Sunteți pe pagina 1din 57

COMUNICAREA

Arhtuitectur 3 sem1/20162017
Recomandridelectur:
Afirmareapersonalitiiumanese
Afirmarea personalitii umane se
bazeaznmodexplicitpe
p p
derulareaunorinterferene
simboliceintegratenprocesede
simbolice
comunicare.
comunicare
etimologie
comunicare <=lat. communis /
/
communicatio =apunencomun,afin
p ,
relaie sauastabiliocomunitatecu
cineva .
cineva
Esteconsacrat abia insecoluluialXIVlea
cusensuliniial deamprti,ampri
maimultora.
Dinsec.alXVIlea,odatcudezvoltareapoteiiadrumurilor,termenuluiise
adaugunnelesnou:atransmite.
Dinsec. alXIXleaacestsens(atransmite)devineprioritar.
nlimbaromnrdcinalatincommunicare ageneratitermenul
,
cuminecare,celedounoiunifiinddirectcorelabile.
etimologie
comunicare <=lat. communis /communicatio =apunencomun,afin
relaie sauastabiliocomunitatecucineva.
Esteconsacrat abia insecoluluialXIVleacusensuliniial deamprti,a

mprimaimultora.
l
Dinsec.alXVIlea,odatcudezvoltarea
poteiiadrumurilor,termenuluiise
t i i d il t l ii
adaugunnelesnou:atransmite.
Dinsec. alXIXleaacestsens(atransmite)
devineprioritar.
p
nlimbaromnrdcinalatin
communicare ageneratitermenul
a generat i termenul
cuminecare,celedounoiunifiinddirect
corelabile.
corelabile
Emitor
codificcatore

bruiajtehnic
mesaj

bruiajsemantic
feedback

deecodificcatore
Receptor
Definire.
Lanceputulanilor70,nplinavntalteleviziuniidarcu2
decenii nainte de popularizarea Internetului, au fost
deceniinaintedepopularizareaInternetului,aufost
delimitateunnumrde126dedefiniii,acoperind15
clase distincte (Dance&Larson)
clasedistincte(Dance&Larson)
(1).simboluri,verbalizri,vorbire;(2).nelegere,
receptare; (3) interaciune relaie; (4) reducerea
receptare;(3).interaciune,relaie;(4).reducerea
incertitudinii (5).legtur,uniune(conector);(6).
Procesualitate; (7) transfer transmitere; (8) comuniune
Procesualitate;(7).transfer,transmitere;(8).comuniune
(amplificareacompatibilitii);(9).canal,transport,
mijloc rut; (10) memorie stocare; (11) rspuns
mijloc,rut;(10).memorie,stocare;(11).rspuns
discriminatoriu;(12).Stimulare;(13).Intenionalitate;
14) timp situaie; (15) Putere
14).timp,situaie;(15).Putere
Dintroperspectiva sociologica integratoare
COMUNICAREAesteunprocesmultilevel care
(i) pornete de la VEHICULAREAMECANICde
(i).pornetedelaVEHICULAREAMECANIC
VEHICULAREA MECANIC de
coninuturidediferitecomplexiti,verbalesaunon
verbale ntre dou terminale interconectate printrun
verbalentredouterminaleinterconectateprintrun
canaliutilizndunsistemdecodificarecompatibil,
(ii) se dezvolt prin MPRTIREADESENSURI,cogniii
(ii)sedezvoltprinMPRTIREADESENSURI
MPRTIREA DE SENSURI cogniii
iemoiiasociateexplicitsauimplicitcumesajele
vehiculate i
vehiculate,i
(iii)ajungessedesvreascpringenerareade
EXPERIENE
EXPERIENESOCIALECOMUNE
EXPERIENESOCIALECOMUNE,bazatetocmaipe
SOCIALE COMUNE b t t i
acestealturri,cuefectesocializatoarepentrucei
implicai
caracteristici
relaientrecelpuindouentiti
douentitisociale;
capacitateadeaemite
capacitatea de a emite semnale;
capacitateadeaemitesemnale;
capacitateadearecepta
capacitateadeareceptasemnale;
construireamesajelorprinutilizareade
construireamesajelor
semnale,semneisimboluri;
, ;
accesullauncanal(mijlocsausuportal
accesullauncanal
comunicrii);
asigurareaunuiizomorfismal
izomorfismal
semnificaiilor necesarpentrurecepionarea
j ( p
corectamesajelor(compatibilitatea
codurilor).
Dimensiunile comunicarii (T.Luckmann)
SOCIALITATEA reglarea
comportamentului.Comunicareaesteo
t t l i C i t
manifestareeminamenteasociativ.
RECIPROCITATEA alternanareaciilor.
ABSTRACIA capacitateadeaimplica
capacitatea de a implica
elementeabstracte,simbolice,
transcendente elaborate fr o raportare
transcendente,elaboratefroraportare
directlarealitateanconjurtoare;
INTENIONALITATEA angajarea
angajarea
motivat,contient,pebazauneidecizii
personaleprivindmaimultevariabile.
l i i d i lt i bil
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma1:
Axioma
Axioma1:NON
1: NON
NONCOMUNICAREA
ESTEIMPOSIBIL.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma2:
Axioma
Axioma2:COMUNICAREASE
2: COMUNICAREASE
COMUNICAREA SE
DESFOARLADOU

