjunctului lui Yasser AraIat, Khalil Al-Wazir,
cunoscut n lumea arab si nregistrat n cea mai preioas baz de date a Mossad-ului ca Abu Jihad, vocea
rzboiului sInt, si care locuia n Tunisia, n 1988, Rabin era ministrul aprrii cnd decizia c Abu
Jihad trebuia s moar a Iost luata n acelai apartament din strada Pinsker.
Timp de dou luni, agenii Mossad au ntreprins o minuioas supraveghere a vilei lui Abu Jihad din
staiunea Sidi Bou Said, din Tunisia. Cile de acces, punctele de intrare, nlimea gardurilor i tipul
acestora, Ierestrele, uile, ncuietorile, alarmele si toate micrile grzilor de corp ale lui Abu Jihad:
totul a Iost monitorizat, veriIicat, si din nou veriIicat.
Au urmrit-o pe soie jucndu-secu copiii; au trecut pe lng aceasta cnd era la cumprturi sau se
ducea la coaIor. Au ascultat teleIoanele pe care le primea de la soul su, le-au pus microIoane n
dormitor, i-au ascultat n timp ce Iceau dragoste. Au calculat distanele de la o camer la alta, au aIlat cu
ce se ocupau vecinii, cnd erau acas, au nregistrat toate tipuri le, culorile si numerele de nmatriculare
al tuturor mainilor care veneau si plecau de la vil.
Modelul pe care l Iolosise Meir Amit cu ani n urm pentru pregtirea asasinatului le era
permanent n minte: Gndete ca inta i opreste-te numai n spatele ei cnd apei pe trgaci.
Mulumit, echipa s-a ntors la Tel-Aviv. Timp de o lun s-au antrenat pentru misiunea criminal n
aIar s i nuntru l unei ascunztori din HaiIa care semna cu vila vizat. Din momentul n care avea s
intre n casa lui Abu Jihad, echipei i-ar lua numai 22 de secunde s-l asasineze.
La 1 6 aprilie 1988 a Iost dat ordinul pentru nceperea operaiunii.
n acea noapte, mai multe Boeing-uri 707 ale aviaiei militare israeliene au decolat dintr-o baz
din sudul Tel-Aviv-ului. Unul l transporta pe Yitzhak Rabin si pe ali oIieri israelieni de rang nalt.
Aeronava inea n permanen legtura protejat prin radio cu echipa de execuie deja pe poziie,
condus de un agent cu nume de cod ,Sword" (Sabie). Cellalt avion era plin de dispozitive de bruiaj
si de supraveghere, nc dou aeronave 707 erau pe post de cisterne. Deasupra zbura o ntreag Ilot
aerian care urmrea Iiecare micare de la sol printr-o Irecven radio sigur. Pe 17 aprilie, puin
dup miezul nopii, oIierii de aviaie din aer au Iost ntiinai c Abu Jihad s-a ntors acas n
Mercedes-ul pe care Yasser AraIat i-l Icuse cadou la nunt. Cu ceva timp nainte, echipa de soc
instalase microIoane pentru a auzi tot ce se ntmpla n vil.
Din poziia avantajoas de lng vil, Sword a anunat prin casc c l putea auzi pe Abu Jihad
urcnd scrile, intrnd n dormitor, soptindu-i ceva soiei sale, mergnd pe vrIuri pn n camera
alturat s-si srute Iiul adormit, nainte de a merge n biroul de la parter. InIormaiile au Iost
nregistrate de avionul spion - versiunea israelian a AWAC-ului american - si transmise aeronavei
lui Rabin care asigura comanda operaiunii. La 1 2 : 1 7 A.M. acesta a ordonat: ,Pornii!"
AIar, oIerul lui Abu Jihad dormea n Mercedes. Unul dintre oamenii lui Sword a naintat rapid,
a lipit o Beretta cu amortizor de urechea acestuia si a apsat pe trgaci. oIerul a czut mort pe scaunul
din Ia.
Apoi Sword si un alt membru al echipei au montat un dispozitiv explozibil n partea de jos a uii
grele de Iier de la intrare. Un exploziv din plastic cu amortizor de ultim or, care nu Icea prea mult
zgomot cnd scotea ua din ni. De partea cealalt, dou dintre grzile de corp ale lui Abu Jihad
erau mult prea uimite de explozie ca s mai Iac vreo micare. Si acetia au Iost mpucai cu arme
cu amortizor.
Intrnd n birou, Sword l-a surprins pe Abu Jihad uitndu-se la o nregistrare despre OEP. Cnd se
ridic n picioare, Sword i trase dou gloane n piept. Abu Jihad czu greu pe podea. Sword a naintat
repede i i-a mai tras dou gloane n Irunte. n timp ce ieea din camer s-a ntlnit cu soia lui Abu
Jihad. Aceasta i inea Iiul n brae.
,Ducei-v napoi n camer," i-a ordonat Sword n arab.
Apoi, a disprut n noapte. Totul a durat numai 13 secunde - cu 9 secunde preioase mai puin dect
s-ar Ii ateptat.
Pentru prima dat, un asasinat condus de israelieni se lovea de opinia public. Ezer Weizman,
membru al guvernului, a avertizat: ,Dac lichidm oameni nu ajutm cu nimic procesul de pace."
Cu toate acestea, asasinatele au continuat.
Dou luni mai trziu, poliia din AIrica de Sud a Iost obligat s Iac public un secret pe care
Israelul o determinase s-l pstreze: Mossad-ul executase un om de aIaceri din Johannesburg, Alan
Kidger, care Iurnizase Iran-ului si Irak-ului echipamente high-tech ce puteau Ii Iolosite la Iabricarea
armelor biochimice. Kidger Iusese gsit cu minile i picioarele amputate. eIul poliiei din
Johannesburg, colonelul Charles Landman, a declarat c asasinatul a Iost ,un mesaj clar din partea
Israelului prin Mossad."
Cu 6 sptmni nainte de execuia lui Abu Jihad, Mossad-ul mai jucase un rol important ntr-o
alt asasinare controversat - aceea a trei membri IRA nenarmai, mpucai ntr-o duminic dup-
amiaz n Cibraltar, de ctre o echip de trgtori de elit ai Serviciului Special Aerian Britanic
(SAS).
Cu civa ani nainte, colegii acestora din cadrul serviciului secret britanic Iuseser adui n secret
la Tel Aviv de ctre RaIi Eitan; urmau s asiste la executarea pe strzile lturalnice din Beirut i Valea
Beka din Liban a teroritilor arabi de ctre Mossad.
Cu patru luni naintea crimei din Gibraltar, agenii Mossad au nceput s-i urmreasc pe Mairead
Farrell, Sean Savagei Daniel McCann, convini c cei trei aveau de gnd ,s cumpere arme arbeti pentru
IRA."
Mossad-ul era interesat de activitile IRA nc de cnd RaIi Eitan Iusese chemat la BelIast, n cel
mai mare secret, de ctre guvernul Thatcher; aici avea s inIormeze Iorele de securitate despre
legturile Hezbollah cu gruprile teroriste irlandeze.
,Am ajuns ntr-o zi ploioas. Ct am stat n Ulster a plouat n Iiecare zi. Le-am spus englezilor tot ce
tiam. Apoi am Icut turul regiunii, pan a gran a cu Repubca Iranda. Am fost atent
s nu trec de parte a
ce
aat . Imagneaz - ce ar f spus guvernu randez dac m-ar
Ii prns, nante de pecare am aran|at ca SAS s vn n Israe ca s vad cam cum
ne ocup m no de terort."
De atunc, ntre SAS Mossad s-a dezvotat o rea e strns de lucru. OI er
superor a Mossad-uu mergeau perodc a Hereford pentru a nforma for ee
specae n eg tur cu opera une dn Orentu M|ocu. Ce pu n o dat , o echp
Mossad-SAS a urm rt ma mu of er superor IRA de a Befast a Berut
fotograIiindu-i n timpul ntlnirilor cu lideri Hezbollah.
n octombre 1987, agen Mossad au reperat vaporu de transport Eksunam tmp
ce str b tea Medterana cu 1 20 t de arme, prntre care rachete so-aer,
ansatoare de grenade cu reac e, mtraere, exp ozibili s detonator. Toate
fuseser cump rate din Beirut prin oamenii de contact ai IRA. Eksuna a fost nterceptat de
autort e franceze.
Cum nu au putut s a|ung a nc un rezutat cu autort e randeze - ce pu n
un of er Mossad ma credea c acest ucru era prcnut de puternica opoz e a
Israeuu cu prvre a rou Irande n men nerea p c n Lban - Mossad-u a
anun at prn SAS autort e de a Dubn n eg tur cu ate transportur de arme
care se ndreptau spre Iranda.
Agen Mossad care urm reau comando-u IRA dn Spania si-au dat repede seama
c randez nu se afau acoo nc pentru a se ntn cu Iurnizorii arabi de arme, nici pentru
a stabili contacte cu ETA, grupul terorst basc. Totu, echpa Mossad-uu a contnuat s
studeze ac une Grup r Interna onae a Terorsmuu, care uaser de
asemenea urma trio-ului irlandez.
La nceput spano au avut o attudne ost . Aceasta era opera unea or -
pentru prma dat coaborau seros cu MI5 SAS n prvn a IRA. Evdent, spano
vroau s fe sgur c ,vctora", dac avea s se nf ptuasc , va f a or. Mossad-u
e-a expcat c vor numa s dea o mn de a|utor. Uura , spano aveau s
ucreze n curnd mpreun cu servcu secret sraean.
Cnd spaniolii i-au pierdut urma iui Maread Farre, aceasta a fost reperat de un katsa.
Agentu a afat c Farre nchrase o at man , un Festa ab pe care, nc rcat cu
64 kg de Semtex s 36 kg de srapne, -a sat ntr-o parcare subteran dn
Marbela.
Eleganta staiune nu este numai un loc preIerat de reIugiu din calea soarelui puternic al desertului
unde arabii bogai viseaz de diminea pn seara la ziua n care Israelul urt de ei va Ii invadat;
Marbella e Ioarte aproape de extravagantul port de ambarcaiuni Puerto Banus, unde i in yahturile
luxoase muli milionari arabi ai petrolului. Mossad-ul se temea demult c ambarcaiunile traversau
Mediterana pentru a transporta ilegal arme n teritoriile arabe. Se bnuia c maina lui Farrell era parcat
cu acelai scop, de a se mbarca pe un vas pentru o croazier pn n ara SInt.
Echipa Mossad a nceput s supravegheze maina. Agenii au vzut-o pe Farrell la volanul unei
alte Fiesta, aceeai cu care i transportaser pe McCann si Savage prin Spania n ultimele sptmni.
Doi ageni au urmrit unitatea IRA nspre sud, spre Puerto Banus. La zece minute dup ce a ieit din
Marbella, Farrell a trecut pe lng intrarea n port si a continuat s coboare coasta.
Folosind staia radio de aceeai Irecven cu cea a poliiei, katsa a anunat autoritile spaniole c
trio-ul IRA se ndrepta spre Gibraltar. Spaniolii i-au alertat pe britanici. Cteva ore mai trziu, Farrell,
McCann si Savage erau mpucai. Nu Iuseser avertizai i nici nu li s-a dat vreo ans s se predea.
Au Iost executai.
La o sptmn dup cele ntmplate, oIierul MI5 Stephen Lander, cruia i s-a acordat tot creditul
conducerii operaiunii - si care mai trziu a devenit director general al MI5 - l-a sunat pe Admoni ca
s mulumeasc Mossad-ului pentru ajutorul dat.
In acea sear de octombrie 1995, n ascunztoarea din strada Pinsker, totul era aranjat pentru
ntlnirea la care urma s se stabileasc urmtorul asasinat.
Noua int aleas era liderul religios al Jihad-ului islamic, Fathi Shkaki. Mossad-ul tia c gruparea
acestuia era responsabil de moartea a mai bine de 20 de israelieni; evreii care cltoreau cu un autocar
Iuseser ucii cu un an nainte de doi kamikaze, la ieirea din or elul Beit Lid.
Incidentul a ridicat numrul atacurilor teroriste din ultimul sIert de veac la mai bine de 10 000. In
aceast perioad, peste 400 de israelieni au Iost ucii, iar 1 000 rnii. Responsabilii pentru crime sau
mutilri
a
u fost a rndu or vna omor n ocure pe care katsa Yaak ov Cohen,
cares-a r zbunat dn pn a rndu s u, e numea: ,toate aceste str du e nfundate
care nu au nume; acoo unde un cu t se dovedete uneor ma efcent dect un
psto; acoo unde or ucz, or et ucs."
n aceast ume nemoas , Shkak a f ost mult timp venerat de oamen s . E a fost ce
care -a absovt pe ucga de a Bet Ud de p catu samc suprem a actuu
snucga. Pentru aceasta e a nterpretat Coranu n sensu extrapo r gestuu
fosofc a asum r, anume n ideea c asuprrea face pe ce asuprt s descopere
no puter; n preg trea atentatoror snucga, Shkak a proftat de punctee sabe
ae tneror dezechbra pshc care, asemenea adoes cen or |aponez kamkaze dn
ce de-a doea r zbo mond ial, si-au curmat sngur va a n acea z de anuare ntr-un
acces de patm regoas . Dup cee ntmpate, Shkak a p tt pentru anun ure
mortuare n zaru |haduu , a rug cune de vner, e-a udat sacrfcu -a
asgurat pe p rn c I i i i lor au ajuns n Rai.
Pe str ze unde actva s unde domnea o atmosfer de tensune, a- da fu
pentru a f sacrfcat de Shkak devense de|a o chestune de onoare. Ce care murser
erau pomen n fecare z dup ce mueznu i chema pe crednco a rug cune cu
tnguee u preuate de dfuzoaree de proast catate, n umbra r coroas a
moscheor dn sudu Lbanuu, amntrea or era p strat ve.
Dup aegerea recru or a nte, Shkak ncredn a pe tner celor care Iabricau
bombe. Precum vech achmt, aceta se ghdau dup experen nstnct, ar
vocabuaru e era pn de termen refertor a substan e care aduc moartea:
,oxdant", ,desensbzator", ,pastn " ,depresant a punct de nghe ." Aceta
erau oamenii lui Shkak. mprumutnd o exprese cndva foost de un der a
dumanor s , Israe, deru e spunea tuturor: ,Lupt m, dec exst m."
In acea sear de octombre cnd se punea a cae soarta n ascunz toarea dn
Te Avv, Shkak era acas n Damasc, mpreun cu so a sa, Fatha. Apartamentu era
exact opusu tabereor s r c coase de refuga unde era venerat. Covoaree
scumpe s taboure erau cadour de a ayatoah Iranuu. O poz cu Shkak
Mu'ammar Gadhaf, nr mat cu aur fusese prmt de la liderul libian. Un serviciu de cafea
dn argnt fusese prmt de a preedntee Sre. Hanee u Shkaki nu semnau absolut
deloc cu vesmintele simple purtate n campaniile din sudul Libanului printre oamenii sraci. Acas
mbrca halate croite din cele mai alese materiale care se gseau n Savile Row din Londra, iar
picioarele i erau nclate n papuci Icui la comand la Roma, nu n sandalele cumprate de la
tarab, cu care se aIia n public.
n timp ce-i savura mncarea preIerat, kus-kus, Shkaki si-a linitit nc o dat soia c va Ii n
siguran n urmtoarea cltorie n Libia, unde avea s caute alte Ionduri pentru GadhaIi; spera s se
ntoarc acas cu un milion de dolari, ntreaga sum pe care o ceruse ntr-un Iax trimis sediului
revoluionarilor libanezi din Tripoli. Ca de obicei, banii urmau s Iie splai cu ajutorul unei bnci
libiene din La Valletta, Malta. Shkaki plnuia s nu stea mai mult de o zi pe insul nainte de a zbura
acas.
Vestea opririi n Malta i-a Icut pe cei doi Iii ai lui de vrsta adolescenei s-i dea lista lor de
cumprturi: cte 5 tricouri de cciul, dintr-un magazin maltez de unde Shkaki mai cumprase si
altdat.
Fathia Shkaki i amintea: ,Soul meu era convins c dac israelienii l-ar Ii avut n vizor, ar Ii
acionat demult. Evreii rspund rapid la orice incident, ns n ceea ce-l privea, soul meu era sigur c
acetia nu vor Iace nimic de team s nu se pun ru cu sirienii."
Cu trei luni nainte, Shkaki ar Ii interpretat corect starea de spirit de la Tel Aviv. La nceputul verii
1995, Rabin a respins planul Mossad-ului de a bombarda apartamentul lui Shkaki din periIeria
vestic a Damascului. Uri Saguy, pe atunci eIul serviciului militar de spionaj si deci ,mai marele"
serviciului secret israelian, care avea autoritate i asupra Mossad-ului, i-a spus lui Rabin c simise ,o
schimbare de orientare la Damasc, n aparen, Assad continu s Iie dumanul nostru. Nu-l putem
nvinge dect lundu-l prin surprindere. Si asta nseamn s renunm la nlimile Golan, s
renunm la ele deIinitiv. Spune tuturor oamenilor notri s se retrag. Este un pre enorm, ns este
singura cale spre o pace durabil."
Rabin a ascultat. tia ct de mult l costaser pe Uri Saguy locurile acelea. Toat cariera militar si-
o petrecuse aprnd nlimile, loc unde Iusese rnit de mai multe ori. Cu toate acestea era gata s uite
de tot pentru ca Israelul s se bucure de pace.
Primul ministru a amnat planurile Mossad de a-l elimina pe Shkaki, ct tmp Saguy contnua s
evaueze ct de reae erau speran ee u. Speran ee s-au topt n c ldura verii, iar
Rabin, care era acum ctg tor a premuu Nobe pentru Pace, a ordonat execu a u
Shkak.
Shabta Shavt, care conducea utma sa mare opera une n catate de drector
Mossad, a ordonat unu ,agent negru" s renceap supra vegherea apartamentului lui
Shkaki. Echipamentul american al agentului era suIicient de soIisticat pentru a nu Ii detectat de sistemul
de ap rare dn sstemu de comunca construt de ru al lui Shkaki.
Deta despre urm toarea vzt a u Shkak n Lba s Malta au Iost trimise la Tel Aviv.
n acea sear de octombre 1995, der ceor ma mportante tre servc secrete
dn Israe nantau prn mu mea care se pmba pe strada Pinsker. Cu to erau de
acord cu cond e chd r duma nor autoprocama a Israeuu, cond pe care
Mer Amt (e defnise ct se putea de clar n timpul conducerii sale:
,Nu vom ucde der potc. De aceta ne ocup m pe cae dpo matc . Nu vom
ucde fame terortor. Dac membrii acestora ne stau n cae, nu e probema noastr .
Fecare execu e n parte trebue autorzat de prmu mnstru. S totu trebue f cut
ca a carte. Fecare decze trebue nregstrat . Totu s fe sstematc s ordonat.
Ac une noastre nu trebue s fe v zute drept crme sponsorzate de stat c ca
suprem sanc une |urdc adus de stat. Vom face exact ce face un c u sau
orcare at gde care ac oneaz conform eg."
De a urm rrea ucderea ceor 9 terort responsab pentru moartea ate or
sraeen a |ocure Ompce dn 1972, toate asasnatee uteroare au respectat n
mare aceste cond . La aproape 23 de ani de cnd Meir Amit a Iormulat regulile crimelor
sponsorizate de stat, succesorii acestuia se ndreptau spre ascunz tor.
Prmu vent era Shabta Shavt. Coeg r ut co spuneau c se comport ca un
recep oner de hote mc dn Te Avv: aceea hane apretate, aceea strngere
scurt de mn . Era n post de tre an s p rea c nu te ct va ma r mne acoo.
Apo a sost generau de brgad Doran Tamr, of er superor a servcuu secret
sraean pentru For ee de Ap rare. Actv s n foarea vrste, totu a e sugera
autortatea, faptu c provenea dn an cn d Iusese comandant.
n cee dn urm , a a|uns s Ur Saguy, care ntra agae n ascunz toare cu un zeu
r zbonc pe drumu spre gore, ma str uctor dect func a u de ef a servcuu
de contranforma de a Aman. Cu voce sc zut contnua s strneasc controverse
n rndu coegor, sus nnd c dncoo de amenn re pe care e rennoa, Sra
era gata s poarte convorbr de pace.
Shavt numea reaia dintre cei trei ca Iiind una ,de o cordialitate prudent ."
Uri Saguy spunea: ,Nu ne putem compara unu cu ce at. Ca der a Amanuu, e-am
dat de ucru ceora do. A fost vorba s de compet e ntre no dar, de vreme ce
acum urm rm acea sc op, problema se pune altIel acum."
Tmp de dou ore au stat n |uru mese dn vng examnn d planul ucder u Fath
Shkak. Execu a acestua urma s fe un act de pur r zbunare, bbcu prncpu ,och
pentru och" prn care sraeenor e p cea s cread c pot |ustfca asemenea
crme, ns , uneor, Mossad-u omora s persoanee nc p nate care refuzau s -s
pun prceperea n su|ba aspra or Israeuu. Atunc, dect s rte ca ,taentu" s
cad n mne dumanor, acestea erau exterminate f r m .
Dr. Gerad Bu, un om de tn canadan, era ce ma mare ex pert n dspoztve
bastce. Israeu ncercase s - atrag de partea sa. De fecare dat , Bu s-a f cut
cunoscut dezgustu pentru statu sraean. n schimb si-a oIerit serviciile lui Saddam Hussein
pentru a-l ajuta s construasc un tun super-performant care s anseze proecte cu
nc rc tur nucear , chmc sau boogc , dn Irak drect n Israe. eava tunuu
avea 15 m era f cut dn 32 de tone de o e furnzat Irakuu de frme brtance. La
sfrtu anuu 1989 un prototp a fost testat ntr-un pogon dn Mou, n nordu Irakuu.
Saddam Hussen a dat ordn s se construasc 3 arme care au costat n tota 20 de
moane de dolari. Bull a Iost angajat pe post de consultant n schimbul a 1 milion de dolari.
Proiectul a primit numele de cod ,Babylon".
Compania sa, Space Research Corporation (SRC), era nregistrat ,
a
Bruxelles drept companie de
proiectare de armament. De acolo a trimis o cerere de oIert detaliat ctre Iurnizorii europeni, dintre
care 20 britanici, ca s-i alimenteze cu componente de nalt tehnologie.
La 17 Iebruarie 1990, un katsa din Bruxelles a pus mna pe copii
a
,e unor documente care artau
scopurile tehnice ale proiectului Babylon: tunul avea s Iie o rachet balistic cu raza medie de aciune.
Avea s lanseze proiectile Scud grupate cte 8 pentru a da ncrcturii explozibile o btaie de 1.500
mile (~ 2.800 km). Aceasta ar plasa nu numai Israelul ci i multe orae europene n btaia tunului. Bull
credea c e posibil Iabricarea unui tun capabil s loveasc Londra tocmai de la Bagdad.
Directorul general al Mossad-ului, Nahum Admoni, a convocat o edin de urgen cu primul
ministru Yitzhak Shamir. Fost lider de gheril urban, care a luptat cu nverunare mpotriva
britanicilor n ultimile sptmni ale Mandatului, Shamir era genul de lider politic care plcea
Mossad-ului, care susinea ideea distrugerii dumanilor Israelului n momentele critice cnd nu mai e
nimic de Icut, n anii '60, cnd oamenii de tiin naziti care lucrau n slujba Egiptului la
Iabricarea de arme cu raz lung de aciune ce puteau bombarda Israelul de dincolo de Desertul Sinai,
Shamir a Iost cooptat de Mossad pentru a-si pune la dispoziie experiena n planiIicarea asasinatelor.
Specialitatea lui n timpul mandatului era s gseasc modaliti prin care s elimine soldai britanici.
Shamir a trimis Ioti membri ai Iorelor sale secrete s omoare oameni de tiin germani. Civa dintre
aceti asasini au ajuns mai trziu membri Iondatori ai unitii kidon a Mossad-ului.
Shamir s-a uitat doar puin peste dosarul lui Bull ntocmit de Mossad. Serviciul i ndeplinise
obinuita sarcin de a reIace cu minuiozitate traseul carierei lui Bull din momentul n care, la vrsta
de 22 de ani, si-a luat doctoratul n Iizic si a nceput s lucreze pentru Institutul Canadian pentru
Cercetare si Dezvoltare n Domeniul Armamentului, reuind ,perIormana" de a intra n conIlict cu
oIiciali de rang nalt. Pornise pe post de consilier particular-,mercenar" meniona dosarul.
Si-a ctigat reputaia de inventator de armament n 1976 cnd a proiectat un obuzier cu calibrul
45 care bombarda inta de la 46 m distan; la acea vreme, singura arm asemntoare din dotarea
NATO avea o btaie maxim de numai 31 m. Dar nc o dat Bull a czut n dizgraia guvernului.
Membrii NATO n-au putut cumpra noua arm deoarece principalii productori europeni n
domeniu erau sprijinii de lobby-uri puternice. In cele din urm Bull a vndut obuzierul AIricii de
Sud.
A plecat apoi n China, unde a ajutat Armata Popular de Eliberare s-i dezvolte dotarea n materie
de rachete. Bull a mbuntit rachetele Silkworm existente, mrindu-le btaia i ncrctura
explozibil. Loturi de rachete au Iost mai apoi vndute lui Saddam Hussein de ctre China. La nceput,
Irakul le-a desI urat n lungul rzboi contra vecinilor iranieni, ns o mare cantitate de astIel de
rachete a rmas n bazele irakiene pentru ca Mossad-ul s cread c urmeaz s Iie Iolosite mpotriva
Israelului.
ntre timp, proiectul Babylon lua amploare. Un prototip mai perIormant Iusese testat. Opozanii
regimului lui Saddam i pe care Mossad-ul i-a recrutat ca inIormatori n Irak au raportat c rachetele
erau purttoare de arme chimice si biologice n dup-amiaza zilei de 20 martie 1990, n biroul
primului ministru, Yitzhak Shamir a czut de acord cu Nahum Admoni c Gerald Bull trebuia s Iie
eliminat.
Dou zile mai trziu, doi ageni ai echipei kidon ajungeau la Bruxelles. Echipa a Iost ateptat de
un katsa care urmrise ndeaproape activitatea lui Bull. Pe 22 martie 1990, seara, cei trei brbai au
mers cu o main nchiriat pn la blocul unde locuia Bull. Fiecare kidon avea un pistol sub hain.
Douzeci de minute mai trziu, Bull, n vrst de 61 de ani, auzind soneria, a deschis ua luxosului
su apartament. Kidon-ii l-au mpucat pe rnd de 5 ori, n cap si n gt cu pistoalele de calibru 7,65
mm, lsndu-l mort la u. Mai trziu, Iiul lui Bull, Michael, avea s susin c Mossad-ul i-a
ameninat tatl cu moartea. Nu a putut ns spune cine a Icut ameninarea sau de ce Bull a ignorat-
o.
O dat echipa kidon ntoars cu bine acas, Departamentul ae rzboi psihologic al Mossad-ului a
nceput s alimenteze presa cu inIormaii ce sugerau c Gerald Bull murise pentru c plnuia s lase
balt aIacerea cu Saddam Hussein. Acum, dup cinci ani, aceleai metode Iolosite la asasinarea lui
Bull, un om de tiin considerat de Israel la Iel de terorist ca i Fathi Shkaki, aveau s Iie nc o dat
puse
n
practic la ordinul direct al altui prim ministru, Yitzhak Rabin.
La 24 octombrie 1995, doi brbai spre 30 de ani - cu nume de cod Cil i Ran - au
prsit Tel Avivul cu zboruri diIerite; Ran a plecat ,a Atena iar Cil la Roma. Pe Iiecare
aeroport primeau paapoarte britanice de la cte un sayan local. Au ajuns trziu n Malta cu
un zbor de sear si s-au cazat la Hotelul Diplomat cu vederea spre portul din La Valletta. n
acea sear, lui Ran i-a Iost adus o motociclet. A spus personalului c astIel va vizita
insula.
Nimeni dintre angajaii hotelului nu-si amintea ca cei doi s Ii avut vreun contact cu
cineva, i petrecuser cea mai mare parte a timpului n camere. Cnd unul dintre hamali a
observat c geamantanul Samsonite al lui Cil era greu, Cil i-a Icut cu ochiul spunndu-i
c e plin cu lingouri de aur.
n aceeai sear, un armator care pornise cu o zi n urm din portul HaiIa, si care trebuia s
ajung n Italia, a ntiinat prin radio autoritile malteze c din cauza unui motor care trebuie
reparat, va acosta pe insul. La bordul navei erau Shabtai Shavit i o mic echip de tehni-
cieni Mossad n comunicaii. Au stabilit legtura radio cu Cil, a crui geant de voiaj
coninea un radio mic dar perIormant.
ncuietorile geamantanului trebuiau deschise n sensul invers direciei acelor de ceas,
pentru a dezactiva siguranele celor dou ncrcturi montate n capac. Acestea erau programate
s explodeze n Iaa oricui ar Ii deschis valiza invers. Antena rombic a radioului era o
jumtate de km de cablu din Iibre optice, strns rulat pentru a Iorma un disc cu diametrul de
15 cm. Capetele Iirului erau conectate la 4 dipoli sudai n colul interior al Samsonite-ului.
n timpul nopii Gill a primit cteva mesaje radio de pe vas.
Fathi Shkaki ajunsese naintea lor n aceeai zi cu Ieribotul Tripoli-Valletta, mpreun cu
grzi libiene care au rmas la bord, i care i terminaser treaba cnd Shkaki a cobort
singur pe rm. nainte de aceasta i-a ras barba. S-a prezentat n Iaa autoritilor malteze ca
Ibrahim Dawish, artndu-le paaportul libanez. Dup ce s-a cazat la Hotelul Diplomat, i-a
petrecut urmtoarele cteva ore prin caIenelele de pe malul mrii, bnd nenumrate ceti de
caIea i ronind prjituri arbeti. A dat mai multe teleIoane.
A doua zi, Shkaki tocmai cumprase tricourile pentru bieii si i se plimba pe Ialez, cnd, lng
el s-au ivit doi brbai pe o motociclet. Unul dintre ei l-a mpucat pe liderul Jihad de aproape, de 6
ori n cap. Shkaki a murit pe loc. Motociclitii au disprut. Nici unul nu a Iost prins, ns, o or mai
trziu, un vas de pescuit a plecat din portul La Valletta i a cobort ancora n dreptul cargoului. Puin
timp mai trziu, cpitanul a inIormat autoritile portuare c reparaser provizoriu deIeciunea
motorului, dar c vasul se ntoarce la HaiIa pentru noi reparaii.
n Iran, ara spiritual a lui Shkaki, preoii musulmani au declarat zi de doliu naional. La Tel Aviv,
rugat s comenteze cele ntmplate, primul ministru Yitzhak Rabin a spus: ,Cu siguran pot s spun
c nu sunt trist."
Cteva zile mai trziu, la 4 noiembrie 1995, Rabin a Iost asasinat la un miting pentru pace la Tel
Aviv, n apropierea ascunztorii unde se dduse ordinul executrii lui Shkaki. Rabin a Iost omort
de un evreu Ianatic, Yigal Amir, care avea multe trsturi comune cu cei din Mossad.
Yitzhak Rabin, oimul devenit porumbi, puternicul lider politic care i dduse seama c
singura cale spre pace n Orientul Mijlociu este, aa cum greit citise din cartea sa preIerat, Biblia,
,s ne transIormm sbiile n pluguri i s arm pmntul mpreun cu vecinii notri arabi," a Iost
omort de unul dintre ai si pentru c nu a ajuns s neleag c dumanii si evrei vor Ii tot aa de
necrutori ca i vechii dumani arabi - i unii si alii hotri s-i distrug viziunea asupra
viitorului.
n 1998 echipa kidon avea 48 de membri, dintre care 6 erau Iemei. Toi n jur de 20 de ani i ntr-o
Iorm excelent. Locuiau i lucrau n aIara sediului Mossad din Tel Aviv, grupai ntr-o zon
interzis dintr-o baz militar din deertul Negev. Locul putea Ii amenajat s semene cu o strad sau
o cldire unde trebuia s aib loc un asasinat. Erau maini la poart i un traseu cu obstacole de
dep it. Pe post de instructori erau si Ioti membri activi ai echipei care supravegheau antrenamentele
cu nenumrate arme, si i nvau cum s ascund bombe, s administreze injecii letale n public, si
s Iac
o
crim s par accident. Agenii kidon analizau Iilmri cu asasinri leuite - cea a
preedintelui John F. Kennedy, de exemplu - si studiau Iizionomia i obiceiurile a zeci de posibile
victime nregistrate n propria baz secret de date computerizat i memorizau planurile mereu n
schimbare ale strzilor din oraele importante, precum i amplasamentele aeriene si maritime.
Unitatea lucra cu echipe de cte 4 membri care de obicei mergeau n cltorii de recunoatere la
Londra, Paris, FrankIurt, si alte orae europene. Ocazional mai mergeau si la New York, Los Angeies
i Toronto. Pe durata acestor ieiri, o echip era permanent nsoit de instructori care i evaluau
capacitatea de a pune la punct o operaiune Ir a atrage atenia. intele erau alese din rndul
voluntarilor sayanimi locali crora nu li se spunea dect c aveau s participe la un exerciiu de aprare
a unei instituii israeliene; o sinagog sau o banc erau de obicei invocate. Voluntarii erau luai de pe o
strad linitit si nghesuii ntr-o main, sau se trezeau n toiul nopii c cineva le-a intrat n cas i-i
amenina cu o arm.
Kidonii luau aceste antrenamente Ioarte n serios, pentru c Iiecare echip era la curent cu ,Eecul
de la Lillehammer."
n iulie 1973, n toiul vntorii ucigailor atleilor israelieni de la Jocurilor Olimpice din
Miinchen, Mossad-ul a primit o inIormaie conIorm creia ,Prinul Rou" Aii Hassan Salameh,
care pusese la cale operaiunea, ar lucra ca osptar n or elul Lillehammer din Norvegia.
Director al operaiunilor Mossad la acea vreme, Michael Harari, alctuise o echip din care nu
Icea parte nici un kidon; membrii erau rspndii n toat lumea cutndu-i pe ucigaii de la
Munchen nc rmai n via. Echipa lui Harari nu avea experien pe teren, ns acesta era convins
c propria experien de katsa care activa n Europa era suIicient. Printre ageni se numrau dou
Iemei, Sylvia RaIael i Marianne CladnikoII, si un algerian, Kemal Bename, care Iusese curier al
gruprii Septembrie Negru nainte de a Ii Iorat de Harari s devin agent dublu.
Operaiunea a Iost un dezastru nc de la nceput. Sosirea unui grup de strini n Lillehammer,
unde de 40 de ani nu mai avusese loc o crim, a trezit suspiciuni. Poliia local a nceput s Iie cu
ochii pe ei. Autoritile erau n apropiere cnd Harari si echipa sa au mpucat mortal un chelner
marocan pe nume Ahmed Bouchiki, care nu avea nici o legtur cu teroritii si care nici nu semna
cu Salameh. Harari i civa dintre ai si au reuit s scape, ns 6 ageni Mossad au Iost capturai,
inclusiv cele dou Iemei.
Cei prini au mrturisit totul, dezvluind, pentru prima dat, metodele de asasinare ale Mossad-ului
i alte detalii la Iel de stnjenitoare despre activitile secrete ale serviciului. Cu toii au Iost acuzai
de crim de gradul 2 si condamnai la 5 ani de nchisoare.
La ntoarcerea n Israel, Harari a Iost destituit, iar ntreaga reea secret Mossad din Europa alctuit
inclusiv din ascunztori, cutii potale clandestine si numere de teleIon secrete, a Iost abandonat.
Urmau s treac abia 6 ani pn cnd Aii Hassan Salameh avea s Iie n cele din urm omort ntr-o
operaiune pus la cale de RaIi Eitan, care a spus c, ,Lillehammer a Iost exemplul persoanelor
nepotrivite, alese pentru o treab nepotrivit. N-ar Ii trebuit s se ntmple - si nu mai trebuie s se
repete."
Si totui, s-a repetat.
La 31 iulie 1997, a doua zi dup ce , kamikaze, membri ai gruprii Hamas, au Icut 15 victime i 1
57 de rnii ntr-o pia din Ierusalim, directorul Mossad-ului Danny Yatom a participat la o edin
prezidat de primul ministru Benyamin Netanyahu. Acesta din urm tocmai se ntorsese de la o
emoionant conIerin de pres unde promisese s nu aib linite pn cnd cei care plnuiser
atentatul nu vor mai constitui un pericol.
n public, Netanyahu a aprut calm si hotrt, rspunznd la ntrebri, chibzuit i autoritar;
Hamas nu va scpa nepedepsit, ns cum se va ntmpla nu se putea spune. Acesta era ,Bibi" din
relatrile CNN din timpul Rzboiului din GolI, cnd se bucurase, n nenumrate rnduri, de laud
pentru evalurile autoritare ale replicilor lui Saddam Hussein si pentru Ielul n care acestea au Iost
vzute n Israel.
n sala de conIerine, ntrerupea Irecvent ziaritii pentru a striga: ,Am s pun mna pe nenorociii
ia de la Hamas chiar i dac e ultimul lucru pe care-l Iac."
Ar f ad ugat, conform spuseor unua dntre ce prezen : ,Sunte ac ca s
n eege acest ucru. nu vreau s ctesc prn zare nmc despre r zbunarea u
'Bb'. Ac e vorba de dreptate - dup fapt s r spat ."
Agenda fusese stabt .
Y atom, obnut cu ere prmuu mnstru, st tea ntt de partea ceaat a
mese n tmp ce Netanyahu afat acum ntr-un birou ncon|urat de of er superor a
servcuu secret de conser potc contnua s zbere. ,Le vreau capetee. Vreau
s - v d mor . S nu m ntereseaz cum proceda . Vreau doar s-o face . S vreau s-
o face ct mai devreme."
Tensunea a crescut ma mut cnd Netanyahu -a cerut u Yatom s - dea o st cu
to der Hamas adresee or. Nc un at prm mnstru nu mai ceruse detalii att de delicate
la nceputul unei opera un. Ma mu dntre ce de fa au crezut c ,Bb d dea
semnau c avea s se ocupe persona de asta."
Nentea a crescut n rndu of eror Mossad n momentu n care servcu a fost
for at s se aprope prea mut de Netanyahu. Prev znd probab ce avea s se
ntmpe, Yatom -a spus prmuu mnstru c va da sta ma trzu, n schmb, efu
Mossad -a sugerat c ,era tmpu s prveasc partea practc a ucruror." S
ocazez der Hamas ar f ca cum ,a c uta un anumt oboan ntr-un cana dn
Beirut."
nc o dat , Neta nyahu a izbucnit. Nu vroia scuze; vroia Iapte. Si vroa ca totu s nceap
,ac acum."
Dup termnarea edn e, ma mu of er a servcuu erau de p rere c Bb
Netanyahu trecuse dncoo de l i ni a aba perceptb unde se termina eIicacitatea potc
ncepeau cern ee opera onae. Nu era nmen dn nc pere care s nu- f dat
seama c Natanyahu avea neap rat nevoe de un servcu de rea pubce care
s convng pubcu c potca ferm de upt mpotrva terorsmuu, care
adusese n Iruntea guvernului, nu reprezenta doar vorbe goae. Fusese mpcat n scanda
dup scanda, de fecare dat evtnd r spunsure sndu- pe a s cad
vnova . Popuartatea u nu ma fusese ncodat att de sc zut . Va a u personal
era subect de pres . Trebua neap rat s arate c nea
totul sub control. Iar uciderea unui lider Hamas era o cale sigur de scpare.
Un oIier superior al serviciului secret israelian a vorbit cu siguran n numele multora cnd a
spus:
,n timp ce eram cu toii de acord c rul trebuie tiat din rdcin, adevrata noastr problem
era timpul. Toat chestia cu aciunea imediat a lui Bibi era tmpenie curat. Orice operaiune, de
orice Iel, necesita planiIicarea atent. Bibi vroia rezultate de parc ar Ii Iost vorba de vreun joc pe
calculator, sau unul dintre Iilmele alea vechi cu super eroi la care-i plcea s se uite. Numai c n
realitate lucrurile nu stau chiar aa."
Yatom a ordonat o cercetare amnunit a Iiecrei ri arabe si a trimis ageni katsa n Gaza si
Cisiordania s aIle pe unde se aIlau perso-nalitile misterioase care controlau gruparea Hamas. n
decursul lunii august 1997, a Iost chemat de mai multe ori n biroul primului ministru pentru a raporta
cursul operaiunii. Nu se nregistrase nici un progres, n cadrul serviciului secret se vorbea numai de
Ielul n care premierul i ceruse lui Yatom s trimit mai muli oameni pe teren si de modul n care
ncepuse s-i sugereze acestuia c dac nu vede ct mai curnd rezultate, va trebui s ia ,alte msuri."
Dac Netanyahu a intenionat o ameninare stngace la adresa eIului Mossad, nu prea i-a reuit.
Yatom a spus doar c va Iace ,tot posibilul." Consecina nerostit era c, dac primul ministru vroia
s-l concedieze, putea s o Iac; ns la conIerina de pres care inevitabil ar urma acestei decizii, s-ar
pune ntrebri despre rolul lui Netanyahu n aceast aIacere. Primul ministru ns continua s cear
capul unui lider Hamas - si l vroia ct mai devreme.
Pn n septembrie 1997, Netanyahu ajunsese s-l sune pe Yatom la orice or ca s-l ntrebe despre
mersul operaiunii. eIul Mossad-ului a trecut la presiuni. A chemat ageni katsa din alte posturi. Pe de
o parte, ,Yatom reIcea harta ca o slug la cererile lui Bibi. Yatom e un tip dur. Dar cnd venea greul,
nu se putea compara cu Bibi care ncepuse s vorbeasc despre ct de repede Iusese ajutat de Iratele lui
s pun la punct raidul de la Entebbe. Comparaia nu avea nici un rost. ns aa e Bibi - se Iolosete
de orice ca s conving."
Pe 9 septembrie, la Tel Aviv s-a aIlat c Hamas a lovit din nou, de
as
t dat rnind grav
dou grzi de corp ale ataatului cultural al nou deschisei ambasade israeliene din Amman,
capitala Iordaniei.
Trei zile mai trziu, cu puin nainte de nceperea sabatului, Metanyahu l-a invitat pe
Yatom s ia cu el prnzul n casa sa din Ierusalim. Cei doi brbai au mncat sup, salat,
peste si au but bere si ap mineral. Primul ministru a adus imediat vorba de atacul de la
Amman. Cum reuise teroristul s se apropie att de mult? De ce nu au Iost avertizai? Cum
reaciona unitatea din Amman la toate acestea?
Yatom l-a ntrerupt pe Natanyahu n toiul ntrebrilor. Exist n Amman un lider hamas
pe nume Khalid Meshal care conducea biroul politic al organizaiei din ora. Timp de cteva
sptmni, Meshal a cltorit prin diIerite ri arabe, ns seciunea Mossad din Amman a
raportat c era din nou n ora.
Netanyahu s-a nviorat brusc. ,Atunci du-te si omoar-l! i-a spus peste mas. Asta trebuie
s Iaci. Omoar-l! Trimite-i oamenii la Amman s-l lichideze."
Dup aproape 6 sptmni de presiuni constante venite din partea unui prim ministru care
se dovedea din ce n ce mai nepriceput ntr-ale Iineurilor politice i ale operaiunilor de
spionaj, directorul Mossad i-a dat o lecie. Cu ochii sclipind n spatele ochelarilor, l-a
prevenit c un atac n Amman ar strica relaiile pe care predecesorul lui Netanyahu, Yitzhak
Rabin, le stabilise cu Iordania. Dac l-ar omor pe Meshal pe pmnt iordanian ar pune n
pericol operaiunile Mossad ntr-o ar care a opus permanent rezisten extremitilor sirieni,
irakieni i palestinieni. Yatom a sugerat c ar Ii mai bine s acioneze cnd Meshal va pleca
din nou din ar.
,Scuze! Asta e tot ce gseti s-mi spui! Scuze!" Se spune c Netanyahu ar Ii ipat la el.
,Vreau Iapte. i le vreau acum. Oamenii vor Iapte. Se apropie Rosh Hashanah!" adug,
reIerindu-se la noul an evreiesc. ,Asta va Ii cadoul meu pentru ei!"
Din acel moment, Iiecare micare Icut de Yatom avea s Iie personal aprobat de
Netanyahu. Pn la el nici un alt prim ministru israelian nu se implicase personal ntr-o
crim sponsorizat de stat.
Khalid Meshal era un brbat de 41 de ani, bine Icut, care purta barb. Locuia n
apropierea palatului regelui Hussein i era un so bun s tat a sase cop. Cutvat cu
daru vorbr, r m sese o fgur pu n cunoscut a mc r fundamenta ste
samce, ns nforma e adunate de untatea Mossad dn Amman dovedea c
Mesha era n spatee atentateor snucgae cu bomb mpotriva civililor
israelieni.
S-au furnzat deta despre depas re u Mesha mpreun cu o poz a acestua
pe care efu sec un Mossad o f cuse pe ascuns. Anexat raportuu, era o
rug mnte ca Yatom s ncerce dn nou s - convng pe Netanyahu s nu contnue
cu panure de asasnat a Amman. O astfe de ac une mprudent ar percta do
an de munc de contraspionaj pe care Mossad-ul o ntreprinsese cu ajutorul Iordaniei.
Netanyahu a respns cererea, consdernd-o de r u augur, ceva ce el nu putea tolera.
ntre tmp fusese preg tt o echp kdon cu 8 membr: do agen urmau s -
chdeze pe arab n pn z; cea s - acopere asgurnd ncusv transportu. Echpa
trebua apo s se ntoarc n Israe trecnd gran a a Podu Ae nby n apropiere de
Ierusalim.
De aceast dat , Mossad-u nu avea s fooseasc pstou c o arm neobnut , un
gaz parazant. Era pentru prma dat cnd o echp kdon de nterven e foosea
aceast metod , demut pus a punct de KGB ate servc secrete dn bocu
sovetc. Oamen de tn ru care emgraser n Israe fuseser recruta de
Mossad pentru a crea o gam de toxne mortae, prntre care butan, sarn
soman, gaze toxice paralizante, declarate ilegale de tratatee nterna ona le. Acestea provoac o
moarte rapd sau ent ; n toate cazure, organee n terne nu ma func oneaz , ar
vctma sufer durer groaznce, moartea vennd apo ca o anare. O astfe de metod
a fost consderat potrvt pentru Meshal.
La 24 septembrie 1997, unitatea kidon a zburat la Amman din Atena, Roma s Pars, unde fuseser
poz ona tmp de cteva ze. Un membr c toreau cu acte franceze sau taene.
Ceor dn echpa de oc se d duser paapoarte canadene n care erau trecu ca
Barry Beads Sean Kenda. Cnd s-au cazat a Hoteu Intercontnenta au spus a
recep e c sunt turt. Cea agen katsa au stat a ambasada Israelului, aproape de
hotel.
Beads Kenda au mers e a doua z a ambasad . Ce do au ma nspectat o
dat aerosou. Nmen nu ta ce fe de gaz con nea.
Agenii bnuiau c poate produce de la halucinaii la inIarct. Au Iost inIormai despre ultimele
plecri ale lui Meshal de ctre eIul seciunii Mossad.
Acesta Iusese la Londra n septembrie 1978 cnd un reIugiat bulgar, Ceorgi Markov, a Iost omort
cu o substan paralizant. Un trector l nepase n coaps cu vrIul umbrelei. Markov a murit n
nite chinuri cumplite, provocate de o otrav mortal extras din seminele de ricin. Trectorul era
un agent KGB care nu a Iost niciodat prins.
Beads si Kendall s-au ntors optimiti la hotel puin dup miezul nopii. Fiecare a comandat un
mic dejun alctuit din caIea, suc de portocale i prjituri daneze. A doua zi, la 9:00 A.M., Beads a
cobort n hol s semneze pentru prima main nchiriat, o Toyota albastr. Cea de-a doua, un
Hyundai verde, a Iost luat de Kendall. Acesta a spus recepionerei c el i ,prietenul su" mergeau s
viziteze sudul rii.
La 10:000 A.M., Meshal era dus la serviciu de ctre oIerul personal; lng el, n spate, erau trei
dintre cei mai mici copii ai si, un biat i dou Iete. Beads i urmrea la o distan rezonabil n
maina nchiriat. Ali membri ai echipei erau pe osea, n alte maini.
Cnd au intrat n cartierul Garden, oIerul l-a anunat pe Meshal c erau urmrii. Acesta a Iolosit
teleIonul de main si a sunat la poliie pentru a le da numrul mainii lui Beads.
n timp ce Toyota nchiriat i dep ea, copiii i-au Icut cu mna lui Beads, aa cum Icuser cu
alte maini de pe autostrad. Agentul Mossad nu i-a bgat n seam. Apoi, maina verde a lui Kendall
a trecut n Ia, iar cele dou maini s-au pierdut n traIic.
Cteva clipe mai trziu, un oIier al poliiei din Amman l-a sunat pe Meshal s-i spun c maina
era nchiriat unui turist canadian. Meshal s-a linitit i i-a privit copiii care, cu Ieele lipite de geam,
Iceau din nou cu mna mainilor care treceau, n Iiecare diminea Iceau cu rndul i nainte ca
oIerul s-i duc la scoal, i conduceau tatl la serviciu.
Puin nainte de 10:30 A.M., oIerul a intrat pe strada WasIi AI-Tal, unde o mulime de oameni se
adunaser n Iaa birourilor Hamas; Kendall i Beads erau i ei acolo. Prezena lor nu ngrijora pe
nimeni;
turt curo vn deseor a brou s afe ma mut despre ce- ma propunea Hamas
s fac .
Mesha -a pupat repede cop nante s as dn man . Beads a nantat ca s
cum ar f vrut s - strng mna. Kenda era n spatee arabuu, scotocnd
nendemnatc ntr-o pung de past ic.
,Domnu Mesha?" ntreb Beads amab.
Meshal l privi nedumert n acea moment, Kenda scoase aerosou s ncerc s
puverzeze con nutu n urechea stng a u Mesha.
Lderu Hamas se d du napo, sperat, tergndu- obu urech.
Kenda ncerc dn nou s puverzeze substan a n urechea u Mesha. ns n |uru
s u mu mea ncepuse s - revn dn umre, oamen ntnzndu- mne s -
prnd pe ce do agen .
,Fug!" spuse Beads n ebrac .
Urmat de Kenda, Beads aerg spre man , parcat n apropere. oferu u
Mesha v zuse cee ntmpate s ncepu s dea napo, ncercnd s ntre n Toyota.
Mesha se c tn , gemnd. Oamen ncercau s - spr|ne s nu cad . A strgau
dup ambuan .
Beads, mpreun cu Kenda care nc ma strngea n mn aero sou foost pe
|um tate, reu s evte mana ar acum gonea n vtez pe strad .
Erau urm r . Unu dntre ce de a voan sun de pe mob ceru s se bocheze
toate str ze dn zon . oferu d du teefon a po e.
In acea tmp sosr a|utoaree echpe kdon. Unu dntre agen se opr - f cu
semn u Beads s ntre a e n man , n momentu n care ce do membr Mossad
er dn Toyota, o at man e boca drumu. Dn ea er ma mu b rba
narma , obgar pe Beads Kenda s se cuce a p mnt. Cteva cpe ma trzu
sos s po a. Dndu-s seama c nu ma puteau face nmc, restu echpe a pecat
cu mane, trecnd apo gran a n Israe.
Beads Kenda au fost du a carteru genera a po e dn Amman unde
scoaser paapoartee canadene sus nur c erau vctmee une ,nscen r
ngroztoare." Sosrea u Samh Bath, temutu drector a servcuu de contraspona| a
Iordane, puse cap t farse. Le spuse c ta cne erau, tocma vorbse a teefon cu efu
sec un Mossad. Ceva ma trzu, dup spusee u Bath, efu sponor m rtu- risea:
,Mi-a spus c erau oamenii lui si c Israelul va trata problema jjrect cu regele."
Batihi a ordonat ca cei doi ageni Mossad s Iie nchii n celule diIerite i nimeni s nu se ating
de ei.
ntre timp, Meshal a Iost dus la cel mai important spital din Am-rnan, la secia de terapie intensiv.
Acuza un ,zgomot" continuu n urechea stng, ,o senzaie de Irison prin tot corpul," i o greutate din
ce
n ce mai mare de a respira.
Doctorii l-au conectat la aparatele de reanimare.
Vestea nereuitei operaiunii a ajuns la urechile lui Yatom printr-o convorbire teleIonic sigur cu
eIul unitii din ambasada israelian din Amman. Se spune c ambii erau ,extrem de mnioi" din
cauza eecului.
Pn s ajung Yatom n biroul primului ministru, acesta primise deja un teleIon de la regele
Hussein, pe Iirul scurt instalat ntre cei doi pentru momentele de criz. Impresia Icut n urma
convorbirii a Iost mai trziu explicat de un oIier al serviciului secret israelian:
,Hussein a avut dou ntrebri pentru Bibi. Cu ce dracu a crezut c se joac? Avea vreun antidot
pentru gazul toxic?"
Regele a spus c se simte ca i cnd cel mai bun prieten i-ar Ii violat Iiica i, c, dac Netanyahu
se gndete s nege totul, ar Ii mai bine s priceap c cei doi ageni mrturisiser totul pe o caset
video, care n acel moment era n drum spre Washington, trimis lui Madeleine Albright, secretarul de stat
al S.U.A. Netanyahu sttea aplecat peste teleIon, ,la Iel de palid ca cineva prins asupra Iaptului."
Netanyahu s-a oIerit s plece imediat cu avionul la Amman s-i explice regelui ,cum stteau
lucrurile." Agentul Mossad i aduce aminte:
,Auzeai cum crpa Iirul teleIonului de rceala venit din Iordania. Bibi nici mcar n-a protestat
cnd Hussein i-a spus c acum se ateapt s-i dea drumul eicului Ahmed Yassin (liderul Hamas pe care
israelienii l ineau n nchisoare de ceva timp), ct i altor deinui palestinieni. Convorbirea nu a durat
dect cteva minute. Trebuie s Ii Iost cel mai groaznic moment din cariera politic a lui Bibi."
Lucrurile decurgeau acum de la sine. ntr-o or, antidotul a ajuns la Amman cu un avion militar
israelian i a Iost administrat lui Meshal.
Acesta a nceput s -s revn s, n cteva zile se sm ea destu de bne ca s
convoace o confern de pres a care a f cut Mossad-u de rs efu unt dn
Amman Samh Bath au avut o scurt ntnre n tmpu creia au vorbit cu Yatom la
teleIon. Directorul general a promis st rutor c Mossad-u nu va ma ncerca ncodat un
at asasnat pe tertoru ordanan. A doua z, Madeene Abrght d du u Netanyahu
dou teefoane scurte; -a spus ce credea despre cele ntmplate, ntr-un mba|
uneor a fe de t os ca ce a regeu Hussen.
Cnd Canada a aIlat n ce fe fuseser compromse paapoartee, s-a retras
ambasadoru dn Israe -o mcare care a fost foarte aproape de ruperea rea or
dpomatce.
Cnd detae au nceput s fe cunoscute, Netanyahu a fost aspru crtcat n
presa sraean cea nterna ona , ucru care -arf deter mnat pe atu s - dea
demsa.
O s pt mn ma trzu, secu Yassn era eberat s se ntorcea n Caza unde
avea s fe ntmpnat ca un erou. ntre tmp, Kenda s Beads se ntorseser e
n Israe ns f r paapoartee canadene. Acestea fuseser ncredn ate
ambasade canadene dn Amman ,pentru p strare."
Ce do agen katsa nu au revent n echpa kdon; s-au dat ns r cn r
nespecfce a sedu Mossad. Aa cum spunea un of er a serv cuu: ,Asta putea s
nsemne c fuseser ns rcna cu paza toaeteor dn c dre."
ns Yatom a devent un ef ncapab. Ce dn subordnea u erau de p rere c nu
reuse s - nfrunte pe Netanyahu. Morau n rndure Mossad-uu a sc zut
consderab. Cabnetu prmuu mnstru sa s se n eeag c era ,numa o
chestune de tmp pn cnd Yatom va zbura."
Yatom a ncercat s opreasc ceea ce un of er superor dn Mossad compara cu
,un va ura de de|ec n care ne nec m." Yatom a adoptat ceea ce e numea
,postura sa prusac ." A ncercat s -s n dn scurt personau. Au avut oc
confrunt r amenn r cu demsa.
n februare 1998, nsu Yatom a demisionat. Primul ministru nu -a trms fostuu s u
drector a servcuu secret obnuta scrisoare de mu umre pentru servce
prestate.
CAPITOLUL 7
Spionul gentleman
ntr-o diminea umed de primvar, n 1997, David Kimche ddea indicaii grdinarilor arabi cum
s-i reamenajeze grdina dintr-o suburbie a Tel Aviv-ului. Era calm i avea o voce melodioas, mai
potrivit pentru a vorbi unor studeni dect unor muncitori, ceea ce sugera c David provenea dintr-o
Iamilie de Iuncionari care cndva nlaser drapelul Marii Britanii deasupra teritoriilor
ndeprtate. Fiu al unor evrei englezi de clas mijlocie, Kimche se putea mndri cu maniere care
ntregeau si mai mult imaginea englezului autentic; hainele scumpe Icute la comand scoteau n
eviden un trup meninut tnr prin antrenamente regulate si o diet riguroas. Dei avea aproape 60
de ani, Kimche arta cu 20 de ani mai tnr. Fiecare gest pe care-l Icea n timp ce ddea ndrumri
grdinarilor - Ielul n care i trecea mna prin pr, pauzele lungi de vorbire, privirea serioas - toate
sugerau viaa auster din timpul colegiului.
n realitate, David Kimche a Iost ceea ce Meir Amit numea ,unul dintre creierele" din spatele
multor operaiuni Mossad. Datorit Iirii echilibrate dublate de un snge rece extraordinar, reuea s
pun mna chiar i pe cei mai precaui dintre cei vizai, si asta prin micri neateptate care i-au
ctigat rapid respectul chiar i n rndul celor mai cinici colegi, ns intelectualismul su i Icea de
cele mai multe ori s nu se apropie de el; era prea izolat i inaccesibil pentru Irivolitatea lor. Unii erau
de aceeai prere cu RaIi Eitan c, ,dac i spuneai 'bun dimineaa' lui David, acesta se gndea
imediat ct de ,bun" era, i ct mai rmsese din ea."
n interiorul Mossad-ului Kimche era considerat ntruchiparea spionului gentleman nzestrat cu
viclenia pisicii maidaneze. Intrarea n servcu secret s-a petrecut dup ce n 1968 s-a
uat dpoma n tn e Sociale la Universitatea OxIord. La cteva luni mai trziu a Iost recrutat de
Mossad, a acea dat recent trecut sub conducerea u Mer Amt, care vroa s
ntroduc n rndure servcuu c va absoven unverstar care s
ntregeasc brutatatea oamenilor ca RaIi Eitan, ce nv aser totu l din mers.
Cum, cnd s de c tre cne a fost recrutat Kmche, era un am nunt pe care
acesta avea s - n secret. Zvonac dn nteroru servcuu de spona| ofereau
ma mute varante: fe c acceptase totu a o cn cu un editor londonez, un evreu care
fusese mut tmp sayan; c propu nerea se f cuse n brou unu rabn ntr-o
snagog dn Goders Creen; sau c o rud ndep rtat f cuse prmu pas.
Snguru ucru cert este c n 1969, Km che a intrat n sediul Mossad de la Tel Aviv ca
cel mai nou membru al Departamentului Stratege s Panfcare. Pe o atur a houu se
afa o fa a B nc Israeuu, cteva brour comercae s o cafenea. Nestnd ce
s fac sau unde s mearg , Kmche atepta n hou cavernos. Ce dferen fa
de ntrarea mpun toare a CIA despre care ctse. La Langey, agen a procama
orgoos exsten a prn cee 16 stee ascu te vegheate de un vutur cu prof
ndr zne , ncrustate n podeaua de marmur ; dedesubt erau gravate cuvntee
,Agen a Centra a Serviciilor Secrete ale Statelor Unite ale Americii." Pe un perete erau
nscrise cuvintele apostolului loan despre oamenii care devin liberi prn puterea cuvntuu.
Pu n ma departe se afau grupur de liIturi p zte de g rz narmate.
ns ac, n hou s r c cos a c dr dn buevardu Regee Sau, nu g sea
dect caser de banc a ghee oamen care st teau pe scaunee de pastc ae
cafenee. Nc unu dntre aceta nu ar ta ca un angajat Mossad. La cap tu
ndep rtat a cuoaruu, o u pe care nu scra nmc se deschse, de acoo e un
func onar a Consuatuu Israeuu dn Londra, ce care d duse u Kmche
documentee de c tore. Conducndu- pe acesta napo n nc perea dn care
ese, mur c statutu s u dpomatc era de Iapt o acoperire pentru munca de katsa pe
care o f cea n Marea Brtane. In dreptu u d du u Kmche dou che,
spunndu- c dn ace moment va p trunde n sediul Mossad numai astIel. Prima cheie
era de la intrare, iar a doua de la liIturile care urcau pn a eta|u 8 a edfcuu. Sedu
era ,o
cldire n interiorul altei cldiri" ce i avea propriile servicii publice -curent, ap, instalaii sanitare -
separate de restul incintei.
EdiIiciul devenise sediul Mossad la puin timp dup Rzboiul Suezului din 1 956.
In acelai an, n octombrie, Iorele britanice, Iranceze si israeliene
a
u iniiat o invazie comun n Egipt
pentru a recupera Canalul de Suez, pe care preedintele egiptean Carnal Nasser l naionalizase. Invazia
sttea sub semnul ,diplomaiei Iorei" care dominase mult timp regiunea. Statele Unite nu au Iost puse
la curent cu aceast aciune, aciune ce s-a dovedit a Ii ultima amprent a dominaiei britanice si
Iranceze n Orientul Mijlociu. Washington-ul a exercitat o masiv presiune diplomatic pentru a opri
luptele, temndu-se c acestea vor atrage Uniunea Sovietic de partea Egiptului, ceea ce ar Ii dus la o
conIruntare ntre marile puteri ale lumii. Cnd luptele de pe malurile Canalului de Suez au luat sIrit,
Marea Britanie si Frana si-au dat seama c Iuseser nlocuite de Statele Unite, care devenise acum Iora
dominant n Orientul Mijlociu, ns Israelul a insistat s-si pstreze teritoriul pe care l capturase n
Desertul Sinai. Richard Helms, care era numai de cteva luni n postul de director CIA, a zburat la Tel
Aviv unde a Iost primit de personalul superior la sediul Mossad. Acetia au tbrt pe Helms, ntrecndu-
se unii pe alii n amabiliti.
n liIt, ghidul lui Kimche i-a explicat acestuia c la primul etaj era centrul de ascultare si comunicare;
deasupra i aveau birourile suboIierii. Etajele superioare erau rezervate analitilor, proiectanilor si
personalului operaional. Departamentul de Cercetare i Dezvoltare se ntindea pe un ntreg etaj. La
ultimul etaj erau birourile directorului general si cele ale adjuncilor si.
Kimche a Iost instalat la un loc cu organizatorii i strategii. Biroul su era dotat ca i toate celelalte: un
birou ieItin de lemn, un seiI de oel cu o singur cheie, un teleIon negru i o carte de teleIon a anta-jailor,
pe care scria ,A nu se lua." O Iie de covor completa dotrile interioare. Camera era vopsit ntr-un verde-
oliv i avea o vedere panoramic a oraului. Dup 13 ani de cnd Iusese dat n Iolosin, sediul trebuia
renovat; vopseaua crpase ici-colo, iar mobilierul trebuia i el schimbat.
ns , n cuda acestor nea|unsur, Davd Kmche sm ea c sosse ntr-o peroad
agtat. Meir Amit era pe punctul de a pleca, urmat la scurt tmp de Raf Etan s de a of er
superor Mossad.
Kmche a a|uns n scurt tmp s -s dea seama de tcure coegor: anastu care
ncepea fecare aprecere prn cuvntee: ,este o manevr european , a fe de
cunoscut ca Causewtz nsu"; efu depar tamentuu care semnaa o ac une
ndesndu-s tutun n pp ; cnd fumu ab ncepea s as , decza era de|a uat ;
strategu care nchea de fecare dat expunerea spunnd c spona|u este o
form de educare contnu a s bcunor umane. To aceta erau oamen care
ctgaser numee pe drept cuvnt care ntmpnau cu bucure entuzasmu u
Kmche capactatea acestua de a ntoarce o dee pe toate p r e. De asemenea -
au dat seama c acesta n eegea pe depn c demascarea nten or dumanor e tot
att de mportant ca perpetuarea celor ale Mossad-ului.
O parte din treaba sa era supravegherea evenimentelor din Maroc; acoo nc ma era un num r
mportant de evre care tr au sub regmu aspru a Regeu Hassan
1
. ntr-o ncercare de
a e face va a ma uoar , Mer Amt a pus a punct o ,rea e de ucru" cu temutu
servcu secret a monarhuu, g snd o cauz comun n ncercarea n tur r de a
putere a preednteu egptean Nasser, a c ru ur pentru Israe era egaat doar de
aceea fa de rege. Nasser vedea n monarh opretea n caea mpnr vsuu s u
de a stab o coa e arab puternc , de a Canau de Suez pn pe coasta
atantc a Marocuu. Amenn area une astfe de coa -a ndemnat pe Mer Amt
s - antreneze pe oamenii regelui n tehnc de contraspona| nterogare, metode ce
se apropau foarte mut de tortura sofstcat .
n Maroc suprave ua o opoz e pe ct de mc pe att de nendur toare, condus de
Mehd Ben-Barka. Kmche a cercetat trecutu u Ben-Barka: ndrum toru oa a
regeu; cndva preedntee adun r consutatve a Marocuu, un parament f r nc
o putere egsatv , care aproba tact ac une dn ce n ce ma asuprtoare ae u
Hassan mpotrva popua e, n cee dn urm , Ben-Barka a devent s ngura voce a
opoz e mpotrva u Hassan. De nenum rate or Ben-Barka a reut s scape s nu
fe capturat de oamen regeu, ns tnd c era numa o chestune de tmp pn s
fe prns, carsmatcu fost pro-
I
es
or de scoal a Iugit n Europa. De acolo a continuat s pun la cale rsturnarea lui Hassan.
De dou ori, rezistenta mic dar eIicient a lui Ben-Barka n Maroc
a
Iost pe punctul de a reui prin
atentate cu bomb mpotriva monarhului, nIuriat, Hassan a ordonat ca Ben-Barka s Iie judecat n
contumacie si s Iie condamnat la moarte, iar Ben-Barka a rspuns prin noi atacuri mpotriva regelui.
n mai 1965, Hassan a cerut ajutor Mossad-ului. Sarcina de a evalua aceast cercetare i-a revenit lui
David Kimche. n aceeai lun, acesta a mers la Londra cu paaportul su britanic, n aparen, era n
concediu, n realitate i ducea la ndeplinire planurile. Dotat cu un al doilea paaport britanic perIect
IalsiIicat, Iurnizat de ctre un sayan, i cu o viz pentru Maroc, Kimche a zburat la Roma; acolo a
petrecut o zi vizitnd oraul - micare Icut pentru a vedea dac este urmrit -i de acolo a plecat n
Maroc.
Pe aeroportul din Rabat a Iost ntmpinat de ctre Muhammed OuIkir, temutul ministru de interne,
n acea noapte, n timpul unei cine nsuIleite de prezena celor mai bune dansatoare din buric din
ar, OuIkir a spus ce vroia regele: capul lui Ben-Barka. Fcnd dovad de umor i de apreciere Ia de
istoria evreilor, OuIkir a adugat: ,La urma urmei, evreica voastr Salomeea i-a cerut Regelui Irod
capul unui intrigant."
Kimche a spus c dei acest lucru era ntr-adevr corect, chestiunea nu depindea de el. OuIkir trebuia
s-l nsoeasc n Israel.
A doua zi, cei doi au zburat la Roma, de unde au luat o curs pn la Tel Aviv. Meir Amit i-a
ntlnit ntr-o ascunztoare. A Iost politicos dar precaut. I-a spus lui Kimche c ,nu era prea ncntat"
de ideea de a Iace treaba murdar a lui OuIkir, i a insistat ca ,implicarea s Iie doar n Iaza
pregtitoare."
Fr tirea lui Meir Amit, OuIkir stabilise deja cu o parte din cadrul serviciului secret Irancez,
SDECE, s-l ucid pe Ben-Barka n cazul n care acesta ar Ii putut Ii ademenit aIar din ,Iortreaa" n
care locuia la Geneva, i chiar peste grania cu Elveia, n Frana, nc ovitor, Meir Amit a insistat
ca primul ministru Levi Eshkol s autorizeze implicarea Mossad-ului. Primul ministru a Iost de
acord.
Mossad-ul s-a apucat de treab. Un katsa nscut n Maroc a plecat la Geneva si s-a inIiltrat n
cercurile lui Ben-Barka. Dup cteva luni,agentu a ansat cu gr| deea c ar avea ca
preten un monarfrance de treab , care ar vrea s - vad pe Regee Hassan
n turat, pentru ca Marocu s devn un stat cu adev rat democratc. Kmche
vense cu deea. Pe 26 octombre 1 965, acesta a afat c Ben-Barka, parc pre -
sm nd ceva, era pe punctu de a peca a Pars.
Centru Mossad de comunca -a trms u Oufkr a Maroun un mesa| codfcat. A
doua z, mnstru o mc echp de of er de securtate au zburat a Pars. In
aceea noapte, ministrul a primit vesti de a partea francez mpcat . Preocupat c
fusese excus de a edn , agentu Mossad care nso se pe Ben-Barka a Pars I-
a sunat pe Kmche de a un teefon sgur pentru a- cere nstruc un. Kimche s-a
sf tut cu Mer Amt. n cuvntee de ma trzu ae acestua dn urm , amb au fost
de acord c ,ceva naso se pune a cae, e ma bne s st m de o parte."
n seara urm toare, cnd Ben-Barka a|unse a restaurantu dn cart erul St.
Germane pentru cn , o camonet de supraveghere SDECE era de|a parcat n fa a
ocauu. Acesta credea c se va ntn cu monaru. Dup ce a ateptat o or
degeaba, Ben-Barka a pecat, n momentu n care a p t pe trotuar, do agen
SDECE -au nghesuit n camonet . De ac au pornt spre carteru Fontenay-e-
Vcomte, unde SDECE obnua s -s nterogheze dn cnd n cnd suspec . Pe tot
parcursu nop , Oufkr a supravegheat nterogatoru s torturarea u Ben-Barka,
pn n zor cnd acesta, ep uizat, a Iost executat. OuIkir a fotografat vctma nante de a
f ngropat n gr dna ve. Mnstru a zburat apo acas cu fmu pentru a i-l
nmna regelui.
Cnd cadavru a fost descopert, revota francezor a a|uns pn a ureche
preednteu. Chares de Gaue a cerut o nvestga e f r precedent care a dus la
demiteri masive n rndul SDECE. Directorul servcuu, dornc s men n coegatatea
ntre servc, s-a str dut s n numee Mossad-uu n afara scandauu, ns de
Gaulle, care nu era un prieten al Israeuu, era convns c evre erau mpca . Le-a spus
assten or s c opera unea purta ,amprenta Te Avv-uu." Numa sraeen,
zbucn acesta, pot da dovad de atta ps de re spect fa de ege
nterna onae, n acest fe s-a pus cap t une rea cndva apropate ntre Fran a
Israe, stabte n 1956 n tmpu R z boiului Suez-ului. De Gaulle a ordonat imediat oprirea
transporturilor arme ctre Israel si a ncetrii cooperrii de orice Iel ntre servicii. r Amit avea s
resimt mult timp consecinele.
Pentru Kimche, ,Era ceva eroic n Ielul n care Meir Amit a Icut Iat situaiei. Ar Ii putut da
vina pe mine sau pe alii implicai n operaiune, n schimb, a insistat s ia totul asupra sa. Era un
adevrat lider."
Guvernul primului ministru Eshkol, criticat de Paris, s-a distanat Iat de directorul Mossad. Alte
critici au venit de la cineva la care nimeni nu se ateptase. Cu ct Meir Amit susinea c rolul Mossad-
ului a Iost ,marginal", c nu a Icut dect s ,Iurnizeze cteva paapoarte si s nchirieze nite
maini," cu att predecesorul su, Isser Harel, susinea c pe vremea lui, aIacerea Ben-Barka nu s-ar Ii
petrecut. Meir Amit l-a avertizat pe primul ministru c dac lucrurile continuau n Ielul acesta,
amndoi vor avea de suIerit. Eshkol a rspuns alctuind o comisie de cercetare, condus de Golda
Meir, pe atunci ministru de externe. Comisia a conchis c Meir Amit trebuie s-si dea demisa, ns
acesta a reIuzat, insistnd ca i Eshkol s Iac la Iel. A urmat impasul. Abia un an mai trziu Meir
Amit i-a dat seama c nu va mai avea probleme din cauza morii lui Ben-Barka. ns i-a Iost aproape
Iatal.
La acea dat, pe Kimche l preocupa deja o alt problem. Palestinienii antrenaser n secret o
unitate comando n scopul de a ataca un punct slab al securitii, lucru pe care nici Mossad-ul nu-l
anticipase: deturnarea de avioane de capacitate mic. O dat ce un avion Icea escal, avea s Iie dus
ntr-o ar arab neutr. Acolo pasagerii urmau s Iie inui pentru rscumprare - Iie pentru sume
mari de bani, Iie pentru a Ii schimbai pe prizonieri arabi inui n Israel. Un bonus l constituia
publicitatea ce urma s Iie Icut n ntreaga lume cauzei OEP.
n iulie 1968, o curs El Al a Iost deturnat de ctre algerieni. Mossad-ul a Iost uimit de
ndrzneala operaiunii. O echip katsa a zburat n Algeria n timp ce Kimche i ali experi lucrau
aproape non-stop pentru a pune la punct o strategie prin care s-i elibereze pe pasagerii ngrozii, ns
orice ncercare de a ataca avionul era mpiedicat de prezena echipelor internaionale de reporteri
venite la Iaa locului. Kimche a sugerat s se trag de timp n sperana c povestea
va perde dn actuatate s c astfe agen katsa vor putea n sfrt, ac ona,
ns terort antcpaser aceast mcare ncepuser s fac amenn r
ngroztoare n cazu n care nu e erau ndepnte cern ee: eberarea de nu or
paestnen dn nchsore sraeene. Guvernu ageran sus nea pe terort.
Kmche -a dat seama: ,Eram prn ntre cocan s ncova ." A fost unu dntre ce
care au propus cu |um tate de gur ca de nu s fe da n ocu pasageror, ,tnd
foarte bne ce urm r va avea o astfe de ac une, n feu acesta erau ncura|ate
no deturn r. De asemenea, cauza OEP avea s fe ntens medatzat . Israeu
ncepuse s stea n defensv . La fe f cuser s guvernee dn vest care nu aveau
nc un r spuns a astfe de ac un terorste. S totu, ce puteam s facem n afar
de a sta ca pe ghmp n ateptarea urm toare deturn r?"
S at c au ma urmat, fecare fnd ma bne gndt dect cea dnante, n
scurt tmp nc 6 avoane au fost deturnate de terort care nu erau numa
exper n a ascunde arme expozb a bordu navei, dar care tau s
manevreze astfe de avoane, n deertu ban exersaser schmbu de focur n
cabna avonuu, tnd c E A anga|ase g rz narmate pe rutee sae - una dn
prmee mc r pe care Kmche e-a propus. Tot e prev zuse c terort vor
cunoate ege dverseor r n sau dn care vor zbura, aa c dac ar f s fe
captura , aa or s e poat foos pentru a- ebera prn negocer sau
amenn r.
Kmche ta c Mossad-u avea neap rat nevoe de un ncdent prin care serviciu
s - nvng pe terort. Kmche dorea o opera iune a c re rezutat s egaeze
audee c p tate de Israe n urma r pr u Adof Echmann. Incdentu de care
avea nevoe trebua s fe extrem de dramatic, de periculos si aproape imposibil de realizat.
La 26 iunie 1976, un avion al Air France de pe ruta Paris - Tel Aviv, pl i n de pasager evre, a
fost deturnat dup o esca pe Aeroportu Atena, cunoscut pentru saba securtate.
Terort erau membr a grup r extremste Wad Haddad cereau dou ucrur:
eberarea a 40 de palestinieni din nchsore sraeene s a nc 12 compatro nch
n Europa; s eberarea a do terort german aresta n Kenya, unde ncercaser
s doboare un avon E A cu o rachet Sam-7, n tmp ce acesta decola de pe Aeroportul
Nairobi.
Dup o oprire la Casablanca, i Ir permisiunea de a ateriza la Kartoum, avionul a zburat la
Entebbe, n Uganda. De acolo teroritii
a
u anunat c nava urma s Iie aruncat n aer, cu pasageri cu
tot, dac nu le vor Ii ndeplinite condiiile. Data limit era 30 iunie.
La Tel Aviv, n edine de cabinet cu uile nchise, mult ludata imagine public a necedrii n
Iaa terorismului se diminua. Minitrii erau pentru eliberarea deinuilor OEP. Primul ministru Rabin a
ntocmit
u
n raport Shin Bet pentru a arta c eliberarea de criminali condamnai nu era Ir precedent.
eIul statului major, Mordechai Cur, a anunat c nu putea recomanda o aciune militar din cauza
insuIicienei cadrelor din Entebbe. In timp ce dezbaterile tensionate continuau, s-a aIlat c evreii din
avion Iuseser separai de ceilali pasageri - acetia din urm Iuseser eliberai iar acum se ndreptau
spre Paris.
Asta era exact ce atepta Mossad-ul. Yitzhak HoIi, directorul serviciului, n momentul su de glorie,
a pledat sus si tare pentru nceperea unei aciuni de salvare. A scos din arhiv planul pe care RaIi Eitan
l urmase pentru capturarea lui Eichmann. Existau similitudini ntre cele dou aciuni: RaIi Eitan i
echipa acionaser departe de cas, ntr-un mediu ostil. Au mizat pe cacialma si pe improvizaii -
Iaimosul tupeu evreiesc. Acest lucru se mai putea repeta. Asudat, rguit de attea pledoarii i
altercaii, HoIi strbtu cabinetul cu o privire absent.
,Dac ne lsm oamenii s moar, nseamn c suntem pierdui. Nici un evreu nu va mai Ii n
siguran nicieri n lume. Iar Hitler s-ar bucura pe lumea cealalt.
,Foarte bine", spuse n cele din urm Rabin. ,S ncercm."
Ca i Kimche, Iiecare strateg i organizator din Mossad a Iost mobilizat. Primul pas era deschiderea
unei legturi teleIonice directe secrete ntre Tel Aviv i Nairobi; HoIi puse n practic legtura
secret dintre Mossad i omologii kenieni, aciune iniiat de Meir Amit. Aceasta a nceput imediat
s se dovedeasc Iolositoare. Sase ageni katsa au plecat la Nairobi unde au Iost adpostii ntr-o
ascunztoare a serviciului secret kenian. Acetia aveau s Iie capul de pod al atacului principal.
O mare problem o constituia ajungerea la Entebbe. OEP Icuse din aeroport propriul punct de
acces n Uganda, de unde Organizaia i conducea operaiunile mpotriva regimului de supremaie al
albilor
pro-sraeen dn Afrca de Sud. Dup ruperea rea or dpomatce cu Ierusamu
n 1972, Id Amn, dctatoru despotc a Ugande, d dus e OEP-uu reedn a
ambasadoruu sraean drept sedu.
