Sunteți pe pagina 1din 10

CURS 4 ET- ROC Conf. Dr.

Silvia Mihaela Silva

PROTEZAREA IMEDIAT I DE TRANZIIE N EDENTAIA TOTAL


CLASIFICAREA PROTEZELOR IMEDIATE I. n funcie de f !"# c$inic% de eden&#ie, n proteti a !entar" #e !i#tin$% 1. proteze imediate fixe unidentare ; 2. proteze imediate fixe pluridentare: 3. proteze imediate mobilizabile ; 4. proteze imediate totale: convenionale i de tip overlay.

PROTEZAREA TOTAL IMEDIAT


Definiie: Protezarea total imediat, n a ep&i'ne la#i ", repre(int" o alternativ" terape'ti " proteti ", e #e a!re#ea(" !e re$'l" pa ien&ilor afla&i la $rani&a !intre e!enta&ia par&ial" ntin#" )EPI* #a' e!enta&ia #'+total" )ESt* i e!enta&ia total", ai "ror p'&ini !in&i re#tan&i pe ar a!" n' ,ai a' valoare proteti ", pre(ent-n! in!i a&ia i,inent" !e e.tra &ie. Prote(a total" i,e!iat", are e#te !e fapt o protez total convenional, e#te onfe &ionat", n a e#te #it'a&ii, naintea e.tra &iei !in&ilor re#tan&i i in#erat" n avitatea oral" !'p" n!ep"rtarea a e#tora prin e.tra &ie alveolopla#ti " ,o!elant", i,e!iat po#toperator, f"r" a #e atepta etapa !e vin!e are po#t hir'r$i al" a pl"$ilor. O #it'a&ie lini " parti 'lar" o on#tit'ie pa ient'l e!entat par&ial ter,ino/ ter,inal, protezat parial amovibil i are, !ei ,ai pre(int" !in&i re#tan&i pe ar a!", a etia #'nt i,proprii pentr' a p'tea fi p"#tra&i. 0n a e#te on!i&ii #e in!i " e.tra &iile a e#tor !in&i i nlo 'irea lor ' !in&i artifi iali e o,pletea(" prote(a par&ial", tran#for,-n!/o ntr/o prote(" total" a,ovi+il" onven&ional". Prote(area total" i,e!iat" poate fi repre(entat" i !e o protezare de tip overlay onfe &ionat" pe !in&i re#tan&i #"n"toi #a' pe re#t'ri re 'pera+ile, e n' pre(int" pro e#e periapi ale a 'te #a' roni e .

CLASI'ICAREA PROTEZELOR TOTALE IMEDIATE


I. n funcie de nu"%!u$ &i"(i$ ! c)i!u!*ic#$i de !e#$i+#!e , -. proteze total amovibile imediate realizate ntr!un "in#ur timp: !in&ii re#tan&i #e e.tra$ n +lo $procedeul P%&'() *+%,+(- te.nica /+00+1& '. 0))2. .. proteze total amovibile imediate realizate n mai muli timpi % e.tra &ia !in&ilor laterali #e reali(ea(" n -te o e!in&" pentr' fie are he,iar a!", iar e.tra &ia !in&ilor frontali i prote(area i,e!iat" #e reali(ea(" !'p" vin!e area o,plet" a (onelor laterale.
1

II. n funcie de u&i$i+#!e# !e(e!e$ ! e/i0&en&e 1n c#2i&#&e# !#$%, -. proteze total amovibile imediate cu repere preextracionale )reali(ate pe +a(a 'nei a,prente pree.tra &ionale*2 .. proteze total amovibile imediate cu repere po"textracionale )reali(ate pe +a(a 'nei a,prente po#te.tra &ionale*2 3. proteze total amovibile imediate obinute prin utilizarea ambelor metode. Prote(ele totale a,ovi+ile i,e!iate reali(ate pe +a(e 'nor a,prente pree.tra &ionale #e pot e.e 'ta, at-t ntr/'n #in$'r ti,p, -t i n !oi ti,pi, n f'n &ie !e tehni a alea#". III. n funcie de #0(ec&u$ 4eii 2e0&i5u$#!e # (! &e+ei !i#tin$ 3 tip'ri% -. proteza total imediat tip %! cu ea ve"tibular, are poate fi% a. cu ea total/ ver#ant'l ve#ti+'lar al eii a oper" n totalitate #e$,ent'l ve#ti+'lar al re#telor e!entate2 b. cu ea parial/ ver#ant'l ve#ti+'lar al eii a oper" !oar par&ial #e$,ent'l ve#ti+'lar al re#telor e!entate 2 .. proteza total imediat tip %%!fr ea ve"tibular $fene"trat2. A e#t tip !e prote(" n' pre(int" ver#ant ve#ti+'lar, !in&ii frontali fiin! a operi&i par&ial )1/3 ,,* !e ,' oa#a fi." a peretel'i ve#ti+'lar alveolar. I6. n funcie de c#!#c&e!u$ &e"( !#$ #$ (! &e+%!ii i"edi#&e, -. Proteze imediate cu caracter provizoriu i de ur#en % a' rol'l !e a re#ta+ili rapi! f'n &ionalitatea #i#te,'l'i #to,ato$nat, $rav afe tat" !e o e!enta&ie re ent", pe o perioa!" li,itat" !e ti,p, 'r,-n! 'lterior #" fie nlo 'it" !e o prote(are !efinitiv" 2 .. Proteze imediate cu caracter tranzitoriu: #'nt ini&ial prote(e par&ial a,ovi+ile, 'tili(ate a prote(e interi,are,n are #'nt a!"'$a&i !in&i artifi iali pe ,"#'r" e !in&ii nat'rali #'nt e.trai2 a e#te prote(e pot !eveni total a,ovi+ile -n! to&i !in&ii re#tan&i !e pe ar a!" a' fo#t e.trai i nlo 'i&i2 3. Proteze imediate cu caracter definitiv #'nt prote(ele are, !'p" a!apt"ri i re on!i&ion"ri ti#'lare ,ini,e pot fi p'rtate a prote(e !efinitive. C' toate a e#te ter,inolo$ii i la#ifi "ri i n pre(ent prote(area i,e!iat" on#tit'ie 'n #'+ie t a,pl' !e(+"t't n Proteti a Dentar".

