Sunteți pe pagina 1din 34

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I bis,

publicat n anul 2016

Preurile contin TVA

Monitor
ul Pre Obs.
Sumar
Oficial
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
1063 pdurilor
80,04 lei
bis nr. 654/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului Natura 2000 ROSCI0177 Pdurea Topana
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1062 apelor i
pdurilor nr. 1.554/2016 privind aprobarea Planului de 151,8 lei
bis management i a Regulamentului sitului ROSCI0364
Rul Moldova ntre Tupilai i Roman
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1061 apelor i
pdurilor nr. 1.530/2016 privind aprobarea Planului de 86,94 lei
bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0269 Vama Veche 2 Mai
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1055 apelor i 169,74
pdurilor nr. 1.118/2016 privind aprobarea Planului de
bis management i a Regulamentului sitului ROSCI0010 lei
Bistria Aurie
Anexele nr. 14 la Hotrrea Guvernului nr. 958/2016
privind modificarea i completarea anexei nr. 10 la
1054 Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
35,88 lei
bis inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului i pentru stabilirea titularului dreptului de
administrare a unor imobile
Anexa la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. 1.463/1.036/2016 privind modificarea i
completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sntii
publice i al preedintelui Casei Naionale de Asigurri
1050 de Sntate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea
protocoalelor terapeutice privind prescrierea 92,46 lei
bis medicamentelor aferente denumirilor comune
internaionale prevzute n Lista cuprinznd denumirile
comune internaionale corespunztoare medicamentelor
de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie
personal, pe baz de prescripie medical, n
sistemul de asigurri sociale de sntate,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 720/2008
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
1048 nr. 1.208/2016 privind aprobarea Planului de management 166,98
i a Regulamentului sitului de importan comunitar
bis ROSCI0295 Dealurile Clujului Est i ale Rezervaiilor lei
Naturale VII.6. Fnaele Clujului La Copraie i
VII.7. Fnaele Clujului La Craiu

1041 Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i 343,62


pdurilor
nr. 1.556/2016 privind aprobarea Planului de
bis management al Parcului Natural Defileul Mureului lei
Superior i al ariilor naturale protejate anexe
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1033 apelor i
pdurilor nr. 1.295/2016 privind aprobarea Planului de 41,4 lei
bis management i a Regulamentului Rezervaiei Naturale
Bucia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1029 apelor i
pdurilor nr. 1.217/2016 privind aprobarea Planului de 131,1 lei
bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0006 Balta Ttaru
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
1028 pdurilor nr. 1.223/2016 privind aprobarea Planului de
296,7 lei
bis management i a Regulamentului siturilor Natura 2000
ROSCI0033 Cheile uguluiMunticelu i
ROSPA0018 Cheile Bicazului Hma
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
1024 apelor i
pdurilor nr. 1.221/2016 privind aprobarea Planului de 103,5 lei
bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0077 Mxineni
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului finanelor
1020 publice 109,02
nr. 2.844/2016 pentru aprobarea Reglementrilor
bis contabile conforme cu Standardele Internaionale de lei
Raportare Financiar
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
1018 pdurilor nr. 1.198/2016 privind aprobarea Planului de 361,56

bis management i a Regulamentului Geoparcului Platoul lei
Mehedini i al ariilor naturale protejate cu care se
suprapune
Anexa la Ordinul ministrului educaiei naionale i
cercetrii
1012 tiinifice nr. 5.739/2016 pentru aprobarea
93,84 lei
bis Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului
didactic de predare din nvmntul preuniversitar n
anul colar 20172018
Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului agriculturii i
dezvoltrii
1008 rurale nr. 974/2016 pentru aprobarea ghidurilor 518,88

bis solicitantului aferente msurilor I.6, I.23, II.2 i IV.4 din lei
Programul operaional pentru pescuit i afaceri maritime
20142020
Anexa la Hotrrea Camerei auditorilor financiari din
Romnia
1007 nr. 103/2016 privind aprobarea Ghidului de bune
52,44 lei
bis practici pentru raportarea de ctre auditorii financiari
a tranzaciilor suspecte de splare a banilor i de
finanare a terorismului
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 859/2016 pentru
1004 aprobarea Planului naional de management actualizat 10108,5
aferent poriunii din bazinul hidrografic internaional al
bis fluviului Dunrea care este cuprins n teritoriul lei
Romniei

1001 Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 262,2 lei


apelor i
pdurilor nr. 1.185/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului ariilor naturale
protejate ROSPA0019 Cheile Dobrogei, ROSCI0215
bis Recifii Jurasici Cheia, 2.362 Rezervaia natural Recifii
Jurasici Cheia, 2.356 Rezervaia natural Petera La
Adam, 2.357 Rezervaia natural Petera Gura
Dobrogei, B.2 Rezervaia natural Gura Dobrogei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.249/2016 privind aprobarea Planului de
997 bis 91,08 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0237 Structuri submarine metanogene Sfntu
Gheorghe
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.225/2016 privind aprobarea Planului de 104,88
996 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la
Mangalia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului sntii i al
ministrului muncii, familiei, proteciei sociale i
persoanelor vrstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru 104,88
994 bis
aprobarea criteriilor biopsihosociale de ncadrare a copiilor lei
cu dizabiliti n grad de handicap i a modalitilor de
aplicare a acestora
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
992 bis pdurilor nr. 1.558/2016 privind aprobarea Planului de 324,3 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0260 Valea Cepelor
Anexa la Ordinul ministrului sntii nr. 1.376/2016
pentru 263,58
988 bis
aprobarea Planurilor regionale de servicii de lei
sntate
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
987 bis pdurilor nr. 1.098/2016 privind aprobarea Planului de 345 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0110 Acumulrile RogojetiBucecea
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
982 bis pdurilor nr. 1.188/2016 privind aprobarea Planului de 78,66 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0230
Slnic
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 311,88
981 bis pdurilor nr. 1.209/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0219 Rusca Montan
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
976 bis pdurilor nr. 1.160/2016 privind aprobarea Planului de 93,84 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0161 Pdurea Medeleni

975 bis Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 44,16 lei


1.404/2016
privind publicarea acceptrii Codului internaional
pentru nave care opereaz n ape polare (Codul
polar), adoptat de Organizaia Maritim Internaional
prin Rezoluia MSC.385(94) a Comitetului de siguran
maritim din 21 noiembrie 2014 i, respectiv, prin
Rezoluia MEPC.264(68) a Comitetului pentru
protecia mediului marin din 15 mai 2015
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
974 bis pdurilor nr. 1.190/2016 privind aprobarea Planului de 57,96 lei
management i a Regulamentului ariei naturale
protejate Brate
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.
1.420/2016
privind publicarea acceptrii amendamentelor la Codul
971 bis maritim internaional pentru mrfuri solide n vrac 49,68 lei
(Codul IMSBC), adoptate de Organizaia Maritim
Internaional prin Rezoluia MSC.393(95) a Comitetului
de siguran maritim din 11 iunie 2015
Anexele nr. 14 la Ordinul directorului general al
Ageniei
Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar
962 bis nr. 1.445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor 35,88 lei
de cadastru i publicitate imobiliar, a Centrului
Naional de Cartografie, precum i a regulamentelor
de organizare i funcionare ale acestora
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 120,06
957 bis pdurilor nr. 1.059/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului ROSCI0163 lei
Pdurea MogoMele
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 965/2016 privind aprobarea Planului de management 143,52
956 bis
i a Regulamentului siturilor ROSCI0212 Raru lei
Giumalu, ROSPA0083 Munii RaruGiumalu i ale
rezervaiilor incluse
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
952 bis pdurilor nr. 1.182/2016 privind aprobarea Planului de 85,56 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0289 Coridorul DroceaCodru Moma
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 209,76
951 bis pdurilor nr. 1.197/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0076 Marea Neagr
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
948 bis pdurilor nr. 1.242/2016 privind aprobarea Planului de 117,3 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0121 Muntele Vulcan
Anexa la Hotrrea Autoritii Electorale Permanente 429,18
947 bis nr. 48/2016 privind actualizarea numerotrii seciilor
de votare organizate pe teritoriul Romniei lei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
946 bis pdurilor nr. 964/2016 privind aprobarea Planului de 96,6 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0047
Creasta Nemirei

