Sunteți pe pagina 1din 4

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.

ro
Ediia a IV-a 2012-2013

Descompunerea unei permutari n cicluri disjuncte


Lect.dr. M.Chis
Universitatea de Vest din Timisoara
Viitori Olimpici editia a 4-a, etapa I, clasa a XI-a
Vom considera pentru un n N oarecare grupul simetric Sn al tuturor permutarilor multimii {1, 2, . . . , n}, numite si
permutari de grad n, cu nmultirea dat
a de compunerea permutarilor.
Definitie 1. O permutare Sn se numeste permutare ciclic
a sau ciclu daca exista elemente i1 , i2 , . . . , il {1, 2, . . . , n}
cu proprietatea ca (ik ) = ik+1 , ()k = 1, l, unde il+1 = i1 , iar (j) = j, ()j 6 {i1 , i2 , . . . , il }. Vom nota cu (i1 , i2 , . . . , il )
aceasta permutare ciclic
a, iar num
arul l se va numi lungimea ciclului.
Observatie 2. Evident, dac
a l = 1, atunci (i1 ) = id, permutarea identica. Scrierea unui ciclu de lungime l 2 nu
este unica, deoarece (i1 , i2 , . . . , il ) = (ij , ij+1 , . . . , il , i1 , . . . , ij1 ), ()j 2, l. Abstractie facand nsa de alegerea primului
element, ordinea succesiv
a a elementelor determin
a ciclul n mod unic.
Definitie 3. Ordinul unei permut
ari Sn , pe care l vom nota ord(), este cel mai mic numar m N , cu proprietatea
m
ca = id.
Observatie 4. Are loc urm
atoarea caracterizare a ordinului unei permutari:
ord() = m [ t = id m|t].
Propozitie 5. Dac
a ord() = m, atunci ord( k ) =

m
(m,k) , ()k

Z.

Demonstratie. Avem echivalentele ( k )t = id m|kt


enunt.

m
k
(m,k) | (m,k) t

m
(m,k) |t.

De aici rezulta afirmatia din

Observatie 6. Daca c = (i1 , i2 , . . . , il ) este un ciclu de lungime l, atunci ck (ij ) = ij+k , ()j = 1, l(indicii fiind calculati
modulo l). Obtinem ca cl = id, iar ck 6= id, ()1 k < l. Astfel, ord(c) = l.
Notatie 7. Pentru o permutare Sn vom nota cu F () = {i {1, 2, . . . , n}| (i) = i} multimea punctelor fixe ale lui
, respectiv cu M () = {i {1, 2, . . . , n}| (i) 6= i} multimea punctelor miscate de permutarea .
Observatie 8. Pentru orice permut
ari , Sn avem ca F () F () F ().
Definitie 9. Doua permut
ari , Sn se numesc disjuncte daca M () M () = .
Observatie 10. Conditia ca dou
a permut
ari , Sn sa fie disjuncte se poate exprima echivalent si prin M ()
F ()(sau, prin simetrie, M () F ()).
Propozitie 11. Oricare dou
a permut
ari disjuncte , Sn comut
a, i.e. verific
a egalitatea = .
Demonstratie. Daca , Sn sunt disjuncte, atunci pentru orice i M () rezulta ca (i) M () F () si obtinem
ca

, dac
a i F () F ()
i
(i) , dac
a i M ()
(i) =
= (i), ()i {1, 2, . . . , n}.

(i) , dac
a i M ()

Corolar 12. Daca permut


arile 1 , 2 , . . . , k Sn sunt disjuncte doua cate doua, produsul lor nu depinde de ordinea
factorilor.
1

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

Propozitie 13. Orice permutare se poate scrie n mod unic ca produs de cicluri disjuncte.
Demonstratie. Fie Sn o permutare oarecare. Pentru orice i {1, 2, . . . , n} exista un cel mai mic li N , astfel ncat
li (i) = i. Pentru orice i, j {1, 2, . . . , n} ciclurile (unic determinate) (i, (i), 2 (i), . . . , li 1 (i)) si (j, (j), 2 (j), . . . , lj 1 (j))
sunt atunci fie egale, fie disjuncte. Produsul tuturor acestor cicluri, considerat fiecare o singura data, este atunci exact
permutarea .
Propozitie 14. Dac
a = c1 c2 . . . ck este descompunerea unei permut
ari Sn n cicluri disjuncte, ordinul s
au este dat
de ord() = [l(c1 ), l(c2 ), . . . , l(ck )].
m
m
Demonstratie. Deoarece ciclurile disjuncte comut
a, avem ca m = cm
si obtinem ca t = id ctj = id, ()j =
1 c2 . . . ck
1, k l(cj )|t, ()j = 1, k [l(c1 ), l(c2 ), . . . , l(ck )]|t. Echivalenta arata ca ord() = [l(c1 ), l(c2 ), . . . , l(ck )].