CRITERIILE CARE STAU LA 7AZA REALIZRII UNEI PROTEZE TOTALE IMEDIATE


Do'" ,ari riterii tre+'ie #" $'verne(e reali(area 'nei prote(e totale i,e!iate i an',e% 1. 1riteriul funcional are pre#'p'ne refa erea, n re$i, !e 'r$en&", a f'n &ionalit"&ii ntre$'l'i #i#te,'l'i #to,ato$nat, $rav afe tat !e pier!erea re ent" a 'lti,ilor !in&i re#tan&i !e pe ar a!". Pentr' refa erea f'n &iei fi(iono,i e i foneti e , 'n in!i i' i,portant pentr' proteti ian l repre(int" e.i#ten&a i on#ervarea reperelor pree.tra &ionale.
3

2. 1riteriul biolo#ic are pre#'p'ne o +io o,pati+ilitate ri!i at" a ,aterialelor proteti e n rela&ia lor ' &e#'t'rile !e #pri4in i ' ele !e la periferia -,p'l'i proteti .

A6ANTA8ELE PROTEZRII TOTALE IMEDIATE


Se a!re#ea(" at-t pa ient'l'i, -t i ,e!i 'l'i% 1. Avanta4'l ,a4or al prote("rii totale i,e!iate e#te re"tabilirea rapid a funcionalitii "i"temului "tomato#nat, ' p"#trarea a#pe t'l'i fi(iono,i al pa ient'l'i, ' #'pri,area etapei !e 5 mutilare fizionomic6 p-n" la prote(area !efinitiv" i ' po#i+ilitatea !e a i,ita perfe t, prin prote(are, ara teri#ti ile ar a!ei !entare !in (ona frontal", re#pe t-n!'/#e a#pe t'l i po(i&ia !in&ilor nat'rali. 3. Prote(a total" i,e!iat", e.e 'tat" pe +a(a reperelor pree.tra &ionale, p"treaz reflexele proprioceptive, evit-n! a#tfel !e lanarea 'n'i !e(e hili+r' orti al la 'nii pa ien&i, n #pe ial la ei ale "ror pro e#e nervoa#e a' ten!in&a !e a !eveni inerte, ' o ,o+ilitate #'+ ,e!ie . 0n a e#t onte.t, ea ,ai i,portant" ,otiva&ie !e a in!i a o a#e,enea #ol'&ie terape'ti ", o repre(int" fapt'l " pacientul nu trebuie " "tea fr dini pe perioada vindecrii po"textracionale #a' #"/i ntrer'p" rit,'l nor,al !e via&", o+i ei'l !e a (-,+i, !e a vor+i, #a' !e a ,-n a. 0n a e#t ,o!, #e a#i$'r" i o prote &ie p#ihi " a pa ient'l'i, are i !i,in'ea(" #en(a&ia !e infir,itate, #en(e&ie pe are a e#ta o per epe n 'r,a in#tal"rii e!enta&iei. 7. Prote(a total" i,e!iat" a"i#ur protecia pl#ilor, diminu durerile po"textracionale, previne apariia .emora#iei i #rbete timpul de vindecare. 8. +re rol de conformator al cre"telor recent edentate , !iri4-n! vin!e area i a#i$'r-n! o+&inerea 'n'i -,p proteti favora+il prote("rilor a,ovi+ile 'lterioare. 9. P"treaz aceleai relaii intermaxilare n plan vertical- la pacienii care mai prezint "topuri ocluzale n re#iunile laterale ale arcadelor )D:O, D: a fe&ei, D: a fi$'rii* #a' reface imediat ace"te repere !a " pa ient'l !evine e!entat total prin e.tra &ia 'lti,ilor !in&i re#tan&i. 0n pl'#, "e reface i "e a"i#ur "uportul perioral i tonu"ul mu"cular, prevenin!'/#e apari&ia 'nor !i#f'n &ionalit"&i ale ,'# 'lat'rii fa iale i ale arti 'la&iilor te,poro/,an!i+'lare. ;. Prin prote(area i,e!iat", limba nu va mai "uferi o p"eudomacro#lo"ie i nu va mai protruza a 'r,are a pier!erii !in&ilor. <. E.tra &iile #'nt pra ti ate ntr/o #in$'r" e!in&", prin tehni a e.tra &iilor alveolo/pla#ti e, eea e per,ite o vindecare optim a "tructurilor dure o"oa"e, !ar i o re!' ere a n',"r'l'i !e etape !e l' r', avanta4 are vi(ea(" at-t pa ient'l, -t i ,e!i 'l. =. (educe rata de atrofie i rezorbie o"oa" alveolar , prin #ti,'larea ,e ani " a re#tei e!entate !e "tre +a(a i eile proteti e . >. +daptarea pacientului la proteza total definitiv "e produce mult mai rapid- a e#ta !o+-n!in! !e4a !eprin!erile !e ,anip'lare, ntre&inere i i$ieni(are a pie#ei proteti e.
7