943 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, apelor 113,16


i
pdurilor nr. 1.061/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului ROSCI0171 lei
Pdurea i pajitile de la Mrzeti
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i pdurilor
nr. 1.057/2016 privind aprobarea Planului de management
941 bis al sitului de importan comunitar ROSCI0158 Pdurea 110,4 lei
Blteni-Hrboanca i al rezervaiilor naturale Pdurea
Blteni i Pdurea Hrboanca
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
940 bis 84,18 lei
nr. 656/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului Natura 2000 ROSCI0225 Seaca Optani
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 100,74
937 bis nr. 1.013/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0011 Pdurea lei
Branitea Catrilor
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
936 bis pdurilor nr. 1.250/2016 privind aprobarea Planului de 158,7 lei
management i a Regulamentului sitului Natura
2000 ROSPA0074 Maglavit
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.247/2016 privind aprobarea Planului de
934 bis 86,94 lei
management i a Regulamentului ariei naturale
protejate de interes naional Rurile Desnui i
Terpezia amonte de Fntnele
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
933 bis pdurilor nr. 1.170/2016 privind aprobarea Planului de 70,38 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0125 Lacurile Vaduri i Pngrai
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
932 bis pdurilor nr. 922/2016 privind aprobarea Planului de 78,66 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0058
Dealul lui Dumnezeu
Anexele nr. 126 la Ordinul ministrului afacerilor
interne
931 bis nr. 177/2016 privind activitatea de management 92,46 lei
resurse umane n unitile militare ale Ministerului
Afacerilor Interne
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
930 bis nr. 1.093/2016 privind aprobarea Planului de 379,5 lei
management al sitului Natura 2000 ROSPA0106 Valea
Oltului Inferior
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
926 bis nr. 1.220/2016 privind aprobarea Planului de 95,22 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0299
Dunrea la Grla Mare Maglavit
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
925 bis nr. 1.011/2016 privind aprobarea Planului de 95,22 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0140
Pdurea Clugreasc
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
924 bis pdurilor nr. 1.159/2016 rivind aprobarea Planului de 67,62 bis
management i a Regulamentului Rezervaiei
Naturale Borca
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.531/2016 privind aprobarea Planului de
923 bis 85,56 lei
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000
ROSPA0144 Uivar-Dinia i ROSCI0390 Srturile
Dinia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 133,86
922 bis pdurilor nr. 1.640/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului ROSCI0363 lei
Rul Moldova ntre Oniceni i Miteti
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
921 bis 77,28 lei
nr. 626/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului Natura 2000 ROSCI0168 Pdurea Sarului
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
920 bis nr. 625/2016 privind aprobarea Planului de 67,62 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0183
Pdurea Vldila
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.553/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000 278,76
918 bis
ROSPA0028 Dealurile Trnavelor i Valea Nirajului, lei
ROSCI0186 Pdurile de Stejar Pufos de pe Trnava
Mare, ROSCI0297 Dealurile Trnavei Mici Biche i
ROSCI0384 Rul Trnava Mic
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.557/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului ariilor naturale
protejate ROSCI0071 Dumbrveni Valea Urluia
917 bis 393,3 lei
Lacul Vederoasa, ROSPA0036 Dumbrveni, ROSPA0001
Aliman Adamclisi, ROSPA0007 Balta Vederoasa,
2.361 Pdurea Dumbrveni, 2.350 Pereii calcaroi de
la Petroani Comuna Deleni, 2.351 Locul fosilifer
Aliman i IV.30 Lacul Vederoasa
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
916 bis nr. 1.432/2016 privind aprobarea Planului de 88,32 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0197 Plaja
submers Eforie Nord Eforie Sud
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
915 bis nr. 1.239/2016 privind aprobarea Planului de 67,62 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0202
Silvostepa Olteniei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.219/2016 privind aprobarea Planului de 387,78
913 bis
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000 lei
ROSPA0032 Deniz Tepe i ROSCI0067 Deniz Tepe i
al rezervaiei naturale Dealul Deniz Tepe, cod IV.70
Anexele nr. 17 la Decizia directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor nr. 704/2016
912 bis 71,76 bis
privind profilarea locurilor de deinere din subordinea
Administraiei Naionale a Penitenciarelor
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 113,16
909 bis pdurilor nr. 1.014/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0239 lei
Trnovu MareLatoria
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
908 bis pdurilor nr. 1.206/2016 privind aprobarea Planului de 73,14 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0366 Rul Motru
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
904 bis pdurilor nr. 1.226/2016 privind aprobarea Planului de 97,98 lei
management i a Regulamentului sitului ROSPA0064
Lacurile Flticeni
Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 755/2016
privind
902 bis aprobarea Strategiei naionale pentru siguran rutier 71,76 lei
pentru perioada 20162020 i a Planului de aciuni
pentru implementarea acesteia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.353/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
893 bis 46,92 lei
ROSCI0272 Vulcanii Noroioi de la Pclele Mari i
Pclele Mici i ale Rezervaiilor Naturale Vulcanii
Noroioi Pclele Mari, cod 2.261, i Vulcanii Noroioi
Pclele Mici, cod 2.262
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
887 bis pdurilor nr. 1.240/2016 privind aprobarea Planului de 97,98 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0059
Dealul Perchiu
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 113,16
885 bis pdurilor nr. 1.215/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0048 Ianca Plopu Srat
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
882 bis pdurilor nr. 1.176/2016 privind aprobarea Planului de 99,36 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0058 Lacul StncaCosteti
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 419,52
872 bis nr. 1.643/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSPA0082 lei
Munii Bodoc Baraolt
Anexa la Ordinul ministrului comunicaiilor i pentru
societatea
informaional nr. 318/2016 privind aprobarea Ghidului
864 bis 41,4 lei
solicitantului aferent operaiunii Proiecte retrospective
POS CCE axa prioritar III Tehnologia informaiei
i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public

861 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 135,24


apelor i
pdurilor nr. 1.251/2016 privind aprobarea Planului de
lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
856 bis pdurilor nr. 1.080/2016 privind aprobarea Planului de 96,6 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0134
Pdurea BaltaMunteni
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.179/2016 privind aprobarea Planului de
854 bis 255,3 lei
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000
ROSCI0109 Lunca Timiului i ROSPA0095 Pdurea
Macedonia
Anexa la Ordinul ministrului pentru societatea
informaional
nr. 520/2015 privind modificarea anexei la Ordinul
ministrului pentru societatea informaional nr. 437/2015
pentru aprobarea Ghidului solicitantului pentru
851 bis 88,32 lei
beneficiarii privai, aferent axei prioritare II a
Programului operaional Competitivitate 20142020,
aciunea 2.2.1 apel 1 Sprijinirea creterii valorii
adugate generate de sectorul TIC i a inovrii n
domeniu prin dezvoltarea de clustere
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.180/2016 privind aprobarea Planului de 251,16
850 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA014 Cmpia Cermeiului i al ariilor naturale
protejate conexe
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.058/2016 privind aprobarea Planului de 107,64
845 bis
management i a Regulamentului sitului ROSCI0334 lei
Pdurea Buciumeni Homocea i ale Rezervaiei
Naturale Pdurea Buciumeni
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.642/2016 privind aprobarea Planului de 260,82
844 bis management i a Regulamentului Parcului Naional
Cheile NereiBeunia i al siturilor Natura 2000 lei
ROSCI0031 Cheile NereiBeunia i ROSPA0020
Cheile NereiBeunia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
841 bis pdurilor nr. 1.056/2016 privind aprobarea Planului de 77,28 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0178
Pdurea Torceti
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 140,76
840 bis pdurilor nr. 1.184/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0298 Defileul Criului Alb
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 182,16
836 bis pdurilor nr. 1.224/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului Parcului Natural lei
Lunca Mureului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 909/2016 privind aprobarea Planului de
835 bis 214,5 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0090 Harghita Mdra i al Rezervaiei
naturale 2.493 Lacul Dracului
Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 739/2016
pentru aprobarea Strategiei naionale privind schimbrile
climatice i creterea economic bazat pe emisii
reduse de carbon pentru perioada 20162020 i a 211,14
831 bis
Planului naional de aciune pentru implementarea lei
Strategiei naionale privind schimbrile climatice i
creterea economic bazat pe emisii reduse de
carbon pentru perioada 20162020
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
829 bis nr. 1.131/2016 privind aprobarea Planului de 462,3 lei
management al sitului ROSCI0135 Pdurea Brnova
Repedea
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
826 bis pdurilor nr. 1.205/2016 privind aprobarea Planului de 75,9 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0391
Siretul Mijlociu Bucecea
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 302,22
825 bis pdurilor nr. 950/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0052 Lacul Beibugeac
Anexele nr. 17 la Ordinul ministrului mediului, apelor
i 205,62
821 bis
pdurilor nr. 1.825/2016 privind aprobarea ghidurilor lei
pentru evaluarea impactului asupra mediului
Anexele nr. 110 la Ordinul ministrului educaiei
naionale
i cercetrii tiinifice nr. 5.183/2016 privind aprobarea
816 bis programelor colare ale disciplinelor de specialitate 60,72 lei
pentru curriculumul difereniat filiera vocaional
profilul artistic specializarea conservare-restaurare
bunuri culturale (clasele a XI-a i a XII-a)
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 263,58
813 bis nr. 1.178/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0250 lei
inutul Pdurenilor
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
809 bis pdurilor nr. 1.639/2016 privind aprobarea Planului de 77,28 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0142 Teremia Mare-Tomnatic
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.181/2016 privind aprobarea Planului de 313,26
808 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0015 Cmpia Criului Alb i Criului Negru i
ariile naturale protejate conexe

