Sunteți pe pagina 1din 19

MINISTERUL EDUCAIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA DE RELAII INTERNAIONALE, TIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE
DEPARTAMENTUL STIINE POLITICE I ADMINISTRATIVE

Portofoliu
La disciplina Drept civil

Elaborator: Grlea Liudmila


Grupa 207
Specialitatea Administraie public
Conductor tiinific: Bordian Mariana,
lector universitar

Chiinu, 2014

Contract de madat
Incheiat astazi ......................
La
I. PRILE CONTRACTANTE
I.1. Domnioara Grlea Liudmila, nscut la data de 4.02.1994, n localitatea or. Rbnia, de sex
femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str. Verigora , bloc 105, scar 1, etaj 8, apart.
67, fiica lui Grlea Constantin i al Elenei, posesor al buletinului de identitate, seria A28111781,
nr. 2008028016311, eliberat de oficiul 28, la data de 14.02.2013, cod numeric personal 7882923,
n calitate de mandant, pe de o parte, si
I.2. Domnioara Demciuc Ana , nscut la data de 23.07.1990, n localitatea or. Rbnia, de sex
femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str.Verigora, bloc 23, scar 3, etaj 2, apart. 28,
fiica lui Demciuc Serghei i al Tatianei , posesor al buletinului de identitate, seria A45341765, nr.
1997629462091 eliberat de oficiul 28 la data de 16.10.2010, cod numeric personal 6648082, n
calitate de mandatar, pe de alta parte,
Au convenit s ncheie prezentul contract de mandat, cu respectarea urmtoarelor clauze:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1. Mandantul l mputernicete pe mandatar, ca n numele su i pentru el, s vnd cui va
crede de cuviin, n condiiile pe care le va crede de cuviin i la preul ce-l va socoti potrivit,
imobilul proprietatea mandantului n temeiul apartamentului, compus din 3 cmeri, situat n or.
Rbnia, str. Verigora, bloc 105 , scara 1 , etaj 8, ap. 68.
Mandatarul va primi, pentru mandant i n numele su, pretul convenit, ndeplinind toate
formalitile necesare ncheierii i autentificrii contractului de vnzare-cumprare i semnnd
valabil pentru mandant i n numele sau ori de cte ori va fi nevoie.
II.2. Mandatarul poate trata i ncheia orice contract de nchiriere cu oricine, fixnd termenul i
preul n condiiile ce le va crede de cuviint, dar nu n defavoarea mandantului, n conformitate
cu dispoziiile legale, va putea primi chiriile i plti impozitele i taxele de orice natur, va putea
face reparaii, va putea aciona n judecat pe chiriai va putea face orice act necesar pentru o
bun administrare. El va putea reprezenta pe mandant i i va putea susine interesele fa de
organele de administraie public, de instanele judectoreti i n faa oricror persoane fizice i
juridice.
II.3. Pentru prestaia realizat, mandantul se oblig s plteasc mandatarului 15 % din valoarea
profitului realizat.
III. DURATA CONTRACTULUI
III.1. Prezentul contract s-a incheiat pe o durat de un ani, incepand cu data de 15.09.14 pn la
data de 15.09.15 .

IV. OBLIGAIILE PRILOR


IV.1. Obligaiile mandatarului sunt urmtoarele:
a) s execute mandatul;
b) s dea socoteal de gestiunea sa.
IV.2. Obligaiile mandantului sunt urmtoarele:
a) de a-l dezduna pe mandatar pentru pierderile suferite prin ndeplinirea mandatului:
b) de a-i restitui cheltuielile utile i necesare efectuate cu ocazia executrii mandatului.
V. INCETAREA CONTRACTULUI
V.1. Prezentul contract de mandat nceteaz n urmtoarele cazuri:
a) revocare total sau parial;
b) renunare;
c) moartea mandantului sau a mandatarului;
d) interdicia mandantului sau mandatarului;
e) falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului;
f) imposibilitatea executrii mandatului;
g) ndeplinirea mandatului.
V.2. Dup ncetarea contractului, toate actele juridice ncheiate ca mandatar sunt nule.
VI. CLAUZE FINALE
VI.1. Mandatarul rspunde:
a) n cazul n care a primit bunul, dar a pierit din culpa sa;
b) de valoarea bunurilor pe care trebuie s le primeasc, dar a neglijat s le ridice;
c) de fructele percepute sau de cele pe care ar fi trebuit s le perceap.
VI.2. Mandatarul se oblig s plateasc dobnda la sumele ncasate n numele mandantului i
folosite n interesul su.
VI.3. Mandatarul poate s-i substituie o alt persoan, care s ndeplineasc total sau parial
obligaiile rezultate din mandat.
VI.4. Prezentul contract s-a incheiat astzi 14.09.2014 n 3 exemplare originale.
MANDATAR MANDANT
NOTE:
1) Contract de mandat sau procur special.
2) Procura general de administraie. Domeniile i actele de reprezentare sunt multiple.
Contractul de mandat (procura) se autentific de notarul public.
3) Mandantul va datora i dobnzi la sumele avansate de mandatar, care vor curge din ziua n
care mandatarul a facut plata fara sa fie necesar punerea n ntrziere .
4) Mandantul poate (conf. art. 1553 Cod civil) revoca mandatul i constrnge pe mandatar de a-i
remite nscrisul de imputernicire.

