Sunteți pe pagina 1din 1

- Echipament de munca orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosit

a n munca.
- Evaluare risc - Proces de estimare a riscului care rezulta dintr-un peri
col, tinnd seama de caracterul corespunzator al oricaror controale existente, si
de luare a deciziei asupra faptului ca riscul este sau nu este acceptabil.
- Eveniment accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismul
ui, produs n timpul procesului de munca sau n ndeplinirea ndatoririlor de serviciu,
situatia de persoana data disparuta sau accidentul de traseu ori de circulatie, n
conditiile n care au fost implicate persoane angajate, incidentul periculos, pre
cum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.
- Halda - loc unde se depoziteaza sterilul si deseurile inetre provenite
din lucrarile miniere.
- Haldare - activitatea de depunere a sterilului rezultat din descopertare
a straturilor de carbune, care ncepe o data cu deschiderea carierei si continua p
e toata durata exploatarii.
- Instalatii de joasa tensiune - instalatiile cu neutrul legat la pamnt la
care tensiunea ntre fiecare faza si pamnt nu depaseste 250 V si instalatiile cu ne
utrul izolat la care tensiunea ntre faze nu depaseste 1.200 V. Instalatiile de cu
rent continuu pna la 1.200 V ntre poli se considera instalatiile de joasa tensiune
.
- Instalatii de nalta tensiune - instalatiile cu neutrul legat la pamnt n car
e valoarea tensiunii ntre fiecare faza si pamnt depaseste 250 V si cu neutrul izol
at la care valoarea tensiunii ntre faze este de 1.200 V si peste 1.200 V.
- mbunatatire continua - proces repetat de dezvoltare a sistemului de manag
ement pentru obtinerea mbunatatirii performantelor globale, n acord cu politica de
management a organizatiei.
- Loc de munca locul destinat sa cuprinda posturi de lucru, situat n incint
a unitatii, inclusiv orice alt loc din aria unitatii la care lucratorul are acce
s n cadrul desfasurarii activitatii.
- Lucrator persoana angajata de catre unitate, potrivit legii, inclusiv st
udentii si elevii n perioada efectuarii stagiului de practica, precum si alti par
ticipanti la procesul de munca.
- Lucrator expus orice lucrator care se afla n ntregime sau partial n zona pe
riculoasa.
- Manevra ansamblul unor operatii, prin care se schimba starea operativa a
echipamentelor, elementelor sau schema tehnologica n care functioneaza acestea.
- Operatie actionarea detaliata de catre personalul de deservire operativa
a elementelor unui echipament (ex: nchiderea sau deschiderea organelor de nchider
e, cuplarea sau decuplarea motoarelor, blocarea organelor de nchidere etc.).
- Pericol sursa, situatie sau actiune cu potential de a produce o vatamar
e, n termeni de ranire sau mbolnavire profesionala, sau o combinatie a acestora.
- Identificare pericol - Proces de recunoastere a faptului ca exista un pe
ricol si de definire a caracteristicilor acesteia
- Personal de exploatare personalul de deservire operativa care are ca sar
cina supravegherea continua a functionarii instalatiilor si efectuarea de manevr
e prin serviciul de tura, precum si personalul folosit pentru lucrari curente de
ntretinere si care are ca sarcina executarea n tura a unor lucrari de volum redus
, stabilite prin instructiuni tehnice sau atributii
- Post de lucru element al structurii organizatorice ce consta n ansamblul
obiectivelor, sarcinilor, autoritatii si responsabilitatilor care, n mod regulat,
revin spre exercitare unui lucrator.
- Prevenire ansamblul de dispozitii sau masuri luate sau prevazute n toate
etapele procesului de munca n scopul evitarii/diminuarii riscurilor profesionale.
- Actiune preventiva - actiune de eliminare a cauzei unei neconformitati p
otentiale sau a altei posibile alte situatii nedorite