Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT

Numele partii contractante/serviciului Tarif/


Detalii
1) Contractor [____________]
Adresa: [_______]
J[__]/[__]/[__]
CUI [_____]
Reprezentant [__________]

2) Beneficiar [_____________]
Adresa: [_______]
J[__]/[__]/[__]
CUI [______]
Reprezentant [__________]

3) Servicii prestate de
contractor Transport (cf.Sectiunii 3.1 Servicii de Transport)

4) Logistica Nr.de camioane si dimensiuni minime, nr.de depozite,


Contractorului adrese, capacitate

5)Reprezentanti ai Partile imputernicite pentru executarea prezentului


partilor contract

6) Factori de variatie Pret motorina: variatie acceptata +/-3%; , Salariu mediu


pe economie: variatie acceptata +/-5%

7) Volume minime Numarul minim de kilometri

9) Semnaturi Contractor Beneficiar

1
Capitolul 1 Definitii

Marfa In scopul delimitarii prin excludere Marfa include orice produs alimentar, industrial,
orice materie prima care poate face obiectul activitatii de transport rutier conform
legislatiei romanesti si europene fara autorizatii suplimentare, fara indeplinirea unor
conditii tehnice speciale, excluzandu-se expres produsele periculoase (cf.Legii
31/1994 privind ratificarea tratatului A.D.R.) si deseurile periculoase.

serviciile Totalitatea serviciilor necesare Beneficiarului si pe care Contractorul le va executa in


baza acestui contract;

servicii de Activitatea de livrare a marfurilor catre clientii finali, pe baza de aviz de expeditie,
distributie impreuna cu facturile Beneficiarului,

servicii de Activitatea de transport a marfurilor catre destinatari interni sau externi, sau a
transport marfurilor unor terti catre Beneficiar, asa cum este definita in legislatia aferenta;

servicii Activitati de descarcare din vehicule de transport, depozitare, manipulare, incarcare in


logistice vehicule de transport a marfurilor in spatiile de depozitare proprietatea Contractorului,
in vederea derularii unor servicii de distributie executate de catre Contractor sau de
terte parti.

Logistica Numarul necesar de vehicule de transport, locatii, suprafete si spatii de depozitare


Contractorului necesare desfasurarii serviciilor de catre Contractor in favoarea Beneficiarului, asa
cum vor fi definite in Anexele prezentului contract;

Key Indicatori de performanta masurabili privind activitatea Contractorului si verificati de


Performance catre ambele parti, trimestrial, in functie de criteriile mentionate in Anexele prezentului
Indicators(KPI) contract, in functie de care se vor putea face recomandari privind activitatea partilor ;

reprezentanti ai Intregul personal reprezentat din managementul de flota, managementul de


Contractorului wharehouse, precum si orice alte persoane a caror obligatie este supervizarea
precum si responsabilitatea privind executarea serviciilor in favoarea Beneficiarului in
conditiile KPI.Acestea vor fi identificate cu datele de identificare exacte in Anexele
acestui contract ;

reprezentanti ai Intregul personal reprezentat din managementul departementelor client din cadrul
Beneficiarului Beneficiarului, precum Vanzari, Depozite, Flota, Marketing, etc. a caror
responsabilitate este comandarea serviciilor, beneficierea de aceste servicii precum si
verificarea indeplinirii acestora conform KPI.Acestea vor fi identificate cu datele de
identificare exacte in anexele acestui contract;

Factorii de Acele cheltuieli variabile din costurile Contractorului care depind de situatia
Variatie economica internationala, climat, situatia politica din Romania, si care vor fi detaliate
expres in Anexele din prezentul contract, in functie de care se vor putea remuneratiile
pentru servicii. . Factorii de Variatie includ: pretul combustibilului (motorina) practicat
de PETROM SA si afisat pe www.petrom.ro , valoarea salariului mediu pe economie
stabilit de Institutul National de Statistica.

teritoriu Partile definesc aria de executare a serviciilor ca fiind intregul teritoriu al Romaniei si
Uniunii Europene, neexcluzand posibilitatea colaborarii si pentru alte teritorii in functie
de nevoie sau solicitari; Partile inteleg si agreeaza ca, in cazul in care accesul in
Teritoriu, sau in anumite parti ale acestuia, va fi restrictionat sau conditionat, ca
urmare a unui act de reglementare al vreunei autoritati publice centrale sau locale,
Partile vor negocia cu buna credinta aranjamente alternative, iar Contractorul nu va fi
considerat a fi incalcat prevederile prezentului Contract prin imposibilitatea prestarii
Serviciilor in acea parte a Teritoriului in care accesul a fost restrictionat, respectiv
conditionat.