NIVELURI:INFORMAIONAL
I RELAIONAL
IRELAIONAL
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma3:COMUNICAREAESTE
Axioma3:COMUNICAREAESTE
UNPROCESCONTINUUCENU
POATE FI TRATAT N TERMENI
POATEFITRATATNTERMENI
DECAUZ
DE CAUZ
CAUZEFECTSAUSTIMUL
EFECT SAU STIMUL
STIMUL
RSPUNS.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma4:COMUNICAREA
Axioma4:COMUNICAREA
MBRAC FIE O FORM
MBRACFIEOFORM
DIGITAL,
DIGITAL,FIEUNA
FIE UNA
ANALOGIC.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma5:COMUNICAREA
Axioma5:COMUNICAREA
ESTE IREVERSIBIL
ESTEIREVERSIBIL.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma6:COMUNICAREA
Axioma6:COMUNICAREA
PRESUPUNERAPORTURI
DE
DEFORIIMPLIC
FOR I IMPLIC
TRANZACIISIMETRICE

SAUCOMPLEMENTARE.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma7:COMUNICAREA
Axioma7:COMUNICAREA
PRESUPUNE PROCESE DE
PRESUPUNEPROCESEDE
AJUSTARE I ACOMODARE
AJUSTAREIACOMODARE.
Axiomele comunicarii Scoala delaPaloAlto(Paul
Watzlawick J Helmick Beavin iDonD.Jackson)
Watzlawick,J.Helmick i Don D Jackson)

Axioma1:
Axioma1:NON
NONCOMUNICAREAESTEIMPOSIBIL.
Axioma2:
Axioma2:COMUNICAREASEDESFOARLADOUNIVELURI:
COMUNICAREASEDESFOARLADOUNIVELURI:
INFORMAIONALIRELAIONAL
Axioma3:
Axioma3:COMUNICAREAESTEUNPROCESCONTINUUCENUPOATEFI
COMUNICAREAESTEUNPROCESCONTINUUCENUPOATEFI
TRATAT
TRATATNTERMENIDECAUZ
TRATATNTERMENIDECAUZ
N TERMENI DE CAUZEFECTSAUSTIMUL
EFECT SAU STIMULRSPUNS.
EFECTSAUSTIMUL RSPUNS
Axioma4:COMUNICAREAMBRACFIEOFORMDIGITAL,FIEUNA
Axioma4:COMUNICAREAMBRACFIEOFORMDIGITAL,FIEUNA
ANALOGIC.
ANALOGIC
Axioma5:
Axioma5:COMUNICAREAESTEIREVERSIBIL.
COMUNICAREAESTEIREVERSIBIL.
Axioma6:
Axioma
Axioma6:COMUNICAREAPRESUPUNERAPORTURIDEFORI
6: COMUNICAREAPRESUPUNERAPORTURIDEFORI
COMUNICAREA PRESUPUNE RAPORTURI DE FOR I
IMPLICTRANZACIISIMETRICESAUCOMPLEMENTARE.
Axioma7:COMUNICAREAPRESUPUNEPROCESEDEAJUSTAREI
Axioma7: COMUNICAREAPRESUPUNEPROCESEDEAJUSTAREI
ACOMODARE.
tipologii
nfunciedenumrul
celorimplicai:
p
1.1.intrapersonal
12 i
1.2.interpersonal
l
1.3. de grup
1.3.degrup
1.4.demas
tipologii

