Sunteți pe pagina 1din 58

29.6.

2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/19

DIRECTIVE

DIRECTIVA 2013/34/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN I A CONSILIULUI


din 26 iunie 2013
privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare consolidate i rapoartele conexe ale anumitor
tipuri de ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European i a
Consiliului i de abrogare a Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, stimuleaz creterea economic i crearea de locuri de
munc i care produc rezultate tangibile pentru ceteni
i ntreprinderi.
avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,
n special articolul 50 alineatul (1),
Comunicarea Comisiei intitulat Actul privind piaa
unic, adoptat n aprilie 2011, propune simplificarea
avnd n vedere propunerea Comisiei Europene, celei de a patra Directive 78/660/CEE a Consiliului din
25 iulie 1978 n temeiul articolului 54 alineatul (3) litera
(g) din tratat privind conturile anuale ale anumitor forme
de societi comerciale (3) i a celei de-a aptea Directive
dup transmiterea proiectului de act legislativ ctre parlamentele 83/349/CEE a Consiliului din 13 iunie 1983 n temeiul
naionale, articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind
conturile consolidate (4) (directivele contabile) n ceea ce
privete obligaiile de raportare financiar i pentru a
reduce sarcinile administrative, n special pentru IMM-
avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social Euro uri. Strategia Europa 2020 pentru o cretere inteligent,
pean (1), durabil i favorabil incluziunii are ca scop reducerea
sarcinii administrative, mbuntirea mediului de
afaceri, n special pentru IMM-uri, i promovarea inter
naionalizrii IMM-urilor. Consiliul European din 24-
hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar (2), 25 martie 2011 a fcut, de asemenea, un apel pentru
reducerea sarcinii globale de reglementare, n special
pentru IMM-uri, att la nivelul Uniunii, ct i la nivel
ntruct: naional, i a propus msuri pentru creterea productivi
tii, printre care eliminarea birocraiei i mbuntirea
cadrului de reglementare pentru IMM-uri.

(1) Prezenta directiv ia n considerare programul Comisiei


privind o mai bun legiferare, i n mod concret Comu
nicarea Comisiei intitulat Reglementarea inteligent n (2) La data de 18 decembrie 2008, Parlamentul European a
Uniunea European. care are ca obiectiv conceperea i adoptat o rezoluie referitoare la cerinele n materie de
elaborarea unor reglementri de cea mai nalt calitate, contabilitate ale ntreprinderilor mici i mijlocii i n
care s respecte n acelai timp principiile subsidiaritii i special ale microntreprinderilor (5), n care precizeaz
proporionalitii, i s garanteze c sarcinile adminis c directivele contabile sunt adesea foarte mpovrtoare
trative sunt proporionale cu beneficiile pe care le aduc. pentru ntreprinderile mici i mijlocii i n special pentru
Comunicarea Comisiei intitulat Gndii mai nti la microntreprinderi i invit Comisia s i continue efor
scar mic - Un Small Business Act pentru Europa, turile de revizuire a acestor directive.
adoptat n iunie 2008 i revizuit n februarie 2011,
recunoate rolul central jucat de ntreprinderile mici i
mijlocii (IMM-uri) n economia Uniunii i vizeaz mbu
ntirea abordrii globale n materie de spirit antrepre (3) Coordonarea dispoziiilor de drept intern referitoare la
norial i nscrierea principiului a gndi mai nti la scar prezentarea i coninutul situaiilor financiare anuale i
mic n procesul decizional, de la elaborarea normelor ale rapoartelor administratorilor, la metodele de
pn la serviciile publice. Consiliul European din 24 i evaluare utilizate i la publicarea acestor documente
25 martie 2011 a salutat intenia Comisiei de a prezenta pentru anumite tipuri de ntreprinderi cu rspundere
Actul privind piaa unic, act ce prevede msuri care limitat prezint o importan deosebit pentru

(1) JO C 181, 21.6.2012, p. 84. (3) JO L 222, 14.8.1978, p. 11.


(2) Poziia Parlamentului European din 12 iunie 2013 (nepublicat nc (4) JO L 193, 18.7.1983, p. 1.
n Jurnalul Oficial) i Decizia Consiliului din 20 iunie 2013. (5) JO C 45 E, 23.2.2010, p. 58.
L 182/20 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

protecia acionarilor, a asociailor i a terilor. n aceste activelor, a datoriilor, a poziiei financiare i a profitului
domenii este nevoie de o coordonare simultan pentru sau pierderii ntreprinderii. Este posibil n cazuri
aceste tipuri de ntreprinderi deoarece, pe de o parte, excepionale, ca o situaie financiar s nu ofere o
unele i desfoar activitatea n mai multe state astfel de imagine fidel atunci cnd se aplic dispoziiile
membre i, pe de alt parte, astfel de ntreprinderi nu prezentei directive. n astfel de situaii, ntreprinderea ar
ofer garanii terilor peste valoarea activului lor net. trebui s deroge de la astfel de dispoziii pentru a oferi o
imagine fidel. Statelor membre ar trebui s li se permit
(4) Situaiile financiare anuale urmresc obiective diferite i s defineasc astfel de cazuri excepionale i s stabileasc
nu doar furnizeaz informaii investitorilor de pe pieele regimul derogatoriu corespunztor aplicabil n cazurile
de capital, ci prezint totodat tranzaciile anterioare i respective. Prin cazuri excepionale ar trebui s se
mbuntesc guvernana corporativ. Este necesar ca neleag numai tranzacii foarte neobinuite i situaii
legislaia Uniunii n domeniul contabilitii s stabileasc neobinuite, care nu ar trebui s aib legtur, de
un echilibru adecvat ntre interesele destinatarilor exemplu, cu sectoare specifice ntregi.
situaiilor financiare i interesul ntreprinderilor de a nu
fi mpovrat n mod excesiv cu cerinele de raportare. (10) Prezenta directiv ar trebui s asigure c cerinele pentru
ntreprinderile mici sunt, n mare msur, armonizate la
(5) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui s nivelul Uniunii. Prezenta directiv se bazeaz pe prin
includ anumite ntreprinderi cu rspundere limitat, cum cipiul a gndi mai nti la scar mic. Pentru a evita
ar fi societile comerciale pe aciuni i societile sarcini administrative disproporionate asupra acestor
comerciale cu rspundere limitat. n plus, exist un ntreprinderi, statelor membre ar trebui s li se permit
numr considerabil de societi n nume colectiv i s impun numai un numr redus de prezentri de
societi n comandit simpl ai cror asociai cu informaii prin intermediul unor note explicative supli
rspundere nelimitat sunt fie societi comerciale pe mentare la cele obligatorii. Cu toate acestea, n cazul unui
aciuni, fie societi comerciale cu rspundere limitat, sistem unic de eviden, statele membre pot impune, n
i, prin urmare, astfel de societi n nume colectiv sau anumite cazuri, un numr limitat de informaii supli
n comandit simpl ar trebui s intre sub incidena mentare, n cazul n care acestea sunt prevzute n
msurilor de coordonare din prezenta directiv. mod explicit de legislaia fiscal naional i sunt strict
Prezenta directiv ar trebui, de asemenea, s asigure c necesare n scopul colectrii impozitelor. Ar trebui ca
astfel de societi n nume colectiv sau n comandit statele membre s poat impune ntreprinderilor
simpl se nscriu n domeniul su de aplicare n cazul mijlocii i mari cerine care depesc cerinele minime
n care asociaii unei societi n nume colectiv sau n prevzute de prezenta directiv.
comandit simpl care nu sunt constituii ca societi
comerciale pe aciuni sau societi comerciale cu
rspundere limitat au, de fapt, rspundere limitat n (11) n cazurile n care prezenta directiv permite statelor
ceea ce privete obligaiile societii n nume colectiv membre s impun cerine suplimentare, de exemplu,
sau n comandit simpl, ntruct rspunderea este pentru ntreprinderile mici, aceasta nseamn c statele
limitat de alte ntreprinderi care intr sub incidena membre pot utiliza aceast opiune integral sau parial,
prezentei directive. Excluderea ntreprinderilor non- impunnd mai puin dect permite opiunea. n mod
profit din domeniul de aplicare al prezentei directive similar, n cazurile n care prezenta directiv permite
este consecvent cu scopul acesteia, n conformitate cu statelor membre s utilizeze scutirea prevzut, de
articolul 50 alineatul (2) litera (g) din Tratatul privind exemplu, pentru ntreprinderile mici, aceasta nseamn
funcionarea Uniunii Europene (TFUE). c statele membre pot scuti astfel de ntreprinderi
integral sau parial.
(6) Domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui s se
bazeze pe principii i s asigure c nu este posibil ca o (12) ntreprinderile mici, mijlocii i mari ar trebui definite i
ntreprindere s se autoexclud din acesta prin crearea difereniate n raport cu totalul bilanului, cifra de afaceri
unei structuri de grup care s conin niveluri multiple net i numrul mediu de salariai n cursul exerciiului
de ntreprinderi stabilite n interiorul ori n afara Uniunii. financiar, deoarece aceste criterii ofer, de regul, dovezi
obiective cu privire la dimensiunea unei ntreprinderi. Cu
(7) Dispoziiile prezentei directive ar trebui s se aplice toate acestea, dac societatea-mam nu ntocmete situaii
numai n msura n care nu sunt n neconcordan sau financiare consolidate pentru grup, statelor membre ar
n contradicie cu dispoziiile privind raportarea trebui s li se permit s ia msurile pe care le
financiar a anumitor tipuri de ntreprinderi sau cu consider necesare pentru a impune clasificarea unei
dispoziii referitoare la repartizarea capitalului ntreprin astfel de societi ca ntreprindere mai mare, stabilind
derii, prevzute n alte acte legislative n vigoare adoptate pe baz consolidat sau agregat dimensiunea acesteia
de una sau mai multe instituii ale Uniunii. i categoria rezultat. n cazul n care un stat membru
aplic unul sau mai multe din scutirile opionale pentru
microntreprinderi, acestea din urm ar trebui de
(8) Este necesar totodat s se prevad condiii juridice echi asemenea s fie definite prin trimitere la totalul
valente minime la nivelul Uniunii n ceea ce privete bilanului, cifra net de afaceri i numrul mediu de
volumul de informaii financiare care ar trebui aduse la salariai pe parcursul anului financiar. Statele membre
cunotina publicului de ctre ntreprinderi concurente. nu ar trebui obligate s defineasc categorii separate
pentru ntreprinderile mijlocii i mari n legislaia lor
(9) Situaiile financiare anuale ar trebui s fie pregtite pe naional dac ntreprinderile mijlocii fac obiectul
baz prudenial i ar trebui s ofere o imagine fidel a acelorai cerine ca ntreprinderile mari.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/21

(13) Microntreprinderile dispun de resurse limitate pentru a ntre cele de venituri i cheltuieli. Prezentarea elementelor
respecta obligaii legale mpovrtoare. n cazul n care din situaiile financiare ar trebui s in cont de realitatea
nu exist norme specifice pentru microntreprinderi, economic sau de fondul comercial al tranzaciei sau
acestora li se aplic normele care se aplic ntreprin angajamentului suport. Statele membre ar trebui ns s
derilor mici. Normele respective le impun sarcini admi poat scuti ntreprinderile de la aplicarea acestui prin
nistrative care sunt disproporionate fa de dimensiunea cipiu.
lor i, prin urmare, sunt mai oneroase pentru micron
treprinderi n raport cu alte ntreprinderi mici. Prin
urmare, ar trebui s fie posibil pentru statele membre
s scuteasc microntreprinderile de anumite obligaii (17) Recunoaterea, evaluarea, descrierea, prezentarea i
care se aplic ntreprinderilor mici, a cror ndeplinire consolidarea din situaiile financiare ar trebui s fie
ar putea impune sarcini administrative excesive pentru guvernate de principiul pragului de semnificaie. Potrivit
acestea. Cu toate acestea, microntreprinderile ar trebui acestui principiu, informaiile considerate nesemnificative
s se supun n continuare oricrei obligaii naionale pot fi, de exemplu, agregate n situaiile financiare. Cu
de a ine evidene care s indice tranzaciile lor toate acestea, chiar dac un element unic ar putea fi
comerciale i poziia lor financiar. n plus, ntreprin considerat nesemnificativ, elementele nesemnificative de
derile de investiii i holdingurile financiare ar trebui natur similar ar putea fi considerate n ansamblu
excluse de la beneficiile simplificrilor aplicabile micron semnificative. Statelor membre ar trebui s li se permit
treprinderilor. s limiteze aplicarea obligatorie a principiului pragului de
semnificaie n cazul descrierii i prezentrii. Principiul
pragului de semnificaie nu ar trebui s aduc atingere
niciunei obligaii naionale de a ine evidene complete
(14) Statele membre ar trebui s in seama de condiiile i care s indice tranzaciile comerciale i poziia financiar.
nevoile specifice ale propriilor piee atunci cnd iau o
decizie referitoare la modalitile sau la oportunitatea
punerii n aplicare a unui regim distinct privind micron
treprinderile n contextul prezentei directive. (18) Elementele recunoscute n situaiile financiare anuale ar
trebui evaluate pe baza principiului preului de achiziie
sau al costului de producie pentru a garanta fiabilitatea
informaiilor coninute n situaiile financiare. Cu toate
(15) Publicarea de situaii financiare poate fi mpovrtoare acestea, statele membre ar trebui s fie autorizate s
pentru microntreprinderi. n acelai timp, statele permit sau s impun ntreprinderilor reevaluarea
membre trebuie s asigure respectarea prezentei directive. activelor imobilizate pentru a putea furniza informaii
n consecin, statelor membre care utilizeaz scutirile mai relevante utilizatorilor situaiilor financiare.
pentru microntreprinderi prevzute n prezenta
directiv ar trebui s li se permit scutirea microntre
prinderilor de la o cerin general de publicare, cu
condiia ca informaiile privind bilanul s fie depuse n (19) Pentru ca informaiile financiare de pe ntreg teritoriul
mod corespunztor, n conformitate cu dreptul intern, la Uniunii s poat fi comparabile, este necesar ca statele
cel puin o autoritate competent desemnat de statul membre s permit introducerea unui sistem de contabi
membru n cauz, i s fie transmise la registrul litate la valoarea just pentru anumite instrumente finan
comerului, astfel nct o copie s poat fi obinut la ciare. n plus, sistemele de contabilitate la valoarea just
cerere. n acest caz, ar trebui s nu se aplice obligaia furnizeaz informaii care pot fi mai relevante pentru
prevzut n prezenta directiv de a publica orice utilizatorii situaiilor financiare dect informaiile bazate
document contabil n conformitate cu articolul 3 pe preul de achiziie sau costul de producie. n
alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului consecin, statele membre ar trebui s permit
European i a Consiliului din 16 septembrie 2009 de adoptarea unui sistem de contabilitate la valoarea just
coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse de ctre toate ntreprinderile sau categoriile de ntre
societilor n statele membre, n nelesul articolului 48 prinderi, altele dect microntreprinderile care utilizeaz
al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor exceptrile prevzute n prezenta directiv, att pentru
asociailor sau terilor (1). situaiile financiare anuale, ct i pentru situaiile
financiare consolidate sau, dac un stat membru alege
astfel, numai pentru situaiile financiare consolidate. n
plus, statele membre ar trebui s poat permite sau
(16) Pentru a asigura comparabilitatea i echivalena infor impune contabilizarea la valoarea just a unor active,
maiilor raportate, principiile de recunoatere i evaluare altele dect instrumentele financiare.
ar trebui s includ continuitatea activitii, prudena i
contabilitatea de angajamente. Compensrile ntre
elementele de active i datorii i ntre cele de venituri i
cheltuieli nu ar trebui permise, iar componentele (20) Pentru a permite utilizatorilor situaiilor financiare s
activelor i ale datoriilor ar trebui evaluate separat. Cu compare mai bine poziia financiar a ntreprinderilor
toate acestea, n anumite cazuri, statele membre ar trebui din cadrul Uniunii este nevoie de un numr limitat de
s aib dreptul de a permite sau de a impune ntreprin formate pentru prezentarea bilanului. Statele membre ar
derilor compensri ntre elemente de active i datorii i trebui s impun utilizarea unui format pentru
prezentarea bilanului i ar trebui s li se permit s
(1) JO L 258, 1.10.2009, p. 11. ofere alegerea ntre formatele permise. Cu toate acestea,
L 182/22 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

statele membre ar trebui s poat permite sau impune mijlocii i mari sau alte informaii care nu sunt prevzute
ntreprinderilor s modifice formatul i s prezinte un de prezenta directiv, aceasta nu ar trebui mpiedicat s
bilan n care s fie difereniate elementele pe termen procedeze astfel.
scurt i cele pe termen lung. Este necesar s fie permis
un format al contului de profit i pierdere care s
evidenieze natura cheltuielilor i un format al contului
de profit i pierdere care s evidenieze funcia cheltuie (24) Informaiile privind politicile contabile reprezint unul
lilor. Statele membre ar trebui s impun utilizarea unui dintre elementele-cheie ale notelor explicative la situaiile
format pentru contul de profit i pierdere i ar trebui s li financiare. Printre aceste informaii ar trebui s figureze
se permit s ofere alegerea ntre formatele permise. n special metoda de evaluare aplicat diverselor
Statele membre ar trebui, de asemenea, s poat elemente, o declaraie privind conformarea respectivelor
permite ntreprinderilor s prezinte o situaie a perfor politici contabile la principiul continuitii activitii,
manei n locul contului de profit i pierdere ntocmit n precum i orice modificri semnificative ale politicilor
conformitate cu unul dintre formatele permise. ntreprin contabile adoptate.
derile mici i mijlocii pot avea acces la versiuni simpli
ficate ale formatelor impuse. Cu toate acestea, statelor
membre ar trebui s li se permit s restrng numrul
de formate ale bilanului i ale contului de profit i (25) Utilizatorii situaiilor financiare ntocmite de ntreprin
pierdere, dac este necesar, n cazul depunerii n format derile mijlocii i mari au nevoie, de regul, de informaii
electronic a situaiilor financiare. mai sofisticate. De aceea, este necesar ca n anumite
domenii s fie furnizate informaii suplimentare.
Scutirea de la anumite obligaii de informare este justi
ficat atunci cnd o astfel de informare ar putea aduce
(21) Din raiuni de comparabilitate, este necesar s se prevad prejudicii anumitor persoane sau ntreprinderii nsei.
un cadru comun pentru recunoaterea, evaluarea i
prezentarea, ntre altele, a ajustrilor de valoare, a
fondului comercial, a provizioanelor, a stocurilor de
bunuri i a activelor fungibile, precum i a veniturilor (26) Raportul administratorilor i raportul consolidat al admi
i cheltuielilor cu o mrime sau inciden excepional. nistratorilor sunt elemente importante de raportare finan
ciar. Este necesar s se furnizeze o analiz fidel a
dezvoltrii activitii ntreprinderii i a poziiei acesteia,
n concordan cu dimensiunea i complexitatea activi
(22) Recunoaterea i evaluarea unor elemente din situaiile tii. Informaiile nu ar trebui s se limiteze la aspectele
financiare se bazeaz mai degrab pe estimri, financiare ale activitii ntreprinderii, ci ar trebui s
raionamente i modele dect pe reprezentri exacte. Ca includ o analiz a aspectelor sociale i de mediu ale
rezultat al incertitudinilor inerente activitilor comer acesteia, necesar pentru nelegerea dezvoltrii, a perfor
ciale, anumite elemente din situaiile financiare nu pot manei sau a poziiei ntreprinderii. n cazul n care
fi evaluate cu precizie, ci pot fi doar estimate. raportul consolidat al administratorilor i raportul admi
Estimarea implic raionamente bazate pe cele mai nistratorilor societii-mam sunt prezentate ntr-un
recente informaii fiabile disponibile. Utilizarea esti raport unic, poate fi adecvat s se pun un mai mare
mrilor reprezint o component esenial a ntocmirii accent pe aspectele care sunt semnificative pentru ntre
situaiilor financiare. Acest lucru este valabil n special n prinderile incluse n consolidare luate n ansamblu. Cu
cazul provizioanelor, care, prin natura lor, sunt mai toate acestea, avnd n vedere sarcina potenial impus
incerte dect majoritatea celorlalte elemente din bilan. ntreprinderilor mici i mijlocii, este necesar s se prevad
Estimrile ar trebui s se bazeze pe un raionament c statele membre pot alege s renune la obligaia de
prudent al conducerii ntreprinderii i s fie calculate pe furnizare a informaiilor nefinanciare n rapoartele admi
baza unor elemente obiective, completate de experiena nistratorilor pentru ntreprinderile de acest tip.
unor tranzacii similare i, n anumite cazuri, chiar de
rapoartele unor experi independeni. Elementele luate
n calcul ar trebui s includ orice probe suplimentare
furnizate de evenimente ulterioare datei bilanului. (27) Statele membre ar trebui s aib posibilitatea de a scuti
ntreprinderile mici de obligaia de a elabora un raport al
administratorilor, cu condiia ca acestea s includ n
notele explicative la situaiile financiare datele privind
(23) Informaiile prezentate n bilan i n contul de profit i achiziionarea propriilor aciuni menionate la articolul 24
pierdere ar trebui completate prin prezentri n cadrul alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE a Parlamentului
notelor explicative la situaiile financiare. Utilizatorii European i a Consiliului din 25 octombrie 2012 de
situaiilor financiare au nevoie, de regul, de puine coordonare, n vederea echivalrii, a garaniilor impuse
informaii suplimentare din partea ntreprinderilor mici, societilor comerciale n statele membre, n nelesul
iar pentru aceste ntreprinderi, compilarea acestor articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind
informaii suplimentare poate fi costisitoare. Prin funcionarea Uniunii Europene, pentru protejarea inte
urmare, se justific aplicarea unui regim simplificat de reselor asociailor sau terilor, n ceea ce privete consti
raportare pentru ntreprinderile mici. Cu toate acestea, tuirea societilor comerciale pe aciuni i meninerea i
atunci cnd o microntreprindere sau o ntreprindere modificarea capitalului acestora (1).
mic consider c este util s furnizeze informaii supli
mentare de tipul celor solicitate pentru ntreprinderile (1) JO L 315, 14.11.2012, p. 74.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/23

(28) Avnd n vedere c ntreprinderile cotate la burs pot Statele membre ar trebui s aib dreptul de a solicita ca
deine un rol important n economiile n care i ntreprinderile care nu fac obiectul unui control, dar care
desfoar activitatea, dispoziiile prezentei directive refe sunt conduse pe o baz unificat sau au un organ de
ritoare la declaraia privind guvernana corporativ ar administraie, de conducere sau de supraveghere comun
trebui s se aplice ntreprinderilor ale cror valori s fie incluse n situaiile financiare consolidate.
mobiliare sunt admise la tranzacionare pe o pia regle
mentat.

(32) O filial care este, la rndul su, societate-mam ar trebui


s ntocmeasc situaii financiare consolidate. Cu toate
(29) Numeroase ntreprinderi dein n proprietate alte ntre acestea, statele membre ar trebui s aib dreptul de a
prinderi, iar obiectivul coordonrii legislaiei care regle scuti o astfel de societate-mam de obligaia de a
menteaz situaiile financiare consolidate este de a proteja ntocmi situaii financiare consolidate, n anumite mpre
interesele existente n societile cu capital pe aciuni. Este jurri, cu condiia ca asociaii si i terii s fie protejai
necesar s se ntocmeasc situaii financiare consolidate suficient.
pentru a furniza asociailor i terilor informaii financiare
privind astfel de ntreprinderi. Dreptul intern privind
situaiile financiare consolidate ar trebui aadar
coordonat pentru realizarea obiectivelor de comparabi
(33) Grupurile mici ar trebui scutite de obligaia de a ntocmi
litate i echivalen a informaiilor pe care ntreprinderile
situaii financiare consolidate, deoarece utilizatorii
ar trebui s le publice n Uniune. Cu toate acestea, n
situaiilor financiare ale ntreprinderilor mici nu au
absena unui pre de tranzacionare determinat obiectiv,
nevoie de informaii sofisticate, iar ntocmirea situaiilor
statelor membre ar trebui s li se ofere posibilitatea de a
financiare consolidate, pe lng situaiile financiare anuale
permite ca transferurile intragrup de interese de parti
ale societii-mam i ale filialelor, poate fi costisitoare.
cipare, aa-numitele tranzacii sub control comun, s fie
Statele membre ar trebui s poat scuti grupurile mijlocii
contabilizate utiliznd metoda contabil de punere n
de obligaia de a ntocmi situaii financiare consolidate
comun a intereselor, n care valoarea contabil a
din aceleai motive legate de raportul cost/beneficii, cu
aciunilor deinute la o ntreprindere inclus n
excepia cazului n care una dintre ntreprinderile afiliate
consolidare este compensat numai cu procentul de
este o entitate de interes public.
capital corespunztor.

