Sunteți pe pagina 1din 30

Universitatea de Stat din Moldova Facultatea de Drept Specializarea Drept Civil An IV, grupa 411

Referat la disciplina Co erul internaional!

Contractul de asigur"ri

Realizat# Ulinici Mi$ail

%&&'

Un aspect esential in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor, teama combinata cu precautie si intelepciunea cu siguranta unui lucru implinit. Orice persoana care traieste intr-o societate organizata este afectata de riscuri intrun fel sau altul. Riscul este definit ca ceva viitor si nesigur, care daca se va produce va duce la o pierdere. Persoanele fizice, societatile comerciale si alte organizatii se intalnesc cu riscuri in activitatile lor, iar asigurarile ii ajuta sa se protejeze impotriva acestora. Pe masura evolutiei relatiilor economice oamenii, confruntati destul de frecvent cu pericole ce le pun in primejdie viata si proprietatea, au descoperit necesitatea de a apela la asigurare ca modalitatea cea mai simpla de a se proteja pe ei si bunurile ce le apartin. Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator, prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un contract de asigurare se obliga sa plateasca contravaloarea daunelor in cazul producerii unuia din riscurile asumate. Un alt principiu pe care il are asigurarea este principiul mutualitatii prin care fiecare asigurat contribuie cu o suma de bani, numita prima de asigurare, la crearea fondului de asigurare din care asiguratorul acopera daunele suferite de asigurati. Asigurarea transfera riscurile si totodata daunele unei persoane catre o societate de asigurari oferind securitate financiara. ransferul riscului prin distributie a fost determinat in antichitate de catre navigatori si transportatori ai bunurilor pe apa prin impartirea marfurilor pe mai multe nave, acesta fiind un mod de protectie. !etodele de asigurare s-au dezvoltat o data cu nevoile de protectie existente la un moment dat pentru oameni si afacerile acestora. Astfel oamenii de afaceri au inteles sa foloseasca asigurarea pentru a micsora riscurile ce pot aparea in tranzactiile comerciale si cele legate de protectia patrimoniului. "n literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite in legatura cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltarii economice si sociale izvorat din actiunea legilor economice obiective care consta in crearea in comun, de catre persoanele fizice si juridice

amenintate de anumite riscuri, a unui fond din care se compenseaza daunele si se satisfac alte cerinte economico-financiare probabile, imprevizibile. #aracteristicile exclusive ale asigurarii sunt scopul si metoda. $copul reprezinta compensarea pagubelor produse de calamitati ale naturii si accidente, precum si prevenirea pagubelor. !etoda e constituita din acoperirea unor riscuri, crearea unei comunitati de risc. $copul si metoda sunt materializate prin formarea si utilizarea fondului de asigurare. Alti autori definesc conceptul de asigurare ca o operatie prin care unei parti, asiguratul, i se permite in schimbul unei prime sau cotizatii o prestatie furnizata de catre o alta parte, asiguratorul, in cazul aparitiei unui eveniment.%xista formulari diferite ale conceptului de asigurare, fara a exista un consens si aceasta datorita unor dificultati de ordin economic, social si juridic, dintre care cele mai importante sunt& sfera vasta de actiune a asigurarilor, precum si practicile complexe folosite in asigurari' negarea de catre juristi a faptului ca asigurarea este o categorie economica si prezentarea acesteia ca un raport juridic, punand semnul de egalitate intre asigurarea comerciala si o serie de practici si conditii care fac obiectul contractului de asigurare' Problemele asigurarii sunt abordate, dupa caz, sub aspect juridic, economic sau financiar. Abordarea juridica este frecventa si justificata, intrucat asigurarea, ca sa fie operanta trebuie sa capete forma juridica, iar acesata forma este cea dintai sezizabila. O asemenea forma i-o confera contractul, care constituie (legea parintilor), precum si legea propriu zisa. #ontractul de asigurare si legea cu privire la activitatea de asigurare, in calitate de izvoare de drepturi si obligatii in materie de asigurari, se completeaza reciproc. Prin contractul de asigurare , asigurantul se obliga sa platesca o prima Administratiei Asigurarilor de $tat, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment, obligindu-se ca, la producerea evenimentului, sa plateasca asigurantului sau unei terte persoane, denumita (eneficiar, o indemnizatie * despagubiri sau suma asigurata * in limitele convenite. +egea nr. ,-,, privind asigurarile si reasigurarile in Republica !oldova defineste in mod direct contractul de asigurare in art. .. Potrivit legii, prin contractul de asigurare, asiguratul se obliga sa plateasca o prima asiguratorului, iar acesta se obliga ca, la producerea

unui anume risc, sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata, denumita indemnizatie, in limitele si in termenele convenite. /in definitia data rezulta ca acest contract de asigurare este un contract care da nastere la drepturi si obligatii reciproce si ca, prin continutul sau este un act juridic de formatie bilaterala. "n conceptia dreptului romanesc 0art. .,1 #od #ivil2, ca si in alte sisteme de drept, esential in conturarea validitatii, a caracteristicilor si a naturii juridice, este acordul de vointa al partilor, vointa juridica. #ontractul de asigurare prezunta anumite trasaturi caracteristice! Astfel, contractul de asigurare& 1! este un contract consesual, adica se incheie valabil prin simplul consimtamint al partilor. Acest contract este valabil din momentul in care asiguratorul si asiguratul si-au exprimat acordul de vointa cu privire la continut. 3orma scrisa este ceruta de legiuitor din dorinta de a proteja interesele asigurantilor si al tertilor' %! este un contract sinaalag atic, adica partile contractante isi asuma obligatii reciproce si interdependente. Asigurantul se abliga sa faca declaratii de risc exacte, in atentia asiguratorului, atat la incheierea contractului, cat si la producerea sinistrului' totodata asigurantul se obliga sa achite primele de asigurare datorate' la randul sau asiguratorul se obliga sa acopere riscul asiguratului, in cazul producerii acestuia, acordand indemnizatia cuvenita. Asiguratorul este tinut sa-si respecte obligatia contractuala numai in masura in care asiguratul si-a onorat obligatiile sale contractuale. "n caz contrar, asiguratul decade din drepturi, cand contractul este lovit de nulitate sau contractul ramane valabil pe o suma asigurata mai mica. Reciprocitatea nu opereaza, asadar, decat atunci cand asiguratul si-a respectat integral obligatiile asumate fata de asigurator' )! este un contract aleatoriu, adica la incheierea acestuia partile nu cunosc existenta sau intinderea exacta a avantajelor patrimoniale ce vor rezulta pentru ele din contract. Obligatiile asumate de asigurant si asigurator depind de un eveniment viitor si incert. Acest eveniment comporta pentru fiecare dintre parti o sansa de castig sau un risc de pierdere. #aracterul aleator este esential la contractul de asigurare&daca evenimentul pentru care se solicita incheierea contractului ar fi cert, iar momentul producerii lui ar fi cunoscut de parti,

