Sunteți pe pagina 1din 20

Curs1

B.T.I.

Tehnologia Informatiei

=domeniu nou aparut odata cu informatica, retelele de calculatoare si internet.


Informatica e acea stiinta care asigura prelucrarea datelor, informatiilor, cunostiintelor si
metadatelor:
Datele sunt acele elemente care asigura elemente de intrare si sistemele informatice,
prelucrarile acestora si iesirile din sistemele informatice.
Datele sunt caracterizate prin:
Identificatorul datei: nume atribuit sub forma unui nume literal format din max 30
caractere alfanumerice; nu sunt permise caractere speciale (>,<,;,/,.,)
Tipul datei (natura lor)=categoria de informatii pe care o data le poate memora:
• N=tip numeric
• C=tip caracter
• L=tip logic
• D=tip calendaristic
• M=tip memorare
Lungimea datei =nr de caractere pe care data va fi memorata. Lungimea include nr de
caractere pt partea intreaga + 1 caracter pt memorarea virgulei + nr de caractere pt partea
zecimala
Conditii de validare= specificatii prin care datele sunt controlate/validate sub aspectul
valorii acestora.
Valoarea limita inf/sup=bornele/limitele inf/sup pe care le poate avea o data.
Valoarea prin absenta/presupusa=o putem considera in lipsa altor date.(default)
Datele sunt specifice sistemelor de operare si sistemelor informatice.
Informatiile = au la baza datele si reprezinta acele date care au importanta pt utilizator.
Ele sunt de 2 categorii:
• Abstracte(aduc pt factorul uman un plus de cunoastere, o subesenta) Au la baza
datele care sunt prelucrate electronic
• Tehnice (pastrate in sistemele de operare sub forma unor „obiecte”) un obiect e
un element care are o anumita semantica, o anumita structura si anumite
proprietati.
Informatiile stocate sub forma de obiect pot fi fisiere de tip imagine, text, workspace, sau
alte asemenea structuri.
Cunostiintele = concept preluat din informatica simbokica; inteligenta artificiale. Ele
sunt reprezentate sub forma unor regului. De exemplu: daca a creste, x=0. altfel x=1
Ele sunt memorate intr-o baza de cunostinte (B.C.). acestea pot fi apelate succesiv,
putand sa rezulte alte cunostinte,cu alte valori, fiind memorate intr-o baza de fapte (B.F.)
Cunostiintele sunt folosite in sisteme interactive de asistare a deciziilor (S.I.A.D.).
SIAD= sistem inteligent care asigura formalizarea unor decizii fiind necesare conducerii
pe baza de directive.
Metadatele = date care permit descrierea analitica a unor alte date=> datele explicate
suplimentar prin alte date creeaza conceptul de metadata
Sistemele economice sunt folosite la nivelul ag. ec.
Agentii economici pot fi de cel putin 2 categorii:
1. Operatorii economici (societati comerciale, firme)
2. Operatori financiari-bancari (bancile, burse de valori, administratii financiare,
societati de asigurari, case de schimb valutar)
Indiferent de tipul agentului economic, acestia sunt caracterizati prin functii si atribute ale
conducerii:
1. Au urmatoarele functii:
• Cercetare-dezvoltare inventica
• Marketing comercial
• Productie-servicii-cooperare
• Financiar-contabilitate
• Resurse umane
2. Au urmatoarele functii:
• Dezvoltare
• Servicii financiar-bancar monetare
• Relatii financiar-bancar-monetare
• Financiar contabilitate
• Resurse umane

Atributele conducerii
Pt a realiza conducerea acesti agenti economici dispun de un sistem de management.
Atributele managementului sunt urmatoarele:
• Comanda
• Coordonarea
• Controlul
• Reglarea
• Operativitatea
Agentii economici sunt caracterizati printr-un sistem economic. Acest sistem are la baza
conceptele urmatoare:
1. Sistemul de management( de conducere-asigura fundamentarea deciziilor
cu caracter tactic, strategic, operativ.) Acest sistem permite implementarea atributelor
conducerii.
2. Sistemul informational (asigura utilizarea unor concepte, modele,
tehnici, reguli, structuri de organizare, sisteme hardware-software si personal de
specialitate in vederea culegerii datelor, transmiterii acestora, stocarii sub forma de B.D.
procesarii compleze a datelor si transmiterii acestora in vederea implementarii functiilor
specifice, cu un timp de raspundere minim in conditii de securitate si proectie acceptabile
si eficienta economica optima.)
3. Sistemul operant (de executie-sistem pt care firma functioneaza si
contine acele activitati si procese care asigura implementarea obiectivului firmei)
Toate aceste siteme sunt compuse din urmatoarele componente:

P
Intrari(I) Sisteme Iesiri (Ie)
--------- ---------

Feedback
(F.B.)

Intrari= date care permit actualizarea


B.D. astfel incat datele sa arate amplitudinea
fenomenelor si proceselor economice.
Procesele= fenomenul de procesare a datelor in raport cu alegerile de calcul si cerintele
cadrului legal.
Iesirile=datele prelucrate, fiind date afisate sub forma de raport, grafic si indicatori
sintetici.
Feedback=conexiunea inversa atasata sistemului si devine functie numai atunci cand
iesirile nu corespund optimului economic.
Un sistem e format din 4 component: I, P (prelucrari), Ie, F.B.
Sistemele asociate unui ag ec. Sunt ierarhizate dupa cum urmeaza:
Sistem de managementI, P, Ie
Sistem informational I, P, Ie
Sistem de executie I, P, Ie
Curs 2
B.T.I.

