Sunteți pe pagina 1din 12

Numele si prenumele elevului:

Examen de diferenta
Clasa a XI-a
Disciplina Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
Clasa a XI
Varianta 1
entru re!olvarea corect" a tuturor cerintelor din artea I si din artea a II-a se acord" #$ de
puncte% Din oficiu se acord" 1$ puncte%
Timpul efectiv de lucru este de &' minute%
()TE( I *1' puncte+
,ncercuiti litera corespun!"toare r"spunsului corect%
1. Filtrarea cu ajutorul unei liste ascunse care se deschide la apasarea sagetii din dreapta campului:
(3 p)
a. Data->Sort b. Data->Filter->AutoFilter c. Data->Filter->Adanced
Filter
2. Sortarea datelor dintr-un tabel creat !n "S #$cel se poate reali%a numai dup& datele din prima
coloan& a %onei selectate.
(3 p)
a. adearat b. 'als

3. ntr-o foaie de lucru creat n Excel ntr-o celul se introduce urmtorul coninut: 0 1/8.
n bara de formule se va afia 0,125 (3 p)
a. adearat b. 'als
(. )btinerea unei situatii centrali%atoare de tip matricial aand datele centrali%ate din doua puncte de
edere se poate 'ace prin asistentul :
(3 p)
a. *i%ard o' the +eb b. ,iot -able *i%ard c. .olor *i%ard

/. ) lista de date #$cel ocupa o %ona compacta de celule
(3 p)
a. adearat b. 'als
()TE( a II-a *-' puncte+
1. .ompletati spatiile libere:
(3 $ / 0 1/ p)
a. !ereastra"""""""din meniul #ate$ permite introducerea unor conditii de validare a datelor
b. Stabilirea coloanei de sortare si a ordinii de sortare se poate face in fereastra ..
c. Conversia caracterelor unui sir la majuscule se face cu functia
d. Functia care intoarce partea intreaga prin trunchere este.
e. Functia de cautare are formatul general:(ce-se-cauta; unde-se-cauta; coloana-pentru-
raspuns; TrueFalse!
". Comparati cele doua tabele dintr-o foaie de calcul #$cel% si indicati care este o lista de date #$cel. &rgumentati
raspunsul. (' p!
a. b.
(. )re*entati etapele necesare pentru reali*area unei tabele tatali*atoare de tip )ivotTable %ca cea din partea
dreapta a figurii urmatoare: (+, p!

-. .escrieti operatia de sortare dupa varsta% considerand tabelul din figura de la punctul ( (+, p!
/. %ompletati re&ultatele intoarse de urmatoarele functii in E'%E(: () x 2 * +2 p)
,od(-$2)
.oundup(+/$0-1+)
.ounddo2n(+/$0-1+)
lo2er(3cara4iale5)
mid(3moreni51312)
proper(3liceul i l cara4iale5)

'.&nali*ati formula de cautare din foaia de calcul si aratati: ce se cauta0; unde se cauta0; ce se intoarce0; ce tip
de cautare se face0 (- $ (1+" p!
2. 3n foaia de calcul de mai jos% scoala se alege dintr-o lista ascunsa. )re*entati pasii necesari pentru a face posibil
acest lucru. (+, p!
.()E/ DE EV(01()E 2I DE N3T()E
Varianta 1
2e punctea!" oricare alte formul"ri 4 modalit"ti de re!olvare corect" a cerintelor%
Nu se acord" puncta5e intermediare6 altele dec7t cele preci!ate explicit prin 8arem% Nu se acord"
fractiuni de punct%
2e acord" 1$ puncte din oficiu% Nota final" se calculea!" prin 9mp"rtirea puncta5ului total acordat
pentru test la 1$%
()TE( I *1' puncte+
1% 8: ;% 8: <% a: &% 8: '% a < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%

