Sunteți pe pagina 1din 14

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

POLITICI PUBLICE

Politica publica = exprima manifestarile si orientarile definite de autoritatile statului , ca puteri publice, central sau locale , pt domenii sau activitati esentiale ce se desfasoara fie la nivelul national , fie la niveluri territorial – administrative.

- presupune existent unui obiectiv

- contureaza la un loc comun/ un spatiu public tinta , construit pe baza identificarii unui interes comun al unor largi categ de cetateni cu interese, opinii si afilieri, in general diferite.

Taxonomia politicilor publice :

- politicile cantitative : sunt focalizate asupra adaptarilor permanente la schimbarile continue ale mediului, in conditiile in care nici structura si nici organizarea sectorului nu se modifica.

- politicile calitative : desemneaza schimbarile structurale, la limita aceasta politica devenind una a transformarii

Clasificare structurala formala a politicilor publice :

- finalitati , percepute prin motivatiile calitative ale politicilor publice

- obiective , reprezentand dimensionarea cantitativa din perspectivele finalitatilor, care la randul lor pot fi : obiective economice (cresterea productiei,stabilitatea preturilor) obiective sociale ( securitate sociala, educatie,sanatate)

Politica sectoriala = se constituie ca o entitate in cadrul careia se manifesta interdependenta dintre asamblul instrumentelor si cel al obiectivelor

- este adoptata de guvern

- are ca obiectiv principal reglarea conditiilor, reparatiilor si alocarii resurselor in sectoarele componente ale domeniilor considerate de interes public

Tipuri de politici sectoriale :

a) globale : politici conjuncturale, politici structurale, politici de relansare, de stabilizare

b) fctionale : politici fiscale, de preturi , salariale etc

c) specifice pe activitati (pol. de cercetare-dezvoltare,de difuzare a tehnologiei) pe sectoare sau pe industrii

d) politici sectoriale spatiale : politici zonale, teritoriale, nationale

e) politici sectoriale temporale : politici pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung

Modelul politicii pbl sectoriale verticale

- pol pbl sect. e focalizata pe obiective precise, specifice fiecarui sector, divizate, apoi, vertical, pe subsectoare si zone.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- sarcina autorit. pbl e aceea de a identifica atat aceste obiective in expresie cantitativa, cat si instrumentele necesare pe canalizarea resurselor catre aceasta zona.

- instrumentele utilizate sunt fie de natura fiscala(scutiri de impozite, esalonarea platii impozitelor si rate specifice de amortizare) fie de asistenta financiara ( finantari ne-rambursabile si tranferuri, garantii guvernamentale)

- modelul pol sect verticale e destinata recuperarii decalajelor

Modelul politicii pbl sectoriale orizontale

- se adreseaza unor activitati sectoriale

- resursele sunt alocate fie liniar, la nivelul intregului sector, pe criterii de performanta, fie pt dezvoltarea factorului de productie de care beneficieaza.

- avantajele competitive vor aparea doar in acele sectoare care folosesc cel mai bine rezultatele dezvoltarii factorilor de productie.

Viziunea – imaginea privitoare la profilul , directia principala de evolutie a unui anumit domeniu l anivel national, local/regional.

- implica anticiparea configuratiei domeniului in urmatorii ani, luand in consideratie evolutiiile viitoare ale contextului european si modial

- care este stadiul de dezv spre care se tinde prin aceasta pol pbl? / cand si cum se poate ajunge acolo? /

Misiunea – reprez conceptia managementului politic cu privire la configuratia si directia majora in care politica urmeaza sa evolueze pe termen lung

- e determinata de spatiul public tinta si nevoile acestuia

- satisfacerea intereselor grupurilor largi, ce definesc spatiul pbl tinta, trebuie sa reprezinte misiunea si scopul oricarei politicii pbl.

