Sunteți pe pagina 1din 12

Accize

Platitori de accize
Platitori de accize sunt operatorii economici - persoane juridice, asociatii familiale si
persoane fizice autorizate sau personae fizice( in conditii speciale) - care produc sau care
achizitioneaza din teritoriul comunitar ori din afara teritoriului comunitar astfel de
produse.
Accizele taxe speciale de consum care se datoreaza bugetului de stat pentru urmatoarele
produse provenite din productia interna, UE sau din import:
a) bere;
b) vinuri;
c) bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri;
d) produse intermediare;
e) alcool etilic;
f) tutun prelucrat;
g) produse energetice;
h) energie electrica.
Produsele prevazute sunt supuse accizelor in momentul producerii lor pe teritoriul
comunitar sau la momentul importului lor in acest teritoriu.
Acciza este exigibila in momentul eliberarii pentru consum sau cand se constata pierderi
sau lipsuri de produse accizabile.
Acciza se imparte in :
Specifica
- euro/unitatea de masura
Ad-valorem -procent din baza de calcul
Produse accizabile

Bere-acciza specifica-EUR/HL/GRD PLATO


Este supusa accizarii berea care are o concentratie alcoolica mai mare de 0,5% in
volum.
Pentru berea produsa de micii producatori independenti, care detin instalatii de
fabricatie cu o capacitate nominala care nu depaseste 200.000 hl/an, se aplica accize
specifice reduse. Acelasi regim se aplica si pentru berea provenita de la micii producatori
independenti din statele membre, care au o capacitate nominala de productie ce nu
depaseste 200.000 hl/an.
Beneficiaza de nivelul redus al accizelor toti operatorii economici mici
producatori care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

sunt operatori economici producatori de bere care, din punct de vedere juridic si
economic, sunt independenti fata de orice alt operator economic producator de
bere;
utilizeaza instalatii fizice distincte de cele ale altor fabrici de bere;
folosesc spatii de productie diferite de cele ale oricarui alt operator economic
producator de bere
nu functioneaza sub licenta de produs a altui operator economic producator de
bere.

Bere
0,8228 EUR/hl grad plato
Bere
produsa
de
producatorii 0,437 EUR/hl grad plato
independenti cu o capacitate anuala
inferioara valori de 200 mii hl

Cuantumul accizei=acciza specifica*cantitate (hl)* nr grade Plato


In situatia in care antrepozitarul autorizat pentru productia de bere, care
beneficiaza de nivelul redus al accizelor, isi mareste capacitatea de productie prin
achizitionarea de noi capacitati sau extinderea celor existente, acesta va instiinta in scris
autoritatea fiscala competenta despre modificarile produse, va calcula si va varsa la
bugetul de stat accizele, in cuantumul corespunzator noii capacitati de productie,
incepand cu luna imediat urmatoare celei in care a avut loc punerea in functiune a
acesteia, potrivit prevederilor din norme.

Vinuri , Bauturi fermentate, altele decat bere si vinuri, Produse


intermediare-acciza specifica EUR/HL
Sunt supuse accizelor numai cele care au o concentratie alcoolica mai mare de
1,2% .

Cuantumul accizei=acciza unitara *cantitatea (hl)


Alcool etilic-acciza specifica-EUR/HL alcool pur
Este supus accizelor numai cel care au o concentratie alcoolica mai mare de 1,2%

Cuantumul accizei=acciza specifica*concentratia alcoolica*cantitatea


(hl)
Tutun:
a) tigarete;
b) tigari si tigari de foi;
c) tutun de fumat

a)Tigarete-acciza specifica +acciza ad-valorem


Pentru tigarete, acciza datorata este egala cu suma dintre acciza specifica si acciza
ad valorem, dar nu mai putin de 91% din acciza aferenta tigaretelor din categoria de pret
cea mai vanduta, care reprezinta acciza minima. Pentru 2013, acciza minima este de 79
euro/1000tigarete. Cand suma dintre acciza specifica si acciza ad valorem este mai mica
decat acciza minima, se plateste acciza minima.
Semestrial, prin ordin al ministrului, Ministerul Finantelor Publice va stabili nivelul
accizei minime in functie de evolutia accizei aferente tigaretelor din categoria de pret cea
mai vanduta.
Acciza specifica se calculeaza in echivalent euro pe 1.000 de tigarete. Pentru 2013
este de 56,71 euro/1000tigarete.
Acciza ad valorem se calculeaza prin aplicarea procentului legal stabilit, asupra
pretului maxim de vanzare cu amanuntul. Pentru 2013 este de 19%.
Pretul maxim de vanzare cu amanuntul este pretul la care produsul este vandut altor
persoane decat comercianti si care include toate taxele si impozitele. Pretul maxim de
vanzare cu amanuntul pentru orice marca de tigarete se stabileste de catre persoana care
produce tigaretele in Romania sau care importa tigaretele si este adus la cunostinta
publica in conformitate cu cerintele prevazute de norme.
Este interzisa vanzarea, de catre orice persoana, a tigaretelor pentru care nu s-au
stabilit si declarat preturi maxime de vanzare cu amanuntul. Este interzisa vanzarea de
tigarete, de catre orice persoana, la un pret ce depaseste pretul maxim de vanzare cu
amanuntul, declarat.

