Sunteți pe pagina 1din 37

CORPUL EXPERILOR CONTABILI I

CONTABILILOR AUTORIZAI DIN ROMNIA

Bilet nr. 141


Cadrul legislative-normativ si studio de
caz privind faptul generator si
exigibilitatea TVA
Stagiu anul I Semestrul I
Stagiar : Onofrei Loredana Florina

Bucuresti
2016

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................................................................2
OPERATIUNI IMPOZABILE.............................................................................................5
OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA DE APLICARE A TAXEI PE VALOAREA
ADAGATA..........................................................................................................................7
LOCUL OPERATIUNILOR CUPRINSE IN SFERA DE APLICARE A TAXEI..............9
BAZA DE IMPOZITARE.................................................................................................12
COTELE DE IMPOZITARE.............................................................................................12
OPERATIUNI SCUTITE DE TVA...................................................................................15
FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA.......................................................16
MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA LA S.C.
BELLA S.R.L....................................................................................................................23

INTRODUCERE
Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect, aparut relativ de curand
in peisajul sistemelor fiscale din diferite state.
Acest impozit are o arie de raspandire destul de larga la nivelul globului. Pe parcursul
timpului, de la aparitia acestuia in Franta in anul 1954, tot mai multe state au manifestat
interes pentru introducerea lui in sistemul fiscal propriu.
La baza aparitie taxei pe valoarea adaugata sta impozitul pe circulatia
marfurilor. Trecerea la taxa pe valoarea adaugata a facut posibila evitarea impozitarii in
cascada a circulatiei marfurilor. Prin impozitarea in cascada, care era caracteristica
impozitului pe circulatia marfurilor, avea loc o impunere a unei materii impozabile care
continea impozitul pe circulatia marfurilor datorat anterior,ajungandu-se astfel la a
calcula impozitul afrent unui venit impozabil in cadrul caruia era cuprins impozitul
datorat anterior. Dupa cum am mentionat anterior, taxa pe valoarea adaugata a aparut
pentru prima oara in Franta in anul 1954, in sfera de actiune a acesteia fiind incluse
serviciile si comertul cu ridicata. Ulterior, sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata a
fost extinsa si asupra altor activitati, in special asupra comertului cu amanuntul
(generalizarea taxei pe valoarea adaugata avand loc in Franta in ianuarie
1968).Concomitent cu Franta si alte state ale lumii au introdus taxa pe valoarea adaugata,
iar in Uniunea Europeana organele de decizie au declarat acest impozit ca impozit general
pentru state, mergand ulterior pe linia armonizarii legislatiei tarilor comunitare. O cota
prelevata din taxa pe valoarea adaugata colectata destatele Uniunii Europene constituie
un venit al bugetului Uniunii.Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect deoarece
se aplica pe fiecare stadiu al circuitului economic al produsului final, asupra valorii
adaugate realizata de producatori, inclusiv asupra distributiei catre consumatorul final.
La baza taxei pe valoarea adaugata stau o serie de principii sau caracteristici:
Universalitatea (sfera de aplicare) impozitului
Teritorialitatea impozitului
Deductibilitatea impozitului
Transparenta impozitului

Unicitatea impozitului
Fractionalitatea platii impozitului.
Taxa pe valoare adaugata respecta principiul universalitatii impunerii deoarece, cu
exceptiile prevazute de lege, se aplica asupra tuturor operatiunilor cu plata si asimilate
acestora, efectuate, in mod independent, de catre persoanele fizice si juridice.
Teritorialitatea impozitului se refera la locul unde are loc impunerea

circulatiei

bunurilor si serviciilor. La stabilirea teritorialitatii taxei pe valoarea adaugata stau la


baza principiile originii si destinatiei. In cazul aplicarii principiului originii se tine cont de
valoarea adaugata tuturor bunurilor indigene.
Din punct de vedere economic valoarea adaugata este un indicator care permite
masurarea valorii nou create de intreprindere in urma activitatii sale.
Valoarea adaugata poate fi definita ca diferenta intre valoarea bunurilor si
serviciilor produse de intreprindere si cea a serviciilor si bunurilor utilizate pentru
realizarea lor numite consumuri intermediare.
Din punct de vedere contabil valoarea adaugata este definita ca diferenta intre productia
exercitiului cu marja comerciala si consumurile provenite de la terti.
Principiul originii in stabilirea taxei pe valoarea adaugata determina sa fie supuse
impozitarii atat bunurile care vor fi produse si consumate in tara, cat si bunurile care vor
fi produse si exportate. Deci, se impoziteaza valoarea adaugata obtinuta pe teritoriul
national, indiferent de destinatia bunurilor. In acest caz, importurile de bunuri nu sunt
supuse taxei pe valoarea adaugata deoarece la momentul importului acestea nu au
creat plus valoare pe teritoriul national.Sistemul aplicarii taxei pe valoarea adaugata
avand la baza principiul originii este compatibil cu calculul taxei pe valoarea adaugata pe
venit, altfel spus, cota taxei pe valoarea adaugata se aplica asupra diferentei dintre
volumul vanzarilor si volumul achizitilor de la alte firme.In cazul aplicarii principiului
destinatiei la impozitarea cu taxa pe valoarea adaugata are loc impunerea valorii adaugate
pentru bunurile consumate pe teritoriul national, indiferent daca aceasta valoare adaugata
este realizata in tara sau in strainatate.

Ca urmare a aplicarii acestui principiu are loc impunerea consumului intern,


indiferent daca provine din productie proprie sau din import.
Acest sistem de calcul al taxei pe valoarea adaugata, plecand de la principiul
destinatiei, este folosit in marea majoritate a statelor care au adoptat acest impozit
indirect.
Prin aplicarea taxei pe valoarea adaugata se ofera posibilitatea deducerii taxei pe
valoarea adaugata platita anterior din taxa pe valoarea adaugata colectataca urmare a
vanzarii bunurilor si prestarii serviciilor, taxa pe valoarea adaugata care este datorata
statului reprezentand diferenta dintre taxa colectata si taxa achitata ca urmare
a cumpararilor sau beneficierii de prestarea unor servicii. Exista si unele exceptii de la
aplicarea acestui principiu, care se refera la neacordarea dreptului de deducere a taxei pe
valoatea adaugata platita la aprovizionare (reglementate expres prin actele normative),
insa, ca regula generala, putem retine deductibilitatea taxei pe valoarea adaugata.
Transparenta impozitului intervine datorita faptului ca T.V.A. datorata statului de
catre un agent economic este aferenta valorii adaugate de el la bunul respectiv. Datorita
fractionalitatii platii taxei pe valoarea adaugata, statul poate sa procure resursele necesare
desfasurarii activitatii sale treptat, pe masura realizarii bunului, nefiind nevoie sa astepte
pana la vanzarea finala.In tara noastra, in conditiile trecerii la economia de piata si ca
urmare a urmaririi alinierii fiscalitatii la practica tarilor dezvoltate, impozitul pe circulatia
marfurilor, care functiona ca un impozit indirect, a fost inlocuit cu taxa pe valoarea
adaugata. Aceasta inlocuire a impozitului pe circulatia marfurilor cu taxa pe valoarea
adaugata constituie o conditie ce trebuie implinita pentru a adera la Uniunea Europeana.
Pentru introducerea taxei pe valoarea adaugata au fost luate o serie de masuri referitoare
la impozitul pe circulatia marfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul.
Astfel, in 1991, s-a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulatia
marfurilor aferente bunurilor si serviciilor si s-a instituit un nou impozit indirect (acciza)
pentru unele produse si articole considerate de lux. Cu toate acestea, se impunea
reducerea numarului cotelor impozitului pe circulatia marfurilor la una sau doua, precum
si includerea in sfera de impozitare a acestuia a majoritatii bunurilor si serviciilor. Prin
aplicarea impozitului pe circulatia marfurilor nu era impozitat comertul cu amanuntul.
Inainte de implementarea taxei pe valoarea adaugata s-a cautat sa se extinda campul de

aplicare a impozitului pe circulatia marfurilor la unele produse si prestari de servicii, cum


ar fi, de exemplu, produse agricole, activitatea postala si de telecomulnicatii, transportul
de calatori si de marfuri etc.