(34) Consolidarea presupune includerea complet a activelor


(30) Directiva 83/349/CEE includea obligaia de a ntocmi
i datoriilor i a veniturilor i cheltuielilor ntreprinderilor
situaii financiare consolidate pentru grupuri n cazurile
din grup, prezentarea separat a intereselor care nu
n care societatea-mam sau una sau mai multe dintre
controleaz n bilanul consolidat ca element de capital
filialele sale erau constituite n una dintre formele de
i rezerve, precum i prezentarea separat a intereselor
ntreprinderi enumerate n anexa I sau n anexa II la
care nu controleaz n profitul sau pierderea grupului, n
prezenta directiv. Statele membre aveau opiunea de a
contul de profit i pierdere consolidat. Cu toate acestea,
scuti societilor-mam de obligaia de a ntocmi situaii
ar trebui fcute coreciile necesare pentru a se elimina
financiare consolidate n cazurile n care societatea-mam
efectele relaiilor financiare dintre ntreprinderile
nu era de tipul celor menionate n anexa I sau n anexa
consolidate.
II. Prezenta directiv impune numai societilor-mam de
tipul celor menionate n anexa I sau, n anumite situaii,
n anexa II s ntocmeasc situaii financiare consolidate,
dar nu mpiedic statele membre de a extinde domeniul
de aplicare al prezentei directive pentru a acoperi i alte (35) Principiile de recunoatere i evaluare aplicabile la
situaii. Prin urmare, nu exist nicio modificare de ntocmirea situaiilor financiare anuale ar trebui aplicate
substan, statelor membre revenindu-le n continuare i la ntocmirea situaiilor financiare consolidate. Cu toate
rolul de a decide dac ntreprinderile care nu intr sub acestea, statelor membre ar trebui s li se permit ca
incidena prezentei directive sunt obligate s ntocmeasc dispoziiile generale i principiile enunate n prezenta
situaii financiare consolidate. directiv s fie aplicate diferit n situaiile financiare
anuale comparativ cu situaiile financiare consolidate.

(31) Situaiile financiare consolidate ar trebui s prezinte acti


vitile societii-mam i ale filialelor acesteia ca o (36) ntreprinderile asociate ar trebui incluse n situaiile
entitate economic unic (un grup). ntreprinderile financiare consolidate prin metoda punerii n echivalen.
controlate de o societate-mam ar trebui considerate Dispoziiile privind evaluarea ntreprinderile asociate ar
filiale. Controlul ar trebui s se bazeze pe deinerea majo trebui s rmn, n substan, nemodificate fa de
ritii drepturilor de vot, ns acesta poate exista i n Directiva 83/349/CEE, iar metodele permise n temeiul
cazul ncheierii unor acorduri cu ali acionari sau respectivei directive pot fi nc aplicate. Statele membre
asociai. n anumite circumstane, controlul poate fi ar trebui, de asemenea, s poat permite sau impune ca o
exercitat efectiv i dac societatea-mam deine o parti ntreprindere condus n comun s fie consolidat n
cipaie minoritar sau nicio participaie n cadrul filialei. mod proporional n situaiile financiare consolidate.
L 182/24 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(37) Situaiile financiare consolidate ar trebui s includ toate de elaborarea situaiilor financiare ale ntreprinderii ar
informaiile prezentate n cadrul notelor explicative la trebui s asigure c informaiile financiare care
situaiile financiare pentru ntreprinderile incluse n figureaz n situaiile financiare anuale ale ntreprinderii
consolidare luate n ansamblu. Denumirea, sediul social i n situaia financiar consolidat a grupului ofer o
i interesul grupului n capitalul ntreprinderilor ar trebui imagine fidel.
de asemenea prezentate pentru filiale, ntreprinderi
asociate, ntreprinderi conduse n comun i interese de
participare.
(43) Situaiile financiare anuale i situaiile financiare
consolidate ar trebui auditate. Cerina ca avizul de audit
s indice dac situaiile financiare anuale sau situaiile
(38) Situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor financiare consolidate ofer o imagine fidel conform
crora li se aplic prezenta directiv ar trebui publicate cadrului de raportare financiar relevant nu ar trebui
n conformitate cu Directiva 2009/101/CE. Cu toate neleas ca limitnd domeniul de aplicare al avizului
acestea, este oportun s se prevad c n aceast respectiv, ci ca o clarificare a contextului n care
privin pot fi acordate anumite derogri ntreprinderilor aceasta este emis. Situaiile financiare anuale ale ntre
mici i mijlocii. prinderilor mici nu ar trebui s fie supuse obligaiei de
auditare, ntruct auditarea poate constitui o sarcin
administrativ important pentru aceast categorie de
ntreprinderi, iar pentru multe ntreprinderi mici
(39) Statele membre sunt puternic ncurajate s dezvolte aceleai persoane sunt att acionari, ct i organe de
sisteme de publicare electronice care s le permit ntre conducere i, prin urmare, au nevoie ntr-o mic
prinderilor s prezinte date contabile, inclusiv situaiile msur de certificarea de ctre un ter a situaiilor finan
financiare statutare, o singur dat i ntr-o form care ciare. Cu toate acestea, prezenta directiv nu ar trebui s
s permit mai multor utilizatori s le acceseze i s le mpiedice statele membre s impun un audit ntreprin
utilizeze cu uurin. n legtur cu raportarea situaiilor derilor mici de pe teritoriul lor, innd cont de condiiile
financiare, Comisia este ncurajat s studieze modalitile i nevoile specifice ale ntreprinderilor mici i de utili
de realizare a unui format electronic armonizat. Aceste zatorii situaiilor lor financiare. De asemenea, se
sisteme nu ar trebui ns s fie mpovrtoare pentru consider a fi mai adecvat s se defineasc coninutul
ntreprinderile mici i mijlocii. raportului de audit n Directiva 2006/43/CE a Parla
mentului European i a Consiliului din 17 mai 2006
privind auditul legal al conturilor anuale i al conturilor
consolidate (1). Prin urmare, prezenta directiv ar trebui
(40) Membrii organelor de administraie, de conducere i de modificat n consecin.
supraveghere ale unei ntreprinderi ar trebui, ca o cerin
minim, s fie responsabili n mod colectiv fa de ntre
prindere pentru ntocmirea i publicarea situaiilor
financiare anuale i a rapoartelor administratorilor.
Aceeai abordare ar trebui aplicat i n cazul (44) Pentru a asigura o mai mare transparen a plilor
membrilor organelor de administraie, de conducere i efectuate ctre guverne, ntreprinderile mari i entitile
de supraveghere ale ntreprinderilor care ntocmesc de interes public care i desfoar activitatea n industria
situaii financiare consolidate. Aceste organe acioneaz extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare (2)
n cadrul competenelor care le-au fost atribuite de ar trebui s prezinte plile semnificative efectuate ctre
dreptul intern. Acest fapt nu ar trebui s mpiedice guvernele rilor n care i desfoar activitatea, ntr-un
statele membre s mearg mai departe i s prevad o raport separat, anual. ntreprinderile de acest tip i
rspundere direct a membrilor acestor organe fa de desfoar activitatea n ri bogate n resurse naturale,
acionari sau chiar fa de alte pri interesate. n special minerale, petrol, gaze naturale i pduri
primare. Raportul ar trebui s includ tipuri de pli
comparabile cu cele prezentate de o ntreprindere care
particip la Iniiativa privind transparena n industriile
(41) Rspunderea pentru ntocmirea i publicarea situaiilor extractive (EITI). Iniiativa vine n completarea Planului
financiare anuale i a situaiilor financiare consolidate, de aciune al UE referitor la aplicarea legislaiei,
precum i a rapoartelor administratorilor i a rapoartelor guvernana i schimburile comerciale n domeniul
consolidate ale administratorilor se bazeaz pe dreptul forestier (FLEGT) i a dispoziiilor Regulamentului (UE)
intern. Membrii organelor de administraie, de nr. 995/2010 al Parlamentului European i al Consiliului
conducere i de supraveghere ale unei ntreprinderi ar din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaiilor care
trebui s se supun unor norme adecvate privind rspun revin operatorilor care introduc pe pia lemn i
derea, stabilite de fiecare stat membru n conformitate cu produse din lemn (3), care prevd obligaia comercianilor
dreptul su intern. Statele membre ar trebui s poat de produse din lemn de a aciona cu precauie pentru a
stabili limitele rspunderii. mpiedica intrarea pe piaa Uniunii a lemnului ilegal.

(1) JO L 157, 9.6.2006, p. 87.


(2) Definite n Directiva 2009/28/CE ca pdurile i alte terenuri mp
durite cu specii indigene, n care nu exist indicii vizibile clare ale
(42) n scopul promovrii unor procese de raportare activitii umane, iar procesele ecologice nu sunt afectate n mod
financiar credibile pe ntregul teritoriu al Uniunii, semnificativ.
membrii organismului unei ntreprinderi care rspunde (3) JO L 295, 12.11.2010, p. 23.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/25

(45) Rapoartele ar trebui s fie utile pentru guvernele rilor ntreprinderea va avea obligaia de a declara dividendele
bogate n resurse naturale la implementarea principiilor i pltite n locul drepturilor de producie sau al rede
criteriilor EITI i pentru informarea cetenilor acestora venelor.
cu privire la plile primite de guvernele respective de la
ntreprinderile din industria extractiv sau din sectorul de
exploatare a pdurilor primare care i desfoar acti
vitatea n jurisdicia lor. Raportul ar trebui s includ (49) Pentru a aborda posibilitatea de eludare a cerinelor de
informaii defalcate pe ri i pe proiecte. Proiect ar publicare, prezenta directiv ar trebui s precizeze c
trebui s nsemne activiti operaionale care sunt regle plile urmeaz s fie declarate n funcie de substana
mentate de un singur contract, licen, locaie, concesiune activitii sau a plii n cauz. n consecin ntre
sau alte acorduri juridice similare i care formeaz baza prinderea nu ar trebui s poat evita publicarea, de
pentru o obligaie de plat ctre un guvern. Cu toate exemplu, printr-o nou caracterizare a unei activiti
acestea, dac mai multe astfel de acorduri sunt interco care, altfel, ar intra sub incidena prezentei directive. n
nectate pe fond, acestea ar trebui s fie considerate a fi plus, plile sau activitile nu ar trebui s fie separate sau
un proiect. Acordurile juridice interconectate pe fond ar cumulate n mod artificial n vederea sustragerii de la
trebui nelese ca un set de contracte, licene, locaii, cerinele de publicare.
concesiuni sau alte acorduri conexe care au termeni
similari pe fond, integrate din punct de vedere
operaional i geografic, care sunt semnate cu guvernul
i, prin urmare, genereaz obligaii de plat. Aceste (50) Pentru a stabili n ce situaii ntreprinderile ar trebui s fie
acorduri pot fi reglementate de un singur contract, un exceptate de la aplicarea cerinelor de raportare prevzute
acord de asociere n participaie, un acord de partajare a la capitolul 10, ar trebui s i se delege Comisiei
produciei sau un alt acord juridic global. competena de a adopta acte delegate n conformitate
cu articolul 290 din TFUE, n ceea ce privete stabilirea
criteriilor care urmeaz s fie aplicate, n momentul n
care se evalueaz dac cerinele de raportare din ara ter
sunt echivalente cerinelor prevzute de respectivul
(46) Nu este necesar ca o plat, indiferent dac este plat capitol. Este deosebit de important ca, pe durata activi
unic sau o serie de pli conexe, s fie luat n tilor pregtitoare, Comisia s desfoare consultri
considerare n raport dac este mai mic de adecvate, inclusiv la nivel de experi. Atunci cnd
100 000 EUR n cursul unui exerciiu financiar, Aceasta pregtete i elaboreaz acte delegate, Comisia ar trebui
nseamn c, n cazul unui acord care prevede pli s asigure transmiterea simultan, la timp i adecvat a
periodice sau n trane (de exemplu chiriile), ntre documentelor relevante ctre Parlamentul European i
prinderea trebuie s ia n considerare suma total a Consiliu.
plilor periodice conexe sau a tranelor de pli conexe
pentru a stabili dac a fost atins pragul pentru respectiva
serie de pli i, prin urmare, dac este necesar
publicarea lor. (51) Pentru a se asigura condiii uniforme de punere n
aplicare a articolului 46 alineatul (1), ar trebui s se
confere Comisiei competene de executare. Aceste
competene ar trebui exercitate n conformitate cu Regu
lamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European i
(47) ntreprinderile active n industria extractiv sau n al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a
sectorul exploatrii pdurilor primare nu ar trebui s normelor i principiilor generale privind mecanismele
solicitate s separe plile i s le aloce pe baza unor de control de ctre statele membre al exercitrii compe
proiecte, n cazul plilor efectuate pentru a respecta tenelor de executare de ctre Comisie (1).
obligaii impuse ntreprinderii la nivelul su i nu la
nivel de proiect. De exemplu, dac o ntreprindere are
dou sau mai multe proiecte ntr-o ar gazd, iar
guvernul rii respective percepe impozit pe profitul (52) Regimul de raportare ar trebui s fac obiectul unei
ntreprinderii n legtur cu ansamblul veniturilor ntre revizuiri i al unui raport al Comisiei n termen de trei
prinderii n acea ar i nu n legtur cu un anumit ani de la expirarea termenului de transpunere de ctre
proiect sau cu o anumit operaiune pe teritoriul su, statele membre a prezentei directive. Revizuirea ar trebui
ntreprinderea ar fi autorizat s declare plata sau s aib ca obiect eficacitatea regimului i s in cont de
plile rezultate din perceperea impozitului fr a evoluiile internaionale, inclusiv de chestiuni legate de
meniona un proiect anume care s fie asociat acestor competitivitate i de securitatea energetic. Revizuirea ar
pli. trebui, de asemenea, s analizeze posibilitatea extinderii
cerinelor de raportare ctre sectoare industriale
adiionale, precum i dac raportul ar trebui auditat. n
plus, revizuirea ar trebui s in cont de experiena
responsabililor cu culegerea informaiilor i a utiliza
(48) n general, nu este necesar ca o ntreprindere activ n torilor rapoartelor i s analizeze oportunitatea includerii
industria extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor unor informaii suplimentare referitoare la pli, cum ar fi
primare s declare dividendele pltite unui guvern ca ratele de impozitare efective i detaliile beneficiarului, de
acionar comun sau obinuit al ntreprinderii respective exemplu informaii privind contul bancar.
dac aceste dividende sunt pltite guvernului n aceleai
condiii ca i celorlali acionari. Cu toate acestea, (1) JO L 55, 28.2.2011, p. 13.
L 182/26 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(53) n concordan cu concluziile Summit-ului G8 de la transpunere. Cu privire la prezenta directiv, legiuitorul


Deauville din mai 2011 i pentru a promova condiii consider justificat transmiterea unor tabele de cores
de concuren echitabile la nivel internaional, Comisia ponden,
ar trebui s ncurajeze n continuare toi partenerii inter
naionali s introduc cerine similare privind raportarea
plilor ctre guverne. Continuarea lucrrilor asupra stan ADOPT PREZENTA DIRECTIV:
dardului internaional de contabilitate pertinent este
deosebit de important n acest context.
CAPITOLUL 1

DOMENIU DE APLICARE, DEFINIII I CATEGORII DE


(54) Pentru a ine cont de modificrile viitoare ale legislaiilor NTREPRINDERI I DE GRUPURI
statelor membre i ale legislaiei Uniunii referitoare la Articolul 1
tipurile de societi comerciale, Comisia ar trebui s fie
mputernicit s adopte acte delegate n conformitate cu Domeniul de aplicare
articolul 290 din TFUE pentru a actualiza lista ntreprin
derilor din anexele I i II. Utilizarea actelor delegate este (1) Msurile de coordonare prevzute de prezenta directiv se
de asemenea necesar pentru adaptarea criteriilor de aplic actelor cu putere de lege i actelor administrative ale
mrime, deoarece, n timp, inflaia va deteriora valoarea statelor membre privind tipurile de ntreprinderi enumerate:
lor real. Este deosebit de important realizarea de ctre
Comisie a unor consultri adecvate n etapa pregtitoare,
inclusiv la nivel de experi. n momentul pregtirii i (a) n anexa I;
elaborrii actelor delegate, Comisia ar trebui s
garanteze transmiterea simultan, prompt i adecvat a
documentelor pertinente ctre Parlamentul European i (b) n anexa II, atunci cnd toi asociaii direci sau indireci ai
Consiliu. ntreprinderii cu rspundere nelimitat au, de fapt,
rspundere limitat, care urmare a acelor membrii care
sunt ntreprinderi:

(55) Deoarece obiectivele prezentei directive, i anume faci


litarea investiiilor transfrontaliere, mbuntirea compa (i) de tipul celor menionate n anexa I sau
rabilitii situaiilor financiare i a rapoartelor la nivelul
ntregii Uniuni Europene i consolidarea ncrederii
publicului n aceste documente prin includerea de (ii) care nu intr sub incidena legislaiei unui stat membru,
informaii specifice de mai bun calitate i cu un dar a cror form juridic este comparabil cu cele
coninut coerent, nu pot fi realizate de statele membre enumerate n anexa I.
ntr-o msur suficient i, prin urmare, datorit
anvergurii i efectelor prezentei directive, pot fi mai
bine realizate la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta (2) Statele membre informeaz Comisia ntr-un termen
msuri n conformitate cu principiul subsidiaritii rezonabil despre modificrile aduse tipurilor de ntreprinderi
prevzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Euro n dreptul lor intern, care ar putea s afecteze acurateea infor
pean. n conformitate cu principiul proporionalitii, maiilor din anexa I sau anexa II. ntr-un astfel de caz, Comisia
prevzut la acelai articol, prezenta directiv nu este abilitat s adapteze, prin intermediul unor acte delegate, n
depete ceea ce este necesar pentru atingerea acestor conformitate cu articolul 49, listele de ntreprinderi care
obiective. figureaz n anexele I i II.

Articolul 2
(56) Prezenta directiv nlocuiete Directivele 78/660/CEE i
83/349/CEE. Prin urmare, respectivele directive ar trebui Definiii
abrogate.
n nelesul prezentei directive, se aplic urmtoarele definiii:

(57) Prezenta directiv respect drepturile fundamentale i 1. entiti de interes public nseamn ntreprinderile n
principiile recunoscute de Carta drepturilor fundamentale sensul articolului 1 care:
a Uniunii Europene.
(a) se afl sub incidena legislaiei unui stat membru i ale
crui valori mobiliare sunt admise la tranzacionare pe
(58) n conformitate cu Declaraia politic comun a statelor o pia reglementat din orice stat membru n sensul
membre i a Comisiei privind documentele explicative articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva
din 28 septembrie 2011, statele membre s-au angajat 2004/39/CE a Parlamentului European i a Consiliului
ca notificarea msurilor de transpunere s fie nsoit, din 21 aprilie 2004 privind pieele instrumentelor
n cazuri justificate, de unul sau mai multe documente financiare (1);
care s explice relaia dintre componentele unei directive
i prile corespunztoare din instrumentele naionale de (1) JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/27

(b) sunt instituii de credit, astfel cum sunt definite la indirect bunului n cauz, n msura n care acestea se
articolul 4 punctul 1 din Directiva 2006/48/CE a Parla refer la perioada de producie. Costurile de distribuie nu
mentului European i a Consiliului din 14 iunie 2006 se includ;
privind iniierea i exercitarea activitii instituiilor de
credit (1), altele dect cele menionate la articolul 2 din
respectiva directiv;
8. ajustare de valoare nseamn ajustrile destinate s in
cont de modificrile valorilor activelor individuale,
stabilite la data bilanului, indiferent dac modificarea este
(c) sunt ntreprinderi de asigurare n sensul articolului 2 definitiv sau nu;
alineatul (1) din Directiva 91/674/CEE a Consiliului
din 19 decembrie 1991 privind situaiile financiare
anuale ale ntreprinderilor de asigurare (2); sau
9. societate-mam nseamn o ntreprindere care controleaz
una sau mai multe filiale;

(d) sunt desemnate de statele membre drept entiti de


interes public, de exemplu ntreprinderile care au o
10. filial nseamn o ntreprindere controlat de o societate-
relevan semnificativ pentru public prin natura activi
mam, inclusiv orice filial a societii-mam care le
tilor lor, dimensiunea sau numrul lor de salariai;
conduce;

2. interes de participare nseamn drepturi n capitalul altor


11. grup nseamn o societate-mam i toate filialele acesteia;
ntreprinderi, reprezentate sau nu prin certificate, care, prin
crearea unei legturi durabile cu aceste ntreprinderi, sunt
destinate s contribuie la activitatea ntreprinderii care
deine drepturile respective. Deinerea unei pri din 12. ntreprinderi afiliate nseamn dou sau mai multe ntre
capitalul unei alte ntreprinderi este presupus a fi un prinderi din cadrul unui grup;
interes de participare, dac depete un prag procentual
stabilit de statele membre la un nivel mai mic sau egal
cu 20 %;
13. ntreprindere asociat nseamn o ntreprindere n care o
alt ntreprindere are un interes de participare i ale crei
politici de funcionare i financiare fac obiectul unei
3. parte afiliat are acelai neles ca n standardele inter influene semnificative exercitate de cealalt ntreprindere.
naionale de contabilitate adoptate n conformitate cu Se consider c o ntreprindere exercit o influen semni
Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului ficativ asupra altei ntreprinderi dac deine cel puin 20 %
European i al Consiliului din 19 iulie 2002 privind din drepturile de vot ale acionarilor sau asociailor
aplicarea standardelor internaionale de contabilitate (3); respectivei ntreprinderi;

4. active fixe nseamn activele care sunt destinate s 14. ntreprinderi de investiii nseamn:
serveasc o perioad ndelungat activitile ntreprinderii;

(a) ntreprinderile al cror obiect unic de activitate este


5. cifr de afaceri net nseamn sumele obinute din plasarea fondurilor lor n diverse valori mobiliare,
vnzarea de produse i prestarea de servicii dup bunuri imobiliare i alte active, cu singurul scop de a
deducerea reducerilor comerciale i a taxei pe valoarea repartiza riscurile de investiie i de a oferi acionarilor
adugat i a altor impozite direct legate de cifra de afaceri; lor beneficiile rezultate din gestionarea activelor lor;

6. pre de achiziie nseamn preul datorat i eventualele (b) ntreprinderile asociate cu ntreprinderi de investiii cu
cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului capital fix, dac obiectul unic de activitate al ntreprin
de achiziie; derilor asociate respective este achiziionarea de aciuni
integral liberate, emise de ntreprinderile de investiii
respective, fr a aduce atingere articolului 22
alineatul (1) litera (h) din Directiva 2012/30/UE;
7. cost de producie nseamn preul de achiziie al mate
riilor prime i al materialelor consumabile i alte costuri
care pot fi atribuite direct bunului n cauz. Statele
membre permit sau impun includerea unui procent 15. holdinguri financiare nseamn ntreprinderile al cror
rezonabil din cheltuieli de regie fixe sau variabile atribuibile obiect unic de activitate este de a achiziiona participaii
la alte ntreprinderi i de a gestiona i valorifica aceste
(1) JO L 177, 30.6.2006, p. 1. participaii, fr a se implica direct sau indirect n
(2) JO L 374, 31.12.1991, p. 7. gestionarea ntreprinderilor n cauz, fr a aduce atingere
(3) JO L 243, 11.9.2002, p. 1. drepturilor pe care le dein n calitate de acionari;
L 182/28 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

16. prag de semnificaie nseamn statutul informaiilor n (4) ntreprinderile mari sunt ntreprinderi care, la data
cazul n care se poate anticipa n mod rezonabil c bilanului, depesc limitele a cel puin dou dintre urmtoarele
omiterea sau prezentarea eronat a acestora influeneaz trei criterii:
deciziile pe care utilizatorii le adopt pe baza situaiilor
financiare ale ntreprinderii. Pragul de semnificaie al
elementelor individuale se evalueaz n contextul altor (a) totalul bilanului: 20 000 000 EUR;
elemente similare.
(b) cifra de afaceri net: 40 000 000 EUR;
Articolul 3
Categorii de ntreprinderi i de grupuri (c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar:
250.
1) Aplicnd una sau mai multe opiuni prevzute la
articolul 36, statele membre definesc microntreprinderile
drept ntreprinderi care, la data bilanului, nu depesc limitele (5) Grupurile mici sunt grupurile constituite din societile-
a cel puin dou dintre urmtoarele trei criterii: mam i filialele care urmeaz s fie incluse n consolidare i
care, pe baz consolidat, nu depesc limitele a cel puin dou
dintre urmtoarele trei criterii la data bilanului societii-mam:
(a) totalul bilanului: 350 000 EUR;
(a) totalul bilanului: 4 000 000 EUR;
(b) cifra de afaceri net: 700 000 EUR;
(b) cifra de afaceri net: 8 000 000 EUR;

(c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului


financiar: 10. (c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului
financiar: 50.

(2) ntreprinderile mici sunt ntreprinderile care, la data


bilanului, nu depesc limitele a cel puin dou dintre urm Statele membre pot defini praguri care le depesc pe cele de la
toarele trei criterii: literele (a) i (b) ale prezentului paragraf. Cu toate acestea,
pragurile nu trebuie s depeasc 6 000 000 EUR pentru
totalul bilanului i 12 000 000 EUR pentru cifra de afaceri
net.
(a) totalul bilanului: 4 000 000 EUR;

(6) Grupurile mijlocii sunt grupurile care nu sunt grupuri


(b) cifra de afaceri net: 8 000 000 EUR; mici, care sunt constituite din societile-mam i filialele care
urmeaz s fie incluse n consolidare i care, pe baz
consolidat, nu depesc limitele a cel puin dou dintre urm
(c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului toarele trei criterii la data bilanului societii-mam:
financiar: 50.

(a) totalul bilanului: 20 000 000 EUR;


Statele membre pot defini praguri care le depesc pe cele de la
literele (a) i (b) ale prezentului paragraf. Cu toate acestea,
(b) cifra de afaceri net: 40 000 000 EUR;
pragurile nu trebuie s depeasc 6 000 000 EUR pentru
totalul bilanului i 12 000 000 EUR pentru cifra de afaceri
net. (c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar:
250.