Kmche trebua s te dac OEP ma era n ar . Gherilele antrenate de paestnen
erau o for extrem de puternc pe care ar f trebut s o nvng n scurtu r stmp
acordat msun de savare: for ee sraeene nu-s permteau s fe a so dect tmp
de cteva mnute, atfe rscnd un puternic contraatac. Kimche trimise cu barca de la Nairobi
doi agen katsa pe Lacu Vctora. Au acostat n apropere de Entebbe s au g st
sedu OEP p r st, paestnen tocma pecaser n Angoa.
Apo, prntr-un noroc neateptat, de care orce opera une are nevoe, unu
dntre of er de securtate kenan care nso se pe agen katsa af c unu dntre
ce care p zea pe ostatc era char rud cu nevast -sa. Kenanu a fost a|utat s
ntre pe aeroport unde v zu c to pasager erau n va , ns ce 15 terort
care- p zeau, p reau foarte agta . Informa a a fost transms prn rado a Te
Avv.
n acest tmp, a do katsa, amb po profesont, au nchrat un Cessna si au
zburat de la Nairobi, aparent pentru a IotograIia Lacul Vctora pentru o brour de vacan .
Avonu a trecut exact pe deasupra Aeroportuu Entebbe, putnd astfe s
fotografeze psta s c dre nvecinate. Filmul a Iost trimis la Tel Aviv. Acolo, Kimche a
propus nc o stratege pentru a- nduce pe terort n eroare.
Dup cteva teefoane date a reedn a u Amn, negocator sraeen dn Te
Avv au dat de n ees c guvernu era gata s accept e cond e terortor. Un
dpomat a unu consuat european dn Uganda a Iost Iolosit pentru a da credbtate
aceste captu r aparente; n preaab fusese verfcat n secret dac putea
negoca n termen acceptab pentru terort. Kmche i-a spus mesagerului: ,Nu trebuie
s fe ceva nc prea n|ostor pentru Israe dar nc mposb de acceptat de c tre
terort." Dpomatu se ndrepta n grab spre aero port, preg tndu- cuvntee,
n acest tmp, opera unea se apropa de sfrt.
Un Boeng 707 sraean nenscrp onat, care avea s fe foost pe post de spital,
ateriza pe Aeroportul Narob, condus de po IDF. ntre tmp, 6 agen katsa
ncercuser aeroportu; fecare era echpat cu un rado de nat frecven s un
dspoztv electronic de bruiere a radarului din turnul de control. Era pentru prima dat cnd acesta
din urm era Iolosit n astIel de condiii.
Cincizeci de parautiti israeiieni, proIitnd de ntuneric, ieir din avionul spital si se ndreptar n
vitez spre Lacul Victoria. UmIlndu-i hrcile de cauciuc, traversar apa, si rmaser n ateptare n
apropierea rmului ugandez, gata n orice moment s atace Aeroportul Entebbe. La Tel Aviv, echipa de
salvare Iusese antrenat la perIecie; la momentul potrivit, un grup de transportoare C-130 Hercules a
traversat Marea Roie, spre sud; dup ce i-a Icut plinul la Nairobi, au zburat exact pe deasupra
copacilor, ateriznd apoi pe Aeroportul Entebbe.
Aparatele de bruiaj au Iuncionat impecabil. Autoritile aeroportului nc mai ncercau s aIle ce se
ntmplase cnd cele 3 transportoare Hercules i avionul-spital au aterizat. Cteva comandouri au dat
buzna n cldirile unde erau inui ostaticii. La acea dat nu mai rmseser dect evrei. Celelalte
naionaliti Iuseser eliberate de Amin care i ddea aere de actor principal pe scena lumii.
Parautitii care ateptau s intervin nu au mai Iost chemai. Au traversat napoi lacul i s-au ntors la
Nairobi. De acolo au Iost luai de un alt transport israelian i dui acas.
n 5 minute - cu 2 minute mai repede dect timpul prevzut -ostaticii au Iost eliberai i toi
teroritii omori, mpreun cu 16 soldai ugandezi care i pzeau pe prizonieri. Echipa de intervenie
a pierdut un singur om, locotenentul colonel Yonatan Netanyahu, Iratele mai mare al viitorului prim
ministru, Benyamin Netanyahu. Acesta urma s spun c atitudinea sa intolerant Ia de teroriti
era legat de moartea lui Yonatan. Au mai murit si 3 ostatici.
Dorina lui Kimche de a avea presa de partea sa n urma ripostei date teroritilor a Iost mai mult
dect ndeplinit. Eliberarea de la Entebbe a constituit un episod care, chiar mai mult dect capturarea
lui AdolI Eichmann, a nceput s Iie vzut ca o carte de vizit a Mossad-ului.
Cu timpul, Kimche s-a implicat din ce n ce mai mult n aciunile Mossad-ului contra OEP.
Aceast lupt pe via i pe moarte avea loc dincolo de graniele Israelului, pe strzile oraelor
europene. Kimche era unul dintre strategii ce pregteau terenul pentru asasinii antrenai de Mossad -
kidonii. Acetia acionau la Paris, Munchen, Cipru i Atena. Pe Kimche crimele nu-l impresionau ctui
de puin; era ca pilotul unui bombardier care nu vede unde cad bombele. Moartea contribuia la
meninerea unui sentiment de invincibilitate n interiorul Mossad-ului: inIormaiile deosebite pe
care le primeau de la strategi Iceau ca agenii kidon s Iie mereu cu un pas naintea inamicului.
ntr-o diminea, Kimche sosi la serviciu i i gsi colegii ntr-o stare de soc. Unul dintre cei mai
buni katsa Iusese asasinat la Madrid de un puca OEP. Ucigaul era contactul prin care israelianul
sperase s ptrund n grupul de teroriti.
ns acum nu era timp de doliu. Fiecare agent disponibil trebuia s rspund cu aceeai moned.
Pentru Kimche, ,acestea erau momente n care nu se mai putea vorbi de mil din partea nimnui."
Tensiunea permanent contribuia la gsirea de noi ci de inIiltrare n OEP si la descoperirea de
detalii care s Iac posibil asasinarea liderilor. Dup prerea lui Kimche, ,dac tai capul, atunci nici
coada nu mai mic." Primul cap de pe lista kidonilor era Yasser AraIat.
Prin 1973, o alt ameninare mult mai serioas, ncepuse s-l preocupe pe Kimche: posibilitatea
unui al doilea rzboi de proporii cu arabii, dus de Egipt mpotriva Israelului, ns Mossad-ul nu era
dect un glas izolat n corul serviciilor secrete israeliene. Temerile lui Kimche, susinute i de superiorii
si, au Iost respinse categoric de Aman, serviciul de contrainIormaii. Strategii au subliniat c Egiptul
tocmai expulzase cei 20.000 de consilieri militari rui, ceea ce trebuia interpretat ca un semn clar c
preedintele Egiptului, Anwar Sadat, cuta o soluie politic n Orientul Mijlociu.
Kimche tot nu era convins. Cu toate inIormaiile care i treceau prin mn, acesta devenea din ce n
ce mai sigur c Sadat avea s-i ia prin surprindere - si asta pur si simplu pentru c cererile arabilor ar Ii
imposibil de acceptat de ctre israelieni: Egiptul vroia napoi teritoriile ocupate i crearea unui stat
palestinian n Israel. Chiar dac aceste condiii ar Ii Iost ndeplinite, Kimche era de prere c OEP si-
ar continua totui campania sngeroas de ngenunchere a Israelului.
Nelinitea lui Kimche crescu i mai mult cnd aIl c Sadat i-a nlocuit ministrul de rzboi cu
un personaj mult mai agresiv, a crui
D
rim micare a Iost s ntreasc aprarea Egiptului n zona
Canalului Ae Suez. Comandanii egipteni mergeau regulat n alte capitale arabe
D
entru a-si asigura
sprijinul. Sadat semn apoi cu Moscova un nou contract de achiziionare de armament.
Pentru Kimche, semnele erau mai mult dect amenintoare: Problema nu se mai punea dac, ci
n ce zi va ncepe rzboiul."
ns eIii serviciilor de spionaj de la Aman continuau s ignore avertismentele Mossad-ului.
Acetia le-au spus comandanilor IDF c, dei rzboiul prea s nceap, vor avea ,mcar un
avertisment cu 5 zile nainte," mai mult dect suIicient pentru ca aviaia militar israelian s
repete victoria Rzboiului de Sase Zile.
Kimche a replicat c n mod sigur arabii au nvat ceva din greeli. S-a trezit catalogat drept
membru al unui ,Mossad obsedat de rzboi," acuzaie care nu se potrivea deloc unui om care-si
cntrea Iiecare cuvnt. Nu putea Iace dect s urmreasc pregtirile egiptenilor si s ncerce s
deduc data atacului.
Cldura suIocant din august 1973, la Tel Aviv, Icu loc unui septembrie rcoros. Ultimele
rapoarte ale agenilor katsa reIeritoare la Canalul de Suez artau c pregtirile egiptenilor erau pe
terminate. Genitii Iceau ultimele modiIicri ale pontoanelor pentru ca trupele si blindatele s
poat trece apa. Cnd Mossad-ul l-a convins pe ministrul de externe al Israelului s ridice problema
acestor pregtiri ngrijortoare la ONU, reprezentantul egiptean a rspuns linititor c ,aceste
activiti Iac parte din rutin." Pentru Kimche, cuvintele aveau ,aceeai credibilitate" ca si cele
rostite de ambasadorul Japoniei la Washington n ajunul atacului asupra Pearl Har-bour-ului.
Si totui, explicaia egipteanului a Iost acceptat de Aman. Spre mirarea crescnd a lui Kimche,
pn n octombrie, oriunde i arunca privirile iscoditoare, vedea din ce n ce mai multe semne de
pericol; Libia tocmai naionalizase companiile occidentale de petrol; n statele din GolI productoare de
petrol se vorbea despre ntreruperea livrrilor spre vest.
Cu toate acestea, strategii de la Aman continuau s interpreteze lamentabil micrile arabilor. Cnd
nave ale aviaiei militare israeliene au Iost atacate de MIG-uri deasupra Siriei - incident rezultat cu
victo-
ria IDF datorat cunotinelor dobndite de piloi n urma Iurtului MIC-ului din Irak - doborrea
celor 12 aparate de zbor siriene a Iost vzut de Aman ca o dovad n plus c, dac arabii pornesc
vreodat rzboiul, vor Ii nvini la Iel de uor ca i de data aceasta.
n noaptea de 5 spre 6 octombrie, Mossad-ul primi cea mai izbitoare dovad de pn atunci c
ostilitile erau iminente, si c totul putea ncepe n numai cteva ore. Agenii katsa si inIormatorii
din Egipt raportaser c naltul Comandament Militar al Egiptului trecuse la alert de gradul 0. Dovezile
nu mai puteau Ii ignorate.
La ora 6:00 A.M., directorul Mossad, Zvi Zamir, s-a reunit cu eIii serviciilor secrete n Ministerul
Aprrii. Cldirea era aproape pustie: era Yom Kippur, cea mai mare srbtoare evreiasc, zi n care
toat lumea se odihnete, cnd toate serviciile publice, inclusiv postul de radio naional, nu lucreaz.
Radioul Iusese ntotdeauna mijlocul de mobilizare a rezervitilor n cazul unei urgene naionale.
n cele din urm, guvernul, mpins la aciune de dovezile incontestabile prezentate de Mossad,
aciona alarmele pe tot teritoriul Israelului anun nd c un atac dublu - din partea Siriei n nord i a
Egiptului n sud - avea s anihileze Israelul.
Rzboiul a nceput la ora 1:55 P.M. ora local, n timp ce Cabinetul israelian era nc n edina de
urgen - asigurat de strategii de la Aman c ostilitile nu vor ncepe nainte de 6:00 P.M. Ora s-a
dovedit a Ii o simpl presupunere.
Dup ncetarea rzboiului, nc o dat clar ctigat de Israel, n ealoanele superioare de la
Aman au avut loc schimbri masive. Mossad-ul se dovedise din nou superior tuturor celorlalte
servicii secrete israeliene, cu toate c si aici avuseser loc modiIicri: Zamir Iu nlturat din Iuncia
de director general pe motiv c nu a Iost suIicient de insistent Ia de omologii de la Aman. Locul
su a Iost luat de Yitzhak HoIi.
Kimche primi aceast numire cu sentimente contradictorii, n anumite privine, HoIi era Icut din
acelai aluat cu Meir Amit: aceeai inut semea, aceeai experien de Iront, acelai caracter
sarcastic i aceeai imposibilitate de a-i suporta pe proti, ns HoIi spunea lucrurile att de direct nct
devenea grosolan, iar tensiunile dintre el i Kimche ncepuser nc de pe vremea cnd acetia se
ocupau si de antrenamentul recruilor, la centrul de antrenament al Mossad-ului.
cu mentalitatea sa de ,kibbutz", nu arta nici un Iel de rbdare Iat de gndirea intelectual
nceat a lui Kimche si Ia de accentul britanic raIinat cu care acesta se adresa cadrelor, ns acum
Kimche
n
u mai era doar un agent experimentat ci i adjunctul lui HoIi. Fusese promovat n Iuncia de
adjunct al directorului general cu puin timp nainte de plecarea lui Zamir. Att HoIi ct si Kimche au
Iost de acord c trebuie s pun deoparte nenelegerile personale si s aib grij ca \1ossad-ul s
acioneze n continuare cu eIicien maxim.
Kimche primise una dintre cele mai grele sarcini din Mossad: i s-a ncredinat conducerea
,sectorului libanez". Rzboiul civil ncepuse n aceast ar la doi ani dup Rzboiul de Yom
Kippur, iar la data la care Kimche prelua conducerea ,sectorului," libanezii cretini se luptau pentru o
cauz pierdut. La Iel cum, cu ani n urm, Salman se dusese la ambasada israelian din Paris pentru a
ncepe operaiunea de Iurt a MIG-ului, la Iel n septembrie 1975, un emisar al cretinilor ceruse
Israelului s le livreze arme pentru a se apra. Cererea a ajuns pe biroul lui Kimche care a vzut n
asta un prilej pentru ca Mossad-ul s ptrund n reeaua libanez.
l-a spus lui HoIi c din punct de vedere politic, logic ar Ii s-i susin ntr-o oarecare msur pe
cretini mpotriva musulmanilor care juraser s distrug Israelul, nc o dat propunerea era acceptat.
Evreii urmau s le dea cretinilor suIiciente arme ca s se apere de musulmani, ns nu suIiciente pentru
a constitui un pericol pentru Israel. Mossad-ul a nceput s livreze arme din Israel n Liban. Apoi
Kimche a plasat oIieri Mossad n interiorul conducerii cretine. Acetia ajutau n aparen la instruire
militar, n realitate, oIierii i transmiteau n permanen lui Kimche inIormaii cu ajutorul crora
acesta era mereu la curent cu desI urarea rzboiului civil. InIormai i le au ajutat Mossad-ul s lanseze o
serie de atacuri reuite asupra Iortretelor OEP din sudul Libanului.
ns relaiile serviciului cu cretinii s-au rcit n ianuarie 1976, cnd liderii acestora au solicitat
ajutorul armatei siriene mpotriva Hezbollah-ului pro-iranian. Aceast grupare era vzut n Damasc
drept o ameninare. In cteva zile, mii de trupe siriene experimentate erau n Liban, ndreptndu-se spre
grania cu Israelul. Mult prea trziu ns, cretinii si-au dat seama c, dup spusele lui Kimche ,au
Icut ntocmai ca ScuIia Roie care l-a crezut pe lup."
nc o dat cretn banez au cerut a|utoru Mossad-uu. ns Kmche -a dat
seama c re eaua construt de e pentru amentarea cu arme nu era sufcent .
Era nevoe de o opera une sraean de ogstc n toat regua. Zec de tancur
IDF, rachete ant-tanc ate arme au fost trmse cretnor, n Lban, r zbou cv
ncepuse s scape de sub control.
Proftnd de ocaze, Kmche -a nceput propra upt mpotrva dumanuu
num ru unu a Israeuu, OEP . n curnd aceasta s-a extins asupra shtor banez.
Lbanu devense terenu de antrenament unde Mossad-u perfec ona tacticile, nu
numai pentru asasinate, dar pentru r zbou pshoogc. Erau ze fercte pentru
agen care ac onau n afara c dr mohorte de pe buevardu Kng Sau.
n nteroru c dr, rea e dntre Kmche Hof se strcau pe z ce trece. Se
zvonea c ncepuser s ab nen eeger voente cu prvre a deta
opera onae; c Hof se temea c ad|unctu vroa s - a ocu; c Kmche credea c
nu era destu de aprecat pentru contrbu a enorm pe care o aducea. Nc pn
n ziua de azi Kimche nu vrea s dscute astfe de aspecte, fnd de p rere c ,atunc
cnd comentezi un zvon i dai credibilitate."
n 1980, ntr-o dmnea de prm var , Davd Kmche -a foost crdu de acces
nemtat, care nocuse cee dou che, pe ntru a intra n c dre. A|ungnd n brou, a
afat c Hof vroa s - vad numadect. Kmche se ndrept spre brou drectoruu
genera, coc n s ntr , nchznd ua n urma sa.
Ce a urmat a intrat n legenda Mossad-ului; un episod cu voci din ce n ce ma rdcate, cu
acuza contra-acuza . Cearta a durat 20 de mnute tensonate. Cnd sprtee
s-au ntt, Kmche a et dn brou t cut. Carera sa n cadru Mossad-uu uase
sfrt, ns actvtatea sa de spona| pentru Israe avea s contnue pe o zon
cunoscut - Statee Unte. De data aceasta nu ma avea s fe vorba de furt de
materiale nucleare, ci de un scandal care mai trziu a Iost cunoscut sub numele de Irangate.
Dup ce o vreme s-a gndt ce putea face ma departe, Davd Kimche a
acceptat o func e de drector n Mnsteru de Externe a Israelului. Postul se potrivea
perIect cu capacitatea sa de a se implica de a e cu bro dn anumte stua , se oferea
astfe ocaza s as
t
n
eviden pe arena internaional, dep ind cu aceast ocazie gra-
n
j
e
,e Libanului.
n Statele Unite, saga preedintelui Nixon si aIacerea Watergate ajunseser ntr-un punct Ir
ntoarcere, lsnd CIA acoperit de
sus
piciuni, aa cum nu mai Iusese de la moartea preedintelui
Kennedy, cci din ce n ce mai multe dovezi ieeau la iveal cu privire la activitile Ageniei din
timpul administraiei Nixon.
Kimche a studiat Iiecare aspect al dramei, ,nv nd leciile ce trebuiau reinute n urma unei cderi
care n-ar Ii trebuit s aib loc niciodat. Adevrul era c Nixon nu a Icut bine s pstreze acele
casete. Dac nu le-ar Ii avut probabil c i acum ar Ii Iost preedinte."
Ceea ce se ntmpla n Iran - aspect ce interesa n permanen Israelul -l preocupa i pe el. Cu
Khomeini i ayatolahii si Iermi pe poziie, Kimche a Iost de-a dreptul ocat de modul lamentabil n
care CIA i Departamentul de Stat interpretaser situaia.
ns la Casa Alb era un nou preedinte, Ronald Reagan, care promisese un nou nceput pentru CIA.
Agenia, aIlase Kimche din surse personale din Washington, avea s devin ,atuul secret" al lui Reagan
n politica extern. La conducerea CIA era William Casey. Instinctiv, Kimche si-a dat seama c acesta
nu era de partea Israelului - ci era o persoan care la nevoie putea Ii manipulat.
Timp de doi ani, Kimche a urmrit ndeaproape operaiunile CIA din AIganistan si America
Central. Multe dintre acestea l-au uimit prin ,amatorism, stilul de mod veche i prin cele cteva
crime de o deosebit duritate."
Apoi nc o dat, Kimche i-a ndreptat atenia spre Iran - si spre ce se ntmplase n Beirut.
La cteva luni dup ce Kimche si-a nceput munca n Ministerul de Externe, Israelul a nceput s
livreze arme Iranului, cu acordul tacit al Statelor Unite. Evreii le ntinseser o mn cu scopul de a slbi
regimul de la Bagdad - manevra care Icea parte din tactica demult adoptat i numit de Kimche
,jocul la ambele capete."
Trei ani mai trziu, dou evenimente le-au schimbat planurile. E vorba de masacrul provocat de o
masin-bomb n Beirut, cnd 241 de soldai americani au murit. S-a bnuit c serviciul secret iranian
era i el implicat. Israelul a Iost obligat s opreasc transportul de arme
ctre Teheran. Toate acestea au culminat cu rpirea, torturarea $i moartea lui William Buckley, eIul
seciunii din Beirut. Imediat dup aceea, ali 7 americani au Iost luai ostatici de ctre grupri
susinute de Iran.
Pentru dura administraie Reagan, care venise la putere promi nd s desIiineze terorismul,
situaia cetenilor americani care putrezeau n Beirut, cerea aciune. De represalii nici nu putea Ii
vorb; ideea bombardrii Teheranului, cum propusese Regan, a Iost respins chiar si de consilierii cei
mai nverunai. O misiune de salvare putea eua de asemenea, erau de prere oIierii Delta Force.
Apoi avu loc discuia dintre preedinte i Robert McFarlane, un tip Ioarte zelos, Iost soldat n
inIanteria marin, la acea dat consilier pe probleme de securitate naional. Kimche i amintea c
McFarlane i-a spus c discuia se desIsurase n Ielul urmtor:
,- De ce au nevoie iranienii, domnule preedinte?
-Tu s-mi spui mie, Bob.
De arme, ca s se bat cu irakienii.
Atunci s le dm ce vor. Iar n schimb ne lum napoi oamenii."
Reagan i McFarlane-n ciuda sIatului lui Casey si al altor directori de servicii secrete americane -
susineau ideea simplist c dndu-le arme iranienilor, aceasta nu ar duce numai la presiuni din partea
mula-hilor asupra gruprii din Beirut pentru a elibera ostatici i, dar ar mbunti i relaiile
administraiei cu Teheranul. Dac aveau noroc, poziia Moscovei n Iran putea Ii i ea slbit. Totul
era pregtit pentru ceea ce urma s Iie cunoscut mai trziu sub numele de Irangate.
Colonelul de marin Oliver North a Iost nsrcinat cu livrarea armelor. North i McFarlane au
convenit s exclud CIA din planurile lor. Ambii erau oameni de aciune. Mentalitatea lor de ,care pe
care" le Iusese de Iolos n Vietnam, iar din cele auzite, si evreii gndeau la Iel. Deci, dup cum spunea
North, ,era timpul s aducem Israelul de partea noastr." Sigur, mai era i dorina personal de a vizita
Tara SInt; cretin practicant Iiind, lui North i surdea ideea de a clca pe urmele lui lisus.
Noul prim ministru al Israelului, Yitzhak Shamir
2
, a hotrt c o singur persoan putea negocia
cererea de ajutor a celor de la Washing-
ton
_ s n acea tmp s se asgure c nteresee Israeuu erau protejate. Pe 3
iulie 1983, Davd Kmche peca s se ntneasc a
a
sa Ab cu McFarane.
Kmche era de p rere c deea de a schmba przoner pe arme putea
func ona. Acesta ntreb dac CIA ,partcp
3
ctv" a opera une, s-a spus
c Agen a nu era mpcat .
La rndu s u, McFarane -a ntrebat pe Kmche ct de mut era dspus
Mossad-u s se mpce s ad ug : ,n defntv, e sunt ce care v rezov
toate probemee..." Kmche -a r spuns c Ytzhak Rabn, pe atunc mnstru
ap r r, s Shamr hot rser s excud Mossad-u s ase totu n seama
u. McFarane fu de acord. Kmche -a spus c drectoru Mossad-uu care a
acea dat era Nahum Admon, se temea, ca s Casey, c schmbu de arme
pentru ostatc era destu de perculos.
McFarlane se duse a Sptau Nava Bethesda pentru a- prezenta u Reagan,
care tocma se operase de coon, p rerea u Kmche. Preedntee avea o
sngur ntrebare: Putea Kmche s e garanteze c Israeu avea s n
secret toat opera unea? O sngur vorb sc pat putea pune n perco
rea e pe care Statee Unte e aveau cu ate state arabe pance care se
temeau de|a de radcasmu n cretere de a Teheran. Kmche sus ne s
acum c McFarane l-a asgurat pe Reagan c Israeu , va men ne poz a."
Au b tut pama. Kmche s-a ntors n Israe. Dou s pt mn ma trzu era dn
nou a Washngton, n tmpu cne -a dezv ut u McFarane panu s u.
Kmche avea s -s amnteasc ma trzu cum s-a desf urat conversa a:
,- S v dau ma nt vestea bun sau pe cea proast ?" ntreb Kimche pe
McFarlane.
Pe cea bun .
O s vr m no armee n ocu vostru, foosnd aceea c , ca s
at dat ."
McFarlane a Iost de acord.
Datort metodei lui Kimche, Statele Unite nu aveau nici un contact direct cu Iranu, ar n
feu acesta, attudnea agresv a admns tra e care promsese s n pept
terorsmuu nu avea cum s fe comproms : embargou mpus de Statee
Unte Iranuu r m nea intact ar ostatc nu aveau s fe schmba drect pe
arme. ,- vestea proast ?" scod McFarane. Kmche spuse c dn
sursee sae dn Iran nu se putea t sgur dac muah puteau s aran|eze
eberarea ostatcor de a Berut.
,- Radca de acoo au sc pat de sub controu Teheranuu/' -
a
spus acesta gazdei
sale.
Dac McFarane a fost dezam gt, pe fa nu s-a citit nimic. A doua zi Secretarul de
Stat Ceorge Shultz i-a spus lui Reagan, care revense a Casa Ab , c rscure erau prea
mar. Dac ranen uau armee s apo d deau totu n veag pen tru a Iace de rs pe
,Marele Satana," denumirea pe care muah o d duser Stateor Unte? Asta n-ar mpnge
Irak-u ma mut nspre Ununea Sovetc ? Dar ostatc? L s-ar f nr ut t ma
mut soarta. Exempee au contnuat toat dmnea a. Pe a prnz, Reagan era
vzb obost. Decza, o dat uat , a s fost apcat . Preedntee a fost de acord
cu deea ca Statee Unte s vreze Israeuu ate arme n ocu ceor pe care
Israeu urma s e vnd Iranuu, nc o dat , Kmche se ntorcea acas avnd
mn ber . Totu, Shamr a nsstat ca fecare pas, pe ct posb, s fe f cut n
aa fe nct, ,n cazu vreune probeme s se poat nega orice implicare."
Pentru a garanta acest ucru, Kmche a adunat pentru n erea opera un o
echp de persona|e foarte dferte. Prntre e se num ra Adnan Khashogg,
mardaru saudt a petrouu, care obnua s m nnce cavar n pscn s
as cu top modee; Manacher Thorbanfer, fost agent n SAVAK - famosu servcu
secret a ahuu - care nc se ma comporta ca un spon, convocnd nt lniri la
miezul nop . Ma era vorba de msterosu Yakov Nmrod, care antrenase agen
pentru Aman s care fusese cndva ataatu mtar a Israeuu n Iran n tmpu
domne ahuu. Tot prntre e se ma num ra s A Schwmmer, t cutu fondator al
Israel Aircraft Inaustries.
Khashogg a ncheat un acord care avea s dea tonu a ceea ce urma s se
ntmpe. Saudtu urma s conduc un consor u care ar f pus a ad post Statee
Unte n cazu n care Iranu nu- ndepnea obga e, n mod asem n tor
ap ra Iranu dac armee nu erau conforme cu cern ee. Pentru aceste garan ,
consor u urma s pr measc 10% dn costu armeor vrate de amercan, n
schmb, avea s ac oneze ca un tampon pentru a asgura credbtatea
nempc r ambelor guverne n cazul n care lucrurile n-ar Ii decurs conIorm pla-
n
ului. Cu toii au neles c acest consoriu nu va accepta s Iie controlat Q vreo Ior politic si c va
viza mai nti de toate proIitul material.
La sIritul lui august 1985, primul transport aerian cu arme pleca je ,a Tel Aviv si ateriza la
Teheran. La 14 septembrie, unul dintre ostaticii americani, reverendul Benjamin Weir, era eliberat la
Beirut. p
e
msur ce lucrrile luau amploare, ali ,juctori duri" s-au alturat consoriului, printre
acetia numrndu-se si Miles Copeland, Iost oIier CIA care, n ajunul detronrii ahului de la
conducerea rii ce urma sa se numeasc mai trziu Republica Islamic a Iranului, a trimis ageni CIA n
pieele din Teheran care mpreau bancnote de 100 de dolari celor care ndrzneau s strige
,Triasc ahul!" S-au mai implicat i alte Iiguri misterioase, cum ar Ii un Iost oIier al Serviciilor
Speciale Aeriene care conducea la Londra o companie ce Icuse cndva Mossad-ului anumite servicii,
ntre timp, oIicialii din Israel i Washington se Iceau c nu vd nimic. Important era c operaiunea
ncepuse sub ochii tuturor i nimeni nu bnuia nimic - cel puin deocamdat.
n total, Iranul urma s capete 128 de tancuri americane; 200.000 de rachete Katyusha capturate n
sudul Libanului; 3.000 de rachete aer-aer; 4.000 de puti si aproape 50 de milioane de cartue.
Din aeroportul Force Base din Arizona, peste 4.000 de rachete TOW au Iost transportate ctre
Guatemala de unde urmau s porneasc spre Tel Aviv. Din Polonia si Bulgaria au Iost trimise 8.000
rachete sol-aer Sam-7, si 100.000 de arme AK-47. China a contribuit cu sute de torpile Silkworm,
maini blindate i transportoare blindate amIibii. Suedia a ,donat" obuze de artilerie de 105 mm, iar
Belgia rachete aer-aer.
Armele au Iost expediate cu un certiIicat care dovedea c Israelul era ara de destinaie. Din bazele
militare IDF din Deertul Negev, consoriul a hotrt ca ncrctura s Iie transportat n Iran cu
nave de transport charter. Consoriul a primit ,taxa de nmnare" pentru Iiecare lot, Iran-ul pltind
banii n conturi din bnci elveiene. Suma se ridica n Iinal la 7 milioane de dolari. Israelul nu a
primit nici o rsplat material - numai satisIacia de a vedea acum Iranul i sporete puterea de a ucide
mai muli irakieni n ndelungatul rzboi dintre cele dou ri. Pentru David Kimche acesta era nc
un exemplu al motto-ului ,divide et impera" pe care l susinea cu trie
Totui, instinctele care nu l nelaser niciodat i spuneau acum c ceea ce ncepuse ca o
,operaiune plcut" era pe cale s scape de sub control. Dup prerea sa: ,n acel moment, puterea n
consoriu era deinut de cine nu trebuia."
Prin aceast operaiune a demonstrat nc o dat adevrata politic a Israelului: Israelul Iusese gata
s ajute Statele Unite pentru c - Iapt recunoscut - nu putea supravieui Ir sprijinul Washington-
ului n alte zone. Era i un mod de a demonstra c Israelul putea s aib Iora de decizie pe scena lumii
si s in totul n secret.
ns Kimche era de prere c pe msur ce operaiunea de schimbare a ostaticilor pe arme
continua, riscurile de aIlare a adevrului creteau tot mai mult. n decembrie 1985 a spus consoriului
c nu mai putea s rmn implicat n activitile acestuia-invocnd vechiul pretext c cei de la
Ministerul AIacerilor Externe i ocupau tot timpul.
Consoriul i-a mulumit pentru contribuia sa, dnd n cinstea lui o mas ntr-un hotel din Tel Aviv,
comunicndu-i c noul om de legtur israelian urma s Iie Amiram Nir, activul consilier pe
probleme de terorism al lui Peres. Kimche avea s recunoasc mai trziu c n acel moment operaiunea
se ndrepta cu pai repezi spre autodistrugere. Dac exista cineva care putea duce totul de rp, atunci
Nir era acela. Fost ziarist, Nir dduse deja dovad c n mod ngrijortor, conIunda spionajul real cu
Iilmele cu James Bond pe care le urmrea. Avea aceeai slbiciune ca si alii din Mossad, care erau
convini c ziaritii le pot Ii Ioarte de Iolos.
CAPITOLUL 8
ORA si monstrul
Sinistrul hol al hotelului Palestine-Meridian din Bagdad era ca de obicei nesat de lume n" acea
ultim zi de vineri a lunii aprilie 1988, i atmosIera era jovial. Irakul tocmai ctigase o btlie
decisiv mpotriva Iranului n GolIul Basra i nelegerea era ca acest rzboi care durase apte ani
nsngerai, s ajung la Iinal.
Unul din motivele pentru care victoria Iranului devenise iminent, putea Ii atribuit strinilor care
stteau acum n hol, cu sacourile lor bine croite si pantalonii clcai la dung, cu eternele lor
zmbete de comis voiajori de succes. Erau traIicani de arme, venii s-si vnd ultimele nouti n
materie de armament. Aceti traIicani reprezentau industriile de armament ale Europei, Uniunii
Sovietice, Statelor Unite si Chinei. Limba comun a comerului lor era engleza, pe care o vorbeau
ntr-o larg varietate de dialecte.
Gazdele lor irakiene nu aveau nevoie de traducere: li se oIerea o gam de bombe, torpile, mine si alte
dispozitive de distrugere. Brourile care circulau din mn n mn nIiau elicoptere cu nume
desprinse parc din desenele animate: ,Cavalerul Mrii", ,Vnt cald", ,Armsarul Mrii". Unul dintre
elicoptere - ,Mama mare" avea un mic podule, altul - ,Incredibila main" - putea ridica n aer un
ntreg pluton de soldai. Brourile prezentau arme care puteau trage pn la 2000 de Iocuri pe minut,
sau puteau lovi o int mictoare n cea mai neagr bezn, cu ajutorul unui cip computerizat. Orice
tip de arm era de vnzare.
Gazdele vorbeau ntr-un jargon ezoteric, pe care traIicanii l nelegeau: ,douzeci pe zi", ,treizeci
la jumtate si minus unu" ceea ce nsemna: douzeci de milioane de dolari pe zi la livrare, sau
treizeci de milioane de dolari pentru un contract, pltibili jumtate cu banii jos, si restul la data
trimiterii armamentului. Toate plile se Iceau n dolari americani, valut nc Iavorit n aceast
lume nchistat.
Tot acest melanj de dealeri i clieni de vorb la un ceai de ment era supravegheat de oIieri ai
Da'lrat AI-Mukhabarat Al-Amah, principalul serviciu irakian de spionaj, controlat de Sabba'a,
nspimnttorul Irate vitreg al lui Saddam Hussein.
Unii dintre traIicanii de arme se mai aIlaser n holul hotelului si cu apte ani n urm ntr-o zi
complet diIerit de cea de azi, cnd gazdele lor, uluite, le-au spus c Israelul, un duman mai
periculos dect Iranul, dduse o puternic lovitur mainii militare irakiene.
De la Iormarea statului evreu, ntre Israel si Irak existase permanent o stare Iormal de rzboi. Israelul
avea ncredere c Iorele sale armate puteau s ctige un rzboi convenional. Dar n 1977, Mossad-
ul descoperise c guvernul Irancez care alimenta Israelul cu arme nucleare, i Iurnizase i Irakului un
reactor si ,asistent tehnic". Locaia era AI-Tuweitha, la nord de Bagdad.
Forele aeriene israeliene ncepur s plnuiasc modul de bombardare al zonei, nainte ca reactorul
s se umple cu uraniu. Distrugerea sa atunci, ar Ii cauzat uciderea n mas i poluare pe scar larg, i
ar Ii transIormat Bagdadul i o nsemnat poriune din Irakntr-un deert radioactiv - asta ar Ii adus
condamnarea internaional a Israelului.
Din aceste motive, Yitzhak HoIi, eIul Mossad-ului la vremea aceea, s-a opus raidului argumentnd
c un atac aerian s-ar Ii soldat oricum cu mori i n rndul tehnicienilor Irancezi si ar Ii dus la
izolarea de statele europene pe care Israelul ncerca s le conving de inteniile sale panice.
Bombardarea reactorului ar Ii pus capt eIectiv i manevrelor delicate de convingere a Egiptului n
semnarea tratatului de pace.
HoIi se trezi dominnd peste un imperiu divizat. Muli dintre eIii lui de departament se certau c
nu exist alt alternativ dect neutralizarea reactorului. Saddam era un duman lipsit de scrupule; o
dat ce avea arma nuclear, nu ar Ii ezitat s o Ioloseasc mpotriva Israelului. Si n Iond, de cnd i
Icea griji Israelul pentru nvingtorii si prieteni
europeni? Doar America era cea care conta, si se zvonea de la Washington c distrugerea reactorului nu ar
Ii dat Israelului dect o mic palm peste mn din partea administraiei americane.
HoIi ncerc altceva. Le suger Statelor Unite s Ioloseasc presiuni diplomatice pentru a convinge
Frana s opreasc exportul reactorului. \Vashington-ul primi un reIuz politicos din partea Franei.
Atunci, Israelul alesese o cale mai direct. HoIi trimise o echip katsa ntr-un raid deasupra uzinei
Iranceze de la Seine-sur-Mer de lng Toulon, unde se construia miezul reactorului irakian. Acesta Iu
distrus de o organizaie de care nimeni nu mai auzise pn atunci - ,Crupul Ecologic Francez", nsui
HoIi alesese numele.
n vreme ce Irancezii se apucaser s construiasc un nou miez, irakienii l-au trimis pe Yahya AI-
Meshad, un membru al Comisiei de Energie Atomic, la Paris, s aranjeze transportul combustibilului
nuclear la Bagdad. HoIi trimise o echip s-l asasineze. O parte a echipei patrula pe strzile vecine, iar
doi membri ai acesteia au Iolosit o parol pentru a ptrunde n dormitorul lui Al-Meshad. l-au tiat
beregata si l-au njunghiat n inim. Camera Iu rv it, ca s par c avusese loc un jaI. O prostituat
din camera vecin spuse poliitilor c l ,servise" pe omul de tiin cu cteva ore nainte de crim.
Mai trziu, pe cnd distra un alt client, Iata auzise ,micri suspecte" n camera lui Al-Meshad. Cteva
ore mai trziu dup declaraia la poliie, prostituata muri ntr-un accident de main. oIerul Iugi
imediat iar maina n-a Iost gsit niciodat. Echipa kidon se urc ntr-un avion al companiei El Al i
zbur napoi n Tel Aviv.
n ciuda acestei noi lovituri, Irakul, susinut de Frana, nu a renunat la eIorturile sale de a ajunge o
putere nuclear. In Tel Aviv, Iorele israelienei continuau pregtirile proprii n vreme ce capii
spionajului se luptau mpotriva permanentelor obieciuni ale lui HoIi. eIul Mossad primi atunci o
provocare dintr-o zon neateptat. Adjunctul su, Nahum Admoni, veni cu ideea c distrugerea
reactorului nu era necesar, dar c ,le-ar Ii dat celorlali arabi o lecie".
n octombrie 1980, aceast dezbatere a avut loc n toate ntlnirile cabinetului condus de Menachem
Begin. Argumentele cunoscute erau trecute din nou n revist. Treptat, vocea lui HoIi rmnea din ce n
ce mai singur. Cu toate acestea el continua s lupte, scriind memoran-
dumur dup memorandumur, content fnd c -si scrie de Iapt propriul necrolog proIesional.
De|a, Admon nu ma ascundea dspre u pe care purta fa de poz a u Hof. Ce
do, care fuseser preten apropa , devenr smp coeg dstan . Cu toate acestea,
ma trecur ns sase un de conIlict amar ntre ce do ef Mossad, pn cnd
carteru genera aprob atacul din 15 martie 1981.
Atacu fu o oper de art a tehnc mt are. 8 bombardiere F-16 escortate de 6 interceptoare de
zbor F-15 au zburat la nivelul solului peste Iordania, nante s se ndrepte c tre Irak. Au a|uns a
nt n momentu stabt - 5.34 P.M. ora oca - a cteva mnute dup ce echipa de
constructor francez p r sse zona. Ban u a fost de 9 mor . Uzna nucear fu
transformat n ruine. Aparatul israelian de zbor se ntoarse a baz f r probeme. Carera u
Hof n Mossad se sfrse. Admon u ocu.
Acum, n aceast dmnea de apre a anuu 1988, trafcan de arme dn hou
hoteuu care cu apte an n urm comp tmser mpreun cu gazdee or n stare
de oc dn cauza atacuu sraean -nante s vnd Irakuu ssteme de radar cu
efcen sport - ar f fost um s afe c n hou hoteuu se af s un agent
Mossad care nota numee fec rua ce aveau de vnzare.
Cu pu n tmp n urm , n acea z, afacere dn ho fuseser ntre rupte de sosrea u
Sabba'a A-Tkrt, efu Po e Secrete rakene, nso t de g rze u de corp. Fratee
vtreg a l ui Saddam Hussen urc n ft se ndrept spre apartamentu stuat a
utmu eta|. Acoo atepta o prosttuat nat , durdue, adus speca de a Pars
ca s - satsfac . Fata fusese bne p tt , pentru un job att de riscant. Unele fete vente
ac nante, pur smpu dsp ruser dup ce Sabba'a terminase cu ele.
efu securt pec pe a m|ocu dup -amez. La scurt tmp, dn apartamentu
vecn cu a prosttuate e un tn r nat, mbr cat cu o han abastr de bumbac
pantaon de sfon. Ar ta bne, uor efemnat, avea tcu nervos de a-s mnga
musta a, sau a- freca fa a - ceea ce- sporea oarecum vunerabtatea.
Se numea Farzad BazoIt. In datele nregistrate la sosirea sa n hotel -dn care o cope fusese
trms ca de obce a brou u Sabba'a -
reieea c este corespondentul eI al ziarului The Observer - ziarul londonez de duminic. Descrierea
era inexact: numai reporterii ziaru-,
u
j trimii n strintate se puteau numi ,corespondeni strini".
BazoIt era un ziarist Iree-iancer, care, n ultimul an, transmisese ziarului The Observer cteva
articole pe tema Orientului Mijlociu. BazoIt le spusese celorlali ziariti care se aIlau la Bagdad c
obinuia s se dea drept eIul corespondenilor strini cnd venea n acest ora, pentru c asta i
asigura cea mai bun camer de hotel. Aceast minciun inoIensiv trecu drept o nou dovad a
spiritului su ndrzne.
Necunoscut colegilor si de la ziar era o parte ntunecat a personalitii lui BazoIt, una care i-
ar Ii putut pune n pericol pe toi, dac motivul ederii lui BazoIt n Bagdad arIi Iost vreodat
descoperit. BazoIt era spion Mossad.
Fusese recrutat dup ce, cu trei ani n urm sosise la Londra venind de la Teheran, unde
expunerea opiniilor sale asupra regimului Khomeini i pusese viaa n pericol. Ca muli alii
naintea lui, BazoIt gsi c Londra este stranie, iar poporul englez cam rezervat, ncerc s-i
gseasc loc n comunitatea iranian n exil, i pentru o vreme, bogatele sale cunotine n
domeniul actualei structuri politice din Teheran l Icur bine primit la mesele acesteia. Dar imaginea
acelorai Iee Iamiliare i pierdu savoarea pentru tnrul ambiios si nelinitit.
BazoIt ncepu s caute ceva mai interesant de Icut dect s analizeze pe toate prile tirile
sosite din Teheran, ncepu prin a stabili contacte cu dumanul Iranului, Irakul. La mijlocul anilor '80
erau muli irakieni la Londra, care erau bine vzui deoarece Londra considera Irakul nu numai un
importator de baz al produselor sale, dar i o naiune care, sub Saddam Hussein, avea s tempereze
amenintoarele accese de Iundamentalism islamic ale regimului Khomeini.
BazoIt se trezi ,pion principal" la petrecerile irakiene. Noii lui amIitrioni erau mai relaxai dect
iranienii. Erau de asemenea captivai de manierele lui elegante i de nesIritele sale vorbe de duh
despre ayatollahii din Teheran.
La una din aceste petreceri se aIla si un om de aIaceri irakian, Abu AI-Hibid. El l asculta pe
BazoIt - care era uor ameit spre sIritul serii - clamndu-i necontenit venica sa ambiie de a
deveni reporter, precum eroii si Bob Woodward i Cari Bernstein, care l detronaser
pe Ayatolahul Khomeini. Deja BazoIt trimitea articole ctre ziarele de mic circulaie ale exilailor
din Marea Britanie.
Abu AI-Hibid era un katsa nscut n Irak. n viitorul su raport ctre Tel Aviv avea s includ o
not despre BazoIt, despre actuala sa ocupaie si aspiraiile sale. Nu era nimic neobinuit n asta; sute
de nume erau trimise la Tel Aviv sptmnal i toate ajungeau n baza de date a Mossad-ului.
Dar Nahum Admoni era acum eI al Mossad-ului i era dornic s dezvolte noi contacte n Irak.
Katsa-ul londonez Iu instruit s-l cultive pe BazoIt. La mesele lor, BazoIt se plnse lui AI-Hibid c
redactorul su nu-l Iolosea la ntreaga capacitate. AI-Hibid i suger s ncerce s ptrund n mass-
media britanic de prim mn. AI-Hibid suger c BBC-ul ar putea Ii un punct de plecare.
In interiorul acestui concern mediatic se aIlau numeroi sayanimi, a cror sarcin consta n
monitorizarea programelor imediate privind Israelul i supravegherea persoanelor care lucrau la
programele de limb arab ale BBC. Nu se va ti niciodat dac vreun sayan a avut un rol direct n
angajarea lui BazoIt, dar curnd dup ce l-a cunoscut pe AI-Hibid, el a Iost angajat de BBC ca s Iac
munc de cercetare. S-a descurcat onorabil. Au urmat i alte angajamente. Editorii ajunser la concluzia
c se puteau ncrede n BazoIt s le descurce intrigile politice din Teheran.
n Tel Aviv, Admoni decise c era vremea s Iac urmtoarea micare, n timp ce revelaiile
privind Irangate ctigau teren n Statele Unite, eIul Mossad se hotr s dezvluie care Iusese n
acest scandal rolul lui Yakov Nimrodi, un Iost agent operativ din Aman. Acesta Iusese membru al
consoriului creat de David Kimche si se Iolosise de propriile sale cunotine n domeniul spionajului
pentru a preveni implicarea Mossad-ului n aceste evenimente. Personaj viclean, bun de gur,
Nimrodi a reuit, n momentul nceperii schimbului arme-ostatici, s-l determine pe Secretarul de Stat
american George Schultz s declare c ,agenda Israelului nu coincide cu a noastr i nu ne-am putea
bizui cu adevrat pe o legtur ntre serviciile de spionaj ale rilor noastre n privina Iranului".
Cnd Kimche s-a retras din consoriu, Nimrodi a mai rmas puin. Dar, cum ecourile despre
Washington se accentuau i deveneau din
ce
n ce mai jenante pentru Israel, Iostul agent operativ Aman dispru n cea. Admoni, criticnd Ielul
n care Nimrodi se purtase cu /vlossad-ul, avea alte planuri: urma s-l stnjeneasc n public pe
|sjimrodi si n acelai timp s-l propulseze pe BazoIt, astIel nct acesta
s
poat deservi Mossad-ul ntr-
un mod operativ.
Al-Hibid i servi lui BazoIt suIiciente amnunte astIel nct acesta
s
neleag c asta ar putea Ii
ansa lui. Duse povestea la The Ob-server. Fu publicat un articol cu reIerire la ,un israelian misterios,
Nimrodi, implicat n Irangate". Curnd, BazoIt deveni corespondent permanent la The Observer. n cele
din urm i se ddu un birou numai lui - un premiu de invidiat pentru cineva care nu Icea parte din
echipa redacional. Asta nsemna c nu mai trebuia s-i suporte singur cheltuielile teleIonice cnd
urmrea Iirul unei povesti de la el de acas, i, totodat, c avea dreptul la deconturi. Dar avea s Iie
pltit n continuare pentru Iiecare articol. Pentru el era o ncurajare s caute mai multe subiecte si s
Iac tot posibilul s obin deplasrile n Orientul Mijlociu, n astIel de ocazii, avea totul pltit, si, ca
toi reporterii de altIel, reuea s i manipuleze pe cei de la ziar s-i dea bani n plus peste ceea ce
cheltuise de Iapt, i putea justiIica. Lipsa banilor Iusese ntotdeauna problema lui BazoIt, dar el ascundea
cu grij asta colegilor si de la The Observer. n mod cert, nimeni din cei care l ascultau vorbind ore n
ir la teleIon n dialect Iarsi, n-ar Ii bnuit c are de a Iace cu un inIractor cu cazier. BazoIt i
petrecuse optsprezece luni n nchisoare pentru jaI asupra unei societi de construcii. Dup
pronunarea sentinei, judectorul hotrse ca BazoIt s Iie deportat la sIritul perioadei de detenie.
BazoIt Icu apel pe motiv c avea s Iie executat dac l trimiteau napoi n Iran. Dei apelul a Iost
respins, i se permisese n mod excepional s rmn n Marea Britanie pe o perioad nedeIinit.
Cauzele care au determinat luarea acestei decizii au rmas nchise ntr-un birou al Ministerului de
Interne Britanic.
Dac Mossad-ul, sesiznd potenialul lui BazoIt, intervenise la Primrie prin vreun sayanim bine
plasat, ca s i uureze situaia, nu se va ti niciodat. Dar este o posibilitate care nu poate Ii
ignorat.
Dup eliberarea din nchisoare, BazoIt ncepu s aib stri depresive, pe care le trata homeopatic.
Acest aspect Iu scos la iveal de un agent katsa al Mossad-ului. Mai trziu, scriitorul englez Rupert
Alison, membru conservator a Paramentuu s expert n modat e de recru tare a
agen or de spona|, avea s decare c o personatate ca cea a u Bazoft era o
nt mnunat pentru Mossad.
La un an de la prima lor ntlnire AI-Hibid l recruta pe BazoIt Cum s unde s-a ntmpat
asta, nu tm. Ban n pus trebue s f fost un stmuent puternc pentru Bazoft,
care nc ducea ps de aa ceva. S pentru cneva care deseor vedea va a n
mod dramatc, posb litatea de a-si mplini un vis - acela de a Ii spion, ca alt corespondent
celebru, Philby, spion sovietic Iost angajat al The Observer- trebui s f contat n ega
m sur .
Concret, Bazoft ncepu s -s construasc o reputa e; ceea ce ' psea
condeuu s u, ncerca s supneasc prn documentare. Toafe nforma e pe
care e ob nea despre Iran a|ungeau a un katsa ondc nez. Pe ng artcoe e
pentru The Observer, BazoIt mai primi angaja mente s de a Independent Teevson News
s Mrror Group Newsp; pers. La vremea aceea, edtoru de tr externe a u Daily
Mirror ei; Nchoas Daves. mbr cat n costumu s u st safar, Daves p rea
desprins din paginile romanului Scoop de Evelyn Waugh. Ca orice reporter avea ncna e
spre brf , rezsta bne a b utur s era gata orcnd s fac cnste. Nu numa c
nu sc pase de accentu s u dn nordu Ange: coeg vorbeau c petrecea
ore n r perfec o- nndu- tonu suav pe care foosea acum. Femee erau
mpresonate de maneree sae de fermtatea cu care comanda cna sau o
stc bun de vn. Adorau mentatatea aceea de atotcunosc tor, feu cum
vorbea despre t rmur ndep rtate ca cum f ceau parte dn reatatea u
medat . Noaptea trzu, a un pahar n pus, povestea despre aventur ntr-un
st ,roman os".
Nc o secund , nmen - coeg s de a Mirror, argu s u cerc de preten dn
afara zaruu sau char so a sa, o actr austraan care jucase n serialul BBC de
succes Dr. Who-nu a tut c Nahum Admon autorizase recrutarea lui Davies.
Daves sus nuse mereu c , dac ar f fost abordat, n-ar f devent agent
Mossad, c prezen a sa n hou hoteuu n acea dup -amaz de vner a u
apre, se datora pur s smpu cat sae de |urnast, care prvea pe trafcan
de arme a ucru. Nu- putu amnt ma trzu ce vorbse cu Bazoft n ho, dar
decar : ,Cred c se referea a
ce
ea ce se petrecea acoo". Refuz s dea am nunte s men nu aceast poz e.
Ce do au c tort spre Irak mpreun cu un mc grup de a |urna t (prntre e
autoru c r de fa , dn partea Asoca e de pres , Servcu na ona brtanc de
cabu), n tmpul zborului dinspre Londra, Daves a regaat assten a cu povest de s n tate
despre Robert Maxwe, care cump rase n cee dn urm Mirror Newspapers. l numi:
,Monstrul sexual cu un apetit vorace pentru seducerea secretarelor sale". Davies demonstra totu c
era un apropat a u Maxwe: ,E un ad s fu n prea|ma C ptanuu Bob; te c
tu o gr mad de ucrur despre e nu m poate conceda". Preten a u Daves,
cum c era a ad post datort cunotn eor sae despre actvt e magnatuu, fu
cataogat de ascut tor s o exagerare.
n tmpu zboruu, Farzad Bazoft r m sese t cut, convers pu n cu cea ,
rezumndu-se a a dscuta n fars cu stewardesee. In Aeroportu dn Bagdad,
taentee sae ngvstce a|utar s atenueze dfcut e de traducere cu
raken. Cu o mn teatra , Daves spuse c aceta erau cu adev ra agen de
securtate. ,Pederast ta adorm n-ar f n stare s recunoasc un spon nc
dac -ar avea n fa a ochor", enun Daves profetc.
La Palestine-Meridian, omul de la TheMirrorll nform pe tovar s de drum c e
persona se af acoo doar pentru c era ,terb de pctst de Londra". Dar sa car
s se n eeag c nu avea nc o nten e de a se conforma tneraruu ofca, care
ncudea o vzt pe cmpu de upt dn Basra, unde armata rakan era mndr s
arate ravage r zbouu dup vctora sa asupra for eor ranene. Bazoft spuse c
nu credea c excursa n sudu Gofuu avea s fe de nteres pentru zar.
n acea vner de apre a u 1988, dup ce petrecuse ore ntreg n hou hoteuu
prvnd ace du-te-vno a trafcan or de arme, s dup cteva ncerc r de
conversa e cu Daves, Farzad Bazoft mnca acum sngur n brasera hoteuu.
Refuzase o nvta e a unor reporteri londonez, motvnd c , urma propru program",
n tmpu mese fu chemat n ho, a teefon. Se ntoarse cteva mnute ma trzu,
cu un aer gndtor. De comandase desertu, p r s brusc masa, gnornd glumele
triviale ale ctorva dntre reporter egate de faptu c ar f avut vreo fat ascuns pe
undeva.
Nu se ma ntoarse pn a doua z. Acum p rea tensonat, spu- nndu-i printre
altele lui Kim Fletcher - un jurnalist independent trimis de Daily Mail- c ,vo n-ave nc o
probem , sunte brtanc trup s sufet. Eu sunt ranan. Aa c m deosebesc de
vo". Fetcher nu fu sngura persoan dn grupu de |urnat care s se ntrebe
dac nu cumva ,Bazoft ncepuse ar s o a razna neputnd s -s| asume
trecutu".
BazoIt petrecu ma|ortatea ze m surnd hou hoteuu, sau stnd a e n
apartament. P r s hoteu n dou rndur, pentru scurte per oade de tmp. n ho,
avu cteva dscu cu Nchoas Daves. In ceea ce- prvea, edtoru de tr externe
de a The Mirror n-avea s scre nmc, pentru c ,nu era nmc ac care s -1
ntereseze pe c ptanu Bob".
Trzu n acea dup -amaz , Bazoft ma pec o dat dn hote. Ca de obce, era
urm rt de un supraveghetor rakan. Dar cnd Bazoft reap ru, era sngur.
Reporter auzr pe Bazoft spunndu- u Daves, c n-avea ,s se ase urm rt
peste tot ca o c ea n c dur".
Cu toate acestea, rsu u Daves reu n mc m sur s mbun t easc
starea de sprt a u Bazoft. nc o dat acesta urc a e n apartament. Cnd reap ru
n ho e spuse ma mutor reporter c nu avea s se ntoarc a Londra cu e. ,A
ntervent ceva", spuse e cu acea voce msteroas pe care o foosea uneor.
,Ar trebu s fe o poveste a nab de nteresant ca s m deter mine pe mine s
r mn ac" spuse Fetcher.
Cteva ore ma trzu Bazoft p r s hoteu. Companon s v zur atunc
pentru utma dat , pn cnd ap ru pe o caset vdeo dstrbut n toat umea
de raken, a apte s pt mn dup arestarea sa, n care recunotea c era
spon Mossad.
n timpul acela, BazoIt era ntr-o misiune Mossad care ar Ii pus la grea ncercare pn
abt e unu katsa bne antrenat, se ordonase s descopere ct de avansate
erau panure u Gerad Bu de a furnza Irakuu osuper-mn . Faptu c
|urnastuu nostru se d duse o astfe de sarcn era o ndca e car a m sur n
care ef s nten onau s -1 expoateze. Mossad-u avusese gr| s se asgure
c , n cazu une posbe arest r a u Bazoft, aparen ee s ndce c e ucra
pentru o companie cu sediul la Londra - DeIence Systems Limited
(DSL). Cnd BazoIt Iu arestat n apropierea uneia din zonele de testare a armamentuu
superor, agen raken descoperr c acesta era n posesa unu num r
de documente care ndcau anga|area sa de c tre OSL. De a hote, Bazoft
d duse cteva teefoane c tre broure DSL. Compana nega c -ar f
cunoscut pe Bazoft, precum c ar f avut vreo eg tur cu Mossad-u.
Pe caseta video, ochii lui BazoIt priveau n gol, apo cpeau ute se utau roat
prn nc pere, dn care se vedea doar o drapere cu motve forae. Ar ta ca
unu care nu credea c are cum s mpedce propria anihilare.
Psihologii Mossad din Tel Aviv au studiat caseta cadru cu cadru. Pentru ei etapee
anh r u Bazoft au urmat acea scenaru pe care anchetatorii israelieni l-au
remarcat cnd l-au interogat pe un terorst c zut przoner, ntr-o prm faz , Bazoft
s-a confruntat cu nencrederea, cu o negare nstnctv c ceea ce se
ntmp , i se ntmp cu adev rat u. Apo, cope contentzarea brusc
zgudutoare c ceea ce tr a, char se ntmpa cu adev rat, n aceast
faz , nea|utoratu reporter e posb s ma f expermentat ate dou senza :
frca parazant mpusu de a vorb. Probab c acesta a fost momen tu n
care a m rturst pe caset c este agent Mossad.
Tonu s u monoton sugera faptu c , n captvtate suferse un so de
deprese, rezutatu smuger sae dn medu fama a schmb r totale a
moduu sau de va . Probab c se sm ea obost n perma nen , ar
somnu a care avea dreptu nu- odhnea sufcent. S toate astea, ntr-un
moment n care se acuza pe sne, n care senza a c era f r nc o
speran , era acutzat a maxmum. Probab c acuzarea de sine l-a descurajat. Ca
si prizonierul din Procesu/lui KaIka, probabil c sm se c s-a purtat stupd, rscnd
va a ceora .
Pe caseta vdeo, och u Bazoft tr dau faptu c acesta se afa sub eIectul
drogurilor. Farmacologor Mossad e-a fost mposb s - dea seama despre ce
droguri era vorba.
Nahum Admon ta c o confesune att de ab|ect cum era cea de pe
caset nu era dect preudu execu e u Bazoft. efu Mossad ordon
specator s n arme pshoogce s anseze o compane prn care s
neutrazeze ntreb re |enante prvnd eg tura dntre Bazoft Mossad.
Dup pu n tmp, membr a Paramentuu brtanc au crtcat pu blic ziarul The
Observer pentru trmterea u Bazoftn Irak. In acea timp, reporteror de ncredere
se serveau povest conform c rora Saddam Hussen urm rea pe casete vdeo toate
etapee nterogatoruu a care era supus Bazoft. E posb ca acest ucru s f fost
adev rat. Dar, ma degrab , asta nu era dect o scuz pentru a reamnt um c
tortura si crima erau metodele politicii de stat n Irak. BazoIt Iu spnzurat la Bagdad, n martie 1990.
Ultimele sale cuvinte mediatizate au Iost: ,Nu sunt spion israelian".
La Londra, Nchoas Daves a ctt raportu execu e ntr-o tre Reuters sost a
redac a de tr externe a u Daily Mirror. Dup cum proceda cu toate tre dn
Orentu M|ocu pe care e consdera de nteres, Daves duse acest raport n
brou u Robert Maxwe.
Din 1974 ncoace, Maxwell era cel mai puternic sayan din Marea Brtane. Daves avea s
amnteasc : ,Bob ct raportu f r s comenteze", dar nu- putu amnt, ,cu toat
sncertatea", ce sm se acesta reIeritor la moartea lui BazoIt.
La Te Avv, dntre ce care ctser despre execu e, se afa unu dntre cee ma
ptoret persona|e care au servt vreodat spona|u sraean, Ar Ben-Menashe.
Pn atunc, acesta nu tuse de exsten a lui BazoIt. Dar, n mod tipic, acest Iapt nu l-a
mpiedicat pe vioiul Ben-Menashe s smt un for de trste e, a gndu c ,un at
b at bun s-a afat ntr-un oc nepotrvt cnd nu era cazu s se afe acoo". Astfe
de gndur emo onae transformaser pe frumosu, brunetu ste u Ben-
Menashe ntr-un canddat att de nepotrvt pentru un post chee n comuntatea
spona|uu sraean. Totu, vreme de zece an, ntre 1977 s 1978, de nuse un
post mportant a Departamentu de Rea Externe (ERD) a For eor de Ap rare ae
Israeuu, una dntre cee ma puternce s ascunse organza d e spionaj.
ERD a fost creat n 1974 de prmu mnstru de atunc, Ytzhak Rabin. Lovit de Ielul
n care Israelul Iusese complet luat prin surprindere de masacru srano-egptean dn tmpu
R zbouu de Yom-KppuO acesta decsese c snguru mod de a mp iedica ca astIel de
lipsuri ale spona|uu s ma apar , era s ab un ,cne de paz " care s stea cu
och pe servce secrete, , n acea tmp, s conduc propru' serviciu de spionaj.
Sub umbrela ERD au Iost ncorporate patru departamente. Cel mai important era SIM;
acesta Iurniza ,asistena social" pentru numrul crescnd de ,micri de eliberare" din
Iran, Irak, i, ntr-o mai mic msur, din Siria si Arabia Saudit. Al doilea departament,
RESH, se ocupa de relaiile cu reelele de spionaj prietene, n Iruntea acestora
s
e aIla Biroul
Securitii Statului Sud AIrican. Mossad-ul avea si el o unitate similar, numit TEVEL.
Relaia dintre RESH si TEVEL era deseori tensionat, pentru c cele dou intrau deseori, n
mod inevitabil, una pe teritoriul celeilalte.
Un al treilea departament ERD, Legturi Externe, se ocupa de ataaii militari israelieni si ali
membri ai personalului IDF din exterior. Departamentul mai monitoriza si activitile
ataailor militari strini de pe teritoriul Israelului. Acest Iapt duse la un alt conIlict, de data
aceasta cu Shin Bet, care pn atunci se ocupase singur de astIel de cazuri. Cea de-a patra
component ERD se numea Spionaj 12. nIiinat pentru a coopera cu Mossad-ul, acest
departament nspri treptat relaiile cu cei care lucrau la etajul superior al cldirii lor de pe
bulevardul King Saul. Acetia simeau c ERD le tirbete din inIluene.
Ben-Menashe a Iost ataat la RESH, cu responsabilitatea strict de a se ocupa de problema
iranian. Sosise ntr-un moment n care Israelul era pe punctul de a-si pierde cel mai puternic
aliat din zon. Pentru mai bine de un sIert de secol, ahul Iranului acionase cu diplomaie
n spatele scenei, pentru a-i convinge pe vecinii arabi ai Israelului s pun capt ostilitilor
Ia de statul evreu. Tocmai Icea oarece progrese, ndeosebi cu Regele Hussein al Iordaniei,
cnd n Iebruarie 1979, revoluia Iundamental ist islamic a Ayatollahului Komeini l ddu
jos de pe tron. n mod prompt, Khomeini ddu cldirea Ambasadei Israelului la Teheran pe
mna Organizaiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP), n replic, Israelul sri n ajutorul
gherilei kurde, n rzboiul mpotriva noului regim, n acelai timp, Israelul continua s
Iurnizeze arme Teheranului, pentru ca acetia s le Ioloseasc mpotriva Irakului. Politica
aceasta de ,ucidere a ambelor pri" pe care o promovau David Kimche si alii din Mossad,
era la putere.
Ben-Menashe se trezi curnd implicat n grandiosul proiect pe care Kimche l avea cu
Iranul, de schimb al prizonierilor pe arme. Cei doi cltoreau mpreun la Washington, unde
Ben-Menashe pretindea c
se vntura cum dorete pe cuoaree Case Abe, c se vedea cu pree dintele Reagan, si
se tutuia cu consilierii acestuia.
Charsmatc s nonaant, Ben-Menashe era o fgur popuar a adun re
comunt spona|uu sraean, unde potcen ma n vrst schmbau mpres cu
agen secre , spre benefcu recproc a ambeor p r . Pu n tau s storseasc
ma bne ca Ben-Menashe. Cnd Kimche ncepu s negoceze schmbure przoner-
arme, Ben-Menashe Iu numit consultant personal al primului ministru Yitzhak Shamr pe probeme de
spona|, dup ce spuse acestua c te ,toate dedesubture" acestu domenu de
actvtate. Kmche decse c era cea ma bun aegere ca Ben-Menashe s ucreze n
tandem cu un of er de spona| pe care admra ma presus de orce, Raf Etan.
Avnd deplina aprobare a primului ministru, Ben-Menashe Iu exonerat de orce ate obga , pentru a
se dedca ucruu n echp cu Eitan. Ce do se mutar a New York n marte 1981.
Scopu or era bne defnt, dup cum avea s -s reamnteasc Ben-Menashe:
,Preten notr dn Teheran erau dspera s fac rost de echpamente eectronce
sofstcate pentru for ee or aerene de ap rare aeran s terestr . Israeu,
desgur, vroa s a|ute pe ct posb n r zbouu mpotrva Irakului".
C tornd cu paapoarte brtance, n stu favort a Mossad-uu, e nfn ar o
compane n zona fnancar a New York-uu. Recrutar rapd o echp de cnczec de
broker care r scoeau pa a amercan de produse eectronce n c utare de
echpamente potrvte. Toate vnz re erau nso te de certfcate care atestau c
echpamentu avea s Iie Iolosit exclusiv n Israel. Ben-Menashe avea s - amnteasc :
,Aveam pachete ntregi cu certiIicate pe care le completam si le trimiteam n Israe, n caz c cneva
-ar f b tut capu s verfce".
Echipamentele erau trimise la Tel Aviv pe calea aerului. Acolo, f r a ma trece prn vam ,
erau transferate pe charter nchrat de a Guinness Peat (Irlanda) si trimise la Teheran. Era
limpede de ce Iusese aeas Gunness Peat, o compane de charter foarte respectab .
Ideea de a foos po randez fusese tot a u Etan. E p stras e, ceea ce numea
,rea e sae randeze". ,Cnd e vorba despre o afacere, ran dez n eeg regue" -
spunea e. ,Pe e nu- ntereseaz dect s - p tet a tmp".
Cnd voumu opera unor desf urate a New York era n cretere,
se
impunea
existen a une compan centrae care s preucreze mar dee de doar mpcate
n cump rarea s vnzarea armeor. Numee aes pentru aceast compane fu ORA,
care n ebrac nsemna ,umn ".
n marte 1983, Raf Etan spuse u Ben-Menashe s - recru teze pe Nchoas
Daves n ORA. Era mpede c auzse despre Daves prn ntermedu Mossad-uu;
Mossad-u a rndu s u, trebue s f afat despre Daves de a Bazoft, care ucrase
ca |urnast ndependent pentru edtoru de tr externe de a The Mirror. Ma trzu n
aceea un , Ben-Menashe si Davies s-au ntlnit la Londra n holul hotelului Churchill. Cnd s-au
desp r t, Ben-Menashe ta c Daves era ,omu nostru". In zua urm toare uar
prnzu acas a Daves. Era acoo |anet, so a u Daves. Ben-Menashe fu
medat de p rere c sofstcatu bndu Nchoas se temea c ar putea s -s
pard so a. ,Asta era bne, f cea vunerab", spuse e.
Rolul lui Davies n calitate de consilier ORA Iu deIinit n timpul unei ntlniri care avu loc la hotelul
Dan Acadia, n nordul Tel Aviv-ului. Ben-Menashe amntete: ,Am c zut de acord c
avea s fe ponu nostru londonez, omul nostru de contact pentru aIacerile noastre cu Iranu sau
ate r. Adresa sa de acas avea s fe trecut pe produsee de recam ae ORA,
ar n tmpu ze contactee ranene vor foos num ru u drect de a brou: 822-
3530".
n schmb, Daves avea s fe remunerat pe m sura nouu s u ro de om de
baz n opera unea ,Arme pentru Iran". Cu totu, prm un milion s |um tate de
doar, depu n b nc dn Grand Cayman, Bega Luxemburg. O parte dn ban -a
mp r t a dvor . |anet prm 50.000 de doar. Daves p t toate datore a
b nc s cump r o cas cu patru eta|e. Aceasta deven carteru general european al
ORA, iar num ru de teefon 231-0015, un nou contact pentru trafcan de arme
care acum devenser parte ntegrant dn va a zarstuu. Dato rt poz e sae
de edtor de tr externe, Daves ncepu s vzteze S.U.A., Europa, Iran-u Irak-u.
Ben-Menashe observ aprobator c , ,n tmpu c toror sae se prezenta ca
reprezentant al grupului ORA. Aranja o ntlnire, de obicei pentru week-end, apo zbura n
centru, preocupat s aran|eze canttatea de arme care trebuia Iurnizat , precum modu
n care se efectua pata".
In 1987, Ayatollahul iranian Aii Akbar Hashemi RaIsanjani primi o teegram dn partea ORA,
prvnd vnzarea c tre Iran a patru m de proecte TOW, a pre u de 13.800 de
doar bucata. Teegrama se nchea cu confrmarea faptuu c ,Nchoas Daveseste
reprezentantu ORA, fnd autorzat s semneze contracte".
Era un moment important pentru Ari Ben-Menashe, Nicholas Davies puternca fgur care se
prefgura pe fundau evenmenteor nc nedesf surate, Robert Maxwe. Dar
nmen nu b nua nc pentru o secund cruntu adev r ascuns n repca
hoywoodan pe care Daves o spunea mereu: ,Nmc nu se compar cu o mas
pe grats".
CAPITOLUL 9
Bani murdari, sex si minciuni
Lucrurile preau diIerite n dimineaa aceea de la sIritul lui martie 1985, cnd Ari Ben-Menashe
prinse prima curs British Airways de la Tel Aviv la Londra. In vreme ce-i savura micul dejun kusher
servit n avion, se gndea c viaa nu Iusese niciodat mai Irumoas. Nu numai c Icea ,bani
adevrai", dar nvase Ioarte multe de cnd lucra cot la cot cu David Kimche si cutreierau amndoi
lumea bizantin a vnzrilor de arme ctre Iran. De-a lungul vremii, educaia sa Iusese marcat de
contactele cu politicienii evrei si capii spionajului.
Pentru Ben-Menashe, ,prin comparaie cu Iotii mei colegi, traIicantul obinuit de arme, era mic
copil". IdentiIicase problema: eIectele pe care aventura libanez le avusese asupra Israelului din care
acesta se retrsese n cele din urm, nIrnt si demoralizat. Nerbdtori s-si rectige prestigiul,
politicienii le ddur celor din spionaj o mn si mai liber n rzboiul Ir mil mpotriva OEP, pe
care aceti a o considerau cauza tuturor problemelor israeliene. Rezultatul a Iost o succesiune de
scandaluri, n care prezumtivii teroriti i Iamiliile acestora Iuseser brutalizai si ucii cu snge
rece. Yitzhak HoIi, Iostul eI al Mossad-ului, nIiina, la presiunea publicului, o comisie guverna-
mental, care s investigheze brutalitile comise. Concluzia acesteia a Iost c agenii de spionaj
mineau constant n Iaa judectorilor reIeritor la modul n care obineau mrturii: de cele mai multe ori
mijloacele erau brutale. Comisia ceru s Iie luate ,msurile care se impuneau".
Dar Ben-Menashe tia c tortura continua: ,Era bine s Iii la distan de astIel de lucruri". Considera
c ceea ce Icea el, era ,diIerit" - s Iurnizeze arme iranienilor pentru a ucide nenumrai irakieni.
Nici
m car przoner dn Berut, adev ratu motv a trafcuu s u , nu-l nteresau prea
tare. Esen a erau ban pe care f cea. Char s dup pecarea u Kmche, Ben-
Menashe contnua s cread c acest caruse n care se nvrtea, avea s se
opreasc atunc cnd va vrea e - s c se va da jos din el multimilionar. Dup socoteaa
sa, afacerea ORA vaora acum ,sute de moane" - s ma|ortatea afaceror se
deruau prn casa dn suburba ondonez de unde Nchoas Daves conducea
opera une nterna onae ae ORA.
Ben-Menashe ta c Daves contnuase s - sporeasc propra avere, care
dep ea cu mut saaru anua de 65.000 de l i re sterline pe care - p tea Daily
Mirror pentru func a de edtor de tr externe; comsonu pe care i-l d dea ORA era
cam tot att, ns unar. Lu Ben-Menashe nu- p sa c |urnastu , ma ua cte o
fee de tort n pus, dac ma sa destu a a . Era ns momentu s
s rb toreasc ".
Robert Maxwe f cea socotee prvnd de a geamu brouu s u. Cnd Brtsh
Arways aterza, fu ntmpnat de o muzn cu ofer , trms de Robert Maxwe, un
nou semn, dup cum se p ru u Ben-Menashe, a mportan e pe care -o acorda
acum magnatu, n aceea man cu e avea s se afe Nahum Admon, drectoru
general al Mossad-ului care se aIla la bordul unei curse El Al ce decolase cu o or dup cursa
Brtsh Arways. Ben-Menashe p nu ca, n atepta rea u Admon, s -s petreac
tmpu revzund toate argumentee pe care le adunase pentru a demonstra cum un puternic
baron al presei devenise cel mai important sayan pe care Mossad-u recrutase vreodat .
Maxwe oferse vountar servce a sfrtu une ntnr pe care o avusese
cu Shmon Peres a Ierusam, a scurt tmp dup ce Peres formase coa a
guvernamenta dn 1984. Unu dntre conser lui Peres avea s -s amnteasc de
aceast ntnre ca de ,ntnrea ego-uu cu megaomanu. Peres era trufa s
autocrat. Dar Maxwe ap ru acoo, spunnd ucrur de genu: 'o s aduc moane
de doar n Israel; voi revitaliza economia'. Se comporta ca un canddat a preedn e. Era
bombastc, sacadat, f cea auz s spunea gume deucheate. Peres prvea cu
zmbetu s u de eschmos".
Recunoscnd c de-a ungu anor Maxwe stabse contacte puter nce cu
Europa de Est, Peres fx o ntnre ntre Maxwe Admon.
ntlnirea avu loc n apartamentul prezidenial al hotelului King David din Ierusalim, unde locuia
Maxwell. Acesta din urm si Admoni i gsir subiecte comune de discuie n trecutul lor est-
european. jvtaxwell se nscuse n Cehoslovacia (Iapt care l Icu pe Peres s murmure una din glumele sale
celebre: ,E singurul ceh cu bani pe care l cunosc"). Amndoi mprt eau acelai devotament arztor
pentru sionism, si credina Iaptului c Israel avea un drept de supravieuire dat de Dumnezeu, i mai unea si
pasiunea pentru mncarea si vinurile bune.
Admoni era interesat de opinia lui Maxwell conIorm creia S.U.A. si Uniunea Sovietic aveau o
dorin comun de a deveni puterea mondial numrul 1, dar Iiecare prin modalitile proprii. Rusia
includea n strategia sa anarhia internaional, n vreme ce Washingtonul mprea lumea n
,prieteni" si ,dumani", si nu n naiuni cu conIlicte ideologice. Maxwell oIerise alte perspective:
contactul secret al CIA cu omologii chinezi era motiv de tulburare ia Departamentul de Stat, care era de
prere c acest Iapt putea aIecta negativ viitoarele aciuni i politici diplomatice.
Magnatul zugrvise portretele a doi oameni care prezentau un interes mai aparte pentru Admoni.
Maxwell spusese c dup ntlnirea cu Ronald Reagan, avusese sentimentul c preedintele era un etern
optimist, care i Iolosea talentul de actor pentru a poza ntr-un politician dur. Cea mai mare greeal a lui
era Iaptul c era simplist si nimic mai mult n problema Orientului Mijlociu, i nu gndea mai departe de
impulsul de a trage cu pistolul direct din toc.
Maxwell se mai ntlnise si cu William Casey si l considera pe directorul CIA drept un om cu vederi
nguste, si un ne-prieten al Israelului. Casey conducea o agenie ,atotputernic", cu idei dep ite privind
rolul spionajului n arenele politicii moderne. Acest Iapt nu era nicieri mai evident - era de prere
Maxwell - dect n Ielul n care Casey interpretase greit inteniile arabilor n Orientul Mijlociu.
Aceste preri erau de asemenea mprt ite de Nahum Admoni. Dup ntlnire, acetia au plecat cu
maina nenmatriculat a lui Admoni ctre sediul Mossad. Un an mai trziu, pe 15 martie 1985, aveau s se
ntlneasc din nou.Ca un magician care scoate un iepure din joben, Maxwell l prezent pe Viktor
Chebrikov, vicepreedintele KGB, unul dintre cei mai
puternc agen de spona| dn ume. Cu subn ees, Ben-Menashe avea s decare
uteror c ,pentru un der KGB, prezen a n broure unu zar brtanc trebue s f
fost de domeniul Iantasticului. Dar la vremea aceea, preedntee Gorbacoveran rea
bune cu premeru Margaret Thatcher, aa c era n regu caGorbacovs seafen
Marea Brtane".
Ar f fost nteresant de tut ce ar f zs fondatoarea thatchersmuu si adepta
deor sae de ber schmb, dac ar f afat ce se af pe agenda aceste ntnr.
R sturna n fotoe cu cotere de pee ae u Maxwe, Admon s Ben-Menashe
conduceau dscu a. Vroau s te dac , n cazu transferuu unor ,sume foarte
substan ae" de vaut n contur dn Ununea Sovetc , Chebrkov ar f putut
prezenta sguran a acestor depuner. Ban proveneau dn profture ob nute de
ORA de pe urma vnz r de arme amercane c tre Iran.
Chebrkov ntreb despre ce sum era vorba.
Ben-Menashe repc : ,450 de moane de doar amercan. S ma urmeaz
sume smare. Un mard, poate ma mut".
Chebrkov se u a Maxwe, parc pentru a se asgura c aude corect. Maxwe
d du dn cap cu entuzasm. ,Asta este perestroka!", expod e.
Pentru Ben-Menashe, smptatea str uctoare a afacer era o atrac e n pus.
Nu aveau s exste ntermedar cu care s -s mpart comsoanee. Nu aveau s
fe dect Maxwe ,cu eg ture sae, s Chebrkov, datort nfuen e pe care o
avea. Implicarea sa era o garan e a faptuu c sovetc nu aveau s pun mna pe
ban. Se c zu de acord ca suma n a de 450 de moane de doar s fe
transferat de a Credt Susse c tre Banca Budapesta dn Ungara. Aceast banc
avea s mpart ban a b nc dn bocu sovetc".
O tax de 8 moane de doar avea s ntre n buzunaru u Robert Maxwe,
pentru ntermederea afacer, n eegerea fu pecetut cu strnger de mn.