OPERATIUNI IMPOZABILE
Conform prevederilor art. 268 din Codul Fiscal operatiunile impozabile sunt:
-importul de bunuri efectuat in Romania de catre orice persoana, daca locul importului
este in Romania potrivit art. 277;
-operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii prevazute la alin. (1) al
art.268, si anume:
a) constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plata;
b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania;
c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoanaimpozabila.
d)livrarea bunurilor sau

prestarea serviciilor sa rezulte din

una dintre

activitatile

economice prevazute la art. 269 alin. (2)


Pentru a se cuprinde in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata livrarile de
bunuri si/sau prestarile de servicii trebuie sa fie efectuate cu plata. Aceasta conditie
implica existenta unei legaturi directe intre operatiune si contrapartida obtinuta. Pentru a
se determina daca o operatiune poate fi plasata in sfera de aplicare a taxei pe valoarea
adaugata trebuie ca aceasta sa aduca un avantaj clientului si pretul sa fie in legatura cu
avantajul primit, astfel:
a)conditia referitoare la existenta unui avantaj in folosul clientului este
indeplinita atunci cand exista un angajament al furnizorului sau al prestatorului

de

furniza un bun sau un serviciu determinabil unei persoanecare asigura finantarea sau, in
absenta acestuia, atunci cand operatiunea afost efectuata, sa permita sa se stabileasca un
asemenea angajament. Aceasta conditie este compatibila cu faptul ca serviciul a fost
colectiv, nu a fost masurabil cu exactitate sau se inscrie in cadrul unei obligatii legale;
b)conditia referitoare la existenta unei legaturi intre operatiune si contrapartida
obtinuta este respectata chiar daca pretul nu reflecta valoarea normala a operatiunii, este
5

achitat sub forma de abonamente, servicii sau bunuri, ia forma unei sume calificate drept
reducere de pret, nu este platit de catre beneficiar, ci de un tert. Faptul ca
taxa pe valoare adaugata se calculeaza asupra pretului facturat de fiecare agent economic
care intervine in circuitul economic creeaza impresia caacesta suporta intreaga taxa.
In

realitate,

prin

deducerea

taxei

pe

valoarea

adaugata,

platita in stadiile anterioare ale circuitului economic, fiecare agent economic plateste taxa
aferenta valorii adaugate prin activitatea sa, taxa pe care o recupereazala transferul
proprietatii bunurilor produse. Cel care suporta taxa este in ultima instanta consumatorul
final.
Bunurile imobile care intra sub incidenta T.V.A. in cadrul transferului dreptului de
proprietate intre contribuabili, precum si intre acestia si persoane fizice sunt: locuintele,
vilele,

constructiile

comerciale,

industriale,

terenurile, bunurile mobile care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate sau a

agricole,
antrena

deteriorarea imobilelor.
De asemenea, daca o societate comerciala transfera dreptul de proprietate aferent
unui bun imobil, de exemplu un teren, catre o persoana fizica, ea va inregistra in evidenta
sa T.V.A. colectata ca urmare a livrarii, ca si in cazul transferului dreptului de proprietate
catre o societate comerciala.
In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se cuprinde si importul
de bunuri.In sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata intra bunurile introduse in tara
direct sau prin intermediari autorizati, de catre orice persoana fizica sau juridica, in
conditiile prevazute de Regulamentul Vamal.
De asemenea, intra sub incidenta T.V.A. si seviciile efectuate de prestatorii cu
sediul sau domiciliul in strainatate daca locul prestarii se considera a fi in Romania.
Rezulta ca operatiunile de mai sus sunt impozabile si atunci cand sunt realizate de
persoane fizice neinregistrate ca platitori de TVA.

OPERATIUNI CUPRINSE IN SFERA DE APLICARE


A TAXEI PE VALOAREA ADAGATA

Livrarea de bunuri si Prestarea de servicii

Schimbul de bunuri sau servicii

Achizitii intracomunitare de bunuri

Importul de bunuri

Livrarea de bunuri
Prin aceasta sintagma se includ in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata si
operatiuni care nu presupun un transfer de proprietate din punctde vedere legal.
Prin bunuri se intelege :
a)bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie;
b)bunuri considerate bunuri mobile corporale, cum ar fi: energia electrica,
energiatermica, gazele naturale, agentul frigorific si alte produse similare;
c)programele informatice standard pe un suport de date, insotite de licenta.
Totodata acest articol include prevederi referitoare la tratamentul din punct de
vedere al taxei pe valoarea adaugata a comisionului, a contractului de leasing, bunurilor
lipsa la inventar, la operatiunea de casare a bunurilor de natura mijloacelor fixe, mostrelor
si bunurilor acordate cu titlu gratuit.
Prestarile de servicii
Cuprind operatiuni cum sunt:
a) inchirierea de bunuri sau transmiterea folosintei bunurilor, in cadrul unui contractde
leasing;
b)transferul si/sau transmiterea folosintei drepturilor de autor, brevetelor,licentelor,
marcilor comerciale si a altor drepturi similare;
c)angajamentul de a nu desfasura o activitate economica, de a nu concura cu alta
persoana sau de a tolera o actiune ori o situatie;

d)prestarile de servicii efectuate in baza unui ordin emis de /sau in numele unei autoritati
publice sau potrivit legii;
e)intermedierea efectuata de comisionari, care actioneaza in numele si in

contul

comitentului , atunci cand intervin intr-o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.
Potrivit Codului fiscal nu constituie prestare de servicii efectuata cu plata:
- utilizarea bunurilor rezultate din activitatea economica a persoanei impozabile, ca partea
unei prestari de servicii efectuata in mod gratuit, in cadrul actiunilor de
sponsorizare,mecenat sau protocol, precum si pentru alte destinatii prevazute de lege, in
conditiile stabilite prin norme;
- serviciile care fac parte din activitatea economica a persoanei impozabile, prestate
inmod gratuit in scop de reclama sau in scopul stimularii vanzarilor;
-servicii prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a
efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.
Schimbul de bunuri sau servicii
Codul Fiscal stabilieste ca in cazul schimbului de servicii si/sau bunuri, fiecare
prestare/livrare in parte va fi considerata o prestare/livrare de servicii/bunuri efectuata cu
plata, operatiune impozabila din punct de vedere al TVA.
Achizitii intracomunitare de bunuri
Codul fiscal defineste achizitia intracomunitara de bunuri ca fiind obtinerea dreptului de a
dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale, expediate sau transportate la
destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta
persoana, in contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decat
cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.
Importul de bunuri
Intrarea de bunuri in Romania provenind din afara teritoriului Comunitatii Europene este
considerat import de bunuri si intra in sfera de cuprindere a taxei pe valoarea adaugata.

