Sunteți pe pagina 1din 77

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

Colegiul Universitare Forestier, Economic si


Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


4CAPITOLUL I

CADRUL NATURAL AL OCOLULUI SILVIC MITRENI


1.1. Date generale

Padurile Ocolului Silvic Mitreni din cadrul ROMSILVA, R.A. Filiala Calarasi,
sunt raspandite in trupuri de padure cu suprafete variabile din campia Baraganului,
Vlasiei si a Burnasului(54%),in lunca inundabila aDunarii(35%) si in lunca raului Arges
(11%).
Amenajarea anterioara a ocolului silvic Mitreni s-a facut in 1993.
Fondul forestier cuprinde suprafata de 6571,7 ha imapartita in 8 unitati de
productie a caror intindere variaza intre 428,6 ha (UP.III Frasinul-Ulmeni) si 1400,4ha
(UP.VII-Valea Rosie)
Teritoriul ocolului silvic Mitreni este situat in partea de sud a judetului Calarasi
facind parte din cimpia medie si lunca joasadin Cimpia Romana si Lunca Dunarii.
Teritoriul ocolului se afla in raza comunelor Manastirea,Chiselet,Spantov,
Chirnogi,Cascioarele,Budesti,Curcani,Mitreni,Soldanu,Luica,Frasinet,Ulmeni,
Frumusani si Plataresti.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


5
Vecinatati,limite,hotare

Puncte
cardinale
Vecinatati Hotare Limite
teritoriale

Nord

O.S. Branesti
Artificiale si
naturale
Drumul Galbinasi-
Sohatu

Sud

Bulgaria

Naturale

Fluviul Dunarea

Est

Chiciu
Artificiale si
naturale

Balta Mostistea

Vest
O.S. Comana
O.S. Giurgiu


Tabelul 1.1
1.2. Geormorfologie

Din punct de vedere geomorfologic,teritoriul in care se situeaza padurile Ocolului
Silvic Mitreni face parte din Cimpia Romana ,subtinutul campiei Dunarii , districtele:
Cimpia Burnasului (Burnasului estic UP.IV-trup de padure Cascioarele),Campia
Baraganului (Mostistea UP.V,VI,VIII),Campia Vlasiei (UP.VI) si a Luncii Dunarii
(UP.I,II,III,IV )
Geomorfologic,padurile Ocolului Silvic Mitreni sunt situate in 3 unitati
geomorfologice:

-Lunca Dunarii
-Lunca Argesului
-Campia Romana(Burnasul,Mostistea,Vlasia)

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


6
Campia ocupa cea mai mare parte (54%) ,Lunca Dunarii (35%), iar Lunca
Argesului (11%)
Padurile se prezinta sub forma de trupuri izolate in campie si de benzi sau
ostroave,pe malul stang al fluviului Dunarea.
Forma de relief este constituita din campie medie,lunca inalta si lunca joasa.Terenul
este plan cu usoare ondulari formate de vai si valcele raspandite in campia medie,care
dispar in zona de divagare a Dunarii.
Intreg teritoriul forestier este situat altitudinal intre 14 si 20 m in lunci si 50-80 m pe
terase ; pantele sunt foarte putin raspandite si apar ca forme de trecere intre unitatile
geomorfologice si ca versanti ai vailor si valcelelor.In general terenurile nu au nici panta
nici expozitie.


1.3 Geologia

Fata intregii Campii Romane este acoperita de depozite de argila quaternala-loess si
depozite loessoide, depozite de terase si aluviuni recente.Sub aceasta patura se afla
depozite mezozoice,cretacice,jurasice si triasice.
Dupa colmatarea lacului pleistoren din Vestul Campiei Romane, a avut loc
depunerea aluviunilor de terase.
Din punct de vedere geologic, teritoriul Ocolului Silvic Mitreni este format la
suprafata din depozite de loess, pe cea mai mare parte din suprafata, avand grosimi
variabile care ajung la 40 cm.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


7

1.4. Hidrologia

Cursurile de apa cu debit permanent sunt :

Fluviul Dunarea, raul Arges-afluent de ordinul I al Dunarii,cu afluentul sau
principal Dambovita si Valea Mostistei.
Debitul lor este permanent dar inconstant in timpul anului.In anii ploiosi se produc
revarsari de ape.
Suprafetele situate in Lunca Dunarii si raului Arges sunt supuse unui regim al
inundatiilor specific debitelor maxime inregistrate la viitura.1.5. Climatologie

Principalele elemente climatice care caracterizeaza zona in care sunt situate
padurile acestui Ocol au fost preluate de la statiile meteorologice:Bucuresti-Filaret,
Giurgiu,Oltenita, Spantov, Calarasi.

1.5.1. Regimul termic

Temperatura medie anuala este de 10,9 C si 11,3 C
Amplitudinea medie a temperaturilor medii lunare este relativ constanta, variatiile
sale fiind cuprinse intre valori precum 25,0 C si 25,1 C, valorile mai mari inregistrandu-
se in Nordul Ocolului.
Temperatura maxima absoluta a fost de 40,5 C la 29.VII.1928.
Temparatura minima absoluta a fost de 31,2 C la 24.I.1942.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


8
Temperatura medie a anotimpului rece este de 31,2 C.
In date medii primul inghet apare in jurul datei de 1 Noiembrie, iar ultimul inghet
de produce in jurul datei de 2-4 Aprilie.
Datele privind regimul termic scot in evidenta uniformitatea climatului, desi zona
studiata este intinsa, potentialul termic ridicat,cu extreme termice mari, specifice unui
grad de continentalism destul de pronuntat.
Nu s-au constatat geruri tarzii sau timpurii care sa fi avut influente negative asupra
vegetatiei forestiere, ele avand loc de regula inainte si dupa terminarea sezonului de
vegetatie.
Se poate trage concluzia ca perioada de vegetatie este destul de lunga si regimul
termic este favorabil vegetatiei forestiere.

1.5.2. Regimul pluviometric

Pentrul Ocolul Silvic Mitreni sunt reprezentative determinarile efectuate la statiile
pluviometrice Oltenita, Spantov si Bucuresti-Filaret.
Distributia precipitatiilor medii anuale pe teritoriul studiat are minima in perioada
februarie-martie, o maxima in perioada lunii iunie, dupa care urmeaza o a doua minima
in perioada august-septembrie.
Media anuala a precipitatiilor este in jur de 560 mm in partea de Nord a Ocolului,
de 520 mm in centrul Ocolului si de 540 mm in partea sudica (Oltenita).
Precipitatiile sunt repartizate in tot cursul anului , mai abundente la inceputul
verii.Luna cu precipitatiile cele mai abundente este iunie si este exprimata intre 75,9 mm
si 91,9 mm.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


91.5.3. Regimul eolian

Perioada de calm este 12,9% -medie anuala si 16,5% in perioada de vegetatie
pentru Lunca Dunarii si 18,9% -medie anuala si 22,5% in perioada de vegetatie, pentru
zona de campie.
In zona Luncii Dunarii aceasta circulatie atmosferica este foarte activa (calm
numai 12,9%), frecventa cea mai mare o au vanturile din directia nord-est si est cu
intensitatea cea mai mare iarna.
In zona de campie, circulatia atmosferica este ceva mai mica, dar destul de activa
(calm 18,4%), frecventa cea mai mare o au vanturile din directiile Nord, Nord-Est si
Est, care au o viteza de 27-54 km/h, atingand dupa scara Beaufort gradul 5-7.
Frecventa si intensitatea cea mai mare o are crivatul, cunoscut ca vant uscat ce
agraveaza mai mult deficitul de umiditate din sol prin reducerea umiditatii relative a
aerului si prin marirea evapotranspiratiei.1.6. Solurile

Conditiile climatic, forma de relief, materialul parental au determinat formarea de
tipuri si subtipuri genetice de sol, caracteristice acestor zone.
Tipurile si subtipurile de soluri identificate in raza Ocolului Silvic Mitreni sunt
redate mai jos :


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


10Cernoziom- cambic cu orizontul-AM-Bv-Cca-C..44%

Sol aluvial-gleizat cu orizontul -Ao-Co14%

Protosol aluvial-tipic cu orizontul-(A)-C( R )CI13%

Brun roscat-tipic cu orizontul-Am-Bt-C.14%

Sol aluvial-tipic cu orizontul-Ao-A/c-c...14%1.7. Tipuri de statiuni

Bonitatea statiunilor este in proportie de 10% superioara, 71% mijlocie si 19%
inferioara.
Tipuri de statiuni :

-Campie forestiera-versant de sleau Pm., brun roscat edafic mijlociu 27% (8.4.2.0)
-Campie forestiera de sleau Ps., brun roscat edafic mare 29% (8.4.3.0)
-Silvostepa mijlocie de stejarete xerofite de stejar brumariu18% (9.3.2.0)
-Silvostepa lunca de zavoi de salcie Pm., aluvial amfigleic..26% (9.6.1.3)

Compozitia actuala a padurii : 27St, 18Gr, 16Ce, 13Sa, 10Pla, 6Pln.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


11
Structura padurii pe clase de varsta si subunitati de gospodarire % :

-SUPA codru regulat- subunitate constanta in UP IV, VI, VII.
-SUPE arborete supuse regimului pentru ocrotirea integrala a naturii in UP VIII.
-SUPQ crang simplu salcam,subunitate constituita in UP IV, VI, VII, VIII.

Instalatiile de transport sunt constituite din:

-drumuri publice..86 km.
-drumuri forestiere26,8 km.

Densitatea retelei este de 8m/ ha, din care 2,5m/ ha revin pe seama drumurilor
forestiere, iar 5,5m/ ha pe seama drumurilor publice.
1.8 Tipuri de padure

Denumirea tipurilor naturale de padure este cea luata din lucrarea Claisficarea
zecimala a tipurilor de padure fundamentale din Romania (St. Purcelean si Pascovschi).
S-au identificat un nr.de 28 de tipuri naturale de padure, dintre care principalele
tipuri sunt urmatoarele :

-Cereto-garnitet de campie5%
-Stejar brumariu pur pe cernoziom slab degradat.8%
-Amestec de stejar brumariu cu cer si garnita.. 4%
-Amestec de cer si garnita cu stejar brumariu...5%
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


12
-Stejereto-sleau dobrogean cu stejar brumariu si stejar pufos...9%
-Zavoi de salcie de productie superioara pe locuri inalte din Lunca Dunarii2%
-Zavoi de salcie de productie superioara pe locuri joase din Lunca Dunarii.4%
-Zavoi normal de plop si salcie..9%
-Zavoi de salcie de productivitate mijlocie pe locuri joase din Lunca Dunarii..6%

Speciile de qvercinee care fomeaza arboretele din Ocolul Silvic Mitreni, impreuna
cu speciile caracteristice sleaurilor (tei, frasin, jugastru, artar)si impreuna cu salcamul
ocupa o suprafata apreciabila de cca 62% din suprafata fondului forestier.
In statiunile di Lunca inudabila a Dunarii sunt prezente zavoaiele de sleau, plop alb,
negru si plopi euramericani.
Distributia arboretelor pe formatii forestiere este urmatoarea :

-Stejarete pure de stejar brumariu 26%
-Plopisuri pure de plop alb16%
-Salcete pure. 15%
-Amestec de stejar, cer si garnita...10%
-Amestecuri de plop si salcie. 9%
-Cereto-garnitete.5%
-Sleauri de silvostepa cu stejar brumariu si stejar pufos.9%
CAPITOLUL II
BAZE DE MATERII PRIME

2.1. Situaia existent n O.S Mitreni din punct de vedere al culturii rchitei
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


13

Cultura rchitei , ct i confecionarea mpletiturilor de nuiele de rchit,
reprezint aciuni care se impun din ce n ce mai mult ca activiti de strict actualitate.
Satisfacerea cerinelor mereu crescnde pentru mpltiturile din nuiele de rchit
(n special pentru export) a dus deci la cererea de nuiele de rchit n cantiti tot mai
mari i de foarte bun calitate, impunnd deci organizarea unor culturi intensive de
rchit din specii selecionate, de valoare economic ridicat, cu nsuiri calitative
superioare: nuiele subiri, elastice, cu mduva foarte ngust, fr noduri sau cu noduri
foarte puine i care s prezinte un colorit natural plcut.
Cultura rchitei n O.S. Mitreni se face n U.P.III Frasinul-Ulmeni, U.P.VII Valea
Rosie i U.P.V Spantov.
Suprafaa ocupat de rchit este de 20 ha. aflat n U.P.III i U.P.VII, 16 ha. i 4
ha. n U.P.V. Toate cele 20 ha. sunt irigate datorit faptului c se gsesc lng raul
Arges, iar productivitatea este n medie de 9 t/ha. anual, astfel nct se poate exploata
anual o cantitate de 180 tone rchit.
Speciile de rchit utilizate sunt Salix rigida (rchita american) i Salix purpurea
(rchit roie, rchit purpurie). Specia cu ponderea cea mai mare este Salix rigida cu
aproximativ 75 % din suprafaa total.
n trecut se cultiva doar Salix purpurea, dar cu timpul a fost nlocuit cu Salix
rigida.
n cele ce urmeaz speciile de rchit utilizate vor fi caracterizate din punct de
vedere morfologic, ecologic i al calitii nuielelor.
Salix rigida (Salix cordata) Rchita american
Arbust original din America de Nord, de pn la 4 m. nlime. Introdus n ara
noastr n anii 1970, mai nti n Banat, Oltenia i Dobrogea, apoi n toat ara.
Lujerii anuali sunt de culoare brun, bruni-rocai sau bruni-glbui i ating
nlimi de 1,5 2 m.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