Obiective – stare dorita, un tel , un rezultat sau finalitatea unor actiuni intr-un anumit domeniu realizabil dupa o perioada de timp bine stabilita ; generale / specifice

a )caracteristici:

- reprezinta acele finalitati spre care se tinde

- constituie adev ghiduri pt directionarea eforturilor managementului public in sensul realizarii pol pbl

- determina modul in care managementul public planifica si actioneaza

- reprezinta o sursa de motivare pt toate entitatile implicate in aplicarea pol pbl

- definesc sistemele de referinta utilizate In etapele de evaluare si control a pol pbl.

b ) formulare :

-claritate si specificitate ( efectele respectarii acestor criterii se reflecta pozitiv asupra mobilizarii eforturilor manageriale )

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- cadrul de timp (anticiparea intervalului de timp necesar finalizarii lor)(termen lung >1 an ; termen mediu ; termen scurt cateva luni si 1 an )

- integrarea (fiecare obiectiv tb definit astfel incat sa se poata inscrie intr-un asamblu unitar)

-consistenta (formularea logica a obiectivului asociata atat cu respectarea circumstantelor interne si internationale, cat si raportarea la resursele disponibile , ofera, cel putin partial, garantia reusitei proiectului politicii propuse)

- dificultatea (tinta strategica a carei atingere necesita un grad de dificultate suficient de ridicat

are rolul de a solicita eforturi suplimentare din partea managerului public, constituind in acelasi timp, o sursa principala de stimulare a acestor eforturi)

- monitorizarea( modul in care sunt executate pol pbl)

- masurabilitatea – cantitativa ( criterile pot fi exprimate in unitati de masura,fizice/

valorice/rapoarte)

- calitativa (au caracter subiectiv)

- formulare obiectivelor nu tb sa fie expresia unei solutii specifice unice.

Strategia - optiunea, sensul si directia sau orientarea generala aleasa pt parcurgerea unei anumite etape in care sunt vizate indeplinirea obiectivelor si a programelor de perspective,prevazand caile si resursele necesare.

Clasificare :

- dupa sfera de cuprindere : finale / partiale

- in fctie de dinamica : de redresare / de consolidare / de dezvoltare

- dupa scopul urmarit : defensive / ofensive

formulare :

-cine sunt componentii spatiului pbl tinta?care sunt exigentele lor?

- care este climatul economic,politic si social actual, care sunt orientarile viitoare?

-care sunt punctele tari si punctele slabe ale politicii existente?

- ce noi competente si capabilitati sunt necesare?care sunt resursele disponibile?resursele necesare?

Etape – pt stabilirea strategiei convenabile :

E 1 – Analiza situatiei curente : identificarea misiunii ; identif. strategiilor prezente si curente ; diagnosticul performantelor prezente si trecute

E2 – Examinarea politicilor si obiectivelor : alegerea obiectivelor pe termen mediu ; analiza mediului extern (oportunitati, amenintari) ; analiza mediu intern ( capabilitati, servituti)

E3 – Stabilirea si alegerea strategiilor posibile : ofensive ( consolidare, dezvoltare) defensive (lichidare, reducere)

- fiecare optiune strategica are o serie de costuri asociate, anumite efecte preconizate ca urmare a atingerii obiectivelor politicii, alegerea variantei strategice convenabile fiind conditionata de rezultatele evaluarii acestor costuri si chiar de analiza impactului fiecarei optiuni asupra spatiului public tinta.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Tacticile : modalitatile concrete de folosire a cailor si mijloacelor adecvate pt optiunea strategic aleasa in scopul realizarii obiectivelor si programelor intocmite de autoritatea sau organizatia publica respective.

Rolul Guvernului in politiciile publice

Strategia Guvernului de accelerare a reformei in administratia pbl centrala a statuat ca dezvoltarea acesteia se bazeaza pe urmatoarele principii :

- prioritatea elaborarii politicilor pbl si a planificarii strategice

- departajarea fctiilor managementului intre nivelul politic si cel administrativ, pt a garanta si evalua eficacitatea politicilor

- transformarea ministerului intr-o institutie pbl centrala care sa furnizeze servicii suport politicilor pbl din domeniul de activitate al acesteia.

Obiectivele strategiei de guvernare sunt concentrate asupra :

- delimitarea rolului managementului politic si administrativ prin specificarea responsabilitatii politice si administrative a Guvernului

- imbunatatirea calitatii politicilor publice in scopul garantarii unei rezolvari eficiente a problemelor, prin implicarea cetatenilor si prin cresterea eficientei cooperarii intre institutiile administrative.

Sistem = totalit elem component aflate in interactiune,fiecare formand o entitate distinct.