LOCUL OPERATIUNILOR CUPRINSE IN SFERA


DE APLICARE A TAXEI

Locul livrarii de bunuri

Stabilirea locului livrarii de bunuri prezinta importanta deosebita, mai ales in cazul
operatiunilor intracomunitare, intrucat acesta reprezinta un element-cheie in identificarea
regimului TVA aplicabil.
Conform Codului fiscal, locul livrarii de bunuri este:
-pentru bunurile expediate sau transportate, locul unde se gasesc bunurile in momentul
cand incepe expedierea sau transportul;
-in cazul bunurilor care fac obiectul unei instalari sau unui montaj, locul livrarii de bunuri
este considerat a fi locul unde se efectueaza instalarea sau montajul, de catre furnizor sau
de catre alta persoana, in numele furnizorului;
-locul unde se gasesc bunurile atunci cand sunt puse la dispozitia cumparatorului, in cazul
bunurilor care nu sunt expediate sau transportate;
-locul de plecare al transportului de pasageri, in cazul in care livrarile de bunuri sunt
efectuate la bordul unui vapor, avion sau tren, pentru partea din transportul de pasageri
efectuata in interiorul Comunitatii

Locul prestarii de servicii

Ca regula generala, locul prestarii de servicii este considerat fi locul unde


prestatorul este stabilit sau are sediu fix de la care serviciile sunt efectuate.
Exista o serie de exceptii de la regula generala, care pot fi grupate in patru
categorii, dupa cum urmeaza:

4.1) Servicii privind bunurile imobile


- in acest caz locul prestarii este locul unde este situat bunul imobil. Acelasi tratament il
au si prestariile agentilor imobiliari, a agentilor de expertiza si a prestarilor privind
pregatirea sau coordonarea executarii lucrarilor imobile.
4.2) Servicii de transport si servicii accesorii
- locul prestarii pentru serviciile de transport de bunuri si persoane este locul unde se
efectueaza transportul, in functie de distantele parcurse. Aplicarea acestei reguli se face in
functie de punctul de plecare si de sosire al transportului. In cazul importului de bunuri
transportul pe teritoriul Romaniei este inclus in valoarea in vama abunurilor si este supus
TVA si taxe vamale.
4.3) Servicii intangibile
Regula generala in cazul serviciilor intangibile este ca locul prestarii este considerat locul
unde clientului este stabilit sau are un sediu fix pentru urmatoarele servicii:
- inchirierea bunurilor mobile corporale, cu exceptia mijloacelor de transport;
- operatiunile de leasing avand ca obiect utilizarea bunurilor mobile corporale, cu
exceptia mijloacelor de transport;
-transferul

si/sau

transmiterea

folosintei

drepturilor

de

autor,

brevetelor,

licentelor,marcilor comerciale si a altor drepturi similare;


-serviciile de publicitate si marketing;
-serviciile

consultantilor,

inginerilor,

juristilor

si

avocatilor,

contabililor

si

expertilorcontabili, ale birourilor de studii si alte servicii similare;


-prelucrarea de date si furnizarea de informatii;
-operatiunile bancare, financiare si de asigurari, inclusiv reasigurari, cu exceptia
inchirieriide seifuri;
-punerea la dispozitie de personal;

10

-acordarea accesului la sistemele de distributie a gazelor naturale si a energiei electrice,


inclusiv serviciile de transport si transmitere prin intermediul acestor retele, precum si
alte prestari de servicii legate direct de acestea;
-telecomunicatiile;
-serviciile de radiodifuziune si televiziune;
-serviciile furnizate pe cale electronica;
-obligatia de a se abtine de la realizarea sau exercitarea, total sau partial, a unei activitati
economice sau a unui drept mentionat mai sus;
-prestarile de servicii de intermediere care intervin in furnizarea prestarilor de mai sus.
Obligatia platii taxei revine beneficiarului si nu prestatorului. Acesta regula se aplica doar
atunci cand:
- clientul este stabilit sau are un sediu fix in afara Comunitatii; sau
- clientul este o persoana impozabila, stabilita sau care are sediu fix in Comunitate, dar nu
in acelasi stat cu prestatorul.
4.4) Servicii referitoare la organizarea de evenimente sau lucrari asupra bunurilor mobile
coroprale
Locul prestarii este considerat locul (statul) unde sunt prestate serviciile, in cazul
urmatoarelor servicii:
- servicii culturale, artistice, sportive, stiintifice, educative, de divertisment sau
similare,inclusiv serviciile accesorii si cele ale organizatorilor de astfel de activitati;
- expertize privind bunurile mobile corporale, precum si lucrarile efectuate
asupraacestora.

11

BAZA DE IMPOZITARE

Baza de impozitare a TVA cuprinde tot ceea ce constituie contrapartida obtinuta


de la furnizor ori prestator din partea cumparatorului la care se adauga impozitele
si taxele si cheltuielile accesorii, cum ar fi: comisioanele, cheltuielile de ambalare,
transport siasigurare, solicitate de catre furnizor/prestator cumparatorului sau
beneficiarului.

Baza de impozitare a TVA nu cuprinde: rabaturile, remizele, risturnele, sconturile


si alte reduceri de pret, sumele reprezentand daune-interese stabilite prin
hotarare judecatoreasca sau dobanzile pentru plati cu intarziere.

Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA pot sa ajusteze taxa


colectata daca valoarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu poate fi
incasata din cauza declararii falimentului clientului. TVA colectata initial poate fi
la randul ei ajustata ca urmare a majorarilor sau reducerilor de pret sau in cazul
retururilor de bunuri.

COTELE DE IMPOZITARE
Cotele de impozitare, variaza de la o tara la alta. In Romania se practica trei cote de TVA.
6.1 Cota standard se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile
impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse, iar nivelul
acesteia este:
a) 20% incepand cu data de 1 ianuarie 2016 si pana la data de 31 decembrie 2016;
b) 19% incepand cu data de 1 ianuarie 2017.
6.2 Cota redusa de 9% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele
prestari de servicii si/sau livrari de bunuri:
12

a) livrarea de proteze si accesorii ale acestora, definite prin normele metodologice


conform legislatiei specifice, cu exceptia protezelor dentare scutite de taxa conform art.
292 alin. (1) lit. b);
b) livrarea de produse ortopedice;
c) livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
d) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv
inchirierea terenurilor amenajate pentru camping;
e) livrarea urmatoarelor bunuri: alimente, inclusiv bauturi, cu exceptia bauturilor
alcoolice, destinate consumului uman si animal, animale si pasari vii din specii
domestice, seminte, plante si ingrediente utilizate in prepararea alimentelor, produse
utilizate pentru a completa sau inlocui alimentele. Prin normele metodologice se stabilesc
codurile NC corespunzatoare acestor bunuri;
f) serviciile de restaurant si de catering, cu exceptia bauturilor alcoolice, altele decat
berea care se incadreaza la codul NC 22 03 00 10;
g) livrarea apei potabile si a apei pentru irigatii in agricultura.
6.3 Cota redusa de 5% se aplica asupra bazei de impozitare pentru urmatoarele
livrari de bunuri si prestari de servicii:
a) manuale scolare, carti, ziare si reviste, cu exceptia celor destinate exclusiv sau in
principal publicitatii;
b) serviciile constand in permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale,
monumente istorice, monumente de arhitectura si arheologice, gradini zoologice si
botanice, targuri, expozitii si evenimente culturale, evenimente sportive, cinematografe,
altele decat cele scutite conform art. 292 alin. (1) lit. m);
c) livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt
construite. Terenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei.
d) livrarea de cladiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, catre primarii in vederea
atribuirii de catre acestea cu chirie subventionata unor persoane sau familii a caror
situatie economica nu le permite accesul la o locuinta in proprietate sau inchirierea unei
locuinte in conditiile pietei.