DEZA6ANTA8ELE PROTEZRII TOTALE IMEDIATE


Ca ori e terapie proteti " i prote(area total" i,e!iat" are li,itele ei. I,portant e#te a pa ient'l #" le 'noa# " n " !e la n ep't, ' avanta4ele i !e(avanta4ele #ale i a+ia apoi #"/i !ea a or!'l !e reali(are. De(avanta4ele prote("rii totale i,e!iate #'nt relative i puine% 1. Pri,'l ,are !e(avanta4 invo at !e 'nii #pe ialiti e#te el le$at !e preul de co"t dublu )pentr' prote(area i,e!iat" i pentr' prote(area !efinitiv"*. 0n realitate, prote(a total" i,e!iat" poate #'feri reopti,i("ri i,e!iate #a' tar!ive, !evenin! protez 3definitiv4, ter,en are !e fapt e#te i,propri', !eoare e i prote(a !efinitiv" ne e#it", n ti,p, re on!i&ion"ri repetate pentr' a fi per,anent on$r'ent" ' -,p'l proteti . 3. ?n alt !e(avanta4 al prote("rii totale i,e!iate l on#tit'ie nece"itatea aplicrii rebazrii, !ar a ea#t" ne e#itate apare i n a('l prote(elor totale !efinitive2 !iferen&a !intre ele !o'" #ol'&ii terape'ti e e#te repre(entat" !e interval'l !e ti,p 'prin# ntre ,o,ent'l in#er"rii prote(ei n avitatea oral" i ,o,ent'l reali("rii re+a("rii, are e#te ,ai # 'rt n pri,'l a(. 0n a e#t onte.t, 0.%&(&5%+ i colab.$16712 re o,an!" " ea ,ai favora+il" rea+ilitare a prote(ei totale i,e!iate e#te ea n are #e nlo 'iete inte$ral +a(a prote(ei ' 'na no'", ' $ro#i,e !iri4at", folo#in! a eeai ar a!" !entar" artifi ial" ' are pa ient'l #/a fa,iliari(at. A ea#t" #ol'&ie p"#trea(" n ontin'are on!i&iile #i,ilare !e tran#,itere a for&elor ,a#ti atorii pe -,p'l proteti la a eeai !i,en#i'ne verti al" !e o l'(ie #a', !a " e#te ne e#ar, n on!i&iile 'nei re!i,en#ion"ri. 7. +l#oritmul de realizare a protezei totale imediate pre"upune mai multe etape de lucru )re+a(are ' ,ateriale re(iliente, e hili+r"ri o l'(ale, reali(area !e ei ve#ti+'lare n a('l prote(elor totale i,e!iate ' ve#ti+'l !e# hi#* care "e de"foar po"textracional, p-n" la vin!e area o,plet" a &e#'t'rilor. 8. 8e.nica de realizare e"te mai complex i nece"it un anumit #rad de profe"ionali"m i de experien clinic !in partea ,e!i 'l'i. 9. Proteza total imediat are o perioad relativ "curt de funcionare !atorit" re(or+&iei o#oa#e alveolare, are #e pro!' e ' o rat" ,'lt ,ai a elerat" n pri,ele l'ni po#te.tra &ional, !e -t n etapa 'lterioar" !e e!enta&ie tar!iv". 0n a e#t onte.t, prote(a total" i,e!iat" !evine n # 'rt ti,p in#ta+il" pe -,p'l proteti i ne e#it" reopti,i("ri repetate ) "pt'iri, re+a("ri, e hili+r"ri o l'(ale*. Toate a e#te ,anopere re# pre&'l !e o#t al a e#tei terapii i ,"re# n',"r'l !e e!in&e !e l' r' . Tot'i, avanta4ele prote("rii i,e!iate #'nt ,'lt ,ai i,portante, !e -t !e(avanta4ele #ale, pentr' pa ient'l !evenit re ent e!entat total.

