Sunteți pe pagina 1din 12

2.

Memoriu de calcul
1. Din fi a tehnic Volskwagen Polo 1.2 rezult :
Ga 1550

Greutatea totala

daN

G1 0.55 Ga 852.5
Pmax 51
nP 5200

daN

Greutatea care apasa puntea motoare


Puterea maxima

kW
rot / min

Turatia puterii maxime

Mmax 112

Nm

Moment maxim

nM 3000

rot / min

Turatia momentului maxim

n0 800

rot / min

Turatie ralanti

2. Stabilirea momentului de frecare al ambreiajului


Pentru autoturisme coeficientul de siguranta este cuprins intre 1,4...1,7

1.5

Mmax 17.5

Coeficientul de siguranta al ambreiajului


daNm

Mc Mmax
Mc 26.25

Momentul de calcul al ambreiajului


daNm

3. Determinarea razelor discului de ambreiaj


Raportul dintre raza interioara si raza exterioara a discului este:
C 0.53 0.75

C 0.60

Coeficientul care tine seama de tipul automobilului si de tipul ambreiajului:


2

cm

25 30

daNm

27

cm

daNm

Numarul suprafetelor de frecare ale ambreiajului:


i 2
Raza exterioar a discului de ambreiaj se determin cu rela ia:
Mmax

Re

1 C i

Re 10.84

Re 111

cm

mm

Raza interioar a discului de ambreiaj este:


Ri C Re

Ri 66.6

mm

Raza medie a discului de ambreiaj se calculeaz cu rela ia:


2

Rm
3

Re Ri

Rm 90.65

Re Ri

mm

4. Calculul garniturilor de frictiune


Se calculeaz suprafa a garniturii de fric iune cu rela ia:

0.25 0.3

Rm
10

9.065

A Re Ri

A 2.477 104

0.27

cm

mm

Coeficientul de frecare
Raza medie a garniturii de fric iune

For a de ap sare asupra discurilor ambreiajului este:


F

Mc
i Rm

F 0.536

daN

De 2Re

De 222

mm

Diametrul exterior al garniturii de fric iune

Di 2 Ri

Di 133.2

mm

Diametrul interior al garniturii de fric iune

De 22

Di 13

cm

cm

Mmax Mmax103 1.75 104

daNcm

Presiunea specific dintre discurile ambreiajului se calculeaz cu rela ia:


p

4 Mmax

De

Di Rm

daN

p 2.168

cm

p=1,5..3.5 daN/cm2 pentru garnituri din azbest

5. Calculul lucrului mecanic de patinare


Pentru calculul lucrului mecanic de patinare se definesc urm toarele m rimi:
nP 5.2 103

rot
Tura ia la puterea maxim

min

n
n
Valorile ntre care se ia vmax sunt: (1.05...1.25)* P
nvmax 1.10nP 5.72 103
vmax 164

km / h

rot
min

Tura ia la viteza maxim


Viteza maxim a automobilului

B 175

L imea profilului anvelopei

mm

d 14

Diametrul interior al anvelopei

toli

Valorile ntre care se ia H sunt : (0.82...1.05)*B


H 0.65 B

H 113.75

Du d 2H

Du 241.5

Du

rn
2

rn 120.75

r0 rn

r0 120.75

mm
mm

In l imea profilului anvelopei


Diametrul exterior al anvelopei

mm

Raza nominal a ro ii

mm

Raza liber a ro ii

0.930 0.935

Pentru pneurile de joasa presiune

0.933

Coeficientul de deformare

rr r0

rr 112.66

mm

Raza de rulare a ro ii

rr 0.296
Raportul de transmitere al transmisiei principale este:
i0

nvmax rr 3.6
30 vmax

pa 2.2
max

25deg

bar

i0 3.892

Presiunea de umflare a pneului


Panta maxim

Coeficientul de rezisten la rulare:

frul

0.019

pa

100

pa

3
vmax

3
100


4
pa

vmax

0.00245

0.0042

frul 0.022

frul cos max sin max

0.443

Coeficientul rezisten ei totale a drumului

Greutatea totala a automobilului


m 1135

m
g 9.81 s

kg

Ga m g

Raportul de transmitere al schimb torului de viteze:

Ga 1.113 104

is 3.93

Coeficientul care arat gradul de cre tere al momentului de frecare n timpul cupl rii
: pentru autoturisme
daNm
s

k 30 50

k 40

rot
min

n 90

daNm
s
Tura ia motorului la pornire

Lucrul mecanic de frecare la patinare se determin cu rela ia


L

n rr

30 i0

G
a 2 n

is
2

L 5.111 103

Ga
Ga n
2
2

Ga

7200
3
30
g
k
k g

Nm

6. Calculul lucrului mecanic specific de frecare


Se cunosc:
Suprafa a garniturii de fric iune :

A A 10 2 247.728

Numarul de suprafe e de frecare :

i 2

Lucrul mecanic de patinare :

L 5.111 103

cm

Nm

Pentru aprecierea uzurii garnituriilor de frecare se folose te ca parametru lucrul


specific de frecare dat de rela ia:
L
Ls
i A

Ls 10.316

N m
2

cm

7. Calculul gradientului termic la piesele ambreiajului


Coeficientul care exprim partea din lucrul mecanic de frecare L consumat pentru
ncalzirea piesei care se verific

0.5

Pentru discul de presiune al ambreiajului monodisc


c 500

gp 3 9.81

c - caldura specific a piesei ce se verific

kg grad
gp 29.43

gp - greutatea piesei care se verific

Verificarea la nc lzire a pieselor ambreiajului se face calculnd cre terea temperaturii cu


rela ia:
c 0.115
L

1.768
427 c gp

Cre terea de temperatur trebuie s fie cuprins ntre limitele 8..120C

8. Calculul arcurilor ambreiajului


Fa1 400 800

Fa1 400

For a dat de un arc

na 6

Num rul arcurilor de presiune

For a total pe care trebuie s-o dezvolte arcurile centrale este:


Fa na Fa1

Fa 2.4 103

For a dezvoltat de un singur arc pentru ambreiajul decuplat este:


Fa2 1.15 1.25 Fa1

Fa2 1.16 Fa1

Fa2 464

Raportul dintre diametrul mediu de nf urare al arcului i diametrul srmei arcului


este:
c 5 8

c=D/d

c 6.5

Coeficientul de corec ie al arcului se calculeaz cu rela ia:


k

4 c

1
0.615

4( c 1)
c

k 1.231

Pentru arcurile de ambreiaj rezisten a admisibil la torsiune este:


ta

7000 daN/cm2

Diametrul srmei arcului se determin cu rela ia:


d 10

8 k Fa2 c
10 ta

Se alege din STAS 893-67

d 3.675

mm

d 5 mm

Diametrul mediu de nf urare al arcului este:


D c d

D 32.5 mm

nd 1

Num rul discurilor conduse

jd 0.75 1.5

Jocul dintre o pereche de suprafe e de frecare pentru decuplarea


complet a ambreiajului

mm

jd 1.2 mm

Pentru ambreiajele monodisc

S geata suplimentar corespunz toare deform rii arcului la decuplarea ambreiajului se


determin cu rela ia:

f1 2nd jd

k1
G
ns

Fa2 Fa1

Rigiditatea arcului

N
mm

Gd
8 D

mm

k1 26.667

f1

8 104

f1 2.4

Modulul de elasticitate transversal

ns 6.827

k1

Num rul de spire active

Se recomand ca num rul de spire active s fie


Se alege num rul de spire

ns 3

ns 3

Num rul total de spire este:


nt ns 2

nt 5

nt 5

S geata arcului f1 corespunz toare ambreiajului decuplat se determin cu rela ia:


3

f1

8 Fa2 D

Gd

ns

f1 7.646

mm

Distan a minim dintre spire pentru ambreiajele de automobil este:


js 1
Lungimea arcului n pozi ia decuplat a ambreiajului este:

L1 ns 2 d js ns 1

L1 29

Lungimea arcului n stare libera se determin cu rela ia:


L0 L1 f1

L0 36.646

Uzura admisibil pentru o garnitura de frecare este:


u

1 1.5 2 mm

1 1.7 mm

Uzura admisibil pentru garniturile de frecare ale ambreiajului se determin cu rela ia:
u

2nd u 1

3.4

S geata f a arcului elicoidal se determin cu rela ia:


3

8 Fa1 D

ns

Gd

f 6.591

mm

S geata arcului corespunz toare ambreiajului cuplat avnd uzura maxim a


garniturilor de frecare este:
f2 f u

f2 3.191

mm

For a dezvoltat de arc cnd ambreiajul este decuplat se determin cu rela ia:
f2

Fa3 Fa1
f

Rm 9.065

0.27

Fa3 193.658
mm

N
Raza medie a garniturii de fric iune
Coeficientul de frecare

Momentul de frecare al ambreiajului dup uzura garniturilor de frecare este:


M'a Fa3 na Rm
Mmax 17.5 104

M'a 2.844 103

Nmm

Momentul motor maxim

Nmm

Coeficientul de siguran dup uzura garniturilor de frecare este:

M'a

Mmax
0.8 0.98

Se alege:

0.016

Randamentul mecanismului de ac ionare


0.9

Pentru calculul lucrului mecanic necesar debreierii se utilizeaz rela ia:


Ld

Fa1 Fa2 1
na
2
a

Ld 2.88 103

Nmm

Ld 5.72 Nm

Ld are valori cuprinse n intervalul 5..25 Nm

9. Calculul arborelui ambreiajului


ia

600

daN
cm

Mc 262.5
3

di

Tensiunea admisibil la torsiune

262.5 104
0.2 ia

N mm

di 27.967

mm

Diametrul interior al arborelui

Parametrii arborelui se aleg conform STAS 1769 - 86


di 28 mm

de 30 mm

b 8

Z 9

9.1. Verificarea arborelui


Verificarea canelurii la strivire
zc 0.6

De 30
8 Mmax10

di 2.5

mm

1.305 104

De di

7.955 103

zc l De di
4 Mmax10
2 l b

l 2

daN
cm2

daN
cm2

10. Calculul mecanismului de actionare


Alegem un mecanism hidraulic de ac ionare a ambreiajului proiectat.
Forta necesara ce trebuie dezvoltata de tija pistonului din cilindru receptor este dat :
Fm 2000

Forta necesara la manson pentru realizarea starii de decuplare

F2 Fm
Forta de apasare asupra pistonului din cilindru pompei centrale :
e 65

f 40

mm

e
ip
1.625
f
a 150

Raportul de transmitere al parghiilor de debreiere


b 25

a c
it
19.5
b d
im ip it

im 31.688

c 65

d 20

mm

Raportul de transmitere al pedalei si al furcii ambreiajului

0.80
F2

Fp

Fp 7.89

10 im a

a
F1 Fp 18.207
c
D1 39

D2 33

mm

ih 15

mm

Raportul de transmitere al partii hidraulice


2

D1 D2
Dp
28.8
ih
Fp

Fm
ih

133.333

Forta de apasare asupra pistonului din cilindrul pompei centrale


a
F1 Fp 307.692
c

Cursa totala a mansonului de decuplare


Sl - cursa libera a mansonului
S1 2.0

mm

ja - jocul care trebuie realizat ntre fiecare pereche de suprafe e de frecare pentru o
decuplare complet a ambreiajului
ja 0.9 mm

Sp S1 ja ip i it

Sp 114.075

mm