13

Cota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu
exceptia cazurilor prevazute la art. 282 alin. (2), pentru care se aplica cota in vigoare la
data exigibilitatii taxei.
In cazul operatiunilor supuse sistemului TVA la incasare, cota aplicabila este cea
in vigoare la data la care intervine faptul generator, cu exceptia situatiilor in care este
emisa o factura sau este incasat un avans, inainte de data livrarii/prestarii, pentru care se
aplica cota in vigoare la data la care a fost emisa factura ori la data la care a fost incasat
avansul.

Scutirea cu drept de deducere

Exista de asemenea operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA aferenta achizitiilor:


- Exporturile de bunuri, transporturile si serviciile aferente;
- Livrarile intracomunitare de bunuri;
- Transporturile internationale de pasageri;
- Plasarea bunurilor in zone libere si antrepozite libere;
- Livrarile de bunuri catre si in antrepozite vamale, antrepozite TVA si serviciile
aferente;
- Livrarile de bunuri plasate in regimuri vamale suspensive;
- Prestarile de servicii in legatura cu bunuri plasate in regimuri vamale suspensive ;
- Livrarile de bunuri si prestarile de servicii pentru misiunile diplomatice,
organizatiileinternationale si fortele NATO.

Scutirea fara drept de deducere


Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica unei serii de activitati ce

include activitatile bancare, financiare si de asigurari. Totusi, anumite servicii financiare


vor fi supuse TVA 20%(cum sunt operatiunile de factoring, recuperarea creantelor,
administrarea si depozitareaanumitor titluri de valoare).

14

Scutirea de TVA fara drept de deducere se aplica si activitatilor medicale, de


protectie sociala si educative, daca acestea sunt desfasurate de unitati autorizate.
Livrarea ulterioara a autovehiculelor pentru care nu a fost permisa deducerea
TVA la momentul achizitiei este scutita de TVA.
Operatiunile de inchiriere si leasing de bunuri imobile, precum si livrarea de
cladiri vechi sunt scutite de TVA fara drept de deducere.
Cladire veche insemna orice cladire care nu a fost transformata astfel incat
structura,natura si chiar destinatia sa sa fi fost modificate sau, in lipsa acestor criterii,
cand costul transformarilor, exclusiv taxa, este mai mic de 50% din valoarea de piata a
cladirii,exclusiv valoarea terenului, ulterior transformarii.
Livrarea de terenuri neconstruibile sunt la randul lor scutite de TVA.
Totusi, exista optiunea de taxare a operatiunilor constand in livrarea de
constructii vechisau terenuri neconstruibile sau inchirierea/leasing-ul de bunuri imobile.
Optiunea seexercita prin depunerea unei noticari scrise la organele scale competente.

OPERATIUNI SCUTITE DE TVA


Un numar important de operatiuni efectuate in tara rezultate din activitatea unor unitati
sunt scutite de TVA.
In aceste situatii se afla livrarile de bunuri si servicii rezultate din activitati efectuate in
tara de :
unitati sanitare , veterinare si de asistenta sociala
serviciile funerare prestate de unitatile sanitare
unitati si institutii de invatamant cuprinse in sistemul national de invatamantaprobat prin
Legea Invatamantului nr. 84 / 1995 republicata cu modificarile ulterioare.
unitati

care

desfasoara activitati de cercetare dezvoltare si

inovare liber

profesionistiiautorizati care isi exercita activitatea in mod individual precum si persoanele


fizicesi asociatiile familiale autorizate sa desfasoare activitati economice, gospodariileagr
icole individuale si asociatiile de tip privat

15

societatile de investitii financiare , de intermediere financiara si de valori mobiliarecum s


unt: actiunile, obligatiunile, titlurile de valoare si inscrisuri de stat, alteinstrumente
financiare .
Banca Nationala a Romaniei pentru operatiunile prevazute prin Legea 101 /
1998 privind statutul BNR.
casele de economii.
Institutiile bancare sunt scutite de taxa pe valoare adaugata.

FAPTUL GENERATOR SI EXIGIBILITATEA TVA


Legislatia taxei pe valoarea adaugata stabileste in mod concret care este faptul
generator al TVA , ce determina nasterea obligatiei de plata a impozitului, deci a
raportului juridic final cu toate elementele sale . Art. 10 din O.G. nr. 7/ 2000 arata ca
faptul generator ia nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii de bunuri mobile, al
transferului dreptului de proprietate asupra bunurilor mobile sau prestarilor de servicii .
De regula, faptul generator este folosit in practica pentru a determina regimul
aplicabil in caz de modificare sau schimbare a legislaturii. Faptul generator presupune
realizarea conditiilor legale pentru exigibilitatea TVA . Faptul generator ia nastere odata
cu livrarea bunurilor sau prestarilor de servicii .
Pentru operatii specifice prin lege sunt stabilite conditiile si momentul in care ia
nastere faptul generator :
la

expirarea perioadei

pentru

care se

face decontarea sau

dupa caz,

la data

scadentei prevazuta dupa plata notelor, daca exista livrari de bunuri sau prestari
de servicii cu plata in rate .
in situatia importului de bunuri la data inregistrarii declaratiei vamale sau, deasemenea,
pentru serviciile de import la data receptiei de catre beneficiar . Pentru bunurile aflate in
tranzit sau introduse temporar in Romania , faptul generator ia nastere la data cand

16

bunurile respective sunt scoase din tranzit si s-au completat formalitatile vamale
corespunzatoare noii destinatii .
data

la

care

bunurile

exportate

care au

fost

returnate

sau

valorificate

catre beneficiariiinterni. Bunurile exportate sunt supuse TVA prin aplicarea cotei zero,
adica pentru export valoarea TVA este nula, insa bunurile returnate intra sub incidenta
regimului general de impozitare .
pentru operatiunile efectuate prin intermediari sau consignatii se are in vedere data
vanzarii bunurilor catre beneficiari .
data emiterii documentelor in care se prevad operatiuni de preluare a unor bunuri
achizitionate sau fabricate de agentul economic pentru a fi utilizate sub orice forma sau
pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice cu titlu gratuit .
data

documentelor

prin

care

se

precizeaza

prestarea

unor

servicii

de

catre agentiieconomici a unor servicii cu titlu gratuit .


Exigibilitatea TVA reprezinta dreptul organului fiscal de a pretinde platitorului la o
anumita

data,

plata

taxei

datorate

bugetului

de

stat.

TVA este exigibila pentru livrarile de bunuri mobile, transferul dreptului de


proprietate asupra bunurilor mobile, prestarile de servicii precum si toate

operatiunile

mentionate la faptul generator .


In principiu TVA devine exigibila concomitent cu faptul generator pentru livrarile
de bunuri sau cumparari de bunuri si se situeaza in momentul trecerii bunurilor respective
in posesia cumparatorului indiferent sub ce forma juridica.
Pentru prestarile de servicii TVA devine exigibila :
in momentul incasarii ( avansul incasat ) ;
pentru importuri odata cu intocmirea declaratiei vamale de import ;
pentru achizitii de terenuri, constructii si vanzarea de imobile noi , odata cu intocmirea
actului notarial si factura fiscala .