805 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 81,42 lei


apelor i
pdurilor nr. 1.532/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0126 Livezile-Dola
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.645/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului ariilor naturale 230,46
799 bis
protejate ROSCI0045 Coridorul Jiului, ROSPA0023 lei
Confluena JiuDunre, ROSPA0010 Bistre i
Rezervaiile Naturale Locul Fosilifer Drnic 2.391 i
Pdurea Zval IV.33
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor
i pdurilor nr. 1.121/2016 privind aprobarea Planului
797 bis 213,9 lei
de management i a Regulamentului Parcului Naional
DomogledValea Cernei i al siturilor Natura 2000
ROSCI0069 i ROSPA0035
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 371,22
795 bis pdurilor nr. 1.201/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0354 Platforma Cotmeana
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
794 bis nr. 1.187/2016 privind aprobarea Planului de management 64,86 lei
al Rezervaiei Naturale i Sitului Natura 2000
ROSCI0032 Cheile Rudriei
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 285,66
791 bis nr. 1.200/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0344 lei
Pdurile din Sudul Piemontului Cndeti
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 602/2016 privind 264,96
789 bis aprobarea Strategiei integrate de dezvoltare durabil
a Deltei Dunrii lei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor 284,28
785 bis i pdurilor nr. 1.175/2016 privind aprobarea Planului
de management i a Regulamentului sitului Natura lei
2000 ROSCI0386 Rul Vedea
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 1.166/2016 privind aprobarea Planului de
management al ariilor naturale protejate ROSPA0099
Podiul Hrtibaciului, ROSCI0227 Sighioara
Trnava Mare, ROSCI0144 Pdurea de gorun i stejar
781 bis de pe Dealul Purcreului, ROSCI0143 Pdurea de 614,1 lei
gorun i stejar de la Dosul Fnaului, ROSCI0132 Oltul
MijlociuCibinHrtibaciu, ROSCI0303 Hrtibaciu
SudEst, ROSCI0304 Hrtibaciu SudVest, Rezervaia
Natural Stejarii seculari de la Breite municipiul
Sighioara, Rezervaia Canionul Mihileni, Rezervaia
de stejar pufos sat Cri
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 666/2016 pentru 701,04
778 bis aprobarea documentului strategic Master Planul
General de Transport al Romniei lei
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 650/2016 pentru
aprobarea
777 bis 44,16 lei
Strategiei privind formarea profesional pentru
administraia public 20162020

774 bis Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului educaiei 120,06


naionale i
cercetrii tiinifice nr. 5.167/2016 privind aprobarea
Standardelor de pregtire profesional pentru calificri
lei
profesionale de nivel 3 i nivel 4 conform Cadrului
naional al calificrilor, pentru care se asigur pregtirea
prin nvmntul teologic
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.214/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000 285,66
771 bis
ROSCI0149 Pdurea EsechioiLacul Bugeac i lei
ROSPA0053 Lacul Bugeac i ale ariilor naturale
protejate de interes naional 2.365 Pdurea Esechioi i
IV.28 Lacul Bugeac
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 115,92
770 bis pdurilor nr. 1.183/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0062 Lacurile de acumulare de pe Arge
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.525/2016 privind aprobarea Planului de 178,02
766 bis
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0074 Fgetul Clujului Valea
Morii
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
764 bis pdurilor nr. 1.136/2016 privind aprobarea Planului de 74,52 lei
management i Regulamentului sitului ROSCI0321
Moldova Superioar
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.523/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului Parcului Naional 251,16
761 bis
Cheile BicazuluiHma i al siturilor Natura 2000 lei
ROSCI0027 i ROSPA0018 Cheile BicazuluiHma
(fr suprafaa de suprapunere cu ROSCI0033 Cheile
uguluiMunticelu)
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor
760 bis i pdurilor nr. 1.644/2016 privind aprobarea 57,96 lei
Planului de management i a Regulamentului sitului
Natura 2000 ROSPA0113 Cnepiti
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
756 bis nr. 1.004/2016 privind aprobarea Planului de 289,8 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0318
Mgura Trgu Ocna
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.480/2016 privind aprobarea Planului de 756,24
755 bis management i a Regulamentului ariilor naturale
protejate ROSCI0157 Pdurea HagieniCotul Vii, lei
ROSPA0094 Pdurea Hagieni i 2.360 Pdurea
Hagieni
Anexele nr. 12 la Ordinul ministrului educaiei
naionale i
753 bis cercetrii tiinifice nr. 5.010/2016 privind aprobarea 138 lei
programelor colare pentru clasele a III-a i a IV-a,
alternativa educaional Waldorf
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.199/2016 privind aprobarea Planului de 195,96
752 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0376 Rul Olt ntre Mrunei i Turnu
Mgurele
Anexele nr. 13 la Ordinul preedintelui Casei
Naionale de
Asigurri de Sntate nr. 736/2016 privind modificarea
748 bis i completarea Normelor tehnice de realizare a 84,18 lei
programelor naionale de sntate curative pentru anii
2015 i 2016, aprobate prin Ordinul preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 185/2015
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 238,74
745 bis nr. 1.165/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0326 lei
Muscelele Argeului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.156/2016 privind aprobarea Planului de
741 bis 469,2 lei
management i Regulamentului siturilor Natura 2000
ROSCI0122 Munii Fgra i ROSPA0098 Piemontul
Fgra
Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 655/2016
pentru aprobarea Strategiei naionale O societate
fr bariere pentru persoanele cu dizabiliti 2016
737 bis 52,44 lei
2020 i a Planului operaional privind implementarea
Strategiei naionale O societate fr bariere pentru
persoanele cu dizabiliti 20162020
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 998/2016 privind aprobarea Planului de 218,04
736 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0111 Mestecniul de la Reci i al rezervaiei lei
naturale VII.9 Mestecniul Reci Blile de la Ozun
Sntionlunca
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 160,08
735 bis pdurilor nr. 1.189/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0008 Betfia
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.077/2016 privind aprobarea Planului de
732 bis 91,08 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0026 Cenaru i al Rezervaiei naturale Pdurea
Cenaru cod 2.815
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 125,58
730 bis nr. 1.509/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului de importan comunitar ROSCI0233 lei
Someul Rece
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.078/2016 privind aprobarea Planului de
722 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000 81,42 lei
ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea i al ariei
naturale protejate de interes naional Dunele marine
de la Agigea cod 2.366
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.079/2016 privind aprobarea Planului de 390,54
720 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSPA0009 Betepe Mahmudia i al ariei naturale lei
protejate de interes naional Dealurile Betepe
cod IV 59
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
717 bis pdurilor nr. 1.130/2016 privind aprobarea Planului de 476,1 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0263 Valea Ierii
Hotrrile cuprinse n Protocolul Sesiunii a XXVII-a a
Comisiei
716 bis 38,64 lei
hidrotehnice romno-ungare, aprobate prin Hotrrea
Guvernului nr. 620/2016
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale nr. 905/2016 privind aprobarea
sistemului de sanciuni pentru cererile depuse de
beneficiarii msurii 215 Pli privind bunstarea
animalelor pachetul a) porcine i pachetul b) psri
din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rural
20072013 n conformitate cu prevederile art. 44 din
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei
714 bis 44,16 lei
din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului
(UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European i al
Consiliului n ceea ce privete Sistemul Integrat de
Administrare i Control i condiiile pentru refuzarea
sau retragerea plilor i pentru sanciunile
administrative aplicabile n cazul plilor directe, al
sprijinului pentru dezvoltare rural i al
ecocondiionalitii
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
712 bis pdurilor nr. 1.433/2016 privind aprobarea Planului de 93,84 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0273 Zona marin de la Capul Tuzla
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.202/2016 privind aprobarea Planului de 589,26
711 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0062 Defileul Criului Repede Pdurea
Craiului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.076/2016 privind aprobarea Planului de
710 bis 74,52 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0216 Reghiu Scruntar i al Rezervaiei
naturale Pdurea ReghiuScruntaru cod 2.820
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.
707/2016
pentru publicarea acceptrii Codului internaional
privind sigurana navelor care utilizeaz gaze sau ali
708 bis 99,36 lei
combustibili cu punct de aprindere sczut (Codul IGF),
adoptat de Organizaia Maritim Internaional prin
Rezoluia MSC.391(95) a Comitetului de siguran
maritim din 11 iunie 2015

