Sunteți pe pagina 1din 7

Recompense sociale si jocuri (III)

101. Marele strănut! StrâmbaŃi faŃa într-un strănut imaginar.


102. Doamna şi vagabondul! TurnaŃi-vă multe spaghete deodată în gură.
103. Tati şi telefonul! ChemaŃi tatăl pentru recompensă pe interfon sau walkie-talkie.
104. Comando atac! PlănuiŃi un atac împreună cu copilul peste tată. TăbărâŃi pe el şi stropiŃi-l cu apă.
105. Vânătoarea de baloane! UmflaŃi zece baloane şi vânaŃi-le în jurul camerei, râzând.
106. Dezastrul dominoului! AşezaŃi un lanŃ de domino ca să-l stricaŃi cu copilul.
107. Caută adjectivul! ÎnvăŃaŃi culorile sau alte adjective ascunzând o recompensă sub „roşu” „mare”
„gol” etc.
108. Pituluşu! Să se ascundă cineva intr-o altă cameră. MergeŃi să îl căutaŃi şi iese deodată afară
„speriind” copilul.
109. Nu am fost eu! SimulaŃi un zgomot pe ascuns şi apoi păreŃi surprins.
110. Prinde-o! TăiaŃi douuă găuri la fiecare capăt al unei cutii. “Secret” puneŃi o mînă în cutie. Apoi
lăsaŃi să cadă din cealaltă mână o recompensă în cutie. LăsaŃi copilul să o ia dar apucaŃi-l de mâini
când încearcă, să i se pară palpitant.
111. Te-am prins! StrângeŃi copilul între picioare şi lăsaŃi-l să se lupte să iasă de acolo.
112. Animalul care sare! StrângeŃi un animal de jucărie ud de spumă în mână şi deschideŃi brusc
mâna ca să sară spre copil.
113. Prinde-o! LegaŃi o jucărie mică de o sfoarăă şi plasaŃi-o pe masă. LăsaŃi copilul să se străduiască
să o prindă înainte să o trageŃi de pe masă.
114. Dansind cu jucaria! FaceŃi o jucărie mecanică să cânte şi dansaŃi pe muzica ei.
115. Parada! OrganizaŃi o paradă cu oale şi capace de bucătărie.
116. Surpriza spray! LăsaŃi copilul să îl sprayeze pe tată pentru fiecare răspuns correct.
117. Vine înapoi! AtârnaŃi o jucărie moale de o sfoară lungă şi lăsaŃi copilul să îltragă din partea opusă
a camerei.
118. Dans hawaian! Tatăl se îmbracă în fustă colorată şi dansează toŃi hawaian.
119. DinŃii căzători! GăsiŃi dinŃi falşi şi lăsaŃi-I să cadă pe masă prin surprindere.
120. Priveşte-o când pleacă! DaŃi drumul la o maşinuŃă care cântă şi apoi spuneŃi copilului să “ se uite
la maşină” pentru a recompensa contactul visual. Dacă pleacă opriŃi maşina. Apoi repetaŃi
instrucŃiunea ca să o porniŃi din nou.

Recompense sociale si jocuri (II)


