Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA DE TIINE AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR A

BANATULUI TIMIOARA

FACULTATEA DE AGRICULTUR

SPECIALIZAREA: MASURATORI TERESTRE SI CADASTRU

FORMA DE NVMNT: ZI

PROIECT

NREGISTRAREA SISTEMATIC A IMOBILELOR

Disciplina: nregistrarea sistematic a imobilelor

Student: Coordonator:

Radu Simu ef de lucr., dr., ing.: Brliba Costel

TIMIOARA

2017
DEFINIIE, CARACTERISTICI, ROL, SCOP, IMPORTAN,
LEGTURA CU ALTE DISCIPLINE

Definitie: Cadastrul general este un sistem unitar i obligatoriu de eviden tehnic, economic
i juridic prin care se realizeaz identificarea, nregistrarea i reprezentarea pe planuri
cadastrale a tuturor corpurilor de propietate, indiferent de destinaie i propietar, de pe intregul
teritoriu al rii.

Caracteristici: Cadastrul general are caracter:

obiectiv: exprim o realitate obiectiv, independent de voina omului, indiferent de


funcia social sau tehnic a acestuia ;
unitar: se execut dupa norme i instruciuni unice;

istoric: reflect legiile societii (formele de propietate caracteristice unei ornduirii);

dinamic: exprim realitatea natural n continu schimbare (impune necesitatea unei


ntreineri permanente);

general: satisface cerine pentru diferite sectoare econoniice;

obligatoriu: se execut pe ntregul teritoriu al rii, pentru toi propietarii de bunuri


mobile, persoane fizice i juridice.

Rol: Cadastrul trebuie sa furnizeze date reale cu privire la:

determinarea intinderii, configuratiei si pozitiei corpurilor de propietate, a destinatiei si


folosintei lor;

identificarea propietarilor de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale;

stabilirea categoriei de terenuri dupa insusirile calitative;

inventarierea suprafetelor mecanizabile si nemecanizabile, a pantelor terenurilor;

bonitarea solurilor dupa gradul de fertilitate in functie de categoriile de folosinta agricole;

2
inventarierea terenurilor degradate care necesita lucrari de imbunatatiri funciare, a celor
care pot fi scoase din circuitul agricol, a terenurilor amenajate si ameliorate.

Scopul: executarii lucrarilor de cadastru- sa puna la dispozitia celor interesati, in orice


moment, date reale si complete pentru:

determinarea stadiului si evolutiei fondului funciar pe judete si pe tara;

stabilirea impozitului funciar;

cunoasterea fondului imobiliar- edilitar si starea acestuia;

intocmirea studiilor si proiectelor pentru sistematizarea teritoriului si localitatilor;

obtinerea de date pentru intretinerea strazilor, drumurilor, cailor ferate, etc;

alegerea amplasamentelor obiectivelor industriale si social-culturale;

folosirea, amenajarea si regularizarea cursurilor de apa;

amenajarea si exploatarea rationala a padurilor;

protectia mediului;

solutionarea litigiilor cu privire la terenuri dintre propietari;

realizarea bazei de date cadastrale necesare intocmirii SIT-urilor.

Importanta cadastrului general

Cadastrul s-a dovedit a fi de-a lungul timpului un ansamblu de activitati tehnico-


organizatorice menite sa deserveasca administratia, pe propietarii bunurilor imobile in
problemele drepturilor reale de propietate, iar din alt punct de vedere, cadastral a constituit o
institutie progresista care a contribuit la dovedirea si garantarea propietatii.

Lucrarile de cadastru sunt importante pentru realizarea sistemelor informationale ale


teritoriului, capabile sa furnizeze rapid date reale administratiei publice locale si centrale, precum
si altor sectoare interesate.

3
Legatura cadastrului cu alte discipline

Activitatea de cadastru a evoluat foarte mult in ultimele decenii, din punct de vedere al
continutului si complexitatii, pe masura punerii de acord cu cerintele mereu crescande ale
societatii in ansamblu si cu perfectionarea mijloacelor tehnice si a metodelor de lucru propii, sau
a celor apartinand altor domenii pe care se sprijina sau cu care colaboreaza. Prin participarea mai
multor domenii la realizarea cadastrului general, se poate afirma ca i se confera un caracter
indisciplinar.