706 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 114,54


apelor i lei
pdurilor nr. 1.227/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0083 Fntnia Murfatlar i al Rezervaiei naturale
Fntnia Murfatlar, cod 2.364
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 146,28
705 bis pdurilor nr. 1.075/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0103 Lunca Buzului
Anexele nr. 126 la Ordinul ministrului afacerilor
interne
702 bis nr. 140/2016 privind activitatea de management 89,7 lei
resurse umane n unitile de poliie ale Ministerului
Afacerilor Interne
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 525/2016 pentru
700 bis aprobarea Strategiei privind dezvoltarea funciei 49,68 lei
publice 20162020
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.155/2016 privind aprobarea Planului de
699 bis 211,14
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0064 Defileul Mureului i al ariilor naturale
protejate conexe
Anexa la Ordinul ministrului afacerilor interne nr.
120/2016
privind aprobarea Metodologiei de evaluare, selectare
697 bis i finanare a proiectelor din cadrul programului de 46,92 lei
interes naional n domeniul prevenirii i asistenei
medicale, psihologice i sociale a consumatorilor de
droguri pentru perioada 20152018
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 115,92
693 bis pdurilor nr. 1.191/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0370 Rul Mure ntre Lipova i Puli
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
nr. 898/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 30/2016
689 bis 67,62 lei
privind aprobarea Manualului de procedur pentru
implementarea proiectelor finanate prin msura 20
Asisten tehnic descris n capitolul 15.6 din cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural 20142020
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
688 bis pdurilor nr. 1.120/2016 privind aprobarea Planului de 82,8 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0337 Pdurea Neudorfului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 300,84
681 bis pdurilor nr. 1.158/2016 privind aprobarea Planului de
management i Regulamentului siturilor Natura 2000 lei
ROSCI0085 Frumoasa i ROSPA0043 Frumoasa
Anexa la Ordinul directorului general al Ageniei
Naionale de
Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 1.016/2016 139,38
680 bis
privind aprobarea Normelor de timp pentru operaiile lei
necesare realizrii lucrrilor de specialitate n cadrul
Centrului Naional de Cartografie

676 bis Anexa la Ordinul ministrului comunicaiilor i pentru 41,4 lei


societatea
informaional nr. 455/2016 pentru aprobarea Ghidului
solicitantului aferent operaiunii Proiecte retrospective
POS CCE axa prioritar III Tehnologia informaiei
i comunicaiilor pentru sectoarele privat i public
apel 2
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
663 bis pdurilor nr. 1.019/2016 privind aprobarea Planului de 81,42 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0107
Lunca Mirceti i al rezervaiei naturale Lunca Mirceti
Anexele nr. 16 la Ordinul ministrului educaiei
naionale i
cercetrii tiinifice nr. 4.457/2016 privind aprobarea
planurilor de nvmnt i a programelor colare 630,66
660 bis pentru cultura de specialitate i pregtirea practic
sptmnal din aria curricular Tehnologii, precum i lei
pentru stagiile de pregtire practic curriculum n
dezvoltare local CDL, pentru clasele a IX-a,
nvmnt liceal filiera tehnologic i nvmnt profesional
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului educaiei
naionale i
cercetrii tiinifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea 6.589,5
656 bis Standardelor de pregtire profesional (SPP) pentru
calificri profesionale de nivel 3 i 4 ale Cadrului lei
naional al calificrilor, pentru care se asigur pregtirea prin
nvmntul profesional i tehnic
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 949/2016 privind aprobarea Planului de 224,94
651 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior i al ariilor naturale
protejate cu care se suprapune
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
647 bis pdurilor nr. 1.299/2016 privind aprobarea Planului de 82,8 lei
management i a Regulamentului ariei de protecie
special avifaunistic ROSPA0067 Lunca Barcului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 147,66
645 bis pdurilor nr. 1.167/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0098 Lacul Peea
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 947/2016 privind aprobarea Planului de 154,56
644 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0142 Pdurea Dlhui i al rezervaiei naturale
Pdurea Dlhui, cod 2.187
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 871/2016 privind aprobarea Planului de
642 bis 52,44 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0165
Pdurea Pogneti i al ariei naturale protejate
Pdurea Pogneti, cod 2.417
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
641 bis nr. 873/2016 privind aprobarea Planului de 46,92 lei
management al ariei naturale protejate Pdurea Fundeanu,
cod 2.407
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 877/2016 privind aprobarea Planului de
639 bis 44,16 lei
management al sitului Natura 2000 ROSCI0175
Pdurea Tlmani i al ariei naturale protejate Pdurea
Tlmani, cod 2.408
Anexa la Ordinul ministrului justiiei nr. 2.657/C/2016
pentru
638 bis aprobarea Instruciunilor privind organizarea i 63,48 lei
executarea edinelor de tragere cu armamentul din
dotarea personalului de penitenciare
Anexa la Ordinul ministrului sntii nr. 941/2016
privind
modificarea i completarea anexelor nr. 1 i 2 la
Ordinul ministrului sntii nr. 810/2015 pentru
aprobarea preurilor maximale ale medicamentelor
utilizate/comercializate de ctre furnizorii de servicii
637 bis medicale sau medicamente aflai n relaie contractual 46,92 lei
cu Ministerul Sntii, casele de asigurri de sntate
i/sau direciile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, cuprinse n Catalogul naional
al preurilor medicamentelor autorizate de punere pe
pia n Romnia i a preurilor de referin genericeale
acestora
Anexa la Ordinul directorului general al Ageniei
Naionale de
Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 979/2016 privind
aprobarea Specificaiilor tehnice de realizare a
636 bis 49,68 lei
lucrrilor sistematice de cadastru pe sectoare
cadastrale n vederea nscrierii imobilelor n cartea
funciar, finanate de Agenia Naional de Cadastru i
Publicitate Imobiliar
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 923/2016 privind aprobarea Planului de 153,18
635 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0151 Pdurea Grboavele i al ariei naturale
protejate de interes naional Pdurea Grboavele, cod 2.403
Anexa la Hotrrea Consiliului superior al Camerei
Consultanilor Fiscali nr. 7/2016 privind aprobarea 129,72
634 bis publicrii Registrului consultanilor fiscali i al
societilor de consultan fiscal n Monitorul Oficial al lei
Romniei, Partea I
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 121,44
633 bis pdurilor nr. 1.186/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0240 Tad
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 466,44
632 bis pdurilor nr. 842/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului ariei de protecie lei
special avifaunistic ROSPA0059 Lacul Strachina

630 lei Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 345 lei


apelor i
pdurilor nr. 1.177/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0214 Rul Tur, ariei de protecie
special avifaunistic ROSPA0068 Lunca Inferioar a
Turului, ariei naturale protejate de interes naional
VII.10 Rul Tur i rezervaiei naturale de interes judeean
Noroieni