INDICAIILE PROTEZRII TOTALE IMEDIATE


Pot fi $r'pate n !o'" ate$orii, i an',e% clinice i "ociale. A9 Indic#ii$e c$inice #e refer" la ne e#itatea tran#for,"rii e!enta&iei par&iale #a' #'+totale ntr/'na total", &in-n!'/#e #ea,a !e%
8

-. S&#!e# (#& $ *ic% *ene!#$% # 5 $n#2u$ui, a, !e e.e,pl', o ar!iopatie #a' 'n re',ati#, arti 'lar a 't, e i,p'n !e 'r$en&" e.tra &ia i,e!iat" a 'lti,ilor !in&i, pre(ent-n! to&i fo are infe &ioa#e ape.iene. .. S&#!e# de in&e*!i&#&e # uni&%i$ ! d n& -(#! d n&#$e, are poate fi on reti(at" prin% #. prezena bolii parodontale ,anife#tat" printr/o ,o+ilitate patolo$i " avan#at" i !'reroa#" a !in&ilor re#tan&i !eo#e+it !e e.tr'(a&i, #it'a&ie lini " nt-lnit" ,ai fre vent n (ona anterioar" a ar a!ei ,a.ilare. 5. teama permanent a bolnavului de a nu pierde dinii n timpul ma"ticaiei "au al de#lutiiei- fapt are ar p'tea !' e la a i!ente $rave, !e tip'l a#fi.iei. c. exi"tena unei proalveolodenii e n' ,ai poate fi re 'perat" printr/o terapie orto!onti ", !in&ii frontali re#tan&i, a i pro e#ele lor alveolare ve#ti+'lari(ate, !-n! 'n a#pe t nefi(iono,i . 0n a#e,enea #it'a&ii, reperele pree.tra &ionale vor fi 'tili(ate n',ai pentr' !eter,inarea rela&iilor inter,a.ilare i n' pentr' ,ontarea !in&ilor artifi iali n po(i&iile #i,ilare elor nat'rali, re#tan&i. La a eti pa ien&i, prote(area total" i,e!iat", reali(at" !'p" e.tra &ia !in&ilor re#tan&i, a#o iat" ' alveolopla#tia ,o!elant" a re+or!'l'i alveolar frontal, va a#i$'ra i refa erea 'n'i profil fa ial fi(iono,i ,ai ar,onio#, o,parativ ' el ini&ial. d. exi"tena unor re"taurri protetice actuale- mobile- in"tabile i incomplete !in p'n t !e ve!ere f'n &ional, la 'n +olnav are n'/i per,ite helt'iala 'nei prote(e par&iale !e tran(i&ie. e. prezena unui numr de dini re"tani ce nu mai pot avea o valoare protetic pentru o protezare parial amovibil, on#tit'in! 'n real peri ol pentr' -,p'l proteti , n #en#'l tra',ati("rii l'i, a 'r,are a in#ta+ilit"&ii prote(ei i a in#tal"rii 'nei re(or+&ii ne'nifor,e, a ent'ate prin #'pra#oli itarea re#tei alveolare. 3. 0n eea e privete #&i&udine# f#% de dinii !e0&#ni, a ea#ta varia(" n f'n &ie !e lo ali(area lor ,an!i+'lar" #a' ,a.ilar". #. A#tfel, la mandibul tre+'ie p"#trat" ori e 'nitate o!onto/paro!ontal" ' valoare proteti ", in!iferent !e #it'a&ia topo$rafi ", !eoare e va a#i$'ra o #ta+ilitate a prote(ei a!4'n te inferioare ,ai +'n" !e -t n a('l n are a ea#ta ar fi e.tra#" i e!entat'l par&ial ar !eveni e!entat total. 5. 0a maxilar, tre+'ie l'a&i n on#i!era&ie ,ai ,'l&i fa tori, i an',e% / numrul dinilor re"tani, po(i&ia lor, lo ali(area pe ar a!", inte$ritatea lor, $ra!'l !e i,plantare, for,a, vol','l, #tarea paro!ontal"2 / mrimea i forma tuberozitilor maxilare, $ra!'l !e retentivitate a ver#an&ilor ve#ti+'lari i !i#tali, 'ni/ i@#a' +ilateral2 / nlimea i a"pectul cre"tei alveolare frontale, !in p'n t !e ve!ere al retentivit"&ilor i al ,' hiei2 / calitatea mucoa"ei de acoperire, $ra!'l ei !e re(ilien&", ' pre(en&a #a' a+#en&a for,a&i'nilor hiperpla(i e. 0n #ta+ilirea in!i a&iei !e p"#trare a 'lti,ilor !in&i re#tan&i pe ,a.ilar, tre+'ie re#pe tate ele !o'" prin ipii e#en&iale ale +io,e ani ii prote(elor ,o+ili(a+ile% 1. "uprafaa retentiv tre+'ie #" fie ,ai ,are #a' el p'&in e$al" ' #'prafa&a neretentiv"2
9