solicitari Pentru evitarea diferendelor intre Parti cu privire la continutul sau intentia reala a
comunicarilor verbale, in cazul comunicarilor verbale intre Reprezentantii

2
Beneficiarului si Reprezentantii Contractorului, persoanele in cauza vor reconfirma
imediat ce este practicabil, in scris, continutul respectivelor comunicari. Partile inteleg
in acest context ca, avand in vedere natura Serviciilor si interdependenta Serviciile
vor fi executate de catre Contractor conform procedurilor de lucru agreate intre Parti,
in baza comenzilor Reprezentantilor Beneficiarului adresate Reprezentantilor
Contractorului in scris, verbal sau pe e-mail. Nu toate comunicarile dintre Parti vor
putea fi inregistrate in scris conform paragrafului anterior; Fara a prejudicia insa cele
de mai sus, Partile vor incerca pe cat posibil sa constituie evidente scrise cu privire la
comunicarile dintre acestea care privesc aspecte substantiale sau semnificative.

Capitolul 2 Obiectul contractului

2.1 Partile convin executarea unuia, mai multor sau a tuturor serviciilor detaliate mai jos, in teritoriu, de
catre Contractor in favoarea Beneficiarului in functie de necesitatile si/sau solicitarile acesteia din
urma.Prezenta conventie stabileste cadrul contractual care se va aplica fiecarei comenzi de servicii
efectuata de Beneficiar.

2.2 Serviciile vor fi executate conform solicitarilor adresate reprezentantilor Contractorului de catre
reprezentantii Beneficiarului in scris, prin comenzi semnate si stampilate sau pe e-mail.

2.3 Pentru executarea serviciilor, Contractorul este indreptatit la o remuneratie dupa cum este
mentionata in Anexele prezentului contract.Remuneratia va fi stabilita pentru fiecare serviciu in parte
si va putea fi modificata in functie de Factorii de variatie mentionati in Anexa

2.4 In cazul in care Factorii de Variatie inregistreaza o modificare ce depaseste procentul indicat in
Anexa nr. 1 prin raportare la valoarea respectivului Factor de Variatie aplicabil la data incheierii
prezentului Contract, Partile vor renegocia remuneratia platibila de Beneficiar catre Contractor in
baza prezentului contract pentru a lua in calcul modificarea costurilor Contractorului pentru prestarea
Serviciilor cauzata de modificarea valorii respectivului Factor de Variatie. Remuneratia se va ajusta
in conformitate cu prevederile capitolului V

Capitolul 3 Serviciile

Sectiunea 3

3.1 Servicii de transport

3.1.1 Comanda de transport

3.1.2 La cererea reprezentantilor Beneficiarului, Contractorul va indeplini servicii de transport intern sau
interrational, punand la dispozitia Beneficiarului un numar de vehicule/autocamioane/semi-remorci
conform cu nevoile acestuia si necesarul sau.

3.1.3 In acest scop reprezentantii Beeficiarului vor emite o comanda scrisa ce va fi transmisa prin e-mail,
fax sau orice alta modalitate de comunicare care va cuprinde obligatoriu elementele prevazute de
art.415 C.Com.prin care vor solicita transportul marfurilor sale pe o anumita destinatie la tarifele
negociate si mentionate in Anexele prezentului contract.

3.1.4 In cazul in care contractul cuprinde elementele prevazute de art.415 C.Com. atunci comanda nu mai
este necesar sa le cuprinda.Comanda va fi acceptata prin returnarea documentului semnat si
stampilat de catre Contractor. In cazul in care nici contractul nici comanda de transport nu cuprinde
anumite elemente se va interpreta conform prevederilor de drept comun.Lipsa refuzului in scris al
unei astfel de comenzi in termen de 2(doua) zile nu va fi interpretata ca acceptarea sa tacita.

3.1.5 Beneficiarul nu mai poate modifica niciun parametru al comenzii de transport dupa ce a fost
acceptata de catre Contractor decat in conditiile prevazute de lege privind suportarea tuturor
cheltuililor suplimentare ce trebuie sa le efectueze Contractorul in vederea executarii acesteia.

3.1.2 Conditii privind autovehicolele ce efectueaza transportul

3.1.2.1 Vehiculele ce efectueaza transportul vor indeplini toate conditiile cerute de legislatia transporturilor la
momentul indeplinirii transportului, incluzand aici in mod exemplificativ si nu limitativ: licenta de

3
transport, licenta de executie, revizii tehnice anuale, rovignete, verificari ITP, soferi cu certificat
profesional valabil, etc.