Maxwe propuse un toast cu ampane pentru viitorul capitalismulu n Rusa. Dup
aceea, nvta fur condu cu ecopteru magnatuu c tre Aeroportu Heathrow
pentru a prnde avoanee care aveau s - duc acas .
n aIara lui Nicholas Davies, nici un jurnalist de la Daily Mirrornu reaza ce tre senza ona
tocma trecuse pe ng e. n curnd, ata tre avea s e scape n momentu n
care Maxwe tr da taentee |urnastce pentru a ncerca s prote|eze Israeu.
La nceputul relaiei sale cu Mossad-ul, Iusese stabilit c Maxwell
es
te prea valoros pentru
a Ii implicat n activiti de rutin. ConIorm
u
nui membru activ al comunitii israelite de
spionaj:
,Maxwell era Domnul tie Tot al Mossad-ului, la nivel nalt. Deschidea uile celor
mai importante birouri. Prin puterea pe care o aveau ziarele sale, prim-ministrii si preedinii
erau oricnd gata s-l primeasc. Pentru c era cine era, acetia i vorbeau de parc ar Ii Iost
u
n politician de Iacto Ir s realizeze de Iapt, unde ajungeau inIormaiile pe care i le
Iurnizau. Multe din lucrurile pe care le aIla, erau Ir ndoial brIe, dar printre acestea se
strecurau i urme de adevr. Maxwell tia s pun ntrebri. Nu Iusese instruit de noi, dar
din cnd n cnd mai primea si indicaii".
Pe 14 septembrie 1986, Robert Maxwell l sun pe Nahum Admoni pe Iirul scurt,
aducndu-i veti devastatoare. Un jurnalist independent de origine columbian, Oscar
Guerrero se dusese la unul din ziarele de duminic patronate de Maxwell, SunaayMirror, cu o
poveste senzaional - una care ar Ii Iost n stare s sIie valul menit s disimuleze
adevratul scop al Dimonei. Guerrero pretindea c acioneaz n numele unui specialist,
Iost angajat al unei uzine nucleare, n acea perioad, persoana respectiv adunase n secret
probe IotograIice si de alt Iel, pentru a demonstra c Israelul era acum o putere nuclear
major, care deinea nu mai puin de o sut de dispozitive nucleare cu capaciti de
distrugere diIerite.
Ca toate convorbiri le teleIonice primite si date de eIul Mossad-ului, si aceasta Iu automat
nregistrat. Agentul secret pretinse mai trziu c pe caset exista urmtorul dialog:
Admoni: Care este numele acestui specialist?
Maxwell: Vanunu. Mordechai Vanunu.
Admoni: Si unde se aIl acum?
Maxwell: Sydney, Australia, cred.
Admoni: Te sun din nou.
Primul teleIon pe care l ddu apoi Admoni, Iu ctre primul ministru Shimon Peres, care
ordon s Iie luate toate msuri le, pentru stabilizarea situaiei. Rostind aceste cuvinte, Peres
autoriz o operaie care avea s demonstreze nc o dat, eIiciena nemiloas a Mossad-
ului.
Personalul lui Admoni a venit repede cu conIirmarea Iaptului c Vanunu lucrase la
Dimona din Iebruarie 1977 pn n noiembrie 1986.
Fusese repartizat la Machon-Doi, una dintre cele mai secrete uniti de producie din cele zece pe care
le avea Iabrica. Cldirea lipsit de Ierestre semna pe aIar cu un depozit. Dar zidurile sale erau
suIicient de groase ca s mpiedice accesul celor mai puternice camere de luat vederi prin satelit, n
interiorul structurii ca de buncr, un sistem de perei Iali ducea ctre liIturi care coborau sase nivele
sub pmnt, pn la locul unde erau Iabricate armele nucleare.
Permisul de liber trecere al lui Vanunu era suIicient pentru a-i asigura accesul n orice colior al
departamentului Machon-Doi. Permisul su special de trecere-cu numrul 520-mpreun cu semntura
sa pe unul din documentele secrete oIiciale israeliene, erau suIiciente pentru ca nimeni s nu-l
deranjeze n ndeplinirea sarcinii sale de menahil, controlor n schimbul de noapte.
Admoni aIl cu uimire c, n mod cert, vreme de cteva luni Vanunu a continuat s Iac IotograIii
n interiorul Machon-Doi: IotograIiase panourile de control, Iisetele si mainria nuclear de construit
bombe. Dovezile artau c i pstrase Iilmele la el n vestiar, pentru ca apoi s reueasc s le scoat
n aIara locului despre care se credea c este cel mai sigur din Israel.
Admoni ceru s aIle cum reuise Vanunu s Iac aa ceva - i poate chiar mai mult. Dac reuise
s arate dovezile CIA-ului? Sau poate ruilor? Britanicilor sau chiar chinezilor? Pagubele ar Ii Iost inesti-
mabile. Israelul ar Ii trecut drept mincinos n Iaa lumii - un mincinos capabil sodistrug. Cine era
Vanunu? Pentru cine ar Ii putut s lucreze?
Rspunsurile aveau s vin n curnd. Vanunu era un evreu marocan, nscut pe 13 octombrie 1954
la Marakesh, unde prinii si aveau un mic magazin. In 1963, cnd anti-semitismul, existent deja n
Maroc, se transIorm iar n maniIestri violente, Iamilia emigra n Israel, stabi-lindu-se n oraul
Beersheba din deertul Negev.
Mordechai a avut o adolescen linitit. Ca la orice alt tnr, veni vremea s Iie ncorporat n
armata israelian. Deja ncepuse s cheleasc i prea mai matur dect cei 19 ani pe care i avea. A
Iost ridicat la gradul de prim sergent ntr-o unitate de geniti de pe nlimile Golan. Dup ncheierea
stagiului militar, intr la Universitatea Ramat Aviv din Tel Aviv. Pentru c la sIritul primului an
de studiu pica dou examene la Iizic, abandon Iacultatea.
n vara u 1976 r spunse unu anun prn care se c utau tehncen care
s ucreze a Dmona. Dup un ntervu ung cu of eru de secu rtate a
uzne fu acceptat pentru nstrure, s trms s fac un curs ntensv de
fzc , chme, matematc s engez . Se descurc sufcent je bine nct s
fe acceptat n cee dn urm ca specast a Dmona n Iebruarie 1977.
Vanunu fu dsponbzatn noembre 1986. n dosaru s u de secu rtate
de a Dmona scra c avea afnt pro-arabe s de stnga. Vanunu pec n
Austraa s sos a Sydney n una ma a anuu urm tor. Undeva pe parcursu
c tore sae, Vanunu renun a cndva puternca sa credn evreasc ,
pentru a se convert a cretnsm. Toate nforma e care soseau c tre
Admon creau magnea unu tn r neatr g tor, care avea toate atrbutee
unu snguratc: nu avea preten a Dmona, nu avea nc o ubt ,
petrecea tmpu ber acas ctnd c r despre fozofe s potc . Pshoog
Mossad-uu spuseser u Admon c un astIel de om putea Ii amator de pericole
deseor a|ungea s fe dezuzonat. O asemenea personatate putea f
mprevzb n sensu periculos ai cuvntului.
n Austraa, n tmp ce pcta o bserc , Vanunu -a ntnt pe Os- car
Guerrero, un ziarist columbian care lucra la Sydney. Curnd, vorbre u zarst p nu o
store bzar , cu care s - regaeze pe preten s dn carteru Kng's
Cross dn Sydney. E pretnse c a|utase pe un specast sraean n
ngnere nucear s strce panure evreor de a-i iradia pe vecinii lor arabi, n
vreme ce Guerrero punea la cale pubcarea ,tr bomb a secouu".
Pe Vanunu enervau astfe de preten pste de sens. Transformat n
pacfst convns, ar f vrut ca povestea sa s apar ntr-o pubca e
seroas , care s aerteze umea cu prvre a amenn area pe care
Israeu, acum o putere nucear , o reprezenta. Cu toate acestea,
Guerrero contactase de|a redac a madren a Sunaay Times, iar ziarul londonez
recunoscut drept temerar trimise un reporter la Sydney, ca s - nteroghe ze pe Vanunu.
n tmpu nterogatoruu fanteze u Guerrero er uor a vea .
Coumbanu sm c e pe cae s - pard controu fa de povestea u
Vanunu. Temere sae sporr n momentu n care reporteru u
Sunaay Times spuse c va lua pe Vanunu la Londra, unde povestea sa putea f nvestgat
ma n am nunt. Zaru p nua ca Vanunu s fe nterogat de unu dn ce ma de
seam exper nucear brtanc.
Guerrero prv pe Vanunu s pe companonu s u mbarcndu-se spre Londra, iar
temere sae se adnceau cu fecare cp . Avea nevoe de sfatur cu prvre a
aceast stua e. Sngura persoan a care se putea gnd era un fost membru a
Servcuu de Securtate s Spona| Austraan (ASIS). Guerrero spuse c fusese
neat cu privire la o store cutremur toare, s descrse exact doveze u Vanunu
despre Dmona - azec de fotograf f cute n nteroru reactoruu u Machon-2,
mpreun cu h r e s desenee aferente. Acestea dezv uau f r nc o ndoa
faptu c Israeu era cea de-a asea putere nucear n ume.
Dn nou, ghnonu u Guerrero e a vea . Nu g sse omu potrvt. Fostu
agent ASIS sun a vechu s u oc de munc s repet vorbee u Guerrero. Intre
Mossad s ASIS rea e erau foarte strnse. ASIS nforma Mossad-u cu prvre a
mc re terorste ae ceor dn Orentu M|ocu Pacfc. ASIS nform pe un katsa
de a Ambasada Israeuu de a Canberra, cu prvre a teefonu prmt de a fostu
or anga|at. Informa a fu medat trms prn fax u Admon. Pn s-o prmeasc
ns , prm ate vest, ma ngr|or toare, n drumu s u spre Austraa, Vanunu se
oprse a Nepa s vztase ambasada sovetc dn Katmandu. Mersese acoo, ca
s arate Moscove doveze sae?
Dur tre ze pn cnd un sayan a Mossad-uu dn suta regeu Nepauu s
afe c snguru motv pentru care Vanunu se dusese a ambasad era ca s afe ce
documente trebuau pentru a vzta Ununea Sovetc , a un moment dat.
Pecase de acoo cu un munte de brour.
In oree care trecuser de a mbarcarea u Vanunu n avonu ce avea s - duc
a Londra, Guerrero ncercase s mpute do epur dntr-un foc - ofer cop ae
documenta e u Vanunu c tre dou zare austraene. Aceta e refuzar ,
lundu-le drept Ialsuri.
In dsperare de cauz , Guerrero porn spre Londra, pe urmee u Vanunu. Cum
nu reu s - g seasc , Guerrero duse documenta a a Sunaay Mirror. Prntre acte se
afa s o fotografe a u Vanunu, f cuta
n Austraa. In cteva ore, Nchoas Daves af despre prezen a or. II
nform cu prompttudne pe Maxwe. Acesta sun pe Admon. Cteva
ore ma trzu, cnd efu Mossad-uu sun dn nou pe Maxwe, Admon
ma prm o ovtur . Sunaay Times u povestea u Vanunu n seros. Astfe c
era mperos necesar s afe ce anume fotograf f cuse specastu. Se
spera c astfe s reueasc s croasc o repc ce ar ma f mtat
propor e dezastruu. Rapoartee dn Canberra sugerau c pe Guerrero
nteresau ban ntr-o mare m sur . Dac se dovedea c s Vanunu avea
astfe de aspra , atunc ar f fost posb s monteze o campane de
deznformare, care s arate c Sunaay Times fusese neat de do escroc.
nc o dat neobostu Ar Ben-Menashe a fost pus a treab . Admon
ordon s pece a Londra pentru a ob ne cope pe care Guerrero e
ar tase a Sunaay Minor. Ben-Menashe avea s povesteasc ute rior
veteranului jurnalist american de anchete Seymour Hersh:
,Nchoas Daves aran|ase ca Guerrero s ntneasc pe acest
,nemapoment" |urnast amercan, adc pe mne. La ntnre,
Guerrero, ner bd tor s fac o nou afacere, e prezent cteva dn
fotografe coor f cute de Vanunu. N-aveam nc cea ma vag dee dac
erau semnfcatve sau nu. Era nevoe s e vad nte exper dn Israe, -
am spus u Guerrero c am nevoe de nte cop. Nu a fost de acord, -am
spus, dac vroa ban pe ee, trebua s v d dac sunt reae, s c Nck
va garanta pentru mne".
Guerrero d du u Ben-Menashe cte va IotograIii. Acestea au Iost expediate
n Israel.
Sosrea or, a creat s ma mut consternare. Ofca de a Dmona s-au
dat seama dn fotograf c era vorba de Machon-Do. Una dntre ee ar ta
zona unde mnee nuceare de teren erau fabrcate nante de a f pasate pe
n me Goan a gran a cu Sra. Nc nu se ma punea probema
dstruger credbt u Vanunu. Orce fzcan nu clear ar Ii recunoscut la ce
servea echipamentul.
Prmu mnstru Peres nfn a o ceu de crz pentru mo nitorizarea
stua e. C va ef de departament a Mossad-uu cerur ca o echp
kdon s fe trms a Londra pentru a- g s s ucde pe Vanunu. Admon
respinse ideea. Sunaay Times n-ar f avut spa u sufcent s pubce n zar toat
povestea u Vanunu; era nevoe de o carte ntreag pentru a con ne toate
nforma e a care specastu se pare c avusese acces
Ins o dat ce zaru ar f termnat cu Vanunu, era foarte posb ca acesta s fe
nterogat de MI6 s de CIA, ar Israeu s ntmpn e s
;
ma mute probeme. Mut ma
mportant era s se afe cum desf surse Vanunu ac une de spona| a Dmona,
s dac ucrase sngu sau nu - s dac nu, pentru cne ucrau ace;tia. Singurul mod de
a afa adev ru era de a- aduce pe Vanunu napo n Israel pentru interogatoriu.
Admon trebua s g seasc o cae s - scoat pe specast de unde ascunseser
ce de a Sunaay Times. Era ma uor s se ocupe de Vanunu n cmp deschs, s pn a
urm , n-ar f prma dat cnd Mossad-ul omora pe cineva pe str ze ondoneze, n tmpu
c ut r ucgaor care omorser pe ate sraeen a Ompada de a Munchen,
Mossad-u asasnase pe unu dn membr grup r Septembrie Negruntr-un accdent
de man nscenat, n tmp ce acesta se ntorcea la hotelul Bloomsbury, unde era cazat.
La Londra, b nund c Israeu ar face tot posbu pentru a- dscre dita pe Vanunu,
Sunaay Times a aran|at ca acesta s fe nterogat de Dr. Frank Barnaby, un specast n
fzc nucear extrem de aprecat, care lucrase a baza mtar de arme nuceare a
Mar Brtan dn Adermaston. Acesta a conchs c pozee documentee erau
autentce c specastu aducea foarte bne amnte de tot.
Sunaay Times a f cut n contnuare un pas gret. Reprezentantu desemnat de
acesta a prezentat ambasade sraeene dn Londra un rezumat a ceea ce e
dezv use Vanunu, cop dup paaportu aces tua, poze, precum s evauarea f cut
de Barnaby. Se vroa prn asta o m rtursre dn partea guvernuu sraean. In schm b,
ambasada a respns materau ca ,nefnd adev rat".
La Te Avv, fotocope aduse a ambasad au provocat ma mut umre. Ben-
Menashe m rtursea:
,Se sp rsese bubou. Eram nc a Londra cnd Daves m-a spus c Maxwe vroa
s m vad . Am mers n acea brou n care c zusem de acord s - dau un comson
de opt moane de doar ca s ne ascund ban n spatee Cortne de Fer.
Maxwe a spus c ta ce
trebuia Icut reIeritor la aIacerea Vanunu. A spus c tocmai vorbise cu eIul meu la Tel Aviv".
Ca urmare a teleIonului, Admoni gsise deja o cale de a-l scoate pe Vanunu la iveal.
n urmtorul numr al ziarului Sunaay Times aprea o poz mare cu Mordechai Vanunu si un
articol care-l ridiculiza pe specialist si pe Oscar Guerrero, demascndu-l pe columbian ca mincinos i
trior, iar ideea capacitii nucleare a Israelului era prezentat drept o glum proast. Articolul Iusese
comandat de Maxwell care mai ceruse si poziionarea central a pozei lui Vanunu. Era Icut astIel
primul pas al unei importante campanii de dezinIormare condus de departamentul de rzboi
psihologic al Mossad-ului.
Dup ce-l citi, Vanunu a devenit ntr-att de agitat nct le-a spus supraveghetorilor si de la
Sunaay Times- reporterii care vegheaser asupra sa de la aducerea lui la Londra - c vroia s dispar.
,Nu vreau s tie nimeni unde sunt".
Specialistul cuprins de Iric sttea la ultimul hotel ales de supraveghetorii si, Mountbatten, n
apropierea bulevardului ShaItesbury, n centrul Londrei.
Dup apariia articolului n Sunaay Minor, sayanimi din Londra au Iost mobilizai s-l gseasc.
Zeci de voluntari evrei au primit liste cu hoteluri si pensiuni care trebuiau veriIicate. Acetia teleIonau la
recepie i, descriindu-l pe Vanunu aa cum apruse n poza publicat, se ddeau drept rude care
vroiau s tie dac acesta se cazase.
Pe data de 25 septembrie, joi, Admoni a primit veti de la Londra c Vanunu Iusese localizat. Era
timpul pentru partea a doua a planului su.
Legtura dintre munca serviciilor secrete i capcanele sexuale e la Iel de veche ca i spionajul nsui,
n cartea a patra a lui Moise, Rahab, o prostituat, salveaz viaa a doi dintre spionii lui Joshua din
minile spionilor regelui Jericho-prima ntlnire menionat a celor mai vechi meserii din lume. Una
dintre cele care a continuat tradiia lui Rahab n aIacerea de dragoste si spionaj a Iost Mata Hari, o
seductoare olandez care lucra pentru nemi n al doilea rzboi mondial i care a Iost executat de
Irancezi, nc de la nceput, Mossad-ul a recunoscut
vaoarea capcaneor sexuae. Pentru Mer Amt, ,Era nc o arm . O femee are
taente pe care un b rbat pur smpu nu e are. te s ascute. Conversa a de
aternut nu e o probem pentru ea. Istora e pn de feme care -au foost
taentee sexuae pentru bnee r. Iar s afrm c Israeu nu a f cut a fe ar f o
proste, ns femee noastre sunt voluntari, persoane inteligente care cunosc riscurile impcate.
Asta necest o anumt doz de cura|. Nu trebue doar s te culci cu cneva. Trebue
s fac un b rbat s cread c o ve face n schmbu a ceea ce vre s - spun . Dar
asta nu expc nc pe departe taentu de care a nevoe pentru a ob ne aa ceva."
Nahum Admon a aes persona un agent care avea toate cat e necesare pentru a-l
trimite pe Mordechai Vanunu direct n ghearele Mossad-ului.
Cheryl Ben-Tov era un bat leveyha, un grad imediat inIerior unui katsa. N scut ntr-o fame de
evre boga dn Orando, Forda, aceasta a v zut cum mara|u p rn or s s-a
termnat cu un dvor urt. A g st anare n stud regoase n urma c rora -a
petrecut 3 un ntr-un kbbutz n Israe. Acoo a devent fascnat de stora r
de mba ebrac . A hot rt s r mn n Israe. La 18 an s-a ndr gostt de un Sabra,
un evreu n scut n Israe, pe nume Ofer Ben- Tov. Acesta ucra pentru Aman ca
anast. La o un dup ce s-au cunoscut, ce do s-au c s tort.
Prntre nvta a nunt se num rau s c va membr sus-pus a serviciilor de spionaj
israelian, inclusiv unul de la Meluckha, departamentul de recrutare al Mossad-ului. In timpul petrecerii,
acesta a ntrebat-o pe Chery ucrur a care orce mreas s-ar f ateptat. Urma s ma
munceasc ? Vroa medat cop? Prns n vtoarea petrecer, Cheryl a spus c
snguru s u pan era s g seasc o cae de a face ceva pentru ara sa, care
d duse attea, numnd Israeu, ,fame". La o un dup ce s-a ntors dn una de
mere, tn ra so e a prmt un teefon de a nunta: acesta -a spus c s-a gndt a
ce dscutaser s c ar f ceva prn care ar putea f de foos.
Au stabt s se ntneasc ntr-o cafenea n centru Te Avv-uu. B rbatu a umt-o
prn exacttatea cu care nra notee pe care e avusese n coa , povestea fame
e, cum cunoscuse so u. Probab simindu-se Iurioas pentru c i se nclcase intimitatea,
aceasta i-a spus c toate inIormaiile se gseau n dosarul de la Aman al soului su.
Recrutorul tia c uneori relaia dintre el i potenialul recrut putea Ii problematic; aceast munc
Iusese comparat cu aceea a unui vraci care iniia un novice ntr-o sect secret care-si avea semnele,
incantaiile i ritualurile speciIice. Dup ce i povesti lui Cheryl pentru cine iucra, brbatul i-a spus
c Mossad-ul caut n permanen oameni care vroiau s-i serveasc ara. La nunt comparase
Israelul cu o Iamilie. Ei bine, exact aa era Mossad-ul. O dat ce erai acceptat, deveneai parte
integrant a Iamiliei si erai protejat i iubit, n schimb, trebuia s serveti Iamilia aa cum i se cerea.
Era interesat?
Cheryl era interesat, l s-a spus c trebuie s treac nite teste preliminarii, n urmtoarele trei
luni a dat mai multe probe scrise i orale n diIerite ascunztori din Tel Aviv. naltul su IQ - de
Iiecare dat acumula cte 140 de puncte - trecutul su american, cultura general i sociabilitatea au
Icut din ea un recrut peste medie.
l s-a spus c era gata pentru instruire.
ns nainte de a ncepe mai avu o discuie cu recrutorul su. l s-a spus c era pe cale s intre ntr-o
lume ale crei experiene nu le putea mpri cu nimeni, nici mcar cu soul su. ntr-un asemenea
mediu va Ii tentat s se ncread n oameni, ns nu va trebui s se ncread dect n colegii si. Va Ii
nvat s nele, s Ioloseasc metode care ncalc nsui simul decenei i al onoarei; va trebui s
accepte noi modaliti de abordare a problemelor. Unele aciuni pe care va trebui s le Iac i se vor
prea neplcute, va trebui s le considere n permanen ca Icnd parte din misiunea cu care era
nsrcinat.
Recrutorul se aplec peste masa n camera unde avea loc interviul si i spuse c nc mai avea timp
s se rzgndeasc. Nu aveau s existe nvinuiri; nu avea s simt gustul eecului.
Cheryl spuse c e de acord.
n urmtorii doi ani a ptruns din ce n ce mai mult ntr-o lume care pn atunci Icuse parte din
modul ei preIerat de a petrece timpul, i anume mersul la Iilm. nv cum s scoat un pistol n timp
ce sttea pe scaun, cum s memoreze ct mai multe nume care se succed cu repeziciune pe un ecran,
nv s-i ascund Beretta n pantaloni, la bru, i cum s Iac o gaur abia observabil n Iust sau
rochie pentru a ajunge mai uor la pistol.
Din cnd n cnd, unii recrui prseau centrul de antrenament; astIel de plecri nu erau niciodat
comentate. Cheryl a Iost trimis n misiune de pregtire - s intre ntr-o camer de hotel deja ocupat,
s Iure documente dintr-un birou. Metodele pe care le Iolosea erau analizate ore ntregi de instructorii
si. Era trezit n zori i trimis la alt exerciiu: s agate un turist ntr-un club, iar o dat ajuni n Iaa
hotelului s gseasc o scuz i s-l lase balt. Fiecare micare i era observat de instructori.
l s-au pus ntrebri exacte despre experienele sale sexuale. Ci parteneri avusese nainte de soul
su? S-ar culca cu un strin dac misiunea i-ar cere-o? Cheryl a rspuns sincer: soul su Iusese primul
brbat din viaa sa; s-ar culca cu un brbat dac ar Ii absolut sigur c succesul misiunii ar depinde de
asta. Ar Ii vorba numai de sex, nu de dragoste, nvase cum s se Ioloseasc de sex pentru a Iora,
seduce i domina. Deveni deosebit de priceput la asta.
A nvat cum s ucid descrcndu-i ntreg ncrctorul ntr-o int. A nvat despre sectele
islamice si cum s pun la punct un mishlashim, o cutie potal clandestin. Si-a petrecut o zi
ntreag lucrnd la un plutitor - o bucat de microIilm lipit n interiorul unui plic. ntr-o alt zi
nv cum s se deghizeze bgndu-si vat n obraji pentru a-i schimba nIiarea i a prea mai
gras. A nvat cum s Iure maini, s se preIac beat, i cum s Ilirteze cu brbaii.
ntr-o zi a Iost chemat n biroul directorului centrului de antrenament. Acesta a privit-o de jos n
sus, de parc ar Ii examinat-o, veriIicnd Iiecare detaliu dintr-o list pe care o avea n minte, n cele din
urm i spuse c a trecut proba.
Lui Cheryl Ben-Tov i s-a dat titlul de bat leveyha, i lucra acum n departamentul Kaisrut al
Mossad-ului, departament care asigura legtura cu ambasadele israeliene. Rolul su era de a Iace pe
prietena sau chiar ,soia" agenilor katsa activi. A lucrat n mai multe orae europene, dndu-se drept
cetean american. Nu s-a culcat cu nici unul dintre ,iubiii" sau ,soii" ei.
Admoni a anunat-o personal despre importana ultimei misiuni: acum c Vanunu Iusese localizat,
era de datoria ei s-si Ioloseasc Iarmecele i s-l ademeneasc pe Vanunu aIar din Marea Britanie.
De data aceasta avea s se dea drept o turist american care cltorea prin Europa n urma unui divor
dureros. Ca s dea mai mult credibilitate povestii, avea s Ioloseasc detalii din separarea propriilor
prini, povestea se ncheia cu o ,sor" care locuia la Roma. Acolo trebuia
s
-l duc pe Vanunu.
Mari, 23 septembrie 1986, Cheryl Ben-Tov s-a alturat unei echipe de nou ageni katsa aIlai deja
la Londra. Acetia erau comandai de directorul de operaiuni al Mossad-ului, Beni Zeevi, un brbat
sever cu dinii ptai, de Iumtor nrit.
Agenii katsa stteau la hoteluri aIlate ntre OxIord Street i trand. Doi dintre ei erau cazai la
Regent Palace. Cheryl Ben-Tov era nregistrat sub numele de Cindy Johnson, la trand Palace, camera
320. Zeevi i luase o camer la Mountbatten, lng cea ocupat de Vanunu, 105.
Acesta a Iost probabil printre primii care i-au dat seama de schimbrile comportamentale ale
specialistului. Vanunu ddea din ce n ce mai multe semne de anxietate. Londra era un mediu ostil
pentru cineva crescut ntr-un or el ca Beersheba. i, n ciuda eIorturilor depuse de companionii si, era
singur i doritor de o companie Ieminin, de o Iemeie cu care s se culce. Psihologii Mossad-ului prevzuser
aceast posibilitate.
Miercuri, 24 septembrie, Vanunu a insistat s ias la plimbare nensoit de supraveghetorii si de la
Sunaay Times. Totui, un reporter l-a urmrit de la distan pn n Leicester Square. Acolo l-a vzut
pe Vanunu legnd o conversaie cu o Iemeie. Ziarul urma s o descrie ca pe ,o Iemeie la vreo 20 de
ani, n jur de 1,65, grsu, vopsit blond, cu buze groase, care purta o plrie maro, un costum de
tweed cu pantalon de aceeai culoare, care avea tocuri i era probabil evreic".
Dup o vreme s-au desprit, ntors la hotel, Vanunu i-a conIirmat supraveghetorului c ntlnise ,o
americanc pe nume Cindy". Spuse c inteniona s-o revad. Reporterii erau ngrijorai. Unul dintre ei
spuse c apariia lui Cindy n Leicester Square putea Ii mai mult dect o simpl coinciden. Vanunu
le respinse temerile. Ce-i spuse Cindy prea s Ii Iost de ajuns pentru ca brbatul s vrea s petreac mai
mult timp cu ea - i nu la Londra, ci n apartamentul ,sorei" sale de la Roma.
Beni Zeevi i ali patru ageni katsa erau printre pasagerii zborului cu care Cheryl i Vanunu au
plecat spre Roma. Cei doi au luat un taxi care i-a dus la un apartament dintr-un vechi cartier al
oraului.
nuntru ateptau trei ageni katsa. Aceti au srit pe Vanunu i i-au injectat o substan paralizant.
Trziu n acea noapte, sosi o ambulan, iar Vanunu Iu scos din cldire pe o targa. Aparent
ngrijorai, agenii katsa spuser vecinilor c o rud se mbolnvise. Cheryl se urc n ambulana
care plec imediat.
Ambulana iei din Roma i se ndrept spre coast. Intr-un punct prestabilit atepta o barc cu
motor n care I-au transIerat pe Vanunu. n larg, ambarcaiunea se opri n dreptul unui vas ancorat.
Vanunu Iu urcat la bord. Beni Zeevi si Cheryl au cltorit cu el. Trei zile mai trziu, la miezul
nopii, vaporul ajunse n portul HaiIa.
Mordechai avea s dea curnd ochii cu interogatorii pricepui ai lui Nahum Admoni. Era preludiul
unui proces rapid i al unei sentine pe via, la izolare. Cheryl Ben-Tov dispru n lumea ei secret.
Timp de 11 ani, Mordechai Vanunu Iu inut la izolare ntr-o celul n care Israelul inteniona s-l
pstreze pe veci. Condiiile erau jalnice: mncare proast si o or de exerciii pe zi, iar restul
timpului si-l petrecea n rugciune sau citind. Cednd n cele din urm presiunilor internaionale,
guvernul israelian Iu de acord n martie 1998, ca Vanunu s poat beneIicia de condiii mai puin
stricte. Totui, acesta a rmas un deinut care strnea interesul celor de la Amnesty International, iar
Sunaay Times reamintete cititorilor si de cazul su. Vanunu nu a primit nici un ban pentru tirea
de senzaie Iurnizat ziarului, n 1998 acesta Iu n sIrit scos de la izolare ns, n ciuda
numeroaselor apeluri din partea avocailor si, nu prea sunt anse de a Ii eliberat.
Zece ani mai trziu, acum si mai grsu, cu prul nearanjat care i zbura n briza din Florida,
Cheryl era din nou n Orlando, aparent n vacan la Walt Disney World, cu cele dou Iiice ale sale.
ntrebat n aprilie 1997 de ctre Sunaay Times, aceasta nu a negat rolul pe care !-a avut n rpire.
Singura temere era c publicitatea ar putea ,duna poziiei" sale n Statele Unite.
Ari Ben-Menashe sIri mai puin bine. A vzut muli oameni buni venind si plecnd, victime ale
manipulrilor constante din interiorul serviciilor secrete israeliene. ns n-a crezut niciodat c i va
veni si lui rndul.
In 1989 Iu arestat la New York i acuzat de conspiraie n tentativa Je a vinde avioane C-
130 Iranului.
n timpul primei nIiri, guvernul isrelian declar c ,nu auzise" de Ben-Menashe.
Acesta aduse un dosar cu reIerine de la superiorii si din serviciile secrete israeliene.
Guvernul israelian declar c acetia erau strini. Ben-Menashe dovedi c nu erau.
Guvernul israelian spuse apoi c Ben-Menashe era un ,translator de mna a doua" angajat al
serviciilor secrete. Ben-Menashe spuse c vnzarea aeronavei Iusese autorizat de guvernul
S.U.A. si cel al Israelului. A vorbit despre ,valoarea de sute de milioane de dolari a
autorizrii aIacerilor cu arme ctre Iran".
Cei de la Tel Aviv au Iost uimii nc o dat. RaIi Eitan si David Kimche au Iost interogai
pentru a se aIla ct de multe inIormaii deinea Menashe si ct de importante erau acestea.
Rspunsurile nu au Iost deloc linititoare. RaIi Eitan spuse c Ben-Menashe era n msur s
arunce n aer reeaua S.U.A./Israel de traIic a armelor pentru Iran, a crei tentacule se
ntinseser peste tot: pn n America Central i de Sud, n Londra, Australia, AIrica si n
inima Europei.
n ateptarea procesului, Ben-Menashe a Iost vizitat la Centrul de Corecie din New York
de avocaii guvernului israelian. Acetia i-au propus un trg: s pledeze vinovat n schimbul
unei sume substaniale de bani care avea s-i asigure o via ndestulat o dat ce ieea din
nchisoare. Ben-Menashe s-a hotrt s spun adevrul. Si ncepu s povesteasc totul pn
cnd brusc, n noiembrie 1990, un juriu Iederal l-a achitat de toate acuzaiile.
Civa dintre Iotii si colegi din cadrul serviciilor secrete erau de prere c Ben-
Menashe a avut noroc s scape; spuneau c n ncercrile sale de a-i cpta libertatea
atacase pe oricine i-o punea n pericol. Kimche vorbi n numele multora cnd a spus mai
trziu c ,tot ce vroiam era s dispar din Iaa noastr. Era pornit s ne distrug, s-si
distrug ara i propria siguran. Omul era, i nc mai este, un pericol".
ns Israelul nu pusese la socoteal rzbunarea lui Ben-Menashe. Acesta a scris o carte,
Foloasele R:boiului, care spera s aib acelai eIect pe care l-a avut Woodward i Bernstein
asupra aIacerii Watergate care a dus la demisia preedintelui Nixon. Intenia lui Ben-
Menashe
era clar: ,S ndrept greelile anilor '80 i s ajut la ndeprtarea de la putere a celor vinovai".
La Tel Aviv au avut loc edine urgente. S-a vorbit despre cumprarea manuscrisului si distrugerea
acestuia. S-a amintit c Ben-Menashe reIuzase deja o sum important de bani - care se prea c
ajungea la un milion de dolari - pentru a-i nchide gura; era puin probabil s-i Ii schimbat prerea.
Decizia a Iost ca Iiecare sayan implicat n New York n vreo editur, s Iac tot posibilul s
mpiedice publicarea crii. Succesul pe care l-a avut e discutabil; manuscrisul a Iost trimis mai multor
edituri de prim mn nainte de a Ii publicat de Sheridan Square Press, o editur mic din New York.
Ben-Menashe avea s-si descrie cartea drept:
Povestea unui guvern vzut de un intrigant, n care o mn de oameni ai ctorva servicii secrete
au hotrt politica guvernelor lor, au ntreprins nenumrate operaiuni Ir tirea publicului, au
abuzat de ncrederea politic si public, au minit, au manipulat media si au dezamgit publicul. Nu
n cele din urm, se vrea a Ii o poveste de rzboi - un rzboi condus nu de generali, ci de oameni
aezai conIortabil n birourile dotate cu aer condiionat, persoane indiIerente la suIerina uman.
Muli au vzut cartea ca pe un act revolttor de compensaie al autorului; alii au vzut-o ca pe o
variant exagerat a ceea ce se ntmplase, avndu-l pe Ari Ben-Menashe n centru.
La Londra, aa cum mai Icuse i n alte rnduri, Robert Maxwell se ascundea n spatele legii,
amenin nd cu judecata pe cine ar Ii ndrznit s reia inIormai i le Icute de Ben-Menashe la adresa
lui. Nici un editor englez nu era gata s-l nIrunte pe magnat, nici un ziar nu era gata s-si Ioloseasc ta
lentul de investigator i s dovedeasc aIirmaiile lui Ben-Menashe.
Ca si Ben-Menashe, Robert Maxwell crezuse cndva si era nc convins c este invincibil, dintr-un singur
motiv. Devenise ho pentru Mossad. Cu ct Iura mai mult cu att credea c este indispensabil pentru
serviciu.
Lui Maxwell i plcea s spun de Iiecare dat cnd venea n Israel, aa cum o Icuse i Ben-
Menashe, c si el tie unde sunt ngropate cadavrele. Era o aIirmaie care nu avea s treac neremarcat de
Mossad.
CAPITOLUL 10
O legtur periculoas
Robert Maxwell care concediase cndva un reporter pentru Iurt, atenta pe ascuns la Iondurile de
pensii ale angajailor si pentru a sponsoriza Mossad-ul. Sumele mari sustrase dovedeau ns i cruzimea
i dorina crescnd a Mossad-ului de a risca.
Maxwell retrsese personal banii printr-o serie de manevre Iinanciare care, ani mai trziu aveau s-i
uimeasc pe agenii Iiscali prin duplicitatea de care dduse dovad. Maxwell dduse escrocheriei o
nou dimensiune, transIernd cteva sute de mii de dolari o dat, ntr-un cont special deinut de
Mossad la banca Israelului din Tel Aviv. Uneori Iondurile erau splate printr-un cont pe care ambasada
Israelului la Londra l avea la banca Barclays. Printre bncile pe care Maxwell le Iolosea Ir ca acestea
s bnuiasc ceva se numra si Credit Suisse din Geneva, banc unde Ben-Menashe a transIerat 450
de milioane de dolari din proIitul ORA, cu ajutorul lui Maxwell. Uneori, Iondurile de pensii Iurate
Iceau nconjurul lumii, ajungnd la Chemical Bank din New York, First National Bank din
Australia, i bnci din Hong Kong i Tokyo. Numai Robert Maxwell tia n orice moment exact
unde se aIlau banii, i c acetia erau Iurai. Ce a nrutit situaia a Iost c acesta cerea destul de des
ziarelor sale s atace cazurile de delapidare. Victor Ostrovsky, un evreu de origine canadian care Iusese
agent Mossad ntre 1984 si 1986, a Iost primul care a descoperit ce se ntmpl:
,Mossad-ul i Iinana multe operaiuni din Europa cu banii Iurai din Iondul de pensii al ziarelor
lui Maxwell. Israelienii au pus mna pe bani aproape imediat ce Maxwell cumpr Mirror Newspaper
Group
cu ban mprumuta de a Mossad s sf tut de exper n domenu. Snstru era c
orcne ucra n organza a sa de tr s c torea n Orentu M|ocu, era automat
suspectat c ucreaz pentru Israe ceea ce- putea costa va a"
1
.
n vztee sae n Israe, Maxwe era tratat ca un ef de stat; era nvtat de
onoare nepst de a seratee guvernamentae era de fecare dat cazat a cee
ma bune hoteur, ns Mossad-u avusese gr| - uase m sur n caz c
,sponsoru" ar f devent zgrct. Afnd c Maxwe avea un apett sexua
consderab c dn cauza m rm, era adeptul sexului oral, Mossad-ul aranja ca n timpul
vizitelor magnatuu n Israe, acesta s fe servt de unu dntre bordeure pe care
servcu e p stra pentru cazure de anta|. Curnd, Mossad-u adun o gr mad
de casete vdeo care surprndeau pe Maxwe n stua comprom toare.
Apartamentu n care ocuse fusese dotat cu o camer vdeo ascuns .
Afrma e u Ostrovsky er a vea n dou c r care nc ma rtau ntreaga
comuntate a servcor secrete sraeene. Prin minciun Reversul f rniciei au
dezv ut secretee peroade n care acesta a Iost n rndurile Mossad-ului. n ee a
descrs metodee opera onae, a numt numero of er actv poate -a
comproms pe un dntre aceta ntr-o expunere casc semnat de un
dengrator care credea c fusese concedat pe nedrept dn Mossad.
n mod ironic, guvernul israelian a ignorat sIatul lui Maxwell de a nu spune nmc despre
afrma e u Ostrovsky. n tmpu une ntnr a Te Avv cu prmu mnstru Ytzhak
Shamr, magnatu amnt ce s-a ntmpat cnd guvernu Thatcher a ncercat s
mpedce pubcarea c r unu fost of er MI5, Peter Wrght. Spycatcher con nea
deta stnjenitoare despre serviciul secret britanic. Persistnd n ncercarea de a opr pubcarea
c r , guvernu brtanc a fost n cee dn urm dat n |udecat n Austraa, oc de
batn a ed torului lui Wright. Spycatcher a devent best-seer ar Marea Brtane s-a
f cut de rs.
De aceea soart avu parte s guvernu sraean. mpns de vech actua
membr Mossad - Mer Amt Isser Hare au fost ce ma nveruna n ncercarea
or de a Iace ceva mpotriva lui Ostrovsky -Shamr ordon procuroruu genera s
ac oneze pe caea |ust e s s mpedce debutu scrtorcesc a fostuu agent
katsa.
De asemenea, cazul alimenta anti-americanismu! virulent al lui Shamir care i se trgea din Ierma
convingere c Statele Unite i aveau partea de vin pentru Holocaust. Se zvonea c acesta era de
prere c preedintele Roosevelt ar Ii trebuit s Iac o ,nelegere" -unul dintre cuvintele preIerate
ale lui Shamir - cu Hitler pentru nlocuirea Marii Britanii, pe atunci Iora dominant n Orientul
Mijlociu, cu cel de al lll-lea Reich. La rndul su Hitler i-ar Ii lsat pe evrei s mearg n Palestina,
iar Holocaustul nu s-ar Ii produs niciodat.
Orict de Ir de noim prea ideea, aceasta aproape c a transIormat sentimentele lui Shamir Ia
de Statele Unite n ur. El autorizase personal, ,ca semn de bun-voin" (o alt expresie preIerat de-a
lui Shamir), trimiterea la rui a celor cinci sute de pagini de documente Iurate de Jonathan Pollard.
Shamir credea c astIel relaiile Israelului cu Moscova se vor mbunti. Documentele cuprindeau
inIormaii recente deinute de americani despre aprarea aerian a ruilor, precum si raportul anual al
CIA despre ntreaga capacitate a ruilor de a porni rzboi, ntr-un dosar se gseau IotograIii Icute prin
satelit, stenograme ale convorbirilor interceptate, inIormaii obinute prin radar i rapoarte ale agenilor
CIA n Uniunea Sovietic. Cnd Nahum Admoni i spuse lui Shamir c inIormaiile vor nlesni cu
siguran serviciile de spionaj ruseti s descopere cine i spioneaz, se pare c acesta ar Ii ridicat din
umeri.
Cnd s-au ntlnit s vad ce era de Icut cu Ostrovsky, Shamir i spuse lui Robert Maxwell ce le
spuse si altora: ar Iace orice s reduc inIluena americanilor n lume, i era convins c cei de la
Washington l ncurajaser pe Ostrovsky s-i publice cartea, n semn de rzbunare.
Shamir i ceru lui Maxwell s-i mobilizeze puternicele sale resurse din media pentru a distruge
credibilitatea lui Ostrovsky. Maxwell a subliniat c nainte s-l angajeze, Mossad-ul i-a veriIicat cu
siguran trecutul.
Cu toate acestea, Ostrovsky deveni obiectul unei campanii deIimtoare n presa scris a lui
Maxwell, inclusiv n ziarul de scandal Maarivae la Tel Aviv, care Iusese de asemenea cumprat de
Maxwell. A Iost catalogat drept Iantezist, mincinos i, spre deosebire de Maxwell, duman al Israelului.
Dup ce citir cu atenie crile lui Ostrovsky, membrii cu Iuncii importante n serviciile
secrete israeliene tiau care dintre inIormaii erau adevrate.
Tribunalul de la Tel Aviv a reIuzat s accepte motivul invocat de guvernul israelian, cum c
securitatea naional a Israelului era pus n pericol de aIirmaiile lui Ostrovsky. Cartea a devenit un
best-seller.
Dei a Iost primul care a dezvluit public legtura lui Robert Maxwell cu Mossad-ul, Ostrovsky nu
relatase nici pe departe toat povestea. Ca multe altele, aceasta i avea rdcinile n activitile
vechiului si apreciatului prieten al lui Shamir, RaIi Eitan.
Cei doi se tiau de prin 1950, cnd ambii activau n Mossad, si erau animai de aceeai dorin de
lupt pentru a obine Israelului un loc n lume.
Treizeci de ani mai trziu, n 1986, Shamir Iu acela care I-a susinut pe RaIi Eitan cnd acesta nIrunta
criticile dure adresate la Iinalul aIacerii Pollard, cnd Iu catalogat drept lider ,al unui grup de oIieri
de securitate trdtori, care acionau Ir autorizaie".
Minciuna era o ncercare disperat a guvernului israelian de a se distana de un episod de pe urma
cruia propriile servicii secrete, precum i cele ale Uniunii Sovietice si AIricii de Sud beneIiciaser
enorm. Datorit evreilor, ambele ri primiser inIormaii preioase despre activitile de spionaj
ale Statelor Unite.
Totui, o dat cu aIlarea rolului su n scandalul Arme-pentru-lran, activitatea proIesional a lui RaIi
Eitan a Iost grav aIectat. Dei rnit si Iurios c proprii colegi l transIormaser n ap isp itor,
vechiul spion nu dezvlui nimic public; ct despre prietenii si de ncredere care sttuser cndva la
el n suIragerie si l ascultaser povestind despre capturarea lui AdolI Eichmann, avea pentru acetia o
nou poveste: despre Iaptul c Israelul era acum pe cont propriu.
Din ce n ce mai puin lume suna la ua lui RaIi Eitan de pe Strada Shay sau venea s-i admire
ultimele creaii Icute din deeuri metalice. Petrecea ore n ir singur n Iaa cuptorului, mnuind aparatul
de sudur, nemaigndindu-se la cum Iusese tratat, ci Icndu-i planuri cum s , reintre n joc", dar i
cum s ctige ceva ,bani adevrai". Decizia de a-i servi n continuare ara n ciuda dezonoarei care
se abtuse asupra
lui, coninea o doz de simplitate: ,Patriotismul nu mai este un cuvnt ,a mod. Eu sunt un patriot. Cred
n ara mea. IndiIerent dac-i bine sau
n
u, am s nIrunt pe oricine o amenin pe ea sau pe cetenii
si".
AstIel lu Iiin un plan pe care ncepuse s-l conceap nc de cnd era implicat n aIacerea
Irangate. Ca multe alte planuri ale lui RaIi Eitan acesta i solicita deosebitul talent de a exploata ideea
original a altcuiva. Urma s Iie un plan datorit cruia avea s Iie recunoscut nu numai pentru
capturarea lui AdolI Eichmann, dar si ca asociatul apropiat al lui Robert Maxwell.
n 1967, expertul n comunicaii, William Hamilton, se ntorcea n Statele Unite din Vietnam, unde
pusese la punct o reea de posturi electronice de ascultare pentru a monitoriza Vietcongul, n timp ce
armata sa nainta n jungl. Lui Hamilton i se oIeri un post la Agenia Naional de Securitate (NSA).
Prima sarcin Iu crearea unui dicionar vietnamez-englez computerizat, care se dovedi a Ii o unealt
extrem de Iolositoare pentru traducerea mesajelor vietcong si interogarea prizonierilor.
Era o vreme n care revoluia comunicaiilor electronice - tehnologia prin satelit si
microcircuitele - schimba modul n care erau adunate inIormaiile: codarea si redarea vizual mai
rapide si mai de calitate erau transmise din ce n ce mai rapid prin Internet. Computerele au devenit
mai mici si mai perIormante; senzorii din ce n ce mai soIisticai puteau distinge sute de conversaii;
analiza spectrului IotograIic alegea din milioane de puncte numai pe cele care prezentau interes;
microcip-urile au Icut posibil ascultarea unei oapte de la sute de metri distan; datorit
lentilelor cu inIrarosu puteai vedea noaptea.
Resursele acestei noi societi au contribuit la creterea operativitii spionajului, adunarea si corelarea
inIormaiilor la o scar care dep ea imaginaia oIerea o unealt puternic n cutarea unui tipar i al
unui modus operandi n aciunile teroriste. S-a nceput lucrul la un sistem pe calculator. Sistem de
Eliminare prin Compararea Analizelor Faciale (FACES) care avea s revoluioneze sistemul de
identiIicare a unei persoane din poze. Bazat pe 49 de caracteristici, Iiecare clasiIicat pe o scar de la 1
la 4, FACES putea rspunde la 15 milioane de ntrebri
cu da sau nu, ntr-o secund . Computere egate n re ea efectuau c ut r smutane care
duceau a un num r mpresonant de decz : 40 de moane de decz bnare pe
secund . Computeree ncepur s devn ma mc dar s ab o memore care
echvaa cu o carte de 500 de pagini.
Hamton care nc ma ucra a NSA mz pe aceast pa perma nent nfortoare;
avea s nventeze un soft care s nterfereze cu bazee de date ale altor computere. Aplicarea
acestuia n lumea spionajului nsemna c propretaru programuu putea s pun restrc
asupra ma|ort ator ssteme f r ca utzatoru s -s dea seama. Patrot fnd,
Hamton se gnd c prmu cent a sstemuu s u trebue s Iie S.U.A.
Aa cum NASA a dat na un un avans ncontestab n tehnooga spa a , a fe s
Wam Hamton era convns c va face acea ucru pentru serviciile secrete ale Statelor
Unite. Inventatorul lucra 16 ore pe z, apte ze dn apte. Cudat retras, era cercet toru
dea; NSA era pn de asemenea oamen.
Tre an ma trzu, Hamton era pe cae s creeze supremu aparat de
supraveghere - un program capab s nregstreze mc rile unui num r nemtat de
persoane dn orce co a um. Amenn area adre sat de Reagan terortor, ,Po s
fug dar nu s te ascunz", era pe cale de a se materializa.
Hamton demsona de a NSA cump r mca compane cu numele de Inslaw.
Scopul declarat al companiei era acela de a supra-verfca ac une |udec toret s s
descopere dac exstau eg tur ntre p r , martor fame acestora, char s
avoca - orcne era mpcat sau avea s fe mpcat n proces. Hamton num
programul Proms. Pn n 1981, dezvot n aa m sur nct putu ob ne copyrght-
u pentru soft transform astfe Insaw ntr-o compane mc proftab . Vtoru
promtea.
NSA -a acuzat c foosse dot re de cercetare ae agen e pentru a-s crea
programu. Hamton a negat vehement afrma a, dar s-a anga|at s mprumute
programu Proms Departamentuu de |ust e cu o sngur cond e: de fecare dat
cnd era foost, Insaw trebua s prmeasc o anumt sum de ban. Propunerea
era ct se poate de cnstt ; |ust a, ca orce at departament guvernamenta, avea sute
de colaboratori care i aduceau servicii. Fr tirea lui Hamilton, Departamentul de Justiie a trimis
o copie a programului la NSA pentru evaluare".
//
Motivul exact pentru care aciona astIel nu s-a aIlat. Hamilton dovedise deja
departamentului ce putea Iace programul su: s supravegheze electronic viaa oamenilor, aa
cum nu se mai Icuse pn atunci. Pentru Departamentul Justiiei si mna sa dreapt, FBI-ul,
Promis era o unealt puternic n lupta mpotriva splrilor de bani maIiote si a altor activiti
criminale. De asemenea, tot peste noapte, putea revoluiona lupta DEA mpotriva traIicanilor de
droguri columbieni. Pentru CIA, Promis putea deveni o arm la Iel de eIicient ca un satelit
spion. Posibilitile preau inIinite.
ntre timp, unul dintre personajele obinuite ale lumii aIacerilor necinstite auzise de
Promis. Earl Brian Iusese secretar de stat pentru sntate n CaliIornia pe vremea cnd Reagan era
guvernator, n special pentru c Brian tia Iarsi, Reagan l ncurajase s ntocmeasc un plan
Medicare pentru guvernul iranian. Era una din acele idei nerealizabile care i plceau att de
mult preedintelui american: o versiunea a planului Medicare ar Ii artat Iranului partea
pozitiv a Americii i n acelai timp ar Ii mbuntit imaginea Statelor Unite n zon.
ntr-o propoziie memorabil, guvernatorul i spuse lui Brian: ,Dac Medicare merge n
CaliIornia, atunci poate Iunciona oriunde".
n timpul vizitelor sale n Teheran, Brian intr n vizorul lui RaIi Eitan care era unul dintre
cei care mnuiau schimbul de arme-pentru-prizonieri. Acesta l invit pe Brian n Israel. Cei doi
s-au mprietenit imediat. Brian era captivat de povestirile gazdei despre rpirea lui AdolI
Eichmann; RaIi Eitan era la Iel de Iascinat de stilul de via caliIornian.
RaIi Eitan i ddu n curnd seama c nu avea cum s-si lrgeasc sIera de inIluen n Iran
i era de prere c ideea lui Reagan cu aplicarea programului Medicare n Iran era ,cea mai
trsnit chestie pe care o auzisem n ultima vreme" . De-a lungul anilor, cei doi au pstrat
legtura; RaIi Eitan i-a trimis lui Brian chiar si o vedere din Apollo, Pennsylvania, unde veriIica
uzina Numec. Mesajul suna astIel: ,E bine s Iii aici". Brian l inu la curent cu programul
Promis. n 1990, Brian sosi la Tel Aviv. Era extenuat de atta drum; paloarea din obraji i se
trgea de la nervii pe care i-i Icuse cnd aIl c Departamentul de Justiie Iolosea o versiune
a programului Promis ca s depisteze splrile de bani si alte activiti criminale.Instinctele
lui RaIi Eitan i spuneau c vechiul su prieten nici c putea sosi ntr-un moment mai bun.
Un nou conIlict izbucnise ntre Mossad si ali membri ai serviciilor secrete israeliene.
Motivul era o nou revolt arbeasc, IntiIada. Promis se putea dovedi o arm eIicace n
contabilizarea aciunilor sale.Revoluia se ntinse cu o repeziciune uluitoare, uimind pe
evrei si Icndu-i s Iiarb pe palestinienii de pe malul vestic i pe cei din Fia Caza. Cu
ct armata israelian aresta, mpuca, btea i alunga oamenii din casele lor, cu att IntiIada se
rspndea mai mult. Nimnui nu-i venea s cread cnd un tnr arab trecu cu un planor pe
deasupra graniei extrem de bine pzite a Israelului cu Libanul, ateriznd n tuIiurile din
apropierea or elului Kiryat Shmona. In cteva minute, tnrul omor ase soldai israelieni
narmai pn n dini si rni nc ali apte, pn s Iie la rndul su mpucat.Incidentul
Iu considerat de palestinieni ca o izbnd; n cadrul serviciilor secrete israeliene, acesta era
un motiv n plus ca s-si scoat ochii unii altora. Shin Bet ddea vina pe Aman; ambii
nvinuiau Mossad-ul pentru c nu avertizase Libanul, ns lucrurile nu s-au oprit aici. Sase
teroriti periculoi evadar dintr-o nchisoare de maxim securitate din Gaza. Mossad-ul
ddu vina pe Shin Bet. Agenia spuse c planul de evadare Iusese pus la punct n aIara
graniei - ceea ce Icea ca Mossad-ul s cad vinovat.Aproape n Iiecare zi, soldai si civili
evrei erau mpucai pe strzile din Ierusalim, Tel Aviv i HaiIa. Disperat s-i
redobndeasc autoritatea, ministrul aprrii, Yitzhak Rabin, anun implementarea unei
politici de ,Ior, vigoare si violen", ns aceasta nu avu cine tie ce eIect.ngrijorat de
conIlictul din ce n ce mai nverunat dintre servicii, comunitatea spionajului israelian czu
de acord asupra unui consens politic pentru a Iace Ia masivei rezistene arabe, de o anvergur
nemaivzut de la Rzboiul de Independen. Pictura care umplu paharul au Iost criticele
americanilor cu privire la metodele brutale adoptate de soldaii israelieni. Pentru prima dat,
posturile de televiziune americane, de obicei de partea Israelului, ncepur s diIuzeze imagini
care, clin cauza violenei semnau cu ce se ntmplase n Piaa Tiananmen clin Beijing. Doi
soldai israelieni Iur surprini zdrobind Ir mil braul unui tnr palestinian cu o
piatr; o patrul IDF era Iilmat n timp ce btea o palestinianc nsrcinat; la Hebron
copiii erau btui, pentru c aruncaser cu pietre, cu paturile putilor.
n cele din urm IntiIada Iorm Conducerea Naional Unit a Revoluionarilor. Fiecare
comunitate arab primi instruciuni despre cum s nsceneze greve, s nchid magazinele, s
boicoteze marIa evreiasc i s nu recunoasc administraia civil. Era o reminiscen a rezistenei
din ultimele zile de ocupaie german n Frana celui de-al doilea rzboi mondial.
Vrnd cu orice chip s readuc Mossad-ul n Iruntea serviciilor secrete israeliene, Nahum
Admoni trecu la aciune. Pe 14 Iebruarie 1988, o echip kidon a Iost trimis n portul Limassol din
Cipru. Acolo amplasar o bomb puternic sub un Volkswagen GolI. Maina aparinea unuia dintre
liderii IntiIada, Muhammad Tamimi. mpreun cu acesta erau si doi oIieri OEP. Se ntlniser cu
oIiciali libanezi care le dduser un milion de dolari ca s continue sponsorizarea organizaiei
IntiIada. Toi cei trei brbai muriser ntr-o explozie de proporii care zgudui ntregul port.
A doua zi, Mossad-ul lovi din nou - plasnd o bomb n calea vasului Soi Phayne, o nav de
cltori pe care OEP tocmai o achiziionase pentru un exerciiu de relaii publice. Cu ziariti din
ntreaga lume la bord, nava ar Ii mers la HaiIa ca o amintire dureroas a ,dreptului de a se ntoarce" al
palestinienilor n ara lor de batin i a unei amintiri i mai dureroase a brcilor evreieti, descrise
n Exoa, care, cu 40 de ani mai devreme, nIruntaser marina britanic pentru a-i aduce pe
supravieuitorii Holocaustului n Israel, si ei avnd ,dreptul de a se ntoarce". Soi Phayne Iu distrus.
Operaiunile nu au redus cu nimic ncp narea arabilor, n orice clip, gherilele se dovedeau
capabile s-i pcleasc pe israelieni, care nu rspundeau dect cu din ce n ce mai mult violen,
ntreaga lume vzu cum Israelul nu numai c reui s opreasc IntiIada, dar pierdu i rzboiul de
propagand. Comentatorii politici spuser c asistau la conIlictul n variant modern dintre David
i Coliat, cu IDF-ul n rolul uriaului Iilistin.
Yasser AraIat se Iolosi de IntiIad pentru a relua controlul asupra poporului su vitregit. Peste tot n
lume, aprea Iurios la televizor sau la radio, i susinea c ceea ce se ntmpla era rezultatul planului
evreilor de a Iura pmntul arbesc. AraIat plec n Kuweit unde ceru ajutorul Hamas-ului, grupare
terorist susinut de Iran. A doua zi era n Liban, la o ntlnire cu liderii Jihad-ului islamic. AraIat
nIptuia ceea ce cu puin timp n urm ar Ii prut imposibil - unirea arabilor indiIerent de
naionalitate, pentru o cauz comun. Toi acetia l numeau ,Domnul Palestina" sau
,Preedintele".
Mossad-ul era n continuare uimit de strategiile aplicate de AraIat n drumurile sale de la o capital
arab la alta. Serviciul tia Ioarte puin sau chiar nimic despre unde avea s se duc sau pe cine urma s
atrag de partea sa.
RaIi Eitan i povesti acestea si multe altele gazdei sale, Earl Brian. n schimb, Brian i descrise cum
Iuncioneaz Promis. Dup prerea sa, mai era de lucru pentru a Iace programul s lucreze la
capacitate maxim. RaIi Eitan realiz c Promis ar Ii putut astIel s aib impact asupra IntiIadei. Pentru
nceput, sistemul putea ptrunde n computerele celor 17 oIieri OEP rspndii n lume, aIlnd astIel unde
se duce AraIat i ce pune la cale. RaIi Eitan amn astIel adunarea de resturi metalice pentru sculpturile sale
i se concentra asupra a ceea ce Promis putea oIeri.
De exemplu, nu ar Ii Iost nevoie s contezi numai pe capacitatea uman pentru a nelege cum
Iuncioneaz mintea unui terorist. Cu Promis se putea ti exact unde i cnd avea s loveasc. Promis
putea nregistra Iiecare micare a teroristului.
Dac ar Ii pus mna pe un asemenea dispozitiv, ar Ii devenit cu siguran una din Iigurile de
reIerin ale serviciilor secrete israeliene. ns rnile provocate de colegi nu se vindecaser nc. l
dduser aIar, iar acum nu-i plteau dect o pensie amrt, nainta n vrst; obligaia sa major era
Iam i l ia pe care o neglijase mult timp din cauza serviciului. Cu Promis ar Ii putut s repare totul; Iolosit
cum trebuie, programul l-ar Ii Icut bogat. Totui, orict de inteligent era, RaIi Eita nu era un geniu al
inIormaticii; ajunsese doar la perIormana de a da drumul la modem, ns datorit anilor petrecui la
LAKAM, avea acum acces la toi experii de care avea nevoie.
Cnd Earl Brian se ntoarse n Statele Unite, RaIi Eitan alctui o mic echip de Ioti
programatori LAKAM. Acetia desIcur discul promis iar apoi i reasamblar componentele,
adugnd cteva elemente n plus. n Ielul acesta nimeni nu mai putea pretinde posesia asupra
produsului Iinit. RaIi Eitan se hotr s pstreze originalul pentru c Iusese ,o bun idee de marketing
pentru a explica ce reprezint produsul".
Ageni care nu trebuiau s tie dect s apese pe butoane, puteau avea acces la inIormaii i
concluzii mult mai de neles dect ar Ii putut ei s in minte. Programul putea intra n memoria
unui laptop si putea alege dintr-o inIinitate ae alternative pe cea mai potrivit. Aceasta ar Ii eliminat
necesitatea gndirii deductive, pentru c existau prea multe materii corecte dar irelevante de luat n
considerare, iar judecata uman nu mai ajungea. Promis putea Ii programat s elimine etapele de
prisos ale anchetei si s stocheze i coreleze inIormaii ntr-un numr i cu o vitez mult superioar
omului.
ns nainte de a-l putea vinde, dup cum spunea Ben-Menashe, RaIi Eitan trebuia s-i adauge un
element. Ben-Menashe susinea c a jucat un rol important n introducerea unei ,cheie", un cip
ncorporat, de care cumprtorul s nu tie nimic, si care-i permitea lui RaIi Eitan s tie ce
inIormaii erau cutate.
Ben-Menashe tia pe cineva care era n stare s creeze o chei care s nu poat Ii detectat de
cele mai perIormante scannere. Brbatul n cauz avea o companie mic de cercetare si dezvoltare n
CaliIornia de Nord. El i Ben-Menashe Iuseser colegi de scoal i, pentru 5.000 de dolari, czu de
acord s creeze mini-cip-ul. Era, dup cum recunoscuse Ben-Menashe, un pre destul de mic.
Urmtorul pas era testarea sistemului.
Iordania Iu aleas ca int, nu numai pentru c se nvecina cu Israelul, dar i pentru c devenise
un paradis pentru liderii organizaiei IntiIada. Din desert acetia comandau maIia arbeasc de pe
Malul Vestic i Gaza s lanseze alte atacuri n Israel. Dup cte o atrocitate, teroritii OEP treceau
grania n Iordania, de multe ori cu acordul tacit al armatei iordaniene.
Astfe, cu mut tmp nante de Intfad , Iordana devense un teren de ncercare unde
Mossad-u dezvota dspoztvee eectronce Prn 1970, specat Mossad ntrar
n computeru pe care IBM | vnduse servcuu mtar de spona| a r. Informa a
ob nut a vent n competarea ceor furnzate de un agent katsa sub acoperre pe
care RaIi Eitan l plasase n palatul Regelui Hussein. Promis putea Iace mult mai multe.
S - vnd drect Iordane era mposb pentru c eg ture fret de afacer dntre
cee dou r nu aveau s se stabeasc dect dup c va an ma trzu, n schmb,
compana u Ear Bran f cu trgu. Cnd exper compane nstaar programu n
carteru genera a armate dn Amman aceta descoperr c ordanen aveau un
sstem fran uzesc ae depstare a deror OEP. F r ca nmen s b nuasc ceva,
Proms fu conectat a sstem. La Te Avv, Raf Etan ob nu n curnd rezutate, cnd
c/e/fa ar t pe care dntre der OEP urm rea Iordania.
Urm toru pas era s preg teasc pa a de desfacere pentru Proms. Yasser AraIat Iu
ales ca exemplu dea. Preedntee OEP era renumt prn preocuparea pentru securtate;
acesta schmba n permanen panure, nu dormea dou nop a rnd n acea
pat, schmba menu n ultimul moment.
De fecare dat cnd Arafat c torea, detae depas r e rau nregstrate ntr-un
computer speca OEP. Ins Proms putea ntra n baza u de date s s afe ce nume
fas sau ce paaport foosea. Proms putea ob ne facture teefonce s numeree
formate. Apo e compara pe acestea cu ceeate apeur f cute de la aceste numere, n
Ielul acesta puteai aIla cu cine vorbea AraIat la teleIon.
n tmpu c toror, preedntee nforma autort e ocae de prezen a sa, ar
m sure de securtate necesare erau uate. Proms putea aIla detaliile intrnd n
computeree po e. Orunde ar f mers, AraIat nu se putea ascunde de Promis.
Raf Etan d du seama c nc Ear Bran s nc compana sa nu aveau resursee
necesare ca s anseze Proms pe pa a nterna ona . Pentru asta era nevoie de cineva cu
contacte nterna onae grozave, energe debordant s taent de negustor. Raf Etan
cunotea o sngur persoan care ntrunea toate cat e necesare: Robert
Maxwe.
Maxwell nu se ls mult rugat si, n Ielul su entuziast cnd era vorba de o aIacere de pe urma
creia putea ctiga ceva, spuse c avea o companie prin care putea vinde programul. Degem
Compu-ters Limited i avea sediul la Tel Aviv i mai ajutase Mossad-ul i n alte dai. Maxwell le
permise agenilor Mossad care se ddeau drept angajai Degem, s Ioloseasc sediul companiei din
America de Sud. Acum Maxwell vzu o ans nu numai de a ctiga o sum Irumuic din vnzarea
programului, dar i o ocazie de a se impune n cadrul Mossad-ului si n cele din urm, n Israel.
n timpul vizitelor sale n Israel, Maxwell ncepu s se comporte ngrijortor. Acesta i spuse lui
Admoni c ar trebui s angajeze telepai care s citeasc gndurile dumanilor Mossad-ului. ncepu s
sugereze inte care trebuiau eliminate. Vroia s ntlneasc ageni kidoni i s le inspecteze terenurile
de antrenament. Toate aceste propuneri au Iost reIuzate categoric ns politicos de directorul Mossad-
ului. ns n interiorul serviciului, angajaii ncepuser deja s-i pun ntrebri despre Maxwell.
Oare purtarea lui era doar cea a unui megaloman care se ddea important? Sau avea s urmeze ceva mai
grav? Putea s vin ziua cnd, n ciuda a tot ce Icuse pentru Israel, Robert Maxwell s-i piard
minile de tot, si s Iac probleme?
Un lucru era cert: Maxwell era un excelent vnztor pentru Promis -sau, n ce privea Mossad-ul,
pentru eIiciena sistemului. Serviciul a Iost primul care a obinut programul, iar acesta se dovedi a Ii o
unealt preioas n campania mpotriva IntiIadei. Muli dintre liderii gruprii prsiser Iordania
pentru a se ascunde n Europa, dup ce civa dintre acetia Iur asasinai n Iordania de ageni
kidon.
Un succes remarcabil s-a nregistrat cnd un comandant IntiIada, care se mutase la Roma, sun n
Beirut la un numr care Iigura deja n baza de date Mossad ca cel al unui cunoscut genist. Cel care
sunase vroia s-l ntlneasc pe genist la Atena. Mossad-ul se Iolosi de Promis pentru a veriIica toate
ageniile de voiaj din Roma i Beirut pentru a aIla ce aranjamente Icuser cei doi. La Beirut se aIl n
plus c genistul anunase Iirmele locale de servicii s nu-i mai livreze la domiciliu. O alt investigaie
cu ajutorul programului n computerele OEP locale demonstra c genistul i schimbase cursa n
ultimul moment. Dar tot nu a scpat. A Iost ucis de explozia unui automobil capcan n drum spre
Aeroportul Beirut. Ceva mai trziu la Roma, comandantul IntiIada era c cat de man .
ntre tmp Mossad-u af cu a|utoru u Proms nforma e cas Iicate ale unor servicii
secrete, n Guatemala a descopert eg tur strnse dntre for ee ocae de securtate s
trafcan de drogur, precum pe ee de desfacere ae acestora n Statee Unte.
Mossad-u transmse nforma e a-DEA FBI.
n AIrica de Sud, un agent katsa al ambasadei israeliene depista cu a|utoru u Proms
organza a revou onar a r s eg ture acestea cu grupur dn Orentu
M|ocu. La Washngton, specat Mossad dn cadru ambasade sraeene
ascutar cu a|utoru u Proms convor birile guvernului american cu alte misiuni diplomatice. La
Iel se ntmpa a Londra n ate captae europene. Sstemu contnu s furnzeze
nforma pre oase pentru Mossad. Pn n 1989, se ncasar peste 500 de milioane
de dolari din vnzarea programului Promis n Marea Britane, Coreea de Sud s Canada. Cfra
ar f fost char ma mare dac CIA nu s-ar f vndut servcor secrete versunea
propre, n Anglia, Promis a Iost Iolosit de MI5, n Irlanda de Nord pentru prinderea terortor
montorzarea mc ror der or politici precum Cerry Adams.
Maxwe reu s vnd sstemu servcuu secret poonez, UB. n schmb,
dup cum spunea Ben-Menashe, poonez au dat voe Mossad-uu s fure un MIC-
29 rusesc. Opera unea e-a amntt tuturor de Iurtul MIG-ului din Irak. Un general polonez
care conducea sediul UB dn Gdansk, n schmbu a un mon de doar p t ntr-un cont
Ctybank a New York, a aran|at ca aeronava s fe nregstrat ca nefunc ona ,
dar avonu fusese recent prmt de a fabrca ruseasc . Aparatu de zbor a fost
dezmembrat, ar p r e componente-ambaate n contanere pe care era scrs
,Uta|e agrcoe" - au fost expedate a Te Avv. Ac avonu a fost reasambat s
testat de ava a sraean , perm ndu-e po or s s fooseasc MIG-29
mpreun cu Sra.
Moscova nu descoper furtu dect cteva s pt mn ma trzu, cu ocaza unu
nventar a naveor de zbor furnzate ror semnatare ae Pactuu de a Varova.
Rus protestar vehement mpotrva Israeuu - amenn nd char s opreasc
exodu evreor dn Ununea Sovetc . Pentru c ntre tmp ava a descoperse
toate secretee MIG-uu,guvernul israelian i ceru scuze pentru ,excesul de zel interpretat
greit al oIierilor care nu lucrau oIicial", i napoie urgent avionul. La acea dat, generalul UB Iugise
deja n America unde i primi banii. Cei de la Washington Iur de acord s-i dea o nou identitate iar
n schimb, USAF putea inspecta n voie MIG-ul. La puin timp dup aceasta, Maxwell plec la
Moscova. OIicial se aIla acolo pentru un interviu cu Mihail Gorbaciov. n realitate venise pentru a
vinde KGB-ului programul Promis. Cu ajutorul cheitei, Israelul puse rnna pe secretele militare ale
Rusiei, Mossad-ul devenind astIel unul dintre cele mai bine inIormate servicii secrete cu privire la
inteniile ruilor. De la Moscova, Maxwell plac la Tel Aviv. Aici Iu primit ca de obicei, ca un
conductor scutit de toate Iormalitile aeroportului, i ntmpinat de un trimis al Ministerului
AIacerilor Externe. Maxwell se purta cu acesta aa cum Icea cu toi angajaii si, insistnd s-i care
bagajele i s stea lng oIer. Cnd ntreb unde-i escorta de motociclisti i i se rspunse c aceasta
nu era disponibil, Maxwell i amenin nsoitorul c-l sun pe primul ministru ca s-l concedieze.
La Iiecare stop, Maxwell se rstea la neputinciosul oIicial, i continua cu criticile i nemulumirile
pn ajunse n apartamentul de la hotel. Acolo l atepta prostituata sa preIerat. A trimis-o de acolo n
Iug; erau chestiuni mai importante de rezolvat i nu avea timp s-si satisIac nevoile sexuale. La
Londra, imperiul mediatic al lui Maxwell se conIrunta cu mari probleme Iinanciare. Dac nu primeau
urgent Ionduri substaniale, risca s nceteze activitatea, ns, dac la Londra gsise pn n momentul
respectiv mereu capital, acum lucrurile stteau cu totul altIel. Finan-itii arogani care l cunoscuser
pe Maxwell, i ddeau seama c n spatele siguranei de sine i a agresivitii aIiate se ascundea un
brbat care i pierdea Ilerul pentru aIaceri care l salvaser altdat. Pe atunci se enerva i amenina la
cea mai mic schimbare. Bancherii i stpneau mnia i cedau n Iaa lui. ns nu mai aveau s Iac
la Iel. La Bank oI England si alte instituii Iinanciare din ora, se zvonea c Maxwell nu mai era o
investiie sigur. InIormaiile se bazau n mare parte pe rapoartele din Israel conIorm crora Maxwell
era pistonat de primii si investitori evrei s le napoieze banii cu care achiziionase Mirror Group.
Termenul limit al datoriilor trecuse de mult, iar cererile israelienilor deveniser din ce n ce mai
insistente, ncercnd s le nchid gura, Maxwell le promise dobnzi mai mari dac mai ateptau. Evreii
nu erau mulumii: i vroiau banii imediat. Acesta era motivul pentru care Maxwell venise la Tel
Aviv: spera s-i conving s-i mai acorde o amnare. Semnele nu erau ncurajatoare n timpul
zborului primise mai multe teleIoane de la investitorii nervoi care ameninau s aduc problema n
discuie n Iaa oIicialilor din Londra.
Maxwell mai avea un motiv de ngrijorare. Furase nite sume Ioarte mari de la ORA pe care trebuia
s le ascund n bnci din Blocul Sovietic. Folosise banii pentru a revitaliza Mirror Group. Maxwell
Iurase deja ce putuse din Iondul de pensii al propriilor angajai, iar banii de la ORA nu aveau cum s-
i ajung mult timp.
Si, o dat Iurtul descoperit n Israel, trebuia s nIrunte nite oameni total opui investitorilor, printre
acetia numrndu-se i RaIi Eitan. Maxwell tia destul despre Iostul agent Mossad, ca s-i dea seama
c nu avea cum s Iie o experien prea plcut.
n apartamentul de la hotel, Maxwell ncepu s-i Iac planuri. Partea sa din vnzarea programului
Promis nu-i ajungea pentru a pune capt crizei. Nici ctigurile de la Maariv, ziarul de scandal
israelian Icut dup modelul ziarului de succes, Daily Mirror, nu-i Iolosea la nimic. Avea totui o
singur posibilitate, ntreprinderea Cytex Corporation din Tel Aviv, productoare de echipamente de
imprimare de nalt Iidelitate, care i aparinea. Dac vindea repede Cytex, cu banii obinui ar Ii
rezolvat ct de ct situaia.
Maxwell l chem de urgen pe directorul executiv al Cytex, Iiul primului ministru Yitzhak
Shamir. Directorul avea vesti proaste: nici nu se putea pune problema unei vnzri rapide. Cytex se
conIrunta cu o concuren din ce n ce mai mare. Nu era momentul potrivit pentru o scoatere pe pia.
Pe deasupra, vnzarea ar Ii atras dup sine disponibilizarea unor specialiti, ntr-un moment n care
Israelul avea mari probleme cu omajul.
Rspunsul i provoc lui Maxwell o ieire nervoas, cci i vzuse planul de scpare
nerealizabil. Din punct de vedere tactic, Icuse o greeal atacndu-l pe Iiul primului ministru, care i
spuse tatlui su c Maxwell avea grave probleme Iinanciare. Primul ministru, la curent cu eg ture
magnatuu cu Mossad-u, nform pe Nahum Admon. Acesta convoc o edn
a efor de departamente, pentru a trata ceea ce devense o probem . n cee
dn urm au fost propuse ma mute varante .
Mossad-u putea ruga pe prmu mnstru s se fooseasc de nfu en a pe care o
avea asupra nvesttoror sraeen s - fac pe aceta, nu numa s ma atepte
pu n ban, dar s s - mobzeze resursee s - saveze pe Maxwe. Ideea fu
respns deoarece Maxwe reuse sa- supere pe Shamr cu attudnea sa egost .
Cu to tau c Shamr avea un puternc nstnct de conservare c acum vroa
s nu ma ab de-a face cu Maxwe.
O at varant era ca Mossad-u s contacteze sayanm- ii sus-pusi dn Londra
s - preseze s a|ute Mossad-u. n acea tmp, zart brtanc de partea
servcuu secret, puteau f ncura|a s scre artcoe Iavorabile la adresa magnatului aIlat
la ananghie.
Din nou sugestiile au Iost respinse. ConIorm rapoartelor pe care Admon e prmse de a
Londra, mu sayanm ateptau cu ner bdare sfrtu u Maxwe, ar pu n zart
dn afara Mrror Group doreau s scre artcoe favorabe despre un magnat care
an de ze amenn ase media.
Op unea fna era ca Mossad-u s rup eg tura cu Maxwe. Era s ac un rsc:
mprevzb cum era, Maxwe putea foos zaree ca s atace Mossad-u. Iar dn
cauza beruu acces pe care avusese, urm re puteau f grave.
Pe aceast not trst , s-a a|uns a concuza c Admon trebua s - vad pe
Maxwe s - reamnteasc datora pe care o avea fa de Mossad Israe, n
acea sear , do b rba uar cna n apartamentu u Maxwe. Ce s-a ntmpat
acoo avea s r mn secret, ns cte va ore ma trzu Maxwe p r s Te Avv-u
a bordu avonuu s u par tcuar. Avea s fe pentru utma dat cnd era v zut
vu n Israe.
ntors a Londra, Maxwe p rea c reuse s - p streze grupu de zare, n
cuda a tot ce se ntmpase. Era comparat cu un diavol tasma-nan care mergea dn
edn n edn s cear suport fnancar. Dn cnd n cnd, d dea teefoane a
sedu Mossad cerea cu Admon, de Iiecare dat anun nd-o pe secretara directorului general
c la teleIon era ,micul ceh". Primise porecla cnd Iusese recrutat. Ce vorbeau cei doi avea s rmn
secret.
ns un indiciu avea s vin din partea Iostului agent katsa, Victor Ostrovsky. Acesta credea c Maxwell
vroia s se rzbune; c imensa sum de bani pe care o Iurase din Iondul de pensii de la Minor trebuia s-i
Iie napoiat, n acelai timp, Maxwell vroia ca Mossad-ul s Iac lobby pentru ca Mordechai Vanunu s
Iie eliberat i dat pe mna sa. Maxwell vroia s plece mpreun cu specialistul la Londra, unde urma s-l
intervieveze personal pentru Daily Minor. Articolul avea s Iie ,actul de isp ire a vinei" a lui Vanunu,
scris n aa Iel nct s arate compasiunea Israelului. Cu tupeul su caracteristic, Maxwell a adugat c asta
ar spori vinderea ziarului Mirror ;i c astIel multe ui care i erau inaccesibile, i s-ar deschide n Londra.
Ostrovsky nu era singurul care credea c planul nerealizabil avea s conving n sIrit Mossad-ul c
Robert Maxwell devenise un nebun imprevizibil.
Pe 30 septembrie 1991, o alt dovad a comportamentului ciudat al lui Maxwell iei la iveal cnd
acesta i teleIona lui Admoni. De data aceasta ameninarea din vocea lui Maxwell era clar. AIacerile
iar i nu-i mai mergeau, i, pe deasupra, dac altdat era aprat de avocai bine pltii i de citaiile cu
care amenina pe toat lumea, acum era investigat n Parlament i n media britanic. Maxwell spuse apoi
c dac Mossad-ul nu-i napoiaz ct de curnd banii Iurai din Iondul de pensii, nu mai putea Ii sigur c
era n stare s in secretul despre ntlnirea lui Admoni cu Vladimir Kryuchkov, Iostul director KGB.
