Sunteți pe pagina 1din 1

ROMNIA JUDEUL CONSTANA

PRIMRIA ADAMCLISI

Str. Traian, nr. 39, Adamclisi COD 907110


e-mail: primariaadamclisi@yahoo.com

DISPOZITIE
Privind desemnarea d-nului Zamfir Marian ca persoan responsabil cu gestionarea fondului
arhivistic al documentelor din arhiva proprie a Primriei Comunei Adamclisi

Burcea Anton Tudorel primarul comunei Adamclisi, Judetul Constanta;


Avnd n vedere:
- Prevederile art. 23 din Legea nr. 16 / 1994 a Arhivelor Naionale;
n temeiul art. 63 i a art. 68 din Legea administraiei publice locale nr. 215/2001, cu modificrile i
completrile ulterioare;

DISPUN:

Art. 1: ncepnd cu data emiterii prezentei dispoziii se desemneaz d-nul Zamfir Marian ca
persoan responsabil cu gestionarea fondului arhivistic al documentelor din arhiva proprie a Primriei
Comunei Adamclisi.

Art. 2: Secretarul comunei va comunica prezenta hotrre Prefecturii Judeului Constana pentru
control i verificarea legalitii i persoanelor interesate pentru ducerea la ndeplinire.

BARAGANU 24.07.2015
NR. 204
PRIMAR:

BURCEA ANTON TUDOREL Avizat conform art. 117


lit. a din Legea nr. 215/2001
SECRETAR:

SERIF SIBEL