3.1.2.2 Starea lor tehnica precum si aspectul vor fi cele solicitate de prevederile legale in vigoare pentru
indeplinirea activitatilor de transport.Contractorul declara prin prezenta ca starea tehnica a parcului
auto a Contractorului este foarte buna datorita calitatii intretinerii si asigurarii cu accesorii noi si de
calitate.Nu in ultimul rand anvelopele, prelatele, barele / chingile de asigurare, si cadrele de spirijin
pentru paleti sunt in stare perfecta de functionare.

3.1.2.3 In vederea executarii serviciilor de transport, vehiculele si cu conducatorii auto vor fi prezente la
punctul de incarcare indicat si acceptat prin comanda de transport.In cazul in care punctul de
incarcare se va afla la adresele unora din punctele de lucru al Beneficiarului, Contractorul va
respecta intocmai toate prevederile regulamentelor interne existente in cazul in care i-au fost aduse
la cunostinta

3.1.3 Incarcarea si descarcarea autovehicolului

3.1.3.1 Reprezentantii ambelor parti vor supraveghea incarcarea vehicolului si se va asigura de respectarea
normelor generale de siguranta precum si de limita maxima de incarcare.De asemenea
reprezentantii contractorului vor solicita reprezentantilor Beneficiarului toate actele necesare insotirii
transportului intern sau international.

3.1.3.2 Daca nu se convine altfel, Beneficiarul este obligat sa efectueze incarcarea camionului, efectuand
operatiuni specifice de stivuire, nivelare, invelirea, invelirea cu prelate a marfurilor sub
supravegherea conducatorului auto, prepus al Contractorului sau a reprezentantilor acestora.

3.1.3.3 Beneficiarul se obliga sa urmeze indicatiile privind modalitatile de ancorare sau incarcare a
marfurilor asa cum sunt acestea detaliate de catre conducatorul auto sau reprezentantul
Contractorului.Acesta poate stabili modul de incarcare si repartizare a marfii pe axe, avand dreptul
de a solicita rearanjarea marfii daca considera ca aceasta nu a fost aranjata corespunzator.

3.1.3.4 In cazul in care marfa nu este incarcata, ancorata de catre Beneficiar conform regulilor elaborate de
Directoratul General pentru Energie si Transport al Comisiei Europene Contractantul nu va fi tinut
raspunzator de eventualele prejudicii aduse marfurilor.

3.1.3.5 Beneficiarul se obliga sa dezdauneze Contractorul pentru daunele provocate camioanelor


Contractorului in procesul tehnologic de incarcare / descarcare, in cazul in care dauna produsa este
urmarea manevrarii defectuoase a utilajelor specifice in incinta sa sau a Partenerilor sai comerciali.
Aceasta se va face conditionat de catre anuntarea de catre Contractor a Reprezentantilor
Beneficiarului de indata ce dauna este produsa pentru a se putea efectua constatarea cauzelor
evenimentului

3.1.3.6 Marfa va fi insotita obligatoriu de documentele necesare precum factura, avizul de insotire a marfii,
pe care Beneficiarul le va preda conducatorului auto in momentul finalizarii incarcarii si care sunt
obligatorii conform legii pentru insotirea marfurilor.

3.1.3.7 Beneficiarul este obligat sa descarce autovehicolul, sub supravegherea conducatorului auto
respectiv a reprezentantului Contractorului, pastrand integraitatea acestuia si confirmand prin
semnatura pe documentele relevante, predarea integrala a marfurilor.

3.1.4 Ruta de transport

3.1.4.1 Contractorul se obliga sa efectueze transportul pe rutele agreate in comanda de transport.Din motive
obiective (drumuri inchise, conditii meteorologice nefavorabile, restrictii la granite), acesta poate sa
aleaga rute ocolitoare pe care le va notifica Beneficiarului in cazul in care acestea influenteaza
remuneratia finala.

3.1.4.2 Contractorul se obliga sa respecte prevederile legale referitoare la regimul drumurilor, transporturile
rutiere si circulatia pe drumurile publice.

