Curs1 B.T.I. Tehnologia Informatiei =domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet.

Informatica e acea stiinta care asigura prelucrarea datelor, informatiilor, cunostiintelor si metadatelor: Datele sunt acele elemente care asigura elemente de intrare si sistemele informatice, prelucrarile acestora si iesirile din sistemele informatice. Datele sunt caracterizate prin: Identificatorul datei: nume atribuit sub forma unui nume literal format din max 30 caractere alfanumerice; nu sunt permise caractere speciale (>,<,;,/,.,) Tipul datei (natura lor)=categoria de informatii pe care o data le poate memora: • N=tip numeric • C=tip caracter • L=tip logic • D=tip calendaristic • M=tip memorare Lungimea datei =nr de caractere pe care data va fi memorata. Lungimea include nr de caractere pt partea intreaga + 1 caracter pt memorarea virgulei + nr de caractere pt partea zecimala Conditii de validare= specificatii prin care datele sunt controlate/validate sub aspectul valorii acestora. Valoarea limita inf/sup=bornele/limitele inf/sup pe care le poate avea o data. Valoarea prin absenta/presupusa=o putem considera in lipsa altor date.(default) Datele sunt specifice sistemelor de operare si sistemelor informatice. Informatiile = au la baza datele si reprezinta acele date care au importanta pt utilizator. Ele sunt de 2 categorii: • Abstracte(aduc pt factorul uman un plus de cunoastere, o subesenta) Au la baza datele care sunt prelucrate electronic • Tehnice (pastrate in sistemele de operare sub forma unor „obiecte”) un obiect e un element care are o anumita semantica, o anumita structura si anumite proprietati. Informatiile stocate sub forma de obiect pot fi fisiere de tip imagine, text, workspace, sau alte asemenea structuri. Cunostiintele = concept preluat din informatica simbokica; inteligenta artificiale. Ele sunt reprezentate sub forma unor regului. De exemplu: daca a creste, x=0. altfel x=1 Ele sunt memorate intr-o baza de cunostinte (B.C.). acestea pot fi apelate succesiv, putand sa rezulte alte cunostinte,cu alte valori, fiind memorate intr-o baza de fapte (B.F.) Cunostiintele sunt folosite in sisteme interactive de asistare a deciziilor (S.I.A.D.). SIAD= sistem inteligent care asigura formalizarea unor decizii fiind necesare conducerii pe baza de directive. Metadatele = date care permit descrierea analitica a unor alte date=> datele explicate suplimentar prin alte date creeaza conceptul de metadata Sistemele economice sunt folosite la nivelul ag. ec.

Agentii economici pot fi de cel putin 2 categorii: 1. Operatorii economici (societati comerciale, firme) 2. Operatori financiari-bancari (bancile, burse de valori, administratii financiare, societati de asigurari, case de schimb valutar) Indiferent de tipul agentului economic, acestia sunt caracterizati prin functii si atribute ale conducerii: 1. Au urmatoarele functii: • Cercetare-dezvoltare inventica • Marketing comercial • Productie-servicii-cooperare • Financiar-contabilitate • Resurse umane 2. Au urmatoarele functii: • Dezvoltare • Servicii financiar-bancar monetare • Relatii financiar-bancar-monetare • Financiar contabilitate • Resurse umane Atributele conducerii Pt a realiza conducerea acesti agenti economici dispun de un sistem de management. Atributele managementului sunt urmatoarele: • Comanda • Coordonarea • Controlul • Reglarea • Operativitatea Agentii economici sunt caracterizati printr-un sistem economic. Acest sistem are la baza conceptele urmatoare: Sistemul de management( de conducere-asigura fundamentarea deciziilor cu caracter tactic, strategic, operativ.) Acest sistem permite implementarea atributelor conducerii. Sistemul informational (asigura utilizarea unor concepte, modele, tehnici, reguli, structuri de organizare, sisteme hardware-software si personal de specialitate in vederea culegerii datelor, transmiterii acestora, stocarii sub forma de B.D. procesarii compleze a datelor si transmiterii acestora in vederea implementarii functiilor specifice, cu un timp de raspundere minim in conditii de securitate si proectie acceptabile si eficienta economica optima.) Sistemul operant (de executie-sistem pt care firma functioneaza si contine acele activitati si procese care asigura implementarea obiectivului firmei)

1. 2.

3.

grafic si indicatori sintetici. Feedback=conexiunea inversa atasata sistemului si devine functie numai atunci cand iesirile nu corespund optimului economic.Toate aceste siteme sunt compuse din urmatoarele componente: Intrari(I) --------- P Sisteme Feedback (F. Un sistem e format din 4 component: I. astfel incat datele sa arate amplitudinea fenomenelor si proceselor economice.D. Ie Sistem informational I. fiind date afisate sub forma de raport. Sistemele asociate unui ag ec. Ie Sistem de executie I. Procesele= fenomenul de procesare a datelor in raport cu alegerile de calcul si cerintele cadrului legal. Iesirile=datele prelucrate.) Intrari= date care permit actualizarea B. F. Ie Iesiri (Ie) --------- . Sunt ierarhizate dupa cum urmeaza: Sistem de managementI. P.B. Ie.B. P. P. P (prelucrari).

