Sunteți pe pagina 1din 214

MOSSAD

de GORDON THOMAS
PREFA A
Motto
Ar trebui s nceteze fabricarea de legende n jurul Mossad-ului. Noi
doar am muncit mai mult i am strns mai multe informa ii dect al ii.
Nici o alt ar din lume nu a avut o att de presant nevoie de un servici u
secret eficient. Pentru noi este o problem de supravie uire.
ISSER HAREL
MOSSAD-ul este unul dintre cele mai faimoase servicii secrete (de Informa sau spona|)
dn ume. Exege consder ca pe un nou vent n spionajul modern n care, rapid, a
urcat n erarha cat pn a nveu de vrf, reprezentat de serviciile american (CIA,
sovietic (!"#, francez (SD$C$ brtanc (MI5), acoo unde n-a ma a|uns dect
,Servcu Secret Chnez" (,Drec a pentru probeme socae" pus ,Drec a de
nforma mtare", s cunoscute n boc sub denumrea occdenta de cod -
Fenxu Rou). Evreor e pace s consdere c orgne MOSSAD-uu se af n
tmpu exoduu or dn Egpt, acum 3.300 de an. Mose, spune Tora, a aes cte un
tn r dn c ele 12 trbur -a trms n ara F g dun e (Canaan - Paestna - Israe)
s afe ce bog sunt acoo, ce for e de ap rare au fsten, cum s-ar putea
p trunde n oraee fortfcate. Prntre str mo bbc a agen or MOSSAD se afa
frumoasa |udth care a p truns n tab ra cortu %eneralului asirian &olofern, c rua -a
t at capu cu propra- sabe (poate prn an 350 .e.n.).
Dncoo de mtooge, a orgnea MOSSAD-uu se af ,Sherut Yedot" - Servcu de
nforma a Agen e evreet dn Paestna (1929-1940), transformat n 1940
n Sherut ha Yedot ha-Artzt - Servcu na ona de nforma , pe scurt SHAI,
ns rcnat cu nterogarea evreor care, dn toat a lumea veneau n Paestna. SHAI a
ob nut succese nsemnate nftrn d oameni n servce Admnstra e brtance a
Paestne, vrfu s u de actvtate fnd consderat depstarea n 1948 a une mar
tranzac de arme ntre Cehosovaca si Siria si, mai ales, capturarea vasului care transporta acele
arme, ceea ce a du'at for a de foc a evreor n prmu or r zbo cu arab.
Dup naterea statuu Israe, n an 1949-1952, prmu mnstru Davd #en "urion a
creat sistemul actual al serviciilor secrete israeliene, pornind de a prncpe suprave ur statuu
evreu ntr-un mediu ara' ostil, com'aterii une ntense actvt nterne de destabzare,
antstatae s antsocae, desf urat de paestnen pe tertore controate de Israe,
urm rr s pedep sr crmnaor nazt vnova de hoocaust s terortor arab,
orunde s-ar f afat e pe gob, ob ner unor nate tehnoog mtare puse sub
embargo pentru statu evreu, cunoater opnor guvernamentae s pubce fa de
cauza poporuu evreu att n re dumane ct n cee aate, m ai ales n S.U.A.,
spr|nr comunt or evreet dn Daspora. Aa s-au n scut SHABACK - ,Servcu
de securtate ntern ", AMAN - ,Servcu de nfor ma mtare", ,Departamentu de
cercetare documentare" a Mnsteruu de $(terne, )Departamentu de Investga " a
Po e sraeene , ma aes, ,Insttutu pentru opera specae s cuegere de
nforma " (Ha-Mossad e Modnyn, unee Tafkdm Meuhadm), pe scurt MOSSAD.
In ordnea de z care anun a crearea no agen guvernamentae scria, ntre atee:
,Pentru statu nostru, care de a nfn are a fost ncon|urat de duman, servce
secrete repreznt prma ne de ap rare. Deoarece suntem stua n nma Orentuu
Apropat, unde schmb re voente nstabtatea sunt specfce, trebue s nv m
foarte bne cum afam ce se ntmp n jurul nostru*+
Pn a a deven, poate ce ma bun servcu secret dn ume, MOSSAD-u a parcurs un
drum dfc pe care |aoanee s-au numt: preg tre, studu, anaz reanazare, dn
nou preg tre n fne verfcare nante de executarea orc re opera .Dntre toate
servce secrete dn ume, MOSSAD-u este snguru care se consder se
autodefnete ca ,Insttut", adc un centru academc de spona| care sub devza
,ctg r zbou prn cunoatere ste me!" ofer specator s cea ma aspr dar
s cea ma performant scoa de preg tre.
Candda a statutu de of er MOSSAD sunt recruta ntotdeauna dntre cei care, n
serviciul militar re%ulat au avut rezultate foarte 'une+ Apoi ei sunt supu a repetate teste medcae,
fzce pshce, ncusv a nterogatoru cu detectoru de mncun. In faza urm toare
sunt pu s competeze chesto nare extrem de compexe s dau examene de mb
str ne, pe care trebue s e vorbeasc perfect. Dac pc a un sngur test dn toate
acestea sunt emna automat, n clipa admiterii n )Academie* primesc un nume conspirativ si o
nou denttate, pe care sunt obga s s-o nsueasc s s-o utzeze curent. ,a
MID-ASHA (Academa MOSSAD-uu) cursan ocuesc ca ntr-o sta une s sunt
trata ca nte turt care stau a hote.Academa nu foosete Drofesor c
specat ce ma bun a MOSSAD-uu. La fecare tre un studen sunt testa i cu
detectorul de minciuni refuzul de a se supune la un (test d conduc toruu de curs dreptu
(teoretc) de a- mpuca pe rebe.
Dntre matere teoretce care se studaz a MOSSAD, cea ma mportant , dar s cea
ma dfc este NAKA- sstemu descrerea rapoarteo r n MOSSAD, In care pentru
fecare subect nu se admte dect o sngur propoz e, mesa|u cu mai multe teme
urmnd a fi divizat n mai multe mesaje standard purtnd numere de cod diferite+ .A!A este e(trem de
important deoarece principala actvtate msune a MOSSAD-uu const n cuegerea de
date, n transmterea, interpretarea si valorificarea acestora+
Preg trea mtar a agen or ncude cunoaterea tuturor tpuror de arme t
armate, a structuror mtare ae ror vecne Israeuu, a p oliticii, reli%iei p a
organz r or socae, n afar de NAKA s preg trea mtar , cade MOSSAD-
uu ma studaz contranforma e s acoperrea. La ec e practce e nva cum
s se comporte n socetate, a mas , ntr-un saon ofca sau n ce ma seect
restaurant de pe gob, s recunoasc vnure bune etc.
Dn a doua un petrecut n Academe, cade prmesc arme. Of er dn MOSSAD
au n dotare pstoae Beretta, arma dea prn dmensun catate. Antrenamentele de
tra%eri se efectueaz ntr-o sa de tir amena|at ca s cum ar f un cordor de hote
unde ue se pot deschde orcnd pentru a sa s apar profu unu posb
duman care trebue anhat.
La cap tu unu an s |um tate ce care absov aceste cursur devn u n fel de ucenc
s nu agen pn (katsa). E ma au de parcurs un nou ccu de studii practice la
Cartierul "eneral al MOSSAD-ului, trecnd pe rnd prin fecare departament s nv nd s
opereze pe computer n bazee de date ae serviciilor secrete+ Dup nc sase un, tner
agen sunt repartza n sec e MOSSAD-uu, ncepnd munca propru-zs .
Cartea pe care o nf m az cttoruu romn este cea ma compet actua
radooge a MOSSAD-uu , dac ea are vreo hb , aceasta const n faptu c
autoru a renun at a aspectee ,nespectacuoase" - store, orga nzare,
termnooge, etc. pentru a prezenta persona|e ac un ntr-o maner atr g toare
s totu mpecab dn punct de vedere tn fc, n ceea ce ne prvete am c utat
s compet m con nutu prn date sntetce cuprnse par a n anexe, par a n note
, n cea ma mc m sur , s n acest ,cuvnt nante", nttuat poate prea
preten os ,prefa ". nante de a da cuvntu ,sponor u Gdeon" ma
evden em faptu c MOSSAD-u nu racoeaz , ca ate servc secrete, aventurer
sau vountar care vor s devn ero, c, cum spunea unu dntre p rn agen e,
Isser Hare, oamen, ,cnst , fde, oa, s patro ", gata ,s se consacre unor
misiuni periculoase". O at partcuartate const n faptu c MOSSAD-u g sete
oamen n rndure tneretuu evreu dn ntreaga ume. n acest caz exempu ce
ma bun, pentru c este ce ma cunoscut, este evreo-canadanu Vctor Ostrovsk,
care a p r st MOSS AD-ul si a scris despre el n termeni mai pu n bnevotor, att c r
documentare ct s romane. E nu este dect un exempu dntr-o mu me de evre
cu cet ene nesrae lan care opteaz s lucreze n MOSSAD dintr-un sentiment de
solidaritate al evreilor de pretutindeni cu statul Israel+ /ondatorul acestuia, #en "urion spunea despre
evre c ,To trebue s a|ute Israeu, char dac ara or adoptv este sau nu de
acord" ar un der a comunt evreor-amercan era de p rere c : ,Nu are nici o
mportan dac v-a hot rt sau nu s emgra n Israe. Datora voastr este s
su| nteresee poporuu evreu dncoo de gran ee Israelului*+ Aa se face c
agen MOSSAD-uu au contrbut a ctgarea r zboaeor Israeuu cu re arabe
nvecnate, au provocat c derea unor demntar s char a unor ntreg guverne
str ne, au ,semnat" unee dntre cee ma numeroase s mai spectaculoase pa%ini ale
spionajului te0nolo%ic si economic mondial, au generat o bogat teratur s au n scut o
egend : LEGENDA MOSSAD. Ncodat n Israe MOSSAD-u nu a fost prvt cu
suspcune s nm nu nu -a fost rune s ucreze n sau s coaboreze cu
MOSSAD-u. Ct m dntr-o mut ma bogat st de nume pe Ham Herzog, a|uns
apo preedntee r, Ytz 0a1 -a'in, 2tz0a1 S0amir si $0ud #ara1, fiecare ajun%nd prim-ministru
s mnstru a ap r r Davd Kmche, vcemnstru de externe. In ume, MOSSAD-
u s-a f cut remarcat prn ac un unce s nu de pu ne ori inovatoare n tacticile si
te0nicile lupte antterorste. Cne nu te az c MOSSAD-ul a furat, n 'eneficiul Israelului si
Statelor 3nite, un avion MIC 45 dn Sra. MOSSAD-u a cump rat o rachet francez
Exocet dn Che s a pus mna, dn Fran a, pe panure avonuu Mrage. Acea
,nsttut* a procurat clandestin com'usti'il nuclear pentru reactorul israelian de la Dimona a
preg tt opera unea cu nume de cod ,Babon" prvnd bombardarea reactoruu
nucear rakan. Cne nu a admrat ,Opera unea Mose" de savare a falas0ilor
etiopien, capturarea n Argentna a crmnauu de r zbo nazst Adolf $ic0mann sau
ani0ilarea comandoului terorist care reaproviziona un avion plin cu ostatici pe aeroportul u%andez
$nte''e+ Cteva dintre aceste epsoade e ve reg s cu deta surprnz toare n aceast
,Istore secret a MOSSAD-uu", a c re autor, , a avut contacte drecte cu
persona|e precum Isser Hare, fost ef a MOSSAD-uu dar a ,Servcuu de
Securtate Intern " - SHIN BETH, Rafae Etan, fost ef a LAKAM, Mer Amit care a fost,
prin cumul, director si la MOSSAD si la AMA., sau 6illiam Case7, fost director la CIA+ Pe
parcursu ceor 17 captoe ae aceste c r ve g s o cazustc bogat , de a
moartea prn ese Dana s sponarea actvt or nterne ae preednteu Clnton a
Casa Ab , pn a ucderea u Abu Nda, atotputerncu der terorst paestnan.
Ve putea ,vedea" dedesubture compcateor rea ae triun%0iului Israel-O$8-9atican
sau ale modului n care MOSSAD-ul a concurat )Serviciul Secret C0inez* n Afrca, pentru ca apo
s coaboreze cu acesta a neutrazarea actvt or afrcane ae KGB-uu s a
emnarea de pe pe ee locale a CIA n fne, ve afa cum pot coabora servce
secrete ae unor r arabe cu MOSSAD-ul si cum acesta le face servc unor der arab
de prm m rme.
In ncheere nu pot dect s v recomand o ectur foarte atent s o prvre prntre
rndur a aceste remarcabe c r potce care vne s se a ture n coec a
,LUMEA N CARE TR IM" ceor despre ,CIA", , Mafia*, ),e%iunea Str n ", ,FBI",
,R zbou Sfnt", ,Caros acau" sau ,Vatcan" s s precead multe altele dintre care nu
voi cita dect )Sa'ia lui Alla0* - despre siitism, ,Tradee" -despre mafe chnezet dn
ntreaga ume, ,Bserca Gaben " - despre amasmu hmaaan, ,Tsaha" - despre
armata sraean , de a m e popuare pn a arma atomc , ,Ibn a Saud" -
despre formarea s devenirea Ara'iei Saudite, )8uterea si 'anii* - despre dimensiunile reale ale
influentului 6all Street :ourna, toate n preg tre a Edtura ALLFA dn grupu edtora
ALL, tot n aceast coec e.
,LUMEA N CARE TR IM" este g loba , dnamc , surprnz toare, pn de percoe s
de sfd r, unc , prom toare, stresant , bun s rea deopotrv . $a este lumea pe care
o mert m, una ve, coorat , dvers s paptant , n care ne reg sm permanent.
Ea este a noastr . Este pur s smpu ,LUMEA N CARE TR IM".
9IC;O- IO.$SC3

CAPITOLUL l
n spatele o%linzii
Cnd umna roe a teefonuu ncepu s cpeasc , un dispozitiv sofstcat de
nregstrare se actva n apartamentu parzan de ng Centru Pompdou,n
agomeratu arondsment4. Lumna fusese nstaat de un tehncan de comunca
sraean, care zburase de a Te Aviv pentru a instala aparatul de nregstrat, ment s
nteasc orce b nua pe care vecn ar f avut-o auznd teefonu sunnd a ore
nepotrivite+ ;e0nicianul era un yahalomin, membru a une echpe Mossad, care avea n
gr| comunca e sgure dn ascunz tore serviciului secret israelian+
Cea dn Pars era ca toate ceeate. Avea ua dn fa rezstent a bombardament
s geamur care, asemenea ferestreor de a Casa Ab , puteau refracta scannerele+ $(istau
zeci de astfel de apartamente n toate mare orae ae um, fe cumprate, fie nc0iriate pe termen
lun%+ Mute erau neocute vreme ndeungat , fnd gata pentru urm toarea
opera une.
O astfe de opera une a fost ntreprns n apartamentu dn Pars nc dn une
1997, o dat cu sosrea domnuu Maurce. Acesta vorbea o francez fuent , cu un
uor accent centra-european. De-a ungu anor, vecn se ma ntnser cu
a ca e: b rba sau, uneor, feme care soseau pe neateptate, petreceau
s pt mn sau un prntre e, pentru ca apo, ntr-o bun z, s dspar f r urm . Ca
ce dnantea sa, dl+ Maurice a descurajat politicos orice interes privind persoana sau munca sa+
Maurice era un katsa, un a%ent de teren al Mossad-ului+
Dn punct de vedere fzc era greu de descrs; se spunea c pe o strad pus tie ar
fi trecut aproape neo'servat+ /usese recrutat atunci cnd Mossad-u nu era dect un proect.
S-a f cut remarcat n tmpu efectu r staguu mtar n Israe, cnd, dup tab ra
de nstruc e, a fost cooptat de servcu aeran de nforma . Apt tudinea sa pentru
mbe str ne (vorbea franceza, engeza s germana) a fost ad ugat ator cat :
era bun n rezovarea probemeor egate de studu de caz s n a extrage dovez
dn specua , n pus, ta cum s se poarte cu oamen; ta s convng , s
m gueasc , dac toate ceeate metode ar f euat, s amenn e.
Dup absovrea co Mossad n 1982, a actvat n Europa, Afrca de Sud n
Orent. Se prezenta ca om de afacer, scrtor sau comerciant+ /olosise o serie de nume si
de 'iograf extrase dn bboteca de persona|e a Mossad-uu. De data aceasta era
Maurce, nc o dat , om de afacer.
De-a ungu repartz ror sae a auzt c n ,Insttut", (nume dat Mossad-uu de
anga|a s ) crcuau zvonur r ut coase despre cariere runoase dstruse,
despre schmb r a nveu conducer, despre fecare nou drector prort e
sae. Despre corup e. Nc unu dntre e nu a reut ns s eradcheze corup a ct
tmp a fost a putere+
Aceast stare de ucrur s-a accentuat o dat cu numrea u Benyamn
Netanyahu ca ce ma tn r prm mnstru a Israeuu, om cu o dovedt
experen n domenu servcuu secret, nc de a bun nceput, Netanyahu -a
ntrgat pe of er expermenta n detae opera onae.
,a nceput s-a dat vna pe entuzasmu nut a unu nou vent care vroa s fac
ordne, gata s nspecteze tot ce era de nspectat pentru a f sgur c nu- scap nc
un secret. Dar ucrure au devent aarmante cnd nu numa prmu mnstru, dar s
so a u, Sara, au vrut s vad ce se ascunde n spatele o%linzii, n lumea serviciului secret
israelian+ Aceasta -a nvtat pe ce ma na of er a Mossad-uu s - fac o vzt
s - r spund a ntreb r, sus nnd c urmeaz exempu u &illar7 Clinton care era
nteresat de CIA.
Cordoaree seduu Mossad dn Te Avv au r sunat de oaptee scandazate
despre Sara Netanyahu, care a cerut s acceseze profee pshoogce ae efor de
stat pe care ea so u s u urmau s - g zdu asc sau s - viziteze+ A cerut n mod special
detalii despre activitatea sexua a preednteu B Cnton. De asemenea a cerut s se
ute peste dosaree ambasadoror sraeen care aveau s - g zduasc n tmpu
vzteor externe, nteresndu-se de cur ena dn buc t re acestora de
frecven a cu care erau schmbate aternuture dn aparta mentee pentru oaspe .
Um de cerere sae, of er Mossad -au expcat so e prmuu mnstru c
astfe de nforma nu se dscut a ntnre servcuu secret+ un dntre veteran au
fost sco dn opera une curente ae serv cuu, dndu--se responsabtatea unor
opera un mnore care nu necesitau dect ntocmirea unor dosare pe care nu le citea nimeni+
Dndu- seama c se pafonau, aceta -au dat demsa s-au mpr tat pe tot
tertoru Israeuu, nemaf cnd nmc atceva dect s cteas c , n speca store,
ncercnd s se mpace cu gndu c e sunt de domeniul trecutului+
Toate astea I-au f cut pe Maurce s se bucure c nu se afla n ;el Avv, c e dn
nou pe teren.
Opera unea care- adusese a Pars d dea nc o ans de a doved c este un
agent metcuos s precaut, unu n stare s ndepneasc tot ce se cerea. De data
aceasta, msunea era reatv uoar : nu era vor'a de nici un pericol fizic, ci numai de riscul
de a fi pus ntr-o stua e |enant n cazu n care autort e franceze ar f descopert
ceea ce face -ar f deportat n secret. Ambasadoru sraean ta c Maurce era n
Pars, dar nu ta de ce+ Aceasta era procedura standard< dac panu nu mergea, dpomatu
putea pretnde c nu fusese pus a curent+
Sarcina lui Maurice era de a recruta un informator+ Aceasta era cunoscut n mba|u ezoterc
a Mossad-uu drept un ,contact", o corupere a unu cet ean str n. Dup dou un
de munc r bd toare, Maurce credea c e gata s reueasc .
nta sa era Henr Pau, ns rcnat ad|unct cu securtatea Hoteuu Rtz', care
f cea s pe oferu n cazu oaspe or ceebr.
Unu dntre aceta a fost :onat0an Ait1en, ministru 'ritanic n perioada n care 8artidul
Conservator era la putere+ Ait1en a fost responsa'il cu coordonarea de vnz r de arme pentru
stabrea de contacte cu trafcan de arme n Orentu M|ocu. Toate acestea au
dus a World in Action, un s0o= ;9 care se ocupa cu anc0ete, si la pu'licarea de c tre zaru
Guardian a unei serii de rapoarte incriminatorii despre eg ture u Atken cu persoane care
n mod norma nu se afau n antura|ee guvernan or. Atken -a dat n |udecat
pentru caomne. Cazu a pvotat n |uru ntreb r egate de persoana care -a p tt
u Atken ederea a Rtz, cnd acesta s-a ntnt cu arab. La trbuna, Atken a
|urat c so a sa p tse factura.
Prn ntermedu une ter e surse, Mossad-u -a mtut pe avoca ap r r s
sus n c d. Atken nu fusese a Pars n acea peroad . Cazul a fost nc0is+ Mossad-ul,
care considerase mult timp activitatea u Atken drept o amenn are pentru Israe, practc la
distrus+ &otelul a r mas ns ocu de ntnre a trafcan or de arme dn Orentu
M|ocu a contacteor or europene.
Mossad-u a hot rt s ab un nformator a Rtz care s - raporteze despre
actvt e de acoo. S-a propus ma nt s ob n sta cu anga|a hoteuu >
aceasta s-a rezolvat prin accesarea sistemului computerzat. Nmen dn conducerea
superoar a hoteuu nu era potrvt; cea nu aveau acces a to oaspe ,
ucru determnant de atfe, ns cum Henr Pau se ocupa cu securtatea, aceasta
nsemna c e avea acces peste tot a Rtz. Chea sa putea descua sefu orc ru
oaspete. Nu s-ar f pus nc un fe de ntreb r dac ar f vrut s fac o cope dup
nota de pat a unu cent s n-ar f rdcat nmen dn sprncean dac s-ar f
cerut sta apeuror teefonce f cute de deaer pentru a ua eg tura cu
persoanee de contact. Putea afa cu ce feme avuseser de-a face deaer. Ca
ofer a VIP-uror, Pau ar f fost n m sur s trag cu urechea a convorbre
ceor pe care- transporta, s e studeze comportamentu, s vad unde se duc s cu
cine se ntlnesc+
Urm toru pas era ntocmrea unu prof pshoogc a u Pau. Tmp de cteva
s pt mn, unu dntre rezden katsa dn Pars a adunat nforma despre trecutu
u. Foosindu-se de mai multe acoperr, prntre care cea de anga|at a une compan de
asgur r s cea de comercant de teefoane, agentu katsa a afat c Pau era
burac, n-avea o rea e stab , ocua ntr-un apartament cu chre mc , conducea o
Mini nea%r , dar p ceau mane rapde s motoccetee de concurs. Char
cump rase o motoccet mpreun cu nc cneva. Anga|a hoteuu au spus c
p cea s bea uneor. Se p rea char ca din cnd n cnd, mai apela la serviciile unei
prostituate de lu( care servea s pe cen hoteuu.
Informa e au fost anazate de un pshoog a Mossad-uu. Acesta a conchs c
Henr Pau avea o fre vunerab . Pshoogu a decs c cea ma bun metod de
a- recruta ar f prn presun crescnde, nso te de promsun egate de
substan ae sume b net care urmau s fnan eze va a soca a u Pau. Aceast
opera une putea f una destu de ung putea necesta deosebt r bdare s
taent. In oc s se fooseasc n contnuare de rezdentu katsa, a Pars avea s fe
trimis Maurice+
Ca n cazu ator opera un asem n toare, Maurce a urmat nte crter
standard. Ma nt s-a famarzat cu Hoteu Rtz mpre|urimile acestuia+ ,-a
recunoscut repede pe &enri 8aul, un tip atletic cu mers arogant, care d dea de n ees c nu
ne cont de nmen.
Maurce a observat cudata eg tur pe care Pau o avea cu fotograf de scanda
care mpnzeau ntrarea u Rtz, gata a orce or s - foto grafeze pe ce boga
famo. Dn cnd n cnd, Pau e cerea s se retrag , ar aceta f ceau ntocma,
ncon|urnd c drea pe motoc cete nante s se ntoarc , n tmpu acestor mc
pmb r, Pau eea pe ua de servcu ncepea s - tachneze amca.
Noaptea, Maurce -a v zut pe Pau bnd cu dver paparazz prn barure dn
aproperea hoteuu, pe care e frecventau, dup termnarea programuu, e a
anga|a .
n rapoartee trmse a Te Avv, Maurce men ona faptu c Pau putea s bea
cantt consderabe de acoo r mnnd totu treaz. Tot acesta a ma confrmat
faptu c Pau ar f perfect pentru rou de nformator.
,a un moment dat, n timpul suprave%0erii sale discrete, Maurice a descopert c Pau tr da
ncrederea ce- fusese acordat . Prmea ban de la paparazzi pentru a le vinde ponturi despre
locurile unde vor merge oaspe , favorzndu-e astfe fotograferea ceebrt or.
Schmbu nforma or contra cost avea oc fe n unu dn barur, fe n ngusta
strad Cambon, acoo unde se afa ntrarea anga|a or.
8e la |um tatea un august, ace schmb s-a axat pe sosrea a Rtz a Dane,
Prn esa de Waes, a nouu s u ubt, Dod AI-Fayed,
4
fiul patronuu hoteuu.
Urmau s stea n fabuosu apartament rega ntre% personalul de la Ritz fusese amenn at
cu concederea medat n cazu n care ar f dezv ut am nunte prvnd sosrea
secret a Dane. n cuda acestu am nunt, Pau -a rscat su|ba nformndu- pe
papa-razz asupra acestu subect. Fecare dntre e -au r sp tt fnancar.
Maurice a remarcat c Pau ncepuse s bea ma mut s a auzt c personau de a
Rtz se pngea c ns rcnatu ad|unct cu securtatea hoteuu devense ma dur ca
de obce: o concedase pe o camerst care furase o bucat de s pun dntr-una dn
camere.
Ma mu anga|a au decarat c Pau ua s paste, s se ntrebau dac acestea
nu erau cumva mente s - cameze st re nervoase. To erau de acord c Pau
devense mprevzb - acum era bne dspus, n momentu urm tor se nfura
necontroat pentru vreun feac+ Maurce decse c era tmpu s fac mcarea.
Prmu contact a avut oc n baru u Harry dn Rue Daunou. Cnd Pau -a f cut
apar a, Maurce sorbea un cockta. Agentu katsa a Mossad-uu a ntrat n
dscu e cu e, ar Pau a acceptat s bea s e ceva, dup ce Maurce -a spus c
preten de-a u st tuser cndva a Rtz. Maurce a ma spus c aceta fuseser
surprn de num ru mare de arab boga care tr geau a hote.
Pau nssta asupra faptuu c ma|ortatea arabor erau necop arogan s
c se ateptau s e sar n a|utor a cea ma mc mcare. Ce ma r erau saud .
Maurce spuse c auzse despre cen evre acea ucru. Pau nu era de
aceea p rere. Decar c evre erau nte cen exceen . n aceast atmosfer
prom toare, seara se sfr cu stabrea une noi ntlniri, peste cteva zile, pentru a lua cina
la un restaurant din aproperea Rtz-uu. n tmpu cne Pau a confrmat, ca r spuns a
ntreb re cacuate ae u Maurce, mute dn nforma e pe care acesta de|a e
cunotea. Pau a vorbt despre pasunea u pentru man rapde s despre p cerea
de a pota avoane mc. Dar era greu s - satsfac aceste p cer dntr-un saaru.
Acesta trebue s f fost momentu n care Maurce a nceput s fac presun. S
g set ban pentru astfe de hobby-ur era o probem , dar nu una f r rezovare, n
mod cert, aceast afrma e strnse interesul lui 8aul+
,ucrurile si-au urmat apoi cursul firesc< Maurice oferi, iar 8aul primi cu p cere. O dat nada
aruncat , Maurce trebue s -s f pus n practc toate taentee dobndte a coe
Mossad-uu.
La un moment dat, Maurce a ansat deea c ar putea da o mn ee a|utor,
men onnd c ucra pentru o compane dspus orcnd s -s mbun t easc
baza de date, n schmbu unor sume frumuee de ban. Asta era mutarea favort
a agen or Mossad cnd se afau ntr-o opera une de contact. De ac s pn a a-
spune u Pau c mu dntre cen Rtz-uu aveau nforma ce ar f nt eresat
compania, nu mai era dect un mic pas+
8aul, poate stn|ent de modu n care decurgea dscu a, s-a mpo trvt. Maurce a
mers apo ma departe, spunnd c , de n eegea rezervee u Pau, acestea
surprndeau. Toat umea ta c Pau ua mt de a paparazz. Aa c , de ce ar f
dat cu pcoru une adev rate anse de ctg?
Taentu u Maurce de a-s prezenta propunere, nforma e prvtoare a
trecutu u Pau, capactatea de convngere, dar ma aes presunea a care
supunea nterlocutorul si-au spus cuvntul+ ;oate au avut efect asupra lui 8aul+
Char dac n-a pus ntreb r, s-a dat medat seama c omu dn fa a u era un
agent secret sau cneva care recruta pentru servcu secret+
Poate c asta -a nfuen at r spunsu. Dup spusee unu agent sraean
famarzat cu stua a, ,Henr Pau a vorbt nc de a nceput f r rezerve: i se cerea
s sponeze? Dac da, ce trebua s fac ? Pur smpu. F r paravane ocour
nute. Doar ce trebua s fac s pentru cine ar f urmat s ucreze. Acesta era momentul n
care Maurice trebua s decd , -o f spus u Pau c va ucra pentru Mossad? Nu
exstau procedur standard pentru astfe de ucrur. Fecare nt e dfert , ns
Henr Pau ngh se momeaa."
Aa stnd lucrurile, Maurice i-a spus l ui Pau ce se atepta de a e: s ob n nforma
despre oaspe , poate char s e bage tehnca n camere, s a seama cu cne se
dstrau. Poate c au dscutat ceva s despre ban, se poate s se f adus vorba s
de o ofert de cont n Eve a; puteau eventua s - p teasc s n ban gheat .
Maurce a sat s se n eeag de a sne c astfe de chestun nu erau dect nte
deta mnore. De-acum se putea char s - f spus c urma s lucreze pentru Mossad+ ;oate
astea ar f etapee standard ae unu contact reut.
E foarte posb ca Pau s se f sperat de ceea ce se cerea s fac . Nu era vorba de
oatatea fa de ce de a Rtz; ca pe mu a , l atr seser acoo saare destu de
mar s bacure+ $ra lesne de n ees c era frc s nu dep easc stua a s s rte
s a|ung a nchsoare dac ar f fost prns sponnd oaspe hoteuu.
S dac s-ar f dus a po e, ce putea rezova? Poate c tau de|a ce urma s se
propun . Dar dac -ar f refuzat? Atunc ce s-ar f ntmpat? Dac conducerea
hoteuu ar f afat c e tr dase de|a ce ma pre os atrbut ofert de Rtz -
confden atatea - nformndu- pe paparazz, ar f putut f concedat, ba char dat n
|udecat n acele zile ae u august 1997, Henr Pau p rea c nu ma are sc pare.
Contnua s bea, s a paste, s doarm prost s s - bat |oc de ce dn
subordnea sa. Era un om gata s cad n pr paste.
Maurce men nea presunea, ntnea de mute or n acea bar n care Pau bea
dup servcu. Numa smpa u prezen era sufcent s - reamnteasc ceea ce era
constrns s fac . Maurce se ducea de mute or pe a Rtz unde savura cte un aperitiv la
'ar, mer%ea la restaurant sau ua cafeaua de dup amaz n hou hoteuu. Lu Henr
Pau se p rea c Maurce devense umbra u. S toate astea nu f ceau dect s -
sporeasc tensunea s s - aduc amnte francezuu c nu avea sc pare.
S apropata vzt a Dane a u Dod A-Fayed nent ea+ 8aul fusese ns rcnat cu
protec a or pe tmpu eder, dar ma aes avertzat s - n departe de paparazz. n
acea tmp, fotograf tot sunau pe mob cernd nforma despre vzt ; se ofereau
sume mar de ban pentru cee ma mc deta. Tenta a era un at factor de presune.
Iar presunea p rea c ncon|oar dn toate p r e.
De reuea s dsmueze, Pau era totamente copet. Lua antde- presive, somnfere
s energzante ca s poat ucra pe tmpu ze. Combna a asta de medcamente
nu putea dect s - afecteze profund+ Lumna ntermtent - un teefon - care -a
trezt pe Maurce, a fost nregstrat dumnc 31 august, a ora 1:58 noaptea. Ce
care f cuse apelul lucra la departamentul de accidente rutiere al jandarmeriei parzene fusese
recrutat de Mossad cu c va an n urm . Era un rriahuab, deci un informator neisraelian+
n ierar0ia contactelor parzene ae u Maurce, acesta se afa undeva a coad .
Cu toate acestea, vestea accdentuu ruter avea s - umeasc pe Maurce. Cu
ma pu n de o or n urm , un Mercedes Sedan se zbse ntr-unul din stlpii de 'eton ai
pasajului de vest de su' 8lace de l?Alma> un loc n care se petreceau des accidente+
Vctmee erau Dana, Prn esa de Waes, mama vtoruu rege al An%liei> Dodi AI-
/a7ed, fiul lui Ma0ommed, patronul de ori%ine egptean a an uu de magazne Harrods
@
din !ni%0ts'rid%e si &enri Pau. Bodyguard-u cupuu fusese grav r nt.
La cteva ore dup accdent, Maurce s-a ntors a Te Avv, snd n urm
ntreb r a care nu s-a putut r spunde nc pn n zua de azi+
Ce ro a |ucat n accdent presunea exerctat de e? S f perdut Henr Pau
controu man, f cnd-o s se zbeasc de stpu pasa |uu de a Ama, pentru c
nu vedea nc o cae de sc pare dn ghearee Mossad-uu? S f avut presunea vreo
eg tur cu concentra a mare de medcamente g st n snge? Oare cnd a pecat
de a Rtz cu pasager, se ma gndea nc a o port de sc pare? Era Pau, pe
ng vctma unu neferct accdent de crcua e, s vctma unu nen dur tor
servcu secret? ntreb re contnuau s nu- dea pace u Mahommed A-Fayed". In
februare 1998, a decarat pubc: ,N-a fost vorba de nc un accdent. Sunt extrem
de convns de asta. Adev ru nu po ate fi ascuns la nesfrt."
Cinci luni mai trziu, canalul 'ritanic de televiziune I;9 a difuzat un documentar care
sus nea c Henr Pau ar f avut eg tur cu servcu secret francez. Nu era adev rat.
Materau a ma nsnuat c un servcu secret, a c ru nume nu se cunotea, ar f fost
responsab pentru mor e tragce; au ma fost f cute s supoz conform c rora
servcu respectv s-ar f mpcat pentru c brtanc se temeau ca dragostea Dane
pentru Dod, care era egptean, s nu ab cu mva )repercusiuni politice*+
Pn n zua de ast z, eg tura dntre Henr Pau s Mossad a r mas un secret bne
p zt - exact aa cum se s dorea. Mossad-u nu ac ona a porunca nm nu dn afara
Israeuu, ntr-adev r, pu n dn afara servcuu tu de implicarea serviciului n moartea celei
mai media-tizate femei din lume+
Insprat de campana de dscredtare a mass meda engez , Mo- hammed A-Fayed
a contnuat s sus n c anumte servc secrete, al c ror nume nu se ta, s-au unt
mpotrva fuu s u s a prn ese Dana. n ue 1998, do |urnat de a zaru Times au
pu'licat o carte n care sugerau c Henr Pau a avut eg tur cu servcu secret francez,
ns nc A-Fayed, nc |urnat nu au venit cu dovezi concludente care s e sus n
afrma e - nc unu dntre e nu a b nut eg tura dntre Mossad Pau. In iulie 5AAB,
Ma0ommed Al-/a7ed a adresat mem'rilor 8arlamentuu brtanc o scrsoare, con nnd o
sere de ntreb r; ce rea ca acestea s fe dscutate n Camera Comuneor. A-Fayed
sus nea c : ,exst o for care vrea s muamazeze r spunsure pe care e cer".
Gestu a fost nterpretat ca fnd ce a unu tat ndoat s ndurerat care face
acuza n dreapta s n stnga, ntreb re mert s fe repetate, nu numa pentru c
astfe este naturat orce b nua asupra rouu |ucat de Mossad n utmee
s pt mn de va ae u Henr Pau, dar s pentru c demonstreaz cum o tragede
poate c p ta dmensun pe care numa adev ru e ma poate readuce a normal+
A-Fayed a scrs despre un ,pan" de emnare a Dane a fuu s u, ncercnd s
ege de ntreb re u tot feu de evenmente dspa rate<
,De ce a durat o or 40 de mnute pentru ca Dana s a|ung a spitalC De ce nici un
foto%raf nu a ar tat pozee f cute? De ce tocma n acea noapte a fost spart ocun a
ondonez a unu fotograf care de nea fotograf f cute de paparazz? De ce nc o
camer de uat veder cu crcut nchs dn acea parte a Parsuu nu a fmat nmc? De
ce dspoztvee de urm rre nu ma aveau fi lm iar camerele de luat vederi Ddin trafic erau
nc0iseC De ce la locul accidentului s-a redesc0is traficul n numai cteva oreC Cine era persoana cu ec0ipa-
ment foto%rafic dn grupu de pres de a ntrarea de a Rtz? Cine erau ce do b rba
nedentfca de a baru hoteuu? Vorbeau n engez , privind si ascultnd n jurul lor+*
Mossad-u nu era deoc nteresat de rea a u Dod cu Dana. Snguru or scop
era recrutarea u Henr Pau ca nformator. In eg tur cu msterosu fotograf: n trecut
agen a Mossad-uu au ma pozat ca |urnat. Putea foarte bne s f fost Maurce,
veghnd n fa a hoteuu. S-ar putea ca ce do b rba nedentfca de a baru
hoteuu s f avut vreo eg tur cu Mossad-u. Dac ar f adev rat, acest ucru -ar
nt f r ndoa pe Mohammed AI-Fayed.
Un dntre coeg u Maurce au fost de p rere c dorn a de a- prnde n curs pe
Henr Pau nu era dect o dovad n pus a faptuu c Mossad-u a exagerat s c
ntreprndea opera un nterna onae mprudente; s asta f r s n seama de
urm re pe care, pe termen ung, acestea e-ar putea avea pentru servcu secret,
pentru Israe, pentru pacea n Orentu M|ocu s n cee dn urm pentru eg tura
cu cel ma vech s ma oa aat, S.U.A. Ma mu of er sus neau char, c , de cnd
cu venirea la putere n 5AAE a lui #en7amin Netanyahu ca prm mnstru, trebure se
nr ut ser .
Un veteran a servcuu secret sraean a afrmat: ,Oamen v d c ce care
ucreaz pentru Mossad sunt de cee ma mute or crmna deghza n patro .
Lucru acesta ne face r u nou s morat noastre, ar pn a urm va avea un efect
negatv asupra rea or Mossad-uu cu alte servicii secrete+*
Un at of er mportant a fost a fe de drect: ,Netanyahu se comport ca cum
Mossad ar face parte dn propra- versune a cur regeu Art0ur> face ceva nou n fiecare zi
pentru a nu se plictisi cavalerii+ Asta-i motvu pentru care ucrure au mers aa de prost n ultimul
timp n cadrul servcuu. S tragem un semna de aarm nante s f e prea trziu+*
Prma ec e pe care am nv at-o ntr-un sfert de seco de cnd scru despre
servce secrete este c decep a s deznformarea sunt unetee de baz ae
acestora, a fe ca s r zbunarea, corup a, anta|u , uneor, asasnatu. Agen
sunt nv a s mnt , s se fooseasc s s abuzeze de preten; sunt opusu
dctonuu care afrm c un gen teman nu ctete ncodat scrsore atua.
,e-am o'servat comportamentu n tmpu nvestga or pe care e-am f cut n
eg tur cu numeroasee scandaur egate de spon R zbouu Rece: tr darea
secreteor prvtoare a bomba atomc amer can de c tre Kaus Fuchs
compromterea MI5 s MI6 brtance de c tre Guy Burgess, Donad Macean s Km
Phby. Cu to aeseser drept motto cuvntee tr dare s dupctate. Tot eu am
fost unu dntre prm scrtor care a afat despre obsesa pe care CIA o avea fa de
controu mn , preocupare pe care Servcu a fost constrns s-o recu noasc a zece
an de a pubcarea c r mee pe aceea tem , Jour-ney into Madness. Negarea este
arta neagr a servcor secrete, art de mut perfec onat .
Totu, n afarea adev ruu am fost foarte mut a|utat de do of er profesont
a servcuu secret: |oachm Kraner, defunctu meu socru, care dup a doea r zbo
monda a condus o re ea MI6 n Dresda, s B Buckey, fost ef CIA n Berut. Fzc
se asem nau foarte mut; amndo erau na , sab, ngr| foarte sgur pe e. n
och nu e putea ct prea mute - doar dac e era smpatc sau nu. nzestra cu o
ntegen scptoare, crtcau ustur tor dn cnd n cnd Servce pe care e
su|ser .
Amb m amnteau n permanen ct de mute se pot nv a dn ceea ce B
numea ,oaptee dn umbr ": o ambuscad morta dntr-o aee f r nume; o nou
opera une care putea s anueze an de v dte rea amcae potce; o mc
nforma e, aparent nensemnat , care putea completa un puzze mportant. |oachm
avea o vorb : ,uneor, nte cuvnte aruncate n vnt pot schmba punctu de
vedere".
Mndr s practce ceea ce e numeau ,a doua mesere ca vechme n ume", ce
do nu numa c m erau preten, dar m-au convns c servce secrete sunt chea
n eeger totae a rea or nterna onae, potc gobae dpoma e - ,
bnen ees, a terorsmuu. Datort or am avut contacte cu un num r de servc s
agen secrete: BND (Germana) DGSE (Fran a) ; CIA; servce secrete canadene
brtance.
|oachm a murt dup ce a et a pense; B a fost ucs de funda- mentat
samc care sechestraser n Berut care au decanat crza ostatcor vestc n
ora.
;ot prin ei am cunoscut mem'ri ai serviciului secret israelian care a nceput m-au dat
nforma despre trecutu u Mehmet A Agca, fanatcu turc ce ncercase s -
asasneze pe Papa oan Pau n pa a Sf. petru din -oma, n mai 5AB5+ Contactele au fost sta'ilite
de Simon 99iesent0al, renumtu ,vn tor" de nazt, s pre oas surs pentru Mossad
tmp de peste 40 de an. Datort renumeu s reputa e sae, Wesentha nc
ma are u deschse peste tot, ma aes a 6as0in%ton+
n acea ora, n marte 1986, am afat ceva n pus despre nclctee rea dntre
servce secrete amercane s cee sraeene. M aflam acolo pentru a-l intervieva pe
6illiam Case7, pe atunci directorul CIA, pentru cartea mea, Journey into Madness, care trateaz
subectu mor u B Buckey.
n cuda costumuu u de comand , Casey era o fgur patetc . Ct tmp am stat
de vorb ntr-un cub dn Washngton, -am observat fgura pad , cu maxare
proemnente, och ro; ar ta de parc ce cnc an de conducere a CIA
v guser de tot +
La un pahar de ap mnera m-a confrmat cond e ntnr noastre. F r
not e, f r nregstr r; tot ce urma nu erau dect nforma de baz . A scos apo o
foae de hrte pe care erau tp rte datee sae bografce. Se n scuse a New York
a data de 5@ martie5A5@ si absovse dreptu n 1937, a Unverstatea St. |ohn. Dup ce
n 1943 fusese recrutat de Marina Statelor 3nite, la cteva luni a fost transferat la Oficiul Serviciilor
Strate%ice, predecesorul CIA+ n 5AFF devenea efu servcuu secret OSS n Europa. Este
numt apo efu Comse de Schmbur s Paz (1971 -1973); apo a urmat o
ascensune rapd , fnd numt secretar ad|unct de stat a afaceror economce
(1973-1974); preednte a B nc de Export-mport a Stateor Unte (197 F-5AGE> si
mem'ru al Comisiei Consultative cu privire la Serviciile Secrete Interna onae ae preednteu
(1976-1977). n 1980 este numt conduc toru reute campan pentru preedn e a
u Ronad Reagan. 3n an mai trziu, la 4B ianuarie 5AB5, -eagan numete n func a de
DCI, a|ungnd astfe ce de-a 13-ea om care a de nut cea ma mpor tant func e n
cadru servc or secrete ae Stateor Unte ae Amerc.
Dup ce -am spus c fusese omu potrvt a ocu potrvt, Casey a mai luat o gur
de ap s a morm t c nu dorea s ,ntr m n deta personale*+
S-a b gat foaa napo n buzunar s a ateptat apo atent prma mea ntrebare:
ce-m putea spune despre B Buckey, care, n urm cu aproape doi ani, pe data de 5E
martie 5ABF - fusese sec0estrat la Berut, ar acum era mort. Vroam s tu ce f cuse CIA-u
ca s - sa veze. St tusem ceva tmp n Orentu M|ocu, ncusv n srae, ncer cnd
s pun ucrure cap a cap.
,A vorbt cu Admon sau cu vreunu dn oamen u?" m n trerupse Case7+
In 1982, Nahum Admon devense efu Mossad-uu. Prntre cunoscu ambasade
era tut ca un om rece f r scrupue. Casey -a caracterzat ca pe ,un evreu care
s-ar dor s ctge un concurs de urnat ntr-o noapte pooas a Gdansk". Ma
exact, Admon se n scuse a Ierusam n 1929 dn p rn poonez emgran . Scot
a Rehava Gymnasum, s-a dezvotat apttudn ngvstce care -au a|utat s
mbrace unforma de ocotenent a servcuu secret n R zbou de Independen
dn 5AFB+
,Admon poate s prceap vreo sase mb str ne", a opnat Casey.
Ma trzu, Admon a studat rea e nterna onae a Berkeey apo e-a
predat a scoa Mossad de a margnea Te Avv-uu. Ma lucrase si su' acoperire n
$tiopia, 8aris si 6as0in%ton, unde sta'ilise eg tur trance cu predecesor u Casey:
Rchard Hems s Wam Coby. Aceste promov r -au a|utat pe Admon s devn
un brocrat a servcuu secret care ta s se fooseasc de cuvnte care, dup cum
a spus Casey, o dat ce a a|uns efu Mossad-uu, ,a tut s n bne crma. Cum
era un om socab, se prcepea a feme, a fe de bne cum ta ce era ma bne
pentru Israe."
Portretu f cut de Casey era ce a unu agent care, dup cuvntee lui, )a ajuns n
frunte pentru c s-a prceput s nu-s cace ef pe b t tur."
Ceea ce m-a spus n contnuare a fost pe acea ton bomb nt.
).imeni nu te poate surprinde, ca cineva pe care l-ai considerat preten. Pn s ne d m
seama c Admon nu avea de gnd s mte nc un deget, B Buckey era de|a
mort. Ma mnte cum era pe atunc? Masacraser aproape o me de paestnen n
cee dou tabere de refuga de a Berut. For ee Cretne Lbaneze -au omort;
evre sm eau c se ntorsese roata dn Bbe. Ce- drept e c Admon era mn n
mn cu crmnau, cu Gemaye." gashr Gemaye a fost conduc toru grup r
Faangste, ar ma trzu a devent preedntee Lbanuu.
S Cemaye era a nostru, da' n-am avut ncodat ncredere n nenoroctu a.
Iar Admon fusese permanent mn n mn cu e, ct tmp Buckey era torturat.
N-avem nc cea ma mc dee unde anume n Berut puteau s - n ostatec. L-am
rugat pe Admon s afe. A zs c se rezov . am tot ateptat. Ne-am trms ce
ma bun oamen a Te-Avv s coopereze cu Mossad-u. Nu era o probem de ban.
Iar Admon ne tot promtea c se rezov ."
Casey a ma sorbt pu n ap , p rnd c retr ete acee momente. Ce a spus n
continuare a sunat ca verdictul unui proces+
,Urm toarea mutare a u Admon a fost s ne spun c OEP pusese a cae r prea.
No tam c sraeen erau gata orcnd s dea vna pe Yasser Arafat pentru ce
ma nensemnat ncdent, aa c nu -am crezut a nceput, ns Admon era foarte
convng tor. Ne-a dat mute motve s - credem. Pn s ne d m seama c nu era
mna u Arafat, era mut prea trzu ca s - ma sav m pe Buckey. Ceea ce nu
tam era c de fapt Mossad-u nu |uca cnstt - d dea arme Hezboah-uu ca s -
omoare pe evre, ar pe de at parte, e d dea evreor arme, ca s - omoare pe
paestnen."
P rerea ma mut dect sgur a u Casey, cu prvre a ceea ce credea CIA c se
ntmpase cu B Buckey era c Mossad-u nu f cuse nmc s - saveze, spernd,
astfe, s dea vna pe OEP, spubernd , astfe, panure u Arafat de a ntra n gra e
Washngtonuu - punea astfe ntr-o cu totu at umn rea e de presupus
pretene a dou servc secrete.
In feu acesta Casey a dovedt c ntre Statee Unte s Israe ma erau s ate
eg tur n afara opereor de cartate s a ator manfest r ae sodart amercano-
sraeene, ucru care a transformat Israeu ntr-o regune extrem de puternc dn
cauza frc arabor.
nante s ne desp r m, Casey m-a ma spus un utm ucru: ,O na une
nfn eaz servcu secret de care are nevoe. Amerca pune accentu pe expertze
tehnce pentru c urm rm ma degrab s descoperm, dect s domn m n
secret. Israeen ucreaz atfe. Mossad-u, n mod deosebt, asocaz ac un le cu
cele de suprave ure a r." Aceast attudne a f cut ca mut tmp Mossad-u s
r mn mun a aeger. Dar, n tmpu a do an de cercet r pentru cartea de fa , o
sere de gree - uneor scandaur - au f cut ca servcu s ntre n contn a pubc .
Au fost puse ntreb r s, cum r spunsure ntrzau ma mereu, au nceput s apar
g ur n armura pe care o purta Mossad-u pentru a se prote|a de umea
ncon|ur toare.
Am vor'it cu mai 'ine de o sut de persoane care aveau de-a face direct sau ndrect cu
servcu secret sraean sau cu ate agen . Mu m-au sf tut s m eg de evenmente
ma recente s m-au spus c trecutu ar trebu nvocat numa dac vroam s ilustrez
evenimente relevante pentru rolul Mossad-ului+ Multe dintre interviuri le-am avut cu persoane care nu
ma fuseser ntervevate; de cee ma mute or, nc o dovad nu putea produce nc
cea ma smp expca e pentru comportamentul lor sau al atora. Mu dntre e au fost
surprnz tor de sncer, de nu to au vrut s -s dezv ue denttatea, n ceea ce-
prvete pe ce dn servcu Mossad, egea sraean e nterzce s -s dezv ue numee
sau s - dea pubct . Unee dntre sursee non-sraeene au cerut s au prmt
garan a anonmatuu.
De zaree ncearc s pubce tabee cu numee agen or, acest ucru e aproape
mposb. Anonmatu este p strat cu sfn ene, ar un doresc s fe amnt n astfe
de pagn doar prntr-un pseudonim sau prn prenumee adev rat: , totu, asta nu e
face m rtura cu nmc ma pu n pauzb . Motvee personae pentru ruperea t cer
ar putea f mute: nevoa de a deven cunoscu ma trzu; dorn a de a-s |ustfca
ac une; memore unu om n vrst sau poate char nevoa de a-s sp p catee.
Acea ucru este vaab s pentru ce care au acceptat s -s dea numee.
Dar, poate c ce ma bun motv care -a mpns s rup t cerea era o team rea a
gndu c organza a pe care au slujit-o cu mndrie e dn ce n ce ma amenn at dn
nteror - s c sngura sou e de a o sava ar f fost s dezv ue ceea ce f cuse n
trecut s ceea ce face n prezent. Ins , pentru o n eegere tota , trebue tut de ce
cum a fost creat serviciul secret+
CAPITOLUL 2
nainte de nceput
nc de a r s rtu soareu, crednco venser a ce ma sfnt zd dn ume,
utma r m a ceu de-a doea Tempu dn Ierusam
5
al lui Irod cel Mare
4
, Hidul
8ln%erii
@
+
Func onar pubc mergeau a tur de p stor dn deaure dn apropierea
Ierusalimulu; tner care tocma prmser comununea de bar mitzah
!
nso eau cu
mndre pe b rba n vrst . Profesor de a snagog mergeau um r a um r cu
vnz tor care venser tocma de la &aifa, ;el-Aviv, sau satele de la Marea Calilee+
To erau mbr ca n negru, aveau cte o carte de rug cun, s st teau n fa a
zduu nat rectnd frntur dn Scrptur .
Asta f cuser evre de-a ungu secoeor, ns Sabatu
I
dn acea vner de
septembre 1929 era dfert. Rabn e ceruser oamenor s partcpe n num r ct
ma mare a rug cunea pubc s s -s arate hot rrea s dorn a de a face acest
ucru. Aceasta se vroa nu numa o exprese a credn e or, dar s un smbo vzb a
sonsmuu
E
- si o auze c popua a arab care devense cu mut ma numeroas
nu- va putea ntmda.
De un de ze umbau zvonur potrvt c rora popua a musuman era dn nou
foarte deran|at de ceea ce e consderau expansune sonst . Aceste temer
ncepuser nc dn 1917, o dat cu Decara a #alfour
G
anga|amentu ce fusese uat
atunc, cu prvre a fostu p mnt evreiesc din 8alestina+ 8entru ara'ii care locuiau acolo si care-si
puteau frasa arboree geneaogc pn n vremea Profetuu, aceasta era o mare
ofens . P mntu pe care muncser tmp d e secole era amenn at, exsta char
rscu u r acestua de c tre sonst s de c tre protector or brtanc, care venser
a sfrtu ceu de-a doea r zbo monda s puseser Paestna sub mandat.
Brtanc guvernaser a fe cum f cuser s n ate p r ae mperuu, ncercnd s
mpace ambee tabere. Numa c tactca respectv n-a fost dect un drum sgur
c tre dezastru. Tensunea dntre evre s arab a crescut. Au avut oc confcte s
v rs r de snge, de obce acoo unde evre vroiau s -s construasc snagog s
tempe, ns evre neau mor s -s e(ercite )dreptu a rug cune" a Zdu Pnger
dn Ierusam. Pentru e aceasta consttua esen a credn e or.
Pe a ora prnzuu, ora rug cun ,shema", se adunaser ca m o me de oamen
care cteau cu voce tare dn vechea Scrptur nantea zduu de grese gaben .
Lna meodc a vocor or avea propra caden nttoare.
Apo, cu o u ea umtoare, proecte- petre, stce sparte s cut de metal umplute
cu petr - au nceput s fe aruncate peste e. Asatu era lansat de arab ascun
strategc n |uru Zduu. Prmu foc de arm a r sunat dn muscheta unu tr g tor
musuman de et . Evre au c zut a p mnt s au fost tr de acoo de cea
care ncercau s se saveze. Ca prn mnune, nu au fost semnaate vctme, de
r n fuseser cu zece.
In acea noapte, liderii 2is0uv
B
, comuntatea evreasc dn Paestna, s-au ntrunt. S-au
dat repede seama c de p nuser cu gr| demon stra a, nu avuseser n vzor un
ucru esen a: un posb atac arab.
Unu dntre ce prezen a adunare a vorbt n numee tuturor: ,Trebue s ne
amntm ce scre n Scrptur . De a Regee Davd ncoa ce, poporu nostru s-a bazat
pe nforma sgure."
,a o cafea turceasc s o p cnt , s-au pus bazee a ceea ce urma s devn
uteror ce ma grozav servcu secret dn umea modern : Mossad-u. ns pn a
nfn area u trebua s ma treac un sfert de secol+ ;ot ce au putut su%era liderii 2is0uv n
acea cad noapte de septembre ca prm pas a fost: s strng ct ma mu ban
cu putn s - sf tuasc vecn s fac a fe. Ban urmau s fe foos pentru
mturea aceor arab nc toeran cu evre, care puteau preven n eg tur cu
eventualele atacuri+ ntre tmp, evre aveau s -s exercte n continuare dreptul de a se
ruga a Zdu Pnger. Nu aveau s se ma bzue pe engez pentru protec e c
pe Haganah
A
, nou formata m e evreasc . In une urm toare, avertsmentee
prezen a m e au ntmdat ata curile ara'e+ Calmul relativ dintre ara'i si evrei a fost resta'ilit
n urm tor cnc an. n acea peroad , evre au contnuat s - extnd pe ascuns
re eaua de nforma secrete. Aceasta nu avea nc un nume sau o conducere ofca .
Arab erau recruta pe crter ad-hoc: negustor ambuan cn partea arab a
Ierusamuu s ustrag care cur au czmee of eror mandata erau p t aoat
cu studen de a prestgosu Cole%iu Ara' -ouda, cu profesori si oameni de afaceri+ Orice evreu
putea recruta un spon arab; sngura cond e era s nu exste ma mute varante
pentru aceea nforma e, ncet dar sgur, Yshuv a ob nut nforma mportante nu
numa despre nten e arabor, dar despre cele ale en%lezilor+
9enirea lui &itler la putere n 5A@@ a marcat nceputul e(odului evreor nem c tre Paestna.
In 1936 peste 300 000 str b tuser de|a Europa; mu r m seser s rac p pn
s a|ung pe P mntu Sfnt. Totu, ntr-un fe sau atu, Yshuv e-a f cut tuturor rost
de hran ocun e, n 3 un, evre dep ser de|a o treme dn popua a r.
Arab au reac onat ca n ate da : dn mnaretee a o sut de mosche, preo
musuman e-au cerut ntr-un sngur gas sonstor s se ntoarc de unde au plecat+
In fiecare mafafeth ar besc, ocu de ntnre a conseror arab, s-au rdcat aceea
voc protestatare: Trebue s - mpedc m pe evre s ne a p mntu; trebue s -
mpedc m pe engez s e ma dea arme s s-i antreneze+
De ceaat parte, evre sus neau exact contraru, c engez ncura|au pe
arab s fure p mntu care e revenea pe cae ega .
Engez au ncercat n contnuare s mpace ambee tabere - dar au euat, n
1936, upte zoate s-au transformat n adev rate revote arabe mpotrva evreor s
engezor. Ce dn urm e-au suprmat f r m . ns evre s-au dat seama c era
numa o chestune de tmp pn cnd arab aveau s oveasc dn nou, cu for e
no.
Pe tot tertoru r, tner evre se gr beau s se a ture Haga- nah-uu.
Treptat aceste m popuare au devent esen a une formdabe armate
secrete: membr or erau extrem de rezsten dn punct de vedere fzc; tr g tor de
et , e erau a fe de re ca vup ile

din desertul .e%ev+
Re eaua nformatoror arab era extns . S-a nfn at un departament potc a
Haganah-uu n scopu r spndr revoteor prn deznfor mare. Ce care ma trzu
aveau s devn egende ae comunt secrete israeliene au fost sco n peroada de
formare dnantea ceu de-a doea r zbo monda. Haganah - cuvntu nseamn
,ap rare" n ebrac - a devent ce ma bne nformat dntre toate servce
P mntuu Sfnt.
Ce de-a doea r zbo monda a adus cu e o nou pace tul'ure n Paestna. S
evre s arab reazau ce -ar f putut atepta n cazu n care nazt ar f ctgat.
Prmee deta despre ce se petrecea n ag ree de concentrare dn Europa
a|unseser a ureche ceor dn 2is0uv+
David #en-"urion
5J
Ytzhak Rabn
55
au fost printre cei care au participat la o ntrunire la &aifa
n 5AF4+ S-a convenit n unanimitate ca suprave utor Hoocaustuu s fe adu n patra
sprtua , Eretz Israe (maree Israe). Nmen nu putea estma num ru or, dar toat
umea a fost de acord c sosrea refuga or avea s renve confrunt re cu arab - ar
de data aceasta engez aveau s fe de partea acestora dn urm . Anga a sus nut
mereu c nu- va prm pe suprave utor n Paestna dup nfrngerea u Hter, pe
motv c s-ar crea astfe un dezechbru a popua e.
ndemnu u Ben-Curon de a mbun t capactatea servcuu secret a fost
acceptat de to ce prezen . Urmau s fe recruta ma mu nformator. De
asemenea, un servcu de contra-spionaj tre'uia s descopere evre care coaborau cu
engez s - g seasc pe ,comunt evre pe dzden care se ascund prntre
no." Noua untate era cunoscut sub numee de Rgu Hegd s era comandat de un
fost le%ionar francez care ucra acum sub acoperre, ca coms voa|or.
n curnd, acesta avea s muasc feme c s torte cu of er brta nc,
comercan care f ceau afacer cu engez; patron de cafenee care aveau drept
cen . Ds-de-dmnea , crmna erau adu n fa a cur mar ae de campane a
Haganah-uu; ce vnova erau fe b tu crunt fe executa pe deaure Iudace cu
un gonte n ceaf . Aceast tactc e precursoarea durt pe care avea s o apce
Mossad-u. pn n 1945, Haganah-u ad ugase o untate ns rcnat cu procu- area de
arme. Curnd, armee dn depoztee secrete ae taenor nem or, capturate n
Afrca de Nord dup nfrngerea u Romme, erau transportate ega dn Deertu
Sna, dn Egpt n Paestna, de c tre soda evre care uptau a tur de aa .
Armee au fost transportate cu camoane vech s cu caravane de c me, s au fost
depoztate n pustu, n peter, acoo unde davou a ncercat s - ademeneasc pe
sus. O ascunz toare era aproape de ocu un de manuscrisele esenene de a Marea
Moart ateptau s fe descoperte
54
+
Dup ce s-a termnat r zbou, cu nfrngerea |apone n august 1945, evre care
servser n unt e aan eor mtare de spona| au vent s - pun cunotn ee
n su|ba Haganah-uu. Toate pesee erau aezate a ocu or pentru a face fa a
ceea ce prev zuse Ben-Guron - ,r zbou pentru ndependen a noastr ."
ta c nta avea s fe bricha, denumrea ebrac pentru prma opera e de
aducere dn Europa a suprave ut orilor &olocaustului+ ,a nceput au vent cu sutee,
apo cu me, s a urm cu zece de m. Mu nc ma purtau unformee dn
ag ree de concentrare, fecare avea un tatua| cu un num r de dentfcare dat de
nazt. Trecuser Bacan cu mana sau cu trenu apo str b tuser Medterana
pn n Israe. Toate vasee dsponbe fuseser cump rate sau nchrate de
agen e umantare evreet dn Statee Unte, - de mute or a pre ur excesve:
nave de voa| cu abur, nave de coast , patform e pentru de'arcare pe plajele din .ormandia,
vase fluviale> orice putea pluti era 'un+ .u se mai auzise de o asemenea evacuare de la Dun1erKue
5@
, din
5AFJ+
n ateptarea suprave utoror, pe pa|ee dntre Hafa Te-Avv se aflau c0iar unii
dintre ofi er brtanc care fuseser transporta cu feri'otul n An%lia de la Dun1erKue+ $rau
acolo pentru a duce la ndepnre ordnu guvernuu or de a- ne a dstan pe
suprave utor Hoocaustuu. Au fost confcte urte, dar s stua n care
soda , probab aducndu- amnte de propra savare, au trecut cu vederea cte
o barc pn cu refuga care se chnuau s a|ung a ma.
Ben-Guron a decs c astfe de acte de compasune nu erau de a|uns. Vense tmpu
ca Mandatu s se nchee. ,ucru posi'il doar prn for , n 1946, acesta unse de|a
mc re secrete evreet dspa rate. Izvort dn neobostu sprt a ceor care
a|unseser prm p
e
acel p mnt, ordnu de a se ansa o gher de r zbo mpotrva
enge. zor a arabor a fost dat+
Orce comandant evreu ta c aveau de a face cu o ac une foarte percuoas :
uptnd pe ambee frontur rscau s - epuzeze aproape toate resursele+ Consecn ee une
eventuae nfrnger ar f fost extrem de %rave+ #en-Curion a ordonat folosrea orc ror
m|oace. Au fost semnaate atroct n ambee tabere. Evre suspecta de coaborare
cu Haganah-u erau executa . Soda engez erau mpuca ar bar ce or,
bombardate. Sate ar bet erau ncendate. Totu era f cut cu o cruzime care amintea de
vremurile medievale+
Pentru Haganah, servcu de spona| era vta, m car ca s deznfor meze pentru a da
mpresa engezor arabor c evre aveau mut ma mu oamen dect puteau
aduna. Engez s-au trezt mpca ntr-o vn toare de vr |toare, n rndu for eor
mandatate, morau ncepea s scad .
Statee Unte au ncercat s nchee o n eegere n prm vara Iu 1949, ndemnnd
Marea Brtane s accepte n Paestna 100 000 de suprave utor a Hoocaustuu.
Cererea a fost respns s astfe uptee crncene au contnuat, n sfrt, n februare
1947, Marea Brtane a c zut de acord s p r seasc Paestna pn a nceputu lui mai
5AFB, Dn ace moment, Na une Unte aveau s se confrunte cu probemee le%ate de ceea
ce urma s devn statu Israe.
Reaznd c ma era nevoe de un utm confct cu arab pentru a se asgura c nou
formata na une nu avea s fe dstrus nainte de nfn are, Ben-Guron s comandan s
tau c trebuau s depnd n continuare de un servcu secret superor. Au fost ob nute
nforma vtae despre morau arabor s for a or mtar . Spon evre pasa n Caro
Amman au furat planurile de atac ale armatelor e%iptene si ordanene. Cnd a nceput ceea ce
s-a numt R zbo iul de Independen , sraeen au dobndt vctor mtare
spectacuoase, ns Ben-Guron -a ma dat seama c , att tmp ct aveau s dureze
uptee, eventualele victorii tre'uiau clasificate clar n militare si politice+ Cnd in cee dn urm
vctora a avut oc n 1949, aceast dvzune nu fusese nc bne stabt - ceea ce
a dus a certur n cadrul serviciului sraean de nforma asupra responsabt or pe
tmp de pace.
n oc s trateze stua a cu precza sa caracterstc , Ben-Curo n, n catate de
prm mnstru a Israeuu, a ac tut cnc servc se crete care aveau s opereze n
ar s n str n tate. Cee de peste ocean au uat modeu servcor brtance s
fran uzet. Acestea dou
se
nvoser de|a s coaboreze cu Isr aelul+ S-a sta'ilit de
asemenea un contact cu Ofcu Servcor Strategce ae Stateor Unte (OSS dn
Washngton prn ntermedu efuu de contraspona| dn Itaa, |ames |esus
Angeton. Leg tura sa cu tner spon sraeen avea s joace un ro decsv n
eventuaee rea care se puteau reaza ntre cee dou servc secrete.
Totu, n cuda nceputuu prom tor pe care -a avut, vsu u Ben-Curon de a
ac tu o organza e secret ntegrat care s ucreze n armone s-a spuberat o
dat cu ncerc re na un care se upta s ea, pentru denttate, n tmp ce mntr s
ofcalii luptau pentru putere rangur nate, aspectee de baz s cee ma mportante
erau sate de-o parte. La fecare nve erau nen eeger. Cne trebua s coordo neze
stratega genera a servcuu? Cne trebua s evaueze nforma e neprelucrateC Cine
va recruta spioniC Cine le va vedea mai nti rapoartee? Cne va nterpreta nforma e
respectve pentru der potc a r?
Nc er g umele nu erau la fel de acide ca ntre Ministerul Afacerilor Externe ce a Ap r r,
amndou dsputndu- dreptu de a opera n str n tate. Isser Hare, pe atunc un
tn r agent, spunea despre coeg s c aceta ,vedeau munca servcuu secret
ntr-o umn romantc pn de aventur. Se credeau exper n toate... c utau
s se comporte precum spon nterna ona dn fme, care se bucurau de fam n
tmp ce tr au n umbra une l i ni i bne trasate ntre ege corup e."
ntre timp oamen contnuau s moar , uc de bombee s capca nee terortor
arab. Armatee Sre, Egptuu, Iordane s Lbanuu nc ma amenn au. La rndu
or, arab erau gata s anseze "ihad-ul, r zbou sfnt. Nc o at na une nu ma
v zuse um na zilei ntr-un mediu mai ostil ca cea a Israelului+
8entru #en-"urion, felul n care era privit de popor ca un protector, aa cum fuseser mereu
consdera mar der sraeen, era aproape un sentment mesanc. Dar ta c nu
era profet c numa un upt tor ndr|t care ctgase R zbou de Independen
mpotrva arabor, s aceasta cu for e combnate care e dep eau de 20 de or pe
cee de care dspunea. Nu se ma nf ptuse un trumf asem n tor de cnd Davd
nfrnsese pe Coat pe Fsteni+
Cu toate acestea, namcu nu d duse br cu fug . Devense ma ntegent s cu
mut ma nemos. Lovea asemenea unu ho , pe tmp de noapte, ucgnd f r
mustr r de contn , nante s dspar f r urm .
;imp de F ani lun%i, rivalitatea, scandaure s vorbee t oase au fost ceva obnut a
ntnre prezdate de Ben-Curon, a care acesta ncerca s rezove probemee dn
cadru servcuu secret. Un prom tor pan ansat de Mnsteru Afaceror Externe,
acea de a foos un diplomat francez ca spon n Caro, a fost respns de Mnsteru
Ap r r. Vroa s - fooseasc propr oamen. Of eru tn r trms n Egpt, f r
experen n domenu munc de spona|, a fost prns n cteva s pt mn de
agen servcuu egptean de securtate. S-a afat c agen sraeen dn Europa
ucrau pe pa a neagr pentru a- fnan a munca dn cauza bugetuu ofca
nsufcent aocat pentru actvt e de spona|, ncerc re de recrutare a for eor
druze dn Lban s-au ncheat atunc cnd agen e secrete sraeene rvae n-au
c zut de acord asupra moduu n care aceta aveau s fe foos . De obce,
planurile %randioase erau distruse de suspiciuni mutuale+ 8este tot era numa amb e oarb .
Oamenii momentului - ministrul israelian de externe, efu de stat ma|or, ambasador -
se uptau pentru mpunerea suprema e serv cuu or favort. Unu vroa ca nta
s fe acumuarea de nforma potce s economce. Un atu era de p rere c
spona|u trebua s se ocupe strict de puterea mtar a namcuu. Ambasadoru dn
Fran a a nsstat ca servcu secret s opereze aa cum f cuse Rezsten a francez n
ce de-a doea r zbo monda, cu mobzarea fec ru evreu dn ar .
Ambasadoru de a Washngton vroa s - prote|eze spon cu o acoperre
dpomatc ,s - ntegreze n munca de rutn a ambasade, pentru a- sc pa astfe
de orce suspcune." Ambasadoru de a Bucuret vroa ca spon u s a modeu
KGB-uu fie la fel de duri+ Am'asadorul de la #uenos Aires a cerut ca agen " se
concentreze pe rou Bserc catoce n a- a|uta pe nazt s se stabeasc n
Argentna. Ben-Guron a ascutat r bd tor fecare propu nere n parte+
Intr-un trzu, a 2 marte 1951, -a chemat pe ef ceor 5 agen de spona| a e
n brou. Le-a comuncat c nten ona s ncud actv t e servcor secrete
sraeene dn str n tate ntr-o nou agen e numt Ha Mossad e Teum, ,Insttutu
pentru Coordonare." Acesta urma s ab un buget n a de 20 000 de r e israeliene, din
care I JJJ urmau s fe fooste pentru ,msun specae, dar numa cu acordu meu."
Nou servcu va seecta personau dntre anga|a agen or secrete de|a
exstente, n actvt e de z cu z, noua agen e se va numi e(clusiv Mossad+
)8entru toate scopurile administrative si politice,* Mossad-ul se va afa sub |ursdc a
Mnsteruu de Externe. Cu toate acestea, dn echpa sa vor face parte of er de a
conducerea superoar a ceorate organ za dn cadru servcuu secret sraean:
Shn Bet, securtate ntern ; Aman, spona| mtar, spona| aeran s spona| nava.
Func a of eror va f de a ne Mossad-u nformat n eg tur cu cern ee exacte
ae ,cen or." n cazu nen eegeror egate de msun, pro 'lemele vor f dezb tute
n brou prmuu mnstru.
Ben-Guron a expcat totu n stu s u drect caracterstc. ,Ve da Mossad-uu
sta voastr de cump r tur. Mossad-u va procura apo bunure cerute. Nu e treaba
voastr s t de unde e-au p rocurat sau ct s-a p tt pentru ee."
Ben-Guron avea s se comporte ca un comtet de supraveghere a nouu servcu,
ntr-o not adresat prmuu drector genera a serv cuu, Reuven Shoah, prmu
mnstru a ordonat ca ,Mossad-u s lucreze su' supravegherea mea, s ac oneze
conform nstruc unor mee s s m n n permanen a curent cu tot ceea ce se
ntmp ."
Regue de baz fuseser stabte.
La dou zec de an dup ce ace evre se adunaser a Ierusam ntr-o noapte de
septem'rie dn 1929 s dscute despre mportan a vta a unu servcu secret care s
prevn vtoaree atacur arabe, urma orntemeaser un servcu care avea s devn
ce ma temut dn ume.
Naterea Mossad-uu, ca cea a statuu Israe de atfe, a fost orcum, numa
uoar nu. Servcu a pus mna pe un snd cat secret dn Irak, care actva de c va
an sub controu Departamentuu Po. tc a For eor de Ap rare dn Israe. nta
prncpa a sndcatuu era de a penetra eaonu superor a armate rakene s
s conduc o re ea candestn de emgrare pentru a- scoate dn ar pe evre
raken si de a-i aduce n Israel+
n ma 1951, a exact 9 s pt mn dup ce Ben-Curon a semnat ordinul de creare al
Mossad-ului, spionii ira1ieni au atacat 'rusc sindicatu. Do agen sraeen au fost aresta ,
mpreun cu zec de arab de evre raken mtu s conduc re eaua de
emgrare care se ntndea de-a ungu Orentuu M|ocu. Dou zec s opt de
persoane au fost acuzate de spionaj+ Am'ii agen au fost condamna a moarte, 17 au
prmt sentn e pe va , ar restu au fot ebera ,ca exempu a onestt |ust e
rakene."
Ce do agen Mossad au fost uteror ebera dntr-o nchsoare rakan unde
fuseser crunt tortura , n schmbu une sume substan ae depuse ntr-o banc
eve an pe numee mnstruu rakan de nterne.
3n alt %0inion a urmat la scurt timp+ Spionul Departamentului 8olitic din -oma, ;0eodore "ross, lucra
acum pentru Mossad+ n ianuarie 5AI4, Isser &arel, pe atunc efu Shn Bet, servcu ntern de
securtate a Israe-uu, a prmt ,dovez ncontestabe c Gross era agent dubu,
p tt de servcu secret egptean. Hare s-a hot rt s mearg a Roma, unde -a
convns pe Gross s - nso easc napo a ;el-Aviv, spu-nndu- c urma s fe
promovat n Shn Bet+ "ross a fost judecat n secret, g st vnovat s condamnat a 15
an. Moare n nchsoare.
Neferct, Reuven Shoah d demsa ca un om care euase. Este nocut de
Hare, care r mne conduc toru Mossad-uu tmp de 11 an, conducere nc
neegaat .
Mem'rii conducerii care l-au primit la sediul Mossad-ului n acea dmnea de septembre, n
1952, nu au fost prea mpresona de apar a fzc a u Hare. Aba dac m sura
1,50 m, avea urech c -p uge s vorbea cu un puternc accent european; fama u
emgrase dn Ltuana n 1930. Hanee erau mototote, de parc ar f dormt
mbr cat.
Prmee cuvnte adresate anga|a or au fost: ,Trecutu a fost. Nu se ma face gree.
Vom merge ma departe mpreun . Nu vorbm dect cu a notr."
Hare a nceput s fe ubt de c tre anga|a s demoraza . A c tort n secret
n r arabe oste pentru a organza persona re eee Mossad-uu. A ntervevat pe
to ce care vroau s se a ture serv cuu, c uta pe ce care, a fe ca s e,
aveau un trecut kbbutz.
,Oamen de genu sta ne cunosc dumanu" -a spus unu ndru m tor care -a
pus tactca sub semnu ntreb r. ,E tr esc aproape de arab. Au nv at nu numa
s gndeasc precum e ba char s o fac ma repede."
R bdarea dar s accesee de mne ae u Hare erau bne cunoscute; oatatea fa
de ce dn subordnea sa a devent a fe de renumt . To ce dn afara cercuu s u
nchs erau prv cu suspcunea de a f ,oportunt ps de scrupue." Nu avea
nmc de-a face cu persoane pe care e consdera ,bgo care pozau drept
na onat, ma aes dn punct de vedere regos." ar ta dn ce n ce ma mut
aversunea fa de evre ortodoc.
Erau c va dn aceta n guvernu u Ben-Guron care au a|uns s nu- pac
deoc pe Isser Hare, c utnd apo o cae s - n ture, ns retu ef Mossad a f cut
tot ce a putut s se n aproape de un alt 1i''utzni1, primul ministru+
A a|utat faptu c acum ac une Mossad vorbeau de a sne. Agen u Hare
contrbuser a succesu confcteor dn Sna mpotrva egptenor. Avea spon
pasa n fecare capta arab , care asgurau un fux contnuu de nforma
nepre ute. O at ovtur a ven it cnd a c tort a Washngton n 1945 pentru a-
ntn pe Aen Dues, care tocma preuase conducerea CIA. Hare -a d rut
vechuu spon un pumnal pe care erau %ravate cuvintele lui David< )"ardianul Israeuu nu
se odhnete nu doarme ncodat ."
Dues a repcat: ,Pute conta pe mne."
Aceste cuvnte au creat un partenerat ntre Mossad s CIA. Dues a aran|at ca
Mossad-u s ab echpament de utm or : dspoztve de ascutat s de reperat,
camera cu teecomand o sere de accesor ii despre care Hare a recunoscut c nu
ma auzse ncodat . Ce do au ma format de asemenea prmu ,cana de SOS"
care f cea eg tura ntre cee dou servc, prn care acestea puteau comunca
prn teefon pe cae sgur n cazu vreune urgen e. 8rin acest canal s
e
evtau efectv
eg ture dpomatce normae, spre p rerea de r u a Departamentuu de Stat a
Mnsteruu de Externe sraean.
n 1961, Hare a pus a cae opera unea de a aduce n ar m de evrei marocani+
3n an mai trziu, neobostu ef Mossad se afa n sudu Sudanuu unde- a|uta pe
rebe pro-sraeen mpotrva regmuu, n acea an -a a|utat pe Regee Hae
Seasse a Etope s n bue un puc. Monarhu fusese mut tmp un aat a
Israeuu.
ns acas , evre ortodoc dn cabnet deveneau dn ce n ce ma g go,
pngndu-se c Isser Hare devenea sup r tor de autortar dn ce n ce ma
ndferent fa de sensbt e or regoase, c era un om care nu ascuta de nmen
care aspra probab c0iar la cea mai nat func e de stat. Cum Ben-Guron avea urech
n toate p r e, rea e dntre e s Hare s-au ma r ct. De unde a nceput d duse
u Hare mn ber , acum cerea rapoarte despre cee ma mc deta ae
opera unor. Lu Hare nu- p cea s smt a u strngndu-se, ns nu a spus
nmc. Campana mpotrva sa ncepuse s se ntensfce.
n februare 1962, nsnu re s-au unt asupra sor unu b e e de opt an, |osee
Schumacher. n urm cu do an, copu fusese r pt de o sect utra-ortodox .
Buncu dn partea matern a b atuu, Nahman Shtarkes, era mem'ru al sectei
.eturei !arta, )"ardienii Hidurilor Ierusalimului+* Era suspectat de compctate a r pre.
De po a c utase peste tot, nu se ta nmc despre locul unde putea fi copilul+ .a0man a
fost nchs pentru pu n tmp cnd a refuzat s coopereze cu nvestgator. Evre
ortodoc -au transformat pe b trn ntr-un martr; m de oamen au demonstrat cu
pancarde, spunnd c Ben-Guron nu se deosebe a cu nmc de nazt dac b gase
a nchsoare un b trn. Nahman a fost eberat pe ,caz de boa ". Protestee au
contnuat.
Sf tutor potc a u Ben-Guron -au avertzat c dn cauza ceor ntmpate
rsc s pard urm toaree aeger. Ba char mai mult, n cazu unu eventua r zbo
cu arab, unee dntre grupure ortodoxe puteau sus ne pe aceta. Motvat,
prmu mnstru -a chemat a ordonat Mossad-uu s - g seasc pe b at. Hare s-
a opus
us
tnnd c servcu nu se ocupa cu aa ceva. Cum avea s decare ulterior<
Atmosfera se r cse compet. M-a repetat c m d dea un ordn, l
a
m r spuns c
trebua s ctesc m car dosaru po e. Prmu mnstru mi-a sp
us
c aveam o or a
dspoz e."
Dosaru era mare, ns n tmp ce- ctea, lui &arel i-a venit o idee -dreptu ca p rn s -
poat crete cop f r s fe constrn de vreo credn regoas extrem .
|osee se n scuse n marte 1953 ca fu a u Arthur s a Ide Schumacher. Dn
cauza probemeor fnancare, b atu a fost trimis s ocuasc mpreun cu buncu a
Ierusam. Copu s-a trezt acoo ntr-o encav regoas , zoat sprtua de restu
orauu. Treptat, Nahman -a f cut cunoscute nepotuu ege secte. Cnd p rn
b atuu au vent n vzt , Nahman -a crtcat aspru pentru attudnea or regoas
bertn .
B trnu f cea parte dntr-o genera e pe care credn a o a|utase s
suprave uasc Hoocaustuu. Fca s gneree l ui Nahman sm eau nevoa s se
ntegreze n tn ra genera e. Astfe, destu de des, rug ciunile ajun%eau pe ocu do
pe sta or de prort .
Pcts de crtce permanente ae u Nahman, p rn u |osee -au cerut b atu
napo. Buncu s-a mpotrvt, spunnd c mutarea u ar nsemna ntreruperea ve
de rug cune care -ar serv b atuu ma trzu. Se certaser destu de r u. Apo, a
urm toarea vzt n Ierusam, |osee dsp ruse.
Vech evre s ce ortodoc s-au egat de ncdent pentru a scoate n evden
probema care contnua s mpart na unea, s care era exempfcat de Partdu
Munctoresc a u Ben-Guron, n stare s suprave uasc a putere numa prn
unrea ma mutor grupur paramentare regoase, n schmb, aceste grupur au
ob nut ma mute concesii de la strictele le%i ortodoxe, ns voau n permanen mai
mut. Evre bera cereau ca |osee s fe redat fame.
Dup ce a ctt dosaru, Isser Hare -a spus u Ben-Guron c va mobza resursee
Mossad-uu. A ac tut o echp format dn 40 de
a
gen ca s - g seasc pe b at.
Mu dntre e s-au opus opera un, gndnd c astfe e era rost taentu.
E -a f cut s tac numa prn cteva cuvnte:
,De ac unea nu se rdc a nveu nostru, aceasta r mne totu i foarte
mportant . S e mportant dn pun ct de vedere social si reli%ios+ Este mportant pentru
c e n |oc prestgu s autortatea guvernuu. Este mportant pentru cauzee
umane pe care e ncude." n prmee s pt mn de nvestga , echpa des coperea
ct de inci-tant avea s fe opera iunea+
Un vtor cap Shn Bet, pe atunc agent Mossad,, s-a sat percun s creasc
precum utra-ortodoc s a ncercat s se a ture. Nu a reut. Unu at agent s-a
cerut s supravegheze o scoa evreasc . A fost descopert dup cteva ze. Un a
treea agent a ncercat s se a ture unu grup de |etor hasdc ce c toreau a
Ierusam s - ngroape o rud . A fost repede demascat cnd n-a fost n stare s
recte corect rug cune.
Aceste eecur -au nt rtat ma mut pe Hare. A spus echpe c era sgur de
faptu c b atu nu ma era n Israe c undeva n Europa sau char ma departe.
Hare a mutat sedu opera un ntr-o ascunz toare din 8aris+ De acolo si-a trimis oameni n
fiecare comunitate ortodox dn Itaa, Austra, Fran a Marea Brtane. Cnd nc aa
nu a afat nmc, s-a trms agen n Amerca de Sud s Statee Unte.
Investga e au contnuat s fe anmate de nte epsoade cudate. Zece agen
Mossad au nceput s mearg a su|bee de dmnea dintr-o snagog dn suburba
ondonez Hendon. Congrega a furoas a chemat po a s - aresteze pe ,mpostor
rego" dup ce, n tmpu unor b t , se dezpser b rbe. Agen au fost apo
ebera n secret, a nterven a ambasadoruu Israeu ui+ 3n respectat ra'in ortodox a
fost nvtat a Pars sub pretextu c o fame bogat vroa pe acesta s ofceze o
crcumcze. A fost ateptat a aeroport de do b rba mbr ca n hane p r
negre, sobre, de evre ortodoc. Erau agen Mossad. Raportu or a avut o tent de
umor negru.
)A fost dus la un 'ordel din 8lace 8i%alle, iar el 0a'ar n-avea unde ntrase. Dou prosttuate, pe
care e p tsem n preaab, au ap rut imediat si s-au aruncat n bra ee lui+ l-am
foto%rafiat cu un 8olaroid si apo -am ar tat pozee, amenn ndu- c e vom ar ta
congrega e dac nu ne spune unde era b atu. Pn a urm ne-a convns c nu
avea nc cea ma mc dee, aa c am dstrus pozee n fa a lui+* alt ra'in, S0ai
/re7er, a intrat n vizorul lui Isser &arel care contnua s scormoneasc n umea evreor
ortodoc. Rabnu a fost idenfcat de agen Mossad n tmp ce c torea ntre Pars
s Geneva. dup ce s-au convns, dup nterogator rguroase, c s de data asta
urm rser o pst fas , Hare a ordonat ca Freyer s fe re nut n ascunz toarea
Mossad dn Eve a pn a termnarea c ut ror. Hare se temea c rabnu ar f
aertat comuntatea ortodox . A ap rut apo o at pst prom toare. Se numea
Madeene Fre, fca une fam arstocratce franceze s eron a Rezsten e
franceze n ce de-a doea r zbo monda. Madeene savase un mare num r de
copii evrei de la deportarea n ag ree de concentrare. Dup r zbo se convertise la iudaism+
Verfc re au dovedt c venea periodic n Israel, petrecndu-si tmpu cu membr secte
Neture Karta, s c ntnse pe buncu u |osee de ma mute or. Utma sa vzt
avusese oc cam n acea tmp cu r prea b atuu. De atunc Madeene nu se ma
ntorsese n Israel+
In august 1962, agen Mossad au reperat-o a erea dn Pars. Cnd s-au
prezentat, aceasta -a atacat fzc. Unu dntre agen -a c0emat pe Isser &arel+
Acesta i-a e(plicat lui Madeleine )marea nedreptate* care fusese f cut p rn or u |osee.
Aveau dreptu mora de a- crete fu aa cum vroau. Nc un p rnte nu ar trebu
s fe prvat de acest drept. Ins fran uzoaca sus nea n contnuare c nu ta nmc
despre |osee. Hare a v zut c oamen s o credeau.
-a cerut paaportu. Sub foto%rafia sa era cea a fiicei sale+ A cerut unu agent s - aduc o
poz cu |osee. Tr s ture fzce ae ceor do copii erau aproape identice+ &arel a sunat la
;el-Aviv+
,Aveam tot ce-m trebua, de a am nunte despre va a amoroas dn facutate
pn a decza de a se a tura mc r ortodoxe dup ce a renun at a rega
catoc . M-am ntors a Madeene - am spus, de parc as f tut totu, c - vopsse
bond pe b at ca s - deghzeze, c - r pse dn Israe. A negat ns totu. I-am
spus c trebue s n eeag faptu c vtoru r pe care o ubea era ntr-un Tare
perco, c pe str ze Ierusam ului oamenii pe care ea-i iu'ea aruncau cu petre un n
a . Cu toate acestea, a refuzat s recunoasc ceva. -am spus c b atu avea o
mam care- ubea a fe de mut curn ea ubse pe to ace cop pe care- a|utase
n a doea r zbo monda."
Treaba cu aducerea amnte a func onat. Dntr-o dat , Madeene a nceput s
expce cum a a|uns a Hafa cu vaporu, ca turst ce ve nea s vzteze Israeu. Pe
vas s-a mpretent cu o fame de emgran care avea un cop de vrsta u
|osee. Cnd au a|uns a Hafa, Madeene a trecut pe ng of eru de mgr r cu
copu de mn , iar acesta l-a trecut n re%istru ca fiind al e. O s pt mn ma trzu, exact
sub nasu po e sraeene, fran uzoaca s-a mbarcat ntr-un avon pentru Zurch
mpreun cu ,fca sa." Madeene convnsese char pe |osee s se mbrace n
hane de fet s s se vopseasc 'lond+
8entru un timp, b atu a frecventat un nternat ortodox dn Eve a unde preda
rabnu Sha Freyer. Apo Madeene a zburat cu b atu a New York, unde -a pasat
pe acesta a o fame a c re membr f ceau parte din secta .eturei !arta+ &arel nu mai avea
dect o sngur ntre bare: ,Vre s -m da numee s adresa fam lieiC*
A urmat un moment de nte nante ca Madeene s spun cam: ,Locuete a
num ru 1 26 pe strada Penn, n Brookyn, New York. E cunoscut su' numele de 2an1ale
"ertner+*
Pentru prma dat de cnd se cunoscuser , Hare a zmbt. ,Mu umesc
Madeene. As vrea s te fect oferndu- o su|b n cadru Mossad-uu. Taentu
t u ar f de a|utor Israeuu."
Madeleine a refuzat+
Agen Mossad au zburat a New York. Acoo atepta o echp /#I, autorzat de
Robert Kennedy, mnstru |ust e Stateor Unte, s coopereze. Acesta fusese rugat
persona de Ben-Guron s - a|ute. Agen s-au dus drect a adresa dat . Le-a
deschs doamna Gertner. Agen au dat buzna n cas . n untru, so u e se ruga.
Lng e era un b ete pad, cu yarmulke pe cap s cu dou uv e cron ate,
nchse a cuoare, care ncadrau fa a.
,Bun |osee. Am vent s te ducem acas ," -a spus ncet unu dntre agen
Mossad. Trecuser 8 un de cnd Mossad-u ncepuse c ut re. Se chetuse aproape
un mon de doar amercan pentru opera une. ntoarcerea acas a u |osee n-a
schmbat cu nmc dvzunea re%ioas dn ar . Guvernee urm toare aveau s se
catne s s se pr buseasc dup dorn a mcor grup r utra-ortodoxe aese de
Knesset.
De a avut succes n g srea b atuu, Isser Hare s-a ntors n Israe pentru a da
pept cu un nou crtc dur, generau Mer Amt, nou ef a servcuu mtar secret a
Aman-uu. Cnd tocma ncepuse s se n eeag cu predecesoru u, se afa acum
pe punctu de a prm crtc aspre de a Amt cu prvre a opera unea de savare a u
|osee.
Amt, un foarte bun comandant, se mpretense cu Ben-Guron n pesa|u potc
schmb tor a Israeuu, -a spus prmuu mnstru c Hare ,rosse resursee", s c
ntreaga opera une nu a ar tat dect c efu servcuu secret era cam de mut n
func e. Utnd c e ns r cnase cu opera unea, Ben-Guron a fost de acord.
,a 4I martie 5AE@, o'osit de prea mute s pt mn de crtc s certuri, Isser &arel si-a dat
demisia la vrsta de IJ de ani+ Oameni n toat frea erau mpresona pn a acrm n
tmp ce- strngeau mna s- conduceau afar dn sedu Mossad. Cu to tau c o
peroad mportant a uat sfrt.
La cteva ore, un b rbat nat s supu, cu aur de actor, ntra repede s sgur n
c dre: Mer Amt preuase conducerea. Cu to tau ce schmb r radcae aveau
s se produc .
La numa 15 mnute dup ce s-a nstaat n nou brou , liderul Mossad a chemat ef
departamenteor, n tmp ce examna aceta st teau n fa a u n pcoare, n grup.
Apo vorb cu acea voce t oas care a ansat nenum rate atacur terestre.
Nu aveau s ma ab oc opera un de savare a copor perdu . Gata cu
amestecure potce ne|ustfcate, va ap ra pe fecare de crtca ceor dn exteror,
ns nmc nu e putea sava su|bee dac nu se dovedeau demn de e. Se va zbate
pentru ca bugetu ap r r s e aoce ma mu ban pentru echpament de utm
or . Dar asta nu nsemna c avea s ute de ce ma de pre ucru pe care- punea
*mereu pe primul plan< humint, arta adun r de nforma secrete. Vroa ca Mossad-u s
exceeze n domenu.
Anga|a au descopert c ucrau pentru un om pentru care munca de z cu z
reprezenta fundamentu anor ce aveau s vn . Achz |
a
de tehnooge mtar se
ncadra n aceast categore.
La pu n tmp dup ce Mer Amt a preuat conducerea, un b rbat care s-a prezentat
drept )Salman* a intrat n ambasada sraean de |
a
Pars cu o propunere umtoare. Pentru
un mon de doar, acesta garanta c poate face rost de ceea ce era pe atunc ce
ma secret aparat de zbor dn ume, MIC-u 21 a ruor. Saman s-a ncheat
umtoarea ofert f cut unu dpomat sraean, cu o cerere cudat . ,Trmte pe
cneva a Bagdad, suna a num ru acesta, s cere cu |oseph. S s ave preg t
un mon de doar."
Dpomatu a trms raportu rezdentuu katsa dn ambasad . Era unu dntre
acea care p straser postu n cuda schmb ror care avuseser oc dup
venrea u Mer Amt. Katsa a trms raportu a Te-Avv, mpreun cu num ru de
teefon dat de Saman.
Tmp de ma mute ze Mer Amt a cnt rt cu gr| nforma e. Salman putea fi un
escroc sau un nebun, sau putea char s fac parte dntr-un pan rakan de a ntnde
o curs unu agent Mossad. Era un perco rea ca a katsa care ucrau sub acoperre
n Irak s fe compro m, ns gndu de a pune mna pe un MIC 21 era rezstb l+
Capactatea rezervoareor de combustb, attudnea pn a care se ridica, viteza
pe care o atin%ea, armamentele din dotare si manevrabtatea f cuser cea ma bun
arm aeran dn umea arab . C petene ava e mtare sraeene ar f dat
bucuro moane numa s arunce o prvre pe sch a unu MIC, ca s nu ma
vorbm de unu adev rat. Mer Amt a adormt cu gndu a e. ,M-am trezt cu
gndu a e. M gndeam a e sub dus s n tmp ce-m uam cna. M gndeam a
e de cte or aveam un moment ber. S pasu cu sstemu de armament
avansat a namcuu este o prortate a orc ru servcu secret. Iar s pu mna pe
aa ceva nu se ntmp aproape ncodat ."
Prmu pas a fost trmterea unu agent a Bagdad. Acesta urma s se dea drept
engez s s ab un nume autentc - George Bacon: ,Nmen n-ar crede c un evreu
ar putea s ab un astfe de nume." Bacon trebua s c toreasc dndu-se drept
drector de vnz r a une companii londoneze care vindea ec0ipamente radiolo%ice medicale+ A
a|uns a Bagdad cu o curs a ,iniilor Aeriene Ira1iene, aducnd cu el ma mute cut cu
mostre de echpament s demonstrnd c ma oase de baga| vnznd cteva
aparate pe a sptae. La nceputu cee de-a doua s pt mn de a sosrea sa,
Bacon a sunat a num ru e care- d duse Saman. Rapoartee c tre Mossad
con neau descrer ct se poate de reale+
Am sunat de fecare dat de a un teefon pubc dn hou hoteuu. Erau astfe ma
pu ne anse ca teefonu s fe ascutat dect dac as fi sunat dn camer . M s-a
r spuns medat a teefon. O voce m-a ntrebat n mba fars cne era a teefon. Am
r spuns n engez , cerndu-m scuze pentru greea . Apo vocea a ntrebat tot n
engez cne e ra la teefon. Am spus c eram un preten d e-a lui :osep0+ $ra cineva acolo cu
un astfe de nume? M s-a r spuns s atept. Am crezut c poate puneau teefonu
sub urm rre c pn a urm era o curs . Apo am auzit o voce de intelectual care mi-a
spus c se numea |oseph c - p rea bne c d dusem teefon. Apo m-a ntrebat dac
eram famarzat cu 8arisul+ M-am %ndit< ContactL*
Bacon a fost de acord s se ntneasc ntr-o cafenea a doua z a prnz. La ora
stab , un b rbat s-a prezentat, zm 'ind, ca fiind :osep0+ Fa a era foarte rdat , ar
p ru ab. Raportu de ma trzu a agentuu a refectat nc o dat atmosfera
cudat dn ace moment:
,|oseph m-a spus ct de ncntat era s m vad , de parc a f fost nu tu ce
rud ndep rtat pe care atepta de mut s o vad . Apo a nceput s vorbeasc
despre vreme despre ct de mut sc zuse cata tea ofert de astfe de cafenee.
Nu-m zceam n snea mea dect c m afam ntr-o ar ost , a c re servcu
secret m-ar omor cu sguran dac ar avea ocaza, ar eu ascutam pe un mo
cum dereaz . M-am asgurat c , orcare ar f fost eg tura u cu Saman dn Pars,
|oseph nu era sgur un spon rakan. Asta m-a camat, -am spus c preten me erau
foarte nteresa de marf a de care prietenul lui vor'ise+ M-a r spuns: ,Saman e nepotu meu
care ocuete a Pars. E chener mtr-o cafenea. To chener bun au pecat dn ara
asta." Apo |oseph
s
-a apecat peste mas m-a spus: ,A vent pentru MIG? Pot s
aran|ez
e
u afacerea+ Dar te va costa un milion de dolari!" Pur smpu.
Bacon -a dat seama c poate pn a urm , |oseph era ma mut dect p rea.
Avea ceva care nspra ncredere. Dar cnd a nceput s - pun ntreb r, b trnu
a dat dn cap. ,Nu ac. Cneva ar putea ascuta."
Au stabt s se ntneasc a doua z pe o banc dntr-un parc fy aproperea
c rua trecea fuvu Eufrat care str b tea orau, n noapte
a
aceea, Bacon a dormt
foarte pu n, gndndu-se dac , pn a urm nu era adement ntr-o curs , dac nu
ntns de servcu secret rakan atunc de nte escroc vcen care- fooseau pe
|oseph ca paravan.
ntlnirea de a doua zi a revelat ceva mai mult despre trecutul M
3
j :osep0 si motivele sale+
Provenea dntr-o fame s rac de evre raken. De cop fusese anga|at ca
servtor n casa unor cretn maron dn Bagdad. Apo, dup 30 de an de servcu
oa, a fost dntr-o dat dat afar s acuzat pe nedrept c furase mncare. Aa c ,
tocma cnd mpnea 50 de an, s-a trezt aruncat pe str z. Prea b trn ca s se
anga|eze dn nou, a tr t dntr-o pense modest . A ma ncercat de asemenea s -
g seas c rudee evreet. A vorbt despre aceasta cu sora u, v duv , Mnu, a
c re fu pe nume Munr era pot n ava a rakan . Mnu a recu noscut c ea
dorea foarte mut s mearg n Israe. Dar cum ar f putut s o fac ? Numa dac
sufau o vorb rscau s ntre n nchsoare. Iar s ase rude n ar , asta ar f nsemnat
ca autort e s e f pedepst sever, poate char s e ucd . S de unde ar f f cut
rost de ban? Mnu a oftat a spus c nu era dect un vs mposb.
ns n mntea u |oseph, deea ncepea s prnd r d cn. La cn , Munir povestea
deseor cum comandantu s u se uda c Israeu ar p t o avere pentru un MIC ca
ce pe care- pota e, ,poate c0iar si un milion de dolari americani, unc0iule :osep0+*
Suma ncepuse s - fascneze pe |oseph. Cu acet ban ar f putut s mtuasc
autort e, s organzeze un pan de sc pare. Cu at a ban ar f putut s - scoat
toat fama dn Irak. Cu ct se gndea ma mut a pan, cu att se p rea ma posb.
Munr ubea mama; ar f f cut orce pentru ea - char s fure avonu p entru un
milion de doar. S astfe |oseph n-ar ma trebu s organzeze fuga fame, -ar sa pe
sraeen s se ocupe de ea. Toat umea ta c erau prcepu a trebur dn astea.
Dn cauza asta trmsese pe Saman a ambasad '
)Iar acum te afli aici, prieteneL* i zm'i :osep0 lui #acon+
, Munr? te ceva dn toate astea?"
Ah, da. E de acord s fure MIC-u. Dar vrea |um tate dn ban pe ,
c
"|ar restu
char nante s - fure."
Bacon era umt. Tot ce auzse p rea s ngenos posb. Dar ma "nt trebua s -
raporteze u Mer Amt.
In Te-Avv, efu Mossad-uu a ascutat o dup -amaz ntreag detaliile raportate de
#acon+
Unde vrea |oseph s - transfer m ban?" a ntre 'at Meir Amit n cee dn urm .
|ntr-o banc eve an . |oseph are un v r care necest urgent un tratament
medca care nu e dsponb n Bagdad. Autort e rakene vor da voe s mearg
n Eve a. Cnd a|unge, se ateapt ca no s fi depus deja 'anii+*
,Un om nventv, |oseph sta a t u," coment Mer Amt f cnd o grmas . ,O
dat ban depu n cont nu- ma putem recupera."
-a ma pus u Bacon o utm ntrebare: ,De ce ai ncredere n :osep0C*
Bacon a r spuns: ,Am ncredere n e pentru c e sngura sou e."
Mer Amt a ordonat ca 500 000 de doar amercan s fe transfera ntr-o fa
prncpa a Credt Susse dn Geneva. Punea n |oc ma mut dect ban. ta c nu
avea cum s -s p streze postu dac |oseph se dovedea a f un escroc gena, aa cum
nc ma credeau un of er Mossad+
Vense tmpu nform r prmuu mnstru Ben-Curon s a efuu s u de stat ma|or,
Ytzhak Rabn. Amb au aprobat opera unea
5F
+ Meir Amt nu e-a spus c ma f cuse un
pas - ceruse retra%erea ntre%ii re ee Mossad dn Irak. ,Dac msunea eua, vroam s
fu numa eu tras a r spundere. Am ac tut 5 echpe. Prma nea eg tura ntre mne
s Bagdad. Aceasta urma s transmt prn rado numa n cazu une urgen e. Atfe
nu vroam s aud de e. Cea de-a doua echp trebua s se afe a Bagdad 'ar ca
nmen s te de ea. Nc Bacon, nc prma echp , nmen. Erau acoo ca s -!
scoat pe Bacon dn ar , s dac se putea, pe |oseph. Cea de-a trea echp
trebua s urm reasc fama. A patra trebua s stabeasc eg tura cu kurz, care
aveau s a|ute n faza fna a scoater fame dn ar . Israeu e f cea rost de
arme. A cncea trebua s a eg tura cu Washngton-u cu Turca. Pentru c| MIG-u
s fe scos dn Irak, trebua s traverseze spa u aeran turcesr pentru a ajun%e la noi+
6as0in%ton-ul, care avea 'aze n nordul ;urciei trebua s - convng pe turc s spun c
MIG-u avea s a|ung | Statele 3nte. tam acum c raken se temeau ca po s
nu fug n vest, aa c e amentau rezervoaree doar pe |um tate. Era o stua e n care
nu puteam face nimic+* Ma erau ns s ate probeme. |oseph a hot rt c nu numa
rudee apropate c cee ma ndep rtate trebuau s ab oportuntatea de a sc pa
de duru regm rakan. In tota, vroa ca 43 de persoane s fe )eli'erate*+
Meir Amit s-a nvoit+ Din #a%dad, #acon i-a trimis un mesaj codfcat care -a pus pe
gndur. efu Mossad -a dat seama ce se ntmp . ,Munr, scra e, este ma nt
de toate rakan. Iraku s-a purtat bne cu e. N-ar f dat bne s - tr deze ara
pentru Israe. No eram namc. Toat va a numa asta a fost nv at. Am hot rt
c sngura cae era s - convng c MIG-u avea s zboare drect spre Amerca. Aa
c m-am dus a Washngton, a Rchard Hems,
5I
pe atunc DCI. M-a ascutat a spus
c nu era nc o probem . Fusese mereu foarte cooperant. A aran|at ca ataatu
mtar a S.U.A. a Bagdad s - ntneasc pe Munr. Acesta a confrmat c avonu
urma s fe predat n State, -a mpuat capu u Munr cu povest despre amercan
care vroau s n pasu cu ru. Irakanu a ngh t momeaa s a fost de acord
s mearg ma departe."
Acum opera unea se desf ura de a sne. Rude u |oseph s-a perms s mearg
a Geneva. De acoo a trms o vedere: ,Dot re sptauu sunt exceente. M vo face
cu sguran bne." Mesa|u nsem na c ceaat |um tate de mon fusese depus .
ncurajat, :osep0 i-a spus u Bacon c fama era gata de pecare n noaptea
dnantea zboruu u Munr, |oseph -a dus pe to n nord n mun , a r coare, cu un
convo de man. Ce de a vam nu -au deran|at; rezden fugeau n fecare var
de c dura sufocant d n Bagdad. La poaee mun or, kurz ateptau venrea echpe
sraeertf de eg tur . Au condus fama n creer mun or unde atepta
elicopteree ava e mtare turcet. Zburnd pe sub radar, au trecut n ;urcia+
3n a%ent israelian l-a sunat pe Munr s - spun c sora u tocma scuse o fet
s n toas . Un at mesa| codat fusese transms n sguran . A doua z de dmnea ,
a 15 august 1966, Munr a decoat pentru un exerc u. Soctnd a maxm
motoaree e a p r st zona mtar l
a
trecut gran a cu Turca nante ca cea po
raken s prmeasc ordn s - doboare. Escortat de un aparat tp Phantom a ava e
mtare ae S.U.A., Munr a aterzat a o baz turceasc , a f cut pnu s a decoat
dn nou. n c t a auzt un m esaj, de data aceasta necodat+ ntreaga fame e n sguran
s gata s te ntneasc ."
O or ma trzu, MIG-u a aterzat a o baz mtar dn nordu Israelului+
Mossad a devenit astfel un personaj important pe scena lumii, n cadrul serviciului secret sraean,
toate ac une urm toare aveau s fe cunoscute sub numee de ,IA" nante de
Amt sau ,DM" - dup Meir+
CAPITOLUL 3
nsemn re de a Got
Iend de pe autostrada dn nordu Te-Avvuu, Mer Amt mergea n contnuare cu
aceea vtez care dep ea pu n mta ega , nc carea dscret a eg contnua
nc s fe o coordonat a ve u, nc de acum 40 de an, cnd condusese
opera unea de furt a unu avon rakan.
A refuzat dntotdeauna s se supun reguor, punnd aceast at tudne pe seama
r d cnor sae gaeene.M p cea s spun : ,Suntem o na e nc p nat ." Se
n scuse n orau preferat a regeu Irod, Tberas, pe maure M r Gaee,
petrecndu- cea ma mare parte a cop re a ar . Cu mut tmp n urm , toate
urmee credn e regoase fuseser terse de mama sa, profesoar de retorc . Tot
ea a fost cea care -a nsufat sm u ndependen e, ntoeran a s dspre u fa de
or en, s ma aes -a ncura|at taentu anatc s gndrea independent .
n tmpu carere -a foost aceste cat pentru a ntu nten e dumanuu.
Uneor, ce dn nteror crtcau ere pne de magna e. Pentru aceta nu avea
dect un sngur r spuns: Ct dosaru despre MI"-ul furat+
n aceast dmnea de marte, n 1997, n tmp ce p r sea Te-Avvu, Mer Amt era
n mod ofca pensonar, ns nmen dn nteroru servcuu secret sraean nu
era convns c ucrure st teau ntoc ma; cunotn ee sae vaste erau mut prea
vaoroase ca s f ie puse la p strare.
Cu o zi nainte, Meir Amit se ntorsese de la &o C0i Min0
4
, unde i f cuse o vzt fostuu
of er a servcuu secret Vtecong. Mer
N vizita
IE
ate ocur unde manevree sae secrete provocaser rl zastre< Amman,
Cairo, Moscova. Nmen n-a ndr znt s ntrebe care era scopul acestor vizite+
ntre 5AE@-5AEB ct a fost director %eneral Mossad, a transformat hurnintntr-o adev rat form
de art . Nc un at servcu secret n-a fost n stare s - egaeze pe agen s pe
teren, n ob nerea de 'nforma . A fost prmu care a pasat spon n num r foarte
mare n fecare ar arab , n Europa, Afrca de Sud, Afrca s S.U.A. Agen s 1atsa s-
au infiltrat n Mukabarat-u# iordanian, cel mai 'un serviciu secret ara' si n cel mai dur serviciu militar,
cel sirian+ $rau oameni cu un cura| extraordnar s nerv de o e greu de magnat char s
pentru cei mai fantezistL scriitori+
La pu n tmp dup ce a devent drector genera, Mer Amt a f cut s crcue n
cadru servcuu un memo furat din 'iroul lui 2asser Arafat de c tre un agent:
,Mossad-u are dosare despre fecare dntre no. Ne tu numee s adresee. tm
c a fecare dosar au ataat cte dou fotograf de-ae noastre. Una cu una f r
kaffyeh. Aa c nu e-ar f deoc greu s ne g seasc , cu capu acopert sau nu."
Pentru a e amenta ma mut teama, Mer Amt a recrutat un num r ma mare
ca ncodat de nformator arab. Se baza pe faptu c , de regu , se g sesc c va
dn aceta care s fe foostor. Ara 'ii mtu -au tr dat pe tr g tor OEP, dndu-e
n veag depoztee de arme, ascunz tor e s aran|amentee de drum. Pentru
fecare terorst omort de Mossad, Mer Amt d dea nformatoruu un bonus de un
doar amercan.
nantea R zbouu de Sas e Hile
@
dn 1967, n fecare baz aeran egptean
sedu mtar exsta fe un katsa, fe un nformator a Mossad-uu. In sedu de nat
Contro dn Caro erau nu ma pu n de 3 of er spon care fuseser convn de Mer
Amt. ns cum a reut toate acestea, a r mas ce ma mare secret a s u: ,E ma bne
ca unee ucrur s nu se te."
D duse aceea nstruc un tuturor agen or nformatoror pa sa : pe ng
,magnea de ansambu," vroa ,cee ma mc deta. Ct tmp f cea un pot de a
barac pn a popot ? Ct tmp r mnea bocat un agent n renumtee boca|e
de crcua e dn Caro? Programatoru avea o amant ?" Numa e putea n eege
pe cum nte deta care nu aveau nc o eg tur aparent unu cu ce at urmau s
fe folosite+
Un katsa a reut s se anga|eze ca osp tar ntr-o popot a of er|
Jr
dn na nta,
n fecare s pt mn trmtea nforma despre starea aeronaveor stu devat
a po or mecancor. Deta e despre obceure egate de b utura
prefern ee sexuae f ceau parte dn nforma e transmse n secret prn rado a
Te-Avv.
Nou formatu departament Mossad pentru R zbo Pshoogc, Loh Amma 8sic0olo%it
(,A8, lucra non-stop la ntocmirea de dosare despre aparatele de z'or e%iptene, echpa|u de a so
of er dn echp : ct de preg t erau po , dac ctgau postu prn
merte sau rea , dac aceta cea coeg frecventau bordeur, dac erau
0omose(uali+
Noaptea, Mer Amt examna cu aten e dosaree, c utnd s b cune oamenor
pe care putea apo anta|a ca s ucreze pentru e. ,Nu era o treab prea p cut ,
ns spona|u este de cee ma mute or o munc murdar ."
Fame mtaror egpten au nceput s prmeasc scrsor ano nime trimse dn
Caro, cu deta exacte despre ceea ce f ceau ce drag. Informator au raportat a
Te-Avv deta despre certur famae care au dus a retragerea pe caz de boa a
echpa|eor de zbor, Of er prmeau teefoane anonme care nformau despre
va a prvat a unora dntre coeg. O profesoar a prmt un teefon de a o
doamn ,bnevotoare" pentru a f pus a curent cu faptu c una dntre eevee
sae nu avea rezutate prea bune pentru c tat e, un of er superor, avea un
amant; teefonu a dus a snucderea of eruu n cauz . Aceast compane
nemoas a provocat nenum rate dspu te n cadru armate egptene, fapt care -a
produs o mare satsfac e lui Meir Amit+
nc de a nceputu u 1967, se vedea dn ce n ce ma car dn doveze strnse
de re eaua dn Egpt c deru r, Gama Abde Nasser, preg tea un r zbo
mpotrva Israeuu. Au fost recruta ma mu nformator, care s a|ute
Mossad-u s afe tot att ct tau autort e de a Caro despre for ee
aerene mtare e%iptene+ a nceputu u ma 1967, Mer Amt e-a putut spune
comandan or ; rteor aerene sraeene ora exact a care trebuau s anseze
bom'ardamentu asupra bazeor aerene egptene. Anat Mossad reazaser o
sch remarcab a ve dn cadru tuturor bazeor egptene.
ntre G<@J A+M+ si G<FI A+M+ radarele aeriene erau mai vulnera'ile ca orcnd, n acee 15
mnute, ce dn unga tur de noapte erau obos , n tmp ce mtar dn schmbu
urm tor nu erau nc prea treji, ntrznd char dn cauza servcuu ent de a
popote. Po uau mcu de|un ntre 7:15 7:45. Apo mergeau, de regu ,
napo a bar c s -s a echpamentu de zbor. Drumu acesta dura n mede 10
mnute. Ce ma mu dntre po ma p ierdeau cteva minute la toaet , nante s
a|ung pe pst . A|ungeau acoo pe a 8:00 A.M., ora ofca a care ncepea zua
de ucru. Cam tot atunc erau scoase si avioanele din 0an%are, fiind alimentate cu com'usti'il si
dotate cu mun e. Pentru urm toarele 5I minute, pistele de z'or erau a%lomerate de camoane
pne cu combustb s mun e.
