Sunteți pe pagina 1din 15

C4 SOCIALIZAREA

Conf.univ.dr. Bogdan NADOLU


Conf.univ.dr.BogdanNADOLU
Definire
Socializareaesteprocesulpsihosocialde
transmitere asimilare aatitudinilor,
transmitere a atitudinilor
valorilor,concepiilorimodelelorde
comportamentspecificeunuigrupsau
ifi i
uneicomunitinvedereaformrii,
fformrii,,
adaptriiiintegrriisociale aunei
persoane.
Caracteristici: socializarea
Caracteristici:socializarea...
...esteunprocesinteractiv
interactiv de
comunicare;
...sefundamenteazprinnvare
...se fundamenteaz prin nvare
social;
...sefinalizeazprinintegrarea
integrarea
i di i il
indivizilorngrupuri.
i
nelegereaconceptuluisebazeazpeurmtoarele
l t l i b t l
dimensiuni:
i) caracteristiciindividuale
i).caracteristiciindividuale
i i i i di id l vrst,sex,gradde
dd
maturizare,structuridepersonalitate,sisteme
valoricepersonale,modeledeconduitnsuite
l i l d l d d it it
etc;
ii).ageniaisocializrii
ageniaisocializrii familie,grupuride
apartenen,modeleculturaleetc;
iii).modelecomunicaionale
modelecomunicaionale limbaje,formede
imitaie,mecanismedecontrol;
iv).atitudini,aciuniicomportamente
atitudini,aciuniicomportamente roluri,
p g
statusuri,performane,conformare,integrare,
dinamicsocialetc;
Socializarea,caformdeexercitarea
Socializarea, ca form
formdeexercitarea
de exercitare a
influeneimediuluiasupraindivizilor
genereazurmtoareleconsecine:
participarea
ti i l i
laviaasocial;
i l
nsuirea modelelor
modelelor
comportamentaledezirabile;
asimilarea valorilorculturale
promovate.
PREMISE1/5

Programareaereditaraomului permite
dezvoltareaunorcaracteristicispecifice,
p p p
indispensabilepentruimplicareaactivn
viaasocial:dezvoltarealimbajului,
posibilitatea de abstractizare capacitatea
posibilitateadeabstractizare,capacitatea
demunc,.a.
PREMISE2/5

Controlareainstinctelor
Controlarea instinctelor satisfacerea
satisfacerea
trebuinelor(primare)serealizeazprin
adoptareaunormodeledeconduit
d t d l d d it
dezirabile,resurseleiprocesele
cognitivraionalepermind
( p
controlarea(iimplicitdiminuarea) )
pornirilorinstinctive.
PREMISE3/5

Nevoiadeinteraciune
Nevoia de interaciune sociabilitateaca
sociabilitatea ca
dimensiunefundamentalaomului,
reprezint o premis sine qua non pentru
reprezintopremissinequanon pentru
formareapersonalitii;cercetrile
experimentaleauevideniatimportana
i l id i i
deosebitaconvieuiriincdelanivelul
primatelorsuperioare.
PREMISE4/5

Capacitateadeanva permitensuirea,
interiori area i respectarea contient a
interiorizareairespectareacontienta
unorsistemedenormeivalori
promovatesocial,asigurndastfel
g
integrareaindividuluindiferiteformede
organizaresocietal(comuniti,grupri,
grupuri).
grupuri)
PREMISE5/5

