Sunteți pe pagina 1din 16

Legislaie

Codul Civil Titlul IV despre servituti

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Republicare

ORDONANTA Nr. 4 din 14 ianuarie 1994 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 privind masuri pentru reducerea
riscului seismic al constructiilor existente - Republicare

REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente


acestora

REGULAMENT din 14 iunie 1994 de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente


acestora

REGULAMENT din 14 iunie 1994 privind controlul de stat al calitatii in constructii

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n constructii

LEGE nr. 10 din 18 ianuarie 1995 privind calitatea n construcii

HOTRRE nr. 925 din 20 noiembrie 1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare i
expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuiei lucrrilor i a construciilor

NORME METODOLOGICE din 27 iunie 1996 privind finanarea elaborrii i/sau actualizrii
planurilor urbanistice generale ale localitilor i a regulamentelor locale de urbanism Republicare

HOTRRE nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism

HOTRREA nr. 525 din 27 iunie 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de
urbanism*) - Republicare

LEGEA nr. 90 din 12 iulie 1996 - Legea proteciei muncii

LEGEA Nr. 106 din 25 septembrie 1996 - Legea proteciei civile

LEGEA Nr. 114 din 11 octombrie 1996 - Legea locuinei

HOTRRE nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea n construcii

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind activitatea de metrologie n construcii

REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind agrementul tehnic pentru produse, procedee i
echipamente noi n construcii

HOTRRE nr. 314 din 12 iunie 1998 privind actualizarea limitelor amenzilor prevzute n
Legea proteciei mediului nr. 137/1995

ORDIN nr. 775 din 22 iulie 1998 pentru aprobarea Normelor generale de prevenire i stingere
a incendiilor

ORDONAN DE URGEN nr. 102 din 29 iunie 1999 privind protecia special i ncadrarea
n MUNC a persoanelor cu handicap

LEGEA Nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Republicare

ORDIN nr. 1013 din 6 iunie 2001 privind aprobarea structurii, coninutului i modului de
utilizare a Documentaiei standard pentru elaborarea i prezentarea ofertei pentru achiziia
public de servicii

ORDIN nr. 88 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind echiparea i
dotarea construciilor, instalaiilor tehnologice i a platformelor amenajate cu mijloace
tehnice de prevenire i stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003

ORDIN nr. 84 din 14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor
de siguran la foc

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

LEGE nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii i unele msuri pentru realizarea locuinelor

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice

ORDIN nr. 1943 din 19 decembrie 2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare

LEGE nr. 78 din 26 februarie 2002 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
70/2001 pentru modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr.
7/1996

HOTRRE nr. 448 din 16 mai 2002 pentru aprobarea categoriilor de construcii i amenajri
care se supun avizrii/autorizrii de prevenire i stingere a incendiilor

LEGE nr. 325 din 27 mai 2002 pentru aprobarea Ordonanei Guvernului nr. 29/2000 privind
reabilitarea termic a fondului construit existent i stimularea economisirii energiei termice
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

NORME METODOLOGICE din 20 iunie 2002 privind modul de elaborare a studiului de


prefezabilitate i a studiului de fezabilitate pentru proiectele de parteneriat public-privat,
desfurarea negocierilor cu investitorii selectai i coninutul standard al contractului de
parteneriat public-privat

LEGE nr. 519 din 12 iulie 2002 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
102/1999 privind protecia special i ncadrarea n MUNC a persoanelor cu handicap

ORDIN nr. 1850 din 11 noiembrie 2002 pentru aprobarea reglementarii tehnice
"Metodologie privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri", indicativ MP 017-02

ORDIN nr. 550 din 9 aprilie 2003 pentru aprobarea Reglementarii tehnice "ndrumator pentru
atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente"

LEGE nr. 401 din 7 octombrie 2003 pentru modificarea i completarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii

ORDIN nr. 1040 din 8 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea si conducerea evidentei contabile in partida simpla de catre persoanele fizice
care au calitatea de contribuabil in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind
Codul fiscal

LEGEA nr. 481 din 8 noiembrie 2004 privind protecia civil - Republicata in iulie 2008