Arhitectura P.C-urilor

Prin arhitectura se intelege structura, componentele, conexiunile acestora si modul de


functionare. Toate aceste elemente sunt asamblate intr-un PC. Aceste componente au
particularitati diferite, ceea ce le ofera capabilitati diferite.
1. Microprocesorul este o componenta fundamentala care asigura utilizarea unor
circuite integrale sub forma de tranzistori sau circuite de tranzistori.
Practic microprocesorul este o componenta care contine la randul sau unitati de comada-
control si unitatea aritmetico-logica.
2. Unitatea de comanda- control este componenta care permite prelucrarea
instructiunilor de programare si contine urmatoarele componente:
• Control ordinal=controlor de adrese care asigura adaugarea urmatoarelor
instructiuni de executat
• Extractorul de intstructiuni=componenta ce aduce in memorie
instructiunitle care vor fi executate
• Decodorul de functii=circuit care permite executarea preformantelor prin 2
tipuri de seturi de instructiuni: 1 set complex de instructiuni si unul resud.
3. Unitatea aritmetico-logica=componenta care permite activarea a 2 alte
componente:
• Dispozitivul de lucru care prelucreaza datele sub forma unor operatiuni
aritmetico-logice
• Dispozitivul de stocaj intern=componenta care permite accesarea memoriilor
si registrelor componente.

Memoria CACHE contine 3 componente:


• Memoria CACHE de nivelul 1 asigura decodificarea unor instructiuni prelucrate
din memoria RAM
• Memoria CACHE de nivelul 2 este o memorie suplimentara care alimenteaza
nivelul 1
4. Compresorul de virgula flotanta foloseste la prelucrarea datelor de lungime mare.

Memoria interna este acea componenta care permite stocarea si prelucrarea datelor fiind
folosite dupa cum urmeaza:
• Memoria de tipul ROM (read only memory) care permite numai citirea datelor si
poate fi de 2 tipuri:
1. memoria PROM=memorie programabila prin care se asigura prelucrarea
acelor date necesare functiilor de citire si eventual de scriere dupa
prelucrare.
2. memoria EPROM=memorie care poate fi citita si stearsa
3. memoria EEPROM=poate fi stearsa si electric, deci poate fi citita,
prelucrata si apoi stearsa.
• Memoria de tipul RAM este o memorie care poate fi citita si
stearsa in functie de necesitati.
5. Placa de baza= componenta care asigura unitatea structurii PC-urilor si permite
implantarea urmatoarelor componente:
• Soclul procesorului=legatura care permite infigerea microprocesorului in
structura PC-ului
• Interfetele de citire-scriere=cele care permit montarea memoriei RAM
• Porturile de comunicatie=cele care asigura conexiunile serie-paralel
• Ceasul intern=componenta care transfera impulsuri electrice diferitelor
componente pt sincronizarea acestora
6. Magistrala de comunicatie(bus)=are rolul de a conecta toate componentele in
reducerea utilizarii lor sincrone. Toate componentele memoriei interne sunt dirijate prin 3
tipuri de magistrale:
• Magistrale de comenzi=transmit ordine executabile pt alte componente
• Magistrale de adrese= traseele pe care datele le parcurg si care memoreaza
locatiile datelor
• Magistrale de date=contin blocuri de date de cate 32 sau 64 kb si permit
memorarea eficienta a datelor.
Datorita faptului ca in sitemele economice se lucreaza cu volum mare de date sunt
necesare memorii de stocare externe. Aceste memorii sunt de diferite tipuri si pot fi
structurare in:
• Memorii secundare ce sunt aflate paralel cu memoriile externe si asigura un cost
redus de stocare a datelor.
• Memoriile externe sunt acele memorii cuplate la PC-uri si sunt unitati de DVD,
Hard Disk extern sau CD.
Practic stocarea datelor se face pe memorii magnetice de stocare a acestora. Aceste
memorii sunt de tipul ReadWrite (RW) deoarece admit scrierea datelor, prelucrarea
exhaustiva a cestora, activarea datelor, copierea si eventual criptarea acestora.
Criptarea este operatiunea prin care fiecarei date importante i se asigura la dreapta un
caracter de control care pt anumite secvente de cifre sau litere este constanta.
Operatiunile permise datelor sunt dependente de 2 factori:
1. Miscarea de rotatie a unui disc.
2. Miscarea capetelor de citire-scriere.