Caracteristici :

- integralitatea componentelor ( elem. sist. sunt vazute ca adevarate cutii negre)

- conexiunea inversa sau autocorectarea(feedback) prin care se asigura fctionarea stabila intr-un mediu perturbant, in schimbare

- auto-organizarea, datorita careia se asigura supravietuirea sistemului la schimbarile impuse de mediu

- autoregenerarea elementelor componente, prin invatarea din performantele trecute, dar si din aplicatii inovationale.

Structura = suma elemntelor componente ale unui sistem si interrelatiile dintre acestea, impreuna asigurand coerenta interioara a sistemului si configurand frontiera de manifestare a proprietatilor specifice.

Subsisteme : stabilirea obiectivelor ; proiectarea ; planificarea, implementarea, mentinearea si evaluarea pol pbl respective

Fundamentele teoretice ale politicilor pbl.

Principalele teme de dezbatere referitoare la funfamentarea teoretica a politicii pbl : descrierea si definirea ; structura interna ; reformularea ; evaluarea

Teoria politicii pbl = asamblul gandirilor aprofundate si generalizate referitoare la o pbl aparuta intr-un sector pbl si care are ca rezultat reformularea unei teorii.

- contine totalit. ipotezelor si argumentelor unui anumit personaj si reflecta fundamentul unei politici sau a viziunii asupra acesteia.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- pp o sinteza intre cunostintele furnizate de stiintle sociale si inform. care provin ddin campul dinamic al realitatii politice si sociale.

Interdependenta dintre ipotezele si argumentele care stau la baza teoriei pol. pbl. este relevata prin relatiile existente intre: scopuri si mijloace (relatii finale), cauze si efecte (relatii cauzale) si respectiv valori si norme(relatii normative)

Integrarea acestor relatii se materializeaza, la nivelul teoriei politicii prin :

-componenta normativa(vizeaza perceptia asupra problemei in cauza, efectul valorilor si normelor asupra scopurilor si mijloacelor)

- componenta cauzala( relationeaza perceptia asupra cauzelor si efectelor cu privire la pb careia I se adreseaza politica respectiva)

- componenta finala( include perceptia asupra politicii publice, in asamblu)

Teoria care sta la baza unei politici publice poate fi identificata si reformulata pe baza documentarii asupra politicii existente si a interventiei personalitatilor entitatilor implicate.

Combinarea tuturor ipotezelor intr-un tot coerent reprezinta reformularea teoriei politicii

Legimitatea unei teorii a politicii este conferita de sustinerea de care aceasta se bucura in spatiul public si poate fi cuantificata.

Proiectarea politicilor publice = proces concentrat asupra constructiei unui scenariu al unui viitor incert, dinamic si complex.

Complexitatea – se refera la numarul de elemente separate sau variabile, numarul de conexiuni dintre acestea si gradul de variabilitate al acestor conexiuni

- impune necesitatea apelarii la profesionisti care, pe baza experientei si bagajului lor de cunostinte, pot dezvolta strategii specifice de rezolvare a problemelor complexe

Incertitudinea - se refera la disponibilitatea informatiilor si a perceptiei fenomenului esentiale pt procesul decizional si pt adoptarea masurilor ce se impun.

- gradul de incertitudine are un impact semnificativ asupra posibilitatilor de previzionare a politicii publice.

Analiza situatiei si identificarea elementelor critice ale acesteia reprezinta continutul primei etape a procesului de proiectare a politicii.

Proiectarea unei politicii pbl depinde de intelegerea relatiilor cauza-efect ; structura tensiunilor, a constrangerilor si entitatilor existente la momentul analizei dar si cele care se vor manifesta odata cu implementarea politicii reprezinta tipurile de relatii ce tb luate in considerare in cadrul acestei modelari cauzale.