3.1.4.3 Contractorul va efectua transportul in conformitate cu specificatiile furnizate de Beneficiar: orarul de


livrare si planificarea curselor, regimul de lucru la adresele de expeditie si destinatie, procedurile de
lucru asa cum au fost agreate cu Expeditorul,

4
3.1.4.4 In cazul aparitiei unor situatii care pot conduce la nerespectarea orelor de livrare, Contractorul se
obliga sa informeze persoanele abilitate din partea Beneficiarului in maximum 3 ore de la aparitia
problemei. Contractorul, de comun acord cu Beneficiarul, vor stabili masurile necesare pentru
remedierea situatiei

3.1.5 Drepturile si obligatiile partilor privind transportul

3.1.5.1 Contractorul are, pentru transportul efectuat, toate privilegiile conferite de prevederile legale cuprinse
in art. 433 - 437 din Codul commercial.De asemenea are dreptul sa incaseze contravaloarea
transportului de la Beneficiar, in conditiile stabilite prin prezentul contract si comanda de transport in
baza facturilor emise lunar.

3.1.5.2 Contractorul are dreptul de a face declaratii/remarci referitoare la starea marfurilor la locul incarcarii.

3.1.5.3 Contractorul are dreptul de a refuza incarcarea, in situatia in care comanda este modificata ulterior,
in alte conditii decat cele mentionate in contract.

3.1.5.4 Contractorul se oblige sa transporte marfurile prevazute in comanda de transport, care face parte
integranta din prezentul contract pe baza mijloacelor de transport apte a prelua cantitatea
mentionata, la data stabilita in comanda de transport.

Capitolul IV Durata Contractului

4.1 Partile convin ca prezentul contract sa se aplice pe o perioada de 1 (un) an, intrind in vigoare la data de
zz/ll/aaaa, si va ramine in vigoare pana la data de zz/ll/aaaa, cu posibilitatea prelungirii prin
semnarea unui act aditional de catre ambele parti.

Capitolul V Remuneratia pentru servicii.Volume agreate

5.1 Avand in vedere intentia partilor de a colabora in calitate de parteneri strategici, de a transfera know-
how-ul necesar intr-un mod care face posibil acest parteneriat, partile sunt de acord serviciile sa fie
prestate in fiecare an tinand cont de teritoriul agreat si nu in ultimul rand de niste volume minime
pentru remuneratii valabile pentru intregul an, volume care se vor regasi in Anexele semnate anual.

5.2 Astfel Beneficiarul se obliga sa ofere spre a fi obiectul serviciilor din acest contract un volum minim
anual dupa cum este agreat in anexe iar Contractorul se va obliga sa mentina valabil pentru intregul
an, acelasi set de remuneratii pentru perioada respectiva cu exceptia modificarii Factorilor de
Variatie.

5.3 De-a lungul intregii durate a contractului, Partile se obliga sa renegocieze remuneratiile pentru
servicii in functie de factorii de variatie, incheind in acest scop Anexe inlocuitoare a celor cu
remuneratiile anterioare.

5.4 Pentru toate serviciile, Contractorul va emite o singura factura lunar care va mentiona tipul de
serviciu prestat (logistic, distributie, transport) impreuna cu numarul de unitati prestate si cu
categoria de tarif aplicabil.

5.5 Termenul de plata pentru remuneratiile aferente serviciilor va fi de 35 (treizecisicinci) de zile din
momentul primirii facturilor.

Capitolul VI Parteneriatul Strategic

Sectiunea 6.1 Logistica Contractorului

6.1.1 Fara a da nastere unei noi persoane juridice, asocieri in paricipatiune ori fara ca una dintre parti sa
actioneze ca agentul celeilalte, Partile convin sa creze o relatie comerciala bazata pe transfer
continuu de know-how, comunicare interdepartementala, integrare logistica si profitabilitate
reciproca.

6.1.2 In acest scop Partile convin utilizarea pentru serviciile prestate a Beneficiarului a unui minim din
logistica Contractorului dupa cum este negociat in ficare an si mentionat in Anexele aferente.

5
Sectiunea 6.2 Transparenta deciziilor

6.2.1 Reprezentantii Partilor vor avea intalniri sau comunicari saptamanale care vor avea minim
urmatoarele subiecte de dezbatut: evaluarea Key Performance Indicators, identificarea motivelor de
scadere a performantei, identificarea eventualelor modalitati de crestere a performantei.Dovada
intalnirilor se va face obligatoriu prin pastrarea proceselor verbale in baza carora se vor lua
deciziile.Contractorul nu va putea fi tinut de neindeplinirea unor solicitari de modificare a nivelului de
servicii care nu a fost mentionata intr-un astfel de proces-verbal.

