Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

AECOM
DESIGN BUILD
SRL
S.C. VEGA 93 SRL
GALATI

Cod: PO-09/F-08.2
PROCES VERBAL DE RECEPTIE
CALITATIVA LUCRARI
Nr. ................ Data 27.09.2012

Rev.0/Ed.1

Exemplar nr.:
Pag 1

Din 1

Denumire lucrare: STATIE DE BIOREMEDIERE SI DEPOZIT DE PAMANT INDEPENDENTA


Punctul de lucru: Remedieri la pereti exteriori - Bazin de retentie ape pluviale
Obiectul: TRATARE ROSTURI RADIER-PERETI, ROSTURI TURNARE PERETI, FISURI MAI MARI
DE 0,4mm
1. Incheiat astazi 27.09.2012 cu ocazia verificarii efectuate la terminarea executarii: TRATARE
ROSTURI RADIER-PERETI, ROSTURI TURNARE PERETI, FISURI MAI MARI DE 0,4mm cu
Sikadur-Combiflex, constand in banda elastica de hypalon Combiflex-150 fixata si inglobata in
masa epoxidica Sikadur-31N.
2. Au stat la baza verificarilor urmatoarele documente (nr. proiect, proiectant, nr. plansa, nr
dispozitie tehnica, normative, STAS-uri, legislatie): proiect 3171 MI-09-AWI proiectant JV
Ramboll Halcrow, MS 22 - EXECUIE REMEDIERI ROSTURI DE TURNARE SI FISURI
PERETI EXTERIORI BAZIN,
Plansele: IND-BL-S 251; IND-BL-S 252; IND-BL- S 253.
3. Din verificarile efectuate pe teren si examinarea documentelor au rezultat urmatoarele :
Remedierea rosturilor de turnare si a fisurilor s-a executat conform Declaratiei de metoda: MS
22 - EXECUIE REMEDIERI ROSTURI DE TURNARE SI FISURI PERETI EXTERIORI BAZIN
respectandu-se prevederile legislatiei in vigoare.
4. Mentiuni speciale: 5. REPREZENTANTI:
EXECUTANT
Numele si
prenumele:

CLIENT
(CONSULTANT)

PROIECTANT

SC AECOM DESIGN BUILD


SRL

Ing. Musat Liviu

Semnatura

SC VEGA 93 SRL

Sef lucrare
Ing. Stratulat Bita

Semnatura

SC VEGA 93 SRL
Responsabil Tehnic cu
Executia
Ing. Cocindau
Ghiorghe