51.Papuşa profesoară! LăsaŃi păpuşa să recompenseze copilul, să îl gîdile şi să dea instrucŃiunile.
52. Jocul cu degetele! Stringeti degetele ci ale copilului, cu degetele voastre in virf. Vedeti cine poate
sa indoaie degetele celuilalt.
53. E un monstru la sfirsitul cartii! Intoarceti fiecare pagina ca recompensa, promiŃând o surpriză la
sfârşitul cărŃii .
54.Recompensa Cookie Monster ! JucaŃi personajele preferate ale copilului si daŃi recompense în
vocea personajului respective.
55. Tortura părului! LăsaŃi copilul în jos şi fluturaŃi-vă părul pe faŃa lui cu suspans ca să înŃeleagă ce se
va întâmpla.
56. LăsaŃi-mă să desenez! ÎncercaŃi să desenaŃi pe hârtie lăsând copilul să vă împingă mâna să strice
desenul.
57. Cursa de motocicletă! PuneŃi copilul pe genunchi, cu spatele la dvs., pentru o cursă pe
motocicletă. FolosiŃi pumnii ca bare de susŃinere. IntraŃi în curbe lăsându-l în stânga sau dreapta cu
sunete corespunzătoare. Apoi buf!
58. Monstrul din palmă!DesenaŃi un monstru în palmă şi mimaŃi că vă atacă. OpriŃi-l cu cealaltă mână.
CereŃi copilului să vă ajute să-l opriŃi.
59. Dansăm! MimaŃi un tango cu copilul obraz lângă obraz, mergând de-a lungul camerei şi înapoi şi
schimbând direcŃia feŃei (celălalt obraz lipit). CreaŃi anticiparea momentului lungind cuvintele “Acuum
daansaam!”
60. Timpul de trenulet! Faceti un dans trenuleŃ în care antrenaŃi şi tatăl şi fraŃii.
61. Încerc să vorbesc dar nu se întâmplă nimic! PuneŃi-vă leucoplast pe gură şi încercaŃi să vorbiŃi sau
încercaŃi să vorbiŃi cu mâna pste gură.
62. Player! PuneŃi muzică pe computer şi daŃi start –play ca recompensă.
63. Dezastrul din turn! ConstruiŃi un turn din zece cuburi şi lăsaŃi copilul să alerge/să îl dărâme.
64. Sunt şocată! FaceŃi o figură extrem de surprinsă că copilul a răspuns correct la o întrebare.
65. Călătoria cu maşina! AliniaŃi scaunele unul în spatele altuia şi porniŃi o cursă cu maşini. PuneŃi
centurile de siguranŃă. VerificaŃi traficul stânga –dreapta, claxonaŃi etc.
66. Tras de pătură! PuneŃi copilul intr-o pătură răsucită în jurul mijlocului şi apoi cântaŃi: “acum o luăm
la stânga, ba la dreapta, ba la stânga…”
67. Sunt un mic ceainic! CântaŃi şi jucaŃi ca atare, dar să aveŃi şi puŃină apă ca să îl ameninŃaŃi că o
turnaŃi peste el.
68. Covorul lui Aladin: PuneŃi copilul pe un covor /patura şi tiriti-l în jurul camerei.
69.Liftul! Ridicati-l putin – etajul 1 – apoi mai mult – etajul 2 –mai mult –etajul 3
70. Hrăneşte-mă! LăsaŃi-l să vă dea de mâncare şi râdeŃi dacă vă murdăreşte.
71. Loveşte primul! JucaŃi “loveşte primul” cu un obiect oarecare dându-I voie copilului doar când vreŃi.
El nu va şti la care trial îi veŃi da voie, aşa că îi veŃi menŃine atenŃia la cote înalte. (dar nu-I daŃi
semnalul când e dezintereat sau neatent).
72. Udăm florile! Copilul ajută cu o stropitoare de jucărie.
73. ImitaŃi copilul! Copilul spune, “uh” şi îşi pune mâinile pe masă şi dvs. Îl imitaŃi. După un timp copilul
realizează că poate conduce spectacolul ca recompensă.
74. Curse cu scaunul!” LegaŃi-vă centurile! łineŃi-vă de scaun!” ÎncepeŃi să ridicaŃi scaunul încet Apoi
luaŃi-o la goană ca o maşină de curse!
75. Scaune mişcătoare! “LegaŃi-vă centurile! łineŃi-vă de scaun!”MişcaŃi foarte puŃin la început. Apoi
mai tare, neprevăzut.
76. Ai ramas fara…!PrefaceŃi-vă că I-aŃi luat părŃile corpului : Ńi-am luat nasul….
77. Am un secret! în loc să-I spunem la ureche îi lipim un jeleu.
78. Păianjenul de mână! MergeŃi cu mâna de-a lungul mesei ca un păianjen. Apoi lăsaŃi copilul să-l
lovească.
79. Muzică video! PuneŃi un videoclip şi puneŃi părŃi din el ca recompensă.
80. Sărutări de fluture! PuneŃi ochii lângă obrazul lui şi fluturaŃi genele.
81. Ursul mare vrea inauntru! Prefaceti-va ca intra un animal in spatele bluzei copilului, la pantaloni, in
mineci.
82. Marea invirtitură! LuaŃi copilul de subsuori şi învârtiŃi-l.
83. Friptea! Trebuie sa tragă miinile ca sa nu le prindeti.
84. Umflă-mă! SpuneŃi, „E timpul sa ma umfli!” mimaŃi o pompă de bicicletă umflându-vă obrajii. Nu
puteŃi vorbi, dar luaŃi mâinile copilului şi apăsaŃi-le pe gură. PuteŃi mima umflarea ridicându-vă pe
călcâie, apoi întinzând braŃele şi stomacul (în ritm cu pomparea copilului).
85. Cine e primul! Jucati-va mina peste mina peste mina peste mina…
86. Scaune muzicale! DansaŃi pe muzică în jurul scaunelor şi apoi „îngheŃaŃi” când se opreşte muzica.
ArătaŃi-vă impresionaŃi când copilul „îngheaŃă” şi el la oprirea muzicii.
87. Trucuri magice! FaceŃi-vă că trageŃi o lumânare din urechea copilului. TransferaŃi pe nevăzute o
recompensă dintr-o mână în alta (copilul nu ştie că o aveaŃi deja).
88. Butonatorul! DesenaŃi butoane pe o hârtie, faceŃi-l să apese unul – vă face să faceŃi „ceva” apasă
altul, vă opriŃi, altul, începeŃi din nou. Copilul nu ştie niciodată ce se va îmtâmpla.
89. Plimbarea călare! AşezaŃi-vă în patru labe şi puneŃi copilul să călărească în spate. MişcaŃi-vă ca să
pară palpitant.
90. Cupa cu ecou! SpuneŃi lucruri amuzante într-o cupă din care se aude ecou.
91. Cutremur! TremuraŃi scaunul copilului ca la cutremur.
92. Masaj! FaceŃi masaj uşor sau mai apăsat în modul în care copilul doreşte.
93. Înotul! ManipulaŃi braŃele şi picioarele copilului ca şi cum ar înota sau ar face pluta.
94. Cintam cintecul tau! CintaŃi folosind numele copilului în timpul cintecului.
95. Gluma secretă! ŞoptiŃi ceva prostesc în urechea copilului.
96. Batman! DaŃi recompensa purtând o mască.
97. Sărutări de eschimos! FrecaŃi nasul copilului, sau obrazul încet.
98. Mătura umană! AtârnaŃi copilul de subsuori şi pretindeŃi că măturaŃi cu el.
99. Maşina de pupat! FaceŃi copilul să apese butoane imaginare pentru a porni o „maşină de pupat”.
100. Prinselea! JucaŃi jocuri de-a prinselea în special în legătură cu o activitate favorită.