3n pro%ram la fel de detaliat a fost ntocmit si n ceea ce-i privea pe of er seduu de nat
Contro dn Caro. Oe obce, unu of er tre'uiau cam @J de mnute ca s a|ung cu
mana de acas a servcu. Ce care ntocmeau panure strategce nu a|ungeau a
servcu ma devreme de 8:15 A.M. Ma perdeau n |ur de 10 mnute pn cnd se
apucau de treab , tmp n care sorbeau cafeaua s ma brfeau pu n cu coeg, n
mede, of er nu ncepeau propru-zs s studeze semna ee de trafc dn noaptea
precedent dect pe a 8:30 A.M.
Mer Amt -a ntn at pe comandantu for eor aerene sraeene c ora a care
trebuau s atace era ntre 8:000 A.M. 8:30 A.M. n aceste 30 de mnute ar putea
face praf tab ra duman , tnd c sedu de nat Contro dn Caro nu ar putea
apea a personau chee care s conduc opera unea de rpost .
La 5 une 1967, for ee aerene sraeene au atacat cu efect morta a exact 8:01
A.M., bombardnd mpucnd deasupra Sna-uu n voe. In numa cteva
secunde ceru a devent negru-roatc dn cauza f c ror camoaneor cu
combustb, a mun e care expoda s a Cavelor de z'or+
Dn brou s u de a Te-Avv, Mer Amt se uta nspre sud, tnd
c
anat
servcuu secret oprser urm re unu posb r zbo. A fost unu dntre exempee
extraordnaruu s u taent cu att ma remar. cab, cu ct, trebue uat n
consderare num ru mc a ceo r care f ceau parte dn Mossad.
De cnd fusese numt n func e, Mer Amt rezstase ncerc ror de transformare a
Mossad-ului ntr-o versiune a CIA sau !"#+ Aceste servc anga|au m de anat, oamen de
tn panfcator care| ajutau pe a%en de teren. Iraken ranen aveau cam
10 000 de agen de teren; char s DGI-u cubanez de nea aproape 1 000 de spon
de teren.
ns Mer Amt a nsstat ca num ru permanent a personauu Mossad s nu
treac cu mut de 1200 de anga|a . Fecare dntre aceta trebua aes cu gr| dntre
ce nzestra cu nenum rate taente: un om de tn trebue s fe n stare s ucreze
pe teren dac e cazu; un katsa trebue s -s poat foos taentu de specast pentru
a- nstru pe a .
8entru to aceta, Mer Amt avea s fe un memune, denumire care s-ar traduce mot-
-motdn ebrac , ,prmu prntre ega". Acestu apeatv se adaug accesu ber a
prmu mnstru rtuau anua a prezent r bugetuu spre aprobare.
Cu mult naintea R zbouu de Sase Ze, Mer Amt a pus a punct abtatea Mossad-
uu de a nsufa frca de moarte n rndu dumanor Israelului, infiltrndu-se n rndurile
lor, furndu-le secretele, si uci-gndu- cu o efcen care nghe a sngee n vne.
Datort u, Mossad-u a c p tat curnd dmensun mtce.
Mute dntre succesee ob nute se datorau reguor pe care Amt e-a mpus n
seectarea agen or katsa s a agen or de teren care erau de fapt responsab
pentru succesu Mossad-uu. n eegea pe depn motvee compexe bne
ntemeate care e ng duau, prn seec e, s - strng mna, gest care dovedea c
se supuneau ntru totu.
De mute se schmbaser n cadru Mossad-uu, Mer Amt ta n acea dmnea
de marte 1997 c recrut re nc se ma f ceau dup criteriile impuse de el<
Nc un katsa nu este acceptat de Mossad dac o face pentru ban. Nc sont
prea pn de ze nu au ce c uta ac. -ar mpedca s n eeag ce repreznt de
fapt su|ba or. Este o su|b car e cere o gndre cam , car , prev z toare s o bun
prvre de ansambu. Oamen vor s se a ture Mossad-uu dn tot feu de motve.
E vorba de prestgu. Unora e pace deea de aventur . Un cred c n feu acesta vor
urca pe scara soca ; tia sunt oamenii nesemnificativi care vor s a|ung mportan .
C va vor s de n acea putere pe care cred c Mossad-u e-ar putea-o confer. Nc
unu dntre motvee de ma sus nu sunt acceptate ca motva a nscrere.
S n permanen , trebue s te asgur c omu de pe teren te c
sus
t' n
totatate. C te ve ocupa de fama u, c te ve ngr| ca ce mc s fe ferc , n
acea tmp trebue s - prote|ez. Dac nevasta u ncepe s se ntrebe dac nu
cumva are o amant , trebue s o convng c nu e adev rat. Dac totu este, nu-
spune nmc. Dac ncepe s o a razna, cameaz-o. Nu- spune so uu. Doar nu vre
s - dstrag nmc. Treaba unu bun drector de servcu secret e s se poarte cu
anga|a ca s cum aceta ar face parte dn fame. S - ncredn eze c e st
mereu a tur, z s noapte, a orce or . Aa se ctg oatatea, aa determn
pe agen katsa s fac ceea ce vre. C c pn a urm , ceea ce vre tu e
mportant.
Fecare katsa trebue s fac @ ani de antrenamente intensive, ceea ce presupune
supunerea a voen e fzce severe n tmpu nteroga toriilor+ $l sau ea devenea as n
mnuirea armei preferate n Mossad -#eretta cu cali'rul 44+
Prm katsa trm s actveze n afara gran eor arabe au fost trm n S.U.A.,
Marea Brtane, Fran a s Germana, n S.U.A. agen katsa erau n permanen a
New York Washngton. Ce dn New York avea ca msune speca nftrarea n
toate msune dpomatce de pe ng ONU s n mutee grupur etnce dn ora. Ce
dn Washngton trebua s fac aproape acea ucru, ns avea n pus msunea
,suprave%0erii* Casei Al'e+
A agen katsa operau n zonee cu confcte, ntorcndu-se acas dup
termnarea msunor.
Mer Amt m rse destu de mut organza a, astfe nct aceasta s
lr
cud un fe
de arhv , responsab cu adunarea de nforma n str n tate, Departamentu
pentru Ac un s Leg tur Potce, care ?
u
cra cu aa-zsee servc secrete pretene
dn str n t ate, n special cu CIA MI6-e brtanc. Departamentu de Cercetare de nea 1
5 sec sau ,secretarate" avnd drept nt montorzarea stateor arabe. S.U.A,
Canada, Amerca Latn , Marea Brtane, Europa s Ununea Sovetc aveau
fecare secretaratee or. Infrastructura avea s se extnd de-a ungu anor s s
ncud s Chna, Afrca de Sud Vatcanu Ins a baz , Mossad-u avea s r mn
aceea mc organza e.
Agen katsa a Mossad-uu erau extrem de efcen s de re , tau s creeze
dezordne cu scopu de a face statee arabe s nu ma ab ncredere unee n atee;
organzau contra-propaganda recrutau nformator, punnd n apcare fosofa u
Mer Amt: ,nvr |bndu- nvngem", n tot ceea ce f ceau, oamen u stabeau
noi standarde pentru profesonasmu n care nu aveau ce c uta sentmentee, s
ac onau ca ho pe tmp de noapte, snd n urma or numa moarte rune.
Nmen nu se putea ascunde de e.
O dat ce ncheau msunea, aceta veneau pentru a f nteroga n brou de pe
co a u Mer Amt. Dn brou, acesta supraveghea persona do spon a c ror cura|
avea s r mn de neegaat n anaee Mossad-uu. Amntndu-s de servce or,
vocea a nceput s - tre mure n tmp ce ncepea s nre d etalii 'io%rafice+
E Cohen se n scuse n Aexandra, Egpt a 16 decembre 1924. Ca p rn s ,
era un evreu ortodox convns, n decembre 1956 s-a num rat prntre evre expuza
dn Egpt dup crza Suezuu. A a|uns a Hafa s s-a sm t st pn pe acest p mnt
nou. n 1957 a fost recrutat de servcu de contra-spona| sraean, ns munca de
anast pctsea. A nceput s se ntereseze cum ar f putut s se a ture Mossad-uu,
dar a fost refuzat. Mer Amt amntea: ,Am afat c refuzu nostru -a |gnt
profund pe E Cohen. Acesta a trecut n rezerv s-a nsurat cu o rakan pe nume
Nada."
Tmp de do an Cohen a dus o va pst de ac une, ucrnd ca func onar ntr-
un brou de asgur r dn Te-Avv. F r s te, acesta a fost remarcat n timp ce Mossad-ul a
revizuit dosarele respinse de Meir Amt, care c uta ,un anume tp de agent pentru o
msune foarte speca ." Neg snd n dosaree ,actve" pe nmen care s
ntruneasc toate cond e, acesta s-a utat s peste cee respnse. Cohen p rea
sngura posbtate. A fost pus sub supraveghere. Rapoartee s pta minale trimise de
'iroul de recrutare descriau o'iceiurile deranjante devotamentu pentru so a s cop s . Era
munctor, prcepea repede, O i
ra
f r probeme sub presune, ntr-un fna s-a spus c
Mossad-ul a hot rt c era ,potrvt" pn a urm .
p-| a nceput un curs ntensv de 6 un de preg tre a coaa Mossad. Fxper n
sabota| -au nv at cum s fabrce substan e expozbe 'om'e cu ceas din cee ma
banae ngredente. A nv at s se bat f r arme a devent un tr g tor de et
un ho des vrt. A desco pert msteree codfc r decodfc r, cum s fooseasc
em toare, cerneur nvzbe, cum s ascund mesa|e. S-a umt n permanen
nstructor cu taentee sae. Memora sa fenomena se datora nv r pe dnafar a
unor fragmente dn Torah n tnere e. Raportu s u de absovent dovedea c avea
toate cat e s devn katsa. Totu, Mer Amit ezita+
)M-am ntre'at de sute de ori< oare este $li n stare s fac ceea ce vreau eu? Bnen ees
c -am ar tat mereu c aveam ncredere n e. N-am vrut ncodat s cread c va
f n permanen a un pas de moarte. Totu, un dntre ce ma bun nstructor
Mossad -au nv at tot ce tau, n cee dn urm m-am hot rt s - foosesc."
Mer Amt a ucrat s pt mn ntreg nventnd o poveste de aco perre pentru
prote|atu s u. Au stat amndo au studat h r poze dn Buenos Ares, pentru ca
orau nou nume, !amil Amin ;aa'es, s - fe foarte cunoscute. Drectoru Mossad a
v zut ct de repede ,E a nv at mba|u unu mportator-exportator c tre Sra. A
nv at pe dnafar dferen a dntre stee de coete certfcate de transport,
contracte garan , tot ceea ce trebua s te. E ra ca un cameleon, absorbnd totu, n
fa a mea, E Cohen a dsp rut, ar n ocu u a ap rut Taabes, sranu care nu
renun ase ncodat a gndu de a se ntoarce acas n Damasc. Pe z ce trecea, E
devenea dn ce n ce ma ncrez tor s gata s dovedeasc faptu c putea s - |oace
rou pn a cap t. Era asemenea unu campon monda de maraton; ns putea s
aerge n cursa aceasta tmp de an de ze. F cuser m tot Posbu s - ar t m cum
s - nceap noua va , s -o tr asc . -estul depindea numai de el+*
In captaa sran , Cohen s-a ntegrat repede prntre oamen de facer, f cndu-
un cerc de preten sus-pu. Prntre aceta se numra Maaz Zahreddn, nepotu
preednteu sran.
Acesta era un om ud ros, dornc s arate ct de nvncb era Sra. Cohen -a
f cut |ocu, ntr-un tmp foarte scurt, Zahreddn .
a
f cut turu fortfca or
n mor Coan. A v zut bunc ree sodp de beton care ad posteau artera cu
raz mare de ac une trimisP de Rusa, s-a ng dut char s s fac poze. Pe a ora
dou , cnd nte tancur ruset T-54 ntrau n Sra, Cohen anun ase de|a Te-Avvu| A
ob nut char s sch a compet a stratege pe care Sra vroa s o aplice pentru a ataca
nordu Israeuu. Informa a era extrem de pre |. oas .
In tmp ce Cohen contnua s confrme convngerea u Mer Arnt conform c rea
un agent de teren e ma vaoros dect o dvze de soda , acesta a nceput s
devn mprudent. Cohen fusese dn totdea una un ubtor de fotba. La o z dup ce o
echp n depasare a b tut-o pe cea sraean a ea acas , acesta a nc cat
rguroasa regu ,Excusv servcu" n ceea ce prvete transmse rado. A transms
operatoruu: ,Ar cam f tmpu s nv m s nvin%em pe terenul de fot'al+*
Ate mesa|e neautorzate au fost traduse: ,Te rog, trmte- so e mee o
fectare," sau, ,La mu an fce mee."
Mer Amt era extrem de furos, ns n eegea pe depn tensunea sub care ucra
un agent ca s spere c purtarea u Cohen ,nu era dect o devere temporar cu
care se confruntau de obce ce ma bun agen . Am ncercat s -m magnez ce era
n capu u. Era oare dsperat, s s f fost sta modu u de a o ar ta, coborndu-
garda? Am ncercat s gndesc a fe ca e, dn moment ce eu rescrsesem va a.
Trebua s ncerc s cnt resc o sut de chestun, ns n fna, sngura care m
fr mnta era urm toarea: oare ma era E n stare s duc msunea pn a cap t?
Mer Amt a decs c da.
ntr-o noapte de decem'rie n 5AEI, $li Co0en era n dormitorul s u dn Damasc, gata s
transmt . Tocma cnd d dea drumu a apa rat, of er servcuu secret sran au
dat buzna n apartament. Cohen fusese prins cu unul dintre cele mai avansate dispozitive de
detectare -furnzate de ru.
n tmpu nterogatoruu, acesta a fost obgat s trmt Mossad-uu un mesa|.
Sren nu au observat mca schmbare de vtez s rtm a emisie rado. La Te-Avv,
Mer Amt a prmt vestea captur r u
tr
+
a
p
ou
z ile mai trziu, Siria a confirmat-o+
M sm eam ca atunc cnd moare cneva dn fame, pu e'eas ntreb r ca
atunc cnd perz un agent: Am f putut oare s - Iv m'? Cum a fost tr dat? S fe
dn cauza neaten e u? Sau dn auza cuiva din antura|u u? S f fost epuzat ar no
s nu ne f dat eama? Oare a vrut s se snucd ? Se ma ntmpau s chest dn
astea. Sau s f fost ghnon? Te tot ntreb nencetat. Nu prmet ncodat adev ratu
r spuns, ns ntreb re te pot a|uta s supor ma bne stua a."
Sren nu au reut s scoat nc un cuvnt de a E Cohen - n cuda torturor a
care a fost supus nante s fe condamnat a moarte.
Mer Amt -a dedcat aproape tot tmpu sav r u E Cohen. n timp ce .adia
Co0en a ansat o campane nterna ona de savare a so uu s u -a f cut demersur
c tre papa, regna Ange, prm-mntr preedn -Amt ac ona n ce ma mare
secret. E a pecat n Europa pentru a se ntlni cu directorii serviciilor secrete franceze
germane. Aceta nu au putut face nmc. A ncercat s se aprope de Ununea
Sovetc . S-a zb tut pn cnd, a 1 8 ma 1 965, pu n dup ora 2:00 A.M., un
convo a et pe poarta nchsor srene E Mazadn Damasc, ntr-unul dintre camioane se
afla $li Co0en+
mpreun cu e era s rabnu Sre, Nssm Andabo, n vrst de 80 de an. Copet
de ceea ce avea s se ntmpe, rabnu a nceput s png . E Cohen -a camat pe
b trn. Convou a a|uns n Pa a E Mar%a din centrul Damascului+ Acolo, $li a spus $idui,
rug cunea rostt de evre nante s moar : ,Doamne Dumnezeue art -m
p catee greee."
La ora 3:35, sub umna refectoareor prvt de m de sren, E era spnzurat+
In Te-Avv, Nada Cohen -a v zut a teevzor b rbatu murnd a ncercat s se
snucd . A fost dus a spta savat .
A doua z, n cadru une mc ceremon prvate n brou s u, Meir Amit l-a oma%iat
pe $li Co0en+ Apoi s-a ntors la lucru, dndu-i ordine celui de-al doilea a%ent ca importan .
Wofgang Lotz, un evreu german, a|unsese n Paestna a pu n dup venrea u
Hter a putere, n 1963 Mer Amt -a aes dntr-o st mc de agen pentru o
msune de spona| n Egpt. L tmp ce Lotz a trecut prn aceea preg tre rguroas
ca Cohen nc o dat , Mer Amt s-a gndt bne a acoperrea agentuu s u Amt
a decs s - dea demntatea unu nstructor de echta e,
3ri
refugat dn Germana de
Est, care uptase n Afrka Korps n ce de. a doea r zbo monda s se ntorsese n
Egpt s -s deschd
J
academe de echta e. Su|ba garanta de a bun nceput
ntegrarea n eta socet , creat n |uru cuburor de echta e.
n curnd, Lotz -a f cut un cerc de cen prntre care se num rau efu servcuu
mtar secret egptean s efu securt zone Canauu de Suez. ntocma ca s
Cohen, Lotz -a convns pe no s preten s - arate formdabee m|oace de
ap rare ae Egptuu: arunc toaree de rachete dn Sna de a gran a cu Negev:
Lotz a ma ob nut s o st compet a tuturor oamenor de tn nazt dn Caro
care ucrau a programe de armamente mun . Aceta au fost executa pe rnd
de agen Mossad.
Dup do an de munc sub acoperre, Lotz a fost n cee dn urm arestat si
condamnat. Egpten, dndu- seama c era prea de pre pentru a- omor, -au nut
n va spernd s - poat da n schmbu unor soda egpten captura ntr-un
vtor r zbo cu Israeu, nc o dat , Mer Amt era extrem de ngr|orat de
capturarea lui ,otz+
Mer Amt a scrs preednteu egptean de atunc, Gama Abde Nasser, rugndu-
s - dea pe Lotz pe so a sa n schmbu unor egpten captura de Israe. Nasser
a refuzat. Amt a apcat tactca presiunii psi0olo%ice+
),e-am spus prizonieror egpten c re neam pentru c Nasser refuzase s ne dea
do sraeen n schmbu or. Le-am dat voe s scre acas . Iar n scrsor -au
exprmat foarte bne sentmentee."
Mer Amt -a scrs dn nou u Nasser spunnd c Israeu va acorda pubc tot
credtu pentru recuperarea soda or s nu va sufa nc un cuvnt despre revenrea
n ar a u Lotz s a so e u. Nasse tot n-a fost de acord. Aa c Amt s-a pns
comandantuu Na une' Unte responsab cu men nerea p c n Sna. Of eru a
zburat pn a Caro a ob nut asgurarea c Lotz s so a acestua vor f ebera ,a
o dat uteroar ".
Amt a n ees mba|u codfcat. O un ma trzu, Lotz u au p r st n secret
Caro ndreptndu-se spre Geneva, *rteva ore mai trziu erau din nou n 'iroul meu+* Mer
Amr -a dat seama c agen katsa vor avea nevoe de a|utor teren+ A creat sayanim-ul,
%rupare a voluntarilor evrei+ /iecare sa7an era un exempu a strnseor eg tur dntre evre
dn ntreaga ume. Indferent de oatatea pentru comuntatea sa, pn a urm un
sayan va doved adev ratu devotament: mstcu devotament fa de Israe
nevoa de a- prote|a de duman.
Sa7an-ul ndeplinea mai multe sarcini+ 3n sa7an care conducea un centru de nchrat man -a
dat unu katsa o man , f r s ma ntocmeasc actee de rgoare. O agen e
mobar sayan oferea cazare. Un sayan agent bancar putea s ebereze numerar n
afara oreor de ucru. Un medc sayan d dea ngr|r medcae - tratnd o ran de
gon de exempu - f r s nformeze autort e. %ayanim-ul primea numai 'ani pentru
serviciile prestate+
ntre e adunau date tehnce tot feu de nforma pubce: o brf a un
dneu, o tre a rado, un paragraf dntr-un zar, o poveste spus numa pe |um tate
a o petrecere. Aceta vndeau pontur agen or katsa. F r sayanim, Mossad-ul n-ar putea
opera+
Dn nou, motenrea u Mer Amt prospera, n 1998 erau peste 4000 de sayanm n
Marea Brtane, aproape de patru or ma mu n Statee Unte, n tmp ce Mer
Amt f cuse econom, acum Mossad-u, pentru a- sus ne opera une
nterna onae, chetua u nar cteva sute de moane de doar ntre nndu-
,comore", p tnd pentru chetuee sayanm, pentru ascunz tor, pentru ogstca
chetuee opera unor. Le ma sase nc ceva care s e amn teasc de
vremea cnd e era ef: un mba| aparte. Sstemu de screre
a
rapoartelor era cunoscut su'
numele de naka& )lumina zilei* reprezenta alerta de cel mai nalt %rad> un 'kidon( era membru
Mossad care f cea parte dn operatvu specazat n asasnate; un 'neiot( era un
specialist n suprave%0eri> yahalomin era untatea speca de comuncare cu agen katsa;
safanim era o unitate de depistare a O$8,
3r
Q balder era un mesa%er> un slick era ascunz pentru
documente, ) erau documente false+
n acea dmnea de marte dn 1 997, n tmp ce conducea g* dndu-se a
trecut, Mer Amt ta c Mossad-u se schmbase. Pres
at
de cereri politice, n special de cele
ale primului ministru #en7arni,, Netanyahu, Mossad-u devense percuos de zoat de
servce str n secrete fa de care Mer Amt se purtase att de bne. Una era s
a, drept motto, ,Israeu nt de toate s ntotdeauna." era cu totu ata dup cum
spunea e, s f ,prns cu mna n buzunaru pretenor Cuvntu chee era
,prns", ad uga cu un zmbet ntunecat.
3n e(emplu l-a constituit penetrarea n S+3+A+ pe calea spionajului economc, tn fc s
tehnoogc. O untate speca , cu nume de cod A, n ebrac ,deasupra", a
scotoct n Scon Vaey dn Ca. forna Ruta 128 dn Boston, dup secrete hgh-
tech. ntr-un raport c tre Consu Comtetuu de Spona|, CIA a a turat Israeu
ator 5 r care depuneau un ,efort secret, drec ona de guvern pus s punct de
acesta pentru a pune mna pe secretee economce ae Statelor 3nite+*
Preedntee organza e secrete nterne nem et, Bundesamt Fur
Verfassungschatz, -a avertzat de curnd pe ef de departament ca Mossad-u
r mnea cea ma mare amenn are a adresa ceor ma no secrete nformatce ae
repubc. Un avertsment asem n tor a fost ansat de c tre Drec a Genera a
Securt dn Fran a, dup ce un a%ent Mossad a fost reperat n apropierea Centrului de
Interpretarea Imagnor prn Satet dn Cre. Israeu ncerca de mut s -s egaeze
capactatea spa a cu cea terestr . Servcu de contraspona| brtanc MI5, a ncus n
raportu c tre nou prm mnstru, Tony Bar, deta despre eforture Mossad-uu de
a ob ne nforma tn fce s de ap rare secrete dn Marea Brtane.
Mer Amt nu a obectat, ca atare, a astfe de ntmp r, numa c de cee ma
mute or acestea p reau ndepnte f r a se ua n cons derare consecn ee pe
termen ung.
Acea ucru putea f spus despre feu n care pshoog LAP conduceau
campane. Pe vremea u, departamentu pusese a pune o re ea nterna ona de
rea cu presa pe care e foosse cu mu' profesonasm. Un ncdent terorst dn
Europa ducea a un telefo
f
c tre o organza e de pres care de nea nforma ce
prezentau ut cent nteres pentru a f fooste n poveste, dndu- astfe ntors tur
are o vroia ,A8+ 3nitatea se mai ocupa de asemenea de crearea de informa pe care ataa de
pres de la am'asadele israeliene le transmteau ma departe unu |urnast a un pahar
sau a cn , cnd secret" putea f mp rt t n nte ar o reputa e putea f dscret
poet . n tmp ce esen a contra-propagande era aceea, exsta totu o
dferen : aegerea nte sau a vctme. Lu Mer Amt se p rea c Decze erau
mut prea des f cute n func e de cern ee potce: nevoa de a dstrage aten a de
a vreo manevr dpomatc de ntra|u torare pe care Israeu p nua s o
ntreprnd n $stul Mijlociu, sau
I
I-si redo'ndeasc popuartatea, ma aes n Statee
Unte.
Cnd z'orul BJJ al liniilor aeriene Trans World s-a pr but pe coasta estc a Long Isand
a 17 i ul i e 1996 f cnd 230 de vctme, ,A8 a nceput o companie prin care su%era c
trageda a fost pus a cae de Iran sau Irak, ambee dumane ae Israeuu. Curnd
m de tr au pus pae pe foc. Un an ma trzu, dup ce FBI-u a nvestt 500 000
de doar 10 000 de ore de munc , efu ancheteor, |ames !+ !allstrom, a e(clus
posi'ilitatea vreunei 'om'e teroriste sau a orc re mpc r crmnae, n partcuar e-a spus
coegor s c , ,Dac ar f vreo cae s pun mna pe nenoroc a dn Te Avv, m-ar
face mare p cere. A trebut s verfc m fecare detau pe care l-au strecurat n media+*
,AP a ac onat dn nou dup bombardarea |ocuror Ompce de a Atanta. tre
fase care s-au r spndt spuneau c bomba ,sem na perfect" cu cee fabrcate de
cneva care nv ase mesere de a fabr can de bombe dn Vaea Beka dn Lban.
Povestea s-a r spndt - LAP a b gat spama terorsmuu n amercan. Snguru
suspect a fost un paznc ghnonst de a |ocur - un om care nu avea cum s ab
eg tur cu terorsmu nterna ona - ar cnd acesta a fost g st ,curat", toat treaba a
pcat.
nc o dat , Mer Amt a n ees ce mportant era s se amnteasc omenr
despre exsten a terorsmuu. Decara a a fost urmat de o rdcare dn umer, de
parc un foc untrc -ar f produs o stare de nervozitate+ Cu mult timp n urm nv ase
s - ascund sentmentee C?
s
fe vag atunc cnd era vorba de deta; an de-a
rndu adev rata
Sa
putere a fost ascuns .
EF

Dup p rerea sa, decnu Mossad-uu ncepuse o dat R asasinarea primului ministru
2itz0a1 -a'in la un mar a p c a
e
i Avv n noembre 1995. Cu pu n tmp nante ca Rabn
s fe mpus
ca
, de un evreu extremst - nc un semn a crescnde ndspoz socetii
israeliene pe care l-a o'servat Meir Amit - S0a'tai S0avij pe atunci directorul %eneral al Mossad-ului, i
avertizase pe oamenii u Rabn de un posb atentat. Conform unua dntre aceta, pos|.
btatea a fost gnorat , fnd prea vag ,pentru a consttu o adev rat amenn are."
n tmpu u Mer Amt, Mossad-u tot nu avea dreptu s opereze n nteroru
Israeuu, aa cum nc CIA nu putea opera n S.U.A, Totu, n cuda reprouror, u
Mer Amt p cea s spun c Mossad-ul a avut aceea soart cu cea a Israeuu. Sub
conducerea sa, ceea ce Mossad-ul a ntreprins a avut de multe ori ecouri n str n tate. Pe mute
dntre acestea e datora oat , catate care n momentu de fa nu ma era a mod .
Cu toate acestea oamen nc ma f ceau treaba - a fe de percuoas s de murdar
ca ntotdeauna - ns se ntrebau dac urmau s fe tra a r spundere numa de c tre
un superor sau s de vreo fgur potc n panu do.
De-a ungu autostr z care eag sta iunea &erzli77a de ;el Aviv exsta un grup de c dr
ncon|urat cu srm ghmpat . Aceasta este Academia Mossad. Unu dntre prmee
ucrur pe care e nv a un nou of er potc, un spon, ntr-o ambasad str n dn Te
Avv este locul unde se afla cl drea marone. Totu, dac o pubca e srae- an d dea
n veag exsten a, aceasta rsca s fe dat n |udecat n 1996 au avut oc aprge
dscu n nteroru servcuu secret n eg tur cu un zar dn Te Avv care pubcase
numee ceu care fusese atunci numit director %eneral al Mossad-ului, ri%urosul Dannv Yatom. S-a pus
probema arest r reporteruu ofensator a edtoruu acestua. Pn a urm nu s-a
ma ntmpat nmc atunc cnd Mossad-u a reazat c numee u Yatom ap ruse n
pubca d" ntrea%a lume+
Mer Amt era compet mpotrva demasc ror de acest fe: '* numet un drector
actv e ucru seros. Spona|u e o treab secret
5
deoc p cut . Indferent de ce a f cut
unu sau atu, trebue s - ape'
5
oameni de ce dn exteror. In nteroru organza e
po trata cum crez de cuvn , ns n och um aceta trebue s r mn de
C3
tns s, char ma mut, s fe necunoscu s nv u de mstere.
Ct tmp a ocupat postu de drector genera, numee s u de cod fost Ram.
Cuvntu era n sprtu Vechuu Testament, ntr-un mod atsf c tor pentru un b at
crescut n spiritul primilor pionieri, ntr-un tmp n care ntreaga Paestna arab era n
revot mpotrva brta ncor mandata dar s a evreor. S-a antrenat fzc nc de
mc. De avea o construc e frav , Mer Amt a devent puternc n form , ucru
sus nut de credn a c acesta era p mntu lui. $retz Israe, p mntu Israeuu. Nu
conta dac restu um a contnuat s - spun Paestna pn n 1947, cnd
Na une Unte au propus separarea sa+
Naterea une na un, a Israeuu, a fost urmat a scurt tmp de anharea e de
c tre armatee arabe care ncercau s - a napo terto re. Sase m de evre au
murt; nmen nu va t vreodat num ru exact a arabor care s-au perdut va a
atunc. Vederea attor cadavre nu a f cut dect s gr beasc maturzarea u Mer
Amt. Ce ma mut a contat sosrea suprave utoror ag reor de concentrare
nazste, fecare avnd tatuat pe pee cte un orb num r abastru. ,Prvetea te
f cea s te gndet a gradu de |osnce a care a ajuns lumea+* Spuse de altcineva,
cuvintele ar fi sunat nepotrivit de 'anale> Meir Amit le-a dat demnitate+
Carera sa mtar a fost aceea a unu sodat destnat s a|ung ct ma sus: a fost
comandantu une compan n R zbou de Indepen den dn 948; do an ma trzu
a comandat o brgad sub suprave gherea u Moshe Dayan; apo, dup 5 an, a fost
conduc tor de opera un mtare, a doea of er ca rang dn For ee de Ap rare a
Israeuu. Un accdent - parauta nu s-a deschs dect pe |um tate - a pus cap t
carere sae mtare. Guvernu sraean -a p tt stude ?
a
Coumba Unversty,
unde -a uat materu n admnstrarea afaceror. S-a ntors n Israe f r su|b .
Moshe Dayan a propus ca Mer Amt s devn efu spona|uu mtar. In cuda
opoz e n ae, ma aes dn cauz c nu avea nc un fe de experen n
domenu, a fost acceptat: ,Snguru avanta| pe
c
are aveam era c fusesem
conduc tor pe cmpu de upt c tam ct de mportante erau nforma e
pentru soda de pe front" ,a 4I martie 5AE@ a preluat conducerea Mossad-ului de la Isser A
nf ptut mute ucrur extrem de mportante: a vent cu asasn r namcor; a
pus a punct o eg tur secret de ucru + !"#-ul atunci cnd milioane de evrei erau
persecuta , a reevauat rolul femeilor si folosirea capcanelor se(uale n cadrul serviciului se+ cre ;
a fost de acord cu p trunderea n paatu regeu Hussen cu pu n nante ca deru
hasemt s devn spon CIA n umea arab .
;e0nicile pe care le-a foost pentru ob nerea acestor ucrur nc ma sunt fooste,
ns nmen dn exteror nu va afa vreodat cum de a a|uns s fe prmu care s e
pun n practc . Strngnd dn maxare, ar spune numa c : ,Sunt secrete sunt
secretee mee."
Cnd a sm t c Mossad-u ar f avanta|at de conducerea atcuva, s-a retras f r
zgomot; -a adunat pe ce dn subordnea sa s e-a reamntt c atunc cnd vor
sm c munca pentru Mossad creeaz o probem ntre etca persona s cerere
statuu, ar trebu s dea pe oc demsa. Apo, dup ce s-au strns mne, a
pecat.
ns nu a fost vreun drector Mossad pe care s nu- cheme a o cafea n brou s u
dn strada |abotnsky dn ncnt toarea suburbe a ;el Aviv-ului, -amat Can+ n timpul unor
astfe de ntnr, ua brouu r mnea permanent nchs ar teefonu era scos dn
prz . ,Mama spunea mereu c dac a perdut ncrederea cuva nseamn c a
perdut un preten," a expcat acesta n engez , avnd pe buze un zm'et viclean de
om n vrst .
n afara rudeor ceor ma apropate - c va cop mc, nepo , ver preten de
o va -pu n cunosc cu adev rat pe Mer Amt. dar nc nu ar vrea ca ucrure s
stea atfe.
n acea dmnea de marte dn 1997, Mer Amt p rea surprnz to r de tn r a
voan, ar tnd ma degrab de 60 de an dect de 75, c avea de fapt. Fgura
atetc de at dat se cam nmuase; pe sub sacou abastru bne crot se putea
observa un nceput de burt . Cu toatt acestea, och erau nc destu de ag
ndescfrab n tmp ce se ndrepta spre buevardu unde creteau eucap .
Nc e nu ma nea mnte de cte or f cuse drumu acesta, ns fecare vzt ac
aducea amnte de un vech proverb: ,ca s supra' ve uet ca evreu nseamn s
up pn a moarte." Tot acea ucru se ctea pe fe ee soda or care ateptau
radur umbra copacor de a erea dn tab ra de nstruc e pentru recru A- "ilot,
la nord de ;el Aviv+ Aveau un aer n care citeai c0iar o oarecare nsoen ; f ceau stagu
mtar n cadru For eor de Ap ra- Israeene, fnd ferm convn c serveau cea ma
grozav armat din lume+
Pu n -au recunoscut pe Mer Amt. Pentru e era nc un b trn rare vense a
monumentu comemoratv n aproperea c rua ate ptau
e
Israeu este ara unor
astfe de momente - n tota peste 1 500 -rdcate n amntrea parautstor,
po or, ceor care conduc tancur s a nfantere. Monumentee comemoreaz
vctmee a 5 r zboae n toat regua aproape 50 de an de ncursun peste gran e
opera un de gher . Totu, ntr-o ar care venereaz ero aa cum n-a ma
f cut-o nmen dn vremea romanor care ocupaser aceste p mntur, n tot Israeu,
ba char nc er n ume, nu exsta un monument ca ce la rdcarea c rua a a|utat
Mer Amt.
Acesta e stuat n nteroru permetruu tabere de nstruc e pentru recru e
format dn ma mute c dr dn beton grese, asambate sub forma unu creer
uman. Mer Amt a aes forma respectv pentru c ,spona|u are de-a face n prmu
rnd cu nteectu nu cu agentu secret 'ronzat care face pe eroul+*
Monumentu comemoreaz 557 b rba feme care au ucrat n serviciile secrete
israeliene, dintre care G5 au lucrat n sluj'a Mossad-ului+
Aceta au murt peste tot n ume: n deserture Irakuu, n mun Iranuu, n
|ungee dn Amerca de Sud Centra , n tufure dn Afrca, pe str ze Europe.
Mer Amt -a cunoscut persona pe mu dntre aceta; pe c va -a trms a
moarte sgur n msun despre care spunea c erau ,extrem de percuoase, ns acesta
este regretabu nevtab a acestu tp de munc . Ce care perd va a o fac pentru
na une, ntotdeauna a fost aa."
Pere netez de grese sunt nsemna doar cu numee i data decesului+ .u se spune
nimic despre cum a murit fiecare< spnzurat n Pa a pubc , soarta tuturor evreor
condamna n re arabe; n|un ghat pe o str du f r nume; n urma a un de
tortur n nchsoare. Nmen nu va t ncodat . Char Mer Amt nu putea dect
s B nuasc cteodat , ar atunc nea gndure negre pentru e.
Monumentu nu este dect o parte dntr-un ntreg compex comemoratv. In
nteroru c dror se af Camera Dosareor unde sunt nute bografe tuturor
agen or mor . Informa e prvnd va a dnantea dn tmpu servcuu mtar sunt
strnse cu gr| ; ns nu s cee despre utma msune secret . Fecare agent are
zua sa memora , comemorat ntr-o mc snagog .
n astfel de sina%o%i exst un amfteatru unde d e ziua serviciului secret, fame se adun
pentru a-s amnt de ce mor . Cteodat Mer Amt se adreseaz . Apo vzteaz
muzeu memorauu, plin de obecte vech: un transm tor montat ntr-un fer de
c cat; un mc rofon cafeter ; cernea smpatc ntr-o stc de parfum; reportofonu cu
care a fost nregstrat n secret dscu a decsv dntre Regee Hussen a Iordane s
preedntee Nasser a Egptuu, premerg toare R zbouu de Sase Ze.
Meir Amit a transformat povestirile despre b rba care au foost echpamentee n adev rate
mtur ae erosmuu. E subnaz de fecare dat deghzarea pe care a foost-o Ya'a
Boqa' ct tmp a ntrat s a et dn Iordan pn cnd a fost capturat executat n
Amman n 1949, radou de crsta pe care -au foost Max Bnnet MosheMarzuk pentru a
conduce cea ma de succes re ea dn Egpt pn au murt n chnure cee ma gree,
dorndu- moartea ntr-o nchsoare dn Caro.
Pentru Mer Amt aceta erau cu to ,Ghedeon ii mei*+ "0edeon este eroul din 9ec0iul
;estament care a salvat Israelul din mna unor duman foarte numero datort nforma or pe
care e-a de nut.
La urm , trebua s ntre n abrnt, nso t de custodee muzeuu. S-au oprit n fa a
fec ru nume gravat, ncnndu- pu n capetee, ar apo au mers ma departe. Tot
ceremonau s-a termnat brusc. Nu ma erau mor pe care s - pomenet cu poene -
numa spa goae pe gresa petre de mormnt unde urmau s fe ad ugate nume+
Pentru un moment, Mer Amt a nceput dn nou s vseze, ntr-o ebrac optt ,
fostu ef Mossad -a spus custodeu: ,Orce s-ar ntmpa, trebue s ne asgur m c
acest oc va d nu."
F r nc o eg tur cu ce se spusese nante, Mer Amt a ad ugat c n brou dn
Damasc a preednteu Hafz a-Assad a Sre se afa o sngur magne, o fotografe a
ocuu unde n 1187 Saadn -a nfrnt pe cruca ,
F
ceea ce a dus la recucerirea Ierusalimului+
pentru Mer Amt, mndra pe care o nutrete Assad pentru acea foto%raf?
E
,are o
conota e pentru Israe. Ne vede aa cum a f cut-o s Saadn - ca pe un popor pe
care urmeaz s - cucereasc n cee dn urm . Sunt mu care gndesc n feu
acesta. Un char sus n c ne sunt prieteni+ ;re'uie s fm extrem de precau n ceeace-
prvete..."
I-a oprit, si-a luat la revedere de la custode si s-a ndreptat spre man , ca s cum spusese
de|a prea mute; ca s cum ceea ce a spus ar f nte t s ma mut zvonure care
ncepuser s crcue n n teriorul servcuu secret sraean. nc o crz n rea a
dntre Mossad s servcu secret amercan avea s zbucneasc - cu posbe urm r
devastatoare pentru Israel+
Deja implicat n scandalul care fier'ea era unul dintre cei mai vioi si mai duri agen care fuseser
n subordnea u Mer Amt, un om care ctgase de|a un oc n cartea de store
drept ce care -a capturat pe Adof Echmann, s c rua nc ma p cea s se | oace
cu focul+
CAPITOLUL 4
Spionul cu masca de fier
,ocuitorii 'o%ai din ele%antul cartier Afe1a n nordul ;el-Aviv-ului se o'inuiser s-l vad pe
-afael )-afi* $itan, un 'r'at n vrst, scund, %ras, miop i care a'ia dac mai auzea cu urec0ea
dreapt de cnd luptase n -z'oiul de Independen al Israelului, ntorcndu-se acas cu evi vec0i,
lanuri uzate de 'iciclete si alte tipuri de vec0ituri de metal+ 8urtnd o cma si o perec0e de pantaloni
ieftini cumprai de la supermar1et, cu faa acoperit de o masc de sudor, acesta transforma deseurile n
sculpturi suprarealiste cu ajutorul unui aparat de sudur+
3nii vecini se ntre'au dac ce fcea nu era o form de evadare+ tiau c omorse pentru ar, nu
pe cmpul de lupt ci n misiuni secrete care fceau parte din nencetatul rz'oi su' acoperire pe care
Israelul l purta mpotriva dumanilor statului+ .ici un vecin nu tia ci oameni omorse -afi $itan,
cteodat c0iar cu propriile mini puternice i 'utucnoase+ ;ot ce le spunea era c< )De fiecare dat
cnd omoram tre'uia s le vd oc0ii, al'ul oc0ilor+ Atunci eram foarte calm, foarte concentrat, i cu
%ndul numai la ce tre'uia s fac+ Atunci o fceam+ Asta era tot+* i nsoea spusele de zm'etul
'inevoitor pe care l folosesc cei puternici atunci cnd caut apro'area celor sla'i+
-afi $itan fusese pentru aproape un sfert de veac director adjunct de operaiuni al Mossad-ului+ .u
era de el munca de 'irou, unde tre'uia s citeasc rapoarte si s-i trimit pe alii s-i ndeplineasc
ordinele+ De fiecare dat cnd avea ocazia, mer%ea pe teren avnd o inut demn, mnat de o ntrea%
filozofie pe care o redusese la o propoziie scurt i cuprinztoare< )Dac nu faci parte din rspuns,
atunci faci parte din pro'lem+*
G5
.u mai fusese nimeni altul care s-l ntreac n duritate si sn%e rece, iretenie, n a'ilitatea de a
improviza cu o vitez uimitoare> avea un talent nnscut de a demasca c0iar si cel mai 'ine pus la punct
plan i o neo'osit for de a urmri si prinde o victim+ S-a folosit de toate aceste caliti ntr-o
sin%ur misiune care i-a adus faima- rpirea lui Adolf $ic0mann, 'irocratul nazist care a transpus n
practic ori'ila Soluie /inal a lui &itler+
8entru vecinii si de pe strada S0a7, -afi $itan era o fi%ur respecta'il, omul care le rz'unase rudele
moarte, care a reamintit lumii c toi nazitii sunt periculoi+ .u se plictiseau niciodat s-l asculte la el
acas povestind despre o operaiune nc nee%alat de alta mai ndrznea, nconjurat de o'iecte de art,
-afi $itan i ncrucia 'raele musculoase, i nclina capul ptros, si pentru un moment nu mai
spunea nimic, lsndu-i asculttorii s-i aduc aminte de vremurile cnd, n ciuda tuturor %reutilor,
Israelul luase fiin+ Apoi, cu o voce puternic, a nceput s le spun prietenilor si de ncredere cum a
nceput capturarea lui Adolf $ic0mann+ n primul rnd a pus la cale planul celei mai senzaionale
rpiri din toate timpurile+
Dup cel de-al doilea rz'oi mondial, depistarea criminalilor naziti de rz'oi era iniial fcut de
ctre supravieuitorii 0olocaustului, i spuneau .o1min, )-z'untorii+* .u se mai ncurcau cu
procesele le%ale+ 8ur si simplu e(ecutau orice nazist le ieea n cale+ -afi $itan nu auzise de nici un caz n
care acetia s fi omort pe cine nu tre'uia+ Oficial, Israelul acorda puin importan prinderii
criminalilor de rz'oi+ $ra o c0estiune de prioritate+ Ca naiune, Israelul a'ia dac mai rezista, nc
nconjurat de statei e ara'e ostile+ ;oate tre'uiau fcute la timpul lor+ ara aproape c rmsese fr nici
un 'an+ .u-i puteau permite s rezolve nedreptile trecutului+
n 5AIG, Mossad-ul a primit senzaionala tire cum c $ic0mann fusese vzut n Ar%entina+ -afi
$itan, deja o stea n cadrul Mossad-ului n urma incursiunilor iscusite mpotriva ara'ilor, a fost ales
desemnat s-l captureze pe $ic0mann si s-l aduc n Israel pentru a fi judecat+
l s-a spus c rezultatul va fi e(trem de 'enefic+ Ar fi un act de justiie divin pentru poporul su+
Ar aminti lumii de la%rele de concentrare i de nevoia de a se asi%ura c aa ceva nu se va mai repeat
niciodat+ Ar plasa Mossad-ul n fruntea serviciilor secrete din lumea ntrea%+ .ici un alt serviciu nu
mai ndrznise s ncerce o astfel de operaiune+ -iscurile erau ns pe msur+ 3rma s lucreze la mii
de mile deprtare de cas, cltorind cu documente false, 'azndu-se e(clusiv pe forele proprii i
activnd ntr-un mediu ostil+ Ar%entina era raiul nazitilor+ Acolo ec0ipa Mossad putea sfri n
nc0isoare sau putea c0iar s fie ucis+
;irnp de doi ani lun%i, -afi $itan a ateptat r'dtor n timp ce prima tentativ de suprave%0ere a
fost confirmat - 'r'atul care locuia n cartierul clasei mijlocii din #uenos Aires su' numele de -icardo
!lement era Adolf $ic0mann+
Cnd a primit ordinul de ncepere a aciunii, -afi $itan a devenit )rece ca %0eaa+* Se %ndise deja la
tot ce putea mer%e prost+ 3rmrile politice, diplomatice i, pentru el, cele profesionale, aveau s fie enor-
me+ De asemenea se ntre'ase ce urma s se ntmple cnd, dup capturarea lui $ic0man, poliia
ar%entinian avea s intervin+ )M-am 0otrt s-l strn% de %t pe $ic0mann cu propriile mele mini+
Dac m-ar fi prins as fi avut ar%ument la tri'unal c acionasem n virtutea 'i'licei zicale, )oc0i
pentru oc0i+*
,iniile aeriene naionale, $l Al, cumpraser special din 'anii economisii un avion #ritannia pentru
drumul lun% pn n Ar%entina+
-afi $itan a spus<
)Am trimis pe cineva n An%lia s cumpere unul+ A dat 'anii si a luat avionul+ Oficial, z'orul ctre
Ar%entina tre'uia s transporte o dele%aie israelian care s participe la sr'torirea a IJ de ani de
independen a rii+ .ici unul din dele%ai nu a tiut de ce i-am nsoit sau c n captul avionului
pre%tisem o mic celul pentru $ic0mann+*
-afi $itan i ec0ipa sa au ajuns la #uenos Aires n mai 5AEJ+ S-au sta'ilit n una din cele G ascunztori
pe care le nc0iriase dinainte un a%ent Mossad+ 3neia i s-a dat numele de cod e'raic Maoz, sau )/ort-
reaa*+ Apartamentul avea s fie pe post de 'az pentru operaiune+ O alt ascunztoare a fost numit
Tira, sau )8alat*, loc unde avea s fie inut $ic0mann dup capturare+ Celelalte ascunztori erau
necesare n caz c $ic0mann tre'uia mutat din cauza unui raid poliienesc+ De asemenea, o duzin de
maini a fost nc0iriat pentru operaiune+
Cnd totul a fost pus la punct, -afi $itan a devent cam hot rt. Orce ndoe cu prvre a
un eventua eec au dsprut> perspectiva ac un nocuse tensunea atept r. Tmp de
3 ze, e echpa sa |-au urm rt pe Adof Echmann, care odnoar nu se depasa
nc er f r oferu muzna sa Mercedes, cum c torea cu autobuzu cobora a
co u str z Car i'aldi dintr-o su'ur'ie de la mar%inea orauu, a fe de punctua ca atunc
cnd a semnat ordnee de trmtere n ag ree de concentrare.
n noaptea de 5J mai 5AEJ, -afi $itan a aes pentru r pre un ofer | pe a do care s -
nface pe Echmann o dat ce acesta urca n man . Unu dntre oamen fusese
antrenat s captureze o persoan n pn strad . Raf Etan avea s stea ng ofer,
,gata s a|ut cum puteam+*
Opera unea a fost stabt pentru seara urm toare. Pe data de 55ma, a ora 8:00
P.M., mana echpe a ntrat pe strada Garbad.
Nu era nc urm de tensune. Trecuser cu to de mut de faza asta+ .u era nimic de
spus+ -afi $itan s-a uitat la ceas< B<J@+ Au condus n susu -n |osu str z. 8:04. Ma mute autobuze
au oprt au pecat. La 8:05 a ma vent un autobuz. L-au v zut pe Echmann cobornd.
Pentru Raf Etan, ,ar ta pu n cam obost, probab a fe cum ar ta dup o z n care
trmtea pe oamen me n ag ree de concentrare.
,Strada era nc pustie, n spatele meu l-am auzit pe specialistul n r pr deschznd ua. Am
condus pn am a|uns char n spatee u Echfrann. Mergea destu de repede, ca
cum ar f vrot s a|ung acas pentru cn . auzeam pe specast resprnd constant,
aa cum nv ase a antrenament. Redusese tmpu r pr a 12 secunde."
Mana a a|unsn dreptu u Echmann. Acesta s-a ntors pe |um tate s-a utat mrat
a specastu care se d dea |os dn man , n acea moment, omul s-a mpiedicat din cauza
unu ret desf cut, gata s cad . Pentru un moment, Raf Etan a fost prea umt ca s
se poat mca. Traversase |um tate dn gob pentru a- prnde pe omu care trimisese E
milioane de evrei la moarte, s erau ct pe ce s - rateze dn cauza unu ret egat prost.
Echmann ncepea s se ndep rteze repede. Raf Etan a s rt dn man .
,L-am apucat de gt cu aa o for nct am v zut cum es och dn orbte. Ma
aveam pu n - stranguam + Specialistul era n picioare si inea ua desc0is+ ,-am azvrlit pe
$ic0mann pe 'anc0eta din spate+ Specialistul s-a aruncat nuntru, stnd pe jumtate pe $ic0mann+ ;oat
trea'a nu a durat mai mult de I secunde+*
De pe locul din fa, -afi $itan putea simi respiraia acr a lui $ic0mann care se c0inuia s respire+
Specialistul i-a micat ma(ilarul n sus si n jos+ $ic0mann s-a calmat+ A reuit c0iar s ntre'e ce nseamn
aceast ofens+
.imeni nu vor'ea cu el+ n tcere au ajuns la ascunztoare, la I 1m mai departe+ -afi $itan i-a cerut lui
$ic0mann s se dez'race n pielea %oal+ I-a comparat apoi msurile cu cele din dosarul SS pe care l
o'inuse+ .-a fost mirat s vad c $ic0mann reuise s-i scoat tatuajul SS+ ns toate celelalte
msurtori se potriveau cu cele din dosar -mrimea capului, distana de la cot la nc0eietur, de la
%enunc0i la %lezn+ ,-a le%at pe $ic0mann de pat+ ;imp de 5J ore l-au lsat ntr-o linite deplin+ -afi
$itan vroia s-i produc )un sentiment de descurajare+ C0iar nainte de rsrit, $ic0mann ajunsese ntr-o
stare de ma(im vulnera'ilitate psi0ic+ ,-am ntre'at cum l c0eam+ Mi-a dat un nume spaniol+ Am
spus, nu, nu, nu, numele nemesc+ Si-a spus pseudonimul nemesc - acela pe care I-a folosit cnd a fu%it
din "ermania+ Am spus din nou, nu, nu, nu, numele tu adevrat, numele SS+ S-a ntins pe pat ca si cum vroia
s ai' toat atenia noastr si a spus tare si clar, ?Adolf $ic0mann+? .u l-am mai ntre'at nimic altceva+ .u
mai aveam de ce+*
n urmtoarele G zile, $ic0mann i cei care l-au capturat au stat nc0ii n cas+ n acest timp, nimeni
nu vor'ea cu el+ Mnca, se spla i se ducea la toalet ntr-o linite deplin+ 8entru -afi $itan<
),initea era mai mult dect o re%ul a operaiunii+ .u vroiam s-i artm lui $ic0mann ct de
nervoi eram+ Asta i-ar fi dat speran+ Iar sperana transform o persoan disperat n una periculoas+
;re'uia s se simt la fel de disperat ca i oamenii mei n timp ce erau transportai n trenuri spre
la%rele de concentrare+*
Decizia ducerii acestuia din ascunztoare pn la avionul $l Al care atepta s transporte acas
dele%aia i-a avut propria tent de umor ne%ru, n primul rnd $ic0mann a fost m'rcat n uniforma
liniei aeriene pe care -afi $itan o adusese din Israel+ ,-au fcut s 'ea o sticl de =0is17, m'tndu-l
de-a 'inelea+
$itan si ec0ipa s-au m'rcat si ei n uniformele de z'or si s-au stropit intenionat cu =0is17, ndesnd
un c0ipiu pe capul lui $ic0man si n%0esuindu-l pe 'anc0eta din spate a mainii, -afi $itan a condus pn
la 'aza militar unde avionul atepta cu motoarele pornite+
,a poarta 'azei, soldaii ar%entinieni au fcut semn mainii s se opreasc, n spate, $ic0mann
sforia+ -afi $itan i aduce aminte< )n main putea ca ntr-o distilerie+ Acela a fost momentul n care
am cti%at cu toii premiile Oscar MossadL Am fcut pe evreii 'ei care nu rezist la 'uturile
ar%entiniene tari+ "rzile au fost amuzate i M-au lsat n pace pe $ic0mann*+
8e 45 mai 5AEJ, la cinci minute dup miezul nopii, #ritannia a decolat avndu-l la 'ord pe
$ic0mann care nc sforia n celula din captul avionului+
Dup un lun% proces, $ic0mann a fost %sit vinovat de crime mpotriva umanitii, n ziua e(ecuiei,
la @5 mai 5AE4, -afi $itan se afla n camera de e(ecuie la nc0isoarea -amla< )$ic0mann s-a uitat la
mine i a spus< ?O s-i vin si ie vremea s m urmezi, evreuleS, iar eu i-am rspuns< ?ns nu azi,
Adolf, nu azi+? n momentul urmtor s-a desc0is o trap+ $ic0mann a scos un sunet de om care se sufoca+
Apoi au nceput s-i miroas maele care i se ntorceau pe dos, apoi s-a auzit numai z%omotul sforii care
opunea rezisten+ 3n sunet foarte satisfctor+*
3n cuptor special fusese construit pentru a-i incinera trupul, n cteva ore, cenua i-a fost
mpr tiat n mare, pe o suprafa destul de e(tins+ #en-Curion a ordonat s nu mai rmn nici o
urm, pentru a nu ncuraja simpatizanii s-l transforme pe $ic0mann ntr-o fi%ur nazist de cult+
Israelul l vroia ras de pe faa pmntului+ Apoi cuptorul a fost dezasam'lat si niciodat folosit din nou+
n acea sear, -afi $itan sttea pe malul mrii privind n lar% si simindu-se mpcat, ,tiind c mi-am
ndeplinit misiunea+ Asta i d mereu un sentiment plcut+*
Ca ef adjunct al operaiunilor Mossad, meseria lui -afi $itan a continuat s-l poarte prin ntrea%a
$urop s %seasc i s omoare teroriti ara'i+ 8entru aceasta folosea 'om'e acionate de telecomenzi,
arma aleas de Mossad, #eretta, iar cnd linitea era esenial, propriile mini, fie pentru a stran%ula o
victim cu un fir de oel, fie administrnd o lovitur mortal de pumn la ceaf+ Omora ntotdeauna fr
remuscri+
Cnd se ntorcea acas , petrecea ore n r n fa a cuptoruu dn curte, ncon|urat
de scnte, absorbt totamente de metalul pe care l modea dup pac. Apo peca dn
nou, n c tor n care trebua s schmbe avonu de ma mute or pentru a a|unge
a destna e. Pentru fecare c tore aegea o na onatate o denttate dfert ,
construt n |uru numeroaseor pa apoarte furate sau falsificate perfect pe care Mossad-u
e adunase cu r bdare.
Cnd nu omora, se ocupa cu recrutarea de sa7animi, alt lucru la care se prcepea. Avea o
tactc pe care o apca, f cnd astfe ape a dra%ostea evreior pentru ara or.
),e spuneam c tmp de 2000 de an poporu nostru a vsat. C timp de 4JJJ de ani
noi, evreii, ne-am ru%at pentru mntuire, n cntece, n proz , n nm, cu to am p strat vu
vsu - ar vsu ne-a nut n va pe no. Acum s-a mpnt. apo ad ugam: ca s
fm sgur c vsu contnu , avem nevoe de oamen ca tne."
n cafenele, de-a lun%ul 'ulevardelor pariziene, n restaurante, pe mau Rnuu, a Madrd,
Bruxees s Londra repeta cuvntee emo o nante+ /oarte des, viziunea sa despre ce nseamn
s f evreu n zee noastre mai coopta cte un fn+ 8entru cei care ezitau, m'ina cu prcepere
motvee personae cu cee potce, repovestnd ntmp r de cnd era n cadru
Haganah-uu despre Ben-Curon a der + Utma urm de mpotrvre dsp rea
pe oc.
n curnd avea peste 100 de b rba s feme n toat Europa care s -
ndepneasc ordnee: avoca , dentt, profesor, doctor, crotor, comercan ,
feme casnce, secretare. Dntre to aceta, ndr g ea un %rup anume< evreii german
care se ntorseser n ara hoocaustuu; Raf Etan numea ,spon
suprave utor."
Trudnd n subteranu actvt or Mossad, Raf Etan a avut gr| s nu fac
potc , ndep rtndu-se astfe de ceea ce nvr |bea servcu secret sraean. ta
ce se ntmpa, anume manevree ceor de a Aman, servcu secret mtar, n
frunte cu Shn Bet, care vroau s reduc autortatea suprem a Mossad-uu. Auzse
de ntrge potce care formau reformau, de rapoartee ,numa och" pe care
aceta e trmteau prmuu mnstru, ns n tmpu u Mer Amt, Mossad-u a r mas
de necntt, n turnd orce ncerc r prn care se dorea s se revn asupra
poz e n ae.
Apoi, ntr-o 'un zi, Meir Amit n-a mai fost la conducere> n-a mai fost vzut mer%nd vioi pe
coridoare si nici privind ptrunztor sau zm'ind cu acel zm'et care prea c nu i atin%ea niciodat
'uzele, n urma plecrii lui, cole%ii l-au ndemnat pe -afi $itan s-i lase s-l voteze drept nlocuitorul
lui Amit, su'liniind c avea toate calitile necesare i c inspira loialitate si popularitate n Mossad+
ns pn s se decid -afi $itan, postul a revenit unui desemnat al 8artidului Muncii, palidul si pedantul
Hvi Hamir+ -afi $itan i-a dat demisia+ .u s-a certat cu noul ef Mossad> pur i simplu a simit c
Mossad-ul nu mai avea cum s fie un loc unde s se simt )conforta'il+* n timpul lui Meir Amit,
misiunile sale au fost efectiv li'ere> a simit c Hamir avea s )nu se a'at de la re%uli+ Asta nu era
pentru mine+*
-afi $itan s-a apucat s fac consultan, punndu-se n sluj'a firmelor care vroiau s-i m'unteasc
securitatea sau a persoanelor fizice 'o%ate care vroiau s-i antreneze personalul pentru a-l putea apra de
un eventual atac terorist+ Dar nu pentru mult timp+ Dup un an, -afi $itan a lsat s se afle c era %ata
s reintre n vltoarea serviciului de spionaj+
Cnd 2itz0a1 -a'in a devenit prim ministru n 5AGF, acesta l-a desemnat pe a%resivul si
ntreprinztorul 2itz0a1 &ofi, la conducerea Mossad-ului i l-a su'ordonat rapacelui Ariei S0aron,
consilierul lui -a'in pe pro'leme de securitate, n foarte scurt timp, S0aron l-a fcut pe -afi $itan
asistentul su personal+ &ofi s-a trezit astfel lucrnd cu un om care avea aceeai atitudine dur fa de
operaiunile serviciului secret+
;rei ani mai trziu, ntr-o alt remaniere a %uvernului, un nou prim ministru, Menac0em #e%in, l-
a numit pe -afi $itan consilier personal n pro'leme de terorism+ 8rima micare a lui $itan a fost
or%anizarea asasinrii palestinianului responsa'il cu plnuirea masacrului de la :ocurile Olimpice de la
Munc0en din 5AG4, cnd 55 atlei israelieni au fost masacrai+
5
Cei care i omorser fuseser deja
e(ecutai de Mossad+
8rimul care a murit sttea n 0olul 'locului su din -oma cnd a fost mpucat de aproape, de 55 ori
- cte un %lon pentru fiecare atlet omort+ Cnd cel de-al doilea terorist a rspuns la telefon n aparta-
mentu s u dn Pars, o bomb , montat n receptor s ac onat prn teecomand , a
expodat, zburndu-i capul de pe umeri+ 3n alt terorist dormea n camera sa de 0otel din .icosia cnd
a fost omort de o bomb asem n toare. Pentru a crea panc n rndu membror gru -
p r %e,tembrie -e.ru care omorse ate s care ma erau nc n va , Mossad-u a
aran|at ca anun ure mortuare ae acestora s apar n zaree ocae ar bet.
Fame acestora au prmt for s scrsor de condoean e cu pu n tmp /nainte ca
fecare dntre aceta s fe ucis+
Raf Etan a pornt n c utarea deruu acestor a, Aii &assan Salame0, cunoscut n umea
arab sub numee de ,Prn u Rou." De a ncdentu dn Munchen, acesta se mutase
dntr-o capta arab n ata, dnd ec de stratege grupuror terorste. De fecare
dat cnd Raf Etan era gata s ac oneze, Prn u Rou schmba dn nou carteru
genera. Ins pn a urm s-a stabt prntre artzan de bombe dn Berut. Raf
Etan cunotea bne orau. Char s aa, a hot rt s - mprosp teze memoria+ Dndu-se
drept om de afaceri %rec, acesta a plecat la #eirut, n numai cteva zile a aflat unde locuia Salame0 si care
era pro%ramul acestuia+
Raf Etan s-a ntors a Te-Avv s-a f cut panure. Tre agen Mossad care puteau
f ua drept arab au trecut gran a n Lban s au mers n ora. Unu a nchrat o
man . Ce de-a doea -a montat o sere de bombe n carosere, capot u. A
treea a parcat-o pe ruta pe care mergea Prn u Rou n fecare dmnea . Foosnd
cu exacttate tmp ndca de Raf Etan, mana a fost programat s sar n aer
cnd Saameh era n dreptu e. Aa s-a ntmpat, mpr stndu- m runtaee n
toate p r e.
Raf Etan a dovedt nc o dat c era un executant n cadru serv cuu secret
sraean. ns prmu mnstru Menachem Begn a decis c Raf era prea pre os s ma
rte cu astfe de msun percuoase. I-a spus conseru s u c de acum nante
trebua s r mn a brou s s fe dscret. De curnd, |ohn e Carre I-a foost pe
Etan ca mode pentru persona|u prncpa care depsta terort n threr-u s u The
0ittle 1rummer CSrS+ ns credbtatea pe care -a acordat-o magna e unu romancer
nu I-a ntt cu nmc pe Raf Etan. Vroa s se afe n mezu ac un,
n
u la 'irou sau la
nesfritele edine de conducere+ A nceput s-l 'at la cap pe primul ministru #e%in s-i dea altceva
de fcut+
Dup ce a ezitat ceva timp - cci -afi $itan era consilier e(celent pe pro'leme de contraspionaj -
#e%in l-a pus ntr-unul dintre cele mai sensi'ile posturi din cadrul serviciului secret, post care avea s-l
solicite intelectual si s-i satisfac dorina de munc de teren+ A fost numit directorul #iroului
Coordonrilor tiinifice, cunoscut n e'raic su' acronimul ,A!AM+
nfiinat n 5AEJ, operase pe post de unitate de spionaj a Ministerului Aprrii, tre'uind s adune
informaii )cu orice pre+* n %eneral, aceasta nseamn s fure sau s miluiasc oamenii s vor'easc,
nc de la nceput, ,A!AM a fost deranjat de ostilitatea Mossad-ului care vedea unitatea ca pe
prover'ialul )nou venit+* Isser &arel i Meir Amit au ncercat amndoi fie s opreasc activitatea
,A!AM, fie s-l a'soar' n Mossad+ ns S0imon 8eres, ministrul adjunct al Aprrii a susinut
insistent c ministerul su avea nevoie de propria a%enie care s adune informaii, ncet dar si%ur,
,A!AM si-a continuat trea'a, instalndu-si 'irouri n .e= 2or1, 6as0in%ton, #oston si ,os An%eles,
toate centre c0eie ale tiinei pe muc0ie de cuit, n fiecare sptmn, personalul ,A!AM i fcea
datoria de a trimite n Israel pac0ete cu jurnale te0nice, tiind c /#I-ul era cu oc0ii pe ei+
Aceste suprave%0eri s-au intensificat dup 5AEB, cnd s-a descoperit c unul dintre in%inerii care lucrau
la construirea navei aeriene de rz'oi Mira%e IIIC furase peste 4JJ JJJ de sc0ie+ Acesta a primit o
pedeaps de F ani si jumtate - pentru c dduse ,A!AM-ului informaii despre cum s-si
construiasc propriile copii dup Mira%e+ De atunci ,A!AM s-a mai 'ucurat i de alte mici succese+
8entru -afi $itan, reuita cu Mira%e a fost factorul decisiv+ Ce reuiser odat puteau reui din nou+
Avea de %nd s transforme )muri'undul* ,A!AM ntr-o for pe care s nu o poat i%nora nimeni+
Mutndu-se din 'irourile nencptoare din ;el-Aviv, le-a spus noilor si su'alterni, impresionai
c acum erau condui de aa o fi%ur le%endar, c dac ar fi s-i pun toate cunotinele sale despre
tiin ntr-o epru'et, tot ar mai rmne destul loc li'er, ns, a adu%at, era un om care nva repede+
A intrat n lumea tiinei cutnd poteniale inte pe care s le cunoasc+ 8leca de acas nainte de
rsrit si de multe ori se ntorcea pe la miezul nopii cu suluri te0nice pe care le citea pn n zori> nu prea
mai avea timp s se rela(eze sculptnd fierul vec0i, n timp ce a'sor'ea imensele cantiti de informaii, a
reluat le%tura cu vec0iul su serviciu+ Mossad-ul avea acum un nou director< .a0um Admoni+ Ca si -afj
$itan, Admoni suspecta inteniile americanilor n Orientul Mijlociu+ In aparen, 6as0in%ton-ul
continua s-i arate an%ajamentul fa de Israel, iar CIA inea desc0is canalul de contact pe care l
desc0iseser Isser &arel i Allen Dulles+ ns Admoni se pln%ea c informaiile nu prezentau mare
interes+
eful Mossad era de asemenea n%rijorat de raporturile primite de la a%enii 1atsai sa7animii 'ine
plasai la 6as0in%ton+ Acetia aflaser de ntlniri secrete ntre nalii oficiali ai departamentului de
stat si lideri ara'i din anturajul lui 2asser Arafat, care discutaser despre metodele de a o'li%a Israelul s fie
mai nele%tor cu privire la cererile palestinienilor+ Admoni i-a spus lui -afi $itan c acum simea c
nu mai putea numi Statele 3nite )manta de vreme rea*+
Atitudinea avea s fie ntrit de un incident care va oca credina american n inviola'ilitatea sa,
lucru care nu se mai ntmplase de la rz'oiul din 9ietnam+ n au%ust 5AB@, a%enii Mossad au aflat c
se pre%tea un atac mpotriva forelor Statelor 3nite care se aflau n #eirut pe post de menintori
O.3 ai pcii+ A%enii au identificat un camion care avea s conin o jumtate de ton de
e(plozi'ili+ Mossad-ul ar fi tre'uit s transmit informaia CIA+ ns la o ntrunire la sediul Mossad-
ului din 'ulevardul -e%ele Saul, personal a fost informat c )oamenii notri tre'uie s fie cu oc0ii pe
camion+ Iar n ce-i privete pe 7an1ei, noi nu suntem aici ca s-i aprm+ 8ot s-i poarte i sin%uri
de %rij+ Dac ncepem s facem prea multe pentru 7an1ei ne aprindem sin%uri paie n cap*+
,a 4@ octom'rie 5AB@, suprave%0eat ndeaproape de a%enii Mossad, camionul a intrat cu vitez
ma(im n 'aza #atalionului B al marinei americane din apropierea aeroportului #eirutului> 4F5 soldai
din infanteria marin au murit+
-eacia n rndul ealoanelor Mossad, dup spusele unui fost ofier, 9ictor Ostrovs17, a fost c, )dac
vor s-si 'a%e nasul n afacerile ,i'anului, las-i s plteasc preul+*
-afi $itan a nceput s se %ndeasc serios la monitorizarea S+3+A+ Comunitatea tiinific de aici era
cea mai avansat din lume, iar te0nolo%ia militar era de nee%alat+ ,A!AM ar fi dat lovitura dac putea
pune mna numai pe cteva astfel de informaii+ 8rimul o'stacol pe care tre'uiau s-l dep easc era si
cel mai %reu< %sirea unui informator destul de 'ine plasat care s le poat furniza materialul+
/olosindu-se de lista sa7anim-ilor americani la a crei ntocmire a ajutat ct timp a lucrat pentru Mossad,
-afi a dat de veste c era interesat s %seasc pe cineva din Statele 3nite care lucra n domeniul tiinei si
despre care se tia c era pro-lsrael+ ,uni de zile nu a primit nici un rspuns+
Apoi, n aprilie 5ABF, Aviem Sella, colonel n aviaia israelian care studia informatica n fiecare
sm't la 3niversitatea din .e= 2or1, a mers la o petrecere dat de un %inecolo% evreu 'o%at n estul
Man0attan-ului+ Sella, o mic cele'ritate n cadrul comunitii evreieti din ora, era cunoscut drept
pilotul ce condusese cu @ ani n urm un atac aerian care a distrus un reactor nuclear ira1ian+
,a petrecere se mai afla i un tnr sfios care zm'ea ruinos si care nu prea s se simt n lar%ul
lui printre %rupurile de doctori, avocai si 'anc0eri, l-a spus lui Sella c se numea :onat0an 8ollard, i
c sin%urul motiv pentru care venise la petrecere era ca s-l cunoasc pe el+ -uinat de aa o vdit
admiraie, Sella a sc0im'at cteva vor'e din politee, i era %ata s plece cnd 8ollard a recunoscut
c nu era numai un sionist convins, dar c lucra pentru serviciul secret naval american, n foarte scurt
timp, vicleanul Sella a aflat c 8ollard lucra n Centrul de alert anti-terorist, ntr-una din cele mai
secrete instituii, n Suitland, Mar7land+ 8rintre ndatoririle lui 8ollard se numra i monitorizarea
ntre%ului material secret despre activitile teroriste din lume+ 8ostul su era e(trem de important n
cadrul serviciului secret al S+3+A+
Sella nu i-a putut crede urec0ilor, mai ales cnd 8ollard a nceput s dea detalii e(acte despre
incidente petrecute cnd serviciul secret al S+3+A+ nu a cooperat cu partea israelian+ Sella a nceput s
se ntre'e dac 8ollard nu fcea parte dintr-o operaiune condus de /#I prin care se ncerca recrutarea
unui israelian+
;otui era ceva n le%tur cu 8ollard care prea veridic, n aceeai noapte, Sella a telefonat la ;el-
Aviv i a vor'it cu comandantul su+ Ofierul a dat le%tura efului de stat major al aviaiei israeliene+
Sella a primit ordin s dezvolte contactul cu 8ollard+ Au nceput s se ntlneasc< la patinoarul din
-oc1efeller 8iaza> ntr-o cafenea din strada FB> n Central 8ar1+ De fiecare dat 8ollard i nmna
documente secrete pentru a-i confirma spusele, Sella trimitea apoi materialele la ;el-Aviv, 'ucurndu-se
de sentimentul pe care i-M ddea implicarea ntr-o operaiune secret important+ A fost deci uimit, pe 'un
dreptate, la aflarea vetii c Mossad-ul tia totul despre 8ollard, care se mai oferise cu doi ani n urm s
spioneze pentru ei, ns a fost refuzat, fiind catalo%at )nesi%ur*+ 3n a%ent 1atsa care lucra pentru Mossad l-a
descris pe 8ollard ca )sin%uratic i cu o ima%ine nerealist asupra Israelului+*
.efiind dispus s-si piard rolul pe care l avea ntr-o operaiune evident mult mai interesant dect
statul n faa calculatorului ntr-o sal de curs, Sella a nceput s caute o cale de a rmne n mijlocul
pro'lemei, n timpul ederii sale la .e= 2or1 l-a cunoscut pe ataatul pe pro'leme tiinifice al
consulatului israelian din ora+ .umele su era 2osef 2a%ur+ /usese numit de $itan n fruntea tuturor
operaiunilor ,A!AM din S+3+A+
Sella l-a invitat pe 2a%ur s ia cina cu el i cu 8ollard+ n timpul mesei, 8ollard a repetat c
Israelului nu i se ddeau informaii despre cum s se apere mpotriva atacurilor teroriste ara'e pentru c
Statele 3nite nu vroiau s strice relaiile cu productorii ara'i de petrol+ n acea noapte, folosind o linie
de telefon securizat, de la consulat, 2a%ur l-a sunat pe -afi $itan+ $ra nc foarte devreme n ;el-Aviv,
ns acesta era nc la 'irou+ $ra aproape de rsritul soarelui cnd a pus receptorul n furc+ $ra
e(tenuat< i %sise informatorul+ n urmtoarele @ luni, 2a%ur i Sella l-au cultivat intens pe 8ollard i
pe viitoarea lui soie, Anne &enderson+ l-au dus la restaurante scumpe, la spectacole pe #road=a7, la
premiere cinemato%rafice+ 8ollard continu s le dea documente importante+ -afi $itan nu putea dect
s se minuneze de ct de 'une erau materialele+ A 0otrt c era timpul s-i cunoasc sursa+ n
noiem'rie 5ABF, Sella si 2a%ur i-au invitat pe 8ollard i pe &enderson s-i nsoeasc ntr-o cltorie
pltit de ei la 8aris+ 2a%ur i-a spus lui 8ollard c vacana era )o mic recompens pentru tot ce faci
pentru Israel+* Au z'urat cu toii la clasa l si au fost ateptai de un ofer care i-a dus la &otelul #ristol+
Acolo i atepta -afi $itan+
pn a doua zi dimineaa, -afi $itan fcuse toate aranjamentele pentru ca 8ollard s-i continue
trea'a pentru ei+ Ins lucrurile nu mai aveau s continue la fel de simplu i de frumos ca la nceput+
Sella avea s dispar din peisaj, acum c i ndeplinise misiunea+ 2a%ur avea s devin misionarul
oficial al lui 8ollard+ A fost pus la punct un ntre% sistem oficial de transmitere a documentelor+ 8ollard
tre'uia s Me aduc la apartamentului lui Irit $r', o secretar %rizonat de la am'asada din 6as0in%ton, n
'uctrie i se instalase un (ero( cu mare putere de copiere pentru documentele pe care tre'uiau s le
multiplice+ 9izitele lui 8ollard aveau s ai' loc n timp ce el i avea maina la splat, n timp ce i se
cura maina avea timp s-i nmneze documentele lui 2a%ur, a crui main primea acelai tratament+
Ascuns n cutia de deter%ent se afla un copiator cu 'aterii+ Si apartamentul lui $r' si spltoria auto
erau n apropierea Aeroportului .aional din 6as0in%ton, lucru care nlesnea plecrile lui 2a%ur la
.e= 2or1+ De la consulat trimitea materialul printr-un fa( si%ur la ;el-Aviv+
-afi $itan s-a ntors la ;el-Aviv s atepte rezultatele+ Acestea i-au ntrecut toate ateptrile< detalii
despre transporturi de arme ruseti pentru Siria si alte state ara'e, dar i poziia e(act a rac0etelor SS-45
si SA-I> 0ri i foto%rafii prin satelit ale arsenalelor ira1iene i siriene, dar i a uzinelor unde se
fa'ricau produse c0imice si 'iolo%ice+
-afi $itan a neles rapid metodele prin care S+3+A+ aduna informaii secrete, nu numai din Orientul
Mijlociu dar si din Africa de Sud+ 8ollard i dduse rapoarte de la a%enii CIA care i procuraser o
sc0i a ntre%ii reele a serviciului secret din ar+ 3nul dintre documente coninea date despre felul n
care Africa de Sud a reuit s detoneze un dispozitiv nuclear la 5F septem'rie 5AGA n partea de est a
Oceanului Indian+ "uvernul de la 8retoria ne%ase n permanen c a devenit o putere nuclear+ -afi
$itan a aranjat ca Mossad-ul s trimit copii dup toate documentele le%ate de Africa de Sud i 8retoria,
distru%nd astfel reeaua CIA+ 54 a%eni au fost nevoii s prseasc ara n cel mai scurt timp+
n urmtoarele 55 luni, :onat0an 8ollard a continuat s fure informaii de la serviciul secret american+
8este 5JJJ de documente e(trem de importante, 5JB m
@
de 0rtie, au fost trimise n Israel, nainte de a le
trimite mai departe Mossad-ului, -afi $itan le citea ,e nersuflate+ Informaiile i-au permis lui .a0um
Admoni s fac o scurt e(punere %uvernului de coaliie al lui S0imon 8eres despre cum s rspund
politicii aplicate de 6as0in%ton n Orientul Mijlociu, ntr-o manier pe care la nceput ar fi
considerat-o imposi'il+ 3nul dintre cei care au luat notie la ntlnirile din ca'inetul din Ierusalim
unde se in ntlnirile de duminic, a afirmat c )dac l asculi pe Admoni vor'ind, te simi aproape la
fel de 'ine ca atunci cnd te afli n #iroul Oval+ .u numai c tiam cum tratau cei de la 6as0in%ton
pro'lemele care ne mcinau, dar aveam suficient timp s lum msuri nainte de a lua decizii+*
8ollard devenise un factor crucial n politica israelian+ -afi $itan a cerut s i se dea lui 8ollard un
paaport evreiesc pe numele de Dann7 Co0en, precum si o leaf lunar %eneroas, n sc0im' i cerea lui
8ollard detalii despre activitile de suprave%0ere electronic ale .ASA n Israel i metodele de
ascultare folosite mpotriva am'asadei israeliene din 6as0in%ton si n alte o'iective diplomatice din
Statele 3nite+
nainte ca 8ollard s furnizeze informaiile, acesta a fost arestat, la 45 noiem'rie 5ABI, n faa
am'asadei israeliene din 6as0in%ton+ Cteva ore mai trziu, 2a%ur, Sella si secretara am'asadei din
6as0in%ton se m'arcau ntr-o curs $l Al de la .e= 2or1 la ;el-Aviv, nainte ca a%enii /#I s-i poat
opri+ O dat ajuni n Israel, au disprut n 'raele protectoare ale recunosctorului serviciu secret+
8ollard a fost nc0is pe via, iar soia sa pentru I ani+ ntre timp, -afi $itan se 'ucura de succesul unei
noi operaiuni pe care o condusese mpotriva Statelor 3nite i care fcuse din Israel prima putere
nuclear din Orientul Mijlociu+
CAPITOLUL 5
Sa'ia nuclear a lui "0edeon
n 5AFI, la un cinema din ;el-Aviv, -afi $itan urmrea ima%inile filmate n timpul 'om'ardrii
&iros0imei+ n timp ce toi tinerii soldai din jurul su fluierau si scoteau stri%te de uimire privind
pelicula care prezenta devastatul ora japonez, el se %ndea numai la dou lucruri+ 9a poseda vreodat
Israelul asemenea armC Dar oare ce s-ar ntmpla dac vecinii ara'i ar fi primii care s ai' unaC
De-a lun%ul anilor anumite ntre'ri i mai veneau din cnd n cnd n minte+ Dac $%iptul arfi avuto
'om' nuclear ar fi cti%at -z'oiul Suez
5
si n-ar mai fi avut loc nici un -z'oi de Sase Hile sau
-z'oiul 2om !ippur+
4
Israelul ar fi fost un desert nuclear+ Dac ar poseda o arm nuclear, Israelul ar
fi invinci'il+
8e atunci, pentru un a%ent a crui trea' era n primul rnd s omoare teroriti, asemenea ntre'ri
strate%ice reprezentau numai un interes academic iar %sirea unui rspuns era trea'a altora+ ;otui, cnd
a preluat conducerea ,A!AM, a nceput s se %ndeasc serios la aceast pro'lem+ Acum nu mai avea
dect o sin%ur ntre'are< 8utea s ajute Israelul s o'in un scut nuclearC
Citind pn noaptea trziu, m'ui'at cu cele FJ de capsule cu vitamine pe care le lua zilnic, a aflat
cum politicienii Israelului si oamenii de tiin nu au fost de la nceput de acord unii cu alii n privina
nuclearizrii+ n dosare erau menionate certuri la ntlnirile de ca'inet, monolo%urile dure ale
oamenilor de tiin, si vocea puternic a primului ministru David #en-"urion care ntrerupea
ntotdeauna protestele c0inuite si ar%umentele lun%i i plicticoase+
;oate necazurile au nceput n 5AIE cnd /rana a trimis un reactor de 4F me%a=ai n Israel+ #en-
Curion a anunat c acesta urma s alimenteze o )staie de pompare* cu ajutorul creia desertul se va
transforma ntr-un )paradis a%ricol prin desrarea a F miliarde de metri cu'i de ap de mare anual*+
Declaraia a dus la demisia imediat a E din cei G mem'ri ai Comisiei Israeliene a $ner%iei Atomice, care
protestau c de fapt, reactorul urma s fie folosit ca precursor al aventurismului politic ce va face ca ntrea%a
lume s se alieze mpotriva noastr+* Strate%ii militari erau i ei de aceeai prere+ 2i%al Allon, erou al
-z'oiului de Independen, a condamnat aspru )opiunea nuclear*> nici 2itz0a1 -a'in, care avea
s devin n scurt timp eful ID/, nu a fost de o alt prere+ C0iar si Ariei S0aron, nc de pe atunci
rz'oinicul conductor al Israelului, s-a opus ve0ement arsenalului nuclear+ )Avem cele mai 'une fore
convenionale din re%iune+*
I%norndu-i pe toi, #en-"urion a dat ordin ca reactorul s fie amplasat n Desertul .e%ev, n
apropierea micului ora Dimona, aezare cenuie si mturat de furtuni de nisip+ Cndva punct de
rscruce pe drumul str'tut cu cmile de la Cairo la Ierusalim, Dimona devenise de mult un ora uitat
de vreme+ Doar pe cteva 0ri mai fi%ura n desertul de la sud de ;el Aviv+ Ins, de acum ncolo, nici
un carto%raf nu mai avea voie s indice locul unde Israelul ncepuse s fac primii pai spre era
nuclear+
Cupola ar%intie a Dimonei - su' care se afla reactorul - se nla deasupra desertului+ !ir7a le
Me0e1ar "arin7, numele e'raic al Dimonei, a an%ajat peste 4+IJJ de oameni de tiin si te0nicieni+
Acetia lucrau n cea mai fortificat central din lume+ .isipul din jurul %ardurilor era n
permanen verificat, s nu prezinte urme ale vreunor intrui+ 8iloii aveau ordin s do'oare orice
avion care ar fi survolat o arie nconjurtoare de I mile+ Din ordinul in%inerilor s-a spat la 4+F@B m n
pmnt o )camer care s adposteasc reactorul, parte inte%rant a unui comple( su'teran cunoscut
su' numele de Mac0on Doi+ n centrul acestuia se afla mecanismul de separareS repre-lucrare, numit )utilaj
te(til* la e(pedierea maritim din /rana+
De unul sin%ur, reactorul nu avea cum s produc Israelului o 'om' nuclear+ /a'ricarea acesteia
necesita su'stane fisiona'ile, uraniu sau plutoniu+ 8uterile nucleare ale lumii czuser de acord s nu
dea niciodat mai mult de 5 % din am'ele su'stane celor ce nu fceau parte din )clu'ul* lor
e(clusiv+ Impuntorul reactor de la Dimona nu era dect un simplu e(ponat pn la primirea de
su'stane fisiona'ile+
,a trei luni de la instalarea reactorului, o mic uzin de prelucrat materiale nucleare s-a desc0is ntr-
o fost fa'ric de oel din timpul celui de-al doilea rz'oi mondial, n oraul Apollo, 8enns7lvania+
/irma
s
e numea Societatea de $c0ipamente i Materiale .ucleare, .umec+ Director e(ecutiv era Dr+
Salman S0apiro+
In 'aza de date a ,A!AM unde erau listai evreii americani mai importani din domeniul tiinific,
S0apiro era trecut si ca important strn%tor de fonduri pentru Israel+ -afi $itan tia c dduse de o
posi'il soluie pentru alimentarea cu su'stane fisiona'ile a reactorului din Dimona+ A ordonat o
anc0et amnunit n ceea ce-l privea pe S0apiro si pe toi an%ajaii fa'ricii+ De investi%aie s-a ocupat
un 1atsa din 6as0in%ton+
O dat pornit anc0eta, -afi $itan a nceput s se afunde ntr-o c0estiune care avea s porneasc din
cldura desertului din Dimona i s ajun% pe coridoarele rcoroase ale Casei Al'e+
8rintre actele pe care 1atsa din 6as0in%ton le-a trimis se afla si o copie a unui raport scris la 4J
fe'ruarie 5AE4 de ctre Comisia $ner%iei Atomice S+3+A+ i adresat lui S0apiro, prin care acesta era aspru
ameninat c )nerespectarea re%ulilor de securitate pot atra%e dup sine pedepse conform le%ii, inclusiv
cele prevzute de ,e%ea $ner%iei Atomice din 5AIF si le%ile spionajului+*
Ameninarea l-a ncurajat i mai mult pe -afi $itan s cread c aflase o cale de acces spre industria
nuclear a Statelor 3nite+ .umec prea s fie o companie care lsa mult de dorit nu numai n domeniul
securitii, dar i al conta'ilitii pe care o ne%lija, avnd si un mana%ement care lsa mult de dorit din
punct de vedere al proteciei paznicului nuclear a Americii+ ns e(act aceste nere%uli fceau din
fa'ric o int att de atr%toare+
/iul unui ra'in ortodo(, Salman S0apiro a ajuns departe datorit %enialitii sale+ ,a vrsta de 4B de
ani i lua doctoratul n c0imie la 3niversitatea :o0ns &op1ins+ /iind e(trem de muncitor a ajuns mem'ru
important al unui proiect de cercetri nucleare i al unui la'orator de dezvoltare la 6estin%0ouse>
corporaia a fost contractat de Marina Statelor 3nite s dezvolte reactoare su'marine+ Investi%aiile
asupra vieii personale a lui S0apiro au artat c unele din rudele sale s-au numrat printre victimele
&olocaustului, iar S0apiro, )n felul su discret*, a furnizat cteva milioane de dolari Institutului
;ec0nion din &aifa, care oferea cursuri de tiin si in%inerie+
n 5AIG S0apiro a plecat de la 6estin%0ouse si a pus pe picioare .umec+ Compania avea 4I de
acionari, cu toii simpatizani fii ai Israelului+ S0apiro s-a trezit astfel n fruntea unei mici companii
ntr-o industrie a%resiv si periculoas+ Cu toate acestea, .umec a cti%at o serie de contracte de
recuperare a uraniului m'o%it, proces care de cele mai multe ori ducea la pierderea unei cantiti de
uraniu n timpul operaiunii de salvare+ .u se putea ti cnd a avut loc pierderea si nici ct de mare era
aceasta+ Acest lucru l-a fcut pe -afi $itan s-si n%0it vitaminele cu si mai mare satisfacie+
A continuat s citeasc despre cum relaiile, si aa ncordate, dintre Israel i Statele 3nite cu privire la
dorina evreilor de a deveni o putere nuclear, s-au tensionat si mai mult o dat cu vizita lui #en-"urion
la 6as0in%ton n 5AEJ+ n cadrul unor noi ntlniri cu oficialii Departamentului de Stat, acestuia i s-a
spus fr ocoliuri c dac Israelul ar poseda arme nucleare, atunci 'alana puterii n Orientul Mijlociu
ar fi afectat, n fe'ruarie 5AE5, preedintele :o0n /+ !enned7 i-a scris lui #en-"urion su%erndu-i ca
Dimona s fie inspectat periodic de A%enia Internaional a $ner%iei Atomice+
Alarmat, #en-"urion a z'urat la .e=-2or1 s-l ntlneasc pe !enned7 la &otelul 6aldorf-
Astoria+ ,iderul israelian era )foarte n%rijorat* de ceea ce el numea )necontenitele presiuni
americane*, ns !enned7 era de neclintit< inspecia tre'uia s ai' loc+ #en-"urion a cedat cu toat
ama'ilitatea de care a fost n stare+ S-a ntors acas convins c )prezena unui catolic la Casa Al' nu poate
nsemna dect necazuri pentru Israel+* 8rimul ministru a apelat la sin%urul om de ncredere din
6as0in%ton, A'ra0am /ein'er%, un sionist care ncuraja aspiraiile nucleare ale Israelului+
8e de-o parte, ne=-7or1ezul era cel mai important evreu care fcea rost de fonduri pentru 8artidul
Democratic+ /ein'er% nu ascundea motivul pentru care strnsese multe milioane< 'anii erau folosii
pentru ca partidul s susin Israelul n Con%res+ De asemenea, fcuse rost n secret de alte milioane de
dolari pentru crearea Dimonei+ #anii soseau su' form de cecuri la #anca Israelului din ;el-Aviv,
evitndu-se n felul acesta controalele valutare israeliene+ #en-"urion i-a spus lui /ein'er%< H'rleste-te niel Ia
el+ /-l pe 'iea s priceap realitatea vieii+*
Metoda lui /ein'er% era presiunea politic direct-aceeai metod
ca
re l scosese din fire pe !enned7
cnd candidase la preedinie+ Atunci, /ein'er% i spusese direct<)Suntem dispui s v pltim facturile
dac ne lsai s ne ocupm de politica dvs+ n Orientul Mijlociu+* !enned7 a promis atunci )s lase
Israelul n pace*+ /ein'er% a fost de acord s fac rost de o prim contri'uie de IJJ JJJ de dolari
pentru campanie - dup care aveau s mai vin i alii+*
Si de aceast dat a folosit aceeai tactic direct< dac preedintele !enned7 mai insista cu inspecia
de la Dimona, atunci )s nu se mai 'azeze pe un nou ajutor financiar la urmtoarele ale%eri din partea
evreilor+* 3n foarte mare ajutor a venit de la o surs neateptat+ Secretarul de stat al lui !enned7, -o'ert S+
Mc.amara, i-a spus lui !enned7 c )nele%e de ce Israelul vrea o 'om' nuclear+*
Cu toate acestea, !enned7 a fost de neclintit, iar Israelul o'li%at s accepte inspecia+ 8reedintele le-
a acordat n ultima clip dou concesii, n sc0im'ul accesului n Dimona, Statele 3nite aveau s
vnd Israelului rac0ete sol-aer, pe atunci cele mai avansate arme de aprare din lume+ Iar inspecia nu va
fi fcut de A%enia Internaional a $ner%iei Atomice, ci de o ec0ip e(clusiv american - care i va
anuna vizita cu cteva sptmni nainte+
-afi $itan a savurat din plin povestirea despre cum israelienii i-au pclit pe inspectorii americani+
3n centru de control fals a fost construit peste cel adevrat de la Dimona, cu panouri de control i
aparate de msur computerizate care preau c msoar ntr-adevr capacitatea reactorului implicat
n planul de iri%are care avea s transforme desertul .e%evntr-o p une lu(uriant+ Hona coninnd )apa
%rea* adus prin contra'and din /rana i .orve%ia era plasat departe de oc0ii inspectorilor din mo-
tive de securitate+ Simpla prezen a apei %rele ar fi fost dovada c reactorul era pre%tit pentru cu totul
alte scopuri+
Cnd au sosit americanii, israelienilor li s-a luat o piatr de pe inim descoperind c nici unul dintre
acetia nu vor'ea e'raica> lucru care a limitat si mai mult ansele ca pe viitor inspectorii s-si dea seama
de adevratele intenii ale celor de la Dimona+ Scena fusese pre%tit pentru -afi $itan+
O'inerea accesului la centrala .umec a fost un lucru relativ uor+ Am'asada Israelului la 6as0in%ton
a cerut permisiunea Comisiei $ner%iei Atomice )ca o ec0ip de oameni de tiin de-ai notri s viziteze
locul pentru a nele%e 'ine temerile e(primate de inspectorii votri cu privire la prelucrarea deeurilor
nucleare+* Cererea a fost apro'at, dei /#I-ul conducea o aciune de suprave%0ere pentru a descoperi
dac S0apiro nu fusese cumva recrutat ca spion israelian+
.u fusese - i nici nu avea s fie vreodat+ -afi $itan era mulumit c S0apiro era un patriot convins,
un sionist care credea n dreptul Israelului de a se apra+ S0apiro nu era 'o%at numai datorit averii
familiei i a investiiilor 'ursiere iscusite, dar i-a mrit i mai mult averea personal o dat cu
profiturile enorme pe care .umec le fcuse deja+ De asemenea, spre deose'ire de :onat0an 8ollard,
S0apiro nu era un trdtor> patriotismul su era evident+ -afi $itan tia c orice ncercare de a-l recruta
ar fi n zadar. S0apiro tre'uia deci s rmn n afara operaiunii care ncepea s prind contur n
mintea lui $itan+
Cu toate acestea, anumite riscuri erau inevita'ile+ 8entru a afla mai multe despre .umec, -afi $itan a
trimis doi a%eni la Apollo+ Acetia erau Avra0am &ermoni, a crui acoperire la am'asada Israelului n
6as0in%ton era de )consilier tiinific*, i :er70am !af1afi, un 1atsa care opera n S+3+A+ pe post de
scriitor cola'orator e(tern+
Am'ii au nconjurat uzina fr s li edea voie ns s o foto%rafieze+ S0apiro le-a e(plicat c ar fi
nsemnat s ncalce una dintre re%ulile Comisiei $ner%iei Atomice+ S0apiro li s-a prut primitor ns,
dup prerea lui &ermoni, )un om copleit de munc*+
-afi $itan a decis c sosise momentul s mear% el nsui la Apollo+ A alctuit un %rup de )inspectori*+
8rintre acetia se numrau i doi oameni de tiin de la Dimona, specializai n reprelucrarea
deeurilor nucleare+ 3n alt mem'ru avea s treac drept conductorul Departamentului de $lectronic
de la 3niversitatea din ;el-Aviv, Israel+* .u e(ista un asemenea post la 3niversitate> 'r'atul era un
ofier ,A!AM nsrcinat cu securitatea, care tre'uia s ncerce s %seasc o cale de fura deseurile
fisiona'ile de la central+ Si &ermoni fcea parte din trupa trea'a lui era s evidenieze zonele cu
securitate sla' descoperite pe parcursul vizitei sale anterioare+ -afi $itan cltorea cu numele adevrat,
drept )consilier tiinific pe ln% primul ministru al Israelului+*
Dele%aii au fost acceptai de ctre am'asada S+3+A+ din ;el-Aviv, i au primit vizele+ -afi $itan i-a
prevenit ec0ipa c ar putea fi urmrii (je /#I din momentul n care ajun% la .e= 2or1+ ns, spre
surprinderea sa, nu a vzut nimic suspect+
Sosirea israelienilor la Apollo a coincis cu ntoarcerea lui S0apiro dintr-un alt tur de for al
campusurilor universitare americane, unde acesta solicita ajutor oamenilor de tiin care simpatizau
Israelul si care ar fi de acord s mear% acolo si s-i )rezolve pro'lemele te0nice si tiinifice+* Acesta
urma mai apoi s le acopere c0eltuielile i 'anii pe care 3niversitatea li i-ar putea opri din salariu+
ederea lui -afi $itan si a ec0ipei sale la Apollo a fost discret+ Au stat la un motel si si-au petrecut
aproape tot timpul la centrala .umec, nv nd cum s o'in uraniu m'o%it din 0e(afluorid %azos
de uraniu+ S0apiro le-a e(plicat c, potrivit re%ulilor Comisiei $ner%iei Atomice, .umec tre'uia s
plteasc penalizri pentru orice su'stan m'o%it nejustificat, de la 5J % la 4+JJJ 1%+
-afi $itan i spionii si au plecat din Apollo la fel de neo'servai pe ct au venit+
Ce a urmat nu poate fi dedus dect din rapoartele /#I, ns c0iar si acestea lsau ntre'ri frustrante despre
ce anume a suspectat Salman S0apiro c se ascunde n spatele vizitei lui -afi $itan+ 3n raport al /#I-ului
meniona c la o lun dup ce israelienii s-au ntors acas, .umec a devenit partenerul %uvernului israelian
ntr-o afacere care a fost descris ca )pasteurizarea mncrii si sterilizarea mostrelor medicale prin iradiere+*
3n alt raport semnat /#I arta< )c un avertisment lipit pe fiecare container ce ar conine materiale
radioactive ar face ca nimeni s nu vrea s le desc0id sau s le e(amineze - i nimeni s nu ne lase pe
noi s o facem+*
Motivul refuzului era faptul c am'asada Israelului la 6as0in%ton e(plicase clar Departamentului de
Stat c dac se ncearc inspectarea containerelor, acestea vor fi puse su' imunitate diplomatic+ Deprta-
mentul de Stat a sunat a Departamentu |ust e s a avertzat n eg tur cu seroasee
consecn e dpomatce care ar urma o dat cu nc carea acee munt . Tot ce
puteau face nfrn agen FBI era s se ute cum containerele erau m'arcate n avioanele de
transport $l Al p
e
aeroportul Idle=ard+
n cuda ceor ma mar efortur ae sae, efu brouu CIA a Te-Avv, |ohn Hadden,
a spus c -a fost mposb s dovedeasc faptu c acee contanere aveau ca
destna e Dmona. FBI-u a reperat 9 transportur martme a 6 un dup vzta u Raf
Etan. Au ad ugat c acee contanere a|ungeau seara s pecau a doua z nante s
se lumineze< toate erau nvelite n plum', folosit la transportarea uraniului mbog t, s pe fecare era
stampat n ebrac o adres dn Hafa. De ma mute or, agen au v zut ,hornur
de sob " - contanere de depozitare a uranuu mbog t - fnd b gate n contanere de
o e dn docu de desc rcare de a Numec. Fecare ,horn" avea un num r care ar ta c
venea dn pvn ee de mare securtate ae centrae, ns FBI-u nu putea face nmc,
ntr-un raport a FBI-uu se vorbea despre ,presun f cute de De partamentul de Stat pentru a
nu se crea incidente diplomatice+*
Dup zece un, transporture au ncetat brusc. FBI-u nu putea dect s presupun
c a Dmona a|unsese de|a o canttate sufcent de substan e fsonabe. La
ntervure f cute ma trz u, S0apiro a negat c ar f amentat Israeu cu materae
fooste a fabrcarea bombeor. FBI-u a r spuns c rapoartee centrae dovedeau
dscrepan a dntre acte s cantt e de matera repreucrat. Shapro a nsstat c ,cea
ma ogc expca ie* pentru vreo cantitate de uraniu care s-ar fi ,perdut" ar f c a fost absorbt
n p mnt sau c s-a evaporat. Sngura concuze era c materau care dsp ruse
cnt rea 45 kg. Shapro nu a fost acuzat de nimic ile%al+ n anii ce au urmat, lui -afi $itan s-a
ertat convngerea c , dup c derea Unun Sovetce, furtu de substan e fsonabe
devense e(trem de simplu+ 3n incident petrecut la 5J au%ust 5AAF pe aeroportul Seremetievo din Moscova a
dovedit e(act spusele sale+ n acea zi, la ora 54<FI, |ustano Torres, mbr cat eegant ntr-un
costum gr, cump rat pentru acest unc voa|, a ntrzat pu n dn cauza valizei foarte gree
dn pee neagr , marca Desey. Torres s-a cump rat nrimul su 'ilet la clasa l si a zm'it
persoanei de la tej%0ea+ Hm'etul fost nre%istrat de o camer de luat vederi montat n spatele mesei si
menit s-i surprind fiecare micare+
Alte camere l filmaser n secret n ultimele cteva luni+ Au fost filmate ntlnirile sale cu un
cercettor nuclear rus nemulumit, I%or as0an1a< ntlnirile lor pe dealurile Stalin> plim'rile pe rul
moscovit
c
u un vapora de croazier& cinele n restaurantele deinute de mafia ruseasc> i, n sfrit,
ntlnirea la care as0an1a i-a dat o %eant diplomat n sc0im'ul creia acesta a primit un plic cu I+JJJ
de dolari, n orice caz, ;orres putea s cread c fcuse o afacere+ "eanta diplomat coninea su'stane
fisiona'ile+
:ustiano ;orres era omul de le%tur al unui cartel colum'ian de dro%uri care i e(tinsese afacerile i
acum se ocupa cu traficul unei su'stane mult mai periculoase+ 9aliza coninea, n dispozitive si%ilate,
4JJ % de plutoniu 4@A pe care i le vnduse as0an1a+ 9aloarea la ne%ru era de IJ de milioane de dolari+
8lutoniul era e(trem de nociv> contactul cu o pictur microscopic putea fi fatal+ Coninutul valizei
era suficient pentru fa'ricarea unui mic dispozitiv nuclear+
Serviciul secret israelian tia de mult c teroritii puteau fa'rica o 'orn' nuclear artizanal+ 3n
tnr american care a'solvise n anii GJ facultatea de fizic, o fcuse c0iar, si descrisese toate etapele nece-
sare+ 8u'licarea acestora a provocat %roaz n cadrul Mossad-ului+
O 'om' putea ajun%e dezmem'rat la 'ordul unei nave, sau putea fi trecut printr-o %rani terestr
i asam'lat n Israel+ Iar arma ar putea fi activat cu o telecomand+ i-ar pstra oare %uvernul poziia
fermC Analitii Mossad au decis c nu se vor preda+ Aceast presupunere era 'azat pe o nele%ere
deplin a %ndirii teroriste la vremea respectiv< n anii ?GJ, c0iar si %rupurile e(tremiste ar fi ezitat s
detoneze o 'om' nuclear din cauza consecinelor politice pe care le-ar fi avut de suportat+ Ar fi fost
rene%ai c0iar i de acele naiuni care i-ar fi susinut n secret pn la momentul respectiv+
8r'uirea comunismului sovietic rennoise temerile Mossad-ului+ Se crease o zon de noi
incertitudini> nimeni nu putea spune cu si%uran n ce direcie avea s se ndrepte -usia+ Mossad-ul
descoperise c rac0ete Scud ruseti fuseser deja e(portate pe valut forte mai multor ri din Orientul
Mijlociu+ ;e0nicienii rui ajutaser Al%eria s-i construiasc un reactor nuclear+ -usia avea o mulime
de arme 'iolo%ice, inclusiv un virus e(trem de nociv care putea ucide milioane de oameni+ Dac numai
o cantitate mic ar cdea n mna teroritilorC 3n 'orcaneL umplut cu acel virus putea decima ;ei-Aviv-
ul+ ns mai presus de toate era teama c -usia i-ar putea vinde arsenalul nuclear T aceasta era cea mai
mare pro'lem+ 8entru 3ri Sa%u7 aceasta era )o ameninare pe care nimeni nu o putea i%nora+*
$(perii Mossad au alctuit profilele psi0olo%ice ale oamenilor de tiin rui care ar putea furniza
materiale, precum si motivele lor< e(istau cei care ar face-o doar pentru 'ani, i cei care ar face-o din
nenumrate motive ideolo%ice+ ,ista centralelor ruseti din care ar putea fi furate su'stanele erau
descurajator de lun%+ Directorul %eneral Mossad, S0a'tai S0avit, a trimis la Moscova doi a%eni 1atsa ce
aveau ca ordin special infiltrarea n comunitatea tiinific+
3nul dintre acetia era ,ila+ .scut la #eirut din prini evrei, a'solvise fizica la 3niversitatea
$'raic din Ierusalim iar acum lucra n departamentul de spionaj tiinific al Mossad-ului+ Asistase la
ntlnirile de pro' ale lui ;orres cu ;as0an1a i la tratative+
,ila i cole%ul su lucraser ndeaproape cu a%eni Mossad n "ermania i n alte ri+ Cercetrile
au fcut-o s ajun% pn n Colum'ia i apoi napoi n Orientul Mijlociu+ Ali a%eni Mossad au supra-
ve%0eat ntlniri la Cairo, Damasc si #a%dad+ .oi piste se profilau la orizont< #osnia prea s fie o rut
posi'il pentru contra'anda cu plutoniu 4@A care urma de acolo s ajun% la destinaia final - Ira1+
ns nu era pentru prima dat cnd complicitatea re%imului lui Saddam era %reu de dovedit+
Acesta era motivul pentru care lui ;orres i se permisese s transporte materialul letal z'urnd cu o
companie comercial care nu 'nuia nimic+ Decizia a fost cntrit cu %rij de ctre directorii
serviciilor secrete %ermane si ruseti+ Acetia au conc0is c riscul e(plodrii plutoniului era
)infinitezimal+* 8ermisiunea a fost dat de am'ele %uverne pentru a vedea dac ;orres i va aduce pn la
destinatar+ Oficial, operaiunea era numai una %ermano-rus+ Din poziia avantajoas de a suprave%0ea
porile de m'arcare n acea diminea de au%ust, ,ila tia c rolul su n operaiune se nc0ejase+ 3n
a%ent Mossad - cu nume de cod Adler - era deja pe poziie n 0olul &otelului $(celsior din centrul
Munc0enului, unde ;orres avea
s
predea marfa+ 3n alt a%ent - Mort - se afla la aeroport ateptnd
sosirea z'orului @@EA+
3n al treilea a%ent - I' - era aezat la dou scaune n spatele lui ;orres, pe durata cltoriei de @ ore
spre vest+ 9is--vis de ;orres sttea 9i1tor Sidoren1o, ministrul adjunct al $ner%iei Atomice+ 8rintre res-
ponsa'ilitile sale se numra i protejarea arsenalului nuclear al rii+ -usia avea la acea dat n jur de
5@J t de plutoniu radioactiv, adic suficient pentru fa'ricarea a 5E+JJJ de 'om'e atomice, fiecare de
dou ori mai mare dect cea care a distrus &iros0ima+
Sidoren1o primise un numr de rapoarte n%rijortoare care puneau accentul pe controalele sla'e i
moralul sczut al an%ajailor a sute de institute ruseti si centre de cercetare cu acces la su'stane
radioactive+ Cu cteva luni n urm, un muncitor de la o central nuclear din munii 3rali fusese arestat,
fiindc avea ntr-o pun% de plastic 'ile de uraniu+ Alte I 1% de uraniu au fost furate de muncitorii de la
o alt central de ln% Mins1 i ascunse la ei acas+ /urturi le au fost depistate numai cnd 5 1% a fost
vndut pe 4J de sticle de vodc+ Sidoren1o mer%ea n "ermania ca s asi%ure %uvernul cancelarului
&elmut !o0l c astfel de cazuri nu se vor mai repeta niciodat> nemii ameninau cu sanciuni+
,a I<FI 8+M+, e(act la timp, z'orul @@EA a aterizat pe aeroportul /ranz :osef Strauss i a fost
ndrumat spre terminalul C+ Ministrul Sidoren1o a co'ort cel dinti+ S-a urcat imediat ntr-o main care
l atepta i a fost dus ntr-o zon de mare securitate+ Acolo i s-a spus c ;as0an1a tocmai fusese arestat la
Moscova+
;orres a intrat n sala de ateptare+ 8rezena poliitilor %ermani narmai pn n dini nu l-a surprins+
Dup masacrul atleilor israelieni de la :ocurile Olimpice, Munc0en-ul ncepuse s cam e(a%ereze cu
securitatea+ ;orres a sunat la 0otelul $(celsior i a cerut camera 4@+ ;elefonul era ateptat de un spaniol,
:avier Arrati'el, al crui paaport l descria drept )fa'ricant+* $ra de fapt intermediarul pentru plutoniu+
Acesta i-a telefonat unui 'r'at pe care l cunotea numai su' numele de :uIio-O+*
Apelurile au fost ascultate de ofieri ai serviciului secret %erman, n timp ce ;orres se ndrepta spre
'anda de 'a%aje ca s-i ia valiza, era urmrit de eful poliiei din Miinc0en, 6olf%an% Stoep0asios si
de ofierul superior al serviciului secret+ ;orres si-a ridicat valiza si s-a ndreptat spre ieirea cu semnul
)nimic de declarat+* I' i Mort l-au urmat+ Mai mult nu puteau face+ .u aveau cum s-l aresteze acolo+
Stoep0asios a ieit din 'irou+ $ra semnalul c se putea aciona+
n cteva momente, ;orres a fost nconjurat i mpins napoi+ 9aliza i-a fost dus ntr-o ncpere+
Acolo atepta un om m'rcat n 0alat al' i cu un contor "ei%er+ Cu el mai erau si e(peri n
depozitarea 'om'elor+ Acetia au folosit un dispozitiv porta'il cu raze U pentru a vedea dac valiza
nu era conectat la vreo 'om'+ .u era+ ,a fel, nici dispozitivul "ei%er nu a semnalat vreo scur%ere de
su'stane fisiona'ile+ 9aliza a fost desc0is, nuntru, nf urate cu %rij n plastic erau containerele
cu plutoniu 4@A+ Au fost scoase i mutate n nite cutii rezistente la e(plozii i duse la un camion
'lindat care atepta afar+ De acolo au fost transportate la comple(ul %erman al ener%iei atomice+
,a &otelul $(celsior, Arrati'el era arestat, ns cealalt persoan, :uIio-O, trecuse deja %rania n
3n%aria+ 8oliia local a spus c l va cuta, ns nimeni din Munc0en nu i mai fcea sperane+ Se tia
c 3n%aria era unul dintre punctele de acces ctre vest ale contra'anditilor rui+
A%enii Mossad au informat ;el-Aviv-ul de cele ntmplate+
,a ;el-Aviv, directorul %eneral al Mossad-ului, S0a'tai S0avit, a vzut rezultatul ca o alt mic
victorie n permanentul rz'oi mpotriva terorismului nuclear, ns nu a fost sin%urul care s se ntre'e
cte alte valize scpaser neverificate i ct timp va trece pn la producerea unei e(plozii nucleare
dac nu reueau s satisfac nite cerine imposi'ile+
,a cteva mile deprtare de locul unde S0avit reflecta asupra acestor lucruri, -afi $itan (omul care fusese
n spatele a ceea ce /#I-ul i CIA nc mai credeau c a fost furtul materialelor nucleare de la centrala
.umec continua s-i petreac timpul li'er fa'ricnd alte sculpturi din resturi metalice+ 8rea s fie
mpcat cu lumea+ Operaiunile 8ol-lard i Apollo i se terseser din memorie> cnd era ntre'at, spunea
c
nu
- ma amntete nc prenumee u Poard s nc pe cel al lui Shapro. LAKAM
fusese ofca nchs. Raf Etan sus nea c acum fnunca pe care o f cea era foarte
dfert de cea de d inainte< era drectoru une mc compan navae dn Havana unde
avea ac un a o fabrc produc toare de pestcde agrcoe. Ma pretndea c are o
rea e strns cu Fde Castro, ,ucru care probab nu- ncnta pe americani+* .u mai
fusese n S+3+A+ de cnd cu vizita la Apollo+ A spus c nc nu nten ona s o fac deoarece
presm ea c s-ar pune nc ,mu I e ntreb r" despre :onat0an 8ol lard si ce anume s-a ntmplat
dup vzta sa a Appoo.
Apoi, n aprilie 5AAG, numele lui -afi $itan a nceput s se fac auzt n eg tur cu un
spon Mossad a Washngton pe care dentficase /#I-ul, dndu-si numele de cod )Me%a+*
Omu s u de ncredere dn Mossad -a spus u Raf Etan c FBI-u ncepuse s
nvestgheze rou pe care Mega -arf putut |uca n afacerea 8ollard+ A fost oare Me%a sursa unor
documente ultrasecrete pe care 8ollard le-a transmis mai departeC De curnd /#I-ul l intero%ase pe
Poard n nchsoare, ar acesta recunoscuse c , n cuda accesuu s u nemtat,
tot nu putea obine anumite documente pe care cel care d dea nstruc un, ugubru! Yagur,
e ceruse. FBI-u ta c astfe de documente aveau un cod speca cu care trebuau
accesate care se schmba foarte des, de mute or char znc. Totu Yagur p rea
c poate afla codul n cteva ore pentru a i-l da lui 8ollard+ $ra Me%a cel care - d dea? Era Mega
a doea spon dn Washngton pe care /#I-ul b nuse atta tmp? Ct de apropat
era e de Raf Etan?
Acestea erau ntreb re percuoase care se puneau a Washngton care puteau
s strce rea e dntre Washngton s Te-Avv.
