Sunteți pe pagina 1din 9

Regulamentul oficial al Campaniei 5 ANI FARA GRIJI

desfasurata in perioada 13 Mai 2016 15 Iulie 2016

(Campania)

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti
nr. 172-176, cod postal 015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr.
J40/7668/2012, cod fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de
Administrator (denumita in cele ce urmeaza Samsung sau Organizatorul).

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al
Campaniei (denumit in continuare Regulamentul Oficial), potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul
Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, pe pagina
www.samsung.com/ro, in sectiunea dedicata Campaniei, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane
interesate, in perioada 13 mai 2016 15 Iulie 2016 (inclusiv), precum si prin solicitare scrisa la adresa
Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, sector 1.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul Oficial, prin intocmirea unui act aditional,
urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.samsung.com/ro, in sectiunea
dedicata Campaniei.

2. ARIA GEOGRAFICA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania se desfasoara pe teritoriul Romaniei, in magazinele partenere participante care


comercializeaza produse electrocasnice Samsung.

Campania se aplica produselor electrocasnice marca Samsung: aparate frigorifice, masini de spalat,
cuptoare electrice incorporabile, plite incorporabile, conform Sectiunii nr. 6 a Regulamentului Oficial
(Produsele).

3. PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania va incepe la data de 13 mai 2016 ora 00:00:00 si se va incheia la data de 15 iulie 2016 ora
23:59:59 (Perioada Campaniei).

O zi de Campanie se defineste astfel: ziua curenta, de la ora 00:00:00 pana la ora 23:59:59 (inclusiv).

Organizatorul nu isi asuma nicio responsabilitate cu privire la considerente faptice de natura sa determina
participantii la Campanie sa considere continuarea acesteia dupa data de 30 iunie 2016, ora 23:59:59
(inclusiv), cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca rezultat al unui act aditional la
Regulamentul Oficial, adus la cunostiinta publicului conform prevederilor mentionate la Sectiunea 2 de
mai sus.

4. DREPTUL DE PARTICIPARE

Campania este adresata tuturor persoanelor fizice romane cu domiciliul in Romania care au implinit 18
ani pana la data de 13 mai 2016, precum si persoanelor juridice legal constituite, cu sediul in Romania,
care fac dovada celor de mai sus.
5. MECANISMUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Pentru a participa la Campanie, cumparatorii trebuie sa achizitioneze in perioada 13 mai 15 iulie 2016
produsele mentionate in Sectiunea 6 a Regulamentului Oficial. Extragarantia va fi valabila in baza
urmatoarelor documente: factura fiscala, bon fiscal si certificatul de garantie primit in urma achizitiei.

Cumparatorul care a achizitionat un produs electrocasnic aflat in promotie, potrivit Sectiunii nr. 6, marca
Samsung, primeste 5 ani garantie pentru produsul achizitionat (2 ani garantia legala + 3 ani extra
garantie). Extragarantia la produsul achizitionat nu afecteaza garantia pentru anumite piese incorporate
ale Produselor care depasesc termenul legal de 2 ani, acestea beneficiind in continuare de garantia
stipulata in certificatul de garantie emis de Samsung.

Cumparatorul beneficiaza de 5 ani garantie la Produse in limita stocului disponibil al magazinelor


partenere participante; responsabilitatea informarii cumparatorilor cu privire la disponibilitatea stocurilor
de Produse apartine magazinelor partenere, iar Samsung nu va putea fi tinuta raspunzatoare pentru orice
pretentie a cumparatorilor cu privire la lipsa stocurilor acestora.

6. DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT


BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Modelele incluse in Campaniei 5 ANI FARA GRIJI

Categorie Model
Aparate Frigorifice RH57H90507F/EO
Aparate Frigorifice RF24FSEDBSR/EO
Aparate Frigorifice RH56J6917SL/EF
Aparate Frigorifice RS61781GDSL/UR
Aparate Frigorifice RS7778FHCSR/EF
Aparate Frigorifice RS7778FHCBC/EF
Aparate Frigorifice RS7577THCSP/EF
Aparate Frigorifice RS552NRUA1J/EO
Aparate Frigorifice RSA1ZTSL1/EUR
Aparate Frigorifice RB41J7359S4/EF
Aparate Frigorifice RB41J7735SR/EF
Aparate Frigorifice RB38J7530SR/EF
Aparate Frigorifice RB37J5240SS/EF
Aparate Frigorifice RB37J5220SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5010SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5010WW/EF
Aparate Frigorifice RT46H5500SP/EO
Aparate Frigorifice RT46K6630S8/EO
Aparate Frigorifice RS7547BHCSP/EF
Aparate Frigorifice RB37J5800SA/EF
Aparate Frigorifice RT38FEAADSP/EO
Aparate Frigorifice RB31FDRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FWRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDBC/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDEF/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDWW/EF
Aparate Frigorifice RB29FDRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RT38FDAADSP/EO
Aparate Frigorifice RB29FERNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB29FSRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RT32FARADSP/EO
Aparate Frigorifice RB29FSRNDWW/EF
Aparate Frigorifice RB29HSR2DSA/EF
Aparate Frigorifice RB29HSR2DWW/EF
Aparate Frigorifice RT38K5530S9/EO
Aparate Frigorifice RT38K5400S9/EO
Aparate Frigorifice RB37J5215SS/EF
Aparate Frigorifice RT32K5030S9/EO
Aparate Frigorifice RT25HAR4DS9/EO
Masini de spalat rufe WW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufe WW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufe WW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufe WW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufe WW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufe WW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufe WW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufe WW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufe WW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufe WD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufe WD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufe WD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufe WF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufe WW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufe WF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufe WW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW/LE
Cuptor electric incorporabil NV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabil NV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabil BF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabil BF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabil BQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabil NV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70F3784LB/OL
Plite incorporabile NZ64H57477K/EO
Plite incorporabile CTR164NC01/BOL
Plite incorporabile C61R2AAST/BOL
Plite incorporabile C21RJAN/BOL
Plite incorporabile NA64H3040BS/OL
Plite incorporabile NA64H3000AK/EO
Plite incorporabile NA64H3010AS/OL
Plite incorporabile NA64H3110AS/OL