5) Un mandat special nu revoc un mandat general dect pro parte.


6) Punerea sub interdicie a uneia dintre ei duce la stingerea mandatului (art. 1552 pct. 3 Cod
civil).
7) Nu va avea loc stingerea mandatului prin falimentul sau insolvabilitatea mandantului cnd
mandatul a fost ncheiat n interesul mandantului sau mandatarului ori al mandantului sau al unui
ter. Cel care este falit sau insolvabil nu poate invoca ncetarea mandatului pe un asemenea
considerent. Cererea o poate face ns cealalt parte contractant.
8) Un caz fortuit sau fora majora poate impiedica ndeplinirea mandatului (de ex.: obiectul
mandatului a pierit intr-o inundaie etc.).
9) ncetarea mandatului poate avea loc n momentul mplinirii condiiei sau a termenului.
10) Exist ns doua excepii:
a) Conf. Art. 1557 Cod civil, E valid ceea ce face mandatarul n numele mandantului, att timp
ct nu cunoate moartea lui sau existena uneia dintre clauzele ce desfiineaz mandatul;
b) Conform art. 1558 Cod civil n cazurile art. 1557 sunt valide contractarile mandatarului cu
cei de al treilea, care sunt de buna-credin.
11) Cnd prin folosirea sumelor de ctre mandatar s-a produs i o pagub mandantului, atunci
mandatarul va datora i daune-interese.
12) Dac este cazul substituirea mandatarului se poate face prin specificare n contract sau printrun act ulterior, cu consimmntul mandantului. Iar dac substituirea are loc far consimmntul
mandantului, atunci mandatarul va rspunde pentru activitatea terilor care substituie conf. art.
1539-1541 Cod civil, mandatarul nu raspunde n nici un caz pentru daunele cauzate prin delict de
catre o ter persoana.
PROCURA.
Subsemnata Grlea Liudmila, cetean al RM, nscut la data de 4.02.1994, n localitatea or.
Rbnia, de sex femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str. Verigora , bloc 105, scara 1,
etaj 8, apart. 67, posesor al buletinului de identitate, seria A28111781, nr. 2008028016311,
eliberat de oficiul 28, la data de 14.02.2013, cod numeric personal 7882923, mputernicesc prin
prezenta pe Demciuc Ana cetean al RM, nscut la data de 23.07.1990, n localitatea or.
Rbnia, de sex femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str.Verigora, bloc 23, scara 3,
etaj 2, apart. 28, posesor al buletinului de identitate, seria A45341765, nr. 1997629462091
eliberat de oficiul 28 la data de 16.10.2010, cod numeric personal 6648082, ca n numele meu i
pentru mine s administreze apartamentul dind oraul Rbnia, bl. 105, scara 1, etajul 8, ap.78.
Mandatarul meu va putea negocia i ncheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixnd
termenul i preul, n condiiile ce le va crede de cuviin, dar n conformitate cu dispoziiile
legale, va putea primi chiriile i plti impozitele i taxele de orice natur, va putea face reparaii,
va putea aciona n judecat pe chiriasi i va putea face orice act necesar pentru o buna
administrare.
Mandatarul meu m va putea reprezenta i imi va putea susine interesele fa de organele
administraiei publice, de instanele judectoreti si de orice alte persoane fizice sau juridice,
semnnd pentru mine i n numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnatura lui fiindu-mi
pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiat n 3 exemplare la 14.09.2014, astzi, data autentificrii.
S-au eliberat prilor 2 exemplare.
MANDANT

CONTRACT DE DONAIE
I.

II.

III.