nfunciedecontextul interaciunii:
2.1.direct
2 2 indirect
2.2.indirect
tipologii
nfunciedenatura
mesajului:
j
3.1.verbal
32
3.2.paraverbal
b l
3.3. nonverbal
3.3.non verbal
tipologii

nfunciedefeedback:
4.1.sincronic
4 2 asincronic
4.2.asincronic
tipologii

nfunciederigurozitate:
n funcie de rigurozitate:
5.1.formal
5.2.informal
tipologii
nfunciedenumrul celorimplicai: 1.1.
intrapersonal 1.2.interpersonal
1 2 interpersonal 1.3.degrup
1 3 de grup
1.4.demas
nfunciedecontextul interaciunii: 2.1.direct
2.2.indirect
nfunciedenatura mesajului: 3.1.verbal 3.2.
paraverbal 3.3.nonverbal
p
nfunciedefeedback: 4.1.sincronic 4.2.
asincronic
asincronic
nfunciederigurozitate: 5.1.formal 5.2.
i f
informall
comunicare si informatie UmbertoEco
(1).informaiacaoproprietatestatisticasursei(=)cantitateade
noutate(informaii)cepoatefitransmis ntrunprocesde
comunicare prezintdouvariante:
d
1.1. informaiadeinutnmodimplicitdectreosurs
surs distinct;
1 2 informaiageneratdeutilizareaunuisistemdecodificare
1.2. informaia generat de utilizarea unui sistemdecodificare.
sistem de codificare

((2).informaiacaocuantificarelanivelulmesajului(=)cantitateade
) f f j ( )
noutatecareafostdejatransmisireceptat nprocesulde
comunicare seexprimprindouforme:
2 1 transmitereadesemnale
2.1. transmiterea de semnale non nonsemnificante
semnificante (necodificatepe
(necodificate pe
bazaunuisistemdesimboluri)printrunprocesdecomunicare
natural(mm e s a j u l n s i n e c a s t i m u l );
2 2 transmitereaunorsemne
2.2. transmiterea unor semne generatenmodintenionatprin
generate n mod intenionat prin
codificareasimbolicaconinuturilorinformaionalencadrul
unuiprocesdecomunicare.
Deretinut.
COMUNICAREA indeplinatatea sa (mesaje,
emotii,experiente sociale
l comune)se
)
regaseste doar laspecia umana!
Oricecomunicarepresupuneotransmitere
darnuoricetransmitereestecomunicare!
Orice comunicare conine unmesaj!!
Nu orice mesaj este oinformaie!
o informaie!
Comunicareaverbal
estecomunicareacarefolosetelimbajularticulat
limbajularticulat.

Apariialimbajuluiarticulatseasociazcuapariia
Apariia limbajului articulat se asociaz cu apariia
specieiumane.
Limbajulesteaptitudineaspecificumanitii
Limbajulesteaptitudineaspecificumanitiidea
construi sisteme de semne care permit exprimarea
construisistemedesemnecarepermitexprimarea
saucomunicarea(DenisMcQuail).
ntrunprocesdecomunicare53%esteascultare,


