Sunteți pe pagina 1din 149

i.nfi.

ift CUPRINS
1. Prevederi generale ..... ;:.';';':'.....
1.1. Obiectul ghidului ... :::.!':'.!
.. -----
.?.;..,..:i ..:..i..., :.'
., ;-:;.-::............................... 9
............................... 9

.
..--...-- - .--:-;;"'l.r.-.
:
--
,. -

).2. Domeniu de . aplicare .... .t!'; . L................ 11


-., _ :1
GHIO DE PROIECTARE
_ I I I.3. U t111zator1
i,;.,,rt...-"""'cr--J.nle'I
....................................................................... . 11
A CPNSTRUCTIILOR PENTRU
11
: ..
"
#

TRATREA APEi iN VEDEREA POTABILlzARII


- -, 1.4. Necesitatea corectiirii i imbuniitiitirii calitiitilor apei din
1 12am
::: i-s ;.
surse naturaIe m vederea potab't v
...........................

. 12
Y

r
INDICATIV GP 087-03 1.5. Armonjzarea prescriptiilbr df proiecte cu normele

.. Europene ...... :'"1
U n1un11 ,I- i.
...::............................................... 17
I, If rt: - L,
2. Principalele scheme tehnologice diQ. cadrul statiiWr d!
tratare a apei .............................................................................. 18
2.1. Corectarea calitiitilor apei :::;::::.. 19
2.2. Scheme tehnologice ............:,!::: ................................... 23
3. Proiectarea tehnologici a'co.'istructiilor i instalapilor
pentru1tratarea apei .................................................:..::... 50
3.I. Coagularea i floculalea suostantelor coloide ... L:,......... ' 50
ii - ,.,
1' (. ..._ ll .-1
3.1. L ProcesUI de coagulare t tloculare ........................ 50
3.1.2. Scheme lehnologice i reactivi utilizati in
l ,, ,1
. tratarn apeIor .............................................
teh n1ca V . 55
q
3. I.3'Stabilirea dozelor de- :'eactivi-ut'ilizati in tehnica
tratiirii apelor .........................;:.............................. 56
3.1.4. Proiectarea constructiilor i instalafiilor in care
se utilizeazii reactivi ............................................... 59
3.1.5. Amestecul reactivilor cu apii brutii ....................... 74
3.,] .6. Sistemele de distributie a apei brute. de amestec
a apei cu coagulantul i ca1nerele de reactit ........... 75
3.1.7. Camerele de reactie .............................................. 78
....... i