Sunteți pe pagina 1din 18

OVD$TI

UTANG

hffi0

@@$emsreA$sR

'ffi

-$dbtrreS

-

\q#q)i

t

d

P0vD$nx

CIunaDo

%W

llustratiigitext

CdtdlinNedelcu

zledDnfficec

S.C.TEOPITICOTs.r.l

C.P72,O.P72,Bucure9ti,sector3

tel:0722.422.433i031.40.88.675

tax:021.345.32.92

office@teopiticot.ro

teopiticot@yahoo.com

wwwteopiticot,ro

@ teopiticot2009

DscrlererCIP a Bibtiotecii Nalional€ a Romeniei

Pov€tticu tah : Cocoqul,pisica $ goricelul d alte

povetti / il.

Ed.a 2-a. " Bucureqti: Teopiticot,2009

ISBN978-973-1968-12-4

9i adaprrext: CitAlin Nedelcu.

l. Nedelcu,Cirilin (i1. ; adapt.)

82-9t-34(0.046.4)=135.1

087.5

Cdinelelacom

Unc6inea gdsitunosgiacumseascundeadeceilallic6ini,ca

sdnutrebuiascdsdimpartdcueidelicatesagdsitd.A

margineaunuilaccristalingicands-auitatin apd,cesdvadd?Un

osdedoudorimaimaredecAtalluistrSluceain

ajunsla

apd.ademenindu-|.

Naivulcainenu $tia cde acelagiosdinguralui. Pofticios,c6inelevrusd apuceosulcelmare,daril scdpdpecel dinguralui,carecdzupefundullacului.gi uite agaa rAmasc6inelecellacomnem6ncat in aceazi.

'f

*

Vulpeaqistru$urii

O vulpefldmAndddddeatArcoaleunuicote!in

Rdbddtoare,vulpeaseascunsein

amiazamare.ii

eraatAtdefoameincAtnumai tinea contde

vdzutS,sau,mairdu, prinsddeduldulcarepdzeacurtea.

risculcdar puteafi

nigteburuienidelAngdgard'

acoloundeerao spdrturdprincarerateleie$eaulaapa.Stdtuo

vremenemiscatS,darnicio

e dincolodagard.in

periculosdegard.Vulpeadejasaliva,dartocmaicdndsegAndea ce norocoasde, maleleincepurdsd-ichiordieatAtdetare,inc6to didurddegol.Dul6ulcarepdzeacurteao incolliin buruieni 9i o jumulidestuldeserios. Vulpeafugipedealuriledinapropiere 9i seascunsein vitade

ordtanienuaveacuriozitateasdvaddce

celedinurmd,un puideratdseapropie

vies5-9imaitiagdsufletul.Struguriimiroseauatdtdeimbietor,inc6t

vulpeasegAndicd ar Putea sa-gi foameacunisteciorchini.

"Suntmultmaibunistrugurii,carneacadegreulastomac

,'se

consolasingurdvulpea."Cum denum-amgdnditpdndacum?,,

^

SolutiafiindgdsitS,vulpeaincercdsdculeagic6livastruguri.

InsdacegtiaerauatAtdesus,incAtoric6ta

nicio boabd.

sdritvulpea.nua aoucar

O gaildo privea amuzatd 9i intrebd:

- Cefaci,vulpeo?Egtilaregim?

Lingendu-se pebot,vulpeardspunseinlepatd,fdcAndpe

.

indiferenta:

- imi dezmorleamdoarpicioarele. Struguriinu-miptac, suntacri!

Cerbulgileul

Uncerbsinguraticseplimbaprinpdduregiajunselaunizvor. - lntimpceigipotoleasetea,se oglindeain apdgiigizicea:

- Cecoarnemarigiputerniceam!

"Dacdagaveagipicioarele

pemisuracoarnelor,agTfigieumullupit

.t).:.

\

!,

-

-_**

f

t4,,.

'

/

,';lYZ

t^

fA

in acelmoment,unleuapdrudeparteacealaltda izvorului. Cerbulo ludlagoandgidatoritepicioarelorsuple Fi agile,reugisd scapedecolliileului" insdcerbulnuinvdldnimicdinaceaintamplare. A douazi,veninddinnoulaizvorsdseadape,igizise:

- Doarcoarnelesuntdemine!

Dacdagfi gieumaiaritos

Cade obicei,leulil pindeadintufig.Agteptdmomentulpotrivit gisendpustiasupralui.Cerbulfugiingrozitspremijloculpddurii,

undetufigurileeraudesegiputeasdseascunddmaiugor.Insd coarnelei-aurdmasblocatein crengigicerbulnus-amaiputut mi$cadeacolo.A fostpraddugoardpentruleulcelflSmAnd.Tocmai coarnele,decareeraatatde mAndru,i-auadus pieirea.