HOTRREA nr. 560 din 15 iunie 2005 pentru aprobarea categoriilor de construcii la care
este obligatorie realizarea adposturilor de protecie civil, precum i a celor la care se
amenajeaz puncte de comand

ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

ORDONAN DE URGEN nr.195 din 22 decembrie 2005 - privind protecia mediului


modificata si completata de:

Reglementare tehnic CR-1-1-3-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea


aciunii zpezii asupra construciilor"

Reglementare tehnic CR-0-2005 din 27 decembrie 2005 "Cod de proiectare. Bazele


proiectrii structurilor n construcii"

HOTRREA nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din Hotrrea Guvernului
nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de construcii la care este obligatorie realizarea
adposturilor de protecie civil, precum i a celor la care se amenajeaz puncte de comand

ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei


Guvernului nr. 20/1994 privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
existente

ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 12 aprilie 2006 privind functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica

LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
195/2005 privind protecia mediului

HOTARRE nr. 940 din 19 iulie 2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotarrea
Guvernului nr. 273/1994

ORDIN nr. 1454 din 1 august 2006 pentru modificarea anexei nr. 4 la Reglementarea tehnica
"ndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente",
aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 550/2003

HOTARARE nr. 1865 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea limitelor valorice privind
competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii
noi

ORDONAN DE URGEN nr.57 din 20 iunie 2007 - privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice

PROCEDUR din 4 iulie 2007 privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C. pentru intervenii n timp asupra construciilor existente

LEGE nr. 228 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de
atribuire a contractelor de achizitie publica

PROCEDUR din 5 iulie 2007 privind emiterea acordului de ctre Inspectoratul de Stat n
Construcii - I.S.C. pentru intervenii n timp asupra construciilor existente

ORDIN nr. 549 din 26 iulie 2007 privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic
de ctre Inspectoratul de Stat n Construcii - I.S.C. pentru documentaiile tehnico-economice
aferente obiectivelor de investiii FINANATE din fonduri publice

ORDIN nr. 595 din 6 august 2007 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginilor de
antier

Ordinul nr. 691 din 10 august 2007, Ordinul nr.1459 din 1 octombrie 2007 si Ordinul nr.288
din 3 septembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind performanta
energetica a cladirilor.; Norme metodologice din 1 octombrie 2007 privind performanta
energetica a cladirilor.

ORDIN nr. 858 din 14 septembrie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile
de pregtire i desfurare a avizrii lucrrilor publice de interes naional i a locuinelor

Ordonanta de urgenta nr.105 din 4 octombrie 2007 pentru completarea ordonantei de


urgenta a Guvernului nr.111/2006 privind finantarea unor proiecte de investitii care necesita
o perioada mai lunga de un an pana la finalizare.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.

HOTRRE nr. 1302 din 24 octombrie 2007 pentru modificarea Hotrrii Guvernului nr.
573/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea Consiliului Interministerial de
Avizare Lucrri Publice de Interes Naional i Locuine

HOTRRE nr. 1303 din 24 octombrie 2007 pentru completarea Regulamentului de recepie
a lucrrilor de construcii i instalaii aferente acestora, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
273/1994

PROCEDURA din 19 noiembrie 2007 de emitere a autorizaiei de mediu

HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei


tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si
METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii

HOTARARE nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei


tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

METODOLOGIE din 9 ianuarie 2008 de evaluare a proiectelor i criteriile pe baza crora se


efectueaz selecia proiectelor n domeniul proteciei, integrrii i incluziunii sociale a
persoanelor cu handicap

ORDIN nr. 67 din 11 februarie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a diriginilor
de antier, aprobat prin Ordinul inspectorului general de stat al inspectoratului de Stat n
Construcii nr. 595/2007

ORDIN nr. 588 din 27 februarie 2008 privind stabilirea categoriilor de obligaii fiscale pentru
care organul fiscal transmite contribuabililor, prin pot, formularele de declaraii de venit

ORDIN nr. 2260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare i
inventariere a monumentelor istorice

ORDIN nr. 577 din 29 aprilie 2008 privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru
producerea betonului i executarea lucrrilor din beton, beton armat i beton precomprimat

Legea nr. 101 din 9 mai 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii

Norma metodologica din 12 mai 2008 privind clasificarea structurilor de primire turistice

ORDIN nr. 2398 din 25 iunie 2008 privind reorganizarea activitatii de atestare a specialistilor,
expertilor si verificatorilor tehnici n domeniul protejarii monumentelor istorice si pentru
aprobarea normelor metodologice privind atestarea acestora.