asigurarea nu ar mai avea sens, riscul respectiv urmind sa fie acoperit cu certitudine de catre asigurator' 4! este un contract cu titlu oneros, adica fiecare parte urmareste sa obtina un folos, o contraprestatie in schimbul obligatiei ce isi asuma. +a fel ca si alte contracte oneroase0de vanzare-cumparare, de schimb, de locatie, imprumut2, contractul de asigurare este opus contractului gratuit0de donatie, comod etc.2, care presupune obligatii numai pentru una din parti, iar nu pentru amandoua. Asiguratul beneficiaza de protectie pe care i-o ofera asiguratorul, care preia asupra sa riscul asigurat, nu in mod gratuit, ci in schimbul unei plati sub forma unei prime de asigurare sau a cotizatiei dupa caz' *! este un contract succesiv, adica se esaloneaza in timp. Asiguratorul se angajeaza sa acopere un anumit risc o perioada foarte lunga de timp0spre exemplu, in cazul contractului de asigurare de deces pe o perioada nelimitata2 cu plata anuala sau subanuala a primei sau o perioada foarte scurta0pe timpul duratei unui zbor aerian intre doua puncte geografice2 cu plata integrala a primei la incheierea contractului' +! este un contract de adeziune, adica desi este redactat si imprimat de asigurator, la el a aderat asiguratul. +a asigurarile de persoane, asiguratorul intocmeste polite de asigurare tip, in care toate conditiile cuntractuale * termen valabilitate, suma asigurata, cota de prima etc. * sunt standard. "n asemenea cazuri, solicitantilor * asigurati potentiali * nu le ramine decit sa le accepte sau sa le refuze in bloc0asigurarile de bunuri de valoare mari2, asiguratorul elibereaza un proiect de contract0o oferta2 pe care il4o negociaza cu viitorul asigurat' ,! este un contract de (una credinta, adica presupune ca executarea acestuia sa se faca cu buna credinta de catre parti. "ntrucat asiguratorul accepta preluarea unui risc, bazandu-se pe informatiile furnizate de solicitantul unei asigurari sau determina cuantumul despagubirii pe care urmeaza sa o acorde asiguratului tot pe baza informatiilor provenite de la acesta, fara putinta de a le verifica de fiecare data, atunci cand se constata ca informatiile puse la dispozitia asiguratorului nu au fost corecte, reaua credinta a asiguratului se sanctioneaza de o maniera foarte severa.

Clasificarea asigurarilor #lasificarea traditionala, asa cum aparea ea inainte de -..5 avea in vedere cinci criterii si anume& -. domeniul sau ramura de asigurare& asigurari de bunuri' asigurari de persoane' asigurari de raspundere civila'

1. forma juridica de realizare a asigurarilor& asigurari obligatorii, prin efectul legii' asigurari facultative'

6. riscurile cuprinse in asigurare& asigurari impotriva incendiului, trasnetului, miscarilor seismice' asigurari contra grindinii, furtunii, uraganului, ploilor torentiale, inundatiilor, prabusirilor sau alunecarilor de teren' asigurari pentru boli sau accidente in cazul animalelor' asigurari contra avariilor si altor riscuri specifice pentru mijloacele de transport si marfurile transportate in traficul intern si international' asigurari impotriva unor evenimente ce apar in viata oamenilor' asigurari contra prejudiciilor cauzate tertelor persoane'

,. dupa sfera de cuprindere in plan teritorial& asigurari interne' asigurari externe'

7. dupa raporturile stabilite intre asigurat si asigurator& asigurari directe'

asigurari indirecte' /upa -..5, in literatura autohtona s-a introdus si un al saselea criteriu, datorita

modificarilor din legislatie. Prin +egea nr.,84-..- societatile de asigurari din tara noastra puteau oferi zece categorii de asigurari. Au fost men9ionate si alte criterii de clasificare& -.in functie de locul unde se produc riscurile asigurate& asigurari terestre' asigurari maritime' asigurari aeriene' 1.dupa volumul obiectului asigurarii& asigurari individuale' asigurari colective' asigurari complete' Pe baza teoriei si practicii internationale a asigurarilor este oportuna si introducerea altor criterii de clasificatie & -.dupa modul de gestiune& asigurari de reparatie& asigurari de bunuri si raspundere de bunuri' asigurari cu capitalizare& asigurarile de via9a' 1.dupa obiectul lor si dupa criterii tehnice& asigurari de daune& de bunuri si raspundere civila' asigurari de persoane& de viata si asigurari de accidente si boala' 6.dupa criteriul diferentierilor in gestionarea contractelor, a fondului de asigurari si a rezervelor specifice de asigurari& asigurari non-viata' asigurari de viata' +egea constituie, alaturi de contract o alta forma juridica de realizare a asigurarii.

Asigurarea e- contractu are la baza principiul facultativitatii .voluntariatului/, adica ea se incheie din proprie initiativa, de catre persoanele fizice sau juridice interesate, impotriva acelor fenomene care le ameninta bunurile, viata sau integritatea corporala,in scop de indemnizare sau de capitalizare. Asigurarea e- lege are la baza principiul o(ligativitatii , adica ea actioneaza in mod automat, fara consimtamintul asiguratilor si fara incheierea unui contract intre parti, din momentul in care bunurile cuprinse din oficiu in asigurare au intrat in gospodaria unei persoane fizice sau in patrimoniul unei persoane juridice. "n mod automat sunt incluse in asigurare persoanele fizice aflate intr-o anumita situatie prevazuta de lege, ca exemplu cele aflate in timpul unei calatorii cu mijloace de transport public. /e protectie de asigurare automata beneficiaza acele persoane fizice si juridice care poarta o raspundere civila fata de terti expres prevazuta de lege. Asigurarea contractuala constituie o modalitate de dobandire a securitatii individuale de catre asigurati. Asigurarea prin efectul legii ofera protectie de asigurare anumitor categorii de persoane fizice si juridice din considerente de ordin social si economic national. Asigurarea prin efectul legii se aseamana cu asigurarea contractuala prin faptul casi procura fondurile de care are nevoie pentru plata indemnizatiilor pe seama primelor incasate de la asigurati. %a se aseamana si cu asigurarile sociale prin faptul ca are un caracter obligatoriu, dar se deosebeste de acestea prin aceea ca se bazeaza pe primele incasate de la asigurati, iar nu pe resursele provenind de la non- asigurati. Asigurarea prin efectul legii, fiind autocuprinzatoare si nereclamand cheltuieli pentru incheierea contractelor, este mai putin costisitoare pentru asigurati, decit asigurarea contractuala care, fiind selectiva si mai putin cuprinzatoare, este inevitabil mai scumpa. #lauzele esentiale ale contractului de asigurare sunt mentionate la art. -5 din +egea nr. -6:4-..7 privind asigurarile si reasigurarile din Romania. Partile contractului de asigurare, ce trebuie sa se regaseasca in fiecare contract de asigurare, identificate prin nume, sediu4domiciliu, sunt& - Asiguratorul, societate de asigurare, persoana juridica, inregistrata legal in Romania sau intr-o alta tara, autorizate sa practice asigurari pe teritoriul Romaniei, in temeiul si in conditiile prevazute de +egea nr. 6141555, privind societatile de asigurare si reasigurare si supravegherea asigurarilor aflate in prezent in vigoare'

- Asiguratul, persoana fizica sau juridica, care are un interes asigurabil cu privire la obiectul asigurarii respective, cu capacitate de exercitiu deplina' - 0eneficiarul asigurarii, o persoana fizica indicata de asigurat pentru a primi beneficiul asigurarii daca s-a produs riscul asigurat. ;eneficiarul asigurarii este intalnit cu precadere la asigurarile de persoane. - Contractantul, persoana fizica, care incheie o asigurare in beneficiul unei alte persoane pe care o numeste asigurat, pentru care plateste numai prima de asigurare. Riscul, reprezinta consecinta materiala a producerii evenimentului asigurat, apt de a fi masurat din punct de vedere financiar la producerea sa, si este un element fundamental al contractului de asigurare. %l este consecinta producerii unui eveniment aleatoriu, constituie chiar obiectul contractului de asigurare si trebuie sa fie real si licit. riscul trebuie sa fie real deoarece realizarea lui este posibila' riscul asigurat trebuie sa fie licit si deci obiectul contractului de asigurare nu trebuie sa "n cadrul ordinii publice trebuie sa subliniem ca o condamnare penala, materializata mai ales in amenzile penale, nu este asigurabila. <umai consecintele civile ale proceselor penale sunt asigurabile. Riscurile trebuie individualizate si descrise ca atare in fiecare contract. Riscurile neasigurabile sunt excluse fie prin lege fie prin contract. "ntre riscurile neasigurabile prin lege sau prin contract mentionam riscul de razboi cu implicare internationala precum si riscul de razboi civil. #u toate acestea, dupa cum se va vedea, exista posibilitatea asigurarii riscului de razboi in anumite limite si cu importante valori ale primelor de asigurare. $unt de asemenea riscuri neasigurabile, cele cauzate de actele dolosive intentionate ale asiguratului. <e aflam in fata unui risc neasigurabil provocat de fapta intentionata sau dolosiva a asiguratului atunci cand acesta a dorit realizarea daunei prin provocarea intentionata a acesteia, fiind constient de consecintele faptelor sale. Pentru a opera excluderea riscurilor neasigurabile, acestea trebuie declarate expres si explicit. Pentru a fi considerate riscuri neasigurabile, excluse expres, este necesar sa se foloseasca termeni clari, precisi si neechivoci in polita de asigurare. /eclararea riscului asigurat este una din obligatiile absolut fundamentale ale asiguratului, avand scopul de a permite asiguratorului sa-si formeze propria opinie asupra acestuia, de a-l incadra intr-o anumita categorie in statisticile sale si de a stabili, in functie de

fie contrar ordinii publice si bunelor moravuri.