C-urilor Prin arhitectura se intelege structura. Practic microprocesorul este o componenta care contine la randul sau unitati de comadacontrol si unitatea aritmetico-logica. Toate aceste elemente sunt asamblate intr-un PC. ceea ce le ofera capabilitati diferite. conexiunile acestora si modul de functionare. Microprocesorul este o componenta fundamentala care asigura utilizarea unor circuite integrale sub forma de tranzistori sau circuite de tranzistori. Arhitectura P. Unitatea aritmetico-logica=componenta care permite activarea a 2 alte componente: • Dispozitivul de lucru care prelucreaza datele sub forma unor operatiuni aritmetico-logice • Dispozitivul de stocaj intern=componenta care permite accesarea memoriilor si registrelor componente. 2. Compresorul de virgula flotanta foloseste la prelucrarea datelor de lungime mare.control este componenta care permite prelucrarea instructiunilor de programare si contine urmatoarele componente: • Control ordinal=controlor de adrese care asigura adaugarea urmatoarelor instructiuni de executat • Extractorul de intstructiuni=componenta ce aduce in memorie instructiunitle care vor fi executate • Decodorul de functii=circuit care permite executarea preformantelor prin 2 tipuri de seturi de instructiuni: 1 set complex de instructiuni si unul resud. 2.T. Unitatea de comanda. componentele.Curs 2 B. 3. Memoria interna este acea componenta care permite stocarea si prelucrarea datelor fiind folosite dupa cum urmeaza: • Memoria de tipul ROM (read only memory) care permite numai citirea datelor si poate fi de 2 tipuri: 1. Aceste componente au particularitati diferite.I. memoria EPROM=memorie care poate fi citita si stearsa . 1. memoria PROM=memorie programabila prin care se asigura prelucrarea acelor date necesare functiilor de citire si eventual de scriere dupa prelucrare. Memoria CACHE contine 3 componente: • Memoria CACHE de nivelul 1 asigura decodificarea unor instructiuni prelucrate din memoria RAM • Memoria CACHE de nivelul 2 este o memorie suplimentara care alimenteaza nivelul 1 4.

prelucrarea exhaustiva a cestora. • Memoria de tipul RAM este o memorie care poate fi citita si stearsa in functie de necesitati. Toate componentele memoriei interne sunt dirijate prin 3 tipuri de magistrale: • Magistrale de comenzi=transmit ordine executabile pt alte componente • Magistrale de adrese= traseele pe care datele le parcurg si care memoreaza locatiile datelor • Magistrale de date=contin blocuri de date de cate 32 sau 64 kb si permit memorarea eficienta a datelor. Magistrala de comunicatie(bus)=are rolul de a conecta toate componentele in reducerea utilizarii lor sincrone.3. activarea datelor. • Memoriile externe sunt acele memorii cuplate la PC-uri si sunt unitati de DVD. Operatiunile permise datelor sunt dependente de 2 factori: 1. prelucrata si apoi stearsa. un track este o dimensiune minima de mm pe care datele sunt stocate. Densitatea datelor este de 2 tipuri: • Densitatea longitudinala masurata cu indicatorul denumite TPI (Track Per Inch). Hard Disk extern sau CD. deci poate fi citita. 2. Aceste memorii sunt de tipul ReadWrite (RW) deoarece admit scrierea datelor. Practic stocarea datelor se face pe memorii magnetice de stocare a acestora.) • Densitatea transversala este data de indicatorul BPI (Bite Per Inch) (1 bite=8 biti) Fiecare disc are o organizare dupa cum urmeaza: . memoria EEPROM=poate fi stearsa si electric. copierea si eventual criptarea acestora. Miscarea capetelor de citire-scriere. (Inch-ul este o masura britanica de 25. Placa de baza= componenta care asigura unitatea structurii PC-urilor si permite implantarea urmatoarelor componente: • Soclul procesorului=legatura care permite infigerea microprocesorului in structura PC-ului • Interfetele de citire-scriere=cele care permit montarea memoriei RAM • Porturile de comunicatie=cele care asigura conexiunile serie-paralel • Ceasul intern=componenta care transfera impulsuri electrice diferitelor componente pt sincronizarea acestora 6. Datorita faptului ca in sitemele economice se lucreaza cu volum mare de date sunt necesare memorii de stocare externe. Aceste memorii sunt de diferite tipuri si pot fi structurare in: • Memorii secundare ce sunt aflate paralel cu memoriile externe si asigura un cost redus de stocare a datelor.4 mm. 5. Miscarea de rotatie a unui disc. Criptarea este operatiunea prin care fiecarei date importante i se asigura la dreapta un caracter de control care pt anumite secvente de cifre sau litere este constanta.