14
Frunzele sunt ovat lanceolate sau oblong-lanceolate, de 5-14 cm. lungime i 2-4
cm.lime, cu vrful acut i baza cordat (uneori rotunjit sau trunchiat), pe margine
serate, pe dos verzi-deschis, glabre sau rsle fin pubescente, rigide. Peiolul este de 0,5-
1,5 cm.lungime, iar stipelele numeroase, de regul mai late. Amenii sunt zveli de 2-6
cm.lungime, apar cu puin nainte de nfrunzire. Florile mascule sunt cu dou stamine,
iar florile femele au un ovar glabru, lung pedicelat.
Are un sistem radicelar bogat n orizonturile superioare ale solului (15-20 cm.
adncime).
Comportarea cea mai bun (ca specie de rchitrie) se nregistreaz pe soluri
moderat fertile, unde nuielele nu sunt prea groase i, ca atare, sunt mai flexibile, deci
mai bune pentru mpletituri. Nu sunt recomandate solurile grele, cu exces de umiditate,
mai ales cu ap stagnant, precum i cele srace i uscate. n zonele secetoase i fr
aportul necesar de ap din pnza freatic, se recomand practicarea irigaiilor. Se poate
atinge o productivitate de pn la 20 tone/an/ha.
Este sensibil la secet i foarte sensibil la atacul unor duntori biotici i n
special la cel de Cryptorrhynchus lapathi, necesitnd un control fitosanitar permanent i
riguros, pentru a preveni la timp calamitarea culturilor.
Nuielele speciei sunt de cea mai bun calitate, peste 80 % sunt de calitatea I, fr
ramificaie, cu mduva subire, lungime mare i grosimea mic. Cojirea nuielelor se
execut uor, lemnul este alb strlucitor, se despic uor avnd mduva subire i se
preteaz pentru realizarea de mpletituri fine.
Dup efectuarea operaiei tehnice de fierbere, nuielele devin cafenii i materialul
rezultat este foarte apreciat prin calitile i culoarea sa la mpletiturile pentru
export.Avnd o flexibilitate ridicat au randament mare la operaia de mpletit.
Salix purpurea (rchita roie)
Arbust de pn la 4 m. nlime, specie indigen cu rspndire eurasiatic. Lujerii
sunt subiri i elastici, glabri, roii-purpurii sau galbeni, cu scoara intern galben-oliv.
Mugurii sunt alungii, roii-bruni pn la glbui, caracteristic, alterni, imperfect opui i
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


15
opui. Frunzele au form obovat-lanceolat de 4-7 (11) cm, acute sau scurt acuminate,
baza prelung cuneat, n treimea superioar mrunt serate, n rest ntregi, verzi-
ntunecate pe fa, iar pe dos verzui albstrui, glabre, la nceput putnd fi slab-
pubescente, dup uscare se nnegresc. Peiolul este scurt, pn la 5 mm lungime.
Florile mascule cu dou stamine concrescute formnd o singur stamin. Florile
femele au ovar scurt, sesil, alb cenuiu tomentos, cu stil foarte scurt sau fr stil.
Prefer solurile aluviale, solurile nisipo-lutoase, jilave-umede. Rezist destul de
bine pe solurile superficiale i cu grad relativ mare de uscciune. Nu suport solurile cu
ap stagnant. Este puin pretenioas, astfel c o putem ntlni att pe terenuri nisipoase,
fertile i umede, ct i pe solurile grele, mocirloase. n zona de dealuri i munte, pe
prundiurile din lungul rurilor i praielor, precum i n locuri pietroase i umede se
ntlnete n mod spontan, formnd adesea tufiuri ntinse, uneori mpreun cu aninul
alb.
Se cultiv n rchitrii, unde este foarte apreciat pentru nuielele foarte subiri i
elastice, apte pentru mpletituri fine. n rchitria O.S.Mitreni ocup o suprafa de circa
15 %.
Pe msur ce nainteaz n vrst sistemul radicelar se dezvolt pe vertical, astfel
putnd extrage apa i substanele nutritive din straturile mai adnci ale solului.
Capacitatea de prindere i a reuitei depete 90 %, atunci cnd solul este bine pregtit
i mobilizat.
n scopul producerii de nuiele de calitate i realizarea de producii eficiente la
hectar, la butiri se aplic scheme dese. La nceput vegetaia are o cretere nceat,
cioatele producnd abia din al treilea an mai multe mldie.
Salix purpurea este rezistent la uscciune i ger, mai rezistent chiar la duntori
dect alte specii de rchit. Nuielele sunt lungi 0,8- 2;0 m., drepte, foarte flexibile, fr
noduri, subiri i elastice, fiind caracteristic faptul c nuielele nu se despic.
Operaia de cojire trebuie fcut imediat dup recoltare, astfel nuielele se
nnegresc i se usuc, iar dup cojire capt o culoare neplcut cenuie-murdar-pestri.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


16
Prin fierbere, nuielelor li se asigur cojitul n condiii de bun calitate, dup care acestea
capt o culoare maro foarte frumoas, se coloreaz i se lustruiesc bine. Scoara conine
cantiti mari de salicin i tanin.

2.2. Principalii duntori din rchitrii

Culturile de rchit sunt sensibile la secet i foarte sensibile la atacul unor
duntori biotici i abiotici, necesitnd un control fitosanitar permanent i riguros,
pentru a se preveni la timp calamitarea culturilor.
Culturile de rchit sunt afectate de un numr mare de duntori, urmnd n linii
mari evoluii ce caracterizeaz i alte culturi tinere (agricole i forestiere) cu privire la
frecvena, densitatea, varietatea mare i adaptarea lor dup mai multe generaii la
mijloacele de combatere, apariia i dispariia acestora. Factorii duntori pot fi : biotici
i abiotici.

2.2.1. Factorii abiotici i vtmrile produse de acetia. Msuri de prevenire
1. Seceta influeneaz culturile de rchit dup perioada de timp, cnd se produce.
Deficitul de ap produs n urma unei secete prelungite, debiliteaz culturile de rchit,
producnd ofilirea frunzelor, care conduce la o stnjenire a circulaiei apei i, n final, la
slbirea vitalitii lujerilor i la micorarea produciei. Desigur c mpotriva secetei i
diminuarea efectului acesteia, trebuiesc evitate zonele unde se produc secete prelungite,
dac nu sunt asigurate condiii de udare; ngrijirea permanent prin ntreineri i
mobilizri de sol a culturilor; alegerea speciilor de rchit mai rezistente fa de secet;
posibilitatea de irigare a culturilor.
2. Gerurile (trzii sau timpurii) provoac degerarea vrfurilor lujerilor la speciile de
rchit sau a mldielor, n cazurile n care acestea nu s-au lignificat complet. O plant
sufer mai mult de geruri, cu ct are un coninut mai bogat n ap. Tulpinile sunt supuse
n interior unor tensiuni inegale, care le provoac crpturi i lagune. Aceste tensiuni se
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


17
datoresc contragerii inegale a lemnului i a scoarei. Principala cauz de contragere a
lemnului la temperaturi sub 0C o constituie formarea gheii n inuturile sale, unde se
produce o deshidratare a membranei lignificate, iar apa mbibat n pereii celulari ai
celulelor lemnoase nghea n lumenul vaselor i fibrelor i nu n spaiile intercelulare.
Contragerea se face mai puternic n direcie tangenial dect n cea radial, din cauz c
razele medulare avnd n celulele lor mult ap, prin ngheare nregistreaz pierderi mai
mari de ap dect n restul esuturilor din lemn, micorndu-i volumul, mai puternic n
sens tangenial. Ca msuri de prevenire a vtmrilor provocate de geruri se recomand :
la alegerea terenurilor pentru nfiinarea culturilor de rchit s se evite gurile de ger;
instalarea de perdele de protecie la marginea rchitriilor, n direcia vnturilor reci;
folosirea moderat a ngrmintelor azotoase i a udatului la sfritul perioadei de
vegetaie, pentru a crea posibilitatea lignificrii complete a nuielelor.
3. Ploile atunci cnd cad sub form lent i cu picturi fine sunt folositoare oricrei
vegetaii. Cnd sunt nsoite ns de vnturi puternice, produc ruperi de rmurele, cderi
n mas ale frunzelor, florilor i fructelor. n sezonul de vegetaie cu ploi multe, lujerii
anuali nu se maturizeaz complet i sunt predispui la infectarea cu parazii sau la
degerare.
4. Zpada. Sub greutatea zpezii acumulate n coroanele cu tulpini subiri ale rchitelor,
acestea se ncovoaie peste limita elasticitii lor i se rup neregulat, iar ramurile se
despic.
5. Chiciura. Formarea unui strat de ghea n jurul ramurilor, care le ngreuneaz, face ca
acestea s se rup. Acest fenomen produce ruperea lujerilor de rchit, mai ales dac
este nsoit i de vnturi puternice.
6. Grindina este periculoas prin faptul c rnete frunzele i mldiele, pe unde apoi
pot ptrunde ciuperci parazite. Nuielele lovite de grindin pierd din elasticitate, rupndu-
se la mpletit n locurile unde au fost vtmate. Dup lovirea i rnirea mldielor, apar
pete care fac s se piard astfel din calitatea lor (estetic, culoare i rezisten).
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


18
7. Vnturile. Efectul celor puternice se manifest prin ruperea lujerilor. Cele mai
comune vtmri sunt ruperea i cderea n mas a frunzelor. Deosebit de vtmtoare
sunt vnturile uscate i fierbini de var, care, n unele cazuri produc ofilirea i apoi
uscarea frunzelor. Frunzele vtmate de vnturile uscate se recunosc dup o margine
bun de jur-mprejurul limbului. Instalarea de perdele de protecie poate diminua
efectele aciunii vnturilor.

2.2.2. Bolile rchitelor. Prevenirea i combaterea acestora
Intensificarea culturii plantelor i extinderea lor pe mari suprafee a contribuit la o
mare rspndire a bolilor plantelor de cultur (n special monoculturile), care cauzeaz
anual pagube apreciabile.
O mare parte dintre ciupercile i bacteriile care provoac boli rchitelor sunt
comune i pentru alte specii forestiere, iar unele din ele folosesc drept gazde secundare
plante nelemnoase.
1. Erwinia salicis (tracheobacterioza slciilor).
Primele semne ale bolii se caracterizeaz prin apariia n lunile mai i iunie a
ofilirii frunzelor, urmat de uscarea lor i a vrfurilor lujerilor; uscarea progreseaz
cuprinznd lujerii, dup care n timp de 2-3 ani se usuc. Boala este provocat de
bacterii care se instaleaz n vasele largi de lemn. Uscarea se datorete att astuprii
vaselor de ctre bacterii, ct i toxinelor secretate de acestea, care distrug celulele vii din
frunze i din lemnul lujerilor. Combaterea se face prin scoaterea exemplarelor bolnave i
arderea lor.
2. Uncinula salicis (finarea slciilor)
Boala apare sporadic n rchitriile tinere, pe lujerii tineri i frunze. Ciuperca
infecteaz n principal frunzele tinere, pe care se ivesc la nceputul verii pete izolate,
neregulat rotunde cu aspect finos, de un cenuiu murdar; treptat ele se mresc i se
propag pe toat ntinderea limbului i pe extremitile mici, verzi ale lujerului.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


19
Organele cu finare dau impresia c sunt acoperite de praf, dar la frecare miceliul
ciupercii nu se terge.
Frunzele atacate se ofilesc sau se deformeaz. Lujerii atacai rmn subiri, se
ncovoaie i se usuc i nefiind complet lignificai deger n cursul iernilor geroase. Ca
msuri de prevenire, se recomand evitarea cultivrii rchitei n apropierea de arborete
infectate, aprarea prin perdele de protecie din specii rezistente etc.
Combaterea se poate realiza pe cale chimic prin stropiri (zeam sulfocalcic 20
%) i prfuiri, prin folosirea prafului de sulf sau a preparatelor care conin sulf. Se pot
folosi i fungicidele: Derosol 0,08-1%, Kumulus 0,3-0,4%, Thiovit 0,3-0,4%.
3. Capnodium salicinum (fumaginea slciilor)
Ciuperca vegeteaz acoperind suprafaa frunzelor i lujerilor tineri, cu o pojghi
negricioas, avnd aspectul unui strat de funingine, de unde denumirea sa de fumagine.
Fumaginea se instaleaz pe rchita invadat anterior de purici de frunze.
Combaterea se face prin stropiri pentru nlturarea puricilor de frunze, dup care
se stropesc culturile contra fumaginii, cu o soluie de sulfat de fier. Stropirea se execut
primvara pe timp uscat. Frunzele infectate de ciuperc se strng de pe sol i se ard.
4. Venturia chlorospora (ptarea neagr a frunzelor)
Ciuperca produce pete asemntoare celor de fumagini pe faa interioar a
frunzelor ct i pe vrfurile tinere a lujerilor n cretere. Petele negre apar n luna iunie,
mai ales n anii ploioi, iar cnd atacul este puternic urmat de timp secetos, frunzele
infectate cad n iulie-august.
Combaterea se realizeaz prin stropiri cu soluie sulfocalcic, n luna martie.
5. Melampsora salicina (rugina slciilor)
Se identific pe frunze i pe scoara lujerilor tineri la sfritul lunii iunie, cnd
apar ca nite brobonele brune-portocalii, izolate sau n grupe, care se formeaz n
cuprinsul unor pete galbene. n cazul atacurilor grave, frunzele sunt repetat infectate i
se usuc, lujerii nu se maturizeaz complet i n decursul iernii deger la vrf.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


20
Pentru prevenirea bolii se recomand ca n perdelele de protecie s nu se cultive
specii de pin silvestru i larice, ntruct aceste specii sunt gazde intermediare, s nu se
pstreze plopi n vecintate, care constituie focare de formare de uredospori toamna,
frunzele uscate de pe sol s se adune i s se ard. Pentru combaterea ruginii pe cale
chimic se recomand fungicidele de contact ca sulfatul de cupru (zeam bordelez 1
%), zineb, ziram, maneb (0,3-0,4 %) n combinaie (1:1) cu sulf (Thiovit 1 %). Stropirile
se repet (1-2) la 2-4 sptmni.
n ara noastr nu s-au semnalat pagube importante n rchitrii.