INSTRUCIUNI din 2 iulie 2008 de aplicare a unor prevederi din Hotrrea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente
investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii

HOTRRE 732 din 9 iulie 2008 - in baza careia se emit avizele privind incadrarea in specificul
arhitectural local pentru proiectele finantate din FONDURI europene Masura 322
Renovarea, dezvoltarea satelor, mbuntirea serviciilor de baz pentru economia i
populaia rural i punerea n valoare a motenirii rurale si Masura 313 - ncurajarea
activitilor turistice.

ORDONANA nr. 27 din 27 august 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul.

ORDIN nr. 1486 din 29 septembrie 2008 privind modificarea Ordinului inspectorului general
de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C. nr. 293/2006 pentru aprobarea
modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizarii n activitatea de control al
statului n amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii,
precum si cu privire la aplicarea unitara a prevederilor legale n domeniul calitatii n
constructii

ORDIN nr. 1488 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii de autorizare a
dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului
de Stat n Constructii nr. 595/2007

ORDIN nr. 1485 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind evaluarea
laboratoarelor de analiza si ncercari n constructii n vederea autorizarii, aprobata prin
Ordinul inspectorului generai de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr. 705/2006

ORDIN nr. 1484 din 29 septembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr. 362/2006 privind
accesul la informatiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat n Constructii - I.S.C.

HOTARRE nr. 1231 din 1 octombrie 2008 privind modificarea Hotarrii Guvernului nr.
766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea n constructii

ORDIN nr. 1620 din 10 octombrie 2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea
acordului de catre Inspectoratul de Stat n Constructii - I.S.C. pentru interventii n timp asupra
constructiilor existente, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si
locuintelor si al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr.
486/500/2007

ORDIN nr. 1619 din 10 octombrie 2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat n Constructii - S.S.C. pentru documentatiile
tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din FONDURI publice,
aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat n Constructii nr. 726/549/2007

ORDIN nr. 559 din 22 octombrie 2008 privind aprobarea Standardelor specifice de calitate
pentru centrele rezidentiale, centrele de zi si locuintele protejate pentru persoane adulte cu
handicap

ORDONAN DE URGEN nr.164 din 19 noiembrie 2008 - pentru modificarea i


completarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului

ORDONANTA DE URGENTA nr. 214 din 4 decembrie 2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr.
144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea
durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr.
144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea
durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

ORDIN nr. 40 din 28 ianuarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr.
144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea
durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

ORDIN nr. 2029 din 3 februarie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
modalitatea de calcul al tarifelor si procedura de PLATA a sumelor datorate pentru
operatiunile efectuate contra cost de Oficiul Romn pentru Drepturile de Autor

ORDIN nr. 2048 din 16 februarie 2009 pentru modificarea Normelor metodologice de clasare
si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor
nr. 2.260/2008, inclusiv NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2008 de clasare si
inventariere a monumentelor istorice.

ORDIN nr. 323 din 18 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului
dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor nr.
144/580/2008 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de
interventie "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si
crearea/modernizarea infrastructurilor conexe" n cadrul axei prioritare "Dezvoltarea
durabila si promovarea turismului" din cadrul Programului operational regional 2007-2013

ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului


prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDONANTA DE URGENTA nr. 10 din 25 februarie 2009 privind prorogarea termenului


prevazut la art. IV din Ordonanta Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

ORDINUL nr. 119 din 26 februarie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.
1.430/2005

ORDONANTA DE URGENTA nr. 19 din 7 martie 2009 privind unele masuri in domeniul
legislatiei referitoare la achizitiile publice impreuna cu legislatia conexa.