aceasta o prima corespunzatoare. Aceasta obligatie este specifica dreptului asigurarilor, spre deosebire de dreptul comun unde se permite partilor sa declare numai acele informatii care opereaza in propriul interes. "n cadrul contractului de asigurare, care are la baza principiul bunei credinte, asiguratorul acorda un credit considerabil celor declarate de asiguratul sau si de cele mai multe ori, fara o alta cercetare preliminara accepta cele declarate de acesta procedand la acceptarea propunerii de contract si a emite polita de asigurare. Clasificarea riscurilor +iteratura de specialitate clasifica riscurile ce pot aparea in viata de toate zilele, din punct de vedere al interesului asiguratorului. din punct de vedere al asigurabilitatii , riscurile asigurabile sunt de regula riscurile pure, cele care nu produc decat prejudicii si niciodata castig. "n aceasta categorie intra explozia, accidentele, furtul, naufragiile, cutremurele, etc. si asiguratorii le accepta in procesul de contractare.Asiguratorii nu accepta riscurile speculative deoarece acestea pot produce si castig. dupa implicatiile lor de nivel social-economic riscurile sunt riscuri fundamentale si riscuri particulare. %venimentul asigurat este un eveniment viitor si nesigur care, daca se va produce, va genera producerea riscului asigurat si in consecinta prejudiciul a carui acoperire se va face prin efectul contractului de asigurare incheiat de parti. %venimentul asigurat este de regula o intamplare care producandu-se, genereaza materializarea riscurilor contractate. Acest concept este cel mai frecvent, dar nu este si singura manifestare a evenimentului asigurat.Un eveniment asigurat este si o reclamatie formulata de partea pagubita impotriva celui care i-a creat un prejudiciu din furnizarea culpabila, neprofesionista a serviciilor pentru care a fost angajat. Astfel, in asigurarile de raspundere profesionala 0raspunderea medicilor, avocatilor, expertilor, contabililor autorizati, a directorilor etc.2 o reclamatie formulata de persoana pagubita de serviciul defectuos al acestora constituie evenimentul asigurat care determina producerea riscului asigurat si in final al prejudiciului suferit de acesti profesionisti care pot plati daune pentru consecintele materiale ale acestor acte profesionale defectuoase. Contractul de asigurare se incheie in forma scrisa si va cuprinde& -numele sau denumirea, domiciliul sau sediul partilor contractante'

-obiectul asigurarii& bunuri, persoane, raspundere civila, profesionala' -primele de asigurare' -sumele asigurate' -riscurile ce se asigura' -momentul inceperii si cel al incetarii raspunderii asiguratorului' -alte elemente care stabilesc drepturile si obligatiile partilor. -. Riscul asigurat este un eveniment sau un grup de fenomene 0evenimente2 care odata produs datorita efectelor sale obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului despagubirea sau suma asigurata. 1. Su a asigurata este partea din valoarea de asigurare pentru care asiguratorul isi asuma raspunderea in cazul producerii evenimentului pentru care s-a incheiat asigurarea. $uma asigurata reprezinta in toate cazurile limita maxima a raspunderii asiguratorului si constituie un element care sta la baza calculului primei de asigurare. 6. 1ri a de asigurare reprezinta suma de bani dinainte stabilita pe care asiguratul o plateste asiguratorului pentru ca acesta sa-si poata constitui fondul de asigurare necesar achitarii despagubirii la producerea riscului asigurat. Prima de asigurare se determina inmultind suma asigurata cu cotele de prima tarifara stabilita diferentiat in functie de forma de asigurare. ,. Durata asigurarii reprezinta perioada de timp in care raman valabile raporturile de asigurare dintre asigurator si asigurat asa cum au fost ele stabilite prin contractul de asigurare. 7. 1agu(a sau dauna reprezinta pierderea intervenita la un bun asigurat ca urmare a producerii evenimentului impotriva caruia s-a incheiat asigurarea. "ntalnim aici doua notiuni si anume paguba totala in cazul in care bunul a fost distrus in intregime si paguba partiala atunci cand pierderea intervenita este mai mica decat valoarea bunului. :. Despagu(irea platita de asigurator este suma de bani pe care asiguratorul o datoreaza asiguratului in vederea compensarii pagubei produse de riscul asigurat. /espagubirea de asigurare poate fi in limita sumei asigurate egala sau mai mica decat paguba in functie de principiul de raspundere al asiguratorului.

$e intalnesc trei principii& Principiul raspunderii proportionale. "n cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se stabileste in aceeasi proportie fata de paguba in care se afla suma asigurata fata de valoarea bunului asigurat. Pricipiul primului risc. "n cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare este egala cu paguba, fara a putea depasi nivelul sumei asigurate. Principiul raspunderii limitate. "n cazul aplicarii acestui principiu despagubirea de asigurare se acorda numai daca paguba produsa de riscul asigurat depaseste o anumita limita dinainte stabilita. Partea din valoarea pagubei dinainte stabilita, care cade in sarcina asiguratului poarta denumirea de fransiza. %a poate fi de doua feluri& atinsa si deductibila. "n cazul fransizei atinse, asiguratorul acopera in intregime paguba pana la nivelul sumei asigurate - daca aceasta este mai mare decat fransiza. 3ransiza deductibila se scade in toate cazurile din paguba indiferent cat este volumul acesteia din urma. %xistenta fransizei il determina pe asigurat sa manifeste mai multa grija pentru prevenirea pagubelor.

Mo entul inceperii raspunderii asiguratorului, respectiv al incetarii acesteia Unul din elementele esentiale ale contractului de asigurare este acela al delimitarii raspunderii asiguratorului in cazul producerii evenimentului asigurat, deoarece aceasta ajuta la delimitarea momentelor in limitele carora asiguratul stie ca poate pretinde indemnizatia de asigurare pentru dauna suferita la producerea evenimentului sus mentionat. Asiguratul nu poate pretinde acoperirea unui prejudiciu suferit la producerea unui eveniment chiar individualizat intr-o polita de asigurare, daca nu dovedeste ca aceasta polita, care ii da eventual dreptul la o indemnizatie de asigurare, producea efecte la data intamplarii acelui eveniment. #ontractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar daca exista un inceput de dovada scrisa. /ovada incheierii contractului de asigurare rezulta si din emiterea si trimiterea