17

Ca regula generala atat faptul generator cat si exigibilitatea, iau nastere in acelasi
moment, si anume la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. Faptul generator este
folosit in practica pentru determinarea regimului aplicabil in caz de schimbare a
legislatiei.
Pentru intreprinderile furnizoare exigibilitatea stabileste perioada cu titlu
obligatoriu de plata a TVA prin decontul de TVA , iar pentru client dreptul de deducere.
Legislatia prevede si derogari in ceea ce priveste exigibilitatea concomitenta cu
faptul generator in situatiile urmatoare :
exigibilitatea poate fi anterioara faptului generator in cazul in care factura este emisa
inaintea livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor ;
antreprenorii de lucrari imobiliare pot sa opteze pentru plata TVA la efectuarea lucrarilor
( stabilite prin hotarari de Guvern ) ;
exigibilitatea in cazul prestarilor de servicii, lucrarilor imobiliare la care se incaseaza
avansuri sau se fac deconturi succesive, intervine la data incasarii sumelor, iar cu
autorizarea organului fiscal la data stabilirii debitului ce revine subiectului impozabil pe
baza de factura sau alt document inlocuitor.
Situatii posibile
cand se emite o factura fiscala

Momentul exigibilitatii TVA


= data emiterii facturii fiscale

inaintea livrarii de bunuri sau a prestarii de


servicii
cand se incaseaza avansuri inaintea = data incasarii avansului
livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii

Exceptii:
incasarea avansurilor pentru plata
importurilor si a drepturilor vamale
incasarea avansurilor pentru operatiuni
scutite de T.V.A. sau care nu sunt in sfera de
aplicare a taxei
incasarea avansurilor pentru executarea
de lucrari imobiliare, cu conditia comunicarii
acesei optiuni la organul fiscal teritorial al

antreprenorului

18

Atat faptul generator cat si exigibilitatea, sunt doua elemente deosebit de


importante ale taxei pe valoare adaugata, in functie de care se determina momentul in
care ia nastere, pe de o parte obligatia agentului economic de a plati taxa, iar pe de alta
parte, dreptul organelor fiscale de a pretinde, la o anumita data, plata taxei datorata
bugetului de stat.
CAZURI SPECIALE PRIVIND EXIGIBILITATEA

Natura operatiei

Data exigibilitatii TVA

servicii efectuate de persoane impozabile

data primirii facturii prestatorului sau

stabilite in strainatate pentru care beneficiarii data achitarii partiale sau totale a serviciului,
din Romania au obligatia platii TVA

in cazul in care nu s-a primit factura


prestatorului pana la aceasta data Nota:
daca se efectueaza plati in avans,
exigibilitatea TVA intervine la data efectuarii
platii prestatorului extern

inchiriere de bunuri mobile

data specificata in contract pentru


plata chiriei Nota: daca se efectueaza plati in
avans, exigibilitatea TVA intervine la data
efectuarii platii catre locator

leasing intern si extern

data specificata in contract pentru


plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati
in avans, exigibilitatea TVA intervine la data
efectuarii platii catre locator

livrarea de bunuri cu plata in rate

data specificata in contract pentru


plata ratelor Nota: daca se efectueaza plati
in avans, exigibilitatea TVA intervine la data
efectuarii platii catre furnizor

concesionare sau arendare de bunuri

data specificata in contract pentru


plata redeventei sau arendei Nota: daca se
efectueaza plati in avans, exigibilitatea TVA.
intervine la data efectuarii platii catre
concesionar sau arendas

19

livrari de bunuri si prestari de servicii care

data intocmirii documentelor prin

se efectueaza continuu, dand loc la

care furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile

decontari sau plati succesive (energie

livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu

electrica si termica, gaze naturale, apa,

de finele lunii urmatoare celei in care s-a

servicii telefonice si altele similare)

efectuat livrarea/prestarea

livrare de bunuri sau prestare de servicii


prin intermediul unor masini automate de

data cand se extrage numerar din


automatul de vanzare sau de jocuri

vanzare sau de jocuri


constituirea de garantii in numerar pentru
acoperirea eventualelor reclamatii privind

data incheierii procesului-verbal de


receptie definitiva sau

calitatea lucrarilor de constructii-montaj

data incasarii sumelor, daca


incasarea este anterioara incheierii
procesului-verbal de receptie definitiva

vanzarea de bunuri second-hand in sistem


de consignatie

data vanzarii bunurilor Nota:


obligatia platitorilor de TVA care au
incredintat bunurile este de a emite factura
fiscala cel mai tarziu in ultima zi a lunii in
care s-a efectuat vanzarea.

vanzarea bunurilor prin casele de amanet

data vanzarii bunurilor

Exigibilitatea are o mare insemnatate practica deoarece pe baza ei se

stabileste

data platii taxei rezultata din decontul prezentat organelor fiscale cuprinzand operatiile
impozabile realizate intr-o anumita perioada.
Obligatia platii taxei pe valoare adaugata ia nastere la:
-data inregistrarii declaratiei vamale, in cazul importului de bunuri, sau la data receptiei
de catre beneficiari pentru serviciile din import ;
-data vanzarii bunurilor catre beneficiari in cazul operatiilor prin intermediari sau
consignatie ;
- data emiterii documentelor in care se consemneaza preluarea unor bunuri achizitionate
sau fabricate de agentul economic, in vederea folosirii, sub orice forma, sau pentru a fi
puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice in mod gratuit;

20

-data documentelor prin care se confirma prestarea de catre agentii economicia unor
servicii, cu titlu gratuit, pentru alte persoane fizice sau juridice-data colectarii monedelor
din masina pentru marfurile vandute prin masiniautomate.
Exigibilitatea este dreptul organelor fiscale de a pretinde platitorului, la o anumita
data, plata taxei datorata bugetului de stat. Conform art. 280. din Codul Fiscal, faptul
generator al taxei reprezinta faptul prin care sunt realizate conditiile legale, necesare
pentru

exigibilitatea

taxei.

Taxa pe valoarea adaugata devine exigibila atunci cand autoritatea fiscala devine
indreptatita, in baza legii, la un moment dat, sa solicite taxa pe valoarea adaugata de la
platitorii taxei, chiar daca plata acesteia este stabilita prin lege la o alta data.
Pentru lucrarile imobiliare care se finalizeaza intr-un bun imobil, antreprenorii pot
sa opteze pentru plata taxei pe valoarea adaugata la data la care ia nastere faptul generator
al taxei, respectiv data livrarii, pentru lucrarile imobiliare care indeplinesc una dintre
urmatoarele conditii:
a)sunt executate in cadrul unui contract unic care prevede obligatia
antreprenorului de a asigura procurarea, instalarea sau incorporarea bunurilor mobile in
lucrarea respectiva;
b) valoarea bunurilor incorporate in lucrarile imobiliare depaseste 50% din pretul
negociat intre antreprenor si beneficiar.
Optiunea se comunica organului fiscal teritorial la care antreprenorul este
inregistrat ca platitor de taxa pe valoarea adaugata, printr-o declaratie prin careacesta se
obliga sa colecteze, la data livrarii, taxa pe valoarea adaugata aferenta lucrarilor.
Nerespectarea

acestor

conditii

atrage

anularea

optiunii

si

obligarea

la

colectarea taxei pe valoarea adaugata aferente avansurilor incasate.


Antreprenorul poate renunta oricand la aceasta optiune, situatie in care are obligatia de a
colecta

taxa

pe

valoarea

adaugata

aferenta

avansurilor

incasate.

aceste situatii, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data incasarii avansurilor.

