Sunteți pe pagina 1din 12
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

ANEXA nr. 1

Formular F 01. PO. chestionar de nevoi elevi

Clasa

CHESTIONAR DE NEVOI

Stimate elev,

Te rugăm respectuos să ne ajuţi în identificarea nevoilor voastre cu privire la studiul disciplinelor opționale. Vă solicităm să evaluaţi, prin bifare cu X în căsuţa adecvată, răspunsul care vă satisface. Opinia voastră este importantă întrucât va contribui la o mai bună selecție a disciplinelor opționale pentru anul școlar următor, respectiv la creșterea calității actului didactic.

1. Consideri util studiul disciplinelor opţionale pe care le-ai parcurs până în prezent?

O Foarte util

O Util

O Puțin util

O Inutil O Nu știu

2. Disciplinele opţionale pe care le-ai studiat până acum au fost în conformitate cu interesul şi motivaţia

ta?

O De cele mai multe ori O Uneori

O Niciodată

O Nu știu

3. Ce tip de opțional credeți că vă este necesar să studiați?

O

Aprofundare

O

Extindere

O

Opţional la nivelul disciplinei

O

Opţional la nivelul ariei curriculare

4. Propune trei teme care te interesează şi te pasionează și care ar putea deveni unul din opționalele pe

care le vei studia :

A) …………………………………………………………………………………….…

B)…………………………………………………………………………………………

C)…………………………………………………………………………………………

5. Alegerea unei discipline opționale o faci în funcție de interese și nevoi?

O De cele mai multe ori O Uneori

O Niciodată

O Nu știu

6. Alegerea unei discipline opționale o faci în funcție de profesor și activitatea lui ?

O De cele mai multe ori O Uneori

O Niciodată

O Nu știu

7. Numește trei arii curriculare din care ai dori să facă parte disciplina opțională pe care o vei studia ?

A) …………………………………………………………………………………….…

B)…………………………………………………………………………………………

C)…………………………………………………………………………………………

8. La care din disciplinele din trunchiul comun ai dori să parcurgi și o disciplină opțională ?

A) …………………………………………………………………………………….…

B)…………………………………………………………………………………………

C)…………………………………………………………………………………………

Alte păreri şi opinii ……………………………………………………………………………………

2

propuse de membrii comisiei/catedrei

TICHILEŞTI

Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI

BRĂILA

ŞI TINERI

DE MINORI JUD.

COM. TICHILEŞTI,

Tabel cu disciplinele opționale

PENITENCIARUL

prof. înv. primar Buzoianu Alexandru

prof. înv. primar Naidin Nicoleta

primar Buzoianu Alexandru prof. înv. primar Naidin Nicoleta învăţătorilor pentru anul școlar 2017-2018
primar Buzoianu Alexandru prof. înv. primar Naidin Nicoleta învăţătorilor pentru anul școlar 2017-2018
învăţătorilor pentru anul școlar 2017-2018 Propunători Nr. Denumirea Tipul de Educaţie pentru Neguţu 1
învăţătorilor
pentru anul școlar 2017-2018
Propunători
Nr.
Denumirea
Tipul de
Educaţie pentru
Neguţu
1
sănătate
I2017/2018
Stelică
2
Cunoştinţe generale
Buzoianu
despre om
I2017/2018
Alexandru
Matematică
Cabăţ
3
distractivă
II2017/2018
Geanina
Naidin
Educaţie pentru
Nicoleta-
4
sănătate
III-IV2017/2018
simultan
Prietenul meu
5
calculatorul
Bratu Dorin2017/2018
I=IV
Discutat în şedinţa comisiei metodice a învăţătorilor, în data de 20.01. 2017
1.
Responsabil catedră: prof. înv. primar Neguţu Stelică
Membri:
prof. înv. primar Cabăţ Geanina

3

propuse de membrii comisiei Limbă şi

pentru anul școlar 2017-2018

TICHILEŞTI

Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI

BRĂILA

comunicare

ŞI TINERI

Discutat în şedinţa comisiei metodice Limbă şi comunicare, în data de 20.01.2017

DE MINORI JUD.