(3) ntreprinderile mijlocii sunt ntreprinderile care nu sunt


microntreprinderi sau ntreprinderi mici i care, la data (7) Grupurile mari sunt grupurile constituite din societile-
bilanului, nu depesc limitele a cel puin dou dintre urm mam i filialele care urmeaz s fie incluse n consolidare i
toarele trei criterii: care, pe baz consolidat, depesc limitele a cel puin dou
dintre urmtoarele trei criterii la data bilanului societii-mam:

(a) totalul bilanului: 20 000 000 EUR;


(a) totalul bilanului: 20 000 000 EUR;

(b) cifra de afaceri net: 40 000 000 EUR; (b) cifra de afaceri net: 40 000 000 EUR;

(c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar: (c) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar:
250. 250.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/29

(8) Statele membre permit ca, la calcularea limitelor de la CAPITOLUL 2


alineatele (5)-(7) de la prezentul articol, s nu fie efectuate
DISPOZIII I PRINCIPII GENERALE
nici compensarea prevzut n fraza introductiv de la
articolul 24 alineatul (3) i nici eventuale eliminri ca urmare Articolul 4
a articolului 24 alineatul (7). n aceste cazuri, limitele criteriilor
legate de totalul bilanului i de cifra de afaceri net sunt Dispoziii generale
majorate cu 20 %. (1) Situaiile financiare anuale constituie un ntreg i, pentru
toate ntreprinderile, cuprind cel puin bilanul, contul de profit
i pierdere i notele explicative la situaiile financiare.

(9) n cazul statelor membre care nu au adoptat moneda


euro, valoarea n moneda naional echivalent valorilor Statele membre pot prevedea obligaia ntreprinderilor, altele
menionate la alineatele (1)-(7) se obine prin aplicarea dect ntreprinderile mici, de a incorpora alte situaii n situaiile
cursului de schimb publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii financiare anuale, pe lng documentele menionate la primul
Europene la data intrrii n vigoare a oricrei directive care paragraf.
stabilete respectivele valori.

(2) Situaiile financiare anuale se ntocmesc cu claritate i n


conformitate cu dispoziiile prezentei directive.
n vederea conversiei n monedele naionale ale statelor membre
care nu au adoptat moneda euro, sumele n euro menionate la
alineatele (1), (3), (4), (6) i (7) pot fi majorate sau sczute cu (3) Situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a acti
maxim 5 % pentru a obine sume rotunde n monedele velor, a datoriilor, a poziiei financiare i a profitului sau
naionale. pierderii ntreprinderii. n cazul n care aplicarea prezentei
directive nu este suficient pentru a oferi o imagine fidel a
activelor, a datoriilor, a poziiei financiare i a profitului sau
pierderii ntreprinderii, n notele explicative la situaiile
financiare sunt furnizate informaiile suplimentare necesare
(10) Atunci cnd, la data bilanului, o ntreprindere sau un pentru respectarea cerinei respective.
grup depete sau nceteaz s mai depeasc limitele a dou
dintre cele trei criterii menionate la alineatele (1)-(7), acest fapt
afecteaz aplicarea derogrilor prevzute n prezenta directiv
numai dac are loc n dou exerciii financiare consecutive. (4) Dac, n cazuri excepionale, aplicarea unei dispoziii din
prezenta directiv este incompatibil cu obligaia prevzut la
alineatul (3), dispoziia respectiv nu se aplic, pentru a oferi o
imagine fidel a activelor, a datoriilor, a poziiei financiare i a
profitului sau a pierderii ntreprinderii. Neaplicarea unei astfel de
(11) Totalul bilanului menionat la alineatele (1)-(7) ale dispoziii se prezint n notele explicative la situaiile financiare,
prezentului articol const n valoarea total a activelor de la mpreun cu o explicaie a motivelor i a efectelor sale asupra
rubricile A-E de la Active, n formatul prevzut la anexa III, activelor, datoriilor, poziiei financiare i a profitului sau
sau a activelor de la rubricile A-E, n formatul prevzut la anexa pierderii ntreprinderii.
IV.

Statele membre pot s precizeze cazurile excepionale respective


i s prevad regimul derogatoriu corespunztor, care este
(12) La calcularea pragurilor de la alineatele (1)-(7), statele aplicabil n astfel de cazuri.
membre pot solicita includerea veniturilor din alte surse
pentru ntreprinderile pentru care cifra de afaceri net nu
este relevant. Statele membre pot solicita societilor-mam (5) Statele membre pot impune ntreprinderilor, altele dect
s i calculeze pragurile pe baz consolidat, i nu pe baz ntreprinderile mici, obligaia de a prezenta n situaiile lor
individual. Statele membre pot solicita, de asemenea, ntreprin financiare anuale informaii suplimentare celor a cror
derilor afiliate s i calculeze pragurile pe baz consolidat sau prezentare este obligatorie n conformitate cu prezenta directiv.
agregat n cazul n care astfel de ntreprinderi au fost nfiinate
exclusiv n scopul evitrii raportrii anumitor informaii.

(6) Prin derogare de la alineatul (5), statele membre pot


impune ntreprinderilor mici s elaboreze, s prezinte i s
publice n situaiile financiare informaii care depesc sfera
(13) Pentru ajustarea la efectele inflaiei, Comisia revizuiete cerinelor prezentei directive, cu condiia ca orice astfel de
cel puin o dat la cinci ani i, dac este cazul, modific, prin informaii s fie adunate ntr-un sistem unic de eviden i ca
intermediul unor acte delegate, n conformitate cu articolul 49, obligaia de raportare s fie prevzut de legislaia fiscal
pragurile prevzute la alineatele (1)-(7) de la prezentul articol, naional n scopul strict al colectrii impozitelor. Informaiile
innd cont de msurile inflaiei publicate n Jurnalul Oficial al cerute n conformitate cu prezentul alineat se includ n partea
Uniunii Europene. relevant a situaiilor financiare.
L 182/30 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(7) Statele membre comunic Comisiei orice informaie (g) orice compensare ntre elementele de active i datorii sau
suplimentar pe care o solicit n conformitate cu alineatul (6) ntre elementele de venituri i cheltuieli este interzis;
la transpunerea prezentei directive i atunci cnd introduc n
dreptul intern noi cerine n conformitate cu alineatul (6).
(h) elementele din contul de profit i pierdere i din bilan sunt
(8) Statele membre care utilizeaz soluii electronice pentru contabilizate i prezentate innd seama de fondul economic
evidena i publicarea situaiilor financiare anuale se asigur c al tranzaciei sau al angajamentului n cauz;
ntreprinderilor mici nu li se impune s publice, n conformitate
cu dispoziiile capitolului 7, informaiile suplimentare prevzute
de legislaia fiscal naional, astfel cum se menioneaz la (i) elementele recunoscute n situaiile financiare se evalueaz
alineatul (6). n conformitate cu principiul preului de achiziie sau al
costului de producie; i
Articolul 5
Publicrile cu caracter general (j) nu este necesar ca cerinele prevzute de prezenta directiv
cu privire la recunoatere, evaluare, prezentare, publicare i
Documentul care conine situaiile financiare precizeaz
consolidare s fie respectate atunci cnd efectele respectrii
denumirea ntreprinderii i informaiile prevzute la articolul 5
lor sunt nesemnificative.
literele (a) i (b) din Directiva 2009/101/CE.

Articolul 6 (2) Fr a aduce atingere alineatului (1) litera (g), statele


Principii generale de raportare financiar membre pot permite sau impune ntreprinderilor, n anumite
cazuri specifice, s efectueze compensri ntre elementele de
(1) Elementele prezentate n situaiile financiare anuale i active i datorii sau ntre elementele de venituri i cheltuieli,
consolidate sunt recunoscute i evaluate n conformitate cu cu condiia ca sumele compensate s fie evideniate ca sume
urmtoarele principii generale: brute n notele explicative la situaiile financiare.

(a) se prezum c ntreprinderea i desfoar activitatea pe


baza principiului continuitii activitii; (3) Statele membre pot scuti ntreprinderile de cerinele
prevzute la alineatul (1) litera (h).

(b) politicile contabile i bazele de evaluare sunt aplicate


consecvent de la un exerciiu financiar la urmtorul; (4) Statele membre pot limita domeniul de aplicare a
alineatului (1) litera (j) la prezentare i publicare.
(c) recunoaterea i evaluarea se efectueaz pe o baz prudent,
mai exact:
(5) n afara sumelor recunoscute n conformitate cu alineatul
(1) litera (c) punctul (ii), statele membre pot permite sau impune
(i) pot fi recunoscute doar profiturile realizate la data recunoaterea tuturor datoriilor previzibile i a pierderilor
bilanului; poteniale care au aprut n cursul exerciiului financiar
respectiv sau n cursul unui exerciiu precedent, chiar dac
acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data
(ii) sunt recunoscute toate datoriile aprute n cursul ntocmirii acestuia.
exerciiului financiar curent sau n cursul unui
exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente
numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia, i
Articolul 7
Regula de evaluare alternativ a activelor imobilizate la
(iii) sunt recunoscute toate ajustrile negative de valoare, valori reevaluate
indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este
pierdere sau profit; (1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i),
statele membre pot permite sau impune tuturor ntreprinderilor,
sau oricrei categorii de ntreprinderi, s evalueze activele fixe la
(d) sumele recunoscute n bilan i n contul de profit i valori reevaluate. Atunci cnd prevede evaluarea bazat pe
pierdere se calculeaz pe baza contabilitii de angajamente; reevaluare, dreptul intern definete coninutul i limitele
acesteia, precum i regulile de aplicare.
(e) bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar
trebuie s corespund cu bilanul de nchidere al exerciiului
financiar precedent; (2) Atunci cnd se aplic alineatul (1), diferena dintre
valoarea rezultat n urma evalurii pe baza preului de
achiziie sau a costului de producie i valoarea rezultat n
(f) componentele elementelor de active i datorii se evalueaz urma reevalurii se introduce n bilan la rezerva din reevaluare,
separat; ca element n Capital i rezerve.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/31

Rezerva din reevaluare poate fi capitalizat integral sau parial n (b) au fost concepute iniial drept contracte pentru produse de
orice moment. baz; i

Rezerva din reevaluare se reduce n msura n care sumele (c) se ateapt a fi decontate prin livrarea respectivului produs
transferate la aceasta nu mai sunt necesare pentru aplicarea de baz.
metodei contabile bazate pe reevaluare. Statele membre pot s
prevad norme de reglementare a utilizrii rezervei din
reevaluare, cu condiia ca transferurile din rezerva din reevaluare (3) Alineatul (1) litera (a) se aplic numai urmtoarelor
n contul de profit i pierdere s se poat face doar n msura n datorii:
care sumele transferate au fost nregistrate n contul de profit i
pierdere drept cheltuieli sau reflect creteri de valoare realizate
efectiv. Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distri (a) datorii deinute ca parte a unui portofoliu de tranzacionare;
buit, direct sau indirect, cu excepia cazului n care reprezint i
un ctig efectiv realizat.
(b) instrumente financiare derivate.
Cu excepia cazurilor prevzute la al doilea i al treilea paragraf
de la prezentul alineat, rezerva din reevaluare nu poate fi redus. (4) Evaluarea n conformitate cu alineatul (1) litera (a) nu se
aplic:
(3) Ajustrile de valoare se calculeaz n fiecare exerciiu
financiar pe baza valorii reevaluate. Cu toate acestea, prin (a) instrumentelor financiare nederivate deinute pn la
derogare de la articolele 9 i 13, statele membre pot permite scaden;
sau impune ca numai suma reprezentnd ajustri de valoare
rezultate n urma evalurii pe baza preului de achiziie sau a
costului de producie s fie prezentat la elementele pertinente (b) mprumuturilor i creanelor generate de ntreprindere i
din formatele prevzute n anexele V i VI i ca diferena nedeinute n scopul tranzacionrii; i
rezultat n urma reevalurii prevzute n prezentul articol s
fie prezentat separat n formatele respective.
(c) intereselor de participare la filiale, ntreprinderi asociate i
ntreprinderi comune, instrumentelor de capital emise de
Articolul 8 ntreprindere, contractelor cu contraprestaie contingent
ntr-o combinare de ntreprinderi, precum i altor
Regula de evaluare alternativ la valoarea just instrumente financiare care au caracteristici speciale i,
(1) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i) i sub prin urmare, n concordan cu ceea ce este general
rezerva condiiilor prevzute n prezentul articol: acceptat, se contabilizeaz diferit fa de alte instrumente
financiare.

(a) statele membre permit sau impun tuturor ntreprinderilor,


(5) Prin derogare de la articolul 6 alineatul (1) litera (i), n
sau oricrei categorii de ntreprinderi, s evalueze instru
ceea ce privete orice element de active sau datorii care poate fi
mentele financiare, inclusiv instrumentele financiare
considerat drept element acoperit conform unui sistem de
derivate, la valoarea just; i
contabilizare a acoperirii riscului la valoarea just sau anumite
componente ale unui astfel de element de active sau datorii,
statele membre pot permite evaluarea la suma specific cerut
(b) statele membre pot permite sau impune tuturor ntreprin
n baza respectivului sistem.
derilor, sau oricrei categorii de ntreprinderi, s evalueze
anumite categorii de active, altele dect instrumentele finan
ciare, prin trimitere la valoarea lor just. (6) Prin derogare de la alineatele (3) i (4), statele membre
pot permite sau impune recunoaterea, evaluarea i prezentarea
instrumentelor financiare n conformitate cu standardele inter
Aceast permitere sau impunere poate fi limitat la situaiile naionale de contabilitate adoptate conform Regulamentului
financiare consolidate. (CE) nr. 1606/2002.

(2) n sensul prezentei directive, contractele pentru produse (7) Valoarea just n nelesul prezentului articol se determin
de baz care confer oricreia dintre prile contractante dreptul prin referire la una dintre urmtoarele valori:
de a se achita de obligaii n numerar sau prin alte instrumente
financiare se consider a fi instrumente financiare derivate, cu
excepia cazurilor n care astfel de contracte: (a) valoarea de pia, pentru acele instrumente financiare pentru
care se poate identifica cu uurin o pia credibil. Dac
valoarea de pia nu se poate identifica cu uurin pentru
(a) au fost ncheiate i continu s ndeplineasc cerinele un instrument, dar poate fi identificat pentru componentele
ateptate ale ntreprinderii privind cumprarea, vnzarea sale sau pentru un instrument similar, aceasta poate fi
sau utilizarea produsului de baz n momentul n care au derivat din cea a componentelor sale sau a instrumentului
fost ncheiate i ulterior; similar;
L 182/32 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(b) o valoare rezultat din modele i tehnici de evaluare general pentru a se oferi o imagine fidel a activelor, datoriilor, poziiei
acceptate, pentru instrumentele financiare pentru care nu se financiare i a profitului sau pierderii ntreprinderii. Astfel de
poate identifica cu uurin o pia credibil, cu condiia ca abateri i justificrile corespunztoare se prezint n notele
astfel de modele i tehnici de evaluare s asigure o apro explicative la situaiile financiare.
ximare rezonabil a valorii de pia.

(2) n bilan i n contul de profit i pierdere, elementele


Instrumentele financiare care nu pot fi evaluate credibil prin prevzute la Anexele III-VI se prezint separat, n ordinea
niciuna dintre metodele descrise la literele (a) i (b) din primul indicat. Statele membre permit o subclasificare mai detaliat
paragraf se evalueaz n conformitate cu principiul preului de a elementelor respective, cu condiia respectrii structurii
achiziie sau al costului de producie, n msura n care prevzute. Statele membre permit adugarea de noi elemente,
evaluarea pe aceast baz este posibil. n msura n care coninutul acestora nu este acoperit de
niciunul dintre elementele prevzute n structur. Statele
membre pot impune o asemenea subclasificare sau subtotaluri
sau noi elemente.
(8) n pofida articolului 6 alineatul (1) litera (c), dac un
instrument financiar este evaluat la valoarea just, orice modi
ficare a valorii sale se include n contul de profit i pierdere, cu
excepia cazurilor urmtoare, pentru care o astfel de modificare
se include direct ntr-o rezerv de valoare just: (3) Structura, nomenclatura i terminologia elementelor din
bilan i din contul de profit i pierdere care sunt precedate de
cifre arabe se adapteaz n cazurile n care natura specific a
unei ntreprinderi impune acest lucru. Statele membre pot
(a) instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire impune asemenea adaptri pentru ntreprinderile care fac parte
mpotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare dintr-un anumit sector economic.
a acoperirii riscului care permite ca unele sau niciuna
dintre modificrile de valoare s nu fie nregistrate n
contul de profit i pierdere; fie
Statele membre pot permite sau impune ca elementele din
bilan i din contul de profit i pierdere care sunt precedate
de cifre arabe s fie combinate, dac reprezint o sum negli
(b) modificarea de valoare se refer la o diferen de schimb jabil pentru a da o impresie exact i corect a activelor, dato
valutar aprut la un element monetar care face parte dintr- riilor, poziiei financiare i situaiei de profit i pierdere a ntre
o investiie net a ntreprinderii ntr-o ntreprindere strin. prinderii sau n cazul n care o astfel de combinare ofer un
nivel mai mare de claritate, cu condiia ca elementele astfel
combinate s fie tratate separat n notele explicative la situaiile
financiare.
Statele membre pot permite sau impune ca o modificare de
valoare a unui activ financiar disponibil pentru vnzare care
nu este un instrument financiar derivat s fie inclus direct n
rezerva de valoare just. Rezerva de valoare just respectiv se
(4) Prin derogare de la alineatele (2) i (3) de la prezentul
ajusteaz atunci cnd sumele nregistrate n aceasta nu mai sunt
articol, statele membre pot limita posibilitile ntreprinderii de
necesare pentru aplicarea literelor (a) i (b) din primul paragraf.
abatere de la formatele din anexele III - VI, n msura n care
este necesar pentru completarea electronic a situaiilor finan
ciare.
(9) n pofida articolului 6 alineatul (1) litera (c), statele
membre pot permite sau impune tuturor ntreprinderilor, sau
oricrei categorii de ntreprinderi, atunci cnd evalueaz la
valoarea just alte active dect instrumentele financiare, s (5) Pentru fiecare element de bilan i de cont de profit i
nscrie n contul de profit i pierdere o modificare de valoare. pierdere se prezint valoarea aferent exerciiului financiar la
care se refer bilanul i contul de profit i pierdere i
valoarea aferent elementului corespondent pentru exerciiul
financiar precedent. Dac cifrele respective nu sunt comparabile,
CAPITOLUL 3 statele membre pot impune ajustarea cifrei pentru exerciiul
financiar precedent. Dac valorile nu sunt comparabile sau
BILANUL I CONTUL DE PROFIT I PIERDERE sunt ajustate, acest lucru se prezint n notele la situaiile finan
Articolul 9 ciare, nsoit de explicaii.

Dispoziii generale privind bilanul i contul de profit i


pierdere
(1) Structura bilanului i a contului de profit i pierdere nu (6) Statele membre pot permite sau impune adaptarea
este modificat de la un exerciiu financiar la altul. n cazuri structurii bilanului i a contului de profit i pierdere pentru a
excepionale, sunt permise totui abateri de la acest principiu include alocarea profitului sau acoperirea pierderii.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/33

(7) n ceea ce privete tratamentul intereselor de participare (4) Drepturile asupra proprietilor imobiliare i alte drepturi
n situaiile financiare anuale: similare, astfel cum sunt definite de dreptul intern, se prezint la
Terenuri i construcii.

(a) statele membre pot permite sau impune contabilizarea inte


reselor de participare utiliznd metoda punerii n echivalen
(5) Preul de achiziie sau costul de producie sau valoarea
prevzut la articolul 27, innd cont de ajustrile eseniale
reevaluat, n cazurile n care se aplic articolul 7 alineatul (1),
care decurg din caracteristicile specifice ale situaiilor
al activelor imobilizate a cror utilizare este limitat n timp se
financiare anuale comparativ cu situaiile financiare
reduce cu ajustrile valorice calculate pentru amortizarea siste
consolidate;
matic a valorii activelor n cauz pe parcursul duratei lor de
utilizare.
(b) statele membre pot permite sau impune ca proporia din
profit sau pierdere care poate fi atribuit interesului de
participare s fie recunoscut n contul de profit i (6) Ajustrile de valoare aduse activelor imobilizate sunt
pierdere numai n msura n care corespunde dividendelor condiionate de urmtoarele:
deja primite sau a cror plat poate fi solicitat; i

(a) statele membre pot permite sau impune ajustri de valoare


(c) dac profitul care poate fi atribuit interesului de participare
pentru imobilizrile financiare, astfel nct acestea s fie
i care este recunoscut n contul de profit i pierdere
evaluate la cea mai mic valoare atribuibil la data
depete valoarea dividendelor deja primite sau a cror
bilanului;
plat poate fi solicitat, diferena se include ntr-o rezerv
care nu poate fi distribuit acionarilor.

(b) imobilizrile fac obiectul unor ajustri de valoare, indiferent


Articolul 10 dac duratele lor de utilizare sunt limitate sau nu, astfel
nct ele s fie evaluate la cea mai mic valoare atribuibil
Prezentarea bilanului la data bilanului, dac se estimeaz c reducerea valorii lor
Pentru prezentarea bilanului, statele membre prevd ambele va fi permanent;
unul sau ambele formate cuprinse n anexele III i IV. n
cazul n care un stat membru prescrie ambele formate, acesta
permite ntreprinderilor s aleag, dintre formatele prescrise, pe
(c) ajustrile de valoare prevzute la literele (a) i (b) se nregis
care s l adopte.
treaz n contul de profit i pierdere i se prezint separat n
notele explicative, dac nu au fost prezentate separat n
contul de profit i pierdere;
Articolul 11
Prezentarea alternativ a bilanului
Statele membre pot permite sau impune ntreprinderilor, sau (d) evaluarea la cea mai mic valoare prevzut la literele (a) i
anumitor categorii de ntreprinderi, s prezinte elementele pe (b) nu poate continua dac motivele pentru care au fost
baza unei distincii ntre elemente pe termen scurt i elemente fcute ajustrile respective nu mai sunt aplicabile; prezenta
pe termen lung, ntr-un format diferit de cel cuprins n anexele dispoziie nu se aplic ajustrilor de valoare efectuate n
III i IV, cu condiia ca informaiile furnizate s fie cel puin privina fondului comercial.
echivalente cu cele care sunt altfel furnizate n conformitate cu
anexele III i IV.
(7) Ajustrile de valoare se fac pentru activele circulante n
vederea prezentrii acestora la cea mai mic valoare de pia
Articolul 12 sau, n circumstane speciale, la o alt valoare minim atribuibil
Dispoziii speciale cu privire la anumite elemente din bilan acestora la data bilanului.

(1) Dac un activ sau o datorie are legtur cu mai mult de


un element din structura bilanului, relaia sa cu alte elemente se
prezint fie n cadrul elementului la care apare, fie n notele Evaluarea la valoarea minim prevzut n primul paragraf nu
explicative la situaiile financiare. poate continua dac motivele pentru care s-au fcut ajustrile de
valoare nu mai sunt aplicabile.

(2) Aciunile i prile sociale proprii i cele deinute la ntre


prinderile afiliate se prezint numai n cadrul elementelor (8) Statele membre pot permite sau impune ca dobnda la
prevzute n acest scop. capitalul mprumutat pentru finanarea produciei de active fixe
sau circulante s fie inclus n costurile de producie, n msura
n care aceast dobnd este aferent perioadei de producie.
(3) Prezentarea activelor ca active imobilizate sau ca active Aplicarea prezentei dispoziii se prezint n notele explicative
circulante depinde de scopul cruia i sunt destinate. la situaiile financiare.
L 182/34 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(9) Statele membre pot permite calcularea preului de i care, la data bilanului, este probabil s existe, sau este cert c
achiziie sau a costului de producie al stocurilor de bunuri vor exista, dar care sunt incerte n ceea ce privete valoarea sau
din aceeai categorie, precum i a tuturor elementelor fungibile, data la care vor aprea.
inclusiv a investiiilor, fie pe baza costurilor medii ponderate, fie
prin metoda primul intrat, primul ieit (FIFO), fie prin metoda
ultimul intrat, primul ieit (LIFO), fie printr-o metod care
reflect bunele practici general acceptate. La data bilanului, un provizion reprezint cea mai bun
estimare a cheltuielilor probabile sau, n cazul unei obligaii, a
sumei necesare pentru stingerea acesteia. Provizioanele nu
trebuie s aib ca obiect ajustarea valorilor elementelor de
(10) Dac suma de rambursat n contul oricrei datorii este active.
mai mare dect suma primit, statele membre pot permite sau
pot solicita ca diferena s fie prezentat ca element de activ.
Aceasta este prezentat separat n bilan sau n notele explicative
la situaiile financiare. Cuantumul acestei diferene este Articolul 13
amortizat anual n proporii rezonabile i definitiv pn cel Prezentarea contului de profit i pierdere
trziu la data rambursrii datoriei.
(1) Pentru prezentarea contului de profit i pierdere, statele
membre prescriu una sau ambele structuri cuprinse n anexele V
i VI. Dac un stat membru prescrie ambele structuri, acesta
(11) Activele intangibile se amortizeaz n cursul duratei lor poate permite ntreprinderilor s aleag pe care dintre
de utilizare. structuri s adopte.

n cazurile excepionale n care durata de utilizare a fondului (2) Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1), statele
comercial i a cheltuielilor de dezvoltare nu poate fi estimat n membre pot autoriza sau obliga toate ntreprinderile, sau
mod credibil, aceste imobilizri se amortizeaz n cadrul unei categorii de ntreprinderi, s prezinte o situaie a performanei
perioade maxime stabilite de statul membru. Aceast perioad lor, n locul contului de profit i pierdere prezentat n confor
maxim nu poate fi mai mic de cinci ani i mai mare de zece mitate cu anexele V i VI, cu condiia ca informaiile furnizate s
ani. n notele explicative la situaiile financiare se furnizeaz o fie cel puin echivalente cu cele solicitate potrivit anexelor V i
explicaie privind perioada de amortizare a fondului comercial. VI.

n situaia n care dreptul intern autorizeaz includerea Articolul 14


costurilor de dezvoltare la Active i aceste costuri nu au fost
integral amortizate, statele membre solicit s nu se fac nicio Simplificri pentru ntreprinderile mici i mijlocii
distribuire din profituri, cu excepia cazului n care suma (1) Statele membre pot permite ntreprinderilor mici s
rezervelor disponibile pentru distribuire i a profitului reportat ntocmeasc bilanuri prescurtate care s prezinte numai
este cel puin egal cu cea a costurilor neamortizate. elementele de la anexele III i IV, precedate de litere i de
cifre romane, prezentnd separat:

n cazul n care dreptul intern permite includerea cheltuielilor de


constituire la Active, acestea se amortizeaz n termen de cel (a) informaiile cerute ntre paranteze la D II de la Active i la
mult cinci ani. n acest caz, statul membru impune aplicarea C de la Capital, rezerve i datorii de la anexa III, dar n
mutatis mutandis a paragrafului al treilea pentru cheltuielile de mod cumulat pentru fiecare element; sau
constituire.