3. 5linia de retenie6 are re('lt" !in 'nirea #in$'relor p'n te retentive e.i#tente va fi favora+il" !a " va tre e prin entr'l !e $re'tate al -,p'l'i proteti . Re('lt" " prote(area total" i,e!iat" ,a.ilar" !ei pre(int" ,'ltiple avanta4e, n' e#te in!i at" at'n i -n! #e re#pe t" el p'&in 'n'l !intre ele !o'" prin ipii en'n&ate ,ai #'#. 0n a e#te #it'a&ii #e va reali(a o prote(" par&ial" ,o+ili(a+il", !e tran(i&ie, iar n etapa 'r,"toare, -n! #e va i,p'ne prote(area total" i,e!iat", 5aria o l'(al" fa,iliari(at"6 va p'tea fi 'tili(at" n no'a +a(" onfe &ionat", re# -n! i ,ai ,'lt para,etrii f'n &ionali ai noii pie#e proteti e. 79 Indic#ii$e 0 ci#$e #$e (! &e+%!ii & &#$e i"edi#&e #'nt le$ate !e #pe ifi 'l profe#i'nii pa ient'l'i, are n' poate #"/i ntrer'p" a tivitatea #o ial" !in a'(a #t"rii !e 5 infirmitate temporar6, la are l o+li$" pro e!e'l la#i !e reali(are a prote("rii totale tar!ive. 0n a e#te #it'a&ii, pa ient'l !orete o prote(" i,e!iat" are #" re(olve ' rapi!itate, ele$an&", onfort i #' e#, tre erea !ifi il" !e la e!enta&ia par&ial", la e!enta&ia total".

CONTRAINDICAIILE PROTEZRII TOTALE IMEDIATE


Pot fi $r'pate n ab"olute i relative . A. C n&!#indic#ii$e #50 $u&e #'nt !ate !e% a* *tarea #eneral deficitar a pacienilor cu ri"c c.irur#ical cre"cut , !at" !e afe &i'ni he,atopaeti e )le' e,ii*, +oli ar!iova# 'lare !e o,pen#ate, ' t'l+'r"ri !e on!' ti+ilitate )+lo atrio/ventri 'lar*, afe &i'ni !e$enerative renale !e tip'l nefro(ei, neopla#,e ' ,eta#ta(e, 'nele afe &i'ni en!o rine ae ti(ante )in#'fi ien&" hipofi(ar", for,e #evere !e !ia+et*. 7. C n&!#indic#ii !e$#&i2e e #e refer" la pacienii necooperani are n' pot n&ele$e i apre ia # op'l, erin&ele i li,itele trata,ent'l'i ' at-t ,ai ,'lt, ' -t prote(ele totale i,e!iate ne e#it" ,ai ,'lt" 5,'n " !e n$ri4ire6, iar !'p" in#er&ia n avitatea oral" pot $enera 'n !i# onfort re# 't. A!aptarea prote(ei totale i,e!iate n' e#te at-t !e #i,pl" pe -t on#i!er" 'nii pa ien&i, pentr' " n',"r'l vi(itelor la a+inet e#te re# 't !e ne e#itatea )pentr' pri,ele -teva l'ni* !e ,onitori(are a ,o!ifi "rilor o l'(ale a'(ate !e #'port'l !e #pri4in ne'nifor, al +a(ei proteti e. Da " pa ient'l n' re'ete #" re#pe te pro$ra,"rile f" 'te n etape !e !i#pen#ari(are, n # 'rt ti,p prote(ele vor pre(enta ,alo l'(ii artifi iale ) a'(ate !e ,o!ifi "rile ti#'lare evol'tive, pro$re#ive i ','lative*, vor !eveni in#ta+ile pe -,p'l proteti i vor !eter,ina fie o retere a ratei !e re(or+&ie o#oa#" alveolar", ' lo ali(are n (onele !e #'pra#oli itare, fie o hipertrofie a &e#'t'rilor !in (ona anterioar" a ar a!ei.

AL:ORITMUL I TE;NICA DE REALIZARE A PROTEZEI TOTALE IMEDIATE PE 7AZA REPERELOR PRE-E<TRACIONALE


A ea#t" ,eto!" #e poate apli a n toate #it'a&iile !e prote(are i,e!iat", n #pe ial -n! #e in!i " e.tra &ia 5n +lo 6 a ,ai ,'ltor !in&i, -n! #e 'r,"rete a
;

