Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA

JUDEUL PRAHOVA
COMUNA ALUNI
PRIMAR
DISPOZIE
privind desemnarea reprezentantului Primarului comunei Aluni n comisia de concurs n comisia de
concurs pentru ocuparea funciei de director la coala Gimnazial Gheorghe Costescu Aluni

Primarul comunei Aluni, judeul Prahova,


Vznd :
- prevederile art.11 i art.12 din Ordinul Ministrului Educaiei Naionale i Cercetrii
tiinifice nr. 5080 /2016 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea i desfurarea
concursului pentru ocuparea funciei de director i director adjunct din unitile de nvmnt
preuniversitar;
- prevederile art. 63, alin (5), litera c) i alin (7) din Legea nr. 215/2001 privind
administraia public local , republicat, cu modificrile i copletrile ulterioare;
n temeiul art. 115, alin. (1), lit. a) al Legii nr. 215/2001 privind administraia public
local, republicat, cu modficrile i completrile ulterioare,

D I S P U N E:
Art.1. Se desemneaz doamna Popa Florica, Viceprimarul comunei Aluni, reprezentant al
Primarului comunei Aluni n comisia de concurs pentru ocuparea funciei de director la coala
Gimnazial Gheorghe Costescu Aluni.
Art.2.- Prezenta dispoziie va fi comunicat prin grija secretarului comunei Aluni ctre:
- Instituia Prefectului-Judeul Prahova;
- Doamnei Popa Florica;
- colii Gimnaziale Gheorghe Cotescu Aluni.

PRIMARUL COMUNEI ALUNI


Iulian-Cristian Bgiu
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Aluni
Marilena Constantinoiu

ALUNI, ..
Nr. .

S-ar putea să vă placă și