(b) informaiile cerute ntre paranteze la D II de la anexa IV.


n cazuri excepionale, statele membre pot autoriza derogri de
la paragrafele al treilea i al patrulea. Astfel de derogri i justi
ficrile corespunztoare se prezint n notele explicative la
situaiile financiare. (2) Statele membre pot permite ntreprinderilor mici i
mijlocii s ntocmeasc conturi de profit i pierdere prescurtate,
cu urmtoarele limite:
(12) Provizioanele sunt destinate s acopere datoriile a cror
natur este clar definit i care, la data bilanului, este probabil
s existe, sau este cert c vor exista, dar care sunt incerte n ceea (a) la anexa V, elementele de la 1 la 5 pot fi combinate ntr-un
ce privete valoarea sau data la care vor aprea. singur element denumit Rezultatul brut;

Statele membre pot autoriza totodat crearea unor provizioane (b) la anexa VI, elementele 1, 2, 3 i 6 pot fi combinate ntr-un
destinate s acopere cheltuielile a cror natur este clar definit singur element denumit Rezultatul brut.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/35

CAPITOLUL 4 termenii i condiiile semnificative care pot afecta


valoarea, calendarul i certitudinea fluxurilor viitoare
NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAIILE FINANCIARE
de numerar, i
Articolul 15
Dispoziii generale privind notele explicative la situaiile
financiare (iv) un tabel care s prezinte micrile rezervelor de valoare
just n cursul exerciiului financiar;
Atunci cnd sunt prezentate note explicative la bilan i la
contul de profit i pierdere n conformitate cu prezentul
capitol, acestea respect ordinea n care sunt prezentate
elementele n bilan i n contul de profit i pierdere. (d) valoarea total a oricror angajamente financiare, garanii
sau active i datorii contingente neincluse n bilan,
indicnd natura i forma oricrei garanii reale care a fost
acordat; orice angajamente privind pensiile i ntreprin
Articolul 16 derile afiliate sau asociate sunt prezentate separat;
Coninutul notelor explicative la situaiile financiare pentru
toate ntreprinderile
(1) n notele explicative la situaiile financiare, toate ntre (e) suma avansurilor i creditelor acordate membrilor organelor
prinderile prezint, n plus fa de informaiile cerute conform de administraie, de conducere i de supraveghere, cu
altor dispoziii ale prezentei directive, informaii referitoare la indicarea ratelor dobnzii, a principalelor condiii i a
urmtoarele: oricror sume restituite, amortizate sau la care s-a
renunat, precum i a angajamentelor asumate n numele
acestora sub forma garaniilor de orice fel, cu indicarea
totalului pe fiecare categorie;
(a) politicile contabile adoptate;

(f) cuantumul i natura elementelor individuale de venituri sau


(b) dac activele fixe sunt evaluate la valori reevaluate, un tabel de cheltuieli care au o mrime sau o inciden excepional;
care s prezinte:

(g) sumele datorate de ntreprindere care devin exigibile dup o


(i) micrile rezervei din reevaluare n cursul exerciiului perioad mai mare de cinci ani, precum i valoarea total a
financiar, cu o explicaie a tratamentului fiscal al datoriilor ntreprinderii acoperite cu garanii reale depuse de
elementelor pe care le conine, i aceasta, cu indicarea naturii i formei garaniilor; i

(ii) valoarea contabil n bilan care ar fi fost recunoscut (h) numrul mediu de angajai n cursul exerciiului financiar.
dac activele fixe nu ar fi fost reevaluate;

(2) Statele membre pot impune mutatis mutandis ntreprin


(c) atunci cnd instrumentele financiare i/sau alte active dect derilor mici s prezinte informaii n conformitate cu
instrumentele financiare sunt evaluate la valoarea just: articolul 17 alineatul (1) literele (a), (m), (p), (q) i (r).

(i) ipotezele semnificative care stau la baza modelelor i Pentru aplicarea primului paragraf, informaiile prevzute la
tehnicilor de evaluare, dac valorile juste au fost deter articolul 17 alineatul (1) litera (p) se limiteaz la natura i
minate n conformitate cu prevederile articolului 8 scopul comercial ale angajamentelor menionate la litera
alineatul (7) litera (b), respectiv.

(ii) pentru fiecare categorie de instrumente financiare sau Pentru aplicarea primului paragraf, informaiile prezentate n
alte active dect instrumentele financiare, valoarea just, conformitate cu articolul 17 alineatul (1) litera (r) se limiteaz
modificrile de valoare incluse direct n contul de profit la tranzaciile ncheiate cu prile menionate la al patrulea
i pierdere, precum i modificrile incluse n rezervele paragraf de la litera respectiv.
de valoare just,

(3) Statele membre nu impun ntreprinderilor mici


(iii) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate, prezentarea mai multor informaii dect cele impuse sau
informaii despre aria i natura instrumentelor, inclusiv permise n temeiul prezentului articol.
L 182/36 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Articolul 17 valoarea contabil i valoarea just a activelor indi


viduale sau a gruprilor corespunztoare ale acelor
Prezentarea de informaii suplimentare de ctre active individuale i
ntreprinderile mijlocii i mari i entitile de interes public
(1) n notele explicative la situaiile financiare, ntreprinderile
mijlocii i mari i entitile de interes public prezint, pe lng motivele pentru care nu a fost redus valoarea
informaiile cerute conform articolului 16 i oricror alte contabil, inclusiv natura dovezilor care stau la
dispoziii ale prezentei directive, informaii referitoare la urm baza ipotezei c valoarea contabil va fi recuperat;
toarele:

(d) valoarea indemnizaiilor acordate n exerciiul financiar


(a) pentru diversele elemente de imobilizri: membrilor organelor de administraie, de conducere i de
supraveghere pentru funciile deinute de acetia, precum i
orice angajamente care au luat natere sau sunt ncheiate cu
(i) preul de achiziie sau costul de producie sau, dac a privire la pensiile acordate fotilor membri ai acestor
fost aplicat o regul de evaluare alternativ, valoarea organe, indicnd totalul pe fiecare categorie de organe.
just sau valoarea reevaluat la nceputul i la
nchiderea exerciiului financiar,
Statele membre pot renuna la cerina de a prezenta aceste
informaii dac prezentarea lor ar face posibil identificarea
(ii) creterile, cedrile i transferurile n cursul exerciiului situaiei financiare a unui anumit membru al organelor
financiar, respective;

(iii) ajustrile cumulate de valoare la nceputul i la


(e) numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar,
nchiderea exerciiului financiar,
defalcat pe categorii i, dac acestea nu sunt prezentate
separat n contul de profit i pierdere, cheltuielile cu
personalul aferente exerciiului financiar, defalcate pe
(iv) ajustrile de valoare nregistrate n cursul exerciiului salarii i indemnizaii, cheltuieli cu asigurrile sociale i
financiar, cheltuieli cu pensiile;

(v) micrile ajustrilor cumulate de valoare n privina


(f) n cazul recunoaterii n bilan a unui provizion pentru
creterilor, cedrilor i transferurilor n cursul
impozite amnate, soldurile impozitelor amnate la
exerciiului financiar, i
nchiderea exerciiului financiar i micrile acestor solduri
n cursul exerciiului financiar;
(vi) dac dobnda se capitalizeaz n conformitate cu
articolul 12 alineatul (8), suma capitalizat n cursul
exerciiului financiar. (g) denumirea i sediul social al fiecreia dintre ntreprinderile
n care ntreprinderea deine fie direct, fie printr-o persoan
care acioneaz n nume propriu, dar n contul ntreprin
derii, un interes de participare, prezentnd proporia de
(b) dac activele imobilizate sau circulante fac obiectul ajus
capital deinut, valoarea capitalului i rezervelor, precum
trilor de valoare exclusiv n scop fiscal, valoarea ajustrilor
i profitul sau pierderea ntreprinderii respective pentru
i motivele pentru care acestea au fost efectuate;
ultimul exerciiu financiar pentru care au fost aprobate
situaiile financiare; informaiile privind capitalul, rezervele
i profitul sau pierderea pot fi omise dac ntreprinderea n
(c) atunci cnd instrumentele financiare sunt evaluate la preul cauz nu i public bilanul i nu este controlat de ctre
de achiziie sau la costul de producie: ntreprindere.

(i) pentru fiecare clas de instrumente financiare derivate:


Statele membre pot prevedea c informaiile care trebuie
prezentate n conformitate cu primul paragraf din prezenta
liter pot lua forma unei declaraii completate n confor
valoarea just a instrumentelor, dac aceast valoare mitate cu articolul 3 alineatele (1) i (3) din Directiva
poate fi determinat prin una din metodele 2009/101/CE; completarea unei asemenea declaraii este
prevzute la articolul 8 alineatul (7) litera (a), i comunicat n notele explicative la situaiile financiare.
Statele membre pot permite, de asemenea, ca informaiile
respective s fie omise dac sunt de natur a cauza un
informaii privind aria i natura instrumentelor; prejudiciu grav oricreia dintre entitile la care se refer.
Statele membre pot supune astfel de omisiuni autorizrii
prealabile a unei autoriti administrative sau judectoreti.
(ii) pentru imobilizrile financiare nregistrate la o valoare Orice astfel de omisiune este comunicat n notele expli
mai mare dect valoarea lor just: cative la situaiile financiare;
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/37

(h) numrul i valoarea nominal sau, n absena unei valori (r) tranzaciile ncheiate de ntreprindere cu prile afiliate,
nominale, echivalentul contabil al aciunilor subscrise n inclusiv suma acestor tranzacii, natura relaiei cu prile
cursul exerciiului financiar n limitele capitalului autorizat, afiliate i alte informaii referitoare la tranzaciile care
fr a aduce atingere, n ceea ce privete valoarea acestui sunt necesare pentru nelegerea poziiei financiare a ntre
capital, articolului 2 litera (e) din Directiva 2009/101/CE prinderii. Informaiile referitoare la tranzacii individuale
sau articolului 2 literele (c) i (d) din Directiva 2012/30/UE; pot fi agregate dup natura lor, cu excepia cazului n
care sunt necesare informaii separate pentru nelegerea
efectelor tranzaciilor cu partea afiliat asupra poziiei
financiare a ntreprinderii.
(i) dac exist mai multe categorii de aciuni, numrul i
valoarea nominal sau, n absena unei valori nominale,
echivalentul contabil al aciunilor din fiecare categorie;
Statele membre pot permite sau impune ca numai tran
zaciile cu pri afiliate care nu au fost ncheiate n
condiii normale de pia s fie prezentate.
(j) existena oricror certificate de participare, obligaiuni
convertibile, warante, opiuni sau valori mobiliare sau
drepturi similare, cu indicarea numrului acestora i a drep
turilor pe care le confer;
Statele membre pot permite prezentarea tranzaciilor
ncheiate de unul sau mai muli membri ai unui grup, cu
condiia ca filialele care sunt parte la tranzacie s fie
(k) denumirea, sediul principal sau sediul social i forma deinute n totalitate de un astfel de membru.
juridic a fiecreia dintre ntreprinderile la care ntre
prinderea este asociat cu rspundere nelimitat;

Statele membre pot permite ca ntreprinderile mijlocii s


limiteze prezentarea tranzaciilor cu pri afiliate la
(l) denumirea i sediul social al entitii care ntocmete prezentarea tranzaciilor ncheiate cu:
situaiile financiare consolidate ale celui mai mare grup
de ntreprinderi din care ntreprinderea face parte n
calitate de filial;
(i) deintorii unui interes de participare n ntreprindere;

(m) denumirea i sediul social al ntreprinderii care ntocmete


situaiile financiare consolidate ale celui mai mic grup de
ntreprinderi din care ntreprinderea face parte n calitate de (ii) ntreprinderile n care ntreprinderea nsi deine un
filial i care este inclus n grupul de ntreprinderi interes de participare; i
menionat la litera (l);

(iii) membrii organului administrativ, de conducere sau de


(n) locul de unde pot fi obinute copii ale situaiilor financiare supraveghere al ntreprinderii.
consolidate menionate la literele (l) i (m), cu condiia ca
acestea s fie disponibile;

(2) Statele membre nu au obligaia de a aplica alineatul (1)


litera (g) unei ntreprinderi care este societate-mam i este
(o) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a reglementat de legislaia lor naional, n urmtoarele cazuri:
pierderii sau, acolo unde este cazul, distribuirea profitului
sau acoperirea pierderii;

(a) dac ntreprinderea n care societatea-mam deine un


(p) natura i scopul comercial ale angajamentelor ntreprinderii interes de participare n sensul alineatului (1) litera (g) este
care nu sunt incluse n bilan, precum i impactul financiar inclus n situaiile financiare consolidate ntocmite de socie
al acelor angajamente asupra ntreprinderii, cu condiia ca tatea-mam respectiv sau n situaiile financiare consolidate
riscurile sau beneficiile care decurg din aceste angajamente ale unui grup mai mare de ntreprinderi conform articolului
s fie semnificative i n msura n care divulgarea acestor 23 alineatul (4);
riscuri sau beneficii este necesar pentru evaluarea poziiei
financiare a ntreprinderii;

(b) dac interesul de participare respectiv a fost tratat de socie


tatea-mam n situaiile sale financiare anuale n confor
(q) natura i efectele financiare ale evenimentelor semnificative mitate cu articolul 9 alineatul (7) sau n situaiile financiare
care apar ulterior datei bilanului i care nu sunt reflectate consolidate ntocmite de societatea-mam n cauz n
n contul de profit i pierdere sau n bilan; i conformitate cu articolul 27 alineatele (1)-8).
L 182/38 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Articolul 18 referitoare la chestiuni de mediu i de personal. n prezentarea


analizei, raportul administratorilor conine, atunci cnd este
Informaii suplimentare pentru ntreprinderile mari i cazul, referiri i explicaii suplimentare privind sumele
pentru entitile de interes public raportate n situaiile financiare anuale.
(1) n notele explicative la situaiile financiare, ntreprinderile
mari i entitile de interes public prezint, pe lng informaiile
cerute conform articolelor 16 i 17 i oricror alte dispoziii ale (2) Raportul administratorilor ofer, de asemenea, informaii
prezentei directive, informaii referitoare la urmtoarele aspecte: despre:

(a) dezvoltarea previzibil a ntreprinderii;


(a) cifra de afaceri net, defalcat pe segmente de activiti i pe
piee geografice, n msura n care aceste segmente i piee
difer substanial unele fa de altele, innd seama de (b) activitile din domeniul cercetrii i dezvoltrii;
modul de organizare a vnzrii de produse i a furnizrii
de servicii; i
(c) n ceea ce privete achiziiile de aciuni proprii, informaiile
prevzute la articolul 24 alineatul (2) din Directiva
2012/30/UE;
(b) totalul onorariilor aferente exerciiului financiar percepute
de fiecare auditor statutar sau firm de audit pentru
auditul statutar al situaiilor financiare anuale i totalul (d) existena unor sucursale ale ntreprinderii; i
onorariilor percepute de fiecare auditor statutar sau firm
de audit pentru alte servicii de asigurare, pentru servicii de
consultan fiscal i pentru alte servicii dect cele de audit. (e) n ceea ce privete utilizarea de ctre ntreprindere a instru
mentelor financiare, dac sunt semnificative pentru
evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziiei financiare i
a profitului sau pierderii:
(2) Statele membre pot permite ca informaiile menionate la
alineatul (1) litera (a) s fie omise, dac prezentarea acestora ar
aduce prejudicii grave ntreprinderii. Statele membre pot supune (i) obiectivele i politicile ntreprinderii n materie de mana
astfel de omisiuni autorizrii prealabile a unei autoriti admi gement al riscului financiar, inclusiv politica de acoperire
nistrative sau judectoreti. Orice astfel de omisiune este mpotriva riscurilor pentru fiecare tip major de tran
prezentat n notele explicative la situaiile financiare. zacie previzionat pentru care se utilizeaz contabi
litatea de acoperire mpotriva riscurilor; i

(3) Statele membre pot prevedea c alineatul (1) litera (b) nu


(ii) expunerea ntreprinderii la riscul de pre, riscul de credit,
se aplic situaiilor financiare anuale ale unei ntreprinderi atunci
riscul de lichiditate i la riscul fluxului de numerar.
cnd aceasta este inclus n situaiile financiare consolidate care
trebuie ntocmite n temeiul articolului 22, cu condiia ca aceste
informaii s fie furnizate n notele explicative la situaiile (3) Statele membre pot scuti ntreprinderile mici de obligaia
financiare consolidate. de a elabora rapoarte ale administratorilor, cu condiia s
impun ca, n notele explicative la situaiile financiare, s fie
furnizate informaiile menionate la articolul 24 alineatul (2)
CAPITOLUL 5 din Directiva 2012/30/UE privind achiziionarea de ctre o
ntreprindere a aciunilor proprii.
RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Articolul 19
(4) Statele membre pot scuti ntreprinderile mici i mijlocii
Coninutul raportului administratorilor de obligaia prevzut la alineatul (1) al treilea paragraf n ceea
ce privete informaiile nefinanciare.
(1) Raportul administratorilor conine o prezentare fidel a
dezvoltrii i performanei activitilor ntreprinderii i a poziiei
sale, precum i o descriere a principalelor riscuri i incertitudini Articolul 20
cu care aceasta se confrunt.
Declaraia privind guvernana corporativ
(1) ntreprinderile menionate la articolul 2 punctul 1 litera
Aceast prezentare este o analiz echilibrat i cuprinztoare a (a) includ n raportul administratorilor o declaraie de
dezvoltrii i performanei activitilor ntreprinderii i a poziiei guvernan corporativ. Aceast declaraie se include ca o
sale, corelat cu dimensiunea i complexitatea activitilor. seciune specific a raportului administratorilor i conine cel
puin urmtoarele informaii:

n msura n care este necesar pentru a nelege dezvoltarea, (a) o trimitere la elementele urmtoare, dup caz:
performana sau poziia entitii, analiza cuprinde indicatori-
cheie de performan financiari i, atunci cnd este cazul, nefi
nanciari relevani pentru activitile specifice, inclusiv informaii (i) codul de guvernan corporativ care se aplic entitii,
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/39

(ii) codul de guvernan corporativ pe care ntreprinderea (b) ntr-un document publicat pe site-ul internet al ntre
a decis s l aplice voluntar, prinderii i care s fie menionat n raportul administrato
rilor.

(iii) toate informaiile relevante cu privire la practicile de


guvernan corporativ aplicate n plus fa de Respectivul raport separat sau document menionat la litera (a)
cerinele dreptului intern. i, respectiv, (b) poate, de asemenea, s fac trimitere la raportul
administratorilor n cazul n care informaiile cerute conform
alineatului (1) litera (d) de la prezentul articol sunt incluse n
acesta din urm.
Atunci cnd se face trimitere la unul dintre codurile de
guvernan corporativ menionate la punctul (i) sau (ii),
ntreprinderea indic totodat locul unde sunt disponibile
(3) Auditorul statutar sau firma de audit i exprim, n
public textele pertinente. Atunci cnd se face trimitere la
conformitate cu articolul 34 alineatul (1) al doilea paragraf,
informaiile de la punctul (iii), ntreprinderea face publice
avizul referitor la informaiile pregtite n temeiul alineatului
detaliile practicilor sale de guvernan corporativ;
(1) literele (c) i (d) de la prezentul articol i verific dac au
fost prezentate informaiile menionate la alineatul (1) literele
(a), (b), (e) i (f) de la prezentul articol.
(b) n msura n care, potrivit dreptului intern, ntreprinderea se
abate de la unul dintre codurile de guvernan corporativ
menionate la litera (a) punctele (i) sau (ii), o explicaie a (4) Statele membre pot excepta ntreprinderile menionate la
acesteia privind prile din cod pe care nu le aplic i alineatul (1) care au emis numai alte titluri dect aciuni admise
motivele neaplicrii; dac ntreprinderea a decis s nu fac la tranzacionare pe o pia reglementat, n sensul articolului 4
trimitere la niciuna din dispoziiile unui cod de guvernan alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE, de la
corporativ menionat la litera (a) punctele (i) sau (ii), aplicarea dispoziiilor alineatului (1) literele (a), (b), (e) i (f) de
motivele acestei decizii; la prezentul articol, cu excepia cazului n care aceste ntre
prinderi au emis aciuni care sunt tranzacionate n cadrul
unui sistem multilateral de tranzacionare, n sensul articolului
4 alineatul (1) punctul 15 din Directiva 2004/39/CE.
(c) o descriere a principalelor caracteristici ale sistemelor de
control intern i de gestionare a riscurilor, n relaie cu
procesul de raportare financiar;
CAPITOLUL 6

SITUAII FINANCIARE I RAPOARTE CONSOLIDATE


(d) informaiile cerute conform articolului 10 alineatul (1) Articolul 21
literele (c), (d), (f), (h) i (i) din Directiva 2004/25/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 21 aprilie Domeniul de aplicare al situaiilor financiare consolidate i
2004 privind ofertele publice de cumprare (1), atunci al rapoartelor
cnd ntreprinderea intr sub incidena acestei directive;
n aplicarea prezentului capitol, o societate-mam i toate
filialele sale sunt ntreprinderi care trebuie consolidate, n
cazul n care societatea-mam este o ntreprindere creia i se
(e) cu excepia cazului n care informaiile sunt prevzute n aplic msurile de coordonare prevzute la articolul 1 alineatul
totalitate n dreptul intern, o descriere a modului de (1) din prezenta directiv.
desfurare i a principalelor competene ale adunrii
generale a acionarilor, precum i o descriere a drepturilor
acionarilor i a modalitilor de exercitare a acestora; i Articolul 22
Obligaia de a ntocmi situaii financiare consolidate

(f) structura i modul de funcionare ale organelor de adminis (1) Statele membre impun oricrei ntreprinderi reglementate
traie, de conducere i de supraveghere i ale comitetelor de dreptul lor intern obligaia de a ntocmi situaii financiare
acestora. consolidate i un raport consolidat al administratorilor dac
ntreprinderea respectiv (societatea-mam):

(2) Statele membre pot permite ca informaiile cerute (a) deine majoritatea drepturilor de vot ale acionarilor sau
conform alineatului (1) al prezentului articol s figureze: asociailor ntr-o alt ntreprindere (filial);

(a) ntr-un raport separat publicat mpreun cu raportul admi (b) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor
nistratorilor n conformitate cu dispoziiile articolului 30; fie organelor de administraie, de conducere sau de supra
veghere ale unei alte ntreprinderi (filiale) i este simultan
(1) JO L 142, 30.4.2004, p. 12. acionar sau asociat al acesteia;
L 182/40 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(c) are dreptul de a exercita o influen dominant asupra unei (b) respectiva ntreprindere (societatea-mam) i o alt ntre
ntreprinderi (filiale) al crei acionar sau asociat este, n prindere (filial) au o baz comun de gestionare,
temeiul unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz asigurat de societatea-mam.
sau al unei clauze din actul constitutiv sau din statutul
ntreprinderii n cauz, dac dreptul intern aplicabil filialei
permite ca aceasta s fie supus unor astfel de contracte sau (3) n aplicarea alineatului (1) literele (a), (b) i (d), drepturile
clauze. de vot i drepturile de numire sau de revocare ale oricrei alte
filiale, precum i cele ale oricrei persoane care acioneaz n
nume propriu, dar n contul societii-mam sau al unei alte
filiale, se adaug la cele ale societii-mam.
Statele membre pot s nu impun ca societatea-mam s fie
acionar sau asociat al filialei sale. Statele membre ale cror
legislaii nu prevd astfel de contracte sau clauze nu sunt (4) n aplicarea alineatului (1) literele (a), (b) i (d), dintre
obligate s aplice aceast dispoziie; fie drepturile menionate la alineatul (3) se elimin drepturile:

(a) aferente aciunilor deinute n contul unei persoane care nu


(d) este acionar sau asociat al unei ntreprinderi i: este nici societatea-mam, nici o filial a acesteia; fie

(b) aferente aciunilor


(i) majoritatea membrilor organelor de administraie, de
conducere sau de supraveghere ale ntreprinderii (filialei)
respective care au ndeplinit aceste funcii n cursul (i) deinute ca garanie, cu condiia ca aceste drepturi s fie
exerciiului financiar curent, n cursul exerciiului exercitate n conformitate cu instruciunile primite, sau
precedent i pn la momentul ntocmirii situaiilor
financiare consolidate, au fost numii doar ca urmare a
exercitrii drepturilor sale de vot; fie (ii) deinute pentru acordarea unor mprumuturi ca parte a
activitilor obinuite, cu condiia ca drepturile de vot s
fie exercitate n interesul persoanei care ofer garania.