unui document de asigurare, cum ar fi polita sau certificatul, cererea de plata a primei ori din inscrisul prin care se manifesta vointa asiguratorului de a incheia contractul. /ocumentul de asigurare poate fi, dupa caz, nominal, la ordin sau la purtator. Persoana care urmeaza sa incheie asigurarea este obligata sa raspunda in scris la intrebarile formulate de asigurator, cu privire la imprejurarile esentiale referitoare la risc, pe care le cunoaste. /aca imprejurarile esentiale privind riscul se modifica in cursul executarii contractului, asiguratul este obligat sa comunice in scris asiguratorului schimbarea. /aca, inainte de a incepe obligatia asiguratorului, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibila, precum si in cazul in care, dupa inceperea obligatiei asiguratorului, producerea riscului asigurat a devenit imposibila, contractul se reziliaza de drept. Plata primelor se face la sediul asiguratorului sau al imputernicitilor sai, in lipsa unei alte clauze inscrise in contractul de asigurare, stabilita intre parti. /ovada platii primelor de asigurare revine asiguratului, inscrisul constatator fiind polita de asigurare, chitanta, dispozitia de plata sau alt document probator al platii. /aca nu s-a convenit altfel, contractul de asigurare se reziliaza in cazul in care sumele datorate de asigurat, cu titlu de prima, nu sunt platite in termenul prevazut in contractul de asigurare. Asiguratorul are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaza pana la sfarsitul anului de asigurare, in temeiul oricarui contract, cu orice indemnizatie cuvenita asiguratului sau beneficiarului. Asiguratul este obligat sa comunice asiguratorului producerea riscului asigurat, in termenul prevazut in contractul de asigurare. "n caz de neindeplinire a obligatiei prevazute la alineatul precedent asiguratorul are dreptul sa refuze plata indemnizatiei, daca din acest motiv nu a putut determina cauza producerii evenimentului asigurat si intinderea pagubei. "n cazurile stabilite prin contractul de asigurare, in asigurarile de bunuri si de raspundere civila, asiguratorul nu datoreaza indemnizatie, daca riscul asigurat a fost produs cu intentie de catre asigurat sau catre beneficiar ori de catre un membru din conducerea persoanei juridice asigurate, care lucreaza in aceasta calitate. "n cazul in care contractul de asigurare este modificat, prin acordul partilor, denuntat ori este reziliat, plata ori, dupa caz, restituirea primelor se va face conform contractului de asigurare sau hotaririi judecatoresti.

2ipuri de asigurari practicate& ". A$"=URAR" /% P%R$OA<%, A+ %+% /%#A #%+% /% >"A A -. 1. 6. Asigurarea de accidente' Asigurarea de accidente pentru calatori in transportul urban4interurban Asigurarea de accidente pentru conducatorii auto si persoanele aflate ?n interiorul autovehiculelor' ,. 7. Asigurarea medicala pentru calatorii in strainatate Asigurarea de asistenta medicala de urgenta pentru cetatenii straini pe teritoriul Romaniei "". A$"=URAR" =%<%RA+% 0<O<->"A A2 -. Asigurarea de avarii si furt a autovehiculelor - #A$#O' 1. Asigurarea bunurilor pentru daune produse in timpul transportului maritim si terestru #AR=O' 6. Asigurarea #ompleta a +ocuintei' ,. Asigurarea cladirilor si a constructiilor' 7. Asigurarea bunurilor mobile' :. Asigurarea bunurilor casabile' 8. Asigurarea de avarii accidentale la masini, utilaje si instalatii' @. Asigurarea lucrarilor de constructii montaj si a raspunderii constructorului' .. Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto - R#A' -5. Asigurarea de raspundere civila auto cu valabilitate ?n afara teritoriului RomAniei #AR % >%R/%' --. Asigurarea de raspundere a transportatorului auto ?n calitate de caraus pentru marfurile transportate - #!R' -1. Asigurarea de raspundere civila profesionala' -6. Asigurarea de raspundere civila generala' -,. Asigurarea facultativa de tip B;U#C% ) pentru transportatorii in regim international'

-7. Asigurarea privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si4sau a sumelor achitate de catre turist, ?n cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism' -:. Asigurarea creditului in cazul cedarii in leasing a autovehiculelor 1rincipalele functii ale asigurarii sunt# -. Distri(utia daunelor- /aunele materiale si financiare ale asiguratilor sunt distribuite intre acestia prin compensarea acelora care sufera pagube, din fondurile special create prin contributia detinatorilor de polite. /istributia daunelor este echitabila, deoarece fiecare detinator de polita plateste o suma proportionala cu riscul introdus. Prin urmare riscurile nu sunt nici intamplatoare,nici egale. 1. Furnizarea unei protectii- Asigurarea nu poate inlatura riscul dar produce o distribuire a pagubelor produse anumitor persoane intre mai multi cumparatori de polite, astfel incat nici o persoana sa nu suporte o dauna. Asigurarea reduce temerile asiguratului, oferindu-i protectie. Aceasta ofera incredere si elibereaza detinatorul unui contract de asigurare de o potentiala problema financiara. 6. Co pensatia financiara- Aceasta compensatie este posibila datorita faptului ca a fost creat un fond de asigurare din primele de asigurare platite de catre asigurati. Asigurarea are rolul de a contribui la refacerea unei situatii financiare in urma daunelor pe care le pot avea asiguratii si preluarea obligatiilor de catre societatea de asigurari fata de unele evenimente pentru care acestia sunt direct raspunzatori. Modalitatea de actiune Asigurarea compenseaza financiar efectele unui eveniment nefavorabil. 3ondurile pentru compensarea financiara a asiguratului sunt create de asigurator din primele platite de persoanele sau organizatiile care au cumparat asigurari. Asiguratul prin despagubirile primite este repus in situatia financiara pe care a avut-o inainte de producerea unui eveniment asigurat. Acest lucru exprima scopul principal al unei asigurari, compensarea pierderilor suferite si nu obtinerea unui profit. "n schimbul primelor de asigurare alocate unor fonduri speciale, asiguratorul accepta riscul unor despagubiri, in cazul in care detinatorul politei va suferi un prejudiciu. Asigurarea este o metoda de transfer al riscului de la persoanele fizice si juridice catre societatile de asigurari care isi asuma riscul.

/aunele materiale si financiare sunt despagubite de catre societatea de asigurari persoanei asigurate, titularului asigurarii din fondurile special create prin primele de asigurare platite de asigurati. /espagubirile se platesc asiguratului in urma producerii unor pagube din riscuri asigurate ce au fost stipulate prin contractul de asigurare. #heltuielile necesare reparatiei unui bun asigurat sau inlocuirii acestuia pot cuprinde in limita sumei asigurate din polita, costul la data daunei al reparatiilor, refacerii, restaurarii, reconditionarii sau inlocuirii partilor avariate sau distruse, precum si al manoperei. Partile unui contract de asigurare de viata sunt #ompania de Asigurari si #ontractantul, iar prevederile incluse sunt diferite in functie de trei categorii de elemente& 1! 1e ti pul vietii asiguratului# #lauza Bcontractului ca intreg) - stipuleaza documentele care constituie un contract, privit ca intreg. Acest lucru se refera la polita de asigurare, toate clauzele suplimentare si copia formularului confidential. /oar presedintele sau vice-presedintele #onsiliului de Administratie al societatii de asigurari poate schimba stipulatul contractului numai in scris si nici o schimbare nu poate fi facuta fara acordul scris al conractantului. #lauza contractantului asigurarii * acesta poate cesiona sau transfera polita, poate schimba beneficiarul si poate exercita orice optiune si drept stipulat. #lauza de plata a primelor * stabileste care este volumul primelor care trebuie platite si modul in care se va face acest lucru 0suma intreaga, anual, semestrial, trimestrial, lunar2 #lauza de rascumparare partiala cu rambursare * contractantul poate sa primeasca o suma de bani cu titlu de imprumut a carei valoare nu poate depasi valoarea contului acestuia la un moment dat datele si suma de rambursare difera de la o societate de asigurari la alta' exista o perioada de gratie in care plata primelor se poate face fara dobanzi, iar asiguratul este acoperit prin asigurare in timpul perioadei de gratie. "mprumut automat pe baza politei pentru anumite produse * asiguratul poate primi un imprumut din partea asiguratorului pentru a acoperi primele ramase