Dup ce FBI-u I-a dentfcat ca fnd ce dn spate e lui 8ollard, Raf Etan a hot rt
s nu ma ucreze pentru servcu secret sraean. -a dort ca a sfrtu fec re
ze s nu ntmpne dect rscu de a se pr cu aparatu de sudur pe care
mnua n tmp ce scupta.
Instnctu spunea c evenimentele de la 6as0in%ton erau pericuoase nu numa pentru e -
o echp de r ptor CIA putea ncerca s - prnd cnd c torea spre sau dnspre
Cuba s - aduc a Washng ton pentru nterogatoru, n feu acesta nemafnd
sgur de urm r; ns descoperrea exsten e u Mega ar nsemna s pun a contrbu e
mn e efor spona|uu sraean - a servcuu secret sraean (Va'adat Rashe
Hesheryt n-Comtetu efor de servc) a c ror treab este s coordoneze toate
actvt e de spona| s de securtate de acas s dn str n t ate+
ns nc char e nu tau cne era Mega. Tot ce se spusese era c acesta era sus-
pus n guvernu Cnton. Dac preedntee motense sau nu de a guvernu u Bush
era nc un secret bne p stra t+ .umai drectoru Mossad-uu ta de ct tmp era Mega
pe poz e.
Comtetu membror ta totu c sectoru de contraspona| a FBI-uu credea pn
a urm c psa de ac une mpotrva Mossad-uu era datorat n prmu rnd puter
obby-u evreesc de la 6as0in%ton. Ace obby putea s nteasc sprtee n nteroru
nsttu e, de a descoperrea u Mega de c tre FBI. La 16 februare 1997, Agen a
Na ona de Securtate (NSA) a furnzat FBI-uu nregstrarea unui apel telefonic trziu dat de
a ambasada Israeuu, de c tre un of er de securtate Mossad dentfcat numa ca
Dov, superoru s u dn Te-Avv, a c ru nume nu a fost dezv ut n tmpu scurte
conversa .
Dov ceruse ,nstruc un" dac ,s mearg sau nu a Mega" pentr u o copie a scrisorii lui
6arren C0ristop0er, pe atunci secretar de stat, c tre conduc toru OEP, Yasser Arafat. Scrsoarea
con nea o sere de asgur r pe care Chrstopher e f cea u Arafat a 16 anuare n
eg tur cu retragerea trupeor sraeene de pe malul de vest al &e'ronului+ 9ocea de la Te-
Avv -a ordonat u Dov: ,Ut de scr soare+ .u pentru asta l-am trimis pe Me%a acolo+*
Scurta conversa e a fost prma dovad pe care a avut-o FBI-u despre mportan a u
Mega. Numee de cod nu ma fusese ncodat auzt n tmpu supravegher
permanente a ambasade a dpoma or aces tea. Foosnd computere de utm or ,
FBI-u a mtat urgenta c utare pentru afarea dentt u Mega a cneva care fe
ucra acoo, fe avea acces la un an%ajat superior, sus-pus, a Consuu Securt Na onae;
acesta este organsmu care sf tuete preedntee n probe me de spona| de ap rare.
Are sedu a Casa Ab , ar prntre membr s se num r vce-preedntee s
secretar de stat s a ap r r. Directorul Servcuu Secret Centra s efu Statuu
Ma|or au un ro consultativ+ Staff-ul permanent este condus de consilierul preedintelui
oe
pro'leme de
securitate naional+
Cum a aflat am'asada Israelului c linia si%ur de comunicare cu el-Aviv-ul fusese violat
rmne nc un secret la fel de 'ine pzit ca
s
i identitatea lui Me%a+ Ca n orice alt misiune
israelian, am'asada din 6as0in%ton era n permanen modernizat cu sisteme sofisticate
pentru codarea i interceptarea transmisiilor< o 'un parte din aceste ec0ipamente erau fcute
dup sc0ie furate de la americani+
,a 4G fe'ruarie 5AAG, o diminea frumoas la ;el-Aviv, mem'rii Comitetului directoral
plecau de la 'irourile din strada -e0ov S0aul &amale1u pentru a intra pe poarta pzit a unui
zid simplu i nalt, terminat cu srm %0impat+ ;ot ce se vedea n spatele acestuia erau
acoperiurile cldirilor+ Deasupra lor era un turn masiv de 'eton, vizi'il din orice col al ;el-
Aviv-ului+ ,a diferite nlimi erau mnunc0iuri de antene neplcute la vedere+ ;urnul era
cartierul %eneral al /orelor de Aprare israeliene+ Comple(ul este cunoscut su' numele de
!ir7a, care nseamn pur i simplu )loc+*
Cu puin nainte de ora 55+JJ A+M+, ofierii serviciului secret si-au folosit crdurile de
acces pentru a intra ntr-una dintre cldirile de ln% turn+ ,a fel ca majoritatea 'irourilor
%uvernamentale israeliene, sala de conferine n care au intrat era srccioas+
edina a fost prezidat de Dann7 2atom, de curnd nvestit director Mossad de ctre primul
ministru #en7amin .etan7a0u+ 2atom avea reputaia unui dur, mai ales n relaiile sale cu
.etan7a0u+ ,a ;el-Aviv circula zvonul c noul director Mossad l ddcise pe nervosul prim
ministru atunci cnd colorata sa via personal i ameninase cariera, n jurul mesei de cedru,
'r'aii ascultau cu atenie cum 2atom rezuma strate%ia pe care o vor adopta n caz c
)situaia* cu Me%a ar deveni o criz de mari proporii+
/aptul c statutul diplomatic al am'asadei de la 6as0in%ton a fost violat prin ascultarea
convor'irilor constituia o micare care ar fi jenat fr ndoial %uvernul lui Clinton+ Apoi,
sa7anim-ii care aveau le%tur cu mass media american urmau s primeasc instruciuni i s
nscoceasc poveti cum c Me%a era proasta decodare a cuvntului ar%otic 2l.a, cuvnt prin
care Mossad-ul se referea la CIA+ Mai departe, cuvntul Me%a era foarte cunoscut serviciului
secret american+ Me%a=att era numele de cod folosit pn nu demult pentru a desemna,
mpreun cu Mossad-ul informaiile sau a%enii comuni+ ns, pentru moment nu vom face
nimic, a conc0is 2atom+
n martie 5AAG, primind informaii de la a%entul 1atsa din 6as0in%ton, 2atom a acionat+ A trimis o
ec0ip de e(peri 7a0alomin la 6as0in%ton s verifice raportul a%entului 1atsa cu privire la convor'irile
erotice pe care preedintele Clinton le avea cu o fost funcionar de la Casa Al', Monica ,e=ins17+
Ddea telefoanele din #iroul Oval la apartamentul ei din comple(ul 6ater%ate+ tiind c la Casa
Al' fuseser luate msuri de protecie electronic, ec0ipa de e(peri 7a0alomin s-a a(at pe apartamentul
lui ,e=ins17+ Au nceput s intercepteze apeluri telefonice clare ntre preedinte si ,e=ins17+
nre%istrrile au fost trimise la ;el-Aviv prin curier diplomatic+
8e 4G martie, Clinton a mai c0emat-o nc o dat pe ,e=ins17 n #iroul Oval e(primndu-i
convin%erea c o am'asad strin le nre%istra convor'iri le+ Alte amnunte nu i-adat+ ,a scurt timp dup
aceasta, aventura lor s-a nc0eiat+
,a ;el-Aviv, strate%ii Mossad se %ndeau cum s foloseasc nre%istrrile deose'it de stnjenitoare>
erau materiale 'une pentru antaj -dei nimeni nu su%erase vreo ncercare de a-l antaja pe preedintele
Statelor 3nite+ ;otui, civa au vzut n nre%istrri o puternic arm ce putea fi folosit n cazul n
care ar fi ajuns s fie ncolii n Orientul Mijlociu neputnd s conteze pe ajutorul lui Clinton+
Cu toii au czut de acord c si /#I-ul tre'uie s fi tiut de convor'irile lui Clinton cu ,e=ins17+
3nii strate%i l-au ndemnat pe 2atom sa foloseasc firul scurt cu 6as0in%ton-ul si s ntiineze /#I-ul
c Mossad-ul era la curent cu apelurile telefonice ale preedintelui< era o cale nu foarte su'til de a
su%era serviciului s-o lase mai moale n nencetata lor cutare a lui Me%a+ Ali analiti au su%erat s se
atepte, susinnd c informaia va produce oricnd un mare oc+ His i fcut+
n septem'rie 5AAB era pu'licat raportul Starr iar 2atom ieea la pensie+ -aportul coninea o scurt
referin la avertismentul pe care i l-a fcut Clinton lui ,e=ins17 n martie 5AAG cum c o am'asad
strin le nre%istra convor'irile+ Starr nu intentase nc aciune cnd ,e=ins17 i-a depus mrturia n
faa marelui juriu n le%tur cu aven- tura sa cu preedintele, n orice caz, /#I-ul tre'uie s fi vzut
aceste Dezvluiri ca pe o dovad a faptului c nu puteau s-l demate pe Me%a+
8otrivit cel puin unei 'ine informate surse, -afi $itan a primit un telefon de la 2atom care su'linia
faptul c acesta tre'uia s se in departe de Statele 3nite n viitorul apropiat+
,ui -afi $itan nu era nevoie s i se spun ct de peni'il ar fi s cad victim e(act prin
te0nica ce l fcuse cele'ru - rpirea lui Adolf $ic0mann+ Ar fi fost c0iar si mai ru s fie ucis
n secret printr-una din metodele care i-au sporit reputaia printre oamenii ce considerau asasinatul
ca parte din munca lor+
CAPITOLUL 6
-z'untorii
ntr-o plcut dup-amiaz de octom'rie a anului 5AAI, un specialist al departamentului securitii
interne al Mossad-ului, Auta0at 8a7lut Medienit (A8M, s-a folosit de un scanner porta'il pentru a
verifica dac apartamentul din strada 8ins1er, din centrul ;el-Aviv-ului nu era ascultat+ Apartamentul
era una dintre ascunztorile pe care Mossad-ul le avea n ora+ 9erificarea era important pentru
ntlnirea ce avea s ai' loc acolo peste puin timp+ ncntat c apartamentul era )curat*, specialistul
plec+
Mo'ila apartamentului prea cumprat dintr-un tr% de vec0ituri> nimic nu se asorta+ Cteva
ta'louri ieftine atrnau pe perei< ima%ini turistice din Israel+ /iecare camer avea propria linie telefonic
secret+ n 'uctrie, n locul aparaturii electrocasnice, erau un computer, un modem, un aparat de
distrus documente, un fa( i n locul ara%azului, un seif+
n mod normal, ascunztorile, situate n afara oraului, erau cmine pentru cursanii scolii de spioni a
Mossad-ului, pe perioada n care acetia nvau secretele operaiunilor de strad< cum s urmreasc
pe cinevaSsau cum s scape de urmritori> cum s pun la punct o cutie potal, sau s fac sc0im' cu
informaii inserate n ziare+ Hi i noapte, strzile ;el-Aviv-ului constituiau terenul lor de antrenament
su' privirile atente ale instructorilor+ O dat ntori n ascunztori, antrenamentele continuau< cum s
ndrumi un 1atsa care mer%e ntr-o ar int> cum s scrie scrisori cu un anumit tip de cerneal sau cum
s foloseasc si s creeze informaii pe computer pe care s le transmit ful%er pe frecvene presta'ilite+
O mare parte dn oree ntermnabe de ,cursur" era destnat
famarz r cu oamen nocen s care s nu b nuasc nmc. Yaakov Co0en,
care lucra de 4I de ani su' acoperire ca a%ent 1atsa n ntrea%a ume, credea c ec e
nv ate -au a|utat foarte mut:
,Orcne s orce deveneau un nstrument, puteam mn pentru c
adev ru nu f cea parte dn rea a stabt . Conta numa s - manpuez n
foosu Israeuu, nc de a nceput am nv at un motto: F ce este bne
pentru Mossad s pentru Israe."
Ce care nu puteau s tr asc dup aceast regu s-au trezt em nai din
oficiu+ David !imc0e, considerat unul dintre cei mai 'uni agen Mossad, spunea:
,E vechea poveste - mu se cred n stare, pu n sunt ae. Dn punctu
sta de vedere ne asem n m pu n cu Bserca Catoc . Ce care r mn
fde a|ung s -s fac rea care s - a|ute s r zbat n va . Ne ghd m
dup regua 'A|ut -m s te a|ut'. Aa nve s bag mna n foc pentru a ."
Cnd b rba femee care aveau acces a ascunz tor avansau ntr-o
grup superoar , motto-u e era de|a ntp rit n minte+ Acum erau agen katsa
care fe pecau ntr-o msune, fe raportau a ntoarcerea dn msune.
Cunoscu ca ,|umpers" - ,s rtor" pentru c actvau peste ocean pe termen
scurt, denumser ascunz tore ,|ump stes." Superiorii nu prea ngh eau
reat re fantezste.
Ascunz tore ma erau fooste ca ocur de ntnre pentru nforma ,
sau pentru nterogarea unu suspect care ar f putut f bun pe post de
,crt ." Sngura ndca e prvnd num ru acestora a vent din partea unui
subof er Mossad, Vctor Ostrovsky
5
. Acesta sus nea c n 1 991 erau ,n |ur
de 35.000 n ume; 20.000 dntre aceta erau actv ar 15.000 nu. Agen
'negr' erau arab, n tmp ce agen 'ab' nu erau arab. ,Agen de
avertzare sunt agen strategc foos pentru a semnaa eventuae preg tr
de r zbo: un doctor ntr-un spta sran care suprave%0ea livrarea unui transport de
medicamente> un an%ajat dn port care observa o actvtate ma ntens a
naveor de r zbo."
Un dntre acet agen ncepuser antrenamentu n ascunz tor de
tpu cee care fusese controat cu aten e de mcrofoane n acea dup -
amaz de octombre. Tot n acea z, ceva ma trzu, c va membr
superor a servcuu secret sraean aveau s se ntneasc la masa din
sufra%eria apartamentului si s autorizeze un asasinat care era apro'at de primul ministru
2itz0a1 -a'in+
n cei trei ani ct timp a fost n funcie, -a'in a asistat la un numr tot mai mare de nmormntri ale
victimelor atacurilor teroriste, mer%nd de fiecare dat n spatele celor care duceau sicriul si privind
'r'ai n toat firea pln%nd n timpul sluj'ei+ /iecare moarte avea )ecou n sufletul lui+* De fiecare
dat citea cuvintele profetului $zec0iel< )Si dumanul va ti c $u sunt Domnul cnd m voi rz'una+*
.u era prima dat cnd se resimea rz'unarea lui -a'in> mai participase, si nu o dat, la acte de
rz'unare+ Cea mai important a fost asasinarea adjunctului lui 2asser Arafat, !0alil Al-6azir, cunoscut
n lumea ara' si nre%istrat n cea mai preioas 'az de date a Mossad-ului ca A'u :i0ad, vocea rz'oiului
sfnt, si care locuia n ;unisia, n 5ABB, -a'in era ministrul aprrii cnd decizia c A'u :i0ad tre'uia s
moar a fost luata n acelai apartament din strada 8ins1er+
;imp de dou luni, a%enii Mossad au ntreprins o minuioas suprave%0ere a vilei lui A'u :i0ad din
staiunea Sidi #ou Said, din ;unisia+ Cile de acces, punctele de intrare, nlimea %ardurilor i tipul
acestora, ferestrele, uile, ncuietorile, alarmele si toate micrile %rzilor de corp ale lui A'u :i0ad<
totul a fost monitorizat, verificat, si din nou verificat+
Au urmrit-o pe soie jucndu-secu copiii> au trecut pe ln% aceasta cnd era la cumprturi sau se
ducea la coafor+ Au ascultat telefoanele pe care le primea de la soul su, le-au pus microfoane n dormitor,
i-au ascultat n timp ce fceau dra%oste+ Au calculat distanele de la o camer la alta, au aflat cu ce se ocupau
vecinii, cnd erau acas, au nre%istrat toate tipuri le, culorile si numerele de nmatriculare al tuturor
mainilor care veneau si plecau de la vil+
Modelul pe care l folosise Meir Amit cu ani n urm pentru pre%tirea asasinatului le era permanent
n minte< "ndete ca inta i opreste-te numai n spatele ei cnd apei pe tr%aci+
Mulumit, ec0ipa s-a ntors la ;el-Aviv+ ;imp de o lun s-au antrenat pentru misiunea criminal n afar
s i nuntru l unei ascunztori din &aifa care semna cu vila vizat+ Din momentul n care avea s intre n
casa lui A'u :i0ad, ec0ipei i-ar lua numai 44 de secunde s-l asasineze+
,a 5 E aprilie 5ABB a fost dat ordinul pentru nceperea operaiunii+
n acea noapte, mai multe #oein%-uri GJG ale aviaiei militare israeliene au decolat dintr-o 'az din
sudul ;el-Aviv-ului+ 3nul l transporta pe 2itz0a1 -a'in si pe ali ofieri israelieni de ran% nalt+ Aeronava
inea n permanen le%tura protejat prin radio cu ec0ipa de e(ecuie deja pe poziie, condus de un
a%ent cu nume de cod )S=ord* (Sa'ie+ Cellalt avion era plin de dispozitive de 'ruiaj si de
suprave%0ere, nc dou aeronave GJG erau pe post de cisterne+ Deasupra z'ura o ntrea% flot aerian
care urmrea fiecare micare de la sol printr-o frecven radio si%ur+ 8e 5G aprilie, puin dup miezul
nopii, ofierii de aviaie din aer au fost ntiinai c A'u :i0ad s-a ntors acas n Mercedes-ul pe care
2asser Arafat i-l fcuse cadou la nunt+ Cu ceva timp nainte, ec0ipa de soc instalase microfoane pentru
a auzi tot ce se ntmpla n vil+
Din poziia avantajoas de ln% vil, S=ord a anunat prin casc c l putea auzi pe A'u :i0ad
urcnd scrile, intrnd n dormitor, soptindu-i ceva soiei sale, mer%nd pe vrfuri pn n camera al-
turat s-si srute fiul adormit, nainte de a mer%e n 'iroul de la parter+ Informaiile au fost
nre%istrate de avionul spion - versiunea israelian a A6AC-ului american - si transmise aeronavei lui
-a'in care asi%ura comanda operaiunii+ ,a 54 < 5G A+M+ acesta a ordonat< )8orniiL*
Afar, oferul lui A'u :i0ad dormea n Mercedes+ 3nul dintre oamenii lui S=ord a naintat rapid, a
lipit o #eretta cu amortizor de urec0ea acestuia si a apsat pe tr%aci+ oferul a czut mort pe scaunul din
fa+
Apoi S=ord si un alt mem'ru al ec0ipei au montat un dispozitiv e(plozi'il n partea de jos a uii
%rele de fier de la intrare+ 3n e(ploziv din plastic cu amortizor de ultim or, care nu fcea prea mult
z%omot cnd scotea ua din ni+ De partea cealalt, dou dintre %rzile de corp ale lui A'u :i0ad
erau mult prea uimite de e(plozie ca s mai fac vreo micare+ Si acetia au fost mpucai cu arme cu
amortizor+
Intrnd n 'irou, S=ord l-a surprins pe A'u :i0ad uitndu-se la o nre%istrare despre O$8+ Cnd se
ridic n picioare, S=ord i trase dou %loane n piept+ A'u :i0ad czu %reu pe podea+ S=ord a naintat
repede i i-a mai tras dou %loane n frunte+ n timp ce ieea din camer s-a ntlnit cu soia lui A'u :i0ad+
Aceasta i inea fiul n 'rae+
)Ducei-v napoi n camer,* i-a ordonat S=ord n ara'+
Apoi, a disprut n noapte+ ;otul a durat numai 5@ secunde - cu A secunde preioase mai puin dect s-
ar fi ateptat+
8entru prima dat, un asasinat condus de israelieni se lovea de opinia pu'lic+ $zer 6eizman,
mem'ru al %uvernului, a avertizat< )Dac lic0idm oameni nu ajutm cu nimic procesul de pace+*
Cu toate acestea, asasinatele au continuat+
Dou luni mai trziu, poliia din Africa de Sud a fost o'li%at s fac pu'lic un secret pe care
Israelul o determinase s-l pstreze< Mossad-ul e(ecutase un om de afaceri din :o0annes'ur%, Alan
!id%er, care furnizase Iran-ului si Ira1-ului ec0ipamente 0i%0-tec0 ce puteau fi folosite la fa'ricarea
armelor 'ioc0imice+ !id%er fusese %sit cu minile i picioarele amputate+ eful poliiei din
:o0annes'ur%, colonelul C0arles ,andman, a declarat c asasinatul a fost )un mesaj clar din partea
Israelului prin Mossad+*
Cu E sptmni nainte de e(ecuia lui A'u :i0ad, Mossad-ul mai jucase un rol important ntr-o alt
asasinare controversat - aceea a trei mem'ri I-A nenarmai, mpucai ntr-o duminic dup-
amiaz n Ci'raltar, de ctre o ec0ip de tr%tori de elit ai Serviciului Special Aerian #ritanic
(SAS+
Cu civa ani nainte, cole%ii acestora din cadrul serviciului secret 'ritanic fuseser adui n secret la
;el Aviv de ctre -afi $itan> urmau s asiste la e(ecutarea pe strzile lturalnice din #eirut i 9alea
#e1a din ,i'an a teroritilor ara'i de ctre Mossad+
Cu patru luni naintea crimei din "i'raltar, a%enii Mossad au nceput s-i urmreasc pe Mairead /arrell,
Sean Sava%ei Daniel McCann, convini c cei trei aveau de %nd )s cumpere arme ar'eti pentru I-A+*
Mossad-ul era interesat de activitile I-A nc de cnd -afi $itan fusese c0emat la #elfast, n cel mai
mare secret, de ctre %uvernul ;0atc0er> aici avea s informeze forele de securitate despre le%turile
&ez'olla0 cu %ruprile teroriste irlandeze+
)Am ajuns ntr-o zi ploioas+ Ct am stat n 3lster a plouat n fiecare zi+ ,e-am spus en%lezilor tot ce
tiam+ Apoi am fcut turul re%iunii, pan a gran a cu Repubca Iranda. Am fost atent s
nu trec de partea
ce
aat . Imagneaz - ce ar f spus guvernu randez dac m-ar fi
prns, nante de pecare am aran|at ca SAS s vn n Israe ca s vad cam cum ne
ocup m no de terort."
De atunc, ntre SAS Mossad s-a dezvotat o rea e strns de lucru+ Of er
superor a Mossad-uu mergeau perodc a Hereford pentru a nforma for ee
specae n eg tur cu opera une dn Orentu M|ocu. Ce pu n o dat , o echp
Mossad-SAS a urm rt ma mu of er superor IRA de a Befast a Berut fotogr afiindu-
i n timpul ntlnirilor cu lideri &ez'olla0+
n octombre 1987, agen Mossad au reperat vaporu de transport 2ksundm tmp ce
str b tea Medterana cu 1 20 t de arme, prntre care rachete so-aer, ansatoare de
grenade cu reac e, mtraere, exp ozi'ili s detonator. Toate fuseser cump rate din
#eirut prin oamenii de contact ai I-A+ 2ksund a fost nterceptat de autort e franceze.
Cum nu au putut s a|ung a nc un rezutat cu autort e randeze - ce pu n un
of er Mossad ma credea c acest ucru era prcnut de puternica opoz e a Israeuu cu
prvre a rou Irande n men nerea p c n Lban - Mossad-u a anun at prn SAS
autort e de a Dubn n eg tur cu ate transportur de arme care se ndreptau
spre Iranda.
Agen Mossad care urm reau comando-u IRA dn Spania si-au dat repede seama
c randez nu se afau acoo nc pentru a se ntn cu furnizorii ara'i de arme, nici pentru a
sta'ili contacte cu $;A, %rupul terorst basc. Totu, echpa Mossad-uu a contnuat s
studeze ac une Grup r Interna onae a Terorsmuu, care uaser de asemenea
urma trio-ului irlandez+
La nceput spano au avut o attudne ost . Aceasta era opera unea or -
pentru prma dat coaborau seros cu MI5 SAS n prvn a IRA. Evdent, spano
vroau s fe sgur c ,vctora", dac avea s se nf ptuasc , va f a or. Mossad-u e-
a expcat c vor numa s dea o mn de a|utor. Uura , spano aveau s ucreze
n curnd mpreun cu servcu secret sraean.
Cnd spaniolii i-au pierdut urma iui Maread Farre, aceasta a fost reperat de un katsa.
Agentu a afat c Farre nchrase o at man , un Festa ab pe care, nc rcat cu
64 kg de Semtex s 36 kg de srapne, -a sat ntr-o parcare subteran dn Marbe la+
$le%anta staiune nu este numai un loc preferat de refu%iu din calea soarelui puternic al desertului unde
ara'ii 'o%ai viseaz de diminea pn seara la ziua n care Israelul urt de ei va fi invadat> Mar'ella e
foarte aproape de e(trava%antul port de am'arcaiuni 8uerto #anus, unde i in 7a0turile lu(oase
muli milionari ara'i ai petrolului+ Mossad-ul se temea demult c am'arcaiunile traversau
Mediterana pentru a transporta ile%al arme n teritoriile ara'e+ Se 'nuia c maina lui /arrell era parcat
cu acelai scop, de a se m'arca pe un vas pentru o croazier pn n ara Sfnt+
$c0ipa Mossad a nceput s suprave%0eze maina+ A%enii au vzut-o pe /arrell la volanul unei
alte /iesta, aceeai cu care i transportaser pe McCann si Sava%e prin Spania n ultimele sptmni+ Doi
a%eni au urmrit unitatea I-A nspre sud, spre 8uerto #anus+ ,a zece minute dup ce a ieit din
Mar'ella, /arrell a trecut pe ln% intrarea n port si a continuat s co'oare coasta+
/olosind staia radio de aceeai frecven cu cea a poliiei, 1atsa a anunat autoritile spaniole c
trio-ul I-A se ndrepta spre "i'raltar+ Spaniolii i-au alertat pe 'ritanici+ Cteva ore mai trziu, /arrell,
McCann si Sava%e erau mpucai+ .u fuseser avertizai i nici nu li s-a dat vreo ans s se predea+
Au fost e(ecutai+
,a o sptmn dup cele ntmplate, ofierul MII Step0en ,ander, cruia i s-a acordat tot creditul
conducerii operaiunii - si care mai trziu a devenit director %eneral al MII - l-a sunat pe Admoni ca s
mulumeasc Mossad-ului pentru ajutorul dat+
In acea sear de octom'rie 5AAI, n ascunztoarea din strada 8ins1er, totul era aranjat pentru ntlnirea
la care urma s se sta'ileasc urmtorul asasinat+
.oua int aleas era liderul reli%ios al :i0ad-ului islamic, /at0i S01a1i+ Mossad-ul tia c %ruparea
acestuia era responsa'il de moartea a mai 'ine de 4J de israelieni> evreii care cltoreau cu un autocar
fuseser ucii cu un an nainte de doi 1ami1aze, la ieirea din or elul #eit ,id+
Incidentul a ridicat numrul atacurilor teroriste din ultimul sfert de veac la mai 'ine de 5J JJJ+ In
aceast perioad, peste FJJ de israelieni au fost ucii, iar 5 JJJ rnii+ -esponsa'ilii pentru crime sau
mutilri
a
u fost a rndu or vna omor n ocure pe care katsa Yaak ov Cohen,
cares-a r zbunat dn pn a rndu s u, e numea: ,toate aceste str du e nfundate
care nu au nume; acoo unde un cu t se dovedete uneor ma efcent dect un
psto; acoo unde or ucz, or et ucs."
n aceast ume nemoas , Shkak a f ost mult timp venerat de oamen s . E a fost ce
care -a absovt pe ucga de a Bet Ud de p catu samc suprem a actuu snucga.
Pentru aceasta e a nterpretat Coranu n sensu extrapo r gestuu fosofc a
asum r, anume n ideea c asuprrea face pe ce asuprt s descopere no puter; n
preg trea atentatoror snucga, Shkak a proftat de punctee sabe ae tneror
dezechbra pshc care, asemenea adoes cen or |aponez kamkaze dn ce de-a
doea r zbo mond ial, si-au curmat sngur va a n acea z de anuare ntr-un acces de
patm regoas . Dup cee ntmpate, Shkak a p tt pentru anun ure mortuare n
zaru |haduu , a rug cune de vner, e-a udat sacrfcu -a asgurat pe p rn
c f i i i lor au ajuns n -ai+
Pe str ze unde actva s unde domnea o atmosfer de tensune, a- da fu pentru
a f sacrfcat de Shkak devense de|a o chestune de onoare. Ce care murser erau
pomen n fecare z dup ce mueznu i c0ema pe crednco a rug cune cu tnguee
u preuate de dfuzoaree de proast catate, n umbra r coroas a moscheor dn
sudu Lbanuu, amntrea or era p strat ve.
Dup aegerea recru or a nte, Shkak ncredn a pe tner celor care fa'ricau
'om'e+ 8recum vech achmt, aceta se ghdau dup experen nstnct, ar
vocabuaru e era pn de termen refertor a substan e care aduc moartea: ,oxdant",
,desensbzator", ,pastn " ,depresant a punct de nghe ." Aceta erau oamenii lui
Shkak. mprumutnd o exprese cndva foost de un der a dumanor s , Israe,
deru e spunea tuturor: ,Lupt m, dec exst m."
In acea sear de octombre cnd se punea a cae soarta n ascunz toarea dn Te
Avv, Shkak era acas n Damasc, mpreun cu so a sa, Fatha. Apartamentu era
exact opusu tabereor s r c coase de refuga unde era venerat. Covoaree scumpe
s taboure erau cadour de a ayatoah Iranuu. O poz cu Shkak Mu'ammar
Gadhaf, nr mat cu aur fusese prmt de la liderul li'ian+ 3n serviciu de cafea dn argnt
fusese prmt de a preedntee Sre. Hanee u S01a1i nu semnau a'solut deloc cu
vesmintele simple purtate n campaniile din sudul ,i'anului printre oamenii sraci+ Acas m'rca 0alate
croite din cele mai alese materiale care se %seau n Savile -o= din ,ondra, iar picioarele i erau
nclate n papuci fcui la comand la -oma, nu n sandalele cumprate de la tara', cu care se afia
n pu'lic+
n timp ce-i savura mncarea preferat, 1us-1us, S01a1i si-a linitit nc o dat soia c va fi n
si%uran n urmtoarea cltorie n ,i'ia, unde avea s caute alte fonduri pentru "ad0afi> spera s se
ntoarc acas cu un milion de dolari, ntrea%a sum pe care o ceruse ntr-un fa( trimis sediului
revoluionarilor li'anezi din ;ripoli+ Ca de o'icei, 'anii urmau s fie splai cu ajutorul unei 'nci
li'iene din ,a 9alletta, Malta+ S01a1i plnuia s nu stea mai mult de o zi pe insul nainte de a z'ura
acas+
9estea opririi n Malta i-a fcut pe cei doi fii ai lui de vrsta adolescenei s-i dea lista lor de
cumprturi< cte I tricouri de cciul, dintr-un ma%azin maltez de unde S01a1i mai cumprase si
altdat+
/at0ia S01a1i i amintea< )Soul meu era convins c dac israelienii l-ar fi avut n vizor, ar fi acionat
demult+ $vreii rspund rapid la orice incident, ns n ceea ce-l privea, soul meu era si%ur c acetia nu
vor face nimic de team s nu se pun ru cu sirienii+*
Cu trei luni nainte, S01a1i ar fi interpretat corect starea de spirit de la ;el Aviv+ ,a nceputul verii
5AAI, -a'in a respins planul Mossad-ului de a 'om'arda apartamentul lui S01a1i din periferia vestic
a Damascului+ 3ri Sa%u7, pe atunci eful serviciului militar de spionaj si deci )mai marele* serviciului
secret israelian, care avea autoritate i asupra Mossad-ului, i-a spus lui -a'in c simise )o sc0im'are de
orientare la Damasc, n aparen, Assad continu s fie dumanul nostru+ .u-l putem nvin%e dect
lundu-l prin surprindere+ Si asta nseamn s renunm la nlimile "olan, s renunm la ele
definitiv+ Spune tuturor oamenilor notri s se retra%+ $ste un pre enorm, ns este sin%ura cale spre o
pace dura'il+*
-a'in a ascultat+ tia ct de mult l costaser pe 3ri Sa%u7 locurile acelea+ ;oat cariera militar si-o
petrecuse aprnd nlimile, loc unde fusese rnit de mai multe ori+ Cu toate acestea era %ata s uite de
tot pentru ca Israelul s se 'ucure de pace+
8rimul ministru a amnat planurile Mossad de a-l elimina pe S01a1i, ct tmp Saguy contnua s
evaueze ct de reae erau speran ee u. Speran ee s-au topt n c ldura verii, iar -a'in,
care era acum ctg tor a premuu Nobe pentru Pace, a ordonat execu a u Shkak.
Shabta Shavt, care conducea utma sa mare opera une n catate de drector
Mossad, a ordonat unu ,agent negru" s renceap supra ve%0erea apartamentului lui
S01a1i+ $c0ipamentul american al a%entului era suficient de sofisticat pentru a nu fi detectat de sistemul de
ap rare dn sstemu de comunca construt de ru al lui S01a1i+
Deta despre urm toarea vzt a u Shkak n Lba s Malta au fost trimise la ;el Aviv+
n acea sear de octombre 1995, der ceor ma mportante tre servc secrete dn
Israe nantau prn mu mea care se pmba pe strada 8ins1er. Cu to erau de acord cu
cond e chd r duma nor autoprocama a Israeuu, cond pe care Mer Amt (e
defnise ct se putea de clar n timpul conducerii sale<
,Nu vom ucde der potc. De aceta ne ocup m pe cae dpo matc . Nu vom
ucde fame terortor. Dac mem'rii acestora ne stau n cae, nu e probema noastr .
Fecare execu e n parte trebue autorzat de prmu mnstru. S totu trebue f cut ca
a carte. Fecare decze trebue nregstrat . Totu s fe sstematc s ordonat. Ac une
noastre nu trebue s fe v zute drept crme sponsorzate de stat c ca suprem sanc une
|urdc adus de stat. Vom face exact ce face un c u sau orcare at gde care
ac oneaz conform eg."
De a urm rrea ucderea ceor 9 terort responsab pentru moartea ate or
sraeen a |ocure Ompce dn 1972, toate asasnatee uteroare au respectat n
mare aceste cond . La aproape 23 de ani de cnd Meir Amit a formulat re%ulile crimelor
sponsorizate de stat, succesorii acestuia se ndreptau spre ascunz tor.
Prmu vent era Shabta Shavt. Coeg r ut co spuneau c se comport ca un
recep oner de hote mc dn Te Avv: aceea hane apretate, aceea strngere scurt
de mn . Era n post de tre an s p rea c nu te ct va ma r mne acoo.
Apo a sost generau de brgad Doran Tamr, of er superor a servcuu secret
sraean pentru For ee de Ap rare. Actv s n foarea vrste, totu a e sugera
autortatea, faptu c provenea dn an cn d fusese comandant+
n cee dn urm , a a|uns s Ur Saguy, care ntra agae n ascunz toare cu un zeu
r zbonc pe drumu spre gore, ma str uctor dect func a u de ef a servcuu de
contranforma de a Aman. Cu voce sc zut contnua s strneasc controverse n
rndu coegor, sus nnd c dncoo de amenn re pe care e rennoa, Sra era
gata s poarte convorbr de pace.
Shavt numea reaia dintre cei trei ca fiind una )de o cordialitate prudent ."
3ri Sa%u7 spunea< ).u ne putem compara unu cu ce at. Ca der a Amanuu, e-am dat
de ucru ceora do. A fost vorba s de compet e ntre no dar, de vreme ce acum
urm rm acea sc op, pro'lema se pune altfel acum+*
Tmp de dou ore au stat n |uru mese dn vng examnn d planul ucder u Fath
Shkak. Execu a acestua urma s fe un act de pur r zbunare, bbcu prncpu ,och
pentru och" prn care sraeenor e p cea s cread c pot |ustfca asemenea
crme, ns , uneor, Mossad-u omora s persoanee nc p nate care refuzau s -s
pun prceperea n su|ba aspra or Israeuu. Atunc, dect s rte ca ,taentu" s
cad n mne dumanor, acestea erau e(terminate f r m .
Dr. Gerad Bu, un om de tn canadan, era ce ma mare ex pert n dspoztve
bastce. Israeu ncercase s - atrag de partea sa. De fecare dat , Bu s-a f cut
cunoscut dezgustu pentru statu sraean. n sc0im' si-a oferit serviciile lui Saddam &ussein
pentru a-l ajuta s construasc un tun super-performant care s anseze proecte cu
nc rc tur nucear , chmc sau boogc , dn Irak drect n Israe. eava tunuu avea
15 m era f cut dn 32 de tone de o e furnzat Irakuu de frme brtance. La sfrtu
anuu 1989 un prototp a fost testat ntr-un pogon dn Mou, n nordu Irakuu. Saddam
Hussen a dat ordn s se construasc 3 arme care au costat n tota 20 de moane de
dolari+ #ull a fost an%ajat pe post de consultant n sc0im'ul a 5 milion de dolari+ 8roiectul a primit
numele de cod )#a'7lon*+
Compania sa, Space -esearc0 Corporation (S-C, era nre%istrat M
a
#ru(elles drept companie de
proiectare de armament+ De acolo a trimis o cerere de ofert detaliat ctre furnizorii europeni, dintre
care 4J 'ritanici, ca s-i alimenteze cu componente de nalt te0nolo%ie+
,a 5G fe'ruarie 5AAJ, un 1atsa din #ru(elles a pus mna pe copii
a
Me unor documente care artau
scopurile te0nice ale proiectului #a'7lon< tunul avea s fie o rac0et 'alistic cu raza medie de aciune+
Avea s lanseze proiectile Scud %rupate cte B pentru a da ncrcturii e(plozi'ile o 'taie de 5+IJJ mile
(T 4+BJJ 1m+ Aceasta ar plasa nu numai Israelul ci i multe orae europene n 'taia tunului+ #ull credea
c e posi'il fa'ricarea unui tun capa'il s loveasc ,ondra tocmai de la #a%dad+
Directorul %eneral al Mossad-ului, .a0um Admoni, a convocat o edin de ur%en cu primul
ministru 2itz0a1 S0amir+ /ost lider de %0eril ur'an, care a luptat cu nverunare mpotriva
'ritanicilor n ultimile sptmni ale Mandatului, S0amir era %enul de lider politic care plcea
Mossad-ului, care susinea ideea distru%erii dumanilor Israelului n momentele critice cnd nu mai e
nimic de fcut, n anii ?EJ, cnd oamenii de tiin naziti care lucrau n sluj'a $%iptului la fa'ricarea
de arme cu raz lun% de aciune ce puteau 'om'arda Israelul de dincolo de Desertul Sinai, S0amir a
fost cooptat de Mossad pentru a-si pune la dispoziie e(periena n planificarea asasinatelor+ Specialitatea
lui n timpul mandatului era s %seasc modaliti prin care s elimine soldai 'ritanici+ S0amir a trimis
foti mem'ri ai forelor sale secrete s omoare oameni de tiin %ermani+ Civa dintre aceti asasini au ajuns
mai trziu mem'ri fondatori ai unitii 1idon a Mossad-ului+
S0amir s-a uitat doar puin peste dosarul lui #ull ntocmit de Mossad+ Serviciul i ndeplinise o'inuita
sarcin de a reface cu minuiozitate traseul carierei lui #ull din momentul n care, la vrsta de 44 de ani,
si-a luat doctoratul n fizic si a nceput s lucreze pentru Institutul Canadian pentru Cercetare si
Dezvoltare n Domeniul Armamentului, reuind )performana* de a intra n conflict cu oficiali de ran%
nalt+ 8ornise pe post de consilier particular-)mercenar* meniona dosarul+
Si-a cti%at reputaia de inventator de armament n 5AGE cnd a proiectat un o'uzier cu cali'rul FI
care 'om'arda inta de la FE m distan> la acea vreme, sin%ura arm asemntoare din dotarea .A;O
avea o 'taie ma(im de numai @5 m+ Dar nc o dat #ull a czut n diz%raia %uvernului+ Mem'rii
.A;O n-au putut cumpra noua arm deoarece principalii productori europeni n domeniu erau
sprijinii de lo''7-uri puternice+ In cele din urm #ull a vndut o'uzierul Africii de Sud+
A plecat apoi n C0ina, unde a ajutat Armata 8opular de $li'erare s-i dezvolte dotarea n materie de
rac0ete+ #ull a m'untit rac0etele Sil1=orm e(istente, mrindu-le 'taia i ncrctura e(plozi'il+
,oturi de rac0ete au fost mai apoi vndute lui Saddam &ussein de ctre C0ina+ ,a nceput, Ira1ul le-a
desf urat n lun%ul rz'oi contra vecinilor iranieni, ns o mare cantitate de astfel de rac0ete a rmas
n 'azele ira1iene pentru ca Mossad-ul s cread c urmeaz s fie folosite mpotriva Israelului+
ntre timp, proiectul #a'7lon lua amploare+ 3n prototip mai performant fusese testat+ Opozanii
re%imului lui Saddam i pe care Mossad-ul i-a recrutat ca informatori n Ira1 au raportat c rac0etele
erau purttoare de arme c0imice si 'iolo%ice n dup-amiaza zilei de 4J martie 5AAJ, n 'iroul primului
ministru, 2itz0a1 S0amir a czut de acord cu .a0um Admoni c "erald #ull tre'uia s fie eliminat+
Dou zile mai trziu, doi a%eni ai ec0ipei 1idon ajun%eau la #ru(elles+ $c0ipa a fost ateptat de un
1atsa care urmrise ndeaproape activitatea lui #ull+ 8e 44 martie 5AAJ, seara, cei trei 'r'ai au mers cu
o main nc0iriat pn la 'locul unde locuia #ull+ /iecare 1idon avea un pistol su' 0ain+
Douzeci de minute mai trziu, #ull, n vrst de E5 de ani, auzind soneria, a desc0is ua lu(osului
su apartament+ !idon-ii l-au mpucat pe rnd de I ori, n cap si n %t cu pistoalele de cali'ru G,EI
mm, lsndu-l mort la u+ Mai trziu, fiul lui #ull, Mic0ael, avea s susin c Mossad-ul i-a
ameninat tatl cu moartea+ .u a putut ns spune cine a fcut ameninarea sau de ce #ull a i%norat-o+
O dat ec0ipa 1idon ntoars cu 'ine acas, Departamentul de rz'oi psi0olo%ic al Mossad-ului a
nceput s alimenteze presa cu informaii ce su%erau c "erald #ull murise pentru c plnuia s lase
'alt afacerea cu Saddam &ussein+ Acum, dup cinci ani, aceleai metode folosite la asasinarea lui
#ull, un om de tiin considerat de Israel la fel de terorist ca i /at0i S01a1i, aveau s fie nc o dat
puse
n
practic la ordinul direct al altui prim ministru, 2itz0a1 -a'in+
,a 4F octom'rie 5AAI, doi 'r'ai spre @J de ani - cu nume de cod Cil i -an - au prsit
;el Avivul cu z'oruri diferite> -an a plecat Ma Atena iar Cil la -oma+ 8e fiecare aeroport
primeau paapoarte 'ritanice de la cte un sa7an local+ Au ajuns trziu n Malta cu un z'or
de sear si s-au cazat la &otelul Diplomat cu vederea spre portul din ,a 9alletta+ n acea sear,
lui -an i-a fost adus o motociclet+ A spus personalului c astfel va vizita insula+
.imeni dintre an%ajaii 0otelului nu-si amintea ca cei doi s fi avut vreun contact cu cineva,
i petrecuser cea mai mare parte a timpului n camere+ Cnd unul dintre 0amali a o'servat
c %eamantanul Samsonite al lui Cil era %reu, Cil i-a fcut cu oc0iul spunndu-i c e plin cu
lin%ouri de aur+
n aceeai sear, un armator care pornise cu o zi n urm din portul &aifa, si care tre'uia s
ajun% n Italia, a ntiinat prin radio autoritile malteze c din cauza unui motor care tre'uie
reparat, va acosta pe insul+ ,a 'ordul navei erau S0a'tai S0avit i o mic ec0ip de te0nicieni
Mossad n comunicaii+ Au sta'ilit le%tura radio cu Cil, a crui %eant de voiaj coninea un
radio mic dar performant+
ncuietorile %eamantanului tre'uiau desc0ise n sensul invers direciei acelor de ceas,
pentru a dezactiva si%uranele celor dou ncrcturi montate n capac+ Acestea erau pro%ramate
s e(plodeze n faa oricui ar fi desc0is valiza invers+ Antena rom'ic a radioului era o
jumtate de 1m de ca'lu din fi're optice, strns rulat pentru a forma un disc cu diametrul de
5I cm+ Capetele firului erau conectate la F dipoli sudai n colul interior al Samsonite-ului+ n
timpul nopii "ill a primit cteva mesaje radio de pe vas+
/at0i S01a1i ajunsese naintea lor n aceeai zi cu feri'otul ;ripoli-9alletta, mpreun cu
%rzi li'iene care au rmas la 'ord, i care i terminaser trea'a cnd S01a1i a co'ort sin%ur
pe rm+ nainte de aceasta i-a ras 'ar'a+ S-a prezentat n faa autoritilor malteze ca I'ra0im
Da=is0, artndu-le paaportul li'anez+ Dup ce s-a cazat la &otelul Diplomat, i-a petrecut
urmtoarele cteva ore prin cafenelele de pe malul mrii, 'nd nenumrate ceti de cafea i
ronind prjituri ar'eti+ A dat mai multe telefoane+
A doua zi, S01a1i tocmai cumprase tricourile pentru 'ieii si i se plim'a pe falez, cnd, ln% el
s-au ivit doi 'r'ai pe o motociclet+ 3nul dintre ei l-a mpucat pe liderul :i0ad de aproape, de E ori n
cap+ S01a1i a murit pe loc+ Motociclitii au disprut+ .ici unul nu a fost prins, ns, o or mai trziu,
un vas de pescuit a plecat din portul ,a 9alletta i a co'ort ancora n dreptul car%oului+ 8uin timp mai
trziu, cpitanul a informat autoritile portuare c reparaser provizoriu defeciunea motorului, dar
c vasul se ntoarce la &aifa pentru noi reparaii+
n Iran, ara spiritual a lui S01a1i, preoii musulmani au declarat zi de doliu naional+ ,a ;el Aviv,
ru%at s comenteze cele ntmplate, primul ministru 2itz0a1 -a'in a spus< )Cu si%uran pot s spun c
nu sunt trist+*
Cteva zile mai trziu, la F noiem'rie 5AAI, -a'in a fost asasinat la un mitin% pentru pace la ;el
Aviv, n apropierea ascunztorii unde se dduse ordinul e(ecutrii lui S01a1i+ -a'in a fost omort de
un evreu fanatic, 2i%al Amir, care avea multe trsturi comune cu cei din Mossad+
2itz0a1 -a'in, oimul devenit porum'i, puternicul lider politic care i dduse seama c sin%ura
cale spre pace n Orientul Mijlociu este, aa cum %reit citise din cartea sa preferat, #i'lia, )s ne trans-
formm s'iile n plu%uri i s arm pmntul mpreun cu vecinii notri ara'i,* a fost omort de unul
dintre ai si pentru c nu a ajuns s nelea% c dumanii si evrei vor fi tot aa de necrutori ca i
vec0ii dumani ara'i - i unii si alii 0otri s-i distru% viziunea asupra viitorului+
n 5AAB ec0ipa 1idon avea FB de mem'ri, dintre care E erau femei+ ;oi n jur de 4J de ani i ntr-o
form e(celent+ ,ocuiau i lucrau n afara sediului Mossad din ;el Aviv, %rupai ntr-o zon interzis
dintr-o 'az militar din deertul .e%ev+ ,ocul putea fi amenajat s semene cu o strad sau o cldire
unde tre'uia s ai' loc un asasinat+ $rau maini la poart i un traseu cu o'stacole de dep it+ 8e post
de instructori erau si foti mem'ri activi ai ec0ipei care suprave%0eau antrenamentele cu nenumrate
arme, si i nvau cum s ascund 'om'e, s administreze injecii letale n pu'lic, si s fac
o
crim
s par accident+ A%enii 1idon analizau filmri cu asasinri leuite - cea a preedintelui :o0n /+
!enned7, de e(emplu - si studiau fizionomia i o'iceiurile a zeci de posi'ile victime nre%istrate n pro-
pria 'az secret de date computerizat i memorizau planurile mereu n sc0im'are ale strzilor din
oraele importante, precum i amplasamentele aeriene si maritime+
3nitatea lucra cu ec0ipe de cte F mem'ri care de o'icei mer%eau n cltorii de recunoatere la
,ondra, 8aris, /ran1furt, si alte orae europene+ Ocazional mai mer%eau si la .e= 2or1, ,os An%eies i
;oronto+ 8e durata acestor ieiri, o ec0ip era permanent nsoit de instructori care i evaluau
capacitatea de a pune la punct o operaiune fr a atra%e atenia+ intele erau alese din rndul voluntarilor
sa7animi locali crora nu li se spunea dect c aveau s participe la un e(erciiu de aprare a unei
instituii israeliene> o sina%o% sau o 'anc erau de o'icei invocate+ 9oluntarii erau luai de pe o strad
linitit si n%0esuii ntr-o main, sau se trezeau n toiul nopii c cineva le-a intrat n cas i-i
amenina cu o arm+
!idonii luau aceste antrenamente foarte n serios, pentru c fiecare ec0ip era la curent cu )$ecul de
la ,ille0ammer+*
n iulie 5AG@, n toiul vntorii uci%ailor atleilor israelieni de la :ocurilor Olimpice din
Miinc0en, Mossad-ul a primit o informaie conform creia )8rinul -ou* Aii &assan Salame0, care
pusese la cale operaiunea, ar lucra ca osptar n or elul ,ille0ammer din .orve%ia+
Director al operaiunilor Mossad la acea vreme, Mic0ael &arari, alctuise o ec0ip din care nu fcea
parte nici un 1idon> mem'rii erau rspndii n toat lumea cutndu-i pe uci%aii de la Munc0en nc
rmai n via+ $c0ipa lui &arari nu avea e(perien pe teren, ns acesta era convins c propria
e(perien de 1atsa care activa n $uropa era suficient+ 8rintre a%eni se numrau dou femei, S7lvia
-afael i Marianne Cladni1off, si un al%erian, !emal #ename, care fusese curier al %ruprii %e,tembrie
-e.ru nainte de a fi forat de &arari s devin a%ent du'lu+
Operaiunea a fost un dezastru nc de la nceput+ Sosirea unui %rup de strini n ,ille0ammer, unde
de FJ de ani nu mai avusese loc o crim, a trezit suspiciuni+ 8oliia local a nceput s fie cu oc0ii pe
ei+ Autoritile erau n apropiere cnd &arari si ec0ipa sa au mpucat mortal un c0elner marocan pe
nume A0med #ouc0i1i, care nu avea nici o le%tur cu teroritii si care nici nu semna cu Salame0+
&arari i civa dintre ai si au reuit s scape, ns E a%eni Mossad au fost capturai, inclusiv cele
dou femei+
Cei prini au mrturisit totul, dezvluind, pentru prima dat, metodele de asasinare ale Mossad-ului
i alte detalii la fel de stnjenitoare despre activitile secrete ale serviciului+ Cu toii au fost acuzai de
crim de %radul 4 si condamnai la I ani de nc0isoare+
,a ntoarcerea n Israel, &arari a fost destituit, iar ntrea%a reea secret Mossad din $uropa alctuit
inclusiv din ascunztori, cutii potale clandestine si numere de telefon secrete, a fost a'andonat+
3rmau s treac a'ia E ani pn cnd Aii &assan Salame0 avea s fie n cele din urm omort ntr-o
operaiune pus la cale de -afi $itan, care a spus c, ),ille0ammer a fost e(emplul persoanelor
nepotrivite, alese pentru o trea' nepotrivit+ .-ar fi tre'uit s se ntmple - si nu mai tre'uie s se
repete+*
Si totui, s-a repetat+
,a @5 iulie 5AAG, a doua zi dup ce ) 1ami1aze, mem'ri ai %ruprii &amas, au fcut 5I victime i 5
IG de rnii ntr-o pia din Ierusalim, directorul Mossad-ului Dann7 2atom a participat la o edin
prezidat de primul ministru #en7amin .etan7a0u+ Acesta din urm tocmai se ntorsese de la o
emoionant conferin de pres unde promisese s nu ai' linite pn cnd cei care plnuiser
atentatul nu vor mai constitui un pericol+
n pu'lic, .etan7a0u a aprut calm si 0otrt, rspunznd la ntre'ri, c0i'zuit i autoritar> &amas
nu va scpa nepedepsit, ns cum se va ntmpla nu se putea spune+ Acesta era )#i'i* din relatrile C..
din timpul -z'oiului din "olf, cnd se 'ucurase, n nenumrate rnduri, de laud pentru evalurile
autoritare ale replicilor lui Saddam &ussein si pentru felul n care acestea au fost vzute n Israel+
n sala de conferine, ntrerupea frecvent ziaritii pentru a stri%a< )Am s pun mna pe nenorociii ia
de la &amas c0iar i dac e ultimul lucru pe care-l fac+*
Ar f ad ugat, conform spuseor unua dntre ce prezen : ,Sunte ac ca s n eege
acest ucru. nu vreau s ctesc prn zare nmc despre r zbunarea u 'Bb'. Ac e
vorba de dreptate - dup fapt s r spat ."
Agenda fusese stabt .
Y atom, obnut cu ere prmuu mnstru, st tea ntt de partea ceaat a mese
n tmp ce Netanyahu afat acum ntr-un 'irou ncon|urat de of er superor a servcuu
secret de conser potc contnua s zbere. ,Le vreau capetee. Vreau s - v d mor .
S nu m ntereseaz cum proceda . Vreau doar s-o face . S vreau s-o face ct mai
devreme+*
;ensunea a crescut ma mut cnd Netanyahu -a cerut u Yatom s - dea o st cu
to der Hamas adresee or. Nc un at prm mnstru nu mai ceruse detalii att de delicate la
nceputul unei opera un. Ma mu dntre ce de fa au crezut c ,Bb d dea semnau c
avea s se ocupe persona de asta."
Nentea a crescut n rndu of eror Mossad n momentu n care servcu a fost
for at s se aprope prea mut de Netanyahu. Prev znd probab ce avea s se ntmpe,
Yatom -a spus prmuu mnstru c va da sta ma trzu, n schmb, efu Mossad -a
sugerat c ,era tmpu s prveasc partea practc a ucruror." S ocazez der
Hamas ar f ca cum ,a c uta un anumt oboan ntr-un cana dn #eirut+*
nc o dat , Neta n7a0u a iz'ucnit+ .u vroia scuze> vroia fapte+ Si vroa ca totu s nceap
,ac acum."
Dup termnarea edn e, ma mu of er a servcuu erau de p rere c Bb
Netanyahu trecuse dncoo de l i ni a aba perceptb unde se termina eficacitatea potc
ncepeau cern ee opera onae. Nu era nmen dn nc pere care s nu- f dat
seama c Natanyahu avea neap rat nevoe de un servcu de rea pubce care s
convng pubcu c potca ferm de upt mpotrva terorsmuu, care ad usese n
fruntea %uvernului, nu reprezenta doar vorbe goae. Fusese mpcat n scanda dup scanda,
de fecare dat evtnd r spunsure sndu- pe a s cad vnova .
Popuartatea u nu ma fusese ncodat att de sc zut . Va a u personal era
subect de pres . Trebua neap rat s arate c nea
totul su' control+ Iar uciderea unui lider &amas era o cale si%ur de scpare+
3n ofier superior al serviciului secret israelian a vor'it cu si%uran n numele multora cnd a spus<
)n timp ce eram cu toii de acord c rul tre'uie tiat din rdcin, adevrata noastr pro'lem era
timpul+ ;oat c0estia cu aciunea imediat a lui #i'i era tmpenie curat+ Orice operaiune, de orice
fel, necesita planificarea atent+ #i'i vroia rezultate de parc ar fi fost vor'a de vreun joc pe calculator, sau
unul dintre filmele alea vec0i cu super eroi la care-i plcea s se uite+ .umai c n realitate lucrurile nu
stau c0iar aa+*
2atom a ordonat o cercetare amnunit a fiecrei ri ara'e si a trimis a%eni 1atsa n "aza si
Cisiordania s afle pe unde se aflau perso-nalitile misterioase care controlau %ruparea &amas+ n decursul
lunii au%ust 5AAG, a fost c0emat de mai multe ori n 'iroul primului ministru pentru a raporta cursul
operaiunii+ .u se nre%istrase nici un pro%res, n cadrul serviciului secret se vor'ea numai de felul n care
premierul i ceruse lui 2atom s trimit mai muli oameni pe teren si de modul n care ncepuse s-i
su%ereze acestuia c dac nu vede ct mai curnd rezultate, va tre'ui s ia )alte msuri+* Dac
.etan7a0u a intenionat o ameninare stn%ace la adresa efului Mossad, nu prea i-a reuit+ 2atom a spus
doar c va face )tot posi'ilul+* Consecina nerostit era c, dac primul ministru vroia s-l concedieze,
putea s o fac> ns la conferina de pres care inevita'il ar urma acestei decizii, s-ar pune ntre'ri
despre rolul lui .etan7a0u n aceast afacere+ 8rimul ministru ns continua s cear capul unui lider
&amas - si l vroia ct mai devreme+
8n n septem'rie 5AAG, .etan7a0u ajunsese s-l sune pe 2atom la orice or ca s-l ntre'e despre
mersul operaiunii+ eful Mossad-ului a trecut la presiuni+ A c0emat a%eni 1atsa din alte posturi+ 8e de o
parte, )2atom refcea 0arta ca o slu% la cererile lui #i'i+ 2atom e un tip dur+ Dar cnd venea %reul, nu
se putea compara cu #i'i care ncepuse s vor'easc despre ct de repede fusese ajutat de fratele lui s
pun la punct raidul de la $nte''e+ Comparaia nu avea nici un rost+ ns aa e #i'i - se folosete de
orice ca s convin%+*
8e A septem'rie, la ;el Aviv s-a aflat c &amas a lovit din nou, de
as
t dat rnind %rav
dou %rzi de corp ale ataatului cultural al nou desc0isei am'asade israeliene din Amman,
capitala Iordaniei+
;rei zile mai trziu, cu puin nainte de nceperea sa'atului, Metan7a0u l-a invitat pe
2atom s ia cu el prnzul n casa sa din Ierusalim+ Cei doi 'r'ai au mncat sup, salat, peste
si au 'ut 'ere si ap mineral+ 8rimul ministru a adus imediat vor'a de atacul de la Amman+
Cum reuise teroristul s se apropie att de multC De ce nu au fost avertizaiC Cum reaciona
unitatea din Amman la toate acesteaC
2atom l-a ntrerupt pe .atan7a0u n toiul ntre'rilor+ $(ist n Amman un lider 0amas pe
nume !0alid Mes0al care conducea 'iroul politic al or%anizaiei din ora+ ;imp de cteva
sptmni, Mes0al a cltorit prin diferite ri ara'e, ns seciunea Mossad din Amman a
raportat c era din nou n ora+
.etan7a0u s-a nviorat 'rusc+ )Atunci du-te si omoar-lL i-a spus peste mas+ Asta tre'uie
s faci+ Omoar-lL ;rimite-i oamenii la Amman s-l lic0ideze+*
Dup aproape E sptmni de presiuni constante venite din partea unui prim ministru care se
dovedea din ce n ce mai nepriceput ntr-ale fineurilor politice i ale operaiunilor de spionaj,
directorul Mossad i-a dat o lecie+ Cu oc0ii sclipind n spatele oc0elarilor, l-a prevenit c un
atac n Amman ar strica relaiile pe care predecesorul lui .etan7a0u, 2itz0a1 -a'in, le sta'ilise
cu Iordania+ Dac l-ar omor pe Mes0al pe pmnt iordanian ar pune n pericol operaiunile
Mossad ntr-o ar care a opus permanent rezisten e(tremitilor sirieni, ira1ieni i palestinieni+
2atom a su%erat c ar fi mai 'ine s acioneze cnd Mes0al va pleca din nou din ar+
)ScuzeL Asta e tot ce %seti s-mi spuiL ScuzeL* Se spune c .etan7a0u ar fi ipat la el+
)9reau fapte+ i le vreau acum+ Oamenii vor fapte+ Se apropie -os0 &as0ana0L* adu%,
referindu-se la noul an evreiesc+ )Asta va fi cadoul meu pentru eiL*
Din acel moment, fiecare micare fcut de 2atom avea s fie personal apro'at de
.etan7a0u+ 8n la el nici un alt prim ministru israelian nu se implicase personal ntr-o crim
sponsorizat de stat+
!0alid Mes0al era un 'r'at de F5 de ani, 'ine fcut, care purta 'ar'+ ,ocuia n
apropierea palatului re%elui &ussein i era un so 'un s tat a sase cop. Cutvat cu
daru vorbr, r m sese o fgur pu n cunoscut a mc r fundamenta ste
samce, ns nforma e adunate de untatea Mossad dn Amman dovedea c
Mesha era n spatee atentateor snucgae cu bomb mpotriva civililor israelieni+
S-au furnzat deta despre depas re u Mesha mpreun cu o poz a acestua pe
care efu sec un Mossad o f cuse pe ascuns. Anexat raportuu, era o rug mnte ca
Yatom s ncerce dn nou s - convng pe Netanyahu s nu contnue cu panure de
asasnat a Amman. O astfe de ac une mprudent ar percta do an de munc de
contraspionaj pe care Mossad-ul o ntreprinsese cu ajutorul Iordaniei+
Netanyahu a respns cererea, consdernd-o de r u augur, ceva ce el nu putea tolera+
ntre tmp fusese preg tt o echp kdon cu 8 membr: do agen urmau s -
chdeze pe arab n pn z; cea s - acopere asgurnd ncusv transportu. Echpa
trebua apo s se ntoarc n Israe trecnd gran a a Podu Ae n'7 n apropiere de
Ierusalim+
De aceast dat , Mossad-u nu avea s fooseasc pstou c o arm neobnut , un
gaz parazant. Era pentru prma dat cnd o echp kdon de nterven e foosea
aceast metod , demut pus a punct de KGB ate servc secrete dn bocu
sovetc. Oamen de tn ru care emgraser n Israe fuseser recruta de Mossad
pentru a crea o gam de toxne mortae, prntre care butan, sarn soman, gaze
to(ice paralizante, declarate ile%ale de tratatee nterna ona le+ Acestea provoac o moarte rapd
sau ent ; n toate cazure, organee n terne nu ma func oneaz , ar vctma sufer
durer groaznce, moartea vennd apo ca o anare. O astfe de metod a fost
consderat potrvt pentru Mes0al+
,a 4F septem'rie 5AAG, unitatea 1idon a z'urat la Amman din Atena, Roma s Pars, unde fuseser
poz ona tmp de cteva ze. Un membr c toreau cu acte franceze sau taene.
Ceor dn echpa de oc se d duser paapoarte canadene n care erau trecu ca
Barry Beads Sean Kenda. Cnd s-au cazat a Hoteu Intercontnenta au spus a
recep e c sunt turt. Cea agen katsa au stat a ambasada Israelului, aproape de 0otel+
Beads Kenda au mers e a doua z a ambasad . Ce do au ma nspectat o
dat aerosou. Nmen nu ta ce fe de gaz con nea.
A%enii 'nuiau c poate produce de la 0alucinaii la infarct+ Au fost informai despre ultimele plecri
ale lui Mes0al de ctre eful seciunii Mossad+
Acesta fusese la ,ondra n septem'rie 5AGB cnd un refu%iat 'ul%ar, Ceor%i Mar1ov, a fost omort
cu o su'stan paralizant+ 3n trector l nepase n coaps cu vrful um'relei+ Mar1ov a murit n
nite c0inuri cumplite, provocate de o otrav mortal e(tras din seminele de ricin+ ;rectorul era un
a%ent !"# care nu a fost niciodat prins+
#eads si !endall s-au ntors optimiti la 0otel puin dup miezul nopii+ /iecare a comandat un mic
dejun alctuit din cafea, suc de portocale i prjituri daneze+ A doua zi, la A<JJ A+M+, #eads a co'ort n
0ol s semneze pentru prima main nc0iriat, o ;o7ota al'astr+ Cea de-a doua, un &7undai verde, a
fost luat de !endall+ Acesta a spus recepionerei c el i )prietenul su* mer%eau s viziteze sudul
rii+
,a 5J<JJJ A+M+, Mes0al era dus la serviciu de ctre oferul personal> ln% el, n spate, erau trei
dintre cei mai mici copii ai si, un 'iat i dou fete+ #eads i urmrea la o distan rezona'il n
maina nc0iriat+ Ali mem'ri ai ec0ipei erau pe osea, n alte maini+
Cnd au intrat n cartierul "arden, oferul l-a anunat pe Mes0al c erau urmrii+ Acesta a folosit
telefonul de main si a sunat la poliie pentru a le da numrul mainii lui #eads+
n timp ce ;o7ota nc0iriat i dep ea, copiii i-au fcut cu mna lui #eads, aa cum fcuser cu
alte maini de pe autostrad+ A%entul Mossad nu i-a '%at n seam+ Apoi, maina verde a lui !endall a
trecut n fa, iar cele dou maini s-au pierdut n trafic+
Cteva clipe mai trziu, un ofier al poliiei din Amman l-a sunat pe Mes0al s-i spun c maina era
nc0iriat unui turist canadian+ Mes0al s-a linitit i i-a privit copiii care, cu feele lipite de %eam, fceau
din nou cu mna mainilor care treceau, n fiecare diminea fceau cu rndul i nainte ca oferul s-i
duc la scoal, i conduceau tatl la serviciu+
8uin nainte de 5J<@J A+M+, oferul a intrat pe strada 6asfi AI-;al, unde o mulime de oameni se
adunaser n faa 'irourilor &amas> !endall i #eads erau i ei acolo+ 8rezena lor nu n%rijora pe
nimeni>
turt curo vn deseor a brou s afe ma mut despre ce- ma propunea Hamas s
fac .
Mesha -a pupat repede cop nante s as dn man . Beads a nantat ca s cum
ar f vrut s - strng mna. Kenda era n spatee arabuu, scotocnd nendemnatc
ntr-o pung de past ic+
,Domnu Mesha?" ntreb Beads amab.
Mes0al l privi nedumert n acea moment, Kenda scoase aerosou s ncerc s
puverzeze con nutu n urechea stng a u Mesha.
Lderu Hamas se d du napo, sperat, tergndu- obu urech.
!enda ncerc dn nou s puverzeze substan a n urechea u Mesha. ns n |uru
s u mu mea ncepuse s - revn dn umre, oamen ntnzndu- mne s -
prnd pe ce do agen .
,Fug!" spuse Beads n ebrac .
Urmat de Kenda, Beads aerg spre man , parcat n apropere. oferu u Mesha
v zuse cee ntmpate s ncepu s dea napo, ncercnd s ntre n Toyota.
Mesha se c tn , gemnd. Oamen ncercau s - spr|ne s nu cad . A strgau
dup ambuan .
Beads, mpreun cu Kenda care nc ma strngea n mn aero sou foost pe
|um tate, reu s evte mana ar acum gonea n vtez pe strad .
Erau urm r . Unu dntre ce de a voan sun de pe mob ceru s se bocheze
toate str ze dn zon . oferu d du teefon a po e.
In acea tmp sosr a|utoaree echpe kdon. Unu dntre agen se opr - f cu
semn u Beads s ntre a e n man , n momentu n care ce do membr Mossad
er dn Toyota, o at man e boca drumu. Dn ea er ma mu b rba
narma , obgar pe Beads Kenda s se cuce a p mnt. Cteva cpe ma trzu
sos s po a. Dndu-s seama c nu ma puteau face nmc, restu echpe a pecat cu
mane, trecnd apo gran a n Israe.
Beads Kenda au fost du a carteru genera a po e dn Amman unde
scoaser paapoartee canadene sus nur c erau vctmee une ,nscen r
ngroztoare." Sosrea u Samh Bath, temutu drector a servcuu de contraspona| a
Iordane, puse cap t farse. ,e spuse c ta cne erau, tocma vorbse a teefon cu efu
sec un Mossad. Ceva ma trzu, dup spusee u Bath, efu sponor m rtu- risea< )Mi-a
spus c erau oamenii lui si c Israelul va trata pro'lema jjrect cu re%ele+*
#ati0i a ordonat ca cei doi a%eni Mossad s fie nc0ii n celule diferite i nimeni s nu se atin% de
ei+
ntre timp, Mes0al a fost dus la cel mai important spital din Am-rnan, la secia de terapie intensiv+
Acuza un )z%omot* continuu n urec0ea stn%, )o senzaie de frison prin tot corpul,* i o %reutate din
ce
n ce mai mare de a respira+
Doctorii l-au conectat la aparatele de reanimare+
9estea nereuitei operaiunii a ajuns la urec0ile lui 2atom printr-o convor'ire telefonic si%ur cu
eful unitii din am'asada israelian din Amman+ Se spune c am'ii erau )e(trem de mnioi* din
cauza eecului+
8n s ajun% 2atom n 'iroul primului ministru, acesta primise deja un telefon de la re%ele
&ussein, pe firul scurt instalat ntre cei doi pentru momentele de criz+ Impresia fcut n urma
convor'irii a fost mai trziu e(plicat de un ofier al serviciului secret israelian<
)&ussein a avut dou ntre'ri pentru #i'i+ Cu ce dracu a crezut c se joacC Avea vreun antidot
pentru %azul to(icC*
-e%ele a spus c se simte ca i cnd cel mai 'un prieten i-ar fi violat fiica i, c, dac .etan7a0u se
%ndete s ne%e totul, ar fi mai 'ine s priceap c cei doi a%eni mrturisiser totul pe o caset video,
care n acel moment era n drum spre 6as0in%ton, trimis lui Madeleine Al'ri%0t, secretarul de stat al
S+3+A+ .etan7a0u sttea aplecat peste telefon, )la fel de palid ca cineva prins asupra faptului+*
.etan7a0u s-a oferit s plece imediat cu avionul la Amman s-i e(plice re%elui )cum stteau lucrurile+*
A%entul Mossad i aduce aminte<
)Auzeai cum crpa firul telefonului de rceala venit din Iordania+ #i'i nici mcar n-a protestat cnd
&ussein i-a spus c acum se ateapt s-i dea drumul eicului A0med 2assin (liderul &amas pe care
israelienii l ineau n nc0isoare de ceva timp, ct i altor deinui palestinieni+ Convor'irea nu a durat
dect cteva minute+ ;re'uie s fi fost cel mai %roaznic moment din cariera politic a lui #i'i+*
,ucrurile decur%eau acum de la sine+ ntr-o or, antidotul a ajuns la Amman cu un avion militar
israelian i a fost administrat lui Mes0al+
Acesta a nceput s -s revn s, n cteva zile se sm ea destu de bne ca s convoace
o confern de pres a care a f cut Mossad-u de rs efu unt dn Amman
Samh Bath au avut o scurt ntnre n tmpu creia au vor'it cu 2atom la telefon+ Directorul
%eneral a promis st rutor c Mossad-u nu va ma ncerca ncodat un at asasnat pe
tertoru ordanan. A doua z, Madeene Abrght d du u Netanyahu dou teefoane
scurte; -a spus ce credea despre cele ntmplate, ntr-un mba| uneor a fe de t os
ca ce a regeu Hussen.
Cnd Canada a aflat n ce fe fuseser compromse paapoartee, s-a retras
ambasadoru dn Israe -o mcare care a fost foarte aproape de ruperea rea or
dpomatce+
Cnd detae au nceput s fe cunoscute, Netanyahu a fost aspru crtcat n
presa sraean cea nterna ona , ucru care -arf deter mnat pe atu s - dea
demsa.
O s pt mn ma trzu, secu Yassn era eberat s se ntorcea n Caza unde avea
s fe ntmpnat ca un erou. ntre tmp, Kenda s Beads se ntorseser e n
Israe ns f r paapoartee canadene. Acestea fuseser ncredn ate ambasade
canadene dn Amman ,pentru p strare."
Ce do agen katsa nu au revent n echpa kdon; s-au dat ns r cn r nespecfce
a sedu Mossad. Aa cum spunea un of er a serv cuu: ,Asta putea s nsemne c
fuseser ns rcna cu paza toaeteor dn c dre."
ns Yatom a devent un ef ncapab. Ce dn subordnea u erau de p rere c nu
reuse s - nfrunte pe Netanyahu. Morau n rndure Mossad-uu a sc zut
consderab. Cabnetu prmuu mnstru sa s se n eeag c era ,numa o
chestune de tmp pn cnd Yatom va z'ura+*
Yatom a ncercat s opreasc ceea ce un of er superor dn Mossad compara cu
,un va ura de de|ec n care ne nec m." Yatom a adoptat ceea ce e numea
,postura sa prusac ." A ncercat s -s n dn scurt personau. Au avut oc
confrunt r amenn r cu demsa.
n februare 1998, nsu 2atom a demisionat+ 8rimul ministru nu -a trms fostuu s u
drector a servcuu secret obnuta scrisoare de mu umre pentru servce
prestate.
CAPITOLUL 7
Spionul %entleman
ntr-o diminea umed de primvar, n 5AAG, David !imc0e ddea indicaii %rdinarilor ara'i cum
s-i reamenajeze %rdina dintr-o su'ur'ie a ;el Aviv-ului+ $ra calm i avea o voce melodioas, mai
potrivit pentru a vor'i unor studeni dect unor muncitori, ceea ce su%era c David provenea dintr-o
familie de funcionari care cndva nlaser drapelul Marii #ritanii deasupra teritoriilor ndeprtate+
/iu al unor evrei en%lezi de clas mijlocie, !imc0e se putea mndri cu maniere care ntre%eau si mai
mult ima%inea en%lezului autentic> 0ainele scumpe fcute la comand scoteau n eviden un trup
meninut tnr prin antrenamente re%ulate si o diet ri%uroas+ Dei avea aproape EJ de ani, !imc0e
arta cu 4J de ani mai tnr+ /iecare %est pe care-l fcea n timp ce ddea ndrumri %rdinarilor - felul
n care i trecea mna prin pr, pauzele lun%i de vor'ire, privirea serioas - toate su%erau viaa
auster din timpul cole%iului+
n realitate, David !imc0e a fost ceea ce Meir Amit numea )unul dintre creierele* din spatele multor
operaiuni Mossad+ Datorit firii ec0ili'rate du'late de un sn%e rece e(traordinar, reuea s pun mna
c0iar i pe cei mai precaui dintre cei vizai, si asta prin micri neateptate care i-au cti%at rapid
respectul c0iar i n rndul celor mai cinici cole%i, ns intelectualismul su i fcea de cele mai multe ori
s nu se apropie de el> era prea izolat i inaccesi'il pentru frivolitatea lor+ 3nii erau de aceeai prere cu
-afi $itan c, )dac i spuneai ?'un dimineaa? lui David, acesta se %ndea imediat ct de )'un* era,
i ct mai rmsese din ea+*
n interiorul Mossad-ului !imc0e era considerat ntruc0iparea spionului %entleman nzestrat cu
viclenia pisicii maidaneze+ Intrarea n servcu secret s-a petrecut dup ce n 1968 s-a uat
dpoma n tn e Sociale la 3niversitatea O(ford+ ,a cteva luni mai trziu a fost recrutat de
Mossad, a acea dat recent trecut sub conducerea u Mer Amt, care vroa s
ntroduc n rndure servcuu c va absoven unverstar care s ntregeasc
brutatatea oamenilor ca -afi $itan, ce nv aser totu l din mers+
Cum, cnd s de c tre cne a fost recrutat Kmche, era un am nunt pe care acesta
avea s - n secret. Zvonac dn nteroru servcuu de spona| ofereau ma mute
varante: fe c acceptase totu a o cn cu un editor londonez, un evreu care fusese mut
tmp sayan; c propu nerea se f cuse n brou unu rabn ntr-o snagog dn Goders
Creen; sau c o rud ndep rtat f cuse prmu pas.
Snguru ucru cert este c n 1969, Km c0e a intrat n sediul Mossad de la ;el Aviv ca cel
mai nou mem'ru al Departamentului Stratege s Panfcare. Pe o atur a houu se afa o
fa a B nc Israeuu, cteva brour comercae s o cafenea. Nestnd ce s fac
sau unde s mearg , Kmche atepta n hou cavernos. Ce dferen fa de
ntrarea mpun toare a CIA despre care ctse. La Langey, agen a procama
orgoos exsten a prn cee 16 stee ascu te vegheate de un vutur cu prof
ndr zne , ncrustate n podeaua de marmur ; dedesubt erau gravate cuvntee
,Agen a Centra a Serviciilor Secrete ale Statelor 3nite ale Americii+* 8e un perete erau nscrise
cuvintele apostolului loan despre oamenii care devin li'eri prn puterea cuvntuu. Pu n ma
departe se afau grupur de lifturi p zte de g rz narmate.
ns ac, n hou s r c cos a c dr dn buevardu Regee Sau, nu g sea dect
caser de banc a ghee oamen care st teau pe scaunee de pastc ae
cafenee. Nc unu dntre aceta nu ar ta ca un an%ajat Mossad. La cap tu
ndep rtat a cuoaruu, o u pe care nu scra nmc se deschse, de acoo e un
func onar a Consuatuu Israeuu dn Londra, ce care d duse u Kmche
documentee de c tore. Conducndu- pe acesta napo n nc perea dn care
ese, mur c statutu s u dpomatc era de fapt o acoperire pentru munca de katsa pe
care o f cea n Marea Brtane. In dreptu u d du u Kmche dou che,
spunndu- c dn ace moment va p trunde n sediul Mossad numai astfel+ 8rima c0eie era
de la intrare, iar a doua de la lifturile care urcau pn a eta|u 8 a edfcuu. Sedu era ,o
cldire n interiorul altei cldiri* ce i avea propriile servicii pu'lice -curent, ap, instalaii sanitare -
separate de restul incintei+
$dificiul devenise sediul Mossad la puin timp dup -z'oiul Suezului din 5 AIE+
In acelai an, n octom'rie, forele 'ritanice, franceze si israeliene
a
u iniiat o invazie comun n $%ipt
pentru a recupera Canalul de Suez, pe care preedintele e%iptean Carnal .asser l naionalizase+ Invazia
sttea su' semnul )diplomaiei forei* care dominase mult timp re%iunea+ Statele 3nite nu au fost puse la
curent cu aceast aciune, aciune ce s-a dovedit a fi ultima amprent a dominaiei 'ritanice si franceze n
Orientul Mijlociu+ 6as0in%ton-ul a e(ercitat o masiv presiune diplomatic pentru a opri luptele,
temndu-se c acestea vor atra%e 3niunea Sovietic de partea $%iptului, ceea ce ar fi dus la o confruntare
ntre marile puteri ale lumii+ Cnd luptele de pe malurile Canalului de Suez au luat sfrit, Marea #ritanie si
/rana si-au dat seama c fuseser nlocuite de Statele 3nite, care devenise acum fora dominant n Orientul
Mijlociu, ns Israelul a insistat s-si pstreze teritoriul pe care l capturase n Desertul Sinai+ -ic0ard
&elms, care era numai de cteva luni n postul de director CIA, a z'urat la ;el Aviv unde a fost primit de
personalul superior la sediul Mossad+ Acetia au t'rt pe &elms, ntrecndu-se unii pe alii n
ama'iliti+
n lift, %0idul lui !imc0e i-a e(plicat acestuia c la primul etaj era centrul de ascultare si comunicare>
deasupra i aveau 'irourile su'ofierii+ $tajele superioare erau rezervate analitilor, proiectanilor si
personalului operaional+ Departamentul de Cercetare i Dezvoltare se ntindea pe un ntre% etaj+ ,a ultimul
etaj erau 'irourile directorului %eneral si cele ale adjuncilor si+
!imc0e a fost instalat la un loc cu or%anizatorii i strate%ii+ #iroul su era dotat ca i toate celelalte< un
'irou ieftin de lemn, un seif de oel cu o sin%ur c0eie, un telefon ne%ru i o carte de telefon a anta-jailor, pe
care scria )A nu se lua+* O fie de covor completa dotrile interioare+ Camera era vopsit ntr-un verde-oliv
i avea o vedere panoramic a oraului+ Dup 5@ ani de cnd fusese dat n folosin, sediul tre'uia renovat>
vopseaua crpase ici-colo, iar mo'ilierul tre'uia i el sc0im'at+
ns , n cuda acestor nea|unsur, Davd Kmche sm ea c sosse ntr-o peroad
agtat+ Meir Amit era pe punctul de a pleca, urmat la scurt tmp de Raf Etan s de a of er
superor Mossad+
Kmche a a|uns n scurt tmp s -s dea seama de tcure coegor: anastu care
ncepea fecare aprecere prn cuvntee: ,este o manevr european , a fe de cunoscut
ca Causewtz nsu"; efu departamentuu care semnaa o ac une ndesndu-s
tutun n pp ; cnd fumu ab ncepea s as , decza era de|a uat ; strategu care
nchea de fecare dat expunerea spunnd c spona|u este o form de educare
contnu a s bcunor umane. To aceta erau oamen care ctgaser numee
pe drept cuvnt care ntmpnau cu bucure entuzasmu u Kmche capactatea
acestua de a ntoarce o dee pe toate p r e. De asemenea -au dat seama c acesta
n eegea pe depn c demascarea nten or dumanor e tot att de mportant ca
perpetuarea celor ale Mossad-ului+
O parte din trea'a sa era suprave%0erea evenimentelor din Maroc> acoo nc ma era un num r
mportant de evre care tr au sub regmu aspru a Regeu Hassan
5
. ntr-o ncercare de a
e face va a ma uoar , Mer Amt a pus a punct o ,rea e de ucru" cu temutu
servcu secret a monarhuu, g snd o cauz comun n ncercarea n tur r de a
putere a preednteu egptean Nasser, a c ru ur pentru Israe era egaat doar de
aceea fa de rege. Nasser vedea n monarh opretea n caea mpnr vsuu s u de
a stab o coa e arab puternc , de a Canau de Suez pn pe coasta atantc a
Marocuu. Amenn area une astfe de coa -a ndemnat pe Mer Amt s - antreneze
pe oamenii re%elui n tehnc de contraspona| nterogare, metode ce se apropau
foarte mut de tortura sofstcat .
n Maroc suprave ua o opoz e pe ct de mc pe att de nendur toare, condus de
Mehd Ben-Barka. Kmche a cercetat trecutu u Ben-Barka: ndrum toru oa a regeu;
cndva preedntee adun r consutatve a Marocuu, un parament f r nc o putere
egsatv , care aproba tact ac une dn ce n ce ma asuprtoare ae u Hassan
mpotrva popua e, n cee dn urm , Ben-Barka a devent s n%ura voce a opoz e
mpotrva u Hassan. De nenum rate or Ben-Barka a reut s scape s nu fe
capturat de oamen regeu, ns tnd c era numa o chestune de tmp pn s fe
prns, carsmatcu fost pro-
f
es
or de scoal a fu%it n $uropa+ De acolo a continuat s pun la cale rsturnarea lui &assan+
De dou ori, rezistenta mic dar eficient a lui #en-#ar1a n Maroc
a
fost pe punctul de a reui prin
atentate cu 'om' mpotriva monar0ului, nfuriat, &assan a ordonat ca #en-#ar1a s fie judecat n
contumacie si s fie condamnat la moarte, iar #en-#ar1a a rspuns prin noi atacuri mpotriva re%elui+
n mai 5AEI, &assan a cerut ajutor Mossad-ului+ Sarcina de a evalua aceast cercetare i-a revenit lui
David !imc0e+ n aceeai lun, acesta a mers la ,ondra cu paaportul su 'ritanic, n aparen, era n
concediu, n realitate i ducea la ndeplinire planurile+ Dotat cu un al doilea paaport 'ritanic perfect
falsificat, furnizat de ctre un sa7an, i cu o viz pentru Maroc, !imc0e a z'urat la -oma> acolo a
petrecut o zi vizitnd oraul - micare fcut pentru a vedea dac este urmrit -i de acolo a plecat n
Maroc+
8e aeroportul din -a'at a fost ntmpinat de ctre Mu0ammed Ouf1ir, temutul ministru de interne,
n acea noapte, n timpul unei cine nsufleite de prezena celor mai 'une dansatoare din 'uric din ar,
Ouf1ir a spus ce vroia re%ele< capul lui #en-#ar1a+ /cnd dovad de umor i de apreciere fa de istoria
evreilor, Ouf1ir a adu%at< ),a urma urmei, evreica voastr Salomeea i-a cerut -e%elui Irod capul unui
intri%ant+*
!imc0e a spus c dei acest lucru era ntr-adevr corect, c0estiunea nu depindea de el+ Ouf1ir tre'uia
s-l nsoeasc n Israel+
A doua zi, cei doi au z'urat la -oma, de unde au luat o curs pn la ;el Aviv+ Meir Amit i-a ntlnit
ntr-o ascunztoare+ A fost politicos dar precaut+ I-a spus lui !imc0e c )nu era prea ncntat* de ideea de
a face trea'a murdar a lui Ouf1ir, i a insistat ca )implicarea s fie doar n faza pre%titoare+*
/r tirea lui Meir Amit, Ouf1ir sta'ilise deja cu o parte din cadrul serviciului secret francez, SD$C$,
s-l ucid pe #en-#ar1a n cazul n care acesta ar fi putut fi ademenit afar din )fortreaa* n care
locuia la "eneva, i c0iar peste %rania cu $lveia, n /rana, nc ovitor, Meir Amit a insistat ca
primul ministru ,evi $s01ol s autorizeze implicarea Mossad-ului+ 8rimul ministru a fost de acord+
Mossad-ul s-a apucat de trea'+ 3n 1atsa nscut n Maroc a plecat la "eneva si s-a infiltrat n cercurile
lui #en-#ar1a+ Dup cteva luni,agentu a ansat cu gr| deea c ar avea ca preten un
monarfrance de treab , care ar vrea s - vad pe Regee Hassan n turat, pentru
ca Marocu s devn un stat cu adev rat democratc. Kmche vense cu deea. Pe 26
octombre 1 965, acesta a afat c Ben-Barka, parc pre sm nd ceva, era pe
punctu de a peca a Pars.
Centru Mossad de comunca -a trms u Oufkr a Maroun un mesa| codfcat. A
doua z, mnstru o mc echp de of er de securtate au zburat a Pars. In
aceea noapte, ministrul a primit vesti de a partea francez mpcat . Preocupat c
fusese excus de a edn , agentu Mossad care nso se pe Ben-Barka a Pars I-a
sunat pe Kmche de a un teefon sgur pentru a- cere nstruc un. !imc0e s-a sf tut cu
Mer Amt. n cuvntee de ma trzu ae acestua dn urm , amb au fost de acord
c ,ceva naso se pune a cae, e ma bne s st m de o parte."
n seara urm toare, cnd Ben-Barka a|unse a restaurantu dn cart erul St+ "ermane
pentru cn , o camonet de suprave%0ere SD$C$ era de|a parcat n fa a ocauu.
Acesta credea c se va ntn cu monaru. Dup ce a ateptat o or degeaba, Ben-
Barka a pecat, n momentu n care a p t pe trotuar, do agen SDECE -au nghesu it
n camonet . De ac au pornt spre carteru Fontenay-e-Vcomte, unde SDECE
obnua s -s nterogheze dn cnd n cnd suspec . Pe tot parcursu nop , Oufkr
a supravegheat nterogatoru s torturarea u Ben-Barka, pn n zor cnd acesta,
epuizat, a fost e(ecutat+ Ouf1ir a fotografat vctma nante de a f ngropat n gr dna
ve. Mnstru a zburat apo acas cu fmu pentru a i-l nmna re%elui+
Cnd cadavru a fost descopert, revota francezor a a|uns pn a ureche
preednteu. Chares de Gaue a cerut o nvestga e f r precedent care a dus la demiteri
masive n rndul SD$C$+ Directorul servcuu, dornc s men n coegatatea ntre
servc, s-a str dut s n numee Mossad-uu n afara scandauu, ns de "aulle,
care nu era un prieten al Israeuu, era convns c evre erau mpca . Le-a spus
assten or s c opera unea purta ,amprenta Te Avv-uu." Numa sraeen,
zbucn acesta, pot da dovad de atta ps de re spect fa de ege nterna onae,
n acest fe s-a pus cap t une rea cndva apropate ntre Fran a Israe, stabte
n 1956 n tmpu R z 'oiului Suez-ului+ De "aulle a ordonat imediat oprirea transporturilor arme
ctre Israel si a ncetrii cooperrii de orice fel ntre servicii+ #r Amit avea s resimt mult timp
consecinele+
8entru !imc0e, )$ra ceva eroic n felul n care Meir Amit a fcut fat situaiei+ Ar fi putut da vina
pe mine sau pe alii implicai n operaiune, n sc0im', a insistat s ia totul asupra sa+ $ra un adevrat
lider+*
"uvernul primului ministru $s01ol, criticat de 8aris, s-a distanat fat de directorul Mossad+ Alte
critici au venit de la cineva la care nimeni nu se ateptase+ Cu ct Meir Amit susinea c rolul Mossad-
ului a fost )mar%inal*, c nu a fcut dect s )furnizeze cteva paapoarte si s nc0irieze nite maini,*
cu att predecesorul su, Isser &arel, susinea c pe vremea lui, afacerea #en-#ar1a nu s-ar fi petrecut+
Meir Amit l-a avertizat pe primul ministru c dac lucrurile continuau n felul acesta, amndoi vor avea
de suferit+ $s01ol a rspuns alctuind o comisie de cercetare, condus de "olda Meir, pe atunci ministru
de e(terne+ Comisia a conc0is c Meir Amit tre'uie s-si dea demisa, ns acesta a refuzat, insistnd ca
i $s01ol s fac la fel+ A urmat impasul+ A'ia un an mai trziu Meir Amit i-a dat seama c nu va mai
avea pro'leme din cauza morii lui #en-#ar1a+ ns i-a fost aproape fatal+
,a acea dat, pe !imc0e l preocupa deja o alt pro'lem+ 8alestinienii antrenaser n secret o unitate
comando n scopul de a ataca un punct sla' al securitii, lucru pe care nici Mossad-ul nu-l anticipase<
deturnarea de avioane de capacitate mic+ O dat ce un avion fcea escal, avea s fie dus ntr-o ar
ara' neutr+ Acolo pasa%erii urmau s fie inui pentru rscumprare - fie pentru sume mari de 'ani, fie
pentru a fi sc0im'ai pe prizonieri ara'i inui n Israel+ 3n 'onus l constituia pu'licitatea ce urma s
fie fcut n ntrea%a lume cauzei O$8+
n iulie 5AEB, o curs $l Al a fost deturnat de ctre al%erieni+ Mossad-ul a fost uimit de ndrzneala
operaiunii+ O ec0ip 1atsa a z'urat n Al%eria n timp ce !imc0e i ali e(peri lucrau aproape non-stop
pentru a pune la punct o strate%ie prin care s-i eli'ereze pe pasa%erii n%rozii, ns orice ncercare de a
ataca avionul era mpiedicat de prezena ec0ipelor internaionale de reporteri venite la faa locului+
!imc0e a su%erat s se tra% de timp n sperana c povestea
va perde dn actuatate s c astfe agen katsa vor putea n sfrt, ac ona, ns
terort antcpaser aceast mcare ncepuser s fac amenn r
ngroztoare n cazu n care nu e erau ndepnte cern ee: eberarea de nu or
paestnen dn nchsore sraeene. Guvernu ageran sus nea pe terort.
Kmche -a dat seama< )$ram prn ntre cocan s ncova ." A fost unu dntre ce care
au propus cu |um tate de gur ca de nu s fe da n ocu pasageror, ,tnd
foarte bne ce urm r va avea o astfe de ac une, n feu acesta erau ncura|ate no
deturn r. De asemenea, cauza OEP avea s fe ntens medatzat . Israeu ncepuse
s stea n defensv . La fe f cuser s guvernee dn vest care nu aveau nc un
r spuns a astfe de ac un terorste. S totu, ce puteam s facem n afar de a sta
ca pe ghmp n ateptarea urm toare deturn r?"
S at c au ma urmat, fecare fnd ma bne gndt dect cea dnante, n scurt
tmp nc 6 avoane au fost deturnate de terort care nu erau numa exper n a
ascunde arme expozb a bordu navei, dar care tau s manevreze astfe de
avoane, n deertu ban exersaser schmbu de focur n cabna avonuu, tnd
c E A anga|ase g rz narmate pe rutee sae - una dn prmee mc r pe care
Kmche e-a propus. Tot e prev zuse c terort vor cunoate ege dverseor r
n sau dn care vor zbura, aa c dac ar f s fe captura , aa or s e poat
foos pentru a- ebera prn negocer sau amenn r.
Kmche ta c Mossad-u avea neap rat nevoe de un ncdent prin care serviciu
s - nvng pe terort. Kmche dorea o opera iune a c re rezutat s egaeze
audee c p tate de Israe n urma r pr u Adof Echmann. Incdentu de care avea
nevoe trebua s fe extrem de dramatic, de periculos si aproape imposi'il de realizat+
,a 4E iunie 5AGE, un avion al Air /rance de pe ruta 8aris - ;el Aviv, pli n de pasager evre, a
fost deturnat dup o esca pe Aeroportu Atena, cunoscut pentru saba securtate.
Terort erau membr a grup r extremste Wad Haddad cereau dou ucrur:
eberarea a 40 de palestinieni din nc0sore sraeene s a nc 12 compatro nch n
Europa; s eberarea a do terort german aresta n Kenya, unde ncercaser s
doboare un avon E A cu o rachet Sam-7, n tmp ce acesta decola de pe Aeroportul
.airo'i+
Dup o oprire la Casa'lanca, i fr permisiunea de a ateriza la !artoum, avionul a z'urat la
$nte''e, n 3%anda+ De acolo teroritii
a
u anunat c nava urma s fie aruncat n aer, cu pasa%eri cu
tot, dac nu le vor fi ndeplinite condiiile+ Data limit era @J iunie+
,a ;el Aviv, n edine de ca'inet cu uile nc0ise, mult ludata ima%ine pu'lic a necedrii n faa
terorismului se diminua+ Minitrii erau pentru eli'erarea deinuilor O$8+ 8rimul ministru -a'in a
ntocmit
u
n raport S0in #et pentru a arta c eli'erarea de criminali condamnai nu era fr precedent+
eful statului major, Mordec0ai Cur, a anunat c nu putea recomanda o aciune militar din cauza
insuficienei cadrelor din $nte''e+ In timp ce dez'aterile tensionate continuau, s-a aflat c evreii din avion
fuseser separai de ceilali pasa%eri - acetia din urm fuseser eli'erai iar acum se ndreptau spre
8aris+
Asta era e(act ce atepta Mossad-ul+ 2itz0a1 &ofi, directorul serviciului, n momentul su de %lorie, a
pledat sus si tare pentru nceperea unei aciuni de salvare+ A scos din ar0iv planul pe care -afi $itan l
urmase pentru capturarea lui $ic0mann+ $(istau similitudini ntre cele dou aciuni< -afi $itan i ec0ipa
acionaser departe de cas, ntr-un mediu ostil+ Au mizat pe cacialma si pe improvizaii - faimosul
tupeu evreiesc+ Acest lucru se mai putea repeta+ Asudat, r%uit de attea pledoarii i altercaii, &ofi
str'tu ca'inetul cu o privire a'sent+
)Dac ne lsm oamenii s moar, nseamn c suntem pierdui+ .ici un evreu nu va mai fi n
si%uran nicieri n lume+ Iar &itler s-ar 'ucura pe lumea cealalt+
)/oarte 'ine*, spuse n cele din urm -a'in+ )S ncercm+*
Ca i !imc0e, fiecare strate% i or%anizator din Mossad a fost mo'ilizat+ 8rimul pas era desc0iderea
unei le%turi telefonice directe secrete ntre ;el Aviv i .airo'i> &ofi puse n practic le%tura secret
dintre Mossad i omolo%ii 1enieni, aciune iniiat de Meir Amit+ Aceasta a nceput imediat s se
dovedeasc folositoare+ Sase a%eni 1atsa au plecat la .airo'i unde au fost adpostii ntr-o ascunztoare
a serviciului secret 1enian+ Acetia aveau s fie capul de pod al atacului principal+
O mare pro'lem o constituia ajun%erea la $nte''e+ O$8 fcuse din aeroport propriul punct de acces
n 3%anda, de unde Or%anizaia i conducea operaiunile mpotriva re%imului de supremaie al al'ilor
pro-sraeen dn Afrca de Sud. Dup ruperea rea or dpomatce cu Ierusamu n
1972, Id Amn, dctatoru despotc a Ugande, d dus e OEP-uu reedn a
ambasadoruu sraean drept sedu.
Kmche trebua s te dac OEP ma era n ar + "0erilele antrenate de paestnen
erau o for extrem de puternc pe care ar f trebut s o nvng n scurtu r stmp
acordat msun de savare: for ee sraeene nu-s permteau s fe a so dect tmp
de cteva mnute, atfe rscnd un puternic contraatac+ !imc0e trimise cu 'arca de la .airo'i
doi agen katsa pe Lacu Vctora. Au acostat n apropere de Entebbe s au g st
sedu OEP p r st, paestnen tocma pecaser n Angoa.
Apo, prntr-un noroc neateptat, de care orce opera une are nevoe, unu dntre
of er de securtate kenan care nso se pe agen katsa af c unu dntre ce
care p zea pe ostatc era char rud cu nevast -sa. Kenanu a fost a|utat s ntre
pe aeroport unde v zu c to pasager erau n va , ns ce 15 terort care-
p zeau, p reau foarte agta . Informa a a fost transms prn rado a Te Avv.
n acest tmp, a do katsa, amb po profesont, au nchrat un Cessna si au
z'urat de la .airo'i, aparent pentru a foto%rafia ,acul Vctora pentru o brour de vacan .
Avonu a trecut exact pe deasupra Aeroportuu Entebbe, putnd astfe s
fotografeze psta s c dre nvecinate+ /ilmul a fost trimis la ;el Aviv+ Acolo, !imc0e a propus
nc o stratege pentru a- nduce pe terort n eroare.
Dup cteva teefoane date a reedn a u Amn, negocator sraeen dn Te
Avv au dat de n ees c guvernu era gata s accept e cond e terortor. Un
dpomat a unu consuat european dn 3%anda a fost folosit pentru a da credbtate
aceste captu r aparente; n preaab fusese verfcat n secret dac putea negoca
n termen acceptab pentru terort. Kmche i-a spus mesa%erului< ).u tre'uie s fe
ceva nc prea n|ostor pentru Israe dar nc mposb de acceptat de c tre
terort." Dpomatu se ndrepta n grab spre aero port, preg tndu- cuvntee, n
acest tmp, opera unea se apropa de sfrt.
3n #oeng 707 sraean nenscrp onat, care avea s fe foost pe post de spital,
ateriza pe Aeroportul .arob, condus de po IDF. ntre tmp, 6 agen katsa
ncercuser aeroportu; fecare era echpat cu un rado de nat frecven s un
dspoztv electronic de 'ruiere a radarului din turnul de control+ $ra pentru prima dat cnd acesta
din urm era folosit n astfel de condiii+
Cincizeci de parautiti israeiieni, profitnd de ntuneric, ieir din avionul spital si se ndreptar n
vitez spre ,acul 9ictoria+ 3mflndu-i 0rcile de cauciuc, traversar apa, si rmaser n ateptare n
apropierea rmului u%andez, %ata n orice moment s atace Aeroportul $nte''e+ ,a ;el Aviv, ec0ipa de
salvare fusese antrenat la perfecie> la momentul potrivit, un %rup de transportoare C-5@J &ercules a
traversat Marea -oie, spre sud> dup ce i-a fcut plinul la .airo'i, au z'urat e(act pe deasupra
copacilor, ateriznd apoi pe Aeroportul $nte''e+
Aparatele de 'ruiaj au funcionat impeca'il+ Autoritile aeroportului nc mai ncercau s afle ce se
ntmplase cnd cele @ transportoare &ercules i avionul-spital au aterizat+ Cteva comandouri au dat 'uzna
n cldirile unde erau inui ostaticii+ ,a acea dat nu mai rmseser dect evrei+ Celelalte
naionaliti fuseser eli'erate de Amin care i ddea aere de actor principal pe scena lumii+ 8arautitii
care ateptau s intervin nu au mai fost c0emai+ Au traversat napoi lacul i s-au ntors la .airo'i+ De
acolo au fost luai de un alt transport israelian i dui acas+
n I minute - cu 4 minute mai repede dect timpul prevzut -ostaticii au fost eli'erai i toi
teroritii omori, mpreun cu 5E soldai u%andezi care i pzeau pe prizonieri+ $c0ipa de intervenie a
pierdut un sin%ur om, locotenentul colonel 2onatan .etan7a0u, fratele mai mare al viitorului prim
ministru, #en7amin .etan7a0u+ Acesta urma s spun c atitudinea sa intolerant fa de teroriti era
le%at de moartea lui 2onatan+ Au mai murit si @ ostatici+
Dorina lui !imc0e de a avea presa de partea sa n urma ripostei date teroritilor a fost mai mult dect
ndeplinit+ $li'erarea de la $nte''e a constituit un episod care, c0iar mai mult dect capturarea lui
Adolf $ic0mann, a nceput s fie vzut ca o carte de vizit a Mossad-ului+
Cu timpul, !imc0e s-a implicat din ce n ce mai mult n aciunile Mossad-ului contra O$8+ Aceast
lupt pe via i pe moarte avea loc dincolo de %raniele Israelului, pe strzile oraelor europene+
!imc0e era unul dintre strate%ii ce pre%teau terenul pentru asasinii antrenai de Mossad - 1idonii+
Acetia acionau la 8aris, Munc0en, Cipru i Atena+ 8e !imc0e crimele nu-l impresionau ctui de puin>
era ca pilotul unui 'om'ardier care nu vede unde cad 'om'ele+ Moartea contri'uia la meninerea unui
sentiment de invinci'ilitate n interiorul Mossad-ului< informaiile deose'ite pe care le primeau de la
strate%i fceau ca a%enii 1idon s fie mereu cu un pas naintea inamicului+
ntr-o diminea, !imc0e sosi la serviciu i i %si cole%ii ntr-o stare de soc+ 3nul dintre cei mai
'uni 1atsa fusese asasinat la Madrid de un puca O$8+ 3ci%aul era contactul prin care israelianul sperase
s ptrund n %rupul de teroriti+
ns acum nu era timp de doliu+ /iecare a%ent disponi'il tre'uia s rspund cu aceeai moned+
8entru !imc0e, )acestea erau momente n care nu se mai putea vor'i de mil din partea nimnui+*
;ensiunea permanent contri'uia la %sirea de noi ci de infiltrare n O$8 si la descoperirea de detalii
care s fac posi'il asasinarea liderilor+ Dup prerea lui !imc0e, )dac tai capul, atunci nici coada
nu mai mic+* 8rimul cap de pe lista 1idonilor era 2asser Arafat+
8rin 5AG@, o alt ameninare mult mai serioas, ncepuse s-l preocupe pe !imc0e< posi'ilitatea
unui al doilea rz'oi de proporii cu ara'ii, dus de $%ipt mpotriva Israelului, ns Mossad-ul nu era dect
un %las izolat n corul serviciilor secrete israeliene+ ;emerile lui !imc0e, susinute i de superiorii si, au
fost respinse cate%oric de Aman, serviciul de contrainformaii+ Strate%ii au su'liniat c $%iptul tocmai
e(pulzase cei 4J+JJJ de consilieri militari rui, ceea ce tre'uia interpretat ca un semn clar c preedintele
$%iptului, An=ar Sadat, cuta o soluie politic n Orientul Mijlociu+
!imc0e tot nu era convins+ Cu toate informaiile care i treceau prin mn, acesta devenea din ce n
ce mai si%ur c Sadat avea s-i ia prin surprindere - si asta pur si simplu pentru c cererile ara'ilor ar fi
imposi'il de acceptat de ctre israelieni< $%iptul vroia napoi teritoriile ocupate i crearea unui stat
palestinian n Israel+ C0iar dac aceste condiii ar fi fost ndeplinite, !imc0e era de prere c O$8 si-ar
continua totui campania sn%eroas de n%enunc0ere a Israelului+
.elinitea lui !imc0e crescu i mai mult cnd afl c Sadat i-a nlocuit ministrul de rz'oi cu un
personaj mult mai a%resiv, a crui
D
rim micare a fost s ntreasc aprarea $%iptului n zona
Canalului Ae Suez+ Comandanii e%ipteni mer%eau re%ulat n alte capitale ara'e
D
entru a-si asi%ura
sprijinul+ Sadat semn apoi cu Moscova un nou contract de ac0iziionare de armament+
8entru !imc0e, semnele erau mai mult dect amenintoare< 8ro'lema nu se mai punea dac, ci n
ce zi va ncepe rz'oiul+*
ns efii serviciilor de spionaj de la Aman continuau s i%nore avertismentele Mossad-ului+ Acetia
le-au spus comandanilor ID/ c, dei rz'oiul prea s nceap, vor avea )mcar un avertisment cu I
zile nainte,* mai mult dect suficient pentru ca aviaia militar israelian s repete victoria
-z'oiului de Sase Hile+
!imc0e a replicat c n mod si%ur ara'ii au nvat ceva din %reeli+ S-a trezit catalo%at drept mem'ru
al unui )Mossad o'sedat de rz'oi,* acuzaie care nu se potrivea deloc unui om care-si cntrea fiecare
cuvnt+ .u putea face dect s urmreasc pre%tirile e%iptenilor si s ncerce s deduc data atacului+
Cldura sufocant din au%ust 5AG@, la ;el Aviv, fcu loc unui septem'rie rcoros+ 3ltimele
rapoarte ale a%enilor 1atsa referitoare la Canalul de Suez artau c pre%tirile e%iptenilor erau pe
terminate+ "enitii fceau ultimele modificri ale pontoanelor pentru ca trupele si 'lindatele s poat
trece apa+ Cnd Mossad-ul l-a convins pe ministrul de e(terne al Israelului s ridice pro'lema acestor
pre%tiri n%rijortoare la O.3, reprezentantul e%iptean a rspuns linititor c )aceste activiti fac
parte din rutin+* 8entru !imc0e, cuvintele aveau )aceeai credi'ilitate* ca si cele rostite de am'a-
sadorul :aponiei la 6as0in%ton n ajunul atacului asupra 8earl &ar-'our-ului+
Si totui, e(plicaia e%ipteanului a fost acceptat de Aman+ Spre mirarea crescnd a lui !imc0e, pn
n octom'rie, oriunde i arunca privirile iscoditoare, vedea din ce n ce mai multe semne de pericol>
,i'ia tocmai naionalizase companiile occidentale de petrol> n statele din "olf productoare de petrol se
vor'ea despre ntreruperea livrrilor spre vest+
Cu toate acestea, strate%ii de la Aman continuau s interpreteze lamenta'il micrile ara'ilor+ Cnd
nave ale aviaiei militare israeliene au fost atacate de MI"-uri deasupra Siriei - incident rezultat cu victo-
ria ID/ datorat cunotinelor do'ndite de piloi n urma furtului MIC-ului din Ira1 - do'orrea
celor 54 aparate de z'or siriene a fost vzut de Aman ca o dovad n plus c, dac ara'ii pornesc
vreodat rz'oiul, vor fi nvini la fel de uor ca i de data aceasta+
n noaptea de I spre E octom'rie, Mossad-ul primi cea mai iz'itoare dovad de pn atunci c
ostilitile erau iminente, si c totul putea ncepe n numai cteva ore+ A%enii 1atsa si informatorii din
$%ipt raportaser c naltul Comandament Militar al $%iptului trecuse la alert de %radul J+ Dovezile nu
mai puteau fi i%norate+
,a ora E<JJ A+M+, directorul Mossad, Hvi Hamir, s-a reunit cu efii serviciilor secrete n Ministerul
Aprrii+ Cldirea era aproape pustie< era 2om !ippur, cea mai mare sr'toare evreiasc, zi n care
toat lumea se odi0nete, cnd toate serviciile pu'lice, inclusiv postul de radio naional, nu lucreaz+
-adioul fusese ntotdeauna mijlocul de mo'ilizare a rezervitilor n cazul unei ur%ene naionale+
n cele din urm, %uvernul, mpins la aciune de dovezile incontesta'ile prezentate de Mossad,
aciona alarmele pe tot teritoriul Israelului anun nd c un atac du'lu - din partea Siriei n nord i a
$%iptului n sud - avea s ani0ileze Israelul+
-z'oiul a nceput la ora 5<II 8+M+ ora local, n timp ce Ca'inetul israelian era nc n edina de
ur%en - asi%urat de strate%ii de la Aman c ostilitile nu vor ncepe nainte de E<JJ 8+M+ Ora s-a
dovedit a fi o simpl presupunere+
Dup ncetarea rz'oiului, nc o dat clar cti%at de Israel, n ealoanele superioare de la Aman
au avut loc sc0im'ri masive+ Mossad-ul se dovedise din nou superior tuturor celorlalte servicii
secrete israeliene, cu toate c si aici avuseser loc modificri< Hamir fu nlturat din funcia de director
%eneral pe motiv c nu a fost suficient de insistent fa de omolo%ii de la Aman+ ,ocul su a fost luat
de 2itz0a1 &ofi+
!imc0e primi aceast numire cu sentimente contradictorii, n anumite privine, &ofi era fcut din
acelai aluat cu Meir Amit< aceeai inut semea, aceeai e(perien de front, acelai caracter
sarcastic i aceeai imposi'ilitate de a-i suporta pe proti, ns &ofi spunea lucrurile att de direct nct
devenea %rosolan, iar tensiunile dintre el i !imc0e ncepuser nc de pe vremea cnd acetia se
ocupau si de antrenamentul recruilor, la centrul de antrenament al Mossad-ului+
cu mentalitatea sa de )1i''utz*, nu arta nici un fel de r'dare fat de %ndirea intelectual
nceat a lui !imc0e si fa de accentul 'ritanic rafinat cu care acesta se adresa cadrelor, ns acum
!imc0e
n
u mai era doar un a%ent e(perimentat ci i adjunctul lui &ofi+ /usese promovat n funcia de
adjunct al directorului %eneral cu puin timp nainte de plecarea lui Hamir+ Att &ofi ct si !imc0e au
fost de acord c tre'uie s pun deoparte nenele%erile personale si s ai' %rij ca O5ossad-ul s
acioneze n continuare cu eficien ma(im+
!imc0e primise una dintre cele mai %rele sarcini din Mossad< i s-a ncredinat conducerea )sectorului
li'anez*+ -z'oiul civil ncepuse n aceast ar la doi ani dup -z'oiul de 2om !ippur, iar la data la
care !imc0e prelua conducerea )sectorului,* li'anezii cretini se luptau pentru o cauz pierdut+ ,a fel
cum, cu ani n urm, Salman se dusese la am'asada israelian din 8aris pentru a ncepe operaiunea de furt
a MI"-ului, la fel n septem'rie 5AGI, un emisar al cretinilor ceruse Israelului s le livreze arme pentru
a se apra+ Cererea a ajuns pe 'iroul lui !imc0e care a vzut n asta un prilej pentru ca Mossad-ul s
ptrund n reeaua li'anez+
l-a spus lui &ofi c din punct de vedere politic, lo%ic ar fi s-i susin ntr-o oarecare msur pe cretini
mpotriva musulmanilor care juraser s distru% Israelul, nc o dat propunerea era acceptat+ $vreii
urmau s le dea cretinilor suficiente arme ca s se apere de musulmani, ns nu suficiente pentru a
constitui un pericol pentru Israel+ Mossad-ul a nceput s livreze arme din Israel n ,i'an+ Apoi !imc0e a
plasat ofieri Mossad n interiorul conducerii cretine+ Acetia ajutau n aparen la instruire militar, n
realitate, ofierii i transmiteau n permanen lui !imc0e informaii cu ajutorul crora acesta era mereu
la curent cu desf urarea rz'oiului civil+ Informai i le au ajutat Mossad-ul s lanseze o serie de atacuri
reuite asupra fortretelor O$8 din sudul ,i'anului+
ns relaiile serviciului cu cretinii s-au rcit n ianuarie 5AGE, cnd liderii acestora au solicitat
ajutorul armatei siriene mpotriva &ez'olla0-ului pro-iranian+ Aceast %rupare era vzut n Damasc
drept o ameninare+ In cteva zile, mii de trupe siriene e(perimentate erau n ,i'an, ndreptndu-se spre
%rania cu Israelul+ Mult prea trziu ns, cretinii si-au dat seama c, dup spusele lui !imc0e )au fcut
ntocmai ca Scufia -oie care l-a crezut pe lup+*
nc o dat cretn banez au cerut a|utoru Mossad-uu. ns Kmche -a dat
seama c re eaua construt de e pentru amentarea cu arme nu era sufcent .
Era nevoe de o opera une sraean de ogstc n toat regua. Zec de tancur
IDF, rachete ant-tanc ate arme au fost trmse cretnor, n Lban, r zbou cv
ncepuse s scape de su' control+
Proftnd de ocaze, Kmche -a nceput propra upt mpotrva dumanuu
num ru unu a Israeuu, OEP + n curnd aceasta s-a e(tins asupra shtor banez.