16%estevorbire,17%estecititi14%estescris
(Dinu2000)
Comunicareaverbal caracteristici
CARACTERSIMBOLIC
CARACTERSIMBOLIC(noninstinctiv,non
mecanic))
PRODUCTIVITATEA
O UC capac
capacitateadeaproduce
tatea de a p oduce
mesaje(a.k.a.creativitate).
DINAMIC esteunorganismviu,limbilesenasc,
t i i li bil
sedezvoltimor(nusuntstatice).
noricemesajexistoanumitPIERDEREDE
PIERDEREDE
INFORMAII datoritproductivitiilimbii.
datorit productivitii limbii
Comunicareaverbal caracteristici
ASPAIALITATEA autonomiacomunicriinraport
cu un spaiu un timp sau o realitate
cuunspaiu,untimpsauorealitate.
CaracterulARBITRAR
ARBITRAR alsemnelorutilizate iconi i
simboluri.Iconii seamnstructuralcuobiectele
reprezentate.Trecereaspresimbolurintrete
limbajulrespectiv(UmbertoEco).
DIMENSIUNEACULTURAL
DIMENSIUNEACULTURAL oricelimbajj
reprezintoachiziieculturaliesteunprodus
cultural.
NELEGEREAIMEDIAT
NELEGEREAIMEDIAT nelegereaseproduce
n actul recepiei
nactulrecepiei.
Comunicarea verbal oral (vorbirea)
Comunicareaverbaloral(vorbirea)

Vorbireaesteceamai
Vorbirea este cea mai
utilizatactivitatede
codarencomunicarea
d i
verbalieste
inseparabilde
atitudinea corporal i
atitudineacorporali
facialcareofaciliteaz
(Dimbley&Burton)
Comunicareaverbaloral(vorbirea)
( )
1. Caractersituativ
Ca acte ssituativ
tuat pprincipalatrsturavorbirii,
c pa a t stu a o b ,
fiecarecuvntaresemnificaiiintrinsecii
trimite la ceva concret sau abstract
trimitelacevaconcretsauabstract.
2. Adresabilitate vorbireaestentotdeauna
orientatspreopersoan.
3 Caractersuccesiv
3. Caracter succesiv implicoanumitniruirea
implic o anumit niruire a
cuvintelor,osuccesiunealornpropoziiii
fraze.
fraze
4. Ritmicitate vorbireaseintegreazntrun
anumitritm
Formespecializatealegndirii(Tran&Stnciugelu 2003)
1. DIALOG
1
2. MONOLOG
3. CONFERIN (clasicsaucupreopineni)
( l ) nuseinclud
l d
propriilejudecidevaloare
4 PRELEGEREA pentruunpublicavizat
4. t bli i t
5. DISCURSUL formaceamaievoluatamonologului
6. EXPUNEREA angajeazexplicitsistemuldevalorial
vorbitorului
7 PREDICA untipdeadresarencarecontraargumentarea
7. i d d
esteanulat
8 ALOCUIUNEA interveniaunuivorbitorntruncontext
8. i t i i bit t t t
comunicainal,clar,concis,demaxim10minute
9 PLEDOARIA similarcualocuiuneadarcentratpe
9. similar cu alocuiunea dar centrat pe
punctulpersonaldevedere
10.INTERVENIA susinereaiaprofundareaunuipunctde
vederepusndiscuie
11 INTERPELAREA solicitareaunordetaliisuplimentare
11.INTERPELAREA li it d t lii li t
12.TOASTUL rostirepublicscurtde35minute,cuprilejul
unor evenimente deosebite, fcnd apel la emotivitatea
unorevenimentedeosebite,fcndapellaemotivitatea
participanilor
13.RELATAREA dezvluireauneirealitifrimplicareacelui
care comunic obiectiv i impersonal
carecomunic,obiectiviimpersonal
14.POVESTIREA formaceamaiamplacomunicrii,cuo
p
puternicimplicareapovestitoruluiideobiceicuangajarea
p p g j
dimensiuniitemporare.
15.DEZBATEREA nuseimplicstructurievaluativedoarse
clarific idei
clarificidei
16.SEMINARUL comunicaredialogalcuimplicareaunor
structurievaluative.
17.COLOCVIUL dezbatereancomunaunoridei
18.INTERVIUL oformrigidadialoguluifrschimbarea
rolurilor de emitent i receptor
rolurilordeemitentireceptor.
ASCULTAREA
Tipuridecomportamentereceptive:
1 NON
1.NON
NONASCULTAREA asumareaaparenta
asumarea aparent a
statusuluidereceptorfraasculta
2.ASCULTAREA
ASCULTAREA recepionareaidecodificarea
mesajelor
3.MEDITAIA
MEDITAIA gndirea