neplatite, cu conditia ca plata primei sa nu se faca dupa expirarea perioadei de gratie. #esiunea * este o clauza care permite transferarea drepturilor conferite de asigurare. Aceasta clauza poate prevedea o cesiune absoluta atunci cand se transfera toate drepturile sau o cesiune colaterala atunci cand se transfera cateva drepturi, de regula o parte a indemnizatiei. /ividende * aceasta cauza da posibilitatea detinatorilor de polite participative sa primeasca dividende din surplusul de venituri. %! In cazul decesului asiguratului# #lauza de suicid - daca acest eveniment a avut loc in timpul primilor doi 0trei2 ani de existenta a politei sau de la data primei reinnoiri se va acorda o rambursare a primelor' daca evenimentul are loc dupa expirarea perioadei de plata a primelor se va acorda beneficiarului intreaga suma. ;eneficiarul - in contract trebuie prevazut pe langa beneficiarul primar 0cel care va primi suma in cazul producerii evenimentului asigurat2 si beneficiarul secundar, care va incasa suma in cazul in care beneficiarul primar decedeaza inaintea asiguratului. Optiuni contractuale - pot fi prevazute in contract si dau posibilitatea beneficiarului sa primeasca beneficiile sub alta forma. "ntr-un contract de asigurare pot fi incluse pe lAnga clauzele de baza si anumite clauze suplimentare, care sunt Baddendum-uri) la contractul de baza. Aceste clauze aditionale sunt adaugate contractului de baza, avand ca scop oferirea unor avantaje in plus asiguratilor contra platii unor sume foarte mici. Aceste clauze sunt valabile pentru oricare dintre asigurarile de viata si se adauga contractului principal tinandu-se cont de varsta asiguratului la data contractarii si de durata de plata a primelor. #ele mai importante clauze suplimentare care pot fi adaugate sunt & -. Clauza de scutire de plata a pri elor * presupune posibilitatea de incetare a platii primelor de asigurare, avand drept cauza o invaliditate sau un accident produs dupa data inceperii politei de asigurare. Aceasta clauza este acceptata doar in cazul in care asiguratul nu mai poate munci si obtine veniturile necesare achitarii primelor de asigurare.

1. Clauza te porara fle-i(ila * permite un maxim de flexibilitate in alegerea unei combinatii a beneficiilor de deces si supravietuire, fiind permisa cresterea sumei corespunzatoare in caz de deces, indiferent daca primele se platesc esalonat sau in prima unica. Pentru aceasta clauza perioada de asigurare poate fi mai scurta sau egala cu cea a politei de baza. $uma asigurata va fi platita beneficiarului politei daca asiguratul va deceda pe periada de valabilitate a clauzei, iar clauza poate fi atasata tuturor tipurilor de asigurare de viata cu exceptia asigurarilor de viata pe termen limitat. 6. Clauze de crestere garantata a su ei asigurate * permite ca la un anumit interval de timp, la aniversarea contractului, asiguratii care au optat pentru o plata esalonata a primelor sa poata creste prima aferenta asigurarii de baza si cea corespunzatoare celorlalte clauze suplimentare cu un procent determinat, cu conditia ca perioada ramasa pAna la expirarea asigurarii sa fie cel putin un numar de ani stabilit de societatea de asigurare 0de obicei 6 ani 2. Acest supliment de prima va fi folosit la fel ca si pentru achizitionarea unei sume asigurate aditionale ce are la baza rata de prima aferenta vArstei curente a asiguratului si perioada ramasa pAna la expirarea contractului. ,. Asigurarea supli entara de deces prin accident * pe baza acestei clauze, suma asigurata va fi platita daca decesul asiguratului este cauzat de un accident intAmplator, pe perioada de valabilitate a contractului. /ecesul trebuie sa se produca la cel mult un an de la data producerii accidentului, iar suma initiala asigurata aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza. 7. Asigurarea supli entara de invaliditate per anenta din accident * asiguratorul va achita o suma forfetara, atunci cAnd un accident duce la o invaliditate permanenta, in functie degradul de invaliditate2. $uma initiala asigurata pentru aceasta clauza nu poate depasi suma asigurata a clauzei de baza, iar durata de valabilitate a acestei caluze nu o poate depasi pe cea a politei de baza. :. Asigurarea supli entara de invaliditate per anenta si deces din acccident * este o combinatie intre clauza suplimentara de deces prin accident si clauza suplimentara de invaliditate permanenta din accident. $uma asigurata reprezinta insumarea sumelor asigurate pentru cele doua clauze si va fi platita daca asiguratul decedeaza 0la cel mult

un an de la producerea accidentului2 ca urmare a unui accident suferit pe perioada de valabilitate a clauzei. "n caz de invaliditate permanenta asiguratul va primi o suma forfetara in functie de procentul de invaliditate. /aca aiguratul decedeaza ca urmare a unui accident pentru care a incasat deja suma forfetara aferenta invaliditatii permanente, i se va plati doar diferenta dintre suma asigurata si suma forfetara deja incasata. $uma initiala aferenta acestei clauze nu poate depasi suma asigurata aferenta asigurarii de baza. "n literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite in legatura cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezinta un sistem de relatii economico-sociale, un proces obiectiv necesar al dezvoltarii economice si sociale izvorat din actiunea legilor economice obiective care consta in crearea in comun, de catre persoanele fizice si juridice amenintate de anumite riscuri, a unui fond din care se compenseaza daunele si se satisfac alte cerinte economico-financiare probabile, imprevizibile . #aracteristicile exclusive ale asigurarii sunt scopul si metoda. $copul reprezinta compensarea pagubelor produse de calamitati ale naturii si accidente, precum si prevenirea pagubelor. !etoda e constituita din acoperirea unor riscuri, crearea unei comunitati de risc. $copul si metoda sunt materializate prin formarea si utilizarea fondului de asigurare . Alti autori definesc conceptul de asigurare ca o operatie prin care unei parti, asiguratul, i se permite in schimbul unei prime sau cotizatii o prestatie furnizata de catre o altD parte, asiguratorul, in cazul aparitiei unui eveniment.%xista formulari diferite ale conceptului de asigurare, fara a exista un consens si aceasta datorita unor dificultati de ordin economic, social si juridic, dintre care cele mai importante sunt& -. sfera vasta de actiune a asigurarilor, precum si practicile complexe folosite in asigurari' 1. negarea de catre juristi a faptului ca asigurarea este o categorie economica si prezentarea acesteia ca un raport juridic, punand semnul de egalitate intre asigurarea comerciala si o serie de practici si conditii care fac obiectul contractului de asigurare' 3ondul ce se constituie numai la dispozitia unei organizatii specializate, prin metode adecvate, porta denumirea de fond de asigurare!