Lucrarile tehnice ale cadastrului ( masuratori, prelucrarea datelor,intocmirea documentatiei


cadastrale - hard, planuri, registre cadastrale) se bazeaza pe discipline fundamental ca: geodezia,
topografia, fotogrametria, cartografia.

Pentru latura economica a cadastrului sunt necesare cunostinte din domenii complementare:
pedologie, geobotanica, geomorfologie. Stiintele agricole ajuta la incadrarea terenurilor in
categorii si subcategorii de folosinta.

Dreptul funciar si alte ramuri juridice sunt necesare la stabilirea in mod legal a posesoriilor si
a propietatii, la data introducerii cadastrului general.

Pentru rezolvarea anumitor etape de lucrari, cadastrul general poate intra in legatura cu
domenii auxiliare: sistematizarea teritoriului si localitatilor, urbanism, organizarea teritoriului
agricol, protectia mediului,etc..

Pentru automatizarea lucrarilor de cadastru ( prelucrarea automata volumului mare de date


din masuratori, crearea bazelor de date si intocmirea automata a registrelor si planurilor
cadastrale) este nevoie de cunostinte de informatica, programare, etc.

Cadastrul este un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a


bunurilor imobile de pe teritoriul tarii, din punct de vedere cantitativ, calitativ si juridic, prin care
se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri
cadastrale, indiferent de destinatia lor sau de proprietar.

4
Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice
moment, date reale si complete referitore la bunurile immobile si se finalizeaza cu inscrierea iin
cartea funciara.

Elementele fundamentale ale sistemului integrat de cadastru si carte funciara


sunt:

imobilul, definit ca fiind terenul format din una sau mai multe parcele alaturate,
indiferent de categoria de folosinta, cu sau fara constructii, situat pe teritoriul unei unitati
administrativ-teritoriale, apartinand unuia sau mai multor proprietari si identificat printr-
un numar cadastral unic
proprietarul
dreptul de proprietate asupra imobilului.

Cadastrul la nivelul unei unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector


cadastral se poate realiza in doua modalitati:

Cadastrul sporadic se realizeaza prin masurarea pe rand a imobilelor de pe raza unei


unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector cadastral si deschiderea pe rand a
cartilor funciare sau actualizarea celor existente, planul cadastral al unui sector cadastral
urmand a fi finalizat la momentul masurarii intregului sector cadastral sau a intregii
unitati administrativ-teritoriale. Realizarea cadastrului sporadic se face pe cheltuiala
fiecarui proprietar, pentru fiecare imobil in parte, Statul Roman prin intermediul Agentiei
Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara receptionand masuratorile si integrand
imobilele in sistemul national.

Inregistrarea sporadica se poate face la cerere in baza urmatoarelor documente: Dovada


faptului juridic sau actului de dobandire a dreptului, certificat fiscal eliberat de autoritatea
competenta -Prmarie, documentatia cadastrala receptionata pentru deschiderea cartii
funciare receptionate, dovada privind plata taxelor pentru receptia si inscrierea in cartea
funciara

5
Cadastrul sistematic se realizeaza prin masurarea tuturor imobilelor de pe raza unei
unitati administrativ-teritoriale sau al unui sector cadastral, identificarea tuturor
proprietarilor si a celorlalti titulari de drepturi reale sau personale asupra imobilelor,
concomitent cu deschiderea cartilor funciare pentru toate imobilele, operatiuni realizate
in cadrul unei singure proceduri pentru intregul sector cadastral sau a intreaga unitatate
administrativ-teritoriala. Realizarea cadastrului general este atributul exclusiv al Statului
Roman, prin intermediul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, cea
care integreaza imobilele, deschide cartile funciare si pastreaza intreaga evidenta a
imobilelor si proprietarilor.

Dintre avantajele realizarii cadastrului prin metoda cadastrului sistematic mentionam:

masurarea intregului teritoriu, cu consecinta stabilirii clare a intinderii si limitelor tuturor


imobilelor si rezolvarea litigiilor privind limitele de proprietate
inscrierea in cartea funciara si a terenurilor care au Titluri de Proprietate in care sunt erori
de inscriere identificatorului cadastral, fara a mai fi necesara rectificarea acestora
realizarea sigurantei circuitului juridic civil
crearea unei baze reale de impozitare.