ORDIN nr. 28 din 26 martie 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
mpotriva incendiilor la obiective de cult

HOTARARE nr. 445 din 8 aprilie 2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice
i private asupra mediului

ORDONANA DE URGEN nr. 72 din 17 iunie 2009 pentru modificarea i completarea


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie
public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de
servicii

LEGE nr. 242 din 23 iunie 2009 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2008 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

LEGE nr. 261 din 7 iulie 2009 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
214/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
lucrarilor de constructii.

ORDIN nr. 2338 din 5 august 2009 pentru aprobarea Dispozitiilor generale de aparare
mpotriva incendiilor la obiective de cult

ORDIN nr. 704 din 9 septembrie 2009 privind aprobarea reglementarii tehnice "Cod de
proiectare seismica - Partea a III - a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor
existente, indicativ P 100-3/2008"

ORDIN nr. 1767 din 6 octombrie 2009 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici

Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

LEGE nr. 314 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si Norme
Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executarii lucrarilor de constructii

LEGE nr. 313 din 12 octombrie 2009 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007
privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane

ORDIN nr. 2480 din 16 noiembrie 2009 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul
ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008

ORDIN nr. 22 din 14 decembrie 2009 pentru punerea n aplicare a Normelor privind cota
procentuala pentru contributia asiguratorilor la Fondul de protectie a victimelor strazii

ORDIN nr. 1071 din 16 decembrie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului
ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"

NORMATIV din 16 decembrie 2009 de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru


autoturisme, indicativ NP 127:2009

ORDIN nr. 1083 din 17 decembrie 2009 pentru modificarea si completarea reglementarii
tehnice "ndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile
aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.
550/2003, si a reglementarii tehnice "ndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a
specialistilor cu activitate n constructii", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice,
transporturilor si locuintei nr. 777/2003

LEGE nr. 5 din 6 ianuarie 2010 pentru completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a
Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

HOTARRE nr. 151 din 23 februarie 2010 privind aprobarea Programului "Renasterea satului
romnesc - 10 case pentru specialisti"

ORDIN nr. 364 din 1 martie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
atestare tehnico-profesionala a specialistilor verificatori de proiecte, responsabililor tehnici
cu executia si expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru lucrarile de montaj utilaje,
echipamente si instalatii tehnologice industriale

HOTARRE nr. 167 din 3 martie 2010 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, aprobate prin Hotarrea Guvernului nr. 1.660/2006

PROCEDURA din 11 martie 2010 de autorizare a dirigintilor de santier

LEGE nr. 45 din 19 martie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
81/2009 pentru modificarea art. 6 din Legea nr. 597/2001 privind unele masuri de protectie
si autorizare a constructiilor n zona de coasta a Marii Negre

ORDIN nr. 1217 din 31 martie 2010 privind completarea anexei nr. 4 "Partea a IV-a - Breviar
de calcul al performantei energetice a cladirilor si apartamentelor, indicativ Mc 001/4-2009"
la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru
aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a
cladirilor"

NORME METODOLOGICE din 15 aprilie 2010 privind clasificarea structurilor de primire


turistice

ORDIN nr. 629 din 21 aprilie 2010 privind modificarea si completarea Regulamentului de
organizare si functionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice si juridice ca
verificatori de mediu, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr.
1.201/2006

ORDONANTA DE URGENTA nr. 41 din 28 aprilie 2010 privind unele masuri pentru intarirea
disciplinei in constructii.

ORDIN nr. 1372 din 30 aprilie 2010 pentru completarea Reglementarii tehnice "Cod de
proiectare pentru structuri din zidarie", indicativ CR 6-2006, aprobata prin Ordinul ministrului
transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.712/2006

ORDIN nr. 1466 din 17 mai 2010 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice si locuintelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru
elaborarea Registrului local al spatiilor verzi

DISPOZITII GENERALE din 20 mai 2010 privind apararea impotriva incendiilor la structuri de
primire turistice, unitati de alimentatie publica si unitati de agrement

ORDIN nr. 1524 din 20 mai 2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta
ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul
produselor pentru constructii

ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

ORDIN nr. 2361 din 12 iulie 2010 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
culturii si cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizata,
si a Listei monumentelor istorice disparute

Legea 172 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Legii 184/2001 privind
organizarea si exercitarea profesiei de arhitect

ORDINUL nr. 1867 din 16 iulie 2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si locuintei nr. 839/2009.

