Sunteți pe pagina 1din 20

Evoluia Oraului

Satu Mare

ndrumtor conf. dr. arh. AGACHI Mihaela Ioana
Facultatea de Arhitectur i Urbanism,
U. T. Cluj-Napoca
SLGEAN Alexandra,
STAN Anca Oana
Studente anul I,
Facultatea de Arhitectur i Urbanism,
U.T. Cluj-Napoca
ra!ul Satu "are, scldat de apele btr#nului Some $Samus% este o &eche a!e'are &enit din
umbra timpului, istoria sa milenar (iind atestat de spturile arheolo)ice )site *n strada +arl
"ar,. A e'at *n plin 'on de c#mpie, dimensionat )eo)ra(ic, ora ul * i poate con(i)ura o
)enealo)ie istoric &enerabil, asemenea tuturor a e'rilor rom#ne ti.
A e'at *n 'ona de contact a C#mpiei Tisei cu Carpa ii rientali i -odi ul Some an, are un
relie( &ariat, *n care se deosebesc dou ni&ele. c#mpia i 'ona *nalt.
C#mpia predomin, ocup#nd /01 din supra(a a jude ului i se )se te *n partea central i
&estic. Cea mai *ntins este C#mpia Some ului $in(erior%, c#mpie cu aspect monoton, *nclinat
u or de la S-2 la N-3. 2a este strbtut de r#ul Some , care *n perioadele cu multe precipita ii iese
din albie i produce inunda ii. 2ste o c#mpie joas, cu altitudini *ntre 445-4/6 m, strbtut de albii
prsite ale Some ului, ceea ce (a&ori'ea' sta)narea apei. 2a e continuat de c#mpia 2cedului,
Crasnei, Ierului, Nirului, Salacea.
Topo)ra(ic, &atra ora ului, 3illa 7otmar, e,ista *ntre Some i str. 8o'elor de a'i9 partea
locuit de coloni tii teutoni a (ost 'ona str. "ihai 3itea'ul- -ia a -cii9 "intiul, a e'at dincolo de
Some , are ca centru biserica re(ormat de la intersec ia str'ii -ionerilor cu strada Ad: 2ndre si b-
dul Unirii.
n de'&oltarea ora ului Satu "are, un loc semni(icati& *l are at#t ca *nsemntate politic i
militar *ncep#nd *nc din secolul al ;-lea, c#t i din punct de &edere al (rec&entelor men iuni
documentare i icono)ra(ice $stampe, )ra&uri, schi e%, cetatea ora ului. Cetatea &oie&odal a lui
"enumorut a de&enit mai t#r'iu centrul administrati& al comitatului. Cetatea de pm#nt din e&ul
mediu timpuriu se pare c a (ost a(ectat de distru)erile in&a'iei ttare de la 4<=4. >a 4=?6, *n
timpul domniei lui "atei Cor&in, la Satu "are e,ista un castel, despre care )eneralul italian Andrea
>eone "a))iorotti, *n lucrarea sa despre arhitec ii italieni *n Transil&ania *n secolele ;I3-;3II,
spune c era de (orm patrulater i a&ea c#te un turn la (iecare col .
n cursul esca&a iilor *ntreprise *n anul 4@A/ pentru construc ia unor blocuri de locuin e pe
strada Becebal, l#n) podul &echi de peste Some , a aprut, pe l#n) (orti(ica iile de palisad, la o
ad#ncime de apro,imati& A m de la ni&elul actual al solului, un (ra)ment de 'id cu ba'a construit
din blocuri de piatr, cele mai mari de 4,?6 m ; 6,56 m, peste care s-au 'idit crmi'i le)ate cu &ar
nestins. Crosimea 'idului a&ea la ba'a 0,=6 m. Ipotetic, acesta ar putea (i unul din 'idurile cet ii
din secolul al ;3-lea. Se pare c asemenea (orti(ica ii, de tipul cet ilor re)ale, s-au construit,
*ncep#nd cu a doua jumtate a secolului al ;III-lea, *n apropierea e,ploatrilor de sare, a celor de
(ier, a trectorilor i a &milor $Turda, Ciceu, Dolo)na, oimu , Aiud, radea, Satu "are, cna
"ure %. Se tie c la Satu "are a (ost prima camar a srii, adica loc de des(acere a srii, pe
itinerarul cna-Bej p#n *n C#mpia Tisei, transportul reali'#ndu-se pe Some cu ajutorul brcilor
sau al plutelor.