6.2.2 Reprezentatntii Partilor vor avea intalniri lunare care vor avea minim urmatoarele subiecte de
dezbatut:volumele procesate si capacitatea de atingere sau nu a targetelor anuale, evolutia
Factorilor de Variatie, evolutia factorilor sindicali. Dovada intalnirilor se va face obligatoriu prin
pastrarea proceselor verbale in baza carora se vor lua deciziile. Contractorul nu va putea fi tinut de
neindeplinirea unor solicitari de modificare a nivelului de servicii care nu a fost mentionata intr-un
astfel de proces-verbal.

Sectiunea 6.3 Fuziuni si Achizitii

6.3.1 Beneficiarul se obliga sa informeze Contractorul in legatura cu orice schimbare in actionariatul sau
sau al actionarilor sai majoritari cu mai mult de 5% , privind orice achizitie a unor parti sociale, actiuni
apartinand oricarei alte companii romanesti sau straine, in termen de 30 de zile inainte de data la
care aceasta devine efectiva sub sanctiunea raspunderii contractuale.

Sectiunea 6.4 Confidentialiate

6.4.1 Orice informatie transmisa de o parte (Emitentul) catre cealalta (Receptorul) in legatura cu obiectul
acestui contract va fi considerate confidentiala de catre aceasta din urma.

6.4.2 Informatie Confidentiala inseamna orice informatie care face obiectul acestui contract si care este
definite in felul urmator:orice informatii, cunostinte de orice natura (incluzand dar nelimitandu-se la
aspecte tehnice, financiare, juridice, imobiliare, economice sau comerciale) indiferent de suportul de
stocare (magnetic, optic) si care pot fi exprimate in diverse moduri precum sub forma unor
specificatii tehnice, formule, desene, prospecte tehnice, posibili clienti, secrete comerciale, planuri)

6.4.3 Obligativitatea pastrari informatiilor confidentiale nu se va aplica la:a) informatiile devenite publice
fara culpa Clientului b) informatiile facute publice de o parte terta contractului fara o incalcare a
prevederilor legale; c) o informatie in vederea careia Consultantul autorizeaza in scris pe Client
pentru a oface publica

6.4.4 Informatiile confidentiale (sau documentele suport):a) vor fi tinute secrete de catre parti care le va
proteja cu buna-credinta cu care isi protejeaza propriile secrete comerciale pentru a nu fi divulgate ;
b) nu vor fi divulgate nici intr-un caz unor terti fara aprobarea scrisa a Emitentuluil c) vor fi folosite de
catre parti pentru a isi motiva deciziile privind deciziile pe care le va lua privind domeniul de ativitate;;
d) va restrange accesul la informatiile confientiale in favoarea angajatilor din conducere sau a
factorilor de decizie privind piata imobiliara precum directori, juristi/avocati; e) documentele support
ale informatiilor confidentiale nu vor fi in nici intr-un caz copiate fara acordul consultantului; f)
documentele suport vor fi returnate sau distruse la cererea consultantului.

6.4.5 Prevederile prezentului contract nu vor putea fi interpretate in nici intr-un caz drept: a) cesiuni ale
drepturilor de proprietate intelectuala privind informatiile confientiale care raman ale Emitentului; b)
ca o obligatie a Emitentului de a furniza informatii in general; c) o asumare de catre Emitent a
faptului ca informatiile transmise sunt necesare si/sau suficiente pentru motivarea deciziilor sale
raportat la intregul set de variabile al acestuia

6.4.6 Receptorul va fi obligat in orice moment sa returneze la cererea Emitentului documentele


confidentiale in termen de 24 de ore.Prin acordul partilor se poate stabili ca acestea sa fie distruse
chiar de Receptor.

Capitolul 7 Fora Major

7.1 Orice eveniment inevitabil, independent de voina prilor acestui contract, care determin ntrzierea
sau mpiedic, total sau parial, ndeplinirea obligaiilor contractuale dup intrarea acestuia n vigoare

6
, poate fi considerat caz de For Major i exonereaz partea care o invoc de orice
responsabilitate n legtur cu consecinele unui astfel de caz.

7.2 Cazul de For Major se consider c include : rzboaie , cutremure , incendii , explozii , furtuni,
inundaii embargouri impuse de Guvernul Romniei sau de un guvern strin , inclusiv de ctre
instituii precum N.A.T.O., U.E., O.N.U. care vor pune direct sau indirect prile n imposibilitatea de a
putea opera sau beneficia de acest contract .Se exclude expre orice caz de conflict de munca, greva
sau ceva similar.

