Sunteți pe pagina 1din 5

Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului

Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2013


Proba E. d)

.ro
Fizic
BAREM DE EVALUARE I DE NOTARE
MODEL
Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor.
Nu se acord fraciuni de punct.
Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea punctajului total acordat
pentru lucrare la 10.

A. MECANIC (45 puncte)

ate
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. d 3p
2. d 3p
3. a 3p
4. c 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
A. Subiectul II
II. a. Pentru: 4p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului A 1p
e-m
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului B 2p
reprezentarea corect a forelor ce acioneaz asupra corpului C 1p
b. Pentru: 4p
mc g FfB 0 1p
FfB NB 1p
NB (mA mB ) g 1p
rezultat final: 0,2 1p
c. Pentru: 4p
m A g T1 m A a 1p

T1 mC g T2 mC a 1p
T m g m a 1p
2
nt

B B

rezultat final: a 2 m/s2 1p


d. Pentru: 3p
R T22 T22 2p
rezultat final: R 4,5 N 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
ria

A. Subiectul III
III.a. Pentru: 3p
E A m1 g h 1p
h sin 1p
rezultat final: E A 1,2 J 1p
b. Pentru: 4p
m1v12
m1gh 1m1g cos 1p
2
m1gh sin 1m1g cos m1a 1p
va

v
a 1p
t
rezultat final: t 0,8 s 1p

Prob scris la Fizic 1 MODEL


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

c. Pentru: 4p
EC Ltotal 1p

.ro
Ltotal 2 (m1 m2 )gx2 1p
(m1 m2 )V 2
EC 1p
2
rezultat final: V 0,6 m/s 1p
d. Pentru: 4p
m1v1 (m1 m2 )V 2p
m1v12
m1gh 1m1g cos 2 m1gx1 1p
2

ate
rezultat final: x1 38 cm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

e-m
nt
ria
va

Prob scris la Fizic 2 MODEL


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare

B. ELEMENTE DE TERMODINAMIC (45 puncte)


Subiectul I

.ro
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj
I. 1. b 3p
2. a 3p
3. c 3p
4. a 3p
5. c 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p

B. Subiectul II
II.a. Pentru: 3p

ate
m N
2p
NA
rezultat final: N 18 1023 molecule 1p
b. Pentru: 4p
1 2 2p
p1
1 1p
RT1
rezultat final: 2 0,16 kg/m 3 1p
c. Pentru: 4p
e-m
p
L23 RT2 ln 2 2p
p1
p1 p2
1p
T1 T2
rezultat final: L23 10,5 kJ 1p
d. Pentru: 4p
U CV (T2 T1) 3p
rezultat final: U 112,2 kJ 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
B. Subiectul III
III.a. Pentru: 4p
reprezentare corect 4p
nt

b. Pentru: 4p
L ( p2 p1)(V3 V1) 2p
L RT1 1p
rezultat final: L 2493 J 1p
c. Pentru: 4p
L

ria

1p
Qpr
Qpr CV (T2 T1) CP (T3 T2 ) 1p
T3 4T1 1p
rezultat final: 10,5% 1p
d. Pentru: 3p
T
c 1 3 2p
T1
rezultat final c 75% 1p
va

TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p

Prob scris la Fizic 3 MODEL


Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
C. PRODUCEREA I UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj

.ro
I. 1. d 2p
2. b 2p
3. c 3p
4. c 5p
5. b 3p
TOTAL pentru Subiectul I 15p
C. Subiectul II
II.a. Pentru: 3p
R S 1p
UR S

ate
1p
I
rezultat final: 0,75 m 1p
b. Pentru: 4p
R12 R1 R2 2p
R12 R3
R123 1p
R12 R3
rezultat final: R123 2 1p
c. Pentru: 4p
2E I (R RA R123 2r ) 3p
e-m
rezultat final: r 0,5 1p
d. Pentru: 4p
I I1 I2 1p
I1 R1 R2 I2 R3 1p
U1 R1 I1 1p
rezultat final: U1 0,5 V 1p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
C. Subiectul III
III.a. Pentru: 4p
Uv R1 I1 1p
E
I1 2p
nt

r R1
rezultat final: Uv 12 V 1p
b. Pentru: 4p
Re E 2
P max Re r 1p
Re r 2
R1R2 R3
Re
ria

2p
R1 R2 R3
rezultat final: R3 1 1p
c. Pentru: 3p
2
E
Pmax 2p
4r
rezultat final: Pmax 32 W 1p
d. Pentru: 4p
2
E
W t 2p
va

r R12
R1R2
R12 1p
R1 R2
rezultat final: W 30,7 kJ 1p
TOTAL Subiect III 15p
Prob scris la Fizic 4 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar
Ministerul Educaiei, Cercetrii, Tineretului i Sportului
Centrul Naional de Evaluare i Examinare
D. OPTIC (45 puncte)
Subiectul I
Nr.Item Soluie, rezolvare Punctaj

.ro
I. 1. a 3p
2. d 3p
3. b 3p
4. c 3p
5. a 3p
TOTAL pentru Subiectul Igh 15p
D. Subiectul II
II.a. Pentru: 4p
C12 C1 C2 1p
1 1
C1 ; C2

ate
2p
f1 f2
rezultat final: C12 50 m1 1p
b. Pentru: 4p
pentru sistemul de lentile alipite: x1 x2 f12 1p
pentru lentila L3 : x1 8 cm , x2 8 cm 1p
1 1 1
1p
f3 x 2 x1

rezultat final: f3 4cm 1p
c. Pentru: 4p
e-m
d fsistem f3 3p
rezultat final: d 6cm 1p
d. Pentru: 3p
reprezentare grafic corect 3p
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p
D. Subiectul III
III.a. Pentru: 3p
D
i 1 2p
2
rezultat final: i 1mm 1p
b. Pentru: 4p
d x 4 min x0 1p
nt

(2k 1) 1 D
xk min 1p
4
k4 1p
rezultat final: d 4,5 mm 1p
c. Pentru: 4p
x0 x6 max 1p
ria

e(n 1)D
x0 x0 1p
2
61D
x6 max 1p
2
rezultat final: n 1,5 1p
d. Pentru: 4p
k D k D
xk1 max xk 2 max 1 1 2 2 1p
2 2
k1 6
; k1, k 2 Z
va

1p
k2 5
6 1 D
dmin 1p
2
rezultat final: dmin 6 mm 1p
TOTAL pentru Subiectul al III-lea 15p
Prob scris la Fizic 5 MODEL
Barem de evaluare i de notare
Filiera teoretic profilul real, Filiera vocaional-profilul militar