Densitatea datelor este de 2 tipuri:


• Densitatea longitudinala masurata cu indicatorul denumite TPI (Track Per
Inch); un track este o dimensiune minima de mm pe care datele sunt
stocate.
(Inch-ul este o masura britanica de 25,4 mm.)
• Densitatea transversala este data de indicatorul BPI (Bite Per Inch)
(1 bite=8 biti)

Fiecare disc are o organizare dupa cum urmeaza:


Discul e o combinatie de piste, cilindrii si sectoare.
Sectorul=unitatea care permite inregistrarea datelor pe o fata a discului.
Cilindrul se roteste in jurul axei sale si contine toate pistele care au aceeasi distanta de
axul discului:
Dimensiunea unui disc se afla prin urmatoare formula D=C x S x Sc
D=dimensiunea totala a discului
S=nr de sectoare pe pista
C=nr de cilindrii specific discului
Sc=capacitatea unui sector

Pentru a fi utilizate, discurile sunt formatate. Formatarea este de 2 tipuri:


• Logistica
• Fizica
In principiu, formatarea este operatiunea de initializare a suprafetei unui disc.
Initializarea logistica se face sub comanda FORMAT si are ca scop implantarea unor
tabele de alocare a fisierelor (FAT)
Formatarea presupune impartirea discului in 2 zone:
• O zona de sistem in care sistemul de operare isi ia informatii privind dimensiunile
discului si fisierelor alocate.
• O zona de date in care sunt memorate fisierele utilizare. Aceasta zona poate fi
stearsa, citita sau activata.
Principalele tipuri de memorie externa sunt:
• Hard-disk-ul, CD-ROM-ul si DVD-ul.
Toate aceste componente pot fi structurate fizic sub forma de drivere
A: si B: care sunt alocate unitatilor de discheta.
C:, D:, pana la Z: sunt alocate fie local, fie pe retea
Curs 3

Sistemul de Programare

Un sistem informatic de prelucrare a datelor este caracterizat prin 2 componente:


• Componenta materiala= sistemul hardware al calculatorului: componentele sale si
internconexiunile respective
• Componenta informationala sau software=componenta care asigura prelucrarea
calculatorului si interactiunile cu acesta. Practic se poate vorbi dpdv informational
de 2 componente:
1. SOFTWARE=colectie de programe ce asigura utilizarea optimala a
calculatorului de catre utilizator ptrintr-un ansamblu de programe cu
functii specifice.
2. DATELE=materia prima de prelucrat, obiectul prelucrarii si rezultatul
acesteia. Datele sunt organizate sub forma de fisiere si colectii de date.
Fisier=colectie de date similare, au aceeasi structura si recunoscute sub un specificator de
fisiere.
Bazele de date=colectii mari de date formade din obiecte de tip tabele, interogari,
formulare, rapoarte, macrouri (macros), module si pagini de internet.

Componentele fundamentale sunt:


• Programe de baza
• Programe aplicative sau generatoare de aplicatii
• Programe specializate sau pachete de programe

1. Programele de baza=asigura gestiunea tuturor resurselor sistemelor de


calcul pe parcursul exploatarii. Ele contin la randul lor 3 subcategorii:
a) Programe ale sistemelor de operare
b) Programe utilitare si de servicii
c) Programe traducatoare
a) Programe de exploatare formate dintr-un set de programe ce asigura alocarea si
controlul resurselor hardware si software. Acestea au functii pt cresterea
performantelor, fiind formate dintr-un set de programe principale care
coordoneaza functiile interne si mijloace de constrol asupra operatiilor de baza.
Functiile sistemului de operare:
Indiferent de firma producatoare, sistemul de operare contine urmatoarele functii de
baza: Gestiunea, si a prelucrarilor:
administrarea prelucrarilor
administrarea resurselor necesare

Administrarea prelucrarilor=alocarea unor resurse pt operatiunile de citire, de scriere,


alte operatiuni.
Asigurarea resurselor necesare prelucrarilor= alocarea unor spatii de memorie pt
programe si date.
gestiunea intrari-iesiri= se face ptrintr-o comanda fundamentala, denumita
BIOS(Basic Input-Output System). Aceasta componenta permite interfata cu
hardware-ul si cu sistemul de operare.

BIOS= componenta de nivel inferior deoarece contine programe scrise in cod masina
si face legatura intre hardware si sitemul de operare.
BIOS-ul comunica si controleaza hardware-ul in totalitate, fiind in acelasi timp o
componenta de interfata standard cu sistemul de operare. Pozitia BIOS-ului este:
1. SOFTWAREprograme
2. Programe de aplicatii
3. Sistem de operare
4. BIOS Interfata standard
5. HARDWARE Interfata standard
Gestiunea perifericelor si gestiunii de date are 2 functii esentiale:
• Partajarea memoriei (alocarea dinamica a acesteia in timpu diferiti de
catre utilizatori diferiti in retele de calculatoare diferite)
Partajarea fisierelor intre utilizatori: practic utilizate au acces simultan la aceleasi date din
punctul lor de vedere, dar efectiv, la nivel fizic, accesul are loc dupa anumiti algoritmi de
calcul.
• Algoritmul FIFO (First Impact, First Output):primul utilizator care
solicita utilizare este servit, si i se aloca memoriei.
• Algoritmul LIFO (Last Input, First Output): utlizatorii cer timpi diferiti
de acces la meorie; pe baza acestor timpi sistemul poate aloca 2
politici:
1. strategia timpului minim: se aloca cu prioritate memorie pt
utilizatorii cu timp minim de acces
2. Strategia timpului maxim: utilizatorii solicita un timp mai
lung de prelucrare, sunt luati la inceput pt a se degreva
sistemul de programe mari

Comunicarea cu utilizatorii: utilizatorii sunt cei care au interfata cu sistemul de calcul.