COM. TICHILEŞTI,

Tabel cu disciplinele opționale

PENITENCIARUL

Luminiţa

Cociaş

Responsabil catedră: prof. Cociaş Luminiţa

VII, VIIIRomâniei

2017/2018

prof. înv. primar Buzoianu Alexandru

prof. înv. primar Neguţu Stelică

Tipul de

prof. Moraru Cristina Elena

prof. Hurmuzache Nicoleta

înv. primar Cabăţ Geanina

Denumirea

Istoria recentă a

Membri:

1.

Nr.

1

Elena prof. Hurmuzache Nicoleta înv. primar Cabăţ Geanina Denumirea Istoria recentă a Membri: 1. Nr. 1
Elena prof. Hurmuzache Nicoleta înv. primar Cabăţ Geanina Denumirea Istoria recentă a Membri: 1. Nr. 1
Propunători
Propunători

4

Tabel cu disciplinele opționale propuse Stiinţe de membrii comisiei Matematică şi

pentru anul școlar 2017-2018

TICHILEŞTI

Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI

BRĂILA

ŞI TINERI

Discutat în şedinţa comisiei metodice Matematică şi Stiinţe, în data de 20.01.2017

DE MINORI JUD.

COM. TICHILEŞTI,

Bratu Dorincalculatorul

PENITENCIARUL

Responsabil catedră: prof. Tacciu Anişoara

V-VIII

2017/2018

Tipul de

Georgiana

Constantin Stefan

Denumirea

prof. Bratu Dorin

Prietenul meu

prof. Buzoianu

Membri:

1.

prof.

Nr.

1

Georgiana Constantin Stefan Denumirea prof. Bratu Dorin Prietenul meu prof. Buzoianu Membri: 1. prof. Nr. 1
Georgiana Constantin Stefan Denumirea prof. Bratu Dorin Prietenul meu prof. Buzoianu Membri: 1. prof. Nr. 1
Propunători
Propunători
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 05. PO.03 centralizarea propunerilor comisiilor/catedrelor

ANEXA nr. 3

SITUAȚIA CENTRALIZATĂ A DISCIPLINELOR OPȚIONALE PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR

(CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII)

 

TITLUL

TIPUL OPȚIONALULUI 1

Nr.

NUMELE

CLASA

OPȚIONALULUI

ore

PROFESORULUI

I

Educaţie pentru sănătate

 

1/SAPT

Neguţu Stelică

 

Cunoştinţe generale despre

     

I

om

1/SAPT

Buzoianu Alexandru

II

Matematică distractivă

 

1/SAPT

Cabăţ Geanina

III-IV

Educaţie pentru sănătate

 

1/SAPT

Naidin Nicoleta- simultan

I-IV

Prietenul meu calculatorul

 

1/SAPT

Bratu Dorin

VII

Istoria recentă a României

 

1/SAPT

Cociaş Luminiţa

VIII

Istoria recentă a României

 

1/SAPT

Cociaş Luminiţa

V-VIII

Prietenul meu calculatorul

 

1/SAPT

Bratu Dorin

Întocmit, Responsabil comisie curriculum, Prof. Cristina Elena Moraru

NOTĂ:

1 Se va completa după caz: aprofundare, extindere, opțional la nivelul disciplinei, opțional la nivelul ariei curriculare

5

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 06. PO.03 – fișade opțiuni/formulardeînscriere a elevului

FIȘA DE OPȚIUNI / FORMULAR DE ÎNSCRIERE

a elevilor clasei pentru anul școlar 2017-2018 CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII

,

Numărul de ore prevăzute în planul cadru pentru CDȘ: 1oră/săptămână.

Oferta curriculară a școlii / Pachetul de opționale:

Nr. Denumirea opționalului Tip opțional Clasa Durata Scurtă prezentare Profesor crt. 1. 2. 3. 4.
Nr.
Denumirea opționalului
Tip opțional
Clasa
Durata
Scurtă prezentare
Profesor
crt.
1.
2.
3.
4.
Opțiunile elevilor
Nr.
Numele și prenumele elevului
Opțional 1
Semnătura
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Elevii clasei școlar 2017-2018:

au

Centralizator:

optat pentru următoarele discipline opționale în anul

Nr. crt.