Cuantumul accizei=
acciza specifica* numar de unitati a 1000 tigarete
+ acciza ad-valorem* pret maxim de vanzare cu amanuntul pentru
intreaga cantitate
b)Tigari si tigari de foi-acciza specifica EUR/1000 TIGARI
Cuantumul accizei=acciza specifica * numar de unitati a 1000 tigari
c)Tutun de fumat-acciza specifica EUR/KG
Cuantumul accizei=acciza specifica * numar de kilograme tutun
Produse energetice-acciza specifica-EUR/TONA/1000 LITRI
Sunt produsele destinate utilizarii drept combustibil pentru incalzire sau
combustibil pentru motor;
Produsele energetice pentru care se datoreaza accize sunt:
a) benzina cu plumb
3

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

benzina fara plumb


motorina
petrol lampant (kerosen)
gazul petrolier lichefiat
gazul natural
pacura
carbune si cocs

Cuantumul accizei= acciza specifica * numar tone


Energie electrica-acciza specifica-EUR/MWH
Energia electrica va fi supusa accizelor, iar acciza va deveni exigibila la
momentul facturarii energiei electrice furnizate catre consumatorii finali.

Cuantumul accizei =acciza specifica * numar Mwh


Nr.
crt.

Denumirea produsului sau a


grupei de produse

U.M.

Acciza (echivalent
euro/U.M.)

Alcool i buturi alcoolice


Bere din care:
1

0,8228
hl/1 grad
Plato 1)

1.1. Bere produs de micii


productori independeni
Vinuri

hl de
produs

2.1. Vinuri linitite


2.2. Vinuri spumoase

3.1. linitite

hl de
produs

3.2. spumoase
4

0,00
34,05

Buturi fermentate, altele


dect bere i vinuri
3

0,473

100,00
45,00

hl de
produs

Produse intermediare

165,00

Alcool etilic
5

hl de alcool
pur 2)

5.1. Alcool etilic produs de


micile distilerii

750,00
475,00

Tutun prelucrat
1.000
igarete
1.000
buci

igarete

56,71+19%

igri i igri de foi

Tutun de fumat fin tiat,


destinat rulrii n igarete

kg

81,00

Alte tutunuri de fumat

kg

81,00

ton
1.000 litri
ton
1.000 litri
ton
1.000 litri
1.000 kg

547,00
421,19
467,00
359,59
391,00
###

64,00

Produse energetice
10

Benzin cu plumb

11

Benzin fr plumb

12

Motorin

13

Pcur
13.1. utilizat n scop
comercial

15,00

13.2. utilizat n scop


necomercial
14

15,00

Gaz petrolier lichefiat

1.000 kg

14.1. utilizat drept


combustibil pentru motor

128,26

14.2. utilizat drept


combustibil pentru nclzire

113,50

14.3. utilizat n consum


casnic*3)

0,00

15

Gaz natural

GJ

15.1. utilizat drept


combustibil pentru motor

2,60

15.2. utilizat drept


combustibil pentru nclzire
15.2.1. n scop comercial

0,17

15.2.2. n scop necomercial

0,32

Petrol lampant
(kerosen)*4)

16

16.1. utilizat drept


combustibil pentru motor

16.2. utilizat drept


combustibil pentru nclzire

17

Crbune i cocs

18

ton

469,89

1.000 litri

375,91

ton

469,89

1.000 litri

375,91

GJ

17.1. utilizat n scop


comercial

0,15

17.2. utilizat n scop


necomercial

0,30

Energie electric

MWh

18.1. utilizat n scop


comercial

0,50

18.2. utilizat n scop


necomercial

1,00

Cafea
a) cafea verde
b) cafea prajita, inclusiv cafea cu inlocuitori

c) cafea solubila, inclusiv amestecuri cu cafea solubila


Acciza este specifica-euro pe tona.

