Sunteți pe pagina 1din 34

3,

NELL COEAR

NINA CASSIAN

g'tqtt^r,^14
A

CARTE DE COLORAT

&

ron ,o

o",o',,,nu Bu'!rcrti'

1s6e

DUSUL

MaimuF zise Kix gicu maimula Pix


vpr si se

rlcoredci

laqunsprezece fix. A{a-i ci treaba asta nu-i fireascil Un elefant si se maimulireascill

RECREATIE

(Di-ne-n leagin, TromPilor, bjnilor, u$or, de zor. Leatini-ne tot a$a,

ci gi noi te-om

legina, bicepgi daci am avea

de... categorie trea...

SA

NU FUGI

SINGUR PRIN JUNGLA

SAraca

mai

Ti-e teamel Mor; de fr'cil Un leu zburlit, cumplit li groazn;c din tine yrea si-!i faci praznic...

Dreguli maimulici

ci

maimu!iciJo, nu are incotro:

GII\DUL
CEL BUN!

ci

Ba nu m;-e frici de acela, am sd-l satur cu umbrela I

@@@M

e cit se poate de frumos ! De una. sus imi leg antena, cealalti, jos, imi umple scena

Girafa sus, girali ios,

ir.rciNrnne
Al
vrea se-!i fac o pozi
I

Ziu

Dar cum s-aiung la nasul

si garantat aiunSi
nu Sreu ajunSi un satelit al meu.
Ba

tiu I Pii, te catapultez nilel


la

daci vreau

ci

lel.

Y V

Y
;v

NOROCUL HIPOPOTAMULUI Mrini sport ! Si-arati chiar ata cum mi-o v;sez de-o luni si ceva! Acuma, fugi li ia-i pe-ai tei si-apoi la bli, la bii, la bii ! -

DE CARE UND'I/E E PRINS PESIELE?

ALT PUNCT DE

VEDERE

Titicule, acest lofer Srozav, malina noastri a licut-o Praf, Nu-i nimic. biiete. ci in schimb, pe spjnarea lui o se mi Plimb.

Cum vid in cale-mi o cocoaii, mai cu cirbune, mai cu gualA, . pictez pe dinsa un poftret cici sint un pictor get-beget ! Unii picteazi pe pereli eu, pe cimile-cum vedeli!

INOVATII ARTISTICE

@##@ffi
DtN
ACESTE ZECE CAMITE

EX'Sril UNA

SINGURA C,{Rr

e visul

Stimate domnule artist: meu, de cind exist

Vreau un vapor, un vino, du-te, ca Drin deserturile mute cit si dau de api mai iute !'.",' a .,.4t

si-mi desenali pe amindoui o figuri noui. cocoalele,

<:>-a>

''-ry"iiff
*r-,.ffilt*.;#;

NU

SE,4/\4i{N,E

ffiffi#dsde
CU CELEULTE.

A!!

VAZUT.O?

O DORINTA irure merlrA

dl-mi trei

Nene, nene,
pene
!

din atitea cite ai Vreau si-mi fac un evantai


Este foarte, foarte cald li n-am Yreme si mA s@ld.

&

ffi

INGRATITUDINE

Bun. Doringa ta e lusti.


Sic

! Ci mi-am lxcut o fusti

lfu,
"&

E ca o casi

Titicule, ce persoriaj
cu etaj.

Copilul sti-n balcon. Cind vor, o ia cisula la picior.

PUTEREA EXEMPLULUI

am obosit Si-am si me sui in buzunarul tiu li eu

E clar. De-atita mers hai-hui

Si fii deci cangur.,l nu e greu.

BLiNDETE
Un cilug de clrc ce cati-n culci se crede leu (,.. chiar de nu mulci).

ww#,
F'ECARE DESEN E COA4PUS

D'N FRA6A4ENIE

APAR.T'NIND

UNOR D'VERSE

NU HAINA FACE
Dar cind

PE OM

sti duP; zibrele - iati, seamini cu-o zebri adevirati.

fu4*s*
ANI/I4ALE. CU PUIIM{ ATENI'E
LE VE,T' RECUNOASTE PE TOATE

SITUATIE GREA

Pix se

caliri-n

copac.

Ce mi fac I Ah, ce mi facf ! Kix, pe o stind, zice: Hait !