Lbanu devense terenu de antrenament unde Mossad-u perfec ona tacticile, nu
numai pentru asasinate, dar pentru r zbou pshoogc. Erau ze fercte pentru agen
care ac onau n afara c dr mohorte de pe buevardu Kng Sau.
n nteroru c dr, rea e dntre Kmche Hof se strcau pe z ce trece. Se
zvonea c ncepuser s ab nen eeger voente cu prvre a deta opera onae;
c Hof se temea c ad|unctu vroa s - a ocu; c Kmche credea c nu era destu
de aprecat pentru contrbu a enorm pe care o aducea. Nc pn n z iua de azi
!imc0e nu vrea s dscute astfe de aspecte, fnd de p rere c ,atunc cnd comen tezi
un zvon i dai credi'ilitate+*
n 1980, ntr-o dmnea de prm var , Davd Kmche -a foost crdu de acces
nemtat, care nocuse cee dou che, pe ntru a intra n c dre. A|ungnd n brou, a
afat c Hof vroa s - vad numadect. Kmche se ndrept spre brou drectoruu
genera, coc n s ntr , nchznd ua n urma sa.
Ce a urmat a intrat n le%enda Mossad-ului> un episod cu voci din ce n ce ma rdcate, cu
acuza contra-acuza . Cearta a durat 20 de mnute tensonate. Cnd sprtee s-
au ntt, Kmche a et dn brou t cut. Carera sa n cadru Mossad-uu uase sfrt,
ns actvtatea sa de spona| pentru Israe avea s contnue pe o zon cunoscut
-Statee Unte. De data aceasta nu ma avea s fe vorba de furt de materiale nucleare,
ci de un scandal care mai trziu a fost cunoscut su' numele de Iran%ate+
Dup ce o vreme s-a gndt ce putea face ma departe, Davd !imc0e a acceptat
o func e de drector n Mnsteru de Externe a Israelului+ 8ostul se potrivea perfect cu
capacitatea sa de a se implica de a e cu bro dn anumte stua , se oferea astfe
ocaza s as
t
n
eviden pe arena internaional, dep ind cu aceast ocazie %ra-
n
j
e
Me ,i'anului+
n Statele 3nite, sa%a preedintelui .i(on si afacerea 6ater%ate ajunseser ntr-un punct fr
ntoarcere, lsnd CIA acoperit de
sus
piciuni, aa cum nu mai fusese de la moartea preedintelui !enned7,
cci din ce n ce mai multe dovezi ieeau la iveal cu privire la activitile A%eniei din timpul
administraiei .i(on+
!imc0e a studiat fiecare aspect al dramei, )nv nd leciile ce tre'uiau reinute n urma unei cderi
care n-ar fi tre'uit s ai' loc niciodat+ Adevrul era c .i(on nu a fcut 'ine s pstreze acele casete+
Dac nu le-ar fi avut pro'a'il c i acum ar fi fost preedinte+*
Ceea ce se ntmpla n Iran - aspect ce interesa n permanen Israelul -l preocupa i pe el+ Cu
!0omeini i a7atola0ii si fermi pe poziie, !imc0e a fost de-a dreptul ocat de modul lamenta'il n
care CIA i Departamentul de Stat interpretaser situaia+
ns la Casa Al' era un nou preedinte, -onald -ea%an, care promisese un nou nceput pentru CIA+
A%enia, aflase !imc0e din surse personale din 6as0in%ton, avea s devin )atuul secret* al lui -ea%an n
politica e(tern+ ,a conducerea CIA era 6illiam Case7+ Instinctiv, !imc0e si-a dat seama c acesta nu
era de partea Israelului - ci era o persoan care la nevoie putea fi manipulat+
;imp de doi ani, !imc0e a urmrit ndeaproape operaiunile CIA din Af%anistan si America
Central+ Multe dintre acestea l-au uimit prin )amatorism, stilul de mod vec0e i prin cele cteva
crime de o deose'it duritate+*
Apoi nc o dat, !imc0e i-a ndreptat atenia spre Iran - si spre ce se ntmplase n #eirut+
,a cteva luni dup ce !imc0e si-a nceput munca n Ministerul de $(terne, Israelul a nceput s
livreze arme Iranului, cu acordul tacit al Statelor 3nite+ $vreii le ntinseser o mn cu scopul de a sl'i
re%imul de la #a%dad - manevra care fcea parte din tactica demult adoptat i numit de !imc0e
)jocul la am'ele capete+*
;rei ani mai trziu, dou evenimente le-au sc0im'at planurile+ $ vor'a de masacrul provocat de o
masin-'om' n #eirut, cnd 4F5 de soldai americani au murit+ S-a 'nuit c serviciul secret iranian
era i el implicat+ Israelul a fost o'li%at s opreasc transportul de arme
ctre ;e0eran+ ;oate acestea au culminat cu rpirea, torturarea Vi moartea lui 6illiam #uc1le7, eful
seciunii din #eirut+ Imediat dup aceea, ali G americani au fost luai ostatici de ctre %rupri susinute
de Iran+
8entru dura administraie -ea%an, care venise la putere promi nd s desfiineze terorismul, situaia
cetenilor americani care putrezeau n #eirut, cerea aciune+ De represalii nici nu putea fi vor'> ideea
'om'ardrii ;e0eranului, cum propusese -e%an, a fost respins c0iar si de consilierii cei mai
nverunai+ O misiune de salvare putea eua de asemenea, erau de prere ofierii Delta /orce+
Apoi avu loc discuia dintre preedinte i -o'ert Mc/arlane, un tip foarte zelos, fost soldat n
infanteria marin, la acea dat consilier pe pro'leme de securitate naional+ !imc0e i amintea c
Mc/arlane i-a spus c discuia se desfsurase n felul urmtor<
)- De ce au nevoie iranienii, domnule preedinteC
-;u s-mi spui mie, #o'+
De arme, ca s se 'at cu ira1ienii+
Atunci s le dm ce vor+ Iar n sc0im' ne lum napoi oamenii+*
-ea%an i Mc/arlane-n ciuda sfatului lui Case7 si al altor directori de servicii secrete americane -
susineau ideea simplist c dndu-le arme iranienilor, aceasta nu ar duce numai la presiuni din partea
mula-0ilor asupra %ruprii din #eirut pentru a eli'era ostatici i, dar ar m'unti i relaiile administraiei
cu ;e0eranul+ Dac aveau noroc, poziia Moscovei n Iran putea fi i ea sl'it+ ;otul era pre%tit
pentru ceea ce urma s fie cunoscut mai trziu su' numele de Iran%ate+
Colonelul de marin Oliver .ort0 a fost nsrcinat cu livrarea armelor+ .ort0 i Mc/arlane au
convenit s e(clud CIA din planurile lor+ Am'ii erau oameni de aciune+ Mentalitatea lor de )care pe
care* le fusese de folos n 9ietnam, iar din cele auzite, si evreii %ndeau la fel+ Deci, dup cum spunea
.ort0, )era timpul s aducem Israelul de partea noastr+* Si%ur, mai era i dorina personal de a vizita
;ara Sfnt> cretin practicant fiind, lui .ort0 i surdea ideea de a clca pe urmele lui lisus+
.oul prim ministru al Israelului, 2itz0a1 S0amir
4
, a 0otrt c o sin%ur persoan putea ne%ocia
cererea de ajutor a celor de la 6as0in%-
ton
_ s n acea tmp s se asgure c nteresee Israeuu erau protejate+ 8e @
iulie 1983, Davd Kmche peca s se ntneasc a 3
a
sa Ab cu McFarane.
Kmche era de p rere c deea de a schmba przoner pe arme putea
func ona. Acesta ntreb dac CIA ,partcp
@
ctv" a opera une, s-a spus c
Agen a nu era mpcat .
La rndu s u, McFarane -a ntrebat pe Kmche ct de mut era dspus
Mossad-u s se mpce s ad ug : ,n defntv, e sunt ce care v rezov
toate probemee..." Kmche -a r spuns c Ytzhak Rabn, pe atunc mnstru
ap r r, s Shamr hot rser s excud Mossad-u s ase totu n seama u.
McFarane fu de acord. Kmche -a spus c drectoru Mossad-uu care a acea
dat era Nahum Admon, se temea, ca s Casey, c schmbu de arme pentru
ostatc era destu de perculos+
Mc/arlane se duse a Sptau Nava Bethesda pentru a- prezenta u Reagan,
care tocma se operase de coon, p rerea u Kmche. Preedntee avea o
sngur ntrebare: Putea Kmche s e garanteze c Israeu avea s n
secret toat opera unea? O sngur vorb sc pat putea pune n perco
rea e pe care Statee Unte e aveau cu ate state arabe pance care se
temeau de|a de radcasmu n cretere de a Teheran. Kmche sus ne s
acum c McFarane l-a asgurat pe Reagan c Israeu , va men ne poz a."
Au b tut pama. Kmche s-a ntors n Israe. Dou s pt mn ma trzu era dn
nou a Washngton, n tmpu cne -a dezv ut u McFarane panu s u.
Kmche avea s -s amnteasc ma trzu cum s-a desf urat conversa a:
,- S v dau ma nt vestea bun sau pe cea proast ?" ntreb !imc0e pe
Mc/arlane+
Pe cea bun .
O s vr m no armee n ocu vostru, foosnd aceea c , ca s
at dat ."
Mc/arlane a fost de acord+
Datort metodei lui !imc0e, Statele 3nite nu aveau nici un contact direct cu Iranu, ar n
feu acesta, attudnea agresv a admns tra e care promsese s n pept
terorsmuu nu avea cum s fe comproms : embargou mpus de Statee
Unte Iranuu r m nea intact ar ostatc nu aveau s fe schmba drect pe
arme. ,- vestea proast ?" scod McFarane. Kmche spuse c dn
sursee sae dn Iran nu se putea t sgur dac muah puteau s aran|eze
eberarea ostatcor de a Berut.
,- Radca de acoo au sc pat de sub controu Teheranuu/' -
a
spus acesta %azdei
sale+
Dac McFarane a fost dezam gt, pe fa nu s-a citit nimic+ A doua zi Secretarul de Stat
Ceor%e S0ultz i-a spus lui -ea%an, care revense a Casa Ab , c rscure erau prea mar.
Dac ranen uau armee s apo d deau totu n veag pen tru a face de rs pe )Marele
Satana,* denumirea pe care muah o d duser Stateor Unte? Asta n-ar mpnge Irak-u
ma mut nspre Ununea Sovetc ? Dar ostatc? L s-ar f nr ut t ma mut soarta.
Exempee au contnuat toat dmnea a. Pe a prnz, Reagan era vzb obost.
Decza, o dat uat , a s fost apcat . Preedntee a fost de acord cu deea ca
Statee Unte s vreze Israeuu ate arme n ocu ceor pe care Israeu urma s e
vnd Iranuu, nc o dat , Kmche se ntorcea acas avnd mn ber . Totu,
Shamr a nsstat ca fecare pas, pe ct posb, s fe f cut n aa fe nct, ,n
cazu vreune probeme s se poat nega orice implicare+*
Pentru a garanta acest ucru, Kmche a adunat pentru n erea opera un o
echp de persona|e foarte dferte. Prntre e se num ra Adnan Khashogg,
mardaru saudt a petrouu, care obnua s m nnce cavar n pscn s
as cu top modee; Manacher Thorbanfer, fost agent n SAVAK - famosu servcu
secret a ahuu - care nc se ma comporta ca un spon, convocnd nt lniri la miezul
nop . Ma era vorba de msterosu Yakov Nmrod, care antrenase agen pentru
Aman s care fusese cndva ataatu mtar a Israeuu n Iran n tmpu domne
ahuu. Tot prntre e se ma num ra s A Schwmmer, t cutu fondator al 4srael Aircraft
4ndustries.
Khashogg a ncheat un acord care avea s dea tonu a ceea ce urma s se
ntmpe. Saudtu urma s conduc un consor u care ar f pus a ad post Statee
Unte n cazu n care Iranu nu- ndepnea obga e, n mod asem n tor ap ra
Iranu dac armee nu erau conforme cu cern ee. Pentru aceste garan , consor u
urma s pr measc 10% dn costu armeor vrate de amercan, n schmb, avea s
ac oneze ca un tampon pentru a asgura credbtatea nempc r am'elor %uverne n
cazul n care lucrurile n-ar fi decurs conform pla-
n
ului+ Cu toii au neles c acest consoriu nu va accepta s fie controlat +5 vreo for politic si c va
viza mai nti de toate profitul material+
,a sfritul lui au%ust 5ABI, primul transport aerian cu arme pleca je Ma ;el Aviv si ateriza la ;e0eran+
,a 5F septem'rie, unul dintre ostaticii americani, reverendul #enjamin 6eir, era eli'erat la #eirut+ ,
e
msur ce lucrrile luau amploare, ali )juctori duri* s-au alturat consoriului, printre acetia
numrndu-se si Miles Copeland, fost ofier CIA care, n ajunul detronrii a0ului de la conducerea rii
ce urma sa se numeasc mai trziu -epu'lica Islamic a Iranului, a trimis a%eni CIA n pieele din
;e0eran care mpreau 'ancnote de 5JJ de dolari celor care ndrzneau s stri%e );riasc a0ulL* S-
au mai implicat i alte fi%uri misterioase, cum ar fi un fost ofier al Serviciilor Speciale Aeriene care
conducea la ,ondra o companie ce fcuse cndva Mossad-ului anumite servicii, ntre timp, oficialii din
Israel i 6as0in%ton se fceau c nu vd nimic+ Important era c operaiunea ncepuse su' oc0ii tuturor
i nimeni nu 'nuia nimic - cel puin deocamdat+
n total, Iranul urma s capete 54B de tancuri americane> 4JJ+JJJ de rac0ete !at7us0a capturate n
sudul ,i'anului> @+JJJ de rac0ete aer-aer> F+JJJ de puti si aproape IJ de milioane de cartue+
Din aeroportul /orce #ase din Arizona, peste F+JJJ de rac0ete ;O6 au fost transportate ctre
"uatemala de unde urmau s porneasc spre ;el Aviv+ Din 8olonia si #ul%aria au fost trimise B+JJJ
rac0ete sol-aer Sam-G, si 5JJ+JJJ de arme A!-FG+ C0ina a contri'uit cu sute de torpile Sil1=orm, maini
'lindate i transportoare 'lindate amfi'ii+ Suedia a )donat* o'uze de artilerie de 5JI mm, iar #el%ia
rac0ete aer-aer+
Armele au fost e(pediate cu un certificat care dovedea c Israelul era ara de destinaie+ Din 'azele
militare ID/ din Deertul .e%ev, consoriul a 0otrt ca ncrctura s fie transportat n Iran cu nave
de transport c0arter+ Consoriul a primit )ta(a de nmnare* pentru fiecare lot, Iran-ul pltind 'anii n
conturi din 'nci elveiene+ Suma se ridica n final la G milioane de dolari+ Israelul nu a primit nici o
rsplat material - numai satisfacia de a vedea acum Iranul i sporete puterea de a ucide mai muli
ira1ieni n ndelun%atul rz'oi dintre cele dou ri+ 8entru David !imc0e acesta era nc un e(emplu
al motto-ului )divide et impera* pe care l susinea cu trie
;otui, instinctele care nu l nelaser niciodat i spuneau acum c ceea ce ncepuse ca o
)operaiune plcut* era pe cale s scape de su' control+ Dup prerea sa< )n acel moment, puterea n
consoriu era deinut de cine nu tre'uia+*
8rin aceast operaiune a demonstrat nc o dat adevrata politic a Israelului< Israelul fusese %ata s
ajute Statele 3nite pentru c - fapt recunoscut - nu putea supravieui fr sprijinul 6as0in%ton-ului n
alte zone+ $ra i un mod de a demonstra c Israelul putea s ai' fora de decizie pe scena lumii si s
in totul n secret+
ns !imc0e era de prere c pe msur ce operaiunea de sc0im'are a ostaticilor pe arme continua,
riscurile de aflare a adevrului creteau tot mai mult+ n decem'rie 5ABI a spus consoriului c nu mai
putea s rmn implicat n activitile acestuia-invocnd vec0iul prete(t c cei de la Ministerul
Afacerilor $(terne i ocupau tot timpul+
Consoriul i-a mulumit pentru contri'uia sa, dnd n cinstea lui o mas ntr-un 0otel din ;el Aviv,
comunicndu-i c noul om de le%tur israelian urma s fie Amiram .ir, activul consilier pe pro'leme
de terorism al lui 8eres+ !imc0e avea s recunoasc mai trziu c n acel moment operaiunea se ndrepta
cu pai repezi spre autodistru%ere+ Dac e(ista cineva care putea duce totul de rp, atunci .ir era acela+
/ost ziarist, .ir dduse deja dovad c n mod n%rijortor, confunda spionajul real cu filmele cu :ames
#ond pe care le urmrea+ Avea aceeai sl'iciune ca si alii din Mossad, care erau convini c ziaritii
le pot fi foarte de folos+
CAPITOLUL 8
O-A si monstrul
Sinistrul 0ol al 0otelului 8alestine-Meridian din #a%dad era ca de o'icei nesat de lume n* acea
ultim zi de vineri a lunii aprilie 5ABB, i atmosfera era jovial+ Ira1ul tocmai cti%ase o 'tlie decisiv
mpotriva Iranului n "olful #asra i nele%erea era ca acest rz'oi care durase apte ani nsn%erai, s
ajun% la final+
3nul din motivele pentru care victoria Iranului devenise iminent, putea fi atri'uit strinilor care
stteau acum n 0ol, cu sacourile lor 'ine croite si pantalonii clcai la dun%, cu eternele lor zm'ete
de comis voiajori de succes+ $rau traficani de arme, venii s-si vnd ultimele nouti n materie de
armament+ Aceti traficani reprezentau industriile de armament ale $uropei, 3niunii Sovietice, Statelor
3nite si C0inei+ ,im'a comun a comerului lor era en%leza, pe care o vor'eau ntr-o lar% varietate
de dialecte+
"azdele lor ira1iene nu aveau nevoie de traducere< li se oferea o %am de 'om'e, torpile, mine si alte
dispozitive de distru%ere+ #rourile care circulau din mn n mn nfiau elicoptere cu nume desprinse
parc din desenele animate< )Cavalerul Mrii*, )9nt cald*, )Armsarul Mrii*+ 3nul dintre elicoptere
- )Mama mare* avea un mic podule, altul - )Incredi'ila main* - putea ridica n aer un ntre% pluton
de soldai+ #rourile prezentau arme care puteau tra%e pn la 4JJJ de focuri pe minut, sau puteau lovi o
int mictoare n cea mai nea%r 'ezn, cu ajutorul unui cip computerizat+ Orice tip de arm era de
vnzare+
"azdele vor'eau ntr-un jar%on ezoteric, pe care traficanii l nele%eau< )douzeci pe zi*, )treizeci
la jumtate si minus unu* ceea ce nsemna< douzeci de milioane de dolari pe zi la livrare, sau treizeci
de milioane de dolari pentru un contract, plti'ili jumtate cu 'anii jos, si restul la data trimiterii
armamentului+ ;oate plile se fceau n dolari americani, valut nc favorit n aceast lume
nc0istat+
;ot acest melanj de dealeri i clieni de vor' la un ceai de ment era suprave%0eat de ofieri ai
Da?lrat AI-Mu10a'arat Al-Ama0, principalul serviciu ira1ian de spionaj, controlat de Sa''a?a,
nspimnttorul frate vitre% al lui Saddam &ussein+
3nii dintre traficanii de arme se mai aflaser n 0olul 0otelului si cu apte ani n urm ntr-o zi
complet diferit de cea de azi, cnd %azdele lor, uluite, le-au spus c Israelul, un duman mai periculos
dect Iranul, dduse o puternic lovitur mainii militare ira1iene+
De la formarea statului evreu, ntre Israel si Ira1 e(istase permanent o stare formal de rz'oi+ Israelul
avea ncredere c forele sale armate puteau s cti%e un rz'oi convenional+ Dar n 5AGG, Mossad-ul
descoperise c %uvernul francez care alimenta Israelul cu arme nucleare, i furnizase i Ira1ului un
reactor si )asistent te0nic*+ ,ocaia era AI-;u=eit0a, la nord de #a%dad+
/orele aeriene israeliene ncepur s plnuiasc modul de 'om'ardare al zonei, nainte ca reactorul s
se umple cu uraniu+ Distru%erea sa atunci, ar fi cauzat uciderea n mas i poluare pe scar lar%, i ar fi
transformat #a%dadul i o nsemnat poriune din Ira1ntr-un deert radioactiv - asta ar fi adus
condamnarea internaional a Israelului+
Din aceste motive, 2itz0a1 &ofi, eful Mossad-ului la vremea aceea, s-a opus raidului ar%umentnd c
un atac aerian s-ar fi soldat oricum cu mori i n rndul te0nicienilor francezi si ar fi dus la izolarea de
statele europene pe care Israelul ncerca s le convin% de inteniile sale panice+ #om'ardarea
reactorului ar fi pus capt efectiv i manevrelor delicate de convin%ere a $%iptului n semnarea
tratatului de pace+
&ofi se trezi dominnd peste un imperiu divizat+ Muli dintre efii lui de departament se certau c nu
e(ist alt alternativ dect neutralizarea reactorului+ Saddam era un duman lipsit de scrupule> o dat ce
avea arma nuclear, nu ar fi ezitat s o foloseasc mpotriva Israelului+ Si n fond, de cnd i fcea %riji
Israelul pentru nvin%torii si prieteni
europeniC Doar America era cea care conta, si se zvonea de la 6as0in%ton c distru%erea reactorului nu ar fi
dat Israelului dect o mic palm peste mn din partea administraiei americane+
&ofi ncerc altceva+ ,e su%er Statelor 3nite s foloseasc presiuni diplomatice pentru a convin%e
/rana s opreasc e(portul reactorului+ O9as0in%ton-ul primi un refuz politicos din partea /ranei+
Atunci, Israelul alesese o cale mai direct+ &ofi trimise o ec0ip 1atsa ntr-un raid deasupra uzinei
franceze de la Seine-sur-Mer de ln% ;oulon, unde se construia miezul reactorului ira1ian+ Acesta fu
distrus de o or%anizaie de care nimeni nu mai auzise pn atunci - )Crupul $colo%ic /rancez*, nsui
&ofi alesese numele+
n vreme ce francezii se apucaser s construiasc un nou miez, ira1ienii l-au trimis pe 2a07a AI-
Mes0ad, un mem'ru al Comisiei de $ner%ie Atomic, la 8aris, s aranjeze transportul com'usti'ilului
nuclear la #a%dad+ &ofi trimise o ec0ip s-l asasineze+ O parte a ec0ipei patrula pe strzile vecine, iar doi
mem'ri ai acesteia au folosit o parol pentru a ptrunde n dormitorul lui Al-Mes0ad+ l-au tiat 'ere%ata
si l-au njun%0iat n inim+ Camera fu rv it, ca s par c avusese loc un jaf+ O prostituat din
camera vecin spuse poliitilor c l )servise* pe omul de tiin cu cteva ore nainte de crim+ Mai
trziu, pe cnd distra un alt client, fata auzise )micri suspecte* n camera lui Al-Mes0ad+ Cteva ore
mai trziu dup declaraia la poliie, prostituata muri ntr-un accident de main+ oferul fu%i imediat
iar maina n-a fost %sit niciodat+ $c0ipa 1idon se urc ntr-un avion al companiei $l Al i z'ur
napoi n ;el Aviv+
n ciuda acestei noi lovituri, Ira1ul, susinut de /rana, nu a renunat la eforturile sale de a ajun%e o
putere nuclear+ In ;el Aviv, forele israelienei continuau pre%tirile proprii n vreme ce capii
spionajului se luptau mpotriva permanentelor o'ieciuni ale lui &ofi+ eful Mossad primi atunci o
provocare dintr-o zon neateptat+ Adjunctul su, .a0um Admoni, veni cu ideea c distru%erea
reactorului nu era necesar, dar c )le-ar fi dat celorlali ara'i o lecie*+
n octom'rie 5ABJ, aceast dez'atere a avut loc n toate ntlnirile ca'inetului condus de Menac0em
#e%in+ Ar%umentele cunoscute erau trecute din nou n revist+ ;reptat, vocea lui &ofi rmnea din ce n
ce mai sin%ur+ Cu toate acestea el continua s lupte, scriind memoran-
dumur dup memorandumur, content fnd c -si scrie de fapt propriul necrolo% profesional+
De|a, Admon nu ma ascundea dspre u pe care purta fa de poz a u Hof. Ce
do, care fuseser preten apropa , devenr smp coeg dstan . Cu toate acestea,
ma trecur ns sase un de conflict amar ntre ce do ef Mossad, pn cnd carteru
genera aprob atacul din 5I martie 5AB5+
Atacu fu o oper de art a tehnc mt are+ B 'om'ardiere /-5E escortate de E interceptoare de
z'or /-5I au z'urat la nivelul solului peste Iordania, nante s se ndrepte c tre Irak. Au a|uns a
nt n momentu stabt - 5.34 P.M. ora oca - a cteva mnute dup ce ec0ipa de
constructor francez p r sse zona. Ban u a fost de 9 mor . Uzna nucear fu
transformat n ruine+ Aparatul israelian de z'or se ntoarse a baz f r probeme. Carera u
Hof n Mossad se sfrse. Admon u ocu.
Acum, n aceast dmnea de apre a anuu 1988, trafcan de arme dn hou
hoteuu care cu apte an n urm comp tmser mpreun cu gazdee or n stare de
oc dn cauza atacuu sraean -nante s vnd Irakuu ssteme de radar cu
efcen sport - ar f fost um s afe c n hou hoteuu se af s un agent Mossad
care nota numee fec rua ce aveau de vnzare+
Cu pu n tmp n urm , n acea z, afacere dn ho fuseser ntre rupte de sosrea u
Sabba'a A-Tkrt, efu Po e Secrete rakene, nso t de g rze u de corp. Fratee
vtreg a l ui Saddam Hussen urc n ft se ndrept spre apartamentu stuat a
utmu eta|. Acoo atepta o prosttuat nat , durdue, adus speca de a Pars ca
s - satsfac . Fata fusese bne p tt , pentru un jo' att de riscant+ 3nele fete vente ac
nante, pur smpu dsp ruser dup ce Sabba'a terminase cu ele+
efu securt pec pe a m|ocu dup -amez. La scurt tmp, dn apartamentu
vecn cu a prosttuate e un tn r nat, mbr cat cu o han abastr de bumbac
pantaon de sfon. Ar ta bne, uor efemnat, avea tcu nervos de a-s mnga
musta a, sau a- freca fa a - ceea ce- sporea oarecum vunerabtatea.
Se numea /arzad #azoft+ In datele nre%istrate la sosirea sa n 0otel -dn care o cope fusese trms
ca de obce a brou u Sabba'a -
reieea c este corespondentul ef al ziarului The 6bserer - ziarul londonez de duminic+ Descrierea
era ine(act< numai reporterii ziaru-M
u
j trimii n strintate se puteau numi )corespondeni strini*+
#azoft era un ziarist free-iancer, care, n ultimul an, transmisese ziarului The 6bserer cteva articole
pe tema Orientului Mijlociu+ #azoft le spusese celorlali ziariti care se aflau la #a%dad c o'inuia
s se dea drept eful corespondenilor strini cnd venea n acest ora, pentru c asta i asi%ura cea
mai 'un camer de 0otel+ Aceast minciun inofensiv trecu drept o nou dovad a spiritului su
ndrzne+
.ecunoscut cole%ilor si de la ziar era o parte ntunecat a personalitii lui #azoft, una care i-ar
fi putut pune n pericol pe toi, dac motivul ederii lui #azoft n #a%dad arfi fost vreodat descoperit+
#azoft era spion Mossad+
/usese recrutat dup ce, cu trei ani n urm sosise la ,ondra venind de la ;e0eran, unde e(punerea
opiniilor sale asupra re%imului !0omeini i pusese viaa n pericol+ Ca muli alii naintea lui,
#azoft %si c ,ondra este stranie, iar poporul en%lez cam rezervat, ncerc s-i %seasc loc n
comunitatea iranian n e(il, i pentru o vreme, 'o%atele sale cunotine n domeniul actualei
structuri politice din ;e0eran l fcur 'ine primit la mesele acesteia+ Dar ima%inea acelorai fee
familiare i pierdu savoarea pentru tnrul am'iios si nelinitit+
#azoft ncepu s caute ceva mai interesant de fcut dect s analizeze pe toate prile tirile sosite
din ;e0eran, ncepu prin a sta'ili contacte cu dumanul Iranului, Ira1ul+ ,a mijlocul anilor ?BJ erau
muli ira1ieni la ,ondra, care erau 'ine vzui deoarece ,ondra considera Ira1ul nu numai un
importator de 'az al produselor sale, dar i o naiune care, su' Saddam &ussein, avea s tempereze
amenintoarele accese de fundamentalism islamic ale re%imului !0omeini+
#azoft se trezi )pion principal* la petrecerile ira1iene+ .oii lui amfitrioni erau mai rela(ai dect
iranienii+ $rau de asemenea captivai de manierele lui ele%ante i de nesfritele sale vor'e de du0
despre a7atolla0ii din ;e0eran+
,a una din aceste petreceri se afla si un om de afaceri ira1ian, A'u AI-&i'id+ $l l asculta pe #azoft
- care era uor ameit spre sfritul serii - clamndu-i necontenit venica sa am'iie de a deveni
reporter, precum eroii si #o' 6ood=ard i Cari #ernstein, care l detronaser
pe A7atola0ul !0omeini+ Deja #azoft trimitea articole ctre ziarele de mic circulaie ale e(ilailor din
Marea #ritanie+
A'u AI-&i'id era un 1atsa nscut n Ira1+ n viitorul su raport ctre ;el Aviv avea s includ o not
despre #azoft, despre actuala sa ocupaie si aspiraiile sale+ .u era nimic neo'inuit n asta> sute de nume
erau trimise la ;el Aviv sptmnal i toate ajun%eau n 'aza de date a Mossad-ului+
Dar .a0um Admoni era acum ef al Mossad-ului i era dornic s dezvolte noi contacte n Ira1+
!atsa-ul londonez fu instruit s-l cultive pe #azoft+ ,a mesele lor, #azoft se plnse lui AI-&i'id c
redactorul su nu-l folosea la ntrea%a capacitate+ AI-&i'id i su%er s ncerce s ptrund n mass-
media 'ritanic de prim mn+ AI-&i'id su%er c ##C-ul ar putea fi un punct de plecare+
In interiorul acestui concern mediatic se aflau numeroi sa7animi, a cror sarcin consta n
monitorizarea pro%ramelor imediate privind Israelul i suprave%0erea persoanelor care lucrau la
pro%ramele de lim' ara' ale ##C+ .u se va ti niciodat dac vreun sa7an a avut un rol direct n
an%ajarea lui #azoft, dar curnd dup ce l-a cunoscut pe AI-&i'id, el a fost an%ajat de ##C ca s fac
munc de cercetare+ S-a descurcat onora'il+ Au urmat i alte an%ajamente+ $ditorii ajunser la concluzia
c se puteau ncrede n #azoft s le descurce intri%ile politice din ;e0eran+
n ;el Aviv, Admoni decise c era vremea s fac urmtoarea micare, n timp ce revelaiile privind
Iran%ate cti%au teren n Statele 3nite, eful Mossad se 0otr s dezvluie care fusese n acest scandal
rolul lui 2a1ov .imrodi, un fost a%ent operativ din Aman+ Acesta fusese mem'ru al consoriului creat de
David !imc0e si se folosise de propriile sale cunotine n domeniul spionajului pentru a preveni
implicarea Mossad-ului n aceste evenimente+ 8ersonaj viclean, 'un de %ur, .imrodi a reuit, n
momentul nceperii sc0im'ului arme-ostatici, s-l determine pe Secretarul de Stat american "eor%e
Sc0ultz s declare c )a%enda Israelului nu coincide cu a noastr i nu ne-am putea 'izui cu adevrat pe
o le%tur ntre serviciile de spionaj ale rilor noastre n privina Iranului*+
Cnd !imc0e s-a retras din consoriu, .imrodi a mai rmas puin+ Dar, cum ecourile despre
6as0in%ton se accentuau i deveneau din
ce
n ce mai jenante pentru Israel, fostul a%ent operativ Aman dispru n cea+ Admoni, criticnd felul
n care .imrodi se purtase cu Svlossad-ul, avea alte planuri< urma s-l stnjeneasc n pu'lic pe
Wsjimrodi si n acelai timp s-l propulseze pe #azoft, astfel nct acesta
s
poat deservi Mossad-ul ntr-un
mod operativ+
Al-&i'id i servi lui #azoft suficiente amnunte astfel nct acesta
s
nelea% c asta ar putea fi
ansa lui+ Duse povestea la The 6b-serer. /u pu'licat un articol cu referire la )un israelian misterios,
.imrodi, implicat n Iran%ate*+ Curnd, #azoft deveni corespondent permanent la The 6bserer. n cele
din urm i se ddu un 'irou numai lui - un premiu de invidiat pentru cineva care nu fcea parte din ec0ipa
redacional+ Asta nsemna c nu mai tre'uia s-i suporte sin%ur c0eltuielile telefonice cnd urmrea
firul unei povesti de la el de acas, i, totodat, c avea dreptul la deconturi+ Dar avea s fie pltit n conti-
nuare pentru fiecare articol+ 8entru el era o ncurajare s caute mai multe su'iecte si s fac tot posi'ilul
s o'in deplasrile n Orientul Mijlociu, n astfel de ocazii, avea totul pltit, si, ca toi reporterii de
altfel, reuea s i manipuleze pe cei de la ziar s-i dea 'ani n plus peste ceea ce c0eltuise de fapt, i
putea justifica+ ,ipsa 'anilor fusese ntotdeauna pro'lema lui #azoft, dar el ascundea cu %rij asta cole%ilor
si de la The 6bserer. n mod cert, nimeni din cei care l ascultau vor'ind ore n ir la telefon n dialect
farsi, n-ar fi 'nuit c are de a face cu un infractor cu cazier+ #azoft i petrecuse optsprezece luni n
nc0isoare pentru jaf asupra unei societi de construcii+ Dup pronunarea sentinei, judectorul
0otrse ca #azoft s fie deportat la sfritul perioadei de detenie+ #azoft fcu apel pe motiv c avea s
fie e(ecutat dac l trimiteau napoi n Iran+ Dei apelul a fost respins, i se permisese n mod e(cepional
s rmn n Marea #ritanie pe o perioad nedefinit+ Cauzele care au determinat luarea acestei decizii
au rmas nc0ise ntr-un 'irou al Ministerului de Interne #ritanic+
Dac Mossad-ul, sesiznd potenialul lui #azoft, intervenise la 8rimrie prin vreun sa7anim 'ine
plasat, ca s i uureze situaia, nu se va ti niciodat+ Dar este o posi'ilitate care nu poate fi i%norat+
Dup eli'erarea din nc0isoare, #azoft ncepu s ai' stri depresive, pe care le trata 0omeopatic+
Acest aspect fu scos la iveal de un a%ent 1atsa al Mossad-ului+ Mai trziu, scriitorul en%lez -upert Alison,
membru conservator a Paramentuu s expert n modat e de recru tare a
agen or de spona|, avea s decare c o personatate ca cea a u Bazoft era o
nt mnunat pentru Mossad.
,a un an de la prima lor ntlnire AI-&i'id l recruta pe #azoft Cum s unde s-a ntmpat
asta, nu tm. Ban n pus trebue s f fost un stmuent puternc pentru Bazoft,
care nc ducea ps de aa ceva. S pentru cneva care deseor vedea va a n
mod dramatc, posb litatea de a-si mplini un vis - acela de a fi spion, ca alt corespondent cele'ru,
80il'7, spion sovietic fost an%ajat al The 6bserer- tre'ui s f contat n ega m sur .
Concret, Bazoft ncepu s -s construasc o reputa e; ceea ce ' psea
condeuu s u, ncerca s supneasc prn documentare. Toafe nforma e pe care
e ob nea despre Iran a|ungeau a un katsa ondc nez. Pe ng artcoe e pentru The
6bserer, #azoft mai primi an%aja mente s de a Independent Teevson News s Mrror
Group Newsp; pers. La vremea aceea, edtoru de tr externe a u 1aily Mirror ei>
Nchoas Daves. mbr cat n costumu s u st safar, Daves p rea desprins din
pa%inile romanului %coo, de $vel7n 6au%0+ Ca orice reporter avea ncna e spre brf ,
rezsta bne a b utur s era gata orcnd s fac cnste. Nu numa c nu sc pase
de accentu s u dn nordu Ange: coeg vorbeau c petrecea ore n r
perfec o- nndu- tonu suav pe care foosea acum. Femee erau mpresonate de
maneree sae de fermtatea cu care comanda cna sau o stc bun de vn.
Adorau mentatatea aceea de atotcunosc tor, feu cum vorbea despre t rmur
ndep rtate ca cum f ceau parte dn reatatea u medat . Noaptea trzu, a un
pahar n pus, povestea despre aventur ntr-un st ,roman os".
Nc o secund , nmen - coeg s de a Mirror, argu s u cerc de preten dn afara
zaruu sau char so a sa, o actr austraan care jucase n serialul ##C de succes 1r.
Who-nu a tut c Nahum Admon autorizase recrutarea lui Davies+
Daves sus nuse mereu c , dac ar f fost abordat, n-ar f devent agent
Mossad, c prezen a sa n hou hoteuu n acea dup -amaz de vner a u
apre, se datora pur s smpu cat sae de |urnast, care prvea pe trafcan
de arme a ucru. Nu- putu amnt ma trzu ce vorbse cu Bazoft n ho, dar
decar : ,Cred c se referea a
ce
ea ce se petrecea acoo". Refuz s dea am nunte s men nu aceast poz e.
Ce do au c tort spre Irak mpreun cu un mc grup de a |urna t (prntre e
autoru c r de fa , dn partea Asoca e de pres , Servcu na ona brtanc de
cabu), n tmpul z'orului dinspre ,ondra, Daves a regaat assten a cu povest de s n tate
despre Robert Maxwe, care cump rase n cee dn urm Mirror -e7s,a,ers. l numi<
)Monstrul se(ual cu un apetit vorace pentru seducerea secretarelor sale*+ Davies demonstra totu c era
un apropat a u Maxwe: ,E un ad s fu n prea|ma C ptanuu Bob; te c tu o
gr mad de ucrur despre e nu m poate conceda". Preten a u Daves, cum c
era a ad post datort cunotn eor sae despre actvt e magnatuu, fu
cataogat de ascut tor s o exagerare.
n tmpu zboruu, Farzad Bazoft r m sese t cut, convers pu n cu cea ,
rezumndu-se a a dscuta n fars cu stewardesee. In Aeroportu dn Bagdad,
taentee sae ngvstce a|utar s atenueze dfcut e de traducere cu raken.
Cu o mn teatra , Daves spuse c aceta erau cu adev ra agen de securtate.
,Pederast ta adorm n-ar f n stare s recunoasc un spon nc dac -ar avea
n fa a ochor", enun Daves profetc.
,a 8alestine-Meridian, omul de la TheMirrorll nform pe tovar s de drum c e
persona se af acoo doar pentru c era ,terb de pctst de Londra". Dar sa car
s se n eeag c nu avea nc o nten e de a se conforma tneraruu ofca, care
ncudea o vzt pe cmpu de upt dn Basra, unde armata rakan era mndr s
arate ravage r zbouu dup vctora sa asupra for eor ranene. Bazoft spuse c nu
credea c excursa n sudu Gofuu avea s fe de nteres pentru zar.
n acea vner de apre a u 1988, dup ce petrecuse ore ntreg n hou hoteuu
prvnd ace du-te-vno a trafcan or de arme, s dup cteva ncerc r de
conversa e cu Daves, Farzad Bazoft mnca acum sngur n brasera hoteuu.
Refuzase o nvta e a unor reporteri londonez, motvnd c , urma propru program",
n tmpu mese fu chemat n ho, a teefon. Se ntoarse cteva mnute ma trzu,
cu un aer gndtor. De comandase desertu, p r s brusc masa, gnornd %lumele
triviale ale ctorva dntre reporter egate de faptu c ar f avut vreo fat ascuns pe
undeva.
Nu se ma ntoarse pn a doua z. Acum p rea tensonat, spu- nndu-i printre altele
lui !im /letc0er - un jurnalist independent trimis de Daily Mail- c ,vo n-ave nc o
probem , sunte brtanc trup s sufet. Eu sunt ranan. Aa c m deosebesc de
vo". Fetcher nu fu sngura persoan dn grupu de |urnat care s se ntrebe
dac nu cumva ,Bazoft ncepuse ar s o a razna neputnd s -s| asume trecutu".
#azoft petrecu ma|ortatea ze m surnd hou hoteuu, sau stnd a e n
apartament. P r s hoteu n dou rndur, pentru scurte per oade de tmp. n ho,
avu cteva dscu cu Nchoas Daves. In ceea ce- prvea, edtoru de tr externe
de a The Mirror n-avea s scre nmc, pentru c ,nu era nmc ac care s -1
ntereseze pe c ptanu #o'*+
Trzu n acea dup -amaz , Bazoft ma pec o dat dn hote. Ca de obce, era
urm rt de un supraveghetor rakan. Dar cnd Bazoft reap ru, era sngur. Reporter
auzr pe Bazoft spunndu- u Daves, c n-avea ,s se ase urm rt peste tot ca
o c ea n c dur".
Cu toate acestea, rsu u Daves reu n mc m sur s mbun t easc starea
de sprt a u Bazoft. nc o dat acesta urc a e n apartament. Cnd reap ru n ho e
spuse ma mutor reporter c nu avea s se ntoarc a Londra cu e. ,A ntervent
ceva", spuse e cu acea voce msteroas pe care o foosea uneor.
,Ar trebu s fe o poveste a nab de nteresant ca s m deter mine pe mine s
r mn ac" spuse Fetcher.
Cteva ore ma trzu Bazoft p r s hoteu. Companon s v zur atunc
pentru utma dat , pn cnd ap ru pe o caset vdeo dstrbut n toat umea de
raken, a apte s pt mn dup arestarea sa, n care recunotea c era spon
Mossad.
n timpul acela, #azoft era ntr-o misiune Mossad care ar fi pus la grea ncercare pn
abt e unu katsa bne antrenat, se ordonase s descopere ct de avansate erau
panure u Gerad Bu de a furnza Irakuu osuper-mn . Faptu c |urnastuu
nostru se d duse o astfe de sarcn era o ndca e car a m sur n care ef s
nten onau s -1 expoateze. Mossad-u avusese gr| s se asgure c , n cazu
une posbe arest r a u Bazoft, aparen ee s ndce c e ucra pentru o companie
cu sediul la ,ondra - Defence S7stems ,imited
(DS,+ Cnd #azoft fu arestat n apropierea uneia din zonele de testare a armamentuu
superor, agen raken descoperr c acesta era n posesa unu num r de
documente care ndcau anga|area sa de c tre OSL. De a hote, Bazoft
d duse cteva teefoane c tre broure DSL. Compana nega c -ar f
cunoscut pe Bazoft, precum c ar f avut vreo eg tur cu Mossad-u.
8e caseta video, oc0ii lui #azoft priveau n %ol, apo cpeau ute se utau roat prn
nc pere, dn care se vedea doar o drapere cu motve forae. Ar ta ca unu
care nu credea c are cum s mpedce propria ani0ilare+
8si0olo%ii Mossad din ;el Aviv au studiat caseta cadru cu cadru+ 8entru ei etapee anh r
u Bazoft au urmat acea scenaru pe care anc0etatorii israelieni l-au remarcat cnd
l-au intero%at pe un terorst c zut przoner, ntr-o prm faz , Bazoft s-a
confruntat cu nencrederea, cu o negare nstnctv c ceea ce se ntmp , i se
ntmp cu adev rat u. Apo, cope contentzarea brusc zgudu toare
c ceea ce tr a, char se ntmpa cu adev rat, n aceast faz , nea|utoratu
reporter e posb s ma f expermentat ate dou senza : frca parazant
mpusu de a vorb. Probab c acesta a fost momen tu n care a m rturst pe
caset c este agent Mossad.
Tonu s u monoton sugera faptu c , n captvtate suferse un so de
deprese, rezutatu smuger sae dn medu fama a schmb r totale a
moduu sau de va . Probab c se sm ea obost n perma nen , ar somnu
a care avea dreptu nu- odhnea sufcent. S toate astea, ntr-un moment n
care se acuza pe sne, n care senza a c era f r nc o speran , era
acutzat a maxmum. Probab c acuzarea de sine l-a descurajat+ Ca si prizonierul din
8rocesuSlui !af1a, pro'a'il c sm se c s-a purtat stupd, rscnd va a
ceora .
Pe caseta vdeo, och u Bazoft tr dau faptu c acesta se afa sub efectul
dro%urilor+ /armacologor Mossad e-a fost mposb s - dea seama despre ce dro%uri
era vor'a+
Nahum Admon ta c o confesune att de ab|ect cum era cea de pe
caset nu era dect preudu execu e u Bazoft. efu Mossad ordon
specator s n arme pshoogce s anseze o compane prn care s
neutrazeze ntreb re |enante prvnd eg tura dntre Bazoft Mossad.
Dup pu n tmp, membr a Paramentuu brtanc au crtcat pu 'lic ziarul The
6bserer pentru trmterea u Bazoftn Irak. In acea timp, reporteror de ncredere
se serveau povest conform c rora Saddam Hussen urm rea pe casete vdeo toate
etapee nterogatoruu a care era supus Bazoft. E posb ca acest ucru s f fost
adev rat. Dar, ma degrab , asta nu era dect o scuz pentru a reamnt um c
tortura si crima erau metodele politicii de stat n Ira1+ #azoft fu spnzurat la #a%dad, n martie 5AAJ+ 3ltimele
sale cuvinte mediatizate au fost< ).u sunt spion israelian*+
La Londra, Nchoas Daves a ctt raportu execu e ntr-o tre Reuters sost a
redac a de tr externe a u 1aily Mirror. Dup cum proceda cu toate tre dn
Orentu M|ocu pe care e consdera de nteres, Daves duse acest raport n
brou u Robert Maxwe.
Din 5AGF ncoace, Ma(=ell era cel mai puternic sa7an din Marea Brtane. Daves avea s
amnteasc : ,Bob ct raportu f r s comenteze", dar nu- putu amnt, ,cu toat
sncertatea", ce sm se acesta referitor la moartea lui #azoft+
La Te Avv, dntre ce care ctser despre execu e, se afa unu dntre cee ma
ptoret persona|e care au servt vreodat spona|u sraean, Ar Ben-Menashe.
Pn atunc, acesta nu tuse de exsten a lui #azoft+ Dar, n mod tipic, acest fapt nu l-a
mpiedicat pe vioiul Ben-Menashe s smt un for de trste e, a gndu c ,un at b at
bun s-a afat ntr-un oc nepotrvt cnd nu era cazu s se afe acoo". Astfe de
gndur emo onae transformaser pe frumosu, brunetu ste u Ben-Menashe
ntr-un canddat att de nepotrvt pentru un post chee n comuntatea spona|uu
sraean. Totu, vreme de zece an, ntre 1977 s 1978, de nuse un post mportant
a Departamentu de Rea Externe (ERD) a For eor de Ap rare ae Israeuu, una
dntre cee ma puternce s ascunse organza d e spionaj+
ERD a fost creat n 1974 de prmu mnstru de atunc, Ytzhak -a'in+ ,ovit de felul n
care Israelul fusese complet luat prin surprindere de masacru srano-egptean dn tmpu
R zbouu de Yom-KppuO acesta decsese c snguru mod de a mp iedica ca astfel de
lipsuri ale spona|uu s ma apar , era s ab un ,cne de paz " care s stea cu
och pe servce secrete, , n acea tmp, s conduc propru' serviciu de spionaj+
Su' um'rela $-D au fost ncorporate patru departamente+ Cel mai important era SIM> acesta
furniza )asistena social* pentru numrul crescnd de )micri de eli'erare* din Iran, Ira1,
i, ntr-o mai mic msur, din Siria si Ara'ia Saudit+ Al doilea departament, -$S&, se
ocupa de relaiile cu reelele de spionaj prietene, n fruntea acestora
s
e afla #iroul Securitii
Statului Sud African+ Mossad-ul avea si el o unitate similar, numit ;$9$,+ -elaia dintre -$S&
si ;$9$, era deseori tensionat, pentru c cele dou intrau deseori, n mod inevita'il, una pe
teritoriul celeilalte+
3n al treilea departament $-D, ,e%turi $(terne, se ocupa de ataaii militari israelieni si ali
mem'ri ai personalului ID/ din e(terior+ Departamentul mai monitoriza si activitile
ataailor militari strini de pe teritoriul Israelului+ Acest fapt duse la un alt conflict, de data
aceasta cu S0in #et, care pn atunci se ocupase sin%ur de astfel de cazuri+ Cea de-a patra
component $-D se numea Spionaj 54+ nfiinat pentru a coopera cu Mossad-ul, acest
departament nspri treptat relaiile cu cei care lucrau la etajul superior al cldirii lor de pe
'ulevardul !in% Saul+ Acetia simeau c $-D le tir'ete din influene+
#en-Menas0e a fost ataat la -$S&, cu responsa'ilitatea strict de a se ocupa de pro'lema
iranian+ Sosise ntr-un moment n care Israelul era pe punctul de a-si pierde cel mai puternic
aliat din zon+ 8entru mai 'ine de un sfert de secol, a0ul Iranului acionase cu diplomaie n
spatele scenei, pentru a-i convin%e pe vecinii ara'i ai Israelului s pun capt ostilitilor fa
de statul evreu+ ;ocmai fcea oarece pro%rese, ndeose'i cu -e%ele &ussein al Iordaniei, cnd n
fe'ruarie 5AGA, revoluia fundamental ist islamic a A7atolla0ului !omeini l ddu jos de pe
tron+ n mod prompt, !0omeini ddu cldirea Am'asadei Israelului la ;e0eran pe mna
Or%anizaiei pentru $li'erarea 8alestinei (O$8, n replic, Israelul sri n ajutorul %0erilei
1urde, n rz'oiul mpotriva noului re%im, n acelai timp, Israelul continua s furnizeze arme
;e0eranului, pentru ca acetia s le foloseasc mpotriva Ira1ului+ 8olitica aceasta de )ucidere a
am'elor pri* pe care o promovau David !imc0e si alii din Mossad, era la putere+
#en-Menas0e se trezi curnd implicat n %randiosul proiect pe care !imc0e l avea cu Iranul,
de sc0im' al prizonierilor pe arme+ Cei doi cltoreau mpreun la 6as0in%ton, unde #en-
Menas0e pretindea c
se vntura cum dorete pe cuoaree Case Abe, c se vedea cu pree dintele -ea%an, si se
tutuia cu consilierii acestuia+
Charsmatc s nonaant, Ben-Menashe era o fgur popuar a adun re
comunt spona|uu sraean, unde potcen ma n vrst schmbau mpres cu
agen secre , spre benefcu recproc a ambeor p r . Pu n tau s storseasc ma
bne ca Ben-Menashe. Cnd !imc0e ncepu s negoceze schmbure przoner-arme,
#en-Menas0e fu numit consultant personal al primului ministru 2itz0a1 Shamr pe probeme de spona|,
dup ce spuse acestua c te ,toate dedesubture" acestu domenu de actvtate.
Kmche decse c era cea ma bun aegere ca Ben-Menashe s ucreze n tandem cu
un of er de spona| pe care admra ma presus de orce, Raf Etan. Avnd deplina
apro'are a primului ministru, #en-Menas0e fu e(onerat de orce ate obga , pentru a se dedca
ucruu n echp cu $itan+ Ce do se mutar a New York n marte 1981. Scopu or era
bne defnt, dup cum avea s -s reamnteasc Ben-Menashe: ,Preten notr dn
Teheran erau dspera s fac rost de echpamente eectronce sofstcate pentru for ee
or aerene de ap rare aeran s terestr . Israeu, desgur, vroa s a|ute pe ct
posb n r zbouu mpotrva Ira1ului*+
C tornd cu paapoarte brtance, n stu favort a Mossad-uu, e nfn ar o
compane n zona fnancar a New York-uu. Recrutar rapd o echp de cnczec de
broker care r scoeau pa a amercan de produse eectronce n c utare de
echpamente potrvte. Toate vnz re erau nso te de certfcate care atestau c
echpamentu avea s fie folosit e(clusiv n Israel+ #en-Menashe avea s - amnteasc :
)Aveam pac0ete ntre%i cu certificate pe care le completam si le trimiteam n Israe, n caz c cneva
-ar f b tut capu s verfce".
$c0ipamentele erau trimise la ;el Aviv pe calea aerului+ Acolo, f r a ma trece prn vam , erau
transferate pe charter nchrat de a "uinness 8eat (Irlanda si trimise la ;e0eran+ $ra limpede de ce
fusese aeas Gunness Peat, o compane de charter foarte respectab . Ideea de a foos
po randez fusese tot a u Etan. E p stras e, ceea ce numea ,rea e sae randeze".
,Cnd e vorba despre o afacere, randez n eeg regue" - spunea e. ,Pe e nu-
ntereseaz dect s - p tet a tmp".
Cnd voumu opera unor desf urate a New York era n cretere,
se
impunea
e(isten a une compan centrae care s preucreze mar dee de doar mpcate n
cump rarea s vnzarea armeor. Numee aes pentru aceast compane fu ORA, care
n ebrac nsemna ,umn ".
n marte 1983, Raf Etan spuse u Ben-Menashe s - recru teze pe Nchoas
Daves n ORA. Era mpede c auzse despre Daves prn ntermedu Mossad-uu;
Mossad-u a rndu s u, trebue s f afat despre Daves de a Bazoft, care ucrase ca
|urnast ndependent pentru edtoru de tr externe de a The Mirror. Ma trzu n
aceea un , #en-Menas0e si Davies s-au ntlnit la ,ondra n 0olul 0otelului C0urc0ill+ Cnd s-au
desp r t, Ben-Menashe ta c Daves era ,omu nostru". In zua urm toare uar
prnzu acas a Daves. Era acoo |anet, so a u Daves. Ben-Menashe fu medat
de p rere c sofstcatu bndu Nchoas se temea c ar putea s -s pard so a.
,Asta era bne, f cea vunerab", spuse e.
-olul lui Davies n calitate de consilier O-A fu definit n timpul unei ntlniri care avu loc la 0otelul
Dan Acadia, n nordul ;el Aviv-ului+ Ben-Menashe amntete: ,Am c zut de acord c
avea s fe ponu nostru londonez, omul nostru de contact pentru afacerile noastre cu Iranu sau
ate r. Adresa sa de acas avea s fe trecut pe produsee de recam ae ORA,
ar n tmpu ze contactee ranene vor foos num ru u drect de a brou: 822-
3530".
n schmb, Daves avea s fe remunerat pe m sura nouu s u ro de om de baz
n opera unea ,Arme pentru Iran". Cu totu, prm un milion s |um tate de doar,
depu n b nc dn Grand Cayman, Bega Luxemburg. O parte dn ban -a mp r t
a dvor . |anet prm 50.000 de doar. Daves p t toate datore a b nc s
cump r o cas cu patru eta|e. Aceasta deven carteru %eneral european al O-A, iar
num ru de teefon 231-0015, un nou contact pentru trafcan de arme care
acum devenser parte ntegrant dn va a zarstuu. Dato rt poz e sae de
edtor de tr externe, Daves ncepu s vzteze S+3+A+, $uropa, Iran-u Irak-u.
Ben-Menashe observ aprobator c , ,n tmpu c toror sae se prezenta ca
reprezentant al %rupului O-A+ Aranja o ntlnire, de o'icei pentru week-end, apo zbura n
centru, preocupat s aran|eze canttatea de arme care tre'uia furnizat , precum modu n
care se efectua pata".
In 5ABG, A7atolla0ul iranian Aii A1'ar &as0emi -afsanjani primi o teegram dn partea ORA,
prvnd vnzarea c tre Iran a patru m de proecte TOW, a pre u de 13.800 de
doar bucata. Teegrama se nc0ea cu confrmarea faptuu c ,Nchoas Daveseste
reprezentantu ORA, fnd autorzat s semneze contracte".
$ra un moment important pentru Ari #en-Menas0e, .ic0olas Davies puternca fgur care se
prefgura pe fundau evenmenteor nc nedesf surate, Robert Maxwe. Dar nmen
nu b nua nc pentru o secund cruntu adev r ascuns n repca hoywoodan pe
care Daves o spunea mereu: ,Nmc nu se compar cu o mas pe grats".
CAPITOLUL 9
#ani murdari, se( si minciuni
,ucrurile preau diferite n dimineaa aceea de la sfritul lui martie 5ABI, cnd Ari #en-Menas0e
prinse prima curs #ritis0 Air=a7s de la ;el Aviv la ,ondra+ In vreme ce-i savura micul dejun 1us0er
servit n avion, se %ndea c viaa nu fusese niciodat mai frumoas+ .u numai c fcea )'ani
adevrai*, dar nvase foarte multe de cnd lucra cot la cot cu David !imc0e si cutreierau amndoi
lumea 'izantin a vnzrilor de arme ctre Iran+ De-a lun%ul vremii, educaia sa fusese marcat de
contactele cu politicienii evrei si capii spionajului+
8entru #en-Menas0e, )prin comparaie cu fotii mei cole%i, traficantul o'inuit de arme, era mic
copil*+ Identificase pro'lema< efectele pe care aventura li'anez le avusese asupra Israelului din care acesta
se retrsese n cele din urm, nfrnt si demoralizat+ .er'dtori s-si recti%e presti%iul, politicienii
le ddur celor din spionaj o mn si mai li'er n rz'oiul fr mil mpotriva O$8, pe care aceti a o
considerau cauza tuturor pro'lemelor israeliene+ -ezultatul a fost o succesiune de scandaluri, n care
prezumtivii teroriti i familiile acestora fuseser 'rutalizai si ucii cu sn%e rece+ 2itz0a1 &ofi, fostul
ef al Mossad-ului, nfiina, la presiunea pu'licului, o comisie %uvernamental, care s investi%0eze
'rutalitile comise+ Concluzia acesteia a fost c a%enii de spionaj mineau constant n faa judectorilor
referitor la modul n care o'ineau mrturii< de cele mai multe ori mijloacele erau 'rutale+ Comisia ceru s
fie luate )msurile care se impuneau*+
Dar #en-Menas0e tia c tortura continua< )$ra 'ine s fii la distan de astfel de lucruri*+ Considera
c ceea ce fcea el, era )diferit* - s furnizeze arme iranienilor pentru a ucide nenumrai ira1ieni+
.ici
m car przoner dn Berut, adev ratu motv a trafcuu s u , nu-l nteresau prea tare.
Esen a erau ban pe care f cea. Char s dup pecarea u Kmche, Ben-Menashe
contnua s cread c acest caruse n care se nvrtea, avea s se opreasc atunc
cnd va vrea e - s c se va da jos din el multimilionar+ Dup socoteaa sa, afacerea ORA
vaora acum ,sute de moane" - s ma|ortatea afaceror se deruau prn casa dn
suburba ondonez de unde Nchoas Daves conducea opera une nterna onae
ae ORA.
Ben-Menashe ta c Daves contnuase s - sporeasc propra avere, care
dep ea cu mut saaru anua de 65.000 de li re sterline pe care - p tea 1aily Mirror
pentru func a de edtor de tr externe; comsonu pe care i-l d dea ORA era cam
tot att, ns unar. Lu Ben-Menashe nu- p sa c |urnastu , ma ua cte o fee
de tort n pus, dac ma sa destu a a . Era ns momentu s s rb toreasc ".
Robert Maxwe f cea socotee prvnd de a geamu brouu s u. Cnd Brtsh
Arways aterza, fu ntmpnat de o muzn cu ofer , trms de Robert Maxwe, un
nou semn, dup cum se p ru u Ben-Menashe, a mportan e pe care -o acorda
acum magnatu, n aceea man cu e avea s se afe Nahum Admon, drectoru
general al Mossad-ului care se afla la 'ordul unei curse $l Al ce decolase cu o or dup cursa
Brtsh Arways. Ben-Menashe p nu ca, n atepta rea u Admon, s -s petreac
tmpu revzund toate argumentee pe care le adunase pentru a demonstra cum un puternic
'aron al presei devenise cel mai important sa7an pe care Mossad-u recrutase vreodat .
Maxwe oferse vountar servce a sfrtu une ntnr pe care o avusese
cu Shmon Peres a Ierusam, a scurt tmp dup ce Peres formase coa a
guvernamenta dn 1984. Unu dntre conser lui 8eres avea s -s amnteasc de
aceast ntnre ca de ,ntnrea ego-uu cu megaomanu. Peres era trufa s
autocrat. Dar Maxwe ap ru acoo, spunnd ucrur de genu: 'o s aduc moane
de doar n Israel> voi revitaliza economia?+ Se comporta ca un canddat a preedn e. Era
bombastc, sacadat, f cea auz s spunea gume deucheate. Peres prvea cu
zmbetu s u de eschmos".
Recunoscnd c de-a ungu anor Maxwe stabse contacte puter nce cu Europa
de Est, Peres fx o ntnre ntre Maxwe Admon.
ntlnirea avu loc n apartamentul prezidenial al 0otelului !in% David din Ierusalim, unde locuia Ma(=ell+
Acesta din urm si Admoni i %sir su'iecte comune de discuie n trecutul lor est-european+ jvta(=ell
se nscuse n Ce0oslovacia (fapt care l fcu pe 8eres s murmure una din %lumele sale cele're< )$ sin%urul ce0
cu 'ani pe care l cunosc*+ Amndoi mprt eau acelai devotament arztor pentru sionism, si credina
faptului c Israel avea un drept de supravieuire dat de Dumnezeu, i mai unea si pasiunea pentru mncarea si
vinurile 'une+
Admoni era interesat de opinia lui Ma(=ell conform creia S+3+A+ si 3niunea Sovietic aveau o dorin
comun de a deveni puterea mondial numrul 5, dar fiecare prin modalitile proprii+ -usia includea
n strate%ia sa anar0ia internaional, n vreme ce 6as0in%tonul mprea lumea n )prieteni* si
)dumani*, si nu n naiuni cu conflicte ideolo%ice+ Ma(=ell oferise alte perspective< contactul secret al
CIA cu omolo%ii c0inezi era motiv de tul'urare ia Departamentul de Stat, care era de prere c acest fapt
putea afecta ne%ativ viitoarele aciuni i politici diplomatice+
Ma%natul zu%rvise portretele a doi oameni care prezentau un interes mai aparte pentru Admoni+ Ma(=ell
spusese c dup ntlnirea cu -onald -ea%an, avusese sentimentul c preedintele era un etern optimist, care
i folosea talentul de actor pentru a poza ntr-un politician dur+ Cea mai mare %reeal a lui era faptul c era
simplist si nimic mai mult n pro'lema Orientului Mijlociu, i nu %ndea mai departe de impulsul de a
tra%e cu pistolul direct din toc+
Ma(=ell se mai ntlnise si cu 6illiam Case7 si l considera pe directorul CIA drept un om cu vederi
n%uste, si un ne-prieten al Israelului+ Case7 conducea o a%enie )atotputernic*, cu idei dep ite privind
rolul spionajului n arenele politicii moderne+ Acest fapt nu era nicieri mai evident - era de prere
Ma(=ell - dect n felul n care Case7 interpretase %reit inteniile ara'ilor n Orientul Mijlociu+
Aceste preri erau de asemenea mprt ite de .a0um Admoni+ Dup ntlnire, acetia au plecat cu
maina nenmatriculat a lui Admoni ctre sediul Mossad+ 3n an mai trziu, pe 5I martie 5ABI, aveau s se
ntlneasc din nou+Ca un ma%ician care scoate un iepure din jo'en, Ma(=ell l prezent pe 9i1tor
C0e'ri1ov, vicepreedintele !"#, unul dintre cei mai
puternc agen de spona| dn ume. Cu subn ees, Ben-Menashe avea s decare
uteror c ,pentru un der KGB, prezen a n broure unu zar brtanc trebue s f
fost de domeniul fantasticului+ Dar la vremea aceea, preedntee Gorbacoveran rea
bune cu premeru Margaret Thatcher, aa c era n regu caGorbacovs seafen
Marea Brtane".
Ar f fost nteresant de tut ce ar f zs fondatoarea thatchersmuu si adepta deor
sae de ber schmb, dac ar f afat ce se af pe agenda aceste ntnr.
R sturna n fotoe cu cotere de pee ae u Maxwe, Admon s Ben-Menashe
conduceau dscu a. Vroau s te dac , n cazu transferuu unor ,sume foarte
substan ae" de vaut n contur dn Ununea Sovetc , Chebrkov ar f putut
prezenta sguran a acestor depuner. Ban proveneau dn profture ob nute de
ORA de pe urma vnz r de arme amercane c tre Iran.
Chebrkov ntreb despre ce sum era vorba.
#en-Menashe repc : ,450 de moane de doar amercan. S ma urmeaz
sume smare. Un mard, poate ma mut".
Chebrkov se u a Maxwe, parc pentru a se asgura c aude corect. Maxwe d du
dn cap cu entuzasm. ,Asta este perestroka!", expod e.
Pentru Ben-Menashe, smptatea str uctoare a afacer era o atrac e n pus.
Nu aveau s exste ntermedar cu care s -s mpart comsoanee. Nu aveau s fe
dect Maxwe ,cu eg ture sae, s Chebrkov, datort nfuen e pe care o avea.
Implicarea sa era o garan e a faptuu c sovetc nu aveau s pun mna pe ban. Se
c zu de acord ca suma n a de 450 de moane de doar s fe transferat de a
Credt Susse c tre Banca Budapesta dn Ungara. Aceast banc avea s mpart
ban a b nc dn bocu sovetc".
O tax de 8 moane de doar avea s ntre n buzunaru u Robert Maxwe,
pentru ntermederea afacer, n eegerea fu pecetut cu strnger de mn.
Maxwe propuse un toast cu ampane pentru viitorul capitalismulu n Rusa. Dup
aceea, nvta fur condu cu ecopteru magnatuu c tre Aeroportu Heathrow
pentru a prnde avoanee care aveau s - duc acas .
n afara lui .ic0olas Davies, nici un jurnalist de la 1aily Mirrornu reaza ce tre senza ona
tocma trecuse pe ng e. n curnd, ata tre avea s e scape n momentu n
care Maxwe tr da taentee |urnastce pentru a ncerca s prote|eze Israeu.
,a nceputul relaiei sale cu Mossad-ul, fusese sta'ilit c Ma(=ell
es
te prea valoros pentru a
fi implicat n activiti de rutin+ Conform
u
nui mem'ru activ al comunitii israelite de
spionaj<
)Ma(=ell era Domnul tie ;ot al Mossad-ului, la nivel nalt+ Desc0idea uile celor mai
importante 'irouri+ 8rin puterea pe care o aveau ziarele sale, prim-ministrii si preedinii erau
oricnd %ata s-l primeasc+ 8entru c era cine era, acetia i vor'eau de parc ar fi fost
u
n
politician de facto fr s realizeze de fapt, unde ajun%eau informaiile pe care i le
furnizau+ Multe din lucrurile pe care le afla, erau fr ndoial 'rfe, dar printre acestea se
strecurau i urme de adevr+ Ma(=ell tia s pun ntre'ri+ .u fusese instruit de noi, dar din
cnd n cnd mai primea si indicaii*+
8e 5F septem'rie 5ABE, -o'ert Ma(=ell l sun pe .a0um Admoni pe firul scurt, aducndu-i
veti devastatoare+ 3n jurnalist independent de ori%ine colum'ian, Oscar "uerrero se dusese
la unul din ziarele de duminic patronate de Ma(=ell, %undayMirror, cu o poveste senzaional
- una care ar fi fost n stare s sfie valul menit s disimuleze adevratul scop al Dimonei+
"uerrero pretindea c acioneaz n numele unui specialist, fost an%ajat al unei uzine
nucleare, n acea perioad, persoana respectiv adunase n secret pro'e foto%rafice si de alt fel,
pentru a demonstra c Israelul era acum o putere nuclear major, care deinea nu mai puin
de o sut de dispozitive nucleare cu capaciti de distru%ere diferite+
Ca toate convor'iri le telefonice primite si date de eful Mossad-ului, si aceasta fu automat
nre%istrat+ A%entul secret pretinse mai trziu c pe caset e(ista urmtorul dialo%<
Admoni< Care este numele acestui specialistC
Ma(=ell< 9anunu+ Mordec0ai 9anunu+
Admoni< Si unde se afl acumC
Ma(=ell< S7dne7, Australia, cred+
Admoni< ;e sun din nou+
8rimul telefon pe care l ddu apoi Admoni, fu ctre primul ministru S0imon 8eres, care
ordon s fie luate toate msuri le, pentru sta'ilizarea situaiei+ -ostind aceste cuvinte, 8eres
autoriz o operaie care avea s demonstreze nc o dat, eficiena nemiloas a Mossad-ului+
8ersonalul lui Admoni a venit repede cu confirmarea faptului c 9anunu lucrase la
Dimona din fe'ruarie 5AGG pn n noiem'rie 5ABE+
/usese repartizat la Mac0on-Doi, una dintre cele mai secrete uniti de producie din cele zece pe care
le avea fa'rica+ Cldirea lipsit de ferestre semna pe afar cu un depozit+ Dar zidurile sale erau suficient
de %roase ca s mpiedice accesul celor mai puternice camere de luat vederi prin satelit, n interiorul
structurii ca de 'uncr, un sistem de perei fali ducea ctre lifturi care co'orau sase nivele su'
pmnt, pn la locul unde erau fa'ricate armele nucleare+
8ermisul de li'er trecere al lui 9anunu era suficient pentru a-i asi%ura accesul n orice colior al
departamentului Mac0on-Doi+ 8ermisul su special de trecere-cu numrul I4J-mpreun cu semntura
sa pe unul din documentele secrete oficiale israeliene, erau suficiente pentru ca nimeni s nu-l deranjeze
n ndeplinirea sarcinii sale de menahil, controlor n sc0im'ul de noapte+
Admoni afl cu uimire c, n mod cert, vreme de cteva luni 9anunu a continuat s fac foto%rafii n
interiorul Mac0on-Doi< foto%rafiase panourile de control, fisetele si mainria nuclear de construit
'om'e+ Dovezile artau c i pstrase filmele la el n vestiar, pentru ca apoi s reueasc s le scoat n
afara locului despre care se credea c este cel mai si%ur din Israel+
Admoni ceru s afle cum reuise 9anunu s fac aa ceva - i poate c0iar mai mult+ Dac reuise
s arate dovezile CIA-uluiC Sau poate ruilorC #ritanicilor sau c0iar c0inezilorC 8a%u'ele ar fi fost inesti-
ma'ile+ Israelul ar fi trecut drept mincinos n faa lumii - un mincinos capa'il sodistru%+ Cine era
9anunuC 8entru cine ar fi putut s lucrezeC
-spunsurile aveau s vin n curnd+ 9anunu era un evreu marocan, nscut pe 5@ octom'rie 5AIF la
Mara1es0, unde prinii si aveau un mic ma%azin+ In 5AE@, cnd anti-semitismul, e(istent deja n Maroc,
se transform iar n manifestri violente, familia emi%ra n Israel, sta'i-lindu-se n oraul #eers0e'a din
deertul .e%ev+
Mordec0ai a avut o adolescen linitit+ Ca la orice alt tnr, veni vremea s fie ncorporat n armata
israelian+ Deja ncepuse s c0eleasc i prea mai matur dect cei 5A ani pe care i avea+ A fost
ridicat la %radul de prim ser%ent ntr-o unitate de %eniti de pe nlimile "olan+ Dup nc0eierea sta%iului
militar, intr la 3niversitatea -amat Aviv din ;el Aviv+ 8entru c la sfritul primului an de studiu
pica dou e(amene la fizic, a'andon facultatea+
n vara u 1976 r spunse unu anun prn care se c utau tehncen care
s ucreze a Dmona. Dup un ntervu ung cu of eru de secu rtate a
uzne fu acceptat pentru nstrure, s trms s fac un curs ntensv de
fzc , chme, matematc s engez . Se descurc sufcent je 'ine nct s fe
acceptat n cee dn urm ca specast a Dmona n fe'ruarie 5AGG+
Vanunu fu dsponbzatn noembre 1986. n dosaru s u de secu rtate de
a Dmona scra c avea afnt pro-arabe s de stnga. Vanunu pec n
Austraa s sos a Sydney n una ma a anuu urm tor. Undeva pe parcursu
c tore sae, Vanunu renun a cndva puternca sa credn evreasc ,
pentru a se convert a cretnsm. Toate nforma e care soseau c tre
Admon creau magnea unu tn r neatr g tor, care avea toate atrbutee
unu snguratc: nu avea preten a Dmona, nu avea nc o ubt ,
petrecea tmpu ber acas ctnd c r despre fozofe s potc . Pshoog
Mossad-uu spuseser u Admon c un astfel de om putea fi amator de pericole
deseor a|ungea s fe dezuzonat. O asemenea personatate putea f
mprevzb n sensu periculos ai cuvntului+
n Austraa, n tmp ce pcta o bserc , Vanunu -a ntnt pe Os- car
"uerrero, un ziarist colum'ian care lucra la S7dne7+ Curnd, vorbre u zarst p nu o
store bzar , cu care s - regaeze pe preten s dn carteru Kng's Cross
dn Sydney. E pretnse c a|utase pe un specast sraean n ngnere
nucear s strce panure evreor de a-i iradia pe vecinii lor ara'i, n vreme ce
"uerrero punea la cale pubcarea ,tr bomb a secouu".
Pe Vanunu enervau astfe de preten pste de sens. Transformat n
pacfst convns, ar f vrut ca povestea sa s apar ntr-o pubca e
seroas , care s aerteze umea cu prvre a amenn area pe care
Israeu, acum o putere nucear , o reprezenta. Cu toate acestea,
Guerrero contactase de|a redac a madren a %unday Times, iar ziarul londonez
recunoscut drept temerar trimise un reporter la S7dne7, ca s - nteroghe ze pe 9anunu+
n tmpu nterogatoruu fanteze u Guerrero er uor a vea .
Coumbanu sm c e pe cae s - pard controu fa de povestea u
Vanunu. Temere sae sporr n momentu n care reporteru u
%unday Times spuse c va lua pe 9anunu la ,ondra, unde povestea sa putea f nvestgat
ma n am nunt. Zaru p nua ca Vanunu s fe nterogat de unu dn ce ma de
seam exper nucear brtanc.
Guerrero prv pe Vanunu s pe companonu s u mbarcndu-se spre ,ondra, iar
temere sae se adnceau cu fecare cp . Avea nevoe de sfatur cu prvre a
aceast stua e. Sngura persoan a care se putea gnd era un fost membru a
Servcuu de Securtate s Spona| Austraan (ASIS). Guerrero spuse c fusese
neat cu privire la o store cutremur toare, s descrse exact doveze u Vanunu
despre Dmona - azec de fotograf f cute n nteroru reactoruu u Machon-2,
mpreun cu h r e s desenee aferente. Acestea dezv uau f r nc o ndoa
faptu c Israeu era cea de-a asea putere nucear n ume.
Dn nou, ghnonu u Guerrero e a vea . Nu g sse omu potrvt. Fostu
agent ASIS sun a vechu s u oc de munc s repet vorbee u Guerrero. Intre
Mossad s ASIS rea e erau foarte strnse. ASIS nforma Mossad-u cu prvre a
mc re terorste ae ceor dn Orentu M|ocu Pacfc. ASIS nform pe un katsa
de a Ambasada Israeuu de a Canberra, cu prvre a teefonu prmt de a fostu or
anga|at. Informa a fu medat trms prn fax u Admon. Pn s-o prmeasc ns ,
prm ate vest, ma ngr|or toare, n drumu s u spre Austraa, Vanunu se oprse a
Nepa s vztase ambasada sovetc dn Katmandu. Mersese acoo, ca s arate
Moscove doveze sae?
Dur tre ze pn cnd un sayan a Mossad-uu dn suta regeu Nepauu s
afe c snguru motv pentru care Vanunu se dusese a ambasad era ca s afe ce
documente trebuau pentru a vzta Ununea Sovetc , a un moment dat. Pecase
de acoo cu un munte de brour.
In oree care trecuser de a mbarcarea u Vanunu n avonu ce avea s - duc
a Londra, Guerrero ncercase s mpute do epur dntr-un foc - ofer cop ae
documenta e u Vanunu c tre dou zare austraene. Aceta e refuzar , lundu-le
drept falsuri+
In dsperare de cauz , Guerrero porn spre Londra, pe urmee u Vanunu. Cum nu
reu s - g seasc , Guerrero duse documenta a a %unday Mirror. Prntre acte se afa
s o fotografe a u Vanunu, f cuta
n Austraa. In cteva ore, Nchoas Daves af despre prezen a or. II
nform cu prompttudne pe Maxwe. Acesta sun pe Admon. Cteva
ore ma trzu, cnd efu Mossad-uu sun dn nou pe Maxwe, Admon
ma prm o ovtur . %unday Times u povestea u 9anunu n seros. Astfe c era
mperos necesar s afe ce anume fotograf f cuse specastu. Se spera c
astfe s reueasc s croasc o repc ce ar ma f mtat propor e
dezastruu. Rapoartee dn Canberra sugerau c pe Guerrero nteresau
ban ntr-o mare m sur . Dac se dovedea c s Vanunu avea astfe de
aspra , atunc ar f fost posb s monteze o campane de deznformare,
care s arate c %unday Times fusese neat de do escroc.
nc o dat neobostu Ar Ben-Menashe a fost pus a treab . Admon
ordon s pece a Londra pentru a ob ne cope pe care Guerrero e
ar tase a %unday Minor. Ben-Menashe avea s povesteasc ute rior veteranului
jurnalist american de anc0ete Se7mour &ers0<
,Nchoas Daves aran|ase ca Guerrero s ntneasc pe acest
,nemapoment" |urnast amercan, adc pe mne. La ntnre, Guerrero,
ner bd tor s fac o nou afacere, e prezent cteva dn fotografe coor
f cute de Vanunu. N-aveam nc cea ma vag dee dac erau semnfcatve
sau nu. Era nevoe s e vad nte exper dn Israe, -am spus u Guerrero
c am nevoe de nte cop. Nu a fost de acord, -am spus, dac vroa ban
pe ee, trebua s v d dac sunt reae, s c Nck va garanta pentru mne".
Guerrero d du u Ben-Menashe cte va foto%rafii+ Acestea au fost e(pediate n
Israel+
Sosrea or, a creat s ma mut consternare. Ofca de a Dmona s-au
dat seama dn fotograf c era vorba de Machon-Do. Una dntre ee ar ta
zona unde mnee nuceare de teren erau fabrcate nante de a f pasate pe
n me Goan a gran a cu Sra. Nc nu se ma punea probema
dstruger credbt u Vanunu. Orce fzcan nu clear ar fi recunoscut la ce
servea ec0ipamentul+
Prmu mnstru Peres nfn a o ceu de crz pentru mo nitorizarea stua e.
C va ef de departament a Mossad-uu cerur ca o echp kdon s fe
trms a Londra pentru a- g s s ucde pe Vanunu. Admon respinse ideea+ %unday
Times n-ar f avut spa u sufcent s pubce n zar toat povestea u
Vanunu; era nevoe de o carte ntreag pentru a con ne toate nforma e a
care specastu se pare c avusese acces
Ins o dat ce zaru ar f termnat cu Vanunu, era foarte posb ca acesta s fe
nterogat de MI6 s de CIA, ar Israeu s ntmpn e s
>
ma mute probeme. Mut ma
mportant era s se afe cum desf surse Vanunu ac une de spona| a Dmona, s
dac ucrase sngu sau nu - s dac nu, pentru cne ucrau acetia. Sin%urul mod de a
afa adev ru era de a- aduce pe Vanunu napo n Israel pentru intero%atoriu+
Admon trebua s g seasc o cae s - scoat pe specast de unde ascunseser
ce de a %unday Times. Era ma uor s se ocupe de Vanunu n cmp deschs, s pn a
urm , n-ar f prma dat cnd Mossad-ul omora pe cineva pe str ze ondoneze, n tmpu
c ut r ucgaor care omorser pe ate sraeen a Ompada de a Munchen,
Mossad-u asasnase pe unu dn membr grup r %e,tembrie -e.runtr-un accdent de
man nscenat, n tmp ce acesta se ntorcea la 0otelul #looms'ur7, unde era cazat+
La Londra, b nund c Israeu ar face tot posbu pentru a- dscre dita pe 9anunu, %unday
Times a aran|at ca acesta s fe nterogat de Dr. Frank Barnaby, un specast n fzc
nucear extrem de aprecat, care lucrase a baza mtar de arme nuceare a Mar
Brtan dn Adermaston. Acesta a conchs c pozee documentee erau autentce c
specastu aducea foarte bne amnte de tot.
%unday Times a f cut n contnuare un pas gret. Reprezentantu desemnat de acesta
a prezentat ambasade sraeene dn Londra un rezumat a ceea ce e dezv use
Vanunu, cop dup paaportu aces tua, poze, precum s evauarea f cut de Barnaby.
Se vroa prn asta o m rtursre dn partea guvernuu sraean. In schm ', am'asada a res-
pns materau ca ,nefnd adev rat".
La Te Avv, fotocope aduse a ambasad au provocat ma mut umre. Ben-
Menashe m rtursea:
,Se sp rsese bubou. Eram nc a Londra cnd Daves m-a spus c Maxwe vroa s
m vad . Am mers n acea brou n care c zusem de acord s - dau un comson de
opt moane de doar ca s ne ascund ban n spatee Cortne de Fer. Maxwe a
spus c ta ce
tre'uia fcut referitor la afacerea 9anunu+ A spus c tocmai vor'ise cu eful meu la ;el Aviv*+
Ca urmare a telefonului, Admoni %sise deja o cale de a-l scoate pe 9anunu la iveal+
n urmtorul numr al ziarului %unday Times aprea o poz mare cu Mordec0ai 9anunu si un articol
care-l ridiculiza pe specialist si pe Oscar "uerrero, demascndu-l pe colum'ian ca mincinos i trior, iar
ideea capacitii nucleare a Israelului era prezentat drept o %lum proast+ Articolul fusese comandat
de Ma(=ell care mai ceruse si poziionarea central a pozei lui 9anunu+ $ra fcut astfel primul pas al
unei importante campanii de dezinformare condus de departamentul de rz'oi psi0olo%ic al Mossad-
ului+
Dup ce-l citi, 9anunu a devenit ntr-att de a%itat nct le-a spus suprave%0etorilor si de la %unday
Times- reporterii care ve%0easer asupra sa de la aducerea lui la ,ondra - c vroia s dispar+ ).u vreau
s tie nimeni unde sunt*+
Specialistul cuprins de fric sttea la ultimul 0otel ales de suprave%0etorii si, Mount'atten, n
apropierea 'ulevardului S0aftes'ur7, n centrul ,ondrei+
Dup apariia articolului n %unday Minor, sa7animi din ,ondra au fost mo'ilizai s-l %seasc+
Heci de voluntari evrei au primit liste cu 0oteluri si pensiuni care tre'uiau verificate+ Acetia telefonau la
recepie i, descriindu-l pe 9anunu aa cum apruse n poza pu'licat, se ddeau drept rude care
vroiau s tie dac acesta se cazase+
8e data de 4I septem'rie, joi, Admoni a primit veti de la ,ondra c 9anunu fusese localizat+ $ra
timpul pentru partea a doua a planului su+
,e%tura dintre munca serviciilor secrete i capcanele se(uale e la fel de vec0e ca i spionajul nsui,
n cartea a patra a lui Moise, -a0a', o prostituat, salveaz viaa a doi dintre spionii lui :os0ua din minile
spionilor re%elui :eric0o-prima ntlnire menionat a celor mai vec0i meserii din lume+ 3na dintre cele
care a continuat tradiia lui -a0a' n afacerea de dra%oste si spionaj a fost Mata &ari, o seductoare olan-
dez care lucra pentru nemi n al doilea rz'oi mondial i care a fost e(ecutat de francezi, nc de la
nceput, Mossad-ul a recunoscut
vaoarea capcaneor sexuae. Pentru Mer Amt, ,Era nc o arm . O femee are taente
pe care un b rbat pur smpu nu e are. te s ascute. Conversa a de aternut nu e
o probem pentru ea. Istora e pn de feme care -au foost taentee sexuae
pentru bnee r. Iar s afrm c Israeu nu a f cut a fe ar f o proste, ns femee
noastre sunt voluntari, persoane inteli%ente care cunosc riscurile impcate. Asta necest o anumt
doz de cura|. Nu trebue doar s te culci cu cneva. Trebue s fac un b rbat s cread
c o ve face n schmbu a ceea ce vre s - spun . Dar asta nu expc nc pe departe
taentu de care a nevoe pentru a ob ne aa ceva."
Nahum Admon a aes persona un agent care avea toate cat e necesare pentru a-l
trimite pe Mordec0ai 9anunu direct n %0earele Mossad-ului+
C0er7l #en-;ov era un bat leeyha, un %rad imediat inferior unui katsa. N scut ntr-o fame de
evre boga dn Orando, Forda, aceasta a v zut cum mara|u p rn or s s-a
termnat cu un dvor urt. A g st anare n stud regoase n urma c rora -a
petrecut 3 un ntr-un kbbutz n Israe. Acoo a devent fascnat de stora r de
mba ebrac . A hot rt s r mn n Israe. La 18 an s-a ndr gostt de un Sabra, un
evreu n scut n Israe, pe nume Ofer Ben- Tov. Acesta ucra pentru Aman ca anast. La o
un dup ce s-au cunoscut, ce do s-au c s tort.
Prntre nvta a nunt se num rau s c va membr sus-pus a serviciilor de spionaj
israelian, inclusiv unul de la Meluc10a, departamentul de recrutare al Mossad-ului+ In timpul petrecerii, acesta
a ntrebat-o pe Chery ucrur a care orce mreas s-ar f ateptat. Urma s ma
munceasc ? Vroa medat cop? Prns n vtoarea petrecer, C0er7l a spus c snguru
s u pan era s g seasc o cae de a face ceva pentru ara sa, care d duse attea,
numnd Israeu, ,fame". La o un dup ce s-a ntors dn una de mere, tn ra so e a
prmt un teefon de a nunta: acesta -a spus c s-a gndt a ce dscutaser s c ar f
ceva prn care ar putea f de foos.
Au stabt s se ntneasc ntr-o cafenea n centru Te Avv-uu. B rbatu a umt-o
prn exacttatea cu care nra notee pe care e avusese n coa , povestea fame e,
cum cunoscuse so u. Probab simindu-se furioas pentru c i se nclcase intimitatea, aceasta
i-a spus c toate informaiile se %seau n dosarul de la Aman al soului su+
-ecrutorul tia c uneori relaia dintre el i potenialul recrut putea fi pro'lematic> aceast munc
fusese comparat cu aceea a unui vraci care iniia un novice ntr-o sect secret care-si avea semnele,
incantaiile i ritualurile specifice+ Dup ce i povesti lui C0er7l pentru cine iucra, 'r'atul i-a spus c
Mossad-ul caut n permanen oameni care vroiau s-i serveasc ara+ ,a nunt comparase Israelul
cu o familie+ $i 'ine, e(act aa era Mossad-ul+ O dat ce erai acceptat, deveneai parte inte%rant a
familiei si erai protejat i iu'it, n sc0im', tre'uia s serveti familia aa cum i se cerea+ $ra interesatC
C0er7l era interesat, l s-a spus c tre'uie s treac nite teste preliminarii, n urmtoarele trei luni a
dat mai multe pro'e scrise i orale n diferite ascunztori din ;el Aviv+ naltul su IR - de fiecare dat
acumula cte 5FJ de puncte - trecutul su american, cultura %eneral i socia'ilitatea au fcut din ea un
recrut peste medie+
l s-a spus c era %ata pentru instruire+
ns nainte de a ncepe mai avu o discuie cu recrutorul su+ l s-a spus c era pe cale s intre ntr-o
lume ale crei e(periene nu le putea mpri cu nimeni, nici mcar cu soul su+ ntr-un asemenea
mediu va fi tentat s se ncread n oameni, ns nu va tre'ui s se ncread dect n cole%ii si+ 9a fi
nvat s nele, s foloseasc metode care ncalc nsui simul decenei i al onoarei> va tre'ui s
accepte noi modaliti de a'ordare a pro'lemelor+ 3nele aciuni pe care va tre'ui s le fac i se vor
prea neplcute, va tre'ui s le considere n permanen ca fcnd parte din misiunea cu care era
nsrcinat+
-ecrutorul se aplec peste masa n camera unde avea loc interviul si i spuse c nc mai avea timp s
se rz%ndeasc+ .u aveau s e(iste nvinuiri> nu avea s simt %ustul eecului+
C0er7l spuse c e de acord+
n urmtorii doi ani a ptruns din ce n ce mai mult ntr-o lume care pn atunci fcuse parte din
modul ei preferat de a petrece timpul, i anume mersul la film+ nv cum s scoat un pistol n timp ce
sttea pe scaun, cum s memoreze ct mai multe nume care se succed cu repeziciune pe un ecran, nv
s-i ascund #eretta n pantaloni, la 'ru, i cum s fac o %aur a'ia o'serva'il n fust sau roc0ie
pentru a ajun%e mai uor la pistol+
Din cnd n cnd, unii recrui prseau centrul de antrenament> astfel de plecri nu erau niciodat
comentate+ C0er7l a fost trimis n misiune de pre%tire - s intre ntr-o camer de 0otel deja ocupat, s
fure documente dintr-un 'irou+ Metodele pe care le folosea erau analizate ore ntre%i de instructorii si+
$ra trezit n zori i trimis la alt e(erciiu< s a%ate un turist ntr-un clu', iar o dat ajuni n faa
0otelului s %seasc o scuz i s-l lase 'alt+ /iecare micare i era o'servat de instructori+
l s-au pus ntre'ri e(acte despre e(perienele sale se(uale+ Ci parteneri avusese nainte de soul
suC S-ar culca cu un strin dac misiunea i-ar cere-oC C0er7l a rspuns sincer< soul su fusese primul
'r'at din viaa sa> s-ar culca cu un 'r'at dac ar fi a'solut si%ur c succesul misiunii ar depinde de
asta+ Ar fi vor'a numai de se(, nu de dra%oste, nvase cum s se foloseasc de se( pentru a fora, seduce
i domina+ Deveni deose'it de priceput la asta+
A nvat cum s ucid descrcndu-i ntre% ncrctorul ntr-o int+ A nvat despre sectele
islamice si cum s pun la punct un mishlashim, o cutie potal clandestin+ Si-a petrecut o zi ntrea%
lucrnd la un plutitor - o 'ucat de microfilm lipit n interiorul unui plic+ ntr-o alt zi nv cum s
se de%0izeze '%ndu-si vat n o'raji pentru a-i sc0im'a nfiarea i a prea mai %ras+ A nvat
cum s fure maini, s se prefac 'eat, i cum s flirteze cu 'r'aii+
ntr-o zi a fost c0emat n 'iroul directorului centrului de antrenament+ Acesta a privit-o de jos n sus,
de parc ar fi e(aminat-o, verificnd fiecare detaliu dintr-o list pe care o avea n minte, n cele din urm i
spuse c a trecut pro'a+
,ui C0er7l #en-;ov i s-a dat titlul de 'at leve70a, i lucra acum n departamentul !aisrut al Mossad-
ului, departament care asi%ura le%tura cu am'asadele israeliene+ -olul su era de a face pe prietena sau
c0iar )soia* a%enilor 1atsa activi+ A lucrat n mai multe orae europene, dndu-se drept cetean
american+ .u s-a culcat cu nici unul dintre )iu'iii* sau )soii* ei+
Admoni a anunat-o personal despre importana ultimei misiuni< acum c 9anunu fusese localizat,
era de datoria ei s-si foloseasc farmecele i s-l ademeneasc pe 9anunu afar din Marea #ritanie+
De data aceasta avea s se dea drept o turist american care cltorea prin $uropa n urma unui divor
dureros+ Ca s dea mai mult credi'ilitate povestii, avea s foloseasc detalii din separarea propriilor
prini, povestea se nc0eia cu o )sor* care locuia la -oma+ Acolo tre'uia
s
-l duc pe 9anunu+
Mari, 4@ septem'rie 5ABE, C0er7l #en-;ov s-a alturat unei ec0ipe de nou a%eni 1atsa aflai deja la
,ondra+ Acetia erau comandai de directorul de operaiuni al Mossad-ului, #eni Heevi, un 'r'at
sever cu dinii ptai, de fumtor nrit+
A%enii 1atsa stteau la 0oteluri aflate ntre O(ford Street i trand+ Doi dintre ei erau cazai la -e%ent
8alace+ C0er7l #en-;ov era nre%istrat su' numele de Cind7 :o0nson, la trand 8alace, camera @4J+ Heevi i
luase o camer la Mount'atten, ln% cea ocupat de 9anunu, 5JI+
Acesta a fost pro'a'il printre primii care i-au dat seama de sc0im'rile comportamentale ale
specialistului+ 9anunu ddea din ce n ce mai multe semne de an(ietate+ ,ondra era un mediu ostil pentru
cineva crescut ntr-un or el ca #eers0e'a+ i, n ciuda eforturilor depuse de companionii si, era sin%ur i
doritor de o companie feminin, de o femeie cu care s se culce+ 8si0olo%ii Mossad-ului prevzuser aceast
posi'ilitate+
Miercuri, 4F septem'rie, 9anunu a insistat s ias la plim'are nensoit de suprave%0etorii si de la
%unday Times. ;otui, un reporter l-a urmrit de la distan pn n ,eicester SKuare+ Acolo l-a vzut pe
9anunu le%nd o conversaie cu o femeie+ Hiarul urma s o descrie ca pe )o femeie la vreo 4J de ani, n
jur de 5,EI, %rsu, vopsit 'lond, cu 'uze %roase, care purta o plrie maro, un costum de t=eed cu
pantalon de aceeai culoare, care avea tocuri i era pro'a'il evreic*+
Dup o vreme s-au desprit, ntors la 0otel, 9anunu i-a confirmat suprave%0etorului c ntlnise )o
americanc pe nume Cind7*+ Spuse c inteniona s-o revad+ -eporterii erau n%rijorai+ 3nul dintre ei
spuse c apariia lui Cind7 n ,eicester SKuare putea fi mai mult dect o simpl coinciden+ 9anunu le
respinse temerile+ Ce-i spuse Cind7 prea s fi fost de ajuns pentru ca 'r'atul s vrea s petreac mai mult
timp cu ea - i nu la ,ondra, ci n apartamentul )sorei* sale de la -oma+
#eni Heevi i ali patru a%eni 1atsa erau printre pasa%erii z'orului cu care C0er7l i 9anunu au plecat
spre -oma+ Cei doi au luat un ta(i care i-a dus la un apartament dintr-un vec0i cartier al oraului+
nuntru ateptau trei a%eni 1atsa+ Aceti au srit pe 9anunu i i-au injectat o su'stan paralizant+
;rziu n acea noapte, sosi o am'ulan, iar 9anunu fu scos din cldire pe o tar%a+ Aparent n%rijorai,
a%enii 1atsa spuser vecinilor c o rud se m'olnvise+ C0er7l se urc n am'ulana care plec
imediat+
Am'ulana iei din -oma i se ndrept spre coast+ Intr-un punct presta'ilit atepta o 'arc cu
motor n care I-au transferat pe 9anunu+ n lar%, am'arcaiunea se opri n dreptul unui vas ancorat+
9anunu fu urcat la 'ord+ #eni Heevi si C0er7l au cltorit cu el+ ;rei zile mai trziu, la miezul nopii,
vaporul ajunse n portul &aifa+
Mordec0ai avea s dea curnd oc0ii cu intero%atorii pricepui ai lui .a0um Admoni+ $ra preludiul
unui proces rapid i al unei sentine pe via, la izolare+ C0er7l #en-;ov dispru n lumea ei secret+
;imp de 55 ani, Mordec0ai 9anunu fu inut la izolare ntr-o celul n care Israelul inteniona s-l
pstreze pe veci+ Condiiile erau jalnice< mncare proast si o or de e(erciii pe zi, iar restul timpului
si-l petrecea n ru%ciune sau citind+ Cednd n cele din urm presiunilor internaionale, %uvernul
israelian fu de acord n martie 5AAB, ca 9anunu s poat 'eneficia de condiii mai puin stricte+ ;otui,
acesta a rmas un deinut care strnea interesul celor de la Amnest7 International, iar %unday Times
reamintete cititorilor si de cazul su+ 9anunu nu a primit nici un 'an pentru tirea de senzaie
furnizat ziarului, n 5AAB acesta fu n sfrit scos de la izolare ns, n ciuda numeroaselor apeluri din
partea avocailor si, nu prea sunt anse de a fi eli'erat+
Hece ani mai trziu, acum si mai %rsu, cu prul nearanjat care i z'ura n 'riza din /lorida, C0er7l
era din nou n Orlando, aparent n vacan la 6alt Disne7 6orld, cu cele dou fiice ale sale+
ntre'at n aprilie 5AAG de ctre %unday Times, aceasta nu a ne%at rolul pe care L-a avut n rpire+
Sin%ura temere era c pu'licitatea ar putea )duna poziiei* sale n Statele 3nite+
Ari #en-Menas0e sfri mai puin 'ine+ A vzut muli oameni 'uni venind si plecnd, victime ale
manipulrilor constante din interiorul serviciilor secrete israeliene+ ns n-a crezut niciodat c i va
veni si lui rndul+
In 5ABA fu arestat la .e= 2or1 i acuzat de conspiraie n tentativa :e a vinde avioane C-5@J
Iranului+
n timpul primei nfiri, %uvernul isrelian declar c )nu auzise* de #en-Menas0e+
Acesta aduse un dosar cu referine de la superiorii si din serviciile secrete israeliene+
"uvernul israelian declar c acetia erau strini+ #en-Menas0e dovedi c nu erau+
"uvernul israelian spuse apoi c #en-Menas0e era un )translator de mna a doua* an%ajat al
serviciilor secrete+ #en-Menas0e spuse c vnzarea aeronavei fusese autorizat de %uvernul
S+3+A+ si cel al Israelului+ A vor'it despre )valoarea de sute de milioane de dolari a
autorizrii afacerilor cu arme ctre Iran*+
Cei de la ;el Aviv au fost uimii nc o dat+ -afi $itan si David !imc0e au fost intero%ai
pentru a se afla ct de multe informaii deinea Menas0e si ct de importante erau acestea+
-spunsurile nu au fost deloc linititoare+ -afi $itan spuse c #en-Menas0e era n msur s
arunce n aer reeaua S+3+A+SIsrael de trafic a armelor pentru Iran, a crei tentacule se ntinseser
peste tot< pn n America Central i de Sud, n ,ondra, Australia, Africa si n inima $uropei+
n ateptarea procesului, #en-Menas0e a fost vizitat la Centrul de Corecie din .e= 2or1 de
avocaii %uvernului israelian+ Acetia i-au propus un tr%< s pledeze vinovat n sc0im'ul unei
sume su'staniale de 'ani care avea s-i asi%ure o via ndestulat o dat ce ieea din
nc0isoare+ #en-Menas0e s-a 0otrt s spun adevrul+ Si ncepu s povesteasc totul pn
cnd 'rusc, n noiem'rie 5AAJ, un juriu federal l-a ac0itat de toate acuzaiile+
Civa dintre fotii si cole%i din cadrul serviciilor secrete erau de prere c #en-
Menas0e a avut noroc s scape> spuneau c n ncercrile sale de a-i cpta li'ertatea
atacase pe oricine i-o punea n pericol+ !imc0e vor'i n numele multora cnd a spus mai
trziu c )tot ce vroiam era s dispar din faa noastr+ $ra pornit s ne distru%, s-si
distru% ara i propria si%uran+ Omul era, i nc mai este, un pericol*+
ns Israelul nu pusese la socoteal rz'unarea lui #en-Menas0e+ Acesta a scris o carte,
8oloasele Rzboiului, care spera s ai' acelai efect pe care l-a avut 6ood=ard i #ernstein
asupra afacerii 6ater%ate care a dus la demisia preedintelui .i(on+ Intenia lui #en-Menas0e
era clar< )S ndrept %reelile anilor ?BJ i s ajut la ndeprtarea de la putere a celor vinovai*+
,a ;el Aviv au avut loc edine ur%ente+ S-a vor'it despre cumprarea manuscrisului si distru%erea
acestuia+ S-a amintit c #en-Menas0e refuzase deja o sum important de 'ani - care se prea c ajun%ea
la un milion de dolari - pentru a-i nc0ide %ura> era puin pro'a'il s-i fi sc0im'at prerea+ Decizia a
fost ca fiecare sa7an implicat n .e= 2or1 n vreo editur, s fac tot posi'ilul s mpiedice pu'licarea
crii+ Succesul pe care l-a avut e discuta'il> manuscrisul a fost trimis mai multor edituri de prim mn
nainte de a fi pu'licat de S0eridan SKuare 8ress, o editur mic din .e= 2or1+
#en-Menas0e avea s-si descrie cartea drept<
8ovestea unui %uvern vzut de un intri%ant, n care o mn de oameni ai ctorva servicii secrete au
0otrt politica %uvernelor lor, au ntreprins nenumrate operaiuni fr tirea pu'licului, au a'uzat
de ncrederea politic si pu'lic, au minit, au manipulat media si au dezam%it pu'licul+ .u n cele din
urm, se vrea a fi o poveste de rz'oi - un rz'oi condus nu de %enerali, ci de oameni aezai
conforta'il n 'irourile dotate cu aer condiionat, persoane indiferente la suferina uman+
Muli au vzut cartea ca pe un act revolttor de compensaie al autorului> alii au vzut-o ca pe o
variant e(a%erat a ceea ce se ntmplase, avndu-l pe Ari #en-Menas0e n centru+
,a ,ondra, aa cum mai fcuse i n alte rnduri, -o'ert Ma(=ell se ascundea n spatele le%ii,
amenin nd cu judecata pe cine ar fi ndrznit s reia informai i le fcute de #en-Menas0e la adresa lui+
.ici un editor en%lez nu era %ata s-l nfrunte pe ma%nat, nici un ziar nu era %ata s-si foloseasc ta lentul
de investi%ator i s dovedeasc afirmaiile lui #en-Menas0e+
Ca si #en-Menas0e, -o'ert Ma(=ell crezuse cndva si era nc convins c este invinci'il, dintr-un sin%ur
motiv+ Devenise 0o pentru Mossad+ Cu ct fura mai mult cu att credea c este indispensa'il pentru
serviciu+
,ui Ma(=ell i plcea s spun de fiecare dat cnd venea n Israel, aa cum o fcuse i #en-Menas0e,
c si el tie unde sunt n%ropate cadavrele+ $ra o afirmaie care nu avea s treac neremarcat de Mossad+
CAPITOLUL 1
O le%tur periculoas
-o'ert Ma(=ell care concediase cndva un reporter pentru furt, atenta pe ascuns la fondurile de
pensii ale an%ajailor si pentru a sponsoriza Mossad-ul+ Sumele mari sustrase dovedeau ns i cruzimea
i dorina crescnd a Mossad-ului de a risca+
Ma(=ell retrsese personal 'anii printr-o serie de manevre financiare care, ani mai trziu aveau s-i
uimeasc pe a%enii fiscali prin duplicitatea de care dduse dovad+ Ma(=ell dduse escroc0eriei o
nou dimensiune, transfernd cteva sute de mii de dolari o dat, ntr-un cont special deinut de
Mossad la 'anca Israelului din ;el Aviv+ 3neori fondurile erau splate printr-un cont pe care am'asada
Israelului la ,ondra l avea la 'anca #arcla7s+ 8rintre 'ncile pe care Ma(=ell le folosea fr ca acestea
s 'nuiasc ceva se numra si Credit Suisse din "eneva, 'anc unde #en-Menas0e a transferat FIJ de
milioane de dolari din profitul O-A, cu ajutorul lui Ma(=ell+ 3neori, fondurile de pensii furate fceau
nconjurul lumii, ajun%nd la C0emical #an1 din .e= 2or1, /irst .ational #an1 din Australia, i
'nci din &on% !on% i ;o17o+ .umai -o'ert Ma(=ell tia n orice moment e(act unde se aflau
'anii, i c acetia erau furai+ Ce a nrutit situaia a fost c acesta cerea destul de des ziarelor sale s
atace cazurile de delapidare+ 9ictor Ostrovs17, un evreu de ori%ine canadian care fusese a%ent Mossad
ntre 5ABF si 5ABE, a fost primul care a descoperit ce se ntmpl<
)Mossad-ul i finana multe operaiuni din $uropa cu 'anii furai din fondul de pensii al ziarelor
lui Ma(=ell+ Israelienii au pus mna pe 'ani aproape imediat ce Ma(=ell cumpr Mirror .e=spaper
"roup
cu ban mprumuta de a Mossad s sf tut de exper n domenu. Snstru era c
orcne ucra n organza a sa de tr s c torea n Orentu M|ocu, era automat
suspectat c ucreaz pentru Israe ceea ce- putea costa va a"
5
+
n vztee sae n Israe, Maxwe era tratat ca un ef de stat; era nvtat de onoare
nepst de a seratee guvernamentae era de fecare dat cazat a cee ma bune
hoteur, ns Mossad-u avusese gr| - uase m sur n caz c ,sponsoru" ar f
devent zgrct. Afnd c Maxwe avea un apett sexua consderab c dn
cauza m rm, era adeptul se(ului oral, Mossad-ul aranja ca n timpul vizitelor ma%natuu n Israe,
acesta s fe servt de unu dntre bordeure pe care servcu e p stra pentru
cazure de anta|. Curnd, Mossad-u adun o gr mad de casete vdeo care
surprndeau pe Maxwe n stua comprom toare. Apartamentu n care ocuse
fusese dotat cu o camer vdeo ascuns .
Afrma e u Ostrovsky er a vea n dou c r care nc ma rtau ntreaga
comuntate a servcor secrete sraeene. rin minciun !eversul f rniciei au
dezv ut secretee peroade n care acesta a fost n rndurile Mossad-ului+ n ee a
descrs metodee opera onae, a numt numero of er actv poate -a
comproms pe un dntre aceta ntr-o expunere casc semnat de un dengrator
care credea c fusese concedat pe nedrept dn Mossad.
n mod ironic, %uvernul israelian a i%norat sfatul lui Ma(=ell de a nu spune nmc despre
afrma e u Ostrovsky. n tmpu une ntnr a Te Avv cu prmu mnstru Ytzhak
Shamr, magnatu amnt ce s-a ntmpat cnd guvernu Thatcher a ncercat s
mpedce pubcarea c r unu fost of er MI5, Peter Wrght. %,ycatcher con nea
deta stnjenitoare despre serviciul secret 'ritanic+ 8ersistnd n ncercarea de a opr pubcarea
c r , guvernu brtanc a fost n cee dn urm dat n |udecat n Austraa, oc de
batn a ed torului lui 6ri%0t+ %,ycatcher a devent best-seer ar Marea Brtane s-a
f cut de rs.
De aceea soart avu parte s guvernu sraean. mpns de vech actua
membr Mossad - Mer Amt Isser Hare au fost ce ma nveruna n ncercarea or
de a face ceva mpotriva lui Ostrovs17 -Shamr ordon procuroruu genera s ac oneze pe
caea |ust e s s mpedce debutu scrtorcesc a fostuu agent katsa.
De asemenea, cazul alimenta anti-americanismuL virulent al lui S0amir care i se tr%ea din ferma
convin%ere c Statele 3nite i aveau partea de vin pentru &olocaust+ Se zvonea c acesta era de
prere c preedintele -oosevelt ar fi tre'uit s fac o )nele%ere* -unul dintre cuvintele preferate ale
lui S0amir - cu &itler pentru nlocuirea Marii #ritanii, pe atunci fora dominant n Orientul
Mijlociu, cu cel de al lll-lea -eic0+ ,a rndul su &itler i-ar fi lsat pe evrei s mear% n 8alestina,
iar &olocaustul nu s-ar fi produs niciodat+
Orict de fr de noim prea ideea, aceasta aproape c a transformat sentimentele lui S0amir fa de
Statele 3nite n ur+ $l autorizase personal, )ca semn de 'un-voin* (o alt e(presie preferat de-a lui
S0amir, trimiterea la rui a celor cinci sute de pa%ini de documente furate de :onat0an 8ollard+ S0amir
credea c astfel relaiile Israelului cu Moscova se vor m'unti+ Documentele cuprindeau informaii
recente deinute de americani despre aprarea aerian a ruilor, precum si raportul anual al CIA despre
ntrea%a capacitate a ruilor de a porni rz'oi, ntr-un dosar se %seau foto%rafii fcute prin satelit,
steno%rame ale convor'irilor interceptate, informaii o'inute prin radar i rapoarte ale a%enilor CIA n
3niunea Sovietic+ Cnd .a0um Admoni i spuse lui S0amir c informaiile vor nlesni cu si%uran
serviciile de spionaj ruseti s descopere cine i spioneaz, se pare c acesta ar fi ridicat din umeri+
Cnd s-au ntlnit s vad ce era de fcut cu Ostrovs17, S0amir i spuse lui -o'ert Ma(=ell ce le
spuse si altora< ar face orice s reduc influena americanilor n lume, i era convins c cei de la
6as0in%ton l ncurajaser pe Ostrovs17 s-i pu'lice cartea, n semn de rz'unare+
S0amir i ceru lui Ma(=ell s-i mo'ilizeze puternicele sale resurse din media pentru a distru%e
credi'ilitatea lui Ostrovs17+ Ma(=ell a su'liniat c nainte s-l an%ajeze, Mossad-ul i-a verificat cu
si%uran trecutul+
Cu toate acestea, Ostrovs17 deveni o'iectul unei campanii defimtoare n presa scris a lui
Ma(=ell, inclusiv n ziarul de scandal Maaride la ;el Aviv, care fusese de asemenea cumprat de
Ma(=ell+ A fost catalo%at drept fantezist, mincinos i, spre deose'ire de Ma(=ell, duman al Israelului+
Dup ce citir cu atenie crile lui Ostrovs17, mem'rii cu funcii importante n serviciile secrete
israeliene tiau care dintre informaii erau adevrate+
;ri'unalul de la ;el Aviv a refuzat s accepte motivul invocat de %uvernul israelian, cum c
securitatea naional a Israelului era pus n pericol de afirmaiile lui Ostrovs17+ Cartea a devenit un
'est-seller+
Dei a fost primul care a dezvluit pu'lic le%tura lui -o'ert Ma(=ell cu Mossad-ul, Ostrovs17 nu
relatase nici pe departe toat povestea+ Ca multe altele, aceasta i avea rdcinile n activitile
vec0iului si apreciatului prieten al lui S0amir, -afi $itan+
Cei doi se tiau de prin 5AIJ, cnd am'ii activau n Mossad, si erau animai de aceeai dorin de
lupt pentru a o'ine Israelului un loc n lume+
;reizeci de ani mai trziu, n 5ABE, S0amir fu acela care I-a susinut pe -afi $itan cnd acesta nfrunta
criticile dure adresate la finalul afacerii 8ollard, cnd fu catalo%at drept lider )al unui %rup de ofieri de
securitate trdtori, care acionau fr autorizaie*+
Minciuna era o ncercare disperat a %uvernului israelian de a se distana de un episod de pe urma
cruia propriile servicii secrete, precum i cele ale 3niunii Sovietice si Africii de Sud 'eneficiaser
enorm+ Datorit evreilor, am'ele ri primiser informaii preioase despre activitile de spionaj ale
Statelor 3nite+
;otui, o dat cu aflarea rolului su n scandalul Arme-pentru-lran, activitatea profesional a lui -afi
$itan a fost %rav afectat+ Dei rnit si furios c proprii cole%i l transformaser n ap isp itor, vec0iul
spion nu dezvlui nimic pu'lic> ct despre prietenii si de ncredere care sttuser cndva la el n
sufra%erie si l ascultaser povestind despre capturarea lui Adolf $ic0mann, avea pentru acetia o nou
poveste< despre faptul c Israelul era acum pe cont propriu+
Din ce n ce mai puin lume suna la ua lui -afi $itan de pe Strada S0a7 sau venea s-i admire
ultimele creaii fcute din deeuri metalice+ 8etrecea ore n ir sin%ur n faa cuptorului, mnuind aparatul de
sudur, nemai%ndindu-se la cum fusese tratat, ci fcndu-i planuri cum s , reintre n joc*, dar i cum
s cti%e ceva )'ani adevrai*+ Decizia de a-i servi n continuare ara n ciuda dezonoarei care se
a'tuse asupra
lui, coninea o doz de simplitate< )8atriotismul nu mai este un cuvnt Ma mod+ $u sunt un patriot+ Cred n
ara mea+ Indiferent dac-i 'ine sau
n
u, am s nfrunt pe oricine o amenin pe ea sau pe cetenii si*+
Astfel lu fiin un plan pe care ncepuse s-l conceap nc de cnd era implicat n afacerea
Iran%ate+ Ca multe alte planuri ale lui -afi $itan acesta i solicita deose'itul talent de a e(ploata ideea
ori%inal a altcuiva+ 3rma s fie un plan datorit cruia avea s fie recunoscut nu numai pentru
capturarea lui Adolf $ic0mann, dar si ca asociatul apropiat al lui -o'ert Ma(=ell+
n 5AEG, e(pertul n comunicaii, 6illiam &amilton, se ntorcea n Statele 3nite din 9ietnam, unde
pusese la punct o reea de posturi electronice de ascultare pentru a monitoriza 9ietcon%ul, n timp ce
armata sa nainta n jun%l+ ,ui &amilton i se oferi un post la A%enia .aional de Securitate (.SA+
8rima sarcin fu crearea unui dicionar vietnamez-en%lez computerizat, care se dovedi a fi o unealt
e(trem de folositoare pentru traducerea mesajelor vietcon% si intero%area prizonierilor+
$ra o vreme n care revoluia comunicaiilor electronice - te0nolo%ia prin satelit si microcircuitele
- sc0im'a modul n care erau adunate informaiile< codarea si redarea vizual mai rapide si mai de
calitate erau transmise din ce n ce mai rapid prin Internet+ Computerele au devenit mai mici si mai
performante> senzorii din ce n ce mai sofisticai puteau distin%e sute de conversaii> analiza spectrului
foto%rafic ale%ea din milioane de puncte numai pe cele care prezentau interes> microcip-urile au fcut
posi'il ascultarea unei oapte de la sute de metri distan> datorit lentilelor cu infrarosu puteai
vedea noaptea+
-esursele acestei noi societi au contri'uit la creterea operativitii spionajului, adunarea si corelarea
informaiilor la o scar care dep ea ima%inaia oferea o unealt puternic n cutarea unui tipar i al
unui modus operandi n aciunile teroriste+ S-a nceput lucrul la un sistem pe calculator+ Sistem de
$liminare prin Compararea Analizelor /aciale (/AC$S care avea s revoluioneze sistemul de
identificare a unei persoane din poze+ #azat pe FA de caracteristici, fiecare clasificat pe o scar de la 5 la
F, /AC$S putea rspunde la 5I milioane de ntre'ri
cu da sau nu, ntr-o secund . Computere egate n re ea efectuau c ut r smutane care
duceau a un num r mpresonant de decz < FJ de moane de decz bnare pe
secund . Computeree ncepur s devn ma mc dar s ab o memore care
echvaa cu o carte de 500 de pa%ini+
Hamton care nc ma ucra a NSA mz pe aceast pa perma nent nfortoare;
avea s nventeze un soft care s nterfereze cu bazee de date ale altor computere+ Aplicarea
acestuia n lumea spionajului nsemna c propretaru programuu putea s pun restrc
asupra ma|ort ator ssteme f r ca utzatoru s -s dea seama. Patrot fnd,
Hamton se gnd c prmu cent a sstemuu s u trebue s fie S+3+A+
Aa cum NASA a dat na un un avans ncontestab n tehnooga spa a , a fe s
Wam Hamton era convns c va face acea ucru pentru serviciile secrete ale Statelor 3nite+
Inventatorul lucra 5E ore pe z, apte ze dn apte. Cudat retras, era cercet toru dea;
NSA era pn de asemenea oamen.