sau(Whatson&Hill,1993):
()
(i).Pseudoascultarea
d l
(ii). Ascultarea
(ii).Ascultarea
(iii).Ascultareaactiv
Tehnicile ascultrii active
Tehnicileascultriiactive
1.PARAFRAZAREAEMITORULUI
PARAFRAZAREAEMITORULUI dupprimirea
mesajuluireceptorullretrimitentroform
personalizat.Asigurungradridicatdenelegere.
2.PUNEREADENTREBRI
PUNEREADENTREBRI pentruadescoperi
subtextul dar fr a ntrerupe prea des emitorul
subtextul,darfrantrerupepreadesemitorul.
4.LUAREADENOTIE
LUAREADENOTIEcuurmrireaideilorprincipale
necesaremaialesncazuldiscursurilorample.
5 MANIFESTAREAINTERESULUI
5.MANIFESTAREAINTERESULUI
MANIFESTAREA INTERESULUI transmitereade
transmiterea de
semnalepenonverbalcvorbitorulesteurmrit.
SCRISUL particulariti(JackGoody,1994)
particulariti (Jack Goody 1994)
Tendinadeautilizacuvintemailungi.
Tendina de a utili a cuvinte mai lungi.
Preferinapentrunominalizare
Vocabular variat
Vocabularvariat
Epitete
Ocurenaredusapronumelorpersonale
p
Oponderemaimareasubordonriisintacticen
detrimentulcoordonriisintactice
Propoziiienuniativeimaipuinexclamative
Propo iii enuniative i mai puin exclamative
Ideicomplete,eliminarearepetiiiloriaaltor
redundane.
redundane
STILURI DE COMUNICARE VERBAL
STILURIDECOMUNICAREVERBAL
1.Neutru
1 N
Neutru riguros,impersonal,frinflexiuniemoionale.
i i l f i fl i i i l
2.Familiar
Familiar nepretenios,apropiat,emoional.
3.Solemn
Solemn (protocolar) ncondiiideosebite,pentru
exprimareadegnduri,idei,emoiiprofunde,grave.
4.Administrativ
Administrativ
d i i i laturafuncionalacomunicrii
l f l
5.tiinific sec,bazatpededuciiiinducii
6.Beletristic
Beletristic sebazeazpebogiauneilimbi.
7.Publicistic
Publicistic spredeosebirede(6)puneaccentpe
informaie.
8.Managerial
Managerial secautimpactulmesajuluiasupra
d i
destinatarului.
l i
Calitile stilului de comunicare
Calitilestiluluidecomunicare
CLARITATE expuneresistematizat
p
CORECTITUDINE regulilegramaticale
PROPRIETATE/ADECVAREA celemaipotrivite
cele mai potrivite
cuvinte
PURITATEA folosireacuvinteloradmise(evitarea
arhaismelor,neologismelornevalidate,
regionalismelor,argouluiijargonului).
PRECIZIA folosireadoaracuvintelori

expresiilornecesare
CONCIZIA evitaredivagaiilor
evitare divagaiilor
Efectelecomunicriiverbale
1.Esteinepuizabil.
2.Esteserial unmesajpoatefiretransmisde
a u te o
maimulteori
3.Capacitateadeamini
4.Oricecomunicarefuncionalesteunsistemde
nelesuri

4.1.SEMNIFICAIANUREZIDNCUVINTE,
SEMNIFICAIANUREZIDNCUVINTE,
CINOAMENI.
CI N OAMENI
CINOAMENI
4.2.Semnificaiafiecruicuvntesteun
constructsocio
constructsociocultural
Comunicarenonverbal
Comunicareanon
Comunicarea nonverbal
non verbal =mesajelecarenu
mesajele care nu
suntexprimateprincuvinte(gesturi,mimic,
limbajul corpului, elemente sociodemografice
limbajulcorpului,elementesocio demografice
etc.).