Conlucrarea dintre utilizatori si sistem se face printr-o interfata denumita DESKTOP. Pe
aceasta sunt amplasate in principiu 2 componente:
1. Meniuri de prelucrare=redau functii fundamentale structurate in subfunctii
atomice ne-decompozabile.
2. Diverse icoane care pot fi apelate de la utilizatori.

b) Programe utilitare si de serviciu= asigura diverse functii de manevrare a


perifericelor si a memoriei cu scopul de a optimiza sistemul de programe. Acestea asigura
diagnostificarea sistemului, manipularea fisierelor, protectia antivirus, navigarea pe
internet.

Principalele tipuri de programe sunt:


• Programe de comunicatii: Explore, Move-it
• Programe de manipulare si gestiune a fisierelor: PCTools, Norton Comander, PC
shell.
• Programe de comprimare si arhivare: WinRar, WinZip
• Programe de diagnosticare a sistemelor MSD
• Programe de comprimare a spatiului pe disc: Double Space
• Programe de diagnosticare a discului si defragmentare: Defrag, Norton
• Programe de managementul proiectelor: Microsoft Project
• Programe aplicative si generatoare de aplicatii=permit dezvoltarea unor aplicatii
standard, cu grad mare de generalitate, folosite de catre multi utilizatori
procesoare de text: Word, WordPro, WordPerfect
procesoare de tabele: Lotus 1-2-3, Excel
• Programe de aplicatii grafice: Hardware Graphics
• Programe de gestiune a bazelor de dae: Paradox, DB1,2, Access
• Programe pt proiectare asistata: Autocad
• Programe generatoare de pagini web: FrontPage, Netscape, Composer
• Programe generatoare de aplicatii: Delphi

Programe specializate(pachete de programe)=set de programe care asigura


informatizarea unor anumite functii sau activitati. Functiile informatizabile prin
produse de programe generalizabile pot fi:
• Pt functii de cercetare-dezvoltare
• Pt functii comerciale
• Pt functii de productie si servicii
• Pt functii fincanciar-contabila
• Pt resurse umane
Aceste programe sunt parametrizabile, asigura functii standard, dar prin introducerea
unor parametrii pot fi utilizate de diversi utilizatori daca acestia fac parte dintr-o anumita
categorie: programatori de contabilitate in gestiune comerciala, pt previziune, pt
gestiunea traficului, pt gestiunea hoteliera, pt realizarea planificarii financiare, pt
gestiunea personalului, pt gestiunea bancara si asigurari.
Aceste programe au avantajul ca elimina efortul de programare, iar prin parametrizare
devin compatibile cu aproape orice operator economic.
CURS 4

Limbajul HTML

Limbajul HTML (hyper text)


Fiind un limbaj declarativ care permite definirea unor pagini web vizualizabile cu
ajutorul Internet Explorer. Limbajul foloseste conceptul „hypermedia”-structureaza
documentele in 2 tipuri:
Multimedia=cu structura compleza, de natura statica sub forma de text format din
grafice, diagrame si informatii dinamice-animatie, muzica, film- la care se adauga functii
si capabilitati de utilizare a acestora.
Hipermedia= documente in care anumite zone sunt marcate prin conceptul denumit
hypertext; practic astfel de documente permit anumite linii sa fie marcate ca fiind
hypertext. (ht)

Ht lucreaza astfel:
Anumite zone isi schimba culoarea la apasarea unui click;
Permit trecerea controlului fie intr-o alta zona, (in acelasi fisier) fie intr-un alt fisier

Contine un cuvant sau mai multe cuvinte de legatura care permit trecerea de la o zona la
alta. Aceste legaturi modifica aspectul la pasarea unui click dupa care permit controlul
catre care se asigura legatura.

Paginile web prezinta urmatoare functii:


• Elemente generatoare de HTML
• Formatarea paginii web
• Inserarea unor elemente multimedia
• Realizarea legaturilor hypertext
• Gestiunea imaginilor reactive
• Inserarea unor cadre in documente HTML
• Inserarea unor tabele
• Inserarea unor formulare
• Inserarea unor foi de stil

Un program HTML=structura formata din documente ...-uri scrise in paranteze


ondulare. Ele au anumite funcii, o anumita sintaxa si un anumit plasament.
Aceste TAG-uri sunt folosite in 2 moduri:
1. Tag-uri singulare(nepereche)=apar o singura data in program si declara/contin o
functie atomica (elementara).
2. Tag-uri pereche=definesc o secventa de alte comenzi/tag-uri. Orice tag pereche
trebuie sa fie in chis cu un slash-tag.
Structura sintactica e urmatoarea:
<tag>
...
...
...
</tag>

Pot fi si de felul urmator:


<tag>
...
...
<tag>
...
...
</tag>
...
...
</tag>

Tag-urile contin:
<Nume tag> si are un text care e oportun.
Tag-urile pereche contin:
<Nume tag>, text si </Nume tag> (end tag)