Tre an ma trzu, Hamton era pe cae s creeze supremu aparat de supraveghere
- un program capab s nregstreze mc rile unui num r nemtat de persoane dn orce
co a um. Amenn area adre sat de Reagan terortor, ,Po s fug dar nu s te
ascunz", era pe cale de a se materializa+
Hamton demsona de a NSA cump r mca compane cu numele de Insla=+ Scopul
declarat al companiei era acela de a supra-verfca ac une |udec toret s s descopere dac
exstau eg tur ntre p r , martor fame acestora, char s avoca - orcne era
mpcat sau avea s fe mpcat n proces. Hamton num pro%ramul Proms. Pn n
1981, dezvot n aa m sur nct putu ob ne copyrght-u pentru soft transform
astfe Insaw ntr-o compane mc proftab . Vtoru promtea.
NSA -a acuzat c foosse dot re de cercetare ae agen e pentru a-s crea
programu. Hamton a negat vehement afrma a, dar s-a anga|at s mprumute
programu Proms Departamentuu de |ust e cu o sngur cond e: de fecare dat
cnd era foost, Insaw trebua s prmeasc o anumt sum de ban. Propunerea era
ct se poate de cnstt ; |ust a, ca orce at departament guvernamenta, avea sute de
cola'oratori care i aduceau servicii+ /r tirea lui &amilton, Departamentul de :ustiie a trimis o
copie a pro%ramului la .SA pentru evaluare*+
SS
Motivul e(act pentru care aciona astfel nu s-a aflat+ &amilton dovedise deja departamentului
ce putea face pro%ramul su< s suprave%0eze electronic viaa oamenilor, aa cum nu se mai
fcuse pn atunci+ 8entru Departamentul :ustiiei si mna sa dreapt, /#I-ul, 8romis era o unealt
puternic n lupta mpotriva splrilor de 'ani mafiote si a altor activiti criminale+ De asemenea,
tot peste noapte, putea revoluiona lupta D$A mpotriva traficanilor de dro%uri colum'ieni+ 8entru
CIA, 8romis putea deveni o arm la fel de eficient ca un satelit spion+ 8osi'ilitile preau
infinite+
ntre timp, unul dintre personajele o'inuite ale lumii afacerilor necinstite auzise de 8romis+
$arl #rian fusese secretar de stat pentru sntate n California pe vremea cnd -ea%an era
%uvernator, n special pentru c #rian tia farsi, -ea%an l ncurajase s ntocmeasc un plan
Medicare pentru %uvernul iranian+ $ra una din acele idei nerealiza'ile care i plceau att de
mult preedintelui american< o versiunea a planului Medicare ar fi artat Iranului partea
pozitiv a Americii i n acelai timp ar fi m'untit ima%inea Statelor 3nite n zon+ ntr-o
propoziie memora'il, %uvernatorul i spuse lui #rian< )Dac XMedicareY mer%e n
California, atunci poate funciona oriunde*+
n timpul vizitelor sale n ;e0eran, #rian intr n vizorul lui -afi $itan care era unul dintre cei
care mnuiau sc0im'ul de arme-pentru-prizonieri+ Acesta l invit pe #rian n Israel+ Cei doi s-au
mprietenit imediat+ #rian era captivat de povestirile %azdei despre rpirea lui Adolf $ic0mann>
-afi $itan era la fel de fascinat de stilul de via californian+
-afi $itan i ddu n curnd seama c nu avea cum s-si lr%easc sfera de influen n Iran i
era de prere c ideea lui -ea%an cu aplicarea pro%ramului Medicare n Iran era )cea mai trsnit
c0estie pe care o auzisem n ultima vreme* + De-a lun%ul anilor, cei doi au pstrat le%tura> -afi
$itan i-a trimis lui #rian c0iar si o vedere din Apollo, 8enns7lvania, unde verifica uzina .umec+
Mesajul suna astfel< )$ 'ine s fii aici*+ #rian l inu la curent cu pro%ramul 8romis+ n 5AAJ,
#rian sosi la ;el Aviv+ $ra e(tenuat de atta drum> paloarea din o'raji i se tr%ea de la nervii pe
care i-i fcuse cnd afl c Departamentul de :ustiie folosea o versiune a pro%ramului 8romis
ca s depisteze splrile de 'ani si alte activiti criminale+Instinctele lui -afi $itan i
spuneau c vec0iul su prieten nici c putea sosi ntr-un moment mai 'un+ 3n nou conflict
iz'ucnise ntre Mossad si ali mem'ri ai serviciilor secrete israeliene+ Motivul era o nou
revolt ar'easc, Intifada+ 8romis se putea dovedi o arm eficace n conta'ilizarea aciunilor
sale+-evoluia se ntinse cu o repeziciune uluitoare, uimind pe evrei si fcndu-i s fiar' pe
palestinienii de pe malul vestic i pe cei din /ia Caza+ Cu ct armata israelian aresta,
mpuca, 'tea i alun%a oamenii din casele lor, cu att Intifada se rspndea mai mult+
.imnui nu-i venea s cread cnd un tnr ara' trecu cu un planor pe deasupra %raniei e(trem
de 'ine pzite a Israelului cu ,i'anul, ateriznd n tufiurile din apropierea or elului !ir7at
S0mona+ In cteva minute, tnrul omor ase soldai israelieni narmai pn n dini si rni
nc ali apte, pn s fie la rndul su mpucat+Incidentul fu considerat de palestinieni ca
o iz'nd> n cadrul serviciilor secrete israeliene, acesta era un motiv n plus ca s-si scoat
oc0ii unii altora+ S0in #et ddea vina pe Aman> am'ii nvinuiau Mossad-ul pentru c nu
avertizase ,i'anul, ns lucrurile nu s-au oprit aici+ Sase teroriti periculoi evadar dintr-o
nc0isoare de ma(im securitate din "aza+ Mossad-ul ddu vina pe S0in #et+ A%enia spuse
c planul de evadare fusese pus la punct n afara %raniei - ceea ce fcea ca Mossad-ul s cad
vinovat+Aproape n fiecare zi, soldai si civili evrei erau mpucai pe strzile din Ierusalim,
;el Aviv i &aifa+ Disperat s-i redo'ndeasc autoritatea, ministrul aprrii, 2itz0a1
-a'in, anun implementarea unei politici de )for, vi%oare si violen*, ns aceasta nu
avu cine tie ce efect+n%rijorat de conflictul din ce n ce mai nverunat dintre servicii,
comunitatea spionajului israelian czu de acord asupra unui consens politic pentru a face fa
masivei rezistene ara'e, de o anver%ur nemaivzut de la -z'oiul de Independen+
8ictura care umplu pa0arul au fost criticele americanilor cu privire la metodele 'rutale
adoptate de soldaii israelieni+ 8entru prima dat, posturile de televiziune americane, de o'icei
de partea Israelului, ncepur s difuzeze ima%ini care, clin cauza violenei semnau cu ce se
ntmplase n 8iaa ;iananmen clin #eijin%+ Doi soldai israelieni fur surprini zdro'ind
fr mil 'raul unui tnr palestinian cu o piatr> o patrul ID/ era filmat n timp ce
'tea o palestinianc nsrcinat> la &e'ron copiii erau 'tui, pentru c aruncaser cu
pietre, cu paturile putilor+
n cele din urm Intifada form Conducerea .aional 3nit a -evoluionarilor+ /iecare
comunitate ara' primi instruciuni despre cum s nsceneze %reve, s nc0id ma%azinele, s
'oicoteze marfa evreiasc i s nu recunoasc administraia civil+ $ra o reminiscen a rezistenei din
ultimele zile de ocupaie %erman n /rana celui de-al doilea rz'oi mondial+
9rnd cu orice c0ip s readuc Mossad-ul n fruntea serviciilor secrete israeliene, .a0um Admoni
trecu la aciune+ 8e 5F fe'ruarie 5ABB, o ec0ip 1idon a fost trimis n portul ,imassol din Cipru+ Acolo
amplasar o 'om' puternic su' un 9ol1s=a%en "olf+ Maina aparinea unuia dintre liderii Intifada,
Mu0ammad ;amimi+ mpreun cu acesta erau si doi ofieri O$8+ Se ntlniser cu oficiali li'anezi care
le dduser un milion de dolari ca s continue sponsorizarea or%anizaiei Intifada+ ;oi cei trei 'r'ai
muriser ntr-o e(plozie de proporii care z%udui ntre%ul port+
A doua zi, Mossad-ul lovi din nou - plasnd o 'om' n calea vasului %oi Phayne, o nav de
cltori pe care O$8 tocmai o ac0iziionase pentru un e(erciiu de relaii pu'lice+ Cu ziariti din
ntrea%a lume la 'ord, nava ar fi mers la &aifa ca o amintire dureroas a )dreptului de a se ntoarce* al
palestinienilor n ara lor de 'atin i a unei amintiri i mai dureroase a 'rcilor evreieti, descrise n
29od, care, cu FJ de ani mai devreme, nfruntaser marina 'ritanic pentru a-i aduce pe supravieuitorii
&olocaustului n Israel, si ei avnd )dreptul de a se ntoarce*+ %oi Phayne fu distrus+
Operaiunile nu au redus cu nimic ncp narea ara'ilor, n orice clip, %0erilele se dovedeau
capa'ile s-i pcleasc pe israelieni, care nu rspundeau dect cu din ce n ce mai mult violen,
ntrea%a lume vzu cum Israelul nu numai c reui s opreasc Intifada, dar pierdu i rz'oiul de
propa%and+ Comentatorii politici spuser c asistau la conflictul n variant modern dintre David i
Coliat, cu ID/-ul n rolul uriaului filistin+
2asser Arafat se folosi de Intifad pentru a relua controlul asupra poporului su vitre%it+ 8este tot n
lume, aprea furios la televizor sau la radio, i susinea c ceea ce se ntmpla era rezultatul planului
evreilor de a fura pmntul ar'esc+ Arafat plec n !u=eit unde ceru ajutorul &amas-ului, %rupare
terorist susinut de Iran+ A doua zi era n ,i'an, la o ntlnire cu liderii :i0ad-ului islamic+ Arafat
nfptuia ceea ce cu puin timp n urm ar fi prut imposi'il - unirea ara'ilor indiferent de
naionalitate, pentru o cauz comun+ ;oi acetia l numeau )Domnul 8alestina* sau )8reedintele*+
Mossad-ul era n continuare uimit de strate%iile aplicate de Arafat n drumurile sale de la o capital
ara' la alta+ Serviciul tia foarte puin sau c0iar nimic despre unde avea s se duc sau pe cine urma s
atra% de partea sa+
-afi $itan i povesti acestea si multe altele %azdei sale, $arl #rian+ n sc0im', #rian i descrise cum
funcioneaz 8romis+ Dup prerea sa, mai era de lucru pentru a face pro%ramul s lucreze la capacitate
ma(im+ -afi $itan realiz c 8romis ar fi putut astfel s ai' impact asupra Intifadei+ 8entru nceput,
sistemul putea ptrunde n computerele celor 5G ofieri O$8 rspndii n lume, aflnd astfel unde se duce
Arafat i ce pune la cale+ -afi $itan amn astfel adunarea de resturi metalice pentru sculpturile sale i se
concentra asupra a ceea ce 8romis putea oferi+
De e(emplu, nu ar fi fost nevoie s contezi numai pe capacitatea uman pentru a nele%e cum
funcioneaz mintea unui terorist+ Cu 8romis se putea ti e(act unde i cnd avea s loveasc+ 8romis
putea nre%istra fiecare micare a teroristului+
Dac ar fi pus mna pe un asemenea dispozitiv, ar fi devenit cu si%uran una din fi%urile de
referin ale serviciilor secrete israeliene+ ns rnile provocate de cole%i nu se vindecaser nc+ l
dduser afar, iar acum nu-i plteau dect o pensie amrt, nainta n vrst> o'li%aia sa major era
fam i l ia pe care o ne%lijase mult timp din cauza serviciului+ Cu 8romis ar fi putut s repare totul> folosit
cum tre'uie, pro%ramul l-ar fi fcut 'o%at+ ;otui, orict de inteli%ent era, -afi $ita nu era un %eniu al
informaticii> ajunsese doar la performana de a da drumul la modem, ns datorit anilor petrecui la
,A!AM, avea acum acces la toi e(perii de care avea nevoie+
Cnd $arl #rian se ntoarse n Statele 3nite, -afi $itan alctui o mic ec0ip de foti
pro%ramatori ,A!AM+ Acetia desfcur discul promis iar apoi i reasam'lar componentele,
adu%nd cteva elemente n plus+ n felul acesta nimeni nu mai putea pretinde posesia asupra produsului
finit+ -afi $itan se 0otr s pstreze ori%inalul pentru c fusese )o 'un idee de mar1etin% pentru a
e(plica ce reprezint produsul*+
A%eni care nu tre'uiau s tie dect s apese pe 'utoane, puteau avea acces la informaii i
concluzii mult mai de neles dect ar fi putut ei s in minte+ 8ro%ramul putea intra n memoria unui
laptop si putea ale%e dintr-o infinitate de alternative pe cea mai potrivit+ Aceasta ar fi eliminat
necesitatea %ndirii deductive, pentru c e(istau prea multe materii corecte dar irelevante de luat n
considerare, iar judecata uman nu mai ajun%ea+ 8romis putea fi pro%ramat s elimine etapele de prisos
ale anc0etei si s stoc0eze i coreleze informaii ntr-un numr i cu o vitez mult superioar omului+
ns nainte de a-l putea vinde, dup cum spunea #en-Menas0e, -afi $itan tre'uia s-i adau%e un
element+ #en-Menas0e susinea c a jucat un rol important n introducerea unei )c0eie*, un cip
ncorporat, de care cumprtorul s nu tie nimic, si care-i permitea lui -afi $itan s tie ce
informaii erau cutate+
#en-Menas0e tia pe cineva care era n stare s creeze o chei care s nu poat fi detectat de cele
mai performante scannere+ #r'atul n cauz avea o companie mic de cercetare si dezvoltare n
California de .ord+ $l i #en-Menas0e fuseser cole%i de scoal i, pentru I+JJJ de dolari, czu de
acord s creeze mini-cip-ul+ $ra, dup cum recunoscuse #en-Menas0e, un pre destul de mic+
3rmtorul pas era testarea sistemului+
Iordania fu aleas ca int, nu numai pentru c se nvecina cu Israelul, dar i pentru c devenise
un paradis pentru liderii or%anizaiei Intifada+ Din desert acetia comandau mafia ar'easc de pe
Malul 9estic i "aza s lanseze alte atacuri n Israel+ Dup cte o atrocitate, teroritii O$8 treceau
%rania n Iordania, de multe ori cu acordul tacit al armatei iordaniene+
Astfe, cu mut tmp nante de Intfad , Iordana devense un teren de ncercare unde
Mossad-u dezvota dspoztvee eectronce Prn 1970, specat Mossad ntrar n
computeru pe care IBM | vnduse servcuu mtar de spona| a r. Informa a
ob nut a vent n competarea ceor furnzate de un agent katsa sub acoperre pe care
-afi $itan l plasase n palatul -e%elui &ussein+ 8romis putea face mult mai multe+
S - vnd drect Iordane era mposb pentru c eg ture fret de afacer dntre
cee dou r nu aveau s se stabeasc dect dup c va an ma trzu, n schmb,
compana u Ear Bran f cu trgu. Cnd exper compane nstaar programu n
carteru genera a armate dn Amman aceta descoperr c ordanen aveau un
sstem fran uzesc de depstare a deror OEP. F r ca nmen s b nuasc ceva, Proms
fu conectat a sstem. La Te Avv, Raf Etan ob nu n curnd rezutate, cnd c/e/fa
ar t pe care dntre der OEP urm rea Iordania+
Urm toru pas era s preg teasc pa a de desfacere pentru Proms. 2asser Arafat fu ales
ca e(emplu dea. Preedntee OEP era renumt prn preocuparea pentru securtate;
acesta schmba n permanen panure, nu dormea dou nop a rnd n acea
pat, schmba menu n ultimul moment+
De fecare dat cnd Arafat c torea, detae depas r e rau nregstrate ntr-un
computer speca OEP. Ins Proms putea ntra n baza u de date s s afe ce nume fas
sau ce paaport foosea. Proms putea ob ne facture teefonce s numeree formate.
Apo e compara pe acestea cu ceeate apeur f cute de la aceste numere, n felul acesta
puteai afla cu cine vor'ea Arafat la telefon+
n tmpu c toror, preedntee nforma autort e ocae de prezen a sa, ar
m sure de securtate necesare erau uate. Proms putea afla detaliile intrnd n computeree
po e. Orunde ar f mers, Arafat nu se putea ascunde de 8romis+
Raf Etan d du seama c nc Ear Bran s nc compana sa nu aveau resursee
necesare ca s anseze Proms pe pa a nterna ona . 8entru asta era nevoie de cineva cu
contacte nterna onae grozave, energe debordant s taent de negustor. Raf Etan
cunotea o sngur persoan care ntrunea toate cat e necesare: Robert Maxwe.
Ma(=ell nu se ls mult ru%at si, n felul su entuziast cnd era vor'a de o afacere de pe urma creia
putea cti%a ceva, spuse c avea o companie prin care putea vinde pro%ramul+ De%em Compu-ters
,imited i avea sediul la ;el Aviv i mai ajutase Mossad-ul i n alte dai+ Ma(=ell le permise
a%enilor Mossad care se ddeau drept an%ajai De%em, s foloseasc sediul companiei din America de
Sud+ Acum Ma(=ell vzu o ans nu numai de a cti%a o sum frumuic din vnzarea pro%ramului,
dar i o ocazie de a se impune n cadrul Mossad-ului si n cele din urm, n Israel+
n timpul vizitelor sale n Israel, Ma(=ell ncepu s se comporte n%rijortor+ Acesta i spuse lui
Admoni c ar tre'ui s an%ajeze telepai care s citeasc %ndurile dumanilor Mossad-ului+ ncepu s
su%ereze inte care tre'uiau eliminate+ 9roia s ntlneasc a%eni 1idoni i s le inspecteze terenurile de
antrenament+ ;oate aceste propuneri au fost refuzate cate%oric ns politicos de directorul Mossad-ului+
ns n interiorul serviciului, an%ajaii ncepuser deja s-i pun ntre'ri despre Ma(=ell+ Oare
purtarea lui era doar cea a unui me%aloman care se ddea importantC Sau avea s urmeze ceva mai %ravC
8utea s vin ziua cnd, n ciuda a tot ce fcuse pentru Israel, -o'ert Ma(=ell s-i piard minile de
tot, si s fac pro'lemeC
3n lucru era cert< Ma(=ell era un e(celent vnztor pentru 8romis -sau, n ce privea Mossad-ul, pentru
eficiena sistemului+ Serviciul a fost primul care a o'inut pro%ramul, iar acesta se dovedi a fi o unealt
preioas n campania mpotriva Intifadei+ Muli dintre liderii %ruprii prsiser Iordania pentru a se
ascunde n $uropa, dup ce civa dintre acetia fur asasinai n Iordania de a%eni 1idon+
3n succes remarca'il s-a nre%istrat cnd un comandant Intifada, care se mutase la -oma, sun n
#eirut la un numr care fi%ura deja n 'aza de date Mossad ca cel al unui cunoscut %enist+ Cel care sunase
vroia s-l ntlneasc pe %enist la Atena+ Mossad-ul se folosi de 8romis pentru a verifica toate a%eniile de
voiaj din -oma i #eirut pentru a afla ce aranjamente fcuser cei doi+ ,a #eirut se afl n plus c %enistul
anunase firmele locale de servicii s nu-i mai livreze la domiciliu+ O alt investi%aie cu ajutorul
pro%ramului n computerele O$8 locale demonstra c %enistul i sc0im'ase cursa n ultimul moment+
Dar tot nu a scpat+ A fost ucis de e(plozia unui automo'il capcan n drum spre Aeroportul #eirut+
Ceva mai trziu la -oma, comandantul Intifada era c cat de man .
ntre tmp Mossad-u af cu a|utoru u Proms nforma e cas ficate ale unor servicii
secrete, n "uatemala a descopert eg tur strnse dntre for ee ocae de securtate s
trafcan de drogur, precum pe ee de desfacere ae acestora n Statee Unte.
Mossad-u transmse nforma e a-DEA FBI.
n Africa de Sud, un a%ent 1atsa al am'asadei israeliene depista cu a|utoru u Proms
organza a revou onar a r s eg ture acestea cu grupur dn Orentu M|ocu.
La Washngton, specat Mossad dn cadru ambasade sraeene ascutar cu
a|utoru u Proms convor'irile %uvernului american cu alte misiuni diplomatice+ ,a fel se ntmpa
a Londra n ate captae europene. Sstemu contnu s furnzeze nforma
pre oase pentru Mossad. Pn n 1989, se ncasar peste IJJ de milioane de dolari din
vnzarea pro%ramului 8romis n Marea #ritane, Coreea de Sud s Canada. Cfra ar f fost
char ma mare dac CIA nu s-ar f vndut servcor secrete versunea propre, n
An%lia, 8romis a fost folosit de MII, n Irlanda de .ord pentru prinderea terortor montorzarea
mc ror der or politici precum Cerr7 Adams+
Maxwe reu s vnd sstemu servcuu secret poonez, UB. n schmb, dup
cum spunea Ben-Menashe, poonez au dat voe Mossad-uu s fure un MIC-29
rusesc. Opera unea e-a amntt tuturor de furtul MI"-ului din Ira1+ 3n %eneral polonez care
conducea sediul UB dn Gdansk, n schmbu a un mon de doar p t ntr-un cont
Ctybank a New York, a aran|at ca aeronava s fe nregstrat ca nefunc ona , dar
avonu fusese recent prmt de a fabrca ruseasc . Aparatu de zbor a fost
dezmembrat, ar p r e componente-ambaate n contanere pe care era scrs
,Uta|e agrcoe" - au fost expedate a Te Avv. Ac avonu a fost reasambat s
testat de ava a sraean , perm ndu-e po or s s fooseasc MIG-29
mpreun cu Sra.
Moscova nu descoper furtu dect cteva s pt mn ma trzu, cu ocaza unu
nventar a naveor de zbor furnzate ror semnatare ae Pactuu de a Varova.
Rus protestar vehement mpotrva Israeuu - amenn nd char s opreasc exodu
evreor dn Ununea Sovetc . Pentru c ntre tmp ava a descoperse toate
secretee MIG-uu,%uvernul israelian i ceru scuze pentru )e(cesul de zel interpretat %reit al
ofierilor care nu lucrau oficial*, i napoie ur%ent avionul+ ,a acea dat, %eneralul 3# fu%ise deja n
America unde i primi 'anii+ Cei de la 6as0in%ton fur de acord s-i dea o nou identitate iar n
sc0im', 3SA/ putea inspecta n voie MI"-ul+ ,a puin timp dup aceasta, Ma(=ell plec la Moscova+
Oficial se afla acolo pentru un interviu cu Mi0ail "or'aciov+ n realitate venise pentru a vinde !"#-ului
pro%ramul 8romis+ Cu ajutorul cheitei, Israelul puse rnna pe secretele militare ale -usiei, Mossad-ul
devenind astfel unul dintre cele mai 'ine informate servicii secrete cu privire la inteniile ruilor+ De la
Moscova, Ma(=ell plac la ;el Aviv+ Aici fu primit ca de o'icei, ca un conductor scutit de toate
formalitile aeroportului, i ntmpinat de un trimis al Ministerului Afacerilor $(terne+ Ma(=ell se
purta cu acesta aa cum fcea cu toi an%ajaii si, insistnd s-i care 'a%ajele i s stea ln% ofer+
Cnd ntre' unde-i escorta de motociclisti i i se rspunse c aceasta nu era disponi'il, Ma(=ell i
amenin nsoitorul c-l sun pe primul ministru ca s-l concedieze+ ,a fiecare stop, Ma(=ell se
rstea la neputinciosul oficial, i continua cu criticile i nemulumirile pn ajunse n apartamentul de
la 0otel+ Acolo l atepta prostituata sa preferat+ A trimis-o de acolo n fu%> erau c0estiuni mai importante
de rezolvat i nu avea timp s-si satisfac nevoile se(uale+ ,a ,ondra, imperiul mediatic al lui Ma(=ell
se confrunta cu mari pro'leme financiare+ Dac nu primeau ur%ent fonduri su'staniale, risca s
nceteze activitatea, ns, dac la ,ondra %sise pn n momentul respectiv mereu capital, acum lucrurile
stteau cu totul altfel+ /inan-itii aro%ani care l cunoscuser pe Ma(=ell, i ddeau seama c n
spatele si%uranei de sine i a a%resivitii afiate se ascundea un 'r'at care i pierdea flerul pentru afaceri
care l salvaser altdat+ 8e atunci se enerva i amenina la cea mai mic sc0im'are+ #anc0erii i stp-
neau mnia i cedau n faa lui+ ns nu mai aveau s fac la fel+ ,a #an1 of $n%land si alte instituii
financiare din ora, se zvonea c Ma(=ell nu mai era o investiie si%ur+ Informaiile se 'azau n mare
parte pe rapoartele din Israel conform crora Ma(=ell era pistonat de primii si investitori evrei s le
napoieze 'anii cu care ac0iziionase Mirror "roup+ ;ermenul limit al datoriilor trecuse de mult, iar
cererile israelienilor deveniser din ce n ce mai insistente, ncercnd s le nc0id %ura, Ma(=ell le
promise do'nzi mai mari dac mai ateptau+ $vreii nu erau mulumii< i vroiau 'anii imediat+ Acesta
era motivul pentru care Ma(=ell venise la ;el Aviv< spera s-i convin% s-i mai acorde o amnare+
Semnele nu erau ncurajatoareY n timpul z'orului primise mai multe telefoane de la investitorii nervoi
care ameninau s aduc pro'lema n discuie n faa oficialilor din ,ondra+
Ma(=ell mai avea un motiv de n%rijorare+ /urase nite sume foarte mari de la O-A pe care tre'uia s
le ascund n 'nci din #locul Sovietic+ /olosise 'anii pentru a revitaliza Mirror "roup+ Ma(=ell furase
deja ce putuse din fondul de pensii al propriilor an%ajai, iar 'anii de la O-A nu aveau cum s-i ajun%
mult timp+
Si, o dat furtul descoperit n Israel, tre'uia s nfrunte nite oameni total opui investitorilor, printre
acetia numrndu-se i -afi $itan+ Ma(=ell tia destul despre fostul a%ent Mossad, ca s-i dea seama
c nu avea cum s fie o e(perien prea plcut+
n apartamentul de la 0otel, Ma(=ell ncepu s-i fac planuri+ 8artea sa din vnzarea pro%ramului
8romis nu-i ajun%ea pentru a pune capt crizei+ .ici cti%urile de la Maari, ziarul de scandal israelian
fcut dup modelul ziarului de succes, 1aily Mirror, nu-i folosea la nimic+ Avea totui o sin%ur
posi'ilitate, ntreprinderea C7te( Corporation din ;el Aviv, productoare de ec0ipamente de
imprimare de nalt fidelitate, care i aparinea+ Dac vindea repede C7te(, cu 'anii o'inui ar fi rezolvat
ct de ct situaia+
Ma(=ell l c0em de ur%en pe directorul e(ecutiv al C7te(, fiul primului ministru 2itz0a1
S0amir+ Directorul avea vesti proaste< nici nu se putea pune pro'lema unei vnzri rapide+ C7te( se
confrunta cu o concuren din ce n ce mai mare+ .u era momentul potrivit pentru o scoatere pe pia+
8e deasupra, vnzarea ar fi atras dup sine disponi'ilizarea unor specialiti, ntr-un moment n care
Israelul avea mari pro'leme cu omajul+
-spunsul i provoc lui Ma(=ell o ieire nervoas, cci i vzuse planul de scpare nerealiza'il+
Din punct de vedere tactic, fcuse o %reeal atacndu-l pe fiul primului ministru, care i spuse tatlui
su c Ma(=ell avea %rave pro'leme financiare+ 8rimul ministru, la curent cu eg ture magnatuu
cu Mossad-u, nform pe Nahum Admon. Acesta convoc o edn a efor de
departamente, pentru a trata ceea ce devense o probem . n cee dn urm au
fost propuse ma mute varante+
Mossad-u putea ruga pe prmu mnstru s se fooseasc de nfu en a pe care o
avea asupra nvesttoror sraeen s - fac pe aceta, nu numa s ma atepte
pu n ban, dar s s - mobzeze resursee s - saveze pe Maxwe. Ideea fu
respns deoarece Maxwe reuse sa- supere pe Shamr cu attudnea sa egost .
Cu to tau c Shamr avea un puternc nstnct de conservare c acum vroa s
nu ma ab de-a face cu Maxwe.
O at varant era ca Mossad-u s contacteze sayanm- ii sus-pusi dn Londra s -
preseze s a|ute Mossad-u. n acea tmp, zart brtanc de partea servcuu
secret, puteau f ncura|a s scre artcoe favora'ile la adresa ma%natului aflat la anan%0ie+
Din nou su%estiile au fost respinse+ Conform rapoartelor pe care Admon e prmse de a Londra,
mu sayanm ateptau cu ner bdare sfrtu u Maxwe, ar pu n zart dn afara
Mrror Group doreau s scre artcoe favorabe despre un magnat care an de ze
amenn ase media+
Op unea fna era ca Mossad-u s rup eg tura cu Maxwe. Era s ac un rsc:
mprevzb cum era, Maxwe putea foos zaree ca s atace Mossad-u. Iar dn
cauza beruu acces pe care avusese, urm re puteau f grave.
Pe aceast not trst , s-a a|uns a concuza c Admon trebua s - vad pe
Maxwe s - reamnteasc datora pe care o avea fa de Mossad Israe, n acea
sear , do b rba uar cna n apartamentu u Maxwe. Ce s-a ntmpat acoo
avea s r mn secret, ns cte va ore ma trzu Maxwe p r s Te Avv-u a bordu
avonuu s u par tcuar. Avea s fe pentru utma dat cnd era v zut vu n Israe.
ntors a Londra, Maxwe p rea c reuse s - p streze grupu de zare, n cuda
a tot ce se ntmpase. Era comparat cu un diavol tasma-nan care mergea dn edn n
edn s cear suport fnancar. Dn cnd n cnd, d dea teefoane a sedu
Mossad cerea cu Admon, de fiecare dat anun nd-o pe secretara directorului %eneral c la
telefon era )micul ce0*+ 8rimise porecla cnd fusese recrutat+ Ce vor'eau cei doi avea s rmn secret+
ns un indiciu avea s vin din partea fostului a%ent 1atsa, 9ictor Ostrovs17+ Acesta credea c Ma(=ell
vroia s se rz'une> c imensa sum de 'ani pe care o furase din fondul de pensii de la Minor tre'uia s-i fie
napoiat, n acelai timp, Ma(=ell vroia ca Mossad-ul s fac lo''7 pentru ca Mordec0ai 9anunu s fie
eli'erat i dat pe mna sa+ Ma(=ell vroia s plece mpreun cu specialistul la ,ondra, unde urma s-l
intervieveze personal pentru 1aily Minor. Articolul avea s fie )actul de isp ire a vinei* a lui 9anunu, scris
n aa fel nct s arate compasiunea Israelului+ Cu tupeul su caracteristic, Ma(=ell a adu%at c asta ar spori
vinderea ziarului Mirror i c astfel multe ui care i erau inaccesi'ile, i s-ar desc0ide n ,ondra+
Ostrovs17 nu era sin%urul care credea c planul nerealiza'il avea s convin% n sfrit Mossad-ul c
-o'ert Ma(=ell devenise un ne'un imprevizi'il+
8e @J septem'rie 5AA5, o alt dovad a comportamentului ciudat al lui Ma(=ell iei la iveal cnd
acesta i telefona lui Admoni+ De data aceasta ameninarea din vocea lui Ma(=ell era clar+ Afacerile
iar i nu-i mai mer%eau, i, pe deasupra, dac altdat era aprat de avocai 'ine pltii i de citaiile cu
care amenina pe toat lumea, acum era investi%at n 8arlament i n media 'ritanic+ Ma(=ell spuse apoi c
dac Mossad-ul nu-i napoiaz ct de curnd 'anii furai din fondul de pensii, nu mai putea fi si%ur c era n
stare s in secretul despre ntlnirea lui Admoni cu 9ladimir !r7uc01ov, fostul director !"#+
!r7uc01ov era n momentul de fa ntr-o nc0isoare din Moscova n ateptarea procesului, implicat
fiind ntr-o lovitur de stat prin care se ncercase nlturarea lui Mi0ail Cor'aciov+ 3n element c0eie al
loviturii era ntlnirea dintre !r7uc01ov i Ma(=ell pe ia0tul acestuia din urm, n Marea Adriatic, la
puin timp nainte ca lovitura s fie dat+
Mossad-ul promisese c Israelul i va folosi influena asupra Statelor 3nite i a altor ri europene
importante pentru a reor%aniza diplomatic noul re%im de la Moscova, n sc0im', !r7uc01ov avea s ai'
%rij ca evreii rui s fie trimii n Israel+ Discuia nu a dus la nici un rezultat, ns dac s-ar fi auzit c
avusese loc, Israelul risca s-i piard credi'ilitatea fa de actualul re%im sovietic si fa de S+3+A+
Acesta a fost momentul - avea s scrie 9ictor Ostrovs17 mai trziu -)cnd civa militani de dreapta
aveau s 0otrasc la sediul Mossad c era timpul s termine cu Ma(=ell*+ Dac Ostrovs17 a spus
adevrul - afirmaie pe care Israelul nu a ne%at-o niciodat oficial - atunci era de neconceput ca un %rup
s acioneze fr acord nalt sau c0iar cu acordul tacit al primului ministru al Israelului, 2itz0a1 S0amir,
omul care i avusese si el cndva rolul n asasinarea dumanilor Mossad-ului+ 8ro'lema Mossad-ului
deveni si mai ur%ent o dat cu pu'licarea crii unui fost reporter de investi%aii american Se7mour
M+ &ers0, The %amson 6,tion: 4srael, America and the ;omb, care trata pro'lema Israelului ca putere
nuclear+ tirea pu'licrii crii lu Mossad-ul prin surprindere, si mai multe e(emplare au fost de
ur%en trimise la ;el Aviv+ Cum era o lucrare 'ine documentat, cel mai 'ine era s nu fie atacat n
nici un fel> i nvaser lecia cnd l confruntaser pe editorul lui Ostrovs17 (cel care o editase i pe
aceasta, ns mai era o pro'lem< &ers0 aflase de relaiile lui Ma(=ell cu Mossad-ul+ Aceste le%turi
implicau n majoritate a'ordarea povetii lui 9anunu de ctre Mirror "roup si le%tura dintre .ic1
Davies, O-A, si Ari #en-Menas0e+ Aa cum era si uor de intuit, Ma(=ell se ascundea acum n spatele
unei armate de avocai, atacndu-i pe &ers0 i pe editorii si londonezi, ns, pentru prima dat, i %sise
naul+ &ers0, cti%tor al premiului 8ulitzer, refuza s se dea 'tut, n 8arlament se puneau ntre'ri
din ce n ce mai directe despre le%turile lui Ma(=ell cu Mossad-ul+ #nuieli mai vec0i ieir din nou la
suprafa+ Mem'rii parlamentului vroiau s tie despre operaiunile Mossad n Marea #ritanie+ Aa cum
spunea 9ictor Ostrovs17, lui Ma(=ell ncepuse s i se cam nfunde+
Ostrovs17 avea s afirme c planul, pre%tit cu %rij de Mossad, de a-l ucide pe
Ma(=ell, putea avea sori de iz'nd dac reueau s-l convin% s vin ntr-un loc unde
Mossad-ul putea lovi+ 8lanul semna e(trem de mult cu intri%a care-i adusese moartea lui
Me0di #en-#ar1a la 8aris+
,a 4A octom'rie 5AA5, Ma(=ell primi un telefon de la un a%ent 1atsa din am'asada Israelului la Madrid+
Ma(=ell era rugat s vn a doua z n Spana s, dup spusee u Ostrovsky, ,ce care
teefona asgura c totu se va aran|a aa c nu avea de ce s ntre n panc ".
Maxwe trebua s a|ung n Gbratar s s urce a bordu ahtuu s u, 0ady Ghislaine,
s comande echpa|uu s porneasc spre Insu ee Canare ,unde avea s atepte
nstruc une".
Robert Maxwe fu de acord s fac ntocma.
La 30 octombre, patru sraeen a|ungeau n portu marocan Rabat. Spuseser c erau
turt care venser s pescuasc n arg, nchnar un aht cu motor. Pecar spre
Insuee Canare.
Pe 31 octombre, dup ce Maxwe a|unse n portu Santa Cruz dn Tenerfe, cn
sngur a Hoteu Mency. Dup aceea, un b rbat se aez a e a mas . Cne au fost
ce au vorbt ce do avea s r mn o parte dn msteru utmeor ze ae u Robert
Maxwe. La pu n tmp dup aceea, Maxwe se ntoarse pe aht s ceru s fe scos n
arg. n urm toaree 36 de ore, 0ady Ghislaine navga f r oprre prntre nsue, mergnd cu
dferte vteze. Maxwe spuse c ptanuu c nu se poate hot r unde s acosteze.
Echpa|u nu- amntea ca Maxwe s f fost vreodat ma nehot rt.
n artcou decarat drept excusvtate monda nttuat ,Cum si de ce a fost asasinat
-o'ert Maxwe", revsta brtanc ;usiness A.e a afrmat c o echp de oc format dn do
b rba trecur noaptea dntr-un aht cu motor ntr-o barc , oprndu-se apo n dreptu
u 0ady Ghislaine. Urcnd a bord, aceta g sr pe Maxwe pe dunet . B rba
mobzar nante ca acesta s strge dup a|utor. Apo, ,unu dntre asasn n|ecta n
gt prn vena |uguar o bu de aer. n cteva momente Ma(=ell muri*+
Revsta tr gea concuza c trupu a fost aruncat apo peste bord c asasn s-au
ntors n ahtu or. Maxwe nu a fost g st dect 16 ore ma trzu - destu tmp pentru
ca o gaur de ac s devn nvzb de a atta stat n ap , ma aes dup ce peea
fusese mucat de pet.
Mai e(act, n noaptea dinspre F spre I noiem'rie, pro'lemele Mossad-uu cu Maxwe au fost
sate s se odhneasc n apee rec lale Atlanticului+ Investi%aiile ulterioare ale poliiei si
autopsia fcut de spanioli au dus la ntre'ri fr rspuns+ De ce numai doi din cei 55 mem'ri ai
ec0ipajului erau trejiC De o'icei cinci fceau de paz noaptea+ Cui trimisese Ma(=ell fa(-uri n acea
noapteC 3nde au disprut copiileC De ce i-a tre'uit ec0ipajului att timp s-si dea seama c Ma(=ell nu
mai era la 'ordC De ce au sunat alarma a'ia dup GJ de minuteC .ici pn n ziua de azi nu s-au
%sit rspunsuri convin%toare+
Autopsia a fost fcut de trei anatomopatolo%i spanioli+ Acetia au vrut ca or%anele vitale si esuturile
s fie trimise la Madrid pentru teste ulterioare, nainte s poat face asta, interveni familia lui Ma(=ell,
care ceru m'lsmarea corpului si trimiterea acestuia de ndat n Israel pentru nmormntare, n mod
neo'inuit, autoritile spaniole nu s-au opus+
Ce sau cine a convins familia s acioneze aaC
,a 5J noiem'rie 5AA5, Ma(=ell a fost nmormntat n Ierusalim pe Muntele Mslinilor, locul de veci
al celor mai importani eroi ai naiunii+ Ceremonia avea toate in%redientele uneia oficiale, la ea lund
parte mem'ri ai %uvernului i liderii opoziiei+ .u mai puin de ase foti efi activi ai serviciilor
secrete israeliene erau de fa cnd primul ministru S0amir spuse< )A fcut mai multe pentru Israel dect se
poate spune astzi*+ 8rintre cei care asistau la ceremonie era i un 'r'at m'rcat n e%ru i cu %uler
romano-catolic la %t, nscut ntr-o familie li'anez cretin> arta ca o stafie - a'ia dac avea 5,IJ m
i puin peste IJ de 1%+ ns printele I'ra0im nu era un preot oarecare+ ,ucra pentru Secretariatul de Stat
al 9aticanului+
8rezena sa discret la nmormntare nu se datora att trecerii pe lumea cealalt a lui -o'ert Ma(=ell,
ci pentru a dovedi le%turile nc secrete dintre Sfntul Scaun i Israel+ $ra e(emplul perfect al e(presiei
lui Meir Amit< cooperarea n spionaj nu are limite+
CAPITOLUL 11
Aliane p%ne
nc de la nceputuri, toi prim-minitrii israelieni fuseser fascinai de conceptul de pap ca lider
a'solut ales pe via, un lider nesupus controalelor judiciare si le%islative de orice fel+ /olosindu-se de o
structur monar0ic piramidal, suveranul pontif e(ercita o influen e(traordinar n modelarea
aspectelor economice, politice si ideolo%ice nu numai ale lumii catolice, ci c0iar ale lumii ntre%i+ David
#en-"urion 'odo%nea cndva< ).u e important de cte 'lindate dispune 8apa dar uitai-v numai,
ci oameni i sar n ajutor la nevoie*+
8entru Mossad era captivant )delicatul* mister cu care opera 9aticanul+ $ra vor'a de un mecanism
'ine definit, aplicat cu strictee, si care acoperea toate activitile Sfntului Scaun+ Deseori treceau luni
ntre%i pn la aflarea implicrii papale n diverse iniiative diplomatice> iar ntrea%a poveste era rareori
dezvluit ntru totul+ ;oi efii Mossad i-au pus pro'lema s penetreze acestzid al tcerii+ Dar toate
ncercri le fcute att de %uvernul israelian ct si de Mossad, de a sta'ili relaii de cola'orare cu
9aticanul, au fost refuzate politicos dar ferm+
-ealitatea era c n interiorul Secretariatului de Stat al Sfntului Scaun-ec0ivalentul venicului
Minister de $(terne-e(ista o puternic faciune anti-israelian+ Aceti monseniori n sutane vor'eau n
mod invaria'il despre Hona de 9est i /ia Caza ca despre )teritoriile ocupate*, iar despre nlimile
Colan, cum c ar fi fost )ane(ate* de la Siria+ Serile, clericii plecau din micuul lor stat-ora ctre
apartamentele ara'ilor 'o%ai, situate n -oma, pe 9ia Condotti, sau mer%eau la coc1-tail-uri n 8iaa
.avona si ascultau fr interes povesti despre ter%erea Israelului de pe faa pmntului+
Informa e despre Israe a|unse a Pap , contnuau s fe nfuen a te de contactee
dntre preo s dpoma s arab. Escapadee or a -oma erau urmate de rentoarcerea
monseniorilor la etajul al treilea al 8alatului Apostolic, sediul supraa%lomerat, luminat artificial si prost aerisit
al serviciului diplomatic papal+ Cunoscut su' denumirea de Sec unea Afaceror Extraordnare,
acest departament era responsab de mpementarea potc externe practcate de
Sfntu Scaun. Cee dou zec de ,brour" se confruntau cu tot atta hr og rae ca s
orce alt Minister de Externe, ca o dovad a faptuu c nteresee dpomatce ae Israeuu
erau venc n cretere.
Brou afectat Orentuu M|ocu era g zdut n od ee care d deau n Curtea Sn
Damaso, o pa et magnfc dn nma mareu paat. 3nul dintre primele documente de pe
'irou prezentate noului pontif polonez descriau controversatul caz n care Ierusalimul ar fi avut statut
nterna ona, ar f fost patruat de for ee armate ae Na unor Unte, ar r spunderea
pentru cretn orauu ar f revent Vaticanului+ 9estea acestei propuneri a sosit la 9atican la
nceputul anului 5AGA, prin ntermedu une fotocop a unu document nmnat de unu
dntre monsenor unu cretn banez cu reedn a a Roma. Unu dntre mem'rii
personalului acestuia era un sa7an Mossad+ 8erspectiva nterna onaz r Ierusamuu l-a
nfuriat pe prim-ministrul Menachem Begn, care -a ordonat efuu Mossad, Ytzhak Hof,
s - dubeze eforture de stabre a une rea cu Vatcanu.
Amndo tau ce se ntmpase utma dat cnd Vatcanu ncercase acest ucru,
sub pretextu une vzte de stat f cute de prede cesorul lui #e%in, reduta'ila Colda Meir+
La sfrtu anuu 1972, Goda Mer prmse n cee dn urm un r spuns dn partea
Pape Pau a V-ea, prn care acesta anun a c era dspus s o prmeasc ntr-o scurt
auden prvat , n decembre a aceua an, a o edn de guvern, ea e spuse
membror cabnetuu care se ndoau de efcactatea une astfe de ntreveder, c era
,fascnat de structurasmu marxst a papat , n prmu rnd, dspune de o putere
fnancar nemantnt . Apo, func oneaz f r partde potce sau unun de
schmb, ntregu aparat este organzat pentru contro. Cura roman controeaz pe
epscop!, epscop contro-
eaz pe cerc, cerc controeaz pe ac. Cu muttudnea sa de secretarate,
coms structur, acesta este un sstem c rua spona|u s nforma e se potrvesc
m nu !".
Data auden e papae fu fxat pentru dmnea a de 15 anuar e 1973; Goda Mer
fu nformat c pontfu acord fx 35 de mnute. Nu fusese stabt o agend pentru
ntnre, dar Goda Mer spera s - poat convnge pe Pap s vzteze Israeu. Pretextu
ofca ar f fost cele'rarea Messei pentru cei circa o sut de m de arab cretn dn ar . Dar
ea ma ta c prezen a Suveranuu Pontf ar da Ierusamuu un avnt ura pe scena
nterna ona .
Dn motve de securtate, ntnrea nu a fost f cut pubc. La fnau partcp r sae a
o confern a nterna onaor socat de a Pars, Goda Mer avea s zboare a Roma,
n cursa e charter de a E A. |urnat care o acompanau aveau s afe aba a bordu
nave, c ea mer%e la 9atican+
Zv Zamr, efu Mossad, zbura a Roma pentru a se ua toate m sure de securtate
ce se mpuneau. Acest ora era un oc prenc pentru fac un terorste att dn
Orentu M|ocu ct dn Europa. Roma devense un mportant post de ascutare
pentru cea ma recent preocupare a Mossad-ului, aceea de a- ocaza ucde pe autor
masacrului petrecut la :ocurile Olimpice de la Munc0en+
Hamir l instalase la -oma pe Mar1 &essner, unul dintre cei mai capa'ili 1atsa pe care i avea, pentru a
testa numeroasa comunitate arab dn ora. n Mano, at centru a actvt terorste, efu
Mossad pasase pe Sha Kauy, at katsa expermentat. Dup ce Zamr nform pe
scurt pe amndo cu prvre a vzta ce avea s urmeze, aceta nso r a Vatcan.
8e data de l O ianuarie 5AG@, n vreme ce cei tre b rba erau con du cu mana dnspre Roma
spre Vatcan, tau de|a ma mute despre unga rea e a Sfntuu Scaun cu servce
secrete dect -ar f putut ima%ina %azdele lor+
In 1945, Brou pentru Servc Strategce (OSS) pe tmp de r zbo - predecesoru CIA -
fusese ntmpnat a Vatcan, dup cum spunea |ames |esus Angeton, efu fae
romane a OSS, ,cu bra ee deschse". Papa Pus a X-ea Cura sa -au rugat pe
Angeton s a|ute crucada anti-comunist dus de 'iseric, instalnd la putere 8artidul Italian
Cretin Democrat+ An%leton, catolic practicant, se folosi de toate resursele sale importante pentru a
mitui, antaja si amenina pe votani s-i susin+ 8rimi acces nelimitat la serviciul paralel de strn%ere de
informaii e(ercitat de 9atican n Italia> fiecare diacon si fiecare preot raportau toate activitile
comunitilor italieni care aveau loc n paro0iile lor+ Cnd 9aticanul avu toate aceste informaii, le
nmna lui An%leton, care le trimise la 6as0in%ton+
Aici, informaiile fur folosite pentru a 0rni de-acuma 'ine mpmntenit team a
Departamentului de Stat, c 3niunea Sovietic reprezenta o ameninare real si de lun% durat la adresa
Occidentului+ ,ui An%leton i se spuse s fac tot ce-i sttea n putere pentru a-i mpiedica pe comunitii
italieni care n vremea rz'oiului fcuser parte din -ezisten, s preia puterea+ Ca si 8apa, An%leton
era 'ntuit de spectrul unei ameninri comuniste mondiale, care avea s divid lumea n dou sisteme -
capitalist si socialist - ce nu aveau niciodat s coe(iste panic+ Stal in nsui era de aceeai prere+
8apa era convins c italienii comuniti duceau o companie de distru%ere a 'isericii prin orice
mijloace, ntlnirile re%ulate pe care 8apa 8ius le avea cu piosul An%leton, devenir sesiuni unde
fantoma Comunismului lua proporii din ce n ce mai mari+ 8apa l conjur pe An%leton s transmit
Statelor 3nite c tre'uie s ia toate msurile pentru a distru%e aceast ameninare+ 8ontiful, care era
ntruc0iparea pcii pe pmnt, deveni sun susintor entuziast al politicii e(terne nord-americane care
duse n cele din urm la rz'oiul rece+
8n n 5AI4, filiala de la -oma a precursoareL CIA era condus de alt catolic fervent, 6illiam Col'7 -
care avea s conduc activitile CIA n 9ietnam+ Col'7 nfiinase o reea puternic de informatori
ntre Secretariatul de Stat i fiecare con%re%aie si tri'unal al 9aticanului+ $l i folosi pentru a ajuta CIA
s lupte mpotriva spionajului si su'ver-sismului sovietic la scar mondial+ 8reoii fceau rapoarte
re%ulate ctre 9atican asupra a ceea ce se petrecea, n ri ca /ilipine, unde comunitii ncercau s i
croiasc drum prin ceea ce mult vreme fusese o naiune catolic devotat, CIA era capa'il s
lanseze contraatacuri eficiente+ 8apa era de prere c violena era necesar si credea c, dac Statele
3nite nu prestau ceea ce el numea cndva )aciuni triste dar necesare*, lumea avea s ndure decade
ntre%i de suferine+
n 5AEJ, CIA mai avu o realizare epocal, cnd cardinalul milanez Montini - ce avea s devin trei
ani mai trziu 8apa 8aul al 9l-lea -ddu CIA numele preoilor nord-americani despre care 9aticanul
considera c au simpatii comuniste+ -z'oiul rece era la apo%eu> paranoia um'la li'er pe strzile
6as0in%ton-ului+ /#I-ul i vna pe preoi j muli prsir ara, ndreptndu-se spre America Central
i de Sud+ CIA 'eneficia de un fond su'stanial, numit )'ani de proiect*, de care se folosea pentru a face
cadouri su'staniale instituiilor catolice de caritate, colilor si orfelinatelor, i pentru a plti restaurarea
cldirilor 'isericeti ale 9aticanului+ 9acane pltite inte%ral erau oferite preoilor i clu%rielor
cunoscui drept pro-americani+ Cardinalii italieni i episcopii primeau lzi cu ampanie i delicatese, ntr-o
ar care nc nu-si revenise de pe urma foametei prin care trecuse n timpul celui de-al doilea rz'oi
mondial+ efii filialelor CIA erau privii de 9atican ca fiind mai importani dect am'asadorii S+3+A+
n Italia+
Cnd loan al UUIII-lea fu ales suveran pontif n 5AIB, reui s uluiasc curia (serviciul civil al
9aticanului, declarnd c Cruciada mpotriva comunismului fusese un mare eec+ $l le ordon
episcopilor italieni s devin )neutri din punct de vedere politic*+ CIA nne'unise cnd 8apa loan
ordon ca accesul a%enilor CIA n 9atican s fie n%rdit+ 8anica A%eniei spori cnd CIA afl c
8apa sdi smna unui Ostpoliti1, i ncepu un dialo% precaut cu .i1ita &ruciov, lider sovietic+
Dup prerea efului filialei CIA la -oma, )9aticanul nu mai era n totalitate devotat sistemului
american+ Sfntul Scaun ne este ostil, iar de acum nainte, activitile sale tre'uie privite n aceast
lumin*+
Analitii CIA la 6as0in%ton pre%tir declaraii e(0austive cu titluri %randioase ca ),e%turile dintre
9atican i comunism*+ ,a sfritul primverii lui 5AE@, 'iroul CIA de la -oma raport c Sfntul
Scaun urma s sta'ileasc relaii diplomatice complete cu -usia+ Directorul CIA, :o0n McCone z'ur la
-oma i sta'ili aproape cu fora o ntrevedere cu 8apa loan, spunnd c venise n Italia la insistenele
primului preedinte american de reli%ie catolic, :o0n /+ !enned7+ McCone i spuse pontifului c
#iserica )tre'uia s opreasc aceast alunecare
spre comunism+ $ste periculos i inaccepta'il s ne tocmim cu !remlinul+ Comunismul este Calul
;roian, dup cum indic i ale%erile naionale italiene+ Comunitii au reuit s demoleze multe dintre
teoriile politice pe care partidele catolice le susineau*+
9reme de zece minute pline, McCone vor'i n stilul su direct, fr ntrerupere, n cele din urm, n
camera de audien a 8alatului Apostolic se aternu tcerea+ 8entru un minut, 'trnul 8ap l studie pe
tnrul i asceticul su vizitator+ Apoi, vor'ind linitit, 8apa i e(plic lui McCone c #iserica pe care
el o conducea avea o datorie ur%ent< s pun capt cruntei srcii si ne%rii dreptului omului, s
termine cu locuinele srccioase i cu ma0alalele, s pun capt rasismului i opresiunii politice+ Si
c avea s discute cu oricine avea s-l ajute s fac asta, inclusiv cu sovieticii+ 3nica modalitate de a te
opune provocrii comunismului era s i te opui cu un ar%ument documentat*+
McCone, nemaiputndu-i stpni furia r'ufni< ).-am venit aici s facem dez'ateri+ Spuse apoi
c CIA avea dovezi multiple c, n vreme ce 8apa continu desc0iderea fa de Moscova, comunismul i
persecut pe preoii din #locul Sovietic, Asia i America de Sud< 8apa loan realiz c acesta era un
motiv n plus pentru a ncerca s ai' o relaie mai 'un cu sovieticii, nfrnt, McCone se rentoarse la
6as0in%ton convins c 8apa loan )era mai aplecat ctre comunism dect oricare dintre predecesorii si*+
Moartea deloc surprinztore a 8apei - suferise de un cancer %alopant - fu ntmpinat cu uurare de
ctre McCone si preedintele !enned7+
Cnd Montini de la Milano deveni 8aul al 9l-lea la finalul anului 5AE@, 6as0in%ton-ul se rela(a+
Dou zile dup un%erea sa, 8apa l primi pe !enned7 n audien privat+ Afar, McCone se plim'a
prin %rdinile 9aticanului ca un proprietar revenit acas dup o a'sen ndelun%at+
,un%ul pontificat al lui 8aul fu um'rit pe plan profesional de declinul sntii sale si pe plan
internaional, de -z'oiul din 9ietnam+ Ajunse la concluzia c 0otrrea luat de preedintele ,7ndon
n 5AEE era %reit din punct de vedere moral i c Sfntul Scaun ar fi tre'uit s primeasc rolul de
pacificator+ ,a trei luni dup ce -ic0ard .i(on se instala n #iroul Oval, fcu un drum la -oma
pentru a-l ntlni pe 8ap+ 8reedintele i spuse acestuia c propusese sporirea implicrii americane n
9ietnam, nc o dat, CIA iei din %raiile 9aticanului+
;oate astea Hvi Hamir le aflase de la 1atsa-ul su din 6as0in%ton+ Acum, n aceast diminea
strlucitoare si nsorit de 5J ianuarie 5AG@, n vreme ce el mpreun cu doi cole%i erau condui cu
maina ctre 9atican pentru a face verificrile aranjamentelor de securitate n vederea vizitei lui "olda
Meir, Hamir spera c Mossad-ul va nlocui CIA n flirtul de lun% durat dintre 9atican si lumea
spionajului+
n e(teriorul 8alatului Apostolic i atepta eful securitii de la 9atican, un 'r'at nalt, cu faa
ciupit de vrsat, m'rcat ntr-un costum 'leumarin, uniforma 9i%ili-lor-serviciul de securitate al
9aticanului, n cteva ore i duse ntr-un tur al micului ora-stat, verificnd posi'ile ascunztori pentru
poteniali teroriti ara'i narmai, dornici s-o asasineze pe "olda Meir+ /r ca eful securitii de la
9atican s tie, i Hvi Hamir cuta locuri unde Mossad-ul ar fi putut s-i plaseze te0nica de ascultare o
dat ce ar fi sta'ilit o relaie de cola'orare cu Sfntul Scaun+ Hamir z'ur napoi la ;el Aviv satisfcut
de felul n care oraul-stat se prezenta din punct de vedere al securitii+ Mai mult c0iar, el credea c se
produsese o sc0im'are n 'ine a atitudinii Sfntului Scaun fa de Israel+
nc dinainte ca Hamir s aterizeze n Israel, %e,tembrie -e.ru pusese mna pe detalii despre vizita
"oldei Meir, mai mult ca si%ur cu concursul vreunui preot pro-ara' din Secretariatul de Stat+ 8entru liderul
%ruprii, Aii &assan Salame0, dei cutat de Mossad pentru punerea la cale a atrocitilor de la
Munc0en, vizita "oldei Meir era o ocazie pe care nu o putea i%nora, ncepu s plnuiasc un atac cu
rac0ete asupra avionului acesteia, n momentul aterizrii pe aeroportul ,eonardo da 9inci din
-oma+
Spera c nu o va ucide numai pe ea, dar i pe minitrii c0eie din %uvern care o vor nsoi i pe
veteranii Mossad ce aveau de asemenea s se afle la 'ord+ ,a vremea cnd Israelul i va fi revenit n
urma acestor lovituri, spera Salame0, el i oamenii lui vor fi la adpost n ascunztoarea pentru care
duceau tratative cu rusii+
Din 5AEB, cnd %eneraia nscut dup cel de-al doilea rz'oi mondial i ncepu propriul su
rz'oi cu societatea, ;ri.zile Roii ale Italiei, 8aciunea Armata Roie a "ermaniei, Armata de
2liberare
,o,ular a ;urciei, 2TA 'asc i 6r.anizaia ,entru 2liberarea Palestinei - !remlinul le
recunoscuse acestora importana avut n procesul de distru%ere a imperialismului si a Israelului+
;eroritii ara'i atinseser coarda sensi'il a !"#-ului< erau mult mai ndrznei i mai plini de
succes dect majoritatea celorlalte %rupri+ i se confruntau cu un duman mult mai puternic, Mossad,
un serviciu pe !C#-ul l detesta i l admira n acelai timp pentru lipsa sa de scrupule+ !"#-ul aranja ca
anumii activiti ara'i s 'eneficieze de pre%tire la 3niversitatea 8atrice ,umum'a, din Moscova+
Acetia nu au fost numai ndoctrinai politic, dar au fost instruii si asupra ultimelor te0nici de asasinare
i de selectare terorist a intelor, ale !"#-ului+ ,a 8atrice ,umum'a, Salame0 puse cap la cap ultimele
retuuri ale masacrului de la Munc0en+ Dup atacul criminal, mem'rii supravieuitorii ai %ruprii
cerur -usiei %zduire+ Dar sovieticii avur reineri< valul de furie pe care atacul de la Munc0en l
%enerase era aa de puternic nct nici mcar !remlinului nu i-ar fi convenit s se afle c i adpostete
pe criminali, li spuser lui Salame0 c cererea de azil pentru el i oamenii si era nc n dez'atere+
Cu toate acestea, ruii nu au fcut nimic pentru a ajuta la prinderea %ruprii %e,tembrie -e.ru - i n
mod cert nu ddur la iveal faptul c %ruparea avea un arsenal de dispozitive ruseti ascunse n Iu%oslavia+
Cu aceste dispozitive urma s fie do'ort avionul "oldei Meir+
8lanul, ca toate cele create de Salame0, era ndrzne i simplu+ 8roiectilele aveau s fie ncrcate
pe un vas la Du'rovni1 i duse peste Marea Adriatic la #ari, pe coasta de $st a Italiei+ De acolo,
aveau s fie transportate cu maina la -oma, cu puin timp nainte de sosirea avionului "oldei Meir+
Salame0 nu uitase leciile pe care i le predase instructorul su !"#-ist de la 8atrice ,umum'a+ 3na
dintre ele era< Distra%e-i atenia dumanului tu+ Salame0 avea nevoie s deturneze atenia Mossad-ului
n afara -omei, n perioada premer%toare atacului+
8e 4B decem'rie 5AG4, o unitate a or%anizaiei %e,tembrie -e.ru a atacat am'asada israel ian de la
#an%1o1+ Drapelul O$8 a fost ar'orat deasupra cldirii i sase israelieni au fost luai ostatici+ Curnd,
cinci sute de mem'ri ai poliiei si armatei t0ailandeze au nconjurat cldirea+
;eroritii prelinser ca Israelul s eli'ereze treizeci si ase de deinui O$8, altfel ostaticii aveau s fie
ucii+
n ;el Aviv, un scenariu familiar era n curs de desf urare+ Ca'inetul se ntlnea ntr-o edin de
ur%en+ Aveau loc o'inuitele discuii despre rezistena sau cedarea n fata acestei cereri+ Se fcu apel la
amintirea lui $nte''e+ 8uteau relua acest %en de operaiuneC -mase la latitudinea lui Hvi Hamir s
spun c nu+ Drumul pn la #an%1o1 ar fi necesitat suport lo%istic pe care un astfel de traseu ostil nu-l
punea la dispoziie+ Si, spre deose'ire de Aeroportul $nte''e, o int izolat si solitar, am'asada
Israelului se afla n centrul unui #an%1o1 supraa%lomerat+ "uvernul t0ailandez e(cludea posi'ilitatea
sc0im'ului de focuri+ Apoi, dup scurte ne%ocieri, teroritii acceptar n mod neateptat oferta
t0ailandez prin care li se permitea s prseasc ara nestin%0erii, n sc0im'ul eli'errii ostaticilor+
Cteva ore mai trziu, unitatea %e,tembrie -e.ru se afla la 'ordul unui avion care i duse la Cairo, unde
se fcur nevzui+
,a ;el Aviv, uurarea pe care o simise Hamir la %ndul c nici un evreu nu fusese ucis se transform
n suspiciune+ Cei din unitatea %e,tembrie -e.ru erau foarte 'ine antrenai i motivai financiar si
demonstraser a'iliti n domeniul strate%iei militare+ Cunoteau metodele prin care puteau s
n%enunc0eze orice %uvern+ Am'asada de la #an%1o1 era o int perfect care le-ar fi oferit mult
pu'licitate i posi'ilitatea de a-i cti%a ali adepi, n mod si%ur aceast int nu fusese aleas la
ntmplare+ ;oate aciunile %rupului fceau parte din atacul lor susinut la adresa democraiei, n
interiorul am'asadei, teroritii urmaser sfaturile %uru-lui lor C0e "uevara, prin care ura tre'uie
meninut vie+ Ostaticii neajutorai supui unor tirade antisemite - dar oare nu era aceasta o simpl
tactic diversionistC Se plnuia cumva altundeva n lume o nou operaiune mpotriva IsraeluluiC
3nde i cndC Hamir nc i mai punea aceste ntre'ri n timp ce z'ura cu "olda Meir ctre
conferina de la 8aris+ Acolo continu s i caute rspunsuri la ntre'rile care l mcinau+
,a primele ore ale lui 5F ianuarie 5AG@, se sparse 'u'a+ 3n sa7an care lucra la o central telefonic din
-oma intercepta dou convor'iri dintr-un apartament de 'loc unde mai locuiau din cnd n cnd teroriti
O$8+ 8rima a fost ctre #ari, a doua ctre Ostia, portul de ln% -oma+
Convor'irile fuseser fcute n ara', o lim' pe care sa7anul o vor'ea+ Cel care sunase spunea c era
vremea ca )lumnrile pentru petrecere s fie livrate*+
Aceste cuvinte l convinser pe Hamir c era vor'a despre un ordin codificat le%at de un viitor atac
terorist+ ),umnrile pentru petrecere* se puteau referi la arme> cele care ar fi fost mai apropiate de ideea
de lumnare erau 'om'ele+ Iar o 'om' era modul perfect de a distru%e avionul "oldei Meir+
S-o avertizeze ar fi fost inutil+ $ra o femeie lipsit de team+ Dac ar fi alertat 9aticanul, ar fi o'inut
anularea vizitei< ultimul lucru pe care M-arfi dorit Sfntul Scaun ar fi fost s fie implicat ntr-un incident
terorist, mai ales unul care ar fi dus la condamnarea prietenilor ara'i+
Hamir i sun pe &essner si !aul7, cei doi 1atsa care l nsoiser iniial la 9atican, si l mut pe
!aul7 de la Milano la -oma+ Apoi, Hamir, nsoit de mica ec0ip Mossad care cltorea cu "olda
Meir, lu primul avion ctre -oma+ Starea lor de spirit era reflectat de umorul ne%ru al lui Hamir, care
spuse c -oma putea deveni )cetatea etern* si pentru "olda Meir+
,a -oma, Hamir i e(puse temerile n faa efului DI"OS, ec0ipa italian anti-tero+ Ofierii acesteia
fcuser o incursiune n apartamentul de 'loc unde fuseser fcute convor'irile ctre #ari i Ostia, ntr-
una din incursiunile n aceste apartamente a fost %sit un manual de lansare a proiectilelor n lim'a rus+ 8e
tot parcursul nopii, ec0ipele DI"OS, nsoite de cte un 1atsa al Mossad-ului fcur o serie de raiduri n
alte apartamente cunoscute ca aparinnd O$8+ Dar nu a mai fost %sit nimic care ar fi putut confirma
temerile lui Hamir+ Cnd se ivir zorile iar avionul "oldei Meir tre'uia s soseasc, el s-a decis s se
concentreze pe interiorul i mprejurrile aeroportului+
Curnd dup rsritul soarelui, &essner descoperi o camionet /iat parcat ntr-o zon aproape de pista
de aterizare+ !atsa ordon oferului s ias afar din main, n replic, ua din spate a ve0iculului se
desc0ise cu o rafal de mitralier+ &essner nu pi nimic dar doi teroriti aflai n main fur %rav rnii
dup ce se trase asupra lor+ &essner o lu la fu% dup ofer i l prinse n timp ce acesta ncerca s
pun mna pe o main condus de !aul7+ Cei doi 1atsa ai Mossad-ului l capturar pe nefericitul
terorist i l duser rapid cu maina la camionul unde Hamir i instalase postul mo'il de comand+
eful Mossad primise deja un mesaj radio care l ntiina c /iatul coninea sase 'om'e+ Dar mai
tre'uia s afle dac mai erau si alte 'om'e altundeva+ oferul fu 'tut cu sl'ticie pn se decise s
povesteasc si despre al doilea set de 'om'e+ Hamir l suspecta c era unul dintre cei care oferise sprijin
pentru masacrul de la Munc0en+ Conducnd camionul cu vitez ma(im, Hamir, &essner i !aul7,
alturi de acum inofensivul terorist, se ndreptar ctre nord+
"sir acolo o camionet parcat pe o parte a drumului+ 8rin capot ieeau trei vrfuri %reu de
confundat, de proiectile, n zare, co'ornd din ce n ce mai iute, se profila n soare, um'ra
inconfunda'il a #oein%-ului GFG care o transporta pe "olda Meir+ /r s ncetineasc, Hamir folosi
camionul su pe post de 'er'ece i lovi camioneta pe o parte, reuind s o rstoarne+ Cei doi teroriti
din interior fur aproape zdro'ii iar proiectilele czur peste ei+
Oprindu-se numai pentru a-l muta pe oferul leinat ln% camionet pe osea, Hamir conduse mai
departe i alert ec0ipele DI"OS c )avusese loc un accident interesant la care ar fi tre'uit s arunce o
oc0ire*+ Hamir se %ndise o fraciune de secund s-i ucid pe teroriti dar simi c morile lor ar fi
putut fi un %0impe n coasta "oldei Meir, la audiena sa la 8ap+
Meir avu senzaia c toat %reutatea lumii atrna pe umerii n%uti ai 8apei, amenin nd s
zdro'easc mrunta sa statur+ ,a finalul audienei, ca replic la ntre'area ei, 8apa promisese s viziteze
8mntul Sfnt i vor'i despre pontificatul su ca despre un pelerinaj+ Cnd ea l ntre' care erau ansele
ca Israelul s sta'ileasc le%turi formale cu Sfntul Scaun, el oft, i spuse c )deocamdat nu era nc
timpul*+ "olda Meir i drui o carte despre ara Sfnt, le%at n piele> el i drui o copie a <umanae
$itae cu dedicaie - cartea n care 8apa vor'ea despre pontificatul su+
,a plecarea din 9atican, "olda Meir i spuse lui Hamir c Sfntul Scaun pare s se %0ideze dup
re%uli diferite de tot restul lumii+
;eroritii or%anizaiei %e,tembrie -e.ru - care luaser parte i la masacrarea atleilor evrei de la
Munc0en - au fost dui la spital i, dup ce i revenir, li se permise s z'oare n ,i'ia+ Dar n cteva
luni aveau s fie cu toii mori - ucii de 1idon-ul Mossad+
-splata 'i'lic *oc0i pentru oc0i* autorizat de "olda Meir fu ntmpinat de 8apa 8aul cu
dez%ust, pontificatul su avndu-i
rdcinile n puterea iertrii+ De asemenea, ntri si le%turile 9aticanului cu O$8, le%turi pe care
le continu i 8apa loan 8aul al MM-lea, dup ale%erea sa n 5AGB+
De atunci, 8apa i primi n audiene prelun%ite pe 2asser Arafat si pe primii si cola'oratori, n timpul
acestor audiene 8apa loan 8aul reitera an%ajamentul su de cutare activ a unei patrii pentru
palestinieni+ O$8, acum cu sediul n ;unisia, avu un ofier permanent de le%tur la Secretariatul de Stat,
iar Sfntul Scaun avu propriul su trimis special pe ln% or%anizaie, pe 8rintele Idi A7ad+
Cu vemntul trit prin praful deertului, cu plria mona0al um'rindu-i faa ciupit de vrsat,
A7ad i servea cu e%al devotament pe pontif si pe O$8, mer%nd pn la a-i lipi pe pereii dormitorului
si foto%rafii cu dedicaie cu 8apa i cu Arafat+ A7ad l ajutase pe Arafat s ntocmeasc n 5ABJ o
scrisoare ctre 8ap, care l ncntase< *9 ro% permitei-mi s visez+ 9 ntrevd n drum spre Ierusalim,
nconjurat de refu%iai palestinieni care poart cren%ue de mslin pe care vi le arunc n cale+*
A7ad su%erase c Arafat i Suveranul 8ontif ar fi tre'uit s fac sc0im' de ama'iliti n zilele lor
sfinte< Arafat s-i trimit 8apei o felicitare de Crciun, iar 8apa s-i trimit lui Arafat toate cele 'une de
ziua naterii profetului Mo0amed+ .eo'ositul preot puse la cale si ntrevederea dintre ministrul
Afacerilor $(terne al O$8 si Cardinalul Cassaroli, Secretarul de Stat al Sfntului Scaun+ Dup aceasta,
'iroul afectat Orientului Mijlociu a fost lr%it, iar nunii papali-am'asadorii Sfntului Scaun - au fost
instruii s convin% %uvernele pe ln% care erau acreditai s susin aspiraiile patriotice ale O$8+
;oate aceste micri n%rijorau Israelul+ Contactele sale oficiale erau nc limitate la vizite rare ale
oficialilor %uvernamentali crora nu li se ofereau dect cteva momente n prezena 8apei+
Aceast relaie %lacial i avea ori%inea ntr-un incident 'izar petrecut curnd dup crearea
Statului Israel n 5AFB+ Secretarul de Stat de atunci trimisese un emisar la procurorul %eneral al
Israelului, &aim Co0n, cerndu-i Israelului s revin asupra judecii lui Cristos, i, desi%ur, s
modifice verdictul ori%inal+ O dat acest lucru nfptuit, 9aticanul avea s recunoasc formal statul
Israel+ Co0n nu pierdu din
vedere importana implicaiilor diplomatice ale unui astfel de act+ Dar ndeplinirea acestuia la modul
cerut, i se pru *capricios dincolo de nc0ipuire+ 3n asemenea proces ar fi lipsit de sens, si oricum,
avem alte tre'uri mai importante de rezolvat - cum ar fi s supravieuim atacurilor criminale ale
vecinilor notri ara'i+ S dez%ropm trecutul lui Cristos ar fi fost una dintre ultimele puncte pe lista
mea de prioriti*+
Dup ce monseniorul fu 'rusc condus spre ieire de ctre Co0n, 9aticanul numai c nu ntoarse
spatele Israelului+
De atunci, o sin%ur licrire de speran se ntrevzuse, cnd predecesorul imediat al lui loan 8aul,
fra%ilul Al'ino ,uciano, fcu o aluzie n timpul pontificatului su care a durat treizeci si trei de zile,
c ar lua n considerare reluarea le%turilor diplomatice cu Israelul+ Moartea sa n urma unui atac de
inim, pus pe seama naltelor sale responsa'iliti, duse la ale%erea lui !arol 6ojt7la+ Su'
pontificatul su, ua de 'ronz a 8alatului Apostolic rmase nc0is Israelului, pe msur ce papalitatea
se implica tot mai mult n politica internaional, ncurajat fiind n aceast aciune de ctre CIA+
n anul 5AB5, director al CIA era 6illiam Case7, un catolic devotat+ $l se numr printre primii
oameni pe care 8apa i primi n audien privat dup numirea sa n funcie+ Case7 n%enunc0e n
faa carismaticului 8ap polonez, si srut inelul 8apal+ 8rin fiecare cuvnt i %est reieea c directorul
CIA era un credincios umil, spre deose'ire de predecesorii si duri i 'om'astici+ Dar Case7 le
mprt ea lor i 8apei, adnca team si nencredere n comunism+
Mai 'ine de o or, cei doi discutar pro'leme plcute lor+ ncotro se ndrepta Ostpoliti1aC Cum
avea re%imul polonez, parte component a #locului Sovietic, s rspund sc0im'rilor n direcia pe
care 'iserica tre'uia s o ia acumC Case7 plec din sala de audien convins de un lucru< loan 8aul nu
era omul care s se mulumeasc cu vor'e+ Asta l si fcea s fie att de carismatic+ Crezurile sale
limpezi precum cristalul erau cel mai 'un rspuns la vec0ea ntre'are, pe care tre'uie s i-o fi pus
Stalin cu privire la numrul de diviziuni pe care le avea un 8ap+ loan 8aul, credea Case7, era un pontif
care avea s demonstreze de unul sin%ur c credina putea fi mai eficient dect orice for+
Casey se ntoarse a Washngton s - nformeze pe preedntee Reagan, care
spuse s se ntoarc a Roma s s - spun Pape ntr-o ntrevedere secret aprobat de
preednte, c , de-acum ncoo, avea
s
fe perfect nformat cu p rivire la toate aspectele
politicii S+3+A+ -mtare, potce economce.
n fecare vner sear , efu sta e CIA de a Roma coporta a Paatu Apostoc utmee
secrete ob nute prn satet s ascutare eectronc de agen CIA dn teren. Nc un at
der str n nu avea acces a materaee de spona| pe care e prmea Papa. Acestea
permteau ceu ma potc dntre to suveran pontf modern s mpun stu s u
dstnctv autortatea att asupra Bserc ct asupra um. Dpoma a papa , ns
nma nat-centrazate brocra a Vat canului devenise mai mult ca oricnd n cei IJJ de ani de
istorie actv , mpcat n evenmentee nterna onae. Ca der monda, aceast
mpcare cost pe Pap aproape ns va a, n atentatu dn Pa a Sn Petro, de
a 13 ma 1981.
Do an ma trzu, pe 15 noembre 1983, ntr-o sear geroas de arn a Roma,
oan Pau avea s afe r spunsu a ntrebarea care fr mnta: Cne ordonase
asasnarea sa? Fecare moment a aceei ntmp r fusese bne p strat n memora
sa, r mase tot att de vu ca ccatrce pe care e f cuser goan ee.
Erau aproape o sut de m de oamen aduna n Pa a Sn Petro n dup amaza
aceea de 13 ma 1981. Erau aduna ntr-un semcerc n |uru cooaneor Bernn - 284
de cooane s 88 de stp, sus nnd 162 de statu de sfn . Un traseu mpre|mut
ndca drumu pe care papamobu avea s - parcurg pn a patforma de unde oan
Pau avea s - fac adresarea sa s pt mna c tre crednco. Atmosfera era festv
un spectator dscutau despre ce ar f putut face Papa n apartamentee sae papae,
n vreme ce e ateptau.
Ce trecea ns prn mntea unu negrcos tn r turc, Mehmet A Agca, nu va t
nmen ncodat . Sosse n pa pe a m|ocu dup - amez, s crose drum c tre
aeea pe care avea s treac papamobu. Agca fusese mebru a une grup r
terorste cu baza n Turca care se nttuase Lup Cenu. Dar p r sse pentru a
trece ulterior prin 'azele de antrenament dn Orentu M|ocu a ator grup r fundamentaste
samce mut ma extremste dect aceasta. Acum se afa a sfrtu c tore sae.
Agca se afa n Pa a Sn Petro nu ca s se roage, c ca s - ucd pe Pap .
La patru dup -amaza, oan Pau se schmb cu o rob proasp t c cat , cu guer de
m tase ab . La sugesta CIA, hana fusese cu m estre modfcat astfe nct s
permt purtarea une veste antgon pe dedesubt, n utma sa vzt a Paatu Apostoc,
Casey avertzase pe oan Pau c : "n aceste vremur tubur, nc m car Papa nu era n
sguran , -am spus c nu aveam dovez care cum c ar f fost n perco. Dar oan
Pau era o fgur foarte controversat , ar un fanatc ar f putut ncerca s - ucd ."
loan 8aul refuz s poarte vesta, ns deea, spuse e secretaruu s u de mba
engez , Monsenoru |ohn Magee, se opunea a tot ceea ce reprezenta papalitatea+
loan 8aul co'or n curtea Sn Damaso din interiorul palatului la ora 16.50. efu Securt de a
Vatcan, Camo Cbn not ora coborr pape pe oraru s u mnu os pe care se baza
zua de ucru a suveranului pontif, n 0aina costumului %ri petrol purtat de Ci'in se afa un teefon
mob mc dar performant, n eg tur drect cu sedu Po e dn Roma. Dar protec a
medat a pontfuu se afa n mne Vgor mbr ca n abastru. For ee de
securtate mc dar bne antrenate ae Vatcanuu erau prvrea ag dn dosu g rzor
poz onate n Pa a Sn Petro. n curte era parcat papamob ilul, sau cam,a.nola, cu
scaunu s u tap at n pee ab , s mneru de care Papa se nea n tmpu c tore
sae prn pa , n |uru vehcuuu erau aduna membr de vaz a staff-uu s u.
Magee avea s -s amnteasc "forma de ze mar" n care se afla 8apa+
La ora cnc fx, papamobu e dn curte. Dnspre Sn Petro se auzr uraee. Cum
cam,a.nola se apropa, Vgor se a turar po t roman, care mergeau n fa a
spatee vehcuuu. Cnd papamobu p trunse n pa , sunetu mu um se
transform n vuet. oan Pau zmbea f cea cu mna; faptu c n tnere e fusese
actor conferea o deosebt prezen scenc .
La vteza de dou me pe or , cu Papa ntorcndu-se dntr-o parte n ata, vehcou
nanta c tre obescu egptean dn centru pe e. Exact a ora 1 7.15, cam,a.nola
ncepu a doea tur a pe e sub
privirea atent a lui Ci'in> eful pazei mer%ea cu pai mruni n urma papamo'ilului+ 3ralele mulumii
creteau n intensitate+ Impetuos, 8apa fcu un %est care l n%rijora de fiecare dat pe Ci'in+ Se ntinse
ctre mulime i lu n 'rae un copil+ O m'ria i o srut pe feti, apoi o napoie mamei sale
care era n e(taz+ Acesta era unul din o'iceiurile 8apei+ ;eama lui Ci'in era ca nu cumva copilul s
scape din m'riarea papei i s cad, provocnd vreun incident neplcut+ Dar loan 8aul nu lua n
seam astfel de %riji+
,a 5G+5G, se mai ntinse odat n mulime s mn%ie pe cretet alt feti, m'rcat n costumul
al' pentru comuniune+ Apoi se ndrept de ale i se uit n jur, ntre'ndu-se parc pe cine ar mai
tre'ui s salute+ Acesta era modul su de a personaliza papalitatea c0iar i n mijlocul celor mai
numeroase mulimi+
n astfel de momente nici prin cap nu-i treceau pericolele pe care le avusese de nfruntat n mijlocul
altor mulimi+ Cu numai trei luni n urm - pe 5E fe'ruarie 5AB@, n 8a1istan - o 'om' a e(plodat pe
stadionul municipal din !arac0i, cu puin timp nainte ca 8apa s-i nceap plim'area printre
credincioi, n ianuarie 5ABJ, serviciul secret francez i avertizase n le%tur cu un complot comunist
pus la cale pentru a-l ucide+ Acestea erau numai cteva dintre ameninrile primite la 9atican cu privire
la viaa 8apei+ ;oate fuseser investi%ate la ma(imum+ Ma%ee avea s declare ulterior<* n realitate, noi
nu puteam face altceva dect s stm i s ateptm, n afar de m'rcarea 8rintelui Sfnt cu o vest
anti%lon la fiecare apariie n pu'lic, ceea ce el nu ar fi acceptat niciodat, nu aveam mare lucru de
fcut*+
,a ora 5G+5B rsun prima mpuctur n 8iaa Sn 8ietro+
loan 8aul rmase drept, cu minile nc strnse pe 'alustrad+
Apoi ncepu s se clatine+ 8rimul %lon tras de Me0met Aii A%ca i ptrunsese n stomac, provocnd
multiple rni n intenstinul su'ire, partea inferioar a colonului, intestinul %ros, i n mezenteriu,
esutul care lea% intestinul de peretele a'dominal+ Instinctiv, loan 8aul duse mna la ran, pentru a
mpiedica sn%ele s mai cur%+ /aa lui se umplu treptat de durere i ncepu ncet s se pr'ueasc+ .u
trecuser dect cteva momente de cnd fusese mpucat+
Cel de-al doilea %lon al lui A%ca l nimeri pe suveranul pontif n 'raul drept, care czu inert pe
ln% trup+ Sn%ele rou aprins ni
prn sutana sa ab . Un a treea gon cu cabru de 9 mm nmer pe oan Pau ma sus
n bra u drept.
oferu cam,a.nolei se r suc n scaun, cu gura c scat , prea uut ca s ma
vorbeasc . Cbn ura a e s se mte. Unu dntre a|utoaree papae f cu un scut n |uru
pape cu trupu s u. Vehcou ncepu s nanteze. Mu mea ns ncepu s se catne,
ca ovt parc de un vnt ura. O propoz e ocant ncepu s se aud peste tot. Pe
dferte mb, erau rostte ncredbee cuvnte:"Papa a fost mpucat".
Cbn oamen s de a paza Vatcanuu, precum s po t orauu Roma
futurau pstoaee, dnd ordne s contraordne, c utndu- dn och pe tr g tor. Agca
nse prn mu me, aergnd foarte rapd, cu pstou n mna dreapt . Deodat ,
arunc pstou. In acea moment se t ar pcoaree. Un of er de po e arestase,
ntr-o secund , amb b rba erau ngropa sub un mad r de a po t, n ceva ce
ar ta a gr mad de rugby. C va po t ! ovr pe Agca cu pumn cu pcoaree
nante s - tre c tre o dub a po e.
Papamobu contnu s nanteze cu o vtez agonzant de mc spre cea ma
apropat ambuan sta onat ng Ua de Bronz a Vatcanuu. Dar ambuan a nu
era echpat cu nstaa e de oxgen, aa c Papa fu mutat a o a doua ambuan
a turat . Momente vtae erau astfel pierdute+
Cu umne str ucnd cu srenee urnd, ambuan a gon c tre sptau Cerne dn
Roma, ce ma apropat de Vatcan, efectund c tora n tmpu record de opt mnute.
Pe tot parcursul drumului, 8apa nu a scos nici un sunet de disperare sau de re%ret, numai cuvinte de
profund rug cune:"Mare, Maca mea! M re, Maca mea!"
La spta, a fost dus rapd c tre bocu operator de a eta|u nou , care cuprndea o
sa de tratamente, o sa de opera o zon de recuperare. Ac, n centru crze, nu
exsta panc , nu se rosea nc o mcare nc un cuvnt. Totu era numa urgen
dscpn , per fect nute sub contro. Ac o f ntrez rt pontfu r nt, prmee raze de
speran .
Sutana sa p tat de snge, vesta en|era ntm au fost t ate cu dextertate, ar
crucea p tat de snge fu scoas de pe masvu s u an de aur. Gocunea fu
acopert cu prosoape chrurgcae. Mn
nmnusate se ntindeau, apucau si transportau primele instrumente medicale necesare ntr-o lupt cu
care ec0ipa de c0irur%i era att de o'inuit+
Cnd i reveni dup o operaie de aproape ase ore, loan 8aul crezu c fusese salvat de intervenia
miraculoas a uneia dintre cele mai venerate apariii din lumea catolic, /ecioara 8atima, a crei zi de
sr'toare coincidea cu ziua atentatului+
8e parcursul lun%ilor luni de convalescen, loan 8aul deveni din ce n ce mai preocupat de persoana
care ar fi putut ordona asasinarea sa+ ncerc s citeasc orice urm de pro' pe care o primea de la
poliie si de la diversele a%enii de spionaj precum CIA, #.D-ul vest %erman, dar i de la serviciile de
securitate turce si austriece+ $ra imposi'il s le citeti pe toate< cuprindeau milioane de cuvinte n
rapoarte, declaraii i afirmaii+
.ici unul dintre aceste documente nu rspundea concret la ntre'area pe care i-o punea loan 8aul<
Cine a vrut s-l ucidC .u deveni mai informat nici cnd ncepu procesul lui A%ca, la ;ri'unalul din
-oma, n ultima sptmn a lui iulie 5AB5+ Audierile care au durat trei zile nu au aruncat nici o
lumin asupra motivelor pe care le avu-sesese tr%torul+ A%ca fu condamnat la nc0isoare pe via< cu
o comportare corespunztoare, ar putea fi eli'erat pentru 'un purtare n 4JJA+
,a doi ani de la condamnarea lui A%ca, lui loan 8aul i fu n fine promis rspunsul la ntre'area care
nc i 'ntuia mintea+ Acesta avea s vin de la un preot pe care l considera cel mai demn de
ncredere dintre toi+ Se intitula -uniu a,ostolic cu /nsrcinri s,eciale. Aceste cuvinte nu dezvluiau
ntru totul faptul c Ar0iepiscopul ,ui%i 8o%%i era motenitorul firesc al tuturor secretelor politicii
papale, avnd responsa'ilitatea special de a aduna informaii secrete din lumea $uropei comuniste+
Cei de la 9atican l numeau simplu *spionul 8apei*+
9reme de mai multe luni, 8o%%i avusese contacte foarte secrete cu Mossad+ .umai de curnd, cnd
aceste contacte erau deja suficient de avansate, l inform el pe 8ap ce fcea, loan 8aul i spuse s con-
tinue+ Din acel moment avu ntlniri cu un ofier Mossad la 9iena,
8aris, 9arovia i Sofia+ Att preotul ct i 1atsa vroiau s se lmureasc e(act care era oferta i ce se
atepta+ Dup fiecare contact amndoi se retr%eau s-i calculeze urmtoarea micare+
Cu cteva zile nainte, avusese loc o alt ntlnire, din nou la 9iena un ora pe care att 8o%%i ct i
ofierul l preferau pentru contactele lor clandestine+
De la acea ntlnire 8o%%i se ntoarse la 9atican n acea noapte %eroas de noiem'rie a lui 5AB@+
Aducea cu el rspunsul la ntre'area 8apei< cine i ordonase lui A%ca s ncerce s-l ucidC
CAPITOLUL 12
#inecuvntai fie spionii
3na dintre masivele pori ale Arch ofthe ;ells era deja nc0is -preludiul ritualului nocturn al
nc0iderii porilor 9aticanului la miezul nopii - cnd limuzina /iat al'astru nc0is trecu peste dalele de
piatr, luminnd cu farurile cele dou %rzi nfofolite pentru a se feri de fri%+ n spatele lor se afla unul
dintre 9i%ili+ 3na dintre %rzi fcu un pas nainte, cu 'raul ridicat pe jumtate pentru a ordona oprirea
autove0iculului+ Maina era ateptat, iar fi%ura de la volan era cea familiar a unui ofer de la 9atican+
Dar dup atentatul la viaa 8apei, nimeni nu mai risca+
oferul ateptase o or la aeroportul din -oma, pentru z'orul de la 9iena care avusese o or ntrziere
din cauza condiiilor meteo nefavora'ile+ "arda se trase un pas napoi dup ce salut pe pasa%erul aflat pe
'anc0eta din spate a mainii+ .u i se rspunse la salut+
Maina trecu pe ln% #iserica Sn 8ietro, i rul peste piatra cu'ic din Curtea Sn Damaso pentru a se
opri la intrarea principal a 8alatului Apostolic+ oferul sri din main pentru a-i desc0ide ua
pasa%erului su+ Ar0iepiscopul ,ui%i 8o%%i co'or, m'rcattotn ne%ru, cu o earf acoperindu-i %ulerul
al'+ Din punct de vedere fizic, semna cu -afi $itan< aceiai umeri i 'icepi puternici, acelai mers
le%nat, i oc0i care puteau fi reci ca noaptea+
Ca de o'icei, 8o%%i cltorea cu un mic %eamantan de piele pentru lucrurile personale, i o serviet
cu cifru+ Deseori %lumea pe seama faptului c i petrecea mai mult timp moind prin fotoliile
avioanelor dect dormind n patul din spaiosul apartament pe care l ocupa la 8alatul
Apostolic+Cteva c tor recente confrmaser mportan a ucruror pe care le aflase
8o%%i la ntlnirea pe care o avusese la 9iena, n vec0iul Carter evreesc. Acoo, ntr-o c dre
ngust cu acoper abrupt, stuat a cteva case de broure vn toruu de nazt
Smon Wesentha, ar0iepiscopu sorbea cuvntee unu persona| pe care convenser s -1
numeasc smpu - E.
Pogg de|a era obnut cu astfe de precau n afacere sae cu Mossad-u. Nmen
nu- ua m sur de precau e ma strcte dect agen acestua. Snguru am nunt
persona pe care cunotea despre E era c acesta vorbea ma mute mb str ne, s
c r spunsese n fna a ntrebarea despre persoana care orchestrase atentatu a
va a lui loan 8aul+
n ceea ce- prvea, propra munc a u Lug Pogg era att de secretzat , nct
Annuaro Pontfco, regstru de a Vatcan care con nea numee fee de post ae
tuturor anga|a or, nu con nea nc un ndcu c vreme de peste dou zec de an,
arhepscopu dezvotase propriile sale contacte secrete 'ine testate si verificate, prin intermedu
c rora avea acces a Kremn, Washngton precum n cordoa ree puter dn Europa. E
avea s fe prmu care afa c deru sove tc Yur Andropov era pe moarte dn prcna
une hepatte cronce, o boa a rnchor. Pogg era ce care, n msunea ruseasc de a
Geneva, o c dre mp r teasc de seco XIX, bea cea ma fn vodka mnca att de
aprecatu cavar, n tmp ce afa prntre prm c Mos cova era preg tt s - retrag
armee nuceare care nteau Europa, dac Washngton-u nceta |ocu de-a oarecee
psca n dscu e despre dezarmare. Nout e au fost aduse a cunotn a efuu
unt CIA a urm toarea sa ntnre s pt mna de vner cu Papa. Vreme de ma
bne de dou decen, Pogg adusese a cunotn a suveranor pontf nforma care e
permseser acestora s apreceze ma bne tre provente dn ate surse.
Arhepscopu avea aceast capactate, rar prntre dpoma , de a furnza o prezentare
echbrat a nforma or provente dntr-o duzn de surse, n aproape tot attea
mb str ne pe care e vorbea fuent.
La urm toarea ntnre cu E, Pogg vorb pe tonu bnd care de|a caracterza,
prvnd atent, strngndu- buzee nante de a pune o nou ntrebare,
neschmbndu- deoc attudnea cam .
Dar n acea noapte rece, n care era fr ndoial o'osit de cltoriile sale, i permise s calce %reit+
Intrnd n 8alatul Apostolic, pe ln% 9i%ili i %rzile de serviciu, 8o%%i lu liftul care l ducea la
apartamentele 8apale+
9aletul 8apei l conduse pe 8o%%i n 'iroul lui loan 8aul+ -afturile 'i'liotecii din camer ofereau o
idee asupra intereselor lar%i ale 8apei+ Alturi de ediii clasice n lim'a polon le%ate n piele, i alturi
de opere ale teolo%ilor i filozofilor, se aflau copii ale Reistei 4nternaionale de A,rare si cri cu
titluri incintante, cum ar fi Problema ,re.tirii militare, i ;alana militar si atacul sur,riz. Acestea
reflectau convin%erea neclintit a suveranului pontif cum c principalul duman cu care era confruntat
lumea anului 5AB@ era comunismul sovietic+
loan 8aul nu pierdea nici o ocazie de a spune personalului su c nainte de sosirea noului mileniu,
ceva *decisiv* avea s z%uduie lumea+ ,a ntre'rile lor referitoare la aceste eveniment, acesta refuza s
intre n amnunte, scuturnd din cap si insistnd c tre'uiau s se roa%e cu toii ca #iserica s nu piard
i mai mult teren n faa comunismului sau a scepticismului reli%ios care cti%a tot mai muli adepi n
S+3+A+, "ermania sau Olanda+ $l declara c viaa i fusese cruat n 8iaa Sn 8ietro, pentru a putea lupta
n continuare+
8o%%i tia c aceast %rij, mai presus de oricare alta, l afecta pe loan 8aul att mental ct i fizic+
Dup primele contacte, 8o%%i nu putu s nu remarce c, dincolo de oc0ii pu'licului, loan 8aul devenise
mult mai retras+ Cloanele lui A%ca nu-i zdruncinaser numai trupul, dar fcuser cicatrici emoionale
care l lsaser pe 8ap introspectiv si uneori solitar+
Stnd cu am'ele palme pe %enunc0i, o poziie pe care 8o%%i o adopta ntotdeauna cnd avea de
comunicat vesti %rave, ar0iepiscopul ncepu s depene o poveste care i avea nceputurile n primele
sptmni care urmaser atacului lui A%ca asupra lui loan 8aul+
Cnd vestea ntmplrilor din 8iaa Sn 8ietro, din dup amiaza zilei de 5@ mai 5AB5 ajunse la ;el
Aviv, reacia imediat a directorului %eneral al Mossad, 2itz0a1 &ofi a fost aceea c atentatul era opera
unui ne'un+ Dei ocant, incidentul de la -oma nu avea implicaii directe n %rijile curente ale Mossad+
Ara'ii israelieni erau din ce n ce mai radicali, n vreme ce, n acelai timp, e(tremitii evrei-
condui de mem'ri ai partidului !a0ane !ac0 - deveneau din ce n ce mai violeni+ /usese descoperit un
complot e(act la timp pentru a opri aruncarea n aer a celui mai sfnt templu musulman din Ierusalim,
Mosc0eea lui Oman+ Consecinele unui astfel de eveniment erau mult prea cumplite pentru a fi c0iar
ima%inate+ -z'oiul din ,i'an continua, n ciuda nesfritelor contacte diplomatice mediate de S+3+A+
ntre Damasc, #eirut si Ierusalim+ In interiorul ca'inetului, primul ministru #e%in conducea o faciune
dornic s lic0ideze odat pentru totdeauna afacerea O$8+ 3ciderea lui 2asser Arafat era nc unul din
ordinele de 'az de pe lista Mossad> c0iar n luna n care avusese loc atacul la viaa 8apei, avuseser loc
dou ncercri nereuite de asasinare a efului O$8+
Deoarece toate serviciile secrete occidentale investi%au atentatul la viaa 8apei influen decizia lui
&ofi de a nu implica Mossad-ul n aceast c0estiune, n orice caz, se atepta ca n cele din urm, s afle
de la unul dintre acestea, care fuseser premisele atentatului+
nc mai atepta acest rspuns cnd fu nlocuit de .a0um Admoni n septem'rie 5AB4+ Cu trecutul
su polonez - prinii lui erau emi%ranii de clas medie de ln% Cdans1 - Admoni era mai mult
dect uor curios cu privire la #iserica Catolic, n timpul petrecut n S+3+A+ si /rana ca a%ent su'
acoperire, vzuse si el ct de puternic putea fi influena 'isericii+ -oma pusese umrul la ale%erea lui
:o0n /+ !enned7 - un catolic - la Casa Al', iar n /rana, #iserica avea n continuare un rol important
n politic+
O dat instalat n 'iroul su, Admoni ceru dosarul Mossad cu privire la atentatul la viaa 8apei+
Coninea mai de%ra' tiri scurte i un raport de la un 1atsa staionat la -oma, care nu ducea prea departe,
n mod neo'inuit, cele ase servicii de securitate care i conduseser propriile anc0ete - inclusiv
intervievndu-l pe A%ca n celula sa de ma(im securitate de la nc0isoarea roman -e'i''ia - nu
reiser s lucreze de comun acord+ Admoni decise s-si nceap propria anc0et+
6illiam Case7, pe atunci director al CIA, avea s declare mai trziu c cel mai pro'a'il, motivul
acestei decizii era c Mossad *mirosise c astfel ar fi putut s-i croiasc drum ctre 9atican+ Admoni
tre'uie
c se %ndea s produc el vreo informaie care s-i permit un tr% cu Sfntul Scaun+*
n urma ncercrii nereuite a Coldei Meir de sta'ilire a unor relaii diplomatice cu 9aticanul, Hvi
Hamirsi sta'ilise o prezen permanent Mossad la -oma, care ncerca s penetreze la 9atican+ ,ucrnd
ntr-o cldire din apropierea Am'asadei Israelului, a%entul 1atsa ncercase i nu reuise s recruteze
nici un preot informator+ ;ot ce putu afla erau 'rfe auzite prin 'arurile si restaurantele frecventate de
personal de la 9atican+ .u reui dect s urmreasc invidios vizitele de vineri seara pe care eful CIA le
fcea 8apei> acestea fuseser reluate ndat ce loan 8aul i revenise n urma operaiei+
n timpul acestei convalescene, A%ostino Casaroli, - cardinal secretar de stat - condusese 9aticanul+
A%entul 1atsa auzise c acest Casaroli i fcuse pu'lice oarece sentimente sincere fa de atentat< CIA ar
fi tre'uit s tie despre A%ca i despre complot+ Inform ;el Aviv-ul cu privire la prerile secretarului
de stat+
n interiorul lumii spionajului american se contura ideea c A%ca fusese coada de topor a unui
complot inspirat de !"# pentru uciderea suveranului pontif, ntr-un act cu stampila *strict secret*, i
intitulat *ncercarea lui A%ca de a-l ucide pe 8ap< Implicarea sovietic*, se fcu uz de ar%umentul
conform cruia Moscova ncepuse s se team de modul n care suveranul pontif ar fi putut aprinde
flacra naionalismului polonez+
Deja n 5AB5, %olidaritatea, micarea muncitoreasc polonez condus de ,ec0 6alesa i
ncorda *muc0ii industriali*, iar autoritile erau din ce n ce mai presate de Moscova s pun capt
activitilor 3niunii+
8apa l constrnsese pe 6alesa s nu fac nimic care ar fi putut duce la o intervenie militarizat din
partea Moscovei, loan 8aul i ceruse cardinalului polonez pe moarte, tefan 67szins1i, s i asi%ure pe
liderii comuniti polonezi c suveranul pontif nu avea s permit %olidaritii s sar calul+ Cnd
3niunea pro%ram o %rev %eneral, Cardinalul 67szins1i se prostern n faa lui 6alesa la el n
'irou, l apuc de pantalon pe muncitorul uluit i i spuse c avea de %nd s moar aa a%at+ 6alesa
anul %reva+
,a ;el Avv, anat Mossad concuzonar c suveranu pontf n eegea perfect ct de
mportant era ca Sovetee s fe mu umte de Poona, f r ca %olidaritatea s pard
dn consderabu teren p
e
care ctgase. P rea dn ce n ce ma neverosm ca
Moscova s - f| vrut pe Pap mort. Ma exsta nc posbtatea ca Moscova s f
contractat asasinatul cu unul dintre ajutoarele sale+ n trecut, serviciul secret 'ul%ar dusese la ndeplinire misiuni
similare pentru !"#, atunci cnd implicarea acestuia dn urm trebua s r mn secret . Dar
anat decser c de aceast dat , era pu n probab ca KGB s deege pe atcneva
s duc a cap t o msune att de mportant . Bugar n-ar f condus ncodat
asasnatu dn propra or von .
.a0um Admon ncepu s cerceteze mpcarea prezent a CIA n rea a cu papatatea,
ntre dou vzte ae u Casey a Pap , un ro mportant n rea a dntre Vatcan CIA
avea cardnau |ohn Kro dn Phadepha, care pendua ntre Casa Ab Paatu
Apostolic+ Pentru Monsenoru |ohn Magee, secretaru de mb engez a Pape, Kro era
"pretenu super-speca a P rnteu Sfnt. Amb aveau trecu tur smare, cunoteau
aceea cntece povest pooneze, s puteau %lumi la masa 8apei n dialect loca poonez.
No, cea , st team acoo zmbeam, f r s n eegem o ot ."
Kro a fost ce care -a nso t pe Casey a prma sa auden cu Papa, dup
ncheerea peroade de convaescen . Uteror, cardnau fu ce care prezent pe
ad|unctu ui Case7, 9ernon 6alters, suveranuu pontf. De atunc, sta subecteor de
conversa e dntre of eru CIA Pap vara ntre terorsmu n Orentu M|ocu, potca
ntern a bserc starea de s n tate a deror de a Kremn. Pentru Rchard Aen, un
catoc, care era prmu conser na ona de securtate a preednteu Reagan, "Rea a
dntre CIA Pap a fost una dntre cee ma mar aan e dn toate tmpure. Reagan
avea convngerea sa profund c Papa avea s - a|ute s schmbe umea*+
Ma mut dect att, au fost stabte eur comune. Preedntee s suveranu
procamaser opoz a comun fa de avortur. Statee Unte bocaser a|utoare de
moane de doar pentru state care sus neau m sur de programare fama . Prntr-o
"t cere premedtat ", papa sus nea potca mtar a S.U.A., ncusv dotarea NATO cu
o nou genera e de rachete de croazer . CIA ascuta cu reguartate
telefoanele episcopLlor si preoilor din America ,atin care pledau pentru li'eralizarea teolo%iei i se
opuneau forelor susinute de S+3+A+ n .icara%ua si Salvador> transcrierile notelor telefonice fceau parte
din informarea sptmnal pe care eful unitii CIA de la -oma o fcea 8apei+ -ea%an l autorizase
personal pe colonelul Oliver .ort0, care atunci lucra cu Consiliul .aional de Securitate, s fac pli
re%ulate si su'staniale preoilor din America Central i de Sud, Africa i Asia pe care 9aticanul i
considera *loiali*+ #anii erau folosii pentru a ntreine stilul lor de via deseori opulent, si pentru a
promova opoziia Sfntului Scaun fa de contracepie si divor+
3na dintre ndatoririle secretarului personal al papei, Monseniorul $mer7 !a'on%o, era s pstreze o
list la zi cu preoii a%reai+ O alt sarcin era aceea de a ndosaria documentele provenite de la CIA si
de a lua notie la ntlnirile clandestine pe care acetia le aveau cu 8apa+
!a'on%o i ntlnise pentru prima dat pe spionii de la 6as0in%ton pe @J noiem'rie 5AB5, la scurt
vreme dup ce loan 8aul se rentorsese la lucru n urma atentatului+ Dup ce !a'on%o l nsoise pe 8ap
la prima ru%ciune din zi - ceasul de pe coridorul din afara capelei situate n Apartamentul 8apal arta ora
I+5I A+M+ - cei doi se duseser n 'irou pentru a-l primi pe directorul adjunct al CIA, 9ernon 6alters+
!a'on%o i reamintete<
*Mi-am ocupat locul o'inuit ntr-un col al camerei, cu caietul de notie pe %enunc0i+ .u era de fa
nici un traductor+ "eneralul 6alters ntre' ce lim' tre'uia s foloseasc+ Sfinia Sa spuse c i-ar
conveni mai mult lim'a italian+ 6alters ncepu prin a spune c adusese urri de 'ine din partea
preedintelui -ea%an+ 8apa i ntoarse urrile+ Apoi trecur direct la afaceri+ 6alters aduse foto%rafii prin
satelit, iar Sfinia Sa fu fascinat s vad ct de clare erau+ 6alters vor'i vreme de peste o or despre
punctul de vedere al CIA fa de ultimele intenii sovietice+ Sfinia Sa i mulumi+ ,a finalul ntrevederii,
6alters scoase o %rmad de rozarii i l ru% pe 8ap s i le 'inecuvnteze, e(plicnd c erau ale unor
rude i prieteni, iar Sfinia Sa le 'inecuvnta+*
Intri%at de a'ilitatea 8apei de a trece 'rusc de la pro'leme temporale la pro'leme spirituale, Admoni se
folosi de prietenia sa personal cu Secretarul de Stat Ale(ander &ai% - se ntlniser pe cnd Admoni
ucra a ambasada Israeuu a Washngton - pentru a ob ne o cope a profuu
pshoogc f cut de CIA u oan Pau.
Era portretu unu om a c ru fervoare regoas era att de ntens nct putea
pnge n tmpu une rug cun, deseor era g st pe podeaua de marmur a
capee sae prvate, cu fa a n |os, bra ee ntnse n cruce, nemcat ca un mort. Putea
petrece ore n r n aceast poz e. Cu toate acestea, fura sa putea f devastatoare s
de temut; n astfel de situa tuna s fugera. Cunotn ee sae geopotce erau form dabe,
putea f tot att de mpasb ca orce dctator. Lu oan Pau nu era team s
nfrunte Cura, servcu cv a Vatcanuu, sau pe ongevvu s u secretar de stat,
Agostno Casaroli+ 8rofilul concluziona c oan Pau era "puternc potzat ca urmare a
experen eor sae pooneze c convenea statutu de |uc tor pe scena um."
Pentru Nahum Admon un ucru era car: eg ture strnse rec proc proftabe
dntre CIA Pap au |ucat un ro cruca n faptu ca oan Pau a a|uns s accepte deea
amercanor conform c rea aten tatu a va a sa fusese organzat de Kremn.
S totu, dac acest punct de vedere ar f putut f demontat? Cum ar f reac onat
Papa? Oare acest lucru i-ar fi zdruncinat ncrederea n CIA? L-ar f f cut ma retcent fa de
toate servce secrete? Oare -ar f perms Mossad-uu - dac acesta ar f putut
demonstra c mna crmna era ata - s treac n sfrt dncoo de Ua de Bronz a
9atcanuu s, dac nu ar f reut s fe acceptat ca sf tutor secret a papat , ce
pu n s se acorde o auden pentru aceast nforma e, ar n schmb, s fe revzut
attudnea Sfntuu Scaun fa de Israe?
Sase un ma trzu, r spunsu la prima ntre'are a lui Admoni -dac pusese atcneva a
cae ncercarea de asasnat - fu carfcat, spre satsfac a acestua.
Compotu fusese preg tt a Teheran, cu aprobarea depn a Ayatoahuu Ruhoa
Khomen. Ucderea Pape trebua s deschd caea |haduu - r zbou sfnt, mpotrva
Vestuu a ceea ce Khomen consdera c sunt vaore sae decadente sus nute de
cea ma numeroas Bserc Cretn .