(ii) deine singur controlul asupra majoritii drepturilor de


vot ale acionarilor sau asociailor la entitatea respectiv, (5) n aplicarea alineatului (1) literele (a) i (d), numrul total
ca urmare a unui acord ncheiat cu ali acionari sau al drepturilor de vot ale acionarilor sau asociailor n filial se
asociai ai ntreprinderii (filialei). Statele membre pot reduce cu numrul drepturilor de vot aferente aciunilor
adopta dispoziii mai detaliate privind forma i deinute de ntreprinderea n cauz, de ctre o filial a
coninutul acestor acorduri. acesteia sau de ctre o persoan care acioneaz n nume
propriu, dar n contul acelor ntreprinderi.

Statele membre impun cel puin reglementrile de la punctul (6) Fr a aduce atingere articolului 23 alineatul (9), o
(ii). Statele membre pot condiiona aplicarea literei (i) de cerina societate-mam i toate filialele sale sunt ntreprinderi care
ca drepturile de vot s reprezinte cel puin 20 % din total. trebuie consolidate, indiferent de locul unde sunt situate
sediile sociale ale filialelor.

Cu toate acestea, litera (i) nu se aplic dac o parte ter deine (7) Fr a aduce atingere prezentului articol i articolelor 21
drepturile menionate la litera (a), (b) sau (c) n ceea ce privete i 23, un stat membru poate impune oricrei ntreprinderi regle
ntreprinderea respectiv. mentate de dreptul su intern obligaia de a ntocmi situaii
financiare consolidate i un raport consolidat al administrato
rilor, dac:

(2) Pe lng cazurile menionate la alineatul (1), statele


membre pot impune oricrei ntreprinderi reglementate de (a) ntreprinderea n cauz i una sau mai multe alte ntre
dreptul lor intern obligaia de a ntocmi situaii financiare prinderi cu care nu are legturi n nelesul alineatului (1)
consolidate i un raport consolidat al administratorilor, n sau (2) au o baz comun de gestionare, n temeiul:
cazul n care:

(i) unui contract ncheiat cu ntreprinderea n cauz, sau

(a) respectiva ntreprindere (societatea-mam) deine puterea de


a exercita sau exercit efectiv o influen dominant sau (ii) actului constitutiv sau statutului acestor alte ntre
controlul asupra unei alte ntreprinderi (filial); fie prinderi; fie
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/41

(b) organele de administraie, de conducere sau de supraveghere aciunile la ntreprinderea scutit deinute de membrii
ale ntreprinderii n cauz i ale uneia sau mai multor altor organelor sale de administraie, de conducere sau de supra
ntreprinderi cu care nu are legturi n nelesul alineatului veghere, n temeiul unei obligaii legale sau prevzute n
(1) sau (2) sunt formate n majoritate din aceleai persoane actul constitutiv sau n statut; fie
aflate n funcie n cursul exerciiului financiar i pn la
ntocmirea situaiilor financiare consolidate.
(b) societatea-mam a ntreprinderii scutite deine 90 % sau mai
mult din aciunile ntreprinderii scutite, iar restul acionarilor
(8) Atunci cnd un stat membru exercit opiunea prevzut
sau asociailor ntreprinderii scutite au aprobat exceptarea.
la alineatul (7), ntreprinderile menionate la alineatul respectiv,
mpreun cu toate filialele lor, se consolideaz dac una sau mai
multe dintre aceste ntreprinderi sunt constituite n una dintre
formele de ntreprinderi enumerate n anexa I sau n anexa II. (4) Exceptrile prevzute la alineatul (3) ndeplinesc
cumulativ urmtoarele condiii:

(9) Alineatul (6) de la prezentul articol, articolul 23 alineatele


(1), (2), (9) i (10) i articolele 24-29 se aplic situaiilor (a) entitatea scutit i, fr a aduce atingere alineatului (9), toate
financiare consolidate i raportului consolidat al administrato filialele sale sunt consolidate n situaiile financiare ale unui
rilor, menionate la alineatul (7) din prezentul articol, sub grup mai mare de ntreprinderi, a crui societate-mam este
rezerva urmtoarelor modificri: reglementat de dreptul intern al unui stat membru;

(a) trimiterile la societatea-mam se interpreteaz ca trimiteri la


toate ntreprinderile specificate la alineatul (7) de la (b) situaiile financiare consolidate menionate la litera (a) i
prezentul articol; i raportul consolidat al administratorilor ale grupului mai
mare de ntreprinderi se ntocmesc de societatea-mam a
grupului n cauz, n conformitate cu dreptul intern al
(b) fr a aduce atingere articolului 24 alineatul (3), elementele statului membru sub incidena cruia intr aceast
capital, prim de emisiune, rezerv din reevaluare, societate-mam, n conformitate cu prezenta directiv sau
rezerve, rezultat reportat i profitul sau pierderea cu standardele internaionale de contabilitate adoptate n
exerciiului financiar, care trebuie incluse n situaiile temeiul Regulamentului (CE) nr. 1606/2002;
financiare consolidate, reprezint sumele totale care pot fi
atribuite fiecreia dintre ntreprinderile menionate la
alineatul (7) de la prezentul articol. (c) n ceea ce privete ntreprinderea scutit, se public urm
toarele documente, n modul prevzut de dreptul intern al
statului membru sub incidena cruia intr ntreprinderea
Articolul 23 scutit, n conformitate cu articolul 30:
Exceptri de la obligaia de consolidare
(1) Grupurile mici sunt exceptate de la obligaia de a ntocmi
situaii financiare consolidate i un raport consolidat al adminis (i) situaiile financiare consolidate menionate la litera (a) i
tratorilor, cu excepia cazului n care una dintre ntreprinderile raportul consolidat al administratorilor menionat la
afiliate este o entitate de interes public. litera (b),

(2) Statele membre pot excepta grupurile mijlocii de la (ii) raportul de audit i
obligaia de a ntocmi situaii financiare consolidate i un
raport consolidat al administratorilor, cu excepia cazului n
care una dintre ntreprinderile afiliate este o entitate de interes
public. (iii) dac este cazul, documentul anexat menionat la
alineatul (6).

(3) Prin derogare de la alineatele (1) i (2) din prezentul


articol, statele membre scutesc de obligaia de a ntocmi Statul membru n cauz poate impune publicarea docu
situaii financiare consolidate i un raport consolidat al adminis mentelor prevzute la punctele (i), (ii) i (iii) n limba sa
tratorilor orice societate-mam (ntreprinderea scutit) regle oficial i certificarea traducerii;
mentat de dreptul lor intern, care este ea nsi o filial,
inclusiv o entitate de interes public, cu excepia cazului n
care aceast entitate de interes public intr sub incidena arti
(d) notele explicative la situaiile financiare anuale ale ntre
colului 2 punctul 1 litera (a), i a crei societate-mam este
prinderii scutite prezint:
reglementat de dreptul intern al unui stat membru, n urm
toarele cazuri:

(i) denumirea i sediul social ale societii-mam care


(a) societatea-mam a ntreprinderii scutite deine toate aciunile ntocmete situaiile financiare consolidate menionate
ntreprinderii scutite. n acest sens, nu se iau n considerare la litera (a); i
L 182/42 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(ii) scutirea de la obligaia de a ntocmi situaii financiare (a) pentru informarea salariailor sau a reprezentanilor
consolidate i un raport consolidat al administratorilor. acestora; fie

(5) n cazurile care nu intr sub incidena alineatului (3), fr (b) la solicitarea unei autoriti administrative sau judectoreti
a aduce atingere alineatelor (1), (2) i (3) de la prezentul articol, n scopuri proprii.
statele membre pot scuti de obligaia de a ntocmi situaii
financiare consolidate i un raport consolidat al administra
torilor orice societate-mam (ntreprinderea scutit) regle
(8) De asemenea, fr a aduce atingere alineatelor (1), (2), (3)
mentat de dreptul lor intern, care este ea nsi o filial,
i (5) de la prezentul articol, un stat membru care acord scutiri
inclusiv o entitate de interes public, cu excepia cazului n
n temeiul alineatelor (3) i (5) de la prezentul articol poate scuti
care aceast entitate de interes public intr sub incidena arti
de obligaia de a ntocmi situaii financiare consolidate i un
colului 2 punctul 1 litera (a), i a crei societate-mam este
raport consolidat al administratorilor orice societate-mam
reglementat de dreptul intern al unui stat membru, dac sunt
(ntreprinderea scutit) reglementat n dreptul su intern care
ndeplinite toate condiiile prevzute la alineatul (4) i dac:
este ea nsi o filial a unei societi-mam, inclusiv o entitate
de interes public, cu excepia cazului n care aceast entitate de
interes public intr sub incidena articolului 2 punctul 1 litera
(a) acionarii sau asociaii ntreprinderii scutite care dein un (a), a crei societate mam nu este reglementat de dreptul
procent minim din capitalul subscris al ntreprinderii n intern al unui stat membru dac sunt ndeplinite cumulativ
cauz nu au solicitat ntocmirea situaiilor financiare urmtoarele condiii:
consolidate cu cel puin ase luni nainte de ncheierea
exerciiului financiar;
(a) ntreprinderea scutit i, fr a aduce atingere alineatului (9),
toate filialele sale sunt consolidate n situaiile financiare ale
(b) procentul minim menionat la litera (a) nu depete urm unui grup mai mare de ntreprinderi;
toarele limite:

(b) situaiile financiare consolidate menionate la litera (a) i,


(i) 10 % din capitalul subscris n cazul societilor
dac este cazul, raportul consolidat al administratorilor
comerciale pe aciuni i al societilor n comandit pe
sunt ntocmite:
aciuni; i

(ii) 20 % din capitalul subscris n cazul altor tipuri de ntre (i) n conformitate cu prezenta directiv,
prinderi;

(ii) n conformitate cu standardele internaionale de


(c) statele membre nu supun scutirea: contabilitate adoptate n conformitate cu Regulamentul
(CE) nr. 1606/2002,

(i) condiiei ca societatea-mam care a ntocmit situaiile


financiare consolidate menionate la alineatul (4) litera (iii) ntr-un mod echivalent cu situaiile financiare
(a) s fie reglementat de dreptul intern al statului consolidate i rapoartele consolidate ale administra
membru care acord scutirea, sau torilor ntocmite n conformitate cu prezenta directiv,
sau

(ii) unor condiii legate de pregtirea i auditarea situaiilor


financiare respective. (iv) ntr-un mod echivalent cu standardele internaionale de
contabilitate, stabilite n temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1569/2007 al Comisiei din 21 decembrie 2007 de
(6) Statele membre pot condiiona scutirile prevzute la instituire a unui mecanism pentru determinarea echiva
alineatele (3) i (5) de furnizarea unor informaii suplimentare, lenei standardelor de contabilitate aplicate de emiteni
n conformitate cu prezenta directiv, n situaiile financiare de valori mobiliare din ri tere, n conformitate cu
consolidate menionate la alineatul (4) litera (a) sau ntr-un Directivele 2003/71/CE i 2004/109/CE ale Parla
document anexat acestora, dac informaiile n cauz sunt soli mentului European i ale Consiliului (1);
citate ntreprinderilor reglementate de dreptul intern al statului
membru respectiv i care sunt obligate s ntocmeasc situaii
financiare consolidate i se afl n aceeai situaie. (c) situaiile financiare consolidate menionate la litera (a) au
fost auditate de unul sau mai muli auditori statutari sau
de una sau mai multe firme de audit, autorizate n acest sens
(7) Alineatele (3)-(6) se aplic fr a aduce atingere legislaiei n conformitate cu dreptul intern sub incidena cruia intr
statelor membre referitoare la ntocmirea situaiilor financiare ntreprinderea care le-a ntocmit.
consolidate sau a raportului consolidat al administratorilor,
dac aceste documente sunt necesare: (1) JO L 340, 22.12.2007, p. 66.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/43

Alineatul (4) literele (c) i (d) i alineatele (5), (6) i (7) se aplic. (a) cu excepia aciunilor sau prilor sociale n capitalul socie
tii-mam, deinute fie de societatea-mam, fie de o alt
ntreprindere inclus n consolidare, care sunt tratate ca
(9) O ntreprindere, inclusiv o entitate de interes public, aciuni sau pri sociale proprii n conformitate cu
poate fi exclus din situaiile financiare consolidate dac este capitolul 3, compensarea se efectueaz pe baza valorilor
ndeplinit cel puin una dintre urmtoarele condiii: contabile existente la data la care ntreprinderile n cauz
sunt incluse n consolidare pentru prima dat. n msura
posibilului, diferenele rezultate din aceast compensare se
nregistreaz direct la elementele din bilanul consolidat care
(a) cazurile extrem de rare n care informaiile necesare pentru
au o valoare superioar sau inferioar valorii lor contabile;
ntocmirea situaiilor financiare consolidate n conformitate
cu prezenta directiv nu pot fi obinute fr cheltuieli
disproporionate sau ntrzieri nejustificate;
(b) statele membre pot permite sau impune compensarea pe
baza valorilor activelor i datoriilor identificabile la data
(b) aciunile sau prile sociale ale ntreprinderii n cauz sunt achiziiei aciunilor sau prilor sociale sau, n cazul n
deinute exclusiv n vederea vnzrii lor ulterioare; fie care achiziia are loc n dou sau mai multe etape, la data
la care ntreprinderea a devenit o filial;

(c) restriciile severe pe termen lung creeaz mari dificulti


pentru:
(c) orice diferen rmas dup aplicarea literei (a) sau rezultat
din aplicarea literei (b) se prezint ca fond comercial n
(i) exercitarea de ctre societatea-mam a drepturilor sale bilanul consolidat;
asupra activelor sau conducerii ntreprinderii n cauz;
fie

(d) metodele utilizate pentru calcularea valorii fondului


comercial i orice modificri semnificative ale acestei valori
(ii) exercitarea conducerii unificate a ntreprinderii n cauz,
n raport cu exerciiul financiar precedent sunt prezentate n
dac aceasta se gsete n una dintre relaiile definite la
notele explicative la situaiile financiare;
articolul 22 alineatul (7).

(10) Fr a aduce atingere articolului 6 alineatul (1) litera (b), (e) dac un stat membru autorizeaz compensarea ntre fondul
articolului 21 i alineatelor (1) i (2) din prezentul articol, o comercial pozitiv i cel negativ, n notele explicative la
societate-mam, inclusiv o entitate de interes public, este scutit situaiile financiare se include o analiz a fondului
de obligaia impus la articolul 22 dac: comercial;

(a) are numai filiale care nu prezint semnificaie nici la nivel


individual, nici la nivel colectiv; fie (f) fondul comercial negativ poate fi transferat n contul de
profit i pierdere consolidat, dac un asemenea tratament
este conform cu principiile prevzute n capitolul 2.
(b) toate filialele sale pot fi excluse din consolidare n temeiul
alineatului (9) din prezentul articol.

(4) n cazul n care aciunile sau prile sociale n filialele


Articolul 24 incluse n consolidare sunt deinute de alte persoane dect
filialele respective, suma atribuibil acestor aciuni sau pri
ntocmirea situaiilor financiare consolidate sociale se prezint separat n bilanul consolidat la elementul
interese care nu controleaz.
(1) Capitolele 2 i 3 se aplic n privina situaiilor financiare
consolidate, innd cont de ajustrile eseniale care decurg din
caracteristicile specifice ale situaiilor financiare consolidate
comparativ cu situaiile financiare anuale.
(5) Veniturile i cheltuielile ntreprinderilor incluse n
consolidare se ncorporeaz n totalitate n contul de profit i
pierdere consolidat.
(2) Activele i datoriile ntreprinderilor incluse n consolidare
se ncorporeaz n totalitate n bilanul consolidat.

(6) Suma oricrui profit sau oricrei pierderi atribuibile


(3) Valorile contabile ale aciunilor sau prilor sociale n aciunilor sau prilor sociale menionate la alineatul (4) se
capitalul ntreprinderilor incluse n consolidare se compenseaz prezint separat n contul de profit i pierdere consolidat la
cu proporia pe care o reprezint n capitalul i rezervele acestor elementul Profitul sau pierderea aferent() intereselor care nu
ntreprinderi, astfel: controleaz.
L 182/44 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(7) Situaiile financiare consolidate prezint activele, datoriile, (11) O ntreprindere care ntocmete situaii financiare
poziia financiar i profiturile sau pierderile ntreprinderilor consolidate aplic aceleai metode de evaluare ca pentru
incluse n consolidare ca i cum acestea ar fi o singur ntre situaiile financiare anuale proprii. Cu toate acestea, statele
prindere. n special, se elimin din situaiile financiare membre pot permite sau impune utilizarea altor metode de
consolidate urmtoarele: evaluare, conforme cu capitolul 2, n situaiile financiare
consolidate. Dac se face uz de aceast derogare, acest lucru
este prezentat i justificat n notele explicative la situaiile
financiare consolidate.
(a) datoriile i creanele dintre ntreprinderi;

(12) Dac activele i datoriile cuprinse n situaiile financiare


(b) veniturile i cheltuielile aferente operaiunilor efectuate ntre consolidate au fost evaluate de ntreprinderile incluse n
ntreprinderi; i consolidare prin metode diferite de cele utilizate n scopul
consolidrii, aceste active i datorii se evalueaz din nou
conform metodelor utilizate pentru consolidare. n cazuri
excepionale, sunt permise derogri de la aceast cerin. Orice
(c) profiturile i pierderile rezultate din operaiuni efectuate astfel de derogri se prezint i se justific n notele explicative
ntre ntreprinderi i care sunt incluse n valoarea la situaiile financiare consolidate.
contabil a activului.

(13) Soldurile impozitelor amnate sunt recunoscute n


(8) Situaiile financiare consolidate se ntocmesc la aceeai consolidare dac, n viitorul previzibil, este probabil s apar
dat ca situaiile financiare anuale ale societii-mam. o cheltuial cu impozitul pentru una dintre ntreprinderile
incluse n consolidare.

Cu toate acestea, statele membre pot s permit sau s impun (14) Dac activele cuprinse n situaiile financiare consolidate
ntocmirea situaiilor financiare consolidate la o alt dat, pentru au fcut obiectul unor ajustri de valoare exclusiv n scop fiscal,
a ine cont de data bilanului celor mai multe sau celor mai acestea se ncorporeaz n situaiile financiare consolidate doar
importante dintre ntreprinderile incluse n consolidare, cu dup eliminarea ajustrilor respective.
condiia:

Articolul 25
(a) ca acest fapt s fie prezentat i justificat n notele explicative Combinri de ntreprinderi n cadrul unui grup
la situaiile financiare consolidate;
(1) Statele membre pot permite sau impune ca valorile
contabile ale aciunilor sau prilor sociale deinute n
capitalul unei ntreprinderi incluse n consolidare s fie
(b) s fie luate n considerare sau prezentate evenimentele compensate numai cu procentul de capital corespunztor, cu
importante legate de activele i datoriile, de poziia condiia ca ntreprinderile care au realizat combinarea s fie
financiar i de profitul sau pierderea ntreprinderii incluse controlate de aceeai parte, att nainte, ct i dup realizarea
n consolidare, care au intervenit ntre data bilanului ntre combinrii, i ca acest control s nu fie tranzitoriu.
prinderii respective i data bilanului consolidat; i

(2) Orice diferen rezultat din aplicarea alineatului (1) se


(c) dac data bilanului unei ntreprinderi precede sau este ulte adaug la rezervele consolidate sau se deduce din acestea, dup
rioar datei bilanului consolidat cu mai mult de trei luni, caz.
ntreprinderea n cauz s fie consolidat pe baza unor
situaii financiare interimare ntocmite la data bilanului
consolidat. (3) Aplicarea metodei descrise la alineatul (1), micrile
rezultate n cadrul rezervelor, precum i denumirile i sediile
sociale ale ntreprinderilor n cauz sunt prezentate n notele
explicative la situaiile financiare consolidate.
(9) n cazul n care componena ntreprinderilor incluse n
consolidare s-a modificat semnificativ n cursul exerciiului
financiar, situaiile financiare consolidate cuprind informaii
Articolul 26
care s dea sens comparaiei dintre seturile succesive de
situaii financiare consolidate. Aceast obligaie poate fi nde Consolidarea proporional
plinit prin ntocmirea unui bilan comparativ ajustat i a
unui cont de profit i pierdere comparativ ajustat. (1) Dac o ntreprindere inclus n consolidare conduce o
alt ntreprindere mpreun cu una sau mai multe ntreprinderi
care nu sunt incluse n consolidare, statele membre pot s
permit sau s impun includerea celei de a doua ntreprinderi
(10) Activele i datoriile cuprinse n situaiile financiare n situaiile financiare consolidate, proporional cu drepturile
consolidate se evalueaz prin metode uniforme i n confor deinute n capitalul acesteia de ntreprinderea inclus n
mitate cu capitolul 2. consolidare.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/45

(2) Articolul 23 alineatele (9) i (10) i articolul 24 se aplic explicative la situaiile financiare consolidate; Statele membre
mutatis mutandis consolidrii proporionale prevzute la pot impune o astfel de reevaluare.
alineatul (1) de la prezentul articol.

(4) Valoarea contabil menionat la alineatul (2) litera (a)


Articolul 27 sau valoarea corespunztoare proporiei din capitalul i
rezervele ntreprinderii asociate menionate la alineatul (2)
Metoda punerii n echivalen pentru ntreprinderile litera (b) se majoreaz sau se reduc cu valoarea oricrei
asociate variaii care a avut loc n cursul exerciiului financiar n
(1) Dac o ntreprindere inclus n consolidare are ntre proporia de capital i rezerve a ntreprinderii asociate repre
prinderi asociate, acestea sunt prezentate ca element separat n zentat de interesul de participare respectiv; aceasta se reduce
bilanul consolidat, intitulat corespunztor. cu valoarea dividendelor pentru interesul de participare
respectiv.