Propozitie 15. Dac


a c este un ciclu de lungime l, iar k Z este prim cu l, atunci ck este de asemenea un ciclu de
lungime l.
Demonstratie. Fie c = (i1 , i2 , . . . , il ). Cum (k, l) = 1, pentru orice 1 j < l exista u Z astfel ncat ku j(mod l).
Rezulta ca (ck )u (it ) = it+j , ()t = 1, l, astfel c
a elementele i1 , i2 , . . . , il fac parte dintr-un acelasi ciclu al permutarii ck .
k
Cum F (c) F (c ), rezult
a afirmatia din enunt.
Propozitie 16. Dac
a c este un ciclu de lungime l, iar d N este un divizor al lui l, atunci cd se descompune ntr-un
produs de d cicluri disjuncte de lungime dl .
Demonstratie. Daca c = (i1 , i2 , . . . , il ), pentru orice j = 1, l si orice 1 k
cd =

d
Y

l
d

avem ca (cd )k (ij ) = ij+kd . Rezulta ca

(ij , ij+d , ij+2d , . . . , ij+ld ).

j=1

Propozitie 17. Dac


a c este un ciclu de lungime l, iar k Z are proprietatea c
a (l, k) = d, atunci ck se decompune n d
l
cicluri de lungime d .
Demonstratie. Fie l1 N si k1 Z, astfel nc
at l = d l1 si k = d k1 . Avem atunci ca (l1 , k1 ) = 1, cd este un produs
de d cicluri disjuncte de lungime l1 si rezult
a c
a ck = (cd )k1 este un produs de d cicluri de lungime l1 .
Propozitie 18. Dac
a c = (i1 , i2 , . . . , il ) si sunt dou
a permut
ari de grad n, atunci
c 1 = ((i1 ), (i2 ), . . . , (il )).
Demonstratie. Pentru orice k = 1, l avem c
a ( c 1 )((ik )) = (c(ik )) = (ik+1 ). De asemenea, pentru orice
j {1, 2, . . . , n} \ {i1 , i2 , . . . , il } avem ( c 1 )((j)) = (c(j)) = (j). Deducem astfel egalitata din enuntul
propozitiei.
Observatie 19. Daca , Sn sunt permut
ari de grad n, iar se descompune n produs de cicluri disjuncte sub forma
= c1 c2 . . . ck , rezulta c
a 1 = c1 1 c2 1 . . . ck 1 . Astfel, formula din propozitia de mai sus permite
calculul conjugatei unei permut
ari printr-o permutare (i.e., al produsului 1 ).
Propozitie 20. Un ciclu c = (i1 , i2 , . . . , il ) se poate descompune n produs de transpozitii(=cicluri de lungime 2) sub
forma c = (i1 , il )(i1 , il1 ) . . . (i1 , i3 )(i1 , i2 ).
Demonstratie. Notand tk = (i1 , ik ) pentru k = 2, l, avem ca
tl tl1 . . . t3 t2 (i1 ) = tl tl1 . . . t3 (i2 ) = i2 ,
tl tl1 . . . t3 t2 (ik ) = tl tl1 . . . tk+1 tk (ik ) = tl tl1 . . . tk+1 (i1 )tl tl1 . . . tk+2 (ik+1 ) = ik+1
tl tl1 . . . t3 t2 (j) = j

, ()j {1, 2, . . . , n} \ {i1 , i2 , . . . , il }.

Rezulta ca tl tl1 . . . t3 t2 = (i1 , i2 , . . . , il ) = c.

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

, ()k = 2, l, respectiv

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

Corolar 21. Orice permutare se descompune n produs de transpozitii.


Definitie 22. O inversiune a unei permut
ari Sn este o pereche (i, j) {1, 2, . . . , n}2 cu proprietatea ca i < j si
(i) > (j). Notand cu inv() num
arul inversiunii permuarii , signatura permut
arii este
sgn() = (1)inv() .
O permutare se numeste par
a dac
a are un num
ar par de inversiuni si deci sinatura +1, respectiv impara daca numarul
inversiunilor sale este impar, iar signatura 1.
Observatie 23. Orice transpozitie are un num
ar impar de inversiuni. Intr-adevar, daca t = (i, j) este o transpozitie,
cu i < j, atunci inversiunile permut
arii t sunt date de perechea (i, j) si toate perechile de forma (i, k) si (k, j), unde
i < k < j. Numarul acestora este 1 + 2(j i 1), deci impar. In consecinta, orice transpozitie este o permutare impara
si are signatura 1.
Observatie 24. Direct din definitie rezult
a c
a
Y

sgn() =

{i,j}{1,2,...,n}

(i) (j)
.
ij

Propozitie 25. Pentru orice , Sn are loc egalitatea sgn() = sgn() sgn().
Demonstratie. T
inand cont de observatia de mai sus, precum si de faptul ca pentru bijectia , atunci cand submultimile
{i, j} parcurg toate submultimile cu 2 elemente ale lui [1, n] N si {(i), (j)} vor parcurge toate aceste submultimi,
avem ca
Y
Y
(i) (j) (i) (j)
(i) (j)
=