Modele de proiectare a politicilor publice.

a) Abordare sinoptica sau rationala

- formularea problemei

- investigarea situatiei prezente

- elaborarea unei game de solutii potentiale

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- evaluarea consecintelor pt fiecare dintre variantele considerate

- alegerea solutiei optime

- punerrea in parctica a solutiei

- verificarea modului de implementare

- evaluarea rezultatelor obtinute

b)

Modelul sistemic

- analiza teoretica (pe baza unei sarcini trasate,participantii la proiectarea politicii configureaza un arbore teotetic al politicii

- deductia experimental (pornind de la obiectivul principal arboreal se completeaza si se ramifica

- reiterarea generala (corectarea sistemica a arborelui experimental de la varf la baza in conformitate cu detaliile suplimentare

- monitorizarea extimativa (verifica pas cu pas a masurii in care mijloacele utilizate sunt cu adev eficace si acceptabile.

- formularea proiectului pol pbl.

c)

Modelul lui Hogerwerf

- analiza pana la proiectul politicii

- analiza problematicii politicii

- analiza cauzelor siefectelor problemei

- formularea obiectivului final si a unor criteria riguroase de evaluare

- stabilirea instrumentelor politicii si a contributiei acestora la atingerea obiectivului final

- proiectarea organismelor necesare in procesul de implementare

- analiza cost-profit

- formularea proiectului politicii

d)

Modelul intuitiv

- analiza sarcinii pana la proiectul politicii

- analiza problemei

- cercetarea intuitive a metodelor de atingere a obiectivului final

- formularea obiectivului final. a criteriilor de evaluare si instrumetelor politicii

- stabilirea variantelor de instrumente ale politiciii si compararea costurilor si beneficiilor estimate pt fiecare variant

- determinarea procesului de implementare si potentialelor pbl care ar putea fi generalte de implementare

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- formularea proiectului politicii publice,inclusiv un model al politicii

e) Modelul inovativ

Planificarea politicilor publice – se refera la acele activitati si decizii care constituie suportul dezvoltarii si implementarii politicilor

- tb inteleasa ca un effort orientat spre sustinerea procesului politicii atat cat este posibil si care contine cunostiintele de baza necesare,opiniile relevante si instrumentele adecvate.

Un sistem national de planificare ar trebui sa urmareasca :

- planificarea sectoriala,al carei astept este, in principal, tehnic(ex: construirea de locuinte)

- planificarea generala, care traverseaza sectoarele si prin care se incearca integrarea diferitelor politici sectoriale intr-o perspectiva unitara

- planificarea integrata ,prin care se incearca sintezizarea planificarilor sectoriale si cele generale.

Implicarea organizatiilor pbl in planificarea politicilor

- ministerele,ca unitati implicate in planificarea sectoriala, sunt focalizate asupra asamblului de politici sectoriale care revin domeniul de expertiza ministerial.

- fiecare minister poate crea una/mai multe entitati de planificare care actioneaza , in special, ca un mecanism de proiectare a pol.sectoriale

- pot fi create diferite grupuri sau comisii, cu caracter permanent sau doar temporar, pt a analiza pb specifica si care pot formula recomandari in scopul solutionarii pb.

- aceste grupuri sau comisii pot fi compuse din membrii ai comunitatii stiintifice, reprezentantii ai ministerului si ai organizatiilor interesate.

- planificarea generala revine Consiliului Economic si Social care tb sa-si asume sarcina dezvoltarii unor politici coerente, care sa integreze diferitele abordari sectoriale ale ministerelor.

Procesul de implementare a unei pol.pbl.

- dezideratul punerii in opera a unei pol. pbl. pp abordarea simultana a cel putin 2 aspecte : schimbarea intentiilor celor care elaboreaza politicile pe parcursul procesului de implementare si pozitia grupurilor de interese sau a clientilor politicii respective.

Libertatea de actiune a actorilor implicati in implementarea politicilor.

- procesul de implementare a pol. pbl. este influentat de circumstantele organizationale ale implementarii unei politici.

- produsele acestor circumstante sunt monopolurile informationale pt oficiali, in masura in care implementarea a contribuit la crearea acestora si in masura in care aceste monopoluri au fost supuse controlului ierarhic si democratic.

- reducerea gradului de imprevizibilitate cu care se confrunta responsabilii procesului de implemntare este posibila prin clasificarea clientilor din spatiul tinta al politicii

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- acest tip de clasificare se bizuie ,in principal, pe compararea afacerilor, pe dezvoltarea valorilor care exprima imprevizibilitatea afacerii sau peeguli elaborate in conformitate cu propria experienta a fctionarilor pbl responsabili cu implementarea

- constatarea existentei anumitor tipare comportamentale, apartinand acestor fctionari pbl. a determinat efectuarea unor studii directionate spre identificarea cauzelor care au dus la formarea acestora.