Tag-uri cu atribute (atributele=acele elemente care descriu caracteristici specifice,


functii de detaliu; fiecare are asociata o valoare, dupa logica a=v, inseamna ca valoarea e
atribuita unui atribut)
Sintaxa tag-urilor cu atribute:
<Nume tag atribut1=valoare1, atribut2=valoare2,......,atributn=valoaren> Text [</Nume
tag>]
[ ] indica faptul ca pot fi situatii cand „/Nume tag” poate lipsi (la tag-uri ...pereche)

Structura generala a unui document HTML


<HTML> inceput document
<HEAD> inceput de antet (declaratie unica-apare o singura data-si defineste functiile
programului)
<TITLE> Text </TITLE> titlul aplicatiei
</HEAD> sfarsitul antetului
<BODY>
........
........ Corp de text (Ele se pot repeta intr-un program pt a se
........ asigura integral declaratiile

</BODY>
</HTML>
sfarsit de document

In sinteza, un document HTML are urmatoarea logica de realizareL


Documentul contine obligatoriu tag-uri de inceput si sfarsit de HTML
Documentele contin un singur antet (apare o singura data tag-ul pereche
<HEAD>...</HEAD>
Intre <HEAD> si </HEAD> intotdeauna aparea <TITLE> si </TITLE>
Pt a definii diferite functii pot sa apara de mai multe ori tag-urile <BODY>...</BODY>
Pt a genera un document HTML se parcurg 4 pasi:
1. Creare= intr-un editor de texte (Notepad, Word) se scriu tag-urile HTML
2. Salvare= operatia de scriere pe disc/hard disk prin care fisierul se salveaza cu
specificatorul *html sau *htm, unde *=specificatorul numelui de fisier, si acesta
contine urmatoarele restrictii
• Lungimea maxima=64 caractere alganumerice (pot fi si 256 caractere dar
devine inoperabila; sunt uzuale lungimi de pana la maxim 30 caractere)
• Nu sunt ermise caractere speciale > < !#$%^&*?;:| \ /
• Sunt admise caracterele BLANK sau UNDERLINE ( _ )
3. Executia documentului= documentul e activat prin simpla apasare pe numele
acestuia. Se activeaza/ se incaraca in memorie programul WINDOWS
INTERNET EXPLORER care va activa functiile programului
4. Actualizarea=operatie prin care sunt modificate programele din urmatoarele
motive:
• Pot aparea erori de sintaxa (multimea regulilor care trebuie urmate pt ca
programul sa functioneze) Reguli:
1. Elementele scrise cu litere mari sunt obligatorii (<HEAD>)
2. Elementele scrise cu litere mici trebuie inlocuite, in functie de context
3. Fiecare tag se scrie intre paranteze unchiulare
4. Punctele de suspensie inseamna ca se pot continua declaratii ulterioare
5. Elementele scrise intre paranteze drepte sunt optionale
6. Elementele scrise cu bare verticale sau care contin aceste bare=se
poate alege o singura varianta

Formatarea documentelor
Sunt folosite anumite tag-uri care dau un anumit aspect viitorului program. Aceste tag-uri
sunt urmatoarele:
<! Text> comentariu-permite scrierea unui comentariu
<B> text </B> scriere caracterelor boldate
<i> text </i> scrierea caracterelor italic
<EM> text </EM> caractere alongate, scriere de mana
<TT> text </TT>
<U> text </U> caractere subliniate
<S> text </S> caractere supracomprimate
<Sub> text </Sub> exemplu Ax
<Sup> text </Sup> exemplu Ax
CURS 5

Definirea listelor HTML

Liste in HTML
O lista=enumerare de elemente ordonate sau neordonate dupa anumite criterii/conditii.
Listele pot fi de urmatoarele tipuri:
Liste neordonate=nu sunt supuse unui criteriu de grupare, de aparitie. Aceste liste vor
afisa elementele in ordinea in care au fost scrise, generate.
Liste ordonate=au un anumit criteriu de aparitie a informatiilor care poate fi
• Criteriu numeric=0-infinit
• Criteriu alfabetic cu litere mari=A-Z
• Criteriul alfabetic cu litere mici=a-z
Listele ordonate (ordered list) au urmatoarea sintaxa:
a) liste ordonate( ordered list):
<OL type=t start=s>, unde type=tipul numerotarii, start-val la inceputul listei:
t=1=> numerotare prin cifre arabe;
t=A=> numerotare prin car majuscule;
t=a=> numerotare prin car minuscule

b) liste nenumerotate (unnumbered list):


<UL type=t>, t=square sau t=circle
-definirea elementelor din lista se face prin tag-ul comun <LI> (list item)

c) liste de definitii (definition list):


<DL>: lista de definitii care presupune specifice termenilor introdusi
<DT>:lista de definitii care presupune specificarea termenilor care trebuie explicati
<DD>:lista de definitii care presupune descrierea termenilor introdusi prin <DT>

d) liste imbricate (definirea unei liste intr-o alta lista)=>


imbricarea se face dupa urmatoarele reguli:
• orice lista declarata deschisa trebuie inchisa
• nr punctelor de deschidere trebuie sa fie = cu nr punctelor
de inchidere
• elementele unei liste vor fi aliniate pe verticala prin
apasarea taste TAB

Aceste liste permit afisarea simpla fara posibilitatea selectarii unui element.