Formatarea este de 2 tipuri: • Logistica • Fizica In principiu. Toate aceste componente pot fi structurate fizic sub forma de drivere A: si B: care sunt alocate unitatilor de discheta. cilindrii si sectoare. CD-ROM-ul si DVD-ul. discurile sunt formatate. Cilindrul se roteste in jurul axei sale si contine toate pistele care au aceeasi distanta de axul discului: Dimensiunea unui disc se afla prin urmatoare formula D=C x S x Sc D=dimensiunea totala a discului S=nr de sectoare pe pista C=nr de cilindrii specific discului Sc=capacitatea unui sector Pentru a fi utilizate. Initializarea logistica se face sub comanda FORMAT si are ca scop implantarea unor tabele de alocare a fisierelor (FAT) Formatarea presupune impartirea discului in 2 zone: • O zona de sistem in care sistemul de operare isi ia informatii privind dimensiunile discului si fisierelor alocate. C:. Sectorul=unitatea care permite inregistrarea datelor pe o fata a discului. Aceasta zona poate fi stearsa.Discul e o combinatie de piste. Principalele tipuri de memorie externa sunt: • Hard-disk-ul. fie pe retea . citita sau activata. • O zona de date in care sunt memorate fisierele utilizare. formatarea este operatiunea de initializare a suprafetei unui disc. pana la Z: sunt alocate fie local. D:.

interogari. . DATELE=materia prima de prelucrat. sistemul de operare contine urmatoarele functii de baza: Gestiunea. Programele de baza=asigura gestiunea tuturor resurselor sistemelor de calcul pe parcursul exploatarii. formulare. Practic se poate vorbi dpdv informational de 2 componente: 1. alte operatiuni. Datele sunt organizate sub forma de fisiere si colectii de date. module si pagini de internet. Bazele de date=colectii mari de date formade din obiecte de tip tabele. Functiile sistemului de operare: Indiferent de firma producatoare. si a prelucrarilor: administrarea prelucrarilor administrarea resurselor necesare Administrarea prelucrarilor=alocarea unor resurse pt operatiunile de citire. fiind formate dintr-un set de programe principale care coordoneaza functiile interne si mijloace de constrol asupra operatiilor de baza. macrouri (macros). Asigurarea resurselor necesare prelucrarilor= alocarea unor spatii de memorie pt programe si date. obiectul prelucrarii si rezultatul acesteia. SOFTWARE=colectie de programe ce asigura utilizarea optimala a calculatorului de catre utilizator ptrintr-un ansamblu de programe cu functii specifice.Curs 3 Sistemul de Programare Un sistem informatic de prelucrare a datelor este caracterizat prin 2 componente: • Componenta materiala= sistemul hardware al calculatorului: componentele sale si internconexiunile respective • Componenta informationala sau software=componenta care asigura prelucrarea calculatorului si interactiunile cu acesta. de scriere. au aceeasi structura si recunoscute sub un specificator de fisiere. Componentele fundamentale sunt: • Programe de baza • Programe aplicative sau generatoare de aplicatii • Programe specializate sau pachete de programe 1. Ele contin la randul lor 3 subcategorii: a) Programe ale sistemelor de operare b) Programe utilitare si de servicii c) Programe traducatoare a) Programe de exploatare formate dintr-un set de programe ce asigura alocarea si controlul resurselor hardware si software. Acestea au functii pt cresterea performantelor. 2. rapoarte. Fisier=colectie de date similare.

• Algoritmul LIFO (Last Input. strategia timpului minim: se aloca cu prioritate memorie pt utilizatorii cu timp minim de acces 2. Conlucrarea dintre utilizatori si sistem se face printr-o interfata denumita DESKTOP. accesul are loc dupa anumiti algoritmi de calcul. 2. dar efectiv. b) Programe utilitare si de serviciu= asigura diverse functii de manevrare a perifericelor si a memoriei cu scopul de a optimiza sistemul de programe. Sistem de operare 4. Aceasta componenta permite interfata cu hardware-ul si cu sistemul de operare. denumita BIOS(Basic Input-Output System).gestiunea intrari-iesiri= se face ptrintr-o comanda fundamentala. Programe de aplicatii 3. navigarea pe internet. . Meniuri de prelucrare=redau functii fundamentale structurate in subfunctii atomice ne-decompozabile. Diverse icoane care pot fi apelate de la utilizatori. pe baza acestor timpi sistemul poate aloca 2 politici: 1. Norton Comander. fiind in acelasi timp o componenta de interfata standard cu sistemul de operare. protectia antivirus. Strategia timpului maxim: utilizatorii solicita un timp mai lung de prelucrare. BIOS Interfata standard 5. manipularea fisierelor. • Algoritmul FIFO (First Impact. SOFTWAREprograme 2. BIOS= componenta de nivel inferior deoarece contine programe scrise in cod masina si face legatura intre hardware si sitemul de operare. Move-it • Programe de manipulare si gestiune a fisierelor: PCTools. PC shell. Pe aceasta sunt amplasate in principiu 2 componente: 1. si i se aloca memoriei. sunt luati la inceput pt a se degreva sistemul de programe mari Comunicarea cu utilizatorii: utilizatorii sunt cei care au interfata cu sistemul de calcul. Acestea asigura diagnostificarea sistemului. Principalele tipuri de programe sunt: • Programe de comunicatii: Explore. First Output): utlizatorii cer timpi diferiti de acces la meorie. Pozitia BIOS-ului este: 1. HARDWARE Interfata standard Gestiunea perifericelor si gestiunii de date are 2 functii esentiale: • Partajarea memoriei (alocarea dinamica a acesteia in timpu diferiti de catre utilizatori diferiti in retele de calculatoare diferite) Partajarea fisierelor intre utilizatori: practic utilizate au acces simultan la aceleasi date din punctul lor de vedere. First Output):primul utilizator care solicita utilizare este servit. BIOS-ul comunica si controleaza hardware-ul in totalitate. la nivel fizic.