Un raport preg tt pentru Admon spunea: "Khomen r mne un e(emplu clasic de
fanatism reli%ios+ Si-a aro%at rolul de Dumnezeu-
cluz a poporului su+ 8entru a 0rni acest mit, va tre'ui s-si sporeasc aciunile periculoase fa
de Israel, Occident si ntrea%a lume+*
Anticipnd un eventual eec al lui A%ca, suprave%0etorii si iranieni se asi%uraser c A%ca ar fi putut
trece drept un fanatic solitar, lsnd s rsufle amnunte privind trecutul su+ Me0met Aii A%ca se
nscuse n 2esiltepe, un sat izolat din estul ;urciei, i fusese crescut ntr-un lea%n al
fundamentalismului islamic+ ,a vrsta de nousprezece ani se alturase ,upilor Cenuii, un %rup terorist
pro-iranian responsa'il pentru multe acte de violen ntr-o ;urcie care aspira la democraie, n fe'ruarie
5AGA, A%ca l ucisese pe redactorul unui ziar din Istan'ul, renumit pentru vederile sale pro-occidentale+
Arestat, A%ca evada din nc0isoare cu ajutorul ,upilor Cenuii, n ziua urmtoare ziarul primi o
scrisoare nspimnttoare privind vizita 8apei n ;urcia, i trei zile mai trziu<
*Imperialitii occidentali, speriai c ;urcia i naiunile Islamice surori ar putea deveni nite
puteri politice, militare si economice n Orientul Mijlociu, trimit n ;urcia n acest moment delicat pe
Conductorul Cruciadelor, loan 8aul, travestit n lider reli%ios+ Dac aceast vizit nu va fi anulat, l
voi ucide n mod intenionat pe 8apa Conductor+*
Admoni se convinse c scrisoarea fusese compus la ;e0eran< stilul i coninutul erau mult peste
nivelul talentelor scriitoriceti ale semianalfa'etului A%ca+ Cutarea discursurilor lui !0omeini pe
calculatoarele Mossadului scoase la iveal faptul c acesta se mai referise la loan 8aul cu e(presiile *
Conductor al Cruciadelor* si *8apa Conductor*+
8n la urm, vizita suveranului pontif trecu fr nici un incident+ .umele i poza lui A%ca
ajunser n computerele multor servicii secrete, dei nu i pe cel al Mossad-ului+ Otto !orme1, ofierul
serviciului secret austriac nsrcinat cu cercetrile privind atentatul la viaa 8apei fu de prere c *nu era
nevoie s fie informat i Mossad-ul+ Israelul ar fi fost ultimul loc unde s-ar fi dus A%ca+*
Investi%aiile Mossad au scos la iveal c, dup evadarea sa din nc0isoare, A%ca fu trimis n Iran,
unde petrecu cteva luni n diferite la%re de antrenament, pentru ndoctrinare+ Din sursele pe care le
avea n aceste la%re, Mossad puse cap la cap cteva aspecte ale vieii lui A%ca n acel moment
Se trezea nainte de rsritul soarelui, cu oc0ii roii nfundai n or'itele feei sale prelun%i, atent la
ceilali recrui+ 8rimele raze de lumin lsau s se vad afiele a%ate pe pereii coli'ei lor< foto%rafii
cu A7atolla0ul !0omeini si slo%ane revoluionare, menite s le aprind ima%inaia+ Cntecele ce se
auzeau n difuzoarele coli'ei nu fceau dect s ntreasc aceast ima%ine+
m'rcat n vest si pantaloni scuri, A%ca era un personaj neatr%tor> palmele si picioarele sale
mari erau neproporionale fat de trupul cu pieptul sco'it, umeri ososi si mem're sl'noa%e+ 8rimul
lucru pe care l fcea n fiecare diminea, ca si ceilali recrui, era s-si ntind covoraul pentru
ru%ciune, si s se prosterneze de trei ori, de fiecare dat atin%nd cu fruntea de pmnt, murmurnd
numele lui Alla0, Stpn al ,umii, AtoateSemnificativul si Milostivul, Suveranul Suprem al :udecii
de Apoi+ Dup aceasta ncepea s-i recite lun%a sa list de animoziti, pe care instructorul l
ncurajase s o scrie+ ,ista se lun%ise si i includea pe imperialiti, .A;O si acele ri Ara'e care
refuzaser s ntrerup comerul de petrol cu Occidentul+ Se ru%a n mod deose'it lui Alla0 s distru%
Statele 3nite, cea mai puternic naiune de pe %lo', si pe oamenii acesteia, ru%ndu-se s fie privai de
modul lor de via, valorile si o'iceiurile lor, si ns i esena e(istenei lor+
n cele din urm rmneau numai urile reli%ioase+ $le erau cele mai virulente, l consumau ca un
cancer, i rodeau creierul+ $ra convins c orice alte crezuri l-ar fi putut minimaliza pe cel cruia i se
dedicase+ Instructorii si l nvaser s reduc aceast ur la o ima%ine anume< un 'r'at, m'rcat n
al', care locuia ntr-un palat imens, dincolo de muni+ De acolo, mprea ca un calif, emi nd decrete i
ordine crora multe milioane de oameni li se supuneau+ Acest 'r'at i rspndea detestatul su mesaj
n modul n care predecesorii si o fcuser n ultimele nousprezece secole+ Cu pomp i fast,
'ucurndu-se de c0iar mai multe titulaturi dect Alla0, 'r'atul era cunoscut su' numele de Slujitor al lui
Dumnezeu, 8atriar0 al Occidentului, 9icar al lui Cristos pe 8mnt, $piscop al -omei, Suveran al
Statului 9atican, Suveran 8ontif, Sfinia Sa 8apa loan 8aul al ll-lea+
,ui Me0met Aii A%ca i se promise c, la momentul potrivit, i se va oferi ansa de a-l ucide pe 8ap+
Instructorii si i inoculau ideea c nu
era o coinciden c 8apa fusese ales e(act n momentul n care iu'itul lor !0omeini eli'erase Iranul de su'
re%imul a0ului+ *Infidelul -omei,* dup cum fusese A%ca nvat s-l numeasc, venise s distru%
revoluia pe care A7atolla0ul o proclamase n numele Coranului Sfnt+
$ra un sm'ure de adevr n aceast acuzaie, loan 8aul vor'ea din ce n ce mai dur despre Islam si
pericolele pe care credea el c le conine forma sa fundamental ist+ Aflat n vizit la fa'rica Olivetti de
la Ivrea, n Italia, loan 8aul i ului pe muncitori introducnd n discursul su un pasaj improvizat<
*Ceea ce i nva Coranul pe oameni este a%resivitatea> noi i nvm pacea+ Desi%ur, natura uman
distorsioneaz ntotdeauna mesajul reli%ios+ Dar dei oamenii pot fi a'tui de la calea cea 'un de
vicii si o'iceiuri proaste, Cretintatea aspir la pace i dra%oste+ Islamul este o reli%ie care atac+ Dac te
apuci s pledezi pentru a%resivitate n faa ntre%ii comuniti, sfreti prin a ncuraja prile ne%ative
ale oamenilor+ Iar asta tii la ce duce< astfel de oameni ne vor ataca+*
In ianuarie 5AB5, A%ca z'ur n ,i'ia+ Iniial, Mossad fu surprins de acest aspect al cltoriei sale,
pn cnd un informator din ;ripoli descoperi c un fost ofier rene%at al CIA, /ran1 ;erpil se afla i el
acolo n acel moment+ ;erpil fu acuzat de o instan din 6as0in%ton c a furnizat arme ,i'iei, c a
conspirat pentru uciderea unuia dintre oponenii lui C0addafi la Cairo, c recrutase foti piloi militari
americani pentru a pilota avioane li'iene si a-i instrui pe mem'rii #eretelor 9erzi pentru a conduce
la%rele de antrenament pentru teroriti ale lui "0addafi+ n ,i'ia, instruia teroritii cum s se sustra%
detectrii de ctre a%eniile de securitate occidentale+ ;erpil se mutase la #eirut -de unde dispruse+
Mossad-ul crezuse c, o dat devenit inutil, fusese ucis+
Mossad tia c ntlnirea dintre A%ca i ;erpil fusese aranjat de suprave%0etorii lui A%ca din
;e0eran si lsat s transpire ctre !"# dup atentatul la viaa lui loan 8aul, permi ndu-le ruilor s
pretind c atacul fusese orc0estrat de CIA+ Ca i Mossadul, !"#-ul avea un departament de arme
psi0olo%ice foarte eficient+ 8ovetile despre CIA umpleau mii de rnduri si reprezentau multe ore de
transmisie+ 8entru
a tul'ura apele si mai tare, mula0ii din ;e0eran aranjaser ca, dup plecarea din ,i'ia n fe'ruarie 5AB5,
A%ca s plece la Sofia, n #ul%aria, pentru a se ntlni cu persoane care i spuser c erau mem'ri ai
serviciului secret naional< nu a e(istat ns niciodat nici o pro' care s ateste c erau ntr-adevr+
/urios din cauza ncercrilor !"#-ului de a discredita A%enia, CIA plusa pretinznd c 'ul%arii l
manevraser pe A%ca n numele !remlinului+
8entru Mossad, situaia era perfect pentru a ilustra slo%anul< *Divide et impera L*+ .u numai c
Mossadul reuea s discrediteze CIA n faa 9aticanului, dar n final, promovnd ideea c versiunea
lor asupra complotului era cea corect, Mossad %sise o cale de a ajun%e la urec0ea 8apei+ De aici, avea
s decur% restul< ofierii si puteau avea acces la formida'ila reea de colectare a informaiilor pe care
o avea Secretarul de Stat> a%entul 1atsa ar fi putut lucra cu, i dup caz, e(ploata, clu%riele si preoii>
si, dac s-ar fi ivit ocazia, *%ndacii electronici* ar fi putut fi implantai n toate acele un%0ere sfinte ale
9aticanului pe care le indicase Hvi Hamir+
Cnd Mossad puse cap la cap n ;el Aviv ntrea%a odisee a lui Me0met Aii A%ca, .a0um Admoni se
apuc s dea rspunsul la unica ntre'are de la care pornise totul+ Din nou, rspunsul l ddu
calculatorul+ 3nul dintre *spionii supravieuitori* ai lui -afi $itan, un catolic cu domiciliul la Munc0en,
descrisese rolul e(traordinar pe care ,ui%i 8o%%i l jucase n e(istena papalitii+ .a0um Admoni
trimise dup $li, i i spuse s-l contacteze pe 8o%%i+
Acum, ntr-o noapte trzie, la doi ani dup ce A%ca l mpucase pe 8ap, ar0iepiscopul i e(plica pe
lar% lui loan 8aul ceea ce i spusese $li+
O lun mai trziu, pe 4@ decem'rie 5AB@ la ora F<@J A+M+, cu aproape trei ore nainte ca luminile
din pomul de Crciun din 8iaa Sn 8ietro s fie aprinse, 8apa fu trezit de valetul su+
Dormitorul era surprinztor de mic, cu pereii nc acoperii de tapetul pastel pe care fostul locatar l
alesese+ 8odeaua de lemn lustruit o%lind era parial acoperit cu un covora cusut de clu%riele
poloneze+ 8e peretele de deasupra patului, care le servise drept pat de moarte la patru dintre predecesorii lui
loan 8aul, se afla un crucifi(+ Pe
at perete se afa o frumoas pctur a Mac Precste. Ambee era u cadour dn Poona,
n afar de vaetu persona, ce care vedeau a aceast or - de obce unu dntre
preo s admnstratv, care avea tr urgente - fur uura s constate c oan Pau
rec p tase ceva dn vechea vgoare vtatate.
Ca de obce, Papa ncepu zua prn a ngenunchea pentru rug cunea persona .
Dup aceea se b rber f cu dus, se mbr c n hanee pe care e preg tse
vaetu: o sutan greoae de n ab drapat n |uru umeror, c ma ab
bserceasc , osete abe pn a genunch, pantof maron bonet ab . Era preg tt
s mearg a nc0isoarea -e'i''ia din -oma pentru a se ntlni cu A%ca+
ntnrea fusese aran|at a cererea Pape, ca un "act de ertare", n reatate, oan
Pau vroa s verfce dac ceea ce spusese Mossad-u era adev rat. A fost condus a
nchsoare de acea ofer care se afase a voanu papamobuu n Pa a Sn Petro
cnd mpucase Agca. nso t de o escort a po e dn Roma, muzna gon c tre
nordu orauu spre nchsoare, ntr-o man , n spate, se afa un mc grup de
|urnat (ncusv autoru c r de fat ). Fuseser nvta s asste a momentu storc
n care Papa asasnu s u aveau s se afe fa n fa .
Dou ore ma trzu, oan Pau fu prmt n arpa de maxm securtate a nchsor
Rebbba. Merse sngur pe cordor pn a ua deschs a ceue T4, unde atepta
Agca. Reporter ateptar ma departe pe ho. A tur de e se afau g rze nchsor,
gata s se repead c tre ceua u Agca, n cazu n care acesta ar f f cut vreo mcare
amenn toare c tre vztatoru s u.
Cnd Papa ntnse mna, Agca nten ona s dea noroc, apo, eztnd, se apec
s rut neu papa. Apo, u mna Pape s -o atinse scurt de frunte+
*,ei e Me0met Aii A%caC* 8apa rosti ntre'area ncet, l se spusese c Agca nv ase taana n
nchsoare.
"S." Un mc zmbet nso acest cuvnt, de parc Agca se |ena s recunoasc
denttatea.
"Ah, e abta qu?" oan Pau arunc o prvre mpre|ur, cu adev rat nteresat de ocu
n care prezumtvu s u asasn avea s - petreac tot restu ve . *Si+*
loan 8aul se aez pe un scaun poziionat c0iar n cadrul uii+ A%ca se aez pe pat, mpreunndu-i si
desfcndu-si palmele+
*Come si senteC* /elul n care 8apa l ntre' pe A%ca cum se simte era aproape patern,
*#ene, 'ene* Deodat A%ca ncepu s vor'easc precipitat, volu'il, uvoiul de cuvinte cur%ea pe un
ton att de sczut nct numai 8apa l putea auzi+ /aa sa era aproape de cea a lui A%ca, ascunzndu-l parial
pe acesta vederii ziaritilor si %rzilor+
A%ca optea n urec0ea stn% a 8apei+ 8apa ddu din cap aproape impercepti'il+ A%ca se opri,
nesi%urana citindu-i-se pe fa+ loan 8aul fcu semn, printr-o scurt micare a minii drepte, ca A%ca
s continue+ Cei doi stteau att de aproape nct preau s-si atin% capetele+ #uzele lui A%ca se micau
cu %reu+ 8e fi%ura lui loan 8aul se citea o e(presie de durere, i nc0ise oc0ii, de parc asta l-ar fi ajutat
s se concentreze mai 'ine+
Deodat, A%ca se opri la mijlocul propoziiei, loan 8aul nu i desc0ise oc0ii+ Doar 'uzele i se
micau> numai A%ca putea s i aud cuvintele+
nc o dat, A%ca ncepu s vor'easc+ Dup cteva minute, 8apa mai fcu o micare scurt cu
mna+ A%ca se opri din vor'it, loan 8aul i puse mna stn% pe frunte, de parc ar fi vrut s-si ascund
privirea de A%ca+
Apoi, loan 8aul l strnse pe tnr de 'raul drept, de parc ar fi vrut s-i mulumeasc pentru ceea
ce-i spusese+ Discuia dur douzeci si unu de minute, dup care 8apa se ridic ncet n picioare, ntinse
mna, ncurajndu-l pe A%ca s fac la fel+ Cei doi se privir n oc0i+ 8apa puse capt acestui moment
aproape perfect teatral, '% mna n 'uzunarul de la sutan si scoase o cutiu cu nsemnele papale, l-o
ddu lui A%ca+ 3imit, A%ca ntoarse cutia pe toate prile+
8apa atept, cu cel mai 'lnd zm'et pe 'uze+ A%ca desc0ise cutia, nuntru se afla un rozariu
lucrat n ar%int cu perle+
*;i rin%razio* i mulumi A%ca+ *;i rin%razio*+
*.iente+ .iente*, i rspunse 8apa+ Apoi se aplec nainte i vor'i iar i numai pentru urec0ile lui
A%ca+
/r s mai scoat o vor', pontiful iei din celul+
Mai trziu, un purttor de cuvnt al 9aticanului declar,* Aii A%ca are informaii pn la un anumit
nivel+ ,a nivel mai nalt, nu tie nimic+ Dac a fost o conspiraie, a fost fcut de profesioniti, iar
profesionitii nu las urme+ .imeni nu va afla niciodat nimic+*
.u era pentru prima dat cnd 9aticanul fcea economie de adevr+ A%ca confirmase ceea ce Mossad-
ul i spusese lui ,ui%i 8o%%i+ Complotul pentru asasinarea 8apei nflorise la ;e0eran+ Aceast
informaie avea s modifice atitudinea lui loan 8aul att fa de Islam ct i fa de Israel+ ;reptat, el le
spuse cola'oratorilor si c adevratul conflict mondial nu avea s ai' loc ntre $st si 9est, ntre
Statele 3nite i -usia, ci ntre fundamentalismul islamic i Cretintate, n pu'lic, avu %rij s fac
distincia ntre Islam, credin i fundamentalismul islamic+
n Israel, analitii Mossad vedeau noua atitudine a suveranului pontif ca pe un prim semn c dovezile
prezentate lui 8o%%i fuseser acceptate+ Dar deoarece nu fu fcut nici o micare imediat pentru a invita
Mossad-ul s contri'uie la nele%erea papal asupra lumii, 8apa se convinse de valoarea dialo%ului pe
care 8o%%i l avusese cu $li+ ,a ;el Aviv, Admoni i spuse lui $ii s pstreze contactul cu 8o%%i+ Acetia
continuar s se ntlneasc n diferite orae europene, uneori la am'asada Israelului, alteori la cte o
nuniatur papal+ Discuiile lor vizau teme lar%i, dar aproape mereu concentrate pe dou aspecte< situaia
din Orientul Mijlociu i vizita 8apei n ara Sfnt+ ,e%ate de acestea era efortul continuu al lui loan 8aul
de a %si o cas pentru O$8+
8o%%i ls clar s se nelea% ca 8apa avea o simpatie i o fascinaie fa de 2asser Arafat+ loan 8aul
nu mprt ea ideile unora ca -afi $itan, David !imc0e sau 3ri Sa%u7, conform crora liderul O$8
era, dup cum spunea $itan *un criminal nemilos, i un mcelar al femeilor i copiilor notri pe care l-
as ucide cu minile mele+*
8entru suveranul pontif, crescut n mijlocul eroicei rezistene poloneze fa de naziti, Arafat era
un oprimat atr%tor, o fi%ur carismatic n permanen capa'il s scape din variatele atentate puse
la cale de Mossad pentru a-l ucide+ 8o%%i i repovesti lui $li c Arafat i povesti se odat lui loan 8aul cum
i do'ndise el un al aselea
sim - *i ntr-o anumit msur, un al aptelea* - pe cnd se afla n pericol+ *3n astfel de om merit s
triasc*, i spuse 8o%%i lui $li+
8rin astfel de crmpeie, $li reui s o'in o ima%ine clar a %ndirii 8apei+ Dar loan 8aul punea mai
mult pre pe adevrul istoric conform cruia rdcinile evreieti ale Cretintii nu tre'uiau
nicicnd uitate, iar anti-semitismul, att de acut n iu'ita sa 8olonie, tre'uia eradicat+
n mai 5ABF, 8o%%i l invit pe $li la 9atican+ Cei doi discutar ore ntre%i n 'iroul ar0iepiscopului
din 8alatul Apostolic+ .ici pn n ziua de azi nu se tie ce au vor'it+
n Israel, era din nou scandal n comunitatea de spionaj+ Cu o lun n urm, pe 54 aprilie, patru
teroriti O$8 rpiser un auto'uz cu @I de pasa%eri care se ndrepta n sud, ctre oraul As0Kelon+
9ersiunea oficial a incidentului a fost c a%enii S0in #et0 luaser cu asalt auto'uzul i, n sc0im'ul de
focuri care a urmat, doi teroriti fuseser ucii iar cei doi care fuseser rnii muriser n drum spre
spital+
Articolele din ziare povesteau c acetia au fost luai de ln% auto'uz, vizi'il foarte puin rnii+
Iei la iveal c fuseser att de ru 'tui n am'ulan de ctre ofieri ai S0in #et0 nct murir
amndoi+ Mossad-ul, dei nu fusese implicat direct, primi condamnarea internaional pentru acest
incident+
Din cauza acestei ntmplri, 8o%%i i e(plic lui $li c 8apa nu putea sta'ili le%turi diplomatice cu
Israelul+ 8n cnd o va face, su'linie $li, nu se putea pune pro'lema unei vizite a 8apei n ara Sfnt+
;otui, ca un pas pe drumul pe care se an%ajaser, cei doi czur de acord c discuia nu era
nc0eiat+
8e 5@ aprilie 5ABE, loan 8aul fcu ceva ce nici un suveran pontif nu mai fcuse+ Intr n Sina%o%a
din -oma de pe ,un%otevere dei Cenci, unde l m'ria pe ra'inul ef al oraului+ Am'ii m'rcai n
0aine de %al, au mers n linite ctre tea, platforma de unde se citete ;ora+
3ndeva n fundul templului sttea $li, care jucase si el rolul su n ndeplinirea acestui moment istoric+
Cu toate acestea, nu fusese o'inut ceea ce dorise Israelul - recunoaterea diplomatic papal+
Aceasta avea s vn aba n decem'rie 5AA@, cnd, n ciuda obec or contnue ae
consevatoror dn secretaratu de stat, egture dpomatce fur stabte.
,a vremea aceea, .a0um Admoni nu mai era director Mossad+ Succesoru s u, Shabta Shavt,
contnu procesu decat de apropiere aMossad-uu de Vatcan. Parte dn aceast
ncercare era f cut pentru a- ar ta pape c att Israeu ct OEP aveau n sfrt un
nteres rea n a a|unge a o n eegere, admteau c fundamentasmu samc
reprezenta o amenn are. Papa oan Pau r mase cu ccatrce fzce ae acestu
adev r.
n acest tmp, Mossad-u se ocupa de un contnent n a c ru vtor Vatcanu
punea mar speran e - Afrca. De acoo atepta Sfntu Scaun s vad r s rnd ntr-o z
prmu Pap de cuoar e al 'isericii+ Dar tot ac, Mossad-u se dovedse de|a a f expert n
arta ascuns a a r unu servcu secret mpotrva atua, n scopu de a- asgura
propra sa poz e.
CAPITOLUL 13
,e%turi africane
Situat la cteva strzi deprtare de vec0iul 0otel .orfol1 din .airo'i, Clu'ul Oasis devenise de mult
locul preferatul oamenilor de afaceri din !en7a+ Aici puteai 'ea toat noaptea n ntuneric si apoi mer%e
n camerele din spate nsoit de una dintre fete, dup ce-i vedeai carnetul de sntate pentru a te asi%ura c
nu are vreo 'oal veneric+
Din 5AEF, clu'ul avusese i altfel de clieni, c0inezi n inut safari, rui cu faa aspr, i 'r'ai
care puteau proveni din orice ar a 'azinului mediteranean+ Acetia nu veneau la clu' pentru 'erea rece
sau, dup cum suna reclama localului, pentru )cele mai fier'ini fete din Africa*+ #r'aii lucrau pentru
serviciile secrete care se luptau s cti%e teren n centrul Africii, unde cndva numai MIE-ul 'ritanic
acionase n secret+ $rau reprezentanii Serviciului Secret C0inez (CSIS, !"#-ului sovietic i ai Mossad-
ului+
Se zvonea c n jur de zece a%eni 1atsa erau rspndii de-a lun%ul ecuatorului, activnd pentru Dares
Salaam, din Oceanul Indian pn la /reeto=n i Atlantic+ Deinnd un numr impresionant de paapoarte
false, aceti a%eni tineri i e(trem de 'ine pre%tii, n afara cunotinelor pe care le aveau, nvaser
noiuni de 'az din medicin i c0irur%ie, ceea ce le permitea s supravieuiasc n jun%l, trmul
leilor i tri'urilor ostile+
Aventura african a Mossad-ului a nceput la puin timp dup ce Castro a venit la putere n Cu'a n
5AIA i a nceput s-i e(porte revoluia+ Avu primul succes cnd lociitorul su, :o0n O1ello, un auto-
didact, dup ce fu %sit n jun%l de un recrutor al lui Castro urm un scurt curs despre luptele de
%0eril la &avana, i trimis apoi s cuce-
reasc insula Hanzi'ar de pe coasta Africii de $st+ Dimensiunile sale -avea 5 @E 1%-i speriar pn la
n%enunc0ere pe mem'rii cei mruni ai poliiei+ Armata jerpelit a lui O1ello i impuse autoritatea
'rutal asupra unei populaii ale crei sin%ure arme erau uneltele primitive cu care recoltau mirodeniile
care fcuser Hanzi'ar-ul cunoscut n toat lumea+ Insula deveni 'aza de unde Castro ptrundea n
inima Africii, n portul Dar es Salaam tria si populaie de etnie c0inez care anun %uvernul de la
#eijin% ce se ntmpla+ Dndu-si seama c revoluia care se pune la cale putea oferi C0inei o mai mare
influen asupra continentului, CSIS 0otr s se infiltreze n zon si s-i ajute ct mai mult pe
revoluionari+
ntre timp, Castro puse la cale o operaiune de proporii pentru a cu'aniza micarea de eli'erare a
ne%rilor care avea s iz'ucneasc+ inta era portul Casa'lanca de pe coasta vestic a Africii+ Aici ajun%eau
nave cu'aneze cu arme care, pe ruta de ntoarcere la &avana erau ncrcate cu lupttori de %0eril
strni din toat Africa central, n curnd CSIS ajut la selectarea lor+
"ndul c mii de revoluionari pre%tii i 'ine narmai se aflau la numai cteva ore de Israel, i
alarma pe politicienii i serviciile secrete israeliene+ ns a provoca aceast armat de %0eril care nu-i
ameninase n nici un fel, ar fi dus la confruntri pe care Israelul nu le dorea+ Deja implicai n lupta
mpotriva teroritilor ara'i, o confruntare direct cu revoluionarii ne%ri era de evitat+ Meir Amit le
ddu ordin a%enilor 1atsa din Africa s stea cu oc0ii pe ei, fr s se implice activ+
Intrarea !"#-ului n scen sc0im' ns toate acestea+ -uii veniser cu o ofert pe care viitorii
revoluionari nu o puteau refuza< ocazia de a fi antrenai la 3niversitatea 8atrice ,umum'a din
Moscova+ Acolo aveau s nvee, direct de la cei mai 'uni instructori !"#, tactici de %0eril dar i
cum s le foloseasc su' prete(tul ntrajutorrii celor srcii, sla'i i nensemnai din statele
democratice+ 8entru a-i vinde mai 'ine ideea, !"#-ul aduse civa dintre cei mai de succes a'solveni de
la 8atrice ,umum'a< teroriti ara'i+
Meir Amit le trimise a%enilor 1atsa, ca ntriri, a%eni 1idon+ 8rin noile sale ordine cerea acestora
s mpiedice cu orice c0ip le%turile dintre rui i africani, precum i dintre !"# i CSIS> s omoare
activiti ara'i de cte ori aveau ocazia> i s sta'ileasc le%turi cu revoluionaril
africani ne%ri, promi ndu-le c Israelul le va urmri paii ctre pro%res dincolo de tacticele de %0eril,
ajutndu-le or%anizaiile s o'in recunoatere politic+ Israelul nu cerea n sc0im' dect %arania c
nu va fi afectat de aceste micri+
Clu'ul Oasis ncepuse s participe la lupta pentru inimile si %ndurile revoluionarilor ara'i+ .oaptea
aveau loc aici discuii intermina'ile despre cum, fr pu'licitate, terorismul era o arm cu %loane
oar'e, i despre nevoia de a nu pierde niciodat din oc0i scopul suprem< li'ertate si independen, n
atmosfera ncrcat a clu'ului se puneau la cale planuri, se nc0eiau afaceri, erau identificate inte pentru
e(ecuie sau distru%ere+ 3nele victime urmau s fie prinse n am'uscade pe vreun drum lturalnic, altele
ucise n somn+ Astzi avea s fie un a%ent !"#, mine un spion CSIS+ /iecare parte ddea vina pe
cealalt pentru ceva ce fcuse de fapt Mossad-ul+
n Oasis, nopile urmau s se desf oare n continuare la fel, cu noi planuri puse la punct n jurul
meselor de 'am'us, n timp ce ploaia se rosto%olea pe dealuri si 'tea acoperiul de tinic0ea+
Meir Amit i inform a%enii despre tot ce aflase n le%tur cu CSIS+ Serviciul avea o tradiie n
spionaj vec0e de mai 'ine de 4+IJJ de ani+ ;imp de secole, acesta l ajutase pe mprat s-i spioneze
supuii, ns, o dat cu venirea la putere a lui Mao i mai apoi a lui Den Uiaopin%, strn%erea de
informaii, precum si multe pro'leme de ordin naional, cptar o nou direcie+ CSIS ncepu s se
e(tind n Statele 3nite, $uropa, Orientul Mijlociu i n cele din urm i n Africa+
Aceste reele nu erau folosite doar pentru a spiona< reprezentau rute importante n traficul cu dro%uri
i splarea de 'ani+ Cu aproape jumtate din producia de opium cultivat la porile -epu'licii 8opu-
lare, n ;riun%0iul de aur - ;0ailanda, ,aos i M7anmar - CSIS lucra mn n mn cu %rupri ale
;riadei
5
, pentru a introduce ile%al dro%uri n vest+ Deoarece &on% !on%-ul era recunoscut drept unul dintre
cele mai mari centre de splare a 'anilor, CSIS avea acoperirea perfect pentru ascunderea profiturilor
C0inei de pe urma traficului cu dro%uri+ Astfel fuseser finanate operaiunile din Africa+ Aceti 'ani
fuseser din 5AEF e(clusiv su' controlul directorului %eneral al CSIS, Riao S0i+
3n tip nalt, cruia i plcea coniacul franuzesc si tra'ucurile cu'aneze, avea n su'ordinea sa sute de
spioni si un 'u%et pentru mit si antaj care nu se putea compara dect cu cel al !C#-ului+ ,a%rele de
munc din centrul C0inei erau pline de cei care ndrzniser s-l nfrunte pe Riao+ 8rofilul psi0olo%ic
alctuit de Mossad descria un om a crui ntrea% carier fusese construit pe micri in%enioase
secrete+
Activitile CSIS n Africa erau su' comanda local a colonelului !ao ,in%
4
, fi%ura le%endar a
serviciului, care i cti%ase reputaia n .epal i India prin tacticile sale su'versive+ Avndu-i cartierul
%eneral n Hanzi'ar, !ao ,in% ducea o via m'elu%at si avea o mulime de femei nu'ile ca amante+
Se deplasa prin Africa central ca un animal de prad i disprea din cnd n cnd cu sptmnile+ De
fiecare dat cnd venea la .airo'i, n Oasis aveau loc adevrate or%ii+ /umul dulce al 'eioarelor
parfumate se simea peste tot n clu'+ Se serveau delicatese aduse direct din C0ina+ 8rostituatele africane erau
m'rcate n cheon.sams& artificiile de interior i servantele erau aduse din &on% !on%+
,upttorii de %0eril care se ntorceau din Cu'a erau sr'torii aici nainte s dispar n jun%la
african pentru a relua lupta+ 3nul dintre ei o'inuia s nvioreze petrecerile 'nd un pa0ar cu sn%e
omenesc pe care l storcea din corpurile inamicilor pe care i e(ecuta+
ntre timp, !ao ,in% i e(tindea operaiunile nu numai de-a lun%ul Africii, dar i spre nord, n
$tiopia, 2emenul de Sud i $%ipt+ ,e ddea teroritilor sume su'staniale de 'ani pentru a lansa atacuri
asupra Israelului+ 8entru CSIS, Israelul era un pion n minile 6as0in%tonului i o int fireasc pentru
ceea ce !ao ,in% numea )lupttorii mei pentru li'ertate*+
Meir Amit 0otr c Mossad-ul tre'uia s nfrunte direct CSIS-ul+ 8entru nceput stric planurile
c0inezilor de a nltura re%imul pro-vest &astin%s #anda din Mala=i+ Apoi inform autoritile
1eniene despre amploarea reelei c0ineze de pe teritoriu l rii+ Mai trziu, %uvernul de la .airo'i i art
mulumirea dnd drept de survol forelor aeriene israeliene pentru a-i putea duce la ndeplinire
misiunea din $nte''e+ Clu'ul Oasis fu nc0is, iar patronii c0inezi trimii acas, dei susineau sus i tare
c nu erau dect oameni de afaceri+ Avuseser noroc, civa mem'ri CSIS aveau s rmn pentru totdeauna
n Africa, omori de a%eni 1atsa i lsai n savane drept 0ran pentru lei i leoparzi+
Cu ct c0inezii ncercau s-si ia revana n alte ri africane, cu att Mossad-ul devenea mai nemilos+
A%enii 1idon i urmreau si i omorau pe a%enii CSIS oriunde acetia i ncepeau o afacere+ In "0ana,
un a%ent CSIS a fost mpucat cnd ieea cu prietena de la discotec+ 3n altul muri n Mali ntr-o main
capcan> n Hanzi'ar, nc perla coroanei CSIS, un apartament n care locuiau an%ajai CSIS a fost ars din
temelii, n timpul unei vizite n teren, !ao ,in% a'ia scp cu via cnd, instinctiv, i sc0im'
maina n #razzaville, Con%o+ Cellalt ve0icul e(plod cteva minute mai trziu+ In Ham'ia, un a%ent
CSIS a fost le%at de un copac i lsat prad leilor+
Cnd !=ame .1ruma0, conductorul pro-c0inez din "0ana fcu o vizit oficial la #eijin%,
Mossad-ul puse la cale revolta care duse la nlturarea de la putere a lui .1ruma0, precum si distru%erea
infrastructurii CSIS e(istente n ar+
;imp de trei ani, Mossad-ul purt un rz'oi criminal de uzur mpotriva CSIS, pe ntre% teritoriul Africii+
Si unii si ceilali erau nemiloi+ Cnd un a%ent 1atsa fu prins de o ec0ip de soc CSIS, acetia l aruncar la
crocodili, l filmar n ultimele momente de via n ap i trimiser caseta efului unitii Mossad locale+
Acesta se va rz'una trimi nd personal o rac0et direct n cldirea de unde aciona CSIS+ ;rei c0inezi
fur ucii+
n cele din urm, printr-un intermediar - preedintele Mo'utu al Hairului - CSIS anun Mossad-ul
c nu mai vroia s continue> mai de%ra' aveau un interes comun n eradicarea influenei ruseti pe
continent+ 8ropunerea se potrivea de minune cu politica Mossad-ului fa de marile puteri, cuprins n
e(presia lui Meir Amit< )Dez'inndu-i vom ajuta Israelul s supravieuiasc*+
n timp ce CSIS i Mossad-ul se aflau n conflict, !"#-ul fcuse pro%rese n preluarea planurilor lui
Castro de a cu'aniza Africa+ Directorii !"# i 'iroul politic se ntlniser la !remlin i czuser de
acord ca -usia s susin ntrea%a economie cu'anez+ Condiiile erau destul de atr%toare pentru a
asi%ura o naiune de G milioane de oameni s intre n mneca 3niunii Sovietice, n sc0im', Castro accept
comunismul rusesc n detrimentul celui c0inezesc, ca fiind cel mai potrivit pentru Africa+ De asemenea,
se nvoi s primeasc I+JJJ de consilieri care aveau s antreneze serviciul cu'anez de securitate, DCI, cum
s opereze )corect* n Africa+
Cu'anezii ncepur deci s coopereze cu !"#-ul pe tot teritoriul Africii ne%re, n ase luni, fiecare
act terorist din Africa era controlat de rui+ Din 'azele din Orientul Mijlociu pe care le nfiinase pentru
pre%tirea teroritilor, !"#-ul i ducea pe cei mai 'uni n Africa, pentru a lupta mpotriva re%imului de
apart0eid din Africa de Sud+ n curnd, teroritii din $uropa, America ,atin si Asia i aduceau i ei
contri'uia n An%ola, Mozam'ic i alte ri vecine cu Africa de Sud+
Dup cum spunea Meir Amit, )Atmosfera ncepea s se ncin% de-a 'inelea la sud de ecuator*, i
ddu seama c era o c0estiune de timp pn cnd aceti mercenari clii n lupt aveau s-i ndrepte
privirile spre Israel+ Oferta primit de la CSIS de a lupta mpreun mpotriva unui inamic comun -
!"#-ul si teroritii si - a fost primit cu 'ucurie de directorul Mossad+ C0inezii ncepur s le dea
informaii despre micrile ara'ilor n interiorul i e(teriorul Africii+ Civa dintre acetia fur ucii
prin metodele o'inuite ale Mossad-ului, cu maini capcan sau e(plozi'il amplasat n camere de 0otel,
ntr-una din dai, Mossad-ul puse o 'om' n scaunul de toalet al unui mercenar cazat la un 0otel din
!0artoum i care era deranjat la stomac+ 8artea inferioar a corpului i e(plod n 'uci cnd trase apa+
Mossad-ul i inu partea de nvoial, anun nd CSIS c Moscova plnuia s ofere un ajutor
financiar su'stanial uneia dintre cele mai srace ri din lume, Somalia+ #eijin%-ul du'l numaidect
oferta+ Apoi, Mossad-ul ddu o mn de ajutor C0inei n Sudan, unde Moscova fcuse o porti prin
%uvernul militar al preedintelui .imeri, ns cnd directorul refuz s devin complet dependent de rui,
!"#-ul planific o lovitur de stat+ Mossad-ul anun CSIS-ul care l inform pe .imeri+ Acesta i
e(pulza pe toi diplomaii rui i suspend proiectele sovietice de ajutorare+
Dup ce nvrj'i cele dou puteri comuniste, timp n care, dup cum avea s spun Meir Amit mai
trziu, )ne-am infiltrat n structura african*, Mossad-ul i ndrept atenia asupra sin%urului serviciu
secret african pe care ncepuse s-l considere prieten< #iroul Securitii de Stat, #OSS, cel mai temut 'ra
al aparatului de securitate al Africii de Sud+ #OSS se asemna cu Mossad-ul prin te0nicile de antaj, rpire,
falsificare, intero%are a prizonierilor, psi0olo%ia rz'oiului i asasinat+ ,a fel ca Mossad-ul, #OSS avea
mn li'er n tratativele cu oponenii+Cele dou servicii devenir n scurt timp partenere+ De cele mai
multe ori n tandem, acestea acionau n Africa, animate de o )nele%ere* secret ntre primul ministru
al Israelului, "olda Meir si re%imul de la 8retoria+8rimul rezultat a fost transportul de uraniu mineral
ctre Dimona+ ;ransporturile erau fcute prin curse comerciale $l Al, de la :o0annes-'ur% la ;el Aviv,
fiind trecute n nscrisurile oficiale ca utilaje a%ricole+ Oamenii de tiin sud-africani au vizitat Dimona,
fiind sin%urii strini care cunoteau adevrata destinaie a cldirii+ Cnd africanii testar un prototip de
arm nuclear pe o insul pustie din Oceanul Indian, specialitii israelieni au fost prezeni pentru a
o'serva e(plozia+ In 5AG4, $zer 6eizman, pe atunci nalt oficial n Ministerul Aprrii israeliene, se
ntlni cu primul ministru 8+ 6+ #ot0a la 8retoria, pentru a se pune de acord asupra unei noi )nele%eri*+
Dac una dintre ri era atacat si necesita asisten militar, cealalt tre'uia s-i vin n ajutor+
Israelul furniza armatei sud-africane cantiti su'staniale de arme fa'ricate de americani, primind n
sc0im' permisiunea de a-i testa primele arme nucleare produse la Dimona n insula din Oceanul
Indian+8n la acea dat, Mossad-ul strnsese le%turile i cu #OSS+ Cum nu reuiser deloc s sc0im'e
metodele 'rutale de intero%are ale a%enilor serviciului african, instructorii Mossad le mprt ir acestora
cteva metode care funcionau n ,i'an si nu numai< privarea de somn> s o'li%e un suspect s stea lipit
de un perete pentru lun%i perioade de timp> strn%erea testiculelor> cteva tipuri de tortur mental care
varia de la ameninri pn la e(ecuii false+A%enii 1atsa activar alturi de uniti #OSS n operaiuni
de sa'otaj n rile africane nvecinate+ !idonii le artar sud-africanilor cum s ucid fr a lsa
urme+ Cnd Mossad-ul se oferi s-i localizeze pe liderii Con%resului .aional African (C.A-care triau
n e(il n Marea #ritanie i $uropa - pentru ca #OSS s-i omoare, serviciul accept imediat oferta, n cele
din urm, %uvernul de la 8retoria respinse propunerea, de team s nu piard susinerea pe care o avea
printre politicienii conservatori duri din ,ondra+Am'ele servicii secrete - Mossad i #OSS - aveau
aceeai idee o'sesiv c Africa se ndrepta nspre stn%a, spre o revoluie care avea n cele din urm s
n%0it am'ele ri+ 8entru a preveni acest lucru, orice metod era permis+ Alimentndu-si reciproc
temerile, nici unul dintre servicii nu era ndurtor, am'ele mprt ind un concept care se autoalimenta,
conform cruia numai ei tiau cum s-i vin de 0ac inamicului, mpreun, #OSS i Mossad deveniser
cele mai temute servicii secrete strine din Africa
@
+
Aceast alian nu era 'ine vzut la 6as0in%ton+ CIA se temea c i va afecta propriile eforturi de
a ine n fru continentul ne%ru+ ,a nceputurile anilor ?EJ, o dat cu colonizarea Africii, A%enia
deveni 'rusc interesat de continent - o cretere fr precedent a activitilor clandestine+ Se form un
departament african, si pn n 5AE@, uniti CIA fuseser amplasate n fiecare ar african+
3nul dintre primii care au activat n Africa a fost #ill #uc1le7, rpit mai trziu si ucis de teroriti
&ez'olla0 la #eirut+ #uc1le7 avea s-i aminteasc, cu puin timp nainte de capturarea sa, c )$rau vremuri
a%itate n Africa, atunci cnd toat lumea se lupta pentru ciolan+ .oi sosisem cam trziu la petrecere, iar
Mossad-ul ne privea ca i cum eram picai din cer*+
,a 6as0in%ton, Departamentul de Stat fcu eforturi discrete dar 0otrte pentru a reduce influena
israelian n Africa+ ,s s se afle detalii despre cum cteva sute de evrei din Africa de Sud se duseser
n nord pentru a ajuta Israelul n -z'oiul Suezului+ Douzeci de ri africane ncetar relaiile
diplomatice cu Ierusalimul+ 8rintre acestea se numra si .i%eria+ -uptura ar fi putut da o lovitur
puternic Israelului< .i%eria furniza peste EJZ din rezervele de petrol ale rii, primind n sc0im'
armele pe care S+3+A+ le furnizase cndva Israelului, n ciuda em'ar%oului diplomatic, primul ministru
2itz0a1 S0amir fu de acord s furnizeze n continuare arme .i%eriei, n sc0im'ul petrolului+ 8entru
#uc1le7 era un prim e(emplu al acestei politici realiste+ 3n altul a fost felul n care Mossad-ul 0otr s
l susin pe vec0iul su partener, #OSS+ n 5AB4, n timpul invaziei israeliene n ,i'an, Mossad-ul
%si o mulime de documente care dezvluiau le%turi strnse ntre O$8 si C.A, inamicul numrul
unu al #OSS+ Materialele incriminatorii fur nmnate serviciului n cauz, care putu astfel s aresteze si
s tortureze sute de mem'ri C.A+
Anii ?BJ nsemnaser numai reuite pentru Mossad n aventura sa african+ 8e ln% nvrj'irea
c0inezilor si a ruilor, pusese 'ee n roate CIA, MIE si altor servicii secrete care acionau pe continent+
Dac unul dintre acestea i amenina poziia, Mossad-ul i fcea pu'lice aciunile+ In !en7a un a%ent
MIE muri ntr-o e(plozie, n Hair, o reea francez a fost distrus+ In ;anzania, o operaiune secret
nemeasc a fost a'andonat dup ce a fost descoperit de un ziarist local pltit de Mossad+
Cnd liderul terorist A'u .idal - care pusese la cale asasinarea am'asadorului Israelului n Marea
#ritanie, S0lomo Ar%ov, pe @ iunie 5AB4, n faa 0otelului londonez Dorc0ester-ncerca s-i piard
urma n Sudan, Mossad-ul promise autoritilor c Israelul le va da un milion de dolari pentru capturarea
sa, viu sau mort+ In cele din urm .idal fu%i la #a%dad+
n apro(imativ zece ri, Mossad-ul e(ploata naionalismul african+ 8rintre a%enii care au activat n
mai multe astfel de ri, se numr si 2aa1ov Co0en, care avea s-si aminteasc< ),e-am furnizat
informaii pentru a rmne n fruntea opoziiei, n ri ca .i%eria, rivalitatea dintre tri'uri a dus la rz'oi
civil+ 8olitica noastr era s lucrm cu oricine vroia s lucreze cu noi+ Asta ne-a ajutat s tim tot ce
mica n ara respectiv+ Cea mai mic sc0im'are de atitudine care putea afecta Israelul era imediat
raportat*+
nainte s mear% n Africa, Co0en se remarcase n misiuni su' acoperire n $%ipt si alte ri+ Ca
element ale de%0izrii sale, Mossad-ul aranja ca nfiarea lui Co0en s fie sc0im'at de un c0irur%
plastician, care i modific trstura proprie naiei - nasul+ Cnd se ntoarse de la spital, nici c0iar propria
nevast nu-l recunoscu pe Co0en cu nasul cel nou+
8e @5 decem'rie 5ABF, raportul zilnic pe care l primea .a0um Admoni coninea informaii despre
o lovitur de stat n .i%eria+ O %rupare militar condus de "eneral Maior Mu0ammad #u0ari pre-
luase conducerea+ 8rimul lucru pe care a vrut s-l tie primul ministru S0amir era modul n care aveau s
fie afectate rezervele de petroL ale Israelului+ .imeni nu putea spune e(act+ De-a lun%ul zilei ncercar
n zadar s ia le%tura cu noul re%im+
A doua zi cnd veni la putere, #u0ari ntocmi o list cu foti mem'ri ai %uvernului acuzai de
anumite crime+ 8rimul era 3maru Di11o,
fostul ministru al turismului acuzat c ar fi furat cteva milioane de dolari provenite din afaceri cu
petrol, si care se aflau n trezoreria statului+ Di11o fu%ise din ar si dispruse, n ciuda eforturilor
disperate care se fcur pentru a-l %si+
Admoni vzu n asta o ans+ Cltorind cu un paaport canadian -un alt document preferat de Mossad
n misiunile sale su' acoperire -acesta z'ur n capitala ni%eriana, ,a%os+ #u0ari l primi noaptea trziu+
"eneralul asculta n timp ce Admoni i fcea o propunere apro'at de -a'in+ In sc0im'ul unei
asi%urri c alimentarea cu petrol nu avea s fie ntrerupt, Mossad-ul se oferea s-l %seasc pe
Di11o i s-l aduc n .i%eria+ #u0ari avu o ntre'are< putea Mossad-ul s localizeze si 'anii furai de
Di11oC Admoni spuse c 'anii erau mai mult ca si%ur n conturi elveiene pe care era imposi'il s le
%seasc fr ajutorul lui Di11o+ #u0ari zm'i pentru prima oar+ O dat ce Di11o era adus napoi n
.i%eria, nu era o pro'lem s-l fac s vor'easc+ #u0ari mai avu o ultim ntre'are< Ar fi acceptat
Mossad-ul s coopereze cu serviciul de securitate ni%erian i, o dat ce Di11o era capturat, s nu-si
asume iz'ndaC Admoni czu de acord+ Mossad-ul nu avea nimic de cti%at de pe urma unei opera-
iuni ce prea destul de simpl+
-afi $itan i mo'iliza spionii n ntrea%a $urop+ A%enii 1atsa fur trimii n Spania si Suedia+
Sa7anim-ii din dousprezece ri au fost alertai< doctorii au fost anunai s fie ateni n cazul n
care Di11o solicit asisten medical sau consult vreun c0irur% plastician pentru a-i sc0im'a
nfiarea> portarii 0otelurilor din St+ Moritz i Monte Carlo, unde o'inuia s stea Di11o, tre'uiau
s fie cu oc0ii n patru+ An%ajaii a%eniilor de nc0iriat maini, de la Madrid i pn la Munc0en,
au fost instruii s raporteze dac acesta nc0iria vreo main> a%enii de z'or au fost ru%ai s dea
telefon n caz c ar fi cumprat vreun 'ilet+ Sa7anim-ii an%ajai ai companiilor de credit 'ancar fur
ru%ai s fie ateni dac i folosea crdurile+ C0elnerii memorar descrierea lui Di11o, croitorii i
reinur dimensiunile, iar fa'ricanii de cm i i luar msura %ulerului+ 8antofarii de la -oma i
pn la 8aris primir informaii despre faptul c Di11o purta
num ru 45 a pantof f cu pe comand . La L ondra, -o'ert Ma(=ell fu rugat s - ntrebe
cunotn ee sus-puse prntre dpoma afr can dn Londra dac tau ceva de Dkko.
Ca to cea , nu reu s a|ung a nc un rezutat.
Totu, Admon ntu c Dkko se ascundea n Londra-orau deve nse ocu dea
pentru oponen nouu regm - aa c trmse ce ma bun oamen ac. Cu e sosr
agen a securt ngerene, condu de Maoru Muhammad Yusufu. Aceta
nchnar un aparta ment pe Strada Cromwe. Agen katsa aeser hoteur care
ad pos teau turt afrcan.
Lucrnd separat, cee dou grup r se nftrau n numeroasa comu ntate ngerana
dn Londra. Oamen u Yusufu pretndeau c sunt refuga dzden a nouu regm,
ar agen kasta treceau drept smpatzan a afrcanor negr care vroau s n ture
regmu dn Afrca de Sud. Treptat, reduser c utarea dn partea vestc a Londre a
zona dn |uru Hyde Park-uu, unde tr au n ex mu ngeren boga , ncepur s
verfce regstree eectorae puse a dspoz a orcu n prm re dn zon . Orct ar f
ncercat nu a|ungeau a nc un rezultat+
Apo, a apte un dup ce fugse dn Lagos, Dkko ap ru. La 30 une 1984, un katsa
care mergea cu mana pe Oueensway, o arter agomerat care d dea dn strada
Bayswater, v zu un om care sem na cu Umaru Dkko. Era ma b trn ma sab, ns
fa a at och negr, care nu prvr prea mut mana agentuu, erau nconfundab.
G snd un oc de parcare, sraeanu urm r pe |os pe Dkko, pn a o cas dn
aproperea Dorchester Terrace. Admon fu medat nformat. Ordon ca deocamdat s
fe supravegheat non-stop casa. Tmp de tre ze, do agen supraveghear
ncontnuu pe Dkko. ntre tmp, ngeren foosser ambasada pe post de baz u nde
preg teau o r pre dup modeu ceu a u Adof Echmann.
n mod obnut, un ro chee fu atrbut unu outsder, un aprecat doctor, Lev-
AreShapro, anestezst-consutant s drector a une unt de terape ntensv a
Sptau Hasharon dn ;el Aviv+
Fusese recrutat de Aexander Barak, un katsa care f cuse ape a patrotsmu
doctoruu. Acesta accept s mearg a Londra s chetuasc ma de doar pe
care -o d duse Barak pe echpament
medical care includea anestezice si o sond endotra0eal+ ,a ,ondra avea s primeasc mai multe
instruciuni+ S0apiro refuz o recompens material pentru serviciile sale, spunnd c era mndru s
serveasc Israelul+ 3n alt 1atsa, /eli( A'it0ol, ajunse la ,ondra pe 4 iulie, cu o curs de la Amsterdam+
Se caz la 0otelul -ussell SKuare+ 8rima indicaie pe care i-o ddu efului ec0ipei ni%eriene a fost s
nc0irieze o du'+ Oamenii lui 2usufu aleser o main de un %al'en iptor+ Acesta fu pro'a'il
momentul cnd planul ncepu s se destrame+
n noaptea de @ iulie, un avion GJG al .i%erian Air=a7s ateriza pe aeroportul Stanstead, la IJ 1m
deprtare de ,ondra+ 9enise %ol de la ,a%os+ 8ilotul inform autoritile aeroportului c veniser s
transporte nite colete diplomatice de la am'asada londonez+ Alturi de ec0ipaj mai cltoriser i
civa mem'ri ai securitii ni%eriene care s-au identificat ca atare, spunnd c ei tre'uiau s ridice
coletele+ 8rezena lor fu raportat Departamentului special al Scotland 2ard-ului+ Se zvonise c re%imul
militar din ,a%os amenina e(ilaii din ,ondra+ Celor de la securitate li s-a spus c nu aveau voie s
prseasc aeroportul+
A doua zi pe la prnz, du'a %al'en iei dintr-un %araj pe care un ni%erian l nc0inase n .ottin% &ill
"ate+ ,a volan era 2usufu+ n spate, dr+ S0apiro sttea %0emuit ln% o cutie+ ,n% el erau n%0esuii
#ara1 si A'it0ol+ 8e la prnz, cpitanul navei GJG anun la Stanstead c aveau s decoleze n acea
dup-amiaz la ora trei+ S-a precizat c ncrctura era compus din dou lzi cu )documente*
pentru Ministerul Afacerilor $(terne din ,a%os+ Actele ntocmite cereau imunitate diplomatic
pentru am'ele containere+
8uin nainte de amiaz, du'a parc n faa casei din Dorc0ester ;errace+ ,a puin timp, 3maru
Di11o iei s ia masa cu un prieten ntr-un restaurant din apropiere+ Secretara sa, $liza'et0 &a7es tocmai
se uita pe %eam+ Cnd femeia privi n alt parte, ua din spate a du'ei se desc0ise 'rusc si )doi
'r'ai cu pielea nc0is la culoare l nfcar pe dl+ Di11o, '%ndu-l cu fora n main+ Apuc
numai s ipe nainte ca 'r'aii s sar nuntru iar du'a s demareze n vitez*+
Revenndu-s dn soc, secretara sun a 999. Dup cteva mnute, po a era a ocu
fapte, mpreun cu comandantu Wam Huckesby de la $c0ipa Anti-;ero a Scotand Yard-
uu. Acesta b nua ce se ntmpase. Fecare port s aeroport a fost aertat. Pentru
Huckesby, stua a avea dfcut e sae. Dac Dkko fusese r pt de regmu
ngeran, asta avea s rdce ntreb r potce decate. Mnsteru #ritanic de $(terne si
Do=nin% Street au fost alertate, &uc1les'7 primi ordne s ac oneze cum credea de cuvn .
Cu pu n nante de ora tre, duba a|unse a termnau Stanstead. Yusufu futur un
paaport dpomatc ngeran n fa a of eror de a vam . Aceta prvr cum cee dou
z erau nc rcate a bordu aero nave. Unu dntre of er, Chares Morrow, aducea
amnte: ,Era ceva cudat cu unu dntre contanere. Apo am auzt nte sunete end
dntr-unu. M-am spus, ce dracu'. Imuntate dpomatc sau nu, trebua s v d ce era
n untru".
L ze fur desc rcate duse ntr-un hangar, n cuda protesteor furoase ae u
Yusufu care sus nea c erau prote|ate de muntate dpomatc . In prmu contaner f
descopert Umaru Dkko, egat s incontent dn cauza anestezceor. Lng e era dr.
Shapro cu o serng n mn , gata s - m reasc doza de drog. n gura u Dkko era
b gat o sond ca s nu se nece cu propra vom . In ce at contaner st teau
nghesu Barak s Abtho.
,a proces amb agen au sus nut cu ndr|re c erau mercenar care ac onau n
numee unu grup de oamen de afacer ngeren care vroau s - |udece pe Dkko
acas . Unu dntre ce ma bun s ma scump avoca dn Marea Brtane, George
Carmen de a Rueen?s Counc, fusese anga|at s - apere, n pedoara fna spuse
cur : ,Poate c cea ma pauzb expca e este c servcu se cret sraean nu
fusese ncodat pe depn ndep rtat de aceast opera e".
Acuzarea nu prezent nc o dovad care s nc rimineze Mossad-ul+ Aceasta -ar f revent
|udec toruu. Acesta spuse |uruu c ,Toate doveze duc ndscutab c tre Mossad".
Barak fu condamnat a 14 an de nchsoare, ar dr. Shapro Abtho a cte 10 an
fecare. Yusufu prm 12 an. To fur ebera pentru bun purtare deporta n nte
c tre Israe. Aa cum se ntmpase
si cu alii naintea lor care serviser 'ine Mossad-ul, serviciul fcu tot posi'ilul ca acetia s stea la
adpost i s nu tre'uiasc s rspund la ntre'ri incomode, cum ar fi dac dr+ S0apiro, care
nclcase att de fla%rant jurmntul lui &ippocrate, nc mai practica medicina - si pentru cine+
MII i spuse lui .a0um Admoni c dac mai calc strm', Mossad-ul avea s fie tratat ca un serviciu
neprieten, ns la acea dat, directorul Mossad-ului plnuia nc o operaiune menit s arate Marii
#ritanii cine i erau adevraii dumani - si n acelai timp pentru a cti%a simpatie pentru Israel+
n 5ABE, ntr-o diminea senin de fe'ruarie, dou avioane de vntoare ale aviaiei israeliene
co'orr deasupra unei nave li'iene ,earjet care z'ura de la ;ripoli la Damasc+ Avionul civil se afla n
spaiul aerian internaional, la A+JJJ deasupra Mediteranei, %ata s co'oare n spaiul sirian+ ,a 'ord erau
dele%ai ai %ruprilor palestiniene radicale si nu numai, care se ntorceau de la o conferin la care
Mu?ammar "ad0afi i reunise pentru a discuta noi strate%ii n realizarea dorinei o'sesive a liderului li'ian
de a vedea Israelul alun%at de pe faa pmntului+
,a vederea avioanelor care se poziionau de o parte i de alta a avionului ,earjet, cei 5F pasa%eri
avur de ce s intre n panic+ 8atru luni mai devreme, n ziua de mari 5 octom'rie 5ABI, aeronavele
de lupt /-5I israeliene 'om'ardaser sediul Or%anizaiei pentru $li'erarea 8alestinei din sudul
;unisiei, z'urnd n cerc pe distan de A+JJJ m, ceea ce a presupus alimentarea din z'or cu
com'usti'il+
-aidul era un rspuns direct la uciderea, cu cteva zile mai devreme de ctre un tr%tor O$8, a trei
turiti israelieni de vrst mijlocie, n timp ce acetia se 'ronzau pe ia0tul propriu n portul cipriot
,arnaca+ /useser omori de 2om !ippur i multor israelieni mcelul le aminti de rz'oiul de Hiua
Iertrii, cnd ntrea%a ar fusese luat prin surprindere de atacurile teroriste+
Dei nduraser aproape patru decenii de terorism, crimele i nspimntar pur i simplu pe israelieni<
turitii fuseser inui civa timp ostatici la 'ord i lsai s-i scrie ultimele %nduri nainte de a fi
ucii< prima a fost femeia, mpucat mortal n stomac+ Ceilali doi 'r'ai
fur o'li%ai s o arunce peste 'ord+ Apoi, unul dup altul, acetia fur mpucai de aproape, n ceaf+
n rz'oiul de propa%and care fusese mult timp o parte a rz'oiului dintre O$8 i Israel, %ruparea
afirmase c cele trei victime erau a%eni Mossad n misiune+ Acetia fcur att de plauzi'il povestea,
nct ziarele europene o identificar pe femeie ca fiind unul dintre a%enii implicai n afacerea
,ille0ammer din 5AG@+ Acea femeie era nc n via i nu mai lucra de mult pentru Mossad+
De atunci, presa ara' ncepu s se umple de avertismente teri'ile, conform crora Israelul urma s se
rz'une+ Multe dintre nscociri erau+ opera departamentului de rz'oi psi0olo%ic al Mossad, pentru a
lsa milioanele de ara'i s mai fiar' puin n suc propriu+
8asa%erii aeronavei ,earjet, care cu numai cteva ore nainte au pledat pentru distru%erea Israelului la
conferina li'iana, vzur cum feele necrutoare ale dumanilor i iscodeau+ 3nul dintre piloii de
vntoare mic aripile avionului, semnalul universal pentru )urmeaz-m*, recunoscut de orice pilot+
8entru a ntri mesajul, israelianul art cu mna nainte i apoi n jos, spre "alileea+ /emeile de la
'ord ncepur s se tn%uie> unui 'r'ai ncepur s se roa%e+ Alii priveau fatalist nainte+ Cu toii
tiuser c aa ceva se putea ntmpla oricnd> 'lestemaii de necredincioi erau la o arunctur de '
de ei si i puteau n0a din z'or+
3na din aeronavele israeliene trase un foc de avertizare, ame-nin ndu-l pe cpitanul avionului
,earjet s nu se %ndeasc s cear ajutor aviaiei siriene - care le putea veni n ajutor n cteva minute+
/rica pasa%erilor crescu si mai mult+ Aveau oare ei s sfreasc la fel ca eroii lumii ara'eC
Cu o lun naintea raidului din ;unisia, o am'arcaiune de patrul avnd doi a%eni Mossad la 'ord
opri un mic vas numit 6,,ortunity, care-i fcea ruta o'inuit ntre #eirut i ,arnaca+ Din cala
am'arcaiunii a fost scos /aisal A'u S0ara0, un terorist cutat pentru crim+ Acesta a fost luat la 'ordul
navei de patrul i apoi dus n Israel, unde a fost supus unui intero%atoriu 'rutal, repede judecat i
'%at la pucrie+ 9iteza i ndrzneala unor astfel de operaiuni amplifica i mai mult faa
invinci'il pe care Israelul o arta lumii ara'e+
Astfel de incidente nu erau sin%ulare+ ,ucrnd cot la cot cu marina puin numeroas ns 'ine
antrenat a Israelului, Mossad-ul mai inter-cept de atunc cteva ambarca un s aresta
pasager suspec de terorsm. Ins nu numa coasta medteranean a Israeuu
trebua pzt ; Marea Roe era de asemenea un punct vunerab. Un agent Mossad
dn Yemen a condus opera unea prn care fu mpedcat un pan OEP pentru ca o
nav de pescut, dup ce ar f traversat Marea Roe pn a sta unea sraean
Eat, s -s detoneze nc rc tura de expozb n aproperea rmuu pn cu hoteur.
O canoner sra ean ntercepta vasu de pescut s- opr pe ce do terort
snucga nante ca aceta s arunce n aer nc rc tura.
n timp ce nava ,earjet co'ora spre nordul Israelului, pasa%erii se temeau c acestea puteau f
consecn ee nc unu atac, ce f cut de un alt erou de-al lor, A'u AI-A''as> cu cteva luni
nainte, pe 4 octom'rie 5ABI, teroristul deturnase nava de croazier taan Achille 0auro, ac une
ce avea s devn cea ma spectacuoas pratere martm dn ume. AI-Abbas
omor pe unu dntre pasager, Leon Knghoffer, un evreu amercan parazat,
aruncndu- n ap .
Crma se transform ntr-un ncdent dp omatic, care implica si scandaliza Israelul, Statele
3nite, $%iptul, Italia, Siria, Cipru, ;unisia si OEP cea f r de ar ; tmp de cteva ze, crza
d du oco Medterane, f cnd pubctate h|acker-!or s sco nd a vea nteresu
de sne care, n Orentu M|ocu era attudnea de baz fa de terorsm. Detur narea
vasuu de croazer care aducea turt s vauta forte att de necesar Israeuu,
urmat de moartea unu pasager, rdc un va de nesguran . Crma se produse
practc pe p mnt t alian, la 'ordul navei %enoveze Achille 0auro. Ins Itaa era foarte
vunerab cnd era vorba de terorsm dorea ca ncdentu s se sfreasc f r
vv . Statee Unte vroau s - r zbune cet eanu ucs. Pe tertoru r ap rur
ab bdur pe care scra ,Dect s v nfura , ma bne v r zbuna ", n cee dn
urm dup ce au f cut subectu prme pagn a zareor, terort se predar
autort or egptene care sar sa as dn ar - spre fura Israeuu.
C va dntre pasager aeronave Lear|et se ntrebau dac aveau s fe nu n
semn de r zbunare n vreo nchsoare sraean . Cu avoa nee de vn toare care
nc ma zburau aproape arp n arp , aero nava de pasager aterza a o baz
avatc dn nordu Gaee. Acoo i atepta o echp de nterogator de a Aman,
c rora Mossad-u e
I spusese c la 'ord se afl doi dintre cei mai cutai teroriti din lume, renumitul A'u .idal si nu mai
puin periculosul A0med :i'ril+ n locul acestora, intero%atorii se trezir punnd ntre'ri unor ara'i care
se speriaser zdravn i ale cror nume nici mcar nu fi%urau n 'aza computerizat a Israelului+
Aeronavei ,earjet i se permise deci s decoleze cu toi pasa%erii la 'ord+
Israelul avea s susin c planul prinderii teroritilor fusese sin%urul motiv pentru care o'li%ase
aeronava s aterizeze, ns n interiorul Mossad-ului persista convin%erea c nici o ocazie de a-i
nspimnta pe ara'i nu tre'uia ratat+ Intero%atorii de la Aman erau mulumii la %ndul c pasa%erii
aveau s transmit mai departe ima%inea unui Israel atotputernic+
Directorul de la Aman, $0ud #ara1, era de prere c operaiunea nu fusese dect un alt e(emplu al
modului n care Mossad-ul lovea su' centur i nu i ascunse lui .a0um Admoni prerea sa+
Cum nu fusese niciodat tolerant fa de %reeli si condamnri, directorul Mossad ncepu s pun la
cale un plan care, nu numai c avea s pun capt 'atjocurii fcute la adresa Mossad-ului la posturile de
radio ar'eti care l acuzau c a forat un avion civil nenarmat s aterizeze, dar avea s opreasc si
atacurile din interiorul comunitii serviciilor secrete israeliene - care spuneau c serviciul pe care l
comandau tre'uia s se %ndeasc de dou ori nainte s-i fac pe toi de rs+
Astfel ncepu o operaiune care, printre altele, avea s distru% viaa unei cameriste irlandeze
nsrcinate, i s-l trimit pe iu'itul ara' al acesteia s isp easc n nc0isoare cea mai lun% sentin
dat vreodat de un tri'unal 'ritanic> o operaiune care avea s le provoace cancelarului %erman
&elmut !o0l i primului ministru :acKues C0irac o imens ruine> avea s-l mai arate nc o dat pe
-o'ert Ma(=ell n toat splendoarea )%eniului* su manipulativ> s duc la e(cluderea Siriei de la
masa ne%ocierilor diplomatice i s o'li%e toate acele posturi de radio ar'eti care i 'tuser joc de
Mossad, s-si sc0im'e frecvena+
Ca toate operaiunile, si aceasta a avut parte de momente de mare tensiune i ateptare linitit+ A fost
vor'a de disperare, furie i trdare, ns pentru oamen ca Nahum Admon, asemenea
ntrg erau ns esen a ve , ncepuse s -s pun ncontnuu aceea ntrebare:
Poate avea sor de zbnd ? O s cread umea c a fost ntr-adev r aa? ,
bnen ees, adev ru avea s r mn venc necunoscut?
Ma exact, Mossad-u mobza do oamen foarte dfer pentru aceast opera une.
Unu dntre e era un katsa care actvase n Marea Brtane sub numee de Tov Levy.
Ce at era un nformator paestnan cu numele de cod A'u+ 8alestinianul fusese prins de Mossad
c fura dntr-un fond OEP pe care admnstra ntr-un ora de a gran a Israeuu cu
Iordana. Mznd pe teama acestua c nfrac unea putea a|unge a ureche efuu
prntr-un teefon anonm - care ar f dus a moartea sa, Mossad-ul l o'lig pe Abu s pece a
Londra, f cur documente fase conform c rora era un om de afacer s d dur ban
ct s - a|ung pentru ,statutu" s u de chetutor. Tov Levy fusese desemnat pentru a-l
controla+
Abu ustr ntru totu defn a casc a agentuu dat de Uz Mahnam, un fost
membru a comunt servc or secrete sraeene: , petrec ore, char s ze ntreg
cu e; nve tot ce trebue s te, nso et a cursur, a|u , te mpretenet cu e, te
u a fotografe u de fame, t ce vrst au cop s . ns agentu nu este o fn
uman ; nu trebue ncodat s - consder astfe. Agentu este numa o arm , o coad
de topor, ca un Kaashnkov - asta- tot. Dac trebue s - trm a spnzur toare, nu
trebue s a remusc r. Agentu va f mereu un num r de cod, ncodat o persoan ".
Abu |uca de mnune rou s deven o fgur obnut a mesee de |oc dn Mayfar.
Datort succesuu, apettu sexua be e erau toerate. Pentru c frecventa
aceea ocur ca trafcan de arme sus n tor boga a OEP, Abu af nforma
datort c rora Mossad-u putu s - oveasc adversar, n numa cteva s pt mn,
15 agen OEP fur uc de servcu secret sraean ca urmare a nfor ma o r furnizate de
A'u+
Unee dntre ntnre cu Tov Levy avuseser oc n barure restaurantee Hoteuu
Hton dn Park Lane. Acoo ucra o randez din Du'lin, Anne-Marie Murp07+
Ca mu a , aceasta fusese sptt s traverseze Marea Irande, pentru a ctga
ban bun a Londra. Sngura su|b pe care o putu
c p ta a fost aceea de camerst . Oree de ucru erau ung, ar saaru mc. Pu nu
tmp ber - petrecea prn barure dn Shepherds Bush, ocu unde se adunau
expatra randez i+ Cnta si ea cntecele re'eor bea un pahar de bere Gunness. Apo se
ntorcea a ea n camer , gata pentru nc o z ung de schmbat aternutur, sp at
cosete, f cnd fecare camer s str uceasc de cur ene, n buna trad e de la
&ilton+ .u avea nici un viitor+
Cu pu n nantea Cr cunuu dn 1985, gata s zbucneasc n pns a gndu c
urma s - petreac s rb tore sngur ntr-un ora att de dfert de ocu s u de
batn ce pst de gr|, Anne-Mare ntn un arab oache pe care p cu. P rea
bogat n costumu s u de m tase. Cnd acesta zmb, Anne-Mare r spunse ea
cu un zmbet, chema Nezar Hndaw, un v r ndep rtat a u Abu. De avea 35 de
an, Hndaw spuse c avea cu tre an ma pu n, pentru a p rea c are aceea
vrst cu ea, adc 32 de an. Contnu astfe s mnt o femee ncrez toare nav .
Se cunoscuser ntr-un bar de ng BBC Theatre dn Shepherds Bush Creen. Anne-
Mare nu ma fusese ncodat n acest pub a fost surprns s - g seasc pe Hndaw
prntre ucr tor dn construc , cu pstru accent randez, ns Hndaw p rea s -
cunoasc pe ma|ortatea, se dstra cu e ma p tea e cte un rnd.
Tmp de cteva s pt mn, Hndaw vense n bar n speran a c va intra n contact cu
IRA. Abu rugase s o fac , de nu expcase de ce. Cee cteva ncerc r ae u
Hndaw de a vorb despre stua a potc dn Iranda fur refuzate de b rba mut ma
nteresa s dea pe gt habe cu bere. Panu u Abu avea s - r mn necunoscut u
Hndaw. Apar a u Anne-Mare f cu s se ma gndeasc a altele+
Fermecat de bunee manere s de armu acestua, Anne-Mare ncepu n curnd s
rd a povestre u Hndaw despre va a sa dn Orientul Mijlociu+ 8entru o femee care nu
c torse ncodat ma departe de Londra, povete sae p reau desprnse dn 1001
de nop . Hndaw a condus-o acas n acea sear , a pupat-o pe amndo obra| s apo
a pecat. Anne-Mare se ntreba dac senza a de ame ea pe care o sm ea nu era
cumva un semn c se ndr gostete. A doua z o duse a un restaurant sran o
ntroduse n umea decoas a bucat - re arabe. Ame t de vnu banez, nu opuse
rezsten cnd acesta o duse a e n apartament. In acea dup -amaz f cur
dragoste. Pn atunc Anne-Mare fusese vrgn . Crescut n puternca trad e catoc
randez care se opunea contracep e, tn ra nu uase m sur de precau e.
n februare 1986 af c era ns rcnat , spuse u Hndaw. Acesta zm'i ncura|ator;
avea s ab gr| de tot. Aarmat , Anne-Mare spuse c nu va f ncodat de acord
s avorteze. Acesta spuse c aa ceva nc nu- trecuse prn cap. Adev ru era c
fusese cuprns de panc a gndu c trebua s se nsoare cu o femee pe care o considera
nferoar u. De asemenea, se temea ca tn ra s nu se png auto rt or. tnd
prea pu ne despre modu ndferent n care brocra trateaz astfe de probeme, e
magn c permsunea de edere n Marea Brtanc avea s - fe anuat s c va f
deportat ca ndezrab. Hndaw ape a sngura persoan care- putea a|uta, v ru
Abu.
Abu avea e probemee lui, ma aes c perduse o gr mad de ban a |ocure de
noroc. V ru spuse drect u Hndaw c nu putea mprumuta ban pe care acesta
vroa s ofere u Anne-Mare ca s se ntoarc a Dubn pentru a nate apo s dea
copu spre adop e. Tn ra spusese c aa se proceda n Iranda.
A doua z, Abu se ntn cu Tov Levy. La cn , agentu ka tsa i spuse u Abu c
trebua s fac ceva care s determne guvernu brtanc s nchd ambasada Sre de a
Londra s retrmt acas personau dpomatc, de mut suspectat c ar f mpcat
n actvt terorste. Levy spuse c avea nevoe de o ,momea " ca s reueasc .
Putea Abu s - ndce ceva sau pe cneva care -ar f de foos? Abu men ona c avea a
Londra un v r cu o preten randez ns rcnat .
Panu ncepu s fe urzt n momentu n care umea spona|uu sraean era
zgudut de efectele rupturii de 6as0in%ton, cauzate de afacerea arme-pentru-ostatc ncheat
cu Iranu. Attudnea dur afat de Israe fa de terorsm fu desfn at , n nteroru
Mossad-uu, toat umea era sup rat c admnstra a Reagan permse ca ucrure s
evoueze att de r u nct rou Israeuu n afacerea Irangate s as a vea .
Dezv ure ngreunar pn men nerea sus ner precaute pe care statee
vecne, ca Egptu Iordana, e-o ofereau, ntr-o vreme n
care c0iar si ele se saturaser de O$8 si de teatrul jucat de 2asser Arafat+ Din ce n ce mai mult, liderul
O$8 devenise un captiv politic al propriilor e(tremiti+ Dei nu era mar(ist, se trezi o'li%at s ia poziie
cernd )lic0idarea entitii politice, culturale si militare sioniste*+
Admonestrile nu i m'untir cu nimic poziia printre faciunile dizidente ale O$8+ 8entru
aceasta, Arafat era omul care fusese o'li%at s se retra% ntr-un mod umilitor din #eirut, protejat fiind
de ctre .aiunile 3nite fa de oc0iul vi%ilent al israelienilor+ n jur de 5I+JJJ de lupttori palestinieni
se m'arcaser pe nave care plecau n ;unisia+ Alii l lsar 'alt pe Arafat pentru c primiser
susinerea din partea Siriei si devenir c0iar si mai nverunai mpotriva sa i a Israelului, din noile lor
'aze din afara Damascului+
;otui, pentru Mossad, Arafat rmnea o'stacolul c0eie n calea pcii+ 3ciderea lui era nc o
prioritate> n poli%onul de tra%ere al serviciului israelian, toate intele l reprezentau pe Arafat+ 8n la
moartea sa, acesta avea s fie nvinuit pentru toate atrocitile comise de %ruprile palestiniene disparate
din Siria+
In cele din urm avur loc dou incidente care, mcar temporar, l scoaser pe Arafat din centrul
ateniei i, n cele din urm esur intri%a n care A'u era personajul c0eie+
O pro'lem din ce n mai mare cu care se confrunta Siria din cauza faciunilor O$8 de su' aripa
sa, era nevoia de a le satisface dorina permanent de aciune+ Ca unul dintre cele mai 'une e(emple ale
terorismului sponsorizat de stat, Siria era mai mult dect pre%tit s finaneze orice operaiune care nu
prejudicia n plus propria ima%ine deja stricat+ Multe dintre planurile propuse de faciunile O$8
serviciilor secrete siriene erau prea riscante pentru a fi apro'ate+ 3na dintre ele era s otrveasc sursa de
ap a israelienilor+ O alta era trimiterea unui sinuci%a cu 'om', care s se dea drept evreu ortodo(,
si care s provoace e(plozia la Hidul 8ln%erii din Ierusalim+ /iecare dintre ele avea s duc la
represalii cumplite din partea Israelului+
Apoi fu propus un plan ndrzne despre care serviciile siriene recunoscur nu numai c avea s
funcioneze, dar c avea s dea o lovitur e(trem de puternic supremaiei militare israeliene+ Dup
cteva luni
de cutri prin porturile mediteraneene, un vas de comer din 8anama, Ataarius, fu cumprat si adus n
portul Al%er+
O sptmn mai trziu, un detaament de trupe speciale palestiniene sosi aici de la Damasc la
'ordul unui avion militar de transport+ Aduseser cu ei un mic arsenal< mitraliere, arme anti-tanc si cutii
cu puti !alas0ni1ov, preferatele teroriti lor+ n acea noapte, profitnd de ntuneric, soldaii si armele au
fost aduse la 'ordul navei Ataarius.
n zori, am'arcaiunea prsi portul dup ce cpitanul inform autoritile portuare c tre'uiau s
plece n "recia pentru revizie la motor+ Soldaii erau n cal+ ns venirea lor nu trecuse neo'servat+
3n informator Mossad an%ajat n 'iroul comandantului portului deveni suficient de suspicios nct s
informeze un 1atsa amplasat n ora+ Acesta trimise un mesaj la ;el Aviv+
Informaia declana )codul %al'en* care fu transmis ntre%ii reele Mossad rspndit n jurul
Mediteranei+ Cu toii i aduceau nc 'ine aminte de ncercarea nereuit de a arunca n aer faleza
oraului $lat, i credeau c urmau s ai' de-a face cu un atac asemntor, numai c de data aceasta la
&aifa+ A%lomeratul port de la Marea Mediteran era o int e(celent+ Dou canoniere staionau n
lar%, %ata s in piept oricrei ncercri a navei Ataarius de a intra n portul care era principala
le%tur maritim a Israelului cu lumea+
Destinaia lui Ataarius erau ns plajele din nordul ;el Aviv-ului+ Conform planului care prea scos
dintr-un film de la &oll7=ood, avea s-i co'oare pe soldai n 'rci de cauciuc, ca apoi acetia s
vsleasc spre mal+ De acolo tre'uiau s ajun% la inta din ;el Aviv, !ir7a, sediul militarizat al
/orelor Aprrii Israeliene, al crui turn domina orizontul, i pe care trupele speciale intenionau s-l
foloseasc pentru a transmite semnale luminoase+ 8lanul miza pe surpriza total si curajul nemilos, care
deveniser datorit israelienilor ar0icunoscute+
Atacul fusese sta'ilit pentru ziua Independenei Israelului cnd n aer avea s pluteasc o atmosfer de
sr'toare, iar !ir7a, potrivit informaiilor furnizate de sirieni, urma s fie pzit de mai puini oameni dect
de o'icei+ Soldaii nu sperau s scape cu via, cci fuseser alei pentru misiune deoarece %ndeau cu toii
la fel ca sinuci%aii cu 'om' din #eirut+
ns pn atunci puteau s se rela(eze i s savureze scurta croazier din ;unisia si pn n Sicilia+
8ro'a'il c nici unul dintre cei de la
bord n-a dat aten e vasuu de pescut eg nat de vaure f cute de acesta.
Ambarca unea con nea echpament eectronc sofstcat capab s ntercepteze
convorbre rado de a bordu vasuu comerca. O transmse scurt n arab
anun c vasu nu avea ntrzere. Unu dntre ce do b rba afa a bordu nave
de pescut, am'ii sa7animi Mossad, transmse prn rado nforma a a Te Avv. Pentru
urm toaree 24 de ore, Ataarius fu flancat de alte nave coordonate de Mossad, n drumu
s u pe ng Creta s Cpru.
Un yaht cu motor t e caea. S acesta era echpat cu aparatur de detectare,
prntre care se num ra s un performant aparat de fotografat ascuns n tmonere.
Pe punte erau dou tnere care st teau a soare. Erau versoaree unu sayan cprot,
posesoru yahtuu, fooste ca momea pentru a strn nteresu ceor de a bordu
navei Ataarius. Cum yahtu putea n apropere, c va dntre soda er pe punte s
ncepur s strge s s e zmbeasc femeor, n tmonere, sayan-u porn aparatu
pentru a fotografa b rba care gestcuau. Cnd termn treaba, porn cu toat
vteza napo n Cpru. Deveop fmu a e acas s trmse pozee a Te Avv.
Computeree Mossad-uu dentfcar tre dntre b rba ca fnd terort arab
bnecunoscu . Codu gaben se schmb n rou.
Prmu mnstru Shmon Peres ordon ata carea navei Ataarius. Panu de a o
bombarda fu uat n cacu apo respns. Un atac aeran putea f nterpretat de
Egpt ca parte a unu atac vot; de rea e dpomatce dntre Israe tara vecn
suprave user ctorva ncdente, la Cairo era destu tensune s suspcune n ceea ce
prvea actvt e Te Avv-uu. Peres fu de acord ca atacu s fe dus pe mare.
Sase canoniere ale marinei israeliene au fost alimentate si narmate cu rachete. La bord se afau
unt ae For eor Specae IDF s agen Mossad care urmau s - nterogheze pe
arab ua przoner. Navee pecar n zor dn Hafa, und-o spre vest spre Marea
Medteran . Gonr n r ndan, pentru a reduce astfe posbtatea de a f detecta
de radarul de la 'ordul l ui Ataarius. Israeen p nuau s anseze atacu o dat cu
r s rtu soareu.
Pu n dup ora 6:30, Ataarius fu z rt. Cu o manevr f cut ca a carte,
canoneree se desp r r ncepur s atace vasu de comer dn ambee p r ,
ansnd rachete spre punte coc . De pe punte
de c ut r prn porture medteraneene, un vas de comer dn Panama Ataarius, fu
cump rat s adus n portu Ager.
O s pt mn ma trzu, un detaament de trupe specae paest niene sosi aici de la
Damasc la 'ordul unui avion militar de transport+ Aduseser cu e un mc arsena: mtraere,
arme ant-tanc s cut cu put Kaashnkov, preferatee terortor, n acea noapte,
proftnd de ntunerc, soda armee au fost aduse a bordu nave Ataarius.
n zori, am'arca unea p r s portu dup ce c ptanu nform auto rt e portuare c
trebuau s pece n Greca pentru revze a motor. Soda erau n ca . ns
venrea or nu trecuse neobservat . Un informator Mossad an%ajat n 'iroul comandantului
portului deven sufcent de suspcos nct s nformeze un katsa ampasat n ora.
Acesta trmse un mesa| a Te Avv.
Informa a decana ,codu gaben" care fu transms ntreg re ee Mossad
r spndt n |uru Medterane. Cu to aduceau nc bne aminte de ncercarea
nereut de a arunca n aer faeza orauu Eat, s credeau c urmau s ab de-a
face cu un atac asem n tor, numa c de data aceasta a Hafa. Agomeratu port
de a Marea Medteran era o nt exceent . Dou canonere sta onau n arg,
gata s n pept orc re ncerc r a nave Ataarius de a intra n portul care era prncpaa
eg tur martm a Israeuu cu umea.
Destna a u Ataarius erau ns pa|ee dn nordu Te Avv-uu. Conform panuu
care p rea scos dntr-un fi l m de Ia &oll7=ood, avea s - coboare pe soda n b rc de
caucuc, ca apo aceta s vseasc spre ma. De acoo trebuau s a|ung a nta
dn Te Avv, !ir7a, sedu mtarzat a For eor Ap r r Israeene, a c ru turn
domna orzontu, pe care trupee specae nten onau s - fooseasc pentru a
transmte semnae umnoase. Panu mza pe surprza tota cura|u nemos, care
devenser datort sraeenor arhcunoscute.
Atacu fusese stabt pentru zua Independen e Israeuu cnd n aer avea s
puteasc o atmosfer de s rb toare, ar Krya, potrvt nforma or furnzate de sren,
urma s fe p zt de ma pu n oamen dec t de o'icei+ Soda nu sperau s scape cu
va , c c fuseser ae pentru msune deoarece %ndeau cu to a fe ca snucga cu
bomb dn Berut.
ns pn atunc puteau s se reaxeze s s savureze scurta croazer dn Tunsa
pn n Sca. Probab c nc unu dntre ce de a
bord n-a dat aten e vasuu de pescut eg nat de vaure f cu te de acesta.
Ambarca unea con nea echpament eectronc sofstcat capab s ntercepteze
convorbrile radio de la 'ordul vasului comerca. O transmse scurt n arab anun
c vasu nu avea ntrzere. Unu dntre ce do b rba afa a bordu n avei de pescuit,
amb sayanm Mossad, transmse prn rado nforma a a Te Avv. Pentru urm toarele
4F de ore, Ataarius fu flancat de alte nave coordonate de Mossad, n drumu s u pe ng
Creta s Cpru.
Un yaht cu motor t e caea. S acesta era echpat cu aparatur de detectare,
prntre care se num ra s un performant aparat de foto%rafiat ascuns n tmonere.
Pe punte erau dou tnere care st teau a soare. Erau versoaree unu sayan cprot,
posesoru yahtuu, fooste ca momea pentru a st rni interesul celor de la 'ordul navei
Ataarius. Cum yahtu putea n apropere, c va dntre soda er pe punte s
ncepur s strge s s e zmbeasc femeor, n tmonere, sayan-u porn aparatu
pentru a fotografa b rba care gestcuau. Cnd termn treaba, porn cu toat
vteza napo n Cpru. Deveop fmu a e acas si trimise pozele la ;el Aviv+ Computerele
Mossad-ului dentfcar tre dntre b rba ca fnd terort arab bnecunoscu . Codu
gaben se schmb n rou.
8rimu mnstru Shmon Peres ordon atacarea nave Ataarius. 8lanul de a o 'om'arda
fu luat n cacu apo respns. Un atac aeran putea f nterpretat de Egpt ca parte a
unu atac vot; de rea e dpomatce dntre Israe tara vecn suprave user
ctorva ncdente, a Caro era destu tensune suspcune n ceea ce prvea
actvt e Te Avv-uu. Peres fu de acord ca atacu s fe dus pe mare.
Sase canonere ae marne sraeene au fost amentate narmate cu rac0ete+ ,a
'ord se afau unt ae For eor Specae IDF agen Mossad care urmau s -
nterogheze pe arab ua przoner. Navee pecar n zor dn Hafa, und-o spre
vest spre Marea Medteran . Gonr n r ndan, pentru a reduce astfe posbtatea
de a f detecta de radarul de la 'ordul lui Ataarius. Israeen p nuau s anseze atacu
o dat cu r s rtu soareu.
Pu n dup ora 6:30, Ataarius fu z rt. Cu o manevr f cut ca a carte,
canoneree se desp r r s ncepur s atace vasu de comer din ambee p r ,
ansnd rachete spre punte coc . De pe punte
arab rpostau, ns artera grea era nc ambaat n ca , ar pute or automate
nu se puteau m sura cu puterea de foc superoar a srae- enilor+ n cteva minute nava
Ataarius fu cuprns de f c r ar echpa|u s soda ncepur s o abandoneze.
C va dntre e au fost mpuca n tmp ce s reau n mare.
n tota, 20 de terort de membr a echpa|uu au fost uc. Toate cadavree
au fost scoase a suprafa . Opt suprave utor au fost ua przoner, nante s se
ntoarc n mare vtez n Israe, canoneree scufundar Ataarius cu rachete ae
c ror vrfur conce erau umplute cu e(plozi'ili e(trem de puternici+
Trupure nensufe te au fost nmormntate f r nc un fel de ceremone n
Deertu Negev. Przoner au fost |udeca n secret s condamna a ncarcerare
pe termen ung. n tmpu nterogatoror aceta spuser c Sra fusese n spatee
ncdentuu. Ins , n oc s lanseze un atac asupra vecinilor s , guvernu sraean, sf tut
de Mossad, nu spuse nmc despre ncdent. Pshoog Mossad-uu au prezs c
dspar a vasuu, precum a pasageror a echpa|uu, avea s duc a
specua ntense s dn ce n ce ma numeroase n rndu grup r OEP dn Sra.
Mossad-u preven totodat pe prmu mnstru Peres c putea f sgur c terort,
tndu- opera unea euat , urmau s devn dornc de a reua rea e cu
bnef c tor or sren.
ntre tmp paestnen contnuau s tune s fugere mpotrva u Arafat s
apaude r zbou sngeros dus mpotrva acestua de asocatu s u de odnoar ,
Abu Nda. Recunoscut de mut ca ,maree maestru a neprev zutuu", Nda se
certase cu Arafat dn cauza tactcilor adoptate+
Arafat devenea dn ce n ce ma convns c o ac une care nu se baza dect pe
terorsm nu avea sor prea mar de zbnd ; era nevoe de un program potc
taent dpomatc, ncerc s o demonstreze n utmee sae decara , ctgnd
astfe ncura| r dn partea Washngton-uu de a contnua pe acest nou drum. n
Israe, vorbee u Arafat erau v zute ca mncun. Pentru Abu Nda nu era atceva
dect o tr dare a crezuu s u - terorsm pur nentnat.
Tmp de cteva un, Nda trase de tmp. Cnd af de eecu misiunii Ataarius s
modu n care nava dsp ruse de pe fa a p mn tuu, hot r c era tmpu s
amnteasc Israeuu c ma era e prn
prea|m . Cu acordu tact a protectoror s dn cadru servcor se crete siriene, A'u
.idal lovi cu s b tce, n decembre 1985, de Cr cun, terort s deschser focu
n aeroporture dn Roma s Vena, asupra pasageror nea|utora , n cteva
secunde, 19 c tor, prntre care s 5 amercan, au fost m ce r a poarta de
mbarcare pentru un zbor E A. Cum reuser ace terort s se mte nestngher pe
ng po t taen, pentru a a|unge a ntee or? Unde erau agen de
securtate anga|a a E A?
n tmp ce ncercau s dea un r spuns acestor ntreb r, strateg Mossad c utau s
n ate p r . De Marea Brtane condamnase atacure, ara nc ma men nea
eg ture dpomatce cu Sra - cu toate c Mossad-u furnzase MI5 ampe dovez
despre rou Damascului n terorismul sponsorizat+ .u era de ajuns ca primul ministru, Margaret
Thatcher, s anseze atacur dure n parament a adresa terorsmuu. Era nevoe
de o ac une drect . Cu toate acestea, MI5 reamntse Mossad-uu c Israeu ma
d duse dn cnd n cnd dovad de nteres persona acceptase negocer cu duman
decara . Exstase decza de a ebera peste o me de de nu paestnen - mu
fnd terort condamna - cu numa cteva un nantea atacuror dn
aeroporture dn Roma s Vena, n schmbu a tre soda sraeen prizonieri n ,i'an+
ns acum Mossad-u era hot rt s dea o ovtur puternc , pentru a obga
Marea Brtane s pun cap t tuturor eg turor dpomatce cu Damascu, prn
nchderea ambasade dn Londra recunoscut de mut vreme de Mossad ca una
dntre msune europene care compota mpotrva Israeuu. Ponu prncpa avea
s fe Abu, v ru lui .ezar &inda=i+
Dup cna cu Tov Levy, Abu c ut pe Hndaw s ceru scuze pentru ndferen a
de care d duse dovad cnd acesta vorbse despre Anne-Mare. Bnen ees c urma
s - a|ute, ns ma nt avea nevoe de nte r spunsur. Tn ra avea de gnd s
p streze copu? Ma nssta nc s se c s toreasc cu ea? Nezar char o ubea? Amb
proveneau dn cutur dferte, ar mara|ee mxte nu func oneaz ntot deauna+
Hndaw r spunse c dac o ubse vreodat pe Anne-Mare, acum nu ma sm ea
nmc pentru ea. Devense r ut coas smorc t , s- ntreba mereu ce o s se
ntmpe. Nu vroa cu nc un pre s a de nevast o camerst . Abu d du u
Hndaw 10.000 de doar - sufcent s scape de Anne-Mare s - duc va a de
cebatar a Londra. Ban fuseser da de Mossad. n schmb, Hndaw trebua s fac
ceva pentru cauza n care credeau amndoi< nfrn%erea Israelului+ n seara de 54 aprilie 5AB6,
Hndaw f cu o vzt u Anne-Mare a pensunea dn Kburn unde st tea aceasta.
Aduse for s o stc de ampane, cump rate dn ban de a Abu. spuse l ui Anne-
Mare c o ubete c vrea s p streze copu. La auzrea vet, och fete se umpur
de acrm. Dntr-o dat se p ru c tr ete ntr-o ume mut ma bun . Hndaw spuse
c era o sngur probem . Pentru a se putea c s tor, Anne-Mare trebua s ab
bnecuvntarea p rn or lui+ $ra un o'icei ar besc pe care orce fu respectuos trebua s -
urmeze. Tn ra trebua s mearg n satu ar besc dn Israe unde ocua fama sa.
povest c stu or de va nu se deosebea cu mut de ce dn vremea u Isus. Pentru o
fat educat de mac s pentru care turgha ocupa o p arte mportant a ve sa le,
ima%inea pe care i-o descrisese era confirmarea c f cea bne s se c s toreasc cu ubtu e.
Char dac e fama u nu erau cretn, asta nu conta; veneau dn ara Domnuu
e. n och fete asta f cea oamen cu frca u Dumnezeu. Totu i, Anne-Mare ezta.
Nu putea s - ase bat su|ba. S apo, de unde ar f avut ban de avon? S pentru o
astfe de ntnre mportant trebuau hane no. Hndaw o nt sco nd dn buzunar
un teanc de ban. spuse c era ma mut dect trebua ca s - cumpere o garderob
nou . S ca s-o dea gata, ma scoase s un bet E A pentru data de 17 apre, adc 5
ze ma trzu, cump rase n acea dup -amaz .
Anne-Mare rse. ,Era sgur c o s merg?" ),a fel de si%ur ca dra%ostea pe care -o port",
r spunse Hndaw. E promse c de ndat ce se va ntoarce a Londra se vor c s tor.
Urm toaree ze trecur va-vrte| pentru camersta ns rcnat , p r s su|ba se
duse a ambasada Irande dn Londra s - fac paaport nou. cump r hane de
gravd , n fecare sear f cu dra goste cu Hndaw. n fecare dmnea a mcu de|un,
f cea panur pentru vtoru or. Urmau s ocuasc n Iranda, ntr-o c su pe
mau m r. Copu urma s fe botezat Sean dac era b at. Snead dac era fat .
n zua pec r u Anne-Mare, Hndaw spuse c aran|ase cu un ,preten" care
ucra a aeroport s - dea un ,cadou" pentru p rn u.
Ar Ben-Menashe, care uteror a recunoscut c ta toate d etaliile panuu, afrm
c ,deoarece Hndaw nu vroa s rte ca fata s fe oprt a vam pentru c avea
prea mute baga|e de mn , tn ru aran|ase ca pretenu s - duc geanta pn ntr
pe poarta de mbarcare pentru $l Al*+
Credutatea de care d du dovad cnd nu puse nc o ntrebare despre ,cadou"
era reac a une feme ndr gostte pn peste cap care avea o ncredere oarb n
ubtu sau. Era vctma perfect pentru panu care ncepea s a ampoare.
n ta(iul care i ducea la aeroport, &inda=i juca de minune rolul tat u gr|uu. Sgur nu va
uta s -s fac exerc e de respra e n tmpu zboruu? Trebua s bea mut ap
s s stea pe ocu de pe margne ca s n-o apuce contrac e de care se pnsese n
utma vreme. Anne-Mare ntrerupse rznd: ,Sfnte Doamne, vorbet de parc
as zbura n un !"
Tn ra ma r mase pu n n ua de ateptare, nedornd s se despart de e, spuse
c - va suna de a Te Avv c - va ub p rn a fe de mut ca pe a e. O s rut
pentru utma dat apo o mpnse uor spre rndu care nanta c tre punctu de
mbarcare.
Dup ce o prv pn cnd o perdu dn och, Hndaw urm n contnuare
nstruc une date de Abu s se urc ntr-un autobuz a Lnor Arabe Srene pentru
a se ntoarce la ,ondra, n acest timp, nava Anne-Mare trecuse cu bne de controu
paapoarteor a baga|eor. Apo se ndrept spre zona de securtate rezervat
zboruu E A. Agen Shn Bet puser cteva ntreb r s nspectar baga|u de
mn . ndcar ocu o ndrumar spre utma sa de ateptare unde avea s se
a ture ceora 355 de pasager.
Dup spusee u Ben-Menashe, fete fusese nmnat ,cadou" pentru p rn u
Hndaw de c tre un b rbat mbr cat n unform abastr de ucr tor a aeroport.
Omu dsp ru a fe de msteros cum ap ruse. Ben-Menashe avea s reateze
uteror: ,n cteva secunde Anne-Mare a fost rugat s se supun une perchez .
Agen de securtate E A g sr n fundu fas a gen expozb de plastic*+
Substan a expozb era ac tut dn peste kg de Semtex. Anne-Mare
stors For eor Specae s of eror MI5 totu prntre suspne. Era povestea une
feme nenorocoase care nu numa c fusese ghnonst n dragoste, dar s tras pe
sfoar de propru ubt. Dup ce d dur seama c Anne-Mare nu era dect o
vctm nav , of er se concentrar asupra stabr rea or u Hndaw cu Sra.
n tmp ce autobuzu nor aerene ntr n Londra, Hndaw ordon oferuu s
mearg a ambasada sran . Cnd acesta protest , Hndaw spuse c avea
,autortatea" s -o cear . O dat a|uns, ceru of eror consuar s - dea az potc.
Le spuse c se temea c po a brtanc vroa s - aresteze pentru c ncercase s
arunce n aer un avion $l Al pentru ,cauz ". Um , ofca d dur pe mna
securt amba sade. Dup ce nterogar , aceta cerur s r mn ntr-una dn
cameree dn ambasad . E posb s se f temut s nu fe vreo curs care s
d uneze Sre. Dac aa a fost, atunc temere au crescut s ma mut cnd Hndaw
p r s camera a ceva tmp dup aceea.
Hndaw pec n c utarea u Abu. Pentru c nu reu s - g seasc , se caz a
London Vstor's Hote dn Nottng H, unde fu arestat pu n tmp ma i trziu+
tre BBC anun ar cum po a reuse s de|oace panu. Detae erau
neobnut de precse: Semtex-u fabrcat n Ceha fusese ascuns n fundu fas a
gen u Anne-Mare s urma s expodeze a 11.000 m.
Pentru Ben-Menashe, opera unea se ndreptase treptat spre o concuze
satsf c toare. ,Margaret Thatcher ceru nchderea am'asadei Siriei+ &inda=i fu
condamnat la FI de ani de nc0isoare+ Anne-Mare pec acas n Iranda unde n scu o
fet ". Acum c jucase rolul, A'u se ntoarse n Israel+
Dup procesu u Hndaw, Robert Maxwe d du fru ber u 1aily Mirror.
,Nenoroctu a prmt exact ce merta", ur un edtora. Un at zar pubc un ttu
extrem de dur n zua expuz r amba sadorului Siriei la ;ri'unalul St+ :ames?s+ ,Peac ,
Porcue de Sran Ce Et!". Ar Ben-Menashe avea s fe prmu care s afrme c
Mossad-u reuse ,o ovtur de maestru care aruncase Sra n s b tca po -
ticului*+
ns n spatee certtudnor se ascundeau ntreb r chnutoare. C0iar i d duse u
Anne-Mare o bomb actvat , sau totu f cea parte
cntr-un pan ma eaborat? Era omu n saopeta abastr - presupusu ,preten" a
u Hndaw - un of er de securtate? Ct de mut tuse dinainte MII-ul despre planC Si nu
ar fi fost de neconceput pentru Mossad s servce de securtate brtance s permt ca
bomba s fe uat a bordu unu avon cnd exsta cea ma mc ans ca aceasta
s fe detonat de a so? O astfe de expoze ar f devastat cu sguran o mare parte a
celui ma agomerat aeroport a um, a o or a care m de oamen erau n zon .
Oare adev rata m estre a ovtur consta n faptu c Mossad reuse decaptarea
dpomatc a Sre f r s percteze E A aeroportu Heathrow, foosnd o
substan nofensv asem n toare Semtex-uu? La toate aceste ntreb r, prmu
mnstru Shmon Peres avea numa s repce: ,Ce s-a ntmpat e tut de ce care
trebuau s te, ar ce care nu tu ar trebu s r mn netutor". La nchsoarea
de maxm securta te din 60itmoor, &inda=i contnu s sus n c a fost vctma
une casce opera un n an a Mossad-uu. Cu p ru ab ceva ma gras, acesta e
convns c va mur a puc re. Cnd vorbete despre Anne-Mare o numete ,acea
femeie*, n 5AAB, ea locuia nc a Dubn unde cretea fata care, spre fercrea e, nu
sem na cu ubtu e. Nu vorbete ncodat de &inda=i+
Exst un sngur semn de ntrebare n toat povestea. La dou s pt mn dup ce
Hndaw a fost condamnat s sp easc o sentn care avea s - n a puc re
pn n secou 4 5, Arnaud de #orc0%rave, apreciatul editor al Washin.ton Times, pune
reportofonu pe brou prmuu mnstru francez, |acques Chrac, a Pars. De
#orc0%rave se afla n $uropa pentru a participa la ntlnirea din ,ondra a Comunt mntror
europen de externe, ar dn ntervu cu Chrac vroa s ob n o decara e despre
poz a francezor. Intervu urm o traectore prevzb n care Chrac expc n
ce fe Fran a s Germana fuseser obgate s fe oae fa de guvernu brtanc,
care se dovedea a f dn ce n ce ma ntransgent fa de potca Pe e Comune.
De Borchgrave vru s te n ce stadu se afau negocere u Chrac cu Sra pentru
a pune cap t vauu de atentate cu bomb dn Pars eforturor Fran e de a-
ebera pe ce opt ostatc re nu de Hezboah n Lban. Prmu mnstru se opr se
ut peste mas , a
reportofon. Apo spuse c Hemut Koh, cancearu german, mnstru de e(terne,
&ans-Dietric0 "ensc0er, spuser c guvernu sran nu era mpcat n panu u
Hndaw de a arunca n aer avonu E A; c panu ,fusese pus a cae de Mossad,
servcu secret sraean".
Scandau dpomatc ce a urmat aproape c a dstrus carera u C0irac+ Acesta s-a
trezt atacat dntr-o parte de preedntee Francos Mtterand, dn ata, de Hemut
Koh care, furos, tot d dea teefoane spunndu- s - retrag decara a. Chrac f cu
atunc ceea ce fac destu de des potcen. Spuse c fusese nterpretat gret. La
Londra, Scot-and Yard-u decar c probema fusese tratat pe de-a ntregu de
c tre trbunae c ate comentar erau de prsos. La Pars, canceara u |acques
Chrac - preednte a Fran e n 1997 - spuse c acesta nu- ma amntea de
ntervu acordat pubca e Washin.ton Times.
n curnd un at evenment avea s ase o nou pat pe reputa a Mossad-ului+
CAPITOLUL 15
Caricaturistul dispensa'il
C derea u Nahum Admon dn func a de drector genera a Mossad-ului a nceput
ntr-o dup -amaz de ue n 1986, dup un ncdent petrecut pe una dn acee
str z ae Bonn-uu ap rute n peroada de efervescen a construc or, de dup
a doea r zbo monda. Dup 40 de an, strada devense un adev rat buevard, cu
gr dn e mc dar bne ntre nute n fa a caseor s cu spa verz re zervate servitorilor,
n spatele acestora+ Sistemele de securitate erau ascunse dscret n spatee por or de fer
for|at, ar ferestree aveau ochur n partea de |os, dovad c erau f cute dn stc
obnut .
Nmen nu a v zut persoana care a sat o saco de pastc n cabna teefonc
dn cap tu str z. O patru de po e a reperat-o s-a oprt s-o nspecteze. Sacoa
con nea opt paapoarte brtance no necompletate, care mai miroseau nc a cernea
tpografc . Reac a medat a brouu oca a Bundeskrmna Amt (BKA), servcu
echvaent a FBI-uu, a fost aceea c paapoartee fuseser sate acoo pentru una
dn grup re terorste care aduseser terorsmu pe str ze $urope prntr-o sere de
bombardamente r pr brutae.
Mtnd pentru cauze s mnort dn toate co ure um, aceste grup r erau
hot rte s - croasc drumu pn a a a|unge s |oace un ro n stabrea agende,
a prort or potc nterna onae. Aces tea au g st un spr|n prompt n potca
studen or radca care a bntut att Marea Brtane ct contnentu. Dn 1968,
cnd Lea Khaed, o tn r revou onar paestnan , a deturnat un avon a
Londra fnd apo eberat dn ca uza temerii %uvernului 'ritanic n fa a a no atentate,
studen engez au nceput s scandeze soganur comunste ae OEP. Ace radca
apar nnd case m|oc aveau ns o magne romantc a OEP, ca organza e care
upta pentru bertate, care n oc s a drogur, ua ve e burghezor s care, n oc s
organzeze ac un pance de protest, organzau r pr.
#!A a presupus c paapoartee fuseser sate n cabna teefonc de c tre un
student care ar f ac onat n calitate de curier al unei grup r terorste. Lsta grup ror
terorste era descura|ant de ung , mergnd de a IRA sau Fac unea Armate Ro dn
Germana, a gruprile str ne, ca Frontu Na ona Isamc dn Sudan - INFS; Armata de
Eberare Na ona a Coumbe - ELN; M carea de $li'erare a An%olei -MD-A> sau ;i%rii ;amili-
,;;$+ Acestea si multe altele aveau celule sau cadre n ntreaga Repubc Federa Germana.
Orcare dntre ee putea pune a cae utzarea paapoarteor pentru a ataca una dn
bazee mtare brtance dn Germana sau pentru a c tor n Anga a pune a cae
o ac une ofensatoare a adresa aceste r.
n pofda faptuu c fusese cea ma mare putere mpera dn Europa Occdenta ,
n a Marea Brtane s-a nt lnit cu terorismul continuu numai n cazul Armatei -epu'licane Irlandeze -
I-A+ Dar servce e de nforma avertzaser c p trunderea nceperea actvt
ator grup r str ne care s poat ac ona mpotrva propror r de a Londra, aveau s
fe numa o chestune de timp, Marea #ritanie urmnd s fe atras n manatune
acestora. O antcpare a ceea ce avea s se ntmpe a fost ocuparea ambasade
ranene n 1980 de c tre o grupare opus regmuu de a Teheran. Atunc cnd
negocere au euat, guvernu Thatcher a trimis oamenii SAS, care i-au ucis pe terort.
Ac unea bne medatzat duse a un decn drastc a compo turilor puse la cale la ,ondra de
)actori* din Orientul Mijlociu, n schmb, Parsu a devent cmpu de upt pent ru sn%eroasele
conflicte interne dntre dfertee grup r str ne, ntre care, cee ma mportante au fost cele
dintre O$8-ul lui 2asser Arafat si pistolarii lui A'u .idal+ Dar Mossad-u a uat s e mute dn ve e
namcor arab pe str ze capitalei franceze+
BKA credea c paapoartee g ste n cabna teefonc dn Frankfurt erau semnau
unor no m ceur. Agen a ape a BundesNachrchten Denst - BND - echvaentu
german a CIA, care- nform pe of eru de eg tur a sedu BND dn Puac 0 - sudul
"ermaniei - al MIE+ ,a
Londra, MI6 stab c paapoartee erau nte fasur foarte bune. Acest ucru excudea
dn cercu suspec or IRA s mute ate grup r terorste. Acestea nu aveau capacitatea de a
produce documente de o calitate att de bun . B nuaa trecu asupra KGB-uu; exper or
n fasur erau prntre ce ma bun n bran . Dar rus erau cunoscu ca avnd ade -
v rate depozte de paapoarte s cu sguran , nu era stu or s foo seasc o cabn
teefonc drept punct de preuare a acestora. Fu scos din dscu e s servcu sud-
afrcan de securtate - BOSS. Acesta ncetase practc s ma ac oneze n Europa, ar
sofstcatee paapoarte brtanice nu erau necesare n re afrcane unde BOSS
concentra acum ac une. M16 se orenta atunc c tre snguru servcu de nforma
care putea s utzeze optm aceste paapoarte: Mossad-u.
Are Regev, un ataat mtar a ambasada dn Londra a Israeuu, care era spon
rezdent, fu nvtat s se ntneasc cu un of er a MI6 pentru a discuta acest subect.
Regev spuse c nu ta nmc despre paapoarte, dar fu de acord s dscute
chestunea cu ofcat e de a Te Avv. R spunsu u Nahum Admon nu a
ntrzat: paapoartee nu aveau nmc de-a face cu Mossad-u. E suger c
acestea ar putut fi opera est-germanor; Mossad-u descoperse de curnd c Stas,
servce de securtate est-germane, nu erau str ne de vnzarea de paapoarte
fase, contra vaut forte, pentru evre dspera s c to reasc n Israe. Admon
ta c paapoartee fuseser f cute de exper Mossad - s fuseser f cute pentru a f
fooste de evre care ucrau sub acoperire n $uropa, pentru a le nlesn acestora ntrarea
erea dn Marea #ritanic+
n pofda une ,n eeger" cu MI5, a reazarea c rea a contrbut n a Raf Etan
n baza c rea Mossad-u era de acord s nformeze MI5 cu prvre a toate
opera une de pe tertoru Mar Brtan, agen a s-a mpantat n secret un agent n
Anga n speran a c acest ucru va aduce dou vctor Mossad-uu: ucderea
comandantuu unt de et a For eor specae ae OEP - For a 1 7 - s sfrtu
succesuu crescnd al lui 2asser Arafat n rea a cu guvernu Thatcher.
,a ,ondra numele lui Arafat nu mai era sinonim cu terorismul+ Doamna ;0atc0er ajunsese treptat
s fe convns c e era ce care putea aduce o pace |ust s durab n Orentu
M|ocu, care s recu noasc drepture egtme ae poporuu paestnan dar s
asgure
securtatea Israeuu. Lder sraeen erau ns ma sceptc. E sus neau c numa
terorsmu adusese OEP a statutu a care se afa a cea vreme s c organza a avea
s contnue s fooseasc amenn area cu no ac un terorste dac nu- erau
ndepnte toate soct re. Nu era pentru prma dat cnd Londra r mnea
necntt n fa a protesteor autort or de a Te Avv. Mossad-u( contnua s
prveasc Marea Brtane ca pe o ar care n pofda deznod mntuu aseduu
ambasade ranene devenea mut prea dspus s spr|ne cauza paestnan . $(ista
de|a n rndure Mossad-uu ngr|orarea egat de feu n care OEP reuse s ntre
n gra e CIA.
Contactee dntre Statee Unte s OEP aveau s fe uteror datate cu precze de
c tre fostu secretar de stat amercan, Henry Kssnger. Acesta avea s dezv ue n
memore sae, "ears of#p$eaval %Ani de fr mnt ri& c a sase s pt mn dup ce
ambasadoru Stateor Unte n Sudan fu mpucat morta a Khartoum de puca
grup r %e,tembrie -e.ru, a 3 noembre 1973 avu oc o ntnre secret ntre
drectoru ad|unct a CIA, Vernon Waters Yasser Arafat. -ezultatul acesteia a fost un
)pact de nea%resiune* ntre Statele 3nite si O$8+ !issin%er scria ulterior< )Atacurile la adresa
americanilor, cel pu n dn partea fac un u Arafat dn OEP, au ncetat*+
Cnd af despre pact, Ytzhak Hof ntr ntr-o adev rat crz de ne'rv,
afrmnd c n stora ndeungat a tratatveor de acest gen nu se ma ntnse un
exempu ma r u. Foosnd canaee de eg tur cu CIA, Hof ncerc s - determne
pe Waters s anueze aceast n e egere. Ad|unctu drectoruu CIA spuse c acest
ucru era mposb - aten ona pe Hof c o ncercare de a face pubc acordu ar
f prvt de Washngton drept un ,act nepretenesc". Era avertsmentu ca Mossad-u
s nu dea fru ber oamenor dn Departamentu de R zbo pshoogc s ntre n
eg tur cu zart dn cercure pretene.
Mana u Hof deven apocaptc n momentu n care descoper pe cne
desemnase Arafat s admnstreze pactu de partea paestnan : pe A Hassan
Saameh, Prn u Rou, deru grup r %e,tembrie -e.ru, care pusese a cae masacru
ate or sraeen de a |ocure Ompce de a Munchen asasnarea ambasadoruu
Stateor Unte a Khartoum: omu a c ru va s-a ncheat aa cum fusese tr t ,
ntr-o puternc expoze, tcut de Raf Etan. Dar, pn a moartea u
aveau s ma treac nte an. n 1973 Saameh era o fgur respectat n OEP, ar
Arafat nu a eztat s - numeasc omu s u de eg tur cu CIA+ Ceea ce a ocat ns
sncer Mossad-u a fost c CIA -a acceptat ,e Prn u Rou a ma pu n de un de a
masacru de a Mnchen s de la asasinatul trimisului american la !0artoum+
Foarte curnd Saameh deven un oaspete obnut a sedu CIA dn Langey.
nso t de obce de Vernon Waters, Prn u Rou p ea pe pardoseaa dn marmur
a Agen e, dncoo de g rz urca ftu a eta|u a apteea, unde se afa brou
spa os a u Waters. ntnre or erau ntrerupte pentru a se a tura of eror
superiori CIA n sala speca n care aceta uau masa. Waters obnua s p teasc
de fecare dat consuma a Prn uu Rou; a Langey nmen nu mnca ,e %ratis+
Ce s-a petrecut ntre Saameh CIA a r mas secret. B Buckey, care avea s
moar ma trzu n mne terortor de a Berut cnd era efu brouu CIA dn
regune, sus nea c ,Saameh a |ucat un ro mportant n cucerrea nmor s a
mn or amercanor de partea OEP. E avea charsm , era convng tor s ta cnd
s se certe c nd s ascute. Iar n termen foos de servce secrete, era un
supern-formator*+
Unu dntre prmee exempe fu acea cnd Saameh avertz CIA n eg tur cu
un pan sponsorzat de Iran de doborre a avonuu u !issin%er la apropierea lui de #eirut,
n timpul unei misiuni diplomatice consacrate p c n regune. Apo, Saameh sponsorza
un acord prn care OEP s-a anga|at s asgure escorta a 263 de occdenta n vestu
Berutuu, n peroada de vrf a r zbouu cv dn Lban. La pu n timp dup
aceea, Prn u Rou avertz CIA n eg tur cu o ncercare de asasnat a
ambasadoruu amercan n Lban. Apo, ntr-o at nt nre cu reprezentan CIA,
Prn u Rou a scrs a semnat o ,garan e de ne-asasnare" pentru to dpoma
amercani n ,i'an+ ,a #eirut guma cea ma evocat era: ,Mert s tr et n aceea
c dre cu dpoma amercan pentru c securtatea or este bne asgurat de
O$8*+
Ytzhak Hof, pe atunc drectorMossad, ceruse CIA-uu s ntrerup toate
contactee cu Prn u Rou. Cererea a fost gnorat . La sedu CIA dn Langey,
Saameh era dn ce n ce ma cunoscut ca ,tpu r u care
n tmp a devent bun pentru no". Acesta contnua s furnzeze nfor ma care nur
CIA a curent cu evou e Orentuu M| lociu si deveni cea ma mportant achz e n
regune. Ucderea sa a afectat CIA ar rea e cu Mossad-u s-au r ct o peroad
consderab .
3nul din am'asadorii Statelor 3nite n ,i'an, &ermann $lits, spunea dup asasnarea u
Saameh: ,tu c de mute or, neofca s n se cret, a fost extraordnar de ut,
a|utnd a asgurarea securt cet enor a ofcat or amercane. Asasnarea
u este o perdere".