2rasaturile caracteristice ale asigurarii %xistenta asigurarii este indisolubil legata de nacesitatea constituirii unui fond de resurse banesti destinat acoperii pagubelor provocate de anumite fenomene. 3ondul de asigurare imbraca in mod necesar for a (aneasca! Practica unor organizatii de asigurare din strainatate de a-si indeplini obligatiile asumate prin prestatii in natura0acordarea de asistenta medicala in cazul asigurarii de boala sau de accidente, organizarea funerariilor, in cazul asigurarii de deces s.a.2. "n aceste cazuri fondul de asigurare se constituie in expresie baneasca, iar in loc ca indemnizatia de asigurare sa fie achitata in numerar asiguratului sau unui tert, ea se foloseste de organizatia de asigurare pentru a suportarea cheltuielilor aferente prestatiei in natura, la cara s- a angajat prin contract. 3ondul de asigurare se formeaza in mod descentralizat pe seama sumelor de bani0prime de asigurare sau contributii2, pe care le achita persoanele fizice si juridice interesate in inlaturarea pagubelor pe care ar urma sa le suporte, daca s- ar produce anumite fenomene. #ei interesati apeleaza la asigurare, ca modalitate de protejare impotriva pericolui care ii ameninta, numai daca prima de asigurare pe care ar trebui sa o achite este indeajuns de redusa, comparativ cu marimea pagubei pe care ar urma sa o suporte daca s- ar produce evenimentul respectiv. "n cazul in care prima este excesiv de ridicata asigurarea nu prezinta convenienta. 3ondul de asigurare se constituie in vederea acoperirii unor pagube provocate de fenomene viitoare si nesigure. /in acest fond nu se suporta pierderile determinate de folosirea normala a unor bunuri, de consumarea acestora in procesul de productie ori in gospodariile populatiei, de diminuarea valorii lor din diverse motive. Asigurarea presupune existenta unei co unitati de risc. Persoane fizice sau juridice, amenintate de acelasi pericole, actioneaza pentru apararea intereselor lor comune. #omunitatea se formeaza prin simpla participare la constituirea fondului de asigurare la dispozitia unei organizatii specializate0societate comerciala de asigurare sau organizatie de asigurare mutuala2.!embrii comunitatii de risc 0asiguratii2 consimt sa cotribuie la suportarea in comun a pagubelor pe care le va pricinui producerea fenomenelor respective. "mpartirea pagubei intre membrii comunitatii se intemeiaza pe faptul ca posibilitatea producerii riscului vizeaza pe fiecare membru al acesteia.

Asigurarea ofera avantajul ca membrii comunitatii afectati de producerea riscului asigurat, primesc de la fondul de asigurare, cu titlu de indemnizatie de asigurare, sume care pot intrece de cateva ori cuantumul contributiei acestora la fondul respectiv. Acest lucru este posibil in fapt ca paguba provocata de producerea riscului asigurat se imparte intre membrii comunitatii de risc dupa principiul mutualitatii, adica la constituirea fondului de asigurare participa toti asiguratii, dar acesta se repartizeaza numai celor asigurati care au suferit prejudicii de pe urma producerii riscului asigurat. "mpartirea riscului trebuie sa se faca intre membrii aceleiasi comunitati de risc ceea ce inseamna ca la fiecare risc pentru care se incheie asigurarea primele sa acopere integral cheltuielile cu plata despagubirilor0sau a sumelor asigurate2, urmarindu-se echilibrarea rezultatelor financiare nu numai pe total organizatie de asigurare, dar si pe fiecare tip de asigurare. 3ondul de asigurare se utilizeaza in mod centralizat pentru & a! (! c! acoperirea pagubelor asigurate provocate de fenomene asigurate la finantarea unor actiuni legate de parvenirea pagubelor' constituirea unor fonduri de rezerva la dispozitia societatii comerciale sau asigurarile de bunuri, respectiv plata sumelor de asigurare la asigurarile de persoane'

a organizatiei mutualede asigurare etc.

Studiu de caz
Asigur"rile de persoane AsigurDrile de persoane au ca obiect garantarea plD9ii unei sume de bani de cDtre asigurDtor, ?n cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizicD a asiguratului, Ei anume& vDtDmarea corporalD, ?mbolnDvirea, decesul sau supravie9uirea acestuia. $uma asiguratD se stabileEte ?n mod forfetar de cDtre asigurat, ?n func9ie de nevoile Ei de posibilitD9ile sale financiare. Asiguratul poate sD ?ncheie mai multe contracte de asigurare ?mpotriva aceluiaEi eveniment Ei pentru sume diferite, fDrD sD fie ?mpiedicat de lege sau de asigurDtor sD facD acest lucru. +a producerea riscului asigurat, asiguratul sau beneficiarul asigurDrii are dreptul sD ?ncaseze drepturile de asigurare de la to9i asigurDtorii, deoarece aici nu mai este vorba de daunD ca la asigurDrile de bunuri. <eavAnd caracter reparator, asigurarea de persoane nu suferD restric9iile la care este supusD asigurarea de bunuri. AsigurDrile de persoane se pot clasifica ?n func9ie de riscul asigurat, de momentul achitDrii primei, de momentul ?ncasDrii sumei asigurate Ei de forma pe care aceasta o ?mbracD. Fn func9ie de riscul acoperit& - asigurDri de supravie9uire - asigurDri de deces - asigurDri mixte de via9D - asigurDri de accidente - asigurDri de boalD - alte forme Pe lAngD asigurDrile de via9D, la care ne-am referit pAnD aici, ?n practica interna9ionalD se ?ntAlnesc Ei alte forme de asigurDri de persoane, printre care& - asigurDrile de sDnDtate permanentD - asigurDrile dotale - asigurDrile de nup9ialitate - asigurDrile de natalitate

Istoricul A33IA45 6IRIAC VII27RU3 8S28 94272D8AU4A 13I4 D8 481R8V:5U2! 8S28 IM17R2A42 S: 48 ASI;UR:M C: VA FI A<A CUM 4I=3 D7RIM! ;azele funda9iei actualei afaceri Allianz Giriac AsigurDri au fost puse ?n anul -..,, odatD cu ?nfiin9area societD9ii AsigurDri "on Giriac $A. Pornind de la zero, compania s-a instalat repede ?n fruntea ierarhiei operatorilor priva9i de asigurDri. #reEterea acceleratD a volumului de afaceri derulate a ajutat A$" sD avanseze, ?n numai Ease ani de existen9D, pAnD pe pozi9ia secundD ?n topul celor mai importan9i sigurDtori locali. /ezvoltarea infrastructurii companiei - ?ncepAnd cu creearea Ei diversificarea propriei oferte de produse continuAnd cu atragerea celor mai buni specialiEti locali din domeniul asigurDrilor Ei terminAnd cu extinderea re9elei teritoriale - a fost realizatD cvasiexclusiv prin autofinan9are. Fn ciuda costurilor ridicate pe care lansarea unei afaceri de tip greenfield le impune. AsigurDri "on Giriac a generat ?ntr-un timp record rezultate pozitive pentru ac9ionarii sDi. !izAnd ini9ial, ?n principal, pe dezvoltarea rela9iilor cu clien9i ce desfDEurau activitD9i ?n domeniile industrial Ei comercial, A$" a reuEit sD creeze adevDrate parteneriate pe termen lung cu asigura9ii, spre beneficiul ambelor pDr9i implicate.

S2AR2 De acu po>i asigura copiilor t"i spri?in financiar pentru studii sau c"s"torie

#opiii sunt viitorul fiecDruia dintre noi. >ia9a alDturi de ei este plinD de evenimente plDcute& primii paEi, prima zi de EcoalD, facultatea sau prima zi ?n propriul apartament, iar ei aEteaptD sprijinul tDu ?n fiecare moment din existen9a lor. %ste datoria noastrD sD le asigurDm viitorul, aEa cum ei ?mplinesc fiecare moment al existen9ei noastre. Problema cea mai mare ?nsD ?n aceste cazuri este modalitatea de economisire, astfel ?ncAt sD avem posibilitatea sD ?i sprijinim financiar ?n momentul ?n care este necesar. Poli9a de asigurare de via9D $tart, ?ncheiatD la Allianz-Giriac AsigurDri, vine ?n ?ntAmpinarea nevoilor tale de a le oferi copiilor oportunitatea de a pDEi ?n siguran9D Ei fDrD griji

cDtre douD din momentele definitorii ale vie9ii lor& studiile Ei cDsDtoria. #u poli9a de asigurare $tart po9i opta pentru una dintre cele trei variante de asigurare& rentD pentru studii, dotD pentru cDsDtorie, sau rentD pentru studii Ei dotD pentru cDsDtorie. Condi>ii H renta pentru studii poate acoperi nevoile materiale ocazionate atAt de studiile liceale, cAt Ei de cele universitare' H dota pentru cDsDtorie se ?ncaseazD cu ocazia cDsDtoriei sau la expirarea poli9ei, dacD beneficiarul nu s-a cDsDtorit pAnD la acea datD' H perioada de platD a rentelor pentru studii este cuprinsD ?ntre 1 Ei -5 ani, iar vArsta beneficiarului la data ?nceperii acestei perioade trebuie sD fie ?ntre -, Ei 17 de ani' H ?n momentul completDrii cererii, asiguratul trebuie sD aibD vArsta cuprinsD ?ntre -@ Ei :7 de ani, iar la data de maturitate a poli9ei, cel mult 85 de ani. + otive pentru @nc$eierea unei asigur"ri de via>" Start