-e de alt parte, dup 4<A6-4<@6, se intensi(ic e(ortul de construire a cet ilor nobiliare din
piatra i &ar $cementum%, materiale transportate din 'ona de deal i de munte spre 'ona de c#mpie,
pe Some , cu Ena&eleF, dup cum men ionea' un document din 4<A0. Credem c *n acela i
conte,t istoric ar trebui plasat i cetatea Stmarului, e,istent *nainte de 4=/6.
Bup 4?=0, c#nd cetatea intr *n posesia (amiliei Dathor:, se (ac schimbri ale albiei
Some ului, pentru a apra ora ul i cetatea *n partea sa sudic, ast(el *nc#t (orti(ica ia rm#ne
a e'at *ntr-o insul le)at de principalele drumuri prin trei poduri peste Some . unul spre Daia
"are $de la captul str'ii Cu'a 3od%, unul spre Carei i Slaj $la captul str'ii +ossuth >ajos% i
al treilea spre "intiu $la captul str'ii te(an cel "are%. n 4?/<, cetatea este asediat de armatele
otomane conduse de pa a Ibahim din Duda i pa a "alcoci din Timi oara. n 4?/<, cetatea a (ost
asediat de habsbur)i, iar armatele transil&nene prsind-o, o incendia', ast(el *nc#t se impune
re(acerea ei, mai ales c de&enise posesia cea mai estic a habsbur)ilor. Bin *nsrcinarea
)eneralului austriac >a'ar SchGendi, se *ncepe reconstituirea cet ii dup planurile arhitectului
italian tta&io Daldi)ara. 8eali'at dup sistemul (orti(ica iilor italiene, a&ea o (orm de penta)on
cu cinci bastioane, (iind construit din lemn i din pm#nt $materia et ar)ila%. >ucrrile au (ost
e,ecutate prin presta iile *n munc a mii de ioba)i, adu i nu numai din comitatul Satu "are, ci i
din comitatele &ecine. Ioba)ilor le re&enea ulterior i obli)a ia de a e,ecuta periodic repara ii, la
inter&al de 46 ani, pentru c materialul lemnos putre'ea i era necesar s (ie *nlocuit. (fig. 1)
A&#nd un loc bine determinat, *n conte,tul militar i politic din nord-&estul Transil&aniei,
cetatea Satu "are, *ncep#nd mai ales cu secolul ;3I-lea, intr *n aten ia cltorilor strini. Ast(el,
la 4?5?, diplomatul (rance' HacIues Dn)ars, *n drum spre Constantinopol, notea' urmatoarele
despre cetatea i )arni'oana din Satu "are.
E... n cetatea bine *ntrit cu cinci bastioane sunt 0? de tunuri. Cetatea se a(l pe o insul
(ormat de r#ul Some . Carni'oana sa este alctuit din A66 de solda i )ermani, 066 de clre i i
numero i pedestra i liberi. Cetatea a (ost contruit de )eneralul SchGendi *n 4?/?. n 4?/<, cetatea
a (ost asediata de <= 666 de turci i aprat de = 666 de oameni...F
Bup ocuparea cet ii radea de ctre turci, armatele otomane, *n anul 4//6, au asediat i
cetatea Satu "are.
Istoria *ncepe s se preci'e'e acum i *n date i *n documente. 2a *nre)istrea' pentru prima
oar, *n Cronica lui ANNI"US $Cesta Jun)arorum% i numele de SAT"A8 $7othmar%. n jurul
anului @66 d. Jr., aceasta este una din cet ile de )rani ale &oie&odului "enumorut. "a)hiarii au
asaltat cetatea 7othmar timp de trei 'ile, iar dup cucerirea ei au instalat aici )arni'oana militar
ma)hiar.