7.3 Partea care invoc cazul de For Major trebuie s notifice n scris cealalt parte n termen de 10
( zece) zile de la data apariiei acestuia i s transmit n scris, prin fax, telex sau scrisoare
recomandat, dovezile aferente cazului de For Major obinute prin confirmarea de ctre
autoritile competente care s certifice realitatea i exactitatea faptelor . Acest lucru se va face n
termen de 20 (douzeci) zile de la data apariiei evenimentului respectiv .

7.4 De asemenea partea care invoc Fora Major este obligat s comunice imediat n scris data ncetrii
cazului de For Major mpreun cu certificatul de For Major eliberat pe baza documentaiei
eliberate de ctre Camera de Comer i Industrie din raza teritorial a sediului care va atesta:a)
evenimentele i mprejurrile invocate care constituie " fora major ";b) perioada de desfurare a
Forei Majore , meninnd data nceperii i data ncetrii;c) competena instituiilor , organismelor ,
societilor comerciale , regiile autonome care elibereaz documentele prin care se confirm
evenimentele i mprejurrile invocate , precum i perioada desfurrii lor;

7.5 Dac partea care invoc Fora Major nu procedeaz la anunarea , n termenele prevzute mai sus , a
nceperii i ncetrii cazului de For Major , va suporta toate daunele provocate celeilate pri prin
neanunarea n termen.

Capitolul 8 Incetarea Contractului.Raspunderea Contractuala

8.1 Incetarea contractului

8.1.1 Oricare dintre parti va putea denunta unilateral contractul, fara nicio motivatie, cu un preaviz de 60
de zile, platind toate serviciile prestate (daca e cazul) de pana la acel moment.

8.1.2 Prevederile Fortei Majore vor putea constitui un motiv pentru suspendarea temporara a activitatii
partilor in baza acestui contract.

8.2 Raspunderea Contractuala

8.2.1 Beneficiarul va putea rezilia unilateral contractul in cazul nerespectarii repetate ( de mai mult de 5
ori) a notificarilor sale in scris privind indicatiile necesare executarii serviciilor conform KPI sau
privind nerespecatarea oricaror conditii contractuale.Rezilierea va deveni efectiva in termen de
10(zece) zile de la primirea ultimei notificari scrise privind nerespectarea conditiilor contractuale.

8.2.2 In cazul ne-efectuarii platii facturilor emise de catre Contractor in conformitate cu prevederile acestui
Contract la scadenta, Benefciiarul va plati catre Contractor, suplimentar fata de valoarea efectiva a
facturii, o penalitate de intarziere de 0,1% din valoarea facturii (sau acea parte a facturii neplatita),
pe zi de intarziere, pana in ziua platii. Orice plata se va imputa mai intai asupra penalitatilor, si apoi
asupra principalului. Suplimentar fata de penalitatile de intarziere, incepand cu cea de-a 30-a zi dupa
data scadentei in care neplata subzista, Contractorul va avea dreptul de a suspenda executarea
Serviciilor in favoarea Beneficiarului.

8.2.3 Partile vor avea dreptul de a rezilia prezentul contract in toate situatiile in care, fiind prevazut
contractual dreptul fiecareia la renegocierea clauzelor contractuale, inclusiv renegocierea
remuneratiei, cauzata de anumiti factori sau evenimente, daca oricare dintre Parti refuza negocierea
cu buna credinta si nu se ajunge la o intelegere amiabila in vederea ajustarii mecanismului
contractual la noile elemente. Rezilierea se face prin notificare prealabila si preaviz de 45 de zile.

8.2.4 Contractorul va putea rezilia contractul in cazul intarzierii oricarei plati datorate, in cazul in care
intarzierea la plata este mai mare de 20 de zile de la data scadentei.Rezilierea va deveni efectiva
fara interventia instantei si fara necesitatea punerii in intarziere.

Art 9. Contract unic - amendamente

7
Prezentul Contract reprezinta acordul integral dintre Parti cu privire la subiectul abordat si inlocuieste orice
intelegere sau acord anterior dintre Partile de fata in acesta privinta.
Nici o modificare sau amendament la prezentul Contract nu va fi valabila sau legala decat daca este stabilita
in scris si semnata de catre un reprezentant autorizat in mod legal de fiecare Parte.

Art 10. Dispozitii finale

Prezentul Contract are n pagini plus Anexele 1-m si a fost incheiat in 2 exemplare originale cate unul
pentru fiecare din parti, cu valoare egala, astazi _________________________