iar prin parametrizare devin compatibile cu aproape orice operator economic.• • • • • • Programe de comprimare si arhivare: WinRar. Composer • Programe generatoare de aplicatii: Delphi Programe specializate(pachete de programe)=set de programe care asigura informatizarea unor anumite functii sau activitati. . pt gestiunea personalului. WordPerfect procesoare de tabele: Lotus 1-2-3. pt realizarea planificarii financiare. folosite de catre multi utilizatori procesoare de text: Word. WinZip Programe de diagnosticare a sistemelor MSD Programe de comprimare a spatiului pe disc: Double Space Programe de diagnosticare a discului si defragmentare: Defrag. cu grad mare de generalitate. pt gestiunea traficului. pt gestiunea bancara si asigurari. pt previziune. Functiile informatizabile prin produse de programe generalizabile pot fi: • Pt functii de cercetare-dezvoltare • Pt functii comerciale • Pt functii de productie si servicii • Pt functii fincanciar-contabila • Pt resurse umane Aceste programe sunt parametrizabile. asigura functii standard. Access • Programe pt proiectare asistata: Autocad • Programe generatoare de pagini web: FrontPage. Norton Programe de managementul proiectelor: Microsoft Project Programe aplicative si generatoare de aplicatii=permit dezvoltarea unor aplicatii standard. Aceste programe au avantajul ca elimina efortul de programare.2. Excel • Programe de aplicatii grafice: Hardware Graphics • Programe de gestiune a bazelor de dae: Paradox. dar prin introducerea unor parametrii pot fi utilizate de diversi utilizatori daca acestia fac parte dintr-o anumita categorie: programatori de contabilitate in gestiune comerciala. pt gestiunea hoteliera. WordPro. DB1. Netscape.

la care se adauga functii si capabilitati de utilizare a acestora.. de natura statica sub forma de text format din grafice. Limbajul foloseste conceptul „hypermedia”-structureaza documentele in 2 tipuri: Multimedia=cu structura compleza. (ht) Ht lucreaza astfel: Anumite zone isi schimba culoarea la apasarea unui click. Orice tag pereche trebuie sa fie in chis cu un slash-tag. Permit trecerea controlului fie intr-o alta zona. Tag-uri singulare(nepereche)=apar o singura data in program si declara/contin o functie atomica (elementara).. . muzica.. practic astfel de documente permit anumite linii sa fie marcate ca fiind hypertext..-uri scrise in paranteze ondulare. Structura sintactica e urmatoarea: <tag> . diagrame si informatii dinamice-animatie. Paginile web prezinta urmatoare functii: • Elemente generatoare de HTML • Formatarea paginii web • Inserarea unor elemente multimedia • Realizarea legaturilor hypertext • Gestiunea imaginilor reactive • Inserarea unor cadre in documente HTML • Inserarea unor tabele • Inserarea unor formulare • Inserarea unor foi de stil Un program HTML=structura formata din documente . Aceste TAG-uri sunt folosite in 2 moduri: 1. film. Tag-uri pereche=definesc o secventa de alte comenzi/tag-uri. o anumita sintaxa si un anumit plasament. 2. Hipermedia= documente in care anumite zone sunt marcate prin conceptul denumit hypertext. (in acelasi fisier) fie intr-un alt fisier Contine un cuvant sau mai multe cuvinte de legatura care permit trecerea de la o zona la alta. Aceste legaturi modifica aspectul la pasarea unui click dupa care permit controlul catre care se asigura legatura. Ele au anumite funcii.CURS 4 Limbajul HTML Limbajul HTML (hyper text) Fiind un limbaj declarativ care permite definirea unor pagini web vizualizabile cu ajutorul Internet Explorer.

