Sunteți pe pagina 1din 4

Codul

profesorului

EXERCI}II DE VERIFICARE LEC}IA 1


curs: ENGLEZA PENTRU COPII
Numele [i prenumele
Adresa
Nr. de cursant:
Observa]iile profesorului:

A. Tradu urm\toarele propozi]ii `n limba romn\:


1. What is your surname?

2. Where do you live? I live in London.

3. My brother is nine years old.

4. Susie is a girl and Billy is a boy.

5. I like your city.

B. Tradu urm\toarele propozi]ii `n limba englez\:


1. Unde locuie[ti, David?
Eu locuiesc `n Romnia.

2. C]i ani ai?


Aproape doisprezece.

ATEN}IE !
V| RUG|M NU UITA}I S| AL|TURA}I UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE {I ADRESA DUMNEAVOASTR|!

Observa]iile profesorului:

3. Ai aproape doisprezece ani?


Da.

4. Eu am doi fra]i.
Eu nu am surori.

C. ~n fiecare dintre urm\toarele propozi]ii exist\ cte o gre[eal\.


G\se[te gre[elile [i corecteaz\-le:
1. Liverpool is a country in England.

2. I have three brother.

3. Bob is twelve year old.

4. Bills first name is Bailey.

5. Its you street.

ATEN}IE !

Semn\tura profesorului:

V| RUG|M NU UITA}I S| AL|TURA}I UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE {I ADRESA DUMNEAVOASTR|!

Codul
profesorului

EXERCI}II DE VERIFICARE LEC}IA 2


curs: ENGLEZA PENTRU COPII
Numele [i prenumele
Adresa
Nr. de cursant:
Observa]iile profesorului:

A. Tradu urm\toarele propozi]ii `n limba romn\:


1. Do you have three sisters?

2. She is in your country.

3. Kathy is a nice girl.

4. I like my street.

5. Hi, Bill! How are you?

B. Tradu urm\toarele propozi]ii `n limba englez\:


1. Ea este sora lui Kathy.

2. Tu ai un frate?

ATEN}IE !
V| RUG|M NU UITA}I S| AL|TURA}I UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE {I ADRESA DUMNEAVOASTR|!

Observa]iile profesorului:

3. Noi locuim pe o strad\ frumoas\?

4. Tat\l meu este `n Anglia.

5. O cunosc pe mama ta.

C. ~n fiecare dintre urm\toarele cuvinte exist\ cte o gre[eal\.


Al\turi de forma gre[it\ a acestor cuvinte, trece-o pe cea corect\:
1. to now

2. niece

3. shi

4. to liv

5. fain

ATEN}IE !

Semn\tura profesorului:

V| RUG|M NU UITA}I S| AL|TURA}I UN PLIC TIMBRAT PE NUMELE {I ADRESA DUMNEAVOASTR|!