21

In

De regula, taxa pe valoare adaugata este exigibila la realizarea faptului generator. De la


acest principiu sunt si derogari prevazute in art.281 din Codul fiscal:
Pentru serviciile efectuate de persoanele impozabile stabilite instrainatate, pentru care
beneficiarii au obligatia platii taxei pe valoarea adaugata, exigibilitatea taxei intervine la
data primirii facturii prestatorului sau la data achitarii partiale sau totale a serviciului, in
cazul in care nu s-a primit factura prestatorului pana la aceasta data. Pentru operatiunile
de inchiriere de bunuri mobile si operatiunile de leasing contractate cu un prestator
stabilit in strainatate, denumite in continuare operatiuni de leasing extern, taxa pe
valoarea adaugata devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru plata
ratelor. Daca se efectueaza plati in avans, exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata
intervine la data efectuarii platii.
In cazul livrarii de bunuri cu plata in rate intre persoane stabilite in tara, al operatiunilor
de leasing intern, de inchiriere, de concesionare sau de arendare de bunuri, taxa pe
valoarea adaugata devine exigibila la fiecare din datele specificate in contract pentru plata
ratelor, respectiv a chiriei, redeventei sau arendei. In cazul incasarii de avansuri fata de
data prevazuta in contract, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data incasarii
avansului. In astfel de situatii desi factura se intocmeste pentru valoarea integrala a
bunului sau serviciului, taxa este exigibila numai pentru suma prevazuta a fi incasata in
luna pentru care se intocmeste decontul.
Pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii care se efectueaza continuu, dand loc
la

decontari

sau

plati

succesive

(energie

electrica

sitermica, gaze naturale, apa, servicii telefonice si altele similare),exigibilitatea


taxei pe valoarea adaugata intervine la data intocmirii

documentelor

prin

care

furnizorii/prestatorii au stabilit cantitatile livrate si serviciile prestate, dar nu mai tarziu de


finele lunii urmatoare celei in care s-a efectuat livrarea/prestarea. Acestea se considera ca
sunt efectuate in momentul expirarii perioadelor la care se refera aceste decontari sau
plati.

22

In

cazul

livrarii

de

bunuri

sau

prestarii

de

servicii,

intermediul unor masini automate de vanzare sau de jocuri, taxa pe

realizate

valoarea

prin

adaugata

devine exigibila la data cand se extrage numerar din automatul de vanzare sau de jocuri.
Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata aferenta sumelor constituite drept garantie
pentru acoperirea eventualelor reclamatii privind calitatea lucrarilor de constructii-montaj
ia nastere la data incheierii procesului-verbal de receptie definitiva sau, dupa caz, la data
incasarii sumelor, daca incasarea este anterioara acestuia.
In cazul unui import de bunuri, taxa pe valoarea adaugata devine exigibila la data cand
se genereaza drepturi de import pentru bunurile respective, conform legislatiei vamale in
vigoare.

MONOGRAFIE CONTABILA PRIVIND TAXA PE


VALOAREA ADAUGATA LA S.C. BELLA S.R.L
Infiintata in anul 2000, BELLA SRL are domeniu de activitate producerea de
pavaje, pavele, coame de gard, dale, jgheaburi de scurgere, borduri, elemente placari
exterioare la preturi avantajoase. Cu o experienta de peste 16 ani societatea vine in
intampinarea clientilor sai cu o gama larga de produse.
S.C. BELLA S.R.L. utilizeaza pentru gestiunea marfurilor si a produselor finite
inventarul permanent, iar ca metoda de evaluare, evaluarea la cost de productie.
In cursul lunii aprilie se inregistreaza urmatoarele operatiuni:

01.04.2016 : Se cumpara de la S.C. APEX S.A. conform facturii nr. 8043681, 40


m nisip la pret de achizitie 25 lei/m, T.V.A. 20%. In momentul cumpararii, sunt
acordate urmatoarelere duceri: rabat 5% si scont 2%.

- valoare la cost de achizitie:1.000 lei


- rabat 5%:
50 lei
Valoare neta contabila:
950 lei
- scont de decontare 2%:
19 lei
Valoare neta financiara:
931 lei
- T.V.A. deductibila 20%:
186,20 lei

23

%
301
Materii prime
4426
T.V.A. deductibila

401. APX
Furnizori
Analitic S.C. APEX S.A.

950,00
186,20

Se achita datoria catre furnizor cu ordinul de plata nr. 17.


401. APX
=
%
Furnizori
5121
Analitic S.C. APEX S.A.
Conturi la banci in lei
767
Venituri din sconturi obtinute

1.136,20

1.136,20
1.117,20
19,00

02.04.2016: Se primeste factura nr. 2189327 la telefon de la S.C. TELEKOM S.A.


in valoare de 120 lei, T.V.A. 20%.

%
626
Cheltuieli postale si taxe de telecom.
4426
T.V.A. deductibila

401. TEL
Furnizori
Analitic S.C. TELEKOM S.A.

24,00

Se plateste datoria fata de furnizor cu chitanta nr. 1452365:


401. TEL
=
5311
Furnizori
Casa in lei
Analitic S.C. TELEKOM S.A.

144,00
120,00

144,00

03.04.2012: Se cumpara de la S.C. NUBIOLA S.R.L. conform facturii nr.


2576430, 80 bidoane colorant la pret de achizitie 35 lei/buc., T.V.A. 20%.
%
301
Materii prime
4426
T.V.A. deductibila

401. NUB
Furnizori
Analitic S.C. NUBIOLA S.R.L.

3.360
2.800
560

Se achita datoria catre furnizor cu chitanta nr. 2486719.


401. NUB
=
5311
Furnizori
Casa in lei
Analitic S.C. NUBIOLA S.R.L.

24

3.360

04.04.2016: Se vand conform facturii nr. 3267164 catre S.C. TRITON S.A. 225
m2 pavele la pret de vanzare 40 lei/m2, T.V.A. 20%.
4111. TRI
=
%
10.800
Clienti
701
9.000
Analitic S.C. TRITON S.A.
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
1.800
T.V.A. colectata
Costul de productie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
7.875
Variatia stocurilor
Produse finite
Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 13 creanta de la client:
5121
Conturi la banci in lei

4111. TRI
Clienti
Analitic S.C. TRITON S.A.

10.800

05.04.2016: Se cumpara fara factura folie pentru paletat la pret de achizitie de


2.800 lei, T.V.A. 20%, de la S.C. ROMAVA S.A. Ulterior se primeste facura nr.
1500021 si se achta datoria catre furnizor din cont cu ordinul de plata nr.16.
%
3023
Materiale pentru ambalat
4428
T.V.A. neexigibila

408. ROM
Furnizori facturi nesosite
Analitic S.C. ROMAVA S.A.

560

Se inregistreaza primirea facturii nr. 1500021 din 08.04.2016.


408. ROM
=
401. ROM
Furnizori facturi nesosite
Furnizori
Analitic S.C. ROMAVA S.A.
Analitic S.C. ROMAVA S.A.
4426
=
4428
T.V.A. deductibila
T.V.A. neexigigila
Se achita datoria fata de furnizor cu ordinul de plata nr. 16.
401. ROM
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. ROMAVA S.A.

3.360
2.800

3.360
560

3.360

06.04.2016: Se vand cu plata in rate conform facturii nr. 3267152, 250 m2 dale
catre S.C. ISTRATRANS S.R.L la pret de vanzare 32 lei/m 2, T.V.A. 20%. In

25

momentul vinzarii se incaseaza 2.000 lei plus T.V.A. aferenta, iar diferenta se
incaseaza in 3 rate egale in urmatoarele luni.
4111. IST
Clienti
Analitic S.C. ISTRATRANS S.R.L.

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
T.V.A. colectata
4428
T.V.A. neexigibila
Costul de productie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite
Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 10 creanta de la client:
5121
=
4111. IST
Conturi la banci in lei
Clienti
Analitic S.C. ISTRATRANS S.R.L.