()TE( a II -a *-' puncte+
1 entru re!olvare corect" < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%
; entru re!olvare corect" > p 2e acorda ; p pentru recunoasterea
listei si & p pentru argumentatie%
< entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
etapa: alegere meniu6 selectare !ona
date6 sta8ilire etichete rand 6 coloane6
suma valori%
& entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare etapa:
selectare !ona date6 alegere meniu6
alegere coloana de sortat6 sta8ilirea
ordinii de sortare%
' entru re!olvare corect" > x ; p=1; p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
re!ultat corect%
> entru re!olvare corect" & x <=1; p 2e acorda cate < p pentru fiecare
parametru definit corect%
- entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare pas:
introducerea sursei6 selectarea !onei
de celule6 alegerea meniului6 sta8ilire
lista la criteriu6 alegerea sursei de
date%
Numele si prenumele elevului:
Examen de diferenta
Clasa a XI-a
Disciplina Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
Clasa a XI
Varianta ;
entru re!olvarea corect" a tuturor cerintelor din artea I si din artea a II-a se acord" #$ de
puncte% Din oficiu se acord" 1$ puncte%
Timpul efectiv de lucru este de &' minute%
()TE( I *1' puncte+
,ncercuiti litera corespun!"toare r"spunsului corect%
1. .oloanele !n #$cel se identi'ica cu: (3
p)
a).i're romane1
b)2itere mari1
c).i're arabe1
3. Formatarea numerelor con4inute !n celule se 'ace e$ecut5nd pa6ii: (3
p)
a) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
7um&r1
b) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
89perlin:1
c) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
"odele1
3. Formula S;"(A1:A<)=< are ca e'ect: (3
p)
a) Adunarea numerelor din celulele A1> A3> ? > A<1
b) @mp&r4irea la < a 'iec&rui num&r din celulele de la A1 la A<1
c) .alcularea mediei aritmetice a numerelor din celulele A1> p5n& la A<1
(.Alegerea culorii 'ontului !ntr-o celul& sau mai multe celule selectate se 'ace cu ajutorul butonului: (3
p)
a) b) c) d)
/.@nainte de scrierea unei 'ormule matematice !ntr-o celul& se pune semnul: (3
p)
a) 0 b) A c) = d) B
()TE( a II-a *-' puncte+
1. .ompletati spatiile libere:
(3 $ / 0 1/ p)
a. !ereastra"""""""din meniul #ate$ permite introducerea unor conditii de validare a datelor
b. Stabilirea coloanei de sortare si a ordinii de sortare se poate face in fereastra ..
c. Conversia caracterelor unui sir la majuscule se face cu functia
d. Functia care intoarce partea intreaga prin trunchere este.
e. Functia de cautare are formatul general:(ce-se-cauta; unde-se-cauta; coloana-pentru-
raspuns; TrueFalse!
". Comparati cele doua tabele dintr-o foaie de calcul #$cel% si indicati care este o lista de date #$cel. &rgumentati
raspunsul. (' p!
a. b.
(. )re*entati etapele necesare pentru reali*area unei tabele tatali*atoare de tip )ivotTable %ca cea din partea
dreapta a figurii urmatoare: (+, p!

-. .escrieti operatia de sortare dupa varsta% considerand tabelul din figura de la punctul ( (+, p!
/. %ompletati re&ultatele intoarse de urmatoarele functii in E'%E(: () x 2 * +2 p)
,od(-$2)
.oundup(+/$0-1+)
.ounddo2n(+/$0-1+)
lo2er(3cara4iale5)
mid(3moreni51312)
proper(3liceul i l cara4iale5)

'.&nali*ati formula de cautare din foaia de calcul si aratati: ce se cauta0; unde se cauta0; ce se intoarce0; ce tip
de cautare se face0 (- $ (1+" p!
2. 3n foaia de calcul de mai jos% scoala se alege dintr-o lista ascunsa. )re*entati pasii necesari pentru a face posibil
acest lucru. (+, p!
.()E/ DE EV(01()E 2I DE N3T()E
Varianta ;
2e punctea!" oricare alte formul"ri 4 modalit"ti de re!olvare corect" a cerintelor%
Nu se acord" puncta5e intermediare6 altele dec7t cele preci!ate explicit prin 8arem% Nu se acord"
fractiuni de punct%
2e acord" 1$ puncte din oficiu% Nota final" se calculea!" prin 9mp"rtirea puncta5ului total acordat
pentru test la 1$%
()TE( I *1' puncte+
1% 8: ;% 8: <% a: &% 8: '% a < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%