7. CONDITII DE VALIDITATE

Pentru ca un participant sa beneficieze de prevederile Campaniei, trebuie:

a) Sa indeplineasca conditiile prevazute in Sectiunea 4 a Regulamentului Oficial;

b) Sa achizitioneze in Perioada Campaniei cel putin un produs electrocasnic, aflat in Campanie,


comercializat de Samsung, conform Sectiunii 6.

Participantul nu va beneficia de extragarantie in urmatoarele cazuri:

-participantul a facut achizitia altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;
-participantul a facut achizitia unui produs electrocasnic Samsung in afara perioadei Campaniei;

8. RESPONSABILITATE

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea participarii la Campanie datorita unor
cauze care nu depinde direct de el, cum ar fi, dar fara a se limita la defectiuni tehnice ale operatorilor de
telefonie mobile, internet sau lipsa stocurilor de Produse ale magazinelor partenere.

Organizatorul Campaniei nu isi asuma raspunderea in cazul in care:

-cumparatorul a facut achizita altui produs electrocasnic decat cele supuse Campaniei;

-cumparatorul a facut achizita produsului electrocasnic in afara Perioadei Campaniei;

9. TAXE

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare
fata de cele aferente achizitionarii normale a produsului electrocasnic.

10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament Oficial, Forta Majora inseamna orice eveniment care nu poate fi
controlat, remediat sau previzionat de catre Organizator si a carui aparitie pune pe acesta din urma in
imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulamentul Oficial. In categoria acestor
evenimente sunt incluse, fara a se limita la acestea: razboaie, incendii, inundatii, greve si blocade,
cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum si orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in
vigoare a Campaniei si care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului Oficial.

Daca o situatie de Forta Majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de
vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea
Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru
perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 si urmatoarele din
Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil.

Daca invoca Forta Majora, Organizatorul este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen
de 5 zile de la aparitia cazului de Forta Majora, existenta acestuia.

11. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la Campanie, acestea vor si solutionate pe
cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor
inainta litigiul spre solutionare instantelor competente romane.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al Campaniei va fi disponibil in magazinele partenere participante Samsung la


Campanie si pe pagina www.samsung.com/ro.
Act Aditional Nr. 1 la regulamentul campaniei
5 ANI FARA GRIJI

Perioada campaniei 13 Mai 2016 31 Decembrie 2016

Campania promoional 5 ANI FARA GRIJI (denumit n continuare Campania), organizata de


Samsung Electronics Romania S.R.L., cu sediul in Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, cod postal
015016, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/7668/2012, cod
fiscal RO 22694272, reprezentata legal de Dl. Jeongwoo Kim, in calitate de Administrator (denumita in
cele ce urmeaza Samsung sau Organizatorul), se modifica dupa cum urmeaz:

PERIOADA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Perioada de desfasurare a campaniei se prelungeste pana la data de 31 decembrie 2016 ora 23:59:59

DESCRIEREA PRODUSELOR AFLATE IN CAMPANIE SI PENTRU CARE CUMPARATORII POT


BENEFICIA DE EXTRA-GARANTIE

Incepand cu data de 16 iulie 2016 lista de modelele participante in Campania 5 ANI FARA GRIJI se
extinde cu urmatoarele modele:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RS53K4400SA /EF
Aparate Frigorifice RS57K4000SA /EF
Aparate Frigorifice RB38J7805SA/EF
Masini de spalat rufe WF90F5E5U4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Uscator rufe DV80K6010CW/LE
Uscator rufe DV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufe WD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE

Lista completa de modele particpante in Campania 5 ANI FARA GRIJI este urmatoarea:

Categorie Model
Aparate Frigorifice RH57H90507F/EO
Aparate Frigorifice RF24FSEDBSR/EO
Aparate Frigorifice RH56J6917SL/EF
Aparate Frigorifice RS61781GDSL/UR
Aparate Frigorifice RS7778FHCSR/EF
Aparate Frigorifice RS7778FHCBC/EF
Aparate Frigorifice RS7577THCSP/EF
Aparate Frigorifice RS552NRUA1J/EO
Aparate Frigorifice RSA1ZTSL1/EUR
Aparate Frigorifice RB41J7359S4/EF
Aparate Frigorifice RB41J7735SR/EF
Aparate Frigorifice RB38J7530SR/EF
Aparate Frigorifice RB37J5240SS/EF
Aparate Frigorifice RB37J5220SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5010SA/EF
Aparate Frigorifice RB37J5010WW/EF
Aparate Frigorifice RT46H5500SP/EO
Aparate Frigorifice RT46K6630S8/EO
Aparate Frigorifice RS7547BHCSP/EF
Aparate Frigorifice RB37J5800SA/EF
Aparate Frigorifice RT38FEAADSP/EO
Aparate Frigorifice RB31FDRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FWRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDBC/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDEF/EF
Aparate Frigorifice RB31FERNDWW/EF
Aparate Frigorifice RB29FDRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RT38FDAADSP/EO
Aparate Frigorifice RB29FERNDSA/EF
Aparate Frigorifice RB29FSRNDSA/EF
Aparate Frigorifice RT32FARADSP/EO
Aparate Frigorifice RB29FSRNDWW/EF
Aparate Frigorifice RB29HSR2DSA/EF
Aparate Frigorifice RB29HSR2DWW/EF
Aparate Frigorifice RT38K5530S9/EO
Aparate Frigorifice RT38K5400S9/EO
Aparate Frigorifice RB37J5215SS/EF
Aparate Frigorifice RT32K5030S9/EO
Aparate Frigorifice RT25HAR4DS9/EO
Aparate Frigorifice RS53K4400SA /EF
Aparate Frigorifice RS57K4000SA /EF
Aparate Frigorifice RB38J7805SA/EF
Masini de spalat rufe WW12K8412OW/LE
Masini de spalat rufe WW90K7615OW/LE
Masini de spalat rufe WW80K7415OW/LE
Masini de spalat rufe WW90K6414QX/LE
Masini de spalat rufe WW80K5410UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5410UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210UW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210WW/LE
Masini de spalat rufe WW10H9600EW/EO
Masini de spalat rufe WW12H8400EW/LE
Masini de spalat rufe WW90H7410EW/LE
Masini de spalat rufe WW80H7410EW/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E5W4W/LE
Masini de spalat rufe WD90J6410AW/LE
Masini de spalat rufe WD80J6410AW/LE
Masini de spalat rufe WD70J5410AW/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E5W4X/LE
Masini de spalat rufe WF8EF5E0W4W/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF80F5E2U2W/LE
Masini de spalat rufe WW80J6410CW/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E5U4X/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E5W2W/LE
Masini de spalat rufe WF70F5EBW2W/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E5W2X/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E5W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4ELW2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E0W2W/LE
Masini de spalat rufe WF60F4E0W0W/LE
Masini de spalat rufe WW80J3283KW/LE
Masini de spalat rufe WW70J3283KW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW/LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW/LE
Masini de spalat rufe WF90F5E5U4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J3283LW1LE
Masini de spalat rufe WW60J3083LW1LE
Masini de spalat rufe WW70K44305W/LE
Uscator rufe DV80K6010CW/LE
Uscator rufe DV80F5EMHGW/LE
Masini de spalat rufe WD80K5410OW/LE
Masini de spalat rufe WF70F5E0W4W/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210JW/LE
Masini de spalat rufe WW60J4210LW/LE
Masini de spalat rufe WW70K5210XW/LE
Masini de spalat rufe WW80K44305W/LE
Masini de spalat rufe WW80K5210VW/LE
Masini de spalat rufe WW90K44305W/LE
Cuptor electric incorporabil NV75K5571RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K3370BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K2340RB/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K1340BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70K1340BB/OL
Cuptor electric incorporabil NV66F3523BS/OL
Cuptor electric incorporabil BF1C6G043/BOL
Cuptor electric incorporabil BF1C4T043/BOL
Cuptor electric incorporabil BQ2Q7G214/BOL
Cuptor electric incorporabil NV75J3140BS/OL
Cuptor electric incorporabil NV75J3140RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV75J5540RS/OL
Cuptor electric incorporabil NV70F3784LB/OL
Plite incorporabile NZ64H57477K/EO
Plite incorporabile CTR164NC01/BOL
Plite incorporabile C61R2AAST/BOL
Plite incorporabile C21RJAN/BOL
Plite incorporabile NA64H3040BS/OL
Plite incorporabile NA64H3000AK/EO
Plite incorporabile NA64H3010AS/OL
Plite incorporabile NA64H3110AS/OL

Modificrile aduse prin prezentul Act Adiional vor intra n vigoare ncepnd cu data de 16 iulie. Toate
celelalte prevederi ale Regulamentului Oficial rmn neschimbate.