2.2.3. Insecte vtmtoare rchitriilor. Prevenirea i combaterea atacurilor
A. Omizile lujerilor terminali
1. Earias chlorana
Produce vtmri la vrful mldielor ca urmare a hrnirii omizilor n zona
terminal. Mldiele atacate i nceteaz creterea n lungime, se nfurcesc i se ramific
puternic. De la ecloziune pn la mpupare omida poate vtma 4-5 nuiele.
Omida la maturitate are 10-15 mm lungime i o coloraie verzuie-albicioas cu
dungi slabe, brune sau violacee pe prile dorso-laterale ale corpului.
Msuri de protecie. Pentru distrugerea pupelor hibernante (care se gsesc n
litiera, pe resturile vegetaiei i n sol) este recomandat strngerea i arderea acestor
resturi vegetale din cultur i mobilizarea solului.
Tratamente chimice se recomand numai n culturile de Salix viminalis cu grad de
infestare de la slab la puternic, prin aplicarea a 2-3 tratamente, primvara devreme,
ncepnd cu apariia primelor cuiburi de omizi. Sunt indicate produsele de penetrare n
de tipul Sinoratox i Mospilan sau Decis 2,5 Ec, Karate 2,5 Ec, Sumialpha 2,5 Ec cu
doza de 0,5 0,6 l/ha, Supersect 10 Ec cu 1,0-1,5 l/ha, etc. Aceste produse, doze i
norme de consum sunt indicate i folosite la duntorul Melasoma populi.
2. Ortosia stabilis
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


21
Omizile la maturitate au o lungime de 3,5 4,5 cm; corpul de culoare verzuie cu nuane
violacee pe partea dorsal, cu dou dungi laterale longitudinale de culoare neagr-brunie
i o dung dorsal mai deschis.
Omizile rod zona terminal a lujerului (inclusiv conul vegetativ) rezultnd
ramificarea puternic i nfurcirea mldiei.
Msurile de proteie sunt aceleai ca i pentru Earias Chlorana, mai puin numrul de
tratamente, iar pentru omizi sunt necesare maxim dou tratamente aplicate la nceputul
lunii Mai.

B. Gndaci defoliatori
1. Melasoma populi (gndacul rou al plopului)
2. Melasoma tremulae
Prevenirea nmulirii speciilor de Melasoma ct i a celorlali defoliatori se poate
face printr-o bun ntreinere a solului, n poriunile nierbate se va proceda la prjolirea
litierei n repaus vegetativ dup recoltarea nuielelor.
Combaterea. Prin mijloace chimice se face n culturile cu infestare mijlocie (26 50%),
pn la foarte puternice (peste 75%) n care se aplic 1-2 tratamente chimice n stadiul
de adult, primvara devreme, n timpul ieirii gndacilor de la iernat n vederea evitrii
defolierilor n perioada lstririi cioatelor. Pe parcursul sezonului de vegetaie, mpotriva
larvelor i adulilor se fac tratamente ori de cte ori este nevoie, folosindu-se produsele
menionate la Earias chlorana.
Ali gndaci ntlnii n rchitrii sunt: Melasoma saliceti, gndacii albatrii din
specia Phyllodecta, gndacii verzi din specia Plagiodera, purici de pmnt din specia
Chalcoides i cel mai des gndaci galbeni, Galerucella lineata.
Acetia hiberneaz n sol ca adult, care n a doua jumtate a lunii aprilie i prima
parte a lunii mai, odat cu nclzirea timpului i pornirea n vegetaie, intr n activitate.
Gndacii rod frunzele i lujerii tineri de rchit chiar i mugurii abia pornii,
producnd defolieri. Larvele eclozeaz la sfritul lunii mai, nceputul lunii iunie (oule
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


22
fiind depuse pe dosul frunzelor n luna mai, n grupe de 20-30 ou) i produc
scheletizarea prii inferioare a frunzelor.

C. Trombarii de frunze
1. Phyllobius argentatus (trombarul argintiu)
Adultul este un trombar mic de 5-6 mm lungime, are o singur generaie pe an i
ierneaz n stadiul de larv n sol. Zborul gndacilor are loc pe la sfritul lunii mai i
dureaz pn la jumtatea lunii iunie. Gndacii se hrnesc cu frunze pe care le
perforeaz timp de 2-3 sptmni, dup care se mperecheaz i ncep depunerea
oulelor n stratul superficial de sol.
Msurile de prevenire i combatere sunt la fel ca la Melasoma populi.

D. Insecte xilofage
1. Cryptorrhynchus lapathi (trombarul plopilor)
Adultul este un gndac (trombar) de talie mijlocie (8-10 mm lungime) de culoare
brun-negricioas, cu excepia treimii posterioare a elitrelor i femurelor picioarelor care
sunt de culoare alb sau rozalie.
Face parte din familia Curculionidae (grgrie).
Atacul produs de larve se observ prin apariia pe cioate a unor spoturi de
rumegu, la nceput ruginiu-fin (de scoar), apoi alb-aos (de lemn). n stadiul adult
simptomele atacurilor apar n urma hrnirii de maturizare a gndacilor. Hrnirea
gndacului se face printr-o incizie de form circular n scoar, unde i introduce apoi
trompa i roade esuturile fragede din zone cambial, planta reacionnd pentru calusarea
rnii, determinnd n zona respectiv formarea unor nodoziti.
Prevenirea se face prin:
- folosirea pentru cultur a unor terenuri de bonitate superioar, cu nivel freatic
accesibil plantelor, neinundabile, cu textur mijlocie sau uoar;
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


23
- folosirea speciilor i clonelor selecionate, care prezint vigoare de cretere i
rezisten sporit fa de atacurile duntorilor;
- asigurarea unei bune ngrijiri a culturilor (n special lucrrile de ntreinere a solului);
- recoltarea mldielor s se fac pe ct posibil de la nivelul solului, pentru evitarea
formrii de cioate nalte;
- exploatarea s fie fcut n perioada repausului vegetativ (noiembrie-decembrie;
februarie-martie);
- eliminarea cioatelor devitalizate sau cu semne de lncezire accentuat, atacate
puternic de diveri duntori sau boli;
- toaletarea cioatelor i curirea terenului dup recoltarea mldielor;
- lichidarea surselor de infestare existente n vecintatea culturilor;
- n culturile nou nfiinate s se aplice nc din primul an de exploatare retezarea
mldielor de la nivelul terenului.
Combaterea se face prin mbierea cioatelor primvara cnd se observ rumegu
pe acestea. mpotriva adulilor n perioada zborului (de regul la nceputul lunii mai) se
aplic trei tratamente.

E. Insecte sugtoare
1. Aphrophora alni (scuipatul cucului)
Adultul este o cicad de talie mic (cca.1-3 mm lungime), cu corpul mai mult lat
dect lung, cu o tromp format din trei segmente pe partea inferioar a corpului. Aripile
anterioare de consisten cornoas, sunt dispuse n form de acoperi, picioare adaptate
pentru srit. Culoarea este n general cenuiu brun.
Larvele sunt protejate cu o secreie spumoas (scuipatul cucului) i se hrnesc cu
sev. Ele se fixeaz cu rostrul pe lujerii tineri sau pe peiolul frunzelor dar i pe diferite
specii de buruieni din jurul culturii. Vtmrile produse mldielor sunt nite nepturi
sub forma unor iruri lineare de 2-6 mm lungime, dispuse perpendicular pe axul
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


24
mldiei. Atacul ncepe din aprilie-mai pn n iunie, n ultima parte acesta fiind
continuat de aduli.
Msuri de protecie. Distrugerea buruienilor din vecintatea culturilor i din culturi.
Combaterea duntorului are n vedere efectuarea de tratamente chimice generale, cte
2-3 pe an n culturile infestate slab pn la puternic, primvara, ncepnd cu data
apariiei primelor larve, respectiv a secreiilor spumoase (scuipatul cucului).
Insecticidele folosite: Carbetox 50 EC 0,3%; Danex 80 SP 0,5%; Ekalux 25 EC 1-2%;
Pyrinex 48 EC 1,5-2 %; Decis 2,5 EC 0,5%, etc.

F. Insecte care atac rdcina rchitelor
n rchitrii se pot gsi n sol duntori care atac butaii, sau rdcinile
rchitelor, cum sunt: Grylotalpa grylotalpa (coropiniele), Melolontha melolontha
(crbu de mai), Agriotes lineatus (viermele srm) i altele.
Larvele acestor insecte produc vtmri rchitelor, prin roaderea rdcinilor. n
asemenea cazuri este necesar s se fac un control fitosanitar amnunit pentru
depistarea lor i aplicarea msurilor de combatere.
Protecia culturilor de rchit mpotriva bolilor i duntorilor se realizeaz n
cadrul conceptului de lupt integrat, acionndu-se n trei direcii de baz:
- ntrirea capacitii de autoaprare a plantelor prin respectarea tehnologiilor de
cultur (instalare, ngrijire i exploatare).
- permanent supraveghere a rchitriilor din punct de vedere fitosanitar pentru a se
putea interveni cu msuri de protecie nainte de nmulirea n mas a duntorilor
poteniali;
- combaterea duntorilor pe baza unui grafic de lucrri, prin mijloace nepoluante
fizico-mecanice, biologice i chimice biodegradabile i cu toxicitate ct mai redus.UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


25

CAPITOLUL III
PROBLEME PRIVIND TEHNOLOGIA EXPLOATRII NUIELELOR DE
RCHIT N VEDEREA VALORIFICRII LOR PENTRU MPLETITURI

Tehnologia recoltrii i prelucrrii primare a mldielor cuprinde urmtoarele
operaii: recoltarea, sortarea, formarea snopilor i legarea, depozitarea i transportul.

3.1. Evaluarea produciei de rchit

Evaluarea se face att din punct de vedere cantitativ ct i calitativ. Producia de
nuiele de rchit pe clase de calitate prevzute de STAS 5273-75, trebuie cunoscut cu
mult timp nainte de recoltare, n scopul organizrii proceselor de producie din centrele
de mpletituri. De aceea, odat cu intrarea n repaus vegetativ a culturilor de rchit,
perioad care de obicei se produce ctre sfritul lunii octombrie i nceputul lunii
noiembrie, n toate rchitriile are loc evaluarea produciei de nuiele, sub cele dou
aspecte principale: cantitativ i calitativ (sortarea pe clase de calitate a nuielelor).
La evaluarea produciei de rchit urmeaz s se aib n vedere urmtoarele:
a). data cnd s-au efectuat inventarierea i operaiile tehnice necesare pentru
determinarea greutii pe specii i clase de calitate (n intervalul 15 octombrie 15
martie, perioad de timp cnd se consider starea de repaus a vegetaiei, prevzut de
STAS 5273-75);
b). data recoltrii mldielor de rchit, avndu-se n vedere procesul de pierdere a
umiditii, respectiv uscarea nuielelor n funcie de numrul de zile ce se scurg de la
recoltare (conform prevederilor STAS 5273-75);
c). modalitatea de recoltare a mldielor (manual sau mecanic), reinndu-se c la
recoltare manual muncitorul este tentat s taie mldiele mai de sus, pentru a reduce
efortul i n consecin o pierdere din masa nuielelor;
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


26
d). sortarea pe specii i clase de calitate prevzute de STAS 5273-75.
Pentru evaluarea produciei de nuiele de rchit s-au folosit i se folosesc n
practic diferite metode de evaluare, toate urmrind n final aprecierea ct mai exact a
cantitii i a calitii produciei realizate.
Cea mai indicat metod este aceea de stabilire a suprafeelor de prob pentru
fiecare lot de cultur. Prin lot de cultur se nelege aceeai specie de rchit, cu aceeai
vrst, aceeai provenien, aceeai schem de cultur folosit i acelai grad de
uniformitate a culturii.
La aplicarea acestei metode se procedeaz dup cum urmeaz:
a). pentru fiecare rchitrie cultivat i lot de cultur se amplaseaz suprafee de prob,
care s reprezinte 10 % din suprafaa total a lotului i se aleg n aa fel ca ele s
reprezinte media lotului respectiv, att din punct de vedere al densitii cioatelor, ct i
al calitii i uniformitii creterii nuielelor;
b). se procedeaz apoi la numrarea cioatelor n pieele de prob, stabilindu-se numrul
mediu de cioate la hectar;
c). dac lotul respectiv este format din mai multe poriuni rspndite n diferite pri ale
rchitriei, suprafeele de prob se distribuie n funcie de suprafaa fiecreia.
n mod practic, n suprafeele de prob se aleg 10 % din cioatele care reprezint
producia medie de nuiele de rchit, procedndu-se apoi la sortarea pe clase de calitate,
conform STAS 5273-75. Dup aceast operaie se trece la recoltarea mldielor de pe
cioatele respective, fcndu-se cntrirea nuielelor n starea de dup recoltare;
rezultatele obinute se multiplic cu numrul total de cioate din pieele de prob, dup
care se face totalul pe toate pieele de prob, pe clase de calitate; apoi rezultatul se
mparte la numrul pieelor de prob din lotul respectiv, care prin multiplicarea cu
suprafaa lotului respectiv, conduce la evaluarea produciei de nuiele de rchit a lotului
pe clase de calitate. Dup acelai procedeu se ajunge la evaluarea produciei totale n
cazul mai multor loturi i a ntregii rchitrii.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


