Sunteți pe pagina 1din 9

Cuprins

Capitolul 1
1.1. Prezentarea companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.
1.2. !iectul de activitate al S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.
1.". Prezentarea serviciilor e#ecutate de S.C. Cofely Building Services & Maintenenance
S.R.L.
Capitolul 1
$ntroducere
1.1 Prezentarea companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L.
S.C. Cofely Building Services & Maintenenance S.R.L. din Bucureti este o societate
comercial cu rspundere limitat, constituit n att cu capital privat romnesc ct si strin i a fost
nfiinata n anul 2001, cu sediul social n Bucureti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector . !nre"istrat
la #e"istrul $omerului su% numrul &'(0')2('2001 cu certificatul unic de nre"istrare nr. #*
1+660,(), cu domeniul principal de activitate -.ucrri de instalai sanitare, de ncl/ire i de aer
condiionat0, cod $123 (+22. In actul constitutiv al S.C. Cofely Building Services &
Maintenenance S.R.L. sunt menionai 2 asociai, respectiv d4l 5opescu $ristian si d4na 5uiu
1nca, acetia ocupa urmtoarele funcii astfel6 d4l 5opescu $ristian este 7irector "eneral si d4na
5uiu 1nca este 1dministrator avnd calitatea de repre/entant le"al al societii. 3umrul total al
an"a8ailor este de 10 an"a8ai, ce i desfoar activitatea la sediul social cat si la clieni si
%eneficiari.
9ana"ementul performant, pra"matismul cu care asociaii au condus afacerile societatii, au
favori/at luarea celor mai importante si ndr/nee :otrri, astfel nct firma a cunoscut o evoluie
spectaculoas a cifrei de afaceri, ceea ce a permis reali/area unui dinamic pro"ram de investiii.
$alitatea serviciilor repre/int unul din atuurile cu care Cofely Building Services & Maintenance
actionea/, iar ndeplinirea tutor cerintelor de performant te:nic i economic este ri"uros
corelat cu prote8area mediului si asi"urarea unor conditii de munc si"ure att pentru an"a8atii
nostri ct si pentru parteneri. Sistemul de mana"ement inte"rat este certificat conform standardelor
IS*,0016200;, IS*1(0016200( si BS *<S1S 1;0016200). $onducerea S.C. Cofely Building
Services & Maintenance S.R.L. este preocupat de reali/area o%iectivului principal, de creterea
continu a cifrei de afaceri si de satisfacere a clienilor, concomitent cu m%untirea continu a
serviciilor oferite.
1ctivitate companiei S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L. se desfoar
la sediul din Bucureti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector , unde se afl departamentul administrativ,
departamentul financiar4conta%il, departamentul resurse umane4salari/are, departamentul comercial,
departamentul te:nic, etc., ct si in afara sediului societatii, la %eneficiari si teri.
1.2. !iectul de activitate al S.C Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.
7omeniul principal de activitate al S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L. este
de -.ucrri de instalai sanitare, de ncl/ire i de aer condiionat0. 1ctivitatea se desfoar la att
la sediul social situat n Bucureti, Str. Ilioara, nr.60, et.1, Sector ct si in afara sediului social la
%eneficiari si teri.
1.". Plan de audit intern la S.C. Cofely Building Services & Maintenance S.R.L.
%RM&L'R
5lan de audit
$*76 =#>02>5.
#evi/ia6 01
5a"ina6
(mitent)
#epre/entant 9ana"ementul $alitii i
9ediului
?ala%il de la6 +0.0.201(
2. '&*$+'+6 S.$. Cofely Building Services & Maintenance S.#...
+. B$(C+$, '&*$+6 1udit intern pentru verificarea mentinerii conformitatii sistemului de
mana"ement inte"rat cu cerinele standardelor de referin si identificarea posi%ilitatilor de
im%unatatire@ se determina si "radul de conformare cu cerintele le"ale si alte cerinte @
(. CR$+(R$$ *( '&*$+6
S# 23 IS* ,0016200;
S# 23 IS* 1(0016200( ' 1$ 200,
$erinte le"ale si alte cerinte
1lte documente de referi Amanual, proceduri, instruciuni, etc.B
. (C-$P' *( '&*$+6
'&*$+R .(%
9i:ai 9unteanu A99B C IS* ,0016200;
'&*$+R$
$orina 3astase A$3B C IS* 1(0016200(
1rina 9arin A19B C 1uditor intern
BS(R,'+R
4
6. +(-/$C$ *( '&*$+6 4 Interviuri
4 ?i/ite te:nice
4 *%servare
4 1nali/ documente i nre"istrri
). P(R$'*' *( *(R&L'R( ' '&*$+&L&$6 2,.0 C +0.0.201(
;. C/%$*(/0$'L$+'+(' $/%RM'0$$LR6 2c:ipa de audit asi"ur deplina confidenialitate a informaiilor
n posesia crora intr n timpul efecturii auditului.