H $tart ?mbinD beneficiul dotei pentru cDsDtorie cu cel al rentei pentru studii. H Allianz-Giriac AsigurDri acordD pe parcursul derulDrii contractului, o ratD a dobAnzii garantatD, de 6I. Pe lAngD aceastD garan9ie Allianz-Giriac oferD ?n plus o dobandD anualD garantatD. /e exemplu, pentru anii 155, Ei 1557 Allianz-Giriac AsigurDri a acordat rate de rentabilitate totalD garantatD de -5I Ei respectiv 8I. !ai mult decAt atAt excedentul de dobAndD peste rata garantatD , ob9inut din investirea rezervei matematice a poli9ei, se redistribuie asiguratului, ?n propor9ie de .5I sub forma de participare la profit. H participarea anualD la profit sporeEte valoarea indemniza9iei, indiferent dacD aceasta este de tip dotD sau rentD' H se oferD reduceri pentru op9iunile de platD a primelor cu frecven9e mici 0anual, semestrial etc2. H plata rentelor se face pe o perioadD cuprinsD ?ntre 1 Ei -5 ani' frecven9a de platD a rentelor este aleasD de contractant, dar beneficiarul o poate modifica, conform nevoilor sale curente' H la data semnDrii cererii de asigurare, ai dreptul sD optezi pentru indexarea garantatD a indemniza9iilor ?n cazul nefericit al producerii decesului pe durata poli9ei, ?n schimbul unei prime suplimentare. Fn baza acestei op9iuni, indemniza9iile garantate 0renta Ei4sau dota2 sunt protejate de infla9ie, fiind indexate anual dupD data decesului asiguratului Ei pAnD la maturitatea poli9ei cu un procent fix, stabilit de cDtre asigurDtor Ei comunicat asiguratului la

data semnDrii cererii de asigurare. /acD ai ?ncheiat deja o poli9D de asigurare de via9D $tart, po9i de asemenea sD beneficiezi de una din clauzele de Protec9ie suplimentarD specificD care ?9i vor oferi un plus de siguran9D. Istoricul ;RAA8 ASI;URAR8A D8 1AR28A 2A Fn -@1@, prin strDdaniile Arhiducelui Johann de Austria, fratele mai mic al ?mpDratului austriac 3ranz Josef ", a fost constituitD K=razer LechselseitigeK, o asocia9ie de asigurare bazatD pe mutualitate. ot ?n acest an, apare Ei primul tip de asigurare, cel ?mpotriva incendiilor.

-.5. - "ntroducerea asigurDrii ?mpotriva grindinei -.6@ - "ntroducerea asigurDrii de rDspundere civilD, accidente Ei auto -.:. - <umele firmei devine K=razer Lechselseitige >ersicherung A=K. -.81 - #ompania =raMe ?ncepe sD practice Ei asigurDri de via9D. -..- - %xtinderea cu success pe plan interna9ional, ?n -5 9Dri din centrul Ei estul %uropei.

S2AR2 Asigurare mixtD de via9D pentru un copil cu acumulare de capital Ei acoperire suplimentarD pentru invaliditate din accident. Programul de asigurare =raMe $ AR este un pachet complet ce oferD acoperire prin asigurare pentru douD persoane asigurate Ei are ca scop principal protejarea viitorului copilului dumneavoastrD. Persoana asiguratD - este un copil cu vArsta cuprinsD ?ntre 5 Ei -, ani. /urata contractului este de minim -5 ani, Ei este limitatD de ?mplinirea de cDtre copilul asigurat a vArstei de minim -@, respectiv maxim 17 de ani. Persoana care ?ncheie asigurarea - contractantul - poate fi o persoanD fizicD ?n vArstD de cel pu9in -@ ani care se obligD sD achite asigurDtorului primele de asigurare, contractantul putAnd opta totodatD pentru intrarea ?n asigurare Ei ca persoanD asiguratD 1.

#ontractantul asigurDrii $ AR

nu poate fi decAt unul dintre membrii familiei

copilului asigurat 0ex.& pDrin9i, bunici, unchi, mDtuEi, etc.2. >Arsta maximD de intrare a contractantului ?n asigurare este de :7 de ani, iar vArsta maximD de ieEire din asigurare este de 87 de ani. /urata asigurDrii persoanei asigurate 1 este obligatoriu egalD cu durata asigurDrii copilului. Prima minimD anualD este de ,55 lei. Plata primelor se poate face cu frecven9D anualD sau semestrialD. Acoperirea prin asigurare& Pentru copil 0P-2 N asigurare mixtD de via9D cu acumulare de capital cu plata frac9ionatD a sumei asigurate ?n caz de deces 0asigurare de bazD2 O asigurare suplimentarD de invaliditate permanentD din accident cu grad de invaliditate peste 75I .Pentru P1 0contractant2 N asigurare suplimentarD de deces O asigurare suplimentarD de exonerare de la plata primelor ?n caz de invaliditate permanentD din accident de peste 75I, beneficiar al asigurDrii Ei indemniza9ii de platD& +a supravie9uirea copilului asigurat& se va plDti copilului suma asiguratD, ?mpreunD cu rezervele suplimentare acumulate Fn caz de deces al persoanei asigurate -& asigurDtorul va plDti beneficiarilor desemna9i frac9iunea din suma asiguratD la supravie9uire corespunzDtoare raportului dintre anul asigurDrii ?n care s-a produs decesul Ei durata totalD a asigurDrii, inclusiv rezerva suplimentarD acumulatD pAnD ?n momentul producerii evenimentului asigurat. #ontractul va fi reziliat automat, ?mpreunD cu toate asigurDrile suplimentare. Fn caz de invaliditate permanentD din accident 0peste 75I2 a copilului& se va plDti copilului suma asiguratD la invaliditate, egalD cu suma asiguratD la supravie9uire. Asigurarea de invaliditate va fi reziliatD automat, asigurarea de via9D continuAnd nemodificatD pAnD la sfArEitul duratei contractuale. /acD la momentul plD9ii copilul este minor, plata se face cDtre reprezentan9ii legali ai acestuia. Fn cazul decesului contractantului dacD acesta este Ei persoana asiguratD 1& se va plDti copilului suma asiguratD pentru deces, adicD dublul sumei asigurate la supravie9uirea a copilului. "ndiferent dacD este sau nu Ei persoanD asiguratD 1, ?n cazul decesului contractantului, copilul va prelua contractul ?n calitate de contractant, acesta continuAnd pAnD la sfArEitul perioadei contractuale, fDrD plata primelor 0numai asigurarea de via9D, asigurarea de invaliditate fiind reziliatD2. $e va calcula o sumD asiguratD redusD pentru cazul de

supraivie9uire, ?n func9ie de primele plDtite pAnD la momentul decesului. /e asemenea, contractul poate continua cu desemnarea copilului ?n calitate de contractant Ei cu o altD persoanD care sD preia plata primelor de asigurare, astfel men9inAndu-se suma asiguratD stabilitD ini9ial prin contract. Fn caz de invaliditate permanentD din accident peste 75I a persoanei asigurate 1& contractantul este exonerat de la plata primelor pentru asigurarea de via9D, pentru restul duratei contractului. <u se solicitD un control medical special pentru persoana asiguratD - decAt pentru sume asigurate la supravie9uire de peste -75.555 lei, iar pentru persoana asiguratD 1 se solicitD control medical ?ncepAnd cu suma de 87.555 lei.