Recompense sociale si jocuri


Aceasta este o lista de activitati sociale de recompensa pe care puteti sa le incercati cu copilul vostru.
Lista merge dincolo de o lista de genul “101 modalitati de recompensa” pentru ca toti copiii sunt
diferiti si vor dori recompense diferite la momente diferite. Cei mai multi nu sunt interesati in ceea ce
spuneti ci de modul in care o spuneti. Amintiti-va ca entuziasmul, zimbetul, risul si interesul legat de
succesul lor este cel mai important. Multe din ideile voastre vor lucra mult mai bine atunci cind copilul
va siti la ce sa se astepte si va construi o anticipare de felul “do it again”. Fiti siguri ca sunteti atenti la
reactia lor si ajustati acele idei ca sa obtineti raspunsuri positive. Variati actiunile amuzante cu
recompense blinde, tacute, pentru a stimula dispozitia. Nu lasati recompensele sa se demonetizeze.
Faceti sedinte de brainstorming cu echipa pentru recompense noi Faceti o lista cu comportamente de
incercat iar membrii echipei observa si noteaya efectul. Ingaduiti de asemenea tutorilor sa aplice si
actiuni care nu sunt pe lista si sa le testeze. Faceti o lista de recompense eficiente si rotati+le pentru
ca copilul devine “plictisit” de ele. Pentru cele care nu mai au effect se fac pauze si se readuc dupa
citeva saptamini. Asigurati+va ca le folositi ca recompense (copilul le cistiga) si nu ca mijloc de
recreere (acordat nediferentiat pentru a le cistiga interesul)