9.520
8.000
400
1.200

7.000

2.400

07.04.2016: Se cumpara cu factura nr. 047329 un birou in valoare de 250 lei. De


la S.C. METRO S.A., T.V.A. 20%.
%
=
401. MET
300,00
303
Furnizori
250,00
Materiale de natura obiectelor de
Analitic S.C. METRO S.A.
inventar
4426
50,00
T.V.A. deductibila
Se achita datoria catre furnizor cu ordinul de plata nr.20.
401. MET
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. METRO S.A

300,00

08.04.2016: Se vand conform facturii nr. 3267212, 200 m2 dale la pret de vanzare
25 lei/ m2 catre S.C. ZORILEX S.A., asigurand si transportul in valoare de 300
lei, T.V.A. 20%.

4111. ZOR
Clienti
Analitic S.C. ZORILEX S.A.

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
704
Venituri din ucrari executate si
servicii prestate

26

6.360
5.000
300

4427
T.V.A. colectata
Costul de productie efectiv al dalelor este de 22 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite

Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 15 creanta de la client:


5121
=
4111. ZOR
Conturi la banci in lei
Clienti
Analitic S.C. ZORILEX S.A.

1.060

4.400

6.360

09.04.2016: Se cumpara de la ALDERI din Turcia, conform facturii nr. 4921311,


200 sticle colorant pentru pardoseli la pret extern 5/sticla, taxa vamala 5%,
comision vamal 0,5%, curs in vama 4,54 lei/. Datoria externa se achita prin cont
la 4,56 lei/.

Valoare externa = 200 sticle x 5/sticla = 1.000


1.000 x 4,54 lei/ = 4.540 lei
Taxa vamala = 5% x 4.540 lei = 227 lei
Comision vamal = 0,5% x 4.540 lei = 22,7 lei
Cost achizitie in vama = 4.789,7 lei
T.V.A. deductibila=20%x4.789,7 lei = 957,94 lei

4426

371
Marfuri

T.V.A deductibila

%
4.789,7
401.ALD
4.540,0
Furnizori
Analitic ALDERI
446
227,0
Alte imp., taxe si varsaminte
asimilate taxa vamala
447
22,7
Fonduri speciale taxe si varsaminte
asimilate comision vamal
4427
T.V.A. colectata
957,94

Se achita datoria fata de furnizor prin cont cu ordinul de plata nr. 22:
%
=
5124
401.ALD
Conturi la banci in valuta
Furnizori
Analitic ALDERI
665
Cheltuieli din dif. de curs valutar
27

4.560
4.540
20

10.04.2016: Se cumpara de la S.C. VEGA S.A conform facturii nr. 8034562,


2.500 caramizi la pret de achizitie 1,6 lei/buc., impreuna cu lazi restituibile in valoare
de 600 lei.
%
302
Materiale consumabile
4426
T.V.A. deductibila
409. VEG
Furnizori debitori
Analitic S.C. VEGA S.A.

401. VEG
Furnizori
Analitic S.C. VEGA S.A.

5.400
4.000
800
600

Se achita datoria fata de furnizor prin cont cu ordinul de plata nr. 28:
401. VEG
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. VEGA S.A.
Ambalajele nu se restituie ca urmare a degradarii lor:
608
=
409. VEG
Cheltuieli privind ambalajele
Furnizori debitori
Analitic S.C. VEGA S.A.

4.800

600

Se primeste factura nr. 8034583 din 14.04.2016 cu T.V.A. deductibila aferenta


ambalajelor:
4426
=
401. VEG
120
T.V.A. deductibila
Furnizori
Analitic S.C. VEGA S.A..
Se achita ambalajele si T.V.A. deductibil aferent acestora din casa cu chitanta nr. 2486794
din 14.04.2016.
401. VEG
=
5311
720
Furnizori
Casa in lei
Analitic S.C. VEGA S.A..

12.04.2016: Se cumpara conform facturii nr. 2810647, 32 saci de ciment la pret


de achizitie 25 lei/sac, T.V.A. 20%, de la S.C. LAFARGE S.A., impreuna cu 6
paleti restituibili in valoare de 150 lei.
%
301
Materii prime
4426

401. LAF
Furnizori
Analitic S.C. LAFARGE S.A.

1.102
800
160

28

T.V.A. deductibila
409. LAF
Furnizori debitori
Analitic S.C. LAFARGE S.A.

150

Se achita contravaloarea materiilor prime cu ordinul de plata nr. 34:


401. LAF
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. LAFARGE S.A.
Se restituie paletii furnizorului furnizorului:
401. LAF
=
Furnizori
Analitic S.C. LAFARGE S.A.

409. LAF
Furnizori debitori
Analitic S.C. LAFARGE S.A.

960

150

13.04.2016: Se vand cu avizul nr. 563217 catre S.C. TAGORE S.R.L. 195 m 2
pavele la pret de vanzare de 40 lei/m2, T.V.A 20%.

418. TAG
Clienti - facturi de intocmit
Analitic S.C. TAGORE S.R.L.

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
4428
T.V.A. neexigibila

Ulterior se intocmeste si se trimite factura nr. 3267234 din 16.03.2008:


4111. TAG
=
418. TAG
Clienti
Clienti - facturi de intocmit
Analitic S.C. TAGORE S.R.L.
Analitic S.C. TAGORE S.R.L.
4428
=
4427
T.V.A. neexigibila
T.V.A. colectata
Costul de productie efectiv al pavelelor este de 35 lei/m2.

9.360
7.800
1.560

9.360
1.560

Descarcam gestiunea de produsele vandute:


711
Variatia stocurilor

345
Produse finite

Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 17 creanta de la client:


5121
=
4111. TAG
Conturi la banci in lei
Clienti
Analitic S.C. TAGORE S.R.L.

29

6.825

9.360

14.04.2016: Se vand cu factura nr. 3267299, 500 m 2 dale la pret extern 9,5/m2,
catre GALAS din Republica Moldova, curs la facturare 4,4 lei/.Valoare externa =
500 m2 x 9,5/m2 = 4.750 (4.750 x 4,4 lei/ = 20.900 lei)
4111. GAL
=
701
Clienti
Venituri din vanzarea produselor
Analitic GALAS
finite
Costul de productie efectiv al dalelor este de 29 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite
Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 21 creanta de la client:
5124
=
%
Conturi la banci in valuta
4111. GAL
Clienti
Analitic GALAS
765
Venituri din dif. de curs valutar

20.900

14.500

16.245
20.900
95

15.04.2016: Se cumpara cu bonul fiscal nr. 341 de la S.C. OMV PETROM S.A.
benzina premium plus in valoare de 100 lei, tva 20%.
%
3022
Combustibili
4426
T.V.A. deductibila

401. OMV
Furnizori
Analitic S.C. OMV PETROM S.A.

20

Se achita datoria catre furnizor cu numerar.


401. OMV
=
Furnizori
Analitic S.C. OMV PETROM S.A.

120
100

5311
Casa in lei

120

16.04.2016: Se vand conform facturii nr. 3267301, 25 m2 dale, catre S.C.


PROMOLAND S.R.L. la pret de vanzare 24 lei/m 2, T.V.A. 20%, impreuna cu
paleti restituibili in valoare de 100 lei.

4111. PRO
Clienti
Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
T.V.A. colectata
30

820
600
120

419. PRO
Clienti creditori
Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.
Costul de productie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
Variatia stocurilor

345
Produse finite

Se incaseaza cu chitata nr. 2006326 creanta de la client: (Anexa 10)


5311
=
4111. PRO
Casa in lei
Clienti
Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.
Se primesc paletii de la client:
419. PRO
=
Clienti creditori
Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.