Asupra numelui (olosit de-a lun)ul &eacurilor *n &ariantele SA>T7"A8+T, 7ATJ"A8,
7T"A8, S7U>JT"A8, S7AT"A8, SAT"A8, s-au dat e,plica ii di(erite. Unii istorici sus in
c SA>T7"A8+T ar deri&a din cu&intele )ermane. SA>7Ksare9 "A8+TKt#r), *n traducere ET#r)
de sareF.
Al i istorici optea' pentru deri&area numelui Stmarului din cel al unui (eudal 7atmar,
tmar, care ar (i construit cetatea *n secolul al I;-lea. Hudele Stmarului la 4A/@, Iosi( 7anath:, i
unul din primii si istorici a(irma c numele Stmarului e o prescurtare a numelui Satu "are, nume
dat de rom#ni.
-e &atra actualului municipiu, la *nceputul e&ului mediu, erau urmtoarele a e'ri. cetatea de
pm#nt i lemn cucerit de ma)hiari, a e'area Stmar $&illa 7othmar%, locuit de rom#ni ba tina i
i situat la N de cetate9 a e'area "intiu $Nemeti scris *n documente N2"-TI, N2"TL i chiar
N2"-JTJL *nseamn *n limba ma)hiara Ede neam nem escF% *ntemeiat de coloni ti )ermani i
a(lat la N de Stmar.
-opula ia rom#neasc a con&ie uit cu ma)hiarii i cu popula iile coloni'ate aici de-a lun)ul
timpului cu scopul de'&oltrii urbanistice i me te u)re ti9 )ermanii $secolele ;II-;III%9 &abii
$secolul ;3III% i slo&acii $secolele ;3III-;I;%.
r)anul de conducere cel mai important la ni&elul comitetului era adunarea nobililor
$con)re)ation nobilium%, care a&ea atribu ii e,ecuti&e, judectore ti, de administra ie public i
militar. Comitele suprem era numit de re)e9 dar cum petrecea majoritatea timpului la curtea re)al,
acti&itatea *n comitat era supra&e)heat de un &icecomite, ulterior doi.
Cele dou t#r)uri M Stmar i "intiu M erau conduse de ctre un consiliu, din r#ndul cruia se
ale)eau anual judele i 4< jura i. Consiliile celor dou t#r)uri se reuneau *n comun *n ca' de
primejdie sau pentru a adopta hotr#ri importante. 2di(iciile ora elor erau construite din lemn i
pm#nt. Cldiri mai importante erau. "onetria, care a (unc ionat *ntre anii 4<06-4==/, Cmara
srii, men ionat *n 4046, Spitalul i a'ilul de btr#ni, -rimria ora ului, o mnstire *n Satu "are
i dou *n "intiu, o biseric *n Satu "are i una *n "intiu.
n partea de apus a cet ii se a(lau locuin ele ser&itorilor, o berrie care (abrica bere pentru
solda ii )ermani, o cr# m i o mcelrie. n interiorul cet ii, cldirile mai importante erau. casa
comandantului cet ii i o biseric catolic care, *n 4/<<, o dat cu intrarea cet ii *n posesiunea lui
Cabriel Dethlen, de&ine proprietatea re(orma ilor. Cu aceast oca'ie, ei au *n(iin at, pe l#n)
biseric, o coal i o tipo)ra(ie.
n e&ul mediu, "intiul i Satu "are erau dou ora e distincte, despr ite de Some . Batorit
inunda iilor (rec&ente, s-au ridicat di)uri de aprare cu palisad $&aluri de pm#nt cu st#lpi%, ale
cror urme s-au putut pune *n e&iden cu oca'ia di&erselor esca&a ii pentru (unda iile de locuin e
din &remea contemporan.
Statutul social-politic i economic al ora ului Satu "are a parcurs etapele caracteristice
a e'rilor urbane transil&nene. Be la castrum $cetate% i &illa $sat% *ncep#nd cu secolul al ;-lea, la
ci&itas $oras% *n 4004 $ci&itates de 7otmar et de N:menth:% i 4=/A $oppidum 7othmar%, de&enind
*n s(#r it, *n 4A4<, ora liber re)al $ci&itas libera re)ia%.