PRILE CONTRACTANTE
1.1. D-l Morgan Iurie, domiciliat n or. Bli, str. Kotovschi, bloc 3, scara 1,
apartament1, nscut la data de 3.03.1950 n or. Rezina, fiul lui Morgan Alex i al
Mriei, posesorul buletinului (crii) de identitate seria A28111781 nr.
2008028016311, eliberat de oficiul 28, la data de 14.02.2013, cod numeric personal
7882923, n calitate de donator, pe de o parte, i
1.2. D-na Macarov Irina, domiciliat n or. Chiinu, str.Verigora, bloc 23, scar 3,
etaj 2, apart. 28, nscut la data de 29.09.1984 n or. Rezina, fiica lui Macarov
Constantin i al Tatianei, posesorul buletinului (crii) de identitate seria A45341765,
nr. 1997629462091 eliberat de oficiul 28 la data de 16.10.2010, cod numeric personal
6648082, n calitate de donatar, pe de alt parte,
au convenit s ncheie prezentul contract de donaie, cu respectarea urmtoarelor
clauze:
OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Eu, donator, donez un numr de 30 aciuni n valoare de 10000 lei,
corespunztoare suprafeei de 990 ha, teren echivalent arabil, aflat n administrarea
D-lui Morgan Iurie, drept de proprietate reconstituit prin Hotrre nr. 5420964376 din
30.09.2010, a Comisiei Judeene pentru stabilirea dreptului de proprietate privat
asupra terenurilor n conformitate cu prevederile art. 36 i 38 din Legea fondului
funciar nr. 18/1991. Terenul l-am motenit de la Morgan Alex conform certificatului
de motenitor nr. 7306382175 din 26.08.2005 eliberat de Oficiul 4 .
2.2. Eu donatarul, declar c primesc donaia fcut de donator avnd ca obiect
aciunile n numr de 30 aciuni i n valoare de 10000 lei, n condiiile prevzute de
prezentul contract.
2.3. Taxele i onorariul notarului public pentru autentificarea prezentului contract de
donaie au fost suportate de donatar.
CLAUZE FINALE
3.1. Prezentul contract a fost redactat ntr-un numr de 3 exemplare la Biroul
Notarului Public Saharneanu Dorin .
3.2. S-au eliberat prilor 2 exemplare, un exemplar pstrndu-se n arhiva biroului
notarial.

DONATOR
DONATAR

CONTRACT DE MPRUMUT

Art. 1. ntre
S.C. Mezolini S.R.L., cu sediul n or. Chiinu, str. Armeneasc nr. 40, Tel/Fax: 639835,
nregistrat la Registrul Comerului sub Nr. 76319538, avnd contul nr. 8743219, deschis la
Banca de economii, Cod Fiscal 8731854,
i
Dl. Cebotari Gheorghe, cetean romn, identificat cu B.I. seria F6531 nr. 853086556 eliberat
de oficiul 7, la data de 1.07.2009, cod numeric personal 86533336589, domiciliat n or. Chiinu,
str. Gh. Cau nr. 67, n calitate de asociat al S.C. Rogob S.R.L.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Societatea comercial Mezolini S.R.L. acord asociatului un mprumut n sum de 500000 lei,
pe termen de 3 ani, cu o perioad de graie de 1 an.
Art. 3. TERMENUL de rambursare a mprumutului de ctre asociat ncepe de la data de
19.11.2014 i se va ncheia la 19.11.2018, termen de cuprinde i perioada de graie mai sus
menionat.
Art. 4. MODALITATEA DE EFECTUARE A PLILOR
Plata mprumutului acordat se efectueaz de ctre S.C. Mezolini S.R.L., n numerar, n pli
lunare, pn la data de 19.11.2017 .
Art. 5. Asociatul trebuie s restituie ntreaga suma mprumutat la termenul stipulat n contract.
Art. 6. Litigiile decurgnd din interpretarea i executarea prezentului contract, vor fi soluionate
de ctre pri pe cale amiabil. n cazul nesoluionrii lor n acest mod, litigiile vor fi supuse
instanelor judectoreti competente.
Art. 7. Modificarea prezentului contract poate fi fcut numai n scris, prin acordul ambelor
pri, sub forma unui act adiional.
Art. 8. Prezentul contract a fost ncheiat astzi 18.11.2014, n 2 (dou) exemplare, cte unul
pentru fiecare parte.
S.C. Mezolini S.R.L.
Administrator,
Asociat,