Hyperlink=tehnologie microsoft care permite ca prin activarea unui eveniment click


aplicat asupra unui sir de caractere/imagini sa se asigure controlul in acelasi fisier HTML
sau in fisiere diferite pe acelasi server sau pe servere diferite.
Legaturile pot fi de 3 categorii:
Locale=se face in acelasi fisier pe acelasi File Server.
Interne=stabilite intre fisiere diferite aflate pe acelasi server; practic legatura hyperlink
trece controlul de la un fisier la altul (FF2) si/sau invers (F2F1)
Externe=legatura se face intre diverse fisiere amplasate pe File Servere (FS) diferite.

Observatii!!
• Punctul de la care se face trecerea in orice fel de
legatura=ANCORA(Anchor=A)
• Pentru a sti pe care File Server se face legatura trebuie data adresa de URL
(Uniform Resource Location)
• Legatura hyperlink se poate realiza fie apasant evenimentul click pe un sir de
caractere a carei aparitie se schimba fie apasand evenimentul click pe un
fisier tip imagine.
• Hyperlinkurile sunt asigurate pornind de la un cuvant cheie

Definirea legaturilor interne=conexiune intre fisiere HTML folosind atributul


A(Anchor)
• In fisierul HTML sursa (Cel de la care se pleaca) trebuie sa avem prezent atributul
denumit HREF(hyperlink reference)
• In fisierul HTML sursa sintaxa este urmatoarea:
<A HREF=”#cuvant_cheie”> text/imagine_de_conectare” </A>
• In fisierul HTML destinatie va trebui sa contina atributul NAME=presupune
urmatoarea sintaxa: <A NAME=”cuvant_cheie”> [paragraf_tinta] </A>

Observatii!!
Fisierul sursa contine HREF, care permite sincronizarea in fisierul destinatie/de legatura
cu atributul NAME prin acelasi cuvant cheie definit la HREF, identic cu cel de la NAME.

Legaturi locale
In fisierul HTML sursa trebuie sa avem:
<A HREF=”nume/adresa fisier HTML#cuvant_cheie”> text/imagine_de_conectare”
</A>
In fisierul HTML destinatie trebuie sa avem:
<A NAME=”cuvant_cheie”> [paragraf_tinta] </A>

Legaturi externe=se pot face dupa principiul n:n


Conexiunea de plecare se poate face intre unu sau mai multe fisiere aflate pe n servere;
legaturile externe nu sunt limitate de nr de adrese.
Fisierul HTML sursa contine:
<A HREF=”http://www.adresa_host”> text/imagine_de_conectare </A>
Fisierul HTMl destinatie:
<A HREF=”mailto:adresa_e-mail”> text/imagine_de_conectare </A>

Legaturile pot contine elemente multimedia:imagini grafice, formate video, formate


audio prin folosirea urmatoarelor elemente:
• Imagini statice sau dotate cu hyperlink-uri
• Imagini care asigura fundalul paginii web
• Imagini dinamice: filme/clipuri
• Imagini reactive generatoare de legaturi hypertext
• Documente video
Documentele HTML pot contine imagini statice=utilizabile fara a putea fi modificate
a) Utilizarea imaginilor statice= <IMG src> permite sa se caute anumite imagini
statice. Sintaxa pt apelul acestor imagini statice: <IMG
src=”nume/adresa_fis_grafic” height=h width=t border=n align left/right
alt=”nume_label”>
b) Utilizarea imaginilor generatoare de hyperlink-uri= imaginile trebuie sa contina
tag-url ANCHOR: <A HREF=”nume1/adresa_fisier1”> <IMG
src=”nume2/adresa_fisier_grafic2” height=h width=t border=n align=left/right>
</A>
c) Folosirea imaginilor de background=imaginea de pe fundalul paginii web:
<BODY BACKGROUND=”nume/adresa_fisier_grafic”>
d) Imagini dinamice=se face prin tag-ul IMG cu atributul Dynsrc: <IMG
dynsrc=”nume/adresa_fis_video” height=h width=t border=n>

CURS 6

Imagini reactive= Paginile web pot contine anumite zone care reactioneaza la apasarea
click. Aceste zone pot fi multiple intr-un document web si in principiu sunt intercalate cu
alte structuri cum ar fi frame sau tabele. Poate sa contine dierse elemente. Fiecare zona
reactiva este controlata in principiu astfel:
• Exista o imagine principala
• Pe suprafata acestei imagini sunt inserate mai multe zone reactive
• Aceste zone reactive fac legatura cu tot atatea adrese care solicita accesul
la e-mai fie la pagini html.
O zona reactiva are o anumita dimensiune exprimata in pixeli. Un pixel e o unitate de
masura a ecranului. Practic un ecran are w800/600h. Intotdeauna imaginea reactive are
dimensiuni mai mici.
Regula:
1. Coordonatele paginilor reactive fac referinta la imaginea reactiva si nu la pagina
web in ansamblul sau.
2. Intotdeauna coordonatele ecranului nu pot fi despartite decat coordonatele img.
Coordonatele unui patrat (dreptunghi) sunt exprimate in pixeli prin specificarea coltului
stanga sus si coltul dreapta jos.
O figura rectangulara are 2 dimensiuni: Height= Y(0) – colt stanga sus
Weight= T(50) – colt dreapta jos

Sintaxa dupa care se descrie o zona rectangulara <area shape=”Rect” coords= „X,Y,Z,T”
Href=”mailto: cecanat@cig.ase.ro”>
Zonele rectangulare pot contine si cercuri. Pt a defini un cerc sunt necesare 3 coordonate:
1. zonele cercului
2. centrul cercului
3. marimea diametrului
Pt a defini zonele de poligon sunt necesare urmatoare coordonate: J(260); D(260);
H(310); F(310); A(330); B(230); C(350); E(350); G(310); I(310);
<Area shape= „Poly” coord=”A,B C,D E,F G,H I,J” Href=”Pagina Cig.html”>
Celelalte elemente privind paginile web: frames, tabele.