Sase an ma trzu, OEP ncerca dn nou s dstrag aten a guver nuu u
Margaret Thatcher n tmp ce For a 17, afat sub o nou conducere, contnua s
ucd sraeen. Nahum Admon hot r s reu easc e acoo unde predecesor u
d duser gre. Acesta avea s rup rea a OEP cu Marea Brtane s, n acea
tmp, s - ucd pe comandantu For e 17. Succesu opera un avea s depnd de
un tn r arab care n cop re se ruga n moscheea dn satu nata ca Aah s -
dea puterea s omoare ct ma mu evre cu putn .
Poten au u Isma Sowan fusese depstat cu O ani nainte, cnd Sowan era nc
adoescent s ocua ntr-un sat dn Cisiordania - un of er de nforma dn armata
sraean -a audat n cadru reactua z r une nform r de rutn egate de
profu regun.
/amilia So=an se sta'ilise acolo n anii ?@J, ntr-un moment n care revolta mpotriva mandatului
'ritanic si a evrei lor ncinsese sn%ele tuturor arabor. Peste tot se semnaa voen ; v rs re
de snge n teau no v rs r de snge. Tat u Isma ntrase n Partdu Arabor dn
8alestna organza proteste aprnznd sentmentu na onast n rn dure
comunt sae. La nceput fura u se manfest mpotrva enge zor. Dar cnd
aceta s-au retras dn Paestna n 1948, nou stat evreu deven nta sa predect .
Prmee cuvinte pe care si le amintea Ismail erau cee care pros veau ura mpotrva
evreor.
Cuvntu pe care -a auzt ce ma des n cop ra u a fost ,nedrep tate", -a fost
predat cu for a a scoa ; a f cut obectu conversa or de sear dn |uru mese, a
cn : groaznca nedreptate f cut poporului u, fame u s char u nsu.
Apo, a pu n tmp dup ce a mpnt 15 an, a asstat a un atac bruta asupra
unu autobuz pn cu peern evre afa n drum spre Ierusalim+ /emei s cop fur
m ce r de arab, n noaptea aceea Isma s-a pus o ntrebare care avea s -
schmbe pentru totdeauna gndrea: S dac evre au dreptu s apere ceea ce au?
Toate ceeate au decurs dn ea: nstr narea u constant de voen , credn a c
evreii s arab pot tr mpreun . S cu asta ven s convngerea c dac va putea s
fac orct de pu n pentru reazarea acestu ucru, nu se va da napo.
Doi ani mai trziu, cnd a'ia mplinise 5G ani, Ismail i spuse of eruu de nforma de a IDF
ceea ce sm ea. Of eru ascut a nceput cu aten e s apo chestona n
am nun me. Cum se putea ca e s f ntors spatee tuturor convngeror poporuu
s u care erau ca o sonere ce suna pe aceea not : arab sunt ce fa de care s-a
gret, ar e trebue s upte pn a moarte pentru ceea ce cred c este drept,
ntreb re of eruu fuseser mute ar r spunsure u Isma lun%i+
Of eru observ c , spre deosebre de a tner arab care tr au sub ocupa a
sraean , Sowan avea pu ne obec egate de m sure dure de securtate mpuse
de armat . P cut surprnz tor era c tn ru n devenre, cu un zmbet fermec tor,
p rea s n eeag de ce tre buau sraeen s fac toate astea. Snguru ucru
care ngr|ora era c nchderea tertoror nsemna c nu se putea duce a
scoa n Ierusamu de est pentru a-s ncepe stude n domenu s u pre ferat,
tn a.
Dosaru u Sowan cro drumu prn comuntatea servcuu de nforma IDF cu
men unea speca ,demn de no nvestga ", a|un gnd n fna pe brou unu of er
Mossad. Acesta pred ma departe sec e de recrut r.
Isma Sowan fu nvtat s mearg a Te Avv sub pretextu de a dscuta despre
educa a u vtoare; acesta soctase cu pu n tmp n urm dreptu de a merge a
Ierusam a stud. Isma fu nterogat o dup -amaz ntreag . La nceput -au fost
testate cunotn ee n dome nu tn e, ar nterocutoru u fu mu umt de
r spunsur. Apo a fost verfcat ntreaga store a fame Sowan, ar r spunsure u
Isma au fost puse fa n fa cu cee pe care e e d duse of eruu de nforma
IDF. n fna u Isma s-a spus care era oferta. Mossad-u p tea pentru educarea u
dac e era de acord s treac prn coaa
ofert de aceast agen e. Trebua totodat s n eeag c dac dez v ua ceva dn
cee petrecute, va a -ar f pus n perco.
Era avertsmentu standard pe care prmeau to arab recruta , ns pentru
deastu Isma Sowan, aceasta era ansa pe care o ateptase: s - aduc a un oc
pe evre s pe arab.
Sowan trecu prn ntreg procesu de ntervur n ascunz tor, nante de a f trms
a coaa de nstrure de a margnea Te Avv-uu. Excea a un num r de mater,
dovednd apttudn naturae a cacuatoare s a cee egate de modu n care
reuea s scape de urm rtor. Deoc surprnz tor, acesta ob nu rezutate bune a
matere egate de Isam, iar lucrarea sa pe tema rolului O$8 n conflictul din Orientul Mijlociu
fu suficient de interesant pentru a f ar tat efuu de atunc a Mossad-ului, 2itz0a1
&ofi+
La ncheerea preg tr, Sowan deven bodel, un curier ntre sediul central si am'asadele
israeliene unde evreii operau su' acoperire diplomatc , ncepu s fac ,naveta" n |uru
Mediteranei, vizitnd re%ulat Atena, Madridul si -oma, transportnd documentele n plicuri diplo-
matce. Ocazona c torea a Bonn, Pars Londra. ansa de a vedea umea
de a f p tt pentru asta - prmea cnc sute de doar pe un - era un sentment
foarte p cut pentru o persoan aba trecut de vrsta adoescen e.
Ceea ce Sowan nu reaza era c documentee pe care e transporta nu erau
mportante. F ceau parte dntr-un at test a care era supus, pentru a se vedea dac
face vreo ncercare de a e ar ta une eventuae persoane de contact arabe n orcare
dn oraee vztate, n fecare excurse Sowan era supravegheat de un of er evreu
dn cadru Mossad-ului, care era si el n perioada de e(perimentare a aptitudinilor de suprave%0ere+
8ersoana c rea Isma nmna documentee a ntnr aran|ate dnante dn cafenee
sau hour de hoteur nu era aa cum magna e, un dpomat sraean, c un of er
Mossad.
Dup s pt mn n care petrecu tmpu n str n tate, pm- 'ndu-se n juru
Pantheonuu dn Roma, vztnd Capea Sxtn sau expornd Oxford Street dn
Londra, se ceru s mearg a Berut, s intre n O$8+
nroarea se f cea uor. Intra pur s smpu ntr-un brou de recrutare din #eirutul de
vest+ A%entul de recrutare era ntegent extrem de
bne nformat n prvn a chestunor potce, i petrecu o vreme cercetnd attudnea u
Isma fa de nevoa de voen s pentru a afa dac Sowan era gata s renun e a
veche afer - fame, preten -pentru a deveni dependent de O$8 din punctul de vedere al
sprijinului moral, l se spuse c dac e acceptat, acest ucru urma s nsemne o mare
schmbare n va a sa: organza a avea s fe unca sa protec e n fa a um oste,
n schmb OEP urma s atepte de a el loialitate constant .
Supraveghetoru s u Mossad nv ase pe Sowan s dea r spunsu rile corecte, ar
acesta fu trms a o tab r de preg tre n Lban. Acoo ndoctrnarea contnu , se
spuse n zec de feur c Israeu s-a const tuit pentru a dstruge OEP, aa c prmu ucru
este ca e, statu evreu, s fe dstrus. Instructoru s u propov dua o osttate acut
fa de orce s orcne dn afara OEP. Lec e nv ate a coaa de antrenament a
Mossad-ului referitoare la interpretarea rolurior foosr - nu e utase; Sowan petrecuse
mute ore nv nd de a nstructor Mossad dnamca grupuror terorste,
comportamentu tactce or prevzbe, n Lba s-a predcat c o crm nu este
atceva dect un m|oc de a do'ndi eli'erarea; o man capcan repreznt o at
cae spre bertate> o r pre era un mod de a face dreptate. Isma contnua s -
etaeze cunotn ee dobndte prn ntermedu Mossad-uu. Accept nstrurea OEP
dar ncodat nu sa ca aceasta s - afecteze credn a dn str fundu sufetuu.
D du dovad de sufcent consecven magna e dar rezsten fzc pentru
a f consderat ma mut dect un nfanterst. Cnd p r s tab ra de nstrure, fu
g st un oc n ea oanee opera onae ae OEP. Treptat urc n erarha de comand
a organza e.
Se ntn cu der organza e, ncusv cu Yasser Arafat; vzt ta'erele de instruire ale
O$8 din ntre% Orientul Mijlociu+ -entors la Berut, nv s tr asc sub radure ava e
sraeene, evtnd s se ascund n ad postur dn cauza rscuu ca mobee s se
pr bueasc peste e n urma bombardamenteor. Darntr-un fe sau atu, reu s
nu rateze nc o ntnre cu supraveghetoru s u dn Mossad care se stre cura cu
re%ularitate n ,i'an pentru a aduna utmee vet de a Sowan.
p stra ntotdeauna acoperirea+ Cnd Aii &assan Salame0 fu ucis, Isma Sowan a condus
mu mea care scanda mpotrva hu or srae- en. De fecare dat cnd un
tr g tor de et a OEP omora vreun soldat al serviciului ID/ israelian, el se afla printre cei care
conduceau ceremonau de bucure care nso ea evenmentu, n tot ce spunea s
f cea p rea s fe un mtant deosebt de anga|at s devotat.
n 1984 o dat cu aungarea u Arafat dn Lban s regruparea n Tunsa, OEP
trmse pe Sowan a Pars s nve e mba francez . Nahum Admon, care nocua
a acea vreme pe Hof, v zu n trans feru u Sowan ocaza de aur pentru a nftra
un agent n actvt e nfortoare pe care OEP e desf ura n $uropa+
"0etto-urile ara'e din arondismentele U9III si UU devenser un ra pentru terort; pe
str ze nguste unde oamen tr au n mta egat , exsta mereu ad post
pentru pstoar fabrcan de bombe. De acolo au fost lansate atacurile asupra sina%o%ilor,
restaurantelor si magazneor evreet. La Pars fusese semnat prmu comuncat comun
prn care organza e terorste se anga|au s spr|ne atacure mpotrva nteor
sraeene dn Europa.
Mossad-u a r spuns, ca de obce f r m . Kdon au ntrat n encavee arabe s
-au ucs n propre patur pe ce suspec a f terort. Unu dn e avea t at
beregata de a o ureche a ceaat , atu gtu! suct ca a pu. ns acestea erau
vctor m runte. Mossad-u ta c terort erau n avanta|, n speca pentru c
erau att de bne condu de OEP. Perspectva de a avea propru om n sedu
opera ona a organza e era una deosebt de atr g toare pentru Admon.
La cteva ze dup sosrea n captaa Fran e, Sowan contact of eru de
eg tur , care ucra n afara ambasade Israeuu pe Rue Rabeas nr.3. Nu avea s -
cunoasc dect sub numee de Adam. Stabr puncte s date reguate de ntnre
n cafenee s a metrou. De o'icei So=an avea cu el un ziar dn zua respectv , n care
nserase nforma a cu prcna. Adam avea s e un zar n care nea ascunse
nstruc une pentru Sowan saaru unar a acestua, care crescuse acum a o me
de doar. Prntr-o tehnc pe care amndo o perfec o naser a coaa de preg tre
Mossad, unu d dea peste ce at ca dn ntmpare se scuza, ar apo, ce do
pecau n drec dferte, dup ce sc0im'au n preala'il ziarele ntre ei+
Prn aceste m|oace smpe, Mossad-u ncerca s dobndeasc suprema a ntr-un
ora care se bucura de mut vreme de reputa a de
a ofer un adev rat sanctuar extremtor potc - cu cond a de a p r s Fran a
sngur. Numa Mossad-u aesese s ncace aceast n e egere prn ansarea une
opera un care d du o ovtur puternc orgouu Fran e, ovtur pe care nc az,
dup aproape dou zec de an, aceast ar nu o poate nc erta, nc u ta+ $pisodul a
nceput la o dstan de tre sute de me, a gura medteranean a Canauu de Suez,
proiectat de vizionarul francez, /erdinand de ,esseps+
n cteva mnute, n dup -amaza ze de 21 octombre 1967, Israeu
descoperse vunerabtatea n fa a r zbouu modern. Unu dn vasee u de r zbo,
un vech dstrug tor brtanc dn a doea r zbo monda, rebotezat Eat, afat n
msune de patruare n argu coasteor egptene a fost ovt de tre rachete ruset
Styx ansate de a 8ort Sad. 47 de marnar sraeen s-au perdut va a ar a 41,
dntr-un echpa| de 197 of er s cv au fost grav r n . Vasu Eat s-a scufun dat. Nu
era ce ma mare dezastru martm sufert de Israe, dar era pentru prma dat n
stora ndeungat a r zbouu martm cnd o nav era dstrus ntr-un atac cu
racheta cu raz ung de ac une.
Dup evauarea medat a propor e caamt , guvernu u Lev Eshko ceru un
program speca prn care fota sa s fe dotat cu un nou vas care s - nocuasc pe
nvechtu Eat. n cteva s pt mn, proectan venr cu un mode de vas de
r zbo, de mare vtez , uor manevrab dotat cu ssteme eectronce de r spuns
pentru a ofer acee secunde pre oase necesare evt r atacuror cu ra c0ete+ O
comand pentru construrea a apte astfe de nave a fost prezentat antereor de
construc mecance dn Normanda, CCM docuror dn Cherbourg, Fran a.
n tmp ce navee erau construte, oamen de tn de a Dmona fabrcau
rachetee pe care aveau s e transporte navee s echpamen tee sofstcate cu care
acestea urmau s fe dotate a sosrea n Israe.
Lucrure au progresat semnfcatv a Cherbourg pn cnd pree dintele de "aulle a
introdus un em'ar%o total asupra armeor dup ce comandouri israeliene au atacat aeroportul din
#eirut la 4E decem'rie 1968 au dstrus 13 avoane baneze afate a so - o m sur de
represa a atacu paestnan ansat cu numa dou ze nante a Atena asupra
#oein%ului GJ7, apar nnd nor E A. Instturea embar- gouu nsemna c Israeuu nu
avea s se preda navee comandate n Fran a.
R spunsu francezor a pus cap t unu decenu de aan cu Israeu. Aceast
aan fusese reazat n tmpu revou e agerene, care a condus n fna a
ndependenta coone fa de Fran a n 1962 -a avut practc r d cne n
osttatea comun fa de Egp tul lui Carna Abde Nasser. La vremea aceea Mossad-
u furnzase nforma despre organza a ant-francez FLN, ar Fran a vnduse
Israeuu armee s avoanee de upt Mrage.
O dat cu perderea Agere, de Caue a restabt medat eg ture trad onae ae
Fran e cu re arabe, ar OEP-uu s-a perms s deschd un brou a Pars. Radu
asupra aeroportuu dn Berut a fost prvt de Gaue ca o nesocotre pubc a
soct r u ca Israeu s nu fac ceea ce preedntee numse atunc ,atacur de
r zbunare" mpotriva vecinilor ara'i+
Embargou asupra armeor mpus de Fran a nsemna practc c Israeu nu avea
sufcente avoane Mrage de rezerv pentru a domna spa u aeran a Orentuu
M|ocu sau pentru a se putea ap ra efcent n fa a atacuror aerene. Ca o rone,
embargou venea ntr-un moment n care Israeu trebua s fac fa costuror
uutoare vctor dn tmpu R zbouu de ase Ze. n acee cteva ze dn 1967
reuser s a controu asupra Csordane, Ierusamuu de est Fe Gaza. O
dat cu p mntu venr ns aproape un mon de arab, n marea or ma|ortate
pn de ur fa de cuceritorii lor+
8entru Meir Arnit, pro'lema cu care se confrunta Israelul )nu putea f supraaprecat . n
nteroru gran eor erau sute de mehabem - termenu ebrac pentru terort -
care benefcau de spr|nu popua e arabe care e-ar f dat a|utor e-ar f ofert un
ad post deasupra capuu, ce pu n: prma mea sarcn era s cresc gradu de
penetrare a Mossad-uu aten a aceste agen n cazu tuturor organza or
palestiniene*+
Coda Mer, prmu mnstru a Israeuu spuse u Mer Amt s pun a punct
un pan de a scoate dn Fran a navee care erau gata. Acesta avea s -
amnteasc : ,Prma sugeste a fost s mergem a Cherbourg cu sufcent de mu
marnar narma s pec m pur smpu cu navee napo spre Israe. Moshe
Dayan, mnstru ap r r
s-a gndt mut a asta. E a atras ns corect aten a c reac a nterna ona
ar conduce a urae repercusun s ar pune Israeu n postura ho uu
patentat. Orce aveam s facem trebua s fe ega. Trebua s venm cu
aprobarea de a ntra n apee tertorae ae Fran e. O dat a|un acoo,
ucrure se schmbau".
,e%atatea ceor ce aveau s se ntmpe era ns subectv , n pofda
nssten eor u Dayan de f respectat tera eg, ceea ce avea s se
ntmpe era pur s smpu o ne tore.
n noembre 1969, Mer Amt punea de|a n apcare prma etap a
Opera un Arca u Noe. O frm de avocatur cu sedu a Londra fusese
nformat de cea ma mare frm sraean de transport martm, Martme
Frut-care transporta produse n |uru um - s nregstreze o nou frm cu
denumrea Starboat, dup Steaua u i David+ 8rincipalul e ac onar era Ma
Brenner, un drector de a Martme Frut. Cea ac onar erau apropa a
u Mer Amt. S a doua etap a opera un se desf ur tot f r probeme.
De un de ze, amrau Mordecha Lmon, of eru de eg tur a fote
sraeene a Cherbourg pentru proectu cu navee de r zbo, dscuta despre
compensa cu anteru nava pentru nerespectarea contractuu; de fecare
dat cnd francez erau aproape de a c dea a nvoa , Lmon g sea cte
un nou motv de dscu e. La 10 noembre e nform anteru nava c
Israeu era dn nou gata s dscute probema desp gubror.
,a ;el Aviv, Mila #renner l contactase pe unul dintre cei ce mai respecta magna
a transporturor martme dn ume, pe Oe Martn Sem, care ocua a Oso.
Acesta fu de acord s ntre n conducerea Starboat n scopu speca a
achz on r naveor de r zbo.
Cu o dextertate demn de cea a unu |uc tor de c r , Lmon f cuse
mcarea urm toare. La 11 noembre se ntn cu ofcat e ant eruu
nava. Le ascut oferta mbun t t de desp gubr spuse c nc nu era
satsf cut de ea. Francez r maser uu pentru c oferta or era una
generoas . Acoo atepta Oe Sem. Dup ce se ntnr , ,imon le telefona
ofcaor anteruu pentru a e spune c urma s - contacteze )n cteva zile*, n
decursul acelei ore, Siem se afla n brou generauu Lous Bonte, care se ocupa, n
guvernu francez, de vnz re de arme. Sem spuse c auzse c ,erau de
vnzare nte canoniere care puteau fi transformate n platforme petroliere*+
Lmon sun n ace moment pe Bonte s - spun c se af a Pars s c era
gata s accepte o utm ofert de desp gubr. Cfra propus de e era cea pe care
o oferser ce de a anteru nava de a Cherbourg. Bonte r spunde u Lmon c
,negocaz " s c va da un r spuns prn teefon. Generau se ntoarse apo spre
Sem s- prezent oferta pe care Lmon o acceptase, dar despre care spusese c era
prea mare pentru ca guvernu s fe de acord s o p teasc . Atunc, pe oc, Sem m r
oferta u Lmon cu 5%. Bonte sun pe Lmon s- spuse c oferta u este ct se
poate de convenab . Bonte credea c f cuse o afacere bun sc pnd Fran a de o
probem spnoas . Israeu u desp gubrea, ar Fran a ob nea 5% proft.
Avea doar dou ntreb r pentru Oe Sem. Navee aveau s mearg n Norvega?
Putea Sem s garanteze c navee nu aveau s fe re exportate dup utzarea or a
fora|u marn? Sem d du garan f r echvoc n ambee cazur. Bonte accept
pentru a evta ntreb re prese egate de ampasamentu zone de fora| petroer- o
chestune comerca sensb pentru o ndustre renumt pentru secretee e - ca
scoaterea naveor de pe anteru dn Cherbourg s se fac dscret. Data pec r or
fu stabt pentru a|unu Cr cunuu 1969, cnd a Cherbourg se s rb torea
nceputu s rb toror de arn .
Ma era o un s Mer Amt era ct se poate de content c era destu tmp
pentru ca ucrure s a o ntors tur proast . Era nevoe de 120 de marnar
sraeen care s ac tuasc echpa|ee acestor nave pentru voiajul de trei mii de mile de
la C0er'our% la &aifa+ Trmterea attor oamen n acea tmp ar f aertat cu
sguran servce de securtate franceze+ Din nou inventivul Meir Amit a fost ce care a
g st s sou a.
Acesta hot r ca marnar s c toreasc do cte do, prn oraee Europe
nante de a merge a Cherbourg. Marnar erau nstru s nu stea n 0otelurile porturilor
mai mult de o noapte. C toreau to cu paapoarte sraeene astfe nct, n cazu n
care ar f fost prn, s nu poat f nvnu de de nere de acte fase de c tore. Cu
toate acestea, Mer Amt ta c rscure erau nc mar. ,N-ar f trebut dect u n
po st ma suspcos s se ntrebe de ce merg aa de mu marnar sraeen a
Cherbourg s ntreaga opera une ar f euat".
Pe 23 decembre marnar erau cu to a Cherbourg. mpr ta n tot orau,
aceta ascutau condee care p reau c nu se ma termn
ncodat ; un dntre e, care erau n scu s crescu a Ierusam cntar e a tur
de ocanc.
Mer Amt, acum ntt, se ocupa de ate probeme curente a Te Avv. Probema
aprovzon r pentru cee opt ze pe mare fusese rezolvat a magaznee dn
Cherbourg de c tre of eru desemnat pentru acest ucru n cadru opera un. Dar
or de cte or vnz tor mbau cu |ambon pentru Cr cun e refuza potcos.
Sfertu de mon de tr de com'usti'il fusese adus prin contraband a bordu naveor s
ascuns prin diverse un%0ere ale calelor+ 3na dintre marile necunoscute era vremea. Navee
trebuau s traverseze Gofu Bscaya n cond de arn s se puteau scufunda. Mer
Amt avea s -s amnteasc despre toate acestea a Te Avv: ,Ne rugam s fe vremea
ca a Dunkerque. Trmser m un meteoroog a Cherbourg, ar e montorzase toate
prevzune pentru Marea Brtane, Fran a - a Cherbourg Spana".
Oree treceau ncet, ns n curnd ven s A|unu de Cr cun. 8rognoza meteo
spunea c n Cherbourg urma s pou toren a n sud-est. Totu, pecarea fu
stabt pentru acea sear a ora 8:30. La 7:30 tot echpa|u era a bord. ns
vremea se nr ut . Pecarea fu amnat pentru 10:30 P.M. ns nu pecar nc
atunci din cauza cond or meteo. Dn Te Avv sosr mesa|e codate urgente: ,Rdca
ancora indiferent de vreme*+
La Cherbourg of eru de marn sraean nu nea cont de presun; pentru e
ve e oamenor erau ma mportante n ace moment. St tea t cut n nava
comandant urm rea pe meteoroog cum studa febr h r e snoptce. La
mezu nop meteoroogu anun : ,Vnture vor sc dea s se vor ndrepta spre
nord n urm toaree dou ore. Nu vor f foarte puternce s vor r mne n spatee
nostru+ 8utem pleca*+
Exact a ora 2:30 A.M. n zua de Cr cun, motoaree naveor pornr s acestea
ncepur s se ndrepte ncet c tre mare. apte ze ma trziu, de -evelion, intrau n
portul &aifa+
Prntre ce care e ateptau pe cheur era Mer Amt. Pentru e Anu Nou nc nu
ar f putut ncepe ma bne. Dar ma ta s c pree dntee de Caue nu avea s
erte ncodat Israeu pentru cee ntm pate. Aa se ntmp . Cnd Mossad-u
ncepu s - vneze a Pars s n ceeate orae ae Fran e pe terort dn Orentu
M|ocu, spon agen e fur a fe de aten urm r ca orce a terort de
c tre
servce de securtate franceze. Ma r u, of er pro-arab dn SDECE nformau
adesea OEP cnd Mossad-u se preg tea s anseze un con traatac. De cee ma
mute or n astfe de stua ma sc pa cte un terorist+
Ce ma cunoscut dntre acet a fost Ilic0 -amirez Sanc0ez, care prn ac une sae
ctgase poreca ,Caros acau". La Pars, se ta c e era pstoaru afat n soda
unora dn grup re separatste ae OEP care aveau sedu n Sra. Prn ac une
sae deven o fgur admrat de presa subteran marxst care nforea n Europa.
Femee g seau c obceure u de payboy erau nctante - cu att ma mut cnd
reuea s dspar s s scape dn cursee pe care Mossad-u e ntndea pentru a-
chda. Az era n Rvera a pa| cu o fat , mne era reperat a Londra, a tur de
un grup de terort dn Orentu M|ocu, pe care- a|uta s - pun a punct planurile
mpotriva altor grup r arabe desgur mpotrva Israeuu, mpreun cu e, Caros
opera f r a f stn|ent de po a brtanc de servce de nforma , pecnd de a
n eegerea c nu aveau s fac nc un r u cet enor brtanc. Cnd Mossad-u era
gata s - omoare, acesta era dn nou pe contnent sau pecase de|a a Damasc, a
Bagdad sau n vreo at ar arab , pentru a amenta no confcte.
Urm rrea u Caros pe o peroad sufcent de ung pentru ca Mossad-u s -
poat asasna, fu o at sarcn ncredn at u Isma Sowan pe durata eder u a
Pars.
Per tota, contrbu a u a r zbou dus de Mossad n Fran a a fost consderab
permse oamenor agen e s repurteze succese spec tacuoase: o fabrc de
documente fase ae OEP fu aruncat n aer; ascunz tor de arme fur dstruse; au
fost ntercepta s chda curer; expozb transporta ega dn Europa de est au
fost detona ; n zec de cazur, Mossad-u p t cu aceea moned dumanor,
datort nforma or furnzate de Sowan.
n ianuarie 5ABF, Adam suprave%0etorul lui So=an din Mossad, i spuse acestua c urma s
fe trms n Anga, unde trebua s treac drept un student n utmu an care
studaz pentru masterat n tn . Noua u sarcn era s p trund n re eaua OEP
dn Londra s s afe tot ce se putea despre untate e actv , For a 17. Aceasta era
condus acum de Abdu-Rahd Mustapha care foosea ca baz Marea Brtanc.
Mustapha era pe sta ceor pe care Mossad-u propunea s - lic0ideze+
Isma Sowan spuse drectoruu brouu dn Pars a OEP c nchease stude
n Fran a - un sayan francez furnzase o dpom fas care s - confere spusee n
cazu n care cneva -ar f cerut o dovad , ns nmen nu -o ceru - s c dorea s
mearg n Anga s - contnue stude n tn s tehnooge. Reu char s
strecoare sugesta c vtoarea cafcare avea s - fac , ma ut n prvn a
fabrc r bombeor artzanae".
Perspectva achz on r un ui nou fa'ricant de 'om'e pentru echpa OEP era
ntotdeauna bnevent s cu att ma mut n 1984. Conducerea OEP avea nevoe
s arate paestnenor dn Csordana Fa Gaza c nu fuseser uta . Zec de
m dntre e sufereau tot mai mult din cauza ocupa e sraeene; nu puteau n eege
de ce Yasser Arafat nu f cea ma mut pentru a- a|uta ntr-o maner ma practc :
vorbee erau una, ar faptee atee.
Mossad-u ta c Arafat era supus une presun crescnde pentru a spr|n
n atvee de pace ae preednteu Egptuu, Hosn Mubarak, care ncepuse s
arate deschdere spre Israe. Regmu mprevzb dn Sra hot rse s ma
r ceasc rea e cu dferte fac un paest nene char b gase a nchsoare cteva
sute dntre upt to rii acestora+ Preedntee Assad dorea s arate amercanor c nu era
e capu r ut or, aa cum credea umea.
Toate acestea au f cut ca prntre reprezenta OEP dn tabere s se nasc
sentmentu c aveau s fe arunca de coo-coo de umea araba, l sa a o parte, s -
poarte sngur de gr| . Se vorbea char c e ar f fost nea de propra conducere.
Israeen contnuar s expoateze acest sentment, anun nd prn m|oace de
nformare n mas c OEP avea propret s nvest de 5 marde de doar n
ntreaga ume. Arafat deven s e vctma une campan murdare separate, puse a
cae de exper Mossad n r zbou pshoogc: potrvt acestea, e chetua parte
dn ban pentru a- satsface apettu pentru b e fru mo. Zvonu a fost r spndt
prn taberee de refuga , de nu a prns foarte tare, avu totu un oarecare efect.
Prntr-o mcare vcean , Arafat d du atunc ordn ceor 17 brour ae OEP s anseze
nforma a potrvt c rea e ar f fost un mare amator de feme - ceea ce era adev rat.
Pentru drectoru brouu dn Pars a OEP, deea c Sowan urma s - pun
cunotn ee n su|ba vtoare u carere de fabrcant de bombe artzanae era ntr-
adev r bnevent s d dea sufcente motve pentru a-i pl t drumu pn n Anga s
sufcen de mu ban ca s - a|ung o s pt mn . Sowan prm 500 de re s de a
Adam care spuse c pentru evtarea orc ror suspcun, trebua s - g seasc o
su|b n Anga pentru a-s p t stude.
Ismail sosi a Londra ntr-o z frguroas de februare, n 1984, cu un paaport
ordanan ce- fusese pus a dspoz e de c tre Mossad. Ma avea un a doea
paaport canadan ascuns n fundu dubu a servete, se spusese s - fooseasc
numa dac trebua s p r seasc Marea Brtane n grab . Ascuns n acea oc cu
paaportu, se afa nformarea Mossad-uu despre Abdu-Rahd Mustapha s despre
For a 5G pe care acesta o comanda+
Untatea fusese creat n a de for a persona a u Yasser Arafat. .umele se
tr gea de a num ru extense teefonce dn brou u Arafat din sediul central al O$8
din #eirut, ntr-o vreme, n ,i'an, For a 17 se dezvotase ca o armat obnut format
dn peste o me de upt tor; una dn unt e e fusese cunoscuta gru pare %e,tembrie
-e.ru, care era autoarea masacruu ate or sraeen a |ocure Ompce de a
Munchen. Cu pu n tmp nante ca OEP s fe obgat s p r seasc Lbanu s -
restabeasc sedu a Tuns, prmu comandant a For e 17, A Hassa n Salame0, fu
omort ntr-un atac cu man capcan pus a cae de Raf Etan. Arafat se confrunt a
Tuns cu reat dure. Nu numa c era vnat de Mossad, dar era dn ce n ce ma
amenn at de extremt arab. Abu Nda, care pretndea c este vocea autentc a
upte armate, spunea c nu va putea s exste o vctore a paestnenor pn ce
Arafat nu va f emnat. R s punsu u Arafat a fost restructurarea For e 17 ntr-o
untate cu o ac ture foarte strns cu dub untate: aceea de a- proteja pe el si de a
ansa atacur bne preg tte mpotrva dumanor, ncepnd cu Israeu. Mustapha
prm comanda For e 1 7. La Tuns oamen u erau antrena att de for ee specae
de r zbo chneze ct de cee ruset. n 5AB@, Mustap0a ncepu s c toreasc n Marea
Brtane pentru a recruta mercenari+
Londra era pn pn a satura e de fot agen SAS de veteran de armat care
f cuser servcu n Iranda de Nord care c utau no oportunt de a- pune n
vaoare taentu de a ucide+ Salariul ca nstructor OEP era bun mu dntre mercenar
aveau o attudne puternc ant-semt . Parte dntre e s-au anga|at s au pecat n
Tunsa pentru a ucra n taberee de antrenament ae OEP. A nstructor erau
recruta dn rndure fotor membr a Legun str ne franceze , ntr-o peroad ,
prntre e s-a afat s un fost of er CIA, Frank Terp, care avea s fe mpcat ma
trzu mpreun cu Mehmet A Agca, n tentatva de asasnat a adresa Pape oan
Pau a -ea+
Tmp de un an ntreg Mustapha a reut s ntre s as dn Marea Brtane f r ca
MI5 sau echpa u speca s -s dea seama cne este. Cnd Mossad-u -a nformat n
aceast prvn , sngura m sur uat a fost aceea c un of er MI5 a amntt
brouu OEP dn Londra c aceast nsttu e avea s fe nchs , ar personau e
expuzat a ce ma mc ndcu egat de mpcarea or n ac un terorste mpotrva
Mar Brtan. Dar, a adresa Israeuu au contnuat s ab reac dure.
O ciudat nforma e coatera r zbouu de propagand a ap rut n momentu n
care Bassam Abu-Sharf, pe atunc purt toru de cuvnt a u Arafat n rea a cu
presa, fu nvtat s se ntneasc cu roman ceru |effrey Archer. Reprezentantu OEP
avea s - aduc amnte c Archer expcase atunc ,cum trebua s ne punem a
punct controa rea a noastr cu presa, cum s organz m actvtatea potc , cum
s stabm contactee cu potcen engez mobzarea opne pubce. Sunt e(trem
de impresionat*+
Aceast ntnre a consttut asgurarea c numee u Archer fusese nre%istrat n 'aza
de date Mossad+
Pentru sraeen pn de fure p rea c Mustapha era sub protec a autort or
engeze c orce ncercare de a ua eg tura cu e ar f i avut repercusiuni asupra Mossad-
uiui+
Sarcna u Isma Sowan era aceea de a ncerca s - atrag pe Mustapha ntr-o
curs n afara r, preferab n Orentu M|ocu, unde oamen Mossad-uu
ateptau s - omoare. Adam spusese u So=an la 8aris c trebuau s ac oneze sub
ndrumarea supraveghetoror Mossad care aveau baza a ambasada Israeuu dn
Londra.
Prmu era Are Regev. Ce at era |acob Barad, care se ocupa de interesele comerciale
ale Israelului+ 3n al treilea 1atsa care activa la Londra s care nu ucra sub acoperre
dpomatc , era Bashar Samara care avea s fe prncpau contact a u Sowan.
Samara ceruse unu sayan anga|at de o agen e mobar dn Londra s - nchreze
un apartament lui So=an n cartierul Maida 9ale dn ora.
La cteva ze dup sosrea sa a Londra, Sowan stab prmu con tact cu Samara.
Ce do se ntnr sub statua u Eros dn Pccady Crcus. Fecare avea a e un
num r dn 1aily Mirror, ziar recent ac0izi onat de Robert Maxwe. Foos nd te0nica
sc0im'ului de ziare, care func onase a Pars, Sowan ob nu saaru de sute de re
pentru prma un s nstruc une necesare pentru a g s de ucru a brou O$8 din
,ondra+
Mu dntre ce care ucrau acoo doreau s fe n mezu u crurilor< s duc mesa|e
spre dversee ceue ae OEP dn Europa, sau s se depaseze a sedu centra dn
Tuns a Organza e, cu nforma deosebt de mportante s s atepte, ore ntreg
dup un r spuns, pentru a avea ansa de a- z r m car o cp pe Arafat. Acet
tner revou onar att de anga|a n cauza paestnan nu aveau nc un nteres
pentru munca de rutn dn brour, pentru arhvarea documenteor, pentru ctrea
zareor sau pentru a r spunde a teefoane. Cnd Sowan s-a oferit s fac aceast
munc a fost medat acceptat s ucreze a 'iroul din ,ondra+
n cteva ze ntn pe Mustapha. Se mpretenser dup cteva cescu e de
cea duce de ment . Amndo aveau un trecut comun: tr ser bombardamentee
sraeene de a Berut. Amndo trecuser cu aceea repezcune s pe aceea
str z unde c dre erau att de curute de bombardamente nct nu se ma
vedeau dect structure. Amndo domnser n cte un at pat n fecare noapte s
ateptar zorii, cnd muezin-ul chema a rug cune. Amb trecuser de a punctu de
prmre a OEP dn Berut, snd s treac ambuan ee, daroprndu- pe to cea
ad postndu-se numa a auzu avoaneor de upt sraeene. Au rs amntndu-
de vechea zca a ceor d n Berut: ,Dac auz c expodeaz o bomb , nseamn c
ma tr et". Attea amntr: petee murbunzor, bocetu femeor, prvre or
pne de ur , rdcate spre cer.
Sowan s Mustapha petrecur o z ntreag dep nndu-s trecutu, n final, Mustapha
ntreb pe Sowan ce f cea a Londra. Vense s -s perfec oneze educa a pentru a
serv ma bne OEP, r spunse Sowan. ntreb s e a rndu s u pe Mustapha ce
caut a Londra.
ntrebarea provoc o sere de dezv ur. Mustapha descrse reaz re For e 17:
cum comando-ure e fuseser gata s deturneze un avon sraean pn cu turt
german cnd Arafat anu msunea de teama de a nu rdca opna pubc
german mpotrva OEP. ns Mustapha dusese r zbou mpotrva Israeuu n Cpru
si Spania+ Ismail ta c toate faptee cu care se auda nterocutoru u nu avea dect
s convng ma mut Mossad-u s - omoare.
C zur de acord s se ntneasc peste cteva ze n zona Speaker's Corner dn
Hyde Park, ocu n care, prn trad e, sunt exprmate ber tot feu de puncte de
vedere. Isma Sowan sun a num ru speca care se d duse pentru eventuatatea
n care avea de transms nforma urgente, r spunse Bashar Samara. Stabr s se
ntneasc pe Re %ent Street+ 8lim'ndu-se prntre saara e de a brour pentru a
ua prnzu, Sowan reat ce- povestse Mustapha. Samara spuse c va ven s e
a Speaker's Corner dn Hyde Park pentru a- fotografa pe Mustapha pentru a
putea s - pun pe vtor sub urm rre per manent .
Mustapha nu ven a ntnre. Trecur s pt mn pn cnd Sowan rev zu.
sma fusese de|a acceptat ca student a un coegu dn Bath, o sta une baneo-
cmaterc . De dou or pe s pt mn c torea a ,ondra pentru a trece pe la 'rou OEP
s - fac munca de brou, ntr-una dn aceste da , Mustapha era acoo.
nc o dat ce do au stat de vorb bnd nenum rate cet de cea de ment .
Mustapha scoase dn geant o carte cu ustra despre stora For e 17. Se uda cu
cee peste o sut de m de exempare care fuseser dstrbute paestnenor.
Frunz rnd-o, Isma v zu n ea o fotografe a u Mustapha f cut n Lban.
Mustapha d du u Isma o cope a c r purtnd semn tura u cu mute
nfortur. Hot rr s se rentneasc , dar Mustapha nu ven nc de aceast dat a
ntnre.
ntre tmp, Sowan d du cartea u Samara ntr-un oc ce deven punctul lor de
ntlnire, %ara din #at0+ A%entul 1atsa venea la #at0 cu un tren se ntorcea a Londra cu
urm toru, lund cu el tot ce afla
So=an de la #iroul O$8 si oferindu-i acestuia n sc0im' cele sase sute de lire pentru munca de informator+
Tmp de aproape un an rea a or decurse a fe. La acea vreme Sowan ntnse o
engezoac pe care o chema Crme Creensm it0+ Aceasta fu de acord s se
c s toreasc cu e. Dar n a|unu ceremone Sowan nu se hot rse cne s - fe
cavaeru de onoare.
F cnd un nou drum a brou OEP, ntn dn nou pe Mustapha, care, ca de
obce, nu- expca unde dsp ruse. Mustapha avea cu el un morman de t etur dn
zaru arab pubcat a Londra, Al-5abas. Fecare pagn con nea cte o carcatur
sarcastc a adresa u Yasser Arafat. Zaru era subven onat de fama afat a
conducerea Kuwet-uu care era de mut vreme un duman a OEP.
Carcature erau opera ceu ma pre ut artst a genuu dn umea arab , Na| A-
A. Stabt a Londra, acesta ducea sngur un r zbo mpotrva u Arafat,
reprezentndu- pe deru OEP ca pe un om vena, egocentrst s f r vaoare din
punct de vedere politic+ Caricaturile f cuser dn zaru Al-5abas vocea opoz e fa de
Arafat.
Mustapha arunc t eture de zar pe mas s spuse c A-A mert s moar s c
ce care p teau mertau s prmeasc o ec e.
Sowan zmb nehot rt. Mossad-u saut orce demers care ar f submnat poz a
u Arafat. Aduse n dscu e s o chestune de nteres ma persona, aceea de a-s
g s cavaeru de onoare. Mustapha se ofer medat s |oace acest ro. Atunc se
mbr ar n st specfc arabor. Acesta era un moment n care Isma Sowan -ar
f dort s - scoat dn strnsoarea Mossad-uu.
La Te Avv, Nahum Admon ncepuse s se ntrebe ct ma dura pn ce MI5 avea
s descopere adev ru n eg tur cu cee opt paa poarte fase p r ste ntr-o
cabn teefonc dn Germana, n ue 5ABE+ S0imon 8eres, care nu era un admirator al
Mossad-ului, aflat la sfrtu une coa de guvernare, punea ntreb r dfce. Prmu
mnstru spunea c eecu ar dstruge rea e Israeuu c u %uvernul ;0atc0er> c era ma
bne ca aceast chestune s fe tratat fronta, potrvt bne cunoscute attudn
mbr ate de Peres, ,Cu ct se af ma repede cu att se poate corecta ma
uor".
Admoni se opunea acestei idei+ $a putea conduce MII si For a u speca s nvestgheze s
ceeate actvt Mossad n Marea Brtane.
Iar asta putea nsemna expuzarea u Isma Sowan, care se dovedse a f o surs
nepuzab de nforma ute. Ma mut, a admte adev ru despre paapoarte ar f
nsemnat s dea n veag faptu c n acest caz Mossad-u d duse dovad de
ncompeten .
Paapoartee fuseser f cute pentru ambasada Israeuu a Roma. Sarcna de
asgura transportu or de a Te Avv fusese ncredn at unu bode nou n mesere
s care nu ma fusese ncodat a Bonn. Acesta se pmb o vreme cu mana prn
ora, nevrnd s cear nfor ma de team de a nu atrage aten a asupra u. n
fna foos un teefon pubc pentru a suna a ambasad . Un ofca cert pentru
ntrziere+ /ie dn panc , fe dn pur neg|en , ut punga cu paa poarte n cabna
teefonc . Sosnd a ambasad , d du seama de greeaa f cut , dar s ma
pancat, nu-s putu amnt exact unde era strada de unde d duse teefon, nso t de
efu securt am 'asadei care era enervat a cume, g s n fna cabna teefonc ,
ns punga dsp ruse. Bode-u fu trms a Negev, regune sem-desertc dn sudu
Israeuu, afat ntre Beersheba gofu Aqaba. ns probema paa poarteor
contnua s - nenteasc pe Admon. Mnsteru Afaceror Externe, prn
ambasadoru Mar Brtan a Te Avv, rdc probema or n fa a guvernuu
sraean.
Unu dntre paapoarte fusese f cut pentru ca Sowan s poat c tor ma uor ntre
Londra s Te Avv; un paaport brtanc nsemna c e ar f fost supus unu num r
ma.mc de verfc r de c tre servcu de mgra e dn aeroportu Heathrow dect
dac ar f foost paaportu canadan.
n peroada n care se afase a Londra, Sowan f cuse cteva vizite n Israe
pentru a- revedea fama; ee f ceau parte dn actv tatea sa sub acoperre. Pentru
ce dn fame b atu era nc un act vst a OEP. |uca rou att de convng tor nct
fratee u ma mare, Ibrahm, atrase n fna aten a c sraeen vor aresta, n
gum , acesta suger u Isma s prentmpne o astfe de stua e oferndu-se s
ucreze pentru Organza e. Isma se pref cu ngrozt de dee se ntoarse a Londra
s -s contnue actvtatea.
Curnd ns , ucrure uar o ntors tur neateptat . Proasp ta so e ceru u
Sowan s accepte un post de cercet tor a Humbersde Coege dn Hu. Pentru ea
acest ucru nsemna mu ban, ad uga a ce pe care prmea pentru actvtatea
de a brou OEP. Tn ra nu ta nmc despre rea a so uu e cu Mossad-u sau de
cee sase sute de re pe care agen a e p tea unar. Pentru Isma mutarea a Hu
putea f o ocaze de a sc pa de cern ee dn ce n ce ma mar ae
supraveghetoruu s u dn Mossad.
Ca mu dntre nformator care prmser ban de a Mossad, Isma Sowan se
spere foarte tare de rscure cu care era confruntat. Dup ce- ndepnse
atrbu e de cavaer de onoare, Mustapha deven s ma apropat. Trecea adesea
s - vad pe Isma s pe so a u, adu -cndu-e cadour dn Orentu M|ocu. La
mas , Mustapha e reata despre modu n care reuea s se descotoroseasc de ce
ma no duman a OEP. De-a ungu unor ce au urmat, acesta se udase c ucsese
ma mu tr d tor a cauze paestnene. So=an asculta uluit, spernd s ,nu se aud
cum bate de tare nma". Se spere ma r u dup ntnre cu Samara; sponu
cerea accesu a computeru brouu OEP fotocop ae documenteor secrete; tot e
trebua s ncerce s pece n vacan cu Mustapha n Cpru, unde avea s - atepte
o echp kdon. Pn n ace moment Sowan reuse s g seasc scuze; nu era
ncodat sngur n camera computeruu sau presunea studor mpedca s a n
cacu o vacan - dar sm ea c n spatee cereror u Samara putea o
amenn are crescnd . Spera ca a Hu s fe ma pu n n contact cu Mustapha cu
Samara c va f sat s - desf oare va a academc f r presun supmentare.
Mossad-u avea ns ate panur pentru e.
n ziua de vineri 5@ martie 5ABG, sediul Mossad de pe #ulevardul Regee Sau vua de zvonu
potrvt c rua Admon atepta un vztator mportant. Cu pu n tmp nante de
prnz, of eru de eg tur de a MI6 fu nso t pn n brou de a eta|u nou a
drectoruu genera, ntnrea ceor do fu scurt . Lu Admon -a spus c MI6 era
mu u mt c paapoartee fase g ste n Germana fuseser opera Mossad-uu. Un
of er dn Untatea speca care fusese mpcat n opera une amntea n une
1997 c ,tpu de a MI6 ntr n brou, spuse ,Bun dmnea a", refuz ceaca de
cea ce- fusese ofert s spuse ce avea de spus. Saut apo dn cap pec dn
camer . Probab c - trebuse ma pu n de un mnut pentru a transmte mesa|u".
,a ,ondra, Ministerul de Externe chem pe am'asadorul israelian - prezent un protest
energc nso t de soctarea ca astfe de stua s nu se ma repete. Sngura consoare
pentru Admon a fost faptu c nimeni nu folosise numele lui Ismail So=an+
n seara zilei de 44 iulie 5ABG, n apartamentu s u dn Hu, Isma Sowan ascuta tre BBC.
Nu ma auzse de Mossad dn una apre, cnd Bashar Samara trecuse prn Hu pentru
a se ntn cu e n gar ca s - transmt s nu as n fa cu nmc pn a no ordne
- asta dac Mustapha nu ua dn nou eg tura cu e.
Acum, fgura omuu despre care Mustapha spusese c mert s moar , umpea
ecranu teevzoruu; Na| A- A, carcaturstu, fusese mpucat n tmp ce peca de a
sedu zaruu A4-5abas din ,ondra+ Pstoaru tr sese un gon dsp ruse. Gon u
ntrase vctme n obraz s se oprse n creer. Prma mprese a u Sowan a fost c
atacatoru nu apar nea nc Mossad-uu s nc For e 1 7. Ambee orga nza fooseau
aceea metode profesioniste de a ucide< mai multe goan e n cap s n partea superoar a
corpuu. Acesta p rea atacu unu amator. Reporta|u TV spunea c po a decanase
o masv opera une de c utare c to coeg carcaturstuu sau s se n eeag
c atacu ar f fost ansat de ,duman puternc", pe care nu- numr pe care -
f cuse Na|.
Sowan amnt de utma u dscu e cu Mustapha. ncepea dn ce n ce ma mut
s cread c Yasser Arafat ordonase acest atentat. Brusc pusese ntrebarea dac
era sngura persoan c rea Mustapha ncredn ase tane egate de necestatea ca Na|
s fe chdat. Sowan hot r c ce ma bne era ca e s so a sa s pece a Te Avv.
Dar char cnd f ceau baga|ee, cneva a b tut a ua dn fa . Sowan avea s -
amnteasc :
,Omu avea dou gen . Spuse c Mustapha avea nevoe urgent s e ascund .
Cnd -am spus c vreau s tu ce con n, acesta m-a zmbt s m-a spus c nu
trebue s -m fac gr|. ,Ceu care nu pune ntreb r nu se spun ncodat mncun" a
fost tot ce a vrut s - r s pund . Dup ce a pecat m-am utat n gen . Erau pne de
arme s expozb: sufcent Semtex ca s arunce n aer Turnu Londre; cteva AK-47,
pstoae, detonatoare, o ntreag fabrc de expozb".
Ismail sun a num ru speca a care putea ua contact cu Mossad-u a Londra.
Teefonu fusese deconectat. Sun a ambasada Israeuu, se spuse c Are Regev s
|acob Barad nu erau dsponb. Ceru s vorbeasc cu Bashar Samara. Vocea de a
ce at cap t a firului i spuse s atepte. Atcneva ven a teefon. Cnd se prezent ,
vocea r spunse: ,E o vreme potrvt pentru o vacan cu mut soa re*+ $ra semnau ca
Sowan s pece a Te Avv.
Acolo, la &otelul S0eraton, se ntlni cu :aco' #arad si cu #as0ar Samara. Le expc ce f cuse dup
ce descoperse ce con neau gente, spuser s atepte pn ce e vor raporta
superoror. Ma trzu, n aceea noapte, Samara se ntoarse s- spuse u Sowan s
pece a Londra cu avonu urm tor. La sosre avea s g seasc totu rezovat.
Neb nund ce ateapt , Sowan pec spre Londra a 4 august 1987. Fu arestat
de of er Brg z Specae pe a eroportul &eat0ro= s nvnut de asasnarea u Na| A-A.
Cnd protest spunnd c este agent Mossad, of er ncepur s rd . Sowan devense
omu de care Mossad-u se putea descotoros, ca l carcaturstu, care murse dou
s pt mn ma trzu, ntr-un spta, uptndu-se dn r sputer s tr asc . Sowan avea
s fe sacrfcat ntr-o ncercare de recstgar e a favoruror guvernuu Thatcher.
Prezen a une ascunz tor de arme n apartamentu u Sowan avea s z d rnceasc
orce efort a acestua de a demonstra c este omu Mossad-uu. Armee fuseser
aduse a e acas de un sayan Mossad.
,a ,ondra, Arie -e%ev preda serviciului MII - care le-a transmis mai departe Scotland 2ard-ului - toate
)dovezile* pe care Mossad-ul e ,acumuase" n eg tur cu ,mpcarea" u Sowan n ac un
terorste. Dosaru con ne cee ma mc am nunte despre modu n care Mossad-u
urm rse pe Sowan prn Orentu M|ocu, Europa s Marea Brtane, pn n ace moment
nereund s adune sufcente dovez, n momentu descoperr ascunz tor de arme,
Mossad-u decse ,n numee securt comune" s - predea pe Sowan.
Hot rrea de a face acest ucru amntea de egea nescrs a expe denteor, care
f cuse store n Mossad, organza e n nteroru c rea avanta|ee practce aveau
prortate n fa a ceor morae. Mut tmp mu ban fuseser nvest de acest servcu
pentru nstrurea spr|nirea lui So=an n teren+ Dar cnd sosi momentul, toate acestea nu
ma nsemnar nmc cnd erau puse n baan cu marea nevoe a Mossad-uu de
a- acoper propre urme n Marea Brtane. Sowan era vctma ce trebua
sacrfcat s servt brtancor ca exempu de actvtate terorst , despre a c re
exsten Mossad-u atr sese aten a. Sgur c Mossad-u era confruntat cu o
perdere: Sowan f cuse foarte mut - char dac nu tot ce se ceruse. Dar
ascunz toarea de arme fusese o ocaze mut prea bun pentru a f ratat . Ea avea s
strce rea e OEP cu guvernu Thatcher s s permt Israeuu s - preznte pe
Yasser Arafat, aa cum vedea Mossad-u ca pe omu care ucra a dou capete. S, a
urma urme avea s g seasc ntotdeauna un at Isma Sowan gata s se ase sedus
de oamen dn Israe care tr au satsfac a de a nu- ne promsune.
O s pt mn ntreag oamen Mossad-uu s-au reaxat, convn c orce ar f
decarat Sowan nterogatoror brtanc ar f putut f uor de ne%at+
Dar Admon nu nu cont de eforture dsperate ae u Sowan de a nu r mne n
nchsoare. E ofer descrer detaate ae supraveghetoror s spuse totu despre
ceea ce nv ase Mossad-u. Po a d du treptat seama c Isma putea spune
adev ru. Of eru de eg tur a MI6 dn Te Avv fu chemat a Londra, nterog
e pe So=an+ ;ot ceea ce acesta spusese despre sediul central al Mossad-ului s despre metodee
fooste de acesta se potrveau cu ceea ce ta e. Adev rata ampoare a rouu
Mossad-uu ncepea s se desueasc .
Regev, Barad Samara fur expuza dn Marea Brtane. Ambasada Israeuu a
Londra a ems o decara e provocatoare: ,Regret m foarte mut c guvernu
Ma|est sae a consderat oportun s a m sur de genu ceor adoptate. Israeu nu
ac oneaz mpotrva ntereseor brta nce ar upta mpotrva terorsmuu a fost
uncu s u e".
Adev ru nu -a savat pe Isma Sowan. n une 1988 acesta prm o pedeaps de
11 an nchsoare pentru de nere de arme de foc n numee une organza
terorste.
La cnc an dup expuzarea ceor tre spon, care a ncheat practc activitatea celulei
Mossad n Marea #ritanie, serviciul s-a ntors n aceast ar . n 1998 cnc spon ucr au n
afara am'asadei Israelului dn Kensngton, asgurnd eg tura cu MI5 cu Brgada
Speca n depstarea fac unor ranene de pe tertoru Mar Brtan. Cu trei ani
nainte, n decem'rie 5AAF, Ismail So=an fusese eli'erat din nc0isoarea /ull Sutton, se resttuse
paaportu ordanan fusese deportat a bordu unu avon n Iordana. Utma dat
cnd cneva amntete s - f v zut a fost atunc cnd eea dn aeroport avnd
cu e geanta pe care Mossad-u -o d duse cu an n urm , cnd plecase a Londra, ns
geanta nu ma avea fundu fas. In regatu deertuu, avea un oc prvegat pentru
a urm r cum se adun furtuna deasupra Gofuu Persc, precedat de o schmbare
a comandantuu Mossad-uu. Prezen a tmp de opt an a u Nahu m Admon n
fruntea erarhe s-a ncheat n a|unu Anuu Nou evreesc, Rosh Hashanah. n ocu
u a vent Shabta Shavt, care a motent o sere de eecur: afacerea Poard,
Irangate s, desgur, acee paapoarte brtance fase necompetate, g ste n cabna
teefonc dn Frankfurt, care au prevestt c derea u Admon dn func e. Dar pentru
succesoru u, dncoo de Iordan, se arat ceva mut ma mut dect o furtun de
nsp. Saddam Hussen hot rse n sfrt c vense vremea s se con frunte cu lumea+
CAPITOLUL 16
Spioni n nisip
Pe data de 2 decembre 1990, a sud de Bagdad, o suet , mbr cat n hane
murdare de bedun, st tea nemcat a margnea une oaze. Tocma r s rea
soaree, ar nspu era rece ca ghea a; n tmpu nop temperatura sc zuse mut sub
zero grade. Omu avea pe cap o hu,ta dn n de oae, c cu specfc b rba or
dn trbu Saram, cea ma veche sect samc Suf, care tr au n ntnsu deert
rakan s a c ror fanatsm era pe m sura unu cod de onoare neegaat de ate
trbur. Dar oatatea b rbatuu avea orgnea undeva a vreo me de 1ilometri spre
vest, n Israel> era a%ent 1atsa+
Hanee e avea dntr-o magaze a Mossad-uu unde se neau ves mnte dn toat
umea, aduse a z perodc. Ma|ortatea erau ob nute de sayanm date
ambasadeor sraeene ocae, de unde erau ma apo trmse a Te Avv n pachete
dpomatce. Atee erau scoase dn re arabe oste, de c tre turt. Numa cteva
erau f cute de cea care avea n gr| depoztu. De-a ungu anor, ea mca sa
echp de crotorese devenser renumte pentru sm u detauu s a precze
ucr tur.
Numee de cod a agentuu katsa - Shaom - provenea dntr-o st de nume fase
p strat ntr-un dosar a Dvza Opera un > -afi $itan vense cu deea ntocmr une
astfe de ste dup opera unea Echmann. Shaom Wess fusese ce ma bun
fasfcator Mossad nc dnante de a se a tura echpe care- capturase pe Adof
Echmann. S0alom 6eiss a murit de cancer n 5AE@, ns numee s u a suprave ut a fost
foost de cteva or de agen katsa. Numa c va of er
superor IDF, Shabta Shavt efu departamentuu u Shaom tau ce c uta
acesta n desert.
n august 1990, Saddam Hussen nvada Kuwetu, ac une ca re preced R zbou
dn Gof. Hot rrea Irakuu de a ataca Kuwetu a fost un eec spectacuos pentru
toate servce vestce; nmen nu antcpase ce urma s se ntmpe. Mossad-u
ncerca s verfce nforma e conform c rora Saddam Hussen depoztase arme
chmce n oca secrete dn sudu Bagdaduu, ceea ce f cea ca armee s fe destu
de aproape de Kuwet Cty precum s de orae dn Israe.
n nteroru Mossad-uu nu se ta sgur dac Irak-u avea proecte fooste pentru
ansarea nc rc t urii e(plozi'ile+ "erald #ull nu mai |uca acum nc un ro, s potrvt
sate or S.U.A., dup testarea n a , tunu s u super-puternc era n momentu de
fa dezmembrat. Anat u Shavt sugerar c , de Saddam posed focoase, nu
aveau nc o garan e c acestea erau umpute cu substan e chmce; ma f cuse e
teatru din asta+
La fe de precaut ca orce nou anga|at, Shabta Shavt spuse c o aarm nu ar
face dect s creeze panc nut . Shaom trebua s afe adev ru. Ma actvase
de cteva or n Irak, o dat a Bagdad, unde trecuse drept un om de afaceri iordanian+ ,a
#a%dad erau sa7a-nm care- puteau a|uta, ns ac, n pustetatea deertuu, trebua s
se descurce sngur s - fooseasc apttudne pe care nstructor le testaser de
attea or.
Shaom urmase un antrenament de suprave ure n Deertu Negev, unde f cuse
,antrenamentu memore" - cum s recunoasc o nt char s n tmpu une
furtun de nsp; ,protec a propre magn", adc s te s se camufeze.
St tea o z ntreag n pogon, unde d dea dovad de capactate de a trage cu arma
dn nstnct n vtez , s de a upta corp a corp. O or s-o petrecea cu un farmacst
care nv a cnd s - a pastee de urgen ; una dntre dmne -o petr ecu
nv nd pe dnafar h r e care aveau s - a|ute s se descurce prn deert.
Pentru to nstructor s , nu era dect un num r de cod; aceta nc nu- udau
dar nc nu- descura|au. Nu- spuneau ncodat u Shaom cum se descurc ; erau
ca nte robo , n fecare z testau rezsten a fzc , obgndu- s mearg dup -
amaza pe c dur , cu
un rucsac pn cu petre. Era n permanen cronometrat, ns nmen nu- spunea
dac se ncadra n tmp. Un at test cerea s fe oprt dntr-un exerc u, pentru a vedea
cum r spunde a ntreb r ca: ,Te vede un cop bedun: omor ca s nu-
perctez msunea? ,Urmeaz s f capturat. Te preda sau te snucz?" ,Te
ntnet cu un sodat sra-ean r nt n tmpu une ate msun: te opret sau
a acoo tnd c orcum va mur?" R spunsure u Shaom nu trebuau s fe cate -
gorce: ntreb re testau capactatea de decze sub tensune. Ct ua s
r spund ? Era tuburat sau sgur pe sne cnd r spundea?
Mnca numa ce avea s consume n desert: concentrate pe care e amesteca cu
ap s ce pe care se atepta s-o g seasc n ochure de ap dn nsp. Un pshatru
Mossad nv ase cum s se upte cu stresu cum s se reaxeze. Doctoru ma
vroa s se asgure c Sha lom era nc s n tos mnta, ca s poat foos canttatea
necesar de nventvtate s durtate pentru stua e neprev zute pe care avea s e
ntneasc pe teren. Testee de apttudn determnau gradu de stab tate
emo ona de ncredere n sne. Fu testat pentru a se afa dac d dea semne c
urma s devn un snguratc, tr s tura ngr|or toare care pusese cap t unor
carere prom toare pentru un agen katsa.
Un profesor de daecte ascuta ore n r cum pronun a daectu trbuu Sufs.
Cum vorbea de|a fuent fars araba, Shaom prnse repede mba, n fecare
noapte era dus s doarm n at parte a Deertuu Negev. Ac scormonea
p mntu a pea numa ct s se odhneasc ar apo peca n at parte, pentru a
nu se ntn cu instructor care erau mereu pe urmee u. Dac g seau, msunea
trebua s fe amnat , fe atrbut unu at katsa.
ns Shaom n-a fost detectat, n seara ze de 25 octombre 1990, a%entul se urca la
'ordul unui elicopter Si1ors17 C&-I@E al Centruu Regona de Comand a For eor
Israeene de Ap rare.
Echpa|u fusese de asemenea antrenat pentru msune, ntr-o at regune a baze
dn Negev, aceta nv aser s se strecoare noaptea ntr-o curs aeran cu
obstacoe. Pentru a f preg t s zboare prn curen de aer dn deertu rakan,
ecopteru a trebut s nfrunte nspu mpr tat de cteva turbne a
antrenamente. Potu s-a men nut ct ma aproape de so, f r s se pr bueasc ,
n at exerc u, nstructor st teau pe trenu de aterzare tr geau cu arma n
ntee
dn pogon, n tmp ce potu se str dua s men n aparatu de zbor ct mai sta'il+
Cnd nu e(ersa, ec0ipajul studia traseul pe care-l avea de parcurs+
Numa of eru care- comanda, genera maor Danny Yatom, ta traseu pn a
gran a cu Iraku. Yatom fusese membru a unt comando de et Sayeret
Matka, Beretee Verz ae Israeuu care n 1972 atacaser un avon began
deturnat pe aeroportu dn Te Avv, Prntre cea soda care partcpaser a
ac une se num ra s Benyamn Netanyahu. Pretena cu ce care avea s a|ung
ma trzu prm mnstru, -a a|utat pe Yatom s devn drector Mossad, poz e care
urma s pun cap t aceste preten, ns acestea nu aveau s se ntmple dect mult mai
trziu+
n aceea dmnea de decembre, n tmp ce contnua s cerceteze cu prvrea
dncoo de oaz , Shaom nc nu b nua c unga s per cuoasa c tore care
adusese n m|ocu tertoruu ost fusese decs ntr-o camer de confern e dn
Krya, sedu For eor Ap r r sraeene dn Te Avv.
Pe ng Yatom, a ntnre partcpaser Amnon Shahak, drectoru servcuu de
nforma a armate de a Aman s Shabta Shavt. Aceta se reunser pentru a
dscuta utmee nforma fur nizate de un infor mator nftrat n re eaua terorst
ranan dn Europa. Persona, numa Shavt ta dac nformatoru era b rbat sau
femee (era numt ,"). Tot ce Shahak Yatom trebue s f dedus, era c
nformatoru avea pro'a'il acces la comple(ul fortificat de la etajul trei al am'asadei ranene dn
Bonn, Germana. Compexu era ac tut dn ase brour s o camer de transms,
ntregu eta| fusese consodat pentru a rezsta unu atac cu bomb , fnd n
permanen p zt de 20 de G rz Revo u onare, a c ror msune era s coordoneze
actvt e terorste ranene dn Europa de vest. De curnd ncercaser s vreze o
ton de Semtex detonator eectronc dn Lban n Spana. Transportu era ment
s nocuasc expozbu pentru un num r de grup r pro- ranene dn re
europene. Datort unu pont vndut de Mossad, vame spano au urcat a
bordu e au v mut-o n arg.
ns pn n vara anuu 1990, Iranu furnza, prn ntermedu am'asadei din #onn,
imense sume de 'ani pentru a spr|n funda-mentasmu samc terorsmu n Europa.
Sumee erau cu att ma
surprnz toare cu ct Iranu fusese dstrus dn punct de vedere eco nomc de
r zbou de opt an cu Iraku, r zbo care se nchee n 1988 printr-un acord comun de
ncetare a focului+
ns n acea z de noembre, n saa de confern e p zt de a Krya, se af c
agentu dubu nu seszase o amenn are dn partea Iranuu. C una dn partea
Irakuu, ," ob nuse copa unu pan rakan detaat de upt /furat de se rviciul secret
iranian din cartierul %eneral mtar dn Bagdad, care dovedea c se vor foos rachete
Scud pentru lansarea de arme c0imice si 'iolo%ice mpotriva Iranului, !u=eitului Israeuu.
Fecare dntre ce prezen a confern nu aveau dect o sngur ntrebare n
mnte: Era de ncredere nformatoru? Toate nforma e furnzate anteror de ," se
dovedser adev rate, ns , orct de mpor tante fuseser nforma e de pn
atunc, nc una nu se compara cu aceasta dn urm . Oare panu de upt nu f cea
cumva parte dntr-un compot a servcuu ranan de a determna Israeu s
anseze un atac asupra Irakuu? S f fost oare ," descopert ar acum s ucreze
pentru IranC
Era rscant char s ncerce s r spund a aceast ntrebare. Er a nevoe de tmp ca
s trmt un katsa care s ntre n contact cu ,". Putea s dureze char s cteva
s pt mn; scoaterea unu nformator de sub acoperre era un proces ncet s
decat. Iar dac ," r m sese totu oa, sguran a sa tot era pus n perco.
Totu, dac ar f uat de bune documentee furnzate de Irak, consecn ee puteau f
dezastruoase pentru Israe. Un atac preventv ar f dus cu sguran a represa dn
partea Irakuu s ar f putut dstruge coa a atent esut a Washng ton pentru
aungarea u Saddam dn Kuwet. Mu dntre membr ara'i s-ar fi aliat cu Ira1ul
mpotriva Israelului+
Sngura cae de a afa adev ru despre panu de upt furat, fusese trmterea u
Shaom n Irak. Zburnd deasupra deertuu, ecopterul n care se afa trecu pe
tmpu nop peste o por une dn Iordana. Acopert cu vopsea nvzb , cu motor
sen os, ecopteru Skorsky era aproape mposb de detectat char de c tre
cee ma sofstcate radare ordanene. Programat s zboare sen os astfe nct
ecee motoruu s nu fac aproape deoc zgomot, ecopteru a|unse a gra n a cu
Iraku s cataput .
Shaom dsp ru n noapte, n cuda tuturor antrenamenteor, aproape nmc nu-
preg tse pentru acest moment: era pe cont propru; pentru a suprave u trebua s
respecte medu ncon|ur tor. La captou sur prze, deertu nu se compara cu nc
un at oc de pe p mnt. O furtun de nsp se putea sca n orce moment,
schmbnd pesa|u s ngropndu- de vu. Trebua s - fac sngur prevzune
meteoroogce; va trebu s fac totu sngur s s - nve e ureche s se
obnuasc cu ntea, s - aduc amnte c ntea deertuu este unc . ma
trebua s nu ute c prma greea putea f utma.
n acea diminea rece de decembre, a tre ze dup ce coborse dn ecopter,
Shaom st tea ntns ntr-o oaz rakan . Sub hu,ta avea ochear de protec e; entee
atrbuau decoruu ntunecat o aur crepuscuar . Sngura arm pe care o avea era
una pe care s ram//s-ar f ateptat s o g seasc asupra sa: un cu t de vn toare.
Fusese nv at s ucd cu e n mute feur. Nu ta dac avea s - fooseasc mpotrva
vreunu adversar sau dac va f nevot s - fooseasc pentru a- ua va a. Sau dac
urma s se snucd ngh nd o past eta pe care o avea cu el+ De cnd $li Co0en fusese
torturat si omort, un 1atsa care ac ona n Iran, Irak, Yemen sau Sra avea voe s se
snucd ca s nu cad pe mna nterogatoror s batc, ntre tmp, Shaom contnua
s prveasc s atepte.
Cam a 500 m departe de oaz , n taberee or, nomaz ncepuser s - spun
rug cune de dmnea . Cn ncepuser de|a s atre, ns anmae nu eeau dn
tab r pn a zu : semnee comporta mentae fur prmee ec pe care Shaom a
nv despre supra ve urea n deert.
Potrvt nforma or pe care e prmse, convou trebua s - fac apar a ntre
aez re nomade s dunee de nsp dn stnga sa. Pentru un och nenstrut, urma
sat ar f fost nvzb . Pentru Shaom era a fe de vzb ca un drum semnaat
de ndcatoare: mce gr m |oare de nsp erau f cute de crt e de deert care
scormoneau ntre urmee sate de vehcu.
Soaree era pe cer cnd convou ap ru a orzont: un ansator d e rachete Scud
mana care transporta. Erau nc a vreo 500 m dep rtare cnd se opr. Shaom
ncepu s fotografeze s crono metreze ceea ce vedea+
Dur 1 5 secunde pn cnd raken ansar racheta Scud. Aceasta se n cu
bot dsp ru n zare+ Cteva minute mai trziu, convoiul se ndrepta n vtez spre deaur.
Dac nu ar f fost vorba despre un antrenament, racheta ar f putu ov Te Avv-u
sau orce at ora sra-ean n numa cteva mnute. Shaom ncepu apo ungu
drum napoi spre ;el Aviv+
Sase s pt mn ma trzu, a 1 2 anuare 1991, Shaom era mpre un cu o echp
Mossad una de of er Aman n |uru une mese de confern e a sedu
Comandamentuu Reunt a S.U.A. pentru Opera un Specae, |SOC (anga|a
numeau )ja7soc1*, la #aza Pope Ar Force, Ceorga. |SOC-u comanda Beretee Verz
SEAL men nuse o strns rea e de ucru cu Mossad-u.
La ntoarcerea u Shaom dn Irak, Shavt nform pe comandantu opera unor
|SOC, generau Ear Stner, c Saddam f cea ma mut dect s |oace teatru. Duru
genera avea un st ma pretenesc s un vocabuar ma pperat care e era pe pac
sraeenor. ns ntr-o camer de r zbo, accentu deTennesseef cu oc deczor
vcene, n catatea sa de cel mai bun sodat a na un dn trupee specae, ta ct
vaorau nforma e precse, ar propra experen n Orentu M|ocu con vnsese
c Mossad-u d dea tot ce avea ma bun.
De a ncursunea u Saddam asupra Kuwetuu, Stner nu eg tura cu oamen s
de contact sraeen. Pe un dntre aceta ta nc din 5AB@ cnd, tocmai ridicat la
ran%ul de 'ri%adier %eneral, fu trimis n secret de Pentagon a Berut pentru a e raporta
drect efor Reun a Statuu Ma|or ct de mut trebua s se mpce S.U.A. n
r zbou din ,i'an+
Ma trzu, acesta ucra mpreun cu Mossad-u cnd fu deturnat nava Achille 0auro,
parautndu- comando-ure Deta Force a o baz aeran dn Sca, unde se
oprser terort n drumu or spre Egpt, c tre berate. Trupee taene
mpedcar pe Stner s captu reze terort, aproape c eser scnte.
Recactrant, Stner se arunc ntr-o urm rre nebuneasc a aparatuu de zbor,
foosndu-se de propru s u m|oc de transport mtar, ns abandon urm rrea
cnd ambee avoane ntrar n spa u aeran a Rome ar controor de trafc
amenn ar s doboare nava Deta Force pentru ,ar pracy".
n 1989, Stner a fost comandantu a so a nvaze dn Panama , totodat , ce
care- captur pe Manue Norega.
.umai %eneralul Colin 8o=ell si %eneralul .orman Sc0=arz1opf, afa a conducerea for eor
de coa e, tau de eg tura u Stner cu Mossad-u.n tmp ce Schwarzkopf se upta
s creeze o ne de ap rare de-a ungu gran e saudte, pentru a reu respngerea
dn Kuwet a armate rakene, of er u Stner ucrau cot a cot cu agen Mossad a
formarea unor mc r de rezsten n Irak, pentru a- r sturna pe Saddam.
,a ora cnd %eneralul maior 6a7ne Do=nin%, comandantul :SOC, convoca edn a dn saa de
confern e, cu to tau c , n tmp ce se apropa termenu mt de ncheere a
r zbouu stabt de Na une Unte pentru mar , 15 anuare 1991, umea ncerca s
poarte un daog cu )surdul* din #a%dad+ Saddam continua s aprobe ceea ce se preconza
c va f ,mama tuturor r zboaeor".
Downng ncepu prn a reamnt ceor prezen c Washngton-u nc ma cerea
Israeuu s nu se mpce n r zbo. Dac se neau departe, aveau s se bucure de
benefc potce economice pe termen lun%+
Prma mcare a Israeuu a fost s m reasc pozee pe care e f cuse Shaom
ansatoruu de rachete Scud. Apo urmar ntreb re. Dac Saddam punea focoase
nuceare pe rachetee Scud; dac Iraku avea de|a posbtatea s produc matera
prm . Dac avea pos btatea s nstaeze focoase chmce sau boogce pe
rachete Scud; era Israeu dspus s atepte cu mne n sn? cum p nuau for ee
de coa e s rezove probema racheteor Scud nante ca acestea s fie lansate? tau
m car amercan ct de mute rachete Scud de ne SaddamC
Unu dn of er u Downng spuse c acestea ar f fost n |ur de 50.
,No credem c Saddam are de cnc or ma mute, poate char s ab 500 n
tota", aprece Shabta Shavt.
Lntea care se s brusc n nc pere fu ntrerupt de ntrebarea lui Do=nin%+ ,e
putea localizaC S0avit nu putea fi mai e(act cnd spuse c rachetee Scud se g seau n partea
vestc a deertuu rakan s n estu r. Amercan fur de acord cu Downng c
)aveau unde s e ascund n desert".
)Atunci, cu ct ncepem mai curnd, cu att mai 'ine*, spuse S0avit f r s -s ascund
frustrarea.
Downng promse c va rezova probema numadect, ar ntnrea se
nchee repetndu-se faptu c Israeu trebua s nu se implice n confctu care
avea s zbucneasc , dar c nforma e pe care Mossad Aman e puteau
cuege aveau s fe bnevente, ntre tmp, puteau s fe nt c Statee
Unte partener or aveau s se ocupe de rachete. Deega a sraean pec
acas sm nd c perduse n aceast afacere.
n dmnea a ze de 17 anuare 1991, pu n dup ora 3:00 A.M. - la cteva
ore dup nceperea confctuu Furtun n Desert, apte rachete Scud ovr
Te Avv-u s Hafa, dstrugnd 1.587 de c dr r nnd 47 de cv.
Ceva ma trzu, prmu mnstru Ytzhak Shamr u eg tura cu
Washngton-u s ntreb gaca pe preedntee Bush c sraeen ma
trebuau s moar pn cnd acesta se hot ra s ac oneze, n nc0eierea
scurtei convorbr, Bush ceru u Shamr s ma ab r b dare, ar Shamr
amenn c Israeu nu avea de gnd s ma stea mut timp cu minile
ncrucate.
Shamr ordonase de|a avoaneor sraeene s patrueze n partea nordc
a spa uu aeran rakan. Bush e promsese c dac chemau navee a
baz , avea s trmt n tmp foarte scurt dou bater Patrot ant-rachete ,ca
s v ap ra oraee", ar for ee coa e ,vor dstruge n numai cteva zile restul
de rac0ete Scud*+
ns Israeu contnua s fe 'om'ardat cu proiectile+ 8e 44 ianuarie, una dntre
rachete ov suburba Ramat Can dn Te Avv. Se nregstrar 90 de r n ; tre
cv f cur atac de cord. Sunetu expoze se auz pn a sedu Mossad. De
a Krya, Amnon Shahak sun a Centru Miltar de Comand Na ona de a a
doea eta| a Pentagonuu. Teefonu pe care d du fu ma scurt dect ce
a u Shamir> ideea era: Face ceva, sau va face Israeu.
Cteva ore ma trzu Downng echpa u erau n drum spre Araba
Saudt . n mcu sat Ar Ar de a gran a cu Iraku atepta Shaom. Era
mbr cat n unform mtar brtanc . Nmen nu -a ntre'at s nc e nu a
spus nm nu de unde f cuse rost de ea. Vete pe care e avea erau
senza onae. Putea confrma c patru ans atoare Scud se afau a ma pu n
de 30 de mnute de zbor de ace oc.
,S mergem!" spuse Downng. ,Ha s - ardem!"
Chnooks transport echpa cu ecopteru n desertu rakan, mpre un cu Land
Roveru or speca adaptat pentru a face fa unu pesa j aproape seenar, ntr-o or ,
ocazar ansatoaree Scud. Comandantu echpe de oc chem prn rado genst
amercan narma cu mun e si I t de 'om'e+ 3n elicopter #lac1 &a=1 filma totul din aer+
Cteva ore dup aceea, Shamr vzona nregstrarea n brou s u din ;el Aviv+
ntr-un at teefon prmt de a Bush, prmu mnstru spuse c v zuse destue ca s
nu mpce Israeu n r zbo. Nc unu dntre ce do nu men ona rou |ucat de
Mossad.
n utmee ze ae R zbouu dn Gof, rachete e Scud au omort sau r nt aproape
500 de oamen dn care 128 de amercan au fost uc sau r n de un proect care
a ovt Araba Saudt ; peste 4.000 de sraeen au r mas f r case.
Dup ncheerea R zbouu dn Gof, Mossad Aman au fost aspru crtcate n
tmpu unor edn e secrete ae Subcomtetuu de Ap rare s Afacer Externe ae
Knesset-uu. Ambee servc fur condamnate pe rnd pentru c nu prev zuser
atacarea Kuwetuu sau pentru c nu- ,avertzaser ndea|uns" despre amenn area
Irakuu. C va dntre ce prezen n camer do|enr pe Amnon Shahak, drectoru
Aman, Shabta Shavt, pe membr comtetuu. Dup o astfe de dvergen ,
drectoru Mossad aproape c vru s -s dea demsa. Dar pentru Shavt nu era c0iar totul
pierdut+
Departamentu pentru R zbo Pshoogc a Mossad-uu, care de obce
deznforma mproca cu noro pe duman Israeuu n fa a prese str ne,
concentra acum aten a asupra mass-meda ocae. Reporter favorza erau suna
nforma c nu era vorba de spona| nefcent c de faptu c pubcu sraean
era obnut s prmeasc am nunte prea mute dn acea zon .
Adev rur tute de toat umea au fost aruncate n fa de LAP: nc o at ar
avnd aproxmatv m rmea s num ru de locuitori ai Israeuu nu anaza sau
foosea a fe de mute nforma ; nc un servcu nu se putea compara cu Mossad-u
n ceea ce prvete n e egerea feuu de a gnd nten e dumanor r sau s -
egaeze
recordu n z d rncrea p anurilor celor care de aproape IJ de ani nu ma d deau pace
Israeuu. Erau ucrur nctante care g sr medat ocu ntr-o pres extrem de
recunosc toare s prmeasc nforma )din interior*+
n zare ncepur s apar o groaz de artcoe care amnteau cttoror c , n
cuda m suror de ap rare ntroduse cu pu n nante de nceperea R zbouu dn
Gof, Mossad-u contnuase cu nc p nare upta n Lban, Iordana, Sra s Irak.
Oamen au putut ct prntre rndur: Mossad-u era restrc onat acum pentru c
ntrebun ase gret bugetu de ap rare. Era o mcare cunoscut , care prndea de
fecare dat . Pentru o popua e nc nsp mntat de atacure cu rachete,
afrma a potrvt c rea dn cauza pse de fondur p ser ce au p t ndrepta
atacurile Mossad-ului din nou, spre politicieni+ Si at cum s ban er medat a vea .
Israeu, care fusese mut tmp dependent de nforma e prn satet prmte de a
amercan, puse la punct propriul pro%ram de spionare prin satelit+ Cea dinti prioritate era
ansarea unu satet mtar care s supravegheze Iraku. apte bater 8atriot au fost
comandate n Statele 3nite+
Comsa pentru spona| nu ma avu ce s zc n fa a vauu de pubctate pro-
Mossad. Shavt e trumf tor ncepu s reafrme po z a Mossad-uu. Agen or
katsa adnc nftra n Irak se cerur s afe ct dn arsenau de arme chmce
boogce ae u Saddam suprave use bombardamentuu aa or.
Aceta descoperr c Iraku nc poseda cantt de antrax, varo , vrus Eboa
gaze chmce care nu numa c erau ndea|uns pentru a omor to b rba , femee
cop dn Israe, dar o parte consderab dn popua a gobuu.
ntrebarea cu care se confrunta acum Shabta, ceai directori a comunt or
servcor secrete sraeene potcen oca, era dac s fac pubc
nforma a sau nu. Dac ar f f cut-o, trea ar f provocat cu sguran team
panc n Israe ar f condus probab a ate efecte negative+ ;urismul fusese
practic distrus de R zbou dn Gof; economa Israeuu era aproape de fament ar
nvesttor str n nu se prea gr beau s vn . trea c tara se g sea nc n raza
armeor mortae nu ar ma f atras nc turt, nc ban.
Ma mut, desp r rea de coa a R zbou dn Gof, a c re membr arab nu
fuseser ncodat prea dornc s porneasc r zbou mpotrva fra or or, f cu s
creasc s ma mut smpata pentru anga|amentu de nezdruncinat al ira1ienilor+ Dovezile
distruger n mas cauzat de bombardamentee coa e s sufern a provocat
oamenor nevnova amentau sentmentee puternce s n ate p r ae
Orentuu M|ocu, f ceau s renasc ura arabor fa de Israe. Pe deasupra,
dac Te Avv-u ar f dezv ut c Iraku nc ma de nea arme chmce s boogce,
acest ucru ar f fost v zut de re vestce pro-arabe ca o ncercare a Israeuu de a
convnge S.L|.A. s Marea Brtane s por neasc un nou atac mpotrva Irakuu.
Probema pubc r ii datelor le%ate de arsenalul lui Saddam a fost de asemenea nfuen at
de dscu e secrete gr|uu orchestrate pentru a pune cap t ostt or dntre OEP
Israe, n 1992, aceste ntnr ncepur s ab oc n Norvega totu decurgea
foarte bne, de avea s ma treac un an pn cnd s se a|ung a o n eegere
adoptat pubc n octombre 1993, cnd Yasser Arafat d du mna cu Ytzhak Rabn
pe peuza dn fa a Case Abe, sub prvrea bnevotoare a pree dnteu Cnton.
Fecare dntre b rba nregstra astfe un trumf dpo matic+
Totu, nu to membr Mossad erau de p rere c formua ,p mnt pentru pace"
avea s func oneze. Fundamentasmu samc progresa, ar vecn Israeuu,
Iordana, Egptu Sra, aveau de sufert dn cauza for eor extremste dn Iran.
Pentru muah dn Teheran, Israeu r mnea n contnuare un para. Pentru
Mossad s pentru mu sraeen, deea une p c de durat cu OEP era un vs
nereast. Israeu sonst nu vroa s se mpace cu arab: ntreaga rege s cutur
era v zut ca nferoar propror credn e s store; nu puteau accepta deea c
acordu de a Oso garanta vtoru p mntuu or proms c ambee rase aveau
s tr asc mpreun , dac nu venc n pace, m car respectndu-se una pe alta+
Toate acestea au fost atent cnt rte de Shabta Shavtn tmp ce se gndea dac
s fac sau nu pubc arsenau de nut de Irak. Pn a urm hot r s n secret
nforma a, pentru a nu tubura vau de optimism provocat n afara Israelului de acordul de la
6as0in%ton, n schmb, dac s-ar f sm t ceva, nforma a despre depoztu de materae
otr vtoare ae Irakuu putnd f orcnd dat pubct . Imagnea unu Saddam
nendur tor care p nua s -s trmt un agent s paseze un contaner cu antrax n
metrou newyorkez, sau un terorst care s mpr te vrusu Eboa n sstemu de
aer cond onat a unu Boeng 747, astfe nct fecare pasager s devn o bomb
boogc cu ceas care putea nfecta o me de oamen pn cnd era descopert
adev ru, erau scenar perfecte pe care exper Mossad n r zbo pshoogc e
puteau expoata atunc cnd opna pubc trebua montat mpotrva Ira1ului+
Ate dou ncdente, ae c ror deta au fost ascunse de Mossad, ar fi putut de
asemenea d una magn Stateor Unte.
ntr-o sear de decembre 1988, avonu 103 a Pan Amercan Arways de a
Londra a New York expod n aer deasupra orauu Lockerbe dn Sco a, n cteva
ore, personau LAP d deau teefoane oamenor de eg tur dn meda,
ndemnndu- s anun e c exstau ,dovez ncontestabe" c Lba, prn servcu
s u secret, era respon sab . (Autoru aceste c r a prmt s e un astfe de teefon
dn partea une surse LAP, a cteva ore dup dezastru). Numadect, Vestu mp use
sanc un regmuu Gadhaf. Statee Unte s Marea Brtane em- ser acuza a
adresa a do ben, acuzndu- de dstrugerea avonuu Pan Amercan. Gadhaf se
opuse pred r ceor do b rba pentru |udecat .
LAP acuz apo Sra s Iranu de c omplicitate la dezastrul din ,oc1er'ie+ Cazul instrumentat
mpotriva re%imului de la Damasc s-a dovedt a nu f ma mut dect spr|nu s u
bnecunoscut pentru terorsmu de stat. In ceea ce prvete Iranu, acuzarea a fost
ma exact : dstrugerea Pan Am 103 a fost un act de r zbunare pentru doborrea de
c tre USS $incennes#a= iulie 5ABB a avionului iranian de pasa%eri n Gofu Persc, sodat cu 290
de mor . Fusese o eroare tragc pentru care S.U.A. ceruse scuze.
LAP acuz ma apo Frontu Popuar al 8alestinei de a fi conspirat a dstrugerea
aeronave. Nc unu dntre zart care au pubcat astfe de artcoe nu s-a ntrebat
de ce Lba, acuzat ca fnd autoru mora, ar f avut nevoe de a|utor dn partea
Sre sau Iranuu, ca s nu ma vorbm de o grupare paestnan .
8otrivit unei surse din interiorul serviciului secret 'ritanic, ,Lockerbe era ocaza
perfect pentru a amnt um c exst o re ea terorst , pe care LAP dorea
ntotdeauna s o subneze. Cazu ,oc1er'ie nu avea nevoie de aa ceva. De fapt, nu se
a|ungea nc er dac prea mute nume erau b gate n aceea oa . No tam c
numa ben erau vnova ". Totu, exstau unee am nunte care nu f ceau dn
cazu Pan Am unu uor de rezovat.
8ierderea avionului se produse a vremea a care George Bush tocma fusese aes
preednte ar echpa sa provzore de a Washngton se punea a punct cu stua a
dn Orentu M|ocu, pentru ca Bush s treac medat a treab cnd avea s ntre
n Brou Ova.
#us0 fusese director CIA ntre 1976-1977, peroad n care mns trul de e(terne &enr7
!issin%er dicta n mare parte politica 6as0in%-ton-uu fa de Israe, n tmp ce Bush
men nea attudnea bnevotoare a u Reagan fa de Israe, an petrecu a
conducerea CIA -au convins c Reagan fusese ,prea sentmenta cu Israeu." nante
s - ocupe func a de preednte, Bush nu avea nevoe de nmen care s - aduc
amnte c n 1986, Statee Unte au fost obgate s anueze o afacere de 5,A miliarde de
dolari cu Iordania la nterven a obby-uu evreesc dn Congres. Bush ntn ase
echpa provzore c n catate de preednte nu va toera amestecu n dreptu
,amercanor cu frca de Dumnezeu de a face afacer cu cne s unde vroau".
Aceast attudne avea s -s ab ea rou n dstrugerea nave Pan Am 103.
,a 'ordul avionului care pleca n aceea noapte de decem'rie 1988 dn Londra, se afau
opt membr a comunt servcor secrete americane, care se ntorceau din misiune din
Orientul Mijlociu+ 8atru dntre aceta erau of er actv CIA, condu de Matthew
Cannon. La bord ma era s maoru armate S.U.A., Chares McKee mca sa
echp de exper n savarea ostatcor. Fuseser n Orentu M|ocu pentru a anaza
posbt e eber r ostatcor amercan nc nu a Berut. De nvestga a
dezastruu dn Lockerbe era sub |ursdc a une echpe sco ene, agen CIA erau
de fa cnd a fost g st vaza nchs , ca prn mnune, ntact , a u McKee.
Aceasta fu uat pentru pu n t imp de la locul accidentului de un presupus of er CIA,
care nu a fost ncodat dentfcat. Vaza avea
s fe napoat ma trzu echpe sco ene de nvestga , care o nregstra
ca ,goa ".
.imeni nu se ntre'a ce se ntmplase cu lucrurile lui Mc!ee, ca s nu ma vorbm de
ce omu ar f c tort cu o vaz goa , ns a acea dat , nmen nu b nu
c of eru CIA ar f putut sustrage dn vaz nforma care expcau de ce
expodase Pan Am 103. Nu s-a |ustfcat ncodat ce fusese n baga|u u
Cannon - dat fnd teama de a nu sca suspcun c bomba fusese n
geamantanu s u. Nc o expca e satsf c toare nu ar putea vreodat s
ndce cum sau de ce un of er CIA ar umba cu o bomb n vaz .
8ro%ramul 8#S de anc0ete ;9 8rontline afirma ma trzu c a afat cauza
dezastruu. Pan Am s-a nceput c tora a Frankfurt, unde pasa%erii care
veneau din Orientul Mijlociu si aveau S+3+A+ ca destna e, s-au transferat pentru
cursa 103. Prntre aceta se num ra Gannon mpreun cu echpa sa CIA,
care c torser nante cu Ar Mata. Baga|ee or nu erau cu nmc dferte
de cee cteva m care treceau n fecare z prn mne anga|a or de a
baga|e de pe aeroportu dn Frankfurt. Unu dntre aceta ucra pentru
terort. 3ndeva n depoztu de baga|e a aeroportuu, anga|atu ascunsese o
vaz care con nea de|a bomba. Treaba u era s g seasc o vaz
asem n toare vennd de pe o curs de eg tur , s o nocuasc , s apo s o
ase s ntre n caa avonuu Pan Am 103. Era o teore pauzb , ns una
dn mutee propuse pentru expcarea atentatuu.
Mna de o dsperare uor de n ees, de atfe, s arate c dstrugerea nave
Pan Am 103 fusese urmarea unu act terorst pentru care nu puteau f
nvnu , agen de asgur r a compane apear a o frm de detectv
partcuar dn New York, Interfor. Compana fusese fondat n 5AGA de un israelian,
2uval Aviv, care emi%rase n State cu un an nante. Avv sus nuse c ucrase n
cadru Mossad-uu ca smpu func onar a gheu - afrma e pe care
servcu avea s o nege. Cu toate acestea, Avv convnse pe asgur tor c
avea rea necesare pentru a afa adev ru.
Cnd prmr raportu aceta au fost ct se poate de um . Avv trase
concuza c atacu fusese pus a cae s executat ,de un grup de escroc dn
CIA", ocazat n Germana, care prote|a o re ea de drogur care transporta
narcotice din Orientul Mijlociu n S+3+A+ via /ran1-
furt. CIA nu a f cut nmc s pun cap t opera un, pentru c trafcan i a|utau s
trmt arme n Iran, ca parte a negoceror arme-pentru-ostatc. Metoda
contrabande era destu de smp . Cneva nregstra un geamantan pentru zbor, ar
un compce anga|at a baga|e urma s - nocuasc cu unu dentc, n care erau
drogure, ,n noaptea nefast , un terorst sran, care ta cum func ona
opera unea, schmb o vaz cu una care con nea o bomb , n feu acesta vru s
omoare agen amercan care, aa cum afase Sra, urmau s se mbarce".
n raportu s u, Avv afrma c McKee afase de ,grupu de escroc dn CIA" care
actvau sub numee de cod COREA s a c re membr aveau de asemenea eg tur
strnse cu unu dntre acee persona|e msteroase care g sse ocu n perfera
spona|uu. Monzer A-Kassar construse reputa a de trafcant de arme n
Europa, furn-zndu- prntre a , cooneuu Over North arme pe care s e
predea for eor Contras dn Ncaragua n 1985-1986. A-Kassar ma avea eg tur
cu organza a u Abu Nda, ar ce dn fam a lui erau a fe de dubo. A Issa
Duba, drectoru servcuu secret sran era cumnat, ar nevasta sa era rud cu
preedntee Sre. Raportu ma sus ne c A-Kassar g sse n COREA un partener
dea pentru opera une de trafc de drogur. Leg tura aceasta dura de|a de cteva
un cnd avu oc dstrugerea nave Pan Am 103. Raportu afrma de asemenea c
McKee descoperse frauda gra e propror surse dn umea nterop a Orentuu
M|ocu ncercnd s g seasc o cae s - ebereze pe ostatc dn Berut. Avv
afrm c ,McKee avea de gnd s aduc n State dovez ae eg tur echpe de
escroc dn CIA cu A-Kassar".
n 1994, |oe Banerman, autoru unu raport a spona|uu sraean ae c ru
cercet r au fost pubcate n Wall %treet Journal, >hristian %cience Monitor n ed a
brtanc a 8inancial Times, scria< )Cu 4F de ore nante de decoarea avonuu,
Mossad-u anun BKA-u german c s-ar putea produce un atentat cu bomb
asupra curse 103. BKA nform a rndu s u ech ipa CIA-CO-$A care activa la /ran1furt
care spuse c se va ocupa de tot".
Avocatu Pan Am, Gregory Buher, a ctat n nstan FBI, CIA, FAA, DEA, NSC NSA
pentru a decara ce tau, ns NSA afrm c ,guver nu a anuat cta e pe
probeme de securtate na ona ".
Nc produc tor emsun 8rontline, nici 2uval Aviv sau :oel Banerman nu au putut
da r spunsur a ntreb re aarmante. Dac actvt e COREA erau acoperte, sau
ct de sus mergeau ee n interiorul CIAC Cine le autorizaseC Oare acea persoan sau
persoane ordonaser n turarea dovezor stn|entoare dn vaza u McKee? De ce
agen a german de po e BKA a nformat untatea COREA? Sau fusese numa o
smp concden ? Sau fusese |ustfcat de o decze potrvt c rea actvt e
COREA devenser nacceptab de percuoase pentru ate persoane dn CIA? S pn
a urm , care erau ,ra une de securtate na ona " care au f cut ca avocatu de a
Pan Am s prmeasc un refuz categorc dn partea ceor cta ?
De-a lun%ul anor, aceste ntreb r au ma fost puse n cercu nchs a dferteor
agen de spona|, ns r spunsure au fost p zte cu gr| - ca de atfe s adev ru
despre ntregu mster. De ce a trms Mossad-ul un 1atsa cu sediul la ,ondra n nord la
,oc1er'ie la numai cteva ore dup expoza avonuu Pan Am 103?
Pn n momentu de fa , servcu a n ut secrete toate nforma e cu prvre a
dstrugerea aeronave. Exst surse care nu vor s fe numte deoarece se tem pentru
ve e or, care afrm c Mossad-u p streaz nforma e ca pe un as n mnec , n
cazu n care Washngton-u ar f nceput s fac presun asupra servcuu s -s
nceteze actvt e de spionaj n Statele 3nite+
Ma mut, s-a ma petrecut un ncdent care putea s se dovedeasc la fel de
stnjenitor pentru comunitatea serviciilor secrete americane+ E vorba despre moartea u
Amram Nr, b rbatu c rua p ceau fme dn sera |ames Bond care nocu
pe Davd Kmche ca omu de recunoatere a Israeuu n Irangate+
Amiram .ir era perfect pentru postul de consilier pe teme de terorism al primului ministru S0imon
8eres+ 8rofitor, iscoditor, lacom, manpuator dur, Nr avea un farmec ,de n at", o ps
de st pnre, capactatea de a rdcuza, de a face satur de magna e, de a nc ca
regue pentru a ac ona undeva a mta dntre faptee reae s fc une. /usese ziarist+
Cunotn ee sae n domenu spona|uu zvorau dn munca de reporter a
teevzunea sraean ma apo dn actvtatea pe car e o
prestase pentru ce ma mportant cotdan dn ar , ?ediot Aharonot& acesta era
propretatea dnaste Moses, n care ntr s e (prn c s tore). Imperu edtora era
tot ceea ce Robert Maxwe nu reuse s fac dn a s u: ntruchparea
respectabt s a securt fnancare; anga|a erau trata conform zcae ban
ab pentru ze negre. Prn c s tore, Nr n-a devent numa so u unea dntre cee
ma bogate feme dn Israe, dar a s benefcat de acces rapd a eaoanee nate
ale ierar0iei politice+
Totu, toat umea se mr cnd, n 1984, acesta deven unu dntre ce ma
mportan membr a comunt servcor secrete sraeene, fnd numt de Peres
n func a decat de conser pentru combaterea terorsmuu.
.ir avea 34 de an s tot ce ta despre munca de spona| nvase dintr-un scurt curs
ID/+
Drectoru Mossad, Nahum Admon, fu prmu care reac ona a numrea u Nr:
schmb structura Comtetuu efor de Servc, astfe nct s - excud pe Nr de a
dezbater. Netuburat, Nr petrecu prma s pt mn de ucru f cnd ectura
rapd a tot ceea ce- c dea n mn . Deven n curnd nteresat de opera unea
arme-pentru-ran care nc se ma desf ura. Sm nd c putea astfe ar ta ce
poate, Nr l convinse pe Peres c trebua s prea rou a care Davd Kmche
renun ase. Avndu- ca mentor pe neobostu Ar Ben-Menashe, Nr a|unse s
ucreze cu Over North.
n curnd ce do devenr preten ncepur s fac afacer, nu ntotdeauna cinstite,
n ntreaga ume. A|unser s pun a punct un pan prn care s pun cap t, ntr-un
mod str uctor, n eeger arme- pentru-ostatc. Urmau s zboare a Teheran s s -
ntneasc pe der iranieni pentru a ne%ocia eli'erarea ostaticilor+ ,a 'ordul avionului sraean
erau 97 de rachete TOW o gr mad de pese de sc0im' pentru rachetee Hawk.
Nr c torea cu un paaport amercan fas. .ort0 i-l furnizase+
North, ntotdeauna dornc s - converteasc pe cea a cret nism, l convinsese
ntr-un fel sau atu pe preedntee Reagan s scrie cteva cuvinte pe o bbe pe care
urma s -o dea cadou a7atolla0ului -afsanjani, un musulman convins+ Mai adusese cu sine
pentru gazde o pr |tur cu cocoat setur de pstoae Cot.
;otul amintea de vremurile n care comercan se trguau cu nden pentru p mntu
dn zona Manhattan.
Mossad-u af de msune aba cnd avonu ntrase de|a n spa u aeran ranan.
Reac a u Nahum Admon fu descrs ca ,fure ncan descent ".
Din fericire, iranienii nu e-au ng dut vztatoror s aterzeze s foosr msunea
pentru a nregstra o ura ovtur propagandstc mpotriva Satelor 3nite+ -ea%an era
furios+ ,a ;el Aviv, Admoni l n|ura pe Nr spunndu- ,cowboy". Cu toate acestea, Nr
reu s r mn n su|ba guvernuu nc 10 un, pn cnd ncepu s fe atacat
dn toate p r e de membr servcor secrete sraeene care cereau n turarea
sa dn func e, n acee un, cazure u Hndaw, Vanunu Sowan se afaser pe
brou u, ns or ce propunere pentru rezovarea or era respns categorc de Mossad.
Cum nu ma era bnevent a Washngton ar a Te Avv era zoat, Amram Nr
d du demsa n marte 1987 dn func a de conser a prmuu mnstru. La acea
dat c s tora era amenn at , ar cercu s u de preten se mcorase
consderab. Snguru care ma nea eg tura cu Nr era Ben-Menashe. La nceputu
u 1988, Nr pec dn Israe se stab a Londra.
Ac se mut cu o canadanc de 25 de an, brunet , dr gu , car e sus nea c este
o secretar dn Toronto pe care Nr o ntnse n tmpu c toror sae. C va dntre
of er Mossad erau de p rere c tn ra avea eg tur cu CIA, fnd una dntre acee
feme fooste n opera une capcan . La Londra, Nr ac o na drept reprezentantul european
al unei companii me(icane cu sediul n 3ruapan, care vindea avocado+ Compana de nea o
treme dn pa a de export de avocado a t r.
ns nu pentru fructe ven Ar Ben-Menashe ntr-o sear pooas de noiem'rie n
5ABB la ua u Nr. Vroa s te exact ce avea de gnd s spun n catate de
martor chee n procesu u Over North, despre rou s u n scandau Iran-Contras.
Nr d du de n ees c m rtura sa avea s fe extrem de stn|entoare nu numa
pentru admnstra a Reagan dar pentru Israe. Inten ona s arate ct de uor
fusese s evte toate verfc re de rutn dar restu s ntreprnd opera un
egae care mpcaser cteva r, prntre care Afrca de Sud Che. Ma spuse c
avea de gnd s scre o carte care urma s -
fac ce ma mare turn tor dn stora statuu Israe. Ar Ben-Menashe aran|a s -
ntneasc pe Nr dup vzta acestua a Nuca, n Mexc.
Pe 27 noembre 1988, Nr Stanton, foosnd nume fase, pecar mpreun a
Madrd. Nr spuse ,Patrck Weber", denttate pe care o foosse cu ocaza
c tore euate n Teheran. Stanton fu trecut pe sta pasageror ca ,Esther
Arrya". Motvu pentru care aeseser nume fase, dn moment ce amb c toreau
cu propre paapoarte -sraean canadan - nu s-a afat ncodat . Cudat a fost s
c au zburat ma nt a Madrd, de erau destue curse drecte pn a Mexco
Cty. ncerca oare Nr s - mpresoneze ubta dovedndu- ct de uor este s
p c et ma pe toat umea aproape tot tmpu? Sau devense sperat dup vzta
u Ar Ben-Menashe? Ca mute ate ntreb r care aveau s urmeze, s acestea
r maser f r r spuns.
A|unser n Mexco Cty pe 28 noembre. La aeroport atepta un b rbat care n-a
fost ncodat dentfcat. To tre pecar spre Uruapan. Acoo Nrnchreun Cessna T
210 de a mcu a frm charter Aerotax din 3ruapan+
nc o dat Nr se comporta cudat, nchre avonu cu numee de ,Patrck
Weber", p tnd cu o carte de credt pe acea nume, aran|a cu potu s - duc
a uzna de preucr r dn Nuca n dou ze. La hoteu unde se cazar Nr se
nregstra cu propru nume. B rbatu care nso se dn Mexc dsp ru a fe de
msteros cum ap ruse.
La 30 noembre Nr Stanton f cur apar a pe mcu aeroport dn Uruapan,
dar acum mpreun cu un at b rbat. Pe sta pasageror acesta se nregstra cu
numee de Pedro Espnoza Huntado. Nu se te pentru cne ucra. Nu se af nc de
ce Nr Stanton d dur de aceast dat a mbarcare numee adev rate. Dac
potu a observat vreo dferen ntre numee pe care Nr d duse a nchrerea
avonuu Cessna, totu a trecut f r s fe comentat.
Avonu decoa f r probeme. La bord se afau potu, copotu ce tre
pasager. Dup 200 km, unu dntre motoare se defect cteva momente ma trzu
aeronava se pr bu ar Nr potu murr . Stanton fu grav r nt ar Huntado
pu n ma uor. Pn cnd a sost a locul accidentului primul salvator, 8edro Cruchet,
Huntado dsp ruse-un at persona| pe care nmen nu avea s - ma vad . Cum de
a|unse Cruchet s fe prmu a fa a ocuu, at un at mster. Acesta spuse c
ucra pentru Nuca - ns uzna compane era a mare dep rtare de acoo. Nu putu
s exp ice de ce fusese att de aproape de locul accidentuu. Rugat de pote s preznte
actee, acesta r spunse c -s perduse buetnu a o cord . Pn a urm s-a
dovedt c era de fapt un argentnan care ocua ega n Mexc, ns pn s se afe
adev ru acesta dsp ru. La ocu accdentuu, Cruchet reven s dentfc
trupu nensufe t a u Nr s o nso pe Stanton a spta. Era cu ea cnd un
reporter oca sun s afe ma mute deta.
|oe Banerman, edtoru pubca e servcor de nforma srae-ene avea s
afrme: ,O tn r spuse c Cruchet era e de fa . Cnd se duse s -1 caute, o at
femee ap ru a u s- repeta mereu c prezen a u Stanton a bordu Cessna nu era
dect o concden c ea nu avea nc o eg tur cu ,sraeanu". Nu spuse
despre sne dect c vense n Mexc dn Argentna ca turst".
Stanton spor ea msteru. Aceasta, dup cum avea s scre zarstu israelian -an
$delist n 5AAG, declara celor care investi%au accidentul< )n timp ce era r nt ocat , v zu a
c va metr pe Amram Nr care f cu cu mna s o nt cu o voce cam : ,Totu
o s fe bne. A|utoaree trebue s soseasc !" n zee care urmar , femea prm de
dou or asgurarea c Nr tr a".
;rupul lui .ir fu transportat n Israe pentru nmormntare. Peste o me de persoane
asstar a ceremone , n memora sa, mnstrut de externe Ytzhak Rabn vorb
despre ,msunea secret a u Nr c tre destna e nc necunoscute pe care e e
nuse ascunse n sufe tul lui*+
Fusese oare Amram Nr omort pentru a nu dezv u ncodat acee secrete?
Oare era char trupu u Nr n cocug? sau fusese ucs nante de accdent? s dac
da, atunc de cne? Ce dn Te Avv Washngton refuzau n contnuare s
r spund a astfe de ntreb r.
La dou ze dup ncdent, Ar Ben-Menashe eea dntr-un ofcu posta dn
centru orauu Santago, Che. Era nso t de dou dntre g rze de corp de care
sm ea c are nevoe s - prote|eze. Dntr-o dat :
)/ereastra pe lng care treceam se sparse. Apo ceva s-a zbt de aa|u de meta dn
care fusese f cut pe comand vaza pe care o
duceam. Dndu-ne seama c se trage asupra noastr , ce do bodyguarz cu
mne ne-am aruncat a p mnt".
Stanton fu urm toarea care sm c va a era n perco. Dup spusee u
Edest, sursee sae dn servcu de nforma decaraser c ,tn ra devense o
snguratc s f cuse opera estetce pentru a- schmba nf area".
Mossad-u b nua tot ma mut c Nr fusese omort de CIA+ 8otrivit u Ar Ben-
Menashe, ,servcu secret sraean a fost mereu de p rere c totu fusese o
opera une CIA bne executat . Moartea u Nr asgura c a procesu u i Oliver .ort0,
ima%inea lui #us0 si a lui -ea%an nu avea s fe p tat ".
Aceast teore fu amentat s de afrma e unu comandant a Marne S.U.A.
care nso se pe Nr a Teheran cu ocaza msun vnz toruu de fructe de a
ebera ostatc dn Berut. Acesta sus nea c pe 29 ue 1986, Nr se ntnse cu
George Bush, a acea dat vcepreednte, a hoteu Kng Davd dn Ierusam, pentru
a- nforma cu prvre a desf urarea vnz r armeor amercane dn Israe c tre
Iran. Dup cum spunea scrtoru |oe Banerman, ,F r ca cneva s te, Nr
nregstra ntreaga convorbre, at dovada care mpca pe Bush n afacerea arme-
pentru-ostatc. La ntnre partcpaser s McKee Cannon, care aveau s moar
n avonu Pan Am deasupra orauu Lockerbe".
Banerman avea s descre o vzt pe care comandantu o f cu a sedu CIA dn
Langey, unde ntn pe Over North cu cteva un nante de procesu acestua.
Potrvt scrtoruu, comandantu ! ntreb pe .ort0 )ce s-a ntmpat cu Nr. North
spuse c Nr a fost omort pentru c amenn ase s fac pubc nregstrarea
ntnr dn Ierusalim*+
Zart care au ncercat s - pun ntreb r u North pe aceast tem au fost
respn. S conser u Bush au avut de-a un%ul anilor o attudne asem n toare: tot
ceea ce fostu preednte al Statelor 3nite avea de spus cu privire la Iran%ate fusese deja spus+
La sfrtu u iulie 1991, casa v duve u Nr, |udy, fu |efut . nregstr re
documentee u au fost snguree ucrur care dspruser . Po a decar c
spargerea a fost ,f cut de profesont". |udy Nr spuse c era sgur c materaee
furate con neau ,nforma
care atacau anumte persoane". Refuz s spun ma mute. Nu s-a afat ncodat
cne d duse spargerea.
n urm tor patru an, Shabta Shavt contnu s conduc Mossad-u s s fac tot
ce- st tea n putere s nu apar pe prma pagn a zareor sau n vzoru f c toror
de mtur, contnund n acea tmp s adune nforma .
Departe de och pubcuu, vechea upt pentru putere n cadru comunt
serviciilor secrete israeliene nu-si pierduse deloc avntul+ Oamen potc care nc ma f ceau
parte dn subcomtetu de supraveghere a nforma or amnteau cum Shavt se
dovedse ma bun ca e dup R zbou dn Gof. n Israe oamen nu utau prea uor,
ar campania mpotriva lui S0avit continua< orizontul lui era prea n%ust> na drect cu CIA era
rareor foost ; mputerncea pe cne nu trebua; era prea dstant fa de of er
actv s fa de ce care ucrau a arhve, n rndu c rora morau era n sc dere.
Shabta Shavt gnora semnee ngr|or toare. Brusc, ntr-o p cut dmnea de
prm var n 1996, fu chemat n brou prmuu mnstru Benyamn Netanyahu, care
anun c va nocu. Shavt nu protest ; cunotea destu de bne pe Netanyahu
ca s te c ar f fost n zadar, ntreb numa un sngur ucru: Cne avea s -
succead ?
Netanyahu r spunse: Danny Yatom. Pentru Mossad vense ,ora prusac ".
CAPITOLUL 17
#un%le%ate
n dmnea a ze de 16 anuare, o man guvernamenta pec dn fa a une
case abe dntr-un carter rezden a, aproape de gardu electrificat care separa Israelul de
Iordania+ Ca una dintre ironiile istoriei frecvente n Israe, casa era construt pe ocu unde
spon u Ghedeon, maree r zbonc sraean, preg teau msune de spona|
pentru a face posb nfrngerea for eor superoare care erau n num r covrtor.
Danny Yatom pec pentru a fnaza opera unea care- putea salva cariera+
ncepnd cu eecu dn ue 1997 de a Amman, cnd o echp kidon nu a reut
s - asasneze pe deru Hamas Khad Mesha, cee apte un care urmar au fost,
dup cum Yatom e spuse pretenor s , ,ca utmee cpe n ateptarea
ghotne".
C u care atepta s - execute era char prmu ministru #en7amin Netanyahu.
Pretena cndva strns dntre ce do se strc ntr-att nct nc o z nu trecea
f r ca drectoru Mossad s nu aud n brou prmuu mnstru acea zvon: era
numa o chestune de tmp pn cnd s fe concedat. A ii n locul lui si-ar fi dat
demisia+ Dar nu si Yatom. Mndru autortar era gata s - apere drepture.
Condusese attea opera un de succes de care nmen dn exteror nu auzse.
,Numa cnd a parte de o nereut se aude de tne", e spuse pe un ton amar
pretenor s .
Aceta, mpreun cu fama sa, seszaser tensunea care macn : nop e
nedormte; atacure brute neateptate de fure care treceau la fel de repede, ritmul
a%itat de lucru< pauzele lun%i de vor'ire> toate semnele e(terioare ale unui om care era e(trem de stresat+
De do an de cnd se afa n func e, nc se confrunta cu presun pe care nici un alt
director Mossad nu le avusese de nfruntat+ Ca urmare, propr subatern erau dn ce n ce
ma demoraza , ar e nu ma putea conta pe oatatea acestora. Zart d deau
trcoae, sm nd c era nfrnt, ns se neau departe, ateptnd momentu n care
snguru om n care Yatom avusese ncredere, dar nu ma avea, va pune mna pe
bard . Pn n momentu de fa Be n7amin Netanyahu p strase o dstan gaca .
ns n aceast dmnea rece de februare, Yatom ta c nu ma are tmp. at
de ce avea nevoe s - reueasc opera unea pe care tmp de cteva s pt mn o
tot pusese a punct. Avea s - dovedeasc primulu mnstru c sponu expert nu-s
perduse ndemnarea, ns nmc dn toate acestea nu se ctea pe fa a u Yatom; n
cuda tuturor ceor ntmpate, nu exterorza sentmentee. Aezat pe bancheta
dn spate a unu Peugeot, Yatom ar ta de-a dreptu intimidantn %eaca neagr de pee,
c maa deschs a gt pantaon gr. Aa se mbr ca de obce a servcu; nu-
pasonase ncodat moda.
nceputu de chee, ochear cu rame metace buzee sub r se potrveau de
mnune cu poreca sa - Prusacu. Era content c nc ma nspra team . Lng e,
pe banchet erau zaree de dmnea : pentru prma dat nu era nc un artco care
s fac specua pe tema vtoruu s u.