CONTRACT DE NTREINERE

Art. 1. PRILE CONTRACTANTE


1. Dl. Morgan Iurie, domiciliat n or. Bli, str. Kotovschi, bloc 3, scara 1,apartament1,
posesorul buletinului (crii) de identitate seria A28111781 nr. 2008028016311, eliberat de
oficiul 28, la data de 14.02.2013, cod numeric personal 7882923, n calitate de ntreinut
2. Dl. Macarov Oleg domiciliat n or. Bli, str. Kotovschi, bloc 3, scara 1,apartament 2,
identificat cu actul de identitate seria A45341765, nr. 1997629462091 eliberat de oficiul 28 la
data de 16.10.2010, cod numeric personal 6648082, n calitate de ntreintor.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
ntreinutul transmite ntreintorului dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 808 situat
n or. Chiinu str. Sarmizegetusa bloc 5 scara contra urmtoarelor prestaii: procurarea i
prepararea hranei, medicamente, ngrijiri medicale, plata cheltuielilor de administrare a
apartamentului, asigurarea cureniei n locuin.
Art. 3. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se ncheie pe o durat nedeterminat.
Art. 4. OBLIGAIILE NTREINUTULUI
a) s transmit ntreintorului proprietatea asupra apartamentului sus-menionat;
b) s garanteze c apartamentul este n circuitul civil, c nu este grevat de sarcini;
c) s garanteze mpotriva oricrei eviciuni totale sau pariale conform art. 1337 Cod civil.
Art. 5. OBLIGAIILE NTREINTORULUI
a) s acorde serviciile de ntreinere menionate pe toat durata prezentului contract;
b) s primeasc n proprietate apartamentul ce face obiectul contractului;
c) s plteasc ntreinutului o sum de 600lei /lun n cazul n care executarea n natur a
obligaiei de ntreinere nu este posibil.
Art. 6. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
n cazul neexecutrii culpabile de ctre ntreintor a obligaiei de ntreinere, ntreinutul are
dreptul fie s cear executarea contractului fie rezilierea acestuia.
n cazul rezilierii contractului din culpa ntreintorului, ntreinutul redobndete dreptul de
proprietate asupra apartamentului fiind obligat s restituie cheltuielile reprezentnd impozite i
prime de asigurare pentru bunul respectiv.
Art. 7 CLAUZE FINALE
Taxa de timbru, timbru judiciar i onorariul notarial cad n sarcina ntreintorului.
Prezentul contract a fost ncheiat azi 23.08.2014 n 3 exemplare.
NTREINUT,
NTREINTOR,

Contract Tip
cu privire la rspunderea material
colectiv (de brigad) deplin
Nr.6532196505
"12"noiembrie2014
n scopul asigurrii integritii tractorului cu priep de model T-35 i conform art.340 din Codul
muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003), BASCONSLUX, denumit n continuare
Angajator, n persoana Ungureanu Anatol, seful seciei patrimonuil, acionnd n numele unitii,
pe de o parte, i membrii colectivului (brigzii) direcia cldiri locative, denumii n continuare
Colectiv (brigad), n persoana Strele Alex, seful brigzii tractoritilor pe de alt parte, au
ncheiat prezentul Contract cu privire la urmtoarele:
I. Obiectul contractului
Colectivul (brigada) i asum rspunderea material colectiv (de brigad) deplin pentru
neasigurarea integritii valorilor transmise lui de ctre Angajator, iar Angajatorul se oblig s
creeze Colectivului (brigzii) condiii normale pentru munc i pentru asigurarea
integritii valorilor ce i-au fost transmise.
II. Dispoziii generale
1. Hotrrea Angajatorului privind instituirea rspunderii materiale colective (de brigad)
depline se perfecteaz prin ordin (dispoziie, decizie, hotrre) i se aduce la cunotin
Colectivului (brigzii).
Ordinul (dispoziia, decizia, hotrrea) Angajatorului privind instituirea rspunderii materiale
colective (de brigad) se anexeaz la prezentul Contract.
2. Colectivul (brigada) se completeaz n baza principiului liberului consimmnt. La
includerea n componena Colectivului (brigzii) a salariailor nou-angajai se ia n
considerare prerea
Colectivului (brigzii).
3. Conducerea Colectivului (brigzii) este exercitat de ctre conductorul Colectivului
(brigadierul).
Conductorul Colectivului (brigadierul) se desemneaz prin ordinal (dispoziia, decizia,
hotrrea) Angajatorului, dup consultarea prealabil cu Colectivul (brigada).