27
De mare importan la evaluarea produciei unei rchitrii este sortarea nuielelor
pe clase de calitate. Aceast lucrare trebuie efectuat de muncitori calificai, cu
experien, supravegheai de organul tehnic de specialitate.
Condiii tehnice ale nuielelor de rchit dup STAS 5273-80
Cls.de
calitate
D I M E N S I U N I C O N D I T I I T E H N I C E
Diam. la
5 cm de
la tietur
Lun-
gimea
Vrsta
(ani)
Defecte
Alte
defecte Putregai ncinderi Noduri
Fr coaj
(A) mm
Cu coaj
(B) mm
minim
(mm)

I 2..8,4 3..9,4 400 1
Nu se
admite
Nu se
admite
Se admite
un nod/m
Se admit
numai
dac nu
reduce
flexibili-
tatea
II 8,5.14,4 9,5..15,4 500 1
Nu se
admite
Se admit
pete mici
fr a
reduce
flexibilit.
Se admit 2
noduri/m
III 14,519 15,520 500 1
Nu se
admite


3.2. Tehnica recoltrii mldielor de rchit

Pentru mpletituri se folosesc numai nuiele n vrst de un an, ceea ce presupune
c tierea mldielor de rchit se face n fiecare an.
Recoltarea nuielelor se face n perioada de repaus vegetativ, dup cderea
frunzelor, perioad care n condiii normale coincide cu sfritul lunii octombrie i
nceputul lunii noiembrie, pn n primvara viitoare la pornirea sevei.
Prin STAS 5273-75 sunt stabilite distinct dou epoci de recoltare i anume:
noiembrie-decembrie i februarie-martie, evitndu-se zilele cu temperaturi mai sczute
de - 10C.
Recoltarea mldielor n luna ianuarie nu este indicat, innd seama de
temperaturile joase ce caracterizeaz de regul aceast lun, care ar prejudicia vitalitatea
cioatelor.
Recoltarea rchitei n perioada de repaus vegetativ este jusitificat de urmtoarele
considerente:
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


28
a). nuielele recoltate n aceast perioad sunt de calitate mai bun dect cele recoltate n
timpul sezonului de vegetaie;
b). se evit pericolul reducerii productivitii rchitriei, care n cazul recoltrii n timpul
vegetaiei are de suferit ca urmare a reducerii potenialului de lstrire a cioatelor;
c). se evit pericolul de duntori.
n unele cazuri se mai practic recoltatul nuielelor n timpul sezonului de
vegetaie, justificat fie de nevoile de producie sau datorit faptului c nuielele se cojesc
mai uor; oricum, aceast practic are un caracter anticultural.
Ciclul de producie al unei rchitrii este de 10-12 ani, n funcie de specie sau
hibrid, condiii staionale i elul urmrit, dup care cioatele pierd din vitalitate.
Recoltarea mldielor de pe fiecare cioat se face la rnd, indiferent dac
corespunde sau nu nevoilor de mpletituri.
Tierea acestora se face cu unelte bine ascuite, tietura executndu-se la 2-3 cm
mai sus de cioat i perpendicular pe ax sau la 1-3 mm de la inseria mldielor pe cioat
veche, urmrindu-se ca prin recoltrile curente s se corecteze i tieturile fcute
necorespunztor n anii anteriori. Tieturile rezultate trebuie s fie netede fr jupuirea
scoarei de pe tulpin.
Mecanizat, recoltarea se realizeaz cu motounelte STIHL cu discuri ascuite n
mod special ce realizeaz tieturi de jos, netede fr aschieri sau crpturi.
Dac tietura nu se face aproape de tulpina mam, din mugurii dorminzi vor
rezulta nuiele de calitate inferioar.
n primul an de la plantare tierea se va executa cu mult precauie pentru a evita
smulgerea din pmnt a rchitelor tinere. Aceast tiere are mai mult un caracter cultural
contribuind la dezvoltarea sistemului radicelar.
La rchitriile expuse inundaiilor cu o durat mai mare de 10-15 zile, dup cum
s-a mai menionat, recoltarea mldielor se va face prin tierea n scaun, cioata rchitei
avnd o nlime de aproximativ 10 cm deasupra nivelului cel mai ridicat al apei de
inundaie.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


29
3.3. Sortarea nuielelor de rchit

n timpul recoltrii, nuielele verzi de rchit se cur de impuriti (buruieni,
frunze, noroi etc.) i se zvnt, dup care se sorteaz pe specii, categorii (cojite i
necojite) i clase de calitate, potrivit prevederilor din STAS 5273-75.
n general, sortarea reprezint o operaie ce se execut imediat sau concomitent cu
recoltarea nuielelor i cere foarte mult atenie n ncadrarea nuielelor dup dimensiunile
prevzute pentru fiecare clas de calitate i respectarea condiiilor tehnice. Operaia se
execut de muncitori cu experien, folosindu-se diferite modele i abloane pentru
asigurarea operativitii i mrirea productivitii muncii.
Sortarea nuielelor se face pe loturi a cror mrime se stabilete de comun acord de
ctre furnizor i beneficiar. Lotul este format din snopi de rchit de aceeai specie,
aceeai categorie i aceeai clas de calitate.
Fiecare snop conine un numr fix de nuiele; n mod obinuit snopii conin un
numr de 300 nuiele pentru clasele de calitate I i a II-a i 200 de nuiele pentru clasa de
calitate a III-a, respectiv o greutate cuprins ntre 5-20 kg fiecare.
Snopii se leag cu nuiele de rchit (necorespunztoare pentru mpletituri sau
provenite din flora spontan) sau cu sfoar de cnep, n dou sau trei locuri, n funcie
de lungime, capetele groase fiind aezate n acelai plan.
n cazul valorificrii n stare verde a rchitei, sortarea i formarea snopilor trebuie
s se fac n cel mult 5-6 zile de la recoltare, deoarece nuielele scad foarte mult n
greutate, prin pierderea apei, ca efect al evapotranspiraiei.
Operaia de sortare se face n locuri ferite i adpostite de vnt sau alte intemperii.
Se are n vedere ca n cazul sortrii, dac se gsesc nuiele afectate de anumite boli
sau duntori, s fie strnse i arse, pentru a nltura pericolul de infestare a culturilor n
rchitrie.


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


30
3.4. Depozitarea nuielelor de rchit

Meninerea calitii nuielelor de rchit dup recoltare, trebuie asigurat printr-o
bun depozitare, care s urmreasc meninerea gradului de elasticitate, rezisten,
evitarea mucegaiului sau a petelor de rugini, a pierderilor etc. Umezeala, ploile, zpada
i poleiul, att n perioada de recoltare ct i n cea de pstrare, pot influena negativ
calitatea nuielelor.
Snopii de nuiele de rchit se depoziteaz n adposturi acoperite, podee,
deschise i bine aerisite sau n aer liber, pe loturi formate din cel puin 150 snopi pe lot,
pe specii i caliti.
Dac pe perioada depozitrii se constat o umezire excesiv sau un nceput de
atac al ciupercilor (mucegai, putregai, etc.), stivele se desfac i snopii se restivuiesc dup
ce au fost bine aerisii i s-a ndeprtat materialul atacat.
n cazul unei depozitri de lung durat, restivuirea snopilor trebuie repetat, n
scopul evitrii ncinderii nuielelor.
n timpul scurs de la recoltare pn la livrare (perioada de depozitare), nuielele de
rchit nregistreaz scderi de mas, scderi care se difereniaz n raport cu epoca de
recoltare, durata depozitrii, clasa de calitate a materialului i locul depozitrii.
Pentru stabilirea ct mai exact a scderilor de mas, se folosesc indicii medii de
scdere prevzui de STAS 5273-75, pentru cele dou perioade: noiembrie-decembrie i
februarie-martie. Determinarea cantitii de rchit la un moment dat (Md) n timpul
depozitrii, se calculeaz conform relaiei:
Md = Mr (Mr x i) / 100
unde: Md masa nuielelor la un moment dat (kg);
Mr masa nuielelor la recoltare (kg);
i indicele de scdere a masei prin uscare, cf.STAS 5273-75.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


31
Masa comercial a nuielelor de rchit la un moment dat poate fi transformat n mas
corespunztoare umiditii de 15 % sau celei din primele 6 zile de la recoltare cu
ajutorul relaiilor:
M15% = (115 x Mu) / (100 + Ur) i
Mr = Mu x K
unde,
M15% - masa comercial a nuielelor de rchit la umiditatea de 15 % ;
Mu masa lotului de nuiele n momentul determinrii (kg);
Mr masa lotului de nuiele pn la 6 zile de la recoltare (kg);
K coeficient determinat cu relaia : K = 200 / (100 + Ur)
Ur umiditatea nuielelor, determinate prin metoda epruvetelor.
Aceast metod impune prelevarea din mijlocul fiecrei stive a cel puin 3 nuiele, din a
cror treime mijlocie se detaeaz cte o epruvet de 20 cm, iar din numrul total de
epruvete se constituie 4 loturi de cte 200 g, care se usuc n etuv pn la 150C,
cntrindu-se cnd ajung la starea anhidr (Mo), iar Ur se determin ca medie a celor 4
loturi cu relaia:
Ur = (Mu Mo) / (Mo x 100)
Transportul snopilor de nuiele se face n vehicule acoperite.


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


32
CAP.IV
TEHNOLOGII DE PRELUCRARE N MPLETITURI A NUIELELOR DE
RCHIT

Dup operaia de recoltare i sortare a rchitei pe specii i caliti i depozitarea ei
provizorie pn la livrarea ctre beneficiar, urmeaz un proces tehnologic specific de
valorificare a rchitei n condiii de calitate superioar, prin prelucrarea ei n mpletituri
din nuiele necojite.

4.1. Succesiunea operaiilor tehnologice n procesul de prelucrare a nuielelor de
rchit n mpletituri

Depozitarea rchitei verzi
Toaletare nuiele
Fierbere
Cojirea mecanic, despicare, sortare
Uscare i bronzare
Depozitare
Confecionarea mpletiturilor
Distribuire
Finisarea produselor Uscare Splare Sulfitare
Albire chimic
Uscare
Depozitare, ambalare
Lcuire
Livrare
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


33
4.2. Depozitarea materiei prime

Att secia de mpletituri ct i rchitria aparine O.S.Mitreni. Ocolul dispune de
un depozit primar n incinta rchitriei, unde este depozitat rchita dup ce a fost
recoltat, sortat i legat n snopi.
n incinta seciei de mpletituri este amenajat un spaiu de depozitare propriu
seciei, n care snopi se depoziteaz ntr-un stoc tampon, pe o suprafa de . m.
Snopii de nuiele de rchit se aeaz sub form de stive, n poziie vertical (cpie), pe
specii i clase de calitate. ntre stive se las o distan de cel puin 60 cm, pentru a se
putea circula, manipula snopii i pentru aerisire.
Pentru a nu interveni stagnri de producie legate de livrarea rchitei verzi, este
necesar ca n cadrul seciei s fie stocuri tampon pe o durat de maximum 30 zile, o ton
ocupnd circa 22 mp.

Foto 1. Depozit de snopi de rchit verde, n aer liber

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


34
Suprafata de depozitare a materiei prime, s-a dimensionat astfel:
0,72 to/zi x 30 zile x 22 mp/ton = 475,2 mp., la care se adaug un culoar pentru a
permite accesul autovehicolelor ce transport rchita n interiorul depozitului, astfel
nct s-a considerat c o suprafa de 518 mp rspunde n mod favorabil acestor
necesiti.
O parte a depozitului este acoperit cu plci de azbociment ondulat, este podit, bine
aerisit i situat n apropierea halei destinate fierberii rchitei. Nu exist pericolul de
incendii, deoarece gazele rezultate n urma arderii sunt conduse cu ajutorul unui
ventilator printr-un sistem de conducte (ce nclzesc camera de uscare) ntr-un bazin n
care sunt barbotate, dup care gazele sunt evacuate printr-un horn cu nlime de circa
20 m, diametrul de 0,5 m la baz i 0,2 m la vrf.
Suprafaa destinat depozitrii nu este inundabil i permite organizarea
operaiilor de manipulare i de stivuire a snopilor. Depozitul de nuiele cojite este dotat
cu un cntar zecimal pentru cntrirea nuielelor ce se trec la operaia de fierbere.
Trebuie avut n vedere i fenomenul de coacere a nuielelor de la suprafaa
snopilor i consecinele acestora n executarea prelucrrii industriale a snopilor n
mpletituri. Din cercetrile efectuate a rezultat c aceste nuiele coapte reprezint circa 12
% din volum reducnd productivitatea la cojire cu circa 8,5 %. Pentru aceste motive, din
snopii de pe creast se vor constitui loturi destinate mpletiturilor necojite sau s fie
cojite separat dup fierbere. Este necesar ca depozitul s fie situat n locuri vntuite
pentru a se evita atacurile criptogamice.
Pe perioada depozitrii, stivele se vor verifica pentru a nu se produce deprecierea
mldielor de rchit.