Scopul i obiectivele lucrarilor de cadastru sistematic

investigarea zoneor pentru fiecare comuna si satele acestora.

clarificarea situaiilor datelor tehnice n OCPI;-identificarea erorilorcantitatii si calitatii


arhivelor fizice;

determinarea nevoilor logistice la OCPI si in locatia primariilor;

identificarea proprietarilor, a posesorilor si a altor detinatori de imobile, in vederea


inscrierii in cartea funciara.

identificarea zonelor protejate, zonelor turistice, infrastructura comunei;

evaluarea profilului economic al comunei bazat pe ocupatia locuitorilor;

identificarea conflictelor sociale in legatura cu minoritatile etnice, alte institutii de stat


sau provocate de relocari involuntare;

6
afisarea publica a rezultatelor obtinute in urma executarii lucrarilor sistematice de
cadastru, rectificarea erorilor semnalate de catre detinatori si deschiderea noilor carti
funciare.

Etapele principale a lucrarilor de cadastru sistematic

Stabilirea regulilor si procedurilor privind realizarea lucrarilor sistematice de cadastru si


inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara este reglementata in capitolul VI din
O.D.G.nr.700/09.07.2014, DISPOZITII PRIVIND REALIZAREA LUCRARILOR
SISTEMATICE DE CADASTRU.

Etapele principale ale lucrarilor de cadastru sistematic sunt:

Organizarea si desfasurarea campaniei publicitare


Realizarea lucrarilor premergatoare cadastrului
Derularea lucrarilor de specialitate
Receptia documentelor tehnice ale cadastrului
Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului
Primirea si solutionarea cererilor de rectificare
Actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului
Deschiderea cartilor funciare
Incheierea lucrarilor tehnice de cadastru.

Identificarea imobilelor si a detinatorilor se va realiza prin prelucrarea datelor preluate de la


OCPI in baza protocolului de colaborare intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate
Imobiliara si unitatea administrativ-teritoriala, primarii, alte institutii si integrarea acestora cu
datele obtinute in urma realizarii lucrarilor de teren.

7
Metoda de integrare si preluare date prin scanare, georeferentiere, integrarea
informatiei si masuratori topografice

Exemplu Comuna Ortisoara:

Realizarea retelei de sprijin si ridicare sa facut prin masuratori GPS prin metoda
statica, masuratori GPS prin metota RTK

Masuratori topografice de precizie s-au executat ridicari topografice cu statia totala


pentru frontul stradal si masuratori GPS in spatele gradinilor

Masuratori expeditive pentru realizarea interviului in terem, echipele contractorului au


avut pe langa dotarea tehnica necesara si urmatoarele documente:

Ortofotoplanul sau planul cadastral scara 1:2000

Planul cu reprezentarea tarlalelor si a sectoarelor cadastrale, utile pentru identificarea


primara a imobilelor in zona extravilana

Fisa de interviu pre completata

Alte planuri

Actualizarea planurilor cadastrale

Documentele tehnice ale lucrarilor de cadastru sistematic

Principalele documente tehnice ale cadastrului sistematic sunt:

registrul cadastral al imobilelor


planul cadastral
opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate.

Planurile cadastrale se realizeaza in Sistemul national de proiectie Stereografic 1970.

8
Evaluarea riscurilor

Pot fi identificate urmatoarele scenarii de risc:

date colectate incomplet

date colectate irelevante pentru proprietari

erori tehnice

lipsa de implicare din partea autoritatiilr locale

dispute asupra proprietatiilor

lipsa titlurilor de proprietate

lipsa cartilor de identitate

concedii ale membrilor echipelor de proiect

greve.

9
Bibliografie:

Popescu, C.A.(2015), CADASTRU GENERAL nregistrarea sistematic a imobilelor, Editura


Eurostampa, Timioara;
https://www.ct.upt.ro/users/CosminMusat/Cadastru1.pdf
http://www.geosilva.ro/servicii/proprietate/inregistrare-sistematica/

10

S-ar putea să vă placă și