n cazul cnd conductorul Colectivului (brigadierul) lipsete temporar, ndeplinirea


obligaiilor lui se pune de ctre Angajator n sarcina unuia dintre membrii Colectivului
(brigzii).
4. n cazul schimbrii conductorului Colectivului (brigadierului) sau a ieirii din Colectiv
(brigad) a mai mult de 50% din membrii lui, prezentul Contract urmeaz a fi rencheiat.
5. Prezentul Contract nu se rencheie n cazul ieirii din componena Colectivului
(brigzii) a unor salariai aparte sau al primirii n Colectiv (brigad) a unor noi salariai. n
aceste cazuri, n dreptul semnturii membrului Colectivului (brigzii) care a ieit se indic
data ieirii lui, iar salariatul care a fost primit semneaz Contractul i indic data intrrii n
Colectiv (brigad).

III. Drepturile i obligaiile Colectivului (brigzii) i ale Angajatorului


6. Colectivul (brigada) are dreptul:
a) s participe la recepionarea valorilor transmise i s efectueze controlul reciproc asupra
pstrrii, prelucrrii, vnzrii (livrrii), transportrii sau folosirii n procesul muncii a valorilor
ce i-au fost transmise;
b) s participe la inventarierea, revizia, la alte controale asupra integritii i strii valorilor ce
i-au fost transmise;
c) s ia cunotin de drile de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise;
d) s cear de la Angajator, n caz de necesitate, efectuarea inventarierii valorilor
transmise;
e) s nainteze Angajatorului propuneri de recuzare a conductorului Colectivului
(brigadierului), precum i a unor membri ai Colectivului (brigzii), care, dup prerea lui,
nu pot asigura integritatea valorilor transmise.
7. Colectivul (brigada) este obligat:
a) s aib o atitudine gospodreasc fa de valorile ce i-au fost transmise i s ia msuri de
prevenire a prejudiciului;
b) s in la eviden, s ntocmeasc i s prezinte, n modul stabilit, drile de seam cu
privire la circulaia i soldurile valorilor ce i-au fost transmise;
c) s informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanele care amenin integritatea
valorilor transmise.
8. Angajatorul este obligat:
a) s creeze Colectivului (brigzii) condiiile necesare pentru asigurarea integritii

valorilor transmise;
b) s ia la timp msuri de depistare i nlturare a cauzelor care mpiedic asigurarea de
ctre Colectiv (brigad) a integritii valorilor ce i-au fost transmise, s identifice persoanele
vinovate de
cauzarea prejudiciului i s le trag la rspundere, conform legislaiei n vigoare;
c) s aduc la cunotin Colectivului (brigzii) actele legislative n vigoare cu privire la
rspunderea material a salariailor pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum i
regulamentele de ordine
interioar referitoare la modul de pstrare, prelucrare, vnzare (livrare), transportare,
folosire n procesul muncii i efectuare a altor operaiuni cu valorile ce i-au fost transmise;
d) s creeze Colectivului (brigzii) condiiile necesare pentru inerea evidenei i
prezentarea la timp a drilor de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise;
e) s examineze chestiunea privind temeinicia cererii Colectivului (brigzii) de a efectua
inventarierea valorilor ce i-au fost transmise;
f) s examineze, n prezena salariatului, recuzarea naintat acestuia i, dac ea este
motivat, s exclud salariatul respectiv din componena Colectivului (brigzii) i s decid, n
conformitate cu
legislaia n vigoare, asupra activitii lui ulterioare;
g) s examineze comunicrile Colectivului (brigzii) cu privire la circumstanele care
amenin integritatea valorilor ce i-au fost transmise i s ia msuri pentru nlturarea lor.
IV. Modul de inere a evidenei i de prezentare a drilor de seam
9. Recepionarea valorilor transmise, inerea evidenei i prezentarea drilor de seam
cu privire la circulaia acestor valori se efectueaz, n modul stabilit, de conductorul
Colectivului (brigadier).
10. Inventarierea planificat a valorilor transmise Colectivului (brigzii) se efectueaz n
termenele prevzute de legislaia n vigoare.
Inventarierea neplanificat se efectueaz n cazul schimbrii conductorului
Colectivului (brigadierului), n cazul ieirii din Colectiv (brigad) a mai mult de 50% din
membrii lui, precum i la
cererea a cel puin 1/3 din membrii Colectivului (brigzii).
11. Drile de seam cu privire la circulaia i soldurile valorilor transmise Colectivului
(brigzii) snt semnate de conductorul Colectivului (brigadierul) i, n ordinea de
succesiune, de un membru al