8eu%eot-ul se ndrepta spre dealurile din apropierea ;el Avivului, cu soaree refectndu-se n
carosera ucoas ; dmnea a s seara, oferu ustrua mana ognd . Vehcou
avea geamur ant-gon , banchete bndate podeaua ant-mn . Numa mana
ofca a prmuu mnstru ma avea astfe de dot r.
#en7amin .etanyahu puse pe Yatom n func a de drector Mossad a numa cteva
mnute dup demterea u Shabta Shavt. n prmee s pt mn de a numrea sa,
Yatom petrecea ce pu n o sear pe s pt mn n compana prmuu mnstru.
St teau a o bere s mncau aune n tmp ce puneau umea a cae - aduceau
amnte de vremea cnd Yatom comandase pe ,Bb" ntr-o untate comando IDF.
Dup aceea Netanyahu a|unsese ambasadoru Israeuu a Na une Unte, ar ma
apo, n tmpu R zbouu dn Gof, un ex pert cu stil aparte n probeme de terorsm
nterna ona, care char reata de a fa a ocuu cu o masc de gaze pe fa , n caz
c o rachet Scud ar f c zut prn apropere, n ce- prvete pe Yatom, acesta spuse
ct de mut apreca rou de ntrus c rua se ncredn ase ce ma mportant post dn
comuntatea servcor secrete sraeene: sodat de carer pn n m duva oaseor,
e servse ca ataat mtar a prmuu mnstru Ytzhak Rabn. Yatom Netanyahu
p reau de nedesp r t pn cnd s-au produs dou ncdente |enante care au deschs
ntre e o pr paste de netrecut. Una dntre ee a fost ac unea euat de a Amman.
Opera unea fusese ordonat de Netanyahu. Cnd atacu a dat gre, ar Mossad-u
ntr n omatoru prese nterna onae, p rimul ministru l nvinui pe 2atom de dezastru.
Acesta asum crtce f r a se eschva. La foarte scurt dup aceea, avu oc un
ncdent ma |enant, n octombre 1997, se descoper c un of er superor
Mossad, Yehuda Cil, inventase n ultimii 4J de ani rapoarte secrete aLe unui )a%ent* nexstent dn
Damasc. C scosese sume substan ae de ban dn fondu de econom a Mossad-uu
pentru a- p t pe ndvd, ns b g ban drect n buzunar. Escrochera e a vea
aba cnd un anast Mossad care studa cee ma recente rapoarte ae ,agentuu"
conform c rora Sra avea de gnd s atace Israeu, deven suspcos. C fu adus n
fa a u Yatom, unde m rturs totu. Netanyahu s r medat, ntr-o scurt
ntrevedere cu prmu mnstru n 'iroul acestuia, 2atom fu c0estionat ntr-un mod 'rutal asupra fel u l
u i n care conducea Mossad-u. Netanyahu oco am nuntu spunnd c frauda u C
fusese coms sub prvre a patru drector. Yatom ar f trebut s te, pase
Netanyahu. Era o at gaf . Personau dn brou prmuu mnstru ma asstase a o
astfe de ceart . Am nuntee pcante au fost afate de zart, ucru care- f cu pe
Yatom s se smt ma prost+Ct de dfert fusese totu n zua n care fusese numt
n func e numele s u ap ruse n toate zaree um. Reporter numser om de
ncredere se specuase char c ar putea deven un spon de taa ceor de
at dat - Amt, Hof Admon - s reaprnd astfe focu pe care Shabta Shavt
stnsese nten onat. Dovada nu avea s ntrze, n cuda acorduu de a Oso prn
care OEP trebua s prmeasc o patre - Fa Gaza Csordana - Yatom m r
num ru agen or arab care- sponau pe Yasser Arafat. Ordon
programatoror Mossad s pun a punct o nou tehnc prn care s ntre n
computeree OEP, s s creeze ,mcrob" eectronc, care a nevoe, s e dstrug
sstemu de comunca e. Ceru oamenor de 'tn dn domene cercet r s
dezvot r s se concentreze pe arme ?electronice care ar fi putut transmte nforma
fase n sstemee de Comuncare ae dumanuu. Vroa ca Mossad-u s fac parte
dn cura|oasa ume nou n care armee vtoruu erau tastature cacua- |toareor,
prn care dumanu era mpedcat s - mobzeze for ee <armate+
2atom se ntoarse n locul de mult preferat de Mossad, Africa< n ma 1997, servcu furnzase
nforma mportante care a|utaser for ee rebee s - n ture de a putere pe
preedntee Mobotu a Zaruu, care st pnse atta vreme centru Afrc + Mossad-ul
strnse de asemenea eg ture cu servcu secret a u Neson Mandea, a|utndu- s
ocazeze anum extremt ab, cu care sraeen ucraser cndva. Yatom
supmenta de asemenea bugetu s puterea, capact e unt specae Mossad, A,
care furaser utmee cercet r tn fce ale americanilor+
La 51 de an Danny Yatom era de neoprt; neobost nendur tor, avea ceva dn
avntu unu b t u de strad . Aceste tr s tur s-au reg st n activitatea pe care a avut-o la
descoperirea n ianuarie 5AAG de c tre CIA a u Mega - agentu Mossad de nve nat dn
cadru admnstra e Cnton. Yatom spuse Comtetuu efor de Servc care tre -
buau s preg teasc un r spuns ofca n cazu n care opera unea eua, c nu
trebue dect s se asgure c puterncu obby evreesc dn Statee Unte stopa
cerer e organza or arabe ca FBI-u s - trateze pe Mega a fe de dur ca pe
orcare at spon str n. Nc unu dn nvta evre care uar cna a Casa Ab -
starur de la &oll7=ood, avoca , redactor de zare - nu perdu vreo ocaze s -
avertzeze pe preednte de urm re negatve ae une vn tor de capete prost
concepute - ma aes dac un om dn subordnea sa ar f fost arestat, ntr-un mandat deja
mnjit de un scanda, aceasta -ar f dstrus defntv pe Cnton. Sase un ma trzu, pe 4
ue 1997, de zua Independen e Stateor Unte, Yatom af c FBI-u renun ase s -
ma caute pe Mega.
Apo, dou un ma trzu avu oc eecu de pe str ze Amman-uu, urmat medat
de scandau agentuu-care-n-a-fost-ncodat . Danny
Yatom ncepuse s pun a punct o opera une care avea s - resta beasc
autortatea. Acum, n acea dmnea de anuare 1998, pec s ma arunce o
utm prvre pe am nun te.
8lanificarea opera un ncepuse cu o un ma devreme, cnd un nformator arab
dn sudu Lbanuu se ntn cu supraveghetoru s u s- spuse c Abduah Zen se
duce a Berut ca s - ntneasc pe der Hezboah dn ora. Zen pec apo spre
sud ca s - vzteze p rn n or eu Rumn. Ocaza fusese motv de s rb toare:
Zen nu-s ma v zuse p rn de un an de ze. Le ar t rudeor poze cu tn ra sa
so e taanc s cu apartamentu or dn Europa.
Supraveghetoru a avut gr| s nu- g seasc pe informator> o'iceiul arab e s furnzez
nforma e cu ux de am nunte: cum Zen pec a doua z de acas nc rcat cu
decatese ar bet darur pentru so e, cum membr Hezboah nso r pn a
aeroportu Berut de unde zbur napo n Eve ia+
Asta era destna a fna a u Zen? ntreb n cee dn urm supra veghetoru. Da,
Berna, n Eve a. S ac ocua Zen? Informatoru aa credea, ns nu putu f sgur.
Totu, era o veste despre Zen de cnd acesta p r sse Lbanu ca s organzeze
actvt de strnger de fondur pentru Hezboah prntre musuman dn
Europa. Ban acestora e proven dn Iran, ntermeda de ambasada dn Bonn,
fnan au r zbou Hezboah contra Israeuu. Cu un an n urm , prmser nforma
cum c Zen ar f operat a Pars, Madrd s Bern, ns de fecare dat cnd Yatom
trmtea pe cneva s verfce, nu g sr nc o urm a b rbatuu de 30 de an, sab,
c rua p ceau costumee taenet eegante pantof de comand .
2atom transfer a Berna un katsa de a Bruxees unde Mossad-u transferase de
curnd de a Pars centru de comand pentru agen care actvau n Europa. Katsa
petrecu dou ze a Berna c utndu- pe Zen. Hot r dec s - extnd c ut re.
Merse n sud spre Lebefed, un frumos ora de navett. Utma dat cnd agentu
trecuse pe ac fusese n urm cu 5 an, a pecarea dn Eve a, dup ce f cuse
parte dntr-o echp care dstrusese nte recpente de meta a o compane de
bongnere de ng Z iric0> recipientele, coman-
date de Iran, erau destnate producer de bacter. Echpa dstrusese recpentee cu
a|utoru unor expozb. Frma anu toate contractee cu Iranul+
La Lebefed, katsa doved c pentru a aduna nforma trebue s um'li mut pe
drumur. Agentu se pmba pe str z, utndu-se dup orcne ar f putut f dn
Orentu M|ocu. C ut n cartea de teefon dup numee de Zen. Sun a agen e
mobare s afe dac arabu nchnase sau vnduse vreo propretate. D du teefo n
la spitalele si cnce dn zon s vad dac aveau vreun pacent cu acest nume. De
fecare dat se d duse drept rud . Cum nc tot nu descoperse nmc, agentu se
hot r s ma parcurg o dat orau, de aceast dat cu mana.
Conducea de ceva timp pe str z cnd z r un b rbat cu pee m sne, nfofot s
nu- p trund frgu nop , care conducea un Vovo n drec e opus . De v zu
numa o cp , katsa era convns c oferu era Zen. Pn cnd g s o ntersec e ca
s ntoarc mana, 9olvo-u dsp ruse. Seara urm toare, agentu era n acea oc,
ns de data aceasta pus pe urm rr. Nu trecu mut s mana ap ru. Israeanu
ncepu s - urm reasc . Dup 2 km, Vovo-u parc n fa a unu boc de apartamente
ar oferu se d du |os s ntr n c dre, a num ru 27 Wabersackerstrasse.
Agentu era sgur c b rbatu era A'dulla0 Hein+
Israeanu ntr n boc dup Zen. n spatee u de stc turnat era un mc ho
cu cut de scrsor. Una dntre acestea dentfc pe propretaru unu apartament
de a eta|u 3 ca ,Zen". n ho se g sea o u care d dea a subso. Agentu o
deschse cobor. Pe perete era o cute de racord pentru toate teefoanee dn
c dre. Cteva momente ma trzu se ntoarse a mana sa nchrat .
A doua zi nchre o ascunz toare a 1 km de Wabersackerstrasse. Spusese agen e
c atepta nte preten s vn n vacan a sch.
Danny Yatom f cea n contnuare panur. Trmse a Lebefed un specast n
comunca care s examneze cuta de racord. Spe cialistul se ntoarse la ;el Aviv cu un set
de foto%rafii ale interiorului cutiei+ Pozee au fost anazate a departamentu de cercetare
dezvotare, unde se f cur unee modfc r a dspoztvee de|a preg tte. Unu
dintre ele era un )%ndac* capab s montorzeze toate teefoanee date prmte de Zen.
,Gndacu" avea s fe conectat a un robot care putea s nregstreze cteva ore de
convorbr teefonce. Banda acestua putea f tears eectronc, prntr-un semna
dnante stabt, transms dn ascunz toare. Ac nregstr re urmau s fe transcrse s
trmse prn fax a Te Avv.
Pn n prma s pt mn a u februare 1998, toate aspectee te0nice ale planului erau
puse la punct+ 2atom trecu la cea mai important parte a opera un: aegerea echpe care
avea s ac oneze. Opera unea avea dou p r , n prma trebuau s adune
sufcente dovez care s arate c Zen contnua s fe un persona| chee a a ctivit or
Hezboah. n cea de-a doua trebua s - omoare.
Pn a m|ocu l lui fe'ruarie 5AAB, totul era %ata+
n acea z de un, 16 februare, pu n dup 6:30 A.M., Peugeot-u u Yatom ntr n
parcarea subteran a seduu Mossad dn Te Avv, ar acesta u ftu pn a eta|u 4
unde ntr ntr-o sa de confern e. Acolo ateptau do b rba s dou feme.
Aceta erau aeza a mas pe perech, n Eve a urmnd s treac drept cupur.
Aveau n |ur de 30 de an, erau bronza ar tau nemapoment. Utmee dou ze e
petrecur n mun dn nordu Israeuu unde exersaser talentele de sc0iori+
Cu o sear nante, aceta afar detae msun s aeser den tt fase. B rba
aveau s treac drept agen a burs care venser n vacan cu pretenee s care nu
puteau totu s se n departe de munc : asta avea s expce de ce unu dntre e
vense cu aptop-u. Computeru trebua s fac eg tura ntre robotu care urma s
fe nstaat a subsou bocuu ascunz toare. O pereche avea s supra vegheze non-
stop robotu o dat ce acesta era pornt. Cea do erau membr a unt kdon.
Treaba or era s g seasc ce ma efcent mod de a- chda pe Zen. Aveau s ntre
nenarma n ar ; armee urmau s e fe furnzate uteror de a sedu dn Bruxees.
Pe masa de confern e erau dspoztvu de ascutare robotu. Yatom e examna
spusese c erau pe departe cee ma sofstcate nstrumente pe care e v zuse
vreodat . Expunerea fu scurt . Apo ntreb pe fecare ce nume aeseser dn sta
dat . B rba optaser
pentru )Soll7 "old'er%* si )Matti /in1lestein*> femeile erau ),ea0 Cohen" ,Rache
|acobson". Pentru c pecau drect dn Te Avv cu o curs E A, aveau s fooseasc
paapoarte sraeene. Aveau s - asume numee fase aba n Eve a unde urmau s
e fe furnzate paapoartele false+
Aa cum avea s spun ma trzu o surs dn cadru servcuu secret sraean,
ce patru mertau rangu, ns adev ru era c dup eecu dn Iordana, numa
c va agen erau dsponb pentru ase menea misiuni+ $c0ipa de la Amman era tot ceea ce
Mossad-ul putuse seecta ma bun, ar membr s reuser s treac drept canaden;
to aveau experen a nve nterna ona. Ce patru ae pentru ms unea
eve an ma actvaser numa a Caro - acum o nt Mossad reatv sgur - s nc
unu nu avea de unde s te cum era s ucrez sub acoperre n Eve a.
Probab dn aceast cauz , potrvt %unday ;imes din ,ondra, 2atom nchee expunerea
reamntndu-e c eve en care ocuau n partea |german a cantoaneor, unde era
stuat Lebefed, obnuau s ,sune ? la po e dac vedeau ceva dubos".
: Aa cum se obnuete cnd o echp peac n msune, Yatom e strnse
mne e ur noroc. Grupu rdc betee de avon petrecu urm toaree
24 de ore ntr-o ascunz toare Mossad dn ora.
Mar ea urm toare, pe 20 februare, aceta se mbarcar pentru zboru E A 347,
a|ungnd cumn pe aeroportu Ben-Guron, dup cum ceruse compana aeran ,
cu dou ore nante de decoare. Se a turar ceora pasager, ma|ortatea
eve en sau sraeen, care treceau prn controaee de securtate. La ora 9:00
A.M., cee dou cupur st teau pe scaunee de a casa , bnd ampane f cndu-
panur de vacan . Schure e aveau n caa avo nului+
Pe aeroportu Koten dn Zurch atepta un katsa de a sec unea dn Bruxees,
cu un mcrobuz. Acesta asumase rou de ghd adoptase numee de
,Ephrahm Rubensten".
Pn dup -amaz erau nstaa n ascunz toarea dn Lebefed. Cele dou feme
preg tr cna apo se aezar cu to a teevzor. Seara, do sayanm e aduser
dou man nchrate dn Zurch. Aceta pecar napo cu mcrobuzu o dat ce-
termnar treaba.
Dumnc 20 februare, pe a ora 1:00 A.M., echpa p r s ascunz toarea, fiecare perec0e n
cte o man . Rubensten era n prma man , conducnd spre
Wabersackerstrasse. O dat a|un, parcar mane n fa a mobuu. Soy
Godberg, Rache |acobson s Ephrahm Rubensten merser repede spre ua de
stc a c dirii+ -u'enstein ducea un sul de plastic, "old'er%, laptop-ul, iar jaco'son o saco cu
dspoztvee de ascutat, ntre tmp, Leah Cohen Matt Fnkesten ntraser pn de
entuzasm n rou de agen de fa|, %iu%iulindu-se+
9is--vis, o b trn care suferea de nsomne - po a eve an avea s o
numeasc ma trzu ,Doamna X" - nu avea nc de data asta somn. ncepu dec s
se ute pe geam. Un b rbat - Rubensten -
5
pea o foe de pastc pe ua de stc
pentru ca nmen s nu vad ce se ntmp n untru. Dncoo de foe, putea totu s
dstng ate dou suete. Afar , ntr-o man sta onat era at cupu dn umbr . Aa
cum avertzase Danny Yatom, ceea ce v zuse ea, se p ru n neregu . Femea sun
a po e.
Pu n dup ora 20:00 A.M., un echpa| cu un BMW a|unse a fa a ocuu, unde- g s
pe Cohen pe Fnkesten mbr sndu-se. L se ceru s r mn n man , ntre tmp
sosr nt rre po e ar tro-u dn scara bocuu fu rugat s expce ce caut acoo.
Godberg |acobson spuser c se duceau n vzt a nte preten s c ncurcaser
cdre ar Rubensten sus nea c d dea |os pastcu, ncdecum c - punea.
n momentu acea totu deven caraghos. Godberg |acobson cerur voe s
mearg a man s verfce adresa pretenor. Nu- nso nc un po st, n acea
moment Rubensten c zu a p mnt, pref cndu-se c are un atac de cord. To
po t se adunar s - a|ute chemar o ambuan . Nmen nu mpedc cee dou
man care plecar n vtez dn Wabersackerstrasse perzndu-se n frgu nop . Pu n
tmp ma trzu se oprr s una dntre perech trecu n ceaat man . Ds de
dmnea , ce patru treceau gran a cu Fran a.
ntre timp -u'enstein fu dus la spital+ Doctorii spuser c nu suferse nc un atac de cord. Fu
re nut de po e.
La 4:00 A.M., ora Te Avv-uu, Yatom fu trezt acas de of eru de noapte de a sedu
Mossad care- spuse ce se ntmpase. F r s - ma cheme oferu, Yatom conduse
mana pn la 'irou+
Dup fasco-u de a Amman, fusese ntocmt un pan pentru astfe de nereute.
Ma nt Yatom trebua s - sune pe of eru de servcu de a Mnsteru de Externe.
Of eru d du teefon drectoruu de ca'inet al primului ministru, care l nform pe
Benyamn Netanyahu. Acesta u eg tura cu ambasadoru Israeuu a comuntatea
european dn Bruxees, Efram Haevy. Dpomatu de orgne brtanc fusese
tmp de 30 de an of eru superor a Mossad-uu, ns rcnat cu men nerea rea or
cu servce secrete ae r or care aveau eg tur diplomatice cu Israelul+ Mai jucase de
asemenea un rol important n reuarea rea or cu Iordana dup opera unea euat de
a Amman.
,Repar chesta asta s-o s f pretenu meu pe va ", - ar fi spus .etan7a0u lui
&alev7+
nante s dea vreun teefon cuva, ambasadoru consut agenda pe care o avea
a e n permanen : |acob Keerberger, un of er supe ror dn cadru Mnsteruu
Eve an de Externe. Haevy se ntrecu pe sine< avusese loc un )incident re%reta'il* n care era
implicat Mossad-ul+ Ct de ,regretab"? ntreb Keerberger. ,Extrem de regretab",
r spunse Haevy. Tonu s u fusese hot rt; p rea de a sne n ees c ce do
c zuser de acord. Sau ce pu n aa crezu Haevy pn cnd Keerberger d du
teefon procuroruu federa a Eve e, Cara de 8onte?+
Cu buza de |os pu n et n afar s ochear cu rame de meta care sem nau
cu ce purta de Danny Yatom, de Ponte era n sstemu |urdc a Eve e un persona|
a fe de temut cum fusese cndva Yatom pentru comuntatea servcor secrete dn
Israe, nc de a prma ntre bare, poz a e fu car : ,De ce po a dn Lebefed nu-
arestase pe to agen Mossad?" Keerberger nu ta. Urm toarea ntrebare a lui del
8onte desc0ise un su'iect cu care acesta era foarte familiarizat< ,Era posb ca agen Mossad s
f avut o eg tur cu Teheranu?" De a R zbou dn Gof, Israeu afrmase n
repetate rndur c ma mute compan eve ene furnzau Iranuu i te0nolo%ie pentru
fa'ricarea de rachete. Putea f opera unea egat n vreun fe de ceaat preocupare a
Israeuu care devense cunoscut ca ,Scandau auruu evreesc"? B nce
eve ene b gaser n buzunar sume mportante de ban, depozitate n propre
contur nante de a doea r zbo monda de evre nem care devenr ma trzu
vctmee naztor.
n weekend-u dn 21-22 februare, aceasta contnu cu ntreb re, n tmp ce Haevy
f cea tot ce- st tea n putn s nu se afe de cee ntmplate+
.u luase n considerare atacuri le strnite n Israel la adresa lui Dann7 Yatom. Pe m sur ce deta
ae ncdentuu eeau a vea n cadru Mossad-uu, morau sc dea s ma mut.
De data aceasta Yatom nu- mai putea nvinui pe .etan7a0u pentru cele ntmplate la ,ie'efeld+
Acesta nu tuse nmc despre opera une. Dn cabnetu prmuu mns tru ncepu s
r sufe n presa sraean c Yatom nu ma avea nc o sc pare. Tmp de nc tre
ze, Efram Haevy contnu s se trguasc cu !eerberger pentru a ne afacerea
sub t cere, ns Cara de Ponte nc nu vroa s aud . Pe data de 25 februare,
aceasta convoc o confern de pres n care acuza Mossad-u: ,Ceea ce s-a
ntmpat este nacceptab s |enant pentru re pretene".
n cteva ore Danny Yatom d du demsa. Carera sa ua sfrt ar reputa a
Mossad-uu era s ma zdren ut , n utmee sae momente n catate de drector,
surprnse subatern aduna a bufetu Mossad. Imagnea rece, prusac , f cea acum
oc unu ton emo onant: p rea r u c p r sete n astfe de momente, dar
ncercase s e fe un conduc tor ct ma bun posb. Nu trebuau s ute ncodat c
nmen nu e ma presus de Mossad. nchee urndu- persoane care avea s - a locul
mult noroc; avea s ab nevoe. Era sngura dat cnd Yatom avea s spun
aproxmatv ceea ce gndea despre un prm mnstru care era de p rere c Mossad-
u poate f controat de a nveu brouu s u. Yatom e dn saa de mese. Numa
cnd e pe cordor se auzr nte apauze, care ncetar a fe de brusc cum
ncepur .
O s pt mn ma trzu, Efram Haevy accept s prea conducerea servcuu
dup ce Benyamn Netanyahu recunoscu pubc - aa cum nu o ma f cuse nc un
premer sraean pn a e - c ,nu pot nega faptu c magnea Mossad-uu a fost
afectat de anumte msun euate".
Ca orce om potc des vrt, Netanyahu nu spuse nmc despre rolul pe care-l
jucase+
$fraim &alev7 deveni al noulea director al Mossad-ului, n ziua de mar , 5 marte 1998.
ncac trad a nu convoc of er superor pentru a e mp rt dee sae
despre cum credea c trebue condus
servcu n urm tor an. Cnd num pe Haevy, Netanyahu ma anun s
c pe 3 marte 2000, nou drector ad|unct a ser viciului, Amram Levne,
avea s prea conducerea. Vestea um pe ma toat umea. Nc unu at d
rector genera nu se ma d duse pn atunc o dat mt ; nc un at
ad|unct nu ma fusese asgurat c va a|unge n vrf+
Ca si Meir Amit, ,evine nu avea experen anteroar n domenu, ns
comandase cu demntate armata sraean n nordu r sudu ,i'anului+
Prmu ucru pe care Haevy avea de f cut era s reduc enorm
tensunea s resentmentee dn nteroru Mossad-uu care d unaser att de
mult ima%inii serviciului att n Israel ct si peste 0otare+ Cu ocaza teefoaneor de
fectare prmte de a CIA MI6, nouu drector se spuse c aceste servc
ar prefera s atepte s vad cum se ocup de crza dn rndure Mossad-
uu nante de a- mpca pe depn propre servc n rea de coaborare
pste de orce secrete. 3n ar%ument l constituia modalitatea n care &alev7 trata cu durii
din %uvernul israelian, mai ales cu primul ministru+
9a putea politicosul &alev7, care nu ma avea dect un an pn a erea a
pense, care era ce ma n vrst drector, s - n pe Netanyahu a
dstan ? n cuda ncontestabe sae cat dpoma tice - jucase un rol
important n ne%ocierile care au dus la tratatul de pace semnat n 1994 cu Iordana -
st tuse a o parte de prma ne a spona|uu vreme de mu an. De cnd
ucra cu Mossad-u, servcu d duse dn ce n ce ma mute semne c ar
sc pa de sub contro deoarece of er superor ncercaser s promoveze
de capul lor+ Ma|ortatea b rba or de vrst m|oce p straser posture.
Va f Haevy n stare s e n pept? Va reu nou drector s se mpun
astfe nct s e rdce morau? Partcparea a cockta-ure dn #ru(elles nu
asi%urau nici pe departe preg trea necesar pentru a- mpedca pe agen s
renun e a su|bee or. Dn p cate, Haevy nu avea experen opera ona .
Ct tmp fusese n su|ba Mossad-uu f cuse numa munc de brou. ct
ar f putut nv a n do an? Or se afa acoo s aprobe ordnee u
Netanyahu, or, ma degrab , pe cee ae so e acestua, Sara. In nteroru
comunt servcor se crete sraeene nc se ma vorbea de rou pe care
aceasta se pare
c -ar f avut n n turarea u Yatom, pe care nu- avusese ncodat a nm .
n ncercarea sa de a nf ptu tot -a propus, Haevy va testa propra rezsten
fzc s pshc n ntrge comunt servcor secrete sraeene. Aman s Shn Bet
proftaser de tensune dn Mossad pentru a- consoda propre poz a vrf. Cu
toate acestea, nmen n-a sugerat c Mossad-u n-ar trebu s - contnue rou de
och secret a Israeuu n ume. F r a|utoru acestua, Israeu ar f nfrnt un
duman pn n secou urm tor. Iranu, Iraku s Sra aveau to te0nolo%ii n
dezvoltare care tre'uiau suprave%0eate ndeaproape+
La nceput, potca Mossad-uu era s fac ce trebua s fac , ns n secret, ntr-una
din ntlnirile private cu un cola'orator, &alev7 i spuse acestua c ateapt dn nou vremea
n care comuntatea servcor secrete sraeene s fe o fame unt , n care
,Mossad-u s fe unchu despre care nmen nu vorbete ncodat ".
DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE
Am avut acces la un nivel suficient de nalt n interioru comunt spona|uu sraean
pentru a reaza aceast ucrare autorzat . Ca n cazu ceorator c r ae mee,
am a|uns a subectu Mossad f r un anumt baga| de nforma . M-am fooste de
nforma e furnzate de membr s a fe ca or ice alt scriitor atunci cnd este vor'a de un
serviciu secret< am verificat, am verificat, am verificat+
Am nre%istrat cam BJ de ore de interviuri, inclusiv interviuri repetate, cu oamen care
aveau eg tur drecte sau ndrecte cu Mossad-ul+ Altele au fost cu persoane pe care
Mossad-u ncercase s e chdeze. Prntre aceta s-au num rat Lea Khaed, cea
care a a|uns s fe cunoscut cu ocaza nenum rateor deturn r de avoane de
c tre OEP n an '70, Muhammad Abass, ce care a pus a cae deturnarea navei
Achille 0auro, cnd un pasa%er evreu american paralizat a fost aruncat peste 'ord+ l-am ntlnit n mai
5AAE n "aza Cty, unde se permsese s vzteze Israeu n cadru demersuu de
apropere de OEP. Am vorbt s cu Yasser Arafat, e vizat cndva+
Prma dat cnd am scrs despre spona| a fost n 1960, cnd am ucrat cu
Chapman Pncher, a acea or ce ma mportant scrtor brtanc n domenu.
Amndo am fost anga|a de 1aily. 29,ress la ,ondra+ 3nele dintre articolele noastre-n special
cele le%ate de scandalul #ur%ess-Macleandin serviciile de spionaj 'ritanice-au contri'uit a
schmbarea percep e despre cum trebue abordate astfe de subecte. Am ncercat
s -m men n aceea poz e cu voume cum au fostyour- ney to Madness, Pontiff'
($aos under )eaven.
Am scrs despre r zboaee de spona| dntre Iran, Irak, Sra Afga nistan, domenii n
care Mossad-ul s-a implicat direct+ Am mai scris, de asemenea, pe arg despre eg ture
Mossad-uu cu Vatcanu.
Oamen me de eg tur cu Sfntu Scaun s-au dovedt a f ut s n ate ntervur de
documentare pe care e-am f cut apo pentru aceast carte+
n 1989 am fost n Chna n tmpu revou e studen et. Acoo am fost nc o dat
martoru ntrgor servcor secrete s am seszat amestecu Mossad-uu ngr|orarea
acestua c exportu de arme dn Chna c tre Iran Irak putea avea consecn e seroase
pentru Israe. Am scrs despre rou Mossad-uu n R zbou dn Gof.
n au%ust 5AAF am primit un telefon de la Hvi Spielmann+ Spemann e o fgur egendar n
Israe: s-a evden at n r zbou de ndependen a nfn at Unted /i l m Studios din
Israel+ A produs o mu me de fme, mute dntre ee coproduc hoy- woodene.
Spemann vroa s te dac aveam de gnd s scru un documentar actua despre
Mossad. M-a asgurat c vo avea mn ber c sngura restrc e o s se apce
a ntreb re pe care e puneam pentru a ob ne nforma ; cu ct ntrebam ma
mut, cu att aflam mai mult+
Am afat c , n afara c r or u Vctor Ostrovsky a pubca or u Ar Ben-
Menashe, se scrsese prea pu n despre Mossad. S asta spre deosebre de CIA, despre
a c re actvtate s-au scrs vreo 20 de c r . Servcu Secret de Informa Brtanc avea
aproape 50 si cam tot attea atestau actvtatea KGB a servcor germane sau
franceze, ns o verfcare a con nutuu acestor c r ar ta c exstau nc mute
ucrur r mase nescrse despre aceste r zboae de spona| pe care serv ce e
sponsorzaser .
In tmpu c toror n Israe, une le n numele Canalului F 'ritanic, ntervure au decurs ca
orcare atee. Cadru tempora a reat ror nterocutoror me trebua s cuprnd o
peroad cudat , pasat undeva ntre trecutu apropat amntr aproape utate.
Treptat ns , pe m sur ce ncepeam s ne cunoatem ma bne, ar reat re or se
apropau tot ma mut de prezent, ncepur s fe ma exac , s -s amnteasc ma
uor deta - cne, ce, cnd s unde a spus.
A devent car c ce care a|utaser a fondarea Mossad-uu aveau amntr v egate
de o peroad care a reprezentat stora tr t de e - c aceasta nu ma fusese
repovestt dn perspectva or. ns ce ma mportant a fost c au putut raporta
trecutu a prezent. De e(emplu,
cnd au identificat rolul pe care l-a avut Mossad-ul n ultimele zile ale domne ahuu n Iran, e
-au expcat ca fnd nceputu prezentuu fage a fundamentasmuu samc.
Cnd au dezv ut mpcarea Mossad-ului n Africa de Sud, au reut s o compare cu
stua a actua a r. Au demonstrat de nenum rate or c trecutu face parte dn
prezentu Israeuu.
Au ar tat c egendee despre Mossad p esc n fa a fapteor ade v rate. M-
amntesc pe Rafae Etan spunnd c : ,Aproape tot ce-a fost pubcat despre
capturarea u Echmann sunt numa scorne. tu asta pentru c eu sunt ce care -a
capturat".
n mute prvn e, Etan coeg s au transformat mture ntr-o reatate
captvant . m-au cerut me s fac a fe.
Ascutndu- pe Etan aveam mpresa c reutee u erau a fe de nepuzabe
ca energa sa. Luptase ntr-un mare r zbo a nforma or. Un om de o
perspcactate f r mte; tot ce- dorea era s tr asc att ct s apuce zua n
care n Israe va f ntr-adev r pace+
Am n ees repede c nterocutor me se mp r eau n dou tabere. Erau ce care
neau cu Isser Hare ce care neau cu Mer Amt, ar dspre u pe care- nutreau
un fa de cea r m sese neschmbat de-a lun%ul anilor+ M-am dat seama c nc
una dn cee dou p r nu va ceda ncodat .
Asta a dus a o probem n pus: s cnt resc ce accent s pun pe nforma a
ob nut de a e. Ce pe care- ntervevam erau totodat ntr-o curs contra-
cronometru. Oamen ca Mer Amt se af acum n amurgu ve . Spre auda u, a
fost dspus s suporte ntervur ung ntreb r care se repetau. Pe utmu
d duse a pu n tmp dup ntoarcerea sa dn Vetnam, unde fusese s afe n prmu
rnd n ce fe 9ietcon%ul ntrecuse de mute or n r zbou dn Vetnam, servce secrete
americane+
3nul dintre cele mai fascinante interviuri a fost cel cu 3ri Sa%u7+ St tea n brou u Zv
Spemann vorbea deschs despre unee pro'leme le%ate de implicarea Mossad-ului atunci
cnd fusese conduc toru suprem a tuturor servcor secrete.
Lu Davd Kmche nu- p cea s fe uat prn surprndere, aa c cerea s vad
dnante toate ntreb re. Cu toate acestea a dezv ut
detalii importante despre viziunea sa asupra oamenilor si a evenimenteor. Ce ma bne m- aduc
amnte cnd hr nea cnee, tmp n care distru%ea n mod ele%ant credi'ilitatea celor care nu se
ridicau la standardele sale+
Yaakov Cohen -a deschs casa, sufetu s mntea pentru mne. .e-am petrecut multe
ore a kbbutz-u unde ocuete acum, n tmp ce amntea ce spusese s ce sm se
atunc. De exempu, numa e poate amnt remuc re frca prn care trecuse
dup ce omorse pentru prma dat un om. Reac a sa fusese tota dfert de cea a lui
-afi $itan+
2oel #en 8orat avea mentalitatea unui avocat al avocatului, tratnd numa faptee s ma pu n
con|unctura or. A reut de mute or s umpe goure sate de store. Reuven
Merhav m-a dat o sere de nforma mportante despre rou Mossad-uu n potca
sraean .
Trebue s men onez n mod deosebt pe do dntre zart sraeen cu care am
avut ocaza s vorbesc. Aex Doron a vorbt sncer despre servce secrete sraeene.
A|utoru u a fost de mare pre . Pe de at parte, Ran Edest, care ucrase ca
cercet tor pentru Canau 4 a fmu de teevzune pe care urma s - reazeze despre
Mossad, se pmba adesea de coo pn coo prntr-unu dn broure dn compexu
studouror u Zv Spemann, nsstnd c nu ar fi ,corect" s dea deta compete n
mute dntre cazur. Cteodat p rea ma preocupat de ce nu trebua s fe n
program dect de ceea ce tre'uia+ ,a cteva dintre interviurile la care a participat, i-a ntrerupt pe
ce nterveva pentru a- preven ,s fe aten ". Dn fercre, foarte pu n -au ur mat
sfatul+ Independent de -an $delist, m-am ntnt cu a spon actv care au n ees c nu vor
f cta ca atare+
M-au nvtat a e acas ; e-am cunoscut fame am a|uns s tu cte ceva despre
va a or partcuar ; asta dovedea c spon nu tr esc ntr-o at ume. m amntesc de
un ntervu cu un katsa care reata despre cum ucsese. Dntr-o dat rot prvrea prn
vngu confortab care d dea spre o zon cu un pesa| bbc, suspn adnc spuse,
,Lumea asta nu e cea adev rat ".
Nu am utat acee cuvnte. Cred c ce a vrut s spun este c , n compara e cu
ce f cea nante, undeva prntre rtmure obnute s aparen ee ve , o anume
ntunecme s amenn are nu- p r sser ncodat . Am reg st acea sentment
a mu dntre nterocutor mei+
Era o amntre ca o trezre a reatate, aceea c umea spona|uu este, aa cum
ntrez rse Sfntu Petru, Rau, de cee ma mute or ,v zut prntr-o stc , nchs
a culoare*+
I.;$-,OC3;O-I S8$CIA,I
Meir Amit &aim Co0en .adia Co0en 2aa1ov Co0en 6illiam Case7 6illiam Col'7 -afael $itan Hvi
/riedman Isser &arel $mer7 !a'on%o
$d=ard !im'el David !imc0e Otto !orma1 &enr7 McConnac0ie Ariei Merari -euven Mer0av Dann7
.a%ier 2oel #en 8orat 3ri Sa%u7 Simon 6iesent0al
ZIARE GAZETE
1aily 29,ress, ,ondra 1aily Mail, ,ondra 1aily Tele.ra,h, ,ondra .e= ?ork Times
0os An.eles Times Jerusalem Post %unday Times, ,ondra

l
INSTITU II
8almac0 Arc0ive, Israel ;0e 8ress Association ,i'rar7, ,ondra
8u'lic -ecord Office, ,ondra;0e ,i'rar7, ;rinit7 Colle%e, Du'lin
.ational Arc0ive, 6as0in%ton ;0e Secret Arc0ives, 9atican Cit7 State
;0e .e= 2or1 8u'lic ,i'rar7 ;0e Arc0ive, "ilot, Israel
DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE @F5
!I!LIOGRA"IE
A%ee, 80ilip+ 4nside the >om,any: >4A 1iary. &armonds=ort0, $n%land< 8en%uin #oo1s, 5AGI+
Allon, 2i%al+ %hield of 1aid. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AGJ+
#ainerman, joel+ 4nside the >oert 6,erations of the >4A and 4srael@s Mossad. .e= 2or1< S8I #oo1s,
5AA5+
#amford, :ames+ The Puzzle 8aSace< A Re,ort on America@s Most %ecret A.ency. #oston< &ou%0ton
Mifflin, 5AB4+
#ar-Ho0ar, Mic0el+ ;en-Gurion, A ;io.ra,hy. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AGG+
#ar-Ho0ar, Mic0el+ %,ies in the Promised 0and. ,ondon< Davis-8o7nter, 5AG4+
#en-8orat, 2es0a7a0u, et al+ 2ntebbe Rescue. .e= 2or1< Delacorte 8ress, 5AGG,
#en-S0aul, Mos0e, ed+ Generals of 4srael. ;el Aviv< &adar, 5AEB+
#lac1, lan and #enn7 Morris+ 4srael@s %ecret Wars. ,ondon+ &amis0 &amilton, 5AA5+
#lument0al, Sid, and &arve7 2azijian, eds+ Goemment by Gun,lay: Assassination >ons,iracy
Theories from 1allas to Today. .e= 2or1< Si%-net, 5AGE+
#rzezins1i, H'i%nie=+ Po7er and Princi,ie: Memoirs of the -ational %ecurity Adiser, GAGG-GAIG+
.e= 2or1< /arrar, Straus [ Cirou(, 5AB@+
The >4A@s -icara.ua Manual: Psycholo.ical 6,erations in Guerilla War-fare. .e= 2or1< 9inta%e
#oo1s, 5ABI+
Cline, -a7 S+ The >4A under Rea.an, ;ush and >asey. 6as0in%ton, D+C+< Acropolis #oo1s, 5AB5+
Cline, -a7 S+ %ecrets, %,ies and%cholars: ;lue,rintofthe 2ssential >4A. 6as0in%ton, D+C+< Acropolis
#oo1s, 5AGE+
Cline, -a7 S+, and 2ona0 Ale(ander+ Terrorism: The %oiet >onnection. .e= 2or1< Crane -ussa1,
5ABF+
Constantinides, "eor%e C+ 4ntelli.ence and 2s,iona.e: An Analytical ;iblio.ra,hy. #oulder, Colo+<
6estvie= 8ress, 5AB@+
Copeland, Miles+ The Game of-ations. .e= 2or1< Simon [ Sc0uster, 5AEA+
Copeland, Miles+ The Real %,y World. ,ondon< Sp0ere #oo1s, 5AGB+
Deacon -ic0ard+ *(+ - A ,iograp$y of -ir Maurice .ldfield. ,ondon< Macdonald, 5ABI+
@F4
"O-DO. ;&OMAS
De1el, $fraim+ %hai: The 29,loits of <a.ana 4ntelli.ence. ;el Aviv< 2oseleff, 5AIA+
De1el, $fraim+ A <istory of ;ritish %ecret %erice. ,ondon< "ranada, 5ABJ+
De Silva, 8eer+ /ub !oa0 1$e (2A and t$e #ses of 2ntelligence. .e= 2or1< ;imes #oo1s,
5AGB+
Do'son, C0ristop0er, and -onald 8a7ne+ The 1ictionary of 2s,iona.e. ,ondon< &arrap, 5ABF+
Dulles, Allan+ The >raft of 4ntelli.ence. 6estport, Conn+< "reen=ood 8ress, 5AGG+
$isen'er%, Dennis, 3ri Dan, and $li ,andau+ Meyer 0ansky: Mo.ul of the Mob. ,ondon< Cor%i
#oo1s, 5ABJ+
$isen'er%, Dennis, 3ri Dan, and $li ,andau+ TheMossad& 4srael@s %ecret 4ntelli.ence %erice 4nside
%tories. .e= 2or1< Si%net, 5AGA+
$lon, Amos+ The 4sraelis: 8ounders and %ons. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AG5+
/ara%o, ,adislas+ ;um after Readin.. .e= 2or1< Macfadden, 5AE@+
"il'ert, Martin+ The Arab-lsraeli >onflict. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AGF+
"olan, Aviezer, and Dann7 8in1as+ %hula, >ode -ame the Pearl. .e= 2or1< Delacorte 8ress, 5ABJ+
"roussard, Ser%e+ The ;lood of 4srael. .e= 2or1< 6illiam Morro=, 5AG@+
"ulle7, #ill, =it0 Mar7 $llen -eese+ ;reakin. >oer. .e= 2or1< 6arner #oo1s, 5AB5+
&ai%, Ale(ander M+ :r+ >aeat: Realism, Rea.an, and 8orei.n Policy. ,ondon< 6eidenfeld [
.icolson, 5ABF+
&arel, Isser+ The <ouse on Garibaldi %treet. ,ondon< Andre Deutsc0, 5AGI+
&arris, -o'ert, and :erem7 8a(man+ A <i.her 8orm of Aillin.. ,ondon< ;riadS"ranada, 5AB@+
&as=ell, :oc1+ %,ies and %,ymasters: A >oncise <istory of 4ntelli.ence. ,ondon< ;0ames [ &udson,
5AGG+
&enze, 8aul #+ The Plotto Aill the Po,e. ,ondon< Croom &elm, 5ABF+
,aKueur, 6alter, ed+ The 4srael-Arab Reader. .e= 2or1< #antam, 5AEA+
,aKueur, 6alter, ed+ The %tru..le for the Middle fast< The %oiet Bnion C the Middle 2ast DE!F-DEGF.
,ondon< -outled%e [ !e%an 8aul, 5AEA+
,otz, 6olf%an%+ The >ham,a.ne %,y. ,ondon< 9allentine Mitc0ell 5AG4+
Mc"e0ee, -alp0 6+ 1eadly 1eceits: My HI ?ears in the >4A. .e= 2or1< S0eridan SKuare
8u'lication, 5AB@+
Mc"e0ee, "eor%e+ 2noy to the Middle World: Adentures in 1i,lo-macy. .e= 2or1< &arper [
-o=, 5AB@+
Meir, "olda+ My 0ife. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AGI+
DESPRE SURSELE DE INSPIRA IE @F@
Moses, &ans+ The >landestine %erice ofthe >entral 4ntelli.ence A.ency. Mclean, 9a+<
Association of /ormer Intelli%ence Officers, 5AB@+
.eff, Donald+ Warriors at %uez: 2isenho7er Takes America into the Middle 2ast. .e= 2or1<
,inden 8ress, 5AB5+
Offer, 2e0uda+ 6,eration Thunder: The 2ntebbe Raid, the 4sraeli@s 67n %tory.
&armonds=ort0, $n%land< 8en%uin #oo1s, 5AGE+
Ostrovs17, 9ictor+ ;y Way of1ece,tion. .e= 2or1< St+ Martin?s 8ress, 5AAJ+
Ostrovs17, 9ictor+ The 6ther %ide of 1ece,tion. .e= 2or1< &arperCollins, 5AAF+
8o=ers, ;0omas+ The MJn Who Ae,t the %ecrets: Richard <elms and the >4A. .e= 2or1<
!nopf, 5AGA+
-a'in, 2itz0a1+ The Rabin Memoirs. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AGA+
-ic0elson, :effre7 ;+ The B.%. 4ntelli.ence >ommunity. Cam'rid%e, Mass+< #allin%er, 5ABI+
Set0, -onald+ The 29ecutioners: The %tory of %mersh. .e= 2or1< ;empo #oo1s, 5AGJ+
Smit0, Colin+ Portrait of a Terrorist. .e= 2or1< &oit, -ine0art and 6inston, 5AGE+
Sterlin%, Claire+ The Terror -et7ork: The %ecret War of 4nternational Terrorism. ,ondon<
6eidenfeld [ .icolson, 5AB5+
Stevens, Ste=art+ The %,ymasters of 4srael. ,ondon< &odder [ Stou%0ton, 5AB5+
Stevenson, 6illiam+ EK Minutes at 2ntebbe. ,ondon< #antam #oo1s, 5AGE+
Stoc1=el, :o0n+ 4n %earch of 2nemies: A >4A %tory. .e= 2or1< 6+ 6+ .orton, 5AGB+
;innin, David #+ The <it Team. #oston< ,itle, #ro=n and Compan7, 5AGE+
;ull7, Andre=+ >4A: The 4nside %tory. .e= 2or1< 6illiam Morro=, 5AE5+
;ull7, Andre=+ The %u,er %,ies: More %ecrets, More Po7erful than the >4A. .e= 2or1<
6illiam Morro=, 5AEA+
6est, .i%el+ A Matter of Trust: M4I DE!I-LH. ,ondon< 6eidenfeld [ .icolson, 5AB4+
6est, .i%el+ Ml I: ;ritish %ecurity 6,erations DEKE-!I. ,ondon< ;riadS "ranada, 5AB@+
6est, .i%el+ M4G: ;ritish %ecret 4ntelli.ence %erice 6,erations DEKE-DE!I. ,ondon<
6eidenfeld [ .icolson, 5AB@+
6iesent0al, Simon+ The Murderers amon. Bs. ,ondon< 6illiam &einemann, 5AEG+
A.$U$
Motto
/n s,iona", la fel ca fn r zboi3 legenda succesului este ea ns i un factor de succes.
Mena0em #e%in
Con ne:
DI-$C;O-II "$.$-A,I Al MOSSAD-3,3I
S;-3C;3-A MOSSAD-3,3I
-A8O-;3-I,$ DI.;-$ S$-9ICII,$ S$C-$;$ IS-A$,I$.$
DIC IONAR DE TERMENI INSTITU II
",OSA- D$ SI",$
DIRECTORII GENERALI Al MOSSAD#ULUI
5AI5-5AI4 -$39$. S&I,OA& 5AI4-5AE@ ISS$-&A-$, 5AE@-5AEB M$I-AMI;
5AEB-5AGF H9IHAMI- 5AGF-5AB4 2I;H&A!&O/l 5AB4-5AAJ .A&3MADMO.I
5AAJ-5AAE S&A#;AL S&A9I; 5AAE-5AAB DA..22A;OM 5AAB-4JJ4
$/-AIM&A,$92
A.$U$ @FG
STRUCTURA MOSSAD#ULUI
Directorul Genera a MOSSAD-uu se numete ofca ,ns rcnat a servcor
securt de stat" (Menume a Sheruth Habtachon).
E este a|utat de un ,coordonator" care conduce drect ,echpee mor " (kdon).
Urmeaz n erarhe do ef de servc: unu pentru servce tehnco-
admnstratve, ce at pentru opera un.
Serviciile te0nico-administrative sunt< cercetarea, documentele (folosite pentru a da agen or
dentt no sau de acoperre), tehnooga (arme nstrumente sofstcate necesare
n ac u nile de spionaj, n misiuni speciale sau n execu ), admnstra a arhvee (stora
MOSSAD-uu).
efu opera unor conduce drect Academa MOSSAD-uu, opera e de
securtate, pe cee de supraveghere (nevot), comunca e (yahaomn) spona|u
propru-zs (Meuckha = mp r a, fost Tsomet), acesta dn urm organzat ca un
servcu extrem de compex, cu brour s rezden e n Europa s Orentu M|ocu,
dar cu un ,departament pentru Israe". efuu opera unor se ma
subordoneaz K aisaraut (fost ;evel, serviciul care admnstreaz nforma e cuese de
of er de nforma afa a msune dpomatce ae Israeuu
LAP=Departamentu de upt pshoogc . Utma, dar nu cea ma pu n
mportant , sarcna drect a efuu opera unor este de a p stra permanent
eg tura cu SHABACK = Securtatea ntern sraean , un fe de FBI, cu TSAHAL =
Armata sraean , cu po a s cu ate servc specae.
Dou departamente dn servce secrete, amndou cu nume poetce, sunt )foarte
specae"; prmu, numt ,Petee de Aur" (Safanm) se ocupa doar de OEP ar a
doea = ,Brza dmne " (Tsafrm) se ocupa de comu nt e evreet dn afara
Israeuu.
Cea ma mportant msune a MOSSAD-uu n rea a cu dfertee comunit
evreet dn ate r, const n asstarea acestora a organzarea unor structur de
autoap rare numte Msgerot (gardu). Isser Hare, fostu ef egendar a MOSSAD-
uu, a spus ntr-un ntervu pentru pubca a );ri'une :uife* (4E ianuarie 5AA@ cum a
organzat grupure de autoap rare evreet n toat Europa ,Am hot rt dn capu
ocuu s venm n a|utoru comunt or evreet dn re n care guvernu nu
vroa sau nu putea s frneze acest va de voen (antsemt - n.n.) Am hot rt s
reac on m ferm crend organza evreet de autoap rare sau, ma bne zs, de
@FB
A.$U$
egtm ap rare, ar acest ucru s-a f cut n coordonare cu autort e ocae. Am
uat unatera aceast n atv . Am creat a fa a ocuu infrastructura necesar .
Cnd conduc tor comunt eztau, tneretu evreu ua probema n mn crend
cubur sportve sau mc r de tneret, n anii ?GJ nu mai eram la conducerea MOSSAD-ului ci
deputat n !nesset+ Serge Beate Karsfed m-au nvtat a Pars pentru a lua cuvntul cu
ocaza une mar demonstra de sodartate cu Israeu. M-am ntrebat medat
dac m sure de securtate aveau s fe sufcente. Pot s v asgur c n mpre|urm
nu exsta nc un sngur po st francez, dar tner dn comunitatea evreasc erau
omnprezen s exerctau servcu de ordne. Nu -am ntrebat cne formase, dar
tam c ac onau n sa|u organza or de ap rare pe care e pusesem a punct cu
c va an nante".
n organgrama MOSSAD-uu remarc m de asemen ea o serie de servicii specazate pe
r regun ae um prezentnd mare nteres pentru Israel<
-Cartierul "eneral $uropean
AL = Servcu pentru S.U.A., format dn ce ma expermenta of er
de nforma , ucrnd sub cee ma sode acoperr; este o unitate strict
secret .
DARDASIM = Departament care se ocup de Chna, Afrca Orentu
ndep rtat.
MALAT = Brou eg turor cu Amerca de Sud.
Un capto deosebt a actvt MOSSAD-uu era desf urarea unor opera un
egae pe tertoru unu stat str n. O asemenea msune necest un comando
format dn ce pu n 15 oamen foarte bne preg t . Ac unea lor are I momente diferite,
denumite codificat cu litere ale alfa'etului neoebrac. ,Aef" este un grup de 2 ucga
versa . Grupu , 'et0* are doi ,paznc" care asgur spatee ,aefuu" s e preg tete
retragerea; e sunt tr g tor de et s conduc tor auto de marc . In stua
neprev zute membr acestor dou grupur se pot a|uta un pe a . A trea echp ,
,het", se ocup de ogstc : cazare, ban, ocun e conspratve, etc; se preznt
sub forma unor cupur con|ugae. Echpa ,a|n" are 6 agen care- urm resc pe
duman, furnzeaz nforma detaate despre pro gramu znca! acestua,
dentfc ocu ce ma potrvt pentru ,execu e" asgur retragerea ceora . A
do agen , de eg tur , pasa sub codu | tere ,gof", deservesc em toru
dsmuat ntr-o ocun conspratv ',? transm nd Statuu Ma|or a MOSSAD-uu
nforma s preund de a acesta noe dspoz .
A.$U$ @FA
RAPORTURILE DINTRE SER$ICIILE SECRETE ISRAELIENE
n Israe func oneaz urm toaree servc departamente cu msun de
servicii secrete+
AMAN (AGOF MODYIN) = Servcu de Informa a Armate; este
ce ma bun organsm de nvestga dn Orentu M|ocu, cu exceen
profesont a ob ner de date.
APAM = Servcu de Informa de Securtate;
Departamentu de cercetare s documentare, apar nnd de Mnsteru
de Externe avnd actvtatea orentat ma aes spre re arabe;
,Departamentu de nvestga " a Po e sraeene, ns rcnat cu
aspectee po enet ae afaceror de contraspona|;
KAISARAUT (fost TEVEL) = Servcu care admnstreaz nforma e
ob nute de of er de nforma a ambasadeor sraeene n str n tate;
LAKAM = Brou de eg tur pentru probeme tn fce ae Mnsteruu
Ap r r;
MOSSAD = Insttutu pentru opera un specae cuegere de
nforma ;
SHABACK (fost SHIN BETH) = Servcu de securtate ntern , un FBI
israelian>
UNIT 504 = Untate mtar ce asgur cuegerea de nforma prvnd
trecerea gran eor;
- UNIT 8200 = Untate mtar care asgur ntercept re de
comunc r;
- 3.I; BI5@ \ Serviciul de foto%rafiere al AMA.+
Organza e de spona| cve s mtare dn Israe au s pt mna
nstrur operatve o reunune anua numt ,TSORECH YEDIOT
HASUVAT", pe scurt TSIACH, a care se eaboreaz obectvee actvt de
nforma pentru anu urm tor, stabte n ordnea mportan e.
Documentul final al acestei reuniuni, numit tot ;SIAC&, devine calendar de activitate pentru
fiecare serviciu secret+
Comuntatea servcor de nforma este condus de efu MOSSAD-uu a
c ru denumre ofca este MENUME a SHERUTH HABITACHON = ns rcnat
de stat cu servce secrete, care admnstreaz drect nforma e cuese
de MOSSAD, SHABACK LAKAM. E comunc d-
rect cu prmu mnstru. Informa e cuese de AMAN s de departamentu de cercetare
documentare a Mnsteruu de Externe sunt admnstrate prn mntr de resort, de
guvern, care e comunc prmuu mnstru. Cum ns ntre AMAN MOSSAD exst o
eg tur permanent , practc, efu MOSSAD-uu are a dspoz e toate nforma e
cuese de cee ma mportante agen sraeene de spona| MOSSAD, AMAN
S&A#AC!+
DIC IONAR DE TERMENI l INSTITU II
ACADEMIA = coaa de cadre a MOSSAD-uu. n mba vrt, MIDRASHA.
A N EFES = n romn nseamn ,f r gre". Este caracterstca cerut ceor ma
mportante ac un n teren ae MOSSAD-u lui+
AL = servcu MOSSAD pentru S.U.A. Este format dn ce ma competen of er de
nforma care ucreaz sub cee ma sode aco perr. Este o untate
secret .
AMA. - Prescurtarea denumr ,Agaf Modyn" care nseamn ,Servcu de
nforma a ar matei*+ $ste cel mai 'un or%anism de nvestga e dn ntregu
Orent M|ocu, cu foarte bun profesont n ob nerea de date, ma
pu n n nterpretarea acestora+
AP AM = Servcu de nforma de securtate.
ASPIRATOR = Agent care af toate datee une nte.
A TRIMITE N VACAN = A r n un duman.
#A; ,$9$.2&A \ A%ent de se( feminin, imediat inferior unui 1atsa+
BIOLEVERAGE = Foosrea unor nforma ntnse pentru a constrnge (anta|a) pe
cneva.
#,I.D DA;I." \ ,oc si%ur ales de un a%ent pentru ntlnirea cu superiorul s u.
BODEL = Curer, om de eg tur .
BORCAN CU MIERE = Capcana sexua preg tt de servce secrete.
#3-. \ A%ent sacrificat deli'erat, cu scopul de a-l proteja pe altul mai valoros+
CARE DETH = Opera une care eueaz f r mot iv+
CONTACT = ncercare de recrutare a unu cet ean str n.
CUR ARE CHIMIC = Evtarea supravegher.
CUTIE MUZICAL = Radoem tor.
DA-DASIM \ Departament al !AISA-A3; pentru C0ina, Africa si Orientul ndep rtat.
$,I.; \ Spionajul te0nic, realizat prin m|oace rado, foto, sate .
EXFILTRARE = Transferare a unu agent dntr-o ar ost .
FALASH = Agent care actveaz n Lban.
FALSE FLAGGING = A recruta o persoan care crede c va ucra pentru o at ar .
GANDAC = Dspoztv eectrc de ascutare i nre%istrare+
HUMANT = Strngerea de nforma prn ntermedu agen or.
INSTITUTUL PENTRU INFORMA II OPERA IUNI SPECIALE = Denumrea ofca a
MOSSAD-uu; n ebrac MOSSAD nseamn nsttut.
!AISA-A3; \ /ost ;$9$,+ $ste serviciul care administreaz nforma cuese de of er de
nforma a ambasadeor sraeene de pretutindeni+
KATZA = Agent rezdent. Eta oamenor MOSSAD-uu, antrena tmp de 3 an
supu unor nterogator smuate care reproduc toate posbee voen e
a care ar urma s rezste dac ar f prn. Sunt recruta dn rndu unor
oamen cu deosebte cat arg cunotn e de mb str ne. Un katza
creeaz re ee de nformator n ara de rezden coaboreaz cu
echpee specae ae MOSSAD-uu, care efectueaz ope ra un n ara
respectv , asgurndu-e ogstca nforma ona matera .
KIDON (BAIONETA) = Subsec a de ,ucga" a MOSSAD-uu. Face parte dn sec a
KOMEMIUTE. Cuprnde cte 3 echpe a cte 12 oamen, dntre care 2 se
antreneaz n Israel, n timp ce a @-a execut msun n str n tate. Eufemstc,
acestu grup de asasn de profese se spune ,bra u ce ung a |ust e
sraeene". E nu tu nmc despre cea of er a MOSSAD-uu
nu- cunosc nc ntre e denttatea rea . Este o untate utrasecret .
!OM$MI3;$ (fost M$;SADA \ Departament strict secret+ 3n mini-MOSSAD deoarece
coordoneaz pe katza pe of er actv care organzeaz execut
opera un cu mna armat .
,A!AM \ 8rescurtare de la denumirea ),ashkat e-Kshre Madao", adc ,Brou de eg tur
pentru probeme tn fce" a Mnsteruu Ap r r.
,A8 \ 8rescurtare de la ),o0ama0 8sic0olo%it* care este departamentul de upt pshoogc a
MOSSAD-uu.
LEGENDA = Bografa fctv a unu KATZA.
,UMINA ZILEI = Aerta maxm .
MA#3AC& \ Informator care nu este evreu+
MAHAKET GAMIHKAR = ,Insttutu executv de nforma " a Mnsteruu de
Interne. Coordoneaz actvtatea de spona| economc dpomatc.
MA,A; \ #iroul MOSSAD-ului pentru America de Sud+
MARATS = Ascut tor. Agent specazat n nterceptarea s descfrarea conversa or
nregstrate de SHICKLUT.
M$,3C!&A (fost;SOM$; \ Departamentul de recrutare al MOSSAD-ului+ Datort
atotputernce sae a c p tat acest nume, Meuckha nsemnnd
,mp r a".
MENUME = Prescurtare a func e de ,Menume a Sheruth Habtachon" care
nseamn ,ns rcnat cu servce securt de stat". $ste vor'a de directorul
%eneral al MOSSAD-ului, care este deru comunt servcor secrete
sraeene+ $l este numit de prmu mnstru pentru o peroad teoretc de 5
an.
M$;SADA \ 9ezi !OM$MI3;$+
MID-AS&A \ 9ezi ACAD$MIA+
MIS"A-O;& - In romn ,gardu". Structur de autoap rare ae comu nt or
evreet dn Daspora.
MISGEROT = Fot ucr tor a MOSSAD-uu trm n str n tate pentru a a|uta
comunt e evreet.
MISHLASHIM = Cute pota secret a unu agent.
MOSSAD = Ce ma mportant servcu secret sraean, avnd atrbu e CIA
completate cu multe altele> vezi I.S;I;3;3,+
.A!A \ Sistemu unformzat de screre a rapoarteor de c tre agen MOSSAD+
NATIV = Agent care actveaz n spa u post-sovetc.
.$9IO; \ Serviciul de suprave%0ere al MOSSAD-ului+
LUME MAI BUN = Ucderea unu agent duman.
PAHA = Departamentu pentru actvt antterorste; denumre compet )8a7lut
&a'lanit O7eret*+
8A,A9-A"I3 \ Aparat de 'ruiere a undelor radio+
8&O;I./ \ /oto%rafii n scop de spionaj+
POLIZOR = nc pere foost a nterogatoru suspec or. Loc unde se fac edn e
secrete de anaz .
-$C3, \ Informa fase ,servte" n mass meda str n = ntoxcare.
REG-SIG = Semna pentru KATZA pentru a se ntn cu agentu s u ntr-un loc pu'lic+
RESET = ,Centraa de nforma securtate". Se ocup de cuegerea
expertzarea nforma or potce economce. Are n subor dne servc
de dversune care ac oneaz n r arabe.
SAYARET MATKAL = For ee specae sraeene. Untate strct secret (orce referre n
pres este nterzs de cenzura mtar ), organzat pe structura mtar
care este ns n afara controuu armate. Ea ne drect de efu MOSSAD-
uu. La orgne e se af UNITATEA 101 nfn at n 1953 de maoru de
atunc, premeru de az, Are Sharon. Acesta recrutase 40 de specat n
upta de gher , transformndu- ntr-o armat secret care atac bazee
paestnene dn zona de fronter . SAYARET-u a nceput cu 200 de oamen
c rora se puteau ad uga s a - specat dn servce secrete, dn
armat dn rndu rezervtor -, prn mobzare. Programul de antrenament
a aceste unt este foarte dur, ncuznd etape de preg tre
antrenament n tertor oste, tehnca paraut r sau a notuu
subacvatc. Accentu se pune pe n atv rezs ten , cuvntee de
ordne fnd ,secret rapiditate*+ Dintre cele mai cunoscute misiuni amintim<
5 5 AEB< raid adnc n teritoriul e%iptean, 0eliopurtat, soldat cu aruncarea n aer a
ctorva podur a une centrae electrice, toate de pe .il+
45AEB< raid de represalii asupra aeroportului din #eirut soldat cu distru%erea a A avioane ale
companiei li'aneze M$A+
@1976: cea ma spectacuoas ac une, n urma c rea for ee specae dn
ume au ntrecut n aprecere mute unt sm are str ne, egand SAS-u
brtanc, eberarea ostatcor de pe aeroportul u%andez $nte''e+
F5ABB< raid dinspre mare asupra Cartierului "eneral al O$8 dn Tuns, n cursu c rua a
fost ucs, n va sa, sub o poae de goan e, famosu der paestnan
Kha a Wazr, fostu comandant a armate OEP deru Intfade.
Excep ona organzator, e purta numee de r zbo ,Abu |had", adc
,tat r zbouu sfnt", avnd sub comand toate opera une de gher
dn ,Paestna ocupat ".
SAIFANIM = n romn ,Petee de aur"; este departamentu pentru OEP
al MOSSAD-ului+
SA./$-$. \ ;e0nica desc0iderii si nc0iderii scrisorilor si%ilate+ SAYANIM = Vountar evreu
care se pune n su|ba unu KATZA. E prmete
ban numa pentru servce prestate. In 1998 erau n num r
de B+JJJ n S+3+A+, F+JJJ n Marea #ritanie, etc+ S&A#ACK = Fostu SHIN BETH,
,Servcu securt nterne" a statuu
Israel, un fel de /#I+
S&AI \ 8rescurtarea denumirii )S0erut 0a-2ediot 0a-Artzit* - )Serviciul Na ona de Informa ",
nfn at n 1940 avea ca prncpa misiune inte%rarea evreilor care imi%rau n
8alestina+
SHICKLUT = Departamentu de ascut r a MOSSAD-uu.
S&I. #$;& \ 8rescurtarea denumirii )Serut0 #itadon*, vezi S&A#AC!+
SIGNT = Cuegerea de nforma dn mass-meda.
SLICK = Ascunz toare pentru documente mesa|e.
S8,A-$ \ -eciclarea unu paaport vaab, ob nut prn furt sau cump rat.
;$3D \ Documente false pentru into(icarea adversarului+
;$9$, \ 9ezi !AISA-A3;+
TSAFIRIM = n romn ,Brza dmne ", denumre poetc pentru prozacu
departament a MOSSAD-uu pentru comuntile din Diaspora+
TSAHAL = Armata sraean .
TSIACH = Prescurtarea denumr ,Tsorech Yedot Hasuvat" care are dou n eesur.
Este, ma nt, reununea anua a organza or de spona|, cve
mtare, ae Israeuu. A doea sens, pentru care se foosete numa forma
abrevat , este ce de ,caendar de actvt anuae" pentru fecare dntre
servce secrete israeiiene, n primul rnd pentru MOSSAD+
;SOM$; \ 9ezi M$,3C!&A+
3.I;A;$A 5J5 \ 9ezi SA2A-$; MA;!A,+
UNIT 504 = Untate mtar care asgur cuegerea de nforma prvnd trecerea
gran eor.
UNIT 8200 = Untate mtar care asgur nterceptarea comunca or.
3.I; BI5@ \ Serviciul de foto%rafii al AMA.+
YAHALOMIN =n traducere, ,damantu; untate n MOSSAD care asgur comunicarea
cu agen n msune n str n tate.
2A-ID \ Serviciu compus din trei ec0ipe a cte G-A oameni fiecare, dintre care dou sunt
destnate ac un n str n tate s una n nteroru Israeuu.
GLOSAR DE SIGLE
A.O Organza a Abu Nda
A/- Recunoatere medat a amprenteor
Al Integen artfca
A, Untate speca care ac oneaz sub acoperre n S.U.A.
AS3 Untate terorst actv
AWACS Sstem de supraveghere persoan s avertzare - coordonare
a for eor propr sau ae aa or.
#.D #undes .ac0ric0tendienst (Serviciul Secret "erman care
acoper att sfera nforma or na onae ct a ceor externe
#6 Arme 'iolo%ice
CA. Congresu Na ona Afrcan (RSA)
CA; Tomografe computerzat
CIA Agen a Centra de Informa a S.U.A.
CIO Oficiul Central de Ima%ini
C.A Congresu Na ona Afrcan
CSI Comunitatea Statelor Independente (foste sovietice
CSIS Serviciul Secret C0inez
C6 Arme c0imice
D$A Servcu pentru sanc un mpotrva droguror
DCI Drectoru Agen e Secrete Centrae
Dl Conducerea Servcuu Secret de Informa
DIA Agen a Secret de Ap rare
DO Drectoru Opera unor
$D8 Procesarea eectronc a dateor
$-D Departamentu de Informa Externe a Armate
IDA Baza de date a nforma or secrete
I$D Bomba artzana
I// Identifcarea pretenuu sau dumanuu
II Identificarea ima%inii
I- Infrarou
ISA Actvtate de sus nere a spona|uu
:I, Centru Comun de Informa Secrete
.IC Centru Na ona de Informa Secrete
.SA Agen a pentru Securtate Na ona a SUA
.S;, ,ista ceor care amenn securtatea na ona
O$8 Organza a pentru Eberarea Paestne
O3A Organza a Unt Afrcane
/,8 /rontul de $li'erare al 8alestinei
/8,8 /rontul 8opular pentru $li'erarea 8alestinei
8-OD Tehnca de ob nere a fotografor de pe discurile optice
-A/ Fac unea Armata Roe (Germana)
NOTE
CAPITOLUL 1% &N SPATELE OGLIN'II
5+&otelul -itz din 8aris a fost construit n 5BAB pe un teren care d dea n Pace Vendome. Este o
oper arhtectura ma|estuoas , cu 142 de camere, a c re nume e ste sinonim cu
)lu(ul*, n 5AGA mardaru ango-egptean Mahommed AI-Fayed a cump rat
hoteu de a fca ntemeetoruu s u. C drea era atunc n stare proast , cu
dot r tehnce (nstaa e eectrc , centra teefonc , buc t re) de dnante de
r zbo. Pentru a- modernza a- reda m re a trecut , AI-Fayed a nvestt 150
de moane USD, de 5 or pre u de cump rare. ,A des vr o ucrare de
asemenea mportan nu este o chestune de captasm. A f cut-o pentru
prestgu fndc v-a ndr gostt de acest Hote" a spus n 1985
:acKues C0irac, atunci primarul 8arisului, acordndu-i lui AI-/a7ed vaoroasa ,Medae
Sm ut " a captae franceze. Preedntee /r+ Mitterand l-a distins pe miliardar cu
,e%iunea de Onoare n ran% de cavaler n 1986 s de of er n 1993. n 1991 Mahommed
AI-Fayed a pubcat o store a hoteuu, nttuat ,Le Rtz de Pars", scrnd pe
exemparu d rut prmaruu care ntre tmp onorase cu ,Pacheta Parsu
bmenar" (1989): ,Domnuu |acques C0irac, prmar a Parsuu, f r
ncura| re s sfatu c rua m-ar f fost mposb s resusctez gora hoteuu
Rtz". n 1995 egpteanu
a contrbut cu o dona e substan a a fnan area campane prezden ae
vctoroase a u Chrac. ntre tmp |acques C0irac a ctgat un a doea mandat;
dn p cate nu tm dac mardaru ango-egptean a ma contrbut sau nu a
fnan area campane sae, ma cu seam c fu s u Dod a murt a tur de
prn esa Diana n tra%icul accident rutier din tunelul parizian d?Alma, la @J au%ust 5AAG+
4+Dodi /a7ed (5AIE-5AAG, fiul miliardarului an%lo-e%iptean
Mahommed A-Fayed nepot a mardaruu saudt Adnan
5+ .O;$ @IA
!as0o%%i (fratele mamei sale, Samira, la un moment dat cel mai bogat om dn ume a c ru
avere s-a rotun|t prn comer u de arme. S-a n scut a Aexandra (Egpt) unde
tat s u tocma trecea dn cate%oria micilor ne%ustori n aceea a micilor investitori+ .umele
s u rea este Esmad E In ceea ce nseamn ,Stpu Credn e" dar, cum de mic se
recomanda ,Dod", aa -a r mas numee. De remarcat c ncodat Dod nu a vrut
s poarte desnen a nob ar ,A" pe care tat s u s-o arogase cu de a sne
putere, ma trzu cnd devense mutmonar. Dod Fayed a dus o va de
,fecor de ban gata", tat s u nerefuzndu- nmc, de a man de ux, a ahtur
de vtez . Trms n 1969 a Insttutu Le Rosey (o coa eve an pentru boga
um), e a abandonat coaa dup un an. Tat s u I-a trms un an n servcu
mtar a Emrateor Ara'e Unte (EAU, unde era baza bog e sae) de unde,
adoma for de emr a fost trms a coaa mtar brtanc de a Sandhurst. n
1974, dup absovre a preferat un post de ataat mtar a EAU a Londra, post
care bnen ees nu -a fost refuza t+ In5AGA la mplinirea a 23 de an, tat s u -a f urt
o compane de produc e cne matografc . De prmu fm, de succes, s-a ocupat
char AI-Fayed senor. Apo Dod ce (pn atunc) Norocos, a uat Oscaru anuu
5AB4 pentru cel mai 'un film la care e nsu era produc tor executv, n 1988 tat I-a
f cut pe Dod drector a Harrods n 1992 a nc dou frme dn grupu s u. n
1991 Dod a produs filmul )&oo1*, re%izat de Steven Spiel'er%+ Pe prn esa Dana a
cunoscut-o n 1996 ar da or s-a nfiripat n 1997, ntr-o vacan a va dn Sant
Tropez a Fayezor. n scurt tmp au devent un subect ,ferbnte" pentru
paparazz, a c ror h r ua a dus a groazncu accdent de a 30 august 1997
n care att Dana ct s Dod -au g st moa rtea+
@+ &arrods din cartierul londonez !ni%0ts'rid%e este cel mai cele'ru magazn dn ume. Este
ad postt de un paat n st neorenascentst cuprnde 150 de gaer
utraeegante. Are 5000 de furnzor de m rfur, r spnd pe ma mute
contnente. $(pune zilnic produse n vaoare de 100 de moane de re sterne, de a
hane ,haut couture" a nute sport, s de a coere de rubne vertabe a
produse alimentare+
/ondat n 5BFB, &arrods era n 5AJA cel mai mare ma%azin european+ 8roprietarii s , dn fama
Burbrdge, au dezvotat n urm tor 50 de an un ntreg an de magazne
brtance, n 1959 n urma une tpce confrunt r de capta, Harrods a fost
,ngh t" de re eaua de magazne a sco anuu Hugh Frazer. Dn 1970
con%lomeratul a%ro-minier),on0ro*, creat n Africa de Sud, poseda J bun parte a ac unor
compane ,House of Frazer". n 1981 Lonhro a f cut o prm ofert pentru a
achz ona re eaua 8razer, dar aceasta a fost bocat de ,Comsa pentru
monopour s fuzun" care a consderat c ofertantu nu are experen n vnzarea
,en detail*+ ,on0ro a repetat oferta n 5ABF dar, pentru a avea mai mute anse a vndut
cee 29,9% dn ac une Frazer, pe care e de nea, unu ter , spernd s e
r scumpere uteror. Cump r toru, Mahommed A-Fayed, a achz onat ntregu
an Frazer, 4 un ma trzu, p tnd cash, ntr-o z, suma de 615 m oane de lire
sterline, n 5AAF el a vndut toate activele companiei /razer (IE de ma%azine pentru F5J milioane
de lire sterline,
p strnd doar Harrods. De remarcat c acest magazn, prn catatea produseor a
centee f cea sngur o re et ega cu a ceor 56 de 8razer vndute, uate a un
oc. Pe de at parte se pare c egpteanu A-Fayed conduce n mod str uct
att de brtancu Harrods. n 1997, revsta economc ,Verdct" pasa Harrods-u
n fruntea magazneor engezet dn ntreaga ume s evden a pentru
,defnrea normeor brtance n matere de m rfur s tehnc de comercazare".
F cnd o anaz de substan , rev sta eco nomc brtanc conchdea:
,Pubctatea negatv preungt care s-a f cut u A-Fayed (este vorba de o
campane ansat fnan at din %ros de -+6+ -oland, proprietarul %rupului ,on0ro care
ncercase s nght re eaua de magazne Frazer n.n + nu a afectat practic rezultatele
ma%azinului &arrods+ .imeni dintre cei care ar
face ast z un tur a magaznuu nu ar putea pretnde c schmbarea propretaruu
a d unat ntereseor ntreprnder. Harrods este nfloritor*+ n ncheere at un
argument n favoarea )e(clusivismului tipic en%lezesc* n care se nscrie &arrods< proprietarul
ma%azinului patroneaz , prn trad e, concursu hpc anua care are oc a
casteu Wndsor, n vrtutea aceea trad a oc n o|a rega , a tur de
suveranul Marii #ritanii+
4. Mahommed AI-Fayed se trage dntr-o fame s rac dn Aexan dra. S-a n scut n
1929 a nceput prn a face un mc comer n orau nata, n an '50 a cunoscut
o tn r saudt de a ,coaa engezeasc de fete" dn Aexandr a> o c0ema Samira
si era fiica doctorului Mo0ammed !as0o%%i, doctorul lui A'dul Aziz i'n Seud, fondatoru
Regatuu saudt. Ce do s-au c s tort n 1955 ar n 1956 s-a n scut fu
or,Dod". Fayed a ntrat n afacer cu cumnatu s u Adnan Kashogg, vt orul (ca si el
miliardar, care l-a an%ajat pentru a coordona vr r de m rfur c tre Araba Saudt cu
un salariu mic dar cu 5JZ din 'eneficiu, n 5AIE AI-/a7ed a ntemeiat firma )Middle $ast .avi%ation
Co+*, pe 'aza unei companii de navga e cump rat foarte ieftin de la un evreu+ $ra perioada
n care avea s nceap r zbou Suezuu. Apo e a ma achz onat 25% dn
ac une une compan de navga e dn Genova (Itaa). Cnd Nasser a f cut
unee na onaz r care au atns propret e lui, Mahommed AI-Fayed a p r st
Egptu |urnd s nu se ma ntoarc . E -a str mutat toate afacere n emratee
Gofuu, pe atunc nc sub mandat brtanc. A |ucat un ro esen a n crearea
centruu comerca aeroportuu dn Duba, ctgnd 85 miloane re
sterne. Apo s-a stabt a Londra n 1965, avnd n deruare contracte de
construc ntermedere cu frme brtance dn Emratee Arabe Unte.
n 1979 a cump rat hoteu Rtz dn Pars (vez nota 1, pag. 13), n 5ABI ma%azinul
&arrods dn Londra (vez nota anteroar ) cu 615 moane re sterne cash.
Propret e sae ma ncud casteu sco an de seco XVI de a Banagown (fosta
reedn a canuu Ross), fabrca de c m ,Turnbu s Asser" dn Marea
Brtanc, furnzoare a Casei re%ale, o proprietate n -oc1efeller 8iaza din New York, o v
de vacan a Sant Trapez etc. n 1987 a nchrat pe 25 de an de a prm ra
Parsuu, va Wndsor, numt aa pentru c dup abdcare ac au ocut, dn
1936, ex regee engez $duard VIII (sub numee de duce de Wndsor) cu so a sa
amercana 6allis Simpson+ $duard a murit n 5AG4 iar ducesa n 5ABE+ Al-/a7ed a investit 5JJ de
milioane de franci francezi pentru a restaura aceast v construt n 1900 a
r scump rat cee 40.000 de obecte dn nteror de a Insttutu Pasteur, c rua
fuseser sate prin testament+
Imperiul de afaceri al lui Ma0ommed AI-/a7ed mai cuprinde )Metro Bussness Avaton", cea ma
mare compane european de avoane supersonice pentru oamenii de afaceri, o companie de
elicoptere, fabrce de pantof ,Kurt Geger" ,Caravea", postu ,Rado Lberty",
s pt mnau satrc ,Punch" care apare de 150 de an cubu de fot'al /ul0am+
5. DGSE este prescurtarea denumr ,Drec a Genera a Securt Externe", un
CIA francez. Decretu de nfn are a DGSE dateaz dn 2 apre 1982, pn
atunc servcu numndu-se SDECE. Msunea sa n actu de ntemeere era
aceea de ,a c uta a expoata nforma e avanta|oase pentru securtatea
Fran e precum de a detecta anha, pe ntreg tertoru na ona, actvt e
de spionaj ndreptate mpotriva intereselor franceze, pentru a prentmpna consecn ee".
Motvu transform r SDECE n DGSE ne tocma de atrburea unor msun s pe
tertoru na onal+ SDECE, care ap rea n 1945 era ,ment s caute n afara
frontereor na onae toate nforma e toate documentee" ute sguran e
r dar nu ,putea avea nc un fe de puter pe tertoru francez, opernd doar
n r str ne."
CAPITOLUL 2% &NAINTE DE &NCEPUT
5+;emplul din Ierusalim a fost construit n AEJ +e+n+ de re%ele Soomon dstrus de
mp ratu babonan Nabucodonosorn 586 .e.n. A doea tempu a fost c dt
n 515 .e.n. dstrus de cuceritorii romani n anul GJ+
4+Irod cel Mare (G@-F +e+n+ a ajuns re%e cu sprijinul Imperiului -oman (37-4 .e.n.). n nteror a
men nut echbru ntre saducce, a c ror putere a mtat-o, farse esenen.
Este famos prn construc e sae. A nt rt sau creat fort re ee Massada,
Herodion, Hyrcana a dezvotat oraee Samara Cezareea. Irod a rdcat cee
patru mar zdur de sus nere a Munteu Tempuu, rgnd practc ncnta sacr
prn construrea une patforme umperea cu bo a gouror dntre zdur s
suprafa a pan .
@+Hidul 8ln%erii era cel mai lun% dintre cele patru ziduri ale Muntelui Tempuu edfcate de Irod
ce Mare. Stuat pe atura vestc e avea o lun%ime de FBI de metri> Hidul 8ln%erii de azi
este doar o bucat de 60 m dn ace zd. Este format dn pietre enorme, ma|ortatea
de 2-8 tone dar sunt unee de 40-50 sau char 100 de tone. Zdu Pnger a
nceput s fe poment ca oc sacru aba dup cucerrea otoman a
Ierusamuu (1517). Spre sfrtu secouu XIX a devent un smbo na ona
evreiesc+ Rug cune rostte n fa a Zduu Pnger sunt consderate ca
deosebt de efcente deoarece, dup rabnu |aca Ettnger (sec. XIX) ,Por e
ceruu sunt aproape de zdu apusean." Un obce r spndt s practcat az de
turt str n este de a scre rug cun pe buc ee de hrte care sunt apo
ntroduse ntre petree zduu, n fa a Zduu Pnger mu tner evre
ceebreaz ma|oratu. Tot ac se desf oar unee ceremon na onae ar
soda
sraeen depun |ur mntu militar+
F+Bar Mtzvah este ceremona regoas prn care b e evre n vrst de 13 an
cap t statutu de adut responsab. Aceasta nseamn c e sunt dator s
respecte porunc e (mtzvatn ebrac ) pot partcpa a ,su|ba de dup -
amaz ", prncpaa rug cune a comunt a care to partcpan (excusv
b rba ) ctesc dn ;ora (9ec0iul ;estament su' conducerea ra'inului sau a celui mai vrstnic
participant+
Ceremoniile de #ar Mitzva0 nu sunt consemnate nainte de 5FJJ+ n contemporanetate ee au
c p tat o mportan sport fnd con sderate momentu de afrmare a dentt
evreet a tneror. Pe de at parte au devent pre|u unu fastuos banchet,
a care oaspe aduc darur pentru tn ru maturzat, n Israe mu tne ri
s rb toresc ma|oratu a runee fort re e! Massada - smbou rezsten e
na onae sau a Zdu Pnger.
I+ Sabatu este dumnca, zua odhne, bucure a recueger. Sabatu ncepe
vnerea a apusu soareu cnd a snagog se ne o su|b care dfer de su|bee
de sear dn restu s pt mn prn aceea c , a sfrtu e se adaug prmee
patru versete dn Geneza, cap. 2, se rostete bnecuvntarea s apo crednco
cnt psamu ,Scutu p rn or".
E+Sionism este un termen modern desemnnd dorn a evreor de a se ntoarce pe
p mntu u Israe (Shvat Zon - ntoarcerea a Sion+ Sion este sinonim cu
Ierusalim, care la rndul l u i smbozeaz ntregu Israe, n secolul UIU conceptul
reli%ios al rentoarcerii a devenit unul politic< acea a cre r c mnuu na ona
evreesc n Paestna. Sonsmu potc care a dus a crearea statuu Israe a fost
(s ma este) comb tut de udasmu utraortodox.
G+)Decara a Bafour" este documentu ems a 2 noembre 1917 de %uvernul
'ritanic, care preluase 8alestina su' administrare si care poart numee ttuaruu de
atunc a! portofouu Forregn Office-ului+ Cel mai important para%raf al acestui document
afirma c ,Guvernu Ma|est Sae prvete cu aprobare ntemeerea 8alestinei
ca stat na ona evreu s va face uz de toat nfuen a sa pentru a facilita realizarea
acestui o'iectiv, fiind de la sne n ees c nu se va ntreprnde nmc de natur a
pre|udca drepture cve regoase ae comunt or neevreet
exstente n 8alestina*+ ,a data emiterii acestui act care, specific Imperiului Brtanc este
pn de ambgut , tr au n P alestina 5JJ+JJJ de evre 500.000 de arab.
Decara a Bafour a perms vaure de emgrare evreasc spre Paestna,
organzarea acestora n teritoriu apo procamarea statuu Israe.Yshuv
este termenu terar care n romn nseamn popua e,
n stora recoonz r Paestne s form r statuu modern Israe exst dou
yshuv: a) ce vech, compus ndeoseb dn evre rego, ven n
Paestna ncepnd cu anu 1880 fnd n ma|ortate de provenen est-
european ; n 188 4 erau 4F+JJJ de oamen, b) ce nou care s-a format o dat cu
a doea mare va de mgrare evreasc n Paestna (1914); ma|ortatea o
formau tot evrei est-europen; nou yshuv num ra 40.000 de oamen , cum
ma|ortatea erau anma de de socaste , ei au fost creatorii kbbutzuror s
moshavuror, comunt de baz ae popua e evreet pn dup
consodarea statuu Israe.
E+ .O;$ @EI
2is0uv-u a crescut cu vaure mgra e evreet: a treea n 1919- 5A4F, al patrulea n
5A4F-5A4B, al cincilea n 5A4A-5A@A (4IJ+JJJ de evrei %ermani, n 5AFI 7is0uv-ul avea IIJ+JJJ de
oameni+
A+Haganah erau m e popuare ae evreor dn Paestna; e le au ap rut n 1920.
Textua ,haganah" nseamn ,ap rarea". Ea a fost precedat n 1907 de ,Bar
Gora" a Yafa dn care s-a dezvotat n 1909 ,Hashomer"- organza a de ap rare
n fa a bedunor arab, n 1947 Haganah avea 40.000 de oamen mp r n 5
unt : ,po a supranumerar " de sub autortatea brtanc , brg ze de tner,
corpu de paz , nf area ,Pamach" (for a de et ).
5J+David #en-"urion (5BBE-5AG@ era evreu polonez, din partea ocupat pn a 1918 de
Rusa. E s-a stabt n Paestina n 5AJE cu prmu va de coonzare sonst ,
mpreun cu Ben Zv a fondat mcarea sonst socast . A tr t ntr-un kbbutz,
apo a studat dreptul la 3niversitatea din Constantinopol, 8alestina fiind atunci provnce
turc . Expuzat n 5A 5I de autort e otomane, Ben- Guron a pecat n S.U.A.
unde a f cut propagand sonst . A revent n Paestna n 191 7, dup
nstaurarea mandatuu brtanc, reund s adune a un oc toate curentee
socaste, nt pe pan sindical (&isdrataut0, 5A45 si apoi politic, devenind primul
secretar-%eneral al partidului MA8AI+
n peroada mandatuu brtanc Ben-Guron a favorzat mgrarea candestn
evreasc n Paestna, ar dup 1945 a |ucat un ro conduc tor n Haganah. E a
fost ace a care n ma 1AFB a proclamat statu Israe, a c ru prm premer a fost
pn n 1953. Dup do an de ntrerupere a redevent premer, post pe care -a
de nut pn n 1963 cnd, nocut de Lev Eshko, a p r st MAPAI pentru a-s
consttu propru s u partd - RAFI +
55+ Ytzhak Rabn (1922-1995) era un ,sabre", adc un evreu n scut n Israe, n
1942 a ntrat n armata secret evreasc (Pamach), f cnd apo carer n
armata statuu Israe, n 1956, n R zbou Suezuu, era comandant de brgad ; n
1964-1967 ca ef a Statuu Ma|or a fost artzanu vctore sraeene dn R zbou
de Sase Ze dn 1967. Trecnd n potc -a succedat Gode Mer ca prm-
mnstru ntre 1974 1977. A de nut portofou ap r r ntre 5ABF si 5AA4+ Din
5AA4 devine lider al 8artidului Muncitoresc si premier+ ,a F noiem'rie 5AAI a fost asasinat de un
fanatic, n tmpu unu mtng de pace pe care organzase n fa a prm re Te
Avv-uu. n 1994 a prmt, o dat cu Yasser Arafat, premu .o'el pentru pace ca
urmare a acordului de la 5@ septem'rie 1993 (Washngton) care cuprndea ,Decara a
de prncp prvnd Autonoma Paestnan .
54+Sub denumrea ,manuscrseor de a Marea Moart " sunt cuprnse o mu me de
texte descoperte ncepnd cu 1947 n ma mute locuri la vest de Marea Moart .
Referrea dn textu c r noastre este a descoperrea ntr-o grot dn desertu
Iude, n 1947, a 7 manuscrse nf urate n pnz de n. Descopertoru, un
bedun anafabet, e-a vndut. Dup prmee cercet r arheoog sraeen au
organzat ma mute campan de s p tur, descopernd mute alte asemenea
documente la Rumran, Massada, !0ari'ot, Mubharat, etc. Pe baza or a fost
dentfcat secta esenenor, o grupare cu deooge precretn , care a actvat
a Oumran de a |um tatea sec+ II .e.n. pn n prea|ma cucerr romane dn anu
70. Prncpaee screr esenene sunt reguamentee comunt congrega e, o
Genez apocrf , Cartea R zbouu care descre upta dntre f umn a
ntunercuu, Cartea Tempuu care cuprnde Legea descrerea ceu de-a
doea tempu, Cartea de Aram , descrnd o comoar ascuns , precepte egae
morae mnur de mu umre c tre Dumnezeu.
5@+n tmpu campane germane contra Fran e dn anu 1940, a Dun1erKue, oras-port
la Marea Mnec atestat documentar nc din sec+ U, n pofida 'om'ardamentelor
%ermane, @IJ+JJJ de mtar aa (244.000 de engez 111.000 de francez) au
fost evacua de fota francez a amrauu Abra. Opera unea a durat o
s pt mn , ntre 27 ma 4 une, sfrnd n momentu ocup r orauu de c tre
trupee germane, cnd trupee aate ncercute erau deja pe sol 'ritanic+
5F+n cazu unor ac un care erau de natur s anga|eze statu Israe, s anseze
nteresee une ate r sau s perturbe rea e dpomatce, decza fna
era uat de o troc format dn prmu mnstru, mnstru drect nteresat
drectoru MOSSAD-uu. Uneor dar nu totdeauna, este nformat s mnstru
ap r r, n cazul prezentat, Meir Amit a luat apro'are si de a efu Mareu Stat-Major,
2itz0a1 -a'in, deoarece c0estiunea MIC 45 viza direct nteresee supreme de ap rare a
r. Aceast stua e ustreaz perfect dferen a dntre dfertee servc secrete
israeliene+ .umai MOSSAD-ul se su'ordona direct primului ministru+ Celelalte -AMA. al Armatei,
S&I. #$;& (al Ministerului de Interne) s Servcu Po e - era subordonate
mnstereor pentru care ucrau. Dn 1952 func oneaz un Comtet unfcat a
servcor secrete, a c ru preednte este efu l MOSSAD-ului+
5I+ -ic0ard &elms, a fost al treilea director al CIA+ Din aprilie 5AEI pn n une 1966 a ocupat
postu ntermar, depunnd apo |ur mntu. A fost, dup Aan Dues,
fondatoru CIA, prmu mem'ru al )familiei* care ajun%ea la conducere+ $ra un om al
cercet r, att prn forma e ct ca urmare a eecuu debarc r americane n
Cu'a, la 8la7a "iron (5AE5 pe care o pusese la punct ca director-adjunct+ n timpul conducerii sale,
la CIA s-a pus accentul pe nevoia de profesionalizare a opera or de spona| contraspona|,
pe nt rrea dscpne n domenu opera or clandestine+
Adus a efa CIA de preedntee democrat Lyndon B. |ohnson, Rchard Hems a
fost men nut n func e de repubcanu Nxon, de nu era agreat n mod
deose'it de acesta+ Cnd s-a produs Afacerea Watergate, Hems a ordonat o stratege de
dstan are a Agen e fa de Casa Ab , att de efcent nct Washngton Post a
scrs ntr-un edtora c CIA a fost snguru organsm care a spus .3 Casei Al'e+
Evdent c Hems a p tt gestu s u. Chemat a Cmp Davd, a avut de f cut
fa une crze de autortate dn partea u Nxon. ,De aceea scre Wam Coby,
e fost drector a Agen e, Nxon -a expedat pe Hems a ambasada dn
Teheran -a numt n locul lui pe :ames Sc0elssin%er*+ C0emarea lui &elms la Cmp Davd
a avut oc a 20 noembre 1972, a pu n tmp dup ce Nxon ctgase aegere
pentru un a doea mandat. Schessnger a fost numt drector ntermar a
r mas n acea func e pn n prm vara u 1973 cnd a fost trecut a Ap rare,
drector a CIA fiind denumit Col'7+
CAPITOLUL 3. NSEMN RILE DE LA GILOT
5+Israelul este format din patru mari re%iuni istorice, de la nord la sud, Gaeea, Samara, udeea
Negev.
4+.umele pe care l poart ncepnd cu 1976 orau Sagon, fosta capta a Repubc
Vetnamuu de Sud ntre 1954 1976 cnd Vetnamu a fost mp r t n dou
state.
@+R zbou de ase Ze (1967) repreznt ce ma mare succes a Israelului n confruntarea
sa cu vecinii arab, n prm vara u 1967 preedntee Egptuu, Nasser, a reocupat
Gaza Sharm-e Shek (pn atunc sub contro ONU), s-a mp cat cu regee
Hussen a Iordane a ob nut pasarea armate ordanene sub comanda
egptean , n aceste cond Israeu a decanat un r zbo preventv care a durat de la I
la 5J iunie 5AEG+ 8urtat simultan pe trei fronturi, cu Egptu a sud, cu Iordana a est cu
Sra a nord (dn fercre pentru Israe, a vest are ca vecn doar Marea
Medteran ), acest
r zbo a adus o vctore compet .
Armatee sraeene au ocupat de a egpten Pennsua Sna pn a Canau de
Suez fa Gaza, de a ordanen Ierusamu de est Csordana ar de a
sren n me Goan, n urma acestu r zbo un mon de arab au fost ncu
n tertore sraeene. Consu de Securtate a votat n unanmtate, a 22
noembre 1967, famoasa rezou e 242 care cere retragerea Israeuu dn toate
teritoriile ocupate, ceea ce nu s-a realizat n cei @I de ani trecu aducnd perodc voente
r bufnr de voen n tertor nstabtate n tot Orentu M|ocu, utma
stua e de acest gen nregstrndu-se a sfrtu anuu 2001 escaadnd pn n
acest moment, 5I aprilie 4JJ4+
F+ Saladin sau Sala0 ed?Din 2usuf i'n?A77u' (55@G-55A@ era sultanul mameuc a Egptuu Sre.
E -a propus s - arunce n mare pe cretn care, a sfrtu secouu UI
cucerser o parte a r Sfnte, ntemend cteva ,state de crucad " cum e
spunea Ncoae lor%a+ ,a F iulie 5187, a Hatn, ga Tberad , e e-a admnstrat o
nfrngere groaznc cruca or, undu- ca przoner pe nsu efu or
suprem, Guy de Lusgnan, rege a Ierusamuu. Apo, n numa cteva
s pt mn, Saadn a readus sub st pnrea semun, Acera, Sdon, Ascaon
Nazareth, ntrnd trumfa n Ierusam a 2 octombre 1187. Cretn ma
p strau n Orent doar zonee de tora de ng oraee Tyr, Trpo
Antoha. Consderat ca un mens dezastru pentru cretnsm, r zbou
vctoros a ui Saladin a determnat pornrea Crucade a -a, cea ma
amb oas prn partcpare. Au pornt cu str ucte cooane n armur
mp ratu /rederic II #ar'arossa (care, necndu-se la trecerea unui ru nu a ma a|uns s
upte cu p gn s - ctge un oc n ra aa c , pro'a'il, a trecut n pur%atoriu
deoarece avusese diferende cu papa), regee Ange Rchard Inm de Leu care a
fost aes c petene suprem , regee francez Fp II August care nu a f cut
prea mu purc n ara Sfnt s-a rentors n Parsu s u de unde teea
ntrg a nve european ducee Leopod a Austre, o putere n afirmare cu un
suveran ranc0iunos care-l va captura pe regee engez a ntoarcere pentru a ncasa o
ura desp gubre. Dup cteva b t , Saadn Rchard Inm de Leu au
semnat un armst u pe tre an prn care, engm a store, Saadn e resttua
cretnor coasta medteranean e d dea acces ber pentru peerna| a
Sfntu Mormnt. Cretn nu ctgaser nc o upt decsv , dar nc
samc. Se pare c termen p c au rezutat ca urmare a raporturor de
respect recproc curtene cavaereasc dntre der ceor dou tabere.
Acee rea nterumane stabte ntre do duman de moarte ntr-una
dntre cee ma crude peroade storce au fost att de zbtoare pentru
contemporan urma nct, de o parte de ata, ce do ero, Sutanu
Saadn regee Rchard au ntrat nu doar n store c n contn a
oamenor medeva, trecnd prn povestr egende, direct n nemurre, o
stare a care au a|uns n prmu rnd prn acte gestur de curtene
cavaereasc care au prevaat n fa a fapteor de arme.
CAPITOLUL 4% SPIONUL CU MASCA DE "IER
1. La 5 septembre 1972, ora 5 dmnea a, aproape de data nche ierii :ocurilor
Olimpice de la Munc0en, un comando palestinian a p truns n satu ompc , dup ce
a ucs cu focur de automat un antrenor s un haterof sraeen, a uat ostatec
a 9 ompc evre. Dup spusee or, terort apar neau grup r ii '%e,tembrie
-e.ru(, dar MOSSAD-u a consderat c n spatee or se afa organza a
paestnan A Fatah a u Abu |had c acesta dn urm ar f fost creeru
ac un.
Terort s-au barcadat -au nchs pe ostatc ntr-o camer . La ora G dmnea a,
500 de po t vest-german au ncon|urat c drea. Terort e-au spus
cond e or: eberarea a 200 de de nu dn nchsore sraeene care s fe
transfera ntr-un stat arab, tre avoane pentru comando ostatc pe care s
e pun a dspoz e guvernu de a Bonn. ncepnd cu ora 7:45, ntreaga afacere
era condus de cancearu federa Wy Brandt. Mnstru de interne, &ans Dietric0-
Censc0er s-a deplasat la Munc0en, lundu-l cu el si pe am'asadorul israelian+ 8aralel, la ;el Aviv,
convocat de urgen , guvernu Gode Mer stabea c afacerea trebue sat pe
seama Bonnuu. De notat c mnstru ap r r Moshe Dayan propusese a
edn ca un comando sraean s ebereze ostatc, dar n-a fost sus nut de
nc un at ministru+ Guvernu vest-german f cea ntre tmp o contraofert : o mare
sum de ban s garan a c membr comandouu pot peca n sguran . La ora
16:50, n cond e pse unu r spuns car, comandantu terortor Mahomed
Massaad a cerut autort or germane s e dea un avon pentru ca att
terort ct s ostatc s pece a Caro, negocere urmnd s contnue. Egptu
a refuzat s prea mngea ar german au ncercat s profte de oferta
terortor pentru a- neutraza. E au preg tt o ambuscad a aeroport.
Transferu a fost f cut cu ecoptere dar, pe aeroport, a ora 22:41, unetst
german au tras n efu comandouu care mergea spre avon, f r s -
nmereasc . Rposta terortor a anhat sta a ra dio a turnului de control sstemu
de umnare a aeroportuu. Ostatec au fost mpuca ar terort s-au ap rat
pn spre zor, c znd cu armee n mn.
A doua zi, E septem'rie 5AG4, ntrea%a lume afla despre tra%edia de a Munchen. Organzator
pentru a doua oar a |. O+ (prima n 1936 n prezen a u Hter), orau bavarez se
dovedea a f cu ghnon, n ceea ce prvea, paestnen reuser s
reamnteasc ntreg um, desgur ntr-o nacceptab maner bruta , c
,exsta o probem paestnan ". De atunc au trecut @J de ani+ Crimele de a
Mnchen, orbe n och oamenor de atunc, s-au nsutt s nmt. Voen a a
fost tot ma des foost de ambee p r , de evre s de paestnen.
Probema paestnan a r mas nesou onat pn az.
CAPITOLUL 5. SABIA NUCLEAR A LUI GHEDEON
1. R zbou Suezuu, cu nume de cod ,Kadesh", a fost decanat de Israe ca
urmare a na onaz r de c tre preedntee egptean Carna Abde Nasser a
Compane Canauu de Suez (26 ue 1956). E a fost preg tt prn contacte
secrete ntre premierul sraean Ben-Guron s guvernee dn Pars Londra.
R zbou a nceput a 29 octombre 1956 cnd toat aten a opne pubce
europene era concentrat asupra revote antsovetce de a Budapesta. Dou
cooane sraeene de 'lindate au invadat centrul 8eninsulei Sinai, lundu-i prin surprindere
pe e%ipteni, care s-au retras precptat. La 31 octombre sraeen a|unseser a
numa 30 de km de Canau de Suez. Atunc s-au nregstrat dou evenimente noi<
5 primul contraatac egptean 2) utmatumu franco-brtanc care, adresat
(sc!) ambor begeran , se referea a ncetarea medat a ostt or
cerea punerea Ismae, Port Saduu s Suezuu sub protec e mtar franco-
brtanc . 3ltimatumul fiind respns de Caro, ava a franco-brtanc a nceput
char n aceea z s bombardeze Egptu. La 5 noembre un desant de
parasutst ansat a Port Sad a ocupat rapd orau o zon a Canauu de
Suez. Intre tmp armata sraean ocupa "aza+
Actele de r zbo au ncetat a 6 noembre ca urmare a nterven e ONU, U.R.S.S.
s S.U.A. La 21 noembre o for a ONU a fost nterpus ntre begeran .
For ee franco-brtance au p r st Egptu n decem'rie 5AFE iar cele israeliene n martie
5AIG+ A fost, dup r zbou generat de procamarea Statuu Israe (1948-1949),
a doea r zbo arabo-sraean. A treea a fost r zbou de Sase Ze (5AEG iar al
patrulea cel de 2om !ippur (5AG@+
2. R zbou de Yom Kppur (6-26 octombre 1973) a fost snguru dintre cee 4
r zboae arabo-sraeene n care n atva a fost de partea arab s rezutatee
au avanta|at aceea tab r . Dup cucerrea n 1967 a tertoror paestnene,
Egptu Sra au preg tt ntens revana.
Decanat a 6 octombre 1973, r zbo iul i-a surprins total pe sraeen care erau n
marea or s rb toare regoas de Yom Kp pur, care a dat numee acestu
r zbo. Egpten au trecut Suezu pe tre capete de pod, au str puns poz a de
ap rare fortfcat Bar Lev, dar -au automtat ofensiva la 5I 1m adncime n Sinai+
Parae, pe frontu sran evre au ctgat o mare upt de tancur au anhat
ava a sran , n nd o ofensv spre Damasc. Apo for ee sraeene au fost
concentrate pe frontu egptean. La 20 octom'rie ee au reazat o dub
str pungere de front, pe drec e Cairo si Suez+
,a 4I octom'rie cnd s-a realizat ncetarea focului, israelienii nu erau n dezavanta|, dar
umea remarcase c armata egptean d duse bune dovez de combatvtate s
c exst o so lidaritate arab care, pe parcursu r zbouu de Yom Kppur, a
apcat un embargo petroer pentru Europa Occdenta .
.CAPITOLUL 6. R ZBUN TORII
1. Vctor Ostrovsky a nceput prn a pune a dspoz a zarstuu canadian Claire &o7
notele sale despre MOSSAD, unde ntre 5ABF 1986 a urmat Academa MOSSAD,
a|ungnd ntr-unu dntre servce dn Centra . Cartea semnat de ce do a
ap rut n 1990 a ST. Martn Press dn New York. Ostrovsky acuza faptu c
MOSSAD-u ar f fost deturnat de a adev ratee sae eur deaur, dovednd
,pragmatsm egost" ,tota ps de respect fa de va a omuu". Uteror sub
semn tura u Vctor Ostrovsky au ap rut s ate reat r despre MOSSAD, precum
o sere de romane inspirate din cazuri reale ale A%en e.
CAPITOLUL 7% SPIONUL GENTLEMAN
5+ &assan II, regee Marocuu (1961-1999) avea puterea executv n baza
Consttu e dn 1962. Dn 1963 a ntrat n confct cu partdee. Lderu
opoz e era Mehd Ben-Barka care, n octombre 1965, a dsp rut n cond
obscure, a Pars. Apo regee a suspendat paramentu s s-a mpus guvernarea
persona , n 1970, prn referendum, e a f cut s fe aprobat o nou consttu e
care- rgea putere. Partdee au contnuat s se opun , n 1971 s 5AG4 au fost
nregstrate dou atentate a va a suveranuu, n 1975 &assan II a ocupat panc
Sahara Occdenta , fosta Sahara spano , unde Frontu Posaro duce o upt de
rezsten armat . La nceputu anor'90 regee Hassan II a n ate uoar
berazare a re%imului sau iar n 5AAG a resta'ilit parlamentul 'icameral+ Adev rata
berazare se face aba acum, sub guvernarea fuu u &assan, re%ele Ma0omed 9I,
care a preluat tronul la 4@ iulie 5AAA, dup moartea tat u s u.
4+ 2itz0a1 S0amir a lucrat n servce secrete ntre 1955 s 1965. -a succedat u
Menachem Begn n func a de premer n 1983-1984 si a e(ercitat un al doilea mandat
n 5ABE-5AA4+
CAPITOLUL 13. LEG TURI AFRICANE
1. Tradee dn gangure chnezet ae crme organzate. Se crede c ee au
ap rut acum 2000 de an, dar n versunea modern tradee dateaz dn secou
XVII, cnd au ap rut ca structur ae rezsten e chnezor fa de dnasta
mancuran Ong. Tradee au suprave ut revou e repubcane chneze dn 5A55,
controlnd dn ce n ce ma mut servce cve na onae. Pentru c -au spr|nt
pe mareau Chang Ka-Shek, tradee au fost vnate de re%imul maoist instaurat n
5AFA+ Multe triade au fost aruncate peste hotare n tmpu revou e cuturae, n 1967 -
5AEB+ n C0ina popuar au suprave ut doar 4 trade, cea ma puternc fnd
)Marele Cerc*+
n ume, peste tot unde sunt comunt sau nterese chnezet ma mportante,
exst s gangur de trade. Cte unu sngur func oneaz n Vetnam, Araba
Saudt , Paraguay, Repubca Domncan Marea Brtane. Cte 2 trade au
Macao, |apona Olanda+ ;0ailanda are trei triade, ca si ;ai=anul n care cea mai puternc
grupare se numete ,Ununea Bambusuu" are 20.000 de membr. Fpnee
Austraa au cte F triade, iar Canada E+ Recordu de n, a egatate, Hong Kong s
S.U.A. cu cte L %an%uri chnezet, dntre acestea remarcndu-se s cee ma
puternce dn ume. Ee sunt toate bazate n Hong Kong, de admnstra a
brtanc a scos tradee n afara eg nc dn 1845. Ce! ma mare ma
erarhzat grup crmna chnezesc este Trada ,Sun Yee On" care are 40.000 de
membr. Acestua urmeaz ,Echpa Wo" cu 20.000 de membr 10 subgrupe
de trade, ar ocu tre revne triadei )5F !* (4J.000 de membr 45 subgrupe).
Dup cum se vede, ntr-o ume a gobaz r, tradee repreznt de|a un sstem
goba ar gradu de func onatate e-a adus ,fama" de cea ma mare ma
puternc mafe a um, n curnd vom pubca n aceast coec e sngura carte
despre trade scrs pn acum, secretu aceste organza fnd greu de
penetrat datort structur sae trunghuare n care nmen nu cunoate ma
mut de dou persoane.
4+Kao Lng (n transcrerea ofca chnez Gao Lang) era dn 1 AE5 corespondentu de
pres a Agen e Xnhua (Chna nou ) a Dar $s Salaam n ;an%ani1a, ulterior (prin
fuziunea cu ins+ Hanzi'ar Tanzana. Datort moduu s u de va pe pcor mare,
nespecfc chnezor, a fost repede reperat de CIA KGB.
@+O analiz a CIA prvnd spona|u sraean n Afrca subnaz : ,Leg ture Israeuu
n Afrca au varat consderab de a ar a ar , depnznd de mperatvee
stua e. Actvt e de spona| ale Israelului n Africa au fost, de o'icei, purtate su'
acoperirea de antrenament po enesc, de vnz r de arme c tre for ee mtare
na onae s de programe de a|utor pentru dezvotare. Na une ara'e, n cola'orare
cu S+3+A+, au e(ercitat o mare presiune asupra ma|ort na unor afrcane cu scopu
ntreruper tuturor egturor formae cu Israeu, n pofda ruper rea or
dpomatce dntre Israe s mute r afrcane, acesta men ne nc bune eg tur
nformatve cu servcu kenyan. n Afrca Centra sraeen sunt nc actv n
Zar. n Afrca de Vest e antreneaz servce secrete po enet ae Lbere. E
a|ut totodat a nfn area servcuu
secret a armate dn Ghana. n sudu Afrc sraeen au rea cu serviciul secret
din Africa de Sud*+
CAPITOLUL 17% !UNGLEGATE
5+ Caria del 8onte, care la data faptului relatat n carte era procuror federa a Eve e, a devent
procuroru Trbunauu Pena Interna ona pentru fosta Iugosave (TPI) s
acuzator prncpa a ex-pre-sednteu ugosav Sobodan Mosevc a c r ui proces a
nceput a Haga n anuare 2002. Dna De Ponte a abordat actvt e sae |urdce
dntr-un punct de vedere potc s dn aceast cauz -a perms u Mosevc s
sfdeze trbunau s s reeve compoz a de va er cu mute gour a actuu de
acuzare preg tt de Cara del 8onte+
Invocarea de c tre procuroru federa eve an a unor dferende de at natur
dntre Eve a s Comuntatea Monda Evreasc demonstreaz c modu de
ac une a Care De Ponte nu s-a schm 'at, ea formndu-s ma nt o opne s apo
c utnd argumentee de sus nere, n oc s fac dosaru, aa cum cer normee
une |ust mpar ae s echtabe, adunnd nt probee s aba apo, pe baza
or, s -s formeze opna s s propun trbunauu o sou e.
MUL UMIRI
IS-A$,
Meir Amit, 2aa1ov Co0en, Ale( Doron, -an $delist, -afaeL $itan, Isser &arel, David !imc0e, Ariei
Merari, -euven Mer0av, Dann7 .a%ier, 2oel #en 8orat, Ur Saguy, Zv Spemann tuturor
ceor care m-au a|utat, dar pe care nu- pot numi+
ALTE RI
Sean Car'err7, Se'astian Cod7, Carol7n Dempse7, Dieter 8ommererin%, &eat0er /lorence, 8er-$ric
&a=t0orne, Diana :o0nson, $mer7 !aron%o, Otto !orme1, Martin ,ettma7er, #arr7 ,7ons, :o0n
Ma%ee, Madeleine Morel, Mic0ael ;auc1, Declan 60ite, Stuart 6inter; fecare -a dus
contrbu a n felul lui+
, N SFARIT,
6illiam #uc1le7, 6illiam Case7, joac0im !raner (ei mi-au dat ideea, $dit0, bnen ees, s Tom
Burke. Fecare autor are nevoe de un edtor cam, prev z tor, r bd tor vzonar
care s ubeasc a nebune cartea. Tom a avut toate aceste cat . Nc n-a f
putut cere ma mut - nc n-am prmt ma pu n, sunt extrem de ndatorat.
A3;O-3,

CUPRINS
Prefa+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++I
CA8I;O,3, 5
n spatele o%linzii ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++55
CA8I;O,3, 4
nainte de nceput+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4G
CA8I;O,3, @
nsemn re de a Cot ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++IJ
CA8I;O,3, F
Spionul cu masca de fier++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++GJ
CA8I;O,3, I
Saba nucear a u Ghedeon ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++BI
CA8I;O,3, E
R zbun tor ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5J4
CA8I;O,3, G
Spionul %entleman+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 54G
CA8I;O,3, B
O-A si monstrul++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5FA
CA8I;O,3, A
#ani murdari, se( si minciuni++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5EI
CA8I;O,3, 5J
O eg tur percuoas +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 5B@
CA8I;O,3, 55
Aan e p gne +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4JF
CA8I;O,3, 54
Bnecuvnta fe spon ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++44@
CA8I;O,3, 5@
Leg tur afrcane ................................................4FJ
CA8I;O,3, 5F
#om'a cameristei++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4IF
CA8I;O,3, 5I
Caricaturistul dispensa'il++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++4G5
CA8I;O,3, 5E
Spioni n nisip++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4AA
CA8I;O,3, 5G
#un%le%ate++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@44
Despre sursee de nspra e ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@@I
#i'lio%rafie++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @F5
Ane(e++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++@FI
.ote +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ @IB