Nr.
Denumirea produsului sau a grupei de
Crt.
produse
1.
Cafea verde
2.
Cafea prjit, inclusiv cafea cu nlocuitori
3
Cafea solubil

U.M.
ton
ton
ton

Acciza
- euro/U.M. 153
225
900

Pentru orice produs accizabil, acciza devine exigibila la data cand produsul este
eliberat pentru consum in Romania.
In cazul pierderilor sau lipsurilor, acciza pentru un produs accizabil devine
exigibila la data cand se constata o pierdere sau o lipsa a produsului accizabil.
In cazul unui produs accizabil, care are dreptul de a fi scutit de accize, acciza
devine exigibila la data la care produsul este utilizat in orice scop care nu este in
conformitate cu scutirea.
Accizele se calculeaza in cota si rata de schimb in vigoare, la momentul in care
acciza devine exigibila.
Pentru produsele provenite din productia interna, accizele se platesc la bugetul de
stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care acciza devine exigibila.
Pentru alte produse accizabile, provenite din teritoriul comunitar sau din import,
plata accizelor se face in ziua lucratoare imediat urmatoare celei in care au fost
receptionate produsele sau la momentul inregistrarii declaratiei vamale de import, dupa
caz.
Cursul valutar folosit este cel stabilit n prima zi lucrtoare a lunii octombrie din
anul precedent, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si este valabil pentru
intreg anul fiscal curent. Pentru 2013, cursul de schimb valutar este de 4,5223 lei/euro.

Exemple:
1. Un agent economic elibereaza spre consum 50.000 cutii cu bere a 0,33 litri
fiecare, cu o concentratie in alcool 5% si 5 grade Plato. Sa se calculeze acciza
datorata stiind ca acciza specifica pentru bere este de 0,8228 euro.
Rezolvare:
Acciza = acciza specifica * nr hl * nr grade plato( concentratia in zahar)* curs valutar
=0,8228euro*((50.000*0,33)/100)hl*5grade Plato*4,5223
!Un hectolitru are 100litri
2. Un producator de bere cu o capacitate de productie de 150.000 de hl pe an
achizitioneaza utilaje care-I permit cresterea capacitatii de productie la 230.000

hl pe an. Noua situatie este declarata pe data de 20 iunie 2013. Producatorul de


bere inregistreaza urmatoarele date privind vanzarile in 2013:
-ianuarie 5.000hl bere
-martie 12.000hl bere
-mai 20.000hl bere
-iulie 25.000hl bere
-august 20.000hl bere
Sa se calculeze acciza datorata pentru productia eliberata in consum in anul fiscal
2013 stiind ca acciza normala pentru bere este de 0,8228 euro si acciza redusa
este de 0,473 euro. Berea are 7 grade Plato.
Rezolvare:
Pentru lunile ianuarie martie si mai va plati acciza redusa, si ulterior cea normala
Astfel:
A1=0,473 euro *(5000+12.000+20.000)hl*7grade Plato*4,5223
A2=0,8228 euro*(25000+20000)hl*7grade Plato*4,5223
3. Un agent economic importa tigarete din Republica Moldova, si anume
50.000pachete a 20 tigarete fiecare. Pretul maxim la vanzarea cu amanuntul este
de 12 lei/pachet. Acciza minima este 79 euro/1000 tigarete, acciza ad valorem este
19% iar cea specifica 56,71 euro.
Rezolvare:
Acciza specifica=numar unitati de cate 1000 tigarete* acciza specifica * curs valutar
=((50.000*20)/1000)unitati de cate 1000 tigarete*56,71 euro*4,5223=256459,633lei
Acciza ad valorem=procentul accizei* numar pachete *pret maxim de vanzare cu
amanuntul pe pachet=19%*50.000pachete*12lei=114000lei
Acciza totala= acciza specifica+ acciza ad-valorem
=256459,633lei+114000lei=370.459,633lei
Acciza totala>=acciza minima!!!!!
Deci trebuie facuta o comparatie si de ales max( acciza rezultata din datele problemei ,
acciza minima).
Acciza minima=79 euro/1000 de tigarete=79 euro* nr de unitati a 1000 tigarete* curs
valutar=79 euro*(( 50.000*20)/1000)unitati a 1000 tigarete*4,5223
=357.261,7lei<acciza totala, deci se va plati acciza totala.
In cazul in care acciza totala calculata< acciza minima, se platea acciza minima.