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
628 bis pdurilor nr. 1.245/2016 privind aprobarea Planului de 86,94 lei
management i a Regulamentului ariei de protecie
special avifaunistic ROSPA0103 Valea Alceului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.157/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului Parcului Natural 162,84
625 bis Munii Maramureului, ale sitului de importan
comunitar ROSCI0124 Munii Maramureului, ale lei
ariei de protecie special avifaunistic ROSPA0131
Munii Maramureului i ale ariilor naturale protejate de
interes naional suprapuse
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 390,54
620 bis nr. 1.046/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan comunitar lei
ROSCI0275 Brsu omcuta
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
616 bis nr. 1.044/2016 privind aprobarea Planului de 365,7 lei
management al sitului de importan comunitar ROSCI0200
Platoul Vacu
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.025/2016 privind aprobarea Planului de
613 bis 60,72 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0169 Pdurea Seaca Movileni i al rezervaiei
naturale Seaca Movileni
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.071/2016 privind aprobarea Planului de 125,58
611 bis management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0050 Criul Repede amonte de lei
Oradea i ale ariei de protecie special avifaunistic
ROSPA0123 Lacurile de acumulare de pe Criul Repede
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 140,76
610 bis pdurilor nr. 1.074/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0049 Criul Negru
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
607 bis pdurilor nr. 1.024/2016 privind aprobarea Planului de 70,38 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0133
Pdurea Bdeana i al rezervaiei naturale Pdurea Bdeana
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 881,82
606 bis
nr. 1.041/2016 privind aprobarea Planului de management al lei
sitului de importan comunitar ROSCI0322 Muntele es
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
605 bis pdurilor nr. 1.072/2016 privind aprobarea Planului 41,4 lei
de management i a Regulamentului sitului de
importan comunitar ROSCI0223 Srturile Ocna Veche
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
601 bis pdurilor nr. 1.017/2016 privind aprobarea Planului de 70,38 lei
management i a Regulamentului sitului ROSCI0176
Pdurea Ttrui i al rezervaiei naturale Pdurea Ttrui
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 1.026/2016 privind aprobarea Planului de 293,94
600 bis
management al sitului de importan comunitar lei
ROSCI0051 Cuma i al celor 9 arii naturale protejate de
interes naional incluse n sit
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 839/2016
privind aprobarea Procedurii de implementare a
597 bis 46,92 lei
schemei de ajutor de minimis prevzute n cadrul
Programului pentru stimularea nfiinrii i dezvoltrii
microntreprinderilor de ctre ntreprinztorii debutani n
afaceri
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 838/2016
595 bis privind aprobarea Procedurii de implementare a schemei 66,24 lei
de ajutor de minimis prevzute n cadrul Programului
pentru dezvoltarea abilitilor antreprenoriale n rndul
tinerilor i facilitarea accesului acestora la finanare START
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.003/2016 privind aprobarea Planului de 244,26
594 bis
management i Regulamentului siturilor Natura 2000 lei
ROSPA0093 Pdurea Bogata i ROSCI0137 Pdurea
Bogii
Anexa la Norma Autoritii de Supraveghere
Financiar
591 bis nr. 33/2016 pentru punerea n aplicare a Sistemului de 41,4 lei
raportare contabil la 30 iunie 2016 a societilor din
domeniul asigurrilor
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 190,44
590 bis pdurilor nr. 995/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0329 Oltul Superior
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
587 bis pdurilor nr. 1.045/2016 privind aprobarea Planului de 93,84 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0068 Diosig
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
585 bis 96,6 lei
nr. 961/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului ROSCI0245 Tinovul de la Romneti
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
584 bis pdurilor nr. 1.122/2016 privind aprobarea Planului de 74,52 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0262 Valea Iadei

581 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 109,02


apelor i lei
pdurilor nr. 215/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0190 Penteleu
Anexele nr. 1-a1-j, 2-a2-n, 3-a3-k, 4-a4-c, 5-a, 5-
b,
6-a, 6-b, 7 i 8-a8-c la Ordinul preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 452/2016
579 bis 110,4 lei
pentru aprobarea documentelor justificative privind
raportarea activitii realizate de ctre furnizorii de
servicii medicale i medicamente formulare unice
pe ar, fr regim special
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 256,68
573 bis pdurilor nr. 1.069/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0106 Lunca Mijlocie a Argeului
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 142,14
569 bis nr. 1.040/2016 privind aprobarea Planului de management
al ariei de protecie special avifaunistic ROSPA0089 lei
Obcina Feredeului
Anexa la Ordinul ministrului comunicaiilor i pentru
societatea
informaional nr. 282/2016 privind aprobarea Ghidului
solicitantului, aferent axei prioritare 2 Tehnologia
Informaiei i Comunicaiilor (TIC) pentru o economie
digital competitiv a Programului operaional
568 bis Competitivitate 20142020, aciunea 2.3.1 apel 1 60,72 lei
Consolidarea i asigurarea interoperabilitii sistemelor
informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0
centrate pe evenimente din viaa cetenilor i
ntreprinderilor, dezvoltarea cloud computing
guvernamental i a comunicrii media sociale, a Open
Data i Big Data Seciunea Big Data
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.043/2016 privind aprobarea Planului de
563 bis 92,46 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0104 Lunca Inferioar a Criului
Repede
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 169,74
558 bis nr. 1.042/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan comunitar lei
ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana Stampei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 273,24
554 bis pdurilor nr. 999/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSPA0037 DumbrviaRotbavMgura Codlei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 1.023/2016 privind aprobarea Planului 100,74
550 bis
de management i a Regulamentului ariei de lei
protecie special avifaunistic ROSPA0047 Hunedoara
Timian
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 122,82
545 bis nr. 997/2016 privind aprobarea Planului de management
al sitului Natura 2000 ROSCI0056 Dealul CiocaDealul lei
Vielului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
544 bis pdurilor nr. 1.125/2016 privind aprobarea Planului de 110,4 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0091 Herculian
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
542 bis nr. 962/2016 privind aprobarea Planului de 77,28 lei
management al sitului ROSCI0249 Tinovul aru
Dornei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 996/2016 privind aprobarea Planului de 125,58
540 bis
management i a Regulamentului siturilor Natura 2000 lei
ROSPA0027 Dealurile Homoroadelor i ROSCI0036
Cheile Vrghiului
Anexa la Hotrrea Consiliului Camerei Auditorilor
Financiari 122,82
538 bis din Romnia nr. 18/2016 pentru aprobarea Normelor
privind revizuirea calitii activitii de audit financiar i lei
a altor activiti desfurate de auditorii financiari
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 797/2016 privind aprobarea Planului de
537 bis management i a Regulamentului sitului de importan 97,98 lei
comunitar ROSCI0101 Larion i al ariei naturale
protejate de interes naional 2.222 Crovul de la
Larion
Anexa la Ordinul preedintelui Autoritii Naionale de
Reglementare n Domeniul Energiei nr. 26/2016 pentru
536 bis aprobarea Normei tehnice energetice privind 44,16 lei
determinarea consumului propriu tehnologic n reelele
electrice de interes public NTE 013/16/00
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
nr. 834/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale
nr. 2.373/2015 privind aprobarea Manualului de
533 bis 44,16 lei
procedur pentru evaluarea i selecia proiectelor
depuse n cadrul apelurilor de propuneri de proiecte
aferente msurii 1 Aciuni pentru transferul de
cunotine i aciuni de informare din cadrul
Programului Naional de Dezvoltare Rural
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 100,74
532 bis pdurilor nr. 1.073/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan lei
comunitar ROSCI0061 Defileul Criului Negru
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
530 bis pdurilor nr. 1.016/2016 privind aprobarea Planului de 81,42 lei
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0159 Pdurea Homia
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
529 bis nr. 1.070/2016 privind aprobarea Planului de 82,8 lei
management al sitului de importan comunitar
ROSCI0394 Someul Mic