4.3. Toaletarea nuielelor de rchit
Este o operaie preliminar i necesar totodat, deoarece nltur din start
poriunile de nuiele necorespunztoare prelucrrii, mrind eficiena economic i
productivitatea la mpletire.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


35
Se ndeprteaz poriunea curbat de la cotorul nuielelor n mod manual cu
foarfeca de vie sau semimecanizat, cu ghilotina cu pedale. n acest fel este uurat
munca muncitorilor care altfel ar fi trebuit s nlture aceste poriuni n momentul
mpletirii, poriuni necorespunztoare din punct de vedere al coloritului, grosimii i
rectitudinii. Tiate pe o lungime de 8-10 cm de la baz, acest resturi reprezint n medie
10 % din masa total a nuielelor date n lucru.
Operaia de toaletare uureaz nu numai procesul de mpletire ci i pe acela de
cojire i sortare, reducnd de asemenea pierderile de nuiele n coaj, diminund efortul
muncitorului cojitor i al maini. Toaletarea nuielelor se execut nainte de fierberea lor,
pe o platform tehnologic betonat, pe care se gsesc i alte amenajri.

4.4. Fierberea rchitei

Fierberea rchitei reprezint o operaie important n prelucrarea nuielelor pentru
mpletituri.
mpletiturile fine sunt confecionate cu nuiele cojite, special pregtite pentru acest
scop. Procedeul cel mai utilizat pentru obinerea de nuiele fine prin cojire este acela al
fierberii nuielelor de rchit necojite, n dou cazane existente n cadrul seciei. Cazanele
sunt de dimensiuni 3,5 x 1,8 x 1,8 m, fiind construite din prefabricate din beton, cu
grosimea pereilor de 10 cm, iar n interior este un sistem de nclzire i meninere a
temperaturii apei format din conducte termice (cu un diametru de 10 cm) pe fiecare
perete al cazanului. Aceste cazane sunt racordate i la o surs de ap care asigur
umplerea cazanelor i meninerea constant a nivelului apei n timpul fierberii.
Temperatura de fierbere este de 115C, iar durata de fierbere este de 6-8 ore n funcie
de specie i de gradul de umiditate al materialului supus acestui proces. Trebuie urmrit
ca n timpul fierberii nivelul apei s rmn constant i apa s acopere nuielele. La o
arj de fiert sunt necesare circa 500 kg rchit.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


36
Rchita de la plarforma de depozitare este adus cu ajutorul unor crucioare i
apoi este aezat n containere metalice de dimensiuni 2,8 x 1,2 x 1,0 m.
Containerele sunt introduse n cazan cu electropalanul suspendat pe o grind
montat perpendicular pe cazanul de fierbere.
Containerele sunt confecionate din laminate i bare de oel cu diametrul de 8-10
mm, n timpul fierberii, cazanele sunt acoperite cu capace din tabl groas care preseaz
coninutul prin buloanele care se afl n cele patru coluri ale containerelor.
Spaiul n care sunt montate cazanele este acoperit, avnd o suprafa de 42 mp.
Dup fierbere containerele se aeaz pe o suprafa cu pardoseala din ciment
sclivisit, ce are o pant pentru scurgerea apei de pe rchit la un recipient din pardoseal.
Aceast suprafa este de circa 30 mp, timpul de scurgere a apei peliculare de pe nuiele
fiind de 20-30 minute (zvntare).
Instalaia de fierbere este deservit de o echip compus din 2 muncitori care
asigur alimentarea cazanului cu ap, rchit i supravegheaz fierberea. Tot cei doi
muncitori se ocup i de ntreinerea centralei termice care folosete ca material
combustibil lemnul i deeurile rmase de la cojire i prelucrare nuielelor.
Ca o msur de protecie a muncii, muncitorii ce deservesc cazanele de fierbere,
vor fi dotai cu echipament de protecie i mnui de cauciuc.

4.5. Cojirea, despicarea i sortarea rchitei

mpletiturile pot fi confecionate att din nuiele necojite (mpletituri negre) ct i
cojite (mpletituri albe). Pentru realizarea acestora din urm sunt necesare nuiele cojite,
rotunde sau despicate (ine).
Dup fierbere nuielele sunt puse la zvntat pe o platform de 72 mp timp de 8-12
ore, apoi sunt transportate cu crucioarele n atelierul de cojire.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


37
n atelierul de cojire se gsete 2 maini de cojit nuiele tip IIL Brila, o main de
despicat nuiele tip IIL Brila i un cntar bascul pentru ca la sfritul programului
fiecare muncitor s-i cntreasc nuielele cojite sau despicate, n vederea normrii.
Suprafaa atelierului este de 70 mp, aici avnd loc i sortarea rchitei cojite, n
funcie de caracteristicile articolelor care se mpletesc, pentru continuitatea fluxului
tehnologic.
Operaia de cojire a nuielelor se realizeaz cu ajutorul mainii de cojit nuiele de
rchit IIL Brila, acionate electric, avnd o productivitate de 400-500 kg nuiele 18 ore.
Fiecare main e deservit de ctre un muncitor care trebuie s lucreze cu grij pentru a
nu supune maina unor eforturi suplimentare ce ar determina uzura prematur a acesteia
pentru a nu rupe nuielele de rchit sau a le lsa cu poriuni necojite.
Foto 2. Operatia de cojire mecanica a nuielelor de rachita


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


38
Procesul de cojire decurge astfel: muncitorul ia din snopul de nuiele fierte un
mnunchi i l introduce cu capul gros n maina n stare de funcionare. i imprim
acestui mnunchi o micare de rsucire la dreapta i la stnga i nainteaz pe msur ce
observ cojirea nuielelor ajunse n dreptul tamburului. Cnd pe jumtatea din lungimea
nuielelor s-a realizat cojirea se ntoarce mnunchiul i se reia procesul. Mnunchiul de
nuiele trebuie s aib o anumit mrime, pentru a se evita smulgerea lui din mna
muncitorului. Coaja rezultat n timpul lucrului este aruncat din main, datorit
micrii tamburului n partea opus muncitorului.
La sfritul fiecrui schimb, coaja este evacuat i transportat n apropierea
centralei termice pentru a servi drept combustibil pe lng crbune.
Pentru fiecare main de cojit trebuie s se asigure spaiul de lucru, de manevrare
a nuielelor de cojit, precum i spaiul afectat depozitrii cantitii de nuiele cojite pn la
deplasarea lor ctre spaiul de uscare. Se consider c 5 mp/main sunt suficieni, iar
pentru cojire au fost prevzui 35 mp de hal. Cojirea se efectueaz n aceast secie tot
timpul anului, nu doar n intervalul martie-octombrie, deoarece se dispune de spaii
special amenajate i nclzite destinate uscrii. Pe timp clduros nuielele vor fi uscate la
soare.
Pentru realizarea mpletiturilor se folosesc pe lng nuiele rotunde i nuiele
despicate (ine). n acest scop, de la cojitor, nuielele de grosime mai mare trec la maina
de despicat i rindeluit IIL Brila.
Prin despicare, nuiele sunt sparte n 2-3 fii, iar prin rindeluire se ndeprteaz mduva
i se uniformizeaz marginile i limea fiilor despicate. inele astfel produse i
finisate sunt sortate apoi pe caliti i se utilizeaz direct la mpletituri fine.
Procesul de munc decurge astfel: se ia cte un fascicol de nuiele din maldr i se
introduce fir cu fir prin maina de despicat, se preiau apoi firele despicate, se verific
calitatea lor, i se aeaz firele corespunztoare, iar deeurile se pun separat.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


39
Foto 3. Operatia de despicare si rindeluire a nuielelor

La introducerea nuielelor n maina de despicat se va urmri asigurarea unui flux
continuu de lucru, prin mpingerea nuielelor n maina de despicat, una dup alta, cap la
cap.
Despicarea nuielelor se realizeaz n acelai spaiu cu cojirea, fiind rezervai
acestui proces 15 mp, suficieni pentru despictorul prevzut pentru despicarea nuielelor
(spaiul minim de lucru este de 5 mp). Rindeluirea este operaia de ndeprtare a
mduvei i uniformizare a marginii fiilor despicate. Dup despicare i rindeluire,
inele sunt introduse ntre doi tamburi ce sunt acoperii cu mirghel pentru a fi finisate.
Productivitatea este de 20-30 kg/or/main.
Muncitorii ce deservesc mainile de cojit i despicat, vor fi instruii asupra
normelor referitoare la tehnica i securitatea muncii, instructaje ce se vor face periodic.
Sortarea rchitei cojite se face n aceeai camer cu cojirea i despicarea, n funcie de
caracteristicile articolelor care se mpletesc, pe o suprafa de 20 mp. Aceast operaie se
execut parial cu ocazia cojirii, cnd se alege mlada ce mai groas pentru despicare i
parial n spaiul afectat sortrii.
4.6. Uscarea i bronzarea nuielelor cojite
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


40

Dup fierbere i cojire, nuielele se usuc la soare sau n ncperi special
amenajate, ferite de umezeal, ploaie, zpad, etc. Aceast operaie este necesar
deoarece dup cojire nuielele au un coninut ridicat de ap, iar aceasta favorizeaz att
instalarea mucegaiurilor, ct i ptarea nuielelor.
Se pot executa n dou moduri, n funcie de anotimp i anume: n sezonul cald,
nuielele sunt supuse unei uscri naturale n aer liber (prilej cu care are loc o bronzare a
lor), iar pe timp nefavorabil se practic o uscare artificial, n spaii nclzite i nchise.
Uscarea nuielelor n ncperi amenajate trebuie asigurate la temperaturi potrivite
de 20-25C, timp de 2-3 zile i apoi progresiv la temperaturi mai ridicate, dup care se
trece treptat la depozitul de pstrare pe clase de calitate. Pstrarea nuielelor cojite se face
n soproane construite din schelet de lemn, cu perei din plas de srm cptuite cu
rogojini din papur, care s asigure o bun aerisire.
n sezonul de var nuielele se pot introduce n lucru (la mpletit) imediat ce au fost
cojite, n stare ud, urmnd ca uscarea s se fac n acelai timp cu bronzarea prin
expunere la soare a obiectelor respective.

4.6.1. Uscarea natural
Prin acest procedeu se realizeaz o evaporare lent a apei i totodat o fixare a
taninei n esutul lignificat al nuielelor, rezultnd mlade uscate cu un colorit brun-
crmiziu foarte apreciat. Acest proces de colorare poart numele de bronzare.
n acest scop, nuielele cojite se expun la soare, sprijinite pe supori de lemn
(prjini) la o distan de 40-60 cm fa de nivelul solului, n cuprinsul unei platforme
destinat acestei operaii. Platforma, n suprafa de 80 mp este betonat, plan, ferit de
praf sau funingine i bine aerisit.
Pentru a se grbi procesul de uscare, nuielele sunt adunate n snopi, n poziie
vertical i sunt ntoarse zilnic. Expunerea nuielelor dureaz n medie 5-6 zile nsorite
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


41
sau 12-14 zile nnourate. De fapt, durata uscrii este condiionat de temperatura aerului,
anotimpul cnd are loc uscarea i de specia de rchit.
Fa de greutatea iniial (n stare verde, necojit) nuielele cojite i uscate pierd
din greutate circa 60-65 % (conform STAS 5273-75) i instruciunile Ministerului).


4.6.2. Uscarea artifical
Uscarea nuielelor n ncperi special amenajate n suprafa de 30 mp se practic
n sezonul rece. Cldura este furnizat de sistemul de conducte prin care trec gazele
rezultate prin arderea combustibilului n procesul de fierbere a nuielelor, proces care
dureaz 8-10 ore, la o temperatur mai ridicat de 40-50C.
Nuielele cojite i uscate n mod artificial nu prezint acelai colorit i aceeai
intensitate ca a celor supuse uscrii naturale, deoarece viteza de evaporare a apei este
mult mai mare n primul caz dect n al doilea i tanina nu reuete s impregneze
esuturile lignificate ale nuielelor, ea fiind antrenat odat cu apa.

4.7. Depozitarea nuielelor de rchit cojite i uscate

Nuiele de rchit dac nu intr direct la mpletituri se depoziteaz pn la
prelucrare. n vederea depozitrii, s-a prevzut un spaiu bine aerisit i uscat, n suprafa
de 50 mp, situat chiar lng hala de mpletire, reducnd astfel la minimum deplasrile n
vederea aprovizionrii.
Nuielele sunt legate n snopi de 5-10 kg, n funcie de lungimea lor. Snopii se
aeaz n poziie vertical pentru a ocupa un spaiu ct mai redus i prezint avantajul
unei bune aerisiri. Totodat se aeaz pe specii i caliti.UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


42
4.8. Confecionarea mpletiturilor

Se execut att mpletituri din nuiele cojite (mpletituri albe), ct i din nuiele
necojite (mpletituri negre).
Pentru mpletirea nuielelor necojite, acestea se fierb o jumtate de or pentru a le
spori flexibilitatea i a distruge unele mucegaiuri ce ar putea degrada producia de
mpletituri pe timpul depozitrii i transportului la beneficiar, apoi intra la prelucrat.
Nuielele cojite i uscate se in nainte de mpletire n ap n vederea nmuierii, circa 1-3
ore, pentru a-i recpta flexibilitatea i a nu se rupe n timpul lucrului. Se execut
diverse couri, de forme i dimensiuni prevzute prin comand.