A e'area Satu "are i, odat cu ea i cea &ecin, "intiul, au ajuns la ran) de ora , (iind
pomenite cu acest statut *n 4004. ECi&itate de 7othmar et de N:mtiF. n 4==? "intiul i *n 4=/A
Satu "are de&in t#r)uri $ppidum%.
Bup 4?</, *n timpul disputelor dintre ardeleni i habsbur)i, a a&ut loc (orti(icarea ora ului
Satu "are i construirea cet ii de tip italian, din lemn i pm#nt, a&#nd (orma de penta)on cu
cinci bastioane, dup planurile arhitectului italian tta&io Dalda)ira. "intiul era *nconjurat *n
secolul al ;3II-lea cu palisad i an cu ap. Apele Some ului *nconjurau cetatea i despr eau
cele dou a e'ri, Stmarul i "intiul (fig. 1). n interiorul cet ii, cldirile mai importante erau casa
comandantului cet ii, o biseric catolic, care *n 4/<<, odat cu *ntrea)a cetate *ntr *n posesiunea
lui Cabriel Dethlen i de&ine proprietate a re(orma ilor. Atunci s-a *n(iin at pe l#n) biseric o
coal i o tipo)ra(ie. "ai e,ista un edi(iciu numit 8e'iden ia, care din 4/06 a apar inut ie'ui ilor
i *n care a (unc ionat o coal. Aceast cladire a e,istat p#n *n 4@4<, c#nd a (ost demolat i pe
locul ei s-a construit cldirea actualului Cole)iu N"ihai 2minescuN. n aceast perioad s-au (acut
schimbri i ale albiei Some ului, pentru a apra ora ul i cetatea *n partea sudic, iar (orti(ica iile
erau a e'ate *ntr-o insul le)at de principalele drumuri prin trei poduri peste Some . unul spre
Daia "are, pe la captul str'ii actuale Cu'a - 3oda, unul spre Carei i Slaj, la captul actualei
str'i "ircea cel Dtr#n, i al treilea spre "intiu, la captul actualei str'i te(an cel "are.
Interesant de remarcat este (aptul c dispo'i ia str'ilor din centrul &echi al ora ului Satu "are i
"intiu s-a pstrat *n linii mari p#n a'i. Aspectul edilitar al ora elor Satu "are i "intiu este
caracteristic ora elor medie&ale din 'ona de campie. Cra&urile si stampele de epoc e&iden ia', pe
l#n) ima)inea cet ii, i dispo'i ia str'ilor. Ast(el, )ra&ura *ntocmit la 4/A6 de italianul Cualdo
Callea''o -riorato red un plan (idel al str'ilor ora elor Satu "are i "intiu (fig. 1). Bocumentele
&remii men ionea' totodat i denumirile str'ilor. n 4?4=, cu oca'ia unei conscrip ii a
locuitorilor ora ului sunt men ionate mai multe str'i. platea Arcis $str. Cet ii%, platea "olendini
$str. "orii%, platea >a'arii $str. >a'r%, platea -ar&a $str. "ic%, platea Sancti Iacobi $str. S(. Iacob%.
2di(iciile ora ului erau construite din pm#nt i lemn, *n marea lor majoritate. n 4/AA, Satu "are
prime te din partea *mpratului >eopold dreptul de a (ace comer . T#r)ul i iarmaroacele se ineau
*n centrul ora ului $a'i -ia a >ibert ii% (fig. 2), unde numai partea nordic a&ea cldiri. Aici, *n
4AA4, e,ista renumitul han N>a arborele &erdeN $pe locul actual al cldirii numite NCasa AlbN(fig. 3),
la intrarea din strada -str&ului *n -ia a >ibert ii%. "r(urile se des(ceau *ntr-un (el de barci, de
(apt ni te acoperi uri de sc#nduri (r pere i laterali, a a-numitele NumbraculaN $umbrare%.
"ari pa)ube s-au produs *n 'on *n timpul rscoalei antihabsbur)ice conduse de principele Fr.