Istoricul I4; 8<2I MAI 1U28R4IC "storia "<= ?n RomAnia a ?nceput ?n -..,. Atunci, "<= ;anP a fost prima bancD strDinD care a dechis o sucursalD ?n RomAnia, dupD -.@.. Fn prezent, "<= RomAnia oferD o gamD completD de servicii financiare destinate tuturor categoriilor de clien9i& companii, institu9ii financiare Ei clien9i persoane fizice. "<= RomAnia are peste -555 de angaja9i ?n cele 18 de oraEe ?n care sunt deschise 1, de sucursale pentru companii Ei -15 unitD9i "<= $elfQ;anP, pentru persoane fizice. /e asemenea, "<= RomAnia beneficiazD de cea mai mare for9D de vAnzDri de produse de asigurare& 1:55 de consultan9i ?n :- de oraEe. "<= de9ine o pozi9ie foarte solidD pe toate segmentele pe care activeazD& lider pe pia9a de broPeraj Ei pe pia9a financiarD primarD si secundarD' este cea mai mare bancD custode Ei este liderul pie9ei de asigurDri de via9D. Fn plus, "<= a fost prima institu9ie bancarD care a oferit companiilor Ei persoanelor fizice o gamD completD de servicii electronice& "<= On+ine, $elfQ;anP Ei ComeQ;anP. "<= ;anP RomAnia este singura bancD de pe pia9D care beneficiazD de ratingul RAAR, acordat de agen9ia interna9ionalD $tandard S PoorRs. Acesta conferD "<= ;anP statutul de institu9ie financiarD care furnizeazD clien9ilor o securitate financiarD excelentD. Planurile pentru copii D80U2 1' Ei ACAD8MICA pot asigura copilului

dumneavoastrD o importantD Ei necesarD sursD de venit pe perioada studiilor sau la ?nceputul vie9ii sale independente.

D80U2 1'

/ebut -@ este un plan financiar care ?i asigurD copilului dumneavoastrD o importantD Ei necesarD sursD de venit pe perioada studiilor sau la ?nceputul vie9ii sale independente. Prin /ebut -@ pute9i asigura copilului dumneavoastrD un sprijin financiar major, avAnd acces la Programele de investi9ii "<= AsigurDri de >ia9D Ei acumulAnd astfel sumele de bani de care copilul dumneavoastrD va avea nevoie. #aracteristicile planului financiar pentru copii /ebut -@ 1lanul financiar De(ut 1' ofer" # - protec9ie prin garantarea unei sume asigurate 0la alegerea dumneavoastrD2 ?n cazul producerii unui eveniment neaEteptat 0decesul persoanei asigurate pe parcursul perioadei de platD a primelor2 Ei preluarea plD9ii primelor de asigurare de "<= AsigurDri de >ia9D - investirea primelor de asigurare eEalonate ?n programul T;onuri de ezaurU - posibilitatea unor investi9ii administrate separat prin plata unor prime suplimentare. /urata contractului este formatD din perioada de platD a primelor care trebuie sD fie de minim 7 ani Ei perioada de platD a rentelor. OdatD cu terminarea perioadei de platD a primelor, dumneavoastrD ve9i alege modalitatea de primire a fondului de rente constituit pentru copilul dumneavoastrD& otodatD, oricAnd pe perioada contractului dumneavoastrD, ave9i acces la sumele constituite din primele plDtite suplimentar. 3recven9a de platD a primelor poate fi& lunar", tri estrial", se estrial" sau anual". Planului /ebut -@ ?i pute9i ataEa urmDtoarele asigur"ri supli entare oferite de "<= AsigurDri de >ia9D& - AsigurDrile de sDnDtate pentru spitalizare sau interven9ii chirurgicale - Asigurarea ?n caz de accident - Preluarea ?n caz de invaliditate permanentD a plD9ii primelor de "<= AsigurDri de >ia9D. 0eneficii 3lexibil - /umneavoastrD alege9i valoarea rentelor de care dori9i sD beneficieze ulterior copilul

dumneavoastrD, precum Ei contribu9iile lunare cele mai potrivite' - /umneavoastrD alege9i protec9ia financiarD de care dori9i sD beneficieze copilul dumneavoastrD pe perioada de platD a primelor' - OricAnd pe perioada contractului pute9i spori sau reduce valoarea primelor dumneavoastrD' - Oricare ter9D persoanD poate spori contul copilului dumneavoastrD plDtind prime suplimentare' #omplex - Pute9i alege sD adDuga9i componentei de protec9ie Ei acumulare a poli9ei dumneavoastrD o componentD investi9ionalD, administratD separat, constituitD prin plata unor prime suplimentare. Plata primelor suplimentare pentru componenta investiti9ionalD poate continua Ei ?n perioada de platD a rentelor. - Primele suplimentare sunt plasate conform alegerii dumneavoastrD, ?n propor9iile pentru care ve9i opta, ?n Programele de investi9ii "<= AsigurDri de >ia9D& Programul ;onuri de ezaur 0cu grad minim de risc2 sau Programul !ixt. ACAD8MICA %xistD desigur burse de studii la care copilul dumneavoastrD poate aspira, dar cel mai sigur ar fi sD vD preocupa9i personal de viitorul copilului, alocAnd din timp o parte din bugetul familiei pentru constituirea planului sDu de studii. Academica este un plan financiar care ?mbinD protec9ia specificD unei asigurDride via9D cu acumularea de fonduri bDneEti necesare sus9inerii educa9ieicopilului dumneavoastrD. Prin intermediul acestui contract ave9i posibilitateasD economisi9i, din timp, pentru anii de studen9ie ai copilului dumneavoastrD. Caracteristicile planului financiar Acade ica Planul financiar Academica oferD & - protec9ie prin garantarea preluDrii plD9iiprimelor de asigurare de "<= AsigurDri de >ia9D, ?n cazul decesului persoaneiasigurate pe perioada de platD a primelor - indemniza9ia de asigurare la sfArEitul perioadei de platD a primelor, la care se adaugD participarea la profit sub forma rentelor anuale ce vor fi plDtite copilului dumneavoastrD /urata contractului este formatD din perioada de platD a primelor care trebuie sD fie de minim 7 ani Ei perioada de platD a rentelor. O datD cu terminarea perioadei de platD a primelor, fondul de rente constituit pentru copilul dumneavoastrD va fi plDtit eEalonat, sub formD de rente anuale pe o perioadD de 7 ani, oricAnd ?ncepAnd cu vArsta de -@ ani aicopilului Ei pAnD la

maximum ?mplinirea vArstei de 18 de ani. 3recven9a de platD a primelor poate fi& lunarD, trimestrialD, semestrialD sau anualD. Planului Academica ?i pute9i ataEa oricare dintre asigurDrile suplimentare oferite de "<= AsigurDri de >ia9D. 0eneficii 3lexibil& - /umneavoastrD alege9i valoarea rentelor de care dori9i sD beneficieze ulterior copilul dumneavoastrD, precum Ei contribu9iile lunare cele mai potrivite. - Posibilitatea ob9inerii nivelului de protec9ie dorit prin ataEarea uneia sau mai multor asigurDri suplimentare. - Posibilitatea creEterii nivelului sumei asigurate prin exercitarea op9iunii de creEtere garantatD a sumei asigurate. ;aran>ii# - Fn cazul nefericit ?n care survine decesul persoanei asigurate, "<= AsigurDride >ia9D poate prelua plata primelor contractului dumneavoastrD - <ivelul primei eEalonate este constant pe perioada de platD a primelor.

S-ar putea să vă placă și