Vulturulsicocosii

,,

lntr-oograddpdrdsitdigiaveaucotelulmaimultegdinigidoi cocogi.P6ndnudemulttotiseintelegeaucao marefamilie,darde lao vremeceidoicocogise certauzilnic. - Trebuiesd existeungef!Agae pestetot! Eusuntcelmaiputernic, decieuvoifi gef! spuneaprimulcocog. - Baeutrebuiesdfiugef! Euamfost primul aicigipeminemdascultdtoate gdinileI ziseinciudataldoilea.

,r @

insdoricAts-aucertat,n-auajunslanicio inlelegere.Niciunul

atAtas-au

nuvroiasd renuntelagefie.Agacd s-auluatlabdtaie. $i

bdtut,pAndogradas-aumplutdepene.Cocogulcelputernic

triumfdgizburdpe cotetsd-gianunlevictoria.Celdlaltse ascunse ruginatin buruieni.

Numaicd,in vremece

coco$ulcelputernic se ldudain gura

auzi 9i-l ludTngheare, din zoor,

marecu izbAndalui,un uliuil

bucurosde prada neagteptate. Astfel,cocogulinvinsa devenitgefpeste ogradd,chiardacdnu

eracelmaiputernic.

Ciobanulmincinos

intr-ofdnea!5intinsdgiinmiresmatiigiaveaustAnelemaimulli

ciobani.Meserialorsetransmiteadintatd-nfiu,impreundcutoate secreteleoieritului. Fiecareciobanigiumpleatimpulcumcredeadecuviintd:unul cAntalafluier,altulimpleteacoguridenuiele,altulculegeaplante medicinale.insdcelmaitAndrdintreei,camnecoptlamintede fiecaredatdcdndil prindeaplictiseala,striga:

- Sdriti,fratilor!Lupulfurdoile! Toliciobaniiveneaurepedesd-i sardin ajutor,iarelseamuza o ziintreagd.

'7

:

insdintr-ozi, cdndo haitdde lupiinfometatia atacatcu adeveratstAna,tdndrulciobana strigatpAnda rdgugitdegeaba. Nimeninua maivenitsdil ajute,cdcinimeninul-amaicrezut.Lupii aumAncattoateoilegiciobanulmincinosa trebuitsa-giiatdlpdgila deacolo,casdnusf6rgeascdgielin colliilupilor.

Cocogul, pisica

Iul

Afostodatdungoricelcamneastdmp6rat.Tatdlluieramaitot

timpul plecatcutreburi,agacdgoricelulcregteadoarcumamalui. Aceastail rdsfdtagi-lalintatoatdziua,iarsearalaculcare,ii

povesteadesprelumeafascinantd,darplindde pericole,carese intindeadincolodevizuinalor.

- Sdaigrijdsdteferegt. de pisici,elene poarta sAmbetele givorsd ne distrugd!il povdluimama soricioaicd.

intr-obundzi,t6ndrulgorice

seintoarsein vizuindabiarespi-

rAndgiinspdim6ntatdin

cale-afard.

- Amtraso sperieturd groaznicd,ii zisemiculgoricel mameisale.Aziam iegitpe-afard sd-mifac prieteni noi.Amvdzut doudanimalemari,unulera infricogdtor,celSlaltera bl6nd gipufos.

Amvrutsd meimprietenesccucelbland,care-miinspiraincredere, cdcimise p6reaa fi maiaproapede neamulnostru.Aveaurechile

caalemele,coadalungdgijucdugdgiaveamustdticaginoi.Mis-a pdruta fi foartecumsecade 9i credci gielvroiasd mdcunoascS, cdcimi-azAmbit 9i ochiiii strdluceaucAndse uitalamine.

- $i

- Celdlaltm-asperiatrdudetot.Aveaunciocin locde gurd,o

celdlalt?intrebdgoricioaicacu sufletullagur5.

bucatddecarnecruddii atArnapecapgiscoteanigtesunete asurzitoare.Erafoarteincrezut,cdciumblaTnfoiatprincurtegise uitadesuslamine,cuunsingurochigicucapuldatintr-oparte. Dincauzaluinuampututsi-l cunoscpecelbl6ndgipufos. Mamagoricelului,dAndu-giseamadesprecinee vorba,ii spuse:

- Dragulmeu,astae primata lectiedeviald.Animalulacela

blAnd 9i pufospecareiti doreais5-lcunogtiestemotanul,celmai

maredusmanal nostru.Vddcdte-a

giretenialui,darsdgtiicdelvreasdne

stArpeascdneamul.Celdlalt,carepe

tinete-asperiat,estecocogul,care

doarfacegdldgie,insdnuarenimic

cunoi.Agacd,puiulmamei,niciodatd

sdnu

infSligare,cidupdfapte.