HOTARRE nr. 791 din 2 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarrea
Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

ORDIN nr. 187 din 19 august 2010 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind apararea
mpotriva incendiilor la spatii pentru comert

ORDIN nr. 2496 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de
acreditare a conservatorilor si restauratorilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si
cultelor nr. 2.008/2001

ORDIN nr. 2498 din 26 august 2010 pentru modificarea si completarea Normelor de
acreditare a expertilor, aprobate prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.009/2001

NORME METODOLOGICE din 26 august 2010 privind atestarea specialistilor, expertilor si


verificatorilor tehnici n domeniul protejarii monumentelor istorice

ORDIN nr. 2495 din 26 august 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici n domeniul protejarii
monumentelor istorice

ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1)
pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru modificarea
art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 90 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea


Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010 pentru modificarea si completarea


Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

REGULAMENT din 30 septembrie 2010 privind atestarea auditorilor energetici pentru cladiri

REGLEMENTARI TEHNICE din 22 noiembrie 2010 - Normativ pentru producerea betonului si


executarea lucrarilor din beton, beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea
lucrarilor din beton - indicativ NE 012/2

HOTARRE nr. 1304 din 15 decembrie 2010 pentru modificarea si completarea unor acte
normative din domeniul patrimoniului cultural national

ORDIN nr. 2655 din 20 decembrie 2010 privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT
SERV - S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice
pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

ORDIN nr. 2654 din 20 decembrie 2010 privind desemnarea Societatii Comerciale SRAC CERT
- S.R.L. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice
pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru autorizarea auditorilor energetici

REGULAMENT din 22 decembrie 2010 pentru atestarea managerilor energetici

LEGE nr. 278 din 24 decembrie 2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr. 1759 din 29 decembrie 2010 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din
Romnia

METODOLOGIE din 30 decembrie 2010 de informare si consultare a publicului cu privire la


elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism

ORDIN nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si
consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a
teritoriului si de urbanism

ORDIN nr. 1 din 5 ianuarie 2011 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romnia

NORME METODOLOGICE din 6 ianuarie 2011 de avizare si autorizare privind securitatea la


incendiu si protectia civila

ORDIN nr. 25 din 7 ianuarie 2011 privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale
CEPROCIM - S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii
specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii

ORDIN nr. 26 din 7 ianuarie 2011 privind aprobarea desemnarii Societatii Comerciale
QUALITAS - S.A. in vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii
specifice in vederea atestarii conformitatii produselor pentru constructii

HOTARARE nr. 55 din 19 ianuarie 2011 privind stabilirea cerintelor in materie de proiectare
ecologica aplicabile produselor cu impact energetic.

NORME METODOLOGICE din 19 ianuarie 2011 de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local.

HOTARARE nr. 57 din 26 ianuarie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea
aplicarii prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntara a organizatiilor la un sistem
comunitar de management de mediu si audit (EMAS) si de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
761/2001 si a deciziilor 2001/681/CE si 2006/193/CE ale Comisiei.

ORDONANTA DE URGENTA nr. 7 din 2 februarie 2011 pentru modificarea si completarea Legii
nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

HOTARARE nr. 102 din 9 februarie 2011 pentru aprobarea Programului de ACTIUNI pe anul
2011 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului
seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I
de risc seismic si care prezinta pericol public

ORDIN nr. 1005 din 21 februarie 2011 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de
referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru constructii.

LEGE nr. 3 din 1 martie 2011 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
41/2010 privind unele masuri pentru intarirea disciplinei n constructii.