Retele de calculatoare (R.C.)= interconectare logico fizica a unor echipamente care


functioneaza sub conditiile unui sistem de operare. O retea de calculatoare contine
echipamente informatice omogene si/sau eterogene interconectate prin canale de
comunicatie.
R.C. folosesc in comun componentele hardware/software + programe dedicate unor
aplicatii: fermware;
R.C. sunt caracterizate prin 2 componente: file saver si work stations.
File serverul (FS) e un calculator central in principiu de mare putere care inmagazineaza
softuri de comunicatii, Sistemul de operare al retelei si in plus pt sistemul economic, o
baza de date centrala cu datele comune tuturor utilizatorilor.
Work stations (WS) sunt in principiu echipaje de mai mica putere care contin anumite
capacitati ale S. O. In retea plus numai acele date necesare resp. Utilizator sub forma unor
baze de date locale. Practic RC are o arie distribuita in timp si spatiu.
1. distributia in timp presupune ideea preconceputa ca fiecare utilizator are acces
instantaneu la baza de date centrala/locala. In practica cererea utilizatorului este
inserata intr-o coada de asteptare iar servirea acestor utilizatori se face dupa 3
algoritme: FIFO, LIFO si ROUND RABIN (sistem complex prin care sunt
analizati timpii estimati de prelucrare de catre toti utilizatorii dupa care sunt
aplicate 2 strategii:
• sunt permisi in sistem utilizatorii cu timp mare de prelucrari in scopul de a
degreva sirul de asteptare de catre utilizatori
• se acorda accesul la sistem pt toti utilizatorii cu timp minim de prelucrare
2. distribuirea geografica a WS sunt amplasate la distanta de file server, acestea sunt
de fapt instalate la sediul utilizatorilor iar prin sistemul de comunicatie se asigura
accesul la file server.
Practic utilizatorul nu sesizeaza ca se afla la distanta dar acestia fac parte din familia de
utilizatori.
Principalele caracteristici ale unei retele sunt:
• contine echipamente hardware privite dual (file server si statii de lucru)
• echipamentele hardware sunt PC, modem, huburi
• RC contin suporturi de date partajabile (practic pe FS e o zona de lucru care se
incepe cu H:/, ..... Z:/)
• RC contin adaptoare de comunicatie si moduri de comunicare. Se adauga suportul
de comunicatie sub forma de cabluri, unde radio sau semnal de la satelit.
• RC contin de asemenea SO si aplicatii software.
Avantajele RC:
• Accesul la programele de la destinatie
• Accesul la baze de date de la destinatie
• Comert electronic
• Securitate rezonabila a datelor
• Accesul la internet
• Accesul la baze de date dedicate
• Utilizarea unor motoare de cautare
• Comunicare prin posta electronica

CURS 7
RETELE DE CALCULATOARE

Dpdv tipologic sunt:


• LAN (retele locale de calc)
• MAN (retele metropolitane)
• WAN (retele extinse de calculatoare)

LAN= retea cu FS si WS in care distanta de la FS la WS e mica, pana la 300m. LAN e o


config. Dedicata in principal unei singure organizatii care dispune de mai multe cladiri
apropiate (ASE)
MAN=sunt caracterizate prin faptul ca distanta dintre FS si WS este pana la dimensinea
unui oras, conexiuni asigurate prin cabluri de date (bancile, pol)
WAN= sunt retele de tip regional, subcontinentale, continentale si chiar mondiale
(NASA) se fac prin cablu si unde radio.
Dpdv al modului in care se asigura comunicatia exista retele de comutare.
Tipuri de comutare:
• Comutare de circuite
• Comutare logica

Comutarea de circuite se stabileste si rezolva un canal fizic dedicat comunicatiei, practic