527 bis Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i 60,72 lei


pdurilor
nr. 210/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSCI0139
Pdurea Breana-Rocani i al ariei naturale protejate
Pdurea Breana-Rocani, cod 2.404
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
525 bis nr. 946/2016 privind aprobarea Planului de 103,5 lei
management al sitului Natura 2000 ROSPA0141
Subcarpaii Vrancei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
524 bis pdurilor nr. 209/2016 privind aprobarea Planului de 96,6 lei
management i a Regulamentului sitului Natura
2000 ROSCI0229 Siriu
Anexele nr. 168 la Hotrrea Guvernului nr. 416/2016
privind modificarea i completarea anexei nr. 11 la 157,32
523 bis Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public lei
al statului
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
520 bis nr. 1.015/2016 privind aprobarea Planului de 55,2 lei
management al sitului de importan comunitar
ROSCI0356 Poienile de la ard
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 948/2016 privind aprobarea Planului de 139,38
515 bis
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0060 Dealurile Agighiolului i al ariei naturale
protejate Agighiol-Nucarilor, cod 2.771
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 694/2016
privind aprobarea Procedurii de implementare a
513 bis 74,52 lei
schemei de ajutor de minimis prevzute n cadrul
Programului naional multianual pentru nfiinarea i
dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii n mediul
rural
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 695/2016
511 bis privind aprobarea Procedurii de implementare a 63,48 lei
schemei de ajutor de minimis prevzute n
cadrul Programului naional multianual de
microindustrializare
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 696/2016
509 bis privind aprobarea Procedurii de implementare a 66,24 lei
schemei de ajutor de minimis prevzute n cadrul
Programului de dezvoltare a activitilor de
comercializare a produselor i serviciilor de pia
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul
economiei,
comerului i relaiilor cu mediul de afaceri, nr. 693/2016
privind aprobarea Procedurii de implementare a
508 bis 49,68 lei
schemei de ajutor de minimis prevzute n cadrul
Programului naional multianual pentru dezvoltarea
antreprenoriatului n rndul femeilor din sectorul
ntreprinderilor mici i mijlocii
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
497 bis pdurilor nr. 944/2016 privind aprobarea Planului de 60,72 lei
management i al Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0057 Dealul Istria
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
496 bis nr. 829/2016 privind aprobarea Catalogului oficial al 57,96 lei
soiurilor de plante de cultur din Romnia pentru
anul 2016
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 208/2016 privind aprobarea Planului de
483 bis 52,44 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0199 Platoul Meledic i ale ariei naturale
protejate Platoul Meledic, cod 2.267
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 155,94
480 bis pdurilor nr. 712/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0119 Muntele Mare
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
479 bis nr. 211/2016 privind privind aprobarea Planului de 35,88 lei
management al ariei naturale protejate Pdurea
Camnia cod 2.259
Anexele nr. 151 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate nr. 763/377/2016 privind aprobarea
Normelor metodologice de aplicare n anul 2016 a
Hotrrii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea 336,72
477 bis
pachetelor de servicii i a Contractului-cadru care lei
reglementeaz condiiile acordrii asistenei
medicale, a medicamentelor i a dispozitivelor
medicale n cadrul sistemului de asigurri sociale de
sntate pentru anii 20162017
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor 191,82
472 bis nr. 872/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului Natura 2000 ROSPA0044 lei
Grditea-Cldruani-Dridu
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
467 bis pdurilor nr. 875/2016 privind aprobarea Planului de 86,94 lei
management i a Regulamentului Sitului ROSCI0242
Tinovul Apa Roie
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
pdurilor nr. 874/2016 privind aprobarea Planului de 136,62
462 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava lei
Vadului i Rezervaiei naturale Poienile cu narcise din
Dumbrava Vadului
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 113,16
458 bis pdurilor nr. 908/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului Sitului ROSCI0374 lei
Rul Negru

455 bis Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i 97,98 lei


pdurilor
nr. 798/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan comunitar
ROSCI0145 Pdurea de la Alparea i al ariei naturale
protejate de interes naional 2.175. Pdurea cu narcise
din Oorhei
Anexa la Ordinul ministrului educaiei naionale i
cercetrii
tiinifice nr. 3.892/2016 pentru aprobarea listei 146,28
450 bis
nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind lei
acordarea unui ajutor financiar n vederea stimulrii
achiziionrii de calculatoare, pentru anul 2016
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
446 bis pdurilor nr. 747/2016 privind aprobarea Planului de 104,88
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
lei
ROSCI0148 Pdurea de stejar pufos de la Peti

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i pdurilor


443 bis nr. 2.036/2015 privind aprobarea Planului de management al
sitului ROSCI0330 OetiBrzeti 60,72 lei

Anexa la Ordinul ministrului sntii i al


preedintelui Casei
Naionale de Asigurri de Sntate nr. 711/276/2016
pentru modificarea Ordinului ministrului sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de Sntate
439 bis nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de 57,96 lei
calcul, a listei denumirilor comerciale i a preurilor de
decontare ale medicamentelor care se acord
bolnavilor n cadrul programelor naionale de sntate
i a metodologiei de calcul al acestora

Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului agriculturii i


dezvoltrii
rurale nr. 826/2016 pentru aprobarea modelului
cererilor de plat, precum i a modelului formularelor
437 bis de accesare a clauzei de revizuire a angajamentelor 49,68 lei
ncheiate n cadrul msurii 215 Pli n favoarea
bunstrii animalelor pachetul a) porcine i
pachetul b) psri

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
pdurilor nr. 351/2016 privind aprobarea Planului de
436 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000 86,94 lei
ROSCI0118 Movilele de la Pucea

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
pdurilor nr. 841/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0099 Lacul tiucilor Sic 376,74
433 bis Puini Bonida, ale ariei de protecie special
lei
avifaunistic ROSPA0104 Bazinul Fizeului i ale
ariilor naturale protejate de importan naional
cu care acestea se suprapun

427 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 109,02


apelor i
pdurilor nr. 753/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0252 Toplia Scaunul Rotund Borsec lei

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i


pdurilor
426 bis nr. 840/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan comunitar 78,66 lei
ROSCI0238 SuatuCojocnaCrairt

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
pdurilor nr. 1.945/2015 privind aprobarea Planului de 136,62
419 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000
lei
ROSPA0137 Pdurea Radomir

Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.


372/2016 pentru
aprobarea Reglementrii aeronautice civile romne
418 bis RACR-CNS Operarea sistemelor de comunicaii, 92,46 lei
navigaie, supraveghere, vol. II Proceduri de comunicaii,
ediia 2/2016

Anexele nr. 1 i 2 la Hotrrea Consiliului superior al


Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din
327,06
417 bis Romnia nr. 16/360/2016 privind aprobarea Tabloului
Corpului Experilor Contabili i Contabililor Autorizai lei
din Romnia

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
pdurilor nr. 767/2016 privind aprobarea Planului de
178,02
413 bis management i a Regulamentului sitului ROSCI0120
Muntele Tmpa i Rezervaiei Naturale Tmpa lei
(Muntele)

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i
pdurilor nr. 787/2016 privind aprobarea Planului de 347,76
412 bis management i a Regulamentului siturilor Natura 2000
lei
ROSCI0224 Scrovitea i ROSPA0140 Scrovitea

Anexa la Norma Autoritii de Supraveghere


Financiar
409 bis nr. 26/2016 privind supravegherea sucursalelor 96,6 lei
societilor de asigurare din state tere

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i


pdurilor
nr. 2.017/2015 privind aprobarea Planului de
408 bis management i a Regulamentului sitului Natura 2000 66,24 lei
ROSCI0359 Prigoria Bengeti

405 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului, 78,66 lei


apelor i
pdurilor nr. 754/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului de importan
comunitar ROSCI0193 Petera Tuoare i ale ariei
naturale protejate de interes naional 2.206 Petera
Tuoare
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 788/2016 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan comunitar
406 bis ROSCI0155 Pdurea Goronite i al ariei naturale 89,8 lei
protejate de interes naional 2.179. Poiana cu narcise
de la Goronite

Anexele nr. 13 la Ordinul ministrului educaiei


naionale i
cercetrii tiinifice nr. 3.742/2016 privind aprobarea
403 bis modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare/ 52,44 lei
certificatul de calificare profesional, EUROPASS