!in&ii artifi iali !in prote(" #" ai+" a eeai ,orfolo$ie ' ei nat'rali i -n! ,e!i 'l #to,atolo$ n' !i#p'ne !e ti,p'l ne e#ar onfe &ion"rii prote(ei n a+inet. O on!i&ie e#en&ial" pentr' ale$erea a e#tei ,eto!e o on#tit'ie po"ibilitatea de temporizare a extraciilor dentare p-n" la finali(area prote(ei i prin 'r,are ,eto!a n' #e poate apli a n a('l e.tra &iilor !e 'r$en&". A$* !i&"u$ c$inic -&e)n $ *ic 'prin!e 'r,"torii ti,pi% 1. amprentarea preliminar "au de orientare a c9mpului protetic e 'r,ea(" a fi prote(at i,e!iat, ' ,ateriale ela#ti e !e tip'l al$inat'l'i, nainte !e efe t'area e.tra &iilor !entare. Sit'a&iile lini e e i,p'n e.tra &ia a ,ai ,'ltor !in&i, n #pe ial !in (onele laterale ale ar a!ei, ne e#it" i amprentarea maxilarului anta#oni"t, pre ', i a ocluziei n ve!erea ,ont"rii a,+elor ,o!ele n #i,'lator2 3. turnarea modelului preliminar i al anta#onitilor- montarea lor n "imulator i confecionarea portamprentei individuale )#i,ilare ' ea !e la prote(a par&ial" e pre#'p'ne !eretentivi(area (onei !entate*2 7. verificarea clinic a portamprentei individuale i adaptarea ei n cavitatea oral; 8. amprentarea funcional a c9mpului protetic e pre(int" i !in&ii re#tan&i2 9. turnarea modelului funcional cu dinii re"tani i confecionarea mac.etelor de ocluzie; ;. determinarea i nre#i"trarea rapoartelor mandibulo!craniene; ale#erea formei- a culorii i a dimen"iunilor dinilor artificiali; <. confecionarea mac.etei din cear numai cu dinii din "paiile edentateexi"tente pe model; =. verificarea mac.etei pariale i proba ei n cavitatea oral pentr' apre ierea rapoartelor ,an!i+'lo/ raniene, a tehni ii !e ,ontare a !in&ilor i a ara teri#ti ilor a e#tora )for,", ,"ri,e, 'loare*. Pro+a ,a hetei prote(ei totale n avitatea oral" n' #e poate reali(a i, n a e#te #it'a&ii, #e tre e la etapa 'r,"toare. >. pre#tirea modelului pentru confecionarea mac.etei definitive are on#t" n% #e &ionarea !in&ilor e 'r,ea(" a fi e.trai, ,o!elarea viitoarei re#te alveolare, polierea (onelor #en#i+ile la pre#i'ni. A ea#t" opera&ie tre+'ie reali(at" !e ,e!i , !eoare e n',ai el poate apre ia lini i ra!iolo$i for,a i vol','l viitoarei re#te alveolare. C-n! #e 'r,"rete p"#trarea a el'iai a#pe t !ento/fa ial al pa ient'l'i, #e e.e 't" pe ,o!el, nainte !e ra!ierea !in&ilor, o heie ve#ti+'lo/o l'(al" !in $ip#, ' a4'tor'l "reia #e pot reali(a !in&i artifi iali aproape i!enti i ' ei e vor fi e.trai, ,onta&i n po(i&ia lor ini&ial". Ma hetele !in&ilor nat'rali #e ,ai pot reali(a i prin t'rnarea erii al+a#tre ntr/o a,prent" l'at" ' ,aterial ela#ti nainte !e e.tra &ie, po(i&ionarea lor pe ,o!el fiin! reali(at" tot ' a4'tor'l heii !in $ip#. 1A. tran"formarea mac.etei n protez finit prin a,+alare, poli,eri(are, prel' rare2 11. extracia dinilor afectai- c.iureta:ul- alveolopla"tia modelant a o"ului i "utura intim a mucoa"ei acoperitoare #'nt efe t'ate n ,o,ent'l n
<

are prote(a e#te reali(at". 0n a ea#t" etap" "e in"er proteza finit i #e reali(ea(" adaptarea imediat. ?neori, -n! e.i#t" o in on$r'en&" ntre rea#ta alveolar" i a'a prote(ei, #e in!i " cptuirea imediat cu acrilat autopolimerizabil. 13. ?r,ea(" apoi elelalte etape !e a!aptare 'no# 'te !e la prote(area la#i " i an',e% adaptarea primar )3/< (ile*2 adaptarea "ecundar )p-n" la 7A !e (ile*2 i adaptarea tardiv. 0n $eneral, etapele e.e 't"rii prote(ei totale i,e!iate, ' a,prentare pree.tra &ional", #e a#ea,"n" ' ele ale prote(ei ,o+ili(a+ile a rili e, e. ept-n! fa(ele #pe ifi e !e on#ervare i on#e,nare a !o ',entelor pree.tra &ionale, n# rierea reperelor pe ,o!el'l final, #'pri,area !in&ilor re#tan&i, ' ,ontarea !in&ilor artifi iali i e.e 'tarea a t'l'i hir'r$i al tot pe ,o!el, !'p" are, i!enti , #e va efe t'a n avitatea +' al" interven&ia !e ,o!elare a re#tei alveolare, i,e!iat !'p" e.tra &ia 'lti,elor ele,ente o!onto/paro!ontale. De/a l'n$'l ti,p'l'i, o!at" ' !iver#ifi area ,aterialelor !e a,prentare, a ap"r't i o varietate !e tehni i !e reali(are a prote(ei i,e!iate, fie are ' avanta4ele, !e(avanta4ele, in!i a&iile i ontrain!i a&iile ei, n f'n &ie !e a#pe tele )i a e#tea foarte variate* ale -,p'rilor proteti e.