pdcdlit cu

judecipecinevadupi

Vulpeagibarza

\

Afostodatdo vulpegireatd, catoatevulpile.Plictisindu-sede

at6tasingurdtate,seg6ndisdinvitelamasdbarzacare-giaveacuibul

l6ngdcasaei.Dar,zgArcitacumera,nua gdtitcinegtiecebundtdti, cia aduslamasdo zeamdlungdgicamsubtire. $i pentrucabatjocura sdfie 9i maimare,a servitzeamadinfarfuriiintinse.Sdracabarzi degeabas-achinuitsdsoarbdcucioculeilungcAtevapicituri,cdnu a reugitdecdtsdst6rneascdrAsulvulpii.

- Darce e,vecinS,nu-tiplacbucatelegdtite

mine?

fryt- ,r

.*;*ut

Acum,dupdo vreme,cas5-ipldteascdviclenia,barzao invita

pevulpelaospd!.Ajunsecumdtrachiarinaintedeorastabilitd, cu

burtalipitddespatedefoamece-iera.Mirosuldecarnefriptdo

sd salivezede poftd. C6nds-auagezatla mas5,numicda fostuimireavulpiivdzAndcd mAncareaesteservitiin sticlecugAtullunggiingust. - Poftdmare,cumdtrd!ii urdbarza,zAmbindcusubinteles. Poftdaveasdracavulpe,darnu puteaajungelabucdleleledefripturd cu niciunchip"Dacda rdsturnaisticla,carneanuvroiasd iasd,iar dacSa incercatsd bagebotulin sticlS,acestanuintra"Agacd nu i-a rdmasaltcevadefdcutdec6tsi se uitela

fdcea

barzacaremA-rrcatacticosdinsticld.

in celedinurm6,vulpeaa plecat cucoadaintrepicioare,lafelde fldmdnddcuma venit,darsmeritdcd gi-agdsitnagul.

A fostodatdo broascd testoase camscurtdlaminte.ToatdziuaseplAngea lacineaveatimps-oasculte,cds-asdturat devialaeiTncarapace.

-A9vreagieusdcolindlumea,sbvddorage 9i munti,sdvorbesc cualtevietdli.Viatameaaicie foadeplictisitoare!

Doudralemiloase,auzindvdicdreala

testoasei,

ii spuserS:

- Broscuto,o sdteajutdmnoisd-!iindeplinegtivisul.Noizburdm

Uiteaiciunbdt!Tutrebuiesdte lii cuguradeel,iar

pestemdrigi ldri, vedemregigiregine,oamenialbi 9i negri,blocuri

p6ndlanori

noio sd-lapucdmcucioculdecAteuncapdt.Daraigrijdsdnu

deschizigura,cas6n-opdtegti.

Zisgifdcut

Pornibroasca testoasd in mareacdldtoriea vieliiei.

Strdbdtumunligiape,oragegipiduri.C6ndajunserddeasupraunui

sat,totioameniis-auopritdintreabdcasdvadi minunea.

- N-ammaivdzutagaciuddtenie!exclamau ldranii. Broascd

testoasd sdzboare!Ofi reginabroagtelor lestoase!

Tdcubroascac6ttdcu,dar,in celedinurmdrdspunse tAfnos:

- Bineintelescdeusuntreginabroagtelor!

At6tapucdsespune 9i cdzudininaltulcerului,

fdcAndu-sebucdlisubochiicuriogilor.Guraslobodd

gilaudaaucostaloviata.

:lrilJll'lll

.lli TJi,fil

Colectia"Povegticu talc"

Aceas6coleclievd oferao mullimede isLorodrep'nedeirvaldminleq,morale.

Animalele,personajeprincipale,capdtdtf;sdturi umane,aucalitdli 9i defectepecafeleintalnim lasemeninogtriinvialadezicuzi.Personajele

poztiveieslntotoeaunabi.uitoare 9i nearar;

"d

viclenia,furtulsauminciunanuauvlatdlunge 9

nciso4ideizoind;.lluslraliileatractiveg hdzlii

acompalia,,e Si complereazdaceast;co'e,-lie incantdtoare.

ll,t! ytr t|tt,. LtJy

'.

Coleclia"3 Povegti"

Speciflculacesteicolectiiesteformatulconcisgifoarteaccesibil.

- Intrepaginileaceleiagicd4isepotparcurgecuugurintatreipovegti

clasice.unamaiincan6toaredecaialta.

''

'i

t

;. ',

.

::"a,.,:,:'l

i

l-ta

,r

r.

!i!la !!01919irrg rti!!tl