Din aceste studii reiese:

- reglementarile, se dovedesc ,in unele situatii a fi atat de complicate incat fctionarii pbl nu pot stapani in totalitate legea in sine, normele de aplicare si cadrul politicii

- preferintele personale ale fctionarilor pbl sau compasiunea fata de unii solicitanti influenteaza in mare masura decizia asumata de catre fctionarii pbl.

- in consecinta accentuarea caracterului de de reglementare a procesul de implementare contribuie la acordarea unei mai mari libertati de actiune a fctionarilor implicati in implementarea politicii

Din perspectiva tiparelor comportamentala a fctionarilor se disting 3 stiluri proprii fctionarilor responsabili cu executia politicilor publice :

- fctionarii pbl care se caracterizeaza printr-un comportament birocratic se orienteaza dupa o imagine idealizata a birocratiei, cu o distribuire clara a competentelor si a responsabilitatilor.

- fctionarii pbl angajati politic fac tot ce le sta in putinta pt a satisface anumiti clienti in fctie de propriile lor criterii si incearca sa-si maximizeze autonomia fata de autoritatea organizatiei

- fctionarii pbl cu stil pragmatic incarca sa ajunga la un compromis intre cei patru factori ce caracterizeaza stilul de lucru al fctionarilor pbl : munca in structura serviciilor pbl, conformitatea cu standardele profesionale.

Analiza implementarii politicilor publice

Implementarea este un proces interactiv, in care sunt implicate nu numai autorit pbl dar si reprezentantii grupurilor apartinand spatiului tinta al politicii si ai altor grupuri interesate.

Personajele care participa la acest proces au motivatii si resurse proprii care, aparte de masurile politice directe, sunt influentate de multi alti factori circumstantiali

Implementarea politicilor pbl este un proces dinamic care are ca punct central o multitudine de actori, fiecare avand propriile scopuri, inform si mijloace de exercitare a puterii.

Din perspectiva implementarii ca mijloc de comunicare

- grupurile care au lansat proiecte de politici nu au dispus de inform necesare referitoare la procesul de luare a deciziilor si in consecinta au privit acest proiect ca un hazard

- factorii de decizie primesc in mod frecvent,prea putine inform pt a putea aprecia in mod obiectiv calitatea proiectelor elaborate.

Din perspectiva implementarii ca proces uman

- toate personajele se straduiesc sa-si atinga propriile obiective,s-a ajuns la concluzia ca obiectivele membrilor unitatii centrale de implementare au un rol principal.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Datorita implementarii introduse de abordarea procesului de implementare unilateral, doar “de sus in jos” sau “de jos in sus”, in prezent se manifesta tot mai pronuntat tendinta aproprierii intre cele 2 tipuri de abordare.

In pofida diferentelor ce se mentin intre cele 2 tipturi de abordari, acestea nu sunt in masura sa afecteze perceptia fundamentala a realitatii, ci mai degraba contribuie la evidentierea acelor situatii ce merita mai multa atentie.

Pe baza convergentei intre abordarile “de sus in jos” si “de jos in sus” se poate realiza o asociere intre aspectele organizationale ale implementarii politicii(stabilirea,distributia si coordonarea sarcinilor) si caracteristicile fiecarui actor implicat in procesul de implementare.

O pol. pbl poate esua datorita unui complex d factori:

- municipalitatile responsabile cu implementarea nu au fost suficient de motivate

- numarul fctionarilor pbl s-a dovedit insuficient

- normele de aplicare au aparut cu intarziere

- solicitantii nu au inteles aranjamentele de subventionare

- societatea nu o sprijina suficient

- declaratiile fctionarilor pbl superiori au creat confuzii mass-media

- rezistenta locala la liniile directoare centrale

- conditiile financiar-economice

- situatia defavorabila a pietei pe termen scurt

- obiectivele clare ale politicii respective si lipsa de coordonare dintre diferitele politici pbl