Kryuchkov era n momentul de Ia ntr-o nchisoare din Moscova n ateptarea procesului, implicat
Iiind ntr-o lovitur de stat prin care se ncercase nlturarea lui Mihail Corbaciov. Un element cheie al
loviturii era ntlnirea dintre Kryuchkov i Maxwell pe iahtul acestuia din urm, n Marea Adriatic, la
puin timp nainte ca lovitura s Iie dat.
Mossad-ul promisese c Israelul i va Iolosi inIluena asupra Statelor Unite i a altor ri europene
importante pentru a reorganiza diplomatic noul regim de la Moscova, n schimb, Kryuchkov avea s aib
grij ca evreii rui s Iie trimii n Israel. Discuia nu a dus la nici un rezultat, ns dac s-ar Ii auzit
c avusese loc, Israelul risca s-i piard credibilitatea Ia de actualul regim sovietic si Ia de
S.U.A. Acesta a Iost momentul - avea s scrie Victor Ostrovsky mai trziu -,cnd civa militani de
dreapta aveau s hotrasc la sediul Mossad c era timpul s termine cu Maxwell". Dac Ostrovsky
a spus adevrul - aIirmaie pe care Israelul nu a negat-o niciodat oIicial - atunci era de neconceput
ca un grup s acioneze Ir acord nalt sau chiar cu acordul tacit al primului ministru al Israelului,
Yitzhak Shamir, omul care i avusese si el cndva rolul n asasinarea dumanilor Mossad-ului.
Problema Mossad-ului deveni si mai urgent o dat cu publicarea crii unui Iost reporter de
investigaii american Seymour M. Hersh, The Samson Option. Israel, America ana the Bomb, care trata
problema Israelului ca putere nuclear. tirea publicrii crii lu Mossad-ul prin surprindere, si mai
multe exemplare au Iost de urgen trimise la Tel Aviv. Cum era o lucrare bine documentat, cel mai
bine era s nu Iie atacat n nici un Iel; i nvaser lecia cnd l conIruntaser pe editorul lui
Ostrovsky (cel care o editase i pe aceasta), ns mai era o problem: Hersh aIlase de relaiile lui
Maxwell cu Mossad-ul. Aceste legturi implicau n majoritate abordarea povetii lui Vanunu de ctre
Mirror Group si legtura dintre Nick Davies, ORA, si Ari Ben-Menashe. Aa cum era si uor de intuit,
Maxwell se ascundea acum n spatele unei armate de avocai, atacndu-i pe Hersh i pe editorii si
londonezi, ns, pentru prima dat, i gsise naul. Hersh, ctigtor al premiului Pulitzer, reIuza s
se dea btut, n Parlament se puneau ntrebri din ce n ce mai directe despre legturile lui Maxwell cu
Mossad-ul. Bnuieli mai vechi ieir din nou la supraIa. Membrii parlamentului vroiau s tie
despre operaiunile Mossad n Marea Britanie. Aa cum spunea Victor Ostrovsky, lui Maxwell
ncepuse s i se cam nIunde.
Ostrovsky avea s aIirme c planul, pregtit cu grij de Mossad, de a-l ucide pe
Maxwell, putea avea sori de izbnd dac reueau s-l conving s vin ntr-un loc
unde Mossad-ul putea lovi. Planul semna extrem de mult cu intriga care-i adusese
moartea lui Mehdi Ben-Barka la Paris.
La 29 octombrie 1991, Maxwell primi un teleIon de la un agent katsa din ambasada Israelului la Madrid.
Maxwell era rugat s vn a doua z n Spana s, dup spusee u Ostrovsky, ,ce care
teefona asgura c totu se va aran|a aa c nu avea de ce s ntre n panc ".
Maxwe trebua s a|ung n Gbratar s s urce a bordu ahtuu s u, Laay Ghislaine,
s comande echpa|uu s porneasc spre Insu ee Canare ,unde avea s atepte
nstruc une".
Robert Maxwe fu de acord s fac ntocma.
La 30 octombre, patru sraeen a|ungeau n portu marocan Rabat. Spuseser c
erau turt care venser s pescuasc n arg, nchnar un aht cu motor. Pecar
spre Insuee Canare.
Pe 31 octombre, dup ce Maxwe a|unse n portu Santa Cruz dn Tenerfe, cn
sngur a Hoteu Mency. Dup aceea, un b rbat se aez a e a mas . Cne au fost
ce au vorbt ce do avea s r mn o parte dn msteru utmeor ze ae u Robert
Maxwe. La pu n tmp dup aceea, Maxwe se ntoarse pe aht s ceru s fe scos n
arg. n urm toaree 36 de ore, Laay Ghislaine navga f r oprre prntre nsue, mergnd
cu dferte vteze. Maxwe spuse c ptanuu c nu se poate hot r unde s acosteze.
Echpa|u nu- amntea ca Maxwe s f fost vreodat ma nehot rt.
n artcou decarat drept excusvtate monda nttuat ,Cum si de ce a Iost asasinat
Robert Maxwe", revsta brtanc Business Age a afrmat c o echp de oc format dn
do b rba trecur noaptea dntr-un aht cu motor ntr-o barc , oprndu-se apo n
dreptu u Laay Ghislaine. Urcnd a bord, aceta g sr pe Maxwe pe dunet .
B rba mobzar nante ca acesta s strge dup a|utor. Apo, ,unu dntre
asasn n|ecta n gt prn vena |uguar o bu de aer. n cteva momente Maxwell muri".
Revsta tr gea concuza c trupu a fost aruncat apo peste bord c asasn s-au
ntors n ahtu or. Maxwe nu a fost g st dect 16 ore ma trzu - destu tmp pentru
ca o gaur de ac s devn nvzb de a atta stat n ap , ma aes dup ce peea
fusese mucat de pet.
Mai exact, n noaptea dinspre 4 spre 5 noiembrie, problemele Mossad-uu cu Maxwe au fost
sate s se odhneasc n apee rec lale Atlanticului. Investigaiile ulterioare ale poliiei si
autopsia Icut de spanioli au dus la ntrebri Ir rspuns. De ce numai doi din cei 11 membri ai
echipajului erau treji? De obicei cinci Iceau de paz noaptea. Cui trimisese Maxwell Iax-uri n
acea noapte? Unde au disprut copiile? De ce i-a trebuit echipajului att timp s-si dea seama c
Maxwell nu mai era la bord? De ce au sunat alarma abia dup 70 de minute? Nici pn n ziua de
azi nu s-au gsit rspunsuri convingtoare.
Autopsia a Iost Icut de trei anatomopatologi spanioli. Acetia au vrut ca organele vitale si
esuturile s Iie trimise la Madrid pentru teste ulterioare, nainte s poat Iace asta, interveni Iamilia
lui Maxwell, care ceru mblsmarea corpului si trimiterea acestuia de ndat n Israel pentru
nmormntare, n mod neobinuit, autoritile spaniole nu s-au opus.
Ce sau cine a convins Iamilia s acioneze aa?
La 10 noiembrie 1991, Maxwell a Iost nmormntat n Ierusalim pe Muntele Mslinilor, locul de
veci al celor mai importani eroi ai naiunii. Ceremonia avea toate ingredientele uneia oIiciale, la ea
lund parte membri ai guvernului i liderii opoziiei. Nu mai puin de ase Ioti eIi activi ai
serviciilor secrete israeliene erau de Ia cnd primul ministru Shamir spuse: ,A Icut mai multe pentru
Israel dect se poate spune astzi". Printre cei care asistau la ceremonie era i un brbat mbrcat n
egru i cu guler romano-catolic la gt, nscut ntr-o Iamilie libanez cretin; arta ca o staIie - abia
dac avea 1,50 m i puin peste 50 de kg. ns printele Ibrahim nu era un preot oarecare. Lucra pentru
Secretariatul de Stat al Vaticanului.
Prezena sa discret la nmormntare nu se datora att trecerii pe lumea cealalt a lui Robert
Maxwell, ci pentru a dovedi legturile nc secrete dintre SIntul Scaun i Israel. Era exemplul perIect
al expresiei lui Meir Amit: cooperarea n spionaj nu are limite.
CAPITOLUL 11
Aliane pgne
nc de la nceputuri, toi prim-minitrii israelieni Iuseser Iascinai de conceptul de pap ca lider
absolut ales pe via, un lider nesupus controalelor judiciare si legislative de orice Iel. Folosindu-se de o
structur monarhic piramidal, suveranul pontiI exercita o inIluen extraordinar n modelarea
aspectelor economice, politice si ideologice nu numai ale lumii catolice, ci chiar ale lumii ntregi.
David Ben-Gurion bodognea cndva: ,Nu e important de cte blindate dispune Papa dar uitai-v
numai, ci oameni i sar n ajutor la nevoie".
Pentru Mossad era captivant ,delicatul" mister cu care opera Vaticanul. Era vorba de un mecanism
bine deIinit, aplicat cu strictee, si care acoperea toate activitile SIntului Scaun. Deseori treceau luni
ntregi pn la aIlarea implicrii papale n diverse iniiative diplomatice; iar ntreaga poveste era rareori
dezvluit ntru totul. Toi eIii Mossad i-au pus problema s penetreze acestzid al tcerii. Dar toate
ncercri le Icute att de guvernul israelian ct si de Mossad, de a stabili relaii de colaborare cu
Vaticanul, au Iost reIuzate politicos dar Ierm.
Realitatea era c n interiorul Secretariatului de Stat al SIntului Scaun-echivalentul venicului
Minister de Externe-exista o puternic Iaciune anti-israelian. Aceti monseniori n sutane vorbeau n
mod invariabil despre Zona de Vest i Fia Caza ca despre ,teritoriile ocupate", iar despre nlimile
Colan, cum c ar Ii Iost ,anexate" de la Siria. Serile, clericii plecau din micuul lor stat-ora ctre
apartamentele arabilor bogai, situate n Roma, pe Via Condotti, sau mergeau la cock-tail-uri n Piaa
Navona si ascultau Ir interes povesti despre tergerea Israelului de pe Iaa pmntului.
Informa e despre Israe a|unse a Pap , contnuau s fe nfuen a te de contactee
dntre preo s dpoma s arab. Escapadee or a Roma erau urmate de rentoarcerea
monseniorilor la etajul al treilea al Palatului Apostolic, sediul supraaglomerat, luminat artiIicial si prost
aerisit al serviciului diplomatic papal. Cunoscut sub denumirea de Sec unea Afaceror
Extraordnare, acest departament era responsab de mpementarea potc externe
practcate de Sfntu Scaun. Cee dou zec de ,brour" se confruntau cu tot atta
hr og rae ca s orce alt Minister de Externe, ca o dovad a faptuu c nteresee
dpomatce ae Israeuu erau venc n cretere.
Brou afectat Orentuu M|ocu era g zdut n od ee care d deau n Curtea Sn
Damaso, o pa et magnfc dn nma mareu paat. Unul dintre primele documente de pe
birou prezentate noului pontiI polonez descriau controversatul caz n care Ierusalimul ar Ii avut statut
nterna ona, ar f fost patruat de for ee armate ae Na unor Unte, ar r spunderea
pentru cretn orauu ar f revent Vaticanului. Vestea acestei propuneri a sosit la Vatican la
nceputul anului 1979, prin ntermedu une fotocop a unu document nmnat de unu
dntre monsenor unu cretn banez cu reedn a a Roma. Unu dntre membrii
personalului acestuia era un sayan Mossad. Perspectiva nterna onaz r Ierusamuu l-a
nIuriat pe prim-ministrul Menachem Begn, care -a ordonat efuu Mossad, Ytzhak Hof,
s - dubeze eforture de stabre a une rea cu Vatcanu.
Amndo tau ce se ntmpase utma dat cnd Vatcanu ncercase acest
ucru, sub pretextu une vzte de stat f cute de prede cesorul lui Begin, redutabila Colda
Meir.
La sfrtu anuu 1972, Goda Mer prmse n cee dn urm un r spuns dn partea
Pape Pau a V-ea, prn care acesta anun a c era dspus s o prmeasc ntr-o scurt
auden prvat , n decembre a aceua an, a o edn de guvern, ea e spuse
membror cabnetuu care se ndoau de efcactatea une astfe de ntreveder, c era
,fascnat de structurasmu marxst a papat , n prmu rnd, dspune de o
putere fnancar nemantnt . Apo, func oneaz f r partde potce sau unun
de schmb, ntregu aparat este organzat pentru contro. Cura roman controeaz
pe epscop!, epscop contro-
eaz pe cerc, cerc controeaz pe ac. Cu muttudnea sa de secretarate,
coms structur, acesta este un sstem c rua spona|u s nforma e se potrvesc
m nu !".
Data auden e papae fu fxat pentru dmnea a de 15 anuar e 1973; Goda
Mer fu nformat c pontfu acord fx 35 de mnute. Nu fusese stabt o agend
pentru ntnre, dar Goda Mer spera s - poat convnge pe Pap s vzteze Israeu.
Pretextu ofca ar f fost celebrarea Messei pentru cei circa o sut de m de arab cretn dn
ar . Dar ea ma ta c prezen a Suveranuu Pontf ar da Ierusamuu un avnt ura
pe scena nterna ona .
Dn motve de securtate, ntnrea nu a fost f cut pubc. La fnau partcp r sae
a o confern a nterna onaor socat de a Pars, Goda Mer avea s zboare a
Roma, n cursa e charter de a E A. |urnat care o acompanau aveau s afe aba
a bordu nave, c ea merge la Vatican.
Zv Zamr, efu Mossad, zbura a Roma pentru a se ua toate m sure de
securtate ce se mpuneau. Acest ora era un oc prenc pentru fac un terorste
att dn Orentu M|ocu ct dn Europa. Roma devense un mportant post de
ascutare pentru cea ma recent preocupare a Mossad-ului, aceea de a- ocaza ucde pe
autor masacrului petrecut la Jocurile Olimpice de la Munchen.
Zamir l instalase la Roma pe Mark Hessner, unul dintre cei mai capabili katsa pe care i avea, pentru a
testa numeroasa comunitate arab dn ora. n Mano, at centru a actvt terorste, efu
Mossad pasase pe Sha Kauy, at katsa expermentat. Dup ce Zamr nform pe
scurt pe amndo cu prvre a vzta ce avea s urmeze, aceta nso r a Vatcan.
Pe data de l O ianuarie 1973, n vreme ce cei tre b rba erau con du cu mana dnspre
Roma spre Vatcan, tau de|a ma mute despre unga rea e a Sfntuu Scaun cu
servce secrete dect -ar f putut imagina gazdele lor.
In 1945, Brou pentru Servc Strategce (OSS) pe tmp de r zbo - predecesoru CIA -
fusese ntmpnat a Vatcan, dup cum spunea |ames |esus Angeton, efu fae
romane a OSS, ,cu bra ee deschse". Papa Pus a X-ea Cura sa -au rugat pe
Angeton s a|ute crucada anti-comunist dus de biseric, instalnd la putere Partidul Italian
Cretin Democrat. Angleton, catolic practicant, se Iolosi de toate resursele sale importante pentru a
mitui, antaja si amenina pe votani s-i susin. Primi acces nelimitat la serviciul paralel de strngere
de inIormaii exercitat de Vatican n Italia; Iiecare diacon si Iiecare preot raportau toate activitile
comunitilor italieni care aveau loc n parohiile lor. Cnd Vaticanul avu toate aceste inIormaii, le
nmna lui Angleton, care le trimise la Washington.
Aici, inIormaiile Iur Iolosite pentru a hrni de-acuma bine mpmntenit team a
Departamentului de Stat, c Uniunea Sovietic reprezenta o ameninare real si de lung durat la adresa
Occidentului. Lui Angleton i se spuse s Iac tot ce-i sttea n putere pentru a-i mpiedica pe
comunitii italieni care n vremea rzboiului Icuser parte din Rezisten, s preia puterea. Ca si
Papa, Angleton era bntuit de spectrul unei ameninri comuniste mondiale, care avea s divid lumea
n dou sisteme - capitalist si socialist - ce nu aveau niciodat s coexiste panic. Stal in nsui era de
aceeai prere.
Papa era convins c italienii comuniti duceau o companie de distrugere a bisericii prin orice
mijloace, ntlnirile regulate pe care Papa Pius le avea cu piosul Angleton, devenir sesiuni unde
Iantoma Comunismului lua proporii din ce n ce mai mari. Papa l conjur pe Angleton s transmit
Statelor Unite c trebuie s ia toate msurile pentru a distruge aceast ameninare. PontiIul, care era
ntruchiparea pcii pe pmnt, deveni sun susintor entuziast al politicii externe nord-americane
care duse n cele din urm la rzboiul rece.
Pn n 1952, Iiliala de la Roma a precursoare! CIA era condus de alt catolic Iervent, William
Colby - care avea s conduc activitile CIA n Vietnam. Colby nIiinase o reea puternic de
inIormatori ntre Secretariatul de Stat i Iiecare congregaie si tribunal al Vaticanului. El i Iolosi pentru
a ajuta CIA s lupte mpotriva spionajului si subver-sismului sovietic la scar mondial. Preoii
Iceau rapoarte regulate ctre Vatican asupra a ceea ce se petrecea, n ri ca Filipine, unde comunitii
ncercau s i croiasc drum prin ceea ce mult vreme Iusese o naiune catolic devotat, CIA era
capabil s lanseze contraatacuri eIiciente. Papa era de prere c violena era necesar si credea c,
dac Statele Unite nu prestau ceea ce el numea cndva ,aciuni triste dar necesare", lumea avea s
ndure decade ntregi de suIerine.
n 1960, CIA mai avu o realizare epocal, cnd cardinalul milanez Montini - ce avea s devin trei
ani mai trziu Papa Paul al Vl-lea -ddu CIA numele preoilor nord-americani despre care Vaticanul
considera c au simpatii comuniste. Rzboiul rece era la apogeu; paranoia umbla liber pe strzile
Washington-ului. FBI-ul i vna pe preoi j muli prsir ara, ndreptndu-se spre America
Central i de Sud. CIA beneIicia de un Iond substanial, numit ,bani de proiect", de care se Iolosea
pentru a Iace cadouri substaniale instituiilor catolice de caritate, colilor si orIelinatelor, i pentru a
plti restaurarea cldirilor bisericeti ale Vaticanului. Vacane pltite integral erau oIerite preoilor i
clugrielor cunoscui drept pro-americani. Cardinalii italieni i episcopii primeau lzi cu ampanie i
delicatese, ntr-o ar care nc nu-si revenise de pe urma Ioametei prin care trecuse n timpul celui de-
al doilea rzboi mondial. eIii Iilialelor CIA erau privii de Vatican ca Iiind mai importani dect
ambasadorii S.U.A. n Italia.
Cnd loan al XXIII-lea Iu ales suveran pontiI n 1958, reui s uluiasc curia (serviciul civil al
Vaticanului), declarnd c Cruciada mpotriva comunismului Iusese un mare eec. El le ordon
episcopilor italieni s devin ,neutri din punct de vedere politic". CIA nnebunise cnd Papa loan
ordon ca accesul agenilor CIA n Vatican s Iie ngrdit. Panica Ageniei spori cnd CIA aIl c
Papa sdi smna unui Ostpolitik, i ncepu un dialog precaut cu Nikita Hruciov, lider sovietic.
Dup prerea eIului Iilialei CIA la Roma, ,Vaticanul nu mai era n totalitate devotat sistemului
american. SIntul Scaun ne este ostil, iar de acum nainte, activitile sale trebuie privite n aceast
lumin".
Analitii CIA la Washington pregtir declaraii exhaustive cu titluri grandioase ca ,Legturile
dintre Vatican i comunism". La sIritul primverii lui 1963, biroul CIA de la Roma raport c
SIntul Scaun urma s stabileasc relaii diplomatice complete cu Rusia. Directorul CIA, John
McCone zbur la Roma i stabili aproape cu Iora o ntrevedere cu Papa loan, spunnd c venise n
Italia la insistenele primului preedinte american de religie catolic, John F. Kennedy. McCone i
spuse pontiIului c Biserica ,trebuia s opreasc aceast alunecare
spre comunism. Este periculos i inacceptabil s ne tocmim cu Kremlinul. Comunismul este Calul
Troian, dup cum indic i alegerile naionale italiene. Comunitii au reuit s demoleze multe dintre
teoriile politice pe care partidele catolice le susineau".
Vreme de zece minute pline, McCone vorbi n stilul su direct, Ir ntrerupere, n cele din urm, n
camera de audien a Palatului Apostolic se aternu tcerea. Pentru un minut, btrnul Pap l studie
pe tnrul i asceticul su vizitator. Apoi, vorbind linitit, Papa i explic lui McCone c Biserica pe
care el o conducea avea o datorie urgent: s pun capt cruntei srcii si negrii dreptului omului, s
termine cu locuinele srccioase i cu mahalalele, s pun capt rasismului i opresiunii politice. Si
c avea s discute cu oricine avea s-l ajute s Iac asta, inclusiv cu sovieticii. Unica modalitate de a
te opune provocrii comunismului era s i te opui cu un argument documentat".
McCone, nemaiputndu-i stpni Iuria rbuIni: ,N-am venit aici s Iacem dezbateri. Spuse apoi
c CIA avea dovezi multiple c, n vreme ce Papa continu deschiderea Ia de Moscova, comunismul
i persecut pe preoii din Blocul Sovietic, Asia i America de Sud: Papa loan realiz c acesta era un
motiv n plus pentru a ncerca s aib o relaie mai bun cu sovieticii, nIrnt, McCone se rentoarse la
Washington convins c Papa loan ,era mai aplecat ctre comunism dect oricare dintre predecesorii si".
Moartea deloc surprinztore a Papei - suIerise de un cancer galopant - Iu ntmpinat cu uurare
de ctre McCone si preedintele Kennedy.
Cnd Montini de la Milano deveni Paul al Vl-lea la Iinalul anului 1963, Washington-ul se relaxa.
Dou zile dup ungerea sa, Papa l primi pe Kennedy n audien privat. AIar, McCone se plimba
prin grdinile Vaticanului ca un proprietar revenit acas dup o absen ndelungat.
Lungul pontiIicat al lui Paul Iu umbrit pe plan proIesional de declinul sntii sale si pe plan
internaional, de Rzboiul din Vietnam. Ajunse la concluzia c hotrrea luat de preedintele
Lyndon n 1966 era greit din punct de vedere moral i c SIntul Scaun ar Ii trebuit s primeasc
rolul de paciIicator. La trei luni dup ce Richard Nixon se instala n Biroul Oval, Icu un drum la
Roma pentru a-l ntlni pe Pap. Preedintele i spuse acestuia c propusese sporirea implicrii
americane n Vietnam, nc o dat, CIA iei din graiile Vaticanului.
Toate astea Zvi Zamir le aIlase de la katsa-ul su din Washington. Acum, n aceast diminea
strlucitoare si nsorit de 10 ianuarie 1973, n vreme ce el mpreun cu doi colegi erau condui cu
maina ctre Vatican pentru a Iace veriIicrile aranjamentelor de securitate n vederea vizitei lui
Golda Meir, Zamir spera c Mossad-ul va nlocui CIA n Ilirtul de lung durat dintre Vatican si
lumea spionajului.
n exteriorul Palatului Apostolic i atepta eIul securitii de la Vatican, un brbat nalt, cu Iaa
ciupit de vrsat, mbrcat ntr-un costum bleumarin, uniIorma Vigili-lor-serviciul de securitate al
Vaticanului, n cteva ore i duse ntr-un tur al micului ora-stat, veriIicnd posibile ascunztori
pentru poteniali teroriti arabi narmai, dornici s-o asasineze pe Golda Meir. Fr ca eIul
securitii de la Vatican s tie, i Zvi Zamir cuta locuri unde Mossad-ul ar Ii putut s-i plaseze
tehnica de ascultare o dat ce ar Ii stabilit o relaie de colaborare cu SIntul Scaun. Zamir zbur
napoi la Tel Aviv satisIcut de Ielul n care oraul-stat se prezenta din punct de vedere al
securitii. Mai mult chiar, el credea c se produsese o schimbare n bine a atitudinii SIntului Scaun
Ia de Israel.
nc dinainte ca Zamir s aterizeze n Israel, Septembrie Negru pusese mna pe detalii despre vizita
Goldei Meir, mai mult ca sigur cu concursul vreunui preot pro-arab din Secretariatul de Stat. Pentru
liderul gruprii, Aii Hassan Salameh, dei cutat de Mossad pentru punerea la cale a atrocitilor de
la Munchen, vizita Goldei Meir era o ocazie pe care nu o putea ignora, ncepu s plnuiasc un atac
cu rachete asupra avionului acesteia, n momentul aterizrii pe aeroportul Leonardo da Vinci din
Roma.
Spera c nu o va ucide numai pe ea, dar i pe minitrii cheie din guvern care o vor nsoi i pe
veteranii Mossad ce aveau de asemenea s se aIle la bord. La vremea cnd Israelul i va Ii revenit n
urma acestor lovituri, spera Salameh, el i oamenii lui vor Ii la adpost n ascunztoarea pentru care
duceau tratative cu rusii.
Din 1968, cnd generaia nscut dup cel de-al doilea rzboi mondial i ncepu propriul su
rzboi cu societatea, Brig:ile Ro;ii ale Italiei, Faciunea Armata Ro;ie a Germaniei, Armata ae
Eliberare
popular a Turciei, ETA basc i Organi:aia pentru Eliberarea Palestinei - Kremlinul le
recunoscuse acestora importana avut n procesul de distrugere a imperialismului si a Israelului.
Teroritii arabi atinseser coarda sensibil a KGB-ului: erau mult mai ndrznei i mai plini de
succes dect majoritatea celorlalte grupri. i se conIruntau cu un duman mult mai puternic,
Mossad, un serviciu pe KCB-ul l detesta i l admira n acelai timp pentru lipsa sa de scrupule. KGB-
ul aranja ca anumii activiti arabi s beneIicieze de pregtire la Universitatea Patrice Lumumba, din
Moscova. Acetia nu au Iost numai ndoctrinai politic, dar au Iost instruii si asupra ultimelor tehnici
de asasinare i de selectare terorist a intelor, ale KGB-ului. La Patrice Lumumba, Salameh puse cap la
cap ultimele retuuri ale masacrului de la Munchen. Dup atacul criminal, membrii supravieuitorii ai
gruprii cerur Rusiei gzduire. Dar sovieticii avur reineri: valul de Iurie pe care atacul de la
Munchen l generase era aa de puternic nct nici mcar Kremlinului nu i-ar Ii convenit s se aIle c i
adpostete pe criminali, li spuser lui Salameh c cererea de azil pentru el i oamenii si era nc n
dezbatere.
Cu toate acestea, ruii nu au Icut nimic pentru a ajuta la prinderea gruprii Septembrie Negru - i
n mod cert nu ddur la iveal Iaptul c gruparea avea un arsenal de dispozitive ruseti ascunse n
Iugoslavia. Cu aceste dispozitive urma s Iie dobort avionul Goldei Meir.
Planul, ca toate cele create de Salameh, era ndrzne i simplu. Proiectilele aveau s Iie ncrcate
pe un vas la Dubrovnik i duse peste Marea Adriatic la Bari, pe coasta de Est a Italiei. De acolo,
aveau s Iie transportate cu maina la Roma, cu puin timp nainte de sosirea avionului Goldei
Meir. Salameh nu uitase leciile pe care i le predase instructorul su KGB-ist de la Patrice
Lumumba. Una dintre ele era: Distrage-i atenia dumanului tu. Salameh avea nevoie s deturneze
atenia Mossad-ului n aIara Romei, n perioada premergtoare atacului.
Pe 28 decembrie 1972, o unitate a organizaiei Septembrie Negru a atacat ambasada israel ian de la
Bangkok. Drapelul OEP a Iost arborat deasupra cldirii i sase israelieni au Iost luai ostatici. Curnd,
cinci sute de membri ai poliiei si armatei thailandeze au nconjurat cldirea.
Teroritii prelinser ca Israelul s elibereze treizeci si ase de deinui OEP, altIel ostaticii aveau s
Iie ucii.
n Tel Aviv, un scenariu Iamiliar era n curs de desI urare. Cabinetul se ntlnea ntr-o edin de
urgen. Aveau loc obinuitele discuii despre rezistena sau cedarea n Iata acestei cereri. Se Icu apel
la amintirea lui Entebbe. Puteau relua acest gen de operaiune? Rmase la latitudinea lui Zvi Zamir s
spun c nu. Drumul pn la Bangkok ar Ii necesitat suport logistic pe care un astIel de traseu ostil nu-l
punea la dispoziie. Si, spre deosebire de Aeroportul Entebbe, o int izolat si solitar, ambasada
Israelului se aIla n centrul unui Bangkok supraaglomerat. Guvernul thailandez excludea posibilitatea
schimbului de Iocuri. Apoi, dup scurte negocieri, teroritii acceptar n mod neateptat oIerta
thailandez prin care li se permitea s prseasc ara nestingherii, n schimbul eliberrii ostaticilor.
Cteva ore mai trziu, unitatea Septembrie Negru se aIla la bordul unui avion care i duse la Cairo, unde
se Icur nevzui.
La Tel Aviv, uurarea pe care o simise Zamir la gndul c nici un evreu nu Iusese ucis se
transIorm n suspiciune. Cei din unitatea Septembrie Negru erau Ioarte bine antrenai i motivai
Iinanciar si demonstraser abiliti n domeniul strategiei militare. Cunoteau metodele prin care
puteau s ngenuncheze orice guvern. Ambasada de la Bangkok era o int perIect care le-ar Ii oIerit
mult publicitate i posibilitatea de a-i ctiga ali adepi, n mod sigur aceast int nu Iusese
aleas la ntmplare. Toate aciunile grupului Iceau parte din atacul lor susinut la adresa
democraiei, n interiorul ambasadei, teroritii urmaser sIaturile guru-lui lor Che Guevara, prin care
ura trebuie meninut vie. Ostaticii neajutorai supui unor tirade antisemite - dar oare nu era aceasta
o simpl tactic diversionist? Se plnuia cumva altundeva n lume o nou operaiune mpotriva
Israelului? Unde i cnd? Zamir nc i mai punea aceste ntrebri n timp ce zbura cu Golda Meir
ctre conIerina de la Paris. Acolo continu s i caute rspunsuri la ntrebrile care l mcinau.
La primele ore ale lui 14 ianuarie 1973, se sparse buba. Un sayan care lucra la o central teleIonic din
Roma intercepta dou convorbiri dintr-un apartament de bloc unde mai locuiau din cnd n cnd teroriti
OEP. Prima a Iost ctre Bari, a doua ctre Ostia, portul de lng Roma.
Convorbirile Iuseser Icute n arab, o limb pe care sayanul o vorbea. Cel care sunase spunea c era
vremea ca ,lumnrile pentru petrecere s Iie livrate".
Aceste cuvinte l convinser pe Zamir c era vorba despre un ordin codiIicat legat de un viitor atac
terorist. ,Lumnrile pentru petrecere" se puteau reIeri la arme; cele care ar Ii Iost mai apropiate de
ideea de lumnare erau bombele. Iar o bomb era modul perIect de a distruge avionul Goldei Meir.
S-o avertizeze ar Ii Iost inutil. Era o Iemeie lipsit de team. Dac ar Ii alertat Vaticanul, ar Ii obinut
anularea vizitei: ultimul lucru pe care ,-arIi dorit SIntul Scaun ar Ii Iost s Iie implicat ntr-un incident
terorist, mai ales unul care ar Ii dus la condamnarea prietenilor arabi.
Zamir i sun pe Hessner si Kauly, cei doi katsa care l nsoiser iniial la Vatican, si l mut pe
Kauly de la Milano la Roma. Apoi, Zamir, nsoit de mica echip Mossad care cltorea cu Golda
Meir, lu primul avion ctre Roma. Starea lor de spirit era reIlectat de umorul negru al lui Zamir, care
spuse c Roma putea deveni ,cetatea etern" si pentru Golda Meir.
La Roma, Zamir i expuse temerile n Iaa eIului DIGOS, echipa italian anti-tero. OIierii acesteia
Icuser o incursiune n apartamentul de bloc unde Iuseser Icute convorbirile ctre Bari i Ostia,
ntr-una din incursiunile n aceste apartamente a Iost gsit un manual de lansare a proiectilelor n limba
rus. Pe tot parcursul nopii, echipele DIGOS, nsoite de cte un katsa al Mossad-ului Icur o serie de
raiduri n alte apartamente cunoscute ca aparinnd OEP. Dar nu a mai Iost gsit nimic care ar Ii putut
conIirma temerile lui Zamir. Cnd se ivir zorile iar avionul Goldei Meir trebuia s soseasc, el s-a
decis s se concentreze pe interiorul i mprejurrile aeroportului.
Curnd dup rsritul soarelui, Hessner descoperi o camionet Fiat parcat ntr-o zon aproape de
pista de aterizare. Katsa ordon oIerului s ias aIar din main, n replic, ua din spate a
vehiculului se deschise cu o raIal de mitralier. Hessner nu pi nimic dar doi teroriti aIlai n main
Iur grav rnii dup ce se trase asupra lor. Hessner o lu la Iug dup oIer i l prinse n timp ce
acesta ncerca s pun mna pe o main condus de Kauly. Cei doi katsa ai Mossad-ului l capturar
pe neIericitul terorist i l duser rapid cu maina la camionul unde Zamir i instalase postul mobil de
comand.
eIul Mossad primise deja un mesaj radio care l ntiina c Fiatul coninea sase bombe. Dar mai
trebuia s aIle dac mai erau si alte bombe altundeva. oIerul Iu btut cu slbticie pn se decise s
povesteasc si despre al doilea set de bombe. Zamir l suspecta c era unul dintre cei care oIerise
sprijin pentru masacrul de la Munchen. Conducnd camionul cu vitez maxim, Zamir, Hessner i
Kauly, alturi de acum inoIensivul terorist, se ndreptar ctre nord.
Gsir acolo o camionet parcat pe o parte a drumului. Prin capot ieeau trei vrIuri greu de
conIundat, de proiectile, n zare, cobornd din ce n ce mai iute, se proIila n soare, umbra
inconIundabil a Boeing-ului 747 care o transporta pe Golda Meir. Fr s ncetineasc, Zamir Iolosi
camionul su pe post de berbece i lovi camioneta pe o parte, reuind s o rstoarne. Cei doi teroriti
din interior Iur aproape zdrobii iar proiectilele czur peste ei.
Oprindu-se numai pentru a-l muta pe oIerul leinat lng camionet pe osea, Zamir conduse mai
departe i alert echipele DIGOS c ,avusese loc un accident interesant la care ar Ii trebuit s arunce
o ochire". Zamir se gndise o Iraciune de secund s-i ucid pe teroriti dar simi c morile lor ar Ii
putut Ii un ghimpe n coasta Goldei Meir, la audiena sa la Pap.
Meir avu senzaia c toat greutatea lumii atrna pe umerii nguti ai Papei, amenin nd s
zdrobeasc mrunta sa statur. La Iinalul audienei, ca replic la ntrebarea ei, Papa promisese s
viziteze Pmntul SInt i vorbi despre pontiIicatul su ca despre un pelerinaj. Cnd ea l ntreb care
erau ansele ca Israelul s stabileasc legturi Iormale cu SIntul Scaun, el oIt, i spuse c
,deocamdat nu era nc timpul". Golda Meir i drui o carte despre ara SInt, legat n piele; el i
drui o copie a Humanae Jitae cu dedicaie - cartea n care Papa vorbea despre pontiIicatul su.
La plecarea din Vatican, Golda Meir i spuse lui Zamir c SIntul Scaun pare s se ghideze dup
reguli diIerite de tot restul lumii.
Teroritii organizaiei Septembrie Negru - care luaser parte i la masacrarea atleilor evrei de la
Munchen - au Iost dui la spital i, dup ce i revenir, li se permise s zboare n Libia. Dar n cteva
luni aveau s Iie cu toii mori - ucii de kidon-ul Mossad.
Rsplata biblic "ochi pentru ochi" autorizat de Golda Meir Iu ntmpinat de Papa Paul cu
dezgust, pontiIicatul su avndu-i
rdcinile n puterea iertrii. De asemenea, ntri si legturile Vaticanului cu OEP, legturi pe
care le continu i Papa loan Paul al ,,-lea, dup alegerea sa n 1978.
De atunci, Papa i primi n audiene prelungite pe Yasser AraIat si pe primii si colaboratori, n
timpul acestor audiene Papa loan Paul reitera angajamentul su de cutare activ a unei patrii
pentru palestinieni. OEP, acum cu sediul n Tunisia, avu un oIier permanent de legtur la
Secretariatul de Stat, iar SIntul Scaun avu propriul su trimis special pe lng organizaie, pe
Printele Idi Ayad.
Cu vemntul trit prin praIul deertului, cu plria monahal umbrindu-i Iaa ciupit de
vrsat, Ayad i servea cu egal devotament pe pontiI si pe OEP, mergnd pn la a-i lipi pe pereii
dormitorului si IotograIii cu dedicaie cu Papa i cu AraIat. Ayad l ajutase pe AraIat s ntocmeasc n
1980 o scrisoare ctre Pap, care l ncntase: "V rog permitei-mi s visez. V ntrevd n drum spre
Ierusalim, nconjurat de reIugiai palestinieni care poart crengue de mslin pe care vi le arunc n
cale."
Ayad sugerase c AraIat i Suveranul PontiI ar Ii trebuit s Iac schimb de amabiliti n zilele lor
sIinte: AraIat s-i trimit Papei o Ielicitare de Crciun, iar Papa s-i trimit lui AraIat toate cele bune
de ziua naterii proIetului Mohamed. Neobositul preot puse la cale si ntrevederea dintre ministrul
AIacerilor Externe al OEP si Cardinalul Cassaroli, Secretarul de Stat al SIntului Scaun. Dup aceasta,
biroul aIectat Orientului Mijlociu a Iost lrgit, iar nunii papali-ambasadorii SIntului Scaun - au Iost
instruii s conving guvernele pe lng care erau acreditai s susin aspiraiile patriotice ale OEP.
Toate aceste micri ngrijorau Israelul. Contactele sale oIiciale erau nc limitate la vizite rare ale
oIicialilor guvernamentali crora nu li se oIereau dect cteva momente n prezena Papei.
Aceast relaie glacial i avea originea ntr-un incident bizar petrecut curnd dup crearea
Statului Israel n 1948. Secretarul de Stat de atunci trimisese un emisar la procurorul general al
Israelului, Haim Cohn, cerndu-i Israelului s revin asupra judecii lui Cristos, i, desigur, s
modiIice verdictul original. O dat acest lucru nIptuit, Vaticanul avea s recunoasc Iormal statul
Israel. Cohn nu pierdu din
vedere importana implicaiilor diplomatice ale unui astIel de act. Dar ndeplinirea acestuia la
modul cerut, i se pru "capricios dincolo de nchipuire. Un asemenea proces ar Ii lipsit de sens, si
oricum, avem alte treburi mai importante de rezolvat - cum ar Ii s supravieuim atacurilor
criminale ale vecinilor notri arabi. S dezgropm trecutul lui Cristos ar Ii Iost una dintre ultimele
puncte pe lista mea de prioriti".
Dup ce monseniorul Iu brusc condus spre ieire de ctre Cohn, Vaticanul numai c nu ntoarse
spatele Israelului.
De atunci, o singur licrire de speran se ntrevzuse, cnd predecesorul imediat al lui loan
Paul, Iragilul Albino Luciano, Icu o aluzie n timpul pontiIicatului su care a durat treizeci si trei de
zile, c ar lua n considerare reluarea legturilor diplomatice cu Israelul. Moartea sa n urma unui atac
de inim, pus pe seama naltelor sale responsabiliti, duse la alegerea lui Karol Wojtyla. Sub
pontiIicatul su, ua de bronz a Palatului Apostolic rmase nchis Israelului, pe msur ce
papalitatea se implica tot mai mult n politica internaional, ncurajat Iiind n aceast aciune de
ctre CIA.
n anul 1981, director al CIA era William Casey, un catolic devotat. El se numr printre primii
oameni pe care Papa i primi n audien privat dup numirea sa n Iuncie. Casey ngenunche n
Iaa carismaticului Pap polonez, si srut inelul Papal. Prin Iiecare cuvnt i gest reieea c directorul
CIA era un credincios umil, spre deosebire de predecesorii si duri i bombastici. Dar Casey le
mprt ea lor i Papei, adnca team si nencredere n comunism.
Mai bine de o or, cei doi discutar probleme plcute lor. ncotro se ndrepta Ostpolitika? Cum
avea regimul polonez, parte component a Blocului Sovietic, s rspund schimbrilor n direcia
pe care biserica trebuia s o ia acum? Casey plec din sala de audien convins de un lucru: loan Paul
nu era omul care s se mulumeasc cu vorbe. Asta l si Icea s Iie att de carismatic. Crezurile
sale limpezi precum cristalul erau cel mai bun rspuns la vechea ntrebare, pe care trebuie s i-o Ii
pus Stalin cu privire la numrul de diviziuni pe care le avea un Pap. loan Paul, credea Casey, era un
pontiI care avea s demonstreze de unul singur c credina putea Ii mai eIicient dect orice Ior.
Casey se ntoarse a Washngton s - nformeze pe preedntee Reagan, care
spuse s se ntoarc a Roma s s - spun Pape ntr-o ntrevedere secret aprobat
de preednte, c , de-acum ncoo, avea
s
fe perfect nformat cu p rivire la toate aspectele
politicii S.U.A. -mtare, potce economce.
n fecare vner sear , efu sta e CIA de a Roma coporta a Paatu Apostoc
utmee secrete ob nute prn satet s ascutare eectronc de agen CIA dn teren.
Nc un at der str n nu avea acces a materaee de spona| pe care e prmea
Papa. Acestea permteau ceu ma potc dntre to suveran pontf modern s
mpun stu s u dstnctv autortatea att asupra Bserc ct asupra um.
Dpoma a papa , ns nma nat-centrazate brocra a Vat canului devenise mai
mult ca oricnd n cei 500 de ani de istorie actv , mpcat n evenmentee nterna onae.
Ca der monda, aceast mpcare cost pe Pap aproape ns va a, n
atentatu dn Pa a Sn Petro, de a 13 ma 1981.
Do an ma trzu, pe 15 noembre 1983, ntr-o sear geroas de arn a Roma,
oan Pau avea s afe r spunsu a ntrebarea care fr mnta: Cne ordonase
asasnarea sa? Fecare moment a aceei ntmp r fusese bne p strat n memora
sa, r mase tot att de vu ca ccatrce pe care e f cuser goan ee.
Erau aproape o sut de m de oamen aduna n Pa a Sn Petro n dup amaza
aceea de 13 ma 1981. Erau aduna ntr-un semcerc n |uru cooaneor Bernn -
284 de cooane s 88 de stp, sus nnd 162 de statu de sfn . Un traseu
mpre|mut ndca drumu pe care papamobu avea s - parcurg pn a patforma
de unde oan Pau avea s - fac adresarea sa s pt mna c tre crednco.
Atmosfera era festv un spectator dscutau despre ce ar f putut face Papa n
apartamentee sae papae, n vreme ce e ateptau.
Ce trecea ns prn mntea unu negrcos tn r turc, Mehmet A Agca, nu va t
nmen ncodat . Sosse n pa pe a m|ocu dup - amez, s crose drum c tre
aeea pe care avea s treac papamobu. Agca fusese mebru a une grup r
terorste cu baza n Turca care se nttuase Lup Cenu. Dar p r sse pentru a
trece ulterior prin bazele de antrenament dn Orentu M|ocu a ator grup r
fundamentaste samce mut ma extremste dect aceasta. Acum se afa a sfrtu
c tore sae. Agca se afa n Pa a Sn Petro nu ca s se roage, c ca s - ucd pe
Pap .
La patru dup -amaza, oan Pau se schmb cu o rob proasp t c cat , cu guer
de m tase ab . La sugesta CIA, hana fusese cu m estre modfcat astfe nct s
permt purtarea une veste antgon pe dedesubt, n utma sa vzt a Paatu
Apostoc, Casey avertzase pe oan Pau c : "n aceste vremur tubur, nc m car
Papa nu era n sguran , -am spus c nu aveam dovez care cum c ar f fost n
perco. Dar oan Pau era o fgur foarte controversat , ar un fanatc ar f putut
ncerca s - ucd ."
loan Paul reIuz s poarte vesta, ns deea, spuse e secretaruu s u de mba
engez , Monsenoru |ohn Magee, se opunea a tot ceea ce reprezenta papalitatea.
loan Paul cobor n curtea Sn Damaso din interiorul palatului la ora 16.50. efu Securt de
a Vatcan, Camo Cbn not ora coborr pape pe oraru s u mnu os pe care se
baza zua de ucru a suveranului pontiI, n haina costumului gri petrol purtat de Cibin se afa un
teefon mob mc dar performant, n eg tur drect cu sedu Po e dn Roma. Dar
protec a medat a pontfuu se afa n mne Vgor mbr ca n abastru. For ee
de securtate mc dar bne antrenate ae Vatcanuu erau prvrea ag dn dosu
g rzor poz onate n Pa a Sn Petro. n curte era parcat papamob ilul, sau
campagnola, cu scaunu s u tap at n pee ab , s mneru de care Papa se nea n
tmpu c tore sae prn pa , n |uru vehcuuu erau aduna membr de vaz a
staff-uu s u. Magee avea s -s amnteasc "forma de ze mar" n care se aIla Papa.
La ora cnc fx, papamobu e dn curte. Dnspre Sn Petro se auzr uraee.
Cum campagnola se apropa, Vgor se a turar po t roman, care mergeau n
fa a spatee vehcuuu. Cnd papa mobu p trunse n pa , sunetu mu um se
transform n vuet. oan Pau zmbea f cea cu mna; faptu c n tnere e fusese
actor conferea o deosebt prezen scenc .
La vteza de dou me pe or , cu Papa ntorcndu-se dntr-o parte n ata,
vehcou nanta c tre obescu egptean dn centru pe e. Exact a ora 1 7.15,
campagnola ncepu a doea tur a pe e sub
privirea atent a lui Cibin; eIul pazei mergea cu pai mruni n urma papamobilului. Uralele
mulumii creteau n intensitate. Impetuos, Papa Icu un gest care l ngrijora de Iiecare dat pe Cibin.
Se ntinse ctre mulime i lu n brae un copil. O mbria i o srut pe Ieti, apoi o napoie
mamei sale care era n extaz. Acesta era unul din obiceiurile Papei. Teama lui Cibin era ca nu cumva
copilul s scape din mbriarea papei i s cad, provocnd vreun incident neplcut. Dar loan Paul
nu lua n seam astIel de griji.
La 17.17, se mai ntinse odat n mulime s mngie pe cretet alt Ieti, mbrcat n
costumul alb pentru comuniune. Apoi se ndrept de ale i se uit n jur, ntrebndu-se parc pe cine
ar mai trebui s salute. Acesta era modul su de a personaliza papalitatea chiar i n mijlocul celor
mai numeroase mulimi.
n astIel de momente nici prin cap nu-i treceau pericolele pe care le avusese de nIruntat n mijlocul
altor mulimi. Cu numai trei luni n urm - pe 16 Iebruarie 1983, n Pakistan - o bomb a explodat pe
stadionul municipal din Karachi, cu puin timp nainte ca Papa s-i nceap plimbarea printre
credincioi, n ianuarie 1980, serviciul secret Irancez i avertizase n legtur cu un complot comunist
pus la cale pentru a-l ucide. Acestea erau numai cteva dintre ameninrile primite la Vatican cu
privire la viaa Papei. Toate Iuseser investigate la maximum. Magee avea s declare ulterior:" n
realitate, noi nu puteam Iace altceva dect s stm i s ateptm, n aIar de mbrcarea Printelui
SInt cu o vest antiglon la Iiecare apariie n public, ceea ce el nu ar Ii acceptat niciodat, nu aveam
mare lucru de Icut".
La ora 17.18 rsun prima mpuctur n Piaa Sn Pietro.
loan Paul rmase drept, cu minile nc strnse pe balustrad.
Apoi ncepu s se clatine. Primul glon tras de Mehmet Aii Agca i ptrunsese n stomac,
provocnd multiple rni n intenstinul subire, partea inIerioar a colonului, intestinul gros, i n
mezenteriu, esutul care leag intestinul de peretele abdominal. Instinctiv, loan Paul duse mna la ran,
pentru a mpiedica sngele s mai curg. Faa lui se umplu treptat de durere i ncepu ncet s se
prbueasc. Nu trecuser dect cteva momente de cnd Iusese mpucat.
Cel de-al doilea glon al lui Agca l nimeri pe suveranul pontiI n braul drept, care czu inert pe
lng trup. Sngele rou aprins ni
prn sutana sa ab . Un a treea gon cu cabru de 9 mm nmer pe oan Pau ma
sus n bra u drept.
oferu campagnolei se r suc n scaun, cu gura c scat , prea uut ca s ma
vorbeasc . Cbn ura a e s se mte. Unu dntre a|utoaree papae f cu un scut n
|uru pape cu trupu s u. Vehcou ncepu s nanteze. Mu mea ns ncepu s se
catne, ca ovt parc de un vnt ura. O propoz e ocant ncepu s se aud peste
tot. Pe dferte mb, erau rostte ncredbee cuvnte:"Papa a fost mpucat".
Cbn oamen s de a paza Vatcanuu, precum s po t orauu Roma
futurau pstoaee, dnd ordne s contraordne, c utndu- dn och pe tr g tor. Agca
nse prn mu me, aergnd foarte rapd, cu pstou n mna dreapt . Deodat ,
arunc pstou. In acea moment se t ar pcoaree. Un of er de po e
arestase, ntr-o secund , amb b rba erau ngropa sub un mad r de a po t,
n ceva ce ar ta a gr mad de rugby. C va po t ! ovr pe Agca cu pumn cu
pcoaree nante s - tre c tre o dub a po e.
Papamobu contnu s nanteze cu o vtez agonzant de mc spre cea ma
apropat ambuan sta onat ng Ua de Bronz a Vatcanuu. Dar ambuan a nu
era echpat cu nstaa e de oxgen, aa c Papa fu mutat a o a doua ambuan
a turat . Momente vtae erau astIel pierdute.
Cu umne str ucnd cu srenee urnd, ambuan a gon c tre sptau Cerne
dn Roma, ce ma apropat de Vatcan, efectund c tora n tmpu record de opt
mnute. Pe tot parcursul drumului, Papa nu a scos nici un sunet de disperare sau de regret, numai
cuvinte de profund rug cune:"Mare, Maca mea! M re, Maca mea!"
La spta, a fost dus rapd c tre bocu operator de a eta|u nou , care cuprndea o
sa de tratamente, o sa de opera o zon de recuperare. Ac, n centru crze,
nu exsta panc , nu se rosea nc o mcare nc un cuvnt. Totu era numa
urgen dscpn , per fect nute sub contro. Ac o f ntrez rt pontfu r nt,
prmee raze de speran .
Sutana sa p tat de snge, vesta en|era ntm au fost t ate cu dextertate, ar
crucea p tat de snge fu scoas de pe masvu s u an de aur. Gocunea fu
acopert cu prosoape chrurgcae. Mn
nmnusate se ntindeau, apucau si transportau primele instrumente medicale necesare ntr-o lupt cu
care echipa de chirurgi era att de obinuit.
Cnd i reveni dup o operaie de aproape ase ore, loan Paul crezu c Iusese salvat de intervenia
miraculoas a uneia dintre cele mai venerate apariii din lumea catolic, Fecioara Patima, a crei zi de
srbtoare coincidea cu ziua atentatului.
Pe parcursul lungilor luni de convalescen, loan Paul deveni din ce n ce mai preocupat de
persoana care ar Ii putut ordona asasinarea sa. ncerc s citeasc orice urm de prob pe care o
primea de la poliie si de la diversele agenii de spionaj precum CIA, BND-ul vest german, dar i de
la serviciile de securitate turce si austriece. Era imposibil s le citeti pe toate: cuprindeau milioane
de cuvinte n rapoarte, declaraii i aIirmaii.
Nici unul dintre aceste documente nu rspundea concret la ntrebarea pe care i-o punea loan Paul:
Cine a vrut s-l ucid? Nu deveni mai inIormat nici cnd ncepu procesul lui Agca, la Tribunalul din
Roma, n ultima sptmn a lui iulie 1981. Audierile care au durat trei zile nu au aruncat nici o
lumin asupra motivelor pe care le avu-sesese trgtorul. Agca Iu condamnat la nchisoare pe via:
cu o comportare corespunztoare, ar putea Ii eliberat pentru bun purtare n 2009.
La doi ani de la condamnarea lui Agca, lui loan Paul i Iu n Iine promis rspunsul la ntrebarea
care nc i bntuia mintea. Acesta avea s vin de la un preot pe care l considera cel mai demn de
ncredere dintre toi. Se intitula Nuniu apostolic cu insrcinri speciale. Aceste cuvinte nu
dezvluiau ntru totul Iaptul c Arhiepiscopul Luigi Poggi era motenitorul Iiresc al tuturor secretelor
politicii papale, avnd responsabilitatea special de a aduna inIormaii secrete din lumea Europei
comuniste. Cei de la Vatican l numeau simplu "spionul Papei".
Vreme de mai multe luni, Poggi avusese contacte Ioarte secrete cu Mossad. Numai de curnd, cnd
aceste contacte erau deja suIicient de avansate, l inIorm el pe Pap ce Icea, loan Paul i spuse s con-
tinue. Din acel moment avu ntlniri cu un oIier Mossad la Viena,
Paris, Varovia i SoIia. Att preotul ct i katsa vroiau s se lmureasc exact care era oIerta i ce se
atepta. Dup Iiecare contact amndoi se retrgeau s-i calculeze urmtoarea micare.
Cu cteva zile nainte, avusese loc o alt ntlnire, din nou la Viena un ora pe care att Poggi ct i
oIierul l preIerau pentru contactele lor clandestine.
De la acea ntlnire Poggi se ntoarse la Vatican n acea noapte geroas de noiembrie a lui 1983.
Aducea cu el rspunsul la ntrebarea Papei: cine i ordonase lui Agca s ncerce s-l ucid?
CAPITOLUL 12
Binecuvntai Iie spionii
Una dintre masivele pori ale Arch ofthe Bells era deja nchis -preludiul ritualului nocturn al
nchiderii porilor Vaticanului la miezul nopii - cnd limuzina Fiat albastru nchis trecu peste dalele
de piatr, luminnd cu Iarurile cele dou grzi nIoIolite pentru a se Ieri de Irig. n spatele lor se aIla
unul dintre Vigili. Una dintre grzi Icu un pas nainte, cu braul ridicat pe jumtate pentru a ordona
oprirea autovehiculului. Maina era ateptat, iar Iigura de la volan era cea Iamiliar a unui oIer de la
Vatican. Dar dup atentatul la viaa Papei, nimeni nu mai risca.
oIerul ateptase o or la aeroportul din Roma, pentru zborul de la Viena care avusese o or
ntrziere din cauza condiiilor meteo neIavorabile. Garda se trase un pas napoi dup ce salut pe
pasagerul aIlat pe bancheta din spate a mainii. Nu i se rspunse la salut.
Maina trecu pe lng Biserica Sn Pietro, i rul peste piatra cubic din Curtea Sn Damaso pentru a
se opri la intrarea principal a Palatului Apostolic. oIerul sri din main pentru a-i deschide ua
pasagerului su. Arhiepiscopul Luigi Poggi cobor, mbrcattotn negru, cu o earI acoperindu-i
gulerul alb. Din punct de vedere Iizic, semna cu RaIi Eitan: aceiai umeri i bicepi puternici,
acelai mers legnat, i ochi care puteau Ii reci ca noaptea.
Ca de obicei, Poggi cltorea cu un mic geamantan de piele pentru lucrurile personale, i o serviet
cu ciIru. Deseori glumea pe seama Iaptului c i petrecea mai mult timp moind prin Iotoliile
avioanelor dect dormind n patul din spaiosul apartament pe care l ocupa la Palatul
Apostolic.Cteva c tor recente confrmaser mportan a ucruror pe care le aIlase
Poggi la ntlnirea pe care o avusese la Viena, n vechiul Carter evreesc. Acoo, ntr-o c dre
ngust cu acoper abrupt, stuat a cteva case de broure vn toruu de nazt
Smon Wesentha, arhiepiscopu sorbea cuvntee unu persona| pe care convenser
s -1 numeasc smpu - E.
Pogg de|a era obnut cu astfe de precau n afacere sae cu Mossad-u. Nmen
nu- ua m sur de precau e ma strcte dect agen acestua. Snguru am nunt
persona pe care cunotea despre E era c acesta vorbea ma mute mb str ne,
s c r spunsese n fna a ntrebarea despre persoana care orchestrase atentatu a
va a lui loan Paul.
n ceea ce- prvea, propra munc a u Lug Pogg era att de secretzat , nct
Annuaro Pontfco, regstru de a Vatcan care con nea numee fee de post ae
tuturor anga|a or, nu con nea nc un ndcu c vreme de peste dou zec de an,
arhepscopu dezvotase propriile sale contacte secrete bine testate si veriIicate, prin intermedu
c rora avea acces a Kremn, Washngton precum n cordoa ree puter dn Europa.
E avea s fe prmu care afa c deru sove tc Yur Andropov era pe moarte dn
prcna une hepatte cronce, o boa a rnchor. Pogg era ce care, n msunea
ruseasc de a Ge neva, o c dre mp r teasc de seco XIX, bea cea ma fn vodka
mnca att de aprecatu cavar, n tmp ce afa prntre prm c Mos cova era
preg tt s - retrag armee nuceare care nteau Europa, dac Washngton-u
nceta |ocu de-a oarecee psca n dscu e despre dezarmare. Nout e au fost
aduse a cunotn a efuu unt CIA a urm toarea sa ntnre s pt mna de
vner cu Papa. Vreme de ma bne de dou decen, Pogg adusese a cunotn a
suveranor pontf nforma care e permseser acestora s apreceze ma bne
tre provente dn ate surse. Arhepscopu avea aceast capactate, rar prntre
dpoma , de a furnza o prezentare echbrat a nforma or provente dntr-o
duzn de surse, n aproape tot attea mb str ne pe care e vorbea fuent.
La urm toarea ntnre cu E, Pogg vorb pe tonu bnd care de|a caracterza,
prvnd atent, strngndu- buzee nante de a pune o nou ntrebare,
neschmbndu- deoc attudnea cam .
Dar n acea noapte rece, n care era Ir ndoial obosit de cltoriile sale, i permise s calce greit.
Intrnd n Palatul Apostolic, pe lng Vigili i grzile de serviciu, Poggi lu liItul care l ducea la
apartamentele Papale.
Valetul Papei l conduse pe Poggi n biroul lui loan Paul. RaIturile bibliotecii din camer oIereau o
idee asupra intereselor largi ale Papei. Alturi de ediii clasice n limba polon legate n piele, i
alturi de opere ale teologilor i IilozoIilor, se aIlau copii ale Revistei Internaionale ae Aprare si
cri cu titluri incintante, cum ar Ii Problema pregtirii militare, i Balana militar si atacul
surpri:. Acestea reIlectau convingerea neclintit a suveranului pontiI cum c principalul duman cu
care era conIruntat lumea anului 1983 era comunismul sovietic.
loan Paul nu pierdea nici o ocazie de a spune personalului su c nainte de sosirea noului mileniu,
ceva "decisiv" avea s zguduie lumea. La ntrebrile lor reIeritoare la aceste eveniment, acesta reIuza s
intre n amnunte, scuturnd din cap si insistnd c trebuiau s se roage cu toii ca Biserica s nu
piard i mai mult teren n Iaa comunismului sau a scepticismului religios care ctiga tot mai muli
adepi n S.U.A., Germania sau Olanda. El declara c viaa i Iusese cruat n Piaa Sn Pietro, pentru a
putea lupta n continuare.
Poggi tia c aceast grij, mai presus de oricare alta, l aIecta pe loan Paul att mental ct i Iizic.
Dup primele contacte, Poggi nu putu s nu remarce c, dincolo de ochii publicului, loan Paul
devenise mult mai retras. Cloanele lui Agca nu-i zdruncinaser numai trupul, dar Icuser cicatrici
emoionale care l lsaser pe Pap introspectiv si uneori solitar.
Stnd cu ambele palme pe genunchi, o poziie pe care Poggi o adopta ntotdeauna cnd avea de
comunicat vesti grave, arhiepiscopul ncepu s depene o poveste care i avea nceputurile n primele
sptmni care urmaser atacului lui Agca asupra lui loan Paul.
Cnd vestea ntmplrilor din Piaa Sn Pietro, din dup amiaza zilei de 13 mai 1981 ajunse la Tel
Aviv, reacia imediat a directorului general al Mossad, Yitzhak HoIi a Iost aceea c atentatul era
opera unui nebun. Dei ocant, incidentul de la Roma nu avea implicaii directe n grijile curente ale
Mossad.
Arabii israelieni erau din ce n ce mai radicali, n vreme ce, n acelai timp, extremitii evrei-
condui de membri ai partidului Kahane Kach - deveneau din ce n ce mai violeni. Fusese descoperit
un complot exact la timp pentru a opri aruncarea n aer a celui mai sInt templu musulman din
Ierusalim, Moscheea lui Oman. Consecinele unui astIel de eveniment erau mult prea cumplite
pentru a Ii chiar imaginate. Rzboiul din Liban continua, n ciuda nesIritelor contacte diplomatice
mediate de S.U.A. ntre Damasc, Beirut si Ierusalim. In interiorul cabinetului, primul ministru Begin
conducea o Iaciune dornic s lichideze odat pentru totdeauna aIacerea OEP. Uciderea lui Yasser
AraIat era nc unul din ordinele de baz de pe lista Mossad; chiar n luna n care avusese loc atacul la
viaa Papei, avuseser loc dou ncercri nereuite de asasinare a eIului OEP.
Deoarece toate serviciile secrete occidentale investigau atentatul la viaa Papei inIluen decizia
lui HoIi de a nu implica Mossad-ul n aceast chestiune, n orice caz, se atepta ca n cele din urm, s
aIle de la unul dintre acestea, care Iuseser premisele atentatului.
nc mai atepta acest rspuns cnd Iu nlocuit de Nahum Admoni n septembrie 1982. Cu trecutul
su polonez - prinii lui erau emigranii de clas medie de lng Cdansk - Admoni era mai mult
dect uor curios cu privire la Biserica Catolic, n timpul petrecut n S.U.A. si Frana ca agent sub
acoperire, vzuse si el ct de puternic putea Ii inIluena bisericii. Roma pusese umrul la alegerea lui
John F. Kennedy - un catolic - la Casa Alb, iar n Frana, Biserica avea n continuare un rol
important n politic.
O dat instalat n biroul su, Admoni ceru dosarul Mossad cu privire la atentatul la viaa Papei.
Coninea mai degrab tiri scurte i un raport de la un katsa staionat la Roma, care nu ducea prea
departe, n mod neobinuit, cele ase servicii de securitate care i conduseser propriile anchete -
inclusiv intervievndu-l pe Agca n celula sa de maxim securitate de la nchisoarea roman
Rebibbia - nu reiser s lucreze de comun acord. Admoni decise s-si nceap propria anchet.
William Casey, pe atunci director al CIA, avea s declare mai trziu c cel mai probabil, motivul
acestei decizii era c Mossad "mirosise c astIel ar Ii putut s-i croiasc drum ctre Vatican.
Admoni trebuie
c se gndea s produc el vreo inIormaie care s-i permit un trg cu SIntul Scaun."
n urma ncercrii nereuite a Coldei Meir de stabilire a unor relaii diplomatice cu Vaticanul, Zvi
Zamirsi stabilise o prezen permanent Mossad la Roma, care ncerca s penetreze la Vatican.
Lucrnd ntr-o cldire din apropierea Ambasadei Israelului, agentul katsa ncercase i nu reuise s
recruteze nici un preot inIormator. Tot ce putu aIla erau brIe auzite prin barurile si restaurantele
Irecventate de personal de la Vatican. Nu reui dect s urmreasc invidios vizitele de vineri seara pe
care eIul CIA le Icea Papei; acestea Iuseser reluate ndat ce loan Paul i revenise n urma
operaiei.
n timpul acestei convalescene, Agostino Casaroli, - cardinal secretar de stat - condusese
Vaticanul. Agentul katsa auzise c acest Casaroli i Icuse publice oarece sentimente sincere Ia de
atentat: CIA ar Ii trebuit s tie despre Agca i despre complot. InIorm Tel Aviv-ul cu privire la
prerile secretarului de stat.
n interiorul lumii spionajului american se contura ideea c Agca Iusese coada de topor a unui
complot inspirat de KGB pentru uciderea suveranului pontiI, ntr-un act cu stampila "strict secret", i
intitulat "ncercarea lui Agca de a-l ucide pe Pap: Implicarea sovietic", se Icu uz de argumentul
conIorm cruia Moscova ncepuse s se team de modul n care suveranul pontiI ar Ii putut aprinde
Ilacra naionalismului polonez.
Deja n 1981, Soliaaritatea, micarea muncitoreasc polonez condus de Lech Walesa i
ncorda "muchii industriali", iar autoritile erau din ce n ce mai presate de Moscova s pun capt
activitilor Uniunii.
Papa l constrnsese pe Walesa s nu Iac nimic care ar Ii putut duce la o intervenie militarizat
din partea Moscovei, loan Paul i ceruse cardinalului polonez pe moarte, teIan Wyszinski, s i
asigure pe liderii comuniti polonezi c suveranul pontiI nu avea s permit Soliaaritii s sar
calul. Cnd Uniunea program o grev general, Cardinalul Wyszinski se prostern n Iaa lui Walesa
la el n birou, l apuc de pantalon pe muncitorul uluit i i spuse c avea de gnd s moar aa
agat. Walesa anul greva.
La Tel Avv, anat Mossad concuzonar c suveranu pontf n eegea perfect ct
de mportant era ca Sovetee s fe mu umte de Poona, f r ca Soliaaritatea s
pard dn consderabu teren p
e
care ctgase. P rea dn ce n ce ma neverosm
ca Moscova s - f| vrut pe Pap mort. Ma exsta nc posbtatea ca Moscova s f
contractat asasinatul cu unul dintre ajutoarele sale. n trecut, serviciul secret bulgar dusese la ndeplinire
misiuni similare pentru KGB, atunci cnd implicarea acestuia dn urm trebua s r mn secret .
Dar anat decser c de aceast dat , era pu n probab ca KGB s deege pe
atcneva s duc a cap t o msune att de mportant . Bugar n-ar f condus
ncodat asasnatu dn propra or von .
Nahum Admon ncepu s cerceteze mpcarea prezent a CIA n rea a cu
papatatea, ntre dou vzte ae u Casey a Pap , un ro mportant n rea a dntre
Vatcan CIA avea cardnau |ohn Kro dn Phadepha, care pendua ntre Casa
Ab Paatu Apo stolic. Pentru Monsenoru |ohn Magee, secretaru de mb engez a
Pape, Kro era "pretenu super-speca a P rnteu Sfnt. Amb aveau trecu tur
smare, cunoteau aceea cntece povest pooneze, s puteau glumi la masa Papei n
dialect loca poonez. No, cea , st team acoo zmbeam, f r s n eegem o
ot ."
Kro a fost ce care -a nso t pe Casey a prma sa auden cu Papa, dup
ncheerea peroade de convaescen . Uteror, cardnau fu ce care prezent pe
ad|unctu ui Casey, Vernon Walters, suveranuu pontf. De atunc, sta subecteor de
conversa e dntre of eru CIA Pap vara ntre terorsmu n Orentu M|ocu,
potca ntern a bserc starea de s n tate a deror de a Kremn. Pentru Rchard
Aen, un catoc, care era prmu conser na ona de securtate a preednteu
Reagan, "Rea a dntre CIA Pap a fost una dntre cee ma mar aan e dn toate
tmpure. Reagan avea convngerea sa profund c Papa avea s - a|ute s schmbe
umea".
Ma mut dect att, au fost stabte eur comune. Preedntee s suveranu
procamaser opoz a comun fa de avortur. Statee Unte bocaser a|utoare de
moane de doar pentru state care sus neau m sur de programare fama . Prntr-
o "t cere premedtat ", papa sus nea potca mtar a S.U.A., ncusv dotarea NATO
cu o nou genera e de rachete de croazer . CIA ascuta cu reguartate
teleIoanele episcop!lor si preoilor din America Latin care pledau pentru liberalizarea teologiei i se
opuneau Iorelor susinute de S.U.A. n Nicaragua si Salvador; transcrierile notelor teleIonice Iceau
parte din inIormarea sptmnal pe care eIul unitii CIA de la Roma o Icea Papei. Reagan l
autorizase personal pe colonelul Oliver North, care atunci lucra cu Consiliul Naional de Securitate, s
Iac pli regulate si substaniale preoilor din America Central i de Sud, AIrica i Asia pe care
Vaticanul i considera "loiali". Banii erau Iolosii pentru a ntreine stilul lor de via deseori opulent,
si pentru a promova opoziia SIntului Scaun Ia de contracepie si divor.
Una dintre ndatoririle secretarului personal al papei, Monseniorul Emery Kabongo, era s pstreze
o list la zi cu preoii agreai. O alt sarcin era aceea de a ndosaria documentele provenite de la CIA
si de a lua notie la ntlnirile clandestine pe care acetia le aveau cu Papa.
Kabongo i ntlnise pentru prima dat pe spionii de la Washington pe 30 noiembrie 1981, la scurt
vreme dup ce loan Paul se rentorsese la lucru n urma atentatului. Dup ce Kabongo l nsoise pe
Pap la prima rugciune din zi - ceasul de pe coridorul din aIara capelei situate n Apartamentul Papal
arta ora 5.15 A.M. - cei doi se duseser n birou pentru a-l primi pe directorul adjunct al CIA, Vernon
Walters. Kabongo i reamintete:
"Mi-am ocupat locul obinuit ntr-un col al camerei, cu caietul de notie pe genunchi. Nu era de
Ia nici un traductor. Generalul Walters ntreb ce limb trebuia s Ioloseasc. SIinia Sa spuse c i-
ar conveni mai mult limba italian. Walters ncepu prin a spune c adusese urri de bine din partea
preedintelui Reagan. Papa i ntoarse urrile. Apoi trecur direct la aIaceri. Walters aduse IotograIii
prin satelit, iar SIinia Sa Iu Iascinat s vad ct de clare erau. Walters vorbi vreme de peste o or
despre punctul de vedere al CIA Ia de ultimele intenii sovietice. SIinia Sa i mulumi. La Iinalul
ntrevederii, Walters scoase o grmad de rozarii i l rug pe Pap s i le binecuvnteze, explicnd
c erau ale unor rude i prieteni, iar SIinia Sa le binecuvnta."
Intrigat de abilitatea Papei de a trece brusc de la probleme temporale la probleme spirituale, Admoni se
Iolosi de prietenia sa personal cu Secretarul de Stat Alexander Haig - se ntlniser pe cnd
Admoni
ucra a ambasada Israeuu a Washngton - pentru a ob ne o cope a profuu
pshoogc f cut de CIA u oan Pau.
Era portretu unu om a c ru fervoare regoas era att de ntens nct putea
pnge n tmpu une rug cun, deseor era g st pe podeaua de marmur a
capee sae prvate, cu fa a n |os, bra ee ntnse n cruce, nemcat ca un mort.
Putea petrece ore n r n aceast poz e. Cu toate acestea, fura sa putea f
devastatoare s de temut; n astIel de situa tuna s fugera. Cunotn ee sae geopotce
erau formdabe, putea f tot att de mpasb ca orce dctator. Lu oan Pau nu
era team s nfrunte Cura, servcu cv a Vatcanuu, sau pe ongevvu s u
secretar de stat, Agostno Casaroli. ProIilul concluziona c oan Pau era "puternc potzat
ca urmare a experen eor sae pooneze c convenea statutu de |uc tor pe
scena um."
Pentru Nahum Admon un ucru era car: eg ture strnse rec proc proftabe
dntre CIA Pap au |ucat un ro cruca n faptu ca oan Pau a a|uns s accepte
deea amercanor conform c rea aten tatu a va a sa fusese organzat de Kremn.
S totu, dac acest punct de vedere ar f putut f demontat? Cum ar f reac onat
Papa? Oare acest lucru i-ar Ii zdruncinat ncrederea n CIA? L-ar f f cut ma retcent fa de
toate servce secrete? Oare -ar f perms Mossad-uu - dac acesta ar f putut
demonstra c mna crmna era ata - s treac n sfrt dncoo de Ua de Bronz a
Vatcanuu s, dac nu ar f reut s fe acceptat ca sf tutor secret a papat , ce
pu n s se acorde o auden pentru aceast nforma e, ar n schmb, s fe revzut
attudnea Sfntuu Scaun fa de Israe?
Sase un ma trzu, r spunsu la prima ntrebare a lui Admoni -dac pusese atcneva a
cae ncercarea de asasnat - fu carfcat, spre satsfac a acestua.
Compotu fusese preg tt a Teheran, cu aprobarea depn a Ayatoahuu
Ruhoa Khomen. Ucderea Pape trebua s deschd caea |haduu - r zbou sfnt,
mpotrva Vestuu a ceea ce Khomen consdera c sunt vaore sae decadente
sus nute de cea ma numeroas Bserc Cretn .
Un raport preg tt pentru Admon spunea: "Khomen r mne un exemplu clasic de
Ianatism religios. Si-a arogat rolul de Dumnezeu-
cluz a poporului su. Pentru a hrni acest mit, va trebui s-si sporeasc aciunile periculoase Ia
de Israel, Occident si ntreaga lume."
Anticipnd un eventual eec al lui Agca, supraveghetorii si iranieni se asiguraser c Agca ar Ii
putut trece drept un Ianatic solitar, lsnd s rsuIle amnunte privind trecutul su. Mehmet Aii Agca
se nscuse n Yesiltepe, un sat izolat din estul Turciei, i Iusese crescut ntr-un leagn al
Iundamentalismului islamic. La vrsta de nousprezece ani se alturase Lupilor Cenuii, un grup
terorist pro-iranian responsabil pentru multe acte de violen ntr-o Turcie care aspira la democraie,
n Iebruarie 1979, Agca l ucisese pe redactorul unui ziar din Istanbul, renumit pentru vederile sale pro-
occidentale. Arestat, Agca evada din nchisoare cu ajutorul Lupilor Cenuii, n ziua urmtoare ziarul
primi o scrisoare nspimnttoare privind vizita Papei n Turcia, i trei zile mai trziu:
"Imperialitii occidentali, speriai c Turcia i naiunile Islamice surori ar putea deveni nite
puteri politice, militare si economice n Orientul Mijlociu, trimit n Turcia n acest moment delicat pe
Conductorul Cruciadelor, loan Paul, travestit n lider religios. Dac aceast vizit nu va Ii anulat, l
voi ucide n mod intenionat pe Papa Conductor."
Admoni se convinse c scrisoarea Iusese compus la Teheran: stilul i coninutul erau mult peste
nivelul talentelor scriitoriceti ale semianalIabetului Agca. Cutarea discursurilor lui Khomeini pe
calculatoarele Mossadului scoase la iveal Iaptul c acesta se mai reIerise la loan Paul cu expresiile "
Conductor al Cruciadelor" si "Papa Conductor".
Pn la urm, vizita suveranului pontiI trecu Ir nici un incident. Numele i poza lui Agca
ajunser n computerele multor servicii secrete, dei nu i pe cel al Mossad-ului. Otto Kormek,
oIierul serviciului secret austriac nsrcinat cu cercetrile privind atentatul la viaa Papei Iu de prere
c "nu era nevoie s Iie inIormat i Mossad-ul. Israelul ar Ii Iost ultimul loc unde s-ar Ii dus Agca."
Investigaiile Mossad au scos la iveal c, dup evadarea sa din nchisoare, Agca Iu trimis n Iran,
unde petrecu cteva luni n diIerite lagre de antrenament, pentru ndoctrinare. Din sursele pe care le
avea n aceste lagre, Mossad puse cap la cap cteva aspecte ale vieii lui Agca n acel moment
Se trezea nainte de rsritul soarelui, cu ochii roii nIundai n orbitele Ieei sale prelungi, atent
la ceilali recrui. Primele raze de lumin lsau s se vad aIiele agate pe pereii colibei lor:
IotograIii cu Ayatollahul Khomeini si slogane revoluionare, menite s le aprind imaginaia.
Cntecele ce se auzeau n diIuzoarele colibei nu Iceau dect s ntreasc aceast imagine.
mbrcat n vest si pantaloni scuri, Agca era un personaj neatrgtor; palmele si picioarele sale
mari erau neproporionale Iat de trupul cu pieptul scobit, umeri ososi si membre slbnoage. Primul
lucru pe care l Icea n Iiecare diminea, ca si ceilali recrui, era s-si ntind covoraul pentru
rugciune, si s se prosterneze de trei ori, de Iiecare dat atingnd cu Iruntea de pmnt, murmurnd
numele lui Allah, Stpn al Lumii, AtoateSemniIicativul si Milostivul, Suveranul Suprem al Judecii
de Apoi. Dup aceasta ncepea s-i recite lunga sa list de animoziti, pe care instructorul l
ncurajase s o scrie. Lista se lungise si i includea pe imperialiti, NATO si acele ri Arabe care
reIuzaser s ntrerup comerul de petrol cu Occidentul. Se ruga n mod deosebit lui Allah s distrug
Statele Unite, cea mai puternic naiune de pe glob, si pe oamenii acesteia, rugndu-se s Iie privai de
modul lor de via, valorile si obiceiurile lor, si ns i esena existenei lor.
n cele din urm rmneau numai urile religioase. Ele erau cele mai virulente, l consumau ca un
cancer, i rodeau creierul. Era convins c orice alte crezuri l-ar Ii putut minimaliza pe cel cruia i se
dedicase. Instructorii si l nvaser s reduc aceast ur la o imagine anume: un brbat, mbrcat
n alb, care locuia ntr-un palat imens, dincolo de muni. De acolo, mprea ca un caliI, emi nd
decrete i ordine crora multe milioane de oameni li se supuneau. Acest brbat i rspndea detestatul
su mesaj n modul n care predecesorii si o Icuser n ultimele nousprezece secole. Cu pomp i
Iast, bucurndu-se de chiar mai multe titulaturi dect Allah, brbatul era cunoscut sub numele de
Slujitor al lui Dumnezeu, Patriarh al Occidentului, Vicar al lui Cristos pe Pmnt, Episcop al Romei,
Suveran al Statului Vatican, Suveran PontiI, SIinia Sa Papa loan Paul al ll-lea.
Lui Mehmet Aii Agca i se promise c, la momentul potrivit, i se va oIeri ansa de a-l ucide pe Pap.
Instructorii si i inoculau ideea c nu
era o coinciden c Papa Iusese ales exact n momentul n care iubitul lor Khomeini eliberase Iranul de
sub regimul ahului. "InIidelul Romei," dup cum Iusese Agca nvat s-l numeasc, venise s
distrug revoluia pe care Ayatollahul o proclamase n numele Coranului SInt.
Era un smbure de adevr n aceast acuzaie, loan Paul vorbea din ce n ce mai dur despre Islam si
pericolele pe care credea el c le conine Iorma sa Iundamental ist. AIlat n vizit la Iabrica Olivetti
de la Ivrea, n Italia, loan Paul i ului pe muncitori introducnd n discursul su un pasaj improvizat:
"Ceea ce i nva Coranul pe oameni este agresivitatea; noi i nvm pacea. Desigur, natura uman
distorsioneaz ntotdeauna mesajul religios. Dar dei oamenii pot Ii abtui de la calea cea bun de
vicii si obiceiuri proaste, Cretintatea aspir la pace i dragoste. Islamul este o religie care atac. Dac
te apuci s pledezi pentru agresivitate n Iaa ntregii comuniti, sIreti prin a ncuraja prile
negative ale oamenilor. Iar asta tii la ce duce: astIel de oameni ne vor ataca."