o unda radio, un semnal satelit sau un cablu de date este folosit pt comunicatie.
Intr-o comutare de circuite, resursele sunt independente de volumul datelor transmise.
Resursele se determina in functie de ocuparea calculatoarelor in retea si a canalelor de
comunicatie.
Comutarea logica e superioara comutarii de circuite si poate fi de alte 3 subtipuri:
• Comutare logica de mesaje
• Comutare logica de pachete
• Comutare logica de caractere
Diferentele intre aceste 3 tipuri constau in organizarea transmiterii datelor.
Dupa cum urmeaza, comutarea de msaje: fiecare mesaj este transmis de la un nod la altul
in totalitate.
Mesajul = entitate unica prin care se asigura administrarea optima a resurselor.
Daca avem 2 noduri n1 si n2 intre care se trimit mesaje, un alt nod n3 sau n4 nu poate
intra in conexiune pana cand mesajele n1,n2 nu au fost transmise integral.
Comutarea de pachete
Pachet=secventa de date cu un header ce contine adesea unde pachetul trebuie trimis.
Aceste pachete au avantajul ca datele sunt introduse intr-un pachet in mod optim, iar
circulatia pachetelor se face prin adresare. Fie pachetul este trimis in functie de o anumita
tehnica de adresare: pachetele sunt trimise in functie de timpul min de adresare sau in
functie de volumul de date.
Comutarea de caractere contine pachete in care sunt introduse siruri de caractere destinate
diferitilor utilizatori. Aceste pachete devin comune pt ca sunt adresate nesegregationist,
de aceea se numesc pachete publice.
Un pachet public pastreaza acele secvente de caractere cu lungimea compatibila cu
mediul de transmitere. Practic pachetele sunt de lungimi diferite.
Pachetele publice sunt elemente optime de comutare in retea. Exita insa si retele de
calculatoare fara comutare. Astfel putem sa avem comutarea de 2 categorii:
• Comunicarea punct la punct=comutare dedicata special intre anumite calculatoare
• Comunicare multipunct= cale nededicata tranmisiei datelor

Comunicarea punct la punct=poate lega la un anumit moment numai 2 noduri, ceea ce


caracterizeaza o transmitere punct la punct.

Aceste retele au avantajul fiabilitatii, timpului minim de raspuns, iar ca desavantaj pe


timpul transmisiei intre date nu pot interveni pe alte noduri.
Comunicarea punct la punct se face: un calculator-workstation-un mainframe-link-
workstation.
Mainframe=calculator puternic cu capacitati tehnice mazimale, plasat logic in centrul
retelei si in care sunt pastrate cel putin sistemele de operare de retea, fisiere necesare
tuturor utilizatorilor, programe de comunicatie punct la punct.
In principiu un mainframe leaga mai multe workstation-mainframe-semnal satelit-
workstation.
Aceste retele prezinta avantajul fundamental ca stocheaza si vehiculeaza numai datele
necesare de pe mainframe si statile de lucru.
Comunicarea multipunct
In comunicarea multipunct intervine un mediu specializat de comunicatie (fie un cablu de
date, fie o unda radio, fie un bluetooth, fie un semnal satelit). La acest mediu specializat
sunt cuplate cu diferite functii si functionalitati diferite alte calculatoare.
Solutia de principiu este urmatoarea:

Sistemul de comunicatie se numeste magistrala de date si adrese (MDA). De date pt ca


transmite elemente din baze de date necesare fiecarui utilizator, iar de adrese fiindca ne
indica utilizatorii participanti, deci nodurile de retea.
O varianta multipunct este urmatoarea: un calculator central-o legatura-un MDA-multe
calculatoare legate.
In nodul central sunt stocate asa numitele baze de date centrale necesare tuturor
utilizatorilor. In timp ce pe statiile de lucru sunt prezente numai acele date necesare unui
singur utilizator, asa numitele baze de date locale.
Clasificarea completa a retelelor de calculatoare este urmatoarea:
Retelele de calculatoare pot fi privite si dpdv conceptual. Astfel avem:
1. Retele peer to peer
2. Retele Client-Server
Retelele peer to peer=utilizatorii au drepturi absolut egale neexistand preferinte intre
acestia. Fiecare dintre utilizatori poate avea pe parcursul timpului fie functia de master fie
functia de slave.
Comutarea intre master si slave se face dinamic in functie de necesitati: daca cineva
primeste date, emitatorul este master, iar destinatarul este slave si invers.
Solutia peer to peer este optima in sistemele mici cu un volum mic de date si cu trafic
redus.
Momentele in care un utilizator devine fie master fie slave sunt dependente strict de
cerintele functionale de moment.
Solutia client-server=clientul este un utilizator eficient care are in principiu urmatoarele
functii:
Clientul este privit generic ca un sir de utilizatori notat cu U1....Un.
Acestia dispun de o statie de lucru anonima
Pe aceasta statie de lucru sunt memorate datele necesare numai acestor utilizatori, asa
numitele baze de date locale BDL.

In principiu o statie de lucru este legata la un server.


Un server este amplasat in relatiile cu clientii dupa cum urmeaza:

In sinteza file server este caracterizat prin urmatoarele:


• Este un calculator central sau un calculator dedicat tuturor utilizatorilor
• Este unul singur in toata reteaua; pot exista si file servere de rezerva.
• Pe file server sunt instalate datele necesare pt toti utilizatorii sub forma unei baze
de date centrale.
• Fiecare utilizator isi ia datele din baza sa de date locala si cand are nevoie din
baza de date centrala.
• Intotdeauna fiel server-ul are rolul de maste si de aceea toti utilizatorii, deci toate
statiile de lucru sunt intotdeauna slave.
Intr-o retea de calculatoare, componentele (file server, wsi, console de comunicatie, baze
de date centrale si locale) pot fi aranjate dupa un anumit model denumit topologie;
topologia defineste arhitectura unei retele care poate fi de urmatoare 6 tipuri:
1. topologia Mesh
2. topologia Bus
3. topologia Tree
4. topologia Star
5. topologia Ring
6. topologia Hybrid/combinativa