1.Cosul avion! Puneti copilul intr-un cos de rufe, ridicati-l si carati-l in jurul camerei ca si cum ati fi pilot
de avion (cu efecte sonore)
2. Goana cu pistolul! Lasati copilul sa va vineze cu o arma de jucarie. Fugiti in jurul camerei ca si cum
nu ati vrea sa va prinda.
3. Dincolo de orizont! Dupa o ezitare pentru a contrui anticiparea, tipati “dincolo de orizont” si aruncati
(peste umar eventual) copilul in pat.
4. Surpriza din hirtie! Ascundeti-va mina intr-un ghem larg de hirtie igienica si acoperiti-o cu un prosop.
Cu suspans spuneti copilului sa se uite inauntru. Cind ridica prosopul impingeti brusc mina afara ca
sa-l “speriati”.
5. O sa –ti maninc piciorul! Strigati, ia sa-ti maninc piciorul! Luati piciorul copilului si faceti+va ca il
mincati cu sunete expressive. Construiti anticiparea cu repetitie.
6. Sperie-ma! Spuneti, “fa ca mine” si produceti un sunet urit. Cind copilul face, pareti speriat si cadeti
pe scaun. Incercati si alte actiuni amuzante.
7. Marea cazatura! Tineti copilul in brate in fata si aplecati-va, aplecind copilul spre podea. Asezat-l jos
usor si prefaceti-va speriat ca si cum l-ati fi scapat.
8. Dusul cu spray de frisca! Lasati-l pe copil sa decida cine va fi spreiat cu spray de frisca.
9. Peştera dinozaurului înfricoşător! ConstruiŃi o peşteră cu o perne şi pătură. AsezaŃi-vă înăuntru şi
scoteŃi sunete urâte, invitându-l să dea pătura la o parte să se uite la dinosaur.
10. Stranutul cu confetti! Puneti confetti într-un bol şi strănutaŃi în el pentru a împrăştia confetti peste
tot. O recompensă bonus ar fi să golească el confetti.
11. Prinde fata! ÎncercaŃi să adunaŃi jucării ridicându-vă de pe podea. LăsaŃi copilul să vă împingă ori
de câte ori încercaŃi să vă ridicaŃi.
12. Recompensa cu fluier! ÎncercaŃi să recompensaŃi cu un fluier în gură, care vă obligă să simulaŃi că
vorbiŃi prin fluier (sau orice vibrează, amplificatory sau microfon)
13. LanŃul magicienilor! FaceŃi un lanŃ al magicienilor de batiste şi ascundeŃi.l în mânecă. LăsaŃi-l pe
copil să îl scoată. Când se va sfârşi? PuteŃi lega o recompensă (bombonică) de el la sfârşit.
14. Vântul din mână! RidicaŃi mâna ca şi cum ar fi o jucărie – faceŃi zgomote – apoi trântiŃi mâna pe
masă şi peste mâinile copilului într-o mişcare flip-flop.
15. Zona de râs! ÎngropaŃi-vă capul în stomacul copilului, scuturându-vă capul. În acelaşi timp râdeŃi şi
strigaŃi “Aici e zona de râs”
16. Hai să nu ne jucăm! Când îi spuneŃi Hai să ne jucăm surprindeŃi-l băgând mâna pe la spatele
bluzei lui si împingându-l în spatele dvs. Ńinut de bluză. FaceŃi asta de mai multe ori. De obicei va
zâmbi şi se va întoarce cu spatele ca să vă invite să băgaŃi mâna când nu o faceŃi.
17. Spune-mi ce să fac! DaŃi o instrucŃiune amuzantă şi executaŃi-o. De exemplu, “spune, mergi ca o
raŃă”. Dacă copilul e verbal angrenaŃi-l să o spună şi el. Când spune, săriŃi de pe podea şi daŃi ocol
camerei măcăind. ÎncercaŃi şi alte acŃiuni amuzante, cum ar fi câzând pe jos şi spunând ceva
amuzant
18. Tokeni cu bilete de tren! Pentru un copil care adoră trenurile, purtaŃi o şapcă şi daŃi-I u n billet ca
recompensă token. PrintaŃi bilete simbolice cu imagini detren ca să arate ca un billet adevărat.
19. Trezeşte-te! FaceŃi-vă că dormiŃi şi sforăiŃi tare în urechea copilului. Apoi treziŃi-vă brusc pentru
sunteul clopotelului – ding ding ding.
20. Clovnul emotional! MimaŃi emoŃii exaggerate – şi puneŃi-vă apă pe faŃă ca lacrimi – sau râdeŃi
exagerat cu un câtec prostesc şi dans.
21. Dusul din hirtie! FaceŃi citeva gauri intr-o cupa de hirtie. Apoi se aseaya cineva pe scaun cu cupa
de hirtie pe cap si turnaŃi apa în cupa, stropindu-l.
22. Tine-mi miinile jos! Puneti unul din brate in faŃă şi când copilul îl impinge ridicaŃi cealaltă mână, cu