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,


apelor i 114,54
400 bis pdurilor nr. 1.969/2015 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0235 Stnca Tohani
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 104,88
397 bis pdurilor nr. 813/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI0102 Leaota
Anexele nr. 16 la Ordinul ministrului mediului, apelor
i
pdurilor nr. 951/2016 privind aprobarea cotelor de 240,12
394 bis
recolt pentru unele specii de faun de interes lei
cinegetic, la care vnarea este permis, pentru
perioada de vntoare mai 201614 mai 2017
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
nr. 807/2016 pentru aprobarea Normelor privind
390 bis accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al 35,88 lei
statului n vederea practicrii pescuitului comercial n
habitatele piscicole naturale, cu excepia ariilor naturale
protejate
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 348/2016 privind 230,46
385 bis aprobarea
Programului statistic naional anual 2016 lei
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
382 bis pdurilor nr. 794/2016 privind aprobarea Planului de 57,96 lei
management i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI0403 Vnju Mare
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i 129,72
379 bis pdurilor nr. 711/2016 privind aprobarea Planului de
management i a Regulamentului sitului Natura 2000 lei
ROSCI 0014 Bucani
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului mediului,
apelor i
380 bis pdurilor nr. 652/2016 privind aprobarea Planului de 82,8 lei
management i a Regulamentului ariei naturale
protejate Lacul Snagov
Anexa la Ordinul directorului general al Ageniei
Naionale de
Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 533/2016 privind
362 bis 52,44 lei
aprobarea Specificaiilor tehnice de realizare a
lucrrilor sistematice de cadastru n vederea nscrierii
imobilelor n cartea funciar
Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului fondurilor
europene
nr. 575/2016 privind modificarea Ghidului solicitantului
352 bis 63,48 lei
pentru Programul operaional Asisten tehnic
20142020, aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor
europene nr. 2.805/2015
Anexa la Hotrrea Autoritii Electorale Permanente 478,86
350 bis nr. 23/2016 privind actualizarea numerotrii seciilor
de votare organizate pe teritoriul Romniei lei
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
nr. 788/2016 pentru modificarea anexei la Ordinul
ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale nr. 2.143/2015
privind aprobarea Manualului de procedur specific 251,16
348 bis pentru implementarea submsurii 19.1 Sprijin pregtitor
lei
pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare local
LEADER, cod manual M01-09.1, din cadrul Programului
Naional de Dezvoltare Rural 20142020

Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 317/2016 privind


347 bis aprobarea
70,38 lei
Strategiei educaiei i formrii profesionale din Romnia
pentru perioada 20162020
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr.
350/2016
340 bis 44,16 lei
privind aprobarea Contractului de servicii publice de
transport cu metroul pentru perioada 20162018
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului sntii nr.
525/2016
privind modificarea anexelor nr. 1 i 2 la Ordinul
ministrului sntii nr. 810/2015 pentru aprobarea
preurilor maximale ale medicamentelor utilizate/
comercializate de ctre furnizorii de servicii medicale 316,26
330 bis sau medicamente aflai n relaie contractual cu
Ministerul Sntii, casele de asigurri de sntate lei
i/sau direciile de sntate public judeene i a
municipiului Bucureti, cuprinse n Catalogul naional
al preurilor medicamentelor autorizate de punere pe
pia n Romnia i a preurilor de referin generice
ale acestora
Anexele nr. IIV la Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale
Sanitare Veterinare i pentru Sigurana Alimentelor
nr. 40/2016 pentru modificarea Ordinului preedintelui
Autoritii Naionale Sanitare Veterinare i pentru
317 bis Sigurana Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea 60,72 lei
tarifelor aplicabile n domeniul sanitar-veterinar i
pentru sigurana alimentelor, ca urmare a actualizrii
tarifelor n funcie de rata inflaiei din anul 2015

303 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul preedintelui Autoritii 280,14


Naionale Sanitare Veterinare i pentru Sigurana lei
Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Programului aciunilor de
supraveghere, prevenire, control i eradicare a bolilor
la animale, a celor transmisibile de la animale la om,
protecia animalelor i protecia mediului, de
identificare i nregistrare a bovinelor, suinelor,
ovinelor, caprinelor i ecvideelor, precum i a Normelor
metodologice de aplicare a Programului de
supraveghere i control n domeniul siguranei
alimentelor
Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i
pdurilor
nr. 114/2016 privind aprobarea Planului de management 149,04
301 bis al sitului Natura 2000 ROSCI0147 Pdurea de stejar
lei
pufos de la Mirslu

Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor i


pdurilor
295 bis nr. 719/2016 privind aprobarea cotelor de recolt 30,36 lei
pentru specia Cprior (Capreolus capreolus) pentru
perioada de vntoare 20162017
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii
rurale
nr. 423/2016 pentru aprobarea Manualului de
procedur pentru implementarea Msurii 20
291 bis Asisten tehnic i plata contractelor de achiziie 332,58
public finanate prin Msura 1 Aciuni pentru
transferul de cunotine i aciuni de informare, lei
Msura 2 Servicii de consiliere, servicii de
gestionare a fermei i servicii de nlocuire n cadrul
fermei i Msura 20 Asisten tehnic din cadrul
PNDR 20142020
Anexele nr. 14 la Ordinul ministrului agriculturii i
dezvoltrii
rurale nr. 431/2016 privind aprobarea sistemelor de
sanciuni pentru msurile 10 Agromediu i clim,
11 Agricultura ecologic i 13 Pli pentru zone care
se confrunt cu constrngeri naturale sau cu alte
286 bis constrngeri specifice prevzute n Programul Naional 44,16 lei
de Dezvoltare Rural 20142020 i pentru msura
214 Pli de agromediu prevzut n Programul
Naional de Dezvoltare Rural 20072013, aferente
cererilor de plat depuse ncepnd cu anul 2016

Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i dezvoltrii


rurale
nr. 483/2016 pentru aprobarea Manualului de
procedur privind efectuarea controlului pe teren
284 bis 44,16 lei
pentru cererile unice de plat aferente msurii 10,
pachetul 8 Creterea animalelor de ferm din rase
locale n pericol de abandon din cadrul Programului
Naional de Dezvoltare Rural 20142020
Anexele nr. 13 la Hotrrea Guvernului nr. 156/2016
privind modificarea i completarea anexei nr. 14 la
272 bis Hotrrea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea 82,8 lei
inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public
al statului

Anexa la Ordinul ministrului mediului,


apelor i pdurilor
267 bis nr. 347/2016 privind aprobarea Planului de 89,70lei
management
al ariei protejate Lacul Cuejdel
Anexa la Hotrrea Guvernului nr. 232/2016
privind
aprobarea Contractului de activitate al
258 bis Companiei 66,24 lei
Naionale de Ci Ferate C.F.R. S.A.
pentru
perioada 20162020
Anexa la Ordinul ministrului transporturilor
nr. 162/2016 pentru aprobarea
Reglementrii aeronautice civile romne 187,68
252 bis RACR-CNS, Operarea sistemelor de
lei
comunicaii, navigaie, supraveghere
volumul IV Sisteme de supraveghere i de
evitare a coliziunii, ediia 2/2016
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
246 bis nr. 346/2016 privind aprobarea Planului de 66,24 lei
management
al Rezervaiei Naturale Secu
Anexele nr. IV la Hotrrea Guvernului nr.
231/2016 pentru aprobarea contractelor de
245 bis servicii publice pentru 63,48 lei
perioada 1 ianuarie 20162 decembrie 2019
n transportul feroviar public de cltori
Tabloul notarilor publici pe anul 2016 la data 215,28
244 bis de 30 martie 2016
lei
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
233 bis nr. 345/2016 privind aprobarea Planului de 35,88 lei
management al sitului Natura 2000 Fneele
seculare Frumoasa
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 141/2016 privind aprobarea Planului de 154,56
231 bis
management lei
al sitului Natura 2000 ROSCI0037 Ciomad
Balvanyos
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
226 bis nr. 343/2016 privind aprobarea Planului de 66,24 lei
management al sitului ROSCI0221 Srturile
din Valea Ilenei
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 344/2016 privind aprobarea Planului de
218 bis management 41,4 lei
al sitului de importan comunitar Fneele
seculare
Ponoare
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 1.971/2015 privind aprobarea Planului de 129,72
205 bis management
lei
al sitului Natura 2000 ROSPA0072 Lunca
Siretului
Mijlociu
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului
mediului, apelor i pdurilor nr. 115/2016 178,02
198 bis privind aprobarea Planului de management
lei
i a Regulamentului sitului Natura 2000
ROSCI 0080 Fnaurile de la Glodeni
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
195 bis nr. 1.954/2015 privind aprobarea Planului de 49,68 lei
management
al sitului ROSCI0117 Movila lui Burcel
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 140/2016 privind aprobarea Planului de 63,48 lei
192 bis
management al sitului Natura 2000
ROSCI0362
Rul Gilort
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului
mediului, apelor i
pdurilor nr. 1.970/2015 privind aprobarea
Planului de 143,52
187 bis
management i a Regulamentului sitului lei
Natura 2000
ROSCI0153 Pdurea Glodeasa