Factori care influenteaza implementarea unei politici pbl

1. factori care favorizeaza aplicarea instrumentelor politice : din obiectivele celor care implementeaza politica si cele ale membrilor spatiului tinta al politicii ( in ce masura aplicarea concreta a instrumentului politicii va contribui la atingerea propriilor scopuri a partilor implicate in implementare)

2. factori de care depinde aplicarea cu succes a instrumentului politicii : cantitatea de informatii de care dispun entitatile implicate ( e important ca managerii procsului de implementare sa cunoasca bine spatiul tinta al politicii)

3. factori care influenteaza desfasurarea procesului de implementare : distributia puterii intre cei care fac implementarea si membrii spatiului tinta

Combinatia valorilor diferitelor categorii de factori determina tipul de interactiune dintre Guvern si grupul tinta, pe parcursul procesului de implementare.

D.p.d.v.d. teoretic p[ot fi diferentiate 3 tipuri de interactiuni:

- parteneriatul( ar carei baze se pun in situatia in care ambele parti impartasesc un tel comun)

- cooperarea ( pp ca una dintre parti sa adopte o atitudine pasiva- nici nu stimuleaza, nici nu impiedica aplicarea instrumentului politic)

- rezistenta (opunerea directa sau ascunsa la schimbarile aduse de implementarea politicii pbl)

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Rezistenta la schimbare

Schimbarile in sistemele mari cum sunt cele reprezentate de sectoarele ec nationale sau diviziunile acestora au o serie de specificitati esentiale de care trebuie tinut cont pe tot percursul derularii procesului de implementare :

a) o sg schimbare in structura unui sector genereaza miscari profunde si modifica relatiile dintre acestea si celelalte sectoare si activitati.

b) orice schimbare preconizata si cunoscuta creaza asteptari si sperante; sperantele genereaza atitudini fata de schimbare si de elementele de noutate; atitudinile influenteaza rezultatele etc => e nevoie ca viteza de actiune sa fie cel putinegala cu viteza cu care se propaga reactiile nefavorabile schimbarilor proiectate

c) schimbarea conduce la armonizarea actiunilor si activitatilor sau la un salt calitativ in rezultatele previzionate in cazul imbunatatirii unor elemente sau relatii.

Grupe de factori care alimenteaza rezistenta la implementarea politicii publice:

a) factori care privesc caracterul schimbarii urmarite prin politica publica

- reducerea pozitiilor ierarhice sau a drepturilor de decizie si actiune

- imposibilitatea de a folosi cunostintele existente sau necesitatea unor eforturi suplimentare pt dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor

- decalajul consistent dintre decizie si responsabilitate

b) factorii care vizeaza modul de realizare a schimbarii

- neacordarea autoritatii celor indreptatiti sa realizeze schimbarea proiectata si scurtcircuitarea nivelului ierarhic

- neparticiparea la proiectarea,dezbaterea si definitivarea procesului politicii

c) factori care privesc responsabilii schimbarii

- comunicarea deficitara

- distribuirea inegala a eforturilor intre dimensiunea tehnico-economica si cea social-umana

Structuri flexibile de guvernare

- existenta unui climat tensionat intre responsabilii schimbarii

- guveranarea bazata pe 2 elem: structura persj implicate si procesul de luare a deciziilor

- reinventarea guv se poate face prin trecerea de la structura birocratica la strct de retea a acestor sisteme ; astfel tb sa se adopte o serie de principii proprii mecanismului de piata econ :

imputernicirea cetatenilor (controlul de la biroucratie la comunitate), promov competitiei, subordonarea regulilor, eval performantelor, descentralizare

- noile str4ucturi de retele interorganizationale sunt uniforme, interdependente, cu posb de izolare sau conflict a unor actori

- cele mai multe tipuri de retele sunt retele informale (organizatie informala)

- in structura de retea a swist de guv s-a introdus si vocea colectivitatii

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- desi blocurile socio-pol ale corporatismului s-au dezintegrat, acestea au lasat in urma sablonul relatiilor dintre actorii pol si gr de interese

- sist strct in retea = sist soc in care persj dezv modele de interactiune si comunicare si care prezinta o dirijarea a programelor guv catre probl societatii

- centrul retelei nu mai este doar guvernarea, ci treptat toate entitatile colaboreaza intre ele

- procesul decizional devine mod de comunicare, consultare, negociere, compromis, schimb, delegare,

- guvernul are un rol imp, dar variabil

- caracteristicile strct de retea a sist de guv:

1. multiformitatea - implicare nr mare de persj cu scopuri prorpii viziuni,

2. izolarea - din cauza autonomiei actorilor, fiecare actor are mediul sau de manifestare

3. interdependeta - dintre actori, toti se baga ???

