Sunteți pe pagina 1din 3

Plan de Lectie 4

TEMA: Sistematizarea notiunilor dobandite


SUBIECTUL: Recapitulare
OBIECTIV FUNDAMENTAL
Pana la sfarsitul cursului elevii vor fi capabili sa isi sistematizeze notiunile din
prima unitate de invatare:
-

Notiuni generale despre marketing;


Mediul de marketing;
Piata organizatiei economice;

TIPUL LECTIEI: recapitulare si sistematizare cunostinte


METODE SI PRODCEDEE DIDACTICE:
-

Conversatia;
Conversatia euristica;
Monolog;
Expunere;
Explicatia;
Exemplificare.
Dialogul

MATERIAL DIDACTIC
- Manual;
- Scheme;
- Tabla;
- Creta;
- Videoproiector;
DURATA: 50 min
DATA:
LOCUL DESFASURARII: Colegiul Economic Virgil Madgearu Ploiesti;
BIBLIOGRAFIE: Manual Marketing;

Nr.
Crt

Obiectiv
e

Momente
le

Timp
acorda

Continutul
activitatii

Metode
didactic

Mijloa
ce

Forme
de

Obs
.

cursului

didactice

3
Moment
organizat
oric

4
1

6
Convers
atia

Verificare
a temei
date
anterior
referitor
la
recapitul
area
notiunilor

10

Sistemati
zarea
cunstinte
lor

30

5
Trecerea
absentelo
r si
verificare
a
mijloacelo
r
didactice
Se
verifica
schemele
intocmite
de elevi
cu toata
mataria
cuprinsa
in primul
capitol.
Aceasta
trebuie sa
cuprinca
cele trei
puncte
important
e si
anume
(notiuni
generale
despre
marketing
, mediul
de
marketing
si piata
organizati
ei
economic
e)
Se
lucreaza
impreuna
cu
intreaga
clasa
pentru a
intocmii o
noua

1
1

operati
onale
2

didac
tice
7
Pix

exalua
re
8
-

Convers
atia
euristica
, dialog,
explicati
e

Sche
ma,
tabla,
cario
ca

Convers
atia
euristica
, dialog,
explicati
e

Concluzii

Stabilirea
temei
pentru
acasa

schema
ce va
cuprinde
puncte de
vedere
ale
elevilor.
Aceasta
schema
va fi
finala
pentru a
ajuta
elevii in
invatarea
tuturor
notiunilor.
Dupa
intocmire
a schemei
recapitula
tive se va
trage
concluzii
asupra
modului
de
intocmire
a acesteia
si
gradului
de
pregatire
al elevilor
in functie
de
participar
ea lor la
ora.
Se anunta
verificare
a scrisa

Convers
atie
euristica

Explicati
e