. atribut2=valoare2.. .. inseamna ca valoarea e atribuita unui atribut) Sintaxa tag-urilor cu atribute: <Nume tag atribut1=valoare1.... dupa logica a=v................ .pereche) Structura generala a unui document HTML <HTML> inceput document <HEAD> inceput de antet (declaratie unica-apare o singura data-si defineste functiile programului) <TITLE> Text </TITLE> titlul aplicatiei </HEAD> sfarsitul antetului <BODY> ...... </tag> Pot fi si de felul urmator: <tag> . </tag> Tag-urile contin: <Nume tag> si are un text care e oportun.... fiecare are asociata o valoare... asigura integral declaratiile .. un document HTML are urmatoarea logica de realizareL ....atributn=valoaren> Text [</Nume tag>] [ ] indica faptul ca pot fi situatii cand „/Nume tag” poate lipsi (la tag-uri ..... <tag> .. text si </Nume tag> (end tag) Tag-uri cu atribute (atributele=acele elemente care descriu caracteristici specifice. ... functii de detaliu. Corp de text (Ele se pot repeta intr-un program pt a se . Tag-urile pereche contin: <Nume tag>. </tag> .. </BODY> </HTML> sfarsit de document In sinteza..... .

</HEAD> Intre <HEAD> si </HEAD> intotdeauna aparea <TITLE> si </TITLE> Pt a definii diferite functii pot sa apara de mai multe ori tag-urile <BODY>. si acesta contine urmatoarele restrictii • Lungimea maxima=64 caractere alganumerice (pot fi si 256 caractere dar devine inoperabila. unde *=specificatorul numelui de fisier. Actualizarea=operatie prin care sunt modificate programele din urmatoarele motive: • Pot aparea erori de sintaxa (multimea regulilor care trebuie urmate pt ca programul sa functioneze) Reguli: 1. Elementele scrise intre paranteze drepte sunt optionale 6. Fiecare tag se scrie intre paranteze unchiulare 4.. Word) se scriu tag-urile HTML 2. sunt uzuale lungimi de pana la maxim 30 caractere) • Nu sunt ermise caractere speciale > < !#$%^&*?.</BODY> Pt a genera un document HTML se parcurg 4 pasi: 1. Aceste tag-uri sunt urmatoarele: <! Text> comentariu-permite scrierea unui comentariu <B> text </B> scriere caracterelor boldate <i> text </i> scrierea caracterelor italic <EM> text </EM> caractere alongate. in functie de context 3.. scriere de mana <TT> text </TT> <U> text </U> caractere subliniate <S> text </S> caractere supracomprimate <Sub> text </Sub> exemplu Ax <Sup> text </Sup> exemplu Ax . Elementele scrise cu litere mici trebuie inlocuite. Creare= intr-un editor de texte (Notepad. Punctele de suspensie inseamna ca se pot continua declaratii ulterioare 5. Se activeaza/ se incaraca in memorie programul WINDOWS INTERNET EXPLORER care va activa functiile programului 4.Documentul contine obligatoriu tag-uri de inceput si sfarsit de HTML Documentele contin un singur antet (apare o singura data tag-ul pereche <HEAD>.. Elementele scrise cu litere mari sunt obligatorii (<HEAD>) 2.. Elementele scrise cu bare verticale sau care contin aceste bare=se poate alege o singura varianta Formatarea documentelor Sunt folosite anumite tag-uri care dau un anumit aspect viitorului program. Executia documentului= documentul e activat prin simpla apasare pe numele acestuia.:| \ / • Sunt admise caracterele BLANK sau UNDERLINE ( _ ) 3. Salvare= operatia de scriere pe disc/hard disk prin care fisierul se salveaza cu specificatorul *html sau *htm.

Listele pot fi de urmatoarele tipuri: Liste neordonate=nu sunt supuse unui criteriu de grupare. t=square sau t=circle -definirea elementelor din lista se face prin tag-ul comun <LI> (list item) c) liste de definitii (definition list): <DL>: lista de definitii care presupune specifice termenilor introdusi <DT>:lista de definitii care presupune specificarea termenilor care trebuie explicati <DD>:lista de definitii care presupune descrierea termenilor introdusi prin <DT> d) liste imbricate (definirea unei liste intr-o alta lista)=> imbricarea se face dupa urmatoarele reguli: • orice lista declarata deschisa trebuie inchisa • nr punctelor de deschidere trebuie sa fie = cu nr punctelor de inchidere • elementele unei liste vor fi aliniate pe verticala prin apasarea taste TAB Aceste liste permit afisarea simpla fara posibilitatea selectarii unui element. t=a=> numerotare prin car minuscule b) liste nenumerotate (unnumbered list): <UL type=t>. unde type=tipul numerotarii. t=A=> numerotare prin car majuscule. Aceste liste vor afisa elementele in ordinea in care au fost scrise. Legaturile pot fi de 3 categorii: Locale=se face in acelasi fisier pe acelasi File Server.CURS 5 Definirea listelor HTML Liste in HTML O lista=enumerare de elemente ordonate sau neordonate dupa anumite criterii/conditii. start-val la inceputul listei: t=1=> numerotare prin cifre arabe. de aparitie. Hyperlink=tehnologie microsoft care permite ca prin activarea unui eveniment click aplicat asupra unui sir de caractere/imagini sa se asigure controlul in acelasi fisier HTML sau in fisiere diferite pe acelasi server sau pe servere diferite. Liste ordonate=au un anumit criteriu de aparitie a informatiilor care poate fi • Criteriu numeric=0-infinit • Criteriu alfabetic cu litere mari=A-Z • Criteriul alfabetic cu litere mici=a-z Listele ordonate (ordered list) au urmatoarea sintaxa: a) liste ordonate( ordered list): <OL type=t start=s>. generate. .

