Sunteți pe pagina 1din 4

PSIHOTERAPIE EXPERIENIAL

masterand

MTILE Studiu de caz

Descrierea cazului Doamna A a venit la consiliere prezent nd ac!ze privind mod!l s"! de via#" datorat lips!rilor materiale$ Din declara#iile sale rez!lta c" are o rela#ie %oarte &!n" at t c! so#!l s"!' c t (i c! cei trei copii pe care )i are' %iind %oarte m!l#!mit" de mod!l )n care cei doi copii mai mari' !n &"iat de *+ ani (i o %at" de ** ani' se ac,it" de o&li-a#iile %amiliale$ .i!l s"! mai mare r"sp!nde de e%ect!area c!mp"r"t!rilor %amiliei' iar %iica sa are -ri/" de cel mai mic copil' o %eti#" de aproape doi ani' (i de c!r"#enia din cas"$ Doamna A este )n prezent )ns"rcinat"' !rm nd s" nasc" )n c!r)nd$ Despre so# a a%irmat c" este !n tat" &!n' %iind interesat )n permanen#" de &!n"starea copiilor$ Disc!t nd!0se c! cei doi copii mai mari' s0a constatat c" ace(tia )(i !r"sc tat"l care n! se intereseaz" de ei (i' mai m!lt' )n timp!l iernii n! m!nce(te niciodat"' ei tre&!ind s" cer(easc" pentr! a avea ce m nca$ De asemenea ei )i repro(eaz" mamei c" a r"mas )ns"rcinat"' no!0n"sc!t!l !rm)nd s" %ie o povar" tot pentr! ei$ 1opiii a! mai relatat c" )ntre p"rin#i e2ist" o le-"t!r" %oarte p!ternic"' cei doi prote/ nd!0se reciproc (i toate sarcinile %amiliale s!nt prel!ate de c"tre ei$ D!p" ce %i!l cel mare a r"mas repetent a iz&!cnit !n con%lict desc,is )ntre el (i tat"l s"! care n! a acceptat aceast" sit!a#ie (i n! !it" niciodat" s"0I reaminteasc" despre acest e(ec$ Analiz nd con%lictele e2istente )n medi!l %amilial' psi,olo-!l a delimitat principalele ca!ze care a! d!s la apari#ia (i men#inerea sit!a#iei prezente$ Ast%el3 4mama este o %emeie c! !n p!ternic instinct de a!toconservare (i o personalitate ,istrionic"' sim#ind!0 se &ine )n post!ra de victim"$ Aten#ia sa este concentrat" as!pra nevoilor partener!l!i' necon(tientiz nd nevoile emo#ionale ale copiilor s"i$ 4tata este !n &"r&at d!r' care n! accept" a&ateri de la norma imp!s" de el$ Este total indi%erent %a#" de nevoile copiilor s"i' dar )n acela(i timp )i place s" )i %ie rec!nosc!t" pozi#ia de 5pater %amilias6$ 4fiul are de/a o mat!ritate m!lt peste v rsta l!i' %iind capa&il s"0(i as!me responsa&ilit"#i p"rinte(ti$ Este a-resiv' av nd iz&!cniri )na%ara medi!l!i %amilial$ .apt!l c" este cel mai mare copil al %amiliei a %avorizat s!prasolicitarea l!i din partea p"rin#ilor$
*