4. Un agent economic importa votca din Rusia si achizitioneaza sampanie din


Franta. Importul de votca: 50.000 sticle a 0,5 l fiecare, cu o concentratie alcoolica

de 45%. Achizitia de sampanie: 34.000 de sticle a 75 cl, cu o concentratie


alcoolica de 11%.Sa se calculeze acciza datorata pentru cele 2 produse stiind ca
acciza specifica pentru sampanie este de 34,05 euro si acciza specifica pentru
votca este de 750 euro.
Rezolvare:
a) Acciza votca=acciza specifica*nr hl* concentratie alcoolica*curs valutar
=750 euro* ((50.000*0,5)/100)hl*0,45*4,5223
b) Acciza sampanie=acciza specifica *nr hl* curs valutar
=34,05 euro* ((34000*0,75)/100) *4,5223
ATENTIE: LA ACCIZE NU TREBUIE SA INVATATI VALOAREA ACCIZEI
SPECIFICE SAU AD-VALOREM, CI DOAR FORMULA PE CATEGORII DE
PRODUSE!!!!

ANEXA Nr. 1
__________
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
|
| Acciza*) | Acciza*) | Acciza*) | Acciza*) | Acciza*) |
|
|
Denumirea produsului sau a
|
|(echivalent|(echivalent|(echivalent|(echivalent|(echivalent|
|Nr.|
grupei de produse
|
U.M.
|euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |euro/U.M.) |
| |
|
|1 ianuarie | 1 iulie | 2008
| 2009
| 2010
|
| |
|
| 2007
| 2007
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
1
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 2 |Vinuri
| hl de produs |
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |2.1. Vinuri linistite
|
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |2.2. Vinuri spumoase
|
| 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 | 34,05 |

+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 3 |Bauturi fermentate altele decat bere si| hl de produs |
|
|
|
| |vinuri
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |3.1. linistite
|
| 0,00
| 0,00
| 0,00
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |3.2. spumoase
|
| 34.05 | 34,05 | 34,05 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 4 |Produse intermediare
| hl de produs | 51.08 | 51,08 | 51,08 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 5 |Alcool etilic
| hl de alcool | 750,00 | 750,00 | 750,00 |
| |
|
pur 2)
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |5.1. Produs de micile distilerii cu o |
|
|
|
|
| |capacitate care nu depaseste 10 hl de |
| 475,00 | 475,00 | 475,00 |
| |alcool pur/an
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |Tutun prelucrat
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 6 |Tigarete**)
|1.000 tigarete| 34,50 | 41,5
|
50
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 7 |Tigari si tigari de foi
| 1.000 bucati |
34,50
|
41,5
|
50
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 8 |Tutun de fumat fin taiat, destinat
|
kg
|
46,00
|
55,00
|
66,00
|
| |rularii in tigarete
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| 9 |Alte tutunuri de fumat
|
kg
| 46,00 | 55,00 | 66,00 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |Produse energetice
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|10 |Benzina cu plumb
|
tona
| 547,00 | 547,00 | 547,00 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
| 1000 litri | 421,19 | 421,19 | 421,19 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|11 |Benzina fara plumb
|
tona
| 425,06 | 425,06 | 425,06 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
| 1000 litri | 327,29 | 327,29 | 327,29 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|12 |Motorina
|
tona
| 307,59 | 307,59 | 325,00 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
| 1000 litri | 259,91 | 259,91 | 274.625 |
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|13 |Pacura
| 1000 kg
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|13.1. utilizata in scop comercial
|
|
13,00
|
13,00
|
13,70
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|13.2. utilizata in scop necomercial
|
|
13,00
|
13,00
|
14,00
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|14 |Gaz petrolier lichefiat
| 1000 kg
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|14.1. utilizat drept combustibil pentru|
| 128,26
| 128,26
| 128,26
|
| |motor
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|14.2. utilizat drept combustibil pentru|
| 113,50
| 113,50
| 113,50
|
| |incalzire
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
3
|
|14.3. utilizat in consum casnic )
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|15 |Gaz natural
|
GJ
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|15.1. utilizat drept combustibil pentru|
|
2,60
|
2,60
|
2,60
|
| |motor
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |15.2. utilizat drept combustibil pentru|
|
|
|
|
| |incalzire
|
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | 15.2.1. in scop comercial
|
| 0,17
| 0,17
| 0,17
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| | 15.2.2. in scop necomercial
|
| 0,17
| 0,17
| 0,22
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