Colectivului (brigzii).
Coninutul drii de seam se aduce la cunotin tuturor membrilor Colectivului (brigzii).
V. Repararea prejudiciului
12. Motiv pentru tragerea la rspunderea material a membrilor Colectivului (brigzii)
servete prejudiciul cauzat Angajatorului nemijlocit de ctre Colectiv (brigad).
13. Colectivul (brigada) i/sau un membru al Colectivului (brigzii) se elibereaz de
rspunderea material dac se stabilete c prejudicial nu s-a produs din vina membrilor
(membrului) Colectivului (brigzii), precum i n cazul existenei circumstanelor prevzute de
art.334 din Codul muncii.
14. Stabilirea mrimii prejudiciului cauzat Angajatorului de ctre Colectiv (brigad) i
repararea acestuia se efectueaz n modul stabilit de legislaia n vigoare.
15. Prezentul Contract i produce efectele din data semnrii i aciunea lui se extinde
asupra ntregii perioade n care Colectivul (brigada) lucreaz cu valorile transmise lui de ctre
Angajator.
16. Prezentul Contract este ntocmit n dou exemplare, avnd aceeai putere juridic, unul
dintre care se pstreaz la Angajator, iar cel de-al doilea - la conductorul Colectivului
(brigadier).
17. Modificarea condiiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectueaz
printr-un acord scris semnat de pri, care este parte integrant a prezentului Contract.

Angajator

Colectiv (brigad)

Adresa: str. Socoleni 13/2

Adresa: str. M. Cibotari 56

Semntura

Semntura

L..
Adresele membrilor Colectivului (brigzii)
Melnic Nocolae str. Gh. Cau 34/1, ap. 12
Ciorescu Valentin str. Testemianu 10, ap. 23
Zagore Vasile str. Alecu Russo 48/2, ap.50
Covali Iurie str. Doina 76

Semnturile membrilor Colectivului (brigzii)


______________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

PROCUR
Subsemnata Grlea Liudmila, cetean al RM, nscut la data de 4.02.1994, n localitatea
or. Rbnia, de sex femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str. Verigora , bloc 105,
scara 1, etaj 8, apart. 67, posesor al buletinului de identitate, seria A28111781, nr.
2008028016311, eliberat de oficiul 28, la data de 14.02.2013, cod numeric personal 7882923,
mputernicesc prin prezenta pe Demciuc Ana cetean al RM, nscut la data de 23.07.1990, n
localitatea or. Rbnia, de sex femenin, necstorit, domiciliat n or. Rbnia, str.Verigora, bloc
23, scara 3, etaj 2, apart. 28, posesor al buletinului de identitate, seria A45341765, nr.
1997629462091 eliberat de oficiul 28 la data de 16.10.2010, cod numeric personal 6648082, ca
n numele meu i pentru mine s cumpere, la libera sa apreciere i cu preul care va fi necesar,
dar nu pgubitor pentru mine, un apartament n or. Chiinu, compus din 2 cmeri .
n acest scop, mandatarul meu va negocia clauzele vnzrii, va ndeplini toate formalitile
necesare perfectrii contractului de vnzare-cumprare, va semna contractul de vnzarecumprare n forma autentic i va plti preul stabilit.
Dup ncheierea contractului de vnzare-cumprare, mandatarul meu va ndeplini toate
formalitile necesare pentru efectuarea operaiunilor de publicitate imobiliar i de nscriere a
imobilului n evidentele fiscale i n Cartea funciar.
Pentru aducerea la ndeplinire a prezentului mandat, mandatarul meu va semna n numele
meu i pentru mine, oriunde va fi necesar, n limitele prezentului mandat, semnatura sa fiindu-mi
pe deplin opozabil.
Redactat i editat/dactilografiata in 3 exemplare, la 20.09.2014, astzi, data
autentificrii.
S-au eliberat partilor 2 exemplare.
MANDANT