ORDIN nr. 2178 din 17 martie 2011 privind modificarea si completarea Procedurii de
acordare a autorizatiilor pentru cercetarea arheologica, aprobata prin Ordinul ministrului
culturii si patrimoniului national nr. 2.562/2010

ORDIN nr. 1328 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
culturale n localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea,

modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de


drept public din mediul rural si mic urban - obiectivul reabilitarea, modernizarea
infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si obiectivul
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din
mediul mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

ORDIN nr. 1298 din 28 aprilie 2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizatiei
de mediu, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 1.798/2007

ORDIN nr. 1430 din 2 mai 2011 privind desemnarea Institutului de Cercetari n Transporturi INCERTRANS - S.A. n vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii
specifice pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii

ORDIN nr. 1431 din 2 mai 2011 privind desemnarea Societatii Comerciale CERTROM - S.R.L. n
vederea notificarii la Comisia Europeana pentru realizarea de functii specifice pentru
atestarea conformitatii produselor pentru constructii

ORDIN nr. 785 din 11 mai 2011 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind
continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea
funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si
Publicitate Imobiliara nr. 634/2006.

HOTARRE nr. 490 din 11 mai 2011 privind completarea Regulamentului general de
urbanism, aprobat prin Hotarrea Guvernului nr. 525/1996

ORDIN nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de
santier

LEGE nr. 90 din 6 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind
exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes
national, judetean si local

LEGE nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a
cladirilor

LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 38/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de
protectie si autorizare a constructiilor n zona de coasta a Marii Negre

HOTARRE nr. 945 din 28 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a
cladirilor

LEGE nr. 176 din 14 octombrie 2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 38/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 597/2001 privind unele masuri de
protectie si autorizare a constructiilor n zona de coasta a Marii Negre

ORDONANTA DE URGENTA nr. 85 din 5 octombrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

HOTARRE nr. 910 din 14 septembrie 2011 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea
regulamentelor (UE) nr. 1.015/2010 si nr. 1.016/2010 ale Comisiei, prin care se
implementeaza Directiva 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21
octombrie 2009 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerintelor n materie de
proiectare ecologica aplicabile produselor cu impact energetic

ORDIN nr. 553 din 13 octombrie 2011 pentru interpretarea art. 243 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr. 509 din 14 septembrie 2011 privind formularea criteriilor de calificare si selectie

HOTARRE nr. 1045 din 19 octombrie 2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotarrea
Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

HOTARRE nr. 921 din 21 septembrie 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor
procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ORDIN nr. 2656 din 18 octombrie 2011 privind aprobarea Listei cuprinznd indicativele de
referinta ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din
domeniul produselor pentru constructii

REGULAMENT din 19 septembrie 2011 privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare


efectuate de expertii judiciari n specializarea topografie, cadastru si geodezie

ORDIN nr. 1044364 din 19 septembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari n specializarea
topografie, cadastru si geodezie

ORDIN nr. 231 din 18 octombrie 2011 pentru aprobarea unor reglementari tehnice privind
cerintele tehnice generale si conditiile pentru introducerea pe piata a mijloacelor de aparare
mpotriva incendiilor

Ordinul CNAS nr. 894/2011 privind stabileste scutirea de penalitati la PLATA


sanatate restante

LEGE nr. 205 din 7 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010
privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de
interes national, judetean si local

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de


achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii.

HOTARARE nr. 1089 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 2/7 la Hotararea
Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea si
managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute in etapa I de
implementare a programului.

LEGE nr. 221 din 29 noiembrie 2011 pentru modificarea alin. (2) al art. 29 din Legea nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

LEGE nr. 279 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei de
urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

asigurarilor de

Norme Metodologice din 12 octombrie 2009 de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii

LEGE nr. 269 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea alin. (9) al art. 7 din Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

LEGE nr. 264 din 7 decembrie 2011 pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Legea administratiei
publice locale nr. 215/2001 si pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Legea nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua
de localitati

ORDIN nr. 2596 din 11 octombrie 2011 pentru completarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei, al ministrului finantelor publice si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si
internelor, nr. 163/540/23/2009

CRITERII MINIME OBLIGATORII din 18 aprilie 2011 pentru clasificarea spitalelor n funcie de
competen

CONDIII SPECIALE din 1 martie 2011 ale contractului pentru echipamente i construcii,
inclusiv proiectare

