Sunteți pe pagina 1din 1

1.1.1.

Documente obligatorii care trebuie anexate la cererea de racordare

n tabelul urmator sunt specificate documentele care trebuie anexate in CRM, pentru fiecare tip de ATR de la cerere pana la emiterea certificatului
de racordare:
ATR nou
ATR pentru
ATR temporar in Dezvoltare
Modificare tehnica,
Actualizarea CER pentru
definitiv
organizare de solutie definitiva
tehnica, cu
fara spor de putere
modificarea adminstrativa
santier/ATR
spor de putere
a locului de consum
Documentatie
temporar
x
x
x
x
x
x
cerere de racordare+documentatie
fisa de solutie/studiu de solutie+aviz CTE
x
x
x
x
x
fia de calcul
x
x
x
x
x
fisa de compensatii
x
x
x
x
x
ATR
x
x
x
x
x
adresa de insotire ATR temporar
x
cerere incheiere contract de racordare
x
x
x
x
incredintare/oferta pentru proiectant/executant x
x
x
x
contract de racordare
x
x
x
x
autorizatia de construire pentru obiectiv
x
x
x
x

autorizatia de construire pentru instalatia de


racordare
contractul de superficie, uz si servitute,
dosarul instalatiei de utilizare
contract de executie
proces verbal de receptie
proces verbal de punere in functiune
CER

Modificar
pentru AT
lucrare ne
x

S-ar putea să vă placă și