Sunteți pe pagina 1din 86

NORMATIV

pentru proiectarea, executarea �i exploatarea instalafiilor de ventilare �i climatizare

Indicativ I 5 - 2010