Sunteți pe pagina 1din 2

Formular F1

OBIECTIV: ASFALTARE STRADA PISCULUI, IN LUNGIME DE 2384,54m IN COMUNA BALACIU, JUDETUL IALOMITA

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
Nr. Nr. cap./ Denumirea capitolelor Valoarea, cheltuielilor / obiect
crt. subcap de cheltuieli exclusiv TVA
deviz
pe obiect Mii ron Mii euro
0 1 2 3
1. ASFALTARE STRADA PISCULUI
TOTAL grupa 6
TOTAL valoare (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
Total valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT OFERTANT

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:05/25/2017 Pag.1
NTRALIZATORUL
uielilor pe obiectiv
din care C + M

Mii ron Mii euro


4 5

Sistem informatic proiectat de SofteH Plus srl. Tel:323.78.37 Data listarii:05/25/2017 Pag.2