Sunteți pe pagina 1din 3

Proiectarea unitatii de invatare

Handbal, clasa a VIII-a


Numar de lectii afectate: 20. Timp de exersare in lectii 25-40'
Continuturi cuprinse in instruire:
- pasa laterala cu amenintarea succesiva a portii - pasa lunga de contraatac
- dribling cu variatii de ritm si schimbari de directii - aruncarea la poarta din saritura
- deplasari specifice in apararea la semicerc si scoaterea mingii din dribling - actiuni tactice colective in atac si aparare
-joc bilateral - asezarea in atac cu un jucator pivot
- atacarea jucatorului cu minge si retragere pe semicerc - demarcajul
- sistemul de atac cu un jucator pivot - sistemul de aparare 5+1
- aruncarea la poarta in funcfie de situatie - patrundere cu aruncare la poarta

Nr. Obiective Detalieri Dozaj


lectiei de de Exemple de activitati de invatare orien- Evaluare
referinta continut tativ
1 2 3 4 5 6
1 2. 1 Sa foloseasca Pase in diferite - exersarea pasei din alergare: lateral, oblic inainte si 25' Predictiva
adecvat procedeele variante inapoi (investigatie)
tehnice si actiunile Aruncarea la poarta - exersarea aruncarii la poarta din saritura, precedata de
tactice in conditii de din saritura dribling
intrecere Joc bilateral - demonstratie
- corectari individualizate
- joc bilateral cu tema: aruncare la poarta din saritura cu
respectarea regulilor de joc
2-3 2.1 Sa foloseasca Pasa lunga de - exersarea structurii: pasa lunga de contraatac, primirea 25' Observare
adecvat procedeele contraatac mingii, dribling cu modificari de ritm, schimbarea sistematica
tehnice si actiunile Driblingul cu variatii directiei si aruncare la poarta din saritura
tactice in conditii de de ritm - demonstratii
intrecere Aruncare la poarta - joc bilateral cu tema: replierea in aparare pe semicerc,
din atac cu amenintarea succesiva a portii
saritura - arbitraj realizat de elevi prin rotatie
Joc bilateral

4-5 2.1 Sa foloseasca Dribling si - exersarea driblingului in forme variate, alternativ cu 25' Tema la
adecvat procedeele scoaterea mingii de mana dreapta si stanga, cu un adversar care urmareste grupa
tehnice si actiunile la adversar Pasa in scoaterea mingii

1
tactice in conditii de 3 cu schimbare de - demonstratii
intrecere locuri si aruncare la - exersarea pasei in 3 cu schimb de locuri si aruncare
poarta la poarta din saritura in prezenta a 3-4 adversari
Joc bilateral semiactivi la semicerc
- corectari
- joc cu tema: apararea la semicerc, atacarea
jucatorului cu mingea, scoaterea mingii din dribling
- arbitraj realizat de profesor cu interventii pe parcurs
6-9 2.2 Sa aplice eficient Joc bilateral in - exersarea paselor driblingului si aruncarii la poarta 30' Autoevaluare
cu-nostintele si conditii - joe bilateral cu aplicarea actiunilor de joc insusite in
deprinderile insusite in regulamentare atac si in aparare, respectand prevederile
practicarea globa-la a regulamentare
ramurilor si probelor - arbitraj realizat de profesor cu interventii pe
sportive cu respectarea parcurs
regulamentului oficial
10-13 2.1 Sa foloseasca Dezvoltarea fortei -exersarea dezvoltarii detentei si fortei centurii 30' Observare
adecvat procedeele segmentelor de scapulo-humerale sistematica
tehnice si actiunile prima importanta - efectuarea unor structuri cuprinzand forme variate
tactice in conditii de Dezvoltarea de pasare a mingii
intrecere indemanarii - stafete si jocuri pregatitoare adaptate spatiului de
specifice intreceri lucru cuprinzand procedee tehnice din jocul de
handbal realizate in conditii de complexitate ridicata
14-18 2.2 Sa aplice eficient Demarcajul - exersarea structurii: demarcaj, primirea mingii, 30' Investigatii
cunostinele si Driblingul multiplu dribling alternativ cu mana stanga si dreapta intampinat
deprinderile insusite in Aruncarea la poarta de un adversar care incearca scoaterea mingii, aruncare
practicarea globala a Atacarea la poarta din saritura
ramurilor si probelor jucatorului cu - joc bilateral cu tema: sistemul de aparare 5+1 si
sportive cu respectarea minge sistemul de joc in atac cu un jucator pivot
regulamentului oficial Joc bilateral cu - demonstratie arbitraje realizate de profesor cu
tema interventii pe parcurs
19 2.2 Sa aplice eficient Joc bilateral cu - joc bilateral cu tema: aplicarea sistemului de joc 5+1 35' Observare
cunostintele si tema in aparare si cu un jucator pivot in atac, iesire din sistematica
deprinderile insusite in aparare la jucatorul cu minge si retragere pe semicerc, Investigatii

2
practicarea globala a aruncarea la poarta in functie de situatia de joc
ramurilor si probelor - arbitraj realizat de profesor transmitand corectarile ce
sportive cu respectarea se impun
regulamentului oficial
20 2.2 Sa aplice eficient Sustinerea in mod - exersarea pe grupe valorice constituite optional 40'
cuno-stintele si optional a uneia din realizand variantele de evaluare prevazute in Sistemul Sumativa
deprinderile insu-site in cele 3 variante de National Scolar de Evaluare"
practicarea globala a evaluare - joc bilateral cu respectarea regulilor de joc
ramurilor si probelor Joc bilateral - arbitraj realizat de elevi prin rotatie
sportive cu respectarea
regulamentului oficial