Numele opționalului

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Diriginte,

7

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 07. PO.03 – Schema orară a CDȘ-urilor

SCHEMELE ORARE ale claselor pentru anul școlar 2017-2018

Clasa TC+CD CDȘ TOTAL Observații
Clasa
TC+CD
CDȘ
TOTAL
Observații

Întocmit, Director, Prof. Cristina Elena Moraru

8

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 08. PO.03 structura programei pentru disciplina opțională

Structura programei pentru disciplina opţională

Argument

Competenţe generale

Competenţe specifice

Activităţi de învăţare

Conţinuturi

Valori şi atitudini

Metodologia didactică

Modalităţi de evaluare

Bibliografie

9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 09. PO.03 – fișa de avizare opțional

AVIZAT, Inspector de specialitate,

FIȘA DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPȚIONAL

A. Avizul școlii Denumirea opționalului Tipul Unitatea de învățământ Clasa Durata Număr de ore pe săptămână Autorul Abilitatea pentru susținerea cursului

B. Avizul IȘJ

CRITERII ȘI INDICATORI DE EVALUARE

CRITERIUL/INDICATORUL de evaluare

DA

NU

DA, cu

recomandare

I. Respectarea structurii standard a programei

     

Argument

     

Competențe specifice

     

Conținuturi (asociate competențelor)

     

Valori și atitudini

     

Sugestii metodologice (inclusiv modalități de evaluare)

     

II. Existența unei bibliografii

     

III. Elemante de calitate

     

Respectarea particularităților de vârstă a elevilor

     

Concordanța cu etosul școlii, cu interesele și nevoile comunității

     

Conținutul argumentului

     

- oportunitatea opționalului

     

- realism în raport cu resursele disponibile

     

Corelarea competențelor cu conținuturile

     

Corelarea competențelor cu situațiile de învățare propuse la Sugestii metodologice

     

Adecvarea modalităților de evaluare la demersul didactic propus

     

AVIZUL C. A. al SGS TICHILESTIdin

AVIZUL CONDUCERII ȘCOLII:

Director: Prof. Cristina Elena Moraru

(DA/DA, cu recomandări/NU)

VIZAT,

Comisia pentru curriculum, Responsabil,

VIZAT, Comisia pentru curriculum, Responsabil, NOTĂ: Pentru a fi avizat, proiectul de programă de
VIZAT, Comisia pentru curriculum, Responsabil, NOTĂ: Pentru a fi avizat, proiectul de programă de
VIZAT, Comisia pentru curriculum, Responsabil, NOTĂ: Pentru a fi avizat, proiectul de programă de

NOTĂ: Pentru a fi avizat, proiectul de programă de opțional trebuie să întrunească ”DA” la punctele I și II și cel puțin 5 de ”Da, cu recomandări” la punctul III

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

Formular F 10. PO – documentația proiectului de opțional propus spre avizare

Documentaţia proiectului de opţional propus pentru avizare

1. denumirea opţionalului;

2. aria curriculară şi tipul de opţional;

3. durata (semestrial, anual, pe ciclu curricular);

4. modul de desfăşurare:

pe grupe - număr grupe,

• număr de elevi,

pe clasa;

5. propunător/i

nume, prenume,

specialitatea,

gradul didactic;

6. şcoala şi localitatea;

7. locul desfăşurării (ziua, ora, locul desfăşurării activităţilor);

8. tabelul elevilor participanţi (nr. crt., nume şi prenume, clasa);

9. proiect de programă (teme/conţinuturi).

11

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA

ŞCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ TICHILESTI PENITENCIARUL DE MINORI ŞI TINERI TICHILEŞTI COM. TICHILEŞTI, JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

JUD. BRĂILA Str. Mihai Eminescu, nr. 1 Jud. Brăila, cod 817170 Tel/fax 0239652220, mail samtichilesti@yahoo.com

12