care permite sincronizarea in fisierul destinatie/de legatura cu atributul NAME prin acelasi cuvant cheie definit la HREF. legaturile externe nu sunt limitate de nr de adrese. Observatii!! • Punctul de la care se face trecerea in orice fel de legatura=ANCORA(Anchor=A) • Pentru a sti pe care File Server se face legatura trebuie data adresa de URL (Uniform Resource Location) • Legatura hyperlink se poate realiza fie apasant evenimentul click pe un sir de caractere a carei aparitie se schimba fie apasand evenimentul click pe un fisier tip imagine.Interne=stabilite intre fisiere diferite aflate pe acelasi server. Legaturi locale In fisierul HTML sursa trebuie sa avem: <A HREF=”nume/adresa fisier HTML#cuvant_cheie”> text/imagine_de_conectare” </A> In fisierul HTML destinatie trebuie sa avem: <A NAME=”cuvant_cheie”> [paragraf_tinta] </A> Legaturi externe=se pot face dupa principiul n:n Conexiunea de plecare se poate face intre unu sau mai multe fisiere aflate pe n servere. • Hyperlinkurile sunt asigurate pornind de la un cuvant cheie Definirea legaturilor interne=conexiune intre fisiere HTML folosind atributul A(Anchor) • In fisierul HTML sursa (Cel de la care se pleaca) trebuie sa avem prezent atributul denumit HREF(hyperlink reference) • In fisierul HTML sursa sintaxa este urmatoarea: <A HREF=”#cuvant_cheie”> text/imagine_de_conectare” </A> • In fisierul HTML destinatie va trebui sa contina atributul NAME=presupune urmatoarea sintaxa: <A NAME=”cuvant_cheie”> [paragraf_tinta] </A> Observatii!! Fisierul sursa contine HREF. Fisierul HTML sursa contine: <A HREF=”http://www. formate video. practic legatura hyperlink trece controlul de la un fisier la altul (FF2) si/sau invers (F2F1) Externe=legatura se face intre diverse fisiere amplasate pe File Servere (FS) diferite. identic cu cel de la NAME. formate audio prin folosirea urmatoarelor elemente: • Imagini statice sau dotate cu hyperlink-uri • Imagini care asigura fundalul paginii web .adresa_host”> text/imagine_de_conectare </A> Fisierul HTMl destinatie: <A HREF=”mailto:adresa_e-mail”> text/imagine_de_conectare </A> Legaturile pot contine elemente multimedia:imagini grafice.

ro”> Zonele rectangulare pot contine si cercuri. O figura rectangulara are 2 dimensiuni: Height= Y(0) – colt stanga sus Weight= T(50) – colt dreapta jos Sintaxa dupa care se descrie o zona rectangulara <area shape=”Rect” coords= „X. centrul cercului 3. Intotdeauna imaginea reactive are dimensiuni mai mici. 2. Pt a defini un cerc sunt necesare 3 coordonate: 1. Intotdeauna coordonatele ecranului nu pot fi despartite decat coordonatele img. Poate sa contine dierse elemente. Coordonatele paginilor reactive fac referinta la imaginea reactiva si nu la pagina web in ansamblul sau.• Imagini dinamice: filme/clipuri • Imagini reactive generatoare de legaturi hypertext • Documente video Documentele HTML pot contine imagini statice=utilizabile fara a putea fi modificate a) Utilizarea imaginilor statice= <IMG src> permite sa se caute anumite imagini statice.ase.T” Href=”mailto: cecanat@cig. zonele cercului 2. Sintaxa pt apelul acestor imagini statice: <IMG src=”nume/adresa_fis_grafic” height=h width=t border=n align left/right alt=”nume_label”> b) Utilizarea imaginilor generatoare de hyperlink-uri= imaginile trebuie sa contina tag-url ANCHOR: <A HREF=”nume1/adresa_fisier1”> <IMG src=”nume2/adresa_fisier_grafic2” height=h width=t border=n align=left/right> </A> c) Folosirea imaginilor de background=imaginea de pe fundalul paginii web: <BODY BACKGROUND=”nume/adresa_fisier_grafic”> d) Imagini dinamice=se face prin tag-ul IMG cu atributul Dynsrc: <IMG dynsrc=”nume/adresa_fis_video” height=h width=t border=n> CURS 6 Imagini reactive= Paginile web pot contine anumite zone care reactioneaza la apasarea click. Aceste zone pot fi multiple intr-un document web si in principiu sunt intercalate cu alte structuri cum ar fi frame sau tabele. Un pixel e o unitate de masura a ecranului. Coordonatele unui patrat (dreptunghi) sunt exprimate in pixeli prin specificarea coltului stanga sus si coltul dreapta jos.Z.Y. Practic un ecran are w800/600h. Fiecare zona reactiva este controlata in principiu astfel: • Exista o imagine principala • Pe suprafata acestei imagini sunt inserate mai multe zone reactive • Aceste zone reactive fac legatura cu tot atatea adrese care solicita accesul la e-mai fie la pagini html. O zona reactiva are o anumita dimensiune exprimata in pixeli. marimea diametrului . Regula: 1.