CONTRACT DE VNZARE - CUMPRARE IMOBIL IPOTECAT


Art. 1. PRILE CONTRACTANTE
1. D-na. Grlea Elena Constantin, cetean al Republicii Moldova identificat cu B.I. seria
A28111781 nr. 2008028016311 domiciliat n or. Chiinu, str. Uzinelor 2, scara 2, ap.34,
n calitate de vnztor
2. Dl. Demciuc Serghei Ivan, cetean al Republicii Moldova identificat cu B.I. seria
A28111781, nr. 1997629462091, domiciliat n or. Chiinu, str. Cosmonauilor 23/3, ap.
60 n calitate de cumprtor.
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vnztorul transmite cumprtorului dreptul de proprietate asupra imobilului situat n or.
Chiinu, str. Doina 78, avnd ca vecini pe: la N Marinua Oleg, V alimetar, E Institutul de
educaie, S Bolboaca Vasile, contra unui pre.
Art. 3. MOMENTUL INTRRII N POSESIE
Cumprtorul va intra n posesia imobilului la data achitrii de ctre vnztor a creditului pentru
garantarea cruia s-a constituit ipoteca.
Cumprtorul nu-i asuma riscul insolvabilitii vnztorului la data scadenei datoriilor
garantate real cu ipoteca asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract.
n cazul nerespectrii obligaiei vnztorului de a achita datoria, cumprtorul va putea achita el
nsui urmnd a se subroga n drepturile creditorului, ori va putea denuna unilateral contractul
cu obligarea vnztorului la plata unor daune reprezentnd dublul sumei achitate de cumprtor
pentru achiziionarea imobilului.
Art. 4. PREUL
Preul transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilului sus-menionat este de ........... lei,
pltibili n momentul intrrii n posesia imobilului de ctre cumprtor.
Art. 5. GARANII
Pn la data intrrii n posesie a cumprtorului, vnztorul va menine bunul imobil n aceeai
stare n care se afl la momentul ncheierii prezentului contract, continund s se comporte cu
diligena unui bun proprietar. Orice deteriorri ale imobilului ori fapte de natur s-i scad
acestuia valoarea constituie motive temeinice de rezoluiune a contractului de ctre cumprtor.
Vnztorul garanteaz pe cumprtor pentru eviciune.
Vnztorul declar pe proprie rspundere c imobilul nu a fost scos din circuitul civil, nu a fost
trecut n proprietate public, nu a fost nstrinat unei alte persoane, nu face obiectul nici unei
interdicii legale de vnzare, nu exist litigii pe rolul instanelor de judecat privind dreptul de
proprietate asupra acestuia i nu exist nici o persoan care s poat pretinde ori justifica n mod
legal vreun drept real asupra imobilului, de natur s afecteze exerciiul deplinei proprieti a
cumprtorului.
Vnztorul l garanteaz pe cumprtor pentru orice vicii ascunse, indiferent dac au fost

ascunse cu sau fr viclenie.


Art. 6. EXONERAREA DE RSPUNDERE
Vnztorul nu rspunde de viciile ascunse care au intervenit ulterior vnzrii i predrii efective
a posesiei imobilului ctre cumprtor i care provin din fapta cumprtorului sau din
evenimente strine de voina unei persoane.
Vnztorul nu rspunde de viciile ascunse existente la data ncheierii prezentului contract i care
au fost aduse la cunotina cumprtorului n faa notarului public.
Vnztorul nu rspunde de viciile aparente ale imobilului vndut care puteau fi observate de un
cumprtor diligent cel mai trziu la data intrrii efective n posesia imobilului.
Art. 7. RISCURI
Riscurile legate de calitatea de proprietar asupra imobilului (pieirea fortuit, deteriorarea
imobilului etc.) sunt i rmn ale vnztorului pn la momentul remiterii efective a posesiei
imobilului ctre cumprtor.
Art. 8. NCETAREA CONTRACTULUI
Cumprtorul este ndreptit s cear rezoluiunea contractului cu daune n cazul n care
imobilul nu este predat n posesie efectiv la termenul stabilit, dac nu este respectat obligaia
de garanie pentru eviciune ori cea de garanie pentru vicii ascunse.
Vnztorul poate cere rezoluiunea contractului dac cumprtorul refuz s ia n primire
imobilul prin proces verbal de predare-primire la data convenit.
VNZTOR,
CUMPARATOR,