,. *'+' *$%&1'R$$ R'PR+&L&$ *( '&*$+6 06.06.201(
1$&' 1) 22.34.2315
ra
Procesul
ec6ipa audit
ra 'uditat
Criterii audit
7standard 8 cap.9
0,600
Sedinta de desc:idere
A99B, A$3B, A19B
0,6+0
7irector, #esponsa%il Service,
#esponsa%il 9arDetin",
#esponsa%il 9arDetin" Service,
#esponsa%il Ee:nic #esponsa%il
=inanciar, #esponsa%il
$omercial, #esponsa%il #esurse
Fmane
4
0,6+0
9ana"ement "eneral
A99B, A$3B, A19B
106+0 7irector
IS* ,0016200;,
$ap. (.1, , 6, ;
IS* 1(0016200
$ap. (.1, (.2, (.+.+, (.(.1,
(..1, (.6
106+0
9ana"ement /onal
A99B, A$3B, A19B
116+0 #esponsa%il Service
IS* ,0016200;,
$ap. (.1, , 6, ;
IS* 1(0016200
$ap. (.1, (.2, (.+, (.(, (.,
(.6
116+0
$oordonare service
A99B, A$3B, A19B
1261 #esponsa%il Service
IS* ,0016200;
$ap. (.1, ., 6.1, 6.2, 6.+,
6.(, ).1, ).2, ).(, )., ).6,
;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(, ;.
IS* 1(0016200
$ap. (.+, (.(.1, (.(.2, (.(.6,
(..1, (..2, (..+
1261
5rocese service C vi/ita
A9SB, A$EB, A.SB
1+600
#esponsa%il Service
5ersonal #S?EI
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, 6.(, ).1, ).(,
)., ).6, ;.2.+, ;.2.(, ;.+
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.6,
(.(.), (..1, (..2, (..+
1+600
5rotectia 9ediului
A99B, A$3B, A19B
1+6+0 #esponsa%il 5rotectia 9ediului
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, 6.(, ;.2.+
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.1,
(.(.2, (.(.+, (.(.(, (.(.6,
(.(.), (..1, (..2, (..+,
(..(
1+6+0 5au/a 1(6+0 4 4
1(6+0
Interventii eGterioare
A99B, A$3B, A19B
16+0
#esponsa%il Service
$oordonator .ucrari 2Gt.
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, 6.(, ).1, ).2,
).(, )., ).6, ;.2.+, ;.2.(,
;.+
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.6,
(.(.), (..1, (..2, (..+
16+0
Harantii
A99B, A$3B, A19B
16600 $orespondent "arantii
IS* ,0016200;
$ap. (.2, ).1, ).2, )., ;.2.+,
;.2.(, ;.+
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (..1,
(..2, (..+
16600
#esurse Fmane
A99B, A$3B, A19B
166+0 #esponsa%il #esurse Fmane
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.2, 6.(, ;.2.+, ;.(,
;.
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.1,
(.(.2, (.(.+, (..1, (..2,
(..+
166+0
=inanciar
A99B, A$3B, A19B
1)600 #esponsa%il =inanciar
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.1, ).1, ;.2.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2
1)600
IE
A99B, A$3B, A19B
1)6+0
#esponsa%il Sisteme
Informatice
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, ;.2.+, ;.(, ;.
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.6,
(..1
1)6+0
5re/entarea conclu/iilor /ilei
A99B, A$3B
1;600
#esponsa%il $alitate 9ediu
SS9 SF
4
1$&' 2) "3.34.2315
ra
Procesul
ec6ipa audit
ra 'uditat
Criterii audit
7standard 8 cap.9
0,600
?an/ari instalatii 1$
A99B, A$3B, A19B
0,6(
#epre/entant $omercial
IS* ,0016200;
$ap. (.2, ).1, ).2, ).(.2, ).,
;.2.1, ;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.(.6, (.(.), (..1,
(..2, (..+
0,6(
?an/ari instalatii sanitare
A99B, A$3B, A19B
106+0
#esponsa%il comercial
IS* ,0016200;
$ap. (.2, ).1, ).2, ).(.2, ).,
;.2.1, ;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.(.6, (.(.), (..1,
(..2, (..+
106+0
?an/ari centrale termice
A99B, A$3B, A19B
1161
#epre/entant $omercial
IS* ,0016200;
$ap. (.2, ).1, ).2, ).(.2, ).,
;.2.1, ;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.(.6, (.(.), (..1,
(..2, (..+
1161
?an/ari piese de sc:im% si service
A99B, A$3B, A19B
12600
#epre/entant $omercial
Service
$orespondent Service
IS* ,0016200;
$ap. (.2, ).1, ).2, ).(.2, ).,
;.2.1, ;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.(.6, (.(.), (..1,
(..2, (..+
12600
1dministratie van/ari
A99B, A$3B, A19B
1+600
#esponsa%il 9arDetin"
#esponsa%il 1dministratie
?an/ari
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, ).1, ).2, ).(, ).,
;.2.1, ;.2.+, ;.2.(, ;.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.6, (.(.),
(..1, (..2, (..+
1+600 5au/a 1(600 4 4
1(600
9arDetin"
A99B, A$3B, A19B
1(6+0
#esponsa%il 9arDetin"
#esponsa%il 5romovare
IS* ,0016200;
$ap. (.2, .2, ).1, ).2, ).(, ;.2.1,
;.2.+, ;.(
IS* 1(0016200
$ap. (.2, (.+.1, (.+.2, (.+.+
1(6+0
9arDetin" service
A99B, A$3B, A19B
1600
#esponsa%il 9arDetin"
Service
IS* ,0016200;
$ap. (.1, 6.1, 6.2, 6.+, 6.(, ).1,
).2, ).(, )., ;.2.+, ;.2.(, ;.+,
;.(, ;.
