Sunteți pe pagina 1din 2

Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor înainte si pe timpul

desfasurarii alegerilor electorale

 La amenajarea secţiilor de votare se are în vedere ca acestea să fie realizate, pe cât posibil, la parterul clădirilor;
 Amplasarea cabinelor de votare se face fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare şi a circulaţiilor interioare din clădirile
în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor
care echipează construcţiile (de exemplu hidranţi interiori);
 Elementele de mobilier care se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare nu se amplasează pe căile de
acces şi evacuare şi pe circulaţiile din secţiile de votare;
 Se marchează corespunzător căile de evacuare din clădire şi se menţin în permanenţă practicabile, circulaţia persoanelor prin clădire
fiind limitată exclusiv pe traseul acces-secţie de votare-evacuare;
 Se interzice fumatul în interiorul secţiilor de votare;
 Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe durata desfăşurării procesului electoral;
 Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire precum şi a celor de preparat şi
încălzit hrană;
 Instalaţiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând eventuala suprasolicitare a acestora;
 Se stabileşte un sistem eficient în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii în cazul producerii unui incendiu;
 Se asigură menţinerea în funcţionare a iluminatului de siguranţă ce echipează clădirile;
 Spaţiile în care se amplasează cabine de votare se dotează cu stingătoare de incendiu funcţionale, verificate conform reglementărilor,
având în vedere criteriul de cel puţin un stingător de incendiu la 50 mp;
 Preşedinţii secţiilor de votare instruiesc, pe bază de documente, întregul personal din comisiile electorale, privind prevenirea situaţiilor
de urgenţă şi măsurile care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora;
 În situaţia amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respectă măsurile corespunzătoare de apărare împotriva
incendiilor.
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
 evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante (utilizate
în procesul electoral, precum urme de vot, buletine de vot, ştampile, liste
electorale, alte documente etc.);
 anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
 stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie

Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor înainte si pe timpul


desfasurarii alegerilor electorale

 La amenajarea secţiilor de votare se are în vedere ca acestea să fie realizate, pe cât posibil, la parterul clădirilor;
 Amplasarea cabinelor de votare se face fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare şi a circulaţiilor interioare din clădirile
în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor
care echipează construcţiile (de exemplu hidranţi interiori);
 Elementele de mobilier care se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii de votare nu se amplasează pe căile de
acces şi evacuare şi pe circulaţiile din secţiile de votare;
 Se marchează corespunzător căile de evacuare din clădire şi se menţin în permanenţă practicabile, circulaţia persoanelor prin clădire
fiind limitată exclusiv pe traseul acces-secţie de votare-evacuare;
 Se interzice fumatul în interiorul secţiilor de votare;
 Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe durata desfăşurării procesului electoral;
 Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de încălzire precum şi a celor de preparat şi
încălzit hrană;
 Instalaţiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând eventuala suprasolicitare a acestora;
 Se stabileşte un sistem eficient în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii în cazul producerii unui incendiu;
 Se asigură menţinerea în funcţionare a iluminatului de siguranţă ce echipează clădirile;
 Spaţiile în care se amplasează cabine de votare se dotează cu stingătoare de incendiu funcţionale, verificate conform reglementărilor,
având în vedere criteriul de cel puţin un stingător de incendiu la 50 mp;
 Preşedinţii secţiilor de votare instruiesc, pe bază de documente, întregul personal din comisiile electorale, privind prevenirea situaţiilor
de urgenţă şi măsurile care trebuie întreprinse în cazul manifestării acestora;
 În situaţia amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respectă măsurile corespunzătoare de apărare împotriva
incendiilor.
În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:
 evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante (utilizate
în procesul electoral, precum urme de vot, buletine de vot, ştampile, liste
electorale, alte documente etc.);
 anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
 stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie
Măsuri principale de apărare împotriva incendiilor
înainte si pe timpul desfasurarii alegerilor
electorale

 La amenajarea secţiilor de votare se are în vedere ca acestea să fie realizate, pe cât posibil, la
parterul clădirilor;
 Amplasarea cabinelor de votare se face fără diminuarea gabaritelor căilor de acces şi de evacuare
şi a circulaţiilor interioare din clădirile în care se organizează procesul electoral şi fără blocarea
ori îngreunarea accesului la mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor care echipează
construcţiile (de exemplu hidranţi interiori);
 Elementele de mobilier care se evacuează din interiorul încăperilor în care se amenajează secţii
de votare nu se amplasează pe căile de acces şi evacuare şi pe circulaţiile din secţiile de votare;
 Se marchează corespunzător căile de evacuare din clădire şi se menţin în permanenţă
practicabile, circulaţia persoanelor prin clădire fiind limitată exclusiv pe traseul acces-secţie de
votare-evacuare;
 Se interzice fumatul în interiorul secţiilor de votare;
 Se interzice efectuarea lucrărilor cu foc deschis în clădire premergător şi pe durata desfăşurării
procesului electoral;
 Se asigură respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor la utilizarea mijloacelor de
încălzire precum şi a celor de preparat şi încălzit hrană;
 Instalaţiile electrice se exploatează cu respectarea reglementărilor, eliminând eventuala
suprasolicitare a acestora;
 Se stabileşte un sistem eficient în vederea anunţării tuturor ocupanţilor clădirii în cazul producerii
unui incendiu;
 Se asigură menţinerea în funcţionare a iluminatului de siguranţă ce echipează clădirile;
 Spaţiile în care se amplasează cabine de votare se dotează cu stingătoare de incendiu funcţionale,
verificate conform reglementărilor, având în vedere criteriul de cel puţin un stingător de incendiu
la 50 mp;
 Preşedinţii secţiilor de votare instruiesc, pe bază de documente, întregul personal din comisiile
electorale, privind prevenirea situaţiilor de urgenţă şi măsurile care trebuie întreprinse în cazul
manifestării acestora;
 În situaţia amenajării de camere de odihnă pentru personalul destinat pazei, se respectă măsurile
corespunzătoare de apărare împotriva incendiilor.

În cazul producerii unui incendiu, se acţionează de urgenţă pentru:


 evacuarea tuturor ocupanţilor clădirii precum şi a bunurilor importante (utilizate în procesul
electoral, precum urme de vot, buletine de vot, ştampile, liste electorale, alte documente etc.);
 anunţarea incendiului la numărul de apel unic 112;
 stingerea incendiului cu mijloacele de primă intervenţie

S-ar putea să vă placă și