nsuireaunorsistemedecomunicare
asigur o interaciune simbolic deosebit
asigurointeraciunesimbolicdeosebit
decomplexntreindivizi,realiznduse
astfeluntransferdecunotinentre
tf l t f d ti t
generaiiinacelaitimpoaccentuarea
graduluidefiabilitatealrelaionrilor.
Tipuridesocializare (nfunciede...):
momentulsocializrii:
t l i li ii
i).SOCIALIZAREPRIMAR
SOCIALIZAREPRIMAR rolprimordialnformarea
personalitii deoarece se realizeaz din primele momente
personalitiideoareceserealizeazdinprimelemomente
devia,generndastfelpersonalitateadebaz.
) SOCIALIZARESECUNDAR serealizeaznstructuri
ii).SOCIALIZARESECUNDAR
instituionale(coal,armat,instituiireligioase,
organizaiipoliticeetc.)ipresupuneodesocializare
(destructurarea parial a unor modele de conduit i
(destructurareaparialaunormodeledeconduiti
sistemevaloriceanteriorasimilate)ioresocializare
(nsuireaunornoisistemedenormeivalorin
completareacelorexistente).
l l )
iii).SOCIALIZAREAANTICIPATIV
SOCIALIZAREAANTICIPATIV (Merton,1968)cuun
caracter preponderent informal pregtete individul uman
caracterpreponderentinformal,pregteteindividuluman
pentruasumareadenoistatusuriiroluriasociateunei
poziiisocialedezirabile.
Tipuridesocializare (nfunciede...):
modalitatearealizrii:
i).socializareplanificat
i) socializare
socializareplanificat
planificat serealizeaznmodcontient,
se realizeaz n mod contient
ncadrulinstituiiloreducative,reuitasafiinddirect
dependentdeexistenauneicompatibilitintre
sistemeledenormeivaloritransmiseplanificaticele
it l d i l it i l ifi t i l
transmisespontan.
ii).socializareaspontan
ii) socializarea
socializareaspontan
spontan serealizeaznestructurat,de
se realizeaz nestructurat de
ctrediveriagenidesocializare,putnddetermina
uneorinsuireaunorpseudovalori,modeledeconduit
antisocialsauinducereaunorstridedisonan
ti i l i d t i d di
cognitiv.
iii).socializareaparticipativ
iii) socializareaparticipativ
socializarea participativ realizatprinimplicarea
realizat prin implicarea
contientasubiectuluisocializrii;
iv).socializarearepresiv
) socializarearepresiv
p realizatcoercitiv,prin
,p
utilizareaunormijloacedecontrolsocial.
Tipuridesocializare (nfunciede...):
scop:
i).socializareasocietal pregteteindividul
pentruviaadegrup;
ii).socializareanaional asigurcontinuitatea
unui specific naional;
unuispecificnaional;
iii).socializareapolitic determinimplicarea
contientnstructuriadministrativei

instituionale; ;
iv).socializareaideologicpartizan pregtete
asumareauneidoctrine.
id t i
Socializareaiciclulvieii:
copilrie socializareaesterealizatnprincipaldectreprini,n
socializarea este realizat n principal de ctre prini n
aceastetapformndusepersonalitateadebaz;relaionareacopii
priniestereciproc,fadenormeleimpusedeprini,copilul
putnduleaccepta,respingesaumodifica.

adolescen
d l acioneazpreponderentsocializareaanticipativ,n
i d i li i i i
aceastetapmanifestnduseoseriedeconflictedepersonalitate;
impactul familiei ca agent socializator este mult diminuat, fiind treptat
impactulfamilieicaagentsocializatorestemultdiminuat,fiindtreptat
nlocuitcugrupuldecovrstnici.

adulii parcurguncomplexdesocializarecontinu,preponderent
secundar,caredeterminotransferareaintereselorpeurmtoarele
dimensiuni 1) de la valori i motive spre comportament deschis 2)
dimensiuni:1).delavaloriimotivesprecomportamentdeschis;2).
delaactualizareaiachiziionareadenoielementespresintetizarea
lor;3).delaidealismsprerealism;4).delasimpleateptrispre
; ) p ; ) p p p
mediereaconflictelordintreacestea;5).delacerinelegeneraleale
societiispreateptrilespecificeroluluindeplinit
Ageniisocializrii
g
1.familia
familia rolmajornformareapersonalitiide
baz;
2.coala
coala cadruinstituionalpentrusocializarea
secundar i anticipativ;
secundarianticipativ;
3.grupulde
grupuldecovrstnici
covrstnici acioneazcontinuuprin
socializare spontan;
socializarespontan;
4.colectivuldemunc
colectivuldemunc curolmajornsocializarea
adulilor
5.organizaii
organizaii cucaracterpolitic/demas
importancrescutnsocietateacontemporan
p p
6.opiniapublic
opiniapublic determinformareaunoropinii

iatitudinipersonale.
p