Anexele AE la Regulamentul Bncii


Naionale a Romniei nr. 1/2016 privind
184 bis 30,36 lei
activitatea de emisiune de obligaiuni
ipotecare
Anexa la Ordinul ministrului sntii nr.
226/2016 privind
modificarea Ordinului ministrului sntii 63,48 lei
179 bis
nr. 1.059/2009
pentru aprobarea ghidurilor de practic
medical
Anexa la Norma nr. 15/2016 a Autoritii de
Supraveghere
Financiar privind aprobarea
Reglementrilor 135,24
170 bis
contabile aferente situaiilor financiare lei
anuale
aplicabile Fondului de garantare a
asigurailor
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului
agriculturii i
dezvoltrii rurale nr. 249/2016 privind
148 bis aprobarea 80,04 lei
formularului-tip al cererii unice de plat
pentru anul
2016
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 1.972/2015 privind aprobarea Planului de
management al sitului de importan
comunitar 64,86 lei
146 bis
ROSCI0209 Rac-Hida i al ariei naturale
protejate
de interes naional 2.684. Poiana cu narcise
de la
Rac-Hida
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului
mediului, apelor i
pdurilor nr. 1.934/2015 privind aprobarea
145 bis Planului de 179,4 lei
management i a Regulamentului Parcului
Naional
Ceahlu
Anexa la Norma Autoritii de Supraveghere
Financiar
140 bis nr. 14/2016 privind ncheierea exerciiului 57,96 lei
financiar 2015
pentru societile din domeniul asigurrilor
Anexa la Ordinul ministrului mediului,
apelor i pdurilor
nr. 1.968/2015 privind aprobarea Planului de 86,94 lei
124 bis
management
al sitului Natura 2000 ROSCI 0138 Pdurea
Bolintin
Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului
mediului, apelor i
pdurilor nr. 1.935/2015 privind aprobarea 115,92
123 bis
Planului lei
de management i a Regulamentului sitului
Natura 2000 ROSCI 0096 Lacul Blbitoarea
113 bis Anexa la Ordinul ministrului culturii nr. 1869,9
2.828/2015 pentru lei
modificarea anexei nr. 1 la Ordinul
ministrului
culturii i cultelor nr. 2.314/2004 privind
aprobarea
Listei monumentelor istorice, actualizat, i
a Listei
monumentelor istorice disprute, cu
modificrile
ulterioare (vol.I+vol.II) 2710 pagini
Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i
dezvoltrii rurale
nr. 117/2016 pentru aprobarea Manualului
de
procedur privind achiziiile publice de
servicii de
102 bis consiliere finanate prin Msura 2 Servicii 38,64 lei
de
consiliere, servicii de gestionare a fermei i
servicii de
nlocuire n cadrul fermei, din cadrul
Programului
Naional de Dezvoltare Rural
Anexele nr. 13 la Ordinul ministrului
transporturilor
nr. 42/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de
organizare i funcionare a Comisiei de
atestare,
disciplin i soluionare a contestaiilor, a
Metodologiei
de organizare a cursurilor de formare,
instruire i
perfecionare profesional a
auditorilor/inspectorilor de
siguran rutier, precum i de atestare a
acestora, a
84 bis 55,2 lei
Metodologiei de contractare a evalurii de
impact
asupra siguranei rutiere i a
auditului/inspeciei de
siguran rutier, de desemnare i de lucru a
auditorilor/inspectorilor de siguran rutier,
precum i
a contractelor-cadru care se ncheie de ctre
Autoritatea Rutier Romn A.R.R. cu
investitorii,
cu administratorii i cu auditorii/inspectorii
de siguran
rutier

Anexa la Hotrrea Consiliului Camerei


Auditorilor Financiari din Romnia nr.
1/2016 privind aprobarea Registrului
238,74
74 bis public al auditorilor financiari din Romnia,
lei
la 31 decembrie
2015

67 bis Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului 52,44 lei


agriculturii i dezvoltrii
rurale nr. 90/2016 privind modificarea
Ordinului ministrului
agriculturii i dezvoltrii rurale nr.
2.284/2015 pentru
aprobarea manualelor de proceduri aferente
activitii
specifice Ageniei pentru Finanarea
Investiiilor Rurale
de finanare privind submsurile, msurile i
schemele
de ajutor de stat sau de minimis din cadrul
Programului
Naional de Dezvoltare Rural 20142020
Anexa la Hotrrea nr. 8/2016 pentru
aprobarea publicrii
Tabloului Asociaiei Naionale a Evaluatorilor
59 bis 66,24 lei
Autorizai
din Romnia n anul 2016

Acord interimar n vederea ncheierii unui


acord de parteneriat
economic ntre Comunitatea European i
statele sale
membre, pe de o parte, i partea Africa
Central, pe 249,78
47 bis
de alt parte, semnat la Yaound la 15 lei
ianuarie 2009
i la Bruxelles la 22 ianuarie 2009, ratificat
prin Legea
nr. 309/2015

Acord de parteneriat economic preliminar


ntre Cte dIvoire,
pe de o parte, i Comunitatea European i
statele
sale membre, pe de alt parte, semnat la 189,06
43 bis
Abidjan la lei
26 noiembrie 2008 i la Bruxelles la 22
ianuarie
2009, ratificat prin Legea nr. 308/2015

Anexa la Hotrrea nr. 118/2015 privind


aprobarea Registrului
38 bis 97,98 lei
naional al asistenilor sociali din Romnia

36 bis Anexa la Ordinul ministrului agriculturii i 66,24 lei


dezvoltrii rurale
nr. 30/2016 privind aprobarea Manualului de
procedur pentru implementarea proiectelor
finanate
prin msura 20 Asisten tehnic descris
n capitolul
15.6 din cadrul Programului Naional de
Dezvoltare
Rural 20142020

Anexele nr. 1 i 2 la Ordinul ministrului


energiei nr. 7/2016
pentru aprobarea Planului de aciuni
34 bis 41, 4 lei
preventive i a
Planului de urgen

Anexa la Ordinul ministrului mediului,


apelor i pdurilor
nr. 1.287/2015 privind aprobarea Planului de 219,42

25 bis management al sitului de importan lei
comunitar
ROSCI0007 Bazinul Ciucului de Jos

Anexele nr. 1A1E i nr. 218 la Norma


Autoritii de
Supraveghere Financiar nr. 25/2015 privind
6 bis obligaiile de raportare i transparen n 55,2 lei
sistemul
pensiilor facultative

Anexa la Norma Autoritii de Supraveghere


Financiar
nr. 24/2015 privind obligaiile de raportare i
3 bis 55,2 lei
transparen
n sistemul pensiilor administrate privat

Anexa la Norma Autoritii de Supraveghere


Financiar
nr. 41/2015 pentru aprobarea
Reglementrilor contabile
privind situaiile financiare anuale
300,84
2 bis individuale i
lei
situaiile financiare anuale consolidate ale
entitilor
care desfoar activitate de asigurare i/sau
reasigurare

1 bis Anexele nr. I i II la Ordinul ministrului 69 lei


sntii i al
preedintelui Casei Naionale de Asigurri de
Sntate
nr. 1.750/1.506/2015 pentru modificarea
anexelor nr. 2
i 3 la Ordinul ministrului sntii i al
preedintelui
Casei Naionale de Asigurri de Sntate
nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea
modului de
calcul, a listei denumirilor comerciale i a
preurilor de
decontare ale medicamentelor care se acord
bolnavilor n cadrul programelor naionale
de sntate
i a metodologiei de calcul al acestora

se transmite prin e-mail

se furnizeaz numai pe CD

Apariiile noi sunt marcate cu rou