un sunet nostim (ciriind). Cind il impinge si pe acesta ridicaŃi un picior.
23. Unde este mâna mea! SpuneŃi, “dă-mi cinci” dar pierdeŃi-vă mâna în mânecă – faceŃi copilul să vă
ajute că o găsiŃi apoi pierdeŃi cealaltă mână.
24. łine-l sus! CooperaŃi să ŃineŃi un balon zburând în aer.
25. Torn! łineŃi o sticlă cu apă minerală deasupra capului copilului - turnaŃi o picătură. Apoi lăsaŃi-l să
toarne şi el- dar atenŃie că el toarnă mai mult.
26. Bea suc din …! PuneŃi suc într-un vas neobişnuit (o jucărie curată) şi daŃi-I să bea.
27. Unde o fi! LuaŃi copilul în spatte şi carându-l faceŃi-vă că nu ştiŃi unde e, începeŃi să strigaŃi “Unde
e …?” “X, undeee eeşti?”
28. Pierdut în pădure! PurtaŃi o bluză cu şiret la gît şi faceŃi-vă capul să dispară strângând şiretul.
RugaŃi copilul să vă ajute să ieşiŃi.
29. SpargeŃi un ou! PrefaceŃi-vă că spargeŃi un ou în păr şi apoi pocniŃi degetele în părul copilului Apoi
pocnitiv-vă palma şi simulaŃi că aŃi spart un ou.
30. Balonul de gumă! FaceŃi un balon mare de gumă şi spargeŃi-l în faŃa copilului.
31. Grenada de mână! DaŃi recompensele ca o grenadă. PretindeŃi că zboară prin aer până ajunge în
gura copilului (faceŃi şi zgomot că explodează). FugiŃi prin cameră şi reveniŃi cu recompensa paşnică
la el.
32. Recompense cadou! AmbalaŃi recompensa ca un cadou. PăstraŃi suspansul dezvelind gradual
cadoul în timpul mai multor trialuri.
33. Vânătoarea de comori! AscundeŃi recompensa şi mergeŃi ca după o comoară să o găsiŃi, dând chei
la fiecare trial.
34. PUH! MirosiŃi picioarele copilului cu un dramatic “ PUH” şi cădeŃi pe podea. Majoritatea copiilor îşi
vor pune picioarele la nasul vostru. Atunci treziŃi-vă şi vinati-l.
35. Break Dance! PuneŃi copilul pe masă cu stomacul lipit de masă , cu capul spre voi şi picioarele în
afară. PuneŃi mâna stângă pe picioare şi cea dreaptă pe cap şi învărtiŃi-I
36. Zbor pe picioare! FaceŃi copilul să zboare pe picioarele voastre. Apoi spuneŃi: e rândul iepuraşului!
Şi faceŃi iepiraşul să zboare, apoi copilul din nou.
37. Telefoanele false! FaceŃi un zgomot de telefon şi ziceŃi “ E pentru tine,…..” ÎnjghebaŃi un dialog
imaginar Alternativ spuneŃşi că trebuie să îl sunaŃi pe Mickey Mouse
38. FaŃa maşină! FaceŃi copilul să vă împingă pe nas ca să iasă limba, sau împingeŃi urechea stângă
ca să iasă limba prin dreapta etc. FaceŃi-I pe ei să vă împingă în stomac ca să le suflaŃi aer în faŃă.
39. Unde au plecat piticii! Cautati”piticii” PrefaceŃi-vă surprins, întrebaŃi, “Unde au plecat?” Apoi
faceŃi.vă că îi găsiŃi : A, aicii erau!
40. SpuneŃi “Sus mâinile!” şi gâdilaŃi.
41. Cortul masă! FaceŃi masa ca un cort cu o pătură peste ea, srecuraŃi-vă înauntru pentru o surpriză
sau staŃi ascuns.
42. Ascunselea în spatele mesei! ÎntoarceŃi masa pe o parte cu picioarele spre voi. AscundeŃi-vă până
când copilul vă găseşte şi apoi prefaceŃi-vă că vă speriaŃi.
43. CintaŃi! Cea mai bună imitaŃie a lui John Travolta.
44. Nu te scap! PurtaŃi copilul în braŃi spunând: “ Nu te scap” apoi scăpaŃi-l şi prindeŃi-l din nou
deasupra patului.
45. Distractie cu cartonul! FluturaŃi cartonul în faŃa copilului ca să faceŃi vânt.
46. Suntem liniştiŃi! StaŃi aproape de copil şi şoptiŃi în urechea lui. ŞoptiŃi până sopteşte şi el ca
răspuns. DuceŃi o simplă conversaŃie sau doar ascultaŃi-vă şoaptele.
47.ImitaŃie cu şosete! PuneŃşi şosete pe mâinile copilului şi spuneŃi “fă asta” şi pocniŃi mâinile.
48. Urechi de ciocolată! SpuneŃi “OO, vrei nişte ciocolată în ureche? Nuuu (răspundeŃi singur). În nas?
Nuuuu. În cap? Nuuu.”” A, în gură vrei!”
49.Dansuri traznite! Cintati si dansati pe cintece ritmate. Tineti copilul in braŃe sau pe genunchi
50.Cintece diferite! Cintati acelaşi cintec cu voce normală şi cu voce groasă/subŃire