(2) Atunci cnd prezentul articol se aplic pentru prima dat (5) n msura n care diferena pozitiv menionat la
unei ntreprinderi asociate, ntreprinderea asociat respectiv se alineatul (2) literele (a) i (b) nu poate fi inclus ntr-o
prezint n bilanul consolidat fie: categorie a elementelor activului i pasivului, aceasta este
tratat n conformitate cu normele aplicabile postului fonduri
de comer prevzute la articolul 12 alineatul (6) litera (d),
(a) la valoarea sa contabil calculat n conformitate cu normele articolul 12 alineatul (11) primul paragraf, articolul 24
de msurare prevzute la capitolele 2 i 3. Diferena dintre alineatul (3) litera (c) i anexa III i anexa IV.
valoarea respectiv i valoarea corespunztoare proporiei de
capital i rezerve reprezentat de interesul de participare la
ntreprinderea asociat respectiv este precizat separat n (6) Partea de profit sau pierdere a ntreprinderilor asociate
bilanul consolidat sau n notele explicative la situaiile atribuibil interesului de participare n aceste ntreprinderi
financiare consolidate. Aceast diferen se calculeaz la asociate este prezentat n contul de profit i pierdere consolidat
data la care metoda n cauz este aplicat pentru prima ca element separat, intitulat corespunztor.
dat fie

(7) Eliminrile prevzute la articolul 24 alineatul (7) se efec


(b) la valoarea corespunztoare proporiei de capital i rezerve a tueaz n msura n care elementele sunt cunoscute sau acce
ntreprinderii asociate reprezentate de interesul de parti sibile.
cipare la ntreprinderea asociat respectiv. Diferena dintre
aceast sum i valoarea contabil calculat n conformitate
cu normele de msurare prevzute la capitolele 2 i 3 se (8) Dac o ntreprindere asociat ntocmete situaii
prezint separat n bilanul consolidat sau n notele expli financiare consolidate, alineatele (1)-(7) se aplic capitalului i
cative la situaiile financiare consolidate. Aceast diferen se rezervelor prezentate n situaiile financiare consolidate
calculeaz la data la care metoda n cauz este aplicat respective.
pentru prima dat;

(9) Prezentul articol nu trebuie s se aplice dac interesul de


Statele membre pot dispune aplicarea uneia dintre opiunile participare la capitalul ntreprinderii asociate nu este semnifi
prevzute la litera (a) sau la litera (b). n astfel de situaii, cativ.
bilanul consolidat sau notele explicative la situaiile financiare
consolidate indic care dintre opiunile respective au fost
utilizate;
Articolul 28
Notele explicative la situaiile financiare consolidate
n plus, pentru aplicarea literelor (a) sau (b), statele membre pot (1) Notele explicative la situaiile financiare consolidate
s permit sau s impun calcularea diferenei la data prezint informaiile cerute conform articolelor 16, 17 i 18,
achiziionrii aciunilor sau prilor sociale sau, dac acestea pe lng orice alte informaii cerute conform altor prevederi ale
au fost achiziionate n dou sau mai multe etape, la data la prezentei directive, ntr-un mod care s faciliteze evaluarea
care ntreprinderea a devenit o ntreprindere asociat. poziiei financiare a ntreprinderilor incluse n consolidare,
luate n ansamblu, innd cont de ajustrile eseniale care
decurg din caracteristicile specifice ale situaiilor financiare
(3) Dac activele sau datoriile unei ntreprinderi asociate au consolidate comparativ cu situaiile financiare anuale, inclusiv
fost evaluate prin alte metode dect cele utilizate pentru n urmtoarele cazuri:
consolidare n conformitate cu articolul 24 alineatul (11),
acestea pot fi reevaluate pentru calculul diferenei menionate
la alineatul (2) literele (a) i (b) de mai sus prin metodele (a) la prezentarea tranzaciilor ntre pri afiliate, nu se includ
utilizate pentru consolidare. Dac nu se efectueaz o tranzaciile ntre pri afiliate incluse n consolidare, care
asemenea reevaluare, acest fapt este prezentat n notele sunt eliminate cu ocazia consolidrii;
L 182/46 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(b) la prezentarea numrului mediu de persoane angajate n proporia capitalului acestora deinut de ntreprinderile
cursul exerciiului financiar, se prezint separat numrul incluse n consolidare sau de persoanele care acioneaz n
mediu de persoane angajate de ntreprinderile care sunt nume propriu, dar n contul acestor ntreprinderi i
consolidate proporional i

(d) n ceea ce privete fiecare dintre ntreprinderile, altele dect


cele prevzute la literele (a), (b) i (c), n care ntreprinderile
(c) la prezentarea indemnizaiilor i a avansurilor i creditelor incluse n consolidare dein, direct sau prin intermediul unor
acordate membrilor organelor de administraie, de persoane care acioneaz n nume propriu, dar n contul
conducere i de supraveghere, se prezint numai sumele acestor ntreprinderi, un interes de participare:
acordate de societatea-mam i de filialele sale membrilor
organelor respective ale societii-mam.
(i) denumirea i sediul social al ntreprinderilor respective,

(2) Notele explicative la situaiile financiare consolidate


conin, pe lng informaiile prevzute la alineatul (1), urm (ii) proporia de capital deinut,
toarele informaii:

(iii) valoarea capitalului i rezervelor, precum i profitul sau


pierderea ntreprinderii respective pentru ultimul
(a) cu privire la ntreprinderile incluse n consolidare: exerciiu financiar pentru care au fost adoptate situaii
financiare.

(i) denumirile i sediile sociale ale ntreprinderilor


respective, Informaiile privind capitalul i rezervele, precum i profitul sau
pierderea pot fi de asemenea omise dac ntreprinderea n cauz
nu i public bilanul.

(ii) proporia de capital deinut n ntreprinderile


respective, altele dect societatea-mam, de ctre ntre (3) Statele membre pot permite ca informaiile prevzute la
prinderile incluse n consolidare sau de ctre persoanele alineatul (2) literele (a)-(d) s ia forma unei declaraii depuse n
care acioneaz n nume propriu, dar n contul acestor conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din Directiva
entiti, i 2009/101/CE. Depunerea unei asemenea declaraii este
prezentat n notele explicative la situaiile financiare
consolidate. Statele membre pot permite, de asemenea, ca infor
maiile respective s fie omise dac prezentarea lor este de
(iii) informaii privind condiiile menionate la articolul 22
natur a cauza un prejudiciu grav oricreia dintre ntreprinderile
alineatele (1), (2) i (7), n urma aplicrii articolului 22
la care se refer. Statele membre pot supune astfel de omisiuni
alineatele (3), (4) i (5), pe baza crora a fost efectuat
autorizrii prealabile a unei autoriti administrative sau judec
consolidarea. Aceast meniune poate fi ns omis n
toreti. Orice astfel de omisiune este prezentat n notele expli
cazul n care consolidarea a fost efectuat n temeiul
cative la situaiile financiare consolidate.
articolului 22 alineatul (1) litera (a), iar proporia de
capital este egal cu proporia de drepturi de vot
deinute.
Articolul 29
Raportul consolidat al administratorilor
Aceleai informaii sunt furnizate n ceea ce privete ntre (1) Raportul consolidat al administratorilor cuprinde, pe
prinderile excluse din consolidare pe motiv c nu prezint lng informaiile prevzute de alte dispoziii ale prezentei
interes, conform articolului 6 alineatul (1) litera (j) i arti directive, cel puin informaiile cerute conform articolelor 19
colului 23 alineatul (10), i se furnizeaz explicaii cu privire i 20, innd cont de ajustrile eseniale care decurg din carac
la excluderea ntreprinderilor menionate la articolul 23 teristicile specifice ale unui raport consolidat al administratorilor
alineatul (9); comparativ cu un raport al administratorilor, ntr-un mod care
s faciliteze evaluarea poziiei ntreprinderilor incluse n
consolidare, luate n ansamblu.
(b) denumirile i sediile sociale ale ntreprinderilor asociate
incluse n consolidare, n nelesul articolului 27 alineatul
(1), i proporia de capital al acestora deinut de ntreprin (2) Se aplic urmtoarele ajustri ale informaiilor prevzute
derile incluse n consolidare sau de persoane care acioneaz la articolele 19 i 20:
n nume propriu, dar n contul acestor ntreprinderi;
(a) la prezentarea de detalii privind aciunile sau prile sociale
proprii deinute, raportul consolidat al administratorilor
(c) denumirile i sediile sociale ale ntreprinderilor consolidate indic numrul i valoarea nominal sau, n absena unei
proporional n temeiul articolului 26, factorii pe care se valori nominale, echivalentul contabil al tuturor aciunilor
bazeaz conducerea comun a ntreprinderilor respective i sau prilor sociale ale societii-mam deinute de ea nsi,
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/47

de filiale ale acesteia sau de o persoan care acioneaz n legislaiei unui stat membru, dar a cror form juridic este
nume propriu, dar n contul oricreia dintre aceste ntre comparabil cu cele menionate n Directiva 2009/101/CE.
prinderi. Statele membre pot s permit sau s impun
menionarea acestor informaii n notele explicative la
situaiile financiare consolidate; Trebuie s fie posibil obinerea, la cerere, a unor copii ale
situaiilor financiare. Preul unei astfel de copii nu poate
depi costul su administrativ.
(b) n ceea ce privete informaiile referitoare la sistemele de
control intern i de gestionare a riscurilor, declaraia
privind guvernana corporativ face trimitere la principalele (3) Alineatul (1) se aplic n ceea ce privete situaiile
caracteristici ale acestor sisteme pentru ntreprinderile financiare consolidate i rapoartele consolidate ale administrato
incluse n consolidare, luate n ansamblu. rilor.

Dac ntreprinderea care ntocmete situaiile financiare


(3) Atunci cnd se solicit un raport consolidat al adminis consolidate este constituit sub una din formele enumerate n
tratorilor, pe lng raportul administratorilor, cele dou rapoarte anexa II i nu este obligat prin dreptul intern a statului su
pot fi prezentate sub forma unui raport unic. membru s publice documentele menionate la alineatul (1) n
modul indicat la articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, ntre
prinderea ia msura minim de a pune aceste documente la
CAPITOLUL 7 dispoziia publicului la sediul su principal i de a furniza la
cerere o copie a acestora, al crei pre nu depete costul su
PUBLICARE administrativ.
Articolul 30
Obligaia general de publicare Articolul 31
(1) Statele membre se asigur c ntreprinderile public, ntr- Simplificri pentru ntreprinderile mici i mijlocii
o perioad rezonabil care nu depete 12 luni de la data
bilanului, situaiile financiare anuale aprobate corespunztor i (1) Statele membre pot scuti ntreprinderile mici de obligaia
raportul administratorilor, mpreun cu avizul furnizat de de a publica contul de profit i pierdere i rapoartele adminis
auditorul statutar sau de firma de audit menionat la tratorilor.
articolul 34 din prezenta directiv, aa cum prevede legislaia
fiecrui stat membru n conformitate cu capitolul 2 din
Directiva 2009/101/CE. (2) Statele membre pot permite ntreprinderilor mijlocii s
publice:

Statele membre pot scuti ns ntreprinderile de obligaia de a (a) un bilan prescurtat care s includ doar elementele
publica raportul administratorilor n cazul n care o copie a precedate de litere i cifre romane de la anexele III i IV,
ntregului raport sau a unor pri ale acestuia poate fi indicnd separat, fie n bilan, fie n notele explicative la
obinut cu uurin, la cerere, la un pre care nu depete situaiile financiare:
costul su administrativ.

(i) elementele C I 3, C II 1, 2, 3 i 4, C III 1, 2, 3 i 4, D II


(2) Statele membre pot scuti o ntreprindere menionat n 2, 3 i 6 i D III 1 i 2 de la Active i C, 1, 2, 6, 7 i 9
anexa II, creia i se aplic msurile de coordonare prevzute n de la Capital, rezerve i datorii de la anexa III,
prezenta directiv, n temeiul articolului 1 alineatul (1) litera (b),
de obligaia de a-i publica situaiile financiare n conformitate
cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, cu condiia ca (ii) elementele C I 3, C II 1, 2, 3 i 4, C III 1, 2, 3 i 4, D II
situaiile financiare respective s fie disponibile publicului la 2, 3 i 6, D III 1 i 2, F 1, 2, 6, 7 i 9 i I 1, 2, 6, 7 i 9
sediul su principal, n urmtoarele cazuri: de la anexa IV,

(iii) informaiile cerute astfel cum sunt indicate ntre


(a) toi asociaii ntreprinderii n cauz care au rspundere neli
paranteze la elementul D II de la Active i C de la
mitat sunt ntreprinderi menionate n anexa I care intr
Capital, rezerve i datorii de la anexa III, ca total
sub incidena legislaiei unor alte state membre dect statul
pentru toate elementele respective i separat pentru
membru a crui legislaie reglementeaz ntreprinderea i
elementele D II 2 i 3 de la Active i C 1, 2, 6, 7
niciuna dintre acele ntreprinderi nu public situaiile
i 9 de la Capital, rezerve i datorii,
financiare ale ntreprinderii n cauz mpreun cu propriile
sale situaii financiare;
(iv) informaiile cerute astfel cum sunt indicate ntre
paranteze la elementul D II de la anexa IV, ca total
(b) toi asociaii ai ntreprinderii respective care au rspundere pentru toate elementele n cauz i separat pentru D
nelimitat sunt ntreprinderi care nu intr sub incidena II 2 i 3;
L 182/48 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(b) note explicative prescurtate la situaiile financiare, fr infor (b) situaiile financiare consolidate, rapoartele consolidate ale
maiile cerute la articolul 17 alineatul (1) literele (f) i (j). administratorilor i, atunci cnd aceasta se public separat,
declaraia consolidat privind guvernana corporativ

Prezentul alineat nu aduce atingere articolului 30 alineatul (1),


n msura n care articolul respectiv se refer la contul de profit sunt ntocmite i se public n conformitate cu cerinele
i pierdere, raportul administratorilor i avizul auditorului prezentei directive i, dac este cazul, cu standardele inter
statutar sau al firmei de audit. naionale de contabilitate adoptate n temeiul Regulamentului
(CE) nr. 1606/2002.

Articolul 32
Alte cerine n materie de publicare (2) Statele membre se asigur c dispoziiile actelor cu putere
de lege i ale actelor administrative pe care le adopt n materie
(1) Dac se public n ntregime, situaiile financiare anuale i de rspundere, cel puin fa de entitate, se aplic membrilor
raportul administratorilor sunt reproduse cu forma i coninutul organelor de administraie, de conducere i de supraveghere ale
pe baza crora auditorul statutar sau firma de audit i-a ntocmit ntreprinderilor pentru nclcarea responsabilitilor menionate
avizul. Acestea sunt nsoite de textul complet al raportului de la alineatul (1).
audit.

CAPITOLUL 8
(2) Dac situaiile financiare anuale nu se public n
ntregime, versiunea prescurtat a acestora, care nu este AUDITUL
nsoit de raportul de audit, Articolul 34
Cerin general
(a) menioneaz faptul c versiunea publicat este prescurtat; (1) Statele membre se asigur c situaiile financiare ale enti
tilor de interes public i ale ntreprinderilor mijlocii i mari
sunt auditate de unul sau mai muli auditori statutari sau firme
de audit autorizate de statele membre s efectueze auditul
(b) face trimitere la registrul la care au fost depuse situaiile statutar n temeiul Directivei 2006/43/CE.
financiare n conformitate cu articolul 3 din Directiva
2009/101/CE sau, dac acestea nu au fost nc depuse,
menioneaz acest lucru;
Totodat, auditorul (auditorii) statutar(i) sau firma (firmele) de
audit:
(c) menioneaz dac auditorul statutar sau firma de audit a
emis un aviz de audit fr rezerve, cu rezerve sau
contrar, sau dac auditorul statutar sau firma de audit nu (a) exprim un aviz privind:
a fost n msur s emit un aviz de audit;

(i) coerena raportului administratorilor cu situaiile


(d) menioneaz dac raportul de audit face referire la aspecte financiare pentru acelai exerciiu financiar; i
asupra crora auditorul statutar sau firma de audit a atras
atenia prin evideniere, fr ca avizul de audit s fie cu
rezerve.
(ii) pregtirea raportului administratorilor n conformitate
cu cerinele juridice aplicabile
Articolul 33
Responsabilitate i rspunderea pentru ntocmirea i
(b) declar dac, pe baza cunoaterii i a nelegerii dobndite n
publicarea situaiilor financiare i a raportului
cursul auditului cu privire la ntreprindere i la mediul
administratorilor
acesteia, a(au) identificat informaii eronate semnificative
(1) Statele membre se asigur c membrii organelor de admi prezentate n raportul administratorilor, indicnd natura
nistraie, de conducere i de supraveghere ale unei entiti, care acestor informaii eronate.
acioneaz n limitele competenelor conferite de dreptul intern,
au responsabilitatea colectiv de a asigura faptul c:
(2) Primul paragraf de la alineatul (1) este aplicabil mutatis
mutandis n ceea ce privete situaiile financiare consolidate. Al
(a) situaiile financiare anuale, raportul administratorilor i, doilea paragraf de la alineatul (1) este aplicabil mutatis mutandis
atunci cnd aceasta se public separat, declaraia privind n ceea ce privete situaiile financiare consolidate i rapoartele
guvernana corporativ i consolidate ale administratorilor.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/49

Articolul 35 Parlamentului European i a Consiliului i de abrogare a


Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE ale Consiliului (*).
Modificri la Directiva 2006/43/CE privind raportul de
audit
Articolul 28 din Directiva 2006/43/CE se nlocuiete cu (2) Respectivul raport de audit se semneaz i se dateaz
urmtorul text: de ctre auditorul statutar. n cazul n care auditul statutar
este efectuat de o firm de audit, raportul de audit poart
semntura cel puin a auditorului/auditorilor statutar(i) care
Articolul 28 a(u) efectuat auditul n numele firmei de audit. n mprejurri
excepionale, statele membre pot prevedea c nu este necesar
Raportul de audit ca aceast semntur (aceste semnturi) s fie divulgat
(1) Raportul de audit conine: (divulgate) publicului, n cazul n care aceast divulgare ar
putea duce la o ameninare iminent i semnificativ la
adresa securitii personale a oricrui individ. n orice caz,
numele persoanei (persoanelor) implicate este (sunt) adus(e)
la cunotina autoritilor competente relevante.
(a) o introducere care identific cel puin situaiile financiare
care fac obiectul auditului statutar, mpreun cu cadrul de
raportare financiar care a fost aplicat la ntocmirea (3) Respectivul raport de audit privind situaiile financiare
acestora; consolidate respect cerinele prevzute la alineatele (1) i (2).
Atunci cnd raporteaz asupra coerenei raportului adminis
tratorilor cu situaiile financiare, aa cum se prevede la
alineatul (1) litera (e), auditorul statutar sau firma de audit
(b) o descriere a domeniului de aplicare al auditului statutar, in seama de situaiile financiare consolidate i raportul
care identific cel puin standardele de audit conform consolidat al administratorilor. Dac situaiile financiare
crora a fost efectuat auditul statutar; anuale ale societii-mam sunt anexate la situaiile financiare
consolidate, rapoartele de audit prevzute la prezentul articol,
pot fi combinate.

(c) un aviz de audit care este fr rezerve, cu rezerve sau ___________


contrar i care prezint clar punctul de vedere al audi (*) JO L 182, 29.6.2013, p. 19."
torului statutar cu privire la urmtoarele:

CAPITOLUL 9
(i) dac situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel,
DISPOZIII PRIVIND SCUTIRILE I RESTRICIILE APLICABILE
n conformitate cu cadrul relevant de raportare finan
SCUTIRILOR
ciar, i
Articolul 36
Scutiri pentru microntreprinderi
(ii) dup caz, dac situaiile financiare anuale sunt (1) Statele membre pot scuti microntreprinderile de toate
conforme cerinelor legale aplicabile. sau de oricare dintre obligaiile urmtoare:

(a) prezentarea elementelor Cheltuieli nregistrate n avans i


Dac auditorul statutar nu este n msur s emit un venituri angajate i Venituri nregistrate n avans i datorii
aviz de audit, raportul menioneaz imposibilitatea angajate. Dac utilizeaz opiunea menionat, statele
emiterii unui astfel de aviz; membre le pot acorda ntreprinderilor respective, exclusiv
pentru alte cheltuieli, conform alineatului (2) litera (b)
punctul (vi) de la prezentul articol, o derogare de la
articolul 6 alineatul (1) litera (d) n ceea ce privete recu
noaterea elementelor Cheltuieli nregistrate n avans i
(d) o meniune privind aspectele asupra crora auditorul venituri angajate i Venituri nregistrate n avans i
statutar atrage atenia prin evideniere, fr ca avizul de datorii angajate, cu condiia ca acest fapt s fie prezentat
audit s fie cu rezerve; n notele explicative la situaiile financiare sau, n confor
mitate cu litera (b) de la prezentul alineat, la sfritul
bilanului;

(e) avizul i declaraia menionate la articolul 34 alineatul (1)


al doilea paragraf din Directiva 2013/34/UE a Parla (b) elaborarea notelor explicative la situaiile financiare n
mentului European i a Consiliului din 26 iunie 2013 conformitate cu articolul 16, cu condiia ca informaiile
privind situaiile financiare anuale, situaiile financiare prevzute la articolul 67 alineatul (1) literele (d) i (e) din
consolidate i rapoartele conexe ale anumitor tipuri de prezenta directiv i la articolul 24 alineatul (2) din
ntreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Directiva 2012/30/UE s fie prezentate la sfritul bilanului;
L 182/50 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(c) ntocmirea unui raport al administratorilor n conformitate (4) n ceea ce privete microntreprinderile, se consider c
cu capitolul 5, cu condiia ca informaiile solicitate la situaiile financiare anuale ntocmite n conformitate cu
articolul 24 alineatul (2) din Directiva 2012/30/UE s fie alineatele (1), (2) i (3) de la prezentul articol ofer imaginea
prezentate n notele explicative la situaiile financiare sau, n fidel prevzut la articolul 4 alineatul (3) i, prin urmare,
conformitate cu litera (b) de la prezentul alineat, la sfritul articolul 4 alineatul (4) nu se aplic n cazul acestor situaii
bilanului; financiare.

(d) publicarea situaiilor financiare anuale, n conformitate cu


(5) Dac se aplic alineatul (1) litera (a) de la prezentul
capitolul 7 din prezenta directiv, cu condiia ca informaiile
articol, totalul bilanului menionat la articolul 3 alineatul (1)
privind bilanul cuprinse n acestea s fie depuse n mod
litera (a) const n activele prevzute la elementele A-D de la
corespunztor, n conformitate cu dreptul intern, la cel
rubrica Active de la anexa III sau la elementele A-D de la
puin o autoritate competent desemnat de statul
anexa IV.
membru n cauz. n cazul n care autoritatea competent
nu coincide cu registrul central, registrul comercial sau
registrul societilor, astfel cum sunt menionate la
articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE, auto (6) Fr a aduce atingere prezentului articol, statele membre
ritatea competent are obligaia de a furniza registrului se asigur c microntreprinderile sunt, n toate celelalte cazuri,
informaiile depuse. considerate drept ntreprinderi mici.

(2) Statele membre pot permite microntreprinderilor:


(7) Statele membre nu fac publice derogrile prevzute la
alineatele (1), (2) i (3) n ceea ce privete societile de investiii
sau holdingurile financiare.
(a) s elaboreze numai un bilan prescurtat, care s prezinte
separat cel puin acele elemente precedate de litere de la
anexele III sau IV, dup caz. n cazurile n care se aplic
alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, elementele E de (8) Statele membre care, la 19 iulie 2013, aplic acte cu
la rubrica Active i D de la rubrica Datorii de la anexa III putere de lege i acte administrative n conformitate cu
sau elementele E i K de la anexa IV se exclud din bilan; Directiva 2012/6/UE a Parlamentului European i a Consiliului
din 14 martie 2012 de modificare a Directivei 78/660/CEE a
Consiliului privind conturile anuale ale anumitor forme de
(b) s elaboreze numai un cont prescurtat de profit i pierdere, societi comerciale n ceea ce privete microentitile (1) pot fi
care s prezinte separat cel puin urmtoarele elemente, exceptate de la cerinele stabilite la articolul 3 alineatul (9) n
dup caz: ceea ce privete conversia n monedele naionale a pragurilor
stabilite la articolul 3 alineatul (1) atunci cnd aplic prima tez
de la articolul 53 alineatul (1).
(i) cuantumul net al cifrei de afaceri,

(9) Pn la 20 iulie 2018, Comisia prezint Parlamentului


(ii) alte venituri, European, Consiliului i Comitetului Economic i Social
European un raport privind situaia microntreprinderilor,
innd seama, n special, de situaia la nivel naional n ceea
(iii) costul materiilor prime i al consumabilelor, ce privete numrul entitilor vizate de criteriile de mrime i
de reducerea sarcinilor administrative care rezult din scutirea
de la cerina de publicare.
(iv) cheltuieli cu personalul,

Articolul 37
(v) ajustri de valoare,
Exceptare pentru filiale

(vi) alte cheltuieli, Prin derogare de la dispoziiile Directivelor 2009/101/CE i


2012/30/UE, statele membre pot s nu aplice dispoziiile
prezentei directive privind coninutul, auditarea i publicarea
situaiilor financiare anuale i a raportului administratorilor n
(vii) impozite,
cazul ntreprinderilor care intr sub incidena legislaiei lor
naionale i care sunt filiale, dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii:
(viii) profit sau pierdere.