Contract nr. 5432975

23 ianuarie 2014
mun.Chiinu
I.PRILE CONTRACTANTE
Firma Construcii.md, n continuare Cumprtor, care activeaz conform Statutului
Societii i Legislaiei RM, reprezentat legal prin dl Moneaga Boris,
i
Firma Materiale.md, n continuare Vnztor, care activeaz conform legislaiei statului
romn, reprezentat legal prin dl Popuoi Vlad,
au ncheiat prezentul contract despre urmtoarele:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1.VNZTORUL livreaz, iar CUMPRTORUL primete contra plat mrfuri materiale i consumabile poligrafice (carton, hrtie, pelicul, vopsea, etc.)
III. VALOAREA CONTRACTULUI
Art.2. Cantitatea, calitatea, preul materialelor sunt stabilite conform specificaiei la contract,
care se acord de prile contractante i devine parte integrant a contractului i se indic n
dolari SUA.
Art.3. Suma total a contractului este de 125000 (una sut douzeci i cinci mii $ SUA).
Art.4. Cheltuilile legate de exportul mrfurilor, inclusiv cele de transport se achit de ctre
Vnztor n ara Vnztorului.
IV. DATA TRANSPORTULUI
Art.5. VNZTORUL va ncepe transportarea mrfurilor n termen de maximum 5 zile din data
plii mrfii ce se export.
Art.6. Data transportuui este considerat cea de pe scrisoarea de transport la ncrcarea mrfii.

V. CALITATEA I MARCAREA MRFII


Art.7. Calitatea mrfii este nscris n declaraia de conformitate (act care certific ndeplinirea
condiiilor de calitate, potrivit STAS), se anexeaz la prezentul contract i devine parte integrant
a contractului.
Art. 8. Declaraia de conformitate va trebui s cuprind:
-descrierea mrfii;
-condiii tehnice;
-data fabricrii mrfii.
Art. 9. Actul care atest calitatea mrfii va fi completat de organul competent al Vnztorului
pentru fiecare lot de marf.
Art. 10.n cadrul fiecrui transport se va specifica (n scrisoarea de trsura) coninutul
ncrcturii.
Art.11.Toate documentele indicate mai sus se vor completa n limba romn.
Art.12.Ambalarea mrfii se va efectua de ctre Vnztor n modul acordat cu Cumprtorul.
VI. PREDAREA I PRELUAREA MRFII
Art.13. Predarea si, respectiv preluarea calitativ i cantitativ a mrfii se va face n condiiile
exworks (poarta CUMPRTORULUI).
Art. 14. VNZTORUL asigur CUMPRTORULUI dreptul de a controla marfa din toate
punctele de vedere la productor, nainte sau n timpul ncrcrii, precum i descrcrii.
Art.15. Marfa care nu corespunde cerinelor se ntoarce VNZTORULUI.
VII. MODALITATEA DE PLAT
Art.16. Plata mrfii conform prezentului contract se efectuiaz n valut convertibil prin ordin
de plat n avans confirmat, n contul VNZTORULUI.
VIII. RSPUNDEREA CONTRACTUAL
Art.17. Rezilierea unilateral a prezentului contract este interzis sub sanciunea de daune, cu
excepia cazurilor expres prevzute n prezentul contract.
Art.18. Pentru nerespectarea total sau parial, sau pentru executarea defectuoas a vreuneia din
clauzele contractuale partea vinovat se oblig s plteasc daunele cauzate conform calculelor
acordate.
Pentru reinerea transportrii mrfurilor conform art.5 al prezentului contract Vnztorul

pltete amend Cumprtorului n valoare de 0,05% din sum pentru fiecare zi de ntrziere,
dar nu mai mult de 100%.
IX. FORTA MAJOR
Art.19. Fora major apr de rspundere partea care o invoc. Prin caz de for major se neleg
mprejurrile care au intervenit dup ncheierea contratului ca urmare a unor evenimente
extraordinare, neprevzute i inevitabile pentru una din pri.
XI. LITIGII
Art.20. Eventualele nenelegeri aprute ntre prile contractatnte n timpul derulrii prezentului
contract se vor rezolva pe cale amiabil.
Dac partenerii nu ajung la o nelegere amiabil atunci litigiile vor fi naintate spre soluionare
instanei de drept din ara reclamatului. Deciziile instanei vor fi definitive i obligatorii pentru
pri.

XII. ALTE CAUZE ASUPRA CRORA PRILE AU CONVENIT


Art.21. Toate cheltuielile ocazionale de preluarea mrfii cad n sarcina CUMPRTORULUI.
Art.22. Odat cu preluarea mrfii, CUMPRTORUL sau mputernicitul acestuia preia ntreaga
rspundere privind marfa n cauz.

XIII. DISPOZII FINALE


Art.23.Completrile i modificrile aduse n prezentul contract nu sunt valabile sau opozabile,
dect dac rezult expres din actele semnate de ambele pri contractante.
Art. 24. Prezentul contract a fost ncheiat n 3 exemplare n limba romn n exemplare cu
aceeiai putere valabil, cte un exemplar pentru fiecare parte contractant.

XIV. RECHIZITELE I SEMNTURILE PRILOR


Vnztor
Cumprtor