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.+.2, (.(.2, (.(.6,
(.(.), (..1, (..2, (..+
16+0
Hestiune ' 7epo/itare piese sc:im%
A99B, A$3B, A19B
166+0
#esponsa%il 5iese Sc:im%
5ersonal ma"a/ie
IS* ,0016200;
$ap. (.2, 6.+, 6.(, ).(, )., ;.2.+,
;.2.(, ;.+
IS* 1(0016200
$ap. (.+.1, (.(.6, (.(.), (..1,
(..2, (..+
166+0
9ana"ementul $alitatii si 9ediului
A99B, A$3B
1)600
#esponsa%il $alitate 9ediu
SS9 SF
IS* ,0016200;
$ap. (.1, (.2, ..2, ;.1, ;.2, ;.+,
;.(, ;.
IS* 1(0016200
$ap. (.1, (.2, (.+, (.(, (., (.6
1)600
Sedinta de inc:idere
A99B, A$3B, A19B
1)6+0
7irector, #esponsa%il Service ,
#esponsa%il 9arDetin",
#esponsa%il 9arDetin" Service,
#esponsa%il Ee:nic,
#esponsa%il $omercial,
#esponsa%il =inanciar,
#esponsa%il #esurse Fmane
S.C. Cofely Building Services &
Maintenance S.R.L.
%ormular
%$.' *( /(C/%RM$+'+(8
'C0$&/$ CR(C+$,(8
'C0$&/$ PR(,(/+$,(
Cod) ::
(di;ia) 1
Revizia) 3
Pagina)
/r. 31 din data "3.34.2315
$. *(SCR$(R(' /(C/%RM$+<0$$)
identificate
poten;iale
=n urma)
I auditului intern'eGtern
I verificrii produsului'serviciului aprovi/ionat
I reali/rii produselor'serviciilor'proceselor
I sesi/rii'reclamaiei clientului
I controlului operativ
I anali/ei efectuate de mana"ement
I altele6
*etalii) 3u sunt suficiente dove/i privind desfasurarea in conditii controlate a mentenantei produselor si lucrarilor
efectuate.
Compartimentul =n care a fost
identificat> neconformitatea)
Service si Mentenanta
$dentificat> de) Anumele, funcia, semnturaB
Corina /eascu
*ata)
22.34.2315
$$. C'&1' /(C/%RM$+<0$$)
identificate
poten;iale
*etalii) Nerespectarea cerintelor privind perioada de desfasurarea a mentenantei produselor si
lucrarilor
Sta!ilit> de) Anumele, funcia, semnturaB
$orina 3eacsu
*ata)
22.34.2315
$$$. CR(C0$() (soluionarea neconformitii, eliminarea efectului nu se completeaz n cazul unei
neconformiti poteniale)
*etalii) Completarea dosarului de reparatii conform procedurilor in
vigoare pentru lucrarea in derulare.
+ermen) 22.3?.2315
Responsa!il) Anume, semntura
#esponsa%il lucrare
Sta!ilit> de) Anumele, funcia, semnturaB
'rina Marin
*ata)
22.34.2315
Corec;ie efectuat>) (dovada obiectiv)
7osarul de reparatii nr. ....... pentru lucrarea aflata in derulare la un client.
,erificat de) Anumele, funcia, semnturaB
Popescu Cristian@ director general
*ata)
22.3?.2315
$,. 'C0$&/()
CR(C+$,< (numai dac neconformitatea apare sistematic sau este identificat ca urmare a
efecturii unui audit sau este o reclamaie a clientului)
PR(,(/+$,< (se iniiaz ca urmare a identificrii unei neconformiti poteniale nu s-a
ntmplat nc)
*etalii) Completarea dosarului de reparatii conform procedurilor in +ermen) 22.3?.2315
vigoare pentru lucrarea in derulare. Responsa!il) Anume, semnturaB
#esponsa%il lucrare
$ni;iat> de) Anumele, funcia, semnturaB *ata)
'pro!at> de director general) Anumele, funcia, semnturaB
5opescu $ristian
*ata)
'c;iune efectuat>) (dovada obiectiv)
7osarul de reparatii nr. ....... pentru lucrarea aflata in derulare la un client.
'c;iunea este
eficace)
(a fost realizat n
termenul stabilit)
da
nu
,erificat de) Anumele, funcia, semnturaB
Resposa!il Service & Mentenanta
*ata)