- rel de interdependenta sunt de tipul: asimetrice, asincrone, complexe

- functiile retelei :

1. coordonare - elaborare pol pbll prin contributia mai multor entitati

2. reglementare - elab colectiva a reg si standardelor menite sa schimbe comportamentul cetatenilor si

organizatiilor

Evaluarea pol publice = o suita de operatiuni ce privesc cuantificarea rezultatelor asteptate pe baza unor eforturi facute in scopul obtinerii unor efecte rezultate intr-un domeniu programat de autorit pbl

Evaluarea incuba 2 etape:

- definirea criteriilor folosite pt constatarea actalului nivel de calitate al procesului politicii pbl

- alegerea standardelor folosite pt evaluarea calitatii constatate

Evaluarea pol pbl se realizeaza in termeni obiectivelor(limite,tolerante,timp) si a modalitatilor de cuantificare a acestora.

Modalitatile de cuantificare a rezultatelor celor mai multe dintre activitatile umane sunt dispuse de-a lungul a 3 planuri:

- masurarea cat mai exacta a factorilor cu putere de influenta asupra rezultatelor

- estimarea rezultatelor

- aprecierea rezultatelor

Monitorizarea

- modalitatea de cuantificare a rezultatelor pe baza calcularii,masurarii,cautarii cat mai exacte a componentelor raportului dintre eficienta si eficacitate

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Estimarea

- unul dintre termenii raportului este astfel exprimat incat sa poata fi cuantificat, iar cel de al doilea este definit printr-o anumita rationalitate, adica pe baza unei aprecieri

Aprecierea

- se apeleaza la ea, in cazul in care utilizarea primelor 2 metode e imposibila

- e recomandata in situatia in care atat numaratorul cat si numitorul raportului eficienta/ eficacitate nu pot fi nici estimati, nici masurati deoarece nu exista metode adecvate

Tipuri de evaluari

I. Evaluarea bazata pe rezultate

- rezultatul net, definit ca diferenta intre intrarile si iesirile din sistemul politicii publice este un prim criteriu ce poate fi utilizat pt evaluarea unei politici ; exista situatii in care acest criteriu nu poate fi folosit pt ca e dificil de masurat,conceptualizat/ chiar identificat

- cea de a doua posibilitate de abordare pt stabilirea calitatii procesului politicii pbl este folosirea criteriilor aproximative, care pot fi aplicate elementelor rezultatului,structurii,intrarilor sau procesului

- rezultatul indirect- suma efectelor in lumea reala,incepand cu elaboratorii,executantii si societatea,in asamblu ,constituie un alt criteriu utilizat in evaluare

Principalele elem luate in consideratie pt evaluarea unei politicii:

- claritatea

- consistenta

- compatibilitatea cu alte politici

- scopul,in termeni de valori implicate

- comprehensivitatea,in termeni de varietate a activitatilor vizate

- operationalitatea, in sensul ca politica tb sa fie suficient de concreta pt a reprezenta principalul ghid al actiunilor

Frezabilitatea politica a politicii publice - e posibilitatea ca aceasta sa fie acceptata de cei care implementeaza politica,de grupurile de interes si de publicul a carui participare este necesara pt a transplata politica in actiune

- depinde de structura de putere implicata in sistem si de abilitatea de a recruta suportul necesar sustinerii politicii publice.

Frezabilitatea economica a politicii publice – e posibilitatea ca resursele atat cele generale(financiare) cat si cele specifice (materii prime,resurse inform si umane) sa asigure implementarea politicii

- cele 2 marimi sunt interdependente ,existenta suportului pt o politica determina cantitatea de resurse ce urmeaza a fi alocata pt executia politicii

Rezultatul real al politicii = expresia frezabilitatii politice si a efectelor produse in lumea reala si reprezinta un al 3 lea criteriu de evaluare

Dispersia rezultatelor reale asupra altor activitati sociale si in timp conduce la crearea lantului de rezultate.