In ianuarie 1981, Agca zbur n Libia. Iniial, Mossad Iu surprins de acest aspect al cltoriei
sale, pn cnd un inIormator din Tripoli descoperi c un Iost oIier renegat al CIA, Frank Terpil se
aIla i el acolo n acel moment. Terpil Iu acuzat de o instan din Washington c a Iurnizat arme
Libiei, c a conspirat pentru uciderea unuia dintre oponenii lui ChaddaIi la Cairo, c recrutase Ioti
piloi militari americani pentru a pilota avioane libiene si a-i instrui pe membrii Beretelor Verzi pentru
a conduce lagrele de antrenament pentru teroriti ale lui GhaddaIi. n Libia, instruia teroritii cum
s se sustrag detectrii de ctre ageniile de securitate occidentale. Terpil se mutase la Beirut -de unde
dispruse. Mossad-ul crezuse c, o dat devenit inutil, Iusese ucis.
Mossad tia c ntlnirea dintre Agca i Terpil Iusese aranjat de supraveghetorii lui Agca din
Teheran si lsat s transpire ctre KGB dup atentatul la viaa lui loan Paul, permi ndu-le ruilor
s pretind c atacul Iusese orchestrat de CIA. Ca i Mossadul, KGB-ul avea un departament de arme
psihologice Ioarte eIicient. Povetile despre CIA umpleau mii de rnduri si reprezentau multe ore de
transmisie. Pentru
a tulbura apele si mai tare, mulahii din Teheran aranjaser ca, dup plecarea din Libia n Iebruarie
1981, Agca s plece la SoIia, n Bulgaria, pentru a se ntlni cu persoane care i spuser c erau
membri ai serviciului secret naional: nu a existat ns niciodat nici o prob care s ateste c erau
ntr-adevr. Furios din cauza ncercrilor KGB-ului de a discredita Agenia, CIA plusa pretinznd c
bulgarii l manevraser pe Agca n numele Kremlinului.
Pentru Mossad, situaia era perIect pentru a ilustra sloganul: "Divide et impera !". Nu numai c
Mossadul reuea s discrediteze CIA n Iaa Vaticanului, dar n Iinal, promovnd ideea c versiunea
lor asupra complotului era cea corect, Mossad gsise o cale de a ajunge la urechea Papei. De aici, avea
s decurg restul: oIierii si puteau avea acces la Iormidabila reea de colectare a inIormaiilor pe
care o avea Secretarul de Stat; agentul katsa ar Ii putut lucra cu, i dup caz, exploata, clugriele si
preoii; si, dac s-ar Ii ivit ocazia, "gndacii electronici" ar Ii putut Ii implantai n toate acele unghere
sIinte ale Vaticanului pe care le indicase Zvi Zamir.
Cnd Mossad puse cap la cap n Tel Aviv ntreaga odisee a lui Mehmet Aii Agca, Nahum Admoni
se apuc s dea rspunsul la unica ntrebare de la care pornise totul. Din nou, rspunsul l ddu
calculatorul. Unul dintre "spionii supravieuitori" ai lui RaIi Eitan, un catolic cu domiciliul la
Munchen, descrisese rolul extraordinar pe care Luigi Poggi l jucase n existena papalitii. Nahum
Admoni trimise dup Eli, i i spuse s-l contacteze pe Poggi.
Acum, ntr-o noapte trzie, la doi ani dup ce Agca l mpucase pe Pap, arhiepiscopul i explica pe
larg lui loan Paul ceea ce i spusese Eli.
O lun mai trziu, pe 23 decembrie 1983 la ora 4:30 A.M., cu aproape trei ore nainte ca luminile
din pomul de Crciun din Piaa Sn Pietro s Iie aprinse, Papa Iu trezit de valetul su.
Dormitorul era surprinztor de mic, cu pereii nc acoperii de tapetul pastel pe care Iostul locatar
l alesese. Podeaua de lemn lustruit oglind era parial acoperit cu un covora cusut de
clugriele poloneze. Pe peretele de deasupra patului, care le servise drept pat ae moarte la patru dintre
predecesorii lui loan Paul, se aIla un cruciIix. Pe
at perete se afa o frumoas pctur a Mac Precste. Ambee era u cadour dn
Poona, n afar de vaetu persona, ce care vedeau a aceast or - de obce unu
dntre preo s admnstratv, care avea tr urgente - fur uura s constate c
oan Pau rec p tase ceva dn vechea vgoare vtatate.
Ca de obce, Papa ncepu zua prn a ngenunchea pentru rug cunea
persona . Dup aceea se b rber f cu dus, se mbr c n hanee pe care e
preg tse vaetu: o sutan greoae de n ab drapat n |uru umeror, c ma
ab bserceasc , osete abe pn a genunch, pantof maron bonet ab . Era
preg tt s mearg a nchisoarea Rebibbia din Roma pentru a se ntlni cu Agca.
ntnrea fusese aran|at a cererea Pape, ca un "act de ertare", n reatate, oan
Pau vroa s verfce dac ceea ce spusese Mossad-u era adev rat. A fost condus a
nchsoare de acea ofer care se afase a voanu papamobuu n Pa a Sn Petro
cnd mpucase Agca. nso t de o escort a po e dn Roma, muzna gon c tre
nordu orauu spre nchsoare, ntr-o man , n spate, se afa un mc grup de
|urnat (ncusv autoru c r de fat ). Fuseser nvta s asste a momentu
storc n care Papa asasnu s u aveau s se afe fa n fa .
Dou ore ma trzu, oan Pau fu prmt n arpa de maxm securtate a nchsor
Rebbba. Merse sngur pe cordor pn a ua deschs a ceue T4, unde atepta
Agca. Reporter ateptar ma departe pe ho. A tur de e se afau g rze nchsor,
gata s se repead c tre ceua u Agca, n cazu n care acesta ar f f cut vreo
mcare amenn toare c tre vztatoru s u.
Cnd Papa ntnse mna, Agca nten ona s dea noroc, apo, eztnd, se apec
s rut neu papa. Apo, u mna Pape s -o atinse scurt de Irunte.
"Lei e Mehmet Aii Agca?" Papa rosti ntrebarea ncet, l se spusese c Agca nv ase taana n
nchsoare.
"S." Un mc zmbet nso acest cuvnt, de parc Agca se |ena s recunoasc
denttatea.
"Ah, e abta qu?" oan Pau arunc o prvre mpre|ur, cu adev rat nteresat de
ocu n care prezumtvu s u asasn avea s - petreac tot restu ve . "Si."
loan Paul se aez pe un scaun poziionat chiar n cadrul uii. Agca se aez pe pat, mpreunndu-i
si desIcndu-si palmele.
"Come si sente?" Felul n care Papa l ntreb pe Agca cum se simte era aproape patern,
"Bene, bene" Deodat Agca ncepu s vorbeasc precipitat, volubil, uvoiul de cuvinte curgea pe un
ton att de sczut nct numai Papa l putea auzi. Faa sa era aproape de cea a lui Agca, ascunzndu-l
parial pe acesta vederii ziaritilor si grzilor.
Agca optea n urechea stng a Papei. Papa ddu din cap aproape imperceptibil. Agca se opri,
nesigurana citindu-i-se pe Ia. loan Paul Icu semn, printr-o scurt micare a minii drepte, ca Agca
s continue. Cei doi stteau att de aproape nct preau s-si ating capetele. Buzele lui Agca se micau
cu greu. Pe Iigura lui loan Paul se citea o expresie de durere, i nchise ochii, de parc asta l-ar Ii ajutat
s se concentreze mai bine.
Deodat, Agca se opri la mijlocul propoziiei, loan Paul nu i deschise ochii. Doar buzele i se
micau; numai Agca putea s i aud cuvintele.
nc o dat, Agca ncepu s vorbeasc. Dup cteva minute, Papa mai Icu o micare scurt cu
mna. Agca se opri din vorbit, loan Paul i puse mna stng pe Irunte, de parc ar Ii vrut s-si ascund
privirea de Agca.
Apoi, loan Paul l strnse pe tnr de braul drept, de parc ar Ii vrut s-i mulumeasc pentru ceea
ce-i spusese. Discuia dur douzeci si unu de minute, dup care Papa se ridic ncet n picioare,
ntinse mna, ncurajndu-l pe Agca s Iac la Iel. Cei doi se privir n ochi. Papa puse capt acestui
moment aproape perIect teatral, bg mna n buzunarul de la sutan si scoase o cutiu cu nsemnele
papale, l-o ddu lui Agca. Uimit, Agca ntoarse cutia pe toate prile.
Papa atept, cu cel mai blnd zmbet pe buze. Agca deschise cutia, nuntru se aIla un rozariu
lucrat n argint cu perle.
"Ti ringrazio" i mulumi Agca. "Ti ringrazio".
"Niente. Niente", i rspunse Papa. Apoi se aplec nainte i vorbi iar i numai pentru urechile lui
Agca.
Fr s mai scoat o vorb, pontiIul iei din celul.
Mai trziu, un purttor de cuvnt al Vaticanului declar," Aii Agca are inIormaii pn la un
anumit nivel. La nivel mai nalt, nu tie nimic. Dac a Iost o conspiraie, a Iost Icut de proIesioniti,
iar proIesionitii nu las urme. Nimeni nu va aIla niciodat nimic."
Nu era pentru prima dat cnd Vaticanul Icea economie de adevr. Agca conIirmase ceea ce
Mossad-ul i spusese lui Luigi Poggi. Complotul pentru asasinarea Papei nIlorise la Teheran.
Aceast inIormaie avea s modiIice atitudinea lui loan Paul att Ia de Islam ct i Ia de Israel.
Treptat, el le spuse colaboratorilor si c adevratul conIlict mondial nu avea s aib loc ntre Est si
Vest, ntre Statele Unite i Rusia, ci ntre Iundamentalismul islamic i Cretintate, n public, avu
grij s Iac distincia ntre Islam, credin i Iundamentalismul islamic.
n Israel, analitii Mossad vedeau noua atitudine a suveranului pontiI ca pe un prim semn c dovezile
prezentate lui Poggi Iuseser acceptate. Dar deoarece nu Iu Icut nici o micare imediat pentru a
invita Mossad-ul s contribuie la nelegerea papal asupra lumii, Papa se convinse de valoarea
dialogului pe care Poggi l avusese cu Eli. La Tel Aviv, Admoni i spuse lui Eii s pstreze contactul cu
Poggi. Acetia continuar s se ntlneasc n diIerite orae europene, uneori la ambasada Israelului,
alteori la cte o nuniatur papal. Discuiile lor vizau teme largi, dar aproape mereu concentrate pe dou
aspecte: situaia din Orientul Mijlociu i vizita Papei n ara SInt. Legate de acestea era eIortul
continuu al lui loan Paul de a gsi o cas pentru OEP.
Poggi ls clar s se neleag ca Papa avea o simpatie i o Iascinaie Ia de Yasser AraIat. loan Paul
nu mprt ea ideile unora ca RaIi Eitan, David Kimche sau Uri Saguy, conIorm crora liderul OEP
era, dup cum spunea Eitan "un criminal nemilos, i un mcelar al Iemeilor i copiilor notri pe care
l-as ucide cu minile mele."
Pentru suveranul pontiI, crescut n mijlocul eroicei rezistene poloneze Ia de naziti, AraIat
era un oprimat atrgtor, o Iigur carismatic n permanen capabil s scape din variatele atentate
puse la cale de Mossad pentru a-l ucide. Poggi i repovesti lui Eli c AraIat i povesti se odat lui loan
Paul cum i dobndise el un al aselea
sim - "i ntr-o anumit msur, un al aptelea" - pe cnd se aIla n pericol. "Un astIel de om merit
s triasc", i spuse Poggi lui Eli.
Prin astIel de crmpeie, Eli reui s obin o imagine clar a gndirii Papei. Dar loan Paul punea mai
mult pre pe adevrul istoric conIorm cruia rdcinile evreieti ale Cretintii nu trebuiau
nicicnd uitate, iar anti-semitismul, att de acut n iubita sa Polonie, trebuia eradicat.
n mai 1984, Poggi l invit pe Eli la Vatican. Cei doi discutar ore ntregi n biroul
arhiepiscopului din Palatul Apostolic. Nici pn n ziua de azi nu se tie ce au vorbit.
n Israel, era din nou scandal n comunitatea de spionaj. Cu o lun n urm, pe 12 aprilie, patru
teroriti OEP rpiser un autobuz cu 35 de pasageri care se ndrepta n sud, ctre oraul Ashqelon.
Versiunea oIicial a incidentului a Iost c agenii Shin Beth luaser cu asalt autobuzul i, n schimbul
de Iocuri care a urmat, doi teroriti Iuseser ucii iar cei doi care Iuseser rnii muriser n drum
spre spital.
Articolele din ziare povesteau c acetia au Iost luai de lng autobuz, vizibil Ioarte puin rnii.
Iei la iveal c Iuseser att de ru btui n ambulan de ctre oIieri ai Shin Beth nct murir
amndoi. Mossad-ul, dei nu Iusese implicat direct, primi condamnarea internaional pentru
acest incident.
Din cauza acestei ntmplri, Poggi i explic lui Eli c Papa nu putea stabili legturi diplomatice
cu Israelul. Pn cnd o va Iace, sublinie Eli, nu se putea pune problema unei vizite a Papei n ara
SInt.
Totui, ca un pas pe drumul pe care se angajaser, cei doi czur de acord c discuia nu era
ncheiat.
Pe 13 aprilie 1986, loan Paul Icu ceva ce nici un suveran pontiI nu mai Icuse. Intr n Sinagoga
din Roma de pe Lungotevere dei Cenci, unde l mbria pe rabinul eI al oraului. Ambii mbrcai
n haine de gal, au mers n linite ctre teva, platIorma de unde se citete Tora.
Undeva n Iundul templului sttea Eli, care jucase si el rolul su n ndeplinirea acestui moment
istoric. Cu toate acestea, nu Iusese obinut ceea ce dorise Israelul - recunoaterea diplomatic papal.
Aceasta avea s vn aba n decembrie 1993, cnd, n ciuda obec or contnue ae
consevatoror dn secretaratu de stat, egture dpomatce fur stabte.
La vremea aceea, Nahum Admoni nu mai era director Mossad. Succesoru s u, Shabta Shavt,
contnu procesu decat de apropiere aMossad-uu de Vatcan. Parte dn aceast
ncercare era f cut pentru a- ar ta pape c att Israeu ct OEP aveau n sfrt
un nteres rea n a a|unge a o n eegere, admteau c fundamentasmu samc
reprezenta o amenn are. Papa oan Pau r mase cu ccatrce fzce ae acestu
adev r.
n acest tmp, Mossad-u se ocupa de un contnent n a c ru vtor Vatcanu
punea mar speran e - Afrca. De acoo atepta Sfntu Scaun s vad r s rnd ntr-o
z prmu Pap de cuoar e al bisericii. Dar tot ac, Mossad-u se dovedse de|a a f expert
n arta ascuns a a r unu servcu secret mpotrva atua, n scopu de a-
asgura propra sa poz e.
CAPITOLUL 13
Legturi aIricane
Situat la cteva strzi deprtare de vechiul hotel NorIolk din Nairobi, Clubul Oasis devenise de
mult locul preIeratul oamenilor de aIaceri din Kenya. Aici puteai bea toat noaptea n ntuneric si apoi
merge n camerele din spate nsoit de una dintre Iete, dup ce-i vedeai carnetul de sntate pentru a te
asigura c nu are vreo boal veneric.
Din 1964, clubul avusese i altIel de clieni, chinezi n inut saIari, rui cu Iaa aspr, i brbai
care puteau proveni din orice ar a bazinului mediteranean. Acetia nu veneau la club pentru berea
rece sau, dup cum suna reclama localului, pentru ,cele mai Iierbini Iete din AIrica". Brbaii lucrau
pentru serviciile secrete care se luptau s ctige teren n centrul AIricii, unde cndva numai MI6-ul
britanic acionase n secret. Erau reprezentanii Serviciului Secret Chinez (CSIS), KGB-ului sovietic i ai
Mossad-ului.
Se zvonea c n jur de zece ageni katsa erau rspndii de-a lungul ecuatorului, activnd pentru
Dares Salaam, din Oceanul Indian pn la Freetown i Atlantic. Deinnd un numr impresionant de
paapoarte Ialse, aceti ageni tineri i extrem de bine pregtii, n aIara cunotinelor pe care le aveau,
nvaser noiuni de baz din medicin i chirurgie, ceea ce le permitea s supravieuiasc n
jungl, trmul leilor i triburilor ostile.
Aventura aIrican a Mossad-ului a nceput la puin timp dup ce Castro a venit la putere n Cuba n
1959 i a nceput s-i exporte revoluia. Avu primul succes cnd lociitorul su, John Okello, un auto-
didact, dup ce Iu gsit n jungl de un recrutor al lui Castro urm un scurt curs despre luptele de
gheril la Havana, i trimis apoi s cuce-
reasc insula Zanzibar de pe coasta AIricii de Est. Dimensiunile sale -avea 1 36 kg-i speriar pn la
ngenunchere pe membrii cei mruni ai poliiei. Armata jerpelit a lui Okello i impuse autoritatea
brutal asupra unei populaii ale crei singure arme erau uneltele primitive cu care recoltau mirodeniile
care Icuser Zanzibar-ul cunoscut n toat lumea. Insula deveni baza de unde Castro ptrundea n
inima AIricii, n portul Dar es Salaam tria si populaie de etnie chinez care anun guvernul de la
Beijing ce se ntmpla. Dndu-si seama c revoluia care se pune la cale putea oIeri Chinei o mai
mare inIluen asupra continentului, CSIS hotr s se inIiltreze n zon si s-i ajute ct mai mult pe
revoluionari.
ntre timp, Castro puse la cale o operaiune de proporii pentru a cubaniza micarea de eliberare a
negrilor care avea s izbucneasc. inta era portul Casablanca de pe coasta vestic a AIricii. Aici
ajungeau nave cubaneze cu arme care, pe ruta de ntoarcere la Havana erau ncrcate cu lupttori de
gheril strni din toat AIrica central, n curnd CSIS ajut la selectarea lor.
Gndul c mii de revoluionari pregtii i bine narmai se aIlau la numai cteva ore de Israel, i
alarma pe politicienii i serviciile secrete israeliene. ns a provoca aceast armat de gheril care nu-i
ameninase n nici un Iel, ar Ii dus la conIruntri pe care Israelul nu le dorea. Deja implicai n lupta
mpotriva teroritilor arabi, o conIruntare direct cu revoluionarii negri era de evitat. Meir Amit le
ddu ordin agenilor katsa din AIrica s stea cu ochii pe ei, Ir s se implice activ.
Intrarea KGB-ului n scen schimb ns toate acestea. Ruii veniser cu o oIert pe care viitorii
revoluionari nu o puteau reIuza: ocazia de a Ii antrenai la Universitatea Patrice Lumumba din
Moscova. Acolo aveau s nvee, direct de la cei mai buni instructori KGB, tactici de gheril dar i
cum s le Ioloseasc sub pretextul ntrajutorrii celor srcii, slabi i nensemnai din statele
democratice. Pentru a-i vinde mai bine ideea, KGB-ul aduse civa dintre cei mai de succes absolveni
de la Patrice Lumumba: teroriti arabi.
Meir Amit le trimise agenilor katsa, ca ntriri, ageni kidon. Prin noile sale ordine cerea acestora
s mpiedice cu orice chip legturile dintre rui i aIricani, precum i dintre KGB i CSIS; s omoare
activiti arabi de cte ori aveau ocazia; i s stabileasc legturi cu revoluionaril
aIricani negri, promi ndu-le c Israelul le va urmri paii ctre progres dincolo de tacticele de gheril,
ajutndu-le organizaiile s obin recunoatere politic. Israelul nu cerea n schimb dect garania c
nu va Ii aIectat de aceste micri.
Clubul Oasis ncepuse s participe la lupta pentru inimile si gndurile revoluionarilor arabi.
Noaptea aveau loc aici discuii interminabile despre cum, Ir publicitate, terorismul era o arm cu
gloane oarbe, i despre nevoia de a nu pierde niciodat din ochi scopul suprem: libertate si
independen, n atmosIera ncrcat a clubului se puneau la cale planuri, se ncheiau aIaceri, erau
identiIicate inte pentru execuie sau distrugere. Unele victime urmau s Iie prinse n ambuscade pe
vreun drum lturalnic, altele ucise n somn. Astzi avea s Iie un agent KGB, mine un spion CSIS.
Fiecare parte ddea vina pe cealalt pentru ceva ce Icuse de Iapt Mossad-ul.
n Oasis, nopile urmau s se desI oare n continuare la Iel, cu noi planuri puse la punct n jurul
meselor de bambus, n timp ce ploaia se rostogolea pe dealuri si btea acoperiul de tinichea.
Meir Amit i inIorm agenii despre tot ce aIlase n legtur cu CSIS. Serviciul avea o tradiie n
spionaj veche de mai bine de 2.500 de ani. Timp de secole, acesta l ajutase pe mprat s-i spioneze
supuii, ns, o dat cu venirea la putere a lui Mao i mai apoi a lui Den Xiaoping, strngerea de
inIormaii, precum si multe probleme de ordin naional, cptar o nou direcie. CSIS ncepu s se
extind n Statele Unite, Europa, Orientul Mijlociu i n cele din urm i n AIrica.
Aceste reele nu erau Iolosite doar pentru a spiona: reprezentau rute importante n traIicul cu
droguri i splarea de bani. Cu aproape jumtate din producia de opium cultivat la porile
Republicii Populare, n Triunghiul de aur - Thailanda, Laos i Myanmar - CSIS lucra mn n mn cu
grupri ale Triadei
1
, pentru a introduce ilegal droguri n vest. Deoarece Hong Kong-ul era recunoscut
drept unul dintre cele mai mari centre de splare a banilor, CSIS avea acoperirea perIect pentru
ascunderea proIiturilor Chinei de pe urma traIicului cu droguri. AstIel Iuseser Iinanate operaiunile
din AIrica. Aceti bani Iuseser din 1964 exclusiv sub controlul directorului general al CSIS, Qiao Shi.
Un tip nalt, cruia i plcea coniacul Iranuzesc si trabucurile cubaneze, avea n subordinea sa sute de
spioni si un buget pentru mit si antaj care nu se putea compara dect cu cel al KCB-ului. Lagrele de
munc din centrul Chinei erau pline de cei care ndrzniser s-l nIrunte pe Qiao. ProIilul psihologic
alctuit de Mossad descria un om a crui ntreag carier Iusese construit pe micri ingenioase
secrete.
Activitile CSIS n AIrica erau sub comanda local a colonelului Kao Ling
2
, Iigura legendar a
serviciului, care i ctigase reputaia n Nepal i India prin tacticile sale subversive. Avndu-i
cartierul general n Zanzibar, Kao Ling ducea o via mbelugat si avea o mulime de Iemei nubile
ca amante. Se deplasa prin AIrica central ca un animal de prad i disprea din cnd n cnd cu
sptmnile. De Iiecare dat cnd venea la Nairobi, n Oasis aveau loc adevrate orgii. Fumul dulce al
beioarelor parIumate se simea peste tot n club. Se serveau delicatese aduse direct din China.
Prostituatele aIricane erau mbrcate n cheongsams, artiIiciile de interior i servantele erau aduse din
Hong Kong.
Lupttorii de gheril care se ntorceau din Cuba erau srbtorii aici nainte s dispar n jungla
aIrican pentru a relua lupta. Unul dintre ei obinuia s nvioreze petrecerile bnd un pahar cu snge
omenesc pe care l storcea din corpurile inamicilor pe care i executa.
ntre timp, Kao Ling i extindea operaiunile nu numai de-a lungul AIricii, dar i spre nord, n
Etiopia, Yemenul de Sud i Egipt. Le ddea teroritilor sume substaniale de bani pentru a lansa atacuri
asupra Israelului. Pentru CSIS, Israelul era un pion n minile Washingtonului i o int Iireasc
pentru ceea ce Kao Ling numea ,lupttorii mei pentru libertate".
Meir Amit hotr c Mossad-ul trebuia s nIrunte direct CSIS-ul. Pentru nceput stric planurile
chinezilor de a nltura regimul pro-vest Hastings Banda din Malawi. Apoi inIorm autoritile
keniene despre amploarea reelei chineze de pe teritoriu l rii. Mai trziu, guvernul de la Nairobi i
art mulumirea dnd drept de survol Iorelor aeriene israeliene pentru a-i putea duce la ndeplinire
misiunea din Entebbe. Clubul Oasis Iu nchis, iar patronii chinezi trimii acas, dei susineau sus i
tare c nu erau dect oameni de aIaceri. Avuseser noroc, civa membri CSIS aveau s rmn pentru
totdeauna n AIrica, omori de ageni katsa i lsai n savane drept hran pentru lei i leoparzi.
Cu ct chinezii ncercau s-si ia revana n alte ri aIricane, cu att Mossad-ul devenea mai nemilos.
Agenii kidon i urmreau si i omorau pe agenii CSIS oriunde acetia i ncepeau o aIacere. In
Ghana, un agent CSIS a Iost mpucat cnd ieea cu prietena de la discotec. Un altul muri n Mali ntr-o
main capcan; n Zanzibar, nc perla coroanei CSIS, un apartament n care locuiau angajai CSIS a
Iost ars din temelii, n timpul unei vizite n teren, Kao Ling abia scp cu via cnd, instinctiv, i
schimb maina n Brazzaville, Congo. Cellalt vehicul explod cteva minute mai trziu. In Zambia,
un agent CSIS a Iost legat de un copac i lsat prad leilor.
Cnd Kwame Nkrumah, conductorul pro-chinez din Ghana Icu o vizit oIicial la Beijing,
Mossad-ul puse la cale revolta care duse la nlturarea de la putere a lui Nkrumah, precum si
distrugerea inIrastructurii CSIS existente n ar.
Timp de trei ani, Mossad-ul purt un rzboi criminal de uzur mpotriva CSIS, pe ntreg teritoriul
AIricii. Si unii si ceilali erau nemiloi. Cnd un agent katsa Iu prins de o echip de soc CSIS, acetia l
aruncar la crocodili, l Iilmar n ultimele momente de via n ap i trimiser caseta eIului unitii
Mossad locale. Acesta se va rzbuna trimi nd personal o rachet direct n cldirea de unde aciona CSIS.
Trei chinezi Iur ucii.
n cele din urm, printr-un intermediar - preedintele Mobutu al Zairului - CSIS anun Mossad-
ul c nu mai vroia s continue; mai degrab aveau un interes comun n eradicarea inIluenei ruseti pe
continent. Propunerea se potrivea de minune cu politica Mossad-ului Ia de marile puteri, cuprins n
expresia lui Meir Amit: ,Dezbinndu-i vom ajuta Israelul s supravieuiasc".
n timp ce CSIS i Mossad-ul se aIlau n conIlict, KGB-ul Icuse progrese n preluarea planurilor
lui Castro de a cubaniza AIrica. Directorii KGB i biroul politic se ntlniser la Kremlin i czuser
de acord ca Rusia s susin ntreaga economie cubanez. Condiiile erau destul de atrgtoare pentru a
asigura o naiune de 7 milioane de oameni s intre n mneca Uniunii Sovietice, n schimb, Castro
accept comunismul rusesc n detrimentul celui chinezesc, ca Iiind cel mai potrivit pentru AIrica. De
asemenea, se nvoi s primeasc 5.000 de consilieri care aveau s antreneze serviciul cubanez de
securitate, DCI, cum s opereze ,corect" n AIrica.
Cubanezii ncepur deci s coopereze cu KGB-ul pe tot teritoriul AIricii negre, n ase luni,
Iiecare act terorist din AIrica era controlat de rui. Din bazele din Orientul Mijlociu pe care le
nIiinase pentru pregtirea teroritilor, KGB-ul i ducea pe cei mai buni n AIrica, pentru a lupta
mpotriva regimului de apartheid din AIrica de Sud. n curnd, teroritii din Europa, America Latin si
Asia i aduceau i ei contribuia n Angola, Mozambic i alte ri vecine cu AIrica de Sud.
Dup cum spunea Meir Amit, ,AtmosIera ncepea s se ncing de-a binelea la sud de ecuator", i
ddu seama c era o chestiune de timp pn cnd aceti mercenari clii n lupt aveau s-i ndrepte
privirile spre Israel. OIerta primit de la CSIS de a lupta mpreun mpotriva unui inamic comun -
KGB-ul si teroritii si - a Iost primit cu bucurie de directorul Mossad. Chinezii ncepur s le dea
inIormaii despre micrile arabilor n interiorul i exteriorul AIricii. Civa dintre acetia Iur ucii
prin metodele obinuite ale Mossad-ului, cu maini capcan sau explozibil amplasat n camere de
hotel, ntr-una din dai, Mossad-ul puse o bomb n scaunul de toalet al unui mercenar cazat la un hotel
din Khartoum i care era deranjat la stomac. Partea inIerioar a corpului i explod n buci cnd trase
apa.
Mossad-ul i inu partea de nvoial, anun nd CSIS c Moscova plnuia s oIere un ajutor
Iinanciar substanial uneia dintre cele mai srace ri din lume, Somalia. Beijing-ul dubl numaidect
oIerta. Apoi, Mossad-ul ddu o mn de ajutor Chinei n Sudan, unde Moscova Icuse o porti prin
guvernul militar al preedintelui Nimeri, ns cnd directorul reIuz s devin complet dependent de
rui, KGB-ul planiIic o lovitur de stat. Mossad-ul anun CSIS-ul care l inIorm pe Nimeri. Acesta
i expulza pe toi diplomaii rui i suspend proiectele sovietice de ajutorare.
Dup ce nvrjbi cele dou puteri comuniste, timp n care, dup cum avea s spun Meir Amit
mai trziu, ,ne-am inIiltrat n structura aIrican", Mossad-ul i ndrept atenia asupra singurului
serviciu secret aIrican pe care ncepuse s-l considere prieten: Biroul Securitii de Stat, BOSS, cel mai
temut bra al aparatului de securitate al AIricii de Sud. BOSS se asemna cu Mossad-ul prin tehnicile de
antaj, rpire, IalsiIicare, interogare a prizonierilor, psihologia rzboiului i asasinat. La Iel ca Mossad-
ul, BOSS avea mn liber n tratativele cu oponenii.Cele dou servicii devenir n scurt timp
partenere. De cele mai multe ori n tandem, acestea acionau n AIrica, animate de o ,nelegere"
secret ntre primul ministru al Israelului, Golda Meir si regimul de la Pretoria.Primul rezultat a Iost
transportul de uraniu mineral ctre Dimona. Transporturile erau Icute prin curse comerciale El Al, de la
Johannes-burg la Tel Aviv, Iiind trecute n nscrisurile oIiciale ca utilaje agricole. Oamenii de tiin
sud-aIricani au vizitat Dimona, Iiind singurii strini care cunoteau adevrata destinaie a cldirii.
Cnd aIricanii testar un prototip de arm nuclear pe o insul pustie din Oceanul Indian, specialitii
israelieni au Iost prezeni pentru a observa explozia. In 1972, Ezer Weizman, pe atunci nalt oIicial n
Ministerul Aprrii israeliene, se ntlni cu primul ministru P. W. Botha la Pretoria, pentru a se pune
de acord asupra unei noi ,nelegeri". Dac una dintre ri era atacat si necesita asisten militar,
cealalt trebuia s-i vin n ajutor. Israelul Iurniza armatei sud-aIricane cantiti substaniale de arme
Iabricate de americani, primind n schimb permisiunea de a-i testa primele arme nucleare produse la
Dimona n insula din Oceanul Indian.Pn la acea dat, Mossad-ul strnsese legturile i cu BOSS. Cum
nu reuiser deloc s schimbe metodele brutale de interogare ale agenilor serviciului aIrican, instructorii
Mossad le mprt ir acestora cteva metode care Iuncionau n Liban si nu numai: privarea de somn;
s oblige un suspect s stea lipit de un perete pentru lungi perioade de timp; strngerea testiculelor;
cteva tipuri de tortur mental care varia de la ameninri pn la execuii Ialse.Agenii katsa activar
alturi de uniti BOSS n operaiuni de sabotaj n rile aIricane nvecinate. Kidonii le artar sud-
aIricanilor cum s ucid Ir a lsa urme. Cnd Mossad-ul se oIeri s-i localizeze pe liderii
Congresului Naional AIrican (CNA)-care triau n exil n Marea Britanie i Europa - pentru ca BOSS
s-i omoare, serviciul accept imediat oIerta, n cele din urm, guvernul de la Pretoria respinse propu-
nerea, de team s nu piard susinerea pe care o avea printre politicienii conservatori duri din
Londra.Ambele servicii secrete - Mossad i BOSS - aveau aceeai idee obsesiv c AIrica se ndrepta
nspre stnga, spre o revoluie care avea n cele din urm s nghit ambele ri. Pentru a preveni acest
lucru, orice metod era permis. Alimentndu-si reciproc temerile, nici unul dintre servicii nu era
ndurtor, ambele mprt ind un concept care se autoalimenta, conIorm cruia numai ei tiau cum
s-i vin de hac inamicului, mpreun, BOSS i Mossad deveniser cele mai temute servicii secrete
strine din AIrica
3
.
Aceast alian nu era bine vzut la Washington. CIA se temea c i va aIecta propriile eIorturi
de a ine n Iru continentul negru. La nceputurile anilor '60, o dat cu colonizarea AIricii, Agenia
deveni brusc interesat de continent - o cretere Ir precedent a activitilor clandestine. Se Iorm un
departament aIrican, si pn n 1963, uniti CIA Iuseser amplasate n Iiecare ar aIrican.
Unul dintre primii care au activat n AIrica a Iost Bill Buckley, rpit mai trziu si ucis de teroriti
Hezbollah la Beirut. Buckley avea s-i aminteasc, cu puin timp nainte de capturarea sa, c ,Erau
vremuri agitate n AIrica, atunci cnd toat lumea se lupta pentru ciolan. Noi sosisem cam trziu la
petrecere, iar Mossad-ul ne privea ca i cum eram picai din cer".
La Washington, Departamentul de Stat Icu eIorturi discrete dar hotrte pentru a reduce inIluena
israelian n AIrica. Ls s se aIle detalii despre cum cteva sute de evrei din AIrica de Sud se
duseser n nord pentru a ajuta Israelul n Rzboiul Suezului. Douzeci de ri aIricane ncetar
relaiile diplomatice cu Ierusalimul. Printre acestea se numra si Nigeria. Ruptura ar Ii putut da o
lovitur puternic Israelului: Nigeria Iurniza peste 60 din rezervele de petrol ale rii, primind n
schimb armele pe care S.U.A. le Iurnizase cndva Israelului, n ciuda embargoului diplomatic, primul
ministru Yitzhak Shamir Iu de acord s Iurnizeze n continuare arme Nigeriei, n schimbul
petrolului. Pentru Buckley era un prim exemplu al acestei politici realiste. Un altul a Iost Ielul n care
Mossad-ul hotr s l susin pe vechiul su partener, BOSS. n 1982, n timpul invaziei israeliene n
Liban, Mossad-ul gsi o mulime de documente care dezvluiau legturi strnse ntre OEP si CNA,
inamicul numrul unu al BOSS. Materialele incriminatorii Iur nmnate serviciului n cauz, care putu
astIel s aresteze si s tortureze sute de membri CNA.
Anii '80 nsemnaser numai reuite pentru Mossad n aventura sa aIrican. Pe lng nvrjbirea
chinezilor si a ruilor, pusese bee n roate CIA, MI6 si altor servicii secrete care acionau pe continent.
Dac unul dintre acestea i amenina poziia, Mossad-ul i Icea publice aciunile. In Kenya un
agent MI6 muri ntr-o explozie, n Zair, o reea Irancez a Iost distrus. In Tanzania, o operaiune
secret nemeasc a Iost abandonat dup ce a Iost descoperit de un ziarist local pltit de Mossad.
Cnd liderul terorist Abu Nidal - care pusese la cale asasinarea ambasadorului Israelului n Marea
Britanie, Shlomo Argov, pe 3 iunie 1982, n Iaa hotelului londonez Dorchester-ncerca s-i piard
urma n Sudan, Mossad-ul promise autoritilor c Israelul le va da un milion de dolari pentru
capturarea sa, viu sau mort. In cele din urm Nidal Iugi la Bagdad.
n aproximativ zece ri, Mossad-ul exploata naionalismul aIrican. Printre agenii care au activat n
mai multe astIel de ri, se numr si Yaakov Cohen, care avea s-si aminteasc: ,Le-am Iurnizat
inIormaii pentru a rmne n Iruntea opoziiei, n ri ca Nigeria, rivalitatea dintre triburi a dus la
rzboi civil. Politica noastr era s lucrm cu oricine vroia s lucreze cu noi. Asta ne-a ajutat s tim
tot ce mica n ara respectiv. Cea mai mic schimbare de atitudine care putea aIecta Israelul era
imediat raportat".
nainte s mearg n AIrica, Cohen se remarcase n misiuni sub acoperire n Egipt si alte ri. Ca
element ale deghizrii sale, Mossad-ul aranja ca nIiarea lui Cohen s Iie schimbat de un chirurg
plastician, care i modiIic trstura proprie naiei - nasul. Cnd se ntoarse de la spital, nici chiar
propria nevast nu-l recunoscu pe Cohen cu nasul cel nou.
Pe 31 decembrie 1984, raportul zilnic pe care l primea Nahum Admoni coninea inIormaii
despre o lovitur de stat n Nigeria. O grupare militar condus de General Maior Muhammad
Buhari preluase conducerea. Primul lucru pe care a vrut s-l tie primul ministru Shamir era modul n
care aveau s Iie aIectate rezervele de petro! ale Israelului. Nimeni nu putea spune exact. De-a lungul
zilei ncercar n zadar s ia legtura cu noul regim.
A doua zi cnd veni la putere, Buhari ntocmi o list cu Ioti membri ai guvernului acuzai de
anumite crime. Primul era Umaru Dikko,
Iostul ministru al turismului acuzat c ar Ii Iurat cteva milioane de dolari provenite din aIaceri cu
petrol, si care se aIlau n trezoreria statului. Dikko Iugise din ar si dispruse, n ciuda eIorturilor
disperate care se Icur pentru a-l gsi.
Admoni vzu n asta o ans. Cltorind cu un paaport canadian -un alt document preIerat de
Mossad n misiunile sale sub acoperire -acesta zbur n capitala nigeriana, Lagos. Buhari l primi
noaptea trziu. Generalul asculta n timp ce Admoni i Icea o propunere aprobat de Rabin. In
schimbul unei asigurri c alimentarea cu petrol nu avea s Iie ntrerupt, Mossad-ul se oIerea s-l
gseasc pe Dikko i s-l aduc n Nigeria. Buhari avu o ntrebare: putea Mossad-ul s localizeze si
banii Iurai de Dikko? Admoni spuse c banii erau mai mult ca sigur n conturi elveiene pe care
era imposibil s le gseasc Ir ajutorul lui Dikko. Buhari zmbi pentru prima oar. O dat ce
Dikko era adus napoi n Nigeria, nu era o problem s-l Iac s vorbeasc. Buhari mai avu o
ultim ntrebare: Ar Ii acceptat Mossad-ul s coopereze cu serviciul de securitate nigerian i, o dat
ce Dikko era capturat, s nu-si asume izbnda? Admoni czu de acord. Mossad-ul nu avea nimic de
ctigat de pe urma unei operaiuni ce prea destul de simpl.
RaIi Eitan i mobiliza spionii n ntreaga Europ. Agenii katsa Iur trimii n Spania si Suedia.
Sayanim-ii din dousprezece ri au Iost alertai: doctorii au Iost anunai s Iie ateni n cazul n
care Dikko solicit asisten medical sau consult vreun chirurg plastician pentru a-i schimba
nIiarea; portarii hotelurilor din St. Moritz i Monte Carlo, unde obinuia s stea Dikko, trebuiau
s Iie cu ochii n patru. Angajaii ageniilor de nchiriat maini, de la Madrid i pn la Munchen,
au Iost instruii s raporteze dac acesta nchiria vreo main; agenii de zbor au Iost rugai s dea
teleIon n caz c ar Ii cumprat vreun bilet. Sayanim-ii angajai ai companiilor de credit bancar
Iur rugai s Iie ateni dac i Iolosea crdurile. Chelnerii memorar descrierea lui Dikko,
croitorii i reinur dimensiunile, iar Iabricanii de cm i i luar msura gulerului. PantoIarii de
la Roma i pn la Paris primir inIormaii despre Iaptul c Dikko purta
num ru 45 a pantof f cu pe comand . La L ondra, Robert Maxwell fu rugat s -
ntrebe cunotn ee sus-puse prntre dpoma afr can dn Londra dac tau ceva
de Dkko. Ca to cea , nu reu s a|ung a nc un rezutat.
Totu, Admon ntu c Dkko se ascundea n Londra-orau deve nse ocu dea
pentru oponen nouu regm - aa c trmse ce ma bun oamen ac. Cu e
sosr agen a securt ngerene, condu de Maoru Muhammad Yusufu.
Aceta nchnar un aparta ment pe Strada Cromwe. Agen katsa aeser hoteur
care ad pos teau turt afrcan.
Lucrnd separat, cee dou grup r se nftrau n numeroasa comu ntate ngerana
dn Londra. Oamen u Yusufu pretndeau c sunt refuga dzden a nouu regm,
ar agen kasta treceau drept smpatzan a afrcanor negr care vroau s n ture
regmu dn Afrca de Sud. Treptat, reduser c utarea dn partea vestc a Londre a
zona dn |uru Hyde Park-uu, unde tr au n ex mu ngeren boga , ncepur s
verfce regstree eectorae puse a dspoz a orcu n prm re dn zon . Orct ar
f ncercat nu a|ungeau a nc un rezultat.
Apo, a apte un dup ce fugse dn Lagos, Dkko ap ru. La 30 une 1984, un
katsa care mergea cu mana pe Oueensway, o arter agomerat care d dea dn
strada Bayswater, v zu un om care sem na cu Umaru Dkko. Era ma b trn ma
sab, ns fa a at och negr, care nu prvr prea mut mana agentuu, erau
nconfundab.
G snd un oc de parcare, sraeanu urm r pe |os pe Dkko, pn a o cas dn
aproperea Dorchester Terrace. Admon fu medat nformat. Ordon ca deocamdat
s fe supravegheat non-stop casa. Tmp de tre ze, do agen supraveghear
ncontnuu pe Dkko. ntre tmp, ngeren foosser ambasada pe post de baz
unde preg teau o r pre dup modeu ceu a u Adof Echmann.
n mod obnut, un ro chee fu atrbut unu outsder, un aprecat doctor, Lev-
AreShapro, anestezst-consutant s drector a une unt de terape ntensv a
Sptau Hasharon dn Tel Aviv.
Fusese recrutat de Aexander Barak, un katsa care f cuse ape a patrotsmu
doctoruu. Acesta accept s mearg a Londra s chetuasc ma de doar pe
care -o d duse Barak pe echpament
medical care includea anestezice si o sond endotraheal. La Londra avea s primeasc mai multe
instruciuni. Shapiro reIuz o recompens material pentru serviciile sale, spunnd c era mndru
s serveasc Israelul. Un alt katsa, Felix Abithol, ajunse la Londra pe 2 iulie, cu o curs de la
Amsterdam. Se caz la hotelul Russell Square. Prima indicaie pe care i-o ddu eIului echipei
nigeriene a Iost s nchirieze o dub. Oamenii lui YusuIu aleser o main de un galben iptor.
Acesta Iu probabil momentul cnd planul ncepu s se destrame.
n noaptea de 3 iulie, un avion 707 al Nigerian Airways ateriza pe aeroportul Stanstead, la 50 km
deprtare de Londra. Venise gol de la Lagos. Pilotul inIorm autoritile aeroportului c veniser
s transporte nite colete diplomatice de la ambasada londonez. Alturi de echipaj mai cltoriser
i civa membri ai securitii nigeriene care s-au identiIicat ca atare, spunnd c ei trebuiau s
ridice coletele. Prezena lor Iu raportat Departamentului special al Scotland Yard-ului. Se zvonise c
regimul militar din Lagos amenina exilaii din Londra. Celor de la securitate li s-a spus c nu aveau
voie s prseasc aeroportul.
A doua zi pe la prnz, duba galben iei dintr-un garaj pe care un nigerian l nchinase n Notting
Hill Gate. La volan era YusuIu. n spate, dr. Shapiro sttea ghemuit lng o cutie. Lng el erau
nghesuii Barak si Abithol. Pe la prnz, cpitanul navei 707 anun la Stanstead c aveau s
decoleze n acea dup-amiaz la ora trei. S-a precizat c ncrctura era compus din dou lzi cu
,documente" pentru Ministerul AIacerilor Externe din Lagos. Actele ntocmite cereau imunitate
diplomatic pentru ambele containere.
Puin nainte de amiaz, duba parc n Iaa casei din Dorchester Terrace. La puin timp, Umaru
Dikko iei s ia masa cu un prieten ntr-un restaurant din apropiere. Secretara sa, Elizabeth Hayes
tocmai se uita pe geam. Cnd Iemeia privi n alt parte, ua din spate a dubei se deschise brusc si
,doi brbai cu pielea nchis la culoare l nIcar pe dl. Dikko, bgndu-l cu Iora n main.
Apuc numai s ipe nainte ca brbaii s sar nuntru iar duba s demareze n vitez".
Revenndu-s dn soc, secretara sun a 999. Dup cteva mnute, po a era a
ocu fapte, mpreun cu comandantu Wam Huckesby de la Echipa Anti-Tero a Scotand
Yard-uu. Acesta b nua ce se ntmpase. Fecare port s aeroport a fost aertat.
Pentru Huckesby, stua a avea dfcut e sae. Dac Dkko fusese r pt de
regmu ngeran, asta avea s rdce ntreb r potce decate. Mnsteru Britanic de
Externe si Downing Street au Iost alertate, Hucklesby primi ordne s ac oneze cum credea de
cuvn .
Cu pu n nante de ora tre, duba a|unse a termnau Stanstead. Yusufu futur un
paaport dpomatc ngeran n fa a of eror de a vam . Aceta prvr cum cee
dou z erau nc rcate a bordu aero nave. Unu dntre of er, Chares Morrow,
aducea amnte: ,Era ceva cudat cu unu dntre contanere. Apo am auzt nte sunete
end dntr-unu. M-am spus, ce dracu'. Imuntate dpomatc sau nu, trebua s v d
ce era n untru".
L ze fur desc rcate duse ntr-un hangar, n cuda protesteor furoase ae u
Yusufu care sus nea c erau prote|ate de muntate dpomatc . In prmu contaner f
descopert Umaru Dkko, egat s incontent dn cauza anestezceor. Lng e era
dr. Shapro cu o serng n mn , gata s - m reasc doza de drog. n gura u Dkko
era b gat o sond ca s nu se nece cu propra vom . In ce at contaner st teau
nghesu Barak s Abtho.
La proces amb agen au sus nut cu ndr|re c erau mercenar care ac onau n
numee unu grup de oamen de afacer ngeren care vroau s - |udece pe Dkko
acas . Unu dntre ce ma bun s ma scump avoca dn Marea Brtane, George
Carmen de a Queen's Counc, fusese anga|at s - apere, n pedoara fna spuse
cur : ,Poate c cea ma pauzb expca e este c servcu se cret sraean nu
fusese ncodat pe depn ndep rtat de aceast opera e".
Acuzarea nu prezent nc o dovad care s nc rimineze Mossad-ul. Aceasta -ar f
revent |udec toruu. Acesta spuse |uruu c ,Toate doveze duc ndscutab c tre
Mossad".
Barak fu condamnat a 14 an de nchsoare, ar dr. Shapro Abtho a cte 10 an
fecare. Yusufu prm 12 an. To fur ebera pentru bun purtare deporta n
nte c tre Israe. Aa cum se ntmpase
si cu alii naintea lor care serviser bine Mossad-ul, serviciul Icu tot posibilul ca acetia s stea la
adpost i s nu trebuiasc s rspund la ntrebri incomode, cum ar Ii dac dr. Shapiro, care
nclcase att de Ilagrant jurmntul lui Hippocrate, nc mai practica medicina - si pentru cine.
MI5 i spuse lui Nahum Admoni c dac mai calc strmb, Mossad-ul avea s Iie tratat ca un serviciu
neprieten, ns la acea dat, directorul Mossad-ului plnuia nc o operaiune menit s arate Marii
Britanii cine i erau adevraii dumani - si n acelai timp pentru a ctiga simpatie pentru Israel.
n 1986, ntr-o diminea senin de Iebruarie, dou avioane de vntoare ale aviaiei israeliene
coborr deasupra unei nave libiene Learjet care zbura de la Tripoli la Damasc. Avionul civil se aIla
n spaiul aerian internaional, la 9.000 deasupra Mediteranei, gata s coboare n spaiul sirian. La bord
erau delegai ai gruprilor palestiniene radicale si nu numai, care se ntorceau de la o conIerin la care
Mu'ammar GadhaIi i reunise pentru a discuta noi strategii n realizarea dorinei obsesive a liderului
libian de a vedea Israelul alungat de pe Iaa pmntului.
La vederea avioanelor care se poziionau de o parte i de alta a avionului Learjet, cei 14 pasageri
avur de ce s intre n panic. Patru luni mai devreme, n ziua de mari 1 octombrie 1985, aeronavele
de lupt F-15 israeliene bombardaser sediul Organizaiei pentru Eliberarea Palestinei din sudul
Tunisiei, zburnd n cerc pe distan de 9.000 m, ceea ce a presupus alimentarea din zbor cu
combustibil.
Raidul era un rspuns direct la uciderea, cu cteva zile mai devreme de ctre un trgtor OEP, a trei
turiti israelieni de vrst mijlocie, n timp ce acetia se bronzau pe iahtul propriu n portul cipriot
Larnaca. Fuseser omori de Yom Kippur i multor israelieni mcelul le aminti de rzboiul de Ziua
Iertrii, cnd ntreaga ar Iusese luat prin surprindere de atacurile teroriste.
Dei nduraser aproape patru decenii de terorism, crimele i nspimntar pur i simplu pe
israelieni: turitii Iuseser inui civa timp ostatici la bord i lsai s-i scrie ultimele gnduri
nainte de a Ii ucii: prima a Iost Iemeia, mpucat mortal n stomac. Ceilali doi brbai
Iur obligai s o arunce peste bord. Apoi, unul dup altul, acetia Iur mpucai de aproape, n
ceaI.
n rzboiul de propagand care Iusese mult timp o parte a rzboiului dintre OEP i Israel, gruparea
aIirmase c cele trei victime erau ageni Mossad n misiune. Acetia Icur att de plauzibil
povestea, nct ziarele europene o identiIicar pe Iemeie ca Iiind unul dintre agenii implicai n
aIacerea Lillehammer din 1973. Acea Iemeie era nc n via i nu mai lucra de mult pentru
Mossad.
De atunci, presa arab ncepu s se umple de avertismente teribile, conIorm crora Israelul urma s
se rzbune. Multe dintre nscociri erau. opera departamentului de rzboi psihologic al Mossad, pentru
a lsa milioanele de arabi s mai Iiarb puin n suc propriu.
Pasagerii aeronavei Learjet, care cu numai cteva ore nainte au pledat pentru distrugerea Israelului
la conIerina libiana, vzur cum Ieele necrutoare ale dumanilor i iscodeau. Unul dintre piloii
de vntoare mic aripile avionului, semnalul universal pentru ,urmeaz-m", recunoscut de orice
pilot. Pentru a ntri mesajul, israelianul art cu mna nainte i apoi n jos, spre Galileea. Femeile de
la bord ncepur s se tnguie; unui brbai ncepur s se roage. Alii priveau Iatalist nainte. Cu toii
tiuser c aa ceva se putea ntmpla oricnd; blestemaii de necredincioi erau la o arunctur de
b de ei si i puteau nha din zbor.
Una din aeronavele israeliene trase un Ioc de avertizare, ame-nin ndu-l pe cpitanul avionului
Learjet s nu se gndeasc s cear ajutor aviaiei siriene - care le putea veni n ajutor n cteva
minute. Frica pasagerilor crescu si mai mult. Aveau oare ei s sIreasc la Iel ca eroii lumii arabe?
Cu o lun naintea raidului din Tunisia, o ambarcaiune de patrul avnd doi ageni Mossad la
bord opri un mic vas numit Opportunity, care-i Icea ruta obinuit ntre Beirut i Larnaca. Din cala
ambarcaiunii a Iost scos Faisal Abu Sharah, un terorist cutat pentru crim. Acesta a Iost luat la bordul
navei de patrul i apoi dus n Israel, unde a Iost supus unui interogatoriu brutal, repede judecat i
bgat la pucrie. Viteza i ndrzneala unor astIel de operaiuni ampliIica i mai mult Iaa
invincibil pe care Israelul o arta lumii arabe.
AstIel de incidente nu erau singulare. Lucrnd cot la cot cu marina puin numeroas ns bine
antrenat a Israelului, Mossad-ul mai inter-cept de atunc cteva ambarca un s aresta
pasager suspec de terorsm. Ins nu numa coasta medteranean a Israeuu
trebua pzt ; Marea Roe era de asemenea un punct vunerab. Un agent
Mossad dn Yemen a condus opera unea prn care fu mpedcat un pan OEP
pentru ca o nav de pescut, dup ce ar f traversat Marea Roe pn a sta unea
sraean Eat, s -s detoneze nc rc tura de expozb n aproperea rmuu pn
cu hoteur. O canoner sra ean ntercepta vasu de pescut s- opr pe ce do
terort snucga nante ca aceta s arunce n aer nc rc tura.
n timp ce nava Learjet cobora spre nordul Israelului, pasagerii se temeau c acestea puteau
f consecn ee nc unu atac, ce f cut de un alt erou de-al lor, Abu AI-Abbas; cu cteva
luni nainte, pe 2 octombrie 1985, teroristul deturnase nava de croazier taan Achille Lauro,
ac une ce avea s devn cea ma spectacuoas pratere martm dn ume. AI-
Abbas omor pe unu dntre pasager, Leon Knghoffer, un evreu amercan
parazat, aruncndu- n ap .
Crma se transform ntr-un ncdent dp omatic, care implica si scandaliza Israelul, Statele
Unite, Egiptul, Italia, Siria, Cipru, Tunisia si OEP cea f r de ar ; tmp de cteva ze, crza
d du oco Medterane, f cnd pubctate h|acker-!or s sco nd a vea
nteresu de sne care, n Orentu M|ocu era attudnea de baz fa de terorsm.
Deturnarea vasuu de croazer care aducea turt s vauta forte att de
necesar Israeuu, urmat de moartea unu pasager, rdc un va de nesguran .
Crma se produse practc pe p mnt t alian, la bordul navei genoveze Achille Lauro. Ins
Itaa era foarte vunerab cnd era vorba de terorsm dorea ca ncdentu s se
sfreasc f r vv . Statee Unte vroau s - r zbune cet eanu ucs. Pe
tertoru r ap rur ab bdur pe care scra ,Dect s v nfura , ma bne v
r zbuna ", n cee dn urm dup ce au f cut subectu prme pagn a zareor,
terort se predar autort or egptene care sar sa as dn ar - spre
fura Israeuu.
C va dntre pasager aeronave Lear|et se ntrebau dac aveau s fe nu n
semn de r zbunare n vreo nchsoare sraean . Cu avoa nee de vn toare care
nc ma zburau aproape arp n arp , aero nava de pasager aterza a o baz
avatc dn nordu Gaee. Acoo i atepta o echp de nterogator de a Aman,
c rora Mossad-u e
I spusese c la bord se aIl doi dintre cei mai cutai teroriti din lume, renumitul Abu Nidal si nu mai
puin periculosul Ahmed Jibril. n locul acestora, interogatorii se trezir punnd ntrebri unor arabi
care se speriaser zdravn i ale cror nume nici mcar nu Iigurau n baza computerizat a Israelului.
Aeronavei Learjet i se permise deci s decoleze cu toi pasagerii la bord.
Israelul avea s susin c planul prinderii teroritilor Iusese singurul motiv pentru care obligase
aeronava s aterizeze, ns n interiorul Mossad-ului persista convingerea c nici o ocazie de a-i
nspimnta pe arabi nu trebuia ratat. Interogatorii de la Aman erau mulumii la gndul c
pasagerii aveau s transmit mai departe imaginea unui Israel atotputernic.
Directorul de la Aman, Ehud Barak, era de prere c operaiunea nu Iusese dect un alt exemplu al
modului n care Mossad-ul lovea sub centur i nu i ascunse lui Nahum Admoni prerea sa.
Cum nu Iusese niciodat tolerant Ia de greeli si condamnri, directorul Mossad ncepu s pun
la cale un plan care, nu numai c avea s pun capt batjocurii Icute la adresa Mossad-ului la
posturile de radio arbeti care l acuzau c a Iorat un avion civil nenarmat s aterizeze, dar avea s
opreasc si atacurile din interiorul comunitii serviciilor secrete israeliene - care spuneau c serviciul
pe care l comandau trebuia s se gndeasc de dou ori nainte s-i Iac pe toi de rs.
AstIel ncepu o operaiune care, printre altele, avea s distrug viaa unei cameriste irlandeze
nsrcinate, i s-l trimit pe iubitul arab al acesteia s isp easc n nchisoare cea mai lung
sentin dat vreodat de un tribunal britanic; o operaiune care avea s le provoace cancelarului
german Helmut Kohl i primului ministru Jacques Chirac o imens ruine; avea s-l mai arate nc o
dat pe Robert Maxwell n toat splendoarea ,geniului" su manipulativ; s duc la excluderea Siriei
de la masa negocierilor diplomatice i s oblige toate acele posturi de radio arbeti care i btuser
joc de Mossad, s-si schimbe Irecvena.
Ca toate operaiunile, si aceasta a avut parte de momente de mare tensiune i ateptare linitit. A
Iost vorba de disperare, Iurie i trdare, ns pentru oamen ca Nahum Admon, asemenea
ntrg erau ns esen a ve , ncepuse s -s pun ncontnuu aceea
ntrebare: Poate avea sor de zbnd ? O s cread umea c a fost ntr-adev r
aa? , bnen ees, adev ru avea s r mn venc necunoscut?
Ma exact, Mossad-u mobza do oamen foarte dfer pentru aceast opera une.
Unu dntre e era un katsa care actvase n Marea Brtane sub numee de Tov Levy.
Ce at era un nformator paestnan cu numele de cod Abu. Palestinianul Iusese prins de
Mossad c fura dntr-un fond OEP pe care admnstra ntr-un ora de a gran a
Israeuu cu Iordana. Mznd pe teama acestua c nfrac unea putea a|unge a
ureche efuu prntr-un teefon anonm - care ar f dus a moartea sa, Mossad-ul l oblig
pe Abu s pece a Londra, f cur documente fase conform c rora era un om de
afacer s d dur ban ct s - a|ung pentru ,statutu" s u de chetutor. Tov Levy
fusese desemnat pentru a-l controla.
Abu ustr ntru totu defn a casc a agentuu dat de Uz Mahnam, un fost
membru a comunt servc or secrete sraeene: , petrec ore, char s ze ntreg
cu e; nve tot ce trebue s te, nso et a cursur, a|u , te mpretenet cu e,
te u a fotografe u de fame, t ce vrst au cop s . ns agentu nu este o
fn uman ; nu trebue ncodat s - consder astfe. Agentu este numa o arm , o
coad de topor, ca un Kaashnkov - asta- tot. Dac trebue s - trm a
spnzur toare, nu trebue s a remusc r. Agentu va f mereu un num r de cod,
ncodat o persoan ".
Abu |uca de mnune rou s deven o fgur obnut a mesee de |oc dn
Mayfar. Datort succesuu, apettu sexua be e erau toerate. Pentru c
frecventa aceea ocur ca trafcan de arme sus n tor boga a OEP, Abu
af nforma datort c rora Mossad-u putu s - oveasc adversar, n numa
cteva s pt mn, 15 agen OEP fur uc de servcu secret sraean ca urmare a
nforma o r Iurnizate de Abu.
Unee dntre ntnre cu Tov Levy avuseser oc n barure restaurantee
Hoteuu Hton dn Park Lane. Acoo ucra o randez din Dublin, Anne-Marie Murphy.
Ca mu a , aceasta fusese sptt s traverseze Marea Irande, pentru a ctga
ban bun a Londra. Sngura su|b pe care o putu
c p ta a fost aceea de camerst . Oree de ucru erau ung, ar saaru mc. Pu nu
tmp ber - petrecea prn barure dn Shepherds Bush, ocu unde se adunau
expatra randez i. Cnta si ea cntecele rebeor bea un pahar de bere Gunness. Apo
se ntorcea a ea n camer , gata pentru nc o z ung de schmbat aternutur,
sp at cosete, f cnd fecare camer s str uceasc de cur ene, n buna trad e
de la Hilton. Nu avea nici un viitor.
Cu pu n nantea Cr cunuu dn 1985, gata s zbucneasc n pns a gndu c
urma s - petreac s rb tore sngur ntr-un ora att de dfert de ocu s u de
batn ce pst de gr|, Anne-Mare ntn un arab oache pe care p cu. P rea
bogat n costumu s u de m tase. Cnd acesta zmb, Anne-Mare r spunse ea
cu un zmbet, chema Nezar Hndaw, un v r ndep rtat a u Abu. De avea 35 de
an, Hndaw spuse c avea cu tre an ma pu n, pentru a p rea c are aceea
vrst cu ea, adc 32 de an. Contnu astfe s mnt o femee ncrez toare
nav .
Se cunoscuser ntr-un bar de ng BBC Theatre dn Shepherds Bush Creen.
Anne-Mare nu ma fusese ncodat n acest pub a fost surprns s - g seasc pe
Hndaw prntre ucr tor dn construc , cu pstru accent randez, ns Hndaw
p rea s - cunoasc pe ma|ortatea, se dstra cu e ma p tea e cte un rnd.
Tmp de cteva s pt mn, Hndaw vense n bar n speran a c va intra n contact
cu IRA. Abu rugase s o fac , de nu expcase de ce. Cee cteva ncerc r ae
u Hndaw de a vorb despre stua a potc dn Iranda fur refuzate de b rba
mut ma nteresa s dea pe gt habe cu bere. Panu u Abu avea s - r mn
necunoscut u Hndaw. Apar a u Anne-Mare f cu s se ma gndeasc a altele.
Fermecat de bunee manere s de armu acestua, Anne-Mare ncepu n curnd
s rd a povestre u Hndaw despre va a sa dn Orientul Mijlociu. Pentru o femee
care nu c torse ncodat ma departe de Londra, povete sae p reau desprnse
dn 1001 de nop . Hndaw a condus-o acas n acea sear , a pupat-o pe amndo
obra| s apo a pecat. Anne-Mare se ntreba dac senza a de ame ea pe care o
sm ea nu era cumva un semn c se ndr gostete. A doua z o duse a un restaurant
sran o ntroduse n umea decoas a bucat - re arabe. Ame t de vnu banez,
nu opuse rezsten cnd acesta o duse a e n apartament. In acea dup -amaz
f cur dragoste. Pn atunc Anne-Mare fusese vrgn . Crescut n puternca trad e
catoc randez care se opunea contracep e, tn ra nu uase m sur de
precau e.
n februare 1986 af c era ns rcnat , spuse u Hndaw. Acesta zmbi
ncura|ator; avea s ab gr| de tot. Aarmat , Anne-Mare spuse c nu va f
ncodat de acord s avorteze. Acesta spuse c aa ceva nc nu- trecuse prn
cap. Adev ru era c fusese cuprns de panc a gndu c trebua s se nsoare cu o
femee pe care o considera nferoar u. De asemenea, se temea ca tn ra s nu se
png auto rt or. tnd prea pu ne despre modu ndferent n care brocra
trateaz astfe de probeme, e magn c permsunea de edere n Marea
Brtanc avea s - fe anuat s c va f deportat ca ndezrab. Hndaw ape a
sngura persoan care- putea a|uta, v ru Abu.
Abu avea e probemee lui, ma aes c perduse o gr mad de ban a |ocure
de noroc. V ru spuse drect u Hndaw c nu putea mprumuta ban pe care
acesta vroa s ofere u Anne-Mare ca s se ntoarc a Dubn pentru a nate
apo s dea copu spre adop e. Tn ra spusese c aa se proceda n Iranda.
A doua z, Abu se ntn cu Tov Levy. La cn , agentu ka tsa i spuse u Abu c
trebua s fac ceva care s determne guvernu brtanc s nchd ambasada Sre de
a Londra s retrmt acas personau dpomatc, de mut suspectat c ar f
mpcat n actvt terorste. Levy spuse c avea nevoe de o ,momea " ca s
reueasc . Putea Abu s - ndce ceva sau pe cneva care -ar f de foos? Abu
men ona c avea a Londra un v r cu o preten randez ns rcnat .
Panu ncepu s fe urzt n momentu n care umea spona|uu sraean era
zgudut de eIectele rupturii de Washington, cauzate de afacerea arme-pentru-ostatc ncheat
cu Iranu. Attudnea dur afat de Israe fa de terorsm fu desfn at , n nteroru
Mossad-uu, toat umea era sup rat c admnstra a Reagan permse ca ucrure
s evoueze att de r u nct rou Israeuu n afacerea Irangate s as a vea .
Dezv ure ngreunar pn men nerea sus ner precaute pe care statee
vecne, ca Egptu Iordana, e-o ofereau, ntr-o vreme n
care chiar si ele se saturaser de OEP si de teatrul jucat de Yasser AraIat. Din ce n ce mai mult, liderul
OEP devenise un captiv politic al propriilor extremiti. Dei nu era marxist, se trezi obligat s ia
poziie cernd ,lichidarea entitii politice, culturale si militare sioniste".
Admonestrile nu i mbuntir cu nimic poziia printre Iaciunile dizidente ale OEP. Pentru
aceasta, AraIat era omul care Iusese obligat s se retrag ntr-un mod umilitor din Beirut, protejat Iiind
de ctre Naiunile Unite Ia de ochiul vigilent al israelienilor. n jur de 15.000 de lupttori
palestinieni se mbarcaser pe nave care plecau n Tunisia. Alii l lsar balt pe AraIat pentru c
primiser susinerea din partea Siriei si devenir chiar si mai nverunai mpotriva sa i a Israelului,
din noile lor baze din aIara Damascului.
Totui, pentru Mossad, AraIat rmnea obstacolul cheie n calea pcii. Uciderea lui era nc o
prioritate; n poligonul de tragere al serviciului israelian, toate intele l reprezentau pe AraIat. Pn la
moartea sa, acesta avea s Iie nvinuit pentru toate atrocitile comise de gruprile palestiniene
disparate din Siria.
In cele din urm avur loc dou incidente care, mcar temporar, l scoaser pe AraIat din centrul
ateniei i, n cele din urm esur intriga n care Abu era personajul cheie.
O problem din ce n mai mare cu care se conIrunta Siria din cauza Iaciunilor OEP de sub aripa
sa, era nevoia de a le satisIace dorina permanent de aciune. Ca unul dintre cele mai bune exemple
ale terorismului sponsorizat de stat, Siria era mai mult dect pregtit s Iinaneze orice operaiune
care nu prejudicia n plus propria imagine deja stricat. Multe dintre planurile propuse de Iaciunile
OEP serviciilor secrete siriene erau prea riscante pentru a Ii aprobate. Una dintre ele era s otrveasc
sursa de ap a israelienilor. O alta era trimiterea unui sinuciga cu bomb, care s se dea drept evreu
ortodox, si care s provoace explozia la Zidul Plngerii din Ierusalim. Fiecare dintre ele avea s duc
la represalii cumplite din partea Israelului.
Apoi Iu propus un plan ndrzne despre care serviciile siriene recunoscur nu numai c avea s
Iuncioneze, dar c avea s dea o lovitur extrem de puternic supremaiei militare israeliene. Dup
cteva luni
de cutri prin porturile mediteraneene, un vas de comer din Panama, Atavarius, Iu cumprat si adus
n portul Alger.
O sptmn mai trziu, un detaament de trupe speciale palestiniene sosi aici de la Damasc la
bordul unui avion militar de transport. Aduseser cu ei un mic arsenal: mitraliere, arme anti-tanc si
cutii cu puti Kalashnikov, preIeratele teroriti lor. n acea noapte, proIitnd de ntuneric, soldaii si
armele au Iost aduse la bordul navei Atavarius.
n zori, ambarcaiunea prsi portul dup ce cpitanul inIorm autoritile portuare c trebuiau s
plece n Grecia pentru revizie la motor. Soldaii erau n cal. ns venirea lor nu trecuse neobservat.
Un inIormator Mossad angajat n biroul comandantului portului deveni suIicient de suspicios nct s
inIormeze un katsa amplasat n ora. Acesta trimise un mesaj la Tel Aviv.
InIormaia declana ,codul galben" care Iu transmis ntregii reele Mossad rspndit n jurul
Mediteranei. Cu toii i aduceau nc bine aminte de ncercarea nereuit de a arunca n aer Ialeza
oraului Elat, i credeau c urmau s aib de-a Iace cu un atac asemntor, numai c de data aceasta
la HaiIa. Aglomeratul port de la Marea Mediteran era o int excelent. Dou canoniere staionau n
larg, gata s in piept oricrei ncercri a navei Atavarius de a intra n portul care era principala
legtur maritim a Israelului cu lumea.
Destinaia lui Atavarius erau ns plajele din nordul Tel Aviv-ului. ConIorm planului care prea
scos dintr-un Iilm de la Hollywood, avea s-i coboare pe soldai n brci de cauciuc, ca apoi acetia s
vsleasc spre mal. De acolo trebuiau s ajung la inta din Tel Aviv, Kirya, sediul militarizat al
Forelor Aprrii Israeliene, al crui turn domina orizontul, i pe care trupele speciale intenionau s-
l Ioloseasc pentru a transmite semnale luminoase. Planul miza pe surpriza total si curajul nemilos, care
deveniser datorit israelienilor arhicunoscute.
Atacul Iusese stabilit pentru ziua Independenei Israelului cnd n aer avea s pluteasc o atmosIer de
srbtoare, iar Kirya, potrivit inIormaiilor Iurnizate de sirieni, urma s Iie pzit de mai puini oameni dect
de obicei. Soldaii nu sperau s scape cu via, cci Iuseser alei pentru misiune deoarece gndeau cu
toii la Iel ca sinucigaii cu bomb din Beirut.
ns pn atunci puteau s se relaxeze i s savureze scurta croazier din Tunisia si pn n Sicilia.
Probabil c nici unul dintre cei de la
bord n-a dat aten e vasuu de pescut eg nat de vaure f cute de acesta.
Ambarca unea con nea echpament eectronc sofstcat capab s
ntercepteze convorbre rado de a bordu vasuu comerca. O transmse
scurt n arab anun c vasu nu avea ntrzere. Unu dntre ce do b rba
afa a bordu nave de pescut, ambii sayanimi Mossad, transmse prn rado
nforma a a Te Avv. Pentru urm toaree 24 de ore, Atavarius Iu Ilancat de alte nave
coordonate de Mossad, n drumu s u pe ng Creta s Cpru.
Un yaht cu motor t e caea. S acesta era echpat cu aparatur de detectare,
prntre care se num ra s un performant aparat de fotografat ascuns n
tmonere. Pe punte erau dou tnere care st teau a soare. Erau versoaree unu
sayan cprot, posesoru yahtuu, fooste ca momea pentru a strn nteresu ceor
de a bordu navei Atavarius. Cum yahtu putea n apropere, c va dntre soda
er pe punte s ncepur s strge s s e zmbeasc femeor, n tmonere,
sayan-u porn aparatu pentru a fotografa b rba care gestcuau. Cnd
termn treaba, porn cu toat vteza napo n Cpru. Deveop fmu a e acas s
trmse pozee a Te Avv. Computeree Mossad-uu dentfcar tre dntre b rba
ca fnd terort arab bnecunoscu . Codu gaben se schmb n rou.
Prmu mnstru Shmon Peres ordon ata carea navei Atavarius. Panu de a o
bombarda fu uat n cacu apo respns. Un atac aeran putea f nterpretat de
Egpt ca parte a unu atac vot; de rea e dpomatce dntre Israe tara vecn
suprave user ctorva ncdente, la Cairo era destu tensune s suspcune n ceea
ce prvea actvt e Te Avv-uu. Peres fu de acord ca atacu s fe dus pe mare.
Sase canoniere ale marinei israeliene au Iost alimentate si narmate cu rachete. La bord se
afau unt ae For eor Specae IDF s agen Mossad care urmau s - nterogheze
pe arab ua przoner. Navee pecar n zor dn Hafa, und-o spre vest spre
Marea Medteran . Gonr n r ndan, pentru a reduce astfe posbtatea de a f
detecta de radarul de la bordul l ui Atavarius. Israeen p nuau s anseze atacu o
dat cu r s rtu soareu.
Pu n dup ora 6:30, Atavarius fu z rt. Cu o manevr f cut ca a carte,
canoneree se desp r r ncepur s atace vasu de comer dn ambee p r ,
ansnd rachete spre punte coc . De pe punte
de c ut r prn porture medteraneene, un vas de comer dn Panama Atavarius, fu
cump rat s adus n portu Ager.
O s pt mn ma trzu, un detaament de trupe specae paest niene sosi aici de
la Damasc la bordul unui avion militar de transport. Aduseser cu e un mc arsena:
mtraere, arme ant-tanc s cut cu put Kaashnkov, preferatee terortor, n
acea noapte, proftnd de ntunerc, soda armee au fost aduse a bordu nave
Atavarius.
n zori, ambarca unea p r s portu dup ce c ptanu nform auto rt e portuare
c trebuau s pece n Greca pentru revze a motor. Soda erau n ca . ns
venrea or nu trecuse neobservat . Un inIormator Mossad angajat n biroul comandantului
portului deven sufcent de suspcos nct s nformeze un katsa ampasat n ora.
Acesta trmse un mesa| a Te Avv.
Informa a decana ,codu gaben" care fu transms ntreg re ee Mossad
r spndt n |uru Medterane. Cu to aduceau nc bne aminte de ncercarea
nereut de a arunca n aer faeza orauu Eat, s credeau c urmau s ab de-
a face cu un atac asem n tor, numa c de data aceasta a Hafa. Agomeratu
port de a Marea Medteran era o nt exceent . Dou canonere sta onau n
arg, gata s n pept orc re ncerc r a nave Atavarius de a intra n portul care era
prncpaa eg tur martm a Israeuu cu umea.
Destna a u Atavarius erau ns pa|ee dn nordu Te Avv-uu. Conform panuu
care p rea scos dntr-un I i l m de Ia Hollywood, avea s - coboare pe soda n b rc de
caucuc, ca apo aceta s vseasc spre ma. De acoo trebuau s a|ung a
nta dn Te Avv , Kirya, sedu mtarzat a For eor Ap r r Israeene, a c ru
turn domna orzontu, pe care trupee specae nten onau s - fooseasc
pentru a transmte semnae umnoase. Panu mza pe surprza tota cura|u
nemos, care devenser datort sraeenor arhcunoscute.
Atacu fusese stabt pentru zua Independen e Israeuu cnd n aer avea s
puteasc o atmosfer de s rb toare, ar Krya, potrvt nforma or furnzate de sren,
urma s fe p zt de ma pu n oamen dec t de obicei. Soda nu sperau s scape cu
va , c c fuseser ae pentru msune deoarece gndeau cu to a fe ca snucga cu
bomb dn Berut.
ns pn atunc puteau s se reaxeze s s savureze scurta croazer dn
Tunsa pn n Sca. Probab c nc unu dntre ce de a
bord n-a dat aten e vasuu de pescut eg nat de vaure f cu te de acesta.
Ambarca unea con nea echpament eectronc sofstcat capab s
ntercepteze convorbrile radio de la bordul vasului comerca. O transmse scurt n
arab anun c vasu nu avea ntrzere. Unu dntre ce do b rba afa a
bordu navei de pescuit, amb sayanm Mossad, transmse prn rado nforma a a Te
Avv. Pentru urmtoarele 24 de ore, Atavarius Iu Ilancat de alte nave coordonate de Mossad, n
drumu s u pe ng Creta s Cpru.
Un yaht cu motor t e caea. S acesta era echpat cu aparatur de
detectare, prntre care se num ra s un performant aparat de IotograIiat ascuns n
tmonere. Pe punte erau dou tnere care st teau a soare. Erau versoaree unu
sayan cprot, posesoru yahtuu, fooste ca momea pentru a st rni interesul celor de la
bordul navei Atavarius. Cum yahtu putea n apropere, c va dntre soda er pe
punte s ncepur s strge s s e zmbeasc femeor, n tmonere, sayan-u
porn aparatu pentru a fotografa b rba care gestcuau. Cnd termn treaba,
porn cu toat vteza napo n Cpru. Deveop fmu a e acas si trimise pozele la Tel
Aviv. Computerele Mossad-ului dentfcar tre dntre b rba ca fnd terort arab
bnecunoscu . Codu gaben se schmb n rou.
Primu mnstru Shmon Peres ordon atacarea nave Atavarius. Planul de a o bombarda
Iu luat n cacu apo respns. Un atac aeran putea f nterpretat de Egpt ca parte a
unu atac vot; de rea e dpomatce dntre Israe tara vecn suprave user
ctorva ncdente, a Caro era destu tensune suspcune n ceea ce prvea
actvt e Te Avv-uu. Peres fu de acord ca atacu s fe dus pe mare.
Sase canonere ae marne sraeene au fost amentate narmate cu rachete. La
bord se aIau unt ae For eor Specae IDF agen Mossad care urmau s -
nterogheze pe arab ua przoner. Navee pecar n zor dn Hafa, und-o spre
vest spre Marea Medteran . Gonr n r ndan, pentru a reduce astfe
posbtatea de a f detecta de radarul de la bordul lui Atavarius. Israeen p nuau s
anseze atacu o dat cu r s rtu soareu.
Pu n dup ora 6:30, Atavarius fu z rt. Cu o manevr f cut ca a carte,
canoneree se desp r r s ncepur s atace vasu de comer din ambee p r ,
ansnd rachete spre punte coc . De pe punte
arab rpostau, ns artera grea era nc ambaat n ca , ar pute or
automate nu se puteau m sura cu puterea de foc superoar a srae- enilor. n cteva
minute nava Atavarius Iu cuprns de f c r ar echpa|u s soda ncepur s o
abandoneze. C va dntre e au fost mpuca n tmp ce s reau n mare.
n tota, 20 de terort de membr a echpa|uu au fost uc. Toate
cadavree au fost scoase a suprafa . Opt suprave utor au fost ua przoner,
nante s se ntoarc n mare vtez n Israe, canoneree scufundar Atavarius
cu rachete ae c ror vrfur conce erau umplute cu explozibili extrem de puternici.
Trupure nensufe te au fost nmormntate f r nc un Iel de ceremone n
Deertu Negev. Przoner au fost |udeca n secret s condamna a ncarcerare
pe termen ung. n tmpu nterogatoror aceta spuser c Sra fusese n
spatee ncdentuu. Ins , n oc s lanseze un atac asupra vecinilor s , guvernu
sraean, sf tut de Mossad, nu spuse nmc despre ncdent. Pshoog Mossad-
uu au prezs c dspar a vasuu, precum a pasageror a echpa|uu, avea
s duc a specua ntense s dn ce n ce ma numeroase n rndu grup r OEP
dn Sra. Mossad-u preven totodat pe prmu mnstru Peres c putea f sgur c
terort, tndu- opera unea euat , urmau s devn dornc de a reua rea e
cu bnef c tor or sren.
ntre tmp paestnen contnuau s tune s fugere mpotrva u Arafat s
apaude r zbou sngeros dus mpotrva acestua de asocatu s u de odnoar ,
Abu Nda. Recunoscut de mut ca ,maree maestru a neprev zutuu", Nda se
certase cu Arafat dn cauza tactcilor adoptate.
AraIat devenea dn ce n ce ma convns c o ac une care nu se baza dect pe
terorsm nu avea sor prea mar de zbnd ; era nevoe de un program potc
taent dpomatc, ncerc s o demonstreze n utmee sae decara , ctgnd
astfe ncura| r dn partea Washngton-uu de a contnua pe acest nou drum. n
Israe, vorbee u Arafat erau v zute ca mncun. Pentru Abu Nda nu era atceva
dect o tr dare a crezuu s u - terorsm pur nentnat.
