Sunteți pe pagina 1din 3

A.

LEGISLATIE EUROPEANA
-Directiva Consiliului nr. 92/106/EEC privind stabilirea unor reguli comune pentru
anumite tipuri de transport combinat de mrfuri ntre statele membre.
Aceast directiv urmrete s reduc transportul rutier prin dezvoltarea transportului
combinat reunind celelalte moduri de transport: feroviar, ci navigabile interioare i
maritim. Directiva a fost adoptat prin Ordonana Guvernulu nr. !!/1999 privind
stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mrfuri i Nor"# "e$odolo%&#
1

privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mrfuri de aplicare a
rdonan!ei "uvernului nr. ##$1%%%.
-Acordul &uropean privind 'iniile (nterna!ionale )rincipale i (nstala!iile Aferente pentru
*ransportul Combinat +AGTC, - 1%%1 +obiectiv- definirea re!elei i a terminalelor de
transport combinat, stabilirea punctelor de trecere a frontierei, a sta!iilor de sc-imb
ecartament i a porturilor$legturilor, a fost nc-eiat ,.
.om/nia a aderat la acest acord prin 'egea nr. 100$1%%1.
-)e baza acordului A"*C, a fost semnat un )rotocol privind *ransportul Combinat pe
Cile 2avigabile (nterioare n 1%%3. biectivul protocolului este de a face transportul
interna!ional intermodal pe cile navigabile interioare i anumite rute de coast n &uropa
mai eficient i mai atractiv pentru clien!i. Acesta stabilete un cadru legal pentru
realizarea unui plan coordonat de dezvoltare a serviciilor de transport intermodal pe cile
navigabile interioare pan-europene i pe rutele de coast, c/t i a infrastructurii necesare
pentru func!ionarea acestora pe baza parametrilor i standardelor de performan!
conveni!i la nivel interna!ional. 4n acelai timp, protocolul stabilete i o list cu cile
navigabile i terminale de transbordare pentru transportul regulat intermodal i combinat
n trafic interna!ional n Austria, 5elgia, 5ulgaria, Croa!ia, .epublica Ce-, 6ran!a,
"ermania, 7ngaria, landa, )olonia, .om/nia, 6edera!ia .us, 8lovacia, 8erbia, &lve!ia
i 7craina.
Alte prevederi interna!ionale ratificate de .om/nia i adoptate n cadrul unor
reglementri interne:
A&ordul dn$re Ro"'na ( Co"un$a$ea Euro)ean# instituind anumite
condi!ii pentru transportul rutier de mrfuri i promovarea transportului combinat,
semnat la 'u9emburg la :# iunie :001, ratificat de .om/nia prin Le%ea nr.
110/2002*
Convena )rvnd re%"ul de $ran+$ &o"un, adoptat la (nterla;en la
:0 mai 1%#3, adoptat prin Ordonana de Ur%en# nr. 1,0/200,,
A&ord "ul$la$eral de baz privind transportul interna!ional pentru
dezvoltarea Coridorului &uropa < Caucaz - Asia din 0#$0%$1%%#,
.re&$va 200//,1/CE adoptat prin Le%ea 1,,/200,, privind accesul i
furnizarea de servicii feroviare n terminale i porturi,
1
2orm metodologic privind stabilirea unor reguli pentru transportul combinat de mrfuri din 13$0=$:000, de aplicare
a rdonan!ei "uvernului nr. ##$1%%%.
.re&$va 2010//0/UE a )arlamentului &uropean i a Consiliului privind
cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente n domeniul
transportului rutier i pentru interfe!ele cu alte moduri de transport,
.re&$va 200,////CE a )arlamentului &uropean i a Consiliului din 3
septembrie :00> privind armonizarea serviciilor de informa!ii pe cile navigabile
interioare +.(8, din Comunitatea &uropean,
A&ordul Euro)ean privind marile ci navigabile de importan!
interna!ional +A.G.N.,, adoptat la "eneva la 1% ianuarie 1%%1, ratificat de
.om/nia prin Ordonana de Ur%en# nr. 6!/199!, aprobat prin Le%ea nr.
12/1999.
0. Le%1la$e na$onala
)rincipalele prevederi legale aplicabile n domeniul transporturilor n .om/nia, cu
eviden!ierea aspectelor privind transportul intermodal, prevederi ce trebuie avute n
vedere in momentul demarrii proiectelor de eficientizare a transportului intermodal.
1. S$ra$e% naonale
S$ra$e%a de $ran1)or$ dura2l pe perioada :003-:01=, :0:0 i :0=0 a
?inisterului *ransporturilor i (nfrastructurii.
2. Re%le"en$#r n$erne
Le%ea nr. 363/2006 privind amena@area teritoriului na!ional,
Le%e nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea i modernizarea re!elei
de transport de interes na!ional i european,
Pro%ra"ul de %uvernare 200942012, aprobat prin Aotr/re a
)arlamentului .om/niei nr. =%$:00%,
Pro%ra"ul O)eraonal Se&$oral )en$ru Tran1)or$ :003<:01= +)8<
* ,,
Pro%ra"ul O)eraonal Se&$oral )en$ru Tran1)or$ :01B<:0:0 +)8<
*,,
Re%ula"en$ de Tran1)or$ din :0$01$:00> privind transportul pe cile
ferate din .om/nia adoptat prin rdonan!a "uvernului nr. 3$:00>, aprobata prin
'egea 110$:001,
5o$#r're de Guvern nr. !16/200, pentru aprobarea )lanului privind
strategia pe termen lung a sectorului feroviar n vederea restabilirii ec-ilibrului
financiar al administratorului infrastructurii i n vederea modernizrii i reinnoirii
infrastructurii,
Ordonana de Guvern nr. /3/1996 privind regimul drumurilor,
5o$#r're de Guvern nr. 6,1/2006 privind aprobarea politicii n domeniul
a@utorului de stat pentru perioada :001<:01=,
Ordonana de Ur%en# a Guvernulu 12,/2003, aprobat de "uvernul
.om/niei prin legea nr. 12!/200/, care include prevederile pentru centrele
logistice intermodale i accesul nediscriminatoriu n terminale i porturi cu
legturi la activit!ile feroviare,
Ordonana de Guvern nr. !!/1999 privind stabilirea unor reguli pentru
transportul combinat de mrfuri,
5o$#r're de Guvern nr. 99!/26.0!.200! pentru desemnarea polilor
na!ionali de cretere,
5o$#r're de Guvern 193/2000 privind reguli de aplicare a " ##$1%%%,
Ordonana Guvernulu nr. 22/1999 privind administrarea porturilor i a cilor
navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval apar!in/nd domeniului public,
precum i desfurarea activit!ilor de transport naval n porturi i pe cile navigabile
interioare