Foto 4. Executarea impletiturilor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


43
Muncitorii mpletitori sunt calificai, folosesc ca unelte cosoare i cuite. Fiecare
muncitor are n dotare un scaun tip lada, o planet de lucru cu placa de uzur, un co
pentru deeuri i primete la nceputul zilei de lucru cantitatea de nuiele pe care o poate
prelucra n 8 ore pentru realizarea obiectului sau obiectelor n cadrul normelor de lucru
stabilite. Se cunoate faptul c un muncitor consuma n medie 7 kg nuia uscat sau 30 kg
nuia verde, n 8 ore.
Hala se dimensioneaz n funcie de cantitatea de rchit ce se prelucreaz zilnic,
cantitate de mpletituri realizat de un muncitor ntr-o zi i de spaiul necesar unui
muncitor astfel:
Pornind de la cantitatea de rchit verde necojit de 180000 kg/an, va rezulta o
cantitate de 50000 kg/an rchit verde necojit (R.V.N.) din care se vor executa
mpletituri negre i o cantitate de 130000 kg rchit verde necojit, care prin
transformare n rchit uscat i curat (R.U.C.) va rmne doar 45500 kg/an R.U.C.
ntr-o zi un muncitor consum 30 kg/R.V.N., deci 50000 : 250 = 200 kg/zi,
rezultnd un numr de 7 muncitori (200 : 30 = 6,66 muncitori).
n cazul celor 45500 kg.R.U.C., dac mprim la numrul de zile lucrtoare din
an (250 zile), rezult o cantitate de 182 kg/zi R.U.C.
Aceast cantitate de 182 kg se va mpri la cantitatea medie consumat de un muncitor,
7 kg R.U.C., nseamn c avem nevoie de 182:7= 26 muncitori.
Numrul total de muncitori mpletitori este de 33.
Unui muncitor i sunt necesari 4 mp, deci suprafaa halelor de producie necesar
muncitorilor va fi de 132 mp. La aceast suprafa se adaug spaiile de deplasare, astfel
nct suprafaa total a halei este de 165 mp.
Hala de mpletituri are ferestre de o parte i de alta a pereilor longitudinali pentru
a primi ct mai mult lumin natural. Este bine iluminat i nclzit iarna, iar n
timpul verii este rcoroas. Totodat este aerisit i dotat cu un ventilator axial,
deoarece n acest spaiu umiditatea este ridicat i mirosul datorat taninei este puternic,
iar acestea trebuiesc eliminate.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


44
Pardoseala este din beton, de aceea pe spaiul de lucru al fiecrui muncitor se
gsete cte un grtar de lemn pentru a evita contactul direct dintre picioarele
muncitorului i cimentul ud i rece.
Pe mijlocul atelierului, de-a lungul construciei, n interior, exist un nule de
scurgere a apei i resturilor de dimensiuni reduse, rezultate din procesul de prelucrare.
Dup terminarea mpletirii unui produs, acesta este curat n interior i exterior
de vrfurile i capetele ieite n afara feelor mpletite. Operaia se execut cu ajutorul
unui cuit sau cu vrful foarfecii de vie.
Se nlocuiesc poriunile de nuiele rupte i se corecteaz alte defecte evidente. Cnd
este cazul i cnd gradul de umiditate al nuielelor permite, se mai face o regularizare a
simetriei produselor folosind fora minilor.


4.9. Finisarea mpletiturilor

Dup confecionare, produsele semifinite din nuiele cojite sau ine sunt trecute n
hala de tratament, unde sunt supuse splrii, sulfatrii, uscrii i lcuirii, devenind
produse finite.

4.9.1. Splarea mpletiturilor
Se realizeaz imediat dup ce acestea au fost executate, pentru a se nltura petele
de grsime ce pot aprea n timpul procesului de execuie i pentru a uniformiza
culoarea produselor.
Pe timp de var splarea se execut ntr-un bazin de beton n suprafa de 8 mp
plin cu ap, la temperatura de 20-25C, n aer liber.UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


45
Foto 5. Bazin cu apa pentru spalarea impletiturilor, in aer liber

Pe timp rece exist o camer de splarea n care produsele sunt curate i splate
ntr-un bazin de 6 mp tot din beton, dar care este prevzut n interior cu un sistem
asemntor unor calorifere care nclzete apa i o pstreaz la o temperatur constant
de 25-30C. Camera are o suprafa de 12 mp. Dup splare, produsele sunt lsate la
zvntat pe grtare din lemn sau din fier beton de diametrul 8 mm.

4.9.2. Sulfatarea mpletiturilor
Aceast operaie urmeaz splrii i zvntrii i const n tratarea mpletiturilor cu
bioxid de sulf, rezultat din arderea sulfului.
Scopul acestui tratament este distrugerea eventualelor bacterii i mucegaiuri ce ar
putea produse degradarea mpletiturilor precum i deschiderea i uniformizarea culorii
mpletiturilor. Sulfatarea se execut ntr-un spaiu nchis, cu o suprafa de 16 mp.
Ca msur de protecie a muncii, muncitorii vor intra n camera de sulfatare
numai dup o prealabil aerisire, dioxidul de sulf fiind toxic.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


46
4.9.3. Uscarea mpletiturilor
De la camera de sulfatare, obiectele mpletite sunt aduse n camera de uscare unde
sunt inute timp de 6-8 ore la temperatura medie de circa 50C. nclzirea spaiului de
uscare se face cu aeroterme ce recircul aerul la temperatura de 65C. Pe timp frumos,
produsele se pot usca i n aer liber, pe platforma de lcuire sau pe grtare confecionate
din lemn sau fier beton, de diametru 8 mm.
Foto 6. Uscarea produselor finite in aer liber pe gratare din
lemn si fier beton de 5 mm

4.9.4. Albirea chimic a mpletiturilor
Prin albire chimic, produsele i nobileaz unele proprieti mecanice, n special
flexibilitatea.
Operaia const n introducerea mpletiturilor n mici vane n care se gsete o
soluie de acetat de etil, cu proprieti de dizolvant i decolorant. Pentru ca operaia s
fie ncununat de succes este necesar ca produsele s fie bine uscate (aduse la o
umiditate de aproximativ 18 %). Vor rezulta n acest mod produse albe; n caz c acestea
nu sunt bine uscate, la introducerea n soluia de acetat de etil, agentul de albire nu va
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


47
putea ptrunde n masa lemnoas, iar prin uscare, apa coninut va iei la suprafa, se va
evapora i va depune tanina n esutul lignificat. Vor rezulta produse ptate.
Dup albirea chimic mai urmeaz o uscare, apoi produsele sunt trecute n camera
de lcuire sau sunt depozitate i ambalate n vederea livrrii. n acest ultim caz se
ncadreaz produsele care se livreaz nelcuite.

4.9.5. Lcuirea mpletiturilor
Aceast operaie se execut ntr-un spaiu amenajat de 30 mp pe timp de iarn
precum i pe timp de var.
Lcuirea se practic pentru asigurarea luciului de durat i protecie mpotriva
putregaiurilor, prin formarea unei pelicule de lac, ce mpiedic refacerea echilibrului
higroscopic al nuielelor i ptrunderea ciupercilor xilofage n lemn.
Se poate realiza prin scufundarea produselor ntr-un bazin de tabl n care se
gsete lac (lcuire prin imersie) sau prin pulverizarea cu dou pistoale legate la un
compresor. Pentru uscarea stratului de lac este nevoie de o temperatur de 20-24C, n
care scop i aceast hal va fi nclzit. Timpul de uscare este de 20-28 de ore.
Foto 7. Lacuirea impletiturilor
4.10. Depozitarea produselor finite
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


48

Obiectele mpletite, uscate, lcuite precum i celelalte obiecte nelcuite se
depoziteaz ntr-un spaiu cu o suprafa de 100 mp, n interior existnd ns rafturi
special amenajate, care duce la mrirea suprafeei utile.
n funcie de specificrile fcute n contracte, unele produse se depoziteaz, altele
se livreaz n vrac, seturi sau legturi grupate. Vor fi astfel aranjate nct s se protejeze
ntre ele i s nu se degradeze n timpul manipulrii i transportului. Depozitul este uscat
i bine aerisit pentru a evita deprecierea produselor.
Foto 8. Depozitarea produselor finite

Transportul produselor n incint se realizeaz cu un crucior cu pneuri, iar
livrarea ctre beneficiar se face cu maini de transport.
Depozitul trebuie s fie uscat, bine aerisit pentru a nu se produce deprecierea
produselor.


CAP.V
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


49
ELEMENTE DE PROIECTARE PRIVIND NFIINAREA SECIEI DE
MPLETITURI

5.1. Necesitatea nfiinrii seciei

Secia de mpletituri se afl n cadrul U.P.VII Valea Rosie, care aparine de O.S.
Mitreni.
Secia cuprinde urmtoarele construcii i amenajri, necesare procesului de
prelucrare a rchitei (nuielelor):
- platforma pentru depozitarea materiei prime
- opronul de fierbere a rchitei verzi
- platform de zvntare-bronzare a rchitei
- atelier de cojire, despicare, sortare rchit
- camera bronzare rchit cojit
- depozit de nuiele uscate i cojite
- hale producie
- camer sulfitare
- camer splare
- bazin splare (pe timp de var)
- camer albire chimic
- camer lcuire
- depozit produse finite, depozit produse de rchit necojit
- birouri, grupuri sanitare, vestiare
n atelierele existente se produce o gam variat produse: couri de pia, couri
de lemne, couri pentru cini, igluuri, perei de rchit, scoici, etc., toate destinate att
pentru uzul intern, ct i a uzului extern.
Amplasarea utilajelor s-a fcut conform unui proces tehnologic bine stabilit,
respectnd regulile ergonomice, astfel nct consumul de energie i de timp s fie
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


50
minim, iar transportul materiei prime i al produselor finite s se fac pe distanele cele
mai mici. Secia este racordat la reeaua electric i la cea de ap a comunei Valea
Rosie . Fora de munc este asigurat pe plan local, muncitori fiind angajai permanent i
lucrnd ntr-un singur schimb pe zi, numrul zilelor lucrtoare fiind de 250 zile.
ntreaga cantitate de materie prim va fi prelucrat n cadrul seciei, nemaifiind
nevoie s se achiziioneze materie prim din alte pri sau s se livreze materie prim
ctre alte centre.CAP.VI
UTILAJE SI INSTALATII AFERENTE
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


51

6.1. Utilaje
6.1.1. Maina de cojit nuiele de rchit I.I.L. Brila
Se utilizeaz pentru ndeprtarea cojii de pe nuielele de rchit, n centrele de
prelucrare.
Este compus din :
- asiu
- motor electric de acionare, alimentat de curent trifazat
- tambur cu spire metalice
- roata de antrenare a tamburului cu spire
- aprtoare de protecie
Foto 9. Masina de cojit nuiele de rachita I.I.L. Braila


Caracteristici tehnice principale
Lungime - fr aprtoare 550 mm
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


52
- cu aprtoare 710 mm
Lime 710 mm
nlime 730 mm
Masa cca.130 kg
Motor electric curent trifazat
- tensiune 220/380 V
- putere 2,2-3,5 kW
- turaie 1200-1400 rot/min
Tamburul - lungimea 850 mm
- diametrul 500 mm
- axe cu arcuri elicoidale cilindrice 6 buc.
- diametrul spirei 100 mm
- turaia 900 rot/min
Capacitatea de lucru 50-60 kg/or
Motorul este amplasat n partea inferioar a asiului metalic, pe lateral pentru a se
realiza transmisia ntre volanta sa i cea a tamburului.spire
tambur
roata de antrenare
aparatoare
curea trapezoidala
sasiu
motor
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


53
Foto 10. Tamburul si arcurile elicoidale ale masinii de cojit

Motorul, prin volanta i cureaua de transmisie trapezoidal, imprim tamburului o
turaie mai mic sau mai mare, dup mrimea raportului dintre volanta motorului i cea
a tamburului. La turaie mare crete productivitatea, dar o parte din nuiele, mai ales cele
defecte, se rup.

6.1.2. Maina de despicat i rindeluit I.I.L. Brila
Este utilizat pentru despicarea nuielelor de rchit i rindeluirea inelor rezultate
dup despicare, pentru mpletituri.
Se compune din:
- asiul mainii
- motorul electric
- cureaua de transmisie
- roata de curea
- dispozitiv de format ina
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


54
- cuitele dispozitivului
Foto 11. Masina de despicat si rindeluit I.I.L. - Braila

Caracteristici tehnice principale:
- lungime 970 mm
- lime 500 mm
- nlime 1200 mm
- masa cca 100 kg.
- capacitatea de lucru cca 20 kg/h
Motor electric - curent trifazat
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


55
- tensiune 220/380 V
- putere 1,5-2,2 kW
- turaie 800 rot/min
a). despicarea nuielelor
b). Rindeluirea nuielelor
Dup despicare, fragmentele rezultate se introduc ntre tamburi, de unde sunt
antrenate ctre cuitele ce le uniformizeaz grosimea i limea, rezultnd ine egale,
fr miez (mduva).
tambur
cutit de despicare
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


56
6.1.3. Electropalanul N.T. 20-2-1600
Este folosit pentru ridicri de sarcini (ridicare i deplasarea containerelor de
rchit n vederea fierberii).