4111. PRO
Clienti
Analitic S.C. PROMOLAND S.R.L.

100

525

820

820

17.04.2016: Se cumpara de la IDEAL WORK din Italia, cu factura nr. 2794107,


100 saci mixturi pentru pardoseli industriale la pret extern 10/sac, curs la
facturare 4,4 lei/, suportand si cheltuieli cu transportul de 200 lei plus T.V.A.
20%. Se achita datoria la acelasi curs.
301
Materii prime

4426
T.V.A deductibila

401.IDE
Furnizori
Analitic IDEAL WORK
4427
T.V.A. colectata

Separat se evidentiaza transportul:


%
=
301
Materii prime
4426
T.V.A deductibila

401.IDE
Furnizori
Analitic IDEAL WORK

4.400
880

240
200
40

19.04.2016: Se vand conform facturii nr. 3267305 catre S.C. PABYS TOUR
S.R.L., 35 m2 pavele la pret de vanzare 38 lei/m2, T.V.A. 20%. La primirea produselor,
clientul reclama suma de 159,60 lei reprezentand 10% din valoarea produselor,
necorespunzatoare din punct de vedere calitativ.

31

4111. PAB
Clienti
Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L.

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
T.V.A. colectata

Se diminueaza creanta de la clienti cu valoarea produselor necorespunzatoare:


4111. PAB
=
%
Clienti
701
Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L.
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
T.V.A. colectata
Costul de productie efectiv al pavelelor este de 34 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite
Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 24 creanta de la client:
5121
=
4111. PAB
Conturi la banci in lei
Clienti
Analitic S.C. PABYS TOUR S.R.L.

1.596,00
1.330,00
266,00

(159,6)
(133,00)
(26,60)

1.190

1.436,40

20.04.2016: Se cumpara de la S.C. APEX S.A. conform facturii nr. 8049720, 560
m3 pietris, la pret de achizitie 25 lei/m2, T.V.A. 20%. Plata se face in rate astfel:
5.000 lei plus T.V.A. in momentul cumpararii, diferenta in 3 rate egale.
%
301
Materii prime
4426
T.V.A. deductibila
4428
T.V.A. neexigibila

401. APX
Furnizori
Analitic S.C. APEX S.A.

980
1.820

Se achita datoria cu ordinul de plata nr. 38:


401. APX
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. APEX S.A.

16.660
14.000

5.980

21.04.2016: Se cumpara comform facturii nr. 1496722 de la S.C. ATIC S.A. din
Timisoara, anvelope Pirelli 295/40 R20 Scorpion la pret de achizitie de 1.400 lei,
T.V.A. 20%, fiind asigutare si cheltuielile cu transportul de 200 lei.
32

%
3024
Materii prime
4426
T.V.A. deductibila

401. ATI
Furnizori
Analitic S.C. ATIC S.A.

280

Se achita datoria fata de furnizor cu chitanta nr. 1563281 din 22.02.2008:


401. ATI
=
5121
Furnizori
Conturi la banci in lei
Analitic S.C. ATIC S.A.

1.680
1.400

1.680

23.04.2016: Se vand conform facturii nr. 3267322 catre S.C. VALMAR S.A. 60
m2 dale la pret de vanzare 25 lei/m 2, T.V.A. 20%. In momentul vanzarii se acorda
clientului ca reducere: remiza 6%.

- valoare la pret de vanzare:


- remiza 5%:
Valoare neta contabila:
- T.V.A. colectata 20%:

1.500 lei
90 lei
1.410 lei
282 lei

4111. VAL
Clienti
Analitic S.C. VALMAR S.A

%
701
Venituri din vanzarea prod. finite
4427
T.V.A. colectata
Costul de productie efectiv al dalelor este de 21 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite

Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 27 creanta de la client:


5121
=
4111. VAL
Conturi la banci in lei
Clienti
Analitic S.C. VALMAR S.A

1.692,00
1.410,0
282,00

1.260

1.692,00

25.04.2016: Se plateste abonamentul la ziarul Viata Libera conform facturii nr.


1329754, in valoare de 15 lei prin casa, cu chitanta nr. 1452365 emisa de S.C.
RODIPET S.A.

%
=
628
Alte cheltuieli cu serviciile executate
de terti

401. ROD
Furnizori
Analitic S.C. RODIPE S.A.

33

15,00
12,50

4426
T.V.A. deductibila

2,50

Se plateste datoria fata de furnizor cu chitanta nr. 1452365:


401. ROD
=
5311
2.800
Casa in lei
26.04.2016: Se primeste factura nr. 8365794 la energie electrica de la S.C.
MUNTENIA SUD S.A. in valoare de 280 lei, T.V.A. 20%.

%
605
Cheltuieli privind energia si apa
4426
T.V.A. deductibila

401. MUN
Furnizori
Analitic S.C. MUNTENIA SUD S.A.

56,00

Se plateste datoria fata de furnizor cu chitanta nr. 2897014:


401. MUN
=
5311
Furnizori
Casa in lei
Analitic S.C. MUNTENIA SUD S.A.

336,00
280,00

336,00

27.04.2016: Se vand catre BESCO din Bulgaria, conform facturii nr. 1732493,
800 m2 dale la pret extern 9/m2, curs la facturare 4,39lei/. Se achita la acelasi
curs.
4111. BES
=
701
Clienti
Venituri din vanzarea prod. finite
Analitic BESCO
Costul de productie efectiv al dalelor este de 28 lei/m2.
Descarcam gestiunea de produsele vandute:
711
=
345
Variatia stocurilor
Produse finite
Se incaseaza conform extrasului de cont nr. 28 creanta de la client:
5124
=
4111. BES
Conturi la banci in valuta
Clienti
Analitic BESCO

31.608

22.400

31.608

La sfarsitul lunii aprilie se procedeaza la regularizarea conturilor de T.V.A. si se


intocmeste Decontul de T.V.A. pe luna aprilie 2016 :
4427
=
%
7.293,34
T.V.A. colectata
4426
5.676,64
T.V.A. deductibila
4423
1.616,70
T.V.A. de plata

34

Se compenseaza partial T.V.A.-ul de plata rezultat cu T.V.A. de recuperat de la


sfarsitul lunii martie 2016.
4423
=
4424
480
T.V.A. de plata
T.V.A. de recuperat
Se achita din cont cu ordinul de plata nr. 42 din 24.05.2016 diferenta de TVA de
plata ramasa dupa compensare.
4423
=
5121
1.136.70
T.V.A. de plata
Conturi curente in lei

4423 T.V.A. de plata


480,00

RD
TSD

D
4424 T.V.A. de recuperat
C
Sid
480,00
480,00

1.676,70

1.136,70
1.676,70 RC
1.676,70 TSC

1.676,70
1.676,70

RD
TSD

0
480,00

RC
TSC
480,00

RD
TSD
Sfd

4428 T.V.A. neexigibila


560,00
1.560,00
1.820,00
3.940,00 RC
3.940,00 TSC
620,00

35

C
1.200,00
560,00
1,560,00
3.320,00
3.320,00

480,00

RD
TSD

4426 T.V.A. deductibila


C
186,20
5.676,64
2,00
560,00
560,00
50,00
957,94
800,00
120,00
160,00
950,00
20,00
880,00
40,00
280,00
2,50
56,00
5.676,64 RC
5.676,64
5.676,64 TSC
5.676,64

RD
TSD

36

4427 T.V.A. colectata


C
7.293,34
1.800,00
400,00
1.060,00
957,94
1.560,00
120,00
880,00
260,00
(26,60)
282,00

7.293,34 RC
7.293,34 TSC

7.293,34
7.293,34