10

|
|

|
|

0,00

0,00

34,05

34,05

51,08

51,08

750,00

475,00

| 750,00
|

|
| 475,00
|

|
|
|

61,2

61,2

61,20

81,00

|
|

81,00

|
|

81,00

81,00

74

547,00

| 547,00

421,19

| 421,19

436,00

| 452.000 |

335,72

| 348.040 |

336,00

| 347,00

283,92

| 293.215 |

|
14,40

|
15,00

15,00

15,00

|
128,26

0,00

128,26

|
|

113,50

0,00

|
|
|
|

|
2,60

|
|

|
113,50

|
|

2,60
|

|
|

|
|
|
|

0,17

0,17

0,27

0,32

|16 |Petrol lampant (kerosen) 4)


|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|16.1. utilizat drept combustibil pentru|
tona
| 469,89
| 469,89
| 469,89
| |motor
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
| 1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|16.2. utilizat drept combustibil pentru|
tona
| 469,89
| 469,89
| 469,89
| |incalzire
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
| |
| 1000 litri | 375,91 | 375,91 | 375,91
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|17 |Carbune si cocs
|
GJ
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|17.1. utilizat in scopuri comerciale
|
|
0,15
|
0,15
|
0,15
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|17.2. utilizat in scopuri necomerciale |
|
0,30
|
0,30
|
0,30
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|18 |Electricitate
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|18.1. Electricitate utilizata in scop |
Mwh
|
0,26
|
0,26
|
0,34
| |comercial
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+
|
|18.2. Electricitate utilizata in scop |
Mwh
|
0,52
|
0,52
|
0,68
| |necomercial
|
|
|
|
+---+---------------------------------------+--------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+

469,89
|

| 469,89
|

|
|

| 375,91

| 375,91

| 469,89
|

|
|

| 375,91

| 375,91

0,15

0,30

469,89

0,15
|

0,30

|
|

0,42

|
|

0,84

|
|

0,50

|
|

1,00

|
|
|
|

) Gradul Plato reprezinta greutatea de zahar exprimata in grame, continuta in 100 g de


solutie masurata la origine, la temperatura de 20/4C.
2
) Hl alcool pur reprezinta 100 litri alcool etilic rafinat, cu concentratia de 100% alcool
in volum, la temperatura de 20C, continut intr-o cantitate data de produs alcoolic.
3
) Prin gaze petroliere lichefiate utilizate in consum casnic se intelege gazele petroliere
lichefiate, distribuite in butelii tip aragaz. Buteliile tip aragaz sunt acele butelii cu o
capacitate de pana la maximum 12,5 kg.
4
) Petrolul lampant utilizat drept combustibil de persoanele fizice nu se accizeaza.

ANEXA Nr. 2
+----+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
|Nr. |
Denumirea produsului sau a
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|crt.|
grupei de produse
| Acciza | Acciza | Acciza | Acciza | Acciza |
|
|
|euro/tona |euro/tona|euro/tona|euro/tona|euro/tona|
+----+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
| 1. |Cafea verde
|
612 | 459 | 306 | 153 |
0
|
+----+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
| 2. |Cafea prajita, inclusiv cafea cu
|
900
|
675
|
450
|
225
|
0
|
|
|inlocuitori
|
|
|
|
|
|
+----+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+
| 3. |Cafea solubila, inclusiv amestecuri |
3600
| 2700
| 1800
|
900
|
0
|
|
|cu cafea solubila
|
|
|
|
|
|
+----+-------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------+

11

ANEXA NR.3
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
|Nr. |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|crt.|
Denumirea produsului sau a grupei de produse
|Acciza|Acciza|Acciza|Acciza|
|
|
| (%) | (%) | (%) | (%) |
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
| 1. |Confectii din blanuri naturale (cu exceptia celor de iepure,| 45 | 45 | 45 | 45 |
|
|oaie, capra)
|
|
|
|
|
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
| 2. |Articole din cristal
| 55 | 30 | 15 | 0 |
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
| 3. |Bijuterii din aur si/sau din platina, cu exceptia
| 25 | 15 | 10 | 0
|
|
|verighetelor
|
|
|
|
|
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
| 4. |Produse de parfumerie
|
|
|
|
|
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
|
|4.1. Parfumuri,
| 35 | 35 | 35 | 35 |
|
|din care:
|
|
|
|
|
|
|- ape de parfum
| 25 | 25 | 25 | 25 |
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
|
|4.2. Ape de toaleta,
| 15 | 15 | 15 | 15 |
|
|din care:
|
|
|
|
|
|
|- ape de colonie
| 10 | 10 | 10 | 10 |
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
| 5. |Arme si arme de vanatoare, altele decat cele de uz militar | 100 | 100 | 100 | 100 |
+----+------------------------------------------------------------+------+------+------+------+
1

) Prin cristal se intelege sticla avand un continut minim de monoxid de plumb de 24%
din greutate.

12