Foto 12. Electropalanul N.T. 2021600

Caracteristici tehnice principale:
- motor de acionare trifazat
- tensiune 380 V
- putere 3,2 kW
- turaie 1500 rot/min
- sarcina nominal 0,8- 2 t.
- nlimea de ridicare 10 m.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


57
- viteza de ridicare i coborre 10 m/min
- tipul de comand electric
- masa net 332 kg.
Mai conine: cabluri de oel, organe de prindere a sarcinii (crlig cu sarcina nominal de
2 tone), dispozitive de siguran. Se deplaseaz pe o grind cu profilul I, montat
perpendicular pe cazanele de fierbere a rchitei.
6.1.4. Cntar bascul MBL-01/23
Folosete la cntrirea basculei nainte de fierbere i dup cojire.
Caracteristici tehnice principale:
- lungimea 1232 mm
- limea 800 mm
- nlimea 1076 mm
- masa 135 kg
Limita de cntrire
- minima 25 kg
- maxima 500 kg

6.1.5. Boiler orizontal cu serpentine
Capacitatea: 1600 l (STAS 2584-71)
Fluidul de lucru : abur de joas presiune
Temperatura maxim de lucru : 115C

6.1.6. Ventilator axial tip W.A.T. 315/9
Este folosit pentru aerisirea halei de producie. Ventilatorul are un debit de 200
m/or i o greutate de 15 kg.UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


58
6.1.7. Electrocompresor tip E.C.R. 350
Este folosit la operaia de lcuire, de el legndu-se dou pistoale de pulverizat lac
de tipul E.M. 65.
Instalaiile tehnologice din cadrul atelierului funcioneaz tot timpul anului, mai
puin n timpul necesar verificrii i recondiionrii acestora. n acest timp de verificare
se organizeaz recoltarea, transportul i depozitarea rchitei, pentru a evita pierderile de
producie.
Necesarul de ap s-a asigurat prin legarea reelei din incint la reeaua de ap a
comunei Valea Rosie.
Evacuarea apelor uzate tehnologic, menajere i de ploaie se realizeaz prin canale
racordate la cel existent.
Alimentarea cu energie electric a seciei s-a realizat prin legarea reelei din
incint la reeaua electric a comunei.

6.2. Instalaii

6.2.1. Instalaia de alimentare cu ap i canalizare
Reeaua de ap i canal proiectat, asigur consumurile menajere pentru
muncitori, procesul tehnologic de fierbere i prelucrare a rchitei, protecia contra
incendiilor, canalizarea apelor uzate.
Necesarul de ap s-a asigurat prin legarea reelei din incint la reeaua de ap a
comunei Valea Rosie.

6.2.2. Instalaii electrice
Alimentarea cu energie electric a seciei s-a realizat prin legarea reelei din
incint la reeaua electric a comunei.


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


59
6.2.3. Instalaii termice
n cadrul seciei de mpletituri ntlnim urmtoarele instalaii termice: centrala
termic (sursa de cldur pentru fierberea rchitei, uscarea produselor finite i nclzirea
spaiilor de lucru), instalaia de fierbere a rchitei, instalaia de uscare a produselor
finite, instalaia de nclzire spaial, instalaia de ventilaie din camera de lcuire a
produselor finite, reele termice exterioare pentru transportul agentului termic (apa cald
de la centrala termic la consumatori).

6.2.4. Instalaia de fierbere a rchitei
Pentru fierberea rchitei secia de mpletituri este dotat cu dou cazane cu
dimensiunile 3500 x 1800 x 1800 mm, la care nclzirea apei din rezervoare la 100C se
realizeaz cu agentul termic (apa fierbinte la 115C) furnizat de centrala termic.
Containerele de rchit sunt manipulate de un electropalan montat pe o grind de
rulare tip I.
Foto 13. Cazan din prefabricate pentru fierberea rachitei


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


60
6.2.5. Instalaia de uscare a produselor finite
Uscarea produselor se realizeaz n camera de uscare cu ajutorul unei aeroterme
cu recirculaie i cu racord la exterior. Aeroterma recircula aerul pn la temperatura de
65C.

6.2.6. Inclzirea spaial
nclzirea spaiilor de lucru (atelierul de cojire i sortare, hala de mpletituri,
camera de lcuire, grupurile sanitare) se face cu radiatoare de font amplasate sub
ferestre. Radiatoarele de font sunt racordate la centrala termic a seciei (la boilerul
centralei).

6.2.7. Instalaia de ventilare
n camera de lcuit care se ncarc cu vapori de nitrolacuri nocive, s-a prevzut un
ventilator axial. n hala de mpletire care este un spaiu cu umiditate foarte ridicat este
prevzut cu trei ventilatoare axiale montate pe perei, care vor asigura recirculaia
aerului.
Atelierul de cojire i sortare, spaiul cu procent ridicat de umiditate este prevzut
cu dou ventilatoare axiale pentru recirculaia aerului.


6.2.8. Instalaia de aer comprimat
Este necesar lcuirii produselor finite. Ea este constituit dintr-un
electrocompresor mobil amplasat n exteriorul camerei de lcuire, care va livra aerul
comprimat la pistoanele de pulverizare a nitrolacurilor.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


61
CAP.VII
PRODUSE CE SE REALIZEAZ N CADRUL SECIEI DE MPLETITURI

Producia de mpletituri pe sortimente se realizeaz n funcie de prevederile
contractuale i de comenzi, pe baza materiei prime i a forei de munc de care se
dispune.
n atelierele acestei secii se produce o gam variat de mpletituri, iar n anul
2004, comenzile au solicitat: couri pentru cini (capitonate i necapitonate), couri
pentru pia, banchete copii, couri industriale, perei rchit, scoic, iglu.
O mare parte din aceste produse sunt executate pentru prima dat n aceast secie
i sunt destinate exportului n rile Uniunii Europene.
Produsele ce se realizeaz n cadrul seciei sunt prezentate n tabelul de mai jos:
Produse realizate i consum specific
Nr.
Crt.
Sortimente
realizate
U.M. Cant.-kg Cant.- kg Consum specific Cant.
Simbol Denumire R.V. R.U.C. R.V. R.U.C. de prod
1. 200/36 Co pia Buc. 6.000 2100 6 2,1 1000
2. 4109-18 Co pt.cini Set 81.000 28350 90 31,5 900
3. 4109-18c Co pt.cini (c) Set 22.500 7875 90 31,5 250
4. - Banchet copii Buc 16.200 5670 23 8,1 700
5. - Perete rchit Buc 4.300 1505 12,5 4,4 342
6. 385-2k Co industrial Buc 8.100 - 8,1 - 1000
7. - Iglu I 140 Buc 12.000 - 80 - 150
8. - Iglu II 150 Buc 8.000 - 100 - 80
9. - Iglu III 160 Buc 18.000 - 120 - 150
10. - Scoic Buc 3.900 - 65 - 60
TOTAL 180.000 45500

Obiectul executat din nuiele de rchit este denumit n general, co (excepie
fcnd articolele de mobilier i alte diverse mpletituri), la care se deosebesc urmtoarele
piese: baza, mantaua i toarta.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


62
Baza coului este de form circular, ptrat sau de alte forme i pe care se aeaz
n poziie vertical obiectul mpletit; se execut din mpletituri de rchit spart sau
rotund, pe un numr de mldie grosiere aezate perpendicular unele pe altele,
intersecia realizndu-se trecnd pe cele mai subiri prin cele mai groase, dup ce au fost
strpunse cu cuitul, obinndu-se orificii de mrime necesar; spre exteriorul acestui
fund (baz) se execut o mpletitur teit n relief, numit inelar, pentru a da mai mult
stabilitate coului aezat n poziie normal, rmnnd un mic spaiu ntre baza coului i
suprafaa de contact; inelarul se realizeaz din mai multe fire (nuiele), dup mrimea i
forma coului. Mantaua (peretele coului) reprezint partea lateral de mpletitur a
obiectului; aceasta poate prezenta diferite modele de mpletitur, cu poziii diferite fa
de baz, cu care formeaz aceeai suprafa mpletit; la partea superioar a mantalei se
execut o mpletitur numit nchidere. Toarta coului constituie partea de care se prinde
coul cu mna, pentru a putea fi purtat. La alte couri li se aplic dou toarte, de o parte
i alta a mantalei, iar unele se execut fr toarte.
Aceste produse realizate n cadrul seciei au un pre de livrare ridicat. n formarea
preului, manopera ocup o pondere nsemnat. n aceast categorie intr igluurile,
mobila rustic, scoicile.
Foto 14. Produse finite din rachita cojita
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


63
Foto 15. Bancuta pentru copii

Dimensiunile bancutei sunt urmatoarele: lungime 110 cm, latime 35 cm, inaltime
(inclusiv spatar) 80 cm.
Foto 16. Cosuri pentru caini necapitonate

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


64
Foto 17. Cosuri pentru caini capitonate
Foto 18. Cosuri piata pentru legume si zarzavaturi

Dimensiuni : 40 cm lungime, 33 cm latime la gura cosului; 28 cm lungime si 22
cm latime la fundul cosului; 20 cm inaltimea peretului cosului si 37 cm inaltime de la
baza cosului la sageata maxima a toartei.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


65
Foto 19 si 20. Pereti din rachita cojita
Dimensiuni : inaltime 110 cm si latime 45 cm. Se folosesc la ingradirea locurilor
de joaca a copiilor.

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


66
Foto 21. Cos industrial din nuiele necojite
Dimensiuni: diametrul la gura 55cm, diametrul la fund 40 cm, inaltime interioara
50 cm. La aceste cosuri se introduce un al doilea rand de nuiele grosiere cu care se
executa o coroana (impletitura iesita in relief), care asigura stabilitatea si rezistenta
cosului.
Foto 22. Iglu din rachita necojita
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


67
Foto 23. Iglu din rachita necojita
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


68


Foto 24. Scoica

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


69
CAP.VIII
CALCULE ECONOMICE

8.1.Evaluarea cheltuielilor directe de producie

8.1.1. Cheltuielile cu materia prim
Datorit faptului c secia de mpletituri dispune de o rchitrie proprie, n
calculul costului materiei prime intr cheltuielile fcute pentru ntreinerea culturilor,
pentru recoltare i pentru transport. Aceste cheltuieli se ridic la o valoare de 1956
lei/kg. n final rezult o cheltuial cu materia prim de 352080000 lei.
n valoarea de achiziie a rchitei se include i cotele de pierderi naturale la
manipulare i depozitare.

8.1.2. Cheltuieli cu materiale auxiliare produciei
n categoria materialelor se includ:lac, diluant, diverse materiale (ambalaje, cuie,
hrtie, SO2, sfoar, etc.). Dintre acestea lacul cost 17321850 lei, diluantul 13650000 lei,
iar restul materialelor circa 12000000 lei.
n total aceste materiale vor costa: 17321850 + 13650000 + 12000000 =
42971850 lei.

8.1.3. Cheltuieli cu manopera de fabricaie
Din normele departamentale din cadrul Regiei Autonome Romsilva, rezult faptul
c un muncitor mpletitor consum n medie 7 kg nuiele uscate i curate n decurs de 8
ore, iar cnd se folosesc nuiele verzi, un muncitor consum n medie 30 kg n decurs de
8 ore (o zi de munc normal).
Cunoscnd consumul specific de nuiele pentru fiecare produs executat, numrul
de zile lucrtoare dintr-un an i cantitatea de produse de executat ntr-un an, se poate
calcula numrul de muncitori necesari pentru realizarea produselor solicitate.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


70
45500 kg : 250 zile = 182 kg R.U.C./zi
182 kg R.U.C./zi : 7 kg/zi = 26 muncitori
A rezultat deci, un numr de 26 muncitori mpletitori pentru realizarea de
produse din nuiele de rchit uscat i curat (R.U.C).
n cazul calculrii numrului de muncitori mpletitori din rchit verde se
procedeaz astfel:
50000 kg : 250 zile = 200 kg R.V./zi
200 kg R.V./zi : 30 kg/zi = 6,66 7 muncitori
Aceti 7 muncitori se vor ocupa de mpletiturile din rchit verde necojit (R.V.),
Numrul total de muncitori mpletitori din cadrul seciei este deci de 33.
Aceti muncitori sunt specializai n confecionarea anumitor sortimente,, numrul
de muncitori necesari pentru producerea unui sortiment calculndu-se n felul urmtor:
Exemplul de calcul nr.1:
Cantitatea de R.U.C. prelucrat de un muncitor ntr-o zi de lucru (8 ore) este de 7
kg, cunoscnd consumul specific de nuiele pentru fiecare produs executat, numrul de
zile lucrtoare dintr-un an i cantitatea de produse de executat ntr-un an, se poate
calcula numrul de muncitori necesari pentru sortimentul respectiv.
Cantitatea de R.U.C. prelucrat de un muncitor n 8 ore de lucru (7 kg), se mparte
la consumul specific pentru fiecare sortiment, rezultnd numrul de buci din
sortimentul respectiv ce trebuiesc executate ntr-un an, iar rezultatul se mparte la
numrul de zile lucrtoare.
Sortimentul co de pia, simbol 200/36
7 kg : 2,1 kg = 3 couri/zi
21 kg : 2,1 kg = 10 couri/3 zile
7 cantitatea de nuiele ce poate fi consumat ntr-un schimb, 8 ore (kg)
21 cantitatea de nuiele ce poate fi consumat n 3 schimburi, 24 ore 3 zile (kg)
2,1 consumul specific de R.U.C. pentru sortimentul 200/36 (kg)
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