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

Dupa nijte autori, un grup de prof romani , exista 4 tiipuri de evaluari ale politicilor pbl :

- evaluarea performantei(se vizeaza cantitatea si nivelul de activitate pe care generat de eforturile bugetare si de alta natura facute pt aplicarea politicii respective)

- evaluarea impactului (gradul in care politica are efectele intentionate,respectiv au fost realizate schimbarile proiectate la nivelul spatiului tinta al politicii respective)

- evaluarea procesului(permite analiza ratiunilor pt care o politica pbl a avut succes/dimpotriva a esuat)

- evaluarea eficientei(vizeaza alternativele in care rezultalele se obtin cu cele mai scazute costurile bugetare)

II. Evaluarea procesului politicilor pbl

1. Evaluarea prospectiva = evaluarea procesului; urmareste calitatea in viitor, imbunatatirile

necesare ; caliate pe baza de cristerii, eval asta are un gr redus de incertitudine, si oefera posib compararii

intrarilor cu iesirile din sist politicii pbl

- iesirea = rez net din dif res initiale - res cosumate

- iesirea - intrarea sunt partial cuantificabile

- ofera o imag calitattiva a procesulyui pol pbl

- eval ii sunt necesae 2 catg de info: posib monetara si posib nemonetara => : metode monetare: costul proiectului, beneficiile si efectele pol pbl si metode nemonetare: eval efecte pe baza informatiilor

2. Evaluarea retrospectiva

- se realizeaza dupa parcurgerea intregii perioade de monitorizare

Metodele bazate pe rationamente plauzabile : incep cu o abordare directa a rezultatelor,apreciate dupa rationamente bazate pe comparatiile :

- eforturi – resurse utilizate si efecte-rezultatele obtinute

- relatiile cazue-efecte asupra performantelor

Metodele bazate pe determinarea efectelor : sunt considerate superioare d.p.d.v. calitativ

- efectele sunt determ pe baza comparatiei dintre situatia existenta inainte de implementarea politicii cu cea de dupa implementare.

- se are in vedere impactul produs sau eficacitatea in domeniul supus evaluarii

3. Monitorizarea ca evaluare continua

- scopul monitorizarii permanente este evitarea esecurilor de implementare si de aici ulterioarelor esecuri ale politicilor publice.

- vizeaza mai multe domenii care conditioneaza fctionalitatea unei politici: masurarea (cu ajutorul indicatorilor specifici si relevanti a efectelor si a rezultatelor obtinue pas cu pas) capturarea(semnalelor ite de la spatiul tinta al politicii si sesizarea decidentului pt efectuarea de corectii) producerea de informatii pertinente care sa justifice abaterilor de la efectele si rezultatele asteptate

www.cartiaz.ro – Carti si articole online gratuite de la A la Z

- monitorizarea lantului cauza-efect se poateface prin 3 mecanisme de feedback – controlul,productivitatea si raportarea progreselor, precum si eficacitatea programului si de asemenea prin reactiile la variabilele de interferenta ,incluzand aici si lobby-ul prestat de grupurile de interese.

4. Benchmarking-ul politicilor publice

- este un proces de masurare si comparare continua a procesului politicii pbl cu procesele politicilor similare din diferite state ale Europei/din lume.

- reprezinta un punct de pornire pt dezv. viitoare a proceselor de imbunatatire a pol pbl.

- are constibutii considerabile la : cresterea competitivitatii nationale ; definirea asteptarilor generale; stabilirea unor obiective credibile; gradul mare de transferabilitate al pol,datorita structurilor similare.

- se pot obtine inform despre practicile performante din domeniul in care este initiata politica respectiva,putand in acest fel sa atinga nivelulde performanta al acesteia.

Surse de informare utilizate in evaluare

- modalitati formalizate de colectare a inform : analize de piata, prognozele, anchetele tehnologice, analiza politica

- modalitati ne-formalizate : anchetele publice, comitetele se selectare, consultative, reprezentantii grupurilor de interese, inform de la membrii parlamentului,rapoarte interne provenite de la oficiile regionale,rapoartele ambasadelor.