()TE( a II -a *-' puncte+
1 entru re!olvare corect" < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%
; entru re!olvare corect" > p 2e acorda ; p pentru recunoasterea
listei si & p pentru argumentatie%
< entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
etapa: alegere meniu6 selectare !ona
date6 sta8ilire etichete rand 6 coloane6
suma valori%
& entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare etapa:
selectare !ona date6 alegere meniu6
alegere coloana de sortat6 sta8ilirea
ordinii de sortare%
' entru re!olvare corect" > x ; p=1; p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
re!ultat corect%
> entru re!olvare corect" & x <=1; p 2e acorda cate < p pentru fiecare
parametru definit corect%
- entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare pas:
introducerea sursei6 selectarea !onei
de celule6 alegerea meniului6 sta8ilire
lista la criteriu6 alegerea sursei de
date%
Numele si prenumele elevului:
Examen de diferenta
Clasa a XI-a
Disciplina Tehnologia Informatiei si a Comunicatiilor
Clasa a XI
Varianta <
entru re!olvarea corect" a tuturor cerintelor din artea I si din artea a II-a se acord" #$ de
puncte% Din oficiu se acord" 1$ puncte%
Timpul efectiv de lucru este de &' minute%
()TE( I *1' puncte+
,ncercuiti litera corespun!"toare r"spunsului corect%
1.;mplerea unor celule selectate cu o culoare se 'ace 'olosind butonul:
(3p)
a) b) c) d)
3. #$tensia unui 'isier #$cel este: (3p)
a) $ls
b) sl$
c) e$l
3. A'i6area unui anumit num&r de %ecimale pentru un num&r dintr-o celul& sau mai multe celule se 'ace
urm5nd pa6ii:
(3p)
a) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
7um&r 7um&r de %ecimale1
b) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
Aliniere 7um&r de %ecimale1
c) .lic-dreapta pe celula respecti& sau pe selec4ia mai multor celule Formatare celule
"odele 7um&r de %ecimale1
( .Cepre%entarea de 'orma .(:.13: (3p)
a) Dmparte aloarea din .( la aloarea din .13
b) ;n grup de celule
c) Suma alorilor din celulele respectie
/. Dnserarea unei 'unc4ii !n #$cel se 'ace cu ajutorul butonului:
(3p)
a) b) c) d)
()TE( a II-a *-' puncte+
1. .ompletati spatiile libere:
(3 $ / 0 1/ p)
a. !ereastra"""""""din meniul #ate$ permite introducerea unor conditii de validare a datelor
b. Stabilirea coloanei de sortare si a ordinii de sortare se poate face in fereastra ..
c. Conversia caracterelor unui sir la majuscule se face cu functia
d. Functia care intoarce partea intreaga prin trunchere este.
e. Functia de cautare are formatul general:(ce-se-cauta; unde-se-cauta; coloana-pentru-
raspuns; TrueFalse!
". Comparati cele doua tabele dintr-o foaie de calcul #$cel% si indicati care este o lista de date #$cel. &rgumentati
raspunsul. (' p!
a. b.
(. )re*entati etapele necesare pentru reali*area unei tabele tatali*atoare de tip )ivotTable %ca cea din partea
dreapta a figurii urmatoare: (+, p!

-. .escrieti operatia de sortare dupa varsta% considerand tabelul din figura de la punctul ( (+, p!
/. %ompletati re&ultatele intoarse de urmatoarele functii in E'%E(: () x 2 * +2 p)
,od(-$2)
.oundup(+/$0-1+)
.ounddo2n(+/$0-1+)
lo2er(3cara4iale5)
mid(3moreni51312)
proper(3liceul i l cara4iale5)

'.&nali*ati formula de cautare din foaia de calcul si aratati: ce se cauta0; unde se cauta0; ce se intoarce0; ce tip
de cautare se face0 (- $ (1+" p!
2. 3n foaia de calcul de mai jos% scoala se alege dintr-o lista ascunsa. )re*entati pasii necesari pentru a face posibil
acest lucru. (+, p!
.()E/ DE EV(01()E 2I DE N3T()E
Varianta <
2e punctea!" oricare alte formul"ri 4 modalit"ti de re!olvare corect" a cerintelor%
Nu se acord" puncta5e intermediare6 altele dec7t cele preci!ate explicit prin 8arem% Nu se acord"
fractiuni de punct%
2e acord" 1$ puncte din oficiu% Nota final" se calculea!" prin 9mp"rtirea puncta5ului total acordat
pentru test la 1$%
()TE( I *1' puncte+
1% 8: ;% 8: <% a: &% 8: '% a < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%

()TE( a II -a *-' puncte+
1 entru re!olvare corect" < x ' p=1' p 2e acorda cate < p pentru fiecare
raspuns corect%
; entru re!olvare corect" > p 2e acorda ; p pentru recunoasterea
listei si & p pentru argumentatie%
< entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
etapa: alegere meniu6 selectare !ona
date6 sta8ilire etichete rand 6 coloane6
suma valori%
& entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare etapa:
selectare !ona date6 alegere meniu6
alegere coloana de sortat6 sta8ilirea
ordinii de sortare%
' entru re!olvare corect" > x ; p=1; p 2e acorda cate ; p pentru fiecare
re!ultat corect%
> entru re!olvare corect" & x <=1; p 2e acorda cate < p pentru fiecare
parametru definit corect%
- entru re!olvare corect" 1$ p 2e acorda ; p pentru fiecare pas:
introducerea sursei6 selectarea !onei
de celule6 alegerea meniului6 sta8ilire
lista la criteriu6 alegerea sursei de
date%