Seestimeazcntrocomunicareoral
7%
7%mesajlingvistic
j li i ti
38%paralimbaj
55%limbajnonverbal
(Mehrabian &
&Weiner,1967)
Weiner, 967)
Formedecomunicarenonverbal

1.Limbajulcorporal kinezica
2. Comunicarea tactil (atingerea) haptica
2.Comunicareatactil(atingerea)
3.Percepiaiutilizareaspaiului proxemica
4.Percepiaiutilizareatimpului cronemica
5 Aspectul fizic artefactele i semnalele
5.Aspectulfizic,artefacteleisemnalele
olfactive
6.Paralimbajul saucomunicareaparaverbal.
Kinezica
=studiulmodalitiidecomunicarecuajutorul
g
gesturilorialmimicii.

Gesturineintenionate acteaccidentale;
Gesturiprimare
G i i acteumaneintenionate
i i
(spreexemplunclinareacapului).
Gesturile
1.Gesturi
emblem
comportament
esimbolicecu
o fidelitate
ofidelitate
naltn
transmiterea
transmiterea
semnificaiilor
( l
(larevedere,
d
O.K.,Nu
etc).
)
2.Gesturiilustratoare potfinelesenumaiprin
asocierecucuvintelensoite(PaulEkmani
(
WallaceFresen).
2.1.Bastoane micriverticalealeminii,cu

scopuldeaaccentuacuvintele
2.2.Pictografe desenareanaeraformelor
obiectelor
2.3.Kinetografe dubleazcuvintele
2.4.Ideografele descriereaunorconinuturi
abstracte,gnduri,raionamente.
2.5.Micrideictice indicarealoculuiobiectelori
persoanelor
2.6.Micrispaiale
l raporturidepoziie
d
2.7.Micriritmice cadene
2.8.Ilustratoriiemblematici semnulvictoriei
3.Gesturiregulatoare
g ggesturicareauroluldea
dirija,controlaintreinecomunicarea:
confirmareadinparteaaudieneiprindatuldin
confirmarea din partea audienei prin datul din
capsauinfirmareapringrimaseleformulate
pot influena evoluia discursului;
potinfluenaevoluiadiscursului;

4.Manifestrileafective gesturicarecomunic
strilesufleteti,contribuindlacomunicare
emoional