Tmp de cteva un, Nda trase de tmp. Cnd af de eecu misiunii Atavarius s
modu n care nava dsp ruse de pe fa a p mn tuu, hot r c era tmpu s
amnteasc Israeuu c ma era e prn
prea|m . Cu acordu tact a protectoror s dn cadru servcor se crete siriene,
Abu Nidal lovi cu s b tce, n decembre 1985, de Cr cun, terort s deschser
focu n aeroporture dn Roma s Vena, asupra pasageror nea|utora , n cteva
secunde, 19 c tor, prntre care s 5 amercan, au fost m ce r a poarta de
mbarcare pentru un zbor E A. Cum reuser ace terort s se mte nestngher pe
ng po t taen, pentru a a|unge a ntee or? Unde erau agen de
securtate anga|a a E A?
n tmp ce ncercau s dea un r spuns acestor ntreb r, strateg Mossad c utau
s n ate p r . De Marea Brtane condamnase atacure, ara nc ma
men nea eg ture dpomatce cu Sra - cu toate c Mossad-u furnzase MI5
ampe dovez despre rou Damascului n terorismul sponsorizat. Nu era de ajuns ca primul
ministru, Margaret Thatcher, s anseze atacur dure n parament a adresa
terorsmuu. Era nevoe de o ac une drect . Cu toate acestea, MI5 reamntse
Mossad-uu c Israeu ma d duse dn cnd n cnd dovad de nteres persona
acceptase negocer cu duman decara . Exstase decza de a ebera peste o me
de de nu paestnen - mu fnd terort condamna - cu numa cteva un
nantea atacuror dn aeroporture dn Roma s Vena, n schmbu a tre soda
sraeen prizonieri n Liban.
ns acum Mossad-u era hot rt s dea o ovtur puternc , pentru a obga
Marea Brtane s pun cap t tuturor eg turor dpomatce cu Damascu, prn
nchderea ambasade dn Londra recunoscut de mut vreme de Mossad ca una
dntre msune europene care compota mpotrva Israeuu. Ponu prncpa avea
s fe Abu, v ru lui Nezar Hindawi.
Dup cna cu Tov Levy, Abu c ut pe Hndaw s ceru scuze pentru
ndferen a de care d duse dovad cnd acesta vorbse despre Anne-Mare.
Bnen ees c urma s - a|ute, ns ma nt avea nevoe de nte r spunsur.
Tn ra avea de gnd s p streze copu? Ma nssta nc s se c s toreasc cu ea?
Nezar char o ubea? Amb proveneau dn cutur dferte, ar mara|ee mxte nu
func oneaz ntot deauna.
Hndaw r spunse c dac o ubse vreodat pe Anne-Mare, acum nu ma
sm ea nmc pentru ea. Devense r ut coas smorc t , s- ntreba mereu ce
o s se ntmpe. Nu vroa cu nc un pre s a de nevast o camerst . Abu
d du u Hndaw 10.000 de doar - sufcent s scape de Anne-Mare s - duc
va a de cebatar a Londra. Ban fuseser da de Mossad. n schmb, Hndaw
trebua s fac ceva pentru cauza n care credeau amndoi: nIrngerea Israelului. n seara de 12
aprilie 1986, Hndaw f cu o vzt u Anne-Mare a pensunea dn Kburn unde st tea
aceasta. Aduse for s o stc de ampane, cump rate dn ban de a Abu. spuse
l ui Anne-Mare c o ubete c vrea s p streze copu. La auzrea vet, och fete
se umpur de acrm. Dntr-o dat se p ru c tr ete ntr-o ume mut ma bun .
Hndaw spuse c era o sngur probem . Pentru a se putea c s tor, Anne-Mare
trebua s ab bnecuvntarea p rn or lui. Era un obicei ar besc pe care orce fu
respectuos trebua s - urmeze. Tn ra trebua s mearg n satu ar besc dn Israe
unde ocua fama sa. povest c stu or de va nu se deosebea cu mut de ce
dn vremea u Isus. Pentru o fat educat de mac s pentru care turgha ocupa o
parte mportant a ve sa le, imaginea pe care i-o descrisese era conIirmarea c f cea bne s se
c s toreasc cu ubtu e. Char dac e fama u nu erau cretn, asta nu conta;
veneau dn ara Domnuu e. n och fete asta f cea oamen cu frca u
Dumnezeu. Totui, Anne-Mare ezta. Nu putea s - ase bat su|ba. S apo, de
unde ar f avut ban de avon? S pentru o astfe de ntnre mportant trebuau hane
no. Hndaw o nt sco nd dn buzunar un teanc de ban. spuse c era ma mut
dect trebua ca s - cumpere o garderob nou . S ca s-o dea gata, ma scoase s
un bet E A pentru data de 17 apre, adc 5 ze ma trzu, cump rase n acea
dup -amaz .
Anne-Mare rse. ,Era sgur c o s merg?" ,La Iel de sigur ca dragostea pe care -o port",
r spunse Hndaw. E promse c de ndat ce se va ntoarce a Londra se vor
c s tor. Urm toaree ze trecur va-vrte| pentru camersta ns rcnat , p r s
su|ba se duse a ambasada Irande dn Londra s - fac paaport nou.
cump r hane de gravd , n fecare sear f cu dra goste cu Hndaw. n fecare
dmnea a mcu de|un, f cea panur pentru vtoru or. Urmau s ocuasc n
Iranda, ntr-o c su pe mau m r. Copu urma s fe botezat Sean dac era
b at. Snead dac era fat .
n zua pec r u Anne-Mare, Hndaw spuse c aran|ase cu un ,preten" care
ucra a aeroport s - dea un ,cadou" pentru p rn u.
Ar Ben-Menashe, care uteror a recunoscut c ta toate d etaliile panuu, afrm
c ,deoarece Hndaw nu vroa s rte ca fata s fe oprt a vam pentru c
avea prea mute baga|e de mn , tn ru aran|ase ca pretenu s - duc geanta
pn ntr pe poarta de mbarcare pentru El Al".
Credutatea de care d du dovad cnd nu puse nc o ntrebare despre ,cadou"
era reac a une feme ndr gostte pn peste cap care avea o ncredere oarb
n ubtu sau. Era vctma perfect pentru panu care ncepea s a ampoare.
n taxiul care i ducea la aeroport, Hindawi juca de minune rolul tat u gr|uu. Sgur nu va
uta s -s fac exerc e de respra e n tmpu zboruu? Trebua s bea mut
ap s s stea pe ocu de pe margne ca s n-o apuce contrac e de care se
pnsese n utma vreme. Anne-Mare ntrerupse rznd: ,Sfnte Doamne,
vorbet de parc as zbura n un !"
Tn ra ma r mase pu n n ua de ateptare, nedornd s se despart de e,
spuse c - va suna de a Te Avv c - va ub p rn a fe de mut ca pe a e.
O s rut pentru utma dat apo o mpnse uor spre rndu care nanta c tre
punctu de mbarcare.
Dup ce o prv pn cnd o perdu dn och, Hndaw urm n contnuare
nstruc une date de Abu s se urc ntr-un autobuz a Lnor Arabe Srene
pentru a se ntoarce la Londra, n acest timp, nava Anne-Mare trecuse cu bne de
controu paapoarteor a baga|eor. Apo se ndrept spre zona de securtate
rezervat zboruu E A. Agen Shn Bet puser cteva ntreb r s nspectar
baga|u de mn . ndcar ocu o ndrumar spre utma sa de ateptare
unde avea s se a ture ceora 355 de pasager.
Dup spusee u Ben-Menashe, fete fusese nmnat ,cadou" pentru p rn
u Hndaw de c tre un b rbat mbr cat n unform abastr de ucr tor a
aeroport. Omu dsp ru a fe de msteros cum ap ruse. Ben-Menashe avea s
reateze uteror: ,n cteva secunde Anne-Mare a fost rugat s se supun une
perchez . Agen de securtate E A g sr n fundu fas a gen expozb de
plastic".
Substan a expozb era ac tut dn peste kg de Semtex. Anne-Mare
stors For eor Specae s of eror MI5 totu prntre suspne. Era povestea une
feme nenorocoase care nu numa c fusese ghnonst n dragoste, dar s tras pe
sfoar de propru ubt. Dup ce d dur seama c Anne-Mare nu era dect o
vctm nav , of er se concentrar asupra stabr rea or u Hndaw cu Sra.
n tmp ce autobuzu nor aerene ntr n Londra, Hndaw ordon oferuu s
mearg a ambasada sran . Cnd acesta protest , Hndaw spuse c avea
,autortatea" s -o cear . O dat a|uns, ceru of eror consuar s - dea az
potc. Le spuse c se temea c po a brtanc vroa s - aresteze pentru c
ncercase s arunce n aer un avion El Al pentru ,cauz ". Um , ofca d dur pe
mna securt amba sade. Dup ce nterogar , aceta cerur s r mn
ntr-una dn cameree dn ambasad . E posb s se f temut s nu fe vreo curs
care s d uneze Sre. Dac aa a fost, atunc temere au crescut s ma mut
cnd Hndaw p r s camera a ceva tmp dup aceea.
Hndaw pec n c utarea u Abu. Pentru c nu reu s - g seasc , se caz a
London Vstor's Hote dn Nottng H, unde fu arestat pu n tmp ma i trziu.
tre BBC anun ar cum po a reuse s de|oace panu. Detae erau
neobnut de precse: Semtex-u fabrcat n Ceha fusese ascuns n fundu fas a
gen u Anne-Mare s urma s expodeze a 11.000 m.
Pentru Ben-Menashe, opera unea se ndreptase treptat spre o concuze
satsf c toare. ,Margaret Thatcher ceru nchderea ambasadei Siriei. Hindawi Iu
condamnat la 45 de ani de nchisoare. Anne-Mare pec acas n Iranda unde n scu o
fet ". Acum c jucase rolul, Abu se ntoarse n Israel.
Dup procesu u Hndaw, Robert Maxwe d du fru ber u Daily Mirror.
,Nenoroctu a prmt exact ce merta", ur un edtora. Un at zar pubc un
ttu extrem de dur n zua expuz r amba sadorului Siriei la Tribunalul St. James's.
,Peac , Porcue de Sran Ce Et!". Ar Ben-Menashe avea s fe prmu care s
afrme c Mossad-u reuse ,o ovtur de maestru care aruncase Sra n
s b tca po ticului".
ns n spatee certtudnor se ascundeau ntreb r chnutoare. Chiar i d duse
u Anne-Mare o bomb actvat , sau totu f cea parte
cntr-un pan ma eaborat? Era omu n saopeta abastr - presupusu ,preten" a
u Hndaw - un of er de securtate? Ct de mut tuse dinainte MI5-ul despre plan? Si
nu ar Ii Iost de neconceput pentru Mossad s servce de securtate brtance s permt
ca bomba s fe uat a bordu unu avon cnd exsta cea ma mc ans ca
aceasta s fe detonat de a so? O astfe de expoze ar f devastat cu sguran o
mare parte a celui ma agomerat aeroport a um, a o or a care m de oamen erau
n zon . Oare adev rata m estre a ovtur consta n faptu c Mossad reuse
decaptarea dpomatc a Sre f r s percteze E A aeroportu Heathrow,
foosnd o substan nofensv asem n toare Semtex-uu? La toate aceste
ntreb r, prmu mnstru Shmon Peres avea numa s repce: ,Ce s-a ntmpat e
tut de ce care trebuau s te, ar ce care nu tu ar trebu s r mn netutor".
La nchsoarea de maxm securta te din Whitmoor, Hindawi contnu s sus n c
a fost vctma une casce opera un n an a Mossad-uu. Cu p ru ab ceva
ma gras, acesta e convns c va mur a puc re. Cnd vorbete despre Anne-
Mare o numete ,acea Iemeie", n 1998, ea locuia nc a Dubn unde cretea fata
care, spre fercrea e, nu sem na cu ubtu e. Nu vorbete ncodat de Hindawi.
Exst un sngur semn de ntrebare n toat povestea. La dou s pt mn dup
ce Hndaw a fost condamnat s sp easc o sentn care avea s - n a
puc re pn n secou 2 1 , Arnaud de Borchgrave, apreciatul editor al Washington Times,
pune reportofonu pe brou prmuu mnstru francez, |acques Chrac, a Pars. De
Borchgrave se aIla n Europa pentru a participa la ntlnirea din Londra a Comunt mntror
europen de externe, ar dn ntervu cu Chrac vroa s ob n o decara e despre
poz a francezor. Intervu urm o traectore prevzb n care Chrac expc
n ce fe Fran a s Germana fuseser obgate s fe oae fa de guvernu
brtanc, care se dovedea a f dn ce n ce ma ntransgent fa de potca Pe e
Comune. De Borchgrave vru s te n ce stadu se afau negocere u Chrac cu
Sra pentru a pune cap t vauu de atentate cu bomb dn Pars eforturor
Fran e de a- ebera pe ce opt ostatc re nu de Hezboah n Lban. Prmu
mnstru se opr se ut peste mas , a
reportofon. Apo spuse c Hemut Koh, cancearu german, mnstru de externe,
Hans-Dietrich Genscher, spuser c guvernu sran nu era mpcat n panu u
Hndaw de a arunca n aer avonu E A; c panu ,fusese pus a cae de Mossad,
servcu secret sraean".
Scandau dpomatc ce a urmat aproape c a dstrus carera u Chirac. Acesta s-a
trezt atacat dntr-o parte de preedntee Francos Mtterand, dn ata, de Hemut
Koh care, furos, tot d dea teefoane spunndu- s - retrag decara a. Chrac
f cu atunc ceea ce fac destu de des potcen. Spuse c fusese nterpretat gret.
La Londra, Scot-and Yard-u decar c probema fusese tratat pe de-a ntregu
de c tre trbunae c ate comentar erau de prsos. La Pars, canceara u
|acques Chrac - preednte a Fran e n 1997 - spuse c acesta nu- ma amntea
de ntervu acordat pubca e Washington Times.
n curnd un at evenment avea s ase o nou pat pe reputa a Mossad-ului.
CAPITOLUL 15
Caricaturistul dispensabil
C derea u Nahum Admon dn func a de drector genera a Mossad-ului a
nceput ntr-o dup -amaz de ue n 1986, dup un ncdent petrecut pe una dn
acee str z ae Bonn-uu ap rute n peroada de efervescen a construc or,
de dup a doea r zbo monda. Dup 40 de an, strada devense un adev rat
buevard, cu gr dn e mc dar bne ntre nute n fa a caseor s cu spa verz re -
zervate servitorilor, n spatele acestora. Sistemele de securitate erau ascunse dscret n spatee
por or de fer for|at, ar ferestree aveau ochur n partea de |os, dovad c erau
f cute dn stc obnut .
Nmen nu a v zut persoana care a sat o saco de pastc n cabna teefonc
dn cap tu str z. O patru de po e a reperat-o s-a oprt s-o nspecteze.
Sacoa con nea opt paapoarte brtance no necompletate, care mai miroseau nc a
cernea tpografc . Reac a medat a brouu oca a Bundeskrmna Amt
(BKA), servcu echvaent a FBI-uu, a fost aceea c paapoartee fuseser sate
acoo pentru una dn grup re terorste care aduseser terorsmu pe str ze
Europe prntr-o sere de bombardamente r pr brutae.
Mtnd pentru cauze s mnort dn toate co ure um, aceste grup r erau
hot rte s - croasc drumu pn a a a|unge s |oace un ro n stabrea
agende, a prort or potc nterna onae. Aces tea au g st un spr|n prompt
n potca studen or radca care a bntut att Marea Brtane ct
contnentu. Dn 1968, cnd Lea Khaed, o tn r revou onar paestnan , a
deturnat un avon a Londra fnd apo eberat dn ca uza temerii guvernului britanic n
fa a a no atentate, studen engez au nceput s scandeze soganur comunste
ae OEP. Ace radca apar nnd case m|oc aveau ns o magne romantc a OEP,
ca organza e care upta pentru bertate, care n oc s a drogur, ua ve e
burghezor s care, n oc s orga nzeze ac un pance de protest, organzau r pr.
BKA a presupus c paapoartee fuseser sate n cabna teefonc de c tre un
student care ar f ac onat n calitate de curier al unei grup r terorste. Lsta grup ror
terorste era descura|ant de ung , mergnd de a IRA sau Fac unea Armate Ro dn
Germana, a gruprile str ne, ca Frontu Na ona Isamc dn Sudan - INFS; Armata de
Eberare Na ona a Coumbe - ELN; M carea de Eliberare a Angolei -MDRA; sau Tigrii Tamili-
LTTE. Acestea si multe altele aveau celule sau cadre n ntreaga Repubc Federa
Germana. Orcare dntre ee putea pune a cae utzarea paapoarteor pentru a
ataca una dn bazee mtare brtance dn Germana sau pentru a c tor n Anga
a pune a cae o ac une ofensatoare a adresa aceste r.
n pofda faptuu c fusese cea ma mare putere mpera dn Europa
Occdenta , n a Marea Brtane s-a nt lnit cu terorismul continuu numai n cazul Armatei
Republicane Irlandeze - IRA. Dar servce e de nforma avertzaser c p trunderea
nceperea actvt ator grup r str ne care s poat ac ona mpotrva propror r
de a Londra, aveau s fe numa o chestune de t imp, Marea Britanie urmnd s fe atras
n manatune acestora. O antcpare a ceea ce avea s se ntmpe a fost
ocuparea ambasade ranene n 1980 de c tre o grupare opus regmuu de a
Teheran. Atunc cnd negocere au euat, guvernu Thatcher a trimis oamenii SAS, care i-
au ucis pe terort. Ac unea bne medatzat duse a un decn drastc a compo turilor
puse la cale la Londra de ,actori" din Orientul Mijlociu, n schmb, Parsu a devent cmpu de
upt pent ru sngeroasele conIlicte interne dntre dfertee grup r str ne, ntre care, cee
ma mportante au Iost cele dintre OEP-ul lui Yasser AraIat si pistolarii lui Abu Nidal. Dar Mossad-u
a uat s e mute dn ve e namcor arab pe str ze capitalei Iranceze.
BKA credea c paapoartee g ste n cabna teefonc dn Frankfurt erau semnau
unor no m ceur. Agen a ape a BundesNachrchten Denst - BND - echvaentu
german a CIA, care- nform pe of eru de eg tur a sedu BND dn Puac h - sudul
Germaniei - al MI6. La
Londra, MI6 stab c paapoartee erau nte fasur foarte bune. Acest ucru
excudea dn cercu suspec or IRA s mute ate grup r terorste. Acestea nu aveau
capacitatea de a produce documente de o calitate att de bun . B nuaa trecu asupra KGB-
uu; exper or n fasur erau prntre ce ma bun n bran . Dar rus erau
cunoscu ca avnd ade v rate depozte de paapoarte s cu sguran , nu era stu
or s foo seasc o cabn teefonc drept punct de preuare a acestora. Fu scos din
dscu e s servcu sud-afrcan de securtate - BOSS. Acesta nce tase practc s ma
ac oneze n Europa, ar sofstcatee paapoarte brta nice nu erau necesare n re
afrcane unde BOSS concentra acum ac une. M16 se orenta atunc c tre
snguru servcu de nforma care putea s utzeze optm aceste paapoarte:
Mossad-u.
Are Regev, un ataat mtar a ambasada dn Londra a Israeuu, care era spon
rezdent, fu nvtat s se ntneasc cu un of er a MI6 pentru a discuta acest subect.
Regev spuse c nu ta nmc despre paapoarte, dar fu de acord s dscute
chestunea cu ofcat e de a Te Avv. R spunsu u Nahum Admon nu a
ntrzat: paapoartee nu aveau nmc de-a face cu Mossad-u. E suger c
acestea ar putut Ii opera est-germanor; Mossad-u descoperse de curnd c
Stas, servce de securtate est-germane, nu erau str ne de vnzarea de
paapoarte fase, contra vaut forte, pentru evre dspera s c to reasc n
Israe. Admon ta c paapoartee fuseser f cute de exper Mossad - s fuseser
f cute pentru a f fooste de evre care ucrau sub acoperire n Europa, pentru a le nlesn
acestora ntrarea erea dn Marea Britanic.
n pofda une ,n eeger" cu MI5, a reazarea c rea a contrbut n a Raf Etan
n baza c rea Mossad-u era de acord s nformeze MI5 cu prvre a toate
opera une de pe tertoru Mar Brtan, agen a s-a mpantat n secret un agent n
Anga n speran a c acest ucru va aduce dou vctor Mossad-uu: ucderea
comandantuu unt de et a For eor specae ae OEP - For a 1 7 - s sfrtu
succesuu crescnd al lui Yasser Arafat n rea a cu guvernu Thatcher.
La Londra numele lui AraIat nu mai era sinonim cu terorismul. Doamna Thatcher ajunsese
treptat s fe convns c e era ce care putea aduce o pace |ust s durab n
Orentu M|ocu, care s recu noasc drepture egtme ae poporuu paestnan
dar s asgure
securtatea Israeuu. Lder sraeen erau ns ma sceptc. E sus neau c numa
terorsmu adusese OEP a statutu a care se afa a cea vreme s c organza a
avea s contnue s fooseasc amenn area cu no ac un terorste dac nu- erau
ndepnte toate soct re. Nu era pentru prma dat cnd Londra r mnea
necntt n fa a protesteor autort or de a Te Avv. Mossad-u( contnua s
prveasc Marea Brtane ca pe o ar care n pofda deznod mntuu aseduu
ambasade ranene devenea mut prea dspus s spr|ne cauza paestnan . Exista
de|a n rndure Mossad-uu ngr|orarea egat de feu n care OEP reuse s
ntre n gra e CIA.
Contactee dntre Statee Unte s OEP aveau s fe uteror datate cu precze de
c tre fostu secretar de stat amercan, Henry Kssnger. Acesta avea s dezv ue
n memore sae, Years ofUpheaval (Ani de fr mnt ri) c a sase s pt mn dup
ce ambasadoru Stateor Unte n Sudan fu mpucat morta a Khartoum de
puca grup r Septembrie Negru, a 3 noembre 1973 avu oc o ntnre secret
ntre drectoru ad|unct a CIA, Vernon Waters Yasser Arafat. Rezultatul acesteia a
Iost un ,pact de neagresiune" ntre Statele Unite si OEP. Kissinger scria ulterior: ,Atacurile la adresa
americanilor, cel pu n dn partea fac un u Arafat dn OEP, au ncetat".
Cnd af despre pact, Ytzhak Hof ntr ntr-o adev rat crz de ne'rv,
afrmnd c n stora ndeungat a tratatveor de acest gen nu se ma ntnse
un exempu ma r u. Foosnd canaee de eg tur cu CIA, Hof ncerc s -
determne pe Waters s anueze aceast n e egere. Ad|unctu drectoruu CIA
spuse c acest ucru era mposb - aten ona pe Hof c o ncercare de a face
pubc acordu ar f prvt de Washngton drept un ,act nepretenesc". Era
avertsmentu ca Mossad-u s nu dea fru ber oamenor dn Departamentu de
R zbo pshoogc s ntre n eg tur cu zart dn cercure pretene.
Mana u Hof deven apocaptc n momentu n care descoper pe cne
desemnase Arafat s admnstreze pactu de partea paestnan : pe A Hassan
Saameh, Prn u Rou, deru grup r Septembrie Negru, care pusese a cae masacru
ate or sraeen de a |ocure Ompce de a Munchen asasnarea
ambasadoruu Stateor Unte a Khartoum: omu a c ru va s-a ncheat aa
cum fusese tr t , ntr-o puternc expoze, tcut de Raf Etan. Dar, pn a
moartea u
aveau s ma treac nte an. n 1973 Saameh era o fgur respectat n OEP, ar
Arafat nu a eztat s - numeasc omu s u de eg tur cu CIA. Ceea ce a ocat ns
sncer Mossad-u a fost c CIA -a acceptat pe Prn u Rou a ma pu n de un de a
masacru de a Mnchen s de la asasinatul trimisului american la Khartoum.
Foarte curnd Saameh deven un oaspete obnut a sedu CIA dn Langey.
nso t de obce de Vernon Waters, Prn u Rou p ea pe pardoseaa dn
marmur a Agen e, dncoo de g rz urca ftu a eta|u a apteea, unde se afa
brou spa os a u Waters. ntnre or erau ntrerupte pentru a se a tura
of eror super iori CIA n sala speca n care aceta uau masa. Waters obnua s
p teasc de fecare dat consuma a Prn uu Rou; a Langey nmen nu mnca
pe gratis.
Ce s-a petrecut ntre Saameh CIA a r mas secret. B Buckey, care avea s
moar ma trzu n mne terortor de a Berut cnd era efu brouu CIA dn
regune, sus nea c ,Saameh a |ucat un ro mportant n cucerrea nmor s a
mn or amercanor de partea OEP. E avea charsm , era convng tor s ta cnd
s se certe c nd s ascute. Iar n termen foos de servce secrete, era un
supern-Iormator".
Unu dntre prmee exempe fu acea cnd Saameh avertz CIA n eg tur cu
un pan sponsorzat de Iran de doborre a avonuu u Kissinger la apropierea lui de
Beirut, n timpul unei misiuni diplomatice consacrate p c n regune. Apo, Saameh
sponsorza un acord prn care OEP s-a anga|at s asgure escorta a 263 de
occdenta n vestu Berutuu, n peroada de vrf a r zbouu cv dn Lban. La
pu n timp dup aceea, Prn u Rou avertz CIA n eg tur cu o ncercare de
asasnat a ambasadoruu amercan n Lban. Apo, ntr-o at nt nre cu
reprezentan CIA, Prn u Rou a scrs a semnat o ,garan e de ne-asasnare"
pentru to dpoma amerc ani n Liban. La Beirut guma cea ma evocat era:
,Mert s tr et n aceea c dre cu dpoma amercan pentru c securtatea
or este bne asgurat de OEP".
Ytzhak Hof, pe atunc drectorMossad, ceruse CIA-uu s ntrerup toate
contactee cu Prn u Rou. Cererea a fost gnorat . La sedu CIA dn Langey,
Saameh era dn ce n ce ma cunoscut ca ,tpu r u care
n tmp a devent bun pentru no". Acesta contnua s furnzeze nfor ma care
nur CIA a curent cu evou e Orentuu M| lociu si deveni cea ma mportant
achz e n regune. Ucderea sa a afectat CIA ar rea e cu Mossad-u s-au r ct o
peroad consderab .
Unul din ambasadorii Statelor Unite n Liban, Hermann Elits, spunea dup asasnarea u
Saameh: ,tu c de mute or, neofca s n se cret, a fost extraordnar de ut,
a|utnd a asgurarea securt cet enor a ofcat or amercane.
Asasnarea u este o perdere".
Sase an ma trzu, OEP ncerca dn nou s dstrag aten a guver nuu u
Margaret Thatcher n tmp ce For a 17, afat sub o nou conducere, contnua s
ucd sraeen. Nahum Admon hot r s reu easc e acoo unde predecesor u
d duser gre. Acesta avea s rup rea a OEP cu Marea Brtane s, n acea
tmp, s - ucd pe comandantu For e 17. Succesu opera un avea s depnd
de un tn r arab care n cop re se ruga n moscheea dn satu nata ca Aah
s - dea puterea s omoare ct ma mu evre cu putn .
Poten au u Isma Sowan fusese depstat cu O ani nainte, cnd Sowan era nc
adoescent s ocua ntr-un sat dn Cisiordania - un of er de nforma dn armata
sraean -a audat n cadru reactua z r une nform r de rutn egate de
profu regun.
Familia Sowan se stabilise acolo n anii '30, ntr-un moment n care revolta mpotriva mandatului
britanic si a evrei lor ncinsese sngele tuturor arabor. Peste tot se semnaa voen ;
v rs re de snge n teau no v rs r de snge. Tat u Isma ntrase n Partdu
Arabor dn Palestna organza proteste aprnznd sentmentu na onast n rn -
dure comunt sae. La nceput fura u se manfest mpotrva enge zor. Dar
cnd aceta s-au retras dn Paestna n 1948, nou stat evreu deven nta sa
predect . Prmee c uvinte pe care si le amintea Ismail erau cee care pros veau ura
mpotrva evreor.
Cuvntu pe care -a auzt ce ma des n cop ra u a fost ,nedrep tate", -a fost
predat cu for a a scoa ; a f cut obectu conversa or de sear dn |uru mese, a
cn : groaznca nedreptate f cut poporului u, fame u s char u nsu.
Apo, a pu n tmp dup ce a mpnt 15 an, a asstat a un atac bruta asupra
unu autobuz pn cu peern evre afa n drum spre Ierusalim. Femei s cop fur
m ce r de arab, n noaptea aceea Isma s-a pus o ntrebare care avea s -
schmbe pentru totdeauna gndrea: S dac evre au dreptu s apere ceea ce
au? Toate ceeate au decurs dn ea: nstr narea u constant de voen ,
credn a c evreii s arab pot tr mpreun . S cu asta ven s convngerea c
dac va putea s fac orct de pu n pentru reazarea acestu ucru, nu se va da
napo.
Doi ani mai trziu, cnd abia mplinise 17 ani, Ismail i spuse of eruu de nforma de a
IDF ceea ce sm ea. Of eru ascut a nceput cu aten e s apo chestona n
am nun me. Cum se putea ca e s f ntors spatee tuturor convngeror
poporuu s u care erau ca o sonere ce suna pe aceea not : arab sunt ce fa
de care s-a gret, ar e trebue s upte pn a moarte pentru ceea ce cred c
este drept, ntreb re of eruu fuseser mute ar r spunsure u Isma lungi.
Of eru observ c , spre deosebre de a tner arab care tr au sub ocupa a
sraean , Sowan avea pu ne obec egate de m sure dure de securtate
mpuse de armat . P cut surprnz tor era c tn ru n devenre, cu un zmbet
fermec tor, p rea s n eeag de ce tre buau sraeen s fac toate astea.
Snguru ucru care ngr|ora era c nchderea tertoror nsemna c nu se
putea duce a scoa n Ierusamu de est pentru a-s ncepe stude n domenu
s u pre ferat, tn a.
Dosaru u Sowan cro drumu prn comuntatea servcuu de nforma IDF
cu men unea speca ,demn de no nvestga ", a|un gnd n fna pe brou unu
of er Mossad. Acesta pred ma departe sec e de recrut r.
Isma Sowan fu nvtat s mearg a Te Avv sub pretextu de a dscuta despre
educa a u vtoare; acesta soctase cu pu n tmp n urm dreptu de a merge a
Ierusam a stud. Isma fu nterogat o dup -amaz ntreag . La nceput -au fost
testate cunotn ee n dome nu tn e, ar nterocutoru u fu mu umt de
r spunsur. Apo a fost verfcat ntreaga store a fame Sowan, ar r spunsure u
Isma au fost puse fa n fa cu cee pe care e e d duse of eruu de nforma
IDF. n fna u Isma s-a spus care era oferta. Mossad-u p tea pentru educarea
u dac e era de acord s treac prn coaa
ofert de aceast agen e. Trebua totodat s n eeag c dac dez v ua ceva
dn cee petrecute, va a -ar f pus n perco.
Era avertsmentu standard pe care prmeau to arab recruta , ns pentru
deastu Isma Sowan, aceasta era ansa pe care o ateptase: s - aduc a un
oc pe evre s pe arab.
Sowan trecu prn ntreg procesu de ntervur n ascunz tor, nante de a f trms
a coaa de nstrure de a margnea Te Avv-uu. Excea a un num r de mater,
dovednd apttudn naturae a cacuatoare s a cee egate de modu n care
reuea s scape de urm rtor. Deoc surprnz tor, acesta ob nu rezutate bune a
matere egate de Isam, iar lucrarea sa pe tema rolului OEP n conIlictul din Orientul Mijlociu
Iu suIicient de interesant pentru a f ar tat efuu de atunc a Mossad-ului, Yitzhak
HoIi.
La ncheerea preg tr, Sowan deven boael, un curier ntre sediul central si ambasadele
israeliene unde evreii operau sub acoperire diplomatc , ncepu s fac ,naveta" n |uru
Mediteranei, vizitnd regulat Atena, Madridul si Roma, transportnd documentele n plicuri diplo-
matce. Ocazona c torea a Bonn, Pars Londra. ansa de a vedea umea
de a f p tt pentru asta - prmea cnc sute de doar pe un - era un sentment
foarte p cut pentru o persoan aba trecut de vrsta adoescen e.
Ceea ce Sowan nu reaza era c documentee pe care e transporta nu erau
mportante. F ceau parte dntr-un at test a care era supus, pentru a se vedea
dac face vreo ncercare de a e ar ta une eventuae persoane de contact arabe n
orcare dn oraee vztate, n fecare excurse Sowan era supravegheat de un of er
evreu dn cadru Mossad-ului, care era si el n perioada de experimentare a aptitudinilor de
supraveghere. Persoana c rea Isma nmna documentee a ntnr aran|ate dnante
dn cafenee sau hour de hoteur nu era aa cum magna e, un dpomat
sraean, c un of er Mossad.
Dup s pt mn n care petrecu tmpu n str n tate, pm- bndu-se n juru
Pantheonuu dn Roma, vztnd Capea Sxtn sau expornd Oxford Street dn
Londra, se ceru s mearg a Berut, s intre n OEP.
nroarea se f cea uor. Intra pur s smpu ntr-un brou de recrutare din Beirutul de
vest. Agentul de recrutare era ntegent extrem ae
bne nformat n prvn a chestunor potce, i petrecu o vreme cercetnd attudnea u
Isma fa de nevoa de voen s pentru a afa dac Sowan era gata s renun e
a veche afer - fame, preten -pentru a deveni dependent de OEP din punctul de vedere al
sprijinului moral, l se spuse c dac e acceptat, acest ucru urma s nsemne o mare
schmbare n va a sa: organza a avea s fe unca sa protec e n fa a um
oste, n schmb OEP urma s atepte de a el loialitate constant .
Supraveghetoru s u Mossad nv ase pe Sowan s dea r spunsu rile corecte,
ar acesta fu trms a o tab r de preg tre n Lban. Acoo ndoctrnarea contnu ,
se spuse n zec de feur c Israeu s-a const tuit pentru a dstruge OEP, aa c prmu
ucru este ca e, statu evreu, s fe dstrus. Instructoru s u propov dua o
osttate acut fa de orce s orcne dn afara OEP. Lec e nv ate a coaa de
antrenament a Mossad-ului reIeritoare la interpretarea rolurior foosr - nu e utase;
Sowan petrecuse mute ore nv nd de a nstructor Mossad dnamca grupuror
terorste, comportamentu tactce or prevzbe, n Lba s-a predcat c o crm
nu este atceva dect un m|oc de a dobndi eliberarea; o man capcan repreznt
o at cae spre ber tate; o r pre era un mod de a face dreptate. Isma contnua
s - etaeze cunotn ee dobndte prn ntermedu Mossad-uu. Accept
nstrurea OEP dar ncodat nu sa ca aceasta s - afecteze credn a dn
str fundu sufetuu. D du dovad de sufcent consecven magna e dar
rezsten fzc pentru a f consderat ma mut dect un nfanterst. Cnd p r s
tab ra de nstrure, fu g st un oc n ea oanee opera onae ae OEP. Treptat
urc n erarha de comand a organza e.
Se ntn cu der organza e, ncusv cu Yasser Arafat; vzt taberele de instruire ale
OEP din ntreg Orientul Mijlociu. Rentors la Berut, nv s tr asc sub radure ava e
sraeene, evtnd s se ascund n ad postur dn cauza rscuu ca mobee s se
pr bueasc peste e n urma bombardamenteor. Darntr-un fe sau atu, reu s
nu rateze nc o ntnre cu supraveghetoru s u dn Mossad care se stre cura cu
regularitate n Liban pentru a aduna utmee vet de a Sowan.
p stra ntotdeauna acoperirea. Cnd Aii Hassan Salameh Iu ucis, Isma Sowan a condus
mu mea care scanda mpotrva hu or srae- en. De fecare dat cnd un
tr g tor de et a OEP omora vreun soldat al serviciului IDF israelian, el se aIla printre cei
care conduceau ceremonau de bucure care nso ea evenmentu, n tot ce spunea s
f cea p rea s fe un mtant deosebt de anga|at s devotat.
n 1984 o dat cu aungarea u Arafat dn Lban s regruparea n Tunsa, OEP
trmse pe Sowan a Pars s nve e mba francez . Nahum Admon, care nocua
a acea vreme pe Hof, v zu n trans feru u Sowan ocaza de aur pentru a nftra
un agent n actvt e nfortoare pe care OEP e desf ura n Europa.
Ghetto-urile arabe din arondismentele XVIII si XX devenser un ra pentru terort; pe
str ze nguste unde oamen tr au n mta egat , exsta mereu ad post
pentru pstoar fabrcan de bombe. De acolo au Iost lansate atacurile asupra sinagogilor,
restaurantelor si magazneor evreet. La Pars fusese semnat prmu comuncat comun
prn care organza e terorste se anga|au s spr|ne atacure mpotrva nteor
sraeene dn Europa.
Mossad-u a r spuns, ca de obce f r m . Kdon au ntrat n encavee arabe
s -au ucs n propre patur pe ce suspec a f terort. Unu dn e avea t at
beregata de a o ureche a ceaat , atu gtu! suct ca a pu. ns acestea erau
vctor m runte. Mossad-u ta c terort erau n avanta|, n speca pentru c
erau att de bne condu de OEP. Perspectva de a avea propru om n sedu
opera ona a organza e era una deosebt de atr g toare pentru Admon.
La cteva ze dup sosrea n captaa Fran e, Sowan contact of eru de
eg tur , care ucra n afara ambasade Israeuu pe Rue Rabeas nr.3. Nu avea
s - cunoasc dect sub numee de Adam. Stabr puncte s date reguate de
ntnre n cafenee s a metrou. De obicei Sowan avea cu el un ziar dn zua respectv , n
care nserase nforma a cu prcna. Adam avea s e un zar n care nea ascunse
nstruc une pentru Sowan saaru unar a acestua, care crescuse acum a o
me de doar. Prntr-o tehnc pe care amndo o perfec o naser a coaa de
preg tre Mossad, unu d dea peste ce at ca dn ntmpare se scuza, ar apo,
ce do pecau n drec dferte, dup ce schimbau n prealabil ziarele ntre ei.
Prn aceste m|oace smpe, Mossad-u ncerca s dobndeasc suprema a ntr-
un ora care se bucura de mut vreme de reputa a de
a ofer un adev rat sanctuar extremtor potc - cu cond a de a p r s Fran a
sngur. Numa Mossad-u aesese s ncace aceast n e egere prn ansarea une
opera un care d du o ovtur puternc orgouu Fran e, ovtur pe care nc
az, dup aproape dou zec de an, aceast ar nu o poate nc erta, nc u ta.
Episodul a nceput la o dstan de tre sute de me, a gura medteranean a
Canauu de Suez, proiectat de vizionarul Irancez, Ferdinand de Lesseps.
n cteva mnute, n dup -amaza ze de 21 octombre 1967, Israeu
descoperse vunerabtatea n fa a r zbouu modern. Unu dn vasee u de
r zbo, un vech dstrug tor brtanc dn a doea r zbo monda, rebotezat Eat,
afat n msune de patruare n argu coasteor egptene a fost ovt de tre rachete
ruset Styx ansate de a Port Sad. 47 de marnar sraeen s-au perdut va a ar a
41, dntr-un echpa| de 197 of er s cv au fost grav r n . Vasu Eat s-a scufun -
dat. Nu era ce ma mare dezastru martm sufert de Israe, dar era pentru prma
dat n stora ndeungat a r zbouu martm cnd o nav era dstrus ntr-un
atac cu racheta cu raz ung de ac une.
Dup evauarea medat a propor e caamt , guvernu u Lev Eshko ceru
un program speca prn care fota sa s fe dotat cu un nou vas care s - nocuasc
pe nvechtu Eat. n cteva s pt mn, proectan venr cu un mode de vas de
r zbo, de mare vtez , uor manevrab dotat cu ssteme eectronce de r spuns
pentru a ofer acee secunde pre oase necesare evt r atacuror cu ra chete. O
comand pentru construrea a apte astfe de nave a fost prezentat antereor
de construc mecance dn Normanda, CCM docuror dn Cherbourg, Fran a.
n tmp ce navee erau construte, oamen de tn de a Dmona fabrcau
rachetee pe care aveau s e transporte navee s echpamen tee sofstcate cu
care acestea urmau s fe dotate a sosrea n Israe.
Lucrure au progresat semnfcatv a Cherbourg pn cnd pree dintele de Gaulle a
introdus un embargo total asupra armeor dup ce comandouri israeliene au atacat aeroportul din
Beirut la 26 decembrie 1968 au dstrus 13 avoane baneze afate a so - o m sur
de represa a atacu paestnan ansat cu numa dou ze nante a Atena asupra
Boeingului 707, apar nnd nor E A. Instturea embar- gouu nsemna c Israeuu
nu avea s se preda navee comandate n Fran a.
R spunsu francezor a pus cap t unu decenu de aan cu Israeu. Aceast
aan fusese reazat n tmpu revou e agerene, care a condus n fna a
ndependenta coone fa de Fran a n 1962 -a avut practc r d cne n
osttatea comun fa de Egp tul lui Carna Abde Nasser. La vremea aceea
Mossad-u furnzase nforma despre organza a ant-francez FLN, ar Fran a
vnduse Israeuu armee s avoanee de upt Mrage.
O dat cu perderea Agere, de Caue a restabt medat eg ture trad onae
ae Fran e cu re arabe, ar OEP-uu s-a perms s deschd un brou a Pars.
Radu asupra aeroportuu dn Berut a fost prvt de Gaue ca o nesocotre
pubc a soct r u ca Israeu s nu fac ceea ce preedntee numse atunc
,atacur de r zbunare" mpotriva vecinilor arabi.
Embargou asupra armeor mpus de Fran a nsemna practc c Israeu nu avea
sufcente avoane Mrage de rezerv pentru a domna spa u aeran a Orentuu
M|ocu sau pentru a se putea ap ra efcent n fa a atacuror aerene. Ca o rone,
embargou venea ntr-un moment n care Israeu trebua s fac fa costuror
uutoare vctor dn tmpu R zbouu de ase Ze. n acee cteva ze dn 1967
reuser s a controu asupra Csordane, Ierusamuu de est Fe Gaza. O
dat cu p mntu venr ns aproape un mon de arab, n marea or
ma|ortate pn de ur fa ae cuceritorii lor.
Pentru Meir Arnit, problema cu care se conIrunta Israelul ,nu putea f supraaprecat . n
nteroru gran eor erau sute de mehabem - termenu ebrac pentru terort -
care benefcau de spr|nu popua e arabe care e-ar f dat a|utor e-ar f ofert un
ad post deasupra capuu, ce pu n: prma mea sarcn era s cresc gradu de
penetrare a Mossad-uu aten a aceste agen n cazu tuturor organza or
palestiniene".
Coda Mer, prmu mnstru a Israeuu spuse u Mer Amt s pun a punct
un pan de a scoate dn Fran a navee care erau gata. Acesta avea s -
amnteasc : ,Prma sugeste a fost s mergem a Cherbourg cu sufcent de mu
marnar narma s pec m pur smpu cu navee napo spre Israe. Moshe
Dayan, mnstru ap r r
s-a gndt mut a asta. E a atras ns corect aten a c reac a nterna -
ona ar conduce a urae repercusun s ar pune Israeu n postura
ho uu patentat. Orce aveam s facem trebua s fe ega. Trebua s
venm cu aprobarea de a ntra n apee tertorae ae Fran e. O dat
a|un acoo, ucrure se schmbau".
Legatatea ceor ce aveau s se ntmpe era ns subectv , n pofda
nssten eor u Dayan de f respectat tera eg, ceea ce avea s se
ntmpe era pur s smpu o ne tore.
n noembre 1969, Mer Amt punea de|a n apcare prma etap a
Opera un Arca u Noe. O frm de avocatur cu sedu a Londra fusese
nformat de cea ma mare frm sraean de transport martm, Martme
Frut-care transporta produse n |uru um - s nregstreze o nou frm
cu denumrea Starboat, dup Steaua u i David. Principalul e ac onar era Ma
Brenner, un drector de a Martme Frut. Cea ac onar erau apropa
a u Mer Amt. S a doua etap a opera un se desf ur tot f r
probeme. De un de ze, amrau Mordecha Lmon, of eru de eg tur a
fote sraeene a Cherbourg pentru proectu cu navee de r zbo, dscuta
despre compensa cu anteru nava pentru nerespectarea contractuu;
de fecare dat cnd francez erau aproape de a c dea a nvoa , Lmon
g sea cte un nou motv de dscu e. La 10 noembre e nform anteru
nava c Israeu era dn nou gata s dscute probema desp gubror.
La Tel Aviv, Mila Brenner l contactase pe unul dintre cei ce mai respecta magna
a transporturor martme dn ume, pe Oe Martn Sem, care ocua a
Oso. Acesta fu de acord s ntre n conducerea Starboat n scopu speca
a achz on r naveor de r zbo.
Cu o dextertate demn de cea a unu |uc tor de c r , Lmon f cuse
mcarea urm toare. La 11 noembre se ntn cu ofcat e ant eruu
nava. Le ascut oferta mbun t t de desp gubr spuse c nc nu era
satsf cut de ea. Francez r maser uu pentru c oferta or era una
generoas . Acoo atepta Oe Sem. Dup ce se ntnr , Limon le teleIona
ofcaor anteruu pentru a e spune c urma s - contacteze ,n cteva zile",
n decursul acelei ore, Siem se aIla n brou generauu Lous Bonte, care se
ocupa, n guvernu francez, de vnz re de arme. Sem spuse c auzse
c ,erau de vnzare nte canoniere care puteau Ii transIormate n platIorme
petroliere".
Lmon sun n ace moment pe Bonte s - spun c se af a Pars s c era
gata s accepte o utm ofert de desp gubr. Cfra propus de e era cea pe care
o oferser ce de a anteru nava de a Cherbourg. Bonte r spunde u Lmon c
,negocaz " s c va da un r spuns prn teefon. Generau se ntoarse apo spre
Sem s- prezent oferta pe care Lmon o acceptase, dar despre care spusese c era
prea mare pentru ca guvernu s fe de acord s o p teasc . Atunc, pe oc, Sem
m r oferta u Lmon cu 5%. Bonte sun pe Lmon s- spuse c oferta u este ct
se poate de convenab . Bonte credea c f cuse o afacere bun sc pnd Fran a de
o probem spnoas . Israeu u desp gubrea, ar Fran a ob nea 5% proft.
Avea doar dou ntreb r pentru Oe Sem. Navee aveau s mearg n Norvega?
Putea Sem s garanteze c navee nu aveau s fe re exportate dup utzarea or
a fora|u marn? Sem d du garan f r echvoc n ambee cazur. Bonte accept
pentru a evta ntreb re prese egate de ampasamentu zone de fora| petroer-
o chestune comerca sensb pentru o ndustre renumt pentru secretee e
-ca scoaterea naveor de pe anteru dn Cherbourg s se fac dscret. Data pec r
or fu stabt pentru a|unu Cr cunuu 1969, cnd a Cherbourg se s rb torea
nceputu s rb toror de arn .
Ma era o un s Mer Amt era ct se poate de content c era destu tmp
pentru ca ucrure s a o ntors tur proast . Era nevoe de 120 de marnar
sraeen care s ac tuasc echpa|ee acestor nave pentru voiajul de trei mii de mile
de la Cherbourg la HaiIa. Trmterea attor oamen n acea tmp ar f aertat cu
sguran servce de securtate Iranceze. Din nou inventivul Meir Amit a Iost ce care a
g st s sou a.
Acesta hot r ca marnar s c toreasc do cte do, prn oraee Europe
nante de a merge a Cherbourg. Marnar erau nstru s nu stea n hotelurile
porturilor mai mult de o noapte. C toreau to cu paapoarte sraeene astfe nct,
n cazu n care ar f fost prn, s nu poat f nvnu de de nere de acte fase de
c tore. Cu toate acestea, Mer Amt ta c rscure erau nc mar. ,N-ar f
trebut dect un po st ma suspcos s se ntrebe de ce merg aa de mu
marnar sraeen a Cherbourg s ntreaga opera une ar f euat".
Pe 23 decembre marnar erau cu to a Cherbourg. mpr ta n tot orau,
aceta ascutau condee care p reau c nu se ma termn
ncodat ; un dntre e, care erau n scu s crescu a Ierusam cntar e a tur
de ocanc.
Mer Amt, acum ntt, se ocupa de ate probeme curente a Te Avv.
Probema aprovzon r pentru cee opt ze pe mare fusese rezolvat a magaznee
dn Cherbourg de c tre of eru desemnat pentru acest ucru n cadru opera un.
Dar or de cte or vnz tor mbau cu |ambon pentru Cr cun e refuza potcos.
Sfertu de mon de tr de combustibil Iusese adus prin contraband a bordu naveor s
ascuns prin diverse unghere ale calelor. Una dintre marile necunoscute era vremea. Navee
trebuau s traverseze Gofu Bscaya n cond de arn s se puteau scufunda.
Mer Amt avea s -s amnteasc despre toate acestea a Te Avv: ,Ne rugam s fe
vremea ca a Dunkerque. Trmser m un meteoroog a Cherbourg, ar e
montorzase toate prevzune pentru Marea Brtane, Fran a - a Cherbourg
Spana".
Oree treceau ncet, ns n curnd ven s A|unu de Cr cun. Prognoza meteo
spunea c n Cherbourg urma s pou toren a n sud-est. Totu, pecarea fu
stabt pentru acea sear a ora 8:30. La 7:30 tot echpa|u era a bord. ns
vremea se nr ut . Pecarea fu amnat pentru 10:30 P.M. ns nu pecar nc
atunci din cauza cond or meteo. Dn Te Avv sosr mesa|e codate urgente:
,Rdca ancora indiIerent de vreme".
La Cherbourg of eru de marn sraean nu nea cont de presun; pentru e
ve e oamenor erau ma mportante n ace moment. St tea t cut n nava
comandant urm rea pe meteoroog cum studa febr h r e snoptce. La
mezu nop meteoroogu anun : ,Vnture vor sc dea s se vor ndrepta spre
nord n urm toaree dou ore. Nu vor f foarte puternce s vor r mne n spatee
nostru. Putem pleca".
Exact a ora 2:30 A.M. n zua de Cr cun, motoaree naveor pornr s acestea
ncepur s se ndrepte ncet c tre mare. apte ze ma trziu, de Revelion, intrau n
portul HaiIa.
Prntre ce care e ateptau pe cheur era Mer Amt. Pentru e Anu Nou nc
nu ar f putut ncepe ma bne. Dar ma ta s c pree dntee de Caue nu avea s
erte ncodat Israeu pentru cee ntm pate. Aa se ntmp . Cnd Mossad-u
ncepu s - vneze a Pars s n ceeate orae ae Fran e pe terort dn Orentu
M|ocu, spon agen e fur a fe de aten urm r ca orce a terort de
c tre
servce de securtate franceze. Ma r u, of er pro-arab dn SDECE nformau
adesea OEP cnd Mossad-u se preg tea s anseze un con traatac. De cee ma
mute or n astfe de stua ma sc pa cte un terorist.
Ce ma cunoscut dntre acet a fost Il ich Ramirez Sanchez, care prn ac une sae
ctgase poreca ,Caros acau". La Pars, se ta c e era pstoaru afat n
soda unora dn grup re separatste ae OEP care aveau sedu n Sra. Prn
ac une sae deven o fgur admrat de presa subteran marxst care nforea
n Europa. Femee g seau c obceure u de payboy erau nctante - cu att ma
mut cnd reuea s dspar s s scape dn cursee pe care Mossad-u e ntndea
pentru a- chda. Az era n Rvera a pa| cu o fat , mne era reperat a Londra,
a tur de un grup de terort dn Orentu M|ocu, pe care- a|uta s - pun a
punct planurile mpotriva altor grup r arabe desgur mpotrva Israeuu, mpreun cu
e, Caros opera f r a f stn|ent de po a brtanc de servce de nforma ,
pecnd de a n eegerea c nu aveau s fac nc un r u cet enor brtanc.
Cnd Mossad-u era gata s - omoare, acesta era dn nou pe contnent sau pecase
de|a a Damasc, a Bagdad sau n vreo at ar arab , pentru a amenta no
confcte.
Urm rrea u Caros pe o peroad sufcent de ung pentru ca Mossad-u s -
poat asasna, fu o at sarcn ncredn at u Isma Sowan pe durata eder u
a Pars.
Per tota, contrbu a u a r zbou dus de Mossad n Fran a a fost consderab
permse oamenor agen e s repurteze succese spec tacuoase: o fabrc de
documente fase ae OEP fu aruncat n aer; ascunz tor de arme fur dstruse; au
fost ntercepta s chda curer; expozb transporta ega dn Europa de est au
fost detona ; n zec de cazur, Mossad-u p t cu aceea moned dumanor,
datort nforma or furnzate de Sowan.
n ianuarie 1984, Adam supraveghetorul lui Sowan din Mossad, i spuse acestua c urma s
fe trms n Anga, unde trebua s treac drept un student n utmu an care
studaz pentru masterat n tn . Noua u sarcn era s p trund n re eaua
OEP dn Londra s s afe tot ce se putea despre untate e actv , For a 17.
Aceasta era condus acum de Abdu-Rahd Mustapha care foosea ca baz Marea
Brtanc.
Mustapha era pe sta ceor pe care Mossad-u propunea s - lichideze.
Isma Sowan spuse drectoruu brouu dn Pars a OEP c nchease
stude n Fran a - un sayan francez furnzase o dpom fas care s - confere
spusee n cazu n care cneva -ar f cerut o dovad , ns nmen nu -o ceru - s c
dorea s mearg n Anga s - contnue stude n tn s tehnooge. Reu char
s strecoare sugesta c vtoarea cafcare avea s - fac , ma ut n prvn a
fabrc r bombeor artzanae".
Perspectva achz on r un ui nou Iabricant de bombe pentru echpa OEP era
ntotdeauna bnevent s cu att ma mut n 1984. Conducerea OEP avea nevoe
s arate paestnenor dn Csordana Fa Gaza c nu fuseser uta . Zec de
m dntre e sufereau tot mai mult din cauza ocupa e sraeene; nu puteau n eege
de ce Yasser Arafat nu f cea ma mut pentru a- a|uta ntr-o maner ma
practc : vorbee erau una, ar faptee atee.
Mossad-u ta c Arafat era supus une presun crescnde pentru a spr|n
n atvee de pace ae preednteu Egptuu, Hosn Mubarak, care ncepuse s
arate deschdere spre Israe. Regmu mprevzb dn Sra hot rse s ma
r ceasc rea e cu dferte fac un paest nene char b gase a nchsoare
cteva sute dntre upt to rii acestora. Preedntee Assad dorea s arate amercanor
c nu era e capu r ut or, aa cum credea umea.
Toate acestea au f cut ca prntre reprezenta OEP dn tabere s se nasc
sentmentu c aveau s fe arunca de coo-coo de umea araba, l sa a o parte,
s - poarte sngur de gr| . Se vorbea char c e ar f fost nea de propra
conducere. Israeen contnuar s expoateze acest sentment, anun nd prn
m|oace de nformare n mas c OEP avea propret s nvest de 5 marde
de doar n ntreaga ume. Arafat deven s e vctma une campan murdare
separate, puse a cae de exper Mossad n r zbou pshoogc: potrvt acestea,
e chetua parte dn ban pentru a- satsface apettu pentru b e fru mo.
Zvonu a fost r spndt prn taberee de refuga , de nu a prns foarte tare,
avu totu un oarecare efect. Prntr-o mcare vcean , Arafat d du atunc ordn
ceor 17 brour ae OEP s anseze nforma a potrvt c rea e ar f fost un mare
amator de feme - ceea ce era adev rat.
Pentru drectoru brouu dn Pars a OEP, deea c Sowan urma s - pun
cunotn ee n su|ba vtoare u carere de fabrcant de bombe artzanae era
ntr-adev r bnevent s d dea sufcente motve pentru a-i pl t drumu pn n
Anga s sufcen de mu ban ca s - a|ung o s pt mn . Sowan prm 500 de
re s de a Adam care spuse c pentru evtarea orc ror suspcun, trebua s -
g seasc o su|b n Anga pentru a-s p t stude.
Ismail sosi a Londra ntr-o z frguroas de februare, n 1984, cu un paaport
ordanan ce- fusese pus a dspoz e de c tre Mossad. Ma avea un a doea
paaport canadan ascuns n fundu dubu a servete, se spusese s - fooseasc
numa dac trebua s p r seasc Marea Brtane n grab . Ascuns n acea oc cu
paaportu, se afa nformarea Mossad-uu despre Abdu-Rahd Mustapha s despre
For a 17 pe care acesta o comanda.
Untatea fusese creat n a de for a persona a u Yasser Arafat. Numele se
tr gea de a num ru extense teefonce dn brou u AraIat din sediul central al OEP
din Beirut, ntr-o vreme, n Liban, For a 17 se dezvotase ca o armat obnut format
dn peste o me de upt tor; una dn unt e e fusese cunoscuta gru pare Septembrie
Negru, care era autoarea masacruu ate or sraeen a |ocure Ompce de a
Munchen. Cu pu n tmp nante ca OEP s fe obgat s p r seasc Lbanu s -
restabeasc sedu a Tuns, prmu comandant a For e 17, A Hassa n Salameh,
Iu omort ntr-un atac cu man capcan pus a cae de Raf Etan. Arafat se confrunt
a Tuns cu reat dure. Nu numa c era vnat de Mossad, dar era dn ce n ce
ma amenn at de extremt arab. Abu Nda, care pretndea c este vocea
autentc a upte armate, spunea c nu va putea s exste o vctore a
paestnenor pn ce Arafat nu va f emnat. R s punsu u Arafat a fost
restructurarea For e 17 ntr-o untate cu o ac ture foarte strns cu dub
untate: aceea de a- proteja pe el si de a ansa atacur bne preg tte mpotrva
dumanor, ncepnd cu Israeu. Mustapha prm comanda For e 1 7. La Tuns
oamen u erau antrena att de for ee specae de r zbo chneze ct de cee
ruset. n 1983, Mustapha ncepu s c toreasc n Marea Brtane pentru a recruta
mercenari.
Londra era pn pn a satura e de fot agen SAS de veteran de armat
care f cuser servcu n Iranda de Nord care c utau no oportunt de a-
pune n vaoare taentu de a ucide. Salariul ca nstructor OEP era bun mu dntre
mercenar aveau o attudne puternc ant-semt . Parte dntre e s-au anga|at s au
pecat n Tunsa pentru a ucra n taberee de antrenament ae OEP. A
nstructor erau recruta dn rndure fotor membr a Legun str ne franceze
, ntr-o peroad , prntre e s-a afat s un fost of er CIA, Frank Terp, care avea
s fe mpcat ma trzu mpreun cu Mehmet A Agca, n tentatva de asasnat a
adresa Pape oan Pau a -ea.
Tmp de un an ntreg Mustapha a reut s ntre s as dn Marea Brtane f r
ca MI5 sau echpa u speca s -s dea seama cne este. Cnd Mossad-u -a
nformat n aceast prvn , sngura m sur uat a fost aceea c un of er MI5 a
amntt brouu OEP dn Londra c aceast nsttu e avea s fe nchs , ar
personau e expuzat a ce ma mc ndcu egat de mpcarea or n ac un
terorste mpotrva Mar Brtan. Dar, a adresa Israeuu au contnuat s ab
reac dure.
O ciudat nforma e coatera r zbouu de propagand a ap rut n momentu n
care Bassam Abu-Sharf, pe atunc purt toru de cuvnt a u Arafat n rea a cu
presa, fu nvtat s se ntneasc cu roman ceru |effrey Archer. Reprezentantu
OEP avea s - aduc amnte c Archer expcase atunc ,cum trebua s ne
punem a punct controa rea a noastr cu presa, cum s organz m actvtatea
potc , cum s stabm contactee cu potcen engez mobzarea opne
pubce. Sunt extrem de impresionat".
Aceast ntnre a consttut asgurarea c numee u Archer fusese nregistrat n
baza de date Mossad.
Pentru sraeen pn de fure p rea c Mustapha era sub protec a autort or
engeze c orce ncercare de a ua eg tura cu e ar f i avut repercusiuni asupra
Mossad-uiui.
Sarcna u Isma Sowan era aceea de a ncerca s - atrag pe Mustapha ntr-o
curs n afara r, preferab n Orentu M|ocu, unde oamen Mossad-uu
ateptau s - omoare. Adam spusese u Sowan la Paris c trebuau s ac oneze sub
ndrumarea supraveghetoror Mossad care aveau baza a ambasada Israeuu
dn Londra.
Prmu era Are Regev. Ce at era |acob Barad, care se ocupa de interesele comerciale
ale Israelului. Un al treilea katsa care activa la Londra s care nu ucra sub acoperre
dpomatc , era Bashar Samara care avea s fe prncpau contact a u Sowan.
Samara ceruse unu sayan anga|at de o agen e mobar dn Londra s -
nchreze un apartament lui Sowan n cartierul Maida Vale dn ora.
La cteva ze dup sosrea sa a Londra, Sowan stab prmu con tact cu
Samara. Ce do se ntnr sub statua u Eros dn Pccady Crcus. Fecare avea
a e un num r dn Daily Mirror, ziar recent achizi onat de Robert Maxwe. Foos nd
tehnica schimbului de ziare, care func onase a Pars, Sowan ob nu saaru de sute
de re pentru prma un s nstruc une necesare pentru a g s de ucru a brou
OEP din Londra.
Mu dntre ce care ucrau acoo doreau s fe n mezu u crurilor: s duc mesa|e
spre dversee ceue ae OEP dn Europa, sau s se depaseze a sedu centra dn
Tuns a Organza e, cu nforma deosebt de mportante s s atepte, ore ntreg
dup un r spuns, pentru a avea ansa de a- z r m car o cp pe Arafat. Acet
tner revou onar att de anga|a n cauza paestnan nu aveau nc un nteres
pentru munca de rutn dn brour, pentru arhvarea documenteor, pentru
ctrea zareor sau pentru a r spunde a teefoane. Cnd Sowan s-a oIerit s fac
aceast munc a fost medat acceptat s ucreze a biroul din Londra.
n cteva ze ntn pe Mustapha. Se mpretenser dup cteva cescu e de
cea duce de ment . Amndo aveau un trecut comun: tr ser bombardamentee
sraeene de a Berut. Amndo trecuser cu aceea repezcune s pe aceea
str z unde c dre erau att de curute de bombardamente nct nu se ma
vedeau dect structure. Amndo domnser n cte un at pat n fecare noapte
s ateptar zorii, cnd muezin-ul chema a rug cune. Amb trecuser de a
punctu de prmre a OEP dn Berut, snd s treac ambuan ee, daroprndu-
pe to cea ad postndu-se numa a auzu avoaneor de upt sraeene. Au
rs amntndu- de vechea zca a ceor d n Berut: ,Dac auz c expodeaz o
bomb , nseamn c ma tr et". Attea amntr: petee murbunzor, bocetu
femeor, prvre or pne de ur , rdcate spre cer.
Sowan s Mustapha petrecur o z ntreag dep nndu-s trecutu, n Iinal,
Mustapha ntreb pe Sowan ce f cea a Londra. Vense s -s perfec oneze educa a
pentru a serv ma bne OEP, r spunse Sowan. ntreb s e a rndu s u pe
Mustapha ce caut a Londra.
ntrebarea provoc o sere de dezv ur. Mustapha descrse reaz re For e 17:
cum comando-ure e fuseser gata s deturneze un avon sraean pn cu turt
german cnd Arafat anu msunea de teama de a nu rdca opna pubc
german mpotrva OEP. ns Mustapha dusese r zbou mpotrva Israeuu n Cpru
si Spania. Ismail ta c toate faptee cu care se auda nterocutoru u nu avea
dect s convng ma mut Mossad-u s - omoare.
C zur de acord s se ntneasc peste cteva ze n zona Speaker's Corner dn
Hyde Park, ocu n care, prn trad e, sunt exprmate ber tot feu de puncte de
vedere. Isma Sowan sun a num ru speca care se d duse pentru
eventuatatea n care avea de transms nforma urgente, r spunse Bashar
Samara. Stabr s se ntneasc pe Re gent Street. Plimbndu-se prntre saara
e de a brour pentru a ua prnzu, Sowan reat ce- povestse Mustapha.
Samara spuse c va ven s e a Speaker's Corner dn Hyde Park pentru a-
fotografa pe Mustapha pentru a putea s - pun pe vtor sub urm rre per -
manent .
Mustapha nu ven a ntnre. Trecur s pt mn pn cnd Sowan rev zu.
sma fusese de|a acceptat ca student a un coegu dn Bath, o sta une baneo-
cmaterc . De dou or pe s pt mn c torea a Londra pentru a trece pe la brou
OEP s - fac munca de brou, ntr-una dn aceste da , Mustapha era acoo.
nc o dat ce do au stat de vorb bnd nenum rate cet de cea de ment .
Mustapha scoase dn geant o carte cu ustra despre stora For e 17. Se uda cu
cee peste o sut de m de exempare care fuseser dstrbute paestnenor.
Frunz rnd-o, Isma v zu n ea o fotografe a u Mustapha f cut n Lban.
Mustapha d du u Isma o cope a c r purtnd semn tura u cu mute
nfortur. Hot rr s se rentneasc , dar Mustapha nu ven nc de aceast dat a
ntnre.
ntre tmp, Sowan d du cartea u Samara ntr-un oc ce deven punctul lor de
ntlnire, gara din Bath. Agentul katsa venea la Bath cu un tren se ntorcea a Londra cu
urm toru, lund cu el tot ce aIla
Sowan de la Biroul OEP si oIerindu-i acestuia n schimb cele sase sute de lire pentru munca de
inIormator.
Tmp de aproape un an rea a or decurse a fe. La acea vreme Sowan ntnse
o engezoac pe care o chema Crme Creensm ith. Aceasta fu de acord s se
c s toreasc cu e. Dar n a|unu ceremone Sowan nu se hot rse cne s - fe
cavaeru de onoare.
F cnd un nou drum a brou OEP, ntn dn nou pe Mustapha, care, ca de
obce, nu- expca unde dsp ruse. Mustapha avea cu el un morman de t etur dn
zaru arab pubcat a Londra, Al-Qabas. Fecare pagn con nea cte o carcatur
sarcastc a adresa u Yasser Arafat. Zaru era subven onat de fama afat a
conducerea Kuwet-uu care era de mut vreme un duman a OEP.
Carcature erau opera ceu ma pre ut artst a genuu dn umea arab , Na|
A-A. Stabt a Londra, acesta ducea sngur un r zbo mpotrva u Arafat,
reprezentndu- pe deru OEP ca pe un om vena, egocentrst s f r vaoare din
punct de vedere politic. Caricaturile f cuser dn zaru Al-Qabas vocea opoz e fa de
Arafat.
Mustapha arunc t eture de zar pe mas s spuse c A-A mert s moar s
c ce care p teau mertau s prmeasc o ec e.
Sowan zmb nehot rt. Mossad-u saut orce demers care ar f submnat
poz a u Arafat. Aduse n dscu e s o chestune de nteres ma persona, aceea
de a-s g s cavaeru de onoare. Mustapha se ofer medat s |oace acest ro.
Atunc se mbr ar n st specfc arabor. Acesta era un moment n care Isma
Sowan -ar f dort s - scoat dn strnsoarea Mossad-uu.
La Te Avv, Nahum Admon ncepuse s se ntrebe ct ma dura pn ce MI5
avea s descopere adev ru n eg tur cu cee opt paa poarte fase p r ste ntr-o
cabn teefonc dn Germana, n ue 1986. Shimon Peres, care nu era un admirator al
Mossad-ului, aIlat la sfrtu une coa de guvernare, punea ntreb r dfce. Prmu
mnstru spunea c eecu ar dstruge rea e Israeuu c u guvernul Thatcher; c era ma
bne ca aceast chestune s fe tratat fronta, potrvt bne cunoscute attudn
mbr ate de Peres, ,Cu ct se af ma repede cu att se poate corecta ma
uor".
Admoni se opunea acestei idei. Ea putea conduce MI5 si For a u speca s nvestgheze
s ceeate actvt Mossad n Marea Brtane.
Iar asta putea nsemna expuzarea u Isma Sowan, care se dovedse a f o surs
nepuzab de nforma ute. Ma mut, a admte adev ru despre paapoarte ar f
nsemnat s dea n veag faptu c n acest caz Mossad-u d duse dovad de
ncompeten .
Paapoartee fuseser f cute pentru ambasada Israeuu a Roma. Sarcna de
asgura transportu or de a Te Avv fusese ncredn at unu bode nou n mesere
s care nu ma fusese ncodat a Bonn. Acesta se pmb o vreme cu mana prn
ora, nevrnd s cear nfor ma de team de a nu atrage aten a asupra u. n
fna foos un teefon pubc pentru a suna a ambasad . Un ofca cert pentru
ntrziere. Fie dn panc , fe dn pur neg|en , ut punga cu paa poarte n cabna
teefonc . Sosnd a ambasad , d du seama de greeaa f cut , dar s ma
pancat, nu-s putu amnt exact unde era strada de unde d duse teefon, nso t de
efu securt am basadei care era enervat a cume, g s n fna cabna teefonc ,
ns punga dsp ruse. Bode-u fu trms a Negev, regune sem-desertc dn sudu
Israeuu, afat ntre Beersheba gofu Aqaba. ns probema paa poarteor
contnua s - nenteasc pe Admon. Mnsteru Afaceror Externe, prn
ambasadoru Mar Brtan a Te Avv, rdc probema or n fa a guvernuu
sraean.
Unu dntre paapoarte fusese f cut pentru ca Sowan s poat c tor ma uor
ntre Londra s Te Avv; un paaport brtanc nsemna c e ar f fost supus unu
num r ma.mc de verfc r de c tre servcu de mgra e dn aeroportu Heathrow
dect dac ar f foost paaportu canadan.
n peroada n care se afase a Londra, Sowan f cuse cteva vizite n Israe
pentru a- revedea fama; ee f ceau parte dn actv tatea sa sub acoperre.
Pentru ce dn fame b atu era nc un act vst a OEP. |uca rou att de
convng tor nct fratee u ma mare, Ibrahm, atrase n fna aten a c
sraeen vor aresta, n gum , acesta suger u Isma s prentmpne o astfe
de stua e oferndu-se s ucreze pentru Organza e. Isma se pref cu ngrozt de
dee se ntoarse a Londra s -s contnue actvtatea.
Curnd ns , ucrure uar o ntors tur neateptat . Proasp ta so e ceru u
Sowan s accepte un post de cercet tor a Humbersde Coege dn Hu. Pentru ea
acest ucru nsemna mu ban, ad uga a ce pe care prmea pentru
actvtatea de a brou OEP. Tn ra nu ta nmc despre rea a so uu e cu
Mossad-u sau de cee sase sute de re pe care agen a e p tea unar. Pentru
Isma mutarea a Hu putea f o ocaze de a sc pa de cern ee dn ce n ce ma
mar ae supraveghetoruu s u dn Mossad.
Ca mu dntre nformator care prmser ban de a Mossad, Isma Sowan se
spere foarte tare de rscure cu care era confruntat. Dup ce- ndepnse
atrbu e de cavaer de onoare, Mustapha deven s ma apropat. Trecea adesea
s - vad pe Isma s pe so a u, adu -cndu-e cadour dn Orentu M|ocu. La
mas , Mustapha e reata despre modu n care reuea s se descotoroseasc de
ce ma no duman a OEP. De-a ungu unor ce au urmat, acesta se udase c
ucsese ma mu tr d tor a cauze paestnene. Sowan asculta uluit, spernd s ,nu
se aud cum bate de tare nma". Se spere ma r u dup ntnre cu Samara;
sponu cerea accesu a computeru brouu OEP fotocop ae documenteor
secrete; tot e trebua s ncerce s pece n vacan cu Mustapha n Cpru, unde
avea s - atepte o echp kdon. Pn n ace moment Sowan reuse s g seasc
scuze; nu era ncodat sngur n camera computeruu sau presunea studor
mpedca s a n cacu o vacan - dar sm ea c n spatee cereror u
Samara putea o amenn are crescnd . Spera ca a Hu s fe ma pu n n
contact cu Mustapha cu Samara c va f sat s - desf oare va a academc
f r presun supmentare. Mossad-u avea ns ate panur pentru e.
n ziua de vineri 13 martie 1987, sediul Mossad de pe Bulevardul Regee Sau vua de zvonu
potrvt c rua Admon atepta un vztator mportant. Cu pu n tmp nante de
prnz, of eru de eg tur de a MI6 fu nso t pn n brou de a eta|u nou a
drectoruu genera, ntnrea ceor do fu scurt . Lu Admon -a spus c MI6 era
mu u mt c paapoartee fase g ste n Germana fuseser opera Mossad-uu. Un
of er dn Untatea speca care fusese mpcat n opera une amntea n une
1997 c ,tpu de a MI6 ntr n brou, spuse ,Bun dmnea a", refuz ceaca de
cea ce- fusese ofert s spuse ce avea de spus. Saut apo dn cap pec dn
camer . Probab c - trebuse ma pu n de un mnut pentru a transmte
mesa|u".
La Londra, Ministerul de Externe chem pe ambasadorul israelian - prezent un protest
energc nso t de soctarea ca astfe de stua s nu se ma repete. Sngura
consoare pentru Admon a fost faptu c nimeni nu Iolosise numele lui Ismail Sowan.
n seara zilei de 22 iulie 1987, n apartamentu s u dn Hu, Isma Sowan ascuta tre
BBC. Nu ma auzse de Mossad dn una apre, cnd Bashar Samara trecuse prn Hu
pentru a se ntn cu e n gar ca s - transmt s nu as n fa cu nmc pn a
no ordne - asta dac Mustapha nu ua dn nou eg tura cu e.
Acum, fgura omuu despre care Mustapha spusese c mert s moar , umpea
ecranu teevzoruu; Na| A- A, carcaturstu, fusese mpucat n tmp ce peca de a
sedu zaruu AI-Qabas din Londra. Pstoaru tr sese un gon dsp ruse. Gon u
ntrase vctme n obraz s se oprse n creer. Prma mprese a u Sowan a fost c
atacatoru nu apar nea nc Mossad-uu s nc For e 1 7. Ambee orga nza fooseau
aceea metode profesioniste de a ucide: mai multe goan e n cap s n partea superoar a
corpuu. Acesta p rea atacu unu amator. Reporta|u TV spunea c po a
decanase o masv opera une de c utare c to coeg carcaturstuu sau s
se n eeag c atacu ar f fost ansat de ,duman puternc", pe care nu- numr
pe care - f cuse Na|.
Sowan amnt de utma u dscu e cu Mustapha. ncepea dn ce n ce ma mut
s cread c Yasser Arafat ordonase acest atentat. Brusc pusese ntrebarea dac
era sngura persoan c rea Mustapha ncredn ase tane egate de necestatea ca
Na| s fe chdat. Sowan hot r c ce ma bne era ca e s so a sa s pece a Te
Avv. Dar char cnd f ceau baga|ee, cneva a b tut a ua dn fa . Sowan avea
s - amnteasc :
,Omu avea dou gen . Spuse c Mustapha avea nevoe urgent s e ascund .
Cnd -am spus c vreau s tu ce con n, acesta m-a zmbt s m-a spus c nu
trebue s -m fac gr|. ,Ceu care nu pune ntreb r nu se spun ncodat mncun" a
fost tot ce a vrut s - r s pund . Dup ce a pecat m-am utat n gen . Erau pne de
arme s expozb: sufcent Semtex ca s arunce n aer Turnu Londre; cteva AK-47,
pstoae, detonatoare, o ntreag fabrc de expozb".
Ismail sun a num ru speca a care putea ua contact cu Mossad-u a Londra.
Teefonu fusese deconectat. Sun a ambasada Israeuu, se spuse c Are Regev s
|acob Barad nu erau dsponb. Ceru s vorbeasc cu Bashar Samara. Vocea de a
ce at cap t a Iirului i spuse s atepte. Atcneva ven a teefon. Cnd se prezent ,
vocea r spunse: ,E o vreme potrvt pentru o vacan cu mut soa re". Era semnau
ca Sowan s pece a Te Avv.
Acolo, la Hotelul Sheraton, se ntlni cu Jacob Barad si cu Bashar Samara. Le expc ce f cuse
dup ce descoperse ce con neau gente, spuser s atepte pn ce e vor raporta
superoror. Ma trzu, n aceea noapte, Samara se ntoarse s- spuse u Sowan s
pece a Londra cu avonu urm tor. La sosre avea s g seasc totu rezovat.
Neb nund ce ateapt , Sowan pec spre Londra a 4 august 1987. Fu arestat
de of er Brg z Specae pe a eroportul Heathrow s nvnut de asasnarea u Na| A-A.
Cnd protest spunnd c este agent Mossad, of er ncepur s rd . Sowan
devense omu de care Mossad-u se putea descotoros, ca ;l carcaturstu, care
murse dou s pt mn ma trzu, ntr-un spta, uptndu-se dn r sputer s tr -
asc . Sowan avea s fe sacrfcat ntr-o ncercare de recstgar e a favoruror
guvernuu Thatcher. Prezen a une ascunz tor de arme n apartamentu u Sowan
avea s z d rnceasc orce efort a acestua de a demonstra c este omu Mossad-
uu. Armee fuseser aduse a e acas de un sayan Mossad.
La Londra, Arie Regev preda serviciului MI5 - care le-a transmis mai departe Scotland Yard-ului - toate
,dovezile" pe care Mossad-ul e ,acumuase" n eg tur cu ,mpcarea" u Sowan n
ac un tero rste. Dosaru con ne cee ma mc am nunte despre modu n care
Mossad-u urm rse pe Sowan prn Orentu M|ocu, Europa s Marea Brtane, pn n
ace moment nereund s adune sufcente dovez, n momentu descoperr
ascunz tor de arme, Mossad-u decse ,n numee securt comune" s - predea
pe Sowan.
Hot rrea de a face acest ucru amntea de egea nescrs a expe denteor, care
f cuse store n Mossad, organza e n nteroru c rea avanta|ee practce aveau
prortate n fa a ceor morae. Mut tmp mu ban fuseser nvest de acest
servcu pentru nstrurea spr|nirea lui Sowan n teren. Dar cnd sosi momentul, toate acestea
nu
ma nsemnar nmc cnd erau puse n baan cu marea nevoe a Mossad-uu de
a- acoper propre urme n Marea Brtane. Sowan era vctma ce trebua
sacrfcat s servt brtancor ca exempu de actvtate terorst , despre a c re
exsten Mossad-u atr sese aten a. Sgur c Mossad-u era confruntat cu o
perdere: Sowan f cuse foarte mut - char dac nu tot ce se ceruse. Dar
ascunz toarea de arme Iusese o ocaze mut prea bun pentru a f ratat . Ea avea
s strce rea e OEP cu guvernu Thatcher s s permt Israeuu s - preznte pe
Yasser Arafat, aa cum vedea Mossad-u ca pe omu care ucra a dou capete. S,
a urma urme avea s g seasc ntotdeauna un at Isma Sowan gata s se ase
sedus de oamen dn Israe care tr au satsfac a de a nu- ne promsune.
O s pt mn ntreag oamen Mossad-uu s-au reaxat, convn c orce ar f
decarat Sowan nterogatoror brtanc ar f putut f uor de negat.
Dar Admon nu nu cont de eforture dsperate ae u Sowan de a nu r mne
n nchsoare. E ofer descrer detaate ae supraveghetoror s spuse totu
despre ceea ce nv ase Mossad-u. Po a d du treptat seama c Isma
putea spune adev ru. Of eru de eg tur a MI6 dn Te Avv fu chemat a
Londra, nterog e pe Sowan. Tot ceea ce acesta spusese despre sediul central al Mossad-ului
s despre metodee fooste de acesta se potrveau cu ceea ce ta e.