AL:ORITMUL I TE;NICA DE REALIZARE A PROTEZEI TOTALE IMEDIATE PE 7AZA REPERELOR POST-E<TRACIONALE


Pre(int" a eleai etape lini o/tehnolo$i e a i la reali(area prote(ei totale la#i e, ' !eo#e+irea " a,prentarea #e fa e !e o+i ei i,e!iat !'p" e.tra &ia !in&ilor re#tan&i, iar prote(a e#te onfe &ionat" i in#erat" n avitatea oral" n a eeai e!in&" )vezi te.nica lui Pedro *aizar- ntr!un "in#ur timp*. A ea#t" ,eto!" n' #e folo#ete n ,o! 'rent !in a'(a !e(avanta4elor a,intite anterior. Ea e0&e indic#&% n 'r,"toarele #it'a&ii lini e% / n e!enta&iile ve hi !e la nivel'l 'nei ar a!e, n#o&ite !e ,i$rarea verti al" a !in&ilor anta$oniti ,pre'n" ' pro e#'l alveolar, e i,p'ne ,o!elarea hir'r$i al" po#te.tra &ional" a o#'l'i !in (ona re#pe tiv"2 / la pa ien&ii are pre(int" !in&i re#tan&i nat'rali n (ona frontal" ' ara teri#ti i )for,", !i,en#i'ne, 'loare, po(i&ie* pe are n' le ,ai !ore# la !in&ii artifi iali, !'p" prote(are. Te)nic# de !e#$i+#!e e#te 'r,"toarea% B E.tra &ia !in&ilor !e pe ar a!", ,o!elarea alveolopla#ti " a o#'l'i, #'t'ra pl"$ii po#t hir'r$i ale2 B A,prentarea i,e!iat" a -,p'l'i proteti ' ,ateriale ela#ti e, n porta,prenta #tan!ar!, 'r,at" !e a,prentarea !in&ilor anta$oniti2 B Confe &ionarea ,o!el'l'i !e orientare, pe are #e reali(ea(" porta,prenta in!ivi!'al" !in a rilat a'topoli,eri(a+il2 BA!aptarea porta,prentei in!ivi!'ale pe -,p'l proteti i a,prentarea f'n &ional" ' ,ateriale ela#ti e #a' ' pa#t" !e e'$enat !e (in 2 B T'rnarea ,o!el'l'i f'n &ional i reali(area ,a hetelor !e o l'(ie2 B In!ivi!'ali(area ,a hetelor !e o l'(ie, nre$i#trarea rela&iilor ,an!i+'lo/ raniene i tra#area reperelor pentr' ,ontarea !in&ilor frontali. E#te in!i at a
=

a ea#t" fa(" #" #e e.e 'te naintea e.tra &iilor !entare, !a " pa ient'l ,ai pre(int" 'nit"&i ,a#ti atorii, !eoare e o #erie !e repere pree.tra &ionale #'nt foarte 'tile. B Montarea ,o!elelor, n #i,'lator, ' ,a hetele !e o l'(ie #oli!ari(ate n rela&ie entri "2 B Confe &ionarea ,a hetelor !in ear" ' !in&i2 ,ontarea !in&ilor artifi iali #e reali(ea(" pe +a(a reperelor tra#ate pe ,a hetele !e o l'(ie, pe +a(a anali(ei ,o!elelor i a !atelor on#e,nate n foaia !e o+#erva&ie2 B Pro+a ,a hetelor !in ear" ' !in&i, e.tra/ i intraoral i event'al ,o!ifi "ri la nivel'l ar a!elor !entale2 B Tran#for,area ,a hetei n prote(" finit", n la+orator2 B Apli area prote(ei pe -,p'l proteti i a!optarea ei o l'(al". Toate a e#te etape #e !e#f"oar" ntr/o #in$'r" e!in&", !e a eea tehni a e#te foarte #oli itant" at-t pentr' pa ient, -t i pentr' ntrea$a e hip" proteti ian/ hir'r$/tehni ian. PROTEZAREA TOTAL PRECOCE DUP E<TRACIA DINILOR Definiie, Prote(a total" pre o e repre(int" aparat'l $nato/proteti onfe &ionat !'p" al$orit,'l lini o/tehnolo$i la#i al prote("rii totale, e.e 'tat la 'n interval !e 9/; (ile !e la efe t'area e.tra &iilor alveolopla#ti e, f"r" re#pe tarea ti,p'l'i !e vin!e are o,plet" a pl"$ilor po#t/ hir'r$i ale, at'n i -n! n' ,ai e.i#t" ni i 'n peri ol pentr' pert'r+area or$ani("rii hia$'l'i !in interior'l alveolelor. 0n on!i&ii nor,ale !e vin!e are, alveolele #e a oper" ntr/o #"pt",-n" ' 'n #trat epitelial prote tor, eea e per,ite efe t'area a,prent"rii. A#tfel, #e eli,in" ri# 'l !e tra',ati(are #a' !e onta,inare a &e#'t'rilor proa#p"t le(ate i !i#pare e!e,'l po#toperator, iar prote(a total" pre o e #e va a!apta ,ai +ine la -,p'l proteti , !e -t prote(a i,e!iat". A#'pra interval'l'i !e ti,p e.i#t" p"reri !iferite, i an',e% ! *1;<= on#i!er" po#i+il" a,prentarea i in#er&ia prote(ei la 'n interval varia+il !e la efe t'area e.tra &iilor, 'prin# ntre 38 ore i 9/; #"pt",-ni. 0n perioa!a !e vin!e are i,e!iat po#te.tra &ional", #e pro!' re#tr' t'r"ri ti#'lare rapi!e e intere#ea(" at-t ,' oa#a a operitoare a re#tei alveolare, -t i o#'l alveolar are #'fer" 'n pro e# !e re(or+&ie a elerat. De a eea, interval'l !e ti,p !intre a,prentarea -,p'l'i proteti i in#er&ia prote(ei n avitatea oral" tre+'ie #" fie -t ,ai # 'rt. 0n a( ontrar, o a,-nare ,ai ,are ntre ele !o'" etape va avea a re('ltat o in on$r'en&" ntre #'prafa&a ,' o(al" a prote(ei i (ona !e #pri4in a -,p'l'i proteti , ' efe te ne$ative a#'pra ,en&inerii i #ta+ilit"&ii. 0n pl'#, #pi 'lii o#oi re('lta&i n 'r,a 'nor e.tra &ii la+oria#e #'nt a operi&i !e o fi+ro,' oa#" ntin#" i #'+&ire, in apa+il" #" #'porte pre#i'nile e.er itate !e prote(", pro!' -n!'/#e fre vent le(i'ni !e !e '+it. Prote(area pre o e pre(int" 'r,"toarele #2#n&#=e, B for,a, !i,en#i'nea, 'loarea, po(i&ia i aran4a,ent'l !in&ilor !in (ona frontal" pot fi on#ervate pe 'n ,o!el preli,inar i pot fi 'tili(ate a in!i atori n ,ontarea !in&ilor artifi iali, pentr' re#ta'rarea fi(iono,iei2 B t'l+'r"rile f'n &ionale ale #i#te,'l'i #to,ato$nat per#i#t" o # 'rt" perioa!" !e ti,p2
>