PSIHOTERAPIE EXPERIENIAL

masterand

4fiica cea mai mare este o persoan" timid"' c! o &o-at" via#" interioar"' din care las" s" se vad" %oarte p!#in$ La v rsta ei 7** ani8 este %oarte mat!rizat" (i de/a prive(te via#a c! resemnarea speci%ic" persoanelor c"rora via#a n! mai are ce s" le o%ere$ Tr"ie(te o ac!t" stare de triste#e accent!at" (i de c"tre s!prasolicitarea' %izic" (i psi,ic"' la care este s!p!s"$ 9en#ionez c" cei doi %ra#i a! %ost da#i )n plasament pentr! o perioad" de + ani (i apoi rel!a#i )n %amilie$ A&ordarea )ncercat" )n acest caz a %ost !na de tip %amilial' c t (i individ!al$ Prim!l pas a constat )n identi%icarea 5tri!n-,i!rilor6 e2istente )n %amilie$ Ast%el s0a! identi%icat !rm"toarele3 a8 o str!ct!r" %amilial" anormal" )n care p"rin#ii se comporta! prec!m copiii' iar copiii a! l!at loc!l p"rin#ilor: &8 o -rani#" ri-id" )ntre p"rin#i (i copiii' p"rin#ii %iind indi%eren#i la nevoile emo#ionale ale copiilor' aceasta %"c nd!0i s" se mat!rizeze premat!r (i s" n! se &!c!re de propria lor copil"rie: c8 e2isten#a !nei alian#e %oarte p!ternice )ntre cei doi p"rin#i' !n con%lict desc,is )ntre tat" (i %i!' prec!m (i !n con%lict asc!ns )ntre mam" (i %i!: d8 e2isten#a !nei alian#e %oarte p!ternice )ntre cei doi p"rin#i (i !n con%lict asc!ns )ntre %iic" (i p"rin#ii s"i: e8 e2isten#a !nei alian#e %oarte p!ternice )ntre cei doi %ra#i mai mari' o alian#" )ntre cele do!" s!rori (i !n con%lict asc!ns )ntre &"iat (i sora l!i cea mic": %8 coalizarea celor doi %ra#i mai mari )mpotriva sarcinii$ Fundamente teoretice 1az!l prezentat de noi are ca principale %!ndament teoretic teoria tri!n-,i!rilor' iar str!ct!ra %amilial" este o component" de care n! se poate s" n! #inem seama at!nci c nd ne prop!nem sc,im&area terape!tic"$ A(a c!m a%irma (i 9$ ;o<en' tri!n-,i!rile s!nt cea mai mic" entitate sta&il" a !nei rela#ii' acest l!cr! c! at t mai m!lt at!nci c nd este vor&a de o %amilie$ Interac#i!nile dintre p"rin#i (i copii a! la &az" !n proces de 5tri!n-,i!lare6' proces care tinde s" sta&ilizeze rela#iile0 dar )n acela(i timp s" )n-,e#e con%lictele' %"r" a le l"sa s" se lic,ideze$ Tre&!ie s" men#ion"m c" )n cadr!l acestei 5tri!n-,i!l"ri6 este prezent"' ca o necesitate' circ!laritatea ca!zalit"#ii care are drept rez!ltat men#inerea (i ampli%icarea con%lictelor$ Rol!l terape!t!l!i )n acest caz const" )n a )ntrer!pe pattern!rile circ!lare' dar acest l!cr! necesit" !n &!n control al sit!a#iei din partea acest!ia' prec!m (i c (ti-area )ncrederii %amiliei )n capacitatea sa de a sol!#iona con%lict!l$ .oarte important este ca terape!t!l s" investi-,eze sol!#iile de/a )ncercate de
+