71
ntr-un an se lucreaz 250 zile (20,8 zile lucrtoare pe lun), deci cele 1000 de couri vor
fi produse de 300 zile : 250 zile = 1 muncitor, iar restul de 50 zile de alt muncitor care se
ocup cu realizarea altui produs.
n cazul produselor din rchit verde necojit (R.V.) se va nlocui numrul de kg
pe care l va consuma fiecare muncitor ntr-o zi de munc de la 7 kg la 30 kg i se va
afla astfel de cte zile este nevoie pentru a se executa toate produsele la un sortiment.
Exemplul de calcul nr.2:
Sortimentul Iglu 160
120 kg : 30 kg = 4 zile un iglu 160
120 kg cantitatea specific consumat la un produs (kg)
30 kg cantitatea de nuiele verzi necojite (R.V.) consumate ntr-un schimb (8 ore)
150 buc x 4 zile = 600 zile lucrtoare
ntr-un an se lucreaz 250 zile, deci cele 150 de igluuri se vor realiza de 600 zile : 250
zile = 2,4 muncitori.
Analog s-a calculat numrul de muncitori necesari pentru realizarea celorlalte
sortimente.
Situaia se prezint astfel:
Co pia (200/36) 1 muncitor
Co pentru cini (4109-18) 16 muncitori
Co pentru cini (capitonat) (4109-18c) 5 muncitori
Banchete copii 3 muncitori
Perei rchit 1 muncitor
Co agricol (385-2k) 1 muncitor
Iglu ( 140, 150, 160), scoic 6 muncitori
TOTAL 33 muncitori
Cheltuielile cu manopera celor 33 muncitori mpletitori sunt redate n tabelul
urmtor:

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


72
Nr.
Crt.
Sortimente
realizate U.M
Cantitatea
de prod.
Val.normat
pe produs (lei)
Val.total a chelt.
cu manopera (lei)
Simbol Denumire
1. 200/36 Co pia buc 1000 32000 32000000
2. 4109-18 Co pt.cini set 900 690000 621000000
3. 4109-18c Co pt.cini (c) set 250 1043000 260750000
4. - Banchete copii buc 700 118000 82600000
5. - Perete rchit buc 342 57000 19494000
6. 385-2k Co agricol buc 1000 30000 30000000
7 - Iglu 160 buc 150 220000 33000000
8. - Iglu 160 buc 80 250000 20000000
9. - Iglu 160 buc 60 175000 10500000
10. - Scoic Buc 60 175000 10500000
TOTAL 1075504000

La aceast valoare de 1075504000 lei se adaug C.A.S 25 % n valoare de
268876000 lei precum i cota de omaj 5 % n valoare de 53775200 lei. Rezult un total
cheltuieli cu manopera de fabricaie de 1398155200 lei.
n afara muncitorilor mpletitori mai sunt necesari muncitori pentru celelalte
operaii ale procesului de producie (sortare-toaletare, fierbere, cojire, despicare, splare,
sulfatat-lcuit, transport, etc.).
Situaia referitoare la salarizarea acestora este redat n tabelul urmtor:
Alte cheltuieli, cu salarizarea muncitorilor
Nr.
crt.
Operaia Nr.de muncitori
Retribuii
lunare (lei)
Retribuii anuale
(lei/an)
1. Fierbere 2 6000000 72000000
2. Toaletare 1 2850000 34200000
3. Sortare 1 2850000 34200000
4. Cojit- despicat 2 5700000 68400000
5. Splare 1 2850000 34200000
6. Sulfatat-lcuit 1 3350000 40200000
7. Transport 1 2850000 34200000
TOTAL 9 317400000
CAS 25 % 79350000
Cot omaj 5 % 15870000
TOTAL GENERAL 412620000
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


73

Totalul cheltuielilor cu manopera se cifreaz la suma de 1.810.775.200 lei.

8.1.4. Evaluarea cheltuielilor de producie directe
Cheltuielile de producie direct vor nsuma:
Cheltuieli cu
materia prim (lei)
Cheltuieli cu materiale
auxiliare (lei)
Cheltuieli cu
manopera (lei)
TOTAL
Lei
352080000 42971850 1810775200 2205827050

8.2. Evaluarea cheltuielilor de producie indirecte

8.2.1. Personalul T.E.S.A.
Pentru o bun funcionare a seciei de mpletituri este nevoie i de activitatea
personalului T.E.S.A. compus din: ef atelier, tehnician tehnolog, electrician, paznic.
Acetia au rolul de a asigura o bun desfurare a procesului de producie i de a urmri
activitatea economic a centrului.
Structura personalului T.E.S.A. i retribuiile anuale ale acestora sunt redate n
tabelul de mai jos:
Situaia salariilor personalului T.E.S.A.
Nr.
crt.
Funcia Numr persoane Retribuii
lunare (lei)
Retribuii anuale
(lei/an)
1. ef atelier 1 6800000 81600000
2. Tehnician tehnolog 1 4200000 50400000
3. Electrician 1 3400000 40800000
4. Paznic 1 3000000 36000000
TOTAL 4 208800000
C.A.S. 25 % 52200000
Cot omaj 5% 10440000
TOTAL GENERAL 271440000

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


74
Din tabel rezult c pentru salarizarea anual a personalului T.E.S.A. sunt
necesari 271440000 lei.
Cheltuielile cu salarizarea personalului T.E.S.A. se adaug la cheltuielile generale
ale seciei (C.G.S.), n valoare de 50000000 lei i care cuprind:
- ntreineri i reparaii curente la construcii i inventar gospodresc, la cldirea de
producie;
- delegaii, cheltuieli birou, etc.

8.2.2. Cheltuieli cu utiliti tehnologice (ap, combustibil, electricitate)
Cheltuieli cu energie electric: 1 kW/h cost 4000 lei. Puterea instalat este de 98
kW, iar cea consumat 60 kW/8 ore. ntr-o zi se consum 60 kW, deci costul energiei
electrice va fi : 60 kW/zi x 4000 lei/kW x 250 zile/an = 60000000 lei
n consumul de ap se include:
apa pentru instalaii sanitare: 3 mc/zi (3 mc/zi x 250 zile/an = 750 mc/an);
apa necesar fierberii rchitei: 4 mc/zi (4 mc/zi x 250 zile/an = 1000 mc/an);
apa pentru splatul produselor: 3,4 mc/zi (3,4 mc/zi x 250 zile/an = 850 mc/an);
rezerva de ap contra incendiilor: 300 mc/an.
Cantitatea de ap necesar ntr-un an va fi de 2900 mc. Valoarea unui mc de ap
este 14300 lei, deci cheltuielile cu apa vor fi n valoare de 41470000 lei.
Cheltuielile cu combustibilul cuprind valoarea de achiziie a acestuia (deeuri
lemnoase i masa lemnoas pt.foc) i transportul. Sun necesari 400 t combustibil/an,
preul de achiziie al combustibilului este de 650000 lei/to, de unde rezult costul de
260000000 lei, iar cheltuielile cu transportul se ridic la suma de 30000000 lei. Totalul
cheltuielilor cu combustibilul va fi de 290000000 lei.
n total cheltuielile cu utilitile tehnologice nsumeaz:
60000000 + 41470000 + 290000000 = 391470000 lei/an


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


75


8.2.3. Cheltuieli cu ntreinerea utilajelor
Suma alocat pentru aceste cheltuieli reprezint 1,4 % din totalul cheltuielilor
directe. Din calcule rezult c pentru ntreinerea utilajelor s-a alocat suma de 30881580
lei.

8.2.4. Cheltuieli administrative
Aceste cheltuieli reprezint 0,5% din totalul cheltuielilor de producie, suma
alocat fiind de 11029135 lei.


UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


76


CAP.IX
INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

9.1. Producia vndut i ncasat

Producia marf este aceeai cu producia vndut i ncasat astfel nct nu
exist producie n stoc. n tabelul de mai jos se poate vedea ceea ce se obine n urma
vnzrii produciei marf.
Producia vndut i ncasat
Nr.
crt.
Simbol Denumire
produs
U.M. Cantita-
tea
Pre livrare-
loco (lei)
Valoare total
(lei)
1. 200/36 Co pia buc. 1000 86100 86100000
2. 4109-18 Co pt.cini set 900 1517000 1365300000
3. 4109-18c Co pt.cini (c) set 250 2164800 541200000
4. - Banchet copii buc 700 533000 373100000
5. - Perete rchit buc 342 541200 185090400
6. 285-2k Co industrial buc 1000 82000 82000000
7. - Iglu I 140 buc 150 1681000 252150000
8. - Iglu II 150 buc 80 1722000 137760000
9. - Iglu III 160 buc 150 1804000 27060000
10. - Scoic buc 60 2460000 147600000
TOTAL 3197360400

9.2. Preul de cost al produselor

Nr.
crt.
Cheltuieli Valoare (lei)
1. Cheltuieli directe 2.205.827.050
2. Personal T.E.S.A. 271.440.000
3. Cheltuieli generale ale seciei 50.000.000
4. Utiliti tehnologice 391.470.000
TOTAL 2.918.737.000
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


77

Din tabel rezult preul total de cost al produselor, care este de 2.918.737.000 lei.
9.3. Profitul

Profitul (P) realizat de secia de mpletituri se calculeaz ca diferen dintre
valoarea produciei vndut i ncasat i cea a costului de producie.
P = PV CP
P = 3.197.360.400 2.918.737.050
P = 278.623.350 lei
Profitul annual al seciei de mpletituri este de 278.623.350 lei.

9.4. Rata rentabilitii
Rata rentabilitii (R%) reprezint raportul dintre valoarea profitului (P) i
valoarea costului de producie (CP).
R% = (P/CP) x 100
R% = (278.623.350/ 2.918.737.050) x 100
R% = 9,546
Rata rentabilitii este de circa 10 %.

9.5. Indicatorii productivitii muncii
Productivitatea muncii este redat prin diferii indicatori, prezentai n tabelul
urmtor:
Nr.
crt.
Indicatori U.M. Valoare total
1. Volumul produciei vndute lei 3.197.360.400
2. Numrul de muncitori om 46
3. Numrul de zile lucrtoare pe an zile/om 11.500
4. Numr ore lucrate pe an ore/an 92.000
5. Productivitatea muncii orar lei/or 34.754
6. Productivitatea muncii pe muncitor lei/om/an 69.507.835
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


78
Din numrul de 46 muncitori, 42 sunt muncitori productivi, iar ceilali 4 sunt
personal T.E.S.A.
CAP.X
NORME DE TEHNICE SECURITII MUNCII

Se vor aplica msuri i norme de tehnica securitii muncii generale, care se aplic
n cadrul fiecrui loc de munc, precum i cele speciale date de caracteristicile specifice
ale procesului tehnologic la mpletirea nuielelor de rchit. n jurul fiecrui loc de
munc se va asigura un spaiu suficient att pentru desfurarea activitii ct i pentru
depozitarea materialului de mpletit.
De asemenea se va pune un accent deosebit pe asigurarea iluminatului natural la
fiecare loc de munc. n atelier fiecrui muncitor i se va asigura un spaiu de munc de
4-5 m. Pardoselele trebuie s fie netede i prevzute cu canale de scurgere a apei (innd
seama de umiditatea materialului folosit la mpletit).
La masa de lucru a muncitorului se va aeza un grtar de lemn, pe care acesta i
va sprijini picioarele, evitnd astfel contactul cu pardoseala ud.
Se va urmri existena unor condiii optime de aerisire la locul de munc.
Deservirea mainilor se va face numai de ctre muncitori calificai i bine instruii
i care i-au nsuit instructajele de protecie a muncii. Se va acorda atenie meninerii
mainilor n perfect stare de funcionare prin ntreineri i revizuiri. Dispozitivele de
pornire, decuplare i fixare cu care pornesc sau se opresc mainile, trebuie verificate
nainte de funcionare, urmrind ca acestea s fie prevzute cu aprtori de protecie.
Muncitorii ce deservesc cazanul de fiert nuiele vor purta echipament de protecie
mpotriva scnteilor i mnui de cauciuc (piele). Cazanul de fiert nuiele va fi prevzut
cu balustrada.
Poziia muncitorului la scoatere din cazan a rchitei va fi lateral fa de direcia
snopilor, evitndu-se astfel scurgerea apei fierbini i oprirea acestuia. Manipularea
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


79
materialelor n atelier i n depozit trebuie s fie fcut pe ci de acces optime. Stivele de
snopi de rchit nu vor depi 4 m nlime, evitndu-se astfel rsturnarea lor.
Avndu-se n vedere c att snopi de rchit ct i produsele finite i materialele
auxiliare (lacuri, diluani) sunt foarte uor inflamabile, se vor respecta cu strictee
normele P.S.I.
Se va asigura n permanen o rezerv de ap, n caz de incendiu, n rezervorul
circular din beton, iar presiunea de lucru minim n acest caz va fi asigurat de o
electropomp.
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV
Colegiul Universitare Forestier, Economic si
Informatic
LUCRARE DE ABSOLVIRE
Pag.


80

S-ar putea să vă placă și