Adev rata ampoare a rouu Mossad-uu ncepea s se desueasc .
Regev, Barad Samara fur expuza dn Marea Brtane. Ambasada Israeuu a
Londra a ems o decara e provocatoare: ,Regret m foarte mut c guvernu
Ma|est sae a consderat oportun s a m sur de genu ceor adoptate. Israeu
nu ac oneaz mpotrva ntereseor brta nce ar upta mpotrva terorsmuu a
fost uncu s u e".
Adev ru nu -a savat pe Isma Sowan. n une 1988 acesta prm o pedeaps
de 11 an nchsoare pentru de nere de arme de foc n numee une organza
terorste.
La cnc an dup expuzarea ceor tre spon, care a ncheat practc activitatea
celulei Mossad n Marea Britanie, serviciul s-a ntors n aceast ar . n 1998 cnc spon
ucrau n aIara ambasadei Israelului dn Kensngton, asgurnd eg tura cu MI5 cu
Brgada Speca n depstarea fac unor ranene de pe tertoru Mar Brtan.
Cu trei ani nainte, n decembrie 1994, Ismail Sowan Iusese eliberat din nchisoarea Full Sutton, se
resttuse paaportu ordanan fusese deportat a bordu unu avon n Iordana.
Utma dat cnd cneva amntete s - f v zut a fost atunc cnd eea dn
aeroport avnd cu e geanta pe care Mossad-u -o d duse cu an n urm , cnd
plecase a Londra, ns geanta nu ma avea fundu fas. In regatu deertuu, avea
un oc prvegat pentru a urm r cum se adun furtuna deasupra Gofuu Persc,
precedat de o schmbare a comandantuu Mossad-uu. Prezen a tmp de opt
an a u Nahum Admon n fruntea erarhe s-a ncheat n a|unu Anuu Nou
evreesc, Rosh Hashanah. n ocu u a vent Shabta Shavt, care a motent o sere
de eecur: afacerea Poard, Irangate s, desgur, acee paapoarte brtance fase
necompetate, g ste n cabna teefonc dn Frankfurt, care au prevestt c derea
u Admon dn func e. Dar pentru succesoru u, dncoo de Iordan, se arat ceva
mut ma mut dect o furtun de nsp. Saddam Hussen hot rse n sfrt c
vense vremea s se con Irunte cu lumea.
CAPITOLUL 16
Spioni n nisip
Pe data de 2 decembre 1990, a sud de Bagdad, o suet , mbr cat n hane
murdare de bedun, st tea nemcat a margnea une oaze. Tocma r s rea
soaree, ar nspu era rece ca ghea a; n tmpu nop temperatura sc zuse mut sub
zero grade. Omu avea pe cap o hupta dn n de oae, c cu specfc b rba or
dn trbu Saram, cea ma veche sect samc Suf, care tr au n ntnsu deert
rakan s a c ror fanatsm era pe m sura unu cod de onoare neegaat de ate
trbur. Dar oatatea b rbatuu avea orgnea undeva a vreo me de kilometri
spre vest, n Israel; era agent katsa.
Hanee e avea dntr-o magaze a Mossad-uu unde se neau ves mnte dn
toat umea, aduse a z perodc. Ma|ortatea erau ob nute de sayanm date
ambasadeor sraeene ocae, de unde erau ma apo trmse a Te Avv n pachete
dpomatce. Atee erau scoase dn re arabe oste, de c tre turt. Numa
cteva erau f cute de cea care avea n gr| depoztu. De-a ungu anor, ea
mca sa echp de crotorese devenser renumte pentru sm u detauu s a
precze ucr tur.
Numee de cod a agentuu katsa - Shaom - provenea dntr-o st de nume
fase p strat ntr-un dosar a Dvza Opera un ; RaIi Eitan vense cu deea
ntocmr une astfe de ste dup opera unea Echmann. Shaom Wess fusese
ce ma bun fasfcator Mossad nc dnante de a se a tura echpe care-
capturase pe Adof Echmann. Shalom Weiss a murit de cancer n 1963, ns numee s u a
suprave ut a fost foost de cteva or de agen katsa. Numa c va of er
superor IDF, Shabta Shavt efu departamentuu u Shaom tau ce c uta
acesta n desert.
n august 1990, Saddam Hussen nvada Kuwetu, ac une ca re preced
R zbou dn Gof. Hot rrea Irakuu de a ataca Kuwetu a fost un eec
spectacuos pentru toate servce vestce; nmen nu antcpase ce urma s se
ntmpe. Mossad-u ncerca s verfce nforma e conform c rora Saddam
Hussen depoztase arme chmce n oca secrete dn sudu Bagdaduu, ceea ce
f cea ca armee s fe destu de aproape de Kuwet Cty precum s de orae dn
Israe.
n nteroru Mossad-uu nu se ta sgur dac Irak-u avea proecte fooste
pentru ansarea nc rc t urii explozibile. Gerald Bull nu mai |uca acum nc un ro, s
potrvt sate or S.U.A., dup testarea n a , tunu s u super-puternc era n
momentu de fa dezmembrat. Anat u Shavt sugerar c , de Saddam
posed focoase, nu aveau nc o garan e c acestea erau umpute cu substan e
chmce; ma f cuse e teatru din asta.
La fe de precaut ca orce nou anga|at, Shabta Shavt spuse c o aarm nu ar
face dect s creeze panc nut . Shaom trebua s afe adev ru. Ma actvase
de cteva or n Irak, o dat a Bagdad, unde trecuse drept un om de aIaceri iordanian. La
Bagdad erau saya-nm care- puteau a|uta, ns ac, n pustetatea deertuu, trebua
s se descurce sngur s - fooseasc apttudne pe care nstructor le
testaser de attea or.
Shaom urmase un antrenament de suprave ure n Deertu Negev, unde f cuse
,antrenamentu memore" - cum s recunoasc o nt char s n tmpu une
furtun de nsp; ,protec a propre magn", adc s te s se camufeze.
St tea o z ntreag n pogon, unde d dea dovad de capactate de a trage cu
arma dn nstnct n vtez , s de a upta corp a corp. O or s-o petrecea cu un
farmacst care nv a cnd s - a pastee de urgen ; una dntre dmne -o
petrecu nv nd pe dnafar h r e care aveau s - a|ute s se descurce prn
deert.
Pentru to nstructor s , nu era dect un num r de cod; aceta nc nu-
udau dar nc nu- descura|au. Nu- spuneau ncodat u Shaom cum se
descurc ; erau ca nte robo , n fecare z testau rezsten a fzc , obgndu-
s mearg dup -amaza pe c dur , cu
un rucsac pn cu petre. Era n permanen cronometrat, ns nmen nu- spunea
dac se ncadra n tmp. Un at test cerea s fe oprt dntr-un exerc u, pentru a
vedea cum r spunde a ntreb r ca: ,Te vede un cop bedun: omor ca s nu-
perctez msunea? ,Urmeaz s f capturat. Te preda sau te snucz?" ,Te
ntnet cu un sodat sra-ean r nt n tmpu une ate msun: te opret sau
a acoo tnd c orcum va mur?" R spunsure u Shaom nu trebuau s fe
categorce: ntreb re testau capactatea de decze sub tensune. Ct ua s
r spund ? Era tuburat sau sgur pe sne cnd r spundea?
Mnca numa ce avea s consume n desert: concentrate pe care e amesteca
cu ap s ce pe care se atepta s-o g seasc n ochure de ap dn nsp. Un
pshatru Mossad nv ase cum s se upte cu stresu cum s se reaxeze.
Doctoru ma vroa s se asgure c Sha lom era nc s n tos mnta, ca s poat foos
canttatea necesar de nventvtate s durtate pentru stua e neprev zute pe
care avea s e ntneasc pe teren. Testee de apttudn determnau gradu de
stabtate emo ona de ncredere n sne. Fu testat pentru a se afa dac d dea
semne c urma s devn un snguratc, tr s tura ngr|or toare care pusese cap t
unor carere prom toare pentru un agen katsa.
Un profesor de daecte ascuta ore n r cum pronun a daectu trbuu Sufs.
Cum vorbea de|a fuent fars araba, Shaom prnse repede mba, n fecare
noapte era dus s doarm n at parte a Deertuu Negev. Ac scormonea
p mntu a pea numa ct s se odhneasc ar apo peca n at parte, pentru a
nu se ntn cu instructor care erau mereu pe urmee u. Dac g seau, msunea
trebua s fe amnat , fe atrbut unu at katsa.
ns Shaom n-a fost detectat, n seara ze de 25 octombre 1990, agentul se urca
la bordul unui elicopter Sikorsky CH-536 al Centruu Regona de Comand a For eor
Israeene de Ap rare.
Echpa|u fusese de asemenea antrenat pentru msune, ntr-o at regune a
baze dn Negev, aceta nv aser s se strecoare noaptea ntr-o curs aeran cu
obstacoe. Pentru a f preg t s zboare prn curen de aer dn deertu rakan,
ecopteru a trebut s nfrunte nspu mpr tat de cteva turbne a
antrenamente. Potu s-a men nut ct ma aproape de so, f r s se pr bueasc ,
n at exerc u, nstructor st teau pe trenu de aterzare tr geau cu arma n
ntee
dn pogon, n tmp ce potu se str dua s men n aparatu de zbor ct mai stabil.
Cnd nu exersa, echipajul studia traseul pe care-l avea de parcurs.
Numa of eru care- comanda, genera maor Danny Yatom, ta traseu pn
a gran a cu Iraku. Yatom fusese membru a unt comando de et Sayeret
Matka, Beretee Verz ae Israeuu care n 1972 atacaser un avon began
deturnat pe aeroportu dn Te Avv, Prntre cea soda care partcpaser a
ac une se num ra s Benyamn Netanyahu. Pretena cu ce care avea s a|ung
ma trzu prm mnstru, -a a|utat pe Yatom s devn drector Mossad, poz e
care urma s pun cap t aceste preten, ns acestea nu aveau s se ntmple dect
mult mai trziu.
n aceea dmnea de decembre, n tmp ce contnua s cerceteze cu prvrea
dncoo de oaz , Shaom nc nu b nua c unga s per cuoasa c tore care
adusese n m|ocu tertoruu ost fusese decs ntr-o camer de confern e dn
Krya, sedu For eor Ap r r sraeene dn Te Avv.
Pe ng Yatom, a ntnre partcpaser Amnon Shahak, drectoru servcuu de
nforma a armate de a Aman s Shabta Shavt. Aceta se reunser pentru a
dscuta utmee nforma fur nizate de un inIor mator nftrat n re eaua terorst
ranan dn Europa. Persona, numa Shavt ta dac nformatoru era b rbat sau
femee (era numt ,"). Tot ce Shahak Yatom trebue s f dedus, era c
nformatoru avea probabil acces la complexul IortiIicat de la etajul trei al ambasadei ranene
dn Bonn, Germana. Compexu era ac tut dn ase brour s o camer de
transms, ntregu eta| fusese consodat pentru a rezsta unu atac cu bomb , fnd
n permanen p zt de 20 de G rz Revo u onare, a c ror msune era s
coordoneze actvt e terorste ranene dn Europa de vest. De curnd
ncercaser s vreze o ton de Semtex detonator eectronc dn Lban n
Spana. Transportu era ment s nocuasc expozbu pentru un num r de
grup r pro- ranene dn re europene. Datort unu pont vndut de Mossad,
vame spano au urcat a bordu e au v mut-o n arg.
ns pn n vara anuu 1990, Iranu furnza, prn ntermedu ambasadei din Bonn,
imense sume de bani pentru a spr|n funda-mentasmu samc terorsmu n
Europa. Sumee erau cu att ma
surprnz toare cu ct Iranu fusese dstrus dn punct de vedere eco nomc de
r zbou de opt an cu Iraku, r zbo care se nchee n 1988 printr-un acord comun de
ncetare a Iocului.
ns n acea z de noembre, n saa de confern e p zt de a Krya, se af c
agentu dubu nu seszase o amenn are dn partea Iranuu. C una dn partea
Irakuu, ," ob nuse copa unu pan rakan detaat de upt /furat de se rviciul
secret iranian din cartierul general mtar dn Bagdad, care dovedea c se vor foos
rachete Scud pentru lansarea de arme chimice si biologice mpotriva Iranului, Kuweitului
Israeuu.
Fecare dntre ce prezen a confern nu aveau dect o sngur ntrebare n
mnte: Era de ncredere nformatoru? Toate nforma e furnzate anteror de ,"
se dovedser adev rate, ns , orct de mpor tante fuseser nforma e de pn
atunc, nc una nu se compara cu aceasta dn urm . Oare panu de upt nu f cea
cumva parte dntr-un compot a servcuu ranan de a determna Israeu s
anseze un atac asupra Irakuu? S f fost oare ," descopert ar acum s ucreze
pentru Iran?
Era rscant char s ncerce s r spund a aceast ntrebare. Er a nevoe de tmp
ca s trmt un katsa care s ntre n contact cu ,". Putea s dureze char s
cteva s pt mn; scoaterea unu nformator de sub acoperre era un proces ncet
s decat. Iar dac ," r m sese totu oa, sguran a sa tot era pus n perco.
Totu, dac ar f uat de bune documentee furnzate de Irak, consecn ee puteau
f dezastruoase pentru Israe. Un atac preventv ar f dus cu sguran a represa dn
partea Irakuu s ar f putut dstruge coa a atent esut a Washng ton pentru
aungarea u Saddam dn Kuwet. Mu dntre membr arabi s-ar Ii aliat cu Irakul
mpotriva Israelului.
Sngura cae de a afa adev ru despre panu de upt furat, fusese trmterea u
Shaom n Irak. Zburnd deasupra deertuu, ecopterul n care se afa trecu pe
tmpu nop peste o por une dn Iordana. Acopert cu vopsea nvzb , cu
motor sen os, ecopteru Skorsky era aproape mposb de detectat char de
c tre cee ma sofstcate radare ordanene. Programat s zboare sen os astfe
nct ecee motoruu s nu fac aproape deoc zgomot, ecopteru a|unse a gra -
n a cu Iraku s cataput .
Shaom dsp ru n noapte, n cuda tuturor antrenamenteor, aproape nmc nu-
preg tse pentru acest moment: era pe cont propru; pentru a suprave u trebua
s respecte medu ncon|ur tor. La captou sur prze, deertu nu se compara cu
nc un at oc de pe p mnt. O furtun de nsp se putea sca n orce moment,
schmbnd pesa|u s ngropndu- de vu. Trebua s - fac sngur prevzune
meteoroogce; va trebu s fac totu sngur s s - nve e ureche s se
obnuasc cu ntea, s - aduc amnte c ntea deertuu este unc . ma
trebua s nu ute c prma greea putea f utma.
n acea diminea rece de decembre, a tre ze dup ce coborse dn ecopter,
Shaom st tea ntns ntr-o oaz rakan . Sub hupta avea ochear de protec e;
entee atrbuau decoruu ntunecat o aur crepuscuar . Sngura arm pe care o
avea era una pe care s ram//s-ar f ateptat s o g seasc asupra sa: un cu t de
vn toare. Fusese nv at s ucd cu e n mute feur. Nu ta dac avea s -
fooseasc mpotrva vreunu adversar sau dac va f nevot s - fooseasc pentru
a- ua va a. Sau dac urma s se snucd ngh nd o past eta pe care o avea
cu el. De cnd Eli Cohen Iusese torturat si omort, un katsa care ac ona n Iran, Irak, Yemen sau
Sra avea voe s se snucd ca s nu cad pe mna nterogatoror s batc, ntre
tmp, Shaom contnua s prveasc s atepte.
Cam a 500 m departe de oaz , n taberee or, nomaz ncepuser s - spun
rug cune de dmnea . Cn ncepuser de|a s atre, ns anmae nu eeau
dn tab r pn a zu : semnee comporta mentae fur prmee ec pe care
Shaom a nv despre supra ve urea n deert.
Potrvt nforma or pe care e prmse, convou trebua s - fac apar a ntre
aez re nomade s dunee de nsp dn stnga sa. Pentru un och nenstrut, urma
sat ar f fost nvzb . Pentru Shaom era a fe de vzb ca un drum semnaat
de ndcatoare: mce gr m |oare de nsp erau f cute de crt e de deert care
scormoneau ntre urmee sate de vehcu.
Soaree era pe cer cnd convou ap ru a orzont: un ansator d e rachete Scud
mana care transporta. Erau nc a vreo 500 m dep rtare cnd se opr. Shaom
ncepu s fotografeze s crono metreze ceea ce vedea.
Dur 1 5 secunde pn cnd raken ansar racheta Scud. Aceasta se n cu
bot dsp ru n zare. Cteva minute mai trziu, convoiul se ndrepta n vtez spre deaur.
Dac nu ar f fost vorba despre un antrenament, racheta ar f putu ov Te Avv-u
sau orce at ora sra-ean n numa cteva mnute. Shaom ncepu apo ungu
drum napoi spre Tel Aviv.
Sase s pt mn ma trzu, a 1 2 anuare 1991, Shaom era mpre un cu o
echp Mossad una de of er Aman n |uru une mese de confern e a sedu
Comandamentuu Reunt a S.U.A. pentru Opera un Specae, |SOC (anga|a
numeau ,jaysock"), la Baza Pope Ar Force, Ceorga. |SOC-u comanda Beretee Verz
SEAL men nuse o strns rea e de ucru cu Mossad-u.
La ntoarcerea u Shaom dn Irak, Shavt nform pe comandantu opera unor
|SOC, generau Ear Stner, c Saddam f cea ma mut dect s |oace teatru. Duru
genera avea un st ma pretenesc s un vocabuar ma pperat care e era pe pac
sraeenor. ns ntr-o camer de r zbo, accentu deTennesseef cu oc deczor
vcene, n catatea sa de cel mai bun sodat a na un dn trupee specae, ta ct
vaorau nforma e precse, ar propra experen n Orentu M|ocu con -
vnsese c Mossad-u d dea tot ce avea ma bun.
De a ncursunea u Saddam asupra Kuwetuu, Stner nu eg tura cu oamen s
de contact sraeen. Pe un dntre aceta ta nc din 1983 cnd, tocmai ridicat la
rangul de brigadier general, Iu trimis n secret de Pentagon a Berut pentru a e raporta
drect efor Reun a Statuu Ma|or ct de mut trebua s se mpce S.U.A. n
r zbou din Liban.
Ma trzu, acesta ucra mpreun cu Mossad-u cnd fu deturnat nava Achille
Lauro, parautndu- comando-ure Deta Force a o baz aeran dn Sca, unde
se oprser terort n drumu or spre Egpt, c tre berate. Trupee taene
mpedcar pe Stner s captu reze terort, aproape c eser scnte.
Recactrant, Stner se arunc ntr-o urm rre nebuneasc a aparatuu de zbor,
foosndu-se de propru s u m|oc de transport mtar, ns abandon urm rrea
cnd ambee avoane ntrar n spa u aeran a Rome ar controor de trafc
amenn ar s doboare nava Deta Force pentru ,ar pracy".
n 1989, Stner a fost comandantu a so a nvaze dn Panama , totodat , ce
care- captur pe Manue Norega.
Numai generalul Colin Powell si generalul Norman SchwarzkopI, afa a conducerea
for eor de coa e, tau de eg tura u Stner cu Mossad-u.n tmp ce
Schwarzkopf se upta s creeze o ne de ap rare de-a ungu gran e saudte,
pentru a reu respngerea dn Kuwet a armate rakene, of er u Stner ucrau
cot a cot cu agen Mossad a formarea unor mc r de rezsten n Irak, pentru a-
r sturna pe Saddam.
La ora cnd generalul maior Wayne Downing, comandantul JSOC, convoca edn a dn saa
de confern e, cu to tau c , n tmp ce se apropa termenu mt de ncheere
a r zbouu stabt de Na une Unte pentru mar , 15 anuare 1991, umea
ncerca s poarte un daog cu ,surdul" din Bagdad. Saddam continua s aprobe ceea ce
se preconza c va f ,mama tuturor r zboaeor".
Downng ncepu prn a reamnt ceor prezen c Washngton-u nc ma cerea
Israeuu s nu se mpce n r zbo. Dac se neau departe, aveau s se bucure
de benefc potce economice pe termen lung.
Prma mcare a Israeuu a fost s m reasc pozee pe care e f cuse Shaom
ansatoruu de rachete Scud. Apo urmar ntreb re. Dac Saddam punea
focoase nuceare pe rachetee Scud; dac Iraku avea de|a posbtatea s
produc matera prm . Dac avea pos btatea s nstaeze focoase chmce sau
boogce pe rachete Scud; era Israeu dspus s atepte cu mne n sn? cum
p nuau for ee de coa e s rezove probema racheteor Scud nante ca acestea
s Iie lansate? tau m car amercan ct de mute rachete Scud de ne Saddam?
Unu dn of er u Downng spuse c acestea ar f fost n |ur de 50.
,No credem c Saddam are de cnc or ma mute, poate char s ab 500 n
tota", aprece Shabta Shavt.
Lntea care se s brusc n nc pere fu ntrerupt de ntrebarea lui Downing. Le
putea localiza? Shavit nu putea Ii mai exact cnd spuse c rachetee Scud se g seau n
partea vestc a deertuu rakan s n estu r. Amercan fur de acord cu
Downng c ,aveau unde s e ascund n desert".
,Atunci, cu ct ncepem mai curnd, cu att mai bine", spuse Shavit f r s -s ascund
frustrarea.
Downng promse c va rezova probema numadect, ar ntnrea se
nchee repetndu-se faptu c Israeu trebua s nu se implice n confctu
care avea s zbucneasc , dar c nforma e pe care Mossad Aman e
puteau cuege aveau s fe bnevente, ntre tmp, puteau s fe nt c
Statee Unte partener or aveau s se ocupe de rachete. Deega a
sraean pec acas sm nd c perduse n aceast afacere.
n dmnea a ze de 17 anuare 1991, pu n dup ora 3:00 A.M. - la cteva
ore dup nceperea confctuu Furtun n Desert, apte rachete Scud ovr
Te Avv-u s Hafa, dstrugnd 1.587 de c dr r nnd 47 de cv.
Ceva ma trzu, prmu mnstru Ytzhak Shamr u eg tura cu
Washngton-u s ntreb gaca pe preedntee Bush c sraeen ma
trebuau s moar pn cnd acesta se hot ra s ac oneze, n ncheierea
scurtei convorbr, Bush ceru u Shamr s ma ab r b dare, ar Shamr
amenn c Israeu nu avea de gnd s ma stea mut timp cu minile
ncrucate.
Shamr ordonase de|a avoaneor sraeene s patrueze n partea
nordc a spa uu aeran rakan. Bush e promsese c dac chemau
navee a baz , avea s trmt n tmp foarte scurt dou bater Patrot ant-
rachete ,ca s v ap ra oraee", ar for ee coa e ,vor dstruge n numai
cteva zile restul de rachete Scud".
ns Israeu contnua s fe bombardat cu proiectile. Pe 22 ianuarie, una dntre
rachete ov suburba Ramat Can dn Te Avv. Se nregstrar 90 de r n ; tre
cv f cur atac de cord. Sunetu expoze se auz pn a sedu Mossad.
De a Krya, Amnon Shahak sun a Centru Miltar de Comand Na ona
de a a doea eta| a Pentagonuu. Teefonu pe care d du fu ma scurt
dect ce a u Shamir; ideea era: Face ceva, sau va face Israeu.
Cteva ore ma trzu Downng echpa u erau n drum spre Araba
Saudt . n mcu sat Ar Ar de a gran a cu Iraku atepta Shaom. Era
mbr cat n unform mtar brtanc . Nmen nu -a ntrebat s nc e nu a
spus nm nu de unde f cuse rost de ea. Vete pe care e avea erau
senza onae. Putea confrma c patru ans atoare Scud se afau a ma pu n
de 30 de mnute de zbor de ace oc.
,S mergem!" spuse Downng. ,Ha s - ardem!"
Chnooks transport echpa cu ecopteru n desertu rakan, mpre un cu Land
Roveru or speca adaptat pentru a face fa unu pesa j aproape seenar, ntr-o
or , ocazar ansatoaree Scud. Comandantu echpe de oc chem prn rado
genst amercan narma cu mun e si 5 t de bombe. Un elicopter Black Hawk Iilma totul
din aer.
Cteva ore dup aceea, Shamr vzona nregstrarea n brou s u din Tel Aviv.
ntr-un at teefon prmt de a Bush, prmu mnstru spuse c v zuse destue ca
s nu mpce Israeu n r zbo. Nc unu dntre ce do nu men ona rou |ucat de
Mossad.
n utmee ze ae R zbouu dn Gof, rachete e Scud au omort sau r nt aproape
500 de oamen dn care 128 de amercan au fost uc sau r n de un proect
care a ovt Araba Saudt ; peste 4.000 de sraeen au r mas f r case.
Dup ncheerea R zbouu dn Gof, Mossad Aman au fost aspru crtcate n
tmpu unor edn e secrete ae Subcomtetuu de Ap rare s Afacer Externe ae
Knesset-uu. Ambee servc fur condamnate pe rnd pentru c nu prev zuser
atacarea Kuwetuu sau pentru c nu- ,avertzaser ndea|uns" despre
amenn area Irakuu. C va dntre ce prezen n camer do|enr pe Amnon
Shahak, drectoru Aman, Shabta Shavt, pe membr comtetuu. Dup o astfe
de dvergen , drectoru Mossad aproape c vru s -s dea demsa. Dar pentru
Shavt nu era chiar totul pierdut.
Departamentu pentru R zbo Pshoogc a Mossad-uu, care de obce
deznforma mproca cu noro pe duman Israeuu n fa a prese str ne,
concentra acum aten a asupra mass-meda ocae. Reporter favorza erau
suna nforma c nu era vorba de spona| nefcent c de faptu c pubcu
sraean era obnut s prmeasc am nunte prea mute dn acea zon .
Adev rur tute de toat umea au fost aruncate n fa de LAP: nc o at ar
avnd aproxmatv m rmea s num ru de locuitori ai Israeuu nu anaza sau
foosea a fe de mute nforma ; nc un servcu nu se putea compara cu Mossad-
u n ceea ce prvete n e egerea feuu de a gnd nten e dumanor r sau
s - egaeze
recordu n z d rncrea p anurilor celor care de aproape 50 de ani nu ma d deau pace
Israeuu. Erau ucrur nctante care g sr medat ocu ntr-o pres extrem de
recunosc toare s prmeasc nforma ,din interior".
n zare ncepur s apar o groaz de artcoe care amnteau cttoror c , n
cuda m suror de ap rare ntroduse cu pu n nante de nceperea R zbouu dn
Gof, Mossad-u contnuase cu nc p nare upta n Lban, Iordana, Sra s Irak.
Oamen au putut ct prntre rndur: Mossad-u era restrc onat acum pentru c
ntrebun ase gret bugetu de ap rare. Era o mcare cunoscut , care prndea de
fecare dat . Pentru o popua e nc nsp mntat de atacure cu rachete,
afrma a potrvt c rea dn cauza pse de fondur p ser ce au p t ndrepta
atacurile Mossad-ului din nou, spre politicieni. Si at cum s ban er medat a vea .
Israeu, care fusese mut tmp dependent de nforma e prn satet prmte de a
amercan, puse la punct propriul program de spionare prin satelit. Cea dinti prioritate era
ansarea unu satet mtar care s supravegheze Iraku. apte bater Patriot au Iost
comandate n Statele Unite.
Comsa pentru spona| nu ma avu ce s zc n fa a vauu de pubctate pro-
Mossad. Shavt e trumf tor ncepu s reafrme po z a Mossad-uu. Agen or
katsa adnc nftra n Irak se cerur s afe ct dn arsenau de arme chmce
boogce ae u Saddam suprave use bombardamentuu aa or.
Aceta descoperr c Iraku nc poseda cantt de antrax, varo , vrus Eboa
gaze chmce care nu numa c erau ndea|uns pentru a omor to b rba ,
femee cop dn Israe, dar o parte consderab dn popua a gobuu.
ntrebarea cu care se confrunta acum Shabta, ceai directori a
comunt or servcor secrete sraeene potcen oca, era dac s fac
pubc nforma a sau nu. Dac ar f f cut-o, trea ar f provocat cu sguran
team panc n Israe ar f condus probab a ate efecte negative.
Turismul Iusese practic distrus de R zbou dn Gof; economa Israeuu era aproape
de fament ar nvesttor str n nu se prea gr beau s vn . trea c tara se
g sea nc n raza armeor mortae nu ar ma f atras nc turt, nc ban.
Ma mut, desp r rea de coa a R zbou dn Gof, a c re membr arab nu
fuseser ncodat prea dornc s porneasc r zbou mpotrva fra or or, f cu s
creasc s ma mut smpata pentru anga|amentu de nezdruncinat al irakienilor.
Dovezile distruger n mas cauzat de bombardamentee coa e s sufern a
provocat oamenor nev nova amentau sentmentee puternce s n ate p r
ae Orentuu M|ocu, f ceau s renasc ura arabor fa de Israe. Pe
deasupra, dac Te Avv-u ar f dezv ut c Iraku nc ma de nea arme chmce
s boogce, acest ucru ar f fost v zut de re vestce pro-arabe ca o ncercare a
Israeuu de a convnge S.L|.A. s Marea Brtane s por neasc un nou atac
mpotrva Irakuu.
Probema pubc r ii datelor legate de arsenalul lui Saddam a Iost de asemenea
nfuen at de dscu e secrete gr|uu orchestrate pentru a pune cap t ostt or
dntre OEP Israe, n 1992, aceste ntnr ncepur s ab oc n Norvega
totu decurgea foarte bne, de avea s ma treac un an pn cnd s se a|ung a
o n eegere adoptat pubc n octombre 1993, cnd Yasser Arafat d du mna cu
Ytzhak Rabn pe peuza dn fa a Case Abe, sub prvrea bnevotoare a pree -
dnteu Cnton. Fecare dntre b rba nregstra astfe un trumf dpo matic.
Totu, nu to membr Mossad erau de p rere c formua ,p mnt pentru pace"
avea s func oneze. Fundamentasmu samc progresa, ar vecn Israeuu,
Iordana, Egptu Sra, aveau de sufert dn cauza for eor extremste dn Iran.
Pentru muah dn Teheran, Israeu r mnea n contnuare un para. Pentru
Mossad s pentru mu sraeen, deea une p c de durat cu OEP era un vs
nereast. Israeu sonst nu vroa s se mpace cu arab: ntreaga rege s cutur
era v zut ca nferoar propror credn e s store; nu puteau accepta deea c
acordu de a Oso garanta vtoru p mntuu or proms c ambee rase aveau
s tr asc mpreun , dac nu venc n pace, m car respectndu-se una pe alta.
Toate acestea au fost atent cnt rte de Shabta Shavtn tmp ce se gndea dac
s fac sau nu pubc arsenau de nut de Irak. Pn a urm hot r s n secret
nforma a, pentru a nu tubura vau de optimism provocat n aIara Israelului de acordul de
la Washington, n schmb, dac s-ar f sm t ceva, nforma a despre depoztu de
materae
otr vtoare ae Irakuu putnd f orcnd dat pubct . Imagnea unu Saddam
nendur tor care p nua s -s trmt un agent s paseze un contaner cu antrax n
metrou newyorkez, sau un terorst care s mpr te vrusu Eboa n sstemu de
aer cond onat a unu Boeng 747, astfe nct fecare pasager s devn o bomb
boogc cu ceas care putea nfecta o me de oamen pn cnd era descopert
adev ru, erau scenar perfecte pe care exper Mossad n r zbo pshoogc e
puteau expoata atunc cnd opna pubc trebua montat mpotrva Irakului.
Ate dou ncdente, ae c ror deta au fost ascunse de Mossad, ar Ii putut de
asemenea d una magn Stateor Unte.
ntr-o sear de decembre 1988, avonu 103 a Pan Amercan Arways de a
Londra a New York expod n aer deasupra orauu Lockerbe dn Sco a, n
cteva ore, personau LAP d deau teefoane oamenor de eg tur dn meda,
ndemnndu- s anun e c exstau ,dovez ncontestabe" c Lba, prn servcu
s u secret, era respon sab . (Autoru aceste c r a prmt s e un astfe de teefon
dn partea une surse LAP, a cteva ore dup dezastru). Numadect, Vestu mp use
sanc un regmuu Gadhaf. Statee Unte s Marea Brtane em- ser acuza a
adresa a do ben, acuzndu- de dstrugerea avonuu Pan Amercan. Gadhaf se
opuse pred r ceor do b rba pentru |udecat .
LAP acuz apo Sra s Iranu de c omplicitate la dezastrul din Lockerbie. Cazul
instrumentat mpotriva regimului de la Damasc s-a dovedt a nu f ma mut dect spr|nu
s u bnecunoscut pentru tero rsmu de stat. In ceea ce prvete Iranu, acuzarea a
fost ma exact : dstrugerea Pan Am 103 a fost un act de r zbunare pentru
doborrea de c tre USS Jincennesa3 iulie 1988 a avionului iranian de pasageri n Gofu
Persc, sodat cu 290 de mor . Fusese o eroare tragc pentru care S.U.A. ceruse
scuze.
LAP acuz ma apo Frontu Popuar al Palestinei de a Ii conspirat a dstrugerea
aeronave. Nc unu dntre zart care au pubcat astfe de artcoe nu s-a ntrebat
de ce Lba, acuzat ca fnd autoru mora, ar f avut nevoe de a|utor dn partea
Sre sau Iranuu, ca s nu ma vorbm de o grupare paestnan .
Potrivit unei surse din interiorul serviciului secret britanic, ,Lockerbe era ocaza
perfect pentru a amnt um c exst o re ea terorst , pe care LAP dorea
ntotdeauna s o subneze. Cazu Lockerbie nu avea nevoie de aa ceva. De fapt, nu
se a|ungea nc er dac prea mute nume erau b gate n aceea oa . No tam c
numa ben erau vnova ". Totu, exstau unee am nunte care nu f ceau dn
cazu Pan Am unu uor de rezovat.
Pierderea avionului se produse a vremea a care George Bush tocma fusese aes
preednte ar echpa sa provzore de a Washngton se punea a punct cu stua a
dn Orentu M|ocu, pentru ca Bush s treac medat a treab cnd avea s
ntre n Brou Ova.
Bush Iusese director CIA ntre 1976-1977, peroad n care mns trul de externe Henry
Kissinger dicta n mare parte politica Washing-ton-uu fa de Israe, n tmp ce Bush
men nea attudnea bnevotoare a u Reagan fa de Israe, an petrecu a
conducerea CIA -au convins c Reagan fusese ,prea sentmenta cu Israeu." nante
s - ocupe func a de preednte, Bush nu avea nevoe de nmen care s - aduc
amnte c n 1986, Statee Unte au fost obgate s anueze o afacere de 1,9 miliarde
de dolari cu Iordania la nterven a obby-uu evreesc dn Congres. Bush ntn ase
echpa provzore c n catate de preednte nu va toera amestecu n dreptu
,amercanor cu frca de Dumnezeu de a face afacer cu cne s unde vroau".
Aceast attudne avea s -s ab ea rou n dstrugerea nave Pan Am 103.
La bordul avionului care pleca n aceea noapte de decembrie 1988 dn Londra, se afau
opt membr a comunt servcor secrete americane, care se ntorceau din misiune din
Orientul Mijlociu. Patru dntre aceta erau of er actv CIA, condu de Matthew
Cannon. La bord ma era s maoru armate S.U.A., Chares McKee mca sa
echp de exper n savarea ostatcor. Fuseser n Orentu M|ocu pentru a
anaza posbt e eber r ostatcor amercan nc nu a Berut. De
nvestga a dezastruu dn Lockerbe era sub |ursdc a une echpe sco ene,
agen CIA erau de fa cnd a fost g st vaza nchs , ca prn mnune,
ntact , a u McKee. Aceasta fu uat pentru pu n t imp de la locul accidentului de un
presupus of er CIA, care nu a fost ncodat dentfcat. Vaza avea
s fe napoat ma trzu echpe sco ene de nvestga , care o
nregstra ca ,goa ".
Nimeni nu se ntreba ce se ntmplase cu lucrurile lui McKee, ca s nu ma vorbm
de ce omu ar f c tort cu o vaz goa , ns a acea dat , nmen nu
b nu c of eru CIA ar f putut sustrage dn vaz nforma care expcau
de ce expodase Pan Am 103. Nu s-a |ustfcat ncodat ce fusese n
baga|u u Cannon - dat fnd teama de a nu sca suspcun c bomba
fusese n geamantanu s u. Nc o expca e satsf c toare nu ar putea
vreodat s ndce cum sau de ce un of er CIA ar umba cu o bomb n
vaz .
Programul PBS de anchete TV Frontline aIirma ma trzu c a afat cauza
dezastruu. Pan Am s-a nceput c tora a Frankfurt, unde pasagerii care
veneau din Orientul Mijlociu si aveau S.U.A. ca destna e, s-au transferat pentru
cursa 103. Prntre aceta se num ra Gannon mpreun cu echpa sa CIA,
care c torser nante cu Ar Mata. Baga|ee or nu erau cu nmc dferte
de cee cteva m care treceau n fecare z prn mne anga|a or de a
baga|e de pe aeroportu dn Frankfurt. Unu dntre aceta ucra pentru
terort. Undeva n depoztu de baga|e a aeroportuu, anga|atu ascunsese o
vaz care con nea de|a bomba. Treaba u era s g seasc o vaz
asem n toare vennd de pe o curs de eg tur , s o nocuasc , s apo s
o ase s ntre n caa avonuu Pan Am 103. Era o teore pauzb , ns
una dn mutee propuse pentru expcarea atentatuu.
Mna de o dsperare uor de n ees, de atfe, s arate c dstrugerea nave
Pan Am 103 fusese urmarea unu act terorst pentru care nu puteau f
nvnu , agen de asgur r a compane apear a o frm de detectv
partcuar dn New York, Interfor. Compana fusese fondat n 1979 de un
israelian, Yuval Aviv, care emigrase n State cu un an nante. Avv sus nuse c
ucrase n cadru Mossad-uu ca smpu func onar a gheu - afrma e pe
care servcu avea s o nege. Cu toate acestea, Avv convnse pe
asgur tor c avea rea necesare pentru a afa adev ru.
Cnd prmr raportu aceta au fost ct se poate de um . Avv trase
concuza c atacu fusese pus a cae s executat ,de un grup de escroc
dn CIA", ocazat n Germana, care prote|a o re ea de drogur care transporta
narcotice din Orientul Mijlociu n S.U.A. via Frank-
furt. CIA nu a f cut nmc s pun cap t opera un, pentru c trafcan i a|utau s
trmt arme n Iran, ca parte a negoceror arme-pentru-ostatc. Metoda
contrabande era destu de smp . Cneva nregstra un geamantan pentru zbor,
ar un compce anga|at a baga|e urma s - nocuasc cu unu dentc, n care erau
drogure, ,n noaptea nefast , un terorst sran, care ta cum func ona
opera unea, schmb o vaz cu una care con nea o bomb , n feu acesta vru s
omoare agen amercan care, aa cum afase Sra, urmau s se mbarce".
n raportu s u, Avv afrma c McKee afase de ,grupu de escroc dn CIA" care
actvau sub numee de cod COREA s a c re membr aveau de asemenea eg tur
strnse cu unu dntre acee persona|e msteroase care g sse ocu n
perfera spona|uu. Monzer A-Kassar construse reputa a de trafcant de
arme n Europa, furn-zndu- prntre a , cooneuu Over North arme pe
care s e predea for eor Contras dn Ncaragua n 1985-1986. A-Kassar ma
avea eg tur cu organza a u Abu Nda, ar ce dn fam a lui erau a fe de
dubo. A Issa Duba, drectoru servcuu secret sran era cumnat, ar nevasta
sa era rud cu preedntee Sre. Raportu ma sus ne c A-Kassar g sse n
COREA un partener dea pentru opera une de trafc de drogur. Leg tura aceasta
dura de|a de cteva un cnd avu oc dstrugerea nave Pan Am 103. Raportu
afrma de asemenea c McKee descoperse frauda gra e propror surse dn
umea nterop a Orentuu M|ocu ncercnd s g seasc o cae s - ebereze
pe ostatc dn Berut. Avv afrm c ,McKee avea de gnd s aduc n State
dovez ae eg tur echpe de escroc dn CIA cu A-Kassar".
n 1994, |oe Banerman, autoru unu raport a spona|uu sraean ae c ru
cercet r au fost pubcate n Wall Street Journal, Christian Science Monitor n ed a
brtanc a Financial Times, scria: ,Cu 24 de ore nante de decoarea avonuu,
Mossad-u anun BKA-u german c s-ar putea produce un atentat cu bomb
asupra curse 103. BKA nform a rndu s u ech ipa CIA-COREA care activa la FrankIurt
care spuse c se va ocupa de tot".
Avocatu Pan Am, Gregory Buher, a ctat n nstan FBI, CIA, FAA, DEA, NSC
NSA pentru a decara ce tau, ns NSA afrm c ,guver nu a anuat cta e pe
probeme de securtate na ona ".
Nc produc tor emsun Frontline, nici Yuval Aviv sau Joel Banerman nu au
putut da r spunsur a ntreb re aarmante. Dac actvt e COREA erau
acoperte, sau ct de sus mergeau ee n interiorul CIA? Cine le autorizase? Oare acea
persoan sau persoane ordonaser n turarea dovezor stn|entoare dn vaza
u McKee? De ce agen a german de po e BKA a nformat untatea COREA? Sau
fusese numa o smp concden ? Sau fusese |ustfcat de o decze potrvt
c rea actvt e COREA devenser nacceptab de percuoase pentru ate
persoane dn CIA? S pn a urm , care erau ,ra une de securtate na ona "
care au f cut ca avocatu de a Pan Am s prmeasc un refuz categorc dn
partea ceor cta ?
De-a lungul anor, aceste ntreb r au ma fost puse n cercu nchs a dferteor
agen de spona|, ns r spunsure au fost p zte cu gr| - ca de atfe s
adev ru despre ntregu mster. De ce a trms Mossad-ul un katsa cu sediul la Londra n
nord la Lockerbie la numai cteva ore dup expoza avonuu Pan Am 103?
Pn n momentu de fa , servcu a n ut secrete toate nforma e cu prvre a
dstrugerea aeronave. Exst surse care nu vor s fe numte deoarece se tem pentru
ve e or, care afrm c Mossad-u p streaz nforma e ca pe un as n mnec ,
n cazu n care Washngton-u ar f nceput s fac presun asupra servcuu s -s
nceteze actvt e de spionaj n Statele Unite.
Ma mut, s-a ma petrecut un ncdent care putea s se dovedeasc la Iel de
stnjenitor pentru comunitatea serviciilor secrete americane. E vorba despre moartea u
Amram Nr, b rbatu c rua p ceau fme dn sera |ames Bond care nocu
pe Davd Kmche ca omu de recunoatere a Israeuu n Irangate.
Amiram Nir era perIect pentru postul de consilier pe teme de terorism al primului ministru Shimon
Peres. ProIitor, iscoditor, lacom, manpuator dur, Nr avea un farmec ,de n at", o
ps de st pnre, capactatea de a rdcuza, de a face satur de magna e, de a
nc ca regue pentru a ac ona undeva a mta dntre faptee reae s fc une.
Fusese ziarist.
Cunotn ee sae n domenu spona|uu zvorau dn munca de reporter a
teevzunea sraean ma apo dn actvtatea pe car e o
prestase pentru ce ma mportant cotdan dn ar , Yeaiot Aharonot, acesta era
propretatea dnaste Moses, n care ntr s e (prn c s tore). Imperu edtora era
tot ceea ce Robert Maxwe nu reuse s fac dn a s u: ntruchparea
respectabt s a securt fnancare; anga|a erau trata conform zcae
ban ab pentru ze negre. Prn c s tore, Nr n-a devent numa so u unea dntre
cee ma bogate feme dn Israe, dar a s benefcat de acces rapd a eaoanee
nate ale ierarhiei politice.
Totu, toat umea se mr cnd, n 1984, acesta deven unu dntre ce ma
mportan membr a comunt servcor secrete sraeene, fnd numt de Peres
n func a decat de conser pentru combaterea terorsmuu.
Nir avea 34 de an s tot ce ta despre munca de spona| nvase dintr-un scurt curs
IDF.
Drectoru Mossad, Nahum Admon, fu prmu care reac ona a numrea u Nr:
schmb structura Comtetuu efor de Servc, astfe nct s - excud pe Nr de
a dezbater. Netuburat, Nr petrecu prma s pt mn de ucru f cnd ectura
rapd a tot ceea ce- c dea n mn . Deven n curnd nteresat de opera unea
arme-pentru-ran care nc se ma desf ura. Sm nd c putea astfe ar ta ce
poate, Nr l convinse pe Peres c trebua s prea rou a care Davd Kmche
renun ase. Avndu- ca mentor pe neobostu Ar Ben-Menashe, Nr a|unse s
ucreze cu Over North.
n curnd ce do devenr preten ncepur s fac afacer, nu ntotdeauna
cinstite, n ntreaga ume. A|unser s pun a punct un pan prn care s pun cap t,
ntr-un mod str uctor, n eeger arme- pentru-ostatc. Urmau s zboare a
Teheran s s - ntneasc pe der iranieni pentru a negocia eliberarea ostaticilor. La bordul
avionului sraean erau 97 de rachete TOW o gr mad de pese de schimb pentru
rachetee Hawk. Nr c torea cu un paaport amercan fas. North i-l Iurnizase.
North, ntotdeauna dornc s - converteasc pe cea a cret nism, l convinsese
ntr-un Iel sau atu pe preedntee Reagan s scrie cteva cuvinte pe o bbe pe care
urma s -o dea cadou ayatollahului RaIsanjani, un musulman convins. Mai adusese cu sine
pentru gazde o pr |tur cu cocoat setur de pstoae Cot.
Totul amintea de vremurile n care comercan se trguau cu nden pentru p mntu
dn zona Manhattan.
Mossad-u af de msune aba cnd avonu ntrase de|a n spa u aeran
ranan. Reac a u Nahum Admon fu descrs ca ,fure ncan descent ".
Din Iericire, iranienii nu e-au ng dut vztatoror s aterzeze s foosr msunea
pentru a nregstra o ura ovtur propagandstc mpotriva Satelor Unite. Reagan era
Iurios. La Tel Aviv, Admoni l n|ura pe Nr spunndu- ,cowboy". Cu toate acestea, Nr
reu s r mn n su|ba guvernuu nc 10 un, pn cnd ncepu s fe atacat
dn toate p r e de membr servcor secrete sraeene care cereau n turarea
sa dn func e, n acee un, cazure u Hndaw, Vanunu Sowan se afaser pe
brou u, ns or ce propunere pentru rezovarea or era respns categorc de Mossad.
Cum nu ma era bnevent a Washngton ar a Te Avv era zoat, Amram Nr
d du demsa n marte 1987 dn func a de conser a prmuu mnstru. La acea
dat c s tora era amenn at , ar cercu s u de preten se mcorase
consderab. Snguru care ma nea eg tura cu Nr era Ben-Menashe. La
nceputu u 1988, Nr pec dn Israe se stab a Londra.
Ac se mut cu o canadanc de 25 de an, brunet , dr gu , car e sus nea c
este o secretar dn Toronto pe care Nr o ntnse n tmpu c toror sae. C va
dntre of er Mossad erau de p rere c tn ra avea eg tur cu CIA, fnd una dntre
acee feme fooste n opera une capcan . La Londra, Nr ac o na drept reprezentantul
european al unei companii mexicane cu sediul n Uruapan, care vindea avocado. Compana
de nea o treme dn pa a de export de avocado a t r.
ns nu pentru fructe ven Ar Ben-Menashe ntr-o sear pooas de noiembrie n
1988 la ua u Nr. Vroa s te exact ce avea de gnd s spun n catate de
martor chee n procesu u Over North, despre rou s u n scandau Iran-
Contras. Nr d du de n ees c m rtura sa avea s fe extrem de stn|entoare
nu numa pentru admnstra a Reagan dar pentru Israe. Inten ona s arate ct
de uor fusese s evte toate verfc re de rutn dar restu s ntreprnd
opera un egae care mpcaser cteva r, prntre care Afrca de Sud Che.
Ma spuse c avea de gnd s scre o carte care urma s -
fac ce ma mare turn tor dn stora statuu Israe. Ar Ben-Menashe aran|a s -
ntneasc pe Nr dup vzta acestua a Nuca, n Mexc.
Pe 27 noembre 1988, Nr Stanton, foosnd nume fase, pecar mpreun a
Madrd. Nr spuse ,Patrck Weber", denttate pe care o foosse cu ocaza
c tore euate n Teheran. Stanton fu trecut pe sta pasageror ca ,Esther
Arrya". Motvu pentru care aeseser nume fase, dn moment ce amb
c toreau cu propre paapoarte - sraean canadan - nu s-a afat ncodat .
Cudat a fost s c au zburat ma nt a Madrd, de erau destue curse drecte
pn a Mexco Cty. ncerca oare Nr s - mpresoneze ubta dovedndu- ct
de uor este s p c et ma pe toat umea aproape tot tmpu? Sau devense
sperat dup vzta u Ar Ben-Menashe? Ca mute ate ntreb r care aveau s
urmeze, s acestea r maser f r r spuns.
A|unser n Mexco Cty pe 28 noembre. La aeroport atepta un b rbat care
n-a fost ncodat dentfcat. To tre pecar spre Uruapan. Acoo Nrnchreun
Cessna T 210 de a mcu a frm charter Aerotax din Uruapan.
nc o dat Nr se comporta cudat, nchre avonu cu numee de ,Patrck
Weber", p tnd cu o carte de credt pe acea nume, aran|a cu potu s - duc
a uzna de preucr r dn Nuca n dou ze. La hoteu unde se cazar Nr se
nregstra cu propru nume. B rbatu care nso se dn Mexc dsp ru a fe de
msteros cum ap ruse.
La 30 noembre Nr Stanton f cur apar a pe mcu aeroport dn Uruapan,
dar acum mpreun cu un at b rbat. Pe sta pasageror acesta se nregstra cu
numee de Pedro Espnoza Huntado. Nu se te pentru cne ucra. Nu se af nc de
ce Nr Stanton d dur de aceast dat a mbarcare numee adev rate. Dac
potu a observat vreo dferen ntre numee pe care Nr d duse a nchrerea
avonuu Cessna, totu a trecut f r s fe comentat.
Avonu decoa f r probeme. La bord se afau potu, copotu ce tre
pasager. Dup 200 km, unu dntre motoare se defect cteva momente ma
trzu aeronava se pr bu ar Nr potu murr . Stanton fu grav r nt ar
Huntado pu n ma uor. Pn cnd a sost a locul accidentului primul salvator, Pedro
Cruchet, Huntado dsp ruse-un at persona| pe care nmen nu avea s - ma vad .
Cum de a|unse Cruchet s fe prmu a fa a ocuu, at un at mster. Acesta
spuse c
ucra pentru Nuca - ns uzna compane era a mare dep rtare de acoo. Nu
putu s exp ice de ce Iusese att de aproape de locul accidentuu. Rugat de pote s
preznte actee, acesta r spunse c -s perduse buetnu a o cord . Pn a urm
s-a dovedt c era de fapt un argentnan care ocua ega n Mexc, ns pn s se
afe adev ru acesta dsp ru. La ocu accdentuu, Cruchet reven s dentfc
trupu nensufe t a u Nr s o nso pe Stanton a spta. Era cu ea cnd un
reporter oca sun s afe ma mute deta.
|oe Banerman, edtoru pubca e servcor de nforma srae-ene avea s
afrme: ,O tn r spuse c Cruchet era e de fa . Cnd se duse s -1 caute, o
at femee ap ru a u s- repeta mereu c prezen a u Stanton a bordu Cessna
nu era dect o concden c ea nu avea nc o eg tur cu ,sraeanu". Nu
spuse despre sne dect c vense n Mexc dn Argentna ca turst".
Stanton spor ea msteru. Aceasta, dup cum avea s scre zarstu israelian Ran
Edelist n 1997, declara celor care investigau accidentul: ,n timp ce era r nt ocat , v zu
a c va metr pe Amram Nr care f cu cu mna s o nt cu o voce cam :
,Totu o s fe bne. A|utoaree trebue s soseasc !" n zee care urmar , femea
prm de dou or asgurarea c Nr tr a".
Trupul lui Nir Iu transportat n Israe pentru nmormntare. Peste o me de
persoane asstar a ceremone , n memora sa, mnstrut de externe Ytzhak
Rabn vorb despre ,msunea secret a u Nr c tre destna e nc necunoscute
pe care e e nuse ascunse n sufe tul lui".
Fusese oare Amram Nr omort pentru a nu dezv u ncodat acee secrete?
Oare era char trupu u Nr n cocug? sau fusese ucs nante de accdent? s dac
da, atunc de cne? Ce dn Te Avv Washngton refuzau n contnuare s
r spund a astfe de ntreb r.
La dou ze dup ncdent, Ar Ben-Menashe eea dntr-un ofcu posta dn
centru orauu Santago, Che. Era nso t de dou dntre g rze de corp de care
sm ea c are nevoe s - prote|eze. Dntr-o dat :
,Fereastra pe lng care treceam se sparse. Apo ceva s-a zbt de aa|u de meta
dn care fusese f cut pe comand vaza pe care o
duceam. Dndu-ne seama c se trage asupra noastr , ce do bodyguarz cu
mne ne-am aruncat a p mnt".
Stanton fu urm toarea care sm c va a era n perco. Dup spusee u
Edest, sursee sae dn servcu de nforma decaraser c ,tn ra devense o
snguratc s f cuse opera estetce pentru a- schmba nf area".
Mossad-u b nua tot ma mut c Nr fusese omort de CIA. Potrivit u Ar Ben-
Menashe, ,servcu secret sraean a fost mereu de p rere c totu fusese o
opera une CIA bne executat . Moartea u Nr asgura c a procesu u i Oliver
North, imaginea lui Bush si a lui Reagan nu avea s fe p tat ".
Aceast teore fu amentat s de afrma e unu comandant a Marne S.U.A.
care nso se pe Nr a Teheran cu ocaza msun vnz toruu de fructe de a
ebera ostatc dn Berut. Acesta sus nea c pe 29 ue 1986, Nr se ntnse cu
George Bush, a acea dat vcepreednte, a hoteu Kng Davd dn Ierusam,
pentru a- nforma cu prvre a desf urarea vnz r armeor amercane dn Israe
c tre Iran. Dup cum spunea scrtoru |oe Banerman, ,F r ca cneva s te, Nr
nregstra ntreaga convorbre, at dovada care mpca pe Bush n afacerea
arme-pentru-ostatc. La ntnre partcpaser s McKee Cannon, care aveau s
moar n avonu Pan Am deasupra orauu Lockerbe".
Banerman avea s descre o vzt pe care comandantu o f cu a sedu CIA dn
Langey, unde ntn pe Over North cu cteva un nante de procesu acestua.
Potrvt scrtoruu, comandantu ! ntreb pe North ,ce s-a ntmpat cu Nr. North
spuse c Nr a fost omort pentru c amenn ase s fac pubc nregstrarea
ntnr dn Ierusalim".
Zart care au ncercat s - pun ntreb r u North pe aceast tem au fost
respn. S conser u Bush au avut de-a ungul anilor o attudne asem n toare:
tot ceea ce fostu preednte al Statelor Unite avea de spus cu privire la Irangate Iusese deja
spus.
La sfrtu u iulie 1991, casa v duve u Nr, |udy, fu |efut . nregstr re
documentee u au fost snguree ucrur care dspruser . Po a decar c
spargerea a fost ,f cut de profesont". |udy Nr spuse c era sgur c
materaee furate con neau ,nforma
care atacau anumte persoane". Refuz s spun ma mute. Nu s-a afat
ncodat cne d duse spargerea.
n urm tor patru an, Shabta Shavt contnu s conduc Mossad-u s s fac tot
ce- st tea n putere s nu apar pe prma pagn a zareor sau n vzoru f c toror
de mtur, contnund n acea tmp s adune nforma .
Departe de och pubcuu, vechea upt pentru putere n cadru comunt
serviciilor secrete israeliene nu-si pierduse deloc avntul. Oamen potc care nc ma
f ceau parte dn subcomtetu de supra veghere a nforma or amnteau cum
Shavt se dovedse ma bun ca e dup R zbou dn Gof. n Israe oamen nu utau
prea uor, ar campania mpotriva lui Shavit continua: orizontul lui era prea ngust; na drect
cu CIA era rareor foost ; mputerncea pe cne nu trebua; era prea dstant fa
de of er actv s fa de ce care ucrau a arhve, n rndu c rora morau era n
sc dere.
Shabta Shavt gnora semnee ngr|or toare. Brusc, ntr-o p cut dmnea de
prm var n 1996, fu chemat n brou prmuu mnstru Benyamn Netanyahu,
care anun c va nocu. Shavt nu protest ; cunotea destu de bne pe
Netanyahu ca s te c ar f fost n zadar, ntreb numa un sngur ucru: Cne avea
s - succead ?
Netanyahu r spunse: Danny Yatom. Pentru Mossad vense ,ora prusac ".
CAPITOLUL 17
Bunglegate
n dmnea a ze de 16 anuare, o man guvernamenta pec dn fa a une
case abe dntr-un carter rezden a, aproape de gardu electriIicat care separa Israelul de
Iordania. Ca una dintre ironiile istoriei frecvente n Israe, casa era construt pe ocu
unde spon u Ghedeon, maree r zbonc sraean, preg teau msune de
spona| pentru a face posb nfrngerea for eor superoare care erau n num r
covrtor. Danny Yatom pec pentru a fnaza opera unea care- putea salva
cariera.
ncepnd cu eecu dn ue 1997 de a Amman, cnd o echp kiaon nu a reut
s - asasneze pe deru Hamas Khad Mesha, cee apte un care urmar au fost,
dup cum Yatom e spuse pretenor s , ,ca utmee cpe n ateptarea
ghotne".
C u care atepta s - execute era char prmu ministru Benyamin Netanyahu.
Pretena cndva strns dntre ce do se strc ntr-att nct nc o z nu trecea
f r ca drectoru Mossad s nu aud n brou prmuu mnstru acea zvon: era
numa o chestune de tmp pn cnd s fe concedat. A ii n locul lui si-ar Ii dat
demisia. Dar nu si Yatom. Mndru autortar era gata s - apere drepture.
Condusese attea opera un de succes de care nmen dn exteror nu auzse.
,Numa cnd a parte de o nereut se aude de tne", e spuse pe un ton amar
pretenor s .
Aceta, mpreun cu fama sa, seszaser tensunea care macn : nop e
nedormte; atacure brute neateptate de fure care treceau la Iel de repede, ritmul
agitat de lucru: pauzele lungi de vorbire; toate semnele exterioare ale unui om care era extrem de
stresat.
De do an de cnd se afa n func e, nc se confrunta cu presun pe care nici un
alt director Mossad nu le avusese de nIruntat. Ca urmare, propr subatern erau dn ce n
ce ma demoraza , ar e nu ma putea conta pe oatatea acestora. Zart
d deau trcoae, sm nd c era nfrnt, ns se neau departe, ateptnd
momentu n care snguru om n care Yatom avusese ncredere, dar nu ma avea,
va pune mna pe bard . Pn n momentu de fa Be nyamin Netanyahu
p strase o dstan gaca .
ns n aceast dmnea rece de februare, Yatom ta c nu ma are tmp. at
de ce avea nevoe s - reueasc opera unea pe care tmp de cteva s pt mn o
tot pusese a punct. Avea s - dovedeasc primulu mnstru c sponu expert nu-s
perduse ndemnarea, ns nmc dn toate acestea nu se ctea pe fa a u Yatom;
n cuda tuturor ceor ntmpate, nu exterorza sentmentee. Aezat pe
bancheta dn spate a unu Peugeot, Yatom ar ta de-a dreptu intimidantn geaca
neagr de pee, c maa deschs a gt pantaon gr. Aa se mbr ca de obce a
servcu; nu- pasonase ncodat moda.
nceputu de chee, ochear cu rame metace buzee sub r se potrveau de
mnune cu poreca sa - Prusacu. Era content c nc ma nspra team . Lng
e, pe banchet erau zaree de dmnea : pentru prma dat nu era nc un artco
care s fac specua pe tema vtoruu s u.
Peugeot-ul se ndrepta spre dealurile din apropierea Tel Avivului, cu soaree refectndu-se n
carosera ucoas ; dmnea a s seara, oferu ustrua mana ognd . Vehcou
avea geamur ant-gon , banchete bndate podeaua ant-mn . Numa mana
ofca a prmuu mnstru ma avea astfe de dot r.
Benyamin Netanyahu puse pe Yatom n func a de drector Mossad a numa cteva
mnute dup demterea u Shabta Shavt. n prmee s pt mn de a numrea sa,
Yatom petrecea ce pu n o sear pe s pt mn n compana prmuu mnstru.
St teau a o bere s mncau aune n tmp ce puneau umea a cae - aduceau
amnte de vremea cnd Yatom comandase pe ,Bb" ntr-o untate comando IDF.
Dup aceea Netanyahu a|unsese ambasadoru Israeuu a Na une Unte, ar ma
apo, n tmpu R zbouu dn Gof, un ex pert cu stil aparte n probeme de terorsm
nterna ona, care char reata de a fa a ocuu cu o masc de gaze pe fa , n caz
c o rachet Scud ar f c zut prn apropere, n ce- prvete pe Yatom, acesta
spuse ct de mut apreca rou de ntrus c rua se ncredn ase ce ma mportant
post dn comuntatea servcor secrete sraeene: sodat de carer pn n
m duva oaseor, e servse ca ataat mtar a prmuu mnstru Ytzhak Rabn.
Yatom Netanyahu p reau de nedesp r t pn cnd s-au produs dou ncdente
|enante care au deschs ntre e o pr paste de netrecut. Una dntre ee a fost
ac unea euat de a Amman. Opera unea fusese ordonat de Netanyahu. Cnd
atacu a dat gre, ar Mossad-u ntr n omatoru prese nterna onae, p rimul
ministru l nvinui pe Yatom de dezastru. Acesta asum crtce f r a se eschva. La
foarte scurt dup aceea, avu oc un ncdent ma |enant, n octombre 1997, se
descoper c un of er superor Mossad, Yehuda Cil, inventase n ultimii 20 de ani rapoarte
secrete a!e unui ,agent" nexstent dn Damasc. C scosese sume substan ae de ban dn
fondu de econom a Mossad-uu pentru a- p t pe ndvd, ns b g ban drect
n buzunar. Escrochera e a vea aba cnd un anast Mossad care studa cee
ma recente rapoarte ae ,agentuu" conform c rora Sra avea de gnd s atace
Israeu, deven suspcos. C fu adus n fa a u Yatom, unde m rturs
totu.Netanyahu s r medat, ntr-o scurt ntrevedere cu prmu mnstru n biroul
acestuia, Yatom Iu chestionat ntr-un mod brutal asupra Iel u l u i n care conducea Mossad-u.
Netanyahu oco am nuntu spunnd c frauda u C fusese coms sub prvre a
patru drector. Yatom ar f trebut s te, pase Netanyahu. Era o at gaf .
Personau dn brou prmuu mnstru ma asstase a o astfe de ceart .
Am nuntee pcante au fost afate de zart, ucru care- f cu pe Yatom s se
smt ma prost.Ct de dfert fusese totu n zua n care fusese numt n func e
numele s u ap ruse n toate zaree um. Reporter numser om de ncredere
se specuase char c ar putea deven un spon de taa ceor de at dat - Amt,
Hof Admon - s reaprnd astfe focu pe care Shabta Shavt stnsese
nten onat. Dovada nu avea s ntrze, n cuda acorduu de a Oso prn care OEP
trebua s prmeasc o patre - Fa Gaza Csordana - Yatom m r num ru
agen or arab care- sponau pe Yasser Arafat. Ordon
programatoror Mossad s pun a punct o nou tehnc prn care s ntre n
computeree OEP, s s creeze ,mcrob" eectronc, care a nevoe, s e dstrug
sstemu de comunca e. Ceru oamenor de 'tn dn domene cercet r s
dezvot r s se concentreze pe arme 'electronice care ar Ii putut transmte nforma
fase n sstemee de Comuncare ae dumanuu. Vroa ca Mossad-u s fac
parte dn cura|oasa ume nou n care armee vtoruu erau tastature cacua-
|toareor, prn care dumanu era mpedcat s - mobzeze for ee :armate.
Yatom se ntoarse n locul de mult preIerat de Mossad, AIrica: n ma 1997, servcu
furnzase nforma mportante care a|utaser for ee rebee s - n ture de a
putere pe preedntee Mobotu a Zaruu, care st pnse atta vreme centru
Afrc. Mossad-ul strnse de asemenea eg ture cu servcu secret a u Neson
Mandea, a|utndu- s ocazeze anum extremt ab, cu care sraeen
ucraser cndva. Yatom supmenta de asemenea bugetu s puterea, capact e
unt specae Mossad, A, care furaser utmee cercet r tn fce ale
americanilor.
La 51 de an Danny Yatom era de neoprt; neobost nendur tor, avea ceva dn
avntu unu b t u de strad . Aceste tr s tur s-au reg st n activitatea pe care a avut-o
la descoperirea n ianuarie 1997 de c tre CIA a u Mega - agentu Mossad de nve nat
dn cadru admnstra e Cnton. Yatom spuse Comtetuu efor de Servc care
trebuau s preg teasc un r spuns ofca n cazu n care opera unea eua, c
nu trebue dect s se asgure c puterncu obby evreesc dn Statee Unte stopa
cerer e organza or arabe ca FBI-u s - trateze pe Mega a fe de dur ca pe
orcare at spon str n. Nc unu dn nvta evre care uar cna a Casa Ab -
starur de la Hollywood, avoca , redactor de zare - nu perdu vreo ocaze s -
avertzeze pe preednte de urm re negatve ae une vn tor de capete prost
concepute - ma aes dac un om dn subordnea sa ar f fost arestat, ntr-un mandat
deja mnjit de un scanda, aceasta -ar f dstrus defntv pe Cnton. Sase un ma
trzu, pe 4 ue 1997, de zua Independen e Stateor Unte, Yatom af c FBI-u
renun ase s - ma caute pe Mega.
Apo, dou un ma trzu avu oc eecu de pe str ze Amman-uu, urmat
medat de scandau agentuu-care-n-a-fost-ncodat . Danny
Yatom ncepuse s pun a punct o opera une care avea s - resta beasc
autortatea. Acum, n acea dmnea de anuare 1998, pec s ma arunce o
utm prvre pe am nun te.
PlaniIicarea opera un ncepuse cu o un ma devreme, cnd un nformator
arab dn sudu Lbanuu se ntn cu supraveghetoru s u s- spuse c Abduah
Zen se duce a Berut ca s - ntneasc pe der Hezboah dn ora. Zen pec
apo spre sud ca s - vzteze p rn n or eu Rumn. Ocaza fusese motv de
s rb toare: Zen nu-s ma v zuse p rn de un an de ze. Le ar t rudeor poze
cu tn ra sa so e taanc s cu apartamentu or dn Europa.
Supraveghetoru a avut gr| s nu- g seasc pe inIormator; obiceiul arab e s
furnzez nforma e cu ux de am nunte: cum Zen pec a doua z de acas
nc rcat cu decatese ar bet darur pentru so e, cum membr Hezboah
nso r pn a aeroportu Berut de unde zbur napo n Eve ia.
Asta era destna a fna a u Zen? ntreb n cee dn urm supra veghetoru.
Da, Berna, n Eve a. S ac ocua Zen? Informatoru aa credea, ns nu putu f
sgur.
Totu, era o veste despre Zen de cnd acesta p r sse Lbanu ca s organzeze
actvt de strnger de fondur pentru Hezboah prntre musuman dn
Europa. Ban acestora e proven dn Iran, ntermeda de ambasada dn Bonn,
fnan au r zbou Hezboah contra Israeuu. Cu un an n urm , prmser
nforma cum c Zen ar f operat a Pars, Madrd s Bern, ns de fecare dat
cnd Yatom trmtea pe cneva s verfce, nu g sr nc o urm a b rbatuu de 30
de an, sab, c rua p ceau costumee taenet eegante pantof de
comand .
Yatom transIer a Berna un katsa de a Bruxees unde Mossad-u transferase
de curnd de a Pars centru de comand pentru agen care actvau n Europa.
Katsa petrecu dou ze a Berna c utndu- pe Zen. Hot r dec s - extnd
c ut re. Merse n sud spre Lebefed, un frumos ora de navett. Utma dat
cnd agentu trecuse pe ac fusese n urm cu 5 an, a pecarea dn Eve a, dup
ce f cuse parte dntr-o echp care dstrusese nte recpente de meta a o
compane de bongnere de ng Z irich; recipientele, coman-
date de Iran, erau destnate producer de bacter. Echpa dstrusese recpentee
cu a|utoru unor expozb. Frma anu toate contractee cu Iranul.
La Lebefed, katsa doved c pentru a aduna nforma trebue s umbli mut pe
drumur. Agentu se pmba pe str z, utndu-se dup orcne ar f putut f dn
Orentu M|ocu. C ut n cartea de teefon dup numee de Zen. Sun a
agen e mobare s afe dac arabu nchnase sau vnduse vreo propretate.
D du teefo n la spitalele si cnce dn zon s vad dac aveau vreun pacent cu
acest nume. De fecare dat se d duse drept rud . Cum nc tot nu descoperse
nmc, agentu se hot r s ma parcurg o dat orau, de aceast dat cu mana.
Conducea de ceva timp pe str z cnd z r un b rbat cu pee m sne, nfofot s
nu- p trund frgu nop , care conducea un Vovo n drec e opus . De v zu
numa o cp , katsa era convns c oferu era Zen. Pn cnd g s o ntersec e ca
s ntoarc mana, Volvo-u dsp ruse. Seara urm toare, agentu era n acea oc,
ns de data aceasta pus pe urm rr. Nu trecu mut s mana ap ru. Israeanu
ncepu s - urm reasc . Dup 2 km, Vovo-u parc n fa a unu boc de
apartamente ar oferu se d du |os s ntr n c dre, a num ru 27
Wabersackerstrasse. Agentu era sgur c b rbatu era Abdullah Zein.
Israeanu ntr n boc dup Zen. n spatee u de stc turnat era un mc
ho cu cut de scrsor. Una dntre acestea dentfc pe propretaru unu
apartament de a eta|u 3 ca ,Zen". n ho se g sea o u care d dea a subso.
Agentu o deschse cobor. Pe perete era o cute de racord pentru toate
teefoanee dn c dre. Cteva momente ma trzu se ntoarse a mana sa
nchrat .
A doua zi nchre o ascunz toare a 1 km de Wabersackerstrasse. Spusese
agen e c atepta nte preten s vn n vacan a sch.
Danny Yatom f cea n contnuare panur. Trmse a Lebefed un specast n
comunca care s examneze cuta de racord. Spe cialistul se ntoarse la Tel Aviv cu un set
de IotograIii ale interiorului cutiei. Pozee au fost anazate a departamentu de
cercetare dezvotare, unde se f cur unee modfc r a dspoztvee de|a
preg tte. Unu
dintre ele era un ,gndac" capab s montorzeze toate teefoanee date prmte de
Zen. ,Gndacu" avea s fe conectat a un robot care putea s nregstreze cteva
ore de convorbr teefonce. Banda acestua putea f tears eectronc, prntr-un
semna dnante stabt, transms dn ascunz toare. Ac nregstr re urmau s fe
transcrse s trmse prn fax a Te Avv.
Pn n prma s pt mn a u februare 1998, toate aspectee tehnice ale planului
erau puse la punct. Yatom trecu la cea mai important parte a opera un: aegerea echpe
care avea s ac oneze. Opera unea avea dou p r , n prma trebuau s adune
sufcente dovez care s arate c Zen contnua s fe un persona| chee a a ctivit or
Hezboah. n cea de-a doua trebua s - omoare.
Pn a m|ocu l lui Iebruarie 1998, totul era gata.
n acea z de un, 16 februare, pu n dup 6:30 A.M., Peugeot-u u Yatom ntr n
parcarea subteran a seduu Mossad dn Te Avv, ar acesta u ftu pn a eta|u 4
unde ntr ntr-o sa de confern e. Acolo ateptau do b rba s dou feme.
Aceta erau aeza a mas pe perech, n Eve a urmnd s treac drept cupur.
Aveau n |ur de 30 de an, erau bronza ar tau nemapoment. Utmee dou ze e
petrecur n mun dn nordu Israeuu unde exersaser talentele de schiori.
Cu o sear nante, aceta afar detae msun s aeser den tt fase.
B rba aveau s treac drept agen a burs care venser n vacan cu pretenee
s care nu puteau totu s se n departe de munc : asta avea s expce de ce unu
dntre e vense cu aptop-u. Computeru trebua s fac eg tura ntre robotu care
urma s fe nstaat a subsou bocuu ascunz toare. O pereche avea s supra -
vegheze non-stop robotu o dat ce acesta era pornt. Cea do erau membr a
unt kdon. Treaba or era s g seasc ce ma efcent mod de a- chda pe Zen.
Aveau s ntre nenarma n ar ; armee urmau s e fe furnzate uteror de a sedu
dn Bruxees.
Pe masa de confern e erau dspoztvu de ascutare robotu. Yatom e examna
spusese c erau pe departe cee ma sofstcate nstrumente pe care e v zuse
vreodat . Expunerea fu scurt . Apo ntreb pe fecare ce nume aeseser dn sta
dat . B rba optaser
pentru ,Solly Goldberg" si ,Matti Finklestein"; Iemeile erau ,Leah Cohen" ,Rache
|acobson". Pentru c pecau drect dn Te Avv cu o curs E A, aveau s
fooseasc paapoarte sraeene. Aveau s - asume numee fase aba n Eve a
unde urmau s e fe furnzate paa poartele Ialse.
Aa cum avea s spun ma trzu o surs dn cadru servcuu secret sraean,
ce patru mertau rangu, ns adev ru era c dup eecu dn Iordana, numa
c va agen erau dsponb pentru ase menea misiuni. Echipa de la Amman era tot ceea ce
Mossad-ul putuse seecta ma bun, ar membr s reuser s treac drept
canaden; to aveau experen a nve nterna ona. Ce patru ae pentru ms -
unea eve an ma actvaser numa a Caro - acum o nt Mossad reatv sgur -
s nc unu nu avea de unde s te cum era s ucrez sub acoperre n Eve a.
Probab dn aceast cauz , potrvt Sunaay Times din Londra, Yatom nchee
expunerea reamntndu-e c eve en care ocuau n partea |german a
cantoaneor, unde era stuat Lebefed, obnuau s ,sune ' la po e dac vedeau
ceva dubos".
: Aa cum se obnuete cnd o echp peac n msune, Yatom e strnse
mne e ur noroc. Grupu rdc betee de avon petrecu urm toaree
24 de ore ntr-o ascunz toare Mossad dn ora.
Mar ea urm toare, pe 20 februare, aceta se mbarcar pentru zboru E A
347, a|ungnd cumn pe aeroportu Ben-Guron, dup cum ceruse compana
aeran , cu dou ore nante de decoare. Se a turar ceora pasager,
ma|ortatea eve en sau sraeen, care treceau prn controaee de securtate.
La ora 9:00 A.M., cee dou cupur st teau pe scaunee de a casa , bnd
ampane f cndu- panur de vacan . Schure e aveau n caa avo nului.
Pe aeroportu Koten dn Zurch atepta un katsa de a sec unea dn Bruxees,
cu un mcrobuz. Acesta asumase rou de ghd adoptase numee de
,Ephrahm Rubensten".
Pn dup -amaz erau nstaa n ascunz toarea dn Lebefed. Cele dou feme
preg tr cna apo se aezar cu to a teevzor. Seara, do sayanm e
aduser dou man nchrate dn Zurch. Aceta pecar napo cu mcrobuzu
o dat ce- termnar treaba.
Dumnc 20 februare, pe a ora 1:00 A.M., echpa p r s ascunz toarea, Iiecare pereche
n cte o man . Rubensten era n prma man , conducnd spre
Wabersackerstrasse. O dat a|un, parcar mane n fa a mobuu. Soy
Godberg, Rache |acobson s Ephrahm Rubensten merser repede spre ua de
stc a c dirii. Rubenstein ducea un sul de plastic, Goldberg, laptop-ul, iar jacobson o saco cu
dspoztvee de ascutat, ntre tmp, Leah Cohen Matt Fnkesten ntraser pn
de entuzasm n rou de agen de fa|, giugiulindu-se.
Vis--vis, o b trn care suferea de nsomne - po a eve an avea s o
numeasc ma trzu ,Doamna X" - nu avea nc de data asta somn. ncepu dec s
se ute pe geam. Un b rbat - Rubensten -
1
pea o foe de pastc pe ua de stc
pentru ca nmen s nu vad ce se ntmp n untru. Dncoo de foe, putea totu
s dstng ate dou suete. Afar , ntr-o man sta onat era at cupu dn umbr .
Aa cum avertzase Danny Yatom, ceea ce v zuse ea, se p ru n neregu . Femea
sun a po e.
Pu n dup ora 20:00 A.M., un echpa| cu un BMW a|unse a fa a ocuu, unde- g s
pe Cohen pe Fnkesten mbr sndu-se. L se ceru s r mn n man , ntre tmp
sosr nt rre po e ar tro-u dn scara bocuu fu rugat s expce ce caut acoo.
Godberg |acobson spuser c se duceau n vzt a nte preten s c ncurcaser
cdre ar Rubensten sus nea c d dea |os pastcu, ncdecum c - punea.
n momentu acea totu deven caraghos. Godberg |acobson cerur voe s
mearg a man s verfce adresa pretenor. Nu- nso nc un po st, n acea
moment Rubensten c zu a p mnt, pref cndu-se c are un atac de cord. To
po t se adunar s - a|ute chemar o ambuan . Nmen nu mpedc cee
dou man care plecar n vtez dn Wabersackerstrasse perzndu-se n frgu
nop . Pu n tmp ma trzu se oprr s una dntre perech trecu n ceaat man .
Ds de dmnea , ce patru treceau gran a cu Fran a.
ntre timp Rubenstein Iu dus la spital. Doctorii spuser c nu suferse nc un atac de cord. Fu
re nut de po e.
La 4:00 A.M., ora Te Avv-uu, Yatom fu trezt acas de of eru de noapte de a
sedu Mossad care- spuse ce se ntmpase. F r s - ma cheme oferu, Yatom
conduse mana pn la birou.
Dup fasco-u de a Amman, fusese ntocmt un pan pentru astfe de nereute.
Ma nt Yatom trebua s - sune pe of eru de servcu de a Mnsteru de
Externe. Of eru d du teefon drectoruu de cabinet al primului ministru, care l
nform pe Benyamn Netanyahu. Acesta u eg tura cu ambasadoru Israeuu a
comuntatea european dn Bruxees, Efram Haevy. Dpomatu de orgne
brtanc fusese tmp de 30 de an of eru superor a Mossad-uu, ns rcnat cu
men nerea rea or cu servce secrete ae r or care aveau eg tur diplomatice cu
Israelul. Mai jucase de asemenea un rol important n reuarea rea or cu Iordana dup
opera unea euat de a Amman.
,Repar chesta asta s-o s f pretenu meu pe va ", - ar Ii spus Netanyahu lui
Halevy.
nante s dea vreun teefon cuva, ambasadoru consut agenda pe care o
avea a e n permanen : |acob Keerberger, un of er supe ror dn cadru
Mnsteruu Eve an de Externe. Haevy se ntrecu pe sine: avusese loc un ,incident
regretabil" n care era implicat Mossad-ul. Ct de ,regretab"? ntreb Keerberger.