Exteriorizareaemoiilorestengeneralsupus
unei cenzuri sociale dar i personale
uneicenzurisocialedaripersonale.
5.Gesturiadaptative clasadegesturicelmai
puinlegatdecomunicare.Includmicrile
p p
cerspundunornevoiumaneipotfi
efectuateinabsenaobservatorilor.
5 1 Alter adaptatori gesturidemanipularea
5.1.Alteradaptatori gesturi de manipulare a
obiectelor.
5.2.Autoadaptori gesturireferitoarela
nevoile propriului trup (pieptnat, splatul
nevoilepropriuluitrup(pieptnat,splatul
feei) majoritateasuntritualuripersonale
care nu se manifest public
carenusemanifestpublic.
6.CORPUL camijlocdecomunicare
Poziiacorpului(postura)poatefi:
1 P
1.Posturadeincludere/neincludere
d i l d / i l d =poziia
ii
corpuluiprincaresedefinetespaiuldisponibil
activitiidecomunicare;
2 Postura de orientare corporal =
2.Posturadeorientarecorporal=
disponibilitateapentrucomunicare(aezarea
f f
fanfasaunparalel);
l l)
3.Posturadecongruen/incongruen
g g =
intensitateacucareopersoanesteimplicat
n comunicare
ncomunicare
Expresia feei
Expresiafeei
Mimica =parteafeeicaresemic(fruntea,
= partea feei care se mic (fruntea
sprncenele,nasul,obrajii,gura,buzele).
Contribuie la exprimarea emoiilor (bucurie fric
Contribuielaexprimareaemoiilor(bucurie,fric,
tristee,surpriz,dezgust,furie).
Zmbetul/rsul =oexpresiecomplex,care
poate transmite de la fericire pn la cinism.
poatetransmitedelafericirepnlacinism.
Privirea celmaiimportantmijlocde
transmitereamesajelornonverbale
i j l b l
Proxemica studiuldistanelorfizice
ntreoamenintimpulcomunicrii
nculturaeuropean(EdwardT.Hall)
1 Spaiul intim (<45 cm)
1.Spaiulintim(<45cm)
2.Spaiulpersonal(45125cm)
p p ( )
3.Spaiulsocial(1.25m 3.60m)
4.Spaiulpublic(3.60 7.50)
Funciile comunicrii non verbale
Funciilecomunicriinonverbale
1. F.deaccentuare
2
2. F de completare
F.decompletare
3. F.decontrazicereacomunicriiverbale
4. F.dereglaj
5. F.derepetiie
6
6. Fd
F.desubstituire,nlocuire
b tit i l i
Disfunciile comunicrii non verbale
Disfunciilecomunicriinonverbale
Parazitareamesajuluiverbal gesturile,
p p p
expresiafacial,atitudinilesuntpercepute
nainteamesajuluiverbal(caretreceastfelpe
un loc secund)
unlocsecund).

ntrerupereacomunicrii
ntrerupereacomunicrii existoseriede
gesturi (ridicarea privirii spre tavan, mimic,
gesturi(ridicareapriviriispretavan,mimic,
posturadenchidere)caremarcheazruptura
comunicrii.
comunicrii
COMUNICAREA INTERPERSONAL
COMUNICAREAINTERPERSONAL
OBIECTIVE(JosephDeVito):
Autocunoaterea
Cunoaterealumiiexetrioare
Relaionarea
Persuadarea
Ajutorarea
Joculidistracia
ModelulJohari (JosephLuftiHarryIngham)
1. ZonaDESCHIS
DESCHIS 2.ZonaOARB
OARB
Cunoscutsiei
Cunoscut siei NECunoscut siei
Cunoscutceluilalt Cunoscutceluilalt
ParteameaPUBLIC
Partea mea PUBLIC datedespre
date despre ParteameaINCONTIENT
Partea mea INCONTIENT
mineicomportareamea datedespreminepecare
cunoscuteattmiecticelorlali ceilalilepotobservadarpe
careeunulecunosc.
3.Zona ASCUNS 4.ZonaNECUNOSCUT
NECUNOSCUT
Cunoscutsiei NECunoscut siei
NECunoscut celuilalt NECunoscut celuilalt
ParteameaINTIM datedespre ParteameaPOTENIAL date
minepecareletiunumaieui despreminecaresunt
suntnecunoscutecelorlali.
t t l l li necunoscuteattmiecti
t tt i t i
celorlali.
Factoricarefaciliteaz/inhib
comunicareainterpersonal
1. Deinereacompeteneicomunicativeia
p p
capacitiideaperforma.
2. Mesajulestedintrundomeniudecunotine
comun.
comun
3. Existenaunuicontextspaial,temporal,
psihologicisocialadecvatcomunicrii
interpersonale.
4. Existena/absenazgomotelor.
Condiiipentruocomunicare
interpersonaleficient

1. SINCERITATEA interlocutorilor onestitateaER


2. SOLICITUDINEA disponibilitateadealajuta
3. EMPATIA abilitateaspecificumande
transpunerepsihologicaeuluinpsihologia
celuilalt.
4 ATITUDINEAPOZITIV
4. ATITUDINEA POZITIV fadecellaltdari
ATITUDINEAPOZITIV fa de cellalt dar i
fadesine
5. EGALITATEA rolurilordeEiR