Recompense si jocuri pentru copii cu autism, si nu numai

Sa gasesti tot timpul recompense noi, stimulante pentru copii in terapie este o mare arta si
chiar si cel mai experimentat terapeut mai are nevoie din cand in cand de cate o mana de
ajutor. Am pus aici cateva idei de recompense si jocuri de facut in pauze, lucruri placute de
copil si de terapeuti deopotriva.

Puneti copilul intr-un cos de rufe si invartiti-l prin camera si faceti ca avionul.
Ascundeti mana intr-un prosop si pune-l pe copil sa caute sub prosop. Apoi speriati-l cu mana.

Pune-l sa faca un zgomot (marait) si dupa ce il face prefa-te speriat, pica pe scaun…

Tineti-l de maini, faceti sus si jos cu el , prefaceti-va ca il scapati…

Faceti o pestera dintr-o masa acoperita cu un cersaf.. , faceti programul inauntru, in timp ce tatal se
plimba pe linga pestera facnd ca un luptator de summo (pe post de dinozaur). Premiul este sa dea
cearsaful la o parte si sa sperie luptatorul (dinozaur)

Confeti intr-un castron, in care sa suflam, stranutam…

Imbraca pe cineva din cap pana in picioare cu diverse lucruri : cersaf,… Premiul : copilul sa le dea jos
si sa descopere cine e…

Spune-i „Hai la joaca” si trage-l de tricou in spate, copilul se va lasa pe spate

Il intrebi : Ce sa fac ?(ce animal sa imit ?) El sa zica ceva de genul : <fa ca o rata> si atunci parintele
se lasa in jos, se invarte si macane ca rata.