,Extrem de regretab", r spunse Haevy. Tonu s u fusese hot rt; p rea de a sne
n ees c ce do c zuser de acord. Sau ce pu n aa crezu Haevy pn cnd
Keerberger d du teefon procuroruu federa a Eve e, Cara de Ponte'.
Cu buza de |os pu n et n afar s ochear cu rame de meta care sem nau
cu ce purta de Danny Yatom, de Ponte era n sstemu |urdc a Eve e un
persona| a fe de temut cum fusese cndva Yatom pentru comuntatea servcor
secrete dn Israe, nc de a prma ntre bare, poz a e fu car : ,De ce po a dn
Lebefed nu- arestase pe to agen Mossad?" Keerberger nu ta. Urm toarea
ntrebare a lui del Ponte deschise un subiect cu care acesta era Ioarte Iamiliarizat: ,Era posb ca
agen Mossad s f avut o eg tur cu Teheranu?" De a R zbou dn Gof, Israeu
afrmase n repetate rndur c ma mute compan eve ene furnzau Iranuu i
tehnologie pentru Iabricarea de rachete. Putea f opera unea egat n vreun fe de
ceaat preocupare a Israeuu care devense cunoscut ca ,Scandau auruu
evreesc"? B nce eve ene b gaser n buzunar sume mportante de ban,
depozitate n propre contur nante de a doea r zbo monda de evre nem
care devenr ma trzu vctmee naztor.
n weekend-u dn 21-22 februare, aceasta contnu cu ntreb re, n tmp ce
Haevy f cea tot ce- st tea n putn s nu se afe de cee ntmplate.
Nu luase n considerare atacuri le strnite n Israel la adresa lui Danny Yatom. Pe m sur ce
deta ae ncdentuu eeau a vea n cadru Mossad-uu, morau sc dea s ma
mut. De data aceasta Yatom nu- mai putea nvinui pe Netanyahu pentru cele ntmplate la
LiebeIeld. Acesta nu tuse nmc despre opera une. Dn cabnetu prmuu mns tru
ncepu s r sufe n presa sraean c Yatom nu ma avea nc o sc pare. Tmp de
nc tre ze, Efram Haevy contnu s se trguasc cu Keerberger pentru a ne
afacerea sub t cere, ns Cara de Ponte nc nu vroa s aud . Pe data de 25
februare, aceasta convoc o confern de pres n care acuza Mossad-u: ,Ceea
ce s-a ntmpat este nacceptab s |enant pentru re pretene".
n cteva ore Danny Yatom d du demsa. Carera sa ua sfrt ar reputa a
Mossad-uu era s ma zdren ut , n utmee sae momente n catate de drector,
surprnse subatern aduna a bufetu Mossad. Imagnea rece, prusac , f cea acum
oc unu ton emo onant: p rea r u c p r sete n astfe de momente, dar
ncercase s e fe un conduc tor ct ma bun posb. Nu trebuau s ute ncodat
c nmen nu e ma presus de Mossad. nchee urndu- persoane care avea s - a
locul mult noroc; avea s ab nevoe. Era sngura dat cnd Yatom avea s spun
aproxmatv ceea ce gndea despre un prm mnstru care era de p rere c
Mossad-u poate f controat de a nveu brouu s u. Yatom e dn saa de mese.
Numa cnd e pe cordor se auzr nte apauze, care ncetar a fe de brusc
cum ncepur .
O s pt mn ma trzu, Efram Haevy accept s prea conducerea servcuu
dup ce Benyamn Netanyahu recunoscu pubc - aa cum nu o ma f cuse nc un
premer sraean pn a e - c ,nu pot nega faptu c magnea Mossad-uu a
fost afectat de anumte msun euate".
Ca orce om potc des vrt, Netanyahu nu spuse nmc despre rolul pe care-l
jucase.
EIraim Halevy deveni al noulea director al Mossad-ului, n ziua de mar , 5 marte 1998.
ncac trad a nu convoc of er superor pentru a e mp rt dee sae
despre cum credea c trebue condus
servcu n urm tor an. Cnd num pe Haevy, Netanyahu ma anun
s c pe 3 marte 2000, nou drector ad|unct a ser viciului, Amram Levne,
avea s prea conducerea. Vestea um pe ma toat umea. Nc unu at d
rector genera nu se ma d duse pn atunc o dat mt ; nc un at
ad|unct nu ma fusese asgurat c va a|unge n vrI.
Ca si Meir Amit, Levine nu avea experen anteroar n domenu, ns
comandase cu demntate armata sraean n nordu r sudu Libanului.
Prmu ucru pe care Haevy avea de f cut era s reduc enorm
tensunea s resentmentee dn nteroru Mossad-uu care d unaser att de
mult imaginii serviciului att n Israel ct si peste hotare. Cu ocaza teefoaneor de
fectare prmte de a CIA MI6, nouu drector se spuse c aceste
servc ar prefera s atepte s vad cum se ocup de crza dn rndure
Mossad-uu nante de a- mpca pe depn propre servc n rea de
coaborare pste de orce secrete. Un argument l constituia modalitatea n care
Halevy trata cu durii din guvernul israelian, mai ales cu primul ministru.
Va putea politicosul Halevy, care nu ma avea dect un an pn a erea a
pense, care era ce ma n vrst drector, s - n pe Netanyahu a
dstan ? n cuda ncontestabe sae cat dpoma tice - jucase un rol
important n negocierile care au dus la tratatul de pace semnat n 1994 cu Iordana -
st tuse a o parte de prma ne a spona|uu vreme de mu an. De cnd
ucra cu Mossad-u, servcu d duse dn ce n ce ma mute semne c ar
sc pa de sub contro deoarece of er superor ncercaser s promoveze
de capul lor. Ma|ortatea b rba or de vrst m|oce p straser
posture. Va f Haevy n stare s e n pept? Va reu nou drector s se
mpun astfe nct s e rdce morau? Partcparea a cockta-ure dn
Bruxelles nu asigurau nici pe departe preg trea necesar pentru a- mpedca
pe agen s renun e a su|bee or. Dn p cate, Haevy nu avea
experen opera ona . Ct tmp fusese n su|ba Mossad-uu f cuse
numa munc de brou. ct ar f putut nv a n do an? Or se afa acoo
s aprobe ordnee u Netanyahu, or, ma degrab , pe cee ae so e
acestua, Sara. In nteroru comunt servcor se crete sraeene nc
se ma vorbea de rou pe care aceasta se pare
c -ar f avut n n turarea u Yatom, pe care nu- avusese ncodat a nm .
n ncercarea sa de a nf ptu tot -a propus, Haevy va testa propra
rezsten fzc s pshc n ntrge comunt servcor secrete sraeene.
Aman s Shn Bet proftaser de tensune dn Mossad pentru a- consoda propre
poz a vrf. Cu toate acestea, nmen n-a sugerat c Mossad-u n-ar trebu s -
contnue rou de och secret a Israeuu n ume. F r a|utoru acestua, Israeu ar
f nfrnt un duman pn n secou urm tor. Iranu, Iraku s Sra aveau to
tehnologii n dezvoltare care trebuiau supravegheate ndeaproape.
La nceput, potca Mossad-uu era s fac ce trebua s fac , ns n secret, ntr-una
din ntlnirile private cu un colaborator, Halevy i spuse acestua c ateapt dn nou
vremea n care comuntatea servcor secrete sraeene s fe o fame unt , n
care ,Mossad-u s fe unchu despre care nmen nu vorbete ncodat ".
DESPRE SURSELE DE lNSPlRA lE
Am avut acces la un nivel suIicient de nalt n interioru comunt spona|uu sraean
pentru a reaza aceast ucrare autorzat . Ca n cazu ceorator c r ae mee,
am a|uns a subectu Mossad f r un anumt baga| de nforma . M-am fooste
de nforma e furnzate de membr s a fe ca or ice alt scriitor atunci cnd este vorba de
un serviciu secret: am veriIicat, am veriIicat, am veriIicat.
Am nregistrat cam 80 de ore de interviuri, inclusiv interviuri repetate, cu oamen care
aveau eg tur drecte sau ndrecte cu Mossad-ul. Altele au fost cu persoane pe care
Mossad-u ncercase s e chdeze. Prntre aceta s-au num rat Lea Khaed, cea
care a a|uns s fe cunoscut cu ocaza nenum rateor deturn r de avoane de
c tre OEP n an '70, Muhammad Abass, ce care a pus a cae deturnarea navei
Achille Lauro, cnd un pasager evreu american paralizat a Iost aruncat peste bord. l-am ntlnit n mai
1996 n Gaza Cty, unde se permsese s vzteze Israeu n cadru demersuu de
apropere de OEP. Am vorbt s cu Yasser Arafat, e vizat cndva.
Prma dat cnd am scrs despre spona| a fost n 1960, cnd am ucrat cu
Chapman Pncher, a acea or ce ma mportant scrtor brtanc n domenu.
Amndo am fost anga|a de Daily. Express la Londra. Unele dintre articolele noastre-n special
cele legate de scandalul Burgess-Macleandin serviciile de spionaj britanice-au contribuit a
schmbarea percep e despre cum trebue abordate astfe de subecte. Am ncercat
s -m men n aceea poz e cu voume cum au fostyour- ney to Maaness, Pontiff;\
Chaos under Heaven.
Am scrs despre r zboaee de spona| dntre Iran, Irak, Sra Afga nistan, domenii n
care Mossad-ul s-a implicat direct. Am mai scris, de asemenea, pe arg despre eg ture
Mossad-uu cu Vatcanu.
Oamen me de eg tur cu Sfntu Scaun s-au dovedt a f ut s n ate ntervur de
documentare pe care e-am f cut apo pentru aceast carte.
n 1989 am fost n Chna n tmpu revou e studen et. Acoo am fost nc o dat
martoru ntrgor servcor secrete s am seszat amestecu Mossad-uu ngr|orarea
acestua c exportu de arme dn Chna c tre Iran Irak putea avea consecn e
seroase pentru Israe. Am scrs despre rou Mossad-uu n R zbou dn Gof.
n august 1994 am primit un teleIon de la Zvi Spielmann. Spemann e o fgur egendar
n Israe: s-a evden at n r zbou de ndependen a nfn at Unted Fi l m Studios
din Israel. A produs o mu me de fme, mute dntre ee coproduc hoy- woodene.
Spemann vroa s te dac aveam de gnd s scru un documentar actua
despre Mossad. M-a asgurat c vo avea mn ber c sngura restrc e o s
se apce a ntreb re pe care e puneam pentru a ob ne nforma ; cu ct
ntrebam ma mut, cu att aIlam mai mult.
Am afat c , n afara c r or u Vctor Ostrovsky a pubca or u Ar Ben-
Menashe, se scrsese prea pu n despre Mossad. S asta spre deosebre de CIA,
despre a c re actvtate s-au scrs vreo 20 de c r . Servcu Secret de Informa
Brtanc avea aproape 50 si cam tot attea atestau actvtatea KGB a servcor
germane sau franceze, ns o verfcare a con nutuu acestor c r ar ta c exstau
nc mute ucrur r mase nescrse despre aceste r zboae de spona| pe care serv ce
e sponsorzaser .
In tmpu c toror n Israe, une le n numele Canalului 4 britanic, ntervure au decurs ca
orcare atee. Cadru tempora a reat ror nterocutoror me trebua s cuprnd o
peroad cudat , pasat undeva ntre trecutu apropat amntr aproape utate.
Treptat ns , pe m sur ce ncepeam s ne cunoatem ma bne, ar reat re or se
apropau tot ma mut de prezent, ncepur s fe ma exac , s -s amnteasc ma
uor deta - cne, ce, cnd s unde a spus.
A devent car c ce care a|utaser a fondarea Mossad-uu aveau amntr v
egate de o peroad care a reprezentat stora tr t de e - c aceasta nu ma
fusese repovestt dn perspectva or. ns ce ma mportant a fost c au putut
raporta trecutu a prezent. De exemplu,
cnd au identiIicat rolul pe care l-a avut Mossad-ul n ultimele zile ale domne ahuu n Iran,
e -au expcat ca fnd nceputu prezentuu fage a fundamentasmuu
samc. Cnd au dezv ut mpcarea Mossad-ului n AIrica de Sud, au reut s o
compare cu stua a actua a r. Au demonstrat de nenum rate or c trecutu
face parte dn prezentu Israeuu.
Au ar tat c egendee despre Mossad p esc n fa a fapteor ade v rate. M-
amntesc pe Rafae Etan spunnd c : ,Aproape tot ce-a fost pubcat despre
capturarea u Echmann sunt numa scorne. tu asta pentru c eu sunt ce care
-a capturat".
n mute prvn e, Etan coeg s au transformat mture ntr-o reatate
captvant . m-au cerut me s fac a fe.
Ascutndu- pe Etan aveam mpresa c reutee u erau a fe de
nepuzabe ca energa sa. Luptase ntr-un mare r zbo a nforma or. Un
om de o perspcactate f r mte; tot ce- dorea era s tr asc att ct s
apuce zua n care n Israe va f ntr-adev r pace.
Am n ees repede c nterocutor me se mp r eau n dou tabere. Erau ce
care neau cu Isser Hare ce care neau cu Mer Amt, ar dspre u pe care-
nutreau un fa de cea r m sese neschmbat de-a lungul anilor. M-am dat
seama c nc una dn cee dou p r nu va ceda ncodat .
Asta a dus a o probem n pus: s cnt resc ce accent s pun pe nforma a
ob nut de a e. Ce pe care- ntervevam erau totodat ntr-o curs contra-
cronometru. Oamen ca Mer Amt se af acum n amurgu ve . Spre auda u, a
fost dspus s suporte ntervur ung ntreb r care se repetau. Pe utmu
d duse a pu n tmp dup ntoarcerea sa dn Vetnam, unde fusese s afe n
prmu rnd n ce fe Vietcongul ntrecuse de mute or n r zbou dn Vetnam,
servce secrete americane.
Unul dintre cele mai Iascinante interviuri a Iost cel cu Uri Saguy. St tea n brou u Zv
Spemann vorbea deschs despre unee probleme legate de implicarea Mossad-ului
atunci cnd fusese conduc toru suprem a tuturor servcor secrete.
Lu Davd Kmche nu- p cea s fe uat prn surprndere, aa c cerea s vad
dnante toate ntreb re. Cu toate acestea a dezv ut
detalii importante despre viziunea sa asupra oamenilor si a evenimenteor. Ce ma bne m- aduc
amnte cnd hr nea cnee, tmp n care distrugea n mod elegant credibilitatea celor care nu
se ridicau la standardele sale.
Yaakov Cohen -a deschs casa, sufetu s mntea pentru mne. Ne-am petrecut multe
ore a kbbutz-u unde ocuete acum, n tmp ce amntea ce spusese s ce sm se
atunc. De exempu, numa e poate amnt remuc re frca prn care trecuse
dup ce omorse pentru prma dat un om. Reac a sa fusese tota dfert de cea a
lui RaIi Eitan.
Yoel Ben Porat avea mentalitatea unui avocat al avocatului, tratnd numa faptee s ma
pu n con|unctura or. A reut de mute or s umpe goure sate de store.
Reuven Merhav m-a dat o sere de nforma mportante despre rou Mossad-uu
n potca sraean .
Trebue s men onez n mod deosebt pe do dntre zart sraeen cu care
am avut ocaza s vorbesc. Aex Doron a vorbt sncer despre servce secrete
sraeene. A|utoru u a fost de mare pre . Pe de at parte, Ran Edest, care ucrase
ca cercet tor pentru Canau 4 a fmu de teevzune pe care urma s - reazeze
despre Mossad, se pmba adesea de coo pn coo prntr-unu dn broure dn
compexu studouror u Zv Spemann, nsstnd c nu ar Ii ,corect" s dea deta
compete n mute dntre cazur. Cteodat p rea ma preocupat de ce nu trebua
s fe n program dect de ceea ce trebuia. La cteva dintre interviurile la care a participat, i-a
ntrerupt pe ce nterveva pentru a- preven ,s fe aten ". Dn fercre, foarte
pu n -au ur mat sIatul. Independent de Ran Edelist, m-am ntnt cu a spon actv care au
n ees c nu vor f cta ca atare.
M-au nvtat a e acas ; e-am cunoscut fame am a|uns s tu cte ceva despre
va a or partcuar ; asta dovedea c spon nu tr esc ntr-o at ume. m amntesc
de un ntervu cu un katsa care reata despre cum ucsese. Dntr-o dat rot prvrea
prn vngu confortab care d dea spre o zon cu un pesa| bbc, suspn adnc
spuse, ,Lumea asta nu e cea adev rat ".
Nu am utat acee cuvnte. Cred c ce a vrut s spun este c , n compara e cu
ce f cea nante, undeva prntre rtmure obnute s aparen ee ve , o anume
ntunecme s amenn are nu- p r sser ncodat . Am reg st acea sentment
a mu dntre nterocutor mei.
Era o amntre ca o trezre a reatate, aceea c umea spona|uu este, aa cum
ntrez rse Sfntu Petru, Rau, de cee ma mute or ,v zut prntr-o stc ,
nchs a culoare".
INTERLOCUTORI SPECIALI
Meir Amit Haim Cohen Nadia Cohen Yaakov Cohen William Casey William Colby RaIael Eitan Zvi
Friedman Isser Harel Emery Kabongo
Edward Kimbel David Kimche Otto Kormak Henry McConnachie Ariei Merari Reuven Merhav
Danny Nagier Yoel Ben Porat Uri Saguy Simon Wiesenthal
ZIARE GAZETE
Daily Express, Londra Daily Mail, Londra Daily Telegraph, Londra New York Times
Los Angeles Times Jerusalem Post Sunaay Times, Londra

l
INSTITU II
Palmach Archive, Israel The Press Association Library, Londra
Public Record OIIice, Londra The Library, Trinity College, Dublin
National Archive, Washington The Secret Archives, Vatican City State
The New York Public Library The Archive, Gilot, Israel
DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE 341
BIBLIOGRAFIE
Agee, Philip. Insiae the Company. CIA Diary. Harmondsworth, England: Penguin Books,
1975.
Allon, Yigal. Shiela of Davia. London: WeidenIeld & Nicolson, 1970.
Bainerman, joel. Insiae the Covert Operations of the CIA ana Israels Mossaa. New York: SPI
Books, 1991.
BamIord, James. The Pu::le Pa/ace: A Report on Americas Most Secret Agency. Boston: Houghton
MiIIlin, 1982.
Bar-Zohar, Michel. Ben-Gurion, A Biography. London: WeidenIeld & Nicolson, 1977.
Bar-Zohar, Michel. Spies in the Promisea Lana. London: Davis-Poynter, 1972.
Ben-Porat, Yeshayahu, et al. Entebbe Rescue. New York: Delacorte Press, 1977,
Ben-Shaul, Moshe, ed. Generals of Israel. Tel Aviv: Hadar, 1968.
Black, lan and Benny Morris. Israels Secret Wars. London. Hamish Hamilton, 1991.
Blumenthal, Sid, and Harvey Yazijian, eds. Govemment by Gunplay. Assassination Conspiracy
Theories from Dallas to Toaay. New York: Sig-net, 1976.
Brzezinski, Zbigniew. Power ana Principie. Memoirs of the National Security Aaviser, 7977-7957.
New York: Farrar, Straus & Ciroux, 1983.
The CIAs Nicaragua Manual. Psychological Operations in Guerilla War-fare. New York: Vintage
Books, 1985.
Cline, Ray S. The CIA unaer Reagan, Bush ana Casey. Washington, D.C.: Acropolis Books, 1981.
Cline, Ray S. Secrets, Spies anaScholars. Blueprintofthe Essential CIA. Washington, D.C.: Acropolis
Books, 1976.
Cline, Ray S., and Yonah Alexander. Terrorism. The Soviet Connection. New York: Crane Russak,
1984.
Constantinides, George C. Intelligence ana Espionage. An Analytical Bibliography. Boulder, Colo.:
Westview Press, 1983.
Copeland, Miles. The Game ofNations. New York: Simon & Schuster, 1969.
Copeland, Miles. The Real Spy Worla. London: Sphere Books, 1978.
Deacon Richard. ,C" - A 8iography of $ir Maurice Oldfield. London: Macdonald, 1985.
342
GORDON THOMAS
Dekel, EIraim. Shai. The Exploits of Hagana Intelligence. Tel Aviv: YoseleII, 1959.
Dekel, EIraim. A History of British Secret Service. London: Granada, 1980.
De Silva, Peer. 5ub Ro;a: The ClA and the Uses of lntelligence. New York: Times Books,
1978.
Dobson, Christopher, and Ronald Payne. The Dictionary of Espionage. London: Harrap, 1984.
Dulles, Allan. The Craft of Intelligence. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1977.
Eisenberg, Dennis, Uri Dan, and Eli Landau. Meyer Lansky. Mogul of the Mob. London: Corgi
Books, 1980.
Eisenberg, Dennis, Uri Dan, and Eli Landau. TheMossaa, Israels Secret Intelligence Service Insiae
Stories. New York: Signet, 1979.
Elon, Amos. The Israelis. Founaers ana Sons. London: WeidenIeld & Nicolson, 1971.
Farago, Ladislas. Bum after Reaaing. New York: MacIadden, 1963.
Gilbert, Martin. The Arab-lsraeli Conflict. London: WeidenIeld & Nicolson, 1974.
Golan, Aviezer, and Danny Pinkas. Shula, Coae Name the Pearl. New York: Delacorte Press, 1980.
Groussard, Serge. The Blooa of Israel. New York: William Morrow, 1973.
Gulley, Bill, with Mary Ellen Reese. Breaking Cover. New York: Warner Books, 1981.
Haig, Alexander M. Jr. Caveat. Realism, Reagan, ana Foreign Policy. London: WeidenIeld &
Nicolson, 1984.
Harel, Isser. The House on Garibalai Street. London: Andre Deutsch, 1975.
Harris, Robert, and Jeremy Paxman. A Higher Form of Killing. London: Triad/Granada, 1983.
Haswell, Jock. Spies ana Spymasters. A Concise History of Intelligence. London: Thames & Hudson,
1977.
Henze, Paul B. The Plotto Kill the Pope. London: Croom Helm, 1984.
Laqueur, Walter, ed. The Israel-Arab Reaaer. New York: Bantam, 1969.
Laqueur, Walter, ed. The Struggle for the Miaale Iast: The Soviet Union & the Miaale East 1948-
1968. London: Routledge & Kegan Paul, 1969.
Lotz, WolIgang. The Champagne Spy. London: Vallentine Mitchell 1972.
McGehee, Ralph W. Deaaly Deceits. My 25 Years in the CIA. New York: Sheridan Square
Publication, 1983.
McGehee, George. Envoy to the Miaale Worla. Aaventures in Diplo-macy. New York: Harper &
Row, 1983.
Meir, Golda. My Life. London: WeidenIeld & Nicolson, 1975.
DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE 343
Moses, Hans. The Clanaestine Service ofthe Central Intelligence Agency. Mclean, Va.:
Association oI Former Intelligence OIIicers, 1983.
NeII, Donald. Warriors at Sue:. Eisenhower Takes America into the Miaale East. New
York: Linden Press, 1981.
OIIer, Yehuda. Operation Thunaer. The Entebbe Raia, the Israelis Own Story.
Harmondsworth, England: Penguin Books, 1976.
Ostrovsky, Victor. By Way ofDeception. New York: St. Martin's Press, 1990.
Ostrovsky, Victor. The Other Siae of Deception. New York: HarperCollins, 1994.
Powers, Thomas. The Man Who Kept the Secrets. Richara Helms ana the CIA. New York:
KnopI, 1979.
Rabin, Yitzhak. The Rabin Memoirs. London: WeidenIeld & Nicolson, 1979.
Richelson, JeIIrey T. The U.S. Intelligence Community. Cambridge, Mass.: Ballinger, 1985.
Seth, Ronald. The Executioners. The Story of Smersh. New York: Tempo Books, 1970.
Smith, Colin. Portrait of a Terrorist. New York: Hoit, Rinehart and Winston, 1976.
Sterling, Claire. The Terror Network. The Secret War of International Terrorism. London:
WeidenIeld & Nicolson, 1981.
Stevens, Stewart. The Spymasters of Israel. London: Hodder & Stoughton, 1981.
Stevenson, William. 90 Minutes at Entebbe. London: Bantam Books, 1976.
Stockwel, John. In Search of Enemies. A CIA Story. New York: W. W. Norton, 1978.
Tinnin, David B. The Hit Team. Boston: Litle, Brown and Company, 1976.
Tully, Andrew. CIA. The Insiae Story. New York: William Morrow, 1961.
Tully, Andrew. The Super Spies. More Secrets, More Powerful than the CIA. New York:
William Morrow, 1969.
West, Nigel. A Matter of Trust. MI5 1945-72. London: WeidenIeld & Nicolson, 1982.
West, Nigel. Ml 5. British Security Operations 1909-45. London: Triad/ Granada, 1983.
West, Nigel. MI6. British Secret Intelligence Service Operations 1909-1945. London:
WeidenIeld & Nicolson, 1983.
Wiesenthal, Simon. The Muraerers among Us. London: William Heinemann, 1967.
ANEXE
Motto
in spionaf, la fel ca In r zboi, legenda succesului este ea ns ;i un factor ae succes.
Menahem Begin
Con ne:
DIRECTORII GENERALI Al MOSSAD-ULUI
STRUCTURA MOSSAD-ULUI
RAPORTURILE DINTRE SERVICIILE SECRETE ISRAELIENE
DIC IONAR DE TERMENI INSTITU II
GLOSAR DE SIGLE
DIRECTORII GENERALI Al MOSSAD-ULUI
1951-1952 REUVEN SHILOAH 1952-1963 ISSERHAREL 1963-1968 MEIRAMIT
1968-1974 ZVIZAMIR 1974-1982 YITZHAKHOFl 1982-1990
NAHUMADMONI 1990-1996 SHABTA! SHAVIT 1996-1998 DANNYYATOM
1998-2002 EFRAIMHALEVY
ANEXE 347
STRUCTURA MOSSAD-ULUI
Directorul Genera a MOSSAD-uu se numete ofca ,ns rcnat a servcor
securt de stat" (Menume a Sheruth Habtachon).
E este a|utat de un ,coordonator" care conduce drect ,echpee mor " (kdon).
Urmeaz n erarhe do ef de servc: unu pentru servce tehnco-
admnstratve, ce at pentru opera un.
Serviciile tehnico-administrative sunt: cercetarea, documentele (Iolosite pentru a da agen or
dentt no sau de acoperre), tehnooga (arme nstrumente sofstcate
necesare n ac u nile de spionaj, n misiuni speciale sau n execu ), admnstra a
arhvee (stora MOSSAD-uu).
efu opera unor conduce drect Academa MOSSAD-uu, opera e de
securtate, pe cee de supraveghere (nevot), comunca e (yahaomn)
spona|u propru-zs (Meuckha = mp r a, fost Tsomet), acesta dn urm
organzat ca un servcu extrem de compex, cu brour s rezden e n Europa s
Orentu M|ocu, dar cu un ,departament pentru Israe". efuu opera unor
se ma subordoneaz K aisaraut (Iost Tevel), serviciul care admnstreaz nforma e
cuese de of er de nforma afa a msune dpomatce ae Israeuu
LAP=Departamentu de upt pshoogc . Utma, dar nu cea ma pu n
mportant , sarcna drect a efuu opera unor este de a p stra permanent
eg tura cu SHABACK = Securtatea ntern sraean , un fe de FBI, cu TSAHAL =
Armata sraean , cu po a s cu ate servc specae.
Dou departamente dn servce secrete, amndou cu nume poetce, sunt
,Ioarte specae"; prmu, numt ,Petee de Aur" (Safanm) se ocupa doar de OEP
ar a doea = ,Brza dmne " (Tsafrm) se ocupa de comu nt e evreet dn
afara Israeuu.
Cea ma mportant msune a MOSSAD-uu n rea a cu dfertee comunit
evreet dn ate r, const n asstarea acestora a organzarea unor structur de
autoap rare numte Msgerot (gardu). Isser Hare, fostu ef egendar a MOSSAD-
uu, a spus ntr-un ntervu pentru pubca a ,Tribune JuiIe" (26 ianuarie 1993) cum a
organzat grupure de autoap rare evreet n toat Europa ,Am hot rt dn capu
ocuu s venm n a|utoru comunt or evreet dn re n care guvernu nu
vroa sau nu putea s frneze acest va de voen (antsemt - n.n.) Am hot rt
s reac on m ferm crend organza evreet de autoap rare sau, ma bne
zs, de
348
ANEXE
egtm ap rare, ar acest ucru s-a f cut n coordonare cu autort e ocae.
Am uat unatera aceast n atv . Am creat a fa a ocuu inIrastructura
necesar . Cnd conduc tor comunt eztau, tneretu evreu ua probema n
mn crend cubur sportve sau mc r de tneret, n anii '70 nu mai eram la conducerea
MOSSAD-ului ci deputat n Knesset. Serge Beate Karsfed m-au nvtat a Pars pentru
a lua cuvntul cu ocaza une mar demonstra de sodartate cu Israeu. M-am
ntrebat medat dac m sure de securtate aveau s fe sufcente. Pot s v
asgur c n mpre|urm nu exsta nc un sngur po st francez, dar tner dn
comunitatea evreasc erau omnprezen s exerctau servcu de ordne. Nu -am
ntrebat cne formase, dar tam c ac onau n sa|u organza or de ap rare pe
care e pusesem a punct cu c va an nante".
n organgrama MOSSAD-uu remarc m de asemen ea o serie de servicii specazate
pe r regun ae um prezentnd mare nteres pentru Israel:
-Cartierul General European
AL = Servcu pentru S.U.A., format dn ce ma expermenta of er
de nforma , ucrnd sub cee ma sode acoperr; este o unitate strict
secret .
DARDASIM = Departament care se ocup de Chna, Afrca Orentu
ndep rtat.
MALAT = Brou eg turor cu Amerca de Sud.
Un capto deosebt a actvt MOSSAD-uu era desf urarea unor opera un
egae pe tertoru unu stat str n. O asemenea msune necest un comando
format dn ce pu n 15 oamen foarte bne preg t . Ac unea lor are 5 momente
diIerite, denumite codiIicat cu litere ale alIabetului neoebrac. ,Aef" este un grup de 2
ucga versa . Grupu , beth" are doi ,paznc" care asgur spatee ,aefuu" s e
preg tete retragerea; e sunt tr g tor de et s conduc tor auto de marc . In
stua neprev zute membr acestor dou grupur se pot a|uta un pe a . A
trea echp , ,het", se ocup de ogstc : cazare, ban, ocun e conspratve, etc;
se preznt sub forma unor cupur con|ugae. Echpa ,a|n" are 6 agen care-
urm resc pe duman, furnzeaz nforma detaate despre pro gramu znca!
acestua, dentfc ocu ce ma potrvt pentru ,execu e" asgur retragerea
ceora . A do agen , de eg tur , pasa sub codu | tere ,gof", deservesc
em toru dsmuat ntr-o ocun conspratv ',? transm nd Statuu Ma|or a
MOSSAD-uu nforma s preund de a acesta noe dspoz .
ANEXE 349
RAPORTURILE DINTRE SERVICIILE SECRETE ISRAELIENE
n Israe func oneaz urm toaree servc departamente cu msun de
servicii secrete.
AMAN (AGOF MODYIN) = Servcu de Informa a Armate; este
ce ma bun organsm de nvestga dn Orentu M|ocu, cu exceen
profesont a ob ner de date.
APAM = Servcu de Informa de Securtate;
Departamentu de cercetare s documentare, apar nnd de Mnsteru
de Externe avnd actvtatea orentat ma aes spre re arabe;
,Departamentu de nvestga " a Po e sraeene, ns rcnat cu
aspectee po enet ae afaceror de contraspona|;
KAISARAUT (fost TEVEL) = Servcu care admnstreaz nforma e
ob nute de of er de nforma a ambasadeor sraeene n str n tate;
LAKAM = Brou de eg tur pentru probeme tn fce ae Mnsteruu
Ap r r;
MOSSAD = Insttutu pentru opera un specae cuegere de
nforma ;
SHABACK (fost SHIN BETH) = Servcu de securtate ntern , un FBI
israelian;
UNIT 504 = Untate mtar ce asgur cuegerea de nforma prvnd
trecerea gran eor;
- UNIT 8200 = Untate mtar care asgur ntercept re de
comunc r;
- UNIT 8513 Serviciul de IotograIiere al AMAN.
Organza e de spona| cve s mtare dn Israe au s pt mna
nstrur operatve o reunune anua numt ,TSORECH YEDIOT
HASUVAT", pe scurt TSIACH, a care se eaboreaz obectvee actvt de
nforma pentru anu urm tor, stabte n ordnea mportan e.
Documentul Iinal al acestei reuniuni, numit tot TSIACH, devine calendar de activitate pentru
Iiecare serviciu secret.
Comuntatea servcor de nforma este condus de efu MOSSAD-uu
a c ru denumre ofca este MENUME a SHERUTH HABITACHON =
ns rcnat de stat cu servce secrete, care admnstreaz drect
nforma e cuese de MOSSAD, SHABACK LAKAM. E comunc d-
rect cu prmu mnstru. Informa e cuese de AMAN s de departamentu de cercetare
documentare a Mnsteruu de Externe sunt admnstrate prn mntr de resort, de
guvern, care e comunc prmuu mnstru. Cum ns ntre AMAN MOSSAD exst
o eg tur permanent , practc, efu MOSSAD-uu are a dspoz e toate
nforma e cuese de cee ma mportante agen sraeene de spona| MOSSAD,
AMAN SHABACK.
DlC lONAR DE TERMENl $l lNSTlTU ll
ACADEMIA = coaa de cadre a MOSSAD-uu. n mba vrt, MIDRASHA.
A N EFES = n romn nseamn ,f r gre". Este caracterstca cerut ceor ma
mportante ac un n teren ae MOSSAD-u lui.
AL = servcu MOSSAD pentru S.U.A. Este format dn ce ma competen of er de
nforma care ucreaz sub cee ma sode aco perr. Este o untate
secret .
AMAN - Prescurtarea denumr ,Agaf Modyn" care nseamn ,Servcu de
nforma a ar matei". Este cel mai bun organism de nvestga e dn ntregu
Orent M|ocu, cu foarte bun profesont n ob nerea de date, ma
pu n n nterpretarea acestora.
AP AM = Servcu de nforma de securtate.
ASPIRATOR = Agent care af toate datee une nte.
A TRIMITE N VACAN = A r n un duman.
BAT LEVENYHA Agent de sex Ieminin, imediat inIerior unui katsa.
BIOLEVERAGE = Foosrea unor nforma ntnse pentru a constrnge (anta|a) pe
cneva.
BLIND DATING Loc sigur ales de un agent pentru ntlnirea cu superiorul s u.
BODEL = Curer, om de eg tur .
BORCAN CU MIERE = Capcana sexua preg tt de servce secrete.
BURN Agent sacriIicat deliberat, cu scopul de a-l proteja pe altul mai valoros.
CARE DETH = Opera une care eueaz f r mot iv.
CONTACT = ncercare de recrutare a unu cet ean str n.
CUR ARE CHIMIC = Evtarea supravegher.
CUTIE MUZICAL = Radoem tor.
DARDASIM Departament al KAISARAUT pentru China, AIrica si Orientul ndep rtat.
ELINT Spionajul tehnic, realizat prin m|oace rado, foto, sate .
EXFILTRARE = Transferare a unu agent dntr-o ar ost .
FALASH = Agent care actveaz n Lban.
FALSE FLAGGING = A recruta o persoan care crede c va ucra pentru o at ar .
GANDAC = Dspoztv eectrc de ascutare i nregistrare.
HUMANT = Strngerea de nforma prn ntermedu agen or.
INSTITUTUL PENTRU INFORMA II OPERA IUNI SPECIALE = Denumrea ofca
a MOSSAD-uu; n ebrac MOSSAD nseamn nsttut.
KAISARAUT Fost TEVEL. Este serviciul care administreaz nforma cuese de of er de
nforma a ambasadeor sraeene de pretutindeni.
KATZA = Agent rezdent. Eta oamenor MOSSAD-uu, antrena tmp de 3 an
supu unor nterogator smuate care reproduc toate posbee voen e
a care ar urma s rezste dac ar f prn. Sunt recruta dn rndu unor
oamen cu deosebte cat arg cunotn e de mb str ne. Un katza
creeaz re ee de nformator n ara de rezden coaboreaz cu
echpee specae ae MOSSAD-uu, care efectueaz ope ra un n ara
respectv , asgurndu-e ogstca nforma ona matera .
KIDON (BAIONETA) = Subsec a de ,ucga" a MOSSAD-uu. Face parte dn sec a
KOMEMIUTE. Cuprnde cte 3 echpe a cte 12 oamen, dntre care 2 se
antreneaz n Israel, n timp ce a 3-a execut msun n str n tate. Eufemstc,
acestu grup de asasn de profese se spune ,bra u ce ung a
|ust e sraeene". E nu tu nmc despre cea of er a MOSSAD-
uu nu- cunosc nc ntre e denttatea rea . Este o untate
utrasecret .
KOMEMIUTE (Iost METSADA) Departament strict secret. Un mini-MOSSAD deoarece
coordoneaz pe katza pe of er actv care organzeaz execut
opera un cu mna armat .
LAKAM Prescurtare de la denumirea ,Lashkat e-Kshre Madao", adc ,Brou de
eg tur pentru probeme tn fce" a Mnsteruu Ap r r.
LAP Prescurtare de la ,Lohamah Psichologit" care este departamentul de upt pshoogc a
MOSSAD-uu.
LEGENDA = Bografa fctv a unu KATZA.
LUMINA ZILEI = Aerta maxm .
MABUACH InIormator care nu este evreu.
MAHAKET GAMIHKAR = ,Insttutu executv de nforma " a Mnsteruu de
Interne. Coordoneaz actvtatea de spona| economc dpomatc.
MALAT Biroul MOSSAD-ului pentru America de Sud.
MARATS = Ascut tor. Agent specazat n nterceptarea s descfrarea
conversa or nregstrate de SHICKLUT.
MELUCKHA (IostTSOMET) Departamentul de recrutare al MOSSAD-ului. Datort
atotputernce sae a c p tat acest nume, Meuckha nsemnnd
,mp r a".
MENUME = Prescurtare a func e de ,Menume a Sheruth Habtachon" care
nseamn ,ns rcnat cu servce securt de stat". Este vorba de directorul
general al MOSSAD-ului, care este deru comunt servcor secrete
sraeene. El este numit de prmu mnstru pentru o peroad teoretc de 5
an.
METSADA Vezi KOMEMIUTE.
MIDRASHA Vezi ACADEMIA.
MISGAROTH - In romn ,gardu". Structur de autoap rare ae comu nt or
evreet dn Daspora.
MISGEROT = Fot ucr tor a MOSSAD-uu trm n str n tate pentru a a|uta
comunt e evreet.
MISHLASHIM = Cute pota secret a unu agent.
MOSSAD = Ce ma mportant servcu secret sraean, avnd atrbu e CIA
completate cu multe altele; vezi INSTITUTUL.
NAKA Sistemu unformzat de screre a rapoarteor de c tre agen MOSSAD.
NATIV = Agent care actveaz n spa u post-sovetc.
NEVIOT Serviciul de supraveghere al MOSSAD-ului.
LUME MAI BUN = Ucderea unu agent duman.
PAHA = Departamentu pentru actvt antterorste; denumre compet ,Paylut
Hablanit Oyeret".
PALAVRAGIU Aparat de bruiere a undelor radio.
PHOTINF FotograIii n scop de spionaj.
POLIZOR = nc pere foost a nterogatoru suspec or. Loc unde se fac edn e
secrete de anaz .
RECUL Informa fase ,servte" n mass meda str n = ntoxcare.
REG-SIG = Semna pentru KATZA pentru a se ntn cu agentu s u ntr-un loc
public.
RESET = ,Centraa de nforma securtate". Se ocup de cuegerea
expertzarea nforma or potce economce. Are n subor dne servc
de dversune care ac oneaz n r arabe.
SAYARET MATKAL = For ee specae sraeene. Untate strct secret (orce referre n
pres este nterzs de cenzura mtar ), organzat pe structura mtar
care este ns n afara controuu armate. Ea ne drect de efu
MOSSAD-uu. La orgne e se af UNITATEA 101 nfn at n 1953 de
maoru de atunc, premeru de az, Are Sharon. Acesta recrutase 40 de
specat n upta de gher , transformndu- ntr-o armat secret care
atac bazee paestnene dn zona de fronter . SAYARET-u a nceput cu
200 de oamen c rora se puteau ad uga s a - specat dn
servce secrete, dn armat dn rndu rezervtor -, prn mobzare.
Programul de antrenament a aceste unt este foarte dur, ncuznd etape
de preg tre antrenament n tertor oste, tehnca paraut r sau a
notuu subacvatc. Accentu se pune pe n atv rezs ten ,
cuvntee de ordne fnd ,secret rapiditate". Dintre cele mai cunoscute
misiuni amintim: 1 ) 1 968: raid adnc n teritoriul egiptean, heliopurtat, soldat cu
aruncarea n aer a ctorva podur a une centrae electrice, toate de pe
Nil.
2)1968: raid de represalii asupra aeroportului din Beirut soldat cu distrugerea a 9 avioane ale
companiei libaneze MEA.
3)1976: cea ma spectacuoas ac une, n urma c rea for ee specae dn
ume au ntrecut n aprecere mute unt sm are str ne, egand SAS-
u brtanc, eberarea ostatcor de pe aeroportul ugandez Entebbe.
4)1988: raid dinspre mare asupra Cartierului General al OEP dn Tuns, n cursu c rua
a fost ucs, n va sa, sub o poae de goan e, famosu der paestnan
Kha a Wazr, fostu comandant a armate OEP deru Intfade.
Excep ona organzator, e purta numee de r zbo ,Abu |had", adc
,tat r zbouu sfnt", avnd sub comand toate opera une de gher
dn ,Paestna ocupat ".
SAIFANIM = n romn ,Petee de aur"; este departamentu pentru OEP
al MOSSAD-ului.
SANFEREN Tehnica deschiderii si nchiderii scrisorilor sigilate. SAYANIM = Vountar evreu
care se pune n su|ba unu KATZA. E prmete
ban numa pentru servce prestate. In 1998 erau n num r
de 8.000 n S.U.A., 4.000 n Marea Britanie, etc. SHABACK = Fostu SHIN BETH,
,Servcu securt nterne" a statuu
Israel, un Iel de FBI.
SHAI Prescurtarea denumirii ,Sherut ha-Yediot ha-Artzit" - ,Serviciul Na ona de
Informa ", nfn at n 1940 avea ca prncpa misiune integrarea evreilor
care imigrau n Palestina.
SHICKLUT = Departamentu de ascut r a MOSSAD-uu.
SHIN BETH Prescurtarea denumirii ,Seruth Bitadon", vezi SHABACK.
SIGNT = Cuegerea de nforma dn mass-meda.
SLICK = Ascunz toare pentru documente mesa|e.
SPLARE Reciclarea unu paaport vaab, ob nut prn furt sau cump rat.
TEUD Documente Ialse pentru intoxicarea adversarului.
TEVEL Vezi KAISARAUT.
TSAFIRIM = n romn ,Brza dmne ", denumre poetc pentru prozacu
departament a MOSSAD-uu pentru comuntile din Diaspora.
TSAHAL = Armata sraean .
TSIACH = Prescurtarea denumr ,Tsorech Yedot Hasuvat" care are dou
n eesur. Este, ma nt, reununea anua a organza or de spona|,
cve mtare, ae Israeuu. A doea sens, pentru care se foosete
numa forma abrevat , este ce de ,caendar de actvt anuae" pentru
fecare dntre servce secrete israeiiene, n primul rnd pentru MOSSAD.
TSOMET Vezi MELUCKHA.
UNITATEA 101 Vezi SAYARET MATKAL.
UNIT 504 = Untate mtar care asgur cuegerea de nforma prvnd trecerea
gran eor.
UNIT 8200 = Untate mtar care asgur nterceptarea comunca or.
UNIT 8513 Serviciul de IotograIii al AMAN.
YAHALOMIN =n traducere, ,damantu; untate n MOSSAD care asgur comunicarea
cu agen n msune n str n tate.
YARID Serviciu compus din trei echipe a cte 7-9 oameni Iiecare, dintre care dou sunt
destnate ac un n str n tate s una n nteroru Israeuu.
GLOSAR DE SIGLE
ANO Organza a Abu Nda
AFR Recunoatere medat a amprenteor
Al Integen artfca
AL Untate speca care ac oneaz sub acoperre n S.U.A.
ASU Untate terorst actv
AWACS Sstem de supraveghere persoan s avertzare - coordonare
a for eor propr sau ae aa or.
BND Bundes Nachrichtendienst (Serviciul Secret German) care
acoper att sfera nforma or na onae ct a ceor externe
BW Arme biologice
CAN Congresu Na ona Afrcan (RSA)
CAT Tomografe computerzat
CIA Agen a Centra de Informa a S.U.A.
CIO OIiciul Central de Imagini
CNA Congresu Na ona Afrcan
CSI Comunitatea Statelor Independente (Ioste sovietice)
CSIS Serviciul Secret Chinez
CW Arme chimice
DEA Servcu pentru sanc un mpotrva droguror
DCI Drectoru Agen e Secrete Centrae
Dl Conducerea Servcuu Secret de Informa
DIA Agen a Secret de Ap rare
DO Drectoru Opera unor
EDP Procesarea eectronc a dateor
ERD Departamentu de Informa Externe a Armate
IDA Baza de date a nforma or secrete
IED Bomba artzana
IFF Identifcarea pretenuu sau dumanuu
II IdentiIicarea imaginii
IR Infrarou
ISA Actvtate de sus nere a spona|uu
JIL Centru Comun de Informa Secrete
NIC Centru Na ona de Informa Secrete
NSA Agen a pentru Securtate Na ona a SUA
NSTL Lista ceor care amenn securtatea na ona
OEP Organza a pentru Eberarea Paestne
OUA Organza a Unt Afrcane
FLP Frontul de Eliberare al Palestinei
FPLP Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei
PROD Tehnca de ob nere a fotografor de pe discurile optice
RAF Fac unea Armata Roe (Germana)
NOTE
CAPITOLUL 1. N SPATELE OGLINZII
1.Hotelul Ritz din Paris a Iost construit n 1898 pe un teren care d dea n Pace Vendome. Este
o oper arhtectura ma|estuoas , cu 142 de camere, a c re nume e ste sinonim
cu ,luxul", n 1979 mardaru ango-egptean Mahommed AI-Fayed a cump rat
hoteu de a fca ntemeetoruu s u. C drea era atunc n stare proast , cu
dot r tehnce (nstaa e eectrc , centra teefonc , buc t re) de dnante
de r zbo. Pentru a- modernza a- reda m re a trecut , AI-Fayed a nvestt
150 de moane USD, de 5 or pre u de cump rare. ,A des vr o ucrare
de asemenea mportan nu este o chestune de captasm. A f cut-o pentru
prestgu fndc v-a ndr gostt de acest Hote" a spus n 1985
Jacques Chirac, atunci primarul Parisului, acordndu-i lui AI-Fayed vaoroasa ,Medae
Sm ut " a captae franceze. Preedntee Fr. Mitterand l-a distins pe miliardar cu
Legiunea de Onoare n rang de cavaler n 1986 s de of er n 1993. n 1991
Mahommed AI-Fayed a pubcat o store a hoteuu, nttuat ,Le Rtz de Pars",
scrnd pe exemparu d rut prmaruu care ntre tmp onorase cu
,Pacheta Parsu bmenar" (1989): ,Domnuu |acques Chirac, prmar a
Parsuu, f r ncura| re s sfatu c rua m-ar f fost mposb s resusctez
gora hoteuu Rtz". n 1995 egpteanu
a contrbut cu o dona e substan a a fnan area campane prezden ae
vctoroase a u Chrac. ntre tmp |acques Chirac a ctgat un a doea mandat;
dn p cate nu tm dac mardaru ango-egptean a ma contrbut sau nu a
fnan area campane sae, ma cu seam c fu s u Dod a murt a tur de
prn esa Diana n tragicul accident rutier din tunelul parizian d'Alma, la 30 august 1997.
2.Dodi Fayed (1956-1997), Iiul miliardarului anglo-egiptean
Mahommed A-Fayed nepot a mardaruu saudt Adnan
1. NOTE 359
Kashoggi (Iratele mamei sale, Samira), la un moment dat cel mai bogat om dn ume a c ru
avere s-a rotun|t prn comer u de arme. S-a n scut a Aexandra (Egpt) unde
tat s u tocma trecea dn categoria micilor negustori n aceea a micilor investitori. Numele
s u rea este Esmad E In ceea ce nseamn ,Stpu Credn e" dar, cum de mic se
recomanda ,Dod", aa -a r mas numee. De remarcat c ncodat Dod nu a
vrut s poarte desnen a nob ar ,A" pe care tat s u s-o arogase cu de a
sne putere, ma trzu cnd devense mutmonar. Dod Fayed a dus o va
de ,fecor de ban gata", tat s u nerefuzndu- nmc, de a man de ux, a
ahtur de vtez . Trms n 1969 a Insttutu Le Rosey (o coa eve an
pentru boga um), e a abandonat coaa dup un an. Tat s u I-a trms un
an n servcu mtar a Emrateor Arabe Unte (EAU, unde era baza bog e
sae) de unde, adoma for de emr a fost trms a coaa mtar brtanc de
a Sandhurst. n 1974, dup absovre a preferat un post de ataat mtar a EAU
a Londra, post care bnen ees nu -a fost refuza t. In1979 la mplinirea a 23 de an,
tat s u -a f urt o compane de produc e cne matografc . De prmu fm, de
succes, s-a ocupat char AI-Fayed senor. Apo Dod ce (pn atunc) Norocos, a
uat Oscaru anuu 1982 pentru cel mai bun Iilm la care e nsu era produc tor
executv, n 1988 tat I-a f cut pe Dod drector a Harrods n 1992 a nc
dou frme dn grupu s u. n 1991 Dod a produs Iilmul ,Hook", regizat de Steven
Spielberg. Pe prn esa Dana a cunoscut-o n 1996 ar da or s-a nIiripat n 1997,
ntr-o vacan a va dn Sant Tropez a Fayezor. n scurt tmp au devent un
subect ,ferbnte" pentru paparazz, a c ror h r ua a dus a groazncu
accdent de a 30 august 1997 n care att Dana ct s Dod -au g st moa rtea.
3. Harrods din cartierul londonez Knightsbridge este cel mai celebru magazn dn ume. Este
ad postt de un paat n st neorenascentst cuprnde 150 de gaer
utraeegante. Are 5000 de furnzor de m rfur, r spnd pe ma mute
contnente. Expune zilnic produse n vaoare de 100 de moane de re sterne, de
a hane ,haut couture" a nute sport, s de a coere de rubne vertabe a
produse alimentare.
Fondat n 1848, Harrods era n 1909 cel mai mare magazin european. Proprietarii s , dn
fama Burbrdge, au dezvotat n urm tor 50 de an un ntreg an de
magazne brtance, n 1959 n urma une tpce confrunt r de capta, Harrods
a fost ,ngh t" de re eaua de magazne a sco anuu Hugh Frazer. Dn 1970
conglomeratul agro-minier,Lonhro", creat n AIrica de Sud, poseda 0 bun parte a
ac unor compane ,House of Frazer". n 1981 Lonhro a f cut o prm ofert
pentru a achz ona re eaua Fra:er, dar aceasta a fost bocat de ,Comsa pentru
monopour s fuzun" care a consderat c ofertantu nu are experen n
vnzarea ,en detail". Lonhro a repetat oIerta n 1984 dar, pentru a avea mai mute anse a
vndut cee 29,9% dn ac une Frazer, pe care e de nea, unu ter , spernd
s e r scumpere uteror. Cump r toru, Mahommed A-Fayed, a achz onat
ntregu an Frazer, 4 un ma trzu, p tnd cash, ntr-o z, suma de 615 m
oane de lire sterline, n 1994 el a vndut toate activele companiei Frazer (56 de magazine) pentru
410 milioane de lire sterline,
p strnd doar Harrods. De remarcat c acest magazn, prn catatea produseor
a centee f cea sngur o re et ega cu a ceor 56 de Fra:er vndute, uate a
un oc. Pe de at parte se pare c egpteanu A-Fayed conduce n mod
str uct att de brtancu Harrods. n 1997, revsta economc ,Verdct" pasa
Harrods-u n fruntea magazneor engezet dn ntreaga ume s evden a
pentru ,defnrea normeor brtance n matere de m rfur s tehnc de
comercazare". F cnd o anaz de substan , rev sta eco nomc brtanc
conchdea: ,Pubctatea negatv preungt care s-a f cut u A-Fayed (este
vorba de o campane ansat fnan at din gros de R.W. Roland, proprietarul
grupului Lonhro care ncercase s nght re eaua de magazne Frazer n.n .) nu a
aIectat practic rezultatele magazinului Harrods. Nimeni dintre cei care ar
face ast z un tur a magaznuu nu ar putea pretnde c schmbarea
propretaruu a d unat ntereseor ntreprnder. Harrods este nIloritor". n
ncheere at un argum ent n Iavoarea ,exclusivismului tipic englezesc" n care se nscrie
Harrods: proprietarul magazinului patroneaz , prn trad e, concursu hpc anua
care are oc a casteu Wndsor, n vrtutea aceea trad a oc n o|a
rega , a tur de suv eranul Marii Britanii.
4. Mahommed AI-Fayed se trage dntr-o fame s rac dn Aexan dra. S-a n scut
n 1929 a nceput prn a face un mc comer n orau nata, n an '50 a
cunoscut o tn r saudt de a ,coaa engezeasc de fete" dn Aexandr a; o
chema Samira si era Iiica doctorului Mohammed Kashoggi, doctorul lui Abdul Aziz ibn Seud,
fondatoru Regatuu saudt. Ce do s-au c s tort n 1955 ar n 1956 s-a
n scut fu or,Dod". Fayed a ntrat n afacer cu cumnatu s u Adnan Kashogg,
vtorul (ca si el) miliardar, care l-a angajat pentru a coordona vr r de m rfur c tre
Araba Saudt cu un salariu mic dar cu 10 din beneIiciu, n 1956 AI-Fayed a ntemeiat Iirma
,Middle East Navigation Co.", pe baza unei companii de navga e cump rat Ioarte ieItin
de la un evreu. Era perioada n care avea s nceap r zbou Suezuu. Apo e a ma
achz onat 25% dn ac une une compan de navga e dn Genova (Itaa).
Cnd Nasser a f cut unee na onaz r care au atns propret e lui,
Mahommed AI-Fayed a p r st Egptu |urnd s nu se ma ntoarc . E -a
str mutat toate afacere n emratee Gofuu, pe atunc nc sub mandat
brtanc. A |ucat un ro esen a n crearea centruu comerca aeroportuu
dn Duba, ctgnd 85 miloane re sterne. Apo s-a stabt a Londra n
1965, avnd n deruare contracte de construc ntermedere cu frme
brtance dn Emratee Arabe Unte.
n 1979 a cump rat hoteu Rtz dn Pars (vez nota 1, pag. 13), n 1985 magazinul
Harrods dn Londra (vez nota anteroar ) cu 615 moane re sterne cash.
Propret e sae ma ncud casteu sco an de seco XVI de a Banagown
(fosta reedn a canuu Ross), fabrca de c m ,Turnbu s Asser" dn
Marea Brtanc, furnzoare a Casei regale, o proprietate n RockeIeller Piaza din New
York, o v de vacan a Sant Trapez etc. n 1987 a nchrat pe 25 de an de a
prm ra Parsuu, va Wndsor, numt aa pentru c dup abdcare ac au
ocut, dn 1936, ex regee engez Eduard VIII (sub numee de duce de Wndsor) cu
so a sa amercana Wallis Simpson. Eduard a murit n 1972 iar ducesa n 1986. Al-Fayed a
investit 100 de milioane de Iranci Irancezi pentru a restaura aceast v construt n 1900
a r scump rat cee 40.000 de obecte dn nteror de a Insttutu Pasteur, c rua
fuseser sate prin testament.
Imperiul de aIaceri al lui Mahommed AI-Fayed mai cuprinde ,Metro Bussness Avaton", cea
ma mare compane european de avoane supersonice pentru oamenii de aIaceri, o
companie de elicoptere, fabrce de pantof ,Kurt Geger" ,Caravea", postu
,Rado Lberty", s pt mnau satrc ,Punch" care apare de 150 de an cubu
de Iotbal Fulham.
5. DGSE este prescurtarea denumr ,Drec a Genera a Securt Externe", un
CIA francez. Decretu de nfn are a DGSE dateaz dn 2 apre 1982, pn
atunc servcu numndu-se SDECE. Msunea sa n actu de ntemeere era
aceea de ,a c uta a expoata nforma e avanta|oase pentru securtatea
Fran e precum de a detecta anha, pe ntreg tertoru na ona,
actvt e de spionaj ndreptate mpotriva intereselor Iranceze, pentru a prentmpna
consecn ee". Motvu transform r SDECE n DGSE ne tocma de atrburea
unor msun s pe tertoru na onal. SDECE, care ap rea n 1945 era ,ment s
caute n afara frontereor na onae toate nforma e toate documentee"
ute sguran e r dar nu ,putea avea nc un fe de puter pe tertoru
francez, opernd doar n r str ne."
CAPITOLUL 2. NAINTE DE NCEPUT
1.Templul din Ierusalim a Iost construit n 960 .e.n. de regele Soomon dstrus de
mp ratu babonan Nabucodonosorn 586 .e.n. A doea tempu a fost
c dt n 515 .e.n. dstrus de cuceritorii romani n anul 70.
2.Irod cel Mare (73-4 .e.n.) a ajuns rege cu sprijinul Imperiului Roman (37-4 .e.n.). n nteror a
men nut echbru ntre saducce, a c ror putere a mtat-o, farse
esenen. Este famos prn construc e sae. A nt rt sau creat fort re ee
Massada, Herodion, Hyrcana a dezvotat oraee Samara Cezareea. Irod a
rdcat cee patru mar zdur de sus nere a Munteu Tempuu, rgnd practc
ncnta sacr prn construrea une patforme umperea cu bo a gouror
dntre zdur s suprafa a pan .
3.Zidul Plngerii era cel mai lung dintre cele patru ziduri ale Muntelui Tempuu edfcate de Irod
ce Mare. Stuat pe atura vestc e avea o lungime de 485 de metri; Zidul Plngerii de azi
este doar o bucat de 60 m dn ace zd. Este format dn pietre enorme,
ma|ortatea de 2-8 tone dar sunt unee de 40-50 sau char 100 de tone. Zdu
Pnger a nceput s fe poment ca oc sacru aba dup cucerrea otoman a
Ierusamuu (1517). Spre sfrtu secouu XIX a devent un smbo na ona
evreiesc. Rug cune rostte n fa a Zduu Pnger sunt consderate ca
deosebt de efcente deoarece, dup rabnu |aca Ettnger (sec. XIX) ,Por e
ceruu sunt aproape de zdu apusean." Un obce r spndt s practcat az
de turt str n este de a scre rug cun pe buc ee de hrte care sunt apo
ntroduse ntre petree zduu, n fa a Zduu Pnger mu tner evre
ceebreaz ma|oratu. Tot ac se desf oar unee ceremon na onae ar
soda
sraeen depun |ur mntu militar.
4.Bar Mtzvah este ceremona regoas prn care b e evre n vrst de 13 an
cap t statutu de adut responsab. Aceasta nseamn c e sunt dator s
respecte porunc e (mtzvatn ebrac ) pot partcpa a ,su|ba de dup -
amaz ", prncpaa rug cune a comunt a care to partcpan (excusv
b rba ) ctesc dn Tora (Vechiul Testament) sub conducerea rabinului sau a celui mai
vrstnic participant.
Ceremoniile de Bar Mitzvah nu sunt consemnate nainte de 1400. n contemporanetate ee au
c p tat o mportan sport fnd con sderate momentu de afrmare a
dentt evreet a tneror. Pe de at parte au devent pre|u unu
fastuos banchet, a care oaspe aduc darur pentru tn ru maturzat, n Israe
mu tne ri s rb toresc ma|oratu a runee fort re e! Massada - smbou
rezsten e na onae sau a Zdu Pnger.
5. Sabatu este dumnca, zua odhne, bucure a recueger. Sabatu ncepe
vnerea a apusu soareu cnd a snagog se ne o su|b care dfer de
su|bee de sear dn restu s pt mn prn aceea c , a sfrtu e se adaug
prmee patru versete dn Geneza, cap. 2, se rostete bnecuvntarea s apo
crednco cnt psamu ,Scutu p rn or".
6.Sionism este un termen modern desemnnd dorn a evreor de a se ntoarce pe
p mntu u Israe (Shvat Zon - ntoarcerea a Sion). Sion este sinonim cu
Ierusalim, care la rndul l u i smbozeaz ntregu Israe, n secolul XIX conceptul
religios al rentoarcerii a devenit unul politic: acea a cre r c mnuu na ona
evreesc n Paestna. Sonsmu potc care a dus a crearea statuu Israe a fost
(s ma este) comb tut de udasmu utraortodox.
7.,Decara a Bafour" este documentu ems a 2 noembre 1917 de guvernul
britanic, care preluase Palestina sub administrare si care poart numee ttuaruu de
atunc a! portofouu Forregn OIIice-ului. Cel mai important paragraI al acestui
document aIirma c ,Guvernu Ma|est Sae prvete cu aprobare
ntemeerea Palestinei ca stat na ona evreu s va face uz de toat nfuen a sa
pentru a Iacilita reali:area acestui obiectiv, Iiind de la sne n ees c nu se va
ntreprnde nmc de natur a pre|udca drepture cve regoase ae
comunt or neevreet exstente n Palestina". La data emiterii acestui act care,
speciIic Imperiului Brtanc este pn de ambgut , tr au n P alestina 100.000 de
evre 500.000 de arab. Decara a Bafour a perms vaure de emgrare
evreasc spre Paestna, organzarea acestora n teritoriu apo
procamarea statuu Israe.Yshuv este termenu terar care n romn
nseamn popua e,
n stora recoonz r Paestne s form r statuu modern Israe exst dou
yshuv: a) ce vech, compus ndeoseb dn evre rego, ven n
Paestna ncepnd cu anu 1880 fnd n ma|ortate de provenen est-
european ; n 188 2 erau 24.000 de oamen, b) ce nou care s-a format o dat cu
a doea mare va de mgrare evreasc n Paestna (1914); ma|ortatea o
formau tot evrei est-europen; nou yshuv num ra 40.000 de oamen , cum
ma|ortatea erau anma de de socaste , ei au Iost creatorii kbbutzuror s
moshavuror, comunt de baz ae popua e evreet pn dup
consodarea statuu Israe.
6. NOTE 365
Yishuv-u a crescut cu vaure mgra e evreet: a treea n 1919- 1924, al patrulea
n 1924-1928, al cincilea n 1929-1939 (250.000 de evrei germani), n 1945 yishuv-ul avea 550.000
de oameni.
9.Haganah erau m e popuare ae evreor dn Paestna; e le au ap rut n 1920.
Textua ,haganah" nseamn ,ap rarea". Ea a fost precedat n 1907 de ,Bar
Gora" a Yafa dn care s-a dezvotat n 1909 ,Hashomer"- organza a de
ap rare n fa a bedunor arab, n 1947 Haganah avea 40.000 de oamen
mp r n 5 unt : ,po a supranumerar " de sub autortatea brtanc ,
brg ze de tner, corpu de paz , nf area ,Pamach" (for a de et ).
10.David Ben-Gurion (1886-1973) era evreu polonez, din partea ocupat pn a 1918 de
Rusa. E s-a stabt n Paestina n 1906 cu prmu va de coonzare sonst ,
mpreun cu Ben Zv a fondat mcarea sonst socast . A tr t ntr-un
kbbutz, apo a studat dreptul la Universitatea din Constantinopol, Palestina Iiind atunci
provnce turc . Expuzat n 1 9 1 5 de autort e otomane, Ben- Guron a pecat
n S.U.A. unde a f cut propagand sonst . A revent n Paestna n 191 7,
dup nstaurarea mandatuu brtanc, reund s adune a un oc toate curentee
socaste, nt pe pan sindical (Hisdratauth, 1921) si apoi politic, devenind primul
secretar-general al partidului MAPAI.
n peroada mandatuu brtanc Ben-Guron a favorzat mgrarea candestn
evreasc n Paestna, ar dup 1945 a |ucat un ro conduc tor n Haganah. E a
fost ace a care n ma 1948 a proclamat statu Israe, a c ru prm premer a fost
pn n 1953. Dup do an de ntrerupere a redevent premer, post pe care -
a de nut pn n 1963 cnd, nocut de Lev Eshko, a p r st MAPAI pentru a-s
consttu propru s u partd - RAFI .
11. Ytzhak Rabn (1922-1995) era un ,sabre", adc un evreu n scut n Israe, n
1942 a ntrat n armata secret evreasc (Pamach), f cnd apo carer n
armata statuu Israe, n 1956, n R zbou Suezuu, era comandant de brgad ;
n 1964-1967 ca ef a Statuu Ma|or a fost artzanu vctore sraeene dn
R zbou de Sase Ze dn 1967. Trecnd n potc -a succedat Gode Mer ca
prm-mnstru ntre 1974 1977. A de nut portofou ap r r ntre 1984 si
1992. Din 1992 devine lider al Partidului Muncitoresc si premier. La 4 noiembrie 1995 a Iost
asasinat de un Ianatic, n tmpu unu mtng de pace pe care organzase n fa a
prm re Te Avv-uu. n 1994 a prmt, o dat cu Yasser Arafat, premu Nobel
pentru pace ca urmare a acordului de la 13 septembrie 1993 (Washngton) care
cuprndea ,Decara a de prncp prvnd Autonoma Paestnan .
12.Sub denumrea ,manuscrseor de a Marea Moart " sunt cuprnse o mu me de
texte descoperte ncepnd cu 1947 n ma mute locuri la vest de Marea Moart .
Referrea dn textu c r noastre este a descoperrea ntr-o grot dn desertu
Iude, n 1947, a 7 manuscrse nf urate n pnz de n. Descopertoru, un
bedun anafabet, e-a vndut. Dup prmee cercet r arheoog sraeen au
organzat ma mute campan de s p tur, descopernd mute alte asemenea
documente la Qumran, Massada, Kharibot, Mubharat, etc. Pe baza or a fost
dentfcat secta esenenor, o grupare cu deooge precretn , care a actvat
a Oumran de a |um tatea sec. II .e.n. pn n prea|ma cucerr romane dn
anu 70. Prncpaee screr esenene sunt reguamentee comunt
congrega e, o Genez apocrf , Cartea R zbouu care descre upta dntre f
umn a ntunercuu, Cartea Tempuu care cuprnde Legea descrerea
ceu de-a doea tempu, Cartea de Aram , descrnd o comoar ascuns ,
precepte egae morae mnur de mu umre c tre Dumnezeu.
13.n tmpu campane germane contra Fran e dn anu 1940, a Dunkerque, oras-
port la Marea Mnec atestat documentar nc din sec. X, n poIida bombardamentelor
germane, 350.000 de mtar aa (244.000 de engez 111.000 de francez) au
fost evacua de fota francez a amrauu Abra. Opera unea a durat o
s pt mn , ntre 27 ma 4 une, sfrnd n momentu ocup r orauu de
c tre trupee germane, cnd trupee aate ncercute erau deja pe sol britanic.
14.n cazu unor ac un care erau de natur s anga|eze statu Israe, s anseze
nteresee une ate r sau s perturbe rea e dpomatce, decza fna
era uat de o troc format dn prmu mnstru, mnstru drect nteresat
drectoru MOSSAD-uu. Uneor dar nu totdeauna, este nformat s mnstru
ap r r, n cazul prezentat, Meir Amit a luat aprobare si de a efu Mareu Stat-Major,
Yitzhak Rabin, deoarece chestiunea MIC 21 viza direct nteresee supreme de ap rare a
r. Aceast stua e ustreaz perfect dferen a dntre dfertee servc secrete
israeliene. Numai MOSSAD-ul se subordona direct primului ministru. Celelalte -AMAN al Armatei,
SHIN BETH (al Ministerului de Interne) s Servcu Po e - era subordonate
mnstereor pentru care ucrau. Dn 1952 func oneaz un Comtet unfcat
a servcor secrete, a c ru preednte este efu l MOSSAD-ului.
15. Richard Helms, a Iost al treilea director al CIA. Din aprilie 1965 pn n une 1966 a
ocupat postu ntermar, depunnd apo |ur mntu. A fost, dup Aan Dues,
fondatoru CIA, prmu membru al ,Iamiliei" care ajungea la conducere. Era un om al
cercet r, att prn forma e ct ca urmare a eecuu debarc r americane n
Cuba, la Playa Giron (1961) pe care o pusese la punct ca director-adjunct. n timpul conducerii
sale, la CIA s-a pus accentul pe nevoia de proIesionalizare a opera or de spona|
contraspona|, pe nt rrea dscpne n domenu opera or clandestine.
Adus a efa CIA de preedntee democrat Lyndon B. |ohnson, Rchard Hems
a fost men nut n func e de repubcanu Nxon, de nu era agreat n mod
deosebit de acesta. Cnd s-a produs Afacerea Watergate, Hems a ordonat o stratege
de dstan are a Agen e fa de Casa Ab , att de efcent nct Washngton
Post a scrs ntr-un edtora c CIA a fost snguru organsm care a spus NU Casei
Albe.
Evdent c Hems a p tt gestu s u. Chemat a Cmp Davd, a avut de f cut
fa une crze de autortate dn partea u Nxon. ,De aceea scre Wam
Coby, e fost drector a Agen e, Nxon -a expedat pe Hems a ambasada
dn Teheran -a numt n locul lui pe James Schelssinger". Chemarea lui Helms la Cmp
Davd a avut oc a 20 noembre 1972, a pu n tmp dup ce Nxon ctgase
aegere pentru un a doea mandat. Schessnger a fost numt drector
ntermar a r mas n acea func e pn n prm vara u 1973 cnd a fost
trecut a Ap rare, drector a CIA Iiind denumit Colby.
CAPlTOLUL 3. lNSEMN RlLE DE LA GlLOT
1.Israelul este Iormat din patru mari regiuni istorice, de la nord la sud, Gaeea, Samara,
udeea Negev.
2.Numele pe care l poart ncepnd cu 1976 orau Sagon, fosta capta a Repubc
Vetnamuu de Sud ntre 1954 1976 cnd Vetnamu a fost mp r t n dou
state.
3.R zbou de ase Ze (1967) repreznt ce ma mare succes a Israelului n
conIruntarea sa cu vecinii arab, n prm vara u 1967 preedntee Egptuu, Nasser, a
reocupat Gaza Sharm-e Shek (pn atunc sub contro ONU), s-a mp cat cu
regee Hussen a Iordane a ob nut pasarea armate ordanene sub
comanda egptean , n aceste cond Israeu a decanat un r zbo preventv care
a durat de la 5 la 10 iunie 1967. Purtat simultan pe trei Ironturi, cu Egptu a sud, cu Iordana
a est cu Sra a nord (dn fercre pentru Israe, a vest are ca vecn doar
Marea Medteran ), acest
r zbo a adus o vctore compet .
Armatee sraeene au ocupat de a egpten Pennsua Sna pn a Canau de
Suez fa Gaza, de a ordanen Ierusamu de est Csordana ar de a
sren n me Goan, n urma acestu r zbo un mon de arab au fost ncu
n tertore sraeene. Consu de Securtate a votat n unanmtate, a 22
noembre 1967, famoasa rezou e 242 care cere retragerea Israeuu dn toate
teritoriile ocupate, ceea ce nu s-a realizat n cei 35 de ani trecu aducnd perodc voente
r bufnr de voen n tertor nstabtate n tot Orentu M|ocu, utma
stua e de acest gen nregstrndu-se a sfrtu anuu 2001 escaadnd pn
n acest moment, 15 aprilie 2002.
4. Saladin sau Salah ed'Din YusuI ibn'Ayyub (1137-1193) era sultanul mameuc a Egptuu
Sre. E -a propus s - arunce n mare pe cretn care, a sfrtu secouu XI
cucerser o parte a r Sfnte, ntemend cteva ,state de crucad " cum e
spunea Ncoae lorga. La 4 iulie 1187, a Hatn, ga Tberad , e e-a admnstrat o
nfrngere groaznc cruca or, undu- ca przoner pe nsu efu or
suprem, Guy de Lusgnan, rege a Ierusamuu. Apo, n numa cteva
s pt mn, Saadn a readus sub st pnrea semun, Acera, Sdon, Ascaon
Nazareth, ntrnd trumfa n Ierusam a 2 octombre 1187. Cretn ma
p strau n Orent doar zonee de tora de ng oraee Tyr, Trpo
Antoha. Consderat ca un mens dezastru pentru cretnsm, r zbou
vctoros a ui Saladin a determnat pornrea Crucade a -a, cea ma
amb oas prn partcpare. Au pornt cu str ucte cooane n armur
mp ratu Frederic II Barbarossa (care, necndu-se la trecerea unui ru nu a ma a|uns s
upte cu p gn s - ctge un oc n ra aa c , probabil, a trecut n purgatoriu
deoarece avusese diIerende cu papa), regee Ange Rchard Inm de Leu care a
fost aes c petene suprem , regee francez Fp II August care nu a f cut
prea mu purc n ara Sfnt s-a rentors n Parsu s u de unde teea
ntrg a nve european ducee Leopod a Austre, o putere n aIirmare cu un
suveran ranchiunos care-l va captura pe regee engez a ntoarcere pentru a ncasa o
ura desp gubre. Dup cteva b t , Saadn Rchard Inm de Leu au
semnat un armst u pe tre an prn care, engm a store, Saadn e
resttua cretnor coasta medteranean e d dea acces ber pentru
peerna| a Sfntu Mormnt. Cretn nu ctgaser nc o upt decsv ,
dar nc samc. Se pare c termen p c au rezutat ca urmare a
raporturor de respect recproc curtene cavaereasc dntre der ceor
dou tabere. Acee rea nterumane stabte ntre do duman de moarte
ntr-una dntre cee ma crude peroade storce au fost att de zbtoare
pentru contemporan urma nct, de o parte de ata, ce do ero,
Sutanu Saadn regee Rchard au ntrat nu doar n store c n
contn a oamenor medeva, trecnd prn povestr egende, direct n
nemurre, o stare a care au a|uns n prmu rnd prn acte gestur de
curtene cavaereasc care au prevaat n fa a fapteor de arme.
CAPITOLUL 4. SPIONUL CU MASCA DE FIER
1. La 5 septembre 1972, ora 5 dmnea a, aproape de data nche ierii Jocurilor
Olimpice de la Munchen, un comando palestinian a p truns n satu ompc , dup
ce a ucs cu focur de automat un antrenor s un haterof sraeen, a uat
ostatec a 9 ompc evre. Dup spusee or, terort apar neau grup r ii
,Septembrie Negru", dar MOSSAD-u a consderat c n spatee or se afa
organza a paestnan A Fatah a u Abu |had c acesta dn urm ar f fost
creeru ac un.
Terort s-au barcadat -au nchs pe ostatc ntr-o camer . La ora 7
dmnea a, 500 de po t vest-german au ncon|urat c drea. Terort e-
au spus cond e or: eberarea a 200 de de nu dn nchsore sraeene care
s fe transfera ntr-un stat arab, tre avoane pentru comando ostatc pe
care s e pun a dspoz e guvernu de a Bonn. ncepnd cu ora 7:45,
ntreaga afacere era condus de cancearu federa Wy Brandt. Mnstru de
interne, Hans Dietrich-Censcher s-a deplasat la Munchen, lundu-l cu el si pe ambasadorul
israelian. Paralel, la Tel Aviv, convocat de urgen , guvernu Gode Mer stabea c
afacerea trebue sat pe seama Bonnuu. De notat c mnstru ap r r
Moshe Dayan propusese a edn ca un comando sraean s ebereze
ostatc, dar n-a fost sus nut de nc un at m inistru. Guvernu vest-german f cea
ntre tmp o contraofert : o mare sum de ban s garan a c membr
comandouu pot peca n sguran . La ora 16:50, n cond e pse unu
r spuns car, comandantu terortor Mahomed Massaad a cerut autort or
germane s e dea un avon pentru ca att terort ct s ostatc s pece a
Caro, negocere urmnd s contnue. Egptu a refuzat s prea mngea ar
german au ncercat s profte de oferta terortor pentru a- neutraza. E au
preg tt o ambuscad a aeroport. Transferu a fost f cut cu ecoptere dar, pe
aeroport, a ora 22:41, unetst german au tras n efu comandouu care
mergea spre avon, f r s - nmereasc . Rposta terortor a anhat sta a ra -
dio a turnului de control sstemu de umnare a aeroportuu. Ostatec au fost
mpuca ar terort s-au ap rat pn spre zor, c znd cu armee n mn.
A doua zi, 6 septembrie 1972, ntreaga lume aIla despre tragedia de a Munchen. Organzator
pentru a doua oar a |. O. (prima n 1936 n prezen a u Hter), orau bavarez
se dovedea a f cu ghnon, n ceea ce prvea, paestnen reuser s
reamnteasc ntreg um, desgur ntr-o nacceptab maner bruta , c
,exsta o probem paestnan ". De atunc au trecut 30 de ani. Crimele de a
Mnchen, orbe n och oamenor de atunc, s-au nsutt s nmt. Voen a a
fost tot ma des foost de ambee p r , de evre s de paestnen.
Probema paestnan a r mas nesou onat pn az.
CAPITOLUL 5. SABlA NUCLEAR A LUl GHEDEON
1. R zbou Suezuu, cu nume de cod ,Kadesh", a fost decanat de Israe ca
urmare a na onaz r de c tre preedntee egptean Carna Abde Nasser
a Compane Canauu de Suez (26 ue 1956). E a fost preg tt prn contacte
secrete ntre premierul sraean Ben-Guron s guvernee dn Pars Londra.
R zbou a nceput a 29 octombre 1956 cnd toat aten a opne pubce
europene era concentrat asupra revote antsovetce de a Budapesta.
Dou cooane sraee ne de blindate au invadat centrul Peninsulei Sinai, lundu-i prin
surprindere pe egipteni, care s-au retras precptat. La 31 octombre sraeen
a|unseser a numa 30 de km de Canau de Suez. Atunc s-au nregstrat
dou evenimente noi: 1) primul contraatac egptean 2) utmatumu franco-
brtanc care, adresat (sc!) ambor begeran , se referea a ncetarea
medat a ostt or cerea punerea Ismae, Port Saduu s Suezuu
sub protec e mtar franco-brtanc . Ultimatumul Iiind respns de Caro,
ava a franco-brtanc a nceput char n aceea z s bombardeze Egptu.
La 5 noembre un desant de parasutst ansat a Port Sad a ocupat rapd
orau o zon a Canauu de Suez. Intre tmp armata sraean ocupa
Gaza.
Actele de r zbo au ncetat a 6 noembre ca urmare a nterven e ONU,
U.R.S.S. s S.U.A. La 21 noembre o for a ONU a fost nterpus ntre
begeran . For ee franco-brtance au p r st Egptu n decembrie 1946 iar cele
israeliene n martie 1957. A Iost, dup r zbou generat de procamarea Statuu
Israe (1948-1949), a doea r zbo arabo-sraean. A treea a fost r zbou
de Sase Ze (1967) iar al patrulea cel de Yom Kippur (1973).
2. R zbou de Yom Kppur (6-26 octombre 1973) a fost snguru dintre cee 4
r zboae arabo-sraeene n care n atva a fost de partea arab s rezutatee
au avanta|at aceea tab r . Dup cucerrea n 1967 a tertoror paestnene,
Egptu Sra au preg tt ntens revana.
Decanat a 6 octombre 1973, r zbo iul i-a surprins total pe sraeen care erau n
ma