(3) Statele membre nu permit i nu impun aplicarea arti (1) societatea-mam intr sub incidena legislaiei unui stat
colului 8 n ceea ce privete microntreprinderile care utilizeaz membru;
oricare dintre exceptrile prevzute la alineatele (1) i (2) de la
prezentul articol. (1) JO L 81, 21.3.2012, p. 3.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/51

(2) toi acionarii sau asociaii filialei s-au declarat de acord, n (b) ntreprindere vizat este inclus n situaiile financiare
ceea ce privete fiecare exerciiu financiar n care se aplic consolidate ntocmite, auditate i publicate n conformitate
exceptarea, cu scutirea de aceast obligaie; cu prezenta directiv:

(3) societatea-mam a declarat c garanteaz angajamentele (i) de ctre un asociat cu rspundere nelimitat sau
asumate de filial;

(ii) dac ntreprinderea vizat este inclus n situaiile


(4) declaraiile menionate la punctele 2 i 3 de la prezentul financiare consolidate ale unui grup mai mare de ntre
articol sunt publicate de filial n modul prevzut de legi prinderi, ntocmite, auditate i publicate n conformitate
slaia statului membru n conformitate cu capitolul 2 din cu prezenta directiv, de ctre o societate-mam care
Directiva 2009/101/CE; intr sub incidena dreptului intern al unui stat
membru. Aceast exceptare este prezentat n notele
explicative la situaiile financiare consolidate.
(5) filiala este inclus n situaiile financiare consolidate
ntocmite de societatea-mam n conformitate cu prezenta
directiv; (3) n cazurile menionate la alineatul (2), ntreprinderea
vizat divulg, la cerere, numele ntreprinderii care public
situaiile financiare.
(6) exceptarea este prezentat n notele explicative la situaiile
financiare consolidate ntocmite de societatea-mam i
Articolul 39
Exceptarea referitoare la contul de profit i pierdere pentru
(7) situaiile financiare consolidate menionate la punctul 5 de societile-mam care ntocmesc situaii financiare
la prezentul articol, raportul consolidat al administratorilor consolidate
i raportul de audit sunt publicate pentru filial n modul
prevzut de legislaia statului membru n conformitate cu Statele membre pot s nu aplice dispoziiile prezentei directive
capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE. privind auditarea i publicarea contului de profit i pierdere
ntreprinderilor care intr sub incidena legislaiei lor interne i
care sunt societi-mam, dac sunt ndeplinite urmtoarele
condiii:
Articolul 38
ntreprinderi care sunt asociai cu rspundere nelimitat ai
altor ntreprinderi (1) societatea-mam ntocmete situaii financiare consolidate n
(1) Statele membre pot impune ntreprinderilor menionate conformitate cu prezenta directiv i este inclus n aceste
la articolul 1 alineatul (1) litera (a), care intr sub incidena situaii financiare consolidate;
dreptului lor intern i care sunt asociai cu rspundere neli
mitat ai oricrei ntreprinderi menionate la articolul 1
alineatul (1) litera (b) (ntreprinderea vizat), obligaia de a (2) exceptarea este prezentat n notele explicative la situaiile
ntocmi, audita i publica, odat cu propriile situaii financiare, financiare anuale ale societii-mam;
situaiile financiare ale ntreprinderii vizate n conformitate cu
prezenta directiv, caz n care cerinele prezentei directive nu se
aplic ntreprinderii vizate.
(3) exceptarea este prezentat n notele explicative la situaiile
financiare consolidate ntocmite de societatea-mam i
(2) Statele membre pot s nu aplice cerinele prezentei
directive ntreprinderii vizate dac:
(4) profitul sau pierderea societii-mam, calculat() n confor
mitate cu prezenta directiv, figureaz n bilanul su.
(a) situaiile financiare ale ntreprinderii vizate sunt ntocmite,
auditate i publicate n conformitate cu dispoziiile prezentei
directive de ctre o ntreprindere care: Articolul 40
Restricionarea exceptrilor pentru entitile de interes
public
(i) are calitatea de asociat cu rspundere nelimitat al ntre
Cu excepia cazului n care se prevede expres n prezenta
prinderii vizate i
directiv, statele membre nu aplic simplificrile i exceptrile
prevzute n prezenta directiv entitilor de interes public. O
entitate de interes public este considerat o ntreprindere mare,
(ii) intr sub incidena dreptului intern al unui alt stat indiferent de cifra de afaceri net, totalul bilanului sau numrul
membru; su mediu de salariai n cursul exerciiului financiar.
L 182/52 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

CAPITOLUL 10 (d) dividende;


RAPORTAREA PLILOR EFECTUATE CTRE GUVERNE

Articolul 41 (e) prime de semnare, descoperire i producie;


Definiii referitoare la raportarea privind pli ctre
guverne
(f) taxe de licen, taxe de nchiriere, taxe de nregistrare i
n nelesul prezentului capitol, se aplic urmtoarele definiii: alte taxe aferente licenelor i/sau concesiunilor i

1. ntreprindere activ n industria extractiv nseamn o (g) pli pentru mbuntiri aduse infrastructurii.
ntreprindere care desfoar activiti ce implic explorarea,
prospectarea, descoperirea, exploatarea i extracia zc
mintelor de minerale, petrol, gaze naturale i altele, n Articolul 42
cadrul activitilor economice enumerate n seciunea B divi ntreprinderi obligate s raporteze plile ctre guverne
ziunile 05-08 din anexa I la Regulamentul (CE)
nr. 1893/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (1) Statele membre impun ntreprinderilor mari i tuturor
din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului entitilor de interes public active n industria extractiv sau n
statistic al activitilor economice NACE a doua revizuire (1); sectorul exploatrii pdurilor primare obligaia de a ntocmi i a
publica anual un raport asupra plilor ctre guverne.

2. ntreprindere activ n sectorul exploatrii pdurilor


primare nseamn o ntreprindere care desfoar activiti (2) Aceast obligaie nu se aplic ntreprinderilor regle
prevzute n seciunea A diviziunea 02, grupa 02.2 din mentate de dreptul intern al unui stat membru care sunt
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, n pduri filiale sau societi-mam, dac sunt ndeplinite cumulativ urm
primare; toarele condiii:

(a) societatea-mam intr sub incidena legislaiei unui stat


3. guvern nseamn orice autoritate naional, regional sau membru i
local a unui stat membru sau a unei ri tere. Sunt incluse
departamentele, ageniile sau ntreprinderile controlate de
acea autoritate, n sensul articolului 22 alineatele (1)-(6)
(b) plile ctre guverne efectuate de ntreprindere sunt incluse
din prezenta directiv;
n raportul consolidat asupra plilor ctre guverne ntocmit
de societatea-mam respectiv n conformitate cu
articolul 44.
4. proiect nseamn activiti operaionale care sunt regle
mentate de un singur contract, licen, locaie, concesiune
sau alte acorduri juridice similare i care formeaz baza Articolul 43
pentru o obligaie de plat cu un guvern. Cu toate acestea,
dac mai multe astfel de acorduri sunt interconectate pe fond Coninutul raportului
i formeaz baza pentru o obligaie de plat cu un guvern, (1) Nu este necesar ca o plat, indiferent dac este plat unic
acestea sunt considerate a fi un proiect; sau o serie de pli conexe, s fie luat n considerare n raport
dac este mai mic de 100 000 EUR n cursul unui exerciiu
financiar.
5. Plat nseamn o sum pltit fie n numerar, fie n natur,
pentru activitile menionate la punctele 1 i 2, de urm
toarele tipuri: (2) Raportul prezint urmtoarele informaii n legtur cu
activitile descrise la articolul 41 punctele 1 i 2, aferente
exerciiului financiar n cauz:
(a) drepturi de producie;

(a) suma total a plilor efectuate ctre fiecare guvern;


(b) impozite percepute asupra venitului, produciei sau profi
turilor societilor comerciale, cu excepia impozitelor
(b) suma total pe tip de plat, n conformitate cu articolul 41
percepute asupra consumului, cum ar fi taxa pe
punctul 5 literele (a)-(g), efectuat ctre fiecare guvern;
valoarea adugat, impozitul pe venitul personal sau
impozitul pe vnzri;
(c) dac plile au fost atribuite unui proiect specific, suma
total pe tip de plat, n conformitate cu articolul 41
(c) redevene; punctul (5) literele (a)-(g), efectuat pentru fiecare astfel de
proiect i suma total a plilor pentru fiecare astfel de
(1) JO L 393, 30.12.2006, p. 1. proiect.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/53

Plile efectuate de ntreprindere pentru obligaii impuse la (b) unei societi-mam a unui grup mijlociu, aa cum este
nivelul ntreprinderii pot fi declarate la nivelul acesteia i nu definit la articolul 3 alineatul (6), cu excepia cazului n
la nivel de proiect. care o ntreprindere afiliat este entitate de interes public i

(c) unei societi-mam reglementate de dreptul intern al unui


(3) Dac se efectueaz pli n natur ctre guverne, ele sunt
stat membru care este ea nsi filial, dac societatea-mam
raportate n valoare i, dac este cazul, n volum. Se furnizeaz
a acesteia este reglementat de dreptul intern al unui stat
documente justificative care explic modul n care a fost deter
membru.
minat aceast valoare.

(3) O ntreprindere, inclusiv o entitate de interes public,


(4) Informaiile publicate cu privire la plile menionate n poate fi exclus din raportul consolidat asupra plilor ctre
prezentul articol reflect substana, mai curnd dect forma guverne dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele
plii sau activitii n cauz. Plile i activitile nu pot fi condiii:
separate sau cumulate n mod artificial n vederea evitrii
aplicrii prezentei directive.
(a) restricii severe pe termen lung mpiedic n mod substanial
exercitarea de ctre societatea-mam a drepturilor sale
asupra activelor sau conducerii ntreprinderii n cauz;
(5) n cazul statelor membre care nu au adoptat moneda
euro, pragul n euro prevzut la alineatul (1) este convertit n
moneda naional prin:
(b) n cazuri extrem de rare n care informaiile necesare pentru
ntocmirea raportului consolidat asupra plilor ctre
guverne n conformitate cu prezenta directiv nu pot fi
(a) aplicarea cursului de schimb publicat n Jurnalul Oficial al obinute fr cheltuieli disproporionate sau ntrzieri nejus
Uniunii Europene la data intrrii n vigoare a oricrei directive tificate;
care stabilete pragul respectiv; i

(c) aciunile sau prile sociale ale ntreprinderii n cauz sunt


deinute exclusiv n vederea vnzrii lor ulterioare.
(b) rotunjirea la cea mai apropiat valoare de sut.

Scutirile sus-menionate se aplic numai dac sunt utilizate n


Articolul 44 scopul ntocmirii situaiilor financiare consolidate.
Raportul consolidat asupra plilor ctre guverne
(1) Statele membre impun ntreprinderilor mari i entitilor Articolul 45
de interes public active n industria extractiv sau n sectorul Publicarea
exploatrii pdurilor primare, care intr sub incidena dreptului
lor intern, obligaia de a ntocmi un raport consolidat asupra (1) Raportul prevzut la articolul 42 i raportul consolidat
plilor efectuate ctre guverne n conformitate cu articolele 42 prevzut la articolul 44 asupra plilor ctre guverne se public
i 43 dac, n calitate de societi-mam, au obligaia de a n modul prevzut n legislaia fiecrui stat membru, n confor
ntocmi situaii financiare consolidate n conformitate cu mitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
articolul 22 alineatele (1)-(6).

(2) Statele membre se asigur c membrii organelor respon


sabile ale unei ntreprinderi, care acioneaz n limitele compe
O societate-mam este considerat a fi activ n industria tenelor conferite de dreptul intern, au responsabilitatea de a se
extractiv sau n sectorul exploatrii pdurilor primare dac asigura, aplicnd la nivel maxim cunotinele i abilitile de
una dintre filialele sale este activ n industria sau n sectorul care dispun, c raportul privind plile ctre guverne este
menionat. ntocmit i publicat n conformitate cu cerinele prezentei
directive.

Raportul consolidat cuprinde numai plile rezultate n urma


operaiunilor de extracie i/sau de exploatare forestier. Articolul 46
Criterii de echivalen
(1) ntreprinderile menionate la articolele 42 i 44, care
(2) Obligaia de a ntocmi raportul consolidat menionat la
ntocmesc i public un raport n conformitate cu cerine de
alineatul (1) nu se aplic:
raportare ale unei ri tere evaluate, n conformitate cu
articolul 47, ca fiind echivalente cu cele prevzute n
prezentul capitol, sunt exceptate de la cerinele prezentului
(a) unei societi-mam a unui grup mic, aa cum este definit la capitol, cu excepia obligaiei de a publica respectivul raport
articolul 3 alineatul (5), cu excepia cazului n care o entitate n modul prevzut n legislaia fiecrui stat membru, n confor
afiliat este entitate de interes public; mitate cu capitolul 2 din Directiva 2009/101/CE.
L 182/54 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

(2) Comisia este abilitat s adopte acte delegate n confor respectarea obligaiilor de raportare i modalitile raportrii pe
mitate cu articolul 49, identificnd criteriile care trebuie s se fiecare proiect i ntocmete un raport n acest sens.
aplice la evaluarea, n sensul alineatului (1) de la prezentul
articol, a echivalenei cerinelor de raportare din ri tere cu
cerinele prevzute n prezentul capitol.
Revizuirea ine cont de evoluiile internaionale, n special n
ceea ce privete sporirea transparenei cu privire la plile
(3) Criteriile identificate de Comisie n conformitate cu efectuate ctre guverne, s evalueze impactul altor regimuri
alineatul (2): internaionale i s ia n calcul efectele pe planul competitivitii
i al securitii aprovizionrii cu energie. Revizuirea este fina
lizat pn la 21 iulie 2018.
(a) includ urmtoarele:

(i) ntreprinderile vizate; Raportul se prezint Parlamentului European i Consiliului,


mpreun cu o propunere legislativ, dac este cazul. Raportul
analizeaz extinderea cerinelor de raportare ctre alte sectoare
(ii) recipienii de pli vizai; industriale, precum i dac raportul privind plile ctre guverne
ar trebui auditat. De asemenea, raportul analizeaz posibilitatea
prezentrii unor informaii suplimentare privind numrul mediu
(iii) plile cuprinse n raport; de salariai, utilizarea subcontractanilor i eventualele sanciuni
pecuniare aplicate n fiecare ar.

(iv) atribuirea plilor cuprinse n raport;


n plus, raportul analizeaz dac este posibil introducerea,
pentru toi emitenii din Uniune, a obligaiei de diligen la
(v) defalcarea plilor cuprinse n raport; aprovizionarea cu minerale, pentru a asigura faptul c
lanurile de aprovizionare nu au nicio legtur cu pri aflate
n conflict i respect recomandrile EITI i OCDE referitoare la
(vi) praguri de declanare pentru raportarea pe baz gestionarea responsabil a lanurilor de aprovizionare.
consolidat;

(vii) mediu de raportare; CAPITOLUL 11

DISPOZIII FINALE
(viii) frecvena raportrii i Articolul 49
Exercitarea competenelor delegate
(ix) msuri de combatere a evaziunii (1) Competena de a adopta acte delegate este conferit
Comisiei n condiiile prevzute n prezentul articol.
(b) n caz contrar, se limiteaz la criterii care faciliteaz o
comparaie direct a cerinelor de raportare ale unei ri
tere cu cerinele din prezentul capitol. (2) Delegarea de competene menionat la articolul 1
alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13) i la articolul 46
alineatul (2) este conferit Comisiei pe o perioad nedeter
Articolul 47 minat, ncepnd de la data indicat la articolul 54.
Aplicarea criteriilor de echivalen
Comisia este abilitat s adopte acte de punere n aplicare prin
care identific cerinele de raportare din ri tere pe care le (3) Parlamentul European sau Consiliul poate revoca n orice
consider, dup aplicarea criteriilor de echivalen identificate moment delegarea de competene menionat la articolul 1
n conformitate cu articolul 46, drept echivalente cerinelor de alineatul (2), la articolul 3 alineatul (13) i la articolul 46
la prezentul capitol. Actele de punere n aplicare respective se alineatul (2). Decizia de revocare pune capt delegrii de
adopt n conformitate cu procedura de examinare menionat competene specificate n cuprinsul su. Ea intr n vigoare n
la articolul 50 alineatul (2). ziua urmtoare datei publicrii sale n Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene sau la o dat ulterioar indicat n cuprinsul su. Ea nu
aduce atingere validitii actelor delegate aflate deja n vigoare.
Articolul 48
Examinare
Comisia revizuiete implementarea i eficacitatea prezentului (4) De ndat ce adopt un act delegat, Comisia l notific
capitol, n special n ceea ce privete sfera de aplicare i simultan Parlamentului European i Consiliului.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/55

(5) Un act delegat adoptat n temeiul articolului 1 alineatul Articolul 53


(2), al articolului 3 alineatul (13) sau al articolului 46 alineatul
(2) intr n vigoare numai n cazul n care Parlamentul European Transpunere
sau Consiliul nu au exprimat nicio obiecie n termen de dou (1) Statele membre asigur intrarea n vigoare a actelor cu
luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European i putere de lege i a actelor administrative necesare pentru a se
Consiliului sau dac, nainte de expirarea acestui termen, att conforma prezentei directive pn la 20 iulie 2015. Statele
Parlamentul European, ct i Consiliul au informat Comisia c membre informeaz de ndat Comisia cu privire la acestea.
nu vor formula obiecii. Aceast perioad se prelungete cu
dou luni la iniiativa Parlamentului European sau a Consiliului.
Statele membre pot prevedea c dispoziiile menionate la
primul paragraf se aplic n primul rnd situaiilor financiare
pentru exerciiile financiare care ncep de la 1 ianuarie 2016 sau
Articolul 50 n timpul acelui an calendaristic 2016.
Procedura comitetului
(1) Comisia este asistat de un comitet. Comitetul respectiv Atunci cnd statele membre adopt aceste acte, ele cuprind o
este un comitet instituit n sensul Regulamentului (UE) trimitere la prezenta directiv sau sunt nsoite de o asemenea
nr. 182/2011. trimitere la data publicrii lor oficiale. Modalitile de efectuare a
acestei trimiteri se stabilesc de ctre statele membre.

(2) Atunci cnd se face trimitere la prezentul alineat, se (2) Comisiei i sunt comunicate de ctre statele membre
aplic articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011. textele principalelor dispoziii de drept intern pe care le
adopt n domeniul reglementat de prezenta directiv.

Articolul 51 Articolul 54
Sanciuni Intrare n vigoare
Statele membre stabilesc sanciunile aplicabile n cazul nclcrii Prezenta directiv intr n vigoare n a douzecea zi de la data
dispoziiilor naionale adoptate n temeiul prezentei directive i publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
iau toate msurile necesare pentru a garanta faptul c
sanciunile respective sunt respectate. Sanciunile prevzute
sunt eficace, proporionale i cu efect de descurajare. Articolul 55
Destinatari
Prezenta directiv se adreseaz statelor membre.
Articolul 52
Abrogarea Directivelor 78/660/CEE i 83/349/CEE
Adoptat la Bruxelles, 26 iunie 2013
Directivele 78/660/CEE i 83/349/CEE se abrog.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu


Trimiterile la directivele abrogate se interpreteaz ca trimiteri la
Preedintele Preedintele
prezenta directiv i se citesc n conformitate cu tabelul de
coresponden din anexa VII. M. SCHULZ A. SHATTER
L 182/56 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

ANEXA I

TIPURILE DE NTREPRINDERI MENIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (A)

Belgia:

la socit anonyme/de naamloze vennootschap, la socit en commandite par actions/de commanditaire vennootschap
op aandelen, la socit prive responsabilit limite/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, la
socit cooprative responsabilit limite/de coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Bulgaria:

, , ;

Republica Ceh:

spolenost s ruenm omezenm, akciov spolenost;

Danemarca:

aktieselskaber, kommanditaktieselskaber, anpartsselskaber;

Germania:

die Aktiengesellschaft, die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die Gesellschaft mit beschrnkter Haftung;

Estonia:

aktsiaselts, osahing;

Irlanda:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee;

Grecia:

, , ;

Spania:

la sociedad annima, la sociedad comanditaria por acciones, la sociedad de responsabilidad limitada;

Frana:

la socit anonyme, la socit en commandite par actions, la socit responsabilit limite, la socit par actions
simplifie;

Italia:

la societ per azioni, la societ in accomandita per azioni, la societ a responsabilit limitata;

Cipru:

,
;

Letonia:

akciju sabiedrba, sabiedrba ar ierobeotu atbildbu;

Lituania:

akcins bendrovs, udarosios akcins bendrovs;


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/57

Luxemburg:

la socit anonyme, la socit en commandite par actions, la socit responsabilit limite;

Ungaria:

rszvnytrsasg, korltolt felelssg trsasg;

Malta:

kumpanija pubblika public limited liability company, kumpannija privata private limited liability company,

sojeta in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet partnership en commandite with the capital divided into
shares;

rile de Jos:

de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

Austria:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschrnkter Haftung;

Polonia:

spka akcyjna, spka z ograniczon odpowiedzialnoci, spka komandytowo-akcyjna;

Portugalia:

a sociedade annima, de responsabilidade limitada, a sociedade em comandita por aces, a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada;

Romnia:

societate pe aciuni, societate cu rspundere limitat, societate n comandit pe aciuni.

Slovenia:

delnika druba, druba z omejeno odgovornostjo, komanditna delnika druba;

Slovacia:

akciov spolonos, spolonos s ruenm obmedzenm;

Finlanda:

yksityinen osakeyhti/privat aktiebolag, julkinen osakeyhti/publikt aktiebolag;

Suedia:

aktiebolag;

Regatul Unit:

public companies limited by shares or by guarantee, private companies limited by shares or by guarantee
L 182/58 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

ANEXA II

TIPURILE DE NTREPRINDERI MENIONATE LA ARTICOLUL 1 ALINEATUL (1) LITERA (B)

Belgia

la socit en nom collectif/de vennootschap onder firma, la socit en commandite simple/de gewone commanditaire
vennootschap, la socit cooprative responsabilit illimite/de coperatieve vennootschap met onbeperkte aans
prakelijkheid;

Bulgaria:

, ;

Republica Ceh:

veejn obchodn spolenost, komanditn spolenost;

Danemarca:

interessentskaber, kommanditselskaber;

Germania:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Estonia:

tishing, usaldushing;

Irlanda:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies;

Grecia:

, ;

Spania:

sociedad colectiva, sociedad en comandita simple;

Frana:

la socit en nom collectif, la socit en commandite simple;

Italia:

la societ in nome collettivo, la societ in accomandita semplice;

Cipru:

();

Letonia:

pilnsabiedrba, komandtsabiedrba;

Lituania:

tikrosios kins bendrijos, komanditins kins bendrijos;

Luxemburg:

la socit en nom collectif, la socit en commandite simple;

Ungaria:

kzkereseti trsasg, betti trsasg, kzs vllalat, egyesls, egyni cg;


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/59

Malta:

sojeta f'isem kollettiv jew sojeta in akkomandita, bil-kapital li mhux maqsum f'azzjonijiet meta s-soji kollha li
gandhom responsabbilita' llimitata huma sojetajiet in akkomandita bil-kapital maqsum f'azzjonijiet partnership en
nom collectif or partnership en commandite with capital that is not divided into shares, when all the partners with
unlimited liability are partnership en commandite with the capital divided into shares;

rile de Jos:

de vennootschap onder firma, de commanditaire vennootschap;

Austria:

die offene Gesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

Polonia:

spka jawna, spka komandytowa;

Portugalia:

sociedade em nome colectivo, sociedade em comandita simples;

Romnia:

societate n nume colectiv, societate n comandit simpl;

Slovenia:

druba z neomejeno odgovornostjo, komanditna druba;

Slovacia:

verejn obchodn spolonos, komanditn spolonos;

Finlanda:

avoin yhti/ ppet bolag, kommandiittiyhti/kommanditbolag;

Suedia:

handelsbolag, kommanditbolag;

Regatul Unit:

partnerships, limited partnerships, unlimited companies.


L 182/60 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

ANEXA III

STRUCTURA ORIZONTAL (FORMATUL) A BILANULUI PREVZUT LA ARTICOLUL 10

Active
A. Capital subscris nevrsat
a crui plat a fost solicitat

(cu excepia cazului n care dreptul intern prevede prezentarea capitalului a crui plat a fost solicitat la Capital i
rezerve, caz n care partea din capital a crei plat a fost solicitat, dar care nu a fost nc vrsat, figureaz ca
element de active fie la A, fie la D II 5).

B. Cheltuieli de constituire
astfel cum sunt definite n dreptul intern i n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de
active. Dreptul intern poate s prevad, de asemenea, includerea cheltuielilor de constituire ca primul element la
Active intangibile.

C. Active fixe
I. Imobilizri necorporale
1. Cheltuieli de dezvoltare, n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de active.

2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, dac au fost:

(a) achiziionate cu titlu oneros i nu trebuie prezentate la C I 3; fie

(b) create de ntreprinderea nsi, n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de
active.

3. Fondul comercial, n msura n care a fost achiziionat cu titlu oneros.

4. Avansuri.

II. Active tangibile


1. Terenuri i construcii.

2. Instalaii tehnice i maini.

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier.

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie.

III. Active financiare


1. Aciuni deinute la ntreprinderile afiliate.

2. mprumuturi acordate ntreprinderilor afiliate.

3. Interese de participare.

4. mprumuturi acordate ntreprinderilor de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

5. Investiii deinute ca imobilizri.

6. Alte mprumuturi.

D. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime i materiale consumabile.

2. Producia n curs de execuie.

3. Produse finite i mrfuri.

4. Avansuri.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/61

II. Creane
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an se prezint separat pentru fiecare
element).

1. Creane comerciale.

2. Sume de ncasat de la ntreprinderile afiliate.

3. Sume de ncasat de la ntreprinderile de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

4. Alte creane.

5. Capital subscris a crui plat a fost solicitat, dar nevrsat (cu excepia cazului n care dreptul intern prevede c
capitalului a crui plat a fost solicitat urmeaz s fie prezentat ca element de activ la A).

6. Cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate (dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora ca
element de active la E).

III. Investiii
1. Aciuni deinute la ntreprinderile afiliate.

2. Aciuni sau pri sociale proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, n absena unei valori nominale, a
echivalentului lor contabil), n msura n care dreptul intern permite prezentarea lor n bilan.

3. Alte investiii.

IV. Casa i conturi la bnci


E. Cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate
(dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora ca element de active la D II 6).

Capital, rezerve i datorii


A. Capital i rezerve
I. Capital subscris
(dac dreptul intern nu prevede prezentarea la acest element a capitalului a crui plat a fost solicitat, caz n care
valoarea capitalului subscris i a capitalului vrsat se prezint separat).

II. Prime de emisiune


III. Rezerva din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerva legal, n msura n care dreptul intern impune constituirea unei astfel de rezerve.

2. Rezerv pentru aciuni sau pri sociale proprii, n msura n care dreptul intern impune o astfel de rezerv, fr
a aduce atingere articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2012/30/UE.

3. Rezerve statutare.

4. Alte rezerve, inclusiv rezerva de valoare just.

V. Profitul sau pierderea reportat()


VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar
B. Provizioane
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare.

2. Provizioane pentru impozite.

3. Alte provizioane.
L 182/62 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

C. Datorii
(Sumele care trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an i sumele care trebuie pltite dup o perioad mai mare
de un an se prezint separat pentru fiecare element i pentru totalul acestor elemente).

1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, cu prezentarea separat a mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni
convertibile.

2. Sume datorate instituiilor de credit.

3. Avansuri ncasate pentru comenzi, n msura n care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.

4. Datorii comerciale - furnizori.

5. Efecte de comer de pltit.

6. Sume datorate ntreprinderilor afiliate.

7. Sume datorate ntreprinderilor de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale.

9. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate (dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la D).

D. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate


(dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la C 9, Datorii).
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/63

ANEXA IV

STRUCTURA VERTICAL (FORMATUL) A BILANULUI PREVZUT LA ARTICOLUL 10

A. Capital subscris nevrsat


a crui plat a fost solicitat

(cu excepia cazului n care dreptul intern prevede prezentarea capitalului a crui plat a fost solicitat la L, caz n care
partea din capital a crei plat a fost solicitat, dar care nu a fost nc vrsat, figureaz fie la A, fie la D II 5).

B. Cheltuieli de constituire
astfel cum sunt definite n dreptul intern i n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de
active. Dreptul intern poate s prevad, de asemenea, includerea cheltuielilor de constituire ca primul element la
Active intangibile.

C. Active fixe
I. Active intangibile
1. Cheltuieli de dezvoltare, n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de active.

2. Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare, dac au fost:

(a) achiziionate cu titlu oneros i nu trebuie prezentate la C I 3; fie

(b) create de ntreprinderea nsi, n msura n care dreptul intern permite nregistrarea lor ca elemente de
active.

3. Fondul comercial, n msura n care a fost achiziionat cu titlu oneros.

4. Avansuri

II. Active tangibile


1. Terenuri i construcii.

2. Instalaii tehnice i maini.

3. Alte instalaii, utilaje i mobilier.

4. Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie.

III. Active financiare


1. Aciuni deinute la ntreprinderile afiliate.

2. mprumuturi acordate ntreprinderilor afiliate.

3. Interese de participare.

4. mprumuturi acordate ntreprinderilor de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

5. Investiii deinute ca imobilizri.

6. Alte mprumuturi.

D. Active circulante
I. Stocuri
1. Materii prime i materiale consumabile.

2. Producia n curs de execuie.

3. Produse finite i mrfuri.

4. Avansuri.
L 182/64 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

II. Creane
(Sumele care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an se prezint separat pentru fiecare
element).

1. Creane comerciale.

2. Sume de ncasat de la ntreprinderile afiliate.

3. Sume de ncasat de la ntreprinderile de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

4. Alte creane.

5. Capital subscris a crui plat a fost solicitat, dar care nu a fost vrsat (cu excepia cazului n care dreptul intern
prevede c capitalul a crui plat a fost solicitat urmeaz s fie prezentat ca activ la A).

6. Cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate (cu excepia cazului n care dreptul intern prevede c astfel de
elemente urmeaz s fie prezentate ca active la E).

III. Investiii
1. Aciuni deinute la ntreprinderile afiliate.

2. Aciuni sau pri sociale proprii (cu indicarea valorii lor nominale sau, n absena unei valori nominale, a
echivalentului lor contabil), n msura n care dreptul intern permite prezentarea lor n bilan.

3. Alte investiii.

IV. Casa i conturi la bnci


E. Cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate
(dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la D II 6).

F. Datorii: sume care urmeaz s fie ncasate ntr-o perioad de pn la un an


1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, cu prezentarea separat a mprumuturilor din emisiunea de obligaiuni
convertibile.

2. Sume datorate instituiilor de credit.

3. Avansuri ncasate pentru comenzi, n msura n care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.

4. Datorii comerciale - furnizori.

5. Efecte de comer de pltit.

6. Sume datorate ntreprinderilor afiliate.

7. Sume datorate ntreprinderilor de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale.

9. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate (dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la K).

G. Active circulante nete/datorii curente nete


(innd seama de cheltuieli nregistrate n avans i venituri angajate cnd sunt prezentate la E i de venituri nregistrate
n avans i datorii angajate cnd sunt prezentate la K).

H. Total active minus datoriile curente


I. Datorii: sume care urmeaz s fie ncasate dup o perioad mai mare de un an
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni, cu prezentarea separat a mprumuturilor din emisiunea de obli
gaiuni convertibile.
29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/65

2. Sume datorate instituiilor de credit.

3. Avansuri ncasate pentru comenzi, n msura n care nu sunt prezentate separat ca deduceri din stocuri.

4. Datorii comerciale - furnizori.

5. Efecte de comer de pltit.

6. Sume datorate ntreprinderilor afiliate.

7. Sume datorate ntreprinderilor de care ntreprinderea este legat n virtutea intereselor de participare.

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale i datoriile privind asigurrile sociale.

9. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate (dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la K).

J. Provizioane
1. Provizioane pentru pensii i obligaii similare.

2. Provizioane pentru impozite.

3. Alte provizioane.

K. Venituri nregistrate n avans i datorii angajate


(dac dreptul intern nu prevede prezentarea acestora la F 9 sau I 9 sau la ambele).

L. Capital i rezerve
I. Capital subscris
(dac dreptul intern nu prevede prezentarea la acest element a capitalului a crui plat a fost solicitat, caz n care
valoarea capitalului subscris i a capitalului vrsat se prezint separat).

II. Prime de emisiune


III. Rezerva din reevaluare
IV. Rezerve
1. Rezerva legal, n msura n care dreptul intern impune constituirea unei astfel de rezerve.

2. Rezerv pentru aciuni sau pri sociale proprii, n msura n care dreptul intern impune o astfel de rezerv,
fr a aduce atingere articolului 24 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2012/30/UE.

3. Rezerve statutare.

4. Alte rezerve, inclusiv rezerva de valoare just.

V. Profitul sau pierderea reportat()


VI. Profitul sau pierderea pentru exerciiul financiar
L 182/66 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

ANEXA V

STRUCTURA (FORMATUL) CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE DUP NATURA CHELTUIELILOR,


PREVZUT LA ARTICOLUL 13

1. Cifra de afaceri net.

2. Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie.

3. Producia realizat de ntreprindere pentru scopurile sale proprii i capitalizat.

4. Alte venituri din exploatare.

5. (a) Materii prime i materiale consumabile.

(b) Alte cheltuieli externe.

6. Cheltuieli cu personalul:

(a) salarii i indemnizaii;

(b) cheltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii.

7. (a) ajustri de valoare privind cheltuielile de constituire i activele fixe tangibile i intangibile.

(b) Ajustri de valoare privind activele circulante, n msura n care depesc cuantumul ajustrilor de valoare
normale n cadrul ntreprinderii n cauz.

8. Alte cheltuieli de exploatare.

9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor obinute de la ntreprinderile afiliate.

10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele fixe, cu indicarea distinct a celor obinute de la
ntreprinderile afiliate.

11. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor obinute de la ntreprinderile afiliate.

12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active circulante.

13. Dobnzi de pltit i cheltuieli similare, cu indicarea distinct a celor de pltit ntreprinderilor afiliate.

14. Impozitul pe profit sau pierdere.

15. Profitul sau pierderea dup impozitare.

16. Alte impozite neprezentate la elementele 1-15.

17. Profitul sau pierderea pentru exerciiul financiar.


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/67

ANEXA VI

STRUCTURA (FORMATUL) CONTULUI DE PROFIT I PIERDERE - DUP FUNCIA CHELTUIELILOR,


PREVZUT LA ARTICOLUL 13

1. Cifra de afaceri net.

2. Costul bunurilor vndute i al serviciilor prestate (inclusiv ajustri de valoare).

3. Rezultatul brut.

4. Costuri de distribuie (inclusiv ajustri de valoare).

5. Cheltuieli administrative (inclusiv ajustri de valoare).

6. Alte venituri din exploatare.

7. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor obinute de la ntreprinderile afiliate.

8. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu indicarea distinct a celor obinute
de la ntreprinderile afiliate.

9. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor obinute de la ntreprinderile afiliate.

10. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active circulante.

11. Dobnzi de pltit i cheltuieli similare, cu indicarea distinct a celor de pltit ntreprinderilor afiliate.

12. Impozitul pe profit sau pierdere.

13. Profitul sau pierderea dup impozitare.

14. Alte impozite neprezentate la elementele 1-13.

15. Profitul sau pierderea pentru exerciiul financiar.


L 182/68 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

ANEXA VII

Tabel de coresponden

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 1 alineatul (1) primul Articolul 1 alineatul (1) litera (a)


paragraf, teza introductiv

Articolul 1 alineatul (1) primul Anexa I


paragraf de la prima la a douzeci i
aptea liniu

Articolul 1 alineatul (1) al doilea Articolul 1 alineatul (1) litera (b)


paragraf

Articolul 1 alineatul (1) al doilea Anexa II


paragraf literele (a)-(aa)

Articolul 1 alineatul (1) al treilea


paragraf

Articolul 1 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (1) Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 2 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 2 alineatul (3) Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (4) Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 2 alineatul (5) Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 2 alineatul (6) Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 3 Articolul 9 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2) Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3) Articolul 9 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4) Articolul 9 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (5)

Articolul 4 alineatul (6) Articolul 6 alineatul (1) litera (h) i


articolul 6 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2) Articolul 2 punctul 14

Articolul 5 alineatul (3) Articolul 2 punctul 15

Articolul 6 Articolul 9 alineatul (6)

Articolul 7 Articolul 6 alineatul (1) litera (g)

Articolul 8 Articolul 10

Articolul 9 litera (A) Anexa III litera (A)

Articolul 9 litera (B) Anexa III litera (B)

Articolul 9 litera (C) Anexa III litera (C)

Articolul 9 litera (D) Anexa III litera (D)

Articolul 9 litera (E) Anexa III litera (E)

Articolul 9 litera (F)


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/69

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Datorii Capital, rezerve i datorii


Articolul 9 litera (A) Anexa III litera (A)

Articolul 9 litera (B) Anexa III litera (B)

Articolul 9 litera (C) Anexa III litera (C)

Articolul 9 litera (D) Anexa III litera (D)

Articolul 9 litera (E)

Articolul 10 Anexa IV

Articolul 10a Articolul 11

Articolul 11 primul paragraf Articolul 3 alineatul (2) i articolul 14


alineatul (1)

Articolul 11 al doilea paragraf

Articolul 11 al treilea paragraf Articolul 3 alineatul (9 primul para


graf)

Articolul 12 alineatul (1) Articolul 3 alineatul (10)

Articolul 12 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (9) al doilea


paragraf

Articolul 12 alineatul (3) Articolul 3 alineatul (11)

Articolul 13 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 14 Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

Articolul 15 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (3)

Articolul 15 alineatul (2) Articolul 2 punctul 4

Articolul 15 alineatul (3) litera (a) Articolul 17 alineatul (1) litera (a)

Articolul 15 alineatul (3) litera (b)

Articolul 15 alineatul (3) litera (c) Articolul 17 alineatul (1) litera (a)
punctul (i)

Articolul 15 alineatul (4)

Articolul 16 Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 17 Articolul 2 punctul 2

Articolul 18

Articolul 19 Articolul 2 punctul 8

Articolul 20 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (12) primul


paragraf

Articolul 20 alineatul (2) Articolul 12 alineatul (12) al doilea


paragraf

Articolul 20 alineatul (3) Articolul 12 alineatul (12) al treilea


paragraf

Articolul 21

Articolul 22 primul paragraf Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 22 al doilea paragraf Articolul 13 alineatul (2)

Articolul 23 punctele 1-15 Anexa V punctele 1-15

Articolul 23 punctele 16-19

Articolul 23 punctele 20 i 21 Anexa V punctele 16 i 17


L 182/70 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 24

Articolul 25 punctele 1-13 Anexa VI punctele 1-13

Articolul 25 punctele 14-17

Articolul 25 punctele 18 i 19 Anexa VI punctele 14 i 15

Articolul 26

Articolul 27 primul paragraf, text Articolul 3 alineatul (3)


introductiv

Articolul 27 primul paragraf literele (a) Articolul 14 alineatul (2), literele (a) i
i (c) (b)

Articolul 27 primul paragraf literele (b)


i (d)

Articolul 27 al doilea paragraf Articolul 3 alineatul (9) primul


paragraf

Articolul 28 Articolul 2 punctul 5

Articolul 29

Articolul 30

Articolul 31 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (1) teza intro


ductiv i literele (a)-(f)

Articolul 31 alineatul (1a) Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 31 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 32 Articolul 6 alineatul (1) litera (i)

Articolul 33 alineatul (1), text intro Articolul 7 alineatul (1)


ductiv

Articolul 33 alineatul (1) literele (a) i


(b) i al doilea i al treilea paragraf

Articolul 33 alineatul (1) litera (c) Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 33 alineatul (2) litera (a) Articolul 7 alineatul (2)


primul paragraf i literele (b), (c) i (d)

Articolul 33 alineatul (2) litera (a) al Articolul 16 alineatul (1) litera (b)
doilea paragraf

Articolul 33 alineatul (3) Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 33 alineatul (4) Articolul 16 alineatul (1) litera (b)


punctul (ii)

Articolul 33 alineatul (5)

Articolul 34 Articolul 12 alineatul (11) al patrulea


paragraf

Articolul 35 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) litera (i)

Articolul 35 alineatul (1) litera (b) Articolul 12 alineatul (5)

Articolul 35 alineatul (1) litera (c) Articolul 12 alineatul (6)

Articolul 35 alineatul (1) litera (d) Articolul 17 alineatul (1) litera (b)

Articolul 35 alineatul (2) Articolul 2 punctul 6

Articolul 35 alineatul (3) Articolul 2 punctul 7


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/71

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 35 alineatul (4) Articolul 12 alineatul (8) i


articolul 17alineatul (1) litera (a)
punctul (vi)

Articolul 36

Articolul 37 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (11) primul, al


treilea i al cincilea paragraf

Articolul 37 alineatul (2) Articolul 12alineatul (11) primul i al


doilea paragraf

Articolul 38

Articolul 39 alineatul (1) litera (a) Articolul 6 alineatul (1) litera (i)

Articolul 39 alineatul (1) litera (b) Articolul 12 alineatul (7) primul


paragraf

Articolul 39 alineatul (1) litera (c)

Articolul 39 alineatul (1) litera (d) Articolul 12 alineatul (7) al doilea


paragraf

Articolul 39 alineatul (1) litera (e) Articolul 17 alineatul (1) litera (b)

Articolul 39 alineatul (2) Articolul 2 punctul 6

Articolul 40 alineatul (1) Articolul 12 alineatul (9)

Articolul 40 alineatul (2)

Articolul 41 Articolul 12 alineatul (10)

Articolul 42 primul paragraf Articolul 12 alineatul (12) al treilea


paragraf

Articolul 42 al doilea paragraf

Articolul 42a alineatul (1) Articolul 8 alineatul (1) litera (a)

Articolul 42a alineatul (2) Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 42a alineatul (3) Articolul 8 alineatul (3)

Articolul 42a alineatul (4) Articolul 8 alineatul (4)

Articolul 42a alineatul (5) Articolul 8 alineatul (5)

Articolul 42a alineatul (5a) Articolul 8 alineatul (6)

Articolul 42b Articolul 8 alineatul (7)

Articolul 42c Articolul 8 alineatul (8)

Articolul 42d Articolul 16 alineatul (1) litera (c)

Articolul 42e Articolul 8 alineatul (1) litera (b)

Articolul 42f Articolul 8 alineatul (9)

Articolul 43 alineatul (1), text intro Articolul 16 alineatul (1), text intro
ductiv ductiv

Articolul 43 alineatul (1) punctul (1) Articolul 16 alineatul (1) litera (a)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (2) Articolul 17 alineatul (1) litera (h)
primul paragraf primul paragraf

Articolul 43 alineatul (1) punctul (2) al Articolul 17 alineatul (1) litera (l)
doilea paragraf

Articolul 43 alineatul (1) punctul (3) Articolul 17 alineatul (1) litera (h)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (4) Articolul 17 alineatul (1) litera (j)
L 182/72 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 43 alineatul (1) punctul (5) Articolul 17 alineatul (1) litera (k)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (6) Articolul 16 alineatul (1) litera (g)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (7) Articolul 16 alineatul (1) litera (d)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (7a) Articolul 17 alineatul (1) litera (p)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (7b) Articolul 2 alineatul (3) i articolul 17


alineatul (1) litera (r)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (8) Articolul 18 alineatul (1) litera (a)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (9) Articolul 17 alineatul (1) litera (e)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (10)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (11) Articolul 17 alineatul (1) litera (f)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (12) Articolul 17 alineatul (1) litera (d)
primul paragraf

Articolul 43 alineatul (1) punctul (13) Articolul 16 alineatul (1) litera (e)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (14) Articolul 17 alineatul (1) litera (c)
litera (a) punctul (i)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (14) Articolul 17 alineatul (1) litera (c)
litera (b) punctul (ii)

Articolul 43 alineatul (1) punctul (15) Articolul 18 alineatul (1) litera (b) i
articolul 18 alineatul (3)

Articolul 43 alineatul (2)

Articolul 43 alineatul (3) Articolul 17 alineatul (1) litera (d) al


doilea paragraf

Articolul 44

Articolul 45 alineatul (1) Articolul 17 alineatul (1) litera (g) al


doilea paragraf
Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 45 alineatul (2) Articolul 18 alineatul (2)

Articolul 46 Articolul 19

Articolul 46a Articolul 20

Articolul 47 alineatele (1) i (1a) Articolul 30 alineatele (1) i (2)

Articolul 47 alineatul (2) Articolul 31 alineatul (1)

Articolul 47 alineatul (3) Articolul 31 alineatul (2)

Articolul 48 Articolul 32 alineatul (1)

Articolul 49 Articolul 32 alineatul (2)

Articolul 50 Articolul 17 alineatul (1) litera (o)

Articolul 50a

Articolul 50b Articolul 33 alineatul (1) litera (a)

Articolul 50c Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (1) Articolul 34 alineatul (1)

Articolul 51 alineatul (2)

Articolul 51 alineatul (3)


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/73

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 51a Articolul 35

Articolul 52

Articolul 53 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (13)

Articolul 53a Articolul 40

Articolul 55

Articolul 56 alineatul (1)

Articolul 56 alineatul (2) Articolul 17 alineatul (1) literele (l), (m)


i (n)

Articolul 57 Articolul 37

Articolul 57a Articolul 38

Articolul 58 Articolul 39

Articolul 59 alineatul (1) Articolul 9 alineatul (7) litera (a)

Articolul 59 alineatele (2)-(6) litera (a) Articolul 9 alineatul (7) litera (a) i
articolul 27

Articolul 59 alineatul (6) literele (b) i Articolul 9 alineatul (7) literele (b) i
(c) (c)

Articolul 59 alineatele (7) i (8) Articolul 9 alineatul (7) litera (a) i


articolul 27

Articolul 59 alineatul (9) Articolul 27 alineatul (9)

Articolul 60

Articolul 60a Articolul 51

Articolul 61 Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 61a

Articolul 62 Articolul 55

Articolul 1 alineatul (1) Articolul 22 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (2) Articolul 22 alineatul (2)

Articolul 2 alineatele (1), (2) i (3) Articolul 22 alineatele (3), (4) i (5)

Articolul 3 alineatul (1) Articolul 22 alineatul (6)

Articolul 3 alineatul (2) Articolul 2 punctul (10)

Articolul 4 alineatul (1) Articolul 22

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 5

Articolul 6 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 6 alineatul (2) Articolul 3 alineatul (8)

Articolul 6 alineatul (3) Articolul 3 alineatul (9) al doilea


paragraf, Articolul 3 alineatele (10) i
(11)

Articolul 6 alineatul (4) Articolul 23 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (2) Articolul 23 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (3) Articolul 23 alineatul (3) teza intro


ductiv
L 182/74 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 8 Articolul 23 alineatul (5)

Articolul 9 alineatul (1) Articolul 23 alineatul (6)

Articolul 9 alineatul (2)

Articolul 10 Articolul 23 alineatul (7)

Articolul 11 Articolul 23 alineatul (8)

Articolul 12 alineatul (1) Articolul 22 alineatul (7)

Articolul 12 alineatul (2) Articolul 22 alineatul (8)

Articolul 12 alineatul (3) Articolul 22 alineatul (9)

Articolul 13 alineatele (1) i (2) Articolul 2 punctul 16 i


Articolul 6 alineatul (1) litera (j)

Articolul 13 alineatul (2a) Articolul 23 alineatul (10)

Articolul 13 alineatul (3) Articolul 23 alineatul (9)

Articolul 15

Articolul 16 Articolul 4

Articolul 17 alineatul (1) Articolul 24 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (2)

Articolul 18 Articolul 24 alineatul (2)

Articolul 19 Articolul 24 alineatul (3) literele (a)-(c)

Articolul 20

Articolul 21 Articolul 24 alineatul (4)

Articolul 22 Articolul 24 alineatul (5)

Articolul 23 Articolul 24 alineatul (6)

Articolul 24

Articolul 25 alineatul (1) Articolul 6 alineatul (1) litera (b)

Articolul 25 alineatul (2) Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 26 alineatul (1) Articolul 24 alineatul (7)

Articolul 26 alineatul (2)

Articolul 26 alineatul (3) Articolul 6 alineatul (1) litera (j)

Articolul 27 Articolul 24 alineatul (8)

Articolul 28 Articolul 24 alineatul (9)

Articolul 29 alineatul (1) Articolul 24 alineatul (10)

Articolul 29 alineatul (2) Articolul 24 alineatul (11)

Articolul 29 alineatul (3) Articolul 24 alineatul (12)

Articolul 29 alineatul (4) Articolul 24alineatul (13)

Articolul 29 alineatul (5) Articolul 24alineatul (14)

Articolul 30 alineatul (1) Articolul 24 alineatul (3) litera (c)


29.6.2013 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 182/75

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 30 alineatul (2)

Articolul 31 Articolul 24 alineatul (3) litera (f)

Articolul 32 alineatele (1) i (2) Articolul 26

Articolul 32 alineatul (3)

Articolul 33 Articolul 27

Articolul 34 textul introductiv i Articolul 16 alineatul (1) litera (a) i


alineatul (1) prima tez articolul 28 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (1) a doua tez

Articolul 34 alineatul (2) Articolul 28 alineatul (2) litera (a)

Articolul 34 alineatul (3) litera (a) Articolul 28 alineatul (2) litera (b)

Articolul 34 alineatul (3) litera (b)

Articolul 34 alineatul (4) Articolul 28 alineatul (2) litera (c)

Articolul 34 alineatul (5) Articolul 28 alineatul (2) litera (d)

Articolul 34 alineatul (6) Articolul 16 alineatul (1) litera (g) i


articolul 28 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (7) Articolul 16 alineatul (1) litera (d) i


articolul 28 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (7a) Articolul 17 alineatul (1) litera (p)

Articolul 34 alineatul (7b) Articolul 17 alineatul (1) litera (r)

Articolul 34 alineatul (8) Articolul 18 alineatul (1) litera (a)

Articolul 34 alineatul (9) litera (a) Articolul 17 alineatul (1) litera (e)

Articolul 34 alineatul (9) litera (b) Articolul 28 alineatul (1) litera (b)

Articolul 34 alineatul (10)

Articolul 34 alineatul (11) Articolul 17 alineatul (1) litera (f) i


articolul 28 alineatul (1)

Articolul 34 alineatele (12) i (13) Articolul 28 alineatul (1) litera (c)

Articolul 34 alineatul (14) Articolul 16 alineatul (1) litera (c) i


articolul 28 alineatul (1)

Articolul 17 alineatul (1) litera (c) Articolul 17 alineatul (1) litera (c) i
articolul 28 alineatul (1)

Articolul 34 alineatul (16) Articolul 18 alineatul (1) litera (b) i


articolul 28 alineatul (1)

Articolul 35 alineatul (1) Articolul 28 alineatul (3)

Articolul 35 alineatul (2)

Articolul 36 alineatul (1) Articolul 19 alineatul (1) i articolul


(29) alineatul (1)

Articolul 36 alineatul (2) literele (a)

Articolul 36 alineatul (2) literele (b) i Articolul 19 alineatul (2) literele (b) i
(c) (c)

Articolul 36 alineatul (2) litera (d) Articolul 29 alineatul (2) litera (a)
L 182/76 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 29.6.2013

Directiva 78/660/CEE Directiva 83/349/CEE Prezenta directiv

Articolul 36 alineatul (2) litera (e) Articolul 19 alineatul (2) litera (e) i
articolul 29 alineatul (1)

Articolul 36 alineatul (2) litera (f) Articolul 29 alineatul (2) litera (b)

Articolul 36 alineatul (3) Articolul 29 alineatul (3)

Articolul 36a Articolul 33 alineatul (1) litera (b)

Articolul 36b Articolul 33 alineatul (2)

Articolul 37 alineatul (1) Articolul 34 alineatele (1) i (2)

Articolul 37 alineatul (2) Articolul 35

Articolul 37 alineatul (4) Articolul 35

Articolul 38 alineatul (1) Articolul 30 alineatul (1) primul


paragraf i articolul (30) alineatul (3)
primul paragraf

Articolul 38 alineatul (2) Articolul 30 alineatul (1) al doilea


paragraf

Articolul 38 alineatul (3)

Articolul 38 alineatul (4) Articolul 30 alineatul (3) al doilea


paragraf

Articolul 38 alineatele (5) i (6)

Articolul 38 alineatul (7) Articolul 40

Articolul 38a

Articolul 39

Articolul 40

Articolul 41 alineatul (1) Articolul 2 punctul 12

Articolul 41 alineatul (1a) Articolul 2 punctul 3

Articolul 41 alineatele (2)-(5)

Articolul 42

Articolul 43

Articolul 44

Articolul 45

Articolul 46

Articolul 47

Articolul 48 Articolul 51

Articolul 49

Articolul 50

Articolul 50a

Articolul 51 Articolul 55