8aOoc': al II-lea, *ntre 4A60-4A44. 8scula ii au asediat cetatea Satu "are, pe care au ocupat-o *n
4A6?, dup care 8aOoc': a ordonat demolarea ei. descriere mai e,act a bastioanelor cet ii Satu
"are se (ace *n 4A6=, cu prilejul predrii ei austriecilor. n actul de predare al cet ii sunt enumerate
urmtoarele bastioane. Nbastionul de alarmN, Nbastionul -isiciiN, Nbastionul nouN, Nbastionul
umplutN, Nbastionul JosGanthN. Austriecii au continuat demolarea cet ii, ac iune ce s-a *ncheiat *n
4A<0. Be'&oltarea ora ului a continuat *ns. n 4A4<, pe ba'a unui acord, cele dou t#r)uri s-au
uni(icat sub numele de Satu "are $S'atmarnemeti%. n 4A4?, ora ul Satu "are e ridicat la ran)ul de
ora liber re)al i actul din 4A<4, dat de Carol al I3-lea, cons(in ea aceast situa ie. ntre anii 4A/6-
4AAA, a (ost schimbat cursul Some ului, care p#n atunci despr ea cele dou ora e, i s-au (cut
lucrri de re)ulari'are a albiei i de desecare a albiilor secundare, albia Some ului cpt#nd
con(i)ura ia celei de a'i.
Secolul al ;3III-lea marchea' *nceputul procesului de urbani'are i sistemati'are a ora ului.
se (ac primele pietruiri de str'i $dup 456@% i se *n(iin ea' Comisia de sistemati'are a ora ului
$45<0%, rspun'toare de de'&oltarea sa urbanistic. Bin 45@4 se introduce iluminatul electric.
-rosperitatea economic i lini tea politic au permis trans(ormarea sa, la (#r itul secolului al
;3III-lea i *nceputul secolului al ;I;-lea, *ntr-un important centru economic i cultural.
Be'&oltarea economic a ora ului a in(luen at *n mod po'iti& i e&olu ia situa iei demo)ra(ice.
Ast(el, la 4/5/, e,istau *n ambele ora e, Satu "are i "intiu, un numr de A0= de case i 0 <@< de
locuitori, pentru ca la 4A/@, numrul locuitorilor s creasc la ? 6/5, iar *n 456@, la @ 554.
nceputul procesului de moderni'are are loc *n prima jumtate a secolului al ;I;-lea i este
le)at, printre altele, de numele unei personalit i. episcopul romano-catolic al Stmarului, Jam
Hanos, *ntre anii 45<A-45=5. n( i area de a'i a ora ului a prins contur prin ac iunile sale. a
sistemati'at centru &echi, cumpr#nd terenul pie ei centrale i don#ndu-l apoi ora ului $4506%,
demol#nd cu aceast oca'ie bode)ile. A completat (orma actual a Catedralei 8omano-Catolice,
construind cupola mare i cele dou na&e laterale (fig.4,5). A construit "nstirea i Claustrul
clu)ri elor de pe strada te(an cel "are (fig.6), pe l#n) care a sprijinit *n(iin area unui )imna'iu
catolic i a unei coli normale, precum i a internatului 2piscopial (fig.23) $actuala cldire a >iceului
Unio%. A construit biserica Cal&aria $str. "ihai 2minescu% precum i Claustrul Franciscanilor din
-ia a "ic a ora ului.
n 45<0, odat cu *n(iin area Comisiei de sistemati'are, se trece la un intens e(ort constructi&,
at#t *n ceea ce pri&e te casele particulare, dintre care enumerm Casa Hene: $*n locul cldirii
Tribunalului de a'i%, Casa 3ecse: $actuala cldire a "u'eului Hude ean%, Casa rmos $cldirea cu
ceasul electric din col ul -ie ei >ibert ii%, c#t i bisericile. cea romano-catolic $-ia a >ibert ii%,
cea )reco-catolic &eche $str. 4 Becembrie 4@45% i institu iile. Tribunalul jude ean (fig.7), Teatrul
de Nord(fig.8) etc.
n jurul anului 45==, *ncep s (ie demolate tarabele i barcile din pia a central a ora ului,
care de&ine un loc &iran, (olosit doar pentru t#r)uri9 pe laturile pie ei *ncep s apar o serie de
edi(icii, din care cea mai mare parte se pstrea' i ast'i. Tot *n acela i an, se *n(iin ea' primul
parc al ora ului $actualul parc de pe b-dul 8epublicii%. Bup anul 456?, se intensi(ic ac iunile de
pa&are a ora ului. >a *nceput, pa&ajul s-a (cut din sc#nduri de stejar. -rima 'on a ora ului pa&at
cu sc#nduri a (ost actuala -ia a >ibert ii. ncep#nd cu anul 4565, *ncepe s (ie transportat piatra
din carierele de la Seini pentru pa&aj, dar abia dup 45?6 se )enerali'ea' ac iunea de pietruire a
str'ilor. n ultimile dou decenii ale secolului al ;I;-lea, *ncep masi& lucrrile de construc ie a
apeductelor.
Batorit acestor lucrri de urbani'are i sistemati'are, *n( i area ora ului * i c# ti)
indi&idualitatea *n r#ndul centrelor urbane din &estul rii. re'umati& descriere a aspectului
stilistic i a ambian ei arhitecturale, de la mijlocul secolului al ;I;-lea i p#n la *nceputul
secolului al ;;-lea, ale acestei a e'ri urbane, surprinde o ima)ine care se constitue din elemente
neoclasice, baroce i eclectice, precum i din cele caracteristice stilului secession. 2&olu ia urbana
este str#ns le)at de cea demo)ra(ic, *ntre cele doua e,ist#nd condi ionri reciproce. C#te&a date
pri&ind numrul locuitorilor ora ului Satu "are pe parcursul unui secol ilustrea' peremptoriu
locul important pe care *l ocup *n r#ndul ora elor transil&nene. *n 454? - @ @<5 locuitori, *n 45?6 -
40 0<?, *n 45/@ - 45 0?0, *n 45@6 - <6 A0/, *n 4@46 - 0= 4?4.
n conclu'ie, ora ul Satu "are este un ora transil&nean, de'&oltat spontan, a&#nd ca
element )enerator punctul de des(acere a srii pe &adul cna Bejului M Some - Un)aria M Cehia.
Se remarc simpla *n iruire linear a locuin elor spre strad, )ener#nd o tram stradal relati&
orto)onal.
Fig. 1 Gravur reprezentnd ora u i !etatea "atu #are $n %e!ou a &'(()ea, aprut $n !artea ui Guadi
Gaeazzo *riorato, +,i%toria di -eopodo .e%are+, 'iena, 167/
Fig. 1.1 0egiunea ora uui "atu #are %f %e! a &'((()ea
Fig. 2 *ia a !entra 188/
Fig. 3 .a%a a1
Fig. 4 .atedraa 0o2ano)!atoi! 13/7
Fig. 5 .atedraa 0o2ano).atoi!
Fig. 6 .au%tru %urorior de !aritate
Fig.7 4ri1unau 5ude ean "atu #are %f. %e!ouui a &(&)ea

Fig. 8 4eatru 6otara, a!tuau 4eatru de 6ord, 13/7
Fig.3 *ia a (. .. 7rtianu, %f. %e!. a &(&)ea
Fig.1/ 8ra u "atu #are $n anu 13/7
Fig. 11 *ia a 'a%ie -u!a!iu 13/7
Fig. 12 7aia !o2una
Fig.13 7aia !o2unaa 13/7
Fig.14 Gara
Fig.14 Gara %f. %e!. a &(&)ea
Fig.15 Gara 13/7
Fig. 16 Gara
Fig. 17 Gara
Fig. 18 7i%eri!a gre!o)!atoi! %f. %e! a &(&)ea
Fig. 13 7i%eri!a refor2at !u an uri %f. %e! a &(&)ea
Fig. 2/ 0e%turant)!9io ! din *ar!u Grdina 0o2ei
Fig. 21) 22 "tr. ,a2 5ano% %f. %e! a &(&)ea
Fig. 23 (nternatu epi%!opia
Fig.24 7an!a #ag9iara %e! &(&
Fig 25 *o ta %f %e! &(&
Fig 26 *o ta 13/7
Fig.27 *ri2ria ora uui %f %e! &(&
Fig 28. *ri2u pod 2etai! %f %e! &(&