=
sgn() =
ij
(i) (j)
ij
{i,j}{1,2,...,n}

{i,j}{1,2,...,n}

{i,j}{1,2,...,n}

Y
{k,l}{1,2,...,n}

(i) (j)

(i) (j)

(k) (l)

kl

Y
{i,j}{1,2,...,n}

Y
{i,j}{1,2,...,n}

(i) (j)
=
ij

(i) (j)
= sgn() sgn().
ij

Corolar 26. Produsul a dou


a permut
ari pare este o permutare para.
Corolar 27. Paritatea unei permut
ari este dat
a de numarul de transpozitii dintr-o descompunere a permutarii n produs
de transpozitii.
Corolar 28. Un ciclu c de lungime l(c) = l este permutare para daca si numai daca l este un numar impar.
Corolar 29. O permutare este par
a dac
a si numai daca n descompunerea sa n produs de cicluri disjuncte, numarul
ciclurilor de lungime par
a este par.
Propozitie 30. Fie Sn o permutare de grad n av
and descompunerea n cicluri disjuncte(inclusiv ciclurile de lungime
1, corespunz
atoare punctelor fixe ale lui ) = c1 c2 . . . ck . Atunci:
a) sgn() = (1)nk .
b) dac
a contine n descompunerea de mai sus k1 cicluri netriviale(i.e., de lungime 2), iar |M ()| = m, atunci
sgn() = (1)mk1 .
Demonstratie. a) sgn() = sgn(c1 c2 . . . ck ) = sgn(c1 ) sgn(c2 ) . . . sgn(ck ) = (1)l(c1 )1 (1)l(c2 )1 . . . (1)l(ck )1 =
= (1)l(c1 )+l(c2 )+...+l(ck )k = (1)nk .
b) Evident, |F ()| = n m = k k1 , astfel c
a n k = m k1 si deci sgn() = (1)mk1 .
Observatie 31. a) Dac
a c = (i1 , i2 , . . . , il ) este o permutare ciclica, inversa sa este c1 = (il , il1 , . . . , i2 , i1 ).
1
1
b) Daca Sn are descompunerea n cicluri disjuncte = c1 c2 . . . ck , atunci 1 = c1
1 c2 . . . ck .
1
c) Daca Sn se descompune n produs de transpozitii sub forma = t1 t2 . . . tm , atunci = tm tm1 . . . t2 t1 .
3

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013

Corolar 32. Inversa unei permut


ari pare este o permutare para.
Notatie 33. An = { Sn |sgn() = 1} este multimea tuturor permutarilor pare de grad n(grupul altern de grad n).
Observatie 34. Se pot verifica usor urm
atoarele identitati:
a) (i, j) = (1, i)(1, j)(1, i), ()i, j 2, i 6= j.
b) (i, j) = (i, i + 1)(i + 1, i + 2)(i + 2, i + 3) . . . (j 2, j 1)(j 1, j)(j 2, j 1) . . . (i + 1, i + 2)(i, i + 1), ()1 i < j n.
Corolar 35. a) Orice permutare de grad n se poate scrie ca produs de transpozitii de forma (1, i), cu 2 i n. Spunem
ca Sn este generat de transpozitiile (1, i), 2 i n.
b) Orice permutare de grad n se poate scrie ca produs de transpozitii de forma (i, i + 1), cu 1 i n 1.
Notatie 36. Proprietatile din corolarul de mai sus se pot scrie sub forma:
a) Sn = h(1, i)|2 i ni.
b) Sn = h(i, i + 1)|1 i n 1i.
Observatie 37. Au loc identit
atile:
a) (i, j)(i, j) = id.
b) (i, j)(i, k) = (i, k, j).
c) (i, j)(k, l) = (i, k, j)(i, k, l).
Corolar 38. An = h(i, j, k)|i, j, k = 1, n, i 6= j 6= k 6= ii.
Observatie 39. Au loc identit
atile:
a) (1, i, j) = (1, 2, j)(1, 2, j)(1, 2, i)(1, 2, j), ()i, j 3, i 6= j.
b) (2, i, j) = (1, 2, i)(1, 2, j)(1, 2, i)(1, 2, i)), ()i, j 3, i 6= j.
c) (i, j, k) = (1, 2, k)(1, 2, i)(1, 2, j)(1, 2, k)(1, 2, i), ()i, j, k 3, i 6= j 6= k 6= i.
Corolar 40. An = h(1, 2, i)|3 i ni.

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro


Ediia a IV-a 2012-2013