,r trebuie si ai reflexe.

nu ajunte si mA vait. ln impreiuriri complexe

coMP

LIf AT I yol

DESENEL.

SALVATOARE

: <(Aoleu

Urli titrul.
(Cred

coadi ceva Sreu


eu !)

!))

;i

coLoMTt'cu aN

cRE

oN AIARo SUPnAFETEE

PUNCTATE.

CALDURA MARE

(in jungli, ori ci-i mai, ori ianuar, e Sroaznic si fii melter gridinar. Eu, flor'le le ricoresc, vezi bine. Dar cine mi va ricori pe mine?!>

dm-"*Za&,n&
TREI MAIMUTE AU ZARIT

IN DRUM o BANAN,{.

CARE

vA AJ,NGE MAI

REqEDE

LA

EA?

PRIETENUL NECUNOSCUT
Un papagal se hotiri: (Acus si faci du11> iti giuresc furlunul - de unde nuli. ia-l Zis si ficut. Sr Doar micul maimuloi i e vesel !i vioi, creiind ci Ploui la comandd lui.

PUNcIATE COLORATI CU UN CRE/ON /"4ARO FRAGMENIELE

&

CUM SA ATRAGI ATENTIA


Auto-stopul cere, mi se pare,

o mare-ndeminare

s,i-un mic suris modest (dar cu

li

ribdare

exact ca rinocerul din

fituri.

misuri)

I ""_.-ri j

-"S'

**sryil,.9
o4'

,*;ti
copfl, oR,ENTINDU-VI DUPA pR,ivu!
DSEN.

-.

RrscuRr .r GARANTil
Un rinocer de-ai remorcat,
Yiteza va scidea treptat...
sA

... dar, daci te impinte, poli zbori chiar leri patru ro!i.

COMPLETATI-LE $I PE CELEULTE.

PROBLEME FILOZOFICE

-o fi cizut

Face mereu (tic-tac, tic-tacl> O fi amarl O fi gustosl

Ce fel de fruct? Din ce copa< aicea l'os?

ffi

D'N ACE$I'

DOTSPREZECE

STRUI/, DO' SiNr

EA NU-r iNtotoeRuNa
UN SFETI\IC
B[..JN
!

Ce-i zarva astal Sint niuc - ! Cruli-mi ca si te cru!. Ah Visam ci am un ce6 cu cuc, Cind colo am un ceas

'trc

-rac

IDENfICI. CU PUTIN,{ AIENI'E iI VEII

dddddd
GASI.

POVE$Tt VINATORESTT

Filmeai-mi de zor. Vreau, la televizor, la Teleenciclopedie si se vorbeasci, si se ltie de fapta mea de viteiie !

oo
o

DEMASCARE
Am stat cuminte ca un prel

de parci a5 fi fost un les. Si-mi treceli numele dar firi sfadiin distribuiie.., -micar la coadi.

DIN CEI OPT I'GR'. DO'

SEAA4,{N,4 PERFECT

EI.
'NTRE

CARE?

vrs cosMrc

il$
si pot zbura li si ajung cumva
Grozav a1 vrea
Pe-o stea, pe stele $lbene, cildule,

prielnice pentru maimute.

Ex,sri o s,NGuRi G,RAFi

DESENAII coMpLET. cAstTr-o!

...SI REALITATEA

#\
.,,.,.:
ln
Dar,

>{ ,fl

,/f

.r::

-,

deocamda6trag"'.e". f

:.r,

,d-,:-

loc si fi aiuns pe-o stea la gilul meu. cu Pielea lui Pestritd atirni ca un fular, ca o blinili.

n 't

CARE

E DRIMUL

1ARE DucE LA B^NANA

(Ce mai pelte!> zice Fram <Cum al face ca s;-l am ?D

CINE MUNCESTE

MANiNCA'

Fi-ma sA alunec iute. Pdne-te in ham, mai Fram. du.me repede-ac6i si-am sa te poltesc la mda:

m::l
,------'--

d
,lt'd
"ep.$4,

gtr"
a,\**r u--"-

-'--_
J

*,-

Rodactor: l0lia Endes Tiparul exsculat la Combinatul Poligrafic (Casa

Scinteiir-

Bucurs$ii