B t'l+'r"rile ,orfolo$i e ),'# 'lare, arti 'lare, o l'(ale*, !e a#e,enea, per#i#t" 'n ti,p # 'rt, 'prin# ntre !ata e.tra &iei i in#er&ia prote(ei pe -,p. De+#2#n&#=e$e (! &e+%!ii (!ec ce !e 'r$ !in% B lip#a !iri4"rii i atri("rii pl"$ii po#te.tra &ionale2 B lip#a onfor,"rii re#tei alveolare2 B i,po#i+ilitatea on#erv"rii raport'rilor ,an!i+'lo/ raniene2 B prel'n$irea perioa!ei !e a!aptare a pa ient'l'i la o prote(" ,o+il". PROTEZAREA TOTAL TARDI6 E#te reali(at" !'p" vin!e area o,plet" a pl"$ilor po#te.tra &ionale, -n! rea#ta e!entat" a !evenit rot'n4it" i nete!". Meto!a pra ti at" n ,a#" #!e #2#n&#=u$ " e#te ieftin", ne e#it" ,ai p'&ine e!in&e !e trata,ent i re on!i&ion"ri la intervale ,ai ,ari !e ti,p, !eoare e patern'l re(or+&iei o#oa#e alveolare e#te ,ai re!'# !'p" pri,ele ; l'ni po#te.tra &ional. De+#2#n&#=e$e on#ta' n% / lip#a reperelor pree.tra &ionale ne e#are refa erii ,orfolofiei !ento/ fa iale a pa ient'l'i av'te n perioa!a !entat"2 / apari&ia ,o!ifi "rilor fa iale tipi e e!entat'l'i total, e i,pli " ,o!ifi "ri ale para,etrilor antropo,etri i ,a.ilo/fa iali i ,o!ifi "ri ale p"r&ilor ,oi2 / t'l+'r"ri f'n &ionale o,ple.e lo ale i $enerale2 / in#talarea !i#f'n &iilor ,'# 'lo/arti 'lare, are, n f'n &ie !e ve hi,ea e!enta&iei, pot fi $re' !e #ol'&ionat terape'ti 2 / in#talarea ,alrela&iilor ,an!i+'lo/ raniene o,ple.e, e.trapo#t'ral/ e. entri e. 0n on l'(ie, prote(area total" i,e!iat" tre+'ie apli at" n toate #it'a&iile n are pa ient'l #e afl" n i,inen&" !e a/i pier!e to&i !in&ii re#tan&i !e pe ar a!" #a' hiar i i/a pier!'t re ent2 n',ai an',ite ,otive per#onale l pot !eter,ina #" a epte, pe o perioa!" ,ai ,are !e ti,p, #it'a&ia !e e!entat total neprote(at.

1A