PSIHOTERAPIE EXPERIENIAL

masterand

c"tre %amilie' deoarece se poate )nt mpla ca terape!t!l s" prop!n" aceea(i modalitate de rezolvare a pro&lemei' care a mai %ost de/a )ncercat"' (i care n! are dec t e%ect!l de a men#ine pro&lema (i de a )nr"!t"#i sit!a#ia din ce )n ce mai m!lt$ =n st!di!l de caz prop!s de noi o importan#" deose&it" o are str!ct!ra %amilial"$ Re-!lile care -!verneaz" sistem!l %amilial a! o importan#" deose&it" )n eval!area %amiliilor pentr! a se sta&ili -rani#ele e2istente (i mod!l )n care acestea men#in pro&lema$ O -rani#" prea sla&" are drept e%ect o con%!ndare a rela#iilor %amiliale' ast%el )nc t %iecare persoan" are di%ic!lt"#i )n men#inerea propriei individ!alit"#i$ O -rani#" prea ri-id" va dezan-a/a rela#iile din %amilie' acest l!cr! d!c ndla crearea !nor s!&sisteme )nc,ise care n! com!nic" )ntre ele$ Rol!l terape!#ilor este acela de a restr!ct!ra sistem!l %amilial prin a/!starea -rani#elor' )nt"rirea ierar,iilor (i spar-erea coali#iilor$ Pentr! ca sc,im&area s" %ie acceptat" de c"tre %amilie aceasta tre&!ie s" %ie percep!t" ca %iind &ene%ic"' iar terape!t!l ca o persoan" de )ncredere$ S" n! !it"m c" %iecare %amilie disp!ne de o ,omeostazie proprie (i c" )i este %oarte -re! s" ren!n#e la an!mite re-!li care s!nt considerate ca &ene%ice' iar sc,im&area are dar!l de a0i speria pe oameni$ Demersul terapeutic propus Deoarece la (edin#ele de consiliere participa! mai ales mama (i cei doi copii mai mari' demers!l terape!tic se va centra )n special as!pra lor' tat"l %iind incl!s doar )n mic" m"s!r" )n der!larea activit"#ilor directe c! psi,olo-!l$ Plec nd de la aceast" stare de %apt' psi,olo-!l (i0a prop!s3 a8 Sta&ilirea !nei rela#ii &azate pe )ncredere' %"r" crearea de coali#ii' ast%el )nc t mem&rii %amiliei s" ai&" )ncredere )n psi,olo- (i )n capacitatea acest!ia de a provoca o sc,im&are &ene%ic"$ &8 Dezec,ili&rarea medi!l!i %amilial ast%el )nc t s" se resta&ileasc" o ierar,ie %amilial" normal"$ Acest l!cr! se va realiza prin responsa&ilizarea p"rin#ilor )n as!marea !n!i rol e2ec!tiv )n %amilie$ c8 Sensi&ilizarea p"rin#ilor la nevoile copiilor prin consiliere de tip %amilial )n cadr!l c"reia ace(tia s" %ie )nv"#a#i s" asc!lte copii$ Se vor recomanda' de asemenea (i realizarea di%eritelor activit"#i pl"c!te )n cadr!l %amiliei$ d8 1onsiliere de tip %amilial c! cei doi p"rin#i (i %i!l lor pentr! ca sit!a#ia repeten#iei s" %ie acceptat" (i a se -"si res!rse )n interior!l %amiliei de a mer-e mai departe$ >a %i )nv"#at" mama s"0(i asc!lte %i!l' s" %ie atent" la nevoile acest!ia (i a asi-!ra o com!nicare mai &!n" )ntre %i! (i so#$ Tat"l va %i r!-at s" sp!n" ce simte el )n le-"t!r" c! repeten#ia %i!l!i s"!' iar am ndoi vor %i p!(i s" identi%ice
?

PSIHOTERAPIE EXPERIENIAL

masterand

ca!zele care a! d!s la aceasta' %"r" a )ncerca s" se descopere @vinovat!l6' con(tientiz nd!0se p"rin#ii %a#" de condi#iile care tre&!ie o%erite copiilor pentr! a )nv"#a$ e8 1onsiliere de tip %amilial c! cei doi p"rin#i (i %iica lor cea mai mare pentr! a %acilita com!nicarea (i e2primarea sentimentelor (i tr"irilor %etei$ De asemenea' mama va %i )nv"#at" s" com!nice mai &ine c! %iica sa (i s"0i o%ere spri/in emo#ional$ Tat"l va %i responsa&ilizat )n le-"t!r" c! post!ra l!i de tat" a trei copii$ %8 1onsiliere c! cei doi %ra#i mai mari pentr! a dezec,ili&ra alian#a p!ternic" ce e2ist" )ntre ei (i incl!derea s!rorii mai mici )n cerc!l lor$ Se vor recomanda realizarea !nor activit"#i pl"c!te )n care s" %ie implicat" sora cea mic"$ -8 1onsiliere de tip %amilial c! scop!l accept"rii sarcinii de c"tre cei doi copii mai mari (i asi-!rarea lor c" mama lor n! va mai %ace (i al#i copii' iar responsa&ilit"#ile %amiliale vor %i )mp"r#ite )n con%ormitate c! stat!t!l %iec"r!i mem&r!$