Cui ii plac trenurile, ii puneti o sapca de controlor, faceti bilete de tren (cu o poza de tren pe ele), la
fiecare raspuns corect copilul iti da un bilet (care va fi folosit ca token)

„lasa-mi mainile jos” Intinde-ti o mana, copilul apasa pe ea, faceti un sunet de ruptura(…) lasati-o in
jos si ridicati-o pe cealalta. Daca incearca sa apese pe ambele maini ridicati un picior

Ii spuneti „Poti sa pleci” dar il tineti de tricou si il trageti inapoi. Daca se va uita la voi in spate, ii spuneti
din nou „Hai du-te” dar iar il tineti si il trageti inapoi. Se va distra foarte bine.

Da-ti-i copilului un clopotel, faceti-va ca adormiti eventual cu dosarele in brate, si cand va suna din
clopotel treziti-va brusc si scapatoi foile pe jos. Va adora sa sune din clopotel.

Spuneti-i „Bate palma” dar ascundeti-va mana in maneca si ajutati copilul sa o gaseasca. Apoi
spuneti-i sa bateti cu cealalta si… surpriza, si asta este ascunsa si trebuie gasita.

Cereti-i „mainile sus” apoi il gadilati.

Spuneti-i sa va apase pe nas, si scoateti limba, apoi sa va traga de urechea stanga si scoateti limba in
dreapta, apoi sa ve traga de cealalta ureche si limba se duce in stanga.

Macarena – poate fi foooarte amuzant de dansat.

Sosetele jos, si mirosim picioarele. Phuuu, apoi lesinati si cadeti pe jos. Mai incercati si cu celalat
picior apoi veti vedea ca va va da singur cate un picior.

Ridica receptorul telefonului si spune-i ca e pentru el apoi faceti o conversatie, sau un monoleg gen
„dialogul surzilor”. „unde e George? La gradinita. A, credeam ca e la gradinita. cand pleaca la
gradinita?….” etc.

Cautati „gadilici”, unde oare s-au ascuns? Poate in spatele genunchilor? Si gadilati. Sau poate la
urechi? Si gadilati…. etc.

65 de moduri de a spune "BRAVO TIE”


BY EDWARD S. KUBANY
Foarte dragut din partea ta.
Multumesc foarte mult.
Uau!
Asta este grozav
Imi place modul in care iti faci treaba.
Tine-o tot asa.
Toata lumea munceste atat de mult.
Asta este chiar o imbunatatire.
Mult mai bine.
Mergi inainte!
Este o placere sa predau cand vad ce treaba buna faci.
Buna treaba.
Ce treaba buna!
Te-ai autodepasit astazi.
Genul acesta de munca imi face mare placere.
Felicitari. Ai omis doar........
Corect! Bravo tie.
Strasnic
Pariez ca parintii tai vor fi foarte mandri cand vor vedea ce treaba buna ai facut.
Frumos.
Sunt foarte mandru de felul cum ai lucrat (lucrezi) astazi.
Excelenta treaba.
Apreciez ajutorul tau.
Foarte bine. Ce-ar fi sa le arati si celorlalti.?
Multumesc pentru ca ( stai jos, esti linistit, esti atent la lectie).
Minunat /uluitor
Groovy.
Inainte.
Cu siguranta.
Stalucit.
Arata foarte bine.
Doamne, ce impresionant!
Esti pe calea cea buna acum.
Este o treaba de nota 10.
J este in top.
M asteapta in liniste.
D s-a pus pe treaba.
A este atenta.
Pare ca ai depus mult effort in treaba aceasta.

Foarte creativ.
Foarte interesant.
Bine gandit.
Acesta este un punct de vedere foarte interesant .
Acum iti dai seama/te-ai prins.
C a facut-o.
Acesta este raspunsul corect.
Acum ai pus punctul pe I.
SuperCorect.
Super.
Super treaba.
Good point.
Aceasta este o observate foarte interesanta.
Acesta este cu certitudine un mod interesant de a vedea lucrurile.
Multumesc pentru ca ma intrebi? Te ascult
S este pe cai mari.
Acum esti chiar tare.
Buna treaba
Pe departe.
Faci sa para usor
Incepe sa arate dragut.
Imi place cum s-a linistit L (in clasa, in vizita).

S-ar putea să vă placă și