CONDIII SPECIALE din 1 martie 2011 ale contractului pentru construcii cldiri i lucrri
inginereti proiectate de ctre beneficiar

ORDIN nr. 506 din 14 martie 2011 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului industriei
i resurselor nr. 184/2003 privind aprobarea Listei standardelor romne care adopt
standardele europene armonizate referitoare la ascensoare

ORDIN nr. 2208 din 29 martie 2011 privind aprobarea Ghidului operaional pentru realizarea
obiectivului proiectarea, construirea i dotarea de sedii pentru aezminte culturale din
mediul rural i mic urban, n localitile unde nu exist asemenea instituii, din cadrul
Programului prioritar naional pentru construirea de sedii pentru aezminte culturale n
localitile unde nu exist asemenea instituii, precum i pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea i finalizarea lucrrilor de construcie a aezmintelor culturale de drept public din
mediul rural i mic urban

ORDONAN DE URGEN nr. 38 din 13 aprilie 2011 pentru modificarea i completarea Legii
nr. 597/2001 privind unele msuri de protecie i autorizare a construciilor n zona de coast
a Mrii Negre

PROCEDUR din 13 mai 2011 de autorizare a diriginilor de antier

REGULAMENT DE ORGANIZARE I FUNCIONARE din 1 aprilie 2011 a Consiliului Tehnic


Permanent pentru Construcii

ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de


achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii

LEGE nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice - Republicare

LEGE nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul

LEGEA nr. 184 din 12 aprilie 2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect Republicare

LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii Republicare

LEGE nr. 47 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 24/2007 privind
reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor

HOTARRE nr. 168 din 13 martie 2012 privind completarea art. 2 din Hotarrea Guvernului
nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011
privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

DIRECTIVA 2005/36/CE din 7 septembrie 2005 privind recunoaterea calificrilor profesionale

ORDIN nr. 277 din 19 martie 2012 pentru modificarea si completarea Procedurii de
autorizare a dirigintilor de santier, aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si
turismului nr. 1.496/2011

ORDIN nr. 622 din 30 martie 2012 pentru aprobarea modelului si continutului legitimatiei de
control si ale stampilei destinate utilizarii in activitatea de control al statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si autorizarea executarii lucrarilor de constructii, precum si cu privire la
aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii

HOTARARE nr. 249 din 27 martie 2012 pentru aprobarea Programului de ACTIUNI pe anul
2012 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului
seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de
expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public

LEGE nr. 193 din 6 noiembrie 2000 privind clauzele abuzive din contractele ncheiate ntre
profesioniti i consumatori - Republicare

LEGE nr. 148 din 23 iulie 2012 privind nregistrarea operaiunilor comerciale prin mijloace
electronice

LEGE nr. 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
66/2011 privind prevenirea, constatarea i sancionarea neregulilor aprute n obinerea i
utilizarea fondurilor europene i/sau a fondurilor publice naionale aferente acestora

LEGE nr. 133 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
64/2010 privind modificarea i completarea Legii cadastrului i a publicitii imobiliare nr.
7/1996

ORDONAN DE URGEN nr. 114 din 17 octombrie 2007 pentru modificarea i completarea
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului.

LEGE nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii
Republicare act sintetic la 12 aprilie 2013

LEGE nr. 81 din 5 aprilie 2013 privind aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
85/2011 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii

ORDIN nr. 2463 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind
securitatea la incendiu a construciilor, Partea a II-a - instalaii de stingere", indicativ P118/22013

ORDIN nr. 2361 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Cod de proiectare
a construciilor cu perei structurali de beton armat", indicativ CR 2-1-1.1/2013

ORDIN nr. 2464 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Cod de
proiectare pentru structuri din zidrie", indicativ CR 6 - 2013.

ORDIN nr. 2385 din 26 iulie 2013 privind aprobarea reglementrii tehnice "Ghid pentru
proiectarea structurilor din beton de nalt rezisten n zone seismice", indicativ GP 1242013

ORDIN nr. 2359 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementrii tehnice "Normativ privind
producerea betoanelor uoare", indicativ C 155-2013