Sunteți pe pagina 1din 1

Declaraie

Subsemnatul/a .., domiciliat/a n , Str.


Nr. .., Bl. , Sc. ., Et. , Ap. .., Sector/Jude
, posesor/posesoare al/a B.I./C.I seria nr. , eliberat/ de
., la data de , avnd
CNP, angajat/a la ...........................................................................,
declar, susin i semnez faptul c am luat la cunotin de ntregul coninut al condiiilor i obligaiilor ce
mi revin prin Regulamentul de ordine interioara, informrii cu privire la clauzele Contractului
individual de munc i a fiei postului anexat la acesta i m oblig s le respect n totalitate,
nclcarea acestora atrgnd dup sine rspunderea disciplinar, material i/sau penal.
Declar pe propria raspundere, c nu ma aflu n vreuna din situaiile de incompatibilitate
prevazute de lege(funcionar de stat, omer, pensionar gradul I i pensionar gradul II pentru contract cu
durata mai mare de 4 ore/zi, 20 ore/sptmn), n conformitate cu realitatea, cunoscnd faptul c falsul
n declaraii se pedepsete de legea penal (art.292).

Data Semntura
.............................. ..............................................