tabele. acestea sunt de fapt instalate la sediul utilizatorilor iar prin sistemul de comunicatie se asigura accesul la file server. Avantajele RC: • Accesul la programele de la destinatie • Accesul la baze de date de la destinatie • Comert electronic • Securitate rezonabila a datelor . In practica cererea utilizatorului este inserata intr-o coada de asteptare iar servirea acestor utilizatori se face dupa 3 algoritme: FIFO. sunt caracterizate prin 2 componente: file saver si work stations. Utilizator sub forma unor baze de date locale. o baza de date centrala cu datele comune tuturor utilizatorilor.J” Href=”Pagina Cig. R. Practic RC are o arie distribuita in timp si spatiu. Retele de calculatoare (R. Sistemul de operare al retelei si in plus pt sistemul economic. 1. Se adauga suportul de comunicatie sub forma de cabluri.html”> Celelalte elemente privind paginile web: frames. F(310). H(310). Work stations (WS) sunt in principiu echipaje de mai mica putere care contin anumite capacitati ale S.D E. C(350). Practic utilizatorul nu sesizeaza ca se afla la distanta dar acestia fac parte din familia de utilizatori. In retea plus numai acele date necesare resp. R. Z:/) • RC contin adaptoare de comunicatie si moduri de comunicare. I(310).B C. folosesc in comun componentele hardware/software + programe dedicate unor aplicatii: fermware.F G. O retea de calculatoare contine echipamente informatice omogene si/sau eterogene interconectate prin canale de comunicatie. . O. File serverul (FS) e un calculator central in principiu de mare putere care inmagazineaza softuri de comunicatii.. huburi • RC contin suporturi de date partajabile (practic pe FS e o zona de lucru care se incepe cu H:/.)= interconectare logico fizica a unor echipamente care functioneaza sub conditiile unui sistem de operare. D(260). Principalele caracteristici ale unei retele sunt: • contine echipamente hardware privite dual (file server si statii de lucru) • echipamentele hardware sunt PC. G(310).Pt a defini zonele de poligon sunt necesare urmatoare coordonate: J(260). A(330). distribuirea geografica a WS sunt amplasate la distanta de file server..H I. B(230). E(350). <Area shape= „Poly” coord=”A.. distributia in timp presupune ideea preconceputa ca fiecare utilizator are acces instantaneu la baza de date centrala/locala. modem.C.C.. • RC contin de asemenea SO si aplicatii software.C. LIFO si ROUND RABIN (sistem complex prin care sunt analizati timpii estimati de prelucrare de catre toti utilizatorii dupa care sunt aplicate 2 strategii: • sunt permisi in sistem utilizatorii cu timp mare de prelucrari in scopul de a degreva sirul de asteptare de catre utilizatori • se acorda accesul la sistem pt toti utilizatorii cu timp minim de prelucrare 2. unde radio sau semnal de la satelit.

subcontinentale. Dpdv al modului in care se asigura comunicatia exista retele de comutare.n2 nu au fost transmise integral.• • • • Accesul la internet Accesul la baze de date dedicate Utilizarea unor motoare de cautare Comunicare prin posta electronica CURS 7 RETELE DE CALCULATOARE Dpdv tipologic sunt: • LAN (retele locale de calc) • MAN (retele metropolitane) • WAN (retele extinse de calculatoare) LAN= retea cu FS si WS in care distanta de la FS la WS e mica. Comutarea de pachete Pachet=secventa de date cu un header ce contine adesea unde pachetul trebuie trimis. Tipuri de comutare: • Comutare de circuite • Comutare logica Comutarea de circuite se stabileste si rezolva un canal fizic dedicat comunicatiei. Mesajul = entitate unica prin care se asigura administrarea optima a resurselor. Dedicata in principal unei singure organizatii care dispune de mai multe cladiri apropiate (ASE) MAN=sunt caracterizate prin faptul ca distanta dintre FS si WS este pana la dimensinea unui oras. LAN e o config. un semnal satelit sau un cablu de date este folosit pt comunicatie. conexiuni asigurate prin cabluri de date (bancile. Daca avem 2 noduri n1 si n2 intre care se trimit mesaje. practic o unda radio. pana la 300m. pol) WAN= sunt retele de tip regional. Dupa cum urmeaza. comutarea de msaje: fiecare mesaj este transmis de la un nod la altul in totalitate. resursele sunt independente de volumul datelor transmise. un alt nod n3 sau n4 nu poate intra in conexiune pana cand mesajele n1. Intr-o comutare de circuite. Resursele se determina in functie de ocuparea calculatoarelor in retea si a canalelor de comunicatie. Comutarea logica e superioara comutarii de circuite si poate fi de alte 3 subtipuri: • Comutare logica de mesaje • Comutare logica de pachete • Comutare logica de caractere Diferentele intre aceste 3 tipuri constau in organizarea transmiterii datelor. . continentale si chiar mondiale (NASA) se fac prin cablu si unde radio.

