Sunteți pe pagina 1din 14

Proiectarea si reproiectarea posturilor

Proiectarea postului

Punerea bazei unei companii inseamna, printre altele, crearea organigramei cu ansamblul de posturi de munca si functiile det

Proiectarea postului este procesul prin care se stabilesc sarcinile, autoritatea si responsabilitatile ce vor fi alocate unui anumi

In procesul de proiectare al postului trebuie stabilite:

- continutul postului: acesta se concentreaza asupra sarcinilor, a numarului si varietatii acestora (anvergura postului) precum

- calitatile titularului postului: se refera la cunostintele (studiile), abilitatile, aptitudinile, deprinderile si experienta necesare ti

- recompensele postului: se refera la toate beneficiile si avantajele pe care le ofera un post titularului acestuia: salariu, promo

Felul in care este gandit si proiectat un post de munca are un impact extrem de puternic asupra eficientei organizationale si a

Reproiectarea postului Reproiectarea posturilor apare ca necesara daca rezultatele nu au fost satisfacatoare sub aspectul productivitatii, calitatii , se Aceasta se poate realiza pe 3 cai: 1.Largirea continutului postului; 2. Imbogatirea continutului postului; 3. Specializarea postului;

Largirea continutului postului - Strategiile de largire a postului se focalizeaza asupra cresterii diversitatii si numarului de sarcin

Imbogatirea postului - un post este imbogatit cand i se dau angajatului responsabilitati mai mari si sanse de a lua decizii. Spre

Specializarea postului - presupune de fapt simplificarea postului. Simplificarea postului incearca asadar sa proiecteze posturi c

Analiza posturilor de catre departamentul resuse umane are ca scop, nu numai imbunatatirea performantelor celor care inde

Pot afirma ca acesta analiza are ca scop prevenirea si imbunatatrea activitatii, nu urmarirea si pedepsirea erorilor comise de c

e posturi de munca si functiile detinute de angajati. Fiecare post de munca reprezinta perceptia superiorului direct si a managerului, chiar

tatile ce vor fi alocate unui anumit post, precum si metodele/procedurile ce vor fi folosite pentru indeplinirea acestora, relatiile care trebu

tora (anvergura postului) precum si a libertatii titularului de a-si planifica si organiza munca, de a-si stabili ritmul de munca si modul de co

rinderile si experienta necesare titularului postului;

titularului acestuia: salariu, promovari, conditii de lucru placute, sentimentul de realizare profesionala, autonomie in activitate, recunoast

upra eficientei organizationale si asupra calitatii vietii angajatilor la locul de munca. Cu toate acestea, practica demonstreaza faptul ca des

pectul productivitatii, calitatii , securitatii muncii si sanatatii angajatilor sau atunci cand obiectivele organizatiei se modifica, precum si in c

i diversitatii si numarului de sarcini similare pe care trebuie sa le indeplineasca salariatul.

mari si sanse de a lua decizii. Spre deosebire de largirea postului ( care este extindere pe orizontala, realizata prin adaugarea unor noi sarc

arca asadar sa proiecteze posturi cu anvergura redusa, care constau in sarcini mai reduse si care nu necesita abilitati multiple din partea a

ea performantelor celor care indeplinesc activitatii specifice locului de munca ocupat, ci si evitarea pe viitor a unor erori comise in decurs

si pedepsirea erorilor comise de catre angajati.

rului direct si a managerului, chiar a patronului, despre scopul acestuia, ce sarcini ii revin detinatorului postului respectiv, ce responsabilit

inirea acestora, relatiile care trebuie sa existe intre ocupantul postului si superiorii, subordonatii sau colegii sai, calitatile si cunostintele ne

ili ritmul de munca si modul de comunicare cu colegii (autonomia postului);

utonomie in activitate, recunoasterea performantelor proprii, dezvoltare profesionala, etc.

actica demonstreaza faptul ca deseori nu se acorda importanta proiectarii posturilor de munca, deoarece in majoritatea cazurilor, o proiec

nizatiei se modifica, precum si in cazul in care are loc o retehnologizare a proceselor de productie/

izata prin adaugarea unor noi sarcini), imbogatirea muncii este o extindere pe verticala, adaugand postului mai multe responsabilitati, aut

esita abilitati multiple din partea angajatului. Secretul specializarii este de a nu exagera aplicarea ei.

itor a unor erori comise in decursul perioadei anterioare.

ostului respectiv, ce responsabilitati are acesta, care este nivelul de competenta solicitat, etc.

egii sai, calitatile si cunostintele necesare titularului postului respectiv si recompensele ce i se cuvin acestuia.

e in majoritatea cazurilor, o proiectare deficitara a unui post nu este o problema cu consecinte vitale. Pe de alta parte insa, strategiile de p

ului mai multe responsabilitati, autonomie si control.

e de alta parte insa, strategiile de proiectare si reproiectare a posturilor atunci cand sunt bine alese si in concordanta cu obiectivele si stra

concordanta cu obiectivele si strategia organizatiei, pot ajuta in mod considerabil organizatiile sa isi mentina nivelul competitiv pe piata d

ntina nivelul competitiv pe piata de profil.