Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CESIUNE

a contractului de
___________________________________________
NR. ______________/ _________________
I.
PRILE CONTRACTANTE
S.C. _____________________________
S.R.L., cu sediul n localitatea
_________________________, str. ________________________, bloc ______, scara ______,
etaj: ______, ap. ______, judeul _________________, cod unic de nregistrare:
___________________,
nmatriculat
la
Oficiul
Registrului
Comertului
_________________
sub
nr.
J_____/______/______,
cont
RO
________________________________________________
deschis
la
__________________________________________,
telefon/fax:
______________________________,
reprezentat
prin
d-ul/d-na
______________________________, n funcia de ______________________, n calitate
de CEDENT,
i
S.C.
__________________
S.R.L.,
cu
sediul
n
localitatea
_________________________, str. ________________________, bloc ______, scara ______,
etaj: ______, ap. ______, judeul Bacu, cod unic de nregistrare:
___________________, nmatriculat la Oficiul Registrului Comertului ______________
sub
nr.
J____/______/______,
cont
RO________________________________________________
deschis
la
__________________________________________,
telefon/fax:
______________________________,
reprezentat
prin
d-ul/d-na
______________________________, n funcia de ______________________, n calitate
de CESIONAR
Denumii n cele ce urmeaz n mod colectiv PRILE i n mod
individual PARTEA
LUND N CONSIDERARE
Prevederile art. 1315 din Noul Cod Civil i faptul c CREDITORUL CEDAT,
respectiv
S.C.
_________________
S.R.L.
cu
sediul
n
localitatea
_________________________, str. ________________________, bloc ______, scara ______,
etaj: ______, ap. ______, judeul Bacu, cod unic de nregistrare:
___________________, nmatriculat la Oficiul Registrului Comertului ______________
sub
nr.
J____/______/______,
cont
RO________________________________________________
deschis
la
__________________________________________,
telefon/fax:
______________________________,
reprezentat
prin
d-ul/d-na
______________________________, n funcia de ______________________, n calitate
de CREDITOR CEDAT, deine asupra cedentului, respectiv S.C. _________________
S.R.L o crean n valoare nominal total de ________________ lei,
conform datelor exprimate n evidenele contabile
Au convenit s ncheie prezentul CONTRACT DE CESIUNE DE
CONTRACT, dup cum urmeaz:
1/4

II.
OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Prezentul contract are ca obiect cedarea de ctre CEDENT, respectiv de ctre
S.C.
_________________
S.R.L.
a
contractului
de
______________________________________________ nr. ___________/_____________ i a
tuturor actelor adiionale existenta i n vigoare ncheiate n susbsidiar sau ca
accesorii ale contractului enunat mai sus, precum i a tuturor drepturilor i
obligaiilor ce decurg din acesta, societii S.C. _________________S.R.L. n
calitate de CESIONAR al contractului nr. ______/__________ ncheiat ntre
cedentul
S.C.
_________________S.R.L.
i
creditorul
cedat
S.C.
_________________ S.R.L.
II.2. Obiectul prezentului contract const, de asemenea, i n cesiunea de ctre
CEDENT, respectiv S.C. _________________ S.R.L., a datoriei n sum de
_________________ lei pe care o are de achitat ctre Creditorul Cedat, S.C.
_________________ S.R.L. n baza contraclui ce sa cesioneaz.
II.3. Datoria n sum total de _________________ lei se transmite n totalitate,
definitiv, astzi, data semnrii prezentului contract, CESIONARULUI, cu toate
garaniile i accesoriile sale, aa cum exist n patrimoniul CEDENTULUI la
valoarea nominal.
III.1.

III.2.
III.3.
III.4.
III.5.
III.6.

III.7.

III.
DECLARAII I GARANII
Cesionarul S.C. _________________ S.R.L. accepta n mod irevocabil i fr
rezerve
transmiterea contractului nr. ______/__________, precum i toate
drepturile i obligaile aflate n derulare conform acestui contract, obligndu-se
la plata datoriei deja scadente la data semnrii prezentei cesiuni ctre
creditorul cedat S.C. _________________ S.R.L. in suma de _________________ lei,
n caz contrar creditorul cedat avnd dreptul de a-l aciona n judecat pentru
recuperarea debitului, fr o prealabil punere n ntrziere.
CEDENTUL declar c, la data ncheierii prezentului contract, are capacitatea
cerut de lege pentru ncheierea contractului i pentru ndeplinirea obligaiilor
ce deriv din acesta.
CESIONARUL declar c, la data ncheierii prezentului contract, are capacitatea
cerut de lege pentru ncheierea contractului i pentru ndeplinirea obligaiilor
ce deriv din acesta.
Cedentul se obliga sa cesioneze si toate accesoriile creantei si garantiile pe
care le detine, dac exist, precum si dreptul de a urmari incasarea creantei de
catre cesionar.
Creditorul Cedat are dreptul de a exercita toate parghiile legale in scopul
incasarii datoriei cedate, fiind in drept sa emita in nume propriu dispozitii fa
de noul contractant.
CEDENTUL garanteaz solvabilitatea prezent a cesionarului, declarnd c, la
momentul ncheierii prezentului contract, nu are cunotin de faptul c
cesionarul s-ar afla n incapacitate de plat sau ca s-ar fi demarat mpotriva
cestuia procedura reorganizrii judiciare sau a falimentului, sau de iminena
unei asemenea situaii. Oricum, CEDENTUL nu garanteaz solvabilitatea viitoare
a cesionarului.
CESIONARUL declar c a luat cunotin de existena i ntinderea drepturilor
i obligaiilor pe care le are de respectat i ndeplinit fa de Creditorul Cedat,
n baza contractului cesionat.
IV.

OBLIGAII CONTRACTUALE
2/4

IV.1. Obligaiile Cedentului:


a) Cedentul se oblig s predea Cesionarului urmtoarele documente:
Contractul nr. ________/__________ i Actele adiionale subsecvente, dac exist;
b) Cedentul se oblig s transmit ctre cesionar toate drepturile i obligaiile
ce decurg din contractul ce face obiectul cesionrii, descrcndu-se de
gestiune.
IV.2. Obligaiile Cesionarului. Cesionarul, devenind prin prevederile prezentului
contract, noul contractant, respectiv noul Prestator/Vnztor pentru realizarea
drepturilor i obligaiilor ce decurg din contract nr. ___________/__________________
se oblig:
1. S respecte n totalitate prevederile contractului de vnzare-cumprare/de
prestri servicii nr. ___________/____________ i Actele adiionale ncheiate i
aflate n vigoare;
2. S recunoasc i s-i nsueasc documentele furnizate de ctre Cedent
conform prezentului Contract de Cesiune;
3. S accepte ca opozabile toate clauzele di contractul cesionat ncheiate de
cedent S.C._________________ S.R.L. i creditorul cedat S.C. _________________
S.R.L.
4. Se oblig s plteasc n termen d 5 (cinci) zile calendaristice suma de
_________________ lei pe care cedentul o datoreaz creditorului cedat, date
fiind pli efectuate n avans pentru servicii/produse neefectuate/nelivrate.
5. Cesionarul se oblig s primeasc toate drepturile i obligaiile ce decurg
din contractul cesionat.
V.
LITIGII
V.1. Litigiile aprute ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil.
V.2. Dac prile nu ajung la o nelegere pe cale amiabil, litigiile se vor soluiona
de instanele competente, conform legislaiei n vigoare.
VI. NOTIFICAREA CESIUNII DE CREAN
6.1. Pentru ca prezentul contract s fie opozabil fa de teri i n principal fa
de CREDITORUL CEDAT, CEDENTUL se oblig ca n termen de 48 de ore de la
semnarea prezentului contract s notifice CREDITORULUI CEDAT cesiunea.
6.2. Dup ncheierea contractului, cesionarul se oblig s plteasc n maxim 5
zile calendaristice de la semnarea prezentului contract, suma de
_________________ lei pe care cedentul o datoreaz creditorului cedat.
VII. EFECTELE CONTRACTULUI
7.1. Prezentul contract
intr n vigoare la momentul ncheierii sale,
ndreptind fiecare parte s cear n instan executarea efectiv a obligaiilor
celeilalte pri, ns nu naintea momentului n care aceste obligaii devin
exigibile.
7.2. Din momentul ncheierii contractului, CESIONARUL devine debitor al
CREDITORULUI CEDAT pentru o sum de _________________ lei pe care cedentul o
datoreaz creditorului cedat lei, substituindu-se n toate drepturile principale i
accesorii ale CEDENTULUI. Substituirea va fi opozabil de la momentul notificrii
sale CREDITORULUI CEDAT.
VIII. CALUZE FINALE
3/4

8.1. Prile vor fi exonerate de rspundere pentru nendeplinirea obligaiilor


nscute din prezentul contract n situaia n care neindeplinirea rezult dintr-un
caz fortuit sau din efectele unui eveniment n for major pe perioada pe care
evenimentul sau efectele acestuia se menin. Prile vor continua s i
ndeplineasc toate acele obligaii neafectate de evenimentul de for major.
8.2. Acest contract consemneaz n integralitatea sa nelegerea prilor cu
privire la cesiunea de contract i prile nu vor fi inute de orice alte nelegeri,
condiii, reprezentri, tranzacii, incitri sau garanii, verbale sau scrise, exprese
sau implice, care s nu fi fost menionate n cuprinsul su.
8.3. Acest contract poate fi amendat, modificat sau completat doar printr-un
act scris, semnat de ambele pri.
8.4. Acest contract este guvernat de legea romn, fr a se lua n calcul
principiile ce guverneaz conflictele de legi sau posibilitatea de a alege o alt
lege nional care s guverneze contractul.
8.5. Toate drepturile i obligaiile prilor vor fi opozabile succesorilor acestora.
IX. DISPOZIII FINALE
IX.1. Prezentul contract intr n vigoare la data semnrii, tampilrii lui de ambele
pri i avizrii de ctre CREDITORUL CEDAT, respectiv de ctre S.C.
_________________ S.R.L.
IX.2. Prezentul contract mpreun cu anexele sale, care fac parte integrant din
acesta, reprezint voina prilor i nltur orice alt nelegere verbal dintre
acetia, anterioar sau ulterioar ncheierii lui.
IX.3. Sunt considerate ca fiind anexe la prezentul contract, fcnd parte integrant
din acesta, urmtoarele documente:
a) Contractul de vnzare-cumprare/prestri servicii __________________________
nr. _______/________________;
b) Actele adiionale subsidiare contractului cesionat;
6.4. Prezentul contract a fost ncheiat astzi ________________________________
ntr-un numr de 3 (trei) exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte, iar
un exemplar pentru creditorul cedat, cu aceeai valoare juridic.

CEDENT,

CESIONAR,

S.C. _________________ S.R.L.


ADMINISTRATOR
____________________________

S.C. _________________ S.R.L.


ADMINISTRATOR,
____________________________

CREDITOR CEDAT,

La data de ____________ am luat la cunotin, accept i sunt de acord cu


cesiunea contractul______________/________________________
ce face obiectul contractului de mai sus i sunt de acord ca cesionarul
S.C. _________________ S.R.L. s-mi plateasc suma de _________________ lei
pe care cedentul mi-o datora n baza
_____________________________________________________________________________
S.C. _________________ S.R.L.
ADMINISTRATOR,
_________________
4/4