fisiere necesare tuturor utilizatorilor. programe de comunicatie punct la punct. Exita insa si retele de calculatoare fara comutare. Fie pachetul este trimis in functie de o anumita tehnica de adresare: pachetele sunt trimise in functie de timpul min de adresare sau in functie de volumul de date. Mainframe=calculator puternic cu capacitati tehnice mazimale. . ceea ce caracterizeaza o transmitere punct la punct. Comutarea de caractere contine pachete in care sunt introduse siruri de caractere destinate diferitilor utilizatori. Aceste retele au avantajul fiabilitatii. plasat logic in centrul retelei si in care sunt pastrate cel putin sistemele de operare de retea. Pachetele publice sunt elemente optime de comutare in retea. iar ca desavantaj pe timpul transmisiei intre date nu pot interveni pe alte noduri. Aceste pachete devin comune pt ca sunt adresate nesegregationist. de aceea se numesc pachete publice.Aceste pachete au avantajul ca datele sunt introduse intr-un pachet in mod optim. In principiu un mainframe leaga mai multe workstation-mainframe-semnal satelitworkstation. Astfel putem sa avem comutarea de 2 categorii: • Comunicarea punct la punct=comutare dedicata special intre anumite calculatoare • Comunicare multipunct= cale nededicata tranmisiei datelor Comunicarea punct la punct=poate lega la un anumit moment numai 2 noduri. timpului minim de raspuns. Un pachet public pastreaza acele secvente de caractere cu lungimea compatibila cu mediul de transmitere. Comunicarea punct la punct se face: un calculator-workstation-un mainframe-linkworkstation. Practic pachetele sunt de lungimi diferite. iar circulatia pachetelor se face prin adresare. Aceste retele prezinta avantajul fundamental ca stocheaza si vehiculeaza numai datele necesare de pe mainframe si statile de lucru.

fie o unda radio.Comunicarea multipunct In comunicarea multipunct intervine un mediu specializat de comunicatie (fie un cablu de date. fie un bluetooth. De date pt ca transmite elemente din baze de date necesare fiecarui utilizator. La acest mediu specializat sunt cuplate cu diferite functii si functionalitati diferite alte calculatoare. O varianta multipunct este urmatoarea: un calculator central-o legatura-un MDA-multe calculatoare legate. In nodul central sunt stocate asa numitele baze de date centrale necesare tuturor utilizatorilor. In timp ce pe statiile de lucru sunt prezente numai acele date necesare unui singur utilizator. Solutia de principiu este urmatoarea: Sistemul de comunicatie se numeste magistrala de date si adrese (MDA). deci nodurile de retea. iar de adrese fiindca ne indica utilizatorii participanti. asa numitele baze de date locale. Clasificarea completa a retelelor de calculatoare este urmatoarea: . fie un semnal satelit).

Un. Comutarea intre master si slave se face dinamic in functie de necesitati: daca cineva primeste date. topologia defineste arhitectura unei retele care poate fi de urmatoare 6 tipuri: 1. topologia Tree 4. Un server este amplasat in relatiile cu clientii dupa cum urmeaza: In sinteza file server este caracterizat prin urmatoarele: • Este un calculator central sau un calculator dedicat tuturor utilizatorilor • Este unul singur in toata reteaua. Retele Client-Server Retelele peer to peer=utilizatorii au drepturi absolut egale neexistand preferinte intre acestia. deci toate statiile de lucru sunt intotdeauna slave. Solutia peer to peer este optima in sistemele mici cu un volum mic de date si cu trafic redus. Solutia client-server=clientul este un utilizator eficient care are in principiu urmatoarele functii: Clientul este privit generic ca un sir de utilizatori notat cu U1. Acestia dispun de o statie de lucru anonima Pe aceasta statie de lucru sunt memorate datele necesare numai acestor utilizatori. componentele (file server. baze de date centrale si locale) pot fi aranjate dupa un anumit model denumit topologie. wsi. topologia Ring 6. Momentele in care un utilizator devine fie master fie slave sunt dependente strict de cerintele functionale de moment. Fiecare dintre utilizatori poate avea pe parcursul timpului fie functia de master fie functia de slave. asa numitele baze de date locale BDL. topologia Mesh 2.. Astfel avem: 1.Retelele de calculatoare pot fi privite si dpdv conceptual. Retele peer to peer 2. topologia Star 5. console de comunicatie.. topologia Bus 3. • Pe file server sunt instalate datele necesare pt toti utilizatorii sub forma unei baze de date centrale. topologia Hybrid/combinativa . emitatorul este master. iar destinatarul este slave si invers. • Intotdeauna fiel server-ul are rolul de maste si de aceea toti utilizatorii. In principiu o statie de lucru este legata la un server.. pot exista si file servere de rezerva. • Fiecare utilizator isi ia datele din baza sa de date locala si cand are nevoie din baza de date centrala. Intr-o retea de calculatoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful