Sunteți pe pagina 1din 2

Structurile si organismele implicate in activitatea de protectie a informatiilor

clasificate in Romania se numara si urmatoarele:


-cu atributii la nivel national:-ORNISS;-SRI
-cu atributii la nivel national-sectorial:-Ministerul Apararii Nationale;-Ministerul
Administratiei si Internelor:-Ministerul Justitiei ;-SPP ;- STS
-cu atributii la nivel de unitate utilizatoare/ detinatoare de informatii clasificate:-
structura de Securitate/functionarul de Securitate
Persoana care indeplineste atributiile de protectie a informatiilor clasificate in cadrul
autoritatilor,institutiilor publice,agentilor economici cu capital integral sau partial de
stat si altor personae juridice de drept public sau privat se numeste fuctionar de
securitate.
Unitatile detinatoare de astfel de informatii se infiinteaza,structuri de Securitate cu
atributii specific.Daca unitatea detine un volum redus de informatii
clasificate,atributiile structuriide Securitate vor fi indeplinite de functionarul de
Securitate.Seful structurii de Securitate respectiv functionarul de Securitate, trebuie
sa fie un adjunct al conducatorului persoanei juridice sau un membru al consiliului
de administratie al unitatii sis a dentina certificat de Securitate corespunzator celui
mai inalt nivel de clasificare a inflormatiilor secrete de stat gestionate de unitate.
Oficiul Registrului National al informatiilor secrete de stat are atributii de
regementare, autorizare, evidenta si control in conformitate cu prevederile legii
nr182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, ale standardelor nationale de
protectie a informatiilor clasificate in Romania aprobate prin hotararea guvernuluii
nr 582/2002, si ale normelor privind protectia informatiilor clasificate ale
organizatiei tratate Atlanticului de Nord in Romania ,aprobate prin hotararea
guvernului nr 353/202.
Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate se stabilesc de catre
serviculul roman de informatii si sunt obligatorii.Aceste standarde trebuie sa fie in
concordanta cu interesul national ,precum si criteriile si recomandarile NATO ,in
cazul unui conflict intre normele interne privind protectia informatiilor clasificate si
normele NATO urmand a avea prioritate normele NATO.
Printre atributiile serviciului roman de informatii,domeniul protectiei informatiilor
clasificate se numara:
-elaborare standardelor nationale pentru informatiile clasificate si obiectivele de
impleendare a acestora.
-acordarea avizului de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de
informatii clasificate, intocmite de autoritatiile si institutiile publice,regiile autonome
si societatile comerciale detinatoare de asemenea infrmatii;
-verificarea modului in care sunt respectate si applicate normele legale privind
protectia informatiiloe clasificate de catre autoritatile si institutiile publice;
-realizarea la fata locului verificari si revizuiri de programe care vizeaza protectia
informatiilor clasificate
-acordarea de sprijin pentru stabilirea obiectivelor si a lucrurilor care prezinta
importanta deosebita pentru protectia informatiilor clasificate,la cererea
conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice,a agentilor economici si a
persoanelor juridice de drept privat ;
-organizarea activitatilor de colectare ,transport si distribuire in tara a
corespondentei cu caracter secret de stat si a corespondentei oficiale cu caracter
secret de service;
-analiza si stabilirea masurilor in legatura cu reclamatiile sau cu sugestiile legate de
modul in care sunt applicate programele de protectie a informatiilor clasificate;
-la solicitarea oficiala a conducatorilor unitatilor detinatoare de informatiile secrete
de stat,acorda asistenta de specialitate
Persoanele fizice carora le-au fost incredintate informatii clasificate sunt obligate sa
asigure protectia acestora,potrivit legii, si sa respecte preverile programelor de
prevenire a scurgerii de informatii clasificate,aceste obligatii mentinandu-se si dupa
incetarea raporturilor de munca,de serviciu sau profesionale,pe intreaga perioada a
mentinerii clasificarii informatiei.
In cazul documentelor,care contin informatii clasificate,numerele de inregistrare se
inscriu pe toate exemplarele documentului sip e anexele acestora,fiind precedate de
un zero(0) pentru documentele secrete,de doua zerouri(00)pentru cele strict
secrete, de trei zerouri(000) pentru cele strict secrete de importanta deosebita si de
litera S pentru secrete de service.